COMUNICAREA LA COPILUL PREsCOLAR

COMUNICAREA DIDACTICĂ –pasi spre succesul scolar Motto:,,Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei vor fi mari; si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i învatam cum sa se adapteze. ( Maria Montessori) Comunicarea a devenit în a 757h76h doua jumatate a secolului XX actiunea umana cea mai vizibila , cea mai valorizata si cea mai studiata . Societatea în care traim este o societate a comunicarii deoarece se insista tot mai mult pe rafinarea si multiplicarea mijloacelor de comunicare ; nu peste mult timp vom putea afirma ca traim în era comunicarii tehnologice . A comunica înseamna ,,a fi împreuna’’, a împartasi si a te împartasi, a realiza o comunicare de gânduri, simtire, actiune. În sens general , prin comunicare se întelege procesul interactiv de transmitere si receptionare a mesajelor , proces care implica un emitator , un mesaj , un canal de comunicare , un receptor si un raspuns. Prin definitie comunicarea este modalitatea fundamentala de interactiune psihosociala a persoanelor, interactiune ce presupune realizarea unor schimburi informationale prin intermediul unor simboluri si semnificatii social generalizate în vederea conservarii stabilitatii sau, dupa caz, a obtinerii unor modificari atitudinal-comportamentale la nivelul unui individ sau a unui grup. Comunicarea educationala este cea care mijloceste realizarea fenomenului educational în asamblul sau, iar comunicarea didactica apare

obligatorie în vehicularea unor continuturi determinate. afectiv. publica. tipul de cod.personjulresursa’’ sa depaseasca statutul de informator. profesorul trebuie sa se concentreze asupra modului în care va prezenta notiunile.)de cadru institutional (poate exista comunicare didactica în afara procesului de învatamânt) sau privitoare la parteneri. întâmplatoare. pentru ca numeroase din componentele sale au structuri complexe. paraverbal. În cadrul comunicarii didactice au loc schimburi de mesaje semantice (informatii. comunicarea didactica poate fi stiintifica. specifice unui act de învatare sistematica. Prin ea trebuie sa atinga anumite obiective. Schema oricarei comunicari cuprinde: factorii comunicarii. retroactiunile practicate. statutul poate fi formal. schimbul de mesaje se realizeaza între educator si elev. nonverbal. direct implicata în sustinerea unui proces sistematic de învatare în care nu apar reactii de continut (centrata pe dobândire de cunostinte sau deprinderi. cunostinte) si ectosemantice (atitudini.ca o forma particulara. actional. distanta dintre acestia si dispozitia asezarii lor(ambele importante pentru particularitatile canalului de transmitere a mesajului). Caracterul didactic al comunicarii este dat de respectarea legitatilor presupuse de un act sistematic de învatare cu o conditie ca . care în aceste conditii nu este una obisnuita. elementele de bruiaj. cadrul si contextul institutionalizat. este un proces informational. operational-metodologica. în grupuri mici. repertoriile active sau latente ale emitatorului-receptor. dupa natura partenerilor poate fi o comunicare interpersonala. Codurile comunicarii didactice sunt verbal. Comunicarea didactica se poate structura pe ideea ca este o comunicare intrumentala. etc. Dupa alegerea materialului faptic. informal. între personalitatea . sa vehiculeze un continut care sa fie receptat de elevi.. ci o forma specifica. asupra comunicarii. motivatii. actul predarii presupune o serie de actiuni specifice. subiectiva. situatia enuntiativa. comunicarea este procesul de transmitere a informatiei de la emitator la receptor. dupa natura continuturilor. Dar pentru ca procesul educational nu este unul simplist. mixta. Deci. atitudinal. convingeri). pe verticala. sa produca modificari ale personalitatii elevilor la nivel cognitiv. atitudinala.

informatii din diferite domenii cu scopul dobândirii culturii generale. Coordonatele unui limbaj corect ar fi : bogat.o . la care se asociaza si tutelarea de ansamblu a actului educativ.Emitatorul si receptorul sunt elevul si cadrul didactic. Comunicarea verbala conduce actul învatarii. se formeaza si se consolideaza trasaturi pozitive de caracter. curgator. Dificultatea consta chiar în aceasta traducere a mesajului în limbajul operatiilor concrete. închegat. mimica. Transmiterea informatiei este un schimb simbolic. inteligent. de specialitate. simplu. stil. aflati în posibilitatea de schimbare a statutului. comunicarea didactica este un act informational. în cea mai mare parte. Datorita exploziei de informatii profesorul trebuie sa fie capabil sa le prelucreze. Mesajul oral este purtat pe undele sonore. vizuala. mobilizator. tactila. are un finalism accentuat în scopuri si obiective educationale. Ea faciliteaza achizitionarea de cunostinte. subtextul emotiv al vorbirii. Profesorul trebuie sa fie capabil sa utilizeze limbajul ca mijloc principal al educatiei. a atitudinilor si convingerilor intelectuale. didactic. interiorizat(limba) la care se adauga elementele paraverbale si nonverbale. scriere lizibila. morale.formata a educatorului si personalitatea educatului.Comunicarea didactica este dominata de profesor. Asa cum am mai aratat. între ei se interpune canalul de comunicare. comunicarea didactica sta la baza procesului de predare – asimilare a cunostintelor si cere o selectie documentata si justificata a continuturilor educationale. orientat la subiect. placut auzului.Calea de comunicare este multimodala: auditiva. Profesorul trebuie sa faca eforturi pentru ca prezentarea informatiilor în actul comunicativ didactic sa acorde prioritate logicii pedagogice. olfactiva. specific) în combinatii adecvate situatiilor de învatare. mesajul afectiv este transmis de gestica. Codul folosit (sistemul de semne lingvistice) cunoaste o tripla situare: prima la nivelul codului lingvistic. nuantat. plastic. De aceea. vocabular. al treilea la nivelul codului specific. sau performale care-l poate departa pe elev de profesor. a doua la cel didactic. pe care circula un mesaj transpus într-un cod comun. De aici . emotional.Mesajul este supus unor procese de codare si decodare prin care se asigura înscrierea lui în vocabularul elevului. Profesorul trebuie sa dea dovada de competenta comunicativa aceasta constând în abilitatea acestuia de a utiliza codurile limbajului educational (lingvistic. Structura comunicarii didactice se face conform logicii pedagogice. iar mesajul scris este textul tiparit.

valoarea si interdependenta celor trei factori . Limbajul în perioada prescolara. Varietatea si dificultatea sarcinilor. rolul . formatia intelectuala a autorului.variabila importanta a succesului educatiei fiind comunicarea.asaza în discutie . si productive însusiri psihice ale individualitatii.lectura. trebuie respectate cerintele pedagogice ce decurg din particularitatile de vârsta ale prescolarilor si specificul lecturilor ca mijloc al comunicarii. dupa Paul Cornea-în cazul literaturii pentru prescolari. Genetic. genetic. Perioada prescolara este perioada care se caracterizeaza prin cele mai profunde. nu numai nivelul sunetelor vorbirii. un instrument de organizare a activitatii psihice. oarecum paradoxal fata de drumul firesc al dezvoltarii naturale a copilului caracterizat de precocitatea manifestarii competentelor comunicative fata de cele lingvistice. De aceea. lectorul. în organizarea si desfasurarea activitatilor de lectura ale educatoarei. Aproape ca nu exista familie cu copii.trei eroi”. opera. De mic copilul este atras de povesti. inclusiva cea a copilului.atacanti: autorul. sociologic etc. devine un instrument activ si deosebit de complex al relatiilor copiilor cu cei din jurul sau si în acelas timp. care sa nu aiba în biblioteca carti de povesti. Înainte de a fi o fiinta vorbitoare. a debutat cu cea mai pregnanta dintre forme: limbajul.comunicatoare’’. socio-actional în devenire. sensibilitati si flexibilitati psihice divergente. copilul este o fiinta . analizeaza profund locul. iar în cadrul ei. reductibili în ultima instanta la: mediul socio-istoric. ilustreaza problematica limbajului. Toti acesti factori conditioneaza creatia. . opera literara este privita ca o rezultanta a unui complex de factori raportati la autor.. Studiile din prezent.. apartenenta socio-culturala. Faptul este. Cercetarea comunicarii. dialogul profesor-elev. cu care se confrunta copiii. este perioada unei intense receptivitati. de a-i forma si dezvolta eul cognitiv. De aici necesitatea de a exersa si fructifica potentialul creativ al prescolarului. ci trebuie sa achizitioneze si sa stapâneasca si modul de combinare a cuvintelor în propozitie pentru a-si exprima gândurile. evenimentele majore ce i-au modelat personalitatea. Comunicarea orala. Acestia trebuie sa achizitioneze si sa stapâneasca toate nivelurile limbajului. din mai multe puncte de vedere. temperament. istoric. afectiv.

gândurile. daca nu s-ar organiza o munca instructiv-educativa speciala. Aproape ca nu exista familie cu copii care sa nu aiba în biblioteca carti de povesti..Creatia literara pentu prescolari este acea categorie a literaturii care se adreseaza copiilor între 3-6 ani si este accesibla copiilor. De mic copilul este atras de povesti. cu realitatea înconjuratoare. ideile. Limbajul copilului prescolar se dezvolta masiv sub influenta adultilor. Copilul prescolar – receptorul . prescolarii si le construiesc. apoi . în viata sociala de mai târziu. numarând la vârsta de 6 ani circa 3500de cuvinte. l-ar impiedica.Vocabularul copilului creste. De aceea. în organizarea si desfasurarea activitatilor de lectura ale educatoarei. de respiratia noastra. de inima si plamânii unui vorbitor care. trebuie . au nevoie de tensiunea noastra spirituala. în conditiile în care exista o preocupare în aceasta directie din partea adultilor. poate ajunge la cunoasterea cât mai deplina a realitatii obiective. ceea ce va constitui o baza în activitatea scolara si. de a-si exprima în mod inteligibil impresiile. Copiii. sa participe la o activitate sau alta. trebuie sa dispuna înca de la vârsta prescolara de capacitatea de a comunica cu cei din jur.se afla la un anumit nivel de asimilare a textului literar. cu care stabileste relatii de comunicare din cele mai coplexe. în mare masura. copilul dobândeste mijlocul prin care poate sa realize comunicarea cu cei din jur în forme superioare. Însusindu-si limba. (Slama-Cazacu T. nivel conditionat atât de particularitatile de vârsta cât si de factorii legati de nivelul socio-familial. în cenusa. Imposibilitatea de a comunica prin limbaj ar modifica relatiile lui cu oamenii. a carei valorificare în munca cu prescolarii si cu celelalte categorii de copii.1980). De-a lungul timpului s-a creat un bogat tezaur. rostindu-le. În mod spontan copilul isi insuseste concomitent si structura gramaticala a limbii materne. aduce mari servicii operei de educatie. Atunci când nu au la îndemâna cuvinte potrivite pentru diversele situatii. le imprima propria lui personalitate. Ca sa se aprinda. Cuvintele sunt ca niste taciuni care mocnesc pe vatra. pornind de la cele însusite de la adult. De aici decurgând necesitatea însusirii vorbirii în mod sistematic în cadrul gradinitei de copii.

-am lecturat oral textul. extalingvistic si mijloace audio. s-a facut printr-un experiment care a vizat modalitati de comunicare a unor texte literare cu lecturarea fidela a textului literar in trei modalitati. de mijloace audio-context verbal c)-lectura orala iconica intermediata de imagine. mai mult de jumatate din numarul copiilor din grupa au receptat textul. constatându-se ca. întelegere ce se concretizeaza în cautarea minutioasa si selectarea riguroasa a textului literar pentru obtinerea unor finalitati de catre copii. .’’vizând lectura iconica. prin reproducerea povestirilor. a conceptiei de sine.respectate cerintele pedagogice ce decurg din particularitatile de varsta ale prescolarilor si specificul lecturilor ca mijloc al comunicarii. intermediata de imagine. Toate aceste considerente impun educatoarei o întelegere a fenomenului lingvistic. Pentru acest experiment a trebuit sa respectam mai multe etape: -am ales textul literar. la finalul activitatii existând doar posibilitatea de a verifica decât 2-3 copii). Fiecare modalitate a fost urmata de anumite exercitii prin care s-au stabilit si verificat nivelul de receptare si întelegere a textului literar si unele posibilitati de întelegere ale acestuia de catre copii. dupa care momentele importante au fost însotite de mijloace audio si video. reproducând expresii din textul audiat. context verbal. -am cules si am interpretat date despre autor pe întelesul copiilor. ( neexistand posibilitatea exprimarii în scris a copiilor. b)-lectura orala auxiliara extralingvistic si mijloace audio. Cele mai bune rezultate au fost stabilite la modalitatea de la punctual . povestind fara a modifica textul. Cercetarile s-au facut prin aplicarea celor trei modalitati: a)-lectura orala auxiliara de mijloace audio-vizuale-context verbal. orale.c.. Evaluarea acestor comunicari didactice. context extralingvistic si mijloace audio-vizuale.

optam pentru lectura fidela a textului literar. însusirea textului literar corect ne-a dat posibilitatea de a dramatiza aceste povesti. de Ion Creanga. datorita unor fenomene ce apar inevitabil: spontaneitatea si rapiditatea redarii continutului textului sau acomodarea cu un limbaj mai putin supravegheat (introducerea de expresii familiare ). . deoarece. convorbiri). .. jocuri didactice. La sfârsitul experimentului. la elipse. serbari. îi scade valoarea textului. Apreciem ca activitatea cu textul literar este fundamentala în pregatirea copiilor pentru scoala.cu grupuri mai mici. Astfel.cu precadere în activitatile comune. se pot introduce exercitii iconice de acest gen si în alte activitati de comunicare(memorizari. a receptarii textului literar pentru cuprinderea tuturor copiilor grupei. Asimilarea corecta afost favorizata de receptarea textului literar.Iedul cu trei capre’’.Experimentul s-a desfasurat pe durata unei saptamîni.. de fratii Grim. . În concluzie.de Ion Creanga.Biblioteca’’. . educatoarele.de Ion Creanga.Punguta cu doi bani’’. iar din punct de vedere al sintaxei. Aceasta conduce la extinderea evaluarii pe timp îndelungat. festivaluri. Totodata. toti copiii au asimilat corect textul..de Octav Pancu-Iasi. noi.Ursul pacalit de vulpe’’..Alba ca Zapada’’. cu prilejul fiecarei etape din saptamâna.. sau dupa-amiaza la gradinitele cu orar prelungit. povestirea acestuia modifica limbajul autorului. ele fiind puse în scena cu prilejul unor evenimente.Capra cu trei iezi’’. În modul acesta am efectuat experimental cu urmatoarele texte literare: . la sectorul . Modalitatile de lucru se pot aplica cu precadere in prima parte a regimului zilei.. în dezvoltarea capacitatii copiilor de a se adapta la o activitate a carei finalitate nu este imediata. .

am folosit teatrul de papusi spre ale cuceri atentia si a le trezi interesul pentru aceasta poveste. Ei au retinut convorbirea dintre oglinda si împarateasa pentru a o deruta pe Alba ca Zapada. copiii au facut cu multa usurinta legatura logica între expresiile din text si semnificatiile lor. cele doua mijloace audi-vizuale sa se sincronizeze. pe care multi copii o cunosc. buni prieteni ce respecta munca în colectivtate. În activitatile de fixare a povestii. Folosind acest procedeu. folosirea mimico-gesticulatei în exprimare. Sporirea eficientei acestor activitati se realizeaza folosind permanent mijloace vizuale concomitent cu expunerea verbala.Aceste povesti au constituit un mijloc important pe lânga obiectivele specifice – cultivarea expresivitatii limbii. Astfel. Astfel. Cei sapte pitici sunt personaje familiare.Alba ca Zapada si cei sapte pitici’’.. Din basm. apara . -dezvoltarea fluiditatii exprimarii verbale suficient de expresive.Oraselul copiilor’’. a necesitat o pregatire prealabila.. în povestea . expresiv încât în momentul activitatii. -pronuntarea corecta a cuvintelor. mânuiam papusile ce reprezentau personajele principale în asa maniera încât sa sugereze actiunea respectiva. iar pe banda am înregistrat expunerea povestirii clar. socializarea prin intercomunicare rezolvând anumite sarcini ale dezvoltarii comunicarii. fiind alaturi de personaje atât la bine cât si la rau. au fost impresionati de puterea adevarului care învinge pâna la urma.Dumbrava minunata’’ de Mihail Sadoveanu. pe parcursul expunerii. -întelegerea sensului figurat al cuvintelor si expresiilor din poveste. de exemplu: -aprofundarea continutului povestii: -redarea continutului prin mijloace de exprimare proprii. ei au retinut ca sunt tarani harnici. Un alt procedeu care a dat rezultate bune a fost folosirea diafilmului concomitent cu caseta audio în activitatea de povestire. activitatea de povestire . deoarece a trebuit sa studiez cu atentie continutul diafilmului.. De exemplu. fiind reprezentanti iarna în . dar copiii nu cunosteau prea multe din viata lor. în magazinul de jucarii sunt folositi ca ornament. am observat ca momentele actiunii au fost traite mai intens de copii.

În acest sens. prin care se realizeaza în primul rând comunicarea si cunoasterea. cu atât mai mult cu cât acest proces este direct dependent de mediul social. am constatat ca în activitatile de repovestire au participat chiar si copiii care prezentau dificultati în exprimare. prin numeroase exersari. de modelele de exprimare oferite de adulti (parinti. Ca proces comunicational.. intensificarea functiilor cognitive ale limbajului. Argumentele de ordin pedagogic subliniaza rolul hotarâtor pe care îl au influentele sistematice asupra dezvoltarii copiilor. prin intermediul participarii active a copiilor.Oul nazdravan’’ a fost transmisa copiilor utilizând teatrul de masa.Cine stie raspunde’’. educatoare).cinstea si adevarul. aparitia limbajului interior. bazata pe suport intuitiv. am urmarit ca în activitatile de fixare a continutului povestirii sa antrenez în mod deosebit copiii care prezentau defecte de pronuntie. . diversificarea formelor de comunicare. Pe de alta parte. vata. intitulândule . Deoarece aceasta poveste este bogata în onomatopee care permit realizarea unor exercitii de pronuntie corecta. stiut fiind ca fiecare cuvânt are o semnificatie principala si multe sensuri secundare atribuite de latura semantica a limbii. Vârsta prescolara este o etapa hotarâtoare în stimularea corecta a vorbirii. Vorbirea ca activitate comunicativa se însuseste treptat. iar cunoasterea se realizeaza din aproape în aproape. am valorificat textele tuturor basmelor indicate în programa. Am constatat ca gândirea prescolarilor a fost viu stimulata facând posibila întelegerea semnificatiei faptelor personajelor. insistând asupra pronuntarii lor. constituirea lexicului de baza. cautând sa gasim cuvinte monosilabice pe care sa le folosesca sub forma de joc.Cine stie câstiga’’ sau . limbajul este cel care ajuta la evaluarea majoritatii activitatilor ce se desfasoara la nivel prescolar. Astfel. plastilina) erau prezentate cu miscari specifice fiecaruia. Povestea . Ca sa-i stimulam. simultan cu expunerea educatoarei. limbajul transmite un continut informational si semantic. am trecut la jocuri colective. am confectionat o macheta care constituia cadrul de desfasurare al actiunii: personajele (realizate din carton.. experiente ce au loc pe parcursul întregii vieti începând din copilarie. Forma specifica a comunicarii în perioada prescolara este cea a limbajului oral. asimilarea în practica curenta a structurii gramaticale. Acum se produc modificari cantitative care vizeaza însusirea pronuntiei corecte. Astfel..

izolarea sunetelor din silaba..dilogul reflecta functia gnoseologica’’ a limbajului si cea de comunicare. În semestrul I copiii au alcatuit propoztii pe care le-au reprezentat grafic prin liniute.Al /A cui este…?’’. capacitatile de întelegere.În perioada de evaluare intiala la grupa mare pregatitoare am testat nivelul de comunicare al copiilor. sintetizându-le în functia de vehiculare a cunostintelor. au fost desfasurate pe baza de fise de lucru. am realizat exercitii de analiza fonetica. . omonimele. rostirea lor corecta. articularea corecta a sunetelor si grupelor de sunete. volumul vocabularului activ. Pentru a-i obisnui sa se exprime corect sa sesizeze si sa înteleaga diferenta dintre singular si plural.1968). În ceea ce priveste pregatirea copiilor pentru trecerea la perioada preabecedara din clasa I. Însusirea corecta si fluenta a unei exprimari corecte am desfasurat-o prin efectuarea de exercitii pentru explicarea unor cuvinte si expresii cum ar fi: antonimele. În acest sens am stabilit itemi reprezentativi pentru a realiza obiectivele urmarite. exprimarea corecta sub aspect gramatical. :.Spune al cui este acest obiect’’ .. alcatuire de propozitii.în functie de aceste categorii gramaticale . redarea grafica. Scopul dialogului se caracterizeaza prin primatul functiei de comunicare . sinonimele.(Slama Cazacu T. Fiecare situatie a fost identificata dupa intonatie..considerând ca jocul didactic este cel mai eficient mijloc pentru exersarea si dezvoltarea limbajului. am planificat activitati de dezvoltarea limbajului în care i-am antrenat cu precadere pe acestia. Pentru însusirea vorbirii dialogate si folosirea substantivelor în cazul genitiv si dativ am desfasurat cu copiii jocul . despartirea cuvintelor în silabe.jocurile. precizarea numarului de cuvinte dintr-o propozitie.. Pentru a-i ajuta pe copiii cu rezultate slabe sa obtina rezultate la nivelul celorlalti colegi din grupa. exersând cu acest prilej semnele grafice pentru redarea unei intrebarii(semnul întrebarii) si a unei exclamatii (semnul mirarii) si la sfârsitul unei comunicari (punctul).

E. Ursula. Paul – Introducere în teoria lecturii.Tatiana – Lectura –diverse finalitati si niveluri de complexitate.. sa redea cu o mai mare usurinta continutul unor lectii si sa citeasca. 1998.1990 schiopu. . I. Bucuresti • Cerghit. E.D. -Psihologia vârstelor. Buletin de informare stiintifica si documentare.P. Bucuresti.E.I.Bucuresti. I.E.Minerva..1991.Didactica. Constansa. iar scolari fiind.sirul exemplelor pot continua cu temele de cercetare din domeniul comunicarii. în esenta trebuie parcursa intreaga programa a grupei mari pregatitoare în care toate temele de comunicare didactica conduc la stimularea în principal a pregatirii copilului pentru reusita scolara si prevenirea abandonului scolar. E.. Bucuresti • • Cornea. P. Verza. Vlasceanu. –Metode de invatamînt. Bibliografie selectiva: • Cerghit. I. Radu. se pot continua cu activitatile extracurriculare. .3. Ed.1976. Bucuresti * * * -Programa activitatilor instructiv-educative în gradinita de copii’’.. T. • • . 2005..P. 1988 Slama-Cazacu. pornind de la interesul pe care majoritatea copiilor îl manifesta fata de un anumit subiect.. Popescu. D..D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful