Sunteți pe pagina 1din 11

LUCRAREA NUM RUL 2-1 PROCESUL COMPLEX DE SAP TUR MANUAL

Un proces caracteristic execu iei funda iilor, canaliz rilor, termofic rilor, este procesul complex de s p tur manual . Este un proces complex deoarece n structura lui sunt incluse o serie de procese simple cum ar fi: s p tur propriu- zis ; sprijinirea malurilor ; transportul p mntului cu roaba; epuismente, etc. Aceste procese simple sunt diferite ca natur ( necesitnd muncitori de specialit i diferite), ca dificultate i ca durat de execu ie. Obiectivele urm rite la execu ia procesului complex de s p tur manual sunt : - ob inerea unei durate de execu ie ct mai mici, pentru a se vita efectul distructiv al agen ilor atmosferici care pot influen a calitatea i costul lucr rilor de construc ie. - asigurarea unui grad de ocupare ct mai mare al muncitorilor, avnd calific ri diferite, care particip la execu ia proceselor simple. Relizarea acestor obiective este dependent de modul de stabilire a parametrilor T i M ai procesului complex. Exemplele rezolvate au fost structurate pe 2 coloane: prima coloan prezint algoritmul de rezolvare a aplica iei; a doua coloan prezint rezolvarea aplica iei.

Exemplul 1 S se stabileasc durata de execu ie a procesului complex de s p tur manual n vederea realiz rii unei re ele de canalizare. Condi iile problemei : a) - profilul transversal al s p turii este prezentat n figura 1 b) - lungimea canaliz rii : L = 23.4m c) - natura terenului teren categoria I d) - p mntul rezultat din s p tur se transport cu roaba la 40m. e) - Mdisp = 28 muncitori. f) - este necesar sprijinirea malurilor.

ELEMENTE TEORETICE 1 1 Stabilirea proceselor simple de construc ie componente ale procesului complex de s p tur manual ( pi ; i = 1, n ).

REZOLVARE APLCA IE 2 1 Procesul complex propus spre studiu cuprinde urm toarele procese simple de construc ie: y p1- s p tur de p mnt executat manual; y p2- transportul p mntului s pat cu roaba la 40m; y p3- sprijinirea malurilor;

1 2 Stabilirea m rimilor caracteristice (norme de timp i forma ii minime) pentru procesele simple componente ale procesului complex 2

2
om h ; m1 ! 1 ; m3 om h ; m2 ! 1 ; t

y p1 : N T 1 ! 1,10

y p2 : N T 2 ! 0 ,494 y p3 : N T 3 ! 2,40

om h ; m3 ! 2 . 10 m 2

3 Se determin cantit ile de lucr ri aferente fiec rui proces simplu, pe unitatea de m sur a zonei de lucru

y p1 : qu1= h b 1,00 ! 1,90 1,00 ! 1,71m 3 /m ; y p2 : qu2 = qu1x K p ! 1,71 1,65 ! 2,8 t/m ; y p3 : qu3 =
2(h 1) 2 ! 0,38 zeci m /m. 10

4 Se calculeaz normele de timp ale proceselor simple pentru execu ia unei unit i de m sur din zona de lucru, folosind rela ia :
N
* Ti

* y p1 : N TI ! 1,10 1,71 ! 1,88

om h ; m om h ; m om h . m

* y p2 : N T 2 ! 0,494 2,8 ! 1,38

! N Ti q ui

(om*ore/unitatea de

* y p3 : N T 3 ! 2,40 0,38 ! 0,91

m sur a zonei de lucru) 5 Se stabilesc duratele de realizare a proceselor simple pentru o unitate de m sur din zona de lucru, folosind rela ia:
N* d ui ! Ti mi

y p1 : d u 1 !

1,88 h ! 1,88 ; 1 m 1,38 h ! 1,38 ; 1 m 0,91 h ! 0,46 . 2 m

y p2 : d u 2 ! y p3 : d u 3 !

(ore/ unitatea de m sur a zonei de lucru)

1 6 Se compar duratele de execu ie a proceselor simple pe unitatea de m sur din zona de lucru. n urma compar rii acestor rezultate, ob inem: du0 = min ?d ui A Durata dui fiind mai mare dect du0, apare un timp de a teptare la nivelul forma iei care execut procesul du0. Eliminarea acestui timp de a teptare nivelul duratei du0 , sporind num rul de muncitori din forma ia minim care execut procesul cu durata dui. Rela ia folosit este :
d mi* ! ROT s ui mi du0

2 6

du1 du2 du3 ta3 ta2

du3

du2

du1 du3 = du0 = 0,46 h/ m;


1,88 0 ,46 1 ! 4 muncitori; 1,38

y p2 : m * ! ROT s 2 1 ! 3 muncitori; 0,46 y p3 :


* m 3 ! m 3 ! 2 muncitori.

7 Se calculeaz forma ia minim (ms ) necesar execu iei procesului complex de s p tur manual folosind rela ia :
ms ! m1*
i !1 n

* 7 m s ! m1  m *  m * ! 4  3  2 ! 9 muncitori 2 3

se face prin reducerea duratei dui la

y p1 : m * ! ROT 1

8 Se stabile te durata de execu ie a procesului complex de s p tur manual . Rezolvarea acestei etape necesit parcurgerea a o serie de pa i: y cunoscndu-se Mdisponibil , se stabile te num rul maxim de forma ii minime cu rela ia:
g max im M disponibil ! ms

28 y g ! ! 3 forma ' ii; 9 y M ef ! 3 9 ! 27 muncitori ; y Q1 ! 1,71 234 ! 400 m 3 . Q 2 ! 2,8 234 ! 655t. Q3 ! 0,38 234 ! 89 zecim 2 . Tc ! 400 1,1  655 0,494  2,4 89 ! 4,5 sch. 8 27 1

y Tef.= ROT. [4,5]=

4 schimburi;

5 schimburi.
y I1 ! 4,5 ! 1,13 ?0,90 z 1,20A 4 4,5 I2 ! ! 0,9 ?0,90 z 1,20A 5

y Se stabile te num rul efectiv de muncitori care particip la execu ia procesului complex de s p tur manual , cu rela ia :
M ef ! g m s .

Se adopt solu ia:


Tef ! 4 schimburi ; d s ! 8h / schimb , m s ! 9 muncitori , M ef ! 27 muncitori

y Se calculeaz durata de excu ie a procesului complex de s p tur manual , folosind rela ia :


T
c

(Q

N TI )
ef

ds M

, unde

Q i ! q ui L

Se adopt Tef ! ROT s ? c A T y Se face verificarea :


I! Tc ?I m , I M A Tef

Obs: n cazul n care I ?I m ; I M A se modific ds , lundu-se 9, pn la 10 ore/schimb.


5

EXEMPLUL 2 S se stabileasc num rul de muncitori pentru procesul complex de s p tur manual , n vederea realiz rii funda iilor izolate pentru o hal industrial , cunoscnd: a) y planul funda iilor este prezentat n fig. 2.
6 5 4 3 2 1 9,00 A B 9,00 C 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

b) y A = 864 m2 (suprafa a halei industriale); y Q1 =162 mc; y Q2 = 284 t; y Q3 = 325 m2; c) y dimensiunile unei gropi de funda ie sunt date n fig. 3.
b

Fig. 3. Dimensiuni s p tur

d) y natura terenului : argil leossoid sensibil la umiditate ( teren categoria a II a); e) y p mntul rezultat din s p tur se transport ntr-un depozit situat la o distan medie de 30 m; f) y durata impus pentru execu ia s p turii este de 3 schimburi ; g) y este necesar sprijinirea malurilor.

ELEMENTE TEORETICE 1 1 Stabilirea proceselor de construc ie care intr n structura procesului complex:

REZOLVARE APLICA IE 2 1 y p1: s p tur executat manual; y p2 : transportul cu roaba a p mntului rezultat din s p tur , la 30 m ; y p3: sprijinirea malurilor.

p i ,i ! 1,n

2 Stabilirea m rimilor caracteristice ( norme de timp, forma ii minime) pentru procesele componente ale procesului complex;

y p1: N T 1 ! 1,80

om h , m1 ! 1; m3 om h ; m 2 ! 1; t

y p2: N T 2 ! 0 ,396 y p3: N T 3 ! 4,00

om h ; m 3 ! 2. 10 m 2

3 Se determin cantit ile de proces aferente fiec rui proces simplu de construc ie, pe unitatea de m sur a zonei de lucru, folosind rela ia:
qui ! Qi (unitate de m sur fizic A

y p1 : qU 1 ! y p 2 : qU 2 y p 3 : qU 3

162 m3 ! 0,187 2 ; 864 m 284 t ! ! 0,329 2 ; 864 m 32,5 zecim 2 . ! ! 0,0376 864 m2

specific / m2)

1 4 Se stabilesc normele de timp pentru execuia unei unit i de m sur din zona de lucru pentru procesele simple, cu rela ia:
* N Ti ! N Ti q ui (om*ore / unitatea de

2 4
om h ; m2 om h ; ! 0,396 0,329 ! 0,130 m2 om h . ! 4,00 0,0376 ! 0,150 m2

* y p1 : N T 1 ! 1,80 0,187 ! 0,337 * y p2 : N T 2 * y p3 : N T 3

m sur a zonei de lucru)

Se stabile te duratele de execu ie a proceselor simple pe unitatea de m sur din zona de lucru, folosind rela ia:

d
i * N Ti (ore / unitatea de m sur a ! mi

y p1 : d U 1 ! y p 2 : dU 2 y p 3 : dU 3

0,337 ! 0,337 h / m 2 ; 1 0,130 ! ! 0,130h / m 2 ; 1 0,150 ! ! 0,075h / m 2 . 2

zonei de lucru)

Se compar duratele proceselor simple (dui), suplimentndu-se num rul de muncitori pentru procesele care au o durat mai mare astfel nct ele s devin aproximativ egale, cu rela ia:
d mi* ! ROT s ui d u0 mi

6
du2 d u3

d u1 ta2 t a3

(muncitori)

d u1 " d u 2 " d u 3 d u 0 ! d u 3 ! 0,075h / m 2 . 0,337 * y m1 ! ROT s 1 ! 4muncitori; 0,075 0,130 y m * ! ROT s 1 ! 2muncitori; 2 0,075 y m * ! m3 ! 2muncitori. 3

unde d u 0 ! min d ui

1 7 Se stabile te forma ia minim complex necesar pentru execu ia procesului complex de s p tur manual , folosind rela ia :
ms ! mi* muncitori.
i !1 n

2 7 m s ! 4  2  2 ! 8 (muncitori)

8 Se stabile te num rul de muncitori necesar execu iei procesului complex de s p tur manual n durata impus , folosind rela ia:
n c i !1

M !

ds T I

y se determin num rul de forma ii minime, cu rela ia:


M g ! ROT s c muncitori m s

y se determin Mef cu rela ia:


M ef ! g m s

y se face verificarea :
I ef ! Mc ?I m ; I M A M ef

Observa ie: Dac I ?I m ; I M A , se modific ds , lundu-se ds = 910 h/sch.

N TI

162 1,80  284 0,396  32,5 4,00 ! 22 8 3 1 22 y g ! ROT s ! 3 8 y M ef ! 3 8 ! 24muncitori. Mc ! yI ! 22 ! 0,92 ?0,9;1,20A 24

muncitori.

Se adopt : M = 24 muncitori ,din care pentru procesul:


y p1 ! 3 4 ! 12 muncitori; y p 2 ! 3 2 ! 6 muncitori;
y p 3 ! 3 2 ! 6 muncitori.

Se va adopta:
T ! 3sch; d s ! 8h / sch.; I ! 0,92 ;

M= 22 muncitori.

LEGEND : y Qi cantitatea de proces aferent procesului simplu ,,i de construc ie , m surat n unit i de m sur fizice specifice; y NTi norma de timp a procesului simplu ,,i de construc ie , m surat n om*ore/ unit i de m sur fizice specifice; y mi forma ia minim a procesului simplu ,,i de construc ie; y Mdisp forma ia disponibil de muncitori; y Timp durata impus pentru execu ia procesului coplex de s p tur manual ; y Im,IM indicele minim i maxim de ndeplinire a normei ntre care trebuie s varieze indicele efectiv de ndeplinire a normei; y qui cantitatea de proces pentru procesul simplu de construc ie ,, i pe o unitate de m sur din zona de lucru, m surat n unit i de m sur fizice specifice/unitatea de m sur a zonei de lucru;
* y N TI - norma de timp a forma iei minime care execut procesul simplu de construc ie ,,i pe o

unitate de m sur din zona de lucru , m surat n om*ore/ unitatea de m sur a zonei de lucru; y dui durata de execu ie a unit ii de proces simplu ,,i, m surat n ore/ unitatea de m sur a zonei de lucru; y du0 durata minim de execu ie a unit ii de proces, ob inut n urma compar rii duratelor unit ilor de proces pentru cele ,, i procese simple de construc ie; y m i* - forma ia minim a procesului simplu de construc ie ,,i ob inut n urma echilibr rii duratelor de execu ie a unit ilor de proces ; y T c ,Tef - durata (de calcul i efectiv ) de execu ie a proceselui complex; y M c , M ef - num rul de muncitori (de calcul i efectiv) care particip la execu ia procesului complex de construc ie; y ms forma ia minim a procesului complex, ob inut n urma echilibr rii duratelor de execu ie a unit ilor de proces;

10

y g num rul de forma ii complexe de muncitori care particip la execu ia procesului complex de construc ie; y I indicele de ndeplinire a normei.

11