Sunteți pe pagina 1din 41

LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991 (**republicat**)(*actualizat*) privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii (actualizat pana la data de 10 mai 2007*) EMITENT: PARLAMENTUL ----------*) Textul iniial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 13 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizat de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 10 mai 2007, cu modificrile i completrile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005; LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006; LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 117 din 2 mai 2007. -----------**) Republicat n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dndu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 i a mai fost modificat prin: - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respins prin Legea nr. 413/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicrii sau abrogarea unor ordonane i ordonane de urgenta ale Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobat prin Legea nr. 109/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001; - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001; - Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001; - Ordonanta Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea i completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobat prin Legea nr. 455/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002; - Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,

Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003; - Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. CAP. I Autorizarea executrii lucrrilor de construcii ART. 1 (1) Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare. Autorizaia de construire sau de desfiinare se emite la solicitarea deintorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren i/sau construcii - ori a altui act care confer dreptul de construire sau de desfiinare, n condiiile prezentei legi. (2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor. ART. 2 (1) Autorizaia de construire constituie actul de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia se asigura aplicarea msurilor prevzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea i funcionarea construciilor. (2) Autorizaia de construire se emite n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii. (3) Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, cai de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructura, care se executa n extravilanul localitilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de construire i fr documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism aprobate, pentru: a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice fel, cu condiia meninerii aceleiai funciuni, a suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora; b) lucrri de reparare privind cai de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseului i, dup caz, a functionalitatii acestora; c) lucrri de reparare privind imprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini publice, piee pietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor publice;

d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor foraje i excavari -, necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri; e) organizarea de tabere de corturi. ART. 3 Autorizaia de construire se elibereaz pentru: a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11; b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz sa fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite potrivit legii; c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cai de comunicaie, inclusiv lucrri de arta, reele i dotri tehnicoedilitare, lucrri hidrotehnice, amenajri de albii, lucrri de mbuntiri funciare, lucrri de instalaii de infrastructura, noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente; d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice; e) lucrri de foraje i excavari necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri de suprafata sau subterane; f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii execuiei lucrrilor de baza, dac nu au fost autorizate o data cu acestea; g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote; h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afisaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan; i) cimitire - noi i extinderi. ART. 4 Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al municipiului Bucureti sau de primari, dup cum urmeaz: a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru: 1. investiiile care se aproba de Guvern; 2. investiiile care se realizeaz n extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodreti ale exploataiilor agricole mai mari de 50 mp;

3. investiiile care se amplaseaza pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale; 4. lucrri la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, aflate n teritoriul administrativ al judeului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii i Cultelor; b) de primrii municipiilor sau oraelor, pentru construciile i lucrrile de orice fel din intravilanul i extravilanul acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a); c) de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru: 1. investiiile care se amplaseaza pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele care se realizeaz n extravilan; 2. lucrri la construcii reprezentnd monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii i Cultelor; 3. lucrri de modernizri, reabilitari, extinderi de reele edilitare municipale, de transport i de distribuie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii - inclusiv fibra optica, precum i lucrri de modernizri i/sau reabilitari de strzi; d) de primrii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru toate categoriile de construcii i amenajri urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1 i 2 i la lit. c); e) de primrii comunelor, pentru locuine individuale i anexele gospodreti ale acestora, precum i cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeene, pentru celelalte construcii i lucrri executate n intravilanul localitilor, cu excepia celor prevzute la lit. a). ART. 4 Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al municipiului Bucureti, de primrii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i comunelor pentru executarea lucrrilor definite la art. 3, dup cum urmeaz: a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se executa: 1. pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale; 2. n extravilanul comunelor; 2. n extravilanul comunelor, cu excepia celor de la lit. f) pct. 3; --------------Punctul 2 al literei a) a art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. b) de primrii municipiilor, pentru lucrrile care se executa n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se executa: 1. pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele din extravilan; 2. la construcii reprezentnd monumente istorice, clasificate potrivit legii; 2. la construcii reprezentnd monumente istorice, clasate sau n procedura de clasare potrivit legii; ---------------Punctul 2 al literei c) a art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. 3. lucrri de modernizri, reabilitari, extinderi de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport i de distribuie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii - inclusiv fibra optica, precum i lucrri de modernizri i/sau reabilitari de strzi; ---------------Punctul 3 al literei c) a art. 4 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. 3. lucrri de modernizri, reabilitari, extinderi de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport i de distribuie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaii - inclusiv fibra optica, precum i lucrri de modernizri i/sau reabilitari pentru strazile care sunt n administrarea Primriei Municipiului Bucureti; ---------------Punctul 3 al literei c) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. d) de primrii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se executa n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c); d) de primrii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se executa n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c), inclusiv bransamente i racorduri aferente reelelor edilitare; ------------Litera d) a art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. e) de primrii oraelor, pentru lucrrile care se executa: 1. n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;

2. la construciile reprezentnd monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate n teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4); 2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu avizul arhitectului-ef al judeului; ------------Punctul 2 al literei e) a art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. f) de primrii comunelor, pentru lucrrile care se executa: 1. n intravilanul localitilor componente, n vederea realizrii de locuine individuale i a anexelor gospodreti ale acestora, precum i, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeene, potrivit art. 45 alin. (3), n vederea executrii lucrrilor la celelalte categorii de construcii; 2. la construciile reprezentnd monumente istorice, clasificate potrivit legii, aflate n intravilanul localitilor componente, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (3). 2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (3) i cu avizul arhitectului-ef al judeului; ------------Punctul 2 al literei f) a art. 4 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. 3. n extravilanul comunelor pentru construcii reprezentnd anexe gospodreti i ale exploataiilor agricole, pana la 100 mp. ------------Punctul 3 al literei f) a art. 4 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. ------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 122 din 24 noimebrie 2004, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 1.152 din 6 decembrie 2004. ART. 5 (1) n vederea simplificarii procedurii de autorizare, emitentul autorizaiei are obligaia sa organizeze structuri de specialitate, n vederea emiterii acordului unic, respectiv a obinerii, n numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizrii, pentru:

a) racordarea la reelele de utiliti, n condiiile impuse de caracteristicile i de amplasamentul reelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; b) racordarea la reeaua cilor de comunicaii; c) prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia mediului i a sntii populaiei. (2) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate, consiliile judeene i locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrri, n raport cu numrul de avize necesare, n condiiile legii. (3) n vederea organizrii structurii de specialitate pentru emiterea acordului unic, prevzut la alin. (1), regiile i societile comerciale publice ori private care administreaz i/sau exploateaz utiliti urbane au obligaia desemnrii unui reprezentant cu drepturi depline*). --------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. --------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: *) Conform art. III din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006, dispoziiile art. 5 alin. (3) se pun n aplicare n termen de 60 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ART. 6 (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data solicitrii i stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz sa fie ndeplinite n funcie de specificul amplasamentului, precum i lista cuprinznd avizele i acordurile legale, necesare n vederea autorizrii. (2) Certificatul de urbanism se emite de autoritile prevzute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrrile de construcii, i se elibereaz solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, menionndu-se n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.

(4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridic interesat - se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat i elementele care definesc scopul solicitrii. (5) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii. (6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, i n vederea concesionarii de terenuri, a adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza "Studiu de fezabilitate" i pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum i constituirea unei servitui de trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice menionate se efectueaz numai n baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancioneaz cu nulitatea actului. ART. 7 (1) Autorizaia de construire se emite n cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, pe baza documentaiei depuse la autoritile prevzute la art. 4, care va cuprinde: a) certificatul de urbanism; b) dovada titlului asupra terenului i/sau construciilor; c) proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii; d) avizele i acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; e) dovada privind achitarea taxelor legale. (2) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii este extras din proiectul tehnic i se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordanta cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor i al acordurilor cerute prin acesta, i se ntocmete, se semneaz i se verifica, potrivit legii. (3) n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu menionarea n scris a elementelor necesare n vederea completrii acesteia. (4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic i a detaliilor de execuie. (5) Autoritatea emitenta a autorizaiei de construire stabilete o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat sa nceap lucrrile. n aceasta situaie, valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n conformitate cu proiectul tehnic. (6) Neinceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitii autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimba

fata de autorizaia iniial, se va putea emite o noua autorizaie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate acorda o singura data i pentru o perioada nu mai mare de 12 luni. (8) Investitorul are obligaia sa ntiineze autoritatea emitenta a autorizaiei de construire, precum i inspectoratul teritorial n construcii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se considera ca fiind ziua urmtoare datei de emitere a autorizaiei. (9) O data cu depunerea cererii de emitere a autorizaiei de construire solicitantul are obligaia sa prezinte o declaraie pe propria rspundere din care sa rezulte ca imobilul - teren i/sau construcii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instane judectoreti. n caz contrar documentaia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dup soluionarea definitiva n instanta a litigiului. (9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute pentru prezenta lege. Autoritatea emitenta a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenta, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren i/sau construcii - aparinnd exclusiv solicitantului. ---------------Alin. (9) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. (10) Prin excepie de la prevederile alin. (9), lucrrile de consolidare la cldirile multietajate ncadrate prin raport de expertiza tehnica n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaza n regim de urgenta, n condiiile prevzute la alin. (16), chiar n situaia existenei unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti. (10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiza tehnica n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaza n regim de urgenta, n condiiile prevzute la alin. (16). ----------------Alin. (10) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005.

(11) n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii. (12) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii complete, n conformitate cu coninutulcadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16). (13) Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii. (14) Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizarii lucrrilor, cu condiia respectrii prevederilor acesteia i a transcrierii actelor care confer dreptul de construire. (15) n situaia n care n timpul execuiei lucrrilor, i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire, survin modificri de tema privind construcia autorizata, care conduc la necesitatea modificrii acesteia, titularul are obligaia de a solicita o noua autorizaie, potrivit legii. Pentru obinerea noii autorizaii de construire solicitantul va depune o documentaie, elaborata cu condiia ncadrrii noilor propuneri n prevederile documentaiilor de urbanism aprobate i numai n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia iniial. Nu este necesar emiterea unui nou certificat de urbanism. (16) Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie de prima necesitate n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter excepional, inclusiv la construciile prevzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice abilitata, conform legii, urmnd ca documentaia legal necesar sa fie definitivata pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor legale. (17) Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansat de degradare i care pun n pericol siguranta publica, cu excepia construciilor monument istoric, pe baza de autorizaie de desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1. (18) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii. (19) Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la 30% din valoarea iniial a taxei de autorizare. (20) Instituiile abilitate prin lege sa emita avize i acorduri n vederea autorizrii lucrrilor de construcii, altele dect cele prevzute la art. 5 alin. (1), au obligaia emiterii

acestora n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei, dup caz, direct structurilor organizate de consiliile judeene i locale sau, dup caz, solicitantului. ART. 8 (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a construciilor i instalaiilor aferente construciilor, a instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcii de sustinere a acestora, nchiderea de cariere i exploatri de suprafata i subterane, precum i a oricror amenajri se fac numai pe baza autorizaiei de desfiinare obinute n prealabil de la autoritile prevzute la art. 4. (2) Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de construire, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art. 11. ART. 9 (1) Proiectele pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, precum i proiectele tehnice, pe baza crora se ntocmesc acestea, se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se insusesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, construciilor i instalaiilor pentru construcii, astfel: a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importanta a construciilor supraterane i a celor subterane; b) de ingineri constructori i de instalaii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru prile de inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importanta a construciilor supraterane i subterane, precum i la instalaiile aferente acestora; c) de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cldiri de importanta redus i aflate n afar zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplica i pentru documentaia de execuie. (3) Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz rspunderea acestora n condiiile legii. ART. 10 Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile de amenajare a teritoriului i n documentaiile de urbanism aprobate, se va proceda dup cum urmeaz: a) n ansamblurile de arhitectura, n rezervaiile de arhitectura i de urbanism, n cazul siturilor arheologice, al parcurilor i gradinilor monument istoric, cuprinse n listele aprobate potrivit legii, precum i n cazul lucrrilor de orice natura n zonele de protecie a monumentelor, solicitantul va obine avizul comun al Ministerului Culturii i Cultelor i al

Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, potrivit competentelor specifice; a) n zonele construite protejate, n zonele de protecie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, i n ansamblurile de arhitectura i siturile arheologice, solicitantul va obine avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate i aprobate conform legii; ---------------Litera a) a art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. b) n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe lng avizul Ministerului Culturii i Cultelor se vor obine avizele specifice cerinelor de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale; c) n zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, n zonele de siguranta i protecie ale amenajrilor hidrotehnice de interes public, precum i n alte arii protejate solicitantul va obine avizul Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i al Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale; d) n zonele de siguranta i de protecie a infrastructurilor de transport de interes public, precum i n zonele aferente construirii cilor de comunicaie, stabilite prin documentaiile de amenajare a teritoriului i/sau de urbanism, se va obine i autorizaia Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, conform prevederilor legale; e) n zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obine avizul organismelor competente. ART. 11 (1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile iniiale ale construciilor sau aspectul arhitectural al acestora: a) reparaii la mprejmuiri, acoperisuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimba forma acestora i materialele din care sunt executate; b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tamplariei; b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tamplariei, inclusiv n situaia n care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate monumente istorice, n condiiile legii; ------------Litera b) a alin. (1) al art. 11 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 117 din 2 mai 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 7 mai 2007. c) reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit;

d) zugraveli i vopsitorii interioare; e) zugraveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modifica elementele de fatada i culorile cldirilor; f) reparaii la instalaiile interioare, la bransamentele i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construciilor, n limitele proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum i montarea aparatelor individuale de climatizare i/sau de contorizare a consumurilor de utiliti; g) reparaii i nlocuiri la pardoseli; h) reparaii i nlocuiri la finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin i la scri de acces, fr modificarea calitii i a aspectului elementelor constructive; i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente; j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a componentelor artistice ale construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene sau locale, dup caz; k) lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importanta normal sau redus, situate n afar zonelor de protecie instituite pentru zcminte acvifere; l) lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei cimitirului. (2) Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzrii i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i platforme, precum i fr racorduri i/sau bransamente la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice. (3) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e) i j), se executa la construciile menionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaiei de construire. ART. 12 (1) Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi anulate de ctre instanele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect, inclusiv la sesizarea expres a organelor de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii. (2) Prin introducerea aciunii autorizaia de construire sau de desfiinare se suspenda de drept i, pe cale de consecinta, instanta va dispune oprirea lucrrilor pana la soluionarea n fond a cauzei. (2) O data cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti suspendarea autorizaiei de construire sau desfiinare i oprirea executrii lucrrilor, pana la soluionarea pe fond a cauzei.

---------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. CAP. II Concesionarea terenurilor pentru construcii ART. 13 (1) Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie publica, potrivit legii, n condiiile respectrii prevederilor documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construciei. (2) Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizrii de construcii sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu respectarea documentaiilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de ctre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmrinduse valorificarea superioar a potenialului terenului. ART. 14 Pana la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcii, aflate n administrarea consiliilor locale i care pot fi revendicate de fotii proprietari. ART. 15 Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fr licitaie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosinta pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele situaii: a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fr scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de ctre colectivitatile locale pe terenurile acestora; b) pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Nationala pentru Locuine, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuine pentru tineri pana la mplinirea vrstei de 35 de ani; d) pentru strmutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii; e) pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice i de arhitectura, cu avizul comun al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului

Transporturilor, Construciilor i Turismului, atunci cnd terenul se afla n zona de protecie a acestora. f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate potrivit legii. --------------Litera f) a art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. ART. 16 (1) Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la cunostinta publica de ctre primrii unitilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaie afiat la sediul acestora i tiparita n cel puin doua ziare de larga circulaie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitaiei. (2) Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia, suprafata i destinaia terenului, stabilite prin documentaiile de urbanism, precum i taxa anuala minimala de redeventa. (3) Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii i a capacitii construciei, a gradului de ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii. (4) Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotrre a consiliilor locale i/sau judeene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, n conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raza administrativ-teritorial sunt situate terenurile. ART. 17 Limita minima a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, astfel nct sa asigure recuperarea n 25 de ani a preului de vnzare al terenului, n condiii de piata, la care se adauga costul lucrrilor de infrastructura aferente. ART. 18 Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuine i spaii construite asociate acestora, n funcie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmtoarele suprafee: a) n localitile urbane: 1. pana la 450 mp pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i etaj;

2. pana la 300 mp pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu doua apartamente; 3. pana la 250 mp pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente; 4. pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilit potrivit documentaiilor de urbanism; b) n localitile rurale, pana la 1.000 mp pentru o locuinta. ART. 19 Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren n suprafata de pana la 250 mp. ART. 20 Impotriva licitaiei, pana la momentul adjudecrii, se va putea face contestaie, de ctre orice persoana interesat, la judectoria n a carei raza teritorial are loc licitaia. Contestaia suspenda desfurarea licitaiei pana la soluionarea sa definitiva. ART. 21 Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, pentru situaiile prevzute la art. 15, se va ncheia actul de concesiune, care se va inregistra de ctre concesionar n evidentele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii hotrrii. ART. 22 Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13-19 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile documentaiilor de urbanism i de natura construciei. ART. 23 (1) Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. (2) Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG pot fi introduse n intravilanul localitilor i unele terenuri din extravilan, numai n condiii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii. CAP. III Raspunderi i sanciuni ART. 24 (1) Constituie infraciuni urmtoarele fapte: a) executarea, fr autorizaie de construire sau de desfiinare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute la art. 3 lit. b); b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control;

b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control competente, potrivit legii; --------------Lit. b) a alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. c) ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a proiectelor pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru alte specialiti dect cele certificate prin diploma universitar, n condiiile prevzute la art. 9. (2) Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei. ART. 25 n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control prevzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmrire penal. ART. 26 (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii, sa fie considerate infraciuni: a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor menionate la lit. b), de ctre investitor i executant; b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), de ctre investitor i executant; c) aprobarea furnizarii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de bransamente i racorduri la reele pentru construcii noi neautorizate; d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea n alte scopuri fata de cele prevzute n autorizaie a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curatare, amenajare ori degajare, dup caz, a amplasamentului i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o data cu ncheierea lucrrilor de baza; f) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate; g) neanuntarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum i depirea termenului legal prevzut la art. 7 alin. (1); h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile

legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, sau eliberarea acestora cu depirea termenului legal; i) emiterea de autorizaii de construire/desfiinare: - n lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizaia de construire/desfiinare; - n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii; - n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu conin avizele i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii; - n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguranta a ntregii construcii, n cazul lucrrilor de consolidare; - n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege; j) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum i neurmarirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii, potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3); k) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii la controlul anterior; l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la documentele prevzute la art. 34 alin. (7); m) depirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor i acordurilor necesare n vederea autorizrii lucrrilor de construcii, conform prevederilor art. 7 alin. (20). (2) Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu amenda, dup cum urmeaz: - de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a); - de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f); - de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c); - de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) i e); - de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) i i); - de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) i k); - de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) i m); - de 10.000.000 lei, cele de la lit. g). (2) Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu amenda dup cum urmeaz:

- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a); - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f); - de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevzute la lit. c); - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e); - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h) i i); - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k); - de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevzute la lit. l) i m); - de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g). --------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului. (4) Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice. (5) Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplica funcionarilor publici responsabili de verificarea documentaiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii. ART. 27 (1) Organele de control ale consiliilor judeene i ale primriilor au obligaia de a urmri respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare. (1) Preedinii consiliilor judeene, primrii i organele de control din cadrul autoritilor administraiei publice locale i judeene au obligaia sa urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale i, n funcie de nclcarea prevederilor legale, sa aplice sanciuni sau sa se adreseze instanelor judectoreti i organelor de urmrire penal, dup caz. -------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Arhitectul-ef al judeului i personalul mputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe teritoriul administrativ al judeului, precum i respectarea disciplinei n urbanism i

amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor. (3) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. h) - m), se constata i se sancioneaz de ctre organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competentelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare. (4) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se constata i se sancioneaz de ctre organele de control ale consiliului judeean, pentru faptele svrite pe teritoriul judeului respectiv, i, dup caz, de ctre cele ale municipiului Bucureti. (5) Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativteritoriale n a carei raza s-a svrit contravenia. (5) Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativteritoriale sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raza s-a svrit contravenia. -------------Alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (6) Contraveniile privind executarea sau desfiinarea construciilor fr autorizaii, prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c) i e), pot fi constatate i de organele de poliie. Procesul-verbal de constatare a contraveniei se trimite de ndat autoritii administraiei publice pe teritoriul creia sa svrit contravenia, care va aplica sanciunea potrivit legii. ART. 28 (1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) i b) se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de desfiinare a lucrrilor executate fr autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei.

(2) Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice i a regulamentelor aferente, avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup caz, de instanta. Pentru lucrri ce se executa la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii i Cultelor. (3) Msura desfiinrii construciilor se aplica i n situaia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia necesar. ART. 29 (1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se exercita de Inspectoratul de Stat n Construcii, pe ntregul teritoriu al tarii, i de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun msurile i sanciunile prevzute de prezenta lege. (2) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de desfiinare, dup caz, atunci cnd constata ca acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea calitii n construcii, fr proiect tehnic ori pe baza unor autorizaii nelegal emise. (3) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz autoritatea administraiei publice pe teritoriul creia s-a efectuat controlul asupra constatrilor i msurilor dispuse. n aceasta situaie organele de control ale consiliilor judeene sau locale, dup caz, au obligaia sa urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii. ART. 30 (1) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se suporta de ctre investitori, n valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, cu excepia celor prevzute la art. 3 lit. b) i a lacasurilor de cult. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene, respectiv al municipiului Bucureti, dup caz, o data cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii lucrrilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plata a cotei prevzute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de ntrziere, fr a se depi suma datorat. Disponibilitile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie. (3) Cota stabilit la alin. (1) se aplica i diferenelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate, care se face o data cu recepia la terminarea lucrrilor. ART. 31

Dreptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art. 26 se prescrie n termen de 2 ani de la data svririi faptei. ART. 32 (1) n cazul n care persoanele sancionate contraventional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s-au conformat n termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup caz: a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei; b) desfiinarea construciilor realizate nelegal. (2) n cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a msurilor prevzute la alin. (1). (3) n cazul nerespectrii termenelor limita stabilite, msurile dispuse de instanta, n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd sa fie suportate de ctre persoanele vinovate. (4) n situaiile prevzute la art. 24 organele de control vor putea cere instanei sa dispun, prin hotrrea de condamnare, msurile menionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei sa dispun ca msura provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executrii lucrrilor. (4) n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanei sa dispun, prin hotrrea de condamnare, msurile menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei sa dispun oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal. --------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (5) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuine i pentru care s-a dispus msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subveniile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit. ART. 33 (1) Prin derogare de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului, al judeelor, oraelor sau comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de ctre autoritatea administraiei publice locale competenta, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, oreneti, municipale ori judeene, dup caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi comerciale, n condiiile legii.

ART. 33 (1) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afla construcia, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (2) Procedura prevzut la alin. (1) se poate declansa din oficiu de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afla construcia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparinnd domeniului public sau privat al statului. (3) n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice competente a procedurii de desfiinare, n termen de 15 zile calendaristice de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparinnd domeniului public ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea construciilor executate fr autorizaie de construire. (4) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi comerciale specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii. --------------Art. 33 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 376 din 5 octombrie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. ART. 34 (1) Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism - studii i proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale statului - sunt i rmn proprietate publica a judeului sau a municipiului Bucureti. (2) n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1) se nelege exemplarulmartor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i acordurile obinute, precum i piesele desenate. (3) Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la constituire, n patrimoniul societilor comerciale nfiinate pe structura fostelor uniti

de proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile judeene, respectiv de Primria Municipiului Bucureti. (4) Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin hotrri ale consiliilor judeene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureti. (5) Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile ulterioare. (6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedura de urgenta, potrivit legii. Aciunea n instanta este scutit de taxa de timbru. (6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedura de urgenta, potrivit legii. Aciunea n instanta este scutit de taxa de timbru. --------------Alin. (6) al art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de administraiile publice locale, n vederea ntocmirii documentaiilor de execuie, se stabilete prin hotrre a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti. ART. 35 (1) n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face cu indicarea locului, datei i orei constatrii, n conformitate cu dispoziiile art. 31. (2) Impotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspenda executarea sanciunii amenzii, dar nu suspenda msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus o data cu aplicarea sanciunii contravenionale, n condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). (3) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 28 i 29.*) ------------*) Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr. 401/2003, era alctuit din 4 alineate. Alin. (4), al crui coninut era: "(4) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile

Legii nr. 32/1968.", nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003. Alin. (3) al art. 35, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), ns cu trimitere la Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text incetand o data cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001. CAP. IV Dispoziii finale i tranzitorii ART. 36 (1) Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile prezentei legi, sunt obligate sa solicite emiterea autorizaiei de construire i sa nceap construcia n termen de cel mult un an de la data obinerii actului de concesionare a terenului. (2) n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea isi pierde valabilitatea. ART. 37 (1) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n condiiile prezentei legi au obligaia de a executa integral lucrrile pana la termenul prevzut n autorizaie. (2) Lucrrile de construcii autorizate se considera finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor, n condiiile legii, emiterea autorizaiei de funcionare fiind condiionat de existenta procesului-verbal de recepie. Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este obligatorie i n situaia realizrii lucrrilor n regie proprie. (2) Lucrrile de construcii autorizate se considera finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcii autorizate, inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n regie proprie. Recepia la terminarea lucrrilor se face cu participarea reprezentantului administraiei publice, desemnat de emitentul autorizaiei de construire. --------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. (3) La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia sa regularizeze taxa pentru autorizaia de construire, potrivit legii.

(4) O data cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de construire vor regulariza i celelalte cote prevzute de lege. (5) Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele care nu au efectuat recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se considera finalizate i nu pot fi intabulate n cartea funciar. n aceasta situaie se aplica n continuare sanciunile prevzute de lege. ART. 38 (1) Sunt de utilitate publica lucrrile privind construciile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. (2) n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea administraiei publice locale pe teritoriul creia se afla construciile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica n proprietatea privat i valorificate, n condiiile legii. ART. 39 Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se declara, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor completa i nu mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire. ART. 40 (1) n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i suprafee locative cu alta destinaie, proprietarii acestora dobndesc i o cota-parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor. (2) O data cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n cldiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobndete i o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale. (3) Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determina proporional cu suprafata construit a locuinelor, a caselor de vacanta ori a suprafeelor cu alta destinaie din cldire, dup caz. ART. 41 Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construciei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. n aceleai condiii se transmite i autorizaia de construire. ART. 42 (1) Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii cerinelor de rezistenta, stabilitate i siguranta n exploatare a construciilor asupra crora au

intervenit factori distructivi de origine naturala sau uman se emite pentru consolidarea ntregii construcii. (2) Emiterea autorizaiei de construire n vederea executrii lucrrilor de intervenie pentru consolidarea construciilor cu destinaia de locuine, a monumentelor istorice nscrise n listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar activiti comerciale, precum i a lacasurilor de cult este scutit de taxa de autorizare. ART. 43 Autorizarea construciilor cu caracter militar se face n condiiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului mpreun cu ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale interesate. ART. 44 (1) n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice - norme, normative, instruciuni -, cu aplicabilitate n domeniul construciilor i urbanismului, elaborate de ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. (2) Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi, sub sanciunea ncetrii aplicabilitatii acestora. ART. 45 (1) n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti, precum i consiliile locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului Bucureti vor organiza, n cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor aflate n responsabilitatea arhitectului-ef, funcionar public cu funcie de conducere, eful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru: a) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i eliberarea certificatelor de urbanism; b) obinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare n vederea emiterii acordului unic; c) ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare; d) organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii. (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n condiiile prevzute la alin. (1), n baza unei hotrri adoptate n acest sens.

(3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaz i avizeaz documentaiile depuse pentru certificatele de urbanism i autorizaiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (2) i ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora. (3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaz i avizeaz documentaiile depuse pentru certificatele de urbanism i autorizaiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (2) i ale art. 4 alin. (1) lit. f), la cererea acestora. -----------Alin. (3) al art. 45 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 119 din 5 mai 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 16 mai 2005. (4) n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la alin. (1) la nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (3). (5) Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul funciilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i locale i se echivaleaza dup cum urmeaz: a) ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al municipiului Bucureti, respectiv pentru arhitectul-ef al judeului, arhitecii-efi ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului Bucureti; b) ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor; c) ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului i al autorizrii executrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de comuna, efi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, n condiiile prevzute la alin. (2). (6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare supra- i subterane sunt obligai ca, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, sa transmit administraiei publice judeene i a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. (6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-edilitare, supra- i subterane sunt obligai sa transmit administraiei publice judeene i a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de Primria Municipiului Bucureti la dispoziie primriilor de sector*). --------------

Alin. (6) al art. 45 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. -------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: *) Conform art. III din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006, dispoziiile art. 45 alin. (6) se pun n aplicare n termen de 60 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ART. 46 Prin hotrre a Guvernului, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, prevzut la art. 10 alin. (1) lit. a) i la art. 15 lit. f). ------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006. ART. 47 Anexa nr. 1 privind coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii i anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii fac parte integrant din prezenta lege. ART. 48 Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine i vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de executare a dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine, vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie i construirea de case de odihna proprietate personal, publicat n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberrii autorizaiilor de construire, reparare i desfiinare a construciilor, precum i a celor referitoare la nstrinrile i mprelile terenurilor cu sau fr construcii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii construciilor, precum i a trecerii n proprietatea statului a terenurilor i construciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes de stat, publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii, repararii i desfiinrii construciilor i a altor lucrri, publicat n

Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abroga. ANEXA 1 CONINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se elaboreaz de proiectani autorizai, persoane fizice sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta lege, i este extras din proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordanta cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor i al acordurilor cerute prin acesta. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se ntocmete pentru: - autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C.; - autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - P.A.D.; - autorizarea executrii organizrii lucrrilor - P.O.E. Coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor scrise i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare. n situaii cu totul excepionale, n funcie de complexitatea investiiei supuse autorizrii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism i alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentar, care sa fie cuprinse n cadrul Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii - P.A.C./P.A.D. A. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C. I. Piese scrise 1. Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii, fcndu-se referiri la: - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor; - clima i fenomenele naturale specifice; - geologia i seismicitatea; - categoria de importanta a obiectivului. 2.2. Memorii pe specialiti Descrierea lucrrilor de: - arhitectura; - structura; - instalaii;

- dotri i instalaii tehnologice, dup caz; - amenajri exterioare i sistematizare verticala. 2.3. Date i indici care caracterizeaz investiia proiectata, cuprini n anexa la cererea pentru autorizare: - suprafeele - construit desfasurata, construit la sol i utila; - inaltimile cldirilor i numrul de niveluri; - volumul construciilor; - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.; - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. 2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, n conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n construcii, ntocmite de verificatori atestai de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului i agreati de investitor. 2.5.3. Fise tehnice necesare obinerii avizelor n vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizaiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. 2.5.4. Documentaiile specifice necesare pentru obinerea, prin grija emitentului autorizaiei, a avizelor i acordurilor privind prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia mediului i a sntii populaiei. 2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investiiei, obinute n prealabil de solicitant - avizul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerului Culturii i Cultelor, Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor, Serviciului Roman de Informaii, al altor organisme ale administraiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dup caz, conform reglementrilor legale n vigoare. 2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n forma autentic, pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n imediata lor vecintate - i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea acestora -, pentru lucrri de construcii necesare n vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente, precum i n cazul amplasarii de construcii cu alta destinaie dect cea a cldirilor invecinate. II. Piese desenate 1. Planuri generale 1.1. Plan de ncadrare n teritoriu - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie*), ntocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz 1.2. Plan de situaie

- privind amplasarea obiectivelor investiiei - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz: parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topo-grafice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coama a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare; amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiinta sau se vor construi; cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.); denumirile i destinatiile fiecrui corp de construcie; sistematizarea pe verticala a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale; accesele pietonale i carosabile din incinta i cldiri, plantaiile prevzute. -----------*) Conform art. 3 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a nfiinat Agenia Nationala de Cadastru i Publicitate Imobiliar n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie, iar oficiile judeene de cadastru, geodezie i cartografie i al municipiului Bucureti s-au reorganizat n oficii de cadastru i publicitate imobiliar la nivelul fiecrui jude i n municipiul Bucureti. Agenia Nationala de Cadastru i Publicitate Imobiliar a fost organizat i funcioneaz n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.210/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004. 1.3. Planul privind construciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500. n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnicoedilitara se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu apa i canalizare. 2. Plane pe specialiti 2.1. Arhitectura Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz: - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor;

- planurile acoperiurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile; - seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperiului - cotele la coama i la cornisa -, fundaiile cldirilor invecinate la care se altur construciile proiectate; - toate fatadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat; - n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora n tesutul urban existent. 2.2. Structura 2.2.1. Planul fundaiilor Se redacteaz la scara 1:50 i va releva: - modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic; - msurile de protejare a fundaiilor cldirilor invecinate, la care se altur construciile proiectate. 2.2.2. Detalii de fundaii 2.2.3. Proiect de structura complet Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri. 2.3. Instalaii 2.3.1. Schemele instalaiilor Se prezint parametrii principali i schemele functionale ale instalaiilor proiectate. 2.4. Dotri i instalaii tehnologice n situaia n care investiia urmeaz sa funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante pentru configuraia planimetrica a construciilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare plansa prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al plansei, numrul proiectului i al plansei, data elaborrii, numele, calitatea i semnatura elaboratorilor i ale efului de proiect. B. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - P.A.D. I. Piese scrise 1. Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale Descrierea construciei care urmeaz sa fie desfiintata:

- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscui, alte date caracteristice; - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; - menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva; - fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii; - descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare. 2.2. Fise tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obinute prin grija emitentului autorizaiei i cerute prin certificatul de urbanism. II. Piese desenate 1. Plan de ncadrare n teritoriu - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz. 2. Plan de situaie a imobilelor - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz: parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism; amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiinta; modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor; sistematizarea pe verticala a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale; plantaiile existente i care se menin dup desfiinare. Pe plansa se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz. 3. Planul privind construciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500. n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnicoedilitara se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu apa i canalizare. 4. Releveul construciilor care urmeaz sa fie desfiinate Planele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 - care sa permit evidentierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente: - planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;

- principalele seciuni: transversala, longitudinala, alte seciuni caracteristice, dup caz; - toate fatadele. n situaia n care desfiinarea necesita operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a lucrrilor. Fiecare plansa prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al plansei, numrul proiectului i al plansei, data elaborrii, numele, calitatea i semnatura elaboratorilor i ale efului de proiect. C. Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor - P.O.E. Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor - P.O.E. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie. n situaia n care acesta nu se prezint mpreun cu proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, se va obine o autorizaie de construire separat de cea pentru investiia propriu-zisa. Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor trebuie sa cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, cat i pe spaiile ocupate temporar n afar acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz: I. Piese scrise 1. Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2. Memoriu Acesta va cuprinde: - descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor de materiale; - asigurarea i procurarea de materiale i echipamente; - asigurarea racordarii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului; - precizri cu privire la accese i mprejmuiri; - precizri privind protecia muncii. Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare n vederea obinerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii - P.A.C. sau P.A.D., dup caz. II. Piese desenate Plan general a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plansa realizat conform planului de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile provizorii necesare realizrii acesteia;

b) la lucrrile de mai mica amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi prezentate i n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii. Fiecare plansa prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al plansei, numrul proiectului i al plansei, data elaborrii, numele, calitatea i semnatura elaboratorilor i ale efului de proiect. ANEXA 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii Acord unic Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea i emiterea autorizaiei de construire/desfiinare, ntocmit n baza concluziilor i propunerilor rezultate ca urmare a examinrii i aprobrii documentaiilor tehnice depuse n vederea autorizrii, insumand condiiile i recomandrile formulate prin: a) avizele i acordurile pentru utiliti urbane privind racordarea obiectivului i a organizrii execuiei lucrrilor la reelele de utiliti urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaii, salubritate, transport urban); b) avizele i acordurile specifice privind prevenirea i stingerea incendiilor, aprarea civil, protecia mediului i a sntii populaiei. Acordul unic se elaboreaz de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administraiei publice locale, n condiiile prevederilor art. 5 alin. (1). Autorizaia de construire/desfiinare Actul de autoritate al administraiei publice locale consilii judeene i consilii locale municipale, oreneti i comunale -, pe baza cruia se pot realiza lucrri de construcii. Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat prin prezenta lege i prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului. Anexe gospodreti Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activiti specifice, complementare funciunii de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate funcional distinct. n categoria anexelor gospodreti, de regula n mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite i altele asemenea. n mod

similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodreti i garajele, serele, piscinele i altele asemenea. Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole Construciile situate n zone izolate n extravilan i indepartate de localitatea de resedinta a lucrtorilor agricoli, menite sa adaposteasca maini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole. Avizare/aprobare Avizare - procedura de analiza i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei lucrrilor de construcii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor executa lucrrile. Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare teritorial i urbanistica, precum i al autorizrii lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii. Cldiri de importanta redus Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr redus de oameni: a) cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodreti ale acestora; b) cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti functionale; c) dispensare comunale fr stationar; d) sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii potale i altele asemenea; e) cldiri pentru comer i alimentaie publica, cu o suprafata de pana la 200 mp i cu deschideri pana la 6 m; f) hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibratii, cu o suprafata de pana la 200 mp i deschideri pana la 6 m; g) dependine i anexe gospodreti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri i altele asemenea; h) construcii cu caracter provizoriu. Construcii cu caracter provizoriu Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funciunii adapostite ori datorit cerinelor urbanistice impuse de

autoritatea publica, au o durata de existenta limitat, precizat i prin autorizaia de construire. De regula, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i alcatuiri care permit demontarea rapida n vederea aducerii terenului la starea iniial (confecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe cile i n spaiile publice, corpuri i panouri de afisaj, firme i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi realizarea construciilor provizorii se autorizeaza n aceleai condiii n care se autorizeaza construciile definitive. Construcii speciale Construciile cu caracter militar care se autorizeaza n condiiile prevzute la art. 43. Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaz situaia existenta i se stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioada determinata. Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului; b) planurile urbanistice; c) regulamentele locale de urbanism. Definirea i coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se fac prin legea amenajrii teritoriului i urbanismului. Drept de execuie a lucrrilor de construcii Dreptul real sau, dup caz, dreptul de creanta privind imobilul, care confer titularului dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii competente, autorizaia de construire sau de desfiinare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atesta dreptul de proprietate (precum contractul de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, certificatul de motenitor, actul administrativ de restituire, hotrre judectoreasc) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizaiei de construire n baza unui contract de nchiriere se poate face numai pentru construcii cu caracter provizoriu i cu acordul expres al proprietarului de drept. Firma Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei instituii publice, societi comerciale, fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridic isi exercita activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incinta. Instalaii aferente construciilor Totalitatea conductelor i echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii construciilor, situate n

interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente construciilor se autorizeaza mpreun cu acestea sau, dup caz, separat. Intravilanul localitii Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG) i cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol sau avnd o alta destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al localitii. Extravilanul localitii Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a unitii de baza (municipiu, ora, comuna), nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este restrictionata, n condiiile prezentei legi. mprejmuiri Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele asupra crora exista forme de proprietate, executate pentru protecie impotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata ntins pe bulumaci -, ori prin plantii specifice. Lucrri de construcii Operaiunile specifice prin care: - se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i aeriene, cai de comunicaii, lucrri inginereti, de arta etc.; - se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. Lucrri de modificare Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea (total sau n parte) a acestora, privind: - modificarea planimetriei interioare sau exterioare; - modificarea volumetriei. n toate cazurile este necesar emiterea unei autorizaii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire. Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesita autorizaie de construire Lucrrile de ntreinere care nu necesita proiect i deviz general, constnd dintr-un complex de lucrri care se executa n mod permanent, n vederea meninerii construciilor-instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare desfurrii continue,

confortabile i n deplina siguranta a circulaiei, la nivelul traficului maxim. Mobilier urban Elementele functionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate aparte zonei sau localitii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construciilor dac amplasarea lor se face prin legare constructiv la sol (fundaii platforme de beton, racorduri la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice), necesitand emiterea autorizaiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice i altele asemenea. Parcelare Operaiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprieti funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii, concesionarii sau vnzrii loturilor rezultate. Proiect tehnic (P.Th.) Documentaia - piese scrise i desenate -, care cuprinde soluiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiii i pe baza creia se executa lucrrile autorizate. Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, necesar emiterii autorizaiei de construire, este extras din proiectul tehnic (P.Th.) i se elaboreaz n condiiile prevederilor prezentei legi i n conformitate cu coninutul-cadru cuprins n anexa nr. 1. Recepia lucrrilor Recepia lucrrilor constituie o componenta a sistemului calitii n construcii i este actul prin care se certifica finalizarea lucrrilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie. Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instaltii se efectueaz att la lucrri noi, cat i la intervenii n timp asupra construciilor existente, conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz n doua etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz: - recepia la terminarea lucrrilor; - recepia finala. Schimbare de destinaie n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire i/sau de desfiinare, dup caz, numai n situaia n care pentru realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire. Zone protejate Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, cultural sau memorialistica deosebita. NOTA: Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II alin. (2) i ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr. 50/1991: - art. III din Legea nr. 453/2001: "Art. III. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construcii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi."; - art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003: "(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor necesare acestei proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren i a documentaiilor prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29^1], prin proces-verbal ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor menionate la art. I pct. 23 [art. 29^1 alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea n ntrziere. Art. III. - La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abroga litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice."; - art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004: "(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica Normele metodolgoice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 1.943/2001, cu modificrile ulterioare.

Evaluare