Sunteți pe pagina 1din 19

Anastasia tefani a Masterand , an.

I, grupa PSP

` sunt

componentele obligatorii pentru orice lucrare tiin ific ;

la preluarea fragmentelor de text, a unor formule, tabele, ilustra ii etc.; la mprumutarea principiilor, formulelor, tabelelor, ilustra iilor etc.; la analiza con inutului altor publica ii, n care subiectul discutat ar fi prezentat mai pe larg.

` ` `

` ` `

Utilizarea unui format standard de citare pe parcursul ntregii lucr ri; Textul citatului respect structura gramatical a sursei i ortografia autorului; Citatul trebuie s fie complet, f r prescurt ri spontane ale textului citat i f r denaturarea ideii autorului. Omiterea cuvintelor, enun urilor n procesul cit rii se admite n cazul n care nu afecteaz textul citat i se marcheaz prin puncte de suspensie; Citarea nu trebuie s fie excesiv sau insuficient ; Cuvintele eviden iate de c tre autor n citat se marcheaz n mod special ntre paranteze rotunde; Semnul cit rii trebuie s se afle lng cuvntul la care se refer remarca, iar dac se citeaz un enun sau un grup de enun uri, atunci semnul cit rii este pus la sfr it; Fiecare citat trebuie nso it de referin la surs .

1. Referin e inserate n text: Exemplu: Eugeniu Co eriu consider c limbajul este un fapt social(Introducere n lingvistic . Cluj: Echinoc iu, 1999, p.53). 2. Referin e n note: cnd trimiterile contribuie la n elegerea mesajului unui studiu, dar intercalarea lor n text ar complica lectura i identificarea datelor necesare pentru recunoa terea publica iei.

sunt scrise cu un caracter mai mic dect textul lucr rii; Notele de subsol (Footnotes) se realizeaz n Microsoft Office Word 2007 prin succesiunea: Referin e (engl: References) grupul Note de subsol (engl: Footnotes) pictograma Inserare not subsol (engl: Insert footnote) dup ce s-a fixat cursorul n text pe locul unde va ap rea citarea.

Este un aspect al aparatului tiin ific i constituie o surs de informa ie bibliografic despre documente obiecte ale referin ei. Obiect al referin ei: toate tipurile de documente publicate sau nepublicate pe orice suport (inclusiv resurse elctronice), p r ile lor componente, precum i un grup de documente. Principala surs de informa ie pentru ntocmirea referin ei bibliografice este documentul propriu-zis i, n primul rnd, pagina de titlu a docuemntului sau echivalentul ei: pagina de start, eticheta de pe CD etc. Informa ia inclus n referin este prezentat n acela i mod n care apare n document, de regul n limba originalului.

Autorii sunt indica i n aceea i ordine ca i n document: Nume Prenume (integral/ini ial)Patronimic (facultativ) Numele se desparte de prenume, prin virgul , iar numele unui autor de al altui-prin punct i virgul i spa iu. Se recomand scrierea cu MAJUSCULE a numelor autorilor cu responsabilitate principal .

Titlul: cu litere italice Titlul i subtitlul se scriu unul dup altul, desp r ite prin dou puncte i un spa iu- Exemplu: Punctua ia n limba romn : Norme i exerci ii Titlul lung poate fi scurtat, nlocuindu-se prin puncte de suspensie cuvintele omise.

Edi ia: cuvntul edi ie (prescurtat-ed.) sau un echivalent al acestuia n alt limb ; un num r care determin edi ia, transcris ntotdeauna cu cifre arabe, preciz rile referitoare la edi ie. ` Men iunea de edi ie se transcrie n termenii de pe surs i n limba sursei. ` Pentru documentele electronice: versiune, nivel, difuzareetc. ` Exemplu: 3rd ed. Ed. A 2-a, rev.
`

` ` `

I. Date referitoare la publicare: locul, editorul (editura), data public rii se nregistreaz a a cum se apar n document. Exemplu: Ch.:CEP USM, 2010 Data public rii cu cifre arabe: 18 Februarie 2010 II. Caracterizarea cantitativ : info despre numerotare, pagina ie, volum, format, nr. unit ilor materiale etc. Pentru pagina ie: p. III. Desemnarea volumelor: vol. IV. Colec ie: se indic dup caracterizarea cantitativ a documentului, ntre paranteze rotunde, urmat de punct i virgul i de nr. vol.colec iei

` `

Date de identificare a p r ii componente. In: Date despre doc gazd . Localizarea p r ii componente n document. Termenul In: e elementul de leg tur al p r ii componente cu documentul gazd , urmat i precedat de un spa iu. Se recomand transcrierea titlului contribu iei, articolului cu litere drepte, iar a titlului doc. Gazd cu italice. Exemplu: GELDER, Pieter van; PROSKE, Dirk. Safety of historical stone arch. Berlin: Springer, 2009. Chap. 6, Damages and repair, p. 217265.

ACTE NORMATIVE Ex: Hot rrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 cu privire la aprobarea Strategiei de reform a administra iei publice centrale n Republica Moldova. //Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-4/9 din 06.01.2006. ` LITERATURA DE SPECIALITATE Ex: Przeworski, A. Democracy and the market: political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 208 p. ` SURSE ELECTRONICE Ex: Treaty on European Union [online]. Ultima actualizare 2010-02-01 [citat 2010-10-12]. Disponibil: http://www.eurolex.com
`

MUL UMESC PENTRU ATEN IE!