Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

RE/FORMAREA PROFESIONALA SI INTEGRAREA IN MUNCA A PERSOANELOR DIN MEDIU RURAL

1. INITIATORUL PROIECTULUI Societatea S.C. LAZISTEF S.R.L. cu sediul social in Judetul Tulcea, strada Isaccei, nr. 29a, sc. B, ap 4, are forma juridical de societate pe actiuni cu un singur actionar si isi desfasoara activitatea n conformitate cu legislatia n vigoare si cu statutul propriu. Are ca activitate principala- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Cod CAEN 4120, Codul Fiscal RO 8591034 si este imatriculata la Registrul Comertului in : J36/239/1996 Are capital particular in proportie de 100% in valoare de 100.000 RON.

Page 1

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

In anul 2006 din dorinta de a-si mari orizonturile societatea a adaugat un nou obiect de activitate, si anume - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa si comercializarea acestora - Cod CAEN 2332 , infiintand ulterior un centru de productie de caramizi si pavele in Sat Visina, Judetul Tulcea. Pricipalul obiectiv de activitate desfasurat este - Lucrari de constructie cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa, avand un portofoliu de 96 de lucrari. Societatea a realizat constructii atat in mediul urban cat si cel rural, iar in acest moment are in discutii un numar de aproximativ 15 contracte pentru urmatoarea perioada. 2. POSIBILE SURSE DE FINANTARE Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Societatea va aplica pe Axa Prioritar 5 "Promovarea m surilor active de ocupare": Domeniul Major de Interventie 5.1 "Dezvoltarea i implementarea m surilor active de ocupare; Domeniul Major de Interventie 5.2 "Promovarea sustenabilit tii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce prive te dezvoltarea resurselor umane i ocuparea for ei de munc .

Obiectivele specifice:

Page 2

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initial si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;

Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii; Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii; Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive; Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale; Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare; Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile. Activit tile eligibile n cadrul acestei scheme de ajutor sunt cele care vizeaz ncadrarea n munc a lucr torilor defavorizati, a lucr torilor extrem de defavorizati, a lucr torilor cu handicap, precum i compensarea costurilor suplimentare generate de ncadrarea n munc a lucr torilor cu handicap, respectiv adaptarea locului de munc la cerintele specifice lucr torilor cu handicap.

y y

n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.800/2008 sunt utilizate urm toarele definitii: Lucr tor defavorizat reprezint orice persoan care: y y nu a avut un loc de munc regulat remunerat n ultimele 6 luni; sau nu a absolvit o form de nv t mnt secundar sau nu detine o calificare profesional (ISCED 3); sau y y y are o vrst de peste 50 de ani; sau tr ieste singur , avnd n ntretinerea sa una sau mai multe persoane; sau este membru al unei minorit ti etnice (persoane de etnie roma etc.). orice persoan care a fost n somaj cel putin 24 de luni.

Lucr tor extrem de defavorizat nseamn y

Page 3

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

Lucr tor cu handicap reprezint orice persoan : y y recunoscut ca fiind n situatie de invaliditate conform legislatiei nationale; sau care sufer de o deficient recunoscut ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic. ncadrarea n munc protejat reprezint ncadrarea ntr-o ntreprindere n care cel putin 50% din lucr tori sunt cu handicap. Loc de munc reprezint locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat n cl dirile ntreprinderii si/sau unit tii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii si/sau unit tii la care lucr torul are acces n cadrul desf sur rii activit tii. 3. OBIECTIVUL PROIECTULUI Societatea doreste sa-si largeasca orizonturile si sa infiinteze un centru de formare profesionala a persoanelor din mediu rural, incluzand si persoanele de etnie romma, si incadrarea lor in munca in sectorul constructiilor in cadrul societatii proprii cat si plasarea de forta de munca in cadrul altor societati din Romania sau alte tari. De asemenea, va crea un numar de locuri de munca in atat in centrul de productie proprie cat si in domeniul constructiilor care vor fi ocupate de catre cei care au urmat cursuri de re/formare profesionala, marindu-si astfel productia anuala de caramizi si pavele si miscorand timpul efectiv de executie al lucrarilor. 4. SCOP GENERAL Datorita scaderii numarului de lucrari, a cifrei de afaceri si a profitului, in anul 2009, societatea a realizat un studiu de caz stabilind o serie de deficient in oferirea unor servicii de maxima calitate. Observand ca in piata muncii din domeniul constructiilor munca la negru este cea care ii specializeaza pe cei mai multi dintre muncitori, iar calitatea muncii nu este intotdeauna cea mai buna, societatea a decis sa aplice la un program de investitii, un Fond nerambursabil

Page 4

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

structural care in afara de faptul ca ar ajuta societatea sa ofere servicii de o calitate mai ridicata, ar putea sa califice persoane din mediul rural care datorita mediului in care traiesc nu au avut acces la studii. Persoanelor care ar urma cursurile de specializare, vor beneficia de aceste cursuri gratuit si li se vor oferi la finalul cursurilor diplome de calificare recunoscute in Uniunea Europeana, ceea ce i-ar ajuta in ocuparea unor locuri de munca mai stabile si mai bine platite atat in Romania cat si in alte state member ale Uniunii Europene. In cadrul aceluiasi studiu, societatea a concluzionat ca ceea ce impiedica pe cei mai multi dintre posibilii client, datorita conditiilor actuale ale economiei, este costul ridicat al materialelor de constructii pe care le achizitioneaza de producatori sau importatori, si numarul lucrarilor ar creste considerabil daca acestea ar avea un nivel de prt mai scazut. In acest sens societatea a decis sa-si mareasca productia de caramizi si pavele prin marirea numarului de angajati din cadrul centrului de productie, angajati specializati in prealabil prin intermediul programului European de Investitii. De asemenea daca productia este mai mare decat necesarul sa le comercializeze pe teritoriul Romaniei sau catre alti agenti economici din afara granitelor. Cu un efectiv de 15 de angajati in primii ani de functionare firma a ajuns in acest moment la un numar de 35 de angajati, si intentioneaza sa ajunga la un efectiv de 100 de angajati proprii pana la finele anului 2011, si un numar de 100 de persoane calificate plasate in munca in cadrul altor societati. Intrucat numarul persoanelor care necesita o specializare este mult mai mare decat locurile de munca de care societatea dispune, in urma programului de investitii acestia ar putea fi plasati in munca prin intermediul firmei specializatare catre alti agenti economisi din domeniul constructiilor sau in piete de munca externe. 5. REZULTATE Rezultatele prin punere in practica a obiectivelor propuse prin intermediul aplicarii la acest fond de investitii ar fi: personal calificat cresterea calitatii poduselor si serviciilor oferite cresterea numarului de lucrari realizat intr-o anumita perioada de timp si a portofoliului de clienti

Page 5

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

cresterea productiei cresterea cifrei de afaceri si a profitului dezvoltarea firmei

6. GRUPUL TINTA (BENEFICIARII DIRECTI), BENEFICIARII INDIRECTI (COMUNIATEA) n conformitate cu POSDRU 2007-2013 si Documentul Cadru de Implementare a POSDRU, grupul tint eligibil pentru fiecare domeniu major de interventie este: A. Grup tint eligibil pentru DMI 5.1: n cadrul acestei scheme de ajutor sunt eligibile urm toarele categorii de persoane care se ncadreaz n cel putin una din categoriile mentionate anterior, respective lucr tor defavorizat, lucr tor extrem de defavorizat, lucr tor cu handicap: y y y y y y y y B. Grup tint eligibil pentru DMI 5.2: n cadrul acestei scheme de ajutor sunt eligibile urm toarele categorii de persoane care se ncadreaz n cel putin una din categoriile mentionate anterior, respective lucr tor defavorizat, lucr tor extrem de defavorizat, lucr tor cu handicap si care au resedinta n zone rurale definite n conformitate cu legislatia n vigoare1:
y Persoane inactive; y Persoane n c utarea unui loc de munc ; y Someri, inclusiv someri tineri; y Someri de lung durat ;

Persoane inactive; Persoane n c utarea unui loc de munc ; Someri; Someri tineri; Someri peste 45 ani; Someri de lung durat , tineri si adulti; Persoane care au p r sit timpuriu scoala.

Page 6

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

y Persoane ocupate n agricultura de subzistent .

Grupul tinta a proiectului este populatia din mediu rural, care nu au o specializare sau care au o specializare dar nu ocupa un loc de munca deoarece au fost disponibilazati si nu se pot reintrega in munca deoarece nu detin o alta calificare cat si persoanele de etnie romma, care se cunoaste ca sunt de cele mai multe ori defavorizati si discriminati datorita etniei lor. Acestia nu trebuie sa faca eforturi financiare pentru sustinerea cursurilor de re/formare professional ( se cunoaste faptul ca de foarte multe ori situatia financiara a individului influenteaza in proportie de 95% formarea profesionala a acestuia pe parcursul vietii), iar beneficiile aplicarii la acest program este incomensurabil pentru ei. Beneficii indirecti sunt societatea initiatoare a proiectului deoarece majoritatea celor care se vor specializa vor continua sa lucreze in cadrul ei, dar implicit si comunitatea deoarece rata somajului din zona va scadea, puterea de cumparare a locuitorilor va creste, agentii economici care detin activitati de comert in zona vor cunoaste o crestere a incasarilor zilnice prin salarizarea persoanelor fara loc de munca, iar cei care vor achizitiona produse si servicii de la firma initiatoare vor cunoaste o scadere a costurilor de achizitie si o calitate superioara a asestora. 7. CE PROBLEME REZOLVA ACEST PROIECT y prima problema rezolvata este formarea profesionala a celor din mediu rural, cat si a persoanelor de etnie romma, care nu detin o specializare in munca datorita abandonului scolar la varste foarte fragede, datorita conditiilor financiare foaret reduse a familiilor din care provin sau din diferite alte motive, prin acordarea unor diploma de calificare pe diferite specializari din domeniul constructiilor. y scaderea somajului si reformarea profesionala a persoanelor din mediu rural, cat si a celor de etnie romma, care au ocupat un loc de munca dar au fost disponibilizati in urma reducerii activitatii sau desfiintarii la societatile care lucrau. y integrarea in munca a celor care au urmat unul dintre cursurile de calificare puse la dispozitie prin intermediul programului. Integrarea lor atat in cadrul firmei initiatoarea cat si la alti agenti economici cu locuri de munca vacante atat pe teritoriul Romaniei cat si pe teritoriul altor state member UE.

Page 7

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

y Scaderea numarului de copii care abandoneaza frecventarea cursurilor scolare gimnaziale si liceale prin cresterea bunastarii familiei. y Cresterea nivelului de educatie in zona y La nivelul societatii initiatoare se va inregistra o eficienta in munca prin angajarea doar a unui personal calificat, iar produsele si serviciile puse la dispozitia comunitatii vor inregistra o crestere a calitatii. 8. DEMONSTRAREA FAPTULUI CA S-AU ATINS SCOPUL SI OBIECTIVELE Atingerea scopurilor si obiectivelor propuse poate fi demonstrata prin mai multi indici inregistrati la nivelul comunitatii dar si a societatii initiatoare. La nivelul comunitatii: y Numarul persoanelor din zona fara o specializare a scazut considerabil, avand astfel acces mai mare la piata muncii si la participarea lor cu mai multa incredere la ocuparea unui loc de munca y Numarul somerilor din zona este in continua descrestere, incadrarea lor in munca facandu-se cu mai mare usurinta. Deoarece unii dintre acestia aveau dj o specializare dobandita in urmand niste cursuri liceale sau cu licenta si nu se puteau reintraga in munca pe un post conform specializarii, acetia au fost integrati in munca pe un anumit post conform reformarii profesionale iar ulterior puteau avansa si ocupa un post pe o scara ierarhica mai mare in cadrul aceleiasi firme y Persoanele de etnie romma care se simteau defavorizate si discriminate s-a redus considerabil prin integrarea lor munca in cadrul unor societati y Situatia economica din zona s-a modificat crescator deoarece erau mai multi salariati iar puterea de cumparare a crescut pe cap de familie y Comunitatea rurala respective a cunoscut un nivel de trai mai ridicat La nivelul societatii initiatoare: y Calitatea crescuta a produselor si serviciilor , angajatii fiind specializati cunoscand acum exact procesele de productie pentru fiecare atributie in parte

Page 8

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

y Numarul de lucrari realizate pe o perioada de timp data a crescut, prin angrenarea unui numar mai mare de angajati la o lucrare, fiecare dintre fiind specializat pe un anumit process. In acest fel timpul efectiv de productie a scazut. y Costurilor serviciilor si produselor a scazut , prin folosirea anumitor material de constructii din centrul propriu de productie, firma a putut reduce costul total a lucrarilor. y Firma si-a dezvoltat portofoliul de clienti prin recomandarile primite din partea clientilor. y Cifra de afaceri a crescut, prin marirea numarului de servicii si produse vandute. y Profitul a crescut, prin comerializarea catre alte persoane, fizice sau juridice, a produselor obtinute in centru de productie, caramizi si pavele. De asemeneasocietatea a atins piete externe prin exportarea si vanzarea catre agenti economici straini a unei cantitati din productia proprie. 9. RISCURI A. Sectorul n care si desf soar activitatea economic Ajutor de stat pentru ocuparea fortei de munc : n cadrul acestei scheme se acord ajutoare de stat ntreprinderilor care activeaz n toate sectoarele cu exceptia urm toarelor:  ajutoarelor care favorizeaz activit tile n domeniul prelucr rii si comercializ rii y atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantit tii unor astfel de produse achizitionate de la produc tori primari sau comercializate de c tre ntreprinderile n cauz sau y atunci cnd acordarea ajutorului este conditionat de obligatia a fi directionat, partial sau integral, c tre produc torii primari;   ajutoarele care favorizeaz activit tile n sectorul c rbunelui. destinate activit tilor legate de exporturi, adic ajutoarelor direct legate de cantit tile De asemenea, NU se acord ajutoare: produselor agricole, n urm toarele cazuri:

Page 9

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

exportate, de nfiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;  conditionate de utilizarea preferential a produselor nationale fat de produsele importate. Ajutor de stat pentru formare profesional general si specific : n cadrul acestei scheme de ajutor de stat se acord sprijin financiar ntreprinderilor ce activeaz n toate sectoarele economice, cu exceptia ajutoarelor care favorizeaz activit tile n domeniul prelucr rii si comercializ rii produselor agricole, n urm toarele cazuri:  atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantit tii unor astfel de produse achizitionate de la produc tori primari sau comercializate de c tre ntreprinderile n cauz , sau  atunci cnd acordarea ajutorului este conditionat de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, c tre produc torii primari. De asemenea, n cadrul prezentei scheme NU se acord ajutoare:  destinate activit tilor legate de exporturi, adic ajutoarelor direct legate de cantit tile exportate, de nfiintarea si exploatarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;  conditionate de utilizarea preferential a produselor nationale fat de produsele importate.

Obligatia de a rambursa un ajutor de stat care a fost declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene ntreprinderile care au primit anterior un ajutor care a fost declarat incompatibil de c tre Comisia European , iar n prezent trebuie s ramburseze statului acest ajutor, nu sunt eligibile pentru nici unul din beneficiile prev zute n schemele de ajutor de stat si de minimis finantate din POSDRU.

Principalul risc este Rambursarea total sau partial a fondului A. Ajutorul pentru angajarea lucr torilor defavorizati sau cu handicap Cu exceptia cazului concedierii legale pentru abatere profesional , lucr torul defavorizat are dreptul la mentinerea locului de munc pentru o durat minim corespunz toare celei prev zute de legislatia national sau de orice contracte colective care reglementeaz contractele de munc .

Page 10

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

Astfel, lucr torul defavorizat sau cu handicap are dreptul la angajare nentrerupt pentru o perioad minim de 12 luni, respectiv de 24 de luni, dac lucr torul respectiv este extrem de defavorizat sau cu handicap. RAMBURSARE PARTIAL Atunci cnd durata ncadr rii n munc este mai mic de 12 luni sau, dup caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proportional n mod corespunz tor. ntreprinderea beneficiar care concediaz n conditiile legii noul angajat nainte de mplinirea termenului de 12 sau 24 de luni are dreptul la un ajutor redus proportional, corespunz tor perioadei de angajare a persoanei respective. De asemenea, ntreprinderea beneficiar are dreptul, n cazuri bine justificate, la nlocuirea, o singur dat pentru fiecare post ocupat pe parcursul implement rii proiectului, a angajatului care a fost concediat n conditiile legii nainte de mplinirea termenului de 12 sau 24 de luni si pentru care ntreprinderea a primit ajutor de ocupare, cu un alt angajat care ndeplineste conditiile prev zute n schema de ocupare. n acest caz, ntreprinderea va avea dreptul la un ajutor reprezentnd diferenta aferent perioadei r mase. n cazul n care ntreprinderea beneficiar concediaz n conditiile legii noul angajat nainte de mplinirea termenului de 12 sau 24 de luni si nu angajeaz o nou persoan n conditiile schemei de ajutor, dac ajutorul pl tit pn n acel moment ntreprinderii beneficiare este mai mare dect ajutorul corespunz tor pentru perioada lucrat , AMPOSDRU va recupera suma pl tit suplimentar. RAMBURSARE TOTAL Dac noul angajat este concediat nelegal nainte de mplinirea termenului de 12 sau 24 de luni, ntreprinderea nu mai este ndrept tit la primirea ajutorului pentru angajarea respectivei persoane si trebuie s ramburseze n totalitate ajutorul primit n acest sens. B. Ajutorul pentru formare O reducere mai mic sau egal cu procentul prev zut n contractul de finantare pentru bugetul proiectului si pentru grupul tint poate determina reducerea proportional a ajutorului acordat sau rambursarea total a sumelor primite. Pe parcursul implement rii proiectului, n cazul n care angajatii participanti la cursuri de formare ntrerup conform legii raporturile de munc detinute cu ntreprinderea beneficiar (la nitiativa acesteia sau a angajatului), ntreprinderea beneficiar are dreptul s nlocuiasc respectivii angajati (o singur dat pentru fiecare post), cu alti angajati

Page 11

Proiect Fondurie Europene Structurale Nerambursabile

2011

ai ntreprinderii. Prin urmare, ntreprinderea va primi un ajutor corespunz tor diferentei dintre costul total per participant si costul pl tit pentru angajatul care a ntrerupt sau cu care ntreprinderea a ntrerupt raporturile de munc . C. Norme de protectie si s n tate la locul de munc Dac AMPOSDRU constat faptul c intensitatea si valoarea ajutorului de minimis au fost calculate gresit, ntreprinderea beneficiar pierde o parte sau totalitatea ajutorului.

Page 12