Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 30 septembrie 2010 Nume operaţiune/ DMI din

care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.336.723 977.075 88.037

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

489.093

4.890.928

2

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar

13.982.470

4.094.414

368.916

0

18.445.800

3

14.004.012

4.100.722

369.484

0

18.474.218

4

Profesionişti în preuniversitar

managementul

educaţional

13.984.400

4.094.980

368.967

0

18.448.347

5

Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.011.954

4.103.048

369.694

0

18.484.696

6

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

7

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

8

COMPETENTE CHEIE CURRICULUM-UL SCOLAR

TIC

CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la IN CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI învăţământul superior PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

9

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România

13.168.117

3.933.334

349.011

0

17.450.461

10

Imbunatatirea Managementului Universitar

13.385.866

3.998.375

370.000

0

17.754.241

11

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Calitate si Leadership pentru Invatamantul Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII Superior Romanesc învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI ARACIS Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.737.698

4.103.468

370.000

0

18.211.166

12

2.622.443

783.327

69.506

0

3.475.275

13

13.810.679

4.125.268

366.040

0

18.301.987

14

REGISTRUL MATRICOL UNIC

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

13.220.906

3.949.102

370.001

0

17.540.009

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

15

Schema de sustinere complementara a AGENTIA NATIONALA PENTRU mobilitatii europene a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea PROGRAME COMUNITARE IN invatamantul preuniversitar beneficiare ale resurselor umane în educaţie şi formare DOMENIUL EDUCATIEI SI Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii profesională FORMARII PROFESIONALE (life Long Learning) Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituţionale şi metodologice INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

8.523.630

2.005.870

447.278

0

10.976.778

16

11.400.736

2.682.940

287.422

50.000

14.421.098

17

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice INVATAMANTUL resurselor umane în educaţie şi formare prin activitati de mentorat PREUNIVERSITAR - MINISTERUL profesională EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Restructurarea sistemului de formare continuă a CENTRUL NATIONAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar FORMARE A PERSONALULUI DIN resurselor umane în educaţie şi formare prin generalizarea sistemului de credite INVATAMANTUL profesională profesionale transferabile PREUNIVERSITAR Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si at Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor Instruirea in societatea cunoasterii

14.541.830

3.422.136

366.612

0

18.330.578

18

10.421.637

2.452.529

262.740

0

13.136.906

19

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

14.247.200

3.352.800

360.000

0

17.960.000

20

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

21

Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională

DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

7.354.948

1.730.843

185.424

0

9.271.215,00

12.151.978

2.859.730

306.361

0

15.318.069,00

22

FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesionala adaptata pietei

COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

7.214.160

1.692.210

181.763

0

9.088.133,00

23

Constructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNCFPC Calitate in educatie - CALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în SPRIJINIREA INITIATIVELOR formarea profesională continuă TINERILOR (ANSIT) CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

11.340.000

2.660.000

681.004

0

14.681.004,00

24

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

3.100.878

727.366

78.127

0

3.906.371,00

25 26

FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR CONSILIUL NATIONAL DE Asigurarea calităţii în sistemul de formare FORMARE PROFESIONALA A profesională continuă din România - CALISIS ADULTILOR

14.684.460 14.391.594

3.444.503 3.375.806

369.979 362.600

0 0

18.498.942,00

18.130.000

27

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU)

10.722.155

1.892.145

370.000

0

12.984.300

28

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe calitatii cercetarii in universitati si cresterea SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul vizibilitatii prin publicarea stiintifica STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în cercetărilor socio-economice şi umaniste DIN CLUJ NAPOCA cercetării O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) Programe sprijinul Programe sprijinul

15.325.497

2.704.499

370.000

0

18.399.996

29

8.049.024

1.420.416

193.300

0

9.662.740

30

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

Nr. crt.

Titlu proiect
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.

Nume beneficiar
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - ŞCOALA DOCTORALǍ

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.485.189 615.033 83.678

Cheltuieli neeligibile
0

Total valoare proiect
4.183.900

31

32

2.813.337

496.471

67.547

0

3.377.355

33

5.342.706

942.830

128.276

100.000

6.513.812

34

Burse doctorale în sprijinul cercetării : Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SCOALA NATIONALA DE STUDII Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul doctorale şi post-doctorale în sprijinul POLITICE SI ADMINISTRATIVE European al Învăţământului Superior - BDCCC cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. si UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL Doctoral burses at usv doctorale şi post-doctorale în MARE" SUCEAVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate doctorale şi post-doctorale în DIN CLUJ NAPOCA cercetării Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" pentru traiectorii flexibile în cariera de doctorale şi post-doctorale în IASI cercetare cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a UNIVERSITATEA PETROL-GAZE doctorale şi post-doctorale în societăţii româneşti DIN PLOIESTI cercetării Doctoranzi in competitivitatii sprijinul inovarii PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

3.582.839

632.266

86.023

0

4.301.128

35

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

36

8.678.157

1.531.439

208.359

731.627

11.149.582

37

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

38

14.981.355

2.643.768

359.697

0

17.984.820

39

4.272.284

753.932

1.025.068

0

6.051.284

40

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

6.091.690

1.075.004

146.259

0

7.312.953

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. STUDII DOCTORALE PENTRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD) DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN UNIVERSITATEA TEHNICA doctorale şi post-doctorale în INTELIGENTA (BRAIN) GHEORGHE ASACHI DIN IASI cercetării Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. studiilor universitare de doctorat prin acordarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în de burse doctorale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Burse doctorale in sprijinul activitatii de UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetare in domeniul stiintelor politice cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sistem de Management al Burselor Acordate UNIVERSITATEA DUNAREA DE doctorale şi post-doctorale în Doctoranzilor SIMBAD JOS DIN GALATI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Racordarea programelor de studii doctorale la UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" doctorale şi post-doctorale în studiile doctorale europene DIN TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Dezvoltarea proiectată şi performanţă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar cercetării Suport financiar pentru studii doctorale privind Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. complexitatea din natura, mediu si societatea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în umana. cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în acordarea de burse doctorale FARMACIE DIN CRAIOVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în tehnologii avansate – „PRODOC” CLUJ - NAPOCA cercetării Creşterea rolului studiilor doctorale şi a Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA competitivităţii doctoranzilor într-o Europă doctorale şi post-doctorale în DIN SIBIU unită. cercetării Pregatire competitiva a doctoranzilor in Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA domenii prioritare ale societatii bazate pe doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cunoastere cercetării

4.668.340

823.825

112.085

0

5.604.250

12.808.384

2.260.303

307.525

0

15.376.212

4.401.239

776.689

105.672

71.060

5.354.660

8.342.836

1.472.265

200.308

0

10.015.409

4.650.993

820.764

111.668

0

5.583.425

6.302.904

1.112.277

151.330

230.250

7.796.762

6.538.184

1.153.797

156.979

0

7.848.960

4.526.865

798.859

108.688

0

5.434.412

2.996.026

528.710

71.933

0

3.596.670

14.277.043

2.519.478

342.786

0

17.139.307

6.249.628

1.102.876

150.051

20.370

7.522.925

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

499. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.900 0 18.170 18.000 188.700.000 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.872 57 58 2.338 1.622 62 63 64 65 66 15.326 54.292.127 63.846.362 369.639.020 56 Axa Prioritară 2/ DMI 2.241 4. implementarea si derularea unui sistem de formare continua.200.1. Prevenirea şi ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE accesului la educaţie al copiilor romi” corectarea părăsirii timpurii a şcolii SOCIALĂ ŞI STUDII Educaţie. Tranziţia de la COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI muncă pentru tranziţia la viaţa activă” şcoală la viaţa activă – „SPIRU HARET” BUCURESTI FIPCM BUCURESTI SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU CAMERA DE COMERŢ.761 0 7. Promovarea SC ASCENDIS CONSULTING SRL competenţelor antreprenoriale ale culturii antreprenoriale întreprinzătorilor.600 70 14.623. Promovarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA dezvoltarea de parteneriate la nivel culturii antreprenoriale (trans)naţional .000 59 MINISTERUL EDUCAŢIEI.620. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUNCII PENTRU STUDENŢI TIMIŞOARA Parteneriat national pentru implementarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei DIN BUCURESTI de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITATEA BABES BOLYAI UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA DIN CLUJ NAPOCA 7.1.092 14.992 68 6.5.982 370. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.850. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6.379.426 2.000 220.000 71 3.521.160 12.528 61 ROMANI CRISS.Program de dezvoltare a Axa Prioritară 3/ DMI 3.500.889 ASOCIATIA PRO FORMARE EUROPEANA Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU muncă stabil ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU „Scoala – o sansa pentru fiecare” ROMI CENTRUL RROMILOR "AMARE Educatia de calitate .138 0 0 0 0 0 18.393 316.890 1.000 2.026. Un UNIVERSITATEA DIN ORADEA. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 15.186 69 17. TOŢI LA GRĂDINIŢĂ.000 1.597 250. crt.018 2.446.693.un pas spre egalitate RROMENTZA" 67 Proiectarea.944.178 78.326 53 54 Axa Prioritară 1/ DMI 1.200 427.778 12. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.080 1.176 9.600 18.996.150 42.406.207.711 8.144. managerilor şi angajaţilor din IMM-uri Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.121 356.1.2.533 0 18.289.287 605.089 375.779.910 2.495. TOŢI ÎN CLASA I.860 430.CENTRUL „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.000 0 18.130 230.180.035.186 55 FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL „Aptitudini practice prin învăţare la locul de Axa Prioritară 2/ DMI 2.606. pentru obtinerea competentelor culturii antreprenoriale antreprenoriale. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII . Promovarea model inter-regional de şcoală antreprenorială FACULTATEA DE STIINTE culturii antreprenoriale pentru femei ECONOMICE 11.292 0 3.847 170.5.492.246. cu precădere romi.787 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.808. CERCETĂRII ŞI TINERETULUI – Programe integrate pentru creşterea accesului la DIRECŢIA GENERALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.500. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.226 374.560.000 0 8.173 995.170 2.600 72 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.000 16.047.184.474 321.892 101.530.119.576 255.200 0 20.1.120 817. calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.325. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.558 975.838.404.487 929.914.099.086.164 691.1. Tranziţia de la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE şcoală la viaţa activă din comunităţi defavorizate. EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare cercetării 9.408 1.156. Promovarea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI trans-national.718.1.965.1.817 18.1.002 240.1.663 360.345 720.581 366.373.049 5. Promovarea culturii antreprenoriale 16.087.521 102. Titlu proiect Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI) Nume beneficiar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.1.078 1. inter-regional si Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.096 8.012 367.104 . MINORITĂŢILOR ŞI RELAŢIA CU în 2008-2009 PARLAMENTUL Privind spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.929.981 132.171 944.000 60 1.180.130 200. Promovarea INTREPRINDERILOR PRIVATE competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din culturii antreprenoriale MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.326. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 15.320 3.2.413.Nr.104 2.292 15.380.TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – CONSILIUL NATIONAL AL modalitate inovativă de creştere a Axa Prioritară 3/ DMI 3.296 2.

913 . Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.560 38.530 0 4.616.1.387. Dezvoltarea REGIONAL PENTRU OCUPARE SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU TARGOVISTE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest CAMERA DE COMERT.544 170. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU FUNDATIA ACADEMICA PETRE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ANDREI IASI pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA NORD-EST Axa Prioritară 4/ DMI 4.3.197 79 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALE ENERGETIC ABILITĂŢILOR ÎN SECTORUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.380.365 220.179 565.830 0 1.212 2.753. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.862 12.348 0 2.700 0 2.034.973 82 Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic Axa Prioritară 3/ DMI 3.208 166.374.686 0 2.531.CENTRUL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.012 86 SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT Axa Prioritară 3/ DMI 3.123.000 76 77 UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Dinamism.209.932 0 795. Promovarea Adaptabilitate. Întărirea Analiza deficitului de forţă de muncă calificată AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea în domeniul construcţii OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.491.017.542.989 10.335. Initiativa in Industria ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI culturii antreprenoriale Electronica TEHNICI DE INTERCONECTARE.304 74 ASOCIATIA EGRETA 2.000 89 5.758.1.840.260 343.038.858.800 0 2.436 40.359 81 INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA 1. Dezvoltarea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea TRANSPARENŢĂ│TRANSPARENC parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Bucureşti-Ilfov Y INTERNATIONAL ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU PENTRU INTEGRARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA EUROPEANA SI DEZVOLTARE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD-EST DURABILA BRAILA Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Axa Prioritară 3/ DMI 3. UPB-CETTI Tinerete.3.875 413.1.195 502.533 438.453 438. Promovarea culturii antreprenoriale 11.548 40.692 3.511 1.934 256.005.611 417. in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism.Nr.362 80 ASOCIATIA CENTRUL DE SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT INFORMARE SI DOCUMENTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3. INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială pentru partenerii sociali şi societatea civilă din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV 1.552 17.033.700 0 2.500 251. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare 1.242.720 377.778.465.988 85 1.100 0 2.560 87 2.942 40.003.992 56.100 83 Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.740 40. Promovarea ANALIZA SI DEZVOLTARE culturii antreprenoriale INSTITUTIONALA .434.873.116 1.554. Promovarea culturii antreprenoriale 8.500 715. Întărirea PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea SELF-service” OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.555.010.472 7.3.896 416.852 438.1.588 78 FUNDATIA CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. hoteluri si restaurante” ANTREPRENORI EUROPENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.959 18.327.477 143.137 48.811 15.055 40.671 0 2.635 40.069 434.500 288. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 73 UNIVERSITATEA POLITEHNICA Promovarea Culturii Antreprenoriale: DIN BUCURESTI .978 27.1.000 58.833 432.713 471.ELEUTHERIA ASOCIAŢIA COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 7.211. Promovarea culturii antreprenoriale 2.524 8. Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor.001.803.554.1.642 101.476.000 488.3.500. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.3.3.914 2.343 420. Promovarea culturii antreprenoriale 7.1.300 75 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.1.034.531.602 88 13.034.416 236.000 8.190 84 1.

Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU TRANSNATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI serviciilor de ocupare SAPeRe Studii.101.973 2.658 4.Nr.1. crt.774 362.868 0 16. analize şi previziuni asupra Axa Prioritară 4/ DMI 4.374.734 2.047 96 Rural-Manager Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.007 0 2.150 295. SC AGROSERV MANAGEMENT SRL 1.680 0 18. Formarea Profesională OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO COMPROF AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.449 0 4.424.615 128.606 0 4.000 94 S.149. la nivel naţional şi local serviciilor de ocupare SCOP .307.850.000 2.018.689 100.392 89. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .033.642.000 93 13.000 95 Necesitate si oportunitate-instruire comunitatea rurala pentru ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 3.O. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU pieţei muncii pentru a întări capacitatea SPO în capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA România.499. .403 .495 2.511.169.458.770.2.395 521.957 77.003 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 90 MODEL DE COOPERARE Axa Prioritară 4/ DMI 4.192 18.040 334. Promovarea RURALTIN .743.948 206. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN AGENTIA PENTRU OCUPAREA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK FORTEI DE MUNCA HARGHITA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.027 296.000 92 13.500.107.680 97 Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România.401 18.535.2.681.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 7.C.SERVICII INTEGRATE SI AGENTIA NATIONALA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN SPRIJINIREA INITIATIVELOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL TINERILOR (ANSIT) resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA Axa Prioritară 5/ DMI 5.867 360.296.492 374.076 68.653.701 15.400 99 Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 1.695 0 3.220 0 2.728.190. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.R.788 103 Dezvoltarea iniţiativelor mediul rural antreprenoriale în AGROSTAR 15.138 40.158 370.551.108 18.500.000 22.000 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 8.2.188.609.438 2."Şanse pentru comunitatea rurală" 15.2.286.2.832 955.045.041 0 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 3.000.590.269 91 13.541.709.241 11.2.718 699.419 101 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.2.600 98 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor AGENTIA NATIONALA PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.022 8.454.331 268.500. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 684.484.259 10.773.2.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.820 1.516.249 1.750 275.790.635 169.Specializarea Consilierilor de Orientare AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.580 96.680 453.279 18.841 102 2.985 104 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă AGROSTAR 14.500.2.000 675. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO Axa Prioritară 5/ DMI 5.FUNDATIA DE sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Caravana perfectionarii asistentilor sociali din CONSULTANTA SI SERVICII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural SOCIALE PENTRU COPII SI resurselor umane şi ocuparea forţei de FAMILII muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.202 139.888 100 Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 12.735 617. Promovarea HOLT ROMANIA .1.

informare a societăţii şi îmbunătăţirea PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii activităţilor în penitenciar Axa Prioritară 6/ DMI 6. grup ROMI egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabil supus excluziunii sociale 5.665 78.020 2.456 14.244 308.016.1.787 109 110 111 112 113 Participarea grupurilor vulnerabile in economia AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU sociala ROMI ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN Atelier de insertiune ROMANIA FUNDATIA MOTIVATION Retea pentru Incluziune ROMANIA EPISCOPIA SLOBOZIEI SI Promovarea în comunitate a economiei sociale CALARASILOR ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (ONCR) Tineri pentru o lume mai buna FILIALA BRASOV "VIRGIL ONITIU" Economia Sociala.470 108. Îmbunătăţirea Centre de consiliere si mediere profesionala CENTRUL RROMILOR "AMARE accesului şi a participării grupurilor pentru persoanele de etnie rroma RROMENTZA" vulnerabile pe piaţa muncii Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A PRESEI AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.427 0 0 300.3.000 555.757.534 0 0 301.323 77.464 124 Femei şi bărbaţi .650.383.559.000 363.029 0 2. Îmbunătăţirea evaluare.2.375 3.2.382 367.Nr. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea MINISTERUL MUNCII. Promovarea pe piaţa muncii.530.839.833 73.1.1.282.909.180 370.501.015.000 18. Promovarea măsurilor de incluziune socială a romilor.912.000 0 5.057.030 1.2.160 2.2.234.973 18. Dezvoltarea DMI 6.000 0 18.660 3.319.365 122 15.828 121.3.902 464.559.015 601.295.1.312.018 2.Femei Antreprenor în Rural SOCIETATEA DE EDUCATIE CONTRACEPTIVA SI SEXUALA 5. FAMILIEI Sanse egale pe piata muncii accesului şi a participării grupurilor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.622.668 523.664.000 70.600.494.365 280.1. pentru o societate mai buna ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Împreună pe piaţa muncii ROMI Împreună pe piaţa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 11.500 126 16.033.863 874. Dezvoltarea DMI 6.945 2. crt.667 353.851.896. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 3.924 110.745 2. Îmbunătăţirea persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor educaţie.580 369.407 121 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. "PENTRU COPIII NOŞTRI" egalităţii de şanse pe piaţa muncii Reţeaua naţională a experţilor locali romi.1.001.2.268. mecanism de sprijin în implementarea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.364 1.799 108 UNIUNEA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.855 18.255 664.482.000 0 18. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.408 725.597 106 107 Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala seropozitive din Romania a persoanelor FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 11.760 3.1.827 727.823 50.775 2.162.232 1.494 427.383.725 304. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.490 .569.288 0 3.492.800 3.000 0 18.2.403 3.971 16.834 125 Egalitate prin diferenţă. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) 16.890 0 18.000 119 16.671. Dezvoltarea ORGANIZATIILOR PERSOANELOR economiei sociale AFECTATE DE HIV/SIDA Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale DMI 6.000 120 16.1.346 839.592 3.305 123 2.866.116 4.500. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 4.167.142 13.612 210.570.295. Dezvoltarea 4.043 370. model inovator pentru MINISTERUL MUNCII.133.500.240. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.983 14.733.152.166. formare profesională şi angajare pe EXCLUZIUNII SOCIALE A accesului şi a participării grupurilor piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din PERSOANELOR CU HANDICAP vulnerabile pe piaţa muncii România (INPCESPH) Creşterea şanselor de incluziune socială a Axa Prioritară 6/ DMI 6.103 114 115 116 117 13. Dezvoltarea DMI 6.000 0 6.570.350 1.661 596.498.633 3.559.060 219. Accesul femeilor rome ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI Axa Prioritară 6/ DMI 6.180 370.820 1.772 61.1. FAMILIEI promovarea incluziunii active a persoanelor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE defavorizate AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Impreuna. Dezvoltarea economiei sociale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 105 FAR .209 5.414 118 Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în Axa Prioritară 6/ DMI 6.719.3.2.2.352.775 336.799.559.160 660.194. Îmbunătăţirea penitenciare la programe de formare ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii parcursul şi după executarea pedepsei INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU Crearea şi implementarea modelului integrat de PREVENIREA ŞI COMBATEREA Axa Prioritară 6/ DMI 6.416.1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.673 137.145.1.676 0 310.183 0 3.822 Axa Prioritară 6/ DMI 6.350 17.128 272.248 72.091.aceleaşi şanse pe piaţa muncii 4.820 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.207 1.521 6.453.

143 36. Acces la LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ACTIVA .930 27.401.890 0 1.481 33.477 407.297.397.1.732 0 1.827 138 1.584 2.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 312.628.492 141 FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP Axa Prioritară 1/ DMI 1.446.503 8. Acces la profesională iniţială de DMI 1.733.883 2.1.156 136 ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.842.737 207.380 0 0 1.000 147 1.1.NAPOCA învăţământul superior la de la de în în 994.387.311.2.943 0 1.059 135 1.852 416.I.397 408.844 0 1.366.019 379. Acces Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie ASOCIAŢIA REGIONALA PENTRU educaţie şi formare profesională iniţială Activa DEZVOLTARE RURALA calitate Asigurarea calităţii programelor de studii UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 1/ DMI 1.701 1.2.843 0 1. Calitate "Inginerie si Management (IM)" CLUJ .950 919.508 1.239 0 1.104 36. Calitate în POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior 558.251. Acces la judetul tau SISTEM INFORMATIC LICEUL TEORETIC "AL. în acord cu cerinţele pieţei muncii Inovare academica si succes pe piata muncii SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.114 130 BLOCUL NATIONAL SINDICAL 8.269 410.049 2.708.861 217.Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu cea de familie Nume beneficiar DEPRO INOVATIE SRL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6. Acces ASOCIATIA DE TINERET BUCURA educaţie şi formare profesională iniţială calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.ESTHIA ESTHR .425 36.pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.739.304 311.TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Paşi către viitor .939 346.021 82.036 1.1. Calitate universitare prin formarea resursei umane şi DIN CLUJ NAPOCA învăţământul superior orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.184.835.783 836.118.345 36.782.769 122.979 32.584 307.3.NAPOCA învăţământul superior Ingineriei Calităţii. Acces la profesională iniţială de DMI 1.619 137 1.3.1.Nr.900 1.711 Cheltuieli neeligibile 0 0 Total valoare proiect 16.254 553.776 456.009 142 143 144 145 Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.844.808.467.847.674 36.111 1.835.1. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) Axa Prioritară 6/ DMI 6.903 36.140 .1.800 0 740.414 15.Platforma digitală interactivă pentru educaţie şi formare GHEORGHE LAZAR viitorul elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem LICEUL TEORETIC CU CLASELE Ieducaţie şi formare informatic colaborativ pentru liceu XII "MIHAIL KOGALNICEANU" calitate GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" 418.452 1.538 366. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 1.dezvoltarea serviciilor de INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare consiliere şi orientare şcolară JUDETULUI VALCEA calitate „Paşi spre o carieră europeană – consilierea şi orientarea cu suport digital” CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI.796 14. CUZA" educaţie şi formare profesională iniţială de COLABORATIV PENTRU ELEVII DE calitate LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul –sistem orientare şcolară şi profesională” digital de CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN Axa Prioritară 1/ DMI 1.Impreuna pentru o societate INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare bazata pe cunoastere JUDETULUI VALCEA calitate Axa Prioritară 1/ Tineri Antreprenori in Scoala .208 26. în domeniul Managementului şi CLUJ .326 36.862 0 1. 127 128 Titlu proiect Un viitor mai bun pentru femei Harmony . Acces la profesională iniţială de 1.409 408. cu deschidere UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.398.925 1.179 18.900 36.995 56.836. STUDIU-PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE LEADERSHIP Tinerii antreprenori se formeaza in scoala DMI 1.1. Acces la profesională iniţială de DMI 1. Calitate în internaţională.2.485 91.800 34.172 0 9.2.193 409.365.887.093 409. crt.232 0 1.1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.516 194.3.404 166. Acces la profesională iniţială de 12.260 140 1.940 139 1.393.000 146 Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de tip Bologna.396.034 693.051.842.1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.576 131 132 133 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL ACTIVA .1.139 134 Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in Axa Prioritară 1/ DMI 1.245 43.3.745 296.478 291.784.067.626 11.213 407.746 0 1.Platforma informatica interactiva educaţie şi formare profesională iniţială de NOICA" pentru orientare vocationala a elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ „Scoala viitorului”.843.667 555.396.675 1.392. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii DMI 1.530 129 REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI .847.221 124.888 1.896 1.

2. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. profesional şi tehnic în resurselor umane în educaţie şi formare CERCETARE SI IMPLEMENTARE proiectarea asistată de calculator profesională METODE NUMERICE Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL "STEFAN resurselor umane CEL MARE" TG. Calitate în învăţământul superior Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 762."Descopera " SCIENCE EDUCATION AND profesională TRAINING UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA Specializarea cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.849.330 232.469 163 1.721 0 1.392 20.828.acronim Eur-AS in Nume beneficiar UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.936 7.467.302 0 1.2. crt.053. Dezvoltarea PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI TARGOVISTE profesională MEDIULUI ŞI AL SIGURANŢEI ALIMENTARE MARCON.888 771.316 1.444 55.331. Calitate în învăţământul superior 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 Total valoare proiect 1.099 1.849.154 291.357 36. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.929 72.921 0 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.814 6.102 1.122.509 29.3.882 344.542 341.161 7.250 35.855 35.765.440 335.762 88.346.311. Axa Prioritară 1/ DMI 1.508 77.261 36.951 295.081 342.o şansă mai mare UNIVERSITATEA ROMANOde integrare socio-profesională AMERICANA Observatorul Profesiilor Muzicale din România UNIVERSITATEA DE VEST.494 344.558 4.450.3.453 .240.842.2.642 1.996 51.882 0 1.412 159 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.745 397.3.578 1.834.441.200 Cheltuieli neeligibile 60.424 166 Activi in metode interactive 289.462.589 164 1.298 345.954 1.464.3.640 36.107 153 154 155 156 157 158 Masterat international in robotica adaptabil la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN piata fortei de munca CLUJ .564.151 1. Dezvoltarea Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane în educaţie şi formare Formarea Resurselor Umane (CIFRU) DIN BUCURESTI profesională EUROCOMP Centru de pregatire Axa Prioritară 1/ DMI 1. 148 Titlu proiect Calificari si standardizare europeana asistenta sociala . Dezvoltarea complementara a cadrelor didactice UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA resurselor umane în educaţie şi formare preuniversitare pentru adaptarea activitatii profesională didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în PREDARE/INVATARE/EVALUARE FARMACIE DIN CRAIOVA învăţământul superior (SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA PRACTICA Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.CENTRUL DE învăţământul secundar.980 162 1.238 0 1.262 1.942 336.CENTER FOR resurselor umane în educaţie şi formare stiintelor . Dezvoltarea cadrelor didactice din învăţământul superior de UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare marină şi furnizarea de programe de CONSTANTA profesională perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime INSTITUTUL NATIONAL PENTRU Formarea si perfectionarea cadrelor didactice FIZICA LASERILOR.340 152 Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor.677 36. 2 „OPTIMA” Axa Prioritară 1/ DMI 1.349 0 1.376 4.000 165 Alege-ţi mentorul.025 161 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.803 0 58.231 399.693 69.300 36.038 36.947 1.2. dezvoltă-ţi competenţele 309.055 160 1.2.2.145 227.950 397. Dezvoltarea din invatamantul preuniversitar pentru predarea RADIATIEI .700 26.638 68.844.2.3.455.570 0 1.2.440 73.349 1.847.536 402.Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1. PLASMEI SI Axa Prioritară 1/ DMI 1. O cercetare-actiune pentru integrarea pe piata muncii.000 0 1.846 32. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.557.2. Calitate în învăţământul superior 171. Calitate în învăţământul superior 989.069.428 404.601 35. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.799.999 149 IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.991 0 1.NAPOCA CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN UNIVERSITATEA DIN ORADEA DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate .337. (OPMR) FACULTATEA DE MUZICĂ Centru de formare si analiza in ingineria UNIVERSITATEA ALEXANDRU riscurilor (CeFAIR) IOAN CUZA Centrul de formare a cadrelor didactice din CENTRUL SCOLAR PENTRU învăţământul special şi instituţii integratoare EDUCATIE INCLUZIVA NR.260 150 151 1.654 0 365.654 20.Nr.2.409 314.354.846.077.314 230. NEAMT profesională GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA DMI 1. Dezvoltarea DIN SIBIU .000 0 1.427.3.

874 171 SIVECO ROMANIA SA 1.3.320 33.3.421. Titlu proiect PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Nume beneficiar ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.077 228.552.463.811 7.466.945 0 1.Nr.la timpul prezent pentru viitor resurselor umane MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ profesională Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD EDUCATIA TIMPURIE.160.421.3.508 183 696.3.SIMION MEHEDINŢI”. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.635 176 177 178 Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ SIVECO ROMANIA SA resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ resurselor umane profesională SIVECO ROMANIA SA 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.341 20.467.3.911 36. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.352 59. SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi.838.200 187 CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 1.061 334.061 334.057 186 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA 1.PLOIESTI masterat adecvat societăţii cunoaşterii profesională Formarea şi perfecţionarea personalului Axa Prioritară 1/ DMI 1.240 . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.765 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.779 251.650 168 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile Axa Prioritară 1/ DMI 1.566 400 878.751 163.646 344.847. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.885 0 1.874 174 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.209 179 Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Axa Prioritară 1/ DMI 1.059 29.3.3.774 0 1.458.635 9.322. Dezvoltarea SCOALA NATIONALA DE STUDII Educatiei pentru Cetatenia Democratica in resurselor umane în educaţie şi formare POLITICE SI ADMINISTRATIVE regiunea Sud.861 742.421.726.421.419 92.125 170 SIVECO ROMANIA SA 1.119 180 972.3.394 0 1.394 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.029 344.796 1.074 191.522.421.322 273. Dezvoltarea didactic auxiliar (bibliotecari.068.293.227 1.420.466 181 567.556 133.3.360 36. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.847.016 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.402 68.844.784 185 Axa Prioritară 1/ DMI 1.888 89.924 345.977 334. redactori.3.780 31. crt.3.3.908 311. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.061 334.465. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ DMI 1.847.419 92.874 1. PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA.3.684 184 1.998 0 1.415 23.603 0 480.833 66.372 41.204 1.554 345. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare documentarişti) din învăţământul preuniversitar profesională Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice.388 0 1.061 334.874 173 SIVECO ROMANIA SA 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.847.3..211 409.253 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 167 60.847.516 26.3.394 0 1.3.796 175 CASA CORPULUI DIDACTIC .419 92.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 813. 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.849.847.309 26.Muntenia (FORM) profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune CASA CORPULUI DIDACTIC resurselor umane si Educatie Timpurie) BRASOV profesională Axa Prioritară 1/ Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte INSPECTORATUL SCOLAR AL resurselor umane educationale speciale JUDETULUI SATU MARE profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA Profesori în societatea cunoaşterii resurselor umane CEL BĂTRÂN profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "PETRU Formarea .847.048.3.3.419 92.849. debutanti in cariera didactică. Dezvoltarea UNIVERSITATEA DE PETROL SI ştiinţific şi tehnologic printr-un program de resurselor umane în educaţie şi formare GAZE .044 0 1.912 169 380.399 92.289 182 1. prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.295 36. Dezvoltarea în educaţie şi formare 292.061 334.606 343.874 172 SIVECO ROMANIA SA 1.376 289.967 17.212 36. IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI PENTRU TINE.759 25.419 92.3.394 0 1. LIBERA SI COMPETENTA.950 0 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. INVATAMANT PENTRU TOTI.347.563 14.982 0 1.254 36.394 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.231.

389 40.053 209.098 .3.022 198 1.181 81.106. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.500 1.963 0 848.015.826 158.791.4.449.678 191 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.958 192 193 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA TEHNICA resurselor umane "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ Certificare ECDL si formare continua in judetul COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE resurselor umane Neamt CARTIANU profesională EDU TEHNIC FORMA PLUS CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU.235 25.C.538 10.700 201 FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA Axa Prioritară 1/ DMI 1.692 1.927 22.570 892.372 27. Calitate în formarea profesională continuă 1.262 273.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 967.458 203 432.206.279.Axa Prioritară 1/ CARIERĂ PENTRU PERSONALUL PRIN CENTRUL UNIVERSITAR resurselor umane DIDACTIC CRAIOVA profesională Dezvoltarea profesională sursă de progres ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua.784 26.654 341. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1. factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Alimentar .800.000 0 1.778 25.315 204 Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare S.009 10.3.144 24.835 0 1.589 0 1.094 332.772 410.100 0 205. Dezvoltarea în educaţie şi formare 935.492 35.933 227.815.600 199 672. Calitate în anterioara dobandite in contexte non-formale si INFORMATICA S.276.394.287 18.3.902 205 301. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.980 194 Axa Prioritară 1/ DMI 1.276 4.938 8.412 260.421.846. CENTRUL DE PREGATIRE IN Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. inclusiv dezvoltarea competentelor personalul AGENTIA JUDETEANA PENTRU Centrul de Evaluare a Competentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.181 335.373 334.4. Calitate în profesionale ale adultilor in sectorul protectia ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă mediului – PRO MEDIU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI UNIMED Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.770 90.174 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 658.051 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.548 19. formarea profesională continuă informale de invatare. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 1.467. Calitate în formarea profesională continuă 249.164. pentru creșterea eficienței UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare utilizării TIC și asigurarea calității instruirii TARGOVISTE profesională asistate de calculator în mediul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formare continua a cadrelor didactice printr-un COLEGIUL NATIONAL resurselor umane model inovativ de tip 'blended learning' BANATEAN profesională DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET. Dezvoltarea în educaţie şi formare 348.906 0 545.3.000 0 1. Calitate în OCUPAREA FORTEI DE MUNCA angajatilor din domeniul constructiilor formarea profesională continuă OLT 1.425.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 522.500 82.443 54.444 202 ASOCIATIA PATRONALA A Dezvoltarea si autorizarea unui centru de PRODUCATORILOR SI evaluare si certificare a competentelor UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.728 188 189 190 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE resurselor umane 1918" ALBA-IULIA profesională Axa Prioritară 1/ Consilierea Integrativă Educaţională . Dezvoltarea cadrelor didactice.871 101.061 463.817 7.4.3.3.336 16.978 13.337 327.105 1.576 122.397.3.179.646 38.902 70.125 200 Axa Prioritară 1/ DMI 1. crt.821 0 541.4.A.455 196 EDUTIC – Sistem de formare continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.986 29.612 197 162.468 220. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează DMI 1. UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 1.894 0 1.634 238.Aici şi UNIVERSITATEA EFTIMIE resurselor umane Acum MURGU RESITA profesională Axa Prioritară 1/ Facilitare profesională pentru calitatea instruirii UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane eficiente TIMISOARA profesională SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII 429.352 0 1.4.221 101.852 195 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ 1.795 0 1.607 29.3.531 58.532 6.3.148 36.CORSAR INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN DMI 1.Nr.

839.789 0 1.386 27.485. Programe Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul context european DIN TIMISOARA cercetării Inovare si dezvoltare in programele doctorale si Axa Prioritară 1/ DMI 1.500 220.000 211 624.848.1.200 217 1.501.878 0 1. PRO-INOVA Program educational in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în managementului inovarii CLUJ .862 247.803 36.1.809 210 1.849.CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie PAS decisiv spre cariera ta CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE GRUP ŞCOLAR INDUSRIAL "NICOLAE CIORĂNESCU" UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TULCEA Axa Prioritară 2/ DMI 2.5.289 342.Nr.894 0 1.000 0 1. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE baza de programe doctorale imbunatatite prin doctorale şi post-doctorale în JOS" GALATI parteneriat (PhD EXPERT) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 1.DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe Axa Prioritară 1/ DMI 1.169 36.000 212 1.5. SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiinte administrative.NAPOCA cercetării DOCSOC Excelenţă.759 1.645 266. Programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina FARMACIE "IULIU HATIEGANU" doctorale şi post-doctorale în sprijinul si stiintele vietii CLUJ-NAPOCA cercetării Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi.520 34.584. Programe pentru cercetare doctorala de UNIVERSITATEA "ALEXANDRU doctorale şi post-doctorale în excelenta in economie prin parteneriate active IOAN CUZA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.520. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 1.999 214 Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile "Calculatoare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.900 0 5.803 18. inovaţie şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.764 250.507.783 245.5.622 271.249.256 204.068 36.540.620 207 Axa Prioritară 1/ DMI 1.052 271. Titlu proiect Nume beneficiar ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) “PRO VOCATIE” Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.836. cercetării Restructurarea programului de formare si Axa Prioritară 1/ DMI 1. sociologie si stiinte ale POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării comunicarii.889 221 1.685 218 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1.536.403.5.000 215 1.000 0 750.997 222 223 224 225 202.1.5.342 1. Calitate în formarea profesională continuă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.190 262.500.900 1.300 1.870 207.886 105.076 268.844.5.767. vizibilitatii si interdisciplinaritatii CLUJ .5.092 35.740 36.692 241. CLUJ-NAPOCA stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN calitatii.416 0 1. crt.723 34.413 796.180 GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL Axa Prioritară 2/ DMI 2.750 110.000 0 1. întreprinderi şi Axa Prioritară 2/ DMI 2.290 1. Programe perspectiva formarii si evaluarii competentelor .825 209 1.112 143.996 46.5.SCOALA DOCTORALA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul de cercetare.537 36.5. Programe FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul BUCURESTI cercetării 1.980 0 1.880 0 1.066 339.391.4.670.1.700 394.849.639.500 30.480 216 1.536.721 1.848. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.486 220 Proiect pentru dezvoltarea de programe UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA tehnologia informatiei" si "Ingineria sistemelor" doctorale şi post-doctorale în sprijinul DIN BUCURESTI pentru o economie bazata pe cunoastere cercetării (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.824. Tranziţia de la UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de şcoală la viaţa activă la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA .844. interdisciplinaritate în studiile doctorale şi UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în postdoctorale în sociologie cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul 1.500 0 1.300 39.216 271.301.836 229.000 213 1.1.061 924. corelatii cu mecanisme de FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI cercetării asigurare a calitatii scolii doctorale.460.587 219 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 1. STIINTELE EDUCATIEI Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea UBB. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.529. Programe cercetare doctorala in domeniile stiinte politice. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.5.250 15.849.420.618 66.920 0 0 235.249 36.794 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 206 Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE 0 1.850 37.005 32.846.055 36.638 7.5.5.5.609 33.958 218.894 4.365.NAPOCA programelor doctorale Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent) Axa Prioritară 1/ DMI 1.150 269.925 109.688.700 36. Programe UNIVERSITATEA "ALEXANDRU graduale universitare pentru adaptarea cercetarii doctorale şi post-doctorale în sprijinul IOAN CUZA" IASI stiintifice la nevoile societatii cunoasterii. Tranziţia de la MIRCEA" TARGOVISTE şcoală la viaţa activă .736 31.900 208 1.

676 4.114.101 82.410 447.000 20.135 .238 936.890 5.221.576 18.225 36.525 440.1.637 376. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.166 34.435. Stagiile de pregatire practica a studentilor – un UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.997 Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia Pregatire practica pentru piata muncii FACULTATEA DE STIINTE şcoală la viaţa activă ECONOMICE Stagiile de practica . Axa Prioritară 2/ DMI 2.416 33.291 8.267 52.122 96.349 106.159 18.105. Tranziţia profesionala a studentilor BLAGA" SIBIU şcoală la viaţa activă “NURSING Convergenta pregatirii SCOALA POSTLICEALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.757 33. prin programe de 1918" ALBA-IULIA pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.828 369.388 0 890.1.125 1.856 47.442 1. Tranziţia de la MATERIALE DE CONSTRUCŢII şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJNAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.034.720 112.952 Axa Prioritară 2/ DMI 2.989 36. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.053 1.795 785.569. CATEDRA DE STIINTE POLITICE 594. muncii STEFANESCU" IASI Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI tranzitiei de la sistemul de educatie la viata DIN CLUJ NAPOCA activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANTA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 1.1.901 22.A.) COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 238 Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.977 825.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.454 51. PROFESIONIŞTII DE MÂINE Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.760 573.846 340.1.integrare reusita pe piata PROFI SERV GROUP muncii De la teorie la practica.000 694.072 68.824 239 DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 860. Tranziţia de la pas important in tranzitia de la studiu la viata BLAGA" DIN SIBIU.015 108.820 53.1.576 16.156 899.PRACTICĂ . ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII.970 20.302 1. 226 227 228 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2. FACULTATEA şcoală la viaţa activă activa DE LITERE SI ARTE 251 811.692 1.582 1.1.867 43.128 8.400 990.486 80.1.597 51.761 13. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1. Tranziţia De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI şcoală la viaţa activă GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" Axa Prioritară 2/ DMI 2.490 60.T.651 17. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.906 214. Tranziţia preuniversitare medicale cu viata activa” SANITARA FUNDENI şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.085 108. Tranziţia de la la economia competitiva prin inginerie UNIVERSITATEA DIN ORADEA şcoală la viaţa activă concurenta.011 206.765 241 242 243 244 245 Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI. FACULTATEA DE STIINTE POLTICE.720 0 18.887 Pregatire activa.232 999.350 25.770 1.747 215.1.1.782 11.355 138. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.286 21.C.743 25.549.876 1.Economist 774.1. Tranziţia şcoală la viaţa activă Practica studentilor economisti in medii bancare Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă de la de la de la de la de la de la de la de la 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Primul pas e important: fii orientat Sudent .087.500 306.238 10.1.209 787.089 13. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.535 6.806.255 114.085 863.000 0 0 4.1.667 958.580 987.216 Cheltuieli neeligibile 105. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 767.122 123.010 47.1.706 958. crt.1.092 Total valoare proiect 1.335 247 248 249 250 694. Tranziţia de la PRACTICA DIRIJORALA MUZICA BUCURESTI şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA BABESBOLYAI.167 438.1.548 1.1.427 200.074 246 Creşterea performanţelor absolvenţilor UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE HIGHTECH în viaţa activă. o repar eu COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1. Tranziţia de la DOMSA" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă FUNDATIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA.Nr.087 118.1.799.491.836 152. FILIALA IASI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia UNIVERSITATEA SPIRU HARET simulate şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA DIN BACAU.P.028 17. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 263.319 36.000 132.152 959.776 129.M.906 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 584.801 0 689.1.162 561.1.732.906 493.1.769. Tranziţia Şcoală în producţie CARTIANU" şcoală la viaţa activă INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I.079 73.1.primul pas spre ASOCIATIA SFANTUL STELIAN construirea carierei Masina ta.500 168.320. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.648 890.000 7.coordonate in dezvoltarea UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.700 0 83.700 18.1.317 1.438 181.451.196 0 0 0 0 0 0 0 75.991 240 Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Axa Prioritară 2/ DMI 2.645 19.982 198.949 107.474 19.856 395. Tranziţia Acces la un viitor de succes ROMAN şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Axa Prioritară 2/ DMI 2.

897 209.411.169.534 261 UNIVERSITATEA TEHNICĂ Consiliere şi orientare profesională prin "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 2/ DMI 2.660 GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" .1.838.096 31.732 3.340 17.634 97.006 41. De la liceu la universitate” PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.624 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 253 1.873 35.342 825.842.366.202 106.874 855. Tranziţia de la ADMINISTRATIV SI DE SERVICII şcoală la viaţa activă VICTOR SLAVESCU PLOIESTI 1.1.721 67.323.157 17. Tranziţia de la competentelor practice si transfer de know-how A SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE şcoală la viaţa activă in industria media UMANE Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.168 736.1.359 189. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.055 138.1.1.905 28.169 167.050 .470 771.743 1.2.802 617. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.186 36. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IALOMITA COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 257 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.662 32.517 849.800 1.350 820.587.1.2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.1.316 27.221 268 269 270 271 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a UNIVERSITATEA TRANSILVANIA studenţilor cu program de studiu în inginerie DIN BRASOV mecanică Parteneriat pentru efectuarea stagiului de FACULTATEA DE INGINERIE practică a studenţilor în domeniul tehnologiei HUNEDOARA informaţiei şi a comunicaţiei CENTRUL JUDETEAN DE Vreau sa muncesc RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA UNIVERSITATEA BUCURESTI Fii pregatit pentru cariera ta (FACULTATEA DE DREPT) Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII FUNDATIA MARA 509.007 27. Tranziţia de la informare şi evaluare psihologică.921 29.350 69.1. Tranziţia de la PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI IOAN CUZA” DIN IASI şcoală la viaţa activă ABSOLVENTI Firma de exercitiu.327 1.243 1.357.1.049 263 Camera de Antreprenori Comert Virtuala a Elevilor 197.379. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.764 210.714 1.TARGU MURES Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE siguranţa şi sănătatea elevilor ASACHI IASI PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA.000 563. Tranziţia de la POP MARTIAN" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.596.300 252 Tranzitia de la scoala la viata activa prin Axa Prioritară 2/ DMI 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.892 173.038 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.672 265 266 267 1.896 703.857 262 De la teorie la practica in medicina 1.1.513 89.rampa de lansare in cariera Un pas înainte COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.602.795 254 255 256 646.374.252.525.1.215. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.441 66.226 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.657 1.100 11.Laborator de formare a AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.291 1.550.447 15.281 0 1.518.190 272 ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.539.818.559 243.179 484.870 97.164.770 1. Tranziţia de la promovarea dezvoltarii profesionale si a COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şcoală la viaţa activă aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.813 30.047 16.767 202.062 182.414 11.661 703.465.545.o sansa pentru cariera ta Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca 1.1.941 190.114 214.1.549 101.049 1.260 29.000 1.596 23. Tranziţia de la DIN BRASOV FACULTATEA DE şcoală la viaţa activă STIINTE ECONOMICE GRUPUL SCOLAR Axa Prioritară 2/ DMI 2.531 34. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.003.000 12.892 905.1. crt.1.1.751 17.250 1.080 188.880 9.950 258 259 260 Firma de exercitiu .1.262.454.839 25.032 31.299 0 1.Nr.885 174.949 161.931 0 8.602 70.821 35.1.047 116.139 264 MediaLab .186 0 79.000 0 0 31.265 0 0 0 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.264 6.764. „Pasul cel DEPARTAMENTUL PENTRU şcoală la viaţa activă mare.

843 17.443 156.365.957 32.197 77.510.570.501 205. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.135 1.045 178.288 5.500 11. JUD.384 0 581.H.202 6.511 219.2.O ŞANSǍ PENTRU FIECARE Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare. Prevenirea ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR corectarea părăsirii timpurii a şcolii FUNDATIA GIOVANNI BOSCO GRUPUL SCOLAR COSTIN D.585 1.300 1..988 1.VALCEA.585. aprofundare. Prevenirea Şcoala. Prevenirea şi ASOCIATIA DE TINERET BUCURA corectarea părăsirii timpurii a şcolii 474.518.935 .050 186.831 27.500 42.585.554 1.834.2. EDUCATIA INSEAMNA VIITOR Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de consiliere si formare Educatia.2. Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.290 20.626 1.000 30.900 1.477 155.800.039 31. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.821.2.586.897 503. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Visătorii . Prevenirea Family Friendly School SALIGNY" BAIA MARE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar 1.640.545 219.688 36.530 12.258 34.Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational .353.2.485.007 179.361 0 618.151 26.114.450.202.075 193.2.010 1.560 296 Axa Prioritară 2/ DMI 2.F.589 959. ARGES corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. sansa noastra pentru un viitor mai bun O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa 1.S.841.984 209. corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.812 1.716 275 240.064 1. Titlu proiect Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati.2.900 1.478 0 17.2.686 36.853 1.352.289.559 24.096.2.2. TRENUL SPERANŢEI” .248 274.113 29.435 0 1.418 22.692 278 532.731.932 147.637 181. FILIALA VALCEA) Axa Prioritară 2/ DMI 2.550 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 1.539 151. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.266 584. crt.2.003 1.111 319.393 1.454 292.032 65.020 25.427 31. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.728.2.2. comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă.699 219.313.255 1.849 297 298 Axa Prioritară 2/ DMI 2.881 274 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste aceasta.796 281 282 283 284 Axa Prioritară 2/ DMI 2.324 1. SANSA MEA .550. NENITESCU şi şi şi şi şi şi şi şi şi şi 1.club şcolar de petrecere a timpului SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. Prevenirea RM.044 279 Cresterea accesului si participarii in Axa Prioritară 2/ DMI 2.873 69.385 37.. Prevenirea liber 26 CRAIOVA corectarea părăsirii timpurii a şcolii LICEUL TEORETIC "IOAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.027 188.648 187.008 12.241 36.268 1. Prevenirea şi ROMANIA FILIALA VALCEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii (A. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.560 0 111. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.261 1.608.400 665.859 214.2.Nr.195 557.153 73. Prevenirea COMUNITARA IASI corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA DE ARTE SI MESERII Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea CAMPULUNG.300.2.835 280 1.SCOALA.678 1.711 34.661 37.444 11. Prevenirea şi invatamantul primar si secundar pentru copii PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI corectarea părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural VISE .697.942 111.304 0 0 0 0 0 67.343 70.733 36. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 744.842.459 30.251 276 277 1.269 1.2.Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar Sprijin educational pentru prescolari si scolari INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.596 12.918 285 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC Axa Prioritară 2/ DMI 2.913 33.206 1.2.8 Axa Prioritară 2/ DMI 2.856 0 1.705 1.505 6..122.893 132.493 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a PRIMARIA COMUNEI STROESTI scolii in mediul rural CONSILIUL JUDETEAN Porti inchise abandonului scolar CONSTANTA SCOALA GENERALA "GEORGE IMPREUNA NE VA FI MAI USOR COSBUC" IASI Fiecare copil educat e un adult castigat SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA . Prevenirea UNIVERSITATEA DIN ORADEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii DIRECTIA DE ASISTENTA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea REDIU.452 884. Prevenirea ISJ BN corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.539 138.996 0 0 0 1. Prevenirea şi MATERIALE DE CONSTRUCŢII corectarea părăsirii timpurii a şcolii GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO SALVATI COPIII ROMANIA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.548 216.2. prietena mea COTOVU" corectarea părăsirii timpurii a şcolii COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL Axa Prioritară 2/ DMI 2.272.846.554 1.093 166.585.372. Prevenirea şi TRANSPORTURI CAI FERATE corectarea părăsirii timpurii a şcolii TIMISOARA GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.878 1.2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.187 1.062.832 146. flexibilă şi incluzivă Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 273 FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. JUDETUL NEAMT corectarea părăsirii timpurii a şcolii PRIMARIA MUNICIPIULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.296 102.568.2.065 31.C.2.396.400. prin crearea unor culturi si practici incluzi .

539 33.645.553 8. conditie esentiala pentru cresterea COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL Axa Prioritară 2/ DMI 2.274 32.3.943 44.591.965 22.020 1.170 312 313 314 si eu ma calific Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului O NOUĂ CALIFICARE.790 17.928 136. Acces participare la FPC şi şi şi şi şi şi 302 Stop Abandonului Scolar 474.574.658 36.426 7. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de Axa Prioritară 2/ DMI 2.268 303 304 305 306 307 308 309 EU NU abandonez scoala Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA .591.172 663.078 16.3.3.508 10.Previne Abandonul Scolar CU Axa Prioritară 2/ DMI 2.Position Califica-te in domeniul auto Calificarea. Prevenirea şi PAROHIA PARC PLUMBUITA mâine corectarea părăsirii timpurii a şcolii PAS CU PAS .218.969 1.3.799 1.3.651 0 117.108 481.384 581. Acces participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.266 10.290 53.374 5.708 44.300 311 717.848.184 7.779 20.190 315 Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud.426 0 571.o sursă sigură pentru educaţia ta Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud.637 0 1.733 Total valoare proiect 1.298 60.417 30. sansa unei vieti mai bune COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" SC AMIRAS C&L IMPEX SRL FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR EURO JOBS SC TERRA NOVA GROUP SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 13.798 28.020 30.C.188.154.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi competitivitatii acestora.800 316 317 318 319 320 321 285.2.865 457.338 1.496. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.963 Axa Prioritară 2/ DMI 2.441 1.169.395.089 1.264 12.3.288 0 120. Acces şi Personal calificat garantia serviciilor de calitate COMERT SI INDUSTRIE .546 1.539 11.2.ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.380 365.000 1.000 0 1. O NOUĂ ŞANSĂ FUNDATIA MARA AGENŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV S.3.316.3.125 1.3.233 14.129. 413.975 1. crt.725 Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.Nr.485 1.820 40.935 6.873 0 0 0 307.526 44. 299 300 301 Titlu proiect Împreună pentru educaţie Nume beneficiar PRIMARIA MOVILENI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 975.213 1.2.807. Acces şi "ANGHEL SALIGNY" participare la FPC 322 Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor.L. Prevenirea şi PREUNIVERSITAR AL corectarea părăsirii timpurii a şcolii COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU HARET Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 36.428 1.000 71.796 11.450.946 159.191.274 1.874 212.428. Acces şi sigur PERFECTIONARE PROFESIONALA participare la FPC VLADIMIRESCU Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 543.324 65.R.136 1. Acces şi Muntenia in vederea cresterii competitivitatii DAMBOVITA participare la FPC economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI.300 86.3.731 49.FILIALA BRĂILA SC TERRAMOLD SRL GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 987.848.555 134.834 0 457.205 22.431.970 35.180 1.090 22.170 1. Acces şi participare la FPC 1.2.454 219.3.000 1.2.3.210 780.253 GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea.000 1.955 77. Prevenirea şi FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA Programul AfterSchool corectarea părăsirii timpurii a şcolii FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.373 9.187.541.3.514 44.097. Constanta „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ SCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” FIPCM SPIRU HARET .660 21.334 252.859 34.400 346.970 164.281 1.541 1.507. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.850 727.3.848. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 130.782 219.primul pas spre un viitor mai CENTRU DE PREGATIRE SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.980 27.3.635 0 0 17. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.577 1.2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.154 . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.591.2.553.163 45.FILIALA participare la FPC BRAILA FUNDATIA ROMANO GERMANA CALIFICAREA .000 78. O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati Ia startul din Pole .765 7.585 Cheltuieli neeligibile 85.700 23. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 310 FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.925 1. ca factor determinant MADGEARU" GALATI participare la FPC in dezvoltarea economica a judetului Galati 238.000 1.440.431. ARINI S.900 29.450 1.

Acces şi participare la FPC 1.3.305 61.641 341 342 343 344 1.802 51.500 0 910.300 Calificarea resurselor umane din întreprinderi stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe SC INFOPROB SRL BACAU piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU economic FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC) 326 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 2/ DMI 2.714 338 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC 1.753 5.000 0 606.334 743.809.200 340 CENTRU REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.210 0 810.3.261 72.071 52.3. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.495 113.199 51.440 838.438 53.346 Cheltuieli neeligibile 77.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. 323 324 325 Titlu proiect Campania Succesului Tau Nume beneficiar COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.903 91.844.000 616.118.FPC in domeniile mecanica. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.330 331 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.497 1.246 32.297 520.394 13.541 0 1.509 51.428 34.155 34.718. PROTECT-SERVICII SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.372 327 Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor.440 79. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea VETERINARĂ "ION IONESCU DE culturii antreprenoriale LA BRAD" 493.969 1.1.823.518 92.1.650 1.128.480 23.1.076 1.L.882 613. Promovarea 3.062 6.491 11. Promovarea 1. Promovarea culturii antreprenoriale 494. al asistentei sociale si al comertului” RECALIFICARE .299.614 33.509 37.un stil de viata Intreprinderile prestatoare de protagonisti ale dezvoltarii terioriale serviciiINTERACTIV RO CONSULT 1.520 332 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.542 35. Acces şi participare la FPC 1.176.582 23.606 17.017 24.628 31.CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan FUNDATIA SATEAN BRAILA ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.1.450 11.794 329 557.059 318.1.3.916 25.517 1.531.noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere .840 40.126.843 339 PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business angels JUNIOR CHAMBER IASI Axa Prioritară 3/ DMI 3.551 1.088 1.687 53.260 1.1.720 337 808.956 21.R.454.1.352 31.160 27.Nr.237 29.3.400 35.253 33.418 39.163 104.107 1.572 12.792.058 2.3.3.1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.257.698. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IOAN CUZA” DIN IASI culturii antreprenoriale IN RANDUL TINERILOR Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est .000 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.759.630.353.3.3.320 91. Acces şi participare la FPC 770.096.640 77.3.180 1.755 50.678.000 0 535.852 330 GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" Axa Prioritară 2/ DMI 2.626 45.000 0 538.146 0 51.367.708 86.481 1.832 333 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.338 . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.136 2.286 0 905. Promovarea 3. crt.305 61.382 283.078 0 Total valoare proiect 1.3. Promovarea 3.840 40. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA FAUREI Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale 3.026 8.248.645 0 1.199 34.829 16.C.633. Promovarea culturii antreprenoriale 1.868 1. servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate Cariera e in mainile tale 328 FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A "ELENA DOAMNA" GALATI S.3.666.236 334 335 336 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI Sprijin pentru angajati in vederea calificarii SINDICATUL LIBER complete INDEPENDENT DIN RADET UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii AGRICOLE ŞI MEDICINĂ antreprenoriatului prin sistemul turistic in VETERINARĂ "ION IONESCU DE regiunea Nord Est LA BRAD" O cariera de succes .829.123 27.533 18.800 92.307.538 1.338. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.

1.555.OPORTUNITATE INDUSTRIE SI AGRICULTURA PENTRU COMPETITIVITATE TELEORMAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.773.INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.695 20.762.C.1. A&C CONSULTING CENTRE Axa Prioritară 3/ DMI 3.043 25.024.1.507 56.107 944.400 19.857 68. Promovarea DIN BRASOV FACULTATEA DE culturii antreprenoriale STIINTE ECONOMICE Axa Prioritară 3/ DMI 3.225 23.Nr. initiativa si dezvoltare pentru AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.951 8.411 103.192 1.916 35.000 1.700 4.1.609 27. Promovarea manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din MANAGEMENT AL PROIECTELOR culturii antreprenoriale Regiunea Sud-Vest Oltenia EUROPROJECT Promovarea culturii antreprenoriale .729 18.604 886.992 60.C) Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a CAMERA DE COMERT SI mecanismului economic INDUSTRIE VALCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.677 60.727 1.108 443. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 1.1.1. Promovarea culturii antreprenoriale 1.256 104.000 0 0 26.176 29.000 29.1.342 15.800 1.011.culturii antreprenoriale CEED ROMÂNIA" 375.495 58.N) Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru DINAMICTOUR BORCEA SRL fiecare CAMERA DE COMERT.336 524.000 0 249.957 37.935 547.646.188 92. ANTREPRENORIATUL .ARIES FILIALA OLTENIA 1.165 55.P.1.1.737 84. Promovarea culturii antreprenoriale 346 347 348 1.848.429 .680 349 COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.759 919.767 102.660 55.619.I.289 1.255 33. Promovarea DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA.889. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.230 1.778 1.000 4. Promovarea Oltenia REGIONALA SUD-VEST OLTENIA culturii antreprenoriale Dezvolta-ti oamenii Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj.765.775 Cheltuieli neeligibile 84.742 88.000 35.550 96. Promovarea culturii antreprenoriale 940.1.632.I.109.C.640 25.1. Promovarea regiunii Sud-Est (PAR SE) DIN BUCURESTI culturii antreprenoriale Diseminarea culturii antreprenoriale si UNIVERSITATEA POLITEHNICA promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est DIN BUCURESTI (D. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.100.432 88. crt. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 14.351 30.705 40.950 35.578 0 77.440 45.017.1.1.590 Antreprenoriat.748 1.384 62.554 64. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.140 104.090 4.R.1.139 1.888 Total valoare proiect 1.621.conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE ELECTRONICA SI SOFTWARE . Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.229 1. Promovarea S.849. culturii antreprenoriale CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.L.834. Sprijin pentru intreprinzatori ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures S.702.417 106.299 33.022 103.218 1.642 345 Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul UNIVERSITATEA POLITEHNICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.860 1.666.432 34.082 91.680 99.1.016 1.965 1.848 1.367 36.591 614.268 358 359 360 IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV ANTREPRENORIALE CAMERA DE COMERŢ ŞI MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES INDUSTRIE BRAŞOV ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE DIN TIRGU-MURES Antreprenoriat si Supply chain management 1.T.1.1. Promovarea culturii antreprenoriale 357 475.004 1.255 997.750 361 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.427.633. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.892 366 TOP CLASS .515. prin initierea INFORMATIEI SI COMUNICATIEI in antreprenoriatul inteligent (A.046 1.961 0 1.792 350 Axa Prioritară 3/ DMI 3.845.559.843 1.673 108.180 36.000 365 INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.140 1.190 351 352 353 354 355 356 ASOCIATIA PROMOVAREA SI Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI turismului din Regiunea Oltenia.082.206 49.381.146 36.279 105.601 0 0 1.604.764 362 363 364 Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU antreprenoriale complexe in randul tinerilor si INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII seniorilor din regiunea Centru ASOCIATIA PENTRU TINERET Fii stapinul tau FIDELITAS MIERCUREA-CIUC Business Startup EXTREME TRAINING INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 225.I.190 31. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.895 60.550.150 1.1.U.841 92.777.681 982. Promovarea culturii antreprenoriale 1.849.

Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.182 105.658 1.139 0 1.941 381 382 CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: SC AGRIMON SRL Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea SudProgram de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.415 0 870.954 368 UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA .953 36.Nr. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat transnational (TASE) Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 367 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Axa Prioritară 3/ DMI 3.561 14.C.095 104.849.2. flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Axa Prioritară 3/ DMI 3.641 216.780 380 Centrul de informare EMAS in regiunea NordEst CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 1.C.118 1.710 377 FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).231 88.113 75. 822.378 69.R. Promovarea culturii antreprenoriale 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. Titlu proiect Tineri antreprenori in spatiul european.822.1. garanţia S.575.2.176.818 67.787 51.616.180 .680 0 457. productivităţii.R. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE PROFESIONALA „TEACH ING” Axa Prioritară 3/ DMI 3.043 63.R.008 1.607 92. Promovarea culturii antreprenoriale 1.000 99.224. crt.BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3. EUROPEAN CONSULTING sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii la exigenţele schimbării S.538. Formare şi profesionala a personalului medical in domeniul UNIVERSITATEA "STEFAN CEL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC si al managementului sistemului de MARE" SUCEAVA pentru promovarea adaptabilităţii sanatate publica . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII PLURI CONSULTING GRUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DURABILE pentru promovarea adaptabilităţii S.2.829 99.301 127.574 672. MED 2008 IMPACT .856 0 1.060 374 598.2.194 50.802. Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.492 1.767 145.038 594.037.2.713 32.386.380.545 74. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST.392 376 FUNDATIA CORONA IASI 725.R.100 29.762 1. Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.443 17.745 256.2.965 77.455 1. pentru promovarea adaptabilităţii FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.037. IT din Axa Prioritară 3/ DMI 3.102 66.L.363 0 718. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 519.500 1.945 0 1.900 0 894.2. VS COMUNICATION S.612 1.896 90.L.2.436 383 S. inovare.048 47. Formare şi UNIVERSITATEA "STEFAN CEL intreprinderi in domeniul proiectarii si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MARE" SUCEAVA implementarii tranzactiilor electronice – pentru promovarea adaptabilităţii PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Excelenta pentru Personalul Regiunea de NE (EPTUR NE) TUristic din Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 29.018.000 52. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.092.106 375 SC METATECH-CD S.125 788.364 254.455. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.846 131.competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.360 1.R.C. ANDIRIVAC S.2.878 79.C.189 370 S.400 264.INTERNATIONAL COMPUTER personalului din sectorul sănătăţii – INFOSCHOOL S.578 183.R.2.081.256.534 379 Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura SC COMPANIA EMO SRL 1.L. in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si angajatilor 837.893 378 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.599 32.400 80.441.087 207. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.100 361. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 744.994 17.2.501.2.024 25.061 91. ENT GRUP S.2.636 192.457 147. 1.437.L.042 369 Program privind promovarea si formarea Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Management performant.L.906 371 372 373 Axa Prioritară 3/ DMI 3.358 34.L.1.PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii.656 84.840 37.

2.2.825 4.847.C.700 Total valoare proiect 616.360.012 82.804 242. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.550 0 1. Formare şi KINETOTERAPIE SI TERAPII PENTRU ADAPTABILITATE SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA FLEXIBILITATE pentru promovarea adaptabilităţii "PHOENIX MEDICA" CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.804.000 398 399 Axa Prioritară 3/ DMI 3.150 7.071 117.639.354 15.suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD .439 36.250 401 FUNDATIA ROMTENS 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 663.993 20. intreprinzatori.500 0 862.2.537.009 117. crt.960 56.137 1.C.518 391 191.323.691 0 979. managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem.2.901 32.913 0 1.Dobândirea abilităţilor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.519.927 19.253 240.168 392 379. Titlu proiect Nume beneficiar FUNDAŢIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAŢI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 99. IN REGIUNEA SUDEST Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii.INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR.673 33. Muntenia pentru promovarea adaptabilităţii HR-MANAGER .2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 491.2.Nr.250.2.770 241.2.368 1.817.300 388 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE 1.520 1.R.L.2.538.764 27.504 22. din regiunea Sud CAPITAL UMAN . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.846.521 .650 393 815.400 845.045 32.038 395 S.501. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.345 397 FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO ELVETIAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.730 400 1.152 271.113 0 455.981 9.373.613 30.2.547 86.453.405 271.482 38.377 387 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 1.000 384 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical.400 256.967 47.000 111.INTERNATIONAL COMPUTER perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sudsprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SCHOOL S. ULTRA TONIQUE S.370.870 398. Formare şi UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" sprijin pentru reintegrarea socială şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DIN TIMISOARA profesională a surzilor implantaţi cohlear pentru promovarea adaptabilităţii EXPERT CONSULTING SRL CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.912 158.358 268.379.659 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.958 0 1.2.2.148.584 143.2.935 1.835.625 386 SC CEPROHART SA BRAILA Axa Prioritară 3/ DMI 3.556 66.068 237.009 Cheltuieli neeligibile 24.514 55.995 202.Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS) Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati. Formare şi necesare practicării unui management eficient MANAGEMENT AL PROIECTELOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest EUROPROJECT pentru promovarea adaptabilităţii Oltenia FUNDATIA PENTRU PREGATIREA RESURSELOR UMANE Axa Prioritară 3/ DMI 3.202 394 312. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.632.2. mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia 385 FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.436 90.845. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.930 0 1.957 389 ActivLearning -Program integrat de calificare şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 9. Formare şi Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane FORMARE CONTINUĂ PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajate (AERUM) ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ pentru promovarea adaptabilităţii LOCALĂ TIMIȘOARA Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 0 400. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Formarea profesională a celulelor regionale de Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. persoane fizice autorizate din Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web de organizare flex Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.614 233.2.R.587 0 1.2.602 7. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.583 390 1.579 81.138 220.2.L 322.453 396 ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC 1.122 38. Formare şi S.744 13. Formare şi Un pas spre informatizare in medicina de FORMARE CONTINUA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi familie ADMINISTRATIA PUBLICA pentru promovarea adaptabilităţii LOCALA CRAIOVA Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională .307 36.150 665.

754 270.384 24.217 1.803.C.071 76.757 106.001 60.227.655 .2. SMART TRAINING SOLUTIONS S.400 264.024 34.2.831.045 404 DENKSTATT ROMANIA SRL 426.841.657 53.065 420 1. ETA2U SRL CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.790 0 1.556 25. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC pentru personalul medical si angajati pentru promovarea adaptabilităţii Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.620 405 S.030 8.442.Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C FORMARE PROFESIONALĂ ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN A Nume beneficiar S.000 58.289.207.723 1.534 106. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Fii familyfriendly Formare şi consultanta pentru PARTENERIAT PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi companiile din Bucuresti si Ilfov EGALITATE pentru promovarea adaptabilităţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI.825 0 1.985 408 SC SALES CONSULTING SRL 974.397 419 1.301 38.280 0 1.466 417 1.2.050 1.699 75.014 412 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. prin furnizarea de pentru promovarea adaptabilităţii formare profesională specifică Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.2.2.345 6.133 99. Formare şi Programe de formare profesionala in domeniul SC REDIS CONSULT S.2.305 259.834 61.242 415 1. Formare şi Competenţe TIC.470 0 1.192 14.C.2.319 237.421 33.Nr. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.084 Cheltuieli neeligibile 29.466 35.672 172.288 416 1.A.056 32.497.590 0 277. Formare şi la distanţă EDU-Telemed Braşov necesară SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru implementerea şi utilizarea URGENTA BRASOV pentru promovarea adaptabilităţii Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.747 12.643 200.403 213.412 254.600 36.2.2.176 69.274 406 345. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 231.2.733.470. Formare şi sănătăţii în muncă pentru creşterea PROMOVAREA AFACERILOR ÎN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din ROMÂNIA pentru promovarea adaptabilităţii judeţul Bihor INVESTIM ÎN TINE Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj SISEM – Siguranta si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul companiilor din judetul Maramures Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.632 410 411 Axa Prioritară 3/ DMI 3.076 217. PSIHO PROFIL Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.343. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.770 Total valoare proiect 1.257 9.800 0 1.000 31.303 0 415.543 92.314 85. Formare şi Reţea de cluburi pentru promovarea UNIVERSITATEA PETRU MAIOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii şi dezvoltării durabile pentru promovarea adaptabilităţii FUNDATIA CENTRUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.074.351 0 1.078 239. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi societatea informaţională pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.065 1.723 150.234 402 403 1.090 1.536 40.R.024 409 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.300 26.433 216.087. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 853.768 414 1.2.612.448 0 722. Formare şi prelucratoare in domeniul tehnicilor de UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi proiectare. drumul spre succes în SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.2. Titlu proiect Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Flexibilitatea.355.859 5. fabricatie si analiza tehnica asistata DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare Axa Prioritară 3/ DMI 3.200 561.2.473. crt.110 707.2.606 29.150 189.2. eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO .533. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 171. Formare şi UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 1918" ALBA-IULIA serviciilor din Regiune.500 0 487.499.509 418 601.060 561.131 32.2.761 27.450.496 413 1.137.L.167 407 Formare profesională în domeniul securităţii şi ASOCIAŢIA PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.847.207. Formare şi Formare profesionala in domeniul securitatii si UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii in munca DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Regiunea Centru (CPSLM) FUNDATIA ROMTENS Formare profesionala continua in scopul Axa Prioritară 3/ DMI 3. FILIALA BRASOV 393.954 30.663 36. Formare şi cresterii competitivitatii organizatiilor din UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi domeniul alimentar privind asigurarea calitatii DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

314 0 1.267. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 645.M FARM SRL 0 799. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 186.724 432 Centru de formare profesionala pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.000 48.3.826 34.590 427 272. pentru servicii INSTITUTUL ONCOLOGIC sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale publice de calitate in oncologie PROF.576 28.564 366.999 357.577.846.273.2.2.839 422 FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 1.780 358.176 0 1.272. TRESTIOREANU pentru promovarea adaptabilităţii Instrumente inovatoare in formarea profesionala Axa Prioritară 3/ DMI 3.838 11.445 0 1.452 1.070 433 Iniţiative ale partenerilor sociali ROMAERO 1.561 100.078 437 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.INTERNATIONAL COMPUTER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED SCHOOL S.386 215. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.185 33.2.067 257.335 30.870 113.427 36.149 243.947 37.2.345 423 424 Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii BUCUREŞTI -ILFOV 2008" Axa Prioritară 3/ DMI 3. ALEX.816 436 Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI NONAMATORI – AFAN 1. Formare şi Profesionisti bine pregatiti. crt.260 359.2.502 33.225 107.803 5.282.252 426 DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.266 63.658.300.849.255 .DR.400 0 1.468.401.2. Formare şi pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a ASOCIATIA COLFASA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi intreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii Strategii de inovare a organizarii muncii in Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de SINDICATUL LIBER NAVALISTUL parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor munca pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.061 438 913.682 0 1.989 33. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.439.661.846 240.604 396. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.834.406. Formare şi Investiţie în cunoaştere NETBRIDGE INVESTMENTS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII 1.301 0 1.765 1.734 36.532 23.491 360.C. Formare şi ASOCIATIA DE MEDICINA ANTIsi Aplicatiile Laser in Domeniul Medical sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi AGING (SPIRAL MED) pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.861 0 340.892 29.405 1.540.418 434 Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est SINDICATUL PROMETEU 1.R.469 254. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.506 429 1.678 430 1.665.2.3. Formare şi a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.969 395. Formare şi SCOALA NATIONALA DE STUDII domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi POLITICE SI ADMINISTRATIVE STAR-MED pentru promovarea adaptabilităţii Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM Axa Prioritară 3/ DMI 3.565 226.420. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.992 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 421 SC A.861 428 1.699 435 Îmbunătăţirea calităţii partenerului social profesionale a FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL ROMANESC 1.748 431 381.665.891 225.000 20. Dezvoltarea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 1918 ALBA IULIA Dezvoltare Centru pentru partenerii sociali şi societatea civilă PARTENERIAT ÎN DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE SPRIJINUL Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA LONDON LOGIC BUCHAREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII pentru promovarea adaptabilităţii „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare Axa Prioritară 3/ DMI 3.525 9.974 0 498.701.028 0 1.641 33.700 0 452.223.2.L. Dezvoltarea ASOCIAŢIA “HR MANAGEMENT DOMENIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor CLUB” pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.636.977 39.Nr. Titlu proiect Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.828.125 33.3.990 0 1.D.3.400 0 1.875 36.542 425 FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI BANCI Axa Prioritară 3/ DMI 3.383.626 271.362.081 32.024 34.715 244.3.920 1.3.522 13.

230 451 Consolidarea capacitatii institutionale a AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.785.814. PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE .000 0 1.500 1.372.361. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 316.016 35.637 17. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.CON 1. Dezvoltarea Consortiului Regional al Regiunii de REGIONALA A REGIUNII DE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Dezvoltare Sud-Est (CRSE) DEZVOLTARE SUD-EST pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETATENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.ROMPAN 1.578 647.156 453 Activi in comunitate Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.238 366.3.850 378.405.PRO.059 448 Consultarea.406.436 455 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 3/ DMI 3.347 454 Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor . Dezvoltarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA CONSORTIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN TIMISOARA pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 1.575 0 1.462 441 Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est .842.712 36.843 0 1.289 449 Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a participa la procesul decizional PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI 1.381.518 23. Dezvoltarea FACULTATEA DE STIINTE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ECONOMICE SI GESTIUNEA pentru partenerii sociali şi societatea civilă AFACERILOR 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.849.282.3.459 1.3.630 0 1.340.165 440 477.724 12.152.778 0 1.166 36.542 442 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT.428 0 1. Dezvoltarea SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.996 394.734 34.3.781.Nr.376 39.054 0 1.658 134. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.512 384.3.656 396.3.3.848.445 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.361.108 248.926 384.502 22.300.Formare Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.705 389.135 397.431 0 821.400.401.408.258 8.3.426 .626 446 Securitatea la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.836.460 89.424 445 1. Dezvoltarea ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN pentru intarirea capacitatii de monitorizare si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DE TRAINING" participare la procesul decizional pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX) ASOCIAŢIA PROCULT VEST 1. crt.3.901 452 Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala 1.944 36. Dezvoltarea UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltare Nord-Vest pentru partenerii sociali şi societatea civilă “De la informatie la parteneriat” .692 387.554 158.789 395.504 1. Dezvoltarea ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor MATEI BASARAB pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.152 40.349 446.3.783. Dezvoltarea REGIONAL AL REGIUNII DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV pentru partenerii sociali şi societatea civilă (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea UNIUNEA JUDETEANA CNSLRparteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor FRATIA TIMIS pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAPACITATII Axa Prioritară 3/ DMI 3.133 37. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.020 84.189 35.338 450 Sindicate active Axa Prioritară 3/ DMI 3.158 447 CONSOLIDAREA INSTITUTIONALE REGIONAL A 1.122 0 1.827.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 439 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.257 394.306 35.838.124 16.3.397.840.987 177.169 54.144 443 CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN 881.851 396.GISO Nord-Est ASOCIATIA ECOVAS 627.849.3.3.280 32.467 36.804 36.857 1.083 95.432 361.836.712 33.680 444 CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.

Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA proiecte si de a furniza servicii de consiliere personalului propriu al SPO MEHEDINTI centrata pe client FUNDATIA PENTRU EDUCATIE DEZVOLTARE SI SPRIJIN Axa Prioritară 5/ DMI 5.474 0 1.635 472 O MESERIE.1.983 438.754 161.1.532.056 473 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 5/ DMI 5.AGENTIA JUDETEANA PENTRU Formarea personalului propriu al SPO. Formarea personalului propriu al SPO 424.2.061.1.070 470.000 704.1.1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.548 36.1.1.838.977 76.740 27. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.570 44.868 0 1.251. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.1.900 .239 46.796 470 1.552 156. Formarea personalului propriu al SPO Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.766 424.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA "Excelenta in Ocupare".359 6.OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALISPO BIHOR AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRELUCRARE INFORMATICA A OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) COVASNA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Sistem de afisare electronica a informatiilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA privind piata muncii HUNEDOARA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Necesitate.000 640.778 68.710 0 278. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.109 962.325 1.1.000 12. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.450 471 AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 0 800.721 87.340 463 Axa Prioritară 4/ DMI 4.867 0 417.686 34. UN VIITOR MAI SIGUR FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea.087 28. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.530 2. SIBIU CALITATE.158.138 0 1.790.200 0 584.405.600 0 146.239 0 197.800 835.286 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 456 Reprezentare sindicală imigranti din Romania pentru muncitorii BLOCUL NATIONAL SINDICAL 0 1.086 0 141.832.060 1.880 466 INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANSC AUTOSERVICE MARINI SRL ELECTRONIST AUTO Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est Someri instruiti .1.406.848 149. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 347.800 467 SC APETRANS SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.582.221 1.257.418 75.566 474 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.778 36. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.254.1. Braila. Galati O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE 468.449 464 Cresterea capacitatii Servicii Publice de AGENTIA JUDETEANA PENTRU Ocupare (SPO) din regiune de a planifica Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dezvoltarea şi COMUNITAR "CONSTANTIN implementarea măsurilor active de ocupare BRANCOVEANU" BACAU Axa Prioritară 5/ DMI 5. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.724.848.1.527 21. EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VRANCEA 592.342.022 45.819 475 SC BRATILA SRL 1.200 468 FUNDATIA SATEAN BRAILA Axa Prioritară 5/ DMI 5.766 0 447.720 1.314.363 75. crt.520.008 567.314 1.008 106.776 457 458 459 460 461 462 asigurarea managementului calității serviciului AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU public de ocupare la standarde europene . Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.221 0 233.513.831.1.516 91.076.942 396.213 129.797 34. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 24.164 846.987 0 156. oportunitate.585 1.persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie.3.010 0 1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.309 28.1.816 1.2.355 701.400 469 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CHISCANI SC EURODEZVOLTARE SRL 935.Nr.655 124. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dezvoltarea şi OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare BRAILA INTERNATIONAL PROTECT SECURITY Axa Prioritară 5/ DMI 5.635.549 92. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. eficienta si eficacitate OCUPAREA FORTEI DE MUNCA in SPO MEHEDINTI AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Serviciul public de ocupare în sprijinul OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ dumneavoastră CĂLĂRAŞI Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.834.526 34.589 0 1.289 179. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.996 77. comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii O sansa in plus 687.096 151.1.556 80.386 7.413 57.1.470 465 Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata 1.

Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.450.196 0 1.1.045 489 1.C. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.844 151.366.181. Calificarea şi recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare.055 68.246 60.335 106.PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE S.398 46.441 125.410 23.1.300 16. mediere.461 61. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 802.813 1.334 0 1. formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE OCUPATIONALA DEZVOLTARE SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL SC LOTUS B&B SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.536.383 157.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.090 16.501 35.065 134.821.480 492 Turist in Europa Moderna 1.389 92.2.1.135 634.957 486 ASOCIATIA BARNABAS 1. 369.1.367 469.591.084 153. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 740.398 490 AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU SC VECO-ROM SRL 1. R & B CONSULTING S. Promovarea Serviciu mobil de orientare vocationala.484.538 601.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.631 119.1. Titlu proiect Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare de loc de munca.1.485.190 13.238 485 Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ .100 477 CONSILIUL LOCAL MORENI Axa Prioritară 5/ DMI 5.919 59.R. Dezvoltarea şi piaţa muncii din municipiul Hunedoara" DE HUNEDOARA .666 1.632 953.889 36.1.200 478 DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.851 68. crt.243.650 488 534.1.041 2.000 108.L.C.269. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. pentru someri .680 677.273 487 ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU Axa Prioritară 5/ DMI 5.278 24.139 27.816 100.611 78.ASPER Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.883 493 Axa Prioritară 5/ DMI 5.L.996 34.470 63. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.000 1.017 99.184 52.000 0 838.000 0 716.837 480 SC AUTOMONZA SRL 619.550 821.1.491 116.676 482 483 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GORJ Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor AGENTIA JUDETEANA PENTRU şomerilor tineri. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.755 33.361.316 484 1.899 16.980 491 Centrul de dezvoltare şi formare profesională SC PSIHOTERA SRL MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 573. DIALFA SECURITY S.997 90.266 479 1.922 73.1.992 16.R.839. în integrarea pe piaţa OCUPAREA FORTEI DE MUNCA europeană a muncii ARAD ”ŞANSE PENTRU TINERI” AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 1.668.1.574. pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de ocupare a acestora.1.432 24.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 476 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 0 1.305 1.368 697.075.831 30.722 0 1.804 79.475 146.PAEM" implementarea măsurilor active de ocupare Consiliere.113 .848 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.817.Nr. ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor formare profesionala si consultanta in domeniul TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural „Prom Tour Delta” "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.842.CIOCP Asistenta Personalizata . orientare si calificare profesionala .896 16.549 28.821. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.550 97.855 56.204. INVESTIM IN MEDIUL RURAL S.265 36.005 494 INVESTIM IN OM.1.750 1.352 62.476.557.2.024 1.1.499 22.487. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 717.726 481 SC BASICRA PROD SERV SRL 1.211 146.530 13. Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.808 70.144 241.

417.442.972 37.993 18. ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS 1.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.178. CA INSTRUMENT PERMANENTA-OPEN AND DE ÎNCURAJARE A OCUPĂRII FORŢEI DE DISTANCE LEARNING CENTER MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE.Nr.000 116. Acronim: MODEL_RURAL Axa Prioritară 5/ DMI 5.885 .684 497 Consiliere si formare profesionala Axa Prioritară 5/ DMI 5.782 22.802 192.2.855 27.2.000 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.177 104. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 933. crt.650 496 PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 ASOCIATIA PENTRU INVATARE COMUNITĂŢI RURALE.831.348 235.861 152. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 495 Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă.212.364 1.065 1.

819 0 816.135 1.020 1.849. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.531 1.213 0 410. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Telemunca: Oportunitate de revalorizare a CONSILIUL JUDETEAN CARASrurale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor rurale SEVERIN resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.509.558.568 118.849. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.206 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.680 510 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.360 502 1.700 67.783 22.028 9.812 9.560 156. Bacau resurselor umane şi ocuparea forţei de 1903 FILIALA BACAU muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.129 72.120 500 “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE SC BARBARA SRL 810.000 61.2.754 507 Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural SC PSIHOTERA SRL 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Mestesugurile traditionale.585 8. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 498 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.765 135.2.429 38.383 505 Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor umane SC GICEROVA SRL 1.431 508 Antreprenoriatul rural . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.612 109.295 27.996 503 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului de maine al Romaniei PRIMARIA MORAVITA 978.588 246.198 88.473.740 0 1.931 243.2.409 504 Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 666. Promovarea Masuri active integrate pentru persoanele din sustenabilităţii pe termen lung a zonelor mediul rural in cautare de loc de munca sau ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea ocupate in agricultura de subzistenta din DAMBOVITA resurselor umane şi ocuparea forţei de Regiunea Sud Muntenia. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 952.premisa dezvoltare locala si crestere economica pentru FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA 345.2.520 109.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.769.959 511 409. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.513 132.261.044 40.659 22.868 56. Promovarea Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea traditionale pentru femeile somere din mediul INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII resurselor umane şi ocuparea forţei de rural din regiunea Nord-Vest .2.560 506 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA 721.181 494.Nr.089 254.261 50.806 499 390.060. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.205 155.250 501 Axa Prioritară 5/ DMI 5.180.2.136.2.013 35.136 0 856.050 17.239.637 .634 48.907 37.487.602 50.2. potential pentru ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea valorificarea capitalului uman din mediul rural NEMŢEANCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. crt.PROWIN muncă 957.045 63.728 8. Promovarea ASOCIATIA PATRONALA Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei sustenabilităţii pe termen lung a zonelor UNIUNEA GENERALA A private in sectoarele non-agricole in zonele rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea INDUSTRIASILOR DIN ROMANIArurale ale jud.2.000 0 1.2.000 0 1.476 193.666 509 Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua SC EDUCONS SRL 826.972 93.000 0 1.054.2.061 160. muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.137 1.263 0 463. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centrul de formare profesionala si dezvoltare a PRIMARIA COMUNEI VOICESTI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.

358.951 92.534.050.2.629 516 RO4 RURALBIZ .062.206 80.2.FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 400.255 928.131. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 512 Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEI .455 246.2.621 297.103.252.687. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.708 181.489 196.932.125 63.238 1.886 522 Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA 3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 12.818 0 6.497 10.008 65.000 822.003.020 1.594 3.091.175 518 Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 2.778 75.982 519 Competente europene pentru mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.095 523 Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România.765 524 Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 10. Industrie si Agricultura Caras-Severin 7.600 0 1.265 525 Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural Camera de Comert.044.677.169 2.301 3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 6.491 2.939 104.619 634.000 8.950 513 OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.2.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole 17. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.440 520 Drumul spre Europa. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.104.2.466 1.650 0 14.560 .379 495. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.974.955 13.050 10.677 266.030.638 74.813 134.690 515 Axa Prioritară 5/ DMI 5.882. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.600 789.483 517 Axa Prioritară 5/ DMI 5.353.2.305 658.273.2.006 514 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 635.893.945 0 20.549.Eleutheria resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Drumul spre Europa. prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Institutul de Bioresurse Alimentare 10.2.2.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Fundatia Centrul pentru Analiza si rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Dezvoltare Institutionala . Promovarea ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centru de dezvoltare a resurselor umane in TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.041 15.2.Initiative dezvoltare rurala durabila pentru o CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA 8.461 591.638 291.509 0 217.414.903 521 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 5.657. crt.2.500 0 12.834.442 9.2.694.036 1.Centru de Resurse pentru Afaceri Asociatia pentru Dezvoltare Durabila rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Rurale Slatina resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.110 34.849.898.214.2.625 417.740.146 1.832 0 9. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor CeResAR .Nr.509.129 147.500 0 474.635.500 1.2.791.

Promovarea AGENTIA JUDETEANA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea .056 1.892 159.426.834.2.035 206.782.561 2.SASTIPEN 15.481.900 115. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare economica durabila prin cresterea ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".182 0 20.000 5.240 694.178. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.246.2.2.036.077. EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER S.200 0 7.650 0 1.200.265 15. Promovarea Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL Intreprinderilor Mici si Mijlocii rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea RURAL Maramures resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.076. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 13.882 755.525 0 16.391 301.R.741. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 526 PRO RURAL .2.059.460 0 18.058.448 319.535 0 15.600 . consiliere şi formare Agricoli din Romania resurselor umane şi ocuparea forţei de profesională muncă 4.861 100.870.741 538 FEMININ RURAL .850 529 EDUCATIA .919.277 15.2.O sansa de ocupare SIBIU resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. 16.616.217.031.717 528 Turismul rural .250 532 15.948 1.940.2.481 1.587.311 2.837 527 Creaza-ti propriul loc de munca Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 12.791 2.189. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 10.2.014 539 Axa Prioritară 5/ DMI 5. utilizare TIC si comunicare in limba engleza Axa Prioritară 5/ DMI 5.631 361. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.263.855 536 Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate.862.000 16. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.392 2.846.800 15.393 950.323 535 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Turismul Rural din Romania AFACERI resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Antreprenor Rural European .000 18.651.652 533 S. crt.639 0 5.090. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea calitatii resurselor umane din mediul rural resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.678 363.Dezvoltarea spiritului antreprenorial ILE Trade Company SRL 12.186.L.2.176.alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei pe scurt: "JobNet Turism" Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures 6.2.2.992 1.690 974. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.334 109.A DOUA SANSA Axa Prioritară 5/ DMI 5.632 534 Axa Prioritară 5/ DMI 5.538 1.489.985 531 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.077.2.277 770.297.432.104 1.200 100.697.480 530 Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii austrieci SVASTA CONSULT SRL 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DE INITIERE SI SERVICII resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.894.502.696 260.723.068.588.Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 6.385 2.670 281.500 792.429 8.092 14.518.340 328. Promovarea Creşterea competenţelor profesionale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor populaţia din mediul rural prin procesul Federatia Nationala a Producatorilor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţional de informare.Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat.768.049 0 5.C.2.Nr.429.254 537 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA 11.395 2.2.076 2.854.

731 542 Fă parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 2.432 0 19.731 105.159 392.300 546 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA 4.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.995 872.438 273.000 652.R.533. promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural Asociatia Comunelor din România 4.2.000 6.2.395 433. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.234.Mediul rural mai mult decat agricultura ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 4.2.367 2.902 779.268 545 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman S.604.402.895.242 550 Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT 4.750.236 265.997 543 Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI O SANSA PENTRU NOI .2.183 112. crt.980 1.575 544 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii.239 338. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.458.R.2.331.739 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.255 106.525.500 0 5.423.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.833.C. Asociatia Nationala a Comunelor din Romania 11.703.275.899 3.744.2.180. FILIALA TELEORMAN 16.Asistenta prin consiliere pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru S. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Familiei şi Protecției Sociale 13.998 1.900 342.719 723.036.967 769. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.877. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 0 11.656.161 905.747 109.681.619.060 279. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.350 5.PSCR Fundatia Romtens 9. a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale A.703..569 933.829.223 291.141 13.C.soluţie de dezvoltare a ruralului românesc SC Agroserv Management SRL 2.2.271 541 Stimularea ocuparii active. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 540 Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman .965.2. 5.O.448 162.532.354 548 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL ASOCIATIA CATALACTICA.000 2.694 123.010 235.844 5.593 19.999 147.044 .618 549 Axa Prioritară 5/ DMI 5.238.o.624 392.581 111.927.D RURAL .R. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.816 552 Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale .756.322 776.113 50.909 547 Comuna. CEI DE LA TARA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DEZVOLTARE COMUNITARA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.621. TEAM CONSULTING SRL 4.992. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.691 0 5.798 551 A.L.649 325.649.900 100.710 5.328 126.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.833.206.515 0 13.762.2.351.2..008 553 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila Somes Dej 5.C.563 2.328 692.663 1.071 6.

551.641 3.208.528 571 CENTRUL NATIONAL PENTRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional Axa Prioritară 1/ DMI 1. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii 1.460.550 0 1.419 1.1.125 36. coerent si unitar.484.1.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.027.716 615.1.2.2.277 572 Restructurarea curriculumului învăţământul liceal naţional 13.220 167.4.177.849 1.498 215.053 25. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.143 20.964 390.418.072 1.838.816.776 36.248 178.550 24.498.356 29.245 34.FAR ASOCIATIA 'EUROED' 5.803.300 556 RURAL-Antreprenor Axa Prioritară 5/ DMI 5. la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din Romania (RURActiv) “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 7.470. Acces la în CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR 13.890 303.072 289.635 1.525.996 1.219 16.625 365.029 2.000 703.359 1.231.759 986.098 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea BLOCUL NATIONAL SINDICAL Bucureşti Ilfov Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei PRIMARIA COMUNEI VOICESTI intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie FUNDATIA SOUL TO SOUL pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si DIRECTIA DE ASISTENTA orientare profesionala pentru mame aflate la COMUNITARA IASI risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 1.041 35.227 308.832. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea 16.523 227.107.070 850.200.714 18.1.200 569 ASOCIATIA CENTRUL Centrul de formare si integrare profesionala EDUCATIONAL INTERETNIC Axa Prioritară 6/ DMI 6.363 93.834 1.307 336.2.1.000 5.499.744 123.944.269.333 21. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 554 Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR" (Centre de Asistenta si Informare Rurala) ASOCIAŢIA MANUFUTURE ROMANIA 14.281.109 63.059.1.382 48.404 555 Consiliere.000 1.080 1.127 443.182 0 4.077 558 FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTARE A ROMANIEI 3. Dezvoltarea DMI 6.269.174. Acces la CURRICULUM SI EVALUARE IN pentru învăţământul preuniversitar: un educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL imperativ al reformei curriculare calitate PREUNIVERSITAR CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.183 34.938 3.882 183.445.692. crt.621 559.2.563.152.849.040 314. formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural .500 570 1.470 36.404 2.981 .1.053.990 0 1.490 585. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.017 144.068 0 75.890 565. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .063 247. Dezvoltarea DMI 6.264 18.315.364 0 1.2.995 1.000 12.264 9.152. Dezvoltarea Curcubeu PENTRU TINERET SIGHISOARA ( economiei sociale IBZ ) Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIAR GIURGIU Axa Prioritara/ DMI 6.109.379. Dezvoltarea economiei sociale 687.629 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.242 345.262 20.381 1.1.964 205. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.416 1.092 141. Dezvoltarea DMI 6.295 81.734 423.1.471.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.843.Nr.486 0 6.000 37.420 872.727.401 557 Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici.048 Axa Prioritară 6/ economiei sociale Centru de incluziune socială prin terapie Axa Prioritară 6/ FUNDAŢIA CREŞTINĂ RHEMA ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA economiei sociale INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU Axa Prioritară 6/ FEDERATIA FILANTROPIA INCLUZIUNE SOCIALA economiei sociale Axa Prioritară 6/ Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA economiei sociale INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INTELECTUALE ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEUROPSIHICI CLUJ 568 Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.1.068 0 16.559 109.211 207.

761.126 108.372 577 Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-învătareevaluare pentru disciplinele matematice.1.670 18.700 576 Proces educational optimizat in competentelor societatii cunoasterii UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea CURRICULUM SI EVALUARE IN calitative ale rezultatelor examenelor şi resurselor umane în educaţie şi formare INVATAMANTUL evaluărilor naţionale din învăţământul profesională PREUNIVERSITAR preuniversitar .165.835.400.133 3.075 955.712 369.011 338.115.795 581 12.3. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.890 18.705 369.019.900 575 14. Dezvoltarea pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" DEPARTAMENTUL PENTRU resurselor umane în educaţie şi formare de practică tehnologică şi de cercetare PREGĂTIREA PERSONALULUI profesională DIDACTIC Dezvoltarea resursei umane pentru CENTRUL NATIONAL PENTRU managementul eficient al bazelor de date Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.040 578 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.484 3.MINISTERUL calitate EDUCATIEI.780 3.421 2.207 582 3.898 580 11.006 583 13.900 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 573 Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii 0 18.610.000 0 5.105.230.3.409. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. FACULTATEA DE COMUNICARE învăţământul superior structuri centrale si locale ale sistemului SI RELATII PUBLICE educational si actori sociali/sectoriali DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.776.087. Calitate în si verticale intre institutii de invatamant.606 4.054 4.678 0 10.049 369.861 4.840.198 349.3. instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie.Nr. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de licenta si POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior SCOALA NATIONALA DE STUDII bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale POLITICE SI ADMINISTRATIVE .429 3. in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” 12.622 80.546 312.801 216.924 584 4.212.333 369.340 1.1.283.116 0 15. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.440 0 16.943.813 3.756 4.489 554.952 3.018.230.000 0 18.1.633.934 0 18.569 0 18.605.2.645 320.833.989 574 Revizuirea metodologiilor.912.496.478.1.479 579 Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.DRU-MEBD-EN Axa Prioritară 1/ DMI 1.404.914 343.618.874. Acces la viziunea INVATAMANTUL educaţie şi formare profesională iniţială de PREUNIVERSITAR .549 3.2.021.105.499.204.2.517.812.2.244 16.198. Calitate în FARMACIE CAROL DAVILA LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI învăţământul superior BUCURESTI RETELE DE PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU UNIVERSITATEA TEHNICĂ Specializarea personalului didactic universitar "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 1/ DMI 1.494.443. Calitate în învăţământul superior 13.446.000 585 CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR Axa Prioritară 1/ DMI 1.874 1. Titlu proiect Nume beneficiar CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.332.628 83.008.2. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.Axa Prioritară 1/ DMI 1.189 . CERCETARII SI TINERETULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în învăţământul superior 13. Dezvoltarea Formare continua de tip “blended learning” UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare pentru cadrele didactice universitare profesională „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua. crt.150 752.premisa a incluziunii sociale 8. în vederea creării de competente performante si practice pentru piata muncii 12.002 0 17.

300 255. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.348 344.597 963. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN SC COGNITROM SRL Axa Prioritară 1/ DMI 1. Sectorul Medical Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei.234 1.3.698.509.972.049 595 Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR domeniul reprezentat. crt.472.418 2.707.050 189.168 414.000 0 12. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.276 150.340 599 SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.293 2.717.769.272 518.000 10.Nr.233.500 51.000 0 5.000 592 CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FEROVIARA .274.001 594 7.3.599. CERCETARII SI TINERETULUI Profesionisti in sistemul profesionala din Romania de formare ITSC .000 3.402.3. in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern PLM-Adaptor 4.531 1. Tranziţia de la electrotehnic ROMANIA şcoală la viaţa activă Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.050.CENAFER Axa Prioritară 1/ DMI 1.533 14.508.461 49.608 227.813.805 1.000 588 «Împreuna pentru calitate în educatie» Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII. orientare si consiliere.000 1.076 512.998 591 IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI.094.533.1.M. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 11.083.664 0 5.317.976 137.325.878 .936 1.5.206 10.805 593 COMITETUL SECTORIAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Calitate în formarea profesională continuă 10.3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 586 UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Formarea profesionala a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în DE FORMARE IN DOMENIUL inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru formarea profesională continuă TEHNOLOGIEI INFORMATIEI managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.036.206.710 2.3.820 5.135.279.277 110.299 18.783 597 598 2.520. Programe Cercetatori romani competitivi prin programe UNIVERSITATEA DIN ORADEA doctorale şi post-doctorale în sprijinul doctorale moderne si eficiente cercetării Stagii moderne de practica in domeniul ALEWIJNSE TRAINING CENTER Axa Prioritară 2/ DMI 2.224 1.767.5. PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar.000 147.734 8.878 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.294 278.130 111.687 473.899 1.926.1.INSTITUTUL DE TRAINING.013. resurselor umane în educaţie şi formare PATRONATUL I.825. Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.119 2.695.502.094 492.046.555 10.4.221.550.S. Dezvoltarea INVATAMANTUL invatamantul preuniversitar pentru noi resurselor umane în educaţie şi formare PREUNIVERSITAR . Dezvoltarea STUDII SI CERCETARI.153 64.295.847 181.465 197.583 274.174.925.760 589 CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC Axa Prioritară 1/ DMI 1.480.485 0 1. Pro-Competent Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă. Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.O.246 1.175 596 5.1.950 13.392.743 587 4.457 45. PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU Profesorul . Calitate în FORMARE PROFESIONALA IN formarea profesională continuă PROTECTIA MEDIULUI – CSFPMINSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.creator de soft educational 7.MINISTERUL oportunitati de dezvoltare in cariera profesională EDUCATIEI.926 3.712 590 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.327 361. cat si transectorial.290 259.824 600 601 602 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA SC ADA COMPUTERS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.897 189.322 18.978 10.940. corelat cu campanii nationale de promovare.782.237 1.045.499. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.008.4.676 0 9.888 198.1.411.030.371.233.950.401 9.963 207.367.754 268. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 4. JUDEŢEAN profesională MUREŞ FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT Axa Prioritară 1/ DMI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.3.000 7.262 10.367.684.302 1.4.608 1.871 1.M.

FUNDATIA CASA DE MESERII A ACCED CONSTRUCTORILOR ASOCIATIA „COMITETUL C.891.200 210.017 912.246 191.Nr.3.493 613 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Axa Prioritară 2/ DMI 2.180 623 12.812 44. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.982.000 17. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 340.Chimie si Petrochimie PETROCHIMIE” CALIFICAREA.808 94.200 123. Formare şi pentru meserii de scena si abilitati de OPERA NATIONALA BUCURESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi management cultural in domeniul artelor pentru promovarea adaptabilităţii spectacolului.000 0 14. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 10.000 4.550.406 113.712 2.673.3. UN CAPITOL DIN VIATA SC BARDROM SECURITY SRL TA MEDAS .644 0 469.656 6.969 206.270.540 335.3.1.402 2.442 16.175.500 11.468 2.917.1.165.904 316.000 614 615 616 617 Acces la formare profesionala continua .212 603 604 Parteneriat transnaţional pentru stagii de OFICIUL PATRONAL JUDETEAN practică mai atractive pentru elevi.000 12.601.268.240.500 122.890 140.782.369.534 606 607 12. Centru de Consiliere si Orientare SECTORIAL DIN CHIMIE SI Profesionala. în domeniul IASI construcţiilor MERCURY 360 Locul meu pe piata muncii COMMUNICATIONS 605 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Studiu national de monitorizare a insertiei pe FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Acces şi participare la FPC 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.419 2.749. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.475 632.845 347.302 59.000 8.252.417 285.000 290.478.381.031.180 115.920.600 296.498. invata sa practici Alege Şcoala PREZENT Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare.739.882 464.2.2.002 .3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. CALIFICARE/RECALIFICARE .252 1.567 109.456 505.885 14.581.201.944. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.354 359.039.3.396 64.211 5.1.328.O.124 55.3.659 445.3.032 78.694.282. Acces şi participare la FPC 16.812.Instruirea medicilor şi a asistentelor SC ROMANIAN SOFT COMPANY medicale din spitale în management şi utilizarea SRL noilor tehnologii Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie MINISTERUL SANATATII PUBLICE SC MEDRIGHT EXPERTS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.856 618 14.800.515 7.P.298 104.512. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.002 642.082.3.761.136.006 2.276.725 293.636 253.277 1.950 18.261 0 15.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 3.004 343. Tranziţia de la piata muncii a absolventilor din invatamantul SUPERIOR SI A CERCETARII şcoală la viaţa activă superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Practica sa inveti.813.000 619 3.558 860.684 772.1.047 609 610 611 612 Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si SC ASTRA UNIVERSAL SRL ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si FEDERATIA SANITAS ROMANIA recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin CONFEDERATIA NATIONALA A calificarea si recalificarea persoanelor angajate SINDICATELOR LIBERE DIN pe piata muncii ROMANIA FRATIA CRESCO.489 250. crt.489.011 0 9.621 621 4.183 9.643.574 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 15.329.911 Cheltuieli neeligibile 163.403.908.068.629 0 3.762 4.327 2.078 608 OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA INVATARII PERMANENTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.510 6.640 0 17.015 469. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.824 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 8.2.2.500 2.3.216 117.593 0 18.P-C.000 4.880 0 Total valoare proiect 2.2.454 366. Formare şi LOGISTICI SI DEPOZITARILOR DE distributie si depozitare la temperatura sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PRODUSE CONGELATE SI controlata pentru promovarea adaptabilităţii REFRIGERATE DIN ROMANIA Calitate in serviciile medicale Progrm International de Training in DermatoCosmetologie pentru medici romani FUNDAŢIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL SPITALUL CLINIC COLENTINA Axa Prioritară 3/ DMI 3.600 9.874.328.320 622 3.880 0 16.Cresterea Serviciilor de Consiliere si PATRONATUL SERVICIILOR DE Orientare Profesionala in domeniul Securitatii SECURITATE Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA.223.025 485.979.203.775 200.C.142 929.896. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.655 236.651. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Axa Prioritară 2/ DMI 2. constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL PATRIARHIA ROMANA Axa Prioritară 2/ DMI 2.700 620 Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental de Opera si Balet Axa Prioritară 3/ DMI 3. ASOCIATIA OPERATORILOR Transfer de bune practici in sectorul de Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.036 1.248 691.2.

3.892 2.C.977.R. Formare şi CERECETARE DEZVOLTARE vederea imbunatatirii competentelor in sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PENTRU PROTECTIA MEDIULUI perspectiva dezvoltarii durabile pentru promovarea adaptabilităţii I.269 1.733 435.629.779 0 6.687 2. Dezvoltarea afaceri din România prin întărirea capacităţii INTREPRINDERILOR PRIVATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor instituţionale a organizaţiilor patronale” MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE GUVERNUL ROMANIEI Axa Prioritară 3/ DMI 3.284 2.616 6.916.239 40.304.102.787.952.661 144.576 631 S.018 118.110 30.554.052 634 Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca BLOCUL NATIONAL SINDICAL 10.160 638 INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU UNIVERSITATEA ROMANOGERMANA DIN SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.437.3.617.766 0 18.089 640 Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI 4.775 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.385 627 Competenţe şi performanţă în sănătate 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.436.084.919 4.C.833.456 407.3.529 630 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5.Noi competente sociale pentru delegatii sindicali CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.684 629 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Axa Prioritară 3/ DMI 3.085 0 17.058 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 15. Titlu proiect Sprijin pentru CompetentE iN spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO ARTa Nume beneficiar TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" S.989 0 18. Formare şi SI PROMOTORILOR DIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi ROMANIA pentru promovarea adaptabilităţii LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 13. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.449 432.399 3.503 357.324 636 CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de CONSILIUL NATIONAL AL Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 10.043 386. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 4.680 0 18.039 3.709 367. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.055 3.000 13.077 319.589 2.2.448.L.M BUCURESTI “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.485 1.538.945.000 626 SIGURANTA in CONSTRUCTII ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 635 Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali BLOCUL NATIONAL SINDICAL 14.645 922.395 430.773 .315 2.326.2.o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 14.784.796.3.695 270.3.034.C.370.841. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.Parteneri strategici in INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor domeniul incluziunii sociale” CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.455 13.504.693 0 17. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.453.3.769 2.725 918. Axa Prioritară 3/ DMI 3.770.Nr.2.845 121.362 90.380.677 351.829 980. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.742 0 13.942 222.911.2.2.627 934.170 327.Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator .713.323.498 275.345.3.626.3.228 628 PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor CAD-CAM .399.555.438.079 59.904 624 625 14.535.135 637 Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania 13.698 38. crt.293.769 874. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 9.921 639 LIDERO . AD AUTO TOTAL S.952.034.189.475.R.913 0 5.I.704. Dezvoltarea Servicii Sociale .418.909 259.700 633 3.500 0 18.525.972.311 0 12. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.099 340.288. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 10.2.323 2.901. RU EUROPE S.858 2.648 632 INSTITUTUL NATIONAL DE Sprijin pentru intreprinderi si angajati in Axa Prioritară 3/ DMI 3.

589 497.971 972.1.184 316.1.943.162.016.511 0 2.000 649 Economia sociala .693. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 11.000 655 3.1.430 18.833.896 656 1.080 366.574 671.839 508.907. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 14.2.Strategia de Ocupare şi Calificare ADMINISTRATIA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.168 360.500.231 177.965.470.900 644 7. scafandri pentru 16.798.961.1.555 370.203.2.880 0 2.043 3.496.673. asigurarea accesului FEMEI SI BARBATI (ANES) la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate.o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale FUNDATIA PENTRU VOI 3.292.543.381 13.Nr.508 6.368 0 12.391.019 74.040. Dezvoltarea şi prin măsuri integrate în cooperare PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ implementarea măsurilor active de ocupare transnaţională CGOFM-MICT TIMIŞOARA ASOCIATIA NATIONALA A economia SCAFANDRILOR PROFESIONISTI Axa Prioritară 5/ DMI 5.120 16.RRom.2.000 18.208 4.2.de la marginal la incluziv ASOCIATIA CATALACTICA.689 366. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.720 0 18.253.898.964 74.816 2.500 0 2.618. Dezvoltarea PROBLEMELOR MINORITATILOR (CECOM) alternative pentru incluziunea economiei sociale NATIONALE socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara.365.500 0 18. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. evaluarea si modelarea unei strategii AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.410 647 Salvamari si românească.605 0 18.000 646 11.3.875 639.330.145. crt.299.098 1.630 11.549 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 641 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 3/ DMI 3.530 654 Fem.448. coniventa.130.944 252.368 328.196.Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.839.918 663.252 1.1.796.934 3. testarea. Dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor EGALITATE DE SANSE INTRE economiei sociale cooperative pentru femei.1.106 302.2.793.508 301. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.300.744 348.445 3.750 0 4.455 . Dezvoltarea şi SI SALVAMARILOR DIN implementarea măsurilor active de ocupare ROMANIA Axa Prioritară 5/ DMI 5.490 2.630.820 3.029 78.651 4. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO 7. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.488. Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.733 313.116.670 85.2.462 652 653 SOCIAL. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.615.592 340.524 179.660 251. Dezvoltarea ASOCIATIA SALVATI DUNAREA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor SI DELTA pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 15.362 4. Întărirea Campanie de comunicare privind serviciile SPO AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea oferite tinerilor si angajatorilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Call Center SPO MedForm AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.112. investitie valoroasa in turismul rural romanesc SC RGIC CONSULTANTA SRL 15.984.651 2.931 346.266.centre comunitare multifuncţionale Axa Prioritară 6/ DMI 6.993 648 Resursa umana.1.115 906.322.980 645 RATIO L3: Analizarea.196 650 Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA socială .647.228 651 12. Dezvoltarea prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate PENITENCIARELOR economiei sociale Proactiv .249 151.483 42.2.108. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 14.079 3.1.550.846.1. .326.220 642 643 Axa Prioritară 4/ DMI 4.571 657 658 659 CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor GALAŢI FUNDATIA CENTRUL DE L@EGAL 2 – investitie europeana pentru RESURSE PENTRU viitorul romilor din Romania COMUNITATILE DE ROMI SANSE EGALE pentru integrarea in munca a FUNDATIA MOTIVATION persoanelor cu dizabilitati intelectuale din ROMANIA Romania 6.1. Formarea inovatoare pentru formarea continua a OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă DE PREGĂTIRE ŞI Axa Prioritară 5/ DMI 5. FILIALA TELEORMAN Axa Prioritară 6/ DMI 6.584.696 0 7.628 0 10. Dezvoltarea economiei sociale 12.500 818.385 1.242.174.829. dezvoltarea.250 1.000 0 18. Dezvoltarea economiei sociale 14.099.788 0 15.777.900 10.972 2.330.163 3.

crt.376 150. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.750 68.3. managementul general şi evaluarea POS DRU 204.R.319 17.946 185.549.053.802.000 4.786.034.425.125 440.325 17.805 27.de ieri. managementul general şi evaluarea POS DRU 274. Sprijin pentru procesul de contractare a proiectelor finanţate ASOCIERE CU SC BOŞTINĂ & implementarea.756. mai multe oportunităţi de angajare pentru tine 3.141 677 EUROPEAN PROFILES S.292 11.C MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.1.853.710 340. Promovarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Nr.3. managementul general şi din FSE în cadrul POSDRU” ASSOCIATES FINANCIAL evaluarea POS DRU CONSULTING SRL (BAFC) „Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010” S.483 205.455 1.300 266.000 47.051. Sprijin pentru implementarea.575.3.098 270.952.449.188 16.784 1.704 0 2.086 663 664 665 Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii INSTITUTUL NATIONAL PENTRU de egalitate de sanse pe piata muncii .977 131.243 1.018.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.407.540 0 7. OI şi beneficiari în vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din Fondul Social European” „Prima evaluare intermediară POSDRU” Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare în vederea implementării POSDRU 1.060. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 673 12.196 0 0 0 65.864 1. de azi si de maine Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău.385 0 75. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.500.3. managementul general şi evaluarea POS DRU Axa Prioritară 7/ DMI 7. 5.186 259.262.250 13.197 1. Îmbunătăţirea campanie de informare şi conştientizare în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI accesului şi a participării grupurilor vederea schimbării atitudinii sociale şi vulnerabile pe piaţa muncii stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA Axa Prioritară 6/ DMI 6.095.250 0 0 273.564.460 342. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.284.696 9.ASOCIATIA ROMANA sanatatii pentru femei ANTI-SIDA ASOCIATIA FEMEILOR ROME DIN Incluziunea sociala a femeilor rome ROMANIA Femei de cariera .445.740.400 91.3.610. Ocuparea fortei de Muncă. Promovarea violentei domestice si altor persoane SOCIALA BAIA MARE egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabile ”Sprijin pentru AMPOSDRU.cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea sociala a femeilor victime ale SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA Axa Prioritară 6/ DMI 6.632 667 AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.141 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL Axa Prioritară 6/ DMI 6.618.603 674 TRANZIT .180 675 ARCHIDATA S.1.060 0 16.929 0 16.188.INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din FEDERATIA SANITAS ROMANIA societatea romaneasca FUNDATIA CENTRUL Integrare pe piata muncii pentru persoanele PARTENERIAT PENTRU traficate EGALITATE E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală. Titlu proiect Hai sa dam mana cu mana.462. Promovarea DE INITIERE SI SERVICII egalităţii de şanse pe piaţa muncii DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 6/ DMI 6.110 292.574 8.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.628.447 764.243 1.1.2.304.L Axa Prioritară 7/ DMI 7.proiect de promovare a ARAS .149 1.2.000 0 9.477 355.384 .396.A.379 Total valoare proiect 2.106 8. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.084 634.814 2.780.269 45. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.321.386 16. Sprijin pentru implementarea.952.207 251. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14. Emancipare.601 83. sa pasim in viata IMPREUNA Nume beneficiar ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI "CONCORDIA" Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.742.3.438 331.535 0 0 5.871.000 662 14.775 660 661 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Axa Prioritară 6/ DMI 6.138.282 370.569.305 1.772 15.677.423.1. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.285.658 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14. Antreprenoriat Promoveaza femeia 1.3.3.755 458.828 666 AGROSTAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.606 1.000 676 KPMG ROMANIA SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.810.582 1.000 2.435 0 0 7.3.607 37. Sprijin pentru implementarea.985 204.740 678 CONSORŢIUL REPREZENTAT DE „Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în SPRL BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII ÎN Axa Prioritară 7/ DMI 7.3.630 2.547.892.988.602 0 20.994 Cheltuieli neeligibile 104.919 50.534.156 91.819. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6. Sprijin pentru implementarea.527.100 18.667 679 82.679 668 669 670 671 672 Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a CENTRUL DE RESURSE JURIDICE persoanelor discriminate Combaterea discriminarii si cresterea ASOCIATIA FEMEILOR SI potentialului de angajare a femeilor din mediul FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL rural Este dreptul tau sa stii .416 275.135 191.588 1.

1.433 20.358.2.L.1.049 684 SC ARS ADVERTAISING S.262 0 0 5.726 682 S.1. Sprijin pentru implementarea.572 461.330 1.L.337 41.393.2.894 68.786 1.984 689 ALLBRIGHTCOMSRL 420.811.775 1.R.960 452.1.493 729.833 153.2009” IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 680 S.L.161. ALFARO SECURITY S.726 694. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.947 685 RDS/RCS 6.377 688 SC CONSIRON SRL 211.074 0 15.358 0 1.635 687 S.640 145. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. managementul general şi evaluarea POS DRU 71.380 36.C.433 58.535 284. Axa Prioritară 7/ DMI 7.267 686 S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.866 21.200 0 1.R. managementul general şi evaluarea POS DRU 48.700 15.R.761 1.317 0 0 9. MIDA SOFT BUSINESS SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7. SFERAMUN S.646 240. Familiei şi Protecţiei Sociale” „Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 .429 13.464 6.800 929.028 0 6.226 64.C.516 322.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 218.892.L.221 73. COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 591.409 0 0 257. crt.1. al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU Campanie naţională de informare publică pentru informarea Prograului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU „Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România .911 5. 738.C.677 23.000 577.C.896 681 S.815 1.Servicii de transport echipamente IT.209 345.1.645. Dezvoltarea şi TANCIESSRL implementarea măsurilor active de ocupare S.L.164.R. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 372.297.179 696 Subventie salariala pentru noii angajaţi SC Master Artis SRL 77.245. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7. Axa Prioritară 7/ DMI 7.937 118.493 3. Titlu proiect „Închiriere imobil necesar funcţionării Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Direcţiei Coordonare FSE din cadrul Ministerului Muncii.916 695 S. Dezvoltarea şi mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati SA implementarea măsurilor active de ocupare in domeniul industriei alimentare Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati SCGRUPSAPTESRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU .056 693 Locuri de munca noi in protectia mediului Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje.911 200. MAR SPED GRUP S.876. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. mobilier şi arhivă documente DG AMPOSDRU ” " Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor. Sprijin pentru implementarea.C.L 193.457. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" 3.C.R.537 7. GEMATEX CENTER PRODCOM IMPEX S.987 0 0 1.1. Sprijin pentru implementarea.C.829 409. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.867 13.322.suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general.210 0 170.Nr. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.A Axa Prioritară 7/ DMI 7.074 1.R.011 832. MEDIA ONE S.2.431 79.820 692 AIRPORTMANAGEMENTCONSUL Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.506 683 RDS/RCS Axa Prioritară 7/ DMI 7.512 0 481.416 . Axa Prioritară 5/ DMI 5.892 0 22.024 691 694.1.130 694 SC RUNING TEX SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Axa Prioritară 5/ DMI 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 139. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.ECORECRECYCLINGS.434.669 85.221 16.620 690 Completarea echipei prin incadrarea si SC CAVARANTANA COMPANY Axa Prioritară 5/ DMI 5.950 2.1.

880 55.437 388.3.750 38.1.500 54.025 323.450 3.740 11. tencuitor\" Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori 702 SC UZUC SA PLOIESTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.089 227.605.933 61.Nr.344 102.943 1.087 77.932 9.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.463 188.846 169.Provocari ale Ajutorului de Stat participare la FPC Calificarea in IT.A. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.100 54.530 717 383. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.350 13.C.3.000 112.3.805 25.900 7.600 698 699 700 701 PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" Acces la formare profesionala continua premiza adaptarii la dinamica pietei 1.539 335.3. Acces şi participare la FPC 399.439 259.756.684 112.2.457 5.363.384 713 SC IRCOMEL IMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.162 0 1.866 599. Acces şi DMI 2.3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor DE S.595 188.592 36.3.3.000 107.332 30. Acces şi participare la FPC 2.E.640 714 715 716 SC GABO SISTEM SRL SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL CABINET MEDICAL DR. Acces şi DMI 2.706 177.199 0 49.500 48.3.017 706 Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta calificare care lucreaza la GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE Axa Prioritară 2/ DMI 2.658 767. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 7.799 4.190 718 719 720 SC YDAIL CONSTRUCT SRL SC CETINA SRL 638.422.696 30.285 526.087 282. Acces şi instrumentele muzicale si specializarea SA participare la FPC lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY angajatilor intreprinderii SRL Calificarea angajatilor in meseria de agent SC PROTEKTOR GRUP SRL comercial (COR 3421. Acces şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.117 12. pietrar. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 697 CRESTEREA OCUPARII FORTEI MUNCA DIN ZONA RURALA Axa Prioritară 5/ DMI 5. crt.831 163.666.980 49.570 707 708 709 710 711 728. cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat . Acces şi participare la FPC SC. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 191.567 436.610 425.Eficienti prin Sprijin European \" “A.024 49.255 1.904 321.3.3. Acces şi ANGAJATI IN MESERIA DE SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC participare la FPC \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435.172 12.108 5. Acces şi SC TIGI TRANS SA CONSTANTA COMpetente . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.620.005 11.A.TOPOLOGEANU GABRIELA S.111 11.853 345.934 1.503 254.C.111 326.781 190.888. pietrar.210 528.153 19.mai multe vieti salvate 818.3.814 320.493 13.003.671 0 1.313.795 703 704 705 SC CONS-MET SRL SC OLTANAMONTAJ SA SC TINA COREXIM SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.523.903 429. Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar.268 6.864 74.632.439 141.3.134 1.963 95.3. SC MODACONFEX SRL 632.299 569.3.217 41.103 1.787 10.075 356. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. pentru o piata a muncii in continua schimbare.800 0 17.3. GLOBAL SECURITY SISTEM Axa Prioritară 2/ DMI 2.100 168.536 19. Perfectionari.CompaniaRomprestServiceS.1) CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII MICHELIN ROMANIA SA DEFICITARE Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in SC ISIHIA IMPEX SRL meseria de “zidar.051. Acces şi participare la FPC 712 CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.940. Axa Prioritară 2/ DMI 2.650 434.3.L.501 602.710 371.3.892 22.C.469 42.400 CAP COMPAS : CAlificari.221 13.340 58.385 224.377 712.276 381.047.850 292.3.701 654.S SC LALELI IMPEX SRL –European “ Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC DMI 2.3. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă SC ASSAGRUP SRL SC MONA SILCOMIMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.324 362. Acces şi DMI 2.665.073. Acces şi 988.142 8.346 582.098 Axa Prioritară 2/ DMI 2.777 300.194 1.537 11.297 5.3) COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier Angajati calificati.R.343 Axa Prioritară 2/ DMI 2.160 63. angajaţi participare la FPC Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare.571 851.3.147 2. noi perspective pentru Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 0 0 701.455.198 503.3.449 10.840 619. tencuitor” \" Angajati Calificati-Competenti. Acces şi SA participare la FPC .890 402.570 9.162 560. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.

950 48.340 2.299.727 985.671.095 267. Formare şi SC KUBO ICE CREAM COMPANY conditiilor pentru acces si participare la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL formarea profesionala continua in cadrul SC pentru promovarea adaptabilităţii KUBO ICE CREM COMPANY SRL Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei Dezvoltarea competentelor .198. 310.000 98.229 5.CTransGrigS.479.050.3.3.914 10.825 Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.3.400 Cheltuieli neeligibile 81.312 63.R. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.175. Acces şi DMI 2.528 540.398 4.3. Acces şi participare la FPC 733 734 735 736 737 738 Calificarea/recalificarea a 220 de angajati SCMIRUNAINTERNATIONALIMPE Axa Prioritară 2/ DMI 2.370 1. Formare şi ROMANIA: Dezvoltarea potentialului SC ORANGE ROMANIA SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi specialistilor de top pentru promovarea adaptabilităţii COMPETENTE SI COMPETITIVITATE Axa Prioritară 3/ DMI 3.958.039 1.preparator paste S.2.896 3.800 113.280 1.100 102.AMFIT pentru promovarea adaptabilităţii FORMAS: Formare pentru schimbare Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.712.patiser.748 49.080.342 1.256.200 725 726 727 728 729 730 731 732 Calificarea a 14 angajati in meseria de Axa Prioritară 2/ confectioner tamplarie aluminiu si mase S.926 48.807 116.2.139 742 997.098 743 662.795 18.229 889.310 33.A.2.800 0 121.3.L.362 246.3.142 2.255. cale sigura pentru SCTeraplastSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi succesul companiei ! pentru promovarea adaptabilităţii Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii competentelor acestora si crearea Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.589 741 489. premise ale creşterii competitivităţii firmei.717.370 602.969 396.R.R.691 9.382 86.946 569.568 264.707 721 722 723 SCWINIMPEXSRL SC SASU COMPANY SRL SCCHALLANGECOMSRL 724 SCKAPITANCONSTRUCTSRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.467 253.177 11.472 339.3. Formare şi cresterea adaptabilitatii companiei prin LAPPINSULATORSSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi dezvoltarea managerilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.pietrar.3.2.076 715.504 1. TITAN S.029 92.310 4. ipsosar.150 185.267 0 3.959 782. Formare şi Management performant.796 1.220. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.477 1. tapetar.088 48.A participare la FPC fainoase” Calificarea/recalificarea in meseria de Axa Prioritară 2/ SC DICOROMANIA S.662 .C.721 740 1.962 2.496.167.tencuitor participare la FPC Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist utilaje cale şi terasamenteS.679 5.CPANGRAMS.2.R.875 40.966 519.Nr.564 12.038 437.L. vopsitor\" Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii.640 433.L.ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar .C.897 49.421.739 2.848 606.892 17.647 872.467 857.769 1.901 3.068.667 340.2.339 76.264 79.955. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 555.R. Formare şi FORMARE PROFESIONALA PENTRU JT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA (ROMANIA)S.850 418. in meseria de agent comercial participare la FPC Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ in meseria de “brutar. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi industria morarit-panificatie .CMARSILVACOMS.3.R.915 739 2.3.618 22. pentru promovarea adaptabilităţii AVANTAJ COMPETITIV PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.555.401 381. participare la FPC plastice Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ SCRSGRUPS.902 41. Formare şi BANCA TRANSILVANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.560 1. Acces şi DMI 2. Titlu proiect Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.326 42.100 1.997 919.986 0 2.2. Acces şi 190.550 1. Formare şi PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE SC IASITEX SA IASI ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CRIZA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.L participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.390 155.3.570 404.172. Acces şi DMI 2.560 160. zidar.972 721.1nivel 3) Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav. Formare şi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE SC PRAKTKIER ROMANIA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.ALINMARCONSTRUCTS.769 Total valoare proiect 900.450 221. Formare şi SC Rocom Central SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.674 656.646 246. crt.510 442.R. Acces şi DMI 2.L \"strungar\" a 10 angajati proprii participare la FPC Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de Axa Prioritară 2/ S.761.983 206.017.3.575 398.438 1.966 61.707 55.652.450 188.2. Formare şi Globale-Business Operations Center sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Piraeus Bank Romania SA 1.157 7.424 13.2.770 169.038 925.298 80.912 80. Acces şi proprii in meseria de agent comercial XS.930 742.537 60.ADAPTIBA TEAM Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Axa Prioritară 3/ DMI 3.330 20.840 274.2. a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.099 175.570.022. Formare şi Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in S.245. Acces şi participare la FPC DMI 2.722 438.040 0 1.

Formare şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. investim in viitor Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii .148.010 0 1.964 48.615 112.991 119.834 76.536 0 4.098 752 753 754 755 756 Axa Prioritară 3/ DMI 3.A pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO ITALIA IMPEX SRL FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG Axa Prioritară 3/ DMI 3.339 751 978.2.206 27. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 344.NetromSoftwareS.113 3.093.938 761 154.355 745 746 747 748 749 750 EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic .862 169. Formare şi SCCETINASRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC NET BRINEL SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.358 758 676.065 763 4.2.583 422.498 32.875 298.744 458.725 119. Formare şi SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ElectricNavinstal 133.809 .860 764 237.2.706 753.035 751.330 23. Formare şi S.154 11.145 945.447 78.523 425.Nr. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 957.2. Formare şi SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.296.597.093 26.2.143.611 149.pr premiza pentru cresterea performantelor sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi oiectaresiproductiedeechipamentesiinst organizationale pentru promovarea adaptabilităţii alatiideautomatizare IST.578 664. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. ASESOFT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi S.2.790 302.131 164.597 682.800 583. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Competente-cheie pentru muncitorii slabcalificaţi in constructii.852 759 808.500 172. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.265 215.2. Formare şi Blue Point IT Solutions SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.066 159.630 19.755.750 233. Formare şi FIATEST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.037.R.870 17.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 65.2.962 10.632. Pariem pe echipa pentru viitorul companiei Investind in oameni.422 341.951 41.132 28.876 56. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.969 2.937 23.2.094. Formare şi S.756 2.170 4. Formare şi SC BRD GROUPE SOCIETE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi GENERALE S.213 120.676 2.210.2.451 2.SPECIALIST IT Imbunatatirea competentelor.2.977 29.2.867 3. Titlu proiect Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC.254 188.436 757 SCIPASACresterea performantelor capitalului uman Axa Prioritară 3/ DMI 3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.870 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 744 2.933 1.425 2.661.022 3.074 847.160 641.975 25.215 0 196.052 142.060 16.982 2.529 39.392.937.258.etalon al performantei Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii competente in IT. Formare şi SC STONECO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.Cheie\" “Ţintind spre viitor .662 2.DECOFIN COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi VolksbankRomaniaS. Formare şi SC PROD VINALCO SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.DESIT informationale Nume beneficiar Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.639 87.200 263.2. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.311 116. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.790 0 189. \"Competente .837 60.296 149.946 0 302.770 113.494.2.854 173.adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.274 60.205 6. flexibilitatii si performantelor angajatilor.290 52.2.253.876.660 760 1.884 25.A.2.446 0 5.924 101.COMPENERG Specializarea si perfectionarea electricienilor navali Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale .691.2.921 74.095 315.638 732.C. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 1.2.365 762 146.900 7.833 112.A. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi Societatecomercialapentrucercetare.334 263. in vederea adaptarii la actualul context socio economic.733 0 438.325.221 1.956 1.2.793 0 1.441 765 MICHELINROMANIASA 1.275 8.589.137.

Formare şi înseamnă un angajament financiar. Formare şi Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.390 186. Formare şi Locuri de munca mai sanatoase .058.mai sigure si SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi mai productive CESAFOCSANI pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.034 38.2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. bazată pe Axa Prioritară 3/ DMI 3.460 0 47.728 772 IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi depinde de Specializarea COmpetentelor SC TIGI TRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Personalului pentru promovarea adaptabilităţii Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica.982 349.300 56.713 0 29. Formare şi împreună pentru sănătate şi securitate la locul LAFARGEAGREGATEBETOANE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de muncă.420 782 719. Formare şi Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca .860 499.842.194 0 10.2.2.989 0 12. în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane.408 0 0 796.838 769 SCAtlassibSRL 1.2.Nr.2.966 869.945 437.989 127. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.250 129. Formare şi SocietateaComercialadeProducereaEne principiile îmbunătăţirii continue a întregii sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi rgieiElectirceHIDROELECTRICAS.327 70.L.339 775 358.2.079.C.IndustrialSoftwareS.750 600.643 119.838 612.000 72.882 48.951 831. Formare şi competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi fortei de conducere pentru promovarea adaptabilităţii COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.376 547.2. 1.520 9.052 0 2.786 1.A.IMPACT Axa Prioritară 3/ DMI 3.L. pentru promovarea adaptabilităţii ORGANIZATIONALA Formarea si perfectionarea personalului societatii.700 162.147 2.602 27.756 70.640 114.046 783 676.062 . crt. Formare şi securitate la locul de munca pentru angajatii din METALURGICA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi IMA METAV AERONAUTICA METAV SA pentru promovarea adaptabilităţii INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a investi Axa Prioritară 3/ DMI 3.278.332 0 0 322.ASISS pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de munca prin Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.916 37.790 242. Formare şi Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii “Permis de Protecţia Muncii” 481. Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe .C.098 63.450 1.858 3.628 771 SCSILCOTUBSA 1.489 84. activităţi.A.227 32. 210.2.2. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 321.809 286.R.240 201.2.447 431. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.273 58. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 767 S.515 234.739 776 397. Formare şi LABORATORUL DE CONSTRUCTII asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi BUCURESTI S.116 0 31.050 784 102.012 766 „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la Axa Prioritară 3/ DMI 3.670. in scopul cresterii capacitatii de pentru promovarea adaptabilităţii adaptare a societatii la mediul economic in schimbare.PERformanta Intreprinderii Axa Prioritară 3/ DMI 3. uman şi SC TIGITRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologic pentru a obţine sănătate şi pentru promovarea adaptabilităţii performanţă individuală şi colectivă) Axa Prioritară 3/ DMI 3.465 778 182.969 377.618 119.220 62. Formare şi COMPETENTE CHEIE PENTRU UNICREDITCONSUMERFINANCIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE PROFESIONALA SI GIFNS. „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator.755 258.000 18. INDUSTRIAL SOFTWARE S.000 774 678.000 710 11.214 780 331.2.057 0 0 847.376 77. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.R.548 773 735.2. Formare şi SANATATE SI SIGURANTA PRIN SC AQUACONST GROUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MUNCA pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de sanatate si INTREPRINDEREA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 51.465.678 781 158.158 0 20.697.329 770 ActavisRomaniaS.2.907 1.2.900 779 273.000 0 1.A.152 768 PERISCOP .L.625.059. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor nostri .O SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi prioritate manageriala pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.352 132.400 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 101.092 40.375. locul de munca pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.830 199.2. Axa Prioritară 3/ DMI 3.303 777 440.

818 118. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea la locul de munca: Axa Prioritară 3/ DMI 3.374 796 690.483 791 SC PROMTEH SRL 389.2.550 28.572 0 0 450.2.072 120.400 790 MENTOR BUILDING SRL 382. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 520. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.650 792 SC CEPROHART SA BRAILA 530.895 8. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 159. UNISON ENGINE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii si securitatii la locul de munca COMPONENTS BUCHAREST S.2. EURO CONSTRUCT S.ASICONS Sanatatea si securitatea in munca .425 33.787 0 0 618.2.C.242 863. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatiei.D.702 73. MFARM SRL INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR .156 0 9.628 675.2.2.038 192.2.SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.964 786 402.003 68.581 801 SC AROMET STAND PROD SRL 424.785 802 SC LALELI IMPEX SRL 150. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.200 193.750 793 794 Axa Prioritară 3/ DMI 3.667 96.DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A CONFORMARII CU LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala SANSIG Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor . angajator.019 76.2.936 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.696 0 40. un loc de munca mai sigur SC MENTOR TRADING SRL 0 512. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.425 44. Formare şi Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii S.2.219 70.281 660. crt.2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 436.816 121.945 93. Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.A.2.993 800 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525.736 798 SC CONALUMIL SRL 418.2.392 86.609 789 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG 187.648 0 0 457.615 788 MACON SRL DEVA Axa Prioritară 3/ DMI 3.716 0 97.980 0 0 473. Formare şi SOCITATEANATIONALARADIOC avantaj pentru angajat.SARIPAN \"PREVENT \" Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.075 0 1.2.593 795 671. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.900 222.790 0 0 811.794 92.816 885.193 196.212 27.C.936 797 491.318 .889 0 0 492.911 67.945 0 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 785 ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL SC CONARG CONSULTING SRL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR .COMPA S.146 121.A.2.817 74.743 0 8. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 49. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.968 0 0 499. performanta pentru companie pentru promovarea adaptabilităţii Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM SCA.o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile Angajati mai competenti. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.590 799 EUROPREFABRICATE SRL 157.899 545.294 121.550 26. pentru promovarea adaptabilităţii S.109 664.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 685.973 91.Nr.199 787 S. eficienta pentru sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi OMUNICATIIS.556 0 0 790. Formare şi absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze SC SINTEROM SA CLUJ NAPOCA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de ardere precum si prin constientizarea pentru promovarea adaptabilităţii personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.568 0 16.A.

Formare şi Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii SC BRAHMS INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi din domeniul tehnologiei informatiei.294 58.213 649. Titlu proiect GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 609.826 0 55.082 950.525 99. crt.612 196.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 647.2.sistem de asigurare a sanatatii si SC METABRAS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi securitatii in munca pentru angajati pentru promovarea adaptabilităţii SC GABOSISTEM SRL CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE. Adaptabilitate. SRL pentru promovarea adaptabilităţii BANCA TRANSILVANIA 698.433 68.R. Formare şi “ Clubul SSM in Constructii ” SC TRAMMAR SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii O preocupare permanenta a managementului Axa Prioritară 3/ DMI 3.466 196. Formare şi “Să construim în siguranţă” SC STONE CO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.600 122. MEDCENTER S. Formare şi Competenta.464 0 28.000 67.608 94.666 704.286 124.2.428 0 72.2.803 818 MICHELIN ROMANIA SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.097 125.823 854.2.C.044 0 14. Formare şi Imbunatatirea conditiilor de munca si viata SC GREEN YARD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi profesionala a angajatilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.421 48.934 701.279 421.679 275.916 696.978 338.017 119. Formare şi pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii SC CONSIRON SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi economice pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.238 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 Axa Prioritară 3/ DMI 3.507 123.2.500 10. SANATATE SI SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SECURITATE PENTRU ANGAJATI pentru promovarea adaptabilităţii Investeste in informarea si instruirea angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.710 564.616 30.302 331. Formare şi „Health and Safety 2 Work” SC CETINA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.554 62.Nr.243 0 0 761. Formare şi munca pentru angajatii din domeniul asistentei S.151 63.964 0 1. Formare şi Calitate şi productivitate prin asigurarea LAFARGECIMENT(ROMANIA)S.2.2.2. asigurandu-le astfel un loc de munca mai SC PRODPAN SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatos si mai sigur! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Conditii mai bune de sanatate si securitate la SCINFOWORLDSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi locul de munca-CSSM pentru promovarea adaptabilităţii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.442 418.200 124. un obiectiv SC PLAST SISTEM SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi permanent al managementului companiei pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.573 897.380 0 13.516 0 Cheltuieli neeligibile 36.929 0 150 819. Formare şi companiei pentru asigurarea sigurantei si SC GOLDPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii angajatilor! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi componenta de baza a unei strategii SSM PETROM SA MEMBRU OMV GRUP sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi performante pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.291 0 0 821.936 436. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor .493 96.ASSAMES pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.981 679.871 274. Formare şi tai.795 0 0 825.919 22.170 739.260 494.2.2.000 20.440 0 6.146 .427 0 15. Formare şi CONSTIENTIZARE.033 88.744 121.255 107.L sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale specializate.2.000 580.2.286 27.500 82.315 34.2.941 694. Responsabilitate si SC SMITHFIELDPROD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Eficienta prin SSM -CARE SSM pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.014.374 693.729 888.018 0 41.2.489 48.644 0 26.468 Total valoare proiect 753. Formare şi Oxygen SC DANONE PDPA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.803 686.2.262 467.374 114. Formare şi Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru SC ROMANIAN SOFT COMPANY sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managerii si angajatii intreprinderii noastre SRL pentru promovarea adaptabilităţii Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie Axa Prioritară 3/ DMI 3.190 0 0 807.000 359.844 257.2. Formare şi ANALKOALUMINIUMINDUSTRYS munca – premisa pentru dezvoltarea sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi RL intreprinderii pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.915 385.SEBAN 503.311 0 62. PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA ACESTORA Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci .384 546.617 819 820 821 822 823 824 Axa Prioritară 3/ DMI 3.799 122.759 122. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sănătăţii şi securităţii angajaţilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.650 123.826 710.770 0 0 591.622 13.952 161. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Constientizarea si instruirea angajatilor – Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SANTE .

2.943 834 SC APLAST SRL 688.369 0 34.069 829 SC PETROCONSULT SRL 714.Sanatate si siguranta în constructii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line .253 840 841 842 843 Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi \" Loc de munca competitiv prin evitarea SCINSTIRIGSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi riscurilor si imbolnavirilor profesionale\" pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. SAnatate si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si panificatie-SALIN Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare.630 0 34. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 355.2.544 831 LIVINI COSERV COM SRL 108.391 0 0 535.2. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea pentru promovarea adaptabilităţii curentă a companiei. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 354.153 62.317 62. Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi capabil să asigure o funcţionare conformă cu S.572 123. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.046 444.923 143.2. Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.L.799 75. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.580 110.509 47. Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.821 123.208 700.L.772 0 38.350 0 58.684 825 SC MAROMSSI SRL 826 SC TOTAL PRO SRL 343.044 0 107.R.707 197. 353. Formare şi \"Prevenirea riscurilor .solutie a unui loc de SC LUBRIGETAH SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca sigur si sanatos\" pentru promovarea adaptabilităţii SC PRODCHIM SRL 623. aplicare şi promovare a unor norme adecvate SSM specifice în domeniul comerţului şi distribuţiei de carburanţi.850 0 25.C. Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut pentru crearea conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor .760 837 S.A.542 0 16.423 62.790 838 S. nu accidentelor si bolilor profesionale Competitivitate sporita prin securitate la locul de munca sanatate si Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SANATOASA – Program de prevenire a SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii ROMANIA SRL pentru promovarea adaptabilităţii mentale a angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.037 835 SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 356.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.829 830 S.600 62.905 62.2.074 0 15.616 .R.572 125.040 473.000 381. educatie.760 827.ASECON Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie.735 121.287 938.2.279.043 34.2.Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă. Titlu proiect O stare de bine. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.069 833 SC SENIOR INTERACTIVE SRL 455.C.competitivitate.753 0 27.R.049 836 AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă. formare .873 99.219 0 0 834. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 701.752 450.2.2.premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM .953 536.DIESEL ONE S.2.2.006 60.530 0 38. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.851 0 0 825. în toate punctele sale de activitate SC ROMSOFT SRL 269.2. informare.630 0 114. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.672 828 Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor . Formare şi Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea CONSTANTA SOUTH CONTAINER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi muncii TERMINAL SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. TITAN S.489 353.2.675 0 Cheltuieli neeligibile 15.444 827 Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE Axa Prioritară 3/ DMI 3.569 1.908 442. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 562. 709.050 821.330 0 159.584 841.789 452.801 270.Nr. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.407 445.EDY LOGISTICS S.083 832 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 426.552 80.161 122.C AUTOCAMION SERVICES. capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei.R.2.260 58.eficienta si competitivitate\" Axa Prioritară 3/ DMI 3. în toate punctele sale de lucru Construim in siguranta si sanatate Program de informare pentru angajati .560 0 0 317. instruire.086 19.848 Total valoare proiect 833. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 695. crt. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.317 0 33.324 839 NOVATEXTILEBUMBACS.000 126.

2.C.867 854 3. Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 251.519 28.379 11. Formare şi S.703 0 30.842 16.715 0 542.712 7. Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin Camera de Comert.000 516.398. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.COMPAS. Acces şi participare la FPC 15. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.600 4.559 5. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.798. Formare şi SC CREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 116.614.880 209.821 242.439 89. Formare şi SC Baumix SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO TRANS COM SRL S.2.640 5.3.2.369 0 Cheltuieli neeligibile 50.633 0 161.program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Colegiul Tehnic de Poştă şi Alimentaţie Publică.803 234.500 5.000 578. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.504 5.557 0 18.266.346 239.329 9.667 90.532 2.4. Formare şi S. piscicultură.302.899 0 8.000 2.554.793 61.280 5.769.773 0 578.C.2. Titlu proiect \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Un plus de sanatate si securitate la locul de munca Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.292.426 44.R.048 109. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 16.Nr.332 4.SIBIU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.758 167.416.220 80.A. crt.C.846 407.857 37.048. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Calitate în Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă sprijinul imbunatatirii calitatii formarii PENTRU PROTECTIA MEDIULUI profesionale continue din Romania UNIMED Ocupatii de calitate in servicii sociale Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL Axa Prioritară 1/ DMI 1.970 93.063 90.600 4.C. Formare şi S.DETERGENŢIS.377 133.428 4.190 5.798. Formare şi S.773 40.438 0 7.449.457.901 0 0 599.3.R. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Transporturi şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" Telecomunicaţii Axa Prioritară 2/ DMI 2.604 98.640 858 859 860 861 862 863 864 865 866 Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in SC EURODEZVOLTARE SRL regiunile Sud Est.950 53.118 145.340 17.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj LOCURI DE MUNCĂ MAI ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si siguranta angajatilor SIGURE.085.976 285.970 0 20.3.636. Industrie si calificare Agricultura Arad Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si Camera de Comert si Industrie a electrician de intretinere si reparatii Municipiului Bucuresti ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin Asociatia “Centrul Roman de calificarea si recalificarea persoanelor angajate Initiative” din industria lemnului CENTRUL REGIONAL DE Să devenim competitivi pe piaţa muncii FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria carnii Municipiului Bucureşti Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria panificatiei Municipiului Bucureşti Fii APTT pentru viitor .PlurivaS.494 509.034 0 38.846 77.604 0 49. Formare şi SC CONSUL SECURITY SYSTEM sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC ICECOMPUTERS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.075 Total valoare proiect 345. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.4.216 41.332 0 29.402 304.000 568.2. pescuit” Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.201 137.399 473.201 407.689.574 70.504 856 857 16. Axa Prioritară 1/ DMI 1.884 855.3.3.497.870 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Investim in oameni Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură.761 10.753 95. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.389 124. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.321.209.858 831.457.266.345 5.672.021 3.C.4.061 541.A.398. Formare şi SC HIRSCHPOROZELL SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.468 4.000 5.574 189.889.529 113.192.393 6.000 855 ASOCIATIA PATRONALA A SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii PRODUCATORILOR SI Comitetului Sectorial pentru Formare UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.482 9.2.332 3.272 . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.021 0 137.965 71.040 104.098. LAFARGE COMNORD S.436 686.3.986 123.149 33.3.480 0 107.340 700.L.2.934 937.192.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.542. Calitate în formarea profesională continuă 705.054 861.240 93.000 20.2.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.260 4.

patiserie.410 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. ROM.868 886 3.R. de Morarit si Panificatie .044.3.517 5.inca o sansa profesionala O calificare in turism.939 105.444 336.090.o sansa pentru o slujba mai buna Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.3.055.555 Cheltuieli neeligibile 120. regiunea Centru si regiunea Nord Vest. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.083. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.137.021 1.3.R.369 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.931.066 880 19.261.900 512.626.115. Acces şi participare la FPC 16.ANAMOB participare la FPC calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU GRUPUL DE FORMARE Axa Prioritară 2/ DMI 2.382.460 518.662 305.661 884 4.000 0 5.194 7.093 367.198.865 Total valoare proiect 7.100 1.C.940 872 2.3.022 1. 867 868 Titlu proiect Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor .672 92.716 134.CENTRAS S.3.3.494 211. moderne.729 91. Acces şi participare la FPC 17. CRIVAS CONSULT S.272 587.3.717 390.000 0 4. servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.423 228.879 240.000 9. Acces şi competentelor dobindite pe cale non-formala DAMBOVITA participare la FPC pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia.242.051 508.192 286.048 135. ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor.222 231.795 64. Acces şi participare la FPC 15.562 105. Acces şi programe de FPC inovatoare.C. Acces şi participare la FPC 4.278 18.Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene 7. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.600 8.010 100. pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA.000 4. Acces şi participare la FPC 4.835.213 163.262.3.280 6.316 157.699 399.715 21.715 21. cofetarie la Asociatia Nationala a Industriilor de Axa Prioritară 2/ DMI 2.201.3.814.000 187.L.351 526. participare la FPC DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician metrolog" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician prelucrari mecanice" O noua cariera . Acces şi angajate pe piata muncii. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.146 4.689.3.L.700.482.839 875 Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit.CENAFER S.C.CASV Formarea şi certificarea competenţelor profesionale Nume beneficiar ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA S.328 871 16.TUR.R. AFACOV CONSULTING GROUP S.395 883 FPC FRIGO ECO – Formare profesionala Asociatia Generala a Frigotehnistilor Axa Prioritară 2/ DMI 2.462.L.3.879 4. panificatie.308 873 Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.371 147.657.3.R.3.L.451.940.3. MONOPRIX S.C.411.906.930 10. calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii Axa Prioritară 2/ DMI 2.036 491.743 874 Confederaţia PATRONATUL ROMÂN Axa Prioritară 2/ DMI 2. Centrul de Asistenta pt Organizatii Neguvernamentale .591 1.355.644 0 44.140 17.890.571 5.582.953 18. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.591 4.897 0 19.764 346. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.166 881 882 7.373.L Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 4. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.918 512.854 149.924 18.244 877 S.L.3.840 222.416 885 19.003.991.780 205. 19.002.257 145.066 0 2.762.480.237 121.277.502 870 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara .500 400.989.396. Acces şi continua a lucratorilor din domeniul frigului si din Romania (AGFR) participare la FPC aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera.438 601.277.3.318 138.3.967 98.3.010.Nr.936 600.264 0 345. CRIVAS CONSULT S.783. Axa Prioritară 2/ DMI 2.300 878 879 IMARA CUL.R. EUCALIFICARE .053. Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.145. crt. Acces şi CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII PROFESIONALA MASTER S.450.422 6.214.677 7.863 82. alternativa la somajul Libere din Romania Fratia participare la FPC determinat de criza economico-sociala Calificare si evaluare de competente.958 869 Cresterea nivelului de calificare a persoanelor Confederatia Nationala a Sindicatelor Axa Prioritară 2/ DMI 2. prin metode inovative de formare profesională continuă. SC FAXMEDIA CONSULTING S.000 .766.3.348 5.072.455 876 9.536 1.447 113.

828 Cheltuieli neeligibile 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.645 360.057 172.447.L. in domeniul "Sculer matriter" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.544.706 171.193. prin evaluarea competenţelor.524.519 343.656.534.502 3. CRIVAS CONSULT S.113.2.108.749.2.3.340 21.2.000 Total valoare proiect 9.593 2.382 887 888 889 890 891 892 893 Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala. calificare PicOil Info Consult SRL şi formare continuă Camera de Comert.385.170 .632 243.405 901 NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE .768 601. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 19.055.055.449.675 237.756 345.697 6.934 0 4. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.182. IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI MEDIULUI.250 2.991 1.R. in domeniul "Mecanic reparatii" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” 7.746 20.799. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.173.613.L.659 509.RUXMED Imbunatatirea adaptabilitatii.3.108.000 149.825 97. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 8.742. Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa Societatea de Stomatologie Estetica din Romania IHS .453.3.603 907 8.Medical School SRL 19.300 4.2.3.835 11.112. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.442 906 Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara SC COGNITROM SRL COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 2.040 904 Federatia Sanitas Romania 12.3. Axa Prioritară 2/ DMI 2.510.2.L. FORMEXPERT Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.729 903 Retea de sprijinire a formarii profesionale in Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.288 414.227.709.493 1.400 10.159.369. Formare şi domeniul managementului sanitar.449.940 208.FIT TOUR Agricultura Suceava Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.600 601. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.214.458 248.265.136 219.311 6. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.331 6. Formare şi EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE DIN ROMÂNIApentru promovarea adaptabilităţii CEED ROMÂNIA" 6.C.978.862.715 762.933 19.715 21.505.912 894 S.359 84.474 571.697.110.3.995 1. Industrie si FIT TO TOURISM .264 709. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.942 151.113.250.642 16.2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.557 269.472 0 17.527 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.105 1. calificarea si Federatia Sanitas Romania recalificarea angajatilor din sectorul sanitar „Orientarea profesionala si calificarea Ordinul Asistentilor Medicali si angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru Moaselor din Romania viitor” Centrul de formare profesionala continua in Universitatea Dimitrie Cantemir din turism si servicii Targu Mures Dezvoltare profesională în sectorul serviciicomerţ.302 4.470 165.189 0 20.702 317.651 388.3.055.531.539 1.091.796 1. CRIVAS CONSULT S.C.852 19.892.408 215.356 2.418 128.987 1.3.117.141.906 10. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.359 601. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 9.565 7.558 18.651 2.312.582 603.539 243. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.750 0 6.473. CRIVAS CONSULT S.715 9.000 16.044.189 900 Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.420.715 21.778.497 254.521 905 Fundatia pentru SMURD 17.2.290 126.615 2.550 57.432.R.046 10.2.453. CRIVAS CONSULT S.091.741. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.847.656 902 DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT Axa Prioritară 3/ DMI 3.020.868.3.549 898 14.353 895 896 897 Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.C. in domeniul "Gauritor filetator" Calificarea in industria alimentara – o sansa Federatia Nationala a Sindicatelor din pentru viitor Industria Alimentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii FUNDATIA ANA ASLAN medicali din ambulatorii de specialitate si INTERNATIONAL spitale in brain-aging DENT – Dinamism. crt.501 3.670 18.542 346. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.209 1.014 11.055.R.600 899 3.965 3.034. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.942 16.041.3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.341 1.000 1.305.668 3.501 601.152 21.2.609 2. flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii Profesionisti in interventia accidentele colective si dezastre integrata la Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.880 296.857.R. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Asociaţia Centrul de Resurse CREST sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managementului calitatii si TIC al personalului pentru promovarea adaptabilităţii ocupat in domeniul medical .

594 397.865.338 15.2.ICMET CRAIOVA 916 917 918 Axa Prioritară 3/ DMI 3.085 909 Asociatia "Solidaritate Umana" Axa Prioritară 3/ DMI 3.I. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.852.2.ASA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 908 Ministerul Sanatatii Axa Prioritară 3/ DMI 3.181.829. angajatorilor . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 16.135 912 14.252 1.193.127 910 succesul Active Job Consulting SRL 9.698 441.216 7. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 6.125 279.812 2.070 10.351 1.673.635.768. Formare şi Eficientizarea activitatii farmacistilor prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi formare in noile tehnologii.2.435 2.337.715. inclusiv TIC FARMACIE “CAROL DAVILA” pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.962.844.514.088 479.503.028 747.461 924 4.2.440.884.537 20.578. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.253 232.388 6. Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii 11.144 0 138.134 344.530.2.210.114.561.COMPETENTE PROTECTIA MEDIULUI Adaptabilitatea angajatilor.934 117. Perfectionare in terapia medico . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Grigore Alexandrescu 0.535 538.567 594. Formare şi BUCURESTI .884 914 INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 3/ DMI 3.722 14.117 0 3.419.Nr.424 2.2.420 5.763 1.380.388 0 232.039 846.578.246 0 316.352.986 1.860 285.148 2.180 930.828 7.858 12.2.847.205.C.117 915 SC RSC CONSULTING SRL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ERGONOMIE DENTARA SC MEDRIGHT EXPERTS SRL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA .018 6.829 155.232. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.127 6.133 168.2.Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca.M Bucuresti pentru promovarea adaptabilităţii 4.706 13.485 920 921 922 Axa Prioritară 3/ DMI 3.865 116.389.363 805. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.243 11.200 629.2.906.236 504.2.676.859 15.894. Titlu proiect CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA COPMED . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.996. Formare şi petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii Organizatia Patronala Unipet Ploiesti sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi serviciilor prestate.617 131.755 913 Cresterea competitivatii intreprinderilor prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA perfectionarea si specializarea resurselor umane Axa Prioritară 3/ DMI 3.716. prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene DOCTORI in servicii medicale de calitate.chirurgicala de Axa Prioritară 3/ DMI 3.975 923 4.2.773 0 123.501. Formare şi Cresterea competentelor intreprinderilor si Dezvoltare pentru Protectia Mediului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile I.614 357.115 887.2.703 18.304.697 .Formare medicale imbunatatite pentru un servicii Episcopia Severinului si Strehaiei PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5.131 0 265.798 578.2.364 2.872.2.534.695.961 17.362. Formare şi TIC – instrument de lucru pentru personalul din SC Brahms International SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sectorul sănătăţii pentru promovarea adaptabilităţii Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si Societatea Română de Pneumologie flexibilitate organizationala Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul Axa Prioritară 3/ DMI 3.626.855 1.CENTRUL PENTRU in domeniul noilor tehnologii intr-o societate sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PREGATIREA RESURSELOR bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare pentru promovarea adaptabilităţii UMANE durabila Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN) EMC .040 5. o premisa pentru competitivitate Ergonomie.027.2.066.032 126.2.814 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.959 865.520 10.474 208.988 3.568 859. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.185.891 0 808.420 3.620 919 6.772 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 8. competitivitatii profesionale pentru promovarea adaptabilităţii si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.2.922.850 6.318 10.2.270.632 1.000 1.078 911 Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national FORMED . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 2.4 ani) la nivel multiregional pentru promovarea adaptabilităţii Institutul National de Cerecetare Axa Prioritară 3/ DMI 3.948 925 13.

411.1. Formare şi neonatologiei.456 3.513 0 145.552 928 4. Dezvoltarea şi SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV . Dezvoltarea şi Economica Zalau implementarea măsurilor active de ocupare 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.si promovarea utilizarii noilor Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologii pentru personalul din sectorul de Sanatate pentru promovarea adaptabilităţii sanatatii Specializare pentru performanţă.215 459.736.Dezvoltare Organizationala Axa Prioritară 5/ DMI 5.546.818 0 21.659 534.900.” Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Fundatia pentru Chirurgia Ficatului Axa Prioritară 3/ DMI 3.808.CONSILIERE.852 278.878 856.759 126. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.434 237.847 268.2.771.050 0 1.E. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.499 2.815. crt. Dezvoltarea şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.Centrul Romano.677 937 Iei parte.480 944 Un viitor mai sigur Fundatia Ecologica Green "Education" 10.777.154.166 5.2.090. personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.170.357 154. de muncă proiect cu abordare progresivă.745.926 17.080.1.163 6.566 1.831 0 564.1..967 928.200 938 939 940 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT AGENTIA JUDETEANA PENTRU CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Mediere a Muncii" CLUJ TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea accesului pe SC RETEAUA TDC SRL piata muncii Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare" Axa Prioritară 5/ DMI 5.274 .956 566.671.1.262.R. Dezvoltarea şi angajabilitate al persoanelor afectate de criza SRL implementarea măsurilor active de ocupare economica Regions for Jobs CAMERADECOMERTSIINDUSTRI Axa Prioritară 5/ DMI 5.865 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.511 473.1.991 1.Program pilot de crestere a nivelului de SC WKH .281.P.029 346.864 933 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 15.428 121.443.362 7.835 220.2.032.256 931 Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT Axa Prioritară 5/ DMI 5.075.772.988. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 5.652.033 941 18.662.000 17.187 0 6.707.1.434 2.329 17.370 926 Fundatia Amfiteatru 927 Formarea profesionala in domeniul Fundatia CRED.878.1.399 602. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.920 116.403.599 6.501.460.886 234.240 935 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS .868 343.476.059.892 2.505 13.504 138.O NOUA VIATA Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania Program Integrator al Necalificati (PIFAN) Formarii Adultilor SC OREADE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 1.733.946 12.176 20. Dezvoltarea şi FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA implementarea măsurilor active de ocupare 14.2.2.289 12.382.944 229.ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE .717.A.427.491 162.831.1.249 0 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5."INCOFOP" CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ Axa Prioritară 5/ DMI 5.091 473.741 231.504 861.498. Titlu proiect Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.830 932 17.495. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.. pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii implementarea măsurilor active de ocupare O MESERIE NOUA .Nr.588 2.421 105. Dezvoltarea şi EBISTRITANASAUD implementarea măsurilor active de ocupare 2.010 3.166 944.484 943 7.1.217 421.922.419.908 692.204 936 10. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.358. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 5.1.764 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 11. eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.1.890 1.1.000 20.195 0 1.896 942 CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.714.207 530.261 0 15. ai carte.257.866 201.976.560. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.687 930 ADAPTIC Camera de Comert.200.833 263.155 934 AGENŢIA PENTRU OCUPAREA Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.325.208 4.1. O SANSA RURAL TINERILOR DIN MEDIUL SC H R SOLUTION SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.221 929 Federatia Sindicatelor Libere si Independente „ Energetica ’’ Axa Prioritară 3/ DMI 3.683.861 0 3.120 7.429 945 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Axa Prioritară 5/ DMI 5.630 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.052 778. Industrie si Agricultura ARAD Axa Prioritară 3/ DMI 3.841 5.709.861 1.146.855.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare ALTER TOUR OLT INFORMARE.401.860.1.

Corelarea fortei de munca cu cerintele CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 5/ DMI 5.451.190.023.000 0 5.1. instruire si cautare activa a unui loc Promovarea Culturii Traditionale de munca Braila Masuri active integrate .724.613 1.572 1.568 965 CENTRUL REGIONAL DE Reconversie profesionala in domeniul FORMARE CONTINUA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5. Sud-Vest.478. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 12.831.303.518.888 954 6.Marea Axa Prioritară 5/ DMI 5.660 6.431.686 949 Calificari europene pentru centrele turistice din Fundatia Universitara Dunarea .668. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.542 1.644.766.874 465.401.633.325 950 10.812 117.326 1.601.467 684.709.869.401 0 94.765.130 960 Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.235.000 680.O sansa pentru ASOCIATIA DE SPRIJIN A persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud SOMERILOR DAMBOVITA Muntenia si Regiunea Sud Est 3. Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN Axa Prioritară 5/ DMI 5.621.510.1.901 959 12.607.753 13.977 324.259. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Centru si Nord-Vest Axa Prioritară 5/ DMI 5.Integrare prin Formare.684 958 CORE .892.O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Universitatea din Petrosani 6.1.296.448 1.414.553 421.116 269.162 4. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.036.916.954.455.1.292.665 18.869 12.643. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.191.639 0 70. consiliere si Initiere Antreprenoriala Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS .1.858.028 253.Proiectul "Puncte de Informare.027 329.517 1.1. Bucuresti – Ilfov” Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj Axa Prioritară 5/ DMI 5.767 20.880 1.773.200 21.880 1.351 0 237.017 946 Acces pe piata muncii .1.742.526. crt.000 0 5. Dezvoltarea şi randul somerilor si creare de noi locuri de O VIATA MAI BUNA implementarea măsurilor active de ocupare munca.528.560. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.429.186 620.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 947 948 Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin Centrul Judetean pentru Conservarea si informare.345. Sud.586 956 Start la Antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.694 35.440 962 STOP somajului in randul tinerilor Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor 14.696 952 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor Axa Prioritară 5/ DMI 5.„O sansa pentru tine” ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"P Axa Prioritară 5/ DMI 5.506. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 17.000 2.1.712 0 597.790 0 1.721.000 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 19.330. Dezvoltarea şi Romania Neagra implementarea măsurilor active de ocupare IFIA .679 489.697 16.534 415.419 378.Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est.703 11. Dezvoltarea şi cautare de loc de munca din regiunea Sud DAMBOVITA implementarea măsurilor active de ocupare Muntenia.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 18.Nr.033.606 963 4.571 20.621 11.182 364.1.846 285.1.392 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 4.046 400.928 14.224 798.750 955 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.255 1.235.1.228 1. Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" SCINTERLOGCOMSRL FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA (CDM) Axa Prioritară 5/ DMI 5.675 .156 15.1.1. Sud-Muntenia.478.762 402.523 0 3.1.738.668.172.038 0 6.330 370.678 819.431 961 ONCT . Sud Est si Bucuresti-Ilfov LOCALA BUCURESTI 11. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.711 16.033 1.728 951 18.792.097.472 466. Dezvoltarea şi OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” Dezvoltare Durabila implementarea măsurilor active de ocupare CALISIG .673.568 957 15.955 25.431.MANAGEMENT A LPROIECTELOR implementarea măsurilor active de ocupare Vest EUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 5/ DMI 5.848 1.711 0 16.1. Dezvoltarea şi administratiei si serviciilor publice in regiunile ADMINISTRATIA PUBLICA implementarea măsurilor active de ocupare Vest.1. Dezvoltarea şi RO-EUROPA\" implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.740 953 “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU PartNET Asociatia Parteneriat pentru Axa Prioritară 5/ DMI 5.289 4.1.977 324.000 12.900 8. Dezvoltarea şi pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord.314 0 20.142.1.959 108.718 964 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA 14.

756.546 1.530 DMI 6.766 390.355 3.130.606 980 Axa Prioritară 6/ DMI 6. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa.966 983 11.500. educatie si formare Civile (FDSC) economiei sociale profesionala la standarde europene Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în FUNDATIA CENTRUL DE Axa Prioritară 6/ DMI 6.840.231.1.809 19.311.500 10.1.910.004 1.315.232 985 8.448.O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor FEDERATIA ONPHRORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA 9.117.564 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.434.017 1. " economiei sociale „Mai aproape de oameni.435 1.173.744 328.796.1.967. Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional.034.538.494 2.180 309.MANAGEMENT Axa Prioritară 6/ DMI 6.400 420.758 271.640 372.807 3.794. Dezvoltarea DMI 6.097.450.1.1.1.046.280 986 Penitenciarul de Femei Targsor Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.261.022 204.621 7.231 337.995 1.758 1.799. pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor 12.570 0 20.543.1. Dezvoltarea 11.193.379.723 15.953.390 12.1.802 0 20.936 435.976 5.582 971 FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.012.580.142 19. o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice.408 368.506 7.000 267.674 364.289. Dezvoltarea economiei sociale 16.604.1. Dezvoltarea economiei sociale 7.1.236.000 Axa Prioritară 6/ DMI 6.925.630 Total valoare proiect 20. in slujba protectiei mediului inconjurator.113.734 12.728.1.252.071 Cheltuieli neeligibile 0 333.Nr.553.986 143.000 1.Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES.171.1.637 16.437 416. psihice si sociale din regiunea Nord-Vest.949 3.922 16.641 999. 966 967 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.644.165.050 968 Antreprenoriatul social.347 713.171.440 5.082 2.368 0 18. Dezvoltarea in Romania prin cercetare.1. Dezvoltarea SCHRSPECIALISTSSRL economiei sociale” economiei sociale DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI Axa Prioritară 6/ DMI 6.862 0 9.397 981 FUNDATIA PAEM ALBA Axa Prioritară 6/ DMI 6.969. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.194 340.408 3.312.675.812. Dezvoltarea DMI 6. Dezvoltarea AND COORDINATION SRL economiei sociale 16. Dezvoltarea comunităţile de romi. Dezvoltarea comunităţi multietnice din Regiunile de RESURSE PENTRU DIVERSITATE economiei sociale dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România ETNOCULTURALA Persoanele private de libertate.880 3.786 1.329 0 149.707 8.723 DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale 14.516.322. o şansă pentru PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\ Axa Prioritară 6/ DMI 6.093 300.1.808.1.832 3.925 0 13.196 0 19.596.635.273 231.1.364 969 15.177 972 973 974 975 976 977 FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"RO Axa Prioritară 6/ MANIA economiei sociale Axa Prioritară 6/ CONSILIUL JUDETEAN ALBA economiei sociale FUNDATIA DEZVOLTAREA Axa Prioritară 6/ POPOARELOR economiei sociale ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S IPROMOVARE Axa Prioritară 6/ SOCIO-ECONOMICA economiei sociale CATALACTICA Axa Prioritară 6/ FUNDATIA SOROS economiei sociale PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 14.788 0 13. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.897.219. Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale.801.139. consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher . crt. Dezvoltarea in zonele ALpine (montane si sub-montane) din ZU\" economiei sociale Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate Economia Sociala .397. Dezvoltarea economiei sociale 978 K CONSULTING.306.152 236.726 1.415 1.049 11.874.902.381. Dezvoltarea 7.670 2.352 4.071 982 AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea ORIZONT 2009 PROTECŢIA COPILULUI -SECTOR economiei sociale 1 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest.331 2.931.271 18.000 435.795 984 PROMETEUS.Casa Romilor ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC ASOCIATIA REACT Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 9.Promovarea economiei sociale Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 5.803 2.1.816 2. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale INTEGRAT . Dezvoltarea 13.500 2.348 1.031 970 13.879.011.362.204 287.181 .073.088 880. prin forme ale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.393 979 I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHORE Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.585 188.555.791 3.467 392.854.498.218.971 0 16.

852 2. Acces la Agentia Romana de Asigurare a implementarea manualului de evaluare internă a educaţie şi formare profesională iniţială de Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calităţii educaţiei calitate EVRICA .542 15.385 3. Dezvoltarea economiei sociale 15.097.428. Acces la profesională iniţială de DMI 1.915 11. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.218.019 0 19.1.988 0 3.965 1.Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a Federatia ONPHR .199 395.784 17.925 754.Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi 11.817 12. Acces la profesională iniţială de DMI 1.910 360.816 0 408.974 308.598 0 4.056 0 2.1.782 0 394.806.622 839.050 996 Ministerul Educatiei. crt. INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" calitate in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Axa Prioritară 1/ DMI 1.416 3. pornind de la Nationala a Persoanelor cu Handicap economiei sociale experiente si bune practici in Uniunea din Romania Europeana O sansa pentru o viata demna Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale.914.1.676. Cercetarii si Inovarii 14.533 836.623 20.115 0 222.392.368 0 18. în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI Axa Prioritară 6/ DMI 6.004 1.844 2.1.179.1.1.397 988 12. Acces la profesională iniţială de 19.703.003 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 10.518.430.1.358.859 1.646 0 235. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.548.000 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Scolar al Judetului E-manager scoala plus educaţie şi formare Teleorman calitate Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR AL Calitate in managementul unitatii scolare educaţie şi formare JUDEŢULUI PRAHOVA calitate Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru Axa Prioritară 1/ Centrul National de Dezvoltare a îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – educaţie şi formare Invatamantului Profesional si Tehnic PASII FPI calitate Fundaţia Tineri pentru Tineri 11.647.360. Acces la profesională iniţială de 18.424 995 Axa Prioritară 1/ DMI 1.124 997 998 999 1.168. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 987 RESCUE . STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile.895 991 18.756.817. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.726.131 20.104.427 16.005 Ministerul Educației.758.Nr.596.1.851.1.996 0 19. Acces la personalului didactic cu funcţii de conducere.383 20.439.146.996.731 1.852 0 3.1.004.021.051 935.119.Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania Axa Prioritară 1/ DMI 1. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare Managementul corelarii invatamant cu piata muncii sistemului de 11. Dezvoltarea PROTECTIEI SOCIALE economiei sociale 14.262 0 4.1.749.908 3.1.778 1.765.1.935. ACADEMIA NATIONALA DE educaţie şi formare profesională iniţială de indrumare si control din sistemul preuniversitar. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.583 0 12.422.154 10.998.319 0 11.555.955 993 994 Axa Prioritară 1/ Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare profesionale prin retele parteneriale Invatamantului Profesional si Tehnic calitate Axa Prioritară 1/ Curriculum Revizuit in Invatamantul Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare Profesional si Tehnic (CRIPT) Invatamantului Profesional si Tehnic calitate MaST NETWORKING.530.508 1.298 0 0 2.310 0 374.329 945.107 989 PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE Axa Prioritară 6/ DMI 6.771 17.113.674 364.347 0 399.750.694 .1. EDSANO .2.000 16.704.399 19.986.914 992 Fundaţia Tineri pentru Tineri 13.500 20.634 990 Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei Axa Prioritară 1/ DMI 1.538 13.872 14.Organizatia Axa Prioritară 6/ DMI 6.573.146.750.1.819 0 384.785.044 0 4.548 0 243. Acces la profesională iniţială de DMI 1. CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA.355 3.109. Calitate în învăţământul superior 19.120 12.681 245.1.997.692.354. Acces la educaţii de calitate în sistemul de învăţământ Agentia Romana de Asigurare a educaţie şi formare profesională iniţială de preuniversitar din România prin implementarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calitate standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în Axa Prioritară 1/ DMI 1.423.786.064.367.608 0 20. Cercetării și Inovării Ministerul Educatiei. Dezvoltarea persoanelor cu dizabilitati.281 10.002 Optim E-manager Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale. Acces la profesională iniţială de DMI 1. Cercetarii si Inovarii 8.346 1.087 951.357.760 20.810 4. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.606.001 Dezvoltarea competentelor manageriale ale Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.

Nr. crt.

Titlu proiect
COMPETENTE AVANSATE PROFESIONALE SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA”

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
18.241.490 0 372.277

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1.006

Academia de Studii Economice Bucuresti

522.107

19.135.874

1.007

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

3.402.040

0

69.430

327.998

3.799.468

1.008 1.009

Program multi-regional de studii masterale în Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Tehnica din Cluj Napoca domeniul eActivităţi învăţământul superior Managementul comunicarii cu alumni pentru instituții de invațamant superior din Romania Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

10.782.428 15.738.001

0 0

220.049 4.700.961

195.108 421.085

11.197.585 20.860.048

1.010

15.635.216

0

4.670.260

430.650

20.736.126

1.011

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIA ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA învăţământul superior MUNCA DINAMICII TERITORIALE Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamantul superior Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia

17.280.512

0

352.663

49.836

17.683.011

1.012

Academia de Studii Economice din Bucuresti Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

4.343.204

0

88.637

502.417

4.934.258

1.013

9.884.975

0

201.735

270.404

10.357.114

1.014

Academia de Studii Economice Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.420.594

0

314.706

161.500

15.896.800

1.015 1.016

Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca Universitatea Politehnica Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.889.941 19.925.402

0 0

344.695 406.640

856.480 576.058

18.091.116 20.908.100

1.017

Universitatea Babes-Bolyai

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.082.929

0

409.856

416.867

20.909.652

1.018

Universitatea din Bacau

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

14.530.253

0

0

0

14.530.253

1.019 1.020

Universitatea Babeş-Bolyai Academia de Studii Economice din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.774.699 10.399.899

0 0

179.075 212.243

85.362 210.795

9.039.136 10.822.937

1.021

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Parteneriat cu Mediul Economic şi învăţământul superior Social Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.096.940

0

328.509

745.586

17.171.035

1.022

15.025.850

0

306.650

28.500

15.361.000

1.023

20.323.492

0

414.766

12.071

20.750.329

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
16.065.655 0 327.871

Cheltuieli neeligibile
1.100.990

Total valoare proiect
17.494.516

1.024

Cresterea calitatii invatamantului superior de Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în inginerie - Platforma Informatica pentru Bucuresti învăţământul superior Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE CALIFICARILOR DIN ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA (CALIMAS) “Calitate europeana in invatamantul superior”

1.025

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.105.204

0

165.413

200.000

8.470.617

1.026 1.027

Universitatea Spiru Haret

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.766.175 6.009.182

4.111.974 1.794.951

940.955 159.268

0 494.575

18.819.105 8.457.976

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Academia de poliţie "Alexandru Ioan Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în criminalisticii în activitatea judiciară Cuza" învăţământul superior Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic MEDICALIS- Management Invatamant de Calitate Informationala

1.028

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

19.937.272

0

408.908

418.800

20.764.980

1.029

Educational si Universitatea de Medicina si Farmacie Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în in Societatea "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca învăţământul superior

18.675.617

0

381.135

1.858.780

20.915.532

1.030

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti informatice moderne in domeniul învăţământul superior managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.019.242

0

408.556

424.893

20.852.691

1.031

5.306.647

1.585.102

140.648

2.375

7.034.772

1.032

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.690.143

0

177.349

2.376

8.869.868

1.033

15.545.346

0

4.643.415

436.080

20.624.841

1.034

Retea de colaborare universitara online in Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza Bucuresti - Facultatea de Geodezie învăţământul superior competente superioare in domeniul geodeziei. Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

9.687.938

0

197.713

2.376

9.888.027

1.035

18.538.418

0

378.335

0

18.916.753

1.036

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea de Arte „G. Enescu” Iasi compatibilitatea absolventului de design grafic învăţământul superior si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI învăţământul superior ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Dezvoltarea si implementarea unui programpilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati

6.498.953

0

132.631

2.376

6.633.960

1.037

14.741.303

0

300.843

0

15.042.146

1.038

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în CONSTRUCTII DIN BUCURESTI învăţământul superior

19.364.477

0

398.561

445.573

20.208.611

1.039

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.447.196

0

4.614.099

525.000

20.586.295

1.040

Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la UNIVERSITATEA BABES BOLYAI cerintele pietei muncii din Romania in FACULTATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în domeniul proiectelor finantate din fondurile ECONOMICE SI GESTIUNEA învăţământul superior structurale si de coeziune. AFACERILOR Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si Institutul National de Boli Infectioase interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de masterat in Europeana HIV/SIDA si de Boli învăţământul superior domeniul stiintelor medicale Infectioase)

11.438.840

0

233.476

206.902

11.879.219

1.041

18.629.984

0

389.000

699.865

19.718.849

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
11.264.646 0 229.891

Cheltuieli neeligibile
203.823

Total valoare proiect
11.698.360

1.042

1.043

1.044

1.045

1.046

1.047

1.048

1.049

1.050

1.051

1.052

Retea interregionala de formare in sistem eAxa Prioritară 1/ learning a cadrelor didactice din invatamantul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" resurselor umane preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor mentori din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu resurselor umane învăţământul gimnazial profesională Axa Prioritară 1/ E-Formare: Competente integrate pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj resurselor umane societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane CUNOASTERII profesională Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul Inspectoratul Şcolar al Judeţului resurselor umane pre-scolar Dâmboviţa profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor de matematica si stiinte Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane in societatea cunoasterii profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ Inspectoratul General al Judetului competente pentru actori ai schimbarilor in resurselor umane Dambovita educatie din judetele Dambovita si Buzau profesională Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR Scoala romaneasca – mediu incluziv resurselor umane JUDETEAN DAMBOVITA profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila resurselor umane educatie din judetele Braila si Prahova. profesională Profesionalizarea carierei didactice – noi Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR competente pentru actorii schimbarilor in resurselor umane JUDETEAN ARGES educatie din Arges si Sibiu profesională Consiliere si dezvoltare profesionala continua Axa Prioritară 1/ sistem transparent de pregatire pentru reusita in Casa Corpului Didactic Cluj resurselor umane cariera didactica profesională

3.060.926

0

62.467

123.329

3.246.722

15.681.670

0

4.168.545

885.083

20.735.298

15.610.938

0

4.149.744

1.180.766

20.941.448

11.934.612

0

3.172.492

0

15.107.104

16.509.922

0

4.388.713

0

20.898.635

14.086.113

0

3.744.411

931.932

18.762.456

11.123.270

0

2.956.819

408.773

14.488.862

12.100.050

0

3.216.469

769.827

16.086.346

13.451.856

0

3.575.810

754.644

17.782.310

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.053

GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Clujpregatirii complementare a cadrelor didactice resurselor umane în educaţie şi formare Napoca Facultatea de Geografie preuniversitare din domeniul Geografiei profesională Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani Casa Corpului Didactic Cluj Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

11.860.979

0

242.061

361.820

12.464.861

1.054

13.512.207

0

3.591.851

2.138

17.106.196

1.055

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.056

Universitatea din Pitesti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

4.075.574

0

83.175

74.338

4.233.087

1.057

Şcoala universitară de formare iniţială şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea continuă a personalului didactic şi a trainerilor Universitatea Tehnica din Cluj Napoca resurselor umane în educaţie şi formare din domeniul specializărilor tehnice şi profesională inginereşti - DidaTec Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - SCOALA NATIONALA DE STUDII resurselor umane în educaţie şi formare instrumente pentru o educație creativă POLITICE SI ADMINISTRATIVE profesională Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea integrat si inovativ de formare profesionala Inspectoratul Şcolar al Municipiului resurselor umane în educaţie şi formare continua a personalului didactic din regiunile Bucureşti profesională Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

19.100.732

0

389.811

408.449

19.898.992

1.058

7.525.420

0

153.581

599.816

8.278.817

1.059

19.325.181

0

394.392

1.208.109

20.927.682

1.060

15.823.941

0

4.206.364

891.690

20.921.995

1.061

Universitatea Politehnica Bucuresti

11.669.158

0

238.146

0

11.907.304

1.062

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare

19.013.858

0

388.038

1.467.497

20.869.393

537 0 143.067 16.340.145. Cercetarii si Inovarii profesională 14.080 1.821 0 222.712 0 3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. crt.509.073 Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica.635 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.081. din Axa Prioritară 1/ învăţământul preuniversitar.075 Universitatea Babes-Bolyai 11.388 20.713 0 20.081 1.898.353 16. Dezvoltarea cu Finantare Externa . Caragiale Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.848.502 0 338.805.167 0 233. Dezvoltarea în educaţie şi formare 726.910 1. I.membru informationale activ al societatii Unitatea de Management al Proiectelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.635 19.713 0 20. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.552 353. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.630 18.898.388.861.3.713 0 20.922 0 4.Nr.697 0 405.3.208.425 8.425.551 16.435.3.082 Axa Prioritară 1/ Program de formare inovativ .677 11.065 12.922 0 4. care predau limba Universitatea Babes-Bolyai resurselor umane română minorităţilor naţionale profesională Axa Prioritară 1/ FLEXFORM Program de formare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca resurselor umane profesionala flexibila pe platforme mecatronice profesională 12.818 20.145.069 8.132 0 2.3.408.399 0 7.898.388. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 16.769 16.509.787 1.349 16.894 0 165. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.068 16.579 1. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Stiinte Casa Corpului Didactic Mures resurselor umane tehnologice in societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Universitatea Valahia Targoviste resurselor umane Geografie in societatea cunoasterii profesională Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica Universitatea Stefan cel Mare Suceava invatarii-predarii interactive .442.635 1.888. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.468 663. Dezvoltarea în educaţie şi formare 17.335 1.592 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.072 Scoala .102.829.079 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.680. L.615 0 372.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.076 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI 16.804 19. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.509.822.316 669.582 279.noi competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar Judetean Harghita educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice DMI 1.755 1.167 142.011 1.3.cariera de succes Inspectoratul Scolar Judetean Valcea resurselor umane in invatamantul preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi resurselor umane Matematica in societatea cunoasterii profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.456 0 2.230 0 363.273. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.EPIGON Profesionalizarea carierei didactice .648.956.078 1.3.386 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.114 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.922.3. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.066 10.736 1.764 .3.178 0 3.504 187.635 1.915 0 11.936.3.3.138.064 7. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1. care predau discipline resurselor umane Napoca economice profesională Perfecţionarea cadrelor didactice. din Axa Prioritară 1/ Universitatea „Babeş-Bolyai” din Clujînvăţământul liceal.063 Profesionalizarea carierei didactice .585 10.230 18.801.628 0 368.509.3.3.729.146 0 4.noi Axa Prioritară 1/ DMI 1.862 1.3.707 0 18.169.Ministerul resurselor umane în educaţie şi formare Educatiei.107.458.808.257.025 0 3.026.016.922 0 4. Dezvoltarea competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar al judetului Carasresurselor umane în educaţie şi formare educatie din judetele Caras-Severin si Severin profesională Mehedinti Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Chimie in UNIVERSITATEA CONSTANTIN resurselor umane societatea cunoasterii BRANCUSI TARGU-JIU profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.3.936 1.898.169.070 18.388.388.3.066.604 737. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 12. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.074 Scoala romaneasca – mediu incluziv Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar 8.871.071 Ministerul Educatiei.545 165.590.764 1.3.555 0 3.922 0 4.604 0 11.680 17.456 0 20.736 1.713 0 20.077 Universitatea Româno-Americană 8.259.527.362.602 1.226.551 16.195.

969.377.349 276.441 297.084 Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea Axa Prioritară 1/ DMI 1.111.872 16.678 0 6.3.192.506 9.781 1.529.095 1.099 PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.634.096 1.3.101 Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip Axa Prioritară 1/ DMI 1.773 12.452 150.437.431.947 61.840.794.471.3.043.833 1.027 357.092.056.216. LA CLUJ NAPOCA profesională PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.797 1.3.600 0 1. crt.883.940 20.000 429.924 962. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.435.500 5.063.098 114.115 83.382 148.728 104.3.779 250.446 12.540. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.340.916 0 285.3.695 16.290 1.648 .079 1.347 10.245 173.456.190.100 4.876 99.548.606.022 1.900 1.591 0 307.966 729.850 1.324 283.Nr.933 137.553 125.950 4. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.285 14.755 0 10. Dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si a Universitatea Politehnica din Bucuresti resurselor umane în educaţie şi formare instrumentelor e-learning in activitatea profesională didactica Competente crescute pentru cadrele didactice “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA DOCTORANZILOR DOCTORALE LA PARTICIPARII PROGRAMELE Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Universitatea din Petrosani resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA ALEXANDRU resurselor umane IOAN CUZA DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA CLUJ-NAPOCA profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane DIN TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA IASI profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI(USAMV-B) DMI 1.012 989.401 6.531.421.431.094 1.457 11. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 3.307.) ECONOMICE BUCURESTI profesională Creșterea competitivității tinerilor Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE NORD DIN cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe resurselor umane BAIAMARE cunoaștere profesională Axa Prioritară 1/ Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane Studii doctorale în Ştiinţe exacte profesională 5.442 540.290 108.987 124.926 3.092 Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Axa Prioritară 1/ DMI 1.168 4.3.669 6.091 5.420.087 13.3.475 1.174 273. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.081 1.658 1.532 1.712.461 767.785 193.357 0 4.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.795 1.3. ştiinţe ale UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare educaţiei şi psihologiei.734.784.093 1.288. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 5.3.097 1.350.289 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 2.854 406.431.3.883.513 1.749. ştiinţe ale comunicării profesională 8.3.372.011.3. Dezvoltarea interdisciplinar în sociologie.959 1.934 207.998 61.114.339 60.299 323.680. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.135.088 8.406 5.310 799.939 6.3.222 838. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.587 448.048.090 10.059. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.081.083 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.167 2.616 14. Dezvoltarea în educaţie şi formare 15.359 2. Dezvoltarea O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FARMACIE "IULIUHATIEGANU" resurselor umane în educaţie şi formare FINANTARE SI ORGANIZARE.355 1.3.469 920.535.971 242.3.641 1.623 0 7.747 0 5.086 13.994 954.675 6.085 15.000 12.919. Titlu proiect DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.163 1.089 4.000 5.032.098 Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane burse tinerilor doctoranzi cu frecventa FARMACIE DIN CRAIOVA profesională Axa Prioritară 1/ Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin UNIVERSITATEA STEFAN CEL resurselor umane cercetare doctorala PRO-DOCT MARE SUCEAVA profesională Axa Prioritară 1/ Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea UNIVERSITATEA DIN ORADEA resurselor umane competitiva in societatea bazata pe cunoastere profesională Axa Prioritară 1/ Doctorat in economie la standardele Europei ACADEMIA DE STUDII resurselor umane cunoasterii (DoEsEC.

106 1.700 17.689 174.500 1.486.105 1.986 230. Programe competitivitatii si competentelor in cercetarea TÂRGOVIŞTE-ŞCOALA doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiintifica. Programe Studii doctorale inovative intr-o societate UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.077.5.133 3.108 1.093 5.571.477 9.398 229.5.361.727 191.600 8.466 .013.077.985.576 187. Programe MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI CLUJ NAPOCA cercetării NATIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE Axa Prioritară 1/ DMI 1.690.897 2.065.490 12.000 372.278.984 134.5.031 17.120 DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE Axa Prioritară 1/ DMI 1.573 990.922 1.114 1.781.444. Programe formare continua a cercetatorilor de elita – ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în sprijinul SPODE cercetării Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea Axa Prioritară 1/ DMI 1.T.318 276.500 1.102 1.851 1.734 0 20. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere resurselor umane în educaţie şi formare CLUJ .337 11.458.741.5.000 15.113 1.729 13.813.018.800 2.864 328.431.5.165 177.395.460 9.5.939 3.421 2.122 15.120.516.333 1.110 136.689.3.837.573 242.110 1.015. Programe Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJ doctorale şi post-doctorale în sprijinul ciclului de studii doctorale OS\"GALATI cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.506 1. Dezvoltarea Investitie in dezvoltare durabila prin burse UNIVERSITATEA TRANSILVANIA resurselor umane în educaţie şi formare doctorale INDED DIN BRASOV profesională BURSE DOCTORALE PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.471 2.000 20.928.579 3.5.032.003.115 1.114 17.941. DOCTORALǍ cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.126 194.561.117 1.250 9.615. Programe Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul pamantului cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.960 11. Dezvoltarea Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane în educaţie şi formare in domeniul medical si farmaceutic FARMACIE "GR.046 382.695.035 439.755 1.626 1. Simionescu PONI IASI cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 17.852 0 11.699 2.772 20. Programe Finantare europeana pentru studii doctorale FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul (FEST) BUCURESTI cercetării Studii POst-Doctorale in Economie: program de Axa Prioritară 1/ DMI 1.762 230.134 1.823 3. Program postdoctoral pentru cercetare avansata UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în in domeniul nanomaterialelor BUCURESTI cercetării INSTITUTUL DE CHIMIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.401 418.557 418.348.270 3.003 7.763.614.109.480 562.000 17.5.118 Axa Prioritară 1/ DMI 1.BDSC POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării Bursele doctorale.435 136.5.109 307. Programe Competitivitate si performanta in cercetare prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul programe doctorale de calitate (ProDOC) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. premiza pentru cresterea UNIVERSITATEA VALAHIA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.711 249.076.804 19.3.040 16.011.936 1.580 0 20.221 3.941.686.884.116 1.632 410. Programe UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUI impactului cercetarii prin programe postdoctorale şi post-doctorale în sprijinul OANCUZA\"IASI doctorale cercetării ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Axa Prioritară 1/ DMI 1.Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2 cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.415.5.848.5.112 1.521 192.103 1. crt.936.754 410.Nr.078.608.POPA" IASI profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.412 17.3.912 20.440.542.717 1.695 418. Programe EDUCAŢI 2. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 7.000 9.861.088.696.924 16.5.000.830 0 20. Fondul Social European – Program de burse MACROMOLECULARA PETRU doctorale şi post-doctorale în postdoctorale Cristofor I.104 1.829 378.327.179.715.915 205.3. Programe Integrarea cercetării româneşti în contextul UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării europene .940.285 1.643 15.592 2. Programe Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul prin programe de burse doctorale (COMPETE) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.933.200.5.343.121 8.364 19.burse doctorale DIN SIBIU cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.510.828 0 6.384 9.025.5.986 1.271 3.600 1.729.729 0 20.305.486.200 400.485 1.5.109 1.578.290 418.296 5.749 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.111 1. Programe Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazate pe cunoastere. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA PERFORMANTA IN CERCETARE LA resurselor umane în educaţie şi formare GHEORGHE ASACHI DIN IASI NIVEL EUROPEAN (EURODOC) profesională Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.5.107 1. Programe Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi FARMACIE VICTOR BABES doctorale şi post-doctorale în sprijinul in Aria Europeana a Cercetarii TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.NAPOCA SIDOC profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.567 0 10.510 409.005.119 7.433.458 19.

662 2.127 1.526 3.554.505 388.143 8.023 390.5.135 1.5.698 14.887.635 1.5.031 348.845 1.POPA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.555 1.5.946 20.124 1.503.115.856.436 14.823 391.174.039.5.292 979.094.752 2.872 298.295.309 417.524. INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL \"Biotehnologii celulare si moleculare cu doctorale şi post-doctorale în ACADEMIEI ROMANE aplicatii in medicina\" cercetării Cercetare avansata prin programe postAxa Prioritară 1/ DMI 1.131 1.849 20. Valorificarea identitatilor culturale in procesele ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în globale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.157 166.CUZA”.5.166 2.186.414.762 230.137 Stiinte socio-umane si politice aplicative.750.278.932.068. suport al Axa Prioritară 1/ DMI 1. Tranziţia de la Comunicarea stiintei.284 0 13. UNIVERSITATEA STEFAN CEL post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate doctorale şi post-doctorale în MARE SUCEAVA (POST-DOC PRiDE) cercetării Performanta prin postdoctorat pentru integrarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.102 1.653 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.697.872.5.5. crt.710 12.113 16.320 17.974 16.225 3.648.008. UNIVERSITATEA TEHNICA in aria europeana de cercetare (PERFORMdoctorale şi post-doctorale în GHEORGHE ASACHI DIN IASI ERA) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale in stiinte fundamentale si clinice doctorale şi post-doctorale în FARMACIE DIN TARGU MURES medicale cercetării Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate .070.991 20.188 17.941.006.607 2.195 2.461 2.297 512.562 0 10.247.080 20.5.457 0 20.510 408.455 2.874 1.142 12.895 415.016. Parteneriatul universitar in cercetare – un pas UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului cercetării 11.875 11.602 9.314 2.1.169.307.578.148. Programe CERCETARI ECONOMICE COSTIN bunăstării şi dezvoltării umane în context doctorale şi post-doctorale în sprijinul C.369.458 391.470 388.5.002.125 1.863.5.601 287.980.988 514.923 350. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.843.920.613.064.123 194.052. Programe Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi AGRICOLE ŞI MEDICINĂ doctorale şi post-doctorale în sprijinul al Medicinei Veterinare VETERINARĂ A BANATULUI DIN cercetării TIMIŞOARA Excelenta in cercetare prin programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA postdoctorale in domenii prioritare ale societatii DIN BUCURESTI bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate UNIVERSITATEA NATIONALA DE MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced MUZICA BUCURESTI Studies) Axa Prioritară 1/ DMI 1.917 16.246.228 1.547.740 3. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.913 159.130 1.136 Axa Prioritară 1/ DMI 1.018 1.450 1.261 2.5. Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în POSTDOC-DD DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.886 268.182.387.813.133 Axa Prioritară 1/ DMI 1. dezbateri.093 397.786 295.540 367.580 1.Nr.620.426 11.781 8.139 17.993 19.883 1. Programe Program de pregatire postdoctorala si burse UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul postodoctorale de cercetare in domeniul cercetării stiintelor socio-umane si politice UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Axa Prioritară 1/ DMI 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare Axa Prioritară 1/ DMI 1.767.110.662 2.529 1.I.898 2. ACADEMIA DE STUDII postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice doctorale şi post-doctorale în ECONOMICE BUCURESTI din România cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.877.768.5.850 1.209 0 14.236 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.059 .5. eticii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în FARMACIE "GR.760.995 1.864.018 1.319 2.960.071 0 19.132 1.299.846 12.014.847.776 3.701.116 18.KIRITESCU” AL ACADEMIEI european cercetării ROMANE Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Axa Prioritară 2/ DMI 2.334 156. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 6.084 3.508 2.337.150 18.664.693 332.945.128 1.134. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări.725 418.140 12.1.613.741 12.141.622 1.507.950 201.134 ACADEMIA ROMANA Axa Prioritară 1/ DMI 1.073 2.140 15. Axa Prioritară 1/ DMI 1.266 20.141 INSTITUTUL NATIONAL DE Cercetarea ştiinţifică economică.138 17.115 405.5.867.360 0 20. perspective Nume beneficiar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE ACADEMIA ROMANA FILIALA IAŞI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii postdoctorale politicilor de sanatate in domeniul 13.875 205.561.5.883 14.510. Program postdoctoral pentru formare cercetatori UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în in stiinte cercetării Performanţă şi excelenţă în cercetarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.323 291. Programe postdoctorale pentru dezvoltare UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în durabila intr-o societate bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Programul Postdoctoral interdisciplinar Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Titlu proiect Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative.435 0 13.5.T. Constructie institutionala UNIVERSITATEA„AL.IASI şcoală la viaţa activă (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.126 1.971. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.129 1.270.150 20.

582 0 0 1.125 1.415 0 895.792 10.862 0 704.545 2.1.683.878 94. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. in societatea cunoasterii .562.505 7.912 563.004.073.429 641.233.098 20.125 0 928.S.080.415 8. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 17.869 1. Cercetarii si Inovarii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj 19.822 373.158 1.222 2.A.1.077 308.190 Cheltuieli neeligibile 1.1.395 318.160 9.928 359.455. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.152 Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT-o noua abordare a ofertei Inspectoratul Scolar Judetean Valcea educationale Inspectoratul Scolar Judetean Pas cu pas spre viata activa Dambovita MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes .891 .787.922 936.575.291.148 Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala educationala prinvind orientarea.236.907 1.416 0 7.892.170 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.972 120.151 1.686.004.408. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT S. UNIVERSITATEA TEHNICA De la teorie la PRACTICĂ .016 0 399.190.897 20. nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii.542.158 9.879 895.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic .976 8.106 1..163 1.765 1.1.328.820.270 19. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.986 353.1.1.383 2.603.278. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15.805.319. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.784 177.668.127 1.328.MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice MONINSERT .735 9.1.434 6.281 1.828.265.155 17.454.125 18.145 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.580.144 Sprijinirea cercetarii prin formarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2. crt.165 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.200 0 352.157 2.821 50.342 1.235 1.Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de invatamant tehnic si profesional.007 30.154 5.909 0 940.286 4.046.639 196.410 20. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.099 558.078 178. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.568 873.PRACTICOR 16.159 Universitatea Politehnica Bucuresti Ministerul Educatiei.1.309 359.602 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.688 6.073.680 2.1.468.147 \"Europaeus\" Program Postdoctoral 2.C.158 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Facultatea de Textile-Pielarie si Management Asociatia Umanitară Societatea Practica de calitate-tineri competitivi pe piata Doamnelor din Calan .170.1.193.951.400 1.138 7.309 1.409 0 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.055 207.COMPA. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 7. Tranziţia de la SECTIARELATIIINTERNATIONAL şcoală la viaţa activă ESISTUDIIEUROPENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.747.494 158.1.850.328.740 2.150 1.1.776.Nr.992 1.676.032 1.356 0 3.162 Fundatia AGORA Oradea 4.246.658 2.1.153 6.761 188.690 1.434 105.369.803 1.232 1. in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii.1.511 276.Scoala muncii Postliceala Sanitara "Carol Davila" 6.554 51.326 6.000 11.1.338.124 244.149 Universitatea "Politehnica" din Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.723 175.164 1.895.793 222.877 83.263.287.111 0 152.804 1.308. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.687 1.870.828 435.1. Tranziţia de la specialisti in cadrul programului de studii FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă postdoctorale BUCURESTI Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale 1. prin monitorizarea insertiei socio-profesionale ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS Universitatea TIBISCUS din Timisoara Universitatea Spiru Haret INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Ministerul Educatiei.SIBIU 5.318.768 0 7.397 157. Tranziţia de la chirurgiei reconstructive de transplant FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă (POSTDOC-TRANSPLANT) BUCURESTI UNIVERSITATEABUCURESTIFACULTATEADEISTORIEAxa Prioritară 2/ DMI 2.1.585.287.587.039 381.064 146.857.744 0 8.020 Total valoare proiect 19.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.318.156 3.676 11.961.708 388. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. corelate cu piata muncii.1.447 4. consilierea si practica pentru cariera.738 6.315.800 935.PRACTICA "Gheorghe Asachi".1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.166 Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea invatarii practice in Fundatia Profesor Constantin Popovici domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala SC Eurotraining Solution SRL pentru elevi.100 0 2.602 184.742.1.161 5.146 Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.

900 0 84. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.500 1.330 10.875 19.084 682.772 0 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.188 Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 4.622. Management.Nr. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.562 1.1.367 14.493 455.761.628 0 212.051.190 450.213.001.741 1.323.440.555 0 480.038.088 0 194. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.179 15.906 1.464 239.302 1.191 12.886.038.516 1.340 226.187 9. Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si Califică-te E şansa ta de a te integra în muncă Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis Axa Prioritară 2/ DMI 2. profesionistii de maine ai televiziunilor 18.119.173 2.180 Practicantii de azi.1. Interese.330 20.061.365.183 FUNDAŢIA INGINER Axa Prioritară 2/ DMI 2.627 115.737.671 0 275.356 1.048 0 2.100 9. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.213 7.297.334. Tranziţia de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii şcoală la viaţa activă Constuieste-ti profesionala inteligent din timp cariera ASOCIATIA PRODUCATORILOR.167 1.500 1.253 0 2.205.171 10.170 41.477 1.168 2.849. drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA Profiles International S. Tranziţia de la DISTRIBUITORILOR SI şcoală la viaţa activă DETINATORILOR DE CAZANE DE Universitatea "Politehnica" din Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.170 Pregărirea practică a studenţilor-premisă a Universitatea Dimitrie Cantemir din Axa Prioritară 2/ DMI 2.298.174 Programul de practica pentru studenti “Protectia Universitatea din Oradea.211. Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.152.168 9.152 0 10.494 15.618 269.423.131.176 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.992 561.1.800 0 2.629 96.562 1.1.000 2.185 ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN Axa Prioritară 2/ DMI 2.167 324.757 Total valoare proiect 11.000 1.621 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 3.169 9.000 4.1.177 6.659.607 47.456 1.916 1.186 15. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.470 0 139. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 13.723. Autocunoastere si dezvoltare.452.1.024 2.670.924 0 9.822.566 1.1.246. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.175 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 12.538 935.1. Titlu proiect CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS .1.639. Marketing si Cultura Orgazitionala DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU INSTITUTUL NAŢIONAL DE VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN CERCETARE DEZVOLTARE VECTORI INOVATORI MECATRONICAPENTRU MECATRONICĂ ŞI CONSEL .430 1.518. Tranziţia de la ASOCIATIA CONSULT SCOLARI piata muncii in domeniul auto şcoală la viaţa activă PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA.307 Cheltuieli neeligibile 406.752 440.1.1.891 1.654 1.798 1.Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" Axa Prioritară 2/ DMI 2.030 0 6.595 58.166. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 10.536 0 191.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la Universitatea “OVIDIUS” Constanta INTREPRINDEREA SIMULATA şcoală la viaţa activă COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN VIA .870 0 515.314 224.167 EURO<26 ROMANIA SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Universitatea din Craiova 1.426.234.1. Tranziţia de la copilului – de la teorie la practica” de Stiinte Socio-Umane şcoală la viaţa activă Societatea de Cercetare in Leadership.190 Sisteme moderne de practica pentru facilitarea Academia de Studii Economice accesului la piata muncii pentru viitorii Bucureşti specialisti in Statistica si previziune economica Imbunatatirea competentelor profesionale ale SC RADIO CITY FM BUCURESTI studentilor/masteranzilor facultatilor de SRL jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 9.189 1.134 1.383 83.1.184 13.000 1.181 Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.319.Vocatie.112 1.1.234 0 3.176 6.328 73. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.498.707.178 Stagii de pregătire practică de calitate -elevi Axa Prioritară 2/ DMI 2.445.180.080 .750.1.775.182 7.000 13. Tranziţia de la NEJLOVEANU NICULAE şcoală la viaţa activă MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala Axa Prioritară 2/ DMI 2.357.065 0 282.781.440 1.028 1.554.955 1.119 1.303.296.246 20.172 1.803.000 1.022 1.1.740 296.436.289 0 184.846 0 400. Axa Prioritară 2/ DMI 2.693.161 0 14.1.590 246.349.982 463.053 281.298.253.257 3.253.650.1.250 1.000 15. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.787.095 0 9. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.786.812.1.026 1.473 3.958 10.Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.243 0 127. Tranziţia de la inserţiei eficiente pe piaţa muncii Targu Mures şcoală la viaţa activă Program transnational de imbunatatire a Ordinul Asistentilor Medicali si stagiilor de pregatire practica a elevilor din Moaselor din Romania scolile postliceale sanitare pentru facilitarea Program complex de stagiu de pregatire Institutul National pentru Intreprinderi practica pentru studentii de la facultati cu profil Mici si Mijlocii agronomic pentru a deveni manageri TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin Fundatia LERIS FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) Axa Prioritară 2/ DMI 2.924 74.705 6.808.380 1.600 92.125 1.L.951.656.513.087 358.1.186. crt.593.382.1.1.492 11. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.732.

Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED .422. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.383 1.444.295.681.965.194 INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.101 1. televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti Autocunoastere.2.125.243.255.studenti activi si integrati PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a Universitatea Spiru Haret Axa Prioritară 2/ DMI 2.216 17.478.481.956.1.092.790.889 15.756.1.852 266.019.594 1.680 0 2.957.394.785 10.791 1.477.928 2.297 417.355 12. Tranziţia de la inter-regional pe piaţa muncii între universităţi de Ştiinţe Economice şcoală la viaţa activă şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni .195 17.1.604 20.389 0 14.216 0 58. Titlu proiect Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.330 404.205 2.2.333 375.Asociaţia "Centrul Multimedia Teatru Axa Prioritară 2/ DMI 2.192 Grup Şcolar Virgil Madgearu Iaşi 1.352 13.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.214 Si noi vrem sa invatam Retea transnationala si interregionala pentru programul "Scoala dupa scoala" Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Fundatia Mara Scoala cu clasele I-VIII "David Prodan" Fundatia "Roma Education Fund Romania" 4.Nr. Tranziţia de la STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL AGRONOMICE SI MEDICINA şcoală la viaţa activă SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– VETERINARA BUCURESTI Stagii de pregatire practica pentru integrarea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.862.238.739. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Axa Prioritară 2/ DMI 2.772 1.626. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.069.656. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14. Prevenirea şi copiilor prescolari care provin din medii Napoca corectarea părăsirii timpurii a şcolii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Scoala dupa Scoala .832 109.1.260 .218.705 0 20.000 406.320 190.198 4.104.165 668.2.329.193 1.210 Fundatia Filocalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Romani CRISS.990.1.049 0 280.883 2.884.230.030.320 3.243 1.196 16.202.201 15.215 18.563 0 383.893. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.564 62.294 105.500 1.221 408. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.220 1.869 619.208 17.286 20.070.679 293.111.123 13.Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2.435.677 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.937 0 571.310 2.212 17.830.125 234.133.626.940 1.1.448.594 624.842 5.220.551 68.292 0 14. Parteneriat Universitatea din Oradea.213 15.350 18.197 16.211 14.619 1.141.300 17.142.407.016.236 1.204 Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.516 0 5.2.2. crt.810.098 1.520 40.651 1. Informare.869.966 1.1.389 1.T. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.022 19.885 1.202 Mişcarea Română pentru Calitate INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 11.288.433 18.207 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Fundatia "Roma Education Fund Romania" primaria dumesti 10. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.198 0 404. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.545.437 19.158 1.882 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 2.794 0 14.296.366 374.203 3.485.730 1.2.227. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 19.658 454.699 239.180.2.314 1. Tranziţia de la rapida pe piata muncii a studentilor specializati FARMACIE "GR.857 370.280 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.595.964.944.597 18.206 14.744.921 0 294.102 1.592 0 13. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.200 „Practica studenţilor economişti. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.739.475 1.1.715 13.1.664.231.650 20.1.514 1.773 1.2. Coman” 8.776 3.099.320 385. Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de success (AID) Invata Automatica Ministerul Educatiei.209 12.700 2.577 0 3.725 1.622 1.POPA" IASI şcoală la viaţa activă in medicina dentara.199 5.941. Tranziţia de la Vest 74" şcoală la viaţa activă Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a Universitatea Babes Bolyai din Cluj Axa Prioritară 2/ DMI 2.621 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.650 20.885.177 1.563 0 103.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Fundaţia „Prof.005 1.405.861 330.155 1.572 420.431.879 0 2.519 769. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.698 706.721 2.035 1.257 0 863.000 5.400 1.243 0 3.383.585.438 1.primul pas pentru succesul scolar si profesional Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE" Sa invatam impreuna Fundaţia Copiii Noştri Axa Prioritară 2/ DMI 2.481 114. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.979.

Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.891 119.2.210.581.240 19.532 161.535 275.916 1.2.032.239 Stimularea spiritului antreprenorial si a Axa Prioritară 3/ DMI 3.911. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.686 0 2.839 19.093.118 401.548 0 20.742 0 3.657 351.141.994 14.087.536. şansa noastră pentru un viitor comun Inspectoratul Scolar al Judetului Alba Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Sfanta Macrina . Promovarea culturii antreprenoriale 14.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.458.120 .953.241.218 16.300.037 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.M. pentru ANTREPRENORIADA .1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.231 Fiecare copil merita o educatie completa Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate .507.229 EDUCATIA ESTE CALEA SPRE Axa Prioritară 2/ DMI 2.100 9.276.243.348 2.352 559. şansa noastră pentru viitor ASOCIATIA GEDEON Axa Prioritară 2/ DMI 2. participarii si succesului Bucuresti corectarea părăsirii timpurii a şcolii scolar in invatamantul obligatoriu.2.618 1.735 0 3.762 1.717.590 12.013 0 20.058.1.407.1.152.227 18.167 899.226 7.877.225 3.219 17.2.236 6.302 1.275.234 2."Infiintarea Scolii de Studii Consiliul National al Intreprinderilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.233 15.230 18.Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului Retea interregionala de centre educationale 1.140.872.650 417. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.863.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.850. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 17.262 19.1.306.029.220 Solutii inovative si oportunitati pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului Axa Prioritară 2/ DMI 2.317 0 370.389.2. Prevenirea şi Inspectoratul Scolar al Judetului Olt RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Educaţia.378.958.455 282. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 3/ DMI 3.586 310."SOS" Educaţie pentru toţi.526.412.212 0 391. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.110 0 2.2.618.268 15.654 275.500 132.742 1.480.920.534 0 20.930 1.709 1.957 3.235 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Centru pentru informare.2.2.424. educatia este sansa ta Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT O sansa europeana pentru copiii romani Salvati Copiii de Abandon si NeintegrareaSCAN Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii Vreau să termin şcoala şi eu .proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a Educaţia.343.626 2.272 1.232 418.2.197.793 0 20.872. consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate Antreprenoriatul. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.398 90.870 163.911 418.010 0 676.915.358 405.105.059 132.837. Comunitate şi Familie Asociatia Gedeon Axa Prioritară 2/ DMI 2.708 1.763 16.687 1.172 0 2.R.400.498 1.S) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Copii in Dificultate Fundaţia Română pentru Copii.616 Total valoare proiect 20.711 313.training lansare si dezvoltare in afaceri pentru ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR Ministerul Educatiei.793 834.126.601 20. de la idee la succes 18.228 Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 16.instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovatiilor in suportul educational in invatamantul pre-universitar.2.893 1.232 418.473 117.056.475 7.796 2.2.700 1.518 1.651 1.427.134 20. Prevenirea şi asigurarea accesului.176.051 1. Promovarea mediului de afaceri prin imbunatatirea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA culturii antreprenoriale performantelor intreprinderilor si dezvoltarea Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.746 183.029.651 1.491.400 4.223 17.967.005 184.602 0 379. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.626 2.769 70. o noua sansa Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva .221 3.610 0 406.960.552 6.000 Cheltuieli neeligibile 1.491.149 1. Promovarea culturii antreprenoriale 14.056.114 0 293.891.941.873 1.2.2.497 1.271.217 A doua sansa.479 920.205 420. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.981.290 1.241 ANTREMAN .485 3.232 16.2.1.745 1. Titlu proiect Nume beneficiar INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Salvati Copiii Romania ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.844 439.584 18.222 18.857.678 0 16.modalitate Private Mici si Mijlocii din Romania culturii antreprenoriale inovativa de promovare a antreprenoriatului in 14.238 Fundatia pentru promovarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.793 0 20.285.309 20.000 1.237 6.504 0 5.171.441 0 20. Cercetarii si Inovarii FUNFATIA PENTRU INVATAMANT SC EDUROM SRL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Universitatea Titu Maiorescu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 11.517 2.282 2.178 136. Promovarea Antreprenoriale si Manageriale . crt.558.972 1.Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.2.221.225 1.939.850 1.177 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.224 19.442.785 1.939.690 19.1.045.549 679.322.Nr. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea agriculturii si a economiei regionale culturii antreprenoriale FAER Reghin-Mures 4.640.

262 1.3.243 1.916 2. Dezvoltarea Camera de Comert si Industrie a Parteneriat pentru dezvoltare parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Municipiului Bucuresti pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.319 5.170 285.977.R.452 516.882 269.426 1.711 357.592 181.786 71.384 369.814.135.245 4.181 1. OPERATIONS RESEARCH S.432.489.507 6.420 8. Dezvoltarea Construirea capacitatii organizationale a unei INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor retele nationale de ONGuri crestine CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.720 15.Nr.721.3.599 171.216 1.237 0 11.174 8.268 2.202 250. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.343.032 1.430 343.098 1.212 525.3.427 114.689.205.485 1.514 2. Promovarea Facultatea de Management Financiar culturii antreprenoriale Contabil Craiova Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti S.3.3.817.119 57.050.810 19. Axa Prioritară 3/ DMI 3.succes prin parteneriat social si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PREUNIVERSITAR GALATI capital uman performant pentru partenerii sociali şi societatea civilă FEDERATIA NATIONALA A Axa Prioritară 3/ DMI 3.905.814 19.262 6.621 1. Dezvoltarea Ministerul Educatiei.410 8. CELLA INVEST SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.813.042 1.618 1.1.Fundatia de IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA Consultanta si Servicii Sociale pentru EDUCATIE Copii si Familii FUNDAŢIA INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI "CENTRULPENTRUEDUCAŢIEEC ONOMICĂŞIDEZVOLTAREDINRO Dezvoltarea Aptitudinilor.445 634. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.200.951. Dezvoltarea Promovarea Responsabilitatii Sociale a Federatia Sindicatelor Cimentistilor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului din Romania pentru partenerii sociali şi societatea civilă Organizatia sindicala in invatamantul Axa Prioritară 3/ DMI 3.600 Cheltuieli neeligibile 3.L.272 950.245.193.252 1.640 8.390. Dezvoltarea SINDICATUL INVATAMANTULUI preuniversitar .3.SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes PACT-E Educatie Parteneriate de Calitate Universitatea Spiru Haret prin Axa Prioritară 3/ DMI 3.827 3.014 178.251 12.075.158 562.983.410 0 7.035 275.1.497 223.603 491.RO .576 199.3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.587 4.787 1.657.885 311.697 86.A.178 0 5.C.048.711 92.257 1.493 0 9.632 174. Promovarea culturii antreprenoriale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.) Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare SC ALP Grup SRL 8.849.472.266 Axa Prioritară 3/ DMI 3.264 1.3.468.370.219 2.400 4.840 0 54. Dezvoltarea Federatia Sindicatelor Libere din comune ale partenerilor sociali din industria parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Industria Lemnului – FSLIL lemnului pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA FOTBALISTILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.256 1.532.A.550 1.756.1.1.438 20.254 1.3.000 92.989 191. Promovarea culturii antreprenoriale 16.569.013. Dezvoltarea UNIVERSITATEA PETROL GAZE Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PLOIESTI formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.234 9.684 3.707 3.1.662 3.969 774. Promovarea si consiliere   S.268.238.592 0 13.023 3.700.890 2. Dezvoltarea Rolul dialogului social în dezvoltarea Asociaţia Centrul de Resurse pentru parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor incluziunii sociale active Iniţiative Etice şi Solidare pentru partenerii sociali şi societatea civilă 3.718 13.663.746. culturii antreprenoriale Antreprenori in turism Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea CITYAUDIT.835.Antreprenoriat performant prin training BRAIN WAVE COMMUNICATION Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.052. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.714 333. Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D.100 .040 153.018.253 1.380 724.790.3.244 Holt Romania .128.574.762.1.595 586.000 10. Dezvoltarea pentru Federatia Sindicatelor din Invatatmant parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Spiru Haret pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea si consolidarea initiativelor Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.442 6.363 475.589 88.3.406.242 1. Dezvoltarea Consolidare institutionala prin dezvoltarea SINDICATELOR DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor resurselor umane ELECTRICITATE UNIVERS pentru partenerii sociali şi societatea civilă Impreuna pentru servicii sociale mai bune – FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.249. crt.872. Dezvoltarea Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru Confederatia Nationala a Sindicatelor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ocupare si incluziune Libere din Romania Fratia pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea comunitara durabila in Romania.736 178.986.867 147.259 1.255 1.246 ASOCIATIA BROKERILOR 6. Dezvoltarea E-learnig pentru partenerii sociali AMATORI SI NONAMATORI – parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor AFAN pentru partenerii sociali şi societatea civilă Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.126 2.258 1.256.269 1.921.825 199.418.263 1. Dezvoltarea Clubul Ecologic Transilvania un obiectiv comun al comunitatilor si al parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor practicienilor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.519 2.410.557 4.794 0 18.L.3.036 1.1.Parteneriat Axa Prioritară 3/ DMI 3.261 1.003.250 4.855 107.874.800 Total valoare proiect 9.392 2.390 504.542 3.471 111.133.290 4.247 APT .248 2.820.057 0 4.3.325 148.012 919.782 266.265 1.467 5.310 1.3.249 7. Dezvoltarea transnational pentru cresterea interesului FUNDATIA POST PRIVATIZARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.225.889 61.962 1.260 1.459 58.694 622.364 233.279.820 1.1. Dezvoltarea AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Consortiului Regional pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor REGIONALA SUD-VEST OLTENIA formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă INVESTITORI IN OAMENI .C.247 783.220 124.I.329.420. Titlu proiect Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri Nume beneficiar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.858 1.751 436. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.161.423 6.431 14.860 2. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.241.873 196.048.043. Cercetarii si Calificările Profesionale din România (IMI PQ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Inovarii NET România) pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.119.325 1.

318 10.337.232 547.338 16.830.400 1.106 16.2. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 6/ DMI 6.775 9.283 1.495.699 20.511 20.326.403 1.624.027 0 14.2.900 12.028 0 3. Îmbunătăţirea Servicii sociale integrate si formare vocationala Neguvernamentala de Asistenta accesului şi a participării grupurilor pentru persoane cu dizabilitati Sociala ASSOC vulnerabile pe piaţa muncii 17.000 4.300 0 1.209.038.032 4.277 4. Bulgaria.3.555 13.900. Îmbunătăţirea A DOUA SANSA ARAS .633 2.570 261.A.380 372.306 1.423.817.101. Îmbunătăţirea pentru integrarea sociala si profesionala a Fundatia Romanian Angel Appeal accesului şi a participării grupurilor persoanelor cu tulburari de spectru autist vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.168.415. accesului şi a participării grupurilor penitenciar romanesc vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.582.311 0 3.846 2.575 0 70.880 1.628.2.685 0 3.142 150.173.157 6.287 1.425 11.Romaniaegalităţii de şanse pe piaţa muncii RURAL AtelieR Axa Prioritară 6/ DMI 6.138.343 650.011 365.256 4.404 14.Emancipare pentru egalitate de sanse 15.919 15.344.972.534.876 20. Familiei şi transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a sociala Protecției Sociale muncii Si ei trebuie sa aiba o sansa .402.ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA MRB .801 172.C. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.319 362.677 1.4. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.443 1.274 15.920.983.284 1.648 300.846 0 20. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Italia si Spania muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.427 1.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.931.610 78. Iniţiative “Modele de buna practica in domeniul Asociaţia Centrul de Resurse pentru transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a incluziunii sociale ” Iniţiative Etice şi Solidare muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.864 531.358 968.015.781 19.un parteneriat pentru incluziune Ministerul Muncii.3.111 17.4.260 6. Familiei si transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Protectiei Sociale muncii EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente Axa Prioritară 6/ DMI 6.2. secolul 21) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT Dezvoltarea competentelor profesionale Asociatia Academia de Advocacy specifice dialogului social si implicarii in Model de bune practici in managementul Federatia Sindicatelor Gaz Romania activitatilor sindicale nationale Actionam Responsabil .272 FUNCTIONARUL ELECTRONIC 10.126 14.880 392.044.046. Emisiuni Axa Prioritară 6/ DMI 6.160 826.395.185.Asociatia Romana Anti-SIDA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Asociatia Profesionala Axa Prioritară 6/ DMI 6.BLOKBUSTER MEDIA SRL.267 FEDERATIA FILANTROPIA 1.264.324.228. Monitorizare. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Promovarea EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL dership.896.484 838.100.Performant System " Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii" MINERVA .3.046.274. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.304 4. Îmbunătăţirea Pregatire TIC la standarde europene in sistemul S.4.249 Total valoare proiect 20.396 34.152 1.2.073 845.479.280 1.397 378. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.162 989.969 9.542 20.498. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.705 0 5.450 3.290 1.Formare pentru jurnalisti.481.273 Sanse egale pentru un viitor comun Educatie continua orientata spre performanta.881 5.670 2.281 1.Program national de Axa Prioritară 6/ DMI 6.896.Program de sprijin Axa Prioritară 6/ DMI 6.299 1.866 1.568 419.640.100 400.439 0 13.102 1. Iniţiative Parteneriat transnational pentru promovarea Ministerul Muncii.281. Iniţiative Synthesis .649 464.430.446 1.755. egalităţii de şanse pe piaţa muncii Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si “Femei pentru femei” .993.817 9.EUROAPTITUDINI S.932.271 9.558 4.489 11.000 201.529.286 1.894. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.337 1.Formare trainica pentru parteneriat social Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.725.701.992 2.743.750 1.878 9.3.825.050.4.365 .463. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.702 161.441.269 Competente si instrumente pentru adoptarea Reper21 (Reteaua Europeana pentru responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul Promovarea unei Economii organizatiilor societatii civile (RSORG) Responsabile. Iniţiative Parteneriat european de formare pentru o Centrul de Reeducare Buzias transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a societate inclusiva muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.229.2.624.468 2.960.1.3.Lea Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 6.709 0 2.276 12. Promovarea TV. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.452 0 5.993.285 1.Reteaua sociala RSC Federatia "Junior Chamber International" Romania AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj First Job School SRL 2.691 221.115 272.227.289 1.3.815 1.594.289 Cheltuieli neeligibile 1.740 54.275 13.288 1.941 18.750 989.474 259.239.448 1.379.595 1. Informare Nationala si S.757 1.832.282 1.2.013.403 2.033.InformaresiEcologie.945.3.587.2.998.291.812.304.270 8.291 FEMINA .116 13.200 19.279 1. Titlu proiect FORTE .4.484 0 4.722 1.031 294. pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor.275 0 18.229 254.1.811 1.4. Iniţiative Catalizatori pentru formare profesională Blocul National Sindical transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.391.3.278 7.047 0 4.114.268 1.357 1.300. Promovarea calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de Fundatia Romanian Angel Appeal egalităţii de şanse pe piaţa muncii baby-sitter CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU AsociatiadeTineretpentruEducatie.940. Iniţiative Fundatia Soros privind integrarea pe piata muncii a romilor transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a intre Romania.349 1.943 704.688. crt.Nr.638 875.C.

925.3.573 8.981 749.138 328. crt.887 166.214 254. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.272 0 281.439 0 2.902 953.726.299 1.Communication for Community 2.714. Îmbunătăţirea Penitenciarul Galati accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.605.428.412 17.307 Universitatea Spiru Haret prin „Performanta in cariera si in afaceri pentru Axa Prioritară 6/ DMI 6.796 669.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.558 417. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.720.304 CeMPRES .045 0 8.000 3.229 1.757. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.305 7.755. prioritatea noastra! Acces pentru toţi.246 0 307. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 3.640.881 4.2.316 177.362 18.091 10.880 1.166 1.300 1.900 14.818. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.843 14.192 1.3.297.076 0 20.130 20.313 11. Promovarea Facultatea de Management Financiar femei” egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contabil Craiova Retea de incluziune sociala pe piata muncii Femina .756 259.950 5.160 7.112.984 1.679.922 10.2.2.197 997.406.343 1.246 78.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile .711 303.303 Axa Prioritară 6/ DMI 6.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.146.985 207.3.623 435.173 14.316 Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S. Îmbunătăţirea Universitatea din Bucuresti accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.723 0 206. Îmbunătăţirea Institutul pentru Politici Sociale accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.309 ILE Trade Company SRL 5.3.Nr.000 11.908.2. Promovarea si Resurse in egalitate de sanse Slatina egalităţii de şanse pe piaţa muncii Lupta pentru sansa ta ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI.463.350 12.239 2.586 326.376 326. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 7.567 15.377.535.246.287.128.308 10.579 18.010.306 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii 3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.983 380.123 433.3.223.315 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.004 496.2.035.254. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.447 16.861 470.206 1.155 3.569 7.240 18.433 1.062. Primaria Sectorului 4 C4C .301 1.385 720.292 1.2.294 1.793.600 0 160.302.3.665 0 383.527 69.297 1.148.484 .095. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.580.968.108 59.2.803 155.000 12.230 1.427.3.314 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.105.173 83. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.295 1.537.969 1.362 1.273 1.302 1.714.588 15.360 912.A. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.853.796 440.503. Îmbunătăţirea SC HR SPECIALISTS SRL accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile Centrul Diecezan Caritas Iasi Axa Prioritară 6/ DMI 6.457 143.161.800 1.142.2.531 27.077. Titlu proiect ACCESS -PARTENERIAT INTEGRARE SOCIALA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.527 69.048 230.540 6.385.793 1. Îmbunătăţirea Asociatia Pakiv Romania accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.298 1.755 Cheltuieli neeligibile 258.000 207.610 790.113 1.742.924 17.391.314.020 4.992 20.030 Total valoare proiect 6.242 90.116 15.311 Fundatia EuroEd Municipiul Bucuresti.520.Centru Multimedia de Promovare Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 6/ DMI 6.786.721.898.010.3.2. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti. Îmbunătăţirea ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.214 254.046 0 204.279.983 380.777 1. MOASELOR SI ASISTENTILOR Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" Axa Prioritară 6/ DMI 6.928.699 811. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.3. 12.3.532.907 800.280.460.800 10.856 1.696 2.933 1.617 1.292 1.cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate Munca are genul feminin „MOM UP Consiliere a de viata ” „MOM UP Consiliere a de viata ” .3.323.777 343. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.296 1.880 1.863 236.303 351. pe o piaţă a muncii incluzivă O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii 1.054.413 1.338 13.455 1.791. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.639 0 118. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.312 10.195.375 10.424 1.293 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU CENTRUL REGIONAL DE FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE FORMARE PROFESIONALA A PIATA MUNCII ADULTILOR DOLJ Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Centrele de Incluziune Sociala.896 316.155 3.000 179.442 148.310 SC OLIMP NET SRL 2.

3.142.571 Cheltuieli neeligibile 3.913.033 Total valoare proiect 20.Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.620.833 348.157.Nr.900. Titlu proiect ProFeminAntrep . crt.095 516.094 1.495.863 8.830.473.081.531 1.350 274.060 9.317 Universitatea Spiru Haret TOTAL .752 939. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.885.154.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful