Sunteți pe pagina 1din 101

Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor

PROGRAMUL PHARE NAIONAL 2006 COMPONENTA COEZIUNE ECONOMIC I SOCIAL

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

August 2008

Pagina 1 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

CUPRINS
SECIUNEA I - FIA DE DATE A ACHIZIIEI................................................................................. 4 I. Informaii generale ......................................................................................................................... 4 I.1.Autoritatea Contractant............................................................................................................ 4 I.2 Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante .................................................. 4 I.3. Alte informaii .......................................................................................................................... 4 I.4. Ci de atac ................................................................................................................................ 5 I.5. Sursa de finanare ..................................................................................................................... 5 II: Obiectul contractului ..................................................................................................................... 5 II.1. Descriere ................................................................................................................................. 5 II.2 Cantitatea sau scopul contractului............................................................................................ 6 III. Condiii specifice contractului ...................................................................................................... 7 IV: Procedura ...................................................................................................................................... 7 IV.1 Procedura selectat ................................................................................................................. 7 IV.2 Etapa final de licitaie electronic........................................................................................ 7 IV.3. Legislaia aplicat.................................................................................................................. 7 V. Criterii de calificare i/sau selecie................................................................................................. 7 V.1 Situaia personal a ofertantului .............................................................................................. 7 V.2 Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) ............................................ 9 V. 3. Situaia economico-financiar .............................................................................................10 V.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional .................................................................................11 V.5 Obligaii privind condiiile de munc i protecia muncii.......................................................14 V.6. Modul de selectare/preselectare.............................................................................................14 VI. Prezentarea ofertei .......................................................................................................................14 VI.1 Limba de redactare a ofertei .................................................................................................14 VI.2 Perioada de valabilitate a ofertei ..........................................................................................14 VI.3 Garanie de participare ..........................................................................................................15 VI.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice .............................................................................16 VI.5 Modul de prezentare a propunerii financiare.........................................................................17 VI.6 Modul de prezentare a ofertei................................................................................................17 VI.7 Data limit de depunere a ofertelor .......................................................................................19 VI.8 Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei .......................................................................19 VI.9 Deschiderea ofertelor.............................................................................................................20 VI.10 Costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei ...............................................................21 VI. Criterii de atribuire.......................................................................................................................21 VII. Atribuirea contractului................................................................................................................22 VII.1 Ajustarea preului contractului ............................................................................................22 VII.2. Garania de bun execuie a contractului ............................................................................22 VII. 3. Stabilirea ofertei ctigtoare .............................................................................................22 VII.4. Anularea licitaiei ................................................................................................................22 VII.5. Informarea ofertanilor ........................................................................................................23 VIII. Alte informaii...........................................................................................................................23 VIII.1. Informaii privind impozitarea...........................................................................................23 VIII.2. Informaii privind protecia mediului.................................................................................23 SECIUNEA II CONTRACT.............................................................................................................24 1. Preambul ........................................................................................................................................24 2. Definiii ..........................................................................................................................................24 3. Interpretare.....................................................................................................................................25 CLAUZE CONTRACTUALE...........................................................................................................25 Articolul 1 - Obiectul principal al contractului ..................................................................................25 Articolul 2 Structura i documentele contractului ..........................................................................26

Pagina 1 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Articolul 3 - Preul contractului .........................................................................................................26 Articolul 4 - Durata contractului........................................................................................................26 Articolul 5 Perioada de execuie .....................................................................................................26 Articolul 6 Garania de bun execuie a contractului......................................................................26 Articolul 7 - Legea aplicabil i limba contractului...........................................................................27 Articolul 8 - Notificri .......................................................................................................................27 Articolul 9 - Comunicarea dintre pri ...............................................................................................28 Articolul 10 - Prestarea serviciilor .....................................................................................................28 Articolul 11 - Personal i echipamente ..............................................................................................29 Articolul 12 - Codul de conduit al prestatorului...............................................................................31 Articolul 13 - Conflictul de interese ..................................................................................................32 Articolul 14 - Raportri......................................................................................................................33 Articolul 15 - Pstrarea i evidena documentelor .............................................................................33 Articolul 16 - Verificri i audit.........................................................................................................34 Articolul 17 Asigurri .....................................................................................................................34 Articolul 18 Rspunderea asocierii .................................................................................................34 Articolul 19 Acceptarea serviciilor .................................................................................................35 Articolul 20 - Furnizarea de informaii i sprijin ...............................................................................35 Articolul 21 Efectuarea plilor.......................................................................................................36 Articolul 22 - Garania de plat a avansului.......................................................................................37 Articolul 23 - Verificarea cheltuielilor...............................................................................................38 Articolul 24 - Efectuarea plii ctre o ter parte..............................................................................38 Articolul 25 Sanciuni pentru executarea cu ntrziere a obligaiilor de ctre prestator .................38 Articolul 26 Sanciuni pentru plata cu ntrziere a serviciilor ........................................................39 Articolul 27 - Modificarea contractului .............................................................................................39 Articolul 28 - Suspendarea executrii contractului............................................................................39 Articolul 29 - ncetarea contractului. Pact comisoriu ........................................................................40 Articolul 30 Recuperarea debitelor .................................................................................................41 Articolul 31 - Despgubiri .................................................................................................................42 Articolul 32 - Ajustarea preului contractului ....................................................................................42 Articolul 33 - Subcontractarea ...........................................................................................................42 Articolul 34 - Cesiunea ......................................................................................................................44 Articolul 35 - Novaia ........................................................................................................................44 Articolul 36 - Fora major ................................................................................................................44 Articolul 37 - Soluionarea litigiilor...................................................................................................45 SECIUNEA III CAIETUL DE SARCINI: SPECIFICAII TEHNICE ...........................................46 1. INFORMAII GENERALE ..........................................................................................................47 1.1 Statul beneficiar .......................................................................................................................47 1.2 Autoritatea Contractant..........................................................................................................47 1.3 Informaii generale relevante ...................................................................................................47 1.4 Situaia actual n sectorul de activitate relevant.....................................................................48 1.5 Programe i alte activiti relevante.........................................................................................51 2. OBIECTIVUL, SCOPUL & REZULTATELE ATEPTATE ......................................................53 2.1 Obiectiv general.......................................................................................................................53 2.2 Scop .........................................................................................................................................53 2.3 Rezultate ce trebuie obinute de consultant .............................................................................53 3. SUPOZIII & RISCURI................................................................................................................53 3.1 Supoziii care stau la baza proiectului .....................................................................................53 3.2 Riscuri......................................................................................................................................54 4. ACTIVITI CE TREBUIE EFECTUATE DE CONSULTANT ...............................................54 4.1 Aspecte generale......................................................................................................................54 4.2 Activiti specifice ...................................................................................................................54 4.3 Managementul proiectului .......................................................................................................57 5. LOGISTIC I PLANIFICARE ...................................................................................................58

Pagina 2 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

5.1 Localizare ................................................................................................................................58 5.2 Data de ncepere a activitilor i perioada de execuie a acestora ..........................................58 6. CERINE.......................................................................................................................................58 6.1 Personal ...................................................................................................................................58 6.2 Personal auxiliar & backstopping............................................................................................60 6.3 Sediu ........................................................................................Error! Bookmark not defined. 6.4 Faciliti ce vor fi furnizate de consultant ...............................................................................60 6.5 Echipamente ............................................................................................................................60 6.6 Auditarea cheltuielilor .............................................................................................................61 7. RAPORTRI.................................................................................................................................61 7.1 Cerine de raportare .................................................................................................................61 7.2 Transmiterea & aprobarea rapoartelor de progres ...................................................................62 8. MONITORIZARE I EVALUARE ..............................................................................................63 8.1 Definiia indicatorilor ..............................................................................................................63 8.2 Cerine speciale........................................................................................................................63 Anexa I...............................................................................................................................................63 SECIUNEA IV: FORMULARE..........................................................................................................66 Formular 01 Declaraie privind eligibilitatea..................................................................................66 Formular 02 Istoricul litigiilor ........................................................................................................67 Formular 03 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art.181 ..............................68 Formular 04 Declaraie privind calitatea de participant la procedur .............................................70 Formular 05 Fia entitii legale .....................................................................................................71 Formular 06 Fia centralizatoare a situaiei economico-financiare a ofertantului ..........................74 Formular 07 Declaraie privind ncadrarea n categoria ntreprinderilor Mici i Mijlocii ..............75 Formular 08 Declaraie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat n ultimii 3 ani .82 Formular 09 Lista contractelor de servicii prestate n ultimii 3 ani ................................................83 Formular 10 Declaraie privind subcontractarea.............................................................................86 Formular 11 Lista subcontractorilor ...............................................................................................87 Formular 12 Declaraie privind respectarea reglementrilor privind condiiile de munc i protecia muncii .................................................................................................................................88 Formular 13 Garania pentru participare.........................................................................................89 Formular 14 Matricea cadru logic...................................................................................................90 Formular 15 Bugetul defalcat al contractului..................................................................................91 Formular 16 Identificare bancar ....................................................................................................92 Formular 17 Garania de plat a avansului ......................................................................................93 Formular 18 Raportul auditorului independent...............................................................................94 Formular 19 Scrisoarea de naintare a ofertei .................................................................................97 Formular 20 mputernicire ..............................................................................................................99 Formular 21 Garania de bun execuie ........................................................................................100

Pagina 3 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

NOT: Participarea la aceast licitaie este deschis tuturor operatorilor economici interesai, persoane fizice sau juridice, individual sau n asociere, indiferent de form. n depunerea ofertelor pentru acest contract, ofertanii sunt obligai s respecte toate instruciunile, formularele, specificaiile tehnice i prevederile contractuale prevzute n documentaia de atribuire. Depunerea unei oferte care nu conine toate informaiile i documentele solicitate, n termenul specificat, va duce la respingerea ofertei. Prin depunerea unei oferte, ofertantul accept n totalitate i fr rezerve condiiile contractuale i termenii care guverneaz acest contract. Condiiile contractuale nu se negociaz.

SECIUNEA I - FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. Informaii generale I.1.Autoritatea Contractant Denumire: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Adres: Str. Apolodor nr.17, latura Nord Localitate: Bucureti Persoana de contact: D-na Daniela Ionescu, Director Direcia Asisten Tehnic E-mail: daniela.ionescu@mdlpl.ro Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.mdlpl.ro I.2 Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante ministere ori alte autoriti publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public instituie european/organizaie internaional altele (specificai) servicii publice centrale aprare ordine public/siguran naional mediu economico-financiare sntate construcii i amenajarea teritoriului protecie social cultur, religie i actv. recreative educaie activiti relevante energie ap pot transport altele (specificai)________________

Cod potal: 050741 Telefon: +4037.211.1314 Fax: +4037.211.1376

ara: Romnia

I.3. Alte informaii Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante DA NU Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute: la adresa mai sus menionat

Pagina 4 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 altele: (specificai / adresa/fax/interval orar) Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Blvd. Libertii nr.12, cam.425a 040129, Bucureti 4, Romnia Tel: +4037.211.1314, Fax: +4037.211.1376 L-J, ntre 08:30 17:00, ora local V, ntre orele 08:30 14:30, ora local Date limit de primire a solicitrilor de clarificri Solicitrile de clarificri se vor nainta prin fax (la nr. +4037.211.1376) sau pot (la adresa: Ministerul Dezvoltarii, Lucrrilor Publice i Locuintelor, B-dul Libertii 12, Et. 4, Camera 411b, Sector 5, Bucureti, Romnia). Rspunsurile la clarificri vor fi publicate n SEAP (www.e-licitatie.ro) i pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor. Este recomandat ca acestea s fie transmise pn cel mai trziu la data de 29.09.2008, ora 16.00 ora locala. Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri:03.10.2008. Atenie! Toate clarificrile transmise vor fi semnate de luare la cunotin de ctre ofertant i anexate la ofert.

I.4. Ci de atac Instituia responsabil pentru soluionarea contestaiilor Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor CNSC Adres: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 Localitate: Bucureti Cod potal: 030084 E-mail: office@cnsc.ro Telefon: +4021/310.4641 Adres internet: www.cnsc.ro Fax: +4021/310.4642

ara: Romnia

I.5. Sursa de finanare Uniunea European, prin programul PHARE Naional 2006 pentru Romnia, componenta Coeziune Economic i Social. Fonduri comunitare: 100% Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA NU Programul PHARE Naional 2006 pentru Romnia, conform Memorandumului de Finanare semnat la 14 decembrie 2006

II: Obiectul contractului II.1. Descriere II.1.1 Denumire contract: Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 II. 1.2 Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (Alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespund n cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziiei) (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii

Pagina 5 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant Principala locaie a lucrrii ________________________ _________________________ Cod CPV Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate Categoria serviciului Anexa 2A: 11

Principalul loc de livrare ____________________ ____________________ Cod CPV

Principalul loc de prestare Baza de operare a proiectului va fi n Bucureti, ns activitile se vor derula la sediile Organismelor intermediare POR din Piatra Neam (jud. Neam), Brila (jud. Brila), Clrai (jud. Clrai), Craiova (jud. Dolj), Timioara (jud. Timi), Cluj-Napoca (jud. Cluj), Alba Iulia (jud. Alba) i Bucureti. Cod CPV 74141100-0, 73220000-0, 74142000-6, 74542000-0, 80421000-1

II.1.3 Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: ncheierea unui acord cadru: II.1.4. Durata contractului de achiziie public ani luni 11 zile (de la atribuirea contractului) Durata contractului include perioada de maxim 11 luni prevzut pentru executarea serviciilor solicitate, la care se adaug o perioad maxim de 6 luni pentru efectuarea formalitilor necesare pentru finalizarea contractului (a se vedea Condiiile de contract). Atenie! Perioada de execuie a serviciilor n cadrul contractului nu poate depi data de 30 noiembrie 2009! sau ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/) II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul) Nu este cazul. II.1.6 Divizare pe loturi da nu Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informatii referitoare la loturi: N/A.......................................................................................................................................... II.1.7 Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

II.2 Cantitatea sau scopul contractului II.2.1 Total cantiti / prestaii servicii / lucrri (se vor include eventuale suplimentri i opiuni, dac exist) Conform specificaiilor tehnice incluse n caietului de sarcini II.2.2 Opiuni (dac exist) da nu

Pagina 6 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

III. Condiii specifice contractului III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere ) III.1.2. Altele (dac DA, descriei) IV: Procedura IV.1 Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv DA DA NU NU

Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte Concurs de soluii

IV.2 Etapa final de licitaie electronic DA NU

IV.3. Legislaia aplicat 1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile ulterioare (n continuare, OUG nr.34/2006); 2. Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare (n continuare, HG nr.925/2006). 3. Memorandum de Finanare pentru Programul Phare Naional 2006, semnat ntre Guvernul Romniei i Comisia European la 14 decembrie 2006 (n continuare Memorandum de Finanare) 4. Regulamentul Consliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene, cu modificrile i completrile ulterioare V. Criterii de calificare i/sau selecie V.1 Situaia personal a ofertantului V.1.1 Nencadrarea n situaia ncadrarea ofertantului n situaia prevzut la art. 180 din OUG nr. prevzut la art. 180 din Ordonana 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru de urgen nr. 34/2006 atribuirea contractului de achiziie public. Solicitat Nesolicitat Cerine obligatorii: 1. Declaraie privind eligibilitatea (Formular 01), n original 2. Istoricul litigiilor (Formular 02), n original 3. Prezentarea oricrui document considerat edificator, din acest punct de vedere, n ara de origine a ofertantului sau n ara n care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv. n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete situaia personal a respectivilor ofertani, autoritatea contractant

Pagina 7 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care emit documente de natura celor prevzute mai sus. n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevzute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaz toate situaiile prevzute la art. 180, autoritatea contractant va accepta o declaraie pe propria rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens. Toate certificatele/documentele de la punctul 3 de mai sus trebuie s fie prezentate n original sau copie legalizat i trebuie s fie valabile la data deschiderii ofertelor. n cazul ofertanilor (persoane fizice sau juridice) de alt naionalitate dect cea romn, documentele vor fi transmise n limba de origine, nsoite de o traducere legalizat a acestora n limba romn. n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele menionate la punctele 1-3 de mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate i de ctre fiecare subcontractor declarat prin ofert. Atenie! n cazul ofertelor depuse de o asociere, ncadrarea oricruia dintre asociai n situaia prevzut la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achiziie public. Atenie! ncadrarea oricruia dintre subcontractorii declarai prin ofert dac este cazul n situaia prevzut la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage respingerea subcontractorului respectiv, activitile subcontractate acestuia urmnd a fi trecute automat n sarcina ofertantului. V.1.2. Nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 Solicitat Nesolicitat ncadrarea n una sau mai multe din situaiile prevzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public. Cerine obligatorii: 1. Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Formular 03), n original 2. Istoricul litigiilor (Formular 02), n original (acelai cu cel solicitat la pct.V.1.1 de mai sus) 3. Prezentarea oricrui document edificator, din acest punct de vedere, n ara de origine a ofertantului sau n ara n care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv, precum i a Declaraiei privind ne-ncadrarea n situaiile prevzute la art.181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006. n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete situaia personal a respectivilor ofertani, autoritatea contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care emit documente de natura celor prevzute mai sus. n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevzute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaz toate situaiile prevzute la art. 181, autoritatea contractant va accepta o declaraie pe propria rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare

Pagina 8 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens. Toate certificatele/documentele de la punctul 3 de mai sus trebuie s fie prezentate n original sau copie legalizat i trebuie s fie valabile la data deschiderii ofertelor. n cazul ofertanilor (persoane fizice sau juridice) de alt naionalitate dect cea romn, documentele vor fi transmise n limba de origine, nsoite de o traducere legalizat a acestora n limba romn. n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele menionate la punctele 1-3 de mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate i de ctre fiecare subcontractor declarat prin ofert. Atenie! n cazul ofertelor depuse de o asociere, ncadrarea oricruia dintre asociai n oricare dintre situaiile prevzute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achiziie public. Atenie! ncadrarea oricruia dintre subcontractorii declarai prin ofert dac este cazul n oricare dintre situaiile prevzute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage respingerea subcontractorului respectiv, activitile subcontractate acestuia urmnd a fi trecute automat n sarcina ofertantului. V.1.3. Calitatea de participant la procedur Solicitat Nesolicitat Ofertantul nu are dreptul, n cadrul acestei proceduri: a) s depun dou sau mai multe oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea excluderii din competiie a tuturor ofertelor n cauz; b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractor n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat. ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de natur s distorsioneze concurena. Prin ntreprindere afiliat se nelege orice subiect de drept: asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influen dominant; sau care poate exercita o influen dominant asupra altui subiect de drept; sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena dominant a unui alt subiect de drept. Cerin obligatorie: 1. Declaraie privind calitatea de participant la procedur (Formular 04), n original n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat va prezenta Declaraia menionat mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate i de ctre fiecare subcontractor declarat prin ofert. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care emit documente relevante n scopul verificrii datelor din Declaraiile furnizate de ofertani. V.2 Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) V.2.1. Existena unei forme de Ofertantul trebuie s fie abilitat s presteze activiti de natura celor nregistrare i/sau atestare / solicitate prin specificaiile tehnice incluse n caietul de sarcini apartenen din punct de vedere profesional Cerin obligatorie:

Pagina 9 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Solicitat Nesolicitat 1. 2. Fia entitii legale (Formular 05), n original Prezentarea de documente doveditoare: Persoane juridice/fizice romne Certificat constatator emis de oficiul registrului comerului, autorizaie de funcionare / altele echivalente Persoane juridice/fizice strine Documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile din ara n care ofertantul este stabilit. Toate certificatele/documentele respective trebuie s fie prezentate n copie certificat pentru conformitate cu originalul i trebuie s fie valabile la data deschiderii ofertelor. n cazul ofertanilor (persoane fizice sau juridice) de alt naionalitate dect cea romn, documentele menionate vor fi transmise n limba de origine, nsoite de o traducere legalizat a acestora n limba romn. n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele menionate la punctele 1-2 de mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate i de ctre fiecare subcontractor declarat prin ofert. Atenie! Ofertantul este obligat s informeze Autoritatea contractant despre orice modificare intervenit cu privire la situaiile certificate prin documentele solicitate mai sus, n termen de maxim 7 zile lucrtoare de la intervenia sau, dup caz, luarea la cunotin asupra acestor modificri. V. 3. Situaia economico-financiar (a) Cifra de afaceri anual a ofertantului pentru fiecare din ultimii 3 ani V.3.1. Informaii privind situaia (2005, 2006, 2007) trebuie s fie de minimum 2.500.000 euro economico-financiar Atenie! n cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua n considerare cifra de afaceri anual a acestuia pe Solicitat Nesolicitat fiecare dintre cei 3 ani de referin indicai. n cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua n calcul cifra de afaceri anual a asocierii respective pentru fiecare dintre cei 3 ani de referin menionai, calculat ca medie aritmetic anual a cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecruia dintre asociai! (b) Rezultatul anual net al exerciiului (profitul net) al ofertantului pentru fiecare din ultimii 2 ani (2006, 2007) trebuie s fie pozitiv Atenie! n cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua n considerare rezultatul anual net al exerciiului acestuia pe fiecare dintre cei 2 ani de referin indicai. n cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua n calcul rezultatul anual net al exerciiului pentru asocierea respectiv pentru fiecare dintre cei 2 ani de referin menionai, calculat ca sum a rezultatelor anuale nete individuale ale fiecruia dintre asociai! Cerin obligatorie: 1. Fia centralizatoare a situaiei economico-financiare a ofertantului (Formular 06), n original Valorile vor fi exprimate n euro. Ofertanii care trebuie s efectueze conversia altor monede n euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de ctre Banca central a rii n care s-a fcut nregistrarea i vor specifica ratele utilizate. Atenie! n cazul n care oferta este depus de o asociere, se va prezenta o fi centralizatoare pentru asociere n ansamblu, semnat de ctre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum i fie

Pagina 10 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 centralizatoare individuale pentru fiecare asociat n parte, semnate de reprezentanii legali ai fiecrui asociat, inclusiv liderul. n cazul n care ofertantul se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, acesta beneficiaz de reducerea cu 50% a cerinei privind cifra minim de afaceri. n aceste situaii, ofertantul trebuie s completeze i s ataeze la ofert Declaraia pe propria rspundere privind ncadrarea n categoria IMM (Formular 07.1 i Formular 07.2). Atenie! n cazul n care ofertantul este o asociere, ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii se va analiza cu privire la asociere n ansamblu. Astfel, chiar dac toi asociaii se ncadreaz, n mod individual, n categoria IMM, reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri nu se va aplica dac asocierea n ansamblu nu se ncadreaz n categoria IMM. Prezentarea bilanului contabil sau extrase de bilan, n cazul n care publicarea acestor bilanuri este prevzut de legislaia rii n care este stabilit ofertantul, vizate si nregistrate de organele competente. n cazul n care, din motive obiective, justificate corespunztor, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractant, acesta are dreptul de a-i demonstra situaia economic i financiar i prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractant le poate considera edificatoare, n msura n care acestea reflect o imagine fidel a situaiei economice i financiare a ofertantului. Atenie! Capacitatea economic i financiar a ofertantului poate fi susinut, pentru ndeplinirea acestui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant i persoana respectiv. n cazul n care ofertantul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu cele precedente, de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziie ofertantului resursele economice i/sau financiare invocate. Persoana ce asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG nr.34/2006, prezentndu-se, n acest caz, n ofert, i pentru persoana susintoare, documentele solicitate la punctul V.1.1 de mai sus. Toate certificatele/documentele respective trebuie s fie prezentate n copie certificat pentru conformitate cu originalul i trebuie s fie valabile la data deschiderii ofertelor. n cazul ofertanilor (persoane fizice sau juridice) de alt naionalitate dect cea romn, documentele menionate vor fi transmise n limba de origine, nsoite de o traducere legalizat a acestora n limba romn. n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele menionate la punctul 2 de mai sus. V.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional V.4.1. Informaii privind (a) Efectivele anuale ale personalului angajat de ctre ofertant capacitatea tehnic i profesional (individual sau asociere n ansamblu) pe fiecare dintre anii 2005, 2.

Pagina 11 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Solicitat Nesolicitat 2006 i 2007 trebuie s fie de minim 30. (b) Experien i capacitate tehnic i profesional de a derula activiti de tipul celor solicitate prin specificaiile tehnice, demonstrat prin ndeplinirea i finalizarea cu succes, n ultimii 3 ani, a minim 2 contracte incluznd furnizarea de servicii de dezvoltare i/sau evaluare de proiecte de investiii finanate din fonduri ale Uniunii Europene, fiecare contract de servicii avnd o valoare final de minim 500.000 euro, cota de participare a ofertantului n aceste contracte fiind de minim 20%. Nota bene - finanarea din fonduri ale Uniunii Europene se solicita pentru proiectele de investiii, dar nu i pentru contractele de servicii care le-au dezvoltat i/sau evaluat, aceastea din urm putnd fi finanate din orice surs. Cerin obligatorie: 1. Declaraie a ofertantului referitoare la efectivele anuale ale personalului angajat n fiecare dintre ultimii 3 ani (Formular 08), n original. n cazul n care oferta este depus de o asociere, se va prezenta o Declaraie centralizatoare pentru asociere n ansamblu, semnat de ctre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum i Declaraii individuale pentru fiecare asociat n parte, semnate de reprezentanii legali ai fiecrui asociat, inclusiv liderul. 2. Lista exhaustiv a contractelor de servicii prestate n ultimii 3 ani, coninnd numele/titlul contractelor, valoarea final certificat a acestora, sursa de finanare, perioada de prestare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai, cota (%) de participare a ofertantului din valoarea contractului, precum i o descriere a serviciilor prestate n cadrul contractului respectiv (Formular 09), n original.

Valoarea final certificat reprezint preul final pltit de beneficiar pentru prestarea serviciilor respective. Aceasta va fi indicat n euro. n cazul n care contractul a fost ncheiat i pltit n alt moned dect euro, echivalentul n euro va fi stabilit utiliznd rata medie de schimb euro/moneda de plat a Bncii centrale a statului n moneda cruia s-a efectuat plata din anul n care contractul a fost finalizat. n aceast situaie, se va meniona i rata de schimb respectiv. Perioada de prestare se va indica prin menionarea lunii i anului n care contractul a fost semnat i, respectiv, finalizat. Cota de participare a ofertantului reprezint proporia din valoarea final a contractului corespunztoare participrii acestuia la contractul respectiv. n cazul n care oferta este depus de o asociere, iar doi sau mai muli asociai au participat n comun i la realizarea contractului adus ca referin, cota de participare a ofertantului n contractul respectiv se va calcula ca sum a cotelor de participare individuale ale asociailor respectivi, cu indicarea i a acestor cote individuale. Cota de participare se dovedete de ctre ofertant, prin prezentarea oricror documente considerate edificatoare n acest sens, precum declaraii ale partenerilor n contractele respective, copii de pe contracte etc. Descrierea serviciilor prestate trebuie s fie suficient de clar i detaliat

Pagina 12 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 pentru a permite comisiei de evaluare s aprecieze ncadrarea contractului respectiv n cerina de la punctul (b) de mai sus. 3. Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea contractant ori de ctre clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din motive obiective menionate i dovedite, ofertantul nu are posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea prestrilor de servicii se realizeaz printr-o declaraie pe propria rspundere a ofertantului sau, dac n ara de naionalitate a acestuia nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens.

Certificatele / documentele respective trebuie s includ toate informaiile necesare pentru a permite comisiei de evaluare s aprecieze corespondena acestora cu informaiile furnizate n Lista contractelor prestate, precum i corectitudinea acestor informaii. Atenie! Capacitatea tehnic i/sau profesional a ofertantului poate fi susinut, pentru ndeplinirea acestui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant i persoana respectiv. n cazul n care ofertantul i demonstreaz capacitatea tehnic i/sau profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu cele precedente, de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziie ofertantului resursele tehnice i/sau profesionale invocate. Persoana ce asigur susinerea tehnic i/sau profesional nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG nr.34/2006, prezentndu-se, n acest caz, n ofert, i pentru persoana susintoare, documentele solicitate la punctul V.1.1 de mai sus. Toate certificatele/documentele menionate la punctul 3 de mai sus trebuie s fie prezentate n copie certificat pentru conformitate cu originalul. n cazul n care certificatele/documentele sunt emise n alt limb dect romn sau englez, acestea vor fi transmise n limba de origine, nsoite de o traducere legalizat a acestora n limba romn. V.4.2. Informaii privind subcontractorii Solicitat Nesolicitat Cerin obligatorie: 1. Declaraie cu privire la intenia de a subcontracta (Formular 10), n original 2. Dac este cazul, lista cuprinznd subcontractorii declarai (Formular 11), n original, nsoit i de fotocopii ale acordurilor de subcontractare, certificate pentru conformitate cu originalul. Referitor la subcontractori, atragem atenia i asupra cerinelor prezentate la punctele V.1.1, V.1.2., V.1.3. i V.2.1. de mai sus: - Nencadrarea n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen nr. 34/2006 - Nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 - Calitatea de participant la procedur Proporia n care contractul de servicii poate s fie ndeplinit de ctre subcontractori este de maxim 25% din preul iniial al contractului, exclusiv TVA.

Pagina 13 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Existena unei forme de nregistrare i/sau atestare / apartenen din punct de vedere profesional

V.5 Obligaii privind condiiile de munc i protecia muncii V.5. Informaii referitoare la Informaii detaliate privind reglementrile n vigoare la nivel respectarea obligaiilor privind naional referitoare la condiiile de munc i protecia muncii, condiiile de munc i protecia securitate i sntate n munc, reglementri ce trebuie respectate pe muncii. parcursul ndeplinirii contractului pot fi obinute de la Inspecia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii Solicitat Nesolicitat de anse: Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucureti, cod potal 73222, Romnia +4021/302.7030; +4021/302.7054 Telefon: Adresa web: www.inspectmun.ro Cerin obligatorie: 1. Declaraie privind faptul c ofertantul a inut cont, n elaborarea ofertei, de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii (Formular 12), n original. n cazul n care ofertantul este o asociere, Declaraia va fi semnat de ctre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider. V.6. Modul de selectare/preselectare (dac este aplicabil) Nu exista etape de preselecie.

VI. Prezentarea ofertei VI.1 Limba de redactare a ofertei VI.2 Perioada de valabilitate a ofertei Limba romn. Ofertanii trebuie s menin oferta ca valabil pentru o perioad de 90 de zile de la data limit de depunere a ofertelor. n circumstane excepionale i nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractant poate solicita ofertanilor extinderea acestei perioade cu pn la maxim 40 de zile. Aceast solicitare implic extinderea corespunztoare a perioadei de valabilitate a garaniei de participare. Ofertantul a crui ofert a fost declarat ctigtoare are obligaia, de la data comunicrii rezultatului aplicrii procedurii, de a extinde valabilitatea ofertei cu o perioad adiional de 60 de zile, care se adaug perioadei iniiale de valabilitate de 90 de zile, indiferent de data comunicrii. Atenie! n conformitate cu prevederile art.277, alineatele (1) i (2), din OUG nr.34/2006, depunerea unei contestaii n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor suspend de drept procedura de atribuire pn la data soluionrii contestaiei respective. Perioada de suspendare atrage prelungirea, n mod corespunztor, a oricrei perioade afectate prin suspendare, cu excepia perioadelor prevzute pentru exercitarea cilor de atac, deci inclusiv a perioadei de valabilitate a ofertelor. Ca urmare, curgerea termenului de 90 (sau 130 de zile, n cazul n care este solicitat extinderea acestei perioade), respectiv de 60 de zile de valabilitate a ofertei se suspend pe perioada scurs ntre data introducerii unei contestaii i data soluionrii acesteia de ctre CNSC.

Pagina 14 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 VI.3 Garanie de participare Solicitat Nesolicitat Garania pentru participare se va constitui sub forma Scrisorii de garanie bancar, n original (Formular 13), pentru suma de 20.000 Euro. Autoritatea Contractant i rezerv dreptul de a respinge Scrisoarea de Garanie Bancar n urma verificrilor efectuate de autoritile bancare romneti. n cazul n care ofertantul se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial nr.681 / 29 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, acesta beneficiaz de reducerea cu 50% a cerinei privind cuantumul garaniei de participare. n aceste situaii, ofertantul trebuie s completeze i s ataeze la ofert Declaraia pe propria rspundere privind ncadrarea n categoria IMM (Formular 07.1 i Formular 07.2). Atenie! n cazul n care ofertantul este o asociere, ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii se va analiza cu privire la asociere n ansamblu. Astfel, chiar dac toi asociaii se ncadreaz, n mod individual, n categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinei privind cuantumul garaniei de participare nu se va aplica dac asocierea n ansamblu nu se ncadreaz n categoria IMM. Valabilitatea scrisorii de garanie pentru participare va fi de minimum 90 de zile de la data limit de depunere a ofertelor. n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garaniei pentru participare va fi prelungit n mod corespunztor. Ofertele care nu sunt nsoite de dovada constituirii garaniei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile. Atenie! n conformitate cu prevederile art.277, alineatele (1) i (2), depunerea unei contestaii n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor suspend de drept procedura de atribuire pn la data soluionrii contestaiei respective. Perioada de suspendare atrage prelungirea, n mod corespunztor, a oricrei perioade afectate prin suspendare, cu excepia perioadelor prevzute pentru exercitarea cilor de atac, deci inclusiv a perioadei de valabilitate a garaniei de participare. Autoritatea Contractant are dreptul de a reine garania pentru participare, ofertantul pierznd suma constituit, atunci cnd acesta din urm se afl n oricare din urmtoarele situaii: (a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai trziu de 5 zile de la semnarea contractului de ctre ambele pri; (c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Garania pentru participare constituit de ofertantul a crui ofert a fost declarat ctigtoare se returneaz acestuia de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie. Garania pentru participare constituit de ofertanii nectigtori se returneaz acestora de ctre autoritatea contractant imediat dup

Pagina 15 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 semnarea contractului, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei. VI.4 Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantul va prezenta urmtoarele documente, ca parte a propunerii tehnice: Expunere de motive; Prezentarea aranjamentelor organizatorice n vederea prestrii serviciilor solicitate; Matricea-cadru logic. Acestea trebuie completate n aa fel nct informaiile din propunerea tehnic s permit identificarea cu uurina a corespondenei cu specificaiile tehnice minime din caietul de sarcini. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat i complet n corelaie cu factorii de evaluare descrii prin algoritmul de calcul i n caietul de sarcini. Calificrile i experiena profesional a experilor propui trebuie s corespund profilului respectiv, indicat n specificaiile tehnice. Astfel: (a) Expunerea de motive constituie acea parte a propunerii tehnice care prezint nelegerea contractului de ctre ofertant. Pe baza informaiilor incluse n specificaiile tehnice din documentaia de atribuire i a cunotinelor proprii ale ofertantului, seciunea va trebui s cuprind minimum urmtoarele informaii: - prezentarea aspectelor considerate de ctre ofertant ca fiind eseniale pentru obinerea rezultatelor ateptate ale contractului i atingerea obiectivelor acestuia; - prezentarea principalelor prezumii i riscuri care afecteaz execuia contractului, cu comentarii i/sau recomandri de reducere/eliminare a riscurilor identificate; de asemenea, se va prezenta n detaliu modul n care ofertantul nelege s evite orice situaie care poate reprezenta un conflict de interese. - prezentarea oricror comentarii asupra specificaiilor tehnice incluse n documentaia de atribuire considerate ca relevante pentru executarea contractului. Cu toate acestea, comentariile prin care sunt contrazise / refuzate i/sau care depesc sfera de cuprindere a specificaiilor tehnice pot duce la depunctarea ofertei de ctre comisia de evaluare, iar n cazul n care oferta este declarat ctigtoare, nu vor fi considerate ca fcnd parte din contract. Expunerea de motive reprezint documentul pe baza cruia comisia de evaluare va acorda punctajul pentru factorul de evaluare 1. Gradul de nelegere a contextului, obiectivelor i rezultatelor ateptate ale proiectului. (b) Prezentarea aranjamentelor organizatorice constituie acea parte a propunerii tehnice care prezint strategia propus de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin specificaiile tehnice incluse n documentaia de atribuire. Prezentarea trebuie s cuprind minimum urmtoarele informaii: - descrierea de ansamblu a abordrii propuse de ofertant pentru executarea serviciilor; - descrierea detaliat a input-urilor ofertantului, n termeni de resurse umane specializate, cunotine, etc., necesare pentru ducerea la ndeplinire n cele mai bune condiii a

Pagina 16 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 activitilor respective i obinerea rezultatelor; descrierea resurselor umane, tehnice i materiale pe care ofertantul le va pune la dispoziia echipei de experi, n scopul susinerii activitilor acestora, inclusiv sprijin logistic, administrativ etc.; n cazul n care oferta este depus de o asociere, o descriere a implicrii fiecrui asociat n prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare ntre asociai n vederea executrii contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor i responsabilitilor individuale n prestarea serviciilor; descrierea oricror aranjamente de subcontractare a unei pri a serviciilor solicitate, a modului de respectare a limitei de subcontractare indicate la punctul V.4.2 de mai sus, a interaciunii dintre ofertant i subcontractor/i, precum i o descriere detaliat a serviciilor ce vor fi subcontractate.

Prezentarea aspectelor organizatorice reprezint documentul pe baza cruia comisia de evaluare va acorda punctajul pentru factorul de evaluare 2. Prezentarea aranjamentelor organizatorice. (c) Matricea Cadru Logic (Formular 14) Matricea-cadru logic reprezint documentul pe baza cruia comisia de evaluare va acorda punctajul pentru factorul de evaluare 3. Matricea cadru logic. VI.5 Modul de prezentare a propunerii financiare Propunerea financiar va fi exprimat ferm n euro, fr TVA, n formatul indicat prin Formularul 15 Bugetul defalcat al contractului, i n conformitate cu instruciunile de completare cuprinse n acesta. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 5.000.000 euro, exclusiv TVA. Dac oferta financiar transmis depete aceast sum, va fi respins ca inacceptabil. Deoarece cuantumul prevzut pentru verificarea cheltuielilor de ctre auditorul extern independent este indicat n Specificaiile tehnice i trebuie incluse ca atare n propunerea financiar, evaluarea propunerii financiare va fi fcut exclusiv pe baza cuantumului solicitat pentru prestarea serviciilor. Plile n cadrul contractului vor fi efectuate n euro, conform prevederilor contractului inclus n prezenta documentaie de atribuire. Plata sumelor corespunztoare TVA va fi asigurat de la bugetul de stat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Plile vor fi efectuate n contul bancar indicat de ofertant, n formatul prezentat n Formularul 16 Identificare bancar. n cazul n care se vor efectua pli n avans, este necesar constituirea unei garanii financiare pentru avans, n formatul prezentat n Formularul 17. Cererea de plat final trebuie nsoit de un raport elaborat de un auditor financiar independent, membru al unui organism de audit financiar recunoscut la nivel internaional, al crui format este prezentat n Formularul 18. VI.6 Modul de prezentare a ofertei 1. Oferta se transmite mpreun cu o scrisoare de naintare, n formatul prevzut n Formularul 19, transmis n original.

Pagina 17 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Scrisoarea de naintare, precum i garania de participare la licitaie i orice mputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa la edina de deschidere nu vor fi incluse n plicul ce conine oferta, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. 2. Oferta se va depune n aa fel nct s fie primit de ctre autoritatea contractant nainte de termenul limit de depunere specificat n Anunul de participare. Ofertele trebuie s conin toate documentele i informaiile solicitate i se vor depune: FIE prin servicii potale / de curierat la: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor c/o Direcia Asisten Tehnic Blvd. Libertii nr.12, Registratur, etaj IV sector 4, Bucureti, cod potal 040129, Romnia FIE prin livrare direct la sediul autoritii contractante, n schimbul unei confirmri de primire, la: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor c/o Direcia Asisten Tehnic Blvd. Libertii nr.12, Registratur, etaj IV sector 4, Bucureti, cod potal 040129, Romnia Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate n considerare. Ofertele depuse la alt adres dect cea indicat vor fi respinse ca inacceptabile i returnate nedeschise. 3. Oferta se depune n 4 exemplare, din care 1 (un) original i 3 (trei) copii. Plicurile coninnd exemplarele respective trebuie marcate corespunztor ca ORIGINAL sau COPIE. n cazul unei discrepane ntre original i copie/copii, va prevala originalul.

Ofertele trebuie transmise conform sistemului plicului triplu. Astfel, plicul/coletul cu oferta va include, n interior, trei plicuri separate, sigilate i tampilate, unul marcat Plic A Documente de calificare, cel de al doilea marcat Plic B Propunere tehnic, iar cel de al treilea marcat Plic C Propunere financiar. Plicul A va conine toate documentele i formularele relevante pentru dovada ndeplinirii criteriilor de calificare/selecie menionate n documentaia de atribuire. Plicul B va conine propunerea tehnic, mpreun cu toate documentele/formularele aferente, inclusiv documentele doveditoare ale studiilor i experienei profesionale a experilor principali i declaraiile de disponibilitate ale acestora. Plicul C va conine propunerea financiar. Lipsa propunerii tehnice i/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabil. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar precum i capacitatea tehnic i profesional, solicitate prin documentaia de atribuire, duce la respingerea ofertei ca neconform. De asemenea, n cazul n care comisia de evaluare solicit prezentarea unui document care lipsete, iar ofertantul cruia i-a

4.

Pagina 18 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 fost transmis solicitarea nu rspunde n termenul indicat de comisie sau justificarea ntrzierii nu este concludent, oferta respectiv va fi respins ca neconform. Plicul/coletul exterior, n care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerinelor de mai sus, va purta urmtoarele informaii obligatorii: Numele/denumirea i adresa complet a ofertantului; Titlul contractului pentru care se depune oferta: Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5; Adresa autoritii contractante indicat mai sus, i la care este depus oferta; Meniunea A nu se deschide nainte de edina de deschidere a ofertelor. Plicurile trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fr a fi deschis, dac va fi cazul. Dac plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractant nu i asum nici o responsabilitate pentru rtcirea ofertei. Plicul/coletul coninnd oferta se primete de ctre autoritatea contractant numai dac este intact, sigilat i netransparent. Ofertele primite se pstreaz nedeschise de autoritatea contractant, pn la data i ora nceperii edinei de deschidere. 5. Documentele trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi numerotate i iniializate pe fiecare pagin de reprezentantul / reprezentanii autorizat /autorizai s angajeze ofertantul prin contract. n cazul documentelor emise de instituii / organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale.

Orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de ctre persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze oferta i/sau, dup caz, de ctre emitentul documentului respectiv. Ofertanii au obligaia de a anexa un opis al documentelor prezentate. 6. Nu se accept oferte alternative.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina ofertantului. VI.7 Data limit de depunere a ofertelor 09.10.2008, orele 16:00 (ora Romniei) Ofertele depuse dup expirarea termenului limit indicat vor fi respinse ca ntrziate i returnate nedeschise. VI.8 Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin notificare scris adresat autoritii contractante, pn la data i ora deschiderii ofertelor.

Pagina 19 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data i ora stabilit pentru depunerea ofertelor, adresnd pentru aceasta autoritii contractante o cerere de retragere a ofertei n vederea modificrii. Autoritatea contractant nu este rspunztoare n cazul imposibilitii ofertantului de a depune noua ofert, modificat, pn la data i ora limit, stabilit n documentaia de atribuire. Transmiterea oricror modificri trebuie fcut n conformitate cu procedura indicat la punctul VI.6 de mai sus, cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca, corespunztor, MODIFICARE. Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau a-i modifica oferta dup expirarea datei limit pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie publica i a executrii garaniei de participare. Riscurile transmiterii acestor modificri, inclusiv fora major, cad n sarcina ofertantului. VI.9 Deschiderea ofertelor Data, ora i locul deschiderii ofertelor Deschiderea ofertelor se va face n data de 10.10.2008, orele 10:00 ora local, la sediul Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, din blvd. Libertii nr.12, sector 5, Bucureti, et IV, sala de edine. n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz n una din urmtoarele situaii: a fost depus dup data i ora limit de depunere, sau la o alt adres dect cea stabilit prin anunul de participare; nu este nsoit de garania de participare, astfel cum a fost solicitat prin documentaia de atribuire. edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare, de experii cooptai (dac este cazul) i de reprezentanii ofertanilor, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte. Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor ofertanilor participani la procedura de atribuire, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina de deschidere. Orice decizie cu privire la calificarea / selecia ofertanilor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare celei de deschidere a ofertelor, edine care vor fi derulate in camera. Condiii pentru participanii la edina de deschidere Reprezentani ai ofertanilor, pe baza prezentrii unei mputerniciri scrise (Formular 20 mputernicire) i a unui act de identitate, cu fotografie, al persoanei mputernicite.

Pagina 20 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 VI.10 Costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale, precum i a documentelor care o nsoesc. Nici un fel de cost legat de aceste aspecte nu va fi suportat / rambursat de ctre autoritatea contractant.

VI. Criterii de atribuire VI.1 Preul cel mai sczut VI.2 Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic Factor de evaluare 1. Gradul de nelegere a contextului, obiectivelor i rezultatelor ateptate ale proiectului 2. Prezentarea aranjamentelor organizatorice 3, Matricea-cadru logic 4. Oferta financiar TOTAL Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Ofertele vor fi clasificate n ordinea descresctoare a punctajului total, calculat conform formulei: Ptotal = P1 + P2 + P3 + P4, unde: P1 = punctajul ponderat acordat ofertei pentru factorul de evaluare 1. Gradul de nelegere a contextului, obiectivelor i rezultatelor ateptate ale proiectului; P2 = punctajul ponderat acordat ofertei pentru factorul de evaluare 2. Prezentarea aranjamentelor organizatorice P3 = punctajul ponderat acordat ofertei pentru factorul de evaluare 3. Matricea-cadru logic P4 = punctajul ponderat acordat ofertei pentru factorul de evaluare 5. Oferta financiar. Punctajele ponderate ale fiecrei oferte vor fi calculate conform urmtorului algoritm: P1 = (C1 ofert / C1 max )* P1 max , unde: - C1ofert = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare 1. - C1max = punctajul cel mai mare acordat unei oferte pentru factorul de evaluare 1. - P1max = punctajul maxim prevzut pentru factorul de evaluare 1. P2 = (C2 ofert / C2 max )* P2 max , unde: - C2 ofert = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare 2. - C2 max = punctajul cel mai mare acordat unei oferte pentru factorul de evaluare 2. - P2 max = punctajul maxim prevzut pentru factorul de evaluare 2. P3 = (C3 ofert / C3 max )* P3 max , unde: - C3 ofert = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare 3. - C3 max = punctajul cel mai mare acordat unei oferte pentru factorul de evaluare 3. - P3 max = punctajul maxim prevzut pentru factorul de evaluare 3. P4 = (C4 min /C4 ofert )* P4 max , unde: - C4 ofert = preul indicat n propunerea financiar a ofertei, exclusiv cuantumul pentru verificarea cheltuielilor. - C4 min = preul cel mai sczut, exclusiv cuantumul pentru verificarea cheltuielilor, dintre toate propunerile financiare. - P4 max = punctajul maxim prevzut pentru factorul de evaluare 4.

Punctaj maxim

20 40 10 30
100

Pagina 21 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Not: Deoarece cuantumul prevzut pentru verificarea cheltuielilor de ctre auditorul extern independent este indicat n Specificaiile tehnice i trebuie inclus ca atare n propunerea financiar, evaluarea propunerii financiare va fi fcut exclusiv pe baza preului inclus n propunerea financiar, minus acest cuantum. Oferta cu punctajul total, Ptotal , maxim va fi desemnat ctigtoare. VII. Atribuirea contractului VII.1 Ajustarea preului contractului DA NU VII.2. Garania de bun execuie a contractului DA NU A se vedea clauzele contractuale. Garania de bun execuie a contractului se va constitui sub forma Scrisorii de garanie bancar, n original (Formular 21), n cuantum de 10% din preul contractului, exclusiv TVA. Garania de bun execuie a contractului trebuie constituit n termen de maxim 5 zile de la data semnrii contractului de ctre ambele pri si trebuie emis de o instituie bancar de prim rang, sub sanciunea anulrii acestuia. VII. 3. Stabilirea ofertei ctigtoare Autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse. Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul de achiziie public numai dup mplinirea unui termen de 10 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii. Contractul de achiziie public ncheiat nainte de mplinirea acestui termen este lovit de nulitate absolut. Atenie! n conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene, cu modificrile i completrile ulterioare, contractul nu poate fi atribuit unui ofertant care, pe parcursul procedurii de atribuire: se afl ntr-o situaie de conflict de interese; se face vinovat de prezentarea unor declaraii/documente false/incorecte/incomplete cu privire la informaiile solicitate de autoritatea contractant ca o condiie de participare la aceast procedur de atribuire, sau nu furnizeaz aceste informaii. VII.4. Anularea licitaiei Autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: nu a fost posibil asigurarea unui nivel satisfctor al concurenei, respectiv numrul de operatori

Pagina 22 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 economici este mai mic dect cel minim prevzut, pentru fiecare procedur, de OUG nr.34/2006; au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului. Procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaterea reciproc, transparena, proporionalitatea i eficiena utilizrii fondurilor publice; autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor respective. VII.5. Informarea ofertanilor Autoritatea contractant are obligaia de a informa ofertanii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziie public sau, dup caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora. Aceast comunicare va fi transmis i prin fax i/sau mijloace electronice.

VIII. Alte informaii VIII.1. Informaii privind impozitarea Instituia competent de la care ofertanii pot obine informaii privind reglementrile n vigoare, la nivel naional, privind impozitarea: Agenia Naional de Administrare Fiscal Adresa: str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471, Bucuresti, Romnia Telefon: +4031/403.9160 E-mail: asistenta@mfinante.ro VIII.2. Informaii privind protecia mediului Instituia competent de la care ofertanii pot obine informaii privind reglementrile n vigoare, la nivel naional, privind protecia mediului: Agenia Naional pentru Protecia Mediului Adresa: Lacul Morii 151, sector 6, Bucuresti, Romnia Telefon: +4021/493.4235; +4021/493.4239 Fax: +4021/493.4237 E-mail: office@anpm.ro

Pagina 23 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

SECIUNEA II CONTRACT

CONTRACT DE SERVICII nr._____________________________ FINANAT DIN BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

1. Preambul n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de servicii, ntre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, avnd sediul n str. Apolodor nr.17, latura Nord, sector 5 Bucureti, ROMNIA, cod potal 050741, telefon/fax ....................., numr de nmatriculare ..................., cod fiscal ......................, cont trezorerie ....................., reprezentat prin ..................... (denumirea conductorului), funcia ............................., n calitate de achizitor, pe de o parte, i ....................................... (denumirea operatorului economic), adres ...................................., telefon/fax ...................., numr de nmatriculare ........................, cod fiscal ................., cont (trezorerie, banc) .................................., reprezentat prin .......................... (denumirea conductorului), funcia ............... n calitate de prestator, pe de alt parte. 2. Definiii n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: a) achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; b) Autoritate Contractant achizitorul, astfel cum este identificat n acest contract; c) Autoritate de Implementare instituia / autoritatea beneficiar a serviciilor menionate n acest contract, astfel cum aceasta este identificat n acest contract atunci cnd este cazul, i care este responsabil n faa Guvernului Romniei i a Comisiei Europene pentru implementarea corespunztoare i la timp a proiectului; d) contract - prezentul contract i toate anexele sale, astfel cum sunt identificate n Articolul 2 Structura i documentele contractului din Condiiile speciale ale contractului; e) documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul acestui contract de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini; f) manager de contract persoana fizic sau juridic desemnat de ctre Autoritatea Contractant sa acioneze pentru i n numele acesteia, n scopul gestionrii acestui contract;

Pagina 24 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

g) ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic n acest contract de achiziie public; oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic. n cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnic i cea financiar acceptate de ctre achizitor i pe baza crora a avut loc atribuirea acestui contract, reprezentnd Anexele III i IV la prezentul contract; h) operator economic - oricare prestator de servicii persoan fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniu, care ofer n mod licit pe pia servicii; i) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; j) propunere financiar - parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire; k) propunere tehnic - parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini cuprins n documentaia de atribuire; l) servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului; m) "scris" sau "n scris" - orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi citite, reproduse i apoi comunicate. Acest ansamblu poate include i informaii transmise i stocate prin mijloace electronice; n) specificaii tehnice - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract, i orice modificri sau adugiri ale acestora n conformitate cu prevederile Contractului, reprezentnd Anexa II la acest contract; o) zi / zile zi / zile calendaristic/e, n afara cazului n care se menioneaz altfel. 3. Interpretare (1) n prezentul contract, cu excepia situaiilor cnd contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: a) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul includ i singularul; b) cuvintele care indic un gen includ toate genurile; c) cuvintele care desemneaz persoane vor include persoane fizice/juridice i orice organizaie avnd capacitate juridic. (2) Referinele la orice acte normative se consider a face referire i la orice alte acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate. (3) Cu excepia cazului cnd se prevede altfel n contract, acesta oblig nu numai la ceea ce este expres prevzut prin clauzele sale, ci i la toate urmrile pe care legea, obiceiul sau echitatea le d obligaiei respective, dup natura sa. CLAUZE CONTRACTUALE Articolul 1 - Obiectul principal al contractului (1) Prestatorul se oblig s presteze serviciile aferente proiectului Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 15, n Romnia, identificat prin nr. . (cod publicare Anun de participare), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract, inclusiv Anexele acestuia.

Pagina 25 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(2) Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate, n condiiile i prin modalitile de plat stabilite prin articolul 21 din prezentul contract. Articolul 2 Structura i documentele contractului (1) Prestatorul va furniza serviciile n conformitate cu termenii i condiiile stabilite n acest contract, care cuprinde, n ordine de preceden, aceste condiii de contract, precum i urmtoarele anexe: Anexa I Specificaiile tehnice Anexa II Propunerea tehnic Anexa III Propunerea financiar Anexa IV Formulare i alte documente relevante Anexa V - Subcontracte (2) n cazul n care exist contradicii ntre documentele de mai sus, prevederile acestora se vor aplica n ordinea de preceden indicat. Articolul 3 - Preul contractului Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre achizitor, conform graficului de pli, este de.................... Euro, la care se adaug TVA, conform prevederilor legale n vigoare. Articolul 4 - Durata contractului Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii acestuia de ctre ultima parte, fr ca durata sa s poat depi data de 31 mai 2010, aceasta reprezentnd data limit pn la care se pot efectua pli n cadrul contractului. Articolul 5 Perioada de execuie (1) Executarea contractului ncepe n termen de maxim 2 sptmni de la constituirea garaniei de bun execuie i acceptarea acesteia de ctre achizitor, n baza ordinului emis de managerul de contract desemnat n acest sens de ctre Autoritatea Contractant. (2) Perioada de execuie a serviciilor de ctre prestator va fi de 11 luni de la data stabilit conform alineatului precedent, dar nu mai trziu de 30 noiembrie 2009. Articolul 6 Garania de bun execuie a contractului (1) Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului, sub form de scrisoare de garanie bancar, n cuantum de 10% din preul contractului stabilit conform articolului 3, exclusiv TVA, n termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de ctre ambele pri. Perioada de valabilitate a garaniei trebuie s acopere ntreaga perioad de execuie a contractului, specificat la articolul 5, la care se adaug 6 luni. Garania de bun execuie acceptat de ctre achizitor devine parte a Anexei IV a contractului. (2) Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit instruciunea de ncepere a executrii contractului numai dup ce prestatorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie.

Pagina 26 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(3) n cazul n care prestatorul nu constituie garania de bun execuie n perioada specificat la paragraful (1) de mai sus, contractul este reziliat de drept, fr obligaia de notificare sau ndeplinire a oricrei formaliti de ctre Autoritatea Contractant. (4) Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. (5) Fr a se aduce atingere altor drepturi ale achizitorului conform prevederilor articolului 30, acesta se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de maxim 30 de zile de la efectuarea plii finale conform articolului 21. Articolul 7 - Legea aplicabil i limba contractului (1) Legea care guverneaz acest contract i n conformitate cu care contractul este interpretat este legea romn. (2) Limba acestui contract este limba romn. Limba de comunicare ntre prestator i achizitor este limba romn, cu excepia cazului n care prile convin n scris, la nceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare. Articolul 8 - Notificri (1) Achizitorul are obligaia de a informa, n scris, prestatorul, asupra identitii i datelor de contact ale managerului de contract numit, n termen de maxim 3 zile de la numirea acestuia. Managerul de contract este reprezentantul achizitorului i, cu excepiile menionate n acest contract, este considerat a aciona n numele achizitorului i cu aprobarea acestuia. (2) Prestatorul are obligaia de a notifica achizitorul asupra identitii i datelor de contact ale persoanei desemnate s asigure legtura cu achizitorul pe probleme legate de contract, n termen de maxim 3 zile de la semnarea contractului de ctre ambele pri. (3) n cazul n care detaliile referitoare la contul bancar al prestatorului, astfel cum acestea au fost comunicate achizitorului prin propunerea de ofert, se modific, prestatorul are obligaia de a comunica achizitorului noile detalii asupra contului su bancar, utiliznd formatul indicat pentru acest lucru n documentaia de atribuire, cel mai trziu o dat cu transmiterea cererii de plat. Notificarea respectiv va deveni parte din Anexa IV a contractului. (4) Prestatorul are obligaia de a notifica achizitorul asupra identitii i datelor de contact ale auditorului independent care va asigura certificarea cheltuielilor n conformitate cu prevederile articolului 23, n termen de maxim 15 zile de la selectarea acestuia. Notificarea respectiv va deveni parte din Anexa IV a contractului. (5) Achizitorul are dreptul de a se opune, justificat, alegerii fcute de prestator cu privire la contul bancar (inclusiv instituia bancar selectat) i/sau auditorul independent, informnd despre acest lucru prestatorul n termen de maxim 5 zile de la cunoaterea de ctre achizitor a motivelor care conduc la aceast opoziie.

Pagina 27 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Articolul 9 - Comunicarea dintre pri (1) Orice aviz, aprobare, instruciune, notificare, solicitare sau alt comunicare similar dintre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis sau confirmat n scris, la adresele comunicate reciproc de ctre pri, i nu trebuie ntrziat sau refuzat n mod nejustificat. n cazul n care aceste comunicri sunt transmise verbal, acestea vor fi confirmate n scris, n termen de maxim 10 zile de la comunicare. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att de ctre transmitor, la momentul transmiterii, ct i de ctre destinatar, la momentul primirii i trebuie s menioneze numrul i titlul contractului. (3) Ori de cte ori prin contract este prevzut un termen de transmitere a comunicrii, transmitorul va lua toate msurile necesare pentru respectarea termenului indicat i va solicita confirmarea scris de primire a acesteia de ctre destinatar. Articolul 10 - Prestarea serviciilor (1) Prestatorul se oblig s presteze serviciile prevzute n contract cu profesionalismul, eficiena, promptitudinea i diligena cuvenite angajamentului asumat, la standardele i/sau performanele solicitate prin specificaiile tehnice i/sau prezentate n propunerea tehnic, anexe la contract. (2) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor la data stabilit conform prevederilor articolului 5. (3) Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu cerinele incluse n specificaiile tehnice, anex la contract. Serviciile prestate n baza contractului precum i orice faz a acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii execuiei conform articolului 5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu cerinele specificaiilor tehnice i n termenele convenite. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului intervin circumstane, care nu se datoreaz prestatorului, care l pun pe acesta n imposibilitatea de a respecta termenele de prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. n afara cazului n care achizitorul accept, n scris i expres, revizuirea acestora, pe baza justificrilor furnizate de prestator, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului majorri de ntrziere, conform prevederilor articolului 25. (4) n asigurarea serviciilor pe care le presteaz, prestatorul este persoan juridic independent, neavnd dreptul de a aciona n numele i pentru achizitor. Prestatorul este obligat la plata tuturor impozitelor i taxelor, conform prevederilor legale relevante. (5) Atunci cnd prin contract rolul prestatorului este de a furniza consultan, n beneficiul achizitorului i/sau al altor entiti identificate prin contract, prestatorul nu are drept de decizie cu privire la aspectele de ordin tehnic ce pot aprea ca urmare a executrii contractului, acest drept revenind n exclusivitate achizitorului. (6) Atunci cnd prin contract rolul prestatorului este de a superviza execuia altui proiect/contract, prestatorul i va asuma toate responsabilitile inerente acestei activiti, sub autoritatea managerului de contract desemnat de ctre achizitor. (7) Atunci cnd prin contract prestatorul este solicitat s pregteasc documentaia de atribuire pentru un alt proiect: a) documentaia respectiv va cuprinde toate documentele i informaiile necesare pentru consultarea unor candidai/ofertani potrivii, cu respectarea legislaiei relevante n vigoare. n

Pagina 28 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

acest caz, achizitorul va furniza prestatorului toate informaiile necesare pentru elaborarea prii administrative a documentaiei de atribuire; b) specificaiile tehnice / documentaia descriptiv vor fi pregtite n conformitate cu standardele general utilizate i recunoscute n domeniu, acceptate de ctre achizitor, cu respectarea principiului imparialitii i al egalitii de tratament, n aa fel nct s se promoveze competiia. (8) Prestatorul este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. (9) Prestatorul se oblig s asigure resursele umane, materialele, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract, astfel nct s se asigure derularea eficient a activitilor. (10) Prestatorul se oblig s remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului i n termenul indicat de acesta, orice deficien n prestarea serviciilor cauzat de nendeplinirea obligaiilor sale contractuale. (11) Prestatorul este obligat s respecte instruciunile transmise de ctre managerul de contract ca i cum acestea ar fi parte a contractului nsui, clauzele prezentului contract fiind aplicabile n integralitate. (12) n cazul n care prestatorul consider c aceste instruciuni depesc limitele autoritii managerului de contract sau obiectul i/sau ntinderea prezentului contract, acesta are obligaia de a notifica obieciunile sale, cu justificrile necesare, achizitorului, n termen de maxim 3 zile de la primirea instruciunii, sub sanciunea decderii din dreptul de a obiecta. (13) Achizitorul are obligaia de a rspunde obieciunilor formulate n termen de maxim 5 zile de la primirea acestora. n cazul n care obieciunile prestatorului sunt acceptate de ctre achizitor, instruciunea respectiv va fi anulat. n cazul n care achizitorul nu este de acord cu obieciunile formulate, instruciunea este confirmat cu data rspunsului achizitorului. (14) Cu excepia cazurilor n care Comisia European solicit sau agreeaz altfel, prestatorul este obligat s ia msurile necesare pentru a asigura vizibilitatea adecvat a contribuiei financiare a Uniunii Europene la acest contract. Aceste msuri trebuie s respecte regulile stabilite de ctre Comisia European n acest sens, astfel cum acestea sunt prevzute n liniile directoare publicate de ctre Comisie i disponibile la adresa: http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm (15) Prestatorul rmne rspunztor pentru orice nclcare a obligaiilor sale contractuale i dup ncetarea contractului, conform dispoziiilor legii romne privind prescripia extinctiv a dreptului la aciune. Articolul 11 - Personal i echipamente (1) Prestatorul este obligat s informeze achizitorul cu privire la personalul pe care intenioneaz s l utilizeze n sprijinul derulrii activitilor prevzute n acest contract, i s supun spre aprobare achizitorului, nominal, aceti experi. Notificarea respectiv va fi obligatoriu nsoit de CV-urile experilor respectivi. Experii propui trebuie s ndeplineasc criteriile minime cu privire la aptitudinile i experiena profesional necesar, astfel cum acestea sunt identificate n specificaiile tehnice. Achizitorul poate refuza aprobarea experilor propui de ctre prestator, n cazul n care calificrile i experiena profesional a acestora nu corespund cerinelor contractului.

Pagina 29 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(2) Prestatorul este obligat s asigure disponibilitatea experilor la data/datele indicate de ctre managerul de contract. Toi experii aprobai de ctre achizitor pentru a lucra n cadrul acestui contract i vor ncepe activitatea la data/datele indicate de ctre managerul de contract. Orice ntrziere d dreptul achizitorului de a aplica majorri de ntrziere, conform articolului 25 din prezentul contract. (3) Experii implicai n derularea activitilor incluse n seciunea 4.2, Activitatea 1 din specificaiile tehnice au obligaia de a respecta procedurile de lucru comunicate de ctre achizitor, inclusiv cu privire la perioadele maxime de realizare a acestor activiti. Orice ntrziere d dreptul achizitorului de a aplica majorri de ntrziere, conform articolului 25 din prezentul contract. (4) Durata timpului de lucru al experilor care lucreaz n cadrul acestui contract va fi n funcie de cerinele contractului i va respecta prevederile relevante ale legislaiei muncii din Romnia. (5) Experii care lucreaz n cadrul acestui contract au dreptul la concediu de odihn anual, precum i la alte concedii, n conformitate cu prevederile legislaiei muncii din Romnia. n orice situaie, zilele de concediu de orice fel nu se consider zile lucrate n cadrul contractului, prestatorul neavnd dreptul de a solicita achizitorului plata acestora. (6) n cazul experilor care lucreaz n cadrul acestui contract, perioada concediului anual, care nu poate depi 30 de zile calendaristice, va fi aprobat de ctre managerul de contract, la propunerea prestatorului. (7) Cu toate acestea, n cazul n care un expert care lucreaz n cadrul contractului intr n concediu medical n perioada n care prezena acestuia este prevzut conform paragrafului (2), prestatorul are obligaia de a informa imediat managerul de contract asupra situaiei intervenite, dar nu mai trziu de 2 zile de la data apariiei situaiei respective. Prestatorul va comunica, de asemenea, managerului de contract orice document doveditor n acest sens, precum i durata, cunoscut sau estimat, a concediului medical. (8) Prestatorul nu va face nici un fel de schimbri n echipa de experi agreat de achizitor fr aprobarea prealabil, n scris, a acestuia. Prestatorul va propune, din proprie iniiativ, nlocuirea unui expert: a) n cazul decesului acestuia; b) n cazul n care expertul respectiv se afl n concediu medical pe o perioad care, dac expertul respectiv nu este nlocuit, pune n pericol derularea activitilor i atingerea obiectivelor acestui contract; c) n cazul n care expertul respectiv nu i ndeplinete obligaiile cu profesionalismul, eficiena, promptitudinea i diligena cuvenite angajamentului asumat. n acest caz, achizitorul i rezerv dreptul de a nu accepta plata sumei corespunztoare onorariului expertului respectiv. d) n orice alt situaie n care nlocuirea expertului este necesar, din motive neimputabile prestatorului (ex: demisia expertului etc.). (9) Pe parcursul execuiei contractului, achizitorul, prin managerul de contract, are dreptul de a solicita, n scris i justificat, nlocuirea unui expert: a) n cazul n care expertul respectiv se afl n concediu medical pe o perioad care, dac expertul respectiv nu este nlocuit, pune n pericol derularea activitilor i atingerea obiectivelor acestui contract, iar prestatorul nu solicit nlocuirea din proprie iniiativ; b) n cazul n care expertul respectiv nu i ndeplinete obligaiile cu profesionalismul, eficiena, promptitudinea i diligena cuvenite angajamentului asumat. n acest caz, achizitorul i rezerv dreptul de a nu accepta plata sumei corespunztoare onorariului expertului respectiv. (10) n toate cazurile n care nlocuirea unui expert este necesar, prestatorul are obligaia de a propune achizitorului spre aprobare, ca nlocuitor, un expert care are cel puin aceleai aptitudini, calificri i acelai nivel de experien profesional ca expertul nlocuit, n termen de maxim 3 zile de la intervenia situaiei care necesit nlocuirea expertului respectiv. Expertul nlocuitor i va ncepe

Pagina 30 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

activitatea la data indicat de managerul de contract, cu respectarea prevederilor alineatelor (2) i (3) din prezentul articol. (11) Costurile legate de nlocuirea unui expert cad exclusiv n sarcina prestatorului. (12) Funcionarii publici, precum i orice alt personal angajat al administraiei publice din Romnia, indiferent de situaia administrativ a acestora, nu vor fi recrutai de ctre prestator ca experi n cadrul acestui contract, cu excepia cazului n care achizitorul agreeaz nainte, n scris, acest lucru.

Articolul 12 - Codul de conduit al prestatorului (1) Prestatorul are obligaia de a aciona n orice circumstan cu obiectivitate i imparialitate, ca un bun i loial consilier al achizitorului, n conformitate cu regulile etice i deontologice ale profesiei sale, precum i cu discreia necesar. n special, prestatorul se va abine de la a face orice declaraii publice n legtur cu contractul sau serviciile prestate n cadrul acestuia fr aprobarea prealabil n acest sens, n scris, a achizitorului, precum i de la a se angaja n orice activitate care vine n conflict cu obligaiile asumate fa de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul n orice fel fr asentimentul scris al acestuia, obinut n prealabil, i va face acest lucru cunoscut terilor ori de cte ori este cazul. (2) Prestatorul se oblig s respecte i s se conformeze tuturor prevederilor legislaiei romneti relevante n vigoare, i garanteaz c personalul propriu i dependenii acestora respect i se conformeaz acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele eseniale de munc ILO, conveniile cu privire la libertatea de asociere i negocieri colective, eliminarea muncii forate i a discriminrii la locul de munc i abolirea muncii copiilor. (3) Pe ntreaga durat a contractului, prestatorul i personalul acestuia vor respecta drepturile omului i libertile ceteneti, i se angajeaz s nu aduc atingere n nici un fel practicilor politice, culturale i religioase din Romnia. (4) n cazul n care prestatorul, i/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenii sau dependenii si, va primi sau accepta s primeasc, i/sau va oferi sau va accepta s dea sau s procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mit ca stimulent sau recompens pentru a face sau a nu face orice act, i/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoan n legtur cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urm are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fr a mai fi necesar punerea n ntrziere sau vreo alt formalitate n acest sens. (5) Plile efectuate de ctre achizitor ctre prestator n baza acestui contract reprezint singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul s l obin n legtur cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul/agenii acestuia nu vor accepta orice comision, reducere, alocaie, plat indirect sau orice alt venit/beneficiu n legtur cu sau ca rezultat al ndeplinirii obligaiilor prevzute n acest contract. (6) Toate rapoartele i documentele precum hri, diagrame, desene, specificaii, planuri, statistici, calcule, baze de date, software i nregistrri suport sau orice materiale achiziionate, compilate sau pregtite de ctre prestator n executarea acestui contract vor fi proprietatea achizitorului, n afar de cazul n care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se oblig s livreze aceste documente achizitorului dup finalizarea contractului, s nu pstreze nici un fel de copii ale acestora cu excepia rapoartelor de activitate menionate la articolul 14, i s nu le utilizeze pentru alte scopuri dect cele prevzute n acest contract, cu excepia cazului n care achizitorul l autorizeaz n scris n acest sens.

Pagina 31 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor i/sau orice alte drepturi de proprietate intelectual i/sau industrial, obinute n executarea sau ca urmare a executrii acestui contract, cu excepia cazurilor n care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dup cum consider necesar, fr nici un fel de limitare geografic sau de alt natur. (8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevene, gratuiti sau comision n legtur cu orice articol sau proces, aflat sub protecia drepturilor de autor i/sau oricrui alt drept de proprietate intelectual i/sau industrial, utilizat n cadrul sau pentru scopurile acestui contract. (9) Executarea acestui contract nu trebuie s dea natere unor cheltuieli comerciale neobinuite. Dac astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua orice verificri documentare i la faa locului pe care le consider necesare n scopul analizrii existenei unor cheltuieli comerciale neobinuite. (10) Fr a se aduce atingere prevederilor articolului 16, prestatorul va trata toate documentele i informaiile primite n legtur cu contractul ca avnd caracter confidenial i nu va publica sau dezvlui orice aspecte ale prezentului contract i nu va divulga nicio informaie obinut de la achizitor fr acordul prealabil, n scris, al acestuia, transmis prin managerul de contract. De asemenea, nu va utiliza aceste informaii i nu va face referi la acestea n prestarea unor servicii pentru alii. n cazul n care exist divergene de opinie ntre prestator i achizitor cu privire la necesitatea publicrii/dezvluirii anumitor informaii n scopul derulrii contractului, decizia achizitorului n aceste situaii este final i ne-apelabil. (11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenii acestuia se oblig s menin secretul profesional pe ntreaga durat a acestui contract i dup ncetarea acestuia. n acest sens, afar de cazul n care achizitorul consimte n scris la aceasta, att prestatorul, ct i personalul, sub-contractorii sau agenii acestuia nu vor comunica oricrei tere pri nici o informaie confidenial obinut sau descoperit pe durata contractului i nu vor face publice nici o informaie sau recomandare formulat n executarea contractului sau ca rezultat al prestrii serviciilor. De asemenea, prestatorul se oblig s nu utilizeze informaiile furnizate lui sau obinute pe parcursul derulrii contractului i/sau rezultatele studiilor, testelor i cercetrilor desfurate pe parcursul i n scopul executrii acestui contract ntr-un mod care aduce sau este de natur a cauza prejudicii achizitorului. Articolul 13 - Conflictul de interese (1) Prestatorul va lua toate msurile necesare pentru a preveni sau ndeprta orice situaie care are sau poate avea ca efect compromiterea executrii acestui contract n mod obiectiv i imparial. Astfel de situaii pot aprea ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice sau naionale, legturilor de familie sau emoionale, or al altor legturi sau interese comune. Oricare ar fi situaia, apariia unui conflict de interese trebuie notificat de ctre prestator imediat achizitorului, n scris. (2) Prestatorul va garanta c personalul su, inclusiv cel de conducere, nu se afl ntr-o situaie care poate da natere unui conflict de interese. Prestatorul va nlocui, imediat i fr nici un fel de compensaie din partea achizitorului, orice membru al personalului su care se afl ntr-o astfel de situaie, cu respectarea prevederilor articolului 11. (3) Prestatorul se va abine de la orice legturi i relaii, comerciale sau de alt natur, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenei sale sau cea a personalului su. n cazul n care prestatorul nu poate menine aceast independen, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fr obligaia notificrii formale a prestatorului i fr a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaii.

Pagina 32 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(4) Achizitorul i rezerv dreptul de a verifica dac msurile luate de prestator n conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate i de a solicita luarea de msuri suplimentare dac va considera necesar. (5) Nerespectarea prevederilor prezentului articol d dreptul achizitorului de a solicita daune-interese prestatorului, n limita prejudiciului creat. Articolul 14 - Raportri (1) Prestatorul este obligat s elaboreze i s transmit achizitorului, la termenele indicate, rapoartele menionate n seciunea 7 Raportri din Anexa I Specificaii tehnice a acestui contract. Formatul acestor rapoarte va fi comunicat prestatorului, de ctre achizitor, n termen de 15 zile de la data nceperii executrii contractului, stabilit conform articolului 5. Rapoartele intermediare i raportul final de progres vor avea o seciune tehnic i o seciune financiar. (2) Pe baza prestrii serviciilor i acceptrii acestora de ctre achizitor, aprobarea rapoartelor interimare i, respectiv, a raportului final de progres de ctre achizitor, conform articolului 19, reprezint o condiie esenial a efecturii plilor ctre prestator. (3) Rapoartele elaborate i transmise de ctre prestator intr sub incidena prevederilor articolului 12(6). Articolul 15 - Pstrarea i evidena documentelor (1) Prestatorul este obligat s realizeze i s pstreze nregistrri documentare complete, corecte, adecvate i sistematice cu privire la serviciile prestate, n forma i la un nivel de detaliu suficient pentru a se putea stabili cu precizie dac numrul de zile lucrate de ctre experi n cadrul contractului, precum i cheltuielile efective ale prestatorului efectuate din cuantumul prevzut n bugetul defalcat al contractului pentru cheltuielile de verificare a cheltuielilor au fost efectuate pentru executarea serviciilor prevzute prin prezentul contract i n conformitate cu prevederile acestuia. (2) Prestatorul este obligat s realizeze i s pstreze foi de pontaj pentru fiecare expert care lucreaz n cadrul prezentului contract, al cror format recomandat va fi comunicat prestatorului de ctre achizitor n termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului de ctre ambele pri. Aceste foi de pontaj reprezint o nregistrare a activitilor derulate de fiecare expert n executarea serviciilor prevzute prin prezentul contract, precum i al numrului de ore lucrate, i trebuie avizate de ctre prestator i acceptate de ctre beneficiarul serviciilor respective Autoritatea de Management respectiv Organism Intermediar, dup caz, astfel cum acesta este identificat n specificaiile tehnice (Anexa I la prezentul contract). (3) Toate documentele justificative ale activitilor derulate de prestator n executarea contractului, inclusiv extrase de cont, facturile n baza crora prestatorul a efectuat cheltuieli, bilete de tren i/sau avion, bonuri fiscale, tate de plat a experilor i alte documente similare, trebuie pstrate de ctre prestator pentru o perioad de minim 7 ani de la efectuarea plii finale n baza acestui contract. (4) Toate nregistrrile documentare menionate n prezentul articol cad sub incidena articolului 16. (5) n cazul n care prestatorul nu va respecta obligaia de realizare i pstrare a acestor documente, achizitorul este n drept s rezilieze contractul i s dispun recuperarea integral a sumelor pltite prestatorului.

Pagina 33 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Articolul 16 - Verificri i audit (1) Prestatorul este obligat s permit Comisiei Europene, Oficiului de Lupt Anti-Fraud (OLAF) i Curii Europene de Conturi s verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la faa locului, modul de implementare a contractului, precum i s efectueze un audit complet, dac este necesar, pe baza oricror i tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante. Astfel de verificri pot fi efectuate oricnd pe o perioad de 7 ani de la efectuarea plii finale. (2) Prestatorul este, de asemenea, obligat s permit Oficiului de Lupt Anti-Fraud s efectueze orice verificri la faa locului, n conformitate cu procedurile stabilite prin legislaia comunitar pentru protecia intereselor financiare ale Comunitilor Europene mpotriva fraudelor i neregulilor. (3) n ndeplinirea obligaiilor de mai sus, prestatorul se oblig s acorde drepturile de acces necesare personalului i/sau agenilor desemnai n acest sens de ctre Comisia European, Oficiul de Lupt Anti-Fraud sau Curtea European de Conturi la locaia/locaiile utilizate de prestator pentru executarea contractului, la sistemele informatice, documentele i bazele de date relevante pentru gestiunea tehnic i financiar a contractului, precum i s ia toate msurile necesare pentru a facilita activitatea acestor persoane/ageni. Accesul persoanelor desemnate de ctre Comisia European, Oficiul de Lupt Anti-Fraud sau Curtea European de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidenialitii, fr ca prin acest lucru s se ncalce obligaiile de drept public ce i revin prestatorului conform legii statului a crui naionalitate o are. (4) Prestatorul se oblig s asigure aceleai drepturi menionate mai sus i managerului de contract i/sau oricror alte persoane/ageni desemnai de ctre achizitor, precum i personalului / agenilor desemnai de ctre instituiile din Romnia abilitate conform legii s deruleze astfel de verificri i controale. Articolul 17 Asigurri (1) Pentru ntreaga perioad de execuie a serviciilor, astfel cum aceasta este identificat n articolul 5, prestatorul este obligat s obin asigurare medical pentru toate persoanele angajate n cadrul prezentului contract. Toate cheltuielile legate de aceste asigurri cad exclusiv n sarcina prestatorului i nu pot considerate ca i cheltuieli eligibile n cadrul prezentului contract. (2) Prestatorul este obligat s obin, pe cheltuiala proprie, orice alte asigurri solicitate de legislaia romneasc i comunitar relevant, n vederea prestrii serviciilor incluse n prezentul contract, asigurri ce vor fi meninute pe ntreaga perioad de execuie a contractului menionat la articolul 5. (3) Prestatorul are obligaia de a prezenta achizitorului, la solicitarea acestuia, documente doveditoare ale existenei asigurrilor necesare, precum i ale plaii la timp a ratelor de asigurare. Articolul 18 Rspunderea asocierii (1) n cazul n care prestatorul este o asociere, toi partenerii asocierii respective sunt rspunztori n mod solidar i indivizibil pentru ndeplinirea obligaiilor prevzute n prezentul contract. Partenerul desemnat de asociere pentru a o reprezenta i a aciona n numele acesteia n scopul executrii contractului va avea autoritatea necesar pentru a angaja legal toi partenerii acesteia. (2) Orice modificare a componenei asocierii fr acordul prealabil al achizitorului, consemnat printrun act adiional, reprezint o nclcare a contractului, care d dreptul achizitorului s l considere reziliat de drept.

Pagina 34 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(3) n cazul n care prestatorul a beneficiat, n ndeplinirea criteriilor de calificare i selecie pentru procedura de atribuire a acestui contract, de susinerea acordat de un alt operator economic, acesta din urm este inut a fi rspunztor n mod solidar i indivizibil cu prestatorul. Articolul 19 Acceptarea serviciilor (1) Achizitorul se oblig s accepte spre plat serviciile prestate n termenele i la standardele de calitate convenite prin prezentul contract. Aprobarea de ctre achizitor a rapoartelor i/sau documentelor elaborate i naintate de ctre prestator certific respectarea de ctre acestea a cerinelor contractului. (2) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini, avnd n acest sens drept de acces la orice documente considerate necesare. Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. (3) Achizitorul va notifica prestatorul, n termen de maxim 45 de zile de la recepionare, cu privire la decizia sa asupra rapoartelor i/sau documentelor elaborate i naintate de ctre prestator, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitrii de amendamente i/sau completri. n cazul n care achizitorul nu rspunde n termen de 45 de zile de la primirea documentelor / rapoartelor respective, prestatorul are dreptul de a solicita, n scris, aprobarea acestora. Dac achizitorul nu rspunde n termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitri, acestea vor fi considerate ca acceptate/aprobate de ctre achizitor cu data expirrii termenului de 30 de zile. (4) n cazul n care achizitorul solicit prestatorului amendamente i/sau completri ale documentelor / rapoartelor primite, achizitorul are obligaia de a indica n notificarea transmis prestatorului termenul pn la care acesta trebuie s efectueze amendamentele / completrile respective. n stabilirea acestui termen, achizitorul va ine cont de natura i complexitatea amendamentelor / completrilor solicitate. n cazul n care, din motive obiective, prestatorul nu poate respecta acest termen, acesta trebuie s notifice imediat achizitorul asupra motivelor pentru care respectarea termenului indicat de achizitor nu este posibil, cu indicarea termenului pn la care amendamentele / completrile solicitate pot fi efectuate. n cazul n care amendamentele / completrile respective i primirea acestora la termenul indicat sunt eseniale pentru obinerea rezultatelor acestui contract, achizitorul va indica acest lucru prestatorului, avnd dreptul de a refuza primirea acestora ulterior datei indicate i de a considera activitatea respectiv ca nendeplinit. (5) n cazul n care achizitorul nu accept, n tot sau n parte, n mod justificat, rezultatele activitii prestatorului n executarea acestui contract, achizitorul i rezerv dreptul de a rezilia contractul pentru neexecutare i/sau de a refuza efectuarea plii aferente activitilor respective. Articolul 20 - Furnizarea de informaii i sprijin (1) Sub condiia respectrii prevederilor articolului 12(11), achizitorul va furniza prestatorului orice informaii i/sau documente aflate n posesia sa care sunt sau pot fi relevante/utile pentru prestarea n bune condiii a serviciilor prevzute n contract. Toate aceste documente vor fi returnate achizitorului la finalizarea perioadei de execuie a contractului. (2) Sub condiia respectrii prevederilor articolului 12(11), achizitorul se oblig s asiste prestatorul n obinerea oricror informaii / documente care sunt sau pot fi relevante/utile pentru prestarea n bune condiii a serviciilor prevzute n contract, n msura n care acest lucru este posibil. (3) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea i acurateea informaiilor i documentelor furnizate prestatorului, cu excepia cazurilor n care acestea sunt obinute de ctre achizitor de la alte

Pagina 35 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

entiti. Achizitorul se oblig s informeze prestatorul despre orice modificri efectuate sau erori descoperite n informaiile i documentele furnizate. (4) La cererea prestatorului, achizitorul se oblig s furnizeze sprijin acestuia n vederea obinerii de copii ale actelor normative ori informaii referitoare la cutume care afecteaz sau pot afecta ndeplinirea de ctre prestator a obligaiilor prevzute n contract. n cazul n care aceste informaii / documente nu sunt disponibile n mod gratuit, costurile aferente vor fi suportate de ctre prestator din resurse proprii i nu vor fi incluse n preul contractului. (5) Prestatorul va ntiina de ndat achizitorul asupra riscului de ntrziere a prestrii unor servicii n cazul n care anumite informaii i/sau documente necesare pentru prestarea acestora i aflate la dispoziia achizitorului nu sunt furnizate la timp sau achizitorul nu emite o dispoziie, instruciune sau ordin necesar. ntiinarea va cuprinde detalii referitoare la informaiile, documentele, dispoziia, instruciunea i/sau ordinul respectiv, la motivul pentru care i termenul la care acestea ar trebui puse la dispoziia prestatorului sau, respectiv, emise, precum i la natura i durata estimat a ntrzierii sau obstrucionrii anticipate ca urmare a neprimirii la timp a informaiilor, documentelor, instruciunii, dispoziiei sau ordinului, dup caz. Articolul 21 Efectuarea plilor (1) Plile n cadrul contractului vor fi efectuate n Euro, n contul bancar indicat achizitorului de ctre prestator prin propunerea de ofert sau notificat n conformitate cu articolul 8(3) din acest contract. (2) Achizitorul se oblig s efectueze plile ctre prestator n conformitate cu urmtorul grafic, sub condiia ndeplinirii cerinelor indicate n acest articol: Luna 15 semestrial Maxim 6 luni de la finalizarea perioadei de execuie a contractului Avans Pli intermediare Plata final Total EURO <> maxim 20% din preul contractului, exclusiv TVA maxim <>, exclusiv TVA 20% din preul contractului, exclusiv TVA <preul contractului>, exclusiv TVA

(3) Prestatorul nu este obligat s solicite plata avansului. Cu toate acestea, dac este solicitat, plata avansului va fi efectuat de ctre achizitor n termen de 45 de zile de la primirea urmtoarelor documente, dar nu mai devreme de data nceperii execuiei contractului, stabilit conform prevederilor articolului 5: - cererea de plat a avansului; - factura corespunztoare emis de prestator, i - garania financiar, constituit conform articolului 22. (4) n cazul n care prestatorul solicit plata avansului, acesta are obligaia de a utiliza avansul dect n scopul prestrii serviciilor prevzute n prezentul contract, sub sanciunea solicitrii de daune-interese. De asemenea, n aceste situaii nu vor putea fi efectuate pli efective ctre prestator dect dup deducerea integral a avansului. (5) Plile intermediare devin exigibile numai dup transmiterea i aprobarea, de ctre achizitor, n conformitate cu prevederile articolului 19 din prezentul contract, a raportului intermediar de progres corespunztor, precum i a tuturor serviciilor care trebuie prestate i a rapoartelor i documentelor care trebuie transmise de prestator achizitorului n perioada de referin, conform prevederilor Anexei I la

Pagina 36 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

contract. Sub condiia interveniei exigibilitii, plile intermediare vor fi efectuate de ctre achizitor n termen de 45 de zile de la primirea cererii de plat i a facturii corespunztoare emise de prestator, n conformitate cu prevederile acestui contract, pentru perioada de referin. Cuantumul total al plilor intermediare efectuate, inclusiv avansul n cazul n care acesta este solicitat i pltit, nu trebuie s depeasc 80% din preul contractului indicat la articolul 3, exclusiv TVA. (6) Plata final devine exigibil numai dup transmiterea i aprobarea, de ctre achizitor, n conformitate cu prevederile articolului 19 din prezentul contract, a raportului final de progres corespunztor, precum i a tuturor serviciilor care trebuie prestate i a rapoartelor i documentelor care trebuie transmise de prestator achizitorului pe perioada de execuie a contractului, conform prevederilor Anexei I la contract. Sub condiia interveniei exigibilitii, plata final, n limita preului maxim al contractului indicat la articolul 3, va fi efectuat de ctre achizitor n termen de 45 de zile de la primirea urmtoarelor documente: a) cererea de plat, b) factura corespunztoare emis de prestator, cuprinznd suma rmas de plat, pe baza cuantumului total al cheltuielilor efectuate de ctre prestator n conformitate cu prevederile acestui contract pe perioada de execuie a contractului, dup deducerea sumelor deja pltite, i c) certificatul de verificare a cheltuielilor menionat la articolul 23. Efectuarea plii finale este condiionat de ndeplinirea de ctre prestator a tuturor obligaiilor ce i revin conform prezentului contract, dovedit prin acceptarea de ctre achizitor a serviciilor prestate. (7) Termenul limit de 45 de zile pentru efectuarea plilor indicat mai sus va expira la data la care contul achizitorului este debitat. Fr a aduce atingere dreptului achizitorului de a rezilia acest contract, curgerea acestui termen poate fi suspendat pentru orice parte a sumelor facturate care este disputat de managerul de contract, prin ntiinarea prestatorului c factura este, parial sau n integralitatea sa, inadmisibil, cu indicarea motivelor care stau la baza deciziei achizitorului i a clarificrilor, modificrilor sau informaiilor suplimentare solicitate din partea prestatorului. Termenul va rencepe s curg de la data la care aceste clarificri, modificri i/sau informaii, precum i, dac este cazul, factura corect formulat, sunt primite de ctre achizitor. (8) Cererea de plat i factura trebuie transmise n original. (9) n cazul n care prestatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract, sau atunci cnd o aciune sau omisiune a prestatorului afecteaz sau poate afecta, n opinia achizitorului, buna execuie a contractului, achizitorul are dreptul de a suspenda, n tot sau n parte, efectuarea plilor ctre prestator, dup notificarea acestuia. (10) Toate plile efectuate de ctre achizitor n contul bancar notificat de ctre prestator au efect eliberator. Articolul 22 - Garania de plat a avansului (1) n cazul n care prestatorul solicit plata avansului menionat la articolul 21, acesta este obligat ca, n cazul n care solicit plata acestui avans, s furnizeze achizitorului o garanie financiar, sub forma unei scrisori de garanie bancar, pentru ntregul cuantum al avansului solicitat (exclusiv TVA), la care se adaug un procent de 0,5% din valoarea avansului (fr TVA). Aceast garanie trebuie s rmn valabil pentru ntreaga perioad de execuie a contractului, specificat la articolul 5, la care se adaug 6 luni. (2) n cazul n care prestatorul este o entitate de drept public, achizitorul poate, la solicitarea prestatorului, s renune la obligaia constituirii garaniei de plat a avansului. Decizia achizitorului n acest sens nu este apelabil, iar refuzul nu trebuie justificat.

Pagina 37 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(3) Garania financiar va fi furnizat n original, n formatul prezentat n documentaia de atribuire, i va fi eliberat de o instituie bancar de prim rang. (4) n cazul n care perioada de execuie a contractului se extinde, prestatorul are obligaia, la solicitarea achizitorului, de a extinde corespunztor perioada de validitate a garaniei. (5) n cazul n care contractul nceteaz, din orice motive, achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei financiare de plat a avansului, n scopul recuperrii oricror sume datorate de prestator achizitorului, astfel cum acestea sunt stabilite n condiiile prezentului contract, iar instituia financiar care a emis garania nu are dreptul de a obiecta sau de a ntrzia plata acestor sume. (6) Achizitorul se oblig s restituie garania de plat a avansului n termen de maxim 30 de zile de la efectuarea plii finale conform articolului 21. Articolul 23 - Verificarea cheltuielilor (1) nainte de efectuarea plii finale de ctre achizitor prestatorului, n conformitate cu prevederile articolului 21, factura emis de prestator i raportul financiar transmise de ctre prestator achizitorului trebuie certificate de ctre un auditor extern, membru al unui organism de audit financiar recunoscut la nivel internaional, notificat de ctre prestator achizitorului conform articolului 8. (2) Acest auditor va verifica i certifica faptul c exist suficiente documente doveditoare relevante i adecvate care s confirme: c experii angajai de prestator pentru a desfura activitile prevzute n acest contract au lucrat efectiv n acest scop (astfel cum se confirm prin documente emise de tere pri, atunci cnd este cazul), pentru numrul de zile indicat n raportul financiar al prestatorului i n conformitate cu solicitrile achizitorului / managerul de contract; c numrul Cererilor de finanare analizate, conform prevederilor incluse n Specificaiile tehnice, corespunde realitii; c suma solicitat la plat din cuantumul prevzut pentru auditarea cheltuielilor a fost necesar i cheltuiala respectiv a fost efectiv efectuat, conform articolului 21. (3) Pe baza efecturii acestor verificri, auditorul va transmite prestatorului un raport de verificare a cheltuielilor, n formatul indicat n documentaia de atribuire, certificnd sumele solicitate la plat de ctre prestator. Acest raport va fi transmis de ctre prestator achizitorului, n original, o dat cu cererea de plat i celelalte documente necesare, conform articolului 21. (4) n vederea efecturii verificrilor menionate, prestatorul are obligaia de a permite auditorului aceleai drepturi de acces la documente cu cele menionate la articolul 16. Articolul 24 - Efectuarea plii ctre o ter parte Achizitorul va accepta efectuarea plilor datorate prestatorului ctre o ter parte numai dup aprobarea cesiunii, conform prevederilor articolului 34. Articolul 25 Sanciuni pentru executarea cu ntrziere a obligaiilor de ctre prestator (1) n cazul n care prestatorul, din vina lui, nu i ndeplinete obligaiile n termenele stabilite conform contractului, achizitorul are dreptul de a percepe, fr ca prin aceasta s se aduc atingere altor drepturi ale sale conform contractului, majorri de ntrziere pentru fiecare zi scurs ntre termenul de ndeplinire a obligaiei respective stabilit conform contractului (exclusiv) i termenul efectiv de ndeplinire (inclusiv). n aceste situaii, prestatorul este considerat ca fiind de drept n

Pagina 38 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

ntrziere, fr s fie necesar ndeplinirea oricrei formaliti, ncepnd de la data mplinirii termenului la care acesta trebuia s i execute obligaia, iar aplicarea acestor daune-interese de ctre achizitor nu absolv prestatorul de obligaia de prestare a serviciilor respective. (2) Rata zilnic a acestor majorri de ntrziere este de 0,1% din preul iniial al contractului, exclusiv TVA. (3) n cazul n care cuantumul majorrilor de ntrziere, calculate conform paragrafelor precedente, depete 15% din preul contractului fr TVA, achizitorul are dreptul, dup notificarea prestatorului, de a rezilia contractul i a finaliza serviciile neexecutate pe cheltuiala prestatorului. Articolul 26 Sanciuni pentru plata cu ntrziere a serviciilor (1) Plile vor fi efectuate de ctre achizitor n conformitate cu prevederile articolului 21. (2) n cazul n care achizitorul nu efectueaz plata n termenele i condiiile menionate la articolul 21, prestatorul are dreptul, n maxim 2 luni de la expirarea termenului de plat, s solicite majorri de ntrziere pentru fiecare zi de ntrziere scurs ntre termenul de plat indicat n contract (inclusiv) i termenul efectiv la care contul achizitorului este debitat (exclusiv). (3) Rata zilnic a majorrilor de ntrziere este de 0,1% din valoarea fr TVA a facturii neachitate, dar nu mai mult dect cuantumul facturii respective, exclusiv TVA. (4) Neefectuarea plii de ctre achizitor n termenele prevzute prin acest contract nu d dreptul prestatorului de a suspenda executarea serviciilor dect dup trecerea unei perioade de 2 luni de la termenul limit de efectuare a plii respective, menionat la articolul 21. n cazul n care prestatorul suspend prestarea serviciilor, va notifica achizitorul n acest sens cu cel puin 7 zile nainte. Suspendarea nceteaz i prestatorul va relua prestarea serviciilor n ziua urmtoare celei n care achizitorul pltete datoria. Articolul 27 - Modificarea contractului (1) Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. (2) Prile contractante au dreptul, pe perioada de execuie a contractului menionat la articolul 5, de a conveni modificarea anexelor contractului, n termenii i condiiile prevzute prin acest contract. Orice astfel de modificare va lua forma unui act adiional la contract, cu excepia modificrilor aduse Anexelor IV i V, care pot fi efectuate printr-un schimb de scrisori n acest sens ntre prestator i achizitor. (3) Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive i nu poate conduce la creterea preului contractului. Actele adiionale intr n vigoare la data semnrii acestora de ctre ultima parte. Articolul 28 - Suspendarea executrii contractului Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, n tot sau n parte, n orice moment i de orice manier consider necesar, notificnd prestatorul n acest sens cu cel puin 5 zile nainte. n cazul n care perioada de suspendare a execuiei contractului depete 90 de zile, iar suspendarea nu este impus de neexecutarea sau executarea necorespunztoare, de ctre prestator, a obligaiilor ce i revin, prestatorul are dreptul de a solicita achizitorului reluarea executrii n termen de maxim 30 de zile. n

Pagina 39 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

cazul n care achizitorul nu accepta acest lucru, prestatorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat. Articolul 29 - ncetarea contractului. Pact comisoriu (1) Prezentul contract nceteaz prin ajungerea la termen, prin executarea, de ctre ambele pri, a tuturor obligaiilor ce le revin conform contractului, sau ca urmare a dispariiei, fr vina nici uneia dintre pri, a unui element esenial al contractului, astfel cum acesta este definit n legislaia aplicabil. (2) n plus fa de motivele de ncetare a contractului menionate n prezentul contract, achizitorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat de drept, notificnd n acest sens, n scris, prestatorul, n cazul n care acesta: a) intr n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la litera a); c) a fost condamnat, prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii i/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita profesional, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege; d) a fost condamnat, prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti, pentru fraud, corupie, implicare ntr-o organizaie criminal sau orice alt activitate ilegal prin care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene; e) a fost declarat vinovat de nclcarea grav a obligaiilor contractuale ca urmare a unei alte proceduri de licitaie sau atribuire de grant, finanat din bugetul Uniunii Europene; f) este afectat de transformri de ordin organizaional, prin care sunt modificate statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepia cazurilor n care astfel de modificri sunt acceptate printr-un act adiional la prezentul contract; g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care mpiedic executarea corespunztoare a prezentului contract; h) nu furnizeaz garaniile i/sau asigurrile solicitate sau garantul/asigurtorul nu i poate respecta angajamentele asumate. (3) n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data ncetrii contractului. (4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fr a fi necesar punerea n ntrziere, i de a pretinde daune interese n oricare dintre urmtoarele situaii: a) prestatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract sau i le ndeplinete n mod necorespunztor; b) prestatorul refuz sau neglijeaz s duc la ndeplinire instruciunile emise de ctre managerul de contract sau solicitarea transmis de acesta de a remedia orice executare necorespunztoare a obligaiilor sale contractuale, prin care se afecteaz prestarea corespunztoare i n termenele prevzute a serviciilor. (5) n oricare din situaiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie prin ncheierea unor alte contracte/acorduri cu tere pri, costurile respective fiind imputabile prestatorului. (6) Imediat dup primirea notificrii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a opri executarea obligaiilor sale de o manier prompt i organizat, n aa fel nct costurile s fie minime. Managerul de contract va aviza, ntr-un termen rezonabil de la ncetarea contractului, valoarea serviciilor prestate i sumele datorate prestatorului pentru acestea, conform prevederilor relevante din articolul 21.

Pagina 40 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(7) Achizitorul nu va fi obligat s efectueze nici o alt plat ctre prestator pn la finalizarea serviciilor conform paragrafului (5), dup care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare aferente prestrii serviciilor respective, sau, dup caz, va plti prestatorului orice sume restante. (8) n cazurile n care achizitorul consider contractul reziliat pentru neexecutare sau executare necorespunztoare din partea prestatorului, va fi ndreptit s perceap de la prestator daune-interese, n cuantum de 1% din preul contractului fr TVA, pentru fiecare zi rmas de la data rezilierii contractului (exclusiv) pn la data expirrii perioadei de execuie a contractului (inclusiv), stabilit conform prevederilor articolului 5, dar nu mai mult dect preul contractului, indicat la articolul 3. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, n aceste situaii, nicio alt sum n afara celor datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate i acceptate de ctre achizitor ca fiind n conformitate cu prevederile contractului. (9) Prestatorul este ndreptit, dup notificarea achizitorului cu cel puin 14 zile nainte, s considere contractul reziliat de drept i s pretind daune-interese n oricare din urmtoarele situaii: a) achizitorul nu pltete, din vina lui, prestatorului sumele avizate de ctre managerul de contract ca fiind datorate, dup trecerea unei perioade de 4 luni de la expirarea termenului de plat menionat n articolul 21. b) Achizitorul suspend executarea contractului, n tot sau n parte, pentru mai mult de 90 de zile, pentru motive care nu sunt imputabile prestatorului, n condiiile prevzute la articolul 28. (10) n oricare dintre situaiile de mai sus, sumele datorate de ctre achizitor cu titlul de daune-interese nu vor depi preul contractului menionat la articolul 3, cu scderea sumelor deja pltite. Articolul 30 Recuperarea debitelor (1) n cazul n care achizitorul este ndreptit s perceap majorri de ntrziere i/sau daune-interese, poate deduce sumele corespunztoare acestora din orice plat datorat prestatorului, sau poate executa garania corespunztoare. (2) Achizitorul este ndreptit s recupereze de la prestator orice prejudicii suferite din vina prestatorului, care sunt descoperite dup ncetarea contractului, n conformitate cu prevederile legislaiei romneti i comunitare aplicabile. (3) Prestatorul este obligat s returneze orice sume pltite n exces fa de valoarea final certificat a contractului n termen de maxim 30 de zile de la primirea unei notificri n acest sens din partea achizitorului. n cazul n care prestatorul nu se conformeaz acestei obligaii, achizitorul are dreptul de a aplica majorri de ntrziere, n aceleai condiii cu cele prevzute la articolul 26. Orice pli pariale efectuate de ctre prestator vor acoperi i majorarea astfel calculat. (4) Prile pot agrea compensarea ntre sumele astfel datorate de prestator i orice sume datorate de ctre achizitor prestatorului, fr ca prin aceasta s se aduc atingere dreptului prilor de a conveni plata n trane. (5) Comisioanele bancare i alte sume similare rezultate din operaiunile legate de plata sumelor datorate de prestator achizitorului cad n integralitate n sarcina prestatorului. Comisioanele bancare i alte sume similare rezultate din operaiunile legate de plata sumelor datorate de achizitor prestatorului cad n integralitate n sarcina achizitorului. (6) Uniunea European are dreptul, n cazul n care acest lucru este necesar, de a se subroga achizitorului pentru recuperarea sumelor datorate.

Pagina 41 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Articolul 31 - Despgubiri (1) Prestatorul se oblig s despgubeasc, s protejeze i s apere, pe cheltuiala proprie, achizitorul, agenii i/sau personalul acestuia mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie sau daune, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cauzate de orice act sau omisiune a prestatorului n executarea contractului, inclusiv ca urmare a nclcrii de ctre prestator, sub-contractorii, agenii sau personalul acestuia a prevederilor legale n vigoare or drepturilor de autor, or altor drepturi de proprietate intelectual sau industrial ale unor tere persoane, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. (2) Prestatorul se oblig s despgubeasc, s protejeze i s apere, pe cheltuiala proprie, achizitorul, agenii i/sau personalul acestuia mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie sau daune cauzate ca urmare a executrii contractului de ctre prestator, n urmtoarele condiii: a) Achizitorul notific n scris prestatorul asupra unor astfel de reclamaii i aciuni n justiie sau daune, nu mai trziu de 30 de zile dup ce achizitorul ia cunotin de acestea; b) Limita maxim a despgubirilor ce vor fi acordate de prestator achizitorului nu va depi preul contractului. Aceast limit nu este aplicabil despgubirilor pe care prestatorul trebuie s le acorde unor tere pri ca urmare a unor prejudicii cauzate acestora de ctre prestator; c) Despgubirile ce vor fi acordate de prestator n baza acestui articol privesc numai acele reclamaii i aciuni n justiie sau daune care sunt cauzate n mod direct de aciunea sau omisiunea prestatorului n executarea contractului. (3) Prestatorul nu este rspunztor, n nici un fel, pentru reclamaii i aciuni n justiie sau daune cauzate de: a) decizia achizitorului de a nu urma recomandrile prestatorului, de a anula orice act, decizie sau recomandare a prestatorului sau de a cere prestatorului s duc la ndeplinire o decizie sau recomandare cu care prestatorul nu este de acord sau fa de care i exprim rezerve serioase i comunic n scris acest lucru achizitorului; b) executarea inadecvat, de ctre achizitor, agenii sau personalul acestuia, a instruciunilor sau recomandrilor prestatorului. Articolul 32 - Ajustarea preului contractului (1) Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt stabilite pe baza cuantumurilor declarate n propunerea financiar, anex la contract, i a costului aferent efecturii verificrii cheltuielilor de ctre auditorul independent. (2) Orice ajustare a preului contractului nu poate conduce la majorarea acestuia. Articolul 33 - Subcontractarea (1) Orice acord prin care prestatorul ncredineaz executarea unei pri din serviciile prevzute n acest contract unei tere pri reprezint subcontractare. Nu sunt considerate subcontractare cheltuielile angajate din cuantumul prevzut pentru verificarea cheltuielilor, n conformitate cu prevederile specificaiilor tehnice cuprinse n Anexa I a contractului. (2) Prestatorul are obligaia ca, nainte de a subcontracta, s solicite acordul scris n acest sens al achizitorului. Cererea de autorizare a subcontractrii, cuprinznd identitatea subcontractorului, va fi nsoit de o descriere a serviciilor care urmeaz a fi subcontractate, precum i documente doveditoare ale capacitii subcontractorului de a presta serviciile respective i ale faptului c nu se ncadreaz n nici una dintre situaiile menionate la articolele 180 i 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.

Pagina 42 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Achizitorul are obligaia de a rspunde solicitrii transmise de ctre prestator n termen de maxim 30 de zile de la primirea acesteia, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acordului, atunci cnd este cazul. Acordul achizitorului pentru subcontractare nu elibereaz prestatorul de nici una dintre obligaiile asumate prin contract. (4) n cazul n care prestatorul a identificat deja prin ofert subcontractori, acesta are obligaia de a transmite achizitorului, n termen de maxim 3 zile de la semnarea contractului de ctre ambele pri, o copie autentificat a contractelor ncheiate cu fiecare dintre acetia. n aceast situaie, acordul achizitorului cu privire la subcontractare se consider a fi acordat prin acceptarea ofertei. (5) n cazul n care prestatorul a indicat, prin ofert, intenia de a subcontracta o parte a serviciilor prevzute n acest contract, fr a identifica ns i subcontractorii, acesta are obligaia de a transmite achizitorului o copie autentificat a contractelor ncheiate cu fiecare dintre acetia, n termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului cu subcontractorul, cu respectarea prevederilor alineatelor (2) i (3). (6) Subcontractarea este permis numai cu respectarea limitei maxime de subcontractare de 25% din preul iniial al contractului, exclusiv TVA, indicat la articolul 3, aplicat la valoarea cumulat a tuturor subcontractelor. Prestatorul are, de asemenea, obligaia de a ncheia contracte cu subcontractorii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. (7) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoatere ale acestora, precum i contractele ncheiate cu acetia, se constituie n Anexa V la prezentul contract. (8) Nici un subcontract nu poate crea relaii contractuale ntre subcontractor i achizitor. Orice clauze existente n acest sens n subcontracte sunt nule. Prestatorul rmne responsabil n integralitate fa de achizitor pentru actele, faptele i/sau omisiunile subcontractorilor, personalului i/sau agenilor acestora, ca i cum ar fi pentru actele, faptele i/sau omisiunile prestatorului. (9) Nici un subcontractor nu are dreptul de a subcontracta, la rndul su, serviciile care i-au fost ncredinate n conformitate cu prevederile acestui contract, n parte sau n integralitatea acestora. (10) n cazul n care achizitorul, prin managerul de contract sau direct, constat c un subcontractor nu i ndeplinete sau i ndeplinete necorespunztor obligaiile privind prestarea serviciilor care i-au fost subcontractate, achizitorul are dreptul de a solicita prestatorului fie nlocuirea subcontractorului, fie prestarea direct a serviciilor respective. (11) n cazul n care prestatorul consider c un subcontractor nu i ndeplinete sau i ndeplinete necorespunztor obligaiile privind prestarea serviciilor care i-au fost subcontractate, acesta poate solicita achizitorului nlocuirea subcontractorului respectiv, cu respectarea prevederilor prezentului articol, sau va notifica achizitorul asupra faptului c va presta direct serviciile respective. Orice nlocuire a unui subcontractor, efectuat fr acordul achizitorului, constituie o nclcare a prevederilor acestui contract. (12) n cazul n care prestatorul ncheie subcontracte sau nlocuiete unul sau mai muli subcontractori agreai, fr acordul achizitorului, sau n cazul n care subcontractorii agreai ncredineaz la rndul lor prestarea serviciilor subcontractate unor tere pri, achizitorul i rezerv dreptul de a refuza efectuarea ctre prestator a plii aferente serviciilor prestate n aceste condiii precum i, dac este cazul, recuperarea sumelor deja pltite.

Pagina 43 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Articolul 34 - Cesiunea (1) Prestatorul are obligaia de a nu transfera, total sau parial, unei tere pri, nici o crean a sa mpotriva achizitorului n baza prezentului contract, fr acordul prealabil, obinut n scris, al achizitorului. (2) Cesionarul indicat de ctre prestator nu trebuie s se afle n nici una dintre situaiile menionate la articolele 180 i 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Prestatorul este obligat s transmit achizitorului, o dat cu solicitarea de acceptare a cesiunii, documentele doveditoare n acest sens. (3) Acceptarea cesiunii de ctre achizitor nu va elibera prestatorul de nici o obligaie asumat n baza prezentului contract. (4) n cazul n care prestatorul cesioneaz n tot sau n parte contractul fr acordul prealabil n scris al achizitorului, acesta din urm este n drept s considere contractul desfiinat, fr a mai fi necesar punerea n ntrziere sau vreo alt formalitate, i s recupereze toate sumele pltite prestatorului, conform art.30 din prezentul contract. Articolul 35 - Novaia Nu este permis n nici o circumstan ncheierea ntre prestator i achizitor a unui contract de novaie prin care s se prevad schimbarea obiectului sau cauzei prezentului contract. Articolul 36 - Fora major (1) Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul neexecutrii pariale sau totale a obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. n sensul prezentului contract, fora major reprezint un eveniment insurmontabil, intervenit dup semnarea contractului i care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului, a crui apariie se afl mai presus de controlul prilor i nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea, n tot sau n parte, a obligaiilor asumate prin acest contract. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri. (2) Prin excepie de la prevederile articolelor 25 i 29, prestatorul nu va fi obligat la plata majorrilor de ntrziere i nici nu va fi rspunztor n caz de reziliere a contractului pentru nendeplinirea obligaiilor sale, dac i numai n limitele n care ntrzierile n executare sau neexecutarea obligaiilor asumate sunt determinate n exclusivitate de fora major. (3) Prin excepie de la prevederile articolelor 26 i 29, achizitorul nu va fi obligat la plata majorrilor de ntrziere n efectuarea plilor i nici nu va fi rspunztor n caz de reziliere a contractului pentru nendeplinirea obligaiilor sale, dac i numai n limitele n care ntrzierile n executare sau neexecutarea obligaiilor asumate sunt determinate n exclusivitate de fora major. (4) n cazul n care oricare dintre pri consider c a intervenit un caz de for major care face imposibil executarea obligaiilor sale, aceasta trebuie s notifice imediat cealalt parte asupra acestui lucru, furniznd detalii asupra naturii, duratei estimate i consecinelor probabile ale evenimentului respectiv. De asemenea, partea care invoc intervenia unui caz de for major are obligaia de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor i nlturrii imposibilitii de executare a obligaiilor sale n cel mai scurt timp.

Pagina 44 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(5) Cu excepia cazului n care managerul de contract emite un ordin contrar, prestatorul are obligaia de a continua prestarea obligaiilor asumate prin acest contract care nu sunt afectate de apariia forei majore, inclusiv prin propunerea unor metode alternative de prestare, dac este cazul. Aceste metode alternative nu vor fi ns puse n practic de prestator dect cu aprobarea prealabil, n scris, a managerului de contract, i numai dac eventualele costuri suplimentare impuse de utilizarea acestor metode nu duc la depirea preului contractului indicat la articolul 3. (6) Dac fora major persist pentru o perioad de minim 6 luni, dup trecerea acestei perioade fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca prin aceasta s se aduc atingere oricror drepturi ctigate de fiecare parte n baza contractului. (7) Fora major se dovedete de partea care o invoc, n condiiile legii. Articolul 37 - Soluionarea litigiilor (1) Prile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. (2) n termen de maxim 15 zile de la apariia unei dispute, prile contractante se vor notifica reciproc n scris asupra poziiilor adoptate, precum i cu privire la soluiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. n cazul n care vor considera necesar, prile se pot ntlni n scopul soluionrii disputei. Fiecare parte are obligaia de a rspunde n termen de 30 de zile de la cererea transmis de cealalt parte referitor la soluionarea pe cale amiabil a disputei. (3) Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele romneti competente material din municipiul Bucureti.

Prile au neles s ncheie prezentul contract n dou exemplare, ambele cu valoare de original, din care unul pentru achizitor i unul pentru prestator. Prestator Nume: Funcie: Semntura: Achizitor Nume: Funcie: Semntura:

Data:

Data:

Pagina 45 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

SECIUNEA III CAIETUL DE SARCINI: SPECIFICAII TEHNICE


SECIUNEA III CAIETUL DE SARCINI: SPECIFICAII TEHNICE ...........................................46 1. INFORMAII GENERALE ..........................................................................................................47 1.1 Statul beneficiar .......................................................................................................................47 1.2 Autoritatea Contractant..........................................................................................................47 1.3 Informaii generale relevante ...................................................................................................47 1.4 Situaia actual n sectorul de activitate relevant.....................................................................48 1.5 Programe i alte activiti relevante.........................................................................................51 2. OBIECTIVUL, SCOPUL & REZULTATELE ATEPTATE ......................................................53 2.1 Obiectiv general.......................................................................................................................53 2.2 Scop .........................................................................................................................................53 2.3 Rezultate ce trebuie obinute de consultant .............................................................................53 3. SUPOZIII & RISCURI................................................................................................................53 3.1 Supoziii care stau la baza proiectului .....................................................................................53 3.2 Riscuri......................................................................................................................................54 4. ACTIVITI CE TREBUIE EFECTUATE DE CONSULTANT ...............................................54 4.1 Aspecte generale......................................................................................................................54 4.2 Activiti specifice ...................................................................................................................54 4.3 Managementul proiectului .......................................................................................................57 5. LOGISTIC I PLANIFICARE ...................................................................................................58 5.1 Localizare ................................................................................................................................58 5.2 Data de ncepere a activitilor i perioada de execuie a acestora ..........................................58 6. CERINE.......................................................................................................................................58 6.1 Personal ...................................................................................................................................58 6.2 Personal auxiliar & backstopping............................................................................................60 6.3 Sediu ........................................................................................Error! Bookmark not defined. 6.4 Faciliti ce vor fi furnizate de consultant ...............................................................................60 6.5 Echipamente ............................................................................................................................60 6.6 Auditarea cheltuielilor .............................................................................................................61 7. RAPORTRI.................................................................................................................................61 7.1 Cerine de raportare .................................................................................................................61 7.2 Transmiterea & aprobarea rapoartelor de progres ...................................................................62 8. MONITORIZARE I EVALUARE ..............................................................................................63 8.1 Definiia indicatorilor ..............................................................................................................63 8.2 Cerine speciale........................................................................................................................63 Anexa I...............................................................................................................................................63

Pagina 46 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

1. INFORMAII GENERALE 1.1 Statul beneficiar Romnia 1.2 Autoritatea Contractant Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Str. Apolodor nr. 17, latura Nord 050741, Bucureti 5, ROMNIA 1.3 Informaii generale relevante ncepnd cu 1 ianuarie 2007, Romnia a devenit Stat Membru al Uniunii Europene. Statutul de ar membr include att drepturi, ct i obligaii, drepturi i obligaii care deriv din Tratatele UE i legislaia comunitar adoptate de la crearea Comunitilor, respectiv acquis-ul comunitar ale crui prevederi Romnia trebuie s le respecte ca orice alt stat membru. ncepnd cu 1998, Guvernul Romniei a efectuat pai importani n vederea stabilirii unui mecanism adecvat pentru elaborarea i implementarea politicii de coeziune economic i social n Romnia. Astfel, o lege special asupra dezvoltrii regionale (Legea nr.151/19981) a stabilit sistemul instituional att la nivel naional, ct i regional pentru implementarea politicii regionale, sistem confirmat ulterior prin Legea nr. 315/2004 privind politica regional. Aceast Lege, mpreun cu legislaia secundar i conex, confirm, inter alia, crearea n fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare a cte unui Consiliu pentru Dezvoltare Regional (CDR), ca organism deliberativ, i a cte unei Agenii pentru Dezvoltare Regional (ADR) ca organism executiv al CDR (vezi Anexa I la aceti Termeni de referin Harta regiunilor de dezvoltare, cu localizarea ADR). De asemenea, se prevede crearea, la nivel naional, a Consiliului Naional pentru Dezvoltare Regional (CNDR) ca organism deliberativ, precum i exercitarea rolului executiv al CNDR de ctre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor (MDLPL), anterior Ministerul Integrrii Europene, n calitatea sa de instituie responsabil, ntre altele, cu elaborarea i implementarea, la nivel naional, a politicii de dezvoltare regional. n cadrul pregtirilor pentru aderare, Uniunea European, prin componenta CES a programului Phare, component creat n 1998, a pus la dispoziia Romniei sume semnificative pentru dezvoltarea economic i social a rii. Anual, cca.150 MEuro n fonduri comunitare au fost alocate prin acest program pentru susinerea prioritilor de investiii i procesului de construcie instituional n Romnia. De asemenea, Consiliul European de la Copenhaga din 2002 a decis ca, ulterior primului val al lrgirii Uniunii ctre fostele state comuniste, asistena financiar ce va fi furnizat Romniei s creasc comparativ cu nivelul existent n 2003 cu 20% n 2004, 30% n 2005 i 40% n 2006. Aceast cretere va fi ns condiionat de realizarea de progrese, conform foii de parcurs agreate, precum i de mbuntirea semnificativ a capacitii de a gestiona fondurile n mod eficient. n acest context, Romnia se angaja s efectueze pn la finele anului 2006 pregtirile necesare privind crearea i operaionalizarea structurilor administrative, precum i implementarea procedurilor de monitorizare i control, indispensabile pentru gestionarea eficient i corect a fondurilor structurale. Astfel, Raportul anual de progres al Comisiei Europene indic faptul c aspectele cele mai importante care necesit mbuntiri sunt legate de flexibilitate i capacitatea de asigurare a cofinanrii, de mecanismele de monitorizare i evaluare, programare, precum i de capacitatea de identificare i
1

Publicat n Monitorul Oficial nr.265 din 16.07.1998

Pagina 47 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

pregtire a proiectelor. Raportul anual de monitorizare al Comisiei Europene pentru anul 2005 a reiterat necesitatea ntririi capacitii Romniei de a garanta managementul financiar sntos i controlul fondurilor UE. S-a recomandat, de asemenea, ca Romnia s utilizeze ct mai mult instrumentele de pre-aderare n pregtirea pentru Fondurile Structurale i de Coeziune2. Raportul anual de monitorizare al Comisiei Europene pentru anul 2006 a subliniat necesitatea ntririi cooperrii ntre nivelurile naional i regional, precum i a asigurrii coordonrii inter-sectoriale la nivel regional3. Ulterior aderrii, toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei sunt eligibile n cadrul Obiectivului Convergen al Fondurilor Structurale, precum i pentru asistena financiar alocat prin Fondul de Coeziune. n plus, regiunile de grani vor fi implicate n implementarea programelor de cooperare transfrontalier, iar toate cele 8 regiuni vor fi eligibile pentru programele operaionale transnaionale finanate n cadrul Obiectivului 3 Cooperare teritorial al Fondurilor Structurale. Avnd n vedere bugetele foarte mari prevzute a fi alocate Romniei prin Fondurile Structurale, necesitatea existenei unor instituii bine pregtite, capabile s gestioneze i s controleze fondurile disponibile la standarde nalte de calitate i cu respectarea regulilor unui management financiar sntos este de o deosebit importan. Este de menionat c, la nivelul MDLPL i al ADR-urilor exist deja un capital de experien substanial, acumulat prin implementarea programelor Phare, ns acesta trebuie adaptat la procedurile de management specifice implementrii programelor i aciunilor finanate prin Fondurile Structurale. 1.4 Situaia actual n sectorul de activitate relevant n prezent, Romnia a identificat urmtoarele Programe Operaionale, incluse n Cadrul Naional Strategic de Referin sub Obiectivul Convergen al Fondurilor Structurale: a) Programul Operaional Sectorial Competitivitate; b) Programul Operaional Sectorial pentru Infrastructura de Transport; c) Programul Operaional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu; d) Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; e) Programul Operaional Sectorial pentru Creterea Capacitii Administrative; f) Programul Operaional Regional (POR4); g) Programul Operaional de Asisten Tehnic. Un alt Programul Operaional Sectorial, pentru Dezvoltare Rural i Agricultur, va acoperi sectorul agricol i rural n Romnia. n conformitate cu Strategia de Dezvoltare Regional inclus n Planul Naional de Dezvoltare (PND), precum i cu Cadrul Naional Strategic de Referin (CNSR), axele prioritare cuprinse n Programul Operaional Regional sunt urmtoarele: Sprijin pentru dezvoltarea urban durabil a centrelor urbane cu potenial de cretere Aceast ax prioritar urmrete s sprijine regenerarea i revitalizarea localitilor urbane cu potenial de cretere economic, prin reabilitarea infrastructurii i ameliorarea serviciilor municipale, inclusiv serviciile sociale, ca i prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor i antreprenoriatului, n scopul creterii calitii vieii i crerii de noi locuri de munc. Aciunile ce vor fi finanate n cadrul acestei axe prioritare vor fi implementate exclusiv prin intermediul unor planuri integrate de dezvoltare urban, incluznd reabilitarea infrastructurii urbane i
2 3

Idem. Comisia European (2006) Raport de Monitorizare pentru Romnia {COM(2006) 214 final}, p.32 4 Poate fi consultat pe site-ul www.inforegio.ro. Programul Operaional Regional 2007 2013 al Romniei a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2007)3470/2007 din 12 iulie 2007.

Pagina 48 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

mbuntirea serviciilor urbane, dezvoltarea durabil a mediului de afaceri i reabilitarea infrastructurii sociale. mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale Aceast ax prioritar urmrete s sprijine creterea accesibilitii regiunilor i mobilitii populaiei, bunurilor i serviciilor, n vederea susinerii dezvoltrii economice durabile. Domeniul prioritar de intervenie identificat n cadrul acestei axe se refer la reabilitarea i modernizarea drumurilor judeene i a reelei de drumuri urbane, inclusiv construirea i/sau reabilitarea de centuri ocolitoare. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 10 septembrie 2007. mbuntirea infrastructurii sociale Aceast ax prioritar urmrete s creeze premisele unui acces mai bun al populaiei la servicii eseniale, contribuind n acest fel la ndeplinirea obiectivului european de coeziune economic i social, prin ameliorarea infrastructurii pentru sntate, educaie, a infrastructurii sociale i a siguranei publice n situaii de urgen. Domeniile-cheie de intervenie identificate n cadrul axei prioritare pentru infrastructur social sunt urmtoarele: - reabilitarea, modernizarea i echiparea infrastructurii pentru servicii de sntate. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 22 ianuarie 2008. - reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii pentru servicii sociale. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 28 ianuarie 2008. - mbuntirea dotrii cu echipamente pentru unitile operaionale de intervenie n situaii de urgen. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 31 octombrie 2007; - reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii pentru nvmntul preuniversitar, universitar, i tehnic-vocaional. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 29 februarie 2008. mbuntirea mediului de afaceri local i regional Aceast ax prioritar urmrete s sprijine crearea i dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor la nivel regional i local, reabilitarea siturilor industriale, precum i iniiativele antreprenoriale regionale i locale, n scopul facilitrii crerii de locuri de munc i a creterii economice durabile. Domeniile-cheie de intervenie identificate sunt: dezvoltarea unor structuri durabile/sustenabile de sprijinire a afacerilor. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 25 aprilie 2008; reabilitarea siturilor industriale poluate rmase neutilizate i pregtirea acestora pentru susinerea de noi activiti. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 25 aprilie 2008; sprijinirea dezvoltrii de micro-ntreprinderi. Cererea de proiecte pentru acest domeniu

major de intervenie a fost lansat pe data de 13 martie 2008.


Dezvoltarea durabil a turismului regional i local Aceast ax prioritar susine n principal valorizarea motenirii culturale i a resurselor naturale cu potenial turistic, precum i mbuntirea calitii infrastructurii turistice, n vederea creterii atractivitii regiunilor, dezvoltrii economiilor locale i crerii de noi locuri de munc. Principalele domenii de intervenie acoper:

Pagina 49 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

restaurarea i valorizarea sustenabil a motenirii culturale, precum i crearea/modernizarea infrastructurii relevante. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 14 martie 2008; crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii specifice pentru valorizarea sustenabil a resurselor naturale i pentru creterea calitii serviciilor. Cererea de proiecte pentru acest domeniu major de intervenie a fost lansat pe data de 29 aprilie 2008; promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii necesare pentru creterea atractivitii Romniei ca destinaie turistic.

Ghidurile solicitantului pentru fiecare dintre domeniile majore de intervenie ale axelor prioritare 1-5 sunt disponibile spre consultare la adresa www.inforegio.ro, seciunea Documente. Asisten Tehnic pentru sprijinirea implementrii POR Obiectivul acestei axe prioritare este de a asigura sprijinul necesar pentru implementarea transparent i eficient a Programului Operaional Regional. Domeniile-cheie de intervenie se refer la: sprijin pentru implementarea, managementul i evaluarea POR; sprijin pentru activitile de publicitate i informare pentru POR Toate operaiunile care urmeaz a fi sprijinite prin acest Program vor fi finanate n integralitate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional (FEDR/ERDF). Organismele responsabile cu implementarea i monitorizarea Programului Operaional Regional sunt urmtoarele: Autoritatea de Management pentru POR (AMPOR) Autoritatea de Management deine ntreaga responsabilitate pentru managementul i implementarea POR, n conformitate cu prevederile Regulamentelor UE i principiile unei gestionri financiare solide. Cele mai importante responsabiliti ale AMPOR n legtur cu potenialii solicitani sunt elaborarea criteriilor de selecie a cererilor de finanare, a metodologiei de evaluare, ncheierea contractelor cu solicitanii selectai, prin intermediul Organismelor Intermediare. AMPOR a fost constituit n cadrul Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor. Organismele Intermediare POR (OI) Organismele Intermediare ale POR sunt uniti de implementare la nivel regional, crora le-au fost delegate o parte din responsabilitile AMPOR, pe baza unui Acord Cadru. Organismele Intermediare au contactul direct cu solicitanii de finanare prin POR. Printre altele, Organismele Intermediare ndrum solicitanii n elaborarea proiectelor, lanseaz procesul de depunere de ctre solicitani a cererilor de finanare, primesc i nregistreaz solicitrile de finanare, organizeaz, particip n i sprijin procesul de selecie, notific solicitanii cu privire la rezultatele procesului de evaluare, semneaz contractele de finanare n numele AMPOR i urmresc ntregul proces de implementare a proiectelor finanate. Conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr, 497/20045, cu amendamentele ulterioare, dup data aderrii Romniei la Uniunea European, cele 8 ADR-urile, precum i direcia de specialitate din cadrul Ministerului pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer, Turism i Profesii Liberale6 sunt Organisme Intermediare pentru Programul Operaional Regional, iar MDLPL acioneaz n calitate de Autoritate de Management pentru acest Program. Acesta este cadrul instituional prevzut pentru implementarea POR la nivelul regiunilor de dezvoltare (NUTS II).

5 6

Publicat n MO no.346/2004 Hotrre nr. 387 din 25 aprilie 2007, cu completrile ulterioare.

Pagina 50 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Pentru a accelera progresul ctre ndeplinirea cerinelor necesare pentru gestionarea Fondurilor Structurale, att din punct de vedere al expertizei tehnice al viitoarelor Organisme Intermediare, ct i din punct de vedere al dezvoltrii capacitii administrative i instituionale, toate cele 8 ADR-uri au creat uniti speciale destinate pregtirii pentru Fondurile Structurale, coordonate direct de ctre Directorii Ageniilor. Comitetul de Monitorizare POR (CM POR) Comitetul de Monitorizare este responsabil pentru controlul i asigurarea eficacitii i calitii implementrii POR. CM POR este compus din reprezentani ai diverselor organisme publice implicate direct sau indirect n procesul de dezvoltare economic, i este prezidat de eful AMPOR. Comitetele Regionale de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC)7 Acestea sunt constituite n cadrul fiecrei regiuni de dezvoltare. Rolul lor este de a examina dac cererile de finanare primite sunt corelate cu obiectivele POR i cu strategia de dezvoltare a fiecrei regiuni, i de a asigura sinergia cu proiectele finanate de Programele Operaionale Sectoriale i/sau prin programele de dezvoltare din regiunea respectiv. 1.5 Programe i alte activiti relevante a) Proiect de nfrire instituional la nivel naional, pentru programarea i implementare politicii de dezvoltare regional (Phare 2004). Proiectul a nceput n ianuarie 2006 i este o continuare a procesului de ntrire a capacitii instituionale, administrative, de programare i implementare necesare pentru asigurarea unui management eficient i eficace al POR i pentru ndeplinirea obligaiilor asumate prin Capitolul 21 Politica regional i coordonarea instrumentelor structurale. Printre alte activiti, acest proiect prevede furnizarea de training pentru personalul Autoritii de Management din cadrul MDLPL i al Organismelor Intermediare din cadrul ADR-urilor pe tematici precum: audit intern, control financiar i pli, verificarea de conformitate, funcionarea Comitetului de Monitorizare al POR, noile Regulamente UE privind Fondurile Structurale. b) Training la nivel naional i regional pentru creterea capacitii de absorbie a fondurilor alocate prin POR proiect finanat prin programul Phare 2004 CES. Obiectivul principal al acestui proiect este de a facilita un grad ridicat de absorbie a fondurilor structurale alocate de ctre UE prin Programul Operaional Regional. n acest context, proiectul urmrete: S ntreasc/dezvolte abilitile beneficiarilor finali de a pregti propuneri de proiecte de calitate, care s corespund prioritilor din Planul Naional de Dezvoltare i care s duc la crearea unei liste de proiecte finanabile prin POR sau alte Programe Operaionale sprijinite prin Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR); S creasc nivelul de cunoatere i nelegere al persoanelor / instituiilor cu rol decizional cu privire la noile cerine i obligaii ce trebuie ndeplinite de ctre beneficiarii POR n ceea ce privete structura organizaional, managementul resurselor umane, parteneriate etc,. precum i cu privire la aspecte eseniale ce trebuie avute n vedere n procesul de solicitare a finanrii prin oportunitile create de FEDR; S ntreasc capacitatea Unitilor de Training din cadrul MDLPL i al ADR-urilor de a coordona i gestiona eficient resursele de formare profesional la nivel naional i regional, n cadrul general furnizat de politica de dezvoltare a resurselor umane. c) Campanie de promovare pentru Programul Operaional Regional, proiect finanat prin programul Phare 2004 CES, are ca obiectiv proncipal s creeze premisele unei rate ridicate de absorbie a Fondurilor Structurale n Romnia, fonduri alocate prin Programul Operaional Regional i prin Programele Operaionale finanate n cadrul Obiectivului 3 Cooperare Teritorial European al Fondurilor Structurale. Proiectul se va axa pe:
7

Hotrre nr. 764 din 11 iulie 2007, publicat n: MOf nr. 545 din 9 august 2007.

Pagina 51 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Creterea gradului de contientizare a potenialilor beneficiari cu privire la oportunitile de finanare disponibile prin POR i Programele Operaionale acoperite de Obiectivul 3; Informarea potenialilor beneficiari cu privire la regulile de eligibilitate, condiionaliti i proceduri ce trebuie respectate pentru a putea primi finanare prin POR i Programele Operaionale acoperite de Obiectivul 3; Creterea gradului de ncredere al publicului larg, n general, i al potenialilor beneficiari n special, n transparena i corectitudinea procesului de selecie i finanare a proiectelor; Promovarea, ctre publicul larg, a impactului social i economic al acestui sprijin financiar.

d) Asisten tehnic pentru sprijinirea ADR-urilor s acioneze ca Organisme Intermediare proiect finanat prin programul Phare 2005. Acest proiect este menit s sprijine MDLPL, cele 8 ADRuri, precum i cele 5 Birouri Regionale de Cooperare Transfrontalier (BRCT) n trecerea cu succes de la implementarea programului Phare la gestionarea i implementarea Programelor Operaionale, finanate prin FEDR, n cadrul Obiectivelor 1 i 3 ale Fondurilor Structurale (astfel cum acestea sunt definite n Regulamentele UE). Proiectul este structurat pe trei componente: Componenta I Dezvoltarea unor strategii/planuri de management al schimbrii organizaionale pentru MDLPL, ADR-uri i BRCT-uri Componenta II Training i consultan pentru Autoritile de Management funcionnd n cadrul MDLPL i pentru Organismele Intermediare n domenii specifice de activitate Componenta III mbuntirea / actualizarea Manualelor de Proceduri Interne / Ghidurilor / Instruciunilor elaborate pentru managementul Programelor Operaionale menionate e) Facilitatea de pregtire a proiectelor de infrastructur i training pentru ADR-uri i autoritile locale n pregtirea i implementarea de proiecte de infrastructur(Phare 2005 CES) Activitile principale pe care consultantul trebuie s le deruleze pe parcursul perioadei de implementare se refer la: sprijinirea polilor de cretere identificai n pregtirea planurilor integrate de dezvoltare, n cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaional Regional 2007 2013; Furnizarea de evaluatori independeni care s efectueze analiza/evaluarea tehnic i financiar, precum i a gradului de maturitate a propunerilor de proiecte depuse spre finanare n cadrul axelor prioritare ale POR; Furnizarea de experi tehnici care s contribuie la ntrirea capacitii birourilor de consultan tehnic (help-desks) organizate la nivelul fiecrui Organism Intermediar; Sprijin pentru Autoritatea de Management a POR din cadrul MDLPL, precum i pentru Organismele sale Intermediare n vederea actualizrii/mbuntirii procedurilor interne de lucru referitoare la evaluarea/selecia propunerilor de proiecte i implementarea proiectelor. f) Training la nivel naional i regional n vederea creterii capacitii de absorbie a fondurilor alocate prin Programul Operaional Regional, finanat n cadrul programului Phare 2006 CES, are ca obiective: mbuntirea capacitii beneficiarilor de a pregti propuneri de proiecte de bun calitate, finanabile prin programele operaionale, precum i de a implementa aceste proiecte ulterior obinerii finanrii, context n care consultantul va asigura acestora formare la nivel naional i regional pe tematici precum: gestionarea, implementarea, monitorizarea, raportarea, evaluarea (exante, interim i ex-post) i modificarea programelor operaionale; evaluarea, selecia i contractarea proiectelor; achiziii publice; reguli privind ajutorul de stat; informare i publicitate; management financiar; sisteme de audit i control; regularitatea operaiunilor, eligibilitatea i certificarea cheltuielilor; verificri pe baz de eantion; identificarea i notificarea neregulilor; recuperarea debitelor, precum i formare specializat, inclusiv la nivel avansat, pentru potenialii beneficiari ai programelor operaionale gestionate de MDLPL i partenerii si la nivel naional i regional, pe urmtoarele module: 1. pregtirea proiectelor (metode de identificare a tipurilor de proiecte finanabile prin FEDR n cadrul diverselor programe operaionale, tehnici de elaborare a proiectelor, analiza cost-beneficiu, cerine privind evaluarea impactului asupra mediului, teme orizontale, informare i publicitate etc.); 2. achiziii publice; 3. management de proiect.

Pagina 52 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

creterea capacitii unitilor de formare din cadrul MDLPL i al ADR de a coordona i gestiona eficient cursurile de formare profesional livrate la nivel naional i regional; 2. OBIECTIVUL, SCOPUL & REZULTATELE ATEPTATE 2.1 Obiectiv general Obiectivul general al proiectului ce face obiectul acestui contract este de a sprijini instituiile centrale i regionale implicate n managementul i implementarea Programului Operaional Regional, n gestionarea corespunztoare a fondurilor alocate prin POR 2007 2013, prin finanarea unor proiecte mature care rspund obiectivelor POR. 2.2 Scop Scopul acestui contract const n sprijinirea Autoritii de Management pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 i a Organismelor Intermediare ale acesteia, prin furnizarea de expertiz specializat n acest sens, n: - analizarea fezabilitii, maturitii i gradului n care cererile de finanare depuse n cadrul Axelor prioritare 1-5 ale POR rspund obiectivelor acestui program i n formularea de recomandri promotorilor acestor proiecte n vederea mbuntirii acestora. - mbuntirea procedurilor interne de lucru i/sau a ghidurilor solicitantului, pe baza constatrilor i recomandrilor efectuate ca urmare a procesului de analiz a cererilor de finanare. 2.3 Rezultate ce trebuie obinute de consultant 1,700 de cereri de finanare i documentaiile tehnice aferente, inclusiv proiectele tehnice atunci cnd este cazul, analizate pentru proiecte depuse n cadrul Axelor prioritare 1-5 ale POR 2007 2013, pe perioada de execuie a prezentului contract; recomandri pentru promotorii acestor proiecte n vederea mbuntirii acestora ca parte a raportului de analiz, i training/asisten pentru personalul AMPOR privind mbuntirea manualelor de proceduri i a ghidurilor de finanare. 3. SUPOZIII & RISCURI 3.1 Supoziii care stau la baza proiectului Nu vor avea loc schimbri instituionale / legale care s afecteze obiectivul i scopurile proiectului Se presupune c sistemul instituional actual prevzut pentru implementarea Programului Operaional Regional va rmne acelai, neavnd loc modificri semnificative, care s afecteze utilitatea i/sau posibilitatea de implementare a acestui proiect. Schimbarea de personal la nivelul instituiilor beneficiare va fi minim Se presupune c personalul cu experien din cadrul instituiilor beneficiare nu va prsi aceste instituii n numr semnificativ, asigurndu-se n acest mod continuitatea activitilor i un transfer de cunotine adecvat de la fondurile de pre-aderare la cele de tip structural. Depunerea unui numr suficient de cereri de finanare Se presupune c, pe parcursul perioadei de execuie a contractului, vor fi depuse suficiente cereri de finanare pe toate cele 5 Axe prioritare ale Programului Operaional Regional 2007 2013.

Pagina 53 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

3.2 Riscuri Grad ridicat de ncrcare a personalului din cadrul instituiilor beneficiare Un grad ridicat de ncrcare a personalului poate conduce la disponibilitatea redus a acestuia de a participa la implementarea acestui proiect. Absena unor instruciuni clare asupra procedurilor Anumite proceduri de lucru nu cad n responsabilitatea AM / OI (e.g. proceduri pregtite de ctre Ministerul Economiei i Finanelor, n calitate de Autoritate de Coordonare pentru Instrumentele Structurale). Absena acestor proceduri sau neclaritatea acestora pot conduce la dificulti n derularea activitii AM i a Organismelor Intermediare ale acesteia. 4. ACTIVITI CE TREBUIE EFECTUATE DE CONSULTANT 4.1 Aspecte generale 4.1.1 Scurt descriere a proiectului

Proiectul este menit s sprijine Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor n calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007 2013, i Ageniile pentru Dezvoltare Regional, n calitate de Organisme Intermediare, n implementarea cu succes a POR 2007 2013 n Romnia, prin finanarea unor proiecte mature, care rspund obiectivelor acestui Program. n acest scop, proiectul este structurat pe dou activiti principale: Activitatea 1 analizarea, din punct de vedere tehnic i economico-financiar, a cererilor de finanare i a documentaiei aferente propunerilor de proiecte depuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 ale POR 2007 2013, inclusiv furnizarea de recomandri i consultan pentru promotorii proiectelor analizate n vederea mbuntirii acestora; Activitatea 2 Furnizarea de consultan pentru personalul AMPOR pe aspecte specifice legate de gestionarea POR. 4.1.2. Aria geografic acoperit

Proiectul va acoperi ntreg teritoriul Romniei, n special localitile unde MDLPL, MIMMCTPL i ADR-urile sunt localizate (vezi Anexa 1 ataat acestor Specificaii). 4.1.3. Grupuri int

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Organismele intermediare din cadrul celor 8 ADR-uri i MIMMCTPL; Potenialii beneficiari ai POR 2007 2013.

4.2 Activiti specifice n cadrul general descris la seciunea 4.1.1 Scurt descriere a proiectului, consultana furnizat n baza acestui contract va lua 2 forme principale, prezentate mai jos. Dei prezentate separat, pentru uurina nelegerii, ambele activiti vor fi considerate n strict interdependen, i vor fi planificate corespunztor.

Pagina 54 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Activitatea 1 Analizarea cererilor de finanare i a documentaiei aferente propunerilor de proiecte depuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 ale POR 2007 - 2013 Conform procedurilor stabilite, la nivelul Autoritii de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor i al organismelor sale intermediare, cererile de finanate n cadrul Axelor prioritare 1-5 ale POR se depun - de regul n mod continuu, la sediile organismelor intermediare. Prin excepie, pentru Axa prioritar 4 Sprijinirea mediului de afaceri regional i local, domeniul major de intervenie 4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor, precum i, posibil, pentru Axa prioritar 1 Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poli urbani de cretere, vor fi organizate cereri deschise cu termene limit de depunere a cererilor de finanare. Dup primirea i nregistrarea cererilor de finanare, organismele intermediare vor efectua analiza conformitii administrative i a eligibilitii acestora. Pentru cererile de finanare declarate eligibile, este necesar analizarea documentaiilor tehnice i economico-financiare aferente proiectelor care fac obiectul acestor cereri de finanare, inclusiv, atunci cnd este cazul, a proiectelor tehnice pentru lucrrile de infrastructur, pentru a se aprecia corectitudinea, completitudinea i coerena acestor documente, fezabilitatea proiectului, corectitudinea analizei financiare care arat viabilitatea investiiei, precum i analiza cost-beneficiu atunci cnd este cazul. Obiectivul acestei analize const n aprecierea gradului de maturitate al proiectului pentru care se solicit finanarea, precum i modul n care acesta rspunde obiectivelor Programului Operaional Regional 2007 2013. Analiza menionat se va efectua, de regul, n sesiuni lunare, pentru acele Cereri de finanare depuse n luna anterioar i declarate ca eligibile de ctre Organismul intermediar, de ctre o comisie alctuit din 3 experi, cte 1 pentru expertiza tehnic i economico-financiar, i 1 expert pe o specialitate relevant pentru tipul de proiect (urbanism, marketing, egalitate de anse / social, dezvoltare durabil etc.). Consultantul va furniza, pe perioada de derulare a contractului, minim 150 de experi care vor realiza, la solicitarea AMPOR, analizarea a maxim 1,700 de cereri de finanare i documentaii tehnice i financiare aferente acestora, depuse n cadrul Axelor prioritare 1-5 ale POR 2007 - 2013, n perioada de implementare a acestui proiect, conform celor indicate n paragraful anterior. Criteriile minime pe care aceti experi trebuie s le ndeplineasc sunt indicate n Seciunea 6.1. Personal specializat din aceste Specificaii tehnice. Echipa de experi furnizat de consultant trebuie s acopere minim urmtoarele arii de expertiz: - tehnic (inginerie): min.30%; - economico-financiar: min.30%; - dezvoltare durabil, inclusiv eficien energetic: min.5%; - social, inclusiv egalitate de anse: min.5%; - urbanism i amenajarea teritoriului: min.5%. De asemenea, consultantul va asigura c echipa de experi posed cunotinele i informaiile necesare asupra situaiei i specificului fiecrei regiuni de dezvoltare, astfel nct experii care vor efectua analiza cererilor de finanare s poat evalua corect i obiectiv contribuia proiectului respectiv la obiectivele Programului Operaional Regional. Ca urmare a analizei efectuate de ctre experii furnizai de consultant, acetia vor completa un raport de analiz pentru fiecare cerere de finanare analizat, n formatul care va fi comunicat consultantului la nceputul activitilor n cadrul acestui proiect. Raportul va conine dac i acolo unde este cazul recomandrile detaliate ale experilor n ceea ce privete mbuntirea documentelor aferente proiectului, care vor fi comunicate promotorului proiectului de ctre Organismul intermediar.

Pagina 55 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

n vederea efecturii analizei solicitate conform acestor specificaii tehnice, consultantul va pune la dispoziia AMPOR, la cererea acesteia i n termenul indicat n cererea respectiv, experii solicitai pentru realizarea analizei cererilor de finanare depuse n cadrul POR. n acest sens, consultantul trebuie s se asigure c experii respectivi sunt disponibili pentru realizarea acestor activiti, pe ntreaga perioad necesar derulrii analizei cererilor de finanare respective. Consultantul va avea responsabilitatea analizrii la timp i n conformitate cu metodologia i criteriile stabilite, a cererilor de finanare i documentaiilor aferente acestora, cu respectarea celor mai nalte standarde profesionale i etice i a transparenei i corectitudinii procesului de analiz, n vederea asigurrii tratamentului egal pentru toate cererile analizate. Consultantul va depune toate diligenele necesare pentru evitarea oricrui conflict de interese n cazul experilor evaluatori implicai n proiect. Se estimeaz c analizarea unei cereri de finanare i a documentaiei aferente, precum i elaborarea Raportului de analiz tehnic de ctre experi dureaz n medie ntre 2 i 4 zile lucrtoare. Pe toat durata contractului, Consultantul se va asigura ca experii respect confidenialitatea informaiilor cuprinse n cererile de finanare, conform clauzelor contractuale. De asemenea, experilor care efectueaz analiza cererilor de finanare le este interzis: s contacteze din proprie iniiativ solicitanii, n timpul analizei sau dup ncheierea acesteia; s fac orice declaraii publice cu privire la sau n legtur cu o cerere de finanare sau activitile derulate n baza acestui contract; s-i nsueasc, s utilizeze, s multiplice n vederea valorificrii sau utilizrii ulterioare, personal sau de ctre o ter parte, documente tiprite sau n format electronic utilizate n desfurarea procesului de analiz a cererilor de finanare. n plus, consultantul va lua toate msurile necesare pentru a preveni orice situaie de natur s compromit realizarea cu imparialitate i obiectivitate a activitilor n cadrul acestui contract. Astfel de conflicte de interese pot aprea, n special, ca rezultat al unor interese economice, politice sau naionale, legturi de familie sau emoionale, precum i al oricror alte interese sau legturi comune. Consultantul, de comun acord cu AMPOR atunci cnd se solicit participarea reprezentanilor acesteia, poate organiza ntlniri de lucru periodice cu experii, necesare familiarizrii acestora cu specificul domeniilor majore de intervenie ale POR, respectiv cu metodologia i criteriile utilizate n procesul de analiz, elaborate i aprobate de AM POR, precum i discutrii aspectelor relevante / eventualelor recomandri de mbuntire a acestor documente. n cazul n care decide organizarea unor astfel de ntruniri, consultantul are obligaia asigurrii spaiilor i logisticii necesare pentru derularea acestora n bune condiii. Output-uri 1,700 de Rapoarte de analiz, aferente cererilor de finanare analizate.

Activitatea 2 Furnizarea de consultan pentru personalul AMPOR Consultantului i este solicitat s furnizeze consultan personalului AM POR, la solicitarea acesteia, pe urmtoarele teme principale: Eficiena energetic; Analiza cost-beneficiu; Analiza documentaiilor tehnice ale proiectelor; Analiza planurilor de afaceri / planurilor de marketing; Fiscalitate i taxe. Se estimeaz c un numr de aproximativ 50 de zile lucrtoare vor fi necesare pe perioada de execuie a prezentului contract pentru aceste activiti.

Pagina 56 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Consultana va fi furnizat de ctre experii menionai la Activitatea 1, i privete mbuntirea manualelor de proceduri interne i/sau a ghidurilor solicitantului, pe baza experienei ctigate i a constatrilor fcute ca urmare a analizei cererilor de finanare de ctre aceti experi. Output-uri Recomandri de mbuntire a metodologiei / criteriilor utilizate pentru analiza cererilor de finanare i a documentaiilor tehnice aferente acestora; Recomandri de mbuntire a procedurilor interne de lucru i/sau a ghidurilor solicitantului. Consultantul va cuta s evidenieze participarea Uniunii Europene n program. Consultantul va respecta Ghidul pentru Identitate Vizual care se aplic tuturor informaiilor i produselor de publicitate care urmeaz s fie utilizate n cursul activitilor derulate. Ghidul este disponibil ca brour i/sau CD-ROM, ambele produse n limba romn i englez. Copii pot fi obinute de la Ofierul de Informaii de la Reprezentana CE n Romnia. Standardele coninute n aceast brour / CD-ROM pot fi folosite numai n legtur cu implementarea acestui contract. Ghidul este de asemenea disponibil n format www.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm. 4.3 Managementul proiectului 4.3.1. Entitatea responsabil electronic la urmtoarea adres web:

Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinei, ca Autoritate Contractant, va fi responsabil pentru administrarea proiectului. Un manager de contract va fi nominalizat n acest sens, fiind rspunztor pentru managementul proiectului n numele Autoritii Contractante. Direcia General Autorizare i Pli Programe din cadrul MDLPL va face plile n cadrul acestui contract. 4.3.2. Structura de management

Pe parcursul ntregii perioade de derulare a contractului, consultantul va menine un contact strns i periodic cu Autoritatea Contractant / Autoritatea de Management pentru POR MDLPL, i cu Organismele Intermediare ale acestuia, respectiv cele 8 ADR-uri i MIMMCTPL. Un Comitet de Coordonare a Proiectului va fi stabilit la nivel de experi tehnici, condus de ctre managerul de contract desemnat de ctre MDLPL i incluznd reprezentani ai AM POR i ai fiecrui Organism intermediar, din cadrul ADR-urilor i, respectiv, MIMMCTPL. Ali actori importani ca MEF i reprezentanii Comisiei Europene pot fi invitai s participe la ntlnirile Comitetului ca observatori. Acest Comitet se va reuni la fiecare etap important a proiectului pentru a analiza activitatea consultantului, comenta i aproba rapoartele i emite recomandri n legtur cu implementarea proiectului. Pe baza aprobrii primite de la acest Comitet, Autoritatea Contractant va aproba rapoartele trimise de ctre consultant, managerul de contract notificnd n acest sens consultantul. Regulamentul pentru organizarea i funcionarea Comitetului va fi aprobat de ctre membri la prima ntlnire i ulterior transmis consultantului spre informare.

Pagina 57 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

4.3.3.

Sprijin ce va fi furnizat de Autoritatea Contractant i/sau alte entiti

Autoritatea Contractant i ADR-urile vor furniza toate informaiile i vor coopera pe deplin cu consultantul n vederea obinerii celor mai bune rezultate. De asemenea, cu excepiile prevzute n contract, vor furniza gratis toate informaiile disponibile necesare proiectului. 5. LOGISTIC I PLANIFICARE 5.1 Localizare Acest proiect va fi realizat 100% n Romnia niciun fel de activitate nu va fi realizat n afara rii. Activitile contractului se vor derula fie la sediul AMPOR, fie la sediile Organismelor intermediare pentru POR. 5.2 Data de ncepere a activitilor i perioada de execuie a acestora Data de ncepere planificat este decembrie 2008, iar perioada de execuie a contractului va fi de maxim 11 luni de la aceast dat. A se vedea articolele 4 i 5 din Contract, pentru identificarea datei de ncepere a activitilor i perioada de execuie. Perioada de execuie a activitilor n cadrul acestui contract nu poate n nici un caz depi data de 30 noiembrie 2009. 6. CERINE 6.1 Personal Consultantul va furniza o echip de experi care posed competenele i experiena necesare, pentru a ndeplini sarcinile prevzute n aceste Specificaii tehnice. 6.1.1 Directorul de proiect Consultantul va asigura un Director de proiect, care va rspunde, ntre altele, de: asigurarea legturii cu managerul de contract / Autoritatea Contractant, acionnd ca omolog al Managerului de contract pentru toate aspectele legate de managementul contractului; de gestionarea i coordonarea echipei de experi furnizai pe contract de ctre consultant; asigurarea punerii la dispoziie, de ctre consultant, a echipamentelor i logisticii necesare echipei de proiect pentru buna desfurare a activitilor; elaborarea rapoartelor de activitate n conformitate cu Seciunea 7 Cerine de raportare a acestor Specificaii i coordonarea altor raportri solicitate.

6.1.2 Experi Consultantul va recruta experii care vor lucra n cadrul contractului cu respectarea profilurilurilor identificate n aceste Specificaii tehnice. n recrutarea acestor experi, consultantul va acorda o atenia cuvenit asigurrii expertizei necesare, astfel nct s se asigure cea mai bun corelare ntre activitile ce trebuie derulate i expertiza furnizat prin acest contract. Mai mult, se recomand ca experii propui s cunoasc foarte bine i s neleag cerinele regulilor i regulamentelor UE i romneti relevante, n ceea ce privete activitile care urmeaz s fie desfurate i responsabilitile acordate fiecrui beneficiar. Cerinele minime pe care trebuie s le ndeplineasc acetia sunt urmtoarele:

Pagina 58 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Expert tehnic: Diplom universitar sau echivalent, n inginerie civil sau un domeniu similar; Experien de cel puin 3 ani n proiectare i execuie de proiecte de infrastructur de tipul celor finanate prin Programul Operaional Regional; Cunoaterea legislaiei romneti n domeniul construciilor i a achiziiilor publice

Expert economist / financiar:


Diplom universitar n tiine economice / management / finane sau un domeniu similar; Experien profesional de cel puin 3 ani dup finalizarea studiilor universitare, n ntocmirea / analizarea aspectelor financiare ale proiectelor de tipul celor finanate prin Programul Operaional Regional, inclusiv analiza cost-beneficiu i/sau elaborarea de planuri de afaceri pentru clieni din sectorul public/privat.

Expert eficien energetic: Diplom universitar n inginerie specializare n energetic, sau ntr-un alt domeniu similar; Cunotine cu privire la cele mai bune practici, la nivel european i mondial, n politici privind eficiena energetic, dovedite prin implicarea n proiecte n acest domeniu pe o funcie cu atribuii relevante i/sau prin publicarea de articole / cri pe aceast tem; Minim 3 ani experien profesional n aspecte tehnice, comerciale, legislative/reglementare, sociale i/sau financiare privind eficiena energetic n mediul industrial / construcii. Constituie un avantaj experiena profesional care acoper ct mai multe din aceste aspecte; Minim 1 an experien profesional n efectuarea de audituri energetice Expert dezvoltare durabil: Diplom universitar n tiine de mediu, ecologie sau ntr-un alt domeniu similar; Minim 3 ani experien profesional n analiza impactului asupra mediului a proiectelor de investiii; Expert servicii sociale / egalitate de anse: Diplom universitar n tiine sociale sau un alt domeniu similar Experien profesional de minim 3 ani n implementarea politicilor privind serviciile sociale i/sau egalitatea de anse; Experien profesional de minim 2 ani n evaluarea sau gestionarea de proiecte privind furnizarea de servicii sociale i/sau promovarea egalitii de anse i/sau eliminarea discriminrii. Expert marketing: Diplom universitar ntr-o specializare relevant (economie, marketing etc.) Experien profesional de minim 3 ani dup finalizarea studiilor universitare, n elaborarea de planuri de marketing pentru clieni din sectorul public i / sau privat. Expert urbanism / amenajarea teritoriului: Diplom universitar ntr-o specializare relevant (inginerie, arhitectur, urbanism etc.) Experien profesional de minim 3 ani dup finalizarea studiilor universitare, n domeniul urbanismului / amenajrii teritoriului. Cerinele indicate pentru profilurile de mai sus sunt minime. n funcie de tipul proiectelor aferente cererilor de finanare analizate, pot fi solicitai experi cu cunotine i experien profesional n domenii specifice, precum reabilitarea monumentelor culturale i istorice, reabilitarea siturilor poluate etc. Consultantul trebuie s ia n considerare faptul c cererile de finanare i documentele anex acestora vor fi n limba romn.

Pagina 59 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

n executarea serviciilor, Consultantul este obligat, conform contractului, s ia toate msurile necesare pentru evitarea oricrui conflict de interese n cazul experilor implicai n proiect, asigurndu-se, ntre altele, c experii propui, n special cei care vor fi implicai n analizarea cererilor de finanare / a documentaiilor tehnice i economico-financiare aferente, nu se afl n niciuna din situaiile enumerate mai jos: Fac parte din consiliul de administraie / organul de conducere sau de supervizare i/sau dein pri sociale / aciuni din capitalul subscris al biroului/firmei de consultan care a elaborat proiectul i/sau cererea de finanare ce urmeaz a fi analizat; Au fost / sunt implicai n pregtirea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanare sau a cererilor de finanare pe care au fost desemnai s le analizeze; Au relaii contractuale de munc / asociere cu solicitantul / promotorul proiectului i/sau oricare dintre asociaii / partenerii acestuia, dac este cazul; Au fost / sunt so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu solicitantul / promotorul proiectului sau oricare dintre asociaii / partenerii acestuia, dac este cazul; Au orice alt interes, de natur patrimonial sau nepatrimonial, n legtur cu proiectul / cererea de finanare care urmeaz a fi analizat, de natur a le afecta capacitatea de a duce la ndeplinire sarcinile ce le revin cu obiectivitatea i imparialitatea necesare. 6.2 Personal auxiliar & backstopping Consultantul va furniza tot personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interprei, oferi, etc) necesar pentru ndeplinirea corespunztoare a obligaiilor ce i revin prin acest contract. Costurile personalului auxiliar sunt considerate incluse n preul contractului. Costurile legate de backstopping i sprijinul logistic i managerial asigurat echipei sunt, de asemenea, considerate ca incluse n preul contractului. Consultantul va descrie n oferta sa modalitatea n care va asigura echipei de proiect sprijinul necesar n termeni de personal auxiliar, logistic i backstopping. 6.3 Faciliti ce vor fi furnizate de consultant Consultantul se va asigura c experii sunt sprijinii adecvat i echipai corespunztor. n special, se va asigura c exist resurse corespunztoare n termeni de personal administrativ, secretariat i interpretare, precum i, n funcie de nevoi, spaii pentru organizarea de ntlniri cu experii (vezi seciunea 4.2, Activitatea 1 de mai sus), n aa fel nct experii proiectului s i poat desfura n cele mai bune condiii activitatea. De asemenea, trebuie s asigure resursele financiare necesare pentru a sprijini activitile experilor n cadrul acestui contract i s se asigure c acetia sunt pltii n mod regulat i ntr-o perioad de timp corespunztoare. n acest sens, costurile legate de transportul experilor, de diurne / cazarea experilor care lucreaz n cadrul acestui proiect, precum i pentru asigurarea spaiilor necesare pentru organizarea reuniunilor, dac este cazul, sunt considerate ca incluse n preul contractului, fiind avute n vedere de consultant la ntocmirea propunerii financiare. n cazul n care oferta este depus de mai muli operatori economici asociai, acordul de asociere ar trebui s permit un maxim de flexibilitate n implementarea proiectului. Este astfel recomandat evitarea acordurilor ce ofer fiecrui partener din asociere un procent fix din activitile ce trebuie executate n cadrul acestui contract. 6.5 Echipamente

Pagina 60 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

n cadrul acestui contract nu este permis achiziionarea de echipamente n numele Autoritii Contractante / statului beneficiar, or transferul unor astfel de echipamente, la finele contractului, ctre Autoritatea Contractant / statul beneficiar. Orice echipament legat de acest contract, care trebuie achiziionat de statul beneficiar, va fi achiziionat prin intermediul altor contracte. 6.6 Auditarea cheltuielilor Cuantumul prevzut pentru aceast activitate se refer la onorariul auditorului care a fost nsrcinat cu verificarea cheltuielilor legate de implementarea acestui contract, n scopul certificrii acestora ca eligibile i angajate n conformitate cu prevederile contractuale. Certificatul ntocmit de auditor n acest sens va nsoi cererea de plat final a consultantului. Cuantumul minim pentru acest tip de cheltuial este de 5.000 euro. Aceast sum trebuie inclus ca atare, fr modificri, n oferta financiar. 7. RAPORTRI 7.1 Cerine de raportare Consultantul va furniza, pe parcursul derulrii contractului, urmtoarele rapoarte de activitate:

Raport Raport interimar de progres Raportul final de progres

Prima variant La 6 luni de la data de ncepere a activitilor. Acest raport reprezint baza pentru plata interimar. n termen de 2 sptmni de la finalizarea perioadei de execuie a contractului. Raportul final reprezint baza pentru plata final.

Raportul interimar de progres trebuie s furnizeze informaii cu privire la progresul proiectului pe perioada de raportare respectiv, la progresul planificat pentru urmtoarea perioad de raportare, la aspectele nesoluionate care pot conduce la ntrzieri i/sau costuri neprevzute. De asemenea, se va descrie numrul de personal care a lucrat pe proiect n perioada respectiv i repartizarea pe sarcini i n timp a acestuia, cheltuielile suplimentare efectuate pe perioada respectiv, precum i cheltuielile de auditare angajate. Raportul interimar de progres va furniza informaii cu privire la progresul tehnic al proiectului pentru o mai uoar monitorizare a activitilor i rezultatelor i trebuie s fac o distincie clar ntre activitile/rezultatele ateptate i considerate finalizate i activitile nc n desfurare, cu scopul de a evalua clar proiectul. Raportul va include, de asemenea, progresul tuturor activitilor de consultan pe termen scurt (cu documente tehnice doveditoare ataate, dac va fi cazul). n plus, orice activiti de consultan derulate pentru beneficiarii finali n cursul perioadei de raportare vor fi indicate aici sub forma unei anexe la Raportul Interimar. Raportul Final de Progres printre altele, va: descrie situaia general a proiectului, incluznd un studiu critic al oricror probleme majore care au putut aprea pe perioada de implementare a proiectului; descrie situaia i rezultatele asistenei oferite fiecrui beneficiar al proiectului;

Pagina 61 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

prezenta orice recomandare a consultantului cu scopul de a mbunti designul i implementarea oricror activiti viitoare similare.

Toate rapoartele vor fi scrise concis, clar i scrise corect n limba romn. Toate rapoartele vor furniza informaii privind urmtoarele: Progresul general: activitile legate de rezultatele identificate, aciuni, planuri de lucru, ntlniri cu instituiile beneficiare, clieni, alte entiti relevante etc.; Problemele ntmpinate i soluiile gsite sau nu; Planuri de aciune i recomandri detaliate i fundamentate; Fora de munc utilizat; Solicitri transmise/primite. Toate rapoartele, documentele etc. vor fi elaborate n format A4 i tiprite. Tabelele i planificrile n timp vor fi elaborate n cel mult format A3 n scopul raportrii i pot fi tiprite pe o singur pagin (fa). Originea documentului va fi identificat fie n partea de sus a paginii, fie n partea de jos. Rapoartele trebuie s aib o pagin de gard, care trebuie s includ numele proiectului, codul proiectului sau referina, titlul raportului, data de elaborare i perioada acoperit, numele i adresa consultantului. Autoritatea Contractant va furniza consultantului, dup data nceperii activitilor, structura recomandat a acestor rapoarte. Consultantul poate propune schimbri ale acestei structuri, care trebuie agreate n avans cu managerul de contract.

7.2 Transmiterea & aprobarea rapoartelor de progres Numrul de copii ale rapoartelor de progres la care s-a fcut referire mai sus trebuie s fie transmise managerului de contract i celorlaltor entiti identificate n tabelul de mai jos. Toate rapoartele de progres vor fi transmise n limba romn. Managerul de contract este responsabil pentru aprobarea rapoartelor de progres, dup consultarea cu Comitetul de Coordonare al proiectului. Raport Lista de distribuie MDLPL / AMPOR Activiti raportate 1 copie tiprit i 1 copie electronic 1 copie tiprit i 1 copie electronic OI-uri

Raport interimar de progres Raportul final

1 copie tiprit/OI 1 copie tiprit/OI

Ca regul, versiunea provizorie a acestor rapoarte va fi transmis de ctre consultant spre comentarii, entitilor identificate n tabelul de mai sus, cu solicitarea ca eventualele comentarii asupra acestora s fie transmise managerului de contract n maxim 2 sptmni de la primirea raportului. Managerul de contract va primi copia destinat MDLPL i va fi informat de ctre consultant cu privire la datele de transmitere a rapoartelor ctre restul beneficiarilor. Managerul de contract va aduna i compila toate comentariile relevante primite asupra rapoartelor i le va transmite consultantului, care va revizui raportul ntr-o perioad de 2 sptmni de la primirea comentariilor i va trimite versiunea final conform tabelului de mai sus. Odat acceptat versiunea final a rapoartelor de activitate de ctre instituiile relevante, Comitetul de Coordonare al proiectului trebuie s se reuneasc pentru aprobare. Managerul de contract va informa consultantul, n scris, despre decizia final privind raportul.

Pagina 62 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

8. MONITORIZARE I EVALUARE 8.1 Definiia indicatorilor Indicatorii cheie pentru monitorizarea i evaluarea performanei consultantului sunt urmtorii: furnizarea la timp a rapoartelor i altor documente solicitate i aprobarea lor de ctre instituiile relevante; corectitudinea i calitatea rapoartelor de analiz; calitatea consultanei i a formrii la locul de munc furnizate conform acestor specificaii tehnice; numr de cereri de finanare analizate i de beneficiari POR consiliai numr de persoane din cadrul AMPOR care au primit training i au fost consiliai numr de proiecte pregtite pentru a fi contractate n cadrul POR 2007-2013. Consultantul este solicitat s defineasc clar rezultatele realiste ateptate (output-uri, efecte, impact) ale activitilor proiectului, folosind analize corespunztoare. Monitorizarea i evaluarea progresului i a resurselor folosite ar trebui s fie efectuate prin procesul de identificare a unor indicatori care s arate gradul de realizare n timp a rezultatelor care pot fi atribuite activitilor proiectului. Prin oferta tehnic, se ateapt ca ofertanii s comenteze impactul estimat al activitilor menionate n aceste Specificaii tehnice, precum i s identifice indicatorii de performan corespunztori pentru fiecare component a sarcinilor descrise. Aceti indicatori de performan vor fi folosii de ctre consultant, beneficiar i donator pentru monitorizarea progresului i rezultatelor proiectului. 8.2 Cerine speciale Nu este cazul.

Anexa I Harta regiunilor i adresele ADR-urilor

Pagina 63 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

ADR 1 Nord-Est Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr.27bis, cod potal 610004, Piatra Neam, jud. Neamt Tel: Fax: E-mail Site +40233-218.071 +40233-218.072 adrnordest@adrnordest.ro www.adrnordest.ro

ADR 2 Sud-Est Adresa: Piaa Independenei nr.1, et 5, cod potal 810210, Brila, jud. Braila Tel: Fax: E-mail Site +40239-401.018; 401.019; 402.020 +40239-401.017 adrse@adrse.ro www.adrse.ro

ADR 3 Sud-Muntenia Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cod potal 910019, Clrai, jud. Clrai Tel: Fax: E-mail Site +40242-331.769 +40242-313.167 office@adrmuntenia.ro www.adrmuntenia.ro

ADR 4 Sud-Vest Oltenia Adresa: Str. Unirii nr.19, cod potal 200585, Craiova, jud. Dolj Tel: Fax: E-mail Site +40251-414.904 +40251-419.496 office@adroltenia.ro www.adroltenia.ro

ADR 5 Vest Adresa: Str. Proclamaia de la Timioara nr.5, cod potal 300054, Timioara, jud. Timi Tel: Fax: E-mail Site +40256-491.923 +40256-491.981 office@adr5vest.ro www.adr5vest.ro

ADR 6 Nord-Vest

Pagina 64 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Address: Str. Sextil Puscariu nr.2, cod potal 400111, Cluj-Napoca, jud. Cluj Phone: Fax: E-mail Site +40264-431.550 +40264-439.222 adrnv@mail.dntcj.ro www.nord-vest.ro

ADR 7 Centru Adresa: Piaa Consiliului Europei nr.32D, cod potal 510096, Alba Iulia, jud. Alba Tel: Fax: E-mail Site +40258-818.616; 815.622 +40258-818.613 office@adrcentru.ro www.adrcentru.ro

ADR 8 Bucureti-Ilfov Adresa: Calea Victoriei nr.16-20, sc. A, et 2, cod potal 030027, Bucureti - 3 Tel: Fax: E-mail Site +4021-315.96.59 +4021-315.96.65 contact@adrbi.ro www.adrbi.ro

Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer, Turism i Profesii Liberale Adresa: Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucuresti Tel: Fax: E-mail Site www.mimmctpl.ro +4031/405.0003 +4021/202.5139

Pagina 65 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

SECIUNEA IV: FORMULARE


Formular 01 Declaraie privind eligibilitatea A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn, DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA8

1. Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflam n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv nu am fost condamnai, n ultimii 5 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani. 2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de care dispunem. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante [denumirea i adresa autoritii contractante] cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. 4. Prezenta declaraie este valabil pn la data de [se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei].

Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere.

Pagina 66 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 02 Istoricul litigiilor A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn, ISTORICUL LITIGIILOR9

Anul

Sentina N FAVOAREA sau MPOTRIVA ofertantului

Numele clientului, cauza litigiului, problema n litigiu

Valoarea n litigiu (Euro)

Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

Ofertanii, inclusiv fiecare din membrii asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere, trebuie s furnizeze informaii referitoare la fiecare dintre litigiile si arbitrajele rezultate din contractele deja finalizate sau n curs de derulare. Cnd este cazul, se va folosi cte un formular pentru fiecare dintre partenerii asocierii.

Pagina 67 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 03 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art.181 A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta

<Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn,

DECLARAIE10 privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], n calitate de ofertant la procedura de atribuire pentru achiziia de servicii Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional i Programele Operaionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale, organizat de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c: a) nu suntem n stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator judiciar i/sau activitile noastre comerciale nu sunt suspendate i/sau nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii i/sau nu suntem ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastr n una dintre situaiile prevzute la lit. (a); c) ne-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n [ara n care este stabilit ofertantul / partenerul asocierii]; d) nu am fost condamnai, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c vom informa imediat autoritatea contractant cu privire la orice modificare survenit n circumstanele sus-menionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum i pe parcursul derulrii contractului n cazul n care vom fi declarai ctigtori. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de care dispunem. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante [denumirea i adresa autoritii contractante] cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

10

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere

Pagina 68 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Subsemnatul declar c neleg i accept c furnizarea deliberat, ctre autoritatea contractant, de date incorecte i/sau incomplete n legtur cu circumstanele de mai sus poate conduce la excluderea noastr din prezenta procedur de atribuire, precum i din alte proceduri de atribuire pentru contracte finanate din fonduri comunitare. Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

Pagina 69 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 04 Declaraie privind calitatea de participant la procedur A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn, DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR11 Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c la pentru achiziia de servicii Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional i Programele Operaionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale, organizat de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, particip i depun ofert: n nume propriu; ca asociat n cadrul asocierii conduse de .....................................; ca subcontractor al ................................................; (Se bifeaz opiunea corespunztoare) 2. Subsemnatul declar c: nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare) Subsemnatul declar c vom informa imediat autoritatea contractant cu privire la orice modificare survenit n circumstanele sus-menionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum i pe parcursul derulrii contractului n cazul n care vom fi declarai ctigtori. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele de care dispunem. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante [denumirea i adresa autoritii contractante] cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

11 A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere, precum i de ctre fiecare dintre subcontractorii declarai, dac este cazul.

Pagina 70 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 05 Fia entitii legale ENTITATE LEGAL 05.01 - ENTITI DE DREPT PRIVAT Tipul entitii ONG

DA

NU

Denumire complet


ZZ / LL / AAAA

Nume comercial (dac este cazul)

Adresa sediului social

Cod potal Localitate ara Telefon Fax E-mail Nr. nregistrare Data i locul nregistrrii Cod nregistrare TVA

Aceast fi a entitii legale trebuie completat i transmis mpreun cu documentele doveditoare ale informaiilor cuprinse n aceasta, n original sau copie legalizat i nsoite de o traducere autorizat n limba romn n cazul n care sunt emise n alt limb. Data i semntura persoanei autorizate

Pagina 71 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

ENTITATE LEGAL 05.02 PERSOAN FIZIC Titulatura Nume i prenume Alte nume (dac este cazul) Adresa oficial (rezidena permanent) Cod potal Localitate ara Telefon Fax E-mail Nr. i serie CI / BI / paaport Data i locul naterii Cod nregistrare TVA (dac este cazul)


ZZ / LL / AAAA

ar
Localitate

Aceast fi a entitii legale trebuie completat i transmis mpreun cu documentele doveditoare ale informaiilor cuprinse n aceasta (de regul, copie de pe cartea/buletinul de identitate / paaport), n original sau copie legalizat i nsoite de o traducere autorizat n limba romn n cazul n care sunt emise n alt limb. Data i semntura persoanei

Pagina 72 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

ENTITATE LEGAL 05.03 - ENTITI DE DREPT PUBLIC Tipul entitii ONG

DA

NU

Denumire complet


ZZ / LL / AAAA

Nume comercial (dac este cazul)

Adresa sediului social

Cod potal Localitate ara Telefon Fax E-mail Nr. nregistrare Data i locul nregistrrii Cod nregistrare TVA

Aceast fi a entitii legale trebuie completat i transmis mpreun cu documentele doveditoare ale informaiilor cuprinse n aceasta, n original sau copie legalizat i nsoite de o traducere autorizat n limba romn n cazul n care sunt emise n alt limb. Data Numele i funcia persoanei autorizate Semntura i tampila

Pagina 73 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 06 Fia centralizatoare a situaiei economico-financiare a ofertantului A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn, INFORMATII GENERALE12 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare _________________________________ (numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: ______________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare) 8. Principala pia a afacerilor: 9. Situaia economico-financiar pe ultimii 3 ani: 2004 2005 2006 Media (CA) / Suma (P)14

Date financiare13 Cifra de afaceri anual (CA) Rezultatul net al exerciiului (profit net) (P) Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)
12

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere. Valorile vor fi exprimate n euro. Ofertanii care trebuie s efectueze conversia altor monede n euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de ctre Banca Naional a rii n care s-a fcut nregistrarea i vor specifica ratele utilizate 14 n cazul n care oferta este depus de o asociere, se va prezenta o fi centralizatoare pentru asociere n ansamblu, semnat de ctre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum i fie centralizatoare individuale pentru fiecare asociat n parte, semnate de reprezentanii legali ai fiecrui asociat, inclusiv liderul
13

Pagina 74 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 07 Declaraie privind ncadrarea n categoria ntreprinderilor Mici i Mijlocii A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn, 07.01 DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I. Date de identificare a ntreprinderii 1. Denumirea ntreprinderii: 2. Adresa sediului social: 3. Cod unic de nregistrare: 4. Numele i funcia persoanei autorizate (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent): II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraia, fr Anex. ntreprindere partener se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la Declaraie. ntreprindere legat se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la Declaraie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii 15 Exerciiul financiar de referin 16 Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual net salariai (mii lei / mii euro) Active totale (mii lei / mii euro)

15 Datele sunt calculate n conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial nr.681/2004 16 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere

Pagina 75 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

IMPORTANT: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). NU DA (n acest caz, se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Semntura _________________________________________________________________ (numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) 07.02 ANEX CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate Seciunile care trebuie incluse, dup caz: - seciunea A (precum i orice fie adiionale), dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener; - seciunea B (precum i orice fie adiionale), dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate Perioada de referin 1. Datele17 ntreprinderii solicitante sau din situaiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din seciunea B18 2. Datele cumulate19 n mod proporional ale tuturor ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele din seciunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate20 (dac exist) dac nu au fost deja
17

Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere 18 Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus. Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din Declaraie. 19 Idem Nota 16 20 Idem Nota 16

Pagina 76 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din seciunea B). TOTAL FIA DE PARTENERIAT I. Date de identificare a ntreprinderii 1. Denumirea ntreprinderii: 2. Adresa sediului social: 3. Cod unic de nregistrare: 4. Numele i funcia persoanei autorizate (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent): II. Date referitoare la ntreprinderea legat Exerciiul financiar de referin Numrul mediu anual de salariai21 TOTAL NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. III. Calculul proporional (a) Indicai exact proporia deinut22 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat): __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________
n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate 22 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener
21

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

Pagina 77 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

(b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1. Tabelul de parteneriat - A.2 Procent Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro) Active totale23 (mii lei / mii euro)

Valoare rezultat n urma aplicrii celui mai mare procent la datele introduse n tabelul de la pct.1 Aceste date se vor introduce n tabelul A.1. Seciunea A ntreprinderi partenere Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos. 1. Date de identificare i date financiare preliminare Tabelul A.1. ntreprinderea partener date de identificare Numele i prenumele preedintelui Numele sau Adresa Cod unic de consiliului de denumirea sediului ntregistrare administraie, ntreprinderii social director general sau echivalent 1. 2. 3. 4. TOTAL

Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

NOT: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener. Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din
23

Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans

Pagina 78 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate. Seciunea B ntreprinderi legate 1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii: Cazul 1 ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1) Cazul 2 ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este / nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2) NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare. 2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1 Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos Tabelul B.1

Numrul mediu anual de salariai 24


TOTAL

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate". Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare ntreprinderea legat Cod unic de (denumire, date de Adresa sediului social ntregistrare identificare)

Numele i prenumele preedintelui consiliului de

24 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

Pagina 79 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

administraie, director general sau echivalent A. B C NOT: ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A. Cazul 2 Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B.225. ntreprinderea numrul 1. 2. 3. NOT: Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate). FIA privind legtura dintre ntreprinderi nr. din tabelul B.2, seciunea B (numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate) I. Date de identificare a ntreprinderii 1. Denumirea ntreprinderii: 2. Adresa sediului social: 3. Cod unic de nregistrare: 4. Numele i funcia persoanei autorizate (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent): II. Date referitoare la ntreprindere Perioada de referin Numrul mediu anual
25

Numrul mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

Cifra de afaceri

Active totale (mii lei /

Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere, conform modelului

Pagina 80 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

de salariai26 TOTAL

anual net (mii lei / mii euro)

mii euro)

Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B. NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A.

26 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate

Pagina 81 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 08 Declaraie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat n ultimii 3 ani A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

Stimat doamn / Stimate domn,

DECLARAIE 27 privind efectivele medii anuale ale personalului angajat 1. Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. 2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii datelor din prezenta declaraie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante [denumirea i adresa autoritii contractante] cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. 4. Prezenta declaraie este valabil pn la data de [se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei]. Efective medii Personal angajat permanent Alte categorii de personal TOTAL Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat) 2005 Total 2006 Total 2007 Total

27

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere. n cazul n care oferta este depus de o asociere, se va prezenta o fi centralizatoare pentru asociere n ansamblu, semnat de ctre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum i fie centralizatoare individuale pentru fiecare asociat n parte, semnate de reprezentanii legali ai fiecrui asociat, inclusiv liderul.

Pagina 82 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 09 Lista contractelor de servicii prestate n ultimii 3 ani A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta

<Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

Stimat doamn / Stimate domn,

DECLARAIE privind contractele de servicii prestate n ultimii 3 ani 1. Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. 2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii datelor din prezenta declaraie. 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante [denumirea i adresa autoritii contractante] cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. 4. Prezenta declaraie este valabil pn la data de [se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei].

Pagina 83 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Contract nr. (maxim 15)

Titlul contractului Numele / denumirea clientului Originea finanrii Date (nceput / sfrit) Numele partenerilor, dac este cazul

Valoarea final total Proporia Numele prestatorului Calitatea ara a derulat de de servicii ofertantului contractului ofertant (%) (EUR) Descrierea detaliat a serviciilor prestate de ctre ofertant n cadrul contractului

Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

Pagina 85 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 10 Declaraie privind subcontractarea A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn, DECLARAIE privind subcontractarea Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar prin prezenta c: [Opiunea 1: nu vom subcontracta nici o parte a serviciilor ce urmeaz a fi prestate n cadrul contractului fcnd obiectul acestei proceduri de atribuire] SAU [Opiunea 2: intenionm s subcontractm o parte din serviciile ce urmeaz a fi prestate n cadrul contractului fcnd obiectul acestei proceduri de atribuire, dup cum urmeaz: (a se include o descriere detaliat a serviciilor pe care ofertantul intenioneaz s le subcontracteze, mpreun cu valoarea estimat a acestora). Opiunea 2.1: Dac subcontractorii nu sunt identificai: Garantm prin prezenta eligibilitatea subcontractorilor care vor fi angajai pentru prestarea serviciilor mai sus identificate. Opiunea 2.2: Dac subcontractorii sunt deja identificai: Atam prezentei Declaraii lista subcontractorilor angajai, precum i copii de pe (ante-)contractele ncheiate cu acetia.] Prezenta declaraie este valabil pn la data de [se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei]. Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

Pagina 86 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 11 Lista subcontractorilor A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn, LISTA SUBCONTRACTORILOR Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii contractante [denumirea i adresa autoritii contractante] cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Descrierea detaliat a serviciului ce va fi subcontractat Subcontractor 1 Subcontractor 2 . TOTAL Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat) % din valoarea serviciilor Acord subcontractor / specimen de semntur

Valoarea aproximativ

Nume i adres subcontractor

Pagina 87 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 12 Declaraie privind respectarea reglementrilor privind condiiile de munc i protecia muncii A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului > Stimat doamn / Stimate domn,

DECLARAIE

Subsemnatul [numele n clar al persoanei autorizate], reprezentant mputernicit al [denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c m angajez s prestez serviciile, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii care sunt n vigoare n Romnia. De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, costurile aferente ndeplinirii acestor obligaii fiind incluse n tarifele zilnice ale experilor, astfel cum acestea sunt indicate n preul contractului conform propunerii financiare. Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

Pagina 88 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 13 Garania pentru participare A se transmite pe hrtie cu antetul instituiei financiare care furnizeaz garania

SCRISOARE DE GARANIE PENTRU PARTICIPARE Ctre: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Str. Apolodor nr.17, latura Nord Bucureti, sector 5, cod potal 050741 ROMNIA Subiect: Garanie nr. ___________________________ Garanie financiar pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5 Noi, subsemnaii (denumirea instituiei financiare), avnd sediul nregistrat la (adresa sediului social al instituiei financiare), ne obligm n mod necondiionat i irevocabil fa de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, n calitate de Autoritate contractant, s pltim suma de 20,000 Euro (douzecidemii de euro), corespunztoare garaniei pentru participarea (denumirea/numele ofertantului) cu ofert la procedura de atribuire pentru contractul sus-menionat. Plata va fi efectuat n euro, n contul specificat de ctre Autoritatea contractant, fr obieciuni de orice fel, la prima sa cerere scris (transmis prin pot cu confirmare de primire) i fr ca acesta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre urmtoarele situaii: (a) ofertantul (denumirea/numele ofertantului) i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia; (b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele ofertantului) nu a constituit garania de bun execuie n perioada menionat prin documentaia de atribuire; (c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele ofertantului) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Ne obligm s nu ntrziem n nici un fel efectuarea plii. Prezenta garanie intr n vigoare o dat cu depunerea ofertei de ctre ofertantul (denumirea/numele ofertantului) i este valabil pn la data de (90 de zile de la data limit de depunere a ofertelor). Legea aplicabil acestei garanii este (legea statului a crui naionalitate o are instituia financiar). Orice disput legat de prezenta garanie va fi deferit instanelor competente material din Romnia. Nume: _______________________ Semntura 28: _________________ Funcie: _______________________ Data: _________________________

28

Numele i funcia persoanei/persoanelor care semneaz n numele instituiei financiare trebuie indicate n clar.

Pagina 89 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 14 Matricea cadru logic


MATRICEA CADRU LOGIC Logica interveniei Obiective Care este obiectivul general la care va generale contribui proiectul? Indicatori de realizare verificabili n mod obiectiv Care sunt indicatorii cheie pentru obiectivele generale? Surse i mijloace de verificare Care sunt sursele de informare pentru aceti indicatori? Ipoteze

Obiectiv specific

Care este obiectivul specific pe care proiectul intenioneaz s l ating pentru a contribui la obiectivele generale?

Ce indicatori arat n mod clar dac obiectivul proiectului a fost atins?

Care sunt sursele de informaii care exist sau care pot fi colectate? Care sunt metodele pentru a obine aceste informaii?

Care sunt factorii i condiiile din afara responsabilitii Beneficiarului care trebuie s fie ndeplinii pentru atingerea acestui obiectiv (condiiii externe) Ce riscuri trebuie luate n considerare? Ce factori externi i ce condiii trebuie realizate pentru a obine rezultatele ateptate conform graficului?

Rezultate Rezultatele sunt realizri propuse pentru ateptate atingerea obiectivului specific. Care sunt rezultatele ateptate? Enumerai-le.

Care sunt indicatorii prin care se msoar dac i n ce masur proiectul realizeaz rezultatele previzionate?

Care sunt sursele de informaii pentru aceti indicatori?

Activiti Care sunt activitile cheie de realizat i n ce succesiune pentru a produce rezultatele vizate? (grupai activitile dup rezultate)

Mijloace: Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activiti; ex. personal, echipament instruire, studii, aprovizionri, faciliti operaionale etc?

Care sunt sursele de informaii cu privire la progresul proiectului? Costuri Care sunt costurile proiectului? Cum sunt clasificate? (defalcarea costurilor n bugetul proiectului?)

Ce condiii exterioare controlului direct al Beneficiarului trebuie s fie ndeplinite pentru implementarea activitilor planificate? Ce precondiii sunt necesare, nainte de nceperea proiectului?

Pagina 90 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 15 Bugetul defalcat al contractului BUGET DEFALCAT (exclusiv TVA)

Activitate (1) Analiz cereri proiecte (2) Consultan

Unitate msur Numr cereri analizate Zile lucrtoare Sub-total 1

Numr uniti msur

Pre / um ()

Total (Euro)

(3) Cuantum pentru verificarea cheltuielilor Pre total contract (exclusiv TVA)

Not: 1. Reguli privind cuantumul pentru verificarea cheltuielilor: - aceast sum este prevzut pentru acoperirea costului auditrii cheltuielilor efective ale prestatorului de ctre un auditor independent, este indicat n specificaiile tehnice i trebuie introdus ca atare n oferta financiar. Deoarece cuantumul pentru verificarea cheltuielilor trebuie inclus n propunerile financiare astfel cum este indicat n Specificaiile tehnice, evaluarea propunerilor financiare va lua n considerare numai sub-totalul 1 din propunerea financiar.

Pagina 91 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 16 Identificare bancar

TITULARUL CONTULUI
Denumire complet Adresa sediului social Cod potal Localitate ara Cod nregistrare TVA Persoan de contact: Telefon Fax E-mail


BANCA

Denumire Adresa filialei / sucursalei unde este deschis contul Cod potal Localitate ara Numr cont IBAN

Note:
tampila bncii i semntura reprezentantului Data i semntura deintorului contului bncii (obligatorii) (obligatorii)

Pagina 92 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 17 Garania de plat a avansului A se transmite pe hrtie cu antetul instituiei bancare care furnizeaz garania

SCRISOARE DE GARANIE PENTRU RETURNAREA AVANSULUI Ctre: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Str. Apolodor nr.17, latura Nord Bucureti, sector 5, cod potal 050741 ROMNIA Subiect: Garanie nr. ___________________________ Garanie financiar pentru returnarea avansului pltit prestatorului (denumirea/numele prestatorului) n cadrul contractului de achiziie public nr. (numrul contractului) - Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional i Programele Operaionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale

n conformitate cu prevederile contractului menionat mai sus, prestatorul (denumirea/numele prestatorului i adresa acestuia) a constituit o garanie bancar n valoare de (cuantumul garaniei, n cifre i litere) Euro, pentru returnarea avansului i repararea prejudiciilor ce ar putea aprea ca urmare a utilizrii necorespunztoare a acestuia. Noi, subsemnaii (denumirea instituiei financiare), avnd sediul nregistrat la (adresa sediului social al instituiei financiare), ne obligm prin prezenta n mod necondiionat i irevocabil fa de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, n calitate de Autoritate contractant, s pltim orice sum cerut de acesta, pn la concurena sumei menionate mai sus. Plata va fi efectuat n euro, n contul specificat de ctre Autoritatea contractant, fr obieciuni de orice fel, la prima sa cerere scris (transmis prin pot cu confirmare de primire), nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin prestatorului, referitoare la utilizarea i justificarea avansului, aa cum sunt acestea prevzute n contractul menionat mai sus. Suma aferent avansului se reduce periodic, corespunztor cu balana regularizrilor efectuate n conformitate cu prevederile contractului. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a prestatorului. Ne angajm s nu operm nici o retragere din aceast garanie pn cnd nu ne ntiinai n scris c avansul acordat n baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia. Prezenta garanie intr n vigoare o dat cu efectuarea plii avansului ctre prestator (denumirea/numele prestatorului) conform prevederilor contractului i este valabil pn la data de 31 mai 2010. Legea aplicabil acestei garanii este (legea statului a crui naionalitate o are instituia bancar). Orice disput legat de prezenta garanie va fi deferit instanelor competente material din Romnia. Nume: _______________________ Semntura 29: _________________ Funcie: _______________________ Data: _________________________

29

Numele i funcia persoanei/persoanelor care semneaz n numele instituiei financiare trebuie indicate n clar.

Pagina 93 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 18 Raportul auditorului independent A se transmite pe hrtie cu antetul auditorului care furnizeaz raportul

Raport asupra verificrii cheltuielilor n cadrul unui contract de servicii finanat din fonduri comunitare

Ctre: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Str. Apolodor nr.17, latura Nord Bucureti, sector 5, cod potal 050741 ROMNIA Data:____________________________

Stimat doamn / Stimate domn, n baza angajamentului ncheiat n data de <zz/ll/aaaa> cu <denumirea/numele prestatorului>, furnizm prezentul raport asupra verificrii cheltuielilor cu privire la factura nr._____ din data de __________ emis de prestator i raportarea financiar transmis de acesta achizitorului, pentru perioada de la <zz/ll/aaaa> la <zz/ll/aaaa>. Raportul const n prezenta scrisoare i detaliile cuprinse n Capitolele 1 i 2. Obiectiv Obiectivul angajamentului asumat de noi const n efectuarea verificrilor necesare cu privire la cheltuielile efectuate de prestator n cadrul contractului <numrul i titlul contractului> ncheiat ntre acesta i Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor (numit n continuare contract), n vederea certificrii realitii, regularitii i eligibilitii acestor cheltuieli. Astfel, am verificat faptul c sumele solicitate la plat de ctre prestator prin factura menionat reprezint cheltuieli efectuate efectiv (realitatea cheltuielilor), sunt corecte i procedural solicitate (regularitatea cheltuielilor) i sunt eligibile (respectiv, au fost efectuate n conformitate cu prevederile i termenii contractului). Standarde utilizate n derularea verificrilor, am respectat <standardele internaionale de audit (ISA) / standardele internaionale privind analiza angajamentelor (ISRE)> i Codul deontologic pentru experii contabili promulgat de ctre IFAC, inclusiv n ceea ce privete cerina independenei auditorului. Surse de informaie (A se indica sursele informaiilor utilizate pentru efectuarea verificrilor).

Pagina 94 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Aspecte de fapt Cheltuielile totale care fac obiectul prezentei verificri se ridic la <> Euro. Acest cuantum corespunde sumei totale a onorariilor experilor i a cheltuielilor incidentale i de verificare facturate de prestator prin factura nr. _______________ din data de ________________ i incluse n raportarea financiar transmis de acesta achizitorului. Pe baza verificrilor efectuate, am descoperit c suma de <..> Euro reprezint cheltuieli neeligibile. Detalii asupra aspectelor de fapt descoperite, inclusiv un tabel al cheltuielilor neeligibile, sunt incluse n Capitolul 2 al acestui raport. Utilizarea acestui raport Acest raport este confidenial i va fi utilizat de ctre prestator i achizitor doar n scopul pentru care a fost solicitat, respectiv pentru certificarea realitii, regularitii i eligibilitii cheltuielilor efectuate de prestator n cadrul contractului de servicii menionat i facturate achizitorului. Acest raport nu poate fi utilizat de ctre prestator i/sau achizitor n nici un alt scop, i nici nu poate fi comunicat unei tere pri. Achizitorul poate comunica acest raport doar entitilor/instituiilor autorizate n acest sens prin legislaia comunitar i romn relevant, astfel cum acestea sunt identificate prin contract. Acest raport se refer doar la cheltuielile incluse n factura nr._______ din data de ____________ i n raportarea financiar aferent i nu se extinde la nici o alt declaraie financiar a prestatorului. V stm la dispoziie pentru orice informaii suplimentare sau clarificri considerai necesare cu privire la prezentul raport. Auditor, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

Detaliile raportului

Capitolul 1 Informaii cu privire la contractul de servicii i activitatea prestatorului Capitolul 1 va include o descriere sumar a contractului i a activitilor derulate de prestator n baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire la obiectul verificrilor. Capitolul 2 Verificri efectuate i aspecte de fapt descoperite Capitolul 2 va include o scurt descriere a verificrilor efectuate, a procedurilor urmate i a informaiilor utilizate n acest scop. De asemenea, va cuprinde descrierea detaliat a rezultatelor acestor verificri, cu utilizarea de tabele ca anex la raport, dac sunt necesare/utile, precum i descrierea, dac este cazul, a oricror excepii, conform urmtoarelor seciuni:

Pagina 95 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

1. Obinerea unei nelegeri suficiente asupra activitilor prestatorului derulate n baza contractului de servicii i a termenilor i condiiilor acestuia; 2. Proceduri utilizate i rezultatele acestora 2.1 Proceduri generale 2.2 Conformitatea onorariilor i cheltuielilor efective cu bugetul i procesul analitic; 2.3 Proceduri de verificare 2.3.1 ntinderea verificrilor 2.3.2 Verificarea onorariilor i cheltuielilor efective 2.3.3 Eligibilitatea onorariilor facturate 2.3.4 Eligibilitatea cheltuielilor incidentale facturate 2.3.5 Acurateea nregistrrilor documentare 2.3.6 Clasificarea 2.3.7 Realitatea i regularitatea Anexa 1 Angajamentul semnat cu prestatorul Anexa 2 Raportul financiar transmis de prestator Anexa 3 Copie de pe factura emis de prestator

Pagina 96 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 19 Scrisoarea de naintare a ofertei A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta <Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

FORMULAR DE OFERTA Ctre: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Str. Apolodor nr.17, latura Nord Bucureti, sector 5, cod potal 050741 ROMNIA

Stimat doamn / Stimate domn, 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s prestm (denumirea serviciului) pentru suma menionat n propunerea financiar, la care se adaug taxa pe valoarea adugat. 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile n graficul de timp anexat. 3. Ne angajam s meninem aceast ofert valabil pentru o durata de 90 (nouzeci) de zile, respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Transmitem alturat urmtoarele: (a) Garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia de atribuire; (b) Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd un exemplar original i 3 copii, n limba romn, al ofertei i al documentelor care nsoesc oferta. 5. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public, aceast ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 6. Alturi de oferta de baz: depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar "alternativa"; nu depunem ofert alternativ. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 7. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.

Pagina 97 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

8. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe care o putei primi. ______________________________, n calitate de ____________________________, (numele reprezentantului legal, n clar) (funcia reprezentantului legal) legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele (denumirea/numele ofertantului) _____________________ (semntura autorizat)

Pagina 98 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 20 mputernicire A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta

<Data> <Denumirea i adresa Autoritii contractante> Referina dvs: <Nr. anun participare i titlul proiectului >

MPUTERNICIRE

Subsemnatul (numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), n calitate de reprezentant legal al (denumirea / numele ofertantului), mputernicesc prin prezenta pe dl/d-na (numele complet al persoanei desemnate, astfel cum apare n documentul de identitate), posesor/posesoare al/a crii/buletinului de identitate / paaportului nr.__________, seria ___________________, emis la data de __________________ de ctre ______________________________, s participe din partea (denumirea / numele ofertantului) la edina de deschidere a ofertelor pentru procedura de atribuire aferent contractului sus-menionat.

Ofertant, _________________ (numele reprezentantului legal, n clar) _____________________ (semntura autorizat)

Pagina 99 din 101

Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritii de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional 2007 2013 pentru mbuntirea calitii proiectelor propuse spre finanare n cadrul Axelor prioritare 1-5

Formular 21 Garania de bun execuie A se transmite pe hrtie cu antetul instituiei financiare care furnizeaz garania

SCRISOARE DE GARANIE PENTRU BUNA EXECUIE Ctre: Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor Str. Apolodor nr.17, latura Nord Bucureti, sector 5, cod potal 050741 ROMNIA Subiect: Garanie nr. ___________________________ Garanie financiar pentru buna execuie a contractului de achiziie public nr. (numrul contractului) - Asisten tehnic pentru sprijinirea Autoritilor de Management i Organismelor Intermediare pentru Programul Operaional Regional i Programele Operaionale din cadrul Obiectivului 3 al Fondurilor Structurale Cu privire la contractul de achiziie public sus-meionat, ncheiat ntre (denumirea prestatorului), n calitate de prestator, i Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, n calitate de achizitor, noi, subsemnaii (denumirea instituiei financiare), avnd sediul nregistrat la (adresa sediului social al instituiei financiare), ne obligm prin prezenta n mod necondiionat i irevocabil fa de achizitor s pltim orice sum cerut de acesta, pn la concurena sumei de (cuantumul garaniei de bun execuie), reprezentnd 8% din preul contractului respectiv, exclusiv TVA. Plata va fi efectuat n euro, n contul specificat de ctre Autoritatea contractant, fr obieciuni de orice fel, la prima sa cerere scris (transmis prin pot cu confirmare de primire), nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin prestatorului, aa cum sunt acestea prevzute n contractul menionat mai sus. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a prestatorului. Prezenta garanie este valabil pn la data de 31 mai 2010. n cazul n care prile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a acestei garanii sau s modifice unele prevederi contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceast garanie, se va obine acordul nostru n prealabil, n caz contrar prezenta garanie ncetndu-i valabilitatea la termenul specificat. Legea aplicabil acestei garanii este (legea statului a crui naionalitate o are instituia financiar). Orice disput legat de prezenta garanie va fi deferit instanelor competente material din Romnia. Nume: _______________________ Semntura 30: _________________ Funcie: _______________________ Data: _________________________

30

Numele i funcia persoanei/persoanelor care semneaz n numele instituiei financiare trebuie indicate n clar.

Pagina 100 din 101