Sunteți pe pagina 1din 3

Art 50 RECIDIVA Recidiva este in uramatoarele cazuri: Cand dupa ramanerea definitiva a unei hoatrari de condamnare la o pedeapsa privativa

a de libertate cuprinsa intre 1 an si 5 ani, condamnatul savarseste cu intentie o noua infractiune pt care legea prevede o pedepsa privativa de libertate mai mare de 1 an, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul sau in stare de evadare. Cand dupa ramanerea def a unei hot de condamnare la o pedeapsa privativa de lib mai mare de 5 ani, condamnatul mai sav cu intentie o noua infract pt care legea prevede o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an, inainte de inceperea, in timpul executarii sau in stare de evadare. Cand dupa executarea unei pedepse privative de lib mai mare de 5 ani/ intre 1 an si 5 ani , condamnatul sav cu intentie o noua infract pt care legea prevede o pedeapsa privativa de lib mai mare de 1 an Este recidiva si in cazurile in care una dintre pedepsele prev in al 1 este detentiunea pe viata. Pt. stabilirea starii de recidiva se tine seama si de hot de condamnare pronuntata in strainatate pt o fapta prev de l romana, daca hot de condamnare a fost recunoscuta potrivit legii. SANCTUINEA IN CAZ DE RECIDIVA Art 51. se aplica regulile concursului de infractiuni. Daca cel condamnat a executat o parte din pedeapsa, regulile concursului de infract se aplica tinand seama de pedeapsa care a mai ramas de executat. In cazul recidivei dupa condamnare prev in art 50 al 1 si 2, pedeapsa stabilita pt infractiunea savarsita ulterior si pedeapsa aplicata pt infract anterioara se cumuleaza. Nu se va putea depasi maximul general al pedepsei imediat superioare. Daca cel condamnat a executat o parte din pedeapsa, cumulul se face intre pedeapsa ce a ramas de executat si pedeapsa aplicata pt infractiunea sav ulterior . Condamnari care nu atrag starea de recidiva Art 53: la stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hot de condamnare privitoare la: Infractiuni savarsite in timpul minoritatii Infract sav din culpa Faptele care nu mai sunt prevazute ca infract de l p Condamarile pt care a intervenit reabilitarea sau in cazul celor carora s-a implinit termenul de reabiltare. INFRACTIUNEA CONTINUATA SI CEA COMPLEXA Art 55 (1) In cazul infract continuate si a celei complexe nu exista pluraritate de infractiuni. (2) Infractiune continuata : cand o persoana sav la diferite intervale de timp, dar in relizarea aceleias rezolutii, actiuni sau inactiuni, care prezinta fiecare in parte continutul ac infractiuni. Se va aplica pedeapsa prevazuta de lege pt infract savarsita, la care se poate adauga un spor pana la maximul ei special.Nu se poate depasi maximul general. (3) Infractiune complexa: cand in contiunutul sau intra, ca element constitutiv sau ca elem agravant, o actiune sau inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prev de l p.

PEDEPSELE

Art 57 pedepasa este o masura de constrangere aplicata in scopul reeducarii condamnatului si al prevenirii savarsirii de noi infractiuni. (2) Executarea pedepsei nu tb sa cauzeze suferint fizice si nici sa injoseasca persoana condamnatului FELURILE PEDEPSELOR Art 58 pedepsele pt persoana fizica sunt: o Principale: pt crime: o detentiunea pe viata o detentiunea severa intre 15-30 ani pt delicte: o inchisoarea stricta intre 1 si 15 ani o inchisoare intre 15 zile si 1 an o amenda sub forma zilelor-amenda, intre 5 si 360 zile, fiecare zi fiind socotita intre 100.000 si 1 mil pe zi o munca in folosul comunitatii, intre 100 si 500 ore o Complementare: Interzicerea unor dr de la 1 la 10 ani Degradarea militara o Accesorii: interzicerea exercitiului tuturor dr prevazute ca pedeapsa complementara Art 59 pedepsele pt persoana juridica sunt: o Principale : amenda de la 10 mil la 10 miliarde o Complementare: Dizolvarea persoanei juridice Suspendare activitatii pers jur pe o durata de la 1 la 3 ani Interzicerea de aparticipa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la 1an la 5 ani Interzicerea accesului la unele resurse financiare , 1-5 ani Afisarea hit de condamnare sau publicare in MO, prin presa si mijloce audiovizuale Art 64 Neaplicarea pedepsei de detentiune pe viata: nu se aplica persoanei care, la data pronuntarii hot de condamnare7 sau in timpul executarii pedepsei , a implinit varsta de 60 de ani. In ac caz in locul det pe viata se aplica ped maxima a det severe si pedeapsa complemntara a interzicerii exercitului unor dr pe durata maxima. LIBERAREA CONDITIONATA a condamnatului la ped inchisorii, a inchisorii stricte si a detentiunii severe Art 71 dupa ce a executat cel putin doua treimi din ped inchisorii stricte sau trei patrimi din ped detentiunii severe, condamnatul care este staruitor in munca,

disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se sema de durata din pedeapsa pe care o mai are de excutat, de varsta, stare sanatati, forme de vinovatie si de antecedentele sale penale, poate fi eliberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei (2) minorii condamnati la inchisoare ori inchisoare stricta pot fi liberati conditionat dupa executarea1/3 unei treimi din pedeapsa aplicata condamnatii trecuti de 60 ani-barbati si 55 ani-femei, pot fi liberati conditionat dupa executarea 1/3 din ped inchisorii sau jumatate din ped detentiunii severe. (4) in timpul liberarii cond, instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prev in art 103. Liberarea cond a condamnatului la ped detentiunii pe viata Art 72: cel condamnat la ped det pe viata poate fi liberat conditionat, in mod exceptional, dupa executarea efectiva a 20 ani de det, tinandu-se seama de antecedentele sale penale, si daca este staruitor inmunca si da dovezi de indreptare. (2) Condamnatul trecut de 60 ani poate fi liberat cond dupa executarea a 15 ani daca sunt indeplinite cond al 1 (3) pedeapsa se considera executata daca in termen de 10 ani de la liberare nu a savarsit din nou o infract (4) in timpul liberarii cond, instanta poate sa-l oblige pe condamnat sa se supuna masurilor de supraveghere prev in art 103.