P. 1
Basmul 2 - lucrare

Basmul 2 - lucrare

|Views: 3,231|Likes:
Published by bighi12

More info:

Published by: bighi12 on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

CUPRINS

Introducere……………………………………………………………………………………..1 CAPITOLUL 1 Definiţia şi tipologia basmului 1Basmul-definiţie şi valoarea lui explicativă…………………………………………………..6 2. Basmul categorii tipologice………………………………………………………………..21 CAPITOLUL 2 Basmul clasificare şi structură……………………………………………..28 CAPITOLUL 3 Basmul popular, basmul cult……………………………………………….36 CAPITOLUL 4 Strategii metodice în predarea speciei literare a basmului………………….62 CONCLUZII ………………………………………………………………………………...79 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………81 ANEXE………………………………………………………………………………………82

Introducere
„La masa vremii s-au zdrobit grămadă grăunţele atâtor ani trecuţi. Uitate au fost poveştile în ladă, cu Feţi, cu zmei, cu năzdrăvanii iuţi. Dar este dat – nevoie nu-i să stărui cu voi, cu toţi, din nou să ne-ntâlnim, când un copil în viaţa fiecărui ne-ndeamnă-n basm din nou să poposim” (T. Constantin, Sfat cu făpturile basmului)1 În contemporaneitate, valorile culturale, comportamentele, relaţiile dintre oameni se înnoiesc, se modelează, se completează, se şterg ori se îmbogăţesc concepte etice tradiţionale. Basmul, prin forma şi tonul lui familiar, lipsit de emfază, îi captivează pe ascultători, îi face să simtă exact ce se potriveşte cu viaţa lor reală, trag învăţături, creează asocieri care îi ajută săşi dezlege nedumeririle. Am abordat acest subiect foarte puţin dezbătut în literatura de specialitate, fiind puţin reprezentat prin exemple la toate nivelele: preşcolar, şcolar, liceal, deşi din cele mai vechi timpuri, basmul a încântat copilăria atâtor generaţii. Asimilarea unor reguli sau norme morale se poate lesne realiza prin intermediul basmului, al povestirilor şi poveştilor. Modelele oferite prin intermediul personajelor îndrăgite de copii vor ghida nu numai imaginaţia copiilor, ci şi comportamentul lor moral. Educaţia morală prin basm a copiilor este nu numai posibilă ci şi necesară. Moravuri şi năravuri, temperamente şi caractere, sentimente de iubire şi ură, conflicte sociale, ei le percep din atmosfera basmului. S-a pus problema fantasticului pe care îl conţine basmul, susţinându-se că i-ar îndepărta pe copii de problemele realităţii şi că ar avea influenţă negativă asupra cititorilor şi ascultătorilor. S-a pus problema fantasticului pe care îl conţine basmul, susţinându-se că i-ar îndepărta pe copii de problemele realităţii şi că ar avea influenţă negativă asupra cititorilor şi ascultătorilor.

1

Xxx Antologie de texte literare pentru grădiniţă, p. 232.

S-a pus problema fantasticului pe care îl conţine basmul, susţinându-se că i-ar îndepărta pe copii de problemele realităţii şi că ar avea influenţă negativă asupra cititorilor şi ascultătorilor. Datorită acestei concepţii greşite, susţinătorii ei au căutat să elimine pentru o bună perioadă de timp basmele din programele şi manualele şcolare, încercare ce nu a reuşit în totalitate şi doar pentru o scurtă vreme. Cu o claritate care nu-şi găseşte pereche în alt gen al artei narative, basmele dezvăluie ceea ce sunt, de fapt, în adâncul lor, personajele principale. Copiilor le este oferită o formă accesibilă de cunoaştere a oamenilor, care-i poate ajuta foarte mult să-şi dezvolte sentimentul dreptăţii şi al nedreptăţii. Este bine cunoscut faptul că îmbinarea realului cu fantasticul încântă pe copii şi răspunde visului şi imaginaţiei lor atât de active. Cine priveşte un basm doar ca pe un produs subiectiv al fanteziei, bun doar pentru adormit copiii sau să le umple timpul, nu va putea crea niciodată acea atmosferă de care are nevoie ca să poată respira sufleteşte. Fantasticul din basme, este o extensiune a realului, reprezentând de fapt, o expresie a celor mai puternice năzuinţe ale poporului. Copii iubesc şi ascultă cu plăcere basmele pentru că ele răspund necesităţii de a şti, de a cunoaşte, de a înţelege cum se împlinesc năzuinţele spre mai bun, spre frumos. Arhitectura rigidă a basmului prin împărţirea personajelor în două grupe distincte, totdeauna în luptă, pune în evidenţă principiul său etic: victoria inevitabilă a binelui asupra răului. Acest principiul moral i-a hărăzit o viaţă eternă. Acţiunea basmului plină de întâmplări neaşteptate îl câştigă pe copil din prima clipă. Întâlnim aici o şcoală a înaltelor sentimente omeneşti. Copilul care ascultă un basm trăieşte cu intensitate nu numai momentele acţiunii, ci şi sentimentele care animă pe eroii povestirii. Simpatia şi compasiunea pentru cei ce suferă, entuziasmul pentru îndrăzneala vitejilor, mulţumirea şi bucuria pentru victoria lor, sunt numai câteva din simţămintele pe care le naşte basmul în sufletele celor mici. Lectura basmelor trebuie valorificată de cei care-i îndrumă pe copii. Din păcate, trebuie să recunoaştem, cu toate că faptul este departe de a ne bucura, că interesul copiilor pentru literatură a atins cote inferioare îngrijorătoare. Preşcolarul sau şcolarul mic nu mai gustă fabula infantilă căci nu o mai cunoaşte. Cum posibilităţile de alegere ale copilului modern sunt mult mai numeroase decât cele stabilite prin conversaţia tradiţională, el se îndreaptă către forme de divertisment care îi oferă o pseudoinstrucţie, căci sunt constituite din elemente pe care le-am putea numi în parte „gata mestecate”, sau facile sau lipsite de mesaj. Atâta vreme cât va putea vedea la televizor desene animate, fermecătoare, el nu va mai manifesta interes pentru basmul narat sau citit. Principalul reproş care poate fi adus unor

să contribui la educarea copiilor. trebuie să le dăm posibilitatea de a recepta imagini autentice ale fanteziei. căci copiilor le poate fi transmis. întrucât ei nu au experienţă şi educaţie. Ele reprezintă un tezaur de înţelepciune şi de fantezie. profesorii pot urmări şi studia influenţa pe care o au basmele asupra profilului intelectual şi moral al copilului. într-un mod plin de viaţă. la nivelul fiecărei etape de dezvoltare. anume cunoaşterea sensului profund al vieţii. Am dorit ca la şcoală. cu cât mediul rural în care-mi desfăşor activitatea oferă prea puţine posibilităţi de lectură copiilor. Părinţii. e bine să ne conducem după judecata sănătoasă a lui Mihail Sadoveanul. învăţătorii. În voianul părerilor contradictorii privind această Cenuşăreasă a marii literaturi. chiar dacă unii critici le contestă valoarea. Dimpotrivă. de ceea ce numim „aventură”. adică de acţiuni palpitante.1952) afirmă că micii cititori preferă cărţi mediocre. ci să protejăm capacitatea lor de asimilare. ciocniri războinice.astfel de mijloace şi instrumente de educaţie este că ele îl pot înşela pe destinatarul lor asupra calităţii reale ale literaturii şi în special ale basmului. Copii posedă întâi calităţi native. inclusiv celor cuprinşi în şcoala primară. citesc opera precum Cuore şi romane aparţinând lui Jules Verne. cu atât mai mult. Pentru părinţi şi educatori. să le oferim frumuseţea basmelor şi a legendelor. în primul rând. Benedetto Groce (1866. este o judecată adevărată. Acest lucru mi l-am propus şi eu în lucrarea de faţă. trebuie să rămână bună şi când copilul ajunge om.a incapacităţii copiilor de a recepta valorile estetice. Criticul italian amintit exemplifica prin povestirile lui Edmondo de Amicis. Dacă vrem să nu-i obosim pe copii din punct de vedere intelectual. îndrăgit de copii dar lipsit de valenţe artistice. copii de astăzi precum şi cei dintodeauna. etc. întrucât ei nu ar avea capacitatea de a înţelege specificul literaturii ca artă. fapt care este semnificativ pentru copil. se impune sarcina de a se ocupa cu o nouă înţelegere de această lume de imagini. numai ceva de al cărui adevăr sunt ei înşişi convinşi. Setea de imagini a copiilor este nepotolită. Anatole France (1844-1924) îşi exprimă încrederea în spiritul critic al copiilor care resping scrierile lipsite de fantezie şi pe cele vădit moralizatoare. Însă. potrivit căreia o carte penrtu copii. educatoarele. ca să fie bună. al basmului. în primul rând. ai căror părinţi sunt antrenaţi în munca asiduă pentru a-şi asigura existenţa. prin intermediul literaturii. fiind impresionaţi. . Dacă vrem să le oferim o educaţie potrivită vârstei copiilor. Cealaltă problemă. Un critic şi estetician italian. apoi îşi modelează gustul estetic prin citit şi educaţie.

curajul. alţii numai pe acelea scrise anume pentru cei mici. Ea nu copiază viaţa. D. Limbajul operei literare este artistic colorat. el devine tot mai receptiv la adevăratele valori estetice. Referindu-ne. atitudinea înaintată faţă de muncă. din contră. Literatura poate juca un rol deosebit în procesul educării copiilor în spiritul binelui. cântecele de leagăn etc. Literatura pentru copii este artă a cuvântului. zicătorile. povestirile. Personajele cărţilor. dar pe măsura dezvoltării sale psihice. epicul dens. la sfera literaturii pentru copii. nici nu este destinată numai copiilor. Vasile –Opere. din ghicitori sau din doine. el îndrăgeşte tocmai eroii memorabili din aceste opere. P. Marele nostru poet Vasile Alecsandri spunea că aceste creaţii sunt „pietre scumpe în sânul poporului. doinele. limbajul specific. pentru că ne înfăţişează viaţa prin imagini artistice. p 7 . Bucureşti.Copilul are un nivel scăzut de înţelegere a operei literare. ea face parte integrantă din aceasta şi. Literatura pentru copii nu este ceva rupt de literatura generală. Cu ajutorul fanteziei. vom consemna faptul că şi aici părerile sunt împărţite: unii includ aici toate operele accesibile copiilor. 1990. adevărului şi dreptăţii în formarea unor atitudini pozitive cum sunt cinstea. înseamnă a scrie ca pentru oameni mari. îl simte din cântecul duios al mamei. proverbele. Sentimentul de admiraţie faţă de creaţiile populare. când este literatură bună este citită cu plăcere la toate vârstele. demnitatea. conflictul împins spre senzaţional. poveştile. vol I E. Cine scrie pentru copii. de a iluziona şi de a conferii lumii încojurătoare o aură pe măsura dorinţelor lui. Tot datorită ei. Fondul de aur al literaturii pentru copii l-au format producţiile populare în proză sau în versuri: basmele. Datorită capacităţii copilului de a intra în pielea personajelor. Creaţia populară a constituit o permanentă sursă de inspiraţie prin frumuseţea şi expresivitatea limbajului. copilul transformă realitatea într-o lume plină de farmec. în coturarea şi cultivarea patrimoniului. snoavele. el are şi o capacitate de a visa. copilul este dotat cu multă fantezie şi capacitate imaginativă. de a se identifica de obicei cu eroii cărţilor citite. de aceea ele trebuie căutate şi ferite de noianul timpului şi al uitării”.2 2 Alecsandri. deznodământul fericit sunt câteva modalităţi de oglindire a vieţii reale prin transfigurare artistică.. spiritul de sacrificiul. ci o recrează cu ajutorul fanteziei. din proverbele şi zicători. în continuare. Din naştere. îl simte copilul în clipa în care începem să depănăm firul unui basm sau al unei legende.

Tema generală a basmului este lupta dintre forţele binelui şi cele ale răului. Tema generală a basmului se materializează adesea în conflictul cauzat de inegalităţile sociale. suiţi cât mai des pe potecile munţilor. aspiraţiile. muzicieni. prozatori. de bine şi frumos. este una din cele mai bogate şi mai frumoase din lume. transmiţându-se din generaţie în generaţie pe cale orală.Napoca. cinste şi viclenie. Iubitori ai basmelor nu sunt numai copiii sau cercetătorii ştiinţifici ai trecutului şi prezentului. spiritualitatea. Aceste producţii populare au constituit o puternică sursă de inspiraţie pentru literatura cultă În folclorul românesc. hărnicie şi lene. Mulţi dintre ei îşi găsesc izvoare de inspiraţie în tezaurul nesecat al basmului. modestie şi îngânfare. p 106 . Ioan –Elementele teoriei literare. originile ei pierzându-se în vremurile îndepărtate ale istoriei. viaţa lui ca una dintre cele mai vehi şi mai iubite specii ale literaturii universale. 1986. Dacia. Ed. ascultaţi Mioriţa. 3 Cf Andrău. curaj şi laşitate. Basmul este cea mai vastă şi cea mai răspândită creaţie populară. copiii cunosc năzuinţele. de dreptate. Poporul a introdus în basme expresia dorinţei sale de libertate. Basmul îşi trăieşte şi astăzi pretutindeni încă „tinereţea fără bătrâneţe” chiar dacă dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii i-au restrâns de mult viaţa ca povestire orală. pictori. Aceste năzuinţe generale ale omenirii fac ca întotdeauna binele să învingă răul.3 Literatura noastră populară. adevăr şi minciună. de viaţă mai uşoară şi mai demnă. sculptori. ca adevărul să iasă la iveală. fiind totodată şi cea mai îndrăgită specie din folclor. fiind strâns legată de istoria poporului român. un loc însemnat îl ocupă poveştile sau basmele. este departe de a se apropia de sfârşit. bunătate şi răutate. Cluj. ci şi oameni de înaltă cultură: poeţi. Prin intermediul producţiilor populare. optimismul poporului nostru şi condamnarea nedreptăţii. în contrastul dintre bogăţie şi sărăcie. ca săracul şi omul în suferinţă să învingă greutăţile vieţii. Trageţi cu urechea la doinele care se aud din desişul codrilor şi veţi înţelege ce comoară de simţiri se ascunde în sufletul poporului nostru”.Marele învăţat Simion Mehedinţi spunea: „Copii şi tineri.

scornire). din comunităţile primitive. aruncând cenuşa în patru direcţii. basmul diferă de restul scrierilor fantastice. încă de la începutul începuturilor. mai rar în versuri. numele de fabulos şi reprezentând. existentă în tipare arhaice. de fapt. de mare întindere cu o răspândire mondială. Unele pedepse. la fel. Unele gesturi sunt magice. Basmul are o structură schematizată în general respectată. în proză sau. reversibil şi recuperabil”. cum ar fi aceea a decapita persoana şi a o arde. basnŭ: născocire. un fantastic convenţional. drept o continuare a ei. atemporale. prin aceea că prezintă evenimente şi personaje ce posedă caracteristici supranaturale. astfel. Indiferent de tip. teoria antropologică. Basmul induce şi ideea de lume repetabilă. miraculosul din basme purtând.CAPITOLUL I 1 Definiţia basmului Este specia eticii populare şi culte. 1. teoria ritualistă şi teoria indianistă. înscrisă în timpul „circular. unde desfăşurarea epică şi fenomenele prezentate sunt imprevizibile. Basmul (din sl. Plantele pot adăposti copii: un dafin are în el o fată care iese doar noaptea pentru a culege flori. 1 Originea basmului Despre originea basmelor au existat mai multe teorii. semnalată încă din antichitate. insolite şi se manifestă în realitatea cotidiană. ce vine în contrast cu fantasticul autentic modern. Basmele populare româneşti au toate caracteristicile folclorului: tradiţionale. istoria sacră. vorbeşte despre zei. numit şi poveste. este alături de povestire. iar în final acesta din urmă este învins. fără a pretinde că acestea sunt reale sau seamănă cu realitatea. sunt de certă inspiraţie arhaică. previzibil. cum ar fi scuipatul de trei ori în urmă. Zmeii sau balaurii aleargă după carne de om sau o miros de departe când se întorc acasă şi aruncă buzduganul de la distanţă. snoavă şi legendă. mai importante fiind: teoria mitologică. răspândită întrun număr enorm de variante la toate popoarele. La acţiune participă personaje imaginare înzestrate cu puteri supranaturale ce reprezintă binele şi răul. anonime. orale. una dintre cele mai vechi specii ale literaturii orale. despre fiinţe fantastice cu abilităţi pentru călătorii cosmice şi terestre. precum nuvela. Mitul. petele de sânge de pe batistă pot arăta că fratele de cruce este mort. . în care se narează întâmplări reale ce se împletesc cu cele fantastice. colective.

credinţă. de originea multiplă. Timpul în care se petrec evenimentele este un timp imaginar. au capacitatea de a transforma obiectele). personajele imaginare sunt înzestrate cu puteri supraomeneşti care depăşesc forţele obişnuite ale oamenilor (vorbesc graiul oamenilor. Protagonistul va fi personajul care va pargurge un drum presărat cu obstacole pe care le va depăşi. ca şi de structurarea unei tipologii coerente a acestei specii literare. 1. invidie). personajele sunt pozitive şi negative. modestie. uriaşul care păşeşte de pe un munte pe altul. Personajele spaţiului uman au însuşiri obişnuite omului atât defecte cât şi calităţi (vitejie. adică un personaj cu puteri specifice mediului în care trăieşte. Personajele basmului sunt de două categorii cele care aparţin spaţiului omenesc şi cele care aparţin lumii fantastice. . calităţi pe care le întalnim la Păsări-Lăţi-Lungilă. În lupta pentru stabilirea dreptăţii şi a adevărului eroul principal va încerca să răspundă idealurile omenirii (dreptatea. iar personajele negative vor fi învinse de personajele pozitive. de influenţele reciproce. în cel nuvelistic. libertatea. laşitate. devine Munte Vânăt. iar cele două specii au existat de la început la popoarele arhaice. Tema basmului este lupta dintre bine şi rău. cea reală a oamenilor şi cea imaginară creată de fantezia poporului. iubirea. Orice basm conţine în structura sa formule concrete:formula introductivă prin intermediul căruia se poate pătrunde din realitatea concretă în lumea imaginară a basmului. însă. credinţa. În orice basm indiferent de evenimentele prin care trec. adevărul). foarte băutor. 2 Particularităţile basmului Basmul se situează într-un univers care cuprinde două lumi. în basmul fantastic. de Wesselski şi de Propp: basmul are ca sursă certă de inspiraţie mitul. de a sta cu picioarele pe lună şi cu capul sub un stejar. trufie. cu puteri însă supranaturale. zeii şi eroii mitici fiind înlocuiţi cu personaje umane. Pe această pantă a desacralizării. în timp ce zeul ubicuu. înţelepciune. iar personajele se supun toate acestei lupte din această confruntare binele va ieşi întodeauna victorios. devine Setilă. avînd capacitatea de a fi peste tot. ipocrizie. Formulă mediană care face legătura dintre două segmente importante ale basmuluiatrage atenţia ascultătorului că protagonistul mai are de traversat obstacole şi de parcurs greutăţi.Relaţia dintre basm şi mit a fost stabilită de fraţii Grimm. uneori confundându-se. dovedind de fiecare dată o altă virtute a sa. Teoriile moderne vorbesc de poligeneza basmelor. sau cu personaje comune. mitul a pierdut importanţa pe care o avea prin degradarea sacrului şi transformarea lui în profan. zeitatea supremă a pădurii devine Strâmbă-Lemne. răutate. Cu timpul.

la Fraţii Grimm. ca să scape de argatul său. Aşadar tema este reflectarea unui aspect general al realităţii surprins artistic în opera literară. Subiectele basmelor sunt variate şi bogate. Aceasta pentru că basmul este o plăsmuire în care sunt înfăţişate cupluri de opozanţii precum: bunătate/răutate . 3 Tema. În basme există o mulţime de motive. Subordonat temei este motivul. inspitat din folclorul românesc. Motive asemănătoare au şi poveştile Albă ca zăpada din colocţia Fraţilor Grimm. o împărăteasă pretinde fetei sărace să toarcă o cantitate enormă de lână sau să aleagă un sac de seminţe de mac din nisipul cu care este amestecat: Popa.frumuseţe/urâţenie. subiectul este construirea artistică a distribuirii evenimentelor în opera literară. Stilul naraţiunii este specific naraţiunii populare. .Formula finală ce marchează sfârşitul evenimentelor fantastice ieşirea din lumea imaginară a basmului şi întoarcerea ascultătorului în realitatea concretă. Limbajul folosit este simplu. De exemplul: dragostea. îi porunceşte să strângă dijma de la draci etc. modestie/ îngânfare etc. care poate fi dinamic. nimicirea farmecelor sau vrăjilor etc. Personajul Cenuşăreasa îl aflăm la francezul Perrault. de unificare a materialului lexical al lucrării. curaj/ laşitate. motivele şi personajele din basmele Scufiţa Roşie. fapt care dovedeşte apropierea spirituală a popoarelor. În basmele diferitelor popoare se găsesc subiecte sau personaje asemănătoare sau identice. popular caracteristic comunicării orale. Puşkin. 1.care nu influienţează filonul povestirii. care se termină totdeauna cu victoria binelui. identitatea lor de aspiraţii de-a lungul veacurilor. Motivele cele mai obişnuite pornesc de la executarea unui legământ: întrecerea prin forţă. natura. creat după modelul unui basm popular rusesc. întruchipări ale răului. şi motive statice. Aceleaşi asemănări le descoperim în subiectele.motive care schimbă situaţia eroilor sau derularea naraţiunii. motiv pe care îl găsim şi în Floriţa din codru de I. S. Uneori povestitorul aminteşte în finalul basmului că el însuşi a fost martor la evenimentele narate pentru a da asfel valoare de adevăr basmului. Basmul cu domniţa adormită şi cei şapte voinici de A. dinamism/ pasivitate . Mesajul basmului reiese întodeauna la sfârşitul evenimentelor. Dacă tema este un concept de însumare. adevăr/ minciună. Expresiile folosite vor fi cele specifice lumii satului dar încărcate de figuri de stil. De pildă motivul „însărcinării „ eroului. Slavici. dibăcie sau iscusinţă cu opozanţii. subiectul şi personajele basmului Se spune mareu că tema basmelor este lupta dintre bine şi rău. la povestitorii ruşi. destinul etc. Acesta este supus mai multor încercări sau probe pentru a-şi dovedi vrednicia: un împărat cere să i se clădească un palat într-o noapte.

Personajale. happy-endul fiind obligatoriu în basmul fantastic. ca o motivare personificată a legăturii dintre motive”. curajului. visul şi nonsensul. Ed. pe de-o parte. basmul dezvoltă o poezie a relaţiilor sociale bazate pe idei morale şi democratice. astfel şi-ar pierde autenticitatea. pentru că nu se poate imagina peripeţii şi aventuri fără feţi. nu există lupte între sentimente diferite în sufletul aceluiaşi personaj. 279-280. personaje intermediare nu există. Bucureşti. Caracterele eroilor. nu după rangul social. în basmul românesc există personaje pozitive ori negative. monstruoase. subiectele şi motivele basmelor au un caracter universal. 1977. doar numele personajelor se deosebesc de la o ţară la alta. Asemănător altor literaturi. aşa încât acţiunea este atrasă de cei care o înfăptuiesc ca „pilitura de fier către magnet”. vitejiei. Univers. Astfel universalitatea basmelor e dovedită prin asemănarea subiectelor şi prin prezenţa aceloraşi personaje. ca în orice operă literară. 1973. personajele din basm se clasifică în: 4 5 Gheorghe Vrabie. Aşadar victoria va fi întotdeauna de partea binelui. investite cu puteri supranaturale. iar pe de altă parte. ci după starea biologică. în majoritate. între ei se stabilesc anumite relaţii de opoziţie sau de compensare. Personajele basmelor sunt. urâţeniei. De asemenea ceează tipuri stranii. pentru că în concepţia populară nu se află nimic între bine şi rău. Teoria literaturii. basmul popular înfăţişează o lume exotică. chiar dacă au alt nume. Ed. După acest criteriu. p. unele sunt personificări ale bunătăţii. Ca specie literară autorul anonim cultivă ironia şi umorul. Ele sunt grupate în două categorii: unele reprezintă forţele binelui altele forţele răului. iar altele sunt simboluri ale făţărniciei. „eroul apare ca urmare a constituirii subiectului. frumuseţii. Poetica. studiile moderna de folclor au trecut de la clasificarea simplistă(în pozitive/negative) la una bazată pe esenţa fiinţei umane şi a caracterului. Structura poetică a basmului. le aflăm în toate literaturile. situate la polul opus eroilor pozitivi. 5 Referitor la gruparea şi caracterizarea personajelor din basm. ca un procedeu de inşirare a materialului. Specificul lor constă în faptul că nu au decât o singură trăsătură de caracter care este îngroşată la maximum. Bucureşti. de rudenie sau de prietenie. răutăţii şi laşităţii. precum Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana. În basm. Pretutindeni. acţiunile lor sunt delimitate cu stricteţe. 29. Didactică şi Pedagogică. În ce priveşte etica. 4 În toate basmele existenţa eroilor şi a personajelor este o condiţie esenţială. cinstei. Boris Tomaşevski. existente în diferite literaturi. p.frumoşi şi zmei. dreptăţii. Fiind dotate cu însuşiri excepţionale. .Frumuoasa adormită. populată de tipuri umane de o frumuseţe ideală şi de un rar simţ cavaleresc. Eroii sunt stimulaţi de anumite dorinţe.

Basme. se comportă după anumite reguli. „6 În general. 7 Faptul că în producţiile româneşti ei sunt denumiţi şi prin culori: Roşu-Împărat. împăratul nu se remarcă prin fapte de vitejie. În subiectul basmului. exotic şi pitoresc. Nu are 6 Petre Ispirescu. care are rădăcini în tradiţia romană. legende. înlesnindefuziuni lirice. chiar îndrăgite. Aceştia pot apărea cu o singură fiică. pasivă. în basmul: Fata de împărat şi fiul văduvei. fata împăratului rămâne însărcinată de un „vântişor”. cu o fată şi un fecior. caracterizaţi prin pasivitate. alţii au un copil năzdrăvan. snoave. el nu hotăreşte nimic. iar pentru ruşinea adusă casei. Alţii ca să-i scoată ochii şi să se gonească în pustietăţi spre a fi mâncată de fiare sălbatice. Chiar când declară război. aşadar au un statut şi un profil psihic şi moral incofundabil. Deci personajul de acest fel se caracterizează prin nepuţinţă. p. iar unii bătrâni găsesc diferite obiecte transformate miraculos în copii. unde fiica împăratului păcătuieşte cu un „vântişor” şi rămâne însărcinată. Unii ziceau ca să se arză de vie. cu trei fii sau trei fiice. Cu toate defectele amintite. pe sihastru. -grupa opozanţilor sau adversarilor. Verde-Împărat etc. fiecare din cei amintiţi ocupă o anumită poziţie. pe moşneag. De pildă. dar la bătrâneţe. sunt introduşi folosindu-se de o manieră specifică. . 217. Unii nu au copii datorită sterilităţii. cursul evenimentelor este schimbat de feciorul cel mic şi oropsit.-grupa seniorilor sau bătrânilor. rolul acestui personaj în discursul fabulos la basmului este necesar. nici chiar când este vorba de familia sa. Grupa personajelor bătrâne şi pasive îi cuprinde pe împăraţi. şi pe babă. Prin prezenţa lui se stabileşte cadrul de început al acţiunii. compusă din confidenţi. de limbaj şi gesturi tipice. iar celelalte trezesc repulsie. personajul din această categorie nu întreprinde nimic în planul acţiunii. Ei simbolizează ideea imperială. -grupa actanţilor. fata cu moarte să se omoare. Bucureşti. însă de ce mai multe ori. Funcţionând după regula pasivă. Alţii iară ziceau ca să i se lege o piatră de gât şi să se dea pe Dunăre. împăratul convoacă „sfatul împărăţiei” spre a o judeca şi pedepsi:”Sfatul împărăţiei găsi cu cale că spre a se spăla o aşa grozavă necinste. „împăraţii din basmele populare româneşti sunt conturaţi asemănător regilor din basmele occidentale. ESPLA. de la care nu se abat. Împăraţi bătrâni ori chiar mai tineri suferă pentru că nu au copii. care este unul arhaic. În alte basme. pe fraţii mai mari ai eroului. completată de splendoarea şi prestigiul curţilor împărăteşti bizantine”. Rolul împăratului se limitează la declanşarea acţiunii basmului. Oriunde în basme ipostaza împăratului este ştearsă. Unele personaje sunt simpatizate de cititori. -grupa eroilor activi. 1960. senilitate.

p. viitorul erou este înfăţişat cititorului lipsit de trăsături eroice menite să-i justifice ascensiunea. el ştie să lupte. prin curaj şi replică juvenilă. Bucureşti. fie de destinul odraslelor lor. eroică. Ei se „caracterizează prin spirit de aventură. pe care trebuie să ştie cum să-i câştige de partea sa. de ocrotirea copiilor. ci e preocupată de datoriile ei materne. Cheleş-Împărat – adică cel cu chelie falsă. Dacă este geloasă. El este fiul cel mic. „făt” este un cuvânt arhaic şi înseamnă „bărbat tânăr”. activ. p. Sigur. Ed. op. curaj. de care râd fraţii şi părinţii. el aşteaptă până se trezeşte apoi il ucide in luptă dreaptă. protagonistul este un neajutorat şi atunci reuşita lui depinde de „auxiliari”. Dar. În câteva basme. 43. în majoritatea cazurilor. Protagonistul poate fi „năzdrăvan” din naştere şi atunci este viril. fiind preocupaţi fie de rotunjirea împărăţiei. Măzăran Vasilică etc. Din grupa eroilor activi fac patre cei cu iniţiative. împăraţii din cele româneşti sunt atât de bătrâni „ de îşi ridică genele cu cârja”. celelalte sunt subordonate lui. Precum cei din basmele altor popoare. 8 . Fiind opus fraţilor şi adversarilor.. 75.corespondenţă cu anumite valori morale. De obicei. numele eroului indică aparenţa sub care se ascunde: Cenuşotca – adică cel care vieţuieşte în cenuşar. Humanitas. 1996. să moară şi apoi să reînvie. slab şi neajutorat. În această ipostază este fără pată şi fără reproş. De exemplu când îşi găseşte duşmanul dormind. Făt-Frumos se distinge prin bunătate. Alteori numele sugerează obârşia eroului: Pipăruş Petru. în basmul fantastic mai există şi alte personaje pozitive. se prefac în urşi sau balauri pentru a testa curajul feciorului sau fetei hotărâţi să plece în lume. energic. Datorită adjuvanţilor. chiar prostănac.calităţi pe care le dovedeşte treptat. el este numit Făt-Frumos. În unele naraţiuni împăraţii devin năzdrăvani. înţelepciune. ci denumirile respective sunt simple nume distinctive. La fel de inconştientă este împărăteasa. Basmul popular românesc. În partea de început a naraţiuni. Prea puţin interesată de condiţia ei de împărăteasă. Gheorghe Vrabie. dar unul singur devine erou (sau eroină). cit. înfăptuind acţiuni de unul singur. Reuşita lui Făt-Frumos depinde de o serie de condiţii: -de naşterea neobişnuită. A fost pe unde n-a fost. fiind animat de sprit cavaleresc. îşi alungă fiica de acasă. „8 Personajul sau eroul central al basmului popular românesc este fiul cel mic(Prâslea) caracterizat prin antiteză cu fraţii săi mai mari. 7 Apud Victoria Nişcov.

pentru că întregul comportament este al eroului. Zâna-Dobrozâna etc. Mai există în basmele fantastice anumite subiecte în care rolul lui Făt-Frumos este interpretat de fiica cea mică a împăratului cu trei fete(Ileana Simziana din colecţia lui Petre Ispirescu). După naştere. Duminică etc. ea este transformată din 9 Petre Ispirescu. El are nevoie de „confidenţi”. iară când era de cinci. Ea locuieşte într-un lăcaş inaccesibil pentru omul obişnuit: în lumea de dincolo. el este conceput de creatorul anonim la dimensiunile reale ale pământenilor. parcă era de cinci. -de patosul eroic.). d-aia se făcea mai frumos şi mai drăgălaş. Făt-Frumuos nu poate înfăptui nimic. Dacă era o fiinţă fantastico-mitologică. pănă la urmă. Pe tot parcursul călătoriei. ilogice. pe plan moral. Eroina din basmul popular românesc şi din multe basme culte este „fata de împărat”. şi de ce creştea. pentru că orientează anecdotica basmului spre zone fabuloase.-de calităţile lui pozitive. care o ţine captivă într-o piele de animal. Singur. cit. compuse cu rime şi alternanţe euforice. gâze etc. parcă era de cincisprezece. precum şi o parte din isprăvile sale aventuroase au caracter fantastic. pe muntele de glajă.) -de sursa şi forţa adversarului. comparată cu astrul zilei: „la soare te puteai uita. De cele mai multe ori este prizonera unui zmeu sau a unei vrăji. păsări. cu nume ornate. dar la dânsa ba”. Calitatea dominantă a eroinei este frumuseţea strălucitoare. -de ajutorul confidenţilor şi adjuvanţilor (cal. de la început curiozitatea micilor cititori. IleanaConsânzeana.. la fel de miraculoasă este creşterea viitorului erou: „Când era de-un an. care îi dau sfaturi bune. . încât. basmul acesta nu evidenţiază calităţile ei de fată. precum: Ileana Consânzeana. pe drum capătă adjuvanşi(animale. eroul se află într-o continuă iniţiere prin care el rămâne pământean. în căşuţa din vârful copacului cu crengi în cer.din-grădină-floare-i-cântă-nouă-împăraţii-ascultă. atunci nu mai avea nevoie de iniţiere.) care-l ajută pentru că el a fost generos când ia întâlnit. op. care dovedeşte bărbăţie şi curaj. Sf. gresie. el întruchipează idealuri populare şi de aceea victoria va fi totdeauna de partea lui. perie. ci îşi învinge adversarii fie prin isteţime. oglindă etc. Alteori se află în stană de piatră sau în dafin. fie cu ajutorul auxiliilor. Toate aceste elemente ale naraţiunii trezesc. 88.”9 Deşi naşterea şi creşterea eroului. p. arătându-i drumul fără pericole (calul năzdrăvan. miraculos ca mod de înfăţişare. Apoi. adică nu este dotat cu o forţă fizică supraomenesc.

1973. Univers. drep recompensă. Pentru frumuseţea şi puritatea lor angelică. Lor li se adaugă fraţii răutăcioşi. Deşi nu sunt personaje active. Confidenţii sunt necesari mişcării epice şi-i conferă basmului mult pitoresc. Bucureşti. Din alte basme cititorul află că zânele care se culcă sau trăiesc cu muritori (Fata din dafin) îşi pierde calitatea de nemuritoare. În timp ce eroii sunt iubiţi prin felul lor de a lupta. Sf. balauri. Propp. Dumunică. Datorită celor dauă tabere. Soarele. zmeul este nemuritor şi invicibil. „De felul său. zânele pot apărea metamorfozate în broaşte. Ea are puteri uriaşe: zboară. adversarii sunt respinşi prin veclinia şi perfidia lor. Dintre opozanţii de diferite categorii şi grade. Muma Pădurii. răzbunându-i cu cruzime când sunt omorâţi. pentru că el săvârşeşte acte generoase tovarăşilor vremelnici de drum. îl ajută. cu labele sau cu colţii. un câine. Pot fi confidenţi fiinţe precum: un moş sau o babă. Lună. Ele simbolizează tinereţea cu toate frumuseţile ei. Scorpia. ele îi fac.fată în băiat. calul. eroii sunt 10 Apud V. Ei dau sfaturi eroului şi-i arată drumul cel bun. p. în basm se dezvoltă constant ideea de conflict. în lupta lor pentru victoria binelui. mamele viclene etc. Grupă opozanţilor îi cuprinde pe cei care se împotrivesc eroilor virili: zmei. cu calităţi morale ideale. Adjuvanţii eroului formează o clasă bogată şi diversă. 268 . basmul se axează pe ideea de intrigă şi coflict. Gheonoaia etc. mănâncă pomii. păsări etc. Zmeoaicele bătrâne îşi iubesc cu patimă feciorii. Apoi. duşman al naturii omeneşti. ştie dinainte de existenţa eroului. În general. Fiind operă epică. Ed. Sf. Mai rele decât zmeii sunt zmeoaicele. pentru binele făcut fiinţelor umile. diavolul. Deşi confidenţii au rol minor fără ei nu se poate închega subiectul. Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. zânele apar în basmele fantastice ca antiteza zmeoaicelor. În naraţiunile fantastice. găureşte piatra etc. singurul care-l poate răpune. 10 Zmeul este oponentul cel mai puternic al lui Făt-Frumos. zmeii apar cel mai des. I. eroii se îndrăgostesc de ele şi uneori se însoţesc cu ele pentru restul vieţii. confirmând concepţia populară după care isprăvile din basm pot fi săvârşite doar de Făt-Frumos. Gheonoaia. Eroilor le stau în cale opozanţii. se caţără pe munţi. monstruozităţi. însă au puterea miraculoasă de a se da de trei ori peste cap devenind zâne gingaşe. îi împietreşte pe duşmani. fapt care menţine interesul cititorului. zmeul este o fiinţă dizgraţioasă. daruri şi la nevoie. plăpânde şi frumoase. ci se străduieşte să-l bage în pământ pentru a-l distruge”. Nu încearcă să-l ucidă cu arme. apoi balaurii. Zânele sunt fiinţe cu farmec. Vântul turbat.

apoi zilele săptămânii:Sf. Luni. Serilă. apar fiinţe care sunt o hiperbolizare a simţurilor omeneşti:Fugilă. HarapAlb este ales de soartă să îi reunească pe fraţi aşa cum două jumătăţi ale cercului formează întregul. o plăsmuire artistică a realităţii cu multiple valenţe psihologice. având un fond de roman. Cu toţii îl ajută pe Făt-Frumos bazându-se pe deformarea lor fiziologică. alăturarea negrului (Harap) cu albul ar însemna unirea celor două principii Yung şi Yang. rob. . ce se menţine însă în sfera normalităţii existenţei. Până la un punct Povestea lui Harap-Alb respectă tiparul narativ al basmului popular. Titlul neobişnuit al basmului este un oximorom. Din rândul adjuvanţilor fac parte: -fiinţe. Sf. o sinteză a spiritualităţii româneşti ce cuprinde o întreagă filozofie asupra vieţii. Murgilă. Cuvântul „Harap” înseamnă slugă. Sf. fenomene metereologice:Muma Crivăţului Vântoasele. etice şi estetice. Eroii sunt ajutaţi de ursitoare. -abstracţii cosmice însufleţite. create de fantezia populară. cum sunt Flămândul şi Setosul. -creaţii curioase ale fanteziei populare. Povestea lui Harap-Alb este cel mai reprezentativ basm al lui Creangă. Subiectul se bazează pe universala luptă dintre bine şi rău.ajutaţi de personaje cu însuşiri supranaturale. personifică momentele zilei:Miază-Noapte. 1. Miercuri. Ibrăileanu o „epopee a poporului român”.prevestitoare bune sau rele ale vieţii omului. basmul fiind caracterizat prin originala alăturare a miraculosului cu cea mai specifică realitate. 4 Tema drumului în basmul HARAP ALB Considerat de G. Unii întruchipează forţele şi anomaliile naturii. un mic roman de aventuri cu un subiect fabulos în care sunt valorificate teme şi motive de circulaţie universală. Flămânzilă. Vineri. În Povestea lui Harap-Alb Ion Creangă tratează fabulosul în mod realist. Setilă. pe antiteza dintre aceste două forţe simbol. Fiu al Craiului şi nepot al lui Verde Împărat. Gerilă. iar cuvântul „alb” sugerează un suflet în care încă nu s-au scris semnele sarcedotale ale iniţierii. păsări-Lăţi-lungilă. Conform opiniei lui Vasile Lovinescu. -obiecte şi lucruri care înlesnesc succesul eroului. În realitate el este un veritabil basm cult.animale şi păsări.

„11 Împăratul cere cel mai vrednic nepot. p. dar şi iniţiator el îşi supune fiii la o probă fundamentală:proba curajului. Speriaţi. iscusinţă. După opinia lui Vasile Lovinescu cei doi fraţi reprezintă în plan mitologic două principii subordonate unul altuia ce guvernează „o vastă lume primitivă. El are îndoieli. apare aici ca un concept fără substanţă.Doi fraţi. tenacitate. fiii cei mari se întorc pe rând acasă. se cred îndreptăţiţi să fie iniţiaţi şi să primească statutul de împărat. dar pleacă în călătorie fără nici un fel de pregătire şi se întorc după primul obstacol întâlnit în cale. 76. iubire de adevăr. inutilă. 69. Minerva. op. Mezinul Craiului este rănit de cuvintele mustrătoare ale tatălui său. neştiutoare. p. cit. îngândurat. a scris carte frăţine-său Craiului. echilibru. iar celui care are curajul să primescă lupta îi dezvăluie adevărata sa identitate şi îi zice:” mergi de acum tot înainte. Craiul primeşte rugăminte fratelui său mai mare. neputincioasă. „Craiul le iese fiilor săi în cale. Craiul. Conceptul de vitejie. Bucureşti.” Verde Împărat. Tatăl îi ceartă cu un limbaj de Humuleşti în care apar aluzia şi ironia ca elemente de roman realist. Podul. Vitejia e înlocuită cu destoinicia. Poveşti. înţelepciune. plin de păduri şi drumuri întortocheate ce sugerează în cod mitologic obstacolele şi labirintul. identificată cu cercul imobil în jurul căruia se înfăşoară 11 12 Ion Creangă. În aparenţă bătrâna e gârbovă. e neliniştit. abilitate. Inocenţa lor este absolută. cel mai important concept din basmele populare. mâhnit şi de aceea merge în grădină să mediteze. În grădină el se întâlneşte cu o bătrână care cerşeşte. într-un timp şi spaţiu localizate geografic şi istoric. în esenţă ea este „Bătrâna Timpurilor”. deoarece conducerea unei împărăţii presupune pricepere. ajungând la bătrâneţe fără a avea descendenţi în linie masculină îi scrie fratelui său. . ca să-l lase împărat în locul său după moartea sa. cu vrednicia. ameninţător. cerându-i unul dintre feciori ca urmaş la tron: „Amu cică împăratul acela. neînsemnată. Mare iniţiat. nesfârşit. armonie. 1983. probă esenţială în procesul de iniţiere. Ed. reflexiv. calităţi ale unui erou exemplar puternic umanizat şi nu ale unui războinic. locul unde se desfăşoară această probă leagă sfârşitul împărăţiei Craiului de începutul unui spaţiu enigmatic. să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoţi. aproape de bătrâneţe. căzută în haos. căzând la zăcare. Ei sunt mândri şi orgolioşi. mascat în urs şi îi provoacă la luptă. Verde Împărat şi Craiul trăiesc de multă vreme la două capete ale lumii fără să se mai vadă. Ion Creangă. că tu eşti vrednic de împărat”12. Prin conturarea lui ca o personalitate puternic umanizată cu viaţă sufletească fabulosul coboară în planul realitaţii..

hainele şi armele pe care tatăl său le avusese în tinereţe. focul reînnoieşte. trezeşte energii. p. 71. însă numai după ce va cere calul. o mare iniţiată ce se remarcă prin alternanţa de strălucire şi stingere. cum ţi se pare?Gândit-ai vreodată că ai să ajungi soarele cu picioarele. esenţele se ascund în forme degradate ale materiei. în esenţă el e un mare iniţiat şi iniţiator. bazat pe un sistem de aluzii „Da’ce stai aşa pe gânduri. redă conţinutul lucrurilor iniţiale. Armele. bunul său tovarăş. Găsirea calului ţine de metamorfoza sub semnul focului. cu un puternic caracter disimulant care 13 Ion Creangă op. Ca şi în cazul bătrânei. luna cu mâna şi prin nouri să cauţi cununa?”. În aparenţă calul e nepunticios. . frumos. puternic. Gestul capătă valoare simbolică:banul reprezintă forma prin care intră în relaţie două voci. dragostea de adevăr. plină de primejdii”. Cel ce înfruntă ursul este de fapt calul. de umilinţă şi măreţie. După ce calul îi jură fiului de crai credinţă „de-acum înainte sunt gata să te întovărăşesc oriunde mi-i porunci.ghemul veacurilor şi vârtejul ciclurilor. puterea de luptă sau altele) pe care Craiul le-a trensmis fiului său. calul şi hainele simbolizează patrimoniul strămoşesc. Dacă în aparenţă craiul este doar un tată iubitor în ipostaza lui pedagogică. iar. reînvie. Simbol mitologic. setea de cunoaştere. luminate crăişor?zice baba. stăpâne „cei doi pornesc într-o călătorie labirintică. „13 Arătându-i că poate vedea dincolo de aparenţe. îi laudă generozitatea îi oferă blana de urs şi îi dă sfaturi:să se ferească de omul spân şi de omul roş. căci norocul îţi râde din toate părţile şi nu ai de ce să fi supărat. După metamorfoza care se face urmând un procedeu ritualic (proba jăratecului) calul devine tânăr. foarte aproape de moarte. Despărţirea tatălui de fiu se face la pod şi este una ritualică. Milostivită de tânărul crăişor. alungă mâhnirea din inima ta. cit. Tatăl îşi felicită fiul. bătrâna îi dă crăişorului un mare cod. sau calităţi spirituale ereditare (cum ar fi voinţa. Generozitatea fiului de crai face posibilă comunicarea între cei doi. Fascinat de vorbele ei acesta îi oferă un ban. Sfânta îl sfătuieşte să plece la Verde Împărat. Craiul îşi supune şi fiul mai mic la proba curajului. Astfel acesta atinge formula primordială „Ei stăpâne. Prin cele trei zboruri cosmice el îl botează pe crăişor întru soare şi lună. Bătrâna are un limbaj predictiv.. deşi esenţa ei e ascunsă în ce mai de jos ipostază a condiţiei umane.

Momentul sosirii la curtea lui Verde Împărat este marcat de atmosfera de sărbătoare: „Şi împăratul Verde. Călătoresc cu bună înţelegere deoarece Spânul rămâne în aparenţă umil şi supus. în realitate e crud. fără cumpănă şi fără roată. . El ştie ce se va întâmpla cu fiul său în călătorie. Spânul se oferă mereu să îl ajute. un drum de iniţiere. ci un drum spiritual.imediat însă trânteşte capacul şi îl sileşte pe captiv să accepte inversarea rolurilor. Spânul îşi însuşeşte originea nobilă şi destinul de mire al lui Harap-Alb. de perfecţionare şi purificare. Fiul de crai îşi încheie la fântână un mod de existenţă şi începe altul. egoist. un drum către centru. un drum de la starea de profan. Megatema basmului este tema drumului. hainele. şi pe dată îl şi face cunoscut curţii şi fetelor sale. Din clipa aceasta el pierde cartea. nevinovat. Temându-se ca Harap-Alb să nu spună adevărul. o nouă formă de identitate. cu altă identitate. are de bucurie că i-a venit nepotul. geografic. Spânul îi cere în toiul petrecerilor să îi îndeplinească dorinţe care la prima vedere par imposibile. Spânul îl invită pe naivul tânăr să coboare într-o fântână ciudată. armele ca simboluri ale puterii. Drumul lui Harap-Alb nu este un drum fizic. viclean. Spânul îl deposedează de identitatea sa crăiască. care apare în strânsă legătură cu cea a iniţierii. mincinos. În plan simbolic această fântână este o veritabilă cristelniţă în care fiul e botezat cu forţa.păstrează ca simboluri ale omniscienţei şi omnipotenţei calul şi baba. la cea de sacru. sfânt (echivalată alegoric în basm cu cea de împărat). La a treia întâlnire fiul de crai îl acceptă pentru că pare a fi un bun cunoscător al acelor locuri necunoscute. ipocrit. De fiecare dată el îşi schimbă straiele cu tonul vocii. binevoitor. Dacă în aparenţă el este umil. Călătoria pe care o întreprinde eroul este un act iniţiatic. ştie că acesta nu îşi va putea respecta promisiunea făcută. un proces de formare a tânărului prin care acesta trece de la starea de profan la starea de iniţiat şi de aceea Povestea lui Harap-Alb este considerat un veritabil buildungs roman fabulos. Momentul fântânii este un moment fundamental care schimbă cursul destinului personajului. pentru a se răcori. care îl primesc cu toată cinstea cuvenită unui fiu de craiu şi moştenitor al împăratului”. Deşi tânărul nu are nevoie de însoţire. Prima etapă a drumului o constituie pădurea labirint în care fiul de crai se întâlneşte de trei ori cu Spânul. devine slugă şi primeşte un nou nume. cetind cartea. reuşind să câştige încrederea fiului de crai.

. Megatema acestei călătorii este bunătatea. aceea că puterea milostiveniei şi bunătatea ajută omul să reuşească in viaţă. mineral şi uman. După fiecare probă se remarcă tema recunoştinţei:Harap-Alb se întoarce la Sfânta Duminică. Pentru prima dată Harap-Alb nu mai apelează la auxiliile cunoscute. al cruzimii şi al răzbunării. animal solar. este necesară atât formării personajului. Mereu mărturiseşte mâhnirea sa calului. Conform opiniei lui Oişteanu. Pentru ca Harap-Alb să poată culege sălăţile din Grădina Ursului. simbolul sângelui. Creaţia. Înaintea fiecărei probe se remarcă un scenariu repetabil. transformării sale într-un duh păzitor. mulţumindu-i pentru ajutor. şireată. Prin anihilarea Ursului şi apoi a Cerbului. care cunoaşte anumite taine şi dă sfaturi fiului de crai. Aceasta locuieşte pe o insulă izolată de lume. Sfânta Duminică prepară o licoare magică care îi aduce acestuia somnul lung. suferă. un spaţiu sacru în care eroul e dus de către cal. Aruncarea blănii de urs este o taină necesară trecerii acestei probe ştiută doar de Bătrână „Dar la toată întâmplarea. care apare ca modus vivendi. Harap-Alb preia de la învinşi atributele războinicului. Calul este un spirit invincibil. „ Omorârea cerbului. în stare pură. de-i vedea şi-i vedea că s-a trezit ursul şi năvăleşte la tine. puternică. obţinerii hatârului său. benefic. simbol al forţei şi al vitalităţii. independentă. „o farmazoană cumplită”. de iniţiat. are sentimentul că este ultima probă şi înţelege că Spânul vrea să-l piardă. de provocări şi ispite. În cadrul mirific al insulei Harap-Alb descoperă o valoare existenţială importantă. un adevărat basm în basm.Cele trei încercări la care eroul este supus reprezintă trei trepte de iniţiere diferite. fiecare fiind superioară celei anterioare şi având ca ţintă forme ale absolutului vegetal. vestitorul luminii se face după un anumit ritual în care faţa se ascunde. Fiul de crai este mâhnit. deorece Împăratul Roş este semnul răului de care tatăl îi spusese să se ferească. prefăcută. A treia probă este ultima treaptă a iniţierii eroului. Traseul lui este acum lipsit de ostilitate. zvârle-i pielea cea de urs şi apoi fugi încoace spre mine cât îi putea. în sens cosmogonic insula poate simboliza manifestarea. Supunerea fetei.în acest caz apa reprezintă haosul primordial dinaintea Creaţiei. cât şi întemeierii unei căsnicii prin care eroul va dobândi condiţia de mire. cea mai grea încercare la care acesta este supus. Harap-Alb reuşeşte să treacă de primele două probe datorită ajutorului Sfintei Duminici. care îl încurjează. Andrei Oişteanu consideră că :adormirea ursului în basm este de fapt simbolul îmbunării lui.

pentru faptele sale va fi răsplătit. iar Păsări-Lăţi-Lungilă este un Săgetător coborât pe Pământ. cit. fabulosul cu realul. Cei cinci se înscriu în sfera umanului. megieş cu Căutaţi şi de urmă nu-i mai daţi”. Fiul de crai râde de aparenţe. care stă sub semnul disimulării. Nici una dintre încercări nu este peste puterile năzdrăvanilor. probe absurde. Pe drum eroul acceptă însoţirea câtorva năzdrăvani care îi vor deveni auxilii. Fiecăruia Harap-Alb îi face câte un portret în care se îmbină caricatura. dar Harap-Alb le depăşeşte cu ajutorul celor cinci. marcată de cuvintele plug. din perpectivă rurală fiind reacţia omului normal.Ochilă este ciclopul din epopeea homerică. Flămânzilă „ o namilă de om”. naturală. Harap-Alb este supus la cinci probe în aparenţă de netrecut. el face bine necondiţionat. În aparenţă sunt de netrecut. grotescul. din sat de la Chitilă. alegerea macului. fiecăruia îi vine rândul să intre în 14 Ion Creangă. Pe fiecare îl întâlneşte în plenitudinea manifestărilor specifice. frate cu Orbilă. inocent. Totul este pe roluri. Toţi formează parcă un întreg. 14 Întâlnindu-i pe cei cinci năzdrăvani Harap-Alb este uimit şi pentru prima dată râde. rurală. setea (Setilă). Fiecare dintre năzdrăvani ştie de probele Împăratului Roş. naiv. p. nepot de soră lui Pândilă. Râsul lui este sincer. În trecut ei îl ajutaseră şi pe tatăl crăişorului. Astfel ipostaza umană e văzută în oglinzile buclucaşe ale simţurilor. bazat pe solidaritate şi comunicare. moară. op. Cele cinci apariţii bizare reprezintă întruchipări ale forţei cosmice:gerul (Gerilă). hazul. Uneori sunt înşiruiri de fraze ritmate „Poate ca acesta-i vestitul Ochilă. Gerilă este „o dihanie de om”.Harap-Alb ajută fiinţe aparent neînsemnate (furnicile şi albinele) generozitatea lui fiind în plan spiritual. monstruoase:proba focului. iar Păsări-Lăţi-Lungilă e „ o pocitanie de om”. 97. Setilă „ onanie de om”. văr primar cu Chiorilă. Cei cinci trăiesc într-o deplină singurătate. fiind respinşi din zona umanului. el nu cunoaşte esenţa celor cinci. mugur. a ospăţului. brazdă. ci exact cât pot ei duce. Sosirea la împărăţie e marcată de uimirea împăratului. peste drum de Nimerilă. păzirea fetei. el ştie întotdeauna ceea ce se va întâmpla. în care o trăsătură dominantă este îngroşată până la limita absurdului şi capătă dimensiuni fantastice. alegerea fetei. Probele sunt impresionante prin cantiăţile aproape pantagueilice. Ochilă „o schimonositură de om”. În existenţa lor se sugerează civilizaţia arhaică. foamea (Flămânzilă). caricatural. reprezentând un portret grotesc. pentru că existenţa în împărăţia sa e ritualică. inima lui bună îl va ajuta. A face bine este starea lui firească. pur. vite. . Portretele lor sunt hiperbolizate. Cu toate acestea. ori din târg de la Să-l-caţi.

fata îi dă paloşul de mire şi împărat. Pe drumul către Împăratul Verde Harap-Alb se îndrăgosteşte de fată. psihologice şi filozofice. Urmează atât binecuvântarea părintească cât şi cea cosmică (perechea primordială prin zâmbet îşi dă acordul). Are puterea de a se metamorfoza. frumuseţea supremă. hotărâtă. la nivelul gândirii mitice. din timpul sacru al basmului se trece în timpul profan. care presupune. iniţiat. Spânul trebuie să fie rău. Dealtfel Spânul ştia ca Harap-Alb se poate elibera din robie numai prin efectuarea ritualurilor de purificare şi iniţiere. simbol sarcedotal al puterii. fata dezvăluie adevărata identitate a lui Harap-Alb. apa vie şi apa moartă-ce semnifică renaşterea. Acesta este ucis de Spân dar renaşte fiind stropit cu apă vie şi apă moartă. în realitate ei sunt complici. Conform opiniei lui Oişteanu „putem întrezări aici răspânditul motiv arhaic al Păcatului Originar. calul-simbolul puterii şi al fidelităţii şi turturica-simbolul singurătăţii în iubire se întrec. În final. stăpâneşte atât teluricul. Nuntirea se face sub semnul cosmicului. nu cu sabia. În încheiere. Având un foarte puternic sentiment al dreptăţii. El îi mărturiseşte fiului de crai : <<Şi atâta vreme să ai a mă sluji. că binele e răsplătit în mod firesc şi normal.scenă. Probele trecute cu ajutorul albinelor şi al furnicilor evidenţiază faptul că bunătatea rodeşte. El va dispărea doar când rostul i se va fi împlini”. Povestea lui Harap-Alb este romanul omului ameliorabil prin . prin firescul existenţei. moartea şi învierea. Prin moarte Harap-Alb îşi încheie existenţa în curs de iniţiere şi renaşte mire. Împăratul Roş cedează. până când îi muri şi iar îi învia>>„Astfel prezentat Spânul apare ca un personaj cu un important rol în formarea tânărului: „Pentru ca Harap-Alb să devină om. După moarte numele lui de slugă devine renume. iniţierea. revenindu-se la vocea narativă specific humuleşteană. reprezintă sfârşitul Patimilor. sigură pe sine ea îl respinge pe Spân. După ce îl readuce la viaţă. Aceasta simbolizează absolutul uman. Patimile eroului mitic (simbolizate în basm prin încercările supraomeneşti la care e supus Harap-Alb). Spânul este pedepsit de calul năzdrăvan printr-un zbor care purifică şi armonizează. În aparenţă. Purificarea. cât şi cosmicul. Fata propune o probă a auxiliilor. el îşi dăruieşte fiica celui care trecuse prin toate tainele iniţierii. mântuirea eroului mitic şi eliberarea sa din jugul propriului său Păcat Originar. pe cel cu care în plan mitologic este absolut incompatibilă şi îl acceptă pe cel care trecuse de probele tatălui său. ce constă în aducerea unor elemente magice ale căror valoare e cunoscută doar de ea:mărul-simbolul iubirii. un veritabil buildungs roman fantastic cu valenţe mitice. Puternică. ci prin virtuţile pe care le dezvoltă bunătatea. Fiind o capodoperă a lui Creangă.

Fascinat îndeosebi de basmul românesc. Adolf Schullerus şi-a asumat sarcina de a-l face cunoscut lumii. de valoarea artistică şi de originalitatea tematico-stilistică a materialului românesc. de aici şi prospeţimea şi păstrarea caracterului originar al poveştilor culese din Moldova sau Transilvania. iar nemurirea şi-a dobândit-o din apa vie şi apa moartă a creaţiei lui artistice. Adolf Schullerus l-a înfăţişat într-o ademenitoare perspectivă în lucrarea Cartea poveştilor din Transilvania şi în diverse alte studii. la un moment dat. a ajuns să cunoască în profunzime cultura populară românească şi s-o preţuiască chiar în comparaţie cu producţiile spirituale ale propriei etnii. prin intermediul unui registru al tipurilor de basme. Conştient ca nimeni altul dintre străini de interesul ştiinţific. Ispirescu. Slavici şi alţii pe unele criterii estetico.şi el a luptat cu spânul. din repertoriul căruia a făcut şi culegeri personale. el slujeşte eficient şi la impunerea unor principii morale. basmul românesc poate fi : 1. Pe la mijlocul secolului al XIX-lea atracţia pentru consemnarea poveştilor nu s-a bazat pe considerente ştinţifico-folcloristice. nedepăşită până astăzi. În păturile largi ale populaţiei rurale româneşti basmul reprezintă adevărata valoare ca povestire şi divertisment. 2. a învăluit-o în mit şi a sugrumat-o într-o experienţă fantastică. Încercarea de a le clasifica poate fi doar una temporară. Catalogul tipologic al lui Adolf Schullerus reprezintă cea mai ambiţioasă tentativă de cuprindere a întregului material al prozei epice româneşti şi a rămas. Ion Creangă a ilustrat în opera sa propria experienţă de viaţă. la o tipologie propriu-zisă a speciei sub auspicii academice.educative. cu primejdiile şi nevoile. deoarece el nu poate avea pretenţia de a fi epuizat totul având în vedere răspândirea foarte diversă a materialului din diferite publicaţii. valabilă pentru om în genere. Basme cu animale: -basme cu animalele pădurii . ca să treacă punţile vieţii. Basmul categorii tipologice Cercetător pasionat şi stăruitor al folclorului. Adolf Schullerus. şi el s-a făcut frate cu dracul. din nefericire. chiar dacă s-a lucrat. ci fie cum a fost la Creangă. fie pe interese comerciale. în ce priveşte basmul. După clasificarea făcută de Adolf Schullerus.trăire. delimitate şi notate după modelul sistemului celebru propus de Antti Aarne. ce dezvoltă în mit destinul formării autorului. pe care a povestit-o sub formă de memorial.

Rezultă deci ca ritul este o “dramatizare” a mitului. Această realitate absolută. Deci mitul ar fi o “irupţie a sacrului în profan”. el dezvăluie sacralitatea înfăptuirilor zeilor sau eroilor mitici. la realitatea superioară. constituia elementul sacru. I. Snoave: -snoave despre fraieri -snoave despre soţi -snoave despre preoţi Mitul redă credinţa oamenilor referitoare la geneza şi esenţa lumii. mitul redă o istorie sacră. Conform opiniei lui Mircea Eliade. Desprinzându-se de ritual. fizice şi morale. ajunge la aceeaşi concluzie susţinând ca în timpul ritualului de iniţiere neofitului i se povestea chiar mitul tribului. Este un ritual ocult şi de aceea se cunoaşte puţin din semnificaţia şi modul său de desfăşurare. în care să nu găsim într-o formă sau alta Iniţierea. este totalitatea încercărilor şi obstacolelor. Nu exista religie “primitivă” sau “superioară”. la capătul căruia se află basmul. Mitul şi ritualul erau secrete păzite cu străşnicie. Basmele propriu-zise: -basme cu vrăjitori -basme legende -basme nuvelistice -basme despre dracul(uriaşul) cel prost 3. 2. absolută. pe care neofitul trebuie să le depăsească. Iniţiatul conferea sacralitate tuturor activităţilor şi evenimentelor din viaţa sa. mitul. un drum de creaţie profanartistica. . Ritualul iniţierii este un ritual universal. sau reprezentarea ei în mintea omului arhaic. Propp. Numai iniţiaţii puteau să le cunoască. Filologul V. încercând să găsească originile basmului fantastic. porneşte pe un drum de desacralizare şi demitizare.-basme cu animalele pădurii şi animalele domestice -basme cu omul şi animalele pădurii -basme cu animalele de casă -basme cu păsări -basme cu peşti -basme cu alte animale. al cărui caracter sacru slabeşte şi în cele din urmă se pierde. Iniţierea este “drumul” pe care îl parcurge subiectul de la starea de profan la starea de iniţiat.

eroul atinge starea de iniţiat. îi dezvăluie adevărata sa identitate şi îi zice: “mergi de acum tot înainte. culese din toate zonele ţării. greceşti. poate reprezenta pe cel ce . a trăit ani de-a rândul în mijlocul unui trib din America de Sud şi a observat: “tinerii îşi iau rămas bun de la ai lor. Unele basme (ruseşti. După luptă. Un preot. japonezi.Drumul lui Harap Alb trece prin mai multe trepte de iniţiere. a cerbului de aur şi a fetei lui Roş Împărat). mascat în urs. şi purificare. şi îi provoacă la luptă. de perfecţionare. pentru a pătrunde tainele riturilor de iniţiere. sfânt (echivalata alegoric în basm cu cea de împărat). Fantasticul personaj Sfânta Duminică. un drum de iniţiere. Drumul lui Harap Alb nu este un drum fizic. indieni. incaşi. de sfânt. bărbaţii adunaţi îi cer tânărului să dea jos cu propriile sale mâini masca de pe capul <duhului>. acea “babă gârbovă de bătrâneţe”. iar celui care are curajul să primeasca lupta (Harap Alb). apoi pleacă spre locul unde urmează să fie iniţiaţi. romani. însă le iese în cale un <duh mascat> sau masca unui animal totem. etiopeni.) considerata ca o condiţie sacra. Similar în basmul Harap Alb. reprezentate alegoric în basm prin cele trei încercări la care e supus eroul de către omul spân (obţinerea salatei din grădina ursului. La capătul acestui şir de iniţieri şi purificări. Dar condiţia de împărat era peste tot (chinezi. Spre uimirea sa. reprezentată în basm prin încoronarea sa şi căsătoria cu fata lui Roş Împărat. cehesti. Craiul le iese fiilor săi în cale. ci un drum spiritual. Mijlocul de testare folosit este şi el similar celui descris anterior. pentru a deveni împărat. el recunoaşte atunci faţa unuia din membrii tribului. Iniţierea este un drum între două stări opuse (profan şi sacru) lucru evidenţiat în basm prin faptul că Harap Alb urma să parcurgă drumul său geografic de la “o margine a pământului la altă margine”. care cheama la lupta unul câte unul pe cei ce urmează să fie iniţiaţi. care îl ajută pe Harap Alb să depăşească unele obstacole ale drumului său. greci. Glinski printre care “Prinţul Slugobil”(slugobil=sluga alba) Sunt cunoscute peste şaisprezece variante populare ale basmului Harap Alb. ca tu eşti vrednic de împărat”. etc) prezintă asemănări uimitoare cu basmul Harap Alb şi unele basme poloneze din culegerea lui A. îşi încearcă feciorii pentru a vedea care este “destoinic a împăraţi peste o ţară aşa de mare şi de bogată ca aceea” a lui Verde Împărat. geografic. Craiul (care îi simbolizează pe bătrânii tribului). Harap Alb pleacă la drum trimis de tatăl său. etc. care de obicei înfăţişează acest spirit”. egipteni. un drum către centru: un drum de la starea de profan la cea de sacru. Încă de la începutul basmului putem observa şi alte asemănări între drumul ce urmează a fi făcut de Harap Alb şi “drumul” iniţierii.

tot ce apare în basm în spaţiul macrocosmic (oameni. legende. legendele şi basmele romaneşti şi de pretutindeni. În basm mai apar pesonaje ca: omul spân. aşa cum sunt “insulele fericiţilor” din tradiţiile egiptene. O astfel de insula este Svedadvipa. Setilă. saman. Sfânta Duminică este cea care îl sfătuieşte pe Harap Alb sa ia cu el la drum calul. în acest caz apa reprezintă haosul primordial dinaintea Creaţiei. Flămânzilă. mai multe. memorie. In sens cosmogonic. de fapt. obiecte) reprezintă. Ochilă. adică bătrânii tribului. Fiind vorba de o iniţiere. insula poate fi simbolul unui”tărâm transcendent. mituri şi cărţi sacre.insula alba. propriu. participând la realitatea absolută. Armele. Roş Împărat. Spânul reprezintă ceea ce este mai rău şi mai urât într-un om. vraci. depsebindu-se. Crăiasa Furnicilor. stări afective. Ura.totem. Harap Alb ajunge la ea în zbor pe calul său. Dar insula apare cu simboluri diverse(dar nu foarte diferite ca esenţă)în multe basme. setea de cunoştere. animale. simbolic ceea ce apare în realitate în spaţiul microcosmic (virtuţi. suflet. celtice. în cazul nostru în Harap Alb. dragostea de adevăr. sau toate păcatele din sufletul eroului. cum afirma Eliade.din tradiţia hindusă şi budistă pe care ajungeau în zbor cei ce depăşeau condiţia umană. Ori. Lăţi-Lungilă. Exact acesta este şi rolul Sfintei Duminici în basm. ca atare. patimi. experienţa). Ignoranţa. Toţi sunt consideraţi ca fiind personificări ale trăsăturilor morale şi spirituale ale eroului. în acest caz. ci în microcosmosul intern. eroilor. s. armele şi hainele pe care le-a folosit tatăl său în tinereţe. pe un “ostrov mândru în mijlocul unei mări”. puterea şi lupta. precum Egoismul. Harap Alb nu parcurge drumul său în macrocosmos. a. sau maestru spiritual (preot. insula poate simboliza “manifestarea”. Insula poate fi şi un loc unde trăiau sufletele morţilor “glorioşi”. Gerilă. Crăiasa Albinelor. Dorinţa. Omul Spân ar fi unul. calul şi hainele simbolizează patrimoniul strămoşesc sau calităţi spirituale ereditare (cum ar fi voinţa. . Sau. guru). fata lui Roş Împărat.) pe care Craiul le-a transmis fiului său. care va fi considerat reprezentare a strămoşului. Aceste elemente sunt simboluri care apar des în miturile. vrajitor la popoarele primitive. Rolul samanilor şi mai târziu al preoţilor era de a face legătura între lumea pământeană a oamenilor şi lumea de dincolo a entităţilor superioare.iniţiază pe novice. Creaţia. de restul Creaţiei stăpânite de legile devenirii şi ale morţii”. ea fiind un intermediar între Harap Alb şi urs. etc.

în viaţa părinţii sunt cei care încearca prin educaţie să ţină departe Păcatele de fiii lor.Fazele prin care trece realţia Harap Alb-omul spân. deci să se ferească de el.ne confirmă că este vorba despre un botez. Munca grea şi umilitoare de rob le biciuia astfel ambiţia. d) La sfârşitul basmului. arabi. în timpul său după iniţiere. să se facă alb. Episodul cu fântâna din basm. căpătarea unui nou nume. după ce eroul trece cu bine toate încercările prin care Spânul vroia să-l piardă. a) Copil fiind. ni se par similare cu fazele prin care trece relaţia Om-Păcat de-a lungul vieţii. Harap Alb nu auzise de şi nu-l cunoştea pe spân (nu cunoştea patima şi păcatul) b) La pubertate. o putem găsi la scriitori şi filozofi cum sunt Iustin Martirul şi Augustin care susţin că Diavolul şi demonii imita pe Dumnezeu şi lucrurile divine. datorită şireteniei. dar nu peste situaţia se răstoarnă. neofitul primea alt nume. Într-adevăr. Până la urmă. schimbarea condiţiei eroului. aceasta este o alegorie a faptului că a ajuns robul propriilor sale Păcate. negri şi spre deosebire de aceştia el era un rob alb. prezenţa în orice ritual de iniţiere. se poate interpreta prin aceea că multe popoare. degradare a unei cufundari în apa. care îl previne că e un om rău şi primejdios. încercând să-i devină slugă. pe plan epic (Harap Alb ajunge sluga Spânului). după ce moare şi învie. În unele basme bulgare apare un personaj negru numit Arap. conform sfatului părintesc. Explicaţia faptului că un personaj diavolesc apare în postura de botezator. din punct de vedere logic. fără să ştie însă de ce. încăt nu pregăteau nimic pentru a trece prin înfricoşătoarele încercări ale ritalului de iniţiere. Faptul ca omul Spân îi schimbă numele eroului. ne apare straniu căci toate elementele din aceasta secvenţă. . c) În timpul călătoriei. Spânul reuşeşte să se tocmească sluga la Harap Alb. de-a lungul basmului. când vrea. pe plan spiritual (fiul de Crai devine robul propriului său Păcat) cât şi pe plan istoric pentru ca într-adevăr copiii multor triburi din diferite părţi care nu au indeplinit încă ceremoniile de iniţiere. înfrangându-si definitiv Păcatul. Spânul e ucis de calul năzdravan. Fiul de crai e numit de Spân “Harap Alb” pentru ca robii erau de regula ţigani. Harap Alb îl refuză. care poate. Aceasta ar reprezenta ideea că după trecerea treptelor de iniţiere. Harap Alb obţine starea de Puritate. Faptul că fiul de Crai este numit Harap (rob) corespunde. Harap Alb află de Spân de la tatăl său. jurământul. erau folosiţi ca slugi. fiul Craiului devenind robul Spânului. Spânul îi apare sub diferite înfăţişări.coborârea după apă. Această schimbare poate fi legată de ideea morţii şi învierii simbolice.

Culegerea plantelor medicinale cu efecte curative asupra unor animale. Craiul îi simbolizează. copiii.culoarea morţii (o alta posibilă explicaţie a numelui Harap Alb). ci pe o insula. Adormirea ursului în basm ar corespunde intrării în hibernare a ursului mitic. Dacă ursul din basm este animal totem. fenomen ce se întâlneşe în credinţele. Pădurea ca loc al iniţierii şi întâlnirii dintre neofit şi totem. ceea ce denotă vechimea casei. iar feciorii săi pe tinerii iniţiaţi. E posibil ca ursul din basm să întruchipeze ambele entităţi (animal totem şi duh al rodniciei). se facea în deghizarea cu măştile-costume ale animalelor respective. În plus. Ursul din basm este un “duh al rodniciei” sau un animal totem. fiind aptă deci pentru ritualul acela al iniţierii. Moşul. Ritualul de iniţiere fiind un ritual secret se celebra departe de trib. e constituită în basm prin grădina. în general. probabil datorită unei schimbări ulterioare în lungul drum de modificări parcurs de basm. Dacă am considera salata ursului din basm ca fiind o plantă de leac. basmul menţionează că pe ea “era crescut muşchi pletos de o podina de gros”. Harap Alb ajunge pe insula dus de cal în zbor. un loc secret. sau încercarea de a fi camuflată. iar pe toată durata iniţierii ei nu sunt consideraţi oameni vii. simbol al hibernării naturii şi vegetaţiei pe timpul iernii. tinerii neiniţiaţi şi femeile erau speriaţi de bătrânii tribului mascaţi în “duhul strămoşilor” (aşa cum Craiul şi-a speriat fiii mascându-se în urs). Astfel în Siberia şi Alaska ursul era considerat un animal lunar. însă nu se găseşte într-o pădure. Eroul ajunge la o “căsuţă singuratică”. atunci mascarea în urs a eroului pentru culegerea ei este explicată pe deplin de această superstiţie populară de medicină empirica. . Insula reprezintă. Stăpânul. miturile şi ritualurile multor populaţii arhaice. Astfel. probabil numele sunt date ca o remniscienţă a calităţii mitice de animal-strămoş ce era acordat în vechime ursului. atunci familia Craiului ne apare ca o reprezentare alegorica a tribului. ca şi pădurea. Propp concluzionează ca ritualul iniţierii constituie cel mai vechi fundament al basmului. ci fiinţe asemănătoare duhurilor.La multe populaţii primitive cei ce urmează să fie iniţiaţi sunt vopsiţi pe tot trupul în alb. aceasta pentru ca ritualul să fie ascuns de ochii profanilor şi pentru că pădurea reprezenta în miturile şi credinţele acestor populaţii “ţărâmul de dincolo”. pentru că. La multe triburi ursul era divinizat ca animal totem. pentru a avea efect şi asupra omului. V. putem presupune că este vorba de un animal totem. pentru ca dispare iarna şi apare primăvara aşa cum astrul dispare şi apare în fiecare luna. Bunicul. din miturile triburilor de vânători. I. De regula casa iniţierii se găsea într-o pădure. Unele triburi dădeau ursului denumiri ca: Bătrânul. Casa iniţierii lui Harap Alb. “pe deasupra codrilor”. în acest caz. pe bătrânii iniţiaţi ai tribului.

cel care deţine puteri magice asupra rodniciei. Iar gestul eroului de a arunca pielea de urs în urmă este interpunerea unui obstacol între urmărit şi urmăritor. materializată în sacul cu salata. V. lucru simbolizat în basm prin îmbracarea pieii. iar una dintre ele ar fi asemanarea dintre săculeţul pe care l-a căpătat eroul mitului şi sacul cu salata obţinut de Harap Alb de la Urs-Împărat. Acolo în “grădina de dincolo” eroul va întâlni. Propp explica: “Primul posesor al săculeţului a plecat în pădure. a fost învăţat o serie de dansuri şi apoi s-a întors învăţându-i pe oameni toate câte ştia” Mitul are multe similitudini cu basmul Harap Alb. îmbracă pielea de urs.Harap Alb. iar pentru a ieşi o scoate. l-a căpatat. o parte din puterea ursului-totem. Îmbrăcămintea eroului în blana de urs simbolizează moartea şi ajungerea sa în “lumea de dincolo”. precum şi deosebite puteri curative. pentru a ajunge la grădina ursului. Pentru a ajunge acolo. Harap Alb obţine deci în urma ritualului de iniţiere. După obţinerea puterii magice. . Ursul-totem. I. asupra culturilor şi fertilităţii pământului. În acest context. grădina din basm ne apare ca o reprezentare a “lumii de dincolo”. învierea eroului şi revenirea sa ca iniţiat este reprezentată prin dezbrăcarea blănii de urs. Harap Alb este “înghiţit” de un urs.

având ca punct de pornire snoava. să nu mai . După autor. poate copiii ăştia mai mici cred c-aşa o fost. creaţie a colectivităţii anonime. Sau o formulă de final: „Iar eu. de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci şi nouă de oca de fier şi s-arunca în slava cerului de ne aducea poveşti: De când scria musca pe perete. de când făcea plopşorul pere şi răchita micşunele. provenite din dezvoltarea narativă a legendelor totemice despre animale. adică într-un timp mitic. basmele pot fi: -populare. creaţie a unui autor cunoscut. încălecai p-o şea şi vă spusei dumneavoastră aşa. chiar despre plante sau unele obiecte simbolice. ce să crezi în minciuni? Niciodată n-o existat oameni care să creadă. concrete de viaţă. în naraţiune semnalându-se o puternică inserţie a aspectelor reale. să fie de minciună cui a spus. „ Inserţa în timpul mitic este dată de formule iniţiale şi finale. Despre veridicitatea faptelor petrecute într-un timp atât de îndepărtat şi insondabil chiar cu percepţia omului modern. basmele se clasifică în: -fantastice. de n-ar fi. că. uneori foarte expresive şi dezvoltate. desprinse de regulă din mit. Formulele pot fi diversificate. există accepţiunea: „nu credea nimenea. precizând şi atitudinea naratorului faţă de faptele povestite şi caracterul lor miraculos. toată lumea vede că-s bazme de pierdut vremea. cu o pregnanţă a fenomenelor miraculoase. Basmul clasificare şi structură După caracteristicile personajelor. de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau înfrăţindu-se. când erau viteji cu urieşi. nu s-ar mai povesti. 2. dar toate au ca nucleu precizarea de ordin temporal: „A fost odată ca niciodată.CAPITOLUL II 2. -animaliere. 2 Basmul fantastic Verosimilitatea basmului fantastic trimite spre o vreme îndepărtată. când a umblat Dumnăzău cu Sfântu Pătru pă Pământ. -nuvelistice. încălecai p-o lingură scurtă. / Mai mincionos cine nu crede. iar la sfârşit închide această buclă temporală. care fixează timpul narativ în care se proiectează acţiunea. cele mai semnificative şi mai răspândite. Nu. predominanţa elementelor miraculoase sau a aspectelor concrete de viaţă. aproape paradoxal. încălecai p-un fus. specificul şi tematica acţiunii. prin revenirea în timpul real. 1. de când se băteau urşii în coade. -culte. isprăvind povestea. „. chiar dacă n-o ştiut carte.

/Gura i-a trosnit. în care eroul este urmărit din copilărie până la o vârstă a împlinirii în viaţă. Scriitorul respectă de regulă structura şi tipologia basmului popular. „ Basmul fantastic a avut o viaţă lungă. dar poate aduce modificări ale viziunii naratorului. care ăi conferă originalitate şi atractivitate. Formulele mediane menţin discursul narativ în acelaşi timp al fabulei. Ioan Slavici. care actualizează şi recreează basmul. formule fixe. făcând conexiunea între secvenţele narative. alternând persoana a treia cu persoana întâi şi a doua. oralitatea. 2. păstrând funcţiile principale. Eroul combină. / Zi de vară până seară” sau „Zi de vară/ Până seară. / Să-i ajungă. el ajunge împărat sau dobândeşte alte măriri. aştept un bacşiş de la cine mi-o da: Basm băsmuit. iar. menţinându-şi vitalitatea până în epoca noastră. care este ales din lumea comună. Basmul cult estompează de . creând o comunicare mai directă cu cititorul şi dând uneori o nuanţă subiectivă expunerii faptelor. basm cult este Dănilă Prepeleac. Din om simplu. În acelaşi timp. Mihail Sadoveanu. de Ion Creangă. anumite expresii. modalităţi portretistice şi motive proprii autorului în scenariul basmului. Mihai Eminescu. îşi armonizează structurile narative. dar adăugând o tentă uşor moralizatoare sau aluzii mitologice de sorginte livrească. basme nuvelistice populare sunt cele cu Păcală. reuşind. se pot identifica particularităţi ale stilului. în acest tip de basm. care preia motivele şi tehnicile narative ale acestuia. de exemplu. 4 Basmul cult Paralel cu eforturile de fixare în scris a basmului popular. Barbu Ştefănescu-Delavrancea.aştepte nimica de la mine cine-ascultă. În literatura română. inteligenţa cu viclenia. împlinit printr-o inserţie expresivă specifică stilului marilor scriitori. Ion Creangă. 2. cunoscuţi fiind Nicolae Filimon. Chiar culegătorii de folclor devin povestitori. să depăşească orice întâmplare potrivnică. marcând şi o anume demitizare a personajului. Din punct de vedere al vechimii. /Şi cu lucruri bune i s-a umplut”. arătând durata. în cele din urmă. dobândind unitate şi fluenţă discursivă. deplasarea fără sfârşit: „Şi se luptară. continuitatea. preluând viziunea scriitorului şi integrînd teme şi motive caracteristice ale operei acestuia. Alexandru Odobescu. / Şi se luptară. apare basmul cult. Basmul cult. ca în cazul lui Petre Ispirescu. Ion Luca Caragiale. 3 Basmul nuvelistic Basmul nuvelistic este o naraţiune cu caracter general. iar descălecând de după şea. Băiet Sărac. deşi cu evidente tendinţe de diminuare a circulaţiei şi degradare a schemelor şi a formelor de concretizare. datorită faptului că povestitorii nu mai au astăzi o cultură solidă a genului. basmul nuvelistic este mai recent decât basmul fantastic. / Cale lungă. Scriitorii devin ei înşişi autori de basme.

Călinescu basmele reprezinta o . puterile neobişnuite. două categorii de basme. -se transmite în formă scrisă. vicleşugul. fie răul. zânele). tărâmul celălalt. fiind creaţii anonime. există. populare şi culte. obiectele miraculoase. fiind transmis de la o generaţie la alta prin viu grai. iar prin complexitate poate fi considerat germenele romanului. cifrele magice. vii. având un autor rămas necunoscut. în principal. -finalul optimist. -acesta este individual.cele mai multe ori miraculosul şi fantasticul.caracterul cult rezultă din existenţa unui autor cunoscut. apa vie/ moartă. între care există mai multe asemănări. şi în acelaşi timp reduce caracterul convenţional al unor secvenţe narative. plate. adaugîndu-le semnificaţii şi efecte specifice literaturii culte. -are caracter sincretic. Astfel. Ca specie literară. naraţiunea şi descrierea. tipărită. -foloseşte dialogul. în special şi pentru că se modifică în timp. basmul s-a cristalizat în timp. -personajele sunt unilaterale. vehiculând teme. dându-le o mai mare verosimilitate. formulele tipice: iniţiale. sfintele. mediane. reprezentând fie forţele binelui. împăratul fără urmaşi. fiind una din formele cele mai dinamice. nefiind opera unei singure persoane. Clasificările vehiculate au în vedere aparenţa textului la literatura cultă sau la cea populară. situaţii tipice. probele. diversele variante rămân în manuscris. Deosebirea basmului cult faţă de cel popular: . După o exprimare a luat G. ajutorul vieţuitoarelor. deoarece în timpul spunerii textului poate fi însoţit de muzica instrumentelor populare ori de jocul scenic(în cadrul unei şezători). -elementele reale se îmbină cu cele fabuloase şi miraculoase(dracii. -are caracter colectiv. -modul de expunere predominant este naraţiunea. calul năzdrăvan. dar şi deosebiri. motive. motivul fraţilor. -nu are caracter sincretic. cazurile operelor colective nefiind excluse. -personajele sunt complexe. în ciuda vechimii. Asemănări privind conţinutul: -au caracter tradiţional. -are caracter oral. trocul. fiind greu de catalogat în funcţie de cele două forţe opuse. zmeii. cum ar fi: călătoria. orale. răsplata. Basmele populare românesti au toate caracteristicile folclorului. Asemănări privind forma: -limbajul marcat de unele elemente de oralitate. colective si sincretice. Deosebirea basmului popular faţă de cel cult: -are caracter anonim. finale.

imposibil. -când râurile erau lapte şi malurile mămăligă. ci ăi fiinţe himerice. -când erau muştele cât găluştele de le prindeau vânătorii cu puştilr.oglindirea vieţii în moduri fabuloase. „într-un sat fără case”. stimulează umorul şi buna dispoziţie a cititorului. fie ele introductive. Aşadar. odată cu transformarea sacraluluiîn profan. 5 STRUCTURA COMPOZIŢIONALĂ A BASMULUI Compoziţia basmelor se distinge. Unii cercetători afirmă că în basmul primitiv fantasticul era un element de credinţă şi. „Când umbla Dumnezeu cu Sfântul Petru pe pământ” . 2. iar când într-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici nu avem de-a face cu un basm”. prin acele formule tradiţionale sau ale „ imposibilului”. La fel de neverosimil este spaţiul întâmplărilor din basm: „într-o pădure fără copaci” . şi se naşte o nouă mentalitate. formule pe care nu le întâlnim în alte opere literare. formula imposibilului exprimă ideea de „a fi” sau „a nu fi”în spaţiul respectiv. În basmele româneşti şi în cele străine se întâlnesc formule ale imposibilului de acest gen: -când se potcovea purecele. nicăieri. Aceste formule exprimă o negaţie printr-o afirmaţie. Călinescu preciza că: “Eroii nu sunt numai oameni. în sensul de: niciodată. In lucrearea Estetica basmului G.o „împărăţie solară”. imposibil. atunci fantasticul devine neverosimil. dar şi pământean. adică împosibil pentru logica raţiunii obişnuite:”Când curgeau râuri de lapte”. niciunde. Însă când basmul se desprinde de mit. -când porcii vorbeau în versuri. însă plasat undeva departe de cel în care vieţuiesc povestitorul cu ascultătorii săi:”Peste nouă mări şi nouă ţări”. inteligenţă şi omenie înţelese ca repere ale naturii eroice a protagonistului. Acţiunea este plasată într-un timp neverosimil. Specifice basmului sunt următoarele trăsături: -acţiune complexă structurată pe mai multe episoade -eroi fantastici în antiteză. subpământeanăadică ţărâmul celălalt”. mediane sau finale. . reprezentând forţele binelui şi ale răului -capacitatea personajelor de a se metamorfoza -prezenţa obiectelor magice şi ajutoarele voinicului -prezenţa probelor de vitejie. -când mâncau şoareci pe pisici. deci. nu unul neverosimil. nicicând. în primul rând. Aceste formule. Spaţiul poate fi aerian. „Când toate animalele laolaltă trăiau”. deşi prin conţinutul lor este negată veridicitatea faptelor relatate. sunt ironice. Ideea este redată metaforic. -când puricii în cer zburau şi pe sfinţi îi chişcau.

ele au şi funcţia de liant între diferite episoade ale naraţiunii. spune. d.. îi sugerează cititorului că lumea ficţiunii este de scurtă duratp şi nu este obligat să-l creadă întru totul pe povestitor. Aceasta pentru că basmul fantastic este o ficţiune. Cât privesc formulele mediene. formulele tradiţionale au. Prin ele se evidenţiază rostul basmului de a fi moment prielnic de odihnă 15 Gheorghe Vrabie. precipitând ori condensând peripeţiile şi timpul în care se petrece: „ Un tăcune şi-un cărbune. adeseori ambiguu şi şăgalnic. Basmul popular impresionesză şi prin stilul „expresiv”. . umor şi ironie. op. că de n-ar fi nu s-ar povestă. „. în lumea irealului şi-i captivează atenţia. Pe de altă parte. De o savoare aparte sunt formulele finale cu rol de a-l readuce pe cititor din planul ficţiunii în cel real. din colecţia lui Petre Ispirescu). ca şi locul unde se petrec faptele din poveste: „A fost odată ca niciodată. zi de vară. iarpovestitorulnu-i este indiferent cum este receptată comunicarea orală. Obiectivitatea naratorului din cuprinsul basmului e inlocuită de un pronunţat ton subiectiv. basmul popular are ca specific stilistic repetiţia. dar exprimă. ele situează acţiunea intr-un timp vag.. mai ales pentru cititorul tânăr. -unde se bat munţii în capete. a. cele introductive îl transpun în atmosfera feerică a basmului. neprecizat.-când se ducea şoarecele la mâţă de o gâdila sub ţâţă. povestind cu un ton serios toate peripeţiile eroilor din basm. Apoi. din lumea fantasticului în aceea în care vieţuieşte. „Şi se luptară. spune poveste. animite idealuri de viaţă. într-o formă metaforică. 167-196. care se disting prin ton glumeţ şi parodic. Pe lângă aceste formule. Totodată.. fie pentru condesarea timpului. -când găinile aveau dinţi... prin tenta ironică a afirmaţiilor. m. fiind o comunicare orală. dar şi şapte inimi. introductive şi finale. De la începutul naraţiunii. Eroii palate. Aceste repetiţii contribuie fie le încetinirea ritmului activităţii pentru a accentua momentele exenţiale din filonul epic al basmului. şi naraţiunea propriu-zisă. Cu umor de bună calitate se sfârşesc basmele lui Ion Creangă. creează o lume ideală în care totul e posibil. basmul presupune în mod obligatoriu existenţa unui auditoriu.. apa cu ciurul şi gluma cu căldarea. vădit în formulele tradiţionale amintite. „ 15 (Făt-Frumos cu părul de aur. Cercetând aceste formule. nouă mări şi nouă ţări ş. „. care atenuează intr-un fel regretul că basmul s-a terminat: „Eram şi eu p-acolo şi căram la vatră lemne cu frigare.. şi funcţii educative şi terapeutice. până-n seară”. cit. unde povestitorul părăseşte gluma şi ironia. De pildă. folcloriştii au observat o diferenţă între formulele tradiţionale. transformat din unul specific naturii umane în altul specific lumii fantastice din basm.

care marchează structura basmului. codrul de aramă etc. Urmează miezul basmului care este de esenţă dialogică. Formula de inceput are funcţia să imprime povestirii nonsens şi anecdotică. de a nara în cel mai obiectiv stil eroii îşi espun evenimentele. Naraţiunea. dialogul apare întregit de formulele mediene. mediane şi finale. sunt posibile întoarceri în trecut. se structurează într-un anumit tipar compoziţional. opriri ale prezentului. Acest procedeu constă în repetarea sau reluarea aceloraşi secvenţe. basmul e integrat în anumite modele tipice. În cuprinsul basmului. toate aduse întrun etern prezent. desprinderea din logica realului. Prin ele se ajunge ca basmul să devină o povestire trăită. palate ec. după o zi de muncă încordată. Caracteristice sunt formulele tradiţionale consacrate. să-l introducă pe cititor într-o artă specifică. În acest fel. Formulele introductive au ca scop prezentarea altor valori ale timpului şi spaţiului. Din perspectiva stilistică. fie fabuloase.sufletească. rezultând aşa-numitul „ stil de contact”. Timpul desfăşurării are fie valori arhaice. a unor „ţări” sau „moşii”. Pe parcursul relatării povestitorul dezvoltă un lung monolog vorbind cu simpatie despre soarta eroului. descrieri de păduri. povestitorul introduce în scenă erou după erou. ar fi nu s-ar povesti. Fiind o pauză narativă. Pe lângă procedeele amintite. trăiri în viitor. îşi destăinuie gândurile şi intenţiile. El adoptă atitudinea rapsodului din Antichitate. Curgerea lui are alte ritmuri decât cele fireşti. povestitorul devine un „ mediator” invizibil iar discursul capătă sens tranzitiv. fantasticul cu realul. Unele sunt sunccite „A fost odată ca niciodată” (Făt-Frumos din lacrimă). subiectivă şi evocatoare. Arta basmului se bazează pe o construcţie numită „ mecanica combinatorie”. povestitorul foloseşte alte două figuri de stil: antiteza şi hiperbola. De aceea mulţimea procedeelor retorice fost denumite cu sintagma „ stil referenţial”. Părăsind expunerea expresivă. cum este repetarea succesivă a câte trei unităţi narative. fie din elemente fantastice ca ţărâmul celălalt. „ascendentă / descendentă”. povestitorul trece la o parte lirică. cu exprimări ale artei naïve şi având o finalitate estetică recreativă care solicită un minim efort psihic. Prin procedeele tipice stilului referenţial. specifică basmului. de . ele marchează pauzele necesare povestitorului în a-şi regla respiraţia epică. Spaţiul este alcătuit fie din elemente reale reorganizate într-o modalitate nouă. mai totdeauna ritmate. dar altele se realizează prin proza rimată şi cuprind numeroase elemente pline de umor: „A fost odată ca niodată: că de n. împletind miracolul. în basm sunt destule pagini de evocare a unor spaţii stranii: a „celuilalt ţărâm”. Ca tehnică narativă. povestitorul popular utilizează nararea „liniară”. De la „rama obiectivă” fixată de formula iniţială. nararea „ în trepte” şi nararea „în cercuri”. intoductive.

Perrault este una din poveştile cele mai îndrăgite de copii. şapte. ale frumosului sau ale urâtului. structură etică diferită. scris de Mihai Eminescu este lupta dintre bine şi rău. Profilul fizic şi spiritual al personajelor se conturează treptat. Scufiţa Roşie de Ch. al zilei dar şi al nopţii.când făcea plopşorul pere şi răchita micşunele” (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte). specifică basmului românesc. Prin repetarea unor elemente de structură compoziţională prin liniaritatea personajelor. Personajele principale sunt concepute în antiteză. raportul dintre viaţă şi moarte. sau cosmic şi terestru-ceea ce realul exclude. de aceea se adresează tuturor vârstelor. Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă constituie o înfăşişare veridică a realităţii printr-o permanentă interferenţă între elementul real şi cel fantastic. printr-o gamă bogată de procedee artistice. oferind un model de prelucrare originală a folclorului. Astfel timpul este al vieţii. prietenia. Complexitatea tematică generează o bogată structură compoziţională. pentru bine şi frumos. Subiectul se organizează gradat. Mihai Eminescu lărgeşte însă mult. depăşeşte aceste motive tematice prin cuprinderea unor probleme de mare profunzime. mai ales copilăriei. Prin basmul Făt-Frumos din lacrimă. oferind un model de prelucrare originală a folclorului. nouă. Astfel. M. Miraculosul este diferit şi bogat ca prezenţă în naraţiune. Tema o constituie prezentarea urmărilor tragice ale naivităţii şi credulităţii. Ele devin simboluri ale binelui sau ale răului. miraculoase. moment frecvent întâlnit în basmele tuturor popoarelor. Mesajul basmului este victoria dreptăţii şi a bunătăţii asupra nedreptăţii şi răului. fiecare de o dificultate sporită şi evidenţiindu-şi o nouă trăsătură. urâţenia. trei. cu ajutorul repetiţiei. îmbinând mitive ca: paternitatea. Eminescu realizează o minunată sinteză a motivelor tematice şi a elementelor de structură compoziţională specifice basmilui românesc. Frumuseţea fizică se armonizează cu marile valori etice. . iubirea. stare socială. încercările la care este supus personajul principal sunt. dar şi al morţii. Basmul este o pledoarie pentru valorile extern umane. ca relaţia dintre om şi timp. miraculosul creează ca posibilitate. devine un excepţional material literar accesibil celor mai mici vârste. sex. pe măsura derulării firului epic. douăsprezece. cu defectele morale. Personajele sunt de vârstă. Tema basmului Albă ca Zăpada de Fraţii Grimm este răutatea mamei vitrege. Tema basmului Făt-Frumos din lacrimă. iar mesajul subliniază necesitatea cunoaşterii realităţii. iar infirmitatea fizică. reale sau fantastice. de obicei. dar construite în esenţă după aceleaşi modele.

datorită circulării lor pe cale orală. gătind. Duminică „şi-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit”. cu „apă limpede cu îi lacrime.Ponind de la un motiv de largă circulaţie în folclorul naţional şi universal. FătFrumos este viteaz. perfidie. „porneşte cu ciudă trăsnind şi plesnind”. cele populare fiind supuse variabilităţii. curajos. deşi „horopsită” de maşteră şi de fata ei. ură împotriva oamenilor împinsă până la limitele firei autodistrugătoare. ca ceară de coapte ce erau şi dulci ca mierea”şi cu o salbă de galbeni. harnică. Cuptorul. dar peste tot „s-a purtat total hursuz. „era răbdătoare. Drept răsplată. Ea. cu obrăznicie şi prosteşte”. cu „pere galbene. dulce şi rece cum îi gheaţa”. fântâna. forţele răului urmează trăsăturile fixate de tradiţia folclorică: răutate. Duminică. În Fata babei şi fata moşneagului de Ion Creangă. cele culte rămânând în forma în care au fost create. căci astfel ar fi vai şi amar de pielea ei”. Spre deosebire de fata moşneagului. Fata moşneagului ajunsă la Sf. a făcut bucate afumate. Frumos din lacrimă personajul care întruchipează forţele binelui. . Modestă din fire. fata moşneagului este frumoasă. îşi alege lada cea mai nouă şi mai frumoasă pe măsura lăcomiei ei. Creangă a creat povestea Capra cu trei iezi. Duminici. În Făt-Frumos din lacrimă. În basmul Fata babei şi fata moşneagului. unde este prezentată drama unei mame ai cărei opii au fost ucişi fără milă şi care va pedepsi după marit pe cel care a călcat în picioare legile nescrise ale omenirii. generos. A opărit copii Sf. fata îşi alege ca răsplată „cea mai veche şi mai urâtă ladă” din podul stăpânei. viclenie. încât Sf. În basmul Făt. ascultotoare şi bună la inimă. fără să mulţumească totuşi pe babă şi pe odorul ei. părul şi căţeluşa o răsplătesc din baeşug cu. plăcinte crescute şi rumenite. lăcomia şi invidia o determină pe fata babei să-şi ia inima în dinţi şi să plece şi ea in lume. După originea lor basmele pot fi populare sau culte. spălând-i şi hrănindu-i „copilaşii”(balauri şi tot felul de jivine de care foia pădurea). o slujeşte cu credinţă. Reface itinerarul fetei moşneagului. arse şi slăite. Era copleşită de o mulţime de treburi. cu un simţ al datoriei frăţeşti.

dintre hărnicie şi lene. pe contrastul dintre bogăţie şi sărăcie. dar care în realitate sunt şireţi şi invidioşi. cel de-al treilea dintre fraţi. viteaz si hotărât. prezenţei de spirit şi curajului său. Eroul pozitiv al basmelor este în majoritatea cazurilor Făt-Frumos.CAPITOLUL III 3. El este de obicei un om puternic. 1 Basmul popular. care se termina întotdeauna cu victoria binelui. pe care ceilalţti fraţi mai mari îl consideră inferior (Călin. fie că sunt fiinţe cu înfăţişări şi însuşiri supranaturale. la începutul basmului. Adeseori tema basmului se sprijina pe conflictul cauzat de inegalităţile sociale. cum se credea. Uneori. Alteori apare lipsit de stralucire. În desfăşurarea acţiunii basmului el reuşeşte să-şi pună în evidenţă calităţile sale deosebite. curaj şi laşitate. la rândul lor. basmul cult Basmele au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai îndrăgite de copii. viclenie şi cinste. ca în basmele Ţugulea. strălucind de frumuseţe şi plin de voioşie. El nu reuşeşte numai datorită forţei fizice şi vitejiei. eroul principal e prezentat chipeş. El este de obicei ultimul dintre cei trei fraţi şi e desconsiderat de aceştia (Prîslea cel voinic şi merele de aur . . este o figura neînsemnata. Faţă de fraţii săi consideraţi mai deştepţi. Prâslea. Ţugulea). curaj. ci că. dimpotrivă. Tema basmelor este lupta dintre bine şi rău. el este numai lipsit de experienţa vieţii. sau obiecte care au însuşiri neobişnuite. supraomeneşti. În basme domină fantasticul atât în cadrul în care se desfăşoara acţiunea. dintre modestie şi îngâmfare. fiul unchiaşului şi al mătuşii sau Ciobănaşul cel isteţ. În realitate. Producând o impresie puternică asupra imaginaţiei şi sensibilităţii copiilor. dintre adevăr şi minciună. îndemânare. prin morala lor pozitivă şi uşor de recepţionat. care. hrapareţi şi egoişti. cât şi în prezentarea personajelor care fie că au calităţi hiperbolizate. se deosebeşte prin umanism. O altă caracteristică a eroului principal din basme este mila lui pentru diferite vieţuitoare. cinste. are cele mai alese însuşiri. iscusinţă etc. perseverent în realizarea ţelului său. ci şi datorită isteţimii. începând din primii ani ai copilăriei şi până aproape de adolescenţă. Harap Alb). Eroul pozitiv al basmelor este adesea fiu de oameni săraci. dar întrupând întotdeauna aceleaşi calităţi. basmele au o deosebita însemnătate educativă. pe care îl găsim sub denumiri felurite. dovedind că nu este nici prost. nici naiv sau nefolositor. îl ajută să învingă toate greutăţile şi să iasă biruitor din toate încurcăturile.

Alături de FătFrumos. ducându-l “ca vântul şi ca gândul” şi sfătuindu-l cum să iasă din încurcăturile cele mai grele sau cum să învingă piedicile ce-i stau în cale. ea este salvată de Făt-Frumos din robia Zmeului sau a vreunei vrăjitoare. ca un preţios sfătuitor al omului. Uneori calul năzdrăvan poartă în urechi diferite obiecte folosite de Făt-Frumos spre a scăpa din primejdie: gresia care se preface în munte de piatră. săgeţi etc. devenind fericită alături de Făt-Frumos (Fata unchiaşului). fiul unchiaşului şi al mătuşii) sau fiinţe fantastice. ea reuşeşte să înfrunte toate greutăţile. în ajutorul personajului pozitiv vin fiinţe omeneşti cu puteri supranaturale: Flamândul şi Setosul (din basmul Ţugulea. Făt . care se leaga fraţi de cruce cu eroul principal. peria care se transformă în pădure deasă. are multe de suferit din partea mamei vitrege sau este slujnică la o stăpână bogată şi rea. Prietenul şi sfătuitorul sau în toate împrejurările este calul năzdravan.Eroina basmelor este de obicei Ileana Cosinzeana. care ar dori să poată smulge pădurea. eroina are caracteristici asemănătoare cu cele ale lui Prâslea. Alteori. în basmul popular. Alteori. În cele din urmă. pisa piatra. peşti. prin curaj. ca Muma-Pădurii. Fată din popor sau fiică de împărat. Uneori.Frumos este ajutat de diferite vieţuitoare din lumea animalelor. calul năzdravan joacă un rol important. care-şi însoţeşte stăpânul tot timpul. dându-le ajutor în împrejurările grele. ca zânele: Zâna Apelor. haine. reducându-se în fond la ideea străbaterii fulgerătoare a spaţilui”. “mitologia hipica e vastă. În basm calul năzdrăvan apare ca un animal dotat cu însuşiri intelectuale excepţionale. Eroul pozitiv este ajutat şi de vieţuitoarele cărora le făcuse un bine. n-are nume: este fata mijlocie sau cea mică a împăratului. Despre frumuseţea ei se dusese vestea peste mări şi ţări. Aşa cum arată George Călinescu în studiul său Estetica basmului. care vorbeşte cu voinicul în limba acestuia. care-l ajută să strabată cu mai multă rapiditate distanţele. Alteori. raci etc. Eroul principal are nenumaraţi prieteni. Fără cal. este modestă şi muncitoare. faptele eroice ale lui Făt-Frumos nu s-ar putea realiza. Uriaşii se pot grupa în mai multe categorii. arc. să învingă răul. prin hărnicie. eroul principal este ajutat de un frate bun (Afin si Dafin). Adeseori. De cele mai multe ori calul are un număr variat de aripi. modestie sau isteţime. Zâna Zorilor etc. . modifica temperatura. reteza munţii. uneori însă poartă alt nume. Eroii pozitivi din basme sunt ajutaţi în lupta lor pentru victoria binelui de diferite personaje cu însuşiri supranaturale. Unii sunt întruchipări ale forţelor şi anomaliilor naturii. întotdeauna reprezintă însă şi unele limite ale puterii omului. perseverenţă. Adesea apar în basm uriaşi cu puteri supranaturale. create de fantezia poporului. Din aceasta categorie fac parte păsări.

după dâra de sânge. fiul cel mic. peste un an. Fiul cel mare al împăratului se pune la pândă. . Tot un fel de zâne sunt şi ursitoarele. cu care luptă şi-i invinge fie prin forţa şi curaj. se face apoi tăcere de moarte. În orice caz este şi el o fiinţă cu mari forţe fizice. Ca simbol al binelui. Zmeul are mamă. un geamăt iese de lângă pom. fete. Nu e în nici un caz o vietate sălbatică. fie prin iscusinţă şi prin isteţime. Alteori. Mama vântului turbat. fraţi. care-l invidiază pentru faptele sale de vitejie. El are şi numeroşi duşmani. Atunci aude un foşnet prin grădină. ce se pierde într-o pustietate (Prîslea cel voinic şi merele de aur). binevoitoare faţă de eroul principal. după aceea se ia pe urmele zmeului. Personajele negative sunt unele fiinţe monstruase sau cu puteri supranaturale: zmeul. deşi a pus paznicii cei mai strajnici din toată împărăţia. epuizabile.O alta categorie de personaje reprezintă fenomene meteorologice şi cronologice. Prîslea trage trei săgeţi pe rând. În unele basme îl duşmănesc chiar fraţii mai mari. aşezându-se între ţepuşe. simbolizând manifestările neînţelese şi înspăimântătoare ale naturii sau elemente negative din viaţa socială. Dar personajul principal nu are numai prieteni. de persecuţie sau de mistificaţie al zmeului este metamorfoza…Un zmeu se preface în balaur…Altul se face buştean…Îndeosebşte zmeul e o fiinţă violentă şi cruntă. În anul al treilea. care o duşmăneşte pentru frumuseţea ei (Mama cea rea). însă după miezul nopţii îl apucă “o picoteala de nu se mai poate ţine pe picioare”. prevestitoare bune sau rele ale vieţii omului. Printre duşmanii personajului pozitiv apar mai întâi oamenii. un uriaş… Puterea sa e herculeană…Zmeul e dotat cu un mare simt olfactiv. duce o adevărată viaţă de familie într-o gospodărie aşezată. La fel se întâmplă şi cu fiul mijlociu. În unele basme apar si zânele. el are de înfruntat pe reprezentanţii răului. personificări ale vânturilo : Mama crivăţului. cineva fura merele în noaptea în care se pârguiesc. Voinicul poate culege câteva mere de aur spre a le duce pe o tipsie tatălui său. foşnetul se apropie de pom. având o repulsie congenitală pentru oamenii de pe ţărâmul nostru al căror miros îl irită. eroina e duşmănită de mama sa vitregă pentru că fetele acesteia nu au aceleaşi calităţi ca ea (Fata unchiaşului). şi unele aspecte de monstru. izbuteşte să biruie somnolenţa. surori. create de fantezia poporului. Duşmanii eroinei basmului sunt uneori surorile sale sau mama sa vitregă. care au şi unele asemănări cu omul. Zmeii sunt nu rareori hoţi. fiindcă. deşi munceşte cu toată sârguinţa. Prîslea. simbolizând binele şi frumosul. balaurul. Zmeii sunt fiinţe uriaşe. mirosind îndată prezenţa unui om…Un mijloc de apărare. Portretul fizic al zmeului rămâne nedesluşit. Împăratul cel cu grădina cu merele de aur nu poate avea mere.

e cu tavan cu grinzi (Greuceanu). îi împietreşte şi mai ales e o mare rozătoare. Balaurul se hrăneşte adesea cu oameni. aşezată “unde-şi înţarcă dracul copiii”. Sunt balauri zburători şi balauri nezburători. nevoie de cap. soarbe pe vrăjmaşi. zmeii trăiesc în ţări cu împăraţi şi crai. lipsiţi de raţionament.Împărat). cunoscându-i funcţiunea elementară şi căutând îndeosebi să oprească procesul de refacere celulară. zboară prin aer. pe care omul. El avea şapte capete. vânjoşi. asemănătoare cu cea a împăraţilor. ei nu pot inventa nimic spre a face faţă agresiunii. sunt mai aprige.În privinţa caracterului. îi însoară şi-i răzbună când sunt omorâţi. Zmeoaicele sunt după toate semnele foarte prolifice. cel mic. îndeosebi feciorii. mama zmeului se ia dupa ea “ca o leoaică. „ A fost odată într-o ţară un balaur mare. îndeosebi mama zmeilor. furând pe Ileana-Sîmziana pentru stăpânul ei. apărarea se face simplist prin intimidare şi fără adaptare prin reflecţie la condiţiile imediate. şi aruncând văpăie din gura ei ca dintr-un cuptor”. înspăimântat întâi de aspectul lui străin geometriei frumosului. chiar de-a dreptul nătângi putând fi uşor păcăliţi şi omorâţi de un om isteţ. Deci e un animal. zmeoaicele. Zmeul cel mare posedă un palat cu totul şi cu totul de aramă. prefăcută într-un fenomen natural. Zmeoaica e şi vrăjitoare. Când cineva a descoperit puterea lor. Locuinţa zmeilor indică o treaptă superioară de civilizaţie. cu o falcă în cer şi una în pământ. Făt-Frumos luptă la podul de aramă cu trei zmei. Adaptarea lor ca şi a animalelor inferioare e unilaterală şi lipsită de fantezie. Formele organice reprezintă o disproporţie între masa corporală şi dezvoltarea centrilor superiori. Ea are puteri uriaşe. constituie armate. apar în masă. Castelul zmeilor în care e ţinută Ileana Cosinzeana e păzit de patruzeci şi doi de zmei. Când . având colţi cu care găureşte piatra şi mănâncă pomii. Casa altor zmei. Pe de alta parte zmeii în ciuda forţei lor fizice sunt fricoşi. foarte des întâlnită în basme având trei până la douăsprezece capete. îl învinge uşor. împăratul. Balaurul se deosebeşte de zmeu prin aceea că este o reptilă gigantică cu mai multe capete. zmeoaica bătrână e o mamă care-şi iubeşte cu ardenţa copiii. În rezumat. Balaurul e monstrul redus numai la reflexe. se caţără pe munţi. la cel de aur cu zmei “câtă frunză şi iarbă este pe câmpie”(Făt-Frumos şi fata lui Roşiu . un palat de aur. Fatavoinic. la cel de argint cu nouă. trăia într-o groapă şi se hrănea numai cu oameni. cel mijlociu un palat de argint. vărsând foc şi smoală pe nări. Frica îl face pe zmeu să se umilească şi să fie disimulator. Balaurul este o reptilă monstruoasă. E aprigă şi de un temperament incoercibil şi la supărare pleşneşte în sensul propriu al cuvântului.

După o exprimare a lui G. Basmul este valoros atât pentru educarea artistică a copiilor cât şi pentru dezvoltarea limbajului. precum şi acelea care se repetă. admiraţie faţă de cei optimişti şi încrezători în forţele lor. apar în basme nenumărate obiecte fermecate. Basmul este preţios şi pentru că pune într-o lumină vie ce e bine şi ce e rău. Basmul este un minunat mijloc de educare a gustului pentru frumos. Elementele fantastice. Caracteristicile basmului: -trăsături comune cu alte specii populare . iar când într-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici nu avem de-a face cu un basm”. astfel expresiile proprii limbii poporului intra în limbajul lor. orale. Lectura basmelor prezintă o deosebită importanţă educativă şi prin reliefarea calităţilor eroilor.ieşea el la mâncare. Din faptele eroului pozitiv. covorul sau cizmele cu care se zboară prin văzduh. care acţionează la porunca omului. Citind basmele. colective şi sincretice. Basmele populare româneşti au toate caracteristicile folclorului. prilejuind copilului puternice emoţii estetice. Călinescu preciză că: “Eroii nu sunt numai oameni. care constituie pentru copii modele demne de urmat. perseverenţi şi hotărâţi. copiii îşi exersează atenţia urmărind cu încordare peripeţiile narate. o forta supranaturală. se închidea în case şi sta ascunsă până ce-şi potolea foamea cu vreun drumeţ pe care-l trăgea aţa la moarte”. ajutându-l pe copil să-şi însuşească aceste reprezentări morale. copiii întâlnesc mereu expresiile care le sunt cunoscute şi se bucură atunci când le ştiu. Ascultândule sau citindu-le. În lucrarea Estetica basmului G. exprimând compasiune faţă de cei mai slabi. venind în ajutorul personajului pozitiv: masa care se aşază şi se strânge şi ale carei bucate nu se termina niciodată. toată lumea fugea. Basmele sunt şi puternice mijloace de dezvoltare a atenţiei şi a memoriei. Astfel. buzduganul sau topotul care zboară şi taie sau loveşte singur. Trăsătura lor caracteristică constă în faptul că ele îşi pierd calităţile şi nu mai aduc foloase dacă au căzut în mâinile unui om nepriceput. Călinescu basmele reprezintă oglindirea vieţii în moduri fabuloase. leneş. (Balaurul cel cu şapte capete). Ei memorează cuvintele cu care încep şi se încheie. prieteni adevăraţi. după ce le confecţiona. ci şi fiinţe himerice. modeşti şi harnici. personificarea animalelor şi a obiectelor îşi au originea în animismul omului primitiv. care acorda obiectelor de care avea nevoie. ei învaţă să fie curajoşi şi dârj. cinstiţi şi drepţi. Aceste imagini ale obiectelor cu puteri miraculoase rămân din copilărie în mintea omului şi pot deveni un imbold pentru noi creaţii în domeniul ştiinţei. fiind creaţii anonime. lacom sau necinstit.

şi se luptară zi de vară. urmând un tipar narativ: situaţie de echilibru -un fapt (prejudiciu sau lipsă) care tulbură echilibrul -protagonistul (un erou) porneşte la un drum iniţiatic asumându-şi răspunderea de a restabili echilibrul iniţial.. ascendent. >formule mediane de tipul „şi se luptară.-caracterul anonim (nu se cunoaşte numele autorului) -caracterul oral (opera circulă prin viu grai) -caracterul colectiv (la desăvârşirea operei contribuie mai mulţi creatori transmiţători) -caracterul popular (o creaţie populară exprimă mentalitatea omului din popor) -caracterul tradiţional (toate basmele sunt create prin tradiţie) -trăsături proprii ale basmului -tema tuturor basmelor este lupta dintre bine şi rău. creându-i o stare de bună dispoziţie. -acţiunea basmului se desfăşoară cronologic. în drumul său întâlneşte numeroase obstacole pe care le depăşeşte. „). metamorfozări. 9. >formula finală („Şi-am încălecat pe-o şa. până-n seară” care are rolul de a menţine trează atenţia cititorului şi de a face saltul peste timp şi spaţiu. sfârşită cu victoria binelui -sunt prezente elemente fantastice (personaje ireale. de optimism într-o glumă. spaţii ireale) -acţiunea basmului este plasată într-un trecut îndepărtat mitic („in lio tempore” şi într-un spaţiu nedeterminat „tărâmul acesta / tărâmul celălalt”) -există formule tipice: > formula iniţială îl transpune pe cititor din lumea reală în lumea fabuloasă a basmului şi plasează acţiunea în trecut („A fost odată.. 12) > împăratului cu 3 feciori / fiice > obstacolelor depăşite > drumului iniţiatic > ajutoarelor > nunţii > mezinului .. o vorbă de duh. fie prin forţe proprii fie în urma ajutorului primit -revenirea la starea de echilibru (răsplătirea eroului. o ironie.. „) îl readuce pe cititor în lumea reală. nunta) -personajele basmului se împart în două categorii distincte: pozitive / benefice şi negative / malefice -motive întâlnite în basme: cifrei 3 (7.

Întâmplările sunt fantastice în mod subliniat şi marcate de simboluri mitice. ele oferă modele de conduită iar protagonistul este întotdeauna idealul de frumuseţe fizică şi morală al poporului român. cules de Petre Ispirescu. Aceasta este structurată pe momente ale acţiunii. iară. după cum spunea marele nostru poet Mihai Eminescu. împărţiţi în două tabere. a-i purta sâmbetele cuiva. Basmul este o creaţie epică orală în proză în care sunt prezentate fapte ale unor eroi fantastici. Unul dintre cele mai frumoase basme ale românilor care sintetizează concepţia omului din popor despre lume şi de viaţă este Prâslea cel voinic şi merele de aur. „a-şi lua inima în dinţi”. Basmul popular are rădăcini mitice şi respectă o schemă narativă în construcţia sa. Acţiunea basmului Prâslea cel voinic şi merele de aur conţine eroi supranaturali. pe fondul luptei dintre bine şi rău. trenţăros. Înţelegând importanţa “izvorului curat ca lamura şi mai preţios ca aurul” al literaturii populare. a tăgădui. Eroul trebuie să treacă prin mai multe încercări dificile pentru a se maturiza. de. având o acţiune simplă în care elementele reale se îmbină cu cele imaginare. paci -viitorul popular: or fi trăind Basmele au o valoare educativă. mă prins. scriitorii noştri s-au aplecat asupra creaţiei populare. corbule! -cuvinte populare. arhaice şi regionale: să laşi. cellalt.trăsătură specifică basmului popular este realitatea (acea trăsură care face ca opera să pară spusă şi nu scrisă) surse de oralităţi -expresii populare („a se face luntre şi punte”. aducând această picătură de originalitate şi de inestimabilă valoare în faţa noastră. în încercarea de a recupera merele furate din grădina împăratului şi de a-i găsi pe hoţi. care trec prin peripeţii fantastice. a avea ac de cojocul cuiva. binele şi răul. .. a cădea un noroc chiar peste cineva) -locuţiuni: cu nici un chip -interogaţii şi exclamări -folosirea dialogului -interjecţii de diferite tipuri -forme verbale inverse -substantive în vocativ: corbule.

Deoarece fraţii îl trădează rămâne în aşteptare. Toate trăsăturile pozitive s-au adunat în protagonistul nostru care devine eroul pozitiv al basmului. de argint şi de aur) ale unor zmei. se încumetă să păzească mărul. iar obiectele miraculoase sunt întruchipări ale dorinţei omului de a supune forţele naturii. dar niciodată nu s-a putut bucura de ele. pe ai cărei pui i-a salvat de un balaur. atât cu cele ale tărâmului nostru. după ce şi-a îndeplinit misiunea şi i-a pedepsit pe toţi cei ce erau malefici. expresii consacrate. Eroul luptă cu toate netrebniciile omeneşti. Mergând pe urmele hoţului. fiul cel mic al împăratului. dar neprinzându-l pe făptaş. Se folosesc. zgripţuroaica vrea “să-l înghită de bucurie”. eliberându-le pe cele trei fete de împărat. Credinţa lui în Dumnezeu. forţa benefică triumfă: Prâslea se căsătoreşte cu fata de împărat. Fiul de împărat dă de nişte palate (de aramă. Prin intermediul unui măr de aur. meştereşte o furcă cu fusul şi caierul de aur.Basmul începe cu o formulă consacrată “a fost odată”. când erau coapte. dovedind un curaj şi o vitejie ieşite din comun. El îl săgetează pe hoţ noaptea şi-i duce împăratului merele. neprecizat. Frumuseţea basmului este sporită de forma povestirii. cu care se luptă şi pe care îi omoară. Deznodământul este specific basmelor. după ce cei doi fraţi mai mari ai săi eşuează. Această prăpastie reprezintă tărâmul celălalt. în mod firesc. cu tot fantasticul peripeţiilor. În intrigă aflăm că acest împărat avea în grădină un măr cu mere de aur. fraţii “îi poartă sâmbetele” mezinului. fiind astfel recunoscut de fata de împărat cea mică. unde lucrurile au cu totul altă înfăţişare decât pe pământ. sunt simboluri lae vieţii reale. apoi o cloşcă cu puii de aur. pleacă pe urmele sale. Eroii basmului şi acţiunile lor. îl afută în acţiunile sale. care este unul mitic. deoarece. în care Prâslea coboară. Prâslea va ieşi pe celălalt tărâm cu ajutorul zgripţuroaicei. Prâslea. Încercările de a-i găsi pe cei vinovaţi de dispariţia merelor reprezintă desfăşurarea acţiunii. Prâslea îl strânge pe zmeu în braţe “de-i pârâie oasele”. Deci. expoziţiunea ne prezintă timpul. cât şi cu cele ale tărâmului fantastic. Astfel. trăgând cu săgeţile în sus împreună cu fraţii săi. aceştia sunt pedepsiţi şi mor. Binele învinge răul. însoţit de fraşii mai mari. Punctul culminant poate fi considerat momentul în care Prâslea îl lasă pe Dumnezeu să facă dreptate şi. Basmul de faţă dovedeşte întreaga măiestrie de creaţie în proză a poporului. dovedită în special prin finalul operei. i se furau. ei ajung la marginea unei prăpăstii. locul (împărăţia) şi o parte din personaje. . În lupta cu zmeii este ajutat de corbul năzdrăvan.

Unul dintre elementele simbolice cele mai importante. Folosindu-şi curajul şi îndrăzneala pământeanul va izbuti să-i ucidă pe zmeii mai mari. În basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur. eliberează fetele de împărat şi se întoarce victorios. însuşi împăratul caracterizându-l ca fiind necopt.” După cum arată şi numele personajului central al basmului este mezinul familiei. Prima treaptă a acestei iniţieri. tot aşa cum hotărârea de a urmării hoţul se aseamănă cu dorinţa de a-şi duce misiunea până la capăt : pleacă pe tărâmul celălalt. în existenţa cotidiană. este irealizabil. acţiune. şi prin lumea fabuloasă pe care o crează. îndemnând cititorul la curaj. se luptă cu zmeii. fetele de împărat sunt trei. Faptele contrazic însă această opinie. luptă. caracteristice basmului. Drumul pe celălalt tărâm constitue o a doua treaptă a iniţierii lui Prâslea. vorbele lui Prâslea îi arată bunătatea şi puterea de a ierta: „Tată. scot în evidenţă isteţimea lui Prâslea. o dovadă de înţelepciune şi măiestrie populară. Astfel. operele epice în proză ocupă un loc aparte. simbol al ordinii perfecte. Prâslea se dovedeşte a fi ataşat de părintele său şi plin de modestie. . Întreaga desfăşurare a basmului constitue drumul iniţierii unui tânăr. pentru dreptate. Aceasta este o cifră magnifică. şi al cărui nume apare chiar în titlu. eu îi iert şi pedeapsa să io dea Dumnezeu. pregătindu-se pentru întâlnirea decisivă cu mezinul zmeilor. încrederea în victorie şi credinţa în Dumnezeu sunt calităţile care se relevă cu această ocazie. Mai târziu când împăratul intenţiona să-i pedepsească pe fii săi mai mari. personaj central prezent în toate momentele acţiunii. prin bogăţia lui de idei. Prin cuvintele pe care i le spune împăratului. fac din această specie literară orală o operă desăvârşită. În basm se împlineşte tot ceea ce în lumea reală. o constitue zădărnicirea unui furt şi alungarea hoţului. măsurile pe care şi le ia pentru a nu dormi. ce apare în repetate rânduri: Prâslea este cel de-al treilea fiu al împăratului. Prâslea va instaura victoria binelui. Caracterizarea lui Prâslea din basmul”Prâslea cel voinic şi merele de aur” În cadrul creaţilor populare. zmeii sunt tot trei. este cifra trei. eroism. între care basmul este unic prin valoarea sa etică şi estetică. al pregătirii sale pentru a deveni împărat. Puternicul caracter educativ pe care-l are basmul. Vitejia. personajul principal este Prâslea.

Ca-n toate basmele populare personajul central, Prâslea, este simbolul binelui ce învinge răul. Finalul basmului, exact acest lucru îl comunică: dreptatea triumfă, adevărul şi cinstea sunt în totdeauna împreună şi sunt pretutindeni, iar cei viteji şi cinstiţi sunt răsplătiţi şi trăiesc până la adânci bătrâneţi. Prâslea este aşadar personajul care captează atenţia cititorului încă din titlu. Este un personaj imaginar şi creatorul popular ne surprinde în mod treptat o mulţime de virtuţi morale printr-o caracterizare directă. Mai întâi îi sunt surprinse gândurile, dorinţa de a arăta ce poate. Încrezător în forţele sale se străduieşte să-şi convingă tatăl, impresionat fiind de supărarea acestuia. În ciuda ironiei cu care este tratat de împărat şi de fraţii mai mari prin caracterizarea indirectă, autorul anonim îi scoate în evidentă perseverenţa, modestia şi mai ales inteligenţa. Creatorul popular îmbină deci maniera unei prezentări directe cu cea indirectă. Toate modurile de expunere (naraţiunea, dialogul şi descrierea) au rolul de a accentua însuşirile pozitive ale eroului. Şi acest basm, ca toate basmele populare comunică un mesaj clar : binele, cinstea, omenia, frumuseţea morală trebuie să ne coordoneze viaţa. Titlul alcătuit din substantivul propriu compus „Prâslea ce Voinic” evidenţiază destoinicia personajului şi substantivelor „merele de aur” numesc elemente fantastice datorită cărora va intra într-o lume fabuloasă. George Călinescu spunea că : „Basmul este o oglindire a vieţii în moduri fabuloase. „ Basmul a apărut din cele mai vechi timpuri, atât ca o necesitate a impunerii unor idei şi norme morale în comunităţile umane care îşi duceau existenţa şi se conduceau în baza unor legi nescrise, cât şi ca o modalitate de evadare din cotidian într-un ţinut mirific, într-o lume minunată unde totul este posibil şi unde abaterile de la normalitate sunt aspru sancţionate, el devenind astfel „o oglindire a vieţii în moduri fabuloase” Naraţiunea Prâslea cel voinic şi merele de aur a fost culeasă de Petre Ispirescu. În ea se vorbeşte încă din expoziţie despre existenţa unui împărat foarte supărat că i se furau merele de aur din grădina sa, aceasta, fiind intriga. Din desfăşurarea acţiunii după multe încercări nereuşite, Prâslea este cel care reuşeşte să-l rănească pe hoţul merelor. Pornind în urmărirea lui împreună cu fraţii săi, el coboară pe tărâmul celălalt unde reuşeşte să salveze fetele de împărat, răpite de cei trei zmei, îi ucide pe aceştia cu ajutorul corbului şi al fetei de împărat, dar este lăsat singur pe acest tărâm datorită invidiei fraţilor mai mari. Salvând nişte pui de zgripsor, de un balaur este readus pe pământ unde reuşeşte cu multă abilitate(confecţionează furca de tors şi cloşca cu pui de aur) să fie recunoscut de fata cea mică de împărat, acesta constituind punctul culminant.

În deznodământ se căsătoreşte cu aceasta după ce fraţii săi mai mari sunt pedepsiţi „prin voia lui Dumnezeu”. Prâslea cel voinic şi merele de aur, după cum se observă, este o naraţiune de mare întindere, şi cuprinde mai multe întâmplări, al căror timp şi spaţiu nu sunt bine precizate. Timpul şi spaţiul sunt imaginare, faptele s-au petrecut cândva, demult(„A fost odată ca niciodată”) pe tărâmuri diferite: pe tărâmul acesta şi pe tărâmul celălalt –un ţinut fabulos, plin de mister cu altă înfăţişare, şi care se conduce după legi proprii, necunoscut- tărâmul zmeilor populat şi de alte făpturi fantastice. De aceea şi întâmplările narate sunt reale şi fantastice, ca în orice basm. Reale pot fi existenţa împăratului, a fiilor săi, a fetelor de împărat, dorinţa feciorilor de a prinde furul merelor, invidia fraţilor mai mari sau căsătoria lui Prâslea cu fata cea mică. Întâmplările fabuloase domină însă, deoarece de la început aflăm de existenţa unui măr care face mere de aur furate de nişte zmei cu care apoi Prâslea, ajuns pe tărâmul celălalt, se luptă. Tot fabuloase sunt şi uciderea balaurului, discuţia cu corbul, salvare eroului de către zgripsoroaică, transformarea palatelor în mere sau modelarea unei furci de tors şi a unei cloşti cu puii din aur. Această naraţiune fascinează însă nu numai prin ineditul întâmplărilor, dar şi prin complexitatea personajului principal care, deşi fiu de împărat, întruchipează însuşirile alese ale omului din popor, dar este înzestrat cu însuşiri supra naturale. Astfel omoară zmeii, vorbeşte cu corbul, transformă palatele în mere, confecţionează o furcă de tors şi o cloşcă cu pui de aur. În toate basmele există personaje reale şi fantastice. În Prâslea cel voinic şi merele de aur din categoria personajelor reale fac parte împăratul, fiii cei mari, fetele de împărat şi meşterul argintar care reprezintă, de asemenea, o anumită dominantă de caracter: dreptatea (împăratul), invidia şi egoismul(fiii cei mari ai împăratului) dorinţa de libertate (cele trei fete), dragostea şi fidelitatea (fata cea mică) sau talentul meşteşugăresc (meşterul argintar). Indiferent că sunt personaje fantastice sau reale acestea reprezintă modele morale opuse, grupându-se în forţe ale binelui şi ale răului, pentru că orice basm este structurat pe baza opoziţiei dintre ele. Forţele binelui sunt constituite din împărat, Prâslea, cele trei fete, corb, zgripţuroaică şi puii ei, meşterul argintar, cărora li se opune cealaltă tabără a forţelor răului: fraţii cei mari, zmeii, balaurul. Din confruntarea lor ies învingătoare forţele binelui, deoarece basmul este poezia dorinţelor împlinite, în el se îndeplinesc visele poporului, năzuinţele lui spre o viaţă fericită şi mulţumită. Când echilibrul se clatină în defavoarea forţelor binelui, intervin

ajutoarele pentru restabilirea lui sau pentru obţinerea victoriei; astfel Prâslea e ajutat de corb, de fata cea mică şi de zgripsoroaică pentru a-l învinge pe cel mai puternic dintre zmei şi pentru a ajunge pe tărâmul oamenilor. Fiind o creaţie populară cu o mare vechime, basmul se bazează pe o structură unică, pornind de la formula narativă de la început prin care se anticipează fabulosul întâmplărilor („A fost odată ca niciodată”). În Prâslea cel voinic şi merele de aur urmează situaţia iniţială (furtul merelor) şi cauza care determină acţiunea (rănirea hoţului şi urmărirea lui). Odată misiunea asumată, eroul trebuie să treacă încercările (muncile, probele), primind uneori ajutor şi ieşind, în final, biruitor. Astfel, Prâslea se luptă cu zmeii, omoară balaurul, ajunge în împărăţia tatălui său, făureşte furca, cloşca şi puii din aur, dovedindu-şi în final identitatea. În orice basm există formule prezente specifice, şi în opera în discuţie, de mijloc (mediane) prin care se sugerează deplasarea în spaţiu („şi merseră, merseră”), durata („şi se luptară, şi se luptară zi de vară până-n seară”) sau continuarea acţiunii („căci cuvântul din poveste înainte mult mai este”) şi finale care marchează încheierea acţiunii conţinând şi transmiţând o uşoară notă de veselie şi optimism: „Trecui şi eu pe acolo şi stătui de mă veselii la nuntă, de unde luai O bucată de batoc Şi-un picior de iepure şchiop, Şi încălecai pe-o şa şi spusei dumneavoastră aşa. „ Formulele de început introduc cititorul într-o lume ireală. În planul construcţiei epice se observă preferinţa pentru cifra trei (trei fraţi, trei fete de împărat, trei zmei) căreia i se mai alătură cifra o sută (o sută de oca de carne şi o sută de pâini), acestea fiind socotite cifre magice, şi întâlnite în mai toate basmele. O altă notă definitorie basmului, ca şi a lui Prâslea cel voinic şi merele de aur, este oralitatea stilului, prin care se stabileşte, în primul rând o relaţie de comunicare intimă cu ascultătorii, dovezi ale oralităţii fiind construcţiile şi expresiile populare („a se face luntre şi punte”, „ a-şi lua inima în dinţi” „în slava cerului”) îmbinarea vorbirii directe cu vorbirea indirectă, folosirea unor construcţii exclamative, inversiunile şi repetiţiile specific populare („rogu-te”, „făcu ce făcu”). Din cele prezentate anterior, deducem că basmul este o creaţie narativă de mare întindere în care întâmplările reale se împletesc cu cele fantastice, fiind săvârşite atât de personaje reale, cât şi cu puteri supraomeneşti care reprezintă forţele binelui şi ale răului din a căror confruntare ies învingătoare cele dintâi. Basmul are o structură specifică, se caracterizează prin oralitate, iar frumuseţea lui constă în valoarea sa estetică, dar şi morală,

transforma palatele în mere şi reuşeşte să facă o furca de aur care să toarcă singură şi o cloşcă cu pui de aur. împlinite. „ Isteţ şi precaut. dându-şi seama de intenţiile fraţilor mai mari. putem argumenta că este un basm. La aceste însuşiri se adaugă vitejia şi curajul cu care îi înfruntă şi îi omoară pe zmei. comunicând o atmosferă de optimism. dar şi prin complexitatea personajului principal care. mezinul îi iartă pe fraţii cei mari. excepţionale. deşi fiu de împărat. nu poate să-ţi facă nici un rău. care sunt purtătorele acestor idealuri. . aşa cum este şi cazul creaţiei populare Prâslea cel voinic şi merele de aur. pune în evidenţă dorinţa de dreptate. Deoarece basmele reprezintă “ poezia dorinţelor împlinite “ şi năzuinţele poporului spre o viaţă fericită şi mulţumită. dârzenia şi tenacitatea dovedite în atingerea scopului propus. arcul şi tolba cu săgeţi “. dar şi generos. Toate acestea fiind caracteristice operei Prâslea cel voinic şi merele de aur. Prâslea i se adresează cuviincios şi îşi asumă cu modestie misiunea : “ – Eu nu mă încumăt a prinde pe hoţi. Cu toate ca este dispreţuit de tatăl său. în final.deoarece. omoară balaurul). cunoaşte şi înţelege graiul corbului şi al făpturilor de pe alt ţărâm. Din toate însuşirile sale se observa că Prâslea este un personaj complex. bunătatea sufletească (el salvează puii de zgripturoaică). Prâslea are şi unele însuşiri supranaturale : el este înzestrat cu o forţă impresionantă (îl bagă pe zmeu în pământ până la gât. întruchipează însuşirile alese ale omului din popor. ci zic că o încercare de voi face şi eu. dublată de un acut simţ al anticipaţiei. leagă de frânghie o piatră sau când se angajează ucenic argintar. reuşind să-şi alunge somnul şi să-l rănească pe hoţ. Aceeaşi isteţime. ele aduc în prim plan personajele exemplare. Dacă toate aceste trăsături de caracter sunt obişnuite. pedeapsa urmând să fie dată de forţa divină în a cărei dreptate el credea cu tărie. doua ţepuşe. o împletire de însuşiri omeneşti şi fabuloase prin care este definit un anumit ideal etic de cinste şi adevăr. de adevăr şi de cinste. Cinstit şi corect. Acest basm fascinează nu numai prin ineditul întâmplărilor. îşi ia “ cărţi de cetit. dovedeşte şi atunci când. într-o formă aleasă. De aceea majoritatea basmelor iau drept titlu chiar numele personajului principal. are capacitatea de a se metamorfoza în foc.

fără bani în buzunariu”. Sunt prezentate personajele care participă la nuntă: Soarele şi luna. de obicei în proză. aceea de a se accepta orice fără a cere explicaţii : „ Amu cica era odată „. dar spre deosebire de acestea se conturează bogăţia de natură morala a acestui basm printr-o reflecţie asupra realităţii sociale: „ Iar pe la noi. dar şi caracteristici particulare care sunt specifice fiecărui autor. dar şi „ un păcat de povestariu. însă şi pe acestea le particularizează prin elemente de originalitate şi stil. iar cine nu. trasează întâmplări fantastice. „ . În plus. Intrarea şi ieşirea din spaţiul fabulos se face prin formula iniţiala şi prin cea finală prezente şi în basmul popular. acestea prezintă puncte comune. în care personajele înzestrate cu puteri supranaturale. Aici se ofera imaginea unei lumi primitive care aşteaptă un erou care să o coordoneze. împreună cu tot restul universului. Deoarece la baza basmului cult stă basmul popular. drumurile pe apa şi pe uscat erau puţin cunoscute şi foarte încurcate. Autorul basmului cult Povestea lui Harap – Alb este Ion Creanga. Acesta respectă anumite trăsături ale basmului popular. cine are bani. Formula iniţială la Creangă este mult mai amplă decât în basmele populare. dar şi rolul acestuia : „ si apoi pe vremile acele. forţele binelui învingându-le pe cele ale răului pentru afirmarea adevărului şi a dreptăţii. şi de aceea nu se putea calatori aşa de uşor şi fără primejdii ca in ziua de astăzi”3. care este un personaj al spaţiului real. şi acum mai ţine încă”. oferă mai multe informaţii şi de asemenea avertizează convenţia dintre narator şi cititor. Basmul cult se defineşte prin prelucrarea structurilor populare ale speciei în cadrul unor opere originale. care reprezintă simbolurile prin care a fost binecuvântat Harap – Alb. acesta fiind rolul eroului. Aşadar prima deosebire este că basmul cult are un autor cunoscut. în care elementele folclorice caracteristice speciei se asociază celor proprii operei unui scriitor. În acest final se eternizează momentul : „ şi-a ţinut veselia ani întregi.De la basmul popular la cel cult Basmul desemnează o specie fundamentală a epicii populare şi culte. autodefininduse şi schiţându-şi statutul de autor al operei : „ Dar ia să nu ne depănăm cu vorba şi să încep a depana firul povestirii”. În formula incipientă se ofera şi o explicaţie a faptelor ulterioare şi se prefigurează obstacolele pe care le va trece mezinul. De asemenea şi formula finala este mai ampla decât în basmele populare şi subliniază mai multe aspecte. bea şi manâncă. la fel ca în basmele populare. în basmul cult se pune mai mult accentul pe atmosfera sau pe dimensiunea interioara a personajelor. se uita si rabdă. mai toate ţările erau bântuite de războaie grozave. Tot în incipit naratorul intervine direct.

Introducerea realismului în acest basm se face prin prezentarea istoriei lui Harap – Alb. unde predomina naraţiunea. dar şi al faptelor : Calul care zboară şi vorbeşte. Acesta se concretizează la nivelul personajelor : Spânul care are capacitatea de a-şi schimba înfăţişarea. Desfăşurarea acţiunii fiind mai amplă corespunde mai multor funcţii precum : plecarea eroului. iar tensiunea şi invidia tacita dintre fraţi de relaţiile dintre fiii craiului. intriga corespunde dezechilibrării situaţiei care în basm este constituită de sosirea scrisorii. pod) dând un aer realist basmului. ostrov. reface evenimentele din convorbiri sau introduce în povestirea faptelor dialogul personajelor. Creangă nu dă naraţiunii sale simpla formă a expunerii epice. acesta respectă structura. indirect. Fantasticul este prezent şi în basmul lui Creangă.Sfânta Duminică care se transformă în aburi. ci topeşte povestirea prin dialog. Creangă particularizează basmul prin umanizare şi localizare. este structurată pe mai multe episoade. formularea unei interdicţii. acesta fiind diferit de celelalte titluri de basme. care corespund momentelor subiectului. Eroul respectă un aspect al basmelor populare. fiica împăratului Roş care se preface în pasăre. Nepotrivirea de mentalitate dintre părinţi şi copii este reprezentat de conflictul dintre crai şi fiii săi. de a aduce acţiunile în faţa cititorului (ca în teatru) şi de a caracteriza. Naraţiunea este dramatizată prin dialog care îi dă un ritm alert. Acest aspect este prefigurat încă din titlu. pădure. care subliniază caracterul fantastic. fiind prezente majoritatea funcţiilor. basmul cult presupune îmbinarea naraţiunii cu dialogul. si în acest basm eroul are ajutoare. personajele. Expoziţiunea sau situaţia iniţiala este reprezentată de formula iniţiala. întâlnirea cu răufăcătorului şi probele curajului . Spre deosebire de basmul popular. Punctul culminant este corespunzător pedepsirii răufăcătorului iar deznodamântul răsplătirii eroului şi nunţii. Astfel basmul devine mai complex.Deşi în esenţă basmul cult este diferit de cel popular. „ Într-o ţară „. Basmul cult este mult mai complex decât cel popular datorită faptului că autorul intervine asupra structurii basmului cu o proiecţie personală. însă aici toate . istorisirea şi avansând nota puternic realistă. Acesta intervine la nivelul spaţiului cu toposuri. făcând legatura cu povestirea. el este cel mai mic dintre frati. dar imprimă şi o doză de generalitate prin repere spaţiotemporale nedeterminate : „ Era odată „. la început el având un statut de antierou. locuri care aparţin spaţiului real (ţara. El porneşte de la modelul popular şi reactualizează teme de circulaţie universală. dar spre deosebire de eroii acestora el nu are nici o putere supranaturala şi nici o calitate specifică unui erou de basm. Ca în orice basm. Dialogul are o dublă funcţie. eroul parcurgând un drum iniţiatic şi trecând mai multe obstacole decât eroii din basmele populare.

crăiasa albinelor şi a furnicilor). Harap – Alb înainte şi ceilalţi în urma. „a gâbui”. fiind întotdeauna urmate de o pauză care contribuie la delimitarea . Un alt comic caracteristic operelor lui Creangă este comicul de limbaj: regionalisme: „pocitanie”. (. plin de umor. parcă erau oastea lui Papuc Hogea Hogegaru”. comicul de situaţie:”şi cum ajung odată intra buluc în ogradă.personajele adjuvante au un rol important în iniţierea lui Harap .. cum este repetiţia: „La calic slujeşti. Comicul este prezent sub mai multe forme: comicul de nume(numele celor cinci monştrii sunt realizate prin adăugarea sufixului augmentativ „-ila”). obiecte miraculoase(aripile crăieselor. proverbe si locuţiuni formând o adevărată cultură paremiologică a proverbului: „lac să fie că broaşte sunt destule”. şi anume teritoriul Moldovei. comentând. opera lui Creangă este un hohot de râs(. şi gândesc eu că din cinci nespălaţi. Astfel şi personajele acestui basm reprezintă tipologii umane: Spânul este tipul impostorului. Fiinţele din basm sunt simple măşti pentru felurite tipuri de indivizi. De la un capăt la altul. „Dă-i cu cinstea să piară ruşinea”. credinţa în destin(noroc) şi în Dumnezeu: „nu e după cum gândeşte omul. participând la desfaşurarea acţiunii. termenii repetaţi poartă. de să târâiau aţele şi curgeau oghelele după dânşii..)este râsul tonic al ţăranului cu concepţie optimistă de viaţa.. Interjecţiile sunt şi ele o alta formă a oralităţii. smicelele de măr). prezent în majoritatea operelor lui Creangă prin regionalisme şi expresii specifice. prin expresii. fiind puternic scoase în evidenţă faţă de restul enunţului. ci după cum vrea Domnul”. Râsul de lectură al operei lui Creangă izvorăşte din doua surse. „debălazat”. cei cinci monştrii). care de care mai chipos şi mai îmbrăcat.. „crâmpoţit”. mimând. apa vie. oralitatea.Alb.. îngroşându-le anumite trăsături specifice. locuţiuni şi expresii idiomatice: „Frica păzeşte bostănăria”. (. apa moartă. Cealaltă sursa constă în specificul talent de povestitor al lui Creangă. „băuturica”). care narează într-un anumit fel. : folosirea diminutivelor cu valoare augmentativa („buzişoare”. Localizarea se face şi prin monstre de filozofie ţărănească : „ai să scapi de toate cu capul teafăr că norocul te ajuta”. cu foarte mici excepţii. el neputând trece nici o proba fără ajutorul lor: fiinţe cu puteri supranaturale (Sfânta Duminica.) Dar iar mă întorc şi zic: mai ştii cum vine vremea?”. de fiecare dată accentele fraze. Una constă în comicul personajelor.. animale fabuloase(calul nazdrăvan. O alta particularitate şi un element de originalitate al lui Creangă este introducerea comicului în basm. Sfânta Duminică reprezintă înţelepciunea sătească data de vârsta. Exprimarea unor propoziţii subordonate se îmbină cu alte procedee ale oralitaţii. la calic rămâi”. trebuie unul fără de lege. făcând aluzii la lucruri şi tradiţii: „Dar vorba ceea: La unul fără suflet. tussese.) i-a veni unul de hac. Limbajul folosit plasează acţiunea într-un spaţiu geografic.

formulele fixe. Mihai Eminescu. Basmul cult Apare paralel cu efortul de fixare în scris a basmului popular. oralitatea. dar poate aduce modificări ale viziunii naratorului. iese în cele din urmă din încurcătură. implinit printr-o inserţie expresivă specifică stilului marilor scriitori. În acelaşi timp. Mihai Eminescu face. Scriitorul respectă de regula structura şi tipologia basmului popular.. „spânul face tranc! capacul pe gura fântânii. dar adaugând o tentă uşor moralizatoare sau aluzii mitologice de sorginte livrescă.lor: „poate să-ţi iasa în cale vreun iepure. de pilda. uşor de păcălit. în care se recunoaşte natura eminesciană din poezie. păstrând funcţiile principale. preluând viziunea scriitorului şi integrând teme şi motive caracteristice ale operei acestuia. prin preluarea motivelor şi tehnicilor narative ale acestuia. se pot identifica particularităţi ale stilului. teleap. în care ar trebui să predomine miraculosul şi irealitatea. Personajele dobândesc şi ele particularităţi comune universului operei: Făt-Frumos din Lacrima este un personaj romantic tentat de atracţia absolutului şi de aventură. ceva. urmând linia narativă a basmului. anumite expresii. în FătFrumos din lacrimă. Ioan Slavici. iar Ion Creangă excelează prin arta dialogului şi prin oralitatea specifică întregii sale opere. Mihail. dobândind unitate şi fluenţă discursivă. teleap!”. Alexandru Odobescu.” Repetiţia interjecţiilor e un procedeu familiar lui Creangă. alternând persoana a treia cu persoanele întai şi a doua. şi popâc! M-oi trezi cu tine acasa”. invective eufemistice: „al dracului onanie de om”. cunoscuţi fiind Nicolae Filimon. îşi armonizează structurile narative. Sadoveanu. pentru că.. în timp ce Harap-Alb este un Nică a lui Ştefan a Petrei ghinionist. Basmul cult. Ion Creangă. sugerând uneori mişcări ritmice: „şi odată pornesc ei teleap. Oralitatea se mai concretizează şi prin: vocative: „nu mă faceţi din cal măgar”. Ion Luca Caragiale. . numeroase popasuri descriptive. modalităţi portretistice şi motive proprii în scenariul basmului. creând o comunicare mai directă cu cititorul şi dând uneori o nuanţăsubiectivă expunerii faptelor. Chiar culegătorii de folclor devin povestitori. Amestecul de realism şi de fabulos este mai bătator la ochi şi mai neaşteptat în Povestea lui Harap – Alb. care ii conferă originalitate şi atractivitate. interogaţii retorice: „Că alta ce pot să zic?”. care actualizează şi recreează basmul. Scriitorii devin ei înşişi autori de basme. dată de o continuă schimbare a planurilor narative între narator şi cititor şi prin selecţia expresiilor populare strict adecvate respectivei secvenţe narative. ca în cazul lui Petre Ispirescu. ce să vă spun mai mult!”. exclamaţii: „Mă rog. însă mai norocos decât acesta. Barbu Stefănescu-Delavrancea. foc de ger era.

mitic. [.. motivându-şi acţiunile prin sentimente puternice. înclinate către conflicte lăuntrice. Conflictul dintre bine şi rău se încheie. victoria eroului. căsătoria şi răsplata eroului. motive narative diverse: călătoria. în perioada de afirmare a esteticii romantice). şi crăiia istuilalt la altă margine. Şi craiul acela mai avea un frate mai mare. obiecte miraculoase. Acţiunea se desfăşoară linear. „ Fuziunea dintre real şi fabulos se realizează încă din incipit. lupta. implicând supranatural şi fabulosul. finale). succesiunea secvenţelor narative sau a episoadelor este redată prin înlănţuire. Specie a epicii (culte). stil elaborat. Eroul (protagonistul) este ajutat de fiinţe supranaturale. personajele oferă şi prilejul observaţiei psihologice. îmbinarea naraţiunii cu dialogul şi descrierea. întrepătrunderea planurilor real-fabulos. mai puţin convenţionale. convenţia basmului (acceptată şi de cititor): acceptarea de la început a supranaturalului ca explicaţie a întâmplărilor incredibile.. fabulosul este tratat în mod realist. care era împărat într-o altă ţară. Mai pregnant conturate. probele depăşite. om sucit. prin atemporalitatea şi aspaţialitatea convenţiei: „Amu cică era odată într-o ţară un crai. Coordonatele acţiunii sunt vagi. Personajele (oameni. specificul reperelor temporale (timpul fabulos. păstrând comicul situaţiilor în care se afla acesta.Personajele din basmele lui Caragiale au ceva din Canuţă. demascarea şi pedepsirea răufăcătorului. care avea trei feciori. de obicei. cifre magice. şi în acelaşi timp reduce caracterul convenţional al unor secvenţe narative legându-le semnificaţii şi efecte specifice literaturii culte. naraţiune amplă. ] Ţara în care împărăţea fratele cel mai mare era tocmai la o margine a pământului. Basmul cult imită relaţia de comunicare de tip oral din basmul popular. Particularităţile basmului cult sunt reprezentate de: clişeele compoziţionale: formule tipice (iniţiale. animale fabuloase sau obiecte magice şi se confruntă cu un adversar (antagonistul). Basmul cult estompează de cele mai multe ori miraculosul şi fantasticul. dar şi fiinţe himerice) sunt purtătoare ale unor valori simbolice: binele şi răul în diversele lor ipostaze. Reperele spaţiale . mediane. ulterior pătrunzând şi în literatura cultă (în secolul al XIX-lea. dar reorganizeazăelementele stereotipe conform viziunii sale artistice şi propriului său stil. simbolice. autorul preia tiparul narativ al basmului popular. prin victoria forţelor binelui. În basmul cult. fiind mai reflexive decât personajul basmului popular. illo tempore) şi spaţiale (tărâmul acesta şi tărâmul celălalt).sunt vagi. dându-le o mai mare verosimilitate. redate la modul general.de Ion Creangă Basmul a apărut în epica populară. Povestea lui Harap-Alb . mai îndepărtată. uneori dilematice. imaginare.

eroul fiind nevoit sa refacă experienţa tatălui. În final. ci pentru că relevă conştiinţa scriitoricească a autorului. ajutat de calul năzdrăvan. Spânul. pielea cerbului din pădure şi pe fata împăratului Roş. Toate obstacolele sunt depăşite cu bine cu ajutorul: furnicilor. care devine un act iniţiatic în vederea formării eroului pentru viaţă. Povestea lui Harap-Alb este cel mai reprezentativ basm al lui Creangă. deci. fiind afectat de dojana tatălui mâhnit de nereuşita celor doi băieţi mai mari. care trebuie să ajungă de la un capăt la celălalt al lumii (în plan simbolic: de la imaturitate la maturitate). motivelor. Prin ele îşi face . Harap-Alb. În desfăşurarea epicului. moştenitor al unchiului sau. fantasticul fiind puternic individualizat şi umanizat.sugerează dificultatea aventurii eroului. albinelor şi a lui Gerilă. Întâlnirea cu Spânul este. episoadele în care eroul este trimis să aducă sălăţi din grădina ursului. Odată ce voinicia tânărului a fost dovedită. prin aceleaşi locuri. Construite cu o artă desăvârşită. faptul că opera literară este o plăsmuire artistică a realităţii cu multiple valenţe psihologice. Harap-Alb devine un erou exemplar. Flămânzilă. Poveştile lui Creangă au un caracter realist. Stăpânit adeseori de frică. El părăseşte lumea aceasta. Ochilă. Conflictul este determinat de nerespectarea sfaturilor părinteşti. Structura compoziţională are ca element constitutiv călătoria intreprinsă de HarapAlb. Cea de-a treia încercare presupune la rândul ei alte “trei” probe. cifra 3 revenind în mai multe rânduri. prin stăpânirea “farmazoanei cumplit” care era fată împăratului Roş. este nevoit să dea primele probe de curaj şi bărbăţie. Bunătatea şi mila îl situează în registrul simbolistic al forţelor binelui. cunoscută şi trece dincolo. Încă de la început. nu pentru că în el sunt acumulate majoritatea temelor. în tinereţe. impostor. rezultat al unei îndelungate experienţe de viaţă. nu prin însuşiri miraculoase (cum se întâmplă în basmele folclorice). îl supune pe Harap-Alb la diferite încercări. simboluri ale binelui şi răului. dar şi in vederea căsătoriei. ajuns nepotul împăratului Verde. sporesc tensiunea narativă. fiul cel mic al Craiului işi va dovedi calităţile deosebite. Prin milă şi bunătate crăişorul câştigă sprijinul Sfîntei-Duminici care îl va ajuta să-şi găsească un cal pe măsura. ceea ce permite individualizarea lor şi crearea unor psihologii complexe. Fără îndoială o capodoperă. o reluare a veşnicului conflict dintre cele două forţe. modalităţilor narative specifice basmului. că şi în basmele populare. personajele sunt puternic umanizate. pe care calul îl purtase. Setilă. Păsărilă-Lăţi-Lungilă. vrând să-l piardă. dându-i o serie de sfaturi înţelepte. etice şi estetice. tatăl ţine să îl instruiască. în lumea necunoscută. iar Spânul este demascat şi pedepsit. plin de naivităţi şi slăbiciuni omeneşti. ci prin extraordinara lui autenticitate umană. pe care nu le întalnim în basmul popular. este repus în drepturi. Încercările la care este supus sunt menite a-l pregăti ca viitor conducător.

Harap-Alb). personajele (Craiul. Odată ajuns slugă. schimbând astfel identitatea fiului de crai. drept răsplată pentru omenia sa. În Povestea lui Harap-Alb Creangă a retopit structuri epice tradiţionale. . el îşi construieşte un plan minuţios de supunere a stăpânului său. reuşeşte să-l subordoneze. Personajele devin astfel nişte ţărani care vorbesc în grai moldovenesc. receptiv la durerile şi suferinţele celor mulţi nu s-ar fi împlinit. în ciuda sfatului părintesc. etc. proba focului. Eroul individualizat şi prin nume are de înfruntat multe primejdii fără de care destinul său de conducător întelept. Harap-Alb constată ciudăţeniile firii omeneşti. Sfânta Duminică. este demascat şi pedepsit. Prefăcut. precum şi frecvenţa dialogului şi monologului). în numele dreptăţii şi al demnităţii. şi cea a albinelor. a verbelor imitative. Lui Harap-Alb îi este opus Spânul. impostorul se comportă ca un adevărat tiran. personajele sunt umanizate. Setilă. simbol al forţelor răului. izbânda mezinului. manifestând o falsă solicitudine. Spânul. Dar elementele populare nu exclud pe cele care conferă povestirii o certă nota de originalitate. Fiecare îl ajută pe crai să treacă probele la care îl supune împăratul Roş.ajutoare care îl scot din impas. La nivel fantastic. Cei 5 năzdrăvani care îl însoţesc pe Harap-Alb se înscriu tot în sfera umanului. Referitor la specificul artei literare. elementele miraculoase (apa vie. Neîndurător. Prin ei. Prin viclenie şi strategema diabolică. încercarea puterii. Spânul reuşeşte să-l determine pe fiul de crai să-l tocmească în slujba sa. calul. scriitorul individualizează cu ajutorul detaliilor şi dramatizează acţiunea prin dialog. înjosindu-l pe erou în orice fel posibil. În final. aspiraţii etern umane. îl supune pe Harap-Alb unor încercări menite a-l duce la pieire. repetiţia formulelor tipice basmului. fuziunea dintre real şi fabulos (se trece de la real la fantezie fără să se facă distincţie între cele două planuri). a onomatopeelor. reprezentând un portret grotesc-caricatural în care o trăsătură dominantă este îngroşată până la limita absurdului şi capată dimensiuni fantastice. Înfrângerea propriilor slăbiciuni în procesul anevoios al devenirii îl conduce la dobândirea conştiinţei de sine şi a libertăţii sale morale. într-un stil puternic individualizat care poartă amprenta modernităţii. Împăratul Roş. de inspiraţie folclorică sunt: tema (triumful binelui asupra răului) şi motivele (călătoria. nu numai prin comportament şi mentalitate ci şi prin limbajul ce permite o localizare.). muncile. scriitorul îşi menţine atitudinea realistă. Ca şi in cazul celorlalte personaje. având astfel prilejul să cunoască mai bine psihologia umană şi să constate că “tot omul are un dar şi un amar”. În continuare. limbajul caracterizat printr-o aparenţă simplitate şi oralitate (determinată de prezenţa exclamaţiilor. interjecţiilor. ajutoarele eroului (Gerilă. întruchipând inumanul. regina furnicilor. schimbându-şi înfăţişarea. fata acestuia. apa moartă). căsătoria). Astfel. Verde-împărat. peţitul.

iar sugestia cromatică alb-negru. De asemeni. lăsând locul comparaţiilor (de fapt. ironia realizată prin folosirea diminutivelor (“buzişoare”. Harap-Alb nu are puteri supranaturale şi nici însuşiri excepţionale (vitejie. Creangă apelează la o variată gamă de mijloace artistice: exprimarea poznaşă. “băuturică”). este “un rău necesar”. caracterizările pitoreşti. dar şi fiinţe himerice cu comportament omenesc) sunt purtătoare ale unor valori simbolice: binele şi răul în diversele lor ipostaze. Particularitatea cea mai izbitoare a scrisului lui Creangă rămâne însă exprimarea locuţională ce crează un relief unic al frazei românesti. zicători. Eroul poate avea trăsături omeneşti dar şi puteri supranaturale (de exemplu capacitatea de a se metamorfoza). în timp ce neologismele apar foarte rar. respectarea jurământului. datoritş lui. între starea de inocenţă şi naivitate (negru) şi “învierea” spirituală a celui ce va deveni împărat (alb). dârzenie. bunătatea. pentru că ştii acum ce e necazul”. dar nu. Conflictul dintre bine şi rău se încheie prin victoria forţelor binelui.ncapi de urechi”).eşti drag !… Te. generozitatea. figurii de stil generalizate. autorul se implică în poveste. De aceea calul năzdrăvan nu-l ucide înainte ca iniţierea eroului să se fi încheiat: “Şi . Ca şi în Amintiri din copilărie. zeflemisirea (“Tare mi. exclamaţii sau dativul etic. în viziunea autorului. prietenia. prezentarea unor oameni şi scene comice. pe care le ia din tezaurul de înţelepciune populară şi le introduce în text prin expresia : „vorba ceea”. Spânul nu este doar o întruchipare a răului. devenind expresii consacrate de uz). dar dobândeşte prin trecerea probelor o serie de calităţi psiho-morale şi valori etice (mila. Sensul didactic al basmului este exprimat de Sfânta Duminică: “Când vei ajunge şi tu odată mare şi tare.i cu cinstea să peară ruşinea”).Pentru a obţine o veselie contagioasă. unele cu aspect fonetic moldovenesc. mucalită (“Sa trăiască 3 zile cu cea de-alaltăieri”). limbajul căpătând o puternică tentă afectivă exprimată prin interjecţii. îi căuta să judeci lucrurile de-a fir-a-păr şi vei crede celor asupriţi şi necăjiţi. Procedeul are o mare frecventă şi. Sintaxa frazei este orală. isteţime). Creangă citează la tot pasul proverbe. slugă (Harap) de origine nobilă (Alb). traversarea unei stări intermediare (iniţierea). O alta nota distinctă o dă limbajul folosit: majoritatea cuvintelor sunt de origine populară. ci are şi rolul iniţiatorului. vorbe de duh. Numele personajului reflectă condiţia duală: rob. “farfariti”) sau a unor vorbe de duh (“Dă. utilizarea unor porecle şi apelative caricaturale (“Buzilă”. deoarece cuvintele curg după o ordine a vorbirii şi nu a scrisului. multe sunt regionalisme. metaforele lipsesc cu desăvârşire. “mangositi”. curajul) necesare unui împărat. Nota de originalitate a basmului este conferită şi de eruditia paremiologică. Creangă a fost comparat cu Anton Pann şi amândoi cu marele scriitor francez Rabelais.aş bagă în sân. Personajele (oameni.

Acţiunea are la bază conflictul dintre forţele binelui şi ale răului. Sfânta Duminică este înţeleaptă. Cu excepţia eroului al cărui caracter evoluează pe parcurs.într-o înlănţuire cronologică întâmplările reale şi fabuloase la care participă personajele basmului. crăiasa furnicilor şi a albinelor). Subiectul este simplu. perspectiva narativă fiind aceea de narator omniscient. ci şi personajele par a avea cunoştinţă de scenariul iniţiatic pe care trebuie să-l traverseze protagonistul. relaţiile temporale şi spaţiale se definesc prin evocarea timpului fabulos cronologic şi a spaţiului imaginar nesfârşit: „Amu cică era odată într-o ţară” un crai care avea trei feciori şi un singur „frate mai mare. întrucât el avea numai fete. pe nume Verde împărat. celelalte personaje reprezintă tipologii umane reductibile la o trăsătură dominantă. la capătul lumii. dar aspectul lui grotesc ascunde bunătatea şi prietenia. cu eroi şi motive populare. în timp mitic. apa vie. Ion Creangă. Eroul (protagonistul) este sprijinit de ajutoare şi donatori: fiinţe cu însuşiri supranaturale (Sfânta Duminică). Aşadar. Naraţiunea la persoana a III-a îmbină supranaturalul cu realul. craiul. Împăratul Roş şi Spânul sunt răi şi vicleni. pentru că împărăţia fratelui mai mare era „tocmai la o margine a pământului”. smicelele de măr. În acest cadru spaţio-temporal mitic se derulează . care are şi funcţie de trimiţător. specific basmelor populare. peste mări şi ţări. Personajul căutat este fata de împărat.). Povestea lui Harap-Alb este însă un basm cult. iar verii nu se cunoscuseră între ei. dintre adevăr şi minciună. Cei doi fraţi nu se văzuseră de multă vreme. fapturi himerice (cei cinci tovarăşi) sau obiecte miraculoase (aripile crăieselor. Verde împărat îi cere fratelui său. animale fabuloase (calul năzdrăvan. pentru a vedea care dintre feciori „se simte destoinic a împăraţi peste o ţară aşa . care era împărat într-o ţară mai îndepărtată”. apa moartă) şi se confruntă cu răufăcătorul – personajul antagonist (Spânul). incipitul este reprezentat de formula iniţială tipică oricărui basm: „Amu cică era odată într-o ţară”. Ca să-i pună la încercare. iar fratele mai mic trăia 'la altă margine”. deoarece are autor cunoscut. pentru că fac pe oameni să prindă la minte…” Nu doar naratorul. se ironizează defecte umane (frigurosul. iar deznodământul constă totdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative. Expoziţiunea relatează faptele ce se petrec într-un ţinut îndepărtat. ca să-i urmeze la tron. Specific basmului cult este modul în care se individualizează personajele. mâncăciosul etc. să-i trimită „grabnic pe cel mai vrednic” şi viteaz dintre fiii săi.unii ca aceştia sunt trebuitori pe lume câteodată. iar ca modalitate narativă. armonizând eroii fabuloşi cu personajele ţărăneşti din Humuleştiul natal al autorului. Prin portretele fizice ale celor cinci tovarăşi ai eroului.

şi merg două. basmul continuând cu formule mediane tipice. ce conturează un peisaj de basm Ajunşi la o fântână care „nu avea nici roată. Trece cu bine de această primă probă. umple plosca.de mare şi bogată ca aceea”. feciorul de crai jură „pe ascuţişul paloşului” că va fi sluga supusă a spânului. Cei doi fii mai mari se sperie de urs şi se întorc ruşinaţi la curtea craiului. Deprins să urmeze sfatul părintelui său. să nu cumva să aibă de-a face cu ei. dar pentru că îi mai ieşiseră în cale încă doi. (călăuzirea flăcăului către preţuirea şi respectarea tradiţiilor strămoşeşti). Tânărul îl ascultă pe spân. luând carte din partea tatălui şi. nici cumpănă. sunt prezente aici formule iniţiale tipice şi cifra magică trei. care întrerupe povestirea şi descrie codrii deşi şi întunecoşi. care face posibilă depăşirea primei probe de către eroul principal. apoi sfatul ca în călătoria lui să se ferească „de omul roş. care-1 va sluji cu credinţă. craiul se îmbracă într-o piele de urs şi se ascunde sub un pod. el se gândeşte că „aiasta-i ţara spânilor” şi-1 angajează drept călăuză. armele şi hainele cu care a fost el mire”. apoi îl sfătuieşte să ceară tatălui său „calul. ci numai o scară de coborât până la apă”. Fiul craiului şi calul pleacă la drum. dar a treia oară spânul îi iese în cale „îmbrăcat altfel şi călare pe un cal frumos” tocmai când fiul craiului se rătăcise prin codrii întunecoşi. respectându-şi jurământul făcut. Spânul îi dă numele de HarapAlb. spânul intră în puţ. acela de a nu se însoţi cu omul spân. „şi merg ei o zi. ceea ce evidenţiază elementele reale ale basmuiui. se duce în grădină „să plângă în inima sa”. primeşte binecuvântarea părintelui său şi pielea de urs în dar. Ca trăsături ale basmului. voinicul pleacă la drum. prin dreptul podului. „o babă gârbovă de bătrâneţe” îi cere de pomană. iară mai ales de cel spân”. iar „armele ruginite” şi să pună o tavă cu jăratic în mijlocul hergheliei ca să aleagă acel cal care va veni „la jăratic să mănânce”. Sub ameninţarea morţii. nici împărăţia pentru tine”. dar acesta trânteşte capacul peste gura fântânii şi-1 ameninţă că dacă nu-i povesteşte totul despre el. de unde vii. Intriga. care este dezamăgit de neputinţa lor şi rosteşte moralizator: „nici tu nu eşti de împărat. Voinicul îl refuză de două ori. Urmând întocmai sfaturile babei. Mezinul. „cine eşti. „numai iaca îi iesă şi lui ursul înainte”. Deodată. apoi îl sfătuieşte pe fiul craiului să coboare şi el ca să se răcorească. În această secvenţă narativă este inclusă o pauză descriptivă. şi încotro te duci”. impresionat de amărăciunea tatălui. şi merg patruzeci şi nouă” până când întâlnesc în codru „un om spân” care se oferă drept „slugă la drum”. anticipând astfel finalul basmului. . care se va da drept nepotul împăratului şi că va păstra taina „până când va muri şi iar va învia”. deşi hainele sunt „vechi şi ponosite”. acolo îi vor putrezi oasele.

călătorii văd un roi de albine care se învârteau bezmetice. Regina furnicilor îi dă voinicului o aripioară. că altfel „te-ai dus de pe faţa pământului”. care se constituie în tot atâtea probe la care este supus protagonistul. Calul fabulos îl duce în zbor pe Harap-Alb la Sfânta Duminică. în caz de nevoie. este înspăimântat. având la masă „nişte salăţi foarte minunate”. iar aceasta îl ajută să-şi îndeplinească misiunea şi să treacă proba. Pe un pod. eroul trecând cu bine şi această probă fabuloasă. care se căpătau cu multă greutate. ca. Harap-Alb întâlneşte o nuntă de furnici şi trece prin apă ca să nu curme „viaţa atâtor gâzuliţe nevinovate”. apoi pornesc împreună către Roşu împărat. Din nou Sfânta Duminică îl ajută pe Harap-Alb să ia pielea şi capul cerbului pe care se aflau nestematele şi să le ducă spânului. Călătoria alături de cei cinci oameni ciudaţi este plină de peripeţii. la care a invitat împăraţi. că „pe unde treceau.Desfăşurarea acţiunii începe odată cu sosirea la palatul împăratului Verde. cum se găsesc”. Harap-Alb să-i dea foc şi ea va veni în ajutor. voievozi „şi alte feţe cinstite”. să aibă grijă de calul lui. ca atunci când va crede că are nevoie de ea să dea foc aripii. îl trimite pe Harap-Alb să stea la grajduri. pe rând. iar albinele se îngrămădesc acolo. acela de a se feri de omul spân şi de omul roş. Harap-Alb le este . unde Spânul se dă drept nepotul său şi. Voinicul ciopleşte un buştean şi le face un adăpost. Harap-Alb. de n-apuc bine a scăpa din una şi dau peste alta”. Acţiunea continuă cu formule mediane -”Mai merge el cât merge”. adică trecerea sub tăcere a secvenţei călătoriei făcute de erou ca slugă a spânului până la împărăţia unchiului său. că altfel „prinde mămăliga coajă”. descrise detaliat de narator: Gerilă.„ca să ţii minte ce ţi-am spus”-. Flămânzilă. După un timp. că altfel va fi „vai de pielea ta”. plângându-se calului: „parcă dracul vrăjeşte. După un timp. Setilă. dându-i şi o palmă . Următorul episod are loc după alte câteva zile. spânul îi porunceşte lui Harap-Alb să i-o aducă degrabă pe această tânără. incitat de poveştile bizare despre fata Împăratului Roş. crai. împăratul dă un ospăţ foarte mare în cinstea nepotului său. De remarcat este aici elipsa narativă. spânul hotărăşte să-şi trimită sluga să-i aducă acele bunătăţi din grădina ursului.şi HarapAlb întâlneşte. gândindu-se la sfatul pe care i-1 dăduse tatăl său. Ochilă şi Păsări-Lăţi-Lungilă. Harap-Alb îşi scoate pălăria. cinci personaje fabuloase. o aşază pe pământ cu gura în sus. aşa bătute cu pietre scumpe. în timpul petrecerii. iar acesta îşi trimite sluga să-i aducă „pielea cerbului cu cap cu tot. Basmul este structurat în mai multe episoade înlănţuite. naratorul sugerând numai că aceasta s-a efectuat. pârjol făceau”. după care crăiasa albinelor îi dă o aripă. neavând pe ce să se aşeze. Episodul călătoriei este alcătuit din mai multe secvenţe narative. într-o zi. când împăratul îi arată spânului nişte pietre preţioase foarte frumoase. Atunci. înfumurat peste măsură.

mulţi coboară. care se constituie în secvenţe narative. crenguţe) de măr dulce şi apă vie şi apă moartă” dintr-un loc numai de ea ştiut. dar care seamănă perfect cu fiica sa. unul că „moare de foame” şi celălalt „că crapă de sete”. Împăratul refuză din nou să le dea fata şi-i supune altei probe. „ Într-un târziu. i-o veni „vreunul de hac”. altfel „v-aţi dus pe copcă”. dar Gerilă suflă de trei ori. tocmai bună de dormit într-însă. că cuvântul din poveste. El primeşte zece baniţe de „sămânţă de mac. se preface într-o păsărică şi „zboară nevăzută prin cinci străji”. Ochilă şi Păsărilă se ţin după ea şi abia izbutesc s-o prindă şi s-o ducă înapoi în odaia ei. deoarece „nu vă mai pot suferi”. Cei şase prieteni s-au aşezat de pază de la uşa fetei până la poarta împărăţiei. / Unul macină la moară.unde Împăratul Roş îi supune la probe fabuloase şi foarte periculoase. amestecată cu una de năsip mărunţel” şi porunca de a alege până dimineaţă macul de nisip Atunci Harap-Alb îşi aminteşte de crăiasa furnicilor. „ovilit (ofilit) şi sarbăd (palid) de supărare şi ruşine”. Mai întâi îi cazează într-o casă de aramă. cum era împăratul. dar dacă nu va reuşi vor pleca imediat de la curtea împărătească. „ferice de tine va fi”. pe care Flămânzilă şi Setilă le fac să dispară într-o clipă. iar împăratul.tovarăş „şi la pagubă şi la câştig” şi se poartă prietenos cu fiecare. având puteri supranaturale. Dacă Harap-Alb va depăşi această probă şi le va deosebi. anume să o păzească toată noaptea pe fată. Trecând şi această probă cu bine. Fata vrea şi ea să-l supună la o probă. despre care aflase că „era un om pâclişit (negru la suflet) şi răutăcios la culme”. Plin de ciudă. De aceea. împăratul le spune că el mai are o fată luată de suflet. care nu-şi putea crede ochilor. Trimite calul lui Harap-Alb împreună cu turturica ei să aducă „trei smicele (nuiele. iar „dacă mâine dimineaţă s-ar afla tot acolo. Calul se întoarce primul şi fata împăratului Roş . Harap-Alb cere fata. Harap-Alb este supus unei alte probe. / Toate merg cu capu-n jos/ Puţini suie. nici rece”. Cerând încă o dată fata. „din cinci nespălaţi” câţi erau. care -l ajută să o identifice pe fata împăratului. îi urează să fie vrednic s-o stăpânească. întrucât simţea că va avea nevoie de ei la curtea împăratului Roş. acolo „unde se bat munţii în capete”. atunci poate să ţi-o dau”. HarapAlb dă foc aripioarei de albină. sperând că. era nevoie de „unul fără de lege”. Următoarea probă este un ospăţ cu foarte multe bucate şi băutură. flăcăul consideră că „la unul fără suflet”. căreia i se dă foc pe dedesubt. conform proverbului: „Lumea asta e pe dos.episodul de la curtea Împăratului Roşu fiind introdus de formula mediană „Dumnezeu să ne ţie. dar fata împăratului. înainte mult mai este” . „câtă frunză şi iarbă” au ales „năsipul de o parte şi macul de artă parte”. dă foc aripioarei şi într-o clipă o droaie de furnici. fiind şi aceasta o secvenţă fabuloasă specifică basmelor. apoi încep să strige în gura mare. pentru că i-o dă din toată inima. ajung cu toţii la împărăţie . „cu buzişoarele sale cele iscusite” şi casa rămâne „nici fierbinte. spre disperarea împăratului.

victoria adevărului. veselia a ţinut ani întregi. Finalul este fericit şi deschis. Cine se duce acolo bea şi mănâncă. Compoziţional. ca personaj fabulos. individualizarea personajelor. S-au bucurat şi au petrecut cu toţii: „Veselie mare între toţi era. oameni importanţi „Ş-un păcat de povestariu (povestitor)/ Fără bani în buzunariu”. înainte mult mai este”. se uită şi rabdă”. „zboară cu dânsul în înaltul ceriului” de unde îi dă drumul şi acesta se face „praf şi pulbere”. Însă. apoi îngenunchează amândoi în faţa Împăratului Verde ca să primească binecuvântarea. umorul şi specificul limbajului. fata îl sărută cu drag. pe lângă crăiasa furnicilor. căci „el este adevăratul nepot al împăratului Verde”. umanizarea fantasticului. „şi acum mai ţine încă. îl înşfacă de cap. Au fost poftiţi la nunta împărătească. . prin leacuri miraculoase. crai şi împăraţi. de adevăr şi de cinste. cine are bani bea şi mănâncă. „Dumnezeu să ne ţie. că cuvântul din poveste. Doamne. Iar pe la noi. dar ea îl îmbrânceşte şi-i spune că a venit acolo pentru Harap-Alb. spânul se repede la Harap-Alb „şi-i zboară capul dintr-o singură lovitură de paloş”. iară cine nu. / Chiar şi sărăcimea ospăta şi bea!”. are puteri supranaturale şi-l poate reînvia. Ca şi o concluzie putem spune că povestea lui Harap-Alb este un basm cult având ca particularităţi: reflectarea concepţiei despre lume a scriitorului. Harap-Alb se trezeşte ca dintr-un somn adânc. Punctul culminant. Turbat de furie că a fost dat în vileag. Fata împăratului Roş. „fiind nebun de dragostea ei”. bine!”. Ca la orice nuntă împărătească din basme. strigând că aşa trebuie să păţească cel ce-şi încalcă jurământul. ca orice basm. Lui Harap-Alb i se tulbură minţile privind fata care era tânără. turturica ajunsese cu vestea la împăratul Verde şi acesta se apucase să facă pregătiri pentru primirea fetei împăratului Roş. prezente şi în creaţia lui Creangă. crăiasa albinelor şi crăiasa zânelor. Ea pune capul lui Harap-Alb la loc şi prin ritualuri străvechi cu „cele trei smicele de măr dulce” şi cu apa moartă îi lipeşte capul de corp. Văzând cât este de frumoasă fata. basmul conţine formule specifice finale. pune în evidenţă idealul de dreptate. aşa că nunta începe „ş-apoi dă. ba chiar „soarele şi luna din ceriu râdea”. deoarece veselia a ţinut „ani întregi şi acum mai ţine încă”. frumoasă „şi plină de vină-ncoace” şi nu ar vrea s-o ducă spânului. jurându-şi credinţă unul altuia.porneşte cu ei la drum spre palatul împăratului Verde. spânul se repede să o ia în braţe. Atunci calul lui Harap-Alb se repede la spân. S-a strâns lumea să privească. între timp. pe Harap-Alb. Deznodământul basmului constă totdeauna în triumful valorilor pozitive asupra celor negative.

să examineze sensul pe care textul îl are pentru el şi să cîntărească adevăratul conţinut în lumea unor categorii mai generale. Aceste lecţii îi conduc pe elevi prin cele patru faze ale lecturii: intrarea în text. avansarea. Receptarea textului 16 Pamfil Alina. fiind influenţat de contextul în care se petrece. ieşirea şi obiectivitatea experienţei. care devine astfel un întreg: ceva rotund. Însă o dată terminată lectura ne putem întoarece la text. propoziţie. imagini şi acţiuni care radiază. scenă şi episod care duce la următorul episod.CAPITOLUL IV Strategii metodice şi didactice în predare speciei literare a basmului Lectura este un act de complexitate ce presupune nu numai un cititor şi un text. cea mai importantă componentă a triunghiului lecturii este cititorul: Cititor Text Context Lectura este un act sporitor pentru că lărgeşte nu numai sfera cunoştinţelor de limbă şi despre lume ci şi pentru că. Atunci când citim un text. acesta este liniar: cuvţnt. p. un proces ce implică. Când textul a fost citit. 81 . dar şi scopuri bine precizate. În completare acestei definiţii critica de specialitate vorbeşte despre lectură „ ca un proces personsl de constituire de sens. 2000. distanţarea şi reflecţia. ci şi interacţiunea lor. reacţii afective. în orizontul lui se reunesc gânduri şi sentimente. 16 Din punct de vedere al demersului didactic. Dacia. predarea urmăreşte să ajute cititorul să se distanţeze într-o oarecare măsură de experienţa lecturii. cu teme. Didactica limbii şi literaturii române. Ed. scopuri ce pot fi definite de interesele personale din perspectiva cărora cititorul parcurge textul”. cunoştinţe anterioare. deopotrivă. cunoaştere şi trăire. Cluj-Napoca.

prin intuirea unor tablouri etc. Se reia textul în lectura a doi. 2 -receptarea textului:în cadru acestei etape elevii citesc în gând textul ce urmează a fi intrepretat.elevii să aibă cărţile închise.trei elevi.1. -analiza formei – presupune descoperirea felului în care cuvintele servesc exprimării fondului. Din realitatea desfăşurării ei se constată că sunt implicate mai multe metode: • • • • Povestirea Demonstraţia Conversaţia Explicaţia Etapele de desfăşurare a unai lecţii de citire explicative sunt: 1 -pregătirea elevilor pentru intrepretarea textului: în cadru acestei etape urmărindu-se stimularea interesului elevilor pentru text şi introducerea lor în problematica textului prin câmpuri semantice. astfel: A. gestică. Textul este citit de către învăţător. iar prin intermediul acestei etape. având două componente: -analiza fondului – se organizează pe beză de întrebări. a-l înţelege şi a-l aprecia. Pe baza interpretării fragmentelor se elaborează planul de idei. atunci nu ar trebui să existe prea multe cuvinte necunoscute. dacă textul a fost ales cu respectarea particularităţilor de vârstă a elevilor. pregătite din timp de învătător. Receptarea textului parcurge mai multe etape. iau conoştinţă cu conţinutul textului. . Pentru explicarea cuvintelor sau expresilor necunoscute. Este recomandabil ca în timpul citirii model. Bineînţeles că.se prezintă obiectul sau se recurge la mimică. există mai multe procedee: • • • metoda intuitivă . cu timbrul vocii. desemnaţi dintre cei care ştiu să citească. astfel. ritmul şi intonaţia adecvate. iar învăţătorul solicită elevilor să numească structurile sau cuvintele neînţelese. Lectura întâi / explicativă / anticipativă: Lectura explicativă este procesul prin care se asigură două achiziţii în legătura cu textul literar. Partea principală a lecţiei este interpretată de interpretarea textului. identificând elementele lexicale sau artistice necunoscute.citire efectuată de obicei de către învăţător. metoda etimologică – se face legătura între un derivat şi cuvântul bază.se recurge la o imagine sau la un desen. metoda indirectă . Pregătirea se face prin conversaţie. se poartă conversaţie pe baza conţinutului textului şi se reproduce textul pe baza planului de idei. prilej pentru elevi să-şi consolideze percepţia asupra textului.

înţelegerea. Coordonatele contestului sunt reprezentate de componenta psihologică. nu se poate aplica un tipar de desfăşurare a lor. lecturile ghidate şi cele fără fişe supotr. etc. Lectura a doua / comprehensivă / hermeneutică Este un proces personal de constituire de sens. povestirea. Totuşi nu toate textele reuşesc să capteze atenţia elevilor din primele rânduri. Astfel putem aşeza aici: situaţiile de lectură individuală silenţioasă şi cele în care lectura este realizată în faţa unui grup. Astfel o mare importanţă o are deschiderea lecţiei cu ajutorul unor întrebări: Ce ştiu despre subiect? sau De ce este importantă lectura textului? s. expresivitatea. ce pot fi diferite de interesele personale din perspectiva cărora micul cititor parcurge textul. dar şi scopuri bine precizate.3 -citirea de încheiere: Datorită diversităţii de conţinut si de expresie artistică a textelor de citire. la sfârşitul ei. conversaţia. Lectura explicativă este procesul prin care se asigură două achiziţii în legătură cu textul literar: a-l înţelege şi a-l aprecia. cea socială şi cea fizică: • dimensiunea psihologică se exprimă în interesul pentru text al elevului şi în intenţia care orientează lectura. explicaţia. a căror realizare trebuie urmărită constant de către învăţător: corectitudinea. . Dacă lecţia s-a desfăşurat în bine condiţii. reacţii afective. ritmicitatea. Lectura este un act de mare complexitate ce presupune nu numai un cititor şi un text ci şi interacţiunea lor. să-şi exprime atitudinea lui faţă de text: -ce le-a plăcut? -ce i-a impresionat? -ce sentimente le-a trezit? -ce ar fi făcut într-o situaţie similară? Cititul poate îndeplini rolul de instrument al activităţii intelectuale când îndeplineşte anumite exigenţe. • dimensiunea socială a contextului vizează toate formele de interacţiune: învăţător – elev şi elev – colegi ce pot avea loc în timpul lecturii. Acest fel de lectură este o metodă specifică pentru familiarizarea elevilor cu tehnici de lucru cu cartea şi reprezintă un complex de metode: lectura. B. a. elevii vor fi capabili să citească textul expresiv. etc. să răspundă la câteva întrebări puse de învăţător. demonstraţia exerciţiul – toate conducând la înţelegerea textului. un proces ce implică conoştinţe anterioare. lectura fiind influienţată de contextul în care se petrece.

a. ordonate în jurul aceluiaşi centru. arată mai jos relaţia dintre procesele lectirii şi cele trei lecturii. reluate în timpul lecturii a doua: explicarea cuvintelor şi expresilor necunoscute. de lecturi succesive – paralele. La aceasta se poate ajunge prin întrebări ca : -Care este lucrul cel mai important prezentat de autor/ narator în text. şi o parte înainte şi o parte după prima lectură. fragment sau paragraf? Planul de idei se va nota la tablă şi în caiete şi va constitui suportul de orientare pentru conversaţia generalizatoare cu privire la conţinutul textului. ca un sistem în spirală. înainte de începerea lecturii (selectarea acestora se face de către învăţător). Etapa comprehensiunii include primele două sau trei lecturi şi activităţile ce le însoţesc. după prima lectură (identificarea o realizează elevii). calitatea tipăritirii. Pentru a ilustra ideea că lectura a doua este doar o mediatoate între logică şi pragmatica textului. Procesele lecturii Microprocese Procese Macroprocese Procese de Procese de . anticiparea corectă a duratei lecturii. Fiecare dintre relecturi se reorganizează în jurul lecturii anterioare. Neînţelegerea textului se poate evita parcurgând câteva etape esenţiale ale lecturii explicative. Sintagma „ idee principală” desemnează informaţia cea mai importantă pe care autorul a furnizat-o pentru a explica subiectul.• Contextul fizic se referă la aspectele concrete ce determină lectura: liniştea. s. calitatea comprehensiunii procesului de predare – învăţare.

Răspuns afectiv. Lectura I Lectura a II-a Lectura a III-a C. comunicarea asimetrică prezentă în relaţia pe care lectura / interpretarea şi redactarea de text o presupun. Lectura grupurilor de cuvinte. Lectura interpretativă / critică Vizează spaţiul nespusului. Utilizarea referenţilor a conectorilor. Interpretarea înseamnă realizarea unor raporturi intratextuale dar şi a unor posibile corelaţii intertextuale. Structura textului. Microselecţia. Scheme / convenţii. Idei principale. Lectura a treia ca discurs didactic solicită aplicaţii textuale în situaţii transtextuale: . astfel avem: • • comunicarea simetrică şi directă în conversaţia profesor – elev. Predicţii imaginar mental. al sensurilor insinuare sau poate reprimata ale textului. este forma de zbor a înţelegerii textului. Viziunea interpretativă se situează integral sub semnul dialogului şi al persuadării.Metacognitive integrare elaborare Recunoaşterea cuvintelor . funcţii ale pragmaticii / retoricii de azi. Răspuns activ. elev. Identificarea momentelor de disfuncţie şi conectarea lor. Rezumat. Interpretare intertext.elev.

Citirea de încheiere se subscrie aceleaşi etape şi poate îmbrăca forma unor exerciţii de : • • • • • citirea integrală a textului citire selectivă citire pe roluri citirea unui text asemănător. ci să accepte opiniile elevilor cu argumente de rigoare. pluraritatea interpretărilor şi / sau dificultăţile întimpinate în configurarea sensului. provocând o puternică reacţie afectivă. Cu prezentarea conţinutului în mod original pe baza planului de idei începe etapa a treia. Lectura interpretativă. la şcoală copilul se întâlneşte cu diferite tecte. identifică problematica textului în opoziţia dintre două tipuri diferite de inteligenţă. expresivă.• aprofundare / generalizare – oportunutăţi de învăţare orientate spre dobândirea competenţelor funcţionale bazate pe atitudini. cu accent de originalitate. imprimarea unui stil propriu de lectură. iar aplicarea gradată şi respectarea fiecăreia dintre ele apropie elevul de textul literar. ales de învăţător sau de elev în concluzie lectura unei opere literare trebuie abordată în tripla sa ipostază: -inocentă / predicativă / explicativă -comprehensivă / hermeneutică -critică/ interpretativă. . secvenţele ce urmăresc conturarea semnificaţiilor textului sunt menite să compună seriile de echivalenţă şi să le confere sens. cu intonaţie şi ritm corect. II Tipologia textelor şi specificul lor Experienţa literară şi stimularea gustului pentru literatură sunt doar o parte din condiţiile necesare în educarea cititorului. o dată cu însuşirea tehnici de citire. Etapa reflecţiei poate cuprinde discuţii menite să pună în evidenţă paşii parcurşi. Etapa interpretării / lectura critică vizează. care vizează o înţelegere mai profundă a textului şi dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă. Fiecare tip îşi are propriul său demers. Dialogul cu elevii este menit să fixeze mesajul textului. Este important ca învăţătorul să nu-şi pună punctul de vedere. să pună în evidenţă ideile de bază şi să pătrundă dincolo de cele evidenţiate de autor.

jurnalul. atitidini. plac mai mult. modul de expunere. poemul. Ca şi specii reprezentative ale acestui gen amintim: balada. prin cuvintele altor personaje. snoava. fabula. specie. Caraateristicele genului epic se pot determina fără a recurge la noţiuni de teoria literaturii prin întrebări: Ce? Cu cine? Cum? Acţiune / cauză În ce scop? Cine? -Cine povesteşte? / autorul -Ce povesteşte? O întâmplare.fapte. legenda. în funcţie de genul literar. iar prezenţa scritorului alternează cu prezenţa personajelor. Genul epic prezintă în general o acţiune. datorită prezenţei întâmlpărilor şi personajelor. o acţiune. întâmplări. nuvela. Textele cu caracter epic. iar subiectul epic se desfăşoară într-o succesiune de momente: expoziţie. Demersul de carecterizare a personajelor se poate structura în jurul celor trei axe reprezentative a întrebărilor: • • • Cine este personajul? (nume. epopeea. gesturi) Ce face personajul?(care este locul în acţiune) În mod firesc elevii se simt atraşi de spiritul binelui şi participă afectiv la ceea ce se prezintă în operă. întâmplări săfârşite de personaje. prin fapte.Această diversitate de texte literare impune o abordare metedică diferită. Bineînţeles că învăţătorul are datoria de a le explica elevilor că oamenii şi animalele care săvârşesc acţiunea într-o operă literară se numesc personaje. eseul. trăind un moment de satisfacţie în momentul victoriei binelui. moral) Cum este reprezentat personajul?(prin cuvintele autorului. dezvoltarea intrigii. Notarea faptelor este făcută de autor. povestea. basmul. schiţa. punctul culminant şi deznodământul. portret fizic. romanul. animale cărora li se atribiue însuşiri omeneşti. Totalitetea Când? Împotriva cui? De ce? . adecvată. reportajul. repere concrete în orientarea copiilor în problematica textului. cine săvârşeşte acţiunea? / oameni. intrigă. memoriile. prin propriile sale cuvinte.

În general. atunci când aceste sunt nesemnificative pentru mesajul textului. După ce algoritmul a fost depistat urmează să fie descris prin precizarea secvenţelor sau a operaţiilor în succesiunea lor internă. Un algoritm este operaţie constituită dintr-o succesiune de secvenţe care conduc spre acelaşi rezultat. Uneori pot absenta determinările de timp sau loc. o afirmaţie. O acţiune importantă în analiza textului o reprezintă delimitarea fragmentelor. în urma discuţilor pregătitoare. Se cere elevilor să prezinte pe scurt conţinutul celor citite în acel fragment. 1. la clasele primare. Aceste cuvinte sunt indicate de către elevi sau de către învăţător. b) Intriga Reprezintă motivul care determi nă acţiunea din operă şi urmează imediat după expoziţiune şi constă într-o acţiune. în lecturile destinate ciclului primar. desfăşurarea acţiunii cuprinde câteva momente. e)Deznodământul Stabileşte încheierea luptei între personaje sau grupuri de personaje prin triumful unuia. o atitudine. d) Punctul culminant Este momentul în care lupta dintre personaje atinge gradul cel mai înalt. rămase neexplicate. Începând cu clasa a III-a. învăţarea unui algoritm ridică anumite probleme. care cunoaşte mai multe momente: a) Expoziţiunea Aici se prezintă locul. III Strategii algoritmice. Urmează apoi dezmembrarea. timpul şi personajele principale. Se explică cuvintele necunoscute.întâmplărilor sau evenimentelor care se desfăşoară într-o operă literară epică constituie subiectul operei literare. Se formulează ideea principală. euristice şi demonstrative folosite pentru accesibilizarea textelor/ construcţia sensurilor plurale ale operei. învăţarea analitică a . Algoritmizarea: este metoda ce s-a impus în urma descoperirilor psihologiei contemporane privitoare la operativitatea gândirii. Din punct de vedere metodic. presupunând următoarele activităţi: • • • • Învăţătorul numeşte un elev pentru a citi primul fragment şi îl opreşte când a terminat. c) Desfăşurarea acţiunii Cuprinde întâmplări determinate de intrigă. iar la clasele I şi a II-a activitatea de imterpretare a textului constă din povestirea celor citite.

conştiente prin: • • • • • citirea integrală a textului citirea selectivă citirea pe roluri citirea unui text asemănător celui din manual. algoritmizarea aplicându-se în cadrul orelor de limbă. -descoperirea mesajului. sarcini. atunci când se face analiza gramaticală a cuvintelor dintr-o propoziţie. de la exerciţii simple la exerciţii complexe.fiecărei secvenţe. Să parcurgă exerciţiile în mod gradat. familiarizarea elevilor cu noul conţinut se realizează în cadrul primei ore. La disciplina Limba şi literatura română toată activitatea de predare. când se împarte un text în fragmente etc. ales de învăţător sau de elevi citirea unui text asemănător celui din manual. pentru ca în final aceste secvenţe să fie din nou cuplate şi înlănţuite. principiu). ales şi propus de elevi.învăţare a unui text nou presupune respectarea unor algoritmi. Exerciţiul: constă în efectuarea repetată a unor acţiuni. Să beneficieze de verificări. învăţătorul trebuie să aibă în vedere ca elevii: • • • • • • Să cunoască scopul exerciţiului propus. exerciţiile contribuie la dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor. Exerciţi lexicale-contribuie la îmbogăţirea vocabularului prin: . Pentru ca exerciţiul să-şi indeplinească rolul de formare a priceperilor şi deprinderilor de exprimare. Să-l execute de câteva ori pentru a-l însuşi. .consultarea dicţionarului. eventual rezumatul se realizează în cadrul celei de a treia ore. Să cunoască la ce pot apele pentru rezolvarea lui (regulă.vizează exersarea citirii fluiente.exerciţii de explicare a cuvintelor necunoscute întâlnite în lecţie. interacţiunea cu experienţa proprie. imediat după rezolvare. Consolidarea şi automatizarea se înfăptuieşte prin exerciţii aplicative. Să înţeleagă modelul acţiunii. prin . 2. corecte. grupându-se în: Exerciţii de citire. În asamblul. -consolidarea conţinutului şi formularea ideilor principale se realizează în cadrul celei de a doua ore. operaţii până la consolodarea şi perfecţionarea operaţiei. De exemplu: -predarea noii lecţii.

citiţi textul expresiv. prezentaţi în rezumat conţinutul textului. .integrarea cuvintelor în context. Exerciţii de aplicare a tehnicilor de lectură. culori. citiţi textul delimitând fragmentele care exprimă un moment esenţial. alegeţi din text imagini care v-au plăcut mai mult şi introduceţi-le în enunţuri noi. într-un fel care v-ar plăcea mai mult. trasnformarea vorbirii indirecte în vorbire directă. Modelarea Modelele pot compara două funcţii: una ilustrativă în sensul că prezintă un fragment din realitate şi alta cognitivă. Exerciţii creative: continuaţi povestea cu alte întrebări inventate. Exerciţii de transformare a textului-se realizează prin: transformarea vordirii directe în vorbire indirectă. schinbaţi sfârşitul povestirii. recunoaşteţi cuvintele care se compară şi cu care se compară. povestiţi o întâmlpare asemănătoare celei din manual.se realizează 3. creaţi noi întâmplări în desfăşurarea acţiunii. recunoaşteţi şi citiţi dialogurile din text.. orientându-vă după planul de idei. selectaţi şi citiţi imaginile care sugerează imagini vizuale. formulaţi ideea principală a fragmentului. prezentaţi conţinutul textului. Exerciţii de recunoaştere şi semnalare a elementelor expresive stilistic. recunoaşteţi şi citiţi fragmentul care descrie un peisaj sau chipul unei persoane. citiţi textul cu atenţie.exerciţii pentru numirea sinonimelor unui cuvânt. .introducerea lor în contexte. . forme.acestea vor viza consolidarea deprinderilor tehnicilor de lectură prin cerinţele: • • • • • • • • prin: • • • • • • • • • • reconoaşteţi şi citiţi fragmentul care povesteşte o acţiune.

În literatură această metodă oferă modele de viaţă.problemă. vizează surprinderea argumentelor şi aprecierea eficacităţii lor. Constă într-o discuţie orală cu clasa care să surprindă. improvizând o scenă de conflict. Criteriile dezbaterii sunt: • • • identitatea temei (cei implicaţi discută despre aceeaşi temă) persoanele care dialoghează să aibă păreri diferite. descoperirea dirijată. Jocul propriu-zis nu va dura mai mult de cinci – zece minute. iar membrii grupului vor interveni pentru atenuarea conflictului. să fie extras din viaţa lor curentă. Descoperirea Este o metodă de factură euristică şi constă în crearea condiţiilor de reactualizare a experienţei şi a capacităţilor individuale. argumentarea părerilor. după care vor urma intervenţiile şi comentariile „ spectatorilor”. Dezbaterea . Subiectul de jucat trebuie să fie familiar copiilor. Jocul de rol Este o metodă care constă în provocarea unei discuţii plecând de la un joc dramatic pe o problemă cu incidenţă directă asupra unui subiect ales. analogii din experienţa cotidiană. iar învăţătorul trebuie să favorizeze menţinerea unei atitudini active. Astfel elevul redescoperă cunoştinţe vechi. Elevii trebuie lăsaţi să se exprime liber în cadrul dezbaterii. 5. Ea trebuie să fie reală şi contradictorie. astfel încât elevul să realizeze o incursiune în propriul fond aperceptiv. apoi învăţătorul va grupa argumentele de valoare sau non-valoare a temei de dezbatere. în vederea desluşirii unor noi situaţii. 4. Se cere unor membri ai clasei să joace rolurile respective. În funcţia de relaţie care se stabileşte între profesor şi elev se pot delimita două feluri de descoperire: • • descoperirea independentă . veridice Dezbaterea îşi atinge scopul dacă de-a lungul discuţiei s-a aflat adevărul în legătură cu teme discutată. acesta putând trezi sentimente de simpatie sau antipatie sau putând deveni model sau antimodel pentru micul cititor. argumentele să conţină fapte autentice. 6. Astfel personajul este cel care este folosit ca model de autor.

Învăţătorul începe prin a citi titlul cărţii şi a arăta coperta şi câteva ilustaţii apoi le spune elevilor: -”Aţi auzit care este titlul? Aţi văzut ilustraţiile? Ce credeţi că se va întâmpla. stârnirea interesului de către misterele textului. b) Jocul de cuvinte O altă tehnică de stârnire a curiozităţii este ca învăţătorul să aleagă trei sau patru cuvinte din text şi să-i pună pe elevi să lucreze pe grupe şi să facă speculaţii în legătură cu felul în care aceste cuvinte ar putea să funcţioneze împreună în povestire. imagini şi acţiuni care radiază de la un centru de înţeles la care ne trimit înapoi. cu teme. ce credeţi că ve-ţi citi?” Apoi învăţătorul cere elevilor să pregătească tabele cu predicţii. Odată ce cititorul a creat o „viziune” şi a pătruns în ea. cea din dreapta pentru ce s-a îmtâmplat. este necesară identificarea şi urmărirea intrigii. Poate fi util ca învăţătorul să facă o scurtă prezentare a lecţiei în scopul pregătirii elevilor pentru o lectură sau o ascultare mai inteligentă. Acesta e împărţit în coloane verticale: cea din stânga pentru predicţii. se citeşte primul fragment şi se completează coloana din dreapta cu răspunsurile la întrebarea: „Ce s-a întâmplat de fapt?” După terminarea lecturii.este o strategie modernă menită să-i ajute pe elevi să avanseze în text înţelegând şi reflectând. În folosirea adecvată a a cestor strategii trebuie să se acorde atenţie următoarelor: . Prin activitatea de citire / gândire dirijată se aranjeajă ceea ce elevii au anticipat pe baza a ceea ce au aflat deja şi ceea ce au aflat pe măsura avansării în lectură. identificarea problemelor şi căutarea de soluţii. ne putem întoarce la text care devine ceva rotund. activitatea menită să ajute la obiectivarea experienţei lecturii – întâi prin reacţii personale şi apoi prin explorarea mai obiectivă a textului. c) Întrebări pentru concentrarea atenţiei Învăţătorul poate pune întrebări care să-i facă pe elevi să se concentreze asupra unor elemente ale textului.IV Metode euristice (combinata) Lectura predicativă a) Inventica. Scopul predării în această feză este să facă legătura între cunoştinţele şi interesele anteroare ale cititorului şi firul argumentaţiei sau intrigii şi să-l încurajeze pe cititor să-l urmărească în mod activ şi inteligent. După ce se trec în revistă titlul şi eventualele ilustraţii elevii completează tabelul cu răspunsurile la întrebările: „Ce credeţi că se va întâmpla cu adevărat?” Apoi se discută cu elevii predicţiile.

învăţătorul trebuie să fie deschis la sugestii când formulează întrebările. iar în dreapte comentariul asupra fragmentului. Dat fiind caracterul abstract al idei de basm mai ales în clasele a II-a . Întrebări prin care se obţin răspunsuri personale sunt: • • • Ce aţi observat în text? Ce părţi v-au rămas în minte în mod deosebit? De ce? La ce v-au făcut să vă gândiţi aceste părţi? Cum v-au făcut să vă simţiţi aceste părţi? Aceste caiete sunt instrumente cu multiple întrebuinţări care îi încurajeajă pe elevi să reflecteze la ceea ce au citit şi să vină cu idei pentru a le discuta în clasă. 2. exlporarea tuturor coordonatelor contextului va avea un rol decisiv în reuşita lecturilor pe această temă.a IV-a. Nu toate textele reuşesc să capteze atenţia elevilor din primele rânduri. Astfel caietul va fi împărţit în două: în stânga vor scrie fragmentul din text. -trebuie să menţină discuţia concentrată pe text. pauzele în lectura textului trebuie alese cu o deosebită atenţie. c) Investigaţia comună Este o metodă destinată a-i face pe elevi să discute mai în profunzime problemele ridicate de text. În general b) Caiete de impresii de lectură . cine era personajul principal şi nu ăn ultimul rând de ce e importantă lectura textului.• • • • • metoda trebuie rezervată povestirilor cu intrigă clară. dar să nu o facă să devină competitivă. învăţătorul trebuie să menţină discuţia însufleţită. Lectura interpretativă a) Discutarea reacţiilor cititorului Elevii pot înţelege mai profund un text dacă sunt încurajaţi să-şi exploreze propriile sentimente şi asiciaţii determinate de aceasta. -trebuie să reziste tentaţiei de a ajunge la concluzii predeterminate şi de a-şi expune propria înţelepciune. fără a face aprecieri. de aceea e necesară o deschidere a lecţiei reconstruită în jurul întrebărilor: ce ştiu despre subiect. învăţătorul trebuie să accepte toate răspunsurile cu politeţe. Învăţătorul are pregătit un set de întrebări interpretative pe care le va folosi în discuţie Ele pot avea cel puţin două răspunsuri. Discuţiile vor fi interesante dacă se ţine cont de: -învăţătorul trebuie să aleagă un text care poate cu adevărat genera întrebări.

care să focalizeze atenţia asupra mesajului. aşadar nu trebuie amânate până la ultima lectură. interpretativă. în afara povestirii învăţătorului. apoi. Datorită cestor caracteristici. cu intonaţie adecvată. caldă. în lectura preferată a elevilor existând şi basme. Astfel întrebările extratextuale. se cere un mod de analiză care din prima oră/ lectura explicativă să asigure nu numai înţelegerea evenimentelor şi a faptelor cât şi mai ales semnificaţia acestora în scopul valorificării lor sub raport educativ. o pondere importantă o deţin textele cu caracter epic. basmele apelează la elemente fantastice. astfel încât în ultima lectură. ci trebuie pregătit treptat pe parcursul celor cel puţin trei relecturi. Elevii scriu numele personajului într-un cerc în mijlocul paginii.satelit în jurul cercului cu numele. O categorie aparte a textelor o constituie basmele. vor avea acest rol de mobilizare afectivă. În final. după ce au înţeles conţinutul. o importanţă deosebită o au mai mult întrebările retorice în prima oră. să poată realiza transferul de la personaj la propria lor identitate. Explicând geneza unui lucru. nuanţată. basmele prezintă unele dificultăţi în înţelegerea lor. expresivă. care nu sunt accesibile decât prin iniţiere. precum şi al unui limbaj specific mai geoi. în cercurilesatelit în jurul celor care conţin caracteristicile personajului. scriu cuvinte care caracterizează acel personaj. mistic. în cercuri. . În acest sens. a unui fenomen. de pregătire spre sensurile alegoric. scriu exemple de acţiuni care vin în sprijinul judecăţii lor. Astfel în abordarea acestor categorii de texte. anagogic.lecturile vârstei şcolare mici. interpretative. O altă metodă este reţeaua personajelor-care este o metodă grafică de a descrie a personajelor şi argumentare a descrierii. deschise. să îi pregătească psihologic pe elevi.

. mare a fost bucuria împăratului când a văzut merele de aur pe masa sa” viteaz . compexitatea creşte.. Trag apoi două săgeţi între fiecare două personaje şi de-a lungul fiecărei săgeţi scriu ce simte personajul faţă de cel spre care se îndreaptă săgeata sau cum îl tratează.. tată. scoase paloşul se repezi la balaur şi numaidecât îl făcu în bucăţi bucăţele” . Apoi trasează săgeata în sens invers. nu putuse să mănânce din pom mere coapte” bun Harta personajelor este o metodă grafică de urmărire a relaţiilor dintre personaje. şi de când îl avea. eu îi iert şi pedeapsa să o ia de la Dumnezeu” cinstit îngrijorat PRÂSLEA CEL VOINIC . cu săgeţi duble între ele. elevii scriu numele a două până la patru personaje din textul literar. aproape toate operele literare ne fac să ne gândim la problemele din viaţa personală. .. Harap Alb Spânul Chiar dacă nu sunt deosebit de simbolice. După ce au fost incluse în schemă două sau trei personaje. ca şi la probleme general umane.. În colţurile unei foi de hârtie. pentru că pot apărea diferenţe.

PUF. evaluării.. Foulquie Paul. Berger relevă tocmai această putinţă a tehnicii de lucru de a se revizui simultan cu aplicarea ei în practică. p 188. Paris. Aceasta înseamnă că metodelor de predare învăţare urmează să li se asocieze o baterie de metode de control cât mai bine puse la lunct. întreaga metodă este în mod inevitabil o reîntoarcere reflexivă asupra operaţiilor deja cunoscute. Astfel predarea învăţarea urmează să fie dublate în mod sistematic de un efort de evaluare şi de autoevaluare cu cât mai mare rigurozitate posibilă. o operă literară se poate corela cu altele pe aceeaşi temă. Jerome. cu atât mai mult conexiunea inversă îi va permite să-şi dea seama de eficienţa sau de ineficienţa metodelor şi procedeelor la care s-a recurs. în elaborarea de noi ipoteze despre modul cum urmează să se continue munca. Pentru o teorie a instruirii. prin pripria-i aplicare favorizează obţinerea unor rezultate superioare. 1970. p 313 . 1971. „18 G.. drept obiectiv nu numai produsul sau conţinutul învăţării. ci şi procesul prin care copilul ajunge sau nu reuşeşte să ajungă la stăpânirea materialului de învăţat. după criterii docimologice. în sensul că oferă o informaţie care serveşte drept ghid în adoptarea unei strategii metodice în perspectivă. Evaluarea îndeplineşte şi o funcţie orientativă. Bucureşti. Confirmarea sau infirmarea 17 18 Bruner. „17 cu atât se va putea aprecia mai corect eficienţa metodologiei didactice. cu cât această evaluare va avea „. de a se autoregla din mers. Cunoaşterea imediată a rezultatelor obţinute şi justa lor apreciere au o dublă semnificaţie pedagogică: una de corecţie şi alta orientativă. P.. capacitatea de a se gândi la mai multe texte simultan în timp ce explorează o anumită problemo/ temă literară. Evaluarea. Astfel. Cu cât profesorul va dispune de posibilităţi mai bune de informare continuă. a acestei metode este eficienţa şi eficacitatea ei. în cursul desfăşurării lecţiei. Elevii înţeleg mai mult din ceea ce citesc dacă şi-au cultivat capacitatea de a sesiza intertextualitatea... la timpul şi locul potrivit.funcţie corectivă şi orientativă în determinarea metodologiei didactice Calitatea fundamentală. V. Subliniind ideea că „. Această metodă.. astfel producându-se maximum de modificări în comportamentul elevului în minimum de timp posibil.. Dictionaire de la langue pedagogique.Aşa cum ne amintesc de întâmplări din pripria noastră viaţă. asupra reacţiilor elevilor cu care lucrează. după performanţele obţinute.. D. E..

ne ducem la reguli-definiţii la cazuri excepţii. Vor fi teste cu întrebări închise şi deschise ambele cu alegeri simple. Lecţii de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor pot fi : introductive. Lectura. cea mai importantă fiind stocarea. Tocmai din această cauză învăţătorul trebuie să orienteze cu mult tact pedagogic lecturile elevilor. Folosirea ca instrument de lucru şi forme de evaluare a metodelor. existând astfel învăţare evaluativ-critică. rămâne astfel una dintre cele mai intense. prilejul unice de reflecţie şi de trăiri spirituale. Acest lucru menţine profesorul într-un neîntrerupt proces de cercetare şi îl invită chiar la noi experimente ameliorative. şi anume. atrag atenţia profesorului asupra eventualelor consecinţe neprevăzute şi îl ajută să ia o decizie corespunzătoare. specifice dezvoltării gândirii critice şi corelarea lor cu metodele tradiţionale adecvate metodele centrale sunt căi de redimensionare a orei de literatură română din perspectiva modelului cathartic a literaturii. . mai educative si mai răspândite activităţi. cu atât mai importante şi durabile sunt efectele ei în domeniul limbajului al comunicării.efectelor anticipate. în folosirea sau nu a aceleiaşi metode. Cu cât apropierea copilului de carte se face mai devreme. pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt de cultura. a procedeelor moderne. Acest fel de lecţii se bazează pe caracterul conştient. De aceea cartea este mereu prezentă în viaţa noastră. iar nota dominantă o constituie însuşirea regulilor şi definiţiilor. Cartea îi oferă celui ce o parcurge. Aici se combină strategiile transductive cu cele abductuve. periodice şi finale. exerciţii şi aplicaţii. Metodele tradiţionale îmbinate cu cele moderne vor putea astfel contribui la o simplificare a demersului didactic. precum şi în cel al comportamentului şi al socializării. În acest tip de lecţie există şi combinaţii ca: -schimbarea valorii gramaticale a cuvintelor -omonimie gramaticală La lecţia de verificare şi evaluare a priceperilor şi deprinderilor se va insista pe fixare. Metodele pe care cadrul didactic le foloseşte în timpul orelor trebuie astfel selectate încât să stârnească interesul elevului şi să-l ajute să înţeleagă operele literare.

lăcomia. necazurile şi bucuriile sale. curaj.CONCLUZII Idiscutabil. poporul cu imaginaţia. Neînţelegând anumite fenomene din natură. proceselor afective. Ele contribuie. lupta cu forţele naturii. basmele povestesc despre săraci şi bogaţi. de dreptate. Valoarea instructuv educativă a basmelor sete deosebită.formativă pentru copiii care nu s-au rupt încă de lumea basmului. îngânfarea. Imaginaţia este necesară omului pentru toate formele de activitate. Înţelegând conflictul dintre cele două forţe care apar în basm. la dezvoltarea imaginaţiei creatoare a copiilor şi la înţelegerea frumosului. Basmele oglindesc primele istorii ale relaţiilor omeneşti şi ale luptei omului cu mediul. Basmul este valoros atât pentru educarea artistică cât şi pentru dezvoltarea limbajului. de a-şi uşura munca şi viaţa. Copiii sesizează odată cu conţinutul de idei şi expresiile poetice şi însuşindu-şi-le. basmele populare sau culte constituie o lectură instructiv. Basmele au un puternic substrat real. înţelepciunea şi iscusinţa sa. îşi . ele arată cum pedepseşte colectivitatea pe răufăcători şi reliefează năzuinţele oameniloe de a se elibera de ignoranţă. cinste. de a-şi alcătui instrumente de luptă şi de eliberare. de asemenea. vitejie. fie de asuprirea claselor dominante. hotărâre. adevărului şi a binelui şi detestă nedreptatea. perseverenţă. copiii sunt de partea dreptăţii. relaţiile dintre oameni. Ascultândule sau citindu-le. de bine şi de frumos. deoarece au izvorât din năzuinţa poporului pentru o viaţă mai bună. le-a întruchipat adeseaîn fiinţe fantastice din basme. copiii îşi exersează atenţia urmărind cu incordare peripeţiile narate. Ele aduc o preţioasă contribuţie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere. din dorinţa de a invinge răul şi greutăţile provocate fie de forţele naturii. este absurd să negăm rolul fanteziei chiar şi în cea mai severă stiinţă. Ascultând sau citind basme. hărnicie. micii cititori îşi formează reprezentări şi noţiuni despre dreptate. basmele îi ajută pe copii să înţeleagă complexitatea aspectelor vieţii. Din basme se desprinde începuturile luptei dintre cei asupriţi şi asupritori. ele mijlocind trecerea firescă de la o literatură bazată pe fantastic şi miraculos spre una exactă. la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter – în general la dezvoltarea personalităţii copiilor. Exprimând înţelepciunea şi năzuinţele poporului. răutatea şi minciuna. Basmele sunt şi puternice mijloace de dezvoltare a atenţiei şi a memoriei. despre buni şi răi. Poporul a introdus în basme expresia dorinţei sale de libertate.

precum şi acelea care se repetă. Admirând întreaga comoară de înţelepciune pe care o cuprind basmele. . care aduc o însemnată contribuţie la dezvoltarea personalităţii copilului.îmbogăţesc vocabularul cu expresii din limba vie a poporului.creaţii specifice ale poporului cu o complexă şi multiplă valoare. Citind basme. astfel expresiile proprii limbii a poporului intră în limbajul lor. copiii întâlnesc mereu expresiile care le sunt cunoscute şi se bucură atunci când le ştiu. Ei memorează cuvintele cu care încep şi se încheie basmele. . cu zicătorile pline de înţelepciune. prilejuind copilului puternice emoţii estetice. cu frământările de limbă. Basmul este un minunat mijloc de educare a gustului pentru frumos. .copiii învaţă să preţuiască poporul pentru înaltele şi deosebitele sale calităţi. ajutându-i să-şi însuşească mai bine limba maternă. cu expresivitatea şi bogăţia ei.

Ispirescu. Pop. Editura Cartex. Călinescu. Ion. legende. Editura Univers. Bucureşti. snoave. Alina. Cluj-Napoca. 2006. Structura poetică a basmului. Pentru o teorie a instruirii. I. Bucureşti. vol. Alexandru. Bucureşti. Estetica basmului. Propp.Bibliografie Alecsandri. Ispirescu. Mihai. Literatura pentru copii şi tineret. . 1996. IEDP. Ioan. 1960. Cluj-Napoca. 2000 Szekely. Editura Minerva. V. Editura pentru Literatură. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Corint Junior. Stereotipia basmului. Tipologia basmelor româneşti şi a variantelor lor. Gheorghe. Elementele teoriei literare. Creangă. Editura Didactică şi Pedagogică. 1965. 1991. Adolf. Petre. Petre. Bucureşti. Editura Univers. Poveşti. 2000. 1977. Vasile. 1990. Cluj-Napoca. 1986. Editura Humanitas. Editura Dacia. Vistian. Nicolae. Basme. Ioan. Bucureşti. Basmele Românilor. A fost pe unde n-a fost Basmul popular românesc. Opere. Editura Dacia.. Bucureşti. Bucureşti. Antologie de texte literare. 2005 Vrabie. Editura Didactică şi Petagogică. 2003. Pamfil. Cluj-Napoca. Basme. 1970. 1973. Editura Petru Maior. Slavici.. George. 1983. Folclor literar românesc. Editura Dacia. Ruxăndoiu. Basme. ESPLA. Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. Bucureşti. Pavel. Didactica limbii şi literaturii române. Victoria. Târgu Mureş. Goia. 1983. Editura Saeculum. EDP. Bucureşti. 2007. Roşianu. Andrău. Odobescu. Nişcov. Bucureşti. Monica. Bucureşti. 2004 Bruner. Didactica limbii şi a literaturii române la ciclul primar. Jerome. Bucureşti. Editura Dacia. Schullerus. Bucureşti. 2004.

Metode şi procedee: -conversaţia euristică. 2. Organizarea învăţării: -frontală. lectura explicativă. 3. Mijloace de învăţământ: -caietul de lectură pentru clasa a II-a. . volumul Poveşti de aur de Nicolae Batzaria. Cristina a născut o fetiţă foarte frumoasă. -să răspundă la cel puţin 4-5 întrebări.dezvoltarea vocabularului elevilor cu expresii şi cuvinte noi: Obiective operaţionale: -să citească textul. individuală. dovedind că au înţeles conţinutul textului. ilustaţii. Momentele principale ale basmului: 1. sfârşitul lecturii. problematizarea. -să participe cu interes la oră. lucru cu manualul. ţinând seama de conţinutul şi de semnele de punctuaţie.ANEXA 1 Proiect de lecţie Data: Clasa: a II-a Obiectul: Literatură pentru copii Subiectul: Bucle de aur de Nicolae Batzaria Tipul lecţiei: însuşiri de noi cunoştinţe Scopul lecţiei: -formarea gustului pentru citire independentă. barza îi îndeplineşte dorinţa. Ea cere berzei năzdrăvane ca fetiţa ei să aibă un păr de aur. -îmbogăţirea şi dezvoltarea cunoştinţelor elevilor: . -să folosească anumite cuvinte şi expresii din text în enunţuri corect formulate: -să redea conţinutul lecturii în succesiunea momentelor acţiunii. Deşi a fost nemulţumită de cererea Cristinei. faptele lor. exerciţiul. -să selecteze fragmentele care să ilustreze însuşirile personajelor. povestirea.

-le voi spune că azi vom comenta întâmplările din lectura Bucle de Aur. din oraş” „Dorinţa ta. citirea se „într-o ţară rece.. să poată povesti. .. din părul ei” „ Nu vreau. vom reciti fragmentele cele mai importante din lectură.. Bucle de Aur îşi recapătă părul ei adevărat. lectură pe care au citit-o acasă.. părul ei devenea tot mai lung.. „ Răspund la întrebările puse. Pe măsură ce Bucle de Aur creştea. Mama îşi dădea seama de greşeala făcută.. Greutatea părului o făcea pe fetiţă să fie tot timpul tristă. 6..după ce m-am convins că elevii au citit lectura şi au reţinut esenţialul se trece la lectura selectivă a textului: * Citiţi fragmentul în care Cristina cere berzei năzdrăvane păr de aur pentru fata ei! * Citiţi partea de sfârşit a lecturii! * Citiţi cuvintele spuse de barza năzdrăvană! * Citiţi fragmentul în care este prezentat oraşul în care trăiau Cristina şi fetiţa ei! Dirijarea învăţării (În cazul în care lectura este mai scurtă se poate citi în clasă în întregime. -realizez o primă discuţie: * De cine este scris basmul? * De ce textul poartă acest titlu? * Despre cine se vorbeşte în lectură? * Ce fel de dorinţe trebuie să avem în viaţă? .. Scenariul didactic: Etapele lecţiei Organizarea activităţii Aunţarea subiectului lecţiei Activitatea învăţătorului -asigurarea climatului necesar desfăşurării orei. -urmăresc cu atenţie. astfel încât elevi să poată să răspundă la întrebări. aurul adevărat.. 5. Activitatea elevilor -se pregătesc pentru oră. 7.4. -cer elevilor să-şi pregătească materialele.

se pot prezenta elevilor ilustraţii care4 redau momentele principale. -Întrebări * Unde a trăit Cristina? * Prin ce se deosebea ea de toţi oameni din oraş? * Ce daruri face barza fiecărui nounăscut? * Ce a cerut Cristina pentru fetiţa ei? * Ce i-a spus barza? * Ce s-a întâmplat cănd părul fetiţei a crescut? * Cum s-a sfârşi povestea? * Ce învăţăminte ne oferă acest text? (În cazul în care elevii nu au răspunsuri complete la întrebări sau povestesc defectos. Explică unele cuvinte şi expresii.poate face chiar de către învăţătoare. -Se povesteşte conţinutul basmului pe baza unor întrebări sau pe baza momentelor principale(conţinutul informativ). cerându-se să se ordoneze. se poate alterna citirea învăţătoarei cu cea a unor elevi care pot citi scurte paragrafe). 4-5 elevi povestesc lectura şi răspund la întrebări. minune. apoi formulează câteva propoziţii. se recitesc anumite părţi din lectură. oameni trişti ca o zi ploioasă de toamnă etc. . -Se explică apoi unele cuvinte din lectură: tainice. amarnic. nemaivăzută. care nu au fost suficient aprofundate).

apoi caută răspunsurile potrivite. . Îşi adresează întrebări unul altuia. Îşi npteaza tema. -Vor avea ca temă pentru ora următoare să Temă pentru acasă recitească întreaga lectură şi să o deseneze pe Bucle de Aur. important este ca elevii să înveţe să formuleze astfel de întrebări) Se apreciază „cea mai interesantă întrebare”.-Le voi cere sa-şi pună întrebări în legătură cu lectura parcursă(chiar dacă nu Evaluarea finală dau răspunsuri foarte corecte la toate întrebările.

2. 2002. BIBLIOGRAFIE: Pamfil. Resurse: capacitatea de învăţare a elevilor. VARIANTA: lecţie mixtă. STRATEGII DIDACTICE: Metode şi procedee: conversaţia euristică. OP2-să-şi dezvolte spiritul creator. Paralela 45. E. munca independentă. Forme de organizare: activitate frontală şi independentă (individuală şi prin cooperare). OA2-să sesizeze valoarea expresivă a basmului. OBIECTIVE PSIHOLOGICE: OP1-să-şi dezvolte capacitatea de selecţie şi de sinteză. OBIECTIVE COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei.să definească basmul. expunerea. C. „ TEXTUL. O2. ▪ mijloace de învăţământ: volume de basme.să sesizeze diferenţa dintre basmul popular şi cel cult. dezvoltarea şi consolidarea deprinderii de a citi curent. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. Piteşti. descoperirea dirijată. editat de M. OA4-să introducă noile valori în propriul sistem de valori. videoproiector.să identifice particularităţile basmului. manual clasa a IV-a. elevul va fi capabil: O1. Alina. 3. TIMP: 50 min.. O4.SUPORT: Prâslea cel Voinic şi merele de aur TIPUL LECŢIEI: de fixare si consolidare. fişe de lucru. corect. OA3-să-şi cultive sentimentele de preţuire faţă de operele literare. Ed. conştient şi expresiv.ANEXA 2 PROIECT DIDACTIC DATA: CLASA: a IV-a DISCIPLINA: Limba şi literatura română CONŢINUTUL: „Basmul. OBIECTIVE AFECTIVE: OA1-să desprindă mesajul etic al basmului Prâslea cel Voinic şi merele de aur.să motiveze apartenenţa unui fragment la specia literară „basm’’. OA5-să motiveze victoria binelui asupra răului. . *Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. 2003. LOCUL: sala de clasă. OBIECTIV GENERAL: formarea orizontului intelectual-cultural. dezvoltarea imaginaţiei. Elementele caracteristice basmului. O3. Limba şi literatura română în gimnaziu –structuri didactice deschise.

trăsăturile specifice basmului. Se pregătesc pentru lecţie Prezintă la control caietele de teme. Întreabă: Când au loc întâmplările prezentate în Într-un basm timpul şi fragmentul studiat? spaţiul sunt neprecizate.Dirijarea învăţării Etapele lecţiei Activitatea profesorului Organizează clasa. Citesc şi comentează exerciţiile. aprobă sau corectează temele făcute. toţi apţi pentru învăţătură. Mod de organizare Metode Frontal Conversaţie Frontal Frontal Conversaţie Frontal Conversaţie Observaţii Captarea atenţiei Verificarea cunoştinţelor asimilate anterior Precizări psihopedagogice: clasa are un efectiv de 30 de elevi. Activitatea elevilor Numesc elevii absenţi. nicăieri. fiind de diferite nivele de învăţare. Răspund la întrebările învăţătorului. care afirmă o negaţie printr-o afirmaţiemetaforic sugerează sensul de :niciodată. niciunde. nicicând. . Cere elevilor să citească şi să comenteze exerciţiile pe care le-au avut ca temă. împreună. în această oră vom încerca să găsim. Cere: Enumeraţi Frontal Conversaţie Descoperire Verificarea ancorelor pe care se sprijină lecţia nouă are loc pe tot parcursul activităţii de predare. Dirijarea învăţării Verifică nivelul de Răspund: aprofundare a cunoştinţelor asimilate ora anterioară despre basm Pornind de la constatarea că basmul este o operă epică (respectând trăsăturile acestui gen literar). Unde se petrece acţiunea operei? Acestea sunt formule ale imposibilului. corectează unde este cazul.învăţare. Conexiunea inversă are loc pe tot parcursul lecţiei. Notează absenţele Verifică tema scrisă pentru acasă.

Enumeraţi personajele cu puteri fantastice! Enumeraţi personajele fantastice! Enumeraţi personajele din lumea animalelor! Care sunt obiectele cu puteri miraculoase ce apar în opera studiată? Personaje care întruchipează binele: Prâslea. Personaje care întruchipează răul: Fraţii lui Prâslea. 9. Fetele de împărat. Cloşca cu puii de aur. Zmeii. Zmeii. Balaurul. . Obiectele cu puteri miraculoase: Buzduganele zmeilor. Sunt 3 fete. Sunt 3 zmei. Are 3 feciori. Argintarul. Zgripsoroaica. Învinge întotdeauna binele! Personaje cu puteri fantastice: Prâslea. Biciul care transformă palatele în mere. victoria binelui împotriva răului este o expresie a optimismului popular. Cifre specifice: 12 3. Zgripsoroaica şi puii ei. Merele (palatele transformate). Personajele fantastice: Zmeii. Personajele animaliere: Corbul. Furca de aur care toarce singură. Balaurul. Corbul. Zgripsoroaica. 7. Dirijarea învăţării Câţi feciori are împăratul? Câţi zmei sunt? Câte fete de împărat sunt răpite de zmei? Care cifră apare cel mai des în acest basm? Care sunt cifrele care se repetă în basmele citite de voi? Frontal Conversaţie Descoperire Realizarea sarcinii O1. Cifra 3. Zgripsoroaica şi puii ei.personajele care întruchipează binele! Enumeraţi personajele care întruchipează răul! Cine învinge până la urmă în lupta dintre bine şi rău? Învăţătoarea precizează că. Împăratul.

în cel real. merseră”). • Obiecte cu puteri miraculoase. Realizarea sarcinii O3. • Personaje fantastice. notează în caiete. Aţi observat-o şi în alte basme? Care este formula cu care se încheie basmul? Aceasta are rolul de a ne readuce din planul fanteziei. Citesc definiţia. Ascultă indicaţiile învăţătoareişi notează în . în lumea irealului. aşa. • Personaje animaliere. • Personaje care întruchipează binele şi răul. captându-ne atenţia. şi se luptară zi de vară până-n seară”) sau continuarea acţiunii („căci cuvântul din poveste înainte mult mai este”) Ascultă şi notează. Există formule mediane prin care se sugerează deplasarea în spaţiu („şi merseră. • Cifre Ascultă indicaţiile şi notează în caiete. Frontal Conversaţie Concluzionează: Elemente proprii basmului: • Locul şi timpul sunt nedeterminate .Care este formula cu care începe basmul? Acestea ne transpun în atmosfera feerică a basmului. Da. discută cu învăţătoarea. durata („şi se luptară. • Personaje cu puteri supranaturale. Da. Formula finală: “… şi încălecai p-o şa şi v-o spusei dv. „ Frontal Expunere Da. Aţi observat-o şi în alte basme? Afirmă: Mai există în text şi alte formule proprii basmelor? (au funcţia de liant între diferite episoade) Formula iniţială: “A fost odată ca niciodată…” Realizarea sarcinii O2.

Etimologie: Termenul îşi are originea în limba bulgară: basm=invenţie.• • specifice. Lupta dintre bine şi rău în care binele învinge întotdeauna. finale. Frontal Expunere Frontal Conversaţie Realizarea sarcinii O4. Formule iniţiale. Definiţie: Basmul este o operă epică narativă în proză. mediane. scornire. unele reprezentând binele şi ale răului din a căror confruntare ies învingătoare forţele binelui. caiete. . închipuire. Deoarece are toate caracteristicile basmului. Întreabă: Opera studiată de noi este un basm? De ce? Argumentaţi! Răspund: da. basme Ascultă şi notează în caiete. în care întâmplările reale se împletesc cu cele fantastice. de mare întindere. născocire. Dirijarea învăţării Informează: Clasificare: După origine. fiind săvârşite de personaje care au cel mai adesea forţe supranaturale. basmele se clasifică în: basme populare.

FeedLe împarte elevilor back fişele de lucru. Anunţarea Anunţă tema de lucru temei pentru acasă: Elevii pentru vor avea de continuat acasă „basmul” lui Petre Ispirescu. Întreabă: care este principala diferenţă dintre un basm popular şi unul cult? Cere elevilor să dea exemple de basme populare. Ascultă aprecierile profesorului. originalitatea şi promptitudinea răspunsurilor. precum şi precizările suplimentare. Frontal Expunere Ascultă şi notează tema pentru acasă. Le dă elevilor exemple de basme culte: Făt-Frumos din lacrimă de M. Eminescu. dacă este cazul. Face aprecieri asupra gradului de participare a elevilor la activitate. Slavici. Autorul. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Aleodor Împărat. Frontal Expunere . Prâslea cel Voinic şi merele de aur…. iar basmul cult are autor cunoscut. Ascultă. Basmul popular are autor anonim. într-o compunere de minim 20 de rânduri. Discută rezolvarea acestora. Frontal Expunere Răspund: Greuceanu. Anexa 1. Rezolvă sarcinile de lucru pe grupe. evidenţiind şi notând elevii care s-au remarcat prin corectitudinea. Povestea lui Harap-Alb de I. Creanga. Corectează eventualele greşeli. Zâna Zorilor de I.culte.

Enumeraţi personajele care reprezintă: a) binele b) răul 10. b) caracter ……………. Cu ce personaj al basmului aţi vrea să semănaţi şi de ce? . Întâmplările se desfăşoară: a) într-o ţară din Europa b) Spaţiul nu este precizat 6. Învingătorul din basm este: a) binele b) răul 8.Fişă de lucru (Caracteristicile basmului Prâslea cel voinic şi merele de aur) 1. c) caracter …………………. Prâslea este un personaj: a) secundar b) principal c) episodic 4. Precizaţi „ajutoarele” eroului principal 9. 5. Formulele specifice basmului sunt: a) ………………………………(exemplificare) b) ………………………………(exemplificare) c) ………………………………(exemplificare) 6. Prâslea îl prinde pe hoţul merelor în: a) 2 săptămâni b) 5 ani c) timpul nu este precizat 3.. Puteţi stabili momentul în care se desfăşoară acţiunea basmului? a) Da b) Nu 2.. Ce cifră apare mai des în acest basm? a) 1 b) 3 c) 7 7.. Basmul este o creaţie populară pentru că are: a) caracter …………….

Anexa Basmul (schema): • Definiţie: Basmul este o naraţiune populară în proză de mare întindere şi cu multe personaje care au cel mai adesea forţe supranaturale, unele reprezentând binele şi altele răul. Finalul basmului este de obicei fericit. • • • • • Tema basmului este lupta dintre bine şi rău Fiind creaţie populară, are caracter anonim, caracter oral, caracter, colectiv Acţiunea este amplă, personajele sunt numeroase Personajele au însuşiri supranaturale şi reprezintă lupta dintre bine şi rău Obiectele miraculoase: merele de aur, buzduganul, săgeţile; substanţe miraculoase: seul adus de corb; ajutoarele: obiecte magice, fiinţe supranaturale, animale fabuloase, oameni • • • • Elementele reale se împletesc cu elementele fantastice Acţiunea se desfăşoară atât în lumea noastră, cât şi pe tărâmul celălalt Timpul şi spaţiul sunt imaginare Formule specifice basmului:

- iniţiale: „ A fost odată ca niciodată…”, - mediane: „Că cuvântul din poveste înainte mult mai este, cale lungă să le-ajungă”, „Şi se luptară zi de vară până-n seară” - finale: Trecui şi eu pe acolo şi stătui de mă veselii la nuntă, de unde luai O bucată de batoc, Ş-un picior de iepure şchiop, şi încălecai p-o şea, şi v-o spusei dumneavoastră aşa. „) - rolul acestora (iniţiale: anunţă intrarea în lumea ficţiunii; mediane: este semnalată continuarea acţiunii; finale: scoate ascultătorii din lumea imaginară şi îi aduce în cea reală, veridică) • • Apar cifre magice : 3, 7, 9 Finalul este fericit

ANEXA 3 PROIECT DE ACTIVITATE
Data : Scoala : Clasa : I (şi nu numai) Obiectul : Limba română – lectură (sau poate fi integrata şi în opţionalul literatura pentru copii) Subiectul : Basmul “Greuceanu”, de Petre Ispirescu Felul activitatii : Dimineaţă de basm Locul de desfăşurare : sala de clasă (sau sala de festivităţi) Durata : 40 de minute Metode : conversaţia, povestirea, dialogul, convorbirea etica Mijloace de învăţământ : clasice şi moderne, diafilmul “Greuceanu” Scopul : • dezvoltarea dragostei faţă de literatura populară – basmul ; • înţelegerea valorii educative a basmului, lupta dintre bine şi rău, în care învinge binele prin calităţle morale ale eroului : curaj, cinste, bunătate, demnitate, etc., calităţi cu care este înzestrat Greuceanu. Obiective : ♦ să urmărească atent, auditiv şi vizual, acţiunea povestirii în lectura autorului ; ♦ să selecteze principalele momente ale desfăşurării ei ; ♦ să iubească trăsăturile cu care este înzestrat personajul basmului (curajul şi vitejia, hotărârea şi perseverenţa) în îndeplinirea ţelului de a veni în ajutorul oamenilor ; ♦ să înveţe să lectureze un basm ; ♦ să reproducă acţiunea basmului într-o expunere logica şi să distinga lupta dintre bine şi rău ; ♦ să indice legatura dintre fantastic şi realitate. A). ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII : ∗ Se studiază basmul de către învăţător ;

∗ Se pregăteşte epidiascopul cu diafilmul; în lipsa mijloacelor audio-vizuale, se pregăteşte învăţătorul să le expună fluent, pe baza unor scene ilustrate, eventual, care să constituie suportul intuitiv ; ∗ Se anunţă tema activităţii şi se spun câteva cuvinte despre Petre Ispirescu – creatorul şi culegătorul basmului. B). DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PROPRIU-ZISE : ∗ Va fi o dimineaţă de basm plăcută. Nu vă spun cum se numeşte, ci vreau să povestiţi voi mai întâi ce basm aţi ascultat de la părinţi sau dacă aţi citit vreunul (dimineaţa de basm se desfăşoară după ce elevii clasei I au învăţat tot alfabetul). C). EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR ANTERIOARE : ∗ Cine doreşte să povestească un basm? Vă dau eu un titlu “ Prâslea cel voinic şi merele de aur ! “ ∗ De cine este scris acest basm? (de Petre Ispirescu). Dacă eventual, elevul a uitat autorul, întrebăm pe ceilalţi elevi, iar dacă nu ştiu, le spune învăţătorul. ∗ Elevul poveşteste basmul, iar colegii lui ascultă atenţi, fiindcă vor fi puşi să-l povestească. ∗ Se apreciază elevul care a expus fluent basmul, iar prin întrebări, se verifică dacă elevii au mai citit şi alte basme culese de acelaşi scriitor. D). ANUNŢAREA NOULUI SUBIECT : ∗ Astăzi vom asculta basmul “Greuceanu”, scris tot de P. Ispirescu, cu scopul ca voi să înţelegeţi acţiunea acestui basm, să-l povestiţi părinţilor la înapoiere acasă şi să-l povestiţi la ora de lectura (dezvoltarea vorbirii, literatura pentru copii) E). DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII : ∗ Am să vă spun câteva date biografice despre Petre Ispirescu. S-a născut la 1830 şi a murit în 1887. A fost şi va rămâne un mare culegător de folclor şi un bun scriitor de basme. Sa făcut cunoscut prin culegerea : “Legendele sau basmele românilor”, în care sunt incluse basmele : “Greuceanu”, “Prâslea cel voinic şi merele de aur, “Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, “Ţugulea – fiul unchieşului şi al mătuşii”, “Ciobanaşul cel isteţ”.

F). etc. ∗ Pe cine a eliberat Greuceanu? (Soarele şi luna. ∗ Unde le duce el? (Le-aruncă pe cer). unde pleacă el? (La împărat să-i spună acestuia că legământul a fost îndeplinit). EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR : ∗ Se poate evalua oral. cu fratele cel mare al acestuia şi. * Cine dovedeşte viclenie şi prefăcătorie faţă de împărat? (Sfetnicul împăratului. care schimbă derularea evenimentelor şi sfârşitul acţiunii. vom asculta basmul “Greuceanu”. cimilituri şi snoave. încercările la care este supus eroul. . cu tatăl zmeilor). aşa după cum ştiţi. personificările şi hiperbolizarea (fără denumire. * Cine încearcă să-i pună piedici? (Zmeoaica).Precizez că a mai scris şi alte cărţi : “Povesti nemuritoare”. ∗ Cine câştiga până la urmă? (Greuceanu). momentul cel mai important. timpul. ∗ De aici. în cele din urmă. o culegere de ghicitori. * Ce face împăratul pentru aceasta? (Ii dă sfetnicului fiica de nevastă şi jumătate din împărăţie). ∗ Cu cine s-a luptat Greuceanu? (Cu zmeul cel mic. “Basme populare”. în timp ce un elev va expune acţiunea basmului ajutat de imaginea diafilmului. care-l minte că el a eliberat soarele şi luna). furate de zmeu). Se dă citire basmului. dar cu exemplificare). dacă elevii au reţinut subiectul basmului. se prezintă diafilmul. ∗ În dimineaţa acesta. stabilind momentele acţiunii : începutul. cuvântul de legatură “şi”. Se pot remarca şi unele mijloace expresive : formulele de început şi de sfârşit ale basmului. După lecturarea lui în întregime. elementele fantastice. repetiţiile. locul.

zicători. proverbe. hotărââţi şi perseverenţi în îndeplinirea ţelului de a veni în ajutorul oamenilor. . o formaţie muzicală din rândul elevilor sau chiar din cei invitaţi la dimineaţa de basm. şi umanism. dârzenie şi tărie în înfrângerea greutăţilor şi a piedicilor).∗ Ce învăţăm din acest basm. copii? (Să fim curajoşi şi viteji. ∗ Copii. etc. ghicitori. executate de elevii care ştiu să interpreteze corect şi frumos. glume. prietenie. spirit de sacrificiu. respectarea cuvântului dat şi îndeplinirea angajamentului luat. să fiţi în viaţă precum Greuceanu şi silitori pentru a citi şi alte basme şi poveşti ! G). ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII : ∗ Pentru a imprima acŢiunii un caracter sărbătoresc. ∗ Se poate prezenta o formaţie de jocuri populare. se pot prezenta în continuare câteva cântece populare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->