Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 30 septembrie 2010 Nume operaţiune/ DMI din

care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.336.723 977.075 88.037

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

489.093

4.890.928

2

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar

13.982.470

4.094.414

368.916

0

18.445.800

3

14.004.012

4.100.722

369.484

0

18.474.218

4

Profesionişti în preuniversitar

managementul

educaţional

13.984.400

4.094.980

368.967

0

18.448.347

5

Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.011.954

4.103.048

369.694

0

18.484.696

6

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

7

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

8

COMPETENTE CHEIE CURRICULUM-UL SCOLAR

TIC

CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la IN CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI învăţământul superior PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

9

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România

13.168.117

3.933.334

349.011

0

17.450.461

10

Imbunatatirea Managementului Universitar

13.385.866

3.998.375

370.000

0

17.754.241

11

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Calitate si Leadership pentru Invatamantul Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII Superior Romanesc învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI ARACIS Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.737.698

4.103.468

370.000

0

18.211.166

12

2.622.443

783.327

69.506

0

3.475.275

13

13.810.679

4.125.268

366.040

0

18.301.987

14

REGISTRUL MATRICOL UNIC

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

13.220.906

3.949.102

370.001

0

17.540.009

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

15

Schema de sustinere complementara a AGENTIA NATIONALA PENTRU mobilitatii europene a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea PROGRAME COMUNITARE IN invatamantul preuniversitar beneficiare ale resurselor umane în educaţie şi formare DOMENIUL EDUCATIEI SI Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii profesională FORMARII PROFESIONALE (life Long Learning) Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituţionale şi metodologice INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

8.523.630

2.005.870

447.278

0

10.976.778

16

11.400.736

2.682.940

287.422

50.000

14.421.098

17

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice INVATAMANTUL resurselor umane în educaţie şi formare prin activitati de mentorat PREUNIVERSITAR - MINISTERUL profesională EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Restructurarea sistemului de formare continuă a CENTRUL NATIONAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar FORMARE A PERSONALULUI DIN resurselor umane în educaţie şi formare prin generalizarea sistemului de credite INVATAMANTUL profesională profesionale transferabile PREUNIVERSITAR Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si at Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor Instruirea in societatea cunoasterii

14.541.830

3.422.136

366.612

0

18.330.578

18

10.421.637

2.452.529

262.740

0

13.136.906

19

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

14.247.200

3.352.800

360.000

0

17.960.000

20

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

21

Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională

DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

7.354.948

1.730.843

185.424

0

9.271.215,00

12.151.978

2.859.730

306.361

0

15.318.069,00

22

FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesionala adaptata pietei

COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

7.214.160

1.692.210

181.763

0

9.088.133,00

23

Constructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNCFPC Calitate in educatie - CALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în SPRIJINIREA INITIATIVELOR formarea profesională continuă TINERILOR (ANSIT) CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

11.340.000

2.660.000

681.004

0

14.681.004,00

24

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

3.100.878

727.366

78.127

0

3.906.371,00

25 26

FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR CONSILIUL NATIONAL DE Asigurarea calităţii în sistemul de formare FORMARE PROFESIONALA A profesională continuă din România - CALISIS ADULTILOR

14.684.460 14.391.594

3.444.503 3.375.806

369.979 362.600

0 0

18.498.942,00

18.130.000

27

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU)

10.722.155

1.892.145

370.000

0

12.984.300

28

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe calitatii cercetarii in universitati si cresterea SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul vizibilitatii prin publicarea stiintifica STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în cercetărilor socio-economice şi umaniste DIN CLUJ NAPOCA cercetării O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) Programe sprijinul Programe sprijinul

15.325.497

2.704.499

370.000

0

18.399.996

29

8.049.024

1.420.416

193.300

0

9.662.740

30

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

Nr. crt.

Titlu proiect
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.

Nume beneficiar
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - ŞCOALA DOCTORALǍ

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.485.189 615.033 83.678

Cheltuieli neeligibile
0

Total valoare proiect
4.183.900

31

32

2.813.337

496.471

67.547

0

3.377.355

33

5.342.706

942.830

128.276

100.000

6.513.812

34

Burse doctorale în sprijinul cercetării : Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SCOALA NATIONALA DE STUDII Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul doctorale şi post-doctorale în sprijinul POLITICE SI ADMINISTRATIVE European al Învăţământului Superior - BDCCC cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. si UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL Doctoral burses at usv doctorale şi post-doctorale în MARE" SUCEAVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate doctorale şi post-doctorale în DIN CLUJ NAPOCA cercetării Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" pentru traiectorii flexibile în cariera de doctorale şi post-doctorale în IASI cercetare cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a UNIVERSITATEA PETROL-GAZE doctorale şi post-doctorale în societăţii româneşti DIN PLOIESTI cercetării Doctoranzi in competitivitatii sprijinul inovarii PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

3.582.839

632.266

86.023

0

4.301.128

35

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

36

8.678.157

1.531.439

208.359

731.627

11.149.582

37

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

38

14.981.355

2.643.768

359.697

0

17.984.820

39

4.272.284

753.932

1.025.068

0

6.051.284

40

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

6.091.690

1.075.004

146.259

0

7.312.953

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. STUDII DOCTORALE PENTRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD) DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN UNIVERSITATEA TEHNICA doctorale şi post-doctorale în INTELIGENTA (BRAIN) GHEORGHE ASACHI DIN IASI cercetării Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. studiilor universitare de doctorat prin acordarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în de burse doctorale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Burse doctorale in sprijinul activitatii de UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetare in domeniul stiintelor politice cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sistem de Management al Burselor Acordate UNIVERSITATEA DUNAREA DE doctorale şi post-doctorale în Doctoranzilor SIMBAD JOS DIN GALATI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Racordarea programelor de studii doctorale la UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" doctorale şi post-doctorale în studiile doctorale europene DIN TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Dezvoltarea proiectată şi performanţă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar cercetării Suport financiar pentru studii doctorale privind Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. complexitatea din natura, mediu si societatea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în umana. cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în acordarea de burse doctorale FARMACIE DIN CRAIOVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în tehnologii avansate – „PRODOC” CLUJ - NAPOCA cercetării Creşterea rolului studiilor doctorale şi a Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA competitivităţii doctoranzilor într-o Europă doctorale şi post-doctorale în DIN SIBIU unită. cercetării Pregatire competitiva a doctoranzilor in Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA domenii prioritare ale societatii bazate pe doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cunoastere cercetării

4.668.340

823.825

112.085

0

5.604.250

12.808.384

2.260.303

307.525

0

15.376.212

4.401.239

776.689

105.672

71.060

5.354.660

8.342.836

1.472.265

200.308

0

10.015.409

4.650.993

820.764

111.668

0

5.583.425

6.302.904

1.112.277

151.330

230.250

7.796.762

6.538.184

1.153.797

156.979

0

7.848.960

4.526.865

798.859

108.688

0

5.434.412

2.996.026

528.710

71.933

0

3.596.670

14.277.043

2.519.478

342.786

0

17.139.307

6.249.628

1.102.876

150.051

20.370

7.522.925

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

160 12.un pas spre egalitate RROMENTZA" 67 Proiectarea.000 0 8.144. Promovarea culturii antreprenoriale 16.047. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 15.521 102.889 ASOCIATIA PRO FORMARE EUROPEANA Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU muncă stabil ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU „Scoala – o sansa pentru fiecare” ROMI CENTRUL RROMILOR "AMARE Educatia de calitate .558 975. Tranziţia de la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE şcoală la viaţa activă din comunităţi defavorizate. managerilor şi angajaţilor din IMM-uri Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi Axa Prioritară 3/ DMI 3. Tranziţia de la COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI muncă pentru tranziţia la viaţa activă” şcoală la viaţa activă – „SPIRU HARET” BUCURESTI FIPCM BUCURESTI SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU CAMERA DE COMERŢ. Promovarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA dezvoltarea de parteneriate la nivel culturii antreprenoriale (trans)naţional .1.965.817 18.Program de dezvoltare a Axa Prioritară 3/ DMI 3.711 8.981 132.408 1.528 61 ROMANI CRISS.620. Promovarea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI trans-national.171 944.296 2.086.982 370.5.096 8.121 356.104 .404.170 18.1. Prevenirea şi ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE accesului la educaţie al copiilor romi” corectarea părăsirii timpurii a şcolii SOCIALĂ ŞI STUDII Educaţie. Promovarea SC ASCENDIS CONSULTING SRL competenţelor antreprenoriale ale culturii antreprenoriale întreprinzătorilor.000 188.292.1.326 53 54 Axa Prioritară 1/ DMI 1. TOŢI ÎN CLASA I.944.000 1.200 427.1.241 4.200 0 20.914. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.362 369.693.500. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUNCII PENTRU STUDENŢI TIMIŞOARA Parteneriat national pentru implementarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei DIN BUCURESTI de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITATEA BABES BOLYAI UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA DIN CLUJ NAPOCA 7.000 1.178 78.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.379. Titlu proiect Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI) Nume beneficiar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare cercetării 9. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 15.246.600 18.000 0 18.000 60 1.080 1.1.860 430.380.326 54.173 995.663 360.200. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.186 69 17.186 55 FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL „Aptitudini practice prin învăţare la locul de Axa Prioritară 2/ DMI 2. MINORITĂŢILOR ŞI RELAŢIA CU în 2008-2009 PARLAMENTUL Privind spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.287 605.492.779.000 59 MINISTERUL EDUCAŢIEI.TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – CONSILIUL NATIONAL AL modalitate inovativă de creştere a Axa Prioritară 3/ DMI 3. Un UNIVERSITATEA DIN ORADEA.426 2.2.900 0 18.130 230. pentru obtinerea competentelor culturii antreprenoriale antreprenoriale.119.808.035.929.000 220.338 1.176 9.320 3.530.092 14.180.5.325.018 2.026.533 0 18.156.120 817.446.020 56 Axa Prioritară 2/ DMI 2.718.992 68 6.1.581 366.622 62 63 64 65 66 15.996. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea INTREPRINDERILOR PRIVATE competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din culturii antreprenoriale MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.289.910 2. Promovarea model inter-regional de şcoală antreprenorială FACULTATEA DE STIINTE culturii antreprenoriale pentru femei ECONOMICE 11.872 57 58 2.639.087.207.292 15.600 72 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.787 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.2.226 374.500. calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.012 367.078 1.890 1.474 321. crt.600 70 14.2.138 0 0 0 0 0 18.1.700.850.393 316.164 691.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6.846.847 170.127 63.000 16.560.049 5.326. cu precădere romi.499.002 240.180. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.345 720.000 71 3.089 375.Nr.892 101.487 929. inter-regional si Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 2.838.150 42.CENTRUL „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii Axa Prioritară 2/ DMI 2.778 12.170 2.184.373.521. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII .130 200.597 250.104 2. implementarea si derularea unui sistem de formare continua.761 0 7. TOŢI LA GRĂDINIŢĂ.406.292 0 3.413.606. CERCETĂRII ŞI TINERETULUI – Programe integrate pentru creşterea accesului la DIRECŢIA GENERALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.623.576 255.495.2.099.

374. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.212 2. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU PENTRU INTEGRARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA EUROPEANA SI DEZVOLTARE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD-EST DURABILA BRAILA Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 10. Întărirea Analiza deficitului de forţă de muncă calificată AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea în domeniul construcţii OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.190 84 1.012 86 SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT Axa Prioritară 3/ DMI 3.055 40.365 220.000 58.CENTRUL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.208 166.692 3.554.642 101.500.005.1.001.554. Dezvoltarea REGIONAL PENTRU OCUPARE SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU TARGOVISTE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest CAMERA DE COMERT.ELEUTHERIA ASOCIAŢIA COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 7.116 1.000 488.123.740 40.3.034.017.533 438.531.758. Promovarea culturii antreprenoriale 7.778.555. Promovarea ANALIZA SI DEZVOLTARE culturii antreprenoriale INSTITUTIONALA .003.932 0 795.034.033.465.500 715.500 251.713 471.491.472 7.875 413. in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism.560 38.242.3.544 170.588 78 FUNDATIA CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.1. Dezvoltarea al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială pentru partenerii sociali şi societatea civilă din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV 1.914 2.034.343 420.530 0 4.511 1.830 0 1. Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor.671 0 2.010.359 81 INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA 1.611 417.803.1.348 0 2.978 27.000 8.531.873.811 15.552 17.973 82 Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 2.100 0 2.602 88 13.380.1.992 56.179 565.069 434.211. INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.700 0 2.195 502. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.477 143.387.988 85 1.038. crt.137 48. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU FUNDATIA ACADEMICA PETRE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ANDREI IASI pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA NORD-EST Axa Prioritară 4/ DMI 4.362 80 ASOCIATIA CENTRUL DE SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT INFORMARE SI DOCUMENTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.100 83 Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 8.753.1.942 40.197 79 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALE ENERGETIC ABILITĂŢILOR ÎN SECTORUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.1. Dezvoltarea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea TRANSPARENŢĂ│TRANSPARENC parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Bucureşti-Ilfov Y INTERNATIONAL ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.542.700 0 2.3.500 288.434.548 40.959 18.840.436 40.416 236.800 0 2.1.852 438.560 87 2. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare 1.913 .327.833 432. Promovarea Adaptabilitate. UPB-CETTI Tinerete.686 0 2.476.453 438.616.1. Initiativa in Industria ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI culturii antreprenoriale Electronica TEHNICI DE INTERCONECTARE.896 416.635 40.304 74 ASOCIATIA EGRETA 2.209.3.260 343.858.300 75 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.335. hoteluri si restaurante” ANTREPRENORI EUROPENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.000 89 5.000 76 77 UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.720 377.934 256. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 73 UNIVERSITATEA POLITEHNICA Promovarea Culturii Antreprenoriale: DIN BUCURESTI .524 8.862 12. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 11.1. Întărirea PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea SELF-service” OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dinamism.Nr.

279 18.040 334.000 93 13.000 94 S. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor AGENTIA NATIONALA PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.202 139.101.689 100. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU pieţei muncii pentru a întări capacitatea SPO în capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA România.681.606 0 4.150 295.027 296. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 684.249 1.820 1.107. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr.2.750 275.484.718 699.615 128.2.774 362.551.773.516.003 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 90 MODEL DE COOPERARE Axa Prioritară 4/ DMI 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .296. analize şi previziuni asupra Axa Prioritară 4/ DMI 4.188.149.Specializarea Consilierilor de Orientare AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.734 2.307.973 2.041 0 4.241 11.2.850.392 89. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.000 95 Necesitate si oportunitate-instruire comunitatea rurala pentru ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 3.138 40. crt.007 0 2.535. la nivel naţional şi local serviciilor de ocupare SCOP .2.424.680 0 18.2.495 2.1.269 91 13.680 97 Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România.841 102 2.458.449 0 4.045.680 453.499.076 68.400 99 Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 1.695 0 3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 3. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU TRANSNATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI serviciilor de ocupare SAPeRe Studii.500. Formarea Profesională OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO COMPROF AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.SERVICII INTEGRATE SI AGENTIA NATIONALA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN SPRIJINIREA INITIATIVELOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL TINERILOR (ANSIT) resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA Axa Prioritară 5/ DMI 5. .047 96 Rural-Manager Axa Prioritară 5/ DMI 5.192 18.190. SC AGROSERV MANAGEMENT SRL 1.454.790. Promovarea HOLT ROMANIA .033.500.492 374.000 92 13.1.709.2.2.735 617. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN AGENTIA PENTRU OCUPAREA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK FORTEI DE MUNCA HARGHITA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.331 268.000 675.788 103 Dezvoltarea iniţiativelor mediul rural antreprenoriale în AGROSTAR 15. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 8.511.000 2.259 10.2.701 15.653.728.286.580 96.609.600 98 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea RURALTIN .832 955.590.658 4.635 169.541.957 77.000 2.948 206.2.438 2.2.158 370.000 22.374.985 104 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă AGROSTAR 14.169.018.R.022 8. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.868 0 16.395 521.000.743.419 101 Axa Prioritară 5/ DMI 5.500.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 7.888 100 Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 12.O.108 18.220 0 2.403 ."Şanse pentru comunitatea rurală" 15.500.770.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.642.FUNDATIA DE sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Caravana perfectionarii asistentilor sociali din CONSULTANTA SI SERVICII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural SOCIALE PENTRU COPII SI resurselor umane şi ocuparea forţei de FAMILII muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.401 18.2.2.867 360.

030 1.323 77.305 123 2.772 61.834 125 Egalitate prin diferenţă.719.1.650.383.902 464.3.015. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 363.828 121.414 118 Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în Axa Prioritară 6/ DMI 6.559. formare profesională şi angajare pe EXCLUZIUNII SOCIALE A accesului şi a participării grupurilor piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din PERSOANELOR CU HANDICAP vulnerabile pe piaţa muncii România (INPCESPH) Creşterea şanselor de incluziune socială a Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea DMI 6.091.383. Promovarea măsurilor de incluziune socială a romilor.501.403 3. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 3.1. mecanism de sprijin în implementarea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.375 3.Femei Antreprenor în Rural SOCIETATEA DE EDUCATIE CONTRACEPTIVA SI SEXUALA 5. Îmbunătăţirea penitenciare la programe de formare ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii parcursul şi după executarea pedepsei INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU Crearea şi implementarea modelului integrat de PREVENIREA ŞI COMBATEREA Axa Prioritară 6/ DMI 6.288 0 3.580 369.863 874.183 0 3.1.167.365 122 15. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.820 1.855 18.2.760 3.000 0 6.534 0 0 301.255 664. "PENTRU COPIII NOŞTRI" egalităţii de şanse pe piaţa muncii Reţeaua naţională a experţilor locali romi. Dezvoltarea 4.665 78.909. Îmbunătăţirea evaluare.612 210.103 114 115 116 117 13.057.482.775 2. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.382 367.248 72.346 839.029 0 2.592 3.282.668 523.799.3.453.244 308.660 3. crt. pentru o societate mai buna ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Împreună pe piaţa muncii ROMI Împreună pe piaţa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 11. grup ROMI egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabil supus excluziunii sociale 5. Dezvoltarea ORGANIZATIILOR PERSOANELOR economiei sociale AFECTATE DE HIV/SIDA Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale DMI 6.851.2.912.664.622.827 727.973 18. Dezvoltarea economiei sociale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 105 FAR .268.232 1.492. Dezvoltarea DMI 6.1.018 2. Promovarea pe piaţa muncii.016.2.633 3.757.1.500.295.464 124 Femei şi bărbaţi .1.000 0 18.015 601.822 Axa Prioritară 6/ DMI 6.725 304.043 370.600.240. model inovator pentru MINISTERUL MUNCII.971 16.160 2.133.000 119 16.001.896.500 126 16.427 0 0 300.570.470 108.033.020 2. FAMILIEI promovarea incluziunii active a persoanelor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE defavorizate AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Impreuna.162.060 219. FAMILIEI Sanse egale pe piata muncii accesului şi a participării grupurilor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.839.559.775 336.456 14.1.983 14.152.365 280. Dezvoltarea DMI 6.350 1.673 137. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.aceleaşi şanse pe piaţa muncii 4.890 0 18.128 272.570.000 555.671.Nr.166.597 106 107 Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala seropozitive din Romania a persoanelor FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 11.312.234.364 1.559.1.209 5.142 13.500.000 18.800 3.924 110.1.407 121 3. Îmbunătăţirea persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor educaţie.207 1.1.494.559.787 109 110 111 112 113 Participarea grupurilor vulnerabile in economia AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU sociala ROMI ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN Atelier de insertiune ROMANIA FUNDATIA MOTIVATION Retea pentru Incluziune ROMANIA EPISCOPIA SLOBOZIEI SI Promovarea în comunitate a economiei sociale CALARASILOR ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (ONCR) Tineri pentru o lume mai buna FILIALA BRASOV "VIRGIL ONITIU" Economia Sociala.000 0 18. Accesul femeilor rome ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI Axa Prioritară 6/ DMI 6.733.350 17.530.820 1.569.745 2.000 120 16.2.180 370.2.319.799 108 UNIUNEA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.416.160 660.667 353.2. informare a societăţii şi îmbunătăţirea PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii activităţilor în penitenciar Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.661 596.833 73.2.000 0 5.408 725. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.295.116 4.000 70.490 .676 0 310. Îmbunătăţirea Centre de consiliere si mediere profesionala CENTRUL RROMILOR "AMARE accesului şi a participării grupurilor pentru persoanele de etnie rroma RROMENTZA" vulnerabile pe piaţa muncii Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A PRESEI AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) 16.521 6. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.866.494 427.3.145.498.194.000 4.352.000 0 18. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.945 2. Îmbunătăţirea MINISTERUL MUNCII.180 370.823 50.

Acces la profesională iniţială de 1.021 82.393.118. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.842.425 36.481 33.409 408.036 1.dezvoltarea serviciilor de INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare consiliere şi orientare şcolară JUDETULUI VALCEA calitate „Paşi spre o carieră europeană – consilierea şi orientarea cu suport digital” CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI.1.104 36.732 0 1.503 8.835.156 136 ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.401.398.584 2.396.172 0 9.847.708.3.009 142 143 144 145 Axa Prioritară 1/ DMI 1.939 346.888 1.2.Impreuna pentru o societate INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare bazata pe cunoastere JUDETULUI VALCEA calitate Axa Prioritară 1/ Tineri Antreprenori in Scoala .Platforma digitală interactivă pentru educaţie şi formare GHEORGHE LAZAR viitorul elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem LICEUL TEORETIC CU CLASELE Ieducaţie şi formare informatic colaborativ pentru liceu XII "MIHAIL KOGALNICEANU" calitate GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" 418.019 379.538 366.Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu cea de familie Nume beneficiar DEPRO INOVATIE SRL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.2.584 307.576 131 132 133 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL ACTIVA .Platforma informatica interactiva educaţie şi formare profesională iniţială de NOICA" pentru orientare vocationala a elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ „Scoala viitorului”. STUDIU-PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE LEADERSHIP Tinerii antreprenori se formeaza in scoala DMI 1.059 135 1.800 34.139 134 Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in Axa Prioritară 1/ DMI 1.842.239 0 1.397.836.776 456.I.739.1. Calitate în internaţională.TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Paşi către viitor .269 410.711 Cheltuieli neeligibile 0 0 Total valoare proiect 16.NAPOCA învăţământul superior Ingineriei Calităţii.800 0 740.208 26.835.093 409.485 91. 127 128 Titlu proiect Un viitor mai bun pentru femei Harmony .950 919.000 146 Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de tip Bologna.3.478 291. CUZA" educaţie şi formare profesională iniţială de COLABORATIV PENTRU ELEVII DE calitate LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul –sistem orientare şcolară şi profesională” digital de CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 1. Acces ASOCIATIA DE TINERET BUCURA educaţie şi formare profesională iniţială calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.311.397 408.143 36.251.477 407.925 1.140 .pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.254 553.111 1. Calitate universitare prin formarea resursei umane şi DIN CLUJ NAPOCA învăţământul superior orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.NAPOCA învăţământul superior la de la de în în 994. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii DMI 1.051.245 43.862 0 1.783 836.769 122.366.733.404 166.179 18.508 1.467.260 140 1.ESTHIA ESTHR .446.852 416.1.380 0 0 1.745 296.365.674 36.900 36.1.887.232 0 1.345 36.861 217.844.2.844 0 1.297.067.619 137 1.452 1.1.1.979 32. Calitate "Inginerie si Management (IM)" CLUJ .675 1.890 0 1.392.184.516 194.843 0 1.326 36.628.193 409.414 15. în domeniul Managementului şi CLUJ .843.930 27. Acces la profesională iniţială de DMI 1.782. crt.304 311.2.396. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) Axa Prioritară 6/ DMI 6.213 407.1.626 11.827 138 1.784.883 2.1. Acces la LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ACTIVA .3.995 56.387. Calitate în POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior 558. Acces la profesională iniţială de DMI 1.737 207.114 130 BLOCUL NATIONAL SINDICAL 8.746 0 1.492 141 FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la profesională iniţială de 12.Nr. Acces la profesională iniţială de DMI 1.1.667 555. cu deschidere UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.3. Acces la profesională iniţială de DMI 1.221 124.530 129 REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI . Acces la judetul tau SISTEM INFORMATIC LICEUL TEORETIC "AL.808. Acces Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie ASOCIAŢIA REGIONALA PENTRU educaţie şi formare profesională iniţială Activa DEZVOLTARE RURALA calitate Asigurarea calităţii programelor de studii UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. în acord cu cerinţele pieţei muncii Inovare academica si succes pe piata muncii SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.903 36.796 14.701 1.943 0 1.000 147 1.940 139 1.049 2.847. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 312.896 1.034 693.900 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.

Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.349 0 1.262 1.337.000 Total valoare proiect 1.250 35.412 159 Axa Prioritară 1/ DMI 1.951 295.494 344.3.145 227. Dezvoltarea Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane în educaţie şi formare Formarea Resurselor Umane (CIFRU) DIN BUCURESTI profesională EUROCOMP Centru de pregatire Axa Prioritară 1/ DMI 1.346.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.799.3.441.107 153 154 155 156 157 158 Masterat international in robotica adaptabil la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN piata fortei de munca CLUJ .376 4.950 397.846.882 344.331. NEAMT profesională GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA DMI 1.642 1. Calitate în învăţământul superior 989.053.CENTRUL DE învăţământul secundar.762 88.444 55. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.316 1.428 404.654 20.462. dezvoltă-ţi competenţele 309. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.508 77.314 230.424 166 Activi in metode interactive 289.200 Cheltuieli neeligibile 60.038 36. crt. O cercetare-actiune pentru integrarea pe piata muncii.2.467.455.654 0 365.640 36.2.3.2."Descopera " SCIENCE EDUCATION AND profesională TRAINING UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA Specializarea cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.161 7.469 163 1.409 314.638 68. 148 Titlu proiect Calificari si standardizare europeana asistenta sociala .231 399.Nr.440 335.354.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.888 771.000 0 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.855 35.849.999 149 IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI TARGOVISTE profesională MEDIULUI ŞI AL SIGURANŢEI ALIMENTARE MARCON.154 291.Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.849.298 345.814 6.240.311.025 161 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.069. profesional şi tehnic în resurselor umane în educaţie şi formare CERCETARE SI IMPLEMENTARE proiectarea asistată de calculator profesională METODE NUMERICE Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL "STEFAN resurselor umane CEL MARE" TG.542 341. Calitate în PREDARE/INVATARE/EVALUARE FARMACIE DIN CRAIOVA învăţământul superior (SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA PRACTICA Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.055 160 1.3.921 0 1.929 72. Dezvoltarea din invatamantul preuniversitar pentru predarea RADIATIEI .2.509 29. Calitate în învăţământul superior 171.260 150 151 1.450. Dezvoltarea DIN SIBIU . Dezvoltarea cadrelor didactice din învăţământul superior de UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare marină şi furnizarea de programe de CONSTANTA profesională perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime INSTITUTUL NATIONAL PENTRU Formarea si perfectionarea cadrelor didactice FIZICA LASERILOR. Dezvoltarea complementara a cadrelor didactice UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA resurselor umane în educaţie şi formare preuniversitare pentru adaptarea activitatii profesională didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.151 1.3.589 164 1. Axa Prioritară 1/ DMI 1.261 36. Calitate în învăţământul superior Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 762.570 0 1.o şansă mai mare UNIVERSITATEA ROMANOde integrare socio-profesională AMERICANA Observatorul Profesiilor Muzicale din România UNIVERSITATEA DE VEST.2.947 1.464.330 232.936 7.3.996 51.238 0 1.3.942 336.536 402.3.677 36.846 32.557.991 0 1.828.564.000 165 Alege-ţi mentorul.349 1.601 35.721 0 1.acronim Eur-AS in Nume beneficiar UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.392 20.302 0 1.077. (OPMR) FACULTATEA DE MUZICĂ Centru de formare si analiza in ingineria UNIVERSITATEA ALEXANDRU riscurilor (CeFAIR) IOAN CUZA Centrul de formare a cadrelor didactice din CENTRUL SCOLAR PENTRU învăţământul special şi instituţii integratoare EDUCATIE INCLUZIVA NR.081 342.NAPOCA CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN UNIVERSITATEA DIN ORADEA DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate .000 0 1.844.842.300 36. PLASMEI SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.122.834. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. 2 „OPTIMA” Axa Prioritară 1/ DMI 1.765.954 1.700 26.847.578 1.803 0 58.693 69.340 152 Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor.099 1.427.980 162 1.CENTER FOR resurselor umane în educaţie şi formare stiintelor .882 0 1.2.2.558 4. Calitate în învăţământul superior 1.357 36.745 397.440 73.453 .102 1.

811 7. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.295 36. INVATAMANT PENTRU TOTI.057 186 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA 1.3.467.352 59.556 133.399 92.119 180 972.950 0 1.360 36.419 92.508 183 696.765 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 292.3.874 173 SIVECO ROMANIA SA 1. LIBERA SI COMPETENTA.3.516 26.463.061 334.3.874 174 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.254 36.394 0 1.874 1.200 187 CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 1. debutanti in cariera didactică.289 182 1.341 20.077 228.3.646 344.3.908 311.844.3. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ DMI 1.888 89.376 289.466. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.SIMION MEHEDINŢI”.309 26.074 191.322. Titlu proiect PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Nume beneficiar ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.293.759 25.204 1.420.603 0 480.784 185 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.la timpul prezent pentru viitor resurselor umane MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ profesională Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD EDUCATIA TIMPURIE.977 334.240 .394 0 1.885 0 1.3.421.796 1.419 92. Dezvoltarea SCOALA NATIONALA DE STUDII Educatiei pentru Cetatenia Democratica in resurselor umane în educaţie şi formare POLITICE SI ADMINISTRATIVE regiunea Sud.912 169 380.061 334.650 168 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile Axa Prioritară 1/ DMI 1.388 0 1.833 66.3.419 92.048.061 334.751 163.125 170 SIVECO ROMANIA SA 1.522. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.3.945 0 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA DE PETROL SI ştiinţific şi tehnologic printr-un program de resurselor umane în educaţie şi formare GAZE .421.635 176 177 178 Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ SIVECO ROMANIA SA resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ resurselor umane profesională SIVECO ROMANIA SA 1.322 273.044 0 1.394 0 1. PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA.3.780 31.847. IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI PENTRU TINE.419 92.3.061 334.059 29.212 36. Dezvoltarea didactic auxiliar (bibliotecari. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.209 179 Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.838.726. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.924 345.160.394 0 1.253 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 167 60.421.552.796 175 CASA CORPULUI DIDACTIC . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare documentarişti) din învăţământul preuniversitar profesională Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.635 9. crt.774 0 1.911 36.3.394 0 1. 1.847.458.3.563 14. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi.847.419 92.684 184 1.874 172 SIVECO ROMANIA SA 1.998 0 1.874 171 SIVECO ROMANIA SA 1.211 409.372 41.PLOIESTI masterat adecvat societăţii cunoaşterii profesională Formarea şi perfecţionarea personalului Axa Prioritară 1/ DMI 1.320 33.227 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.967 17. redactori.231. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.347. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.861 742.402 68.982 0 1.3.3.415 23.061 334.847.3.554 345.779 251.Muntenia (FORM) profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune CASA CORPULUI DIDACTIC resurselor umane si Educatie Timpurie) BRASOV profesională Axa Prioritară 1/ Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte INSPECTORATUL SCOLAR AL resurselor umane educationale speciale JUDETULUI SATU MARE profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA Profesori în societatea cunoaşterii resurselor umane CEL BĂTRÂN profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "PETRU Formarea . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.068.465.3.566 400 878. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 813.849.Nr.606 343.3.466 181 567.016 1.847.421.029 344.421.849. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.847. prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3..847.

276 4.458 203 432. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.449.425.125 200 Axa Prioritară 1/ DMI 1.397.053 209.492 35.3.654 341.927 22.000 0 1.100 0 205.852 195 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ 1.3.181 81.179.352 0 1.444 202 ASOCIATIA PATRONALA A Dezvoltarea si autorizarea unui centru de PRODUCATORILOR SI evaluare si certificare a competentelor UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.963 0 848.4.500 1.015.Axa Prioritară 1/ CARIERĂ PENTRU PERSONALUL PRIN CENTRUL UNIVERSITAR resurselor umane DIDACTIC CRAIOVA profesională Dezvoltarea profesională sursă de progres ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua.CORSAR INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN DMI 1.262 273. Dezvoltarea în educaţie şi formare 935. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează DMI 1.144 24.181 335.3. formarea profesională continuă informale de invatare.421.607 29.938 8. UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 1.795 0 1.221 101. Calitate în formarea profesională continuă 249.906 0 545.276.235 25.576 122.051 1.094 332.700 201 FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.589 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.692 1.098 .279.980 194 Axa Prioritară 1/ DMI 1.678 191 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.164. factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Alimentar . Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea cadrelor didactice.009 10.958 192 193 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA TEHNICA resurselor umane "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ Certificare ECDL si formare continua in judetul COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE resurselor umane Neamt CARTIANU profesională EDU TEHNIC FORMA PLUS CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU.061 463. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.3.3.022 198 1.3.612 197 162.4.106. Calitate în profesionale ale adultilor in sectorul protectia ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă mediului – PRO MEDIU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI UNIMED Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.846.372 27.600 199 672.817 7.174 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 658.634 238.902 70.646 38.800.315 204 Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare S.148 36.772 410. CENTRUL DE PREGATIRE IN Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.3.531 58.791.3.532 6.4.Aici şi UNIVERSITATEA EFTIMIE resurselor umane Acum MURGU RESITA profesională Axa Prioritară 1/ Facilitare profesională pentru calitatea instruirii UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane eficiente TIMISOARA profesională SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII 429.784 26.468 220. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 967.336 16.821 0 541.105 1.500 82. inclusiv dezvoltarea competentelor personalul AGENTIA JUDETEANA PENTRU Centrul de Evaluare a Competentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.826 158. Calitate în formarea profesională continuă 1.A.978 13. pentru creșterea eficienței UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare utilizării TIC și asigurarea calității instruirii TARGOVISTE profesională asistate de calculator în mediul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formare continua a cadrelor didactice printr-un COLEGIUL NATIONAL resurselor umane model inovativ de tip 'blended learning' BANATEAN profesională DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET.412 260.986 29.815.287 18.443 54.337 327.570 892.835 0 1.4.394.4. Calitate în OCUPAREA FORTEI DE MUNCA angajatilor din domeniul constructiilor formarea profesională continuă OLT 1. crt.3.3.894 0 1.3.206.467.778 25. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.548 19.373 334.770 90.728 188 189 190 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE resurselor umane 1918" ALBA-IULIA profesională Axa Prioritară 1/ Consilierea Integrativă Educaţională .C.3.455 196 EDUTIC – Sistem de formare continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.389 40.933 227. Dezvoltarea în educaţie şi formare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 522.902 205 301. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 1.000 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 348.538 10. Calitate în anterioara dobandite in contexte non-formale si INFORMATICA S.871 101.

068 36. Programe Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul context european DIN TIMISOARA cercetării Inovare si dezvoltare in programele doctorale si Axa Prioritară 1/ DMI 1.290 1.878 0 1.000 212 1.900 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.501.839.825 209 1.055 36.1.066 339.849.848. CLUJ-NAPOCA stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN calitatii.584.721 1. Programe perspectiva formarii si evaluarii competentelor .180 GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Programe FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul BUCURESTI cercetării 1.850 37.529.759 1.416 0 1.300 1.486 220 Proiect pentru dezvoltarea de programe UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.420. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.870 207.000 215 1.639.894 0 1.1.609 33.5.803 36.920 0 0 235.1.507.365.638 7.685 218 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.300 39. Calitate în formarea profesională continuă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.249 36.520 34.700 36.150 269.190 262.520.005 32.386 27.5.925 109.403. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 1.723 34.900 0 5. Tranziţia de la MIRCEA" TARGOVISTE şcoală la viaţa activă . crt.537 36.5.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 1.862 247.803 18.767.061 924. SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiinte administrative.980 0 1.836.958 218.SCOALA DOCTORALA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul de cercetare.052 271.692 241.342 1.250 15.Nr.809 210 1. Programe cercetare doctorala in domeniile stiinte politice.618 66.301.5. Programe UNIVERSITATEA "ALEXANDRU graduale universitare pentru adaptarea cercetarii doctorale şi post-doctorale în sprijinul IOAN CUZA" IASI stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.740 36.836 229.789 0 1.485. Programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA tehnologia informatiei" si "Ingineria sistemelor" doctorale şi post-doctorale în sprijinul DIN BUCURESTI pentru o economie bazata pe cunoastere cercetării (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 211 624.500.794 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 206 Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE 0 1.500 0 1.500 30.256 204.997 222 223 224 225 202.700 394.688.764 250.750 110. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie PAS decisiv spre cariera ta CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE GRUP ŞCOLAR INDUSRIAL "NICOLAE CIORĂNESCU" UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TULCEA Axa Prioritară 2/ DMI 2.391.1.894 4. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE baza de programe doctorale imbunatatite prin doctorale şi post-doctorale în JOS" GALATI parteneriat (PhD EXPERT) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.540.169 36.889 221 1. sociologie si stiinte ale POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării comunicarii.736 31.NAPOCA programelor doctorale Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent) Axa Prioritară 1/ DMI 1. STIINTELE EDUCATIEI Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea UBB. Titlu proiect Nume beneficiar ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) “PRO VOCATIE” Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 1.783 245. corelatii cu mecanisme de FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI cercetării asigurare a calitatii scolii doctorale.112 143. întreprinderi şi Axa Prioritară 2/ DMI 2.645 266.DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 0 750. inovaţie şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.846.5.289 342. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1.536. cercetării Restructurarea programului de formare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.460.849.848.216 271. Programe pentru cercetare doctorala de UNIVERSITATEA "ALEXANDRU doctorale şi post-doctorale în excelenta in economie prin parteneriate active IOAN CUZA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.249. Tranziţia de la UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de şcoală la viaţa activă la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA .670.880 0 1.000 213 1.5.587 219 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.536.5.480 216 1.824.5.5.620 207 Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.5. Programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina FARMACIE "IULIU HATIEGANU" doctorale şi post-doctorale în sprijinul si stiintele vietii CLUJ-NAPOCA cercetării Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi.886 105.900 208 1.500 220.NAPOCA cercetării DOCSOC Excelenţă.092 35.076 268.844.413 796. vizibilitatii si interdisciplinaritatii CLUJ . PRO-INOVA Program educational in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în managementului inovarii CLUJ .622 271.1.996 46.200 217 1.849.5.4.000 0 1.844.000 0 1.999 214 Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile "Calculatoare si Axa Prioritară 1/ DMI 1. interdisciplinaritate în studiile doctorale şi UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în postdoctorale în sociologie cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul 1.

799.500 860.846 340.072 68.Nr.569.coordonate in dezvoltarea UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.977 825.000 1.000 7.1.576 16.085 108.079 73.317 1.442 1.795 785.1.053 1. Stagiile de pregatire practica a studentilor – un UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.490 60.015 108. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la PRACTICA DIRIJORALA MUZICA BUCURESTI şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA BABESBOLYAI.011 206.087.706 958. 226 227 228 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.255 114.769.C.1.776 129.216 Cheltuieli neeligibile 105.Economist 774. Tranziţia Acces la un viitor de succes ROMAN şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Axa Prioritară 2/ DMI 2.232 999.1.1.548 1.122 123.000 20.000 132.856 47.1.1.034. Tranziţia de la DOMSA" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă FUNDATIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA.221.1.747 215. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.238 936. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.1.906 214.801 0 689.028 17.092 Total valoare proiect 1.651 17. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 767.1. Tranziţia Pregatire practica pentru piata muncii FACULTATEA DE STIINTE şcoală la viaţa activă ECONOMICE Stagiile de practica .1.350 25.A.525 440. Tranziţia profesionala a studentilor BLAGA" SIBIU şcoală la viaţa activă “NURSING Convergenta pregatirii SCOALA POSTLICEALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.997 Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca Axa Prioritară 2/ DMI 2.549.901 22.580 987.1.757 33.1.267 52. prin programe de 1918" ALBA-IULIA pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.645 19.597 51.156 899.089 13.085 863.500 168.135 .087 118.876 1.1.286 21.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 584.074 246 Creşterea performanţelor absolvenţilor UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE HIGHTECH în viaţa activă. PROFESIONIŞTII DE MÂINE Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.primul pas spre ASOCIATIA SFANTUL STELIAN construirea carierei Masina ta.M.648 890.991 240 Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Axa Prioritară 2/ DMI 2. muncii STEFANESCU" IASI Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI tranzitiei de la sistemul de educatie la viata DIN CLUJ NAPOCA activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANTA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 1.1.906 1.952 Axa Prioritară 2/ DMI 2.427 200.320.166 34. Tranziţia de la la economia competitiva prin inginerie UNIVERSITATEA DIN ORADEA şcoală la viaţa activă concurenta. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă de la de la de la de la de la de la de la de la 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Primul pas e important: fii orientat Sudent .474 19.T. Tranziţia de la pas important in tranzitia de la studiu la viata BLAGA" DIN SIBIU.454 51.PRACTICĂ .319 36.000 0 0 4. crt.1.451.122 96.162 561. Tranziţia Şcoală în producţie CARTIANU" şcoală la viaţa activă INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I.302 1.676 4.196 0 0 0 0 0 0 0 75. FILIALA IASI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA Axa Prioritară 2/ DMI 2.438 181.982 198.105.700 18. CATEDRA DE STIINTE POLITICE 594.535 6. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.225 36.1.167 438.856 395.667 958. Tranziţia UNIVERSITATEA SPIRU HARET simulate şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA DIN BACAU. Tranziţia De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI şcoală la viaţa activă GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" Axa Prioritară 2/ DMI 2.491.720 112.970 20. Tranziţia preuniversitare medicale cu viata activa” SANITARA FUNDENI şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.761 13.989 36.388 0 890. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.637 376.867 43.486 80.700 0 83.291 8. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.114.824 239 DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.732.400 990.128 8.1.238 10. Tranziţia de la MATERIALE DE CONSTRUCŢII şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJNAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.) COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 238 Axa Prioritară 2/ DMI 2. o repar eu COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.692 1.000 694.410 447.500 306.1.416 33.760 573.1.906 493.152 959.integrare reusita pe piata PROFI SERV GROUP muncii De la teorie la practica.576 18.P.820 53.125 1.355 138. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.743 25.890 5.1.770 1.782 11.209 787. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. FACULTATEA DE STIINTE POLTICE. Axa Prioritară 2/ DMI 2.010 47. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 263.949 107.1.720 0 18.335 247 248 249 250 694. FACULTATEA şcoală la viaţa activă activa DE LITERE SI ARTE 251 811.159 18.836 152. ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII. Tranziţia şcoală la viaţa activă Practica studentilor economisti in medii bancare Axa Prioritară 2/ DMI 2.349 106.887 Pregatire activa.828 369.582 1.101 82.806.435.765 241 242 243 244 245 Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI.

539.950 258 259 260 Firma de exercitiu . Tranziţia de la DIN BRASOV FACULTATEA DE şcoală la viaţa activă STIINTE ECONOMICE GRUPUL SCOLAR Axa Prioritară 2/ DMI 2.032 31.007 27.874 855.327 1.062 182.221 268 269 270 271 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a UNIVERSITATEA TRANSILVANIA studenţilor cu program de studiu în inginerie DIN BRASOV mecanică Parteneriat pentru efectuarea stagiului de FACULTATEA DE INGINERIE practică a studenţilor în domeniul tehnologiei HUNEDOARA informaţiei şi a comunicaţiei CENTRUL JUDETEAN DE Vreau sa muncesc RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA UNIVERSITATEA BUCURESTI Fii pregatit pentru cariera ta (FACULTATEA DE DREPT) Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII FUNDATIA MARA 509.100 11.300 252 Tranzitia de la scoala la viata activa prin Axa Prioritară 2/ DMI 2.316 27.470 771.rampa de lansare in cariera Un pas înainte COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.169 167. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.587.813 30.006 41.1.941 190.764 210. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.550.870 97.047 116.857 262 De la teorie la practica in medicina 1. OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IALOMITA COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 257 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.TARGU MURES Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE siguranţa şi sănătatea elevilor ASACHI IASI PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.157 17.164.1.366. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.215.873 35.342 825.1.721 67.1.549 101.379.657 1.897 209.534 261 UNIVERSITATEA TEHNICĂ Consiliere şi orientare profesională prin "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 2/ DMI 2.226 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 1.169. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI IOAN CUZA” DIN IASI şcoală la viaţa activă ABSOLVENTI Firma de exercitiu.767 202.596.1.262.055 138.186 0 79.265 0 0 0 1.661 703.839 25.662 32.465. crt.531 34.518. De la liceu la universitate” PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.340 17.1.114 214.357.179 484.050 .821 35.838.o sansa pentru cariera ta Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca 1.260 29. Tranziţia de la ADMINISTRATIV SI DE SERVICII şcoală la viaţa activă VICTOR SLAVESCU PLOIESTI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.921 29.190 272 ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.049 1.1.896 703. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 253 1.905 28.795 254 255 256 646.264 6.1.818.323.414 11.892 905.003.454.634 97.513 89.602 70.441 66.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.559 243.350 69.359 189.Laborator de formare a AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.545.2.1.892 173. Tranziţia de la competentelor practice si transfer de know-how A SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE şcoală la viaţa activă in industria media UMANE Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.080 188.517 849.751 17.049 263 Camera de Antreprenori Comert Virtuala a Elevilor 197.038 1.1.660 GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" .1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.949 161. Tranziţia de la POP MARTIAN" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.252.291 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.250 1.1.374.764.885 174. Tranziţia de la promovarea dezvoltarii profesionale si a COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şcoală la viaţa activă aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.800 1.447 15.743 1. Tranziţia de la informare şi evaluare psihologică.732 3. „Pasul cel DEPARTAMENTUL PENTRU şcoală la viaţa activă mare. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.096 31. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.672 265 266 267 1.880 9.1.1.000 12.770 1.000 0 0 31.000 563.Nr.202 106.299 0 1.602.931 0 8.1.281 0 1.802 617.842.1.243 1.525.714 1.186 36.350 820.047 16.596 23.411.624 1.168 736.139 264 MediaLab .1.

197 77.796 281 282 283 284 Axa Prioritară 2/ DMI 2.202 6.477 155.400 665.400.135 1.C.731. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.589 959.195 557.586.S.266 584.800.361 0 618.846.728.045 178.501 205.637 181.2.062.365.821.849 297 298 Axa Prioritară 2/ DMI 2. prietena mea COTOVU" corectarea părăsirii timpurii a şcolii COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL Axa Prioritară 2/ DMI 2.065 31.2.288 5.187 1.R.2.585 1.856 0 1. Prevenirea şi ROMANIA FILIALA VALCEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii (A. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.261 1.H. JUD. Prevenirea UNIVERSITATEA DIN ORADEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii DIRECTIA DE ASISTENTA Axa Prioritară 2/ DMI 2.F.733 36.418 22.075 193. NENITESCU şi şi şi şi şi şi şi şi şi şi 1.2.450. Prevenirea COMUNITARA IASI corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA DE ARTE SI MESERII Axa Prioritară 2/ DMI 2.505 6. Prevenirea REDIU.290 20. prin crearea unor culturi si practici incluzi .008 12.248 274.640.8 Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.705 1.151 26.2. aprofundare. Prevenirea liber 26 CRAIOVA corectarea părăsirii timpurii a şcolii LICEUL TEORETIC "IOAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.044 279 Cresterea accesului si participarii in Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.554 1. Prevenirea Şcoala.202.206 1.686 36.SCOALA.241 36.Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational .500 42.096.511 219.842.648 187.2.493 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a PRIMARIA COMUNEI STROESTI scolii in mediul rural CONSILIUL JUDETEAN Porti inchise abandonului scolar CONSTANTA SCOALA GENERALA "GEORGE IMPREUNA NE VA FI MAI USOR COSBUC" IASI Fiecare copil educat e un adult castigat SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA .692 278 532.539 138.942 111.897 503.272. Prevenirea Family Friendly School SALIGNY" BAIA MARE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar 1. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.518.548 216.559 24.988 1.353.010 1.2. flexibilă şi incluzivă Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 273 FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.300.269 1. crt.2. Prevenirea CAMPULUNG. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.900 1.711 34.478 0 17.111 319.688 36.343 70.996 0 0 0 1.570.114. JUDETUL NEAMT corectarea părăsirii timpurii a şcolii PRIMARIA MUNICIPIULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.550 1.443 156.585.2.032 65.841.452 884. Prevenirea RM.122.596 12.324 1.352. FILIALA VALCEA) Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 30.585.113 29. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.699 219.003 1.585. SANSA MEA .913 33. corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.Nr.560 296 Axa Prioritară 2/ DMI 2.678 1.935 .893 132.932 147.2.2. Axa Prioritară 2/ DMI 2.918 285 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC Axa Prioritară 2/ DMI 2.454 292.255 1.258 34. Prevenirea şi ASOCIATIA DE TINERET BUCURA corectarea părăsirii timpurii a şcolii 474.296 102. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.560 0 111.853 1.568.661 37.881 274 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.626 1. TRENUL SPERANŢEI” .550..984 209. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Visătorii .2.064 1.530 12..385 37.832 146.510. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.878 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 744. sansa noastra pentru un viitor mai bun O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa 1. Prevenirea ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR corectarea părăsirii timpurii a şcolii FUNDATIA GIOVANNI BOSCO GRUPUL SCOLAR COSTIN D. produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste aceasta. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 1. Titlu proiect Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati.716 275 240.554 1. ARGES corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.812 1.2.608.859 214. comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă.485. Prevenirea ISJ BN corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.club şcolar de petrecere a timpului SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.843 17.372. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.427 31.459 30.050 186. Prevenirea şi MATERIALE DE CONSTRUCŢII corectarea părăsirii timpurii a şcolii GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO SALVATI COPIII ROMANIA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.435 0 1.O ŞANSǍ PENTRU FIECARE Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare.007 179.Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar Sprijin educational pentru prescolari si scolari INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi TRANSPORTURI CAI FERATE corectarea părăsirii timpurii a şcolii TIMISOARA GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.027 188.396..300 1.835 280 1.697.2.2.2.831 27.020 25.304 0 0 0 0 0 67.093 166.2.384 0 581.545 219.900 1. EDUCATIA INSEAMNA VIITOR Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de consiliere si formare Educatia.957 32.2.873 69.2.251 276 277 1. Prevenirea şi invatamantul primar si secundar pentru copii PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI corectarea părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural VISE .313.2.039 31.268 1.289.539 151.393 1.2.2.153 73.834.500 11.VALCEA.444 11.

125 1.2. Acces participare la FPC şi şi şi şi şi şi 302 Stop Abandonului Scolar 474.3. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.585 Cheltuieli neeligibile 85.591.097.Previne Abandonul Scolar CU Axa Prioritară 2/ DMI 2.180 1.218.3.3.2.450. Prevenirea şi FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA Programul AfterSchool corectarea părăsirii timpurii a şcolii FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.850 727. Prevenirea şi PREUNIVERSITAR AL corectarea părăsirii timpurii a şcolii COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU HARET Axa Prioritară 2/ DMI 2.205 22.191.Position Califica-te in domeniul auto Calificarea. conditie esentiala pentru cresterea COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.253 GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.300 86.925 1.426 0 571.440.324 65.000 1.288 0 120. ARINI S.129. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.338 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de Axa Prioritară 2/ DMI 2.963 Axa Prioritară 2/ DMI 2.541 1.2.020 30.848.316.264 12.078 16.089 1.980 27.658 36.765 7.2. crt.733 Total valoare proiect 1.946 159.2. ca factor determinant MADGEARU" GALATI participare la FPC in dezvoltarea economica a judetului Galati 238.233 14.834 0 457.400 346.000 0 130.943 44.800 316 317 318 319 320 321 285. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.645.553 8.172 663. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi Personal calificat garantia serviciilor de calitate COMERT SI INDUSTRIE .431.454 219.3.374 5.C.526 44.300 311 717.2.334 252.539 33.431.000 1.807.426 7.637 0 1.090 22.000 1.373 9.FILIALA BRĂILA SC TERRAMOLD SRL GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 987.163 45.395.190 315 Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud.170 1.700 23.3.651 0 117.184 7.274 32.primul pas spre un viitor mai CENTRU DE PREGATIRE SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.731 49. Acces şi participare la FPC 543.428 1. Acces şi "ANGHEL SALIGNY" participare la FPC 322 Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor. Acces şi competitivitatii acestora.485 1.859 34.555 134.574.969 1.417 30.169.660 21.210 780.020 1.Nr.799 1.955 77.514 44.187. 413.820 40.798 28.154.170 312 313 314 si eu ma calific Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului O NOUĂ CALIFICARE. Acces participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 1.000 1.900 29.935 6.290 53.965 22.874 212.188. sansa unei vieti mai bune COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" SC AMIRAS C&L IMPEX SRL FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR EURO JOBS SC TERRA NOVA GROUP SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea.3.428.441 1.000 71.790 17. 299 300 301 Titlu proiect Împreună pentru educaţie Nume beneficiar PRIMARIA MOVILENI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 975. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.266 10. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.507.000 78. Acces şi Muntenia in vederea cresterii competitivitatii DAMBOVITA participare la FPC economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI.970 164. O NOUĂ ŞANSĂ FUNDATIA MARA AGENŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV S.546 1.496.3. O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati Ia startul din Pole .782 219.FILIALA participare la FPC BRAILA FUNDATIA ROMANO GERMANA CALIFICAREA . Acces şi participare la FPC 1.000 13.281 1.796 11.508 10.779 20. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.268 303 304 305 306 307 308 309 EU NU abandonez scoala Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA .213 1.3.928 136.154 .725 Axa Prioritară 2/ DMI 2.591.708 44.3.577 1.384 581.539 11.108 481.848.380 365.3.000 36.553. Acces şi participare la FPC 310 FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.L.848. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Constanta „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ SCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” FIPCM SPIRU HARET . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.450 1.975 1.3.541. Acces şi sigur PERFECTIONARE PROFESIONALA participare la FPC VLADIMIRESCU Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.591.o sursă sigură pentru educaţia ta Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud.3.970 35.136 1.3.873 0 0 0 307.274 1.298 60.865 457.ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.635 0 0 17. Prevenirea şi PAROHIA PARC PLUMBUITA mâine corectarea părăsirii timpurii a şcolii PAS CU PAS .3.

418 39. Promovarea 3.338 .un stil de viata Intreprinderile prestatoare de protagonisti ale dezvoltarii terioriale serviciiINTERACTIV RO CONSULT 1.802 51.1.118.320 91.180 1.096.687 53.394 13.509 51.300 Calificarea resurselor umane din întreprinderi stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe SC INFOPROB SRL BACAU piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU economic FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC) 326 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.630.794 329 557.531.753 5.640 77.495 113.843 339 PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business angels JUNIOR CHAMBER IASI Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.372 327 Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor.400 35.714 338 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ Axa Prioritară 3/ DMI 3.123 27.1.199 34.176. PROTECT-SERVICII SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.645 0 1.792.000 0 606.840 40.440 79. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 1.338.633.3.000 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.136 2.352 31. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.260 1.533 18.1.071 52.480 23.829.440 838.3.809.454.428 34.237 29.572 12.236 334 335 336 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI Sprijin pentru angajati in vederea calificarii SINDICATUL LIBER complete INDEPENDENT DIN RADET UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii AGRICOLE ŞI MEDICINĂ antreprenoriatului prin sistemul turistic in VETERINARĂ "ION IONESCU DE regiunea Nord Est LA BRAD" O cariera de succes .606 17.353.307. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.334 743.160 27. Acces şi participare la FPC 770.261 72. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.438 53.641 341 342 343 344 1.R.126. 323 324 325 Titlu proiect Campania Succesului Tau Nume beneficiar COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan FUNDATIA SATEAN BRAILA ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.253 33.3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA FAUREI Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale 3.Nr.076 1.078 0 Total valoare proiect 1.FPC in domeniile mecanica. al asistentei sociale si al comertului” RECALIFICARE .199 51.500 0 910. Promovarea 1.1.1.286 0 905.650 1.3.678.382 283.163 104.128.017 24. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.520 332 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea culturii antreprenoriale 1.000 0 535. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate Cariera e in mainile tale 328 FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A "ELENA DOAMNA" GALATI S.305 61.759.956 21.062 6.000 616.3.3.248.969 1.582 23.903 91.916 25.538 1.844.297 520.3.882 613.509 37. crt. Promovarea 3. Promovarea culturii antreprenoriale 494.305 61.155 34. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC 1.3.107 1.059 318.1.3.491 11.497 1.481 1.718.L.299.058 2.246 32.755 50.698.852 330 GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 1.626 45. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.551 1.330 331 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.541 0 1. Promovarea DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IOAN CUZA” DIN IASI culturii antreprenoriale IN RANDUL TINERILOR Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est .517 1.518 92. Promovarea VETERINARĂ "ION IONESCU DE culturii antreprenoriale LA BRAD" 493.666.000 0 538.346 Cheltuieli neeligibile 77.720 337 808.026 8.3.450 11.088 1.868 1.3.840 40.800 92.1.614 33.832 333 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.542 35.823.146 0 51. Promovarea 3.210 0 810.367.829 16.257.708 86.noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere .200 340 CENTRU REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.1.628 31.

1.737 84.427.1.646.299 33.011.229 1.108 443.256 104.017.A.255 33.1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.139 1. Sprijin pentru intreprinzatori ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures S.1.590 Antreprenoriat.043 25.C.857 68. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 14. A&C CONSULTING CENTRE Axa Prioritară 3/ DMI 3.550 96. Promovarea S.660 55.180 36.432 88.841 92.700 4.336 524.I.578 0 77.762.140 1.022 103.1.1.T.225 23.767 102.729 18.190 351 352 353 354 355 356 ASOCIATIA PROMOVAREA SI Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI turismului din Regiunea Oltenia.351 30.642 345 Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul UNIVERSITATEA POLITEHNICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI Axa Prioritară 3/ DMI 3.961 0 1.621.192 1.554 64.633.992 60.100.849.777.800 1.I.culturii antreprenoriale CEED ROMÂNIA" 375.000 35.888 Total valoare proiect 1.400 19.1.109. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.895 60.666.146 36.107 944.C.507 56. Promovarea culturii antreprenoriale 357 475.206 49. Promovarea regiunii Sud-Est (PAR SE) DIN BUCURESTI culturii antreprenoriale Diseminarea culturii antreprenoriale si UNIVERSITATEA POLITEHNICA promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est DIN BUCURESTI (D.748 1.727 1.P.849.1.255 997. Promovarea culturii antreprenoriale 940.342 15.230 1.834.U.381.843 1.432 34.632.082 91.OPORTUNITATE INDUSTRIE SI AGRICULTURA PENTRU COMPETITIVITATE TELEORMAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.417 106.C) Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a CAMERA DE COMERT SI mecanismului economic INDUSTRIE VALCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.165 55.773.016 1. prin initierea INFORMATIEI SI COMUNICATIEI in antreprenoriatul inteligent (A.750 361 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.268 358 359 360 IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV ANTREPRENORIALE CAMERA DE COMERŢ ŞI MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES INDUSTRIE BRAŞOV ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE DIN TIRGU-MURES Antreprenoriat si Supply chain management 1. Promovarea culturii antreprenoriale 346 347 348 1.916 35. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.I.775 Cheltuieli neeligibile 84.000 0 249.705 40. Promovarea DIN BRASOV FACULTATEA DE culturii antreprenoriale STIINTE ECONOMICE Axa Prioritară 3/ DMI 3.680 99.367 36.000 1.965 1.495 58.619.1.681 982.R.609 27.555. Promovarea manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din MANAGEMENT AL PROIECTELOR culturii antreprenoriale Regiunea Sud-Vest Oltenia EUROPROJECT Promovarea culturii antreprenoriale .1.176 29.082.673 108.004 1.Nr.765.188 92.742 88.640 25.1.680 349 COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA.046 1.601 0 0 1.1.429 .951 8.289 1.411 103.515.279 105.N) Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru DINAMICTOUR BORCEA SRL fiecare CAMERA DE COMERT.702. ANTREPRENORIATUL .848 1.190 31.550.892 366 TOP CLASS .695 20. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.024.764 362 363 364 Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU antreprenoriale complexe in randul tinerilor si INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII seniorilor din regiunea Centru ASOCIATIA PENTRU TINERET Fii stapinul tau FIDELITAS MIERCUREA-CIUC Business Startup EXTREME TRAINING INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 225.778 1.591 614.L.935 547.860 1.559. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.1.1.1. Promovarea culturii antreprenoriale 1.218 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea Oltenia REGIONALA SUD-VEST OLTENIA culturii antreprenoriale Dezvolta-ti oamenii Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj.1. culturii antreprenoriale CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 1.conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE ELECTRONICA SI SOFTWARE .140 104. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.677 60.384 62.845.950 35. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.792 350 Axa Prioritară 3/ DMI 3.440 45.000 4.1.150 1.000 29.1. initiativa si dezvoltare pentru AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.848. Promovarea culturii antreprenoriale 1.000 365 INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.604.ARIES FILIALA OLTENIA 1.604 886.000 0 0 26. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.1.759 919.090 4.889. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.1.957 37.

ANDIRIVAC S.102 66. VS COMUNICATION S.competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 744.L.2.534 379 Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura SC COMPANIA EMO SRL 1.893 378 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Tineri antreprenori in spatiul european.574 672. EUROPEAN CONSULTING sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii la exigenţele schimbării S.038 594.363 0 718.095 104. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE PROFESIONALA „TEACH ING” Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat transnational (TASE) Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 367 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Axa Prioritară 3/ DMI 3.906 371 372 373 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare. productivităţii.441.713 32. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 1.125 788.C.2.1. IT din Axa Prioritară 3/ DMI 3.575.561 14. garanţia S.457 147.113 75.L. 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.118 1.048 47.400 264. pentru promovarea adaptabilităţii FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3. MED 2008 IMPACT .2.L.000 52.641 216.710 377 FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).829 99.954 368 UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA .941 381 382 CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: SC AGRIMON SRL Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea SudProgram de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.R.846 131.C.100 361.087 207.364 254.545 74.008 1.953 36.2.018.2.081.037.680 0 457.256.180 .2.1.538.L.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.100 29.762 1. inovare.578 183. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST.R.060 374 598. crt.R.L.455.780 380 Centrul de informare EMAS in regiunea NordEst CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 1.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.043 63.2.061 91. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 519.380.437.599 32.2.C.358 34.024 25. Formare şi Management performant.R.R.037.224.900 0 894.189 370 S.042 369 Program privind promovarea si formarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.856 0 1.616. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.392 376 FUNDATIA CORONA IASI 725.945 0 1. ENT GRUP S.194 50.818 67.658 1.849.PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii.656 84.745 256.182 105.378 69.INTERNATIONAL COMPUTER personalului din sectorul sănătăţii – INFOSCHOOL S. Axa Prioritară 3/ DMI 3.436 383 S.360 1.2.840 37.822. in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si angajatilor 837.139 0 1. flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Axa Prioritară 3/ DMI 3.767 145.176.607 92.443 17. Formare şi profesionala a personalului medical in domeniul UNIVERSITATEA "STEFAN CEL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC si al managementului sistemului de MARE" SUCEAVA pentru promovarea adaptabilităţii sanatate publica .994 17. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.787 51.106 375 SC METATECH-CD S.C. Formare şi UNIVERSITATEA "STEFAN CEL intreprinderi in domeniul proiectarii si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MARE" SUCEAVA implementarii tranzactiilor electronice – pentru promovarea adaptabilităţii PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Excelenta pentru Personalul Regiunea de NE (EPTUR NE) TUristic din Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 1.400 80.896 90.2.231 88.R.300 29.092.2. Formare şi CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII PLURI CONSULTING GRUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DURABILE pentru promovarea adaptabilităţii S.Nr.000 99.965 77.612 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.455 1.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.415 0 870.802.2.500 1.BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.492 1.501.636 192.2.301 127. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.878 79. 822.386.C.

2.068 237.514 55. persoane fizice autorizate din Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web de organizare flex Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.913 0 1.2.000 384 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical.453 396 ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC 1.345 397 FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO ELVETIAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 388 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE 1.579 81.250 401 FUNDATIA ROMTENS 1.354 15.Nr. Formare şi Un pas spre informatizare in medicina de FORMARE CONTINUA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi familie ADMINISTRATIA PUBLICA pentru promovarea adaptabilităţii LOCALA CRAIOVA Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională . Formare şi KINETOTERAPIE SI TERAPII PENTRU ADAPTABILITATE SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA FLEXIBILITATE pentru promovarea adaptabilităţii "PHOENIX MEDICA" CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.835.379. Muntenia pentru promovarea adaptabilităţii HR-MANAGER .400 845.587 0 1.537.673 33. Formare şi S.012 82.2.INTERNATIONAL COMPUTER perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sudsprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SCHOOL S.2.152 271. ULTRA TONIQUE S.957 389 ActivLearning -Program integrat de calificare şi Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" sprijin pentru reintegrarea socială şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DIN TIMISOARA profesională a surzilor implantaţi cohlear pentru promovarea adaptabilităţii EXPERT CONSULTING SRL CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.625 386 SC CEPROHART SA BRAILA Axa Prioritară 3/ DMI 3.009 Cheltuieli neeligibile 24.113 0 455.632. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 491.138 220.405 271.500 0 862.817.C.2.846.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.993 20.R.547 86.845.912 158.307 36.439 36.2.700 Total valoare proiect 616.253 240.584 143.744 13.847.202 394 312. din regiunea Sud CAPITAL UMAN .995 202.009 117.2.770 241.168 392 379.2.538.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi necesare practicării unui management eficient MANAGEMENT AL PROIECTELOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest EUROPROJECT pentru promovarea adaptabilităţii Oltenia FUNDATIA PENTRU PREGATIREA RESURSELOR UMANE Axa Prioritară 3/ DMI 3.INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR.958 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane FORMARE CONTINUĂ PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajate (AERUM) ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ pentru promovarea adaptabilităţii LOCALĂ TIMIȘOARA Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Axa Prioritară 3/ DMI 3.501.Dobândirea abilităţilor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.659 0 1.2.Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS) Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati.R. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.520 1.804 242.122 38.453.400 256. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.935 1.377 387 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Formarea profesională a celulelor regionale de Axa Prioritară 3/ DMI 3.368 1.518 391 191.930 0 1.602 7. managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem.150 7. crt.360.639.370.870 398.045 32.323.504 22.519.2.583 390 1.650 393 815.2.521 .L 322.436 90.482 38. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.373.691 0 979.2.613 30.2.358 268.038 395 S.000 111.901 32. IN REGIUNEA SUDEST Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii.148.250. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.556 66.137 1.804.825 4.071 117.730 400 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 663.967 47.614 233.000 9. intreprinzatori.000 398 399 Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 99. Titlu proiect Nume beneficiar FUNDAŢIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAŢI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD .150 665.2.550 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.981 9. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.500 0 400.960 56.927 19.764 27. mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia 385 FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.

442.167 407 Formare profesională în domeniul securităţii şi ASOCIAŢIA PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.192 14.200 561. prin furnizarea de pentru promovarea adaptabilităţii formare profesională specifică Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.087.227.2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 231.397 419 1.723 1.803.841.319 237.2.000 58.060 561.699 75. crt.757 106. eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.133 99.014 412 1. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi societatea informaţională pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.747 12.090 1.400 264.800 0 1.606 29. Formare şi Programe de formare profesionala in domeniul SC REDIS CONSULT S.985 408 SC SALES CONSULTING SRL 974.466 417 1.078 239.131 32. Formare şi UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 1918" ALBA-IULIA serviciilor din Regiune.590 0 277. ETA2U SRL CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 1.305 259.496 413 1.2.071 76. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.300 26.859 5.825 0 1.301 38. Formare şi la distanţă EDU-Telemed Braşov necesară SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru implementerea şi utilizarea URGENTA BRASOV pentru promovarea adaptabilităţii Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.343. Formare şi Formare profesionala in domeniul securitatii si UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii in munca DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Regiunea Centru (CPSLM) FUNDATIA ROMTENS Formare profesionala continua in scopul Axa Prioritară 3/ DMI 3.345 6.790 0 1.761 27. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 853.001 60.C.543 92.466 35.768 414 1.176 69.612.384 24.556 25. Formare şi cresterii competitivitatii organizatiilor din UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi domeniul alimentar privind asigurarea calitatii DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv Axa Prioritară 3/ DMI 3.280 0 1. drumul spre succes în SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.L.2.643 200.733.2.2.257 9. Formare şi prelucratoare in domeniul tehnicilor de UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi proiectare.234 402 403 1.831.065 420 1.2.R.065 1. SMART TRAINING SOLUTIONS S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 171.412 254.Nr.314 85. PSIHO PROFIL Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.288 416 1.620 405 S.150 189.2.207.470 0 1.954 30.470.076 217.2.084 Cheltuieli neeligibile 29.274 406 345.355.500 0 487.672 172.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.657 53.Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C FORMARE PROFESIONALĂ ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN A Nume beneficiar S.045 404 DENKSTATT ROMANIA SRL 426.433 216. Formare şi Competenţe TIC. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.050 1.834 61.723 150.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.847.A.632 410 411 Axa Prioritară 3/ DMI 3.303 0 415.754 270.509 418 601.536 40. Formare şi sănătăţii în muncă pentru creşterea PROMOVAREA AFACERILOR ÎN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din ROMÂNIA pentru promovarea adaptabilităţii judeţul Bihor INVESTIM ÎN TINE Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj SISEM – Siguranta si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul companiilor din judetul Maramures Axa Prioritară 3/ DMI 3.663 36. FILIALA BRASOV 393. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC pentru personalul medical si angajati pentru promovarea adaptabilităţii Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.024 34.030 8.289.499.C.000 31.137. fabricatie si analiza tehnica asistata DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare Axa Prioritară 3/ DMI 3.770 Total valoare proiect 1.497.110 707.242 415 1.533.2.403 213.207.473.448 0 722.217 1.421 33.655 .024 409 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.534 106. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.074.2.056 32.2.351 0 1.450. Formare şi Fii familyfriendly Formare şi consultanta pentru PARTENERIAT PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi companiile din Bucuresti si Ilfov EGALITATE pentru promovarea adaptabilităţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI.600 36.2. Formare şi Reţea de cluburi pentru promovarea UNIVERSITATEA PETRU MAIOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii şi dezvoltării durabile pentru promovarea adaptabilităţii FUNDATIA CENTRUL Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Flexibilitatea.

427 36.335 30. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.DR.838 11.061 438 913.3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.3.3. Formare şi pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a ASOCIATIA COLFASA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi intreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii Strategii de inovare a organizarii muncii in Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 20.400 0 1. Formare şi SCOALA NATIONALA DE STUDII domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi POLITICE SI ADMINISTRATIVE STAR-MED pentru promovarea adaptabilităţii Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 186.3.665.892 29. ALEX.748 431 381.176 0 1.078 437 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.401.418 434 Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est SINDICATUL PROMETEU 1.542 425 FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI BANCI Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii BUCUREŞTI -ILFOV 2008" Axa Prioritară 3/ DMI 3.875 36.400 0 1.525 9.564 366.267.000 48.658.383.3.300.989 33.301 0 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 1918 ALBA IULIA Dezvoltare Centru pentru partenerii sociali şi societatea civilă PARTENERIAT ÎN DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE SPRIJINUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.641 33.977 39.846.2. Dezvoltarea armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de SINDICATUL LIBER NAVALISTUL parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor munca pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.826 34.661. Formare şi Investiţie în cunoaştere NETBRIDGE INVESTMENTS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII 1.828.947 37.502 33.405 1.067 257.636. Formare şi Profesionisti bine pregatiti.834.362.990 0 1.522 13.849.2.185 33.2.3.R. pentru servicii INSTITUTUL ONCOLOGIC sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale publice de calitate in oncologie PROF. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.028 0 1.C.2.468.125 33.969 395.999 357.3.700 0 452.D. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 645.452 1. Formare şi a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.469 254.561 100. Formare şi ASOCIATIA DE MEDICINA ANTIsi Aplicatiile Laser in Domeniul Medical sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi AGING (SPIRAL MED) pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.273.678 430 1.314 0 1.780 358.255 .682 0 1.223. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.406.846 240.816 436 Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI NONAMATORI – AFAN 1.839 422 FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 1.699 435 Îmbunătăţirea calităţii partenerului social profesionale a FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL ROMANESC 1.149 243.386 215.282.491 360. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.891 225.3.734 36. TRESTIOREANU pentru promovarea adaptabilităţii Instrumente inovatoare in formarea profesionala Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea ASOCIAŢIA “HR MANAGEMENT DOMENIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor CLUB” pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.2.2.992 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 421 SC A.081 32.225 107.L.Nr.532 23. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA LONDON LOGIC BUCHAREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII pentru promovarea adaptabilităţii „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare Axa Prioritară 3/ DMI 3.266 63.576 28.439.540.577.272.765 1.506 429 1.420.626 271.M FARM SRL 0 799.701.920 1.345 423 424 Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia Axa Prioritară 3/ DMI 3.590 427 272.2.803 5.724 432 Centru de formare profesionala pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.024 34.INTERNATIONAL COMPUTER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED SCHOOL S.445 0 1.715 244.2.604 396.861 428 1.252 426 DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.974 0 498. crt.2.665.565 226. Titlu proiect Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.870 113.260 359.070 433 Iniţiative ale partenerilor sociali ROMAERO 1.861 0 340.

851 396. Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX) ASOCIAŢIA PROCULT VEST 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 316.397.3. Dezvoltarea ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN pentru intarirea capacitatii de monitorizare si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DE TRAINING" participare la procesul decizional pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 1.575 0 1.133 37. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.432 361.361.849.381. PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE .059 448 Consultarea.257 394. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.020 84.230 451 Consolidarea capacitatii institutionale a AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.504 1.124 16.3.ROMPAN 1.280 32.GISO Nord-Est ASOCIATIA ECOVAS 627.459 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 1.3.836.680 444 CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.436 455 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 3/ DMI 3.926 384.400.108 248.289 449 Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a participa la procesul decizional PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI 1.712 33.424 445 1.658 134.814.3.637 17. Dezvoltarea SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.785.502 22.426 . Dezvoltarea FACULTATEA DE STIINTE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ECONOMICE SI GESTIUNEA pentru partenerii sociali şi societatea civilă AFACERILOR 1.789 395.144 443 CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN 881.578 647.724 12.460 89.781.CON 1.944 36.406. Dezvoltarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA CONSORTIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN TIMISOARA pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.258 8.987 177.3.361.838.3.189 35.462 441 Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est . Dezvoltarea UNIUNEA JUDETEANA CNSLRparteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor FRATIA TIMIS pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAPACITATII Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.156 453 Activi in comunitate Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.783.340.554 158.630 0 1.518 23.3.Formare Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.300.083 95.692 387. crt.238 366. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.054 0 1.712 36.849.705 389. Dezvoltarea ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor MATEI BASARAB pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.836.512 384.843 0 1.542 442 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT.349 446.169 54.3.165 440 477.734 34.445 1.850 378.016 35.431 0 821.778 0 1.152 40.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 439 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.996 394. Dezvoltarea UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltare Nord-Vest pentru partenerii sociali şi societatea civilă “De la informatie la parteneriat” .405.376 39.428 0 1.158 447 CONSOLIDAREA INSTITUTIONALE REGIONAL A 1.347 454 Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor .401.Nr. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.282.152.626 446 Securitatea la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.3.656 396.901 452 Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala 1.135 397.840.467 36.408.000 0 1.166 36.827.372.306 35.3.842. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.3.3.3.122 0 1. Dezvoltarea Consortiului Regional al Regiunii de REGIONALA A REGIUNII DE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Dezvoltare Sud-Est (CRSE) DEZVOLTARE SUD-EST pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETATENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.338 450 Sindicate active Axa Prioritară 3/ DMI 3.857 1.PRO.804 36.848. Dezvoltarea REGIONAL AL REGIUNII DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV pentru partenerii sociali şi societatea civilă (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.

Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.996 77.087 28. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.286 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 456 Reprezentare sindicală imigranti din Romania pentru muncitorii BLOCUL NATIONAL SINDICAL 0 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.061.1.OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALISPO BIHOR AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRELUCRARE INFORMATICA A OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) COVASNA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Sistem de afisare electronica a informatiilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA privind piata muncii HUNEDOARA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Necesitate.363 75.942 396.213 129.400 469 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CHISCANI SC EURODEZVOLTARE SRL 935.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.848. Dezvoltarea şi COMUNITAR "CONSTANTIN implementarea măsurilor active de ocupare BRANCOVEANU" BACAU Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 704. comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii O sansa in plus 687.persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie.766 0 447.832. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.359 6.221 1.776 457 458 459 460 461 462 asigurarea managementului calității serviciului AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU public de ocupare la standarde europene .342.096 151.831.834.1.2. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Galati O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE 468. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. crt.Nr.076.532.450 471 AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.987 0 156.585 1.355 701.867 0 417.1.314.AGENTIA JUDETEANA PENTRU Formarea personalului propriu al SPO. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 347.309 28.386 7.566 474 SC EURODEZVOLTARE SRL 1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.138 0 1. Dezvoltarea şi OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare BRAILA INTERNATIONAL PROTECT SECURITY Axa Prioritară 5/ DMI 5.549 92.530 2.686 34.060 1.470 465 Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata 1.340 463 Axa Prioritară 4/ DMI 4.418 75. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.556 80.314 1.797 34.868 0 1.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.3.000 12.589 0 1.1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.1.1. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA proiecte si de a furniza servicii de consiliere personalului propriu al SPO MEHEDINTI centrata pe client FUNDATIA PENTRU EDUCATIE DEZVOLTARE SI SPRIJIN Axa Prioritară 5/ DMI 5. Braila.778 36.724.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA "Excelenta in Ocupare".1.796 470 1. UN VIITOR MAI SIGUR FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea.1. SIBIU CALITATE.086 0 141.754 161.239 46.000 0 800.257.000 640.221 0 233.200 0 584.721 87.406.056 473 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 5/ DMI 5. Formarea personalului propriu al SPO Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.008 106.516 91.570 44.1.008 567.254.1.800 835.010 0 1.200 468 FUNDATIA SATEAN BRAILA Axa Prioritară 5/ DMI 5.655 124. eficienta si eficacitate OCUPAREA FORTEI DE MUNCA in SPO MEHEDINTI AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Serviciul public de ocupare în sprijinul OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ dumneavoastră CĂLĂRAŞI Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.527 21.1.526 34.848 149. oportunitate.325 1.164 846.548 36.520.405.239 0 197.1.251.1.977 76.740 27.720 1.582.983 438.1.022 45.800 467 SC APETRANS SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.413 57. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.500 24.109 962.880 466 INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANSC AUTOSERVICE MARINI SRL ELECTRONIST AUTO Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est Someri instruiti .816 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.635.600 0 146.1. Formarea personalului propriu al SPO 424.289 179. EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VRANCEA 592.766 424.449 464 Cresterea capacitatii Servicii Publice de AGENTIA JUDETEANA PENTRU Ocupare (SPO) din regiune de a planifica Axa Prioritară 4/ DMI 4.552 156.635 472 O MESERIE.2.513.710 0 278.474 0 1.838.158.070 470. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.819 475 SC BRATILA SRL 1.778 68.900 .790.

476.389 92. Titlu proiect Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare de loc de munca.075. crt.100 477 CONSILIUL LOCAL MORENI Axa Prioritară 5/ DMI 5.538 601.842.557.676 482 483 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GORJ Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor AGENTIA JUDETEANA PENTRU şomerilor tineri.899 16.550 821.CIOCP Asistenta Personalizata .650 488 534.549 28. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.352 62.266 479 1.475 146.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 476 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 0 1.041 2.L.668.1.855 56.190 13.005 494 INVESTIM IN OM. Dezvoltarea şi piaţa muncii din municipiul Hunedoara" DE HUNEDOARA .243.1.1. DIALFA SECURITY S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.839.335 106.300 16.Nr.144 241.055 68.484.204.848 1.821.024 1.889 36.499 22.000 1.269.R. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 802.398 490 AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU SC VECO-ROM SRL 1.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 740.922 73.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.817.530 13.273 487 ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU Axa Prioritară 5/ DMI 5.C.368 697.480 492 Turist in Europa Moderna 1.750 1. pentru someri . în integrarea pe piaţa OCUPAREA FORTEI DE MUNCA europeană a muncii ARAD ”ŞANSE PENTRU TINERI” AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 1.R.550 97.139 27.1.246 60. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.334 0 1.265 36.000 0 838. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.432 24.831 30. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 717.957 486 ASOCIATIA BARNABAS 1.804 79.200 478 DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Axa Prioritară 5/ DMI 5.821.1.196 0 1.367 469.844 151.181.501 35.410 23.837 480 SC AUTOMONZA SRL 619.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.491 116.574.632 953.2.184 52.1.211 146. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.366.919 59.L. INVESTIM IN MEDIUL RURAL S.045 489 1.238 485 Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ .1.470 63.611 78.461 61.1.996 34.383 157.065 134. ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor formare profesionala si consultanta in domeniul TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural „Prom Tour Delta” "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.305 1.980 491 Centrul de dezvoltare şi formare profesională SC PSIHOTERA SRL MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 573.666 1. pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de ocupare a acestora. orientare si calificare profesionala .084 153.017 99.631 119.591.851 68.000 0 716. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.485.000 108.1.808 70. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.PAEM" implementarea măsurilor active de ocupare Consiliere.361. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.816 100. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.992 16.278 24. Promovarea Serviciu mobil de orientare vocationala.316 484 1.680 677.755 33.1.487.PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE S.1.896 16.C.ASPER Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. Calificarea şi recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare.1.1.726 481 SC BASICRA PROD SERV SRL 1.813 1.090 16. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.441 125.997 90.883 493 Axa Prioritară 5/ DMI 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE OCUPATIONALA DEZVOLTARE SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL SC LOTUS B&B SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. 369.135 634.113 .1.722 0 1.398 46. mediere.536. R & B CONSULTING S.450.

212. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 933.802 192. Acronim: MODEL_RURAL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 495 Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă.885 .972 37.417.2.000 116.348 235.Nr. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. CA INSTRUMENT PERMANENTA-OPEN AND DE ÎNCURAJARE A OCUPĂRII FORŢEI DE DISTANCE LEARNING CENTER MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE.2.993 18.861 152.650 496 PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 ASOCIATIA PENTRU INVATARE COMUNITĂŢI RURALE.364 1. ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS 1.855 27.782 22.2.831. crt.000 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.684 497 Consiliere si formare profesionala Axa Prioritară 5/ DMI 5.442.178.177 104.065 1.

849.261.136 0 856. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centrul de formare profesionala si dezvoltare a PRIMARIA COMUNEI VOICESTI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. potential pentru ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea valorificarea capitalului uman din mediul rural NEMŢEANCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.180. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.812 9. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Telemunca: Oportunitate de revalorizare a CONSILIUL JUDETEAN CARASrurale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor rurale SEVERIN resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.137 1.250 501 Axa Prioritară 5/ DMI 5.263 0 463.602 50.476 193. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.996 503 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului de maine al Romaniei PRIMARIA MORAVITA 978.premisa dezvoltare locala si crestere economica pentru FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA 345.568 118.666 509 Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua SC EDUCONS SRL 826.261 50.588 246.680 510 Axa Prioritară 5/ DMI 5.849.972 93.2.239.487.769.634 48.931 243.020 1.013 35.740 0 1.000 0 1.700 67.637 .054.612 109.765 135.2.2.028 9.531 1.2.135 1.060.181 494. Bacau resurselor umane şi ocuparea forţei de 1903 FILIALA BACAU muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.754 507 Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural SC PSIHOTERA SRL 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.205 155.000 0 1.520 109.PROWIN muncă 957.959 511 409.585 8.136.2.050 17.907 37.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 952.045 63. Promovarea Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea traditionale pentru femeile somere din mediul INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII resurselor umane şi ocuparea forţei de rural din regiunea Nord-Vest .129 72.2.473.560 506 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA 721.198 88.061 160.819 0 816.659 22.120 500 “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE SC BARBARA SRL 810. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.295 27.089 254.2.409 504 Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 666.2.Nr.728 8. Promovarea ASOCIATIA PATRONALA Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei sustenabilităţii pe termen lung a zonelor UNIUNEA GENERALA A private in sectoarele non-agricole in zonele rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea INDUSTRIASILOR DIN ROMANIArurale ale jud.044 40.213 0 410.783 22.2.868 56. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Mestesugurile traditionale.806 499 390. crt.360 502 1.2.383 505 Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor umane SC GICEROVA SRL 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 498 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.431 508 Antreprenoriatul rural . Promovarea Masuri active integrate pentru persoanele din sustenabilităţii pe termen lung a zonelor mediul rural in cautare de loc de munca sau ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea ocupate in agricultura de subzistenta din DAMBOVITA resurselor umane şi ocuparea forţei de Regiunea Sud Muntenia.509.206 1.513 132.560 156. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.429 38.000 61.558.000 0 1.2.

Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor CeResAR .849.214.129 147. prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Institutul de Bioresurse Alimentare 10. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.466 1.050.2.379 495.497 10.146 1.903 521 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 5.169 2.832 0 9.834.FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 400.2.305 658.483 517 Axa Prioritară 5/ DMI 5.945 0 20.621 297.625 417.694.455 246.Eleutheria resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Drumul spre Europa.955 13.932. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Fundatia Centrul pentru Analiza si rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Dezvoltare Institutionala .041 15.813 134.974.950 513 OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 1.238 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.600 789. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.635.175 518 Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 2.000 8.491 2.818 0 6.020 1.301 3.677.255 928.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole 17.Nr.000 822.353.2.030.003. Promovarea ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centru de dezvoltare a resurselor umane in TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.050 10.791.2.110 34.103.2.629 516 RO4 RURALBIZ .778 75.898.006 514 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 635.Initiative dezvoltare rurala durabila pentru o CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA 8.414.882.534.500 0 12.008 65.206 80.2.509.273.619 634.500 1.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 512 Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEI . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.600 0 1.939 104.560 .2.Centru de Resurse pentru Afaceri Asociatia pentru Dezvoltare Durabila rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Rurale Slatina resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.677 266.2.461 591.095 523 Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România.886 522 Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA 3.740.594 3.252.500 0 474.2. crt. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 6.131.638 291.2.687.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole Axa Prioritară 5/ DMI 5.265 525 Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural Camera de Comert.358. Industrie si Agricultura Caras-Severin 7.104.440 520 Drumul spre Europa. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 12.708 181.091.036 1.044. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.982 519 Competente europene pentru mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.549. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.893.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.509 0 217.125 63.489 196.442 9.690 515 Axa Prioritară 5/ DMI 5.657.2.650 0 14.062.951 92.765 524 Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 10.638 74.2.

217.076.176.948 1.2.077.246.791 2.940.429.178.O sansa de ocupare SIBIU resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 13.000 5.846.263.000 16.600 .254 537 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA 11.058.723.200.861 100.854.323 535 4. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea calitatii resurselor umane din mediul rural resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.460 0 18. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.696 260.481 1. Promovarea Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL Intreprinderilor Mici si Mijlocii rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea RURAL Maramures resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.031.090. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.200 100.900 115.518.992 1.639 0 5.Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 6.2.068.697. Promovarea Creşterea competenţelor profesionale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor populaţia din mediul rural prin procesul Federatia Nationala a Producatorilor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţional de informare.782.768.502.834.919.2.616.182 0 20.587.561 2.000 18.652 533 S. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 10. crt.717 528 Turismul rural .855 536 Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate. EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER S.837 527 Creaza-ti propriul loc de munca Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 12.Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat.650 0 1.385 2.395 2.670 281.C.014 539 Axa Prioritară 5/ DMI 5.588.392 2.059. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare economica durabila prin cresterea ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".535 0 15.2.Nr.741 538 FEMININ RURAL .240 694.632 534 Axa Prioritară 5/ DMI 5. utilizare TIC si comunicare in limba engleza Axa Prioritară 5/ DMI 5.A DOUA SANSA Axa Prioritară 5/ DMI 5.850 529 EDUCATIA .2. Promovarea AGENTIA JUDETEANA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Turismul Rural din Romania AFACERI resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Antreprenor Rural European .092 14.200 0 7.R.297.882 755.500 792.894.892 159. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 526 PRO RURAL . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.265 15.049 0 5.L.334 109.076 2.800 15.186.077.277 15.SASTIPEN 15.2.104 1.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.651.2.678 363.391 301.Dezvoltarea spiritului antreprenorial ILE Trade Company SRL 12.429 8.311 2.631 361.448 319.870.525 0 16.538 1.250 532 15.862.481. 16.035 206.2.426.189.985 531 Axa Prioritară 5/ DMI 5.489.340 328.480 530 Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii austrieci SVASTA CONSULT SRL 4.741. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. consiliere şi formare Agricoli din Romania resurselor umane şi ocuparea forţei de profesională muncă 4.2.2.2.393 950.056 1.036. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DE INITIERE SI SERVICII resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei pe scurt: "JobNet Turism" Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures 6.2.432.690 974.277 770.2.

649 325.060 279.877.C. 5.. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.036.844 5.000 6.2.239 338.275. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.899 3..C.900 342.532.354 548 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL ASOCIATIA CATALACTICA.747 109. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.071 6.141 13.159 392.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.D RURAL .234.525.183 112.927.351.L. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.619.268 545 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman S. Familiei şi Protecției Sociale 13. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.423. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.762.604.C.2.000 2.432 0 19.328 692.161 905.649.2.703.756. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.739 2.515 0 13. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.710 5.533.2.R.044 .2.575 544 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii.500 0 5.242 550 Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT 4.438 273.691 0 5.271 541 Stimularea ocuparii active.569 933.113 50. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.681.448 162.331. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.694 123. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.992. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.180.999 147. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI O SANSA PENTRU NOI .833.300 546 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA 4.895.703.2. promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural Asociatia Comunelor din România 4.998 1.Mediul rural mai mult decat agricultura ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 4. crt.593 19. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 540 Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman .663 1.PSCR Fundatia Romtens 9.008 553 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila Somes Dej 5.o.902 779.656. CEI DE LA TARA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DEZVOLTARE COMUNITARA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.618 549 Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr.soluţie de dezvoltare a ruralului românesc SC Agroserv Management SRL 2.2.367 2.2.Asistenta prin consiliere pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru S.995 872.206. Asociatia Nationala a Comunelor din Romania 11.350 5.563 2.R.402.010 235.731 542 Fă parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 2.750.R.458.798 551 A.236 265.2.719 723.909 547 Comuna.2.000 0 11. a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale A.829.624 392.621.395 433.967 769.744.238.328 126.2. TEAM CONSULTING SRL 4.322 776.581 111.223 291.816 552 Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale .731 105.833.255 106.997 543 Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale .900 100. FILIALA TELEORMAN 16.965.000 652.O.2.980 1.

Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.470 36.1.641 3.248 178.849.359 1.109.000 37. Dezvoltarea DMI 6.Nr.490 585.981 .183 34.727.635 1.242 345.000 5.484.938 3.621 559. Dezvoltarea Curcubeu PENTRU TINERET SIGHISOARA ( economiei sociale IBZ ) Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIAR GIURGIU Axa Prioritara/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.550 24.208.300 556 RURAL-Antreprenor Axa Prioritară 5/ DMI 5.262 20.092 141.077 558 FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTARE A ROMANIEI 3.227 308.231.269.220 167.059.1.498 215.1.995 1.152.068 0 16.277 572 Restructurarea curriculumului învăţământul liceal naţional 13.053 25.040 314.200.990 0 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 554 Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR" (Centre de Asistenta si Informare Rurala) ASOCIAŢIA MANUFUTURE ROMANIA 14.832. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.563.2.890 565. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.053.1.382 48.281.404 555 Consiliere.080 1.152.759 986.404 2.882 183. Dezvoltarea economiei sociale 687.559 109. Dezvoltarea DMI 6.849 1.264 18.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.063 247.363 93.177.816. coerent si unitar.1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.295 81.890 303.1.716 615.629 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.356 29.500 570 1.734 423.245 34.000 703. Acces la CURRICULUM SI EVALUARE IN pentru învăţământul preuniversitar: un educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL imperativ al reformei curriculare calitate PREUNIVERSITAR CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.445.000 12.776 36.070 850.744 123.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.419 1.471.072 289.803.364 0 1.498.523 227. Acces la în CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR 13.838. Dezvoltarea DMI 6.964 390.333 21.315.211 207.143 20.834 1.182 0 4.017 144.944.041 35.625 365.098 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea BLOCUL NATIONAL SINDICAL Bucureşti Ilfov Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei PRIMARIA COMUNEI VOICESTI intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie FUNDATIA SOUL TO SOUL pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si DIRECTIA DE ASISTENTA orientare profesionala pentru mame aflate la COMUNITARA IASI risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 1.714 18.200 569 ASOCIATIA CENTRUL Centrul de formare si integrare profesionala EDUCATIONAL INTERETNIC Axa Prioritară 6/ DMI 6.996 1.418. Dezvoltarea 16.1.1.401 557 Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici.2.416 1. la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din Romania (RURActiv) “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 7.127 443. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .269.029 2.692.843.048 Axa Prioritară 6/ economiei sociale Centru de incluziune socială prin terapie Axa Prioritară 6/ FUNDAŢIA CREŞTINĂ RHEMA ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA economiei sociale INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU Axa Prioritară 6/ FEDERATIA FILANTROPIA INCLUZIUNE SOCIALA economiei sociale Axa Prioritară 6/ Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA economiei sociale INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INTELECTUALE ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEUROPSIHICI CLUJ 568 Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.FAR ASOCIATIA 'EUROED' 5.528 571 CENTRUL NATIONAL PENTRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional Axa Prioritară 1/ DMI 1.470. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii 1.2.964 205.109 63.499.460.1.068 0 75.550 0 1.379.420 872.107.000 1.381 1.1. crt.027.525.174.072 1.486 0 6.264 9.551.219 16.125 36. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.307 336.4.1.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural .

instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie.912.934 0 18. in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” 12.874 1.133 3. Dezvoltarea pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" DEPARTAMENTUL PENTRU resurselor umane în educaţie şi formare de practică tehnologică şi de cercetare PREGĂTIREA PERSONALULUI profesională DIDACTIC Dezvoltarea resursei umane pentru CENTRUL NATIONAL PENTRU managementul eficient al bazelor de date Axa Prioritară 1/ DMI 1.517.499.835. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.914 343.496.Nr.795 581 12.633.443.924 584 4.900 575 14.489 554. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14. Acces la viziunea INVATAMANTUL educaţie şi formare profesională iniţială de PREUNIVERSITAR .610.400. Calitate în învăţământul superior 13.000 0 18.332.2.198 349. crt.989 574 Revizuirea metodologiilor.3.700 576 Proces educational optimizat in competentelor societatii cunoasterii UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.569 0 18.952 3.MINISTERUL calitate EDUCATIEI.3.484 3.204.494.479 579 Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.115.198.049 369.000 0 5.126 108.812.705 369.087.645 320.900 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 573 Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii 0 18.446.212.404.2.833.040 578 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.021.165.780 3.2.776. Calitate în si verticale intre institutii de invatamant.546 312. FACULTATEA DE COMUNICARE învăţământul superior structuri centrale si locale ale sistemului SI RELATII PUBLICE educational si actori sociali/sectoriali DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.421 2.478.670 18. CERCETARII SI TINERETULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.618.018.3.678 0 10.244 16.000 585 CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR Axa Prioritară 1/ DMI 1.813 3.890 18. Calitate în învăţământul superior 13.006 583 13.1.840.105.189 . Dezvoltarea Formare continua de tip “blended learning” UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare pentru cadrele didactice universitare profesională „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua.761.DRU-MEBD-EN Axa Prioritară 1/ DMI 1.861 4. Titlu proiect Nume beneficiar CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.340 1.3. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.019.Axa Prioritară 1/ DMI 1.008.622 80.429 3.075 955. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de licenta si POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior SCOALA NATIONALA DE STUDII bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale POLITICE SI ADMINISTRATIVE .898 580 11.605. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14. Dezvoltarea CURRICULUM SI EVALUARE IN calitative ale rezultatelor examenelor şi resurselor umane în educaţie şi formare INVATAMANTUL evaluărilor naţionale din învăţământul profesională PREUNIVERSITAR preuniversitar .011 338. în vederea creării de competente performante si practice pentru piata muncii 12.premisa a incluziunii sociale 8. Calitate în FARMACIE CAROL DAVILA LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI învăţământul superior BUCURESTI RETELE DE PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU UNIVERSITATEA TEHNICĂ Specializarea personalului didactic universitar "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 1/ DMI 1.333 369.943.549 3.150 752.628 83.2.874.440 0 16.283.712 369.409.105.116 0 15.756 4.372 577 Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-învătareevaluare pentru disciplinele matematice.606 4.1.230.801 216.230.207 582 3.002 0 17.054 4.2.1.

Calitate în formarea profesională continuă 10.5.3.897 189.499.013.533.3.820 5.5.237 1.367.274. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.221.978 10.000 0 5.608 1.531 1.000 147.175 596 5. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7. Calitate în DE FORMARE IN DOMENIUL inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru formarea profesională continuă TEHNOLOGIEI INFORMATIEI managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Axa Prioritară 1/ DMI 1.293 2.940.998 591 IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI.S.371.262 10.1. Sectorul Medical Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei.710 2.295.3. Programe Cercetatori romani competitivi prin programe UNIVERSITATEA DIN ORADEA doctorale şi post-doctorale în sprijinul doctorale moderne si eficiente cercetării Stagii moderne de practica in domeniul ALEWIJNSE TRAINING CENTER Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.402.299 18.3. JUDEŢEAN profesională MUREŞ FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT Axa Prioritară 1/ DMI 1.206.695.094 492.001 594 7.485 0 1.805 1.234 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.130 111.767. CERCETARII SI TINERETULUI Profesionisti in sistemul profesionala din Romania de formare ITSC .472.168 414.000 10.888 198.000 588 «Împreuna pentru calitate în educatie» Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII.813.036.597 963.847 181.317.272 518. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 586 UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Formarea profesionala a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.805 593 COMITETUL SECTORIAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.950.461 49.340 599 SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.4.550.1.290 259. Dezvoltarea INVATAMANTUL invatamantul preuniversitar pentru noi resurselor umane în educaţie şi formare PREUNIVERSITAR .926.276 150.684.508.555 10.3.878 .224 1.000 3.076 512.1.676 0 9.4.871 1.M.094.279. crt. Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.599.925.4.687 473.899 1.300 255.411.878 1.717.M.046. orientare si consiliere.418 2. Tranziţia de la electrotehnic ROMANIA şcoală la viaţa activă Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.608 227. resurselor umane în educaţie şi formare PATRONATUL I.3. PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar.000 592 CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FEROVIARA .520.206 10.348 344.049 595 Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR domeniul reprezentat.480.030.698.707.277 110.119 2. corelat cu campanii nationale de promovare. Dezvoltarea STUDII SI CERCETARI.045.782.327 361.294 278.754 268.246 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.950 13.465 197.INSTITUTUL DE TRAINING. Pro-Competent Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă.734 8.153 64.936 1.769.135.000 7. Axa Prioritară 1/ DMI 1. in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern PLM-Adaptor 4.392.1.976 137.creator de soft educational 7.000 0 12.824 600 601 602 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA SC ADA COMPUTERS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.008. PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU Profesorul .972.926 3.401 9.533 14.325.233. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN SC COGNITROM SRL Axa Prioritară 1/ DMI 1.502.083.963 207.825.CENAFER Axa Prioritară 1/ DMI 1.174.367.712 590 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.O.050.664 0 5. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 4.760 589 CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC Axa Prioritară 1/ DMI 1.457 45. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 11. Calitate în FORMARE PROFESIONALA IN formarea profesională continuă PROTECTIA MEDIULUI – CSFPMINSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.302 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.233.743 587 4. cat si transectorial.000 1.509.MINISTERUL oportunitati de dezvoltare in cariera profesională EDUCATIEI.3.050 189.583 274.783 597 598 2.322 18.500 51.

Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.600 296.3. CALIFICARE/RECALIFICARE .700 620 Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental de Opera si Balet Axa Prioritară 3/ DMI 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.558 860.011 0 9.969 206.017 912. Tranziţia de la piata muncii a absolventilor din invatamantul SUPERIOR SI A CERCETARII şcoală la viaţa activă superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Practica sa inveti.P.039.3.534 606 607 12.004 343.1.282.982.725 293. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi LOGISTICI SI DEPOZITARILOR DE distributie si depozitare la temperatura sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PRODUSE CONGELATE SI controlata pentru promovarea adaptabilităţii REFRIGERATE DIN ROMANIA Calitate in serviciile medicale Progrm International de Training in DermatoCosmetologie pentru medici romani FUNDAŢIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL SPITALUL CLINIC COLENTINA Axa Prioritară 3/ DMI 3.261 0 15.673.Cresterea Serviciilor de Consiliere si PATRONATUL SERVICIILOR DE Orientare Profesionala in domeniul Securitatii SECURITATE Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA.252.540 335.240.891.175.550.180 115.581.1.882 464.885 14.078 608 OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA INVATARII PERMANENTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.979.574 2.200 210.478.3.512.015 469.419 2. UN CAPITOL DIN VIATA SC BARDROM SECURITY SRL TA MEDAS . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.200 123.142 929.762 4. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 8.500 2.845 347.489 250.874.276.593 0 18. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.812 44.944.3.896.203.328.454 366.298 104.824 2.000 17.643.268.500 11.749.2.712 2.3.082.000 8.302 59.216 117.C.761.468 2.000 619 3.694.000 4. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 3.3.212 603 604 Parteneriat transnaţional pentru stagii de OFICIUL PATRONAL JUDETEAN practică mai atractive pentru elevi.047 609 610 611 612 Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si SC ASTRA UNIVERSAL SRL ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si FEDERATIA SANITAS ROMANIA recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin CONFEDERATIA NATIONALA A calificarea si recalificarea persoanelor angajate SINDICATELOR LIBERE DIN pe piata muncii ROMANIA FRATIA CRESCO.270. Acces şi participare la FPC 15.651.808 94.493 613 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Axa Prioritară 2/ DMI 2.567 109.124 55.327 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.908. Acces şi participare la FPC 16.Nr.498.246 191.456 505.Chimie si Petrochimie PETROCHIMIE” CALIFICAREA.O.640 0 17.812.277 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.475 632.FUNDATIA CASA DE MESERII A ACCED CONSTRUCTORILOR ASOCIATIA „COMITETUL C.782.775 200. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.369.950 18.920.036 1.1.600 9.180 623 12.417 285.3.515 7.917.328.800.510 6. Centru de Consiliere si Orientare SECTORIAL DIN CHIMIE SI Profesionala.636 253.656 6.006 2.3.211 5.890 140.3.2.1.248 691.P-C.025 485.000 12.629 0 3.880 0 16. crt.2.489.223.329.000 10.GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 614 615 616 617 Acces la formare profesionala continua . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.136. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.856 618 14.183 9.659 445.201.031. în domeniul IASI construcţiilor MERCURY 360 Locul meu pe piata muncii COMMUNICATIONS 605 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Studiu national de monitorizare a insertiei pe FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2. ASOCIATIA OPERATORILOR Transfer de bune practici in sectorul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.904 316.068. constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL PATRIARHIA ROMANA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 1.Instruirea medicilor şi a asistentelor SC ROMANIAN SOFT COMPANY medicale din spitale în management şi utilizarea SRL noilor tehnologii Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie MINISTERUL SANATATII PUBLICE SC MEDRIGHT EXPERTS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.684 772.002 642.396 64.500 340.500 122.739.406 113.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.880 0 Total valoare proiect 2. Formare şi pentru meserii de scena si abilitati de OPERA NATIONALA BUCURESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi management cultural in domeniul artelor pentru promovarea adaptabilităţii spectacolului.165.644 0 469.320 622 3.000 0 14.002 .442 16.813. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.354 359.911 Cheltuieli neeligibile 163.252 1. invata sa practici Alege Şcoala PREZENT Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare.2.403.000 4.655 236.2.2.032 78. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.621 621 4.601.000 290.381.402 2.

892 2.3.554.475.438.315 2.742 0 13.C.284 2.455 13.911.680 0 18.o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 14.018 118.089 640 Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI 4.370. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 10.L.034.2.399 3.913 0 5.135 637 Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania 13.2.725 918.769 874.858 2.000 13.077 319. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.677 351. Axa Prioritară 3/ DMI 3.784.304.2.228 628 PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor CAD-CAM .3.437.052 634 Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca BLOCUL NATIONAL SINDICAL 10.099 340.385 627 Competenţe şi performanţă în sănătate 2.529 630 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5.769 2.500 0 18.589 2.039 3. crt.293.921 639 LIDERO .627 934.058 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 15.945.Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator .3.3.498 275.485 1. AD AUTO TOTAL S.Parteneri strategici in INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor domeniul incluziunii sociale” CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.399.3.3.904 624 625 14. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.449 432.2.919 4.684 629 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Axa Prioritară 3/ DMI 3.661 144.R.000 626 SIGURANTA in CONSTRUCTII ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.645 922.323.952.M BUCURESTI “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.770.I. Dezvoltarea Servicii Sociale .977.2.617.3.098 635 Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali BLOCUL NATIONAL SINDICAL 14.085 0 17.503 357.695 270.504.916.288.909 259.380.796.453.525.448.616 6.436. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.418.942 222.043 386. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 13.972.R.901.704. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.713.766 0 18.626. RU EUROPE S.084.576 631 S.2.160 638 INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU UNIVERSITATEA ROMANOGERMANA DIN SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CERECETARE DEZVOLTARE vederea imbunatatirii competentelor in sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PENTRU PROTECTIA MEDIULUI perspectiva dezvoltarii durabile pentru promovarea adaptabilităţii I.362 90.773 .709 367. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea afaceri din România prin întărirea capacităţii INTREPRINDERILOR PRIVATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor instituţionale a organizaţiilor patronale” MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE GUVERNUL ROMANIEI Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.535.239 40.687 2.841.269 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.787.456 407.3.538.629.034.079 59.Nr.833.648 632 INSTITUTUL NATIONAL DE Sprijin pentru intreprinderi si angajati in Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.395 430.170 327.989 0 18. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 4.324 636 CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de CONSILIUL NATIONAL AL Axa Prioritară 3/ DMI 3.189.102.829 980.323 2.775 2.C.Noi competente sociale pentru delegatii sindicali CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.952.779 0 6. Titlu proiect Sprijin pentru CompetentE iN spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO ARTa Nume beneficiar TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" S.110 30. Formare şi SI PROMOTORILOR DIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi ROMANIA pentru promovarea adaptabilităţii LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA Axa Prioritară 3/ DMI 3.698 38.555.700 633 3.345.845 121.311 0 12.L.733 435. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 10.693 0 17.2.2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 9. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.326.055 3.

Întărirea Campanie de comunicare privind serviciile SPO AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea oferite tinerilor si angajatorilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Call Center SPO MedForm AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.777.500 0 18.445 3.168 360.106 302.252 1.550. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 14. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.816 2.299.508 301.145. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.448.029 78.829.016.793.839 508.961.184 316.2. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.391.228 651 12.524 179.944 252.744 348. Dezvoltarea ASOCIATIA SALVATI DUNAREA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor SI DELTA pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 15.000 649 Economia sociala .574 671. Dezvoltarea şi SI SALVAMARILOR DIN implementarea măsurilor active de ocupare ROMANIA Axa Prioritară 5/ DMI 5.693.1.330.592 340.900 644 7.820 3. Formarea inovatoare pentru formarea continua a OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă DE PREGĂTIRE ŞI Axa Prioritară 5/ DMI 5.470. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 11.972 2. Dezvoltarea economiei sociale 14.647. Dezvoltarea prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate PENITENCIARELOR economiei sociale Proactiv .500.555 370.098 1.365.618. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO 7.080 366.000 655 3.898.875 639.543.3.628 0 10.368 0 12.108.2.019 74.673. testarea.322.651 4.605 0 18.965.496.330.584.934 3.798.292.589 497.2. Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.993 648 Resursa umana.900 10.266.943.208 4. .162.000 18.846. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.430 18. Dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor EGALITATE DE SANSE INTRE economiei sociale cooperative pentru femei. asigurarea accesului FEMEI SI BARBATI (ANES) la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate.112.907.040.410 647 Salvamari si românească.980 645 RATIO L3: Analizarea.000 646 11. Dezvoltarea PROBLEMELOR MINORITATILOR (CECOM) alternative pentru incluziunea economiei sociale NATIONALE socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara.839. Dezvoltarea economiei sociale 12.720 0 18.099. Dezvoltarea economiei sociale 14.1.1.253.1.249 151.896 656 1. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.250 1.670 85.1. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.381 13.696 0 7.1.362 4.833.1.de la marginal la incluziv ASOCIATIA CATALACTICA.488.733 313.1.918 663.centre comunitare multifuncţionale Axa Prioritară 6/ DMI 6. investitie valoroasa in turismul rural romanesc SC RGIC CONSULTANTA SRL 15.Nr.689 366.500 818.300.511 0 2. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.174.196. FILIALA TELEORMAN Axa Prioritară 6/ DMI 6.116.043 3.788 0 15.RRom.1.615.196 650 Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA socială . dezvoltarea.163 3. scafandri pentru 16. crt.630 11.130.549 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 641 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 3/ DMI 3.508 6.964 74.231 177.483 42.530 654 Fem.385 1.2.000 0 18.500 0 2. evaluarea si modelarea unei strategii AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.651 2.Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.880 0 2.079 3.120 16.796.931 346.2.571 657 658 659 CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor GALAŢI FUNDATIA CENTRUL DE L@EGAL 2 – investitie europeana pentru RESURSE PENTRU viitorul romilor din Romania COMUNITATILE DE ROMI SANSE EGALE pentru integrarea in munca a FUNDATIA MOTIVATION persoanelor cu dizabilitati intelectuale din ROMANIA Romania 6.2.o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale FUNDATIA PENTRU VOI 3.750 0 4.455 .660 251.984.1.971 972.462 652 653 SOCIAL.490 2.203.Strategia de Ocupare şi Calificare ADMINISTRATIA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea şi prin măsuri integrate în cooperare PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ implementarea măsurilor active de ocupare transnaţională CGOFM-MICT TIMIŞOARA ASOCIATIA NATIONALA A economia SCAFANDRILOR PROFESIONISTI Axa Prioritară 5/ DMI 5.630.115 906.326.242. coniventa.1.368 328.220 642 643 Axa Prioritară 4/ DMI 4.

946 185.3.952.574 8.098 270.ASOCIATIA ROMANA sanatatii pentru femei ANTI-SIDA ASOCIATIA FEMEILOR ROME DIN Incluziunea sociala a femeilor rome ROMANIA Femei de cariera .292 11. Promovarea DE INITIERE SI SERVICII egalităţii de şanse pe piaţa muncii DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 6/ DMI 6.Nr.425.588 1. sa pasim in viata IMPREUNA Nume beneficiar ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI "CONCORDIA" Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.1. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.de ieri.3. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.540 0 7. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. managementul general şi evaluarea POS DRU 204. Sprijin pentru implementarea.396.3.188.1.325 17.284.149 1.095.740.000 47.628. Ocuparea fortei de Muncă. Titlu proiect Hai sa dam mana cu mana.1.438 331.606 1. Sprijin pentru implementarea.086 663 664 665 Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii INSTITUTUL NATIONAL PENTRU de egalitate de sanse pe piata muncii .1.547.772 15.696 9.084 634. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.740 678 CONSORŢIUL REPREZENTAT DE „Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în SPRL BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII ÎN Axa Prioritară 7/ DMI 7.445. crt. Sprijin pentru implementarea.180 675 ARCHIDATA S.386 16.988.535 0 0 5.110 292.125 440. Antreprenoriat Promoveaza femeia 1.250 13.483 205.929 0 16.919 50. managementul general şi evaluarea POS DRU 274.243 1.3.814 2.141 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.864 1.828 666 AGROSTAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.853.527.000 662 14.3.802.000 4.3. mai multe oportunităţi de angajare pentru tine 3.582 1.630 2.285.658 1.569. managementul general şi din FSE în cadrul POSDRU” ASSOCIATES FINANCIAL evaluarea POS DRU CONSULTING SRL (BAFC) „Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010” S.549. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14.100 18.610. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 673 12.423.1.060.602 0 20.2. Emancipare.2.447 764. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.784 1. Îmbunătăţirea campanie de informare şi conştientizare în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI accesului şi a participării grupurilor vederea schimbării atitudinii sociale şi vulnerabile pe piaţa muncii stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 2.376 150.786.3.3.710 340.243 1. Sprijin pentru implementarea.575.477 355.756.051.407.135 191.460 342.250 0 0 273.618.400 91.607 37. Promovarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.R.601 83.3.300 266.810. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14.018.379 Total valoare proiect 2.034.proiect de promovare a ARAS .805 27.C MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.632 667 AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.750 68.321.207 251.3.053.742.534.156 91. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. 5.106 8.892.780.269 45.384 . OI şi beneficiari în vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din Fondul Social European” „Prima evaluare intermediară POSDRU” Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare în vederea implementării POSDRU 1.994 Cheltuieli neeligibile 104.197 1.775 660 661 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Axa Prioritară 6/ DMI 6.319 17.677. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 676 KPMG ROMANIA SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.755 458.435 0 0 7.3.141 677 EUROPEAN PROFILES S.416 275.679 668 669 670 671 672 Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a CENTRUL DE RESURSE JURIDICE persoanelor discriminate Combaterea discriminarii si cresterea ASOCIATIA FEMEILOR SI potentialului de angajare a femeilor din mediul FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL rural Este dreptul tau sa stii .000 0 9. Promovarea violentei domestice si altor persoane SOCIALA BAIA MARE egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabile ”Sprijin pentru AMPOSDRU. managementul general şi evaluarea POS DRU Axa Prioritară 7/ DMI 7.3.305 1.985 204.500.564.704 0 2.3.385 0 75.819.667 679 82.188 16.cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea sociala a femeilor victime ale SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.603 674 TRANZIT .304.060 0 16.INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din FEDERATIA SANITAS ROMANIA societatea romaneasca FUNDATIA CENTRUL Integrare pe piata muncii pentru persoanele PARTENERIAT PENTRU traficate EGALITATE E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală.977 131.449.138. Sprijin pentru procesul de contractare a proiectelor finanţate ASOCIERE CU SC BOŞTINĂ & implementarea.A.462.262.455 1.952.282 370. de azi si de maine Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău.L Axa Prioritară 7/ DMI 7.186 259.196 0 0 0 65.871.

726 682 S.726 694. Titlu proiect „Închiriere imobil necesar funcţionării Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Direcţiei Coordonare FSE din cadrul Ministerului Muncii.457.C.R.506 683 RDS/RCS Axa Prioritară 7/ DMI 7.429 13.380 36.867 13.892 0 22.074 1. al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU Campanie naţională de informare publică pentru informarea Prograului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU „Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România .358 0 1. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.876.210 0 170.377 688 SC CONSIRON SRL 211.1.700 15.987 0 0 1.950 2.866 21.C. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 218.317 0 0 9.R.1.896 681 S.000 577. SFERAMUN S. Sprijin pentru implementarea.130 694 SC RUNING TEX SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr.1.620 690 Completarea echipei prin incadrarea si SC CAVARANTANA COMPANY Axa Prioritară 5/ DMI 5.R. Sprijin pentru implementarea.937 118.245. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.028 0 6.829 409.2.775 1.393.358.786 1.431 79. Axa Prioritară 5/ DMI 5.C. mobilier şi arhivă documente DG AMPOSDRU ” " Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor.815 1.226 64.161.820 692 AIRPORTMANAGEMENTCONSUL Axa Prioritară 5/ DMI 5. MAR SPED GRUP S.A Axa Prioritară 7/ DMI 7. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.R.C. managementul general şi evaluarea POS DRU 71.2.L.024 691 694.493 729.2009” IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 680 S.464 6.ECORECRECYCLINGS.209 345.984 689 ALLBRIGHTCOMSRL 420.262 0 0 5.572 461.960 452.677 23.1.049 684 SC ARS ADVERTAISING S.416 . Axa Prioritară 7/ DMI 7. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.330 1.179 696 Subventie salariala pentru noii angajaţi SC Master Artis SRL 77. imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU . MIDA SOFT BUSINESS SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.L.221 16.645. Dezvoltarea şi mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati SA implementarea măsurilor active de ocupare in domeniul industriei alimentare Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati SCGRUPSAPTESRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.761 1.1.1.011 832. GEMATEX CENTER PRODCOM IMPEX S.C. COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 591. Sprijin pentru implementarea.409 0 0 257.1.892.894 68. managementul general şi evaluarea POS DRU 48.C.947 685 RDS/RCS 6.L.L.200 0 1.C.056 693 Locuri de munca noi in protectia mediului Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje.916 695 S.R.800 929. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.2. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 5/ DMI 5.Servicii de transport echipamente IT.640 145.512 0 481.535 284. Axa Prioritară 5/ DMI 5.493 3.2. Dezvoltarea şi TANCIESSRL implementarea măsurilor active de ocupare S. Axa Prioritară 7/ DMI 7.433 58. ALFARO SECURITY S.1. MEDIA ONE S.267 686 S. 738.516 322.2.911 200.1.322. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 139.L 193.297.911 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.R.1.433 20.669 85.suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general.537 7. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 372.164.074 0 15. Familiei şi Protecţiei Sociale” „Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 .337 41. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" 3.646 240. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.1.635 687 S. crt.833 153.434.811.221 73.L.

400 CAP COMPAS : CAlificari.658 767.3.190 718 719 720 SC YDAIL CONSTRUCT SRL SC CETINA SRL 638.297 5.3.108 5.051.632. Perfectionari.3) COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier Angajati calificati.087 77.3. Acces şi ANGAJATI IN MESERIA DE SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC participare la FPC \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435.932 9.530 717 383.903 429.217 41.943 1.000 107. Acces şi instrumentele muzicale si specializarea SA participare la FPC lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY angajatilor intreprinderii SRL Calificarea angajatilor in meseria de agent SC PROTEKTOR GRUP SRL comercial (COR 3421.162 560.R.255 1.665.853 345.299 569. Acces şi DMI 2.539 335.567 436.610 425.3. Acces şi participare la FPC 2.2.684 112.3.900 7. SC MODACONFEX SRL 632.740 11.706 177. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.210 528.385 224. angajaţi participare la FPC Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare.3.3.701 654.3.025 323.075 356.605.147 2.160 63.111 11.787 10.C. Acces şi participare la FPC 712 CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.814 320.850 292.799 4.3. Acces şi SC TIGI TRANS SA CONSTANTA COMpetente . Acces şi participare la FPC 7.696 30.3.934 1.343 Axa Prioritară 2/ DMI 2.570 9.500 54.493 13.620.1. noi perspective pentru Axa Prioritară 2/ DMI 2.172 12. Acces şi DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.600 698 699 700 701 PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" Acces la formare profesionala continua premiza adaptarii la dinamica pietei 1.963 95.198 503.100 168.892 22.457 5.880 55.750 38. cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat .455. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 697 CRESTEREA OCUPARII FORTEI MUNCA DIN ZONA RURALA Axa Prioritară 5/ DMI 5. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.377 712.940.756.276 381.000 112.350 13.3. GLOBAL SECURITY SISTEM Axa Prioritară 2/ DMI 2.073.463 188.831 163.437 388.523.933 61. Acces şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.Provocari ale Ajutorului de Stat participare la FPC Calificarea in IT.005 11. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.595 188.503 254.449 10. Acces şi SA participare la FPC . pietrar.C.795 703 704 705 SC CONS-MET SRL SC OLTANAMONTAJ SA SC TINA COREXIM SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.650 434.363. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.285 526.537 11.439 141.087 282.3.671 0 1.888.mai multe vieti salvate 818.640 714 715 716 SC GABO SISTEM SRL SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL CABINET MEDICAL DR.162 0 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor DE S. crt. Acces şi participare la FPC 399.017 706 Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta calificare care lucreaza la GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE Axa Prioritară 2/ DMI 2.142 8.134 1.3. tencuitor” \" Angajati Calificati-Competenti.777 300.089 227.A. pentru o piata a muncii in continua schimbare.800 0 17. Acces şi participare la FPC 191. Acces şi DMI 2.268 6.313. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.781 190.S SC LALELI IMPEX SRL –European “ Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC DMI 2.840 619.866 599.047. Acces şi 988.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.469 42. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.103 1.3.L.117 12.332 30.E.904 321.2.003.C.710 371.346 582.422.340 58.153 19.221 13. Acces şi participare la FPC SC.570 707 708 709 710 711 728.100 54.3. pietrar.Nr.3.500 48.439 259.450 3.111 326. tencuitor\" Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori 702 SC UZUC SA PLOIESTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.199 0 49.501 602.571 851.1) CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII MICHELIN ROMANIA SA DEFICITARE Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in SC ISIHIA IMPEX SRL meseria de “zidar.098 Axa Prioritară 2/ DMI 2.024 49.536 19.3.Eficienti prin Sprijin European \" “A.194 1. Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.980 49.805 25. Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar.A. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă SC ASSAGRUP SRL SC MONA SILCOMIMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.CompaniaRomprestServiceS.890 402.846 169.344 102.324 362.592 36.864 74.3.TOPOLOGEANU GABRIELA S.666.500 0 0 701.384 713 SC IRCOMEL IMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.

ipsosar.3.C. vopsitor\" Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii.2. Acces şi participare la FPC 733 734 735 736 737 738 Calificarea/recalificarea a 220 de angajati SCMIRUNAINTERNATIONALIMPE Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.915 739 2.472 339.570.AMFIT pentru promovarea adaptabilităţii FORMAS: Formare pentru schimbare Axa Prioritară 3/ DMI 3.039 1. Acces şi proprii in meseria de agent comercial XS.L \"strungar\" a 10 angajati proprii participare la FPC Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de Axa Prioritară 2/ S. Titlu proiect Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.CPANGRAMS. Formare şi cresterea adaptabilitatii companiei prin LAPPINSULATORSSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi dezvoltarea managerilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.986 0 2.R.727 985.229 889. cale sigura pentru SCTeraplastSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi succesul companiei ! pentru promovarea adaptabilităţii Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii competentelor acestora si crearea Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. Acces şi DMI 2. Acces şi participare la FPC DMI 2.618 22.966 61.330 20. a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.479.3. Formare şi SC KUBO ICE CREAM COMPANY conditiilor pentru acces si participare la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL formarea profesionala continua in cadrul SC pentru promovarea adaptabilităţii KUBO ICE CREM COMPANY SRL Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei Dezvoltarea competentelor .807 116.CMARSILVACOMS.157 7.914 10. Formare şi Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in S.ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar .769 1.080.550 1.370 1.R.401 381.707 55.3.537 60.555.950 48.679 5. Formare şi PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE SC IASITEX SA IASI ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CRIZA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.370 602.946 569.R.897 49.721 740 1.795 18.575 398.3.969 396. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 555. Formare şi ROMANIA: Dezvoltarea potentialului SC ORANGE ROMANIA SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi specialistilor de top pentru promovarea adaptabilităţii COMPETENTE SI COMPETITIVITATE Axa Prioritară 3/ DMI 3.896 3.2.825 Axa Prioritară 2/ DMI 2.299.267 0 3.tencuitor participare la FPC Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist utilaje cale şi terasamenteS. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.310 33.076 715.477 1.099 175.017.912 80.pietrar.564 12. Acces şi DMI 2.256.142 2.390 155.875 40.139 742 997.3.298 80.421. Acces şi DMI 2.245. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi industria morarit-panificatie .997 919.198.722 438.674 656.652.504 1.712.3.068.892 17.A participare la FPC fainoase” Calificarea/recalificarea in meseria de Axa Prioritară 2/ SC DICOROMANIA S.570 404.264 79.patiser. TITAN S.362 246.2.038 925.450 221.850 418.177 11.280 1.901 3.691 9.326 42.150 185.L.671.528 540.098 743 662.2. crt.229 5.662 . Acces şi 190.467 857. Formare şi Globale-Business Operations Center sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Piraeus Bank Romania SA 1.496. Formare şi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE SC PRAKTKIER ROMANIA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.769 Total valoare proiect 900.958.560 160.R.2.3. tapetar.2.050. Formare şi Management performant.800 0 121.560 1.040 0 1. Acces şi DMI 2.175.2. Formare şi FORMARE PROFESIONALA PENTRU JT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA (ROMANIA)S.2.L.200 725 726 727 728 729 730 731 732 Calificarea a 14 angajati in meseria de Axa Prioritară 2/ confectioner tamplarie aluminiu si mase S.C.2.739 2.930 742.2. Formare şi SC Rocom Central SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.382 86.088 48.568 264.400 Cheltuieli neeligibile 81.589 741 489.000 98. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.848 606.796 1.966 519.717.424 13.707 721 722 723 SCWINIMPEXSRL SC SASU COMPANY SRL SCCHALLANGECOMSRL 724 SCKAPITANCONSTRUCTSRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.ALINMARCONSTRUCTS.3.220.646 246.038 437.1nivel 3) Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav.667 340.preparator paste S.L.510 442.ADAPTIBA TEAM Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Axa Prioritară 3/ DMI 3.022.R.2.3.955.R.L.640 433.167.095 267.340 2.800 113.Nr.972 721.029 92.100 1. premise ale creşterii competitivităţii firmei.962 2.R.342 1.312 63.339 76.926 48.255.A. Formare şi BANCA TRANSILVANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii AVANTAJ COMPETITIV PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.902 41.770 169.467 253.959 782.647 872. participare la FPC plastice Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ SCRSGRUPS.748 49.983 206.450 188. zidar. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.840 274.L participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.438 1.172.CTransGrigS.398 4.3.761.100 102. 310.310 4. in meseria de agent comercial participare la FPC Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ in meseria de “brutar.

170 4.790 0 189.274 60.2.254 188.597 682.2.265 215.884 25.441 765 MICHELINROMANIASA 1. Formare şi S.956 1.095 315. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.975 25.098 752 753 754 755 756 Axa Prioritară 3/ DMI 3.867 3.074 847.2.834 76. Formare şi SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ElectricNavinstal 133.632.615 112.500 1.876 56.R.991 119. in vederea adaptarii la actualul context socio economic.755. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 957.205 6.937 23.094.035 751.862 169.589.446 0 5.725 119.676 2.325.339 751 978.SPECIALIST IT Imbunatatirea competentelor.2.206 27.392.924 101.494.977 29.145 945.2. \"Competente .311 116. ASESOFT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi S.2.706 753.113 3.DECOFIN COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.355 745 746 747 748 749 750 EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic . Pariem pe echipa pentru viitorul companiei Investind in oameni.733 0 438.946 0 302. crt.215 0 196.451 2.137.Cheie\" “Ţintind spre viitor .330 23.2.200 263.744 458. Formare şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.253.2.500 172.639 87.210.933 1.870 17.790 302.275 8. Titlu proiect Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC.2.2.037.425 2.etalon al performantei Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii competente in IT.A.523 425.854 173.143.937.358 758 676. Formare şi FIATEST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.638 732. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.982 2.132 28.750 233. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Competente-cheie pentru muncitorii slabcalificaţi in constructii.951 41. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.837 60.148.969 2.258.065 763 4.691.066 159.2.213 120.436 757 SCIPASACresterea performantelor capitalului uman Axa Prioritară 3/ DMI 3.938 761 154.290 52.962 10. Formare şi Societatecomercialapentrucercetare. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.833 112.2.010 0 1.583 422.921 74. Formare şi SC PROD VINALCO SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.131 164.2.964 48.C. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.365 762 146.2. Formare şi VolksbankRomaniaS. Formare şi S.611 149.770 113.A pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO ITALIA IMPEX SRL FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG Axa Prioritară 3/ DMI 3.809 .093.2.2.154 11.660 760 1.875 298. Formare şi SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC BRD GROUPE SOCIETE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi GENERALE S.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.756 2.060 16.900 7.093 26.529 39.793 0 1.876. Formare şi SC STONECO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.pr premiza pentru cresterea performantelor sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi oiectaresiproductiedeechipamentesiinst organizationale pentru promovarea adaptabilităţii alatiideautomatizare IST.800 583.447 78.2.536 0 4.L.661.052 142.COMPENERG Specializarea si perfectionarea electricienilor navali Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale .DESIT informationale Nume beneficiar Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.662 2.022 3.334 263. Formare şi SCCETINASRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC NET BRINEL SA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 344.221 1.160 641.630 19. investim in viitor Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii . flexibilitatii si performantelor angajatilor.498 32.296.852 759 808.578 664.870 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 744 2.2.296 149. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 65.A. Formare şi Blue Point IT Solutions SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.597.422 341.Nr.860 764 237.NetromSoftwareS.

000 18.515 234.052 0 2.147 2.C. Formare şi împreună pentru sănătate şi securitate la locul LAFARGEAGREGATEBETOANE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de muncă. 210.790 242. Formare şi securitate la locul de munca pentru angajatii din METALURGICA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi IMA METAV AERONAUTICA METAV SA pentru promovarea adaptabilităţii INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a investi Axa Prioritară 3/ DMI 3.420 782 719.2.A.460 0 47.945 437.907 1.450 1.046 783 676.548 773 735.PERformanta Intreprinderii Axa Prioritară 3/ DMI 3. „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator.966 869. Formare şi competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi fortei de conducere pentru promovarea adaptabilităţii COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.628 771 SCSILCOTUBSA 1.838 612. INDUSTRIAL SOFTWARE S.700 162.2.2.858 3. crt.916 37.2.2.050 784 102.2.2.IndustrialSoftwareS.376 547.2.mai sigure si SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi mai productive CESAFOCSANI pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.303 777 440.2.465 778 182.R. Formare şi LABORATORUL DE CONSTRUCTII asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi BUCURESTI S.Nr.062 .786 1.728 772 IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.900 779 273.152 768 PERISCOP . Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor nostri .240 201. Formare şi Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii “Permis de Protecţia Muncii” 481.860 499.2.520 9. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 767 S.809 286.969 377.602 27.273 58.R. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 321.830 199.375. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.012 766 „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la Axa Prioritară 3/ DMI 3.625.059.400 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 101.058. Axa Prioritară 3/ DMI 3.755 258.214 780 331.A. Formare şi Locuri de munca mai sanatoase .465.194 0 10.L.034 38.158 0 20.376 77.697. activităţi.000 774 678.220 62.2.643 119.332 0 0 322.352 132.C.000 710 11.000 0 1.2.339 775 358. locul de munca pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 51.057 0 0 847.882 48.L.842.618 119.838 769 SCAtlassibSRL 1.ASISS pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de munca prin Axa Prioritară 3/ DMI 3.092 40. Formare şi SocietateaComercialadeProducereaEne principiile îmbunătăţirii continue a întregii sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi rgieiElectirceHIDROELECTRICAS.2.447 431. Formare şi depinde de Specializarea COmpetentelor SC TIGI TRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Personalului pentru promovarea adaptabilităţii Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica.098 63. Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe .079. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.329 770 ActavisRomaniaS.116 0 31.2.2. bazată pe Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 127. Formare şi înseamnă un angajament financiar. 1.750 600.713 0 29.489 84.000 72.678 781 158.250 129. pentru promovarea adaptabilităţii ORGANIZATIONALA Formarea si perfectionarea personalului societatii.227 32.L. în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane.2. uman şi SC TIGITRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologic pentru a obţine sănătate şi pentru promovarea adaptabilităţii performanţă individuală şi colectivă) Axa Prioritară 3/ DMI 3.756 70.640 114. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. in scopul cresterii capacitatii de pentru promovarea adaptabilităţii adaptare a societatii la mediul economic in schimbare.951 831.327 70.2. Formare şi COMPETENTE CHEIE PENTRU UNICREDITCONSUMERFINANCIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE PROFESIONALA SI GIFNS.A.2.989 0 12.408 0 0 796.670.390 186.739 776 397.300 56.2.R.982 349. Formare şi Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca . Formare şi SANATATE SI SIGURANTA PRIN SC AQUACONST GROUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MUNCA pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de sanatate si INTREPRINDEREA Axa Prioritară 3/ DMI 3.IMPACT Axa Prioritară 3/ DMI 3.O SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi prioritate manageriala pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.278.

Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.590 799 EUROPREFABRICATE SRL 157.696 0 40.D.615 788 MACON SRL DEVA Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 790 MENTOR BUILDING SRL 382.750 793 794 Axa Prioritară 3/ DMI 3.980 0 0 473.038 192.816 121. eficienta pentru sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi OMUNICATIIS.973 91.109 664. EURO CONSTRUCT S.392 86.648 0 0 457.COMPA S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.199 787 S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 159. Formare şi SOCITATEANATIONALARADIOC avantaj pentru angajat.A.702 73.318 .374 796 690.936 797 491.C.2.609 789 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG 187.281 660. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.716 0 97.2.2. Formare şi absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze SC SINTEROM SA CLUJ NAPOCA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de ardere precum si prin constientizarea pentru promovarea adaptabilităţii personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 520.483 791 SC PROMTEH SRL 389. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.572 0 0 450.2.Nr.2. UNISON ENGINE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii si securitatii la locul de munca COMPONENTS BUCHAREST S.072 120.2.911 67.895 8.790 0 0 811.968 0 0 499.945 0 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 785 ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL SC CONARG CONSULTING SRL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR .425 33.C.A.156 0 9.736 798 SC CONALUMIL SRL 418.219 70.2.2.019 76.242 863.818 118. performanta pentru companie pentru promovarea adaptabilităţii Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM SCA. Formare şi Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii S.DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A CONFORMARII CU LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala SANSIG Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor .2.964 786 402. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea la locul de munca: Axa Prioritară 3/ DMI 3.945 93.SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.794 92.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. MFARM SRL INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 685.294 121.550 28. crt.899 545.785 802 SC LALELI IMPEX SRL 150.743 0 8.568 0 16.816 885. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.425 44.075 0 1.2. pentru promovarea adaptabilităţii S. un loc de munca mai sigur SC MENTOR TRADING SRL 0 512.628 675.C.787 0 0 618.A. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.667 96.003 68. Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de Axa Prioritară 3/ DMI 3.ASICONS Sanatatea si securitatea in munca .993 800 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525.DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatiei.889 0 0 492.900 222.2.193 196.o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile Angajati mai competenti.581 801 SC AROMET STAND PROD SRL 424.550 26.2.2.SARIPAN \"PREVENT \" Axa Prioritară 3/ DMI 3.556 0 0 790.817 74.593 795 671.400 49.650 792 SC CEPROHART SA BRAILA 530.A.2.212 27.200 193.146 121.936 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 436.2. angajator. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

2.929 0 150 819.799 122. PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA ACESTORA Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci .Nr.302 331.803 818 MICHELIN ROMANIA SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.493 96.759 122. crt.146 .R. Adaptabilitate.097 125.729 888.608 94. SRL pentru promovarea adaptabilităţii BANCA TRANSILVANIA 698.941 694.442 418.311 0 62.612 196.964 0 1.2.2. Formare şi Conditii mai bune de sanatate si securitate la SCINFOWORLDSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi locul de munca-CSSM pentru promovarea adaptabilităţii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.600 122.279 421. Formare şi Imbunatatirea conditiilor de munca si viata SC GREEN YARD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi profesionala a angajatilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.262 467.466 196.2.C.952 161.795 0 0 825.2. Formare şi „Health and Safety 2 Work” SC CETINA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.650 123. asigurandu-le astfel un loc de munca mai SC PRODPAN SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatos si mai sigur! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.981 679.2.315 34.A.915 385.440 0 6.427 0 15.170 739. Formare şi Competenta.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Constientizarea si instruirea angajatilor – Axa Prioritară 3/ DMI 3.826 0 55. Formare şi Oxygen SC DANONE PDPA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.243 0 0 761. Formare şi pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii SC CONSIRON SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi economice pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale specializate.2.2.014.2.151 63.803 686.200 124.573 897.2.516 0 Cheltuieli neeligibile 36.033 88. SANATATE SI SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SECURITATE PENTRU ANGAJATI pentru promovarea adaptabilităţii Investeste in informarea si instruirea angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.433 68.2. Formare şi Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii SC BRAHMS INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi din domeniul tehnologiei informatiei.489 48.616 30.936 436.286 27.500 82.2. Formare şi tai.000 580.744 121. Formare şi componenta de baza a unei strategii SSM PETROM SA MEMBRU OMV GRUP sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi performante pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.ASSAMES pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.380 0 13. un obiectiv SC PLAST SISTEM SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi permanent al managementului companiei pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.255 107.000 20.000 67. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor .374 693.844 257.500 10.2.464 0 28. Responsabilitate si SC SMITHFIELDPROD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Eficienta prin SSM -CARE SSM pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SANTE . Formare şi Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru SC ROMANIAN SOFT COMPANY sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managerii si angajatii intreprinderii noastre SRL pentru promovarea adaptabilităţii Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie Axa Prioritară 3/ DMI 3.525 99.468 Total valoare proiect 753.000 359.507 123.2. Formare şi Calitate şi productivitate prin asigurarea LAFARGECIMENT(ROMANIA)S. Formare şi “Să construim în siguranţă” SC STONE CO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.770 0 0 591.617 819 820 821 822 823 824 Axa Prioritară 3/ DMI 3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sănătăţii şi securităţii angajaţilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.679 275.978 338.260 494.2. Formare şi munca pentru angajatii din domeniul asistentei S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.421 48.374 114.018 0 41. MEDCENTER S.826 710.2.919 22. Formare şi CONSTIENTIZARE.082 950.286 124.sistem de asigurare a sanatatii si SC METABRAS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi securitatii in munca pentru angajati pentru promovarea adaptabilităţii SC GABOSISTEM SRL CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE. Formare şi companiei pentru asigurarea sigurantei si SC GOLDPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii angajatilor! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.823 854.2.291 0 0 821.934 701.213 649. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 647.871 274.384 546.2. Titlu proiect GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 609.2.428 0 72.190 0 0 807.916 696.044 0 14.238 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 Axa Prioritară 3/ DMI 3.017 119.644 0 26.710 564.294 58.622 13.554 62.SEBAN 503. Formare şi “ Clubul SSM in Constructii ” SC TRAMMAR SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii O preocupare permanenta a managementului Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.666 704. Formare şi ANALKOALUMINIUMINDUSTRYS munca – premisa pentru dezvoltarea sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi RL intreprinderii pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

000 126.317 62. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 695.2. Formare şi \"Prevenirea riscurilor .407 445. capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei.760 827.580 110.L. Axa Prioritară 3/ DMI 3.630 0 114. în toate punctele sale de activitate SC ROMSOFT SRL 269.851 0 0 825. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea pentru promovarea adaptabilităţii curentă a companiei.069 833 SC SENIOR INTERACTIVE SRL 455.2.2.037 835 SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 356.572 123.829 830 S.850 0 25.260 58.2.Nr.753 0 27.2. SAnatate si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si panificatie-SALIN Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare.369 0 34.046 444.324 839 NOVATEXTILEBUMBACS. Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut pentru crearea conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 701.672 828 Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor .735 121.552 80.908 442.873 99.000 381.069 829 SC PETROCONSULT SRL 714.Sanatate si siguranta în constructii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line .799 75.L.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SANATOASA – Program de prevenire a SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii ROMANIA SRL pentru promovarea adaptabilităţii mentale a angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 562. instruire.C AUTOCAMION SERVICES.086 19.083 832 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 426.675 0 Cheltuieli neeligibile 15.2.153 62.542 0 16.solutie a unui loc de SC LUBRIGETAH SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca sigur si sanatos\" pentru promovarea adaptabilităţii SC PRODCHIM SRL 623.616 .560 0 0 317.923 143. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.752 450.044 0 107.790 838 S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 354.423 62. Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.006 60.572 125.953 536.509 47.161 122.2. formare .391 0 0 535.848 Total valoare proiect 833. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.707 197.772 0 38.L.287 938.600 62. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect O stare de bine.569 1. 353. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 355. TITAN S.2. Formare şi Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea CONSTANTA SOUTH CONTAINER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi muncii TERMINAL SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.760 837 S.eficienta si competitivitate\" Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.C.2.C.801 270.330 0 159.A. informare.043 34.2.219 0 0 834. 709.competitivitate.2.530 0 38.Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă. aplicare şi promovare a unor norme adecvate SSM specifice în domeniul comerţului şi distribuţiei de carburanţi.789 452.630 0 34. educatie.R.2.DIESEL ONE S. Formare şi capabil să asigure o funcţionare conformă cu S.R.050 821.premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM .2.074 0 15. Formare şi \" Loc de munca competitiv prin evitarea SCINSTIRIGSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi riscurilor si imbolnavirilor profesionale\" pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.049 836 AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă. în toate punctele sale de lucru Construim in siguranta si sanatate Program de informare pentru angajati . Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.821 123.317 0 33.350 0 58. nu accidentelor si bolilor profesionale Competitivitate sporita prin securitate la locul de munca sanatate si Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.253 840 841 842 843 Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.943 834 SC APLAST SRL 688.905 62. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.684 825 SC MAROMSSI SRL 826 SC TOTAL PRO SRL 343.584 841. crt.040 473.279.2.EDY LOGISTICS S.2.489 353.R.ASECON Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie.208 700.544 831 LIVINI COSERV COM SRL 108.2.444 827 Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE Axa Prioritară 3/ DMI 3.

Formare şi S.4.272 .2.468 4.3.970 0 20.054 861. Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin Camera de Comert.C.393 6.773 0 578.672.3.457.986 123.703 0 30.SIBIU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC 16.428 4.753 95. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.332 0 29.345 5.600 4.761 10. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.793 61.504 5.858 831.436 686.398.398. LAFARGE COMNORD S. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.369 0 Cheltuieli neeligibile 50.773 40.332 4.614.075 Total valoare proiect 345. Industrie si calificare Agricultura Arad Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si Camera de Comert si Industrie a electrician de intretinere si reparatii Municipiului Bucuresti ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin Asociatia “Centrul Roman de calificarea si recalificarea persoanelor angajate Initiative” din industria lemnului CENTRUL REGIONAL DE Să devenim competitivi pe piaţa muncii FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria carnii Municipiului Bucureşti Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria panificatiei Municipiului Bucureşti Fii APTT pentru viitor . sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.712 7.000 855 ASOCIATIA PATRONALA A SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii PRODUCATORILOR SI Comitetului Sectorial pentru Formare UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă sprijinul imbunatatirii calitatii formarii PENTRU PROTECTIA MEDIULUI profesionale continue din Romania UNIMED Ocupatii de calitate in servicii sociale Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL Axa Prioritară 1/ DMI 1.329 9.C.2.379 11.857 37.3.C.758 167.901 0 0 599. Acces şi participare la FPC 15.2. Formare şi S.867 854 3.266.604 0 49.3.192. Formare şi S.884 855. Calitate în formarea profesională continuă 705. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.063 90.034 0 38.438 0 7.482 9.R.3.640 858 859 860 861 862 863 864 865 866 Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in SC EURODEZVOLTARE SRL regiunile Sud Est.3.846 407.519 28.2.260 4. Formare şi SC ICECOMPUTERS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.574 189.program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Colegiul Tehnic de Poştă şi Alimentaţie Publică.000 568.934 937.C.C.4.497.449.L.542.667 90.689.416. crt.209.557 0 18.532 2.220 80.842 16.846 77.302.000 578.201 137.480 0 107.640 5.389 124.2.098.3. Transporturi şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" Telecomunicaţii Axa Prioritară 2/ DMI 2.633 0 161.A.149 33. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi SC Baumix SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO TRANS COM SRL S.870 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Investim in oameni Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură.048 109.769.3.085.000 116.899 0 8.2.636.048.798. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.340 17. Titlu proiect \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Un plus de sanatate si securitate la locul de munca Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. Formare şi SC HIRSCHPOROZELL SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.402 304.321.192.040 104.3.061 541.Nr.950 53.798.457.970 93.600 4.504 856 857 16.803 234.118 145.529 113.000 2.2.216 41.266.494 509. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.4.965 71.439 89. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.PlurivaS.A. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 5.021 3.340 700.554.880 209.2.976 285.COMPAS. Axa Prioritară 1/ DMI 1.DETERGENŢIS.426 44.889.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj LOCURI DE MUNCĂ MAI ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si siguranta angajatilor SIGURE.280 5.190 5.715 0 542.R.332 3. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.574 70.500 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.346 239.292.000 20. Formare şi SC CONSUL SECURITY SYSTEM sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi S.399 473. Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 251.201 407.000 516.377 133.821 242. pescuit” Axa Prioritară 3/ DMI 3.559 5.L. piscicultură.2.240 93.604 98. Formare şi SC CREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.021 0 137.

Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.328 871 16.C.010.447 113. Acces şi participare la FPC 4. CRIVAS CONSULT S.272 587.940.278 18.450.R. AFACOV CONSULTING GROUP S. CRIVAS CONSULT S.257 145.863 82.462.222 231. Acces şi participare la FPC 15. regiunea Centru si regiunea Nord Vest.677 7.3. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7. panificatie. calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii Axa Prioritară 2/ DMI 2.Nr.382.689.3.264 0 345. participare la FPC DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician metrolog" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician prelucrari mecanice" O noua cariera .355. 867 868 Titlu proiect Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor .316 157.783.L Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 4.3.644 0 44. alternativa la somajul Libere din Romania Fratia participare la FPC determinat de criza economico-sociala Calificare si evaluare de competente.093 367.444 336.244 877 S.555 Cheltuieli neeligibile 120.715 21.L.300 878 879 IMARA CUL.661 884 4.022 1.780 205.662 305.562 105.3.000 0 4. Acces şi participare la FPC 17.053.989. prin metode inovative de formare profesională continuă.460 518.600 8.277.918 512.451.536 1.140 17.502 870 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara .879 4.308 873 Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.657.036 491.762.480.967 98.924 18.939 105. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.166 881 882 7. de Morarit si Panificatie .ANAMOB participare la FPC calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU GRUPUL DE FORMARE Axa Prioritară 2/ DMI 2.906.000 . MONOPRIX S. moderne.214.835. Acces şi participare la FPC 16.766. Acces şi participare la FPC 4.048 135.729 91.700.482.991.010 100.865 Total valoare proiect 7.000 187.3.3.000 9.066 0 2.3.717 390.R.897 0 19.201. EUCALIFICARE .571 5.814.021 1.494 211.CASV Formarea şi certificarea competenţelor profesionale Nume beneficiar ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA S.115.Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene 7.3.L.958 869 Cresterea nivelului de calificare a persoanelor Confederatia Nationala a Sindicatelor Axa Prioritară 2/ DMI 2.940 872 2.192 286.795 64. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.931.3.198.348 5.373.953 18. patiserie.423 228.L.591 4.3.626. Acces şi continua a lucratorilor din domeniul frigului si din Romania (AGFR) participare la FPC aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera.090.517 5.371 147.280 6.072.TUR.194 7. pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA.262.277.582.351 526.C. Acces şi competentelor dobindite pe cale non-formala DAMBOVITA participare la FPC pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia.840 222. Acces şi CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII PROFESIONALA MASTER S.146 4. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. 19.318 138.716 134.003.395 883 FPC FRIGO ECO – Formare profesionala Asociatia Generala a Frigotehnistilor Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.inca o sansa profesionala O calificare in turism.CENAFER S.145.000 4. SC FAXMEDIA CONSULTING S. crt.455 876 9.137.055.868 886 3.410 1.C.3. Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 5.o sansa pentru o slujba mai buna Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.3. ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor. Acces şi angajate pe piata muncii.237 121.3.044.743 874 Confederaţia PATRONATUL ROMÂN Axa Prioritară 2/ DMI 2.715 21.051 508.591 1.936 600.R.500 400.900 512.930 10.854 149.066 880 19.422 6. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.839 875 Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit. ROM.3. Centrul de Asistenta pt Organizatii Neguvernamentale .CENTRAS S.R.890.R.411.879 240.3. Acces şi programe de FPC inovatoare.261.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.002. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.100 1.699 399.369 1.3.213 163.438 601.672 92. servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.416 885 19.L.L.764 346. cofetarie la Asociatia Nationala a Industriilor de Axa Prioritară 2/ DMI 2.083. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.396.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.242.

055.706 171.041.995 1.L.173.2.524.670 18.892. CRIVAS CONSULT S.3.385.609 2.449.668 3.470 165.3.656. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. in domeniul "Gauritor filetator" Calificarea in industria alimentara – o sansa Federatia Nationala a Sindicatelor din pentru viitor Industria Alimentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii FUNDATIA ANA ASLAN medicali din ambulatorii de specialitate si INTERNATIONAL spitale in brain-aging DENT – Dinamism.113.2. Industrie si FIT TO TOURISM .091.906 10.799.702 317.521 905 Fundatia pentru SMURD 17.000 149.250.505.715 762.645 360.474 571.113.189 0 20.912 894 S.L. Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa Societatea de Stomatologie Estetica din Romania IHS . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.615 2.746 20. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 19.000 16.493 1.2. IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI MEDIULUI.642 16.709.046 10.847.152 21. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.432.565 7.656 902 DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT Axa Prioritară 3/ DMI 3.453.189 900 Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.170 .768 601.382 887 888 889 890 891 892 893 Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.265.L.400 10.544. in domeniul "Sculer matriter" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.331 6. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.934 0 4.369. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.539 1.302 4.214.510.613.3.020.857.942 151.420.3.000 Total valoare proiect 9.C.749.442 906 Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara SC COGNITROM SRL COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 2.527 1.453. crt.341 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.290 126.593 2.264 709.651 388.Medical School SRL 19.756 345.000 1. calificarea si Federatia Sanitas Romania recalificarea angajatilor din sectorul sanitar „Orientarea profesionala si calificarea Ordinul Asistentilor Medicali si angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru Moaselor din Romania viitor” Centrul de formare profesionala continua in Universitatea Dimitrie Cantemir din turism si servicii Targu Mures Dezvoltare profesională în sectorul serviciicomerţ. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 9.405 901 NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE . flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii Profesionisti in interventia accidentele colective si dezastre integrata la Axa Prioritară 3/ DMI 3.582 603.991 1.715 9.796 1.742. Axa Prioritară 2/ DMI 2.Nr.519 343.778.539 243. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.447.408 215.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.458 248.697.055.117.034. CRIVAS CONSULT S. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 8.472 0 17.044.FIT TOUR Agricultura Suceava Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.418 128.651 2.209 1.3.2.715 21.600 899 3.501 601.852 19. CRIVAS CONSULT S.340 21.159.R.729 903 Retea de sprijinire a formarii profesionale in Axa Prioritară 3/ DMI 3.311 6.501 3. in domeniul "Mecanic reparatii" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” 7.600 601.531.110.136 219. prin evaluarea competenţelor.534. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.091.825 97.108.108.2.040 904 Federatia Sanitas Romania 12.940 208.550 57.497 254.933 19.473.305.359 84.R.828 Cheltuieli neeligibile 1.675 237.C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.055. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.835 11.359 601.987 1.2.3.288 414.715 21. calificare PicOil Info Consult SRL şi formare continuă Camera de Comert.2.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.193.978.055. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.356 2.502 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE DIN ROMÂNIApentru promovarea adaptabilităţii CEED ROMÂNIA" 6.558 18.353 895 896 897 Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S. Asociaţia Centrul de Resurse CREST sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managementului calitatii si TIC al personalului pentru promovarea adaptabilităţii ocupat in domeniul medical .603 907 8.057 172.449.300 4.C.557 269.105 1. Formare şi domeniul managementului sanitar. CRIVAS CONSULT S.182.942 16.549 898 14.880 296.RUXMED Imbunatatirea adaptabilitatii. FORMEXPERT Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.862. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.741.141.3.C.2.659 509.R.L.014 11.3.750 0 6.697 6. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.312.227.632 243.3.250 2.542 346.868.965 3.112.

304.148 2.461 924 4.829 155.028 747. Formare şi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Grigore Alexandrescu 0.133 168. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 8. competitivitatii profesionale pentru promovarea adaptabilităţii si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.205.2.2.673.962.715.066.703 18.872.530.503.501.144 0 138.2.891 0 808.635.2.860 285.722 14.114.620 919 6.117 0 3.829. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.131 0 265.922.200 629.844.ICMET CRAIOVA 916 917 918 Axa Prioritară 3/ DMI 3.246 0 316. crt.216 7.M Bucuresti pentru promovarea adaptabilităţii 4.535 538.884. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 6.210.959 865.127 6.858 12.040 5.986 1.363 805.2.676.420 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.COMPETENTE PROTECTIA MEDIULUI Adaptabilitatea angajatilor. angajatorilor .996.CENTRUL PENTRU in domeniul noilor tehnologii intr-o societate sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PREGATIREA RESURSELOR bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare pentru promovarea adaptabilităţii UMANE durabila Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN) EMC .440. Formare şi TIC – instrument de lucru pentru personalul din SC Brahms International SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sectorul sănătăţii pentru promovarea adaptabilităţii Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si Societatea Română de Pneumologie flexibilitate organizationala Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul Axa Prioritară 3/ DMI 3.chirurgicala de Axa Prioritară 3/ DMI 3.716.474 208.847.812 2.Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca.2.236 504.594 397.884 914 INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 3/ DMI 3.537 20.697 .I.561.039 846.380.027.2.Formare medicale imbunatatite pentru un servicii Episcopia Severinului si Strehaiei PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.514.850 6. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 2.351 1.772 1.578.135 912 14.362.934 117.078 911 Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national FORMED .ASA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 908 Ministerul Sanatatii Axa Prioritară 3/ DMI 3.338 15.852.4 ani) la nivel multiregional pentru promovarea adaptabilităţii Institutul National de Cerecetare Axa Prioritară 3/ DMI 3.975 923 4. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 16.352.180 930. Titlu proiect CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA COPMED . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii 11.253 232.2.085 909 Asociatia "Solidaritate Umana" Axa Prioritară 3/ DMI 3.768.2.2.388 6.127 910 succesul Active Job Consulting SRL 9. Formare şi BUCURESTI .193.Nr.2.270.617 131.088 479.755 913 Cresterea competitivatii intreprinderilor prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA perfectionarea si specializarea resurselor umane Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii Organizatia Patronala Unipet Ploiesti sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi serviciilor prestate.243 11.614 357. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.578. inclusiv TIC FARMACIE “CAROL DAVILA” pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.520 10.337.948 925 13.828 7.814 3.125 279. Perfectionare in terapia medico . Formare şi Eficientizarea activitatii farmacistilor prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi formare in noile tehnologii. o premisa pentru competitivitate Ergonomie.420 3.232.568 859.567 594.C.988 3.855 1.763 1.000 1.2.2.115 887.032 126.318 10.070 10.388 0 232.706 13.252 1.698 441.2.961 17.2.894.798 578.117 915 SC RSC CONSULTING SRL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ERGONOMIE DENTARA SC MEDRIGHT EXPERTS SRL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA .906.134 344.859 15.773 0 123.865.485 920 921 922 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.419. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.534. Formare şi Cresterea competentelor intreprinderilor si Dezvoltare pentru Protectia Mediului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile I.389.2.435 2.2.185.632 1.181.865 116.018 6.2.364 2.626.424 2. prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene DOCTORI in servicii medicale de calitate.695.

P.146.240 935 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS .652.289 12.504 861. Dezvoltarea şi SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV .Centrul Romano.434 237.830 932 17. Dezvoltarea şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.833 263.434 2.764 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 11.491 162.659 534.204 936 10.733.187 0 6.630 1.217 421.892 2.890 1.900.860.460. Dezvoltarea şi angajabilitate al persoanelor afectate de criza SRL implementarea măsurilor active de ocupare economica Regions for Jobs CAMERADECOMERTSIINDUSTRI Axa Prioritară 5/ DMI 5.926 17.1.504 138.991 1.841 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.546.745.325."INCOFOP" CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ Axa Prioritară 5/ DMI 5.166 5.075.163 6. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.498.944 229.O NOUA VIATA Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania Program Integrator al Necalificati (PIFAN) Formarii Adultilor SC OREADE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.456 3.000 17.2.505 13.215 459. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.091 473.ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE . Formare şi neonatologiei.1.967 928.818 0 21.399 602. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.155 934 AGENŢIA PENTRU OCUPAREA Axa Prioritară 5/ DMI 5.257.864 933 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 15.835 220.281. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 5.050 0 1.989 1.Nr.599 6.1.274 .896 942 CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.249 0 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.495.866 201. eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.120 7.207 530.861 1.886 234. Dezvoltarea şi FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA implementarea măsurilor active de ocupare 14.Dezvoltare Organizationala Axa Prioritară 5/ DMI 5.Axa Prioritară 3/ DMI 3.480 944 Un viitor mai sigur Fundatia Ecologica Green "Education" 10.499 2.946 12.777.221 929 Federatia Sindicatelor Libere si Independente „ Energetica ’’ Axa Prioritară 3/ DMI 3.683.443.090.707.560.878 856.029 346.741 231.1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14. Titlu proiect Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.831 0 564.1.200 938 939 940 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT AGENTIA JUDETEANA PENTRU CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Mediere a Muncii" CLUJ TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea accesului pe SC RETEAUA TDC SRL piata muncii Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare" Axa Prioritară 5/ DMI 5.808.000 20.1. Industrie si Agricultura ARAD Axa Prioritară 3/ DMI 3.195 0 1.1.1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.476.200.552 928 4.170.329 17.855.847 268.1.421 105.566 1. Dezvoltarea şi EBISTRITANASAUD implementarea măsurilor active de ocupare 2.R.771.419.427.687 930 ADAPTIC Camera de Comert.CONSILIERE.2.032.2.759 126.1.922.080.052 778. Dezvoltarea şi Economica Zalau implementarea măsurilor active de ocupare 5.033 941 18.411.501. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 5.920 116.662.736.878.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare ALTER TOUR OLT INFORMARE.” Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Fundatia pentru Chirurgia Ficatului Axa Prioritară 3/ DMI 3.908 692..256 931 Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT Axa Prioritară 5/ DMI 5.831.059.815..1.176 20.513 0 145.2.A.362 7. personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă. crt.370 926 Fundatia Amfiteatru 927 Formarea profesionala in domeniul Fundatia CRED. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.429 945 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Axa Prioritară 5/ DMI 5. de muncă proiect cu abordare progresivă.709.861 0 3.Program pilot de crestere a nivelului de SC WKH .976.si promovarea utilizarii noilor Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologii pentru personalul din sectorul de Sanatate pentru promovarea adaptabilităţii sanatatii Specializare pentru performanţă.677 937 Iei parte.1.E.357 154.401. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.382. pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii implementarea măsurilor active de ocupare O MESERIE NOUA .852 278. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. O SANSA RURAL TINERILOR DIN MEDIUL SC H R SOLUTION SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.714.671.010 3.261 0 15.1.988.262.358.166 944.956 566.868 343.1.588 2.2.1.511 473.717.208 4. ai carte.484 943 7.772.428 121.403.865 1.154. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.

1. Dezvoltarea şi OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” Dezvoltare Durabila implementarea măsurilor active de ocupare CALISIG .694 35. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 4.684 958 CORE . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.429.568 965 CENTRUL REGIONAL DE Reconversie profesionala in domeniul FORMARE CONTINUA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.643.528.518.1.000 680. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.874 465.O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Universitatea din Petrosani 6.200 21.330 370.235.959 108.000 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 19.678 819. Dezvoltarea şi randul somerilor si creare de noi locuri de O VIATA MAI BUNA implementarea măsurilor active de ocupare munca. Bucuresti – Ilfov” Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj Axa Prioritară 5/ DMI 5.023.Marea Axa Prioritară 5/ DMI 5.190.224 798.728 951 18.296.675 . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 18.553 421.1.506.571 20.1.440 962 STOP somajului in randul tinerilor Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor 14.172.869.472 466.162 4.510.517 1.740 953 “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU PartNET Asociatia Parteneriat pentru Axa Prioritară 5/ DMI 5.790 0 1.977 324.235. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.1.848 1.888 954 6.724.289 4.753 13.Integrare prin Formare. Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN Axa Prioritară 5/ DMI 5.392 1.696 952 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor Axa Prioritară 5/ DMI 5.613 1.523 0 3.O sansa pentru ASOCIATIA DE SPRIJIN A persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud SOMERILOR DAMBOVITA Muntenia si Regiunea Sud Est 3.526.712 0 597.633.431 961 ONCT .750 955 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.660 6.401 0 94.846 285.259.000 0 5.711 16.686 949 Calificari europene pentru centrele turistice din Fundatia Universitara Dunarea .191.Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est.644.711 0 16.568 957 15. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.1.718 964 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA 14. Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" SCINTERLOGCOMSRL FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA (CDM) Axa Prioritară 5/ DMI 5.033 1.Corelarea fortei de munca cu cerintele CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.1. Sud-Vest.017 946 Acces pe piata muncii . consiliere si Initiere Antreprenoriala Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS . crt.451.000 2.721.„O sansa pentru tine” ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"P Axa Prioritară 5/ DMI 5.586 956 Start la Antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.869 12.697 16.668.560.765.033.330.1.892.572 1.419 378.916.326 1.621 11.1.478. Sud Est si Bucuresti-Ilfov LOCALA BUCURESTI 11.1.639 0 70. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.000 12.130 960 Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 5/ DMI 5.767 20.414.351 0 237.812 117.709.027 329. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 12.325 950 10.455.977 324.228 1.534 415.673. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 947 948 Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin Centrul Judetean pentru Conservarea si informare.1.1.116 269.1.606 963 4.665 18.742. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 17. instruire si cautare activa a unui loc Promovarea Culturii Traditionale de munca Braila Masuri active integrate .621.431.Nr.1.900 8.028 253.792.186 620.607.036.467 684.679 489.858.1.703 11. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.928 14.401. Sud.MANAGEMENT A LPROIECTELOR implementarea măsurilor active de ocupare Vest EUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 5/ DMI 5.292.955 25.478.182 364.431.1.Proiectul "Puncte de Informare. Centru si Nord-Vest Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi cautare de loc de munca din regiunea Sud DAMBOVITA implementarea măsurilor active de ocupare Muntenia.738.038 0 6.345.255 1.156 15. Dezvoltarea şi RO-EUROPA\" implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.046 400.880 1.542 1.901 959 12.303. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.448 1.1. Sud-Muntenia.773.766.142. Dezvoltarea şi Romania Neagra implementarea măsurilor active de ocupare IFIA .314 0 20. Dezvoltarea şi administratiei si serviciilor publice in regiunile ADMINISTRATIA PUBLICA implementarea măsurilor active de ocupare Vest.668.954.1. Dezvoltarea şi pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord.000 0 5.831. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.762 402.601.880 1.1.097.

1.031 970 13.397 981 FUNDATIA PAEM ALBA Axa Prioritară 6/ DMI 6.734 12.967.809 19.1.949 3.390 12.142 19.1. pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor 12.347 713.538.022 204.049 11.261. prin forme ale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.723 DMI 6.803 2.910.000 435.434.570 0 20. Dezvoltarea economiei sociale 7.117.897. educatie si formare Civile (FDSC) economiei sociale profesionala la standarde europene Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în FUNDATIA CENTRUL DE Axa Prioritară 6/ DMI 6.306.756.219.621 7. Dezvoltarea 7.289.500.011.723 15.196 0 19.1.936 435.808.088 880.331 2.204 287. Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional.231.1.995 1.408 3.796.1.758 1.393 979 I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHORE Axa Prioritară 6/ DMI 6.786 1.766 390.986 143.046. Dezvoltarea 11.139. crt.181 .553.113.500 10. Dezvoltarea 13.000 1.236.674 364.596.564 1.644.355 3.379.1.071 Cheltuieli neeligibile 0 333. Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale.193.071 982 AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana Axa Prioritară 6/ DMI 6.Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES.880 3.925.177 972 973 974 975 976 977 FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"RO Axa Prioritară 6/ MANIA economiei sociale Axa Prioritară 6/ CONSILIUL JUDETEAN ALBA economiei sociale FUNDATIA DEZVOLTAREA Axa Prioritară 6/ POPOARELOR economiei sociale ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S IPROMOVARE Axa Prioritară 6/ SOCIO-ECONOMICA economiei sociale CATALACTICA Axa Prioritară 6/ FUNDATIA SOROS economiei sociale PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 14.585 188. 966 967 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.1. consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher .500 2.1.969. Dezvoltarea DMI 6.580. Dezvoltarea economiei sociale 14.232 985 8.073.448.1.171.1.925 0 13. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.931. Dezvoltarea economiei sociale 9.152 236.218.348 1.758 271.832 3.1.604.O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor FEDERATIA ONPHRORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA 9.017 1.171.816 2.034.271 18. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.728.799.004 1.400 420.1.543.180 309.1.322.707 8.397.874.879.050 968 Antreprenoriatul social.854.352 4. Dezvoltarea in zonele ALpine (montane si sub-montane) din ZU\" economiei sociale Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate Economia Sociala .440 5.093 300. in slujba protectiei mediului inconjurator.165.435 1.794. " economiei sociale „Mai aproape de oameni.Casa Romilor ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC ASOCIATIA REACT Axa Prioritară 6/ DMI 6.555.546 1.862 0 9. Dezvoltarea economiei sociale 5.791 3.130.329 0 149.1.364 969 15.630 Total valoare proiect 20. Dezvoltarea in Romania prin cercetare. Dezvoltarea comunităţi multietnice din Regiunile de RESURSE PENTRU DIVERSITATE economiei sociale dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România ETNOCULTURALA Persoanele private de libertate.1.252.902. o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice.312.097.415 1. o şansă pentru PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\ Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea SCHRSPECIALISTSSRL economiei sociale” economiei sociale DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea DMI 6.315. Dezvoltarea AND COORDINATION SRL economiei sociale 16.516.840.801.530 DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 16.467 392.012.506 7.000 267.1.1.450.670 2.635. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale INTEGRAT .640 372.082 2.MANAGEMENT Axa Prioritară 6/ DMI 6.Nr.362.Promovarea economiei sociale Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Axa Prioritară 6/ DMI 6.953.795 984 PROMETEUS. psihice si sociale din regiunea Nord-Vest.744 328.381.675.173. Dezvoltarea comunităţile de romi.641 999.582 971 FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.311.231 337.922 16.368 0 18.494 2. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa.437 416. Dezvoltarea ORIZONT 2009 PROTECŢIA COPILULUI -SECTOR economiei sociale 1 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest.807 3.1.606 980 Axa Prioritară 6/ DMI 6.802 0 20.971 0 16.1.966 983 11. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.637 16.194 340.000 Axa Prioritară 6/ DMI 6.726 1.408 368.788 0 13. Dezvoltarea economiei sociale 978 K CONSULTING.976 5.273 231.812.280 986 Penitenciarul de Femei Targsor Axa Prioritară 6/ DMI 6.498.

368 0 18.996.1.555.056 0 2.113.782 0 394.996 0 19.1.050 996 Ministerul Educatiei.383 20.319 0 11.771 17.1.357.758.819 0 384.1.895 991 18.692.583 0 12.988 0 3. Cercetarii si Inovarii 8.646 0 235.608 0 20.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.367.674 364. EDSANO . Acces la personalului didactic cu funcţii de conducere.004 1.533 836.347 0 399. Acces la profesională iniţială de 18.1.915 11.703. INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" calitate in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Axa Prioritară 1/ DMI 1.179.107 989 PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE Axa Prioritară 6/ DMI 6.778 1.281 10.1.647.816 0 408. Acces la educaţii de calitate în sistemul de învăţământ Agentia Romana de Asigurare a educaţie şi formare profesională iniţială de preuniversitar din România prin implementarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calitate standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în Axa Prioritară 1/ DMI 1.726.986. Dezvoltarea persoanelor cu dizabilitati.786.355 3.Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania Axa Prioritară 1/ DMI 1.397 988 12.817.109. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1. crt.354.756.424 995 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.430.119.360.598 0 4.416 3.131 20.115 0 222.925 754. Dezvoltarea PROTECTIEI SOCIALE economiei sociale 14.1.817 12. STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile.Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a Federatia ONPHR .124 997 998 999 1.154 10. ACADEMIA NATIONALA DE educaţie şi formare profesională iniţială de indrumare si control din sistemul preuniversitar.908 3.439.500 20.000 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Scolar al Judetului E-manager scoala plus educaţie şi formare Teleorman calitate Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR AL Calitate in managementul unitatii scolare educaţie şi formare JUDEŢULUI PRAHOVA calitate Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru Axa Prioritară 1/ Centrul National de Dezvoltare a îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – educaţie şi formare Invatamantului Profesional si Tehnic PASII FPI calitate Fundaţia Tineri pentru Tineri 11.997.1.000 16.168.146.087 951.1.538 13.998.1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.003 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 10.844 2.965 1.298 0 0 2.750. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare Managementul corelarii invatamant cu piata muncii sistemului de 11. Cercetării și Inovării Ministerul Educatiei.346 1.004.606.974 308.310 0 374.750.051 935.760 20.859 1.005 Ministerul Educației. Calitate în învăţământul superior 19.910 360.852 2.1. pornind de la Nationala a Persoanelor cu Handicap economiei sociale experiente si bune practici in Uniunea din Romania Europeana O sansa pentru o viata demna Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale.676.731 1.Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi 11.935.146.428.427 16. Acces la profesională iniţială de DMI 1.422. Acces la profesională iniţială de DMI 1.199 395. Acces la Agentia Romana de Asigurare a implementarea manualului de evaluare internă a educaţie şi formare profesională iniţială de Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calităţii educaţiei calitate EVRICA .785. Acces la profesională iniţială de DMI 1.914 992 Fundaţia Tineri pentru Tineri 13.542 15.1.749.329 945.392.573.358.765. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.914.548 0 243.872 14.044 0 4.518.064.001 Dezvoltarea competentelor manageriale ale Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.120 12.694 .508 1.681 245.399 19. Acces la profesională iniţială de 19.784 17.810 4. Dezvoltarea economiei sociale 15.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.634 990 Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei Axa Prioritară 1/ DMI 1.104.623 20.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.704.019 0 19.385 3. Cercetarii si Inovarii 14.2.423.852 0 3.218.806. în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI Axa Prioritară 6/ DMI 6. CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA.851.955 993 994 Axa Prioritară 1/ Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare profesionale prin retele parteneriale Invatamantului Profesional si Tehnic calitate Axa Prioritară 1/ Curriculum Revizuit in Invatamantul Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare Profesional si Tehnic (CRIPT) Invatamantului Profesional si Tehnic calitate MaST NETWORKING.097.262 0 4.1.530.622 839.Nr.548.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 987 RESCUE .Organizatia Axa Prioritară 6/ DMI 6.021.596.002 Optim E-manager Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale.

Nr. crt.

Titlu proiect
COMPETENTE AVANSATE PROFESIONALE SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA”

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
18.241.490 0 372.277

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1.006

Academia de Studii Economice Bucuresti

522.107

19.135.874

1.007

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

3.402.040

0

69.430

327.998

3.799.468

1.008 1.009

Program multi-regional de studii masterale în Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Tehnica din Cluj Napoca domeniul eActivităţi învăţământul superior Managementul comunicarii cu alumni pentru instituții de invațamant superior din Romania Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

10.782.428 15.738.001

0 0

220.049 4.700.961

195.108 421.085

11.197.585 20.860.048

1.010

15.635.216

0

4.670.260

430.650

20.736.126

1.011

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIA ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA învăţământul superior MUNCA DINAMICII TERITORIALE Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamantul superior Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia

17.280.512

0

352.663

49.836

17.683.011

1.012

Academia de Studii Economice din Bucuresti Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

4.343.204

0

88.637

502.417

4.934.258

1.013

9.884.975

0

201.735

270.404

10.357.114

1.014

Academia de Studii Economice Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.420.594

0

314.706

161.500

15.896.800

1.015 1.016

Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca Universitatea Politehnica Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.889.941 19.925.402

0 0

344.695 406.640

856.480 576.058

18.091.116 20.908.100

1.017

Universitatea Babes-Bolyai

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.082.929

0

409.856

416.867

20.909.652

1.018

Universitatea din Bacau

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

14.530.253

0

0

0

14.530.253

1.019 1.020

Universitatea Babeş-Bolyai Academia de Studii Economice din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.774.699 10.399.899

0 0

179.075 212.243

85.362 210.795

9.039.136 10.822.937

1.021

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Parteneriat cu Mediul Economic şi învăţământul superior Social Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.096.940

0

328.509

745.586

17.171.035

1.022

15.025.850

0

306.650

28.500

15.361.000

1.023

20.323.492

0

414.766

12.071

20.750.329

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
16.065.655 0 327.871

Cheltuieli neeligibile
1.100.990

Total valoare proiect
17.494.516

1.024

Cresterea calitatii invatamantului superior de Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în inginerie - Platforma Informatica pentru Bucuresti învăţământul superior Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE CALIFICARILOR DIN ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA (CALIMAS) “Calitate europeana in invatamantul superior”

1.025

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.105.204

0

165.413

200.000

8.470.617

1.026 1.027

Universitatea Spiru Haret

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.766.175 6.009.182

4.111.974 1.794.951

940.955 159.268

0 494.575

18.819.105 8.457.976

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Academia de poliţie "Alexandru Ioan Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în criminalisticii în activitatea judiciară Cuza" învăţământul superior Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic MEDICALIS- Management Invatamant de Calitate Informationala

1.028

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

19.937.272

0

408.908

418.800

20.764.980

1.029

Educational si Universitatea de Medicina si Farmacie Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în in Societatea "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca învăţământul superior

18.675.617

0

381.135

1.858.780

20.915.532

1.030

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti informatice moderne in domeniul învăţământul superior managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.019.242

0

408.556

424.893

20.852.691

1.031

5.306.647

1.585.102

140.648

2.375

7.034.772

1.032

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.690.143

0

177.349

2.376

8.869.868

1.033

15.545.346

0

4.643.415

436.080

20.624.841

1.034

Retea de colaborare universitara online in Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza Bucuresti - Facultatea de Geodezie învăţământul superior competente superioare in domeniul geodeziei. Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

9.687.938

0

197.713

2.376

9.888.027

1.035

18.538.418

0

378.335

0

18.916.753

1.036

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea de Arte „G. Enescu” Iasi compatibilitatea absolventului de design grafic învăţământul superior si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI învăţământul superior ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Dezvoltarea si implementarea unui programpilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati

6.498.953

0

132.631

2.376

6.633.960

1.037

14.741.303

0

300.843

0

15.042.146

1.038

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în CONSTRUCTII DIN BUCURESTI învăţământul superior

19.364.477

0

398.561

445.573

20.208.611

1.039

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.447.196

0

4.614.099

525.000

20.586.295

1.040

Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la UNIVERSITATEA BABES BOLYAI cerintele pietei muncii din Romania in FACULTATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în domeniul proiectelor finantate din fondurile ECONOMICE SI GESTIUNEA învăţământul superior structurale si de coeziune. AFACERILOR Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si Institutul National de Boli Infectioase interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de masterat in Europeana HIV/SIDA si de Boli învăţământul superior domeniul stiintelor medicale Infectioase)

11.438.840

0

233.476

206.902

11.879.219

1.041

18.629.984

0

389.000

699.865

19.718.849

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
11.264.646 0 229.891

Cheltuieli neeligibile
203.823

Total valoare proiect
11.698.360

1.042

1.043

1.044

1.045

1.046

1.047

1.048

1.049

1.050

1.051

1.052

Retea interregionala de formare in sistem eAxa Prioritară 1/ learning a cadrelor didactice din invatamantul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" resurselor umane preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor mentori din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu resurselor umane învăţământul gimnazial profesională Axa Prioritară 1/ E-Formare: Competente integrate pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj resurselor umane societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane CUNOASTERII profesională Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul Inspectoratul Şcolar al Judeţului resurselor umane pre-scolar Dâmboviţa profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor de matematica si stiinte Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane in societatea cunoasterii profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ Inspectoratul General al Judetului competente pentru actori ai schimbarilor in resurselor umane Dambovita educatie din judetele Dambovita si Buzau profesională Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR Scoala romaneasca – mediu incluziv resurselor umane JUDETEAN DAMBOVITA profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila resurselor umane educatie din judetele Braila si Prahova. profesională Profesionalizarea carierei didactice – noi Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR competente pentru actorii schimbarilor in resurselor umane JUDETEAN ARGES educatie din Arges si Sibiu profesională Consiliere si dezvoltare profesionala continua Axa Prioritară 1/ sistem transparent de pregatire pentru reusita in Casa Corpului Didactic Cluj resurselor umane cariera didactica profesională

3.060.926

0

62.467

123.329

3.246.722

15.681.670

0

4.168.545

885.083

20.735.298

15.610.938

0

4.149.744

1.180.766

20.941.448

11.934.612

0

3.172.492

0

15.107.104

16.509.922

0

4.388.713

0

20.898.635

14.086.113

0

3.744.411

931.932

18.762.456

11.123.270

0

2.956.819

408.773

14.488.862

12.100.050

0

3.216.469

769.827

16.086.346

13.451.856

0

3.575.810

754.644

17.782.310

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.053

GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Clujpregatirii complementare a cadrelor didactice resurselor umane în educaţie şi formare Napoca Facultatea de Geografie preuniversitare din domeniul Geografiei profesională Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani Casa Corpului Didactic Cluj Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

11.860.979

0

242.061

361.820

12.464.861

1.054

13.512.207

0

3.591.851

2.138

17.106.196

1.055

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.056

Universitatea din Pitesti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

4.075.574

0

83.175

74.338

4.233.087

1.057

Şcoala universitară de formare iniţială şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea continuă a personalului didactic şi a trainerilor Universitatea Tehnica din Cluj Napoca resurselor umane în educaţie şi formare din domeniul specializărilor tehnice şi profesională inginereşti - DidaTec Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - SCOALA NATIONALA DE STUDII resurselor umane în educaţie şi formare instrumente pentru o educație creativă POLITICE SI ADMINISTRATIVE profesională Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea integrat si inovativ de formare profesionala Inspectoratul Şcolar al Municipiului resurselor umane în educaţie şi formare continua a personalului didactic din regiunile Bucureşti profesională Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

19.100.732

0

389.811

408.449

19.898.992

1.058

7.525.420

0

153.581

599.816

8.278.817

1.059

19.325.181

0

394.392

1.208.109

20.927.682

1.060

15.823.941

0

4.206.364

891.690

20.921.995

1.061

Universitatea Politehnica Bucuresti

11.669.158

0

238.146

0

11.907.304

1.062

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare

19.013.858

0

388.038

1.467.497

20.869.393

3.648.787 1.114 1.3.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 16.545 165.425 8.898.025 0 3. care predau discipline resurselor umane Napoca economice profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.592 1.167 142.764 .582 279.456 0 20.226.072 Scoala .076 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI 16.468 663.808.068 16.081 1.677 11.230 0 363.362.435.167 0 233.membru informationale activ al societatii Unitatea de Management al Proiectelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.805.388.585 10.729.069 8.956.259.3.898.915 0 11.509.894 0 165. care predau limba Universitatea Babes-Bolyai resurselor umane română minorităţilor naţionale profesională Axa Prioritară 1/ FLEXFORM Program de formare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca resurselor umane profesionala flexibila pe platforme mecatronice profesională 12.736 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 17.3.145.145.713 0 20. I.680.635 1.132 0 2.628 0 368. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare 726.Ministerul resurselor umane în educaţie şi formare Educatiei.829.273.178 0 3.107.388.680 17.509.635 19.551 16.257.3.922 0 4.386 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.537 0 143.071 Ministerul Educatiei. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.818 20.736 1.848.898.388.399 0 7. crt.707 0 18.388 20.340.922 0 4.425. Dezvoltarea competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar al judetului Carasresurselor umane în educaţie şi formare educatie din judetele Caras-Severin si Severin profesională Mehedinti Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Chimie in UNIVERSITATEA CONSTANTIN resurselor umane societatea cunoasterii BRANCUSI TARGU-JIU profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.078 1.065 12.3.922. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.353 16. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.079 1.713 0 20. Dezvoltarea cu Finantare Externa .3.509.822.590. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.073 Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica.016.604 0 11. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.230 18. L. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.169. Cercetarii si Inovarii profesională 14.509.noi Axa Prioritară 1/ DMI 1.408.579 1.862 1.755 1.910 1.3.801.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.082 Axa Prioritară 1/ Program de formare inovativ .335 1.713 0 20.102.3.630 18.936 1.3.EPIGON Profesionalizarea carierei didactice .063 Profesionalizarea carierei didactice .551 16.cariera de succes Inspectoratul Scolar Judetean Valcea resurselor umane in invatamantul preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi resurselor umane Matematica in societatea cunoasterii profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.075 Universitatea Babes-Bolyai 11.066.noi competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar Judetean Harghita educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice DMI 1.898.504 187.3.3.169.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.081.604 737. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.067 16.861.936.635 1.Nr.011 1. din Axa Prioritară 1/ învăţământul preuniversitar.769 16.764 1.697 0 405. Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.456 0 2. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.458.074 Scoala romaneasca – mediu incluziv Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar 8.3.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.146 0 4.502 0 338. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.070 18.804 19.138.555 0 3.349 16.922 0 4.064 7.713 0 20.602 1.635 1. din Axa Prioritară 1/ Universitatea „Babeş-Bolyai” din Clujînvăţământul liceal.3.527. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 12.026.712 0 3.821 0 222.195.888.066 10.922 0 4.3.552 353. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Stiinte Casa Corpului Didactic Mures resurselor umane tehnologice in societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Universitatea Valahia Targoviste resurselor umane Geografie in societatea cunoasterii profesională Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica Universitatea Stefan cel Mare Suceava invatarii-predarii interactive . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Caragiale Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Axa Prioritară 1/ DMI 1.615 0 372.3.080 1.316 669.077 Universitatea Româno-Americană 8.388.442.208.871.

022 1.163 1.678 0 6.011.641 1.192.372.086 13.3.100 4.529. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.919.377.079 1.785 193.998 61.174 273.290 108.600 0 1.469 920.933 137. Dezvoltarea interdisciplinar în sociologie.634.939 6.091 5.456. Dezvoltarea O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FARMACIE "IULIUHATIEGANU" resurselor umane în educaţie şi formare FINANTARE SI ORGANIZARE.712.081 1.081.098 114.216.872 16. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.355 1.245 173.797 1.340.833 1.435.420.083 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Axa Prioritară 1/ DMI 1.085 15.307.000 5.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.285 14.097 1.934 207.924 962.971 242. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 3.056.3.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.587 448.747 0 5.773 12.669 6.876 99. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.940 20.084 Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea Axa Prioritară 1/ DMI 1.222 838.349 276. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.092 Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Axa Prioritară 1/ DMI 1.401 6.114.115 83.553 125.347 10.359 2.406 5.421.092.3.658 1.000 429.947 61.288. Titlu proiect DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.350.728 104.680. ştiinţe ale UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare educaţiei şi psihologiei.087 13.900 1.095 1.090 10.382 148. crt.591 0 307.088 8. Dezvoltarea în educaţie şi formare 15.966 729. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.446 12.850 1.548.167 2.339 60.987 124.616 14.532 1.032.506 9.648 .755 0 10.3.994 954.437. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 5.048.883. ştiinţe ale comunicării profesională 8.606.000 12.3.3.310 799.) ECONOMICE BUCURESTI profesională Creșterea competitivității tinerilor Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE NORD DIN cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe resurselor umane BAIAMARE cunoaștere profesională Axa Prioritară 1/ Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane Studii doctorale în Ştiinţe exacte profesională 5.3.959 1.675 6.431.043.623 0 7.540.094 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.781 1.441 297.969. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.089 4. Dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si a Universitatea Politehnica din Bucuresti resurselor umane în educaţie şi formare instrumentelor e-learning in activitatea profesională didactica Competente crescute pentru cadrele didactice “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA DOCTORANZILOR DOCTORALE LA PARTICIPARII PROGRAMELE Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Universitatea din Petrosani resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA ALEXANDRU resurselor umane IOAN CUZA DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA CLUJ-NAPOCA profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane DIN TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA IASI profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI(USAMV-B) DMI 1.Nr.452 150.734.950 4.513 1.357 0 4.093 1.168 4. Dezvoltarea în educaţie şi formare 2.442 540.749.535.779 250.795 1.190.431.289 1.098 Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane burse tinerilor doctoranzi cu frecventa FARMACIE DIN CRAIOVA profesională Axa Prioritară 1/ Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin UNIVERSITATEA STEFAN CEL resurselor umane cercetare doctorala PRO-DOCT MARE SUCEAVA profesională Axa Prioritară 1/ Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea UNIVERSITATEA DIN ORADEA resurselor umane competitiva in societatea bazata pe cunoastere profesională Axa Prioritară 1/ Doctorat in economie la standardele Europei ACADEMIA DE STUDII resurselor umane cunoasterii (DoEsEC.111.531.784.101 Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.3. LA CLUJ NAPOCA profesională PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.431.3.3.299 323.059.099 PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.012 989.883.3.916 0 285.063.027 357.794.135.290 1.3.096 1.500 5. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.854 406.461 767.475 1.471.840.457 11.3.324 283. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.695 16.926 3.

755 1.040 16.689.5. Programe Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul pamantului cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.440.521 192.695 418.852 0 11.BDSC POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării Bursele doctorale.573 990.111 1.013.110 136.985.3.486.431.5.471 2.600 1.5. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA PERFORMANTA IN CERCETARE LA resurselor umane în educaţie şi formare GHEORGHE ASACHI DIN IASI NIVEL EUROPEAN (EURODOC) profesională Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul Axa Prioritară 1/ DMI 1.119 7.337 11.361.078.000 15.912 20.108 1.500 1.110 1.000 9. DOCTORALǍ cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.851 1. Program postdoctoral pentru cercetare avansata UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în in domeniul nanomaterialelor BUCURESTI cercetării INSTITUTUL DE CHIMIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.011.5.763.046 382.460 9.772 20.117 1.506 1.3. Programe EDUCAŢI 2. crt.114 17.134 1.486.Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2 cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJ doctorale şi post-doctorale în sprijinul ciclului de studii doctorale OS\"GALATI cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.830 0 20.897 2.485 1. premiza pentru cresterea UNIVERSITATEA VALAHIA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.884. Programe Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazate pe cunoastere.000.516.115 1.5.384 9.922 1.102 1.734 0 20.109.221 3.032.5.5.567 0 10.580 0 20.936 1.109 307.861.940.025.828 0 6.696.435 136. Dezvoltarea Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane în educaţie şi formare in domeniul medical si farmaceutic FARMACIE "GR.250 9.829 378.480 562.800 2.421 2. Programe formare continua a cercetatorilor de elita – ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în sprijinul SPODE cercetării Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea Axa Prioritară 1/ DMI 1.003.5.000 372.626 1.106 1.076.179.458 19.571.939 3.5.114 1. Fondul Social European – Program de burse MACROMOLECULARA PETRU doctorale şi post-doctorale în postdoctorale Cristofor I.5.285 1.500 1.122 15. Programe MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI CLUJ NAPOCA cercetării NATIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe Studii doctorale inovative intr-o societate UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.848.031 17. Programe Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul prin programe de burse doctorale (COMPETE) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.686.729 13.804 19.614.444.005.Nr.077.126 194.000 17.5. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere resurselor umane în educaţie şi formare CLUJ .112 1.477 9.915 205.986 230. Simionescu PONI IASI cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 17.941.557 418. Programe Finantare europeana pentru studii doctorale FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul (FEST) BUCURESTI cercetării Studii POst-Doctorale in Economie: program de Axa Prioritară 1/ DMI 1.118 Axa Prioritară 1/ DMI 1.120.271 3.035 439.401 418.608.490 12.5.165 177.5.700 17.364 19.5.415.715.318 276.741.296 5.984 134.333 1.579 3.690.717 1.986 1.729.105 1.POPA" IASI profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.864 328.107 1.466 .327.270 3.781. Programe Competitivitate si performanta in cercetare prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul programe doctorale de calitate (ProDOC) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.NAPOCA SIDOC profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.928.823 3. Programe Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi FARMACIE VICTOR BABES doctorale şi post-doctorale în sprijinul in Aria Europeana a Cercetarii TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.278.003 7.200. Dezvoltarea Investitie in dezvoltare durabila prin burse UNIVERSITATEA TRANSILVANIA resurselor umane în educaţie şi formare doctorale INDED DIN BRASOV profesională BURSE DOCTORALE PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.592 2.695.510.578.395.510 409.T.711 249.5.088.924 16.343. Programe Integrarea cercetării româneşti în contextul UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării europene .689 174.113 1.727 191. Programe competitivitatii si competentelor in cercetarea TÂRGOVIŞTE-ŞCOALA doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiintifica.542.573 242.412 17.5.5.000 20.121 8.749 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.458.290 418. Programe UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUI impactului cercetarii prin programe postdoctorale şi post-doctorale în sprijinul OANCUZA\"IASI doctorale cercetării ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.813.200 400.burse doctorale DIN SIBIU cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.576 187.348.699 2. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 7.729 0 20.077.936.615.305.3.018.398 229.762 230.104 1.561.120 DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE Axa Prioritară 1/ DMI 1.754 410.643 15.065.015.960 11.103 1.109 1.433.933.133 3.941. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.632 410.600 8.093 5.116 1.837.

131 1.993 19. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16. Programe Program de pregatire postdoctorala si burse UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul postodoctorale de cercetare in domeniul cercetării stiintelor socio-umane si politice UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Axa Prioritară 1/ DMI 1. dezbateri.174.435 0 13.874 1.505 388.980. ACADEMIA DE STUDII postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice doctorale şi post-doctorale în ECONOMICE BUCURESTI din România cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.850 1. Program postdoctoral pentru formare cercetatori UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în in stiinte cercetării Performanţă şi excelenţă în cercetarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.031 348.5.561.529 1.136 Axa Prioritară 1/ DMI 1.323 291.698 14.360 0 20.080 20.140 12.872 298. suport al Axa Prioritară 1/ DMI 1.094.039.555 1.776 3.295. Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în POSTDOC-DD DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.139 17.554.073 2.458 391.620.846 12.307.138 17.150 20.875 11. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 6.725 418.186.941.507.018 1.T.188 17.510 408.135 1. UNIVERSITATEA STEFAN CEL post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate doctorale şi post-doctorale în MARE SUCEAVA (POST-DOC PRiDE) cercetării Performanta prin postdoctorat pentru integrarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.887.292 979.5.786 295.847.5.270.266 20.261 2. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.128 1.693 332.960.849 20.510.635 1.664.426 11.920.115.526 3.470 388.225 3.387.018 1.602 9.246. Programe CERCETARI ECONOMICE COSTIN bunăstării şi dezvoltării umane în context doctorale şi post-doctorale în sprijinul C.461 2.157 166.284 0 13.845 1.436 14.141.697.5.1.134.052.741 12.767.014.648. Programe postdoctorale pentru dezvoltare UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în durabila intr-o societate bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Programul Postdoctoral interdisciplinar Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.913 159.064.166 2.Nr.002.150 18.123 194.130 1.140 15.dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii postdoctorale politicilor de sanatate in domeniul 13.084 3.995 1.127 1.450 1. crt.946 20.991 20.102 1.872.228 1.278.337.023 390.898 2.414.813.IASI şcoală la viaţa activă (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.297 512.5.133 Axa Prioritară 1/ DMI 1.578. INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL \"Biotehnologii celulare si moleculare cu doctorale şi post-doctorale în ACADEMIEI ROMANE aplicatii in medicina\" cercetării Cercetare avansata prin programe postAxa Prioritară 1/ DMI 1.524.KIRITESCU” AL ACADEMIEI european cercetării ROMANE Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Axa Prioritară 2/ DMI 2.455 2.752 2.125 1.5.059 . doctorale şi post-doctorale în cercetării Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.662 2.540 367.5.5.923 350.016.5.877.299.137 Stiinte socio-umane si politice aplicative.I.864.309 417. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.143 8.5.070.319 2.071 0 19.110.320 17. Axa Prioritară 1/ DMI 1.971.863.132 1.457 0 20.945.875 205.008.CUZA”. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.5.134 ACADEMIA ROMANA Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.760.917 16.195 2.740 3. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale in stiinte fundamentale si clinice doctorale şi post-doctorale în FARMACIE DIN TARGU MURES medicale cercetării Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate .886 268.562 0 10.823 391. UNIVERSITATEA TEHNICA in aria europeana de cercetare (PERFORMdoctorale şi post-doctorale în GHEORGHE ASACHI DIN IASI ERA) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.613.182.006.5.5.5.701.895 415.141 INSTITUTUL NATIONAL DE Cercetarea ştiinţifică economică.867.115 405.988 514.169. Programe Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi AGRICOLE ŞI MEDICINĂ doctorale şi post-doctorale în sprijinul al Medicinei Veterinare VETERINARĂ A BANATULUI DIN cercetării TIMIŞOARA Excelenta in cercetare prin programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA postdoctorale in domenii prioritare ale societatii DIN BUCURESTI bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate UNIVERSITATEA NATIONALA DE MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced MUZICA BUCURESTI Studies) Axa Prioritară 1/ DMI 1.113 16. Constructie institutionala UNIVERSITATEA„AL.580 1.762 230.126 1.POPA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.148. Parteneriatul universitar in cercetare – un pas UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului cercetării 11.613.093 397. Titlu proiect Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative.601 287.856.974 16.750.662 2.5.768.508 2.334 156.547.129 1.209 0 14. Tranziţia de la Comunicarea stiintei.781 8. eticii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în FARMACIE "GR.932.622 1.236 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.883 1. perspective Nume beneficiar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE ACADEMIA ROMANA FILIALA IAŞI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.883 14.142 12.950 201.124 1.068.503.607 2.314 2.843.116 18.247. Valorificarea identitatilor culturale in procesele ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în globale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.710 12.5.653 1.369.

676.111 0 152.793 222.COMPA.870.688 6.892.287.708 388.1.434 6.369.1.800 935.162 Fundatia AGORA Oradea 4.735 9.098 20.236.222 2. in societatea cunoasterii .154 5.193. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.166 Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea invatarii practice in Fundatia Profesor Constantin Popovici domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala SC Eurotraining Solution SRL pentru elevi. Tranziţia de la chirurgiei reconstructive de transplant FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă (POSTDOC-TRANSPLANT) BUCURESTI UNIVERSITATEABUCURESTIFACULTATEADEISTORIEAxa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. UNIVERSITATEA TEHNICA De la teorie la PRACTICĂ .1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.124 244.820.850.744 0 8.309 359.064 146.125 1.1.765 1.318.233.862 0 704.723 175. in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii.1.1.511 276.554 51.740 2.429 641.159 Universitatea Politehnica Bucuresti Ministerul Educatiei.687 1.602 1.032 1.1.680 2.309 1. crt.1. Tranziţia de la specialisti in cadrul programului de studii FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă postdoctorale BUCURESTI Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale 1.1.986 353. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.246. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.891 . consilierea si practica pentru cariera.287.MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice MONINSERT . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 17.1.099 558.152 Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT-o noua abordare a ofertei Inspectoratul Scolar Judetean Valcea educationale Inspectoratul Scolar Judetean Pas cu pas spre viata activa Dambovita MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes .742.877 83.PRACTICOR 16.319.658 2.147 \"Europaeus\" Program Postdoctoral 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.580.016 0 399.073.263. Facultatea de Textile-Pielarie si Management Asociatia Umanitară Societatea Practica de calitate-tineri competitivi pe piata Doamnelor din Calan .397 157.976 8.828.922 936.972 120.1.828 435.434 105.468.676 11.1.190.281 1.1.792 10.SIBIU 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.587.690 1.804 1.PRACTICA "Gheorghe Asachi". Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.582 0 0 1.738 6.686.585.356 0 3.127 1.235 1.278.232 1.270 19..106 1.400 1.545 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.568 873.004.454.395 318.100 0 2.144 Sprijinirea cercetarii prin formarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.318. Cercetarii si Inovarii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj 19.784 177.161 5.822 373.S.961.328.761 188.879 895.787. Tranziţia de la SECTIARELATIIINTERNATIONAL şcoală la viaţa activă ESISTUDIIEUROPENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE Axa Prioritară 2/ DMI 2.857.078 178.000 11.1.821 50.1.160 9.004.Nr.315.415 8.190 Cheltuieli neeligibile 1.928 359.951.046.409 0 1. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT S.912 563.165 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.342 1.1. nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii.163 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.878 94.158 1.869 1.A.575.077 308.286 4. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15. corelate cu piata muncii.1.C. prin monitorizarea insertiei socio-profesionale ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS Universitatea TIBISCUS din Timisoara Universitatea Spiru Haret INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Ministerul Educatiei.895.151 1.265.562.747.148 Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala educationala prinvind orientarea.494 158.073.170 1.291. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.155 17.156 3.447 4.410 20.909 0 940.897 20. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.907 1.164 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.170.080.125 0 928.020 Total valoare proiect 19. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 7.150 1.668.805.416 0 7.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.055 207.153 6.455.Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic .639 196.138 7.308.200 0 352.158 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 5.602 184.1.338.683.1.1.Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de invatamant tehnic si profesional.408.039 381.328.415 0 895. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.383 2.146 Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.145 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.542.328.158 9. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.768 0 7.992 1.007 30.149 Universitatea "Politehnica" din Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.326 6.1.603.157 2.Scoala muncii Postliceala Sanitara "Carol Davila" 6.776.803 1.505 7.1.125 18.

174 Programul de practica pentru studenti “Protectia Universitatea din Oradea. Axa Prioritară 2/ DMI 2.181 Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe Axa Prioritară 2/ DMI 2.741 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.211. drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA Profiles International S.166. Autocunoastere si dezvoltare.958 10.1.131.555 0 480.205.357.1.167 EURO<26 ROMANIA SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Universitatea din Craiova 1.849. Axa Prioritară 2/ DMI 2.498.629 96.916 1.513.1.L.000 1.464 239.080 .628 0 212.000 1.048 0 2.328 73.Nr.670.349.650.470 0 139.250 1.538 935.787.886.445.924 0 9. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 12.340 226.737.1.253 0 2.473 3.426.180 Practicantii de azi. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.246.051.134 1. Tranziţia de la ASOCIATIA CONSULT SCOLARI piata muncii in domeniul auto şcoală la viaţa activă PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA.084 682.171 10.319. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.168 2.187 9.1.1. Titlu proiect CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS .627 115. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.477 1. Tranziţia de la DISTRIBUITORILOR SI şcoală la viaţa activă DETINATORILOR DE CAZANE DE Universitatea "Politehnica" din Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.803.1.190 Sisteme moderne de practica pentru facilitarea Academia de Studii Economice accesului la piata muncii pentru viitorii Bucureşti specialisti in Statistica si previziune economica Imbunatatirea competentelor profesionale ale SC RADIO CITY FM BUCURESTI studentilor/masteranzilor facultatilor de SRL jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 9.000 1.639.298.088 0 194.750. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 10.186.723.234 0 3.100 9.812.875 19.518.026 1.500 1.622.191 12. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.1.659.456 1.119 1.1.038.053 281.188 Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 4.752 440.775.065 0 282.781.000 2.168 9.1.1.955 1.001. Tranziţia de la inserţiei eficiente pe piaţa muncii Targu Mures şcoală la viaţa activă Program transnational de imbunatatire a Ordinul Asistentilor Medicali si stagiilor de pregatire practica a elevilor din Moaselor din Romania scolile postliceale sanitare pentru facilitarea Program complex de stagiu de pregatire Institutul National pentru Intreprinderi practica pentru studentii de la facultati cu profil Mici si Mijlocii agronomic pentru a deveni manageri TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin Fundatia LERIS FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.492 11.656.740 296.1. Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si Califică-te E şansa ta de a te integra în muncă Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis Axa Prioritară 2/ DMI 2.800 0 2.000 4. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.296.182 7. Tranziţia de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii şcoală la viaţa activă Constuieste-ti profesionala inteligent din timp cariera ASOCIATIA PRODUCATORILOR.213 7.172 1.297.323.Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.167 1.600 92.030 0 6.253.178 Stagii de pregătire practică de calitate -elevi Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 13. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.161 0 14.334.095 0 9. Tranziţia de la copilului – de la teorie la practica” de Stiinte Socio-Umane şcoală la viaţa activă Societatea de Cercetare in Leadership.595 58.330 10.430 1.590 246.253.167 324.870 0 515.000 13.621 1.1.500 1.173 2.177 6.423.808.1.951. Tranziţia de la NEJLOVEANU NICULAE şcoală la viaţa activă MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala Axa Prioritară 2/ DMI 2.671 0 275.Vocatie.493 455.593.494 15.516 1.365. Marketing si Cultura Orgazitionala DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU INSTITUTUL NAŢIONAL DE VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN CERCETARE DEZVOLTARE VECTORI INOVATORI MECATRONICAPENTRU MECATRONICĂ ŞI CONSEL .772 0 1.185 ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN Axa Prioritară 2/ DMI 2.786.705 6.234.298.554. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.992 561.1.213.190 450.176 6.536 0 191.761.314 224.452.330 20.693. Interese.038.Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" Axa Prioritară 2/ DMI 2.906 1.900 0 84.440. profesionistii de maine ai televiziunilor 18.022 1. Management.1.562 1.061.562 1.257 3.1.367 14.383 83.189 1.186 15. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.119.087 358.175 3.436.356 1.176 1.243 0 127.125 1.1.289 0 184.303.152 0 10.169 9.732. crt.654 1.183 FUNDAŢIA INGINER Axa Prioritară 2/ DMI 2.440 1.028 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.152.1.382.924 74.000 15.246 20.179 15.891 1.1. Tranziţia de la Universitatea “OVIDIUS” Constanta INTREPRINDEREA SIMULATA şcoală la viaţa activă COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN VIA .798 1.1.607 47.566 1.846 0 400.170 41.180.024 2.982 463.307 Cheltuieli neeligibile 406.170 Pregărirea practică a studenţilor-premisă a Universitatea Dimitrie Cantemir din Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.822.112 1.302 1.1.707.184 13.757 Total valoare proiect 11.380 1.618 269. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 3.

852 266.1.744. Tranziţia de la Vest 74" şcoală la viaţa activă Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a Universitatea Babes Bolyai din Cluj Axa Prioritară 2/ DMI 2.204 Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord.400 1.238.869 619.257 0 863.773 1. Informare.679 293.1.699 239.2.1.213 15.739.125.626.477.1.650 20.310 2.965.883 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.035 1.2.626. crt.842 5.Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.394.730 1.194 INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.885. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.203 3.937 0 571.830.320 3.215 18.433 18.198 0 404.216 17.125 234.389 0 14.214 Si noi vrem sa invatam Retea transnationala si interregionala pentru programul "Scoala dupa scoala" Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Fundatia Mara Scoala cu clasele I-VIII "David Prodan" Fundatia "Roma Education Fund Romania" 4.422.352 13. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.794 0 14.230.957.320 190.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.098 1.592 0 13.705 0 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.205 2.739.211 14.431.921 0 294.177 1.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.019.350 18.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Fundaţia „Prof.2.681.206 14.861 330.389 1.990. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.1.619 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.885 1.882 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 2.772 1.111.195 17.677 2.604 20.2.715 13. Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de success (AID) Invata Automatica Ministerul Educatiei.320 385.104.884.030. Parteneriat Universitatea din Oradea.201 15.756.243 1.979.664.102 1.207 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Fundatia "Roma Education Fund Romania" primaria dumesti 10.2.485.220.296.650 20. Coman” 8.198 4.658 454. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.481 114. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.295.700 2.070.142.216 0 58.180.155 1.202 Mişcarea Română pentru Calitate INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 11.221 408.481.893.2.405. Tranziţia de la inter-regional pe piaţa muncii între universităţi de Ştiinţe Economice şcoală la viaţa activă şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni .656.005 1.133.280 20.210 Fundatia Filocalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Romani CRISS.260 .314 1.622 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.516 0 5.2.928 2.944. televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti Autocunoastere.407.123 13.1.294 105.092. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.478.049 0 280.297 417.197 16.790.514 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.355 12.383 1.286 20.832 109. Tranziţia de la rapida pe piata muncii a studentilor specializati FARMACIE "GR.940 1.448.141.551 68. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.330 404.862.366 374. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.333 375.243.1.594 624.435. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.220 1.577 0 3.956.563 0 383.POPA" IASI şcoală la viaţa activă in medicina dentara.889 15.300 17.438 1.1.597 18.202.208 17.200 „Practica studenţilor economişti.966 1.209 12.869.785 10.444.158 1.1.594 1.primul pas pentru succesul scolar si profesional Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE" Sa invatam impreuna Fundaţia Copiii Noştri Axa Prioritară 2/ DMI 2.595.776 3.000 5.292 0 14.099.193 1.563 0 103.564 62.199 5.2. Tranziţia de la STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL AGRONOMICE SI MEDICINA şcoală la viaţa activă SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– VETERINARA BUCURESTI Stagii de pregatire practica pentru integrarea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.585.Nr.941. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 19.698 706.022 19.218.879 0 2. Titlu proiect Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.329.212 17.101 1.1.383.2.2.016. Prevenirea şi copiilor prescolari care provin din medii Napoca corectarea părăsirii timpurii a şcolii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Scoala dupa Scoala .475 1.500 1.2.000 406.520 40.231.964.Asociaţia "Centrul Multimedia Teatru Axa Prioritară 2/ DMI 2.227.192 Grup Şcolar Virgil Madgearu Iaşi 1.680 0 2.725 1.069.236 1.545.791 1.243 0 3.519 769.1.165 668.255. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.857 370.437 19.studenti activi si integrati PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a Universitatea Spiru Haret Axa Prioritară 2/ DMI 2.621 1. Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED .288.196 16.572 420.810.1.721 2.T.651 1.

087.651 1.232 16.891.491.526.358 405.427. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.221 3.915.1.479 920.241 ANTREMAN .532 161.276.268 15.654 275.626 2.872.2.708 1.424.857. Promovarea Antreprenoriale si Manageriale .785 1.690 19.746 183.2.535 275.850.239 Stimularea spiritului antreprenorial si a Axa Prioritară 3/ DMI 3.058.475 7.105.S) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Copii in Dificultate Fundaţia Română pentru Copii.training lansare si dezvoltare in afaceri pentru ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR Ministerul Educatiei.911.056.1.957 3.176.796 2.238 Fundatia pentru promovarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.920.100 9.536.241. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.1.717.407. Promovarea culturii antreprenoriale 14.590 12. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.960.317 0 370. Titlu proiect Nume beneficiar INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Salvati Copiii Romania ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.400 4. şansa noastră pentru viitor ASOCIATIA GEDEON Axa Prioritară 2/ DMI 2.013 0 20.735 0 3.290 1. Promovarea culturii antreprenoriale 14. Prevenirea şi Inspectoratul Scolar al Judetului Olt RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Educaţia.029.1.877.480.558.Nr.958.500 132.686 0 2.343. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.455 282.2.2.552 6.994 14.442.178 136.228 Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 16.2.118 401.225 1.120 . o noua sansa Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva .197.498 1.000 1.626 2.177 1.441 0 20.272 1. Prevenirea şi asigurarea accesului.872.400.348 2.939.793 834.793 0 20.229 EDUCATIA ESTE CALEA SPRE Axa Prioritară 2/ DMI 2.398 90. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.219 17.005 184.981. de la idee la succes 18.491.581.742 0 3.010 0 676. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 17.650 417. consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate Antreprenoriatul.2.873 1.230 18. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.222 18.172 0 2.518 1.967.275.232 418.225 3.1.2.218 16.657 351.205 420."Infiintarea Scolii de Studii Consiliul National al Intreprinderilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.232 418.389.240 19.235 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Centru pentru informare.212 0 391.517 2. şansa noastră pentru un viitor comun Inspectoratul Scolar al Judetului Alba Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Sfanta Macrina .534 0 20.602 0 379.171.271.140.584 18.262 19.093.149 1.891 119. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.2.2.548 0 20.R. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.507.793 0 20.763 16.972 1.742 1.618 1.762 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.844 439.110 0 2.2.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 3/ DMI 3.939.167 899.1.000 Cheltuieli neeligibile 1.352 559.Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului Retea interregionala de centre educationale 1.709 1.141.769 70.1.916 1. Comunitate şi Familie Asociatia Gedeon Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a Educaţia. crt.223 17.953.237 6.504 0 5.227 18.839 19.322.745 1.863.618.378.309 20.modalitate Private Mici si Mijlocii din Romania culturii antreprenoriale inovativa de promovare a antreprenoriatului in 14. Cercetarii si Inovarii FUNFATIA PENTRU INVATAMANT SC EDUROM SRL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Universitatea Titu Maiorescu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 11. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.850 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.549 679.911 418.640.234 2.711 313.302 1.837.243.000 1. participarii si succesului Bucuresti corectarea părăsirii timpurii a şcolii scolar in invatamantul obligatoriu.221.687 1.300. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.236 6.231 Fiecare copil merita o educatie completa Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate .210.285.217 A doua sansa.instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovatiilor in suportul educational in invatamantul pre-universitar. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.930 1.051 1.2.056.045.678 0 16. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.126.226 7.2.059 132.586 310.037 2. Promovarea agriculturii si a economiei regionale culturii antreprenoriale FAER Reghin-Mures 4.941.870 163.152.651 1.306.485 3.233 15."SOS" Educaţie pentru toţi.700 1.497 1.114 0 293.458.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.601 20.224 19. educatia este sansa ta Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT O sansa europeana pentru copiii romani Salvati Copiii de Abandon si NeintegrareaSCAN Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii Vreau să termin şcoala şi eu . Promovarea mediului de afaceri prin imbunatatirea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA culturii antreprenoriale performantelor intreprinderilor si dezvoltarea Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Axa Prioritară 3/ DMI 3.134 20.412.Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.032.473 117. pentru ANTREPRENORIADA .610 0 406.029.616 Total valoare proiect 20.220 Solutii inovative si oportunitati pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului Axa Prioritară 2/ DMI 2.M.893 1.282 2.

467 5.969 774.820 1.3.873 196.587 4.1.Fundatia de IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA Consultanta si Servicii Sociale pentru EDUCATIE Copii si Familii FUNDAŢIA INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI "CENTRULPENTRUEDUCAŢIEEC ONOMICĂŞIDEZVOLTAREDINRO Dezvoltarea Aptitudinilor.882 269. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.621 1.813.119.736 178.825 199. Promovarea si consiliere   S.657.264 1.succes prin parteneriat social si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PREUNIVERSITAR GALATI capital uman performant pentru partenerii sociali şi societatea civilă FEDERATIA NATIONALA A Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 1.814.817.257 1.431 14.319 5.872.569.200.445 634.256.251 12.048.245.262 6.787 1. Axa Prioritară 3/ DMI 3.746.220 124.663.C.243 1.363 475.128.814 19.3.234 9. Dezvoltarea transnational pentru cresterea interesului FUNDATIA POST PRIVATIZARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.762.720 15.310 1.840 0 54.662 3.794 0 18.193.632 174.3.989 191.242 1.247 APT .867 147.048.986.714 333.040 153.181 1.410.225.485 1.329.849.384 369. Dezvoltarea Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru Confederatia Nationala a Sindicatelor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ocupare si incluziune Libere din Romania Fratia pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea comunitara durabila in Romania.962 1.100 . Dezvoltarea pentru Federatia Sindicatelor din Invatatmant parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Spiru Haret pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea si consolidarea initiativelor Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.A.711 357.1.202 250.A.542 3.860 2.432. Dezvoltarea Promovarea Responsabilitatii Sociale a Federatia Sindicatelor Cimentistilor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului din Romania pentru partenerii sociali şi societatea civilă Organizatia sindicala in invatamantul Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri Nume beneficiar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.260 1.000 92.782 266.557 4.238.057 0 4.684 3.514 2.253 1.418.406.420 8.426 1.810 19.R.507 6.1.1.855 107.050.252 1.246 ASOCIATIA BROKERILOR 6.119 57.718 13.018.290 4. CELLA INVEST SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.216 1.036 1.835.000 10.003.L.3.921.532. Dezvoltarea Rolul dialogului social în dezvoltarea Asociaţia Centrul de Resurse pentru parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor incluziunii sociale active Iniţiative Etice şi Solidare pentru partenerii sociali şi societatea civilă 3.452 516.Antreprenoriat performant prin training BRAIN WAVE COMMUNICATION Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea Facultatea de Management Financiar culturii antreprenoriale Contabil Craiova Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti S.694 622.SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes PACT-E Educatie Parteneriate de Calitate Universitatea Spiru Haret prin Axa Prioritară 3/ DMI 3.254 1.410 0 7. Promovarea culturii antreprenoriale 16.C.042 1.493 0 9.023 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.174 8.249 7.263 1.3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.472.364 233.858 1.392 2.400 4.689. OPERATIONS RESEARCH S. Dezvoltarea Consolidare institutionala prin dezvoltarea SINDICATELOR DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor resurselor umane ELECTRICITATE UNIVERS pentru partenerii sociali şi societatea civilă Impreuna pentru servicii sociale mai bune – FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.3.014 178.043.751 436.380 724.721.219 2. Dezvoltarea Ministerul Educatiei.468.707 3.1.259 1.603 491.272 950.256 1.L.279. Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D.3.248 2.423 6.237 0 11.I.325 148.212 525.370.012 919.800 Total valoare proiect 9.250 4.700.241.052.874.255 1.1.497 223.420.075.1.827 3.3.786 71. culturii antreprenoriale Antreprenori in turism Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea CITYAUDIT.599 171.442 6.158 562.951.3.595 586.430 343.) Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare SC ALP Grup SRL 8.427 114.820. Dezvoltarea Federatia Sindicatelor Libere din comune ale partenerilor sociali din industria parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Industria Lemnului – FSLIL lemnului pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA FOTBALISTILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.262 1.3.592 181.1.890 2.261 1.343.550 1.161.170 285.266 Axa Prioritară 3/ DMI 3.126 2.3.410 8.3.390.269 1.249.916 2.3.178 0 5.576 199. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.977.325 1.258 1.574.268 2.756.790.471 111. Promovarea culturii antreprenoriale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.245 4.268.640 8.3. Dezvoltarea UNIVERSITATEA PETROL GAZE Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PLOIESTI formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Consortiului Regional pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor REGIONALA SUD-VEST OLTENIA formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă INVESTITORI IN OAMENI .247 783.1.711 92. Dezvoltarea Camera de Comert si Industrie a Parteneriat pentru dezvoltare parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Municipiului Bucuresti pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.013.489.600 Cheltuieli neeligibile 3.519 2.205.618 1.390 504.133.889 61.885 311.1.244 Holt Romania . Dezvoltarea Construirea capacitatii organizationale a unei INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor retele nationale de ONGuri crestine CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.697 86.459 58. Dezvoltarea E-learnig pentru partenerii sociali AMATORI SI NONAMATORI – parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor AFAN pentru partenerii sociali şi societatea civilă Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.983.032 1.589 88. Cercetarii si Calificările Profesionale din România (IMI PQ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Inovarii NET România) pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Clubul Ecologic Transilvania un obiectiv comun al comunitatilor si al parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor practicienilor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.RO .Parteneriat Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea SINDICATUL INVATAMANTULUI preuniversitar .265 1.592 0 13.438 20.905.R.135.035 275.

817 9.228.289 Cheltuieli neeligibile 1.Asociatia Romana Anti-SIDA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Asociatia Profesionala Axa Prioritară 6/ DMI 6.269 Competente si instrumente pentru adoptarea Reper21 (Reteaua Europeana pentru responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul Promovarea unei Economii organizatiilor societatii civile (RSORG) Responsabile.534.2.Reteaua sociala RSC Federatia "Junior Chamber International" Romania AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj First Job School SRL 2. Îmbunătăţirea Servicii sociale integrate si formare vocationala Neguvernamentala de Asistenta accesului şi a participării grupurilor pentru persoane cu dizabilitati Sociala ASSOC vulnerabile pe piaţa muncii 17.920.811 1.3.439 0 13.685 0 3.304 4.229 254.900 12.276 12.781 19.624.750 989.289 1.866 1. Îmbunătăţirea pentru integrarea sociala si profesionala a Fundatia Romanian Angel Appeal accesului şi a participării grupurilor persoanelor cu tulburari de spectru autist vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.396 34.013.306 1.403 1.558 4.570 261.555 13.638 875.un parteneriat pentru incluziune Ministerul Muncii.832.4.318 10. accesului şi a participării grupurilor penitenciar romanesc vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.900.Lea Axa Prioritară 6/ DMI 6.2. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.028 0 3.100 400. Îmbunătăţirea A DOUA SANSA ARAS .047 0 4.268 1.239.542 20.275 0 18.280 1.2.2.114.227.479.430. Familiei si transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Protectiei Sociale muncii EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente Axa Prioritară 6/ DMI 6.168.757 1. Bulgaria. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.446 1.3.940.812.648 300.Performant System " Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii" MINERVA .894.931.403 2.343 650.000 4. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.272 FUNCTIONARUL ELECTRONIC 10.4.481.358 968.281. Promovarea EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL dership.232 547.3.EUROAPTITUDINI S.425 11.260 6.881 5.046.705 0 5.101.284 1.594.4.830.380 372.344.4.138.274.286 1.357 1.Nr.896.Romaniaegalităţii de şanse pe piaţa muncii RURAL AtelieR Axa Prioritară 6/ DMI 6.283 1.000 201.489 11.452 0 5.3.126 14.365 .993.C.2.379.319 362. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.722 1. Iniţiative Parteneriat european de formare pentru o Centrul de Reeducare Buzias transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a societate inclusiva muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.285 1.441. Promovarea TV.595 1.044. egalităţii de şanse pe piaţa muncii Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si “Femei pentru femei” .249 Total valoare proiect 20.709 0 2.846 2.775 9.ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA MRB .2.209.277 4.474 259.397 378. Iniţiative Parteneriat transnational pentru promovarea Ministerul Muncii.000 6.415.919 15.324.229.4.945.896.2. Iniţiative “Modele de buna practica in domeniul Asociaţia Centrul de Resurse pentru transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a incluziunii sociale ” Iniţiative Etice şi Solidare muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Titlu proiect FORTE .529.484 0 4.100.337.878 9.740 54.111 17.750 1.157 6. Informare Nationala si S.3.402. Monitorizare.943 704.291.142 150.3.423.2. pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor.073 845.992 2.725. Italia si Spania muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.691 221.575 0 70.427 1.Formare trainica pentru parteneriat social Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.468 2.448 1. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.702 161.701.1.300.Program national de Axa Prioritară 6/ DMI 6.282 1.582.102 1.649 464. Emisiuni Axa Prioritară 6/ DMI 6.4.033.3.640.395.027 0 14. Îmbunătăţirea Pregatire TIC la standarde europene in sistemul S. Familiei şi transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a sociala Protecției Sociale muncii Si ei trebuie sa aiba o sansa .326.825.969 9.160 826.311 0 3.815 1.628.162 989.Formare pentru jurnalisti.450 3.495. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 1.287 1. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 6/ DMI 6.A.511 20.699 20.267 FEDERATIA FILANTROPIA 1.152 1.568 419.960. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.279 1. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.185.274 15.264.941 18.Program de sprijin Axa Prioritară 6/ DMI 6.688.275 13.032 4.349 1.993. Iniţiative Fundatia Soros privind integrarea pe piata muncii a romilor transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a intre Romania.624.880 392.291 FEMINA .270 8.743.046. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.337 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.116 13.200 19.463. Iniţiative Synthesis .InformaresiEcologie. Iniţiative Catalizatori pentru formare profesională Blocul National Sindical transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.271 9.670 2.498.273 Sanse egale pentru un viitor comun Educatie continua orientata spre performanta.011 365.015.038.443 1.290 1.115 272. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.880 1.864 531.3.281 1.C.BLOKBUSTER MEDIA SRL.050.801 172.610 78.391.755.256 4. secolul 21) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT Dezvoltarea competentelor profesionale Asociatia Academia de Advocacy specifice dialogului social si implicarii in Model de bune practici in managementul Federatia Sindicatelor Gaz Romania activitatilor sindicale nationale Actionam Responsabil .404 14. Promovarea calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de Fundatia Romanian Angel Appeal egalităţii de şanse pe piaţa muncii baby-sitter CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU AsociatiadeTineretpentruEducatie.932.Emancipare pentru egalitate de sanse 15.288 1.817.304.846 0 20.876 20.633 2.677 1.983.338 16.106 16.998.484 838.173.278 7.299 1.972.1.587.300 0 1.031 294.

714.900 14.887 166.292 1.3.302 1.503. pe o piaţă a muncii incluzivă O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii 1.586 326. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.314.861 470.983 380.010.573 8.020 4.457 143.3. Primaria Sectorului 4 C4C . prioritatea noastra! Acces pentru toţi.010.3.803 155.532.296 1.2.796 440.306 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii 3.242 90.300 1.617 1.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.985 207.314 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.2.699 811.969 1.569 7.796 669.046 0 204.350 12.777 343.800 10.000 3.298 1.054.294 1.304 CeMPRES .2.898.108 59. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.307 Universitatea Spiru Haret prin „Performanta in cariera si in afaceri pentru Axa Prioritară 6/ DMI 6.600 0 160.311 Fundatia EuroEd Municipiul Bucuresti.818.142.2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.881 4.588 15.665 0 383. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.863 236.310 SC OLIMP NET SRL 2.793.Centru Multimedia de Promovare Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.757.316 Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S.2.714.679.295 1.309 ILE Trade Company SRL 5.Communication for Community 2.303 Axa Prioritară 6/ DMI 6.924 17.192 1.531 27.045 0 8.908.2.922 10.567 15.273 1.880 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.711 303.000 12.195.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile .197 997.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.933 1.981 749.720.756 259.338 13. Îmbunătăţirea SC HR SPECIALISTS SRL accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.428.062.385.214 254.000 207.640.385 720.755.843 14.323.375 10.223.447 16.076 0 20.580.856 1. Promovarea Facultatea de Management Financiar femei” egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contabil Craiova Retea de incluziune sociala pe piata muncii Femina . Îmbunătăţirea Asociatia Pakiv Romania accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.726.315 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.968. Îmbunătăţirea ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.902 953.376 326.239 2.112.755 Cheltuieli neeligibile 258.254.173 14.246 78.984 1.558 417.cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate Munca are genul feminin „MOM UP Consiliere a de viata ” „MOM UP Consiliere a de viata ” .095.463.297.246.173 83.343 1.406. 12.229 1.000 179.161.362 1.540 6.313 11.2.721.148.777 1.377.166 1.123 433.155 3.535.623 435.639 0 118.925.301 1.3.527 69. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.800 1. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.362 18.240 18.128.130 20.791.292 1.302.793 1.3.316 177.091 10.004 496. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.391.896 316.3.246 0 307.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.3.287.424 1.116 15.2.305 7. Promovarea si Resurse in egalitate de sanse Slatina egalităţii de şanse pe piaţa muncii Lupta pentru sansa ta ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI.146.272 0 281. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.880 1.Nr.000 11.439 0 2.2.413 1.928.279.742. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.138 328.360 912. Îmbunătăţirea Penitenciarul Galati accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. crt.160 7.077.427.214 254. MOASELOR SI ASISTENTILOR Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" Axa Prioritară 6/ DMI 6.230 1.460.2.950 5.3.786.527 69.A.030 Total valoare proiect 6.537.484 . Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 7. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.853. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.303 351.155 3.520. Îmbunătăţirea Institutul pentru Politici Sociale accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.579 18.433 1.696 2.907 800.412 17.293 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU CENTRUL REGIONAL DE FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE FORMARE PROFESIONALA A PIATA MUNCII ADULTILOR DOLJ Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Centrele de Incluziune Sociala.992 20.610 790.3.442 148.723 0 206.048 230.280. Îmbunătăţirea Universitatea din Bucuresti accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.308 10.105.455 1.113 1. Titlu proiect ACCESS -PARTENERIAT INTEGRARE SOCIALA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.2.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile Centrul Diecezan Caritas Iasi Axa Prioritară 6/ DMI 6.297 1.312 10.206 1.983 380.035.3.299 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 3.605.

095 516. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.900.863 8.885.033 Total valoare proiect 20.495.Nr.833 348. crt.752 939.317 Universitatea Spiru Haret TOTAL .081.913.473.Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.094 1.3.620.350 274.571 Cheltuieli neeligibile 3.830.154.157.142.060 9.531 1. Titlu proiect ProFeminAntrep .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful