Sunteți pe pagina 1din 5

T2

5 :
T -

r"
/

I
I

TB alasinelor din tricot exten sibil pentru femei(metoda Miuller pi fiul)

to

1 5 9

lrl

$r

St

A4

Ar

Ar

Hr

TB a indinspensabililor tricot extensibil din pentrubdrbali

TB abodiuluidin tricot pentrufemei extensibil

TB abluzelgi miineciiclasic din cu aplicate o cusdturd pentrufemei tricot extensibil

0 5

6\
/

l 1

1C

a J

t2

,r/ ,r

t3

L4

TB a bluzetqi mineciiclasic pentru aplicate tricot extensibil din femei( metodaMiullergi fiul )