P. 1
contractate_posdru_30_09_2010

contractate_posdru_30_09_2010

|Views: 474|Likes:
Published by lucian1964

More info:

Published by: lucian1964 on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 30 septembrie 2010 Nume operaţiune/ DMI din

care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.336.723 977.075 88.037

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

489.093

4.890.928

2

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar

13.982.470

4.094.414

368.916

0

18.445.800

3

14.004.012

4.100.722

369.484

0

18.474.218

4

Profesionişti în preuniversitar

managementul

educaţional

13.984.400

4.094.980

368.967

0

18.448.347

5

Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.011.954

4.103.048

369.694

0

18.484.696

6

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

7

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

8

COMPETENTE CHEIE CURRICULUM-UL SCOLAR

TIC

CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la IN CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI învăţământul superior PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

9

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România

13.168.117

3.933.334

349.011

0

17.450.461

10

Imbunatatirea Managementului Universitar

13.385.866

3.998.375

370.000

0

17.754.241

11

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Calitate si Leadership pentru Invatamantul Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII Superior Romanesc învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI ARACIS Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.737.698

4.103.468

370.000

0

18.211.166

12

2.622.443

783.327

69.506

0

3.475.275

13

13.810.679

4.125.268

366.040

0

18.301.987

14

REGISTRUL MATRICOL UNIC

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

13.220.906

3.949.102

370.001

0

17.540.009

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

15

Schema de sustinere complementara a AGENTIA NATIONALA PENTRU mobilitatii europene a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea PROGRAME COMUNITARE IN invatamantul preuniversitar beneficiare ale resurselor umane în educaţie şi formare DOMENIUL EDUCATIEI SI Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii profesională FORMARII PROFESIONALE (life Long Learning) Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituţionale şi metodologice INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

8.523.630

2.005.870

447.278

0

10.976.778

16

11.400.736

2.682.940

287.422

50.000

14.421.098

17

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice INVATAMANTUL resurselor umane în educaţie şi formare prin activitati de mentorat PREUNIVERSITAR - MINISTERUL profesională EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Restructurarea sistemului de formare continuă a CENTRUL NATIONAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar FORMARE A PERSONALULUI DIN resurselor umane în educaţie şi formare prin generalizarea sistemului de credite INVATAMANTUL profesională profesionale transferabile PREUNIVERSITAR Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si at Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor Instruirea in societatea cunoasterii

14.541.830

3.422.136

366.612

0

18.330.578

18

10.421.637

2.452.529

262.740

0

13.136.906

19

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

14.247.200

3.352.800

360.000

0

17.960.000

20

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

21

Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională

DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

7.354.948

1.730.843

185.424

0

9.271.215,00

12.151.978

2.859.730

306.361

0

15.318.069,00

22

FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesionala adaptata pietei

COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

7.214.160

1.692.210

181.763

0

9.088.133,00

23

Constructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNCFPC Calitate in educatie - CALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în SPRIJINIREA INITIATIVELOR formarea profesională continuă TINERILOR (ANSIT) CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

11.340.000

2.660.000

681.004

0

14.681.004,00

24

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

3.100.878

727.366

78.127

0

3.906.371,00

25 26

FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR CONSILIUL NATIONAL DE Asigurarea calităţii în sistemul de formare FORMARE PROFESIONALA A profesională continuă din România - CALISIS ADULTILOR

14.684.460 14.391.594

3.444.503 3.375.806

369.979 362.600

0 0

18.498.942,00

18.130.000

27

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU)

10.722.155

1.892.145

370.000

0

12.984.300

28

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe calitatii cercetarii in universitati si cresterea SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul vizibilitatii prin publicarea stiintifica STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în cercetărilor socio-economice şi umaniste DIN CLUJ NAPOCA cercetării O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) Programe sprijinul Programe sprijinul

15.325.497

2.704.499

370.000

0

18.399.996

29

8.049.024

1.420.416

193.300

0

9.662.740

30

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

Nr. crt.

Titlu proiect
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.

Nume beneficiar
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - ŞCOALA DOCTORALǍ

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.485.189 615.033 83.678

Cheltuieli neeligibile
0

Total valoare proiect
4.183.900

31

32

2.813.337

496.471

67.547

0

3.377.355

33

5.342.706

942.830

128.276

100.000

6.513.812

34

Burse doctorale în sprijinul cercetării : Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SCOALA NATIONALA DE STUDII Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul doctorale şi post-doctorale în sprijinul POLITICE SI ADMINISTRATIVE European al Învăţământului Superior - BDCCC cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. si UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL Doctoral burses at usv doctorale şi post-doctorale în MARE" SUCEAVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate doctorale şi post-doctorale în DIN CLUJ NAPOCA cercetării Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" pentru traiectorii flexibile în cariera de doctorale şi post-doctorale în IASI cercetare cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a UNIVERSITATEA PETROL-GAZE doctorale şi post-doctorale în societăţii româneşti DIN PLOIESTI cercetării Doctoranzi in competitivitatii sprijinul inovarii PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

3.582.839

632.266

86.023

0

4.301.128

35

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

36

8.678.157

1.531.439

208.359

731.627

11.149.582

37

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

38

14.981.355

2.643.768

359.697

0

17.984.820

39

4.272.284

753.932

1.025.068

0

6.051.284

40

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

6.091.690

1.075.004

146.259

0

7.312.953

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. STUDII DOCTORALE PENTRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD) DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN UNIVERSITATEA TEHNICA doctorale şi post-doctorale în INTELIGENTA (BRAIN) GHEORGHE ASACHI DIN IASI cercetării Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. studiilor universitare de doctorat prin acordarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în de burse doctorale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Burse doctorale in sprijinul activitatii de UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetare in domeniul stiintelor politice cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sistem de Management al Burselor Acordate UNIVERSITATEA DUNAREA DE doctorale şi post-doctorale în Doctoranzilor SIMBAD JOS DIN GALATI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Racordarea programelor de studii doctorale la UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" doctorale şi post-doctorale în studiile doctorale europene DIN TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Dezvoltarea proiectată şi performanţă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar cercetării Suport financiar pentru studii doctorale privind Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. complexitatea din natura, mediu si societatea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în umana. cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în acordarea de burse doctorale FARMACIE DIN CRAIOVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în tehnologii avansate – „PRODOC” CLUJ - NAPOCA cercetării Creşterea rolului studiilor doctorale şi a Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA competitivităţii doctoranzilor într-o Europă doctorale şi post-doctorale în DIN SIBIU unită. cercetării Pregatire competitiva a doctoranzilor in Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA domenii prioritare ale societatii bazate pe doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cunoastere cercetării

4.668.340

823.825

112.085

0

5.604.250

12.808.384

2.260.303

307.525

0

15.376.212

4.401.239

776.689

105.672

71.060

5.354.660

8.342.836

1.472.265

200.308

0

10.015.409

4.650.993

820.764

111.668

0

5.583.425

6.302.904

1.112.277

151.330

230.250

7.796.762

6.538.184

1.153.797

156.979

0

7.848.960

4.526.865

798.859

108.688

0

5.434.412

2.996.026

528.710

71.933

0

3.596.670

14.277.043

2.519.478

342.786

0

17.139.307

6.249.628

1.102.876

150.051

20.370

7.522.925

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

Tranziţia de la COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI muncă pentru tranziţia la viaţa activă” şcoală la viaţa activă – „SPIRU HARET” BUCURESTI FIPCM BUCURESTI SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU CAMERA DE COMERŢ.000 59 MINISTERUL EDUCAŢIEI.600 70 14.761 0 7. Promovarea INTREPRINDERILOR PRIVATE competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din culturii antreprenoriale MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.296 2. Un UNIVERSITATEA DIN ORADEA.2.581 366.144. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUNCII PENTRU STUDENŢI TIMIŞOARA Parteneriat national pentru implementarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei DIN BUCURESTI de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITATEA BABES BOLYAI UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA DIN CLUJ NAPOCA 7.597 250.808.1.002 240.130 200. Promovarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA dezvoltarea de parteneriate la nivel culturii antreprenoriale (trans)naţional .338 1.718. Tranziţia de la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE şcoală la viaţa activă din comunităţi defavorizate.576 255.104 .1.393 316.1.020 56 Axa Prioritară 2/ DMI 2.560.un pas spre egalitate RROMENTZA" 67 Proiectarea.171 944.012 367.362 369.892 101.838.2.326 54. cu precădere romi.345 720.500.092 14.2.600 18.207. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 15.474 321. Promovarea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI trans-national.170 18.533 0 18.000 1.325. managerilor şi angajaţilor din IMM-uri Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.558 975. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 15.521. Titlu proiect Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI) Nume beneficiar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.156.530.121 356. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII .246.000 1.404.099.982 370.620.600 72 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.487 929. Promovarea model inter-regional de şcoală antreprenorială FACULTATEA DE STIINTE culturii antreprenoriale pentru femei ECONOMICE 11.981 132.528 61 ROMANI CRISS.047.104 2.000 16.622 62 63 64 65 66 15.200 0 20.178 78. TOŢI ÎN CLASA I.186 55 FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL „Aptitudini practice prin învăţare la locul de Axa Prioritară 2/ DMI 2.TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – CONSILIUL NATIONAL AL modalitate inovativă de creştere a Axa Prioritară 3/ DMI 3.173 995.817 18.Nr.860 430.200 427.2. calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.018 2.130 230.373.000 60 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. pentru obtinerea competentelor culturii antreprenoriale antreprenoriale.521 102.1.026.700.965.623.049 5. Promovarea SC ASCENDIS CONSULTING SRL competenţelor antreprenoriale ale culturii antreprenoriale întreprinzătorilor.089 375.663 360.1.500. inter-regional si Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.944.119.170 2.606. Promovarea culturii antreprenoriale 16.287 605.889 ASOCIATIA PRO FORMARE EUROPEANA Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU muncă stabil ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU „Scoala – o sansa pentru fiecare” ROMI CENTRUL RROMILOR "AMARE Educatia de calitate . CERCETĂRII ŞI TINERETULUI – Programe integrate pentru creşterea accesului la DIRECŢIA GENERALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.779. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Axa Prioritară 3/ DMI 3.379.000 220.160 12.413.778 12. TOŢI LA GRĂDINIŢĂ.000 188.847 170.000 0 8.292 0 3.292. Prevenirea şi ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE accesului la educaţie al copiilor romi” corectarea părăsirii timpurii a şcolii SOCIALĂ ŞI STUDII Educaţie.200.CENTRUL „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii Axa Prioritară 2/ DMI 2.446.890 1.Program de dezvoltare a Axa Prioritară 3/ DMI 3.996.080 1.846.872 57 58 2.127 63.499.326 53 54 Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.711 8.164 691.000 71 3.639.180.176 9.2.693.150 42.078 1.2.292 15.096 8.1.000 2.289.326. crt.406.992 68 6.408 1.380.5.1.850.087.1.186 69 17.495.492.000 0 18.138 0 0 0 0 0 18.180.086.120 817.787 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6. EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare cercetării 9.910 2.929.5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.184.900 0 18.226 374. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. implementarea si derularea unui sistem de formare continua. MINORITĂŢILOR ŞI RELAŢIA CU în 2008-2009 PARLAMENTUL Privind spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.241 4.035.914.320 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6.426 2.2.1.

552 17.740 40.616. Promovarea Adaptabilitate.000 8.720 377.137 48.208 166.1.830 0 1.453 438.533 438.3. Promovarea ANALIZA SI DEZVOLTARE culturii antreprenoriale INSTITUTIONALA .100 0 2.327.034. Promovarea culturii antreprenoriale 8.803.491. Promovarea culturii antreprenoriale 7.197 79 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALE ENERGETIC ABILITĂŢILOR ÎN SECTORUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.010.989 10.359 81 INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA 1.753.100 83 Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 288.038.012 86 SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 11. Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor.500.005.055 40.560 38.116 1.896 416.942 40.3.873. Întărirea PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea SELF-service” OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Promovarea culturii antreprenoriale 2.260 343.1. Dezvoltarea REGIONAL PENTRU OCUPARE SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU TARGOVISTE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest CAMERA DE COMERT.434.542. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU PENTRU INTEGRARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA EUROPEANA SI DEZVOLTARE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD-EST DURABILA BRAILA Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 76 77 UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 58.209.003.524 8.840.3.179 565.671 0 2.642 101. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU FUNDATIA ACADEMICA PETRE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ANDREI IASI pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA NORD-EST Axa Prioritară 4/ DMI 4.033.544 170.436 40.3.380. INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.034.700 0 2.531.778.511 1.374.034.858.001.1.635 40.555. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.1.611 417.500 715.242.992 56.000 89 5.560 87 2. crt.913 .531.500 251. Dezvoltarea al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială pentru partenerii sociali şi societatea civilă din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV 1.548 40.554.758.ELEUTHERIA ASOCIAŢIA COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 7.602 88 13.212 2. Dinamism. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 73 UNIVERSITATEA POLITEHNICA Promovarea Culturii Antreprenoriale: DIN BUCURESTI .934 256.1. Initiativa in Industria ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI culturii antreprenoriale Electronica TEHNICI DE INTERCONECTARE.932 0 795.988 85 1.416 236.195 502.477 143.3.123. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.713 471. in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism.190 84 1.833 432.959 18.1. hoteluri si restaurante” ANTREPRENORI EUROPENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 488.304 74 ASOCIATIA EGRETA 2.472 7.978 27. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare 1.588 78 FUNDATIA CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.362 80 ASOCIATIA CENTRUL DE SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT INFORMARE SI DOCUMENTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 0 2.211.811 15.914 2.862 12.335.CENTRUL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.852 438.348 0 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.1.1.343 420.554.1.069 434.973 82 Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic Axa Prioritară 3/ DMI 3.530 0 4.387.365 220.686 0 2.700 0 2.300 75 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.017.465.476. Întărirea Analiza deficitului de forţă de muncă calificată AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea în domeniul construcţii OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.3.875 413. UPB-CETTI Tinerete.692 3.1. Dezvoltarea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea TRANSPARENŢĂ│TRANSPARENC parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Bucureşti-Ilfov Y INTERNATIONAL ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.

680 453.850.774 362.150 295.499. analize şi previziuni asupra Axa Prioritară 4/ DMI 4.728.973 2. SC AGROSERV MANAGEMENT SRL 1. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.169.286.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.743. crt.419 101 Axa Prioritară 5/ DMI 5.107. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 8.2.296.000 93 13.192 18.O.1. Promovarea RURALTIN .R.832 955. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.500.2.000. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .590.609.158 370.820 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN AGENTIA PENTRU OCUPAREA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK FORTEI DE MUNCA HARGHITA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.018.580 96.138 40.101.735 617.076 68.750 275.000 2.2.500.FUNDATIA DE sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Caravana perfectionarii asistentilor sociali din CONSULTANTA SI SERVICII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural SOCIALE PENTRU COPII SI resurselor umane şi ocuparea forţei de FAMILII muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 92 13.770.773.658 4.492 374.695 0 3.511.007 0 2.400 99 Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 1.500.220 0 2.535.2.957 77.241 11.395 521.500.709.269 91 13.2.2.681.401 18.190."Şanse pentru comunitatea rurală" 15.022 8.449 0 4.424.000 675. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 684.948 206.985 104 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă AGROSTAR 14.374. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU TRANSNATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI serviciilor de ocupare SAPeRe Studii.2.2.045.788 103 Dezvoltarea iniţiativelor mediul rural antreprenoriale în AGROSTAR 15.027 296.047 96 Rural-Manager Axa Prioritară 5/ DMI 5.458. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 7.541. .041 0 4.2.2.516.000 2.734 2.615 128.790.392 89.635 169.2.108 18. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor AGENTIA NATIONALA PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.606 0 4.000 94 S.403 .Specializarea Consilierilor de Orientare AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.Nr. Formarea Profesională OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO COMPROF AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4. Promovarea HOLT ROMANIA .307.2.718 699.841 102 2.003 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 90 MODEL DE COOPERARE Axa Prioritară 4/ DMI 4.689 100.279 18.000 22.701 15. la nivel naţional şi local serviciilor de ocupare SCOP .680 97 Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România.149.202 139.551. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 3.484.888 100 Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 12.259 10.642.033.867 360.188.653.SERVICII INTEGRATE SI AGENTIA NATIONALA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN SPRIJINIREA INITIATIVELOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL TINERILOR (ANSIT) resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA Axa Prioritară 5/ DMI 5.040 334.438 2.331 268. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.C.249 1.454.600 98 Axa Prioritară 5/ DMI 5.868 0 16.000 95 Necesitate si oportunitate-instruire comunitatea rurala pentru ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 3.680 0 18.495 2. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU pieţei muncii pentru a întări capacitatea SPO în capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA România.

183 0 3.896.352.000 4.559.500. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 555.160 2.983 14.000 0 18.407 121 3.248 72.725 304. FAMILIEI Sanse egale pe piata muncii accesului şi a participării grupurilor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.365 280.823 50.268. crt.839.323 77.530. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 0 18.668 523.000 0 18.973 18.133.2.1.000 0 5.745 2.1.890 0 18.000 119 16.375 3.924 110.866. Îmbunătăţirea MINISTERUL MUNCII.1.319.350 17.500.346 839. Îmbunătăţirea persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor educaţie.909.570.592 3.2.194.060 219. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 3.772 61.015.383.2. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.464 124 Femei şi bărbaţi .851.030 1.000 18.676 0 310.033.2.661 596.775 2.580 369.971 16.408 725.500 126 16.295.498.775 336.180 370.2.671.1. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) 16.166.016.822 Axa Prioritară 6/ DMI 6.660 3.719.1.855 18.490 .820 1.427 0 0 300.142 13.569.667 353. Promovarea măsurilor de incluziune socială a romilor.2.597 106 107 Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala seropozitive din Romania a persoanelor FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 11.912. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.305 123 2.559.559.209 5. Îmbunătăţirea Centre de consiliere si mediere profesionala CENTRUL RROMILOR "AMARE accesului şi a participării grupurilor pentru persoanele de etnie rroma RROMENTZA" vulnerabile pe piaţa muncii Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A PRESEI AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea 4.057. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.799 108 UNIUNEA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.244 308.1.2.828 121.Nr.365 122 15.3.3.Femei Antreprenor în Rural SOCIETATEA DE EDUCATIE CONTRACEPTIVA SI SEXUALA 5. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.312.492.382 367.aceleaşi şanse pe piaţa muncii 4.1.733.600. grup ROMI egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabil supus excluziunii sociale 5. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.1.167.128 272.494.863 874.1.673 137.160 660. Dezvoltarea DMI 6.288 0 3.414 118 Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în Axa Prioritară 6/ DMI 6.757.255 664.820 1.000 70.383. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.833 73.232 1.456 14.622. "PENTRU COPIII NOŞTRI" egalităţii de şanse pe piaţa muncii Reţeaua naţională a experţilor locali romi.403 3.2.501. Îmbunătăţirea penitenciare la programe de formare ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii parcursul şi după executarea pedepsei INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU Crearea şi implementarea modelului integrat de PREVENIREA ŞI COMBATEREA Axa Prioritară 6/ DMI 6.240.350 1. Dezvoltarea ORGANIZATIILOR PERSOANELOR economiei sociale AFECTATE DE HIV/SIDA Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale DMI 6.902 464.482.559. Dezvoltarea economiei sociale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 105 FAR .664. Îmbunătăţirea evaluare.534 0 0 301.799.162.633 3.116 4. mecanism de sprijin în implementarea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6. informare a societăţii şi îmbunătăţirea PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii activităţilor în penitenciar Axa Prioritară 6/ DMI 6.453.3.001.152.029 0 2. model inovator pentru MINISTERUL MUNCII.207 1.020 2.000 0 6.760 3.282.570.145.665 78.091.827 727.416.1. Accesul femeilor rome ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI Axa Prioritară 6/ DMI 6.521 6. Dezvoltarea DMI 6. FAMILIEI promovarea incluziunii active a persoanelor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE defavorizate AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Impreuna. formare profesională şi angajare pe EXCLUZIUNII SOCIALE A accesului şi a participării grupurilor piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din PERSOANELOR CU HANDICAP vulnerabile pe piaţa muncii România (INPCESPH) Creşterea şanselor de incluziune socială a Axa Prioritară 6/ DMI 6.787 109 110 111 112 113 Participarea grupurilor vulnerabile in economia AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU sociala ROMI ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN Atelier de insertiune ROMANIA FUNDATIA MOTIVATION Retea pentru Incluziune ROMANIA EPISCOPIA SLOBOZIEI SI Promovarea în comunitate a economiei sociale CALARASILOR ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (ONCR) Tineri pentru o lume mai buna FILIALA BRASOV "VIRGIL ONITIU" Economia Sociala. Dezvoltarea DMI 6. pentru o societate mai buna ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Împreună pe piaţa muncii ROMI Împreună pe piaţa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 11.018 2.015 601.234. Promovarea pe piaţa muncii.295.000 363.612 210.650.470 108.364 1.800 3.000 120 16.494 427.103 114 115 116 117 13.180 370.043 370.945 2.834 125 Egalitate prin diferenţă.

409 408.784. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.1.950 919.769 122.478 291. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 312.1.387. Acces la profesională iniţială de DMI 1.843.939 346.701 1.896 1.398.414 15.156 136 ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.674 36.239 0 1.1.903 36.1.835.1.538 366.584 307.221 124. Acces la LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ACTIVA . Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 1.067.477 407. STUDIU-PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE LEADERSHIP Tinerii antreprenori se formeaza in scoala DMI 1.503 8.619 137 1.452 1.3.930 27.365.2. Acces la profesională iniţială de DMI 1. Calitate în POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior 558.009 142 143 144 145 Axa Prioritară 1/ DMI 1.425 36.NAPOCA învăţământul superior Ingineriei Calităţii.739.TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Paşi către viitor .584 2.745 296.213 407.800 0 740.396.019 379.404 166. 127 128 Titlu proiect Un viitor mai bun pentru femei Harmony .000 146 Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de tip Bologna.pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.516 194.049 2.890 0 1.269 410.297.842.446.3.800 34.883 2.254 553.576 131 132 133 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL ACTIVA .139 134 Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la profesională iniţială de 12.467. Calitate universitare prin formarea resursei umane şi DIN CLUJ NAPOCA învăţământul superior orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.485 91.844.835.208 26.900 36.1.232 0 1.862 0 1.396.1.940 139 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.051.034 693.2. Acces la profesională iniţială de DMI 1. crt.796 14.732 0 1.111 1.508 1.021 82.782.093 409.836.737 207. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) Axa Prioritară 6/ DMI 6.114 130 BLOCUL NATIONAL SINDICAL 8.888 1. Calitate "Inginerie si Management (IM)" CLUJ .783 836. Acces la profesională iniţială de 1.530 129 REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI .397 408.3.Nr.847.481 33.260 140 1.dezvoltarea serviciilor de INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare consiliere şi orientare şcolară JUDETULUI VALCEA calitate „Paşi spre o carieră europeană – consilierea şi orientarea cu suport digital” CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI.626 11.847.059 135 1.2.036 1.Impreuna pentru o societate INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare bazata pe cunoastere JUDETULUI VALCEA calitate Axa Prioritară 1/ Tineri Antreprenori in Scoala .304 311. Acces la profesională iniţială de DMI 1.1.Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu cea de familie Nume beneficiar DEPRO INOVATIE SRL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 147 1.887.345 36.708.861 217.392. Acces la profesională iniţială de DMI 1.842.1. Acces ASOCIATIA DE TINERET BUCURA educaţie şi formare profesională iniţială calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.776 456.843 0 1.979 32.808.104 36.251. în acord cu cerinţele pieţei muncii Inovare academica si succes pe piata muncii SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.I.311.366.492 141 FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP Axa Prioritară 1/ DMI 1.675 1.628.943 0 1.852 416.184.326 36.1.844 0 1.1.393.143 36. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii DMI 1.118.1.172 0 9.746 0 1.667 555. în domeniul Managementului şi CLUJ .193 409.NAPOCA învăţământul superior la de la de în în 994.397.995 56. cu deschidere UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.380 0 0 1.401.140 .2. Calitate în internaţională. Acces Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie ASOCIAŢIA REGIONALA PENTRU educaţie şi formare profesională iniţială Activa DEZVOLTARE RURALA calitate Asigurarea calităţii programelor de studii UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la judetul tau SISTEM INFORMATIC LICEUL TEORETIC "AL.733.Platforma informatica interactiva educaţie şi formare profesională iniţială de NOICA" pentru orientare vocationala a elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ „Scoala viitorului”.ESTHIA ESTHR .900 1.925 1.3.Platforma digitală interactivă pentru educaţie şi formare GHEORGHE LAZAR viitorul elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem LICEUL TEORETIC CU CLASELE Ieducaţie şi formare informatic colaborativ pentru liceu XII "MIHAIL KOGALNICEANU" calitate GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" 418.179 18.711 Cheltuieli neeligibile 0 0 Total valoare proiect 16. CUZA" educaţie şi formare profesională iniţială de COLABORATIV PENTRU ELEVII DE calitate LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul –sistem orientare şcolară şi profesională” digital de CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN Axa Prioritară 1/ DMI 1.827 138 1.245 43.1.

354.099 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.721 0 1.980 162 1.638 68.3.847.122.o şansă mai mare UNIVERSITATEA ROMANOde integrare socio-profesională AMERICANA Observatorul Profesiilor Muzicale din România UNIVERSITATEA DE VEST.069. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în învăţământul superior Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 762. 2 „OPTIMA” Axa Prioritară 1/ DMI 1.834.412 159 Axa Prioritară 1/ DMI 1.601 35.557.2.000 0 1.450. Dezvoltarea PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI TARGOVISTE profesională MEDIULUI ŞI AL SIGURANŢEI ALIMENTARE MARCON.558 4. Calitate în învăţământul superior 989. PLASMEI SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.640 36.542 341.3.677 36.440 335.038 36. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.642 1. profesional şi tehnic în resurselor umane în educaţie şi formare CERCETARE SI IMPLEMENTARE proiectarea asistată de calculator profesională METODE NUMERICE Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL "STEFAN resurselor umane CEL MARE" TG.929 72.844.564.654 0 365.2. Calitate în învăţământul superior 171.882 0 1.996 51.3.300 36. Axa Prioritară 1/ DMI 1. 148 Titlu proiect Calificari si standardizare europeana asistenta sociala .428 404.467.CENTRUL DE învăţământul secundar.453 .954 1.427.578 1.acronim Eur-AS in Nume beneficiar UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.814 6.161 7.316 1.349 1.346.3.311.654 20.570 0 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.803 0 58.053.536 402.025 161 1.2. O cercetare-actiune pentru integrarea pe piata muncii.494 344.349 0 1.000 Total valoare proiect 1.2.441.951 295.3.151 1.947 1.077.302 0 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.107 153 154 155 156 157 158 Masterat international in robotica adaptabil la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN piata fortei de munca CLUJ . crt.921 0 1.240.508 77.842.509 29. (OPMR) FACULTATEA DE MUZICĂ Centru de formare si analiza in ingineria UNIVERSITATEA ALEXANDRU riscurilor (CeFAIR) IOAN CUZA Centrul de formare a cadrelor didactice din CENTRUL SCOLAR PENTRU învăţământul special şi instituţii integratoare EDUCATIE INCLUZIVA NR. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în învăţământul superior 1.055 160 1.424 166 Activi in metode interactive 289.440 73.882 344.846 32.Nr.888 771.337.762 88.000 165 Alege-ţi mentorul.298 345.262 1.392 20.3.261 36.589 164 1. Dezvoltarea cadrelor didactice din învăţământul superior de UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare marină şi furnizarea de programe de CONSTANTA profesională perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime INSTITUTUL NATIONAL PENTRU Formarea si perfectionarea cadrelor didactice FIZICA LASERILOR. dezvoltă-ţi competenţele 309.2. NEAMT profesională GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA DMI 1.2.NAPOCA CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN UNIVERSITATEA DIN ORADEA DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate .855 35.464. Calitate în PREDARE/INVATARE/EVALUARE FARMACIE DIN CRAIOVA învăţământul superior (SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA PRACTICA Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.745 397.260 150 151 1.CENTER FOR resurselor umane în educaţie şi formare stiintelor .765.145 227.849.000 0 1.991 0 1.462.250 35.314 230.950 397.3.3.942 336.376 4.455.Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.469 163 1.936 7. Dezvoltarea complementara a cadrelor didactice UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA resurselor umane în educaţie şi formare preuniversitare pentru adaptarea activitatii profesională didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.444 55.154 291.846.409 314.331.849. Dezvoltarea DIN SIBIU .238 0 1."Descopera " SCIENCE EDUCATION AND profesională TRAINING UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA Specializarea cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.102 1.828.700 26. Dezvoltarea din invatamantul preuniversitar pentru predarea RADIATIEI .2. Dezvoltarea Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane în educaţie şi formare Formarea Resurselor Umane (CIFRU) DIN BUCURESTI profesională EUROCOMP Centru de pregatire Axa Prioritară 1/ DMI 1.999 149 IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.330 232.081 342.340 152 Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor.357 36. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.231 399.799.200 Cheltuieli neeligibile 60.2.693 69.

967 17. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare documentarişti) din învăţământul preuniversitar profesională Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice.372 41. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ DMI 1.759 25.044 0 1.254 36.388 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.Muntenia (FORM) profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune CASA CORPULUI DIDACTIC resurselor umane si Educatie Timpurie) BRASOV profesională Axa Prioritară 1/ Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte INSPECTORATUL SCOLAR AL resurselor umane educationale speciale JUDETULUI SATU MARE profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA Profesori în societatea cunoaşterii resurselor umane CEL BĂTRÂN profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "PETRU Formarea .3.3.3. Dezvoltarea didactic auxiliar (bibliotecari.833 66.3.563 14.3.566 400 878.3.847.061 334.061 334.885 0 1.402 68.360 36.811 7.029 344. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.016 1.924 345. Titlu proiect PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Nume beneficiar ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.458.635 176 177 178 Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ SIVECO ROMANIA SA resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ resurselor umane profesională SIVECO ROMANIA SA 1.394 0 1.421.774 0 1.684 184 1.838.341 20.419 92.635 9.998 0 1.522.3.421. crt.847.048.465.3. 1.SIMION MEHEDINŢI”.950 0 1.784 185 Axa Prioritară 1/ DMI 1.322 273.847.847.874 174 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.347.320 33.421.420. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea SCOALA NATIONALA DE STUDII Educatiei pentru Cetatenia Democratica in resurselor umane în educaţie şi formare POLITICE SI ADMINISTRATIVE regiunea Sud. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.463.3.394 0 1.309 26.467.068.874 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.982 0 1.874 171 SIVECO ROMANIA SA 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.912 169 380..466 181 567. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.552.3.874 173 SIVECO ROMANIA SA 1.3.888 89. Dezvoltarea UNIVERSITATEA DE PETROL SI ştiinţific şi tehnologic printr-un program de resurselor umane în educaţie şi formare GAZE .415 23.399 92.231.3.la timpul prezent pentru viitor resurselor umane MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ profesională Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD EDUCATIA TIMPURIE.212 36. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.PLOIESTI masterat adecvat societăţii cunoaşterii profesională Formarea şi perfecţionarea personalului Axa Prioritară 1/ DMI 1.074 191. PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA.253 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 167 60.779 251.780 31.3. IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI PENTRU TINE.554 345. INVATAMANT PENTRU TOTI.603 0 480.726.650 168 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile Axa Prioritară 1/ DMI 1.240 . Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.3.125 170 SIVECO ROMANIA SA 1. SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi.200 187 CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 1.061 334. prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.061 334.295 36.322.211 409. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.3. redactori.419 92.3.293. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.849.419 92.3.289 182 1.376 289.945 0 1.847.874 172 SIVECO ROMANIA SA 1.849.3.057 186 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA 1.394 0 1.606 343.421.861 742.3.556 133. LIBERA SI COMPETENTA.421.227 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. debutanti in cariera didactică.Nr.796 175 CASA CORPULUI DIDACTIC .077 228.209 179 Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Axa Prioritară 1/ DMI 1.419 92.352 59. Dezvoltarea în educaţie şi formare 292. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.394 0 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 813.204 1.394 0 1.160.061 334.466.765 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.977 334.847.508 183 696.059 29.908 311.844.119 180 972. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.3.847. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.911 36.751 163.419 92.796 1.516 26.646 344.

276 4.394.3.846.444 202 ASOCIATIA PATRONALA A Dezvoltarea si autorizarea unui centru de PRODUCATORILOR SI evaluare si certificare a competentelor UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.963 0 848.980 194 Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.852 195 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ 1.600 199 672.181 81.986 29.053 209.A. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează DMI 1.3.458 203 432.3.492 35.352 0 1.784 26. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 348.279.181 335.421.179.174 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 658. Calitate în formarea profesională continuă 249.817 7.221 101.500 82. crt.449.3.061 463.443 54.800.821 0 541. formarea profesională continuă informale de invatare.455 196 EDUTIC – Sistem de formare continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.389 40.009 10.654 341. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 967.500 1. CENTRUL DE PREGATIRE IN Axa Prioritară 1/ DMI 1.315 204 Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare S.148 36.3.000 0 1.000 0 1.678 191 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 1.589 0 1.015.835 0 1.576 122.607 29.978 13.871 101.094 332.532 6.373 334.795 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.336 16.206.106.164.4. Calitate în anterioara dobandite in contexte non-formale si INFORMATICA S.902 70.894 0 1.692 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 1.372 27. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.235 25.C.3. Calitate în profesionale ale adultilor in sectorul protectia ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă mediului – PRO MEDIU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI UNIMED Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. pentru creșterea eficienței UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare utilizării TIC și asigurarea calității instruirii TARGOVISTE profesională asistate de calculator în mediul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formare continua a cadrelor didactice printr-un COLEGIUL NATIONAL resurselor umane model inovativ de tip 'blended learning' BANATEAN profesională DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET.144 24.Aici şi UNIVERSITATEA EFTIMIE resurselor umane Acum MURGU RESITA profesională Axa Prioritară 1/ Facilitare profesională pentru calitatea instruirii UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane eficiente TIMISOARA profesională SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII 429.3.425.051 1.467. factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Alimentar . Calitate în OCUPAREA FORTEI DE MUNCA angajatilor din domeniul constructiilor formarea profesională continuă OLT 1.933 227.634 238. Dezvoltarea în educaţie şi formare 935. Dezvoltarea cadrelor didactice.938 8.022 198 1.3.826 158.262 273.3.CORSAR INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN DMI 1.4.100 0 205. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.125 200 Axa Prioritară 1/ DMI 1.728 188 189 190 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE resurselor umane 1918" ALBA-IULIA profesională Axa Prioritară 1/ Consilierea Integrativă Educaţională .3.612 197 162.815. inclusiv dezvoltarea competentelor personalul AGENTIA JUDETEANA PENTRU Centrul de Evaluare a Competentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.927 22.902 205 301.3.772 410.287 18.548 19.4.3.906 0 545.538 10.531 58.412 260.4.Axa Prioritară 1/ CARIERĂ PENTRU PERSONALUL PRIN CENTRUL UNIVERSITAR resurselor umane DIDACTIC CRAIOVA profesională Dezvoltarea profesională sursă de progres ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua.468 220.791.958 192 193 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA TEHNICA resurselor umane "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ Certificare ECDL si formare continua in judetul COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE resurselor umane Neamt CARTIANU profesională EDU TEHNIC FORMA PLUS CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU.700 201 FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA Axa Prioritară 1/ DMI 1.397. Dezvoltarea în educaţie şi formare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 522.105 1.778 25. Calitate în formarea profesională continuă 1.770 90. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.337 327.570 892.4.098 .646 38.276.

300 1.5. Programe pentru cercetare doctorala de UNIVERSITATEA "ALEXANDRU doctorale şi post-doctorale în excelenta in economie prin parteneriate active IOAN CUZA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.638 7.794 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 206 Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE 0 1.180 GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL Axa Prioritară 2/ DMI 2.692 241.SCOALA DOCTORALA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul de cercetare.000 1.520 34.500.000 0 1.169 36.536.485.501.416 0 1.460.764 250.925 109.848.639.999 214 Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile "Calculatoare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.688.900 208 1.740 36.5.289 342.736 31.216 271. cercetării Restructurarea programului de formare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.420.249.750 110.609 33.1.1.092 35. corelatii cu mecanisme de FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI cercetării asigurare a calitatii scolii doctorale.759 1.000 213 1.066 339.5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. STIINTELE EDUCATIEI Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea UBB. întreprinderi şi Axa Prioritară 2/ DMI 2.190 262. Tranziţia de la UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de şcoală la viaţa activă la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA .5.300 39.980 0 1.1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 1.721 1.958 218.301.540.849.920 0 0 235.5.783 245. Programe perspectiva formarii si evaluarii competentelor .996 46.342 1.997 222 223 224 225 202.880 0 1. inovaţie şi Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe UNIVERSITATEA "ALEXANDRU graduale universitare pentru adaptarea cercetarii doctorale şi post-doctorale în sprijinul IOAN CUZA" IASI stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.200 217 1.365.889 221 1.NAPOCA cercetării DOCSOC Excelenţă. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1.1.5.290 1. interdisciplinaritate în studiile doctorale şi UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în postdoctorale în sociologie cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul 1.000 215 1.900 0 5. CLUJ-NAPOCA stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN calitatii.536.5.250 15.520.587 219 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.836 229.005 32. Programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina FARMACIE "IULIU HATIEGANU" doctorale şi post-doctorale în sprijinul si stiintele vietii CLUJ-NAPOCA cercetării Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 1.848.Nr.870 207.685 218 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.150 269.849.076 268.723 34. PRO-INOVA Program educational in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în managementului inovarii CLUJ .000 212 1.055 36. Programe FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul BUCURESTI cercetării 1.5.500 30.900 1.529. SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiinte administrative.500 220.000 0 750.836.809 210 1.537 36. Tranziţia de la MIRCEA" TARGOVISTE şcoală la viaţa activă .391.894 0 1.CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie PAS decisiv spre cariera ta CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE GRUP ŞCOLAR INDUSRIAL "NICOLAE CIORĂNESCU" UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TULCEA Axa Prioritară 2/ DMI 2.5.846.5.068 36.5.862 247.403.NAPOCA programelor doctorale Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent) Axa Prioritară 1/ DMI 1.480 216 1.850 37.700 394.249 36.507.618 66. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.844.824.825 209 1.061 924.256 204.486 220 Proiect pentru dezvoltarea de programe UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE baza de programe doctorale imbunatatite prin doctorale şi post-doctorale în JOS" GALATI parteneriat (PhD EXPERT) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.052 271.894 4. vizibilitatii si interdisciplinaritatii CLUJ .886 105.000 211 624.5.645 266.700 36.386 27. Titlu proiect Nume beneficiar ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) “PRO VOCATIE” Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.620 207 Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Calitate în formarea profesională continuă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.622 271.803 18.413 796.4.500 0 1. sociologie si stiinte ale POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării comunicarii.DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe Axa Prioritară 1/ DMI 1.789 0 1.1.844.878 0 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA tehnologia informatiei" si "Ingineria sistemelor" doctorale şi post-doctorale în sprijinul DIN BUCURESTI pentru o economie bazata pe cunoastere cercetării (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.112 143.670.767. Programe cercetare doctorala in domeniile stiinte politice. crt. Programe Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul context european DIN TIMISOARA cercetării Inovare si dezvoltare in programele doctorale si Axa Prioritară 1/ DMI 1.803 36.849.584.839.000 0 1.

152 959.747 215.500 168.1.836 152. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 767. CATEDRA DE STIINTE POLITICE 594.1.221.) COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 238 Axa Prioritară 2/ DMI 2.089 13. Tranziţia de la PRACTICA DIRIJORALA MUZICA BUCURESTI şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA BABESBOLYAI. Tranziţia de la la economia competitiva prin inginerie UNIVERSITATEA DIN ORADEA şcoală la viaţa activă concurenta.416 33.028 17.1. crt.074 246 Creşterea performanţelor absolvenţilor UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE HIGHTECH în viaţa activă.388 0 890.637 376.769.079 73.350 25. Tranziţia de la MATERIALE DE CONSTRUCŢII şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJNAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.490 60.196 0 0 0 0 0 0 0 75.720 112.053 1.101 82. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.782 11.1.765 241 242 243 244 245 Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI.072 68. Tranziţia profesionala a studentilor BLAGA" SIBIU şcoală la viaţa activă “NURSING Convergenta pregatirii SCOALA POSTLICEALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 0 4.238 936.122 123.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 584. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.887 Pregatire activa.876 1.1. FILIALA IASI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 263.799. o repar eu COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.648 890.1.676 4.232 999.700 0 83.034. PROFESIONIŞTII DE MÂINE Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.000 132. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.989 36.225 36.085 863.1.167 438.C. ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.128 8.597 51.1.732.1.580 987.1.302 1.491.952 Axa Prioritară 2/ DMI 2.982 198.890 5.828 369.267 52.400 990.087 118.335 247 248 249 250 694.856 395.427 200.1.087.011 206. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.645 19.410 447.159 18.474 19.970 20.451.846 340. Tranziţia de la DOMSA" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă FUNDATIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA.743 25. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.integrare reusita pe piata PROFI SERV GROUP muncii De la teorie la practica.706 958.000 694. 226 227 228 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.P.760 573.576 16. Tranziţia Şcoală în producţie CARTIANU" şcoală la viaţa activă INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I.991 240 Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.700 18.1.651 17.549.1.856 47. Tranziţia şcoală la viaţa activă Practica studentilor economisti in medii bancare Axa Prioritară 2/ DMI 2.255 114.355 138.122 96.692 1.1.320.667 958.820 53.286 21.092 Total valoare proiect 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă de la de la de la de la de la de la de la de la 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Primul pas e important: fii orientat Sudent .T.761 13.000 7.500 860.795 785.1.977 825.M. FACULTATEA şcoală la viaţa activă activa DE LITERE SI ARTE 251 811.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.PRACTICĂ .438 181.238 10.349 106.1.801 0 689. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Axa Prioritară 2/ DMI 2.primul pas spre ASOCIATIA SFANTUL STELIAN construirea carierei Masina ta. muncii STEFANESCU" IASI Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI tranzitiei de la sistemul de educatie la viata DIN CLUJ NAPOCA activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANTA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 1. Tranziţia De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI şcoală la viaţa activă GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" Axa Prioritară 2/ DMI 2.209 787.867 43.576 18.317 1.569. FACULTATEA DE STIINTE POLTICE.291 8. Tranziţia de la pas important in tranzitia de la studiu la viata BLAGA" DIN SIBIU.824 239 DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.720 0 18.319 36. Tranziţia Acces la un viitor de succes ROMAN şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Axa Prioritară 2/ DMI 2.906 214.997 Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca Axa Prioritară 2/ DMI 2. prin programe de 1918" ALBA-IULIA pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.949 107.806.486 80.216 Cheltuieli neeligibile 105.582 1.757 33.156 899.770 1.coordonate in dezvoltarea UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1.166 34.1.435.906 493.Economist 774.1.114.000 20.162 561.442 1. Tranziţia preuniversitare medicale cu viata activa” SANITARA FUNDENI şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.901 22.125 1.454 51.535 6.548 1. Tranziţia UNIVERSITATEA SPIRU HARET simulate şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA DIN BACAU.Nr.500 306.A.776 129.085 108. Tranziţia Pregatire practica pentru piata muncii FACULTATEA DE STIINTE şcoală la viaţa activă ECONOMICE Stagiile de practica .135 .906 1.1.525 440.1.105.015 108. Stagiile de pregatire practica a studentilor – un UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.010 47.

1.602 70.465.1.260 29.751 17.047 16.379.1.821 35.800 1.TARGU MURES Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE siguranţa şi sănătatea elevilor ASACHI IASI PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA.000 0 0 31.905 28.441 66. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.602.169.055 138. OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IALOMITA COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 257 1.525.000 563.006 41.513 89.265 0 0 0 1.168 736. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la DIN BRASOV FACULTATEA DE şcoală la viaţa activă STIINTE ECONOMICE GRUPUL SCOLAR Axa Prioritară 2/ DMI 2.050 . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.342 825.032 31.596 23.660 GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" .357. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.518.1.221 268 269 270 271 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a UNIVERSITATEA TRANSILVANIA studenţilor cu program de studiu în inginerie DIN BRASOV mecanică Parteneriat pentru efectuarea stagiului de FACULTATEA DE INGINERIE practică a studenţilor în domeniul tehnologiei HUNEDOARA informaţiei şi a comunicaţiei CENTRUL JUDETEAN DE Vreau sa muncesc RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA UNIVERSITATEA BUCURESTI Fii pregatit pentru cariera ta (FACULTATEA DE DREPT) Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII FUNDATIA MARA 509.1.411.838.1. De la liceu la universitate” PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.714 1.721 67. crt.672 265 266 267 1.885 174.262.Nr.323.096 31.340 17.1. Tranziţia de la informare şi evaluare psihologică.300 252 Tranzitia de la scoala la viata activa prin Axa Prioritară 2/ DMI 2. „Pasul cel DEPARTAMENTUL PENTRU şcoală la viaţa activă mare.770 1.661 703. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.350 69.624 1.1.1.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.818.534 261 UNIVERSITATEA TEHNICĂ Consiliere şi orientare profesională prin "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 2/ DMI 2.743 1.414 11.873 35. Tranziţia de la competentelor practice si transfer de know-how A SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE şcoală la viaţa activă in industria media UMANE Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.764.662 32.049 1.931 0 8.1.374.186 0 79.047 116.281 0 1.732 3. Tranziţia de la ADMINISTRATIV SI DE SERVICII şcoală la viaţa activă VICTOR SLAVESCU PLOIESTI 1. Tranziţia de la promovarea dezvoltarii profesionale si a COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şcoală la viaţa activă aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.003.114 214.327 1.080 188. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.164.949 161.2.169 167.813 30.764 210.880 9.215.857 262 De la teorie la practica in medicina 1.1.549 101.359 189.1.350 820.366. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 253 1.892 905.1.802 617.454.049 263 Camera de Antreprenori Comert Virtuala a Elevilor 197.870 97. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.892 173.1.767 202.139 264 MediaLab .921 29.1.950 258 259 260 Firma de exercitiu . Tranziţia de la PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI IOAN CUZA” DIN IASI şcoală la viaţa activă ABSOLVENTI Firma de exercitiu.243 1.795 254 255 256 646.539.179 484.316 27.842. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.941 190.839 25.100 11. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.038 1.Laborator de formare a AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.190 272 ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.896 703.250 1.559 243.545. Tranziţia de la POP MARTIAN" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.062 182.291 1.596.531 34.007 27.550.1.o sansa pentru cariera ta Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca 1.470 771.226 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 1.000 12.252.1.587.299 0 1.517 849.rampa de lansare in cariera Un pas înainte COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.657 1.634 97.186 36.874 855.157 17.2.000 1.264 6. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.897 209.202 106.447 15.1.

996 0 0 0 1.545 219.841.313.2. flexibilă şi incluzivă Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 273 FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.505 6.511 219. Prevenirea RM.251 276 277 1.111 319.361 0 618.626 1.396.F. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Visătorii .2.821.733 36.731. Prevenirea şi ROMANIA FILIALA VALCEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii (A.796 281 282 283 284 Axa Prioritară 2/ DMI 2.296 102.VALCEA.8 Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea CAMPULUNG. EDUCATIA INSEAMNA VIITOR Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de consiliere si formare Educatia.585.678 1.435 0 1.831 27. JUDETUL NEAMT corectarea părăsirii timpurii a şcolii PRIMARIA MUNICIPIULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.932 147.372.Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar Sprijin educational pentru prescolari si scolari INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.195 557. Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi ASOCIATIA DE TINERET BUCURA corectarea părăsirii timpurii a şcolii 474.539 138.2.853 1.988 1.832 146.113 29.384 0 581.187 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.003 1.501 205.2..365.596 12. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. NENITESCU şi şi şi şi şi şi şi şi şi şi 1. JUD. ARGES corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.007 179.C.711 34. Prevenirea şi TRANSPORTURI CAI FERATE corectarea părăsirii timpurii a şcolii TIMISOARA GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 744. Prevenirea ISJ BN corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.518.Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational .353.400 665. aprofundare..2.008 12.2.268 1.Nr.500 42. prin crearea unor culturi si practici incluzi .699 219.856 0 1.2.206 1.842.SCOALA. TRENUL SPERANŢEI” .324 1.153 73.452 884.550.2.843 17.2. Prevenirea liber 26 CRAIOVA corectarea părăsirii timpurii a şcolii LICEUL TEORETIC "IOAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.2.485.272. SANSA MEA .688 36.834.255 1.2.493 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a PRIMARIA COMUNEI STROESTI scolii in mediul rural CONSILIUL JUDETEAN Porti inchise abandonului scolar CONSTANTA SCOALA GENERALA "GEORGE IMPREUNA NE VA FI MAI USOR COSBUC" IASI Fiecare copil educat e un adult castigat SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA .352.2.454 292.122.500 11.800.637 181.957 32.027 188.114.261 1.559 24.478 0 17.258 34. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.093 166.849 297 298 Axa Prioritară 2/ DMI 2.648 187.935 .554 1.266 584.151 26.846.2. Prevenirea COMUNITARA IASI corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA DE ARTE SI MESERII Axa Prioritară 2/ DMI 2.835 280 1.304 0 0 0 0 0 67. sansa noastra pentru un viitor mai bun O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa 1.477 155.2.548 216. FILIALA VALCEA) Axa Prioritară 2/ DMI 2.S.075 193.2.2.918 285 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC Axa Prioritară 2/ DMI 2.585.2. produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste aceasta.096.248 274.942 111.530 12.2.300.661 37.560 0 111. Prevenirea ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR corectarea părăsirii timpurii a şcolii FUNDATIA GIOVANNI BOSCO GRUPUL SCOLAR COSTIN D.000 30.2.062.560 296 Axa Prioritară 2/ DMI 2.club şcolar de petrecere a timpului SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.044 279 Cresterea accesului si participarii in Axa Prioritară 2/ DMI 2.568. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. Titlu proiect Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati.300 1.400. Prevenirea Şcoala.135 1.202.427 31.241 36. Prevenirea UNIVERSITATEA DIN ORADEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii DIRECTIA DE ASISTENTA Axa Prioritară 2/ DMI 2.290 20.686 36.O ŞANSǍ PENTRU FIECARE Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare.878 1.859 214. Prevenirea şi invatamantul primar si secundar pentru copii PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI corectarea părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural VISE .554 1. corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.269 1.728.539 151.032 65. prietena mea COTOVU" corectarea părăsirii timpurii a şcolii COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL Axa Prioritară 2/ DMI 2.H.900 1.2.881 274 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.893 132.045 178.705 1.050 186.984 209.812 1.459 30. Prevenirea şi MATERIALE DE CONSTRUCŢII corectarea părăsirii timpurii a şcolii GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO SALVATI COPIII ROMANIA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.692 278 532. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.343 70.697.288 5.R.039 31.570.064 1.873 69.716 275 240.2.020 25. Prevenirea Family Friendly School SALIGNY" BAIA MARE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar 1.418 22.585.608.585 1.202 6.443 156. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.450.897 503.589 959.510. crt.010 1.913 33.197 77.385 37.640. comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă.550 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2..444 11. Prevenirea REDIU.2.065 31.393 1.2.289.586.900 1.

078 16. Prevenirea şi PREUNIVERSITAR AL corectarea părăsirii timpurii a şcolii COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU HARET Axa Prioritară 2/ DMI 2.731 49.3.658 36.3.850 727.288 0 120.591.163 45.213 1.700 23.965 22.2.136 1.539 11.799 1. Acces şi "ANGHEL SALIGNY" participare la FPC 322 Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor.3.591.2.125 1.779 20.338 1. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.188.172 663.798 28.800 316 317 318 319 320 321 285.Position Califica-te in domeniul auto Calificarea.300 86.859 34.3.3.205 22.955 77.097.541 1.170 1.154. Acces şi sigur PERFECTIONARE PROFESIONALA participare la FPC VLADIMIRESCU Axa Prioritară 2/ DMI 2. ca factor determinant MADGEARU" GALATI participare la FPC in dezvoltarea economica a judetului Galati 238.316.577 1.935 6.000 1. Acces şi participare la FPC 1.233 14.980 27. 413.253 GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.454 219.733 Total valoare proiect 1.2. primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea.660 21.2. O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati Ia startul din Pole .281 1.943 44.963 Axa Prioritară 2/ DMI 2.274 32.848.3.2.969 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de Axa Prioritară 2/ DMI 2.274 1.496.450 1.primul pas spre un viitor mai CENTRU DE PREGATIRE SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 1.834 0 457.3.485 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.975 1.384 581.2. Constanta „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ SCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” FIPCM SPIRU HARET .334 252. Acces participare la FPC şi şi şi şi şi şi 302 Stop Abandonului Scolar 474.450.000 1.2. O NOUĂ ŞANSĂ FUNDATIA MARA AGENŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV S. Acces şi participare la FPC 310 FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.807.324 65.900 29. 299 300 301 Titlu proiect Împreună pentru educaţie Nume beneficiar PRIMARIA MOVILENI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 975.184 7.635 0 0 17.Previne Abandonul Scolar CU Axa Prioritară 2/ DMI 2.187. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.725 Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi Personal calificat garantia serviciilor de calitate COMERT SI INDUSTRIE . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 78.428 1.574.426 7.089 1.170 312 313 314 si eu ma calific Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului O NOUĂ CALIFICARE.585 Cheltuieli neeligibile 85.190 315 Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud.264 12. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.708 44.374 5.000 36.848. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.2.428. Acces şi participare la FPC 543.ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi competitivitatii acestora.108 481.431.645.440.3.441 1.000 13.R. Acces şi Muntenia in vederea cresterii competitivitatii DAMBOVITA participare la FPC economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI.218.514 44.169.637 0 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.180 1.373 9.946 159.266 10.553.298 60.553 8.431.541.FILIALA participare la FPC BRAILA FUNDATIA ROMANO GERMANA CALIFICAREA .000 0 130.FILIALA BRĂILA SC TERRAMOLD SRL GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 987.790 17.970 35.591.129.300 311 717.o sursă sigură pentru educaţia ta Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud.928 136.555 134.Nr.925 1.290 53.865 457.796 11.970 164.000 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.874 212.3.417 30. crt.020 30.651 0 117.507. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. sansa unei vieti mai bune COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" SC AMIRAS C&L IMPEX SRL FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR EURO JOBS SC TERRA NOVA GROUP SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.268 303 304 305 306 307 308 309 EU NU abandonez scoala Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA .426 0 571. Prevenirea şi PAROHIA PARC PLUMBUITA mâine corectarea părăsirii timpurii a şcolii PAS CU PAS .546 1.000 71.526 44.210 780. conditie esentiala pentru cresterea COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL Axa Prioritară 2/ DMI 2.765 7.395.3.782 219.380 365.191.820 40.3.848.873 0 0 0 307. ARINI S.400 346.3.539 33.508 10.L.C.020 1.154 .090 22.3. Prevenirea şi FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA Programul AfterSchool corectarea părăsirii timpurii a şcolii FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.

Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.107 1.000 616.440 838. crt. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.260 1.000 1.3.714 338 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ Axa Prioritară 3/ DMI 3.903 91.076 1. Promovarea culturii antreprenoriale 494.518 92.CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan FUNDATIA SATEAN BRAILA ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.253 33.C.000 0 606.755 50.126.3.160 27.440 79.3.1.829.794 329 557.687 53. 323 324 325 Titlu proiect Campania Succesului Tau Nume beneficiar COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.352 31.759. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.199 34.840 40.650 1.720 337 808. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. PROTECT-SERVICII SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.210 0 810.3.297 520.844.678.299.533 18.809.017 24.582 23.382 283.320 91.3. Acces şi participare la FPC 770.334 743.428 34. al asistentei sociale si al comertului” RECALIFICARE .394 13. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.FPC in domeniile mecanica.491 11.542 35.708 86.792.338 .630.367.645 0 1.000 0 535.000 0 538. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.633.823.Nr.346 Cheltuieli neeligibile 77.641 341 342 343 344 1.882 613.146 0 51.300 Calificarea resurselor umane din întreprinderi stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe SC INFOPROB SRL BACAU piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU economic FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC) 326 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 2/ DMI 2.118.236 334 335 336 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI Sprijin pentru angajati in vederea calificarii SINDICATUL LIBER complete INDEPENDENT DIN RADET UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii AGRICOLE ŞI MEDICINĂ antreprenoriatului prin sistemul turistic in VETERINARĂ "ION IONESCU DE regiunea Nord Est LA BRAD" O cariera de succes .305 61.753 5.3.718. Acces şi participare la FPC 1.3.1.058 2.237 29.614 33.1.353.843 339 PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business angels JUNIOR CHAMBER IASI Axa Prioritară 3/ DMI 3.626 45. servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate Cariera e in mainile tale 328 FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A "ELENA DOAMNA" GALATI S.3.1.1. Promovarea VETERINARĂ "ION IONESCU DE culturii antreprenoriale LA BRAD" 493.338.062 6.520 332 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.438 53. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 1.3.3. Promovarea 1.123 27. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA FAUREI Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale 3.400 35.088 1.059 318.200 340 CENTRU REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.916 25.078 0 Total valoare proiect 1.497 1.517 1.3.026 8.868 1.551 1.3.372 327 Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor.096.969 1.800 92.L.500 0 910.199 51.176.480 23.418 39.450 11.286 0 905. Promovarea culturii antreprenoriale 1.538 1. Promovarea DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IOAN CUZA” DIN IASI culturii antreprenoriale IN RANDUL TINERILOR Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est .454. Promovarea 3.495 113.128.163 104. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea 3.155 34.248.180 1.noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere .3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.640 77.136 2.1.666.481 1.071 52.840 40.509 51.R.307.1.852 330 GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" Axa Prioritară 2/ DMI 2.606 17.802 51.1.257.305 61.un stil de viata Intreprinderile prestatoare de protagonisti ale dezvoltarii terioriale serviciiINTERACTIV RO CONSULT 1.330 331 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.261 72.698. Promovarea 3.246 32.531.509 37.628 31.829 16. Acces şi participare la FPC 1.956 21.541 0 1.1.572 12.832 333 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.

841 92.951 8.432 34.1.666.1. crt.773.1.559.381.146 36.1.188 92.764 362 363 364 Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU antreprenoriale complexe in randul tinerilor si INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII seniorilor din regiunea Centru ASOCIATIA PENTRU TINERET Fii stapinul tau FIDELITAS MIERCUREA-CIUC Business Startup EXTREME TRAINING INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 225.000 35.759 919.255 997.1. Promovarea Oltenia REGIONALA SUD-VEST OLTENIA culturii antreprenoriale Dezvolta-ti oamenii Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj. Promovarea culturii antreprenoriale 1.961 0 1. Promovarea culturii antreprenoriale 940.848.1.737 84.024. Promovarea manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din MANAGEMENT AL PROIECTELOR culturii antreprenoriale Regiunea Sud-Vest Oltenia EUROPROJECT Promovarea culturii antreprenoriale .1.860 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.190 351 352 353 354 355 356 ASOCIATIA PROMOVAREA SI Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI turismului din Regiunea Oltenia.700 4.P.677 60.660 55.554 64.017.336 524.604 886.1. Promovarea culturii antreprenoriale 357 475.792 350 Axa Prioritară 3/ DMI 3.515.888 Total valoare proiect 1.400 19.1.206 49.590 Antreprenoriat.230 1.601 0 0 1.935 547.1.889. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.011.621. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.000 29.680 99.1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.609 27.R.1.633.140 1.632.090 4.1.800 1.1.604.000 0 0 26.000 1.1.845.892 366 TOP CLASS .218 1.495 58.016 1.742 88.082 91.140 104.INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI Axa Prioritară 3/ DMI 3.550.109.150 1.000 0 249.550 96. Promovarea culturii antreprenoriale 346 347 348 1.432 88.619.1. culturii antreprenoriale CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.139 1.004 1.229 1.225 23.342 15.767 102.705 40.775 Cheltuieli neeligibile 84.C) Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a CAMERA DE COMERT SI mecanismului economic INDUSTRIE VALCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.646.750 361 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 365 INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.950 35. Promovarea DIN BRASOV FACULTATEA DE culturii antreprenoriale STIINTE ECONOMICE Axa Prioritară 3/ DMI 3.417 106.107 944.279 105.043 25.916 35.555.256 104.300 14.848 1. Promovarea culturii antreprenoriale 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.I.834.681 982.1.289 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.I.I.1. Promovarea S.429 . Promovarea DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA. prin initierea INFORMATIEI SI COMUNICATIEI in antreprenoriatul inteligent (A.000 4.108 443. initiativa si dezvoltare pentru AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.351 30.992 60.640 25. Promovarea regiunii Sud-Est (PAR SE) DIN BUCURESTI culturii antreprenoriale Diseminarea culturii antreprenoriale si UNIVERSITATEA POLITEHNICA promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est DIN BUCURESTI (D.255 33.729 18.702. Sprijin pentru intreprinzatori ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures S.895 60.857 68.727 1.180 36.843 1.578 0 77.culturii antreprenoriale CEED ROMÂNIA" 375.OPORTUNITATE INDUSTRIE SI AGRICULTURA PENTRU COMPETITIVITATE TELEORMAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.777.C.849.165 55.849.U.384 62.T.507 56.965 1.046 1.conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE ELECTRONICA SI SOFTWARE .680 349 COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.765.192 1.748 1.642 345 Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul UNIVERSITATEA POLITEHNICA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.082.L. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.100. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.778 1.427.1.673 108.022 103. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.591 614.ARIES FILIALA OLTENIA 1.A.440 45.176 29.367 36.695 20. A&C CONSULTING CENTRE Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.1.411 103. Promovarea culturii antreprenoriale 1.957 37.N) Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru DINAMICTOUR BORCEA SRL fiecare CAMERA DE COMERT.268 358 359 360 IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV ANTREPRENORIALE CAMERA DE COMERŢ ŞI MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES INDUSTRIE BRAŞOV ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE DIN TIRGU-MURES Antreprenoriat si Supply chain management 1. ANTREPRENORIATUL . Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.190 31.762.299 33.

2.2.840 37. ANDIRIVAC S.767 145. IT din Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.189 370 S.538. in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si angajatilor 837.363 0 718.C.INTERNATIONAL COMPUTER personalului din sectorul sănătăţii – INFOSCHOOL S.954 368 UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA . 1.125 788.780 380 Centrul de informare EMAS in regiunea NordEst CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 1.822. ENT GRUP S.501.R.037.000 99. pentru promovarea adaptabilităţii FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE PROFESIONALA „TEACH ING” Axa Prioritară 3/ DMI 3. productivităţii.L.081.BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.224.787 51.878 79.455.680 0 457.457 147.PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.2. Axa Prioritară 3/ DMI 3.L. Formare şi profesionala a personalului medical in domeniul UNIVERSITATEA "STEFAN CEL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC si al managementului sistemului de MARE" SUCEAVA pentru promovarea adaptabilităţii sanatate publica .436 383 S.415 0 870.C.616. Promovarea culturii antreprenoriale 1.945 0 1.561 14.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. VS COMUNICATION S.2.037. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.008 1.893 378 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.R. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.906 371 372 373 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat transnational (TASE) Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 367 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Axa Prioritară 3/ DMI 3.092.713 32.2.380.231 88.829 99.900 0 894.000 52.492 1. MED 2008 IMPACT .358 34.386.L.578 183.C.400 264.R.048 47. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.095 104.2.024 25.R. Formare şi Management performant.1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.994 17.378 69.441.060 374 598.846 131.364 254. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 744. Formare şi CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII PLURI CONSULTING GRUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DURABILE pentru promovarea adaptabilităţii S.2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 519. Promovarea culturii antreprenoriale 1.139 0 1. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST.100 29.R.1.360 1.061 91.656 84.965 77.710 377 FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). Formare şi UNIVERSITATEA "STEFAN CEL intreprinderi in domeniul proiectarii si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MARE" SUCEAVA implementarii tranzactiilor electronice – pentru promovarea adaptabilităţii PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Excelenta pentru Personalul Regiunea de NE (EPTUR NE) TUristic din Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.L.658 1.2.612 1.443 17.849.574 672.745 256.301 127.087 207.455 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.896 90.400 80.641 216.392 376 FUNDATIA CORONA IASI 725.2.599 32.941 381 382 CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: SC AGRIMON SRL Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea SudProgram de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.953 36.018.534 379 Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura SC COMPANIA EMO SRL 1.R.194 50.545 74.038 594.L.L. garanţia S.300 29.2.C.575.182 105.100 361.042 369 Program privind promovarea si formarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 1. flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Axa Prioritară 3/ DMI 3.802. crt.106 375 SC METATECH-CD S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.636 192.818 67. Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare.856 0 1.102 66.Nr.762 1.607 92.256.118 1.2. Titlu proiect Tineri antreprenori in spatiul european. 822.113 75.180 . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.043 63.437.2. EUROPEAN CONSULTING sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii la exigenţele schimbării S. inovare.176.

405 271.C.2. IN REGIUNEA SUDEST Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii.2.650 393 815.2.045 32.253 240.930 0 1.R.000 398 399 Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.625 386 SC CEPROHART SA BRAILA Axa Prioritară 3/ DMI 3.138 220.360.613 30.Dobândirea abilităţilor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.150 665.suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD .602 7.2.538.504 22.C.202 394 312.691 0 979.518 391 191.587 0 1.2. Formare şi S.995 202.377 387 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 1.038 395 S.537. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.307 36. Formare şi necesare practicării unui management eficient MANAGEMENT AL PROIECTELOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest EUROPROJECT pentru promovarea adaptabilităţii Oltenia FUNDATIA PENTRU PREGATIREA RESURSELOR UMANE Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.584 143.113 0 455.927 19.482 38.846.501.012 82.764 27.137 1.368 1.639. Formare şi Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane FORMARE CONTINUĂ PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajate (AERUM) ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ pentru promovarea adaptabilităţii LOCALĂ TIMIȘOARA Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Axa Prioritară 3/ DMI 3.354 15.168 392 379.453.550 0 1.547 86.009 117.556 66.519. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 491.958 0 1.870 398.2.345 397 FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO ELVETIAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.935 1.000 384 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical. Formare şi UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" sprijin pentru reintegrarea socială şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DIN TIMISOARA profesională a surzilor implantaţi cohlear pentru promovarea adaptabilităţii EXPERT CONSULTING SRL CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.439 36.L 322.2.520 1.370.804. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 663.847.960 56.825 4.2.068 237.INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR.500 0 400.673 33. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.009 Cheltuieli neeligibile 24.INTERNATIONAL COMPUTER perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sudsprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SCHOOL S.150 7.700 Total valoare proiect 616.453 396 ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC 1.817.071 117.148.000 111. din regiunea Sud CAPITAL UMAN .2. ULTRA TONIQUE S.579 81.358 268.000 9.250 401 FUNDATIA ROMTENS 1.323.436 90.514 55.614 233. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Formarea profesională a celulelor regionale de Axa Prioritară 3/ DMI 3.901 32. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.2.967 47.2. Muntenia pentru promovarea adaptabilităţii HR-MANAGER . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.804 242.379.400 845. crt. Titlu proiect Nume beneficiar FUNDAŢIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAŢI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.744 13.373.845.2.152 271. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. intreprinzatori.2.2. persoane fizice autorizate din Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web de organizare flex Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.L. Formare şi Un pas spre informatizare in medicina de FORMARE CONTINUA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi familie ADMINISTRATIA PUBLICA pentru promovarea adaptabilităţii LOCALA CRAIOVA Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională .2.521 .300 388 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE 1.583 390 1.2.981 9.R.122 38.913 0 1.730 400 1.000 99. Formare şi KINETOTERAPIE SI TERAPII PENTRU ADAPTABILITATE SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA FLEXIBILITATE pentru promovarea adaptabilităţii "PHOENIX MEDICA" CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS) Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati.250.957 389 ActivLearning -Program integrat de calificare şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.770 241.993 20. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 0 862.2. managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem. mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia 385 FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.835.659 0 1.632.400 256.912 158.

2.289.076 217.825 0 1.001 60.466 417 1. prin furnizarea de pentru promovarea adaptabilităţii formare profesională specifică Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei Axa Prioritară 3/ DMI 3. SMART TRAINING SOLUTIONS S.497. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.657 53.024 409 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.397 419 1.L.470 0 1.757 106. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC pentru personalul medical si angajati pentru promovarea adaptabilităţii Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor Axa Prioritară 3/ DMI 3. PSIHO PROFIL Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.200 561.747 12. eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO . Formare şi la distanţă EDU-Telemed Braşov necesară SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru implementerea şi utilizarea URGENTA BRASOV pentru promovarea adaptabilităţii Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.078 239.Nr.060 561.2.954 30. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.071 76.000 58.C.084 Cheltuieli neeligibile 29.800 0 1. Formare şi Fii familyfriendly Formare şi consultanta pentru PARTENERIAT PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi companiile din Bucuresti si Ilfov EGALITATE pentru promovarea adaptabilităţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI.450. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi societatea informaţională pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.790 0 1.R.2.831.087.534 106. fabricatie si analiza tehnica asistata DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare Axa Prioritară 3/ DMI 3.643 200.133 99. Formare şi sănătăţii în muncă pentru creşterea PROMOVAREA AFACERILOR ÎN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din ROMÂNIA pentru promovarea adaptabilităţii judeţul Bihor INVESTIM ÎN TINE Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj SISEM – Siguranta si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul companiilor din judetul Maramures Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.2.242 415 1.345 6. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 853.207. Formare şi Reţea de cluburi pentru promovarea UNIVERSITATEA PETRU MAIOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii şi dezvoltării durabile pentru promovarea adaptabilităţii FUNDATIA CENTRUL Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Competenţe TIC.217 1.319 237.207.137.090 1.050 1.343. Formare şi Programe de formare profesionala in domeniul SC REDIS CONSULT S.632 410 411 Axa Prioritară 3/ DMI 3.384 24. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.314 85.351 0 1.065 420 1.024 34.A.2.227.150 189.620 405 S.305 259.2. Formare şi prelucratoare in domeniul tehnicilor de UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi proiectare.448 0 722.301 38.556 25.433 216. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 171.834 61.300 26.C.2.400 264.612. Formare şi Formare profesionala in domeniul securitatii si UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii in munca DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Regiunea Centru (CPSLM) FUNDATIA ROMTENS Formare profesionala continua in scopul Axa Prioritară 3/ DMI 3.600 36.606 29.074.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.030 8.131 32. crt.2.176 69.473.2.847.167 407 Formare profesională în domeniul securităţii şi ASOCIAŢIA PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.280 0 1.2. drumul spre succes în SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.770 Total valoare proiect 1.421 33.257 9.355. Formare şi UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 1918" ALBA-IULIA serviciilor din Regiune.663 36.Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C FORMARE PROFESIONALĂ ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN A Nume beneficiar S.533.412 254.723 150.110 707. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.754 270.234 402 403 1.768 414 1.500 0 487.543 92.000 31.761 27.723 1.803.733.699 75.466 35.442.859 5.841.499.496 413 1.274 406 345.014 412 1.470.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 231. ETA2U SRL CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 1.288 416 1.2.2.192 14.403 213.045 404 DENKSTATT ROMANIA SRL 426.2.065 1.509 418 601.2. Titlu proiect Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Flexibilitatea.590 0 277.2. FILIALA BRASOV 393.655 .2.056 32.2.303 0 415.985 408 SC SALES CONSULTING SRL 974.672 172.536 40. Formare şi cresterii competitivitatii organizatiilor din UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi domeniul alimentar privind asigurarea calitatii DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv Axa Prioritară 3/ DMI 3.

crt.427 36.400 0 1.577.000 20.661. Formare şi CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA LONDON LOGIC BUCHAREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII pentru promovarea adaptabilităţii „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 186.561 100.765 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Formare şi a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.400 0 1.255 .969 395. pentru servicii INSTITUTUL ONCOLOGIC sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale publice de calitate in oncologie PROF.839 422 FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 1.849. pentru promovarea adaptabilităţii BUCUREŞTI -ILFOV 2008" Axa Prioritară 3/ DMI 3. ALEX.564 366.658.301 0 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.891 225.INTERNATIONAL COMPUTER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED SCHOOL S.846 240.682 0 1.2.502 33. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.748 431 381.678 430 1. TRESTIOREANU pentru promovarea adaptabilităţii Instrumente inovatoare in formarea profesionala Axa Prioritară 3/ DMI 3.816 436 Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI NONAMATORI – AFAN 1.989 33.282.067 257.L.439. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.225 107. Dezvoltarea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 1918 ALBA IULIA Dezvoltare Centru pentru partenerii sociali şi societatea civilă PARTENERIAT ÎN DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE SPRIJINUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.125 33.522 13.828.604 396.875 36.314 0 1.999 357.266 63.636.665.861 0 340.861 428 1.469 254.2.452 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 645.870 113.252 426 DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.734 36.M FARM SRL 0 799.081 32.803 5.070 433 Iniţiative ale partenerilor sociali ROMAERO 1.525 9. Formare şi Profesionisti bine pregatiti. Formare şi Investiţie în cunoaştere NETBRIDGE INVESTMENTS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII 1.D.362.2.273.920 1.834.DR.405 1.3.2.977 39.846.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.149 243.724 432 Centru de formare profesionala pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.445 0 1.990 0 1.665.418 434 Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est SINDICATUL PROMETEU 1.3.3.406.992 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 421 SC A.300.576 28.401.260 359.565 226.3.3.700 0 452.028 0 1.506 429 1.838 11.626 271. Formare şi ASOCIATIA DE MEDICINA ANTIsi Aplicatiile Laser in Domeniul Medical sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi AGING (SPIRAL MED) pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.2.061 438 913.540.826 34.383.641 33. Dezvoltarea ASOCIAŢIA “HR MANAGEMENT DOMENIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor CLUB” pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.176 0 1.2.078 437 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.386 215.Nr.335 30. Dezvoltarea armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de SINDICATUL LIBER NAVALISTUL parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor munca pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.590 427 272. Formare şi pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a ASOCIATIA COLFASA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi intreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii Strategii de inovare a organizarii muncii in Axa Prioritară 3/ DMI 3.468.R.780 358.947 37. Formare şi SCOALA NATIONALA DE STUDII domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi POLITICE SI ADMINISTRATIVE STAR-MED pentru promovarea adaptabilităţii Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM Axa Prioritară 3/ DMI 3.892 29.532 23.542 425 FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI BANCI Axa Prioritară 3/ DMI 3.272.2.974 0 498.C.3.000 48.2.185 33.715 244.223.3.699 435 Îmbunătăţirea calităţii partenerului social profesionale a FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL ROMANESC 1.701.420.491 360.345 423 424 Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.267.024 34.

3.406.575 0 1.436 455 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 316.CON 1.020 84.789 395.300.376 39.381.814.3.054 0 1.PRO.849.431 0 821.462 441 Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est .785.133 37.630 0 1.840.851 396.542 442 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT.397.901 452 Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala 1.3.108 248.338 450 Sindicate active Axa Prioritară 3/ DMI 3.504 1.987 177.340.3.467 36. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.ROMPAN 1.680 444 CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.165 440 477.169 54.158 447 CONSOLIDAREA INSTITUTIONALE REGIONAL A 1.926 384.849. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Dezvoltarea SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.361.843 0 1.500 1.578 647. Dezvoltarea ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN pentru intarirea capacitatii de monitorizare si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DE TRAINING" participare la procesul decizional pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.135 397.166 36.3.783.637 17.712 36. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltare Nord-Vest pentru partenerii sociali şi societatea civilă “De la informatie la parteneriat” .518 23.238 366.842.724 12. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 439 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.705 389. Dezvoltarea ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor MATEI BASARAB pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX) ASOCIAŢIA PROCULT VEST 1.144 443 CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN 881.347 454 Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor .3.258 8.426 .734 34.156 453 Activi in comunitate Axa Prioritară 3/ DMI 3.152 40.836.827.401.3.000 0 1.3.3.306 35.3.3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.059 448 Consultarea.349 446. Dezvoltarea Consortiului Regional al Regiunii de REGIONALA A REGIUNII DE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Dezvoltare Sud-Est (CRSE) DEZVOLTARE SUD-EST pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETATENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.838.781. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.460 89.626 446 Securitatea la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE .459 1.712 33.656 396.361.405.658 134.857 1.372.280 32.289 449 Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a participa la procesul decizional PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI 1.122 0 1.850 378.836.Formare Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea REGIONAL AL REGIUNII DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV pentru partenerii sociali şi societatea civilă (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.400.432 361.692 387. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.189 35.408.124 16.230 451 Consolidarea capacitatii institutionale a AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Dezvoltarea UNIUNEA JUDETEANA CNSLRparteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor FRATIA TIMIS pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAPACITATII Axa Prioritară 3/ DMI 3.778 0 1.428 0 1.257 394.016 35.554 158. crt. Dezvoltarea FACULTATEA DE STIINTE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ECONOMICE SI GESTIUNEA pentru partenerii sociali şi societatea civilă AFACERILOR 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA CONSORTIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN TIMISOARA pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.152.445 1.083 95.804 36.848.3.GISO Nord-Est ASOCIATIA ECOVAS 627.944 36.Nr.282.424 445 1.502 22.512 384.996 394.

532.800 835. comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii O sansa in plus 687.816 1.342.710 0 278.254.386 7.109 962.527 21.600 0 146.800 467 SC APETRANS SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.1.070 470.776 457 458 459 460 461 462 asigurarea managementului calității serviciului AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU public de ocupare la standarde europene .516 91.2.405.010 0 1.585 1.355 701.1.530 2.239 46.000 0 800.200 468 FUNDATIA SATEAN BRAILA Axa Prioritară 5/ DMI 5.900 .1.1.1.138 0 1.158.2.000 12.831.1.838. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.548 36. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.1.766 0 447.942 396.996 77.3.797 34.868 0 1.OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALISPO BIHOR AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRELUCRARE INFORMATICA A OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) COVASNA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Sistem de afisare electronica a informatiilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA privind piata muncii HUNEDOARA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Necesitate.008 106.Nr.022 45.500 24.983 438.721 87.1.persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA "Excelenta in Ocupare".977 76.359 6.520.340 463 Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.549 92.086 0 141.570 44.589 0 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.096 151. Dezvoltarea şi COMUNITAR "CONSTANTIN implementarea măsurilor active de ocupare BRANCOVEANU" BACAU Axa Prioritară 5/ DMI 5.221 0 233.400 469 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CHISCANI SC EURODEZVOLTARE SRL 935.724.061.834. Galati O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE 468. Braila.325 1.2.1.778 36.790.056 473 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 5/ DMI 5. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.251.987 0 156. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA proiecte si de a furniza servicii de consiliere personalului propriu al SPO MEHEDINTI centrata pe client FUNDATIA PENTRU EDUCATIE DEZVOLTARE SI SPRIJIN Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 704.314 1.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 347.087 28.766 424.720 1.513. crt. UN VIITOR MAI SIGUR FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea.221 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.556 80.796 470 1.1.449 464 Cresterea capacitatii Servicii Publice de AGENTIA JUDETEANA PENTRU Ocupare (SPO) din regiune de a planifica Axa Prioritară 4/ DMI 4.1.848.832.000 640.289 179.754 161.008 567. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.286 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 456 Reprezentare sindicală imigranti din Romania pentru muncitorii BLOCUL NATIONAL SINDICAL 0 1.635.778 68.314.474 0 1.582.655 124. oportunitate.060 1. eficienta si eficacitate OCUPAREA FORTEI DE MUNCA in SPO MEHEDINTI AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Serviciul public de ocupare în sprijinul OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ dumneavoastră CĂLĂRAŞI Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.AGENTIA JUDETEANA PENTRU Formarea personalului propriu al SPO.413 57.164 846. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.363 75.239 0 197. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dezvoltarea şi OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare BRAILA INTERNATIONAL PROTECT SECURITY Axa Prioritară 5/ DMI 5. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.309 28. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.418 75.686 34.213 129.566 474 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.257.200 0 584. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.526 34. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.450 471 AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.635 472 O MESERIE.819 475 SC BRATILA SRL 1.867 0 417.880 466 INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANSC AUTOSERVICE MARINI SRL ELECTRONIST AUTO Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est Someri instruiti .1. EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VRANCEA 592.470 465 Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata 1.076.552 156.1.1.406. Formarea personalului propriu al SPO 424. SIBIU CALITATE. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. Formarea personalului propriu al SPO Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.740 27.848 149.

144 241.889 36.1.084 153.1.000 0 716.1.L. ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor formare profesionala si consultanta in domeniul TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural „Prom Tour Delta” "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.398 46. pentru someri . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.075. în integrarea pe piaţa OCUPAREA FORTEI DE MUNCA europeană a muncii ARAD ”ŞANSE PENTRU TINERI” AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.024 1.334 0 1.410 23.919 59.R.816 100.CIOCP Asistenta Personalizata .501 35. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.755 33.450.L.PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE S.883 493 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Calificarea şi recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare.269. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. Promovarea Serviciu mobil de orientare vocationala. orientare si calificare profesionala .813 1.1.650 488 534. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.278 24.246 60. DIALFA SECURITY S.100 477 CONSILIUL LOCAL MORENI Axa Prioritară 5/ DMI 5.238 485 Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 0 838. Axa Prioritară 5/ DMI 5.750 1.361.204.1.480 492 Turist in Europa Moderna 1.922 73. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.PAEM" implementarea măsurilor active de ocupare Consiliere. crt.000 108.1.090 16.848 1.1.485.200 478 DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.398 490 AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU SC VECO-ROM SRL 1.476.273 487 ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU Axa Prioritară 5/ DMI 5.631 119.432 24.461 61.335 106.899 16.611 78. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 740.487.557.844 151.591.1.549 28.055 68.980 491 Centrul de dezvoltare şi formare profesională SC PSIHOTERA SRL MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 573.957 486 ASOCIATIA BARNABAS 1.C.300 16.804 79.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 717.817.1.896 16.441 125.C. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.243.135 634.676 482 483 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GORJ Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor AGENTIA JUDETEANA PENTRU şomerilor tineri. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.855 56.1.992 16.000 1. R & B CONSULTING S.837 480 SC AUTOMONZA SRL 619.266 479 1.2.536.491 116.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 476 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 0 1.470 63.368 697.997 90.632 953.ASPER Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr.041 2.1.831 30.190 13.113 . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1. Titlu proiect Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare de loc de munca.574.484.680 677.352 62.475 146. 369.1.045 489 1.666 1.017 99.550 97. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 802.1.499 22.538 601.530 13.R.366.821. mediere.550 821.211 146. formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE OCUPATIONALA DEZVOLTARE SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL SC LOTUS B&B SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.265 36.184 52.722 0 1.839. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de ocupare a acestora.808 70.005 494 INVESTIM IN OM.383 157.1.851 68.821.305 1.139 27.065 134.842.181.726 481 SC BASICRA PROD SERV SRL 1.389 92.996 34.196 0 1.1.367 469. Dezvoltarea şi piaţa muncii din municipiul Hunedoara" DE HUNEDOARA .668.1.316 484 1. INVESTIM IN MEDIUL RURAL S.

802 192.782 22. Acronim: MODEL_RURAL Axa Prioritară 5/ DMI 5.2. crt. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 933.650 496 PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 ASOCIATIA PENTRU INVATARE COMUNITĂŢI RURALE.065 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 495 Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.000 116.177 104.885 .2.364 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.212.178.684 497 Consiliere si formare profesionala Axa Prioritară 5/ DMI 5. CA INSTRUMENT PERMANENTA-OPEN AND DE ÎNCURAJARE A OCUPĂRII FORŢEI DE DISTANCE LEARNING CENTER MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE.Nr.2.417.000 1.831. ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS 1.993 18.972 37.861 152.442.348 235.855 27.

2.409 504 Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 666.588 246.849.560 156.783 22.513 132. Promovarea Masuri active integrate pentru persoanele din sustenabilităţii pe termen lung a zonelor mediul rural in cautare de loc de munca sau ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea ocupate in agricultura de subzistenta din DAMBOVITA resurselor umane şi ocuparea forţei de Regiunea Sud Muntenia.2.136.000 61.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.849.520 109.205 155.2.634 48.806 499 390.Nr.2.769.568 118.045 63. potential pentru ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea valorificarea capitalului uman din mediul rural NEMŢEANCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.637 .2.728 8.250 501 Axa Prioritară 5/ DMI 5.602 50.476 193.120 500 “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE SC BARBARA SRL 810.487. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.137 1.907 37.2.2. Bacau resurselor umane şi ocuparea forţei de 1903 FILIALA BACAU muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.659 22.754 507 Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural SC PSIHOTERA SRL 1.206 1.129 72.585 8. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Mestesugurile traditionale. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.044 40.2.2.261.295 27.000 0 1.060. muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.666 509 Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua SC EDUCONS SRL 826.931 243. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 952.812 9.819 0 816.740 0 1.061 160.135 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 498 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2. Promovarea Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea traditionale pentru femeile somere din mediul INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII resurselor umane şi ocuparea forţei de rural din regiunea Nord-Vest .429 38.089 254.431 508 Antreprenoriatul rural .180. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centrul de formare profesionala si dezvoltare a PRIMARIA COMUNEI VOICESTI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.263 0 463.181 494. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.996 503 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului de maine al Romaniei PRIMARIA MORAVITA 978.050 17.765 135.136 0 856.239. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Telemunca: Oportunitate de revalorizare a CONSILIUL JUDETEAN CARASrurale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor rurale SEVERIN resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.198 88.213 0 410.473.000 0 1.013 35.020 1.509.000 0 1.PROWIN muncă 957.612 109.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.360 502 1.868 56.560 506 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA 721.531 1.028 9.700 67.054.premisa dezvoltare locala si crestere economica pentru FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA 345.261 50. crt.680 510 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea ASOCIATIA PATRONALA Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei sustenabilităţii pe termen lung a zonelor UNIUNEA GENERALA A private in sectoarele non-agricole in zonele rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea INDUSTRIASILOR DIN ROMANIArurale ale jud.558.959 511 409.383 505 Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor umane SC GICEROVA SRL 1.2.972 93.2.

650 0 14.2.740.2.146 1.255 928.600 789.600 0 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Fundatia Centrul pentru Analiza si rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Dezvoltare Institutionala .945 0 20.625 417. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Centru de Resurse pentru Afaceri Asociatia pentru Dezvoltare Durabila rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Rurale Slatina resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 400.483 517 Axa Prioritară 5/ DMI 5.629 516 RO4 RURALBIZ .461 591.104.708 181.265 525 Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural Camera de Comert.238 1.687.690 515 Axa Prioritară 5/ DMI 5.006 514 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 635.000 822. Promovarea ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centru de dezvoltare a resurselor umane in TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.129 147.091.353.491 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 12.818 0 6.765 524 Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 10.832 0 9.882.020 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.932. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 6.2.677 266.003.982 519 Competente europene pentru mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.Initiative dezvoltare rurala durabila pentru o CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA 8.2.414. crt.509.440 520 Drumul spre Europa. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.509 0 217.175 518 Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 2. Industrie si Agricultura Caras-Severin 7.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole Axa Prioritară 5/ DMI 5.893.500 0 474.974.301 3.062.305 658.036 1.898.677. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.834.273.050.214.500 1.657.2.050 10.635.030.095 523 Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor CeResAR .000 8.252.903 521 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 5.Eleutheria resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Drumul spre Europa. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 512 Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEI .2.778 75.455 246.638 291.619 634.103.Nr.886 522 Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA 3.358.206 80.131.594 3.497 10.621 297.008 65.813 134.044.849.489 196. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.2.560 .951 92.110 34.500 0 12. prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Institutul de Bioresurse Alimentare 10.466 1.169 2.125 63.2.2.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.950 513 OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 1.638 74.379 495.694.939 104. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.955 13.2.041 15.549. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.534.2.442 9.791.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole 17.

Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 10.834.000 5.334 109.791 2.639 0 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 13.892 159.429.O sansa de ocupare SIBIU resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.076. EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER S. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.535 0 15.076 2.587.489.2.600 .538 1.200 0 7.265 15.2. Promovarea Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL Intreprinderilor Mici si Mijlocii rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea RURAL Maramures resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.632 534 Axa Prioritară 5/ DMI 5.651.882 755.311 2.429 8.588.652 533 S.200.077.650 0 1.392 2.059.Nr.254 537 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA 11.246.2.068.250 532 15.049 0 5.Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat.200 100.104 1.616.855 536 Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate.500 792.631 361.176.Dezvoltarea spiritului antreprenorial ILE Trade Company SRL 12.2.189.2.217.741.263.240 694.323 535 4.800 15.768. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.850 529 EDUCATIA . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.393 950. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DE INITIERE SI SERVICII resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.837 527 Creaza-ti propriul loc de munca Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 12.2.391 301.426.900 115.448 319.056 1.Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 6.R.846.340 328.561 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Turismul Rural din Romania AFACERI resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Antreprenor Rural European .919.502.A DOUA SANSA Axa Prioritară 5/ DMI 5.894.092 14.186.678 363.277 770.2.741 538 FEMININ RURAL .035 206.2.697.782. crt.2.000 16.C.395 2.670 281.297.2.480 530 Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii austrieci SVASTA CONSULT SRL 4.432.940.2.481 1.862.992 1.854.518.2. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea calitatii resurselor umane din mediul rural resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare economica durabila prin cresterea ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei pe scurt: "JobNet Turism" Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures 6.985 531 Axa Prioritară 5/ DMI 5.L.460 0 18. 16.2.717 528 Turismul rural .058. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.036.090.182 0 20.000 18.277 15.870. Promovarea Creşterea competenţelor profesionale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor populaţia din mediul rural prin procesul Federatia Nationala a Producatorilor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţional de informare. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.178. utilizare TIC si comunicare in limba engleza Axa Prioritară 5/ DMI 5.696 260.2.SASTIPEN 15.723.077.014 539 Axa Prioritară 5/ DMI 5.031. Promovarea AGENTIA JUDETEANA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea .948 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 526 PRO RURAL .481.861 100.525 0 16.690 974.385 2. consiliere şi formare Agricoli din Romania resurselor umane şi ocuparea forţei de profesională muncă 4.

crt.223 291. FILIALA TELEORMAN 16.239 338.2.563 2. promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural Asociatia Comunelor din România 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr.656.731 105. Asociatia Nationala a Comunelor din Romania 11.710 5. CEI DE LA TARA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DEZVOLTARE COMUNITARA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.927.D RURAL .756.458.395 433.000 2.965.2.238.532.R.816 552 Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale .331.909 547 Comuna.703.328 126.980 1.2.500 0 5.744.161 905.C.2.C.354 548 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL ASOCIATIA CATALACTICA.967 769.Asistenta prin consiliere pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru S.141 13. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Familiei şi Protecției Sociale 13.soluţie de dezvoltare a ruralului românesc SC Agroserv Management SRL 2.762.833.747 109.275.902 779.2.206.000 652. a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale A.618 549 Axa Prioritară 5/ DMI 5.703.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.833..2.438 273..008 553 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila Somes Dej 5.877.300 546 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA 4.798 551 A. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI O SANSA PENTRU NOI . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.731 542 Fă parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 2.681.322 776.2.183 112.649.350 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.010 235.2.593 19. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.691 0 5.997 543 Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale .432 0 19.604.719 723.995 872.2.533.694 123. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.060 279.C.C.2.649 325.113 50.o. 5.234.044 .351.844 5.402.PSCR Fundatia Romtens 9.2.619.180. TEAM CONSULTING SRL 4.159 392.255 106.569 933.036.Mediul rural mai mult decat agricultura ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 4.2.900 342.525.2.581 111.271 541 Stimularea ocuparii active.624 392.236 265. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.423.242 550 Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT 4.900 100. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.992. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.999 147.750.998 1.O. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 540 Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman . AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.L.268 545 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman S.448 162. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.R.663 1.575 544 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii.367 2.R.000 0 11.895.000 6.328 692.899 3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.515 0 13.829.739 2.071 6.621.

231.053.418.027.1.208. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.2.1.059.177.269.063 247.2.563.401 557 Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.143 20.471.048 Axa Prioritară 6/ economiei sociale Centru de incluziune socială prin terapie Axa Prioritară 6/ FUNDAŢIA CREŞTINĂ RHEMA ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA economiei sociale INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU Axa Prioritară 6/ FEDERATIA FILANTROPIA INCLUZIUNE SOCIALA economiei sociale Axa Prioritară 6/ Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA economiei sociale INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INTELECTUALE ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEUROPSIHICI CLUJ 568 Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea DMI 6.727.248 178.1.550 24.559 109.838.174. Dezvoltarea DMI 6.381 1.FAR ASOCIATIA 'EUROED' 5.523 227. Dezvoltarea Curcubeu PENTRU TINERET SIGHISOARA ( economiei sociale IBZ ) Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIAR GIURGIU Axa Prioritara/ DMI 6.182 0 4.152.759 986.849 1.359 1.333 21.1.744 123.245 34.834 1.419 1.269.1.776 36.152.849.000 5.1.1.000 703.125 36.098 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea BLOCUL NATIONAL SINDICAL Bucureşti Ilfov Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei PRIMARIA COMUNEI VOICESTI intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie FUNDATIA SOUL TO SOUL pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si DIRECTIA DE ASISTENTA orientare profesionala pentru mame aflate la COMUNITARA IASI risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 1.053 25.2.000 12.803.1.621 559.315.1.500 570 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.220 167. crt. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .890 303.379.964 390.1.211 207.109 63.714 18.1.200.625 365.295 81.551.356 29.404 555 Consiliere. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.404 2.219 16.525. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.490 585.990 0 1.4. Acces la CURRICULUM SI EVALUARE IN pentru învăţământul preuniversitar: un educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL imperativ al reformei curriculare calitate PREUNIVERSITAR CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.264 9.017 144.499. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 554 Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR" (Centre de Asistenta si Informare Rurala) ASOCIAŢIA MANUFUTURE ROMANIA 14.363 93.716 615.364 0 1.068 0 75. Dezvoltarea 16. Dezvoltarea economiei sociale 687.070 850.944. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.382 48.072 1.092 141. formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural .938 3.460.200 569 ASOCIATIA CENTRUL Centrul de formare si integrare profesionala EDUCATIONAL INTERETNIC Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.281.832.109.996 1. coerent si unitar.072 289.000 1.882 183.127 443.068 0 16.242 345.470 36.816.227 308.264 18. Acces la în CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR 13.416 1.484.2. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii 1.498 215.277 572 Restructurarea curriculumului învăţământul liceal naţional 13.890 565.077 558 FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTARE A ROMANIEI 3.307 336.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.995 1.550 0 1.692.734 423.981 .470.964 205.843.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.080 1.300 556 RURAL-Antreprenor Axa Prioritară 5/ DMI 5.029 2.445.262 20.183 34.635 1. Dezvoltarea DMI 6.498.420 872.107.1.040 314.528 571 CENTRUL NATIONAL PENTRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional Axa Prioritară 1/ DMI 1. la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din Romania (RURActiv) “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 7.Nr.041 35.641 3.486 0 6.000 37.629 1.

CERCETARII SI TINERETULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.133 3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.546 312.756 4.409.230.776.105.670 18.1.207 582 3.890 18. Titlu proiect Nume beneficiar CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de licenta si POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior SCOALA NATIONALA DE STUDII bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale POLITICE SI ADMINISTRATIVE .198.645 320. Calitate în si verticale intre institutii de invatamant.212.000 0 5.002 0 17.1.943.801 216.MINISTERUL calitate EDUCATIEI.087.874 1.874. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.1.3.DRU-MEBD-EN Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea CURRICULUM SI EVALUARE IN calitative ale rezultatelor examenelor şi resurselor umane în educaţie şi formare INVATAMANTUL evaluărilor naţionale din învăţământul profesională PREUNIVERSITAR preuniversitar .494.244 16.898 580 11.421 2.812.489 554.2.000 585 CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR Axa Prioritară 1/ DMI 1.780 3.018.198 349.372 577 Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-învătareevaluare pentru disciplinele matematice.1.989 574 Revizuirea metodologiilor.006 583 13.499.150 752.605. instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie.054 4.340 1.678 0 10.115.446.116 0 15.478.premisa a incluziunii sociale 8.126 108.861 4. în vederea creării de competente performante si practice pentru piata muncii 12.517.429 3.952 3.000 0 18.795 581 12.833.924 584 4.440 0 16.835.3.569 0 18. in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” 12.443.3.900 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 573 Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii 0 18.496.204.2.712 369. FACULTATEA DE COMUNICARE învăţământul superior structuri centrale si locale ale sistemului SI RELATII PUBLICE educational si actori sociali/sectoriali DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.840.813 3. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea Formare continua de tip “blended learning” UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare pentru cadrele didactice universitare profesională „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua.019.283.2. Calitate în învăţământul superior 13.049 369.189 .2.606 4.705 369.Nr.332.700 576 Proces educational optimizat in competentelor societatii cunoasterii UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la viziunea INVATAMANTUL educaţie şi formare profesională iniţială de PREUNIVERSITAR .008.3. crt. Calitate în FARMACIE CAROL DAVILA LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI învăţământul superior BUCURESTI RETELE DE PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU UNIVERSITATEA TEHNICĂ Specializarea personalului didactic universitar "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 1/ DMI 1.549 3.165.Axa Prioritară 1/ DMI 1.912.040 578 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.479 579 Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.075 955.914 343.761.105.021.011 338.400.628 83.900 575 14. Calitate în învăţământul superior 13.333 369.404.230.622 80.610.618.633.484 3.934 0 18.2. Dezvoltarea pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" DEPARTAMENTUL PENTRU resurselor umane în educaţie şi formare de practică tehnologică şi de cercetare PREGĂTIREA PERSONALULUI profesională DIDACTIC Dezvoltarea resursei umane pentru CENTRUL NATIONAL PENTRU managementul eficient al bazelor de date Axa Prioritară 1/ DMI 1.

300 255.950. Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.000 147.608 227.3.472.500 51.233. cat si transectorial. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.963 207.502.805 593 COMITETUL SECTORIAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 586 UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Formarea profesionala a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.327 361.813.754 268.926.533.767.045.878 .743 587 4.234 1.717.008.046.531 1.M.897 189.583 274.871 1.233. Pro-Competent Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă.940. orientare si consiliere.3.998 591 IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI. PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar.418 2.000 588 «Împreuna pentru calitate în educatie» Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII.820 5.Nr.676 0 9.805 1.698.550.847 181.153 64.322 18.5.130 111. Sectorul Medical Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei.094.3. Tranziţia de la electrotehnic ROMANIA şcoală la viaţa activă Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.348 344.000 10.950 13.480.000 592 CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FEROVIARA .608 1.664 0 5.013.485 0 1.299 18.782.221.457 45.1.734 8. Dezvoltarea INVATAMANTUL invatamantul preuniversitar pentru noi resurselor umane în educaţie şi formare PREUNIVERSITAR .4.760 589 CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC Axa Prioritară 1/ DMI 1.S.creator de soft educational 7. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.295.049 595 Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR domeniul reprezentat.3. in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern PLM-Adaptor 4.206 10.976 137.824 600 601 602 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA SC ADA COMPUTERS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.878 1.509.499.317.707.367.695.135. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN SC COGNITROM SRL Axa Prioritară 1/ DMI 1.710 2. PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU Profesorul . Calitate în FORMARE PROFESIONALA IN formarea profesională continuă PROTECTIA MEDIULUI – CSFPMINSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.599. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 11. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.4.276 150.274.294 278.279. crt.076 512.000 3.050.000 7.INSTITUTUL DE TRAINING.340 599 SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.262 10.461 49.MINISTERUL oportunitati de dezvoltare in cariera profesională EDUCATIEI. CERCETARII SI TINERETULUI Profesionisti in sistemul profesionala din Romania de formare ITSC .119 2. JUDEŢEAN profesională MUREŞ FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT Axa Prioritară 1/ DMI 1.030.925.597 963. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.899 1.888 198.246 1.000 0 12.000 0 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.050 189.CENAFER Axa Prioritară 1/ DMI 1.224 1.M. Programe Cercetatori romani competitivi prin programe UNIVERSITATEA DIN ORADEA doctorale şi post-doctorale în sprijinul doctorale moderne si eficiente cercetării Stagii moderne de practica in domeniul ALEWIJNSE TRAINING CENTER Axa Prioritară 2/ DMI 2.O.972.401 9.3.926 3.1.769.001 594 7. Calitate în formarea profesională continuă 10. Calitate în DE FORMARE IN DOMENIUL inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru formarea profesională continuă TEHNOLOGIEI INFORMATIEI managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Axa Prioritară 1/ DMI 1. corelat cu campanii nationale de promovare.520.411.684. Axa Prioritară 1/ DMI 1.094 492.371. resurselor umane în educaţie şi formare PATRONATUL I.825.325.508.083. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.712 590 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.272 518.533 14. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.402.168 414.1.783 597 598 2.936 1.206. Dezvoltarea STUDII SI CERCETARI.465 197.1.302 1.978 10.175 596 5.687 473.293 2.000 1.555 10.4.277 110. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 4.290 259.367.392.174. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.3.036.237 1.

896.002 . Centru de Consiliere si Orientare SECTORIAL DIN CHIMIE SI Profesionala.082.252 1.510 6.500 340.3.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 8. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 15.3.782.2.068.031.328.142 929.Cresterea Serviciilor de Consiliere si PATRONATUL SERVICIILOR DE Orientare Profesionala in domeniul Securitatii SECURITATE Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.203.261 0 15.000 4.456 505.969 206.882 464.000 614 615 616 617 Acces la formare profesionala continua .200 210.493 613 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Axa Prioritară 2/ DMI 2.369.211 5. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.749.512.534 606 607 12.C. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.700 620 Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental de Opera si Balet Axa Prioritară 3/ DMI 3.813.824 2.078 608 OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA INVATARII PERMANENTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.320 622 3.911 Cheltuieli neeligibile 163.3.282.2.725 293.3.489 250.GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Axa Prioritară 2/ DMI 2.550.047 609 610 611 612 Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si SC ASTRA UNIVERSAL SRL ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si FEDERATIA SANITAS ROMANIA recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin CONFEDERATIA NATIONALA A calificarea si recalificarea persoanelor angajate SINDICATELOR LIBERE DIN pe piata muncii ROMANIA FRATIA CRESCO.O.276.302 59.917.489.P-C.000 12.739.515 7.442 16.240. Acces şi participare la FPC 16.581.268.124 55.1.200 123.354 359.982. Formare şi LOGISTICI SI DEPOZITARILOR DE distributie si depozitare la temperatura sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PRODUSE CONGELATE SI controlata pentru promovarea adaptabilităţii REFRIGERATE DIN ROMANIA Calitate in serviciile medicale Progrm International de Training in DermatoCosmetologie pentru medici romani FUNDAŢIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL SPITALUL CLINIC COLENTINA Axa Prioritară 3/ DMI 3.Instruirea medicilor şi a asistentelor SC ROMANIAN SOFT COMPANY medicale din spitale în management şi utilizarea SRL noilor tehnologii Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie MINISTERUL SANATATII PUBLICE SC MEDRIGHT EXPERTS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. CALIFICARE/RECALIFICARE .684 772.3.2.2.025 485.165.601.651.Chimie si Petrochimie PETROCHIMIE” CALIFICAREA.2.979.006 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.475 632.2.500 122.298 104.643.500 2.944.017 912.629 0 3.593 0 18.002 642.406 113.277 1.183 9.223.1.2.673.812 44.659 445.136.417 285.000 290.Nr.891.885 14.874.468 2.655 236.567 109.402 2.558 860.808 94.800. Tranziţia de la piata muncii a absolventilor din invatamantul SUPERIOR SI A CERCETARII şcoală la viaţa activă superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Practica sa inveti.1.890 140.574 2.600 9.201.004 343.3.540 335.621 621 4.328.775 200. invata sa practici Alege Şcoala PREZENT Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare.500 11.904 316.216 117.950 18.248 691.3.845 347.3.762 4.327 2.000 8.712 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.640 0 17.032 78.270.011 0 9. Formare şi pentru meserii de scena si abilitati de OPERA NATIONALA BUCURESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi management cultural in domeniul artelor pentru promovarea adaptabilităţii spectacolului.180 115.252.246 191.880 0 Total valoare proiect 2.498.636 253.FUNDATIA CASA DE MESERII A ACCED CONSTRUCTORILOR ASOCIATIA „COMITETUL C.015 469.3.920.644 0 469. crt.908.403.880 0 16.P.175. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.419 2.600 296.039.478.694.329.856 618 14.000 4.000 619 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.656 6.761.036 1. UN CAPITOL DIN VIATA SC BARDROM SECURITY SRL TA MEDAS .396 64.381. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL PATRIARHIA ROMANA Axa Prioritară 2/ DMI 2.812.000 0 14. Acces şi participare la FPC 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. ASOCIATIA OPERATORILOR Transfer de bune practici in sectorul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.180 623 12.212 603 604 Parteneriat transnaţional pentru stagii de OFICIUL PATRONAL JUDETEAN practică mai atractive pentru elevi. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.000 10.2. în domeniul IASI construcţiilor MERCURY 360 Locul meu pe piata muncii COMMUNICATIONS 605 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Studiu national de monitorizare a insertiei pe FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 17.454 366. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

315 2.485 1.395 430.554.345.Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator . Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.617.687 2.418.769 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.085 0 17.R.911.942 222.135 637 Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania 13. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 10.901.770.504.833.919 4.o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 14.693 0 17. Dezvoltarea afaceri din România prin întărirea capacităţii INTREPRINDERILOR PRIVATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor instituţionale a organizaţiilor patronale” MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE GUVERNUL ROMANIEI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.099 340.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.399.034.713.448.C.904 624 625 14.034.921 639 LIDERO .700 633 3.538.916.055 3.079 59.438.3.385 627 Competenţe şi performanţă în sănătate 2.449 432.399 3.3.2.102. Titlu proiect Sprijin pentru CompetentE iN spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO ARTa Nume beneficiar TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" S.160 638 INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU UNIVERSITATEA ROMANOGERMANA DIN SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.775 2.952.576 631 S.436.043 386.000 13.779 0 6.626.784.L.453.089 640 Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI 4.773 . Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 9.L.952.304.000 626 SIGURANTA in CONSTRUCTII ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.288. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SI PROMOTORILOR DIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi ROMANIA pentru promovarea adaptabilităţii LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA Axa Prioritară 3/ DMI 3.323.525.845 121.945.058 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 15.529 630 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5.2. Formare şi CERECETARE DEZVOLTARE vederea imbunatatirii competentelor in sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PENTRU PROTECTIA MEDIULUI perspectiva dezvoltarii durabile pentru promovarea adaptabilităţii I.084.829 980.766 0 18.I.796.892 2.500 0 18. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 13.475.677 351.909 259. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 4.684 629 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Axa Prioritară 3/ DMI 3.110 30.695 270.362 90.098 635 Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali BLOCUL NATIONAL SINDICAL 14.3.535.2.M BUCURESTI “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.170 327.228 628 PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor CAD-CAM .913 0 5.555. RU EUROPE S. AD AUTO TOTAL S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.2.648 632 INSTITUTUL NATIONAL DE Sprijin pentru intreprinderi si angajati in Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.239 40.269 1.661 144. Dezvoltarea Servicii Sociale .R.989 0 18.077 319.311 0 12.2.629.3.589 2.018 118.370.503 357.704.293.725 918.3.709 367.2.284 2.3.3.841.680 0 18. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 10.769 874.698 38.498 275.Nr.C.455 13.2.380. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.3.039 3.787.323 2.977.616 6.972.189.733 435.Parteneri strategici in INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor domeniul incluziunii sociale” CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.326.324 636 CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de CONSILIUL NATIONAL AL Axa Prioritară 3/ DMI 3.437.052 634 Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca BLOCUL NATIONAL SINDICAL 10. Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.742 0 13.858 2.Noi competente sociale pentru delegatii sindicali CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.456 407.645 922.2.627 934.

2.1.1.647.242.410 647 Salvamari si românească.130.628 0 10.488.972 2.249 151.907.120 16. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 14.696 0 7. evaluarea si modelarea unei strategii AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.880 0 2.000 0 18.Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.820 3.839 508.115 906.788 0 15.184 316. investitie valoroasa in turismul rural romanesc SC RGIC CONSULTANTA SRL 15.500 818.2. asigurarea accesului FEMEI SI BARBATI (ANES) la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate. Formarea inovatoare pentru formarea continua a OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă DE PREGĂTIRE ŞI Axa Prioritară 5/ DMI 5.846.365.2.RRom.385 1. FILIALA TELEORMAN Axa Prioritară 6/ DMI 6.196 650 Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA socială .508 6.250 1. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.896 656 1.162.145.168 360.368 0 12.550.900 10.500 0 2. crt.470.266. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.530 654 Fem.391.Nr.300. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.961.080 366. Dezvoltarea şi SI SALVAMARILOR DIN implementarea măsurilor active de ocupare ROMANIA Axa Prioritară 5/ DMI 5.112.500.252 1.943.000 646 11.555 370.777.571 657 658 659 CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor GALAŢI FUNDATIA CENTRUL DE L@EGAL 2 – investitie europeana pentru RESURSE PENTRU viitorul romilor din Romania COMUNITATILE DE ROMI SANSE EGALE pentru integrarea in munca a FUNDATIA MOTIVATION persoanelor cu dizabilitati intelectuale din ROMANIA Romania 6.043 3.000 18. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO 7. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.964 74.2. coniventa. scafandri pentru 16.445 3.483 42.106 302.630 11.2.511 0 2.670 85.693.455 .1.651 4.900 644 7.651 2.898.040. Întărirea Campanie de comunicare privind serviciile SPO AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea oferite tinerilor si angajatorilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Call Center SPO MedForm AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.605 0 18. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.196.918 663.543.574 671.163 3.208 4.660 251.615.980 645 RATIO L3: Analizarea. Dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor EGALITATE DE SANSE INTRE economiei sociale cooperative pentru femei.592 340.108.1. dezvoltarea. Dezvoltarea economiei sociale 14.de la marginal la incluziv ASOCIATIA CATALACTICA.462 652 653 SOCIAL.720 0 18.673.362 4. Dezvoltarea ASOCIATIA SALVATI DUNAREA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor SI DELTA pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 15.253.500 0 18.618.584.1.016.490 2.326. Dezvoltarea prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate PENITENCIARELOR economiei sociale Proactiv .944 252.793.430 18. Dezvoltarea economiei sociale 14. .098 1.000 649 Economia sociala .965.3.174. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 11.231 177. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.292.079 3. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.839.Strategia de Ocupare şi Calificare ADMINISTRATIA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.330.o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale FUNDATIA PENTRU VOI 3.971 972.299.993 648 Resursa umana.733 313.381 13.1.796.019 74.000 655 3. testarea.centre comunitare multifuncţionale Axa Prioritară 6/ DMI 6.029 78.228 651 12.689 366. Dezvoltarea şi prin măsuri integrate în cooperare PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ implementarea măsurilor active de ocupare transnaţională CGOFM-MICT TIMIŞOARA ASOCIATIA NATIONALA A economia SCAFANDRILOR PROFESIONISTI Axa Prioritară 5/ DMI 5.833.508 301.1.934 3.330.1. Dezvoltarea economiei sociale 12.750 0 4.589 497.984.1.116.630.829.368 328.875 639.524 179.549 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 641 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.099. Dezvoltarea PROBLEMELOR MINORITATILOR (CECOM) alternative pentru incluziunea economiei sociale NATIONALE socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara.798.322.816 2.744 348.448.220 642 643 Axa Prioritară 4/ DMI 4.931 346.1.496.1. Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.203.

Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.445.000 662 14.proiect de promovare a ARAS .603 674 TRANZIT .3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 673 12.250 13.919 50. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.547.180 675 ARCHIDATA S.977 131.060 0 16.376 150. Antreprenoriat Promoveaza femeia 1.772 15.535 0 0 5.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.262. Ocuparea fortei de Muncă.INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din FEDERATIA SANITAS ROMANIA societatea romaneasca FUNDATIA CENTRUL Integrare pe piata muncii pentru persoanele PARTENERIAT PENTRU traficate EGALITATE E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală.106 8.564.704 0 2. Emancipare.321. mai multe oportunităţi de angajare pentru tine 3.929 0 16.607 37.282 370.100 18. Promovarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.460 342.994 Cheltuieli neeligibile 104.1.527.500.3.2.534.141 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL Axa Prioritară 6/ DMI 6.574 8.677.000 47.740.606 1.305 1.156 91.455 1.438 331. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.582 1.601 83.197 1. managementul general şi evaluarea POS DRU 204.483 205.186 259.Nr.423.985 204.098 270.C MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.207 251.3.243 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14. de azi si de maine Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău.060. Promovarea DE INITIERE SI SERVICII egalităţii de şanse pe piaţa muncii DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 6/ DMI 6.407.ASOCIATIA ROMANA sanatatii pentru femei ANTI-SIDA ASOCIATIA FEMEILOR ROME DIN Incluziunea sociala a femeilor rome ROMANIA Femei de cariera .610.828 666 AGROSTAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.304. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea sociala a femeilor victime ale SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA Axa Prioritară 6/ DMI 6.696 9.810.018.149 1.319 17. Îmbunătăţirea campanie de informare şi conştientizare în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI accesului şi a participării grupurilor vederea schimbării atitudinii sociale şi vulnerabile pe piaţa muncii stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA Axa Prioritară 6/ DMI 6.449.871. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.2.095.819.462. managementul general şi evaluarea POS DRU Axa Prioritară 7/ DMI 7.325 17.385 0 75.775 660 661 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Axa Prioritară 6/ DMI 6.630 2. Sprijin pentru procesul de contractare a proiectelor finanţate ASOCIERE CU SC BOŞTINĂ & implementarea.138.034.952.618.602 0 20.853.742.575. managementul general şi evaluarea POS DRU 274.667 679 82.628. Sprijin pentru implementarea.3.802.780.3.400 91.053.658 1.125 440.477 355. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14.188.784 1. Sprijin pentru implementarea.425.710 340.756. sa pasim in viata IMPREUNA Nume beneficiar ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI "CONCORDIA" Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.632 667 AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.135 191. Titlu proiect Hai sa dam mana cu mana.3.396. Promovarea violentei domestice si altor persoane SOCIALA BAIA MARE egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabile ”Sprijin pentru AMPOSDRU.569.864 1.740 678 CONSORŢIUL REPREZENTAT DE „Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în SPRL BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII ÎN Axa Prioritară 7/ DMI 7.3.269 45.250 0 0 273. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. crt.447 764.243 1.386 16.A.805 27.000 0 9.755 458.416 275.188 16. Sprijin pentru implementarea.3.540 0 7.679 668 669 670 671 672 Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a CENTRUL DE RESURSE JURIDICE persoanelor discriminate Combaterea discriminarii si cresterea ASOCIATIA FEMEILOR SI potentialului de angajare a femeilor din mediul FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL rural Este dreptul tau sa stii .000 676 KPMG ROMANIA SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.110 292. OI şi beneficiari în vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din Fondul Social European” „Prima evaluare intermediară POSDRU” Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare în vederea implementării POSDRU 1.292 11.196 0 0 0 65.R.285.L Axa Prioritară 7/ DMI 7.1. 5.946 185. managementul general şi din FSE în cadrul POSDRU” ASSOCIATES FINANCIAL evaluarea POS DRU CONSULTING SRL (BAFC) „Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010” S. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.435 0 0 7.379 Total valoare proiect 2.de ieri.549.300 266.086 663 664 665 Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii INSTITUTUL NATIONAL PENTRU de egalitate de sanse pe piata muncii .284.384 . Sprijin pentru implementarea.892.1.000 2.952.750 68.814 2.3.3.1.084 634.588 1.3.051.786. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.141 677 EUROPEAN PROFILES S.000 4.3.988.

700 15. Familiei şi Protecţiei Sociale” „Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 .164. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.866 21. managementul general şi evaluarea POS DRU 48. 738.2.726 682 S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.896 681 S.330 1.R.911 200.210 0 170.640 145.620 690 Completarea echipei prin incadrarea si SC CAVARANTANA COMPANY Axa Prioritară 5/ DMI 5.892 0 22. ALFARO SECURITY S.R. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.209 345.775 1.635 687 S.645. Axa Prioritară 5/ DMI 5. crt.1.761 1.786 1.267 686 S.800 929.506 683 RDS/RCS Axa Prioritară 7/ DMI 7.646 240.074 0 15.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.A Axa Prioritară 7/ DMI 7.1.R.892.380 36.960 452. GEMATEX CENTER PRODCOM IMPEX S.262 0 0 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.911 5.R. Axa Prioritară 7/ DMI 7.C.011 832.1.984 689 ALLBRIGHTCOMSRL 420.1. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.200 0 1.R.2.431 79.537 7.535 284. Dezvoltarea şi mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati SA implementarea măsurilor active de ocupare in domeniul industriei alimentare Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati SCGRUPSAPTESRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.434.179 696 Subventie salariala pentru noii angajaţi SC Master Artis SRL 77.829 409. Sprijin pentru implementarea.C.950 2.Servicii de transport echipamente IT. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 218.815 1.L. MEDIA ONE S.876.833 153.1.337 41.377 688 SC CONSIRON SRL 211.726 694.894 68.358 0 1.677 23.074 1.358.028 0 6.393.C.1.493 3. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 5/ DMI 5.226 64.322.516 322. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 139.317 0 0 9.ECORECRECYCLINGS.R.416 .297.1.867 13.2.221 73.433 58.820 692 AIRPORTMANAGEMENTCONSUL Axa Prioritară 5/ DMI 5.669 85.161.221 16.811.947 685 RDS/RCS 6.245. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" 3.049 684 SC ARS ADVERTAISING S.L 193.1.000 577.512 0 481. mobilier şi arhivă documente DG AMPOSDRU ” " Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 372. Axa Prioritară 5/ DMI 5. MIDA SOFT BUSINESS SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.493 729. managementul general şi evaluarea POS DRU 71.130 694 SC RUNING TEX SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.937 118.2009” IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 680 S.409 0 0 257.429 13.L.C. Axa Prioritară 7/ DMI 7. SFERAMUN S. Sprijin pentru implementarea.056 693 Locuri de munca noi in protectia mediului Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje.C.L. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.987 0 0 1. COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 591. MAR SPED GRUP S.L. imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU .2.916 695 S.1.433 20. Dezvoltarea şi TANCIESSRL implementarea măsurilor active de ocupare S. Sprijin pentru implementarea.464 6.L. Titlu proiect „Închiriere imobil necesar funcţionării Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Direcţiei Coordonare FSE din cadrul Ministerului Muncii.572 461. al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU Campanie naţională de informare publică pentru informarea Prograului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU „Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România .C.024 691 694.1.suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general.Nr.457.

3.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.523.276 381.493 13.571 851. noi perspective pentru Axa Prioritară 2/ DMI 2.706 177.025 323.537 11.932 9.3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor DE S.324 362. SC MODACONFEX SRL 632.313.570 707 708 709 710 711 728. pentru o piata a muncii in continua schimbare.710 371. Acces şi instrumentele muzicale si specializarea SA participare la FPC lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY angajatilor intreprinderii SRL Calificarea angajatilor in meseria de agent SC PROTEKTOR GRUP SRL comercial (COR 3421.117 12.658 767.904 321.943 1.500 0 0 701.469 42.740 11.E.343 Axa Prioritară 2/ DMI 2.098 Axa Prioritară 2/ DMI 2.194 1.1.S SC LALELI IMPEX SRL –European “ Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC DMI 2.100 54.437 388.592 36.940.3.Eficienti prin Sprijin European \" “A.463 188.A.701 654.805 25.198 503.162 0 1.853 345.268 6.297 5. Axa Prioritară 2/ DMI 2.831 163.299 569. Acces şi participare la FPC SC.439 259.2.900 7.142 8.C.350 13.Nr.3.190 718 719 720 SC YDAIL CONSTRUCT SRL SC CETINA SRL 638.610 425.2. Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar.666.3. Acces şi DMI 2. Perfectionari.866 599. Acces şi ANGAJATI IN MESERIA DE SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC participare la FPC \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435.073.814 320.665. angajaţi participare la FPC Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare.933 61. Acces şi participare la FPC 191.890 402.089 227.R.005 11.217 41.892 22.377 712.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S. tencuitor\" Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori 702 SC UZUC SA PLOIESTI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.888.799 4.696 30.384 713 SC IRCOMEL IMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.671 0 1.846 169.017 706 Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta calificare care lucreaza la GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE Axa Prioritară 2/ DMI 2.439 141.3.TOPOLOGEANU GABRIELA S.934 1.3.3.Provocari ale Ajutorului de Stat participare la FPC Calificarea in IT.449 10.787 10.199 0 49.3.457 5.L.963 95.024 49.3.346 582.3.3.160 63.864 74.075 356.000 112. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă SC ASSAGRUP SRL SC MONA SILCOMIMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. GLOBAL SECURITY SISTEM Axa Prioritară 2/ DMI 2.539 335.000 107.3.450 3.567 436.980 49. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 697 CRESTEREA OCUPARII FORTEI MUNCA DIN ZONA RURALA Axa Prioritară 5/ DMI 5.210 528.600 698 699 700 701 PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" Acces la formare profesionala continua premiza adaptarii la dinamica pietei 1.3. Acces şi participare la FPC 399.800 0 17.A.087 282. tencuitor” \" Angajati Calificati-Competenti.153 19. pietrar.632. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.3) COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier Angajati calificati.400 CAP COMPAS : CAlificari.CompaniaRomprestServiceS. Acces şi participare la FPC 712 CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.100 168.147 2.503 254.903 429. Acces şi 988. cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat .340 58. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.221 13.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.172 12. Acces şi SC TIGI TRANS SA CONSTANTA COMpetente .108 5.501 602.344 102.111 326. Acces şi participare la FPC 2.650 434.880 55. Acces şi DMI 2.3.536 19.840 619.047.781 190. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.750 38.500 48.385 224.C.mai multe vieti salvate 818. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.363.850 292.500 54.777 300. pietrar.3.795 703 704 705 SC CONS-MET SRL SC OLTANAMONTAJ SA SC TINA COREXIM SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.595 188.162 560.756.605.530 717 383.103 1. Acces şi DMI 2.332 30.051.620.3. crt.087 77. Acces şi SA participare la FPC .1) CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII MICHELIN ROMANIA SA DEFICITARE Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in SC ISIHIA IMPEX SRL meseria de “zidar. Acces şi participare la FPC 7.422.255 1.3.684 112.003.640 714 715 716 SC GABO SISTEM SRL SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL CABINET MEDICAL DR.3.455.570 9.C.285 526.111 11.134 1.

Acces şi proprii in meseria de agent comercial XS.472 339. Acces şi 190.pietrar.707 55.3.L \"strungar\" a 10 angajati proprii participare la FPC Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de Axa Prioritară 2/ S.796 1.550 1.537 60.438 1.098 743 662. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 555.A participare la FPC fainoase” Calificarea/recalificarea in meseria de Axa Prioritară 2/ SC DICOROMANIA S.370 1.3.Nr.575 398.L.424 13. Formare şi Management performant. cale sigura pentru SCTeraplastSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi succesul companiei ! pentru promovarea adaptabilităţii Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii competentelor acestora si crearea Axa Prioritară 3/ DMI 3.717.ADAPTIBA TEAM Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Axa Prioritară 3/ DMI 3.914 10.955.L.555.510 442.897 49.2.139 742 997.739 2.2.959 782.C.850 418.088 48. Formare şi SC Rocom Central SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.570.200 725 726 727 728 729 730 731 732 Calificarea a 14 angajati in meseria de Axa Prioritară 2/ confectioner tamplarie aluminiu si mase S.2.896 3.167.962 2.807 116.2.875 40.330 20.175.R. Acces şi DMI 2. Acces şi participare la FPC 733 734 735 736 737 738 Calificarea/recalificarea a 220 de angajati SCMIRUNAINTERNATIONALIMPE Axa Prioritară 2/ DMI 2.568 264. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.930 742.A.504 1. Acces şi DMI 2. Acces şi participare la FPC DMI 2.R.800 0 121.255.L participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. vopsitor\" Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii.342 1.3.892 17. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi industria morarit-panificatie .769 Total valoare proiect 900.966 519.3.R.229 889.R.2.310 33.848 606.245. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.671.038 925. crt. Formare şi PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE SC IASITEX SA IASI ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CRIZA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.150 185.CTransGrigS.R.2.100 1. Acces şi DMI 2.691 9. a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.840 274. Formare şi cresterea adaptabilitatii companiei prin LAPPINSULATORSSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi dezvoltarea managerilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.R. Formare şi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE SC PRAKTKIER ROMANIA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.ALINMARCONSTRUCTS.000 98.825 Axa Prioritară 2/ DMI 2.022.299. premise ale creşterii competitivităţii firmei.256.467 857.039 1.patiser.528 540.preparator paste S.3.099 175.AMFIT pentru promovarea adaptabilităţii FORMAS: Formare pentru schimbare Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi ROMANIA: Dezvoltarea potentialului SC ORANGE ROMANIA SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi specialistilor de top pentru promovarea adaptabilităţii COMPETENTE SI COMPETITIVITATE Axa Prioritară 3/ DMI 3.946 569.912 80.722 438.050.3.618 22. TITAN S.3.748 49.2.3.382 86.095 267.950 48.220.800 113.795 18.172.647 872.2.076 715. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.2. Formare şi BANCA TRANSILVANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.640 433. participare la FPC plastice Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ SCRSGRUPS. in meseria de agent comercial participare la FPC Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ in meseria de “brutar.tencuitor participare la FPC Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist utilaje cale şi terasamenteS.401 381. Formare şi Globale-Business Operations Center sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Piraeus Bank Romania SA 1.ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar .421.267 0 3.C.340 2.969 396.157 7.589 741 489.370 602.080. Titlu proiect Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.958.L.707 721 722 723 SCWINIMPEXSRL SC SASU COMPANY SRL SCCHALLANGECOMSRL 724 SCKAPITANCONSTRUCTSRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.966 61.CPANGRAMS.674 656. tapetar.570 404. 310.926 48.477 1.450 188.3.L. pentru promovarea adaptabilităţii AVANTAJ COMPETITIV PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.142 2.068.3.177 11.390 155. Acces şi DMI 2.310 4.298 80.727 985.560 1.229 5.667 340.326 42.564 12.721 740 1.983 206.652. Formare şi SC KUBO ICE CREAM COMPANY conditiilor pentru acces si participare la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL formarea profesionala continua in cadrul SC pentru promovarea adaptabilităţii KUBO ICE CREM COMPANY SRL Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei Dezvoltarea competentelor .646 246.280 1. Formare şi Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in S.312 63.761. ipsosar.CMARSILVACOMS.560 160.915 739 2.100 102.3.997 919.712.362 246.264 79.2.662 .770 169.986 0 2.769 1.902 41. zidar.398 4.2.R.496.040 0 1.400 Cheltuieli neeligibile 81.339 76.467 253.479.2.029 92. Formare şi FORMARE PROFESIONALA PENTRU JT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA (ROMANIA)S.450 221.1nivel 3) Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav.679 5.901 3.017.198.972 721.038 437.

2.2.275 8. Formare şi SC STONECO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.143.pr premiza pentru cresterea performantelor sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi oiectaresiproductiedeechipamentesiinst organizationale pentru promovarea adaptabilităţii alatiideautomatizare IST.215 0 196. Formare şi SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 583.200 263.2.639 87.498 32.2.834 76.809 .793 0 1.325. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 344.451 2.258.938 761 154.982 2.977 29. \"Competente .921 74.725 119. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.137.098 752 753 754 755 756 Axa Prioritară 3/ DMI 3.NetromSoftwareS. in vederea adaptarii la actualul context socio economic. Titlu proiect Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC.2.854 173.L. Formare şi VolksbankRomaniaS.536 0 4.441 765 MICHELINROMANIASA 1.951 41.2.790 0 189.833 112.2.170 4.661.770 113.852 759 808.924 101.113 3.589.311 116.2.436 757 SCIPASACresterea performantelor capitalului uman Axa Prioritară 3/ DMI 3.010 0 1.205 6.733 0 438. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO ITALIA IMPEX SRL FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG Axa Prioritară 3/ DMI 3.937 23.334 263.adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi S.DECOFIN COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Axa Prioritară 3/ DMI 3.884 25.2.962 10.2.529 39.358 758 676. investim in viitor Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii . Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.744 458.933 1.867 3.206 27.290 52.578 664.035 751. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.330 23.494.755. Formare şi FIATEST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.946 0 302.094.750 233.213 120. Formare şi S. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.975 25.611 149.022 3.2.074 847.2.R. Formare şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 172.210. crt.Nr.632.583 422.265 215.870 17.etalon al performantei Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii competente in IT.837 60.876.145 945.900 7.860 764 237.425 2.422 341.DESIT informationale Nume beneficiar Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.365 762 146.969 2.C.296.500 1.790 302.060 16.756 2.274 60.160 641.2. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.355 745 746 747 748 749 750 EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic .052 142.446 0 5.937.037.Cheie\" “Ţintind spre viitor . Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.065 763 4.339 751 978.523 425.676 2.876 56. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 957.862 169.660 760 1. ASESOFT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi S.956 1.615 112.COMPENERG Specializarea si perfectionarea electricienilor navali Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale .095 315.2.964 48. Formare şi Societatecomercialapentrucercetare.447 78.597. Formare şi Blue Point IT Solutions SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Pariem pe echipa pentru viitorul companiei Investind in oameni. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.870 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 744 2. Formare şi SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ElectricNavinstal 133.253.093 26. Formare şi SCCETINASRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC NET BRINEL SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.296 149.875 298.2.2. Formare şi SC PROD VINALCO SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.638 732.597 682.148.254 188. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 65.2. Formare şi SC BRD GROUPE SOCIETE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi GENERALE S.221 1.662 2.991 119. flexibilitatii si performantelor angajatilor.066 159.392.132 28.2.706 753.2.A.154 11.093.630 19. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Competente-cheie pentru muncitorii slabcalificaţi in constructii.131 164.691.SPECIALIST IT Imbunatatirea competentelor.

052 0 2.882 48. INDUSTRIAL SOFTWARE S.329 770 ActavisRomaniaS.2.158 0 20. Formare şi LABORATORUL DE CONSTRUCTII asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi BUCURESTI S.339 775 358.R.A.2.860 499. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 51.2.C.907 1.000 774 678.034 38. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor nostri .A.465.376 547.376 77.713 0 29.2.046 783 676.2. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.058.2.000 0 1. Formare şi SANATATE SI SIGURANTA PRIN SC AQUACONST GROUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MUNCA pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de sanatate si INTREPRINDEREA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.332 0 0 322.220 62. Formare şi Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca .640 114.250 129.989 127.300 56.786 1. Formare şi înseamnă un angajament financiar.2.756 70.2.989 0 12.147 2.838 769 SCAtlassibSRL 1.2.420 782 719.L.327 70.966 869. Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe .IMPACT Axa Prioritară 3/ DMI 3.602 27.000 18.062 . bazată pe Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi depinde de Specializarea COmpetentelor SC TIGI TRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Personalului pentru promovarea adaptabilităţii Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica. Formare şi împreună pentru sănătate şi securitate la locul LAFARGEAGREGATEBETOANE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de muncă.079.982 349.116 0 31. locul de munca pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 101.050 784 102.375.842. Axa Prioritară 3/ DMI 3. uman şi SC TIGITRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologic pentru a obţine sănătate şi pentru promovarea adaptabilităţii performanţă individuală şi colectivă) Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 72.900 779 273.750 600.273 58.IndustrialSoftwareS.697.059. in scopul cresterii capacitatii de pentru promovarea adaptabilităţii adaptare a societatii la mediul economic in schimbare.000 710 11.700 162.mai sigure si SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi mai productive CESAFOCSANI pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.515 234.240 201. „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator.012 766 „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.A.390 186.L.755 258.2.790 242.2.809 286.303 777 440.520 9.916 37.739 776 397. Formare şi securitate la locul de munca pentru angajatii din METALURGICA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi IMA METAV AERONAUTICA METAV SA pentru promovarea adaptabilităţii INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a investi Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SocietateaComercialadeProducereaEne principiile îmbunătăţirii continue a întregii sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi rgieiElectirceHIDROELECTRICAS.447 431.460 0 47. pentru promovarea adaptabilităţii ORGANIZATIONALA Formarea si perfectionarea personalului societatii.057 0 0 847.728 772 IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.278.2. activităţi.R.L.214 780 331. Formare şi Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii “Permis de Protecţia Muncii” 481.678 781 158.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 321.2.969 377.450 1. 210.O SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi prioritate manageriala pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 63.2. Formare şi COMPETENTE CHEIE PENTRU UNICREDITCONSUMERFINANCIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE PROFESIONALA SI GIFNS.2.227 32.194 0 10. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 767 S.945 437. 1.489 84.Nr.2.PERformanta Intreprinderii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi fortei de conducere pentru promovarea adaptabilităţii COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.ASISS pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de munca prin Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.625. crt.408 0 0 796.352 132.643 119. Formare şi Locuri de munca mai sanatoase .858 3. în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane.2.152 768 PERISCOP .670.092 40.618 119.830 199.838 612.R.C.548 773 735.628 771 SCSILCOTUBSA 1.465 778 182. Formare şi Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.951 831.

550 28.072 120.973 91.568 0 16.2.572 0 0 450.945 0 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 785 ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL SC CONARG CONSULTING SRL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR .2.550 26.556 0 0 790.2.650 792 SC CEPROHART SA BRAILA 530.2.075 0 1.294 121.212 27.889 0 0 492.374 796 690.615 788 MACON SRL DEVA Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.794 92.SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.964 786 402.2.667 96.156 0 9.D.818 118. pentru promovarea adaptabilităţii S.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.219 70. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea la locul de munca: Axa Prioritară 3/ DMI 3.895 8. UNISON ENGINE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii si securitatii la locul de munca COMPONENTS BUCHAREST S.DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatiei.736 798 SC CONALUMIL SRL 418.743 0 8. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze SC SINTEROM SA CLUJ NAPOCA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de ardere precum si prin constientizarea pentru promovarea adaptabilităţii personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.242 863.702 73. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile Angajati mai competenti.038 192.281 660.590 799 EUROPREFABRICATE SRL 157.146 121.A.968 0 0 499.A.936 797 491.581 801 SC AROMET STAND PROD SRL 424.2.318 . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 436. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. performanta pentru companie pentru promovarea adaptabilităţii Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM SCA.900 222. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 685.400 790 MENTOR BUILDING SRL 382.019 76. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 159.936 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 520.2.816 885.609 789 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG 187.817 74. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.593 795 671.628 675.A.DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A CONFORMARII CU LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala SANSIG Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor .2.200 193.C.400 49.425 33. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.787 0 0 618.945 93.816 121.199 787 S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2. eficienta pentru sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi OMUNICATIIS.425 44.C.392 86.483 791 SC PROMTEH SRL 389. angajator.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. MFARM SRL INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.109 664.785 802 SC LALELI IMPEX SRL 150.ASICONS Sanatatea si securitatea in munca .2.2.911 67.COMPA S. EURO CONSTRUCT S.790 0 0 811.193 196.993 800 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525.C.2.696 0 40.2.Nr. Formare şi Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii S.2.648 0 0 457. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.SARIPAN \"PREVENT \" Axa Prioritară 3/ DMI 3.716 0 97. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SOCITATEANATIONALARADIOC avantaj pentru angajat.750 793 794 Axa Prioritară 3/ DMI 3.899 545.A. Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de Axa Prioritară 3/ DMI 3.980 0 0 473. un loc de munca mai sigur SC MENTOR TRADING SRL 0 512.003 68.

Formare şi munca pentru angajatii din domeniul asistentei S. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor .097 125.044 0 14.468 Total valoare proiect 753.915 385.612 196.000 67.2.238 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 Axa Prioritară 3/ DMI 3.146 .243 0 0 761. Formare şi Oxygen SC DANONE PDPA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.200 124.826 710. Formare şi Conditii mai bune de sanatate si securitate la SCINFOWORLDSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi locul de munca-CSSM pentru promovarea adaptabilităţii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.302 331.2. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sănătăţii şi securităţii angajaţilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.315 34. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 647. Responsabilitate si SC SMITHFIELDPROD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Eficienta prin SSM -CARE SSM pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.803 686.2.929 0 150 819.427 0 15.151 63.493 96.2.2.442 418.871 274.525 99.2.262 467.744 121.433 68. Formare şi Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii SC BRAHMS INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi din domeniul tehnologiei informatiei.759 122.600 122.823 854.466 196. Formare şi “Să construim în siguranţă” SC STONE CO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2.617 819 820 821 822 823 824 Axa Prioritară 3/ DMI 3.286 124.799 122.2.2.729 888. Formare şi componenta de baza a unei strategii SSM PETROM SA MEMBRU OMV GRUP sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi performante pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.190 0 0 807.2.018 0 41. Formare şi Imbunatatirea conditiilor de munca si viata SC GREEN YARD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi profesionala a angajatilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.421 48.464 0 28.2.170 739. Formare şi SANTE .934 701.803 818 MICHELIN ROMANIA SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.294 58.516 0 Cheltuieli neeligibile 36.017 119. crt.644 0 26. asigurandu-le astfel un loc de munca mai SC PRODPAN SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatos si mai sigur! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.608 94.ASSAMES pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.507 123.279 421.500 10.666 704. Formare şi ANALKOALUMINIUMINDUSTRYS munca – premisa pentru dezvoltarea sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi RL intreprinderii pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. MEDCENTER S.500 82. Formare şi CONSTIENTIZARE.A. Formare şi „Health and Safety 2 Work” SC CETINA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.311 0 62.964 0 1. SANATATE SI SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SECURITATE PENTRU ANGAJATI pentru promovarea adaptabilităţii Investeste in informarea si instruirea angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.795 0 0 825.936 436.440 0 6.2.255 107.014. Formare şi Competenta.R.SEBAN 503. Adaptabilitate.033 88. Formare şi tai.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Constientizarea si instruirea angajatilor – Axa Prioritară 3/ DMI 3. PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA ACESTORA Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci .573 897.554 62. Titlu proiect GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 609.616 30.291 0 0 821.2.428 0 72.919 22.650 123.978 338.sistem de asigurare a sanatatii si SC METABRAS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi securitatii in munca pentru angajati pentru promovarea adaptabilităţii SC GABOSISTEM SRL CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE.489 48.710 564.380 0 13. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.260 494.941 694. Formare şi “ Clubul SSM in Constructii ” SC TRAMMAR SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii O preocupare permanenta a managementului Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi companiei pentru asigurarea sigurantei si SC GOLDPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii angajatilor! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.374 114.L sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale specializate. Formare şi pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii SC CONSIRON SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi economice pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.082 950.981 679.000 359.826 0 55.2.000 20.286 27.844 257.2.916 696. un obiectiv SC PLAST SISTEM SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi permanent al managementului companiei pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.213 649.770 0 0 591.384 546. Formare şi Calitate şi productivitate prin asigurarea LAFARGECIMENT(ROMANIA)S.952 161. SRL pentru promovarea adaptabilităţii BANCA TRANSILVANIA 698.2.679 275.374 693.000 580. Formare şi Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru SC ROMANIAN SOFT COMPANY sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managerii si angajatii intreprinderii noastre SRL pentru promovarea adaptabilităţii Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie Axa Prioritară 3/ DMI 3.622 13.

317 0 33.2.560 0 0 317.2. educatie.A.DIESEL ONE S.850 0 25.489 353. Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut pentru crearea conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor .2.760 827.Sanatate si siguranta în constructii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line .006 60. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 354. Formare şi Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea CONSTANTA SOUTH CONTAINER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi muncii TERMINAL SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.423 62.391 0 0 535.851 0 0 825.616 .752 450. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.069 829 SC PETROCONSULT SRL 714.ASECON Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie.premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.953 536.C AUTOCAMION SERVICES.2.260 58.R.R.2. SAnatate si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si panificatie-SALIN Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare. TITAN S. Formare şi capabil să asigure o funcţionare conformă cu S.2.789 452.2. formare .772 0 38.580 110.C.eficienta si competitivitate\" Axa Prioritară 3/ DMI 3.competitivitate.solutie a unui loc de SC LUBRIGETAH SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca sigur si sanatos\" pentru promovarea adaptabilităţii SC PRODCHIM SRL 623.208 700.253 840 841 842 843 Axa Prioritară 3/ DMI 3.049 836 AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă.569 1.943 834 SC APLAST SRL 688.000 381.2.2.000 126. 353.050 821.086 19.EDY LOGISTICS S.279.799 75.584 841.908 442.Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă.2.407 445.2.735 121.2.684 825 SC MAROMSSI SRL 826 SC TOTAL PRO SRL 343.509 47.873 99.630 0 34.848 Total valoare proiect 833.317 62.330 0 159.L.790 838 S.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. aplicare şi promovare a unor norme adecvate SSM specifice în domeniul comerţului şi distribuţiei de carburanţi.829 830 S.552 80.2.R. 709.707 197. Formare şi SANATOASA – Program de prevenire a SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii ROMANIA SRL pentru promovarea adaptabilităţii mentale a angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.572 123. Axa Prioritară 3/ DMI 3.161 122.530 0 38.444 827 Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 701.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.675 0 Cheltuieli neeligibile 15.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 695.287 938. Formare şi \"Prevenirea riscurilor .083 832 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 426. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 355.C.905 62. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 562. Titlu proiect O stare de bine.542 0 16.044 0 107.2. Formare şi \" Loc de munca competitiv prin evitarea SCINSTIRIGSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi riscurilor si imbolnavirilor profesionale\" pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea pentru promovarea adaptabilităţii curentă a companiei.074 0 15. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.369 0 34.350 0 58. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. instruire.037 835 SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 356.043 34.153 62.R.630 0 114. în toate punctele sale de lucru Construim in siguranta si sanatate Program de informare pentru angajati .801 270.572 125.600 62. informare. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3. capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei.040 473.672 828 Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor .219 0 0 834.2.923 143.046 444. nu accidentelor si bolilor profesionale Competitivitate sporita prin securitate la locul de munca sanatate si Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.753 0 27. în toate punctele sale de activitate SC ROMSOFT SRL 269.2.544 831 LIVINI COSERV COM SRL 108.069 833 SC SENIOR INTERACTIVE SRL 455.2.2.L.C.324 839 NOVATEXTILEBUMBACS. Axa Prioritară 3/ DMI 3.821 123. crt.760 837 S.

Formare şi SC CONSUL SECURITY SYSTEM sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.220 80.2.899 0 8.4.048.DETERGENŢIS.438 0 7.260 4.803 234.3.976 285.000 20. Formare şi S.554. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.240 93.292.986 123.000 516.3.SIBIU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC 16.858 831.542.266.040 104. Calitate în Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă sprijinul imbunatatirii calitatii formarii PENTRU PROTECTIA MEDIULUI profesionale continue din Romania UNIMED Ocupatii de calitate in servicii sociale Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL Axa Prioritară 1/ DMI 1.118 145.793 61.A.075 Total valoare proiect 345.085.321.098. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.884 855.970 93.574 70.482 9. Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 251.950 53.061 541. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.2.559 5.798.497.715 0 542.604 0 49.2.034 0 38.2.504 856 857 16.3.428 4.633 0 161.504 5.379 11.857 37.2.063 90. Formare şi SC CREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.2.672. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.A.889. Industrie si calificare Agricultura Arad Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si Camera de Comert si Industrie a electrician de intretinere si reparatii Municipiului Bucuresti ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin Asociatia “Centrul Roman de calificarea si recalificarea persoanelor angajate Initiative” din industria lemnului CENTRUL REGIONAL DE Să devenim competitivi pe piaţa muncii FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria carnii Municipiului Bucureşti Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria panificatiei Municipiului Bucureşti Fii APTT pentru viitor .3. Formare şi S.054 861.4.389 124.604 98.000 855 ASOCIATIA PATRONALA A SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii PRODUCATORILOR SI Comitetului Sectorial pentru Formare UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Titlu proiect \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Un plus de sanatate si securitate la locul de munca Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.149 33.753 95.3.880 209.L.426 44. Formare şi SC Baumix SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO TRANS COM SRL S.216 41. Formare şi SC ICECOMPUTERS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.614.402 304.192.901 0 0 599.C. Calitate în formarea profesională continuă 705.398. Transporturi şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" Telecomunicaţii Axa Prioritară 2/ DMI 2.048 109.821 242.C.3.636.332 4.021 3.934 937.457.201 407.557 0 18. Formare şi S.600 4.457.468 4.846 77. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 2/ DMI 2.965 71.369 0 Cheltuieli neeligibile 50. Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin Camera de Comert.449.Nr.program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Colegiul Tehnic de Poştă şi Alimentaţie Publică. Formare şi S.COMPAS.970 0 20.C.3.640 5.519 28.667 90.416.703 0 30. Formare şi SC HIRSCHPOROZELL SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 1/ DMI 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.846 407.C.192.201 137. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.332 0 29.021 0 137.332 3.773 40.439 89.2.340 700.266.340 17.000 116.000 2.000 5.640 858 859 860 861 862 863 864 865 866 Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in SC EURODEZVOLTARE SRL regiunile Sud Est.329 9.280 5.494 509. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 578. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.761 10.758 167.393 6. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.600 4. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 5.R.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj LOCURI DE MUNCĂ MAI ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si siguranta angajatilor SIGURE.PlurivaS.842 16.480 0 107.398.209.2.4.000 568.532 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.870 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Investim in oameni Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură.798.R. LAFARGE COMNORD S.L.867 854 3.773 0 578.346 239. pescuit” Axa Prioritară 3/ DMI 3.769.272 .436 686.3. piscicultură.689. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.529 113.712 7. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.574 189.302. Acces şi participare la FPC 15.399 473. crt.377 133.190 5.345 5.A.

868 886 3.R. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.066 0 2. Centrul de Asistenta pt Organizatii Neguvernamentale .480.444 336.715 21.936 600.L.3. servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.918 512.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.369 1. pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA. panificatie.o sansa pentru o slujba mai buna Axa Prioritară 2/ DMI 2.662 305.3. Acces şi programe de FPC inovatoare.766.890.3.308 873 Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.3.494 211.839 875 Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit.CASV Formarea şi certificarea competenţelor profesionale Nume beneficiar ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA S.137.166 881 882 7.3.355.940 872 2.3.051 508.244 877 S. AFACOV CONSULTING GROUP S.865 Total valoare proiect 7.500 400. Acces şi angajate pe piata muncii.000 0 4. 867 868 Titlu proiect Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor . CRIVAS CONSULT S.555 Cheltuieli neeligibile 120.930 10.351 526. Acces şi participare la FPC 4.010. Acces şi CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII PROFESIONALA MASTER S.257 145.R.854 149.083.924 18.3.C.CENTRAS S. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.462. ROM.447 113.762.140 17.348 5.272 587. ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor.C.517 5.900 512.010 100.423 228. Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala. crt. 19.264 0 345.764 346.022 1.795 64.066 880 19.863 82.003. Acces şi continua a lucratorilor din domeniul frigului si din Romania (AGFR) participare la FPC aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera.661 884 4.L Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 4. moderne.879 4.879 240.3.044.055.591 4. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.700. de Morarit si Panificatie .048 135.021 1.000 4.562 105. regiunea Centru si regiunea Nord Vest.410 1.242.536 1.571 5. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.438 601.716 134.582.422 6.198.TUR.277.C. Axa Prioritară 2/ DMI 2.192 286.262.672 92.967 98.3.395 883 FPC FRIGO ECO – Formare profesionala Asociatia Generala a Frigotehnistilor Axa Prioritară 2/ DMI 2.053.280 6.939 105.729 91.090. Acces şi participare la FPC 17. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 9.373.600 8.Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene 7.318 138.715 21.699 399.3.3.3. prin metode inovative de formare profesională continuă.455 876 9.214.717 390. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.277.100 1.093 367.626.835. alternativa la somajul Libere din Romania Fratia participare la FPC determinat de criza economico-sociala Calificare si evaluare de competente.328 871 16. EUCALIFICARE . CRIVAS CONSULT S.371 147. cofetarie la Asociatia Nationala a Industriilor de Axa Prioritară 2/ DMI 2.146 4.213 163.591 1.072.3.222 231. participare la FPC DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician metrolog" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician prelucrari mecanice" O noua cariera .906.261. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.783.482. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 15.036 491.3.237 121.R.460 518.3.316 157.689. Acces şi participare la FPC 4.002.Nr.940.278 18.CENAFER S.R.382.000 0 5.416 885 19.194 7. Acces şi competentelor dobindite pe cale non-formala DAMBOVITA participare la FPC pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia.L.145.R.3.953 18.958 869 Cresterea nivelului de calificare a persoanelor Confederatia Nationala a Sindicatelor Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.814. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.inca o sansa profesionala O calificare in turism.840 222.411. SC FAXMEDIA CONSULTING S.897 0 19.3.644 0 44.R.502 870 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara .ANAMOB participare la FPC calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU GRUPUL DE FORMARE Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 .3.L.201. Acces şi participare la FPC 16.780 205. MONOPRIX S.657.396.115.451. patiserie. calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.743 874 Confederaţia PATRONATUL ROMÂN Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.677 7.450.300 878 879 IMARA CUL.000 187.989.991.931.L.

C. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.385.044.359 84.600 899 3.2.715 762. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.458 248.942 151.020.697 6.3.014 11. in domeniul "Mecanic reparatii" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” 7.965 3.L.527 1.341 1.250 2.227. CRIVAS CONSULT S.642 16.835 11.3.2.600 601.453.000 149.3.868.331 6.369.501 3.715 9.659 509.L.055.542 346.995 1.RUXMED Imbunatatirea adaptabilitatii.3.550 57. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.382 887 888 889 890 891 892 893 Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.189 0 20.091. Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa Societatea de Stomatologie Estetica din Romania IHS .3.2.117.300 4.034.108.420.521 905 Fundatia pentru SMURD 17.474 571.3. crt.656 902 DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT Axa Prioritară 3/ DMI 3.182.940 208.609 2.942 16.110. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.582 603.040 904 Federatia Sanitas Romania 12.193. Formare şi domeniul managementului sanitar. IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI MEDIULUI.2.432.C.189 900 Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.524.750 0 6.510.C.892.449.756 345.214.2. CRIVAS CONSULT S.250.539 1.2.353 895 896 897 Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.778.R.055. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.615 2.359 601.534.558 18.356 2.2.2.2. flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii Profesionisti in interventia accidentele colective si dezastre integrata la Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE DIN ROMÂNIApentru promovarea adaptabilităţii CEED ROMÂNIA" 6. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.Medical School SRL 19.632 243.472 0 17.340 21.311 6.057 172. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 8.055.799.C.531.449.L. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. calificare PicOil Info Consult SRL şi formare continuă Camera de Comert.R.091.934 0 4.264 709.565 7.288 414.978.544. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.593 2.768 601.847.505.549 898 14.408 215.670 18.105 1.613.112.170 .502 3.706 171.933 19. in domeniul "Sculer matriter" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.501 601.FIT TOUR Agricultura Suceava Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S. Axa Prioritară 2/ DMI 2.742. in domeniul "Gauritor filetator" Calificarea in industria alimentara – o sansa Federatia Nationala a Sindicatelor din pentru viitor Industria Alimentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii FUNDATIA ANA ASLAN medicali din ambulatorii de specialitate si INTERNATIONAL spitale in brain-aging DENT – Dinamism.L.Nr.R.987 1.645 360.828 Cheltuieli neeligibile 1.209 1.709.173.668 3.000 1.862.108. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 9.702 317.442 906 Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara SC COGNITROM SRL COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 2.796 1.906 10. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.405 901 NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE .741.055. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 19.715 21.000 Total valoare proiect 9. FORMEXPERT Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.046 10.113.400 10.302 4.912 894 S.497 254.493 1.141.539 243.290 126.453. Asociaţia Centrul de Resurse CREST sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managementului calitatii si TIC al personalului pentru promovarea adaptabilităţii ocupat in domeniul medical .557 269.729 903 Retea de sprijinire a formarii profesionale in Axa Prioritară 3/ DMI 3.519 343.041.656.418 128.880 296.136 219.113.746 20.3.651 2.3.825 97.265.473.447.857.312.R.749.715 21.152 21.603 907 8. calificarea si Federatia Sanitas Romania recalificarea angajatilor din sectorul sanitar „Orientarea profesionala si calificarea Ordinul Asistentilor Medicali si angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru Moaselor din Romania viitor” Centrul de formare profesionala continua in Universitatea Dimitrie Cantemir din turism si servicii Targu Mures Dezvoltare profesională în sectorul serviciicomerţ. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Industrie si FIT TO TOURISM .991 1. prin evaluarea competenţelor.305.159.000 16. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. CRIVAS CONSULT S.697.470 165.675 237. CRIVAS CONSULT S.852 19.651 388. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.

2.388 0 232.133 168.2.537 20. inclusiv TIC FARMACIE “CAROL DAVILA” pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.389.561.872. crt.2.2.578.755 913 Cresterea competitivatii intreprinderilor prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA perfectionarea si specializarea resurselor umane Axa Prioritară 3/ DMI 3.115 887.018 6.695.205.568 859.270.514.2.828 7. Formare şi Eficientizarea activitatii farmacistilor prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi formare in noile tehnologii.865.891 0 808.419.852.148 2.243 11.635.117 0 3.961 17.996.716.135 912 14.858 12.435 2.144 0 138.4 ani) la nivel multiregional pentru promovarea adaptabilităţii Institutul National de Cerecetare Axa Prioritară 3/ DMI 3.948 925 13. Formare şi Cresterea competentelor intreprinderilor si Dezvoltare pentru Protectia Mediului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile I.351 1.Nr.028 747.772 1.501.812 2. Titlu proiect CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA COPMED .117 915 SC RSC CONSULTING SRL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ERGONOMIE DENTARA SC MEDRIGHT EXPERTS SRL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA .614 357.578. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.185. Formare şi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Grigore Alexandrescu 0. Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii 11.798 578.ICMET CRAIOVA 916 917 918 Axa Prioritară 3/ DMI 3.039 846.193.000 1.420 3.CENTRUL PENTRU in domeniul noilor tehnologii intr-o societate sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PREGATIREA RESURSELOR bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare pentru promovarea adaptabilităţii UMANE durabila Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN) EMC .032 126.617 131.304.2.253 232.134 344.424 2.364 2.768.673. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.865 116.722 14.352.337. competitivitatii profesionale pentru promovarea adaptabilităţii si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.252 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 16.2.200 629.070 10.078 911 Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national FORMED . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 6.066.2.698 441.236 504.894.2.850 6.884 914 INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 3/ DMI 3.114.860 285.180 930.715.829.847.474 208.567 594. Formare şi TIC – instrument de lucru pentru personalul din SC Brahms International SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sectorul sănătăţii pentru promovarea adaptabilităţii Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si Societatea Română de Pneumologie flexibilitate organizationala Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul Axa Prioritară 3/ DMI 3.814 3.027. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.884.534.125 279.232. Formare şi petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii Organizatia Patronala Unipet Ploiesti sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi serviciilor prestate.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.676.2.216 7.2. Perfectionare in terapia medico .Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 8.Formare medicale imbunatatite pentru un servicii Episcopia Severinului si Strehaiei PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.962.388 6.362.697 .626.763 1.363 805.461 924 4.975 923 4.703 18.594 397.440.338 15.380.620 919 6.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.632 1.855 1.040 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 2. Formare şi BUCURESTI .2.085 909 Asociatia "Solidaritate Umana" Axa Prioritară 3/ DMI 3.988 3. prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene DOCTORI in servicii medicale de calitate.318 10.246 0 316.535 538.C.127 6.959 865.210.2.922. o premisa pentru competitivitate Ergonomie.131 0 265.530.I.088 479. angajatorilor .181.503. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.420 5.844.859 15.829 155.934 117.706 13.485 920 921 922 Axa Prioritară 3/ DMI 3.986 1.COMPETENTE PROTECTIA MEDIULUI Adaptabilitatea angajatilor.127 910 succesul Active Job Consulting SRL 9.chirurgicala de Axa Prioritară 3/ DMI 3.520 10.906.M Bucuresti pentru promovarea adaptabilităţii 4.ASA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 908 Ministerul Sanatatii Axa Prioritară 3/ DMI 3.773 0 123.

428 121.2.1.1. de muncă proiect cu abordare progresivă.443.249 0 1.1.484 943 7. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.886 234.257.988.Nr.240 935 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS .504 861.1.900.434 237. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 5.456 3.892 2.325.599 6. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.687 930 ADAPTIC Camera de Comert. eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.741 231.166 5.677 937 Iei parte.808. Dezvoltarea şi FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA implementarea măsurilor active de ocupare 14.029 346.659 534..504 138.329 17. ai carte.499 2.476.2.403.944 229.075.771.090.890 1.505 13. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.E.866 201.833 263.399 602.745. Dezvoltarea şi EBISTRITANASAUD implementarea măsurilor active de ocupare 2.683.566 1.717.010 3.855.662.847 268.709.163 6.878 856.419. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.815.852 278.429 945 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Axa Prioritară 5/ DMI 5.261 0 15.166 944. personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.835 220.908 692.Centrul Romano.922.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2. Dezvoltarea şi SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV .501.498.” Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Fundatia pentru Chirurgia Ficatului Axa Prioritară 3/ DMI 3.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare ALTER TOUR OLT INFORMARE.967 928.221 929 Federatia Sindicatelor Libere si Independente „ Energetica ’’ Axa Prioritară 3/ DMI 3.491 162.411.427.777.480 944 Un viitor mai sigur Fundatia Ecologica Green "Education" 10.401. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 5.1.860.176 20.560.200.513 0 145.1.2.764 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 11.861 1.357 154. pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii implementarea măsurilor active de ocupare O MESERIE NOUA .865 1.215 459.P.200 938 939 940 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT AGENTIA JUDETEANA PENTRU CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Mediere a Muncii" CLUJ TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea accesului pe SC RETEAUA TDC SRL piata muncii Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare" Axa Prioritară 5/ DMI 5.208 4.868 343.1. Formare şi neonatologiei.1.1.1."INCOFOP" CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ Axa Prioritară 5/ DMI 5.495. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.si promovarea utilizarii noilor Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologii pentru personalul din sectorul de Sanatate pentru promovarea adaptabilităţii sanatatii Specializare pentru performanţă. Dezvoltarea şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.207 530.370 926 Fundatia Amfiteatru 927 Formarea profesionala in domeniul Fundatia CRED.759 126.989 1.588 2.878.652.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.052 778.R.187 0 6. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.714.155 934 AGENŢIA PENTRU OCUPAREA Axa Prioritară 5/ DMI 5.830 932 17.000 17.2.707.630 1.421 105.736. Titlu proiect Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.217 421. Dezvoltarea şi Economica Zalau implementarea măsurilor active de ocupare 5.CONSILIERE.080.289 12.362 7.262.195 0 1.956 566.059.146.382.552 928 4.511 473.033 941 18.358.091 473.A.170.861 0 3.256 931 Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT Axa Prioritară 5/ DMI 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9..818 0 21.Program pilot de crestere a nivelului de SC WKH . Dezvoltarea şi angajabilitate al persoanelor afectate de criza SRL implementarea măsurilor active de ocupare economica Regions for Jobs CAMERADECOMERTSIINDUSTRI Axa Prioritară 5/ DMI 5.831.032.Dezvoltare Organizationala Axa Prioritară 5/ DMI 5.671.546.831 0 564.926 17. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.864 933 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 15.460.896 942 CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5. crt.204 936 10. Industrie si Agricultura ARAD Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 20.841 5.1.120 7.920 116.991 1.274 .733.281.946 12.154.772.050 0 1.1. O SANSA RURAL TINERILOR DIN MEDIUL SC H R SOLUTION SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.434 2.976.O NOUA VIATA Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania Program Integrator al Necalificati (PIFAN) Formarii Adultilor SC OREADE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.

303.773.900 8.314 0 20.718 964 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA 14.675 .401 0 94.880 1.711 0 16.Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est.762 402.O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Universitatea din Petrosani 6.668.523 0 3.292.228 1.472 466. Sud-Vest.633.186 620.455.792.711 16.1.528.1.572 1.017 946 Acces pe piata muncii .874 465. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.156 15.1.560.742.190.668. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 4.916.414. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.431. Dezvoltarea şi pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord.679 489.553 421.526.880 1.613 1.027 329.767 20.097.1.000 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 19.694 35.697 16.728 951 18.000 12.429.130 960 Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 5/ DMI 5.724.1.977 324. Sud-Muntenia. Dezvoltarea şi cautare de loc de munca din regiunea Sud DAMBOVITA implementarea măsurilor active de ocupare Muntenia.1. consiliere si Initiere Antreprenoriala Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS .740 953 “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU PartNET Asociatia Parteneriat pentru Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi Romania Neagra implementarea măsurilor active de ocupare IFIA .858.448 1.Integrare prin Formare.000 0 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.621 11.721.892.392 1.116 269.888 954 6.1.1.000 0 5.848 1.MANAGEMENT A LPROIECTELOR implementarea măsurilor active de ocupare Vest EUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 5/ DMI 5.542 1.440 962 STOP somajului in randul tinerilor Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor 14.028 253. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.643.1.660 6.345.235. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.330 370.644.033.036.766.750 955 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.665 18.678 819.673.1.686 949 Calificari europene pentru centrele turistice din Fundatia Universitara Dunarea .296.Marea Axa Prioritară 5/ DMI 5.812 117.Corelarea fortei de munca cu cerintele CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 5/ DMI 5.330.000 680.510. Dezvoltarea şi RO-EUROPA\" implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.518. Sud.259.534 415.401.568 965 CENTRUL REGIONAL DE Reconversie profesionala in domeniul FORMARE CONTINUA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 12.451.1.200 21.703 11.954.224 798. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.033 1.1.601. Dezvoltarea şi administratiei si serviciilor publice in regiunile ADMINISTRATIA PUBLICA implementarea măsurilor active de ocupare Vest.„O sansa pentru tine” ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"P Axa Prioritară 5/ DMI 5.O sansa pentru ASOCIATIA DE SPRIJIN A persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud SOMERILOR DAMBOVITA Muntenia si Regiunea Sud Est 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 17. crt.023. Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN Axa Prioritară 5/ DMI 5.928 14.182 364.1.1.901 959 12.142.607.959 108.325 950 10.1.431 961 ONCT .038 0 6.1.Proiectul "Puncte de Informare.478.478.738.046 400. Centru si Nord-Vest Axa Prioritară 5/ DMI 5.191.1.1.790 0 1.586 956 Start la Antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.162 4.846 285.419 378. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” Dezvoltare Durabila implementarea măsurilor active de ocupare CALISIG .568 957 15.712 0 597.571 20.684 958 CORE . Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" SCINTERLOGCOMSRL FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA (CDM) Axa Prioritară 5/ DMI 5.517 1.869.639 0 70.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 947 948 Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin Centrul Judetean pentru Conservarea si informare.351 0 237.831. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 18. instruire si cautare activa a unui loc Promovarea Culturii Traditionale de munca Braila Masuri active integrate .621. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.506. Bucuresti – Ilfov” Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj Axa Prioritară 5/ DMI 5.431.955 25.326 1.235.977 324.255 1.869 12.467 684.000 2.172.696 952 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor Axa Prioritară 5/ DMI 5.753 13.765.606 963 4.289 4. Sud Est si Bucuresti-Ilfov LOCALA BUCURESTI 11. Dezvoltarea şi randul somerilor si creare de noi locuri de O VIATA MAI BUNA implementarea măsurilor active de ocupare munca.Nr.709.

031 970 13.204 287.840. " economiei sociale „Mai aproape de oameni.000 435.280 986 Penitenciarul de Femei Targsor Axa Prioritară 6/ DMI 6.807 3.723 DMI 6.500 2.756.011.364 969 15.Promovarea economiei sociale Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Axa Prioritară 6/ DMI 6.931.1.582 971 FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.794.071 Cheltuieli neeligibile 0 333. o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice.953.879.1.088 880.113.437 416. Dezvoltarea economiei sociale 5.194 340.530 DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 978 K CONSULTING.604.1.261.408 3.630 Total valoare proiect 20.726 1.004 1.995 1. 966 967 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.543.1.949 3.171.640 372. Dezvoltarea 11. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.675.936 435.498.046. o şansă pentru PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\ Axa Prioritară 6/ DMI 6.017 1.986 143.181 . Dezvoltarea DMI 6.1.165.381.816 2.500.580.440 5.1.312.173.408 368.1.348 1.231.644.808.897.570 0 20.734 12. educatie si formare Civile (FDSC) economiei sociale profesionala la standarde europene Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în FUNDATIA CENTRUL DE Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 9.152 236.1.500 10.801.352 4. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale INTEGRAT . Dezvoltarea comunităţile de romi.034.Nr.832 3. prin forme ale Axa Prioritară 6/ DMI 6.802 0 20.177 972 973 974 975 976 977 FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"RO Axa Prioritară 6/ MANIA economiei sociale Axa Prioritară 6/ CONSILIUL JUDETEAN ALBA economiei sociale FUNDATIA DEZVOLTAREA Axa Prioritară 6/ POPOARELOR economiei sociale ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S IPROMOVARE Axa Prioritară 6/ SOCIO-ECONOMICA economiei sociale CATALACTICA Axa Prioritară 6/ FUNDATIA SOROS economiei sociale PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 14.812.397.397 981 FUNDATIA PAEM ALBA Axa Prioritară 6/ DMI 6.315.289.311.803 2. Dezvoltarea comunităţi multietnice din Regiunile de RESURSE PENTRU DIVERSITATE economiei sociale dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România ETNOCULTURALA Persoanele private de libertate.236.1.516.1.1. Dezvoltarea SCHRSPECIALISTSSRL economiei sociale” economiei sociale DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI Axa Prioritară 6/ DMI 6.969.506 7.744 328.494 2.306.766 390.180 309. Dezvoltarea in zonele ALpine (montane si sub-montane) din ZU\" economiei sociale Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate Economia Sociala .606 980 Axa Prioritară 6/ DMI 6.555.902.393 979 I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHORE Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.788 0 13.139.071 982 AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana Axa Prioritară 6/ DMI 6.966 983 11.922 16. Dezvoltarea economiei sociale 14. consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher . Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.073.331 2.809 19.050 968 Antreprenoriatul social. Dezvoltarea 13. crt.142 19.467 392.Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES. Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale.564 1.362.1.273 231. Dezvoltarea economiei sociale 16.862 0 9. Dezvoltarea in Romania prin cercetare.728.976 5.130.1. Dezvoltarea ORIZONT 2009 PROTECŢIA COPILULUI -SECTOR economiei sociale 1 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest.271 18.193.967.925.082 2.196 0 19.874.252.379.1. pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor 12.1.435 1.758 1. Dezvoltarea DMI 6.012.448.1.925 0 13.553.795 984 PROMETEUS.Casa Romilor ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC ASOCIATIA REACT Axa Prioritară 6/ DMI 6.546 1.415 1.585 188.232 985 8.538.854.641 999.621 7.329 0 149.758 271.796.1.791 3.171. Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional. psihice si sociale din regiunea Nord-Vest. Dezvoltarea economiei sociale 7.093 300.1.450.000 267.000 Axa Prioritară 6/ DMI 6.097.707 8. Dezvoltarea AND COORDINATION SRL economiei sociale 16.799.635.1.O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor FEDERATIA ONPHRORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA 9.000 1. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa.322. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.674 364.355 3.MANAGEMENT Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.637 16.670 2.786 1.880 3.231 337.117.218. in slujba protectiei mediului inconjurator.219.049 11.723 15.390 12.347 713.910.368 0 18.971 0 16.596.400 420.434. Dezvoltarea 7.022 204.

Acces la profesională iniţială de DMI 1.179.399 19.851.146.910 360.1. Cercetării și Inovării Ministerul Educatiei.965 1. Acces la personalului didactic cu funcţii de conducere. Acces la profesională iniţială de DMI 1.530.004.397 988 12.786.817. Acces la Agentia Romana de Asigurare a implementarea manualului de evaluare internă a educaţie şi formare profesională iniţială de Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calităţii educaţiei calitate EVRICA .004 1. pornind de la Nationala a Persoanelor cu Handicap economiei sociale experiente si bune practici in Uniunea din Romania Europeana O sansa pentru o viata demna Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale.542 15.146.001 Dezvoltarea competentelor manageriale ale Axa Prioritară 1/ DMI 1.749.383 20.021.1.124 997 998 999 1.199 395. în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI Axa Prioritară 6/ DMI 6. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.997.168. STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.2.355 3. Calitate în învăţământul superior 19.Nr.1.262 0 4.771 17.329 945.131 20.003 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 10.439. Acces la profesională iniţială de DMI 1.019 0 19.623 20.816 0 408.508 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.852 0 3.955 993 994 Axa Prioritară 1/ Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare profesionale prin retele parteneriale Invatamantului Profesional si Tehnic calitate Axa Prioritară 1/ Curriculum Revizuit in Invatamantul Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare Profesional si Tehnic (CRIPT) Invatamantului Profesional si Tehnic calitate MaST NETWORKING.784 17.533 836. Dezvoltarea PROTECTIEI SOCIALE economiei sociale 14.319 0 11.358.806.914 992 Fundaţia Tineri pentru Tineri 13.750.1.819 0 384.817 12.844 2.115 0 222.692.986. crt.1.555.056 0 2.750.1.051 935. ACADEMIA NATIONALA DE educaţie şi formare profesională iniţială de indrumare si control din sistemul preuniversitar.810 4.113.367.1.310 0 374.500 20. Acces la educaţii de calitate în sistemul de învăţământ Agentia Romana de Asigurare a educaţie şi formare profesională iniţială de preuniversitar din România prin implementarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calitate standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în Axa Prioritară 1/ DMI 1.218.606.428.154 10.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.852 2.778 1.681 245.1.895 991 18. INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" calitate in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Axa Prioritară 1/ DMI 1.598 0 4. Cercetarii si Inovarii 14.760 20.998.731 1.044 0 4.1.1.298 0 0 2.676. EDSANO . Acces la profesională iniţială de 19.1.Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a Federatia ONPHR .1.392.608 0 20.914. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania Axa Prioritară 1/ DMI 1.726. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 987 RESCUE .097.647.427 16.583 0 12.109.347 0 399.064. Cercetarii si Inovarii 8.518.674 364.002 Optim E-manager Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale.107 989 PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE Axa Prioritară 6/ DMI 6.596.005 Ministerul Educației. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.087 951.357.416 3.354.424 995 Axa Prioritară 1/ DMI 1.872 14.974 308.430.000 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Scolar al Judetului E-manager scoala plus educaţie şi formare Teleorman calitate Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR AL Calitate in managementul unitatii scolare educaţie şi formare JUDEŢULUI PRAHOVA calitate Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru Axa Prioritară 1/ Centrul National de Dezvoltare a îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – educaţie şi formare Invatamantului Profesional si Tehnic PASII FPI calitate Fundaţia Tineri pentru Tineri 11.423.548.634 990 Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei Axa Prioritară 1/ DMI 1.782 0 394.765.538 13.Organizatia Axa Prioritară 6/ DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale 15.1.704.694 .Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi 11.988 0 3. Dezvoltarea persoanelor cu dizabilitati.119.050 996 Ministerul Educatiei.925 754.622 839.756.1.915 11.1.120 12. Acces la profesională iniţială de 18.573.281 10.422.908 3.548 0 243.996.346 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 16. CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA.859 1. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare Managementul corelarii invatamant cu piata muncii sistemului de 11.758.785.1.703.996 0 19.935.646 0 235.368 0 18.385 3.360.104.

Nr. crt.

Titlu proiect
COMPETENTE AVANSATE PROFESIONALE SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA”

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
18.241.490 0 372.277

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1.006

Academia de Studii Economice Bucuresti

522.107

19.135.874

1.007

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

3.402.040

0

69.430

327.998

3.799.468

1.008 1.009

Program multi-regional de studii masterale în Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Tehnica din Cluj Napoca domeniul eActivităţi învăţământul superior Managementul comunicarii cu alumni pentru instituții de invațamant superior din Romania Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

10.782.428 15.738.001

0 0

220.049 4.700.961

195.108 421.085

11.197.585 20.860.048

1.010

15.635.216

0

4.670.260

430.650

20.736.126

1.011

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIA ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA învăţământul superior MUNCA DINAMICII TERITORIALE Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamantul superior Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia

17.280.512

0

352.663

49.836

17.683.011

1.012

Academia de Studii Economice din Bucuresti Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

4.343.204

0

88.637

502.417

4.934.258

1.013

9.884.975

0

201.735

270.404

10.357.114

1.014

Academia de Studii Economice Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.420.594

0

314.706

161.500

15.896.800

1.015 1.016

Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca Universitatea Politehnica Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.889.941 19.925.402

0 0

344.695 406.640

856.480 576.058

18.091.116 20.908.100

1.017

Universitatea Babes-Bolyai

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.082.929

0

409.856

416.867

20.909.652

1.018

Universitatea din Bacau

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

14.530.253

0

0

0

14.530.253

1.019 1.020

Universitatea Babeş-Bolyai Academia de Studii Economice din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.774.699 10.399.899

0 0

179.075 212.243

85.362 210.795

9.039.136 10.822.937

1.021

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Parteneriat cu Mediul Economic şi învăţământul superior Social Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.096.940

0

328.509

745.586

17.171.035

1.022

15.025.850

0

306.650

28.500

15.361.000

1.023

20.323.492

0

414.766

12.071

20.750.329

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
16.065.655 0 327.871

Cheltuieli neeligibile
1.100.990

Total valoare proiect
17.494.516

1.024

Cresterea calitatii invatamantului superior de Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în inginerie - Platforma Informatica pentru Bucuresti învăţământul superior Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE CALIFICARILOR DIN ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA (CALIMAS) “Calitate europeana in invatamantul superior”

1.025

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.105.204

0

165.413

200.000

8.470.617

1.026 1.027

Universitatea Spiru Haret

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.766.175 6.009.182

4.111.974 1.794.951

940.955 159.268

0 494.575

18.819.105 8.457.976

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Academia de poliţie "Alexandru Ioan Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în criminalisticii în activitatea judiciară Cuza" învăţământul superior Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic MEDICALIS- Management Invatamant de Calitate Informationala

1.028

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

19.937.272

0

408.908

418.800

20.764.980

1.029

Educational si Universitatea de Medicina si Farmacie Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în in Societatea "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca învăţământul superior

18.675.617

0

381.135

1.858.780

20.915.532

1.030

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti informatice moderne in domeniul învăţământul superior managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.019.242

0

408.556

424.893

20.852.691

1.031

5.306.647

1.585.102

140.648

2.375

7.034.772

1.032

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.690.143

0

177.349

2.376

8.869.868

1.033

15.545.346

0

4.643.415

436.080

20.624.841

1.034

Retea de colaborare universitara online in Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza Bucuresti - Facultatea de Geodezie învăţământul superior competente superioare in domeniul geodeziei. Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

9.687.938

0

197.713

2.376

9.888.027

1.035

18.538.418

0

378.335

0

18.916.753

1.036

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea de Arte „G. Enescu” Iasi compatibilitatea absolventului de design grafic învăţământul superior si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI învăţământul superior ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Dezvoltarea si implementarea unui programpilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati

6.498.953

0

132.631

2.376

6.633.960

1.037

14.741.303

0

300.843

0

15.042.146

1.038

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în CONSTRUCTII DIN BUCURESTI învăţământul superior

19.364.477

0

398.561

445.573

20.208.611

1.039

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.447.196

0

4.614.099

525.000

20.586.295

1.040

Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la UNIVERSITATEA BABES BOLYAI cerintele pietei muncii din Romania in FACULTATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în domeniul proiectelor finantate din fondurile ECONOMICE SI GESTIUNEA învăţământul superior structurale si de coeziune. AFACERILOR Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si Institutul National de Boli Infectioase interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de masterat in Europeana HIV/SIDA si de Boli învăţământul superior domeniul stiintelor medicale Infectioase)

11.438.840

0

233.476

206.902

11.879.219

1.041

18.629.984

0

389.000

699.865

19.718.849

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
11.264.646 0 229.891

Cheltuieli neeligibile
203.823

Total valoare proiect
11.698.360

1.042

1.043

1.044

1.045

1.046

1.047

1.048

1.049

1.050

1.051

1.052

Retea interregionala de formare in sistem eAxa Prioritară 1/ learning a cadrelor didactice din invatamantul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" resurselor umane preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor mentori din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu resurselor umane învăţământul gimnazial profesională Axa Prioritară 1/ E-Formare: Competente integrate pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj resurselor umane societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane CUNOASTERII profesională Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul Inspectoratul Şcolar al Judeţului resurselor umane pre-scolar Dâmboviţa profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor de matematica si stiinte Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane in societatea cunoasterii profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ Inspectoratul General al Judetului competente pentru actori ai schimbarilor in resurselor umane Dambovita educatie din judetele Dambovita si Buzau profesională Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR Scoala romaneasca – mediu incluziv resurselor umane JUDETEAN DAMBOVITA profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila resurselor umane educatie din judetele Braila si Prahova. profesională Profesionalizarea carierei didactice – noi Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR competente pentru actorii schimbarilor in resurselor umane JUDETEAN ARGES educatie din Arges si Sibiu profesională Consiliere si dezvoltare profesionala continua Axa Prioritară 1/ sistem transparent de pregatire pentru reusita in Casa Corpului Didactic Cluj resurselor umane cariera didactica profesională

3.060.926

0

62.467

123.329

3.246.722

15.681.670

0

4.168.545

885.083

20.735.298

15.610.938

0

4.149.744

1.180.766

20.941.448

11.934.612

0

3.172.492

0

15.107.104

16.509.922

0

4.388.713

0

20.898.635

14.086.113

0

3.744.411

931.932

18.762.456

11.123.270

0

2.956.819

408.773

14.488.862

12.100.050

0

3.216.469

769.827

16.086.346

13.451.856

0

3.575.810

754.644

17.782.310

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.053

GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Clujpregatirii complementare a cadrelor didactice resurselor umane în educaţie şi formare Napoca Facultatea de Geografie preuniversitare din domeniul Geografiei profesională Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani Casa Corpului Didactic Cluj Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

11.860.979

0

242.061

361.820

12.464.861

1.054

13.512.207

0

3.591.851

2.138

17.106.196

1.055

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.056

Universitatea din Pitesti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

4.075.574

0

83.175

74.338

4.233.087

1.057

Şcoala universitară de formare iniţială şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea continuă a personalului didactic şi a trainerilor Universitatea Tehnica din Cluj Napoca resurselor umane în educaţie şi formare din domeniul specializărilor tehnice şi profesională inginereşti - DidaTec Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - SCOALA NATIONALA DE STUDII resurselor umane în educaţie şi formare instrumente pentru o educație creativă POLITICE SI ADMINISTRATIVE profesională Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea integrat si inovativ de formare profesionala Inspectoratul Şcolar al Municipiului resurselor umane în educaţie şi formare continua a personalului didactic din regiunile Bucureşti profesională Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

19.100.732

0

389.811

408.449

19.898.992

1.058

7.525.420

0

153.581

599.816

8.278.817

1.059

19.325.181

0

394.392

1.208.109

20.927.682

1.060

15.823.941

0

4.206.364

891.690

20.921.995

1.061

Universitatea Politehnica Bucuresti

11.669.158

0

238.146

0

11.907.304

1.062

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare

19.013.858

0

388.038

1.467.497

20.869.393

care predau limba Universitatea Babes-Bolyai resurselor umane română minorităţilor naţionale profesională Axa Prioritară 1/ FLEXFORM Program de formare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca resurselor umane profesionala flexibila pe platforme mecatronice profesională 12.910 1.169.604 737.408.3.915 0 11.922 0 4.551 16.Ministerul resurselor umane în educaţie şi formare Educatiei.316 669.808.208.076 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI 16.848.677 11.107.764 1. crt.707 0 18.068 16.509.769 16.078 1.468 663.066 10.787 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.898.805.630 18.456 0 2.388.635 1.399 0 7.764 .226.936 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 12.712 0 3.956.cariera de succes Inspectoratul Scolar Judetean Valcea resurselor umane in invatamantul preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi resurselor umane Matematica in societatea cunoasterii profesională Perfecţionarea cadrelor didactice. I.3.362. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.425 8.349 16.509.132 0 2. L.3.EPIGON Profesionalizarea carierei didactice .729.590.435.noi Axa Prioritară 1/ DMI 1. din Axa Prioritară 1/ învăţământul preuniversitar.458. Dezvoltarea în educaţie şi formare 726.230 18. Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.388. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.340. care predau discipline resurselor umane Napoca economice profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.3.604 0 11.114 1.074 Scoala romaneasca – mediu incluziv Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar 8. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.628 0 368.071 Ministerul Educatiei.065 12. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.025 0 3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.388.818 20.273. Caragiale Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Axa Prioritară 1/ DMI 1.922 0 4.3.898. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Stiinte Casa Corpului Didactic Mures resurselor umane tehnologice in societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Universitatea Valahia Targoviste resurselor umane Geografie in societatea cunoasterii profesională Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica Universitatea Stefan cel Mare Suceava invatarii-predarii interactive .3.011 1.016. Dezvoltarea cu Finantare Externa .072 Scoala . Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.102.3.230 0 363.167 142.membru informationale activ al societatii Unitatea de Management al Proiectelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.898.922.922 0 4. Dezvoltarea în educaţie şi formare 17.077 Universitatea Româno-Americană 8.081 1.442. Dezvoltarea competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar al judetului Carasresurselor umane în educaţie şi formare educatie din judetele Caras-Severin si Severin profesională Mehedinti Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Chimie in UNIVERSITATEA CONSTANTIN resurselor umane societatea cunoasterii BRANCUSI TARGU-JIU profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.335 1.888.145.804 19.070 18.829.713 0 20.861.386 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.353 16.592 1.755 1.697 0 405.504 187.067 16.noi competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar Judetean Harghita educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice DMI 1.063 Profesionalizarea carierei didactice .936. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.082 Axa Prioritară 1/ Program de formare inovativ .169.736 1.801.871.537 0 143.736 1.178 0 3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.680 17.635 1.388 20.648.146 0 4.922 0 4.069 8.257.615 0 372.862 1.582 279.3.080 1. din Axa Prioritară 1/ Universitatea „Babeş-Bolyai” din Clujînvăţământul liceal.064 7.425.509.388.713 0 20.545 165.898.3.635 1.585 10.635 19. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.713 0 20.138.552 353.026.3.259.602 1.555 0 3.822.456 0 20.Nr.3.713 0 20.3.3.821 0 222.894 0 165.195.3.502 0 338.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 16.075 Universitatea Babes-Bolyai 11. Cercetarii si Inovarii profesională 14.509.081.167 0 233. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.073 Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica.145.066.551 16.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.579 1.680.3.527.079 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.

167 2.079 1.307.452 150.087 13.285 14.680.950 4.192.469 920. Dezvoltarea O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FARMACIE "IULIUHATIEGANU" resurselor umane în educaţie şi formare FINANTARE SI ORGANIZARE.222 838.163 1. ştiinţe ale UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare educaţiei şi psihologiei.350.675 6.Nr. crt.359 2.3.513 1.355 1.092 Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.290 108.616 14. Dezvoltarea în educaţie şi formare 2.059.174 273.092.431.097 1.012 989.093 1.998 61.000 429.872 16.781 1.900 1.) ECONOMICE BUCURESTI profesională Creșterea competitivității tinerilor Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE NORD DIN cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe resurselor umane BAIAMARE cunoaștere profesională Axa Prioritară 1/ Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane Studii doctorale în Ştiinţe exacte profesională 5.043.111.755 0 10.850 1.475 1.971 242. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 3.095 1.987 124.969.081 1.357 0 4.3.091 5.027 357.442 540.784.289 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.947 61.797 1.3. Titlu proiect DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.623 0 7.548.299 323.926 3.190.591 0 307.063.100 4. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.340.994 954.3.933 137.457 11.3.641 1.3.435.339 60. ştiinţe ale comunicării profesională 8.011.531.431.114.876 99.168 4.795 1.446 12.966 729.088 8. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.919.094 1.115 83.600 0 1.678 0 6.840.290 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 15.098 Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane burse tinerilor doctoranzi cu frecventa FARMACIE DIN CRAIOVA profesională Axa Prioritară 1/ Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin UNIVERSITATEA STEFAN CEL resurselor umane cercetare doctorala PRO-DOCT MARE SUCEAVA profesională Axa Prioritară 1/ Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea UNIVERSITATEA DIN ORADEA resurselor umane competitiva in societatea bazata pe cunoastere profesională Axa Prioritară 1/ Doctorat in economie la standardele Europei ACADEMIA DE STUDII resurselor umane cunoasterii (DoEsEC.288.372.606.000 12.056.401 6.000 5. Dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si a Universitatea Politehnica din Bucuresti resurselor umane în educaţie şi formare instrumentelor e-learning in activitatea profesională didactica Competente crescute pentru cadrele didactice “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA DOCTORANZILOR DOCTORALE LA PARTICIPARII PROGRAMELE Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Universitatea din Petrosani resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA ALEXANDRU resurselor umane IOAN CUZA DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA CLUJ-NAPOCA profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane DIN TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA IASI profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI(USAMV-B) DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.245 173.377.924 962.431.471.310 799.3.461 767.540.3.648 .3.3.3.085 15.634.090 10.086 13.441 297.096 1.749.500 5.734.883.553 125.022 1.081.934 207.794.420.349 276.421.785 193. Dezvoltarea interdisciplinar în sociologie. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.728 104.216.779 250.833 1.3.712. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.324 283.135.535.437.032.939 6.669 6.083 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 5.3.456.084 Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.773 12.347 10.3.695 16. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.098 114. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.587 448.101 Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip Axa Prioritară 1/ DMI 1.529.940 20.382 148.916 0 285.532 1.747 0 5.883.658 1.406 5.099 PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.854 406.048. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. LA CLUJ NAPOCA profesională PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.089 4.959 1.506 9.3.

933.984 134.486.046 382.829 378.500 1.POPA" IASI profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.936 1.013.398 229.333 1.025.000 17.912 20.121 8.626 1. Programe competitivitatii si competentelor in cercetarea TÂRGOVIŞTE-ŞCOALA doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiintifica.727 191.471 2.542.5.3.986 1.5. Programe Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul prin programe de burse doctorale (COMPETE) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.510.749 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.118 Axa Prioritară 1/ DMI 1.005.018. Dezvoltarea Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane în educaţie şi formare in domeniul medical si farmaceutic FARMACIE "GR. Programe Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul pamantului cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.271 3.573 990.361.5.122 15.734 0 20.615.5. Programe Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazate pe cunoastere.614.600 1.003.031 17.580 0 20.458 19.343.578.5.711 249.772 20.690.179.700 17.112 1.823 3.579 3. Programe Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi FARMACIE VICTOR BABES doctorale şi post-doctorale în sprijinul in Aria Europeana a Cercetarii TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.burse doctorale DIN SIBIU cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 15. Program postdoctoral pentru cercetare avansata UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în in domeniul nanomaterialelor BUCURESTI cercetării INSTITUTUL DE CHIMIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.762 230.848.NAPOCA SIDOC profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.270 3.108 1.800 2.000.5.384 9.592 2. Programe Integrarea cercetării româneşti în contextul UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării europene .421 2.200.000 9.109 1.104 1.506 1.960 11.567 0 10.035 439.133 3.741. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere resurselor umane în educaţie şi formare CLUJ .573 242.119 7.250 9.165 177.078. Programe formare continua a cercetatorilor de elita – ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în sprijinul SPODE cercetării Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJ doctorale şi post-doctorale în sprijinul ciclului de studii doctorale OS\"GALATI cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.922 1.200 400. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.561.763.BDSC POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării Bursele doctorale.113 1.754 410.000 372.695.093 5.077.088.117 1.440.444.813. Simionescu PONI IASI cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 17.837.109 307.3. crt.106 1.557 418. Programe UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUI impactului cercetarii prin programe postdoctorale şi post-doctorale în sprijinul OANCUZA\"IASI doctorale cercetării ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Axa Prioritară 1/ DMI 1.884.T.852 0 11.5.305.109.941. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 7.940.115 1.077. Programe Studii doctorale inovative intr-o societate UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.433.065.715.864 328.040 16.110 1.717 1.415.861.395.804 19. Programe MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI CLUJ NAPOCA cercetării NATIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE Axa Prioritară 1/ DMI 1.571.5.830 0 20.011.490 12.608.3.134 1. DOCTORALǍ cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.401 418.781.460 9.3.015.126 194.689.924 16.107 1.290 418.318 276.076.278. Programe Competitivitate si performanta in cercetare prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul programe doctorale de calitate (ProDOC) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.521 192.576 187.686.696.632 410. Programe Finantare europeana pentru studii doctorale FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul (FEST) BUCURESTI cercetării Studii POst-Doctorale in Economie: program de Axa Prioritară 1/ DMI 1.458.695 418.5.941. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA PERFORMANTA IN CERCETARE LA resurselor umane în educaţie şi formare GHEORGHE ASACHI DIN IASI NIVEL EUROPEAN (EURODOC) profesională Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul Axa Prioritară 1/ DMI 1.221 3.111 1.928.986 230.500 1. Fondul Social European – Program de burse MACROMOLECULARA PETRU doctorale şi post-doctorale în postdoctorale Cristofor I. premiza pentru cresterea UNIVERSITATEA VALAHIA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.480 562.485 1.435 136.412 17.285 1.689 174.105 1.5.296 5.828 0 6.985.915 205.510 409.897 2.939 3.110 136.729.327.Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2 cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.102 1.755 1.431.5.729 13.Nr.364 19.116 1.5.486.516.114 1.5.032.003 7.600 8.5.643 15. Dezvoltarea Investitie in dezvoltare durabila prin burse UNIVERSITATEA TRANSILVANIA resurselor umane în educaţie şi formare doctorale INDED DIN BRASOV profesională BURSE DOCTORALE PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.120 DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE Axa Prioritară 1/ DMI 1.348.477 9.5.729 0 20.466 .337 11.851 1. Programe EDUCAŢI 2.114 17.5.103 1.5.120.936.699 2.000 20.

843.786 295.031 348.Nr. INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL \"Biotehnologii celulare si moleculare cu doctorale şi post-doctorale în ACADEMIEI ROMANE aplicatii in medicina\" cercetării Cercetare avansata prin programe postAxa Prioritară 1/ DMI 1.195 2.971.136 Axa Prioritară 1/ DMI 1.414.664.540 367.845 1.5. Programe Program de pregatire postdoctorala si burse UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul postodoctorale de cercetare in domeniul cercetării stiintelor socio-umane si politice UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Axa Prioritară 1/ DMI 1.002.134.920.319 2.IASI şcoală la viaţa activă (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2. eticii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în FARMACIE "GR.877.750.875 11.113 16.741 12.823 391.458 391.662 2.701.457 0 20.762 230.503.555 1.529 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare Axa Prioritară 1/ DMI 1.014. Tranziţia de la Comunicarea stiintei.5.070. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi AGRICOLE ŞI MEDICINĂ doctorale şi post-doctorale în sprijinul al Medicinei Veterinare VETERINARĂ A BANATULUI DIN cercetării TIMIŞOARA Excelenta in cercetare prin programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA postdoctorale in domenii prioritare ale societatii DIN BUCURESTI bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate UNIVERSITATEA NATIONALA DE MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced MUZICA BUCURESTI Studies) Axa Prioritară 1/ DMI 1.387.360 0 20.337.923 350.297 512.547.140 15. Titlu proiect Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative.554.875 205.150 20.T.084 3. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.006.071 0 19.132 1.874 1.450 1.130 1.KIRITESCU” AL ACADEMIEI european cercetării ROMANE Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Axa Prioritară 2/ DMI 2.115 405.752 2.5.697.008.295.872 298.142 12.698 14.768.993 19.864.601 287.270.299.710 12.510 408.CUZA”.5.125 1.508 2.635 1.150 18.5.991 20. Valorificarea identitatilor culturale in procesele ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în globale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.950 201.124 1.018 1.236 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.166 2.123 194.307.872.436 14. Parteneriatul universitar in cercetare – un pas UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului cercetării 11.225 3.131 1.148. Programe postdoctorale pentru dezvoltare UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în durabila intr-o societate bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Programul Postdoctoral interdisciplinar Axa Prioritară 1/ DMI 1.725 418.505 388.I.323 291. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.1. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări. Constructie institutionala UNIVERSITATEA„AL.174.320 17.613.887.129 1.093 397.526 3.580 1.867. Axa Prioritară 1/ DMI 1. suport al Axa Prioritară 1/ DMI 1.917 16.510. Programe CERCETARI ECONOMICE COSTIN bunăstării şi dezvoltării umane în context doctorale şi post-doctorale în sprijinul C.369.960.261 2.141.781 8.941.157 166.143 8. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 6.470 388.883 1.018 1.016.5.5.128 1.946 20.188 17.740 3.126 1.578.613.5.561.334 156.913 159.dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii postdoctorale politicilor de sanatate in domeniul 13.1.5.562 0 10.455 2.209 0 14.622 1.5.5. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale in stiinte fundamentale si clinice doctorale şi post-doctorale în FARMACIE DIN TARGU MURES medicale cercetării Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate .5.292 979.068. perspective Nume beneficiar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE ACADEMIA ROMANA FILIALA IAŞI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.094.133 Axa Prioritară 1/ DMI 1.064.134 ACADEMIA ROMANA Axa Prioritară 1/ DMI 1.POPA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.023 390.073 2.856.760.135 1.039.945.278.186.284 0 13.115.932.849 20.602 9.883 14.653 1.693 332. Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în POSTDOC-DD DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.102 1.169.309 417.059 . ACADEMIA DE STUDII postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice doctorale şi post-doctorale în ECONOMICE BUCURESTI din România cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.846 12. dezbateri. crt. Program postdoctoral pentru formare cercetatori UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în in stiinte cercetării Performanţă şi excelenţă în cercetarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.140 12.127 1.426 11.314 2.776 3.247.266 20.246.080 20.5.5.980.847.139 17.767.620.5.662 2. UNIVERSITATEA STEFAN CEL post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate doctorale şi post-doctorale în MARE SUCEAVA (POST-DOC PRiDE) cercetării Performanta prin postdoctorat pentru integrarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.813.052.898 2.988 514.648.607 2.110.863.141 INSTITUTUL NATIONAL DE Cercetarea ştiinţifică economică.895 415.5.524.974 16.137 Stiinte socio-umane si politice aplicative. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16. UNIVERSITATEA TEHNICA in aria europeana de cercetare (PERFORMdoctorale şi post-doctorale în GHEORGHE ASACHI DIN IASI ERA) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.507.435 0 13.138 17.461 2.228 1.850 1.182.886 268.116 18.995 1.

SIBIU 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.319. Tranziţia de la chirurgiei reconstructive de transplant FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă (POSTDOC-TRANSPLANT) BUCURESTI UNIVERSITATEABUCURESTIFACULTATEADEISTORIEAxa Prioritară 2/ DMI 2.326 6. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.342 1. in societatea cunoasterii .1.793 222.170 1.494 158.857. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.765 1. in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii.PRACTICOR 16.156 3. nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii.468.020 Total valoare proiect 19.158 9.397 157.200 0 352.328. corelate cu piata muncii.190.1.016 0 399. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15.416 0 7.723 175.235 1.MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice MONINSERT .395 318.1.505 7.735 9.895.639 196.580.850.356 0 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.147 \"Europaeus\" Program Postdoctoral 2.784 177.410 20.585.804 1.A.686.1.099 558.160 9. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.976 8.687 1.124 244.951.287.232 1.429 641. crt. Tranziţia de la specialisti in cadrul programului de studii FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă postdoctorale BUCURESTI Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale 1.046.658 2.315.328.582 0 0 1.415 8.073.408.170. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 17. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.383 2.683.1.098 20. Tranziţia de la SECTIARELATIIINTERNATIONAL şcoală la viaţa activă ESISTUDIIEUROPENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE Axa Prioritară 2/ DMI 2.155 17.1.879 895.828.158 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 5.039 381.064 146.233.151 1.157 2.078 178..800 935.125 1.S.862 0 704.153 6.434 105.154 5.162 Fundatia AGORA Oradea 4.190 Cheltuieli neeligibile 1.434 6.287.907 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.972 120.1.145 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA Axa Prioritară 2/ DMI 2. prin monitorizarea insertiei socio-profesionale ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS Universitatea TIBISCUS din Timisoara Universitatea Spiru Haret INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Ministerul Educatiei.820.455.265. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.PRACTICA "Gheorghe Asachi".338.144 Sprijinirea cercetarii prin formarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.163 1.803 1.909 0 940. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.400 1.Nr.821 50.161 5.1.246.080.1.676.744 0 8. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.Scoala muncii Postliceala Sanitara "Carol Davila" 6.690 1.1.892.1.166 Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea invatarii practice in Fundatia Profesor Constantin Popovici domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala SC Eurotraining Solution SRL pentru elevi.688 6.1.149 Universitatea "Politehnica" din Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.125 0 928.055 207.891 .Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de invatamant tehnic si profesional.146 Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.822 373.602 1.878 94. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.222 2.328.961. consilierea si practica pentru cariera.236.747. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 7.575.742.447 4. Cercetarii si Inovarii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj 19.1.768 0 7. UNIVERSITATEA TEHNICA De la teorie la PRACTICĂ .805.150 1.787.165 1.676 11.369.740 2.309 1.738 6.278.C.318. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.912 563.897 20.992 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.776.111 0 152. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.263.415 0 895.158 1.603. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.032 1.986 353. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT S.545 2.148 Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala educationala prinvind orientarea.159 Universitatea Politehnica Bucuresti Ministerul Educatiei.668.1.928 359. Facultatea de Textile-Pielarie si Management Asociatia Umanitară Societatea Practica de calitate-tineri competitivi pe piata Doamnelor din Calan .562.100 0 2.291.152 Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT-o noua abordare a ofertei Inspectoratul Scolar Judetean Valcea educationale Inspectoratul Scolar Judetean Pas cu pas spre viata activa Dambovita MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes .869 1.1.602 184.073.680 2.1.542.1.568 873.286 4.318.587.1.877 83.511 276.1.870.922 936.1.309 359.308.454.708 388.COMPA.1.007 30.000 11.077 308.004.828 435.1.270 19.004.127 1.1.281 1.125 18.409 0 1.106 1.792 10.164 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.761 188.138 7.Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic .193.554 51.

302 1.000 4.670.430 1.629 96.732.167 EURO<26 ROMANIA SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Universitatea din Craiova 1.365.886.000 1.849.1.536 0 191. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.100 9.183 FUNDAŢIA INGINER Axa Prioritară 2/ DMI 2.554.205.253. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.R.1.1.955 1.051.152.775.891 1.168 2.723.555 0 480.356 1.772 0 1.590 246.924 0 9. Tranziţia de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii şcoală la viaţa activă Constuieste-ti profesionala inteligent din timp cariera ASOCIATIA PRODUCATORILOR.803.607 47.518.179 15.298.211.038.740 296.026 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 3.752 440.000 15.492 11. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.169 9.846 0 400. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 12.1.176 1.452. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.498.Nr.125 1.246 20. Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.618 269. Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si Califică-te E şansa ta de a te integra în muncă Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis Axa Prioritară 2/ DMI 2.253 0 2.650.307 Cheltuieli neeligibile 406.253. Tranziţia de la inserţiei eficiente pe piaţa muncii Targu Mures şcoală la viaţa activă Program transnational de imbunatatire a Ordinul Asistentilor Medicali si stagiilor de pregatire practica a elevilor din Moaselor din Romania scolile postliceale sanitare pentru facilitarea Program complex de stagiu de pregatire Institutul National pentru Intreprinderi practica pentru studentii de la facultati cu profil Mici si Mijlocii agronomic pentru a deveni manageri TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin Fundatia LERIS FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) Axa Prioritară 2/ DMI 2.296.800 0 2.182 7.166.234 0 3.061. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.705 6.314 224.951.167 324.188 Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 4.289 0 184.191 12.323. Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la copilului – de la teorie la practica” de Stiinte Socio-Umane şcoală la viaţa activă Societatea de Cercetare in Leadership.349.084 682. Tranziţia de la DISTRIBUITORILOR SI şcoală la viaţa activă DETINATORILOR DE CAZANE DE Universitatea "Politehnica" din Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.112 1.1.477 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.119 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.707.464 239.172 1.1.516 1.176 6. Tranziţia de la ASOCIATIA CONSULT SCOLARI piata muncii in domeniul auto şcoală la viaţa activă PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.334.028 1.1.357.171 10.737.038.319.1.134 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.186 15.671 0 275.367 14.213 7.423. profesionistii de maine ai televiziunilor 18.786.184 13.Vocatie.297.190 450.958 10.659.152 0 10.340 226.1.1.992 561.328 73.924 74.822.693. crt. Tranziţia de la NEJLOVEANU NICULAE şcoală la viaţa activă MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.382.174 Programul de practica pentru studenti “Protectia Universitatea din Oradea.906 1.621 1.234.131. drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA Profiles International S.562 1.456 1.445.170 Pregărirea practică a studenţilor-premisă a Universitatea Dimitrie Cantemir din Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 13.875 19.024 2.330 10.741 1.761. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.175 3.1.161 0 14.250 1.470 0 139. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 10.812.1.440.000 1.656.088 0 194.187 9.787.186.190 Sisteme moderne de practica pentru facilitarea Academia de Studii Economice accesului la piata muncii pentru viitorii Bucureşti specialisti in Statistica si previziune economica Imbunatatirea competentelor profesionale ale SC RADIO CITY FM BUCURESTI studentilor/masteranzilor facultatilor de SRL jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 9.189 1.095 0 9.538 935.493 455.566 1.000 2.Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.170 41.1.177 6. Autocunoastere si dezvoltare.798 1. Titlu proiect CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS .000 13.167 1.030 0 6. Management.900 0 84.298.1.181 Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe Axa Prioritară 2/ DMI 2.757 Total valoare proiect 11.Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" Axa Prioritară 2/ DMI 2.087 358.916 1.048 0 2.593.065 0 282.494 15.001.781.080 . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.1.380 1.808.870 0 515.257 3.1.500 1. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 1.426.213.000 1.562 1.119.180 Practicantii de azi.473 3.982 463.1. Interese.173 2.639.246.1.436. Marketing si Cultura Orgazitionala DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU INSTITUTUL NAŢIONAL DE VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN CERCETARE DEZVOLTARE VECTORI INOVATORI MECATRONICAPENTRU MECATRONICĂ ŞI CONSEL .595 58.654 1.628 0 212.1.627 115.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.600 92.180.022 1.750.330 20.178 Stagii de pregătire practică de calitate -elevi Axa Prioritară 2/ DMI 2.185 ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN Axa Prioritară 2/ DMI 2.383 83. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.168 9.303.243 0 127.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.513.622. Tranziţia de la Universitatea “OVIDIUS” Constanta INTREPRINDEREA SIMULATA şcoală la viaţa activă COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN VIA .053 281.1.440 1.

619 1.595.862.205 2.785 10.882 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 2. Coman” 8.215 18.885.141. Tranziţia de la inter-regional pe piaţa muncii între universităţi de Ştiinţe Economice şcoală la viaţa activă şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni .202.869.680 0 2.857 370.721 2.2.POPA" IASI şcoală la viaţa activă in medicina dentara.1.243 0 3. Tranziţia de la STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL AGRONOMICE SI MEDICINA şcoală la viaţa activă SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– VETERINARA BUCURESTI Stagii de pregatire practica pentru integrarea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.studenti activi si integrati PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a Universitatea Spiru Haret Axa Prioritară 2/ DMI 2.433 18.005 1.658 454.206 14.594 624. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.101 1.214 Si noi vrem sa invatam Retea transnationala si interregionala pentru programul "Scoala dupa scoala" Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Fundatia Mara Scoala cu clasele I-VIII "David Prodan" Fundatia "Roma Education Fund Romania" 4. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.199 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.355 12.155 1.1.2.295.320 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 19.Asociaţia "Centrul Multimedia Teatru Axa Prioritară 2/ DMI 2.218. Titlu proiect Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.211 14.478.158 1.196 16.921 0 294.070.125.705 0 20.852 266.238.520 40.329.035 1.000 5.621 1.481.2.650 20.597 18.1.2.019. Tranziţia de la rapida pe piata muncii a studentilor specializati FARMACIE "GR.773 1.810.180. televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti Autocunoastere.193 1.928 2.941.435.2.221 408.111.572 420.1.500 1.650 20. Informare.049 0 280. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.698 706. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2.383 1.965.563 0 383.092.104.1.622 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.198 0 404. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.383.477.604 20.481 114.098 1.861 330.204 Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord.209 12.626.220 1.123 13.475 1.210 Fundatia Filocalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Romani CRISS.990.203 3.314 1.030. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.885 1.297 417.979.125 234. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Axa Prioritară 2/ DMI 2.260 .964. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.407.197 16.756.236 1.227.257 0 863.883 2.700 2.216 0 58.744.200 „Practica studenţilor economişti.699 239.681.022 19.352 13.893.198 4.514 1.208 17. Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de success (AID) Invata Automatica Ministerul Educatiei.394.320 190. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.437 19.677 2.1.400 1.957.000 406. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.519 769.626.563 0 103.405.069.165 668.099. Tranziţia de la Vest 74" şcoală la viaţa activă Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a Universitatea Babes Bolyai din Cluj Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.333 375.133.656.2.330 404.389 1.431.592 0 13.651 1.1.1.715 13.564 62.772 1.1.545.243 1.294 105.776 3.201 15.389 0 14.679 293.438 1.Nr.889 15.485.869 619.577 0 3.830. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.725 1.142. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.292 0 14.585.832 109.213 15.T.664.1. Parteneriat Universitatea din Oradea.956. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.940 1.320 385. Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED .192 Grup Şcolar Virgil Madgearu Iaşi 1.794 0 14.1.448.primul pas pentru succesul scolar si profesional Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE" Sa invatam impreuna Fundaţia Copiii Noştri Axa Prioritară 2/ DMI 2.202 Mişcarea Română pentru Calitate INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 11.551 68.516 0 5.288.286 20.230.216 17.2.884.739.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Fundaţia „Prof.879 0 2.212 17.255.177 1.300 17.102 1.444.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.2.280 20. Prevenirea şi copiilor prescolari care provin din medii Napoca corectarea părăsirii timpurii a şcolii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Scoala dupa Scoala .730 1.194 INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.739. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.243.366 374.944.791 1.790.966 1.842 5.Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. crt.310 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.195 17.350 18.296.220.937 0 571.016. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.594 1.207 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Fundatia "Roma Education Fund Romania" primaria dumesti 10.422.231.2.

Prevenirea şi asigurarea accesului. Cercetarii si Inovarii FUNFATIA PENTRU INVATAMANT SC EDUROM SRL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Universitatea Titu Maiorescu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 11.100 9.746 183.518 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.837. Promovarea culturii antreprenoriale 14.051 1.485 3.657 351.243.210.891.2.548 0 20.093.389.960.400.686 0 2.994 14.972 1.407.212 0 391.282 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.953.134 20.967.618 1.227 18.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.458.742 0 3.1.651 1.235 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Centru pentru informare.178 136.742 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.309 20.793 0 20.498 1.000 Cheltuieli neeligibile 1.1. consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate Antreprenoriatul. Promovarea culturii antreprenoriale 14.473 117.271.891 119. pentru ANTREPRENORIADA . o noua sansa Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva .1.500 132.045.552 6.232 418.2.532 161.442.149 1.219 17. Titlu proiect Nume beneficiar INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Salvati Copiii Romania ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.241 ANTREMAN .239 Stimularea spiritului antreprenorial si a Axa Prioritară 3/ DMI 3.735 0 3.000 1.850.939.920. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.526.056.872.850 1.872.916 1.870 163.549 679.941. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.302 1.957 3.618.126.497 1.S) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Copii in Dificultate Fundaţia Română pentru Copii.222 18.276. crt.654 275.911.152.602 0 379.2.013 0 20.training lansare si dezvoltare in afaceri pentru ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR Ministerul Educatiei.220 Solutii inovative si oportunitati pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului Axa Prioritară 2/ DMI 2. de la idee la succes 18.640.Nr.785 1.427.M.893 1.793 0 20.221 3.762 1.491.504 0 5.1.2.237 6.491.228 Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 16.proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a Educaţia.844 439.651 1."Infiintarea Scolii de Studii Consiliul National al Intreprinderilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.863."SOS" Educaţie pentru toţi.690 19.120 .176.110 0 2. educatia este sansa ta Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT O sansa europeana pentru copiii romani Salvati Copiii de Abandon si NeintegrareaSCAN Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii Vreau să termin şcoala şi eu .2.793 834.217 A doua sansa.140.230 18.205 420.2.2.507.763 16. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.517 2.2.839 19.711 313.650 417.1.2.769 70. Comunitate şi Familie Asociatia Gedeon Axa Prioritară 2/ DMI 2.226 7. şansa noastră pentru un viitor comun Inspectoratul Scolar al Judetului Alba Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Sfanta Macrina .586 310.317 0 370.Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului Retea interregionala de centre educationale 1.172 0 2.234 2.626 2.322.626 2.616 Total valoare proiect 20.709 1.400 4.029.2.167 899.930 1.398 90.873 1. Promovarea agriculturii si a economiei regionale culturii antreprenoriale FAER Reghin-Mures 4.348 2.475 7. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.285.037 2. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.610 0 406.171.480.535 275.177 1.225 1.300.915.225 3.700 1.059 132.536.558.240 19.238 Fundatia pentru promovarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.R.717.601 20.877.232 16.modalitate Private Mici si Mijlocii din Romania culturii antreprenoriale inovativa de promovare a antreprenoriatului in 14. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.358 405.272 1.479 920.000 1.087. participarii si succesului Bucuresti corectarea părăsirii timpurii a şcolii scolar in invatamantul obligatoriu. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.058.268 15.229 EDUCATIA ESTE CALEA SPRE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea Antreprenoriale si Manageriale .105.231 Fiecare copil merita o educatie completa Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate .911 418.939.241.1.2.708 1. şansa noastră pentru viitor ASOCIATIA GEDEON Axa Prioritară 2/ DMI 2.262 19.1.745 1.029.352 559.010 0 676.141.796 2.581.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.056. Prevenirea şi Inspectoratul Scolar al Judetului Olt RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Educaţia. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovatiilor in suportul educational in invatamantul pre-universitar.2.290 1.218 16.032.2.857. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.221.223 17.981. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 17.412.233 15.224 19.584 18.687 1.232 418.2.424.118 401.590 12. Promovarea mediului de afaceri prin imbunatatirea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA culturii antreprenoriale performantelor intreprinderilor si dezvoltarea Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Axa Prioritară 3/ DMI 3.114 0 293. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.005 184.678 0 16.275.236 6.958.441 0 20.306.343.197.455 282.378.534 0 20.

343.820 1.310 1.882 269.707 3.012 919.1.885 311.253 1.272 950.418.423 6.329.161.R.390 504. OPERATIONS RESEARCH S. Dezvoltarea transnational pentru cresterea interesului FUNDATIA POST PRIVATIZARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.442 6.050.254 1.916 2.245.3.872.657. Promovarea culturii antreprenoriale 16.075.592 0 13.867 147.219 2.445 634.782 266.216 1.700.550 1.364 233.251 12.3.1.3.249.814 19.951.Fundatia de IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA Consultanta si Servicii Sociale pentru EDUCATIE Copii si Familii FUNDAŢIA INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI "CENTRULPENTRUEDUCAŢIEEC ONOMICĂŞIDEZVOLTAREDINRO Dezvoltarea Aptitudinilor.420 8.258 1.618 1.714 333. Dezvoltarea SINDICATUL INVATAMANTULUI preuniversitar .014 178.790. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. culturii antreprenoriale Antreprenori in turism Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea CITYAUDIT.042 1.814. Dezvoltarea Ministerul Educatiei.532.325 148. Dezvoltarea Clubul Ecologic Transilvania un obiectiv comun al comunitatilor si al parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor practicienilor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.259 1.255 1.1.400 4.810 19.427 114.817.119 57.319 5.392 2.A.589 88.succes prin parteneriat social si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PREUNIVERSITAR GALATI capital uman performant pentru partenerii sociali şi societatea civilă FEDERATIA NATIONALA A Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.756. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.430 343.1.3.003.459 58.595 586.694 622. Dezvoltarea UNIVERSITATEA PETROL GAZE Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PLOIESTI formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.268 2.220 124.260 1.684 3.663.202 250.I.257 1.000 92.519 2.370.410.242 1.432. Dezvoltarea pentru Federatia Sindicatelor din Invatatmant parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Spiru Haret pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea si consolidarea initiativelor Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Consortiului Regional pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor REGIONALA SUD-VEST OLTENIA formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă INVESTITORI IN OAMENI .256 1. Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D.Nr.052. Dezvoltarea Federatia Sindicatelor Libere din comune ale partenerilor sociali din industria parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Industria Lemnului – FSLIL lemnului pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA FOTBALISTILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.L. Promovarea si consiliere   S.986.013.467 5. Dezvoltarea Consolidare institutionala prin dezvoltarea SINDICATELOR DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor resurselor umane ELECTRICITATE UNIVERS pentru partenerii sociali şi societatea civilă Impreuna pentru servicii sociale mai bune – FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.858 1.238.261 1.C.751 436.247 783.3.840 0 54.RO .246 ASOCIATIA BROKERILOR 6.576 199.174 8.493 0 9.507 6.057 0 4.Antreprenoriat performant prin training BRAIN WAVE COMMUNICATION Axa Prioritară 3/ DMI 3.193.855 107.468.1.3. Dezvoltarea Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru Confederatia Nationala a Sindicatelor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ocupare si incluziune Libere din Romania Fratia pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea comunitara durabila in Romania.266 Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.426 1.471 111.290 4.043.592 181.C.SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes PACT-E Educatie Parteneriate de Calitate Universitatea Spiru Haret prin Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.621 1.384 369.711 92.252 1.279.640 8.794 0 18.237 0 11.036 1.431 14.268.250 4.711 357.718 13.023 3.542 3.587 4.873 196.126 2.599 171.234 9.787 1.256.100 .3.248 2.889 61.860 2.119. Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Camera de Comert si Industrie a Parteneriat pentru dezvoltare parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Municipiului Bucuresti pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.569.721.574.485 1. CELLA INVEST SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.243 1. Titlu proiect Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri Nume beneficiar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.) Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare SC ALP Grup SRL 8.452 516.1.390.489.205.380 724. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.849.098 1.269 1.969 774.3.3.1.225.632 174.697 86.689. Promovarea culturii antreprenoriale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.135. crt.000 10.048.472.263 1.170 285.420.265 1.890 2. Dezvoltarea Construirea capacitatii organizationale a unei INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor retele nationale de ONGuri crestine CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.662 3.3.244 Holt Romania .363 475.032 1.600 Cheltuieli neeligibile 3.1.820.249 7.040 153.438 20.264 1.874. Dezvoltarea E-learnig pentru partenerii sociali AMATORI SI NONAMATORI – parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor AFAN pentru partenerii sociali şi societatea civilă Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.035 275.3.Parteneriat Axa Prioritară 3/ DMI 3.977.557 4.514 2.827 3.178 0 5.212 525.200.3.262 1.262 6.3.835.133.158 562.786 71.018.410 8.048.325 1.983.L. Promovarea Facultatea de Management Financiar culturii antreprenoriale Contabil Craiova Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti S. Dezvoltarea Promovarea Responsabilitatii Sociale a Federatia Sindicatelor Cimentistilor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului din Romania pentru partenerii sociali şi societatea civilă Organizatia sindicala in invatamantul Axa Prioritară 3/ DMI 3.962 1.921.813.128.746.247 APT .3. Dezvoltarea Rolul dialogului social în dezvoltarea Asociaţia Centrul de Resurse pentru parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor incluziunii sociale active Iniţiative Etice şi Solidare pentru partenerii sociali şi societatea civilă 3.905.410 0 7. Cercetarii si Calificările Profesionale din România (IMI PQ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Inovarii NET România) pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.497 223.A. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 Total valoare proiect 9.762.989 191.720 15.825 199.603 491.736 178.1.241. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.181 1.245 4.406.

495.670 2.267 FEDERATIA FILANTROPIA 1.396 34. Iniţiative Parteneriat transnational pentru promovarea Ministerul Muncii. Promovarea TV.403 1.Program de sprijin Axa Prioritară 6/ DMI 6.279 1.3.300 0 1.2.ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA MRB .038.111 17.443 1.337 1.357 1.423.100 400.290 1.256 4.1.722 1.173.338 16.000 201.775 9.2.100.3.932.920. Familiei şi transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a sociala Protecției Sociale muncii Si ei trebuie sa aiba o sansa .750 989.027 0 14.702 161.534. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 6/ DMI 6.595 1.162 989.270 8.291 FEMINA .114.740 54.101. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.993.832.960.015.273 Sanse egale pentru un viitor comun Educatie continua orientata spre performanta.846 2.046.000 4.115 272.992 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.633 2.498.866 1.3. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.555 13.138.3.232 547.4.306 1.326.Formare pentru jurnalisti. Titlu proiect FORTE . Iniţiative Catalizatori pentru formare profesională Blocul National Sindical transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.542 20.425 11.402.489 11.815 1.688.284 1.825.BLOKBUSTER MEDIA SRL. Îmbunătăţirea A DOUA SANSA ARAS .281.743.943 704.1.701.624.283 1.Formare trainica pentru parteneriat social Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.011 365.817 9.228.299 1.227.358 968.400 1.C.709 0 2.3.013.278 7.126 14. Monitorizare.725. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4. Iniţiative “Modele de buna practica in domeniul Asociaţia Centrul de Resurse pentru transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a incluziunii sociale ” Iniţiative Etice şi Solidare muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.274 15.Asociatia Romana Anti-SIDA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Asociatia Profesionala Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.050.2. Promovarea EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL dership.439 0 13.272 FUNCTIONARUL ELECTRONIC 10.Performant System " Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii" MINERVA .446 1.116 13. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.484 838.511 20. Iniţiative Fundatia Soros privind integrarea pe piata muncii a romilor transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a intre Romania.102 1.594.4.Romaniaegalităţii de şanse pe piaţa muncii RURAL AtelieR Axa Prioritară 6/ DMI 6.344.269 Competente si instrumente pentru adoptarea Reper21 (Reteaua Europeana pentru responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul Promovarea unei Economii organizatiilor societatii civile (RSORG) Responsabile.275 13.249 Total valoare proiect 20. Iniţiative Parteneriat european de formare pentru o Centrul de Reeducare Buzias transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a societate inclusiva muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.157 6.395.Nr.998.A.168.239.529. Îmbunătăţirea Pregatire TIC la standarde europene in sistemul S.993.941 18. crt.484 0 4. Emisiuni Axa Prioritară 6/ DMI 6.349 1.Reteaua sociala RSC Federatia "Junior Chamber International" Romania AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj First Job School SRL 2.846 0 20. Italia si Spania muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.940.318 10.481.880 1.919 15.291.705 0 5.032 4.558 4. Familiei si transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Protectiei Sociale muncii EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente Axa Prioritară 6/ DMI 6. egalităţii de şanse pe piaţa muncii Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si “Femei pentru femei” .896. Informare Nationala si S. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.311 0 3.649 464.894.972.000 6.2.160 826.028 0 3.3.397 378.268 1.InformaresiEcologie.575 0 70.876 20.931.4.337. Promovarea calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de Fundatia Romanian Angel Appeal egalităţii de şanse pe piaţa muncii baby-sitter CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU AsociatiadeTineretpentruEducatie.152 1.282 1.474 259. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.271 9.275 0 18.046.281 1.047 0 4.880 392.628.896.365 .677 1.276 12.864 531.3.391.448 1. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.969 9.229.033.568 419.304 4.638 875.878 9.570 261. Îmbunătăţirea pentru integrarea sociala si profesionala a Fundatia Romanian Angel Appeal accesului şi a participării grupurilor persoanelor cu tulburari de spectru autist vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.287 1.264.106 16.304.280 1.286 1.3.587.610 78.380 372.un parteneriat pentru incluziune Ministerul Muncii.452 0 5.C.2. Iniţiative Synthesis .801 172.2.404 14.699 20.479.4.685 0 3.EUROAPTITUDINI S.044. pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor.830.648 300.185.468 2.624.Emancipare pentru egalitate de sanse 15.757 1.4. Îmbunătăţirea Servicii sociale integrate si formare vocationala Neguvernamentala de Asistenta accesului şi a participării grupurilor pentru persoane cu dizabilitati Sociala ASSOC vulnerabile pe piaţa muncii 17.945.229 254.750 1.288 1.441.274.415.031 294.260 6.289 1.324. accesului şi a participării grupurilor penitenciar romanesc vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.289 Cheltuieli neeligibile 1.781 19.403 2.430.379.343 650.450 3.817. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.811 1. secolul 21) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT Dezvoltarea competentelor profesionale Asociatia Academia de Advocacy specifice dialogului social si implicarii in Model de bune practici in managementul Federatia Sindicatelor Gaz Romania activitatilor sindicale nationale Actionam Responsabil .881 5.277 4.209.983.427 1. Bulgaria.640.285 1.812.463.691 221. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.Program national de Axa Prioritară 6/ DMI 6.200 19.319 362.582.Lea Axa Prioritară 6/ DMI 6.073 845.4.142 150.900 12.300.2.755.2.900.

640.3. Îmbunătăţirea Asociatia Pakiv Romania accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.293 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU CENTRUL REGIONAL DE FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE FORMARE PROFESIONALA A PIATA MUNCII ADULTILOR DOLJ Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Centrele de Incluziune Sociala.818.273 1.558 417.Communication for Community 2.142.076 0 20.cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate Munca are genul feminin „MOM UP Consiliere a de viata ” „MOM UP Consiliere a de viata ” .3.983 380.3. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.307 Universitatea Spiru Haret prin „Performanta in cariera si in afaceri pentru Axa Prioritară 6/ DMI 6.054.3.297 1.983 380.579 18.2. crt.665 0 383. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.206 1.907 800. pe o piaţă a muncii incluzivă O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii 1.239 2.610 790.984 1.3.3.540 6.298 1.301 1. Titlu proiect ACCESS -PARTENERIAT INTEGRARE SOCIALA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.296 1.091 10.294 1.898.2.580.010.922 10.302 1. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.230 1.793 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.755 Cheltuieli neeligibile 258.004 496.567 15.112.527 69.130 20.077.300 1.900 14.375 10.843 14.569 7.427.3.148.520. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.856 1.950 5. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 3.639 0 118.309 ILE Trade Company SRL 5.527 69.447 16.000 11.343 1.969 1.306 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii 3.863 236.617 1.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile .292 1.287.2.362 1.303 Axa Prioritară 6/ DMI 6.310 SC OLIMP NET SRL 2.925.623 435.537.531 27.424 1.214 254.902 953.048 230.777 1.796 440.108 59.A.714. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.723 0 206.314. Îmbunătăţirea Penitenciarul Galati accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.413 1.246.046 0 204.105.605.791. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.297.377.793.295 1.586 326.503.323.035.062.161.000 12.3.123 433.Nr.315 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.113 1.880 1.981 749. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti. prioritatea noastra! Acces pentru toţi. Îmbunătăţirea Institutul pentru Politici Sociale accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.755.116 15.197 997.Centru Multimedia de Promovare Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 6/ DMI 6.314 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.968.2.924 17.457 143.896 316.756 259.045 0 8.442 148.3.714.2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.312 10.3.020 4.720.146.699 811.095.696 2.726.853.742.800 1.2.223.385. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile Centrul Diecezan Caritas Iasi Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Universitatea din Bucuresti accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea SC HR SPECIALISTS SRL accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 3.214 254.406.391.246 0 307.455 1. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 7.155 3.3.292 1.280.2.803 155.030 Total valoare proiect 6.246 78.360 912.2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.679.588 15.600 0 160.166 1.992 20.433 1.2.460.796 669.242 90. Promovarea Facultatea de Management Financiar femei” egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contabil Craiova Retea de incluziune sociala pe piata muncii Femina .000 179.229 1. Îmbunătăţirea ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.313 11.128.316 Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S.376 326.338 13.160 7.000 207.711 303.928. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea si Resurse in egalitate de sanse Slatina egalităţii de şanse pe piaţa muncii Lupta pentru sansa ta ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI.303 351.299 1.385 720.272 0 281. 12.757.316 177.985 207.304 CeMPRES .861 470.305 7.192 1.484 .308 10.362 18.887 166.173 83.777 343.311 Fundatia EuroEd Municipiul Bucuresti.933 1.302. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.2.428.2.800 10.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.350 12. Primaria Sectorului 4 C4C .010.721.155 3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.195.880 1.786.3.138 328.439 0 2.532. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.535.173 14.240 18.412 17.463. MOASELOR SI ASISTENTILOR Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" Axa Prioritară 6/ DMI 6.279.254.908. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.881 4.573 8.

Titlu proiect ProFeminAntrep .154.620.142.913.473.060 9.317 Universitatea Spiru Haret TOTAL .033 Total valoare proiect 20.531 1.900.350 274.157.095 516.752 939.833 348.3.885.094 1.830.Nr. crt.081.571 Cheltuieli neeligibile 3.495. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.863 8.Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->