P. 1
Uzucapiunea

Uzucapiunea

|Views: 364|Likes:

More info:

Published by: Ionescu Maria Alexandra on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

UZUCAPIUNEA - PRESCRIPTIA ACHIZITIVA

În literatura de specialitate uzucapiunea este considerată un mijloc de a dobândi proprietatea unui bun ca efect al posesiei exercitate într-un interval de timp determinat de lege. Corneliu Birsan defineste uzucapiunea ca fiind „un mod de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi relae cu privire la un lucru, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de lege.” Reglementările Codului civil cu privire la felurile şi condiţiile uzucapiunii se aplică numai în acele teritorii în care publicitatea imobiliară se realizează prin registrele de transcripţii şi inscripţii. In aceste regiuni importanţa uzucapiunii este cu totul deosebită deoarece ea reprezintă dovada supremă a dreptului de proprietate. Să explicăm putin - In sistemul Codului civil naşterea, stingerea sau transmiterea dreptului de proprietate se realizează prin acordul de voinţă, contractul având un caracter constitutiv de drept real. Registrele de transcripţii şi inscripţii realizează doar opozabilitatea faţă de terţi, ele reprezentând deci un sistem de publicitate imobiliară. Drept urmare, proba dreptului de proprietate (sau a altui drept real) se face prin contract, iar în ipoteza unor transferuri succesive, este necesară etalarea tuturor acestor acte translative, ceea ce, în unele situaţii este aproape imposibil. Datorită acestei situaţii, uzucapiunea reprezintă dovada absolută a dreptului real deoarece, în loc să dovedeşti şirul neîntrerupt al actelor translative, este suficient , şi mult mai facil, să dovedeşti o stare de fapt: adica o posesie utilă exercitată în termenul prevăzut de lege. Cu alte cuvinte, să dovedeşti uzucapiunea. FELURILE UZUCAPIUNII În sistemul Codului civil, uzucapiunea este de două feluri: • uzucapiunea de 30 de ani; • uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani, ori de 10 până la 20 de ani. 1. În privinţa uzucapiunii de 30 de ani, lucrurile sunt simple. Dreptul de proprietate sau alt drept real se dobândeşte de cel ce posedă un bun imobil timp de 30 de ani dacă sunt întrunite două condiţii: • posesia să fie utilă – aşa cum această posesie a fost examinată mai sus , când am discutat despre calităţile şi viciile posesiunii; • posesia să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani, indiferent dacă posesorul este de bună-credinţă sau de rea-credinţă

cea de-a doua formă de uzucapiune . nu este transfer de proprietate. ci de 15 ani. contrar credinţei dobânditorului. şi astfel se obţine o perioda de 15 ani. Potrivit prevederilor art. Este posibil ca adevăratul proprietar să locuiască determinate perioade de timp atât în raza teritorială a tribunalului unde se află situat imobilul. reglementată de Codul civil are o reglementare şi condiţii mult diferite prevăzute în art. b. dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul. . iar dacă proprietarul locuieşte în afara razei teritoriale – posesorul prescrie în 20 de ani. ajungându-se la produsul de 10 ani. termenul de prescripţie se calculează astfel: la numărul de ani cât proprietarul a locuit în raza teritorială a tribunalului unde se afla situat imobilul se adaugă dublul anilor în care proprietarul a locuit în afara razei tribunalului. Prin just titlu se înţelege orice act juridic translativ de proprietate (vânzare. Spre deosebire de uzucapiunea de 30 de ani. În fapt. schimb. Din totalul de 10 ani prevăzut de lege se scad 5 ani. cât şi în afara ei. Altfel spus. lucrurile pot fi diferite. 1895 – 1899 Cod civil. atat cât proprietarul a locuit în raza tribunalului unde se afla imobilul.2. iar diferenţa de 5 ani se înmulţeşte cu doi. Posesia să fie de bună-credinţă. La acest produs de 10 ani se adună cei 5 ani . de la 10 până la 20 de ani . Într-o astfel de situaţie. Din examinarea textului art. 1895 Cod civil rezultă că acest fel de uzucapiune se aplică numai bunurilor imobile individual determinate iar pentru a o putea invoca cu succes trebuiesc îndeplinite două condiţii: a.) care. De aceea se spune că uzucapiunea este de 10 până la 20 de ani. Aceste două condiţii legale demonstrează diferenţa considerabilă faţă de uzucapiunea de 30 de ani care operează indiferent de existenţa sau inexistenţa titlului sau bunei-credinţe. donaţie. posesorul dobândeşte dreptul de proprietate dacă posedă timp de 10 ani. Posesia să se întemeieze pe un just titlu sau justă cauză. nu are puterea sau capacitatea de a-i strămuta proprietatea. Termenul prescripţiei nu este nici 10 ani dar nici de 20 de ani. Exemplu: Proprietarul a locuit timp de 5 ani în judeţul unde se afla imobilul după care s-a mutat în alt judeţ. 1895 Cod civil. etc. atât cât posesorul trebuie să exercite posesia asupra imobilului. posesorul unui bun imobil determinat dobândeşte proprietatea prin prescripţia de 10 ani dacă adevăratul proprietar locuieşte în raza teritorială a tribunalului unde se află imobilul şi prin prescripţia de 20 de ani dacă locuieşte în afara razei teritoriale a tribunalului unde se găseşte imobilul.

De aceea. • Convenţia de partaj. comodat. • Hotărârea judecătorească declarativă de drepturi. In schimb. Într-o asemenea situaţie el nu are nici interesul de-a invoca uzucapiunea şi nici posibilitatea de-a o face deoarece transferul proprietăţii s-a făcut ca urmare a încheierii actului translativ de proprietate. nu sunt considerate just titlu: • Convenţiile pe baza cărora bunul se află în stăpânirea unui detentor precar (contractul de depozit. Acest lucru este firesc deoarece dacă actul ar proveni de la adevăratul proprietar. • Hotărârea judecătorească de adjudecare în cadrul execuţiei silite. În practica judiciară sunt considerate just titlu: • Tranzacţia. • Certificatul de moştenitor. . Justul titlu nu se prezumă. De asemenea titlul nul nu poate servi ca bază pentru uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. fiind de neconceput invocarea unui mod original de dobândire a dreptului de proprietate (uzucapiune). Literatura juridică şi practica judiciară consideră că pentru a fi în prezenţa unui just titlu este esenţial ca actul să provină de la o altă persoană decât adevăratul proprietar (de la un nou “dominus”). Justul titlu trebuie să aibă dată certă deoarece.). acest act ar fi suficient pentru a opera transferul dreptului de proprietate şi nu ar mai fi necesară existenţa unei posesii îndelungate (uzucapiunea).Acest lucru este cât se poate de firesc deoarece. dobânditorul devine proprietar ca urmare al efectului translativ de proprietate al actului încheiat. dacă actul (justul titlu) este translativ de proprietate. • Antecontractul de vânzare-cumpărare. un titlu anulabil poate fi invocat drept just titlu împotriva oricărei persoane cu excepţia celui care are dreptul să ceară nulitatea relativă (de protecţie). Dreptul s-a născut ca efect al posesiei îndelungate. titlul putativ nu este suficient deoarece el există numai în imaginaţia posesorului. el nu este opozabil terţilor. în caz contrar. el trebuie să fie dovedit de către cel ce invocă uzucapiunea de 10 până la 20 de ani. • Hotărârea judecătorească care ţine loc de act autentic de înstrăinare. Existenţa titlului translativ de proprietate exclude ideea dobândirii dreptului prin uzucapiune. etc. • Hotărârea judecătorească prin care se constată existenţa unei convenţii translative de proprietate. În schimb. Justul titlu trebuie să existe în realitate. Termenul de 10 – 20 de ani începe să curgă de la data certă a justului titlu.

1847 Cod civil cere. nefiind necesară existenţa ei pe parcursul posesiei. A fost cazul bunurilor imobile trecute în proprietate socialistă de stat sau cooperatistă. el ignoră viciile actului în baza căruia a intrat în posesia bunului şi are credinţa că acest act este unul perfect valid şi că provine de la adevăratul proprietar. întreruperea se consideră că nu a avut loc. 1898 Cod civil). . Posesia este de bună-credinţă atunci când cel ce stăpâneşte bunul imobil are convingerea că o face în calitate de titular al dreptului de proprietate. Buna-credinţă trebuie să existe în momentul dobândirii posesiei imobilului (art. mai mult de un an. ci o întrerupere a prescripţiei achizitive. Buna-credinţă este prezumată de lege (art. In ipoteza în care acţiunea posesorie este admisă. 1864 Cod civil prevede două cazuri de întrerupere naturală: • când posesorul este şi rămâne lipsit. Art. Cea de-a doua condiţie necesară pentru dobândirea dreptului real prin uzucapiunea de 10 – 20 de ani este ca posesia uzucapantului să fie de bunăcredinţă. Am mai arătat că întreruperea posesiei nu constituie în realitate un viciu al posesiei.b. de folosinţa imobilului de către proprietar sau un terţ • când bunul este declarat neprescriptibil prin lege. Cu alte cuvinte. 1863 Codul civil reglementeazădouă feluri de întrerupere: naturală şi civilă. 1. dar convingerea lui este greşită. Intreruperea naturală provine din fapta unui terţ şi are ca efect pierderea posesiei. In art. Legea prevede un termen de un an în care posesorul este lipsit de posesie (ca motiv de întrerupere) pentru că tot ea prevede că în acest termen posesorul deposedat poate promova o acţiune posesorie împotriva autorului deposedării.1899 al. Cel de-al doilea caz de întrerupere naturală este cel în care. printre alte calităţi ale posesiei. iar cursul precripţiei continuă. 2 Cod civil) dar prezumţia este una relativă. ceea ce înseamnă că poate fi înlăturată de către cel interesat care poate face dovada contrară prin orice mijloc de probă.2 ÎNTRERUPEREA PRESCRIPTIEI Am arătat că art. bunul este declarat neprescriptibil ca urmare a transformării naturii sau destinaţiei sale. Intreruperea posesiei (implicit a prescripţiei) provine din fapta unui terţ şi are ca efect nu numai întreruperea prescripţiei achizitive ci chiar pierderea posesiei cu efect destructiv asupra perioadei de prescripţie care a curs până în momentul întreruperii. şi pe aceea de-a nu fi întreruptă. A. prin lege.

anulată sau s-a perimat. ori reclamantul a renunţat. iar acestea sunt puse pe picior de război. în viitor. ca atare. Recunoaşterea are ca efect ştergerea perioadei scurse pentru prescripţie. o nouă prescripţie începe să curgă – opinie criticabilă pentru că prin recunoaştere posesorul devine unul precar care nu mai poate uzucapa. la încetarea cauzei de suspendare. ca orice act juridic. . Dar. . spre deosebire de întrerupere. 167/1958 cazurile de suspendare sunt următoarele (prescripţia este suspendată): . operând “in rem”.cât timp posesorul sau adevăratul proprietar se află în rândul forţelor armate. în cazul suspendării. această posesie nu va fi luată în considerare la calculul termenului de prescripţie. Recunoaşterea făcută de posesor în sensul că bunul posedat este proprietatea celui împotriva căruia prescrie reprezintă un prim caz de întrerupere a prescripţiei achizitive. .prin introducerea unei acţiuni în justiţie.B. Potrivit art. 1. 16 din Decretul nr. Cazurile de întrerupere civilă sunt reglementate în art. operând numai între părţi.3 SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE Suspendarea prescripţiei achizitive reprezintă o perioadă de oprire a cursului prescripţiei. posesorul va adăuga la calculul timpului necesar pentru prescripţie şi perioada anterioară suspendării. 167/1958. Printr-o cerere de chemare în judecată. Potrivit art. Întreruperea prescripţiei are drept efect ştergerea perioadei scurse până în momentul întreruperii.printr-un act începător de executare. Deşi posesorul exercită toate atributele posesiei în perioada de suspendare. cursul prescripţiei se întrerupe. . personală. Imediat după recunoaştere. Ea rezultă dintr-un act juridic şi. eventual. Acest efect nu se produce dacă cererea a fost respinsă. texte considerate ca fiind implicit abrogate sau modificate prin dispoziţiile art. 13 – 17 din Decretul nr. are efecte numai între părţi. 1865 – 1873 Cod civil. 13 şi 14 din Decretul nr. Ea are efecte “erga omnes”.prin recunoaşterea dreptului de către cel în folosul căruia curge prescripţia.cât timp cel împotriva căruia curge prescripţia (proprietarul) este împiedicat de un caz de forţă majoră să facă acte de întrerupere. o nouă prescripţiei urmând a curge. 167/1958. unde perioada scursă se şterge. Întreruperea civilă este relativă. Întreruperea naturală profită tuturor celor interesaţi. prescripţia se întrerupe în trei cazuri: .

între curator şi cel pe care îl reprezintă. deliberând asupra cauzei de faţă în camera de conisiliu. constatã urmãtoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Deva sub nr.S..2009. 1191/221/27.prescripţia nu curge (este suspendată) împotriva celui lipsit de capacitate de exerciţiu cât timp nu are reprezentantul legal sau a celui cu capacitate de exerciţiu restrânsă cât timp nu are cine să-i încuvinţeze actele. 29. 6633 Şedinţa publicã din data de 09.prescripţia este suspendată între părinţi sau tutore şi persoanele aflate sub ocrotirea lor. 49/b şi 158/b. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii N.şi cu F. suspendarea prescripţiei nu poate fi invocată decât de persoanele în folosul cărora legea a stabilit-o şi împotriva persoanelor faţă de care legea o acordă.4 SPETA UZUCAPIUNEA DE 30 DE ANI Dosar nr.A. Procedura este legal îndeplinitã.S.V.. având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii. .02. decedati înainte de introducerea acţiunii. sat Pojoga. reclamanta T. N. suspendarea prescripţiei care operează în favoarea unui moştenitor lipsit de capacitate de exerciţiu nu poate profita celorlalţi moştenitori cu capacitate de exerciţiu deplină.I.12.2009 Completul constituit din: PREŞEDINTE Sonia Cososchi GREFIER Andreea Gal-Pal Pe rol fiind soluţionarea acţiunii reclamantei T... (1) Cod pr civilã. Expunând situaţia de fapt reclamanta a aratat ca terenul a fost folosit de parinţii . nr. . între administrator şi cei ale căror bunuri le administrează. pe care se aflã construcţii proprietatea reclamantei şi să se dispună întabularea dreptului său de proprietate în cartea funciară. Drept urmare..prescripţia nu curge între soţi în timpul căsătoriei. să se constate că a dobândit dreptul de proprietate pe calea uzucapiunii asupra imobilului înscris în CF 336/a Pojoga. Reclamanta a renuntat la judecata fata de N. Cu titlu de exemplu. Zam. Suspendarea prescripţiei achizitive imobiliare are un caracter relativ. 1. conform prevederilor art. top.A. teren în suprafaţă de 800 mp situat în com.I. 1191/221/2009 Sentinţa civilã nr.. si N. nr. INSTANŢA. 256 alin.

rezultă că pentru a se dobândi dreptul de proprietate pe calea prescripţiei achizitive de 30 de ani. timp de 20 ani. posesia fiind exercitata neîntrerupt o perioada de 60 de ani. In probaţiune s-au depus înscrisuri. dacă titularul înţelege să dispună de ele. cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii. provenita din CF 336/a .A. în contradictoriu cu pârâta F. 7/1996. Deasemenea.5 SPETA ASUPRA TERMENULUI DE PRESCIPTIE ACHIZITIVA Efectele Legilor nr. cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare.acesteia si apoi de ea. mai este necesar a se dovedi că posesia a fost utilă. extras CF 60003 Zam. . 1860 Cod civil. 5869/5/30. reclamanta. Pentru aceste motive. Potrivit prevederilor art. In speţă. . certificat de deces N. fără înscrierea în cartea funciară. 27 din Decretul-lege nr. 1837-1890 Cod civil. Pentru a nu fi viciată posesia trebuie să fie continuă. va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.58/1974 si nr. certificat de mostenitor . când provin din succesiune.A. în prealabil. instanta constatata urmãtoarele: Din analiza prevederilor art. vânzare silită şi uzucapiune. o perioadă de minim 30 de ani. CF 336/a Pojoga . Aceste drepturi se vor înscrie.1994 emis pe numele defunctei N.59/1974 asupra termenului de prescriptie achizitiva. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare. Potrivit prevederilor art. paşnică şi să nu fie precară. raportul fiind depus si a fost audiat un martor . 28 din Decretul-lege nr. accesiune. respectiv extras din registrul agricol . după moartea proprietarului înscris în cartea funciară. in numele legii se hotaraste: Se respinge acţiunea reclamantei T. 26 din Legea cadastrului şi publicitãţii imobiliare nr. dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi. In cauza a fost efectuata o expertiza topografica. Deasemenea posesia nu trebuie să fie echivocă. 1. din probele administrate a rezultat că terenul în litigiu este inclus în titlul de proprietate nr. In drept au fost invocate prevederile art.A. în contextul legislaţiei în vigoare. chiar daca l-a folosit nu a putut exercita o posesie apta sa duca la dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii.V.11. Analizând actele si lucrarile dosarului. se impune a se dovedi că s-a exercitat o posesie reală. respectiv că posesorul a avut detenţia materială a imobilului (corpus) şi s-a comportat ca un adevărat proprietar (animus). publică. Prin urmare terenul fiind cooperativizat. 115/1938 si art. motiv pentru care se va respinge acţiunea. respectiv neviciată.

Potrivit disp. va respinge recursul ca nefondat.58/1974 si nr.1844 Cod civil sunt scoase afara din comert (din circuitul civil) bunurile care. prin scoaterea terenurilor din circuitul civil.. Recursul nu este fondat.58/1974 si nr. Curtea de Apel Bucuresti. Fata de considerentele aratate. Apelul declarat de parata a fost respins ca nefondat. UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMISOARA . Prin art.316 si 296 C. fara a interzice detinerea in proprietate a acestor bunuri de catre persoane fizice sau transmiterea si dobandirea lor in celelalte moduri prevazute de Codul civil. prin jonctiunea posesiei sale cu cea a autoarei GA.58/1974 si art. Curtea de Apel.58/1974 si nr. nu pot fi obiecte de proprietate privata?. in baza art.44 din Legea nr. art. sustinand ca prescriptia achizitiva a fost intrerupta ca urmare a intrarii in vigoare a Legilor nr.750 din 26 mai 1997 IONESCU MARIA ALEXANDRA MOLDOVAN IASMINA ANUL II.59/1974. Potrivit art.1964 pct. prin natura lor sau printr-o declaratie a legii. adica atunci cand este scos din circuitul civil.pr.59/1974 asupra termenului de prescriptie achizitiva. dispozitiile legale mentionate neavand efectul unei intreruperi naturale a prescriptiei achizitive intrucat terenurile nu au fost scoase din circuitul civil.Efectele Legilor nr. Legile nr.58/1974 si nr.59/1974 au exclus doar posibilitatea transmiterii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin conventii. Apelanta AE a formulat recurs. ele putand in continuare sa faca obiectul dreptului de proprietate privata. Instanta a respins actiunea in revendicare formulata de reclamanta AE impotriva paratului PI si a admis cererea reconventionala formulata de paratul PI constatand ca acesta a devenit proprietarul suprafetei de teren de 400 mp ca efect al uzucapiunii de 30 de ani.30 din Legea nr.civ. decizia civila nr.59/1974 s-a interzis instrainarea sau dobandirea prin acte juridice a terenurilor. ca a operat o intrerupere naturala a prescriptiei. Prin aparitia Legilor nr. respectiv pin mostenire sau ca efect al uzucapiunii achizitive de 30 de ani.2 cod civil opereaza intreruperea naturala a prescriptiei achizitive cand lucrul este declarat neprescriptibil in urma unei transformari legale a naturii sau destinatiei sale.59/1974 prescriptia achizitiva nu a fost intrerupta si terenurile nu au fost scoase din circuitul civil.

com 2. http://sonia-cososchi. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”. Drepturi reale principale” . Corneliu Birsan –“Drept civil. 2006 WEBOGRAFIE 1. Ion P. Bucuresti .BIBLIOGRAFIE 1. Andrei I.„ Drept civil.blogspot. Bucureşti. 2007 2. Editura Hamangiu . Filipescu. Filipescu .com . Editura Universul Juridic. http://spete.avocatura.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->