Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

ANEX LA EXPUNEREA DE MOTIVE

NOT DE PREZENTARE A CONTULUI GENERAL ANUAL DE EXECUIE A BUGETULUI DE STAT, A CONTULUI ANUAL DE EXECUIE A BUGETULUI FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE I A CONTULUI GENERAL ANUAL AL DATORIEI PUBLICE, PE ANUL 2010

n indicatori sintetici, execuia bugetului de stat se prezint astfel: Tabel 1. Indicatori sintetici Venituri Cheltuieli Deficit % deficit in PIB* Prevederi /Credite bugetare aprobate prin Legea nr.11/2010 66.654,3 101.678,4 (35.024,1) (6,8) Prevederi/ Credite bugetare definitive 69.731,9 106.678,3 (36.946,4) (7,2) - milioane lei % ncasri Fa de realizate/ Prevederi Pli /Credite efectuate definitive 66.546,5 95,4 102.627,7 96,2 (36.081,2) (97,6) (7,0)

* Produsul intern brut luat n calcul pentru anul 2010 este de 513.640,8 milioane lei.

Analiznd execuia bugetului de stat la 31 decembrie 2010 se constat urmtoarele: - ncasrile realizate n sum de 66.546,5 milioane lei, sunt cu 3.185,4 milioane lei (4,6% ) sub nivelul prevederilor bugetare definitive; - plaile efectuate, n sum de 102.627,7 milioane lei, sunt cu 4.050,6 milioane lei (3,8% ) sub nivelul creditelor bugetare definitive; - deficitul bugetar n sum de 36.081,2 milioane lei, este cu 865,2 milioane lei (2,4%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive.

www.mfinante.ro

A. EXECUIA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT


Veniturile bugetului de stat realizate n anul 2010 sunt n sum de 66.546,5 milioane lei. Veniturile bugetului de stat, pe anul 2010, se prezint n structur astfel: Tabel 2. Denumirea indicatorilor A VENITURI TOTAL, din care: I.VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE din care:
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT I CTIGURI DIN CAPITAL

Prevederi bugetare definitive 1 69.731,9 65.700,5 56.477,9 15.171,0 9.964,5 930,0 17.849,1 12.835,8 (13.574,6) 2,0 6,2 6,2 40.668,9 39.050,0 39.050,0 (15.388,1) 17,6 16.358,1 631,3 577,0 577,0 54,8 54,8
2

Incasri realizate 2 66.546,5 64.824,7 56.304,7 14.454,2 10.090,9 838,2 17.852,3 13.002,9 (14.327,2) 0,0 5,9 4,5 4,4 41.222,0 39.246,0 49.480,8 (10.825,7) 590,9 (14.982,8) 16,4 16.212,3 730,1 574,0 574,0 44,1 44,1

- milioane lei % fa de prevederile definitive 3=2/1 95,4 98,6 99,6 95,2 101,2 90,1 100,0 101,3 105,5 0,0 72,4 71,0 101,3 100,5 126,7 97,3 93,3 99,1 115,6 99,4 99,4 80,4 80,4

- impozit pe profit - alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice - impozit pe venit, din care: - impozit pe venituri din salarii - cote i sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) - alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice
A2. IMPOZIT PE SALARII A3. IMPOZITE I TAXE PE PROPRIETATE

din care: - taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru


A4. IMPOZITE I TAXE PE BUNURI I SERVICII, din care:

- taxa pe valoarea adaugat - TVA ncasat - TVA restituit (se scade) - Majorri de ntrziere aferente TVA - sume defalcate din TVA (se scad) - alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii - accize - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti
A5. IMPOZIT PE COMERUL EXTERIOR I TRANZACIILE INTERNAIONALE

- venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene


A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

- alte impozite si taxe fiscale

www.mfinante.ro

B. CONTRIBUII DE ASIGURRI

- contribuiile angajatorilor - contribuiile asigurailor


C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

- venituri din proprietate - venituri din dobnzi


C2. VNZRI DE BUNURI I SERVICII

371,5 191,5 180,0 8.851,1 5.945,1 5.755,1 190,0 2.906,0 1.138,4 176,6 407,7 1.178,8 4,5 290,8 6,1 454,5 3.280,0 -

395,0 220,9 174,1 8.125,0 5.061,0 4.862,9 198,1 3.064,0 1.149,6 209,2 394,4 1.304,5 6,3 282,6 6,2 500,9 953,7 (21,6)

106,3 115,3 96,7 91,7 85,1 84,4 104,2 105,4 100,9 118,4 96,7 110,6 141,6 97,1 103,3 110,1 29,0 -

- venituri din prestri de servicii i alte activiti - venituri din taxe administrative, eliberri permise - amenzi, penaliti i confiscri - diverse venituri - transferuri voluntare, altele dect subventiile II. VENITURI DIN CAPITAL III. OPERAIUNI FINANCIARE IV. SUBVENII SUME PRIMITE DE LA UE/ALI DONATORI N CONTUL PLILOR EFECTUATE I PREFINANRI SUME N CURS DE DISTRIBUIRE

Realizarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2010 comparativ cu anul 2009, precum i ponderea acestora n totalul ncasrilor i n PIB, este prezentat n Tabelul 3: Tabel 3. INDICATORI ncasri realizate 2009
VENITURI- TOTAL din care: 56.434,8 55.495,4 48.152,9 10.617,1 9.389,8 1.227,3 18.546,3 (14.993,1) 5,0 34.322,4 3

Procent n total 2009


100,0 98,3 85,3 18,8 16,6 2,2 32,9 (26,6) 60,8

- milioane lei Ponderea n PIB 2009


11,5 11,3 9,8 2,2 1,9 0,3 3,8 (3,1) 7,0

2010
66.546,5 64.824,7 56.304,7 10.090,9 9.814,0 276,9 17.852,3 (14.327,2) 5,9 39.246,0

2010
100,0 97,4 84,6 15,2 14,8 0,4 26,8 (21,5) 0,01 59,0

2010
13,0 12,6 11,0 2,0 1,9 0,1 3,5 (2,8) 7,6

I. VENITURI CURENTE, din care:


A. VENITURI FISCALE, din care: - impozit pe profit - impozit pe profit de la agenii economici - impozit pe profit de la bncile comerciale - impozit pe venit - cote i sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) - impozit pe salarii - taxa pe valoarea adaugat

www.mfinante.ro

- sume defalcate din TVA (se scad) - accize - venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene B. CONTRIBUII DE ASIGURRI C. VENITURI NEFISCALE II. VENITURI DIN CAPITAL III. OPERAIUNI FINANCIARE IV. SUBVENII SUME PRIMITE DE LA UE/ALI DONATORI N CONTUL PLILOR EFECTUATE I PREFINANRI SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE

(17.248,9) 14.272,1 655,5 414,7 6.927,8 39,4 1,9 980,1 (82,0)

(14.982,8) 16.212,3 574,0 395,0 8.125,0 282,6 6,2 500,9 953,7 (21,6)

(30,6) 25,3 1,2 0,7 12,3 0,1 1,7

(22,5) 24,4 0,9 0,6 12,2 0,4 0,01 0,8 1,4

(3,5) 2,9 0,1 0,1 1,4 0,2

(2,9) 3,2 0,1 0,1 1,5 0,1 0,1 0,2

(0,1) (0,03) *Produsul intern brut luat n calcul pentru anul 2009 este de 491.273,7 milioane lei, iar pentru anul 2010, 513.640,8 milioane lei.

Veniturile bugetului de stat la 31 decembrie 2010 comparativ cu aceeai perioad a anului 2009, prezint o cretere total de 17,9% (10.111,7 milioane lei), respectiv 13,0% din PIB. Grafic 1. Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului de stat n totalul veniturilor bugetului de stat, n anul 2010

74,4%

26,8% 15,2%

24,4% 12,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,8% 1,4%

-21,5%

-16,3% -22,5%

Impozitul Impozitul Cote si TVA TVA Sume Accize Venituri Contributii Venituri Venituri dinSubventii Sume pe profit pe venit sume incasata restituita defalcate incadrate in asigurari nefiscale capital de primite de defalcate din TVA resursele la UE /alti din proprii ale donatori in impozitul bugetului contul pe venit U.E. platilor efectuate si prefinantari

Veniturile ncasate la bugetul de stat n anul 2010 (inclusiv cotele i sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale de 14.327,2 milioane lei i sume defalcate din TVA de 14.982,8 milioane lei), sunt n sum de 95.856,5 milioane lei i reprezint 18,7% din PIB.
4

www.mfinante.ro

ANALIZA PRINCIPALELOR SURSE DE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT


I. VENITURI CURENTE, din care: Impozitul pe profit ncasat n sum de 10.090,9 milioane lei, cu 126,4 milioane lei (1,2%) peste nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezint 15,2% n totalul veniturilor ncasate i 2,0% din PIB. Comparativ cu anul 2009, impozitul pe profit prezint o diminuare de 526,2 milioane lei (5,0%), din care o cretere aferent impozitului pe profit de la agenii economici de 424,2 milioane lei (4,5%) i o diminuare aferent impozitului pe profit de la bncile comerciale de 950,4 milioane lei (77,4%). Analiznd n structur ncasrile la impozitul pe profit aferent anului 2010 se evideniaz o realizare de 9.814,0 milioane lei de la agenii economici (97,3%) i 276,9 milioane lei (2,7%) de la bncile comerciale. ncasrile din impozitul pe profit pe categorii de contribuabili se prezint astfel: CONTRIBUABILI Ageni economici Bnci comerciale TOTAL ANUL 2009 milioane lei % 9.389,8 88,4 1.227,3 11,6 10.617,1 100,0 ANUL 2010 milioane lei % 9.814,0 97,3 276,9 2,7 10.090,9 100,0

Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane juridice n sum de 838,2 milioane lei, cu 91,8 milioane lei (9,9% ) sub nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezint 1,3% din totalul veniturilor ncasate i sunt formate n principal din: - impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 709,3 milioane lei (84,6%); - impozit pe venitul microntreprinderilor 157,3 milioane lei (18,8% ); - impozit pe dividende datorat de persoane juridice (43,2) milioane lei ((5,2%)). Impozitul pe venit n sum de 17.852,3 milioane lei, cu 3,2 milioane lei (0,01%) peste prevederile bugetare definitive, reprezint 26,8% din totalul veniturilor ncasate i 3,5% din PIB, fiind n scdere cu 3,7% fa de anul 2009, format n principal din: - impozit pe venituri din salarii 13.002,9 milioane lei (72,8% ); - impozit pe venituri din dividende 1.315,6 milioane lei (7,4%);
5

www.mfinante.ro

- impozitul pe veniturile din pensii 1.007,8 milioane lei (5,6%); - impozitul pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal 415,6 milioane lei (2,3% ). Pe parcursul execuiei bugetare, din impozitul pe venit s-au defalcat pentru unitile administrativ-teritoriale sume i cote n sum de 14.327,2 milioane lei, reprezentnd 21,5 % din totalul veniturilor ncasate i 2,8% din PIB. Impozite i taxe pe proprietate n sum de 4,5 milioane lei sunt formate n principal din taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru 4,4 milioane lei (97,8% ). Taxa pe valoarea adaugat ncasat n sum de 49.480,8 milioane lei, reprezint 74,4% din totalul veniturilor ncasate i 9,6% din PIB. n cursul anului 2010 din totalul ncasrilor TVA, s-au defalcat pentru unitile administrativ-teritoriale sume n cuantum de 14.982,8 milioane lei (30,3%), pentru: - finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i Municipiului Bucureti 9.997,2 milioane lei (66,7%); - echilibrarea bugetelor locale 2.142,0 milioane lei (14,3%); - finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeelor 1.959,9 milioane lei (13,1%); - drumuri 497,9 milioane lei (3,3%); - finanarea programului de dezvoltare a infrastructurii i a bazelor sportive din spaiul rural 396,7 milioane lei (2,6%). Accize. Veniturile realizate din accize sunt n sum de 16.212,3 milioane lei, reprezentnd 24,4% din totalul veniturilor ncasate i 3,2% din PIB. Comparativ cu anul 2009 cnd s-au ncasat 14.272,1 milioane lei, se constat o cretere de 13,6%. n structur, veniturile din accize s-au format n principal din: accize ncasate din vnzarea produselor energetice 8.484,4 milioane lei (52,3%); accize ncasate din vnzarea produselor din tutun, 5.736,0 milioane lei (35,4%); accize ncasate din vnzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, buturi fermentate i bere 983,7 milioane lei (6,1%).
6

www.mfinante.ro

Taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti n sum de 730,1 milioane lei, reprezint 1,1% din totalul veniturilor ncasate i sunt formate n principal din: taxe pentru jocurile de noroc 606,4 milioane lei (83,1%); taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare 113,0 milioane lei (15,5%); taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale 31,7 milioane lei (4,3%); taxe speciale pentru autoturisme i autovehicule la prima nmatriculare n Romnia (se scad) 12,6 milioane lei ((1,7)%); taxa de poluare pentru autovehicule de compensat/restituit (se scad) 10,1 milioane lei ((1,4)%). Venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene n sum de 574,0 milioane lei, reprezentnd 0,9% din totalul veniturilor ncasate i 0,1% din PIB formate n principal din taxe vamale n sum de 568,6 milioane lei (99,1% ). Comparativ cu anul 2009 ncasrile din taxe vamale la bugetul de stat au nregistrat o scadere cu 12,4% n anul 2010. Contribuii de asigurri n sum de 395,0 milioane lei, reprezint 0,6% din totalul veniturilor ncasate i sunt alctuite din contribuiile angajatorilor 220,9 milioane lei (55,9%) i contribuiile asigurailor 174,1 milioane lei (44,1%). Contribuiile angajatorilor n sum de 220,9 milioane lei sunt constituite n principal din vrsminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap nencadrate n sum de 208,2 milioane lei (94,3%). Contribuiile asigurailor n sum de 174,1 milioane lei sunt constituite din contribuii de asigurri sociale de stat datorate de asigurai n sum de 172,6 milioane lei (99,1%). Veniturile din proprietate n sum de 4.862,9 milioane lei, reprezentnd 7,3% din totalul veniturilor ncasate, sunt formate n principal din venituri din dividende 1.770,9 milioane lei (36,4%), venituri din concesiuni i nchirieri 1.244,6 milioane lei (25,6%) i vrsminte din veniturile nete ale Bncii Naionale a Romniei 1163,4 milioane lei (23,9%).

www.mfinante.ro

Venituri din prestri de servicii i alte activiti n sum de 1.149,6 milioane lei reprezentnd 1,7% din totalul veniturilor ncasate, sunt formate n principal din venituri din prestri de servicii 897,2 milioane lei (78,0%) i taxe consulare 174,3 milioane lei (15,2%).

Amenzi, penaliti si confiscri, n sum de 394,4 milioane lei, reprezentnd 0,6% din totalul veniturilor ncasate, sunt formate n principal din venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale, n sum de 338,4 milioane lei (85,8%). Diverse venituri, n sum de 1.304,5 milioane lei, reprezintnd 2,0% din totalul veniturilor ncasate, sunt formate, n principal, din vrsminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr.118/2010 n sum de 851,0 milioane lei (65,2%), alte venituri n sum de 203,5 milioane lei (15,6%) i vrsminte din veniturile i /sau disponibilitile instituiilor publice n sum de 201,6 milioane lei (15,5%).

II. VENITURI DIN CAPITAL n sum de 282,6 milioane lei, cu 8,2 milioane lei (2,9%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezint 0,4% n totalul veniturilor i sunt formate n principal din: venituri obinute n procesul de stingere a creanelor bugetare 231,1 milioane lei (81,8%); venituri din vnzarea locuinelor construite din fondurile statului 18,8 milioane lei (6,7%); venituri obinute n procesul de cesiune a creanelor fiscale 15,7 milioane lei (5,6%); venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice 15,3 milioane lei (5,4%).

III. NCASRILE DIN RAMBURSAREA MPRUMUTURILOR ACORDATE n sum de 6,3 milioane lei, sunt formate n principal din ncasri din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 6,2 milioane lei (98,4%).

www.mfinante.ro

IV. SUBVENII n sum de 500,9 milioane lei, cu 46,4 milioane lei (10,1%) peste nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezint 0,8% n totalul veniturilor ncasate i sunt formate din donatii din strintate n sum de 500,9 milioane lei (100,0%). SUME PRIMITE DE LA UE/ALI DONATORI N CONTUL PLILOR

EFECTUATE I PREFINANRI n sum de 953,7 milioane lei, cu 2.326,3 milioane lei (71,0%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezint 1,4% n totalul veniturilor ncasate i sunt formate n principal din Fondul European de Garantare Agricol n sum de 663,1 milioane lei (69,5%) i Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural n sum de 110,3 milioane lei (11,6). SUME N CURS DE DISTRIBUIRE, n sum de 21,6 milioane lei, reprezint sume ncasate pentru bugetul de stat n contul unic, n curs de distribuire.

B. EXECUIA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT

Cheltuielile bugetului de stat realizate n anul 2010 n sum de 102.627,7 milioane lei, sunt cu 4.050,6 milioane lei (3,8%) sub creditele bugetare definitive. n structur economic, execuia cheltuielilor bugetului de stat se prezint astfel: Tabel 4. Pli efectuate 2009 Total cheltuieli din care: - Cheltuieli de personal - Bunuri i servicii - Dobnzi - Subvenii - Transferuri ntre uniti ale administraiei publice - Alte transferuri - Proiecte cu finantare din fonduri externe 89.851,7 15.286,3 4.318,3 5.103,3 4.966,3 17.873,8 13.261,7 2.527,6 2010 102.627,7 14.764,5 3.718,4 6.319,1 4.663,1 25.708,5 12.687,1 5.299,4
9

Pondere n total cheltuieli 2009 100,0 17,0 4,8 5,7 5,5 19,9 14,8 2,8 2010 100,0 14,4 3,6 6,2 4,5 25,1 12,4 5,2

- milioane leiPondere n PIB 2009 18,3 3,1 0,9 1,0 1,0 3,6 2,7 0,5 2010 20,0 2,9 0,7 1,2 0,9 5,0 2,5 1,0

www.mfinante.ro

nerambursabile(FEN) postaderare, din care: Finantare de la Uniunea Europeana - Asisten social - Alte cheltuieli - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila - Cheltuieli de capital - mprumuturi - Rambursari de credite Pli efectuate n anii precedeni i recuperate n anul curent

1.332,0 18.082,6 (344,1) 3.504,3 3.171,0 4,7 2.498,2 (402,3)

2.487,6 19.283,7 1.556,6 3.347,7 3.012,5 193,4 2.476,8 (403,1)

1,5 20,1 (0,4) 3,9 3,5 2,8 (0,4)

2,4 18,8 1,5 3,2 2,9 0,2 2,4 (0,4)

0,3 3,7 (0,1) 0,7 0,6 0,5 (0,1)

0,5 3,8 0,3 0,7 0,6 0,5 (0,1)

*Produsul intern brut luat n calcul pentru anul 2009 este de 491.273,7 milioane lei, iar pentru anul 2010, 513.640,8 milioane lei.

Grafic 2. Structura economic a cheltuielilor bugetului de stat n anul 2010

Transferuri intre unitati ale administratiei publice; 25,1% Cheltuieli de personal; 14,4% Bunuri si Subventii; servicii; 4,5% 3,6% Dobanzi ; 6,2%

Asistenta sociala; 18,8%

Alte transferuri; 12,4% Alte cheltuieli; 1,5%

Rambursari Cheltuieli de credite; de capital; 2,4% 2,9% Imprumuturi; 0,2% Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent; -0,4%

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare; 5,2%

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila; 3,2%

n cadrul cheltuielilor bugetare, creteri semnificative sunt nregistrate la transferuri ntre uniti ale administraiei publice, 5,0% din PIB fa de 3,6% n 2009, precum i la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 1,0% din PIB fa de 0,5% n 2009.
10

www.mfinante.ro

n structur funcional, execuia cheltuielilor bugetului de stat se prezint astfel: Tabel 5. Credite bugetare definitive 1 106.678,3 35.779,5 8.630,6 1.292,7 2.112,1 9.164,2 14.579,9 14.774,5 3.942,8 10.831,7 31.179,5 4.496,3 2.226,0 1.995,1 22.462,1 2.915,3 2.135,8 779,5 22.029,5 1.838,0 1.297,2 365,2 7.738,8 10.104,6 203,3 263,2 219,2 Pli efectuate 2 102.627,7 33.369,3 8.324,2 1.259,5 1.340,7 8.270,7 14.174,2 14.686,0 3.929,3 10.756,7 30.607,4 4.315,2 2.076,9 1.947,9 22.267,4 2.769,0 2.069,7 699,3 21.196,0 1.523,3 1.291,8 363,3 7.590,6 9.753,9 200,2 262,8 210,1 - milioane lei % fa de creditele definitive 3=2/1 96,2 93,2 96,4 97,4 63,4 90,2 97,2 99,4 99,6 99,3 98,1 95,9 93,3 97,6 99,1 94,9 96,9 89,7 96,2 82,8 99,5 99,4 98,0 96,5 98,5 99,8 95,8

A TOTAL CHELTUIELI : Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoriti publice i aciuni externe Cercetare fundamental i cercetare dezvoltare Alte servicii publice generale Tranzacii privind datoria public i mprumuturi Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale administraiei Partea a II-a APRARE, ORDINE PUBLIC I SIGURAN NAIONAL Aprare Ordine public i siguran naional Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE nvmnt Sntate Cultur, recreere i religie Asigurri i asisten social Partea a IV-a SERVICII I DEZVOLTARE PUBLIC, LOCUINE, MEDIU I APE Locuine, servicii i dezvoltare public Protecia mediului Partea a V-a ACIUNI ECONOMICE Aciuni generale economice, comerciale i de munc Combustibili i energie Industria extractiv prelucrtoare i construcii Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare Transporturi Comunicaii Cercetare i dezvoltare n domeniul economic Alte aciuni economice

11

www.mfinante.ro

Realizarea cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2010 comparativ cu anul 2009, precum i ponderea acestora n totalul cheltuielilor i PIB este prezentat n Tabelul 6: Tabel 6. Pli efectuate 2009
TOTAL CHELTUIELI din care : Partea I-a Servicii Publice Generale, din care : Autoriti publice i aciuni externe Partea a II-a Aprare, ordine public i siguran naional Aprare Ordine public i siguran naional Partea a III-a Cheltuieli social culturale Invatamnt Sntate Cultur, recreere i religie Asigurri i asisten social Partea a IV-a Servicii si dezvoltare public, locuine, mediu i ape Locuine, servicii i dezvoltare public Protecia mediului Partea a V-a Aciuni economice, din care: Transporturi Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare 89.851,7 25.064,3 8.803,4 14.690,1 4.093,2 10.596,9 29.537,3 5.176,3 2.063,9 1.912,5 20.384,6 3.394,1 2.906,7 487,4 17.165,9 9.450,0 6.175,3

- milioane lei -

2010
102.627,7 33.369,3 8.324,2 14.686,0 3.929,3 10.756,7 30.607,4 4.315,2 2.076,9 1.947,9 22.267,4 2.769,0 2.069,7 699,3 21.196,0 9.753,9 7.590,6

Pondere n total cheltuieli 2009 2010


100,0 27,9 9,8 16,3 4,5 11,8 32,9 5,8 2,3 2,1 22,7 3,8 3,2 0,6 19,1 10,5 6,9 100,0 32,5 8,1 14,3 3,8 10,5 29,8 4,2 2,0 1,9 21,7 2,7 2,0 0,7 20,7 9,5 7,4

Pondere n PIB 2009 2010


18,3 5,1 1,8 3,0 0,8 2,2 6,0 1,1 0,4 0,4 4,1 0,7 0,6 0,1 3,5 1,9 1,3 20,0 6,5 1,6 2,9 0,8 2,1 6,0 0,9 0,4 0,4 4,3 0,5 0,4 0,1 4,1 1,9 1,5

*Produsul intern brut luat n calcul pentru anul 2009 este de 491.273,7 milioane lei, iar pentru anul 2010, 513.640,8 milioane lei.

12

www.mfinante.ro

Grafic 3. Structura funcional a principalelor cheltuieli ale bugetului de stat


32,5%

29,8% 20,7% 14,3% 2,7%

Servicii publice Aprare, ordine Cheltuieli social Servicii si Aciuni generale public i culturale dezvoltare economice siguran public, naional locuine, mediu i ape

ANALIZA PRINCIPALELOR CHELTUIELI ALE BUGETULUI DE STAT


I. SERVICII PUBLICE GENERALE Cheltuielile efectuate pentru serviciile publice generale n sum de 33.369,3milioane lei reprezint 32,5% din totalul cheltuielilor bugetului de stat i 6,5% din PIB, i cuprind: 1. Cheltuieli pentru autoriti publice i aciuni externe n sum de 8.324,2 milioane lei (24,9%), cu 3,6% sub nivelul creditelor bugetare definitive. n cadrul acestor cheltuieli se cuprind: contribuia la bugetul U.E. n sum de 4.650,4 milioane lei (55,9%), contribuie pe care o pltete Romnia, ncepnd cu anul 2007, n calitate de stat membru. autoriti executive i legislative n sum de 3.673,7 milioane lei (44,1%), i cuprind: autoriti executive 3.110,7 milioane lei (84,7%); autoriti legislative 290,6 milioane lei (7,9%); alte organe ale autoritilor publice 250,3 milioane lei (6,8%); administraia prezidenial 22,1 milioane lei (0,6%);

cofinanarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana 0,2 milioane lei.

13

www.mfinante.ro

2. Cercetare fundamental i cercetare dezvoltare n sum de 1.259,5 milioane lei (3,8%), cu 2,6% sub nivelul creditelor bugetare definitive au fost efectuate pentru: cercetare i dezvoltare pentru servicii publice generale 1.092,9 milioane lei (86,8%); cercetare fundamental (de baz) 166,6 milioane lei (13,2%). 3. Alte servicii publice generale n sum de 1.340,7 milioane lei (4,0%) cu 36,6% sub nivelul creditelor bugetare definitive au fost efectuate n principal pentru: - Fondul Naional de Preaderare 755,4 milioane lei (56,3%); - Alte servicii publice generale 568,2 milioane lei (42,4%) - Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului a fost aprobat iniial prin Legea bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010, n sum de 184,8 milioane lei, pentru finanarea unor cheltuieli urgente sau neprevzute aprute n timpul exerciiului bugetar. Pe parcursul execuiei bugetare, fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului a fost majorat cu suma de 2.812,3 milioane lei, astfel n cursul anului 2010, fondul constituit a fost de 2.997,1 milioane lei, din care s-a utilizat pe baz de hotrri ale Guvernului suma de 2.580,0 milioane lei, pentru aciuni finanate din bugetul de stat 1.935,3 milioane lei (75,0%) i pentru aciuni finanate din bugetele locale 644,7 milioane lei (25,0%). La sfritul perioadei de raportare suma rmas neutilizat este de 417,1 milioane lei. Dintre ministerele care au beneficiat de sume pe baz de hotarri ale Guvernului n anul 2010, menionm: Ministerul Transporturilor i Infrastructurii 721,0 milioane lei (37,3%); Ministerul Administraiei i Internelor 217,7milioane lei (11,2%); Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului - 212,0 milioane lei (11,0%); Ministerul Finanelor Publice - Aciuni Generale 200,0 milioane lei (10,3%); Ministerul Mediului i Pdurilor 116,5 milioane lei (6,0%); Ministerul Agriculturii, Dezvoltrii Rurale 107,0 milioane lei (5,5%).

Dintre judeele care au beneficiat de sume alocate din fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului, pe baz de hotrri ale Guvernului n anul 2010, menionm: Municipiul Bucureti 151,4 milioane lei (23,5%), Cluj 82,7 milioane lei (12,8%), Suceava 32,7 milioane lei (5,1%), Dmbovia 17,9 milioane lei (2,8%), Maramure 16,7 milioane lei (2,6%), Mure 16,5 milioane lei (2,6%).
14

www.mfinante.ro

- Fondul de intervenie la dispoziia Guvernului a fost constituit iniial prin Legea bugetului de stat, nr. 11/2010, n sum de 16,0 milioane lei, pentru finanarea unor aciuni urgente, n vederea nlturrii efectelor unor calamiti naturale i sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Din fondul astfel constituit s-a utilizat suma de 14,9 milioane lei, rmnnd sume neutilizate de 1,1 milioane lei. 4. Tranzacii privind datoria public i mprumuturi n sum de 8.270,7 milioane lei (24,8%) cu 9,8% sub nivelul creditelor bugetare definitive, destinate n principal: - dobnzilor aferente datoriei publice interne directe 4.582,9 milioane lei (55,4%); - rambursrilor de credite in contul imprumuturilor preluate/ contractate de MEF n baza OUG 64/2007 1.883,7 milioane lei (22,8%); - dobnzilor aferente datoriei publice externe directe 1.076,4 milioane lei (13,0%). 5. Transferuri cu caracter general ntre diferite nivele ale

administraiei n sum de 14.174,2 milioane lei (42,5%) cu urmatoarele destinaii: transferuri din bugetul de stat ctre bugetul asigurarilor sociale de stat 10.954,7 milioane lei (77,3%). transferuri din bugetul de stat ctre bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate 3.216,8 milioane lei (22,7%); transferuri din bugetul de stat ctre bugetele locale din fondul de intervenie 2,6 milioane lei. II. APRARE, ORDINE PUBLIC I SIGURAN NAIONAL, n sum de 14.686,0 milioane lei reprezentnd 14,3% din totalul cheltuielilor bugetare i 2,9% din PIB, cu urmtoarele destinaii: 1. Cheltuielile pentru aprare n sum de 3.929,3 milioane lei (26,8%) reprezint 0,8% din PIB i au fost efectuate astfel: aprare naional, 3.329,1 milioane lei (84,7%); participarea la misiuni i operaiuni militare n afara teritoriului statului romn, 332,0 milioane lei (8,5%); administraia central, 242,4 milioane lei (6,2%); cercetare i dezvoltare pentru aprare 20,9 milioane lei (0,5%); alte cheltuieli n domeniul aprrii 4,9 milioane lei (0,1%).
15

www.mfinante.ro

2. Ordine public i siguran naional, n sum de 10.756,7 milioane lei (73,2%), reprezint 2,1% din PIB, au fost efectuate, n principal, pentru: - ordine public, 4.266,9 milioane lei (39,7%) din care pentru: poliie 2.448,4 milioane lei (57,4%), jandarmerie 930,7 milioane lei (21,8%), paz i supravegherea frontierei 887,8 milioane lei (20,8%); autoriti judectoreti 2.085,8 milioane lei (19,4%); siguran naional 1.449,7 milioane lei (13,5%); protecie civil i protecia contra incendiilor 976,0 milioane lei (9,1%); alte cheltuieli n domeniul ordinii publice i siguranei naionale 777,7 milioane lei (7,2%); penitenciare 694,2 milioane lei (6,5%). III. CHELTUIELILE SOCIAL CULTURALE, n sum de 30.607,4 milioane lei reprezentnd 29,8% din totalul cheltuielilor bugetului de stat i 6,0% din PIB, cu urmtoarele destinaii: 1. nvamnt, suma de 4.315,2 milioane lei (14,1%), reprezentnd 0,9% din PIB, efectuate n principal pentru: nvmnt superior 2.564,8 milioane lei (59,4%); nvmnt secundar 575,1 milioane lei (13,3%); servicii auxiliare pentru educaie 364,8 milioane lei (8,5%); alte cheltuieli n domeniul nvmntului 353,9 milioane lei (8,2%); servicii publice descentralizate 223,5 milioane lei (5,2%); nvmnt precolar i primar 101,5 milioane lei (2,4%); nvmnt postliceal 54,9 milioane lei (1,3%); nvmnt nedefinibil prin nivel 36,8 milioane lei (0,9%).

16

www.mfinante.ro

n graficul nr. 4 este prezentat ponderea principalelor categorii de cheltuieli pentru nvmnt efectuate n anul 2010 n totalul capitolului nvmnt. Grafic 4. Ponderea principalelor categorii de cheltuieli pentru nvmnt n capitolului nvmnt totalul

8,5% 8,2%

1,3% 2,4% 0,9%

13,3% 59,4%

5,2%
Invatamant superior Invatamant secundar Servicii auxiliare pentru educatie Invatamant postliceal

Servicii publice descentralizate Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Invatamant nedefinibil prin nivel Invatamant prescolar si primar

2. Sntate, suma de 2.076,9 milioane lei (6,8%), efectuat n principal pentru: alte cheltuieli n domeniul sntaii 1.674,3 milioane lei (80,6%); servicii publice descentralizate 182,4 milioane lei (8,8%); servicii de sntate public 70,7 milioane lei (3,4%); hematologie i securitate transfuzional 69,0 milioane lei (3,3%); servicii medicale n uniti sanitare cu paturi 53,9 milioane lei (2,6%). 3. Cultur, recreere i religie, suma de 1.947,9 milioane lei (6,4%) a fost efectuat n principal pentru: alte servicii n domeniul culturii, recreerii i religiei 1.253,5 milioane lei (64,3%); servicii culturale 353,3 milioane lei (18,1%); servicii recreative i sportive 289,5 milioane lei (14,9%); administraie central 39,0 milioane lei (2,0%); servicii publice descentralizate 12,6 milioane lei (0,7%);

17

www.mfinante.ro

n graficul nr.5 este prezent ponderea principalelor categorii de cheltuieli pentru cultur, recreere i religie efectuate n anul 2010 n totalul capitolului Cultur, recreere i religie . Grafic 5. Ponderea principalelor categorii de cheltuieli pentru cultur, recreere i religie n totalul capitolului Cultur, recreere i religie

14,9%

0,7% 2,0%

18,1% 64,3%

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei Servicii recreative si sportive Administratie centrala

Servicii culturale Servicii publice descentralizate

4. Asigurri i asisten social, suma de 22.267,4 milioane lei (72,8%) reprezint 4,3% din PIB i a fost efectuat n principal pentru: - pensii i ajutoare pentru btrnee 12.135,9 milioane lei (54,5%); - asisten social pentru familie i copii 6.154,9 milioane lei (27,6%); - asisten social n caz de boli i invaliditi 2.123,5 milioane lei (9,5%); - prevenirea excluderii sociale 904,0 milioane lei (4,1%); - alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale 510,1 milioane lei (2,3%); - servicii publice descentralizate 178,9 milioane lei (0,8%); - ajutoare la trecerea n rezerv, retragere sau pensionare 173,6 milioane lei (0,8%).

IV. SERVICII I DEZVOLTARE PUBLIC, LOCUINE, MEDIU I APE, n sum de 2.769,0 milioane lei, reprezint 2,7% din totalul cheltuielilor bugetare i 0,5% din PIB, avnd urmtoarele destinaii:

18

www.mfinante.ro

1. Locuine, servicii i dezvoltare public n sum de 2.069,7 milioane lei (74,7%) din care: - locuine, 847,6 milioane lei (41,0%); - alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice, 677,0 milioane lei (32,7%); - alte servicii n domeniul locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale, 545,1 milioane lei (26,3%). 2. Protecia mediului, suma de 699,3 milioane lei (25,3%) din care: reducerea i controlul polurii 494,4 milioane lei (70,7%); administraia central 184,3 milioane lei (26,4%); cercetare i dezvoltare n domeniul mediului 9,8 milioane lei (1,4%); alte servicii n domeniul proteciei mediului 9,5 milioane lei (1,4%). V. ACIUNI ECONOMICE n sum de 21.196,0 milioane lei reprezint 20,7% din totalul cheltuielilor bugetare i 4,1% din PIB, cu urmtoarele destinaii: 1. Aciuni generale economice, comerciale i de munc, n sum de 1.523,3 milioane lei (7,2%), din care: programe de dezvoltare regional i social 642,1 milioane lei (42,2%); ajutoare de stat 393,3 milioane lei (25,8%); alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 299,6 milioane lei (19,7%). 2. Combustibili i energie, n sum de 1.291,8 milioane lei (6,1%) din care: - energie termic 609,1 milioane lei (47,2%); energie electric 412,5 milioane lei (31,9%); crbune i ali combustibili minerali solizi 245,2 milioane lei (19,0%); alte cheltuieli privind combustibilii i energia 25,0 milioane lei (1,9%). 3. Industria extractiv, prelucrtoare i construcii n sum de 363,3 milioane lei (1,7%), din care: alte cheltuieli n domeniul industriei 288,2 milioane lei (79,3%); industria extractiv a resurselor minerale altele dect combustibilii minerali 75,1 milioane lei (20,7%).
19

www.mfinante.ro

4. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vantoare n sum de 7.590,6 milioane lei (35,8%), din care: alte cheltuieli n domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii i vntorii 4.295,9 milioane lei (56,6%); agricultur 2.506,4 milioane lei (33,0%); servicii publice descentralizate 561,3 milioane lei (7,4%). 5. Transporturi n sum de 9.753,9 milioane lei (46,0%), din care: transport rutier, 5.669,0 milioane lei (58,1%); transport feroviar, 3.741,7 milioane lei (38,4%); transport pe ap, 185,5 milioane lei (1,9%); administraia central, 78,9 milioane lei (0,8%); transport aerian, 72,7 milioane lei (0,7%). 6. Comunicaii n sum de 200,2 milioane lei (1,0%). 7. Cercetare i dezvoltare n domeniul economic n sum de 262,8 milioane lei (1,2%) din care pentru: cercetare i dezvoltare n domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii i vntorii 172,8 milioane lei (65,7%); cercetare i dezvoltare n domeniul combustibilului i energiei, 59,3 milioane lei (22,6%); cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratore si constructiilor 30,7 milioane lei (11,7%). 8. Alte aciuni economice, n sum de 210,1 milioane lei (1,0%) destinat Fondului Romn de Dezvoltare Social .

20

www.mfinante.ro

C. EXECUIA BUGETULUI FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE PE ANUL 2010
Sistemul asigurrilor sociale de sntate funcioneaz n baza Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare. Bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, pe anul 2010, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat, nr.11/2010 i a fost modificat prin Ordonana Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetar pe anul 2010 i reglementarea unor msuri financiarfiscale i Ordonana de Urgen a Guvernului nr.103/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010. n indicatori sintetici, execuia bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, pe anul 2010, se prezint astfel: Tabel 7. Prevederi/Credite bugetare aprobate prin Legea nr.11/2010 15.865,3 15.725,4 139,9 Prevederi/Credite bugetare definitive 17.725,0 17.725,0 ncasri realizate/ Pli efectuate 17.258,7 17.507,4 (248,7)

- milioane lei % Fa de prevederi /credite definitive 97,3 98,7 -

Indicatori sintetici Venituri Cheltuieli Fond de rezerv Excedet(+)/ Deficit (-)

Veniturile ncasate la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, n anul 2010, n sum de 17.258,7 milioane lei, s-au constituit din urmtoarele surse: - contribuii de asigurri n sum de 13.153,5 milioane lei (76,2%) care cuprind: contribuiile angajatorilor 6.522,5 milioane lei (49,6%) i contribuiile asigurailor 6.631,0 milioane lei (50,4%); - venituri nefiscale n sum de 7,5 milioane lei (0,04%) formate din venituri vnzri de bunuri i servicii n sum de 6,9 milioane lei i venituri din proprietate n sum de 0,6 milioane lei; - subvenii de la bugetul de stat 3.617,4 milioane lei (21,0 %); - subvenii de la alte administraii 480,3 milioane lei (2,8 %).
21

www.mfinante.ro

Ponderea principalelor categorii de venituri ncasate la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, n anul 2010, n totalul veniturilor ncasate la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate este redat de graficul de mai jos: Grafic 6. Ponderea principalelor categorii de venituri ncasate la bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, n anul 2010.

2,8% 21,0%

76,2%

Contributii de asigurari

Subventii de la bugetul de stat

Subventii de la alte administratii

Cheltuielile Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate n anul 2010 sunt n sum de 17.507,4 milioane lei i au avut urmatoarele destinaii: Sntate n sum de 16.469,7 milioane lei (94,1%) efectuate pentru : - servicii medicale n uniti sanitare cu paturi 8.486,8 milioane lei (51,5%); -produse farmaceutice, materiale sanitare specifice i dispozitive medicale 5.082,9 milioane lei (30,8%); - servicii medicale n ambulator 1.834,6 milioane lei (11,1%); - servicii de urgen prespitaliceti i transport sanitar 653,3 milioane lei (4,0%); - administraie central 247,6 milioane lei ( 1,5 %); - servicii publice descentralizate 127,0 milioane lei (0,8%); - ngrijiri medicale la domiciliu 28,0 milioane lei (0,2%); - prestaii medicale acordate n baza documentelor internaionale 9,5 milioane lei (0,1%).

22

www.mfinante.ro

Asigurari i asisten social n sum de 1.037,7 milioane lei (5,9%) pentru: - asisten social n caz de boli i invaliditi 655,1 milioane lei (63,1%); - asisten social pentru familie i copii 382,6 milioane lei (36,9%). Ponderea principalelor categorii de cheltuieli efectuate din Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, n anul 2010, n totalul cheltuielilor Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate este redat de graficul de mai jos: Grafic 7. Ponderea principalelor categorii de cheltuieli efectuate din Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, n anul 2010.

5,9%

94,1%

Sanatate

Asigurari si asistenta sociala

n anul 2010 Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate a nregistrat un deficit de 248,7 milioane lei. Potrivit prevederilor art.256 din Legea 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, Fondul de rezerv se constituie n anii n care bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate este excedentar, nu primete sume n completare de la bugetul de stat i numai dup acoperirea deficitelor din anii precedeni. n anul 2010, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, veniturile bugetului fondului s-au completat cu sume alocate de la bugetul de stat , motiv pentru care Fondul de rezerv nu s-a mai constituit.
23

www.mfinante.ro

D. DATORIA PUBLIC A STATULUI


Datoria public a Romniei nregistrat la 31 decembrie 2010 n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public, cu modificrile i completrile ulterioare, a fost n valoare de 194.459,2 milioane lei, din care datoria public guvernamental de 182.510,3 milioane lei reprezint 93,9% din total datorie public, n timp ce datoria public local de 11.948,9 milioane lei a reprezentat doar 6,1% din totalul datoriei publice. I. DATORIA PUBLIC GUVERNAMENTAL

Datoria public guvernamental la 31 decembrie 2010 n sum de 182.510,3 milioane lei, respectiv 42.594,8 milioane EURO la cursul de la 31 decembrie 2010, cuprinde datoria public guvernamental direct n valoare de 167.632,5 milioane lei (39.122,6 milioane EURO) i datoria public guvernamental garantat de 14.877,8 milioane lei (3.472,2 milioane EURO). Soldul datoriei publice guvernamentale directe la sfritul anului 2010 a crescut cu 41.060,8 milioane lei (9.197,4 milioane EURO) fa de soldul de la finele anului 2009 (anexa Contul general al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie 2010) i prezint urmtoarea structur: A. Certificate de trezorerie, n sum de 32.659,2 milioane lei (7.622,1 milioane EURO) avnd o pondere de 19,5% din datoria public guvernamental contractat direct de stat i reprezint certificate de trezorerie emise n sectorul interbancar n lei i n valut, precum i certificate de trezorerie pentru populaie vndute prin reeaua trezoreriei statului transformate n certificate de depozit la scaden; B. Obligaiuni de stat n lei i n valut n sum de 34.021,4 milioane lei (7.940,0 milioane EURO), reprezentnd 20,3% din datoria public guvernamental contractat direct de stat; C. Contracte de leasing financiar n sum de 63,0 milioane lei (14,7 milioane EURO), reprezentnd 0.04% din datoria public guvernamental contractat direct de stat; D. Instrumente de cash management (administrarea lichiditilor) n sum de 0,0 milioane lei (0,0 milioane EURO), reprezentnd 0% din datoria public guvernamental contractat direct de stat;

24

www.mfinante.ro

E. Alte finanri rambursabile n sum de 100.888,9 milioane lei (23.545,8 milioane EURO), reprezentnd 60,2% din datoria public guvernamental contractat direct de stat, din care: 1) mprumuturi din contul general al trezoreriei statului pentru finanarea temporar a deficitului bugetului de stat i refinanarea datoriei publice n sum de 31.436,7 milioane lei (7.336,8 milioane EURO) reprezentnd 18,8% din datoria public guvernamental contractat direct de stat; 2) mprumuturi aprobate pe baz de legi speciale n sum de 0,0 milioane lei (0,0 milioane EURO), reprezentnd 0,0 din datoria public guvernamental contractat direct de stat; 3) mprumuturi derulate prin trezoreria central a statului n sum de 62.703,1 milioane lei (14.633,9 milioane EURO), reprezentnd 37,4% din datoria public guvernamental contractat direct de stat. Include mprumuturi contractate cu instituii financiare internaionale i pe relaii bilaterale (BIRD, FMI, BERD, BEI, BDCE, UE, JBIC, JICA) precum i cu banci comerciale; 4) alte finanri rambursabile n sum de 6.749,1 milioane lei (1.575,1 milioane EURO), reprezentnd 4,0% din datoria public guvernamental contractat direct de stat. Include mprumuturi contractate cu instituii financiare internaionale i pe relaii bilaterale (BIRD, BERD, BEI, BDCE, JBIC, FIDA, Eximbank Coreea, Guvernul SUA, KFW Germania) precum i cu banci comerciale. mprumuturile contractate direct de stat n cursul anului 2010, n conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria public, au avut ca destinaie: o finanarea deficitului bugetar i refinanarea datoriei publice, respectiv: emisiunea de euroobligaiuni in valoare de 1 mld. Euro, dou mprumuturi pentru finantarea proiectelor ce au n vedere construirea unor magistrale de metrou (magistrala 5 Drumul Taberei in valoare de 395,0 mil. Euro de la BEI si realizarea legaturii metroului Bucuresti cu aeroportul Henri Coanda in valoare de 41,87 mld. JPY de la JICA) precum i o finanarea de proiecte, prin submprumutarea acestora unitilor administrativ teritoriale (imprumut pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei in valoare de 3,0 mil. Euro de la KFW). Pentru anul 2010 serviciul datoriei publice guvernamentale directe a fost n valoare de 44.832,7 milioane lei, din care rambursrile de rate de capital/refinanrile de mprumuturi au
25

www.mfinante.ro

reprezentat 38.007,9 milioane lei, iar plile de dobnzi i comisioane aferente mprumuturilor privind datoria public guvernamental direct au fost de 6.824,8 milioane lei, dup cum urmeaz: 1. pli de dobnzi i comisioane: 45,9 milioane DST, 42,6 milioane dolari SUA, 0,1 milioane GBP, 533,7 milioane EURO, 1.320,6 milioane JPY, 1,5 milioane CHF, 750,5 milioane KRW, 4.151,3 milioane lei,

reprezentnd 6.824,8 milioane lei; 2. rambursri de rate de capital: 296,2 milioane dolari SUA, 8,6 milioane GBP, 2.509,2 milioane EURO, 4.150,6 milioane JPY, 12,5 milioane CHF, 2.487,9 milioane KRW,

- 26.015,8 milioane lei, reprezentnd 38.007,9 milioane lei. n baza OUG nr. 64/2007 privind datoria public, cu modificrile i completrile ulterioare, n anul 2010 Ministerul Finanelor Publice a pltit suma de 12,8 milioane lei, reprezentnd echivalentul n lei a serviciului aferent datoriei publice pentru urmtoarele mprumuturi contractate de stat i submprumutate beneficiarilor: mprumut de la BIRD pentru restructurarea transporturilor, drumurilor i ci ferate (3593), mprumut de la BERD pentru finanarea proiectului privind conservarea energiei termice (529) i mprumut de la BEI (20777) pentru reabilitare ci ferate (etapa II). Sumele recuperate n anul 2010 de la beneficiari n contul plilor efectuate de Ministerul Finanelor Publice au fost n valoare de 28,7 milioane lei. Soldul datoriei publice guvernamentale garantate la 31 decembrie 2010 n valoare de 14.877,8 milioane lei (respectiv 3.472,2 milioane EURO) a fost cu 4.955,6 milioane lei mai mare
26

www.mfinante.ro

dect soldul nregistrat la sfritul anului 2009 (anexa Situaia garaniilor guvernamentale la 31 decembrie 2010), i prezint urmtoarea structur: A. Garanii guvernamentale acordate n baza legilor speciale nregistreaz suma de 7.716,7 milioane lei (1.800,9 milioane EURO), conform anexei Situaia garaniilor guvernamentale la 31 decembrie 2010. Garaniile acordate n baza legilor speciale provin din: sectorul bancar i reprezint daune n litigiile aflate pe rolul instanelor judectoreti si angajamente extrabilaniere garantate n favoarea Bncii Comerciale Romne S.A. i garanii emise n cadrul programului guvernamental Prima Cas(OUG nr. 60/2009 cu modificarile si completarile ulterioare), programul de reabilitare termic a cldirilor de locuit cu finantare prin credite bancare (OUG nr. 69/2010) i programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasc finantate din instrumente structurale ale UE (OUG nr. 9/2010). B. Alte garanii guvernamentale n sum de 7.161,1 milioane lei (1.671,3 milioane EURO) cuprinde: 1. garaniile acordate pentru finanri rambursabile contractate de operatorii economici n sum de 6.800,4 milioane lei, respectiv 1.587,1 milioane EURO; 2. garaniile acordate pentru finanri rambursabile contractate de autoritile administraiei publice locale n vederea finanrii de proiecte au reprezentat 360,7 milioane lei, respectiv 84,2 milioane EURO. n anul 2010 s-au emis garanii de stat n valoare de 5.251,1 milioane lei, astfel: 1. 3.929,3 milioane lei n cadrul programului guvernamental Prima Cas (OUG nr. 60/2009 cu modificarile si completarile ulterioare), 2. 18,9 milioane lei n cadrul programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca finantate din instrumente structurale ale UE (OUG nr. 9/2010), 3. 0,03 milioane lei in cadrul programului de reabilitare termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare (OUG nr. 69/2010), precum si 4. 320,0 milioane Euro (respectiv 1.302,9 milioane lei) reprezentand garantia acordata pentru imprumutul in suma de 400,0 milioane Euro contractat de S.C. FORD Romania SA de la BEI si avand ca destinatie modernizarea fabricii de automobile S.C. FORD Romania SA (Legea nr. 58/2010).

27

www.mfinante.ro

n acest an au existat cazuri de neachitare a obligaiilor de plat la extern de ctre beneficiarii de credite garantate, pentru care Ministerul Finanelor Publice, n calitate de garant, a onorat la extern sau intern, dupa caz, obligaiile asumate prin scrisorile de garanie emise. Este cazul societilor comerciale: Uzina Termic Targoviste, Electrocentrale Bucuresti, Energomur SA Tg. Mures, SC Termica Vaslui, SC Uzina Termelectrica Giurgiu, SC CET SA Bacau, SC CET Govora SA, Uzina Termic Trgovite, SN CFR CALATORI SA, SC Termoficare 2000 Piteti, SC CET Energoterm SA Reia, SC Uzina Termoelectrica Giurgiu, SC Uzina Electrica Zalau, SC CET Braov, SC CET Braila, SC ENET SA Focani, pentru care Ministerul Finanelor Publice a achitat suma de 151,8 milioane lei. De asemenea, Ministerul Finanelor Publice a achitat suma 1,1 milioane lei in contul a unui numar de 6 garanii executate n Programului Prima Cas. Pentru recuperarea debitelor, in conformitate cu legislatia in vigoare, Ministerul Finanelor Publice a luat msuri pentru ncasarea sumelor achitate n calitate de Garant precum i pentru cele datorate la fondul de risc. De asemenea, n baza Ordonanei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor msuri pentru recuperarea creanelor statului i diminuarea datoriei publice, adoptat prin Legea nr. 324/2002, AVAS a preluat spre valorificare creanele statului rezultate din plile efectuate de ctre Ministerul Finanelor Publice n contul garaniilor emise de stat pentru mprumuturi acordate operatorilor economici. Din plile efectuate de Ministerul Finanelor Publice n calitate de Garant pn n anul 2010 inclusiv, de la beneficiarii de garanii guvernamentale n anul 2010 s-a recuperat suma de 124,0 milioane lei. cadrul

II. DATORIA PUBLIC LOCAL

Soldul datoriei publice locale la 31 decembrie 2010 a fost n sum de 11.948,9 milioane lei (respectiv 2.788,7 milioane EURO), i cuprinde datoria public local direct n valoare de 11.065,7 milioane lei (2.582,6 milioane EURO) i datoria public local garantat n valoare de 883,2 milioane lei (206,1 milioane EURO). Soldul datoriei publice locale contractat direct de autoritile administraiei publice locale la 31 decembrie 2010 a fost n sum de 11.065,7 milioane lei (2.582,6 milioane EURO), conform anexei Contul general al datoriei publice locale la data de 31 decembrie 2010".

28

www.mfinante.ro

Soldul datoriei publice locale garantate la 31 decembrie 2010 a fost n sum de 883,2 milioane lei (206,1 milioane EURO), conform anexei Situaia garaniilor locale la data de 31 decembrie 2010".

III. FINANAREA DEFICITULUI BUGETAR Deficitul bugetului general consolidat realizat n anul 2010 de 6,5 % din PIB a fost finanat relativ echilibrat din surse interne (55,4%) i din surse externe (44,6%). Finanarea deficitului bugetar a fost realizat prin emisiuni de certificate de trezorerie i obligaiuni de stat de tip benchmark lansate pe piaa intern, emisiuni de titluri de stat in valuta pe piata interna i externa, mprumuturi temporare din disponibilitile contul curent general al trezoreriei statului, trageri din pachetul de finanare extern agreat cu FMI, UE i Banca Mondial, trageri din mprumuturile destinate finanrii de proiecte, precum i prin trageri din mprumuturile contractate de unitile administrativ teritoriale, inclusiv fondurile neutilizate din emisiunea de Euroobligaiuni lansat de Primria Municipiului Bucureti n anul 2005.

29

www.mfinante.ro