P. 1
contractate_posdru_30_09_2010

contractate_posdru_30_09_2010

|Views: 474|Likes:
Published by lucian1964

More info:

Published by: lucian1964 on Jun 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 30 septembrie 2010 Nume operaţiune/ DMI din

care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.336.723 977.075 88.037

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

489.093

4.890.928

2

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar

13.982.470

4.094.414

368.916

0

18.445.800

3

14.004.012

4.100.722

369.484

0

18.474.218

4

Profesionişti în preuniversitar

managementul

educaţional

13.984.400

4.094.980

368.967

0

18.448.347

5

Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.011.954

4.103.048

369.694

0

18.484.696

6

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

7

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

8

COMPETENTE CHEIE CURRICULUM-UL SCOLAR

TIC

CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la IN CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI învăţământul superior PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

9

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România

13.168.117

3.933.334

349.011

0

17.450.461

10

Imbunatatirea Managementului Universitar

13.385.866

3.998.375

370.000

0

17.754.241

11

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Calitate si Leadership pentru Invatamantul Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII Superior Romanesc învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI ARACIS Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.737.698

4.103.468

370.000

0

18.211.166

12

2.622.443

783.327

69.506

0

3.475.275

13

13.810.679

4.125.268

366.040

0

18.301.987

14

REGISTRUL MATRICOL UNIC

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

13.220.906

3.949.102

370.001

0

17.540.009

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

15

Schema de sustinere complementara a AGENTIA NATIONALA PENTRU mobilitatii europene a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea PROGRAME COMUNITARE IN invatamantul preuniversitar beneficiare ale resurselor umane în educaţie şi formare DOMENIUL EDUCATIEI SI Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii profesională FORMARII PROFESIONALE (life Long Learning) Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituţionale şi metodologice INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

8.523.630

2.005.870

447.278

0

10.976.778

16

11.400.736

2.682.940

287.422

50.000

14.421.098

17

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice INVATAMANTUL resurselor umane în educaţie şi formare prin activitati de mentorat PREUNIVERSITAR - MINISTERUL profesională EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Restructurarea sistemului de formare continuă a CENTRUL NATIONAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar FORMARE A PERSONALULUI DIN resurselor umane în educaţie şi formare prin generalizarea sistemului de credite INVATAMANTUL profesională profesionale transferabile PREUNIVERSITAR Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si at Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor Instruirea in societatea cunoasterii

14.541.830

3.422.136

366.612

0

18.330.578

18

10.421.637

2.452.529

262.740

0

13.136.906

19

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

14.247.200

3.352.800

360.000

0

17.960.000

20

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

21

Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională

DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

7.354.948

1.730.843

185.424

0

9.271.215,00

12.151.978

2.859.730

306.361

0

15.318.069,00

22

FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesionala adaptata pietei

COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

7.214.160

1.692.210

181.763

0

9.088.133,00

23

Constructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNCFPC Calitate in educatie - CALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în SPRIJINIREA INITIATIVELOR formarea profesională continuă TINERILOR (ANSIT) CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

11.340.000

2.660.000

681.004

0

14.681.004,00

24

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

3.100.878

727.366

78.127

0

3.906.371,00

25 26

FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR CONSILIUL NATIONAL DE Asigurarea calităţii în sistemul de formare FORMARE PROFESIONALA A profesională continuă din România - CALISIS ADULTILOR

14.684.460 14.391.594

3.444.503 3.375.806

369.979 362.600

0 0

18.498.942,00

18.130.000

27

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU)

10.722.155

1.892.145

370.000

0

12.984.300

28

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe calitatii cercetarii in universitati si cresterea SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul vizibilitatii prin publicarea stiintifica STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în cercetărilor socio-economice şi umaniste DIN CLUJ NAPOCA cercetării O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) Programe sprijinul Programe sprijinul

15.325.497

2.704.499

370.000

0

18.399.996

29

8.049.024

1.420.416

193.300

0

9.662.740

30

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

Nr. crt.

Titlu proiect
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.

Nume beneficiar
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - ŞCOALA DOCTORALǍ

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.485.189 615.033 83.678

Cheltuieli neeligibile
0

Total valoare proiect
4.183.900

31

32

2.813.337

496.471

67.547

0

3.377.355

33

5.342.706

942.830

128.276

100.000

6.513.812

34

Burse doctorale în sprijinul cercetării : Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SCOALA NATIONALA DE STUDII Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul doctorale şi post-doctorale în sprijinul POLITICE SI ADMINISTRATIVE European al Învăţământului Superior - BDCCC cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. si UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL Doctoral burses at usv doctorale şi post-doctorale în MARE" SUCEAVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate doctorale şi post-doctorale în DIN CLUJ NAPOCA cercetării Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" pentru traiectorii flexibile în cariera de doctorale şi post-doctorale în IASI cercetare cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a UNIVERSITATEA PETROL-GAZE doctorale şi post-doctorale în societăţii româneşti DIN PLOIESTI cercetării Doctoranzi in competitivitatii sprijinul inovarii PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

3.582.839

632.266

86.023

0

4.301.128

35

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

36

8.678.157

1.531.439

208.359

731.627

11.149.582

37

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

38

14.981.355

2.643.768

359.697

0

17.984.820

39

4.272.284

753.932

1.025.068

0

6.051.284

40

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

6.091.690

1.075.004

146.259

0

7.312.953

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. STUDII DOCTORALE PENTRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD) DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN UNIVERSITATEA TEHNICA doctorale şi post-doctorale în INTELIGENTA (BRAIN) GHEORGHE ASACHI DIN IASI cercetării Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. studiilor universitare de doctorat prin acordarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în de burse doctorale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Burse doctorale in sprijinul activitatii de UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetare in domeniul stiintelor politice cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sistem de Management al Burselor Acordate UNIVERSITATEA DUNAREA DE doctorale şi post-doctorale în Doctoranzilor SIMBAD JOS DIN GALATI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Racordarea programelor de studii doctorale la UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" doctorale şi post-doctorale în studiile doctorale europene DIN TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Dezvoltarea proiectată şi performanţă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar cercetării Suport financiar pentru studii doctorale privind Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. complexitatea din natura, mediu si societatea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în umana. cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în acordarea de burse doctorale FARMACIE DIN CRAIOVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în tehnologii avansate – „PRODOC” CLUJ - NAPOCA cercetării Creşterea rolului studiilor doctorale şi a Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA competitivităţii doctoranzilor într-o Europă doctorale şi post-doctorale în DIN SIBIU unită. cercetării Pregatire competitiva a doctoranzilor in Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA domenii prioritare ale societatii bazate pe doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cunoastere cercetării

4.668.340

823.825

112.085

0

5.604.250

12.808.384

2.260.303

307.525

0

15.376.212

4.401.239

776.689

105.672

71.060

5.354.660

8.342.836

1.472.265

200.308

0

10.015.409

4.650.993

820.764

111.668

0

5.583.425

6.302.904

1.112.277

151.330

230.250

7.796.762

6.538.184

1.153.797

156.979

0

7.848.960

4.526.865

798.859

108.688

0

5.434.412

2.996.026

528.710

71.933

0

3.596.670

14.277.043

2.519.478

342.786

0

17.139.307

6.249.628

1.102.876

150.051

20.370

7.522.925

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

implementarea si derularea unui sistem de formare continua.5.170 18.1.186 55 FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL „Aptitudini practice prin învăţare la locul de Axa Prioritară 2/ DMI 2.581 366.379. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 15.528 61 ROMANI CRISS.779.487 929. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6.5.096 8.186 69 17. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.035.778 12.576 255.530.241 4. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 15.121 356.808.600 70 14.296 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.160 12.345 720.929. calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.606.900 0 18.639. Promovarea model inter-regional de şcoală antreprenorială FACULTATEA DE STIINTE culturii antreprenoriale pentru femei ECONOMICE 11.104 2. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.176 9.600 18.000 59 MINISTERUL EDUCAŢIEI.un pas spre egalitate RROMENTZA" 67 Proiectarea. Prevenirea şi ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE accesului la educaţie al copiilor romi” corectarea părăsirii timpurii a şcolii SOCIALĂ ŞI STUDII Educaţie.663 360. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.078 1. Promovarea SC ASCENDIS CONSULTING SRL competenţelor antreprenoriale ale culturii antreprenoriale întreprinzătorilor.892 101.000 16.000 2.2.012 367.965.446.138 0 0 0 0 0 18.1. Promovarea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI trans-national.130 200. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.982 370.404.087.1.020 56 Axa Prioritară 2/ DMI 2.600 72 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.325.700.500. cu precădere romi. pentru obtinerea competentelor culturii antreprenoriale antreprenoriale.2.127 63.1.326 53 54 Axa Prioritară 1/ DMI 1.500.000 220. EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare cercetării 9.289.086. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.CENTRUL „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii Axa Prioritară 2/ DMI 2.847 170.787 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6. managerilor şi angajaţilor din IMM-uri Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.711 8.1.413.492.620.Program de dezvoltare a Axa Prioritară 3/ DMI 3.178 78.817 18.246.2.623.1.521. crt. Tranziţia de la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE şcoală la viaţa activă din comunităţi defavorizate.2.850.338 1. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUNCII PENTRU STUDENŢI TIMIŞOARA Parteneriat national pentru implementarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei DIN BUCURESTI de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITATEA BABES BOLYAI UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA DIN CLUJ NAPOCA 7.380.838.184.499.292 15.000 188.890 1. Promovarea culturii antreprenoriale 16.049 5.150 42.026.200. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.558 975. Un UNIVERSITATEA DIN ORADEA.426 2.171 944.761 0 7.560.910 2.326 54. CERCETĂRII ŞI TINERETULUI – Programe integrate pentru creşterea accesului la DIRECŢIA GENERALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.533 0 18. TOŢI ÎN CLASA I.180.000 0 8.2.144.TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – CONSILIUL NATIONAL AL modalitate inovativă de creştere a Axa Prioritară 3/ DMI 3.406.000 0 18. Axa Prioritară 3/ DMI 3.287 605. Tranziţia de la COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI muncă pentru tranziţia la viaţa activă” şcoală la viaţa activă – „SPIRU HARET” BUCURESTI FIPCM BUCURESTI SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU CAMERA DE COMERŢ.320 3.914.1.474 321.002 240. inter-regional si Axa Prioritară 3/ DMI 3.164 691.089 375. Titlu proiect Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI) Nume beneficiar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.000 1.889 ASOCIATIA PRO FORMARE EUROPEANA Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU muncă stabil ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU „Scoala – o sansa pentru fiecare” ROMI CENTRUL RROMILOR "AMARE Educatia de calitate .981 132.2.120 817.408 1.597 250.373.1.000 71 3.092 14.173 995.200 427. TOŢI LA GRĂDINIŢĂ.104 .1.1.944.622 62 63 64 65 66 15.996.860 430.207.170 2.495.2.393 316.1.018 2.119.000 60 1. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII .156.846.521 102. Promovarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA dezvoltarea de parteneriate la nivel culturii antreprenoriale (trans)naţional .000 1.718.292. MINORITĂŢILOR ŞI RELAŢIA CU în 2008-2009 PARLAMENTUL Privind spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.047.130 230.693.326.200 0 20.080 1.180.Nr.292 0 3.872 57 58 2.226 374. Promovarea INTREPRINDERILOR PRIVATE competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din culturii antreprenoriale MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.099.362 369.992 68 6.

852 438.862 12.873.989 10.3. in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism.616.611 417.602 88 13. Întărirea Analiza deficitului de forţă de muncă calificată AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea în domeniul construcţii OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.542. Dinamism. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU FUNDATIA ACADEMICA PETRE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ANDREI IASI pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA NORD-EST Axa Prioritară 4/ DMI 4.531.000 89 5. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare 1. Promovarea ANALIZA SI DEZVOLTARE culturii antreprenoriale INSTITUTIONALA .524 8.3.212 2.034.335.137 48. Dezvoltarea REGIONAL PENTRU OCUPARE SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU TARGOVISTE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest CAMERA DE COMERT.005.500 251.359 81 INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA 1.1.434. INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA Axa Prioritară 3/ DMI 3.034.554.000 76 77 UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.477 143.Nr. Promovarea Adaptabilitate.416 236.511 1.116 1.208 166.3.1.260 343.034. Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor. Initiativa in Industria ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI culturii antreprenoriale Electronica TEHNICI DE INTERCONECTARE.010.1.552 17. Promovarea culturii antreprenoriale 8.190 84 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Dezvoltarea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea TRANSPARENŢĂ│TRANSPARENC parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Bucureşti-Ilfov Y INTERNATIONAL ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.544 170.362 80 ASOCIATIA CENTRUL DE SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT INFORMARE SI DOCUMENTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.988 85 1.530 0 4.932 0 795.800 0 2.973 82 Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic Axa Prioritară 3/ DMI 3.700 0 2.000 488.476.387.700 0 2.858.942 40.753.017.304 74 ASOCIATIA EGRETA 2.978 27.380.1.033.692 3.123.453 438.195 502. Promovarea culturii antreprenoriale 2.001.1. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU PENTRU INTEGRARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA EUROPEANA SI DEZVOLTARE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD-EST DURABILA BRAILA Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.635 40.100 83 Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.038.012 86 SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT Axa Prioritară 3/ DMI 3.533 438.959 18.100 0 2.300 75 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.365 220.179 565. crt.758.833 432.531.896 416. hoteluri si restaurante” ANTREPRENORI EUROPENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.840.436 40.3.069 434.803. Promovarea culturii antreprenoriale 7.720 377.811 15.209.211.000 58.642 101.500 288.914 2.343 420.500.554.588 78 FUNDATIA CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.671 0 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.560 38.548 40.242. Dezvoltarea al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială pentru partenerii sociali şi societatea civilă din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.713 471.348 0 2.003.934 256. Întărirea PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea SELF-service” OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.000 8.1.875 413.560 87 2.ELEUTHERIA ASOCIAŢIA COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 7.374.491.1.327.992 56.472 7.778. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 73 UNIVERSITATEA POLITEHNICA Promovarea Culturii Antreprenoriale: DIN BUCURESTI .CENTRUL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.055 40. Promovarea culturii antreprenoriale 11.686 0 2.1.740 40.555.3.197 79 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALE ENERGETIC ABILITĂŢILOR ÎN SECTORUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.830 0 1.1.465. UPB-CETTI Tinerete.913 .500 715.

774 362. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor AGENTIA NATIONALA PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.701 15.286.2.541.158 370.743."Şanse pentru comunitatea rurală" 15.202 139.790.516.033.2.2.027 296.2.735 617.374.1.424.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 684. .Specializarea Consilierilor de Orientare AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.041 0 4.279 18.728. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 7. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN AGENTIA PENTRU OCUPAREA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK FORTEI DE MUNCA HARGHITA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.590.007 0 2.615 128.511.2.2.2.419 101 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .680 453.2.000 94 S.169.635 169.681. SC AGROSERV MANAGEMENT SRL 1.000 2.580 96.820 1.841 102 2.190. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.220 0 2.O.499.642. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.500.269 91 13.449 0 4.867 360.1.773. Promovarea HOLT ROMANIA .188.653.307.535.500.FUNDATIA DE sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Caravana perfectionarii asistentilor sociali din CONSULTANTA SI SERVICII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural SOCIALE PENTRU COPII SI resurselor umane şi ocuparea forţei de FAMILII muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.868 0 16.484.SERVICII INTEGRATE SI AGENTIA NATIONALA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN SPRIJINIREA INITIATIVELOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL TINERILOR (ANSIT) resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA Axa Prioritară 5/ DMI 5.296.454.403 .689 100.709. crt. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 675.395 521.2.680 0 18.770.107.000.101.138 40. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU pieţei muncii pentru a întări capacitatea SPO în capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA România. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU TRANSNATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI serviciilor de ocupare SAPeRe Studii.241 11.192 18. analize şi previziuni asupra Axa Prioritară 4/ DMI 4.000 22.2.000 92 13.609.500.734 2.018.788 103 Dezvoltarea iniţiativelor mediul rural antreprenoriale în AGROSTAR 15.076 68.R.551. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 8.259 10.045.2.492 374.392 89.040 334.680 97 Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România.Nr. la nivel naţional şi local serviciilor de ocupare SCOP .003 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 90 MODEL DE COOPERARE Axa Prioritară 4/ DMI 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 3.957 77.000 95 Necesitate si oportunitate-instruire comunitatea rurala pentru ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 3.458.495 2.695 0 3.718 699.149.985 104 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă AGROSTAR 14.400 99 Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 1.888 100 Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 12. Formarea Profesională OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO COMPROF AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.750 275.000 93 13.500.150 295.2.000 2.2.850.948 206.600 98 Axa Prioritară 5/ DMI 5.C.047 96 Rural-Manager Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea RURALTIN .832 955.658 4.249 1.438 2.108 18.022 8.606 0 4.401 18.973 2.331 268.

490 .000 363.295.350 1. Dezvoltarea DMI 6.580 369. Promovarea pe piaţa muncii.364 1.823 50.822 Axa Prioritară 6/ DMI 6.365 122 15.1.828 121. "PENTRU COPIII NOŞTRI" egalităţii de şanse pe piaţa muncii Reţeaua naţională a experţilor locali romi.909.800 3.799 108 UNIUNEA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.866.234.2.407 121 3.501. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 3.167.521 6.1.973 18.902 464.851.209 5.350 17.160 2.492.232 1.2.183 0 3.1.456 14. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.661 596. Dezvoltarea DMI 6.244 308.839.2.383.414 118 Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în Axa Prioritară 6/ DMI 6.827 727.043 370. Dezvoltarea ORGANIZATIILOR PERSOANELOR economiei sociale AFECTATE DE HIV/SIDA Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale DMI 6.570.000 119 16.128 272. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.346 839.665 78.498.305 123 2.001. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) 16.145.650.000 70.570. Dezvoltarea 4.1.248 72. Accesul femeilor rome ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI Axa Prioritară 6/ DMI 6. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.971 16.365 280.1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.057.470 108.500.416.719.772 61.133.757.1.530.162.983 14.612 210.775 336.600.166.834 125 Egalitate prin diferenţă.312.668 523.2.255 664.000 4.000 0 6.855 18.2.295.016.015.799.725 304.464 124 Femei şi bărbaţi . Îmbunătăţirea persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor educaţie.924 110.000 0 5.820 1.030 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.673 137.103 114 115 116 117 13.500.3.000 0 18.676 0 310.745 2. Îmbunătăţirea Centre de consiliere si mediere profesionala CENTRUL RROMILOR "AMARE accesului şi a participării grupurilor pentru persoanele de etnie rroma RROMENTZA" vulnerabile pe piaţa muncii Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A PRESEI AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.863 874. FAMILIEI Sanse egale pe piata muncii accesului şi a participării grupurilor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Nr. Îmbunătăţirea MINISTERUL MUNCII.323 77.018 2.194. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea DMI 6.180 370.427 0 0 300.020 2.207 1.000 18.559.382 367.664.500 126 16.833 73.383.060 219.033.000 0 18.403 3.667 353.aceleaşi şanse pe piaţa muncii 4.160 660.760 3.820 1.240.000 0 18.116 4.945 2. grup ROMI egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabil supus excluziunii sociale 5.912. FAMILIEI promovarea incluziunii active a persoanelor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE defavorizate AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Impreuna. informare a societăţii şi îmbunătăţirea PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii activităţilor în penitenciar Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.000 555. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.1.268. Dezvoltarea economiei sociale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 105 FAR .775 2.597 106 107 Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala seropozitive din Romania a persoanelor FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 11.029 0 2.890 0 18.180 370.559.622.142 13.494 427. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.569.352.559.2.Femei Antreprenor în Rural SOCIETATEA DE EDUCATIE CONTRACEPTIVA SI SEXUALA 5.1. Promovarea măsurilor de incluziune socială a romilor.288 0 3.482.375 3.534 0 0 301. crt.000 120 16.091.559. Îmbunătăţirea penitenciare la programe de formare ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii parcursul şi după executarea pedepsei INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU Crearea şi implementarea modelului integrat de PREVENIREA ŞI COMBATEREA Axa Prioritară 6/ DMI 6.015 601. pentru o societate mai buna ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Împreună pe piaţa muncii ROMI Împreună pe piaţa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 11.671.282.453. model inovator pentru MINISTERUL MUNCII. Îmbunătăţirea evaluare.408 725.592 3.633 3.3. mecanism de sprijin în implementarea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.152.494. formare profesională şi angajare pe EXCLUZIUNII SOCIALE A accesului şi a participării grupurilor piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din PERSOANELOR CU HANDICAP vulnerabile pe piaţa muncii România (INPCESPH) Creşterea şanselor de incluziune socială a Axa Prioritară 6/ DMI 6.319.733.660 3.787 109 110 111 112 113 Participarea grupurilor vulnerabile in economia AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU sociala ROMI ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN Atelier de insertiune ROMANIA FUNDATIA MOTIVATION Retea pentru Incluziune ROMANIA EPISCOPIA SLOBOZIEI SI Promovarea în comunitate a economiei sociale CALARASILOR ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (ONCR) Tineri pentru o lume mai buna FILIALA BRASOV "VIRGIL ONITIU" Economia Sociala.896.

184.844 0 1.446. STUDIU-PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE LEADERSHIP Tinerii antreprenori se formeaza in scoala DMI 1.481 33.397 408.503 8.245 43.843 0 1.221 124.1.396. Acces la profesională iniţială de 12.1.1.776 456. Acces la profesională iniţială de DMI 1. Acces ASOCIATIA DE TINERET BUCURA educaţie şi formare profesională iniţială calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.733.3.844.414 15.732 0 1.208 26. Acces Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie ASOCIAŢIA REGIONALA PENTRU educaţie şi formare profesională iniţială Activa DEZVOLTARE RURALA calitate Asigurarea calităţii programelor de studii UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.883 2.508 1.269 410.903 36.Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu cea de familie Nume beneficiar DEPRO INOVATIE SRL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.118.485 91. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.I.739.478 291.538 366.800 34.835.796 14.139 134 Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in Axa Prioritară 1/ DMI 1.156 136 ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.842.034 693.862 0 1.093 409.950 919.114 130 BLOCUL NATIONAL SINDICAL 8.401.000 146 Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de tip Bologna.1.304 311.708.TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Paşi către viitor .737 207.530 129 REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI .392.ESTHIA ESTHR .3.Platforma digitală interactivă pentru educaţie şi formare GHEORGHE LAZAR viitorul elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem LICEUL TEORETIC CU CLASELE Ieducaţie şi formare informatic colaborativ pentru liceu XII "MIHAIL KOGALNICEANU" calitate GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" 418. Acces la LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ACTIVA .835.674 36. Acces la judetul tau SISTEM INFORMATIC LICEUL TEORETIC "AL.896 1. Acces la profesională iniţială de 1.140 .939 346.900 36.584 307.890 0 1.059 135 1.711 Cheltuieli neeligibile 0 0 Total valoare proiect 16.808.842.467.3.397.172 0 9.847.782.1.051.626 11.930 27.179 18.393.326 36.409 408.888 1.2.021 82.260 140 1.dezvoltarea serviciilor de INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare consiliere şi orientare şcolară JUDETULUI VALCEA calitate „Paşi spre o carieră europeană – consilierea şi orientarea cu suport digital” CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI.827 138 1.1.036 1. CUZA" educaţie şi formare profesională iniţială de COLABORATIV PENTRU ELEVII DE calitate LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul –sistem orientare şcolară şi profesională” digital de CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN Axa Prioritară 1/ DMI 1.452 1.477 407.425 36. 127 128 Titlu proiect Un viitor mai bun pentru femei Harmony .009 142 143 144 145 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii DMI 1.067.049 2.019 379.311. în acord cu cerinţele pieţei muncii Inovare academica si succes pe piata muncii SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.861 217.2.Platforma informatica interactiva educaţie şi formare profesională iniţială de NOICA" pentru orientare vocationala a elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ „Scoala viitorului”.1.398.887.1.Impreuna pentru o societate INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare bazata pe cunoastere JUDETULUI VALCEA calitate Axa Prioritară 1/ Tineri Antreprenori in Scoala .251.380 0 0 1.366. Acces la profesională iniţială de DMI 1.387.628.000 147 1.995 56.297.143 36.852 416.NAPOCA învăţământul superior Ingineriei Calităţii.396.843.1.345 36.745 296.584 2.193 409. cu deschidere UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior 558.1.619 137 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.1.239 0 1.3. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.784.769 122.104 36.675 1.111 1.404 166. Acces la profesională iniţială de DMI 1.576 131 132 133 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL ACTIVA .979 32.232 0 1.2.900 1.940 139 1.800 0 740. Calitate universitare prin formarea resursei umane şi DIN CLUJ NAPOCA învăţământul superior orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.254 553.667 555.746 0 1.1.213 407. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 1.701 1.783 836.925 1. crt. în domeniul Managementului şi CLUJ . Acces la profesională iniţială de DMI 1.943 0 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 312. Calitate în internaţională. Calitate "Inginerie si Management (IM)" CLUJ .516 194.836.Nr.365.847.pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.NAPOCA învăţământul superior la de la de în în 994.492 141 FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP Axa Prioritară 1/ DMI 1.

240.991 0 1.947 1.200 Cheltuieli neeligibile 60.980 162 1.803 0 58.846.954 1.424 166 Activi in metode interactive 289.999 149 IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.340 152 Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor.638 68.536 402. O cercetare-actiune pentru integrarea pe piata muncii.102 1.440 73.077.444 55.844. dezvoltă-ţi competenţele 309.558 4.921 0 1.2.640 36.888 771.3.762 88.564.122.462. crt. Dezvoltarea DIN SIBIU .3.2. Dezvoltarea Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane în educaţie şi formare Formarea Resurselor Umane (CIFRU) DIN BUCURESTI profesională EUROCOMP Centru de pregatire Axa Prioritară 1/ DMI 1.849.412 159 Axa Prioritară 1/ DMI 1.069.557. Calitate în PREDARE/INVATARE/EVALUARE FARMACIE DIN CRAIOVA învăţământul superior (SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA PRACTICA Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.357 36.314 230.298 345.261 36.846 32.3.828.CENTRUL DE învăţământul secundar. Calitate în învăţământul superior Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 762.654 20. Dezvoltarea complementara a cadrelor didactice UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA resurselor umane în educaţie şi formare preuniversitare pentru adaptarea activitatii profesională didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.427.882 0 1. Axa Prioritară 1/ DMI 1.o şansă mai mare UNIVERSITATEA ROMANOde integrare socio-profesională AMERICANA Observatorul Profesiilor Muzicale din România UNIVERSITATEA DE VEST.354. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. (OPMR) FACULTATEA DE MUZICĂ Centru de formare si analiza in ingineria UNIVERSITATEA ALEXANDRU riscurilor (CeFAIR) IOAN CUZA Centrul de formare a cadrelor didactice din CENTRUL SCOLAR PENTRU învăţământul special şi instituţii integratoare EDUCATIE INCLUZIVA NR.745 397.000 165 Alege-ţi mentorul.578 1.331.849.693 69.Nr.000 0 1.814 6. 2 „OPTIMA” Axa Prioritară 1/ DMI 1.Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.330 232. NEAMT profesională GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA DMI 1.2."Descopera " SCIENCE EDUCATION AND profesională TRAINING UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA Specializarea cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.765.376 4. profesional şi tehnic în resurselor umane în educaţie şi formare CERCETARE SI IMPLEMENTARE proiectarea asistată de calculator profesională METODE NUMERICE Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL "STEFAN resurselor umane CEL MARE" TG.882 344.2. PLASMEI SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.570 0 1. 148 Titlu proiect Calificari si standardizare europeana asistenta sociala .000 0 1.3. Calitate în învăţământul superior 989.145 227.000 Total valoare proiect 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.337.349 1.161 7.302 0 1.154 291.038 36.316 1.721 0 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.099 1.349 0 1.494 344.509 29.440 335.250 35. Dezvoltarea din invatamantul preuniversitar pentru predarea RADIATIEI .231 399.464.936 7.834.300 36.677 36.441.855 35.950 397.2.151 1.601 35.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1. Dezvoltarea cadrelor didactice din învăţământul superior de UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare marină şi furnizarea de programe de CONSTANTA profesională perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime INSTITUTUL NATIONAL PENTRU Formarea si perfectionarea cadrelor didactice FIZICA LASERILOR.2. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.467.262 1.NAPOCA CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN UNIVERSITATEA DIN ORADEA DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate .799.942 336.842.081 342.2.428 404.2.025 161 1.589 164 1.508 77. Calitate în învăţământul superior 171.055 160 1. Dezvoltarea PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI TARGOVISTE profesională MEDIULUI ŞI AL SIGURANŢEI ALIMENTARE MARCON.642 1.346. Calitate în învăţământul superior 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.654 0 365.847.469 163 1.700 26.929 72.2.455. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.107 153 154 155 156 157 158 Masterat international in robotica adaptabil la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN piata fortei de munca CLUJ .238 0 1.450.392 20.311.053.CENTER FOR resurselor umane în educaţie şi formare stiintelor .409 314.acronim Eur-AS in Nume beneficiar UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.453 .3.951 295.996 51.260 150 151 1.542 341.

PLOIESTI masterat adecvat societăţii cunoaşterii profesională Formarea şi perfecţionarea personalului Axa Prioritară 1/ DMI 1.759 25. PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA.077 228.415 23.684 184 1. prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.554 345. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.059 29.967 17.352 59.061 334.874 172 SIVECO ROMANIA SA 1.3.322 273.421.068.341 20.924 345.847.421.3.231.3.847.3. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare documentarişti) din învăţământul preuniversitar profesională Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice.3.874 171 SIVECO ROMANIA SA 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 813. Dezvoltarea SCOALA NATIONALA DE STUDII Educatiei pentru Cetatenia Democratica in resurselor umane în educaţie şi formare POLITICE SI ADMINISTRATIVE regiunea Sud..3. redactori.566 400 878.3.044 0 1.838. INVATAMANT PENTRU TOTI.3.847.211 409.874 173 SIVECO ROMANIA SA 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.849.394 0 1.421.204 1.467.388 0 1.888 89. debutanti in cariera didactică. Dezvoltarea UNIVERSITATEA DE PETROL SI ştiinţific şi tehnologic printr-un program de resurselor umane în educaţie şi formare GAZE .119 180 972.309 26.240 .061 334. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.606 343.950 0 1.061 334. 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.399 92.556 133.552.419 92.466 181 567.796 1.811 7.563 14. LIBERA SI COMPETENTA.912 169 380. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.061 334.508 183 696.3.419 92.847.463. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ DMI 1.908 311. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.847.874 174 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1. crt.780 31. Dezvoltarea didactic auxiliar (bibliotecari. Dezvoltarea în educaţie şi formare 292.295 36.la timpul prezent pentru viitor resurselor umane MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ profesională Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD EDUCATIA TIMPURIE.844.421.253 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 167 60.646 344.289 182 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.347.419 92.465.998 0 1.016 1.945 0 1.419 92.796 175 CASA CORPULUI DIDACTIC .227 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.603 0 480. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.125 170 SIVECO ROMANIA SA 1.847.982 0 1.Muntenia (FORM) profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune CASA CORPULUI DIDACTIC resurselor umane si Educatie Timpurie) BRASOV profesională Axa Prioritară 1/ Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte INSPECTORATUL SCOLAR AL resurselor umane educationale speciale JUDETULUI SATU MARE profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA Profesori în societatea cunoaşterii resurselor umane CEL BĂTRÂN profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "PETRU Formarea .421.466.394 0 1.320 33.3. Titlu proiect PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Nume beneficiar ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.419 92.3.420.3.847.200 187 CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 1.3.3.394 0 1.784 185 Axa Prioritară 1/ DMI 1.212 36.751 163.874 1.322.057 186 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA 1.048.254 36.160. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.833 66.849.061 334.774 0 1.885 0 1.458. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.402 68.3.394 0 1. IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI PENTRU TINE.635 176 177 178 Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ SIVECO ROMANIA SA resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ resurselor umane profesională SIVECO ROMANIA SA 1.650 168 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.394 0 1.372 41.209 179 Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Axa Prioritară 1/ DMI 1.SIMION MEHEDINŢI”.779 251.861 742.977 334.293.029 344.635 9.Nr.376 289.3.911 36.522.074 191.3.360 36. SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi.516 26.765 1.726.

Calitate în formarea profesională continuă 249.3.821 0 541.846.817 7.053 209.372 27.276 4.105 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează DMI 1.770 90.958 192 193 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA TEHNICA resurselor umane "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ Certificare ECDL si formare continua in judetul COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE resurselor umane Neamt CARTIANU profesională EDU TEHNIC FORMA PLUS CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU.654 341.3.826 158.4.352 0 1. Calitate în profesionale ale adultilor in sectorul protectia ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă mediului – PRO MEDIU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI UNIMED Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare 935. formarea profesională continuă informale de invatare.980 194 Axa Prioritară 1/ DMI 1.548 19. pentru creșterea eficienței UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare utilizării TIC și asigurarea calității instruirii TARGOVISTE profesională asistate de calculator în mediul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formare continua a cadrelor didactice printr-un COLEGIUL NATIONAL resurselor umane model inovativ de tip 'blended learning' BANATEAN profesională DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET. Calitate în OCUPAREA FORTEI DE MUNCA angajatilor din domeniul constructiilor formarea profesională continuă OLT 1.500 1.CORSAR INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN DMI 1.4.728 188 189 190 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE resurselor umane 1918" ALBA-IULIA profesională Axa Prioritară 1/ Consilierea Integrativă Educaţională . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.589 0 1.894 0 1.206.000 0 1.098 .315 204 Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare S.4. Calitate în formarea profesională continuă 1.Aici şi UNIVERSITATEA EFTIMIE resurselor umane Acum MURGU RESITA profesională Axa Prioritară 1/ Facilitare profesională pentru calitatea instruirii UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane eficiente TIMISOARA profesională SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII 429.276. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.634 238.337 327.871 101.646 38.492 35. crt.000 0 1.978 13.061 463.336 16. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.902 205 301.938 8.009 10.576 122.094 332.531 58.468 220.852 195 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ 1. UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 1. Dezvoltarea cadrelor didactice.986 29.772 410. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 1.570 892.397.022 198 1.3.C.443 54.927 22.3. inclusiv dezvoltarea competentelor personalul AGENTIA JUDETEANA PENTRU Centrul de Evaluare a Competentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.179. CENTRUL DE PREGATIRE IN Axa Prioritară 1/ DMI 1.815. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 967. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.262 273.500 82. factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Alimentar .100 0 205.692 1.164. Calitate în anterioara dobandite in contexte non-formale si INFORMATICA S.784 26.181 81.700 201 FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA Axa Prioritară 1/ DMI 1.600 199 672.795 0 1.458 203 432.902 70.3.125 200 Axa Prioritară 1/ DMI 1.933 227.538 10.425.279.106.906 0 545.A.412 260. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.373 334.678 191 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.791.467.800.015.3.455 196 EDUTIC – Sistem de formare continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.394.051 1.389 40.148 36.174 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 658.3.221 101.4.3.778 25.835 0 1.963 0 848. Dezvoltarea în educaţie şi formare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 522.449. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.444 202 ASOCIATIA PATRONALA A Dezvoltarea si autorizarea unui centru de PRODUCATORILOR SI evaluare si certificare a competentelor UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 348. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.421.144 24.3.235 25.532 6.607 29.4.287 18.Axa Prioritară 1/ CARIERĂ PENTRU PERSONALUL PRIN CENTRUL UNIVERSITAR resurselor umane DIDACTIC CRAIOVA profesională Dezvoltarea profesională sursă de progres ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua.3.612 197 162.181 335.3.

849.CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie PAS decisiv spre cariera ta CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE GRUP ŞCOLAR INDUSRIAL "NICOLAE CIORĂNESCU" UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TULCEA Axa Prioritară 2/ DMI 2.5.1.783 245.536. inovaţie şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.886 105.996 46.413 796.403.862 247.880 0 1.5.420.000 211 624.5.000 213 1.894 4.055 36.1.301.825 209 1.4. corelatii cu mecanisme de FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI cercetării asigurare a calitatii scolii doctorale. Programe perspectiva formarii si evaluarii competentelor .1.460.844.000 0 1.736 31.789 0 1.507.803 18.844.092 35. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1.249 36.416 0 1.5. Programe pentru cercetare doctorala de UNIVERSITATEA "ALEXANDRU doctorale şi post-doctorale în excelenta in economie prin parteneriate active IOAN CUZA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.501.112 143.485.300 1.480 216 1.486 220 Proiect pentru dezvoltarea de programe UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.700 36.500 220.584.000 1.DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe Axa Prioritară 1/ DMI 1.536.216 271.848. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.5.836. Tranziţia de la MIRCEA" TARGOVISTE şcoală la viaţa activă . STIINTELE EDUCATIEI Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea UBB. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. CLUJ-NAPOCA stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN calitatii. interdisciplinaritate în studiile doctorale şi UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în postdoctorale în sociologie cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul 1.5.005 32.150 269.692 241.061 924.638 7.289 342.849.500 30.386 27.618 66. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.803 36.529.342 1. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE baza de programe doctorale imbunatatite prin doctorale şi post-doctorale în JOS" GALATI parteneriat (PhD EXPERT) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 1.520 34.5.900 1.000 212 1.169 36.809 210 1.256 204.750 110.622 271.5.900 0 5.870 207. Programe Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul context european DIN TIMISOARA cercetării Inovare si dezvoltare in programele doctorale si Axa Prioritară 1/ DMI 1.723 34.925 109.850 37. Titlu proiect Nume beneficiar ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) “PRO VOCATIE” Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.700 394.Nr. crt.894 0 1.000 215 1. Programe FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul BUCURESTI cercetării 1.500 0 1.836 229.759 1.000 0 750.846.500. Tranziţia de la UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de şcoală la viaţa activă la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA . Calitate în formarea profesională continuă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.587 219 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.849.848.688.5.540.794 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 206 Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE 0 1.685 218 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.520.764 250.068 36. sociologie si stiinte ale POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării comunicarii. întreprinderi şi Axa Prioritară 2/ DMI 2.290 1.889 221 1.620 207 Axa Prioritară 1/ DMI 1. PRO-INOVA Program educational in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în managementului inovarii CLUJ .767.365. vizibilitatii si interdisciplinaritatii CLUJ .NAPOCA cercetării DOCSOC Excelenţă.NAPOCA programelor doctorale Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent) Axa Prioritară 1/ DMI 1. SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiinte administrative.639. cercetării Restructurarea programului de formare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.997 222 223 224 225 202. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 1.537 36.824.1.066 339.900 208 1.190 262.300 39. Programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA tehnologia informatiei" si "Ingineria sistemelor" doctorale şi post-doctorale în sprijinul DIN BUCURESTI pentru o economie bazata pe cunoastere cercetării (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.609 33.721 1.878 0 1.5.200 217 1.000 0 1.920 0 0 235.5.740 36.250 15.249.980 0 1.670.391.999 214 Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile "Calculatoare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.839.5. Programe UNIVERSITATEA "ALEXANDRU graduale universitare pentru adaptarea cercetarii doctorale şi post-doctorale în sprijinul IOAN CUZA" IASI stiintifice la nevoile societatii cunoasterii. Programe cercetare doctorala in domeniile stiinte politice.076 268.180 GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL Axa Prioritară 2/ DMI 2.052 271.958 218.645 266.SCOALA DOCTORALA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul de cercetare. Programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina FARMACIE "IULIU HATIEGANU" doctorale şi post-doctorale în sprijinul si stiintele vietii CLUJ-NAPOCA cercetării Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi.5.

576 18.782 11.667 958. Tranziţia Acces la un viitor de succes ROMAN şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Axa Prioritară 2/ DMI 2.836 152.761 13.122 123.1.706 958.1.010 47.152 959.105.890 5. o repar eu COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.159 18.000 694.770 1.867 43.1.238 936.769. Tranziţia şcoală la viaţa activă Practica studentilor economisti in medii bancare Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.824 239 DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.820 53.438 181. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.720 0 18.221.028 17.integrare reusita pe piata PROFI SERV GROUP muncii De la teorie la practica.T.989 36.350 25.548 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 263.795 785.319 36.000 7.coordonate in dezvoltarea UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 860.355 138.982 198.997 Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca Axa Prioritară 2/ DMI 2.700 18.335 247 248 249 250 694.1.454 51.156 899.255 114.400 990.645 19.435.267 52. muncii STEFANESCU" IASI Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI tranzitiei de la sistemul de educatie la viata DIN CLUJ NAPOCA activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANTA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 1.535 6. 226 227 228 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.PRACTICĂ .034. Tranziţia Pregatire practica pentru piata muncii FACULTATEA DE STIINTE şcoală la viaţa activă ECONOMICE Stagiile de practica .648 890.692 1. Tranziţia Şcoală în producţie CARTIANU" şcoală la viaţa activă INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I.876 1.1. Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1.125 1. Tranziţia de la la economia competitiva prin inginerie UNIVERSITATEA DIN ORADEA şcoală la viaţa activă concurenta. Tranziţia de la pas important in tranzitia de la studiu la viata BLAGA" DIN SIBIU.525 440.1.720 112.216 Cheltuieli neeligibile 105.765 241 242 243 244 245 Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI. Tranziţia de la MATERIALE DE CONSTRUCŢII şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJNAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.580 987. Tranziţia UNIVERSITATEA SPIRU HARET simulate şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA DIN BACAU.451.074 246 Creşterea performanţelor absolvenţilor UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE HIGHTECH în viaţa activă.549. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Stagiile de pregatire practica a studentilor – un UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.700 0 83. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.582 1.901 22.162 561.732.135 .015 108.P.167 438. CATEDRA DE STIINTE POLITICE 594.1.M.1.1.486 80.072 68.128 8.053 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.085 108.1. FACULTATEA DE STIINTE POLTICE.C.101 82.1.442 1.491.1.Economist 774. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 767.977 825.651 17.320.500 306. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă de la de la de la de la de la de la de la de la 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Primul pas e important: fii orientat Sudent .232 999.1.349 106.302 1.846 340.1.114.085 863.1.388 0 890. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI şcoală la viaţa activă GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" Axa Prioritară 2/ DMI 2.) COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 238 Axa Prioritară 2/ DMI 2.166 34. prin programe de 1918" ALBA-IULIA pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.000 20.087 118.801 0 689. ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII.887 Pregatire activa.676 4.952 Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1.776 129.Nr.A.122 96.856 47. PROFESIONIŞTII DE MÂINE Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.906 493.089 13.196 0 0 0 0 0 0 0 75.500 168.757 33. Tranziţia de la PRACTICA DIRIJORALA MUZICA BUCURESTI şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA BABESBOLYAI.799.011 206.474 19.828 369.000 132.597 51.primul pas spre ASOCIATIA SFANTUL STELIAN construirea carierei Masina ta.238 10.1. FILIALA IASI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.760 573.286 21. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la DOMSA" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă FUNDATIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA. Tranziţia profesionala a studentilor BLAGA" SIBIU şcoală la viaţa activă “NURSING Convergenta pregatirii SCOALA POSTLICEALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.416 33.490 60. FACULTATEA şcoală la viaţa activă activa DE LITERE SI ARTE 251 811.576 16.410 447.000 0 0 4.427 200. crt.856 395.569. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.317 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 584.225 36.000 1.637 376.1.209 787.1.906 1.970 20.1.079 73.949 107.806.092 Total valoare proiect 1.291 8.1.906 214.991 240 Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Axa Prioritară 2/ DMI 2.087.747 215.743 25.1. Tranziţia preuniversitare medicale cu viata activa” SANITARA FUNDENI şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.

1.114 214.038 1.770 1. Tranziţia de la promovarea dezvoltarii profesionale si a COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şcoală la viaţa activă aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.714 1.1.299 0 1.003.839 25. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.300 252 Tranzitia de la scoala la viata activa prin Axa Prioritară 2/ DMI 2.941 190. Tranziţia de la PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI IOAN CUZA” DIN IASI şcoală la viaţa activă ABSOLVENTI Firma de exercitiu. Tranziţia de la ADMINISTRATIV SI DE SERVICII şcoală la viaţa activă VICTOR SLAVESCU PLOIESTI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.049 1.931 0 8.169.1.1.721 67. Tranziţia de la DIN BRASOV FACULTATEA DE şcoală la viaţa activă STIINTE ECONOMICE GRUPUL SCOLAR Axa Prioritară 2/ DMI 2.Laborator de formare a AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.634 97.366.921 29.795 254 255 256 646.873 35.818.260 29.047 16.602. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.857 262 De la teorie la practica in medicina 1.802 617.350 69.559 243.1. De la liceu la universitate” PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.545. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.517 849.342 825. Tranziţia de la informare şi evaluare psihologică. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.870 97.1.TARGU MURES Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE siguranţa şi sănătatea elevilor ASACHI IASI PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA.821 35.374.357.186 36.055 138.880 9.661 703.1.049 263 Camera de Antreprenori Comert Virtuala a Elevilor 197.215.885 174.1.000 0 0 31.539.350 820.465. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1.050 .411.006 41. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 253 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.813 30.169 167.000 12.007 27.874 855. „Pasul cel DEPARTAMENTUL PENTRU şcoală la viaţa activă mare.513 89. Tranziţia de la POP MARTIAN" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.096 31.454.139 264 MediaLab .660 GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" .340 17.252.447 15.080 188.rampa de lansare in cariera Un pas înainte COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.892 173.1.414 11.190 272 ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1.157 17.o sansa pentru cariera ta Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca 1.842.226 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 1.624 1.1.359 189.897 209.2.892 905.264 6.323.1.531 34. Tranziţia de la competentelor practice si transfer de know-how A SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE şcoală la viaţa activă in industria media UMANE Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.179 484.265 0 0 0 1.602 70.764.672 265 266 267 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.764 210. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.243 1.1.950 258 259 260 Firma de exercitiu .751 17.327 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.657 1.062 182. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.905 28.186 0 79.202 106.168 736.1.250 1.047 116.743 1.525.262.767 202.221 268 269 270 271 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a UNIVERSITATEA TRANSILVANIA studenţilor cu program de studiu în inginerie DIN BRASOV mecanică Parteneriat pentru efectuarea stagiului de FACULTATEA DE INGINERIE practică a studenţilor în domeniul tehnologiei HUNEDOARA informaţiei şi a comunicaţiei CENTRUL JUDETEAN DE Vreau sa muncesc RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA UNIVERSITATEA BUCURESTI Fii pregatit pentru cariera ta (FACULTATEA DE DREPT) Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII FUNDATIA MARA 509.596. crt.100 11. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.596 23.549 101.838.550.800 1.441 66.316 27.470 771.281 0 1.000 563.949 161.Nr.662 32. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.518.896 703.032 31.732 3.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IALOMITA COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 257 1.379.164.534 261 UNIVERSITATEA TEHNICĂ Consiliere şi orientare profesională prin "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 2/ DMI 2.291 1.587.

261 1. produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste aceasta. TRENUL SPERANŢEI” . Prevenirea Family Friendly School SALIGNY" BAIA MARE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar 1. crt.2.435 0 1. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Visătorii . prietena mea COTOVU" corectarea părăsirii timpurii a şcolii COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.202 6.661 37.2.731.849 297 298 Axa Prioritară 2/ DMI 2.VALCEA.400.122.2.942 111.Nr.831 27. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.832 146.843 17.272.988 1.2.841.2.352.900 1.361 0 618.113 29.296 102. Prevenirea CAMPULUNG.637 181.418 22.711 34. Axa Prioritară 2/ DMI 2.H. JUD.062.554 1.096.353.093 166.450.560 296 Axa Prioritară 2/ DMI 2.010 1.444 11.290 20. Prevenirea şi MATERIALE DE CONSTRUCŢII corectarea părăsirii timpurii a şcolii GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO SALVATI COPIII ROMANIA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.550. SANSA MEA .039 31.324 1.288 5.153 73.050 186.835 280 1.111 319.900 1.202.2.932 147. Prevenirea şi TRANSPORTURI CAI FERATE corectarea părăsirii timpurii a şcolii TIMISOARA GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.859 214.478 0 17.385 37.796 281 282 283 284 Axa Prioritară 2/ DMI 2.300 1.585.2.554 1.2.881 274 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.027 188. Prevenirea Şcoala.443 156.2.268 1.716 275 240.343 70.834.505 6.812 1.686 36. flexibilă şi incluzivă Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 273 FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.300.585.. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.897 503. Prevenirea şi ASOCIATIA DE TINERET BUCURA corectarea părăsirii timpurii a şcolii 474.692 278 532.493 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a PRIMARIA COMUNEI STROESTI scolii in mediul rural CONSILIUL JUDETEAN Porti inchise abandonului scolar CONSTANTA SCOALA GENERALA "GEORGE IMPREUNA NE VA FI MAI USOR COSBUC" IASI Fiecare copil educat e un adult castigat SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA .F.568.O ŞANSǍ PENTRU FIECARE Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare.. Prevenirea ISJ BN corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.065 31.821.8 Axa Prioritară 2/ DMI 2.918 285 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC Axa Prioritară 2/ DMI 2.384 0 581.248 274.640.195 557.699 219.585. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.2.728.539 151.550 1.913 33.878 1.559 24. corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.241 36.648 187.396.135 1.007 179. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 1.197 77.020 25. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.935 .400 665. Prevenirea şi invatamantul primar si secundar pentru copii PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI corectarea părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural VISE .S.530 12.2. Titlu proiect Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati. ARGES corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.477 155. FILIALA VALCEA) Axa Prioritară 2/ DMI 2.044 279 Cresterea accesului si participarii in Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.365.304 0 0 0 0 0 67.957 32. Prevenirea şi ROMANIA FILIALA VALCEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii (A.Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar Sprijin educational pentru prescolari si scolari INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.454 292.R.313.511 219. prin crearea unor culturi si practici incluzi .678 1.846.856 0 1.2.501 205. aprofundare.510.585 1..2.003 1.545 219. EDUCATIA INSEAMNA VIITOR Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de consiliere si formare Educatia. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.064 1.2.2.560 0 111.996 0 0 0 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.2.842.427 31.459 30.255 1.518.485.539 138.500 11.008 12.570.2.372.853 1.045 178.SCOALA.151 26.548 216.596 12.2.500 42.2. NENITESCU şi şi şi şi şi şi şi şi şi şi 1.800.608.032 65.893 132.733 36. comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă.251 276 277 1.697.000 30. sansa noastra pentru un viitor mai bun O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.114.266 584.2.626 1. Prevenirea UNIVERSITATEA DIN ORADEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii DIRECTIA DE ASISTENTA Axa Prioritară 2/ DMI 2. JUDETUL NEAMT corectarea părăsirii timpurii a şcolii PRIMARIA MUNICIPIULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.873 69.206 1.Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational . Prevenirea liber 26 CRAIOVA corectarea părăsirii timpurii a şcolii LICEUL TEORETIC "IOAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.589 959. Prevenirea RM.289.2.club şcolar de petrecere a timpului SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.258 34.2.705 1.452 884. Prevenirea REDIU.187 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.688 36. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 744.075 193.984 209.393 1.269 1. Prevenirea ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR corectarea părăsirii timpurii a şcolii FUNDATIA GIOVANNI BOSCO GRUPUL SCOLAR COSTIN D. Prevenirea COMUNITARA IASI corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA DE ARTE SI MESERII Axa Prioritară 2/ DMI 2.586.

000 0 1.2.3.380 365.591.546 1.373 9.170 312 313 314 si eu ma calific Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului O NOUĂ CALIFICARE.426 7.097.454 219. O NOUĂ ŞANSĂ FUNDATIA MARA AGENŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV S.3. Acces şi Personal calificat garantia serviciilor de calitate COMERT SI INDUSTRIE .2. Acces şi sigur PERFECTIONARE PROFESIONALA participare la FPC VLADIMIRESCU Axa Prioritară 2/ DMI 2.338 1.975 1.970 35.384 581. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.526 44.539 33.3.963 Axa Prioritară 2/ DMI 2.205 22.725 Axa Prioritară 2/ DMI 2.129.C.184 7.900 29.928 136.431. Acces şi Muntenia in vederea cresterii competitivitatii DAMBOVITA participare la FPC economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI.925 1.541.450.965 22.090 22.660 21.591. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.324 65.3.334 252.316. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.935 6.108 481.000 1.primul pas spre un viitor mai CENTRU DE PREGATIRE SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.850 727.800 316 317 318 319 320 321 285.834 0 457. Acces şi participare la FPC 1.955 77. 413.3.428 1. primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea.ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.274 32.496.Nr.2.188. O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati Ia startul din Pole .428. Acces participare la FPC şi şi şi şi şi şi 302 Stop Abandonului Scolar 474.799 1.441 1.733 Total valoare proiect 1.253 GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi "ANGHEL SALIGNY" participare la FPC 322 Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de Axa Prioritară 2/ DMI 2.169.765 7.000 1. Prevenirea şi PAROHIA PARC PLUMBUITA mâine corectarea părăsirii timpurii a şcolii PAS CU PAS .585 Cheltuieli neeligibile 85.374 5.2.Position Califica-te in domeniul auto Calificarea.000 78.440.790 17.163 45.000 1.3.290 53.089 1.651 0 117.000 13.266 10.FILIALA BRĂILA SC TERRAMOLD SRL GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 987.2.3.946 159.708 44.FILIALA participare la FPC BRAILA FUNDATIA ROMANO GERMANA CALIFICAREA .779 20. conditie esentiala pentru cresterea COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.154.865 457.400 346.2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.874 212.281 1. Acces şi participare la FPC 310 FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.2.213 1.3.3.426 0 571.450 1. crt. Acces şi competitivitatii acestora.300 86. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.274 1.000 71.000 36.268 303 304 305 306 307 308 309 EU NU abandonez scoala Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA .Previne Abandonul Scolar CU Axa Prioritară 2/ DMI 2.125 1.969 1.190 315 Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud. ARINI S.020 30.136 1.541 1.980 27.859 34.3.943 44.591.3.555 134.782 219. Prevenirea şi FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA Programul AfterSchool corectarea părăsirii timpurii a şcolii FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.300 311 717.577 1.796 11.658 36.873 0 0 0 307.000 0 130.798 28.848.233 14.264 12.637 0 1.187.507.191.848. 299 300 301 Titlu proiect Împreună pentru educaţie Nume beneficiar PRIMARIA MOVILENI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 975. Acces şi participare la FPC 543.485 1.L.970 164.170 1. Prevenirea şi PREUNIVERSITAR AL corectarea părăsirii timpurii a şcolii COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU HARET Axa Prioritară 2/ DMI 2.R. Acces participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. ca factor determinant MADGEARU" GALATI participare la FPC in dezvoltarea economica a judetului Galati 238.210 780.820 40.218.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.645.298 60.539 11.700 23.078 16.731 49.020 1.000 1.508 10.180 1.574. Constanta „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ SCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” FIPCM SPIRU HARET . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.395.514 44.288 0 120.154 .807.3.848.o sursă sigură pentru educaţia ta Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud.553 8.417 30.553. sansa unei vieti mai bune COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" SC AMIRAS C&L IMPEX SRL FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR EURO JOBS SC TERRA NOVA GROUP SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.172 663.635 0 0 17.431.

645 0 1.1.330 331 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.320 91.078 0 Total valoare proiect 1. Promovarea 1.852 330 GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" Axa Prioritară 2/ DMI 2.542 35. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 0 910.210 0 810.538 1. Acces şi participare la FPC 1.noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere .096.163 104.300 Calificarea resurselor umane din întreprinderi stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe SC INFOPROB SRL BACAU piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU economic FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC) 326 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 2/ DMI 2.026 8.3.305 61.199 34.160 27.372 327 Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor. 323 324 325 Titlu proiect Campania Succesului Tau Nume beneficiar COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.059 318. PROTECT-SERVICII SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.382 283.400 35. al asistentei sociale si al comertului” RECALIFICARE .641 341 342 343 344 1.840 40.118. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.714 338 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ Axa Prioritară 3/ DMI 3.428 34. Promovarea DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IOAN CUZA” DIN IASI culturii antreprenoriale IN RANDUL TINERILOR Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est .829.126.176.823.630.829 16.1.440 79. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.491 11.551 1.000 0 606.628 31.071 52.956 21.520 332 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.708 86.CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan FUNDATIA SATEAN BRAILA ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART CARPEDIEM TECHNOLOGIES S. Promovarea VETERINARĂ "ION IONESCU DE culturii antreprenoriale LA BRAD" 493.497 1. servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate Cariera e in mainile tale 328 FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A "ELENA DOAMNA" GALATI S.000 0 535.1. Promovarea 3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA FAUREI Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale 3.844. Promovarea culturii antreprenoriale 1.062 6.718.3.454.123 27.261 72.903 91.3.307.000 0 538.346 Cheltuieli neeligibile 77.260 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.058 2. Promovarea 3.916 25.533 18.531.R.353.299.517 1.076 1.394 13.843 339 PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business angels JUNIOR CHAMBER IASI Axa Prioritară 3/ DMI 3.248. crt.FPC in domeniile mecanica.687 53.3.1.720 337 808.3.792.3.614 33.3.868 1.481 1. Acces şi participare la FPC 770.un stil de viata Intreprinderile prestatoare de protagonisti ale dezvoltarii terioriale serviciiINTERACTIV RO CONSULT 1.334 743.800 92.3.000 1.297 520. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.253 33.809. Promovarea culturii antreprenoriale 494.418 39.367.000 616. Acces şi participare la FPC 1.338.438 53.480 23. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.305 61.440 838.650 1.840 40.969 1.509 51.3.794 329 557.1.088 1.1.286 0 905.640 77.3.352 31.246 32.128.199 51.1.832 333 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.633.606 17.495 113.759.518 92.582 23.017 24.Nr.237 29.1.136 2.450 11.236 334 335 336 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI Sprijin pentru angajati in vederea calificarii SINDICATUL LIBER complete INDEPENDENT DIN RADET UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii AGRICOLE ŞI MEDICINĂ antreprenoriatului prin sistemul turistic in VETERINARĂ "ION IONESCU DE regiunea Nord Est LA BRAD" O cariera de succes .882 613. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.200 340 CENTRU REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.509 37.678.3.753 5.541 0 1.3. Promovarea 3.155 34.146 0 51.802 51. Acces şi participare la FPC 1.626 45.698.666.338 .572 12.1.257. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.180 1.107 1.755 50.

601 0 0 1.559.727 1.849.895 60.conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE ELECTRONICA SI SOFTWARE . culturii antreprenoriale CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.192 1.495 58.I.762.705 40. A&C CONSULTING CENTRE Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.767 102.737 84. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.550 96.609 27.848.109.OPORTUNITATE INDUSTRIE SI AGRICULTURA PENTRU COMPETITIVITATE TELEORMAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.206 49.1.011.351 30.336 524.660 55.775 Cheltuieli neeligibile 84.C.188 92.427.1.139 1.892 366 TOP CLASS . Promovarea culturii antreprenoriale 1.957 37.578 0 77.1.000 1.432 34. Promovarea culturii antreprenoriale 346 347 348 1.550.046 1.225 23.100.C) Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a CAMERA DE COMERT SI mecanismului economic INDUSTRIE VALCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.591 614.INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI Axa Prioritară 3/ DMI 3.279 105.1.004 1.1.680 349 COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.108 443.R.742 88. Promovarea manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din MANAGEMENT AL PROIECTELOR culturii antreprenoriale Regiunea Sud-Vest Oltenia EUROPROJECT Promovarea culturii antreprenoriale .992 60.848 1.765.000 29. crt.666.107 944.800 1.621.190 351 352 353 354 355 356 ASOCIATIA PROMOVAREA SI Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI turismului din Regiunea Oltenia.965 1.417 106.082.016 1.022 103. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.1.507 56.673 108.229 1.000 365 INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea DIN BRASOV FACULTATEA DE culturii antreprenoriale STIINTE ECONOMICE Axa Prioritară 3/ DMI 3.1. ANTREPRENORIATUL . Promovarea culturii antreprenoriale 1.289 1. Promovarea regiunii Sud-Est (PAR SE) DIN BUCURESTI culturii antreprenoriale Diseminarea culturii antreprenoriale si UNIVERSITATEA POLITEHNICA promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est DIN BUCURESTI (D.000 0 0 26.381.590 Antreprenoriat. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 357 475.268 358 359 360 IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV ANTREPRENORIALE CAMERA DE COMERŢ ŞI MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES INDUSTRIE BRAŞOV ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE DIN TIRGU-MURES Antreprenoriat si Supply chain management 1.165 55.748 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.090 4.857 68. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.515. initiativa si dezvoltare pentru AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 4.750 361 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.843 1.300 14.1.889.P.1.T.680 99.950 35.000 0 249.culturii antreprenoriale CEED ROMÂNIA" 375.000 35.633.230 1.729 18.U.1.888 Total valoare proiect 1.1. Promovarea S.640 25.256 104.C.845.I.1.429 .849.024.043 25.695 20.642 345 Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul UNIVERSITATEA POLITEHNICA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea Oltenia REGIONALA SUD-VEST OLTENIA culturii antreprenoriale Dezvolta-ti oamenii Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj.619.L.759 919. Promovarea culturii antreprenoriale 940.702.792 350 Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.082 91. Sprijin pentru intreprinzatori ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures S.916 35.841 92.432 88. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.255 997.860 1.411 103.1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.935 547.834.1.764 362 363 364 Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU antreprenoriale complexe in randul tinerilor si INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII seniorilor din regiunea Centru ASOCIATIA PENTRU TINERET Fii stapinul tau FIDELITAS MIERCUREA-CIUC Business Startup EXTREME TRAINING INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 225.150 1.140 104.140 1. Promovarea culturii antreprenoriale 1.I.604.1.1.190 31. Promovarea DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA.604 886.ARIES FILIALA OLTENIA 1. prin initierea INFORMATIEI SI COMUNICATIEI in antreprenoriatul inteligent (A. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.555.778 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.961 0 1.677 60.255 33.700 4.1.646.367 36.951 8.777.017.681 982.554 64.299 33.342 15.N) Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru DINAMICTOUR BORCEA SRL fiecare CAMERA DE COMERT.440 45.180 36.632.773.384 62.176 29.400 19.1.218 1.146 36.

2.441. 1.607 92.139 0 1.680 0 457.L.081.100 361.L. Titlu proiect Tineri antreprenori in spatiul european.443 17. MED 2008 IMPACT .092.849.436 383 S. inovare.818 67.364 254.492 1.113 75. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.658 1.087 207. Formare şi Management performant.2.2.037.2.2.787 51.2.780 380 Centrul de informare EMAS in regiunea NordEst CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 1.893 378 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.400 264.822.224.R.R.018. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi UNIVERSITATEA "STEFAN CEL intreprinderi in domeniul proiectarii si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MARE" SUCEAVA implementarii tranzactiilor electronice – pentru promovarea adaptabilităţii PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Excelenta pentru Personalul Regiunea de NE (EPTUR NE) TUristic din Axa Prioritară 3/ DMI 3.100 29.762 1.846 131.954 368 UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.710 377 FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).2. flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Axa Prioritară 3/ DMI 3.953 36. in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si angajatilor 837.256.L. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat transnational (TASE) Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 367 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 744.616.2. VS COMUNICATION S. IT din Axa Prioritară 3/ DMI 3.574 672.182 105.043 63.363 0 718.competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. productivităţii.941 381 382 CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: SC AGRIMON SRL Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea SudProgram de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.R.829 99.840 37.R.500 1.060 374 598.900 0 894. crt. pentru promovarea adaptabilităţii FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 29.061 91.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.048 47.BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII PLURI CONSULTING GRUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DURABILE pentru promovarea adaptabilităţii S.378 69.2.180 .380.PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii.2.358 34.042 369 Program privind promovarea si formarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.745 256.360 1.896 90.561 14. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.965 77.415 0 870.656 84. Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.095 104.008 1.2.437. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 52.000 99.INTERNATIONAL COMPUTER personalului din sectorul sănătăţii – INFOSCHOOL S.2. Formare şi profesionala a personalului medical in domeniul UNIVERSITATEA "STEFAN CEL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC si al managementului sistemului de MARE" SUCEAVA pentru promovarea adaptabilităţii sanatate publica .301 127.906 371 372 373 Axa Prioritară 3/ DMI 3.599 32. ENT GRUP S.C.037. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST.945 0 1.L.575.386.118 1. Promovarea culturii antreprenoriale 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 519.C.024 25. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.400 80.C.2.578 183.102 66. 822.545 74.612 1.641 216.106 375 SC METATECH-CD S.038 594.713 32. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE PROFESIONALA „TEACH ING” Axa Prioritară 3/ DMI 3.636 192.C.538.189 370 S.457 147.R.455.2.802. EUROPEAN CONSULTING sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii la exigenţele schimbării S.176.455 1. ANDIRIVAC S.534 379 Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura SC COMPANIA EMO SRL 1.125 788.R.856 0 1.1.1.767 145.194 50. garanţia S.392 376 FUNDATIA CORONA IASI 725. Promovarea culturii antreprenoriale 1.2. Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare.231 88.878 79.501.994 17.

113 0 455.901 32.250.912 158.632.958 0 1. Formare şi UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" sprijin pentru reintegrarea socială şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DIN TIMISOARA profesională a surzilor implantaţi cohlear pentru promovarea adaptabilităţii EXPERT CONSULTING SRL CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.835.587 0 1.995 202.519.377 387 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 1.2. Formare şi Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane FORMARE CONTINUĂ PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajate (AERUM) ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ pentru promovarea adaptabilităţii LOCALĂ TIMIȘOARA Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 663. mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia 385 FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Muntenia pentru promovarea adaptabilităţii HR-MANAGER .993 20.INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR.482 38.846.150 7.2.550 0 1.400 845. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.2.379.514 55.L 322.556 66.957 389 ActivLearning -Program integrat de calificare şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.825 4.520 1.847.960 56.253 240.639.122 38. Formare şi KINETOTERAPIE SI TERAPII PENTRU ADAPTABILITATE SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA FLEXIBILITATE pentru promovarea adaptabilităţii "PHOENIX MEDICA" CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.981 9.770 241.602 7.500 0 862.625 386 SC CEPROHART SA BRAILA Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. din regiunea Sud CAPITAL UMAN .045 32.453 396 ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC 1.071 117. Formare şi Un pas spre informatizare in medicina de FORMARE CONTINUA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi familie ADMINISTRATIA PUBLICA pentru promovarea adaptabilităţii LOCALA CRAIOVA Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională .659 0 1.2.501.148.730 400 1.2.400 256.000 398 399 Axa Prioritară 3/ DMI 3.614 233.202 394 312.012 82.000 111.518 391 191.804. Formare şi S.436 90. ULTRA TONIQUE S.453.2.323.Dobândirea abilităţilor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.691 0 979.370.2.307 36.C.700 Total valoare proiect 616. Formare şi necesare practicării unui management eficient MANAGEMENT AL PROIECTELOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest EUROPROJECT pentru promovarea adaptabilităţii Oltenia FUNDATIA PENTRU PREGATIREA RESURSELOR UMANE Axa Prioritară 3/ DMI 3. IN REGIUNEA SUDEST Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii.584 143.000 9.354 15.168 392 379.009 117.R.038 395 S.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Formarea profesională a celulelor regionale de Axa Prioritară 3/ DMI 3.547 86.439 36.579 81.521 .804 242.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.504 22.137 1.2.744 13.967 47.2.suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD .2.2.345 397 FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO ELVETIAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.152 271. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 491.2.405 271.650 393 815.913 0 1.000 99. Titlu proiect Nume beneficiar FUNDAŢIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAŢI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.673 33. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.009 Cheltuieli neeligibile 24. intreprinzatori. managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem.538.358 268.2.300 388 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE 1.613 30.817.845.068 237.930 0 1. persoane fizice autorizate din Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web de organizare flex Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.250 401 FUNDATIA ROMTENS 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.583 390 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.537.INTERNATIONAL COMPUTER perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sudsprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SCHOOL S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.373.500 0 400.360.764 27.2.2.138 220.935 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.000 384 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical.368 1.C.870 398.Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS) Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati.927 19.150 665. crt.

071 76.421 33.632 410 411 Axa Prioritară 3/ DMI 3.859 5.288 416 1.384 24.699 75.2. Formare şi sănătăţii în muncă pentru creşterea PROMOVAREA AFACERILOR ÎN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din ROMÂNIA pentru promovarea adaptabilităţii judeţul Bihor INVESTIM ÎN TINE Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj SISEM – Siguranta si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul companiilor din judetul Maramures Axa Prioritară 3/ DMI 3.612. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi societatea informaţională pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.030 8.167 407 Formare profesională în domeniul securităţii şi ASOCIAŢIA PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.500 0 487. Titlu proiect Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Flexibilitatea. crt.076 217.000 31.207.Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C FORMARE PROFESIONALĂ ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN A Nume beneficiar S.847.954 30.090 1.L.2. Formare şi Reţea de cluburi pentru promovarea UNIVERSITATEA PETRU MAIOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii şi dezvoltării durabile pentru promovarea adaptabilităţii FUNDATIA CENTRUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.257 9.831.663 36.060 561.600 36.207.014 412 1.L.242 415 1.2.497.412 254.R. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.757 106.065 1.045 404 DENKSTATT ROMANIA SRL 426. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.280 0 1. Formare şi UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 1918" ALBA-IULIA serviciilor din Regiune. SMART TRAINING SOLUTIONS S.397 419 1.192 14. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 231.150 189.400 264.2.110 707.747 12.074.985 408 SC SALES CONSULTING SRL 974. Formare şi Fii familyfriendly Formare şi consultanta pentru PARTENERIAT PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi companiile din Bucuresti si Ilfov EGALITATE pentru promovarea adaptabilităţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI.056 32.2.790 0 1.319 237.590 0 277.000 58.2.470.733.351 0 1. ETA2U SRL CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 1.345 6.803.2.355.800 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 171. drumul spre succes în SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.274 406 345.305 259. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 853.133 99.473.533.754 270.234 402 403 1.834 61.655 .723 150.131 32.301 38. fabricatie si analiza tehnica asistata DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare Axa Prioritară 3/ DMI 3.723 1.024 34.403 213.R.606 29.466 35.442. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.001 60.200 561.657 53.137.2. Formare şi Formare profesionala in domeniul securitatii si UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii in munca DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Regiunea Centru (CPSLM) FUNDATIA ROMTENS Formare profesionala continua in scopul Axa Prioritară 3/ DMI 3.450.770 Total valoare proiect 1. Formare şi Competenţe TIC.314 85. PSIHO PROFIL Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Programe de formare profesionala in domeniul SC REDIS CONSULT S.217 1.841.509 418 601.496 413 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.643 200. Formare şi prelucratoare in domeniul tehnicilor de UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi proiectare.078 239.470 0 1.289.024 409 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.499. Formare şi la distanţă EDU-Telemed Braşov necesară SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru implementerea şi utilizarea URGENTA BRASOV pentru promovarea adaptabilităţii Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.761 27.536 40.300 26.534 106.343.065 420 1. FILIALA BRASOV 393.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.543 92.556 25.2. Formare şi cresterii competitivitatii organizatiilor din UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi domeniul alimentar privind asigurarea calitatii DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.C.448 0 722.C.2. eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO .087.2.2.050 1.2.433 216. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC pentru personalul medical si angajati pentru promovarea adaptabilităţii Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.768 414 1.084 Cheltuieli neeligibile 29.2.A.672 172.2. prin furnizarea de pentru promovarea adaptabilităţii formare profesională specifică Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei Axa Prioritară 3/ DMI 3.176 69.620 405 S.227.825 0 1.466 417 1.303 0 415.

Dezvoltarea ASOCIAŢIA “HR MANAGEMENT DOMENIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor CLUB” pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.024 34.267.427 36.266 63.658.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 186.838 11.2.969 395.576 28. Formare şi CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA LONDON LOGIC BUCHAREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII pentru promovarea adaptabilităţii „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare Axa Prioritară 3/ DMI 3.176 0 1.401.920 1.765 1.260 359.3.678 430 1. ALEX.861 0 340.273.272. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.990 0 1.345 423 424 Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia Axa Prioritară 3/ DMI 3.700 0 452. Formare şi Investiţie în cunoaştere NETBRIDGE INVESTMENTS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII 1.604 396.468.834.2.715 244. TRESTIOREANU pentru promovarea adaptabilităţii Instrumente inovatoare in formarea profesionala Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.300.665.522 13. Formare şi SCOALA NATIONALA DE STUDII domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi POLITICE SI ADMINISTRATIVE STAR-MED pentru promovarea adaptabilităţii Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.542 425 FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI BANCI Axa Prioritară 3/ DMI 3.DR.665.525 9. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.532 23.3.3.INTERNATIONAL COMPUTER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED SCHOOL S.590 427 272.748 431 381.861 428 1.125 33.2.386 215.564 366.839 422 FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 1.974 0 498. Formare şi pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a ASOCIATIA COLFASA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi intreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii Strategii de inovare a organizarii muncii in Axa Prioritară 3/ DMI 3.405 1.418 434 Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est SINDICATUL PROMETEU 1.185 33.577.2.870 113.849.846 240.067 257.000 48.734 36. Formare şi Profesionisti bine pregatiti.701.641 33.255 .252 426 DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 0 1.061 438 913.301 0 1.892 29. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 645.724 432 Centru de formare profesionala pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.992 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 421 SC A.561 100.989 33.875 36.540.491 360.R.282.780 358.565 226.400 0 1.826 34.452 1.335 30. pentru servicii INSTITUTUL ONCOLOGIC sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale publice de calitate in oncologie PROF.626 271.439.028 0 1.699 435 Îmbunătăţirea calităţii partenerului social profesionale a FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL ROMANESC 1.Nr.891 225.314 0 1.3. crt.803 5.816 436 Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI NONAMATORI – AFAN 1. Dezvoltarea armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de SINDICATUL LIBER NAVALISTUL parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor munca pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.2.636.078 437 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.362.661.C.682 0 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 1918 ALBA IULIA Dezvoltare Centru pentru partenerii sociali şi societatea civilă PARTENERIAT ÎN DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE SPRIJINUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.506 429 1.445 0 1.223.469 254.846.149 243. pentru promovarea adaptabilităţii BUCUREŞTI -ILFOV 2008" Axa Prioritară 3/ DMI 3.D. Formare şi ASOCIATIA DE MEDICINA ANTIsi Aplicatiile Laser in Domeniul Medical sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi AGING (SPIRAL MED) pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.406. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.947 37.M FARM SRL 0 799.3.999 357.070 433 Iniţiative ale partenerilor sociali ROMAERO 1. Formare şi a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.383.3.000 20. Titlu proiect Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.828.420.977 39.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.225 107.2.081 32.502 33.

656 396.851 396.ROMPAN 1.3.059 448 Consultarea.238 366.152.712 33.406.3.108 248. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 1.361.504 1.630 0 1.3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN pentru intarirea capacitatii de monitorizare si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DE TRAINING" participare la procesul decizional pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.Formare Axa Prioritară 3/ DMI 3.124 16. Dezvoltarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA CONSORTIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN TIMISOARA pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.840.445 1.016 35.836.347 454 Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor .3. Dezvoltarea UNIUNEA JUDETEANA CNSLRparteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor FRATIA TIMIS pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAPACITATII Axa Prioritară 3/ DMI 3.020 84.542 442 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT.578 647.692 387.165 440 477. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.152 40.901 452 Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala 1.987 177.500 1.926 384.169 54.424 445 1.626 446 Securitatea la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.289 449 Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a participa la procesul decizional PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI 1.518 23. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.850 378. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.944 36. Dezvoltarea REGIONAL AL REGIUNII DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV pentru partenerii sociali şi societatea civilă (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.843 0 1.804 36.996 394.408.Nr.405.3.306 35.3. Dezvoltarea FACULTATEA DE STIINTE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ECONOMICE SI GESTIUNEA pentru partenerii sociali şi societatea civilă AFACERILOR 1.789 395.230 451 Consolidarea capacitatii institutionale a AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.300.361.GISO Nord-Est ASOCIATIA ECOVAS 627.575 0 1.512 384.658 134.3.083 95.857 1.849.842.827.431 0 821.785. Dezvoltarea UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltare Nord-Vest pentru partenerii sociali şi societatea civilă “De la informatie la parteneriat” .282.734 34.189 35.778 0 1.135 397.781.849.467 36.3. PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE .3.372.428 0 1.397.349 446.000 0 1.156 453 Activi in comunitate Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.CON 1.554 158.3.712 36. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 316.705 389.3.133 37. Dezvoltarea Consortiului Regional al Regiunii de REGIONALA A REGIUNII DE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Dezvoltare Sud-Est (CRSE) DEZVOLTARE SUD-EST pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETATENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.459 1.814.280 32.166 36.680 444 CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt. Dezvoltarea SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.340.PRO.462 441 Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est .502 22.783.381.401. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor MATEI BASARAB pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX) ASOCIAŢIA PROCULT VEST 1.158 447 CONSOLIDAREA INSTITUTIONALE REGIONAL A 1.836.3.400.3.432 361.848.144 443 CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN 881.3.436 455 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 3/ DMI 3.724 12.376 39.122 0 1.426 .258 8.838.338 450 Sindicate active Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 439 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.054 0 1.257 394.460 89.637 17.

800 467 SC APETRANS SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.549 92. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Braila.796 470 1.386 7. oportunitate.1.552 156.289 179.000 0 800. Formarea personalului propriu al SPO 424. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.754 161.200 468 FUNDATIA SATEAN BRAILA Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr.022 45. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA proiecte si de a furniza servicii de consiliere personalului propriu al SPO MEHEDINTI centrata pe client FUNDATIA PENTRU EDUCATIE DEZVOLTARE SI SPRIJIN Axa Prioritară 5/ DMI 5.056 473 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 5/ DMI 5.724. SIBIU CALITATE.096 151.686 34. EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VRANCEA 592. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.2.314 1.778 36.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 347.076.1.418 75.406.221 1.778 68.1.977 76.1.900 .776 457 458 459 460 461 462 asigurarea managementului calității serviciului AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU public de ocupare la standarde europene .164 846.000 704.221 0 233. Dezvoltarea şi OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare BRAILA INTERNATIONAL PROTECT SECURITY Axa Prioritară 5/ DMI 5.470 465 Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata 1. comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii O sansa in plus 687.585 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.010 0 1.138 0 1.556 80.400 469 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CHISCANI SC EURODEZVOLTARE SRL 935.1.008 567.831.413 57.635.548 36.720 1.060 1.309 28.061.086 0 141.286 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 456 Reprezentare sindicală imigranti din Romania pentru muncitorii BLOCUL NATIONAL SINDICAL 0 1.355 701. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.513.340 463 Axa Prioritară 4/ DMI 4.868 0 1.200 0 584.800 835.239 46.797 34.942 396.848. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.008 106.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA "Excelenta in Ocupare".766 0 447.109 962.239 0 197.1.516 91.710 0 278. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.500 24.325 1.566 474 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.1.527 21. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.1.070 470. Dezvoltarea şi COMUNITAR "CONSTANTIN implementarea măsurilor active de ocupare BRANCOVEANU" BACAU Axa Prioritară 5/ DMI 5.1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.996 77.314.848 149.342.1.363 75. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Formarea personalului propriu al SPO Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. UN VIITOR MAI SIGUR FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea.450 471 AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.721 87.213 129. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.474 0 1.158.persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie.832.000 640.740 27. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.834.251.655 124.589 0 1.532.449 464 Cresterea capacitatii Servicii Publice de AGENTIA JUDETEANA PENTRU Ocupare (SPO) din regiune de a planifica Axa Prioritară 4/ DMI 4. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.254.1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.359 6.816 1.520.600 0 146.530 2.000 12.OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALISPO BIHOR AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRELUCRARE INFORMATICA A OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) COVASNA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Sistem de afisare electronica a informatiilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA privind piata muncii HUNEDOARA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Necesitate.582.257.987 0 156.1.635 472 O MESERIE.2.983 438.1.AGENTIA JUDETEANA PENTRU Formarea personalului propriu al SPO.087 28.526 34.405.570 44.880 466 INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANSC AUTOSERVICE MARINI SRL ELECTRONIST AUTO Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est Someri instruiti .867 0 417.3.1.790. Galati O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE 468.819 475 SC BRATILA SRL 1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.838. eficienta si eficacitate OCUPAREA FORTEI DE MUNCA in SPO MEHEDINTI AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Serviciul public de ocupare în sprijinul OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ dumneavoastră CĂLĂRAŞI Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.1.766 424.

368 697.398 490 AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU SC VECO-ROM SRL 1.889 36.808 70.574.196 0 1.475 146.100 477 CONSILIUL LOCAL MORENI Axa Prioritară 5/ DMI 5.851 68.750 1.383 157.450.243.000 0 716.538 601.000 1.844 151.821.334 0 1. INVESTIM IN MEDIUL RURAL S.041 2. orientare si calificare profesionala . DIALFA SECURITY S.549 28.817.335 106.1.816 100.366.211 146.C.666 1.361. în integrarea pe piaţa OCUPAREA FORTEI DE MUNCA europeană a muncii ARAD ”ŞANSE PENTRU TINERI” AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 1.1.487. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.432 24.1.650 488 534. 369.090 16.398 46.273 487 ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU Axa Prioritară 5/ DMI 5.CIOCP Asistenta Personalizata .Nr.L. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.821.837 480 SC AUTOMONZA SRL 619.855 56. Calificarea şi recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare.084 153. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 740.980 491 Centrul de dezvoltare şi formare profesională SC PSIHOTERA SRL MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 573.530 13.000 0 838.1.017 99.C.441 125. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.722 0 1.842.1.922 73. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.410 23. Axa Prioritară 5/ DMI 5.367 469.045 489 1.246 60.831 30.839.ASPER Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.676 482 483 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GORJ Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor AGENTIA JUDETEANA PENTRU şomerilor tineri.1.269.R.184 52.190 13.265 36. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.883 493 Axa Prioritară 5/ DMI 5.899 16. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.1.480 492 Turist in Europa Moderna 1.550 821.997 90. pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de ocupare a acestora.1. Dezvoltarea şi piaţa muncii din municipiul Hunedoara" DE HUNEDOARA .1.055 68. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.957 486 ASOCIATIA BARNABAS 1.L.075.278 24. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.470 63.200 478 DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.501 35.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 802.804 79. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.005 494 INVESTIM IN OM.139 27.992 16.848 1.755 33. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor formare profesionala si consultanta in domeniul TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural „Prom Tour Delta” "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.316 484 1.135 634.113 .499 22. Titlu proiect Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare de loc de munca. crt.204.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 717.389 92.461 61.491 116. pentru someri .557.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 476 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 0 1.668.1.591.305 1. mediere.238 485 Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ .1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.919 59.476.611 78.680 677.813 1.632 953.726 481 SC BASICRA PROD SERV SRL 1.996 34.484.485.1. Promovarea Serviciu mobil de orientare vocationala.352 62.R.1.266 479 1.550 97.000 108.144 241.300 16.631 119.PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE S. R & B CONSULTING S.181.PAEM" implementarea măsurilor active de ocupare Consiliere.065 134. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE OCUPATIONALA DEZVOLTARE SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL SC LOTUS B&B SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.536.896 16.024 1.

000 1.2.2.782 22.972 37.855 27. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 495 Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă.Nr. CA INSTRUMENT PERMANENTA-OPEN AND DE ÎNCURAJARE A OCUPĂRII FORŢEI DE DISTANCE LEARNING CENTER MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE. ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS 1.442. Acronim: MODEL_RURAL Axa Prioritară 5/ DMI 5.065 1.802 192.684 497 Consiliere si formare profesionala Axa Prioritară 5/ DMI 5. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 933.885 .831.364 1.650 496 PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 ASOCIATIA PENTRU INVATARE COMUNITĂŢI RURALE.177 104.993 18.000 116. crt. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.417.212.348 235.861 152.2.178.

637 .666 509 Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua SC EDUCONS SRL 826.2.013 35.558. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.783 22.996 503 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului de maine al Romaniei PRIMARIA MORAVITA 978. Promovarea Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea traditionale pentru femeile somere din mediul INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII resurselor umane şi ocuparea forţei de rural din regiunea Nord-Vest .360 502 1.585 8.000 0 1.476 193. potential pentru ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea valorificarea capitalului uman din mediul rural NEMŢEANCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.028 9.PROWIN muncă 957.060.740 0 1.261 50.409 504 Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 666. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Telemunca: Oportunitate de revalorizare a CONSILIUL JUDETEAN CARASrurale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor rurale SEVERIN resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.700 67.180.205 155.588 246. muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.181 494.136 0 856.659 22.045 63.868 56.2.061 160.429 38.239.263 0 463. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.213 0 410.206 1.2.2.2.568 118.509.2.560 506 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA 721. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 498 Axa Prioritară 5/ DMI 5.612 109.2.849. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.634 48.premisa dezvoltare locala si crestere economica pentru FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA 345.931 243.812 9.129 72.000 0 1.806 499 390.2.000 61.907 37.250 501 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centrul de formare profesionala si dezvoltare a PRIMARIA COMUNEI VOICESTI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.135 1.560 156.602 50.520 109.120 500 “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE SC BARBARA SRL 810.383 505 Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor umane SC GICEROVA SRL 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.054. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea ASOCIATIA PATRONALA Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei sustenabilităţii pe termen lung a zonelor UNIUNEA GENERALA A private in sectoarele non-agricole in zonele rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea INDUSTRIASILOR DIN ROMANIArurale ale jud.050 17.136.959 511 409.198 88. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.487. Bacau resurselor umane şi ocuparea forţei de 1903 FILIALA BACAU muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Mestesugurile traditionale.089 254.972 93.849.295 27.680 510 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.Nr. crt. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.769.754 507 Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural SC PSIHOTERA SRL 1. Promovarea Masuri active integrate pentru persoanele din sustenabilităţii pe termen lung a zonelor mediul rural in cautare de loc de munca sau ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea ocupate in agricultura de subzistenta din DAMBOVITA resurselor umane şi ocuparea forţei de Regiunea Sud Muntenia.473.531 1.020 1.431 508 Antreprenoriatul rural .261.513 132.2.137 1.765 135.728 8.819 0 816. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 952.2.000 0 1.044 40.

044.Nr.982 519 Competente europene pentru mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.974.Eleutheria resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Drumul spre Europa.500 0 12.008 65.2. prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Institutul de Bioresurse Alimentare 10.036 1.778 75.104.301 3.813 134.619 634.677.500 1.000 822.091.175 518 Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 2. crt.898.489 196.169 2.945 0 20.030.Centru de Resurse pentru Afaceri Asociatia pentru Dezvoltare Durabila rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Rurale Slatina resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 8.2.690 515 Axa Prioritară 5/ DMI 5.146 1.455 246.206 80.594 3.834.2.560 .882.2.765 524 Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 10. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.238 1.006 514 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 635.255 928.214.2.951 92.657.694.625 417.Initiative dezvoltare rurala durabila pentru o CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA 8.509.110 34.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole 17.687.500 0 474.791. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 512 Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEI .379 495.461 591.950 513 OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 1.050. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 6.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole Axa Prioritară 5/ DMI 5.509 0 217.2.131.600 789.062. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.020 1.2.600 0 1.903 521 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 5.534.358.932. Industrie si Agricultura Caras-Severin 7.305 658.849. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Fundatia Centrul pentru Analiza si rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Dezvoltare Institutionala .353.273.442 9.003.635.129 147.491 2.2.414.265 525 Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural Camera de Comert.2.638 291.939 104. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.125 63.2.095 523 Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România.886 522 Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA 3.483 517 Axa Prioritară 5/ DMI 5.650 0 14.252.638 74.041 15.440 520 Drumul spre Europa.818 0 6.677 266.955 13.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.893.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.103.497 10.FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 400.832 0 9. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.621 297.740.629 516 RO4 RURALBIZ .549.466 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor CeResAR . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 12. Promovarea ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centru de dezvoltare a resurselor umane in TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.2.708 181. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.050 10.

717 528 Turismul rural .076.690 974.000 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 13.395 2. Promovarea Creşterea competenţelor profesionale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor populaţia din mediul rural prin procesul Federatia Nationala a Producatorilor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţional de informare.429.R.2.432.217. Promovarea AGENTIA JUDETEANA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea .892 159.385 2.481.182 0 20.670 281. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 526 PRO RURAL .178.861 100. crt.538 1.791 2.323 535 4.561 2.176.2.588.2.900 115.535 0 15.334 109.948 1.SASTIPEN 15. EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER S.059.104 1.650 0 1.392 2. consiliere şi formare Agricoli din Romania resurselor umane şi ocuparea forţei de profesională muncă 4.311 2.846.297.460 0 18.768.Nr.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei pe scurt: "JobNet Turism" Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures 6.919.678 363.049 0 5.850 529 EDUCATIA .O sansa de ocupare SIBIU resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.036.Dezvoltarea spiritului antreprenorial ILE Trade Company SRL 12.2.854.Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat.525 0 16.502.200 0 7.031. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.855 536 Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate.632 534 Axa Prioritară 5/ DMI 5.985 531 Axa Prioritară 5/ DMI 5.518.870. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DE INITIERE SI SERVICII resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.696 260.723. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 10.2.697.834.2.639 0 5.782.077. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.651.014 539 Axa Prioritară 5/ DMI 5.L.263.894. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare economica durabila prin cresterea ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".837 527 Creaza-ti propriul loc de munca Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 12.090.448 319.189.240 694.393 950.035 206.068.254 537 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA 11.882 755. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea calitatii resurselor umane din mediul rural resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.246. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Turismul Rural din Romania AFACERI resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Antreprenor Rural European . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.250 532 15.077.587.489.056 1.391 301.Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 6.2.340 328.2.940.426.631 361.600 .2.092 14.480 530 Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii austrieci SVASTA CONSULT SRL 4.2.200.652 533 S.A DOUA SANSA Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 18. Promovarea Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL Intreprinderilor Mici si Mijlocii rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea RURAL Maramures resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.741.992 1.800 15.186.741 538 FEMININ RURAL . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.277 770.C.058.616.000 16.265 15.277 15. utilizare TIC si comunicare in limba engleza Axa Prioritară 5/ DMI 5.429 8.862.481 1.500 792.076 2.200 100. 16.2.

071 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5. CEI DE LA TARA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DEZVOLTARE COMUNITARA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.354 548 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL ASOCIATIA CATALACTICA.268 545 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman S.Asistenta prin consiliere pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru S.829. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.515 0 13.O..604.575 544 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii.234. Familiei şi Protecției Sociale 13.328 126.2.239 338.902 779.500 0 5. 5.000 6.328 692.402.719 723.899 3.992.649 325.423.255 106.044 . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.322 776.731 105.236 265.soluţie de dezvoltare a ruralului românesc SC Agroserv Management SRL 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.895.593 19.Mediul rural mai mult decat agricultura ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 4.367 2.D RURAL . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 540 Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman . promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural Asociatia Comunelor din România 4.624 392.206.2.2.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI O SANSA PENTRU NOI . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.159 392.756. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Asociatia Nationala a Comunelor din Romania 11.833.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. FILIALA TELEORMAN 16.909 547 Comuna.161 905.525.731 542 Fă parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 2.448 162.997 543 Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale .532.036.L.432 0 19.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.798 551 A.R. crt.180.750.649.844 5.060 279.739 2.703.350 5.703..PSCR Fundatia Romtens 9.877.R.663 1.C.2.458.238.000 652.242 550 Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT 4.2.2. a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale A.980 1.o.691 0 5.747 109.223 291. TEAM CONSULTING SRL 4.C.438 273.000 2.2.569 933.656.563 2.C.927.271 541 Stimularea ocuparii active.681.744.008 553 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila Somes Dej 5.967 769.533.000 0 11. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.183 112.995 872.2.010 235.619.2.275.395 433.113 50.2.2.762.900 342.621.816 552 Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale .618 549 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.Nr.710 5.300 546 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA 4.141 13.694 123. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.R.833.999 147.900 100.581 111.351. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.998 1.331.965. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.

803.727.2.832.359 1.816.127 443.269. Acces la în CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR 13. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.981 .1. la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din Romania (RURActiv) “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 7.109 63.364 0 1.125 36.635 1.000 12.641 3.744 123.1.490 585.068 0 16.182 0 4.484.000 5. Dezvoltarea Curcubeu PENTRU TINERET SIGHISOARA ( economiei sociale IBZ ) Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIAR GIURGIU Axa Prioritara/ DMI 6.059.080 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 37.528 571 CENTRUL NATIONAL PENTRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional Axa Prioritară 1/ DMI 1.404 2.219 16.692.029 2.944.000 1.714 18.964 205.849.068 0 75.2.381 1.990 0 1.470.404 555 Consiliere. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 554 Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR" (Centre de Asistenta si Informare Rurala) ASOCIAŢIA MANUFUTURE ROMANIA 14.363 93. Dezvoltarea DMI 6. Dezvoltarea 16.1.FAR ASOCIATIA 'EUROED' 5.072 289.1.2.200 569 ASOCIATIA CENTRUL Centrul de formare si integrare profesionala EDUCATIONAL INTERETNIC Axa Prioritară 6/ DMI 6.174.1.416 1.1.838.759 986.4. crt. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.379.177. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.996 1.152.621 559.470 36. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.499.281. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .550 0 1.053 25.523 227.734 423.333 21. Dezvoltarea economiei sociale 687.882 183.776 36.2.307 336.849 1.834 1.143 20.563.1.041 35.211 207.040 314. coerent si unitar.063 247.445.248 178.220 167.277 572 Restructurarea curriculumului învăţământul liceal naţional 13. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea DMI 6.264 9.300 556 RURAL-Antreprenor Axa Prioritară 5/ DMI 5.550 24.418.053.183 34.245 34. Acces la CURRICULUM SI EVALUARE IN pentru învăţământul preuniversitar: un educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL imperativ al reformei curriculare calitate PREUNIVERSITAR CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.471.098 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea BLOCUL NATIONAL SINDICAL Bucureşti Ilfov Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei PRIMARIA COMUNEI VOICESTI intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie FUNDATIA SOUL TO SOUL pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si DIRECTIA DE ASISTENTA orientare profesionala pentru mame aflate la COMUNITARA IASI risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 1.559 109.890 565.356 29.027.072 1.1.295 81.017 144.107.382 48.315.525.092 141.070 850.716 615.Nr.227 308.551.625 365.269.460.1.498.938 3.498 215. formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2. Dezvoltarea DMI 6.1.264 18.964 390. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.486 0 6.242 345.629 1.152.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.109.048 Axa Prioritară 6/ economiei sociale Centru de incluziune socială prin terapie Axa Prioritară 6/ FUNDAŢIA CREŞTINĂ RHEMA ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA economiei sociale INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU Axa Prioritară 6/ FEDERATIA FILANTROPIA INCLUZIUNE SOCIALA economiei sociale Axa Prioritară 6/ Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA economiei sociale INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INTELECTUALE ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEUROPSIHICI CLUJ 568 Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 703.995 1.1.200.231.890 303.843.1.077 558 FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTARE A ROMANIEI 3.401 557 Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici.500 570 1.208.262 20.419 1.420 872.

3.678 0 10. Calitate în FARMACIE CAROL DAVILA LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI învăţământul superior BUCURESTI RETELE DE PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU UNIVERSITATEA TEHNICĂ Specializarea personalului didactic universitar "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 1/ DMI 1.670 18.569 0 18.105. Dezvoltarea CURRICULUM SI EVALUARE IN calitative ale rezultatelor examenelor şi resurselor umane în educaţie şi formare INVATAMANTUL evaluărilor naţionale din învăţământul profesională PREUNIVERSITAR preuniversitar .244 16.Axa Prioritară 1/ DMI 1.018.813 3.898 580 11.198 349.019.204.283.2.605.MINISTERUL calitate EDUCATIEI. in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” 12.874 1.006 583 13.332.054 4.618.943.115. Calitate în învăţământul superior 13.040 578 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.049 369.133 3.333 369.126 108.890 18.645 320. FACULTATEA DE COMUNICARE învăţământul superior structuri centrale si locale ale sistemului SI RELATII PUBLICE educational si actori sociali/sectoriali DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de licenta si POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior SCOALA NATIONALA DE STUDII bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale POLITICE SI ADMINISTRATIVE .795 581 12.116 0 15. Calitate în si verticale intre institutii de invatamant.008.002 0 17.712 369.517.499.633.105.1.443.606 4.2. Acces la viziunea INVATAMANTUL educaţie şi formare profesională iniţială de PREUNIVERSITAR .801 216.549 3.Nr.000 0 18.496.207 582 3.212.3.628 83.440 0 16.989 574 Revizuirea metodologiilor.546 312.011 338.421 2. CERCETARII SI TINERETULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" DEPARTAMENTUL PENTRU resurselor umane în educaţie şi formare de practică tehnologică şi de cercetare PREGĂTIREA PERSONALULUI profesională DIDACTIC Dezvoltarea resursei umane pentru CENTRUL NATIONAL PENTRU managementul eficient al bazelor de date Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.021.833. Titlu proiect Nume beneficiar CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.622 80.409.900 575 14.900 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 573 Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii 0 18.1.840.952 3.3.2. Calitate în învăţământul superior 13.2.372 577 Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-învătareevaluare pentru disciplinele matematice. instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie.087.700 576 Proces educational optimizat in competentelor societatii cunoasterii UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.934 0 18.000 0 5. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.776.198.189 .000 585 CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR Axa Prioritară 1/ DMI 1.429 3.230. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea Formare continua de tip “blended learning” UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare pentru cadrele didactice universitare profesională „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua. crt.165.446.479 579 Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.489 554.340 1.756 4.484 3.1.3.478.premisa a incluziunii sociale 8.610. în vederea creării de competente performante si practice pentru piata muncii 12.1.835.924 584 4.DRU-MEBD-EN Axa Prioritară 1/ DMI 1.404.761.075 955.912.914 343.2.861 4.494.230.150 752.812.705 369.874.400.780 3.

001 594 7.340 599 SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.INSTITUTUL DE TRAINING.279.687 473.000 3. Dezvoltarea INVATAMANTUL invatamantul preuniversitar pentru noi resurselor umane în educaţie şi formare PREUNIVERSITAR . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8. Axa Prioritară 1/ DMI 1.008.3. Tranziţia de la electrotehnic ROMANIA şcoală la viaţa activă Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.978 10.076 512.000 10.926.555 10.531 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.130 111.274.050 189.233. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.976 137.878 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 586 UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Formarea profesionala a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.583 274.327 361.030. Calitate în FORMARE PROFESIONALA IN formarea profesională continuă PROTECTIA MEDIULUI – CSFPMINSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.295.300 255.290 259. Calitate în formarea profesională continuă 10.707.371.M. PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU Profesorul .717.000 147.045.293 2.926 3. JUDEŢEAN profesională MUREŞ FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT Axa Prioritară 1/ DMI 1.712 590 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.925.550.creator de soft educational 7.533 14.3.046. Sectorul Medical Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.963 207.3.3.820 5.500 51.940.805 1.878 .950.402.1.367.050.676 0 9.897 189. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 4.411.175 596 5. Dezvoltarea STUDII SI CERCETARI.3.461 49.936 1.322 18.754 268.5.392.509.013. Calitate în DE FORMARE IN DOMENIUL inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru formarea profesională continuă TEHNOLOGIEI INFORMATIEI managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Axa Prioritară 1/ DMI 1.401 9.174.Nr.767.597 963.000 588 «Împreuna pentru calitate în educatie» Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII.698.325.3.206 10.MINISTERUL oportunitati de dezvoltare in cariera profesională EDUCATIEI.262 10. Programe Cercetatori romani competitivi prin programe UNIVERSITATEA DIN ORADEA doctorale şi post-doctorale în sprijinul doctorale moderne si eficiente cercetării Stagii moderne de practica in domeniul ALEWIJNSE TRAINING CENTER Axa Prioritară 2/ DMI 2. cat si transectorial.664 0 5.348 344.465 197. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.695.M.608 227.299 18.813.485 0 1. CERCETARII SI TINERETULUI Profesionisti in sistemul profesionala din Romania de formare ITSC .608 1.119 2.480.049 595 Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR domeniul reprezentat.233.302 1.5.083.168 414.472.769.036.950 13.3.221.CENAFER Axa Prioritară 1/ DMI 1.234 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.743 587 4. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.224 1.272 518.4.237 1.153 64.825.1.418 2.4.457 45.502.367. Pro-Competent Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă. corelat cu campanii nationale de promovare.782. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.000 7.734 8. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 11. Axa Prioritară 1/ DMI 1.4.1.998 591 IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI.094.277 110.783 597 598 2.520.317.206.710 2. crt.871 1.760 589 CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 0 12.000 592 CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FEROVIARA .1.972.1.508.S.O.094 492.899 1.599.246 1.888 198.824 600 601 602 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA SC ADA COMPUTERS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar. resurselor umane în educaţie şi formare PATRONATUL I.847 181.000 1.294 278.499.000 0 5. in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern PLM-Adaptor 4.533.276 150.684.805 593 COMITETUL SECTORIAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. orientare si consiliere. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN SC COGNITROM SRL Axa Prioritară 1/ DMI 1.135.

2.047 609 610 611 612 Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si SC ASTRA UNIVERSAL SRL ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si FEDERATIA SANITAS ROMANIA recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin CONFEDERATIA NATIONALA A calificarea si recalificarea persoanelor angajate SINDICATELOR LIBERE DIN pe piata muncii ROMANIA FRATIA CRESCO.917.1.212 603 604 Parteneriat transnaţional pentru stagii de OFICIUL PATRONAL JUDETEAN practică mai atractive pentru elevi.015 469. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.550.320 622 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.175.478.3.468 2.000 614 615 616 617 Acces la formare profesionala continua .2. UN CAPITOL DIN VIATA SC BARDROM SECURITY SRL TA MEDAS .1.659 445. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.581.890 140.856 618 14.493 613 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Axa Prioritară 2/ DMI 2.P-C.3.621 621 4.3.534 606 607 12. Formare şi LOGISTICI SI DEPOZITARILOR DE distributie si depozitare la temperatura sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PRODUSE CONGELATE SI controlata pentru promovarea adaptabilităţii REFRIGERATE DIN ROMANIA Calitate in serviciile medicale Progrm International de Training in DermatoCosmetologie pentru medici romani FUNDAŢIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL SPITALUL CLINIC COLENTINA Axa Prioritară 3/ DMI 3.782.270.017 912.068.223. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Centru de Consiliere si Orientare SECTORIAL DIN CHIMIE SI Profesionala.002 642.006 2.512.700 620 Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental de Opera si Balet Axa Prioritară 3/ DMI 3.261 0 15. Tranziţia de la piata muncii a absolventilor din invatamantul SUPERIOR SI A CERCETARII şcoală la viaţa activă superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Practica sa inveti.2.600 9.2.136.950 18.200 210. CALIFICARE/RECALIFICARE .574 2.252 1.891.211 5.011 0 9.025 485. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 8.240.775 200.032 78.327 2.Instruirea medicilor şi a asistentelor SC ROMANIAN SOFT COMPANY medicale din spitale în management şi utilizarea SRL noilor tehnologii Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie MINISTERUL SANATATII PUBLICE SC MEDRIGHT EXPERTS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.252. Acces şi participare la FPC 15.880 0 Total valoare proiect 2.396 64.684 772.Nr.655 236.1.885 14. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.277 1.039.328.896.640 0 17.558 860.3.216 117.510 6.403.882 464.1.3.540 335.982.567 109.2. invata sa practici Alege Şcoala PREZENT Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare.454 366.712 2.593 0 18.036 1.880 0 16. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 3.845 347.298 104.808 94.201.489 250.078 608 OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA INVATARII PERMANENTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.475 632.329.498.694.082.000 10.812 44.180 115. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.673.500 122.656 6. constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL PATRIARHIA ROMANA Axa Prioritară 2/ DMI 2.651.031.500 11.911 Cheltuieli neeligibile 163.000 4.000 0 14. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.004 343.328.183 9. în domeniul IASI construcţiilor MERCURY 360 Locul meu pe piata muncii COMMUNICATIONS 605 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Studiu national de monitorizare a insertiei pe FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.381. ASOCIATIA OPERATORILOR Transfer de bune practici in sectorul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.419 2. Acces şi participare la FPC 16.O.203. Formare şi pentru meserii de scena si abilitati de OPERA NATIONALA BUCURESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi management cultural in domeniul artelor pentru promovarea adaptabilităţii spectacolului.354 359.2.Cresterea Serviciilor de Consiliere si PATRONATUL SERVICIILOR DE Orientare Profesionala in domeniul Securitatii SECURITATE Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA.002 .248 691.C.282.500 2.636 253. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.P.124 55.644 0 469.725 293.417 285.000 8. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.489.442 16.3.762 4.904 316.456 505.800.GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Axa Prioritară 2/ DMI 2.739.629 0 3.979.276.920.165.2.601.2.302 59.Chimie si Petrochimie PETROCHIMIE” CALIFICAREA.824 2.369.406 113.944.402 2.515 7.761. crt.908.000 4.FUNDATIA CASA DE MESERII A ACCED CONSTRUCTORILOR ASOCIATIA „COMITETUL C.874.000 619 3.268. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.200 123.142 929.600 296.969 206.246 191.000 290.813.812.3.643. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 1.3.000 12.3.180 623 12.000 17.749.500 340.

Dezvoltarea afaceri din România prin întărirea capacităţii INTREPRINDERILOR PRIVATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor instituţionale a organizaţiilor patronale” MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE GUVERNUL ROMANIEI Axa Prioritară 3/ DMI 3.102.589 2.453.315 2.661 144.380.713.189.2.437.535.3.2.627 934.695 270.455 13.775 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.475.645 922.362 90. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.395 430.555.456 407.R.769 874.554.617.C.052 634 Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca BLOCUL NATIONAL SINDICAL 10.733 435.3.399.304. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Servicii Sociale .o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 14.436.616 6.L.845 121.3.784.311 0 12.000 626 SIGURANTA in CONSTRUCTII ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.449 432.901.085 0 17.Parteneri strategici in INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor domeniul incluziunii sociale” CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.684 629 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Axa Prioritară 3/ DMI 3.977.2.3.677 351.269 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14. crt. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 9.693 0 17. Axa Prioritară 3/ DMI 3.324 636 CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de CONSILIUL NATIONAL AL Axa Prioritară 3/ DMI 3.385 627 Competenţe şi performanţă în sănătate 2.C.972.3.079 59.000 13.228 628 PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor CAD-CAM .039 3.525.942 222. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 13.239 40.773 .833.018 118.L.326.098 635 Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali BLOCUL NATIONAL SINDICAL 14.Noi competente sociale pentru delegatii sindicali CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.698 38. RU EUROPE S.704.770.043 386.498 275.796. Formare şi CERECETARE DEZVOLTARE vederea imbunatatirii competentelor in sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PENTRU PROTECTIA MEDIULUI perspectiva dezvoltarii durabile pentru promovarea adaptabilităţii I.787.919 4.725 918.084. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.952.913 0 5.288.529 630 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5.909 259.841.438.576 631 S.911.3.504.345.648 632 INSTITUTUL NATIONAL DE Sprijin pentru intreprinderi si angajati in Axa Prioritară 3/ DMI 3.485 1.323 2.160 638 INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU UNIVERSITATEA ROMANOGERMANA DIN SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.135 637 Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania 13. AD AUTO TOTAL S.952. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 4.2.170 327.700 633 3.I.989 0 18.829 980. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.055 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 10.503 357.323.538.892 2.904 624 625 14.058 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 15. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Sprijin pentru CompetentE iN spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO ARTa Nume beneficiar TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" S. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 10.742 0 13.769 2.077 319. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi SI PROMOTORILOR DIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi ROMANIA pentru promovarea adaptabilităţii LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA Axa Prioritară 3/ DMI 3.034.629.779 0 6.626.687 2.2.034.766 0 18.Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator .099 340.399 3.709 367.921 639 LIDERO .M BUCURESTI “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.916.293.418.C.2.3.R.2.089 640 Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI 4.284 2.500 0 18.858 2.2.945.110 30.448.370.680 0 18.

168 360.972 2.829.299.720 0 18.252 1.019 74.984.000 649 Economia sociala .1.980 645 RATIO L3: Analizarea.543.490 2.689 366.931 346.651 4.777.000 646 11.508 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.900 644 7.250 1.605 0 18.174.2.550.500.043 3.208 4.099.228 651 12.1.410 647 Salvamari si românească. Formarea inovatoare pentru formarea continua a OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă DE PREGĂTIRE ŞI Axa Prioritară 5/ DMI 5.816 2.Nr.116.508 301. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 11.2.1.693.249 151.673.511 0 2. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO 7.462 652 653 SOCIAL.488. Dezvoltarea economiei sociale 14.496.362 4.900 10.000 0 18.203.839 508.1.530 654 Fem.483 42.574 671. evaluarea si modelarea unei strategii AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.196 650 Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA socială .1.430 18.365. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.326. dezvoltarea.115 906.896 656 1.880 0 2.145. coniventa.1.Strategia de Ocupare şi Calificare ADMINISTRATIA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.108. Dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor EGALITATE DE SANSE INTRE economiei sociale cooperative pentru femei. FILIALA TELEORMAN Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.630.628 0 10.744 348.112. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 14.2.3. Întărirea Campanie de comunicare privind serviciile SPO AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea oferite tinerilor si angajatorilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Call Center SPO MedForm AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.385 1.615.centre comunitare multifuncţionale Axa Prioritară 6/ DMI 6.391.120 16.584.589 497. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.630 11.242.944 252.592 340.500 0 18.961.798.1.330.670 85.o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale FUNDATIA PENTRU VOI 3.943.163 3. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.184 316. Dezvoltarea şi prin măsuri integrate în cooperare PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ implementarea măsurilor active de ocupare transnaţională CGOFM-MICT TIMIŞOARA ASOCIATIA NATIONALA A economia SCAFANDRILOR PROFESIONISTI Axa Prioritară 5/ DMI 5.de la marginal la incluziv ASOCIATIA CATALACTICA.964 74.448.696 0 7.RRom.098 1.1.918 663.1.330.555 370.898. testarea.549 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 641 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 3/ DMI 3.381 13.820 3.1.Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6. crt.000 655 3.796.220 642 643 Axa Prioritară 4/ DMI 4.750 0 4.322.300.500 0 2.455 .993 648 Resursa umana. .2.080 366. Dezvoltarea şi SI SALVAMARILOR DIN implementarea măsurilor active de ocupare ROMANIA Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea ASOCIATIA SALVATI DUNAREA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor SI DELTA pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 15.016.130. Dezvoltarea economiei sociale 12.788 0 15.846. investitie valoroasa in turismul rural romanesc SC RGIC CONSULTANTA SRL 15.833.162.524 179.651 2. Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 14.500 818.000 18.196.647.571 657 658 659 CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor GALAŢI FUNDATIA CENTRUL DE L@EGAL 2 – investitie europeana pentru RESURSE PENTRU viitorul romilor din Romania COMUNITATILE DE ROMI SANSE EGALE pentru integrarea in munca a FUNDATIA MOTIVATION persoanelor cu dizabilitati intelectuale din ROMANIA Romania 6.971 972.2.106 302. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.875 639.965.2.266.660 251. Dezvoltarea PROBLEMELOR MINORITATILOR (CECOM) alternative pentru incluziunea economiei sociale NATIONALE socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara.040. scafandri pentru 16.292. asigurarea accesului FEMEI SI BARBATI (ANES) la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate.368 328.368 0 12.253. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.079 3.907.029 78.618.934 3.793.445 3.470.733 313.839.231 177. Dezvoltarea prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate PENITENCIARELOR economiei sociale Proactiv .2.

3. sa pasim in viata IMPREUNA Nume beneficiar ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI "CONCORDIA" Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.630 2.196 0 0 0 65.988.086 663 664 665 Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii INSTITUTUL NATIONAL PENTRU de egalitate de sanse pe piata muncii .282 370.125 440.2.582 1.300 266. Îmbunătăţirea campanie de informare şi conştientizare în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI accesului şi a participării grupurilor vederea schimbării atitudinii sociale şi vulnerabile pe piaţa muncii stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA Axa Prioritară 6/ DMI 6.602 0 20.784 1.269 45.575.603 674 TRANZIT .186 259.180 675 ARCHIDATA S.060.952.292 11.416 275.853.de ieri.445.060 0 16.574 8. Emancipare.535 0 0 5.407.386 16.3.667 679 82. managementul general şi evaluarea POS DRU 204.549.677. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14. Antreprenoriat Promoveaza femeia 1.L Axa Prioritară 7/ DMI 7.000 676 KPMG ROMANIA SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7. Promovarea DE INITIERE SI SERVICII egalităţii de şanse pe piaţa muncii DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 6/ DMI 6.098 270.106 8.564.385 0 75.149 1.606 1.1.438 331.3.cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea sociala a femeilor victime ale SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA Axa Prioritară 6/ DMI 6.376 150.A.780.305 1.772 15.455 1.304.425.814 2. Sprijin pentru implementarea.775 660 661 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Sprijin pentru implementarea.243 1.000 47.710 340.284.Nr.proiect de promovare a ARAS .534.3.946 185.423.000 2.000 0 9.ASOCIATIA ROMANA sanatatii pentru femei ANTI-SIDA ASOCIATIA FEMEILOR ROME DIN Incluziunea sociala a femeilor rome ROMANIA Femei de cariera .477 355.618.INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din FEDERATIA SANITAS ROMANIA societatea romaneasca FUNDATIA CENTRUL Integrare pe piata muncii pentru persoanele PARTENERIAT PENTRU traficate EGALITATE E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală.188.141 677 EUROPEAN PROFILES S. managementul general şi evaluarea POS DRU 274.819.3. OI şi beneficiari în vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din Fondul Social European” „Prima evaluare intermediară POSDRU” Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare în vederea implementării POSDRU 1.864 1.1. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.919 50.034. Sprijin pentru procesul de contractare a proiectelor finanţate ASOCIERE CU SC BOŞTINĂ & implementarea. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.3.994 Cheltuieli neeligibile 104.R.628.000 4.3.243 1.325 17.135 191. crt.141 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL Axa Prioritară 6/ DMI 6.435 0 0 7. managementul general şi din FSE în cadrul POSDRU” ASSOCIATES FINANCIAL evaluarea POS DRU CONSULTING SRL (BAFC) „Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010” S. Sprijin pentru implementarea.929 0 16.601 83.051.985 204.095.704 0 2.2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.110 292.396.755 458.1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.3. Promovarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.447 764.756.805 27.262.952.696 9.462.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. managementul general şi evaluarea POS DRU Axa Prioritară 7/ DMI 7.740 678 CONSORŢIUL REPREZENTAT DE „Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în SPRL BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII ÎN Axa Prioritară 7/ DMI 7. Promovarea violentei domestice si altor persoane SOCIALA BAIA MARE egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabile ”Sprijin pentru AMPOSDRU.400 91.828 666 AGROSTAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.892.3.053.607 37.000 662 14.588 1.C MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7. Sprijin pentru implementarea.319 17.3.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.740. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.547. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 673 12.449.540 0 7. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14.018. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.750 68.977 131.786.632 667 AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.871.197 1.100 18.500.321.742.679 668 669 670 671 672 Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a CENTRUL DE RESURSE JURIDICE persoanelor discriminate Combaterea discriminarii si cresterea ASOCIATIA FEMEILOR SI potentialului de angajare a femeilor din mediul FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL rural Este dreptul tau sa stii .379 Total valoare proiect 2.138. mai multe oportunităţi de angajare pentru tine 3.384 .483 205.285.569.250 0 0 273.1. de azi si de maine Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău.250 13.207 251.802.188 16.156 91. Titlu proiect Hai sa dam mana cu mana.460 342.810. 5.084 634.1. Ocuparea fortei de Muncă.527.610.658 1.

738. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.1.1.358.815 1.646 240.2.960 452.130 694 SC RUNING TEX SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Titlu proiect „Închiriere imobil necesar funcţionării Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Direcţiei Coordonare FSE din cadrul Ministerului Muncii.R.028 0 6.1.811. Familiei şi Protecţiei Sociale” „Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 .800 929.049 684 SC ARS ADVERTAISING S.330 1.535 284. al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU Campanie naţională de informare publică pentru informarea Prograului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU „Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România .179 696 Subventie salariala pentru noii angajaţi SC Master Artis SRL 77. Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 577.245.1.833 153. MIDA SOFT BUSINESS SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.011 832. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 5/ DMI 5.726 682 S.Nr. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2. Dezvoltarea şi TANCIESSRL implementarea măsurilor active de ocupare S.677 23. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.700 15. managementul general şi evaluarea POS DRU 71.337 41.209 345.493 729.820 692 AIRPORTMANAGEMENTCONSUL Axa Prioritară 5/ DMI 5.L.ECORECRECYCLINGS. managementul general şi evaluarea POS DRU 48.457.640 145.322.393.074 0 15.C.493 3.C.987 0 0 1.R.916 695 S.950 2. ALFARO SECURITY S.635 687 S.164.L.2.074 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 139.892.267 686 S.876. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.297.786 1.892 0 22.024 691 694.2.1.512 0 481.911 200.984 689 ALLBRIGHTCOMSRL 420. imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU .R. mobilier şi arhivă documente DG AMPOSDRU ” " Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor.A Axa Prioritară 7/ DMI 7. Sprijin pentru implementarea.726 694.947 685 RDS/RCS 6.L.1.416 .056 693 Locuri de munca noi in protectia mediului Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje.C. MAR SPED GRUP S.L. SFERAMUN S. Axa Prioritară 7/ DMI 7.620 690 Completarea echipei prin incadrarea si SC CAVARANTANA COMPANY Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati SA implementarea măsurilor active de ocupare in domeniul industriei alimentare Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati SCGRUPSAPTESRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.L 193.C. managementul general şi evaluarea POS DRU 3. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" 3. Sprijin pentru implementarea.358 0 1.R.2.894 68.572 461.Servicii de transport echipamente IT.C. Sprijin pentru implementarea.L.1.1. crt.C.C.R. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Axa Prioritară 5/ DMI 5.911 5.537 7.suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general.669 85.431 79.200 0 1.161.317 0 0 9.380 36.516 322.226 64.409 0 0 257.464 6.1.1.221 16. COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 591.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.262 0 0 5.1.2009” IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 680 S.829 409.434.775 1.866 21.377 688 SC CONSIRON SRL 211.2.R.221 73. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 218.645.429 13.867 13.433 58. Axa Prioritară 7/ DMI 7.761 1.937 118. MEDIA ONE S.506 683 RDS/RCS Axa Prioritară 7/ DMI 7. GEMATEX CENTER PRODCOM IMPEX S.433 20. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 372.210 0 170.896 681 S.

3.493 13.814 320.142 8.3.3.384 713 SC IRCOMEL IMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.217 41.3) COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier Angajati calificati.332 30.439 141.005 11. Acces şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.199 0 49. GLOBAL SECURITY SISTEM Axa Prioritară 2/ DMI 2. tencuitor” \" Angajati Calificati-Competenti.455. Acces şi DMI 2.3.799 4.3.C. Acces şi 988.276 381.457 5.3.3.400 CAP COMPAS : CAlificari. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. pentru o piata a muncii in continua schimbare.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.449 10.017 706 Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta calificare care lucreaza la GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE Axa Prioritară 2/ DMI 2. crt. Acces şi instrumentele muzicale si specializarea SA participare la FPC lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY angajatilor intreprinderii SRL Calificarea angajatilor in meseria de agent SC PROTEKTOR GRUP SRL comercial (COR 3421.632. pietrar.C.600 698 699 700 701 PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" Acces la formare profesionala continua premiza adaptarii la dinamica pietei 1.650 434.904 321.610 425.3.025 323.567 436.853 345. Acces şi participare la FPC 712 CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 0 0 701. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.422.595 188.903 429. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 7.605.047.100 54. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor DE S.864 74.658 767.087 77. tencuitor\" Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori 702 SC UZUC SA PLOIESTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.963 95.160 63.3.750 38.3.500 48.100 168.024 49. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.134 1.570 9.666. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi SA participare la FPC .3. Acces şi participare la FPC 399.2. Acces şi SC TIGI TRANS SA CONSTANTA COMpetente .831 163.103 1.Eficienti prin Sprijin European \" “A.089 227.892 22.3.3.777 300.469 42.313.800 0 17.888.536 19.570 707 708 709 710 711 728.R.980 49.539 335. Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar.439 259.000 107.3.640 714 715 716 SC GABO SISTEM SRL SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL CABINET MEDICAL DR.3.3.756.162 0 1.501 602.463 188.2.268 6.075 356. Perfectionari.620. Acces şi DMI 2.344 102.500 54.S SC LALELI IMPEX SRL –European “ Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC DMI 2.TOPOLOGEANU GABRIELA S.437 388.346 582.198 503.3.221 13. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.172 12.900 7.3. Acces şi participare la FPC SC. noi perspective pentru Axa Prioritară 2/ DMI 2.CompaniaRomprestServiceS. Axa Prioritară 2/ DMI 2.571 851.933 61.943 1.343 Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.340 58.450 3. pietrar.696 30.3. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă SC ASSAGRUP SRL SC MONA SILCOMIMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.Provocari ale Ajutorului de Stat participare la FPC Calificarea in IT.377 712.297 5.194 1.940.934 1.Nr. SC MODACONFEX SRL 632.087 282.153 19.098 Axa Prioritară 2/ DMI 2.503 254.108 5.840 619.592 36.000 112.706 177.285 526.795 703 704 705 SC CONS-MET SRL SC OLTANAMONTAJ SA SC TINA COREXIM SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. angajaţi participare la FPC Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare.665.684 112.C.A.A.111 11.324 362. Acces şi DMI 2.880 55.671 0 1.3.932 9.890 402.781 190.117 12.740 11.350 13.385 224.003. Acces şi participare la FPC 2.866 599. cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat .255 1.147 2.mai multe vieti salvate 818.701 654.E. Acces şi ANGAJATI IN MESERIA DE SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC participare la FPC \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.210 528.051.1.363.710 371.162 560.850 292.846 169.111 326.299 569. Acces şi participare la FPC 191.1) CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII MICHELIN ROMANIA SA DEFICITARE Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in SC ISIHIA IMPEX SRL meseria de “zidar.190 718 719 720 SC YDAIL CONSTRUCT SRL SC CETINA SRL 638. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 697 CRESTEREA OCUPARII FORTEI MUNCA DIN ZONA RURALA Axa Prioritară 5/ DMI 5.073.L.805 25.537 11.523.787 10.530 717 383.

R.229 5.267 0 3.770 169. Acces şi 190. Acces şi proprii in meseria de agent comercial XS.ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar .ALINMARCONSTRUCTS.R.897 49.175. cale sigura pentru SCTeraplastSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi succesul companiei ! pentru promovarea adaptabilităţii Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii competentelor acestora si crearea Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC KUBO ICE CREAM COMPANY conditiilor pentru acces si participare la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL formarea profesionala continua in cadrul SC pentru promovarea adaptabilităţii KUBO ICE CREM COMPANY SRL Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei Dezvoltarea competentelor .095 267.3.CTransGrigS.050.220.038 437.200 725 726 727 728 729 730 731 732 Calificarea a 14 angajati in meseria de Axa Prioritară 2/ confectioner tamplarie aluminiu si mase S.029 92.L participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Globale-Business Operations Center sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Piraeus Bank Romania SA 1.099 175.3. Acces şi DMI 2.510 442.Nr.2.3.R.640 433.400 Cheltuieli neeligibile 81.901 3.L.100 102.800 0 121.589 741 489. pentru promovarea adaptabilităţii AVANTAJ COMPETITIV PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.671.139 742 997.568 264.647 872.L.A participare la FPC fainoase” Calificarea/recalificarea in meseria de Axa Prioritară 2/ SC DICOROMANIA S. participare la FPC plastice Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ SCRSGRUPS.962 2.022.796 1.450 188.1nivel 3) Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav.310 4.330 20.421.850 418.382 86.807 116.679 5.264 79.370 1. Titlu proiect Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.312 63.739 2.2.717.674 656. TITAN S.3.229 889.340 2.825 Axa Prioritară 2/ DMI 2.068. Formare şi cresterea adaptabilitatii companiei prin LAPPINSULATORSSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi dezvoltarea managerilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.555.255. vopsitor\" Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii.564 12.721 740 1.479.172. premise ale creşterii competitivităţii firmei. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 555.950 48. Formare şi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE SC PRAKTKIER ROMANIA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in S.892 17.912 80. Formare şi BANCA TRANSILVANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. ipsosar.560 1.310 33.2.848 606.CPANGRAMS. Formare şi Management performant. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.298 80.926 48. Formare şi PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE SC IASITEX SA IASI ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CRIZA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.646 246.R. a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.C. Acces şi participare la FPC DMI 2.914 10.712.080.550 1.098 743 662.2.769 Total valoare proiect 900.3.955. in meseria de agent comercial participare la FPC Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ in meseria de “brutar.969 396. Formare şi SC Rocom Central SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.618 22.896 3.256.769 1.800 113.A.722 438.915 739 2.L.707 721 722 723 SCWINIMPEXSRL SC SASU COMPANY SRL SCCHALLANGECOMSRL 724 SCKAPITANCONSTRUCTSRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.040 0 1.R.L.966 61.560 160.3.575 398. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.2.570.959 782.R.167.preparator paste S.537 60.727 985.3. Acces şi participare la FPC 733 734 735 736 737 738 Calificarea/recalificarea a 220 de angajati SCMIRUNAINTERNATIONALIMPE Axa Prioritară 2/ DMI 2. crt. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.997 919.2.2.795 18.3.748 49. zidar.438 1.patiser.983 206.AMFIT pentru promovarea adaptabilităţii FORMAS: Formare pentru schimbare Axa Prioritară 3/ DMI 3.088 48.198.667 340.875 40.528 540.017.467 253.3.L \"strungar\" a 10 angajati proprii participare la FPC Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de Axa Prioritară 2/ S.142 2.570 404.076 715. Acces şi DMI 2.100 1.150 185.299.tencuitor participare la FPC Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist utilaje cale şi terasamenteS.2.930 742.958.691 9. Formare şi FORMARE PROFESIONALA PENTRU JT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA (ROMANIA)S.362 246.472 339.986 0 2.707 55.504 1.496.R.652.3.370 602.177 11.3.280 1.467 857.000 98. Acces şi DMI 2.342 1. Formare şi ROMANIA: Dezvoltarea potentialului SC ORANGE ROMANIA SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi specialistilor de top pentru promovarea adaptabilităţii COMPETENTE SI COMPETITIVITATE Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.761.972 721.038 925. tapetar.902 41.2.157 7.398 4.039 1.477 1.946 569.ADAPTIBA TEAM Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Axa Prioritară 3/ DMI 3.662 .450 221.245.pietrar.339 76.CMARSILVACOMS.401 381.3.326 42.2.840 274. 310.390 155.C. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi industria morarit-panificatie .424 13. Acces şi DMI 2.966 519.

494.951 41.875 298. Formare şi SC PROD VINALCO SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.837 60.060 16.921 74.275 8.900 7.365 762 146.938 761 154.2.854 173. investim in viitor Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii . ASESOFT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi S.213 120.215 0 196. Formare şi S.160 641.392.946 0 302.358 758 676.296 149.143.755.254 188. \"Competente . crt.330 23.750 233. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Competente-cheie pentru muncitorii slabcalificaţi in constructii.355 745 746 747 748 749 750 EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic .022 3.691. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.597.098 752 753 754 755 756 Axa Prioritară 3/ DMI 3. flexibilitatii si performantelor angajatilor.274 60. Formare şi SCCETINASRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC NET BRINEL SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.969 2.2.010 0 1.756 2.etalon al performantei Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii competente in IT.500 172.937.436 757 SCIPASACresterea performantelor capitalului uman Axa Prioritară 3/ DMI 3.676 2.498 32.145 945.834 76.982 2.425 2.611 149.2.962 10.793 0 1.2.2.977 29.790 0 189.2.870 17.884 25.632.956 1.852 759 808.991 119. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.867 3.113 3. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.725 119.221 1.L. in vederea adaptarii la actualul context socio economic.706 753.035 751.094.206 27.790 302.638 732.296. Formare şi SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.630 19. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi VolksbankRomaniaS.975 25.R.770 113.500 1.132 28.833 112.597 682.2.137.451 2.447 78.NetromSoftwareS. Formare şi SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ElectricNavinstal 133.095 315.SPECIALIST IT Imbunatatirea competentelor.COMPENERG Specializarea si perfectionarea electricienilor navali Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale . Formare şi Societatecomercialapentrucercetare.200 263.adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.154 11.446 0 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 65. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.339 751 978.662 2.876. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.052 142. Titlu proiect Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC.Cheie\" “Ţintind spre viitor .A.334 263.2.311 116.131 164.2.2.583 422.937 23. Formare şi Blue Point IT Solutions SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 583.809 .DECOFIN COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Axa Prioritară 3/ DMI 3.639 87.A pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO ITALIA IMPEX SRL FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2.529 39.733 0 438.265 215. Formare şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.860 764 237.066 159.148.2.964 48. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.205 6.A.074 847.325. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.093.DESIT informationale Nume beneficiar Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Pariem pe echipa pentru viitorul companiei Investind in oameni.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 344.2.2. Formare şi SC STONECO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi S.Nr. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.pr premiza pentru cresterea performantelor sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi oiectaresiproductiedeechipamentesiinst organizationale pentru promovarea adaptabilităţii alatiideautomatizare IST.2.253.2.924 101.523 425.661.870 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 744 2.037. Formare şi FIATEST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.065 763 4.2.744 458.589. Formare şi SC BRD GROUPE SOCIETE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi GENERALE S.862 169.170 4.422 341.933 1.C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 957.578 664.876 56.441 765 MICHELINROMANIASA 1.210.093 26.2.258.536 0 4.615 112.660 760 1.290 52.

214 780 331.916 37.273 58.520 9.000 710 11.756 70.838 769 SCAtlassibSRL 1.220 62.2.098 63.809 286.058. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 767 S.982 349.mai sigure si SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi mai productive CESAFOCSANI pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 0 12.2.300 56. „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator.786 1.PERformanta Intreprinderii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.2.678 781 158.628 771 SCSILCOTUBSA 1. Formare şi LABORATORUL DE CONSTRUCTII asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi BUCURESTI S.329 770 ActavisRomaniaS. INDUSTRIAL SOFTWARE S.2.2.465.2. pentru promovarea adaptabilităţii ORGANIZATIONALA Formarea si perfectionarea personalului societatii. uman şi SC TIGITRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologic pentru a obţine sănătate şi pentru promovarea adaptabilităţii performanţă individuală şi colectivă) Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SocietateaComercialadeProducereaEne principiile îmbunătăţirii continue a întregii sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi rgieiElectirceHIDROELECTRICAS. Formare şi securitate la locul de munca pentru angajatii din METALURGICA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi IMA METAV AERONAUTICA METAV SA pentru promovarea adaptabilităţii INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a investi Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi fortei de conducere pentru promovarea adaptabilităţii COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.L.352 132.152 768 PERISCOP .700 162. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 51.278. 1.713 0 29.ASISS pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de munca prin Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SANATATE SI SIGURANTA PRIN SC AQUACONST GROUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MUNCA pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de sanatate si INTREPRINDEREA Axa Prioritară 3/ DMI 3.966 869.2. Formare şi împreună pentru sănătate şi securitate la locul LAFARGEAGREGATEBETOANE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de muncă. locul de munca pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.092 40. în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane.046 783 676.739 776 397.2.116 0 31.750 600.900 779 273.062 .IndustrialSoftwareS.000 774 678.2.052 0 2.059.951 831.000 18.376 77. Axa Prioritară 3/ DMI 3.860 499.000 0 1.969 377. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor nostri . 210.625.2.240 201.034 38.158 0 20. Formare şi înseamnă un angajament financiar.R.000 72.2.2.O SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi prioritate manageriala pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.670.2. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.147 2.643 119.A.Nr. Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe .420 782 719. in scopul cresterii capacitatii de pentru promovarea adaptabilităţii adaptare a societatii la mediul economic in schimbare.050 784 102. Formare şi depinde de Specializarea COmpetentelor SC TIGI TRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Personalului pentru promovarea adaptabilităţii Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica.515 234.790 242. Formare şi Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca . crt. Formare şi Locuri de munca mai sanatoase .375. activităţi.250 129.C.830 199.945 437.548 773 735.012 766 „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la Axa Prioritară 3/ DMI 3.332 0 0 322.755 258.303 777 440.194 0 10. Formare şi Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.450 1.2.618 119. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.057 0 0 847. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. bazată pe Axa Prioritară 3/ DMI 3.489 84.339 775 358.227 32.2.408 0 0 796.2.2.400 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 101.IMPACT Axa Prioritară 3/ DMI 3.327 70.079.602 27.858 3.640 114. Formare şi Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii “Permis de Protecţia Muncii” 481.989 127.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.447 431.465 778 182.728 772 IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: Axa Prioritară 3/ DMI 3.838 612. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 321.882 48.A. Axa Prioritară 3/ DMI 3.390 186.C.460 0 47.376 547.A.R.R.L.907 1. Formare şi COMPETENTE CHEIE PENTRU UNICREDITCONSUMERFINANCIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE PROFESIONALA SI GIFNS.842.697.

156 0 9.109 664.003 68.615 788 MACON SRL DEVA Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.425 33.667 96.993 800 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525.2. performanta pentru companie pentru promovarea adaptabilităţii Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM SCA. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.648 0 0 457.743 0 8.SARIPAN \"PREVENT \" Axa Prioritară 3/ DMI 3.572 0 0 450.2.593 795 671.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.ASICONS Sanatatea si securitatea in munca .550 26.628 675.899 545. Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.219 70.075 0 1.900 222.716 0 97.2. crt. EURO CONSTRUCT S.817 74. un loc de munca mai sigur SC MENTOR TRADING SRL 0 512.o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile Angajati mai competenti. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.945 0 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 785 ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL SC CONARG CONSULTING SRL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR .945 93. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii S.COMPA S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 520.019 76.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 436. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea la locul de munca: Axa Prioritară 3/ DMI 3.794 92.936 3.590 799 EUROPREFABRICATE SRL 157.SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.911 67.556 0 0 790.318 . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.242 863.A.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.392 86.483 791 SC PROMTEH SRL 389.400 790 MENTOR BUILDING SRL 382.212 27. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 685.038 192.609 789 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG 187.199 787 S.C. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.889 0 0 492.785 802 SC LALELI IMPEX SRL 150.2.425 44.A.818 118.696 0 40.816 885.A.787 0 0 618.2.281 660. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.973 91. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A CONFORMARII CU LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala SANSIG Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor . eficienta pentru sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi OMUNICATIIS.2.702 73. UNISON ENGINE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii si securitatii la locul de munca COMPONENTS BUCHAREST S.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 159.C.2.550 28. Formare şi absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze SC SINTEROM SA CLUJ NAPOCA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de ardere precum si prin constientizarea pentru promovarea adaptabilităţii personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3. MFARM SRL INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR .146 121.964 786 402.374 796 690. angajator.400 49.936 797 491.A.816 121.980 0 0 473.650 792 SC CEPROHART SA BRAILA 530.294 121.581 801 SC AROMET STAND PROD SRL 424.568 0 16.2.D.2.750 793 794 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SOCITATEANATIONALARADIOC avantaj pentru angajat.895 8.968 0 0 499.193 196.200 193.DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatiei.072 120.2. Formare şi Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii S.790 0 0 811. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.736 798 SC CONALUMIL SRL 418.2.

844 257. crt.915 385.2.2.384 546.679 275. SANATATE SI SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SECURITATE PENTRU ANGAJATI pentru promovarea adaptabilităţii Investeste in informarea si instruirea angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.014. Adaptabilitate.464 0 28. Formare şi pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii SC CONSIRON SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi economice pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.468 Total valoare proiect 753.2.C.262 467.286 124. Formare şi Conditii mai bune de sanatate si securitate la SCINFOWORLDSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi locul de munca-CSSM pentru promovarea adaptabilităţii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 580.871 274. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Oxygen SC DANONE PDPA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.525 99.554 62.2.260 494. Formare şi Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru SC ROMANIAN SOFT COMPANY sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managerii si angajatii intreprinderii noastre SRL pentru promovarea adaptabilităţii Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Competenta.SEBAN 503.710 564. Formare şi „Health and Safety 2 Work” SC CETINA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.978 338.612 196. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor .916 696.616 30.440 0 6.2.466 196.000 359.018 0 41.2.374 693.044 0 14.744 121.826 0 55.000 20.981 679. Formare şi tai.433 68. asigurandu-le astfel un loc de munca mai SC PRODPAN SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatos si mai sigur! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.213 649.279 421.291 0 0 821.151 63.315 34. MEDCENTER S.ASSAMES pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi companiei pentru asigurarea sigurantei si SC GOLDPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii angajatilor! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.374 114.600 122.302 331.622 13.650 123.929 0 150 819. Formare şi componenta de baza a unei strategii SSM PETROM SA MEMBRU OMV GRUP sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi performante pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.380 0 13. PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA ACESTORA Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci .2.759 122. un obiectiv SC PLAST SISTEM SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi permanent al managementului companiei pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 67. Formare şi CONSTIENTIZARE.255 107.286 27.516 0 Cheltuieli neeligibile 36.617 819 820 821 822 823 824 Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.033 88.799 122.666 704. Responsabilitate si SC SMITHFIELDPROD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Eficienta prin SSM -CARE SSM pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Calitate şi productivitate prin asigurarea LAFARGECIMENT(ROMANIA)S.017 119.493 96.146 .2.2. Formare şi ANALKOALUMINIUMINDUSTRYS munca – premisa pentru dezvoltarea sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi RL intreprinderii pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.644 0 26.L sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale specializate.2. Formare şi Imbunatatirea conditiilor de munca si viata SC GREEN YARD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi profesionala a angajatilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.826 710.919 22.2.170 739.082 950.294 58.428 0 72.238 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 10.608 94.2.573 897.803 686. Formare şi “Să construim în siguranţă” SC STONE CO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 82.952 161.2.2. SRL pentru promovarea adaptabilităţii BANCA TRANSILVANIA 698.936 436.442 418. Formare şi Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii SC BRAHMS INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi din domeniul tehnologiei informatiei. Formare şi “ Clubul SSM in Constructii ” SC TRAMMAR SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii O preocupare permanenta a managementului Axa Prioritară 3/ DMI 3.934 701.941 694.729 888.507 123.770 0 0 591. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sănătăţii şi securităţii angajaţilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.489 48. Formare şi munca pentru angajatii din domeniul asistentei S.2.200 124.190 0 0 807.R.311 0 62. Titlu proiect GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 609.964 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Constientizarea si instruirea angajatilor – Axa Prioritară 3/ DMI 3.097 125.2.823 854.803 818 MICHELIN ROMANIA SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.243 0 0 761.sistem de asigurare a sanatatii si SC METABRAS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi securitatii in munca pentru angajati pentru promovarea adaptabilităţii SC GABOSISTEM SRL CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE.2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 647.A. Formare şi SANTE .427 0 15.Nr.795 0 0 825.2.421 48.2.

Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.760 837 S.848 Total valoare proiect 833.2.eficienta si competitivitate\" Axa Prioritară 3/ DMI 3. în toate punctele sale de activitate SC ROMSOFT SRL 269.572 123. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.772 0 38.873 99.044 0 107.069 829 SC PETROCONSULT SRL 714.DIESEL ONE S.C AUTOCAMION SERVICES.EDY LOGISTICS S.006 60.000 126.789 452.908 442.923 143.905 62.509 47.600 62.630 0 114. 353.2.C.Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă.R.735 121.675 0 Cheltuieli neeligibile 15.423 62.584 841.753 0 27.Nr.760 827.572 125.2.000 381. Formare şi Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea CONSTANTA SOUTH CONTAINER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi muncii TERMINAL SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Titlu proiect O stare de bine. nu accidentelor si bolilor profesionale Competitivitate sporita prin securitate la locul de munca sanatate si Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.560 0 0 317. crt.530 0 38. Formare şi SANATOASA – Program de prevenire a SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii ROMANIA SRL pentru promovarea adaptabilităţii mentale a angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.790 838 S.317 62.2.solutie a unui loc de SC LUBRIGETAH SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca sigur si sanatos\" pentru promovarea adaptabilităţii SC PRODCHIM SRL 623. capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei.317 0 33. Formare şi capabil să asigure o funcţionare conformă cu S.049 836 AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă.competitivitate. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.161 122.943 834 SC APLAST SRL 688.684 825 SC MAROMSSI SRL 826 SC TOTAL PRO SRL 343.086 19.043 34.799 75.A. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 701.672 828 Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor .L.260 58.569 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 695.2.542 0 16. SAnatate si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si panificatie-SALIN Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare.L.2.953 536. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea pentru promovarea adaptabilităţii curentă a companiei.253 840 841 842 843 Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.279.L.391 0 0 535.752 450. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 355.040 473. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.630 0 34. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 562.208 700. informare.C.2.ASECON Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie.350 0 58.219 0 0 834.707 197. Formare şi \"Prevenirea riscurilor . Axa Prioritară 3/ DMI 3.851 0 0 825.050 821.2. în toate punctele sale de lucru Construim in siguranta si sanatate Program de informare pentru angajati .2.821 123.616 . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 354. formare .489 353. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.R. aplicare şi promovare a unor norme adecvate SSM specifice în domeniul comerţului şi distribuţiei de carburanţi. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.829 830 S.544 831 LIVINI COSERV COM SRL 108. educatie.324 839 NOVATEXTILEBUMBACS.2.407 445.850 0 25. instruire.580 110. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi \" Loc de munca competitiv prin evitarea SCINSTIRIGSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi riscurilor si imbolnavirilor profesionale\" pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.444 827 Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.153 62. TITAN S.R.C.037 835 SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 356.369 0 34.L.287 938.premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM .801 270. 709.552 80.R.2.074 0 15.2.2. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.046 444.083 832 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 426. Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut pentru crearea conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor .Sanatate si siguranta în constructii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line .330 0 159.069 833 SC SENIOR INTERACTIVE SRL 455.

340 700.3.2. piscicultură.346 239.021 0 137.201 407.965 71.970 0 20. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.048 109.C.209.950 53.SIBIU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.604 0 49.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj LOCURI DE MUNCĂ MAI ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si siguranta angajatilor SIGURE.DETERGENŢIS. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 20. Acces şi participare la FPC 16.689. Axa Prioritară 1/ DMI 1.798.821 242.098.340 17.COMPAS.272 .PlurivaS.640 858 859 860 861 862 863 864 865 866 Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in SC EURODEZVOLTARE SRL regiunile Sud Est.000 568. Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 251.758 167.2. pescuit” Axa Prioritară 3/ DMI 3. Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin Camera de Comert.000 578. Titlu proiect \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Un plus de sanatate si securitate la locul de munca Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. Calitate în formarea profesională continuă 705.614.793 61.482 9.190 5.054 861.559 5. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.280 5. Formare şi S.970 93.4.2.901 0 0 599.3.803 234.504 5.302. Formare şi S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.457. Formare şi SC Baumix SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO TRANS COM SRL S.379 11.416.439 89.798.574 70. Formare şi S.3. Acces şi participare la FPC 15.600 4. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 5.000 116. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.260 4.703 0 30.899 0 8.061 541.934 937.494 509.034 0 38.C. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.2.L.399 473.633 0 161.3.870 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Investim in oameni Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură.C.329 9.554.377 133.program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Colegiul Tehnic de Poştă şi Alimentaţie Publică.889.000 5.266.332 4.846 407.426 44.3.715 0 542.118 145.A.393 6.A.R.A.266. Formare şi SC HIRSCHPOROZELL SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.369 0 Cheltuieli neeligibile 50.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.192.398.4.773 0 578. Industrie si calificare Agricultura Arad Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si Camera de Comert si Industrie a electrician de intretinere si reparatii Municipiului Bucuresti ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin Asociatia “Centrul Roman de calificarea si recalificarea persoanelor angajate Initiative” din industria lemnului CENTRUL REGIONAL DE Să devenim competitivi pe piaţa muncii FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria carnii Municipiului Bucureşti Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria panificatiei Municipiului Bucureşti Fii APTT pentru viitor .C.389 124.332 3. Formare şi SC ICECOMPUTERS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.600 4.040 104. LAFARGE COMNORD S.773 40.532 2.3.428 4.438 0 7.4.321.292.345 5.332 0 29. Transporturi şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" Telecomunicaţii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Calitate în Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă sprijinul imbunatatirii calitatii formarii PENTRU PROTECTIA MEDIULUI profesionale continue din Romania UNIMED Ocupatii de calitate in servicii sociale Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL Axa Prioritară 1/ DMI 1.048.846 77.240 93.842 16.986 123.857 37. Formare şi S. Formare şi SC CREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.574 189.449.220 80.504 856 857 16. Formare şi SC CONSUL SECURITY SYSTEM sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.000 516.192.085.867 854 3.880 209.884 855.3.976 285.2.149 33.468 4.402 304.761 10.436 686.497.2.000 2.480 0 107. crt.3.640 5.667 90.C.063 90.2.542.529 113.858 831.519 28.2.Nr.021 3.753 95.636.457.712 7.L.557 0 18.604 98.398.000 855 ASOCIATIA PATRONALA A SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii PRODUCATORILOR SI Comitetului Sectorial pentru Formare UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.769. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.201 137.216 41.075 Total valoare proiect 345.672.

989.451. SC FAXMEDIA CONSULTING S. alternativa la somajul Libere din Romania Fratia participare la FPC determinat de criza economico-sociala Calificare si evaluare de competente.890. 867 868 Titlu proiect Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor .672 92.021 1.CASV Formarea şi certificarea competenţelor profesionale Nume beneficiar ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA S.764 346.939 105.3. pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA.222 231.022 1.502 870 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara .953 18.CENTRAS S.328 871 16.083.214.Nr.L. Centrul de Asistenta pt Organizatii Neguvernamentale .626.3.010 100.591 1.277.940 872 2.571 5.R. calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii Axa Prioritară 2/ DMI 2.447 113.351 526.555 Cheltuieli neeligibile 120. panificatie.958 869 Cresterea nivelului de calificare a persoanelor Confederatia Nationala a Sindicatelor Axa Prioritară 2/ DMI 2.536 1.R.3.677 7.924 18.145.3.C.582.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.835.482.480.L.931. EUCALIFICARE . Acces şi participare la FPC 15.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.416 885 19.o sansa pentru o slujba mai buna Axa Prioritară 2/ DMI 2.244 877 S.657.494 211.854 149. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.318 138. Acces şi competentelor dobindite pe cale non-formala DAMBOVITA participare la FPC pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia.137. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.L. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.423 228.100 1.840 222.729 91.411.R.inca o sansa profesionala O calificare in turism. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.455 876 9.3. Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala. cofetarie la Asociatia Nationala a Industriilor de Axa Prioritară 2/ DMI 2.272 587. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. participare la FPC DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician metrolog" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician prelucrari mecanice" O noua cariera .762.055. Acces şi participare la FPC 17.868 886 3.036 491. CRIVAS CONSULT S.Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene 7.715 21.369 1.003.000 4.940.662 305. prin metode inovative de formare profesională continuă. servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.410 1.3.053. Acces şi participare la FPC 16.355. Acces şi participare la FPC 4.863 82.R.991.308 873 Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.072.000 .090.261.L.3.936 600.839 875 Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit.450.C.700.879 4.716 134.3. patiserie.865 Total valoare proiect 7.L Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 4.C.600 8.262.3.066 880 19.044.3. Acces şi continua a lucratorilor din domeniul frigului si din Romania (AGFR) participare la FPC aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera.395 883 FPC FRIGO ECO – Formare profesionala Asociatia Generala a Frigotehnistilor Axa Prioritară 2/ DMI 2.517 5. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.TUR.348 5.591 4.766. Acces şi CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII PROFESIONALA MASTER S.699 399. 19.644 0 44.316 157.689.237 121.906.010.300 878 879 IMARA CUL. MONOPRIX S. de Morarit si Panificatie .382.C.462.897 0 19.967 98.715 21.000 9.R.264 0 345.3.093 367.422 6.ANAMOB participare la FPC calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU GRUPUL DE FORMARE Axa Prioritară 2/ DMI 2.717 390.213 163.066 0 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.661 884 4.396.278 18.930 10.257 145.371 147.198. crt. ROM.192 286.242.051 508.280 6.743 874 Confederaţia PATRONATUL ROMÂN Axa Prioritară 2/ DMI 2. AFACOV CONSULTING GROUP S.879 240.000 187. Acces şi programe de FPC inovatoare.814.460 518.444 336.562 105.140 17. Acces şi participare la FPC 4.000 0 5.780 205.048 135.900 512. Acces şi angajate pe piata muncii.3.3.438 601. regiunea Centru si regiunea Nord Vest.373.3.L.795 64.3. ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor. CRIVAS CONSULT S.002.3.783.201. moderne.194 7.146 4.277.R.000 0 4.115.166 881 882 7.918 512.500 400. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.CENAFER S.

356 2.510.C.659 509.2.014 11.300 4.940 208.934 0 4.340 21. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.613.105 1.868.209 1.645 360.2.055.2.L.857.R.110.173.449. flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii Profesionisti in interventia accidentele colective si dezastre integrata la Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.912 894 S.449.906 10. in domeniul "Gauritor filetator" Calificarea in industria alimentara – o sansa Federatia Nationala a Sindicatelor din pentru viitor Industria Alimentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii FUNDATIA ANA ASLAN medicali din ambulatorii de specialitate si INTERNATIONAL spitale in brain-aging DENT – Dinamism.778.501 3.020.2.715 9.2.656 902 DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT Axa Prioritară 3/ DMI 3.505.311 6.978. CRIVAS CONSULT S.527 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.472 0 17.539 1.055.3.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.852 19.189 0 20.034.825 97.000 16. calificarea si Federatia Sanitas Romania recalificarea angajatilor din sectorul sanitar „Orientarea profesionala si calificarea Ordinul Asistentilor Medicali si angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru Moaselor din Romania viitor” Centrul de formare profesionala continua in Universitatea Dimitrie Cantemir din turism si servicii Targu Mures Dezvoltare profesională în sectorul serviciicomerţ. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 9. Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa Societatea de Stomatologie Estetica din Romania IHS .521 905 Fundatia pentru SMURD 17.453. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.749.2.675 237. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.214.RUXMED Imbunatatirea adaptabilitatii.408 215.497 254. CRIVAS CONSULT S.117.Nr.942 151. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.542 346.000 1. IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI MEDIULUI.709.995 1.041.3.359 84. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.000 Total valoare proiect 9.044.108.544.353 895 896 897 Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.418 128.189 900 Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.642 16. Formare şi domeniul managementului sanitar.341 1.651 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.C. CRIVAS CONSULT S.741.3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.615 2.447.768 601.799. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.159. prin evaluarea competenţelor.265.250 2.965 3. calificare PicOil Info Consult SRL şi formare continuă Camera de Comert.3. crt. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.880 296.L.458 248.046 10.670 18.108.290 126. in domeniul "Sculer matriter" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.2.FIT TOUR Agricultura Suceava Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.091.305.000 149.756 345.331 6.862. Axa Prioritară 2/ DMI 2.420.600 899 3.112.609 2.R.382 887 888 889 890 891 892 893 Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.264 709.539 243. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 19.152 21.549 898 14.R.582 603.474 571. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.558 18.302 4.2. FORMEXPERT Axa Prioritară 3/ DMI 3. Industrie si FIT TO TOURISM .668 3.227.715 21.400 10.3.Medical School SRL 19.933 19.715 762.519 343.359 601.193.2.706 171.182.3.729 903 Retea de sprijinire a formarii profesionale in Axa Prioritară 3/ DMI 3.470 165.141.550 57.742.C.697.113.442 906 Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara SC COGNITROM SRL COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 2.493 1.697 6.3.557 269.432.942 16.750 0 6. Formare şi EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE DIN ROMÂNIApentru promovarea adaptabilităţii CEED ROMÂNIA" 6.524.502 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. CRIVAS CONSULT S.702 317.3. in domeniul "Mecanic reparatii" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” 7.987 1.828 Cheltuieli neeligibile 1.892.057 172.600 601.R.113.L.170 .453. Asociaţia Centrul de Resurse CREST sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managementului calitatii si TIC al personalului pentru promovarea adaptabilităţii ocupat in domeniul medical .796 1.3.136 219.632 243.991 1.2.534.369.040 904 Federatia Sanitas Romania 12.C.288 414.565 7.501 601.746 20.651 388.312.250. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.055.835 11.385.715 21.531.091.055.603 907 8. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.847.405 901 NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE . Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 8.L. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.656.473.593 2.

2.567 594.461 924 4.884.537 20.362.635. Formare şi Cresterea competentelor intreprinderilor si Dezvoltare pentru Protectia Mediului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile I.193.961 17.844.850 6. o premisa pentru competitivitate Ergonomie.474 208. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 2. Formare şi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Grigore Alexandrescu 0.Formare medicale imbunatatite pentru un servicii Episcopia Severinului si Strehaiei PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5.M Bucuresti pentru promovarea adaptabilităţii 4.763 1.891 0 808.503.232. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 16.894. prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene DOCTORI in servicii medicale de calitate.133 168.419.2.814 3.772 1.435 2.088 479.352.906. competitivitatii profesionale pentru promovarea adaptabilităţii si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.948 925 13.715.420 5.125 279.351 1.246 0 316. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.144 0 138.388 6. inclusiv TIC FARMACIE “CAROL DAVILA” pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii Organizatia Patronala Unipet Ploiesti sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi serviciilor prestate.676.131 0 265.501.364 2.078 911 Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national FORMED .988 3.535 538.253 232.858 12.884 914 INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 3/ DMI 3.318 10.181.855 1.210.2.Nr. Titlu proiect CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA COPMED .561.304.ICMET CRAIOVA 916 917 918 Axa Prioritară 3/ DMI 3.514.768.996.117 915 SC RSC CONSULTING SRL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ERGONOMIE DENTARA SC MEDRIGHT EXPERTS SRL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA .389.440.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.773 0 123.798 578.Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca.066. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.852.626.2.698 441.039 846.180 930.216 7.620 919 6.829.829 155.812 2.706 13.520 10.070 10. Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii 11.4 ani) la nivel multiregional pentru promovarea adaptabilităţii Institutul National de Cerecetare Axa Prioritară 3/ DMI 3.755 913 Cresterea competitivatii intreprinderilor prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA perfectionarea si specializarea resurselor umane Axa Prioritară 3/ DMI 3.617 131.085 909 Asociatia "Solidaritate Umana" Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 1.ASA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 908 Ministerul Sanatatii Axa Prioritară 3/ DMI 3.127 6.2.337.270.424 2.2.185.380.578.2.568 859.115 887.703 18.530.252 1.975 923 4.200 629.697 .236 504.127 910 succesul Active Job Consulting SRL 9.040 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.695. Formare şi TIC – instrument de lucru pentru personalul din SC Brahms International SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sectorul sănătăţii pentru promovarea adaptabilităţii Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si Societatea Română de Pneumologie flexibilitate organizationala Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul Axa Prioritară 3/ DMI 3.722 14.614 357. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.148 2.859 15.2.534.363 805.872.2.847.018 6.134 344.2.959 865.2.2.027. angajatorilor .578.922.865 116. Perfectionare in terapia medico .986 1.388 0 232.CENTRUL PENTRU in domeniul noilor tehnologii intr-o societate sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PREGATIREA RESURSELOR bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare pentru promovarea adaptabilităţii UMANE durabila Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN) EMC .I. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.135 912 14. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.594 397.205.716.2.032 126.338 15. Formare şi Eficientizarea activitatii farmacistilor prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi formare in noile tehnologii.673. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.828 7.028 747.420 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 6.632 1.117 0 3.2.485 920 921 922 Axa Prioritară 3/ DMI 3.114.COMPETENTE PROTECTIA MEDIULUI Adaptabilitatea angajatilor.2.243 11.962. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 8.860 285.chirurgicala de Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi BUCURESTI .934 117. crt.865.

1. ai carte.456 3.1.281. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.427.736.835 220.498.166 5. Dezvoltarea şi SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV .830 932 17.513 0 145.ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE .717.000 17.429 945 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.si promovarea utilizarii noilor Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologii pentru personalul din sectorul de Sanatate pentru promovarea adaptabilităţii sanatatii Specializare pentru performanţă.460.428 121.1.382.967 928.818 0 21.1. O SANSA RURAL TINERILOR DIN MEDIUL SC H R SOLUTION SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.671.362 7.733.R. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.772.010 3.599 6.864 933 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 15.908 692.860.890 1.Nr.240 935 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS .920 116.411.922.707.630 1.325.566 1.865 1.588 2.Program pilot de crestere a nivelului de SC WKH .050 0 1.1. Formare şi neonatologiei.000 20.714.683.155 934 AGENŢIA PENTRU OCUPAREA Axa Prioritară 5/ DMI 5.560.504 861. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14. Dezvoltarea şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.358.261 0 15.2.091 473. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.Dezvoltare Organizationala Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.861 1.207 530.831 0 564.484 943 7.080.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 5.329 17.257. Titlu proiect Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.CONSILIERE.262."INCOFOP" CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.511 473.221 929 Federatia Sindicatelor Libere si Independente „ Energetica ’’ Axa Prioritară 3/ DMI 3.443.E.090.Axa Prioritară 3/ DMI 3.Centrul Romano. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.852 278.” Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Fundatia pentru Chirurgia Ficatului Axa Prioritară 3/ DMI 3.154. Dezvoltarea şi Economica Zalau implementarea măsurilor active de ocupare 5.274 .808.831.1.886 234.249 0 1.652.833 263.1. personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.491 162.434 2.215 459.892 2.1.1.2.217 421.421 105.120 7.187 0 6.815.176 20.. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 5. Industrie si Agricultura ARAD Axa Prioritară 3/ DMI 3.256 931 Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT Axa Prioritară 5/ DMI 5.504 138.2.989 1..495.146.1.166 944.200 938 939 940 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT AGENTIA JUDETEANA PENTRU CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Mediere a Muncii" CLUJ TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea accesului pe SC RETEAUA TDC SRL piata muncii Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare" Axa Prioritară 5/ DMI 5.946 12.170.1.059.552 928 4.956 566. Dezvoltarea şi EBISTRITANASAUD implementarea măsurilor active de ocupare 2.O NOUA VIATA Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania Program Integrator al Necalificati (PIFAN) Formarii Adultilor SC OREADE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii implementarea măsurilor active de ocupare O MESERIE NOUA .P.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare ALTER TOUR OLT INFORMARE. eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.976.357 154.764 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 11.204 936 10.195 0 1.709.866 201.033 941 18. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.991 1.200.659 534.868 343.759 126.841 5.878. crt. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.399 602.926 17.029 346.032. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2. Dezvoltarea şi FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA implementarea măsurilor active de ocupare 14.163 6.052 778.745.2.896 942 CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi angajabilitate al persoanelor afectate de criza SRL implementarea măsurilor active de ocupare economica Regions for Jobs CAMERADECOMERTSIINDUSTRI Axa Prioritară 5/ DMI 5.501.777.662. de muncă proiect cu abordare progresivă.505 13.289 12.855.476.419.A.208 4.1.988.075.546.499 2.370 926 Fundatia Amfiteatru 927 Formarea profesionala in domeniul Fundatia CRED.878 856.401.741 231. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.861 0 3.434 237.480 944 Un viitor mai sigur Fundatia Ecologica Green "Education" 10.771.944 229.677 937 Iei parte.403.847 268.687 930 ADAPTIC Camera de Comert.900. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.

000 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 19.718 964 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA 14.Nr. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.697 16.1.162 4.678 819.142. Dezvoltarea şi OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” Dezvoltare Durabila implementarea măsurilor active de ocupare CALISIG .709.643.1.1.812 117.762 402.606 963 4.686 949 Calificari europene pentru centrele turistice din Fundatia Universitara Dunarea .419 378.023. Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" SCINTERLOGCOMSRL FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA (CDM) Axa Prioritară 5/ DMI 5.440 962 STOP somajului in randul tinerilor Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor 14.534 415.1.224 798.046 400.000 0 5. Dezvoltarea şi Romania Neagra implementarea măsurilor active de ocupare IFIA .345.928 14.644.156 15.738.765.517 1.472 466.000 0 5.431 961 ONCT .621 11.1.1.303.607. Dezvoltarea şi cautare de loc de munca din regiunea Sud DAMBOVITA implementarea măsurilor active de ocupare Muntenia.1.711 0 16.1.888 954 6.1.296. Sud-Vest.916.848 1.392 1. Sud.568 965 CENTRUL REGIONAL DE Reconversie profesionala in domeniul FORMARE CONTINUA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.568 957 15.880 1.639 0 70. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 12.892.1.571 20.191.518.401 0 94.255 1.235.586 956 Start la Antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.560.613 1.711 16.675 .1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.750 955 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.773.977 324.621.767 20.235.351 0 237.116 269.036.451.1.326 1.668.O sansa pentru ASOCIATIA DE SPRIJIN A persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud SOMERILOR DAMBOVITA Muntenia si Regiunea Sud Est 3. Centru si Nord-Vest Axa Prioritară 5/ DMI 5.742.200 21. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.330.955 25.869. instruire si cautare activa a unui loc Promovarea Culturii Traditionale de munca Braila Masuri active integrate . consiliere si Initiere Antreprenoriala Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS .553 421.740 953 “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU PartNET Asociatia Parteneriat pentru Axa Prioritară 5/ DMI 5.665 18. crt. Dezvoltarea şi randul somerilor si creare de noi locuri de O VIATA MAI BUNA implementarea măsurilor active de ocupare munca.028 253.679 489.526.097.572 1.478.523 0 3.673.528.846 285.880 1.448 1.724.633.792.790 0 1.325 950 10. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.753 13. Sud-Muntenia.186 620.017 946 Acces pe piata muncii .401.000 12.900 8.431. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.Integrare prin Formare. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 18.1.000 2.172.330 370.510.MANAGEMENT A LPROIECTELOR implementarea măsurilor active de ocupare Vest EUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 5/ DMI 5. Sud Est si Bucuresti-Ilfov LOCALA BUCURESTI 11.038 0 6.Proiectul "Puncte de Informare.467 684.Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est.831.660 6.542 1. Dezvoltarea şi administratiei si serviciilor publice in regiunile ADMINISTRATIA PUBLICA implementarea măsurilor active de ocupare Vest.033.414.1.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi RO-EUROPA\" implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.858.869 12.703 11.292. Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN Axa Prioritară 5/ DMI 5.901 959 12. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 4.959 108.027 329.Marea Axa Prioritară 5/ DMI 5.Corelarea fortei de munca cu cerintele CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.478.000 680.190.721.455.766.668.1.130 960 Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 5/ DMI 5.601.431.1.954.033 1.289 4.712 0 597.228 1.684 958 CORE .O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Universitatea din Petrosani 6.1.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.429.506. Dezvoltarea şi pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord.314 0 20. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 947 948 Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin Centrul Judetean pentru Conservarea si informare.874 465. Bucuresti – Ilfov” Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj Axa Prioritară 5/ DMI 5.182 364.977 324. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 17.„O sansa pentru tine” ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"P Axa Prioritară 5/ DMI 5.728 951 18.694 35.696 952 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor Axa Prioritară 5/ DMI 5.259.

897.630 Total valoare proiect 20.467 392.585 188.969. Dezvoltarea economiei sociale 7.193. Dezvoltarea DMI 6.967.180 309.Casa Romilor ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC ASOCIATIA REACT Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.1.931.Nr.390 12.726 1. " economiei sociale „Mai aproape de oameni.506 7.097.397 981 FUNDATIA PAEM ALBA Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 1.949 3.675.139.816 2.606 980 Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.791 3.564 1.922 16.621 7.O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor FEDERATIA ONPHRORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA 9.273 231.450.280 986 Penitenciarul de Femei Targsor Axa Prioritară 6/ DMI 6.766 390. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale INTEGRAT .494 2.400 420.031 970 13.352 4.1.MANAGEMENT Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea ORIZONT 2009 PROTECŢIA COPILULUI -SECTOR economiei sociale 1 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest.553.204 287.936 435.331 2.171.758 271.788 0 13.902.723 15.1.795 984 PROMETEUS.231.802 0 20.758 1.807 3. Dezvoltarea economiei sociale 978 K CONSULTING.1.004 1.925 0 13.408 3. Dezvoltarea economiei sociale 14. crt.397.000 435. Dezvoltarea comunităţi multietnice din Regiunile de RESURSE PENTRU DIVERSITATE economiei sociale dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România ETNOCULTURALA Persoanele private de libertate. prin forme ale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.796.832 3.082 2. Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale. in slujba protectiei mediului inconjurator.315.415 1.986 143.953. 966 967 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.173. Dezvoltarea economiei sociale 5.381. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea 7.261. Dezvoltarea in Romania prin cercetare.1.500.1.808.347 713.879.000 267.794.966 983 11.809 19. psihice si sociale din regiunea Nord-Vest.1.641 999.196 0 19.093 300. Dezvoltarea AND COORDINATION SRL economiei sociale 16.219.644.674 364.925.801. o şansă pentru PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\ Axa Prioritară 6/ DMI 6. educatie si formare Civile (FDSC) economiei sociale profesionala la standarde europene Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în FUNDATIA CENTRUL DE Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.355 3.012.500 10.435 1.071 Cheltuieli neeligibile 0 333.580.910.117.312.1.582 971 FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.812.880 3.088 880.177 972 973 974 975 976 977 FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"RO Axa Prioritară 6/ MANIA economiei sociale Axa Prioritară 6/ CONSILIUL JUDETEAN ALBA economiei sociale FUNDATIA DEZVOLTAREA Axa Prioritară 6/ POPOARELOR economiei sociale ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S IPROMOVARE Axa Prioritară 6/ SOCIO-ECONOMICA economiei sociale CATALACTICA Axa Prioritară 6/ FUNDATIA SOROS economiei sociale PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 14.017 1.049 11.046.Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES. Dezvoltarea economiei sociale 16.113.971 0 16.306.976 5.232 985 8.368 0 18.362. pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor 12.756. Dezvoltarea comunităţile de romi.874.073. Dezvoltarea in zonele ALpine (montane si sub-montane) din ZU\" economiei sociale Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate Economia Sociala .311.840.555. Dezvoltarea SCHRSPECIALISTSSRL economiei sociale” economiei sociale DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI Axa Prioritară 6/ DMI 6.181 .1.498.022 204.393 979 I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHORE Axa Prioritară 6/ DMI 6.728.734 12.329 0 149.252.1.408 368. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa.440 5.530 DMI 6.1.744 328.152 236.348 1.194 340.1.862 0 9.289.050 968 Antreprenoriatul social. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.604.071 982 AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.322.271 18.379.546 1.786 1.538.171.130.640 372.1.637 16.034.500 2.570 0 20.142 19. Dezvoltarea 13. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.799.995 1. Dezvoltarea DMI 6.1.364 969 15.218.011.448. Dezvoltarea 11.516.434.803 2. consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher . o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice.543.Promovarea economiei sociale Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Axa Prioritară 6/ DMI 6.723 DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 9.236.231 337.1.635.854.000 Axa Prioritară 6/ DMI 6.437 416.670 2.165. Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional.707 8.596.

355 3.935.124 997 998 999 1.Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi 11. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea persoanelor cu dizabilitati.606.329 945.399 19.354.1.119.004 1.988 0 3.199 395.681 245.154 10.392.872 14.997.778 1.771 17.996.000 16.416 3.385 3.107 989 PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE Axa Prioritară 6/ DMI 6.785.368 0 18. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.852 2.1.1.319 0 11.965 1.1.2.Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a Federatia ONPHR .298 0 0 2.974 308. Acces la profesională iniţială de DMI 1.Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania Axa Prioritară 1/ DMI 1.146.703. Acces la profesională iniţială de DMI 1.500 20.749.750.692.817. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.087 951.424 995 Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.530. Dezvoltarea economiei sociale 15.986.397 988 12.583 0 12.1. Cercetarii si Inovarii 14.694 . INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" calitate in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Axa Prioritară 1/ DMI 1. Cercetării și Inovării Ministerul Educatiei. Cercetarii si Inovarii 8.428.Organizatia Axa Prioritară 6/ DMI 6. CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 987 RESCUE .806.622 839.518.548.925 754.816 0 408.021.674 364.915 11.430.851. Acces la profesională iniţială de 19. în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI Axa Prioritară 6/ DMI 6.542 15.786. Acces la personalului didactic cu funcţii de conducere.004.810 4. STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile.908 3.422.367. ACADEMIA NATIONALA DE educaţie şi formare profesională iniţială de indrumare si control din sistemul preuniversitar.758.1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.427 16.784 17. EDSANO .1.146. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare Managementul corelarii invatamant cu piata muncii sistemului de 11.346 1.097.1.726.996 0 19.1.598 0 4.852 0 3.113. Calitate în învăţământul superior 19.955 993 994 Axa Prioritară 1/ Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare profesionale prin retele parteneriale Invatamantului Profesional si Tehnic calitate Axa Prioritară 1/ Curriculum Revizuit in Invatamantul Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare Profesional si Tehnic (CRIPT) Invatamantului Profesional si Tehnic calitate MaST NETWORKING.044 0 4.647. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.760 20.383 20.056 0 2. Dezvoltarea PROTECTIEI SOCIALE economiei sociale 14. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.508 1.910 360.573.000 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Scolar al Judetului E-manager scoala plus educaţie şi formare Teleorman calitate Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR AL Calitate in managementul unitatii scolare educaţie şi formare JUDEŢULUI PRAHOVA calitate Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru Axa Prioritară 1/ Centrul National de Dezvoltare a îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – educaţie şi formare Invatamantului Profesional si Tehnic PASII FPI calitate Fundaţia Tineri pentru Tineri 11.623 20.360.347 0 399.1.555.704.1.634 990 Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei Axa Prioritară 1/ DMI 1.104.439.844 2. Acces la Agentia Romana de Asigurare a implementarea manualului de evaluare internă a educaţie şi formare profesională iniţială de Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calităţii educaţiei calitate EVRICA .817 12.914 992 Fundaţia Tineri pentru Tineri 13.115 0 222.262 0 4.1.1.596. Acces la educaţii de calitate în sistemul de învăţământ Agentia Romana de Asigurare a educaţie şi formare profesională iniţială de preuniversitar din România prin implementarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calitate standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în Axa Prioritară 1/ DMI 1.731 1. Acces la profesională iniţială de 18.051 935.001 Dezvoltarea competentelor manageriale ale Axa Prioritară 1/ DMI 1.608 0 20.064.120 12.538 13.765.998.1. pornind de la Nationala a Persoanelor cu Handicap economiei sociale experiente si bune practici in Uniunea din Romania Europeana O sansa pentru o viata demna Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale. Acces la profesională iniţială de DMI 1.423.819 0 384.646 0 235.859 1.281 10.019 0 19.533 836.002 Optim E-manager Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale.310 0 374.1.Nr.050 996 Ministerul Educatiei.109.168.179.750.895 991 18.003 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 10.1.756.131 20.548 0 243.914. crt.218.782 0 394.005 Ministerul Educației.357.358. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.676.

Nr. crt.

Titlu proiect
COMPETENTE AVANSATE PROFESIONALE SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA”

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
18.241.490 0 372.277

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1.006

Academia de Studii Economice Bucuresti

522.107

19.135.874

1.007

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

3.402.040

0

69.430

327.998

3.799.468

1.008 1.009

Program multi-regional de studii masterale în Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Tehnica din Cluj Napoca domeniul eActivităţi învăţământul superior Managementul comunicarii cu alumni pentru instituții de invațamant superior din Romania Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

10.782.428 15.738.001

0 0

220.049 4.700.961

195.108 421.085

11.197.585 20.860.048

1.010

15.635.216

0

4.670.260

430.650

20.736.126

1.011

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIA ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA învăţământul superior MUNCA DINAMICII TERITORIALE Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamantul superior Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia

17.280.512

0

352.663

49.836

17.683.011

1.012

Academia de Studii Economice din Bucuresti Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

4.343.204

0

88.637

502.417

4.934.258

1.013

9.884.975

0

201.735

270.404

10.357.114

1.014

Academia de Studii Economice Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.420.594

0

314.706

161.500

15.896.800

1.015 1.016

Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca Universitatea Politehnica Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.889.941 19.925.402

0 0

344.695 406.640

856.480 576.058

18.091.116 20.908.100

1.017

Universitatea Babes-Bolyai

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.082.929

0

409.856

416.867

20.909.652

1.018

Universitatea din Bacau

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

14.530.253

0

0

0

14.530.253

1.019 1.020

Universitatea Babeş-Bolyai Academia de Studii Economice din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.774.699 10.399.899

0 0

179.075 212.243

85.362 210.795

9.039.136 10.822.937

1.021

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Parteneriat cu Mediul Economic şi învăţământul superior Social Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.096.940

0

328.509

745.586

17.171.035

1.022

15.025.850

0

306.650

28.500

15.361.000

1.023

20.323.492

0

414.766

12.071

20.750.329

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
16.065.655 0 327.871

Cheltuieli neeligibile
1.100.990

Total valoare proiect
17.494.516

1.024

Cresterea calitatii invatamantului superior de Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în inginerie - Platforma Informatica pentru Bucuresti învăţământul superior Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE CALIFICARILOR DIN ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA (CALIMAS) “Calitate europeana in invatamantul superior”

1.025

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.105.204

0

165.413

200.000

8.470.617

1.026 1.027

Universitatea Spiru Haret

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.766.175 6.009.182

4.111.974 1.794.951

940.955 159.268

0 494.575

18.819.105 8.457.976

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Academia de poliţie "Alexandru Ioan Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în criminalisticii în activitatea judiciară Cuza" învăţământul superior Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic MEDICALIS- Management Invatamant de Calitate Informationala

1.028

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

19.937.272

0

408.908

418.800

20.764.980

1.029

Educational si Universitatea de Medicina si Farmacie Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în in Societatea "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca învăţământul superior

18.675.617

0

381.135

1.858.780

20.915.532

1.030

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti informatice moderne in domeniul învăţământul superior managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.019.242

0

408.556

424.893

20.852.691

1.031

5.306.647

1.585.102

140.648

2.375

7.034.772

1.032

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.690.143

0

177.349

2.376

8.869.868

1.033

15.545.346

0

4.643.415

436.080

20.624.841

1.034

Retea de colaborare universitara online in Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza Bucuresti - Facultatea de Geodezie învăţământul superior competente superioare in domeniul geodeziei. Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

9.687.938

0

197.713

2.376

9.888.027

1.035

18.538.418

0

378.335

0

18.916.753

1.036

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea de Arte „G. Enescu” Iasi compatibilitatea absolventului de design grafic învăţământul superior si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI învăţământul superior ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Dezvoltarea si implementarea unui programpilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati

6.498.953

0

132.631

2.376

6.633.960

1.037

14.741.303

0

300.843

0

15.042.146

1.038

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în CONSTRUCTII DIN BUCURESTI învăţământul superior

19.364.477

0

398.561

445.573

20.208.611

1.039

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.447.196

0

4.614.099

525.000

20.586.295

1.040

Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la UNIVERSITATEA BABES BOLYAI cerintele pietei muncii din Romania in FACULTATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în domeniul proiectelor finantate din fondurile ECONOMICE SI GESTIUNEA învăţământul superior structurale si de coeziune. AFACERILOR Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si Institutul National de Boli Infectioase interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de masterat in Europeana HIV/SIDA si de Boli învăţământul superior domeniul stiintelor medicale Infectioase)

11.438.840

0

233.476

206.902

11.879.219

1.041

18.629.984

0

389.000

699.865

19.718.849

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
11.264.646 0 229.891

Cheltuieli neeligibile
203.823

Total valoare proiect
11.698.360

1.042

1.043

1.044

1.045

1.046

1.047

1.048

1.049

1.050

1.051

1.052

Retea interregionala de formare in sistem eAxa Prioritară 1/ learning a cadrelor didactice din invatamantul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" resurselor umane preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor mentori din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu resurselor umane învăţământul gimnazial profesională Axa Prioritară 1/ E-Formare: Competente integrate pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj resurselor umane societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane CUNOASTERII profesională Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul Inspectoratul Şcolar al Judeţului resurselor umane pre-scolar Dâmboviţa profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor de matematica si stiinte Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane in societatea cunoasterii profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ Inspectoratul General al Judetului competente pentru actori ai schimbarilor in resurselor umane Dambovita educatie din judetele Dambovita si Buzau profesională Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR Scoala romaneasca – mediu incluziv resurselor umane JUDETEAN DAMBOVITA profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila resurselor umane educatie din judetele Braila si Prahova. profesională Profesionalizarea carierei didactice – noi Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR competente pentru actorii schimbarilor in resurselor umane JUDETEAN ARGES educatie din Arges si Sibiu profesională Consiliere si dezvoltare profesionala continua Axa Prioritară 1/ sistem transparent de pregatire pentru reusita in Casa Corpului Didactic Cluj resurselor umane cariera didactica profesională

3.060.926

0

62.467

123.329

3.246.722

15.681.670

0

4.168.545

885.083

20.735.298

15.610.938

0

4.149.744

1.180.766

20.941.448

11.934.612

0

3.172.492

0

15.107.104

16.509.922

0

4.388.713

0

20.898.635

14.086.113

0

3.744.411

931.932

18.762.456

11.123.270

0

2.956.819

408.773

14.488.862

12.100.050

0

3.216.469

769.827

16.086.346

13.451.856

0

3.575.810

754.644

17.782.310

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.053

GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Clujpregatirii complementare a cadrelor didactice resurselor umane în educaţie şi formare Napoca Facultatea de Geografie preuniversitare din domeniul Geografiei profesională Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani Casa Corpului Didactic Cluj Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

11.860.979

0

242.061

361.820

12.464.861

1.054

13.512.207

0

3.591.851

2.138

17.106.196

1.055

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.056

Universitatea din Pitesti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

4.075.574

0

83.175

74.338

4.233.087

1.057

Şcoala universitară de formare iniţială şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea continuă a personalului didactic şi a trainerilor Universitatea Tehnica din Cluj Napoca resurselor umane în educaţie şi formare din domeniul specializărilor tehnice şi profesională inginereşti - DidaTec Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - SCOALA NATIONALA DE STUDII resurselor umane în educaţie şi formare instrumente pentru o educație creativă POLITICE SI ADMINISTRATIVE profesională Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea integrat si inovativ de formare profesionala Inspectoratul Şcolar al Municipiului resurselor umane în educaţie şi formare continua a personalului didactic din regiunile Bucureşti profesională Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

19.100.732

0

389.811

408.449

19.898.992

1.058

7.525.420

0

153.581

599.816

8.278.817

1.059

19.325.181

0

394.392

1.208.109

20.927.682

1.060

15.823.941

0

4.206.364

891.690

20.921.995

1.061

Universitatea Politehnica Bucuresti

11.669.158

0

238.146

0

11.907.304

1.062

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare

19.013.858

0

388.038

1.467.497

20.869.393

316 669. Caragiale Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Axa Prioritară 1/ DMI 1.697 0 405.579 1.388.408.630 18.509.425 8.132 0 2.3.435.3.509.335 1.504 187.910 1.712 0 3.821 0 222.592 1.3.226.628 0 368.138.075 Universitatea Babes-Bolyai 11. Dezvoltarea în educaţie şi formare 17.604 0 11. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.936.527. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 16.3.067 16. Dezvoltarea în educaţie şi formare 726.862 1.729.349 16. Dezvoltarea competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar al judetului Carasresurselor umane în educaţie şi formare educatie din judetele Caras-Severin si Severin profesională Mehedinti Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Chimie in UNIVERSITATEA CONSTANTIN resurselor umane societatea cunoasterii BRANCUSI TARGU-JIU profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.169.602 1. Cercetarii si Inovarii profesională 14.936 1.3.167 142.3. crt.3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 12.3.3.076 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI 16.063 Profesionalizarea carierei didactice .079 1.066.677 11.026.3.011 1.502 0 338.818 20.145. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.537 0 143.755 1.195. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.102.081 1.713 0 20.736 1.551 16.764 .468 663.073 Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica.noi competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar Judetean Harghita educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice DMI 1.922.680.736 1.590.764 1.388.509.545 165. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.066 10.509.713 0 20.cariera de succes Inspectoratul Scolar Judetean Valcea resurselor umane in invatamantul preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi resurselor umane Matematica in societatea cunoasterii profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.585 10. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.Nr. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Stiinte Casa Corpului Didactic Mures resurselor umane tehnologice in societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Universitatea Valahia Targoviste resurselor umane Geografie in societatea cunoasterii profesională Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica Universitatea Stefan cel Mare Suceava invatarii-predarii interactive .3.425.456 0 20. Dezvoltarea cu Finantare Externa . engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.707 0 18.178 0 3.340.167 0 233. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.064 7.442.145.3.208.552 353. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.604 737.082 Axa Prioritară 1/ Program de formare inovativ . I.894 0 165.3.353 16.noi Axa Prioritară 1/ DMI 1. care predau discipline resurselor umane Napoca economice profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.107. din Axa Prioritară 1/ învăţământul preuniversitar.713 0 20.648.3.898.388.680 17.871. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.074 Scoala romaneasca – mediu incluziv Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar 8.membru informationale activ al societatii Unitatea de Management al Proiectelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.EPIGON Profesionalizarea carierei didactice .386 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.077 Universitatea Româno-Americană 8. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.713 0 20.635 1.615 0 372.805.804 19.769 16.230 18.915 0 11. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.922 0 4.922 0 4.898.257.230 0 363.861.Ministerul resurselor umane în educaţie şi formare Educatiei.388 20.114 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.582 279.801. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.787 1.069 8.068 16.551 16.956.080 1. Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.065 12. din Axa Prioritară 1/ Universitatea „Babeş-Bolyai” din Clujînvăţământul liceal.635 1.808.848.458.169.922 0 4.898.555 0 3.3.888.399 0 7. care predau limba Universitatea Babes-Bolyai resurselor umane română minorităţilor naţionale profesională Axa Prioritară 1/ FLEXFORM Program de formare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca resurselor umane profesionala flexibila pe platforme mecatronice profesională 12.362.146 0 4.072 Scoala .3.259.829.078 1.635 1.388.822.016.3. L.635 19.273.025 0 3.922 0 4.070 18.456 0 2. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.071 Ministerul Educatiei.898.081.3.

081.095 1.111.3.431.540.435.098 Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane burse tinerilor doctoranzi cu frecventa FARMACIE DIN CRAIOVA profesională Axa Prioritară 1/ Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin UNIVERSITATEA STEFAN CEL resurselor umane cercetare doctorala PRO-DOCT MARE SUCEAVA profesională Axa Prioritară 1/ Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea UNIVERSITATEA DIN ORADEA resurselor umane competitiva in societatea bazata pe cunoastere profesională Axa Prioritară 1/ Doctorat in economie la standardele Europei ACADEMIA DE STUDII resurselor umane cunoasterii (DoEsEC.785 193.850 1.167 2.355 1.011.854 406.079 1. Dezvoltarea O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FARMACIE "IULIUHATIEGANU" resurselor umane în educaţie şi formare FINANTARE SI ORGANIZARE.500 5.114.3.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.357 0 4.3.623 0 7.950 4.216.420. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 3.3.987 124.916 0 285.926 3.349 276.441 297.382 148.3.442 540.190.872 16.695 16.092.086 13.934 207.339 60.3.529. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. LA CLUJ NAPOCA profesională PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.648 .919.840.734.084 Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea Axa Prioritară 1/ DMI 1.784.324 283.678 0 6.285 14.959 1.406 5.307.883.747 0 5.531.749.012 989.089 4.3.168 4.553 125.680. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 5.532 1.797 1.) ECONOMICE BUCURESTI profesională Creșterea competitivității tinerilor Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE NORD DIN cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe resurselor umane BAIAMARE cunoaștere profesională Axa Prioritară 1/ Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane Studii doctorale în Ştiinţe exacte profesională 5.969.3.3.100 4.310 799. Dezvoltarea interdisciplinar în sociologie.101 Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip Axa Prioritară 1/ DMI 1.513 1.192.081 1.3.712. crt.876 99.971 242.966 729. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.794.469 920. Dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si a Universitatea Politehnica din Bucuresti resurselor umane în educaţie şi formare instrumentelor e-learning in activitatea profesională didactica Competente crescute pentru cadrele didactice “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA DOCTORANZILOR DOCTORALE LA PARTICIPARII PROGRAMELE Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Universitatea din Petrosani resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA ALEXANDRU resurselor umane IOAN CUZA DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA CLUJ-NAPOCA profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane DIN TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA IASI profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI(USAMV-B) DMI 1.452 150. ştiinţe ale comunicării profesională 8.090 10.781 1.940 20.092 Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.933 137. Dezvoltarea în educaţie şi formare 15.755 0 10.634.421.289 1.372.457 11. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.340.600 0 1.606.288.587 448.658 1.000 12.098 114.350.083 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Axa Prioritară 1/ DMI 1.135. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.027 357.088 8.900 1.359 2.094 1.3.616 14.779 250.048.163 1.431.3.056.347 10.096 1.998 61.548.059.475 1.833 1.115 83.091 5.431.437.924 962.669 6.939 6.3.377.063.085 15.675 6. Titlu proiect DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.245 173.099 PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.795 1.471.883.773 12. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.506 9.174 273.401 6.947 61.535.446 12.Nr.728 104.032.290 108.3.3.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.456. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 2.591 0 307. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.461 767.290 1.022 1. ştiinţe ale UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare educaţiei şi psihologiei.097 1.3.087 13.3.222 838.994 954.000 429.299 323.093 1.000 5.641 1.043.

928.861.686.3.717 1.113 1.384 9.109. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.5.116 1.5.521 192.3.960 11.486.BDSC POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării Bursele doctorale.290 418.884.936.398 229.011. Programe Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi FARMACIE VICTOR BABES doctorale şi post-doctorale în sprijinul in Aria Europeana a Cercetarii TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.829 378.626 1. crt.126 194.608.915 205.485 1.754 410.763. Dezvoltarea Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane în educaţie şi formare in domeniul medical si farmaceutic FARMACIE "GR.076.015.018. Dezvoltarea Investitie in dezvoltare durabila prin burse UNIVERSITATEA TRANSILVANIA resurselor umane în educaţie şi formare doctorale INDED DIN BRASOV profesională BURSE DOCTORALE PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.614.337 11.120 DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE Axa Prioritară 1/ DMI 1.115 1.5.121 8.985.5. Programe EDUCAŢI 2.933.105 1.114 1.122 15.5.103 1.401 418.936 1. Simionescu PONI IASI cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 17.395.500 1.POPA" IASI profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul prin programe de burse doctorale (COMPETE) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.111 1.134 1. Programe competitivitatii si competentelor in cercetarea TÂRGOVIŞTE-ŞCOALA doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiintifica.986 1.573 990.000 9.837.165 177.200.458.3.118 Axa Prioritară 1/ DMI 1.296 5. Programe Competitivitate si performanta in cercetare prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul programe doctorale de calitate (ProDOC) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.077.984 134.486.000 372.5.729 0 20.348.285 1.579 3.734 0 20.106 1.046 382.460 9.689.571.000 17.5.813.NAPOCA SIDOC profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.200 400.830 0 20.5.741.772 20.711 249.922 1.480 562.003 7.343.699 2.421 2.542.000 20.516. Program postdoctoral pentru cercetare avansata UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în in domeniul nanomaterialelor BUCURESTI cercetării INSTITUTUL DE CHIMIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.114 17.458 19.T.557 418.755 1.3. premiza pentru cresterea UNIVERSITATEA VALAHIA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1. DOCTORALǍ cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.695. Programe Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJ doctorale şi post-doctorale în sprijinul ciclului de studii doctorale OS\"GALATI cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.221 3.592 2.333 1.600 8.364 19. Programe formare continua a cercetatorilor de elita – ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în sprijinul SPODE cercetării Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.5.109 307.940.561.490 12.078.120.729 13.852 0 11.615. Programe Integrarea cercetării româneşti în contextul UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării europene .133 3.025.5.466 .477 9.013.689 174.093 5.695 418.031 17.762 230. Programe Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul pamantului cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.077.576 187. Programe UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUI impactului cercetarii prin programe postdoctorale şi post-doctorale în sprijinul OANCUZA\"IASI doctorale cercetării ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Axa Prioritară 1/ DMI 1.729.471 2.361.burse doctorale DIN SIBIU cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.897 2.104 1.431.700 17.112 1.848.102 1.600 1.506 1.864 328. Programe Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazate pe cunoastere.305.444.804 19.781.000.580 0 20.727 191.573 242.107 1. Fondul Social European – Program de burse MACROMOLECULARA PETRU doctorale şi post-doctorale în postdoctorale Cristofor I.415.109 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 7.696.110 136.632 410.065.5.800 2.643 15. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere resurselor umane în educaţie şi formare CLUJ .690.271 3.318 276.412 17.5.510.108 1.715.749 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.005.179.941.578.435 136.924 16.500 1.278.5.088.828 0 6.912 20.000 15.939 3.5.Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2 cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.250 9.823 3.110 1.270 3. Programe Finantare europeana pentru studii doctorale FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul (FEST) BUCURESTI cercetării Studii POst-Doctorale in Economie: program de Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA PERFORMANTA IN CERCETARE LA resurselor umane în educaţie şi formare GHEORGHE ASACHI DIN IASI NIVEL EUROPEAN (EURODOC) profesională Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul Axa Prioritară 1/ DMI 1.032.567 0 10.433.941.327. Programe Studii doctorale inovative intr-o societate UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.117 1.040 16.119 7.440.851 1. Programe MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI CLUJ NAPOCA cercetării NATIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE Axa Prioritară 1/ DMI 1.003.510 409.5.035 439.986 230.

470 388.115.247. Program postdoctoral pentru formare cercetatori UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în in stiinte cercetării Performanţă şi excelenţă în cercetarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.701. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 6.133 Axa Prioritară 1/ DMI 1.697.031 348.971. doctorale şi post-doctorale în cercetării Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare Axa Prioritară 1/ DMI 1.071 0 19.693 332. Tranziţia de la Comunicarea stiintei.337.843.760.5.664.887.094.084 3.988 514.913 159.872. Constructie institutionala UNIVERSITATEA„AL.863.877.130 1.662 2.102 1.578.768.776 3.752 2.613.141.123 194. suport al Axa Prioritară 1/ DMI 1.960.601 287.136 Axa Prioritară 1/ DMI 1.127 1.974 16.5.847.886 268.450 1.059 .662 2.457 0 20. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale in stiinte fundamentale si clinice doctorale şi post-doctorale în FARMACIE DIN TARGU MURES medicale cercetării Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate .369.845 1.139 17. Programe CERCETARI ECONOMICE COSTIN bunăstării şi dezvoltării umane în context doctorale şi post-doctorale în sprijinul C.648.529 1.261 2.874 1.555 1.607 2. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.039.613.360 0 20.141 INSTITUTUL NATIONAL DE Cercetarea ştiinţifică economică.849 20.125 1.932.580 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.435 0 13.334 156.299.895 415.898 2.846 12.008.993 19.006.508 2.284 0 13.980.CUZA”.5. perspective Nume beneficiar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE ACADEMIA ROMANA FILIALA IAŞI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.068.867.875 11.140 15.5.620.140 12. Axa Prioritară 1/ DMI 1.945.635 1.188 17.823 391.166 2.5.I. Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în POSTDOC-DD DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.864.524.236 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.510.436 14.128 1. ACADEMIA DE STUDII postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice doctorale şi post-doctorale în ECONOMICE BUCURESTI din România cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.540 367.186.653 1.725 418.872 298.137 Stiinte socio-umane si politice aplicative.129 1.883 1.917 16.786 295.018 1.209 0 14.228 1. eticii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în FARMACIE "GR.526 3.138 17.278.5.IASI şcoală la viaţa activă (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.014.110.561.Nr.124 1.270.698 14.134 ACADEMIA ROMANA Axa Prioritară 1/ DMI 1.458 391.813.016.941.883 14.115 405.174.991 20.080 20.157 166.023 390.850 1.387.1.142 12.781 8.148. Programe Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi AGRICOLE ŞI MEDICINĂ doctorale şi post-doctorale în sprijinul al Medicinei Veterinare VETERINARĂ A BANATULUI DIN cercetării TIMIŞOARA Excelenta in cercetare prin programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA postdoctorale in domenii prioritare ale societatii DIN BUCURESTI bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate UNIVERSITATEA NATIONALA DE MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced MUZICA BUCURESTI Studies) Axa Prioritară 1/ DMI 1.950 201.856.319 2. Programe postdoctorale pentru dezvoltare UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în durabila intr-o societate bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Programul Postdoctoral interdisciplinar Axa Prioritară 1/ DMI 1.135 1.195 2.414.1.5.750.018 1. dezbateri.150 20.323 291. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14. Valorificarea identitatilor culturale in procesele ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în globale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Parteneriatul universitar in cercetare – un pas UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului cercetării 11.562 0 10.dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii postdoctorale politicilor de sanatate in domeniul 13.923 350.126 1. Titlu proiect Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative. INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL \"Biotehnologii celulare si moleculare cu doctorale şi post-doctorale în ACADEMIEI ROMANE aplicatii in medicina\" cercetării Cercetare avansata prin programe postAxa Prioritară 1/ DMI 1.5.132 1.710 12. UNIVERSITATEA TEHNICA in aria europeana de cercetare (PERFORMdoctorale şi post-doctorale în GHEORGHE ASACHI DIN IASI ERA) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.461 2.602 9.547.554.5.246.5. Programe Program de pregatire postdoctorala si burse UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul postodoctorale de cercetare in domeniul cercetării stiintelor socio-umane si politice UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Axa Prioritară 1/ DMI 1.182.134.5.309 417.113 16.073 2.767.5.5.5.143 8.292 979.5.741 12.455 2.5.946 20.169.740 3.875 205.093 397.5.507.426 11.116 18.131 1. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări.307. UNIVERSITATEA STEFAN CEL post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate doctorale şi post-doctorale în MARE SUCEAVA (POST-DOC PRiDE) cercetării Performanta prin postdoctorat pentru integrarea Axa Prioritară 1/ DMI 1. crt.266 20.622 1.KIRITESCU” AL ACADEMIEI european cercetării ROMANE Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Axa Prioritară 2/ DMI 2.503.002.064.505 388.314 2.052.762 230.070.T.150 18.5.320 17.995 1.510 408.5.920.POPA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.295.225 3.297 512.

124 244.163 1.1.602 1.1.776.077 308.639 196.1.761 188.1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.892.676 11.342 1.PRACTICA "Gheorghe Asachi".582 0 0 1.683.004.236. Tranziţia de la SECTIARELATIIINTERNATIONAL şcoală la viaţa activă ESISTUDIIEUROPENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.686.494 158.328.805.149 Universitatea "Politehnica" din Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.170 1.106 1.828 435.369.542. Cercetarii si Inovarii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj 19.156 3.152 Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT-o noua abordare a ofertei Inspectoratul Scolar Judetean Valcea educationale Inspectoratul Scolar Judetean Pas cu pas spre viata activa Dambovita MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes .511 276.153 6.125 1. prin monitorizarea insertiei socio-profesionale ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS Universitatea TIBISCUS din Timisoara Universitatea Spiru Haret INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Ministerul Educatiei.Nr.505 7.434 6.154 5.740 2.976 8.1.821 50.270 19.SIBIU 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.415 8.820.992 1.287.055 207.765 1.585.1.190 Cheltuieli neeligibile 1.869 1.383 2.073.744 0 8.850.318. in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii.111 0 152.793 222.410 20. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.145 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.454.315.792 10. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.408.Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de invatamant tehnic si profesional.190.986 353.125 0 928.318.416 0 7.747.658 2.127 1.000 11.200 0 352.690 1.961.100 0 2.1.046.455.1.400 1.1.159 Universitatea Politehnica Bucuresti Ministerul Educatiei.338.064 146.286 4.158 1.150 1.144 Sprijinirea cercetarii prin formarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2. corelate cu piata muncii.A.328.151 1.468.278.157 2.434 105.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.078 178.602 184. nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii.164 1.080.125 18.862 0 704.708 388.MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice MONINSERT .246.007 30.004.822 373.161 5.158 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 5.193.099 558. crt.Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic .170.281 1.326 6. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.687 1.668. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.768 0 7.222 2.032 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 7.580. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.020 Total valoare proiect 19.972 120.155 17.397 157.568 873.784 177.1.922 936. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT S.787.723 175.309 1.309 359.PRACTICOR 16.308.1.098 20.039 381.162 Fundatia AGORA Oradea 4. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.891 . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 17.160 9.073.235 1.319.356 0 3.328.879 895. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.232 1.447 4.907 1.287.146 Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.912 563.COMPA.1.951.165 1. Facultatea de Textile-Pielarie si Management Asociatia Umanitară Societatea Practica de calitate-tineri competitivi pe piata Doamnelor din Calan .147 \"Europaeus\" Program Postdoctoral 2.545 2.742.429 641.Scoala muncii Postliceala Sanitara "Carol Davila" 6.804 1.803 1. in societatea cunoasterii .575.263.878 94.928 359. consilierea si practica pentru cariera..1.166 Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea invatarii practice in Fundatia Profesor Constantin Popovici domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala SC Eurotraining Solution SRL pentru elevi.1.870.233.895.1.395 318.291.562.738 6.909 0 940.415 0 895. UNIVERSITATEA TEHNICA De la teorie la PRACTICĂ . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15.676.265.138 7.897 20.409 0 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.016 0 399.148 Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala educationala prinvind orientarea.554 51. Tranziţia de la specialisti in cadrul programului de studii FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă postdoctorale BUCURESTI Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale 1.828. Tranziţia de la chirurgiei reconstructive de transplant FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă (POSTDOC-TRANSPLANT) BUCURESTI UNIVERSITATEABUCURESTIFACULTATEADEISTORIEAxa Prioritară 2/ DMI 2.1.680 2.857.S.158 9.587.800 935.1.603.877 83.735 9.1.C.688 6.

330 10.870 0 515.296. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.177 6.875 19.555 0 480.038.1.982 463.125 1.166.629 96. profesionistii de maine ai televiziunilor 18.182 7.L.621 1.088 0 194.183 FUNDAŢIA INGINER Axa Prioritară 2/ DMI 2.190 Sisteme moderne de practica pentru facilitarea Academia de Studii Economice accesului la piata muncii pentru viitorii Bucureşti specialisti in Statistica si previziune economica Imbunatatirea competentelor profesionale ale SC RADIO CITY FM BUCURESTI studentilor/masteranzilor facultatilor de SRL jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 9.1.1.168 9.051.803.906 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Management.761.781.080 .167 324.340 226.084 682.562 1.622.593.955 1.1.1.440.705 6.234.891 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.671 0 275.213.732. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.250 1. drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA Profiles International S.112 1.1.1.000 13.119 1.Vocatie.628 0 212. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.798 1.Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" Axa Prioritară 2/ DMI 2.186.1.590 246.618 269. Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si Califică-te E şansa ta de a te integra în muncă Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis Axa Prioritară 2/ DMI 2.423.473 3.670. Axa Prioritară 2/ DMI 2. Titlu proiect CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS .1.654 1.184 13.307 Cheltuieli neeligibile 406.1.349.452.253.119.436. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.191 12. Autocunoastere si dezvoltare.812.786.536 0 191. Interese. Tranziţia de la copilului – de la teorie la practica” de Stiinte Socio-Umane şcoală la viaţa activă Societatea de Cercetare in Leadership.253 0 2.167 EURO<26 ROMANIA SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Universitatea din Craiova 1.1.464 239.178 Stagii de pregătire practică de calitate -elevi Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.740 296.492 11. Axa Prioritară 2/ DMI 2.061. Marketing si Cultura Orgazitionala DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU INSTITUTUL NAŢIONAL DE VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN CERCETARE DEZVOLTARE VECTORI INOVATORI MECATRONICAPENTRU MECATRONICĂ ŞI CONSEL .022 1.1.1.656.595 58. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 12.000 1. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.176 1. Tranziţia de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii şcoală la viaţa activă Constuieste-ti profesionala inteligent din timp cariera ASOCIATIA PRODUCATORILOR.028 1.822.440 1.1.538 935.152.328 73.289 0 184.030 0 6.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.1.367 14. Tranziţia de la ASOCIATIA CONSULT SCOLARI piata muncii in domeniul auto şcoală la viaţa activă PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA.186 15.1.750.234 0 3.100 9.1.757 Total valoare proiect 11.257 3.659.170 Pregărirea practică a studenţilor-premisă a Universitatea Dimitrie Cantemir din Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.562 1.500 1.000 2.187 9.992 561.916 1.1. Tranziţia de la Universitatea “OVIDIUS” Constanta INTREPRINDEREA SIMULATA şcoală la viaţa activă COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN VIA .188 Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 4.000 1.065 0 282.886.303.179 15.185 ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN Axa Prioritară 2/ DMI 2.494 15.189 1.775.000 1.298.357.053 281.319.516 1.176 6.723.627 115.048 0 2.470 0 139.302 1.477 1.1.924 0 9.607 47.456 1.498.169 9.095 0 9.365.134 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.513.131.190 450.087 358.026 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.253.808.849.161 0 14.001.314 224.000 15.800 0 2.445.741 1.924 74. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 13. Tranziţia de la inserţiei eficiente pe piaţa muncii Targu Mures şcoală la viaţa activă Program transnational de imbunatatire a Ordinul Asistentilor Medicali si stagiilor de pregatire practica a elevilor din Moaselor din Romania scolile postliceale sanitare pentru facilitarea Program complex de stagiu de pregatire Institutul National pentru Intreprinderi practica pentru studentii de la facultati cu profil Mici si Mijlocii agronomic pentru a deveni manageri TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin Fundatia LERIS FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) Axa Prioritară 2/ DMI 2.211. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.383 83.958 10.1.Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.566 1.382.639.330 20.900 0 84.172 1.167 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 3.752 440.500 1.174 Programul de practica pentru studenti “Protectia Universitatea din Oradea.334.205.787.518.246.000 4. Tranziţia de la NEJLOVEANU NICULAE şcoală la viaţa activă MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la DISTRIBUITORILOR SI şcoală la viaţa activă DETINATORILOR DE CAZANE DE Universitatea "Politehnica" din Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.323.243 0 127.430 1.173 2.181 Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe Axa Prioritară 2/ DMI 2.493 455. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 10. crt.246 20.600 92.298.426.1.297.707.171 10.213 7.180 Practicantii de azi.554.R.846 0 400.038.152 0 10. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.175 3.737.Nr.650.168 2.772 0 1.170 41.180.380 1.356 1.024 2.693.951.

1.857 370.739.677 2.928 2.744.1.651 1.T. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.756.721 2.520 40.227.885.790.2.964.Asociaţia "Centrul Multimedia Teatru Axa Prioritară 2/ DMI 2.437 19.243 1. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Axa Prioritară 2/ DMI 2.primul pas pentru succesul scolar si profesional Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE" Sa invatam impreuna Fundaţia Copiii Noştri Axa Prioritară 2/ DMI 2.594 1.212 17.155 1.292 0 14.438 1.101 1. televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti Autocunoastere. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.921 0 294.979.2.869 619.861 330.941. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.203 3.725 1. Prevenirea şi copiilor prescolari care provin din medii Napoca corectarea părăsirii timpurii a şcolii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Scoala dupa Scoala .893.214 Si noi vrem sa invatam Retea transnationala si interregionala pentru programul "Scoala dupa scoala" Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Fundatia Mara Scoala cu clasele I-VIII "David Prodan" Fundatia "Roma Education Fund Romania" 4.776 3.830. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.218. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.622 1.125 234.730 1.577 0 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.563 0 103.700 2.196 16.216 17.215 18.211 14.207 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Fundatia "Roma Education Fund Romania" primaria dumesti 10.231.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.280 20.485.177 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.243 0 3.626.869.604 20.514 1.230.297 417.352 13.329.516 0 5. Tranziţia de la STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL AGRONOMICE SI MEDICINA şcoală la viaţa activă SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– VETERINARA BUCURESTI Stagii de pregatire practica pentru integrarea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.433 18.300 17.099. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 19.000 5.592 0 13.111.208 17. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.664.202 Mişcarea Română pentru Calitate INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 11.957.260 . Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED .220 1.585.551 68.431.1.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Fundaţia „Prof.621 1.407.794 0 14.1.Nr.940 1.213 15.626.199 5.389 1.355 12.2.619 1.197 16.477.192 Grup Şcolar Virgil Madgearu Iaşi 1.2.2.238.597 18.832 109.069.288.180.165 668. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.394.1.123 13.435. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.658 454.1.383 1.705 0 20.035 1.POPA" IASI şcoală la viaţa activă in medicina dentara. Coman” 8.205 2.966 1.studenti activi si integrati PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a Universitatea Spiru Haret Axa Prioritară 2/ DMI 2.350 18.883 2. Tranziţia de la Vest 74" şcoală la viaţa activă Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a Universitatea Babes Bolyai din Cluj Axa Prioritară 2/ DMI 2.842 5.000 406.243.563 0 383.1.102 1.221 408. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.965. Informare.255.481.092. Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de success (AID) Invata Automatica Ministerul Educatiei.195 17.475 1.595.286 20.564 62.862. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.019.389 0 14.Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice.030.296.1.944.125.444.216 0 58.158 1.500 1.699 239.772 1.1.198 4.330 404.405.220. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2.294 105. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.320 190.133.937 0 571.314 1.594 624. Tranziţia de la inter-regional pe piaţa muncii între universităţi de Ştiinţe Economice şcoală la viaţa activă şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni .2.104.200 „Practica studenţilor economişti.201 15.956.209 12.098 1.478.206 14. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.545.791 1.400 1.005 1.016.193 1.715 13.2.1.142.739.882 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 2.2.650 20.680 0 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.383.320 385.681. Parteneriat Universitatea din Oradea.022 19.785 10.2.310 2.656.070.204 Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord. Tranziţia de la rapida pe piata muncii a studentilor specializati FARMACIE "GR.141.698 706.049 0 280.679 293. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.810.572 420.422.320 3.884.879 0 2. crt.194 INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.198 0 404.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.202.333 375.210 Fundatia Filocalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Romani CRISS.885 1.889 15.773 1.2.852 266.519 769.481 114.366 374.448.650 20.990.295.257 0 863. Titlu proiect Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.236 1.

de la idee la succes 18.210. Prevenirea şi asigurarea accesului.590 12.958.229 EDUCATIA ESTE CALEA SPRE Axa Prioritară 2/ DMI 2.037 2.268 15.844 439. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Cercetarii si Inovarii FUNFATIA PENTRU INVATAMANT SC EDUROM SRL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Universitatea Titu Maiorescu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 11.120 .227 18.536.178 136.407.690 19. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.348 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.686 0 2.232 16.221.235 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Centru pentru informare. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.051 1.491. participarii si succesului Bucuresti corectarea părăsirii timpurii a şcolii scolar in invatamantul obligatoriu.640.877."SOS" Educaţie pentru toţi.167 899.687 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. educatia este sansa ta Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT O sansa europeana pentru copiii romani Salvati Copiii de Abandon si NeintegrareaSCAN Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii Vreau să termin şcoala şi eu .2.322.616 Total valoare proiect 20.M.1.177 1.272 1.497 1. Promovarea culturii antreprenoriale 14.2.2.1.2.2.651 1.893 1.398 90.2.535 275. crt.412.626 2. pentru ANTREPRENORIADA .005 184.601 20.032.058.742 0 3.650 417.proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a Educaţia.839 19.239 Stimularea spiritului antreprenorial si a Axa Prioritară 3/ DMI 3.581. Promovarea agriculturii si a economiei regionale culturii antreprenoriale FAER Reghin-Mures 4.232 418.870 163.290 1.558.793 0 20.056.R.618.225 3.instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovatiilor in suportul educational in invatamantul pre-universitar.424.302 1.584 18. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului Retea interregionala de centre educationale 1.218 16. şansa noastră pentru un viitor comun Inspectoratul Scolar al Judetului Alba Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Sfanta Macrina .2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.746 183.000 1.105.552 6.1.300.2.224 19. Titlu proiect Nume beneficiar INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Salvati Copiii Romania ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.534 0 20.711 313.916 1.863.093.231 Fiecare copil merita o educatie completa Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate .1.1.2.850.241 ANTREMAN .915. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.236 6. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.709 1.507.176.618 1.960.455 282.389.532 161.087.240 19.056.110 0 2.2.126.1.010 0 676. o noua sansa Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva .222 18.171.241.2.221 3.769 70.219 17.602 0 379.458.953. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2."Infiintarea Scolii de Studii Consiliul National al Intreprinderilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.700 1.872.850 1.217 A doua sansa.S) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Copii in Dificultate Fundaţia Română pentru Copii.243.745 1.232 418.400.212 0 391.473 117.309 20.610 0 406.282 2.306.234 2.100 9.000 Cheltuieli neeligibile 1.262 19.275.708 1.2.549 679.233 15.762 1.911.271.358 405.678 0 16.205 420.442.891.651 1.441 0 20.training lansare si dezvoltare in afaceri pentru ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR Ministerul Educatiei.2.059 132.2.276.498 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.152.891 119.994 14.149 1.967.548 0 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 17.013 0 20.118 401.517 2.225 1.837.930 1.763 16.586 310.657 351. consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate Antreprenoriatul.427. Promovarea culturii antreprenoriale 14.957 3.873 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.485 3.911 418.223 17.343.500 132.857.939.939.796 2.317 0 370.475 7.793 0 20.400 4.378.Nr.045.785 1.141.920. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.220 Solutii inovative si oportunitati pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului Axa Prioritară 2/ DMI 2.872.479 920.742 1. Prevenirea şi Inspectoratul Scolar al Judetului Olt RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Educaţia.352 559. Promovarea mediului de afaceri prin imbunatatirea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA culturii antreprenoriale performantelor intreprinderilor si dezvoltarea Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.735 0 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.626 2. şansa noastră pentru viitor ASOCIATIA GEDEON Axa Prioritară 2/ DMI 2.228 Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 16.230 18.526.172 0 2.285.029. Comunitate şi Familie Asociatia Gedeon Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.717.197. Promovarea Antreprenoriale si Manageriale .981.654 275.972 1.modalitate Private Mici si Mijlocii din Romania culturii antreprenoriale inovativa de promovare a antreprenoriatului in 14. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.114 0 293.140.Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.226 7.504 0 5.793 834.237 6.238 Fundatia pentru promovarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.941.491.134 20.029.518 1.480.

C.472.390 504.989 191.720 15. OPERATIONS RESEARCH S.874.3.3.400 4.592 181.013.542 3.493 0 9.916 2.014 178.370.249 7.261 1.977.1.262 6.193.3.485 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.052. Promovarea Facultatea de Management Financiar culturii antreprenoriale Contabil Craiova Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti S.418.860 2.849. Dezvoltarea AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Consortiului Regional pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor REGIONALA SUD-VEST OLTENIA formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă INVESTITORI IN OAMENI .244 Holt Romania .018.600 Cheltuieli neeligibile 3.700.216 1. Cercetarii si Calificările Profesionale din România (IMI PQ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Inovarii NET România) pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.257 1.263 1.1.266 Axa Prioritară 3/ DMI 3.012 919.248 2.697 86.219 2.867 147.423 6.380 724.810 19.329.410 8.023 3.265 1.445 634.827 3.Nr.043. Dezvoltarea Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru Confederatia Nationala a Sindicatelor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ocupare si incluziune Libere din Romania Fratia pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea comunitara durabila in Romania.707 3.259 1.432.1.3.133.1.662 3.794 0 18. Dezvoltarea pentru Federatia Sindicatelor din Invatatmant parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Spiru Haret pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea si consolidarea initiativelor Axa Prioritară 3/ DMI 3.986.426 1.242 1.268.885 311.756. Promovarea si consiliere   S.000 92.817.663.890 2.3.711 357.200.050. Dezvoltarea Federatia Sindicatelor Libere din comune ale partenerilor sociali din industria parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Industria Lemnului – FSLIL lemnului pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA FOTBALISTILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.471 111.1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.390.718 13.872.921.SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes PACT-E Educatie Parteneriate de Calitate Universitatea Spiru Haret prin Axa Prioritară 3/ DMI 3.814.040 153.592 0 13.3.042 1.603 491.238. Dezvoltarea Clubul Ecologic Transilvania un obiectiv comun al comunitatilor si al parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor practicienilor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 Total valoare proiect 9.384 369.325 148. Dezvoltarea Camera de Comert si Industrie a Parteneriat pentru dezvoltare parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Municipiului Bucuresti pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Consolidare institutionala prin dezvoltarea SINDICATELOR DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor resurselor umane ELECTRICITATE UNIVERS pentru partenerii sociali şi societatea civilă Impreuna pentru servicii sociale mai bune – FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.245.L.319 5.158 562.256 1.032 1.983.589 88.174 8.R.576 199.532.3.595 586.343.431 14.621 1.181 1.689.128.119 57.969 774.247 783.657.835.427 114.Parteneriat Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 1.882 269. Titlu proiect Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri Nume beneficiar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.962 1.813. Promovarea culturii antreprenoriale 16.269 1.574.234 9.599 171.1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.212 525.820 1.1.035 275.310 1.255 1.814 19.468.268 2.790.442 6.3. Dezvoltarea SINDICATUL INVATAMANTULUI preuniversitar .406.161.711 92.325 1.L. Dezvoltarea Rolul dialogului social în dezvoltarea Asociaţia Centrul de Resurse pentru parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor incluziunii sociale active Iniţiative Etice şi Solidare pentru partenerii sociali şi societatea civilă 3.225.497 223.A.I.135.256.363 475. Axa Prioritară 3/ DMI 3.640 8. Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D. Dezvoltarea transnational pentru cresterea interesului FUNDATIA POST PRIVATIZARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.569.250 4. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.249.246 ASOCIATIA BROKERILOR 6.048.succes prin parteneriat social si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PREUNIVERSITAR GALATI capital uman performant pentru partenerii sociali şi societatea civilă FEDERATIA NATIONALA A Axa Prioritară 3/ DMI 3.557 4.632 174.721.420.3.420 8.873 196.178 0 5.825 199. Dezvoltarea Promovarea Responsabilitatii Sociale a Federatia Sindicatelor Cimentistilor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului din Romania pentru partenerii sociali şi societatea civilă Organizatia sindicala in invatamantul Axa Prioritară 3/ DMI 3.252 1.1.438 20.) Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare SC ALP Grup SRL 8.3.119.Fundatia de IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA Consultanta si Servicii Sociale pentru EDUCATIE Copii si Familii FUNDAŢIA INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI "CENTRULPENTRUEDUCAŢIEEC ONOMICĂŞIDEZVOLTAREDINRO Dezvoltarea Aptitudinilor.587 4.RO .855 107.247 APT .550 1.048.410 0 7. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.840 0 54.241.787 1.519 2.075.272 950.618 1.279.036 1. Dezvoltarea E-learnig pentru partenerii sociali AMATORI SI NONAMATORI – parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor AFAN pentru partenerii sociali şi societatea civilă Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.684 3.905.392 2.364 233.264 1.1.751 436.243 1.3.3.245 4. Dezvoltarea Ministerul Educatiei. culturii antreprenoriale Antreprenori in turism Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea CITYAUDIT.R.237 0 11.000 10. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.452 516.290 4.786 71.003.459 58.3.A.1. Promovarea culturii antreprenoriale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.202 250.714 333.254 1.858 1.Antreprenoriat performant prin training BRAIN WAVE COMMUNICATION Axa Prioritară 3/ DMI 3.251 12.258 1.507 6.889 61.410.170 285.260 1.820.746.762.220 124. Dezvoltarea Construirea capacitatii organizationale a unei INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor retele nationale de ONGuri crestine CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.100 .782 266.467 5.057 0 4.253 1.694 622.126 2.262 1. crt. CELLA INVEST SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Dezvoltarea UNIVERSITATEA PETROL GAZE Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PLOIESTI formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.951.514 2.489.736 178.430 343.205.C.

701.960. Monitorizare. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.972.395.343 650. Emisiuni Axa Prioritară 6/ DMI 6.290 1.3.C. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4. Iniţiative Synthesis .Nr.624.400 1.396 34.160 826.273 Sanse egale pentru un viitor comun Educatie continua orientata spre performanta.000 4.138.168.582.846 2.318 10.285 1.275 13.3. Iniţiative Fundatia Soros privind integrarea pe piata muncii a romilor transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a intre Romania.4.300.750 989.900 12.430. Titlu proiect FORTE .969 9.932.3. Iniţiative “Modele de buna practica in domeniul Asociaţia Centrul de Resurse pentru transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a incluziunii sociale ” Iniţiative Etice şi Solidare muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Servicii sociale integrate si formare vocationala Neguvernamentala de Asistenta accesului şi a participării grupurilor pentru persoane cu dizabilitati Sociala ASSOC vulnerabile pe piaţa muncii 17.100 400.2.425 11.900.4.811 1. secolul 21) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT Dezvoltarea competentelor profesionale Asociatia Academia de Advocacy specifice dialogului social si implicarii in Model de bune practici in managementul Federatia Sindicatelor Gaz Romania activitatilor sindicale nationale Actionam Responsabil .427 1.Emancipare pentru egalitate de sanse 15.283 1.880 392.2. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 6/ DMI 6.281.291 FEMINA .229 254.894.027 0 14.337.324.287 1.443 1.228.185.709 0 2.282 1.281 1.111 17.326.173. Italia si Spania muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.474 259. Promovarea EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL dership.817 9.284 1.3.670 2.Performant System " Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii" MINERVA .272 FUNCTIONARUL ELECTRONIC 10.391.152 1.4.2.229.920.638 875.943 704.011 365.699 20.945.115 272.4.468 2.610 78.000 201.256 4.274. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.278 7.743.439 0 13.864 531.3.481. Îmbunătăţirea Pregatire TIC la standarde europene in sistemul S.452 0 5.269 Competente si instrumente pentru adoptarea Reper21 (Reteaua Europeana pentru responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul Promovarea unei Economii organizatiilor societatii civile (RSORG) Responsabile.688.446 1.441.C.306 1. Iniţiative Catalizatori pentru formare profesională Blocul National Sindical transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Romaniaegalităţii de şanse pe piaţa muncii RURAL AtelieR Axa Prioritară 6/ DMI 6.648 300.402.570 261. Îmbunătăţirea pentru integrarea sociala si profesionala a Fundatia Romanian Angel Appeal accesului şi a participării grupurilor persoanelor cu tulburari de spectru autist vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.4.702 161. Iniţiative Parteneriat transnational pentru promovarea Ministerul Muncii.529.311 0 3.750 1.993.2.349 1.876 20.825.046.227.832.2.866 1.Program de sprijin Axa Prioritară 6/ DMI 6.484 838.291.365 .896.015.415.249 Total valoare proiect 20. Familiei şi transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a sociala Protecției Sociale muncii Si ei trebuie sa aiba o sansa . Promovarea calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de Fundatia Romanian Angel Appeal egalităţii de şanse pe piaţa muncii baby-sitter CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU AsociatiadeTineretpentruEducatie.300 0 1.775 9.157 6.555 13.114.101.633 2.448 1.450 3.624. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.289 1.A.628.397 378.ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA MRB .4.209.919 15.817.270 8. pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor. Informare Nationala si S. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.Formare trainica pentru parteneriat social Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.404 14.830.013.812.495.268 1.940.941 18.Formare pentru jurnalisti.649 464. Iniţiative Parteneriat european de formare pentru o Centrul de Reeducare Buzias transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a societate inclusiva muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.038.277 4.BLOKBUSTER MEDIA SRL.896.705 0 5.403 2.EUROAPTITUDINI S.264.379.358 968.275 0 18.260 6.Lea Axa Prioritară 6/ DMI 6.534.304. Îmbunătăţirea A DOUA SANSA ARAS .463.691 221.288 1.033.267 FEDERATIA FILANTROPIA 1.279 1.677 1.992 2.100. egalităţii de şanse pe piaţa muncii Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si “Femei pentru femei” .511 20.274 15.Reteaua sociala RSC Federatia "Junior Chamber International" Romania AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj First Job School SRL 2.1.031 294. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.587.3.1.271 9.047 0 4. Familiei si transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Protectiei Sociale muncii EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente Axa Prioritară 6/ DMI 6.568 419.595 1.846 0 20. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.286 1.106 16. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.815 1. Promovarea TV.2.801 172.289 Cheltuieli neeligibile 1.239.357 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.280 1.542 20.498.3.479.044.558 4.931.304 4.102 1.2.028 0 3.Program national de Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 6.116 13.032 4.Asociatia Romana Anti-SIDA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Asociatia Profesionala Axa Prioritară 6/ DMI 6.299 1.3.344.998.337 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.489 11.881 5.484 0 4.126 14.722 1. Bulgaria.InformaresiEcologie.575 0 70.725. accesului şi a participării grupurilor penitenciar romanesc vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.338 16.781 19.640.755.050.993.685 0 3.073 845.594.046.983.423.878 9. crt.880 1.162 989.142 150.3.319 362.200 19.757 1.403 1.276 12.740 54.un parteneriat pentru incluziune Ministerul Muncii.380 372.232 547.

316 177.293 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU CENTRUL REGIONAL DE FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE FORMARE PROFESIONALA A PIATA MUNCII ADULTILOR DOLJ Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Centrele de Incluziune Sociala. prioritatea noastra! Acces pentru toţi.360 912.010.863 236.580.2.907 800.3.2.306 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii 3.000 11.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.793 1.2. Promovarea si Resurse in egalitate de sanse Slatina egalităţii de şanse pe piaţa muncii Lupta pentru sansa ta ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI.424 1.777 1.617 1.610 790.853.586 326.054.214 254.887 166.197 997.000 179.279.786.2.362 18. crt.3.303 351. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.155 3.A.463.314.531 27.818.2. Îmbunătăţirea Asociatia Pakiv Romania accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.755 Cheltuieli neeligibile 258.843 14. Îmbunătăţirea SC HR SPECIALISTS SRL accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. 12.442 148.985 207.898.983 380.3.300 1.928.3.108 59. Îmbunătăţirea Universitatea din Bucuresti accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.304 CeMPRES .030 Total valoare proiect 6.983 380.391.679.623 435.385.639 0 118.000 207.095.161.640.316 Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S.777 343.077.045 0 8.757.880 1.113 1.413 1.302 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.292 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.350 12.000 3.3.2.665 0 383.315 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.294 1.984 1.254. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.900 14.298 1.046 0 204.439 0 2. pe o piaţă a muncii incluzivă O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii 1.142.214 254.558 417.796 669.195.569 7.302.376 326.527 69.605.791. Primaria Sectorului 4 C4C .800 10.992 20.116 15.503.2.579 18.803 155.796 440.567 15.299 1.297 1.130 20.3.427.902 953.173 83.246 78.Nr.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile .455 1.3.323. Titlu proiect ACCESS -PARTENERIAT INTEGRARE SOCIALA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.3.307 Universitatea Spiru Haret prin „Performanta in cariera si in afaceri pentru Axa Prioritară 6/ DMI 6.527 69.091 10. Promovarea Facultatea de Management Financiar femei” egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contabil Craiova Retea de incluziune sociala pe piata muncii Femina .cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate Munca are genul feminin „MOM UP Consiliere a de viata ” „MOM UP Consiliere a de viata ” .3.272 0 281.230 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.010.800 1.908.246 0 307.155 3.922 10.457 143.428.312 10.297.292 1.296 1.240 18.933 1.412 17. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.532.375 10.600 0 160.338 13.295 1.981 749.035.280.062.896 316.343 1.242 90. Îmbunătăţirea Institutul pentru Politici Sociale accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.3.699 811.969 1.310 SC OLIMP NET SRL 2.588 15.112. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.2.229 1.714.223.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile Centrul Diecezan Caritas Iasi Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 3.3.880 1. MOASELOR SI ASISTENTILOR Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" Axa Prioritară 6/ DMI 6.385 720.Communication for Community 2.273 1.755.020 4.856 1.720.138 328.723 0 206.460.721. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.246.160 7.239 2.287. Îmbunătăţirea Penitenciarul Galati accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 7.433 1.000 12.314 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.301 1.520.925.540 6.311 Fundatia EuroEd Municipiul Bucuresti. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.447 16.714.313 11.362 1.004 496.308 10.192 1.881 4.573 8.711 303.123 433. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.377.3.924 17.535.968.2.726.309 ILE Trade Company SRL 5.861 470.303 Axa Prioritară 6/ DMI 6.048 230.793.484 .305 7. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.173 14. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.166 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.076 0 20.2.206 1.950 5.3.128.537.406.742.105.756 259.148.146.Centru Multimedia de Promovare Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 6/ DMI 6.696 2.

833 348.473.913.095 516. Titlu proiect ProFeminAntrep .142.900.060 9.081.033 Total valoare proiect 20.752 939.094 1.Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.495.3.830.863 8.885.571 Cheltuieli neeligibile 3. crt.Nr.154.350 274. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.317 Universitatea Spiru Haret TOTAL .620.157.531 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->