P. 1
Electronic A

Electronic A

|Views: 6,902|Likes:
Published by Enache Nicusor

More info:

Published by: Enache Nicusor on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • 1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare
 • 1.1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă
 • 1.1.3. Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă
 • 1.2 Joncţiunea p-n
 • 1.3 Dioda semiconductoare
 • 1.3.1 Dioda în circuit, determinarea punctului static de funcţionare
 • 1.3.2 Tipuri de diode semiconductoare
 • 1.4 Tranzistoare
 • 1.4.1 Tranzistoare bipolare - structura fizică şi funcţionare
 • 1.4.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice
 • 1.4.3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar
 • Figura 1.26. Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar
 • 1.4.4 Tranzistorul bipolar în circuit. Stabilirea PSF
 • 1.4.7 Tranzistoare unipolare
 • 1.4.7.1 TEC-J având canal de tip n. Structură fizică şi funcţionare
 • 1.4.7.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J
 • 1.4.7.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n)
 • 1.5 Dispozitive semiconductoare speciale
 • 1.5.1 Tiristorul
 • 1.5.2 Triacul
 • 1.5.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ)
 • 2.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor
 • 2.1.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor
 • 2.1.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor
 • 2.1.3 Tipuri de amplificatoare
 • 2.2 Amplificatoare de curent alternativ
 • 2.2.1 Amplificatoare de tensiune
 • 2.2.2 Amplificatoare de putere (AP)
 • 2.2.2.1 Amplificatoare de putere în clasă A
 • 2.2.2.2 Amplificatoare de putere în clasă B
 • 2.2.2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington
 • 2.3 Amplificatoare de curent continuu
 • 2.3.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial
 • 2.4 Reacţia negativă în amplificatoare şi consecinţele ei
 • 2.5 Amplificatoare operaţionale
 • 2.6 Oscilatoare
 • 3.1 Noţiuni generale
 • 3.2 Redresoare monofazate necomandate
 • 3.2.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere
 • 3.2.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă
 • 3.2.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă
 • 3.2.4 Filtrarea tensiunii redresate
 • 3.2.4.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv
 • 3.2.5 Parametrii redresoarelor de mică putere
 • 3.3 Redresoare trifazate necomandate
 • 4.1 Noţiuni generale. Parametrii stabilizatoarelor
 • 4.2 Stabilizatoare parametrice
 • 4.2.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric
 • 4.2.3 Stabilizatoare integrate de tensiune
 • 5.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor
 • 5.3 Redresor monofazat semicomandat în punte
 • 5.4 Întrebări şi problemă
 • 6.1 Funcţii logice elementare
 • 6.2 Relaţii fundamentale în algebra logicii
 • 6.4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND - TTL)
 • 6.4.1. Poarta logică integrată NOR (SAU-NU)
 • 6.5 Circuite logice combinaţionale
 • 6.5.1 Noţiuni generale
 • 6.5.2 Analiza circuitelor logice combinaţionale
 • 6.6 Circuite logice secvenţiale
 • 6.6.1 Circuite secvenţiale elementare
 • 6.6.2. Circuitul secvenţial de tip Master-Slave
 • 6.7. Întrebări şi probleme
 • 7.1 Circuite LATCH
 • 7.1.1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH
 • 7.2 Codificatoare şi decodificatoare
 • 7.4 Numărătoare electronice
 • 7.5 Convertoare
 • 7.6 Circuite de memorie
 • 7.7 Microprocesorul (μP). Microcalculatorul (μC)

CONSTANTIN MIHOLCĂ

ELECTRONICĂ
PENTRU FACULTĂŢILE CU PROFIL NEELECTRIC

GALAŢI 2007

CUPRINS
Introducere ............................................................................................
1

CAP. 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT
1.1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare ................. 1.1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă ......................... 1.1.2 Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci ............................................................................. 1.1.2 Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă ...................... 1.2 Joncţiunea p-n .................................................................................. 1.3 Dioda semiconductoare ................................................................... 1.3.1 Dioda în circuit, determinarea punctului static de funcţionare ... 1.3.2 Tipuri de diode semiconductoare ............................................... 1.4 Tranzistoare ..................................................................................... 1.4.1 Tranzistoare bipolare - structura fizică şi funcţionare ................ 1.4.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice .............................. 1.4.3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar ........................... 1.4.4 Tranzistorul bipolar în circuit. Stabilirea PSF ............................ 1.4.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe. Stabilizarea punctului static de funcţionare ............................... 1.4.5.1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare ........................ 1.4.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) ............................................ 1.4.7 Tranzistoare unipolare ................................................................ 1.4.7.1 TEC-J având canal de tip n. Structură fizică şi funcţionare.. 1.4.7.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J ....................... 1.4.7.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic ............................................................................... 1.4.7.4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) ... 1.4.7.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TEC-MOS având canal de tip n ......................................... 1.5 Dispozitive semiconductoare speciale ............................................. 1.5.1 Tiristorul .................................................................................... 1.5.2 Triacul ........................................................................................ 1.5.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) ................................................ 1.6. Întrebări şi problemă................................................ 3 3 4 5 6 8 9 10 12 12 14 16 16 18 19 19 21 22 24 25 26 27 28 28 31 32 34

vi

Cuprins

CAP. 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE
2.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor .............. 2.1.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor ................................. 2.1.2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor ......................... 2.1.3 Tipuri de amplificatoare ............................................................ 2.2 Amplificatoare de curent alternativ ................................................. 2.2.1 Amplificatoare de tensiune ........................................................ 2.2.2 Amplificatoare de putere (AP) .................................................. 2.2.2.1 Amplificatoare de putere în clasă A .................................... 2.2.2.2 Amplificatoare de putere în clasă B .................................... 2.2.2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington ..... 2.3 Amplificatoare de curent continuu .................................................. 2.3.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial .......... 2.4 Reacţia negativă la amplificatoare şi consecinţele ei ...................... 2.5 Amplificatoare operaţionale ............................................................ 2.6 Oscilatoare ....................................................................................... 2.7. Întrebări ....................................................................................... 35 35 37 39 40 40 43 44 45 46 47 47 49 51 54 58

CAP. 3 REDRESOARE
3.1 Noţiuni generale .............................................................................. 3.2 Redresoare monofazate necomandate ............................................ 3.2.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere ............................. 3.2.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă .... 3.2.3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă ... 3.2.4 Filtrarea tensiunii redresate ....................................................... 3.2.4.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv ....................... 3.2.5 Parametrii redresoarelor de mică putere .................................... 3.3 Redresoare trifazate necomandate ................................................... 3.4. Întrebări............................................................................................ 59 61 61 61 64 66 66 68 69 72

CAP. 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE
4.1 Noţiuni generale. Parametrii stabilizatoarelor ................................. 4.2 Stabilizatoare parametrice ............................................................... 4.2.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric ................................. 4.2.2 Stabilizatoare cu reacţie având element de control serie şi amplificator de eroare ................................................................ 4.2.3 Stabilizatoare integrate de tensiune ........................................... 73 73 74 77 78

CAP. 5 REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere ..................................................................................... 5.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor ............ 5.3 Redresor monofazat semicomandat în punte ................................... 5.4. Întrebări şi problemă ..................................................................................... 82 86 88 90

....... Microcalculatorul (μC) ............................................... 7.............................7 Microprocesorul (μP)......... 7................................ Întrebări ..........3 Circuite logice..1 Funcţii logice elementare ...6.....................................1 Noţiuni generale ..... 6............... Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice ......................1 Poarta logică integrată NOR (SAU-Nu).........................1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH ........................ 6......... 7............1.... 6.....................................5..............................................7 Întrebări şi probleme................... 7.......1 Circuite LATCH ....2 Codificatoare şi decodificatoare ...........2 Analiza circuitelor logice combinaţionale ........4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND-TTL)..Slave ...............................................8.................................6.......... 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6....................................... 6..................................3 Circuite de multiplexare şi demultiplexare ............... 7.............. 91 94 95 97 99 100 100 101 103 104 107 109 CAP........... 7....... 7.....................1 Circuite secvenţiale elementare .................... 7....6 Circuite de memorie ..................... 6... 6...........................1 Circuitul secvenţial de tip Master ..............................................5 Circuite logice combinaţionale ..................4................................5 Convertoare .................. 6...... 6.............................................Cuprins vii CAP..................................................................................... 6............................................................. 6............. Bibliografie .............................................................2 Relaţii fundamentale în algebra logicii ............................. 6.......................... 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE LOGICE 110 110 111 113 114 115 117 122 123 7..........................................6 Circuite logice secvenţiale ......................4 Numărătoare electronice .....................5.............. 124 ......

În prezent numărul de tranzistoare înglobate într-o capsulă depăşeşte 5 milioane. Electronica se constituie la începutul secolului XX.000 şi 1. microprocesorul 486 conţine 1. În 1960 se construiesc primele dispozitive semiconductoare ale electronicii de putere (tiristoare şi triacuri) care au condus la modernizarea şi creşterea performanţelor în sistemele de acţionări electrice reglabile. Începând cu anul 1962 s-a trecut la producţia industrială a circuitelor integrate. care a antrenat toate domeniile tehnologiei. După 1980 s-au dezvoltat structuri VLSI (Very Large Scale Integration). Această tehnologie (BiCMOS) îmbină avantajele de viteză şi curent mare la ieşire ale tehnologiei bipolare. dar s-a trecut la tehnologia BiCMOS care este o combinaţie între tehnologia bipolară şi tehnologia CMOS. Ţinând seama de aspectele esenţiale ale electronicii şi fără pretenţia de a formula o definiţie atotcuprinzătoare. fiind denumită la începuturile ei “electrotehnica curenţilor slabi” şi având ca aplicaţie principală domeniul telecomunicaţiilor cu şi fără fir. În prezent. iar în 1952 s-a formulat ideea circuitului integrat. cu numeroase aplicaţii în telecomunicaţii şi industrie. De exemplu. . Posibilităţile remarcabile ale electronicii şi progresele ei deosebit de rapide (mai ales în privinţa realizării tehnologice a dispozitivelor semiconductoare şi circuitelor integrate) au făcut ca. în prezent. începând cu anul 1970.2 milioane de tranzistoare. electronica să fie utilizată aproape în toate domeniile ştiinţei şi tehnicii. După anul 1990 s-au dezvoltat structuri ULSI (Ultra Large Scale Integration). dimensiunea unui tranzistor fiind ≤ 1μm. astfel că după şase ani (în 1958) s-a realizat primul circuit integrat. permiţând dezvoltarea tehnologiei circuitelor larg integrate (LSI –Large Scale Integration). circuitele integrate se realizează în tehnologie CMOS. pe 8 biţi. cu avantajele consumului redus şi densitate mare de integrare. Aceste tehnologii permit înglobarea unui număr foarte mare (între 50. se poate spune că electronica este ramura ştiinţei şi tehnicii care se ocupă cu studiul fenomenelor şi aplicaţiile acestora privind conducţia electrică în semiconductoare. Microprocesorul a determinat o revoluţie tehnică denumită ”revoluţia microelectronicii”. Aceste circuite au condus la realizarea primului microprocesor.000) de tranzistoare într-o capsulă. care pot îngloba peste un milion de tranzistoare CMOS într-o capsulă. gaze şi vid. Ca domeniu independent.INTRODUCERE Electronica a luat naştere ca o ramură a electrotehnicii. oferite de tehnologia CMOS. încât astăzi nu există domeniu de activitate umană în care microprocesorul să nu poată fi implicat. Primele cinci decenii au reprezentat ”epoca” tuburilor electronice. în 1971.000. utilizate fiind atât tehnologia CMOS cât şi bipolară. la început în tehnologie bipolară şi apoi în tehnologie MOS (după 1965). Perfecţionarea rapidă a tehnologiilor electronice a condus la apariţia familiilor de circuite integrate logice MOS. Începând cu anii 1949-1952 s-au realizat primele tranzistoare.

transformatoare. Dispozitivul electronic este un ansamblu format din părţi componente. gaze sau semiconductoare. Părţile componente pot fi piese distincte (la tuburile electronice) sau regiuni cu proprietăţi diferite ale unui material neomogen (la dispozitivele semiconductoare). Prin extensie. se consideră dispozitive electronice şi acele dispozitive realizate dintr-un singur material omogen. amplificare. bobine. producerea oscilaţiilor. imobile una faţă de alta. condensatoare etc). spre deosebire de elementele electrice de circuit obişnuite (rezistoare. În aplicaţii. alimentându-se de la surse de energie. modulaţie. detecţie etc). în scopul realizării unei funcţiuni (redresare. dispozitivul electronic reprezintă un element de circuit. gaze sau semiconductoare. numit şi element electronic de circuit. care are una dintre proprietăţile fundamentale ale conducţiei prin vid. Circuitul electronic este un ansamblu electric în care se folosesc unul sau mai multe dispozitive electronice la care se leagă elemente electrice de circuit. . între care se produce conducţia electrică prin vid.2 Introducere Întrucât electronica are în domeniul său de preocupare atât dispozitivele electronice cât şi circuitele electronice se impune definirea celor două noţiuni.

1 Noţiuni privind conducţia electrică în semiconductoare Semiconductorul ocupă poziţia intermediară între materialele conductoare şi materialele izolatoare. reprezentat prin lăţimea benzii interzise (∆w). figura 1.1. • semiconductor de conductibilitate extrinsecă.CAPITOLUL 1 DISPOZITIVE ELECTRONICE DE CIRCUIT 1. După modul de generare a purtătorilor. Figura 1. Generarea perechilor electron-gol se produce datorită aportului energetic extern. semiconductoarele se pot clasifica astfel: • semiconductor de conductibilitate intrinsecă. 1. Aceşti purtători se generează simultan sub formă de perechi şi au o anumită mobilitate. Germaniu). Siliciu.1. Structura benzilor energetice pentru un semiconductor .1.1 Semiconductoare de conductibilitate intrinsecă Acestea sunt materiale pure din punct de vedere chimic (ex. adică sub influenţa unui câmp electric ei pot da naştere curentului electric de conducţie. Conducţia electrică în medii semiconductoare se realizează prin două categorii ale purtătorilor de sarcină: electronii şi golurile.

1. R To dT rezistenţei RT la o variaţie dată de un grad Celsius a temperaturii. în aparatura de măsură şi automatizare. d) domeniul de temperatură.+300oC]. Conductibilitatea termistorului este direct proporţională cu numărul de purtători ni daţi de relaţia (1. ce reprezintă inerţia termică a termistorului. Dispozitive electronice simple bazate pe semiconductoare intrinseci (realizate cu materiale omogene) 1.1). Figura 1. notată cu pi . c) constanta de timp. fiind exprimată prin relaţia: n i = pi = AT unde: 3/ 2 ⎛ − Δw ⎞ exp⎜ ⎟ ⎝ 2KT ⎠ (1. Parametrii de catalog: a) rezistenţa la temperatura de referinţă. Δw .constanta lui Boltzmann. în care performanţele termistorului sunt stabile. ceea ce conduce la o descreştere exponenţială a rezistenţei electrice.. T1 [s].2.constantă ce depinde de natura semiconductorului. ΔT∈[-200oC.temperatura absolută ( grade Kelvin).2. Variaţia rezistenţei electrice a termistorului cu temperatura - Utilizări: detector în traductoare de temperatură. Fotorezistenţa este un rezistor a cărui rezistenţă electrică se modifică sub acţiunea unei radiaţii electromagnetice incidente din spectrul vizibil sau infraroşu.aportul energetic extern (lăţimea benzii interzise). Variaţia rezistenţei electrice a fotorezistorului se datorează modificării concentraţiei . este egală cu concentraţia de goluri. 2. unde T0=20 oC.. RTo[Ω].4 Capitolul 1 La echilibru termic (când nu există aport energetic extern) concentraţia electronilor.2. detector în construcţia sesizoarelor de incendiu. 1.100 → [%/oC] exprimă viteza de variaţie a .este un dispozitiv semiconductor omogen a cărui rezistenţă electrică variază cu temperatura. Termistorul . notată cu ni . ca în figura 1. T .1) A . K . b) sensibilitatea S = − 1 dR T .

Sφ = − 1 dR . În funcţie de valoarea lui λo (la care sensibilitatea este maximă) fotorezistenţele se pot construi pentru spectrele vizibil sau infraroşu. a cărui conductanţă creşte odată cu creşterea tensiunii aplicate la borne. T1[s]. 1.1. Parametrii de catalog: a) rezistenţa la întuneric. Ro[Ω]. Procesul prin care se introduc impurităţi riguros dozate în semiconductor se numeşte dopare.3. Conductibilitatea extrinsecă se obţine prin impurificarea (doparea) cu mici adaosuri a unui semiconductor. R o dφ unde lm simbolizează lumenul (unitatea de măsură pentru intensitatea luminoasă). ca urmare a aportului energetic al radiaţiei incidente. Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă Semiconductoarele de conductibilitate extrinsecă sunt cele mai utilizate. în construcţia releelor fotoelectrice.3. Caracteristica curent-tensiune şi simbolizarea varistorului Perechile electron-gol se realizează pe seama energiei câmpului electric în care este plasat varistorul. c) caracteristica spectrală. fiind ilustrată în figura 1.4. .100 → [%/lm].4. d) constanta de timp. Forma caracteristicii statice.3. Varistorul este un dispozitiv semiconductor omogen cu o caracteristică neliniară. îl face utilizabil ca dispozitiv de protecţie împotriva supratensiunilor. se defineşte asemănător constantei de timp a termistorului. Figura 1. Sφ=f(λ). a 3. T1 caracterizează viteza de variaţie a rezistenţei electrice la o variaţie bruscă a fluxului luminos. Caracteristica spectrală a fotorezistenţei Fotorezistenţele sunt utilizate detectoarelor de incendiu etc. În funcţie de natura elementului de impuritate . Figura 1. exprimă dependenţa sensibilităţii faţă de lungimea de undă.Dispozitive electronice de circuit 5 purtătorilor de sarcină (formarea perechilor electron-gol). ilustrată în figura 1. b) sensibilitatea.

se realizează o joncţiune p-n care reprezintă structura de bază pentru majoritatea componentelor electronice. Electronii sunt purtători majoritari iar golurile reprezintă purtătorii minoritari. care devin purtători majoritari. Semiconductoarele de tip n şi p sunt corpuri neutre din punct de vedere electric. astfel încât distanţa dintre cele două zone să fie cel mult 10-5 mm. Se folosesc notaţiile: Naoconcentraţia iniţială de goluri. 3. sarcină care nu mai este compensată de sarcina . ce devine electron liber (purtător). deoarece atomii trivalenţi captează uşor câte un electron de la un atom vecin. trec dintr-o zonă în alta şi dau naştere curentului de difuzie. iar semiconductorul obţinut este de tip n. 1.curent direct (1. Lăţimea totală a regiunii de trecere creşte odată cu tensiunea inversă aplicată joncţiunii. Aluminiu etc) are ca efect creşterea numărului de goluri.curent invers (1. Aceste concentraţii scad până la zero la nivelul joncţiunii. Diferenţa de concentraţii dintre cele două zone determină difuzia purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta. Proprietăţile regiunii de trecere (pentru joncţiunea p-n): 1. Regiunea de trecere se extinde mai mult în zona n. care au suficientă energie. • Doparea cu impurităţi pentavalente (Stibiu. De regulă concentraţiile impurităţilor din cele două zone nu sunt egale (Nao > Ndo). Se obţine o sarcină a ionilor imobili (fixaţi în reţea) pentru purtătorii din fiecare zonă. Atomii acestor impurităţi se numesc donori. numit şi curent invers al joncţiunii: ic = inm + ipm . Purtătorii majoritari.6 Capitolul 1 există două modalităţi de dopare care generează corespunzător. Aceşti atomi de impurităţi se numesc atomi acceptori şi se transformă în ioni imobilizaţi în reţeaua cristalină. Semiconductorul obţinut are purtătorii majoritari pozitivi (goluri) fiind de tip p.concentraţia iniţială de electroni. două tipuri de semiconductoare extrinseci. formând curentul de conducţie. Arsen etc) are ca efect creşterea numărului de purtători negativi (electroni) deoarece atomii pentavalenţi de impuritate cedează uşor câte un electron. 2. Regiunea de trecere este un mediu dielectric (concentraţia purtătorilor este foarte mică).5 se explică funcţionarea joncţiunii.3) În figura 1. simbolizaţi prin m. o variaţie a concentraţiei de goluri (cp) şi electroni (cn). în vecinătatea de separaţie a celor două zone p şi n.2) Câmpul intern antrenează dintr-o zonă în alta purtătorii minoritari. deoarece sarcina ionilor imobilizaţi în reţeaua cristalină compensează sarcina suplimentară a purtătorilor majoritari. care este mai slab dopată cu impurităţi. Din cauza difuziei şi a recombinării purtătorilor majoritari cu cei difuzaţi rezultă. • Doparea cu impurităţi trivalente (Indiu. simbolizaţi prin M. numit şi curentul direct al joncţiunii: id = inM + ipM .2 Joncţiunea p-n Dacă într-un cristal semiconductor se realizează prin dopare (utilizând procedee speciale) o zonă p cu impurităţi acceptoare şi o zonă n cu impurităţi donoare. Ndo .

6). cu polaritatea (+) la zona p şi. respectiv polaritatea (−) la zona n.5-e). ilustrată prin zona haşurată. potenţialele de tip M-S (metal-semiconductor) anulează bariera de potenţial U0.Dispozitive electronice de circuit 7 purtătorilor majoritari din zona respectivă.7). Regiunea în care apare câmpul electric Ei şi sarcina spaţială ρ se numeşte regiune de trecere. Rezultă o distribuţie spaţială nesimetrică a sarcinii ρ. Această sarcină creează câmpul electric care se opune trecerii purtătorilor majoritari dintr-o zonă în alta. astfel încât la bornele joncţiunii potenţialul rezultant este zero (figura 1. Figura 1. potenţialul iniţial (U0) al barierei scade cu .5 Figura 1.6. presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua. Efectul potenţialelor de contact asupra barierei de potenţial Polarizările directă şi inversă ale joncţiunii p-n a) Polarizarea directă (figura 1. Ca urmare. Prezenţa câmpului intern Ei determină apariţia unei bariere de potenţial notate cu U0 (figura 1. Dacă joncţiunii p-n i se ataşează două contacte metalice. în zona regiunii de trecere.

U a ). 1. Figura 1. iar joncţiunea se consideră blocată. Curentul direct al joncţiunii este neglijabil. se numesc: A = Anod.8 Capitolul 1 valoarea tensiunii de alimentare Ua. cu polaritate pozitivă în timpul conducţiei. respectiv polaritatea (+) la zona n. Polarizarea directă a joncţiunii p-n b) Polarizarea inversă (figura 1. i .9. C = Catod. Figura 1.8). este neglijabil.3 Dioda semiconductoare Dioda reprezintă dispozitivul semiconductor format dintr-o joncţiune p-n care are ataşate două contacte M-S (metal-semiconductor).8. Polarizarea inversă a joncţiunii p-n În acest caz potenţialul iniţial al barierei creşte cu valoarea tensiunii de alimentare. Valoarea curentului de conducţie este de ordinul microamperilor. Tensiunea anodică inversă se notează cu (-Ua) sau (. cu polaritatea (−) la zona p şi.7. Curentul de conducţie (ic). presupune aplicarea tensiunii de alimentare Ua. Cei doi electrozi. Ua. Acest lucru permite trecerea putătorilor majoritari care formează curentul de difuzie (Id).3V pentru diodele cu Ge. lipiţi prin procedee speciale de contactele M-S. Caracteristica statică a diodei este reprezentată în figura 1. cu polaritate negativă în timpul conducţiei. numit curent invers al joncţiunii. În starea de conducţie tensiunea anodică directă este: Ua ≅ 0. numit curent direct al joncţiunii.7V pentru diodele cu Si şi Ua≅0.

aceasta se distruge prin efect termic datorită creşterii în avalanşă a curentului invers. Se observă că înclinaţia dreptei de sarcină este egală cu . determinarea punctului static de funcţionare Se consideră dioda D polarizată direct prin sursa E şi o rezistenţă R de limitare a curentului anodic (figura 1. se rezolvă grafo-analitic sistemul format din ecuaţia dreptei statice de sarcină.Dispozitive electronice de circuit 9 Dacă această tensiune creşte peste limita admisă (parametru de catalog) şi atinge valoarea de străpungere a joncţiunii.10).11.3.10. rezultată din a IIa teoremă a lui Kirchhoff aplicată circuitului din figura 1.11. Figura 1.10 şi ecuaţia caracteristicii anodice (figura 1. Caracteristica externă a diodei Pentru determinarea punctului static de funcţionare.9.4) Tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi: E/R → pentru Ua=0 şi E → pentru ia=0. Figura 1. figura 1. Dioda în circuit Figura 1. pentru ramura de polarizare directă (cadranul I). PSF (M). Caracteristica curent-tensiune a diodei 1. De asemenea.1 Dioda în circuit. se cunoaşte caracteristica anodică.11): ⎧E = R ⋅ i a + U a ⎨ ⎩ i a = f (U a ) (1.

3.12-b este reprezentată caracteristica statică inversată (în cadranul I).12-a este ilustrată polarizarea diodei Zener.2 Tipuri de diode semiconductoare 1) Diode redresoare (realizate cu siliciu) au următorii parametri de catalog: a) curentul mediu în sens direct: IF ≤ 600 A. Această diodă este echivalentă cu un condensator variabil. 3) Diode de comutaţie. Sunt utilizate în circuite de detecţie şi comutaţie la frecvenţe de lucru până la 10 MHz. c) temperatura maximă admisă a joncţiunii: Tj max ≤ 140 oC. Dioda Zener în circuit (a) şi caracteristica curent-tensiune (b) Parametrii de catalog: a) tensiunea de stabilizare Zener: Uz ∈[2. 20 KHz]. c) puterea disipată: Pd<10W. Pe măsură ce aplicăm o tensiune mai mare la bornele diodei. în porţiunea de lucru a caracteristicii statice.. d) frecvenţa de lucru: fl ∈ [50 Hz .12.. U z ΔTa e) rezistenţa internă (dinamică). 1. rz. b) curentul Zener – curentul corespunzător tensiunii de stabilizare: Iz∈[mA. 4) Diode cu contact punctiform. Sunt diode de mică putere şi au timpul de tranziţie – din starea ”blocat” în starea de ”conducţie” . Sunt diode realizate cu siliciu la care se utilizează ramura caracteristicii corespunzătoare polarizării inverse.de ordinul nanosecundelor.100 [%/oC]. d) coeficientul de variaţie a tensiunii stabilizate cu temperatura: αz = 1 ΔU z . Sunt diode de mică putere şi au suprafaţa joncţiunii foarte mică. De regulă sunt utilizate în tehnica de calcul. Simbolizarea şi variaţia capacităţii echivalente ale diodei varicap sunt prezentate în figura 1. deci se comportă ca o capacitate comandată prin tensiune. 180 V]..13. În figura 1. 2) Diode stabilizatoare (diode Zener).A]. b) tensiunea inversă: Uinv. Coordonatele PSF sunt iao şi Uao. obţinute din proiecţiile punctului M pe cele două axe. 5) Dioda varicap. iar în figura 1.10 Capitolul 1 valoarea rezistenţei de limitare R: tg(α) = R.. aceasta echivalează cu depărtarea armăturilor ”condensatorului”.. .. Figura 1.5 V . . max ≤ 1800 V.

realizând şi o foarte bună separare galvanică. figurile 1.16. caracteristicile anodice şi caracteristica spectrală sunt reprezentate în figura 1.15-c. iar purtătorii majoritari traversează bariera de potenţial prin ”efectul tunel” (efect cuantic). astfel încât regiunea de trecere este foarte îngustă. figura 1. Frecvenţa de lucru este cuprinsă între 0. LED în circuit (a).13.5 şi 5 GHz. familia caracteristicilor curent-tensiune (b). . la reclame etc. dioda Tunel fiind utilizată şi în circuite de comutaţie. Culoarea radiaţiei depinde de natura semiconductorului şi de impuritatea activatoare. Simbolizarea şi caracteristica anodică sunt ilustrate în figura 1. Polarizarea.Dispozitive electronice de circuit 11 Figura 1. Este utilizată în construcţia afişoarelor numerice. Caracteristica curent-tensiune este neliniară şi prezintă în porţiunea MN rezistenţă internă negativă.15-b şi 1.14 (a.15.c). Optocuplorul este un dispozitiv electronic care permite transferul unei comenzi de tip intrare-ieşire.14. Aceasta emite un flux de radiaţii luminoase pe seama energiei rezultate prin recombinarea purtătorilor de sarcină. optocuplor realizat cu LED+fotodiodă (b).b. Figura 1. Din combinarea unui LED cu o fotodiodă rezultă un optocuplor (cuplor optic). caracteristica spectrală (c) 7) Dioda electroluminiscentă – LED (Light Emitting Diode) se utilizează cu polarizare directă A-C.15-a. Polarizarea fotodiodei (a). Fotodioda este utilizată în construcţia detectoarelor opto-electronice ce lucrează în spectrele vizibil sau infraroşu. Dioda varicap: simbolizare şi principiu de funcţionare 6) Fotodioda este utilizată cu polarizare inversă. Această proprietate permite utilizarea diodei tunel în construcţia oscilatoarelor (vezi § 2. optocuplor realizat cu LED+fototranzistor (c) 8) Dioda tunel – are joncţiunea p-n cu cele două zone foarte apropiate şi puternic dopate cu impurităţi. Figura 1.6). Curentul de purtători majoritari se datorează fluxului luminos incident.

1. zona B este slab dopată cu impurităţi şi este foarte îngustă (de ordinul micronilor).18. Structura fizică a unui tranzistor bipolar de tip pnp este prezentată în figura 1.19. în figura 1. la care conducţia electrică este asigurată atât de electroni cât şi de goluri. La aceste tranzistoare semnalul de intrare (xi) în DA este o tensiune.17.1 Tranzistoare bipolare . La funcţionarea în regim de amplificare joncţiunea E-B este polarizată direct.16. Dispozitiv de amplificare cu tranzistor După modul în care se realizează conducţia electrică a semnalului prin DA. Figura 1. Tranzistoare unipolare. Structura unui tranzistor bipolar poate fi de tip pnp sau npn. la care conducţia electrică este asigurată de o singură categorie de purtători: fie numai electroni. . Considerând un dispozitiv de amplificare (DA) comandat prin semnalul de intrare xi. iar zona C este mai puţin dopată decât zona E. Cei trei electrozi se numesc: emitor.4 Tranzistoare Tranzistorul este principalul dispozitiv electronic care are proprietatea de a amplifica semnale electrice. o rezistenţă de limitare a curentului de sarcină (R) şi sursa de alimentare E. Tranzistoare bipolare.12 Capitolul 1 Figura 1. Simbolizarea acestora este dată în figura 1. tranzistoarele sunt de două tipuri: 1.4. Zona E este puternic dopată cu impurităţi. colector şi bază. Simbolizarea diodei tunel şi caracteristica curent-tensiune 1. 2. fie numai goluri.structura fizică şi funcţionare Acestea sunt dispozitive semiconductoare formate din trei zone şi două joncţiuni. În acest caz semnalul de intrare (xi) este un curent.17 s-a reprezentat schema simplificată a unui amplificator. În această schemă tranzistorul reprezintă dispozitivul de amplificare. iar joncţiunea B-C este polarizată invers.

9) Această inegalitate explică posibilitatea funcţionării tranzistorului în regim de amplificare. (Pe). Transferul aproape integral în colector a golurilor difuzate în bază poartă numele de efect de tranzistor. În modul. Observaţie: Curentul de purtători minoritari ICBo este foarte mic. Puterea la ieşire.8) unde: ICBo este curentul de purtători minoritari.5) Un procent foarte mic de goluri se recombină cu electroni din bază formând atomi neutri.factor static de amplificare în curent IC (1. rezultând I C ≈ I E .7) (1. UCB > Pi = UEB .18. este mai mare decât puterea de intrare (Pi): (1. Figura 1. Din schema structurală rezultă ecuaţia curenţilor prin tranzistor: I C = α n I E + I CBo (1.19. Structura şi simbolizarea tranzistorului bipolar (pnp şi npn) Figura 1. IB . tensiunea între colector şi bază este mult mai mare decât tensiunea dintre emitor şi bază: U CB >> U EB .Dispozitive electronice de circuit 13 Curentul de difuzie prin joncţiunea emitorului este format din purtătorii majoritari care sunt golurile.995 . Structura fizică şi polarizarea tranzistorului pnp I α n = E ≅ 0.6) I B = (1 − α n )I E − I CBo IE = IC + IB (1. Întrucât lăţimea bazei este foarte mică iar regiunea de trecere a joncţiunii B-C se extinde mult în zona bazei (n). golurile din emitor difuzate în bază (B) sunt preluate şi transportate în colector de câmpul electric intern Ei al joncţiunii colectorului. Pe = IC .

Tranzistorul bipolar în conexiune emitor comun Figura 1. Simbolizarea unui amplificator a) Schema de conexiuni – bază comună (BC – figura 1. iar tranzistorul având numai 3 terminale (bază. iar joncţiunea C-B este polarizată invers. Tranzistorul bipolar în conexiune bază comună b) Schema de conexiuni – emitor comun (EC – figura 1.21. emitor). iar în continuare vor fi prezentate caracteristicile de intrare şi de ieşire pentru această conexiune.23). colector.24) I B = f ( U BE ) U CE = ct . c) Schema de conexiuni – colector comun (CC – figura 1.22.4. Figura 1. se utilizează ca amplificator de putere (etaj final). De aceea sunt posibile trei scheme fundamentale de conexiune ale tranzistorului în regim de amplificare. Tranzistorul bipolar în conexiune colector comun Caracteristici statice de intrare pentru conexiunea EC: (figura 1.22) – este cea mai utilizată. Figura 1. În oricare dintre cele 3 scheme se are în vedere că joncţiunea E-B este polarizată direct.14 Capitolul 1 1. având 4 borne. . Figura 1.20.2 Scheme de conexiuni şi caracteristici statice Întrucât în regim de amplificare tranzistorul este considerat un cuadripol (simbolizat în figura 1. rezultă că un terminal al tranzistorului trebuie utilizat ca bornă comună pentru intrare şi ieşire.21).20).23.

25. Figura 1. I C = β n I B + (1 + β n )I Co (1.25. Caracteristici statice de intrare Caracteristici statice . în care se disting principalele regiuni de lucru. de ieşire pentru conexiunea EC: I C = f ( U CE ) I B = ct Familiile caracteristicilor de ieşire sunt date în figura 1.24.Dispozitive electronice de circuit 15 Figura 1.11) . Regiunea 1 – zona de blocare (de tăiere) este caracterizată de polarizarea inversă a joncţiunii E-B sau de lipsa polarizării acestei joncţiuni.10) unde: β n = αn se numeşte factor static de amplificare în curent pentru 1 − αn conexiunea emitor comun. Familiile caracteristicilor de ieşire Relaţia între factorul de amplificare βn şi factorul static de amplificare în curent αn – pentru conexiunea bază comună este: αn = unde β n = [30 L 1000] . βn 1 + βn (1. Regiunea 2 – regiunea activă normală este caracterizată de polarizarea directă a joncţiunii E-B şi de polarizarea inversă a joncţiunii C-B.

1. La proiectarea etajului de amplificare trebuie rezolvate două probleme: .3 Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar Considerând familia caracteristicilor de ieşire pentru conexiunea emitor comun (EC).12) unde ICo este curentul de purtători minoritari (curentul invers al joncţiunii BC).stabilizarea punctului static de funcţionare la variaţia temperaturii. Regiunea 3 – este numită şi zonă de saturaţie şi corespunde situaţiei când ambele joncţiuni sunt polarizate direct.16 Capitolul 1 În regiunea de tăiere curentul de bază fiind nul.10) rezultă: I C ≅ (1 + β n )I Co (1. limita tensiunii de colector (UCEmax) şi limita puterii disipate pe tranzistor (Pmax). Caracteristicile au o ramură comună sub formă de dreaptă cu înclinaţia de aproape 90o. în figura 1.26 sunt ilustrate cele 3 limitări esenţiale în funcţionarea tranzistorului: limita curentului de colector (ICmax).4. Această dreaptă se numeşte ”dreaptă de saturaţie”. figura 1.4 Tranzistorul bipolar în circuit. Limitări în funcţionarea tranzistorului bipolar 1.26. realizat cu un tranzistor de tip npn.determinarea punctului static de funcţionare (PSF).U CE max (1. . . Relaţiile care trebuie respectate între valorile de lucru şi valorile limită ale celor trei parametri sunt: I C ≤ I C max U CE ≤ U CE max Pd < Pmax = I C max . Aceste trei valori reprezintă parametri de catalog.4. din relaţia (1. Stabilirea PSF Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare.27.13) Figura 1. ce nu trebuie depăşiţi în timpul funcţionării tranzistorului.

RB.28. trasată prin tăieturile sale ( IC = EC şi U CE = E C ). M(UCEo.ecuaţia dreptei de sarcină. . (1. din relaţia (1.27) se obţine: EC = RC ⋅ iC + UCE . prezentată în figura 1.28. iC=f(UCE). Familia caracteristicilor externe ale tranzistorului Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire (figura 1. RC şi familia caracteristicilor externe ale tranzistorului. Etaj de amplificare cu tranzistor de tip npn Se dau: EC. se obţine la intersecţia caracteristicii externe (aferentă curentului iBo) cu dreapta de sarcină.16) Punctul static de funcţionare. iCo) Figura 1. iCo).15) se obţine: iBo ≅ EC RB (1.Dispozitive electronice de circuit 17 Figura 1. Panta (înclinarea) dreptei de sarcină se exprimă prin RC tg(α)=RC. Se cere: PSF → M(UCEo.14) Procedând similar pentru circuitul de intrare se obţine: EC = RB ⋅ iB + UBE (1.27.15) Neglijând UBE în raport cu EC ( UBE ≅ 0).

rezultând o creştere a curentului de colector care deplasează punctul static de funcţionare M în M’ (figura 1.17) se observă că UBE scade ceea ce conduce la micşorarea curentului de colector. Modificarea PSF la variaţia temperaturii Există mai multe metode de stabilizare. care utilizează diverse scheme. Un alt efect al creşterii temperaturii îl reprezintă micşorarea tensiunii E-B (pentru IE=ct. atât în conexiunea EC cât şi în conexiunea BC. Figura 1. De asemenea. dar cea mai utilizată este schema din figura 1.4.29). Deci se compensează creşterea iniţială a curentului iC iar punctul static de funcţionare este adus din poziţia M’ în poziţia iniţială M. atunci funcţionarea etajului de amplificare este defectuoasă. Dacă deplasarea PSF este mare. iE . Figura 1. sau IB=ct.) şi ca urmare modificarea caracteristicilor de intrare.RE . Din (1. ceea ce conduce la creşterea curentului de emitor (iE ≈ iC).18 Capitolul 1 1. Schemă utilizată pentru stabilizarea PSF-ului la variaţia temperaturii Stabilizarea PSF se explică prin relaţiile: (1. cu ajutorul rezistenţei de emitor (RE) se rezolvă problema stabilizării PSF. ceea ce conduce la creşterea factorului de amplificare βn.5 Influenţa temperaturii asupra caracteristicilor externe. cresc factorii statici de amplificare în curent βn şi αn.30 în care. Stabilizarea punctului static de funcţionare Dacă temperatura creşte iCo creşte. U = UBE + RE . Pentru restabilirea funcţionării normale este necesară readucerea PSF (M’) în poziţia iniţială (M).17) Dacă T ↑ ⇒ iC ↑ (punctul M se deplasează în M’). realizând astfel stabilizarea PSF la variaţia temperaturii.29.30. iE ⇒ UBE = U .

CE.31.33-b.6 Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (funcţionarea etajului de amplificare în regim dinamic) Se consideră cel mai simplu etaj de amplificare utilizând un tranzistor bipolar npn în conexiune emitor-comun (figura 1. astfel încât curentul iB. • În regim static de funcţionare căderea de tensiune pe rezistenţa din emitor se poate calcula cu relaţia: RE.32.2⋅EC.32 este dată o schemă de stabilizare termică utilizând o diodă ca element de compensare.4. deci are loc compensarea efectului de creştere a curentului iC cu temperatura. . Figura 1.1 Scheme de stabilizare a punctului static de funcţionare utilizând elemente neliniare de compensare Pentru stabilizarea punctului static de funcţionare se pot utiliza şi elemente de compensare ce au caracteristici neliniare. la creşterea temperaturii va creşte curentul invers idi.31 este prezentată o schemă de stabilizare utilizând un termistor ca element de compensare. La funcţionarea etajului în curent alternativ condensatorul CE elimină reacţia negativă de tensiune dacă reactanţa condensatorului de emitor este de cel puţin 10 ori mai mică decât RE: XE ≤ 0. 1. având ca efect micşorarea curentului iB. • Condensatorul din emitor. În figura 1. Dioda D fiind polarizată în sens de blocare. La creşterea temperaturii.5. iar curentul prin termistor creşte. 1. Schemă cu diodă de static de funcţionare utilizând termistor compensare. De regulă se adoptă curentul prin RD la valoarea: iD≅10⋅iBo. corespunzătoare punctului static de funcţionare M. pentru care diagramele curenţilor şi tensiunilor. scade corespunzător. Schema de stabilizare a punctului Figura 1. pentru stabilizarea punctului static de funcţionare În figura 1. are rolul de a scurtcircuita rezistenţa de emitor atunci când etajul funcţionează în curent alternativ. sunt prezentate în figura 1. rezultat din nodul A.Dispozitive electronice de circuit 19 Observaţii: • Divizorul de tensiune format din rezistenţele RB1 şi RB2 permite impunerea valorii curentului de bază în regim static (iBo). cum sunt termistoarele şi diodele semiconductoare.1 ⋅ RE.iE ≅ 0. rezistenţa termistorului scade. în paralel cu rezistenţa de emitor.4.33-a). acţionând în sensul compensării efectului de creştere a curentului de colector cu temperatura.

20 Capitolul 1 Datorită semnalului alternativ de la intrare.20) Ri = U U1 .23) Observaţie: Dacă tensiunea de intrare Ui este de înaltă frecvenţă sau dacă sarcina nu este rezistivă parametrii etajului sunt mărimi complexe: Zi. U2 = UCE. unde Pe = UCE ⋅ IC. AI. b) Conexiunea colector-comun (CC): Ri . AU. tensiunea colector-emitor are două componente: (1. panta caracteristicii dinamice (panta segmentului A’B’ .22) Rezistenţele de intrare şi ieşire ale etajului de amplificare sunt: ≅ U CE (val.rezistenţa la ieşire (zeci sau sute de Ω).rezistenţa la intrare (zeci de Ω). efective) (1. adică segmentul AB. corespunzător valorilor maxime ale curentului iB~ .21) I1 IB Amplificarea în putere: AP = Pe/Pi.tg β) este diferită faţă de panta caracteristicii statice (tg α). Dacă sarcina etajului nu este rezistivă. a) Conexiunea bază-comună (BC): Ri . Proprietăţi calitative ale etajelor de amplificare în raport cu schema de conexiune utilizată.rezistenţa la intrare (zeci sau sute de kΩ). adică este inductivă sau capacitivă.rezistenţa la ieşire (sute de kΩ sau MΩ). R E = 2 . AU =zeci sau sute. Deplasarea alternativă a punctului static (M) pe dreapta statică de sarcină. (1. În regim dinamic punctul static M se deplasează în ambele sensuri pe dreapta de sarcină şi descrie caracteristica dinamică. Tensiunea de la ieşirea etajului (UCE~) este în antifază faţă de curentul de intrare alternativ (iB~). Ai ≤ 1. peste componentele continue (iB0. Deci caracteristica dinamică este locul geometric al punctelor statice de funcţionare când la intrarea etajului se aplică semnalul alternativ. ZC. Re . Re . Parametrii principali ai unui etaj de amplificare sunt: Amplificarea în tensiune: A U = A = U CE = U CEo + U CE ~ U2 Ui U BE I I Amplificarea în curent: A I = 2 = C (val. marcat cu linie groasă. iar Pi = UBE ⋅ IB (1. I2 = IC I1 I2 (1. I1 = IB. Curentul de la ieşire (iC~) este în fază cu cel de la intrare (iB~). În timpul funcţionării etajului de amplificare în curent alternativ. . unde: U1 = UBE.19) Condensatorul de cuplaj CC permite trecerea componentei alternative şi blochează componenta continuă (dacă există) a semnalului de intrare. iC0) ale curenţilor din tranzistor se suprapun componentele alternative. eficace). între punctele A şi B se face cu frecvenţa semnalului de intrare (iB~) şi are ca efect apariţia componentelor alternative pentru curentul de colector (adică iC~) şi pentru tensiunea de la ieşire (UCE~). punctul static de funcţionare (M) se deplasează pe dreapta de sarcină.18) De asemenea. Curenţii prin tranzistor vor fi: i B = i Bo + i B ~ i C = i Co + i C ~ (1. Construcţia grafică (reprezentată la scară) a caracteristicilor în regim dinamic permite calculul grafo-analitic al parametrilor etajului de amplificare.

conducţia este asigurată de o singură categorie de purtători: fie electroni. Figura 1. Canalul poate fi realizat din purtători de sarcină negativi (electroni). Concluzii: • Schema colector-comun este utilizată în circuitele de adaptare pentru că are rezistenţa la ieşire mică sau. fiind canal de tip n. Re . . AU= zeci sau sute. • Pentru amplificatoarele de tensiune.Dispozitive electronice de circuit 21 Ai = zeci sau sute.rezistenţa la intrare (kΩ). sau goluri (care au sarcină pozitivă). Tranzistoarele unipolare se mai numesc Tranzistoare cu Efect de Câmp (TEC). Funcţionarea acestora se bazează pe modificarea conductanţei unei căi de trecere a purtătorilor care produc curentul electric prin dispozitiv.7 Tranzistoare unipolare În cazul tranzistoarelor unipolare.rezistenţa la ieşire (zeci kΩ). Se mai utilizează abrevierea FET. AU ≤1. • Schema bază-comună (BC) creează dificultăţi la cuplarea etajelor în cascadă (serie) datorită diferenţelor foarte mari între impedanţa (sau rezistenţa) de intrare şi cea de ieşire.33. care în limba engleză are aceeaşi semnificaţie: Field Effect Transistor. Regimul dinamic al tranzistorului bipolar 1.4. în construcţia amplificatoarelor de putere. canalul fiind de tip p. fie goluri. Calea de trecere se numeşte canal şi este situat între doi electrozi numiţi sursă (S) şi drenă (D). schema cea mai utilizată este cea cu emitorul-comun. Ai = zeci sau sute. c) Conexiunea emitor-comun (EC): Ri .

4.35-a) se extind în zona canalului micşorând . 1. respectiv curentul de drenă este maxim (ID=IDmax). Din acest motiv tranzistoarele unipolare se numesc cu efect de câmp.22 Capitolul 1 Figura 1. Structură fizică şi funcţionare Tranzistoarele cu efect de câmp şi joncţiuni (TEC-J) pot avea canalul de tip n sau p. Baza fiind legată la grila negativată de către tensiunea UG.7. Simbolizarea tranzistoarelor unipolare Conductanţa canalului se modifică sub influenţa câmpului electric produs de tensiunea aplicată la al 3-lea electrod numit grilă (G) sau poartă (P). b) Când grila este negativată (UG<0).1 TEC-J având canal de tip n. În funcţionarea tranzistorului TEC-J se disting următoarele situaţii: a) Dacă grila nu este polarizată (UG =0). distribuţia potenţialului (b) Zonele haşurate reprezintă regiunile de trecere ale celor două joncţiuni. După modul în care se realizează controlul (reglajul) conductanţei canalului există două categorii de tranzistoare unipolare: 1) TEC cu joncţiuni (TEC-J).35. Figura 1.structura fizică (a).35-b. rezultă altă joncţiune p-n polarizată invers. 1012 Ω).. Distribuţia spaţială a potenţialului la nivelul canalului este prezentată în figura 1. TEC-J .TEC-MOS. având structură MOS (Metal Oxid Semiconductor). regiunile de trecere (reprezentate prin zonele haşurate din figura 1.34.. În cele ce urmează se prezintă structura fizică a unui tranzistor TEC-J având canal de tip n. TEC sunt comandate în tensiune. regiunile de trecere au lăţime neglijabilă (deci nu apar zonele haşurate) şi ca urmare secţiunea canalului este maximă.35-a. Deci canalul de tip n este situat între două joncţiuni polarizate invers. Zona p a grilei formează cu zona n a canalului o joncţiune polarizată invers. 2) TEC cu grilă (poartă) izolată. Deoarece conductanţa canalului depinde de potenţialul grilei. Rezistenţa internă a acestor tranzistoare este foarte mare ( 108 . figura 1.

36a şi b. Simbolizarea tranzistorului TEC-J: a) canal n. II – zona de saturaţie. Familia caracteristicilor de ieşire prezintă două zone: I. Familia caracteristicilor de intrare .zona de amplificare.38.37) şi de intrare (figura 1.37.Dispozitive electronice de circuit 23 secţiunea acestuia. Figura 1. Figura 1. indiferent de tensiunea aplicată pe drenă. c) Dacă grila este puternic negativată (UG<<0) regiunile de trecere se unesc anulând secţiunea canalului şi ca urmare se anulează curentul de drenă (ID≅0). Figura 1.38). Familia caracteristicilor de ieşire În familia caracteristicilor de intrare se observă că tensiunea de prag (Up) reprezintă valoarea tensiunii de grilă la care se anulează curentul de drenă (ID). În zona de amplificare curentul de drenă este reglat prin modificarea tensiunii de grilă. b) canal p Importanţă deosebită prezintă familia caracteristicilor de ieşire (figura 1. Simbolizarea în circuite a tranzistoarelor TEC-J este prezentată în figura 1. iar curentul de drenă care circulă între sursă (S) şi drenă (D) se micşorează.36.

Rezultă tensiunea de negativare a grilei. se aplică între sursă şi grilă (prin rezistenţa Rg). valoarea mare a rezistenţei Rg asigură o rezistenţă (impedanţă) de intrare ridicată pentru etajul de amplificare.39. realizat cu tranzistori TEC-J (canal n). întrucât reactanţa X C a acestuia este neglijabilă la frecvenţa de lucru a etajului. Aceste condiţii impuse etajului de amplificare pot fi îndeplinite.01) din valoarea nominală a semnalului de intrare.2 Construcţia etajului de amplificare cu TEC-J Funcţionarea unui etaj de amplificare.25) .39-a etajul de amplificare utilizează o sursă separată (Eg) pentru negativarea grilei. utilizând o singură sursă de alimentare (sursa de drenă ED).24) Condensatorul CS decuplează (scurtcircuitează) rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ.39-b realizează negativarea automată a grilei în raport cu sursa.39-a şi b. Condensatoarele CC1 şi CC2 sunt condensatoare de cuplaj la intrare şi respectiv la ieşirea etajului. dată de componenta continuă a curentului de drenă ID0 = IS0. este posibilă dacă tranzistorul este polarizat corect. Schema din figura 1. Rezistenţa Rg se adoptă de ordinul megohmilor (MΩ) şi are rolul de a transmite pe grilă potenţialul negativ al sursei (bateriei) Eg.4.24 Capitolul 1 1. Figura 1. Curentul de drenă (curentul de sarcină al etajului) este limitat prin rezistenţa de drenă (RD). acestea având rolul de blocare a componentei continue din semnalul de intrare şi/sau ieşire. cu semnul plus (+) la sursă şi minus (−) la grilă. dată de relaţia: UG0 = − RS ⋅ ID0 S (1. b) cu negativare automată a grilei. adică atunci când grila (G) este negativă în raport cu sursa (S). Observaţie: În proiectarea etajului de amplificare cu TEC-J trebuie îndeplinite două condiţii esenţiale: • Căderea de tensiune pe condensatorul de cuplaj CC1 de la intrarea etajului să nu fie mai mare de un procent (0. dacă se utilizează una dintre schemele prezentate în figura 1. În figura 1.7. Rezultă că între rezistenţa Rg şi reactanţa X C trebuie să existe C1 relaţia: X C C1 ≤ Rg 100 (1. iar pe drenă (D) se aplică o tensiune pozitivă.39-a tensiunea de negativare a grilei este: UG0 = −Eg. În schema din figura 1. În acelaşi timp. Căderea de tensiune pe rezistenţa sursei (RS). Etaj de amplificare cu TEC-J: a) cu sursă separată pentru negativarea grilei.

reprezintă caracteristica dinamică a tranzistorului TEC-J. depinde numai de valoarea rezistenţei de drenă RD: tg(α)=RD.Dispozitive electronice de circuit • 25 Condensatorul CS conectat în paralel cu RS trebuie să şunteze rezistenţa RS la funcţionarea etajului în curent alternativ. expresiile curenţilor şi tensiunilor în regim dinamic sunt: UG = UG0+ UG ~ UDS = UDS0+ UDS ~ ID = ID0+ ID ~ (1. Această condiţie este îndeplinită dacă între rezistenţa sursei RS şi reactanţa X C există relaţia: S X CS ≤ RS 10 (1.7. a punctului static M pe dreapta de sarcină între punctele A şi B. Panta dreptei statice de sarcină.27) Presupunând dată familia caracteristicilor de ieşire I D = f ( U DS ) U = ct.40 se observă că la funcţionarea etajului în regim dinamic apar componentele alternative ale curenţilor şi tensiunilor prin tranzistor care se suprapun peste componentele continue ale acestora. cu frecvenţa semnalului UG ~ . Astfel. prin CC2.4.3 Funcţionarea etajului de amplificare cu TEC-J în regim dinamic Considerând etajul de amplificare din figura 1. În acest caz panta caracteristicii dinamice va fi: tg β = f (RD + RS) sau tg β = g (RD + ZS) (1. Astfel segmentul AB. pentru UG0= −Eg . cu dreapta statică de sarcină.30) .39-a şi aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul de ieşire rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ED = RD ⋅ ID + UDS (1. Panta caracteristicii dinamice (tg β) va fi diferită de panta dreptei statice (tg α) dacă la ieşirea etajului se conectează. figurat cu linie groasă. Proiecţiile duse din punctul static (M) pe axele ID şi UDS determină coordonatele ID0 şi UDS0 ale punctului M. astfel încât să se elimine reacţia negativă de tensiune.29) Din figura 1. atunci componenta alternativă a tensiunii de grilă (UG ~) determină deplasarea rectilinie alternativă. exprimată prin tg(α).40).26) 1. utilizând punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină cu axele de coordonate: ID = ED . Dacă la intrarea etajului se aplică un semnal alternativ (u~). G pentru tranzistorul TEC-J utilizat în etajul de amplificare (figura 1. se trasează dreapta statică de sarcină în planul caracteristicilor de ieşire (figura 1.39-a).28) Punctul static de funcţionare (M) se obţine la intersecţia caracteristicii de ieşire. RD U DS = E D (1. o rezistenţă de sarcină RS (sau o impedanţă ZS).

Figura 1. II – regiunea de saturaţie. se alege PSF în regiunea de sărăcire (grilă negativă). În cazul tranzistoarelor TEC-MOS având canal permanent. Structura fizică este prezentată în figura 1. Structura MOS poate avea două tipuri de canale: a) canal de tip n (electroni). Metalul depus pe oxid joacă rol de grilă.26 • • Capitolul 1 Observaţii: Curentul de la ieşirea etajului (ID~) este în fază cu semnalul alternativ de la intrare (UG ~). i D = g( U G ) U D = ct (1.7. În figura 1. b) canal de tip p (goluri).42-b sunt reprezentate caracteristicile de ieşire şi intrare: i D = f ( U D ) U G = ct Valoarea tensiunii de grilă pentru care curentul de drenă se anulează (iD=0) poartă numele de tensiune de prag (Up). ceea ce conduce la modificarea curentului de sarcină prin tranzistor. Observaţii: Dacă se cere o rezistenţă de intrare (Ri) cât mai mare a etajului de amplificare. deoarece modifică prin potenţialul său proprietăţile semiconductorului la suprafaţa dinspre oxid.4. rezistenţa de intrare rezultă foarte mare: Ri≅1014 Ω. deci modifică conductivitatea canalului. iar curentul de drenă creşte.. În figura 1.42-b sunt marcate regiunile I şi II. PSF se alege pe dreapta de sarcină în zona de îmbogăţire (grilă pozitivă).10-6) mm.. la care grila este izolată de canal prin stratul de oxid. Dacă grila este la potenţial pozitiv. Diagramele tensiunilor şi curenţilor la funcţionarea etajului în regim dinamic 1.42-b. atunci regimul de funcţionare este un regim de îmbogăţire (în purtători).4 Tranzistorul TEC-MOS având canal permanent (de tip n) Structura MOS este prezentată în figura 1. La suprafaţa semiconductorului de tip n se depune prin difuzie un strat de oxizi cu o grosime de (10-5 .40.41. reprezentând: I-regiunea de amplificare. Pentru Ri mică. Tensiunea de ieşire (UDS ~) este în antifază cu semnalul de intrare (UG~).31) .42-a iar familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare este dată în figura 1.

7. În figura 1. Rezistenţa de grilă (RG) se adoptă suficient de mare (de ordinul MΩ) astfel încât să asigure o impedanţă mare la intrarea etajului de amplificare. Structura fizică (a). familia caracteristicilor statice de ieşire şi intrare (b) 1. Astfel de amplificatoare cu impedanţe de intrare foarte mari sunt necesare în construcţia adaptoarelor traductoarelor de pH.4.5 Construcţia unui etaj de amplificare utilizând tranzistor TECMOS având canal de tip n.41.Dispozitive electronice de circuit 27 Figura 1. Structura tranzistorului MOS Figura 1. atunci se obţine un etaj de amplificare ce asigură o impedanţă de intrare (Zi) foarte mare (≈1012 Ω). Grupul RS . Dacă din schema etajului de amplificare (figura 1.CS asigură negativarea automată a grilei în raport cu sursa de alimentare. la fel ca în cazul TEC-J. este alimentat de la o singură sursă (+ED).43) se elimină elementele RS. CS şi RG. a .42.43 este prezentată schema unui etaj de amplificare la care tranzistorul de tip TEC-MOS (canal n). considerând că în PSF tensiunea de grilă este negativă (UGo<0).

diacul. Din acest motiv aceste dispozitive semiconductoare se mai numesc şi multijoncţiune. Cele mai utilizate dispozitive multijoncţiune sunt: dioda pnpn (numită diodă Shockley sau dinistor).43.4.3) Figura 1. Structura fizică şi simbolizarea tiristorului . El este format din 4 zone şi 3 joncţiuni. Structura fizică a acestor dispozitive conţine mai multe straturi în succesiune pnpn. tiristorul. Cei trei electrozi (terminale) se numesc: anod (A).1 Tiristorul Tiristorul este principalul dispozitiv semiconductor utilizat în electronica de putere. triacul. catod (C) şi poartă sau grilă (P sau G). caracteristicile şi funcţionarea următoarelor dispozitive semiconductoare: 1. Un dispozitiv semiconductor special care are o singură joncţiune şi trei electrozi (terminale) este Tranzistorul Uni-Joncţiune (TUJ).7. deci mai multe joncţiuni. structura acestuia şi simbolizarea fiind prezentate în figura 1. Regimul dinamic al tranzistorului TEC-MOS este asemănător celui prezentat la tranzistorul TEC-J (§ 1.47.47. În cele ce urmează se va prezenta structura.5 Dispozitive semiconductoare speciale În electronica aplicată se utilizează frecvent dispozitivele semiconductoare speciale.5.28 Capitolul 1 traductoarelor piezoelectrice etc. Etaj de amplificare cu TEC-MOS având canal n 1. Figura 1.

49. Curentul prin tiristor (care circulă de la anod la catod) trebuie limitat printr-o rezistenţă de sarcină. Caracteristica anodică a tiristorului . adică ia scade sub valoarea curentului de menţinere iam (parametru de catalog). Figura 1.49. figura 1.49. conectate ca în figura 1. Din figura 1. iar i B 2 este dat numai de curentul de grilă care trebuie să fie suficient de mare. Acest lucru conduce la creşterea lui i B .48.Dispozitive electronice de circuit 29 Tiristorul este echivalent cu două tranzistoare bipolare complementare (pnp şi npn).48 se observă că: i B 2 = i C1 + i G . ceea ce duce la creşterea lui i C = i B . Figura 1. fenomenul de conducţie (creştere a curenţilor 2 prin tranzistoare) accelerându-se până când ambele tranzistoare intră în saturaţie. ilustrată în figura 1. b) blocarea tiristorului are loc atunci când curentul prin tiristor se micşorează. La început ambele tranzistoare sunt blocate. ia=f(Ua). astfel încât acesta să nu depăşească valoarea nominală (care este un parametru de catalog).48. adică i B creşte şi 2 1 1 deschide T1 rezultând creşterea curentului de colector al tranzistorului T1. după care este necesar un curent de grilă pozitiv care se aplică sub formă de impuls. Pentru amorsare se aplică tensiune pozitivă la anod şi negativă la catod. Pentru un tiristor prezintă importanţă caracteristica anodică. Schema echivalentă a unui tiristor Funcţionarea tiristorului cuprinde două etape: a) amorsarea (intrarea în conducţie sau aprinderea). În continuare se deschide puţin T2.

50). • tensiunea inversă Uinv = sute (mii) volţi (tensiunea anodică inversă). • temperatura maximă a joncţiunii Tj max ≤ 140 oC.51). • zona II – corespunzătoare regimului de tranziţie din starea blocat în starea de conducţie (când tensiunea scade pronunţat. Figura 1. Caracteristica de comandă (caracteristica de grilă) reprezintă dependenţa tensiunii de amorsare în raport cu valoarea curentului de grilă (figura 1.50. Δi a (1. Pentru protecţia tiristorului la curenţi de scurtcircuit se utilizează o siguranţă fuzibilă specială (ultrarapidă. figura 1. valorile curenţilor de grilă necesari amorsării sunt mai mici şi invers (fenomen ilustrat şi în figura 1. Caracteristica de comandă a tiristorului • • • Principalii parametri de catalog ai tiristorului sunt: • curentul nominal (curentul direct) al tiristorului IN ≤ 1000A. figura 1. iar căderea de tensiune între anod şi catod rămâne aproximativ constantă). fiind neglijabil). iar curentul anodic are o creştere mică). Pentru limitarea vitezei de creştere a curentului la o valoare sub viteza critică (parametru de catalog). .51). Observaţii: Dacă între tensiunile de amorsare Uam1 şi Uam2 există inegalitatea (Uam1<Uam2).49). se înseriază cu tiristorul o bobină de inductivitate L (calculată ca şi grupul Rp-Cp după o metodologie utilizată de exemplu. În regimul de tranziţie rezistenţa internă a tiristorului este negativă: R Ti = − • ΔU a < 0. se disting 3 zone corespunzătoare regimurilor de funcţionare ale tiristorului: • zona I – corespunzătoare regimului de blocare (curentul creşte foarte puţin.32) zona III – corespunde regimului de conducţie (curentul creşte brusc după o caracteristică aproape verticală. atunci între curenţii de grilă corespunzători există inegalitatea inversă: i G1 > i G 2 .49. în [1]). Grupul Rp-Cp asigură atenuarea gradienţilor de tensiune inversă (periculoşi pentru joncţiunile tiristorului) ce apar în momentul blocării acestuia. Această caracteristică separă zona de blocare faţă de zona de conducţie şi explică faptul că pentru tensiuni de amorsare mari.30 Capitolul 1 În planul caracteristicilor anodice. e. iar pentru protecţia acestuia împotriva gradienţilor de tensiune inversă se utilizează un circuit Rp-Cp serie conectat în paralel cu tiristorul (figura 1.

Tj-max≤ 140 oC. Uinv-max≤ 1200V. La funcţionarea triacului într-un circuit de sarcină se disting două situaţii: a) Dacă anodul A2 este pozitiv faţă de anodul A1. Conectarea triacului în circuit este prezentată în figura 1.49) să depăşească valoarea curentului de menţinere iam. Pentru amorsarea tiristorului este necesar ca durata impulsului de comandă (iG) să fie suficient de mare. Făcând abstracţie de structura fizică. se poate considera că triacul este echivalent cu două tiristoare în conexiune antiparalelă comandate printr-o grilă comună (figura 1. curentul de sarcină (curentul anodic) este limitat numai de rezistenţa şi/sau inductivitatea de sarcină (RS. ce trebuie luaţi în considerare la alegerea unui triac. • tensiunea maximă inversă. trecerea în starea de conducţie are loc pentru curenţi de grilă negativi (iG<0). iar funcţionarea corespunde cadranului III. • temperatura maximă a joncţiunii. caracteristica anodică. IN≤ 75A. ia=f(ua). astfel încât curentul prin tiristor (ia – figura 1.52-a). Principalii parametrii de catalog.52-b. Elementele de protecţie necesare triacului sunt aceleaşi ca în cazul tiristorului. intrarea în conducţie se face pentru curenţi de grilă pozitivi (iG>0). LS). b) Dacă anodul A2 este negativ faţă de anodul A1. Acest domeniu de aplicaţie aparţine electronicii de putere. este formată din două ramuri situate în cadranele I şi III (figura 1.53). Figura 1.51. Întrucât triacul are conducţie bidirecţională. Triacul reprezintă un întrerupător static în curent alternativ şi este utilizat pentru reglarea tensiunii alternative (în structura variatoarelor de tensiune alternativă) la bornele receptoarelor mono sau trifazate. dacă tensiunile de . Tiristorul în circuit • • Amplitudinea impulsului de comandă pe grilă (iG) reprezintă un parametru de catalog a cărui valoare nu trebuie depăşită.2 Triacul Triacul este un dispozitiv semiconductor cu o structură complexă. iar funcţionarea corespunde cadranului I. Observaţie: Valorile absolute ale curenţilor de grilă |iG1| şi |iG2| necesari amorsării triacului depind de valorile efective ale tensiunilor de amorsare ale triacului (Uam1 şi Uam2). care este o ramură distinctă a electronicii industriale.5. Tiristorul reprezintă un întrerupător static în curent continuu şi este utilizat în construcţia variatoarelor de tensiune continuă monofazate sau polifazate.Dispozitive electronice de circuit • 31 După intrarea în conducţie a tiristorului. Asemănător fenomenelor întâlnite la tiristor. sunt următorii: • curentul nominal. 1.

Caracteristicile anodice ale triacului 1.32 Capitolul 1 amorsare aplicate triacului sunt mai mari. Zona p a emitorului este puternic . Structura fizică şi simbolizarea sunt prezentate în figura 1.54. Structura fizică şi simbolizarea tranzistorului unijoncţiune La acest tranzistor zona n este slab dopată cu impurităţi. Figura 1. curenţii de grilă necesari intrării în conducţie vor fi mai mici şi invers.53. (a) (b) Figura 1. triacul în circuit (b) Figura 1. iar rezistenţa RBB între bazele B1 şi B2 este relativ mare (de ordinul kΩ). Joncţiunea p-n este realizată în zona mediană a blocului semiconductor de tip n.52. Simbolizarea triacului (a).5.3 Tranzistorul unijoncţiune (TUJ) Acest dispozitiv semiconductor se mai numeşte şi diodă cu două baze.54.

6 Întrebări şi problemă 1. 1 V (punctul A din figura 1. Când aceste condiţii sunt îndeplinite joncţiunea p-n este polarizată direct..55). Pe durata regimului tranzitoriu (porţiunea OA din caracteristici) rezistenţa internă a TUJ este negativă.8 . iar uEB1 scade până la valoarea de 0. tranzistorul unijoncţiune este utilizat ca formator de impulsuri în circuitele de comandă ale tiristoarelor sau triacurilor. Familia caracteristicilor curent-tensiune Datorită formei de variaţie a curentului de emitor (în regim de conducţie). curentul de emitor (iE) creşte lent pe durata regimului tranzitoriu. (semnul plus la borna B2). La aplicarea unei tensiuni uBB>0 între cele două baze potenţialul punctului M situat pe joncţiune va fi egal cu η⋅uBB. Figura 1. De regulă η=0. Care sunt proprietăţile regiunii de trecere a unei joncţiuni pn? 3. Care sunt parametrii de catalog şi semnificaţia acestora.55. între punctul din dreptul joncţiunii emitorului şi cele două baze. Intrarea în conducţie a tranzistorului unijoncţiune are loc dacă sunt îndeplinite condiţiile: a) uBB > 0. în cazul Termistorului şi Fotodiodei ? .. Care este legea de variaţie a purtătorilor de sarcină în cazul semiconductoarelor omogene? Precizaţi semnificaţia parametrilor din expresia analitică ! 2.8. b) uEB1 > η·uBB.33) în care rB1 şi rB2 sunt rezistenţele barei de semiconductor. unde η se numeşte raport intrinsec (coeficient subunitar) exprimat prin relaţia: η= rB1 + rB 2 rB1 (1.Dispozitive electronice de circuit 33 dopată cu impurităţi. fiind limitat numai de valoarea rezistenţei de sarcină.5 ··· 0. După terminarea regimului tranzitoriu curentul de emitor creşte brusc (pe ramura AB comună caracteristicilor). 1.

canal de tip “n” (permanent) ? 10. Care sunt relaţiile analitice ce justifică proprietatea de amplificare a tranzistorului bipolar ? 5. în care se cunoaşte: U DS0 = 10 [ V ] . U G0 = −5 [ V ] . . Cum (în câte moduri) se poate măsura o tensiune alternativă cu parametrii: Uef = 80V. Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ. Ce reprezintă caracteristica dinamică în cazul tranzistorului bipolar şi de cine depinde panta acesteia ? 8. I DS0 = 8m [ A ] . cu TEC-J (prezentată mai jos). C1 . Ce modalităţi (variante) există pentru negativarea grilei – în cazul TEC-J. Re = 40 KΩ ? 7.34 Capitolul 1 4. f min = 200 [ Hz ] . C2 = CS . f = 20 KHz ? 6. Prin ce parametru (variabil) se poate modifica secţiunea canalului (de tip n) în cazul TEC-J ? 9. Se cere să se calculeze valorile elementelor: R S . R D . Care element (componentă) din schema etajului de amplificare – asigură stabilizarea PSF la variaţia temperaturii mediului ? Problemă Considerând schema unui etaj de amplificare.

Sarcina sa poate fi rezistivă sau poate fi o impedanţă. caracterizată de tensiunea şi curentul de intrare. ca în figura 2. caracterizată de tensiunea U2 şi respectiv curentul I2.1) . Amplificarea semnalului de la intrare se face utilizând energie preluată de la sursa de alimentare (Uo). printr-un cuadripol activ care are două perechi de borne. se pot defini următorii parametri: • Amplificarea de putere Ap: A p = P2 >1 P1 (2.1. 2. respectiv I1. care de regulă nu se simbolizează în schemele bloc.1 Proprietăţi generale şi caracteristici ale amplificatoarelor Un amplificator este simbolizat.1. în condiţia ca semnalul de la ieşire să păstreze forma semnalului aplicat la intrare.1.CAPITOLUL 2 AMPLIFICATOARE ŞI OSCILATOARE 2. Figura 2. Bornele de ieşire (2 – 2’) reprezintă poarta de ieşire. U1.1 Parametrii principali ai amplificatoarelor Dacă notăm cu P1 puterea în circuitul de intrare şi cu P2 puterea obţinută la ieşire. Schema de principiu a unui amplificator Bornele de intrare (1 – 1’) reprezintă poarta de intrare. Un amplificator are rolul de dezvolta în circuitul de ieşire o putere mai mare decât cea aplicată la intrare.

trebuie să fie mică (zeci de Ω) pentru ca la ieşire să se poată debita un curent (o putere) cât mai mare în impedanţa de sarcină nominală (ZSN).1012] Ω. • Raportul semnal util/zgomot propriu este parametrul ce caracteri-zează efectul tensiunii fluctuante la ieşirea amplificatorului – care există şi atunci când nu se aplică semnal la intrare. Când amplificatoarele intră în componenţa traductoarelor piezoelectrice.agitaţiei termice a purtătorilor de sarcini elementare prin rezistoare şi tranzistoare. Ze.3) . . impedanţa de intrare (Zi) trebuie să fie foarte mare: Zi∈[108.componentei alternative din tensiunea de alimentare a amplificatorului (când filtrarea acestei tensiuni este necorespunzătoare). Zgomotul propriu al amplificatorului se poate datora: . numită decibel [dB]. nu depăşeşte o limită impusă (de exemplu 5%). piezorezistive sau de pH. Puterea nominală este puterea maximă debitată în sarcină în condiţiile când factorul de distorsiuni.6) Valoarea impedanţei de intrare trebuie să fie de ordinul meghomilor [MΩ].36 • Amplificarea în tensiune Au: A u ≡ A = Capitolul 2 U2 U1 U2 U1 (2.2) Frecvent se utilizează unitatea logaritmică pentru amplificare. se pot defini amplificările în tensiune şi curent prin relaţiile: A= • U2 .tensiunilor electromotoare parazite induse datorită câmpurilor electromagnetice din mediul înconjurător. Un amplificator performant trebuie să aibă raportul dintre semnalul util şi zgomot cât mai mare.dacă A = 10n → AdB = 20⋅n. atunci când amplificatoarele se utilizează în aparatura de măsurare (voltmetre electronice.dacă A = 1 → AdB = 0. • Impedanţa de ieşire. Amplificarea în decibeli se calculează utilizând relaţia: A[dB] = 20 ⋅ log A = 20 ⋅ log Exemple: • [dB] (A > 0) (2. ce caracterizează deformarea unui semnal sinusoidal. Aceasta se defineşte prin relaţia: Zi = U1 I1 (2. ..5) Impedanţa de intrare este impedanţa echivalentă la bornele de intrare atunci când la bornele de ieşire este conectată impedanţa de sarcină nominală (ZSN). . osciloscoape etc). U1 I Ai = 2 I1 (2. . Amplificarea în curent se defineşte prin relaţia: A i = • I2 I1 (2. În aceste cazuri primul etaj al amplificatorului se realizează cu tranzistoare MOS..4) Considerând reprezentările în complex ale mărimilor intrare-ieşire.

Amplificatoare şi oscilatoare 37 2. fiind dată în figura 2.. d[%] = ⋅ 100 (2.3 sunt prezentate caracteristicile de ieşire ale tranzistorului împreună cu dreapta de sarcină (AB). se consideră un etaj de amplificare cu tranzistor bipolar la intrarea căruia se aplică un semnal sinusoidal. ( U 2 = f ( U1 ) ).1. Figura 2. (a) (b) Figura 2.7) A1 unde: A1 – este amplitudinea armonicii fundamentale a semnalului de ieşire u2(t) – distorsionat. când la intrare se aplică un semnal perfect sinusoidal.. Dacă Ui>Uimax atunci semnalul de ieşire este distorsionat (deformat).3. În figura 2. iar punctul B – în zona de tăiere. Dacă PSF se alege în zona mediană a caracteristicii statice ( soluţia corectă – figura 2.2. b) Distorsiuni datorate alegerii greşite a poziţiei PSF . A2.. Se defineşte factorul distorsiunilor de neliniaritate d[%] exprimat prin relaţia: 2 2 2 A 2 + A 3 + A 4 + .3-a) semnalul de ieşire (ue2) va fi distorsionat atunci când amplitudinea semnalului de intrare (ui 2) depăşeşte valoarea maximă (ui max) delimitată de curbele c1 şi c2. în care este valabilă relaţia A[dB]=20⋅logA şi zona AB (zona II) corespunzătoare regiunii neliniare de saturaţie. unde punctul A este situat în zona de saturaţie. A3. reprezintă amplitudinile armonicilor de ordin superior ale semnalului u2(t). a) Distorsiuni datorate de amplitudinii prea mari a semnalului de intrare. Pentru a explica apariţia distorsiunilor de neliniaritate şi efectul poziţiei punctului static de funcţionare (PSF) al tranzistorului asupra lărgimii zonei de liniaritate în caracteristica intrare-ieşire.2. Caracteristica externă a amplificatorului În figură se disting două zone: zona OA (zona I) corespunzătoare regiunii liniare a caracteristicii. A4 ..2 Caracteristici importante ale amplificatoarelor Caracteristica externă reprezintă dependenţa tensiunii de ieşire în raport cu tensiunea de intrare. Distorsiunile de acest tip se numesc distorsiuni de neliniaritate.

pentru a nu avea distorsiuni de frecvenţă. introdus de amplificator. Caracteristica de fază este importantă la amplificatoarele utilizate în: osciloscoape. la extremităţile benzii de trecere. vor rezulta distorsiuni de frecvenţă numite şi distorsiuni de liniaritate (când amplificatorul funcţionează în regiunea liniară a caracteristicii intrare-ieşire). iar f este frecvenţa semnalului de intrare. este echivalentă cu scăderea amplificării A la valoarea 1 ⋅ A 0 = 0. transmisii de date etc. Ansamblul acestor armonici formează spectrul semnalului de intrare. delimitată prin caracteristica c1. în funcţie de frecvenţa f (datorită elementelor reactive din circuitul acestora). Caracteristica de frecvenţă este prezentată în figura 2. Micşorarea cu 3dB a amplificării.3-b. Această condiţie este îndeplinită atunci când spectrul semnalului aplicat la intrare este cuprins în banda de trecere a amplificatorului.4. un amplificator este caracterizat prin dependenţa defazajului ϕ. televiziune. Caracteristica de frecvenţă În aplicaţiile practice interesează domeniul de frecvenţă în care amplificarea este aproximativ constantă. Observaţii: • La proiectarea amplificatorului banda de trecere a acestuia nu trebuie să fie mai îngustă decât spectrul semnalului util (de intrare). dar nici mult mai largă decât acest spectru pentru a nu micşora raportul semnal util/zgomot. • În afara caracteristicii de frecvenţă. Pentru amplificarea fără distorsiuni a semnalului de intrare este necesar ca toate armonicele din spectrul acestuia să fie amplificate în aceeaşi măsură. semnalul de ieşire (ue) va fi distorsionat numai pentru semialternanţa pozitivă deoarece numai prima semialternanţă din semnalul de intrare (ui) depăşeşte valoarea maximă.38 Capitolul 2 Dacă PSF este greşit ales spre punctul A. Dacă spectrul semnalului de intrare nu este inclus în totalitate în banda de trecere a amplificatorului. . Acest domeniu se numeşte banda de trecere a amplificatorului (Bt) şi reprezintă domeniul cuprins între frecvenţa joasă de tăiere (ftj) şi frecvenţa de tăiere înaltă (ftî) pentru care amplificarea A[dB] nu se micşorează cu mai mult de 3dB. 2 unde A0 este amplificarea medie în banda de trecere Bt.8) Figura 2. Detalii privind caracteristica de fază a amplificatoarelor sunt date în [3].4 şi exprimă dependenţa modulului amplificării în raport cu frecvenţa (f): A[dB] = g(f) (2. figura 2. unde ϕ este defazajul introdus de amplificator.707 ⋅ A 0 . Această dependenţă se numeşte caracteristică de fază: ϕ = g’(f). Semnalul de intrare în amplificator este rezultatul însumării unor armonici de diferite amplitudini şi frecvenţe.

4. sunt relativ mari. La aceste amplificatoare se urmăreşte. Figura 2. este de ordinul 105.ftj). deoarece se urmăreşte. corespunzătoare semnalului de intrare. 60]. Aceste amplificatoare se numesc amplificatoare de putere.1. sunt mici în comparaţie cu valorile tensiunilor şi curenţilor de la ieşire.3 Tipuri de amplificatoare Amplificatoarele sunt de mai multe tipuri şi se pot clasifica după următoarele criterii: a) După tipul semnalului de amplificat: • amplificatoare de curent continuu – destinate amplificării semnalelor lent variabile. când frecvenţa medie este mai mică de 1MHz. • amplificatoare de semnal mare. ilustrat în figura 2.5. corespunzătoare semnalului de intrare. obţinerea unei amplificări în tensiune. Valoarea curentă a factorului de calitate este cuprinsă în domeniul [10. Caracteristica de frecvenţă a unui amplificator pentru semnale lent variabile b) După nivelul semnalului amplificat: • amplificatoare de semnal mic. Caracteristică de frecvenţă a acestui tip de amplificator este prezentată în figura 2. amplificatoarele pot fi: . când frecvenţa medie este de ordinul MHz sau GHz.6. În categoria acestor amplificatoare sunt incluse amplificatoarele de videofrecvenţă. e) După poziţia punctului static de funcţionare (PSF).5.Amplificatoare şi oscilatoare 39 2.. la care raportul dintre frecvenţa înaltă de tăiere şi frecvenţa joasă de tăiere (ftî/ftj).. care amplifică semnale fără componentă continuă şi au caracteristica de frecvenţă de tipul celei din figura 2. • amplificatoare de curent alternativ. numite şi selective. definit prin relaţia Q=f0/(ftî . în mod deosebit. în mod deosebit. d) După lărgimea benzii de trecere: • amplificatoare de bandă îngustă. • amplificatoare de înaltă frecvenţă. unde f0 este frecvenţa centrală a benzii de trecere. caracterizate prin factorul de calitate Q. unde variaţiile de curent şi tensiune. În această categorie sunt incluse şi amplificatoarele de audiofrecvenţă... Aceste amplificatoare se numesc de tensiune.106. ale căror spectre conţin şi componenta continuă (armonica de frecvenţă nulă). la care variaţiile de tensiune şi de curent. obţinerea unei anumite puteri pe sarcină. • amplificatoare de bandă largă. c) După valoarea frecvenţei medii din spectrul semnalului amplificat: • amplificatoare de joasă frecvenţă.

punctul M1). aceste amplificatoare fiind utilizate în construcţia triploarelor de frecvenţă şi în tehnica semnalelor modulate în frecvenţă. • amplificatoare în clasă B (PSF se află în punctul de tăiere.2 Amplificatoare de curent alternativ Un exemplu tipic al acestor amplificatoare îl reprezintă amplificatorul de audiofrecvenţă. 2.2. iar al doilea bloc este un amplificator de putere (etaj final. Observaţie: Există şi amplificatoare în clasă C. Amplificatoarele de curent alternativ. Poziţia PSF pentru diferite tipuri de amplificatoare 2.7. AT-PA). AP-EF). Figura 2. punctul M2).20 kHz. impedanţa de sarcină (ZS) sau rezistenţa de sarcină şi puterea necesară la ieşire (P2).40 • Capitolul 2 amplificatoare în clasă A (PSF se află în regiunea mediană a dreptei de sarcină. Schema bloc a unui amplificator de curent alternativ La proiectarea unui amplificator se dau: tensiunea la intrare (U1). punctul M). figura 2.. • amplificatoare în clasă A-B (PSF se află aproape de punctul de tăiere. Banda de trecere (Bt) a acestor amplificatoare este cuprinsă în domeniul 20Hz.6. Se cere: proiectarea amplificatorului de tensiune şi a amplificatorului de putere astfel încât să se debiteze pe ZS puterea impusă la ieşire.. au în componenţă două blocuri funcţionale (etaje): primul bloc (etaj) este un amplificator de tensiune (numit preamplificator. la care PSF se alege în profunzimea regiunii de blocare.7. aplicată la intrarea AP. acesta să poată furniza puterea P2 cerută la .1 Amplificatoare de tensiune Aceste amplificatoare trebuie să asigure la ieşire o tensiune U (suficient de mare) încât. Figura 2.

CE2) sunt astfel alese încât reactanţele acestora să fie neglijabile (să reprezinte scurtcircuite) la frecvenţele de lucru ale amplificatorului. Rezistoarele RE1. . Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând tranzistoare bipolare (figura 2. Rezistoarele RC1. Condensatoarele C1. C2 şi C3 se numesc condensatoare de cuplaj şi au următoarele roluri: C1 blochează componenta continuă a semnalului aplicat la intrarea primului etaj de amplificare.8. amplificatoarele de tensiune se realizează din mai multe etaje legate în serie (cascadă) ca în figura 2. b) cuplajul direct între etaje (ca în cazul circuitelor integrate). Exemple de amplificatoare de tensiune 1. C3 blochează componenta continuă care s-ar putea transmite la ieşirea etajului al II-lea.Amplificatoare şi oscilatoare 41 ieşire. Din acest motiv.condensatoare sau transformatoare de cuplaj. Observaţie: Utilizarea transformatoarelor de cuplaj între etaje oferă avantajul unei adaptări facile între sarcină şi etaj. către amplificatorul de putere. Figura 2.8. Figura 2. dar are şi dezavantaje: gabarit mare şi preţ de cost ridicat. CE2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune la funcţionarea etajelor de amplificare în regim dinamic. RE2 au rolul de a stabiliza poziţia punctelor statice de funcţionare (PSF) în cele două etaje de amplificare.9).9. C2 are rolul de a bloca componenta continuă care s-ar transmite de la primul etaj la următorul. Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi a condensatoarelor de decuplare (CE1. RC2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de colector). Condensatoarele CE1. Amplificator de tensiune alternativă realizat cu tranzistoare bipolare Perechile de rezistoare RB1 − RB2 şi RB3 – RB4 reprezintă divizoare de tensiune prin care se stabilesc valorile curenţilor de bază. Structura generală a unui amplificator de tensiune Cuplarea etajelor se poate realiza în două moduri: a) utilizând elemente de cuplaj .

de la un etaj la altul. Amplificator de tensiune alternativă realizat cu TEC-J Ca şi în schema din figura 2. Rezistenţele RG1.9. Condensatoarele CS1. Funcţionarea corectă a circuitului presupune ca în circuitul bazei primului tranzistor (T1) să existe un curent de polarizare iBo care să determine funcţionarea tranzistorului în regiunea activă. 2 – alimentare (+E). între etaje prin C2 şi la ieşire prin C3). RG2 (cu valori de ordinul MΩ) au rolul de a realiza impedanţe mari la intrarea etajelor. Din această cauză punctul static de funcţionare (PSF) al tranzistorului dintr-un etaj depinde de poziţia PSF a tranzistorului din etajul anterior.42 2. RS2 au rolul de negativare automată a grilelor cât şi de a stabiliza poziţiile punctelor statice de funcţionare (PSF) la variaţia temperaturii ambiante. Amplificator de joasă frecvenţă realizat prin cuplare directă între etaje În cazul cuplajului direct între etajele de amplificare se transmite. Tensiunea din colectorul lui T1 (UCE1) asigură polarizarea corectă a bazei lui T2. Circuitul integrat are 4 terminale (borne de acces): 1 – intrare. 3. 4 – bornă de masă (−E). la rândul său. Capitolul 2 Amplificatorul de tensiune cu două etaje utilizând TEC-J (figura 2. condensatoarele C1. iar tensiunea din colectorul lui T2 (UCE2) determină poziţia PSF pentru tranzistorul T3 care. realizat cu circuitul integrat TAA-263.10) Figura 2. • Al doilea etaj de amplificare poate fi realizat utilizând tranzistoare bipolare în loc de tranzistoare TEC-J. atât componenta alternativă cât şi componenta continuă ale semnalului. deci blochează componentele continue (la intrare prin C1. Rezistoarele RS1. Se observă că cele trei etaje de amplificare (din structura circuitului integrat) sunt cuplate direct. Rezistenţa RB împreună cu potenţiometrul P realizează un divizor de tensiune utilizat pentru impunerea PSF al primului . RD2 au rolul de a limita curenţii de sarcină (curenţii de drenă). polarizează baza tranzistorului T1 (prin intermediul elementelor rezistive P şi RB). CS2 sunt condensatoare de decuplare şi au rolul de a elimina reacţia negativă de tensiune în regim dinamic. Acest fenomen complică – într-o anumită măsură – calculul regimului staţionar al amplificatorului (în faza de proiectare). 3 – ieşire. C3 au acelaşi rol (de cuplaj). În figura 2.11 este prezentat un amplificator de audiofrecvenţă.10. Rezistenţele RD1. Observaţii: • Capacităţile condensatoarelor de cuplaj şi de decuplare (CS1. C2. CS2) trebuie să asigure reactanţe capacitive neglijabile la frecvenţele de lucru ale amplificatorului.

Reprezentând amplificatorul de putere (AP) ca un generator echivalent cu rezistenţa internă Rg egală cu rezistenţa de ieşire a etajului (Re). Cu prima metodă se adaptează rezistenţa de sarcină la etaj. Schema echivalentă a unui amplificator de putere Există două metode pentru creşterea puterii debitate la ieşire: a) adaptarea sarcinii la etajul de ieşire prin intermediul transformatoarelor (de adaptare).12).Amplificatoare şi oscilatoare 43 tranzistor. 2. Condensatorul Cd are rol de decuplare (elimină reacţia negativă de tensiune la frecvenţele de lucru ale amplificatorului).9) Figura 2. la un generator dat se obţine puterea maximă pe sarcină atunci când rezistenţa internă a generatorului (Rg) este mai mică sau egală cu rezistenţa de sarcină (RS). b) adaptarea etajului la sarcină utilizând pentru etajul final o schemă de conexiune adecvată. schema echivalentă a amplificatorului (AP) este dată în figura 2. Deci.11. Acest lucru este posibil prin alegerea unui raport de transformare adecvat pentru transformatorul de . numite şi etaje finale.12.2. au rolul de a debita pe un rezistor de sarcină dat. puterea debitată pe RS va fi maximă dacă este îndeplinită condiţia: Re (AP) ≤ RS (2. o valoare impusă a puterii P2 (la ieşire). se va înseria un rezistor R1 ( ≅ 1 kΩ) înaintea condensatorului C. ţinând seama de schema echivalentă (figura 2. Amplificator de audiofrecvenţă realizat cu CI de tip TAA-263 Observaţie: Pentru limitarea componentei alternative a semnalului de intrare (U1∼).12. În conformitate cu teorema transferului maxim de putere.2 Amplificatoare de putere (AP) Aşa cum s-a arătat anterior amplificatoarele de putere. Figura 2.

2. O metodă de creştere a puterii debitate de AP constă în creşterea amplitudinii semnalului de la intrare. Figura 2.44 Capitolul 2 cuplaj.14 care funcţionează în clasă A având sarcina cuplată prin transformator. Aria triunghiului poate fi mărită dacă PSF iniţial (M) se adoptă prin proiectare astfel încât dreapta de sarcină să fie tangentă în M la hiperbola de disipaţie a puterii tranzistorului (vezi figura 1. respectiv din secundarul acestuia. se alege o schemă de conexiuni cu rezistenţă de ieşire mică (conexiune colector comun).1 Amplificatoare de putere în clasă A Se consideră etajul de amplificare din figura 2. figura 2.2. Acest lucru este ilustrat în diagramele de semnale aferente funcţionării în regim dinamic al etajului. figura 2.15. adică pentru un curent de ieşire (curent de colector) mare. 2. se obţine relaţia aproximativă de calcul pentru RS: 2 (2. În acest caz trebuie urmărită condiţia ca punctul A’ să nu ajungă în zona de saturaţie şi punctul B’ să nu ajungă pe caracteristica iB=0 (zona de tăiere).13. unde N1 şi N2 reprezintă numărul de spire din primarul transformatorului.12) Creşterea puterii debitate la ieşire datorată creşterii semnalului de intrare poate avea loc dacă punctul A’ nu intră în zona de saturaţie.13. În cazul unei sarcini rezistive (rS) conectate la ieşirea amplificatorului prin transformator.11) R S ≅ rS ⋅ K t Adaptarea etajului la sarcină este posibilă dacă alegem o schemă de conexiuni adecvată transferului maxim de putere.10) R S = r1 + (r2 + rS ) ⋅ ⎜ ⎜N ⎟ ⎟ ⎝ 2⎠ Dacă se neglijează r1 şi r2. pentru o putere mare la ieşire. Astfel. Sarcină cuplată la AP prin transformator Transformatorul de cuplaj are factorul de transformare Kt ≅ N1/N2. 2 (2. Rezistenţa generatorului (Rg) din schema echivalentă se adoptă egală cu rezistenţa de ieşire (Re) a etajului amplificator de putere (AP). Rezistenţa de sarcină raportată la primarul transformatorului se poate calcula folosind relaţia: 2 ⎛ N1 ⎞ (2. .26). puterea utilă (Pu) debitată pe rS reprezintă puterea dezvoltată în circuitul monofazat din secundarul transformatorului şi se calculează utilizând relaţia: Pu = U ef I ef cos(ϕ) = U CE max I C max U ⋅I ⋅ = CE max C max = 2 2 2 CM ⋅ AC = = aria (ΔMAC).

Dacă amplificatorul este realizat cu un singur tranzistor. Amplificator de putere în clasă A Figura 2. Pentru ca semnalul de ieşire să fie tot . Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă B Dacă semnalul de intrare iB~ creşte excesiv.16.15. Diagrama de semnale pentru amplificatorul în clasă A 2. în cazul acestor amplificatoare PSF se alege în zona de tăiere a dreptei de sarcină. atunci PSF va descrie la ieşire un semnal redresat monoalternanţă (ca în figura 2.2. unde Pc este puterea consumată de amplificator de la sursa auxiliară de alimentare). Figura 2.Amplificatoare şi oscilatoare 45 Randamentul unui amplificator în clasă A nu depăşeşte 50% (η=Pu/Pc.14.16). Figura 2.2 Amplificatoare de putere în clasă B Considerând planul caracteristicilor de ieşire. figura 2. semnalul fiind distorsionat.2. PSF (punctul M) poate ajunge în poziţia A”.16.

2.de putere mică sau medie). aceeaşi conexiune este realizată cu două tranzistoare complementare (T1 –npn.17. Randamentul acestui amplificator în clasă B este de circa (70÷75)%.2.19-a conexiunea Darlington este realizată cu două tranzistoare npn (fără inversare de polaritate).46 Capitolul 2 sinusoidal (ca cel de intrare).17: 1-npn şi 2-pnp.19-b. iar al doilea este un tranzistor de putere (T1). iC1 şi iC2.15) Din ultima relaţie se observă că tranzistorul compus realizează o amplificare în curent mare.18. formează prin însumare curentul alternativ de sarcină (iS) prin RS. figura 2.3 Amplificatoare de curent (putere) în montaj Darlington Etajele finale ale amplificatoarelor de putere se pot realiza utilizând conexiunea Darlington.18. În acest ultim caz conexiunea Darlington se numeşte cu inversare de polaritate. numită şi tranzistor compus. Amplificator de putere amplificatorul în clasă B Figura 2. Curentul de colector al tranzistorului compus este: i C = i C1 + i C2 ≅ β N1i B1 + β N2i B2 = β N2i B + β N2i E 2 = β N 2i B + + β N1 (i C2 + i B2 ) = β N 2i B + β N1β N 2i B2 + β N1i B2 = β N i B (2.19). În figura 2. i S = i C1 + i C 2 (2. Figura 2. figura 2.14) unde: (2. dintre care primul este numit tranzistor de comandă (T2 .13) În schema prezentată este necesar ca tranzistoarele să aibă caracteristici statice identice. Curentul de sarcină pentru din figura 2. Ansamblul tranzistoarelor într-o conexiune Darlington se numeşte dublet. T2 –pnp). invers. pentru semialternanţa negativă.17 Dacă la intrare se aplică semialternanţa pozitivă. Această conexiune este formată din două tranzistoare (figura 2. conduce T1 iar T2 este blocat şi. iar în figura 2. etajul de amplificare se realizează cu două tranzistoare complementare. β N = β N1 + β N2 + β N1 β N2 ≅ β N1β N2 . 2. pentru ca amplificarea celor două alternanţe să se facă în cantităţi egale (amplitudini egale). Cei doi curenţi de colector.

b) utilizarea schemei de amplificare care se bazează pe principiul modulăriidemodulării. Conexiune Darlington: fără schimbare de polaritate 2.o ieşire simetrică între bornele AB (Ue ≡UAB).două intrări simetrice Ui1 şi Ui2 . 2. Pentru eliminarea acestui fenomen se utilizează două metode: a) folosirea unui montaj diferenţial în schema de amplificare. Acest fenomen constă în modificarea în timp a tensiunilor la ieşirea amplificatorului atunci când la intrarea acestuia semnalul se menţine constant sau este nul.3. ca urmare.20. Amplificarea semnalelor continue presupune cuplarea directă între etajele de amplificare.Amplificatoare şi oscilatoare 47 Figura 2. rezultă în timpul funcţionării un fenomen numit ”deriva nulului” (sau derivă termică). care asigură tensiunile U1 şi U2.3 Amplificatoare de curent continuu Acestea sunt destinate amplificării semnalelor lent variabile care au frecvenţa minimă din spectru egală cu zero.două divizoare de tensiune la intrări. Etaj de amplificare diferenţial .20 este prezentat etajul de amplificare în montaj diferenţial. Ele sunt utilizate în construcţia aparatelor de măsură şi automatizare.19.1 Amplificatoare de curent continuu în montaj diferenţial În figura 2.două ieşiri nesimetrice (Ue1 şi Ue2). . . Figura 2. . unde se disting: .

17) Dacă iE1 ↑. din (2. dar iC2 ≈ iE2 ↑. unde K este factorul de amplificare pentru montajul diferenţial.16) (2. Dacă Ui1 ↑ ⇒ iB1 ↑ ⇒ iC1 ↑ ≈ iE1 ↑ ⇒ Ue1 ↓ U BE1 = U1 − R E (i E1 + i E 2 ) U BE 2 = U 2 − R E (i E1 + i E 2 ) (2. Ui1= 0 ⇒ U1= const. Funcţionarea în regim de amplificator Pe parcursul explicaţiilor se utilizează notaţiile simbolice: ↑ ≡ creşte.16). considerând aceste semnale neegale (Ui1 ≠ Ui2).48 Capitolul 2 Explicarea atenuării fenomenului de derivă: considerăm Ui1=Ui2=constant şi că temperatura T creşte. rezultând o tensiune constantă la ieşirea simetrică (Ue =UAB=const). ↓ ≡ scade. având ca elemente de echilibrare potenţiometrul P şi reostatul R.17) ⇒ U BE 2 ↓ ⇒ iB2 ↓ ⇒ iC2 ↓ ⇒ Ue2 ↑ Cazul II. Ui2 ≠ 0 (Ui2 ↑) Dacă Ui2 ↑.18) U BE1 ↓. ⇒ iB2 ↑ ⇒ iC2 ↑ ⇒ Ue2 ↓. figura 2. ceea ce conduce la scăderi ale tensiunilor Ue1 şi Ue2 în cantităţi egale.21. Tensiunile de ieşire ale amplificatorului diferenţial Observaţii: Panta caracteristicii Ue=f(Ui1) este dublă faţă de pantele caracteristicilor referitoare la ieşirile simetrice. În figura 2. . Aceste variaţii sunt ilustrate în planul caracteristicilor de transfer. Ue2 au variaţii opuse în raport cu creşterea semnalului la una dintre intrările amplificatorului. deci iB1 ↓ ⇒ iC1 ↓ (scade) ⇒ Ue1 ↑(creşte) Concluzie: Cele două tensiuni la ieşirile nesimetrice Ue1. Figura 2. tensiunea la ieşire va fi dată de relaţia: Ue=K⋅(Ui1-Ui2). din (2. ⇒ (2.22-a se dă schema unui etaj diferenţial. În acest caz rezultă: iC1 creşte şi iC2 creşte.21. Dacă se aplică simultan semnale la ambele intrări. Cazul I: Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitele de emitor rezultă ecuaţiile: Ui1 ≠ 0 (Ui1 ↑) Ui2 = 0 ⇒ U2 = const.

fiind determinată de cuplaje parazite. Echilibrarea etajului diferenţial: a)schema etajului cu elemente de echilibrare. Când reacţia negativă este necesară în amplificatoare. Figura 2. până când se obţine echilibrarea amplificatorului (intersecţia caracteristicilor statice are loc în originea axelor de coordonate).23.23.22-b). a cărui schemă bloc este prezentată în figura 2. Există însă şi situaţii în care reacţia negativă apare accidental. iar tensiunea de ieşire comună creşte. Exemplu: Prin creşterea rezistenţei R curentul iC ≅ iE1+iE2 se micşorează. iar cu ajutorul reostatului R se deplasează caracteristicile pe verticală. Schema bloc a amplificatorului cu reacţie negativă de tensiune . Se consideră un amplificator cu reacţie negativă de tensiune. 2. acesta se realizează prin circuite specializate (dimensionate în faza de proiectare). Figura 2. adică intersecţia caracteristicilor statice nu are loc în origine (figura 2. b) deplasarea caracteristicilor statice. determinând o deplasare în sus a caracteristicilor. Prin ajustarea potenţiometrului P se deplasează caracteristicile pe orizontală. prin intermediul unei legături inverse (ieşire-intrare).22.Amplificatoare şi oscilatoare 49 S-a considerat iniţial că etajul nu este echilibrat.4 Reacţia negativă în amplificatoare şi consecinţele ei Reacţia – în cazul amplificatoarelor – constă în aplicarea (introducerea) la intrarea acestuia a unei părţi din energia mărimii de la ieşire.

de obicei.19) unde: Ue .23) Din relaţiile (2. se obţine: Ue U +β e =1 A ⋅ Ui Ui Ţinând seama de expresia lui Ar (2. Circuitul de reacţie este realizat.este tensiunea la intrarea amplificatorului fără reacţie. Conform figurii 2.A este factorul de amplificare al amplificatorului fără reacţie. Dacă circuitul de reacţie este format numai din rezistoare atunci β este un număr real.27) În cazul reacţiei negative semnalul de la ieşire (Ue) este în antifază cu semnalul de la intrare (U). rezultă: .20). U . Amplificarea unui amplificator cu reacţie pozitivă de tensiune este dată prin relaţia: Ar = A 1−β⋅A (2.26) Rezultă că.24) (2.23 acest factor este exprimat prin relaţia: Ar = Ue Ui (2.20) şi (2. amplificarea este exprimată prin relaţia: Ar = (2.21) unde: Ur este tensiunea de reacţie.Ar este factorul de amplificare al amplificatorului cu reacţie de tensiune.20) unde: U i este tensiunea aplicată la intrare. exprimat prin relaţia: A= Ue U (2.19).28) Pornind de la relaţia (2.23). Reacţia pozitivă se obţine când tensiunea Ue de la ieşire este în fază cu semnalul U.22) Ur = β ⋅ Ue (2.28) şi împărţind membrul drept prin A. pentru cazul reacţiei negative de tensiune (figura 2.21) se obţine: Ue + β ⋅ Ue = Ui A Împărţind ultima relaţie la U i . se pot scrie următoarele ecuaţii: U + U r − Ui = 0 (2.25) Ar + β ⋅ Ar = 1 A A 1+β⋅A (2. . Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare şi cel de reacţie (figura 2. din relaţia precedentă se obţine: (2.50 Capitolul 2 Semnificaţiile notaţiilor din figură sunt: . (2.23). printr-o reţea de elemente pasive şi este caracterizat prin factorul de reacţie β: β= Ur Ue (2.este tensiunea la ieşirea amplificatorului.

diferenţiere etc). astfel încât amplificarea cu reacţie să rezulte la valoarea impusă. 4) impedanţa de intrare Zi → ∞. 6) 1ăţimea benzii de trecere B → ∞. 7) variaţia defazajului Δϕ ≅ 0. • Se ameliorează (îmbunătăţesc) parametrii calitativi ai amplificării. fiind conceput să funcţioneze într-o gamă largă de frecvenţe. AO este caracterizat de o amplificare foarte mare.5 Amplificatoare operaţionale Un amplificator operaţional (AO) este un amplificator la care cuplarea între etaje se face direct. integrare. • Se reduce zgomotul propriu al amplificatorului. • Se modifică favorabil impedanţele intrare-ieşire.29) Pentru A→ ∞ . • Se micşorează distorsiunile de neliniaritate.Amplificatoare şi oscilatoare 51 Ar = 1 1 +β A 1 β (2. Un AO foloseşte reţele de reacţie a căror structură (rezistenţe şi capacităţi) permite realizarea unor operaţii matematice (adunare. majoritatea amplificatoarelor utilizează acest tip de reacţie. Cele mai utilizate scheme cu AO sunt: . • 2. dar acest lucru nu reprezintă un inconvenient prea mare deoarece prin proiectare se poate adopta (impune) o amplificare A mai mare decât cea dorită. (foarte mare) rezultă: A r ≅ (2. 2) decalajul de tensiune (deriva nulului este neglijabilă. Parametrii ideali ai AO permit proiectarea cu relaţii de calcul simple. Uieşire=0 în orice moment în care la intrare nu se aplică semnal). Amplificatoarele operaţionale se clasifică după natura relaţiei intrare-ieşire. în funcţie de structura circuitului de reacţie aferent amplificatorului. Relaţia (dependenţa) intrare-ieşire poate fi liniară sau neliniară. • Creşte lăţimea benzii de trecere. 5) impedanţa de ieşire Ze → 0. iar erorile introduse sunt în limitele admise. • Creşte stabilitatea în timp a amplificării. Principalii parametri idealizaţi sunt: 1) amplificarea în buclă deschisă A0 → ∞.30) Consecinţele reacţiei negative în amplificatoare: Se micşorează amplificarea A. Observaţie: Datorită avantajelor oferite de reacţia negativă. scădere. 3) curentul de polarizare pe cele două intrări neglijabil. proprietate foarte utilă în echipamentele de măsură şi de automatizare. Amplificatorul inclus în structura oricărui AO este un amplificator de curent continuu (amplificator diferenţial integrat).

36) obţine: Ţinând cont de (2.32) Ţinând seama de (2. Simbolizarea unui AO neinversor . i ≅ 0 şi U≅0 (2. Schema de principiu a unui AO în montaj inversor Figura 2.34) (2. Ro ⋅ Ui .35) (2.31) se obţine: i o ≅ Ui Ro (2. Figura 2. rezultă: Ui=Roio+U (2. unde K = R1/Ro (2. iar schema simbolică este dată în figura 2.K Ui .27. ⇒ io ≅ − i1 Ue=R1i1+U Ue R1 se (2. Schema electrică a acestui amplificator este dată în figura 2. Schema de principiu a unui AO în montaj neinversor Figura 2.31) se obţine: i1 ≅ Din (2.52 Capitolul 2 1) Amplificator operaţional în montaj inversor .35) Ue U =− i R1 Ro sau U e = − R1 Rezultă: Ue= . iar simbolizarea este prezentată în figura 2.25.37) 2) Amplificator operaţional în montaj neinversor – realizează înmulţirea tensiunii de intrare cu o constantă pozitivă supraunitară. Simbolizarea unui AO inversor Întrucât amplificatorul de curent continuu are impedanţa de intrare şi amplificarea în circuit deschis foarte mari.25.33). Figura 2.34) şi (2.26.33) Din teorema I-a a lui Kirchhoff aplicată în nodul de curenţi M rezultă: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată în circuitul de ieşire rezultă: i = io + i1 .24.realizează înmulţirea cu o constantă şi inversarea semnului tensiunii de intrare.27. pentru determinarea caracteristicii Ue=f(Ui) se consideră ipotezele: Zi → ∞ . Schema de principiu este prezentată în figura 2.24.26.31) Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff în circuitul de intrare. (2.

29..41) Teorema I-a a lui Kirchhoff. din (2. se determină (utilizând legea lui Ohm) curenţii prin rezistoarele conectate la intrările amplificatorului: i o1 = U i1 U U . 3) Amplificatorul sumator-inversor realizează suma ponderată.44) (2. i on = in R 01 R 02 R 0n (2.31).38) rezultă expresia caracteristicii externe: Ue = K⋅Ui (2. se obţine: Ue= -(K1Ui1+K2Ui2+ .45) componentele curentului i0 din relaţia (2..Amplificatoare şi oscilatoare Utilizând aceleaşi ipoteze din (2.43) (2. întrucât asigură rezistenţa de intrare foarte mare şi rezistenţa de ieşire mică..40) Observaţie: Pentru R0 → ∞ şi R1 = 0 se obţine circuitul repetor. + i0n i0= ..28. conduce la relaţiile: Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire se obţine: i0=i01 + i02+ .46) .31). i o 2 = i 2 .. aplicată în cele două noduri de curenţi.. Figura 2. conform relaţiei (2. a tensiunilor de intrare. Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2.31) şi aplicând aceeaşi procedură se obţin: 53 ⎧ R 0i 0 + U + U i = 0 ⎪ ⎨U e + R 0i 0 − R1i1 = 0 ⎪ i = i 0 + i1 ⎩ (2.. cu semn schimbat.29.38) Neglijând mărimile U şi i.41).28. Schema de principiu a unui AO în montaj sumator-inversor AO Figura 2.i1 Ue = −i 0 R1 (2.42) (2.45) i1=Ue/R1 sau Înlocuind în (2. iar simbolizarea este dată în figura 2. Simbolizarea unui sumator-inversor Considerând aceleaşi ipoteze din (2. utilizat frecvent ca element de adaptare. adică Zi → ∞ . U≅0.. i ≅ 0.39) unde: K =1+ R1 Ro (2. +KnUin) (2.

Schema electrică a acestui amplificator este prezentată în figura 2.30. din (2.31) şi relaţiile (2.6 Oscilatoare Acestea sunt circuit care. exprimat în secunde.47) Figura 2. i ≅ 0. dacă valoarea rezistenţei R este exprimată în ohmi.49) rezultă: t Ue = − 0 Cu Ue(0)=Ue0 s-a notat valoarea tensiunii la bornele condensatorului (din circuitul de reacţie) în momentul aplicării semnalului de intrare (t=0).31. se obţin relaţiile: Ui = R⋅i0 şi i0 = -i1 (2.51) 2. Tensiunea Ue(0) se figurează la borna de ”condiţie iniţială” (figura 2.31). iar capacitatea C se exprimă în farazi.. generează semnale periodice de forma: U(t)=U⋅sin(ωt) sau de orice altă formă. U≅0) şi procedând similar. unde K = ∫ 1 1 = Ti RC (2. Ti=RC este timpul de integrare. Schema de principiu a unui AO montaj integrator-inversor Figura 2.48) Din teorema a II-a a lui Kirchhoff aplicată pe circuitul de ieşire rezultă: Ue = 1 CR 1 i1dt +U C ∫ (2.48).47): n j=1 4) Amplificatorul integrator-inversor furnizează la ieşire un semnal proporţional cu integrala tensiunii aplicate la intrare.50) U e = − K U i dt + U e (0) . K 2 = 2 .54 unde Capitolul 2 K1 = R1 R R . iar simbolizarea este dată în figura 2..30. tensiunea de ieşire se poate exprima prin relaţia: ∫ Uidt sau U e = − Ti 1 ∫ Ui (τ)dτ + U e (0) (2. Ue(0)=0 dacă condensatorul este descărcat la momentul aplicării semnalului de intrare şi Ue(0)≠0 dacă condensatorul este încărcat la momentul aplicării semnalului de intrare. Dacă timpul de integrare nu este limitat.31.49) Ţinând seama de ipotezele (2. Atunci când . utilizând dispozitive electronice active. . caracteristica de transfer se poate exprima prin relaţia (2. K n = n R 01 R 02 R 0n Ue = − În general. Simbolizarea unui AO în integrator-inversor Utilizând aceleaşi ipoteze (Zi → ∞ . ∑ K jUij (2..

33-a.34.32. În acest sens se pot utiliza dispozitive semiconductoare care să funcţioneze în regiunea de rezistenţă negativă (dioda tunel.32. adică amortizarea oscilaţiilor. cu energie adusă din exterior prin intermediul unor rezistenţe negative. semnalul util produs de oscilator. Figura 2. Circuit oscilant LC Figura 2. tiristorul etc). controlate prin curenţi sau prin tensiune. Semnalul produs de circuitul LC Un circuit oscilant ideal nu poate fi realizat din cauza pierderilor de energie care determină stingerea. unde: r este rezistenţa electrică a bobinei care are inductanţa L. în circuitul oscilant real este necesar să se recupereze (compenseze) energia pierdută. Sub acţiunea unei tensiuni oarecare (exterioare) iau naştere oscilaţii armonice având frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă dată de relaţia: f0 = 1 2π LC (2. Schema de principiu a unui oscilator Principiul de întreţinere a oscilaţiilor Se consideră circuitul oscilant realizat dintr-o capacitate C în paralel cu o inductivitate L.33-a Pentru a realiza oscilaţii întreţinute (cu amplitudine constantă). Figura 2. . Figura 2.52) Semnalul U(t).Amplificatoare şi oscilatoare 55 semnalul produs de oscilator este sinusoidal oscilatorul se numeşte armonic. figura 2. figura 2. Schema echivalentă a circuitului oscilant anterior este ilustrată în figura 2. se va amortiza în timp (îşi micşorează amplitudinea) datorită pierderilor de energie prin rezistenţa electrică echivalentă a circuitului capacitiv-inductiv (L-C).33-b.33-b. Pierderile de energie care duc la micşorarea amplitudinii se datorează lui r şi R. iar R este conductanţa de pierderi a condensatorului. Schema de principiu este prezentată în figura 2.34.33-a. Schema echivalentă a circuitului oscilant LC din figura 2.

c)Schema bloc a unui oscilator cu reacţie Aceste dispozitive semiconductoare introduc rezistenţe negative.35-b. sau un defazaj de 1800. care însumate cu rezistenţele r şi R (figura 2..56 Capitolul 2 Caracteristica statică a diodei tunel şi respectiv a tiristorului sunt date în figura 2. la care amplificarea complexă este: A r = A .35-a şi 2. dacă defazajul amplificatorului (cu număr impar de etaje) este (2k+1)π. Condiţia întreţinerii oscilaţiilor implică respectarea a două principii: a) respectarea relaţiei lui Barkhausen (de autooscilaţie). 2. atunci A r → ∞ . . Oscilatoarele cu reacţie pot fi de tip LC sau RC..35: a) Caracteristica curent-tensiune a diodei tunel. dacă produsul βA tinde la valoarea 1. este un fapt real şi o metodă utilizată în proiectarea oscilatoarelor. Figura 2.. 1.35-c) şi semnalul de intrare ( U i ). Acestea au calea . dacă defazajul amplificatorului este 2kπ (cu un număr par de etaje).53) arată că defazajul total introdus de amplificator şi circuitul de reacţie trebuie să fie un multiplu întreg de 2π. b) Caracteristica curent-tensiune a tiristorului.34).53) Prin ϕA s-a notat defazajul dintre semnalul de ieşire ( Ue . 2) oscilatoare cu dispozitive care au rezistenţe negative (oscilatoare de relaxare). După modul de realizare. k=0. Rezultă că reţeaua de reacţie trebuie să introducă un defazaj nul. Oscilatoarele pot fi realizate şi cu amplificatoare ce au reacţie pozitivă. 1 − βA În acest caz. β ⋅ A = 1 .54) Relaţia (2. unde: A = A ⋅ exp( j ⋅ ϕ A ) şi β = β ⋅ exp( j ⋅ ϕβ ) (2. n (argumentul lui Acomplex + argumentul lui βcomplex = 2kπ) adică: arg A + arg β = 2kπ (2. care arată că produsul în modul al amplitudinilor trebuie să fie egal cu unitatea.figura 2. ϕβ este defazajul dintre semnalul de reacţie ( U r ) şi semnalul de ieşire ( Ue ). Producerea oscilaţiilor întreţinute prin anularea rezistenţei din circuit cu ajutorul unor rezistenţe dinamice negative. b) respectarea condiţiei de fază: ϕ A + ϕβ = 2kπ . dau o rezistenţă echivalentă egală cu zero. deci semnalul de reacţie trebuie să fie în fază cu semnalul de intrare. Cele mai utilizate oscilatoare cu reacţie de tip LC sunt oscilatoarele în trei puncte. oscilatoarele pot fi: 1) oscilatoare de tip amplificator cu reacţie pozitivă.

Schema de principiu a oscilatorului cu reţea RC .36. Schema de principiu a oscilatorului Hartley La acest oscilator emitorul este legat la masă.36.37 este prezentată schema electrică a unui oscilator având reţea de defazare ”trece jos”.Amplificatoare şi oscilatoare 57 de reacţie formată dintr-un circuit LC selectiv (care reprezintă un filtru cu trei borne de acces). Figura 2. are schema de principiu prezentată în figura 2.37. alimentarea este serie iar sarcina este cuplată inductiv. Exemple de oscilatoare în trei puncte Oscilatorul Hartley (realizat cu reţea de defazare trece sus). Defazajul fiecărei celule este de 60o. În figura 2. aparatură electromedicală etc) fiind specifice benzilor de joasă frecvenţă. egal cu π (180o): π 3 (2.55) ϕ t = 3 ⋅ Δϕ = π Frecvenţa de oscilaţie la rezonanţă se poate calcula folosind relaţia: (2. În timpul funcţionării singurul condensator care nu este scurtcircuitat este condensatorul variabil C. Δϕ = arctgRC = Se obţine un defazaj total al semnalului de reacţie.57) Figura 2.56) f0 = 1 6 + 4R / R C 2πRC (2. automatizări. formată din trei celule RC. Oscilator având reţea RC (reţea de defazare trece-jos) Aceste oscilatoare au o largă utilizare în diferite domenii ale electronicii industriale (telecomunicaţii.

ştiind că amplificatorul în clasă A are rezistenţa de ieşire. Ce formă de variaţie are tensiunea UCE la ieşirea unui etaj de amplificare în clasă B. Când apar distorsiunile de frecvenţă la amplificatoare şi cum se elimină acestea? 4. Care este raportul de transformare (K) al unui transformator de cuplaj pentru o sarcină rezistivă (rs = 4 Ω). Care este schema de conexiune a unui etaj de amplificare ce are parametrii: RI =4 KΩ.O. integrator şi ce se poate măsura la această bornă ? 7. Ce se înţelege prin zgomot la amplificatoare? Ce se înţelege prin tensiune de zgomot (Uz) în cazul redresoarelor cu filtre ? 3.58 Capitolul 2 2. Re = 40 KΩ ? 10.7 Întrebări 1. Ce sunt distorsiunile de neliniaritate în cazul amplificatorului de joasă frecvenţă şi cum se elimină acestea ? 12. Ce diferenţă există între caracteristicile A[dB] = g(f) în cazurile: a) amplificatoare de radiofrecvenţă ? b) amplificatoare de audiofrecvenţă ? 5. Când un tiristor funcţionează ca şi o diodă ? Care este schema şi denumirea celui mai simplu amplificator de putere ? . Ce este reacţia negativă în cazul unui amplificator de tensiune? Cum se obţine practic reacţia negativă? 2. Re = 80 KΩ ? 8. Ce este deriva termică (deriva nulului) în cazul amplificatoarelor de curent continuu şi cum se atenuează aceasta ? 11. Ce semnifică borna de condiţie iniţială în cazul A. Care este deosebirea între un AO inversor şi un AO integrator – inversor? (Utilizaţi schemele electrice !) 9. realizat cu un singur tranzistor? 6.

(figura 3. În schemele din figura 3. Mutatoarele din această categorie stau la baza sistemelor de acţionări recuperative cu maşini de c. transferul energetic se face într-un singur sens. Dacă mutatorul funcţionează în regim de redresor.a.). tensiunea . (figura 3. prin elemente neliniare unidirecţionale (diode. la reţeaua de c. Redresorul este un circuit electronic care transformă curentul alternativ (c.a.).a.1 Noţiuni generale Redresoarele sunt circuite electronice care fac parte dintr-o clasă mai largă de echipamente electrice. Frecvenţa f2 a curentului alternativ poate fi variabilă (în cazul invertoarelor autonome) sau fixată la o anumită valoare.1-a. cu anumiţi parametri.c. numit şi variator de c. polaritatea tensiunii continue etc. În regim de frânare.c. furnizează la ieşire o tensiune continuă diferită de cea de la intrare. mutatorul se mai numeşte convertor static de frecvenţă şi poate fi realizat în două variante: cu circuit intermediar de c. Convertorul care modifică amplitudinea tensiunii de c. maşina electrică funcţionează ca motor şi transferul energetic se face de la reţeaua de c.c. Transferul energetic se poate face. (figura 3.1-b).c. numite mutatoare. energia electromagnetică primită la intrare. comanda mutatorului poate asigura funcţionarea acestuia în regim de invertor (neautonom). fie în regim de invertor (neautonom). Invertorul transformă curentul continuu în curent alternativ (figura 3. după cum urmează. de regulă 50 Hz (când se numesc invertoare de reţea sau neautonome).c.CAPITOLUL 3 REDRESOARE 3.a.2-b). Convertorul de c. (figura 3.c.a.1-c).) – fie în regim de redresor. Mutatoarele transformă.2-a) şi sub formă de convertor direct sau cicloconvertor (figura 3.c. tiristoare etc). Pentru convertorul cu circuit intermediar. de frecvenţă f1.3-b).a. când maşina electrică lucrează ca generator de c.2-c) se mai numeşte variator de c. În primul caz. obţinându-se transferul energetic (recuperarea) de la reţeaua de c.c. cu alţi parametri. în acest caz. (figura 3. Este însă posibil ca aceeaşi schemă de mutator să funcţioneze – în funcţie de condiţiile de lucru (comanda primită. în ambele sensuri.. în curent continuu (c.3-a) sau direct. Convertorul de c.1-a şi b. Principalul criteriu de clasificare a mutatoarelor îl reprezintă funcţiile realizate de acestea. El poate fi: cu circuit intermediar de c. în energie electromagnetică debitată la ieşire. converteşte frecvenţa sau amplitudinea curentului alternativ. figura 3.

Comutaţia forţată externă se întâlneşte în redresoarele comandate. Mutatoare având comutaţie proprie.a. după cum transformatorul este coborâtor. • Mutatoare având comutaţie forţată.2.a. Dacă această energie provine de la reţea. mutatorul va avea comutaţie (forţată) de la reţea. când valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care preia conducţia este întotdeauna mai mare decât valoarea instantanee a tensiunii pe latura ventilului care cedează conducţia. După modul de realizare a comutaţiei. Convertoare statice de c. respectiv ridicător de tensiune.a. În majoritatea mutatoarelor. dincolo de momentul comutaţiei naturale. Trecerea conducţiei de la un ventil la altul se numeşte comutaţie. Mutatoarele care au comutaţie naturală sunt redresoare cu diode. elemente de conducţie unidirecţională numite şi “ventile” semiconductoare (diode şi/sau tiristoare). După provenienţa acestei energii. Dacă energia este dată de circuitul sarcinii (de la ieşire). invertoare neautonome şi . când condiţia de comutaţie naturală nu este respectată. Prelungirea conducţiei unui ventil. când energia reactivă este preluată din exterior. utilizează. pe fiecare fază a reţelei de c. funcţionarea acestor elemente este ciclică. Figura 3. când energia reactivă necesară este furnizată de însuşi mutatorul respectiv.. mutatoarele care au comutaţie forţată pot fi: Mutatoare având comutaţie externă. mutatoarele se împart în următoarele categorii: • Mutatoare având comutaţie naturală. mutatorul are comutaţie (forţată) de la sarcină. Figura 3. Mutatoare Figura 3.60 Capitolul 3 de ieşire (U2) poate fi mai mică sau mai mare decât tensiunea de intrare (U1). Mutatoarele care funcţionează cu intrarea şi/sau ieşirea în c.3. presupune – de regulă – un consum de energie reactivă din exterior.1. Convertor de c.c.

Stabilizatorul de tensiune continuă. U0.2 Redresoare monofazate necomandate 3. precum şi tratarea lor specifică. 3. etc. la puteri mici.2. necesară obţinerii tensiunii continue U0. În acelaşi timp. Redresorul R este elementul esenţial al schemei. are rolul de a menţine constantă tensiunea U0 (stabilizatoarele vor fi prezentate în capitolul 4). datorită polarizării inverse. Schema bloc a unui redresor monofazat de mică putere 3.2. Comutaţia proprie este specifică unei categorii de mutatoare. fie din cauza variaţiei tensiunii de alimentare U1. STC. În figura 3. Aceste circumstanţe au determinat includerea în capitolul de mutatoare a redresoarelor de mică putere realizate sub forma redresoarelor monofazate. La ieşirea lui se obţine tensiunea redresată ur.Redresoare 61 convertoare directe de frecvenţă. dioda este blocată şi ur = 0. Scopul urmărit este de a obţine o tensiune continuă.2 Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă Schema redresorului monofazat monoalternanţă este dată în figura 3. dioda D (care reprezintă redresorul) este polarizată în sens direct şi conduce. mutatoarele reprezintă circuite electronice de putere. de la ieşirea filtrului se poate modifica. Tensiunea continuă. în care ventilele (tiristoarele) au dispozitive de “blocare” forţată: invertoare autonome.5-b. cu valoare de asemenea impusă. În timpul semialternanţei negative. Sub aspectul funcţiei realizate.1 Schema bloc a unui redresor de mică putere Redresoarele monofazate se utilizează. Filtrul F are rolul de a diminua componenta alternativă din tensiunea redresată. într-un paragraf distinct. de valoare impusă. Transformatorul Tr reduce tensiunea alternativă din înfăşurarea primară la valoarea U2 (în secundar). definind un domeniu cunoscut sub numele ”electronică de putere”. la bornele sarcinii Rs. care are o componentă continuă (utilă) şi o componentă alternativă. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u 2 = 2U 2 sin ωt .4 este dată schema-bloc a unui redresor monofazat de mică putere.c. variatoare de c. ur şi a curentului prin sarcină sunt date în figura 3. conectat între filtru şi sarcină. toate redresoarele se încadrează în categoria mutatoarelor.4. fie din cauza modificării rezistenţei de sarcină Rs. deci ur = u2. în condiţiile cunoaşterii tensiunii de alimentare U1. U0.5-a. Figura 3. Diagramele tensiunilor u2. . de regulă.

Tensiunea redresată conţine o componentă continuă (U0) şi o componentă alternativă (u~): ur = U0+ u~ (3. astfel: 2π ⎡π 2π).3) ⎥ 2π ⎢ 0 π ⎣0 ⎦ ∫ ∫ Din diagramele tensiunilor (figura 3. integrala din (3. ur= u2.1) Figura 3.5) Dacă se doreşte exprimarea detaliată a componentei alternative (u~).45 ⋅ U 2 2π π 0 Curentul redresat prin rezistenţa de sarcină este proporţional cu tensiunea ur . Redresor monofazat monoalternanţă Componenta continuă U0 este egală cu valoarea medie a tensiunii redresate şi se calculează cu relaţia: T U0 = 1 ⋅ T ∫ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) 0 (3.2) Înlocuind valoarea perioadei (T = printr-o sumă de două integrale.3) se obţine: π 1 U0 = ⋅ 2π = ∫ 0 1 u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = ⋅ 2π ∫ 0 π 2U 2 sin(ωt ) ⋅ d (ωt ) = (3. π]. exprimat prin relaţia: ir = ur Rs (3. ur= 0.4) π 2 2 ⋅ U 2 [− cos(ωt )] = ⋅ U 2 ≅ 0.5-b) se observă că în intervalul [0. atunci tensiunea redresată se poate exprima prin relaţia: ∞ (3. deci este periodic şi pulsatoriu.5.6) u r (ωt ) = U 0 + ∑ 2U n sin( nωt + ϕ n ) n =1 .62 Capitolul 3 Se observă că tensiunea redresată ur este o tensiune periodică pulsatorie având perioada T = 2π.2) se poate exprima 1 U0 = ⋅ T ∫ 2π ⎤ 1 ⎢ u r ( ωt ) ⋅ d ( ωt ) = u r (ωt ) ⋅ d (ωt ) + u r (ωt ) ⋅ d (ωt )⎥ (3. iar în intervalul [π. 2π]. Din relaţia (3.

şi factorul de ondulaţie. În cazul analizat coeficientul de redresare Kr este: Kr = U0 U2 = 0..10) se obţine: u r ( ωt ) = 2U 2 ⎛ 2 2 π ⎞ cos(2 ωt ) − cos(4 ωt ) − .9) şi (3. 2 π n −1 ∫ 0 π sin(ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d(ωt ) = (3.Redresoare 63 unde Un este valoarea eficace a armonicii de ordinul n.7) u r (ωt ) = b 0 + ∑ a n sin( n ⋅ ωt ) + ∑ b n cos(n ⋅ ωt ) n =1 n =1 Coeficienţii seriei Fourier se definesc prin: T 2π ⎡π ⎤ 1 b0 = U0 = T ∫ 0 u r ( ωt ) d ( ωt ) = 1 ⎢ u ( ωt ) d ( ωt ) + u r ( ωt ) d ( ωt ) ⎥ = ⎥ 2π ⎢ r ⎢0 ⎥ π ⎣ ⎦ ∫ ∫ 0 Se observă că valoarea componentei continue (U0) este exprimată de coeficientul b0 al seriei Fourier.8).11) ⎜1 + sin(ωt ) − 2 1⋅ 3 π ⎝ 3⋅5 ⎠ Raportul dintre tensiunea continuă pe sarcină şi valoarea eficace a tensiunii din secundar se numeşte coeficient de redresare.7) coeficienţii b0. an şi bn din relaţiile (3..10). iar coeficienţii an şi bn se pot calcula utilizând relaţiile (3.6) se poate scrie sub forma trigonometrică a unei serii Fourier şi devine: ∞ ∞ (3.9) sin( ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d ( ωt ) 2U 2 π ∫ 0 u r (ωt ) cos(n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 −2 ⋅ .10) Înlocuind în relaţia (3. 2π 1 = 2π ∫ π 2U 2 sin(ωt ) d (ωt ) = 2 U 2 ≅ 0. Relaţia (3. Factorul de formă este raportul dintre valoarea eficace a tensiunii redresate. F.45 U 2 π (3. (3.8) an = 1 π ∫ 0 u r (ωt ) sin( n ⋅ ωt ) d (ωt ) = 2U 2 π = 1 bn = π = 2π ∫ 0 π (3.45 (3. (3.12) Ponderea componentei alternative în tensiunea redresată se poate evalua prin factorul de formă. γ. iar ϕn – faza iniţială a armonicii de ordinul n.⎟ . ur.9) şi (3. şi componenta continuă U0 : .

… . La redresorul monoalternanţă avem: 1T 2 1 π 2 2 2 Ur = ∫ u r (ωt ) d(ωt ) = 2π ∫ 2U 2 sin (ωt ) d(ωt ) = 2 U 2 (3.13) Cu cât F este mai apropiat de unitate. şi componenta continuă..19) Aceasta determină o anumită putere aparentă.18) În cazul redresorului monoalternanţă se obţine Puterea în curent continuu este: γ = 1.14) T0 0 F= 2 U 2 2 π π = = 1.7. În semialternanţa negativă conduc diodele D2 şi D4 . D2 şi D4 fiind blocate. iar diodele D1 şi D3 sunt blocate. Cunoscând valorile eficace Un ale armonicilor de ordin n = 1.. = U0 2 2 U r − U0 = U0 2 2 ⎛ Ur ⎞ ⎜ ⎟ ⎜U ⎟ −1 = ⎝ 0⎠ 2 F −1 2 (3. Schema redresorului având transformator cu priză mediană este dată în figura 3. astfel încât tensiunea redresată şi curentul prin sarcină au forma din figura 3. Cele două secţiuni ale înfăşurării secundarului transformatorului sunt identice ' " şi deci u 2 = − u 2 .3 Redresoare monofazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă Redresoarele dublă alternanţă se realizează după două scheme: cu transformator având priză mediană în secundar. 2. U∼ .6-c.211. 3..16) sau 2 2 U∼ = U r − U 0 (3.6-a.. valoarea eficace U∼ este: 2 2 U∼ = U1 + U 2 + .64 Capitolul 3 F= ur U0 (3. cu atât ponderea componentei alternative în tensiunea redresată este mai mică.15) Factorul de ondulaţie se defineşte ca raportul dintre valoarea eficace a componentei alternative. . Diodele D1 şi D2 conduc alternativ. necesară transformatorului. În timpul semialternanţei pozitive a tensiunii u2 conduc diodele D1 şi D3 . sau utilizând schema de redresare în punte.2. Redresorul în punte are schema din figura 3.17) şi rezultă U γ = ~ = U0 U1 + U 2 + .57 2 2 U2 (3. U P0 = U 0 I 0 = 0 Rs 2 (3. (3.

.6. puterile aparente în înfăşurarea secundară şi înfăşurarea primară ale transformatorului se micşorează. Expresia analitică a tensiunii redresate.Redresoare 65 Figura 3.3) ca şi în cazul redresorului monoalternanţă.48 P0. γ = 0. Redresor dublă alternanţă în punte Ca şi în cazul redresorului monoalternanţă.7.20) Componenta continuă a tensiunii redresate (U0) se calculează cu aceeaşi relaţie (3. iar la schema în punte. pentru o putere P0 dată. T ⎤ 2 ⎢2 ⎥ ⎪ ⎣ ⎦ ⎩ (3. pentru schema cu priză mediană. De asemenea. Astfel. ⎥ ⎪ ⎣ 2⎦ ⎪ ur = ⎨ ⎪− 2U sin(ωt ) pentru t ∈ ⎡ T .11. iar componenta continuă este: U0 = 2 2 ⋅ U 2 ≅ 0.21) Coeficientul de redresare este dublu faţă de schema monoalternanţă (Kr = 0.9). puterea aparentă necesară a transformatorului este mai mare la schema cu punct median. ST = 1. Redresor dublă alternanţă folosind transformator cu priză mediană: a) schema. pe o perioadă a tensiunii u2 este: ⎧ ⎡ T⎤ 2 U 2 sin(ωt ) pentru t ∈ ⎢0.482. cu deosebirea că în acest caz perioada este egală cu durata unei semialternanţe (T = π). b) diagrama tensiunilor din secundar. puterea de calcul a transformatorului este ST = 1. Comparând cele două scheme de redresare dublă alternanţă se pot reţine următoarele: • pentru aceeaşi putere P0 în sarcină. respectiv I0) şi o componentă alternativă. c) diagrama tensiunii şi a curentului redresat Figura 3. tensiunea şi curentul prin sarcină au două componente: o componentă continuă (U0 . iar factorul de formă şi coeficientul de ondulaţie se ameliorează: F = 1.23 P0.9 ⋅ U 2 π (3.

9-b.4. Filtrele utilizate frecvent la redresoarele de mică putere au schemele din figura 3. tensiunea inversă maximă pe diode.8. Parametrul principal care le caracterizează este factorul de ondulaţie al tensiunii de la ieşire. b) inductiv-capacitiv. Funcţionarea filtrelor se bazează pe proprietatea bobinelor de a avea o rezistenţă neglijabilă pentru componenta continuă a curentului şi o reactanţă mare pentru componenta alternativă din curentul redresat. Aplicând teorema a II-a a lui Kirchhoff pe circuitul din secundarul transformatorului. condensatorul C este descărcat.CLC sau CRC 3.8. pentru aceeaşi tensiune redresată este de două ori mai mare la schema cu punct median faţă schema de redresare în punte (deoarece tensiunea inversă ce apare în momentul blocării diodelor se distribuie pe două diode). rezultă: (3. Se observă că în intervalul (0 … ωt1) tensiunea din secundarul transformatorului (u2) este mai mare decât tensiunea la bornele condensatorului ua = u2 – uc. Dioda conduce şi condensatorul se încarcă prin . datorită conducţiei în permanenţă a două diode. (u2 > uc) şi deci ua > 0. tensiunea la bornele rezistenţei de sarcină (us) cât şi tensiunea după elementul redresor. Figura 3. cât şi pe proprietatea capacităţilor mari (conectate în paralel cu sarcina).4 Filtrarea tensiunii redresate Pentru obţinerea unei tensiuni cu factor de ondulaţie mic la bornele rezistenţei de sarcină. ur.1 Funcţionarea redresorului cu filtru capacitiv Schema unui redresor monofazat monoalternanţă cu filtru capacitiv este dată în figura 3. cu ajutorul filtrelor. de a şunta armonicele de ordin superior. Din relaţia anterioară rezultă căderea de tensiune (ua) pe dioda în conducţie: Presupunem că în momentul aplicării tensiunii de alimentare. (uc).9-a. rezultă o cădere de tensiune pe diode dublă faţă de schema cu punct median.22) u2 = ua + uc Tensiunea la bornele condensatorului (uc) este în acelaşi timp. 3.2.2.66 Capitolul 3 • • la schema în punte. Funcţionarea ei se poate urmări în diagrama din figura 3. Tipuri de filtre: a) capacitiv. este necesară diminuarea componentei alternative din tensiunea redresată. c) tip π .

dioda conduce pe întreaga semiperioadă a tensiunii u2 din secundarul transformatorului. Valoarea tensiunii continue U0.9-b s-a notat cu α unghiul de la care începe încărcarea condensatorului (considerând ca moment de referinţă..ωt3). ωt2. este foarte mică.24) (3. Micşorarea rezistenţei de sarcină (Rs) are ca efect creşterea curentului de sarcină (Is) şi ca urmare tensiunea U0 scade. trecerea prin zero spre valori pozitive a tensiunii u2). Parametrii redresorului depind de unghiurile de conducţie şi de blocare. rezultă foarte mică. curentul prin diodă este: unde: ia = ic + is ic = C du c d =C dt dt is = (3.Redresoare 67 Ri ≅ RS(Tr). Cu β s-a notat unghiul de conducţie. Deci Ri = RS(Tr) + RDc β = ωt3 . depind mult de valoarea rezistenţei de sarcină. În continuare dioda conduce în intervalul (ωt2 . iar ua < 0. adică β = π.25) . iar dioda se blochează. În intervalul (ωt1. Constanta de timp de descărcare a condensatorului este Td = RsC şi este relativ mare (pentru că Rs este mai mare decât Ri).. Constanta de timp la încărcarea condensatorului. Ti = Ri C. sau Tensiunea la bornele condensatorului are mici oscilaţii (având forma dinţilor de ferăstrău) în jurul valorii U0. deci ua = 0.ωt2) u2 < uc. iar componenta alternativă (u~) a tensiunii redresate creşte. Filtrul capacitiv micşorează durata de conducţie a diodei în intervalul 0 < β < π. deci condensatorul se încarcă rapid. aceasta incluzând rezistenţa echivalentă serie în secundarul transformatorului. RS(Tr) şi rezistenţa diodei în conducţie. În figura 3. până în momentul ωt2.. care este neglijabilă. Unghiul la care încetează încărcarea condensatorului s-a notat cu ψ = α + β şi se numeşte unghi de blocare. La funcţionarea fără filtru capacitiv.. În intervalul de conducţie secundarul transformatorului şi diodă. care – la rândul lor – sunt determinate de mărimile C şi Rs. Rezistenţa de încărcare. adică intervalul de timp în care se încarcă condensatorul. care reprezintă componenta continuă a tensiunii la bornele sarcinii. Ri. precum şi amplitudinea componentei alternative.. Dioda rămâne blocată şi condensatorul se descarcă prin rezistenţa de sarcină Rs. RDc..23) [ 2 U 2 sin(ωt ) = ω C 2 U 2 cos(ωt ) 2 U2 sin(ωt ) Rs ] (3. tensiunea uc scade lent. În momentul ωt1 se obţine egalitatea uc = u2.

9. • tensiunea nominală.5 Parametrii redresoarelor de mică putere În cazul redresoarelor de mică putere parametrii şi caracteristicile importante sunt: puterea nominală a redresorului. atunci când redresorul funcţionează la putere nominală. Se observă o cădere de tensiune (la curent nominal) mică (ΔU01). γ . reprezintă dependenţa US = f(IS). în cazul redresoarelor cu filtru capacitiv. • . Cele trei caracteristici reprezintă: • Curba 1 este caracteristica externă în cazul redresorului fără filtru. egală cu tensiunea continuă la bornele de ieşire.10. mai ales. definit prin relaţia (3. aceste caracteristici ar trebui să fie orizontale (liniile punctate din figura 3. b) diagrama tensiunilor şi curenţilor 3.10). reprezintă puterea pe care o poate debita redresorul în sarcină. exprimat prin raportul: I0N = PN / U0N . Redresor monoalternanţă cu filtru capacitiv: a) schema. în regim nominal de funcţionare. în condiţia 0 ≤ IS ≤ I0N . I0N .68 Capitolul 3 Figura 3. • curentul nominal. influenţa rezistenţei de sarcină RS asupra tensiunii US este importantă. • factorul de ondulaţie. U0N . Ideal. ilustrată în figura 3. • caracteristica externă. dar aşa cum s-a precizat anterior. PN .2.18) când redresorul funcţionează la putere nominală.

Curentul prin sarcină este: is = i1 + i2 + i3 (3. În capitolul 4 se vor trata principiile de funcţionare şi schemele principalelor tipuri de stabilizatoare de tensiune continuă. necesită o tensiune redresată cu un factor de ondulaţie cât mai mic.Redresoare • 69 • Curba 2 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru capacitiv. ΔU S ΔIS (3. Curba 3 reprezintă caracteristica externă în cazul redresorului cu filtru π (CLC). ΔU03) – poate fi compensat prin utilizarea stabilizatoarelor de tensiune continuă (STC) conectate între filtre şi consumatori (sarcini). Cea mai simplă schemă de redresor trifazat utilizează un transformator trifazat având secundarul conectat în stea (figura 3. Un parametru care determină panta caracteristicii externe este rezistenţa internă a redresorului.11. Dezavantajul pe care îl introduc filtrele – exprimat prin căderile de tensiune (ΔU02 . astfel încât caracteristica externă reală să fie cât mai apropiată de caracteristica ideală. Deoarece majoritatea consumatorilor industriali.27) . Caracteristicile externe ale redresorului 3. În această situaţie se observă o cădere de tensiune (ΔU03) mai mică decât în cazul redresorului cu filtru capacitiv.26) Figura 3.12. polifazate) se construiesc pentru puteri nominale mari. este evidentă necesitatea utilizării filtrelor. ce funcţionează în curent continuu. dată de relaţia următoare: Ri = − Această rezistenţă este de dorit să rezulte cât mai mică.10.3 Redresoare trifazate necomandate Redresoarele trifazate (în general. La un moment oarecare conduce dioda care are anodul la potenţialul cel mai ridicat. Se remarcă o cădere mult mai mare de tensiune (ΔU02) corespunzătoare curentului nominal.) Funcţionarea schemei se poate urmări în diagrama din figura 3.

apar efecte care complică funcţionarea redresorului. (3. Perioada ur fiind 2π/3. ωt2 . datorită performan-ţelor superioare pe care le prezintă.29).28) π 2π 3 6+ 3 3 6 = 2U 2 sin(ω t )d(ω t ) = U 2 ≅ 1.14. În momentele ωt1 . În cazul când se admite că transformatorul nu este ideal.12.70 Capitolul 3 şi are. Deci. prezentate în figura 3. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei RS este egală cu tensiunea pe faza în care dioda conduce şi are forma curbei cu linie întărită din figura 3. Funcţionarea acestui redresor se explică utilizând diagramele curenţilor prin faze. prin definiţie. iar sarcina redresorului este rezistivă. în intervalul (t1. împărţită la perioadă (T). tensiunea ur corespunde segmentelor verticale dintre curbele trasate cu linie întărită şi axa timpului. a curentului i0 (curentul prin sarcină) şi a tensiunii redresate. integrala pe o perioadă a tensiunii ur. o formă pulsatorie. deci perioada pulsaţiilor tensiunii redresate este de două ori mai mică. calculată în relaţia (3.13).17 U 2 π 2π 2π 6 Descrierea funcţionării redresorului trifazat s-a făcut în ipoteza că transformatorul este ideal (are inductanţele de scăpări neglijabile). Astfel. la care sunt legate diode în conducţie. Descrierea proceselor dintr-un redresor real cu sarcină inductivă se poate urmări în lucrarea [2]. în cazul sarcinii rezistive. În schema redresorului se observă că la un moment oarecare conduc două diode: dioda cu potenţialul anodului cel mai ridicat şi dioda cu potenţialul catodului cel mai scăzut. sau când sarcina are caracter inductiv. În schema redresor O schemă foarte des utilizată în practică. t3) conduc diodele D1 şi D6 etc. este schema de redresare trifazată în punte (figura 3.34 U 2 π (3. Se remarcă faptul că frecvenţa comutărilor este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat în stea. deci intervin inductanţele de scăpări ale acestuia. t2) conduc diodele D1 şi D5 .29) . Valoarea tensiunii continue.14. în special la producerea comutaţiei de pe o fază pe alta. este de două ori mai mare decât în cazul redresorului trifazat simplu (conectat în stea): rezultă valoarea tensiunii U0: π 2π 1 α0 +T 1 6+ 3 U0 = u r (ω t )d (ω t ) = u r (ω t )d(ω t ) = 2π π T α0 3 6 ∫ ∫ ∫ U0 = 3 6 U 2 ≅ 2. Tensiunea ur de la bornele rezistenţei de sarcină este egală cu diferenţa potenţialelor între acele borne ale înfăşurării secundare. Tensiunea continuă tensiunii U0 de la bornele rezistenţei de sarcină este. în intervalul (t2. ωt3 … se produce comutarea conducţiei de pe o fază pe alta. situaţie ilustrată în figura 3.

Redresoare 71 Figura 3.11. Redresor trifazat în stea Figura 3. Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul trifazat în stea Figura 3. Redresor trifazat în punte Figura 3.14.13. Diagramele tensiunilor şi curenţilor pentru redresorul în punte .12.

72 Capitolul 3 3. F. Care sunt semnificaţiile şi expresiile analitice ale parametrilor redresorului de mică putere Kr . γ ? .4 Întrebări 1. conectate la un transformator cu două secundare şi punct median? 3. Cum se explică (justifică) relaţia τ d >> τ i în cazul redresorului cu filtru capacitiv ? 4. Ce este deosebirea dintre un invertor (I) şi un convertor – static de frecvenţă? 2. Ce condiţie trebuie să îndeplinească cele două diode ale unui redresor bialternanţă.

Parametrii stabilizatoarelor Stabilizatorul electronic este un circuit care are rolul de a menţine. dacă tensiunea stabilizată este continuă.1 Noţiuni generale. În prezent există un număr relativ mare de categorii şi tipuri de stabilizatoare electronice. parametrice (cu elemente neliniare. menţinând constantă tensiunea alternativă cu stabilizatoare corespunzătoare. În lipsa stabilizatorului. motiv pentru care această variantă este cel mai des utilizată în practică. Varianta din figura 4. În principiu tensiunea continuă poate fi stabilizată şi înainte de redresor. Schema bloc de conectare a unui stabilizator electronic 4. În acest capitol vor fi prezentate stabilizatoarele parametrice şi cu reacţie.CAPITOLUL 4 STABILIZATOARE ELECTRONICE 4. electromagnetice (cu miezuri magnetice saturate).1. pot fi depăşite limitele admise şi pot să apară dereglări în funcţionarea instalaţiilor sau/şi erori de măsurare nepermise.1.1 are avantajul că menţine constantă tensiunea pe sarcină indiferent de cauzele care tind să o modifice. sau în paralel cu sarcina) şi cu reacţie (care funcţionează pe principiul sistemelor de reglare automată cu reacţie negativă). ale unei instalaţii industriale sau de laborator. montate în serie. iar în funcţie de metoda de stabilizare există stabilizatoare electromecanice (pentru tensiuni alternative şi continue la consumatori de mare putere). În funcţie de mărimea electrică de stabilizat există stabilizatoare de tensiune şi de curent. Figura 4. care fac parte componentă din alimentatoarele celor mai diverse circuite .2 Stabilizatoare parametrice Cele mai răspândite stabilizatoare parametrice sunt cele de tensiune continuă. valorile tensiunii sau curentului de alimentare. în limite strânse. Ele se pot conecta ca în figura 4.

Pe măsură ce RS scade. Invers. b) caracteristica tensiune-curent a diodei Zener Pentru o funcţionare normală a stabilizatorului este necesar ca rezistenţa de balast R să îndeplinească următoarea condiţie: R min < R < R max (4.3.3) 4.1) ΔI z = Iz max − I z min ΔU z = U z max − U z min (4. pentru a nu se ajunge în zona neliniară a caracteristicii. tuburi cu gaz de tip stabilovolt sau stabilitron. creşte curentul i2 din RS. punctul de funcţionare al diodei se găseşte în A. rezistenţa de sarcină se limitează astfel încât punctul de funcţionare M să se situeze la mijlocul segmentului AB (liniar) al caracteristicii. care să asigure valoare maximă admisă a curentului I z max prin dioda Zener.2) Pentru RS = ∞.2-b): (4. . cresc atât i 2 (într-o mică măsură). Practic. Principiul stabilizatorului parametric cu diodă Zener: a) schema.1 Funcţionarea unui stabilizator parametric Stabilizatoarele parametrice au ca elemente esenţiale diode Zener. punctul de funcţionare se deplasează spre B. În mod similar funcţionează stabilizatorul şi în cazul variaţiei tensiunii de reţea: dacă tensiunea reţelei creşte. dacă tensiunea reţelei scade. iar punctul M de funcţionare se deplasează spre A. În cazul funcţionării în gol (RS = ∞) se alege o valoare pentru rezistenţa R (de “balast”).2.74 Capitolul 4 electronice. Schema unui stabilizator de tensiune cu diodă Zener este dată în figura 4. Aceste stabilizatoare folosesc elemente neliniare (electrice. a căror caracteristică tensiune-curent asigură stabilizarea tensiunii. Figura 4. Majoritatea stabilizatoarelor parametrice folosesc ca element stabilizator dioda Zener (figura 4. electromagnetice).2.2-a) a cărei proprietate principală este de a prelua variaţii importante ale curentului ( ΔI z ). cât şi i z (într-o măsură mult mai mare). iar punctul de funcţionare se deplasează spre B şi în continuare spre 0. cu variaţii reduse ale tensiunii ( ΔU z ) la bornele ei (figura 4. electronice.

7) Punctele de intersecţie ale dreptei de sarcină (tăieturile) cu axele de coordonate sunt: . dată grafic sub forma caracteristicii statice a diodei Figura 4.6) precum şi dependenţa ia Zener. = f(ua).4) … (4.2-b. Stabilizator parametric cu diodă Zener În această schemă sensurile adoptate pentru ia şi ua sunt inversate faţă de schema din figura 4.4).4. Modificarea PSF al diodei Zener la variaţia tensiunii de intrare (a) şi la variaţia rezistenţei de sarcină (b) Din relaţiile (4.5) (4. Pentru deducerea punctului static de funcţionare (PSF) al diodei se utilizează relaţiile: (4.3.Stabilizatoare electronice 75 Figura 4.3. Tensiunea aplicată la intrarea în stabilizator este tensiunea de ieşire din filtrul redresorului şi s-a notat cu E în schema din figura 4. astfel încât zona de stabilizare parametrică din caracteristica statică a diodei se va desena în cadranul 1 (figura 4. Tensiunea de ieşire de pe rezistenţa de sarcină Rs este identică cu tensiunea anodică ua a diodei Zenner (DZ).6) rezultă ecuaţia dreptei statice de sarcină: ⎛ R ⎞ E = R ⋅ Ia + ⎜ ⎜ R + 1⎟ ⋅ U a ⎟ ⎝ S ⎠ (4.4) E = R ⋅ I + Ua I = I a + Is U Is = a Rs (4.

respectiv U’ > U şi U” < U.76 Capitolul 4 Ia = E . Panta dreptei statice de sarcină se exprimă prin relaţia: tg α = RR s R + Rs (4. iar tensiunea de la intrare rămâne constantă (E = ct. Aceste coordonate sunt: Ia 0 şi Ua 0 ≡ Uz. modificarea tensiunii de intrare duce la modificarea curentului Ia .4-a dreapta statică de sarcină este reprezentată printr-o linie continuă. atunci tăieturile dreptei statice de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4. sau scade la valoarea E”). Punctul static de funcţionare al diodei Zener se păstrează pe porţiunea în care tensiunea Ua este practic constantă. Concluzie: Proprietatea de stabilizare se păstrează în orice regim de lucru. În funcţionarea stabilizatorului parametric pot exista două regimuri distincte de lucru: a) Dacă tensiunea de intrare E se modifică (creşte la valoarea E’. I" = E" . U' = E . dacă PSF nu intră în zona de curbură a caracteristicii statice. Proiecţiile duse din M pe axele de coordonate determină coordonatele PSF. .10) Se observă că E’ > E şi E” < E. R U" = E" Rs + R Rs (4. Înclinarea dreptei va fi aceeaşi (vezi figura 4. dacă punctul de funcţionare M nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice a diodei Zener (DZ).8) În figura 4. U" = E (4. R Ua = E ⋅ Rs + R Rs (4.4-a).11) " ' R Rs + R Rs + R ' " Observaţie. tensiunea Ua rămânând practic constantă (vezi figura 4. " ' b) Presupunând că rezistenţa de sarcină Rs variază între valorile R s şi R s . deci tensiunea pe sarcină este practic constantă dacă PSF (M) nu intră în raza de curbură a caracteristicii statice.9) Rezultă că înclinaţia (panta) dreptei statice de sarcină nu depinde de valoarea tensiunii E de la intrarea stabilizatorului.). Şi în acest caz modificarea poziţiei punctului static de funcţionare afectează curentul prin diodă.4-b): " ' E Rs Rs I = I' = I" = . S-a considerat: R s > R s şi R s < R s .. La intersecţia dintre caracteristica statică a diodei Zener şi dreapta de sarcină se obţine PSF notat cu M. însă tensiunea la bornele diodei. tăieturile dreptei de sarcină cu axele de coordonate vor fi (figura 4.4-b). Deci. iar Rs = ct. R U' = E' Rs + R Rs .4-a): I' = E' .

Elementul de execuţie 1 se comportă ca o rezistenţă în serie.Stabilizatoare electronice 77 4.5. elementul de comparaţie 5 sesizează abaterea.13) E = U'+ U 0 dată de teorema a II-a a lui Kirchhoff se conservă în orice condiţie. Figura 4. În figura 4. obţinută la ieşirea elementului de comparaţie 5. Tensiunea Ur este proporţională cu valoarea reală a tensiunii U0: U r = U0 R1 = k ⋅ U0 R1 + R 2 (4. dată de un stabilizator parametric (diodă Zener). a cărei valoare este comandată de semnalul de ieşire al amplificatorului 2. ceea ce reprezintă compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0. Dacă. Schema bloc a stabilizatorului cu element de control serie şi amplificator de eroare Elementul de comparaţie 5 compară două tensiuni: E0 şi Ur. Tensiunea de referinţă E0.5. . elementul de execuţie 1. este constantă şi proporţională cu valoarea prescrisă a tensiunii U0 (tensiunea de ieşire pe Rs). reprezintă eroarea sau abaterea tensiunii U0 de la valoarea prescrisă. tensiunea U0 tinde să scadă faţă de valoarea nominală. prin ieşirea sa. întrucât egalitatea: (4.2.2 Stabilizatoare cu reacţie având elemente de control serie şi amplificator de eroare Stabilizatorul cu elemente de control serie (ECS) şi amplificator de eroare este cel mai răspândit. încât să se compenseze variaţiile tensiunii de ieşire (±ΔU0) faţă de valoarea prescrisă.5. prezentată în figura 4. amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi comandă. deci la creşterea tensiunii U0. Acesta se construieşte după schema din figura 4.6 este dată schema detaliată a stabilizatorului cu ECS. în sensul scăderii rezistenţei acestuia.12) Diferenţa dintre aceste două tensiuni. Amplificatorul 2 amplifică semnalul de eroare şi acţionează asupra elementului de control 1 (ECS) în aşa fel. de exemplu. Micşorarea rezistenţei elementului 1 duce la micşorarea căderii de tensiune U’ pe acest element.

Curentul de bază al tranzistorului T1 se micşorează ducând la reducerea curentului de colector. creşterea potenţialului în colectorul tranzistorului T1 are ca efect o pozitivare accentuată a bazei tranzistorului T2. Elementul de control serie este tranzistorul T2. Astfel. Acesta. Dacă tensiunea U0 tinde să scadă.12) deci scade şi tensiunea Ube.7-a amplificatorul de eroare lucrează în regim de amplificator neinversor. va scădea şi tensiunea Ur (conform relaţiei 4. Semnalul de eroare este: U be = U r − E 0 (4.14) şi reprezintă mărimea de intrare în amplificatorul de eroare format din tranzistorul T1 şi rezistenţa R4.7-b). ducând la creşterea tensiunii U0 conform relaţiei (4. . În figura 4.5 Tensiunea de referinţă E0 este dată de un stabilizator parametric format din dioda Zener (Dz) şi rezistenţa R3. dată de relaţia 4.2. a cărui rezistenţă este comandată de tensiunea de ieşire a amplificatorului de eroare. Elementele de control serie (ECS) sunt componente integrate.7-a) cât şi pentru tensiuni mici (figura 4.6 Schema detaliată a stabilizatorului prezentat în figura 4.78 Capitolul 4 Figura 4. iar amplificatoarele de eroare sunt amplificatoare operaţionale (AO). fiind un tranzistor npn. tensiunea colector – emitor U’ scade.7-b amplificatorul de eroare lucrează în regim de repetor.13). deci la creşterea tensiunii de colector Uc1. se va deschide mai mult (curentul de colector ic2 creşte). 4. are loc compensarea efectului iniţial de scădere a tensiunii U0.3 Stabilizatoare integrate de tensiune Aceste stabilizatoare au performanţe superioare faţă de circuitele de stabilizare având componente discrete şi pot fi realizate atât pentru tensiuni mari (figura 4.14. Deoarece colectorul tranzistorului T1 este legat direct la baza tranzistorului T2. iar în figura 4.

15) b) pentru stabilizarea tensiunilor mici (U2 < Ur).7.pentru tensiuni mari (b).5V (4.7-a: Tensiunea de ieşire R + R2 U2 = 1 ⋅ Ur R1 R1 ⋅ Ur R1 + R 2 (4. Uin > U0nom + 2.17) . Tensiunea de ieşire stabilizată în acest caz este: Stabilizatoarele din seria 78XX pot funcţiona corect numai dacă tensiunea de intrare este cu cel puţin 2.Stabilizatoare electronice 79 (a). reducând suplimentar tensiunea de zgomot propriu al stabilizatorului.16) U2 = Pentru a îmbunătăţi fiabilitatea stabilizatoarelor integrate şi pentru a elimina căderile de tensiune pe conductoarele externe (ce pot modifica tensiunea de ieşire). ieşire şi bornă de masă.8 se prezintă schema clasică a unui stabilizator de tensiune integrat cu trei pini.8 se constituie într-un stabilizator de tensiune fixă (5V) dacă STC este un circuit integrat tip LM7805 (figura 4. În figura 4. figura 4.9). Stabilizatoare de tensiune integrate U2 în funcţie de tensiunea de referinţă Ur are valorile: a) pentru stabilizarea tensiunilor mari (U2 > Ur).5V superioară tensiunii de ieşire U0. Condensatorul C1 este indispensabil în montaj. Exemplificând.pentru tensiuni mici Figura 4. schema generală din figura 4.7-b: (4. Acest montaj se caracterizează printr-o simplitate deosebită. fiind prevăzute cu trei terminale: intrare. adică: U0 = Unom ± 5% unde Unom = 5V. în prezent se realizează circuite stabilizatoare de tensiune fixă şi curenţi de sarcină relativ mari. Stabilizatoarele integrate pentru tensiuni fixe necesită un număr redus de componente discrete externe (pasive şi active). deoarece în afara circuitului integrat sunt necesare numai două condensatoare iar prezenţa diodei de protecţie este facultativă. prin limitarea tensiunii inverse care poate să apară între intrare şi ieşire. în montajele la care tensiunea de ieşire se menţine şi după anularea tensiunii de intrare (cazul montajelor cu sarcini capacitive importante). în special atunci când STC se află la o distanţă oarecare faţă de circuitul de filtrare care îl precede (la ieşirea redresorului). Condensatorul C2 de la ieşire are tot rol de filtrare. Dioda D protejează circuitul integrat. figura 4.

11 este prezentată schema unui stabilizator de tensiune variabilă utilizând circuitul integrat LM317 pentru tensiuni pozitive (sau LM337 pentru tensiuni negative). În acest caz termenul IrR2 din expresia tensiunii de ieşire (4.80 Capitolul 4 Stabilizatoarele integrate pot îndeplini şi funcţia de regulatoare de tensiune.10. Şi în acest caz protecţia împotriva suprasarcinilor rămâne activă în condiţia că tensiunea de intrare nu depăşeşte valoarea maximă admisă (de firmă) care este de regulă de 35 V. Figura 4. În figura 4.18) Curentul Ir (obţinut la pinul 3) are valori cuprinse în domeniul 4.9 i se ataşează un divizor rezistiv la care unul dintre rezistoare este reglabil. Stabilizator integrat de tensiune fixă (5V) Figura 4.25⋅(1 + R2/R1) (4.18) reprezintă circa 0. în figura 4.. Tensiunea de ieşire se poate determina folosind relaţia: Uout = 1. Variaţiile curentului rezidual Ir (în funcţie de curentul de ieşire) vor avea o anumită influenţă asupra tensiunii de ieşire când se reglează valoarea lui R2 către maxim. se alege R1 = 120 Ω pentru stabilizatorul LM7805 utilizat în acest caz.. faţă de tensiunea nominală. Pentru un stabilizator de 15V. cu mai mult de 50%.5V în cazul stabilizatorului de 5V. Pentru a minimiza acest efect se alege rezistorul R1.8. la un curent maxim de 1. Întrucât valoarea cea mai mare a . este prezentat un variator de tensiune (în limite mici) utilizând circuitul specializat 7805. astfel încât prin el să treacă un curent de cel puţin cinci ori mai mare decât curentul rezidual (IR1 ≥ 5 Ir). nu este indicat să se depăşească plaja de variaţie a tensiunii de ieşire.9. Variaţiile curentului rezidual Ir în funcţie de curentul de ieşire ar putea afecta gradul de stabilizare al tensiunii de ieşire.8 mA. dacă schemei din figura 4.5A. Astfel. se adoptă R1 = 390 Ω. Schema de principiu pentru un stabilizator integrat – tensiune fixă Figura 4. Tensiunea de ieşire a stabilizatorului LM317 poate fi reglată între 1. Din acest motiv se alege R2 ≅ R1/2.10. Din motive de stabilitate. Stabilizator integrat de tensiune variabilă Tensiunea obţinută la ieşire are expresia: curentului Ir este de 8 mA.19) U0 = U0nom(1 + R2/R1 + Ir R2) (4. realizat cu circuitul LM7815.2V şi 37V.

suplimentar.Stabilizatoare electronice 81 Figura 4. totuşi. .25V. baza de calcul suferă o modificare generată de faptul că stabilizatoarele variabile dezvoltă o tensiune de referinţă egală cu 1. Stabilizator integrat de tensiune variabilă Condensatorul C3 are rolul de a ameliora. Diodele D1 şi D2 au rolul de proteja circuitul integrat în cazul apariţiei unor descărcări inverse ale condensatoarelor. factorul de rejecţie global. Observaţii: Deşi schema utilizată în cazul stabilizatoarelor ajustabile de tensiune este identică cu cea din cazul stabilizatoarelor fixe. între pinul ADJ şi pinul VOUT (de ieşire).11.

CAPITOLUL 5

REDRESOARE COMANDATE DE MICĂ PUTERE
5.1 Principiul comenzilor pe verticală şi orizontală la redresoarele de mică putere
Pentru ilustrarea unor noţiuni fundamentale privind utilizarea tiristoarelor în mutatoare se consideră cel mai simplu redresor comandat, în schema monofazată, monoalternanţă, cu sarcină rezistivă (figura 5.1). El conţine un dispozitiv de comandă pe grilă, DCG, la intrarea căruia se aplică semnalul de comandă, uc. Scopul urmărit este ajustarea tensiunii continue, la bornele sarcinii, prin intermediul tensiunii de comandă uc.

Figura 5.1. Redresor comandat monoalternanţă

Figura 5.2. Circuit de defazare

După modul cum DCG realizează amorsarea tiristorului (intrarea în conducţie), există două metode de comandă pe grilă: comanda pe orizontală şi comanda pe verticală. Dispozitivul de comandă pe grilă transmite impulsurile iG pe grila tiristorului, la fiecare semialternanţă pozitivă a tensiunii u2 (figura 5.3-b). Aceste impulsuri produc amorsarea tiristorului. Până la aplicarea impulsului iG curentul ia prin tiristor este nul. După deschiderea tiristorului curentul variază proporţional cu tensiunea aplicată u2.

iG care produce amorsarea tiristorului, se numeşte unghi de amorsare şi s-a notat cu αa.
Intervalul cuprins între începutul semialternanţei pozitive şi apariţia impulsului amorsare αa1 şi curentul mediu prin tiristor este proporţional cu suprafaţa dintre curba Din figura 5.3 se observă că modificarea unghiului de amorsare se realizează (1) prin modificarea fazei impulsurilor iG. Astfel, impulsurile iG realizează unghiul de

ωt

Redresoare comandate de mică putere

83

şi abscisă. Tensiunea continuă de pe rezistenţa de sarcină, proporţională cu valoarea curentului mediu, rezultă mai mică decât în cazul când unghiul de amorsare este zero, adică la redresorul necomandat. Dacă unghiul de amorsare creşte la (2) valoarea αa2, corespunzătoare impulsurilor iG , curentul continuu scade la o valoare proporţională cu suprafaţa dublu haşurată.

ia

Figura 5.3. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe orizontală

Deci, prin ajustarea fazei impulsurilor de comandă, se poate modifica unghiul de amorsare de la 0° la 180° şi tensiunea continuă variază de la 100% la zero. Acest principiu este valabil în ambele metode de comandă pe grilă (comanda pe orizontală şi comanda pe verticală). La comanda pe orizontală, modificarea fazei impulsurilor iG se face prin deplasarea pe orizontală a unei tensiuni alternative de comandă. În figura 5.3-c este prezentată această tensiune, u~ , cu defazaj reglabil. DCG este astfel construit, încât se generează impulsurile iG în momentul trecerii tensiunii u~ prin zero, de la valori negative spre valori pozitive. Ajustarea fazei semnalului u~ se poate face cu ajutorul unor circuite de defazare aşa cum este cel din figura 5.2. În acest caz comanda defazajului, deci şi a tensiunii redresate, se face printr-o acţiune de reglare manuală asupra reostatului R. Dacă se impune ca tensiunea continuă să fie ajustată printr-un semnal de comandă uc, DCG trebuie să conţină un oscilator electronic care generează o tensiune periodică, liniar variabilă în timp, uLV, precum şi un circuit ce formează un impuls de comandă, iG, atunci când se produce intersectarea tensiunilor uLV şi uc pe panta

83

84

Capitolul 5

descendentă a tensiunii uLV (figura 5.3-d). Modificarea tensiunii de comandă conduce la modificarea corespunzătoare a fazei impulsurilor iG. Comanda pe verticală a redresoarelor monofazate cu tiristoare este ilustrată în figura 5.4. Dispozitivul de comandă pe grilă (DCG) generează iniţial o tensiune alternativă U~, defazată cu 900 în urma tensiunii U2. (a ) Impulsul de comandă pe grilă i G se formează iniţial la intersecţia cu abscisa (pe porţiunea ascendentă a tensiunii U~). Ca urmare, unghiul de amorsare a tiristorului are valoarea iniţială αa = 90 . Principiul comenzii pe verticală constă în variaţia unghiului de amorsare a tiristorului prin deplasarea pe verticală a tensiunii U~, deplasare ce are ca efect micşorarea sau creşterea unghiului de amorsare faţă de unghiul iniţial αa. Pentru a realiza deplasarea pe verticală a tensiunii U~, la nivelul DCG se însumează o tensiune continuă de comandă (Uc – pozitivă sau negativă) cu tensiunea U~.
0

Figura 5.4. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor în cazul comenzii pe verticală

Redresoare comandate de mică putere
Ajustarea tensiunii de comandă astfel: a. Creşterea tensiunii

85

Uc determină reglarea unghiului de amorsare (Uc > 0) are [00 ... 900], iar
ca efect reglarea valoarea medie a

Uc

în valori pozitive

unghiului de amorsare

tensiunii redresate creşte (proporţional cu valoarea unghiului de conducţie α1) în cadrul unei semialternanţe pozitive; b. Creşterea tensiunii Uc în valori negative

(α1)

în intervalul

(Uc < 0) are ca efect reglarea 0 0 unghiului de amorsare (α2) în intervalul [90 ... 180 ], iar valoarea medie a tensiunii redresate scade proporţional cu creşterea unghiului α2, între [900 ... 1800].

[0 [0% ... 100%] din Ur.

0

Deci unghiul de amorsare a tiristorului se poate regla continuu, în domeniul ...1800], iar tensiunea medie redresată poate fi ajustată continuu, în domeniul

La evaluarea comparativă a performanţelor redresoarelor având comandă pe orizontală faţă de cele ce au comanda pe verticală, un criteriu important este forma dependenţei tensiunii continue U0 în raport cu semnalul de comandă uc. Expresia tensiunii continue sarcină rezistivă este: 2π

U0

la un redresor monofazat comandat cu

1 U0 = 2⋅π


0

1 u r d ( ωt ) = 2⋅π

αa

π

2 ⋅U 2 sin(ωt ) ⋅ d(ωt ) =
(5.1)

=

2 ⋅U 2 (1 + cos α a ) 2⋅π

La comanda pe orizontală, figura 5.3.d, unghiul de amorsare în funcţie de tensiunea de comandă uc prin relaţia:

αa se exprimă
(5.2)

α a = π ⋅ (1 −

uc

Înlocuind α a în relaţia (5.1) rezultă:

u c max

)

U0 =

π uc 2 ⋅U 2 (1 − cos ) 2⋅π u c max

(5.3)

deci dependenţa U0 = f(uc) este neliniară. La comanda pe verticală, considerând că tensiunea de comandă maximă, ucmax, este egală cu amplitudinea tensiunii u~ , relaţia dintre unghiul de amorsare

(αa) şi tensiunea uc este:
α a = arccos(

uc u c max

)

(5.4)

Înlocuind relaţia 5.4 în ultima formă a relaţiei 5.1 se obţine:

85

Comandă fază ( V8 ) 9.Alimentare (+V) 2. este circuitul integrat ßAA-145.86 Capitolul 5 U0 = 2 ⋅U 2 uc (1 + ) u c max 2⋅π (5. 5. întrucât redresorul comandat poate fi utilizat ca element de execuţie într-un sistem liniar de reglare automată (de exemplu reglarea turaţiei motorului de curent continuu).Sincronizare paralel Figura 5. dependenţa U0 = f(uc) este liniară.5.Masă − 13.Ieşire ( E1 ) 11.Intrare de sincronizare 10.2 Circuite specializate pentru comanda în fază a tiristoarelor Pentru reglarea unghiului de conducţie a tiristoarelor şi/sau triacurilor se pot utiliza dispozitive electronice specializate.Ieşire monostabil 3. Unul dintre cele mai utilizate circuite integrate. care pot fi realizate cu ajutorul componentelor electronice discrete sau cu ajutorul circuitelor integrate.Referinţa de tensiune (-V) 16.Blocare impuls 7.Ieşire (E2) 15.5. Schema electronică test pentru o aplicaţie tipică (cu posibilităţi de comandă a două tiristoare) realizată cu circuitul integrat ßAA145 este prezentată în figura 5. Făcând abstracţie de schema electronică detaliată prezentată în [9]. semnificaţia terminalelor (pinilor) este următoarea: 1.Comandă durată (tp) 14. Această proprietate reprezintă un avantaj important al comenzii pe verticală faţă de comanda pe orizontală. destinat comenzii în fază a elementelor de redresare.Alimentare ( I ) 6. Dispozitiv de comandă pe grilă realizat cu ßAA-145 .5) deci.Rampă de tensiune 8.

Figura 5..6.8V.6.. Diagrama impulsurilor de comandă Impulsurile de comandă. 87 . ce urmează a fi aplicate pe porţile tiristoarelor sau triacurilor. Durata impulsurilor (tp) se poate ajusta cu ajutorul unui potenţiometru semireglabil (Rt) de 250 KΩ conectat la pinul 11. Variaţia unghiului de conducţie în raport cu tensiunea de comandă (V8) este prezentată în figura 5. Variaţia unghiului de conducţie Figura 5.7.Redresoare comandate de mică putere 87 Observaţie: Este recomandat să se utilizeze un transformator coborâtor de tensiune. Acest circuit permite reglarea unghiului de conducţie (φ) în domeniul 0-180 grade. această valoare fiind un parametru de catalog. se obţin la pinii 10 şi 14. În acest caz valorile rezistenţelor divizorului se adoptă astfel încât curentul de sincronizare (consumat la pinul 9) să aibă valoarea de 10 mA. atunci când tensiunea de comandă aplicată la pinul 8 variază în domeniul 0. asociat cu divizorul rezistiv pentru alimentarea pinului de sincronizare (9). pentru separare galvanică (220V~/24V~).

iar formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor prin circuitul redresor-sarcină sunt date în figura 5. impulsul de amorsare (aprindere) a fiecărui tiristor poate fi aplicat la un interval de timp variabil. figura 5. se alege ca moment de referinţă pentru comanda pe grilă. Impulsurile astfel amplificate sunt aplicate pe porţile tiristoarelor/triacurilor prin intermediul unor transformatoare de impulsuri. Blocarea impulsurilor de comandă (inhibarea circuitului ßAA-145) se poate face conectând pinul 6 la masă. acest interval defineşte unghiul de comandă (α) pentru tiristoare.180 grade datorită translaţiei pe orizontală a celor două impulsuri. Momentul de referinţă pentru unghiul de comandă este momentul trecerii prin zero a tensiunii reţelei. tensiunea de ieşire Ud este reglabilă în limitele [0. începe ieşirea din conducţie a tiristorului T2 şi intrarea în conducţie a diodei D1.8. Exprimat în radiani.. Figura 5. acestea trebuie amplificate cu ajutorul unor amplificatoare de tip Darlington.catod. Unghiul de comandă (α) exprimă intervalul de timp cuprins între momentul începutului blocării tiristorului T1 şi momentul în care începe conducţia tiristorului T2. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată Tiristoarele trebuie comandate pe intervalul în care tensiunea lor în sensul anod – catod este pozitivă.. dar unghiul de conducţie ϕ se poate regla în intervalul 0. Schema electrică a redresorului monofazat în punte semicomandată (cu sarcină inductiv-rezistivă) este prezentată în figura 5. Întrucât impulsurile de comandă (V10 şi V14) sunt de mică putere. . În punctul A al diagramelor. 5.3 Redresor monofazat semicomandat în punte În cazul redresorului semicomandat.8.9. În raport cu referinţa. Reglajul tensiunii se face prin comanda corespunzătoare a tiristoarelor din circuit. Momentul în care tensiunea pe tiristor este nulă şi urmează să devină pozitivă în sensul anod .88 Capitolul 5 Cele două impulsuri de comandă (V10 şi V14) sunt decalate permanent cu un unghi constant de 180 grade. Aceste transformatoare realizează separare galvanică Între circuitul de forţă (tiristor sau triac) şi circuitul de comandă unde se află circuitul integrat βAA – 145.100%]..7.. în cazul redresorului monofazat. realizate cu miezuri de ferită şi dimensionate corespunzător.

După intervalul de conducţie γ 2 .9. curentul de sarcină trece în întregime prin T1 şi D1. RS) se obţine în intervalele de timp în care are loc conducţia simultană pe T1. Tensiunea medie redresată (Ud) este dată de relaţia: Ud = 2 U S (cos α + 1) . Tiristorul T1 se stinge natural în punctele (momentele) B şi D.6) unde: US – este valoarea eficace a tensiunii din secundar ( U 21 = U 2 2 ). α – este unghiul de conducţie al tiristoarelor.Redresoare comandate de mică putere 89 Intervalele de comutaţie γ1 şi γ 2 definesc timpii necesari blocării tiristoarelor şi intrării în conducţie a diodelor. Figura 5. iar tiristorul T2 se blochează natural în momentele A. Formele de undă ale tensiunilor şi curenţilor 89 . D1 şi respectiv T2. π (5. C şi E. D2 . Tensiunea redresată Ud pe sarcină (LS.

4 Întrebări şi problemă 1.1[ V ] . rDZ = 8 [ Ω ] . 5. Valoarea minimă a unghiului de comandă (α) se adoptă în intervalul 5÷8 grade electrice. diodele de acelaşi indice (nume) joacă rolul de redresor. c) Tensiunea redresată (Ud) creşte dacă unghiul de comandă α scade. iar în intervalul unghiului de comandă cele două diode D1 şi D2 joacă rolul de protecţie (descărcare) împotriva tensiunilor de autoinducţie ce apar în momentul blocării tiristoarelor. Ce avantaj oferă comanda pe verticală. R S = 50 [ Ω ] . asigurând curentul neîntrerupt prin sarcina RS. b) Durata de conducţie a diodelor este mult mai mare decât durata de conducţie a tiristoarelor. c) Unghuiul de conducţie θ al diodei Zenner. Care este rolul şi seminificaţia terminalelor (pinilor) de la circuitul integrat βAA145. K TR = 8. b) Tensiunea între punctele M şi N (U MN ) . d) Valoarea curentului de sarcină (I S ) . faţă de metoda comenzii pe orizontală (în cazul redresoarelor comandate) ? 2. specializat pentru comanda în fază a tiristoarelor şi triacurilor? Problemă Se dă circuitul de redresareşi stabilizare din figură pentru care se cunoaşte: u1 ( t ) = 240 ⋅ sin ( ωt ) [ V ] . U Z = 9. interval de timp necesar preluării conducţiei de la tiristoare de către diode. R = 200 [ Ω ] . α c = 900 ( unghiul de comutatie al tiristorului ) Se cere: a) Tensiunea medie redresată U 0 .90 Capitolul 5 Observaţii: a) Pe durata conducţiei tiristoarelor. LS.

Figura 6. Veridicitatea unei propoziţii poate să depindă de veridicitatea altor propoziţii. Ilustrând această idee prin exemple simple. Figura 6. contactul butonului X este normal închis. când propoziţia este adevărată şi valoarea 0 când propoziţia este falsă. contactul electric este închis) şi valoarea 0 dacă propoziţia este falsă (contactul electric deschis). 1815-1864). În algebra booleană se utilizează logica bivalentă. În mod similar.1-a. circuitul se . numită variabilă logică sau binară. conform căreia o propoziţie poate fi adevărată sau falsă. Acestei propoziţii i se poate asocia variabila binară x.1-b) i se poate asocia variabila binară y.2. care are valoarea 1.2. Boole. la care interesează veridicitatea acestora. care are valoarea 1 dacă propoziţia este adevărată (butonul fiind acţionat.1. Deci se obţine identitatea logică: y≡x (6.1) Identităţii logice îi corespunde tabelul de adevăr 6. Realizarea identităţii logice. 1 Identitatea logică. Fiecărei propoziţii i se poate asocia o variabilă. se vor introduce – în cele ce urmează – funcţiile logice elementare. propoziţiei “releul Y este acţionat” (figura 6. propoziţia a doua este adevărată când prima propoziţie este adevărată şi invers. acesta îşi deschide contactul.1 Funcţii logice elementare Algebra logicii. luate din domeniul schemelor de comandă cu relee şi contacte. propoziţia: “butonul X este acţionat” (figura 6.CAPITOLUL 6 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 6. 2 Negaţia logică. având o semnificaţie asemănătoare. Când butonul este acţionat. Referindu-ne la cele două propoziţii menţionate anterior constatăm că în schema din figura 6.1-a). numită şi algebră booleană (după numele matematicianului irlandez G.3. operează cu propoziţii. Fie de exemplu. Definirea funcţiilor logice elementare. În cadrul schemei din figura 6.

Realizarea negaţiei logice Figura 6.. Se realizează deci negaţia logică. conjuncţia logică se realizează cu n variabile binare.3) Generalizând. conjuncţia logică are valoarea 1.3 se constată că numai atunci când x1 şi x2 au valoarea logică 1.3. Interpretarea fizică a acesteia este ilustrată prin schema dată în figura 6. + xn (6. iar releul Y nu va fi acţionat. Din tabelul de adevăr 6. disjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “SAU”.. Ca urmare.2) Figura 6..4.1-b. de unde rezultă: y = x1 ⋅ x 2 (6. situaţie în care funcţia ”ŞI” este: y = x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ . Tabelul de adevăr 6.92 Capitolul 6 întrerupe.5) În cazul general. situaţie în care funcţia ”SAU” este: y = x1 + x2 + x3 + . Realizarea funcţiei logice SAU Tabelul 6.6) În cazul negaţiei logice. Disjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1+x2 şi are valoarea 1 dacă una dintre variabile are valoarea 1. corespondenţa dintre variabila dependentă (y) şi cea independentă (x) este dată de tabelul de adevăr 6.2 a) x y≡x x y= x 0 0 0 1 1 1 1 0 x1 x2 y=x1+x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 b) x ⋅x 4 Conjuncţia logică a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin 1 2 şi are valoarea 1 dacă ambele variabile au valoarea 1. conjuncţia logică se mai numeşte funcţie logică “ŞI”. din care rezultă: y = x1 + x2 (6.4. disjuncţia logică poate conţine n variabile binare. Din acest motiv. sau ambele variabile au valoarea 1. Realizarea fizică a funcţiei “ŞI” cu două variabile este dată în schema din figura 6.2 al disjuncţiei logice arată că aceasta are valoarea 1 dacă x1 sau x2 au valoarea ”1” logic sau x1 şi x2 au valoarea logică 1. notată simbolic: y= x (6..1 Tabelul 6. ⋅ xn (6.5.4) .

5. Semnificaţia şi denumirea funcţiei este legată de interpretarea propoziţiilor de forma: “Maşina electrică funcţionează în regim de motor sau în regim de generator”. cum sunt: NICI. adică se mai numeşte funcţia ŞI-NU.5.3. SAU. Funcţia logică SAU-EXCLUSIV a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1⊕x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6.6 x1 x2 y= x1 ⋅ x 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 x1 x2 x1⊕x2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Din compararea tabelelor de adevăr 6.8) x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 Din acest motiv. iar în terminologia engleză NAND (Not –AND): x1 ↑ x 2 = x 1 ⋅ x 2 (6. NUMAI.2 şi 6. SAU EXCLUSIV etc. funcţia NICI se mai numeşte funcţie SAU-NU. Se remarcă faptul că funcţia are valoarea 1. simbolizarea disjuncţiei logice şi respectiv a conjuncţiei logice realizate cu două variabile (ca în exemplul de faţă) se poate face astfel: y =x1 ∪ x2 . de fapt.3 93 Figura 6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6. fapt ce exclude posibilitatea de a fi adevărate simultan cele două alternative implicate în propoziţie. se mai utilizează şi alte funcţii logice (derivate). şi 6.5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 Tabelul 6. acestea se pot realiza cu n variabile binare. funcţia SAU negată: (6. funcţia SAU-EXCLUSIV este disjuncţia termenilor x1 ⋅ x 2 şi x1 ⋅ x 2 . atunci când nici x1. y = x1 ∩ x2 (6.6. Funcţia logică NICI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6. În conformitate cu tabelul de adevăr 6. Funcţia logică NUMAI a două variabile binare x1 şi x2 se notează prin x1↓ x2 şi este definită prin intermediul tabelului de adevăr 6. iar în terminologia engleză este NOR (Not-OR).6. nici x2 nu sunt egale cu 1.7) Funcţiile logice NU.10) . se constată că funcţia NICI reprezintă.4. ŞI reprezintă funcţii elementare în algebra propoziţiilor.4. Uneori. Tabelul 6. Comparând tabelele de adevăr 6. adică: (6.9) Observaţie: Şi în cazul funcţiilor NOR şi NAND. În afara acestora.5 rezultă că funcţia NUMAI se obţine prin negarea funcţiei ŞI. x1 x2 y= x1 + x 2 Tabelul 6.4.

2 Relaţii fundamentale în algebra logicii Pentru transformarea unor expresii logice în altele.9) precum şi teoremele lui De Morgan rezultă: (6. Tabelul 6. utilizând relaţiile de definiţie (6. ŞI.8) şi (6. însă cu o structură mai simplă. la funcţiile NU. SAU.15) . de la funcţiile NICI şi NUMAI. SAU. ŞI. Verificarea acestor proprietăţi se poate face cu uşurinţă utilizând tabelele de adevăr ale funcţiilor logice elementare. Relaţiile date în tabelul 6.14) (6.7. NUMAI şi SAU–EXCLUSIV prin intermediul funcţiilor elementare NU.11) x=x+x=x↓x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 (6. crt.94 Capitolul 6 6. se folosesc o serie de relaţii (proprietăţi) fundamentale.12) Transformările inverse. date în tabelul 6.7 permit exprimarea funcţiilor NICI. se realizează astfel: x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 (6. echivalente celor iniţiale.13) (6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proprietatea de idempotenţă Proprietatea de asociativitate Proprietatea de comutativitate Proprietatea de distributivitate Proprietatea de absorbţie Teoremele lui De Morgan Principiul contradicţiei Principiul terţului exclus Principiul dublei negaţii Denumirea relaţiei logice Proprietăţile constantelor logice 0 şi 1 x+0=x x ⋅0 = 0 x + 1 = 1 x ⋅1 = x x+x=x x⋅x=x (x1⋅x2)⋅x3 = x1⋅(x2⋅x3) (x1+x2)+x3 = x1+(x2+x3) x1⋅x2 = x2⋅x1 x1+x2 = x2+x1 x1⋅(x2+x3) = (x1⋅x2)+(x1⋅x3) x1+(x2⋅x3) = (x1+x2)⋅(x1+x3) x1+x1⋅x2 = x1 x1⋅(x1+x2) = x1 x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 x⋅ x =0 x+ x =1 x =x Astfel.7 Nr.

+ ε1 )V → L " 1" logic → (+ E − ε 2 . punctul static poate fi în poziţia M’ (regim de blocare). SAU formează un sistem complet de funcţii. numite circuite logice. E ) → H (6.18) arată că atât funcţia NICI. iar dacă este polarizată invers. Funcţiile logice se pot realiza şi cu ajutorul unor circuite electronice. în componenţa cărora intră diode şi tranzistoare. cât şi funcţia NUMAI pot juca rolul unui sistem complet de funcţii elementare. De asemenea.High). . ea va fi asimilată cu un element conductor ideal (contact închis). Realizarea funcţiilor logice elementare cu dispozitive electronice În § 6.8 şi 6.8 Tabelul 6. 6.9.18) sunt sintetizate în tabelele recapitulative 6. când tensiunea în colectorul tranzistorului este aproximativ egală cu tensiunea de alimentare. . Dacă dioda este polarizată în sens direct. Valorilor logice ”0” şi ”1” li se asociază două niveluri de tensiuni electrice: nivel coborât (L -Low) şi nivel ridicat (H .19) .3 Circuite logice. . ceea ce le oferă o importanţă deosebită în circuitele logice de comandă. Regula de asociere: " 0" logic → (0.1 s-a arătat modul de realizare a funcţiilor logice elementare prin intermediul contactelor. .17) x = x⋅x = x↑ x x1 + x 2 = x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 (6. cu deosebirea că în starea “0” logic (tranzistor saturat).. Tabelul 6. Relaţiile (6. ceea ce echivalează cu semnalul “1” logic. întrucât prin intermediul lor se poate exprima orice altă funcţie logică. care lucrează în regim de comutaţie.. ceea ce echivalează cu semnalul “0” logic. funcţiile logice elementare NU. ŞI..16) (6. Diodele semiconductoare se consideră ideale (cu rezistenţă internă nulă).13)…(6.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 95 (6. căderea de tensiune pe tranzistor este mai mare decât la tranzistorul bipolar. În mod similar se consideră şi tranzistoarele unipolare.9 x 1 ⋅ x 2 = x1 ⋅ x 2 = x 1 ↑ x 2 x1 ↓ x 2 = x1 + x 2 x1 ↓ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↓ x 2 x1 ↑ x 2 = x1 ⋅ x 2 x1 + x 2 = x1 ↑ x 2 x1 ⋅ x 2 = x1 ↑ x 2 În algebra propoziţiilor. se consideră ca un izolator ideal (contact deschis). Punctul static de funcţionare (M) al unui tranzistor bipolar este plasat pe dreapta de sarcină în M” (regim de saturaţie) – corespunzător unei tensiuni neglijabile în colector. Tranzistoarele utilizate în circuitele logice funcţionează în regim de comutaţie.18) Relaţiile de transformare (6.13) … (6..

ambele diode sunt blocate (având semnal pozitiv la catozi). bornele de intrare având potenţialul +E ( E ≥ E1 ). baza este negativată (prin sursa –Eb). Circuit logic NU Figura 6. D2 este blocată şi tensiunea de ieşire este egală cu cea de la prima intrare. respectiv circuitul ŞI-NU (NAND) realizate cu ajutorul componentelor discrete (diode. " l" logic → (− E + ε 2 . În figura 6. Schema unui circuit ŞI cu două intrări. corespunde logicii pozitive şi se aplică. adică ≅ 0V. Dacă x = 1...20) Sub aspect tehnologic. dacă x1 = 1. atunci când x1 = 0. tranzistorul este blocat.96 Capitolul 6 în care ε1 şi ε2 sunt toleranţe admise. deci y = 0. E. respectiv D2 conduc. Dacă x1 = 0 şi x2 = 0. adică y = 1. deci y = 0. x2 = 0. toate punctele circuitului se vor afla la potenţial nul. Circuit ŞI Circuitele SAU-NU (NOR). Atunci când x1 = 1 şi x2 = 1. respectiv ŞI. În alte situaţii. x2 = 0.6. . deci y = 0. adică tensiunile de intrare sunt egale cu 0 V.8. lucrând în logica pozitivă. la ieşire se obţine o tensiune uy = 0 V. x2 = 1. Schemele acestor circuite. rezistoare şi tranzistoare) se obţin prin conectarea în serie a circuitului SAU. În primele variante constructive. astfel încât y = 1. ca de exemplu la utilizarea tranzistoarelor de tip pnp. cu circuitul NU. deci la ieşire se obţine uy. circuitele logice conţineau componente discrete. la utilizarea tranzistoarelor bipolare de tip npn.. În figura 6. sunt date în figurile 6. căreia îi corespunde regula de asociere: " 0" logic → (0. funcţionarea este similară. respectiv 6. În mod similar rezultă y = 0 când x1 = 0.6 este dată schema unui circuit logic NU (logică pozitivă). Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe dioda D2. Circuit SAU Figura 6.− E ) → H Figura 6.8. iar la ieşire rezultă semnal logic y = 1.. precum şi simbolizarea lor. x2 = 1 sau x1 = 1 şi x2 = 1. deci y = 1. se adoptă logica negativă. conduce dioda D2. . Dacă x = 0. deci rezultă y ≅ 0.9. . tensiunea de intrare ux este egală cu 0 V.7.−ε1 ) V → L (6. conducând D2. Tensiunea de ieşire este egală cu valoarea căderii de tensiune pe diodele care conduc.7 este dată schema unui circuit SAU cu diode. Funcţionarea acestui circuit este următoarea: dacă x1 = 0. respectiv D1 şi D2. . dioda D1 conduce. E şi tranzistorul lucrează în saturaţie.10. iar D1 este blocată. circuitele logice se pot realiza utilizând componente discrete sau sub formă de circuite integrate. intrările sunt conectate la potenţialul bornei comune şi diodele D1. tensiunea de intrare este ux. . de exemplu. Dacă x1 = 1 şi x2 = 0. realizat cu diode. în logică pozitivă este dată în figura 6.

Circuitele DTL (Diode-Transistor-Logic) au structura similară circuitelor cu componente discrete. DTL. Circuit SAU-NU (NOR) gura 6. tipurile: RTL. La realizarea CLI bipolare s-au adoptat mai multe tipuri de structuri de bază. în ordinea în care s-au succedat. joncţiunea bază-emitor respectivă conduce.9. a cărui schemă este dată în figura 6. Modulul logic reprezentativ al familiei de circuite TTL este circuitul ŞI-NU. adică are o joncţiune bazăcolector şi mai multe joncţiuni bază-emitor. Circuitele TTL (Transistor. circuitele logice integrate (CLI) se clasifică în: CLI bipolare. După tehnologia utilizată.Transistor-Logic) sunt în prezent cele mai utilizate CLI. Astfel curentul i în colectorul lui T1 este neglijabil. potenţialul bazei este practic egal cu 0V iar joncţiunea bazăcolector nu conduce. TTL. este de tip multiemitor. şi CLI-MOS. T1. în prezent nu mai sunt utilizate.11.10. adică intrarea respectivă se leagă la masă. Tranzistorul de intrare. Dacă la una dintre intrări se aplică tensiunea 0V. conectate la bazele tranzistoarelor bipolare. Circuitele RTL (Resistor-Transistor-Logic) au intrările prin rezistenţe.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 97 Figura 6. dintre care menţionăm. . Circuitele RTL şi DTL având performanţe reduse.TTL) În prezent circuitele logice se realizează aproape în exclusivitate sub formă de circuite integrate. HLL şi I2L. realizate cu tranzistoare unipolare TEC-MOS.4 Circuite logice integrate (poarta logică NAND . în care se utilizează tranzistoare bipolare. Circuit ŞI-NU (NAND) 6.

.12. Dacă la toate intrările se aplică tensiunea +E. deci y = 0. În acelaşi timp tranzistorul T3 este blocat. tranzistorul T3 se comportă ca un repetor pe emitor.5 V pentru y=”1” logic Valorile standardizate pentru circuitele TTL sunt 0V şi 5V. iar curentul prin sarcina conectată la ieşire este asigurat de tranzistorul T3 care este în saturaţie. în această situaţie. potenţialul bazei tranzistorului T4 este practic egal cu 0V. stabilindu-se un curent i suficient de mare pentru aducerea în saturaţie a tranzistorului T2.11. potenţialul colectorului acestui tranzistor (T4). însă va conduce joncţiunea bază-colector. Observaţii: Când ieşirea este ”1” logic (y = 1). care determină saturarea tranzistorului T4. tensiunea de ieşire este 0V. Întrucât T3 se comportă ca un contact deschis. Deci. Practic. generând curentul de sarcină. joncţiunile bazăemitor ale tranzistorului T1 nu conduc. valorile tensiunilor pentru ”0” logic şi ”1” sunt: VH 0. întrucât T3 este în conducţie (saturat). tensiunea de ieşire este practic +E.12. Ca urmare.4 V pentru y=”0” logic VH 3. 1 2 Caracteristica de transfer a tensiunii pentru poarta TTL (NAND) este prezentată în figura 6.98 Capitolul 6 Figura 6. deci şi acest tranzistor este blocat. se asigură o cădere de tensiune pe rezistenţa RE. cât şi în situaţiile când mai multe intrări au tensiunea de 0V. adică potenţialul bornei de ieşire este practic egal cu +E. deoarece tensiunea bază-emitor aplicată acestuia este neglijabilă. Dioda D este conectată între tranzistorele T3 şi T4 din motive tehnologice. Circuit ŞI-NU (NAND) TTL Tranzistorul T2 este blocat şi întrucât iE2 = 0. iar T4 ca un contact închis. Curentul iE2 fiind mare. Figura 6.

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 99 Observaţie: În timpul funcţionării (la trecerea din starea ”0” logic în starea ”1” logic) apare un impuls de curent tranzitoriu (curent suplimentar) datorită conducţiei simultane a tranzistoarelor T3 şi T4.22) 6. Astfel T3 îl ”surprinde” pe T4 în conducţie. la ieşire se obţine V0=”1” logic (+E volţi).4. Deci la ieşirea F se obţine V0=”0” logic.) − VCE (T4 − sat.13. Poarta TTL (NOR) Concluzie: Circuitul NOR (SAU-NU) realizează funcţia logică F ="1" = V0 = A + B = A ⋅ B .tensiunea colector-emitor când T4 este saturat. adică VIA sau VIB au valoarea „1” logic (+E volţi). Funcţionarea este următoarea: a) Dacă T2 sau T’2 este saturat. Figura 6. VCE (T3 − sat. Perechile de tranzistoare T1.) .21) VD – este căderea de tensiune pe dioda D. Cauza conducţiei simultane este aceea că T3 comută mai rapid în conducţie decât comută T4 în starea de blocare.) − VD R C3 (6. atunci tranzistorul T3 va fi saturat. T’2 formează două etaje de intrare conectate în paralel pe rezistoarele R2 şi R3.tensiunea colector-emitor când T3 este saturat. b) Dacă T2 şi T’2 sunt blocate. ce are schema electrică prezentată în figura 6. Expresia curentului maxim de impuls în colector (ICC-max) la ieşirea porţii TTL este: I CC − max = unde: VCC − VCE (T3 − sat.) . într-un interval de timp foarte scurt (de ordinul microsecundelor). . deoarece T3 este blocat iar T4 este saturat. Poarta logică integrată NOR (SAU-NU) În cele ce urmează se prezintă poarta integrată NOR (SAU-NU) realizată cu numai 2 (două) intrări. VH = VCC − VCE (T3 − sat. Observaţie: T2 sau T’2 sunt saturate dacă T1 sau T’1 sunt blocate. În starea ”1” logic tensiunea VH la ieşirea porţii TTL este: VCE (T4 − sat.) − VD (6. când acesta ar trebui să fie deja blocat.1. iar T4 este blocat. atunci când T1 şi T’1 sunt saturate. T2 şi T’1.13.

lămpi de semnalizare etc. u m ) M y r = f r (u1. în momentul considerat. Um. îi corespunde în mod univoc o anumită situaţie a elementelor de ieşire. ….. . notate cu litere mici.. unei situaţii date a elementelor de intrare (acţionate sau neacţionate).). înfăşurări ale robinetelor electromagnetice. fr(. u 2 .) sunt funcţii booleene.). Yr. Y2.5 Circuite logice combinaţionale 6. u 2 . în care u1. u m ) M y 2 = f 2 (u1. caracterizat prin următoarele elemente: . Circuitele logice combinaţionale sunt descrise prin ecuaţii ieşire-intrare de forma: y1 = f1 (u1.. Circuitele logice combinaţionale sunt acele circuite de comandă la care setul mărimilor de ieşire. b) Simbolizarea circuitului combinaţional Asociind elementelor de intrare-ieşire variabile binare. iar mărimile de ieşire sunt variabile binare dependente. …. ale căror structuri sunt cunoscute. reprezentând înfăşurări de relee şi/sau contactoare.. y2. u2.. u m ) (6. f2(. în orice moment. u 2 .23) în care f1(. Figura 6. contacte ale unor relee din alte scheme de comandă etc. …. um se numesc mărimi de intrare. . yr – mărimi de ieşire. iar y1. ….14-b. .14-a). 6. a) Circuit combinaţional. .100 Capitolul 6 când ambele intrări sunt legate la masă.. La ieşirea F se obţine ”0” logic dacă una dintre intrări (sau ambele) au nivel de tensiune ”1” logic. Cu alte cuvinte..14.elemente de intrare: U1..ansamblul elementelor de comandă (contacte sau circuite logice). reprezentând contacte de butoane şi de limitatoare de cursă. Mărimile de intrare sunt variabile binare independente. adică funcţii în care variabilele logice sunt legate prin operaţiile din algebra logicii. În privinţa circuitelor logice combinaţionale se pot formula două categorii de probleme: . schema de comandă se poate reprezenta ca în figura 6. . U2.elemente de ieşire: Y1.. este determinat în mod univoc de o combinaţie dată a mărimilor de intrare. .5...1 Noţiuni generale Fie un circuit de comandă (figura 6.

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale
analiza circuitelor logice combinaţionale; sinteza (proiectarea) circuitelor logice combinaţionale.

101

6.5.2 Analiza circuitelor logice combinaţionale
Într-o problemă de analiză se dă structura circuitului combinaţional, starea elementelor de intrare (dacă sunt acţionate sau nu) şi se cere starea elementelor de ieşire. O problemă de analiză, de tipul celei formulate, se rezolvă în trei etape: • pornind de la schema circuitului combinaţional, se asociază variabile binare elementelor fizice de intrare-ieşire şi se scrie funcţia logică corespunzătoare schemei date; • se înlocuiesc variabilele binare independente cu 1 sau 0, după starea elementelor de intrare respective; • se evaluează expresia logică, deteminând variabila dependentă (mărimea de ieşire): dacă aceasta este 1, elementul de ieşire este acţionat, iar dacă expresia logică are valoarea 0, elementul de ieşire este neacţionat.

Figura 6.15. Schema de comandă cu releu şi contacte

Figura 6.16. Schema de comandă echivalentă schemei din figura 6.22

Vom ilustra procedura descrisă prin intermediul schemei de comandă cu relee şi contacte dată în figura 6.15. Aici, U1, U2 şi U3 sunt contacte normal deschise şi normal închise ale unor elemente de comandă, limitatoare de cursă etc. Aşa cum s-a arătat în § 6.1, contactelor normal deschise li se asociază variabile binare, notate cu litere mici fără bară de negare, iar contactelor normal închise li se asociază variabile binare negate (cu bară de negare). Acţionarea unui contact normal închis reprezintă deschiderea sa. Asociind o variabilă binară, y, elementului de ieşire, Y, schema de comandă poate fi reprezentată ca în figura 6.16. Cunoscând realizarea funcţiilor logice elementare utilizând contacte, variabila de ieşire y (figura 6.16) se poate exprima cu uşurinţă prin intermediul variabilelor de intrare u1, u2 şi u3:

y = (u1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 ) u + (u1u 2 + u 1 u 2 ) u 1 3

(6.24)

Presupunem că, în cadrul problemei de analiză, se cere starea elementului de ieşire atunci când U1 şi U2 sunt acţionate iar U3 este neacţionat. Punând în expresia (6.24) u1 = u2 =

1 şi u3 = 0, se obţine:

y = (1 ⋅ 1 ⋅ 0 + 1 ⋅ 1 ⋅ 0) ⋅ 1 + (1 ⋅ 1 + 1 ⋅ 1) ⋅ 0 = 1
deci elementul de ieşire este acţionat. Formularea problemelor de analiză a schemelor combinaţionale poate fi completată în sensul determinării unei scheme de comandă mai simplă, însă echivalentă cu cea iniţială, sau al stabilirii unei scheme de comandă cu aceleaşi funcţiuni, însă realizată prin alte dispozitive (de exemplu, circuite logice). Rezolvările

102

Capitolul 6

acestor completări din formularea problemelor de analiză constituie, în acelaşi timp, soluţii ale unor etape din procedura de sinteză (proiectare) a schemelor combinaţionale. Fie schema de comandă din figura 6.15. Se cere o schemă echivalentă cu aceasta, însă mai simplă, adică realizată cu un număr mai mic de elemente. Pentru simplificarea schemei de comandă se procedează la minimizarea funcţiei booleene (6.24), adică la aducerea acesteia la o formă cât mai simplă. Utilizând relaţiile fundamentale din algebra booleană, se obţine:

(6.25) Ţinând seama de proprietăţile de idempotenţă, terţ exclus şi contradicţie, din ultima expresie se obţine: (6.26) y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 Mărimea de ieşire (y) s-a exprimat printr-o disjuncţie a unor conjuncţii logice. Funcţia booleană corespunzătoare se exprimă în forma canonică disjunctivă. Constituenţii disjuncţiei se numesc mintermeni. Pentru obţinerea formei canonice disjunctive minimale se pot utiliza mai multe metode: a) metoda alipirilor (metoda grupărilor); b) metoda diagramelor Karnaugh; c) algoritmul Quine-McCluskey. Dacă numărul variabilelor logice este mai mare de 3, se recomandă metodele b sau c. Pentru exemplul anterior, având în vedere numărul redus de mintermeni, vom utiliza metoda grupărilor. Termenii vor fi grupaţi câte doi, astfel încât fiecare pereche să aibă numai un singur termen diferit în conjuncţiile respective. Astfel, primii doi mintermeni se pot grupa având u 2 u 3 ca parte comună în conjuncţii. La fel, primul şi al treilea, se pot grupa având u 1 u 3 ca parte comună. Pentru a nu rămâne un mintermen necuplat, în expresia (6.25) se adaugă în disjuncţie mintermenul existent u 1 u 2 u 3 (care se poate cupla cu ceilalţi doi):

y = u 1 u 2 u 3 + u1u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3
Această expresie este

(6.27)

identică cu cea precedentă, deoarece u 1 u 2 u 3 + u 1 u 2 u 3 = u 1 u 2 u 3 , ca urmare a proprietăţii de idempotenţă. Grupând primii doi mintermeni, precum şi următorii doi, din relaţia 6.27, prin utilizarea proprietăţii de distributivitate se obţine: y = (u 1 + u1 )u 2 u 3 + u 1 u 3 (u 2 + u 2 ) (6.28) şi, deoarece u1 + u1 = 1 şi u 2 + u 2 = 1, în conformitate cu principiul terţului exclus rezultă forma minimală a funcţiei logice: y = u2 u 3 + u1 u 3 (6.29) Se constată cu uşurinţă că funcţia booleană în forma canonică minimaldisjunctivă nu se poate simplifica mai mult. Forma minimală a funcţiei booleene se prezintă ca o disjuncţie a unor termeni numiţi implicanţi primi ai funcţiei. Deci, în esenţă, determinarea formei canonice disjunctive minimale a funcţiei logice iniţiale se reduce la deducerea implicanţilor primi ai acesteia. Corespunzător ecuaţiei (6.29) se poate desena schema de comandă minimală din figura 6.17, echivalentă cu schema iniţială din figura 6.15.

Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale

103

Realizarea cu circuite logice NU, ŞI, SAU a circuitului de comandă corespunzător funcţiei logice (6.29), se face prin schema dată în figura 6.18. Dacă se pune problema deducerii unei scheme de comandă realizată cu elemente NAND, se transformă funcţia (6.29) după cum urmează:

y = u 2 u 3 + u 1 u 3 = (u 2 u 3 ) ↑ (u1 u 3 ) = (u 2 ↑ u 3 ) ↑ (u 1 ↑ u 3 )

(6.30)

Utilizând module NAND cu două intrări, rezultă schema circuitului de comandă din figura 6.19.

Figura 6.17. Schema de comandă minimală echivalentă schemei din figura 6.15

Figura 6.18. Schema echivalentă a realizată funcţiei logice (6.28)

Figura 6.19. Schema echivalentă a funcţiei logice (6.28) cu module NAND

6.6 Circuite logice secvenţiale
Aşa cum s-a arătat în § 6.5.1 mărimile de ieşire ale unui circuit combinaţional sunt determinate univoc, în orice moment, de mărimile de intrare din momentul respectiv. În cazul circuitelor logice secvenţiale, mărimile de ieşire la momentul k, k k k notate prin y1 , y 2 ,..., y r , sunt determinate nu numai de mărimile de intrare k k k u1 , u 2 ,..., u m , ci şi de starea internă a circuitului din momentul anterior, k −1 k −1 k −1 (figura 6.20). caracterizată prin mărimile de stare x1 , x 2 , ... , x n Variabilele de stare descriu evoluţia (istoria) circuitului, în sensul că la momentul k ele depind atât de valorile anterioare, din momentul k–1, cât şi de mărimile de intrare ale circuitului. Din cele menţionate rezultă că un circuit logic secvenţial este caracterizat de două seturi de ecuaţii: ecuaţiile de stare şi ecuaţiile de ieşire. Ecuaţiile de stare leagă mărimile de stare din momentul k, de mărimile de stare din momentul anterior, k–1, şi de mărimile de intrare. Ele pot avea două forme:

la care corespunde tabelul 6. . u1 . după cum mărimile de intrare se consideră în momentul k... . u1 k −1 . ecuaţiile de ieşire ale unui circuit secvenţial sunt de forma: k k k k k k k (6. având diagrama de tranziţie a stărilor din figura 6. n..20. .32) g(·) sunt funcţii logice cunoscute. mărimile de stare şi mărimile de intrare ale acestuia. . 2. sub acţiunea semnalelor de intrare. Ecuaţiile (6.. respectiv în momentul k – 1. x. Variabilele de stare sunt.104 Capitolul 6 k k −1 k −1 k −1 k k x i = f i ( x1 . n Deci.. . realizate într-o formă specifică. u m ) Figura 6.31) şi (6.. x 2 . x2 k −1 ..1 Circuite secvenţiale elementare În cele ce urmează se vor considera câteva circuite secvenţiale cu numai două stări. iar j = 1. Circuitele logice secvenţiale se încadrează în categoria generală de sisteme dinamice. În cazul general.32) descriu trecerea circuitului dintr-o stare în alta.. . . Circuit logic secvenţial. Din acest motiv ele se mai numesc ecuaţii de tranziţie a stărilor.1) a variabilelor de intrare.31) k −1 sau k unde i =1.6.. u 2 . . ..33) y j = g j ( x1 .. având particularitatea că au un număr finit de stări.. 2.. r.. circuitul secvenţial se poate afla în 2 stări (n este numărul variabilelor de intrare). 6. variabile binare. Se constată că s-a eliminat combinaţia (1. care ilustrează grafic modul cum se realizează trecerea dintr-o stare în alta. Tranziţia stărilor se face sub acţiunea unor semnale de intrare..21. . . variabilele din circuit (6. u m ) (6. x n k −1 .. . la fel ca şi cele de intrare-ieşire. ...10 de tranziţie a stărilor. Din acest motiv. u1 . x n . obţinându-se – în esenţă – clasa circuitelor basculante (triggere). Ecuaţiile de ieşire exprimă legătura dintre mărimile de ieşire ale circuitului secvenţial. sub acţiunea mărimilor de intrare. . u m ) unde x i = f i ( x1 k −1 . x n . Fie un circuit elementar cu două intrări u1. ele se mai numesc automate finite. u2 şi o ieşire y = x. . Ecuaţia de stare se poate asocia unei diagrame de tranziţie a stărilor. notate convenţional prin 0 şi 1. Este evident că cele două stări pot fi codificate printr-o singură variabilă de stare binară. x 2 .

37) este dată în figura 6. cerută de proprietatea dublei negaţii.36) ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎛ k ⎞ k Notând (convenţional) n = u 2 şi m = ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎟ se observă că pentru a ⎝ ⎠ obţine expresia unei funcţii de forma x k = m ⋅ n este necesară operaţia de negare peste întreaga funcţie (6. Pentru aceasta se aplică proprietatea dublei negaţii şi una din teoremele lui De Morgan. pe baza notaţiilor anterioare s-a obţinut expresia x k = m ⋅ n care arată că funcţia dorită x k = m ⋅ n . va mai suporta o operaţie suplimentară de negare.36) şi rezultă: k k x k = u 2 ⋅ ⎛ u1 ⋅ x k −1 ⎞ .37) ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Această realaţie satisface expresia unei funcţii logice NAND (SI .22-b. este necesar să se aplice operaţia de dublă negaţie peste funcţia (6.22-a. funcţiei din paranteză.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale Tabelul 6.10 105 Figura 6.35) reprezintă funcţia logică minimizată.21. iar variabila u2k borna R (reset = ştergere) se obţine bistabilul S–R cu elemente NAND reprezent ca în figura 6. Ultima relaţie (6.NU) deoarece.34) Se minimizează funcţia logică utilizând metoda grupărilor (1-3) şi (2-3): k k k k k k k k x k = ⎛ u 2 ⋅ x k −1 ⎞ ⋅ ⎛ u1 + u1 ⎞ + ⎛ u 2 ⋅ u1 ⎞ ⋅ ⎛ x k −1 + x k −1 ⎞ = ⎛ u 2 ⋅ x k −1 ⎞ + ⎛ u 2 ⋅ u1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ sau k k (6. Diagrama de tranziţie a unui circuit secvenţial elementar Ecuaţia de stare a circuitului este: k k k k −1 k k k −1 k k k −1 x = ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + ( u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) + (u1 ⋅ u 2 ⋅ x ) (6. şi se obţine: ⎞ ⎞ k ⎛ k k ⎛ k x k = u 2 ⋅ ⎜ u1 + x k −1 ⎟ = u 2 ⋅ ⎜ u1 ⋅ x k −1 ⎟ (6. Dacă se impune realizarea circuitului de comandă cu elemente (module) NAND funcţia logică minimizată (6.36). considerând variabila u1k borna S (set = inscriere). (6. Schema circuitului ce corespunde ecuaţiei (6.35) se transformă într-o expresie de forma ( ) x k = m ⋅ n .35) x k = x 2 u1 + x k −1 . dar pentru a nu schimba valoarea funcţiei x k . Prin redesenarea ei. .

0) este interzisă). Cele trei situaţii în care motorul este pornit.10. bascularea dintr-o stare în alta se face prin aplicarea semnalului logic 0 la una din intrări. b. Dacă se elimină circuitele NU de la intrările S şi R ale elementelor NAND din figura 6.1) (combinaţia (0.1) este eliminată.25-a. iar motorul rămâne . din tabelul de tranziţie anterior 6.23. Diagrama de tranziţie a bistabilului din figura 6. Figura 6.10 şi respectiv diagramei de tranziţie a stărilor din figura 6. circuitul rămânând în starea în care se afla.24. În acest caz starea curentă (y ) are valoarea ”1” logic. prezentată în figura 6. Bistabil SR comandat prin semnal logic zero Figura 6. Starea curentă a k k motorului (pornit sau oprit) depinde nu numai de comenzile ( u1 şi u 2 ) date prin butoanele de pornire şi oprire.10. întrucât acţionarea simultană a butoanelor BP şi BO este fără sens (motorul nu ar porni).25-b. atunci când combinaţia de intrare este (1. la care diagrama de stare este dată în figura 6. deci când y = 1 k (prezentate în tabelul de trantziţie 6. funcţionează conform diagramei de lucru din figura 6.24. dacă implicit se consideră echivalente notaţiile: xk-1 ≡ yk-1 şi xk ≡ yk Schema electrică simplificată pentru comanda pornirii şi opririi unui motor asincron trifazat. îl reprezintă schema electrică de comandă (pornire-oprire) a unui motor asincron trifazat. Cu alte cuvinte. Diagrama de funcţionare a acestei scheme de comandă.23. ilustrată în figura 6.25-b) sunt identice cu stările x = 1. Bistabil SR cu elemente ŞI–NU: a şi b – structura.21. este echivalentă tabelului de tranziţie a stărilor 6.106 Capitolul 6 (a) (b) (c) Figura 6. a cărui funcţionare corespunde tabelului de tranziţie 6. se obţine bistabilul din figura 6.25-b. Observaţii: a) Comanda (1. întrucât prin butonul BP se înscrie comanda de pornire. b) Schema de comandă din figura 6. ci şi de starea anterioară (pornit-oprit) a motorului k-1 k notată prin y . c – simbolizarea.23 Un exemplu de circuit secvenţial asincron cu două intrări. Se observă că motorul este alimentat de la reţeaua trifazată numai dacă contactorul Y este anclanşat.22. adică numai atunci când contactele sale normal-deschise (y) se vor k închide. Circuitul secvenţial prezentat are o funcţionare asincronă.22.25-a reprezintă o celulă de memorie.

6. adică T = 0. astfel încât se produce bascularea (trecerea din starea 0 logic în starea 1 logic). rezultă V1 = 1 şi V2 = 1. Ele sunt formate din două circuite basculante conectate în cascadă: primul are funcţia de comandă (master . revenirea în starea 0 se produce numai la aplicarea impulsului de tact (T= 1). în sensul că îl subordonează pe al doilea (slave .2.a.sclav).1) la intrare (combinaţia (0.23. bistabilul rămâne în starea în care se afla.26.26 se numeşte bistabil S–T–R. prezentat în figura 6. b. Schema bistabilului S-T-R: a . de exemplu starea 0.26. În acest caz (T= 1. Aplicarea semnalelor S = 1.23. Când nu se aplică semnalul de tact.25 Pentru transformarea bistabilului SR (asincron) într-un automat sincron se utilizează schema din figura 6. Figura 6. a cărui basculare este comandată prin semnal “0” logic.simbolizarea Figura 6. S = 1. unde T este intrarea de tact. Figura 6. Circuitul secvenţial din figura 6.23).structura. R = 0) rezultă V1 = 0 şi V2 = 1. Circuitul încadrat este un bistabil de tipul celui din figura 6.27.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 107 pornit (comanda este memorată) până când se acţionează butonul BO (pentru ştergerea memoriei). 6.28 se prezintă schema unui circuit bistabil Master-Slave (M-S) de tip SRT. Circuitul secvenţial de tip Master-Slave O categorie importantă de bistabile o formează cele cu structură stăpân-sclav (master–slave). În mod similar.stăpân). Semnalele de comandă se aplică prin bornele S (set) şi R . R = 0 nu influenţează starea bistabilului decât atunci când se aplică semnalul de tact. Bistabilul M (master) este un trigger SR asincron realizat cu module NAND. În figura 6. pentru S = 0 şi R = 1.0) – la schema din figura 6. Diagramă de tranziţie a stărilor În circuitele elementare prezentate se interzice aplicarea combinaţiei (1.

porţile P1. Intrarea de tact s-a notat cu T (sau CK ) sugerând că informaţia apare la ieşirea bistabilului.29. P4 nu s-au deschis încă. 2. iar porţile P3. La ieşirile porţilor P1 şi P2 se obţin semnalele logice (potenţialele) V1 şi V2 care reprezintă informaţia aplicată la intrarea bistabilului M. Pe porţiunea 1-2. prin semnalul de tact T. P4 sunt închise. P2 sunt deschise permiţând transferul informaţiei în M. Între bistabilul M şi bistabilul S se află porţile de transfer P3 şi P4 de tip NAND. iar bistabilul S (Slave) este izolat faţă de Master. iar S este izolat faţă de M. Semnalele logice V3 şi V4 de la ieşirea porţilor de transfer reprezintă informaţia de intrare în bistabilul S. porţile P1. Deci bistabilul M (Master) este izolat faţă de intrare. Pe porţiunea 3-4. iar porţile de transfer P3. P2 se închid. . pe frontul posterior al impulsului de tact. porţile P1. Figura 6.28 Figura 6. în antifază faţă de porţile de transfer (P3 şi P4) datorită circuitului inversor (CI) care este un circuit de tip NU. de tip NAND. Funcţionarea bistabilului Master-Slave pe o perioadă a impulsului de tact real (trapezoidal) se explică utilizând diagramele de semnale din figura 6. Pe porţiunea 2-3. P2 sunt încă închise. izolând M faţă de S. P4 se blochează. Bistabilul S (slave) este tot un trigger SR asincron realizat cu module NAND. Porţile de intrare (P1 şi P2) sunt comandate (activate). 3.29 Funcţionare: 1. iar P3.108 Capitolul 6 (reset) unor porţi logice de intrare P1 şi P2. deci M este izolat faţă de intrare.

porţile P1.L. Comanda unui utilaj impune utilizarea a 3 elemente de comandă (de intrare) U1. U2.NU . U3 şi a unui element de execuţie. U2. 2) B. Cum se realizează practic condiţia de semnal logic “0” (zero) în cazul circuitului “SI” ? 2. U2 Ul .S.C. NU . care trebuie să fie acţionat numai in următoarele situaţii: sunt acţionate Ul . U3 şi un element de execuţie Y. Observaţii: CBB – Master-Slave elimină posibilitatea tranziţiilor asincrone (necontrolate) la ieşire. 3.Circuite logice combinaţionale şi secvenţiale 109 4. 6. Pe porţiunea 4-5. 3) A. care să acţioneze elementul de execuţie Y numai în următoarele situaţii: 1) B acţionat . C – neacţionate. este necesar ca aceasta să nu-şi modifice valoarea în intervalele de tranziţie (1-2) şi (3-4) ale impulsului de tact.L. U2 . – (circuit logic secvenţial) ? Probleme: 1. SAU.7. U 2 . A – neacţionat.NU). C acţionate. U3 Ul U1 . C – neacţionat. Se cere schema logică de comandă. P2 sunt închise şi nu permit intrarea informaţiei în M. U3 U2 U2 . cu circuite (module) SI. Se dau funcţiile logice: Să se arate că: y1 = y2. realizată cu circuite NAND (ŞI . deci informaţia trece din M în S şi apare la ieşirea Q. Y. Schema de comandă pentru acţionarea unui utliaj are trei elemente de comandă U1. 2. U 3 nu sunt acţionate U3 U 1 . Care este diferenţa (funcţională) între un C. Care este expresia (şi cauza apariţiei) curentului de impuls (IC MAX) în cazul porţii logice NAND (TTL) ? 3. B – acţionate. iar porţile P3.NU . cu module SI . şi un circuit C. U 3 - - Să se deducă schema de comandă în următoarele variante constructive: cu contacte. deoarece în acest circuit s-a eliminat transparenţa intrărilor de date. Pentru ca informaţia să se înscrie fără erori. A. P4 sunt deschise. cu module SAU . Care este regimul de lucru al tranzistoarelor bipolare în cazurile: a) circuite logice ? b) circuite de amplificare ? 4. NU. NU. Întrebări şi probleme 1.

1. (a) Figura 7.2-b.2-a se observă că la închiderea contactului K tensiunea pe rezistenţa de sarcină (URs ) se stabilizează la valoarea E după un regim tranzitoriu oscilant. ilustrat în figura 7.3-a. activarea lui S prin ”0” logic produce setarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”1” logic). tranziţia lui R în ”0” logic Q în 01.1 Utilizarea triggerului SR ca circuit LATCH Conectând două porţi logice NAND conform schemei din figura 7. În mod asemănător. Circuitul latch memorează tranziţia lui poziţionarea ieşirilor S în ”0” logic prin QQ în 10. încuietoare). ca în figura 7.1 sunt identice. Una dintre aplicaţiile circuitului latch serveşte la eliminarea oscilaţiilor de tensiune ce apar la închiderea contactelor electrice acţionate manual prin butoane.CAPITOLUL 7 APLICAŢII ALE CIRCUITELOR LOGICE COMBINAŢIONALE ŞI SECVENŢIALE 7.1 Circuite LATCH 7.1-a evidenţiază faptul că circuitul latch are o singură reacţie.1. iar activarea lui R prin ”0” logic produce resetarea circuitului (poziţionarea ieşirii Q în ”0” logic.1-b. Schema logică a circuitului latch (b) Cele două scheme din figura 7. Acest circuit se mai numeşte latch (în limba engleză având semnificaţia de zăvor. În figura 7. dar în practică se foloseşte reprezentarea din figura 7. Deci ieşirile Q şi Q sunt complementare. Schema din figura 7. Dacă se utilizează un circuit latch. determină poziţionarea ieşirilor Q .1 se obţine un circuit bistabil care memorează evenimentul marcat prin tranziţia temporară a unei intrări în ”0” logic.

C. Principiul de lucru al codificatorului cu 4 (patru) ieşiri este ilustrat în figura 7.3 Astfel. la care activarea unei intrări determină apariţia unui cuvânt de cod pe ieşire. 7.L.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 111 atunci tensiunea la ieşirea Q a circuitului latch va fi de forma prezentată în figura 7. Codificator cu patru ieşiri . semnalul de comandă la ieşirea Q va avea o valoare constantă şi fără oscilaţii care ar putea deranja funcţionarea altor circuite ce utilizează acest semnal (numărătoare.2 Figura 7. se poate realiza decodificarea.4: Figura 7.4.2 Codificatoare şi decodificatoare Se numeşte COD o regulă ce descrie o aplicaţie ”C” a unei mulţimi de semne în altă mulţime de semne. Dacă aplicaţia ”C” este injectivă. Codificarea este transformarea unui mesaj cu ajutorul unui cod. Figura 7. circuite te tip Master-Slave etc).3-b. adică reconstituirea mesajului iniţial. • Codificatoarele sunt C.

L. al cărui tabel de funcţionare (figura 7.1) Pe baza relaţiilor (7. atunci pe ieşirile paralele apare cuvântul de cod: 1101. Decodificatoare sunt C.6.5-a. b) Dacă se activează intrarea IJ (cu nivelul ”H”) pe ieşirile paralele se obţine cuvântul de cod: 1110. b) tabelul de adevăr.1) se elaborează schema logică a decodificatorului de adresă cu 4 ieşiri (figura 7. Decodificator de adresă cu patru ieşiri . Figura 7.112 Capitolul 7 • În funcţionarea codificatorului menţionat se disting două situaţii: a) Dacă se activează intrarea IK (la nivel logic ”H”). Exemplu: Se consideră decodificatorul cu două intrări (n = 2) şi 2n ieşiri (4 ieşiri) distincte. prezentat în figura 7. Decodificarea este necesară în următoarele operaţii: − adresarea memoriilor − afişarea numerică − multiplexarea datelor etc.C.5. care activează una sau mai multe ieşiri în funcţie de cuvântul de cod aplicat la intrare. În cazul general. Decodificator cu două intrări: a)schema bloc. Figura 7.6). Y0 = A 0 ⋅ A1 ⎫ ⎪ Y1 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ ⎬ Y2 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎪ Y3 = A 0 ⋅ A1 ⎪ ⎭ (7.5-b) serveşte scrierii funcţiilor logice corespunzătoare. decodificatorul de adrese este un CLC cu n intrări şi 2n ieşiri distincte.

X = valoare logică oarecare Circuitele de demultiplexare (DEMUX) sunt CLC care permit transmiterea datelor de pe o intrare de date comună pe una din ieşirile selectate. E H L L L L L L L L A1 X L L L L H H H H A0 X L L H H L L H H I0 X H L X X X X X X I1 X X X H L X X X X I2 X X X X X H L X X I3 X X X X X X X H L Y L H L H L H L H L Stare circuit → circuit blocat → I0 selectat → I1 selectat → I2 selectat → I3 selectat Figura 7. Multiplexor cu patru intrări şi o ieşire: a) schema bloc.7-a funcţionează conform tabelului logic 7. Tabelul logic al multiplexorului din figura 7. . Selecţia intrării se face printr-un cod binar (adresă) aplicat pe intrările de selecţie A0 şi A1. Observaţie: Porţile de intrare sunt prevăzute cu o intrare suplimentară comună ( E ) = Enable care autorizează. Pentru adresarea celor patru intrări sunt necesari 2 biţi.7. sau nu.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 113 7. Figura 7. schema logică fiind prezentată în figura 7.8.7-b.3 Circuite de multiplexare (MUX) şi demultiplexare (DEMUX) Circuitele de multiplexare sunt circuite logice combinaţionale (CLC) care permit trecerea datelor de la una dintre intrări spre o ieşire unică. b) schema logică. funcţionarea multiplexorului.7-a. Schema bloc a unui multiplexor cu patru intrări şi o ieşire este prezentată în figura 7.8.7-a. Selectarea ieşirii se face printr-un cuvânt de cod – numit adresă. Multiplexorul prezentat în figura 7.

9. iar funcţionarea acestuia. fie pe ieşirea Y0 (dacă A = 0) fie pe ieşirea Y1 (dacă A = 1).10-b. .10. Demultiplexor cu două ieşiri: a) schema bloc. permite comutarea fluxului de date de pe intrarea comună (I).9-c.9-b) este dată în figura 7. Schema logică a demultiplexorului cu două ieşiri (realizată conform tabelului 7. Figura 7.10-a. 7. b) diagrama impulsurilor.9-a. Figura 7. c) schema a unui demultiplexor cu patru ieşiri.114 Capitolul 7 Demultiplexorul cu două ieşiri. b) tabelul de adevăr. figura 7. conform tabelului de funcţionare 7. la aplicarea unei succesiuni de impulsuri care trebuie numărate.4 Numărătoare electronice Schema unui numărător binar cu 4 biţi este dată în figura 7.9-b. este ilustrată în diagrama din figura 7. Numărător binar cu patru biţi: a) schema de principiu.

. b) diagrama impulsurilor.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale Nr... .b).. Spre deosebire de schema anterioară. Tabel lohgic al numărotzorului binar (drirect) cu 4 biţi Se constată că după aplicarea a N impulsuri.11. adică la fiecare impuls aplicat la intrare.11..10 – c. Pentru conversia semnalelor analogice (achiziţionate dintr-un proces tehnologic) în semnale numerice... Dacă se utilizează ieşirile Q pentru legarea triggerelor în cascadă (figura 7. 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 . stările triggerelor indică valoarea numerică a lui N.. 115 Figura 7. impuls Q1 Q2 Q3 Q4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 4 0 0 1 0 5 1 0 1 0 6 0 1 1 0 7 1 1 1 0 8 0 0 0 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . numărul înregistrat cu ajutorul triggerelor scade cu o unitate (conform diagramei din figura 7. . când s-a obţinut numărarea directă în binar. care se găsesc în interfaţa de intrare.. la intrările calculatorului de proces se utilizează convertoare de tip A-N (analog-numerice). .10 .5 Convertoare Convertoarele sunt circuite electronice complexe care reprezintă elementele de bază ale interfeţelor de proces în sistemele numerice de reglare. frontul de basculare 1 → 0 al ieşirii Q produce tranziţia stării triggerului următor şi se obţine diagrama de semnal din figura 7. în baza 2 (tabelul din figura 7.11-b.c). 7. Figura 7. în acest caz rezultă numărarea inversă a impulsurilor. Numărător binar invers cu patru biţi: a) schema de principiu..11-a)..

Dacă numărătorul N2 a înregistrat (numărat) N impulsuri... din (7. I este curentul de încărcare al condensatorului care generează rampa. UC . Schema de principiu a unui CAN analogic cu rampă de tensiune. În figura 7. Figura 7. fiind convertor indirect. care basculează şi închide poarta ŞI. impulsurile de tact sunt numărate de N2.tensiunea pe condensator. a cărui lăţime este direct proporţională cu amplitudinea tensiunii Ux. Acest convertor face modulaţia în durată a impulsurilor. .capacitatea condensatorului.116 Capitolul 7 Semnalele numerice elaborate la ieşirea calculatorului de proces pe baza unui algoritm de reglare şi/sau conducere. unde fiecare element din Sn se poate reprezenta sub formă de impulsuri codificate. 2. Când rampa începe să fie generată.. n}. Mărimea numerică (digitală) este o mărime fizică ale cărei valori aparţin mulţimii Sn = {0.3) în care: 0 • ≤ N < 2n Observaţii: Acest convertor se numeşte convertor tensiune-timp. . C .12 este dată schema de principiu a unui CAN . prin intermediul convertoarelor de tip N-A (numericanalogice).2) se obţine: Ux = I / C ⋅NT (7. În acest moment numărătorul N2 este oprit de către comparator. Generatorul de rampă conţine un condensator care se încarcă la curent constant. până când amplitudinea rampei este egală cu amplitudinea tensiunii Ux (de intrare).12.2) ΔT’ este timpul de conversie egal cu NT. Conţinutul informaţiei din N2 reprezintă valoarea binară a tensiunii de intrare (Ux). Aceste convertoare se găsesc în interfaţa de ieşire situată între calculatorul de proces şi elementele de execuţie care sunt implementate în instalaţia tehnologică.analogic cu rampă de tensiune. T fiind perioada impulsurilor. sunt convertite în semnale analogice (necesare elementelor de execuţie). Mărimea analogică este o mărime fizică a cărei variaţie în timp este dată de o funcţie continuă şi ale cărei valori sunt cuprinse în intervalul:I = [xmin ÷ xmax] cu x∈R. Deci: unde: UC = I ⋅ ΔT ' = UX C (7. întrucât în procesul conversiei tensiunea de intrare Ux este transformată într-un impuls. 1.

care pot fi doar citite. valorile logice complementare. tehnologia MOS este cel mai des folosită. În funcţie de modul în care se utilizează memoriile într-un sistem de calcul funcţiile de memorare pot fi: • Memorare cu citire şi scriere de date.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 117 numărul de impulsuri • Numărul N are valoarea 2 n-1 şi reprezintă corespunzătoare valorii (7. Această structură este de obicei definită ca un convertor de cod compus dintr-un decodificator şi un codificator. în cazul tehnologiei MOS. sau mask ROM. Circuitul de memorare este un circuit electronic integrat care implementează funcţia de memorare. optice sau semiconductoare. care lucrează pe 8 biţi. Există însă posibilitatea ca utilizatorul să-şi înscrie singur. Memoriile RAM sunt volatile. În această categorie intră memoriile cu acces aleator . sunt circuite la care harta memoriei de introduce în procesul de fabricaţie al circuitului integrat. În această categorie intră memoriile următoare: . integrate în aceeaşi capsulă cu sistemele de înscriere şi citire a informaţiei. Acest tip de memorie este similară. cu memoria operativă din calculatoarele clasice. Acestea sunt folosite pentru înmagazinarea datelor şi a programelor de tip utilizator. dintre care. Memoriile ROM programabile prin mască. lent.6 Circuite de memorie Funcţia de memorare poate fi definită ca posibilitatea de regăsire a unor informaţii reprezentate sub formă binară. Uxmax. Acest lucru se face prin arderea unui fuzibil (o peliculă subţire de CrNi). iar datele obţinute la ieşirea codificatorului reprezintă informaţia memorată la adresa respectivă. care se vaporizează la trecerea unui curent suficient de mare prin el. Timpul de acces în cazul memoriilor RAM poate fi de 10 ns în cazul tehnologiei bipolare sau.Random Acces Memory (RAM). În funcţie de suportul fizic folosit pentru stocarea datelor. Programarea memoriei constă în selecţia adresei şi a liniei de date şi aplicarea unui impuls . . sute de nanosecunde. Realizarea convertoarelor A-N rapide presupune utilizarea reacţiei cu funcţionare prin SOFTWARE şi a circuitelor integrate specializate în operaţii de conversie A-N. În cele ce urmează se au în vedere circuitele de memorie realizate cu dispozitive semiconductoare. fiind realizată însă cu matrice de bistabile SR. în consecinţă. Memoriile sunt realizate cu circuite integrate de tip LSI şi VLSI realizate în diverse tehnologii. n Deci: ΔT’ = (2 −1)T 7. adică îşi pierd conţinutul la întreruperea tensiunii de alimentare. care au fost anterior stocate într-un circuit de memorare. fiind. ca structură. Există mai multe tipuri constructive de memorii ROM. acolo unde doreşte.4) Rezultă că acest sistem de conversie este de tip serie. memoriile pot fi: magnetice.Memoria ROM (Read Only Memory) este un circuit combinaţional care stochează permanent date binare. • Memorare numai pentru citirea datelor.Memoriile PROM (Programmable Read Only Memory) se fabrică cu toţi biţii poziţionaţi pe un anumit nivel logic. Vectorul de intrare în decodificator este interpretat ca o adresă. Un exemplu de circuit integrat specializat în conversia numericanalogică este circuitul β DAC-08.

13 Schema bloc a unui circuit de memorie Observaţie: Transferul de date este bidirecţional (datele intră şi ies din circuit) în cazul memoriilor: RAM şi E2PROM. O memorie EPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 100 ori. Matricea de memorie conţine tranzistoare FAMOS (Floating Avalanche Injection MOS). Accesul la memorie se face la un moment de timp bine determinat.Memoriile EEPROM (Electricaly Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt similare memoriilor EPROM. Evident că programarea nu se poate face decât o singură dată. şi sarcina electrică negativă poate fi eliminată prin aplicarea unei tensiuni de polaritate inversă pe poarta tranzistorului care nu este flotantă. adică tranzistoare care conţin o poartă metalică flotantă. 100000 cicluri garantate de programare/ştergere şi timp de stocare a datelor de peste 20 ani. 2. Geometria memoriei (modul de organizare) reprezintă lungimea unui cuvânt de memorie şi numărul de cuvinte memorate. Cuvintele (numerele) binare reprezintă date pentru un circuit de memorie şi se consideră: a. Notaţia E2PROM este uneori folosită pentru memoriile EEPROM. În sfârşit. iar timpul de stocare a informaţiei poate fi de 100 ani. dar este unidirecţional în cazul memoriilor: ROM. Progresele tehnologice au determinat modificări importante în performanţele memoriilor ROM. numai că ştergerea se poate face pe cale electrică. . Memoriile mask ROM şi PROM se realizează atât în tehnologie bipolară cât şi în tehnologie MOS. PROM. Izolaţia porţii este mult mai subţire decât la EPROM.13: Figura 7.118 Capitolul 7 de tensiune (10-30V) pe un pin special de programare. moment ce trebuie comunicat printr-un semnal circuitului de memorie. izolată de substrat prin 10 −7 m de SiO 2 . Dacă memoriile EPROM în tehnologie NMOS au timpi de acces de aproape 500ns. Schema bloc (conexiunile informaţionale) pentru un circuit de memorie este prezentată în figura 7. în timp ce memoriile EPROM şi EEPROM nu se pot realiza decât în tehnologie MOS. dar de mai multe ori. Principalele caracteristici ale unei memorii sunt: 1. iar timpul de stocare a informaţiei poate depăşi 10 ani. semnale de intrare (când datele se înscriu în memorie). . cele realizate în tehnologie CMOS au timpi de acces mai mici de 100ns. b.Memoriile EPROM (Eraseable Programmable Read Only Memory) sunt programabile ca şi memoriile PROM. Capacitatea memoriei exprimă numărul total de biţi ce pot fi memoraţi (capacitatea se exprimă în multipli de 1k = 1024 biţi). semnale de ieşire (când datele se citesc din memorie). pentru că ele pot fi “şterse” prin expunere la radiaţii ultraviolete cu o lungime de undă specifică. O memorie EEPROM poate fi ştearsă şi reprogramată de circa 10000 ori. EPROM. . o memorie FLASH (un EEPROM de capacitate mare) poate avea un timp de acces de 50ns.

5 V. Volatilitatea se datorează modului de stocare a informaţiei sau dispariţiei tensiunii de alimentare a circuitului de memorie (cazul memoriilor dinamice). 5.la o tensiune de +0. memorarea informaţiei se bazează pe modificarea capacităţii joncţiunii semiconductoare. ceea ce necesită reîmprospătarea conţinutului la intervale constante de timp. Un circuit de memorare poate fi realizat cu tranzistoare bipolare sau tranzistoare MOS. 4. Aceste linii sunt comune tuturor celulelor de aceeaşi coloană într-o matrice de memorie.3 V). Structura celulei de memorie RAM Celula de memorie este circuitul elementar care realizează memorarea unui bit. În cazul utilizării tranzistoarelor bipolare circuitul elementar de memorie îl constituie circuitul basculant bistabil (CBB) care foloseşte două tranzistoare multiemitor. figura 7. Timpul de acces la memorie reprezintă durata necesară citirii sau scrierii informaţiei în memorie şi se exprimă în [ms] sau [ns]. Acţionarea liniei de selecţie-cuvânt face posibilă citirea sau scrierea informaţiei în oricare dintre celulele de memorie situate pe aceeaşi linie în matrice.14. conexiunea selecţie-cuvânt (WL) este menţinută la un potenţial coborât (+0. • 1 (una) linie de selecţie cuvânt (WL). Puterea consumată se exprimă în [μW/bit].o memorie este volatilă dacă informaţia înscrisă se pierde în timp. În cele ce urmează se prezintă succint funcţionarea celulei de memorie din figura 7.14. La memoriile dinamice. Celulă de memorie RAM cu tranzistor bipolar Liniile de conexiune în afara celulei sunt: • 2 (două) linii de bit (notate DL şi DL ) care servesc la scrierea şi citirea informaţiei în celulă. În stare neselectată.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 119 3. • 1 (una) linie de alimentare (sursa VCC) comună tuturor celulelor din matricea de memorie.14. Liniile de bit (DL şi DL ) sunt conectate la capătul coloanei . prin intermediul unei rezistenţe senzor (r) care . care reprezintă selecţia pe linii în matricea de memorie. Puterea consumată reprezintă raportul între puterea totală consumată de circuit şi capacitatea acestuia. Figura 7. Volatilitatea .

Celula de memorie RAM se poate realiza cu două tranzistoare bipolare obişnuite (npn) la care se ataşează câte o diodă Shottky. Exemplu: Dacă T1 conduce şi T2 este blocat.5 V (în timp ce linia selecţie-cuvânt WL este selectată). se forţează pe liniile de bit (DL şi DL ) o diferenţă de potenţial corespunzătoare stării în care dorim să se găsească bistabilul. . se va obţine la ieşire o tensiune diferenţială cu semnul (+) pe DL şi semnul (-) pe DL .m este numărul de linii. selecţie-cuvânt (WL). se forţează linia de bit stânga (DL) la zero. iar linia de bit dreapta ( DL ) la o tensiune de aproximativ +0. Procesorul reprezintă un automat aritmetic. şi selecţia coloanei prin perechea ( DLj.120 Capitolul 7 sesizează apariţia închiderii unui curent. adică numărul de coloane.n este numărul de perechi (DL şi DL ). Structura unui circuit de memorie.15. unde: .5 V). Linia (conexiunea) de alimentare este comună tuturor celulelor de memorie pe care le conţine matricea de memorare. Pentru accesul la celula de memorie (i×j) se face selecţia liniei. În funcţie de semnul tensiunii obţinute la bornele celor două linii de bit. se poate "spune" care este starea bistabilelor. adică m linii şi n coloane. acţionând WLi . deci conducţia este asigurată de acestea (legate în A şi B). În figura 7. DLj ). tensiunea diferenţială are sens invers: semnul (+) la DL şi semnul (-) la DL. Explicativă pentru celula de memorie RAM • Pentru înscrierea informaţiei în celulă. În cazul T1 blocat şi T2 în conducţie. linia selecţie-cuvânt (WL) este pusă la un potenţial ridicat (+3 V) apropiat de VCC (+3.Consumul de putere al acestui circuit este de circa 800µW.15. Matricea de memorie Circuitul de memorare propriu-zis este aranjat sub forma unei matrice de memorare în ale cărei noduri se găsesc celule de memorie. acţionat printr-o succesiune de comenzi aplicate din exterior. iar viteza de comutaţie este de 20ns.16 se prezintă structura unei matrice de memorie de dimensiune m×n. Figura 7. Observaţii: .5 V). atunci selectând linia WL (selecţie-cuvânt) pentru citire. Exemplu: Pentru a se obţine T1 în conducţie şi T2 în starea blocat. În acest mod. simultan. în stare neselectată. . Capacitatea memoriei este dată de produsul (m × n). prin care se transformă un şir de date de intrare într-un alt şir de date la ieşire. Curentul de emitor se va închide prin rezistenţele senzor conectate la liniile de bit. se ridică potenţialul pe linia WL (la +3V) şi. . figura 7. Cele două operaţii (citirea şi înscrierea informaţiilor) se desfăşoară astfel: • Pentru citirea informaţiei. emitoarele conectate la liniile de bit sunt polarizate la o tensiune mai mică (+0.

17: Figura 7. *) şi logice. RALU generează spre exterior şi un cuvânt FL ce conţine k indicatori (flag-uri) prin care se caracterizează rezultatul unei operaţii. A .Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 121 Figura 7. Rezultatul operaţiei se poate memora intern (în registre) sau se poate genera spre exterior pe liniile de ieşire D0 (Data output).semnal de tact (clock). Succesiunea de comenzi pentru RALU trebuie generată din exterior de către .comenzi. F . O operaţie elementară implică unul sau doi operanzi (interni sau externi faţă de RALU). Structura unui circuit de memorie Procesorul. conţine o unitate aritmetică logică şi registre. C . : . FL . D0 sunt terminalele pentru datele de intrare şi respectiv de ieşire.adrese pentru selectarea operanzilor interni şi a destinaţiei rezultatelor.flag-uri (indicatori).. CK .17. . denumit şi RALU (Registers and Aritmetic Logic Unit).comandă pentru funcţiile aritmetice (+ . Automat aritmetic Semnificaţiile mărimilor din figura 7.16. având schema bloc prezentată figura 7. Prelucrările se efectuează asupra unor cuvinte binare cu n biţi. RALU poate servi ca element structural pentru sisteme digitale complexe.18 sunt: Di.

Di .memoria de program (memorie ROM). cap. Schema bloc a unui procesor este dată în figura 7. c) Porturile de intrare/ieşire (PI. Observaţie: Denumirea corectă a memoriei MD este RWM Read/Write Memory. Cititorul interesat de aplicaţiile circuitelor logice combinaţionale (CLC) şi/sau aplicaţiile circuitelor logice secenţiale (CLS) poate găsi suficiente exemple în [1]. şi este volatilă. Schema bloc a unui procesor Semnificaţiile mărimilor din figura 7. ce conţin convertoare de tip N/A şi A/N cât şi magistralele . 7. informatice: console.19: Dispozitivele periferice sunt: 1. a linii de adresare şi c linii pentru comenzi. FL . interfeţe cu sistemul comandat. BD. Magistralele menţionate conţin: d linii pentru date. cititoare şi perforatoare de bandă de hârtie. SI. benzi magnetice etc. discuri magnetice flexibile sau rigide. D0.memoria de date (memorie RAM).18 sunt: C este fluxul comenzilor către RALU. SO . pentru adresare (BA) şi pentru comenzi (BC).sincronizarea comenzilor pentru intrare şi ieşire. 2.caracteristicile rezultatelor. Magistralele sunt fascicule de linii fizice pentru date (BD). Microcalculatorul (μC) Microprocesorul este o unitate centrală de prelucrare realizată într-un singur circuit integrat (μP).instrucţiunea curentă. b) Memoria (MEM) compusă din: MP . Elementele componente ale microcalculatoarelor sunt: a) Unitatea centrală de prelucrare (μP).18: Figura 7. realizate cu circuite specializate sau circuite standard. Configuraţia de bază a unui microcalculator (μC) este dată în figura 7. 7. terminale video. imprimante.Buses (BA. Sistemul digital de prelucrare realizat cu ajutorul unui μP se numeşte microcalculator (μC). BC).122 Capitolul 7 alt automat denumit unitate de comandă (UC). Deci procesorul este un sistem digital format din RALU şi UC.18. . PE). MD .7 Microprocesorul (μP). pentru interconectarea cu dispozitivele periferice sau cu sistemul comandat (cazul reglării sau conducerii numerice a unui proces).fluxul datelor de la ieşire şi de la intrare. I .

Care sunt tipurile de memorii si cand se utilizează acestea ? 7.19. Când se utilizează circuitul LATCH ? 3. Care este deosebirea între o mărime analogică şi o mărime numerică (digitală) ? 2. Ce rol au circuitele: MUX şi DEMUX ? 5. Cum se poate activa (accesa) o celulă de memorie de ordinul (i x j) dintr-o matrice de memorare ? . Ce este un convertor de cod ? Ce este un decodificator ? 4.8 Întrebări 1. Configuraţia de bază a unui microcalculator 7.Aplicaţii ale circuitelor logice combinaţionale şi secvenţiale 123 Figura 7. Care sunt componentele din structura unui microcalculator ? 8. Care este schema bloc a decodificatorului de adresă cu n = 2 (intrări) şi 4 ieşiri ? 6.

Universitatea din Galaţi. Bucureşti. Editura didactică şi pedagogică.BIBLIOGRAFIE 1. V. Electronică industrială (pentru subingineri). 1976. Şaimac. Bucureşti. 1981. E.. V. SANYO Electric Co. Electronică industrială şi automatizări.com. 5. 63 Lincoln Highway. Semiconductor Company – TOKYO. Editura Militară.. C. Catalog IPRS – Băneasa. Bîrcă – Gălăţeanu.A.a. Editura didactică şi pedagogică. Ceangă. ∗ ∗ ∗ Circuite integrate analogice. Ltd. Bucureşti. . P.. 2003. ş. ∗ ∗ ∗ Catalog de componente electronice “FULL LINE PRODUCT CATALOG”. Bucureşti. 6... Circuite integrate liniare. Electronică pentru neelectrice. Editura Tehnică.. A. 2002. N.. Editura didactică şi pedagogică. 1979. Editura MATRIX-ROM.. Malvern. Stoichescu. Bucureşti. C. 1983 9. E. Ceangă.. 1981. Constantin.sanyo.. Buzuloiu. 7. Banu. Catalog IPRS – Băneasa. Neagoe. E. 12.jp... Rădoi. ∗ ∗ ∗ Catalog de circuite integrate digitale.. Creangă. 1976. Constantin. 1980. Editura Militară. Constantin. C. C.. V. INC. D.co. Microprocesoare – Aplicaţii. http://www.a. 8. Electronică industrială. C. Bucureşti. 2001. Miholcă. 3. Mărăşescu. Ţepelea. Bucureşti. ∗ ∗ ∗ Circuite integrate liniare.vishay.. S. 1982.. profiluri 2. P. Bulucea. P. Purice. Tusac. 4. Bucureşti. Electronică de putere – Aplicaţii.. http://www. Bîrcă – Gălăţeanu. 1991. Lupu. United States. 11. Bucureşti. ş. 10. E. Miholcă. PA – 19355... I. S. Electronică industrială. VISHAY INTERTECHNOLOGY. E. JAPAN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->