Sunteți pe pagina 1din 10

DISTRIBUTIA CHIMICA ELEMENTALA LA INTERFATA IMPLANTURILOR METALICE OSTEOINTEGRATE

Introducere
Acest studiu i i propune s evalueze din punct de vedere chimic compozi ia calitativ a esutului osos de neoforma ie prezent la interfa a dintre implanturile metalice i esutul periimplantar. Metoda utilizata pentru evaluarea reactiei tesutului fata de orice tip de biomaterial trebuie sa ia in considerare tinta finala a materialului. Raspunsurile locale fata de materialele implantate pot fi apreciate calitativ si cantitativ prin utilizarea spectrometriei EDAX prin analiz tip mapping.

Materiale si metode
Au fost studiate patru tipuri de biomateriale metalice utilizate n chirurgia ortopedic : titan de puritate 99,99, aliaj de titan tip Ti6AI4V, o el inoxidabil austenitic tip 316L i aliaj CoCr-Mo tip ASTM F75. Au fost debitate probe din aceste biomateriale metalice i implantate, n condi iile reglementate prin standardul ISO 10993, in iepure, tibial, transcortical, la acela i subiect ( figura 1).

Figura 1. Radiografia postoperatorie a membrelor inferioare cu implanturile introduse tibial transcortical

Materiale si metode
La 2 luni de la implantare, dup sacrificarea subiectului, s-au prelevat probele biologice (cele dou tibii, fiecare con innd cte dou implanturi) (figura 2) acestea fiind supuse investiga iilor de microscopie electronic de baleiaj cu ajutorul microscopului electronic tip XL-30-ESEM.

Figura 2. Probele biologice recoltate la dou luni de la implantare, preg tite pentru analiz

Au fost efectuate analize pe suprafa de tip mapping, prin care s-au identificat elementele chimice i s-a urm rit distribu ia acestora la interfa .

Rezultate si discutii
Proba 1 a fost identificat prin analiz EDAX pe suprafa , ca fiind confec ionat din titan pur. La analiza EDAX tip mapping efectuat la interfa a implant- esut osos de neoforma ie s-a identificat migrarea atomic a titanului de la suprafa a implantului (figura 3).

Figura 3: Imagine ESEM privind morfologia interfe ei implant- esut (stnga); Varia ia distribu iei titanului la interfa a dintre proba 1 i esutul osos de neoforma ie (dreapta)

Rezultate si discutii
Prin analiz EDAX pe suprafa s-a identificat proba 2 ca fiind confec ionat din aliaj tip Ti6AI4V. In esuturile periimplantare, se constat o difuzie crescut a Al i n propor ie mai redus a V i a Ti, acesta din urm fiind mai pu in stabil din punct de vedere al difuziei n esutul osos de neoforma ie, dect n cazul implantului din titan pur.

Figura 4: Varia ia distribu iei liniare n esuturi a elementelor din compozi ia chimic de baz a probei 2(V, Al, Ti)

Rezultate si discutii
Proba 3 s-a identificat ca fiind alc tuit din aliaj inoxidabil austenitic 316L. Dintre elementele aliajului s-a constat o migrare crescut a Fe, moderat a Ni i redus a Cr, acesta din urm fiind cel mai stabil n mediul biologic ales.

Figura 5: Distribu ia liniar n esuturi a elementelor de baz a probei 3(Fe, Ni, Cr)

Rezultate si discutii
Prin analizarea compozi iei chimice pe suprafa a implantului, s-a identificat cea de-a 4-a prob ca fiind cea din Co-Cr-Mo. La analiza stabilit ii chimice a biomaterialului din care este confec ionat proba, n mediu biologic, s-a constatat o migrare crescut a Mo i mai redusa a Co i Cr, conform imaginii de distribu ie elemental din figura 6.

Figura 6: Migrarea n esuturi a elementelor de baz din compozi ia chimic a probei 4

Concluzii
Cu ajutorul microscopiei electronice de baleiaj, utiliznd un microscop electronic tip ESEM XL 30, a fost posibil investigarea difuziei elementelor chimice din interiorul implanturilor n esutul de neoforma ie, fiind identificate att elementele chimice, ct i distribu ia acestora la interfa a dintre implant i esutul osos. Imagistica prezentat eviden iaz interac iunea chimic intens ntre materialul de implant i mediul de implantare, indiferent de tipul biomaterialului metalic.

Bibliografie
1. Jonas L. Fulda, G. Radeck., C. Henkel, Biodegradation of titanium implants after long-time insertion: element analysis by electron microscopy and EDX, Ultrastructural Pathology, 375-83, sept.2001 2. Renou S., Cabrini RL., Evaluation of bone tissue on metallic implants by energy-dispersive X-ray analysis: an experimental study, Implant Dentistry, 303-9, june 1999 3. Stevenson S., Jinno T. , Davy D., Osteointegration of surfaceblasted implants made of titanium alloy and cobalt-chromium alloy in a rabbit intramedullary model, Journal of Biomedical Materials Research, 20-9, oct.2000