P. 1
polarizarea luminii

polarizarea luminii

|Views: 110|Likes:

More info:

Published by: dinu_viorel_george4615 on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

Lucrearea 4- MED- Polarizarea luminii

4. POLARIZAREA LUMINII 1. Scopul lucrării Se studiaza modurile de obtinere a luminii polarizate, cu aplicatii in procesul de modulatie; se studiază variaţia cu unghiul de incidenţă a gradului de polarizare a luminii la reflexia şi refracţia din aer pe sticlă; se determină unghiul de incidenţă brewsteriană şi indicele de refracţie al sticlei în raport cu aerul 2. Introducere. Lumina este o undă electromagnetică transversală, cu lungimea de undă între aproximativ 400 şi 750 nm. Vectorul câmp electric al unde luminoase, numit şi vector luminos (deoarece determină senzaţia de lumină) este perpendicular pe direcţia de propagare a luminii. O undă luminoasă elementară, sub forma unui pachet, este emisă la dezexcitarea unui atom, care se comportă analog unui dipol electric oscilant. Vectorul câmp electric al undei elementare este orientat de-a lungul axei dipolului. Datorită orientării haotice a dipolilor elementari ce constituie o sursă luminoasă extinsă, toate direcţiile de oscilaţie ale vectorului luminos sunt egal probabile. Orice undă elementară este polarizată liniar (oscilaţiile vectorului câmp electric au loc numai într-un plan ce conţine direcţia de propagare) – figura 1b, iar o suprapunere aleatorie de unde elementare constituie lumina nepolarizată (lumina naturală) – figura 1a. Dacă din lumina nepolarizată se atenuează oscilaţiile pe o anumită direcţie se
a b Figura 1 c

obţine lumina parţial polarizată - figura 1c; direcţia de propagare este perpendiculară pe planul figurii 1.

Planul în care oscilează vectorul luminos se numeşte plan de vibraţie, iar planul perpendicular pe acesta şi care conţine direcţia de propagare se numeşte plan de polarizare. Există cristale transparente, omogene, dar anizotrope din punct de vedere optic. In astfel de cristale indicele de refracţie are valori diferite, în funcţie de direcţia de oscilaţie a vectorului luminos. Există totuşi direcţii de-a lungul cărora viteza de propagare nu depinde de orientarea vectorului luminos. Aceste direcţii se numesc axe optice. Cristalele care posedă o singură axă
54

indicele de refracţie pentru raza ordinară a balsamului de Canada are o valoare mai mare decât indicele de refracţie a cristalului de spat de Islanda şi mai mică pentru raza extraordinară (no>nbalsam>ne) (figura 3). iar din acestea fac parte cristale care cristalizează în sistemele cubic. Una din caracteristicile principale ale cristalelor anizotrope este producerea fenomenului A e o de dublă refracţie (sau birefringenţă). Planul ce conţine axa optică (AA’) şi raza incidentă se numeşte planul Figura 2 secţiunii principale.Polarizarea luminii optică se numesc uniaxe. Polaroizii sunt straturi transparente pe care s-a depus gelatină în care s-au înglobat cristale fine de herapatit sau turmalină. numită simplu nicol. iar cea extraordinară străbate prisma. raza ordinară se reflectă total pe stratul de balsam de Canada. Se obţine astfel o rază de lumină liniar polarizată. La un unghi de incidenţă favorabil. 55 . Faţă de acest plan.Lucrearea 4. numită rază extraordinară (e) – figura 2. Aceste cristale au proprietatea de dicroism (raza ordinară este puternic absorbită faţă de raza extraordinară). dispozitiv este prisma lui Nicol.MED. iar vectorul câmp electric al razei extraordinare este paralel. hexagonal şi romboedric. vectorul câmp electric al razei ordinare este perpendicular. care constă în producerea a două raze refractate. prin eliminarea unei A 22 0 raze 68 0 (cea ordinară Un sau astfel cea de E extraordinară). Fenomenul de birefringenţă poate fi folosit pentru obţinerea luminii liniar polarizată din cea nepolarizată. pentru fiecare rază incidentă: una care respectă legile refracţiei şi se A’ numeşte rază ordinară (o) şi una “nerespectând” legile refracţiei. orientate sub acţiunea unui câmp electric intens cu axele optice paralele cu direcţia liniilor de câmp magnetic. secţionată diagonal şi relipită cu balsam de Canada. care este tăiată A’ Figura 3 O Balsam de Canada dintr-un cristal de spat de Islanda sub anumite unghiuri.

acesta va lăsa să trecă numai componenta E0 cosβ.MED. motiv pentru care se mai numeşte şi analizor. (1) (2) 56 . Lumina care iese din primul dispozitiv.Lucrearea 4. sau la extincţie. notat cu P în P1 β E0 A1 figura 4 şi numit polarizor. Vom studia fenomenul care are loc atunci când o undă electromagnetică ajunge la suprafaţa de separare dintre două medii izolatoare izotrope în care sunt satisfăcute relaţiile liniare : r r D = ε0εr E . Pe baza ecuaţiilor lui Maxwell.Polarizarea luminii Să considerăm acum două dispozitive polarizante identice (polaroizi sau nicoli). cel de-al doilea dispozitiv polarizant poate servi la analiza stării de polarizare a luminii. unde E0 este amplitudinea primită de dispozitiv. Evident. se poate studia propagarea undelor electromagnetice în sisteme arbitrare. având cel mai mare grad de polarizare. r r B = µ 0µ r H . 3π/2. al doilea dispozitiv nu lasă să treacă nimic. Rotind al doilea dispozitiv cu un unghi oarecare β. într-un fascicul de lumină nepolarizată (naturală). iar în acest caz spunem că cei doi nicoli sunt aşezaţi în cruce. iar cea refractată este parţial polarizată. 3. 5π/2. la o rotaţie cu β=π/2. La incidenţă brewsteriană. este (aşa cum a fost arătat anterior) polarizată liniar. Gradul de polarizare al celor două raze (cea incidentă şi cea reflectată) variază cu unghiul de incidenţă. După cum se poate observa. vibraţiile lăsate să treacă de primul dispozitiv P2 Figura 4 A2 sunt lăsate şi de cel de-al doilea. Se poate obţine lumină polarizată prin fenomenul de reflexie şi refracţie pe suprafaţa de separaţie dintre două medii transparente adiacente. Dacă E0 cosβ cele două dispozitive au planele de polarizare paralele (P1P2 // A1A2). lumina reflectată este total polarizată. Consideraţii teoretice Lumina emisă de o sursă naturală este nepolarizată.

deci: Ht1=Ht2. deci: Bn1= Bn2 . Să notăm amplitudinea intensităţii câmpului electric cu E în r r unda incidentă. Folosind relaţiile (3). R ⊥ şi E' ⊥ perpendiculare pe planul de incidenţă (fig. i’=i şi θ sunt unghiurile de incidenţă. R // şi E ' // aflate în planul de incidenţă şi r r r r componentele E ⊥ . iar i.MED. 1. Et1=Et2. r r componentele normale ale vectorilor B şi D sunt continue. (3) (4) Dn1=Dn2 . E ⊥ sin(θ + i) (8) 57 .(4). (5) (6) unde cu indicele 1 s-a notat mărimea corespunzătoare în dielectricul 1. iar n i . se găsesc componentele amplitudinii câmpului electric din r E⊥ r R i r ni Mediul 1 Mediul 2 r n i’ r R⊥ θ r E ' // r E' r E' ⊥ r nr unda reflectată şi refractată în funcţie de componentele amplitudinii câmpului electric din unda incidentă ca fiind date de : E ⊥ ' 2 cos i sin θ . n i ' şi n r sunt versorii r E r E // r R // direcţiilor de propagare ale undelor r n'i incidentă.Polarizarea luminii De-a lungul acestei suprafeţe de separare.Lucrearea 4. cu R în unda reflectată şi cu E ' în unda transmisă (unda refractată). reflexie şi refracţie ). Aceste r r r amplitudini le descompunem în componentele E // . r r componentele tangenţiale ale vectorilor H şi E sunt continue.(5) şi (6). în absenţa sarcinilor superficiale. unde n este r r r versorul normalei la suprafaţa de separare dintre cele două medii . reflectată şi refractată. = E⊥ sin (i + θ) (7) R ⊥ sin(θ − i) = . iar cu indicele 2 mărimea r corespunzătoare în dielectricul 2.

apare un defazaj de 1800 şi în cazul componentei R//. având lungimea de undă între λ ≅ 4000 A şi λ ≅ 7000 A .MED. iar raportul (10) pozitiv.(9) sunt întotdeauna pozitive.(10): a) Dacă εr1< εr2 adică i>θ (εr1 şi εr2 sunt permitivităţile electrice relative ale mediilor 1 şi 2 ). Pe baza acestor formule. dacă este negativ înseamnă că între cele două componente la care se referă raportul apare un defazaj de 1800. Semnul rapoartelor se poate studia pe baza relaţiilor (7).Lucrearea 4. Raportul dintre componentele câmpului electric din undele reflectate. În cazul componentei R⊥ a undei reflectate aceasta este defazată cu 1800. Apare un defazaj de 1800 dacă i+θ < 900 doar în cazul componentei paralele cu planul de incidenţă a câmpului electric din unda reflectată. din relaţia (10) rezultă R // = 0 . înseamnă că pe suprafaţa de separaţie nu se produce nici un salt al unghiului de fază. respectiv refractate şi incidente poate fi pozitiv sau negativ. De asemenea dacă i+θ > 900.(9). 0 0 r r rapoartele (7) şi (9) sunt pozitive şi nu apare un defazaj între E’⊥ şi E’// faţă de E⊥ şi E// . (11) (11) 58 . iar ultimul (10) este negativ numai dacă i+θ < 900. este natural să se considere unda luminoasă ca o undă electromagnetică. Dacă este pozitiv. Undele luminoase reprezintă doar un grup relativ mic al undelor electromagnetice. b) Dacă εr1> εr2 adică i<θ.(8). = E // sin(θ + i) cos(θ − i) R // tg (θ − i) .Polarizarea luminii E // ' 2 sin θ cos i . se pot determina şi amplitudinile câmpului magnetic. Aceste relaţii pot fi deci utilizate pentru a afla fluxul de energie din unda reflectată. respectiv refractată raportat la cel din unda incidentă Întrucât formulele lui Fresnel se verifică şi în cazul undelor luminoase. Raportul (8) este negativ. =− E // tg (θ + i) (9) (10) Formulele (7-10) sunt formulele lui Fresnel. c) Dacă εr1< εr2 şi unghiurile de incidenţă şi refracţie satisfac condiţia i + θ = 900 . primele trei rapoarte din relaţiile (7).(8). deoarece între H şi E există o relaţie de proporţionalitate.

MED. raza reflectată este o rază naturală. Diferenţa intensităţilor celor două componente variază cu unghiul de incidenţă. unde liniar polarizate. componenta normală la planul de incidenţă fiind mai intensă: In > IP . Ip Î R//2). În condiţiile incidenţei brewsteriene. Din relaţiile (8) şi (10) rezultă : ⎛ R⊥ ⎜ ⎜R ⎝ // ⎞ cos 2 (θ − i) ⎟ = > 1. Gradul de polarizare al razei transmise este în general mic. Apare astfel posibilitatea de a obţine. cele două componente reflectate au intensităţi egale. În cazul incidenţei normale (i=θ=0). pentru sticlă (n≅1. (15) Pentru o incidenţă diferită de cea brewsteriană. Gradul de polarizare al razei reflectate variază deci cu unghiul de incidenţă. (13) Unghiul de incidenţă care satisface relaţia (11) se numeşte unghi de incidenţă brewsterian ( iB). conţinând numai componenta R⊥. dar intensităţile lor nu sunt egale şi avem o rază parţial polarizată. ca şi cea incidentă. prin simplă reflexie. unda reflectată conţine. ⎟ cos 2 (θ + i) ⎠ 2 (14) deci în unda reflectată intensităţile celor două componente nu mai sunt egale. raza refractată cuprinde şi oscilaţiile perpendiculare la planul de incidenţă (E’⊥). Planul său de polarizare este planul 59 . Drept măsură a gradului de polarizare se ia raportul dintre diferenţa intensităţilor celor două componente şi intensitatea totală.5) acest unghi este de aproximativ 570. din undele naturale sau polarizate arbitrar. De exemplu. (In Î R⊥2. (16) Gradul de polarizare al undei reflectate este deci egal cu zero la incidenţă normală şi egal cu unu la incidenţă brewsteriană. alături de oscilaţiile intense din planul de incidenţă (E’//) care în acest caz nu suferă nici o slăbire.Polarizarea luminii Unda reflectată va fi în acest caz polarizată liniar. în urma fenomenului de refracţie. Relaţia (13) constituie legea lui Brewster. cu planul de vibraţie perpendicular pe planul de incidenţă. Folosindu-ne de relaţia (11). şi oscilaţiile paralele la acest plan. pe lângă oscilaţiile perpendiculare pe planul de incidenţă.Lucrearea 4. obţinem: n12 = sin i / sin θ = tg i . adică: P= In − Ip In + Ip = R2 −R2 // ⊥ R2 +R2 // ⊥ .

gradul de polarizare este: P= IM − Im . la rotirea acestuia în jurul direcţiei de propagare a luminii ( BB’) cu 3600. 1a). fotocelula şi circuitul electric. 1) şi de două ori valoarea minimă (pentru direcţia C2C2. corespunzătoare câmpului electromagnetic de direcţie bine determinată poate fi măsurată cu ajutorul unui dispozitiv (fig. (17) unde E0 CC’ este amplitudinea medie în timp a componentei câmpului electric paralelă cu CC’ după care oscilează câmpul electric în unda transmisă de polaroid. C P B B’ A C µA L K E Figura 6 Intensitatea fasciculului care cade pe fotocelulă este proporţională cu pătratul amplitudinii câmpului electric: ICC’ = K E20 CC’ . Dacă pe polaroid se trimite un fascicul de lumină parţial polarizată (fig. perpendiculară pe CC”). Conform relaţiei (16). 1c). Energia transportată de undă în unitatea de timp. perpendiculară pe planul figurii 3a instrumentul de măsură nu indică nici o variaţie a intensităţii ICC’ a curentului. Se poate mări gradul de polarizare al luminii transmise prin mărirea numărului de refracţii succesive.Lucrearea 4. curentul în circuitul exterior al celulei fotoelectrice va avea de două ori valoarea maximă (pentru direcţia CC’ . Dacă lumina incidentă este polarizată total (figura 1b). în urma rotirii acestuia în jurul direcţiei de propagare a luminii (notată BB’ în figura 2).MED.Polarizarea luminii normal la direcţia de oscilaţie a componentei cu intensitate mai mare (E’⊥). unde IM + Im 60 (16) . minimele sunt nule. o lentilă L ce concentrează fasciculul de radiaţii pe catodul K al unei celule fotoelectrice (în circuitul acesteia sunt conectate o sursă de alimentare E şi un instrument de măsură). Dacă pe polaroid se trimite un fascicul de lumină naturală (fig. 6) format dintr-un polaroid P care lasă să treacă componentele câmpului electromagnetic ce oscilează pe o direcţie bine determinată (CC’).fig. ICC’ este indicaţia instrumentului de măsură.

Se aşează pachetul de lame pe suport. se alege unghiul de incidenţă dorit (între 00 şi 900) şi se aduce receptorul pe direcţia fasciculului.Lucrearea 4.MED. Modul de lucru. În cazul luminii parţial polarizate. 2. iar pentru lumina liniar polarizată (total polarizată). 6. urmărind variaţia indicaţiei I a instrumentului de măsură mA. Se determină gradul de polarizare P. reflexie şi refracţie. Se modifică unghiul de incidenţă i şi se refac măsurătorile şi calculele anterioare. 1. Se notează valorile IM şi Im indicate de instrumentul mA şi unghiul de incidenţă. 5. Se roteşte polaroidul.Polarizarea luminii unde IM= K R⊥2 şi Im= K R//2 pentru lumina reflectată. Acest fascicul este trimis pe o lamă LL’ cu feţe plan paralele. 4. Datele obţinute se trec în tabelul de mai jos. Im = K E⊥’ 2). E K mA A 00 L1 P C S L L’ 900 D Figura 7 Colimatorul C transformă fasciculul de raze ce vine de la sursa S într-un fascicul de raze paralele. 4. Razele reflectate sunt trimise pe receptorul descris în figura 2. (În cazul luminii refractate IM = K E//’ 2 . 3. Astfel pot fi cunoscute unghiurile de incidenţă. din sticlă. utilizând relaţia (18). cât şi pentru cea refractată. 0 < P < 1. Pentru lumina naturală gradul de polarizare P = 0. P = 1. acest receptor se poate roti în jurul discului D divizat în 3600. atât pentru lumina reflectată. 61 . Studiul variaţiei gradului de polarizare a luminii în funcţie de unghiul de incidenţă pe o suprafaţă de separaţie prin fenomenul de reflexie şi refracţie se poate face cu dispozitivul din figura 7.

Lucrearea 4. Se determină indicele de refracţie al sticlei în raport cu aerul.Polarizarea luminii 7. utilizând relaţia (13). pentru lumina reflectată şi cea refractată şi se determină unghiul iB corespunzător maximului lui P. Se trasează graficul P = f (i). A) Lumină reflectată.MED.det. 8. Nr.) P 62 . Observaţie: Se recomandă trasarea graficului în coordonate polare. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i (0 ) IM (div.) Im (div. Se pot trasa ambele curbe (pentru lumina reflectată şi cea refractată) pe acelaşi grafic.

Polarizarea luminii B) Lumină refractată Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i (0 ) IM (div.det.Lucrearea 4.MED.) P 63 .) Im (div.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->