Sunteți pe pagina 1din 206
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)
Ghid rapid (Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare)

Ghid rapid (Operaţii copiere/imprimare/fax/scanare)

Cuprins 1 Introducere 1.1 Energy Star® ................................................................................................................ .................... 1-3 1.2 Informa ţ ii referitoare la siguran

Cuprins

 • 1 Introducere

 • 1.1 Energy Star®

....................................................................................................................................

1-3

 • 1.2 Informaţii referitoare la siguranţă

1-4

 • 1.3 Note referitoare la reglementări ..................................................................................................

1-10

 • 1.4 Note şi etichete de atenţionare

....................................................................................................

1-15

 • 1.5 Notificare specială pentru utilizator

1-16

 • 1.6 Cerinţele de spaţiu

1-17

 • 1.7 Recomandări de utilizare

..............................................................................................................

1-18

 • 1.8 Restricţiile legale de copiere

........................................................................................................

1-19

 • 1.9 Explicarea convenţiilor manualului

..............................................................................................

1-20

 • 1.10 Introducere la manualele de operare

1-22

Funcţii disponibile

 • 1.11 .........................................................................................................................

1-23

 • 1.12 Panou de comandă

.......................................................................................................................

1-25

 • 1.13 Pornirea/oprirea maşinii ...............................................................................................................

1-27

Încărcarea hârtiei

 • 1.14 ..........................................................................................................................

1-29

 • 1.15 Înlăturarea blocajelor de hârtie

....................................................................................................

1-38

 • 1.16 Înlocuirea consumabilelor ............................................................................................................

1-42

 • 1.17 Opţiuni ............................................................................................................................................

1-50

 • 2 Operaţii de bază

 • 2.1 Operaţia de copiere de bază

..........................................................................................................

2-3

 • 2.2 Operaţia de imprimare de bază

2-6

 • 2.3 Operaţia de fax de bază

................................................................................................................

2-10

 • 2.4 Operaţia de scanare de bază

2-13

 • 3 Operaţii de copiere utile

 • 3.1 Reducerea consumului de hârtie la copiere

.................................................................................

3-3

 • 3.2 Imprimarea copiilor mărite/reduse pe hârtie cu o dimensiune

3-7

 • 3.3 Copierea pe plicuri ..........................................................................................................................

3-9

 • 3.4 Recuperarea uşoară a funcţiilor utilizate frecvent

.....................................................................

3-12

 • 3.5 Verificarea numărului de imprimări

3-15

 • 3.6 Reducerea consumului de energie

..............................................................................................

3-17

 • 4 Operaţii de imprimare utile

 • 4.1 Selectarea hârtiei

............................................................................................................................

4-3

 • 4.2 Administrarea şi limitarea imprimării

4-6

 • 4.3 Reducerea consumului de hârtie la imprimare

4-7

 • 4.4 Reglarea poziţiei de imprimare

......................................................................................................

4-8

 • 4.5 Adăugarea de text şi imagini la imprimare

4-9

 • 4.6 Reglarea calităţii imaginii

.............................................................................................................

4-10

 • 4.7 Utilizarea fonturilor de imprimantă ..............................................................................................

4-11

 • 5 Operaţii de fax utile

 • 5.1 Înregistrarea numerelor de fax utilizate frecvent

.........................................................................

5-3

 • 5.2 Verificarea operaţiilor de fax efectuate până la momentul curent

5-9

 • 5.3 Transmisia la destinatari multipli în acelaşi timp

5-11

 • 5.4 Selectarea informaţiilor sursă transmisie înregistrată

5-15

 • 5.5 Scanarea originalelor de expediat

...............................................................................................

5-17

5.6 Expedierea documentelor cu o comand ă de la destinatar ........................................................ 5-19 5.7 Reducerea costurilor de
 • 5.6 Expedierea documentelor cu o comandă de la destinatar

........................................................

5-19

 • 5.7 Reducerea costurilor de comunicare

5-21

 • 5.8 Reducerea costurilor de comunicare (utilizând Internetul/Intranetul)

5-23

 • 5.9 Expedierea originalelor prin e-mail

.........................................................................................

5-25

 • 5.10 Reducerea costurilor de imprimare

.............................................................................................

5-27

 • 5.11 Expedierea documentelor confidenţiale

......................................................................................

5-30

 • 5.12 Expediere date primite ..................................................................................................................

5-32

 • 5.13 Trimiterea datelor fax direct de la un calculator ........................................................................

5-33

 • 5.14 Înregistrarea destinaţiilor one-touch de la un calculator

5-34

 • 6 Operaţii utile de scanare în reţea

 

6.1

Înregistrarea destinaţiilor utilizate frecvent

6-3

6.2

Transmisia de text subţire şi imagini clare

..................................................................................

6-9

6.3

Transmiterea cu setările color şi tip fişier selectate

6-13

6.4

Transmitere cu culoare de fundal reglată

6-15

6.5

Transmitere la destinatari multipli

...............................................................................................

6-17

6.6

Expedierea documentelor prin e-mail

.........................................................................................

6-20

6.7

Verificarea transmisiilor efectuate până acum

...........................................................................

6-23

 • 7 Depanare

 
 • 8 Parametri Setări Utilizator

 
 

8.1

Afişarea ecranului Setări Utilizator

8-3

8.2

Setări care pot fi specificate

...........................................................................................................

8-4

 • 9 Anexă

 
 

9.1

Mărci comerciale şi drepturi de autor

9-3

9.2

Acord de licenţă software

.............................................................................................................

9-27

10

Indice

1 Introducere

1

Introducere

Introducere

1
1

1

Introducere

Acest Ghid rapid – Operaţii copiere/imprimare/fax/scanare utilizează ilustraţii pentru a descrie proceduri de operare pentru funcţiile utilizate cel mai frecvent într-un mod uşor de înţeles.

Începeţi prin utilizarea acestui manual pentru a deveni experimentat cu funcţiile utile pe care le oferă această maşină.

Pentru detalii despre diferitele funcţii, consultaţi manualele de operare de pe DVD-ul cu software livrate împreună cu această maşină.

Pentru a opera maşina în siguranţă şi corect, citiţi informaţiile despre siguranţă de la p. 1-4 din acest manual înainte de utilizare.

Pentru descrieri asupra mărcilor comerciale şi drepturilor de autor, consultaţi p. 9-3 din acest manual.

În plus, acest manual conţine următoarele informaţii. Asiguraţi-vă că aţi citit manualul înainte să utilizaţi maşina.

 • - Elementele care trebuie respectate pentru a utiliza maşina în siguranţă

 • - Informaţii cu privire la siguranţa produsului

 • - Precauţii atunci când utilizaţi maşina

Ilustraţiile utilizate în acest manual pot să apară uşor diferit faţă de imaginile echipamentului în realitate.

 • 1.1 Energy Star ®

Introducere 1 1 Introducere Acest Ghid rapid – Opera ţ ii copiere/imprimare/fax/scanare utilizeaz ă ilustra ţ

Ca Partener ENERGY STAR ® , am stabilit caracteristicile acestei maşini în conformitate cu Recomandările ENERGY STAR ® pentru utilizarea eficientă a energiei.

Ce este un Produs ENERGY STAR ® ?

Un produs ENERGY STAR ® dispune de o funcţie specială care permite comutarea automată într-un "mod cu consum redus de energie" după o perioadă de inactivitate. Un produs ENERGY STAR ® utilizează energia într-un mod mai eficient, economisind costurile serviciilor comunale şi contribuind la protecţia mediului.

1
1

Introducere

2

 • 1.2 Informaţii referitoare la siguranţă Această secţiune conţine instrucţiuni detaliate despre utilizarea şi întreţinerea maşinii. Pentru a obţine rezultate optime cu această maşină, toate persoanele care o utilizează trebuie să citească cu atenţie şi să respecte instrucţiunile din acest manual. Vă rugăm să citiţi secţiunea următoare înainte de a conecta maşina la reţeaua de alimentare. Aici găsiţi informaţii importante referitoare la protecţia utilizatorului şi prevenirea avarierii echipamentului. Vă rugăm să ţineţi acest manual la îndemână, în apropierea maşinii. Asiguraţi-vă că aţi citit toate măsurile de precauţie indicate în fiecare secţiune a acestui manual.

Notă
Notă

Unele pasaje din cadrul acestei secţiuni ar putea să nu corespundă cu produsul achiziţionat.

Simboluri de avertizare şi de precauţie

Pe etichetele de avertizare sau în acest manual sunt utilizate următoarele simboluri pentru a indica nivelul avertismentului de siguranţă.

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

Explicaţia simbolurilor

Simbol

Semnificaţie

Exemplu

Semnificaţie

Un triunghi indic ă un pericol, împotriva Acest simbol v ă atrage aten ţ ia asupra

Un triunghi indică un pericol, împotriva

Un triunghi indic ă un pericol, împotriva Acest simbol v ă atrage aten ţ ia asupra

Acest simbol vă atrage atenţia asupra

căruia trebuie luate măsuri de precauţie.

posibilelor cauze care pot provoca

arsuri.

O linie în diagonal ă indic ă interzicerea Acest simbol avertizeaz ă împotriva

O linie în diagonală indică interzicerea

O linie în diagonal ă indic ă interzicerea Acest simbol avertizeaz ă împotriva

Acest simbol avertizează împotriva

unei acţiuni.

demontării maşinii.

Un cerc plin indic ă executarea Acest simbol indic ă faptul c ă trebuie s ă

Un cerc plin indică executarea

Un cerc plin indic ă executarea Acest simbol indic ă faptul c ă trebuie s ă

Acest simbol indică faptul că trebuie să

obligatorie a unei acţiuni.

deconectaţi maşina de la reţea.

Dezasamblarea şi modificarea

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Nu încercaţi să îndepărtaţi carcasele şi panourile fixate pe această maşină. Unele produse pot avea în interior componente de înaltă tensiune sau o sursă de rază laser care prezintă risc de electrocutare sau orbire.

• Nu încerca ţ i s ă îndep ă rta ţ i carcasele ş i panourile

Nu modificaţi acest produs, deoarece acest lucru poate prezenta pericol de incendiu, electrocutare sau defectare a maşinii. Dacă produsul utilizează o unitate laser, sursa razei laser poate prezenta pericol de orbire.

• Nu modifica ţ i acest produs, deoarece acest lucru poate prezenta pericol de incendiu, electrocutare

Introducere

1
1

Cablul de alimentare

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Utilizaţi numai cablul de alimentare inclus în pachetul de vânzare. Dacă nu aţi primit un cablu de alimentare cu maşina, utilizaţi un cablu specificat în INSTRUCŢIUNI PRIVITOARE LA CABLUL DE ALIMENTARE. Utilizarea unui cablu diferit poate prezenta pericol de incendiu sau electrocutare.

• Utiliza ţ i numai cablul de alimentare inclus în pachetul de vânzare. Dac ă nu

Utilizaţi cablul de alimentare livrat cu această maşină numai pentru această maşină, şi nu-l folosiţi NICIODATĂ pentru orice alt produs. Nerespectarea acestei măsuri poate prezenta pericol de incendiu sau electrocutare.

• Utiliza ţ i cablul de alimentare livrat cu aceast ă ma ş in ă numai

Nu zgâriaţi sau răzuiţi cablul de alimentare, nu plasaţi obiecte grele peste cablu, nu

 

încălziţi, nu răsuciţi, nu întindeţi şi nu deterioraţi în orice alt mod cablul de alimentare. Utilizarea unui cablu de alimentare deteriorat (conductor central expus, conductor

înc ă lzi ţ i, nu r ă suci ţ i, nu întinde ţ i ş

întrerupt etc.) poate prezenta pericol de incendiu sau defectare a maşinii. Dacă depistaţi oricare dintre aceste situaţii, OPRIŢI imediat întrerupătorul de alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi apoi contactaţi reprezentantul dvs. de service autorizat.

întrerupt etc.) poate prezenta pericol de incendiu sau defectare a ma ş inii. Dac ă depista

Sursa de alimentare

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Utilizaţi numai sursă de alimentare de tensiunea specificată. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.

• Utiliza ţ i numai surs ă de alimentare de tensiunea specificat ă . Nerespectarea acestei

Conectaţi cablul de alimentare la o priză cu aceeaşi configuraţie ca şi a cablului. Utilizarea unui adaptor are ca rezultat conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare (tensiune, intensitatea curentului, împământare) şi prezintă pericol de incendiu sau electrocutare. Dacă nu este disponibilă o priză corespunzătoare, clientul trebuie să apeleze la un electrician calificat pentru instalare.

• Conecta ţ i cablul de alimentare la o priz ă cu aceea ş i configura

În principiu, nu utilizaţi un adaptor multiplu sau un cablu prelungitor. Utilizarea unui adaptor sau a unui cablu prelungitor prezintă pericol de incendiu sau electrocutare. Dacă este necesar un cablu prelungitor, consultaţi reprezentantul dvs. de service autorizat.

• În principiu, nu utiliza ţ i un adaptor multiplu sau un cablu prelungitor. Utilizarea unui

Consultaţi reprezentantul dvs. de service autorizat înainte de a conecta şi alte echipamente la aceeaşi priză. Supraîncărcarea prezintă pericol de incendiu.

• Consulta ţ i reprezentantul dvs. de service autorizat înainte de a conecta ş i alte
1
1

Introducere

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

Atenţie

Simbol

Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului şi să fie uşor accesibilă. În caz contrar, nu veţi putea deconecta ştecărul de alimentare în caz de urgenţă.

• Priza trebuie s ă se afle în apropierea echipamentului ş i s ă fie u

Ştecărul de alimentare

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Nu conectaţi sau deconectaţi cablul de alimentare cu mâinile umede, datorită pericolului de electrocutare.

• Nu conecta ţ i sau deconecta ţ i cablul de alimentare cu mâinile umede, datorit

Introduceţi conectorul cablului de alimentare în întregime în priză. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca incendiu sau electrocutare.

• Introduce ţ i conectorul cablului de alimentare în întregime în priz ă . Nerespectarea acestei
 

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

Atenţie

Simbol

Nu apucaţi de cablul de alimentare atunci când îl deconectaţi. Trăgând de cablu, puteţi să-l deterioraţi, riscând să provocaţi un incendiu sau să vă electrocutaţi.

• Nu apuca ţ i de cablul de alimentare atunci când îl deconecta ţ i. Tr

Deconectaţi cablul de alimentare de la priză cel puţin o dată pe an şi curăţaţi zona dintre terminale. Praful acumulat între terminale poate provoca incendiu.

• Deconecta ţ i cablul de alimentare de la priz ă cel pu ţ in o
 

Împământarea

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Conectaţi cablul de alimentare al maşinii la o priză electrică prevăzută cu împământare.

• Conecta ţ i cablul de alimentare al ma ş inii la o priz ă electric

Introducere

1
1

Instalarea

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Nu plasaţi pe maşină vaze cu flori sau alte vase care conţin apă, agrafe metalice sau alte piese metalice mici. Scurgerile de apă sau obiectele metalice scăpate în interiorul maşinii pot provoca incendiu, electrocutare sau defectarea maşinii. Dacă în interiorul produsului pătrunde un obiect metalic, apă sau orice alt material

• Nu plasa ţ i pe ma ş in ă vaze cu flori sau alte vase

străin asemănător, OPRIŢI imediat întrerupătorul de alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi apoi contactaţi reprezentantul dvs. de service autorizat.

str ă in asem ă n ă tor, OPRI Ţ I imediat întrerup ă torul de
str ă in asem ă n ă tor, OPRI Ţ I imediat întrerup ă torul de
 

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

Atenţie

Simbol

După instalarea produsului, asiguraţi montarea pe soclu. Dacă unitatea alunecă sau cade, pot rezulta răniri personale.

• Dup ă instalarea produsului, asigura ţ i montarea pe soclu. Dac ă unitatea alunec ă

Nu plasaţi produsul într-un loc cu praf, sau expus aburilor sau fumului, în bucătărie, baie sau în apropierea unei instalaţii de umidificare. Poate cauza incendiu, electrocutare sau avarie.

• Nu plasa ţ i produsul într-un loc cu praf, sau expus aburilor sau fumului, în

Nu plasaţi maşina pe o masă instabilă sau înclinată, sau într-un loc expus vibraţiilor şi şocurilor. Maşina poate aluneca sau cădea, provocând răniri personale sau avarie mecanică.

• Nu plasa ţ i ma ş ina pe o mas ă instabil ă sau înclinat

Nu lăsaţi ca diverse obiecte să acopere orificiile de ventilaţie a maşinii. Căldura se poate acumula în interior, rezultând incendiu sau disfuncţionalităţi.

• Nu l ă sa ţ i ca diverse obiecte s ă acopere orificiile de ventila

Nu utilizaţi sprayuri inflamabile, lichide, sau gaze în apropierea acestui produs, din cauza pericolului de incendiu.

• Nu utiliza ţ i sprayuri inflamabile, lichide, sau gaze în apropierea acestui produs, din cauza
 

Ventilaţia

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

Atenţie

Simbol

Utilizaţi întotdeauna maşina într-un loc bine aerisit. Lucrul îndelungat cu maşina într-o încăpere cu aerisire insuficientă poate fi dăunător sănătăţii. Aerisiţi încăperea la intervale regulate.

• Utiliza ţ i întotdeauna ma ş ina într-un loc bine aerisit. Lucrul îndelungat cu ma
1
1

Introducere

Acţiuni ce trebuie întreprinse dacă apar probleme

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Întrerupeţi utilizarea produsului dacă acesta se încălzeşte excesiv sau dacă emite fum sau un miros sau un zgomot neobişnuit. OPRIŢI imediat întrerupătorul de alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi apoi contactaţi reprezentantul dvs. de service autorizat. Dacă utilizaţi maşina în continuare, există pericol de incendiu sau electrocutare.

• Întrerupe ţ i utilizarea produsului dac ă acesta se înc ă lze ş te excesiv

Întrerupeţi utilizarea maşinii dacă aceasta a căzut sau are carcasa avariată. OPRIŢI imediat întrerupătorul de alimentare, deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi apoi contactaţi reprezentantul dvs. de service autorizat. Dacă utilizaţi maşina în continuare, există pericol de incendiu sau electrocutare.

• Întrerupe ţ i utilizarea ma ş inii dac ă aceasta a c ă zut sau
 

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

Atenţie

Simbol

• În interiorul acestui produs există zone care se încălzesc foarte tare şi care pot provoca arsuri. Când verificaţi interiorul unităţii cu privire la defecţiuni, cum ar fi un blocaj al hârtiei, nu atingeţi piesele (din jurul cuptorului, etc.) care sunt marcate cu o etichetă de avertizare "Caution HOT (Atenţie FIERBINTE)".

• În interiorul acestui produs exist ă zone care se înc ă lzesc foarte tare ş

Consumabile

7

AVERTISMENT

Ignorarea acestor avertismente poate conduce la vătămări grave sau chiar deces.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 
 

Avertisment

Simbol

Nu aruncaţi cartuşul de toner sau tonerul în flacără deschisă. Tonerul încins se poate împrăştia, provocând arsuri sau alte pagube.

• Nu arunca ţ i cartu ş ul de toner sau tonerul în flac ă r
 

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

Atenţie

Simbol

Nu lăsaţi unitatea tonerului sau unitatea cilindrului la îndemâna copiilor. Lingerea sau ingestia acestor obiecte poate fi dăunătoare sănătăţii.

• Nu l ă sa ţ i unitatea tonerului sau unitatea cilindrului la îndemâna copiilor. Lingerea

Nu depozitaţi unitatea tonerului sau unitatea cilindrului fotosensibil în apropierea discurilor floppy sau a altor obiecte susceptibile la câmpuri magnetice. Câmpurile magnetice pot provoca funcţionarea defectuoasă a acestor produse.

• Nu depozita ţ i unitatea tonerului sau unitatea cilindrului fotosensibil în apropierea discurilor floppy sau

Introducere

1
1

Mutarea maşinii

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

Atenţie

Simbol

Când mutaţi maşina, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare şi celelalte cabluri. Nerespectarea acestei măsuri poate avaria cablul sau poate provoca incendiu, electrocutare sau defectarea maşinii.

• Când muta ţ i ma ş ina, asigura ţ i-v ă c ă a ţ

Când mutaţi maşina, apucaţi-o întotdeauna din locurile specificate în manualul de operare sau în alte documente. Dacă unitatea cade, poate provoca vătămări corporale grave. De asemenea, poate rezulta avarierea sau funcţionarea defectuoasă a maşinii.

• Când muta ţ i ma ş ina, apuca ţ i-o întotdeauna din locurile specificate în

Înaintea perioadelor prelungite de repaus Dacă setul de fax FK-507 opţional nu este instalat:

 

7

ATENŢIE

Ignorarea acestor atenţionări poate conduce la vătămări sau pagube materiale.

 

%

Nu ignoraţi aceste recomandări de siguranţă.

 

Atenţie

Simbol

Deconectaţi produsul de la priză dacă nu-l veţi utiliza pentru o perioadă lungă de timp.

• Deconecta ţ i produsul de la priz ă dac ă nu-l ve ţ i utiliza
1
1

Introducere

 • 1.3 Note referitoare la reglementări Simbolul CE (Declaraţia de conformitate) pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE) Acest produs este în conformitate cu următoarele directive UE: 2006/95/EC, 2004/108/EC şi 1999/5/EC. Această declaraţie este valabilă pentru teritoriul Uniunii Europene. Acest dispozitiv se va utiliza cu un cablu de reţea ecranat. Utilizarea cablurilor neecranate poate provoca interferenţe cu comunicaţiile radio şi este interzisă de reglementările CISPR şi de reglementările locale. Unitate de autentificare opţională AU-201 (Cititor/Inscriptor de card IC): Acest produs este echipament de sistem fără fir (Dispozitiv cu rază scurtă) conform directivei R & TTE (1999/5/EC). Frecvenţa de funcţionare este 13,56 MHz. User Instructions FCC Part 15 – Radio Frequency Devices (for U.S.A. users) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7

WARNING

The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control.

Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to

penalty under FCC regulations.

%

This device must be used with a shielded network cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

Interference-Causing Equipment Standard (ICES-003 ISSUE 4) (for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pentru utilizatorii din ţările în care nu sunt valabile reglementările din clasa B

7

AVERTISMENT

Interferenţa cu comunicaţiile radio:

%

Acesta este un produs de clasa A. În mediul casnic, acest produs poate genera interferenţe radio, caz

în care utilizatorul este obligat să ia măsuri adecvate.

%

Acest dispozitiv se va utiliza cu un cablu de reţea ecranat. Utilizarea cablurilor neecranate poate provoca interferenţe cu comunicaţiile radio şi este interzisă de reglementările CISPR şi de reglementările locale.

Securitatea laser

Aceasta este o maşină digitală care funcţionează utilizând laser. Laserul nu reprezintă niciun pericol, în cazul în care maşina este deservită conform indicaţiilor cuprinse în acest manual.

Întrucât radiaţiile emise de laser sunt menţinute în întregime în incinta unei carcase de protecţie, raza laser nu poate ieşi din maşină în niciuna din fazele utilizării normale.

Această maşină este certificată ca produs laser Clasa 1: Aceasta înseamnă că maşina nu produce radiaţie laser periculoasă.

Introducere

1
1

Radiaţii laser interne

Specificaţie

 

Puterea medie maximă de radiaţie

6,4 μW la apertura laserului de la unitatea capului de imprimare

Lungimea de undă

775-800 nm

 

7

AVERTISMENT

Această maşină utilizează o diodă laser de clasa 3B care emite o rază laser invizibilă.

%

Dioda laser şi oglinda poligonală pentru scanare sunt integrate în unitatea capului de imprimare.

%

Unitatea capului de imprimare NU ESTE UN ELEMENT CU ÎNTREŢINERE LOCALĂ:

Prin urmare, capul de imprimare nu trebuie deschis sub niciun motiv.

Apertura laserului la unitatea capului de imprimare Cap de imprimare

Apertura laserului la unitatea capului de imprimare

Cap de imprimare

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

7

CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

%

This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 775-800 nm.

1
1

Introducere

Pentru utilizatorii europeni

7

ATENŢIE

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau execuţia altor proceduri decât cele descrise în acest manual, pot provoca expunerea periculoasă la radiaţii. % Acesta este un laser semiconductor. Puterea maximă a diodei laser este de 15 mW şi lungimea de undă este de 775-800 nm.

Pentru utilizatorii din Danemarca

7

ADVARSEL

Dette er en halvlederlaser.

%

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825 sikkerheds kravene.

Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hřjeste styrke er 15 mW og břlgelćngden er 775-800 nm.

Pentru utilizatorii din Finlanda, Suedia

LOUKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

7

VAROITUS

Tämä on puolijohdelaser.

%

Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus on 775-800 nm.

7

VARNING

Det här är en halvledarlaser. % Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW och våglängden är 775-800 nm.

7

VAROITUS

Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle.

%

Älä katso säteeseen.

 

7

VARNING

Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad.

%

Betrakta ej strålen.

Introducere

1
1

Pentru utilizatorii din Norvegia

7 ADVARSEL!

Dette en halvleder laser.

% Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bølgelengde er 775-800 nm.

Eticheta de securitate laser O etichetă de securitate laser este ataşată la exteriorul maşinii, aşa cum este indicat mai jos.

Numai pentru S.U.A.
Numai pentru S.U.A.
1
1

Introducere

Emisia de ozon

7

ATENŢIE

Plasaţi maşina într-o încăpere cu aerisire bună. % În timpul funcţionării normale a maşinii este degajată o cantitate neglijabilă de ozon. Din această cauză, după o funcţionare îndelungată într-o încăpere insuficient aerisită, se poate simţi un miros neplăcut. Pentru a asigura un mediu de utilizare confortabil, sănătos şi sigur, se recomandă o bună aerisire a încăperii.

 

7

ATTENTION

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée.

%

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Zgomotul acustic (pentru utilizatorii din Europa exclusiv)

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Pentru statele membre UE exclusiv

Acest simbol înseamnă: Nu aruncaţi acest produs împreună cu reziduurile menajere! Vă rugăm să consultaţi informaţiile din comunitatea dvs. locală sau să contactaţi distribuitorii noştri cu privire la tratarea corectă a echipamentelor electrice şi electronice ajunse la limita duratei de viaţă. Reciclarea acestui produs va ajuta la conservarea resurselor naturale şi va preveni consecinţele negative potenţiale pentru mediu şi sănătatea populaţiei cauzate de tratarea incorectă a deşeurilor. Acest produs respectă Directiva RoHS (2002/95/EC). Acest dispozitiv nu este conceput pentru a fi utilizat la un terminal video în conformitate cu BildscharbV. Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

1 Introducere Emisia de ozon 7 ATEN Ţ IE Plasa ţ i ma ş ina într-o

Introducere

1
1
 • 1.4 Note şi etichete de atenţionare Notaţiile şi etichetele de precauţie pentru siguranţă apar pe această maşină în următoarele poziţii. Aveţi foarte mare grijă să nu apară un accident atunci când sunt efectuate operaţii precum scoaterea hârtiei blocate.

Introducere 1 1.4 Note ş i etichete de aten ţ ionare Nota ţ iile ş i
1
1

Introducere

 • 1.5 Notificare specială pentru utilizator Pentru Europa Facsimilul a fost aprobat în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/5/ EC pentru conectarea pan-Europeană a terminalelor individuale la reţeaua telefonică publică comutată (PSTN). Totuşi, datorită diferenţelor dintre PSTN-urile individuale prezente în diferite ţări, aprobarea nu oferă, de la sine, o asigurare necondiţionată a funcţionării cu succes în fiecare punct terminal al reţelei PSTN.

În caz de probleme, ar trebui să contactaţi furnizorul dvs. de echipament în primă instanţă.

Marcajul CE trebuie să fie ataşat pe produs sau pe plăcuţa lui cu date tehnice. În plus, aceasta trebuie ataşată pe ambalaj, dacă există, şi la documentele însoţitoare.

1 Introducere 1.5 Notificare special ă pentru utilizator Pentru Europa Facsimilul a fost aprobat în conformitate

Introducere

1
1

2

 • 1.6 Cerinţele de spaţiu Pentru a vă asigura că funcţionarea maşinii, alimentarea cu consumabile, înlocuirea de piese şi întreţinerea periodică pot fi efectuate cu uşurinţă, respectaţi cerinţele de spaţiu recomandate detaliate mai jos.

648 229 126,5 113,5 373 668 100 352 115 1495 1028 1161 1117
648
229
126,5
113,5
373
668
100
352
115
1495
1028
1161
1117

bizhub C200 + DF-612 + JS-505 + PC-105 + PC-204 + MB-502

Unitate: mm

Nu uitaţi
Nu uitaţi

Atunci când opţiunea nu este instalată, asiguraţi-vă că lăsaţi un spaţiu liber de 200 mm sau mai mult în spatele acestei maşini pentru conducta de aerisire.

1
1

Introducere

 • 1.7 Recomandări de utilizare

Pentru a asigura performanţele optime ale acestei maşini, respectaţi măsurile de precauţie enumerate mai jos.

Sursa de alimentare

Cerinţele referitoare la sursa de alimentare sunt următoarele.

-

Fluctuaţii de tensiune: Maxim ± 10% (la 220 până la 240 V CA)

-

Fluctuaţii de frecvenţă: Maxim ± 3 Hz (la 50 Hz/60 Hz)

Utilizaţi o sursă de alimentare cu o fluctuaţie de tensiune şi de frecvenţă cât mai mică.

Mediu de operare

Cerinţele de mediu pentru funcţionarea corectă a maşinii sunt cele ce urmează.

 • - Temperatura: de la 10°C (50°F) la 30°C (86°F) cu fluctuaţii de cel mult 10°C (18°F) pe oră

 • - Umiditatea: 15% la 85% cu fluctuaţii de cel mult 10% pe oră

Depozitarea copiilor

Pentru a depozita copii, urmaţi recomandarea listată mai jos.

 • - Copiile care trebuie păstrate pentru o perioadă îndelungată se vor păstra ferite de lumină, pentru a preveni decolorarea.

 • - Adezivii care conţin solvenţi (de ex., spray adeziv) pot dizolva tonerul de pe copii.

 • - Copiile color au un strat mai gros de toner decât copiile alb-negru normale. Prin urmare, când o copie color este pliată, tonerul de la pliu se poate desprinde.

Introducere

1
1
 • 1.8 Restricţiile legale de copiere Este interzisă copierea anumitor originale în scopul transmiterii acestora cu titlu de originale. Următoarea listă nu este completă, dar poate fi folosită ca ghid pentru cei care răspund de copiere. <Instrumente financiare>

  • - Cecuri personale

  • - Cecuri de călătorie

  • - Ordine de plată

  • - Certificate de depozite

  • - Obligaţii şi alte certificate de debit

  • - Certificate de acţiuni

<Originale juridice>

 • - Mărci alimentare

 • - Timbre poştale (valabile sau anulate)

 • - Cecuri sau obligaţiuni ale organizaţiilor guvernamentale

 • - Timbre fiscale (valabile sau anulate)

 • - Paşapoarte

 • - Documente de imigrare

 • - Certificate de înmatriculare pentru vehicule

 • - Titluri de proprietăţi imobiliare

<Generale>

 • - Cărţi de identitate, legitimaţii, insigne

 • - Lucrări cu drept de autor fără autorizaţia proprietarului dreptului de autor

În plus, se interzice în orice circumstanţă copierea bancnotelor naţionale sau străine, sau a lucrărilor de artă, fără permisiunea proprietarului dreptului de autor.

Dacă aveţi dubii în legătură cu natura originalului, consultaţi un consilier juridic.

!

Detalii

Pentru a interzice reproducerea ilegală a anumitor originale, cum ar fi banii de hârtie, această maşină este echipată cu o funcţie de prevenire a falsificării.

Datorită funcţiei de prevenire a falsificării cu care este echipată această maşină, imaginile pot fi distorsionate.

1
1

Introducere

2

 • 1.9 Explicarea convenţiilor manualului Marcajele şi formatele de text utilizate în acest manual sunt descrise mai jos. Recomandări de siguranţă

6

PERICOL

Nerespectarea instrucţiunilor scoase în evidenţă în acest mod poate conduce la răniri fatale sau critice cauzate de electrocutare.

%

Acordaţi atenţie tuturor pericolelor posibile pentru a preveni rănirile.

 

7

AVERTISMENT

Nerespectarea instrucţiunilor evidenţiate în acest mod poate duce la răniri grave sau pagube materiale.

%

Acordaţi atenţie tuturor avertizărilor pentru a preveni rănirile şi pentru a asigura utilizarea în siguranţă a maşinii.

 

7

ATENŢIE

Nerespectarea instrucţiunilor evidenţiate în acest mod poate duce la răniri uşoare sau pagube materiale.

%

Acordaţi atenţie tuturor atenţionărilor pentru a preveni rănirile şi pentru a asigura utilizarea în siguranţă

a maşinii.

Secvenţă de acţiune

 • 1 Numărul 1 aşa cum este formatat aici indică primul pas al unei secvenţe de acţiuni.

 • 2 Numerele următoare, aşa cum sunt formatate aici, indică paşii următori ai unei secvenţe de acţiuni. ? Textul formatat cu acest stil oferă asistenţă suplimentară. % Textul formatat cu acest stil descrie acţiunea care va asigura obţinerea rezultatelor dorite.

Recomandări

2

2
2
2

Notă

O ilustraţie introdusă aici indică ce operaţii trebuie efectuate.
O ilustraţie introdusă
aici indică ce operaţii
trebuie efectuate.

Textul evidenţiat în acest mod conţine informaţii şi recomandări utile pentru a asigura utilizarea în siguranţă a maşinii.

Nu uitaţi
Nu uitaţi

Textul evidenţiat în acest mod conţine informaţii care trebuie reamintite.

!

Detalii

Textul evidenţiat în acest mod conţine referinţe pentru mai multe informaţii detaliate.

Introducere

1
1

2

Marcaje de text special

Tasta [Stop] Numele tastelor de pe panoul de comandă sunt scrise după cum este indicat mai sus.

MACHINE SETTING Textele afişate sunt scrise după cum este indicat mai sus.

Notă
Notă

Pozele maşinii care apar în acest manual pot varia şi depind de configuraţia maşinii.

1
1

Introducere

2

 • 1.10 Introducere la manualele de operare Manualele de operare ale acestei maşini includ această carte de pe DVD-ul cu software. Acest manual de operare furnizat sub formă de carte conţine descrieri pentru operarea imediată a maşinii. Pentru descrieri detaliate ale funcţiilor sau operaţiilor de întreţinere, consultaţi manualul de operare de pe DVD-ul cu software. Introducere la carte Ghid rapid – Operaţii copiere/imprimare/fax/scanare Acest Ghid rapid conţine proceduri de operare şi descrieri ale celor mai frecvent utilizate funcţii, care permit utilizarea imediată a maşinii.

În plus, acest Ghid rapid conţine note şi măsuri de precauţie care ar trebui urmate pentru utilizarea în siguranţă a maşinii precum şi descrieri ale mărcilor comerciale şi drepturilor de autor.

Asiguraţi-vă că aţi citit acest manual înainte să utilizaţi maşina.

Introducere în DVD-ul cu software DVD-ul cu software este livrat împreună cu această maşină.

Manual de operare – Operaţii de copiere

Acest manual de operare conţine descrieri ale operaţiilor în mod Copiere şi ale întreţinerii maşinii. Consultaţi acest manual de operare pentru detalii despre hârtie şi originale, procedurile de copiere utilizând funcţii Aplicaţie comode, înlocuirea consumabilelor şi operaţiile de depanare precum înlăturarea blocajelor de hârtie.

Manual de operare – Operaţii imprimare

Acest manual de operare conţine detalii despre funcţiile de imprimare care pot fi specificate cu controllerul standard integrat al imprimantei.

Consultaţi acest manual de operare pentru detalii despre procedurile de operare pentru utilizarea funcţiilor imprimantei.

Manual de operare – Operaţii scanare reţea/fax/fax reţea

Acest manual de operare conţine detalii despre operaţiile de scanare în reţea, fax G3 şi fax în reţea. Consultaţi acest manual de operare pentru proceduri cu privire la utilizarea scanării în reţea prin operaţii de e-mail, fax G3, fax Internet, fax adresă IP şi retransmitere IP. Pentru a utiliza funcţiile fax, fax adresă IP şi retransmitere IP, setul de fax opţional trebuie achiziţionat separat.

Manual de operare – Operaţii driver fax

Acest manual de operare conţine detalii despre funcţiile driver fax care pot fi utilizate pentru a trimite un fax direct de pe un calculator.

Consultaţi acest manual de operare pentru proceduri de operare cu privire la utilizarea funcţiilor PC-FAX. Pentru a utiliza funcţiile de fax, setul de fax opţional trebuie să fie achiziţionat separat.

Manual de operare – Administrator reţea

Acest manual de operare conţine detalii despre specificarea setărilor pentru conectarea şi utilizarea acestei maşini într-o reţea, despre schimbarea setărilor comutator soft şi utilizarea instrumentului Asistent pentru bizhub C200.

Consultaţi acest manual de operare pentru descrieri ale setărilor de reţea, setărilor comutator soft şi instrumentului Asistent pentru bizhub C200.

Notă
Notă

Adobe Reader este necesar pentru a vizualiza aceste manuale de operare.

Introducere

1
1
 • 1.11 Funcţii disponibile bizhub C200 este un periferic multifuncţional color digital care facilitează organizarea muncii şi satisface orice aplicaţie sau mediu profesional. Pe lângă funcţiile de copiere, fax, scanare şi imprimare esenţiale oricărei activităţi, această maşină furnizează funcţii de reţea pentru a suporta gestionarea eficientă a documentelor.

Fax Imprimantă Copiere Reţea Scan Linie telefonică
Fax
Imprimantă
Copiere
Reţea
Scan
Linie telefonică
Fax Imprimantă Copiere Reţea Scan Linie telefonică Server e-mail Internet

Server e-mail

Fax Imprimantă Copiere Reţea Scan Linie telefonică Server e-mail Internet
Internet
Internet
1
1

Introducere

2

2

Operaţii de copiere

Copii de calitate înaltă pot fi imprimate cu viteză mare. Copii în culori vii, alb negru sau monocolore pot fi realizate pentru a satisface orice cerinţă. Funcţiile Aplicaţii multiple ajută în mare măsură la reducerea costurilor de birou şi creşterea eficienţei.

Operaţii de imprimare

Atunci când imprimaţi din calculator, diferite setări pot fi specificate, de exemplu, dimensiunea hârtiei, calitatea imaginii, tonul culorii şi configuraţia. Utilizând o funcţie de imprimare în siguranţă, imprimarea documentelor importante poate fi protejată cu o parolă. Driverul imprimantei poate fi instalat cu uşurinţă de pe DVD-ul inclus.

Operaţii de fax

Nu doar originalele scanate cu această maşină, ci şi datele din calculator pot fi trimise prin fax. Un singur fax poate fi trimis la destinaţii multiple în acelaşi timp şi un fax primit poate fi expediat.

Notă
Notă

Pentru a utiliza funcţiile de fax, setul de fax opţional FK-507 trebuie să fie instalat.

Operaţii în reţea

Imprimarea printr-o conexiune de reţea este posibilă. Datele scanate cu această maşină pot fi transmise cu uşurinţă prin reţea. Prin utilizarea panoului de comandă pentru a specifica o destinaţie, acestea pot fi trimise ca un ataşament la e-mail sau un fax poate fi trimis utilizând Internetul.

Notă
Notă

Pentru a utiliza funcţiile fax adresă IP şi funcţiile retransmitere IP, setul de fax opţional FK-507 trebuie instalat.

Operaţii de scanare

Documentele pe hârtie pot fi convertite rapid în date digitale. Aceste date convertite pot fi transmise cu uşurinţă prin reţea.

Introducere

1
1
 • 1.12 Panou de comandă

Panoul de comandă constă dintr-un panou tactil, care poate fi utilizat pentru a specifica setări pentru diferitele funcţii şi diverse taste, precum tasta [Start] şi tasta [Stop]. Opera ţiile care pot fi efectuate cu aceste taste sunt descrise mai jos. În acest manual, [ ] indică tastele de pe panoul de comandă şi butoanele din panoul tactil.

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 17 16 15 14 13 12
1
2
3
45
6
7
8
9
10
11
17
16
15
14
13
12

Nr.

Numele componentei

Descriere

1

Panou tactil

Afişează diferite ecrane şi mesaje. Specifică diferitele setări prin atingerea directă a panoului.

2

Tastă [Mode Check]

Apăsaţi pentru a verifica diferitele setări.

3

Tastă [Utility/Counter]

Apăsaţi pentru a afişa ecranul Utilitar şi ecranul Contor metric.

4

Tastă [Fax/Scan]

Apăsaţi pentru a accesa modul Fax/Scan. În timp ce maşina este în mod Fax/Scan, indicatorul de pe tasta [Fax/Scan] se aprinde în culoarea verde.

5

Tastă [Copy]

Apăsaţi pentru a accesa modul de copiere. (Implicit, maşina este în mod copiere.) În timp ce maşina este în mod copiere, indicatorul de pe tasta [Copy] se aprinde în culoarea verde.

6

Tastă [Reset]

Apăsaţi pentru a şterge toate setările (exceptând setările programate) introduse de la panoul de comandă şi panoul tactil.

7

Tastă [Access]

Apăsaţi pentru a deconecta de la un cont atunci când au fost aplicate autentificarea utilizatorului sau setările cod utilizator.

8

Întrerupător de alimentare secundar

Apăsaţi pentru a porni/opri operaţiile maşinii. Când este oprit, maşina intră într- o stare de conservare a energiei.

9

Tastă [Interrupt]

Apăsaţi pentru a accesa modul de întrerupere. În timp ce maşina se află în modul întrerupere, indicatorul de pe tasta [Interrupt] se aprinde în culoarea verde şi mesajul "Acum în mod Întrerupere." apare pe panoul tactil. Pentru părăsirea modului de întrerupere, apăsaţi tasta [Interrupt] din nou.

 
 • 10 Tastă [Stop]

Apăsaţi în timpul copierii pentru a opri operaţia. Sarcina de copiere în curs de efectuare este ştearsă. Dacă tasta [Stop] este apăsată în timpul scanării sau apelării, apare un ecran, solicitând confirmarea pentru a şterge o sarcină. În ecranul de confirmare, selectaţi sarcina care va fi ştearsă.

 
 • 11 Tastă [Start]

Apăsaţi pentru a începe operaţia de copiere, scanare sau fax. Atunci când această maşină este pregătită să înceapă funcţionarea, indicatorul de pe tasta [Start] se aprinde în culoarea albastră. Dacă indicatorul tastei [Start] se aprinde în culoarea portocalie, operaţia nu poate începe. Apăsaţi pentru a reîncepe o sarcină oprită.

1
1

Introducere

Nr.

Numele componentei

Descriere

12

Indicator alimentare

Se aprinde în culoarea verde când maşina este pornită cu întrerupătorul de

principal

alimentare principal.

13

Tastatură cu cifre

Folosită pentru tastarea numărului de copii de executat. Folosită pentru tastarea ratei de zoom. Folosită pentru tastarea diferitelor setări.

14

Tastă [C] (şterge)

Apăsaţi pentru a şterge o valoare (cum ar fi numărul de copii, o rată de zoom sau o dimensiune) introduse de la tastatura cu cifre.

15

Cadran [Contrast]

Utilizaţi pentru a regla contrastul panoului tactil.

16

Tastă [Enlarge Display]

Apăsaţi pentru a accesa modul de mărire afişaj.

17

Tastă [Accessibility]

Apăsaţi pentru a afişa ecranul pentru specificarea setărilor pentru funcţii de accesibilitate utilizator.