Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Specificitatea viziunii juridice


y cum exist statul? y Dac privit din punct de vedere sociologic statul apare

ca o sum de elemente faptice, din punct de vedere juridic el apare ca o fic iune bazat pe elementele faptice y Dac din punct de vedere sociologic statul apare ca obiect, din punct de vedere juridic el apare ca subiect y Statul poate fi definit astfel, din punct de vedere juridic, ca o persoan moral de drept public, teritorial i suveran

2. Personalitatea juridic a statului


y A. No iunea de personalitate juridic y persoan n sens juridic - subiect de drept

personalitate y subiect de drept - titularul unui drept y personalitate juridic - aptitudinea de a fi titular activ de drepturi i obliga ii sau competen e, aptitudine recunoscut de dreptul obiectiv y persoan n sens juridic - orice entitate apt s fie subiect de drepturi i obliga ii sau, ntr-un sens mai larg, de func iuni juridice

y B. No iunea de persoan juridic y Persoana juridic este o entitate social organizat de

y y y y y

sine st t tor, avnd un patrimoniu propriu i un scop determinat n acord cu interesul general, care are o existen juridic proprie i este apt , ca atare, s fie subiect al raporturilor juridice Elementele caracteristice ale persoanei juridice sunt conform defini iei de mai sus: 1. organizarea proprie, de sine st t toare, 2. scopul propriu, n acord cu interesul general, 3. patrimoniul propriu i 4. individualitatea juridic distinct

y C. Specificitatea statului ca subiect de drept y Fiind persoan

juridic , statul trebuie s aib o organizare proprie, de sine st t toare, coerent i stabil : o organizare a raporturilor intersubiective i nu de o colec ie de indivizi sau grupuri. y Statul este astfel de neconceput n lipsa unei ordini juridice, care trebuie s fie efectiv , deci statul trebuie s aib capacitatea de a crea reguli generale i eficient y Statul este deci o ordine juridic global , ordine trebuie s fie de sine st t toare, adic nesubordonat unei alte ordini juridice statale sau vreunui grup infraetatic i competent s se autoorganizeze

y Statul are un scop propriu, care nu se confund cu

scopurile elementelor sale componente, care trebuie s fie n acord cu interesul general - nu exist stat dect dac grupul social l legitimeaz y ntrunirea acestor elemente trebuie s constituie un subiect distinct de drept - statul este astfel distinct de guvernan i (indiferent de titularul de fapt al puterii, din punct de vedere juridic puterea este a statului) y Dificultatea de a n elege statul ca persoan juridic provine din faptul c el este n raporturi aparte cu ordinea juridic fa de celelalte subiecte de drept intern i c nu exist o ordine juridic interna ional suficient de conturat pentru a vorbi de acordarea personalit ii juridice statului de c tre aceast ordine