Sunteți pe pagina 1din 7

Nr.

_________ din __________2011

Perioadele de depunere: 14-24.06.2011; 1-2.08.2011


Se certific exactitatea datelor
Preedinte centru de concurs
Inspector colar pentru managementul resurselor umane,
_____________________________________________
(numele i prenumele)

Domnule Preedinte/Domnule Inspector colar General,


(cerere de numire ca suplinitor calificat *)
Subsemnatul(a)
(iniiala
tatlui)_________________________________________________________________________________
_______________________________________________, nscut() la data de _________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n ________________________, sector______, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____,
TELEFON:_____________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat de Poliia ________, la data de
_________, v rog s-mi aprobai ncadrarea ca SUPLINITOR CALIFICAT pentru anul colar 2011-2012, pe/la un post/catedr
de ____________________________________________________________________________________________________________________ de la
de
la
o
unitate
de
nvmnt
din
jude/municipiul
Bucureti,
n
baza
notei
______
la
disciplina____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
i
a
rezultatului admis la proba practic de (**)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________, obinute la
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar din iulie 14 iulie
2010 / 15 iulie 2009.
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare (studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoia _______ (zi, seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoia _______(zi, seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ ;
c) Instituia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoia _______(zi, seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ .
3)
La
concursul
din
iulie
14
2010
am
obinut
nota__________________,
disciplina
de
concurs_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
iar
la
concursul din 15 iulie 2009 am obinut nota__________________, disciplina de concurs_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul I n
anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la specialitatea ___________________________________.
5) La 1 septembrie 2010 am avut_________ ani ntregi vechime n nvmnt.

6) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul Inspectorului colar
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.
7) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc.
8) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care rezult c sunt apt()
pentru a preda n nvmnt i declar pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei
didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de
condamnare penal.
9) Declar pe propria rspundere c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct suplinesc nu voi primi ajutor de omaj.
10) Cunosc faptul c repartizarea pe posturi se face n edin public, iar n cazul neparticiprii mele la datele fixate de
inspectoratul colar nu voi avea obiecii.
11) Declar pe propria rspundere c am depus/nu am depus cerere/dosar de nscriere la concursul din 13 iulie 2011, la
disciplina___________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, n judeul/municipiul Bucureti
________________________________________________________,
centrul
de
concurs
____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(*) Acest tip de cerere se completeaz cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 14 iulie
2010 i/sau la concursul din 15 iulie 2009 care au obinut cel puin nota 5,00 (cinci).
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice n cadrul concursului.
(***) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, dintre media anilor de studii i
media examenului de stat (licen)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice sau media dintre
examenul de disertaie i media anilor de studii.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta


consecinele dac am comunicat date eronate.

Data ____________

Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre


inspectorul pentru managementul resurselor umane (n completarea dosarului):
1) Copie a certificatului de obinere a gradului didactic obinut n sesiunea 2009 sau 2010 (dac este
cazul);
2) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
3) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul;
4) Adeverina de vechime n nvmnt;
5) Acordul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, inspectoratului colar, ntreprinderii
de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
6) Copie de pe cartea de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a
salariailor;
7) Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt;
8) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei
didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre
judectoreasc definitiv de condamnare penal, c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct
suplinesc nu voi primi ajutor de omaj

Perioadele de depunere: 14-24.06.2011; 1-2.08.2011


Se certific exactitatea datelor
Preedinte centru de concurs
Inspector colar pentru managementul resurselor umane,
_____________________________________________
(numele i prenumele)

Nr. _________ din __________2011

Domnule Preedinte/Domnule Inspector colar General,


(cerere de numire ca suplinitor calificat pentru suplinitorii cu post redus*)
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)___________________________________________________________, nscut() la data de
_______________________________________________, cu domiciliul stabil n localitatea ________________________, judeul (sectorul)
_______________________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON_____________, posesor al
B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat() de Poliia ____________________, la data de __________________,
cod numeric personal
v rog s-mi aprobai ncadrarea ca SUPLINITOR CALIFICAT pentru anul colar 2011-2012, pe/la un post/catedr de
____________________________________________________________________________________________________________________ de la de la
o unitate de nvmnt din jude/municipiul Bucureti, n baza notei ______ la disciplina____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
i
a
rezultatului admis la proba practic de (**)_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________, obinute la
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar din iulie 14 iulie
2010 / 15 iulie 2009.
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id.) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare (***) _______________________;
2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare (studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoia _______ (zi, seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoia _______(zi, seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ ;
c) Instituia (Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani,
promoia _______(zi, seral, f.r., id.), media de absolvire _______, media de departajare(***) _____________ .
3)
La
concursul
din
iulie
14
2010
am
obinut
nota__________________,
disciplina
de
concurs_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
iar
la
concursul din 15 iulie 2009 am obinut nota__________________, disciplina de concurs_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

4) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul I n
anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la specialitatea ___________________________________.
5) La 1 septembrie 2010 am avut_________ ani ntregi vechime n nvmnt.
6) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul Inspectorului colar
_____________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Codul Muncii.
7) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc.
8) Prezint avizul medical nr. ______, din data ____________, emis de _________________________, din care rezult c sunt apt()
pentru a preda n nvmnt i declar pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei
didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de
condamnare penal.
9) Declar pe propria rspundere c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct suplinesc nu voi primi ajutor de omaj.
10) Cunosc faptul c repartizarea pe posturi se face n edin public, iar n cazul neparticiprii mele la datele fixate de
inspectoratul colar nu voi avea obiecii.
11) Declar pe propria rspundere c am depus/nu am depus cerere/dosar de nscriere la concursul din 13 iulie 2011, la
disciplina___________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, n judeul/municipiul Bucureti
________________________________________________________,
centrul
de
concurs
____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
12)
n
anul
colar
2010-2011
am
fost
ncadrat()
ca
suplinitor(oare)
pe/la
postul/catedra
de_________________________________________ ________________________________________________________________________________ de
la urmtoarele uniti de nvmnt:
1.
______________________________________________________________________________________________________________
localitatea_______________________________________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
2.
_____________________________________________________________________________________________________________
localitatea_______________________________________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
3.
______________________________________________________________________________________________________________
localitatea_____________________________________________________________________ judeul(sectorul)_______________________
4.
______________________________________________________________________________________________________________
localitatea_______________________________________________________________________ judeul(sectorul)______________________,
obinnd la sfritul anului colar calificativul _____________________________________________________________________________
(*) Acest tip de cerere se completeaz cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 2009
i/sau la concursul din iulie 2010, care au obinut cel puin nota 7,00 (apte) i ale cror posturi au fost ocupate de ctre titulari,
au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinate ca urmare a modificrii planului de colarizare/planului de
nvmnt/reorganizrii reelei colare.
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/orale n cadrul concursului.
(***) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, dintre media anilor de studii i
media examenului de stat (licen)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice sau media dintre nota la
examenul de disertaie i media anilor de studii.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta


consecinele dac am comunicat date eronate.
Data ____________
Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de


ctre directorul unitii unde am funcionat n 2010-2011 (pentru completarea dosarului din anul
precedent):
1) Copie a certificatului de obinere a gradului didactic obinut n sesiunea 2010 (dac este
cazul);
2) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
3) Recomandarea consiliului de administraie cu precizarea calificativului (se va specifica
foarte clar dac se permite sau nu continuitatea la post);
4) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul stabil (dac s-a
schimbat fa de anul precedent);
5) Adeverina de vechime n nvmnt;
6) Acordul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, inspectoratului colar,
ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
7) Copie de pe cartea de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de
eviden a salariailor;
8) Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt;

9) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea


funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o
hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal, c nu dein alt loc de munc i c n
perioada ct suplinesc nu voi primi ajutor de omaj.

Nr. _________/__________2011

Perioadele de depunere: 14-24.06.2011; 1-2.08.2011


Acordul de detaare al I.S.J./I.S.M.B.
Verificat exactitatea
datelor
_____________________________
Inspector colar pentru
managementul (pentru candidaii provenii din alte judee/municipiul Bucureti)
resurselor umane/Preedintele
centrului de concurs
Acordul de detaare al unitii
___________________________
de nvmnt unde solicitantul(a)
(numele i prenumele)
este titular()
Unitatea colar________________________
Director ______________________________

Domnule Preedinte/Domnule Inspector colar General,


(cerere pentru detaare la cerere prin continuitate*)
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui) ___________________________________________________________________________________,
nscut() la data de ____________, cu domiciliul stabil n localitatea_____________________________________________________________
__________________________________, strada _________________ nr. ____, bloc ______, scara _______, ap. ____, judeul (sect.)
___________________, TELEFON: _________________________________________________________________________________, posesor al B.I.
/ carte de identitate seria ___________, nr. ____________________, eliberat() de Poliia_______________________________
__________________________________________________________________________, la data de _____________________, prin prezenta v
rog s-mi aprobai ncadrarea cu statut de cadru didactic DETAAT LA CERERE PRIN CONTINUITATE, pentru anul colar
2011-2012,
pe/la
postul/catedra
de__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
de
la
(unitatea
de
nvmnt)___________________________________________________________________________________________,
localitatea ______________________________________________________________________ n baza notei _________ la disciplina
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ i a rezultatului
admis
la
proba
practic/oral
de(**)_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________obinute la concursul din 14 iulie 2010.
1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, de la (unitatea de nvmnt 1)
____________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea _________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt 2)
____________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea _________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt 3)
____________________________________________________________________________________________________________________,
localitatea ________________________________________________________________________, judeul (sect.) ______________________, din
anul ______________ .
2. Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ______________________;

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.
_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea ___________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II
de
studii
universitare
de
masterat)________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id) promoia ______ cu specialitatea principal________________________________________
________________________________________________, secundar ______________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________;
3. Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea__________________________________________________________________________________________________________,
cu
durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id), promoia _______, media de absolvire _________________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea ___________________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id), promoia _______, media de absolvire __________________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu
specializarea
_________________________________________________________________________________________________________,
cu
durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r, id), promoia _______, media de absolvire __________________ .
4. Am obinut definitivatul n anul _______, cu media __________; gradul II n anul ______, cu media ________; gradul I
n anul _______, cu media _______; doctoratul n anul _______, n specialitatea ___________________________________; media de
absolvire a facultii _________.
5.
Sunt/nu
sunt
cstorit();
soul(soia),
este/nu
este
ncadrat()
n
funcia
de___________________________________________
de
la__________________________________________________________________________________________________________localitatea
____________________________________________________________________________________________________________________,
judeul(sect.) ____________________________. Am/avem_______copii n ntreinere.
6. n perioada 01.09.2005 31.08.2011 am fost detaat() astfel:

An colar 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra


de _______________________________________________ de la_________________________________________________.

An colar 2006-2007 detaat() la cerere/ n interesul nvmntului la postul/catedra


de _______________________________________________ de la_________________________________________________.

An colar 2007-2008 detaat() la cerere/ n interesul nvmntului la postul/catedra


de _______________________________________________ de la_________________________________________________.

An colar 2008-2009 detaat() la cerere/ n interesul nvmntului la postul/catedra


de _______________________________________________ de la_________________________________________________.

An colar 2009-2010 detaat() la cerere/ n interesul nvmntului la postul/catedra


de _______________________________________________ de la_________________________________________________.

An colar 2010-2011 detaat() la cerere/ n interesul nvmntului la postul/catedra


de _______________________________________________ de la_________________________________________________.

7. Am luat cunotin c NU POT FI DETAAT() LA CERERE mai mult de 2 ani consecutiv, chiar dac nota
obinut la concurs este mai mare de 5,00.
8. Cunosc faptul c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de H.G. nr. 281/1993 a Guvernului Romniei,
coroborate ce prevederile Legii 53/2003.
9. Solicit detaarea pentru urmtoarele motive:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ .

(*) Acest tip de cerere se completeaz de cadrele didactice titulare n nvmnt care solicit detaare la cerere pe principiul
continuitii pentru anul colar 2011 - 2012, pe baza rezultatelor obinute la concursul din 14 iulie 2010.
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/orale n cadrul concursului.

ANEXEZ, alturi de documentele prezentate pentru nscrierea la concurs (pentru


completarea dosarului din anul precedent), urmtoarele acte:
1) Acordul de detaare al inspectoratului colar al crui titular sunt (pentru candidaii
provenii din alte judee);
2) Adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la care
este ncadrat()/ a funciei pe care o ndeplinete);
3) Copia certificatelor de natere ale copiilor;
4) Alte documente care susin motivele detarii (adeverin de student, certificate
medicale, etc.).

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n prezenta i DECLAR c voi suporta


consecinele n cazul unor date eronate.
Data____________

Semntura __________