Sunteți pe pagina 1din 1

COALA GENERAL ENDES JZSEF 537285, Snsimion, 110/A, jud. Harghita Tel./Fax: 0266 - 334613 E-mail: ejaiszentsimon@yahoo.com, ejaiszentsimon@gmail.

com

Nr. 509/ 2011

ADEVERIN

Prin prezent adeverim, c d-na Csg va-Mria, contabil ef la unitatea noastr nu a avut ntreruperi de activitate n perioada 01.09.2006 31.08.2010, i nu a beneficiat de gradaie de merit n trecut. Am eliberat prezenta spre a-i servi la completarea dosarului de nscriere la concursul pentru acordarea gradaiei de merit- sesiunea 2011. Snsimion, la 06. 04. 2011 Director prof Csg Samu Secretar Szke Lszl