Sunteți pe pagina 1din 1

Inspectoratul colar al judeului Ialomia

Unitatea sanitar/ Medic de familie

(Unitatea care solicit adeverina medical)

Nr. _______ Data _______________

ADEVERIN MEDICAL
Domnul/ Doamna _______________________________________ legitimat cu B.I./
C.I. seria ___________ nr. _______________, este APT / INAPT pentru a preda n
nvmnt.

Data:

Semntura i parafa medicului

Inspectoratul colar al judeului Ialomia

Unitatea sanitar/ Medic de familie

(Unitatea care solicit adeverina medical)

Nr. _______ Data _______________

ADEVERIN MEDICAL
Domnul/ Doamna _______________________________________ legitimat cu B.I./
C.I. seria ___________ nr. _______________, este APT / INAPT pentru a preda n
nvmnt.

Data:

Semntura i parafa medicului