Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lec ie

Aria curricular : Disciplina: Tema lec iei: Subiectul: Tipul lec iei: Scopul lec iei: formarea deprinderii de a folosi tehnica de taiere si lipire, n vederea realiz rii subiectului: C su a p durarului; formarea unor priceperi si deprinderi practice manuale, necesare transform rii unor materiale; dezvoltarea si coordonarea mi c rilor minii; cultivarea unor calit i de voin i de caracter (perseveren a, r bdare, h rnicie); Tehnologii Abilit i practice Tehnici de decupare, asamblare si lipire C su a p durarului - colaj Formarea de priceperi si deprinderi

educarea ndemn rii, a aten iei voluntare si spiritului de observa ie; formarea capacita ii de a aprecia obiectiv lucr rile colegilor, innd cont de criteriile de evaluare: acurate e, respectarea etapelor de lucru, finalizarea lucr rii.

Obiective opera ionale: La sfr itul lec iei elevii vor fi capabili s : O1 s denumeasc corect instrumentele necesare pentru desf urarea orei de abilita i practice; obiectivul se considera realizat daca to i elevii cunosc denumirile instrumentelor de lucru i materialelor folosite hrtie glasata, foarfece, lipici; O2 s foloseasc corect tehnicile de taiere, asamblare si lipire, pe baza explica iilor primite de la nv toare, n vederea realiz rii subiectului; obiectivul se considera realizat daca to i elevii folosesc corect tehnicile de lucru pentru realizarea colajului O3 s analizeze lucr rile colegilor, innd seama de criteriile de evaluare (acurate e, respectarea etapelor de lucru, originalitatea, finalizarea lucr rii); obiectivul se considera realizat daca to i elevii analizeaz obiectiv lucr rile colegilor; Metode si procedee: Conversa ia, demonstra ia, explica ia, exerci iul,. observa ia, munca independenta,turul galeriei.

Material didactic: coala alba pe care se va lucra colajul, hrtie glasata, foarfece, lipici, creioane colorate. Etapele lec iei Obiective opera ionale 2 Con inuturile nv rii Metode si procedee 4 Conversa ia Evaluare

1 1. Moment organizatoric 2.Reactualizarea cuno tin elor anterioare

3.Captarea aten iei

Activit i de nv are 3 Se preg tesc cele necesare nceperii orei de abilita i practice. Se asigura lini tea Se reamintesc materialele necesare pentru realizarea lucr rilor cu materiale diverse, precum si tehnicile de lucru nv ate. Se va purta o discu ie despre p dure. Le spun cteva ghicitori. Sus pe coama mun ilor, Mun ilor, c run ilor, St voinicul cel epos Ve nic verde i frumos. Bradul Iarna-si vara nasu-n blana Si din unghii si sug hrana Iar vara, sus pe mun i, Zmeura culeg descul i. (Ursii)

Conversa ia Exerci iul

Orala Frontala

Conversa ia

Orala Frontala

4.Anuntarea titlului lec iei si a obiectivelor 5.Continutul si dirijarea nv rii O1, O2

Se anun a titlul lec iei si a obiectivelor pe n elesul elevilor, ceea ce au de realizat pe parcursul orei 1. Intuirea materialelor si a modelului. nv toarea va solicita elevii sa recunoasc materialele de lucru: hrtia glasata, foarfece, 2

Explica ia

Conversa ia Explica ia Demonstra ia Explica ia

Orala Frontala Formativa Orala

lipici, explicarea si Exerci iul demonstrarea etapelor de lucru Conversa ia Cu ajutorul plan ei demonstrative, nvatatoarea le va demonstra elevilor modul de ob inere a colajului. Se vor prezenta etapele de lucru: decuparea br du ilor din hrtie glasata lipirea br du ilor decupa i Exerci iul Explica ia

Frontala Formativa Individuala Formativa

-decuparea c su ei i a celorlate p r i componente ale colajului finalizarea lucr rii (umplerea fondului cu alte elemente decupate sau pictate: soare, nori, iarb ,florile)

3. Fixarea tehnicilor de lucru. nv toarea va numi 2-3 elevi s respecte etapele de lucru care trebuie urmate pentru finalizarea lucr rii.Plan a model va fi expus .

4. Executarea lucr rii Elevii vor lucra sub ndrumarea permanenta a nv toarei Crea iile vor fi expuse ntr-o mini-expozi ie. Elevii vor alege crea iile cele mai reu ite urm rind dac : elementele componente sunt asamblate corect; materialele din natur au fost corect lipite; lucrarea a fost finalizat ;

6.Prezentarea si discutarea crea iilor

Conversa ia

Orala Frontala Independent a

O3 -

originalitatea; s-a lucrat ngrijit (f r s se murd reasc sau sa rup lucrarea) Se fac aprecieri asupra modului n care elevii au participat la activitate. n final se interpreteaz cntecul n p durea verde In p durea verde Bucurie multa Cu b ie i si fete Cnta cucul cnta. -

7.ncheierea activit ii

Odiridi,odirididina Odirididina uha!