Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 30 septembrie 2010 Nume operaţiune/ DMI din

care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.336.723 977.075 88.037

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

489.093

4.890.928

2

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar

13.982.470

4.094.414

368.916

0

18.445.800

3

14.004.012

4.100.722

369.484

0

18.474.218

4

Profesionişti în preuniversitar

managementul

educaţional

13.984.400

4.094.980

368.967

0

18.448.347

5

Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.011.954

4.103.048

369.694

0

18.484.696

6

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

7

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

8

COMPETENTE CHEIE CURRICULUM-UL SCOLAR

TIC

CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la IN CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI învăţământul superior PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

9

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România

13.168.117

3.933.334

349.011

0

17.450.461

10

Imbunatatirea Managementului Universitar

13.385.866

3.998.375

370.000

0

17.754.241

11

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Calitate si Leadership pentru Invatamantul Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII Superior Romanesc învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI ARACIS Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.737.698

4.103.468

370.000

0

18.211.166

12

2.622.443

783.327

69.506

0

3.475.275

13

13.810.679

4.125.268

366.040

0

18.301.987

14

REGISTRUL MATRICOL UNIC

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

13.220.906

3.949.102

370.001

0

17.540.009

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

15

Schema de sustinere complementara a AGENTIA NATIONALA PENTRU mobilitatii europene a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea PROGRAME COMUNITARE IN invatamantul preuniversitar beneficiare ale resurselor umane în educaţie şi formare DOMENIUL EDUCATIEI SI Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii profesională FORMARII PROFESIONALE (life Long Learning) Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituţionale şi metodologice INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

8.523.630

2.005.870

447.278

0

10.976.778

16

11.400.736

2.682.940

287.422

50.000

14.421.098

17

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice INVATAMANTUL resurselor umane în educaţie şi formare prin activitati de mentorat PREUNIVERSITAR - MINISTERUL profesională EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Restructurarea sistemului de formare continuă a CENTRUL NATIONAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar FORMARE A PERSONALULUI DIN resurselor umane în educaţie şi formare prin generalizarea sistemului de credite INVATAMANTUL profesională profesionale transferabile PREUNIVERSITAR Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si at Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor Instruirea in societatea cunoasterii

14.541.830

3.422.136

366.612

0

18.330.578

18

10.421.637

2.452.529

262.740

0

13.136.906

19

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

14.247.200

3.352.800

360.000

0

17.960.000

20

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

21

Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională

DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

7.354.948

1.730.843

185.424

0

9.271.215,00

12.151.978

2.859.730

306.361

0

15.318.069,00

22

FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesionala adaptata pietei

COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

7.214.160

1.692.210

181.763

0

9.088.133,00

23

Constructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNCFPC Calitate in educatie - CALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în SPRIJINIREA INITIATIVELOR formarea profesională continuă TINERILOR (ANSIT) CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

11.340.000

2.660.000

681.004

0

14.681.004,00

24

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

3.100.878

727.366

78.127

0

3.906.371,00

25 26

FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR CONSILIUL NATIONAL DE Asigurarea calităţii în sistemul de formare FORMARE PROFESIONALA A profesională continuă din România - CALISIS ADULTILOR

14.684.460 14.391.594

3.444.503 3.375.806

369.979 362.600

0 0

18.498.942,00

18.130.000

27

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU)

10.722.155

1.892.145

370.000

0

12.984.300

28

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe calitatii cercetarii in universitati si cresterea SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul vizibilitatii prin publicarea stiintifica STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în cercetărilor socio-economice şi umaniste DIN CLUJ NAPOCA cercetării O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) Programe sprijinul Programe sprijinul

15.325.497

2.704.499

370.000

0

18.399.996

29

8.049.024

1.420.416

193.300

0

9.662.740

30

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

Nr. crt.

Titlu proiect
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.

Nume beneficiar
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - ŞCOALA DOCTORALǍ

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.485.189 615.033 83.678

Cheltuieli neeligibile
0

Total valoare proiect
4.183.900

31

32

2.813.337

496.471

67.547

0

3.377.355

33

5.342.706

942.830

128.276

100.000

6.513.812

34

Burse doctorale în sprijinul cercetării : Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SCOALA NATIONALA DE STUDII Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul doctorale şi post-doctorale în sprijinul POLITICE SI ADMINISTRATIVE European al Învăţământului Superior - BDCCC cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. si UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL Doctoral burses at usv doctorale şi post-doctorale în MARE" SUCEAVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate doctorale şi post-doctorale în DIN CLUJ NAPOCA cercetării Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" pentru traiectorii flexibile în cariera de doctorale şi post-doctorale în IASI cercetare cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a UNIVERSITATEA PETROL-GAZE doctorale şi post-doctorale în societăţii româneşti DIN PLOIESTI cercetării Doctoranzi in competitivitatii sprijinul inovarii PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

3.582.839

632.266

86.023

0

4.301.128

35

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

36

8.678.157

1.531.439

208.359

731.627

11.149.582

37

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

38

14.981.355

2.643.768

359.697

0

17.984.820

39

4.272.284

753.932

1.025.068

0

6.051.284

40

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

6.091.690

1.075.004

146.259

0

7.312.953

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. STUDII DOCTORALE PENTRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD) DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN UNIVERSITATEA TEHNICA doctorale şi post-doctorale în INTELIGENTA (BRAIN) GHEORGHE ASACHI DIN IASI cercetării Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. studiilor universitare de doctorat prin acordarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în de burse doctorale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Burse doctorale in sprijinul activitatii de UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetare in domeniul stiintelor politice cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sistem de Management al Burselor Acordate UNIVERSITATEA DUNAREA DE doctorale şi post-doctorale în Doctoranzilor SIMBAD JOS DIN GALATI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Racordarea programelor de studii doctorale la UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" doctorale şi post-doctorale în studiile doctorale europene DIN TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Dezvoltarea proiectată şi performanţă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar cercetării Suport financiar pentru studii doctorale privind Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. complexitatea din natura, mediu si societatea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în umana. cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în acordarea de burse doctorale FARMACIE DIN CRAIOVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în tehnologii avansate – „PRODOC” CLUJ - NAPOCA cercetării Creşterea rolului studiilor doctorale şi a Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA competitivităţii doctoranzilor într-o Europă doctorale şi post-doctorale în DIN SIBIU unită. cercetării Pregatire competitiva a doctoranzilor in Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA domenii prioritare ale societatii bazate pe doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cunoastere cercetării

4.668.340

823.825

112.085

0

5.604.250

12.808.384

2.260.303

307.525

0

15.376.212

4.401.239

776.689

105.672

71.060

5.354.660

8.342.836

1.472.265

200.308

0

10.015.409

4.650.993

820.764

111.668

0

5.583.425

6.302.904

1.112.277

151.330

230.250

7.796.762

6.538.184

1.153.797

156.979

0

7.848.960

4.526.865

798.859

108.688

0

5.434.412

2.996.026

528.710

71.933

0

3.596.670

14.277.043

2.519.478

342.786

0

17.139.307

6.249.628

1.102.876

150.051

20.370

7.522.925

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

130 230.850. Promovarea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI trans-national. Promovarea SC ASCENDIS CONSULTING SRL competenţelor antreprenoriale ale culturii antreprenoriale întreprinzătorilor.178 78.CENTRUL „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii Axa Prioritară 2/ DMI 2. managerilor şi angajaţilor din IMM-uri Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.860 430.5. implementarea si derularea unui sistem de formare continua.890 1.533 0 18. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.380.170 18.002 240.426 2.487 929.1.287 605.892 101.1.104 . Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.446.693. TOŢI LA GRĂDINIŢĂ.492.620.900 0 18.000 59 MINISTERUL EDUCAŢIEI.495. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.499. Promovarea model inter-regional de şcoală antreprenorială FACULTATEA DE STIINTE culturii antreprenoriale pentru femei ECONOMICE 11.089 375.560.996.711 8.180.846.2.326.200 0 20.000 1.500.170 2.808.176 9.623.944.2.581 366.078 1.1.292 15.2.965.127 63.180.000 0 18. pentru obtinerea competentelor culturii antreprenoriale antreprenoriale. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.779.000 16.817 18.un pas spre egalitate RROMENTZA" 67 Proiectarea.Program de dezvoltare a Axa Prioritară 3/ DMI 3.080 1.600 70 14.119.000 71 3. Prevenirea şi ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE accesului la educaţie al copiilor romi” corectarea părăsirii timpurii a şcolii SOCIALĂ ŞI STUDII Educaţie.138 0 0 0 0 0 18.500.186 55 FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL „Aptitudini practice prin învăţare la locul de Axa Prioritară 2/ DMI 2. calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.012 367. Promovarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA dezvoltarea de parteneriate la nivel culturii antreprenoriale (trans)naţional .186 69 17. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 15.528 61 ROMANI CRISS.700.910 2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUNCII PENTRU STUDENŢI TIMIŞOARA Parteneriat national pentru implementarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei DIN BUCURESTI de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITATEA BABES BOLYAI UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA DIN CLUJ NAPOCA 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6.362 369.096 8.049 5.246.406.404.TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – CONSILIUL NATIONAL AL modalitate inovativă de creştere a Axa Prioritară 3/ DMI 3.184.326 54.173 995.1. TOŢI ÎN CLASA I. Promovarea culturii antreprenoriale 16.Nr. Tranziţia de la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE şcoală la viaţa activă din comunităţi defavorizate.558 975.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 15. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.408 1.778 12.1.1.325.530.597 250.150 42.606.521.035.099.379.1.929.018 2. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII .1.622 62 63 64 65 66 15. crt.200.576 255.296 2. EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare cercetării 9.761 0 7.241 4.000 60 1.020 56 Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI muncă pentru tranziţia la viaţa activă” şcoală la viaţa activă – „SPIRU HARET” BUCURESTI FIPCM BUCURESTI SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU CAMERA DE COMERŢ.320 3.787 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.2.838.292 0 3.092 14.521 102.639.338 1.981 132.289.889 ASOCIATIA PRO FORMARE EUROPEANA Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU muncă stabil ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU „Scoala – o sansa pentru fiecare” ROMI CENTRUL RROMILOR "AMARE Educatia de calitate . Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.474 321.164 691.600 18.156.2.2.914.872 57 58 2.200 427.000 1. Titlu proiect Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI) Nume beneficiar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 2.121 356.393 316.373.000 0 8.5.718.086. Un UNIVERSITATEA DIN ORADEA.130 200. cu precădere romi.600 72 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.345 720.087. CERCETĂRII ŞI TINERETULUI – Programe integrate pentru creşterea accesului la DIRECŢIA GENERALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.326 53 54 Axa Prioritară 1/ DMI 1.413.226 374.026.144.171 944.847 170.120 817.1.207.663 360.047. Promovarea INTREPRINDERILOR PRIVATE competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din culturii antreprenoriale MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.104 2. inter-regional si Axa Prioritară 3/ DMI 3.982 370.160 12.000 188.992 68 6.292.000 220. MINORITĂŢILOR ŞI RELAŢIA CU în 2008-2009 PARLAMENTUL Privind spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.

197 79 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALE ENERGETIC ABILITĂŢILOR ÎN SECTORUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.531.434.069 434.803. in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism.800 0 2.934 256. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 73 UNIVERSITATEA POLITEHNICA Promovarea Culturii Antreprenoriale: DIN BUCURESTI .533 438.642 101.740 40.1.3.830 0 1.692 3. Promovarea culturii antreprenoriale 7. Promovarea Adaptabilitate. Dezvoltarea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea TRANSPARENŢĂ│TRANSPARENC parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Bucureşti-Ilfov Y INTERNATIONAL ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.686 0 2. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU PENTRU INTEGRARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA EUROPEANA SI DEZVOLTARE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD-EST DURABILA BRAILA Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Axa Prioritară 3/ DMI 3.973 82 Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic Axa Prioritară 3/ DMI 3.416 236.1.000 58.992 56. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare 1.465.3.003.1.1.1.CENTRUL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.616.588 78 FUNDATIA CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea REGIONAL PENTRU OCUPARE SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU TARGOVISTE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest CAMERA DE COMERT.365 220. Promovarea ANALIZA SI DEZVOLTARE culturii antreprenoriale INSTITUTIONALA .989 10.602 88 13.123. hoteluri si restaurante” ANTREPRENORI EUROPENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.012 86 SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dinamism.477 143. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU FUNDATIA ACADEMICA PETRE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ANDREI IASI pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA NORD-EST Axa Prioritară 4/ DMI 4.700 0 2.720 377.3.033.260 343.671 0 2.554.852 438. Promovarea culturii antreprenoriale 8.005.100 0 2. Promovarea culturii antreprenoriale 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.208 166.212 2.942 40. Initiativa in Industria ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI culturii antreprenoriale Electronica TEHNICI DE INTERCONECTARE.548 40.3.932 0 795.116 1.3.833 432.209.530 0 4.Nr. UPB-CETTI Tinerete.873.1.914 2.300 75 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.335. Promovarea culturii antreprenoriale 11.811 15. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.034.913 .511 1.055 40.038.611 417.304 74 ASOCIATIA EGRETA 2. Dezvoltarea al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială pentru partenerii sociali şi societatea civilă din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV 1.500 251.242.034.531.840.327.544 170.000 488.862 12.491.137 48.359 81 INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.3.542.500.017.374.875 413.000 8.001.3.552 17.560 87 2.700 0 2.476.959 18.362 80 ASOCIATIA CENTRUL DE SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT INFORMARE SI DOCUMENTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.758.753.713 471.100 83 Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Întărirea Analiza deficitului de forţă de muncă calificată AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea în domeniul construcţii OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.988 85 1.524 8.000 89 5.1.380. INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA Axa Prioritară 3/ DMI 3.343 420.978 27.500 715.000 76 77 UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.211.560 38.195 502.436 40.179 565.348 0 2.554.555.034.472 7.1.1.1. Întărirea PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea SELF-service” OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.896 416.453 438.858. crt. Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor.190 84 1.010.778.ELEUTHERIA ASOCIAŢIA COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 7.635 40.500 288.387.

045.2.948 206.040 334.743.680 97 Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România.108 18. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.701 15.296.138 40. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 8. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.041 0 4.709.259 10.438 2.728.2.241 11. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN AGENTIA PENTRU OCUPAREA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK FORTEI DE MUNCA HARGHITA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.500.609.269 91 13.681.750 275.820 1. analize şi previziuni asupra Axa Prioritară 4/ DMI 4.973 2.841 102 2.658 4.000 93 13. crt.188.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.392 89.047 96 Rural-Manager Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.499. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU pieţei muncii pentru a întări capacitatea SPO în capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA România.734 2.000 94 S.867 360. Formarea Profesională OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO COMPROF AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.689 100.615 128.788 103 Dezvoltarea iniţiativelor mediul rural antreprenoriale în AGROSTAR 15.695 0 3.680 0 18.635 169.653.Specializarea Consilierilor de Orientare AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.FUNDATIA DE sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Caravana perfectionarii asistentilor sociali din CONSULTANTA SI SERVICII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural SOCIALE PENTRU COPII SI resurselor umane şi ocuparea forţei de FAMILII muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.033.400 99 Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 1.606 0 4. .2.307.551.2.Nr.190.850. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO Axa Prioritară 5/ DMI 5.076 68.495 2.101.484.003 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 90 MODEL DE COOPERARE Axa Prioritară 4/ DMI 4.192 18.1."Şanse pentru comunitatea rurală" 15.2.000 92 13.985 104 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă AGROSTAR 14.590.000 22.868 0 16. Promovarea HOLT ROMANIA . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.580 96.107.027 296.449 0 4.424.149.774 362.C.018.535. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 7.2.202 139.022 8.249 1.888 100 Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 12. Promovarea RURALTIN .401 18.158 370.O.331 268.2.1.458.832 955.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 3.279 18.516.492 374. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU TRANSNATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI serviciilor de ocupare SAPeRe Studii.000 2.790.718 699.007 0 2.680 453.500.R.286.000.642.600 98 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 684.511.SERVICII INTEGRATE SI AGENTIA NATIONALA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN SPRIJINIREA INITIATIVELOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL TINERILOR (ANSIT) resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA Axa Prioritară 5/ DMI 5.169.2.957 77.395 521.454. SC AGROSERV MANAGEMENT SRL 1.220 0 2.000 2.000 675.000 95 Necesitate si oportunitate-instruire comunitatea rurala pentru ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 3.2.500. la nivel naţional şi local serviciilor de ocupare SCOP .419 101 Axa Prioritară 5/ DMI 5.735 617.403 . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .770. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor AGENTIA NATIONALA PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.773.541.374.500.150 295.

160 2.800 3.000 18.352.521 6.383.365 122 15. "PENTRU COPIII NOŞTRI" egalităţii de şanse pe piaţa muncii Reţeaua naţională a experţilor locali romi.209 5.890 0 18. crt. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.166.152.1.823 50.295.015.660 3. Dezvoltarea DMI 6. Promovarea pe piaţa muncii.971 16.000 0 5.592 3.427 0 0 300.772 61. Dezvoltarea 4. formare profesională şi angajare pe EXCLUZIUNII SOCIALE A accesului şi a participării grupurilor piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din PERSOANELOR CU HANDICAP vulnerabile pe piaţa muncii România (INPCESPH) Creşterea şanselor de incluziune socială a Axa Prioritară 6/ DMI 6.570.020 2.671.2.000 363.375 3.255 664.057.633 3.000 120 16.350 17.403 3.559.244 308.464 124 Femei şi bărbaţi .346 839.500.207 1.490 .234.500 126 16.676 0 310.1.1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.319.312. mecanism de sprijin în implementarea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Centre de consiliere si mediere profesionala CENTRUL RROMILOR "AMARE accesului şi a participării grupurilor pentru persoanele de etnie rroma RROMENTZA" vulnerabile pe piaţa muncii Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A PRESEI AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.001.760 3.043 370. FAMILIEI promovarea incluziunii active a persoanelor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE defavorizate AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Impreuna.833 73.570.1.828 121.494.323 77.3.775 2.492.456 14. Accesul femeilor rome ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI Axa Prioritară 6/ DMI 6.416. Îmbunătăţirea persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor educaţie.407 121 3. Promovarea măsurilor de incluziune socială a romilor. Îmbunătăţirea penitenciare la programe de formare ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii parcursul şi după executarea pedepsei INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU Crearea şi implementarea modelului integrat de PREVENIREA ŞI COMBATEREA Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.3.863 874.167.248 72.733.866.000 0 18.534 0 0 301.622.2.612 210.160 660.408 725.530.232 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.834 125 Egalitate prin diferenţă.839.000 70.719.820 1.580 369.559.288 0 3.240.799.1.787 109 110 111 112 113 Participarea grupurilor vulnerabile in economia AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU sociala ROMI ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN Atelier de insertiune ROMANIA FUNDATIA MOTIVATION Retea pentru Incluziune ROMANIA EPISCOPIA SLOBOZIEI SI Promovarea în comunitate a economiei sociale CALARASILOR ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (ONCR) Tineri pentru o lume mai buna FILIALA BRASOV "VIRGIL ONITIU" Economia Sociala. pentru o societate mai buna ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Împreună pe piaţa muncii ROMI Împreună pe piaţa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 11.000 0 6.3.600.827 727.000 4.453.060 219.142 13. grup ROMI egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabil supus excluziunii sociale 5.194.673 137.667 353.1.364 1.799 108 UNIUNEA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.851.128 272.295.000 119 16.501.855 18.2.2.820 1.775 336.180 370. informare a societăţii şi îmbunătăţirea PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii activităţilor în penitenciar Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.470 108.282.145.aceleaşi şanse pe piaţa muncii 4.033.305 123 2.665 78.180 370.382 367.973 18. Dezvoltarea DMI 6.500.494 427. Îmbunătăţirea MINISTERUL MUNCII.Nr.133.909.350 1.1.945 2.1.029 0 2. Dezvoltarea economiei sociale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 105 FAR .725 304.091.2.650.745 2.668 523.559.1.2.482.268.661 596.103 114 115 116 117 13.924 110. model inovator pentru MINISTERUL MUNCII. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 3.912.116 4.2.1.414 118 Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.822 Axa Prioritară 6/ DMI 6.030 1.597 106 107 Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala seropozitive din Romania a persoanelor FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 11.016.896. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.018 2.983 14. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) 16.569.000 555.664. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.Femei Antreprenor în Rural SOCIETATEA DE EDUCATIE CONTRACEPTIVA SI SEXUALA 5. Dezvoltarea DMI 6.000 0 18.183 0 3.498. Dezvoltarea ORGANIZATIILOR PERSOANELOR economiei sociale AFECTATE DE HIV/SIDA Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale DMI 6.383.162.000 0 18. FAMILIEI Sanse egale pe piata muncii accesului şi a participării grupurilor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.365 280.902 464.757. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.559.015 601. Îmbunătăţirea evaluare.

1.843 0 1.156 136 ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.260 140 1.783 836.dezvoltarea serviciilor de INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare consiliere şi orientare şcolară JUDETULUI VALCEA calitate „Paşi spre o carieră europeană – consilierea şi orientarea cu suport digital” CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.979 32.425 36.245 43.NAPOCA învăţământul superior Ingineriei Calităţii.Impreuna pentru o societate INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare bazata pe cunoastere JUDETULUI VALCEA calitate Axa Prioritară 1/ Tineri Antreprenori in Scoala .193 409.118.1.530 129 REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI .800 34.1.104 36.304 311. crt. Calitate "Inginerie si Management (IM)" CLUJ .485 91.232 0 1.059 135 1. Calitate universitare prin formarea resursei umane şi DIN CLUJ NAPOCA învăţământul superior orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.925 1.701 1.862 0 1.900 1.516 194. STUDIU-PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE LEADERSHIP Tinerii antreprenori se formeaza in scoala DMI 1.397.1.847.1.000 147 1. Acces la profesională iniţială de 1.3.251.1.538 366.1.Platforma digitală interactivă pentru educaţie şi formare GHEORGHE LAZAR viitorul elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem LICEUL TEORETIC CU CLASELE Ieducaţie şi formare informatic colaborativ pentru liceu XII "MIHAIL KOGALNICEANU" calitate GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" 418.1.711 Cheltuieli neeligibile 0 0 Total valoare proiect 16.995 56.I.3.844. CUZA" educaţie şi formare profesională iniţială de COLABORATIV PENTRU ELEVII DE calitate LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul –sistem orientare şcolară şi profesională” digital de CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN Axa Prioritară 1/ DMI 1.365.745 296.3.114 130 BLOCUL NATIONAL SINDICAL 8.903 36. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.776 456.3.380 0 0 1.478 291.847. Acces la profesională iniţială de DMI 1.852 416. Acces la LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ACTIVA .049 2.844 0 1.392.179 18.398.890 0 1.2.409 408.619 137 1.842.009 142 143 144 145 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.446.836.576 131 132 133 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL ACTIVA .404 166.796 14.019 379.221 124.492 141 FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior 558.326 36.861 217. Calitate în internaţională.940 139 1. cu deschidere UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.943 0 1.508 1.784.269 410.297.254 553.111 1. în domeniul Managementului şi CLUJ .239 0 1.208 26.184.746 0 1.888 1.036 1.Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu cea de familie Nume beneficiar DEPRO INOVATIE SRL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.827 138 1.675 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii DMI 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.674 36.NAPOCA învăţământul superior la de la de în în 994.584 2.835.311.626 11.896 1.401.172 0 9.667 555.481 33.883 2.Nr.739.900 36.387.2. Acces la profesională iniţială de DMI 1.887.397 408.628.393.842.1.939 346.843.034 693.737 207. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 1.000 146 Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de tip Bologna.467. în acord cu cerinţele pieţei muncii Inovare academica si succes pe piata muncii SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.ESTHIA ESTHR .051.808. Acces la profesională iniţială de DMI 1. Acces la judetul tau SISTEM INFORMATIC LICEUL TEORETIC "AL.021 82.1.pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.930 27.769 122.835.140 .067.143 36.477 407.TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Paşi către viitor . Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14. 127 128 Titlu proiect Un viitor mai bun pentru femei Harmony .503 8.452 1.Platforma informatica interactiva educaţie şi formare profesională iniţială de NOICA" pentru orientare vocationala a elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ „Scoala viitorului”.1.1.584 307.950 919.139 134 Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in Axa Prioritară 1/ DMI 1.396.708. Acces ASOCIATIA DE TINERET BUCURA educaţie şi formare profesională iniţială calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.396. Acces Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie ASOCIAŢIA REGIONALA PENTRU educaţie şi formare profesională iniţială Activa DEZVOLTARE RURALA calitate Asigurarea calităţii programelor de studii UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 1/ DMI 1.345 36. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 312. Acces la profesională iniţială de 12.800 0 740.782.366.733.213 407.732 0 1.093 409.414 15.2.

2. Calitate în PREDARE/INVATARE/EVALUARE FARMACIE DIN CRAIOVA învăţământul superior (SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA PRACTICA Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.991 0 1.954 1.2.238 0 1.494 344.302 0 1.849.151 1.844. Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în învăţământul superior 1.654 20.2.Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1. profesional şi tehnic în resurselor umane în educaţie şi formare CERCETARE SI IMPLEMENTARE proiectarea asistată de calculator profesională METODE NUMERICE Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL "STEFAN resurselor umane CEL MARE" TG.261 36. O cercetare-actiune pentru integrarea pe piata muncii.316 1.444 55. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.814 6.412 159 Axa Prioritară 1/ DMI 1.102 1.936 7.240.849.000 Total valoare proiect 1.099 1.376 4.122.331."Descopera " SCIENCE EDUCATION AND profesională TRAINING UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA Specializarea cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.409 314. Dezvoltarea complementara a cadrelor didactice UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA resurselor umane în educaţie şi formare preuniversitare pentru adaptarea activitatii profesională didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.2.2.847.069. Dezvoltarea PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI TARGOVISTE profesională MEDIULUI ŞI AL SIGURANŢEI ALIMENTARE MARCON.846 32.558 4. Dezvoltarea Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane în educaţie şi formare Formarea Resurselor Umane (CIFRU) DIN BUCURESTI profesională EUROCOMP Centru de pregatire Axa Prioritară 1/ DMI 1.762 88. Calitate în învăţământul superior 171.557.349 1.3.640 36.NAPOCA CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN UNIVERSITATEA DIN ORADEA DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate .3.3.947 1.950 397.440 335.441.542 341.440 73.929 72.464.677 36.145 227.951 295. Dezvoltarea DIN SIBIU .700 26.231 399.CENTER FOR resurselor umane în educaţie şi formare stiintelor .450.260 150 151 1.346. Dezvoltarea din invatamantul preuniversitar pentru predarea RADIATIEI . Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. NEAMT profesională GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA DMI 1.601 35.570 0 1.799.2.834. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.acronim Eur-AS in Nume beneficiar UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.392 20.942 336.349 0 1.765. 2 „OPTIMA” Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.882 344.000 0 1.855 35. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.455.721 0 1.354.3.330 232.3.693 69.3.428 404.882 0 1. Calitate în învăţământul superior Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 762.888 771.578 1.508 77.803 0 58.CENTRUL DE învăţământul secundar.536 402.589 164 1.081 342.107 153 154 155 156 157 158 Masterat international in robotica adaptabil la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN piata fortei de munca CLUJ .000 0 1.996 51. Calitate în învăţământul superior 989.509 29. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.467.298 345.745 397.o şansă mai mare UNIVERSITATEA ROMANOde integrare socio-profesională AMERICANA Observatorul Profesiilor Muzicale din România UNIVERSITATEA DE VEST.053.077.161 7.340 152 Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor. Dezvoltarea cadrelor didactice din învăţământul superior de UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare marină şi furnizarea de programe de CONSTANTA profesională perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime INSTITUTUL NATIONAL PENTRU Formarea si perfectionarea cadrelor didactice FIZICA LASERILOR.Nr.564.250 35. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.453 .2.337.828.842.980 162 1.462.055 160 1. dezvoltă-ţi competenţele 309.300 36.314 230.2.311.3.357 36.642 1.424 166 Activi in metode interactive 289.262 1.200 Cheltuieli neeligibile 60.000 165 Alege-ţi mentorul.921 0 1.999 149 IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.427.3. 148 Titlu proiect Calificari si standardizare europeana asistenta sociala .154 291. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.025 161 1. PLASMEI SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.038 36. crt. (OPMR) FACULTATEA DE MUZICĂ Centru de formare si analiza in ingineria UNIVERSITATEA ALEXANDRU riscurilor (CeFAIR) IOAN CUZA Centrul de formare a cadrelor didactice din CENTRUL SCOLAR PENTRU învăţământul special şi instituţii integratoare EDUCATIE INCLUZIVA NR.469 163 1.638 68.846.654 0 365.

Dezvoltarea în educaţie şi formare 292.646 344.419 92.209 179 Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Axa Prioritară 1/ DMI 1.372 41. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.la timpul prezent pentru viitor resurselor umane MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ profesională Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD EDUCATIA TIMPURIE.847.849. PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA.874 172 SIVECO ROMANIA SA 1.061 334. redactori.061 334.874 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.967 17.360 36.3.779 251.061 334. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.888 89.847.421.016 1.874 174 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.421. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.635 9.847.211 409.3.3. Dezvoltarea didactic auxiliar (bibliotecari.394 0 1.885 0 1.204 1.977 334.982 0 1.998 0 1.774 0 1.458.563 14. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Titlu proiect PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Nume beneficiar ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.253 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 167 60. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.811 7.950 0 1.419 92.838.388 0 1.784 185 Axa Prioritară 1/ DMI 1.254 36.419 92.3.322.3.603 0 480. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 813. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare documentarişti) din învăţământul preuniversitar profesională Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice.295 36. Dezvoltarea UNIVERSITATEA DE PETROL SI ştiinţific şi tehnologic printr-un program de resurselor umane în educaţie şi formare GAZE .309 26.3.3.240 .847. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.320 33.3.3.420.650 168 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile Axa Prioritară 1/ DMI 1.293.516 26.844.522. INVATAMANT PENTRU TOTI.347.796 175 CASA CORPULUI DIDACTIC .3.796 1.231.376 289.421.394 0 1.048.508 183 696.PLOIESTI masterat adecvat societăţii cunoaşterii profesională Formarea şi perfecţionarea personalului Axa Prioritară 1/ DMI 1.847. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.3.751 163.861 742.212 36.780 31.322 273.467.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.029 344.289 182 1.Nr.119 180 972.759 25.200 187 CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 1.3.077 228.. prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.160. 1.3.341 20.556 133.847. LIBERA SI COMPETENTA.465.726.849. Dezvoltarea SCOALA NATIONALA DE STUDII Educatiei pentru Cetatenia Democratica in resurselor umane în educaţie şi formare POLITICE SI ADMINISTRATIVE regiunea Sud. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.421.463.466 181 567.415 23.399 92. IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI PENTRU TINE.3.874 171 SIVECO ROMANIA SA 1.061 334.059 29.874 173 SIVECO ROMANIA SA 1. crt.419 92.466.833 66.125 170 SIVECO ROMANIA SA 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.3.3.352 59.554 345.908 311.421.606 343.684 184 1.924 345.057 186 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA 1.765 1.061 334.074 191.SIMION MEHEDINŢI”.912 169 380.394 0 1.945 0 1.3.402 68.847.Muntenia (FORM) profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune CASA CORPULUI DIDACTIC resurselor umane si Educatie Timpurie) BRASOV profesională Axa Prioritară 1/ Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte INSPECTORATUL SCOLAR AL resurselor umane educationale speciale JUDETULUI SATU MARE profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA Profesori în societatea cunoaşterii resurselor umane CEL BĂTRÂN profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "PETRU Formarea . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.394 0 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.552.911 36.394 0 1.044 0 1.419 92. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ DMI 1.566 400 878.635 176 177 178 Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ SIVECO ROMANIA SA resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ resurselor umane profesională SIVECO ROMANIA SA 1.068.3. debutanti in cariera didactică.227 1.3.

206. Dezvoltarea în educaţie şi formare 348.600 199 672.3.3.846. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.C.933 227.821 0 541.467.287 18.015.425.3.612 197 162. pentru creșterea eficienței UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare utilizării TIC și asigurarea calității instruirii TARGOVISTE profesională asistate de calculator în mediul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formare continua a cadrelor didactice printr-un COLEGIUL NATIONAL resurselor umane model inovativ de tip 'blended learning' BANATEAN profesională DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 967. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.852 195 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ 1. Calitate în OCUPAREA FORTEI DE MUNCA angajatilor din domeniul constructiilor formarea profesională continuă OLT 1.094 332.654 341. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.276.500 1. formarea profesională continuă informale de invatare.646 38. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.397.958 192 193 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA TEHNICA resurselor umane "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ Certificare ECDL si formare continua in judetul COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE resurselor umane Neamt CARTIANU profesională EDU TEHNIC FORMA PLUS CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU.098 .106.Aici şi UNIVERSITATEA EFTIMIE resurselor umane Acum MURGU RESITA profesională Axa Prioritară 1/ Facilitare profesională pentru calitatea instruirii UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane eficiente TIMISOARA profesională SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII 429.394.389 40.902 70. Calitate în formarea profesională continuă 249.3.4. Calitate în profesionale ale adultilor in sectorul protectia ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă mediului – PRO MEDIU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI UNIMED Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.634 238. CENTRUL DE PREGATIRE IN Axa Prioritară 1/ DMI 1.412 260.235 25.144 24. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.817 7.978 13.421. UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 1.373 334.352 0 1.444 202 ASOCIATIA PATRONALA A Dezvoltarea si autorizarea unui centru de PRODUCATORILOR SI evaluare si certificare a competentelor UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.148 36.770 90.458 203 432.4.051 1.532 6.778 25. inclusiv dezvoltarea competentelor personalul AGENTIA JUDETEANA PENTRU Centrul de Evaluare a Competentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.105 1.174 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 658. Calitate în anterioara dobandite in contexte non-formale si INFORMATICA S. Dezvoltarea în educaţie şi formare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 522.871 101.795 0 1.791.3.009 10.3.3. factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Alimentar .772 410.Axa Prioritară 1/ CARIERĂ PENTRU PERSONALUL PRIN CENTRUL UNIVERSITAR resurselor umane DIDACTIC CRAIOVA profesională Dezvoltarea profesională sursă de progres ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua.4.700 201 FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA Axa Prioritară 1/ DMI 1.455 196 EDUTIC – Sistem de formare continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.938 8.800.826 158. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.728 188 189 190 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE resurselor umane 1918" ALBA-IULIA profesională Axa Prioritară 1/ Consilierea Integrativă Educaţională .022 198 1.279.538 10.000 0 1.125 200 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează DMI 1.100 0 205.576 122.053 209.061 463.262 273.000 0 1.336 16.492 35.548 19.986 29.468 220.3.221 101.902 205 301.963 0 848. crt.276 4.980 194 Axa Prioritară 1/ DMI 1.A.4.181 81.570 892.784 26.3.443 54.500 82.315 204 Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare S.894 0 1.179.449. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 1.181 335.372 27. Calitate în formarea profesională continuă 1.3.607 29.692 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.337 327. Dezvoltarea în educaţie şi formare 935.678 191 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.164.815.927 22.835 0 1.3.531 58.CORSAR INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN DMI 1.4.3. Dezvoltarea cadrelor didactice.3.589 0 1.906 0 545.

005 32.5.721 1.500 220.645 266.850 37.849.783 245.870 207. Titlu proiect Nume beneficiar ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) “PRO VOCATIE” Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.536.150 269.5.536.824. Tranziţia de la MIRCEA" TARGOVISTE şcoală la viaţa activă .925 109.290 1.485.5.5.520.723 34.460.055 36.894 0 1.803 18.886 105.000 1.537 36.NAPOCA cercetării DOCSOC Excelenţă.5.1.622 271. Calitate în formarea profesională continuă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.639.068 36.180 GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL Axa Prioritară 2/ DMI 2.249 36.849.CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie PAS decisiv spre cariera ta CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE GRUP ŞCOLAR INDUSRIAL "NICOLAE CIORĂNESCU" UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TULCEA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.609 33.000 215 1. STIINTELE EDUCATIEI Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea UBB.736 31.169 36.420.500.413 796.844.301.894 4.5.4. CLUJ-NAPOCA stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN calitatii.878 0 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 1.249.1.200 217 1.Nr.670. corelatii cu mecanisme de FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI cercetării asigurare a calitatii scolii doctorale.076 268.540.DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe Axa Prioritară 1/ DMI 1.740 36.789 0 1.5.618 66.480 216 1.066 339. interdisciplinaritate în studiile doctorale şi UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în postdoctorale în sociologie cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul 1.764 250.750 110.5.386 27.365.889 221 1.5. vizibilitatii si interdisciplinaritatii CLUJ . crt.587 219 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.000 212 1.000 0 1.300 1.900 1.809 210 1.685 218 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.501. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 1.5. Programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA tehnologia informatiei" si "Ingineria sistemelor" doctorale şi post-doctorale în sprijinul DIN BUCURESTI pentru o economie bazata pe cunoastere cercetării (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina FARMACIE "IULIU HATIEGANU" doctorale şi post-doctorale în sprijinul si stiintele vietii CLUJ-NAPOCA cercetării Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi. Programe UNIVERSITATEA "ALEXANDRU graduale universitare pentru adaptarea cercetarii doctorale şi post-doctorale în sprijinul IOAN CUZA" IASI stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.862 247.092 35.688.391.NAPOCA programelor doctorale Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent) Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.507.216 271. întreprinderi şi Axa Prioritară 2/ DMI 2. Programe pentru cercetare doctorala de UNIVERSITATEA "ALEXANDRU doctorale şi post-doctorale în excelenta in economie prin parteneriate active IOAN CUZA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.061 924.980 0 1.996 46.584.900 208 1.5.958 218. sociologie si stiinte ale POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării comunicarii.920 0 0 235.848. Programe FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul BUCURESTI cercetării 1. Programe perspectiva formarii si evaluarii competentelor .486 220 Proiect pentru dezvoltarea de programe UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.1.638 7. Programe Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul context european DIN TIMISOARA cercetării Inovare si dezvoltare in programele doctorale si Axa Prioritară 1/ DMI 1.500 0 1.999 214 Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile "Calculatoare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.300 39. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1. cercetării Restructurarea programului de formare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.529.700 394. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.794 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 206 Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE 0 1.256 204.250 15.500 30.000 211 624.767.620 207 Axa Prioritară 1/ DMI 1. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE baza de programe doctorale imbunatatite prin doctorale şi post-doctorale în JOS" GALATI parteneriat (PhD EXPERT) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.052 271.836.880 0 1.759 1. SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiinte administrative.000 213 1.848.997 222 223 224 225 202.836 229.692 241.846.SCOALA DOCTORALA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul de cercetare.289 342.000 0 750.5.839. PRO-INOVA Program educational in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în managementului inovarii CLUJ .900 0 5.825 209 1.520 34.190 262.000 0 1.416 0 1.803 36.700 36.403. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Programe cercetare doctorala in domeniile stiinte politice.844. Tranziţia de la UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de şcoală la viaţa activă la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA .112 143.342 1. inovaţie şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.849.

000 7.416 33. Tranziţia Şcoală în producţie CARTIANU" şcoală la viaţa activă INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.072 68.769.166 34.1.1. Tranziţia Acces la un viitor de succes ROMAN şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.159 18.765 241 242 243 244 245 Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI.015 108.M.092 Total valoare proiect 1.000 1.319 36.225 36.824 239 DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.162 561. Tranziţia de la DOMSA" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă FUNDATIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA.028 17.integrare reusita pe piata PROFI SERV GROUP muncii De la teorie la practica.1. crt.776 129.A. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.267 52.474 19.720 112. Tranziţia de la PRACTICA DIRIJORALA MUZICA BUCURESTI şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA BABESBOLYAI.806.676 4.989 36.760 573.770 1.500 168.1.135 .1. Tranziţia De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI şcoală la viaţa activă GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia şcoală la viaţa activă Practica studentilor economisti in medii bancare Axa Prioritară 2/ DMI 2. o repar eu COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.410 447.079 73.1.490 60.238 10.1.085 863.692 1.PRACTICĂ .732.438 181.856 395.1. prin programe de 1918" ALBA-IULIA pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.000 20.576 18.1.114.232 999.1.1.087.535 6. Tranziţia de la pas important in tranzitia de la studiu la viata BLAGA" DIN SIBIU.209 787.700 18. Axa Prioritară 2/ DMI 2.887 Pregatire activa.122 123.105.074 246 Creşterea performanţelor absolvenţilor UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE HIGHTECH în viaţa activă.167 438.569.576 16.216 Cheltuieli neeligibile 105.828 369.Nr.156 899.053 1.997 Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca Axa Prioritară 2/ DMI 2. FACULTATEA şcoală la viaţa activă activa DE LITERE SI ARTE 251 811.152 959.087 118.761 13.000 694.291 8.747 215.706 958.C.952 Axa Prioritară 2/ DMI 2.597 51.876 1.906 214.P. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă de la de la de la de la de la de la de la de la 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Primul pas e important: fii orientat Sudent .1.906 1.1.580 987.991 240 Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Axa Prioritară 2/ DMI 2.836 152.491.820 53. Tranziţia de la MATERIALE DE CONSTRUCŢII şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJNAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.1. CATEDRA DE STIINTE POLITICE 594.1. ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII.651 17.970 20.442 1. Tranziţia Pregatire practica pentru piata muncii FACULTATEA DE STIINTE şcoală la viaţa activă ECONOMICE Stagiile de practica .000 0 0 4.637 376.122 96.435. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 767.1.700 0 83.011 206. Stagiile de pregatire practica a studentilor – un UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.primul pas spre ASOCIATIA SFANTUL STELIAN construirea carierei Masina ta. FILIALA IASI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA Axa Prioritară 2/ DMI 2.549.890 5.238 936.302 1.667 958. Tranziţia profesionala a studentilor BLAGA" SIBIU şcoală la viaţa activă “NURSING Convergenta pregatirii SCOALA POSTLICEALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.) COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 238 Axa Prioritară 2/ DMI 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.320.085 108.799.454 51.720 0 18. muncii STEFANESCU" IASI Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI tranzitiei de la sistemul de educatie la viata DIN CLUJ NAPOCA activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANTA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 1.856 47.757 33.128 8.743 25.089 13.196 0 0 0 0 0 0 0 75. Tranziţia de la la economia competitiva prin inginerie UNIVERSITATEA DIN ORADEA şcoală la viaţa activă concurenta.1.427 200. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.548 1. Tranziţia UNIVERSITATEA SPIRU HARET simulate şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA DIN BACAU.221.034.125 1.949 107.400 990.388 0 890.350 25. 226 227 228 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.648 890. FACULTATEA DE STIINTE POLTICE.451.317 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 584.801 0 689. Tranziţia preuniversitare medicale cu viata activa” SANITARA FUNDENI şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.982 198. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.355 138.500 860.286 21.846 340.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.349 106.795 785.645 19.000 132.906 493.1.255 114.010 47.782 11.T.1.coordonate in dezvoltarea UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.Economist 774.335 247 248 249 250 694.500 306.486 80.1.977 825.901 22.525 440. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.582 1.101 82.867 43. PROFESIONIŞTII DE MÂINE Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 263.

Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.rampa de lansare in cariera Un pas înainte COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.323.838.300 252 Tranzitia de la scoala la viata activa prin Axa Prioritară 2/ DMI 2. De la liceu la universitate” PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.921 29.596.1.672 265 266 267 1.1.657 1.164.714 1.032 31.941 190.221 268 269 270 271 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a UNIVERSITATEA TRANSILVANIA studenţilor cu program de studiu în inginerie DIN BRASOV mecanică Parteneriat pentru efectuarea stagiului de FACULTATEA DE INGINERIE practică a studenţilor în domeniul tehnologiei HUNEDOARA informaţiei şi a comunicaţiei CENTRUL JUDETEAN DE Vreau sa muncesc RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA UNIVERSITATEA BUCURESTI Fii pregatit pentru cariera ta (FACULTATEA DE DREPT) Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII FUNDATIA MARA 509.262.602.Laborator de formare a AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.764 210.157 17.660 GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" .226 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 1.TARGU MURES Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE siguranţa şi sănătatea elevilor ASACHI IASI PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA.359 189. Tranziţia de la informare şi evaluare psihologică.751 17.545. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 563.190 272 ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.186 0 79.880 9. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.839 25.374.531 34. Tranziţia de la ADMINISTRATIV SI DE SERVICII şcoală la viaţa activă VICTOR SLAVESCU PLOIESTI 1.1.080 188.168 736. Tranziţia de la POP MARTIAN" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.874 855.291 1. „Pasul cel DEPARTAMENTUL PENTRU şcoală la viaţa activă mare. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.857 262 De la teorie la practica in medicina 1.447 15. Tranziţia de la PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI IOAN CUZA” DIN IASI şcoală la viaţa activă ABSOLVENTI Firma de exercitiu.050 .602 70.1.892 905.252.661 703.1.800 1. Tranziţia de la promovarea dezvoltarii profesionale si a COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şcoală la viaţa activă aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.905 28.038 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.055 138.550.414 11.350 69.139 264 MediaLab .100 11.802 617.1.813 30.873 35. Tranziţia de la DIN BRASOV FACULTATEA DE şcoală la viaţa activă STIINTE ECONOMICE GRUPUL SCOLAR Axa Prioritară 2/ DMI 2.870 97.441 66.454.1.624 1.049 263 Camera de Antreprenori Comert Virtuala a Elevilor 197. Tranziţia de la competentelor practice si transfer de know-how A SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE şcoală la viaţa activă in industria media UMANE Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.000 0 0 31.1.732 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.764.470 771.350 820.842. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.265 0 0 0 1.316 27.342 825.047 16.950 258 259 260 Firma de exercitiu .215.743 1.795 254 255 256 646.465.770 1.596 23.327 1.1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.721 67.1.411.357.000 12.096 31.767 202.1.1.062 182.549 101. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.340 17.587.186 36.931 0 8.539.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 253 1.379.006 41.250 1.169.892 173.885 174.897 209.1.260 29.1.202 106.559 243.517 849.1.1.634 97.Nr.896 703.525. crt.003. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.534 261 UNIVERSITATEA TEHNICĂ Consiliere şi orientare profesională prin "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 2/ DMI 2.518.366. OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IALOMITA COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 257 1.821 35.281 0 1.949 161.818.o sansa pentru cariera ta Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca 1.299 0 1.114 214.179 484.047 116.169 167. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.662 32.264 6.000 1.243 1.513 89.049 1.007 27.1.

539 138.485.932 147.400.637 181. Prevenirea RM. Prevenirea ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR corectarea părăsirii timpurii a şcolii FUNDATIA GIOVANNI BOSCO GRUPUL SCOLAR COSTIN D.C.324 1.313.988 1.2. Prevenirea liber 26 CRAIOVA corectarea părăsirii timpurii a şcolii LICEUL TEORETIC "IOAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.585.400 665.361 0 618. Prevenirea CAMPULUNG.859 214.842.2.626 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 1.589 959.206 1.942 111.800.585.452 884.545 219.435 0 1.459 30.640. EDUCATIA INSEAMNA VIITOR Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de consiliere si formare Educatia. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 744.296 102. sansa noastra pentru un viitor mai bun O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa 1.372. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. flexibilă şi incluzivă Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 273 FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA" Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi invatamantul primar si secundar pentru copii PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI corectarea părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural VISE .195 557. JUDETUL NEAMT corectarea părăsirii timpurii a şcolii PRIMARIA MUNICIPIULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.505 6.SCOALA.2.261 1.268 1..518.2.478 0 17.111 319.010 1.096.716 275 240. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.511 219.733 36. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.2.846.122.135 1. Prevenirea REDIU.530 12.2.club şcolar de petrecere a timpului SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar Sprijin educational pentru prescolari si scolari INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2. corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.027 188.258 34.835 280 1.728.2. FILIALA VALCEA) Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 30.477 155.692 278 532.697.996 0 0 0 1.897 503.248 274.821.VALCEA. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.384 0 581.443 156.272. produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste aceasta.550.586.493 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a PRIMARIA COMUNEI STROESTI scolii in mediul rural CONSILIUL JUDETEAN Porti inchise abandonului scolar CONSTANTA SCOALA GENERALA "GEORGE IMPREUNA NE VA FI MAI USOR COSBUC" IASI Fiecare copil educat e un adult castigat SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA .352.678 1.444 11.849 297 298 Axa Prioritară 2/ DMI 2.550 1.269 1. Prevenirea ISJ BN corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.711 34.8 Axa Prioritară 2/ DMI 2.353.2.2.2.343 70.O ŞANSǍ PENTRU FIECARE Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.699 219. crt.450.044 279 Cresterea accesului si participarii in Axa Prioritară 2/ DMI 2.266 584.570.113 29. NENITESCU şi şi şi şi şi şi şi şi şi şi 1.878 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.2.418 22.796 281 282 283 284 Axa Prioritară 2/ DMI 2.062.300.2.007 179.900 1.841. Prevenirea Şcoala.075 193.S.918 285 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC Axa Prioritară 2/ DMI 2.686 36.093 166.548 216.114.881 274 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.064 1.R.510.2.843 17.812 1.202.2.Nr.2.913 33.. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Visătorii .2.585.900 1.2. Titlu proiect Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati.873 69.731.151 26.304 0 0 0 0 0 67. aprofundare.2.935 .2.385 37.045 178.288 5. comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă.661 37. Prevenirea UNIVERSITATEA DIN ORADEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii DIRECTIA DE ASISTENTA Axa Prioritară 2/ DMI 2.202 6.856 0 1.560 0 111.032 65. Prevenirea Family Friendly School SALIGNY" BAIA MARE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar 1. prin crearea unor culturi si practici incluzi . TRENUL SPERANŢEI” .289. prietena mea COTOVU" corectarea părăsirii timpurii a şcolii COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL Axa Prioritară 2/ DMI 2.984 209. JUD.705 1. Prevenirea şi ASOCIATIA DE TINERET BUCURA corectarea părăsirii timpurii a şcolii 474.500 11.197 77. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi TRANSPORTURI CAI FERATE corectarea părăsirii timpurii a şcolii TIMISOARA GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2..539 151.290 20.039 31.831 27.255 1.596 12.554 1.Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational .2.H.241 36. SANSA MEA .559 24. Prevenirea şi ROMANIA FILIALA VALCEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii (A.187 1.008 12.500 42.648 187. Prevenirea COMUNITARA IASI corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA DE ARTE SI MESERII Axa Prioritară 2/ DMI 2.834.893 132.393 1.957 32.F.427 31.050 186.688 36.396.365.608.003 1.554 1.020 25.501 205. Prevenirea şi MATERIALE DE CONSTRUCŢII corectarea părăsirii timpurii a şcolii GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO SALVATI COPIII ROMANIA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Axa Prioritară 2/ DMI 2.560 296 Axa Prioritară 2/ DMI 2.853 1.454 292.300 1.153 73.251 276 277 1.2.568. ARGES corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.832 146.065 31.585 1.

591.925 1.089 1. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.338 1.274 32.000 1. Acces şi sigur PERFECTIONARE PROFESIONALA participare la FPC VLADIMIRESCU Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 130.2.Position Califica-te in domeniul auto Calificarea.2.790 17.3.969 1.290 53.970 164.799 1.163 45.300 86.298 60.975 1.660 21.848.873 0 0 0 307.000 78.731 49.3. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.FILIALA BRĂILA SC TERRAMOLD SRL GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 987.541.708 44.384 581. Acces şi Personal calificat garantia serviciilor de calitate COMERT SI INDUSTRIE .807.C.426 7.Nr. Acces şi participare la FPC 310 FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.078 16.108 481.496.900 29.020 30.3.205 22.288 0 120.184 7. Prevenirea şi PAROHIA PARC PLUMBUITA mâine corectarea părăsirii timpurii a şcolii PAS CU PAS .428.020 1.733 Total valoare proiect 1.000 13.454 219.2.555 134.3.334 252.136 1.485 1.440. O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati Ia startul din Pole .963 Axa Prioritară 2/ DMI 2.546 1.primul pas spre un viitor mai CENTRU DE PREGATIRE SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.190 315 Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud.955 77.3.3.000 0 1.169. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea.2.848.000 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi competitivitatii acestora.450.125 1.180 1. sansa unei vieti mai bune COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" SC AMIRAS C&L IMPEX SRL FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR EURO JOBS SC TERRA NOVA GROUP SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.585 Cheltuieli neeligibile 85.3.400 346.3.233 14.779 20. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi Muntenia in vederea cresterii competitivitatii DAMBOVITA participare la FPC economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI.2.000 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.865 457.Previne Abandonul Scolar CU Axa Prioritară 2/ DMI 2.725 Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.191.170 1.798 28. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de Axa Prioritară 2/ DMI 2.ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.373 9.848. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.635 0 0 17. ARINI S.765 7.FILIALA participare la FPC BRAILA FUNDATIA ROMANO GERMANA CALIFICAREA .097.129.507.000 36.700 23.850 727.577 1.316.3.266 10.3.980 27. 299 300 301 Titlu proiect Împreună pentru educaţie Nume beneficiar PRIMARIA MOVILENI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 975.859 34.428 1.574.658 36.928 136.782 219.426 0 571.591.3.210 780.539 33.431.553.274 1.395.645.526 44.508 10.187.172 663.874 212.796 11.651 0 117. O NOUĂ ŞANSĂ FUNDATIA MARA AGENŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV S. Acces participare la FPC şi şi şi şi şi şi 302 Stop Abandonului Scolar 474.514 44. ca factor determinant MADGEARU" GALATI participare la FPC in dezvoltarea economica a judetului Galati 238.820 40. conditie esentiala pentru cresterea COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. Acces participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.970 35. crt.264 12.000 1.2.3.591. Constanta „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ SCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” FIPCM SPIRU HARET .218.090 22.943 44.380 365.2.188.154 .300 311 717.170 312 313 314 si eu ma calific Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului O NOUĂ CALIFICARE.2.154.3.324 65.637 0 1. Prevenirea şi PREUNIVERSITAR AL corectarea părăsirii timpurii a şcolii COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU HARET Axa Prioritară 2/ DMI 2.800 316 317 318 319 320 321 285. Prevenirea şi FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA Programul AfterSchool corectarea părăsirii timpurii a şcolii FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.946 159.o sursă sigură pentru educaţia ta Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud.281 1.539 11.3.3.935 6.268 303 304 305 306 307 308 309 EU NU abandonez scoala Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA . Acces şi "ANGHEL SALIGNY" participare la FPC 322 Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor.L.965 22.431.441 1. Acces şi participare la FPC 1.417 30.213 1.450 1.374 5. Acces şi participare la FPC 543.000 71.253 GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII Axa Prioritară 2/ DMI 2.541 1. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.834 0 457. 413.553 8.

Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 535.794 329 557.155 34.078 0 Total valoare proiect 1.FPC in domeniile mecanica.640 77.C.1.517 1.633.un stil de viata Intreprinderile prestatoare de protagonisti ale dezvoltarii terioriale serviciiINTERACTIV RO CONSULT 1.1.641 341 342 343 344 1. servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate Cariera e in mainile tale 328 FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A "ELENA DOAMNA" GALATI S.832 333 SC EURODEZVOLTARE SRL 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.541 0 1.829.297 520.305 61.1.666.533 18.300 Calificarea resurselor umane din întreprinderi stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe SC INFOPROB SRL BACAU piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU economic FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC) 326 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea culturii antreprenoriale 1.551 1.146 0 51.500 0 910.126.352 31.518 92.438 53. Promovarea VETERINARĂ "ION IONESCU DE culturii antreprenoriale LA BRAD" 493.Nr.720 337 808.noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere .236 334 335 336 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI Sprijin pentru angajati in vederea calificarii SINDICATUL LIBER complete INDEPENDENT DIN RADET UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii AGRICOLE ŞI MEDICINĂ antreprenoriatului prin sistemul turistic in VETERINARĂ "ION IONESCU DE regiunea Nord Est LA BRAD" O cariera de succes .000 1.210 0 810.916 25.248.367.L.353.346 Cheltuieli neeligibile 77.628 31. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA FAUREI Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale 3.088 1.903 91.630.3.136 2.491 11.076 1. Acces şi participare la FPC 1.882 613.840 40.843 339 PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business angels JUNIOR CHAMBER IASI Axa Prioritară 3/ DMI 3.253 33.450 11.3. Promovarea 3.163 104.626 45.454.868 1.1.1.495 113.844.062 6. al asistentei sociale si al comertului” RECALIFICARE . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. PROTECT-SERVICII SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.572 12.823. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.372 327 Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor.840 40. Promovarea culturii antreprenoriale 494.261 72.531.3.582 23.809.107 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.320 91. Promovarea 3.000 0 606.096.1.071 52.3. Acces şi participare la FPC 770.852 330 GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" Axa Prioritară 2/ DMI 2.440 838.026 8.792.497 1.3.305 61.969 1.199 51.418 39.257.330 331 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. crt.246 32.829 16. 323 324 325 Titlu proiect Campania Succesului Tau Nume beneficiar COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.059 318.3.440 79.755 50.1. Promovarea 1.538 1.128.520 332 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.338.176.687 53.338 .400 35. Acces şi participare la FPC 1.286 0 905.1.650 1.606 17.017 24.334 743.802 51.160 27.714 338 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ Axa Prioritară 3/ DMI 3.481 1.3.956 21.CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan FUNDATIA SATEAN BRAILA ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.759.307.000 0 538.698.394 13.509 37.1.480 23.678.614 33.R.299.3. Promovarea DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IOAN CUZA” DIN IASI culturii antreprenoriale IN RANDUL TINERILOR Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est .000 616.645 0 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.718.542 35. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.199 34.118.509 51.058 2.428 34.3.260 1.708 86. Acces şi participare la FPC 1.800 92.382 283.200 340 CENTRU REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.123 27. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea 3.3.237 29.180 1.753 5.

440 45.550 96.culturii antreprenoriale CEED ROMÂNIA" 375.515. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.765.218 1.578 0 77. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.681 982.1.192 1.400 19.256 104.180 36.700 4.351 30.043 25. Promovarea culturii antreprenoriale 940.727 1.000 4.I.100.860 1.004 1.764 362 363 364 Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU antreprenoriale complexe in randul tinerilor si INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII seniorilor din regiunea Centru ASOCIATIA PENTRU TINERET Fii stapinul tau FIDELITAS MIERCUREA-CIUC Business Startup EXTREME TRAINING INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 225.139 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.677 60.017. Promovarea Oltenia REGIONALA SUD-VEST OLTENIA culturii antreprenoriale Dezvolta-ti oamenii Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj.000 0 0 26.1.666.I.000 35.1. crt.000 365 INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.640 25. Promovarea culturii antreprenoriale 1.230 1.742 88.1.146 36.165 55.845. Promovarea S.1.601 0 0 1.673 108.ARIES FILIALA OLTENIA 1.1.591 614. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.951 8.1.R.892 366 TOP CLASS .559.843 1.016 1.022 103.642 345 Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul UNIVERSITATEA POLITEHNICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.082.Nr.011.1.550. Promovarea DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA.834.conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE ELECTRONICA SI SOFTWARE .848 1. ANTREPRENORIATUL .916 35. Promovarea culturii antreprenoriale 1.762. Promovarea manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din MANAGEMENT AL PROIECTELOR culturii antreprenoriale Regiunea Sud-Vest Oltenia EUROPROJECT Promovarea culturii antreprenoriale .633.OPORTUNITATE INDUSTRIE SI AGRICULTURA PENTRU COMPETITIVITATE TELEORMAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.381.965 1. Promovarea culturii antreprenoriale 357 475.P.495 58.621.411 103. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.767 102.255 997.225 23.748 1.680 349 COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.427. Promovarea culturii antreprenoriale 1.1.279 105.737 84.429 .255 33.U.750 361 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.590 Antreprenoriat.889.841 92.268 358 359 360 IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV ANTREPRENORIALE CAMERA DE COMERŢ ŞI MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES INDUSTRIE BRAŞOV ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE DIN TIRGU-MURES Antreprenoriat si Supply chain management 1. A&C CONSULTING CENTRE Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.024. Promovarea culturii antreprenoriale 346 347 348 1. Sprijin pentru intreprinzatori ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures S.507 56.108 443.777.000 29.778 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.800 1.INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI Axa Prioritară 3/ DMI 3.432 34.849.1.190 351 352 353 354 355 356 ASOCIATIA PROMOVAREA SI Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI turismului din Regiunea Oltenia.190 31.N) Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru DINAMICTOUR BORCEA SRL fiecare CAMERA DE COMERT.848.A.961 0 1.604. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.775 Cheltuieli neeligibile 84. initiativa si dezvoltare pentru AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.140 104.336 524.206 49.705 40.289 1.895 60.T.957 37.384 62.107 944.729 18.702.109.950 35.300 14.554 64.849.632.000 0 249.090 4.367 36.1.773.1. culturii antreprenoriale CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.660 55. Promovarea DIN BRASOV FACULTATEA DE culturii antreprenoriale STIINTE ECONOMICE Axa Prioritară 3/ DMI 3.342 15.1.229 1.140 1.1.695 20.188 92.1.609 27.619.000 1.150 1.935 547.417 106.299 33.C.555.1.992 60. prin initierea INFORMATIEI SI COMUNICATIEI in antreprenoriatul inteligent (A.176 29.1.1.646.604 886.680 99.082 91.792 350 Axa Prioritară 3/ DMI 3.759 919. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.432 88.I.1.1.888 Total valoare proiect 1.C) Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a CAMERA DE COMERT SI mecanismului economic INDUSTRIE VALCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.857 68.046 1. Promovarea regiunii Sud-Est (PAR SE) DIN BUCURESTI culturii antreprenoriale Diseminarea culturii antreprenoriale si UNIVERSITATEA POLITEHNICA promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est DIN BUCURESTI (D. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.

492 1.363 0 718.176. Formare şi profesionala a personalului medical in domeniul UNIVERSITATEA "STEFAN CEL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC si al managementului sistemului de MARE" SUCEAVA pentru promovarea adaptabilităţii sanatate publica .BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3. flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Axa Prioritară 3/ DMI 3. 1.2.455 1.008 1.545 74.L.415 0 870.224.437.636 192.1.2.180 .658 1.360 1.599 32.2.364 254.945 0 1.061 91.C.710 377 FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.561 14.455.358 34. Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.L.000 99.R.118 1.125 788.641 216.822. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.578 183.194 50.856 0 1.060 374 598.256.100 361.893 378 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.018.574 672.607 92.INTERNATIONAL COMPUTER personalului din sectorul sănătăţii – INFOSCHOOL S.301 127. Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare.2. MED 2008 IMPACT . IT din Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 519.840 37.534 379 Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura SC COMPANIA EMO SRL 1.043 63.818 67.095 104.024 25. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. Formare şi UNIVERSITATEA "STEFAN CEL intreprinderi in domeniul proiectarii si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MARE" SUCEAVA implementarii tranzactiilor electronice – pentru promovarea adaptabilităţii PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Excelenta pentru Personalul Regiunea de NE (EPTUR NE) TUristic din Axa Prioritară 3/ DMI 3. EUROPEAN CONSULTING sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii la exigenţele schimbării S.037.2.680 0 457.616. 822.954 368 UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA . ANDIRIVAC S.1.189 370 S.829 99.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.2.386. inovare.378 69.994 17.231 88.787 51. Formare şi Management performant.400 264.538.953 36.941 381 382 CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: SC AGRIMON SRL Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea SudProgram de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.2.2.745 256.2.L.400 80. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. productivităţii.092.C.2.656 84.106 375 SC METATECH-CD S.Nr.L.900 0 894.R.965 77.C.2.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 29.846 131.896 90.038 594.100 29.048 47.PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.R.113 75.087 207. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat transnational (TASE) Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 367 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Tineri antreprenori in spatiul european.500 1.457 147.139 0 1.780 380 Centrul de informare EMAS in regiunea NordEst CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 1. ENT GRUP S.441.575.392 376 FUNDATIA CORONA IASI 725.102 66.2. in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si angajatilor 837.436 383 S. VS COMUNICATION S.000 52.713 32.501.081.2.C.R. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE PROFESIONALA „TEACH ING” Axa Prioritară 3/ DMI 3.906 371 372 373 Axa Prioritară 3/ DMI 3.612 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 744.443 17. Promovarea culturii antreprenoriale 1.849. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.182 105.878 79.802. Promovarea culturii antreprenoriale 1. crt.037.767 145.042 369 Program privind promovarea si formarea Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII PLURI CONSULTING GRUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DURABILE pentru promovarea adaptabilităţii S. garanţia S.C. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST.380.762 1.

Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.009 117.138 220.000 99.071 117.981 9. Formare şi Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane FORMARE CONTINUĂ PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajate (AERUM) ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ pentru promovarea adaptabilităţii LOCALĂ TIMIȘOARA Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Axa Prioritară 3/ DMI 3.579 81.068 237.150 665. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. Formare şi UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" sprijin pentru reintegrarea socială şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DIN TIMISOARA profesională a surzilor implantaţi cohlear pentru promovarea adaptabilităţii EXPERT CONSULTING SRL CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.639.000 9.2.354 15.137 1.000 111.2.suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD .967 47.817. managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem. IN REGIUNEA SUDEST Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii.935 1.2.Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS) Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati. mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia 385 FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.345 397 FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO ELVETIAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.Nr. Formare şi necesare practicării unui management eficient MANAGEMENT AL PROIECTELOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest EUROPROJECT pentru promovarea adaptabilităţii Oltenia FUNDATIA PENTRU PREGATIREA RESURSELOR UMANE Axa Prioritară 3/ DMI 3.150 7.Dobândirea abilităţilor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.113 0 455.960 56.405 271.691 0 979. din regiunea Sud CAPITAL UMAN .012 82.253 240.373.514 55.927 19. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 663.400 256.122 38.958 0 1.957 389 ActivLearning -Program integrat de calificare şi Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.993 20.2.2.804.901 32.148. intreprinzatori. persoane fizice autorizate din Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web de organizare flex Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.673 33.168 392 379.613 30.2.250.500 0 862.547 86.835.2.584 143. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 845.453.825 4.913 0 1. Muntenia pentru promovarea adaptabilităţii HR-MANAGER . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Formarea profesională a celulelor regionale de Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.730 400 1.009 Cheltuieli neeligibile 24. Formare şi S.INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR.501.846.770 241.000 384 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical.358 268.614 233.C.377 387 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 1.518 391 191.2.L.360. Formare şi Un pas spre informatizare in medicina de FORMARE CONTINUA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi familie ADMINISTRATIA PUBLICA pentru promovarea adaptabilităţii LOCALA CRAIOVA Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională .453 396 ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC 1.2.2.744 13.521 .804 242.556 66.995 202.R.202 394 312.038 395 S.045 32.2.550 0 1.307 36.250 401 FUNDATIA ROMTENS 1.R.482 38.520 1.519.538.870 398.L 322.000 398 399 Axa Prioritară 3/ DMI 3.659 0 1. Formare şi KINETOTERAPIE SI TERAPII PENTRU ADAPTABILITATE SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA FLEXIBILITATE pentru promovarea adaptabilităţii "PHOENIX MEDICA" CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.632. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 491.845.587 0 1.368 1.583 390 1.504 22. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.700 Total valoare proiect 616.2.500 0 400.2.625 386 SC CEPROHART SA BRAILA Axa Prioritară 3/ DMI 3.152 271.439 36. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.INTERNATIONAL COMPUTER perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sudsprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SCHOOL S.323.2.537. Titlu proiect Nume beneficiar FUNDAŢIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAŢI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 388 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE 1.764 27.930 0 1.847.912 158.370.379.602 7. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.2.650 393 815.C.436 90. ULTRA TONIQUE S.

954 30.500 0 487.699 75.496 413 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.345 6. PSIHO PROFIL Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 264. Formare şi Fii familyfriendly Formare şi consultanta pentru PARTENERIAT PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi companiile din Bucuresti si Ilfov EGALITATE pentru promovarea adaptabilităţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI.C.473.600 36. SMART TRAINING SOLUTIONS S.176 69.L.470 0 1.768 414 1. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi societatea informaţională pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.060 561.280 0 1.834 61. Formare şi la distanţă EDU-Telemed Braşov necesară SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru implementerea şi utilizarea URGENTA BRASOV pentru promovarea adaptabilităţii Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.985 408 SC SALES CONSULTING SRL 974.192 14.257 9.403 213.056 32.076 217.207.466 35.384 24.733.556 25. drumul spre succes în SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C FORMARE PROFESIONALĂ ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN A Nume beneficiar S.499. Formare şi Competenţe TIC.137. fabricatie si analiza tehnica asistata DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare Axa Prioritară 3/ DMI 3.672 172.014 412 1.084 Cheltuieli neeligibile 29.000 58.2.470.534 106.319 237.242 415 1.442. Formare şi Reţea de cluburi pentru promovarea UNIVERSITATEA PETRU MAIOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii şi dezvoltării durabile pentru promovarea adaptabilităţii FUNDATIA CENTRUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 31.421 33.536 40.065 420 1.R.133 99. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.663 36. Formare şi Formare profesionala in domeniul securitatii si UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii in munca DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Regiunea Centru (CPSLM) FUNDATIA ROMTENS Formare profesionala continua in scopul Axa Prioritară 3/ DMI 3.024 34.090 1.2.351 0 1.300 26.655 .723 1.2.234 402 403 1. crt.433 216.754 270.831.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 853. Titlu proiect Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Flexibilitatea.131 32.110 707.087.643 200.448 0 722.590 0 277.2.790 0 1.397 419 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 231. FILIALA BRASOV 393.859 5.2.030 8.065 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.412 254.2. ETA2U SRL CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 1.761 27.045 404 DENKSTATT ROMANIA SRL 426.509 418 601.314 85.303 0 415.217 1. Formare şi cresterii competitivitatii organizatiilor din UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi domeniul alimentar privind asigurarea calitatii DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv Axa Prioritară 3/ DMI 3.C. Formare şi UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 1918" ALBA-IULIA serviciilor din Regiune.2.343.757 106.L.2. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC pentru personalul medical si angajati pentru promovarea adaptabilităţii Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.289.612.150 189.450.074.355.803. Formare şi Programe de formare profesionala in domeniul SC REDIS CONSULT S.466 417 1.747 12.847. prin furnizarea de pentru promovarea adaptabilităţii formare profesională specifică Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.301 38.657 53. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO .543 92.288 416 1.620 405 S.001 60.2.2.200 561.770 Total valoare proiect 1.050 1.305 259.071 76. Formare şi prelucratoare in domeniul tehnicilor de UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi proiectare.841.2.078 239.274 406 345. Formare şi sănătăţii în muncă pentru creşterea PROMOVAREA AFACERILOR ÎN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din ROMÂNIA pentru promovarea adaptabilităţii judeţul Bihor INVESTIM ÎN TINE Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj SISEM – Siguranta si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul companiilor din judetul Maramures Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.606 29.R.2.533.800 0 1.497.632 410 411 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 171.2.723 150.207.024 409 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.167 407 Formare profesională în domeniul securităţii şi ASOCIAŢIA PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.825 0 1.227.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

000 48.M FARM SRL 0 799. crt. ALEX.418 434 Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est SINDICATUL PROMETEU 1.532 23. Formare şi SCOALA NATIONALA DE STUDII domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi POLITICE SI ADMINISTRATIVE STAR-MED pentru promovarea adaptabilităţii Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM Axa Prioritară 3/ DMI 3.734 36.826 34. Formare şi pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a ASOCIATIA COLFASA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi intreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii Strategii de inovare a organizarii muncii in Axa Prioritară 3/ DMI 3.846.R.989 33. pentru promovarea adaptabilităţii BUCUREŞTI -ILFOV 2008" Axa Prioritară 3/ DMI 3.401.765 1.000 20.028 0 1. pentru servicii INSTITUTUL ONCOLOGIC sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale publice de calitate in oncologie PROF.061 438 913.266 63.2. Dezvoltarea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 1918 ALBA IULIA Dezvoltare Centru pentru partenerii sociali şi societatea civilă PARTENERIAT ÎN DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE SPRIJINUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.223.176 0 1.273.078 437 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.661.561 100.406.892 29.3.748 431 381.D.081 32. Formare şi a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.564 366. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 645.849.969 395.861 428 1.665.225 107.891 225.439.2.658.282.400 0 1.3.700 0 452.383.626 271.420. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.DR.3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 186.070 433 Iniţiative ale partenerilor sociali ROMAERO 1.024 34.149 243.846 240.604 396.977 39.491 360.445 0 1.3.255 . Titlu proiect Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.522 13.362.300.834.272.452 1.999 357.405 1.875 36.3.185 33.2.427 36.502 33.992 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 421 SC A.577.L.468.469 254.828.870 113.2. Formare şi ASOCIATIA DE MEDICINA ANTIsi Aplicatiile Laser in Domeniul Medical sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi AGING (SPIRAL MED) pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.838 11.682 0 1.067 257. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Formare şi Profesionisti bine pregatiti.3.678 430 1. Dezvoltarea armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de SINDICATUL LIBER NAVALISTUL parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor munca pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.506 429 1.974 0 498.803 5.780 358. Formare şi Investiţie în cunoaştere NETBRIDGE INVESTMENTS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII 1.2.525 9. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.590 427 272.3.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.400 0 1.314 0 1.565 226.542 425 FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI BANCI Axa Prioritară 3/ DMI 3.636.2.301 0 1.335 30.345 423 424 Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.947 37.715 244.252 426 DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.386 215.816 436 Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI NONAMATORI – AFAN 1.641 33.861 0 340. TRESTIOREANU pentru promovarea adaptabilităţii Instrumente inovatoare in formarea profesionala Axa Prioritară 3/ DMI 3.540.701.990 0 1.699 435 Îmbunătăţirea calităţii partenerului social profesionale a FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL ROMANESC 1.267.2.125 33.2.INTERNATIONAL COMPUTER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED SCHOOL S.3.260 359. Formare şi CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA LONDON LOGIC BUCHAREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII pentru promovarea adaptabilităţii „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare Axa Prioritară 3/ DMI 3.665.839 422 FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 1.724 432 Centru de formare profesionala pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Dezvoltarea ASOCIAŢIA “HR MANAGEMENT DOMENIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor CLUB” pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.576 28.920 1.

502 22.3.778 0 1.656 396.512 384.692 387.459 1.987 177. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.838.500 1.258 8.3.460 89.712 36.462 441 Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est .848.289 449 Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a participa la procesul decizional PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI 1.658 134.849.152. Dezvoltarea ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN pentru intarirea capacitatii de monitorizare si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DE TRAINING" participare la procesul decizional pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.849. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 1.083 95. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.734 34.3.436 455 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 3/ DMI 3.445 1.3.230 451 Consolidarea capacitatii institutionale a AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.926 384.783.3.408.016 35.637 17.000 0 1. Dezvoltarea ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor MATEI BASARAB pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.340.3.3.424 445 1.827. Dezvoltarea UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltare Nord-Vest pentru partenerii sociali şi societatea civilă “De la informatie la parteneriat” .840. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.282.3.836.133 37. Dezvoltarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA CONSORTIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN TIMISOARA pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.432 361.680 444 CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.785.426 .ROMPAN 1.3.850 378.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 439 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.400.3. Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX) ASOCIAŢIA PROCULT VEST 1. Dezvoltarea Consortiului Regional al Regiunii de REGIONALA A REGIUNII DE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Dezvoltare Sud-Est (CRSE) DEZVOLTARE SUD-EST pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETATENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.724 12.189 35. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.158 447 CONSOLIDAREA INSTITUTIONALE REGIONAL A 1.376 39.405. PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE .PRO.542 442 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT.518 23.804 36.944 36.578 647.397.843 0 1.3.059 448 Consultarea.124 16.165 440 477. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.306 35. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.280 32.338 450 Sindicate active Axa Prioritară 3/ DMI 3.238 366.705 389.781.630 0 1.108 248.428 0 1.996 394.361. Dezvoltarea SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.406.381.372.626 446 Securitatea la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.349 446.712 33.3.3.156 453 Activi in comunitate Axa Prioritară 3/ DMI 3.169 54.575 0 1.3.CON 1.554 158.467 36.122 0 1.851 396.166 36. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 316. Dezvoltarea FACULTATEA DE STIINTE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ECONOMICE SI GESTIUNEA pentru partenerii sociali şi societatea civilă AFACERILOR 1.431 0 821.857 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.789 395.144 443 CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN 881.836.504 1.3. Dezvoltarea REGIONAL AL REGIUNII DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV pentru partenerii sociali şi societatea civilă (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.401.347 454 Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor .020 84.152 40.135 397.GISO Nord-Est ASOCIATIA ECOVAS 627.300.901 452 Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala 1.054 0 1. Dezvoltarea UNIUNEA JUDETEANA CNSLRparteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor FRATIA TIMIS pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAPACITATII Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.842.814.257 394.Formare Axa Prioritară 3/ DMI 3.361.3.

418 75. eficienta si eficacitate OCUPAREA FORTEI DE MUNCA in SPO MEHEDINTI AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Serviciul public de ocupare în sprijinul OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ dumneavoastră CĂLĂRAŞI Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.549 92.286 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 456 Reprezentare sindicală imigranti din Romania pentru muncitorii BLOCUL NATIONAL SINDICAL 0 1.257.1.1.096 151.2.persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie.239 46.977 76.OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALISPO BIHOR AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRELUCRARE INFORMATICA A OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) COVASNA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Sistem de afisare electronica a informatiilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA privind piata muncii HUNEDOARA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Necesitate.819 475 SC BRATILA SRL 1.1.942 396.1.987 0 156. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.060 1.314 1.2.251.797 34. Galati O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE 468.516 91.314.585 1.582. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 347.070 470.239 0 197.848.1.1.1.325 1.254.983 438.138 0 1.600 0 146.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA "Excelenta in Ocupare". Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Braila.796 470 1.449 464 Cresterea capacitatii Servicii Publice de AGENTIA JUDETEANA PENTRU Ocupare (SPO) din regiune de a planifica Axa Prioritară 4/ DMI 4.838.686 34.776 457 458 459 460 461 462 asigurarea managementului calității serviciului AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU public de ocupare la standarde europene .221 0 233.200 0 584.800 467 SC APETRANS SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.589 0 1.1.740 27.010 0 1.363 75. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.008 567.450 471 AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 0 800. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.213 129.342.754 161.289 179.778 68.022 45.1. Formarea personalului propriu al SPO Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.710 0 278.526 34. oportunitate.1.500 24.834.AGENTIA JUDETEANA PENTRU Formarea personalului propriu al SPO. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA proiecte si de a furniza servicii de consiliere personalului propriu al SPO MEHEDINTI centrata pe client FUNDATIA PENTRU EDUCATIE DEZVOLTARE SI SPRIJIN Axa Prioritară 5/ DMI 5.087 28.832.1. Formarea personalului propriu al SPO 424.1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.530 2.1.076.158. Dezvoltarea şi COMUNITAR "CONSTANTIN implementarea măsurilor active de ocupare BRANCOVEANU" BACAU Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 640.520.635. Dezvoltarea şi OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare BRAILA INTERNATIONAL PROTECT SECURITY Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.1.470 465 Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata 1.766 0 447.386 7.000 12.868 0 1.2. crt. EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VRANCEA 592.413 57.3.359 6.527 21.848 149.000 704.221 1.340 463 Axa Prioritară 4/ DMI 4. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.200 468 FUNDATIA SATEAN BRAILA Axa Prioritară 5/ DMI 5.061.778 36.109 962.400 469 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CHISCANI SC EURODEZVOLTARE SRL 935.309 28.008 106. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.570 44.816 1.635 472 O MESERIE.867 0 417.532.720 1.086 0 141.724.566 474 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.548 36.721 87.655 124.766 424. UN VIITOR MAI SIGUR FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea. comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii O sansa in plus 687. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. SIBIU CALITATE.800 835. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.880 466 INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANSC AUTOSERVICE MARINI SRL ELECTRONIST AUTO Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est Someri instruiti .831. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.355 701.164 846.405.556 80.1.513.790.900 .056 473 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 5/ DMI 5.996 77.474 0 1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.406.552 156.Nr.

300 16. ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor formare profesionala si consultanta in domeniul TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural „Prom Tour Delta” "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.722 0 1.CIOCP Asistenta Personalizata .574.919 59.750 1.980 491 Centrul de dezvoltare şi formare profesională SC PSIHOTERA SRL MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 573. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.361.591.632 953.383 157. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.821.090 16. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. R & B CONSULTING S.1.196 0 1.Nr.000 0 716. Axa Prioritară 5/ DMI 5.499 22.190 13. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.PAEM" implementarea măsurilor active de ocupare Consiliere.045 489 1.L.896 16. Calificarea şi recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare.017 99.334 0 1.432 24.265 36.041 2.755 33.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 108.475 146.113 .R.1.135 634.550 97.441 125.1.278 24.144 241.883 493 Axa Prioritară 5/ DMI 5.484. pentru someri .1.PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE S.476.817.666 1.480 492 Turist in Europa Moderna 1. DIALFA SECURITY S.996 34.065 134.000 0 838.470 63.461 61.848 1.530 13. orientare si calificare profesionala . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 740.L.813 1.238 485 Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ .139 27.C.821.C.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 476 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 0 1. mediere.1.398 490 AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU SC VECO-ROM SRL 1.100 477 CONSILIUL LOCAL MORENI Axa Prioritară 5/ DMI 5.922 73.899 16. Promovarea Serviciu mobil de orientare vocationala.410 23.631 119.2.266 479 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.485.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 717.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.450.R.335 106.1.075.816 100.680 677.398 46.837 480 SC AUTOMONZA SRL 619.366. 369.831 30. pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de ocupare a acestora.997 90.200 478 DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE OCUPATIONALA DEZVOLTARE SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL SC LOTUS B&B SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.184 52.2.992 16.181. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 802.389 92.550 821.855 56.1. Titlu proiect Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare de loc de munca.000 1.316 484 1.273 487 ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU Axa Prioritară 5/ DMI 5.549 28.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.487. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.243.204.367 469.889 36.368 697.211 146.538 601.269.851 68.668.957 486 ASOCIATIA BARNABAS 1.650 488 534.1.305 1.1. în integrarea pe piaţa OCUPAREA FORTEI DE MUNCA europeană a muncii ARAD ”ŞANSE PENTRU TINERI” AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 1.844 151.611 78. crt.1.839. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.ASPER Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.055 68.808 70.491 116.676 482 483 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GORJ Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor AGENTIA JUDETEANA PENTRU şomerilor tineri. INVESTIM IN MEDIUL RURAL S.005 494 INVESTIM IN OM.536.084 153.024 1.842.1.1.804 79.246 60.557. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi piaţa muncii din municipiul Hunedoara" DE HUNEDOARA .726 481 SC BASICRA PROD SERV SRL 1.352 62.501 35.

650 496 PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 ASOCIATIA PENTRU INVATARE COMUNITĂŢI RURALE.972 37. CA INSTRUMENT PERMANENTA-OPEN AND DE ÎNCURAJARE A OCUPĂRII FORŢEI DE DISTANCE LEARNING CENTER MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE.177 104. Acronim: MODEL_RURAL Axa Prioritară 5/ DMI 5. crt.2.831. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.442.802 192.000 116. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.885 .684 497 Consiliere si formare profesionala Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.000 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 495 Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă.855 27. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 933.178.364 1.417.348 235. ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS 1.212.2.993 18.065 1.Nr.782 22.861 152.

429 38.907 37.PROWIN muncă 957.383 505 Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor umane SC GICEROVA SRL 1.261.120 500 “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE SC BARBARA SRL 810.2.972 93.819 0 816.409 504 Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 666. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.261 50.431 508 Antreprenoriatul rural .020 1.513 132. crt.2.637 .602 50.263 0 463.765 135.612 109.531 1.849.000 61.473. muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.060.135 1.028 9.634 48.2.000 0 1.089 254.728 8. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.509.000 0 1.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.666 509 Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua SC EDUCONS SRL 826.2. potential pentru ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea valorificarea capitalului uman din mediul rural NEMŢEANCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.000 0 1.206 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centrul de formare profesionala si dezvoltare a PRIMARIA COMUNEI VOICESTI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.568 118.558.054.2.044 40.560 156.868 56.487.137 1.360 502 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 952.2.181 494.013 35. Promovarea ASOCIATIA PATRONALA Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei sustenabilităţii pe termen lung a zonelor UNIUNEA GENERALA A private in sectoarele non-agricole in zonele rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea INDUSTRIASILOR DIN ROMANIArurale ale jud.239.250 501 Axa Prioritară 5/ DMI 5.198 88.588 246.Nr. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.783 22.520 109.061 160.560 506 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA 721.476 193.680 510 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.700 67.812 9. Promovarea Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea traditionale pentru femeile somere din mediul INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII resurselor umane şi ocuparea forţei de rural din regiunea Nord-Vest .205 155.2.136 0 856.2.806 499 390.585 8.295 27. Promovarea Masuri active integrate pentru persoanele din sustenabilităţii pe termen lung a zonelor mediul rural in cautare de loc de munca sau ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea ocupate in agricultura de subzistenta din DAMBOVITA resurselor umane şi ocuparea forţei de Regiunea Sud Muntenia.213 0 410.849.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Mestesugurile traditionale. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Telemunca: Oportunitate de revalorizare a CONSILIUL JUDETEAN CARASrurale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor rurale SEVERIN resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.129 72.045 63. Bacau resurselor umane şi ocuparea forţei de 1903 FILIALA BACAU muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.754 507 Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural SC PSIHOTERA SRL 1.premisa dezvoltare locala si crestere economica pentru FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA 345.996 503 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului de maine al Romaniei PRIMARIA MORAVITA 978.769.136.931 243.050 17.180.659 22.2.959 511 409. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 498 Axa Prioritară 5/ DMI 5.740 0 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.

560 .932.690 515 Axa Prioritară 5/ DMI 5.600 789.893. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 12.2.000 822.050 10.619 634.500 0 474.030.638 291.044. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.104.694.265 525 Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural Camera de Comert.379 495.Initiative dezvoltare rurala durabila pentru o CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA 8.765 524 Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 10. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 6.509.440 520 Drumul spre Europa.625 417.125 63.549.255 928.305 658.2.834.594 3.2.062. Promovarea ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centru de dezvoltare a resurselor umane in TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.500 1.103.131.414.2.2.791.129 147.358. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole 17.489 196.677. prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Institutul de Bioresurse Alimentare 10.939 104.095 523 Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România. crt.455 246. Industrie si Agricultura Caras-Severin 7.FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 400.110 34. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.483 517 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.638 74.050.003.955 13.252. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 512 Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEI .886 522 Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA 3.903 521 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 5.2.301 3.2.621 297.882.091.497 10.2.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Fundatia Centrul pentru Analiza si rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Dezvoltare Institutionala .509 0 217.Centru de Resurse pentru Afaceri Asociatia pentru Dezvoltare Durabila rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Rurale Slatina resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.813 134.146 1.238 1.2.041 15.206 80.534.849.818 0 6.635.974.982 519 Competente europene pentru mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.175 518 Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 2.629 516 RO4 RURALBIZ .2.273.2.036 1.832 0 9.898.020 1.008 65.000 8.466 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.951 92.945 0 20.657.491 2.600 0 1.214.442 9.677 266.461 591. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.500 0 12.Eleutheria resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Drumul spre Europa. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.169 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole Axa Prioritară 5/ DMI 5.353.Nr. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor CeResAR .740.708 181.687.006 514 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 635.650 0 14.778 75.950 513 OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 1.2.

340 328.200 0 7.200 100.Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 6.104 1.429. Promovarea Creşterea competenţelor profesionale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor populaţia din mediul rural prin procesul Federatia Nationala a Producatorilor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţional de informare.587.678 363.448 319.696 260.791 2.892 159.460 0 18.000 5.502.837 527 Creaza-ti propriul loc de munca Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 12.518.2.246.277 15.035 206.090.254 537 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA 11. utilizare TIC si comunicare in limba engleza Axa Prioritară 5/ DMI 5.870.092 14.723. Promovarea Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL Intreprinderilor Mici si Mijlocii rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea RURAL Maramures resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.200.850 529 EDUCATIA . Promovarea AGENTIA JUDETEANA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea .651.632 534 Axa Prioritară 5/ DMI 5.631 361.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 13.250 532 15.392 2.334 109. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 10.189.670 281.992 1.265 15.178.217.2.311 2.297.2.697.600 .535 0 15.538 1.616.076 2.240 694.068.277 770.862.056 1.429 8.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.O sansa de ocupare SIBIU resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.741 538 FEMININ RURAL . 16.985 531 Axa Prioritară 5/ DMI 5.059.481 1.2.C.561 2.900 115.861 100.186. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. crt.2.077.525 0 16.768.948 1.846.077. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DE INITIERE SI SERVICII resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.854.391 301.2.000 16. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.800 15.894.919.2.323 535 4.049 0 5.000 18.A DOUA SANSA Axa Prioritară 5/ DMI 5.alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei pe scurt: "JobNet Turism" Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 526 PRO RURAL .014 539 Axa Prioritară 5/ DMI 5.834.782.432.650 0 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare economica durabila prin cresterea ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".058.690 974.SASTIPEN 15. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.652 533 S.588.855 536 Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Turismul Rural din Romania AFACERI resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Antreprenor Rural European .489.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.481.393 950.2.717 528 Turismul rural .2.176.882 755.500 792.L.263.2. consiliere şi formare Agricoli din Romania resurselor umane şi ocuparea forţei de profesională muncă 4.385 2.Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat. EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER S.426.182 0 20.395 2.940.741.639 0 5.031.Dezvoltarea spiritului antreprenorial ILE Trade Company SRL 12. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea calitatii resurselor umane din mediul rural resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.480 530 Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii austrieci SVASTA CONSULT SRL 4.076.R.036.

236 265.2.268 545 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman S.O.234.238. Asociatia Nationala a Comunelor din Romania 11.Mediul rural mai mult decat agricultura ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 4.000 0 11..000 6.719 723.816 552 Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale .619.183 112.992. Familiei şi Protecției Sociale 13.2.395 433.703.2.071 6.2.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.448 162.833.927..756. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 540 Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman .618 549 Axa Prioritară 5/ DMI 5.649.624 392.997 543 Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale .999 147. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 652.500 0 5.R.2.739 2.271 541 Stimularea ocuparii active.998 1.239 338.354 548 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL ASOCIATIA CATALACTICA.275. crt.593 19.532.621.R. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.R.255 106.2.909 547 Comuna.902 779. 5.762.2.L.432 0 19.PSCR Fundatia Romtens 9.995 872. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.242 550 Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT 4.350 5.423.2.710 5.o.008 553 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila Somes Dej 5.113 50.D RURAL . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.656.367 2.300 546 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA 4.731 105. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.899 3.Nr. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.744.681.900 342.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.844 5.159 392.328 126.2. TEAM CONSULTING SRL 4.141 13.691 0 5.731 542 Fă parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 2.829. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.747 109.563 2.649 325.161 905.569 933.000 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI O SANSA PENTRU NOI .900 100.351. CEI DE LA TARA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DEZVOLTARE COMUNITARA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.877.2. a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale A.604.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.663 1.223 291.Asistenta prin consiliere pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru S.798 551 A.458.206.402.322 776.180.328 692.965.331. promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural Asociatia Comunelor din România 4.533.750.C. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.010 235.2.575 544 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii.C.060 279.515 0 13.044 .980 1.2. FILIALA TELEORMAN 16.soluţie de dezvoltare a ruralului românesc SC Agroserv Management SRL 2.895.525.703.581 111.694 123.967 769.438 273.2.036. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.833.

882 183.029 2.072 1.152.404 555 Consiliere.401 557 Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici.419 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.174.1. Dezvoltarea DMI 6.227 308.499.727.080 1.1.125 36.849.523 227.2.109 63.1.041 35.264 18.525.996 1.183 34.716 615.107.379.109.964 390.307 336.500 570 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 554 Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR" (Centre de Asistenta si Informare Rurala) ASOCIAŢIA MANUFUTURE ROMANIA 14.356 29.1.498. Dezvoltarea 16.072 289.068 0 16.1. crt.981 .420 872.759 986.1. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.2.964 205.1.281.315. Acces la CURRICULUM SI EVALUARE IN pentru învăţământul preuniversitar: un educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL imperativ al reformei curriculare calitate PREUNIVERSITAR CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.363 93.182 0 4.245 34. Dezvoltarea economiei sociale 687.2.621 559. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .152.838. Dezvoltarea DMI 6.834 1.484.714 18.1.040 314.938 3. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.220 167.563.200 569 ASOCIATIA CENTRUL Centrul de formare si integrare profesionala EDUCATIONAL INTERETNIC Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.944.059.629 1.200.486 0 6.063 247.635 1.470.995 1.295 81.300 556 RURAL-Antreprenor Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.264 9.000 703.127 443.1.208.528 571 CENTRUL NATIONAL PENTRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional Axa Prioritară 1/ DMI 1.070 850.692.1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea Curcubeu PENTRU TINERET SIGHISOARA ( economiei sociale IBZ ) Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIAR GIURGIU Axa Prioritara/ DMI 6.445.077 558 FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTARE A ROMANIEI 3.219 16.1.381 1.460.418. Dezvoltarea DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.625 365.2.550 24.4.048 Axa Prioritară 6/ economiei sociale Centru de incluziune socială prin terapie Axa Prioritară 6/ FUNDAŢIA CREŞTINĂ RHEMA ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA economiei sociale INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU Axa Prioritară 6/ FEDERATIA FILANTROPIA INCLUZIUNE SOCIALA economiei sociale Axa Prioritară 6/ Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA economiei sociale INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INTELECTUALE ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEUROPSIHICI CLUJ 568 Axa Prioritară 6/ DMI 6.242 345.017 144.143 20.551.068 0 75.177.1.550 0 1.471. la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din Romania (RURActiv) “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 7.744 123.231.470 36. Acces la în CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR 13.990 0 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 12.269.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.803.734 423.890 565. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. coerent si unitar. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii 1.849 1.359 1.098 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea BLOCUL NATIONAL SINDICAL Bucureşti Ilfov Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei PRIMARIA COMUNEI VOICESTI intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie FUNDATIA SOUL TO SOUL pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si DIRECTIA DE ASISTENTA orientare profesionala pentru mame aflate la COMUNITARA IASI risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 1.092 141.832.843.490 585.559 109.498 215.333 21.641 3.776 36.027.053 25.416 1.890 303.053. formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural .269.382 48.277 572 Restructurarea curriculumului învăţământul liceal naţional 13.262 20.000 5.000 1.211 207.404 2.248 178.FAR ASOCIATIA 'EUROED' 5.000 37.Nr.364 0 1.816.

Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în învăţământul superior 13.421 2.040 578 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.700 576 Proces educational optimizat in competentelor societatii cunoasterii UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.610.002 0 17.105.494.813 3.499.756 4.049 369.446.2.075 955.900 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 573 Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii 0 18.780 3.761.890 18.943. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.126 108.900 575 14.874 1.115.1.008.795 581 12.429 3.372 577 Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-învătareevaluare pentru disciplinele matematice.440 0 16. crt.2.3.000 0 5.333 369.840.244 16. instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie.645 320.3.618.283.898 580 11.812.105.000 0 18.011 338. Calitate în învăţământul superior 13.606 4.1.premisa a incluziunii sociale 8.633.517.2.MINISTERUL calitate EDUCATIEI.Nr.952 3.670 18.1. in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” 12. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de licenta si POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior SCOALA NATIONALA DE STUDII bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale POLITICE SI ADMINISTRATIVE . Titlu proiect Nume beneficiar CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.230.2.605. în vederea creării de competente performante si practice pentru piata muncii 12.496. Calitate în si verticale intre institutii de invatamant.207 582 3. Calitate în FARMACIE CAROL DAVILA LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI învăţământul superior BUCURESTI RETELE DE PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU UNIVERSITATEA TEHNICĂ Specializarea personalului didactic universitar "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 1/ DMI 1.019. Dezvoltarea Formare continua de tip “blended learning” UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare pentru cadrele didactice universitare profesională „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua.000 585 CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" DEPARTAMENTUL PENTRU resurselor umane în educaţie şi formare de practică tehnologică şi de cercetare PREGĂTIREA PERSONALULUI profesională DIDACTIC Dezvoltarea resursei umane pentru CENTRUL NATIONAL PENTRU managementul eficient al bazelor de date Axa Prioritară 1/ DMI 1.198 349.801 216.569 0 18.189 .776.198.133 3.874.404.861 4.006 583 13.622 80.230.400.018.204.165.443.484 3.989 574 Revizuirea metodologiilor.479 579 Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.489 554.934 0 18.912. Dezvoltarea CURRICULUM SI EVALUARE IN calitative ale rezultatelor examenelor şi resurselor umane în educaţie şi formare INVATAMANTUL evaluărilor naţionale din învăţământul profesională PREUNIVERSITAR preuniversitar . Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.409.546 312.021.705 369.835.628 83.116 0 15.478. CERCETARII SI TINERETULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.678 0 10.924 584 4.914 343.087.3. FACULTATEA DE COMUNICARE învăţământul superior structuri centrale si locale ale sistemului SI RELATII PUBLICE educational si actori sociali/sectoriali DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.Axa Prioritară 1/ DMI 1.712 369.150 752.054 4.DRU-MEBD-EN Axa Prioritară 1/ DMI 1.549 3. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.833.1. Acces la viziunea INVATAMANTUL educaţie şi formare profesională iniţială de PREUNIVERSITAR .332.212.340 1.

045.597 963.237 1. Axa Prioritară 1/ DMI 1. orientare si consiliere.743 587 4.392.978 10.234 1.531 1.599.411.175 596 5.294 278.550.036.000 3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 4.465 197. Calitate în DE FORMARE IN DOMENIUL inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru formarea profesională continuă TEHNOLOGIEI INFORMATIEI managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Axa Prioritară 1/ DMI 1.272 518.001 594 7.509. Dezvoltarea STUDII SI CERCETARI.767.M. Calitate în FORMARE PROFESIONALA IN formarea profesională continuă PROTECTIA MEDIULUI – CSFPMINSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.013.717.000 1. in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern PLM-Adaptor 4.4. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.299 18.888 198.687 473.926.119 2.936 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.224 1.3.5. Tranziţia de la electrotehnic ROMANIA şcoală la viaţa activă Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.972. resurselor umane în educaţie şi formare PATRONATUL I.824 600 601 602 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA SC ADA COMPUTERS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.878 . Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 11.608 227.000 0 12.322 18.262 10.MINISTERUL oportunitati de dezvoltare in cariera profesională EDUCATIEI.276 150.4.000 0 5.782. JUDEŢEAN profesională MUREŞ FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.000 592 CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FEROVIARA .608 1.583 274.707.274.976 137.046. crt. corelat cu campanii nationale de promovare.684. Dezvoltarea INVATAMANTUL invatamantul preuniversitar pentru noi resurselor umane în educaţie şi formare PREUNIVERSITAR .1.206 10.698.461 49.083.878 1. PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU Profesorul . cat si transectorial.168 414.M.418 2.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.899 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.533 14.094 492.813.000 588 «Împreuna pentru calitate în educatie» Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII.925.348 344.233.805 593 COMITETUL SECTORIAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.295.508.3. PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar.O.769.963 207.480.783 597 598 2.293 2.CENAFER Axa Prioritară 1/ DMI 1.279.008.S.457 45.050.1.367.926 3.1.302 1.Nr. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.940.676 0 9.754 268.000 7.5.533.897 189. Calitate în formarea profesională continuă 10.520.340 599 SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.367.664 0 5.290 259.1.000 147. CERCETARII SI TINERETULUI Profesionisti in sistemul profesionala din Romania de formare ITSC . Sectorul Medical Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei.233.277 110.485 0 1.076 512.206. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.695.INSTITUTUL DE TRAINING.998 591 IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI.499.3.871 1.174.805 1.500 51.950.221.050 189. Pro-Competent Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN SC COGNITROM SRL Axa Prioritară 1/ DMI 1.402.472.734 8.3.325.153 64.130 111.4.710 2.327 361.094.030.246 1.300 255.760 589 CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe Cercetatori romani competitivi prin programe UNIVERSITATEA DIN ORADEA doctorale şi post-doctorale în sprijinul doctorale moderne si eficiente cercetării Stagii moderne de practica in domeniul ALEWIJNSE TRAINING CENTER Axa Prioritară 2/ DMI 2.847 181. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 586 UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Formarea profesionala a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.825.555 10.712 590 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Axa Prioritară 1/ DMI 1.820 5.317.000 10.401 9.371.3.135. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.049 595 Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR domeniul reprezentat.950 13.502.creator de soft educational 7.

2.002 642.651.320 622 3.P-C.558 860.2.824 2.124 55.000 614 615 616 617 Acces la formare profesionala continua .Cresterea Serviciilor de Consiliere si PATRONATUL SERVICIILOR DE Orientare Profesionala in domeniul Securitatii SECURITATE Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA.904 316.890 140.165.015 469.211 5.329.082.136. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.403.002 .180 623 12.885 14.142 929.004 343.246 191.808 94.000 619 3.216 117.031.475 632.Nr.032 78.656 6.600 9.601. ASOCIATIA OPERATORILOR Transfer de bune practici in sectorul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.574 2.3.581.950 18.3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.417 285.2. Acces şi participare la FPC 16.248 691.515 7.749.800. Formare şi pentru meserii de scena si abilitati de OPERA NATIONALA BUCURESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi management cultural in domeniul artelor pentru promovarea adaptabilităţii spectacolului.567 109.3.643. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.629 0 3.000 8.880 0 Total valoare proiect 2. Acces şi participare la FPC 1.000 12.212 603 604 Parteneriat transnaţional pentru stagii de OFICIUL PATRONAL JUDETEAN practică mai atractive pentru elevi.P.510 6.812.223.1.917.2.047 609 610 611 612 Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si SC ASTRA UNIVERSAL SRL ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si FEDERATIA SANITAS ROMANIA recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin CONFEDERATIA NATIONALA A calificarea si recalificarea persoanelor angajate SINDICATELOR LIBERE DIN pe piata muncii ROMANIA FRATIA CRESCO. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.636 253.762 4.3.328.659 445.000 290.282.540 335.640 0 17.200 123.684 772.969 206.908.068.180 115.C.944.700 620 Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental de Opera si Balet Axa Prioritară 3/ DMI 3.498. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL PATRIARHIA ROMANA Axa Prioritară 2/ DMI 2.078 608 OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA INVATARII PERMANENTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 10. Centru de Consiliere si Orientare SECTORIAL DIN CHIMIE SI Profesionala.302 59.261 0 15.2.200 210. CALIFICARE/RECALIFICARE . Acces şi participare la FPC 15.813.896.1. crt.845 347.911 Cheltuieli neeligibile 163.396 64.500 122.000 17. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 4.1.600 296.478.456 505.673.240.621 621 4.694.354 359.812 44. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.Instruirea medicilor şi a asistentelor SC ROMANIAN SOFT COMPANY medicale din spitale în management şi utilizarea SRL noilor tehnologii Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie MINISTERUL SANATATII PUBLICE SC MEDRIGHT EXPERTS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.183 9.419 2.1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 3.039.454 366.500 2.3. în domeniul IASI construcţiilor MERCURY 360 Locul meu pe piata muncii COMMUNICATIONS 605 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Studiu national de monitorizare a insertiei pe FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.655 236.880 0 16.036 1.882 464. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 8.011 0 9.406 113.2.277 1.3.252.298 104.025 485.761.468 2.O.402 2.489 250.593 0 18.493 613 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Axa Prioritară 2/ DMI 2.644 0 469. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.979. UN CAPITOL DIN VIATA SC BARDROM SECURITY SRL TA MEDAS .739.252 1.000 0 14.534 606 607 12.2.GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.175. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la piata muncii a absolventilor din invatamantul SUPERIOR SI A CERCETARII şcoală la viaţa activă superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Practica sa inveti.FUNDATIA CASA DE MESERII A ACCED CONSTRUCTORILOR ASOCIATIA „COMITETUL C.512.327 2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.874.775 200.203.891.381.982.328.500 11. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.782.550.006 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.489.500 340.2.017 912. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.276. invata sa practici Alege Şcoala PREZENT Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare.000 4.Chimie si Petrochimie PETROCHIMIE” CALIFICAREA.856 618 14.712 2.3.725 293.3.201. Formare şi LOGISTICI SI DEPOZITARILOR DE distributie si depozitare la temperatura sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PRODUSE CONGELATE SI controlata pentru promovarea adaptabilităţii REFRIGERATE DIN ROMANIA Calitate in serviciile medicale Progrm International de Training in DermatoCosmetologie pentru medici romani FUNDAŢIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL SPITALUL CLINIC COLENTINA Axa Prioritară 3/ DMI 3.442 16.369.268.270.920.

529 630 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5.779 0 6.2.913 0 5.C.079 59.Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator .135 637 Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania 13.784.952.2.I.239 40.189.952. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.399 3.362 90.629.2. AD AUTO TOTAL S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.742 0 13.052 634 Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca BLOCUL NATIONAL SINDICAL 10.395 430.538. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.323 2.989 0 18. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 13.C.3.972.773 .2.449 432.769 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Servicii Sociale .687 2.680 0 18.L. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.901. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 9.3.000 626 SIGURANTA in CONSTRUCTII ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.535.626.311 0 12.554.324 636 CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de CONSILIUL NATIONAL AL Axa Prioritară 3/ DMI 3.713.704.3.Parteneri strategici in INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor domeniul incluziunii sociale” CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.034.3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.039 3.677 351.500 0 18.R.089 640 Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI 4.288.909 259.284 2.Noi competente sociale pentru delegatii sindicali CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.616 6.085 0 17.102.645 922.769 874.841.456 407.698 38.733 435.058 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 15.437.709 367.833.589 2.627 934.504.945.766 0 18. Formare şi SI PROMOTORILOR DIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi ROMANIA pentru promovarea adaptabilităţii LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA Axa Prioritară 3/ DMI 3.160 638 INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU UNIVERSITATEA ROMANOGERMANA DIN SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.084.770. crt. Formare şi CERECETARE DEZVOLTARE vederea imbunatatirii competentelor in sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PENTRU PROTECTIA MEDIULUI perspectiva dezvoltarii durabile pentru promovarea adaptabilităţii I.000 13.693 0 17.2.077 319.700 633 3.034.787. Dezvoltarea afaceri din România prin întărirea capacităţii INTREPRINDERILOR PRIVATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor instituţionale a organizaţiilor patronale” MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE GUVERNUL ROMANIEI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 10.919 4.345. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 10.555.858 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.977.228 628 PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor CAD-CAM .916.455 13.098 635 Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali BLOCUL NATIONAL SINDICAL 14.370.Nr.o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 14.438.525.892 2.018 118.684 629 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Axa Prioritară 3/ DMI 3.648 632 INSTITUTUL NATIONAL DE Sprijin pentru intreprinderi si angajati in Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.323.576 631 S.725 918.796.911.436.2.043 386.110 30.304.475.269 1.661 144. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.170 327. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.775 2.M BUCURESTI “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.904 624 625 14.503 357.326. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 4.942 222.498 275.2.829 980.3.380. Titlu proiect Sprijin pentru CompetentE iN spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO ARTa Nume beneficiar TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" S.485 1.418.448.399.099 340.845 121.385 627 Competenţe şi performanţă în sănătate 2.3.695 270.055 3.3.293.315 2. RU EUROPE S.R.921 639 LIDERO .617.453.

584.965.530 654 Fem.984.249 151.971 972.1.651 4.500 818. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO 7.2.098 1.410 647 Salvamari si românească.1.829.549 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 641 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.875 639.Strategia de Ocupare şi Calificare ADMINISTRATIA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.796.368 0 12.550.647.231 177. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 11. .555 370. Dezvoltarea economiei sociale 12.019 74.2.470.455 .605 0 18.Nr.162.488. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.833.462 652 653 SOCIAL.385 1. Dezvoltarea economiei sociale 14.574 671. Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.445 3.1.651 2. Dezvoltarea PROBLEMELOR MINORITATILOR (CECOM) alternative pentru incluziunea economiei sociale NATIONALE socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara. scafandri pentru 16.115 906.079 3.448. Dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor EGALITATE DE SANSE INTRE economiei sociale cooperative pentru femei.798.673.972 2. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.943. Dezvoltarea şi prin măsuri integrate în cooperare PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ implementarea măsurilor active de ocupare transnaţională CGOFM-MICT TIMIŞOARA ASOCIATIA NATIONALA A economia SCAFANDRILOR PROFESIONISTI Axa Prioritară 5/ DMI 5.907. crt.964 74.299.733 313.108.253. dezvoltarea.430 18.483 42.016.543. Dezvoltarea ASOCIATIA SALVATI DUNAREA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor SI DELTA pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 15.2.168 360.839 508.RRom.174. investitie valoroasa in turismul rural romanesc SC RGIC CONSULTANTA SRL 15. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.184 316.220 642 643 Axa Prioritară 4/ DMI 4.250 1.744 348.693.777. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.508 6. Dezvoltarea economiei sociale 14.793.o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale FUNDATIA PENTRU VOI 3.330.000 646 11.896 656 1.1.839. asigurarea accesului FEMEI SI BARBATI (ANES) la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate.993 648 Resursa umana.931 346.2. Dezvoltarea prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate PENITENCIARELOR economiei sociale Proactiv .106 302.898.145.696 0 7.196 650 Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA socială .000 649 Economia sociala .196.228 651 12.820 3.2.365.670 85.900 644 7.934 3.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.618.490 2.589 497.252 1.381 13.391.099. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.500.524 179.266.300.130.944 252. coniventa.centre comunitare multifuncţionale Axa Prioritară 6/ DMI 6.040.242.de la marginal la incluziv ASOCIATIA CATALACTICA.368 328. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 14.080 366. Formarea inovatoare pentru formarea continua a OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă DE PREGĂTIRE ŞI Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 18.112.1.816 2.116.628 0 10.630.511 0 2.615.043 3.1.750 0 4. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.292.880 0 2.1.900 10.592 340.362 4.000 0 18. testarea.500 0 2.203.961.508 301. FILIALA TELEORMAN Axa Prioritară 6/ DMI 6.846.029 78.788 0 15.330.208 4.000 655 3.660 251. Dezvoltarea şi SI SALVAMARILOR DIN implementarea măsurilor active de ocupare ROMANIA Axa Prioritară 5/ DMI 5.918 663.571 657 658 659 CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor GALAŢI FUNDATIA CENTRUL DE L@EGAL 2 – investitie europeana pentru RESURSE PENTRU viitorul romilor din Romania COMUNITATILE DE ROMI SANSE EGALE pentru integrarea in munca a FUNDATIA MOTIVATION persoanelor cu dizabilitati intelectuale din ROMANIA Romania 6.1.120 16.3.322.326.720 0 18. Întărirea Campanie de comunicare privind serviciile SPO AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea oferite tinerilor si angajatorilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Call Center SPO MedForm AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.1.2.500 0 18. evaluarea si modelarea unei strategii AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.980 645 RATIO L3: Analizarea.163 3.496.689 366.630 11.

292 11. Promovarea violentei domestice si altor persoane SOCIALA BAIA MARE egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabile ”Sprijin pentru AMPOSDRU.000 676 KPMG ROMANIA SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.269 45. mai multe oportunităţi de angajare pentru tine 3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.564.138.084 634.106 8.952.051.477 355.000 662 14.696 9.400 91.095.110 292.1.3.630 2.135 191.742.667 679 82.282 370. Antreprenoriat Promoveaza femeia 1.602 0 20.535 0 0 5. sa pasim in viata IMPREUNA Nume beneficiar ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI "CONCORDIA" Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.284.3.810.447 764. OI şi beneficiari în vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din Fondul Social European” „Prima evaluare intermediară POSDRU” Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare în vederea implementării POSDRU 1.610.802.319 17.618. Promovarea DE INITIERE SI SERVICII egalităţii de şanse pe piaţa muncii DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 6/ DMI 6.786.INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din FEDERATIA SANITAS ROMANIA societatea romaneasca FUNDATIA CENTRUL Integrare pe piata muncii pentru persoanele PARTENERIAT PENTRU traficate EGALITATE E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală.756.262.125 440. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.575.376 150.952.207 251.814 2.658 1.710 340.100 18. managementul general şi evaluarea POS DRU 204.977 131.156 91. 5.379 Total valoare proiect 2.3.000 47.755 458.proiect de promovare a ARAS . managementul general şi din FSE în cadrul POSDRU” ASSOCIATES FINANCIAL evaluarea POS DRU CONSULTING SRL (BAFC) „Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010” S. managementul general şi evaluarea POS DRU Axa Prioritară 7/ DMI 7. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.892.243 1.196 0 0 0 65.483 205.018.000 4.679 668 669 670 671 672 Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a CENTRUL DE RESURSE JURIDICE persoanelor discriminate Combaterea discriminarii si cresterea ASOCIATIA FEMEILOR SI potentialului de angajare a femeilor din mediul FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL rural Este dreptul tau sa stii .423.3.304.985 204.141 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.628.449.Nr.3.3.243 1.385 0 75.607 37.919 50. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.588 1.775 660 661 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Axa Prioritară 6/ DMI 6. Titlu proiect Hai sa dam mana cu mana.438 331.285. Sprijin pentru implementarea.141 677 EUROPEAN PROFILES S.445.460 342.606 1.2.527. Ocuparea fortei de Muncă.L Axa Prioritară 7/ DMI 7.435 0 0 7.000 2. managementul general şi evaluarea POS DRU 3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.407. Emancipare.946 185.3. Sprijin pentru procesul de contractare a proiectelor finanţate ASOCIERE CU SC BOŞTINĂ & implementarea.1.805 27. de azi si de maine Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 673 12. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.784 1.1. Promovarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.384 .3.197 1.250 0 0 273.A.1.534.929 0 16.3.772 15.500.ASOCIATIA ROMANA sanatatii pentru femei ANTI-SIDA ASOCIATIA FEMEILOR ROME DIN Incluziunea sociala a femeilor rome ROMANIA Femei de cariera .3.186 259.740.549. Sprijin pentru implementarea.574 8.180 675 ARCHIDATA S.462.569.828 666 AGROSTAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.994 Cheltuieli neeligibile 104.060 0 16. managementul general şi evaluarea POS DRU 274.305 1.386 16. crt.300 266. Îmbunătăţirea campanie de informare şi conştientizare în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI accesului şi a participării grupurilor vederea schimbării atitudinii sociale şi vulnerabile pe piaţa muncii stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA Axa Prioritară 6/ DMI 6.871.864 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.034.601 83.250 13.677.455 1.547.3.000 0 9.396.188.582 1.321.086 663 664 665 Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii INSTITUTUL NATIONAL PENTRU de egalitate de sanse pe piata muncii . Sprijin pentru implementarea.853.416 275.188 16.098 270.540 0 7.C MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.704 0 2.988.3.de ieri.1.060.425. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14.325 17. Sprijin pentru implementarea. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.780.750 68.819.632 667 AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.149 1.R.740 678 CONSORŢIUL REPREZENTAT DE „Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în SPRL BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII ÎN Axa Prioritară 7/ DMI 7.cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea sociala a femeilor victime ale SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.053.603 674 TRANZIT .

imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU .775 1.2.2.C. managementul general şi evaluarea POS DRU 3. MAR SPED GRUP S.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 577.267 686 S.409 0 0 257.C. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 218. al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU Campanie naţională de informare publică pentru informarea Prograului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU „Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România .L 193.317 0 0 9.130 694 SC RUNING TEX SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.669 85. Titlu proiect „Închiriere imobil necesar funcţionării Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Direcţiei Coordonare FSE din cadrul Ministerului Muncii.200 0 1.393.337 41.896 681 S. crt.074 0 15. Axa Prioritară 5/ DMI 5.434.210 0 170.1. Familiei şi Protecţiei Sociale” „Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 .209 345.512 0 481.535 284.947 685 RDS/RCS 6.028 0 6. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.911 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 139.457.950 2. Axa Prioritară 7/ DMI 7.635 687 S. Sprijin pentru implementarea.221 16.516 322.987 0 0 1. MEDIA ONE S.876.646 240. Axa Prioritară 7/ DMI 7.C.049 684 SC ARS ADVERTAISING S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Axa Prioritară 5/ DMI 5.330 1. mobilier şi arhivă documente DG AMPOSDRU ” " Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 372.R.024 691 694.506 683 RDS/RCS Axa Prioritară 7/ DMI 7.572 461. GEMATEX CENTER PRODCOM IMPEX S.2009” IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 680 S.245.A Axa Prioritară 7/ DMI 7.R.815 1.786 1.C.493 3.358.493 729.726 682 S.429 13. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi TANCIESSRL implementarea măsurilor active de ocupare S.L.833 153. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" 3.074 1.960 452.892 0 22.056 693 Locuri de munca noi in protectia mediului Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje.161.C.1.164.464 6.suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general.700 15. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2. Dezvoltarea şi mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati SA implementarea măsurilor active de ocupare in domeniul industriei alimentare Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati SCGRUPSAPTESRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.937 118.433 58.221 73.640 145.Servicii de transport echipamente IT.984 689 ALLBRIGHTCOMSRL 420.L.620 690 Completarea echipei prin incadrarea si SC CAVARANTANA COMPANY Axa Prioritară 5/ DMI 5.1. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.226 64.677 23. COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 591.R.2.Nr.358 0 1.322.L. ALFARO SECURITY S.1.911 200. 738.011 832. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.1.866 21.892.726 694.867 13.C.433 20.1.L.C.380 36.916 695 S.297. Sprijin pentru implementarea.1.645.1.R. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 5/ DMI 5.761 1. Sprijin pentru implementarea.416 . SFERAMUN S.829 409.1.179 696 Subventie salariala pentru noii angajaţi SC Master Artis SRL 77.820 692 AIRPORTMANAGEMENTCONSUL Axa Prioritară 5/ DMI 5.811.262 0 0 5.R.1.1.800 929.431 79.L.R.377 688 SC CONSIRON SRL 211. MIDA SOFT BUSINESS SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7. managementul general şi evaluarea POS DRU 48.1.894 68. managementul general şi evaluarea POS DRU 71.ECORECRECYCLINGS.2.537 7.

SC MODACONFEX SRL 632.799 4.103 1.CompaniaRomprestServiceS.592 36.089 227.Provocari ale Ajutorului de Stat participare la FPC Calificarea in IT.024 49.017 706 Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta calificare care lucreaza la GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE Axa Prioritară 2/ DMI 2.536 19.324 362.450 3.073.3.940. cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat .880 55.706 177.800 0 17.A.503 254.3.777 300.710 371.221 13.332 30.740 11.846 169.696 30.570 9. Acces şi participare la FPC 7.mai multe vieti salvate 818. Acces şi participare la FPC 399.805 25.L.363.142 8.TOPOLOGEANU GABRIELA S.400 CAP COMPAS : CAlificari.890 402. Acces şi DMI 2. Acces şi DMI 2. Acces şi participare la FPC 712 CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 2.3.650 434.756.377 712.005 11. noi perspective pentru Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. tencuitor” \" Angajati Calificati-Competenti. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor DE S.903 429.500 48. Acces şi 988.539 335.255 1.340 58.632.2.3.3.C. Acces şi participare la FPC SC.640 714 715 716 SC GABO SISTEM SRL SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL CABINET MEDICAL DR.665.3. pietrar.3.469 42.3.198 503.3) COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier Angajati calificati.439 141.162 0 1.3. angajaţi participare la FPC Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare.500 54.075 356.422.Nr.385 224. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 112. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.571 851.190 718 719 720 SC YDAIL CONSTRUCT SRL SC CETINA SRL 638.098 Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 0 0 701.900 7.299 569.3. Acces şi SC TIGI TRANS SA CONSTANTA COMpetente .134 1.904 321.787 10.217 41.933 61.160 63.750 38.943 1.537 11.268 6.A.285 526. Perfectionari.853 345.1.840 619. pietrar. Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.600 698 699 700 701 PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" Acces la formare profesionala continua premiza adaptarii la dinamica pietei 1.162 560.3.570 707 708 709 710 711 728. Acces şi instrumentele muzicale si specializarea SA participare la FPC lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY angajatilor intreprinderii SRL Calificarea angajatilor in meseria de agent SC PROTEKTOR GRUP SRL comercial (COR 3421. crt.2.025 323.523.449 10.3. Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar.111 11.3. Acces şi ANGAJATI IN MESERIA DE SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC participare la FPC \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.501 602.963 95.3.3.153 19.620. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.658 767.932 9.E.000 107.384 713 SC IRCOMEL IMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.457 5.814 320.172 12.344 102.980 49.3.530 717 383.595 188.S SC LALELI IMPEX SRL –European “ Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC DMI 2. Acces şi participare la FPC 191.892 22.051.605.210 528. pentru o piata a muncii in continua schimbare.C.343 Axa Prioritară 2/ DMI 2.Eficienti prin Sprijin European \" “A.463 188. tencuitor\" Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori 702 SC UZUC SA PLOIESTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.610 425.100 54.297 5.439 259.047.3.3.117 12.831 163.3.684 112.864 74.276 381.795 703 704 705 SC CONS-MET SRL SC OLTANAMONTAJ SA SC TINA COREXIM SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.934 1.567 436.111 326.1) CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII MICHELIN ROMANIA SA DEFICITARE Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in SC ISIHIA IMPEX SRL meseria de “zidar.108 5.455.003.850 292.701 654. Acces şi SA participare la FPC . rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă SC ASSAGRUP SRL SC MONA SILCOMIMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.866 599. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 697 CRESTEREA OCUPARII FORTEI MUNCA DIN ZONA RURALA Axa Prioritară 5/ DMI 5.194 1.346 582. Acces şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.888.147 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.350 13.666.087 77.087 282.781 190.199 0 49.3.437 388.R.3. GLOBAL SECURITY SISTEM Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.100 168.493 13.313.671 0 1.

ALINMARCONSTRUCTS.477 1. pentru promovarea adaptabilităţii AVANTAJ COMPETITIV PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.570 404.2.510 442.796 1. Acces şi participare la FPC DMI 2.330 20.662 .256.C.707 721 722 723 SCWINIMPEXSRL SC SASU COMPANY SRL SCCHALLANGECOMSRL 724 SCKAPITANCONSTRUCTSRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.618 22.2.2.560 1.472 339.R.022.CPANGRAMS.339 76. ipsosar.915 739 2. Formare şi Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in S.2.267 0 3.039 1. a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.preparator paste S.679 5.340 2.255.674 656.tencuitor participare la FPC Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist utilaje cale şi terasamenteS.245.897 49.3.310 4.972 721. Formare şi Globale-Business Operations Center sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Piraeus Bank Romania SA 1.950 48.2.438 1.068.652.142 2.ADAPTIBA TEAM Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Axa Prioritară 3/ DMI 3.424 13.038 437.098 743 662.390 155.L.555.496.167.770 169.946 569.450 188.Nr.467 253. vopsitor\" Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi industria morarit-panificatie .640 433.000 98.R.ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar .229 889.3.326 42.712.969 396.076 715.761.564 12.050.997 919. Formare şi FORMARE PROFESIONALA PENTRU JT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA (ROMANIA)S.139 742 997.pietrar.926 48.175.955.200 725 726 727 728 729 730 731 732 Calificarea a 14 angajati in meseria de Axa Prioritară 2/ confectioner tamplarie aluminiu si mase S.721 740 1. cale sigura pentru SCTeraplastSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi succesul companiei ! pentru promovarea adaptabilităţii Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii competentelor acestora si crearea Axa Prioritară 3/ DMI 3.312 63. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.896 3.3.707 55.3. Acces şi DMI 2.100 102.177 11.769 Total valoare proiect 900.029 92. 310.220.739 2.038 925.3.850 418.1nivel 3) Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav.2.986 0 2.722 438. in meseria de agent comercial participare la FPC Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ in meseria de “brutar.807 116.198. Formare şi BANCA TRANSILVANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.467 857.R.958.983 206.800 0 121.504 1. tapetar.727 985.966 61.R. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 555.080.CTransGrigS.R.421.095 267.825 Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.088 48.667 340. Formare şi SC Rocom Central SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.901 3. Formare şi Management performant.040 0 1.CMARSILVACOMS.280 1. Formare şi PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE SC IASITEX SA IASI ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CRIZA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.914 10.3.R.589 741 489.3.017.398 4. Acces şi participare la FPC 733 734 735 736 737 738 Calificarea/recalificarea a 220 de angajati SCMIRUNAINTERNATIONALIMPE Axa Prioritară 2/ DMI 2.401 381.patiser. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.370 1.382 86. TITAN S.2.2.902 41.298 80.2. zidar.C.3.848 606.342 1. Formare şi SC KUBO ICE CREAM COMPANY conditiilor pentru acces si participare la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL formarea profesionala continua in cadrul SC pentru promovarea adaptabilităţii KUBO ICE CREM COMPANY SRL Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei Dezvoltarea competentelor .2. Formare şi cresterea adaptabilitatii companiei prin LAPPINSULATORSSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi dezvoltarea managerilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.550 1. Acces şi DMI 2.A.962 2.L.959 782.966 519.3.264 79.450 221. Formare şi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE SC PRAKTKIER ROMANIA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.157 7.769 1.229 5.800 113.537 60.362 246. Acces şi DMI 2.L.912 80.150 185.099 175. premise ale creşterii competitivităţii firmei.840 274.172.795 18.560 160.717.671.892 17. Acces şi 190. Formare şi ROMANIA: Dezvoltarea potentialului SC ORANGE ROMANIA SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi specialistilor de top pentru promovarea adaptabilităţii COMPETENTE SI COMPETITIVITATE Axa Prioritară 3/ DMI 3. participare la FPC plastice Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ SCRSGRUPS.L \"strungar\" a 10 angajati proprii participare la FPC Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de Axa Prioritară 2/ S.AMFIT pentru promovarea adaptabilităţii FORMAS: Formare pentru schimbare Axa Prioritară 3/ DMI 3.528 540.100 1.L participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.310 33.568 264.L.575 398.L.299. Titlu proiect Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.3.570. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi proprii in meseria de agent comercial XS.400 Cheltuieli neeligibile 81.646 246.370 602.875 40. crt.930 742.479.647 872.A participare la FPC fainoase” Calificarea/recalificarea in meseria de Axa Prioritară 2/ SC DICOROMANIA S.691 9.748 49.3. Acces şi DMI 2.3.

946 0 302. Formare şi SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.938 761 154.706 753.221 1.933 1.494.597 682.870 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 744 2.964 48.2.725 119. Formare şi SC BRD GROUPE SOCIETE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi GENERALE S.DECOFIN COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Axa Prioritară 3/ DMI 3.425 2.611 149.2.589.A.2.137.578 664. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.876 56.pr premiza pentru cresterea performantelor sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi oiectaresiproductiedeechipamentesiinst organizationale pentru promovarea adaptabilităţii alatiideautomatizare IST.R. Formare şi SCCETINASRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC NET BRINEL SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.etalon al performantei Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii competente in IT.C.037. Formare şi S.630 19.2.093 26.131 164.154 11.Cheie\" “Ţintind spre viitor .254 188.662 2.852 759 808.2.875 298.074 847.2.755.951 41.529 39.334 263.339 751 978.447 78.258.143. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.035 751.094.884 25. Formare şi SC STONECO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.206 27.2.536 0 4.638 732.170 4.2.200 263.205 6.355 745 746 747 748 749 750 EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic .2.834 76.098 752 753 754 755 756 Axa Prioritară 3/ DMI 3.SPECIALIST IT Imbunatatirea competentelor.010 0 1.750 233.790 0 189.113 3.921 74.A pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO ITALIA IMPEX SRL FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG Axa Prioritară 3/ DMI 3.870 17.615 112. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 65. Formare şi S.NetromSoftwareS.523 425.2.854 173.660 760 1.977 29.639 87. crt.095 315.867 3.275 8.210.962 10.213 120.DESIT informationale Nume beneficiar Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.793 0 1.733 0 438.325. investim in viitor Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii .2.498 32. ASESOFT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi S.2. Formare şi FIATEST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.583 422.676 2.744 458.COMPENERG Specializarea si perfectionarea electricienilor navali Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale .770 113.022 3.809 .2. in vederea adaptarii la actualul context socio economic.956 1.937 23.311 116. flexibilitatii si performantelor angajatilor. Formare şi Societatecomercialapentrucercetare.991 119.837 60.253.446 0 5.2.296.052 142.066 159.500 1.756 2.215 0 196.365 762 146.C. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Competente-cheie pentru muncitorii slabcalificaţi in constructii. Formare şi Blue Point IT Solutions SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.132 28.060 16.Nr. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.274 60.500 172. Formare şi SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ElectricNavinstal 133.451 2.441 765 MICHELINROMANIASA 1. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.436 757 SCIPASACresterea performantelor capitalului uman Axa Prioritară 3/ DMI 3.148.661.093.969 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.876.2.2.2. \"Competente .2.265 215.860 764 237.A.296 149.691.330 23.290 52. Formare şi VolksbankRomaniaS.392.2.862 169.422 341.2.800 583.2.358 758 676. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 957.L.632.145 945.597. Pariem pe echipa pentru viitorul companiei Investind in oameni. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 344.982 2.2.975 25.065 763 4.937.833 112. Formare şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.790 302. Titlu proiect Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.924 101.900 7. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.160 641. Formare şi SC PROD VINALCO SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

916 37.352 132.300 56.ASISS pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de munca prin Axa Prioritară 3/ DMI 3. activităţi.756 70. Formare şi Locuri de munca mai sanatoase . 210.2.602 27. in scopul cresterii capacitatii de pentru promovarea adaptabilităţii adaptare a societatii la mediul economic in schimbare.L.2.2.000 774 678.000 710 11.838 769 SCAtlassibSRL 1.625. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. 1. Formare şi SocietateaComercialadeProducereaEne principiile îmbunătăţirii continue a întregii sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi rgieiElectirceHIDROELECTRICAS.643 119.515 234. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 321. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.339 775 358. Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe .250 129.966 869.C.mai sigure si SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi mai productive CESAFOCSANI pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.982 349.000 0 1.755 258. în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane.220 62.2.860 499.400 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 101.376 547.332 0 0 322.838 612.158 0 20.640 114.951 831. Formare şi împreună pentru sănătate şi securitate la locul LAFARGEAGREGATEBETOANE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de muncă.907 1.713 0 29.059.670.2.465.034 38.012 766 „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la Axa Prioritară 3/ DMI 3.057 0 0 847.375. pentru promovarea adaptabilităţii ORGANIZATIONALA Formarea si perfectionarea personalului societatii.2.050 784 102.830 199.194 0 10. Formare şi LABORATORUL DE CONSTRUCTII asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi BUCURESTI S.809 286. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2.697.A.R.420 782 719.147 2.376 77. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.628 771 SCSILCOTUBSA 1.278.2. crt.C.152 768 PERISCOP . Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor nostri .2.900 779 273. uman şi SC TIGITRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologic pentru a obţine sănătate şi pentru promovarea adaptabilităţii performanţă individuală şi colectivă) Axa Prioritară 3/ DMI 3.273 58. bazată pe Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 51.2.489 84.2. Formare şi securitate la locul de munca pentru angajatii din METALURGICA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi IMA METAV AERONAUTICA METAV SA pentru promovarea adaptabilităţii INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a investi Axa Prioritară 3/ DMI 3.882 48.2.L.PERformanta Intreprinderii Axa Prioritară 3/ DMI 3.739 776 397.447 431. Formare şi Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca .989 0 12. Formare şi înseamnă un angajament financiar.618 119.052 0 2. Formare şi depinde de Specializarea COmpetentelor SC TIGI TRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Personalului pentru promovarea adaptabilităţii Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica.2.700 162.R.2.079. Formare şi SANATATE SI SIGURANTA PRIN SC AQUACONST GROUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MUNCA pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de sanatate si INTREPRINDEREA Axa Prioritară 3/ DMI 3.058.303 777 440.842.728 772 IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: Axa Prioritară 3/ DMI 3.240 201.520 9.000 72.092 40.R. Formare şi Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii “Permis de Protecţia Muncii” 481.329 770 ActavisRomaniaS.786 1.750 600.A.2.465 778 182.227 32.IMPACT Axa Prioritară 3/ DMI 3.790 242. „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator.Nr.046 783 676.408 0 0 796.989 127.390 186.945 437.450 1.O SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi prioritate manageriala pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.116 0 31.IndustrialSoftwareS. Formare şi Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. locul de munca pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 63.858 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 767 S.460 0 47.062 . Formare şi COMPETENTE CHEIE PENTRU UNICREDITCONSUMERFINANCIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE PROFESIONALA SI GIFNS.548 773 735.327 70. INDUSTRIAL SOFTWARE S.A.2.969 377.214 780 331.2.678 781 158.000 18.L. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi fortei de conducere pentru promovarea adaptabilităţii COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.

550 26.743 0 8.400 790 MENTOR BUILDING SRL 382.Nr.787 0 0 618. performanta pentru companie pentru promovarea adaptabilităţii Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM SCA.650 792 SC CEPROHART SA BRAILA 530.716 0 97.2.993 800 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525.590 799 EUROPREFABRICATE SRL 157.109 664. crt. eficienta pentru sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi OMUNICATIIS.968 0 0 499.146 121.281 660.568 0 16. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea la locul de munca: Axa Prioritară 3/ DMI 3.750 793 794 Axa Prioritară 3/ DMI 3.SARIPAN \"PREVENT \" Axa Prioritară 3/ DMI 3. un loc de munca mai sigur SC MENTOR TRADING SRL 0 512. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.794 92.648 0 0 457.2.A.072 120.019 76.980 0 0 473.C.COMPA S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.936 797 491.696 0 40.318 . MFARM SRL INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR .2.2.899 545. UNISON ENGINE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii si securitatii la locul de munca COMPONENTS BUCHAREST S.038 192.964 786 402. angajator.425 44. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 436.556 0 0 790.816 121. Formare şi absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze SC SINTEROM SA CLUJ NAPOCA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de ardere precum si prin constientizarea pentru promovarea adaptabilităţii personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii S.973 91.2.2.075 0 1.483 791 SC PROMTEH SRL 389. EURO CONSTRUCT S.242 863. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.816 885.581 801 SC AROMET STAND PROD SRL 424.790 0 0 811.199 787 S.936 3.D.2.A.2.593 795 671.C.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.818 118.785 802 SC LALELI IMPEX SRL 150.294 121.425 33.ASICONS Sanatatea si securitatea in munca .o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile Angajati mai competenti.A.003 68. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SOCITATEANATIONALARADIOC avantaj pentru angajat.400 49.392 86.945 93.667 96.C.609 789 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG 187.2.817 74.374 796 690.736 798 SC CONALUMIL SRL 418.2.900 222.2.945 0 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 785 ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL SC CONARG CONSULTING SRL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR .2.550 28. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 520.895 8.628 675.702 73.200 193.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 685.212 27. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.156 0 9.889 0 0 492.DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A CONFORMARII CU LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala SANSIG Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor .219 70.615 788 MACON SRL DEVA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A. Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de Axa Prioritară 3/ DMI 3.SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.193 196.DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatiei. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 159.911 67.572 0 0 450.2.

2.770 0 0 591.500 82. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 647.014. PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA ACESTORA Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci .2. Formare şi companiei pentru asigurarea sigurantei si SC GOLDPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii angajatilor! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.952 161.442 418.466 196.255 107.826 0 55.608 94.190 0 0 807. Formare şi “ Clubul SSM in Constructii ” SC TRAMMAR SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii O preocupare permanenta a managementului Axa Prioritară 3/ DMI 3.679 275.sistem de asigurare a sanatatii si SC METABRAS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi securitatii in munca pentru angajati pentru promovarea adaptabilităţii SC GABOSISTEM SRL CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sănătăţii şi securităţii angajaţilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.262 467.428 0 72.294 58. MEDCENTER S.421 48. Responsabilitate si SC SMITHFIELDPROD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Eficienta prin SSM -CARE SSM pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.616 30.2.826 710.916 696.R.291 0 0 821. Formare şi “Să construim în siguranţă” SC STONE CO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.759 122.666 704.981 679.2.279 421. Formare şi „Health and Safety 2 Work” SC CETINA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2. crt.000 67.097 125.427 0 15.2.964 0 1.260 494.823 854.000 359.000 20. un obiectiv SC PLAST SISTEM SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi permanent al managementului companiei pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.489 48.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.440 0 6. Formare şi tai.2. Formare şi Imbunatatirea conditiilor de munca si viata SC GREEN YARD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi profesionala a angajatilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.612 196.803 818 MICHELIN ROMANIA SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 580.803 686. Formare şi munca pentru angajatii din domeniul asistentei S.622 13.744 121.315 34.374 693.929 0 150 819.600 122.L sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale specializate.934 701.286 124.374 114.500 10.2.146 .151 63.2. Formare şi Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii SC BRAHMS INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi din domeniul tehnologiei informatiei. Formare şi Oxygen SC DANONE PDPA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.795 0 0 825. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Constientizarea si instruirea angajatilor – Axa Prioritară 3/ DMI 3.243 0 0 761. Formare şi ANALKOALUMINIUMINDUSTRYS munca – premisa pentru dezvoltarea sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi RL intreprinderii pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.493 96. Formare şi Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru SC ROMANIAN SOFT COMPANY sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managerii si angajatii intreprinderii noastre SRL pentru promovarea adaptabilităţii Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie Axa Prioritară 3/ DMI 3.238 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Adaptabilitate. Formare şi Competenta.C. Formare şi Calitate şi productivitate prin asigurarea LAFARGECIMENT(ROMANIA)S.384 546.2.380 0 13.617 819 820 821 822 823 824 Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi SANTE .464 0 28.SEBAN 503.525 99.941 694. Formare şi Conditii mai bune de sanatate si securitate la SCINFOWORLDSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi locul de munca-CSSM pentru promovarea adaptabilităţii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.082 950.ASSAMES pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CONSTIENTIZARE.799 122. SRL pentru promovarea adaptabilităţii BANCA TRANSILVANIA 698.2.2.2.170 739. Formare şi pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii SC CONSIRON SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi economice pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.710 564.936 436.2.573 897. SANATATE SI SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SECURITATE PENTRU ANGAJATI pentru promovarea adaptabilităţii Investeste in informarea si instruirea angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.871 274.729 888.2.433 68.554 62. asigurandu-le astfel un loc de munca mai SC PRODPAN SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatos si mai sigur! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.311 0 62.919 22.507 123.2.200 124.978 338. Titlu proiect GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 609.2.516 0 Cheltuieli neeligibile 36.018 0 41.2.468 Total valoare proiect 753.033 88.302 331.213 649. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor .644 0 26.650 123.2.286 27. Formare şi componenta de baza a unei strategii SSM PETROM SA MEMBRU OMV GRUP sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi performante pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.Nr.044 0 14.017 119.844 257.915 385.

037 835 SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 356.C AUTOCAMION SERVICES.153 62.C.040 473.2.competitivitate.569 1.L. 353. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.074 0 15.407 445.542 0 16.044 0 107.R.DIESEL ONE S.2.423 62.2. formare . Formare şi SANATOASA – Program de prevenire a SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii ROMANIA SRL pentru promovarea adaptabilităţii mentale a angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.616 .735 121.324 839 NOVATEXTILEBUMBACS.000 381. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 354.752 450.2.572 125.2. SAnatate si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si panificatie-SALIN Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare. Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.287 938.2. Formare şi capabil să asigure o funcţionare conformă cu S.253 840 841 842 843 Axa Prioritară 3/ DMI 3.solutie a unui loc de SC LUBRIGETAH SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca sigur si sanatos\" pentru promovarea adaptabilităţii SC PRODCHIM SRL 623. capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei.208 700.848 Total valoare proiect 833.801 270.069 829 SC PETROCONSULT SRL 714.821 123.572 123.000 126. crt. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 355.560 0 0 317.R.753 0 27. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.083 832 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 426.444 827 Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. aplicare şi promovare a unor norme adecvate SSM specifice în domeniul comerţului şi distribuţiei de carburanţi.2.EDY LOGISTICS S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 701.580 110.530 0 38.L.219 0 0 834.317 0 33.760 827.2.2.A.eficienta si competitivitate\" Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.L.161 122.799 75.2.2.391 0 0 535.049 836 AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă. TITAN S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM .317 62. informare.873 99. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 695. Formare şi \" Loc de munca competitiv prin evitarea SCINSTIRIGSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi riscurilor si imbolnavirilor profesionale\" pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.707 197.489 353.2. 709.630 0 34.2.684 825 SC MAROMSSI SRL 826 SC TOTAL PRO SRL 343.043 34.350 0 58.509 47.006 60.L. Axa Prioritară 3/ DMI 3.923 143. instruire.260 58.905 62.675 0 Cheltuieli neeligibile 15.046 444.330 0 159.584 841.829 830 S.Sanatate si siguranta în constructii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line .943 834 SC APLAST SRL 688.369 0 34.600 62. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea pentru promovarea adaptabilităţii curentă a companiei.R.772 0 38. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 562. Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut pentru crearea conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor .C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.790 838 S.Nr.2.630 0 114.789 452.050 821. Formare şi \"Prevenirea riscurilor . Titlu proiect O stare de bine.908 442. educatie.2.069 833 SC SENIOR INTERACTIVE SRL 455. în toate punctele sale de activitate SC ROMSOFT SRL 269.760 837 S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. în toate punctele sale de lucru Construim in siguranta si sanatate Program de informare pentru angajati .544 831 LIVINI COSERV COM SRL 108.086 19.ASECON Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.851 0 0 825.552 80.953 536. nu accidentelor si bolilor profesionale Competitivitate sporita prin securitate la locul de munca sanatate si Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea CONSTANTA SOUTH CONTAINER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi muncii TERMINAL SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.672 828 Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor .2.850 0 25.Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.279. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

000 5.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.393 6.2.559 5.3.Nr.880 209.532 2.085.3.340 17.416.500 5.000 20.712 7.4.899 0 8. Titlu proiect \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Un plus de sanatate si securitate la locul de munca Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.436 686.399 473. LAFARGE COMNORD S.798.346 239. Formare şi S.438 0 7.842 16.000 568.846 77.220 80. Formare şi SC HIRSCHPOROZELL SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 116.574 70.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.209. Industrie si calificare Agricultura Arad Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si Camera de Comert si Industrie a electrician de intretinere si reparatii Municipiului Bucuresti ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin Asociatia “Centrul Roman de calificarea si recalificarea persoanelor angajate Initiative” din industria lemnului CENTRUL REGIONAL DE Să devenim competitivi pe piaţa muncii FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria carnii Municipiului Bucureşti Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria panificatiei Municipiului Bucureşti Fii APTT pentru viitor . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.457.048.2.266. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.000 855 ASOCIATIA PATRONALA A SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii PRODUCATORILOR SI Comitetului Sectorial pentru Formare UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.753 95.4.970 0 20. Calitate în formarea profesională continuă 705.439 89. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 2/ DMI 2.379 11.428 4.542.934 937.program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Colegiul Tehnic de Poştă şi Alimentaţie Publică.3.4.000 516.970 93.761 10. pescuit” Axa Prioritară 3/ DMI 3.398.2.L.821 242.758 167.494 509.2.369 0 Cheltuieli neeligibile 50.C.321.SIBIU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC 15.798.054 861.3.332 3.3.021 3.457. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 251. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Calitate în Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă sprijinul imbunatatirii calitatii formarii PENTRU PROTECTIA MEDIULUI profesionale continue din Romania UNIMED Ocupatii de calitate in servicii sociale Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL Axa Prioritară 1/ DMI 1.857 37.3.889.332 4.402 304.793 61.667 90. Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin Camera de Comert.803 234.870 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Investim in oameni Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură.480 0 107.554. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.557 0 18. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.965 71.689.190 5.329 9. Transporturi şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" Telecomunicaţii Axa Prioritară 2/ DMI 2.703 0 30.389 124.292.604 98.2.468 4.345 5.332 0 29.398.640 5.201 407.A.377 133.986 123.216 41.715 0 542.061 541.260 4.192. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi SC CREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi S.098. Formare şi SC Baumix SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO TRANS COM SRL S.034 0 38.063 90. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 2.L.976 285.C.192.3.504 856 857 16.519 28.R.302.449.482 9. Formare şi S.773 0 578. Formare şi S.2.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj LOCURI DE MUNCĂ MAI ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si siguranta angajatilor SIGURE.3. piscicultură.075 Total valoare proiect 345.C.240 93.426 44.201 137.000 578.950 53.2.149 33.2.3.614.021 0 137. Formare şi SC ICECOMPUTERS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.858 831.884 855.497.DETERGENŢIS.867 854 3.529 113.R.901 0 0 599.C.574 189. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC CONSUL SECURITY SYSTEM sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.504 5.604 0 49.280 5.340 700.600 4. Acces şi participare la FPC 16.048 109.636.COMPAS.A.640 858 859 860 861 862 863 864 865 866 Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in SC EURODEZVOLTARE SRL regiunile Sud Est.600 4.PlurivaS.272 .C.118 145.672. crt.266.2.846 407. Axa Prioritară 1/ DMI 1.769.773 40.040 104.633 0 161.

699 399. Acces şi participare la FPC 16.931.R.262.021 1. calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii Axa Prioritară 2/ DMI 2.371 147.3.R.3.689.316 157.ANAMOB participare la FPC calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU GRUPUL DE FORMARE Axa Prioritară 2/ DMI 2.166 881 882 7.517 5.3.C.743 874 Confederaţia PATRONATUL ROMÂN Axa Prioritară 2/ DMI 2.717 390.3. SC FAXMEDIA CONSULTING S.Nr.460 518.795 64.879 4.672 92.022 1. Acces şi participare la FPC 17.308 873 Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.423 228.C. AFACOV CONSULTING GROUP S.918 512.201.036 491.3.3.382.010 100.416 885 19.083.879 240.662 305.003. Axa Prioritară 2/ DMI 2.192 286.863 82. ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor.562 105.447 113.3. alternativa la somajul Libere din Romania Fratia participare la FPC determinat de criza economico-sociala Calificare si evaluare de competente.140 17.373. panificatie.351 526.482.502 870 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.677 7.R.272 587.244 877 S.924 18.536 1.591 1.093 367.626.L.939 105.CENAFER S.555 Cheltuieli neeligibile 120.278 18. Acces şi participare la FPC 15. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. ROM.090.3.000 .591 4.940 872 2.369 1. cofetarie la Asociatia Nationala a Industriilor de Axa Prioritară 2/ DMI 2. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 4. EUCALIFICARE .R.300 878 879 IMARA CUL.277.137.494 211.257 145.000 0 5. Acces şi participare la FPC 4. Centrul de Asistenta pt Organizatii Neguvernamentale . Acces şi competentelor dobindite pe cale non-formala DAMBOVITA participare la FPC pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia.214.L. Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.450.TUR.438 601.940.048 135.055.814.066 0 2. Acces şi CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII PROFESIONALA MASTER S.764 346. crt.500 400.766.780 205.R. de Morarit si Panificatie .700.C.C.CENTRAS S.355.3.3.002.o sansa pentru o slujba mai buna Axa Prioritară 2/ DMI 2.657.3.762.411. Acces şi angajate pe piata muncii.277.480.953 18.989.835.783. moderne.729 91.967 98.264 0 345. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi programe de FPC inovatoare.053.716 134.396.CASV Formarea şi certificarea competenţelor profesionale Nume beneficiar ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA S. Acces şi continua a lucratorilor din domeniul frigului si din Romania (AGFR) participare la FPC aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera.715 21. patiserie.840 222.395 883 FPC FRIGO ECO – Formare profesionala Asociatia Generala a Frigotehnistilor Axa Prioritară 2/ DMI 2.897 0 19.3.318 138.854 149. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.900 512.146 4.644 0 44.000 9.213 163.3.inca o sansa profesionala O calificare in turism.000 0 4.906.072.237 121.100 1.930 10.222 231. CRIVAS CONSULT S.051 508.242.348 5.115. regiunea Centru si regiunea Nord Vest.451. 867 868 Titlu proiect Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor .582. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.958 869 Cresterea nivelului de calificare a persoanelor Confederatia Nationala a Sindicatelor Axa Prioritară 2/ DMI 2.066 880 19. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.462.936 600. pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA.L. prin metode inovative de formare profesională continuă.444 336.3.Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene 7.410 1. MONOPRIX S. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.280 6.890.000 187. 19.422 6.600 8.000 4.3.328 871 16.839 875 Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit.R. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. CRIVAS CONSULT S.661 884 4.3.198.865 Total valoare proiect 7.044.3. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.3.L Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 4.455 876 9.991. participare la FPC DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician metrolog" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician prelucrari mecanice" O noua cariera .868 886 3.010.715 21. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.145.261.194 7. servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.571 5.

IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI MEDIULUI.524.582 603.2.382 887 888 889 890 891 892 893 Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.442 906 Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara SC COGNITROM SRL COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 2.3.311 6.113.3.778.965 3. in domeniul "Mecanic reparatii" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” 7.046 10.R.868.470 165.613.Medical School SRL 19.250.020.C.493 1.C.385.057 172.227.497 254.615 2.510.534.825 97. Asociaţia Centrul de Resurse CREST sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managementului calitatii si TIC al personalului pentru promovarea adaptabilităţii ocupat in domeniul medical .3.R.796 1.173. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.117.474 571. in domeniul "Sculer matriter" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.3.942 16.912 894 S.RUXMED Imbunatatirea adaptabilitatii. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 8.668 3.715 21.603 907 8.987 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.356 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.331 6. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.670 18.3.302 4.000 Total valoare proiect 9.214.2.152 21. CRIVAS CONSULT S. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 9.656 902 DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT Axa Prioritară 3/ DMI 3.656.458 248.940 208.113.141.768 601.112. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.055.505.432.593 2. Axa Prioritară 2/ DMI 2.182.539 1.706 171.715 21.565 7.651 388.2.369.609 2.942 151.265.2.408 215.040 904 Federatia Sanitas Romania 12.340 21. calificare PicOil Info Consult SRL şi formare continuă Camera de Comert.341 1.L.502 3.729 903 Retea de sprijinire a formarii profesionale in Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi domeniul managementului sanitar.105 1.549 898 14.R.405 901 NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE .978.544.449. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.055. prin evaluarea competenţelor.055.709.472 0 17.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.892. crt.697 6.539 243.527 1.Nr.880 296. Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa Societatea de Stomatologie Estetica din Romania IHS .000 16.473. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 19.R.359 84. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.550 57.3.906 10.193.2.715 762.2.756 345.044. CRIVAS CONSULT S.3.091.L.697. CRIVAS CONSULT S.857.749.600 899 3.250 2.835 11.642 16.828 Cheltuieli neeligibile 1. CRIVAS CONSULT S.2.862.715 9.055.288 414.014 11.189 900 Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.702 317.264 709.934 0 4.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.558 18.933 19.300 4.312.000 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.400 10.742.847.091.501 601.453.2.746 20.501 3.645 360.600 601.542 346.991 1.519 343.189 0 20. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.209 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.290 126. flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii Profesionisti in interventia accidentele colective si dezastre integrata la Axa Prioritară 3/ DMI 3.632 243.675 237.L.799.359 601.418 128.353 895 896 897 Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.447.041.108.3.170 .3. FORMEXPERT Axa Prioritară 3/ DMI 3.420. Industrie si FIT TO TOURISM .557 269.449.531.034.453.136 219.852 19.2.108.521 905 Fundatia pentru SMURD 17.651 2.305. in domeniul "Gauritor filetator" Calificarea in industria alimentara – o sansa Federatia Nationala a Sindicatelor din pentru viitor Industria Alimentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii FUNDATIA ANA ASLAN medicali din ambulatorii de specialitate si INTERNATIONAL spitale in brain-aging DENT – Dinamism.000 149. Formare şi EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE DIN ROMÂNIApentru promovarea adaptabilităţii CEED ROMÂNIA" 6.750 0 6.L.C.659 509.FIT TOUR Agricultura Suceava Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.995 1.110. calificarea si Federatia Sanitas Romania recalificarea angajatilor din sectorul sanitar „Orientarea profesionala si calificarea Ordinul Asistentilor Medicali si angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru Moaselor din Romania viitor” Centrul de formare profesionala continua in Universitatea Dimitrie Cantemir din turism si servicii Targu Mures Dezvoltare profesională în sectorul serviciicomerţ.3.741.159.

028 747.934 117.959 865.232.420 3.812 2.829.617 131.535 538.185.534.829 155.501. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.461 924 4.676. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 2. Formare şi BUCURESTI .860 285.988 3.351 1. Formare şi Eficientizarea activitatii farmacistilor prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi formare in noile tehnologii. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.948 925 13.ASA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 908 Ministerul Sanatatii Axa Prioritară 3/ DMI 3.318 10. prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene DOCTORI in servicii medicale de calitate. angajatorilor .2.2.635.000 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.066.135 912 14.567 594.018 6.253 232.798 578.537 20. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 6.695.2.Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca.865 116.380.chirurgicala de Axa Prioritară 3/ DMI 3.716.027.503.859 15.180 930.435 2.715.2.2.561.127 6.205.M Bucuresti pentru promovarea adaptabilităţii 4.763 1.2.872. Formare şi TIC – instrument de lucru pentru personalul din SC Brahms International SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sectorul sănătăţii pentru promovarea adaptabilităţii Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si Societatea Română de Pneumologie flexibilitate organizationala Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.2.193.304.352.986 1.768.ICMET CRAIOVA 916 917 918 Axa Prioritară 3/ DMI 3.578.520 10.388 6.996.632 1.Formare medicale imbunatatite pentru un servicii Episcopia Severinului si Strehaiei PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5. o premisa pentru competitivitate Ergonomie.962.270.922.337.088 479.216 7.115 887.614 357.388 0 232.4 ani) la nivel multiregional pentru promovarea adaptabilităţii Institutul National de Cerecetare Axa Prioritară 3/ DMI 3.975 923 4.246 0 316.134 344.Nr.703 18.CENTRUL PENTRU in domeniul noilor tehnologii intr-o societate sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PREGATIREA RESURSELOR bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare pentru promovarea adaptabilităţii UMANE durabila Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN) EMC .594 397. Formare şi petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii Organizatia Patronala Unipet Ploiesti sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi serviciilor prestate.085 909 Asociatia "Solidaritate Umana" Axa Prioritară 3/ DMI 3.I.2.032 126.2.125 279. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.858 12.844.362. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 8. inclusiv TIC FARMACIE “CAROL DAVILA” pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.772 1.420 5.2.773 0 123.2.814 3.852.C.485 920 921 922 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.891 0 808.2.828 7. Perfectionare in terapia medico .884.961 17. Formare şi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Grigore Alexandrescu 0. Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii 11.673.364 2.078 911 Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national FORMED .039 846.722 14.2.114.419.144 0 138.514.850 6.236 504.389.127 910 succesul Active Job Consulting SRL 9. competitivitatii profesionale pentru promovarea adaptabilităţii si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.626.200 629.338 15.847.252 1.474 208.2.865.620 919 6.070 10.210. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 16.131 0 265.530.568 859.697 .133 168. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.578.440. Formare şi Cresterea competentelor intreprinderilor si Dezvoltare pentru Protectia Mediului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile I. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.884 914 INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 3/ DMI 3.COMPETENTE PROTECTIA MEDIULUI Adaptabilitatea angajatilor.117 0 3.243 11. Titlu proiect CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA COPMED .2.755 913 Cresterea competitivatii intreprinderilor prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA perfectionarea si specializarea resurselor umane Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.906.148 2.2.363 805.2.424 2.706 13.2.181.698 441.855 1.040 5.894.117 915 SC RSC CONSULTING SRL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ERGONOMIE DENTARA SC MEDRIGHT EXPERTS SRL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA .

Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.683.1.988.434 2.428 121.si promovarea utilizarii noilor Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologii pentru personalul din sectorul de Sanatate pentru promovarea adaptabilităţii sanatatii Specializare pentru performanţă.249 0 1.772. ai carte.075.000 20.866 201. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.808.R.677 937 Iei parte.476.2.976.Program pilot de crestere a nivelului de SC WKH ."INCOFOP" CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 5.120 7. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.865 1. eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.154.830 932 17.896 942 CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.847 268.059.O NOUA VIATA Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania Program Integrator al Necalificati (PIFAN) Formarii Adultilor SC OREADE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.908 692.362 7. Dezvoltarea şi EBISTRITANASAUD implementarea măsurilor active de ocupare 2. Dezvoltarea şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.892 2.900.E.659 534.498.1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 5.166 5.861 1.764 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 11.741 231.1.864 933 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 15.560.2.456 3.513 0 145.Axa Prioritară 3/ DMI 3.714.833 263.946 12.652. Dezvoltarea şi FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA implementarea măsurilor active de ocupare 14.146.281.707.991 1.187 0 6.1.A.2.855.1.967 928.403..736.029 346. de muncă proiect cu abordare progresivă.1.831.860.401.P.2.CONSILIERE.852 278.358.ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE .687 930 ADAPTIC Camera de Comert.662.460.878 856.” Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Fundatia pentru Chirurgia Ficatului Axa Prioritară 3/ DMI 3.325.511 473.1.427.956 566.090.434 237.217 421.480 944 Un viitor mai sigur Fundatia Ecologica Green "Education" 10.166 944.499 2.717.759 126.630 1.170.944 229.588 2.1.491 162. Dezvoltarea şi SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV .745.195 0 1.419. pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii implementarea măsurilor active de ocupare O MESERIE NOUA .262.505 13.033 941 18.329 17.080.1.926 17.777.215 459. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.868 343. crt. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.Centrul Romano.032.000 17.256 931 Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT Axa Prioritară 5/ DMI 5.886 234.163 6.1.861 0 3. Dezvoltarea şi angajabilitate al persoanelor afectate de criza SRL implementarea măsurilor active de ocupare economica Regions for Jobs CAMERADECOMERTSIINDUSTRI Axa Prioritară 5/ DMI 5.399 602.1. O SANSA RURAL TINERILOR DIN MEDIUL SC H R SOLUTION SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.989 1.2.052 778. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.Dezvoltare Organizationala Axa Prioritară 5/ DMI 5.733. personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.920 116.050 0 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.841 5.200.835 220.221 929 Federatia Sindicatelor Libere si Independente „ Energetica ’’ Axa Prioritară 3/ DMI 3.382.200 938 939 940 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT AGENTIA JUDETEANA PENTRU CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Mediere a Muncii" CLUJ TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea accesului pe SC RETEAUA TDC SRL piata muncii Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare" Axa Prioritară 5/ DMI 5.709. Industrie si Agricultura ARAD Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea şi Economica Zalau implementarea măsurilor active de ocupare 5.831 0 564.878.208 4.922.289 12. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.091 473.552 928 4.671. Titlu proiect Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare ALTER TOUR OLT INFORMARE.429 945 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Axa Prioritară 5/ DMI 5.204 936 10.155 934 AGENŢIA PENTRU OCUPAREA Axa Prioritară 5/ DMI 5.176 20. Formare şi neonatologiei.421 105.815.357 154.240 935 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS .546.274 .1.495.484 943 7.443.207 530.818 0 21.370 926 Fundatia Amfiteatru 927 Formarea profesionala in domeniul Fundatia CRED.411.504 861.257.771.504 138.566 1.Nr.501.599 6.010 3..890 1.261 0 15.

892.414. Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" SCINTERLOGCOMSRL FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA (CDM) Axa Prioritară 5/ DMI 5.766.880 1.812 117.673.694 35.1.1. Dezvoltarea şi RO-EUROPA\" implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.392 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.711 16. Dezvoltarea şi cautare de loc de munca din regiunea Sud DAMBOVITA implementarea măsurilor active de ocupare Muntenia. Bucuresti – Ilfov” Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 0 5.660 6.Nr.721. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 12. Dezvoltarea şi randul somerilor si creare de noi locuri de O VIATA MAI BUNA implementarea măsurilor active de ocupare munca.O sansa pentru ASOCIATIA DE SPRIJIN A persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud SOMERILOR DAMBOVITA Muntenia si Regiunea Sud Est 3.1.607.1. Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN Axa Prioritară 5/ DMI 5. Centru si Nord-Vest Axa Prioritară 5/ DMI 5.235.330 370.224 798.684 958 CORE .643.116 269.1.296.709.429.523 0 3.MANAGEMENT A LPROIECTELOR implementarea măsurilor active de ocupare Vest EUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 5/ DMI 5.888 954 6.401.1. Dezvoltarea şi OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” Dezvoltare Durabila implementarea măsurilor active de ocupare CALISIG .182 364.675 .351 0 237.510. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 18.711 0 16.959 108.773.1.200 21.431.1.186 620. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.846 285.431 961 ONCT .750 955 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.665 18. Dezvoltarea şi Romania Neagra implementarea măsurilor active de ocupare IFIA .613 1. Sud-Muntenia.228 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.033. Sud-Vest.478.880 1.1.478.542 1.036.572 1.028 253.762 402.303.027 329.O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Universitatea din Petrosani 6.697 16. Sud.325 950 10.130 960 Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 5/ DMI 5.977 324.718 964 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA 14.289 4.977 324.621.858.954. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.928 14.455.046 400.869. consiliere si Initiere Antreprenoriala Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS .162 4.534 415.792.472 466.314 0 20. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.738.1.440 962 STOP somajului in randul tinerilor Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor 14.703 11.1.553 421.401 0 94.142.742.190.668.292.606 963 4.451.431.724.767 20. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.696 952 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 680.„O sansa pentru tine” ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"P Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.017 946 Acces pe piata muncii .633.644.831.728 951 18. Dezvoltarea şi pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord.874 465.517 1.172.753 13.1.869 12.023.560.448 1.326 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 17.571 20.Proiectul "Puncte de Informare.1.900 8.790 0 1.1.345.901 959 12.568 957 15. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 947 948 Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin Centrul Judetean pentru Conservarea si informare.255 1.330.955 25. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.506.1.419 378.033 1.518.000 12.000 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 19.Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est.639 0 70.191.528.1.526. Dezvoltarea şi administratiei si serviciilor publice in regiunile ADMINISTRATIA PUBLICA implementarea măsurilor active de ocupare Vest.1.000 2.235. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.467 684.Integrare prin Formare.Marea Axa Prioritară 5/ DMI 5.668. instruire si cautare activa a unui loc Promovarea Culturii Traditionale de munca Braila Masuri active integrate .586 956 Start la Antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.038 0 6.621 11.259. Sud Est si Bucuresti-Ilfov LOCALA BUCURESTI 11.1.097. crt.916.765.1.156 15.848 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 4.000 0 5.740 953 “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU PartNET Asociatia Parteneriat pentru Axa Prioritară 5/ DMI 5.601.686 949 Calificari europene pentru centrele turistice din Fundatia Universitara Dunarea .712 0 597.568 965 CENTRUL REGIONAL DE Reconversie profesionala in domeniul FORMARE CONTINUA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.679 489.Corelarea fortei de munca cu cerintele CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 5/ DMI 5.678 819.

1.936 435. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale INTEGRAT .726 1.173. pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor 12.1.139.500.017 1.322.130. Dezvoltarea economiei sociale 16.073.967.637 16.467 392. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.801.1.670 2.675.538.1.931.840.362.630 Total valoare proiect 20.766 390.093 300. educatie si formare Civile (FDSC) economiei sociale profesionala la standarde europene Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în FUNDATIA CENTRUL DE Axa Prioritară 6/ DMI 6.097.606 980 Axa Prioritară 6/ DMI 6.758 271.995 1.794. Dezvoltarea economiei sociale 5.498.516.674 364.440 5.142 19. Dezvoltarea comunităţi multietnice din Regiunile de RESURSE PENTRU DIVERSITATE economiei sociale dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România ETNOCULTURALA Persoanele private de libertate.832 3.1. crt.397.786 1.113.448.635. Dezvoltarea ORIZONT 2009 PROTECŢIA COPILULUI -SECTOR economiei sociale 1 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest.641 999.034.193.621 7.1.071 982 AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana Axa Prioritară 6/ DMI 6.902. psihice si sociale din regiunea Nord-Vest.986 143.437 416.553.582 971 FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.271 18.816 2. Dezvoltarea economiei sociale 9.796.971 0 16.289. Dezvoltarea in Romania prin cercetare.734 12.1.Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES.348 1.000 Axa Prioritară 6/ DMI 6.329 0 149.812.1. Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional.273 231.218.564 1.204 287.000 1. 966 967 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.231.791 3.494 2.306.500 2.435 1. Dezvoltarea 11.379.000 435.117.976 5. Dezvoltarea SCHRSPECIALISTSSRL economiei sociale” economiei sociale DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI Axa Prioritară 6/ DMI 6. o şansă pentru PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\ Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.196 0 19. " economiei sociale „Mai aproape de oameni.1.408 368.393 979 I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHORE Axa Prioritară 6/ DMI 6.506 7.400 420.500 10.408 3.450.194 340.707 8.1.MANAGEMENT Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.723 DMI 6.1.570 0 20.181 . prin forme ale Axa Prioritară 6/ DMI 6.012.807 3.1.364 969 15.000 267.004 1.756.177 972 973 974 975 976 977 FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"RO Axa Prioritară 6/ MANIA economiei sociale Axa Prioritară 6/ CONSILIUL JUDETEAN ALBA economiei sociale FUNDATIA DEZVOLTAREA Axa Prioritară 6/ POPOARELOR economiei sociale ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S IPROMOVARE Axa Prioritară 6/ SOCIO-ECONOMICA economiei sociale CATALACTICA Axa Prioritară 6/ FUNDATIA SOROS economiei sociale PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 14.347 713.415 1.352 4. Dezvoltarea 13.1.252.546 1.874.555.082 2.862 0 9.880 3.925 0 13.Nr.530 DMI 6.331 2.580. Dezvoltarea DMI 6.1.011.1.925. consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher .165.596.390 12.953.640 372.368 0 18. Dezvoltarea DMI 6.1.171.434.311.071 Cheltuieli neeligibile 0 333.644.152 236.744 328.728.031 970 13. Dezvoltarea in zonele ALpine (montane si sub-montane) din ZU\" economiei sociale Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate Economia Sociala . in slujba protectiei mediului inconjurator.854.088 880.315. Dezvoltarea comunităţile de romi.788 0 13.1.Promovarea economiei sociale Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa.O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor FEDERATIA ONPHRORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA 9. Dezvoltarea 7.180 309.799.049 11. Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale.355 3.604.723 15.1.879.Casa Romilor ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC ASOCIATIA REACT Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea AND COORDINATION SRL economiei sociale 16.261.809 19.1.046.969.543.236.397 981 FUNDATIA PAEM ALBA Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 14.050 968 Antreprenoriatul social.171.022 204.910.585 188.381.758 1.808.897.795 984 PROMETEUS.966 983 11.312.803 2.802 0 20.280 986 Penitenciarul de Femei Targsor Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.231 337. o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice.922 16.1.219. Dezvoltarea economiei sociale 7.949 3.232 985 8. Dezvoltarea economiei sociale 978 K CONSULTING.

518.538 13.852 0 3. Dezvoltarea persoanelor cu dizabilitati. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în învăţământul superior 19.1.974 308.681 245.806. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 987 RESCUE .596.347 0 399.298 0 0 2.427 16.064. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi 11.508 1.439.988 0 3.218.044 0 4.852 2.998.281 10.120 12.124 997 998 999 1.383 20.004.583 0 12.2.500 20.109.910 360.397 988 12.360.816 0 408. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.385 3.357.392.179.914 992 Fundaţia Tineri pentru Tineri 13.1. Acces la profesională iniţială de 18.765.758.786.817 12.416 3.000 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Scolar al Judetului E-manager scoala plus educaţie şi formare Teleorman calitate Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR AL Calitate in managementul unitatii scolare educaţie şi formare JUDEŢULUI PRAHOVA calitate Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru Axa Prioritară 1/ Centrul National de Dezvoltare a îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – educaţie şi formare Invatamantului Profesional si Tehnic PASII FPI calitate Fundaţia Tineri pentru Tineri 11.1.355 3. Cercetarii si Inovarii 14. Cercetarii si Inovarii 8.548 0 243. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.782 0 394.154 10.428. INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" calitate in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Axa Prioritară 1/ DMI 1.354.703.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.050 996 Ministerul Educatiei.731 1.704.1.555.399 19.131 20.694 .146.1.104.914.750.542 15.319 0 11.817.622 839. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.021.750.676. Acces la personalului didactic cu funcţii de conducere.872 14.996 0 19.692. crt.986.859 1.935.1. Acces la profesională iniţială de 19.895 991 18.623 20.1.778 1.346 1.1.634 990 Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.771 17.003 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 10. Acces la profesională iniţială de DMI 1.530.810 4.115 0 222.844 2.107 989 PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 15. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare Managementul corelarii invatamant cu piata muncii sistemului de 11.760 20.002 Optim E-manager Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale. pornind de la Nationala a Persoanelor cu Handicap economiei sociale experiente si bune practici in Uniunea din Romania Europeana O sansa pentru o viata demna Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale. Acces la profesională iniţială de DMI 1. Acces la educaţii de calitate în sistemul de învăţământ Agentia Romana de Asigurare a educaţie şi formare profesională iniţială de preuniversitar din România prin implementarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calitate standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în Axa Prioritară 1/ DMI 1.756.422.Nr.573.1.915 11.646 0 235.168.785.851.368 0 18. Acces la profesională iniţială de DMI 1.329 945.996.1.955 993 994 Axa Prioritară 1/ Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare profesionale prin retele parteneriale Invatamantului Profesional si Tehnic calitate Axa Prioritară 1/ Curriculum Revizuit in Invatamantul Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare Profesional si Tehnic (CRIPT) Invatamantului Profesional si Tehnic calitate MaST NETWORKING.310 0 374. STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile. în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.051 935.262 0 4.784 17.925 754.548.647.146. Acces la Agentia Romana de Asigurare a implementarea manualului de evaluare internă a educaţie şi formare profesională iniţială de Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calităţii educaţiei calitate EVRICA .Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a Federatia ONPHR .Organizatia Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 16.726. Cercetării și Inovării Ministerul Educatiei.199 395.1.Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.1.056 0 2.005 Ministerul Educației.533 836.749.997. CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA. Dezvoltarea PROTECTIEI SOCIALE economiei sociale 14. ACADEMIA NATIONALA DE educaţie şi formare profesională iniţială de indrumare si control din sistemul preuniversitar. EDSANO .608 0 20.965 1.606.1.424 995 Axa Prioritară 1/ DMI 1.113.119.097.1.908 3.087 951.819 0 384.001 Dezvoltarea competentelor manageriale ale Axa Prioritară 1/ DMI 1.674 364.423.004 1.1.019 0 19.358.367.598 0 4.430.

Nr. crt.

Titlu proiect
COMPETENTE AVANSATE PROFESIONALE SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA”

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
18.241.490 0 372.277

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1.006

Academia de Studii Economice Bucuresti

522.107

19.135.874

1.007

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

3.402.040

0

69.430

327.998

3.799.468

1.008 1.009

Program multi-regional de studii masterale în Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Tehnica din Cluj Napoca domeniul eActivităţi învăţământul superior Managementul comunicarii cu alumni pentru instituții de invațamant superior din Romania Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

10.782.428 15.738.001

0 0

220.049 4.700.961

195.108 421.085

11.197.585 20.860.048

1.010

15.635.216

0

4.670.260

430.650

20.736.126

1.011

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIA ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA învăţământul superior MUNCA DINAMICII TERITORIALE Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamantul superior Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia

17.280.512

0

352.663

49.836

17.683.011

1.012

Academia de Studii Economice din Bucuresti Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

4.343.204

0

88.637

502.417

4.934.258

1.013

9.884.975

0

201.735

270.404

10.357.114

1.014

Academia de Studii Economice Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.420.594

0

314.706

161.500

15.896.800

1.015 1.016

Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca Universitatea Politehnica Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.889.941 19.925.402

0 0

344.695 406.640

856.480 576.058

18.091.116 20.908.100

1.017

Universitatea Babes-Bolyai

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.082.929

0

409.856

416.867

20.909.652

1.018

Universitatea din Bacau

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

14.530.253

0

0

0

14.530.253

1.019 1.020

Universitatea Babeş-Bolyai Academia de Studii Economice din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.774.699 10.399.899

0 0

179.075 212.243

85.362 210.795

9.039.136 10.822.937

1.021

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Parteneriat cu Mediul Economic şi învăţământul superior Social Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.096.940

0

328.509

745.586

17.171.035

1.022

15.025.850

0

306.650

28.500

15.361.000

1.023

20.323.492

0

414.766

12.071

20.750.329

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
16.065.655 0 327.871

Cheltuieli neeligibile
1.100.990

Total valoare proiect
17.494.516

1.024

Cresterea calitatii invatamantului superior de Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în inginerie - Platforma Informatica pentru Bucuresti învăţământul superior Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE CALIFICARILOR DIN ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA (CALIMAS) “Calitate europeana in invatamantul superior”

1.025

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.105.204

0

165.413

200.000

8.470.617

1.026 1.027

Universitatea Spiru Haret

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.766.175 6.009.182

4.111.974 1.794.951

940.955 159.268

0 494.575

18.819.105 8.457.976

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Academia de poliţie "Alexandru Ioan Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în criminalisticii în activitatea judiciară Cuza" învăţământul superior Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic MEDICALIS- Management Invatamant de Calitate Informationala

1.028

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

19.937.272

0

408.908

418.800

20.764.980

1.029

Educational si Universitatea de Medicina si Farmacie Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în in Societatea "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca învăţământul superior

18.675.617

0

381.135

1.858.780

20.915.532

1.030

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti informatice moderne in domeniul învăţământul superior managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.019.242

0

408.556

424.893

20.852.691

1.031

5.306.647

1.585.102

140.648

2.375

7.034.772

1.032

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.690.143

0

177.349

2.376

8.869.868

1.033

15.545.346

0

4.643.415

436.080

20.624.841

1.034

Retea de colaborare universitara online in Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza Bucuresti - Facultatea de Geodezie învăţământul superior competente superioare in domeniul geodeziei. Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

9.687.938

0

197.713

2.376

9.888.027

1.035

18.538.418

0

378.335

0

18.916.753

1.036

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea de Arte „G. Enescu” Iasi compatibilitatea absolventului de design grafic învăţământul superior si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI învăţământul superior ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Dezvoltarea si implementarea unui programpilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati

6.498.953

0

132.631

2.376

6.633.960

1.037

14.741.303

0

300.843

0

15.042.146

1.038

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în CONSTRUCTII DIN BUCURESTI învăţământul superior

19.364.477

0

398.561

445.573

20.208.611

1.039

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.447.196

0

4.614.099

525.000

20.586.295

1.040

Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la UNIVERSITATEA BABES BOLYAI cerintele pietei muncii din Romania in FACULTATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în domeniul proiectelor finantate din fondurile ECONOMICE SI GESTIUNEA învăţământul superior structurale si de coeziune. AFACERILOR Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si Institutul National de Boli Infectioase interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de masterat in Europeana HIV/SIDA si de Boli învăţământul superior domeniul stiintelor medicale Infectioase)

11.438.840

0

233.476

206.902

11.879.219

1.041

18.629.984

0

389.000

699.865

19.718.849

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
11.264.646 0 229.891

Cheltuieli neeligibile
203.823

Total valoare proiect
11.698.360

1.042

1.043

1.044

1.045

1.046

1.047

1.048

1.049

1.050

1.051

1.052

Retea interregionala de formare in sistem eAxa Prioritară 1/ learning a cadrelor didactice din invatamantul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" resurselor umane preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor mentori din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu resurselor umane învăţământul gimnazial profesională Axa Prioritară 1/ E-Formare: Competente integrate pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj resurselor umane societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane CUNOASTERII profesională Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul Inspectoratul Şcolar al Judeţului resurselor umane pre-scolar Dâmboviţa profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor de matematica si stiinte Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane in societatea cunoasterii profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ Inspectoratul General al Judetului competente pentru actori ai schimbarilor in resurselor umane Dambovita educatie din judetele Dambovita si Buzau profesională Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR Scoala romaneasca – mediu incluziv resurselor umane JUDETEAN DAMBOVITA profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila resurselor umane educatie din judetele Braila si Prahova. profesională Profesionalizarea carierei didactice – noi Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR competente pentru actorii schimbarilor in resurselor umane JUDETEAN ARGES educatie din Arges si Sibiu profesională Consiliere si dezvoltare profesionala continua Axa Prioritară 1/ sistem transparent de pregatire pentru reusita in Casa Corpului Didactic Cluj resurselor umane cariera didactica profesională

3.060.926

0

62.467

123.329

3.246.722

15.681.670

0

4.168.545

885.083

20.735.298

15.610.938

0

4.149.744

1.180.766

20.941.448

11.934.612

0

3.172.492

0

15.107.104

16.509.922

0

4.388.713

0

20.898.635

14.086.113

0

3.744.411

931.932

18.762.456

11.123.270

0

2.956.819

408.773

14.488.862

12.100.050

0

3.216.469

769.827

16.086.346

13.451.856

0

3.575.810

754.644

17.782.310

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.053

GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Clujpregatirii complementare a cadrelor didactice resurselor umane în educaţie şi formare Napoca Facultatea de Geografie preuniversitare din domeniul Geografiei profesională Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani Casa Corpului Didactic Cluj Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

11.860.979

0

242.061

361.820

12.464.861

1.054

13.512.207

0

3.591.851

2.138

17.106.196

1.055

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.056

Universitatea din Pitesti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

4.075.574

0

83.175

74.338

4.233.087

1.057

Şcoala universitară de formare iniţială şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea continuă a personalului didactic şi a trainerilor Universitatea Tehnica din Cluj Napoca resurselor umane în educaţie şi formare din domeniul specializărilor tehnice şi profesională inginereşti - DidaTec Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - SCOALA NATIONALA DE STUDII resurselor umane în educaţie şi formare instrumente pentru o educație creativă POLITICE SI ADMINISTRATIVE profesională Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea integrat si inovativ de formare profesionala Inspectoratul Şcolar al Municipiului resurselor umane în educaţie şi formare continua a personalului didactic din regiunile Bucureşti profesională Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

19.100.732

0

389.811

408.449

19.898.992

1.058

7.525.420

0

153.581

599.816

8.278.817

1.059

19.325.181

0

394.392

1.208.109

20.927.682

1.060

15.823.941

0

4.206.364

891.690

20.921.995

1.061

Universitatea Politehnica Bucuresti

11.669.158

0

238.146

0

11.907.304

1.062

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare

19.013.858

0

388.038

1.467.497

20.869.393

145.146 0 4.273.340.070 18.922 0 4.829. L.noi Axa Prioritară 1/ DMI 1. I.066.335 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 726.230 0 363. crt.386 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.435. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.072 Scoala .3.178 0 3. din Axa Prioritară 1/ învăţământul preuniversitar.848.537 0 143.936.257.011 1.077 Universitatea Româno-Americană 8.071 Ministerul Educatiei. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.388.509.3.592 1.082 Axa Prioritară 1/ Program de formare inovativ .555 0 3.635 1.102.801.712 0 3.922 0 4. Dezvoltarea competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar al judetului Carasresurselor umane în educaţie şi formare educatie din judetele Caras-Severin si Severin profesională Mehedinti Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Chimie in UNIVERSITATEA CONSTANTIN resurselor umane societatea cunoasterii BRANCUSI TARGU-JIU profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.504 187.388 20.3.898.956.604 0 11.630 18.Ministerul resurselor umane în educaţie şi formare Educatiei.3.145.602 1.764 1.079 1.910 1.736 1.073 Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica.922 0 4.107.915 0 11.468 663.898.677 11.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.551 16.3.114 1.458. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.Nr.069 8.425 8.635 1.3.509.3.066 10. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.081 1.016.064 7.138. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. Cercetarii si Inovarii profesională 14.230 18.502 0 338.167 142.169.804 19.680.3.068 16.635 1.080 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.3.132 0 2.081.862 1.399 0 7.076 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI 16. din Axa Prioritară 1/ Universitatea „Babeş-Bolyai” din Clujînvăţământul liceal.074 Scoala romaneasca – mediu incluziv Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar 8.3.736 1.604 737.3.582 279.026. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.195. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.615 0 372.3.552 353.545 165. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.936 1. Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 17.3.769 16.590. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.871.362.818 20.3.861.388.3.167 0 233.729.456 0 2.063 Profesionalizarea carierei didactice .527.349 16. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.353 16.226.208.888.894 0 165.3. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Stiinte Casa Corpului Didactic Mures resurselor umane tehnologice in societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Universitatea Valahia Targoviste resurselor umane Geografie in societatea cunoasterii profesională Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica Universitatea Stefan cel Mare Suceava invatarii-predarii interactive .787 1.922 0 4.808.697 0 405. Caragiale Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Axa Prioritară 1/ DMI 1.680 17.509.065 12. Dezvoltarea cu Finantare Externa .713 0 20.898.764 . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.078 1.membru informationale activ al societatii Unitatea de Management al Proiectelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.456 0 20. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 16.425. care predau limba Universitatea Babes-Bolyai resurselor umane română minorităţilor naţionale profesională Axa Prioritară 1/ FLEXFORM Program de formare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca resurselor umane profesionala flexibila pe platforme mecatronice profesională 12.EPIGON Profesionalizarea carierei didactice .648.805.025 0 3.707 0 18.628 0 368.442.noi competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar Judetean Harghita educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice DMI 1.408. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.755 1.316 669. care predau discipline resurselor umane Napoca economice profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.509.259.821 0 222.169.822.388.551 16.075 Universitatea Babes-Bolyai 11.579 1.713 0 20. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 12.713 0 20.3.388.922.067 16. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.cariera de succes Inspectoratul Scolar Judetean Valcea resurselor umane in invatamantul preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi resurselor umane Matematica in societatea cunoasterii profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.585 10.898.713 0 20.635 19.

971 242.513 1.022 1.289 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.000 429.167 2.3.012 989.063.548.090 10.531.431.475 1.535.959 1.933 137.288.3.934 207.099 PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.506 9.446 12. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 5. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.854 406.500 5.734.097 1.950 4.435.3.324 283.) ECONOMICE BUCURESTI profesională Creșterea competitivității tinerilor Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE NORD DIN cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe resurselor umane BAIAMARE cunoaștere profesională Axa Prioritară 1/ Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane Studii doctorale în Ştiinţe exacte profesională 5.680. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 15.420.3.924 962.011.616 14.347 10.678 0 6.3.456.994 954.3.3.081.084 Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea Axa Prioritară 1/ DMI 1.081 1.087 13.101 Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea interdisciplinar în sociologie.919.648 . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.876 99.987 124.606. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.529.085 15.349 276.457 11.192.634.431.032.591 0 307.086 13.421.969.3.3.095 1.339 60.3.372.795 1.442 540.850 1.000 5.781 1.092.797 1.833 1.3.755 0 10.553 125.669 6.222 838.675 6.299 323.461 767.190.471.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 3.096 1.658 1.168 4.216.307.749.093 1. Dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si a Universitatea Politehnica din Bucuresti resurselor umane în educaţie şi formare instrumentelor e-learning in activitatea profesională didactica Competente crescute pentru cadrele didactice “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA DOCTORANZILOR DOCTORALE LA PARTICIPARII PROGRAMELE Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Universitatea din Petrosani resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA ALEXANDRU resurselor umane IOAN CUZA DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA CLUJ-NAPOCA profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane DIN TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA IASI profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI(USAMV-B) DMI 1.872 16. ştiinţe ale comunicării profesională 8.163 1.3.600 0 1.695 16.406 5.174 273.048.641 1.966 729.747 0 5.098 Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane burse tinerilor doctoranzi cu frecventa FARMACIE DIN CRAIOVA profesională Axa Prioritară 1/ Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin UNIVERSITATEA STEFAN CEL resurselor umane cercetare doctorala PRO-DOCT MARE SUCEAVA profesională Axa Prioritară 1/ Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea UNIVERSITATEA DIN ORADEA resurselor umane competitiva in societatea bazata pe cunoastere profesională Axa Prioritară 1/ Doctorat in economie la standardele Europei ACADEMIA DE STUDII resurselor umane cunoasterii (DoEsEC.794.779 250.357 0 4.000 12. Dezvoltarea O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FARMACIE "IULIUHATIEGANU" resurselor umane în educaţie şi formare FINANTARE SI ORGANIZARE.114.3.290 1.310 799.998 61.088 8.728 104.712.100 4.883. crt.Nr.587 448.340.926 3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.939 6.115 83.079 1.027 357.947 61.092 Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Axa Prioritară 1/ DMI 1.285 14.441 297.452 150.3.089 4.532 1.773 12.3. ştiinţe ale UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare educaţiei şi psihologiei.355 1.111. Titlu proiect DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.098 114.401 6.377.900 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.940 20.431.245 173.3.359 2. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.094 1.135.784.043.883.785 193. LA CLUJ NAPOCA profesională PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.623 0 7. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.059.350. Dezvoltarea în educaţie şi formare 2. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.840.056.382 148.290 108.540.083 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Axa Prioritară 1/ DMI 1.437. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.091 5. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.469 920.916 0 285.

115 1.401 418.305.615.3.579 3. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere resurselor umane în educaţie şi formare CLUJ . Programe Competitivitate si performanta in cercetare prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul programe doctorale de calitate (ProDOC) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.984 134.573 990.113 1.114 17.5.BDSC POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării Bursele doctorale.395.078. Programe Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul prin programe de burse doctorale (COMPETE) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 9.000 20.000.922 1.105 1.851 1.521 192.580 0 20.458 19.398 229.5.830 0 20.727 191.828 0 6. Programe MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI CLUJ NAPOCA cercetării NATIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE Axa Prioritară 1/ DMI 1.165 177. Programe Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazate pe cunoastere.POPA" IASI profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.695 418.823 3. Programe EDUCAŢI 2.118 Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.5.686.102 1.3.327. Programe Finantare europeana pentru studii doctorale FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul (FEST) BUCURESTI cercetării Studii POst-Doctorale in Economie: program de Axa Prioritară 1/ DMI 1.516.110 1.933.940.013.608.941.179.485 1.384 9.576 187.5.5.557 418.107 1.915 205.119 7.936 1.035 439.477 9.578.490 12.5.781.5.729 0 20.000 17.985. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 7.471 2.690.088.120.695.510.200.343.221 3.433.290 418.734 0 20. Simionescu PONI IASI cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 17.110 136.696.486.117 1.278.460 9.011.077.897 2.711 249.003.571.015.689.093 5. Dezvoltarea Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane în educaţie şi formare in domeniul medical si farmaceutic FARMACIE "GR. Fondul Social European – Program de burse MACROMOLECULARA PETRU doctorale şi post-doctorale în postdoctorale Cristofor I.689 174.120 DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE Axa Prioritară 1/ DMI 1.837.729 13.5.573 242.412 17.506 1.912 20. Program postdoctoral pentru cercetare avansata UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în in domeniul nanomaterialelor BUCURESTI cercetării INSTITUTUL DE CHIMIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.250 9.337 11.361.772 20.941.435 136.813.741.500 1. Programe formare continua a cercetatorilor de elita – ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în sprijinul SPODE cercetării Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea Axa Prioritară 1/ DMI 1.114 1.Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2 cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.271 3.333 1.763. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA PERFORMANTA IN CERCETARE LA resurselor umane în educaţie şi formare GHEORGHE ASACHI DIN IASI NIVEL EUROPEAN (EURODOC) profesională Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul Axa Prioritară 1/ DMI 1.804 19.103 1.3.986 230.126 194.111 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5. Programe UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUI impactului cercetarii prin programe postdoctorale şi post-doctorale în sprijinul OANCUZA\"IASI doctorale cercetării ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Axa Prioritară 1/ DMI 1.NAPOCA SIDOC profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.040 16.852 0 11. premiza pentru cresterea UNIVERSITATEA VALAHIA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.884.270 3.5.5.444.025.500 1. Programe Integrarea cercetării româneşti în contextul UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării europene .458.861.104 1.749 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.076.729.600 8.924 16.5.296 5.112 1.003 7.5.364 19.700 17.116 1.939 3.109.431.122 15.632 410.031 17.5.121 8.000 372. Programe Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi FARMACIE VICTOR BABES doctorale şi post-doctorale în sprijinul in Aria Europeana a Cercetarii TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.burse doctorale DIN SIBIU cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.421 2.754 410.285 1. crt.699 2.829 378. Dezvoltarea Investitie in dezvoltare durabila prin burse UNIVERSITATEA TRANSILVANIA resurselor umane în educaţie şi formare doctorale INDED DIN BRASOV profesională BURSE DOCTORALE PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.065.715.762 230.542.106 1.614.T.567 0 10.510 409.318 276.960 11.5.800 2.600 1.133 3.986 1.592 2.134 1.109 307.717 1. Programe Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJ doctorale şi post-doctorale în sprijinul ciclului de studii doctorale OS\"GALATI cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe Studii doctorale inovative intr-o societate UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.005.561.480 562.626 1.077.108 1.109 1.Nr.415.018. DOCTORALǍ cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.848.755 1.348.643 15.046 382.928.440.864 328.936. Programe Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul pamantului cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe competitivitatii si competentelor in cercetarea TÂRGOVIŞTE-ŞCOALA doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiintifica.032.486.5.000 15.466 .200 400.

387. doctorale şi post-doctorale în cercetării Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare Axa Prioritară 1/ DMI 1.297 512.991 20. Programe Program de pregatire postdoctorala si burse UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul postodoctorale de cercetare in domeniul cercetării stiintelor socio-umane si politice UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Axa Prioritară 1/ DMI 1.023 390.266 20.182.228 1.094.016.457 0 20.236 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.455 2. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări.435 0 13.150 18. UNIVERSITATEA TEHNICA in aria europeana de cercetare (PERFORMdoctorale şi post-doctorale în GHEORGHE ASACHI DIN IASI ERA) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.622 1.993 19.856.767. Parteneriatul universitar in cercetare – un pas UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului cercetării 11.068.123 194.039.084 3.540 367.945.741 12.143 8.IASI şcoală la viaţa activă (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.988 514. UNIVERSITATEA STEFAN CEL post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate doctorale şi post-doctorale în MARE SUCEAVA (POST-DOC PRiDE) cercetării Performanta prin postdoctorat pentru integrarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.166 2.875 11.950 201. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 6.613.740 3.5. Program postdoctoral pentru formare cercetatori UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în in stiinte cercetării Performanţă şi excelenţă în cercetarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.142 12.883 14.436 14.662 2.299. INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL \"Biotehnologii celulare si moleculare cu doctorale şi post-doctorale în ACADEMIEI ROMANE aplicatii in medicina\" cercetării Cercetare avansata prin programe postAxa Prioritară 1/ DMI 1.750.225 3.133 Axa Prioritară 1/ DMI 1.369.635 1. suport al Axa Prioritară 1/ DMI 1.141 INSTITUTUL NATIONAL DE Cercetarea ştiinţifică economică. Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în POSTDOC-DD DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.507.864.319 2.320 17.760.895 415.186.006.508 2.157 166.555 1.014.602 9.887.129 1.134 ACADEMIA ROMANA Axa Prioritară 1/ DMI 1.247.064.334 156.Nr.5.5.5.071 0 19.093 397.503. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.847.134.5.5.031 348. Axa Prioritară 1/ DMI 1. eticii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în FARMACIE "GR.5.578.139 17.278.470 388. Programe CERCETARI ECONOMICE COSTIN bunăstării şi dezvoltării umane în context doctorale şi post-doctorale în sprijinul C. Titlu proiect Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative.052.137 Stiinte socio-umane si politice aplicative.845 1.5.115 405.875 205.059 . Valorificarea identitatilor culturale in procesele ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în globale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.458 391.886 268.607 2.018 1.524.813.510 408.I.073 2.5.309 417.126 1.270.018 1.284 0 13.148. Programe postdoctorale pentru dezvoltare UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în durabila intr-o societate bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Programul Postdoctoral interdisciplinar Axa Prioritară 1/ DMI 1.080 20.846 12.5.823 391.932.941.140 12.872.843.246. dezbateri.261 2.863.898 2.971.776 3.337.562 0 10. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale in stiinte fundamentale si clinice doctorale şi post-doctorale în FARMACIE DIN TARGU MURES medicale cercetării Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate .510.138 17.070.547.T.505 388.450 1. Constructie institutionala UNIVERSITATEA„AL.292 979.613.725 418.426 11.698 14.693 332.307.653 1.1.960.850 1.5.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.130 1.5.913 159.115.867.995 1.849 20.125 1.127 1.872 298.710 12.526 3.5.169.414.136 Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.974 16.554.102 1.132 1.323 291.980.209 0 14.752 2.662 2.1.195 2.561.664.KIRITESCU” AL ACADEMIEI european cercetării ROMANE Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Axa Prioritară 2/ DMI 2.5.874 1.008.116 18. ACADEMIA DE STUDII postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice doctorale şi post-doctorale în ECONOMICE BUCURESTI din România cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.110.CUZA”.128 1.5.5.620.768.697.314 2.POPA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.295. perspective Nume beneficiar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE ACADEMIA ROMANA FILIALA IAŞI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.113 16. Programe Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi AGRICOLE ŞI MEDICINĂ doctorale şi post-doctorale în sprijinul al Medicinei Veterinare VETERINARĂ A BANATULUI DIN cercetării TIMIŞOARA Excelenta in cercetare prin programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA postdoctorale in domenii prioritare ale societatii DIN BUCURESTI bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate UNIVERSITATEA NATIONALA DE MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced MUZICA BUCURESTI Studies) Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.781 8.923 350.701.580 1.140 15.920. Tranziţia de la Comunicarea stiintei.917 16.946 20.174.461 2.786 295.135 1.150 20.877.762 230.360 0 20.141.dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii postdoctorale politicilor de sanatate in domeniul 13.002.131 1.124 1.188 17.648.883 1.601 287.529 1. crt.

328.287.073. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 17.007 30.170 1.1.1.928 359. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.468.1.235 1.193.434 105.158 9.A.149 Universitatea "Politehnica" din Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.159 Universitatea Politehnica Bucuresti Ministerul Educatiei. Cercetarii si Inovarii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj 19.078 178.Scoala muncii Postliceala Sanitara "Carol Davila" 6.676.455. in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii.740 2.1.869 1.784 177. Tranziţia de la specialisti in cadrul programului de studii FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă postdoctorale BUCURESTI Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale 1.879 895.278.602 1.158 1.639 196.961.658 2.287. prin monitorizarea insertiei socio-profesionale ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS Universitatea TIBISCUS din Timisoara Universitatea Spiru Haret INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Ministerul Educatiei.400 1.1.857.100 0 2.165 1.822 373.735 9.909 0 940.236.828.190 Cheltuieli neeligibile 1.111 0 152.687 1.891 . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT S.157 2.820.683.415 0 895.1.805.342 1.494 158.265. nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii.125 18. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.395 318.233.Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic .828 435.1.397 157.032 1.1.073.315.Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de invatamant tehnic si profesional.1.270 19.148 Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala educationala prinvind orientarea.554 51.147 \"Europaeus\" Program Postdoctoral 2.603.SIBIU 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la chirurgiei reconstructive de transplant FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă (POSTDOC-TRANSPLANT) BUCURESTI UNIVERSITATEABUCURESTIFACULTATEADEISTORIEAxa Prioritară 2/ DMI 2.821 50.144 Sprijinirea cercetarii prin formarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.870.077 308.505 7.912 563.688 6.004.907 1.150 1.804 1. Tranziţia de la SECTIARELATIIINTERNATIONAL şcoală la viaţa activă ESISTUDIIEUROPENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.580.680 2.787.COMPA.232 1.892.160 9.454.877 83.281 1.862 0 704.291.PRACTICA "Gheorghe Asachi".568 873.138 7.166 Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea invatarii practice in Fundatia Profesor Constantin Popovici domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala SC Eurotraining Solution SRL pentru elevi. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.156 3.408.878 94.1.768 0 7.308.200 0 352.676 11.099 558.1.602 184.415 8.106 1.747.039 381. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15.765 1.064 146.309 1.434 6.338.585. Facultatea de Textile-Pielarie si Management Asociatia Umanitară Societatea Practica de calitate-tineri competitivi pe piata Doamnelor din Calan ..562.155 17.151 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice MONINSERT .080.PRACTICOR 16. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.951.Nr.046.125 0 928.161 5.776.992 1.972 120.409 0 1.429 641.328. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.690 1.170.976 8.152 Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT-o noua abordare a ofertei Inspectoratul Scolar Judetean Valcea educationale Inspectoratul Scolar Judetean Pas cu pas spre viata activa Dambovita MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes .1.1.004.125 1.145 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.124 244.S.511 276. in societatea cunoasterii .286 4.328.020 Total valoare proiect 19. corelate cu piata muncii.153 6.098 20.1.158 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 5.309 359.723 175.686.319. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.163 1.164 1.246.1.542.742.162 Fundatia AGORA Oradea 4.C.369.127 1.190.1.738 6.416 0 7.895.1.803 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 7.1.708 388.000 11.800 935.055 207.318.761 188.793 222.986 353.447 4. consilierea si practica pentru cariera.587. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.792 10.922 936.326 6. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15. UNIVERSITATEA TEHNICA De la teorie la PRACTICĂ . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.154 5.668.1.222 2.263.545 2.146 Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2. crt.1.850.575. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.410 20. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.582 0 0 1.1.016 0 399.744 0 8.356 0 3.897 20.383 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.318.

671 0 275.750.786.622.026 1.131. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.167 1.464 239.298.445. Tranziţia de la NEJLOVEANU NICULAE şcoală la viaţa activă MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 2.328 73.593.213 7.166.812.870 0 515.119.723.659.168 2.186.951.000 1.174 Programul de practica pentru studenti “Protectia Universitatea din Oradea.302 1. Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 12.257 3.175 3.741 1.178 Stagii de pregătire practică de calitate -elevi Axa Prioritară 2/ DMI 2.190 Sisteme moderne de practica pentru facilitarea Academia de Studii Economice accesului la piata muncii pentru viitorii Bucureşti specialisti in Statistica si previziune economica Imbunatatirea competentelor profesionale ale SC RADIO CITY FM BUCURESTI studentilor/masteranzilor facultatilor de SRL jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 9.538 935.365.891 1.234.737.190 450.340 226.513.958 10.119 1.183 FUNDAŢIA INGINER Axa Prioritară 2/ DMI 2.319.822.177 6.R. Management.080 .253.1.628 0 212.886.246.740 296. drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA Profiles International S.1.955 1.000 13.518.554.494 15.297.173 2.803.1.924 0 9.456 1.1. Autocunoastere si dezvoltare.298.167 324.798 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1.430 1.000 4.253 0 2.253.772 0 1.916 1.992 561.800 0 2.323.152. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.846 0 400.100 9.1.607 47.436.1.357.1.752 440.053 281.250 1.500 1.440.590 246.670.186 15.367 14.179 15. crt.621 1.087 358.757 Total valoare proiect 11.176 6.808.639.330 10.065 0 282.Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.171 10.982 463.211. profesionistii de maine ai televiziunilor 18.775. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 3.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.562 1. Tranziţia de la Universitatea “OVIDIUS” Constanta INTREPRINDEREA SIMULATA şcoală la viaţa activă COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN VIA .213.900 0 84.470 0 139.307 Cheltuieli neeligibile 406. Tranziţia de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii şcoală la viaţa activă Constuieste-ti profesionala inteligent din timp cariera ASOCIATIA PRODUCATORILOR. Interese.566 1.1.170 41.781.1.493 455. Axa Prioritară 2/ DMI 2.705 6. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 10. Tranziţia de la ASOCIATIA CONSULT SCOLARI piata muncii in domeniul auto şcoală la viaţa activă PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA.1.184 13.314 224.516 1.000 15. Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si Califică-te E şansa ta de a te integra în muncă Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis Axa Prioritară 2/ DMI 2.732.038.028 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.440 1.1.246 20.172 1.629 96.330 20. Tranziţia de la copilului – de la teorie la practica” de Stiinte Socio-Umane şcoală la viaţa activă Societatea de Cercetare in Leadership.477 1.Nr.849.030 0 6. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.562 1.000 1.1.595 58.170 Pregărirea practică a studenţilor-premisă a Universitatea Dimitrie Cantemir din Axa Prioritară 2/ DMI 2.536 0 191.234 0 3.627 115.1.088 0 194.1.650.656.188 Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 4.167 EURO<26 ROMANIA SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Universitatea din Craiova 1.906 1.191 12.169 9.038. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.048 0 2.875 19. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.382.693.334.205.168 9.185 ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN Axa Prioritară 2/ DMI 2.356 1.500 1.000 1.1.1.187 9.289 0 184.452.349.051.125 1.061.095 0 9.024 2.761.787.180 Practicantii de azi.1.134 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.303.022 1.600 92. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.1.924 74.492 11. Titlu proiect CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS .243 0 127.Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.380 1.152 0 10.180.084 682. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 13.Vocatie.473 3.176 1. Tranziţia de la inserţiei eficiente pe piaţa muncii Targu Mures şcoală la viaţa activă Program transnational de imbunatatire a Ordinul Asistentilor Medicali si stagiilor de pregatire practica a elevilor din Moaselor din Romania scolile postliceale sanitare pentru facilitarea Program complex de stagiu de pregatire Institutul National pentru Intreprinderi practica pentru studentii de la facultati cu profil Mici si Mijlocii agronomic pentru a deveni manageri TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin Fundatia LERIS FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la DISTRIBUITORILOR SI şcoală la viaţa activă DETINATORILOR DE CAZANE DE Universitatea "Politehnica" din Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2. Marketing si Cultura Orgazitionala DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU INSTITUTUL NAŢIONAL DE VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN CERCETARE DEZVOLTARE VECTORI INOVATORI MECATRONICAPENTRU MECATRONICĂ ŞI CONSEL .182 7.001.161 0 14.654 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.618 269. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.1.383 83.189 1.423.707. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.498.1.555 0 480.112 1.296.426.181 Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.

1.1.1.756.830.481 114.563 0 103.210 Fundatia Filocalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Romani CRISS.405.213 15.098 1.772 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.776 3.785 10.227.940 1. Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED .879 0 2.218.475 1.551 68.196 16.180.194 INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.288.000 5.650 20.230.310 2.T.220 1.790.208 17. Informare.330 404.069.650 20.477.221 408.202 Mişcarea Română pentru Calitate INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 11. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.621 1.893. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.243 0 3.207 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Fundatia "Roma Education Fund Romania" primaria dumesti 10.104.626.869 619.990.448.595.292 0 14.070.437 19.211 14.2.155 1.956.035 1.773 1.111.197 16.658 454.585.698 706.2. Tranziţia de la inter-regional pe piaţa muncii între universităţi de Ştiinţe Economice şcoală la viaţa activă şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni .1.680 0 2.257 0 863.200 „Practica studenţilor economişti.882 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 2.407.2.260 .1.1.592 0 13.664.333 375.730 1.739.2.928 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.205 2.193 1.123 13.725 1.389 1.158 1.236 1.431.383 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 19.primul pas pentru succesul scolar si profesional Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE" Sa invatam impreuna Fundaţia Copiii Noştri Axa Prioritară 2/ DMI 2.810.142.005 1.Asociaţia "Centrul Multimedia Teatru Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.832 109. televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti Autocunoastere.545.563 0 383.201 15.422.394.2.294 105.883 2.216 0 58.192 Grup Şcolar Virgil Madgearu Iaşi 1.030.941. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2.199 5.243 1.POPA" IASI şcoală la viaţa activă in medicina dentara. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.921 0 294.099.195 17.1.794 0 14.500 1.2.286 20.102 1.studenti activi si integrati PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a Universitatea Spiru Haret Axa Prioritară 2/ DMI 2.944. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.296.572 420.125.435.022 19.092.857 370.000 406. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.198 0 404.622 1.861 330.852 266.350 18.739.885. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.238.679 293.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Fundaţia „Prof.444.1.1.Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice. Coman” 8.677 2.715 13.964.485.594 1. Tranziţia de la STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL AGRONOMICE SI MEDICINA şcoală la viaţa activă SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– VETERINARA BUCURESTI Stagii de pregatire practica pentru integrarea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.133.869.101 1.019.125 234.383.520 40.594 624. Tranziţia de la rapida pe piata muncii a studentilor specializati FARMACIE "GR.204 Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord.2.049 0 280.314 1.2.2.141. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Axa Prioritară 2/ DMI 2.198 4. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.295.604 20.699 239.597 18. Titlu proiect Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.216 17.389 0 14. crt.320 190.937 0 571.889 15.220.297 417.1.744.842 5.255.626. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.979.177 1.957.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.400 1.651 1.203 3.329. Tranziţia de la Vest 74" şcoală la viaţa activă Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a Universitatea Babes Bolyai din Cluj Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.884.705 0 20.564 62.681.791 1.165 668.656.320 3.Nr.700 2.577 0 3.212 17.519 769.300 17.016.1.965.619 1.215 18.206 14.202.280 20. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.721 2.514 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.209 12.478.438 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.320 385. Prevenirea şi copiilor prescolari care provin din medii Napoca corectarea părăsirii timpurii a şcolii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Scoala dupa Scoala .966 1.355 12.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.862. Parteneriat Universitatea din Oradea.516 0 5.366 374.433 18. Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de success (AID) Invata Automatica Ministerul Educatiei.214 Si noi vrem sa invatam Retea transnationala si interregionala pentru programul "Scoala dupa scoala" Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Fundatia Mara Scoala cu clasele I-VIII "David Prodan" Fundatia "Roma Education Fund Romania" 4.231.2.481.885 1.243.352 13.

920.711 313.M.504 0 5.1.051 1.455 282.479 920.915.271. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.700 1.234 2.626 2.233 15.R. Promovarea Antreprenoriale si Manageriale .197.Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.424. Promovarea mediului de afaceri prin imbunatatirea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA culturii antreprenoriale performantelor intreprinderilor si dezvoltarea Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Axa Prioritară 3/ DMI 3.602 0 379.118 401.1.407.306.548 0 20.110 0 2.221.1.226 7.911.709 1.618 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.960.262 19.549 679.837.891.352 559.2."Infiintarea Scolii de Studii Consiliul National al Intreprinderilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.872.348 2. Titlu proiect Nume beneficiar INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Salvati Copiii Romania ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.526.167 899.322.793 0 20.proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a Educaţia.029. participarii si succesului Bucuresti corectarea părăsirii timpurii a şcolii scolar in invatamantul obligatoriu.120 .134 20.126. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.972 1.796 2. Comunitate şi Familie Asociatia Gedeon Axa Prioritară 2/ DMI 2. de la idee la succes 18.870 163.178 136.793 0 20.300.491.877. Prevenirea şi Inspectoratul Scolar al Judetului Olt RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Educaţia.891 119.239 Stimularea spiritului antreprenorial si a Axa Prioritară 3/ DMI 3.552 6.535 275. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.114 0 293.232 418.473 117."SOS" Educaţie pentru toţi.2.953.317 0 370.458. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.241.modalitate Private Mici si Mijlocii din Romania culturii antreprenoriale inovativa de promovare a antreprenoriatului in 14.967.916 1.2.149 1.2.412.227 18.231 Fiecare copil merita o educatie completa Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate . Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.610 0 406.534 0 20. o noua sansa Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva .651 1.893 1. şansa noastră pentru viitor ASOCIATIA GEDEON Axa Prioritară 2/ DMI 2.746 183.176.instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovatiilor in suportul educational in invatamantul pre-universitar.225 1.398 90.442.2.872.029.839 19.498 1. şansa noastră pentru un viitor comun Inspectoratul Scolar al Judetului Alba Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Sfanta Macrina .1.S) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Copii in Dificultate Fundaţia Română pentru Copii.745 1.241 ANTREMAN . consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate Antreprenoriatul.626 2.309 20.981.238 Fundatia pentru promovarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.686 0 2.616 Total valoare proiect 20.276.045. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.536.2.000 Cheltuieli neeligibile 1. Promovarea agriculturii si a economiei regionale culturii antreprenoriale FAER Reghin-Mures 4.500 132.177 1.601 20.358 405.282 2.957 3.911 418.2.389. educatia este sansa ta Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT O sansa europeana pentru copiii romani Salvati Copiii de Abandon si NeintegrareaSCAN Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii Vreau să termin şcoala şi eu .640.000 1.518 1.735 0 3.793 834.232 418.769 70.343.378.708 1.058.742 0 3.517 2.2.302 1.218 16.427.037 2.212 0 391.590 12.237 6.2.939. Promovarea culturii antreprenoriale 14.400 4.2.172 0 2.228 Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 16.1.272 1.2. crt.939. pentru ANTREPRENORIADA .225 3.857.850 1.441 0 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.497 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.219 17.010 0 676.152.224 19.2.863.850.235 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Centru pentru informare.873 1.844 439.Nr.690 19.762 1.581. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 17.training lansare si dezvoltare in afaceri pentru ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR Ministerul Educatiei.217 A doua sansa.1.485 3.400. Prevenirea şi asigurarea accesului.013 0 20.140.475 7.763 16.243.491.930 1.657 351.230 18.032. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.994 14.1.100 9.532 161.223 17. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.785 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 3/ DMI 3.290 1.Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului Retea interregionala de centre educationale 1.221 3.618. Cercetarii si Inovarii FUNFATIA PENTRU INVATAMANT SC EDUROM SRL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Universitatea Titu Maiorescu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 11.205 420.941.584 18.232 16.507.056.586 310. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.236 6. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.056.742 1.678 0 16.220 Solutii inovative si oportunitati pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului Axa Prioritară 2/ DMI 2.558.717.005 184.2.087.141.650 417.059 132.240 19.210.2.651 1.2.480.1.222 18.000 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.2.654 275. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 14.275.268 15.105.2.958.229 EDUCATIA ESTE CALEA SPRE Axa Prioritară 2/ DMI 2.093.171.687 1.285.

3.762. Dezvoltarea Clubul Ecologic Transilvania un obiectiv comun al comunitatilor si al parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor practicienilor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.442 6.1.1.262 6.467 5.589 88.013.220 124.245.251 12.3.252 1.237 0 11.Fundatia de IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA Consultanta si Servicii Sociale pentru EDUCATIE Copii si Familii FUNDAŢIA INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI "CENTRULPENTRUEDUCAŢIEEC ONOMICĂŞIDEZVOLTAREDINRO Dezvoltarea Aptitudinilor.216 1.3.L.042 1. Dezvoltarea Ministerul Educatiei.874.882 269.253 1.507 6.202 250. Dezvoltarea transnational pentru cresterea interesului FUNDATIA POST PRIVATIZARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Dezvoltarea Rolul dialogului social în dezvoltarea Asociaţia Centrul de Resurse pentru parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor incluziunii sociale active Iniţiative Etice şi Solidare pentru partenerii sociali şi societatea civilă 3.542 3.603 491.212 525.514 2.Antreprenoriat performant prin training BRAIN WAVE COMMUNICATION Axa Prioritară 3/ DMI 3.493 0 9.873 196.325 1.657.succes prin parteneriat social si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PREUNIVERSITAR GALATI capital uman performant pentru partenerii sociali şi societatea civilă FEDERATIA NATIONALA A Axa Prioritară 3/ DMI 3.983.1.3.128. Dezvoltarea Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru Confederatia Nationala a Sindicatelor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ocupare si incluziune Libere din Romania Fratia pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea comunitara durabila in Romania. Cercetarii si Calificările Profesionale din România (IMI PQ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Inovarii NET România) pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.814. Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D.193.3.820 1.867 147.432.C.640 8.Parteneriat Axa Prioritară 3/ DMI 3.423 6. Dezvoltarea Construirea capacitatii organizationale a unei INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor retele nationale de ONGuri crestine CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.390 504.485 1.410 8.243 1.364 233.618 1.817. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea pentru Federatia Sindicatelor din Invatatmant parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Spiru Haret pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea si consolidarea initiativelor Axa Prioritară 3/ DMI 3.532.813.255 1. Dezvoltarea Federatia Sindicatelor Libere din comune ale partenerilor sociali din industria parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Industria Lemnului – FSLIL lemnului pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA FOTBALISTILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.048.3.569.048.234 9.050.035 275.962 1.592 0 13.707 3.040 153.268 2.790.325 148.489.471 111. Dezvoltarea Camera de Comert si Industrie a Parteneriat pentru dezvoltare parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Municipiului Bucuresti pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.420.700.1.057 0 4.036 1.452 516.L.427 114.916 2.3.SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes PACT-E Educatie Parteneriate de Calitate Universitatea Spiru Haret prin Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.) Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare SC ALP Grup SRL 8.576 199.363 475.268.751 436.C. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.810 19.000 10.219 2.410.418.587 4.135. Dezvoltarea SINDICATUL INVATAMANTULUI preuniversitar .621 1.263 1.697 86. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.200.290 4.RO . Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.1. Titlu proiect Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri Nume beneficiar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Consolidare institutionala prin dezvoltarea SINDICATELOR DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor resurselor umane ELECTRICITATE UNIVERS pentru partenerii sociali şi societatea civilă Impreuna pentru servicii sociale mai bune – FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.279.248 2.406.257 1.I.384 369.247 783.519 2.814 19.782 266.249.3.Nr.256 1.014 178.133.459 58.557 4.977.032 1.711 92.380 724.662 3.329.835.3.R.736 178.119.746.840 0 54.592 181.A.426 1.3.855 107.720 15.989 191.849. CELLA INVEST SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.921.126 2.265 1.430 343.000 92.663.472.400 4.694 622.600 Cheltuieli neeligibile 3.392 2. Dezvoltarea UNIVERSITATEA PETROL GAZE Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PLOIESTI formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.714 333.825 199.075.264 1.689.174 8.178 0 5.800 Total valoare proiect 9.241.012 919.262 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.269 1. Dezvoltarea E-learnig pentru partenerii sociali AMATORI SI NONAMATORI – parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor AFAN pentru partenerii sociali şi societatea civilă Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.756.390.256. Promovarea si consiliere   S. Axa Prioritară 3/ DMI 3.951. Dezvoltarea AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Consortiului Regional pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor REGIONALA SUD-VEST OLTENIA formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă INVESTITORI IN OAMENI .003. Promovarea culturii antreprenoriale 16.023 3.261 1.161.343.438 20.905. OPERATIONS RESEARCH S.3.A.205.858 1.119 57.R.574.100 .721.550 1.266 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea Facultatea de Management Financiar culturii antreprenoriale Contabil Craiova Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti S.254 1.018.718 13.043.787 1.370.225.170 285.245 4.827 3.986.794 0 18.244 Holt Romania .181 1.1.860 2.249 7.247 APT .711 357. Promovarea culturii antreprenoriale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.242 1.420 8.969 774.431 14.272 950.052.885 311.786 71. Dezvoltarea Promovarea Responsabilitatii Sociale a Federatia Sindicatelor Cimentistilor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului din Romania pentru partenerii sociali şi societatea civilă Organizatia sindicala in invatamantul Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 1.468.238.3.410 0 7.319 5.595 586.890 2.250 4. culturii antreprenoriale Antreprenori in turism Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea CITYAUDIT.260 1.497 223.872.1.158 562.3.889 61.259 1.684 3.246 ASOCIATIA BROKERILOR 6.599 171.3.632 174. crt.445 634.258 1.310 1.820.

138.116 13.C.173.846 0 20.945.ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA MRB . Monitorizare.EUROAPTITUDINI S.Reteaua sociala RSC Federatia "Junior Chamber International" Romania AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj First Job School SRL 2.983.880 1.033.281 1. Titlu proiect FORTE .2.400 1.278 7.InformaresiEcologie.291. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.337 1. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.755.4.281.441.427 1.162 989.701.032 4. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.232 547.846 2.489 11.866 1.268 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.448 1.932.324. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.274 15.4.511 20.Lea Axa Prioritară 6/ DMI 6. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.Performant System " Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii" MINERVA . accesului şi a participării grupurilor penitenciar romanesc vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Program de sprijin Axa Prioritară 6/ DMI 6.C.126 14. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.358 968.000 201.542 20.775 9.709 0 2.239.un parteneriat pentru incluziune Ministerul Muncii.582.575 0 70.106 16.919 15.Emancipare pentru egalitate de sanse 15.699 20. Iniţiative Parteneriat european de formare pentru o Centrul de Reeducare Buzias transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a societate inclusiva muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Italia si Spania muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.403 1.595 1.304.338 16.271 9. pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor.402.114.825.832.881 5. secolul 21) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT Dezvoltarea competentelor profesionale Asociatia Academia de Advocacy specifice dialogului social si implicarii in Model de bune practici in managementul Federatia Sindicatelor Gaz Romania activitatilor sindicale nationale Actionam Responsabil .815 1.Program national de Axa Prioritară 6/ DMI 6.941 18.275 13.931.960.568 419.038.344.229.228.691 221.830.168.000 6.319 362.570 261.628.4.304 4.300 0 1.Romaniaegalităţii de şanse pe piaţa muncii RURAL AtelieR Axa Prioritară 6/ DMI 6.817 9.498.900.638 875.050.073 845.277 4.Asociatia Romana Anti-SIDA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Asociatia Profesionala Axa Prioritară 6/ DMI 6.450 3.343 650.272 FUNCTIONARUL ELECTRONIC 10.801 172.3.3.046.Formare trainica pentru parteneriat social Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.260 6. crt.920.2.100 400.484 838. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.896.111 17.423. Informare Nationala si S.318 10.326.534. Promovarea EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL dership.812.031 294.289 Cheltuieli neeligibile 1.028 0 3.404 14. Promovarea calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de Fundatia Romanian Angel Appeal egalităţii de şanse pe piaţa muncii baby-sitter CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU AsociatiadeTineretpentruEducatie.Nr.142 150.993. Îmbunătăţirea Pregatire TIC la standarde europene in sistemul S.284 1.102 1.685 0 3.306 1.633 2.474 259.227.337.4. Bulgaria.878 9.529.349 1. Iniţiative Fundatia Soros privind integrarea pe piata muncii a romilor transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a intre Romania.276 12.3.Formare pentru jurnalisti.587.594.688.269 Competente si instrumente pentru adoptarea Reper21 (Reteaua Europeana pentru responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul Promovarea unei Economii organizatiilor societatii civile (RSORG) Responsabile.115 272.2.229 254.740 54.969 9.811 1.894.396 34.452 0 5.624. Iniţiative Catalizatori pentru formare profesională Blocul National Sindical transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.972.395. Îmbunătăţirea Servicii sociale integrate si formare vocationala Neguvernamentala de Asistenta accesului şi a participării grupurilor pentru persoane cu dizabilitati Sociala ASSOC vulnerabile pe piaţa muncii 17.1. egalităţii de şanse pe piaţa muncii Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si “Femei pentru femei” .640.624.BLOKBUSTER MEDIA SRL.280 1.610 78. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 6/ DMI 6.047 0 4.274.365 .286 1. Familiei si transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Protectiei Sociale muncii EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente Axa Prioritară 6/ DMI 6.283 1.4.446 1.290 1.2.285 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.743.013.152 1.750 1.3.000 4.300.200 19.397 378.1.649 464.403 2.160 826.896.992 2.273 Sanse egale pentru un viitor comun Educatie continua orientata spre performanta.463.185.940.998.357 1.264.2.943 704.725.157 6.380 372.880 392.781 19.900 12.249 Total valoare proiect 20.100.044.046.3.558 4. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.289 1. Promovarea TV.750 989.015.864 531.379.479.299 1.267 FEDERATIA FILANTROPIA 1.425 11.702 161. Îmbunătăţirea pentru integrarea sociala si profesionala a Fundatia Romanian Angel Appeal accesului şi a participării grupurilor persoanelor cu tulburari de spectru autist vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.391.256 4.495.287 1.282 1.101. Familiei şi transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a sociala Protecției Sociale muncii Si ei trebuie sa aiba o sansa .4.291 FEMINA .876 20.439 0 13.468 2.011 365.275 0 18.270 8.722 1.430.A.3.648 300.3.705 0 5.279 1. Îmbunătăţirea A DOUA SANSA ARAS .677 1.481. Iniţiative Parteneriat transnational pentru promovarea Ministerul Muncii.3. Iniţiative Synthesis .555 13.757 1.209.027 0 14. Emisiuni Axa Prioritară 6/ DMI 6.670 2.993. Iniţiative “Modele de buna practica in domeniul Asociaţia Centrul de Resurse pentru transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a incluziunii sociale ” Iniţiative Etice şi Solidare muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.484 0 4.443 1.415.2.817.2.288 1.311 0 3.3.

887 166.3.280.617 1.907 800.004 496.195.377. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 179.292 1.223.010.742.720.A.460.2.091 10.457 143.138 328.2. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile Centrul Diecezan Caritas Iasi Axa Prioritară 6/ DMI 6.314.360 912.588 15.160 7. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.105. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.048 230.Communication for Community 2.3.299 1.540 6.721.714.925.2. Primaria Sectorului 4 C4C .214 254. prioritatea noastra! Acces pentru toţi.579 18. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.298 1.898.230 1.786.054.303 Axa Prioritară 6/ DMI 6. Titlu proiect ACCESS -PARTENERIAT INTEGRARE SOCIALA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.246 78.279.302.984 1.442 148.531 27.969 1. Îmbunătăţirea ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.558 417.3.3.046 0 204.166 1. Îmbunătăţirea SC HR SPECIALISTS SRL accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.803 155.376 326.214 254. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.756 259. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.447 16.793 1.880 1.375 10. MOASELOR SI ASISTENTILOR Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" Axa Prioritară 6/ DMI 6.983 380.535.714.294 1.757.076 0 20. 12.983 380.586 326.362 1.272 0 281.796 669.116 15.3.297.302 1. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 7.427.777 343.567 15.665 0 383.640.537. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.385 720.791.287.569 7.2.000 11.896 316.2.301 1.303 351.112.254.520.310 SC OLIMP NET SRL 2.296 1.908.323.246 0 307.020 4.3.2.412 17.573 8.128.880 1.Centru Multimedia de Promovare Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 6/ DMI 6.699 811.639 0 118.985 207. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.306 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii 3.881 4.cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate Munca are genul feminin „MOM UP Consiliere a de viata ” „MOM UP Consiliere a de viata ” .362 18.130 20.818.623 435.3.861 470.455 1.155 3.312 10.433 1.863 236.755 Cheltuieli neeligibile 258.385.305 7.161.902 953.030 Total valoare proiect 6.800 1.108 59.924 17.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.922 10.295 1.000 12.123 433. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.316 Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S.242 90.843 14. Îmbunătăţirea Universitatea din Bucuresti accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.981 749.273 1.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile .439 0 2.206 1.968.300 1.3. crt. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.532.246.928.148.035. Promovarea si Resurse in egalitate de sanse Slatina egalităţii de şanse pe piaţa muncii Lupta pentru sansa ta ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI.853.314 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.308 10.3.503.726.095.309 ILE Trade Company SRL 5.077.696 2.933 1. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.229 1.113 1.711 303.2.580.2.293 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU CENTRUL REGIONAL DE FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE FORMARE PROFESIONALA A PIATA MUNCII ADULTILOR DOLJ Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Centrele de Incluziune Sociala.062.796 440.297 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.527 69.173 14.777 1.240 18.239 2.793.155 3.950 5.800 10.010.2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 3.413 1.313 11.755. Îmbunătăţirea Institutul pentru Politici Sociale accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.343 1.463.173 83.2.192 1.484 . Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.142.315 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.406. Promovarea Facultatea de Management Financiar femei” egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contabil Craiova Retea de incluziune sociala pe piata muncii Femina .311 Fundatia EuroEd Municipiul Bucuresti. Îmbunătăţirea Penitenciarul Galati accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Asociatia Pakiv Romania accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.307 Universitatea Spiru Haret prin „Performanta in cariera si in afaceri pentru Axa Prioritară 6/ DMI 6.428.316 177.146.424 1.679.338 13.197 997.Nr.723 0 206.527 69.3.292 1.304 CeMPRES . Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 207.2.3.900 14.605.856 1.000 3.992 20.350 12.3.600 0 160.610 790.391. pe o piaţă a muncii incluzivă O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii 1.045 0 8.

094 1.142. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.095 516.033 Total valoare proiect 20.473. Titlu proiect ProFeminAntrep .317 Universitatea Spiru Haret TOTAL .060 9.833 348.157.531 1.154.885.913.752 939. crt.863 8.830.3.081.495.Nr.Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.571 Cheltuieli neeligibile 3.900.620.350 274.