Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 30 septembrie 2010 Nume operaţiune/ DMI din

care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.336.723 977.075 88.037

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

489.093

4.890.928

2

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar

13.982.470

4.094.414

368.916

0

18.445.800

3

14.004.012

4.100.722

369.484

0

18.474.218

4

Profesionişti în preuniversitar

managementul

educaţional

13.984.400

4.094.980

368.967

0

18.448.347

5

Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.011.954

4.103.048

369.694

0

18.484.696

6

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

7

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

8

COMPETENTE CHEIE CURRICULUM-UL SCOLAR

TIC

CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la IN CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI învăţământul superior PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

9

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România

13.168.117

3.933.334

349.011

0

17.450.461

10

Imbunatatirea Managementului Universitar

13.385.866

3.998.375

370.000

0

17.754.241

11

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Calitate si Leadership pentru Invatamantul Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII Superior Romanesc învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI ARACIS Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.737.698

4.103.468

370.000

0

18.211.166

12

2.622.443

783.327

69.506

0

3.475.275

13

13.810.679

4.125.268

366.040

0

18.301.987

14

REGISTRUL MATRICOL UNIC

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

13.220.906

3.949.102

370.001

0

17.540.009

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

15

Schema de sustinere complementara a AGENTIA NATIONALA PENTRU mobilitatii europene a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea PROGRAME COMUNITARE IN invatamantul preuniversitar beneficiare ale resurselor umane în educaţie şi formare DOMENIUL EDUCATIEI SI Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii profesională FORMARII PROFESIONALE (life Long Learning) Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituţionale şi metodologice INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

8.523.630

2.005.870

447.278

0

10.976.778

16

11.400.736

2.682.940

287.422

50.000

14.421.098

17

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice INVATAMANTUL resurselor umane în educaţie şi formare prin activitati de mentorat PREUNIVERSITAR - MINISTERUL profesională EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Restructurarea sistemului de formare continuă a CENTRUL NATIONAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar FORMARE A PERSONALULUI DIN resurselor umane în educaţie şi formare prin generalizarea sistemului de credite INVATAMANTUL profesională profesionale transferabile PREUNIVERSITAR Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si at Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor Instruirea in societatea cunoasterii

14.541.830

3.422.136

366.612

0

18.330.578

18

10.421.637

2.452.529

262.740

0

13.136.906

19

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

14.247.200

3.352.800

360.000

0

17.960.000

20

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

21

Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională

DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

7.354.948

1.730.843

185.424

0

9.271.215,00

12.151.978

2.859.730

306.361

0

15.318.069,00

22

FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesionala adaptata pietei

COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

7.214.160

1.692.210

181.763

0

9.088.133,00

23

Constructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNCFPC Calitate in educatie - CALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în SPRIJINIREA INITIATIVELOR formarea profesională continuă TINERILOR (ANSIT) CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

11.340.000

2.660.000

681.004

0

14.681.004,00

24

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

3.100.878

727.366

78.127

0

3.906.371,00

25 26

FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR CONSILIUL NATIONAL DE Asigurarea calităţii în sistemul de formare FORMARE PROFESIONALA A profesională continuă din România - CALISIS ADULTILOR

14.684.460 14.391.594

3.444.503 3.375.806

369.979 362.600

0 0

18.498.942,00

18.130.000

27

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU)

10.722.155

1.892.145

370.000

0

12.984.300

28

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe calitatii cercetarii in universitati si cresterea SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul vizibilitatii prin publicarea stiintifica STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în cercetărilor socio-economice şi umaniste DIN CLUJ NAPOCA cercetării O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) Programe sprijinul Programe sprijinul

15.325.497

2.704.499

370.000

0

18.399.996

29

8.049.024

1.420.416

193.300

0

9.662.740

30

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

Nr. crt.

Titlu proiect
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.

Nume beneficiar
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - ŞCOALA DOCTORALǍ

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.485.189 615.033 83.678

Cheltuieli neeligibile
0

Total valoare proiect
4.183.900

31

32

2.813.337

496.471

67.547

0

3.377.355

33

5.342.706

942.830

128.276

100.000

6.513.812

34

Burse doctorale în sprijinul cercetării : Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SCOALA NATIONALA DE STUDII Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul doctorale şi post-doctorale în sprijinul POLITICE SI ADMINISTRATIVE European al Învăţământului Superior - BDCCC cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. si UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL Doctoral burses at usv doctorale şi post-doctorale în MARE" SUCEAVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate doctorale şi post-doctorale în DIN CLUJ NAPOCA cercetării Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" pentru traiectorii flexibile în cariera de doctorale şi post-doctorale în IASI cercetare cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a UNIVERSITATEA PETROL-GAZE doctorale şi post-doctorale în societăţii româneşti DIN PLOIESTI cercetării Doctoranzi in competitivitatii sprijinul inovarii PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

3.582.839

632.266

86.023

0

4.301.128

35

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

36

8.678.157

1.531.439

208.359

731.627

11.149.582

37

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

38

14.981.355

2.643.768

359.697

0

17.984.820

39

4.272.284

753.932

1.025.068

0

6.051.284

40

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

6.091.690

1.075.004

146.259

0

7.312.953

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. STUDII DOCTORALE PENTRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD) DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN UNIVERSITATEA TEHNICA doctorale şi post-doctorale în INTELIGENTA (BRAIN) GHEORGHE ASACHI DIN IASI cercetării Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. studiilor universitare de doctorat prin acordarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în de burse doctorale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Burse doctorale in sprijinul activitatii de UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetare in domeniul stiintelor politice cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sistem de Management al Burselor Acordate UNIVERSITATEA DUNAREA DE doctorale şi post-doctorale în Doctoranzilor SIMBAD JOS DIN GALATI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Racordarea programelor de studii doctorale la UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" doctorale şi post-doctorale în studiile doctorale europene DIN TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Dezvoltarea proiectată şi performanţă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar cercetării Suport financiar pentru studii doctorale privind Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. complexitatea din natura, mediu si societatea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în umana. cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în acordarea de burse doctorale FARMACIE DIN CRAIOVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în tehnologii avansate – „PRODOC” CLUJ - NAPOCA cercetării Creşterea rolului studiilor doctorale şi a Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA competitivităţii doctoranzilor într-o Europă doctorale şi post-doctorale în DIN SIBIU unită. cercetării Pregatire competitiva a doctoranzilor in Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA domenii prioritare ale societatii bazate pe doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cunoastere cercetării

4.668.340

823.825

112.085

0

5.604.250

12.808.384

2.260.303

307.525

0

15.376.212

4.401.239

776.689

105.672

71.060

5.354.660

8.342.836

1.472.265

200.308

0

10.015.409

4.650.993

820.764

111.668

0

5.583.425

6.302.904

1.112.277

151.330

230.250

7.796.762

6.538.184

1.153.797

156.979

0

7.848.960

4.526.865

798.859

108.688

0

5.434.412

2.996.026

528.710

71.933

0

3.596.670

14.277.043

2.519.478

342.786

0

17.139.307

6.249.628

1.102.876

150.051

20.370

7.522.925

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

Promovarea culturii antreprenoriale 16.171 944.326 54.944.138 0 0 0 0 0 18.711 8.408 1.404.981 132.180.012 367.Nr.120 817.1.130 200. Promovarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA dezvoltarea de parteneriate la nivel culturii antreprenoriale (trans)naţional .176 9.850.521.965.un pas spre egalitate RROMENTZA" 67 Proiectarea.620.226 374.292 15.325. Axa Prioritară 3/ DMI 3.092 14.186 55 FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL „Aptitudini practice prin învăţare la locul de Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 59 MINISTERUL EDUCAŢIEI.808.035.393 316. Promovarea INTREPRINDERILOR PRIVATE competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din culturii antreprenoriale MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.1. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.787 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.600 18.623.320 3.000 71 3.087.246.000 16. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.096 8.639.026.982 370. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.890 1.TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – CONSILIUL NATIONAL AL modalitate inovativă de creştere a Axa Prioritară 3/ DMI 3.002 240. cu precădere romi.560.099. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII .779.521 102. inter-regional si Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.200 427. managerilor şi angajaţilor din IMM-uri Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 1.296 2.127 63.1.078 1. implementarea si derularea unui sistem de formare continua.487 929.000 60 1.528 61 ROMANI CRISS.1.000 188. Promovarea model inter-regional de şcoală antreprenorială FACULTATEA DE STIINTE culturii antreprenoriale pentru femei ECONOMICE 11.000 1.1.1.693. Promovarea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI trans-national.606. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.326.929.362 369.700.600 72 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.663 360.338 1.446.000 0 18.778 12.287 605.200.1.000 2. Promovarea SC ASCENDIS CONSULTING SRL competenţelor antreprenoriale ale culturii antreprenoriale întreprinzătorilor.CENTRUL „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii Axa Prioritară 2/ DMI 2.130 230. Prevenirea şi ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE accesului la educaţie al copiilor romi” corectarea părăsirii timpurii a şcolii SOCIALĂ ŞI STUDII Educaţie. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6.860 430.889 ASOCIATIA PRO FORMARE EUROPEANA Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU muncă stabil ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU „Scoala – o sansa pentru fiecare” ROMI CENTRUL RROMILOR "AMARE Educatia de calitate .2.900 0 18.846.047.597 250.406.345 720.1.150 42.170 18.121 356.1.5.426 2.600 70 14.872 57 58 2.289.000 220.2.000 0 8.020 56 Axa Prioritară 2/ DMI 2.086. Un UNIVERSITATEA DIN ORADEA.104 . TOŢI ÎN CLASA I. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUNCII PENTRU STUDENŢI TIMIŞOARA Parteneriat national pentru implementarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei DIN BUCURESTI de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITATEA BABES BOLYAI UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA DIN CLUJ NAPOCA 7.838.326 53 54 Axa Prioritară 1/ DMI 1.533 0 18. calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE şcoală la viaţa activă din comunităţi defavorizate.292 0 3.Program de dezvoltare a Axa Prioritară 3/ DMI 3.089 375.156.500. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 15.530.119.144.892 101.018 2. Tranziţia de la COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI muncă pentru tranziţia la viaţa activă” şcoală la viaţa activă – „SPIRU HARET” BUCURESTI FIPCM BUCURESTI SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU CAMERA DE COMERŢ.910 2.164 691.413.492. MINORITĂŢILOR ŞI RELAŢIA CU în 2008-2009 PARLAMENTUL Privind spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.178 78.292.186 69 17.817 18.495.2. crt.1. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.996.847 170. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 15.622 62 63 64 65 66 15.184.2.180.2. pentru obtinerea competentelor culturii antreprenoriale antreprenoriale.500. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Titlu proiect Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI) Nume beneficiar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.5.049 5.373.104 2.718. EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare cercetării 9.380.2.170 2.499.2.207.992 68 6.914.576 255.761 0 7.160 12.173 995.379. CERCETĂRII ŞI TINERETULUI – Programe integrate pentru creşterea accesului la DIRECŢIA GENERALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.241 4.581 366.200 0 20. TOŢI LA GRĂDINIŢĂ.474 321.558 975.080 1.

434. Dinamism.116 1.1.700 0 2.1.304 74 ASOCIATIA EGRETA 2.033.548 40.137 48.3.000 76 77 UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.3.914 2.830 0 1.387.3.720 377. Promovarea Adaptabilitate.531.700 0 2.778.034.359 81 INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA 1.348 0 2. Dezvoltarea REGIONAL PENTRU OCUPARE SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU TARGOVISTE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest CAMERA DE COMERT.959 18.069 434. Întărirea PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea SELF-service” OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.034.753.530 0 4. Promovarea culturii antreprenoriale 7.000 8.686 0 2.913 .477 143.380.852 438.1.300 75 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.100 83 Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.840.211.476. UPB-CETTI Tinerete.335.208 166.ELEUTHERIA ASOCIAŢIA COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 7.012 86 SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT Axa Prioritară 3/ DMI 3.758.465. Promovarea culturii antreprenoriale 2.3.472 7.000 488.209. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 73 UNIVERSITATEA POLITEHNICA Promovarea Culturii Antreprenoriale: DIN BUCURESTI .616.989 10. Întărirea Analiza deficitului de forţă de muncă calificată AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea în domeniul construcţii OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Promovarea ANALIZA SI DEZVOLTARE culturii antreprenoriale INSTITUTIONALA .005.533 438.365 220. in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism.195 502.500 251.1.010.862 12.511 1.873.260 343.1.3.1.374.560 38.635 40. Dezvoltarea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea TRANSPARENŢĂ│TRANSPARENC parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Bucureşti-Ilfov Y INTERNATIONAL ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.560 87 2.CENTRUL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 0 2.436 40. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU PENTRU INTEGRARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA EUROPEANA SI DEZVOLTARE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD-EST DURABILA BRAILA Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Axa Prioritară 3/ DMI 3.875 413.055 40.242.1.1.978 27.934 256.555.034.942 40.713 471. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU FUNDATIA ACADEMICA PETRE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ANDREI IASI pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA NORD-EST Axa Prioritară 4/ DMI 4.416 236.1.000 58.611 417.3. Promovarea culturii antreprenoriale 11.692 3.932 0 795. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare 1.803.552 17.500 288. hoteluri si restaurante” ANTREPRENORI EUROPENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.453 438. Initiativa in Industria ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI culturii antreprenoriale Electronica TEHNICI DE INTERCONECTARE.671 0 2.179 565. crt.212 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.896 416.992 56.190 84 1.524 8.542.988 85 1.642 101.327.544 170. Dezvoltarea al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială pentru partenerii sociali şi societatea civilă din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV 1.500.554.100 0 2.123. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.531.554.001.811 15.Nr.038.491.362 80 ASOCIATIA CENTRUL DE SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT INFORMARE SI DOCUMENTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.343 420. Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor.003. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.740 40.000 89 5.1.833 432.588 78 FUNDATIA CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.602 88 13.858.500 715. INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA Axa Prioritară 3/ DMI 3.197 79 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALE ENERGETIC ABILITĂŢILOR ÎN SECTORUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.973 82 Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 8.017.

606 0 4.701 15.2. analize şi previziuni asupra Axa Prioritară 4/ DMI 4.973 2.108 18.040 334.680 453.150 295.Specializarea Consilierilor de Orientare AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.500.000 94 S. Promovarea RURALTIN .642.728.241 11.590. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.680 97 Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România.138 40. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 8.541.867 360.2.458.680 0 18.492 374.403 .820 1.027 296.000 2.985 104 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă AGROSTAR 14.FUNDATIA DE sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Caravana perfectionarii asistentilor sociali din CONSULTANTA SI SERVICII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural SOCIALE PENTRU COPII SI resurselor umane şi ocuparea forţei de FAMILII muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5."Şanse pentru comunitatea rurală" 15. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.774 362. Promovarea HOLT ROMANIA .041 0 4.149.1.000.401 18.286.018.269 91 13.169.850.743.045.500.516.658 4.635 169.424. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 684.454.609.735 617.076 68. SC AGROSERV MANAGEMENT SRL 1.773.101. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO Axa Prioritară 5/ DMI 5.107.SERVICII INTEGRATE SI AGENTIA NATIONALA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN SPRIJINIREA INITIATIVELOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL TINERILOR (ANSIT) resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA Axa Prioritară 5/ DMI 5.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.O. .709.2.2.1.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.689 100.580 96.788 103 Dezvoltarea iniţiativelor mediul rural antreprenoriale în AGROSTAR 15. la nivel naţional şi local serviciilor de ocupare SCOP .495 2.888 100 Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 12.400 99 Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 1.484.392 89. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 7. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN AGENTIA PENTRU OCUPAREA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK FORTEI DE MUNCA HARGHITA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.249 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor AGENTIA NATIONALA PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.374. Formarea Profesională OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO COMPROF AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.259 10.000 22.681.438 2.2.220 0 2.770.695 0 3.499.2.033.190.2.948 206.000 92 13.2.395 521. crt.2.000 2.718 699.832 955.653.022 8. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .Nr.957 77.419 101 Axa Prioritară 5/ DMI 5.003 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 90 MODEL DE COOPERARE Axa Prioritară 4/ DMI 4.790.192 18. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU pieţei muncii pentru a întări capacitatea SPO în capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA România.188.500.868 0 16.000 95 Necesitate si oportunitate-instruire comunitatea rurala pentru ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 3.158 370.C.600 98 Axa Prioritară 5/ DMI 5.047 96 Rural-Manager Axa Prioritară 5/ DMI 5.307.R.331 268.750 275.511.000 93 13.615 128.000 675.449 0 4.2.2.279 18.551.734 2.535.500. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU TRANSNATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI serviciilor de ocupare SAPeRe Studii.007 0 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 3.202 139.841 102 2.296.

592 3.365 122 15.851.1. Îmbunătăţirea Centre de consiliere si mediere profesionala CENTRUL RROMILOR "AMARE accesului şi a participării grupurilor pentru persoanele de etnie rroma RROMENTZA" vulnerabile pe piaţa muncii Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A PRESEI AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.866.Nr.033.470 108. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.494 427.665 78.248 72.570.3.733. FAMILIEI promovarea incluziunii active a persoanelor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE defavorizate AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Impreuna.232 1.668 523.152.500.973 18.559. "PENTRU COPIII NOŞTRI" egalităţii de şanse pe piaţa muncii Reţeaua naţională a experţilor locali romi. Îmbunătăţirea persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor educaţie.1.407 121 3.2.799 108 UNIUNEA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.521 6.622.268. crt. Îmbunătăţirea evaluare.820 1.aceleaşi şanse pe piaţa muncii 4.828 121. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.569.060 219.1.000 4.983 14.383.2.757.490 . Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.775 336.323 77.494.896.209 5.350 17.673 137. Dezvoltarea ORGANIZATIILOR PERSOANELOR economiei sociale AFECTATE DE HIV/SIDA Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale DMI 6.725 304.364 1. Dezvoltarea economiei sociale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 105 FAR .312.924 110.482.295.416.559. Dezvoltarea 4.890 0 18.166.2.912.822 Axa Prioritară 6/ DMI 6.492.000 0 6.855 18. Dezvoltarea DMI 6. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) 16.030 1.570.288 0 3.534 0 0 301.015 601.799. Îmbunătăţirea penitenciare la programe de formare ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii parcursul şi după executarea pedepsei INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU Crearea şi implementarea modelului integrat de PREVENIREA ŞI COMBATEREA Axa Prioritară 6/ DMI 6.827 727.133.000 0 18.128 272.194. pentru o societate mai buna ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Împreună pe piaţa muncii ROMI Împreună pe piaţa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 11.295.000 0 18.000 363.375 3.180 370.1.000 120 16.319.1.240.787 109 110 111 112 113 Participarea grupurilor vulnerabile in economia AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU sociala ROMI ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN Atelier de insertiune ROMANIA FUNDATIA MOTIVATION Retea pentru Incluziune ROMANIA EPISCOPIA SLOBOZIEI SI Promovarea în comunitate a economiei sociale CALARASILOR ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (ONCR) Tineri pentru o lume mai buna FILIALA BRASOV "VIRGIL ONITIU" Economia Sociala.180 370.612 210.3. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.530.001. mecanism de sprijin în implementarea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea pe piaţa muncii.057.Femei Antreprenor în Rural SOCIETATEA DE EDUCATIE CONTRACEPTIVA SI SEXUALA 5. model inovator pentru MINISTERUL MUNCII.3.2.2.501.580 369. Accesul femeilor rome ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI Axa Prioritară 6/ DMI 6.650.162.346 839.464 124 Femei şi bărbaţi .183 0 3.820 1.1.2.403 3.772 61.800 3.909.664.365 280.016.760 3.160 660.1.1. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 3.1.142 13.000 18.160 2.000 555.020 2.000 119 16.116 4.2. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.667 353.833 73.456 14.600. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.018 2.671.382 367.633 3.453.029 0 2. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.145.500 126 16.408 725. grup ROMI egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabil supus excluziunii sociale 5.244 308.839. FAMILIEI Sanse egale pe piata muncii accesului şi a participării grupurilor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea măsurilor de incluziune socială a romilor.498.350 1.427 0 0 300.902 464.167.834 125 Egalitate prin diferenţă.945 2.597 106 107 Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala seropozitive din Romania a persoanelor FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 11.559.676 0 310.660 3. Dezvoltarea DMI 6.305 123 2.043 370.000 0 5.661 596.559.745 2. Dezvoltarea DMI 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.091.500.000 70.207 1.971 16.255 664.352.414 118 Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în Axa Prioritară 6/ DMI 6.863 874.282.383.103 114 115 116 117 13.000 0 18.719.234.2.775 2. formare profesională şi angajare pe EXCLUZIUNII SOCIALE A accesului şi a participării grupurilor piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din PERSOANELOR CU HANDICAP vulnerabile pe piaţa muncii România (INPCESPH) Creşterea şanselor de incluziune socială a Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea MINISTERUL MUNCII.015.823 50. informare a societăţii şi îmbunătăţirea PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii activităţilor în penitenciar Axa Prioritară 6/ DMI 6.

674 36.104 36.584 307.093 409.852 416.1.Platforma digitală interactivă pentru educaţie şi formare GHEORGHE LAZAR viitorul elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem LICEUL TEORETIC CU CLASELE Ieducaţie şi formare informatic colaborativ pentru liceu XII "MIHAIL KOGALNICEANU" calitate GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" 418. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 312.1.401.Nr.995 56.pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.776 456.009 142 143 144 145 Axa Prioritară 1/ DMI 1.297.925 1.516 194.2.304 311. Acces la LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ACTIVA . cu deschidere UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.888 1.Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu cea de familie Nume beneficiar DEPRO INOVATIE SRL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.345 36.485 91.1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.903 36.193 409. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii DMI 1.844 0 1. Calitate în POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior 558.I.111 1.404 166.1.208 26.393.251.2.NAPOCA învăţământul superior Ingineriei Calităţii.508 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.143 36.701 1.051.842.059 135 1. Calitate în internaţională.269 410.380 0 0 1.000 146 Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de tip Bologna.477 407.619 137 1.784.1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.1. STUDIU-PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE LEADERSHIP Tinerii antreprenori se formeaza in scoala DMI 1.1.900 36.827 138 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.503 8.425 36. în domeniul Managementului şi CLUJ .943 0 1.Impreuna pentru o societate INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare bazata pe cunoastere JUDETULUI VALCEA calitate Axa Prioritară 1/ Tineri Antreprenori in Scoala .783 836.796 14.887.452 1.1.467.245 43.800 34.049 2.667 555.939 346.808.021 82. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.847.675 1. Acces ASOCIATIA DE TINERET BUCURA educaţie şi formare profesională iniţială calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.492 141 FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP Axa Prioritară 1/ DMI 1.950 919.414 15. Calitate "Inginerie si Management (IM)" CLUJ .398.862 0 1.1.254 553. Acces la profesională iniţială de 1. 127 128 Titlu proiect Un viitor mai bun pentru femei Harmony .366.2.782. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 1.TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Paşi către viitor .221 124.3.900 1.737 207.940 139 1.409 408.397 408.3. Acces la profesională iniţială de DMI 1.843 0 1.311. Acces Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie ASOCIAŢIA REGIONALA PENTRU educaţie şi formare profesională iniţială Activa DEZVOLTARE RURALA calitate Asigurarea calităţii programelor de studii UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 1/ DMI 1.Platforma informatica interactiva educaţie şi formare profesională iniţială de NOICA" pentru orientare vocationala a elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ „Scoala viitorului”.dezvoltarea serviciilor de INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare consiliere şi orientare şcolară JUDETULUI VALCEA calitate „Paşi spre o carieră europeană – consilierea şi orientarea cu suport digital” CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI.843.396.1.896 1.847.114 130 BLOCUL NATIONAL SINDICAL 8.576 131 132 133 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL ACTIVA .ESTHIA ESTHR . Calitate universitare prin formarea resursei umane şi DIN CLUJ NAPOCA învăţământul superior orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.628.733.800 0 740.746 0 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1. în acord cu cerinţele pieţei muncii Inovare academica si succes pe piata muncii SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.392.930 27.396.769 122.118.732 0 1.184.239 0 1.835.NAPOCA învăţământul superior la de la de în în 994.139 134 Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in Axa Prioritară 1/ DMI 1.036 1.890 0 1.3.478 291. crt.844. CUZA" educaţie şi formare profesională iniţială de COLABORATIV PENTRU ELEVII DE calitate LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul –sistem orientare şcolară şi profesională” digital de CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN Axa Prioritară 1/ DMI 1.842.835.861 217.1.979 32.172 0 9. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) Axa Prioritară 6/ DMI 6.326 36.365.260 140 1.446. Acces la profesională iniţială de 12. Acces la judetul tau SISTEM INFORMATIC LICEUL TEORETIC "AL.067.836.179 18.481 33.708.156 136 ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.019 379.538 366.232 0 1.387.397.000 147 1.213 407.1.530 129 REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI .739.883 2.711 Cheltuieli neeligibile 0 0 Total valoare proiect 16.034 693.626 11.584 2.140 .2.3.745 296.

3.349 1.654 20.099 1.302 0 1.467.200 Cheltuieli neeligibile 60.053.2.081 342. PLASMEI SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.936 7.261 36. Axa Prioritară 1/ DMI 1.2.991 0 1.311.Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1."Descopera " SCIENCE EDUCATION AND profesională TRAINING UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA Specializarea cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.721 0 1.693 69.3.025 161 1.231 399.CENTER FOR resurselor umane în educaţie şi formare stiintelor .762 88.677 36.3.2.077.151 1.145 227. Dezvoltarea cadrelor didactice din învăţământul superior de UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare marină şi furnizarea de programe de CONSTANTA profesională perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime INSTITUTUL NATIONAL PENTRU Formarea si perfectionarea cadrelor didactice FIZICA LASERILOR. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.038 36.640 36.882 0 1. 148 Titlu proiect Calificari si standardizare europeana asistenta sociala .340 152 Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.828.450. (OPMR) FACULTATEA DE MUZICĂ Centru de formare si analiza in ingineria UNIVERSITATEA ALEXANDRU riscurilor (CeFAIR) IOAN CUZA Centrul de formare a cadrelor didactice din CENTRUL SCOLAR PENTRU învăţământul special şi instituţii integratoare EDUCATIE INCLUZIVA NR.CENTRUL DE învăţământul secundar.428 404. Calitate în învăţământul superior 1.314 230.2.2. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.921 0 1.346.455.349 0 1.509 29.424 166 Activi in metode interactive 289.376 4.950 397.2.803 0 58.122.000 Total valoare proiect 1.000 165 Alege-ţi mentorul.354.849. O cercetare-actiune pentru integrarea pe piata muncii.412 159 Axa Prioritară 1/ DMI 1.999 149 IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.392 20.2.000 0 1.298 345.316 1.951 295.846 32.440 73.570 0 1. dezvoltă-ţi competenţele 309.855 35.055 160 1.642 1.494 344. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.441. Dezvoltarea complementara a cadrelor didactice UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA resurselor umane în educaţie şi formare preuniversitare pentru adaptarea activitatii profesională didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1. 2 „OPTIMA” Axa Prioritară 1/ DMI 1.o şansă mai mare UNIVERSITATEA ROMANOde integrare socio-profesională AMERICANA Observatorul Profesiilor Muzicale din România UNIVERSITATEA DE VEST.942 336.240.638 68.453 .462.107 153 154 155 156 157 158 Masterat international in robotica adaptabil la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN piata fortei de munca CLUJ .2. profesional şi tehnic în resurselor umane în educaţie şi formare CERCETARE SI IMPLEMENTARE proiectarea asistată de calculator profesională METODE NUMERICE Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL "STEFAN resurselor umane CEL MARE" TG.250 35.331. NEAMT profesională GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA DMI 1. Calitate în PREDARE/INVATARE/EVALUARE FARMACIE DIN CRAIOVA învăţământul superior (SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA PRACTICA Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.654 0 365.3.3.888 771. Dezvoltarea PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI TARGOVISTE profesională MEDIULUI ŞI AL SIGURANŢEI ALIMENTARE MARCON.834. Calitate în învăţământul superior Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 762.929 72.2.842.2.Nr. Dezvoltarea din invatamantul preuniversitar pentru predarea RADIATIEI .102 1.589 164 1.844.947 1.557.996 51. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.508 77.330 232.3.409 314.814 6.849. crt.337.700 26.161 7.acronim Eur-AS in Nume beneficiar UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.154 291. Dezvoltarea DIN SIBIU .NAPOCA CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN UNIVERSITATEA DIN ORADEA DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate .882 344.357 36. Calitate în învăţământul superior 989.464.542 341.444 55.238 0 1.3.3.564.745 397.980 162 1.300 36.260 150 151 1.536 402.847. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.601 35.558 4.954 1. Dezvoltarea Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane în educaţie şi formare Formarea Resurselor Umane (CIFRU) DIN BUCURESTI profesională EUROCOMP Centru de pregatire Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.000 0 1.578 1.262 1.799.440 335.846. Calitate în învăţământul superior 171.765. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.469 163 1.427.069.

465.3.419 92.849.SIMION MEHEDINŢI”.780 31. crt. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.PLOIESTI masterat adecvat societăţii cunoaşterii profesională Formarea şi perfecţionarea personalului Axa Prioritară 1/ DMI 1.061 334.074 191.240 .077 228.3.394 0 1.3. redactori. IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI PENTRU TINE.554 345.684 184 1.Nr.la timpul prezent pentru viitor resurselor umane MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ profesională Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD EDUCATIA TIMPURIE.3.516 26.982 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.048.160.119 180 972.204 1.847.320 33.421. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 813.874 1.394 0 1. Dezvoltarea SCOALA NATIONALA DE STUDII Educatiei pentru Cetatenia Democratica in resurselor umane în educaţie şi formare POLITICE SI ADMINISTRATIVE regiunea Sud.796 175 CASA CORPULUI DIDACTIC .3.059 29.3.466 181 567.394 0 1.945 0 1.650 168 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile Axa Prioritară 1/ DMI 1.322 273.421.3.911 36.833 66.421.885 0 1.774 0 1.211 409. PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA.3.838.508 183 696. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.322. Dezvoltarea în educaţie şi formare 292.888 89. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. INVATAMANT PENTRU TOTI. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare documentarişti) din învăţământul preuniversitar profesională Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice.847.726. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.068.352 59.458. Titlu proiect PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Nume beneficiar ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.372 41.751 163.200 187 CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 1.Muntenia (FORM) profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune CASA CORPULUI DIDACTIC resurselor umane si Educatie Timpurie) BRASOV profesională Axa Prioritară 1/ Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte INSPECTORATUL SCOLAR AL resurselor umane educationale speciale JUDETULUI SATU MARE profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA Profesori în societatea cunoaşterii resurselor umane CEL BĂTRÂN profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "PETRU Formarea .924 345.847. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.399 92.552.016 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.998 0 1. SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi.849.977 334.874 173 SIVECO ROMANIA SA 1.847. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.227 1. debutanti in cariera didactică.463.3.908 311.847.912 169 380.057 186 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA 1.967 17.360 36.419 92.467.3..3.209 179 Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Axa Prioritară 1/ DMI 1.293.295 36. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.861 742.635 176 177 178 Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ SIVECO ROMANIA SA resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ resurselor umane profesională SIVECO ROMANIA SA 1.556 133. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.950 0 1.759 25.3.419 92. 1. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ DMI 1.376 289. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.231.125 170 SIVECO ROMANIA SA 1.635 9. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.847. prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1. LIBERA SI COMPETENTA. Dezvoltarea didactic auxiliar (bibliotecari.779 251.646 344.522.394 0 1.603 0 480.847.061 334.253 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 167 60.421.388 0 1.874 174 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.044 0 1.341 20.421.563 14.3.3.466.289 182 1.029 344.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.874 171 SIVECO ROMANIA SA 1.874 172 SIVECO ROMANIA SA 1.784 185 Axa Prioritară 1/ DMI 1.394 0 1.061 334.796 1.254 36.419 92.415 23.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.419 92.3.811 7.566 400 878. Dezvoltarea UNIVERSITATEA DE PETROL SI ştiinţific şi tehnologic printr-un program de resurselor umane în educaţie şi formare GAZE .844.402 68.3.606 343.347. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.061 334.212 36.765 1.309 26.3.420.061 334.

CENTRUL DE PREGATIRE IN Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.276 4.817 7.098 .938 8.372 27.778 25.397.607 29. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.772 410.425.3.373 334.449.C.279.576 122.Axa Prioritară 1/ CARIERĂ PENTRU PERSONALUL PRIN CENTRUL UNIVERSITAR resurselor umane DIDACTIC CRAIOVA profesională Dezvoltarea profesională sursă de progres ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua.4.927 22.800.221 101.3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează DMI 1.337 327. Calitate în OCUPAREA FORTEI DE MUNCA angajatilor din domeniul constructiilor formarea profesională continuă OLT 1.826 158.262 273.468 220.570 892.CORSAR INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN DMI 1.492 35. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 1.061 463.4.770 90.678 191 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.902 70.458 203 432. Calitate în formarea profesională continuă 1.4.986 29.015. factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Alimentar .532 6. Dezvoltarea cadrelor didactice.105 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 522.654 341.846.612 197 162.144 24.000 0 1.009 10.795 0 1.902 205 301.634 238.352 0 1. pentru creșterea eficienței UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare utilizării TIC și asigurarea calității instruirii TARGOVISTE profesională asistate de calculator în mediul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formare continua a cadrelor didactice printr-un COLEGIUL NATIONAL resurselor umane model inovativ de tip 'blended learning' BANATEAN profesională DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET.980 194 Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. crt.3.179.3.051 1.4.Aici şi UNIVERSITATEA EFTIMIE resurselor umane Acum MURGU RESITA profesională Axa Prioritară 1/ Facilitare profesională pentru calitatea instruirii UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane eficiente TIMISOARA profesională SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII 429.022 198 1.206. Calitate în profesionale ale adultilor in sectorul protectia ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă mediului – PRO MEDIU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI UNIMED Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.315 204 Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare S.835 0 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare 935.125 200 Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 0 1.784 26. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.600 199 672.978 13.394. UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 1.164.728 188 189 190 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE resurselor umane 1918" ALBA-IULIA profesională Axa Prioritară 1/ Consilierea Integrativă Educaţională .467.181 335.100 0 205.646 38.500 1.A.412 260. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.500 82.791. formarea profesională continuă informale de invatare. Calitate în anterioara dobandite in contexte non-formale si INFORMATICA S.389 40.815.421.276. Calitate în formarea profesională continuă 249.538 10.3.852 195 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ 1.589 0 1.106.548 19.455 196 EDUTIC – Sistem de formare continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.894 0 1.821 0 541.963 0 848.531 58.287 18.3.Nr.4. Dezvoltarea în educaţie şi formare 348. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.053 209.148 36.094 332.933 227.174 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 658.3. inclusiv dezvoltarea competentelor personalul AGENTIA JUDETEANA PENTRU Centrul de Evaluare a Competentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.444 202 ASOCIATIA PATRONALA A Dezvoltarea si autorizarea unui centru de PRODUCATORILOR SI evaluare si certificare a competentelor UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.336 16.700 201 FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA Axa Prioritară 1/ DMI 1.958 192 193 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA TEHNICA resurselor umane "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ Certificare ECDL si formare continua in judetul COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE resurselor umane Neamt CARTIANU profesională EDU TEHNIC FORMA PLUS CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU.692 1.181 81. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.906 0 545.443 54. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 967.3.871 101.235 25.

836.000 0 1.849. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.846.416 0 1.5. Programe cercetare doctorala in domeniile stiinte politice.289 342.5.5.000 215 1.290 1.250 15. inovaţie şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.092 35.803 36.849. cercetării Restructurarea programului de formare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.386 27.889 221 1.005 32. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1.NAPOCA cercetării DOCSOC Excelenţă.900 0 5.256 204. Tranziţia de la UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de şcoală la viaţa activă la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA .180 GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Programe Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul context european DIN TIMISOARA cercetării Inovare si dezvoltare in programele doctorale si Axa Prioritară 1/ DMI 1.920 0 0 235.529.501.700 36.520 34.249 36. Programe pentru cercetare doctorala de UNIVERSITATEA "ALEXANDRU doctorale şi post-doctorale în excelenta in economie prin parteneriate active IOAN CUZA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.536.5.000 0 750. Programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA tehnologia informatiei" si "Ingineria sistemelor" doctorale şi post-doctorale în sprijinul DIN BUCURESTI pentru o economie bazata pe cunoastere cercetării (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina FARMACIE "IULIU HATIEGANU" doctorale şi post-doctorale în sprijinul si stiintele vietii CLUJ-NAPOCA cercetării Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi.1.839.700 394.750 110.1.618 66.740 36.783 245.540.848.894 4.391.403.000 213 1.862 247.066 339.169 36.794 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 206 Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE 0 1.068 36.721 1.997 222 223 224 225 202.486 220 Proiect pentru dezvoltarea de programe UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.844. crt.520.759 1.880 0 1. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE baza de programe doctorale imbunatatite prin doctorale şi post-doctorale în JOS" GALATI parteneriat (PhD EXPERT) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.925 109.190 262.112 143.886 105.958 218.685 218 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1. Tranziţia de la MIRCEA" TARGOVISTE şcoală la viaţa activă .620 207 Axa Prioritară 1/ DMI 1.670.DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe Axa Prioritară 1/ DMI 1. Titlu proiect Nume beneficiar ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) “PRO VOCATIE” Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 0 1.301.061 924. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 1.300 1.736 31. întreprinderi şi Axa Prioritară 2/ DMI 2. Programe perspectiva formarii si evaluarii competentelor .055 36.5. STIINTELE EDUCATIEI Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea UBB.638 7.537 36.5.848.CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie PAS decisiv spre cariera ta CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE GRUP ŞCOLAR INDUSRIAL "NICOLAE CIORĂNESCU" UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TULCEA Axa Prioritară 2/ DMI 2.420.076 268.5. CLUJ-NAPOCA stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN calitatii.870 207.999 214 Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile "Calculatoare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 211 624.485.413 796.767.764 250.SCOALA DOCTORALA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul de cercetare.052 271.587 219 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.878 0 1.825 209 1.4.609 33.996 46.500 220.5.536.5.5.639.849.460.688. corelatii cu mecanisme de FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI cercetării asigurare a calitatii scolii doctorale.500 30.000 212 1.850 37. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 1.507.480 216 1.789 0 1.5.216 271.980 0 1.836 229.5. PRO-INOVA Program educational in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în managementului inovarii CLUJ .645 266.1. SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiinte administrative.300 39.692 241.249.824.150 269.1.200 217 1.900 1.5.5. interdisciplinaritate în studiile doctorale şi UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în postdoctorale în sociologie cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul 1.584. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 1. Calitate în formarea profesională continuă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Programe FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul BUCURESTI cercetării 1.900 208 1. sociologie si stiinte ale POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării comunicarii.500 0 1.723 34.500.809 210 1. Programe UNIVERSITATEA "ALEXANDRU graduale universitare pentru adaptarea cercetarii doctorale şi post-doctorale în sprijinul IOAN CUZA" IASI stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.894 0 1.NAPOCA programelor doctorale Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent) Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.844. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.622 271.342 1.365.803 18. vizibilitatii si interdisciplinaritatii CLUJ .

Axa Prioritară 2/ DMI 2.162 561.747 215. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.primul pas spre ASOCIATIA SFANTUL STELIAN construirea carierei Masina ta.491.122 123.152 959.582 1.1.000 1.114. muncii STEFANESCU" IASI Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI tranzitiei de la sistemul de educatie la viata DIN CLUJ NAPOCA activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANTA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 1.053 1.692 1.989 36.970 20.801 0 689.549.) COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 238 Axa Prioritară 2/ DMI 2. ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII.824 239 DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 168.coordonate in dezvoltarea UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.836 152.028 17.548 1. Tranziţia UNIVERSITATEA SPIRU HARET simulate şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA DIN BACAU.T. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.890 5.757 33. Stagiile de pregatire practica a studentilor – un UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.906 1.597 51. Tranziţia Şcoală în producţie CARTIANU" şcoală la viaţa activă INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I.743 25.876 1.576 16. Tranziţia preuniversitare medicale cu viata activa” SANITARA FUNDENI şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.156 899.335 247 248 249 250 694.221.092 Total valoare proiect 1.integrare reusita pe piata PROFI SERV GROUP muncii De la teorie la practica.317 1. CATEDRA DE STIINTE POLITICE 594.1.952 Axa Prioritară 2/ DMI 2.700 18.238 10. Tranziţia de la MATERIALE DE CONSTRUCŢII şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJNAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2. FILIALA IASI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA Axa Prioritară 2/ DMI 2.Economist 774.451.085 863.769.442 1.580 987.302 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 767.238 936.454 51.720 0 18.525 440.761 13.438 181.000 7.388 0 890.901 22.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă de la de la de la de la de la de la de la de la 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Primul pas e important: fii orientat Sudent .799.128 8.074 246 Creşterea performanţelor absolvenţilor UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE HIGHTECH în viaţa activă. FACULTATEA DE STIINTE POLTICE.320. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.535 6.1.350 25.828 369.1.122 96.982 198.1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1. Tranziţia de la DOMSA" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă FUNDATIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA.700 0 83.PRACTICĂ .435.720 112.706 958.159 18.569.000 694.867 43.770 1.416 33.1. Tranziţia şcoală la viaţa activă Practica studentilor economisti in medii bancare Axa Prioritară 2/ DMI 2.087. o repar eu COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 20.089 13.267 52.576 18.676 4. Tranziţia De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI şcoală la viaţa activă GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" Axa Prioritară 2/ DMI 2.651 17.1.637 376.196 0 0 0 0 0 0 0 75.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 263.1.1.P.1.1.806.015 108.997 Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 860.291 8.355 138.427 200.319 36.782 11. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 132. PROFESIONIŞTII DE MÂINE Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.474 19. Tranziţia de la pas important in tranzitia de la studiu la viata BLAGA" DIN SIBIU.856 395.085 108.856 47.1.011 206.1.079 73.000 0 0 4.410 447.125 1.490 60. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 584.887 Pregatire activa.820 53.A.906 493.166 34.1.667 958. Tranziţia de la PRACTICA DIRIJORALA MUZICA BUCURESTI şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA BABESBOLYAI.209 787.776 129.765 241 242 243 244 245 Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI.645 19.135 . prin programe de 1918" ALBA-IULIA pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.167 438. Tranziţia de la la economia competitiva prin inginerie UNIVERSITATEA DIN ORADEA şcoală la viaţa activă concurenta. Tranziţia Pregatire practica pentru piata muncii FACULTATEA DE STIINTE şcoală la viaţa activă ECONOMICE Stagiile de practica .906 214.216 Cheltuieli neeligibile 105. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.105. Tranziţia profesionala a studentilor BLAGA" SIBIU şcoală la viaţa activă “NURSING Convergenta pregatirii SCOALA POSTLICEALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.486 80.1.1.Nr. 226 227 228 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.760 573.M.232 999. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.286 21.500 306.977 825.400 990.732.1. FACULTATEA şcoală la viaţa activă activa DE LITERE SI ARTE 251 811.1.1. Tranziţia Acces la un viitor de succes ROMAN şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.795 785.1.846 340.991 240 Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Axa Prioritară 2/ DMI 2.225 36.087 118. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.949 107. crt.1.101 82.1.C.010 47.255 114.034.349 106.648 890.072 68.

169.870 97.1.226 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 1.821 35.518.096 31.770 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.657 1.1.897 209.751 17.252.366.941 190.062 182.164.281 0 1.Nr.2. Tranziţia de la informare şi evaluare psihologică. Tranziţia de la competentelor practice si transfer de know-how A SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE şcoală la viaţa activă in industria media UMANE Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.905 28.545.921 29.596.813 30.525. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la ADMINISTRATIV SI DE SERVICII şcoală la viaţa activă VICTOR SLAVESCU PLOIESTI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.169 167.357.186 36.602 70.949 161.327 1.1.342 825.080 188.262.672 265 266 267 1.007 27.TARGU MURES Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE siguranţa şi sănătatea elevilor ASACHI IASI PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA.857 262 De la teorie la practica in medicina 1.880 9.038 1.839 25. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.714 1.221 268 269 270 271 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a UNIVERSITATEA TRANSILVANIA studenţilor cu program de studiu în inginerie DIN BRASOV mecanică Parteneriat pentru efectuarea stagiului de FACULTATEA DE INGINERIE practică a studenţilor în domeniul tehnologiei HUNEDOARA informaţiei şi a comunicaţiei CENTRUL JUDETEAN DE Vreau sa muncesc RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA UNIVERSITATEA BUCURESTI Fii pregatit pentru cariera ta (FACULTATEA DE DREPT) Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII FUNDATIA MARA 509.559 243.531 34.931 0 8.1.260 29.838.842.186 0 79.003.454.359 189.215.114 214. Tranziţia de la PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI IOAN CUZA” DIN IASI şcoală la viaţa activă ABSOLVENTI Firma de exercitiu.000 1.rampa de lansare in cariera Un pas înainte COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.721 67. Tranziţia de la promovarea dezvoltarii profesionale si a COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şcoală la viaţa activă aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.299 0 1. OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IALOMITA COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 257 1. De la liceu la universitate” PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.049 263 Camera de Antreprenori Comert Virtuala a Elevilor 197.243 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.190 272 ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.513 89.323.168 736.892 905.587.896 703.1.000 563.596 23.892 173.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.662 32.047 16.1.179 484.055 138.624 1.265 0 0 0 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la POP MARTIAN" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.100 11.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.550. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.374.470 771.802 617. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 253 1.549 101.767 202.743 1.411.1.157 17.441 66.300 252 Tranzitia de la scoala la viata activa prin Axa Prioritară 2/ DMI 2.534 261 UNIVERSITATEA TEHNICĂ Consiliere şi orientare profesională prin "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 2/ DMI 2.049 1.050 .732 3.885 174.414 11.1.000 0 0 31.350 820.340 17.032 31.1.447 15.1.264 6.602. Tranziţia de la DIN BRASOV FACULTATEA DE şcoală la viaţa activă STIINTE ECONOMICE GRUPUL SCOLAR Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.465. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.795 254 255 256 646.517 849.202 106.634 97. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.1.764 210.000 12.800 1.1.1.539. „Pasul cel DEPARTAMENTUL PENTRU şcoală la viaţa activă mare.379.o sansa pentru cariera ta Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca 1.661 703.764. crt.006 41.316 27.291 1.250 1.350 69.874 855.660 GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" .Laborator de formare a AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.139 264 MediaLab .950 258 259 260 Firma de exercitiu .818.873 35.047 116.

841.831 27. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 1.372.353. Prevenirea liber 26 CRAIOVA corectarea părăsirii timpurii a şcolii LICEUL TEORETIC "IOAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.300.596 12.361 0 618.585.640.Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar Sprijin educational pentru prescolari si scolari INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.050 186.843 17.2.478 0 17.Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational .477 155.272. sansa noastra pentru un viitor mai bun O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa 1.241 36.2.261 1.661 37.039 31.853 1.418 22.560 296 Axa Prioritară 2/ DMI 2.289.268 1.900 1.2. aprofundare.2.501 205. Prevenirea Family Friendly School SALIGNY" BAIA MARE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar 1.849 297 298 Axa Prioritară 2/ DMI 2..187 1.510.003 1.500 42.2.988 1.2.008 12. Prevenirea ISJ BN corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.H.324 1.2.Nr.500 11.251 276 277 1.505 6.2.2.878 1.269 1..585. FILIALA VALCEA) Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. JUD.511 219.S. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 744.688 36.032 65.010 1.585 1.493 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a PRIMARIA COMUNEI STROESTI scolii in mediul rural CONSILIUL JUDETEAN Porti inchise abandonului scolar CONSTANTA SCOALA GENERALA "GEORGE IMPREUNA NE VA FI MAI USOR COSBUC" IASI Fiecare copil educat e un adult castigat SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA . EDUCATIA INSEAMNA VIITOR Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de consiliere si formare Educatia.F.C.202 6.554 1.550 1.135 1.539 138.2.692 278 532.716 275 240.559 24. crt.728.2.832 146.443 156.452 884. Prevenirea ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR corectarea părăsirii timpurii a şcolii FUNDATIA GIOVANNI BOSCO GRUPUL SCOLAR COSTIN D.897 503.932 147.637 181.812 1.678 1.400. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. Prevenirea COMUNITARA IASI corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA DE ARTE SI MESERII Axa Prioritară 2/ DMI 2.122.045 178.352.518.942 111.300 1.821.064 1.585. produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste aceasta.313. flexibilă şi incluzivă Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 273 FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA" Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi ASOCIATIA DE TINERET BUCURA corectarea părăsirii timpurii a şcolii 474.570.568.589 959. Axa Prioritară 2/ DMI 2. TRENUL SPERANŢEI” . Prevenirea REDIU.385 37. ARGES corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.530 12. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. Prevenirea UNIVERSITATEA DIN ORADEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii DIRECTIA DE ASISTENTA Axa Prioritară 2/ DMI 2.290 20.686 36. Prevenirea şi MATERIALE DE CONSTRUCŢII corectarea părăsirii timpurii a şcolii GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO SALVATI COPIII ROMANIA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.450.881 274 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.062.2.304 0 0 0 0 0 67. Titlu proiect Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati.550.266 584.343 70.2.731.195 557..2.856 0 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.913 33. Prevenirea şi TRANSPORTURI CAI FERATE corectarea părăsirii timpurii a şcolii TIMISOARA GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.918 285 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea CAMPULUNG.697.2.873 69.984 209.957 32.548 216.113 29. JUDETUL NEAMT corectarea părăsirii timpurii a şcolii PRIMARIA MUNICIPIULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.893 132.396. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.444 11.111 319.258 34.711 34.8 Axa Prioritară 2/ DMI 2.020 25.2.699 219.800. prin crearea unor culturi si practici incluzi .560 0 111.151 26.586.007 179.093 166. corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.900 1.114. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Visătorii .545 219.393 1. Prevenirea şi ROMANIA FILIALA VALCEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii (A.859 214.834.842.996 0 0 0 1. SANSA MEA .255 1.club şcolar de petrecere a timpului SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2.2.2.427 31.626 1. Prevenirea Şcoala.733 36.206 1.153 73.000 30. NENITESCU şi şi şi şi şi şi şi şi şi şi 1.027 188.2.796 281 282 283 284 Axa Prioritară 2/ DMI 2.202.384 0 581. Prevenirea şi invatamantul primar si secundar pentru copii PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI corectarea părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural VISE . prietena mea COTOVU" corectarea părăsirii timpurii a şcolii COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL Axa Prioritară 2/ DMI 2.065 31.2.075 193.459 30.608.485. comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă.2.554 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.648 187.296 102.365.454 292.539 151.R.435 0 1.VALCEA.197 77.288 5.2.705 1.248 274.096.846.044 279 Cresterea accesului si participarii in Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Prevenirea RM.400 665.O ŞANSǍ PENTRU FIECARE Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare.935 .835 280 1.SCOALA.2.

546 1.172 663. Acces şi Muntenia in vederea cresterii competitivitatii DAMBOVITA participare la FPC economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI.000 1.078 16.300 311 717.274 32. Acces şi participare la FPC 543.765 7. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.2.400 346.848.848.454 219.3.000 0 130.170 312 313 314 si eu ma calific Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului O NOUĂ CALIFICARE.431.980 27.395.591. Acces participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. 413.264 12.496. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.Nr.3.Previne Abandonul Scolar CU Axa Prioritară 2/ DMI 2.585 Cheltuieli neeligibile 85. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.850 727.539 33.591.FILIALA participare la FPC BRAILA FUNDATIA ROMANO GERMANA CALIFICAREA .450.274 1.725 Axa Prioritară 2/ DMI 2.441 1.428 1.700 23. 299 300 301 Titlu proiect Împreună pentru educaţie Nume beneficiar PRIMARIA MOVILENI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 975.324 65.507.431.R. O NOUĂ ŞANSĂ FUNDATIA MARA AGENŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV S. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de Axa Prioritară 2/ DMI 2.205 22.384 581.514 44.190 315 Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud.191.288 0 120.213 1.782 219.658 36.000 71.298 60.2.555 134.3.834 0 457.865 457.779 20.136 1.591.180 1.108 481.873 0 0 0 307. Acces şi sigur PERFECTIONARE PROFESIONALA participare la FPC VLADIMIRESCU Axa Prioritară 2/ DMI 2.C.660 21.800 316 317 318 319 320 321 285. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.154.539 11.943 44.187.799 1.097.553.000 13.o sursă sigură pentru educaţia ta Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud.300 86.574.820 40.635 0 0 17. Acces şi Personal calificat garantia serviciilor de calitate COMERT SI INDUSTRIE .798 28. Acces şi "ANGHEL SALIGNY" participare la FPC 322 Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor.2.541. O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati Ia startul din Pole .553 8.089 1.316.000 1.210 780.3. sansa unei vieti mai bune COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" SC AMIRAS C&L IMPEX SRL FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR EURO JOBS SC TERRA NOVA GROUP SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.primul pas spre un viitor mai CENTRU DE PREGATIRE SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.900 29.965 22. ca factor determinant MADGEARU" GALATI participare la FPC in dezvoltarea economica a judetului Galati 238.154 .2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.970 164.253 GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII Axa Prioritară 2/ DMI 2.526 44. Prevenirea şi PREUNIVERSITAR AL corectarea părăsirii timpurii a şcolii COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU HARET Axa Prioritară 2/ DMI 2.188.541 1.Position Califica-te in domeniul auto Calificarea.290 53.184 7.426 0 571.000 36.935 6.2.3.3.731 49.020 30.708 44.338 1.129.374 5.000 78.266 10.268 303 304 305 306 307 308 309 EU NU abandonez scoala Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA . Acces şi participare la FPC 1. ARINI S.090 22.L.3.807.3.790 17.417 30. Acces şi participare la FPC 310 FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.946 159.3.450 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.925 1.733 Total valoare proiect 1.955 77.969 1.233 14.ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.508 10.577 1.637 0 1. Prevenirea şi FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA Programul AfterSchool corectarea părăsirii timpurii a şcolii FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.125 1.FILIALA BRĂILA SC TERRAMOLD SRL GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 987.928 136.848.281 1. Acces şi competitivitatii acestora.3.2.975 1.963 Axa Prioritară 2/ DMI 2.440.169.3.645.970 35.3. Prevenirea şi PAROHIA PARC PLUMBUITA mâine corectarea părăsirii timpurii a şcolii PAS CU PAS .426 7. crt.334 252.020 1.170 1.874 212. conditie esentiala pentru cresterea COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL Axa Prioritară 2/ DMI 2.163 45.373 9.859 34.796 11.485 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 1. Constanta „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ SCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” FIPCM SPIRU HARET .000 1.428.651 0 117. primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea.380 365. Acces participare la FPC şi şi şi şi şi şi 302 Stop Abandonului Scolar 474.218. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.

755 50.3.062 6.261 72.753 5.155 34.718.531. Promovarea 3.956 21.017 24.438 53.C.123 27.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.450 11.059 318.320 91.572 12. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.246 32.3.1.832 333 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.800 92.418 39.628 31.3.163 104.840 40.1.305 61.520 332 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. al asistentei sociale si al comertului” RECALIFICARE . servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate Cariera e in mainile tale 328 FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A "ELENA DOAMNA" GALATI S.107 1. Promovarea DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IOAN CUZA” DIN IASI culturii antreprenoriale IN RANDUL TINERILOR Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est .3.1.582 23.088 1.078 0 Total valoare proiect 1.440 838.210 0 810.428 34.533 18.840 40. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.640 77.440 79.000 616.916 25.497 1.000 0 538.868 1.823.026 8.882 613.Nr.un stil de viata Intreprinderile prestatoare de protagonisti ale dezvoltarii terioriale serviciiINTERACTIV RO CONSULT 1.633.3.542 35.000 1.346 Cheltuieli neeligibile 77.491 11. PROTECT-SERVICII SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.480 23.792.1.noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere .541 0 1.1.071 52.903 91.L. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.248.645 0 1.3. 323 324 325 Titlu proiect Campania Succesului Tau Nume beneficiar COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea VETERINARĂ "ION IONESCU DE culturii antreprenoriale LA BRAD" 493.352 31. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.200 340 CENTRU REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.297 520. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.606 17.829 16.253 33.495 113.237 29.538 1.126. Acces şi participare la FPC 1.146 0 51.338.509 51.714 338 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ Axa Prioritară 3/ DMI 3.FPC in domeniile mecanica.257.666.3.286 0 905.3.300 Calificarea resurselor umane din întreprinderi stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe SC INFOPROB SRL BACAU piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU economic FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC) 326 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 2/ DMI 2.176.180 1.969 1.3. Promovarea 1.518 92.076 1.058 2.394 13.3.843 339 PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business angels JUNIOR CHAMBER IASI Axa Prioritară 3/ DMI 3.509 37. crt.720 337 808.1.517 1.1.353.299. Acces şi participare la FPC 1.260 1.199 51. Acces şi participare la FPC 770.641 341 342 343 344 1.372 327 Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor.367.338 .454.852 330 GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" Axa Prioritară 2/ DMI 2.614 33.160 27.500 0 910.000 0 535. Promovarea 3. Promovarea 3.678.000 0 606.CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan FUNDATIA SATEAN BRAILA ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.128.802 51. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.794 329 557. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA FAUREI Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale 3.687 53.136 2.118.759.330 331 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.844.809.400 35.626 45. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.650 1.3. Promovarea culturii antreprenoriale 494.305 61.551 1.708 86.307.199 34.829.334 743. Promovarea culturii antreprenoriale 1.R.1.630.698.096.481 1.236 334 335 336 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI Sprijin pentru angajati in vederea calificarii SINDICATUL LIBER complete INDEPENDENT DIN RADET UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii AGRICOLE ŞI MEDICINĂ antreprenoriatului prin sistemul turistic in VETERINARĂ "ION IONESCU DE regiunea Nord Est LA BRAD" O cariera de succes .382 283.3.

Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.727 1.1.336 524.367 36.109.140 104. Promovarea culturii antreprenoriale 346 347 348 1.961 0 1.256 104.604 886.ARIES FILIALA OLTENIA 1.206 49.646.848 1.680 349 COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.677 60. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.016 1.767 102.INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI Axa Prioritară 3/ DMI 3.229 1.957 37.017.255 33.432 88.I. crt.1.841 92.742 88.555.765.351 30. Promovarea culturii antreprenoriale 357 475.culturii antreprenoriale CEED ROMÂNIA" 375.100.268 358 359 360 IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV ANTREPRENORIALE CAMERA DE COMERŢ ŞI MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES INDUSTRIE BRAŞOV ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE DIN TIRGU-MURES Antreprenoriat si Supply chain management 1.U.289 1.024.004 1. Promovarea DIN BRASOV FACULTATEA DE culturii antreprenoriale STIINTE ECONOMICE Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din MANAGEMENT AL PROIECTELOR culturii antreprenoriale Regiunea Sud-Vest Oltenia EUROPROJECT Promovarea culturii antreprenoriale .762.440 45. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.848. A&C CONSULTING CENTRE Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 1.889.000 0 249.150 1.000 35.950 35.992 60.C) Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a CAMERA DE COMERT SI mecanismului economic INDUSTRIE VALCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.C.107 944.090 4.165 55.619.400 19.845.778 1. Sprijin pentru intreprinzatori ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures S.673 108.590 Antreprenoriat.T. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.429 . Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.737 84.578 0 77.559.230 1.601 0 0 1.1.895 60.000 0 0 26.748 1.046 1. Promovarea Oltenia REGIONALA SUD-VEST OLTENIA culturii antreprenoriale Dezvolta-ti oamenii Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.695 20.849.000 365 INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.011.1.1.P.180 36.082.666.I.640 25.857 68.N) Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru DINAMICTOUR BORCEA SRL fiecare CAMERA DE COMERT.892 366 TOP CLASS .1.L.495 58.427.108 443.000 29.381.176 29.1.591 614.C.750 361 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 14. Promovarea DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA. Promovarea culturii antreprenoriale 1.550 96.1.777.Nr.1.604.146 36.conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE ELECTRONICA SI SOFTWARE .082 91.188 92.515.843 1.279 105.888 Total valoare proiect 1.681 982.432 34.225 23.218 1.660 55.621. Promovarea S. initiativa si dezvoltare pentru AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.834.550.043 25.609 27.190 351 352 353 354 355 356 ASOCIATIA PROMOVAREA SI Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI turismului din Regiunea Oltenia. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. prin initierea INFORMATIEI SI COMUNICATIEI in antreprenoriatul inteligent (A.951 8.1.022 103. Promovarea culturii antreprenoriale 1.140 1.1.I.299 33. ANTREPRENORIATUL .OPORTUNITATE INDUSTRIE SI AGRICULTURA PENTRU COMPETITIVITATE TELEORMAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.192 1.642 345 Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul UNIVERSITATEA POLITEHNICA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea regiunii Sud-Est (PAR SE) DIN BUCURESTI culturii antreprenoriale Diseminarea culturii antreprenoriale si UNIVERSITATEA POLITEHNICA promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est DIN BUCURESTI (D.417 106.1.680 99.1.759 919.1.729 18. Promovarea culturii antreprenoriale 1.702.1. Promovarea culturii antreprenoriale 940.705 40.507 56.849.255 997.700 4.775 Cheltuieli neeligibile 84. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.764 362 363 364 Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU antreprenoriale complexe in randul tinerilor si INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII seniorilor din regiunea Centru ASOCIATIA PENTRU TINERET Fii stapinul tau FIDELITAS MIERCUREA-CIUC Business Startup EXTREME TRAINING INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 225.1.342 15.860 1.935 547.139 1.773.000 1.190 31.633.1.1.916 35.R.1. culturii antreprenoriale CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.792 350 Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 4.632. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.965 1.384 62.411 103.554 64.

038 594.2.061 91. crt.607 92. ANDIRIVAC S.856 0 1.INTERNATIONAL COMPUTER personalului din sectorul sănătăţii – INFOSCHOOL S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 519.378 69.194 50.180 .849.616.492 1.941 381 382 CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: SC AGRIMON SRL Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea SudProgram de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.436 383 S.787 51.500 1. Formare şi UNIVERSITATEA "STEFAN CEL intreprinderi in domeniul proiectarii si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MARE" SUCEAVA implementarii tranzactiilor electronice – pentru promovarea adaptabilităţii PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Excelenta pentru Personalul Regiunea de NE (EPTUR NE) TUristic din Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.100 361. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru promovarea adaptabilităţii FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.575.441.545 74. Formare şi CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII PLURI CONSULTING GRUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DURABILE pentru promovarea adaptabilităţii S. Promovarea culturii antreprenoriale 1.125 788. 1.846 131. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.392 376 FUNDATIA CORONA IASI 725.024 25. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST.840 37.415 0 870.945 0 1.2.C.896 90.358 34.081.301 127.2.658 1.360 1.710 377 FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC).780 380 Centrul de informare EMAS in regiunea NordEst CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 1.818 67.364 254.095 104.534 379 Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura SC COMPANIA EMO SRL 1.455 1.C.680 0 457.386.106 375 SC METATECH-CD S.R.561 14.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi profesionala a personalului medical in domeniul UNIVERSITATEA "STEFAN CEL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC si al managementului sistemului de MARE" SUCEAVA pentru promovarea adaptabilităţii sanatate publica .176.2.139 0 1.878 79.802.042 369 Program privind promovarea si formarea Axa Prioritară 3/ DMI 3. flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat transnational (TASE) Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 367 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Axa Prioritară 3/ DMI 3.538.037.L.2.043 63.C. Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.300 29.BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3. VS COMUNICATION S.000 99.L.578 183.829 99.Nr.2.953 36. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 80. Promovarea culturii antreprenoriale 1.256.PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii.C.906 371 372 373 Axa Prioritară 3/ DMI 3. ENT GRUP S.037.102 66. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.574 672. 822.2.113 75.443 17.000 52. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE PROFESIONALA „TEACH ING” Axa Prioritară 3/ DMI 3.L. EUROPEAN CONSULTING sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii la exigenţele schimbării S.2.656 84.400 264.2.954 368 UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA .060 374 598. MED 2008 IMPACT . inovare.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.437.C.R.048 47.762 1.994 17.182 105.L. Titlu proiect Tineri antreprenori in spatiul european. IT din Axa Prioritară 3/ DMI 3.767 145.competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.641 216. in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si angajatilor 837.2.2.L.R.R. garanţia S.2.612 1.L.713 32.501.455.018.380. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 744.822.599 32. productivităţii.231 88. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare.008 1.965 77.224.189 370 S.745 256.R.087 207.1. Formare şi Management performant.R.457 147.900 0 894. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.893 378 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.636 192.100 29.092.118 1.363 0 718.

602 7.521 .323.825 4.300 388 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE 1.504 22.009 117.400 256.500 0 862.650 393 815.847.307 36.Dobândirea abilităţilor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.659 0 1.000 398 399 Axa Prioritară 3/ DMI 3.379.764 27.122 38.000 111. Formare şi necesare practicării unui management eficient MANAGEMENT AL PROIECTELOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest EUROPROJECT pentru promovarea adaptabilităţii Oltenia FUNDATIA PENTRU PREGATIREA RESURSELOR UMANE Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt. IN REGIUNEA SUDEST Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii.368 1.770 241.358 268.625 386 SC CEPROHART SA BRAILA Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.250.995 202. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.817.614 233. ULTRA TONIQUE S.000 99.613 30.R.439 36.354 15.993 20.2.547 86.150 665. Formare şi Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane FORMARE CONTINUĂ PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajate (AERUM) ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ pentru promovarea adaptabilităţii LOCALĂ TIMIȘOARA Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Axa Prioritară 3/ DMI 3.012 82.045 32.INTERNATIONAL COMPUTER perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sudsprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SCHOOL S. Formare şi UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" sprijin pentru reintegrarea socială şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DIN TIMISOARA profesională a surzilor implantaţi cohlear pentru promovarea adaptabilităţii EXPERT CONSULTING SRL CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.373.518 391 191.2.845.068 237. Titlu proiect Nume beneficiar FUNDAŢIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAŢI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Muntenia pentru promovarea adaptabilităţii HR-MANAGER . intreprinzatori. managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem.2.957 389 ActivLearning -Program integrat de calificare şi Axa Prioritară 3/ DMI 3.148.846. Formare şi KINETOTERAPIE SI TERAPII PENTRU ADAPTABILITATE SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA FLEXIBILITATE pentru promovarea adaptabilităţii "PHOENIX MEDICA" CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3. mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia 385 FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.912 158.673 33. Formare şi Un pas spre informatizare in medicina de FORMARE CONTINUA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi familie ADMINISTRATIA PUBLICA pentru promovarea adaptabilităţii LOCALA CRAIOVA Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională .958 0 1.Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS) Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati.500 0 400. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.250 401 FUNDATIA ROMTENS 1.L.Nr.405 271.870 398.520 1.538.2.168 392 379. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.038 395 S.2.253 240.901 32.2.INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR.436 90.960 56.584 143.501.377 387 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 1.2. din regiunea Sud CAPITAL UMAN .967 47.804.550 0 1.2.639.583 390 1.L 322.453 396 ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC 1.000 384 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical.2.835.400 845.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.2.556 66.113 0 455.R.579 81. Formare şi S.632.2.913 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Formarea profesională a celulelor regionale de Axa Prioritară 3/ DMI 3.453.370.C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 663.519.935 1. persoane fizice autorizate din Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web de organizare flex Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.537. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 491.981 9.804 242.suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD .138 220.009 Cheltuieli neeligibile 24.2.514 55.2.927 19.360.345 397 FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO ELVETIAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.587 0 1.150 7.730 400 1.691 0 979.2.2.152 271.744 13.000 9.700 Total valoare proiect 616.202 394 312.482 38.071 117.137 1.930 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.

754 270.167 407 Formare profesională în domeniul securităţii şi ASOCIAŢIA PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.200 561. PSIHO PROFIL Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.065 420 1.500 0 487.131 32.2.014 412 1. Formare şi Reţea de cluburi pentru promovarea UNIVERSITATEA PETRU MAIOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii şi dezvoltării durabile pentru promovarea adaptabilităţii FUNDATIA CENTRUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.024 34.954 30.497.412 254.078 239.045 404 DENKSTATT ROMANIA SRL 426. Formare şi sănătăţii în muncă pentru creşterea PROMOVAREA AFACERILOR ÎN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din ROMÂNIA pentru promovarea adaptabilităţii judeţul Bihor INVESTIM ÎN TINE Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj SISEM – Siguranta si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul companiilor din judetul Maramures Axa Prioritară 3/ DMI 3.242 415 1.319 237.672 172. fabricatie si analiza tehnica asistata DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.556 25. Formare şi prelucratoare in domeniul tehnicilor de UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi proiectare.Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C FORMARE PROFESIONALĂ ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN A Nume beneficiar S.442.723 150. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 231.076 217. FILIALA BRASOV 393.2.433 216.841. crt.790 0 1.466 35.2.065 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.087.289.600 36.859 5.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.056 32.280 0 1.207.2.2.2.403 213.466 417 1.C.050 1.733.509 418 601.655 .L. Formare şi la distanţă EDU-Telemed Braşov necesară SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru implementerea şi utilizarea URGENTA BRASOV pentru promovarea adaptabilităţii Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 853.001 60.473.274 406 345.2.496 413 1.2.2.2.699 75.2.536 40.847. ETA2U SRL CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 1.C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 171. prin furnizarea de pentru promovarea adaptabilităţii formare profesională specifică Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei Axa Prioritară 3/ DMI 3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC pentru personalul medical si angajati pentru promovarea adaptabilităţii Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.985 408 SC SALES CONSULTING SRL 974.137.060 561. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi societatea informaţională pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.074. Formare şi UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 1918" ALBA-IULIA serviciilor din Regiune.303 0 415.800 0 1.2.421 33.2.207.606 29.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.084 Cheltuieli neeligibile 29. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.217 1.533.133 99.747 12.448 0 722.305 259. drumul spre succes în SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.L.R.234 402 403 1.657 53. Formare şi cresterii competitivitatii organizatiilor din UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi domeniul alimentar privind asigurarea calitatii DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv Axa Prioritară 3/ DMI 3.620 405 S.384 24.2.000 31. SMART TRAINING SOLUTIONS S.192 14.301 38.543 92.397 419 1.314 85.2.227.643 200.343. eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO .351 0 1. Formare şi Competenţe TIC.176 69. Formare şi Fii familyfriendly Formare şi consultanta pentru PARTENERIAT PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi companiile din Bucuresti si Ilfov EGALITATE pentru promovarea adaptabilităţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI.499.090 1.450.110 707.723 1.288 416 1.470.2.612.071 76.000 58.761 27.150 189.470 0 1.663 36.825 0 1.757 106.300 26.803.831.400 264.590 0 277.024 409 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.834 61. Formare şi Formare profesionala in domeniul securitatii si UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii in munca DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Regiunea Centru (CPSLM) FUNDATIA ROMTENS Formare profesionala continua in scopul Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Programe de formare profesionala in domeniul SC REDIS CONSULT S.768 414 1.345 6.632 410 411 Axa Prioritară 3/ DMI 3.257 9.355.534 106.030 8. Titlu proiect Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Flexibilitatea.770 Total valoare proiect 1.A.R.

3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.870 113. Formare şi Profesionisti bine pregatiti.427 36. Dezvoltarea armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de SINDICATUL LIBER NAVALISTUL parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor munca pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.803 5.969 395.445 0 1.891 225.2.2.990 0 1.400 0 1.225 107.999 357.604 396.892 29.564 366.861 0 340.383. Formare şi pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a ASOCIATIA COLFASA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi intreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii Strategii de inovare a organizarii muncii in Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.846.834.252 426 DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.067 257.977 39.301 0 1. Formare şi Investiţie în cunoaştere NETBRIDGE INVESTMENTS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII 1.000 20.INTERNATIONAL COMPUTER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED SCHOOL S.267.2.125 33.2.255 .920 1.400 0 1.314 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 645.2.3.3.439. crt.748 431 381.861 428 1.401.700 0 452.185 33.272.176 0 1.590 427 272.273.838 11.828. Dezvoltarea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 1918 ALBA IULIA Dezvoltare Centru pentru partenerii sociali şi societatea civilă PARTENERIAT ÎN DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE SPRIJINUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.641 33.506 429 1.561 100.577.846 240.386 215.576 28. ALEX.2.Nr. Formare şi CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA LONDON LOGIC BUCHAREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII pentru promovarea adaptabilităţii „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare Axa Prioritară 3/ DMI 3.405 1.947 37.D.260 359.3. TRESTIOREANU pentru promovarea adaptabilităţii Instrumente inovatoare in formarea profesionala Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru servicii INSTITUTUL ONCOLOGIC sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale publice de calitate in oncologie PROF.300.715 244.699 435 Îmbunătăţirea calităţii partenerului social profesionale a FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL ROMANESC 1.000 48. Formare şi a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.532 23.468.875 36.420. Formare şi ASOCIATIA DE MEDICINA ANTIsi Aplicatiile Laser in Domeniul Medical sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi AGING (SPIRAL MED) pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.061 438 913.540.491 360. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.678 430 1.816 436 Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI NONAMATORI – AFAN 1. Titlu proiect Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.266 63.345 423 424 Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia Axa Prioritară 3/ DMI 3.081 32.452 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.839 422 FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.469 254.525 9.2.780 358.661.701.665.024 34. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.682 0 1.3.502 33. Dezvoltarea ASOCIAŢIA “HR MANAGEMENT DOMENIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor CLUB” pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.028 0 1.2.282.626 271.734 36.724 432 Centru de formare profesionala pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SCOALA NATIONALA DE STUDII domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi POLITICE SI ADMINISTRATIVE STAR-MED pentru promovarea adaptabilităţii Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2.149 243.335 30.406.974 0 498.989 33.665.078 437 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.542 425 FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI BANCI Axa Prioritară 3/ DMI 3.849.992 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 421 SC A.3.522 13.826 34.M FARM SRL 0 799.DR.223. pentru promovarea adaptabilităţii BUCUREŞTI -ILFOV 2008" Axa Prioritară 3/ DMI 3.765 1.658.070 433 Iniţiative ale partenerilor sociali ROMAERO 1.L.636.418 434 Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est SINDICATUL PROMETEU 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 186.3.362.565 226.

108 248.300.054 0 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 1. Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX) ASOCIAŢIA PROCULT VEST 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.851 396. crt.230 451 Consolidarea capacitatii institutionale a AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.165 440 477.692 387.712 33.778 0 1.814.Formare Axa Prioritară 3/ DMI 3.518 23. Dezvoltarea REGIONAL AL REGIUNII DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV pentru partenerii sociali şi societatea civilă (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.838.428 0 1.424 445 1.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 439 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.GISO Nord-Est ASOCIATIA ECOVAS 627.944 36.3.705 389.578 647.500 1.783.Nr.122 0 1.804 36.848.3.3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.901 452 Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala 1.432 361.781.3.3. Dezvoltarea ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor MATEI BASARAB pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.ROMPAN 1. Dezvoltarea Consortiului Regional al Regiunii de REGIONALA A REGIUNII DE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Dezvoltare Sud-Est (CRSE) DEZVOLTARE SUD-EST pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETATENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.512 384.724 12.431 0 821.133 37.016 35.381.135 397.680 444 CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.850 378.158 447 CONSOLIDAREA INSTITUTIONALE REGIONAL A 1.849.258 8.340.347 454 Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor . Dezvoltarea SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.166 36.712 36.502 22.338 450 Sindicate active Axa Prioritară 3/ DMI 3.405.083 95.926 384.842.238 366.372.289 449 Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a participa la procesul decizional PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI 1.059 448 Consultarea.436 455 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea FACULTATEA DE STIINTE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ECONOMICE SI GESTIUNEA pentru partenerii sociali şi societatea civilă AFACERILOR 1.000 0 1.460 89.827.785.400.789 395.3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.406.144 443 CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN 881.3.836. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.3. Dezvoltarea UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltare Nord-Vest pentru partenerii sociali şi societatea civilă “De la informatie la parteneriat” .280 32.189 35.3.630 0 1.658 134.349 446.542 442 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT.306 35.397.3. Dezvoltarea ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN pentru intarirea capacitatii de monitorizare si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DE TRAINING" participare la procesul decizional pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.843 0 1.3.361.361.637 17.282.3.169 54.3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.554 158. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 316. Dezvoltarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA CONSORTIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN TIMISOARA pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.857 1.3.445 1.257 394. PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE .PRO.124 16.3.734 34.656 396.CON 1.504 1.156 453 Activi in comunitate Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.462 441 Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est .840.401.020 84.987 177.575 0 1.836.467 36.459 1.426 . Dezvoltarea UNIUNEA JUDETEANA CNSLRparteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor FRATIA TIMIS pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAPACITATII Axa Prioritară 3/ DMI 3.152 40.626 446 Securitatea la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.408.996 394.376 39.152.849. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.

585 1.987 0 156.1.000 12. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.880 466 INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANSC AUTOSERVICE MARINI SRL ELECTRONIST AUTO Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est Someri instruiti .1.221 0 233.213 129.413 57.022 45.740 27.796 470 1.254.776 457 458 459 460 461 462 asigurarea managementului calității serviciului AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU public de ocupare la standarde europene .834.570 44.289 179.527 21.008 106.1.2.450 471 AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.158. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Formarea personalului propriu al SPO Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.359 6.635.1.600 0 146.900 . Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.766 0 447.635 472 O MESERIE. eficienta si eficacitate OCUPAREA FORTEI DE MUNCA in SPO MEHEDINTI AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Serviciul public de ocupare în sprijinul OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ dumneavoastră CĂLĂRAŞI Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.1.363 75.251.1.797 34.OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALISPO BIHOR AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRELUCRARE INFORMATICA A OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) COVASNA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Sistem de afisare electronica a informatiilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA privind piata muncii HUNEDOARA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Necesitate.1.096 151.720 1.838.548 36.532.686 34.848 149.309 28.655 124.418 75. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.1.800 835.867 0 417.500 24.1.549 92.239 46.405.000 0 800. Formarea personalului propriu al SPO 424. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dezvoltarea şi OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare BRAILA INTERNATIONAL PROTECT SECURITY Axa Prioritară 5/ DMI 5.257.persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie. Braila.Nr. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.109 962.138 0 1.790.470 465 Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata 1.314 1.1.513.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.520.355 701. EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VRANCEA 592.530 2. oportunitate. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. SIBIU CALITATE.996 77.070 470. UN VIITOR MAI SIGUR FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea.386 7.2.200 468 FUNDATIA SATEAN BRAILA Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.340 463 Axa Prioritară 4/ DMI 4.314.008 567.086 0 141.406.724.449 464 Cresterea capacitatii Servicii Publice de AGENTIA JUDETEANA PENTRU Ocupare (SPO) din regiune de a planifica Axa Prioritară 4/ DMI 4.474 0 1.526 34.710 0 278. crt. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.1.832.778 36. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.552 156.983 438.556 80.582.239 0 197.831.000 640.566 474 SC EURODEZVOLTARE SRL 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 347.868 0 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.816 1.010 0 1. Dezvoltarea şi COMUNITAR "CONSTANTIN implementarea măsurilor active de ocupare BRANCOVEANU" BACAU Axa Prioritară 5/ DMI 5.325 1.766 424.200 0 584. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.1.1. Galati O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE 468.061.056 473 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 5/ DMI 5.087 28. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.286 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 456 Reprezentare sindicală imigranti din Romania pentru muncitorii BLOCUL NATIONAL SINDICAL 0 1.1.754 161.3.1.342.819 475 SC BRATILA SRL 1.221 1.977 76.060 1. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA proiecte si de a furniza servicii de consiliere personalului propriu al SPO MEHEDINTI centrata pe client FUNDATIA PENTRU EDUCATIE DEZVOLTARE SI SPRIJIN Axa Prioritară 5/ DMI 5.400 469 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CHISCANI SC EURODEZVOLTARE SRL 935.000 704.778 68.848. comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii O sansa in plus 687.721 87.AGENTIA JUDETEANA PENTRU Formarea personalului propriu al SPO.942 396.589 0 1.516 91.164 846.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA "Excelenta in Ocupare".800 467 SC APETRANS SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.076. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.1.

000 0 838. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Calificarea şi recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.817.980 491 Centrul de dezvoltare şi formare profesională SC PSIHOTERA SRL MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 573.591. R & B CONSULTING S.200 478 DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.211 146.821.278 24.398 46.334 0 1. formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE OCUPATIONALA DEZVOLTARE SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL SC LOTUS B&B SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.804 79.549 28.550 821.676 482 483 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GORJ Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor AGENTIA JUDETEANA PENTRU şomerilor tineri.992 16.196 0 1.1.632 953. ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor formare profesionala si consultanta in domeniul TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural „Prom Tour Delta” "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.848 1.755 33.538 601.1.366.000 1.1.246 60.432 24.R.305 1.668.1.389 92. în integrarea pe piaţa OCUPAREA FORTEI DE MUNCA europeană a muncii ARAD ”ŞANSE PENTRU TINERI” AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 1.075.491 116.000 0 716.957 486 ASOCIATIA BARNABAS 1.090 16.816 100.2.476.821.024 1.922 73.C.1.441 125.190 13.666 1. Promovarea Serviciu mobil de orientare vocationala.144 241.204.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 476 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 0 1.808 70.997 90.501 35.1.550 97. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.499 22. 369.813 1.470 63. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.410 23.ASPER Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.461 61.398 490 AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU SC VECO-ROM SRL 1.837 480 SC AUTOMONZA SRL 619.480 492 Turist in Europa Moderna 1.839.100 477 CONSILIUL LOCAL MORENI Axa Prioritară 5/ DMI 5.996 34.896 16. mediere.2.899 16.045 489 1.065 134.238 485 Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.611 78. Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.335 106.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 802.135 634.842.1.300 16.367 469.R. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.CIOCP Asistenta Personalizata .041 2.Nr. pentru someri . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 740.485. crt.1.851 68.352 62.680 677.273 487 ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU Axa Prioritară 5/ DMI 5.316 484 1.536.855 56. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.650 488 534.139 27.368 697.181.266 479 1.L.1.000 108. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.450.487.PAEM" implementarea măsurilor active de ocupare Consiliere.017 99.1.1.722 0 1.574. pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de ocupare a acestora.055 68.919 59. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.L.557.C.844 151.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. DIALFA SECURITY S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. INVESTIM IN MEDIUL RURAL S. Titlu proiect Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare de loc de munca.1.084 153.383 157.005 494 INVESTIM IN OM.243.361.530 13.265 36.726 481 SC BASICRA PROD SERV SRL 1.750 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 717.475 146.631 119.1. orientare si calificare profesionala .1.184 52.831 30.484. Dezvoltarea şi piaţa muncii din municipiul Hunedoara" DE HUNEDOARA .883 493 Axa Prioritară 5/ DMI 5.889 36.269.113 .

212.177 104.417.831.885 .178.364 1. crt. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.802 192. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 933.2.000 116.442.Nr.650 496 PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 ASOCIATIA PENTRU INVATARE COMUNITĂŢI RURALE.000 1.065 1.348 235.2.782 22.684 497 Consiliere si formare profesionala Axa Prioritară 5/ DMI 5. CA INSTRUMENT PERMANENTA-OPEN AND DE ÎNCURAJARE A OCUPĂRII FORŢEI DE DISTANCE LEARNING CENTER MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 495 Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă. ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1. Acronim: MODEL_RURAL Axa Prioritară 5/ DMI 5.993 18.861 152.2.855 27.972 37.

996 503 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului de maine al Romaniei PRIMARIA MORAVITA 978.premisa dezvoltare locala si crestere economica pentru FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA 345.2.765 135. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.560 156. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.783 22.206 1.612 109.137 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Mestesugurile traditionale.263 0 463. crt.045 63.728 8.972 93.198 88.659 22.2.PROWIN muncă 957. Bacau resurselor umane şi ocuparea forţei de 1903 FILIALA BACAU muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.585 8.120 500 “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE SC BARBARA SRL 810.2.000 61. Promovarea ASOCIATIA PATRONALA Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei sustenabilităţii pe termen lung a zonelor UNIUNEA GENERALA A private in sectoarele non-agricole in zonele rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea INDUSTRIASILOR DIN ROMANIArurale ale jud. Promovarea Masuri active integrate pentru persoanele din sustenabilităţii pe termen lung a zonelor mediul rural in cautare de loc de munca sau ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea ocupate in agricultura de subzistenta din DAMBOVITA resurselor umane şi ocuparea forţei de Regiunea Sud Muntenia.740 0 1.061 160.509.205 155.2.634 48.2.060.054.020 1.2.819 0 816.2.239. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 498 Axa Prioritară 5/ DMI 5.588 246.2.568 118. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.050 17.360 502 1.531 1.213 0 410.136.666 509 Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua SC EDUCONS SRL 826.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 952. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.089 254.429 38. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Telemunca: Oportunitate de revalorizare a CONSILIUL JUDETEAN CARASrurale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor rurale SEVERIN resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.602 50.261 50.473. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.476 193.849.700 67.487.028 9.000 0 1.135 1.560 506 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA 721.261.409 504 Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 666. muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.558.Nr.849.806 499 390.637 .000 0 1.013 35.868 56.2.136 0 856.181 494.959 511 409.2.383 505 Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor umane SC GICEROVA SRL 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centrul de formare profesionala si dezvoltare a PRIMARIA COMUNEI VOICESTI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.250 501 Axa Prioritară 5/ DMI 5.513 132.812 9.907 37.520 109. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.180.044 40.769. potential pentru ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea valorificarea capitalului uman din mediul rural NEMŢEANCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.295 27. Promovarea Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea traditionale pentru femeile somere din mediul INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII resurselor umane şi ocuparea forţei de rural din regiunea Nord-Vest .2.680 510 Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 0 1.431 508 Antreprenoriatul rural .931 243.129 72.754 507 Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural SC PSIHOTERA SRL 1.

Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.849.2.353.950 513 OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 1.491 2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.625 417.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 6.442 9. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Fundatia Centrul pentru Analiza si rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Dezvoltare Institutionala . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.635. Industrie si Agricultura Caras-Severin 7.214.677 266.560 .834.621 297.Eleutheria resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Drumul spre Europa.638 291. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 512 Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEI .358. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.252.050 10.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.062.500 0 474.497 10.489 196.Nr. crt.2.2.103.832 0 9.110 34. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.509 0 217.000 822.657.175 518 Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 2.379 495. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.549.FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 400.2.600 789.265 525 Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural Camera de Comert.500 0 12. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.000 8.008 65. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor CeResAR .483 517 Axa Prioritară 5/ DMI 5.740.461 591.2.036 1.534.104.818 0 6.765 524 Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 10.2. Promovarea ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centru de dezvoltare a resurselor umane in TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 12.708 181.939 104.006 514 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 635.893.Initiative dezvoltare rurala durabila pentru o CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA 8.2.131.050.455 246.619 634.2.440 520 Drumul spre Europa.955 13.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole Axa Prioritară 5/ DMI 5.Centru de Resurse pentru Afaceri Asociatia pentru Dezvoltare Durabila rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Rurale Slatina resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole 17.169 2.129 147.778 75.687.255 928.813 134.629 516 RO4 RURALBIZ .044.305 658.945 0 20.694.030.932.903 521 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 5.509.095 523 Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România.041 15.594 3.982 519 Competente europene pentru mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.146 1.414. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.650 0 14.500 1.677. prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Institutul de Bioresurse Alimentare 10.791.020 1.003.125 63.974.238 1.466 1.882.898.2.091.2.600 0 1.886 522 Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA 3.273.638 74.690 515 Axa Prioritară 5/ DMI 5.301 3.2.2.206 80.951 92.

489.Dezvoltarea spiritului antreprenorial ILE Trade Company SRL 12.678 363.049 0 5.837 527 Creaza-ti propriul loc de munca Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 12. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.892 159.741 538 FEMININ RURAL .854. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 13. EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER S.696 260. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea calitatii resurselor umane din mediul rural resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.240 694.460 0 18. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.O sansa de ocupare SIBIU resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.297.076 2.Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat.392 2.429 8.791 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 526 PRO RURAL .834.Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 6.940.616. Promovarea AGENTIA JUDETEANA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea . Promovarea Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL Intreprinderilor Mici si Mijlocii rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea RURAL Maramures resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.697.263.870.948 1.538 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 10.894.323 535 4.2.882 755.SASTIPEN 15.650 0 1.900 115. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.186.2.481.985 531 Axa Prioritară 5/ DMI 5.500 792.C. utilizare TIC si comunicare in limba engleza Axa Prioritară 5/ DMI 5.639 0 5.254 537 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA 11.429.014 539 Axa Prioritară 5/ DMI 5.189.862.200 0 7.059.432.Nr. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DE INITIERE SI SERVICII resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.690 974.2.846.800 15.2.2.919.651.277 15.741.250 532 15.A DOUA SANSA Axa Prioritară 5/ DMI 5. crt.178.alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei pe scurt: "JobNet Turism" Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.200.058.2.311 2.391 301.334 109.035 206. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Turismul Rural din Romania AFACERI resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Antreprenor Rural European .176.2.2. 16.031.670 281.068.768.265 15.104 1.992 1.000 16.182 0 20. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.652 533 S.2.632 534 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea Creşterea competenţelor profesionale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor populaţia din mediul rural prin procesul Federatia Nationala a Producatorilor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţional de informare.2.2.L.246.481 1.000 18.588.426.518.631 361.200 100.036.2.600 .077. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.395 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare economica durabila prin cresterea ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".525 0 16.535 0 15.092 14.090.340 328.861 100. consiliere şi formare Agricoli din Romania resurselor umane şi ocuparea forţei de profesională muncă 4.077.076.2.2.056 1.217.717 528 Turismul rural .448 319.587.393 950.480 530 Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii austrieci SVASTA CONSULT SRL 4.385 2.782.277 770.855 536 Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate.723.502.000 5.850 529 EDUCATIA .R.561 2.

a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale A.322 776.242 550 Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT 4.992.161 905.2.o.159 392.331. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.044 .183 112.010 235.395 433.423.O.351.703.458. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.747 109.R. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI O SANSA PENTRU NOI .255 106. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.268 545 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman S.750.R.328 692. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.899 3.238.000 6.731 542 Fă parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural Asociatia Comunelor din România 4.2.236 265.448 162.036. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.619.816 552 Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale .2.000 652.833.2. TEAM CONSULTING SRL 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.533. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.Nr.000 0 11.402.569 933.Mediul rural mai mult decat agricultura ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 4.604.756.967 769.965.275.300 546 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA 4.060 279.999 147. Asociatia Nationala a Comunelor din Romania 11.515 0 13.Asistenta prin consiliere pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru S.980 1.575 544 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii.525.902 779.2.656.762.719 723.563 2.744.593 19.soluţie de dezvoltare a ruralului românesc SC Agroserv Management SRL 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 540 Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman .739 2.271 541 Stimularea ocuparii active.2.710 5. 5.113 50.432 0 19.438 273.900 100.618 549 Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.909 547 Comuna.C.694 123.997 543 Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale .998 1.008 553 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila Somes Dej 5.2.2.C. Familiei şi Protecției Sociale 13.141 13.R.895.D RURAL .239 338.2.532.223 291.649 325. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.833..703.731 105.071 6.624 392.000 2.621. CEI DE LA TARA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DEZVOLTARE COMUNITARA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.649. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.681.844 5.350 5.C.L.927.2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.C. FILIALA TELEORMAN 16.2.206.354 548 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL ASOCIATIA CATALACTICA. crt.2.995 872.2.234.581 111. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5..829.PSCR Fundatia Romtens 9.328 126.180.500 0 5.663 1.877. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.367 2.798 551 A.900 342.691 0 5.

183 34. Acces la în CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR 13.692.098 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea BLOCUL NATIONAL SINDICAL Bucureşti Ilfov Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei PRIMARIA COMUNEI VOICESTI intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie FUNDATIA SOUL TO SOUL pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si DIRECTIA DE ASISTENTA orientare profesionala pentru mame aflate la COMUNITARA IASI risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 1.1.041 35.1.333 21.890 303.269.059.109.143 20.107.000 37.174.498.356 29.277 572 Restructurarea curriculumului învăţământul liceal naţional 13.404 555 Consiliere.843.264 18.996 1.528 571 CENTRUL NATIONAL PENTRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional Axa Prioritară 1/ DMI 1.995 1.220 167.381 1.490 585.470.559 109. Acces la CURRICULUM SI EVALUARE IN pentru învăţământul preuniversitar: un educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL imperativ al reformei curriculare calitate PREUNIVERSITAR CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.990 0 1.000 12. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI . Dezvoltarea DMI 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.245 34.182 0 4. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.359 1.981 .486 0 6.1.944. coerent si unitar. la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din Romania (RURActiv) “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 7.2.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.053 25.625 365.152.262 20.803. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.063 247.000 5.849.470 36.152.498 215.2.248 178.525.1.563.092 141. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.200 569 ASOCIATIA CENTRUL Centrul de formare si integrare profesionala EDUCATIONAL INTERETNIC Axa Prioritară 6/ DMI 6.550 24.1.419 1.177.445. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.027.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.315.211 207.072 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.382 48.816.307 336.Nr.890 565.938 3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 554 Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR" (Centre de Asistenta si Informare Rurala) ASOCIAŢIA MANUFUTURE ROMANIA 14. Dezvoltarea 16.029 2. Dezvoltarea Curcubeu PENTRU TINERET SIGHISOARA ( economiei sociale IBZ ) Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIAR GIURGIU Axa Prioritara/ DMI 6.551.208.418. Dezvoltarea DMI 6.200.072 289.4.1.364 0 1.070 850.1.550 0 1.734 423.281.127 443.834 1.499.714 18.629 1.523 227.882 183. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.832.776 36.231.404 2.000 1.727.401 557 Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici.269.1.716 615.227 308.068 0 16.849 1. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii 1.000 703.068 0 75.242 345.838.964 205.363 93. Dezvoltarea DMI 6.295 81.300 556 RURAL-Antreprenor Axa Prioritară 5/ DMI 5.FAR ASOCIATIA 'EUROED' 5.416 1.744 123.379.484.048 Axa Prioritară 6/ economiei sociale Centru de incluziune socială prin terapie Axa Prioritară 6/ FUNDAŢIA CREŞTINĂ RHEMA ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA economiei sociale INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU Axa Prioritară 6/ FEDERATIA FILANTROPIA INCLUZIUNE SOCIALA economiei sociale Axa Prioritară 6/ Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA economiei sociale INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INTELECTUALE ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEUROPSIHICI CLUJ 568 Axa Prioritară 6/ DMI 6.125 36.471.1.635 1.264 9. crt.077 558 FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTARE A ROMANIEI 3.053.460.1.964 390.500 570 1.040 314.017 144.109 63. Dezvoltarea economiei sociale 687.641 3.759 986.219 16. formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural .621 559.1.080 1.1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.420 872.

087. crt.105.126 108.212.780 3.049 369.204.812.479 579 Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1. in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” 12.900 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 573 Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii 0 18. Titlu proiect Nume beneficiar CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.421 2.546 312.3.628 83.207 582 3.2.633.705 369.440 0 16.813 3.670 18.569 0 18.499.1.332.404.Nr. CERCETARII SI TINERETULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.006 583 13. Calitate în învăţământul superior 13.333 369.835. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de licenta si POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior SCOALA NATIONALA DE STUDII bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale POLITICE SI ADMINISTRATIVE . FACULTATEA DE COMUNICARE învăţământul superior structuri centrale si locale ale sistemului SI RELATII PUBLICE educational si actori sociali/sectoriali DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 585 CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR Axa Prioritară 1/ DMI 1.443.283.833. Acces la viziunea INVATAMANTUL educaţie şi formare profesională iniţială de PREUNIVERSITAR . Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.943.019.400.898 580 11.952 3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.000 0 5.021.478.645 320.3.496.1. instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie.890 18.700 576 Proces educational optimizat in competentelor societatii cunoasterii UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.2. în vederea creării de competente performante si practice pentru piata muncii 12.874 1.2.165.912.761.622 80.198.040 578 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.795 581 12.2.105.2.776.011 338.861 4. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.494.189 .230.924 584 4.premisa a incluziunii sociale 8.002 0 17.372 577 Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-învătareevaluare pentru disciplinele matematice.008. Calitate în FARMACIE CAROL DAVILA LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI învăţământul superior BUCURESTI RETELE DE PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU UNIVERSITATEA TEHNICĂ Specializarea personalului didactic universitar "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 1/ DMI 1.075 955.618.678 0 10.801 216.914 343.000 0 18.115.Axa Prioritară 1/ DMI 1.610.429 3.MINISTERUL calitate EDUCATIEI.409. Dezvoltarea pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" DEPARTAMENTUL PENTRU resurselor umane în educaţie şi formare de practică tehnologică şi de cercetare PREGĂTIREA PERSONALULUI profesională DIDACTIC Dezvoltarea resursei umane pentru CENTRUL NATIONAL PENTRU managementul eficient al bazelor de date Axa Prioritară 1/ DMI 1.133 3.054 4.756 4.116 0 15. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.340 1. Dezvoltarea CURRICULUM SI EVALUARE IN calitative ale rezultatelor examenelor şi resurselor umane în educaţie şi formare INVATAMANTUL evaluărilor naţionale din învăţământul profesională PREUNIVERSITAR preuniversitar .606 4. Dezvoltarea Formare continua de tip “blended learning” UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare pentru cadrele didactice universitare profesională „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua.198 349.934 0 18.549 3.605. Calitate în învăţământul superior 13.900 575 14.018.446.DRU-MEBD-EN Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Calitate în si verticale intre institutii de invatamant.150 752.874.989 574 Revizuirea metodologiilor.1.230.489 554.244 16.840.484 3.517.712 369.

Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.049 595 Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR domeniul reprezentat.392.976 137.013. PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar.820 5.5.3.CENAFER Axa Prioritară 1/ DMI 1.295.533 14. Dezvoltarea STUDII SI CERCETARI.401 9.782. cat si transectorial.083.277 110. Programe Cercetatori romani competitivi prin programe UNIVERSITATEA DIN ORADEA doctorale şi post-doctorale în sprijinul doctorale moderne si eficiente cercetării Stagii moderne de practica in domeniul ALEWIJNSE TRAINING CENTER Axa Prioritară 2/ DMI 2.276 150. CERCETARII SI TINERETULUI Profesionisti in sistemul profesionala din Romania de formare ITSC . orientare si consiliere.533.317.402. Axa Prioritară 1/ DMI 1.272 518.000 588 «Împreuna pentru calitate în educatie» Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII.creator de soft educational 7.279. Sectorul Medical Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei.322 18.5.824 600 601 602 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA SC ADA COMPUTERS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 0 12.926. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.224 1.4.676 0 9.046.290 259.485 0 1.3.707.472.Nr. in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern PLM-Adaptor 4.119 2.371.INSTITUTUL DE TRAINING.760 589 CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC Axa Prioritară 1/ DMI 1.847 181.664 0 5.599.710 2. Tranziţia de la electrotehnic ROMANIA şcoală la viaţa activă Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.MINISTERUL oportunitati de dezvoltare in cariera profesională EDUCATIEI.3.233.325.998 591 IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI.348 344.1.950 13.302 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.206 10.520.502.743 587 4.767.940.327 361.926 3.000 3. Dezvoltarea INVATAMANTUL invatamantul preuniversitar pentru noi resurselor umane în educaţie şi formare PREUNIVERSITAR .262 10.130 111.461 49.418 2.237 1.367.233. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.531 1.1.411.3.754 268.221.734 8.4.135.769.555 10. Calitate în DE FORMARE IN DOMENIUL inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru formarea profesională continuă TEHNOLOGIEI INFORMATIEI managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Axa Prioritară 1/ DMI 1.978 10.500 51.000 592 CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FEROVIARA .687 473.899 1.206. PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU Profesorul .597 963. corelat cu campanii nationale de promovare.825.888 198.036.608 1.340 599 SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.936 1.M.3.717.094 492.925.008.367.813.S.000 7.805 593 COMITETUL SECTORIAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 4.695. Calitate în FORMARE PROFESIONALA IN formarea profesională continuă PROTECTIA MEDIULUI – CSFPMINSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.712 590 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.480. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.608 227.175 596 5. Axa Prioritară 1/ DMI 1.508.783 597 598 2. Calitate în formarea profesională continuă 10.001 594 7.174.153 64.030.045.076 512.000 0 5.274.050 189. JUDEŢEAN profesională MUREŞ FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN SC COGNITROM SRL Axa Prioritară 1/ DMI 1.168 414.550.000 147.684.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 586 UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Formarea profesionala a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.805 1.O.698.3.465 197.878 .094.299 18. Pro-Competent Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă.509.000 10.499.3.234 1.457 45.M.963 207.294 278.246 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 11.583 274.050.897 189.1. crt.4.300 255.878 1.000 1.871 1.972.1. resurselor umane în educaţie şi formare PATRONATUL I. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.293 2.950.

constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL PATRIARHIA ROMANA Axa Prioritară 2/ DMI 2.Chimie si Petrochimie PETROCHIMIE” CALIFICAREA. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.2.261 0 15.515 7.Cresterea Serviciilor de Consiliere si PATRONATUL SERVICIILOR DE Orientare Profesionala in domeniul Securitatii SECURITATE Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA.3.183 9. Acces şi participare la FPC 16.P.904 316.031.581.550.011 0 9.200 210. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.442 16.298 104.P-C.002 .212 603 604 Parteneriat transnaţional pentru stagii de OFICIUL PATRONAL JUDETEAN practică mai atractive pentru elevi.025 485. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.277 1.800.328.500 11.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.874.489.268.512.644 0 469.749.880 0 16. Acces şi participare la FPC 15.302 59.396 64. Tranziţia de la piata muncii a absolventilor din invatamantul SUPERIOR SI A CERCETARII şcoală la viaţa activă superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Practica sa inveti.082.813.2.593 0 18.C.601. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.201.950 18.327 2. ASOCIATIA OPERATORILOR Transfer de bune practici in sectorul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.165.000 4.406 113.629 0 3.500 2.856 618 14.475 632.885 14.493 613 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.700 620 Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental de Opera si Balet Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.3.621 621 4.775 200.3.3.636 253.880 0 Total valoare proiect 2.002 642. Formare şi pentru meserii de scena si abilitati de OPERA NATIONALA BUCURESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi management cultural in domeniul artelor pentru promovarea adaptabilităţii spectacolului.456 505.574 2.417 285.203.694.175.032 78.812.3.036 1.489 250.GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 290. în domeniul IASI construcţiilor MERCURY 360 Locul meu pe piata muncii COMMUNICATIONS 605 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Studiu national de monitorizare a insertiei pe FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.329.Instruirea medicilor şi a asistentelor SC ROMANIAN SOFT COMPANY medicale din spitale în management şi utilizarea SRL noilor tehnologii Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie MINISTERUL SANATATII PUBLICE SC MEDRIGHT EXPERTS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.Nr.979.567 109. invata sa practici Alege Şcoala PREZENT Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 8.534 606 607 12.000 0 14.908. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 4.000 17.882 464.039.O.498.078 608 OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA INVATARII PERMANENTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.248 691.FUNDATIA CASA DE MESERII A ACCED CONSTRUCTORILOR ASOCIATIA „COMITETUL C.1.402 2.725 293.004 343.282.180 115.000 8.712 2.320 622 3.2.017 912.890 140.3.600 9.510 6.540 335.920.2.000 619 3.500 122. crt.246 191.655 236.917.762 4.478.136.252.468 2.558 860.403.142 929. CALIFICARE/RECALIFICARE .252 1.845 347.643.1.659 445.270.047 609 610 611 612 Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si SC ASTRA UNIVERSAL SRL ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si FEDERATIA SANITAS ROMANIA recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin CONFEDERATIA NATIONALA A calificarea si recalificarea persoanelor angajate SINDICATELOR LIBERE DIN pe piata muncii ROMANIA FRATIA CRESCO.200 123.354 359.896. Acces şi participare la FPC 1.006 2.223.1.944.673. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.216 117. Centru de Consiliere si Orientare SECTORIAL DIN CHIMIE SI Profesionala. Formare şi LOGISTICI SI DEPOZITARILOR DE distributie si depozitare la temperatura sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PRODUSE CONGELATE SI controlata pentru promovarea adaptabilităţii REFRIGERATE DIN ROMANIA Calitate in serviciile medicale Progrm International de Training in DermatoCosmetologie pentru medici romani FUNDAŢIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL SPITALUL CLINIC COLENTINA Axa Prioritară 3/ DMI 3.454 366.328. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.911 Cheltuieli neeligibile 163.180 623 12.651.381.1.824 2.211 5.891.684 772. UN CAPITOL DIN VIATA SC BARDROM SECURITY SRL TA MEDAS .812 44. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 3.419 2.761.369.276.000 614 615 616 617 Acces la formare profesionala continua .739.500 340.000 12.2.969 206.015 469.3.240.808 94.124 55.782.000 10.068.640 0 17.656 6.982.600 296.

I.079 59.2.3.455 13.693 0 17.858 2.043 386.2.2.324 636 CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de CONSILIUL NATIONAL AL Axa Prioritară 3/ DMI 3.239 40. Dezvoltarea afaceri din România prin întărirea capacităţii INTREPRINDERILOR PRIVATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor instituţionale a organizaţiilor patronale” MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE GUVERNUL ROMANIEI Axa Prioritară 3/ DMI 3.529 630 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5.Nr.677 351.921 639 LIDERO .972.395 430.085 0 17. RU EUROPE S.904 624 625 14. crt.000 626 SIGURANTA in CONSTRUCTII ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.911.576 631 S.098 635 Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali BLOCUL NATIONAL SINDICAL 14.449 432.648 632 INSTITUTUL NATIONAL DE Sprijin pentru intreprinderi si angajati in Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.055 3.733 435.R.058 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 15.3.784.713.525.845 121.698 38.326.916.399 3.766 0 18.102.942 222.456 407.189.018 118.2.039 3.2.304.500 0 18. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.770.952.945.135 637 Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania 13.645 922. Axa Prioritară 3/ DMI 3.034.436.399.829 980.345. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.3.787.700 633 3.626.901. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 9.661 144.617.769 2.311 0 12.3. Dezvoltarea Servicii Sociale . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 10.077 319.315 2.2.989 0 18.589 2.438. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.538.2.769 874. AD AUTO TOTAL S.779 0 6.627 934.448.3.C.475.616 6.L. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 10.913 0 5.485 1.909 259.892 2. Formare şi CERECETARE DEZVOLTARE vederea imbunatatirii competentelor in sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PENTRU PROTECTIA MEDIULUI perspectiva dezvoltarii durabile pentru promovarea adaptabilităţii I.o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 14.089 640 Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI 4. Formare şi SI PROMOTORILOR DIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi ROMANIA pentru promovarea adaptabilităţii LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA Axa Prioritară 3/ DMI 3.684 629 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 13.503 357.Parteneri strategici in INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor domeniul incluziunii sociale” CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.841.284 2.919 4.362 90.288.742 0 13.418.R.437.773 .687 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.952.Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator .2.709 367.535.3.160 638 INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU UNIVERSITATEA ROMANOGERMANA DIN SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.380.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.293.269 1.833. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.680 0 18.453.323 2.704. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.775 2. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 4.099 340.Noi competente sociale pentru delegatii sindicali CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.228 628 PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor CAD-CAM .000 13. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.2.084.385 627 Competenţe şi performanţă în sănătate 2.C.052 634 Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca BLOCUL NATIONAL SINDICAL 10. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.504.554.695 270.3.110 30.370.555.323. Titlu proiect Sprijin pentru CompetentE iN spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO ARTa Nume beneficiar TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" S.725 918.498 275.629.C.796.034.170 327.M BUCURESTI “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.977.

574 671. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.029 78.488. Dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor EGALITATE DE SANSE INTRE economiei sociale cooperative pentru femei.326.252 1.196 650 Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA socială .Nr.098 1. Formarea inovatoare pentru formarea continua a OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă DE PREGĂTIRE ŞI Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea economiei sociale 14.250 1.1.2. Dezvoltarea economiei sociale 14. FILIALA TELEORMAN Axa Prioritară 6/ DMI 6.120 16.162.900 644 7.1. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.130.174.462 652 653 SOCIAL.793.203.184 316.508 6.508 301.2.000 649 Economia sociala .788 0 15. Dezvoltarea ASOCIATIA SALVATI DUNAREA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor SI DELTA pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 15.242.592 340.299.000 0 18.651 4.918 663.589 497.934 3.1.993 648 Resursa umana.362 4.524 179.615. Dezvoltarea şi SI SALVAMARILOR DIN implementarea măsurilor active de ocupare ROMANIA Axa Prioritară 5/ DMI 5.163 3.670 85.550.1.689 366.470.368 328.984.584.1.898.875 639.500. Dezvoltarea prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate PENITENCIARELOR economiei sociale Proactiv .430 18.040. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.943.1.116. coniventa.019 74.455 .Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.798.1.571 657 658 659 CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor GALAŢI FUNDATIA CENTRUL DE L@EGAL 2 – investitie europeana pentru RESURSE PENTRU viitorul romilor din Romania COMUNITATILE DE ROMI SANSE EGALE pentru integrarea in munca a FUNDATIA MOTIVATION persoanelor cu dizabilitati intelectuale din ROMANIA Romania 6.833.016.605 0 18.1. .651 2.511 0 2.de la marginal la incluziv ASOCIATIA CATALACTICA.centre comunitare multifuncţionale Axa Prioritară 6/ DMI 6.080 366.RRom.846. Întărirea Campanie de comunicare privind serviciile SPO AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea oferite tinerilor si angajatorilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Call Center SPO MedForm AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.660 251.816 2.1.733 313.720 0 18.2.907.839.2.630 11.292.693.168 360. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 14. testarea.839 508. Dezvoltarea economiei sociale 12. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO 7.249 151.208 4.300.365.000 18.145.944 252.549 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 641 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 3/ DMI 3. evaluarea si modelarea unei strategii AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.330. crt.112.961. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.266. investitie valoroasa in turismul rural romanesc SC RGIC CONSULTANTA SRL 15.896 656 1.972 2.108.099.496. asigurarea accesului FEMEI SI BARBATI (ANES) la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate.744 348.079 3. Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.971 972.530 654 Fem.483 42.500 0 18.931 346.445 3.900 10. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 11. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.630.253.385 1.106 302. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.Strategia de Ocupare şi Calificare ADMINISTRATIA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.448.500 818.555 370.628 0 10.231 177.043 3.196.964 74. Dezvoltarea PROBLEMELOR MINORITATILOR (CECOM) alternative pentru incluziunea economiei sociale NATIONALE socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara.618.829.820 3.543.880 0 2.980 645 RATIO L3: Analizarea.1.o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale FUNDATIA PENTRU VOI 3.381 13. dezvoltarea.647.500 0 2. scafandri pentru 16.220 642 643 Axa Prioritară 4/ DMI 4.368 0 12.750 0 4. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.696 0 7.777.000 655 3.391.796. Dezvoltarea şi prin măsuri integrate în cooperare PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ implementarea măsurilor active de ocupare transnaţională CGOFM-MICT TIMIŞOARA ASOCIATIA NATIONALA A economia SCAFANDRILOR PROFESIONISTI Axa Prioritară 5/ DMI 5.115 906.673.3.322.490 2.2.1.228 651 12.410 647 Salvamari si românească.330.965.000 646 11.

784 1.575.696 9. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 673 12.540 0 7.828 666 AGROSTAR Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 47.051.3.INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din FEDERATIA SANITAS ROMANIA societatea romaneasca FUNDATIA CENTRUL Integrare pe piata muncii pentru persoanele PARTENERIAT PENTRU traficate EGALITATE E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală.786. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.R. managementul general şi din FSE în cadrul POSDRU” ASSOCIATES FINANCIAL evaluarea POS DRU CONSULTING SRL (BAFC) „Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010” S.3.141 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL Axa Prioritară 6/ DMI 6.262.740 678 CONSORŢIUL REPREZENTAT DE „Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în SPRL BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII ÎN Axa Prioritară 7/ DMI 7.618.3.755 458.000 4.156 91.460 342.534.125 440.188.304.3.447 764.cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea sociala a femeilor victime ale SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA Axa Prioritară 6/ DMI 6.110 292.106 8.810. Antreprenoriat Promoveaza femeia 1.385 0 75.814 2.610.060.658 1.138.186 259.603 674 TRANZIT .325 17.A.188 16.871.3.952.095. Titlu proiect Hai sa dam mana cu mana.750 68.018. OI şi beneficiari în vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din Fondul Social European” „Prima evaluare intermediară POSDRU” Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare în vederea implementării POSDRU 1.3.667 679 82.535 0 0 5.929 0 16.1.1.423.864 1.250 13.196 0 0 0 65.1.775 660 661 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Axa Prioritară 6/ DMI 6.300 266. Sprijin pentru implementarea.425.3.588 1.679 668 669 670 671 672 Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a CENTRUL DE RESURSE JURIDICE persoanelor discriminate Combaterea discriminarii si cresterea ASOCIATIA FEMEILOR SI potentialului de angajare a femeilor din mediul FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL rural Este dreptul tau sa stii .407.243 1. Sprijin pentru implementarea.630 2.3.477 355. Sprijin pentru implementarea.1.3.Nr.000 2.3.149 1.305 1. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.892.098 270. managementul general şi evaluarea POS DRU Axa Prioritară 7/ DMI 7.384 .582 1. Sprijin pentru implementarea.321. Promovarea violentei domestice si altor persoane SOCIALA BAIA MARE egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabile ”Sprijin pentru AMPOSDRU.988.607 37. Ocuparea fortei de Muncă.379 Total valoare proiect 2.C MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.547.000 676 KPMG ROMANIA SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.207 251.742. managementul general şi evaluarea POS DRU 204.710 340.141 677 EUROPEAN PROFILES S. Promovarea DE INITIERE SI SERVICII egalităţii de şanse pe piaţa muncii DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 6/ DMI 6.483 205.919 50.802.994 Cheltuieli neeligibile 104.269 45.243 1. Îmbunătăţirea campanie de informare şi conştientizare în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI accesului şi a participării grupurilor vederea schimbării atitudinii sociale şi vulnerabile pe piaţa muncii stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA Axa Prioritară 6/ DMI 6.319 17.740.3.000 662 14.549.034.438 331.819. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.704 0 2.772 15.1. de azi si de maine Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău.376 150. 5.527. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14.197 1.977 131.400 91.985 204.632 667 AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.284.677. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14. mai multe oportunităţi de angajare pentru tine 3.449.100 18.606 1.053.628.780.601 83.805 27.L Axa Prioritară 7/ DMI 7.445.ASOCIATIA ROMANA sanatatii pentru femei ANTI-SIDA ASOCIATIA FEMEILOR ROME DIN Incluziunea sociala a femeilor rome ROMANIA Femei de cariera .386 16.756.3. managementul general şi evaluarea POS DRU 274.462.000 0 9. Promovarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.de ieri.416 275. sa pasim in viata IMPREUNA Nume beneficiar ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI "CONCORDIA" Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.285.proiect de promovare a ARAS .396.282 370.060 0 16. crt.853.500. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Sprijin pentru procesul de contractare a proiectelor finanţate ASOCIERE CU SC BOŞTINĂ & implementarea.3.574 8.292 11.564.435 0 0 7.180 675 ARCHIDATA S. Emancipare.2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.086 663 664 665 Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii INSTITUTUL NATIONAL PENTRU de egalitate de sanse pe piata muncii . Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.084 634.946 185.135 191.569.602 0 20.2.455 1.952.250 0 0 273.

1.Servicii de transport echipamente IT.1. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.377 688 SC CONSIRON SRL 211.L. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.916 695 S. SFERAMUN S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.179 696 Subventie salariala pentru noii angajaţi SC Master Artis SRL 77. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 372.C.433 58. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.L.892 0 22.L.C. mobilier şi arhivă documente DG AMPOSDRU ” " Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor.572 461. MAR SPED GRUP S.645.209 345. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" 3.suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general.226 64. imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU .464 6.635 687 S.646 240. Familiei şi Protecţiei Sociale” „Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 .C.049 684 SC ARS ADVERTAISING S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.434.493 729.221 16.C.537 7.358. Sprijin pentru implementarea. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.024 691 694.ECORECRECYCLINGS.811.409 0 0 257.829 409.1.380 36.1.056 693 Locuri de munca noi in protectia mediului Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje.L 193. Axa Prioritară 7/ DMI 7.516 322.297.620 690 Completarea echipei prin incadrarea si SC CAVARANTANA COMPANY Axa Prioritară 5/ DMI 5.493 3.245.535 284.028 0 6.C.457.1.130 694 SC RUNING TEX SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.2009” IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 680 S. Sprijin pentru implementarea. ALFARO SECURITY S. managementul general şi evaluarea POS DRU 71.1.911 200.786 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 139.867 13.1.960 452.317 0 0 9.815 1.L.393. Titlu proiect „Închiriere imobil necesar funcţionării Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Direcţiei Coordonare FSE din cadrul Ministerului Muncii.R.262 0 0 5.950 2.322.000 577.161.1.C.416 . COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 591.267 686 S.876. Dezvoltarea şi mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati SA implementarea măsurilor active de ocupare in domeniul industriei alimentare Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati SCGRUPSAPTESRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.820 692 AIRPORTMANAGEMENTCONSUL Axa Prioritară 5/ DMI 5.669 85.210 0 170.2. Axa Prioritară 7/ DMI 7. crt.677 23.200 0 1.337 41. Sprijin pentru implementarea.C.R.074 0 15.330 1.R.984 689 ALLBRIGHTCOMSRL 420.R.Nr. GEMATEX CENTER PRODCOM IMPEX S.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.896 681 S.726 694. MIDA SOFT BUSINESS SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 218. al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU Campanie naţională de informare publică pentru informarea Prograului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU „Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România . Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.947 685 RDS/RCS 6. Dezvoltarea şi TANCIESSRL implementarea măsurilor active de ocupare S.775 1.761 1. Axa Prioritară 5/ DMI 5.833 153.726 682 S.011 832.L.1.358 0 1.700 15.1.800 929. managementul general şi evaluarea POS DRU 48.512 0 481.2. 738.937 118.1.A Axa Prioritară 7/ DMI 7. MEDIA ONE S.2.640 145.429 13.1.911 5.506 683 RDS/RCS Axa Prioritară 7/ DMI 7.R. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 5/ DMI 5.221 73.892.R.894 68.866 21.431 79.074 1.164.433 20.987 0 0 1.

455.696 30.632.Eficienti prin Sprijin European \" “A. cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat .190 718 719 720 SC YDAIL CONSTRUCT SRL SC CETINA SRL 638.051.536 19. Acces şi SA participare la FPC .501 602.160 63.500 48.172 12.940.605. pietrar.463 188.111 326.CompaniaRomprestServiceS.3.221 13.799 4. Acces şi DMI 2.3. Axa Prioritară 2/ DMI 2.111 11.C. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.075 356.162 560.3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor DE S.658 767.024 49. SC MODACONFEX SRL 632.C.805 25.864 74.276 381.TOPOLOGEANU GABRIELA S.671 0 1.3. Acces şi DMI 2.933 61.1.439 141.385 224.3.073.3. Acces şi participare la FPC 7. Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar.mai multe vieti salvate 818.666.047.903 429.297 5.A.100 54.3.706 177. Acces şi participare la FPC 712 CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.880 55.384 713 SC IRCOMEL IMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.3.3.888.285 526.3.194 1.800 0 17. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.377 712.3.162 0 1.904 321. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.866 599.3) COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier Angajati calificati. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. GLOBAL SECURITY SISTEM Axa Prioritară 2/ DMI 2. angajaţi participare la FPC Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare.268 6.343 Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.3.3.795 703 704 705 SC CONS-MET SRL SC OLTANAMONTAJ SA SC TINA COREXIM SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.571 851. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 697 CRESTEREA OCUPARII FORTEI MUNCA DIN ZONA RURALA Axa Prioritară 5/ DMI 5. Acces şi SC TIGI TRANS SA CONSTANTA COMpetente . Perfectionari.198 503. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.934 1.210 528.777 300.3.005 11.025 323.117 12. Acces şi participare la FPC 2.840 619. Acces şi ANGAJATI IN MESERIA DE SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC participare la FPC \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435.324 362.3. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă SC ASSAGRUP SRL SC MONA SILCOMIMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.650 434.017 706 Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta calificare care lucreaza la GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE Axa Prioritară 2/ DMI 2.Nr.087 77.781 190.787 10.640 714 715 716 SC GABO SISTEM SRL SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL CABINET MEDICAL DR.523. noi perspective pentru Axa Prioritară 2/ DMI 2.A.600 698 699 700 701 PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" Acces la formare profesionala continua premiza adaptarii la dinamica pietei 1.3.457 5.980 49. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.332 30.344 102. Acces şi participare la FPC 399.003.567 436. tencuitor\" Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori 702 SC UZUC SA PLOIESTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.098 Axa Prioritară 2/ DMI 2.537 11.3.853 345.346 582.539 335.3.620. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.153 19. Acces şi 988.530 717 383.846 169.610 425.134 1.943 1.R. Acces şi DMI 2. Acces şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.740 11.963 95.Provocari ale Ajutorului de Stat participare la FPC Calificarea in IT.087 282.3.684 112.932 9.450 3.493 13.103 1.100 168.255 1.831 163.850 292.710 371.199 0 49.422.503 254.595 188.2.363.500 0 0 701.C.E.108 5.500 54.3.S SC LALELI IMPEX SRL –European “ Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC DMI 2.2.217 41.439 259.340 58.147 2.1) CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII MICHELIN ROMANIA SA DEFICITARE Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in SC ISIHIA IMPEX SRL meseria de “zidar.313.000 107.890 402.756.814 320. Acces şi instrumentele muzicale si specializarea SA participare la FPC lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY angajatilor intreprinderii SRL Calificarea angajatilor in meseria de agent SC PROTEKTOR GRUP SRL comercial (COR 3421.570 707 708 709 710 711 728.437 388.350 13.469 42.400 CAP COMPAS : CAlificari. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.299 569. crt. Acces şi participare la FPC SC.592 36.892 22. tencuitor” \" Angajati Calificati-Competenti.449 10. Acces şi participare la FPC 191.089 227.665.570 9.142 8.3. pietrar.750 38.900 7.701 654.3.000 112. pentru o piata a muncii in continua schimbare.

255.477 1.450 188. 310.200 725 726 727 728 729 730 731 732 Calificarea a 14 angajati in meseria de Axa Prioritară 2/ confectioner tamplarie aluminiu si mase S.3.298 80.930 742.1nivel 3) Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav.568 264.098 743 662.550 1. Acces şi DMI 2.2.2.966 61.3.450 221.421.2.229 889.528 540.912 80. Formare şi ROMANIA: Dezvoltarea potentialului SC ORANGE ROMANIA SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi specialistilor de top pentru promovarea adaptabilităţii COMPETENTE SI COMPETITIVITATE Axa Prioritară 3/ DMI 3.896 3.707 721 722 723 SCWINIMPEXSRL SC SASU COMPANY SRL SCCHALLANGECOMSRL 724 SCKAPITANCONSTRUCTSRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.100 102. TITAN S.017.038 925.2.589 741 489.717.707 55.972 721.761. a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.039 1.739 2.467 857.479.382 86.362 246.2.3. Acces şi participare la FPC 733 734 735 736 737 738 Calificarea/recalificarea a 220 de angajati SCMIRUNAINTERNATIONALIMPE Axa Prioritară 2/ DMI 2.958.198.3.2. pentru promovarea adaptabilităţii AVANTAJ COMPETITIV PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi FORMARE PROFESIONALA PENTRU JT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA (ROMANIA)S.510 442.3.390 155.674 656. Acces şi DMI 2. zidar. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.167.267 0 3.095 267. Titlu proiect Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.646 246.L.560 1.667 340. in meseria de agent comercial participare la FPC Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ in meseria de “brutar. Formare şi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE SC PRAKTKIER ROMANIA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.342 1.100 1.339 76.029 92.312 63.986 0 2.795 18.424 13.2.438 1.770 169. Acces şi proprii in meseria de agent comercial XS.875 40.L.3.L. ipsosar.897 49.370 602.330 20.472 339.926 48.088 48.175.983 206.080.691 9.400 Cheltuieli neeligibile 81.CTransGrigS.467 253.892 17.3.142 2.850 418.L.3.R.807 116.R.AMFIT pentru promovarea adaptabilităţii FORMAS: Formare pentru schimbare Axa Prioritară 3/ DMI 3.914 10. Formare şi SC KUBO ICE CREAM COMPANY conditiilor pentru acces si participare la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL formarea profesionala continua in cadrul SC pentru promovarea adaptabilităţii KUBO ICE CREM COMPANY SRL Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei Dezvoltarea competentelor .997 919.patiser.229 5.679 5.preparator paste S.647 872.769 Total valoare proiect 900.245. Formare şi Globale-Business Operations Center sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Piraeus Bank Romania SA 1.2.R.570 404.C.A participare la FPC fainoase” Calificarea/recalificarea in meseria de Axa Prioritară 2/ SC DICOROMANIA S.ALINMARCONSTRUCTS.326 42.050.564 12.640 433.L participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.340 2.825 Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi cresterea adaptabilitatii companiei prin LAPPINSULATORSSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi dezvoltarea managerilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.618 22.722 438.068.R.310 33.2.555. Formare şi BANCA TRANSILVANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi 190.2. Formare şi PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE SC IASITEX SA IASI ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CRIZA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.840 274.pietrar.370 1. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi industria morarit-panificatie .950 48. Formare şi Management performant.915 739 2.959 782.CPANGRAMS.969 396. premise ale creşterii competitivităţii firmei.848 606.962 2. cale sigura pentru SCTeraplastSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi succesul companiei ! pentru promovarea adaptabilităţii Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii competentelor acestora si crearea Axa Prioritară 3/ DMI 3.172.721 740 1.398 4.220. Formare şi Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in S.3.157 7.504 1.3.139 742 997.299. Acces şi DMI 2.537 60.560 160.3.946 569.Nr.280 1.R.3.256.401 381.C.tencuitor participare la FPC Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist utilaje cale şi terasamenteS.902 41.076 715. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 555.040 0 1. crt.264 79.662 .2.748 49.L \"strungar\" a 10 angajati proprii participare la FPC Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de Axa Prioritară 2/ S.575 398.712. Formare şi SC Rocom Central SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi DMI 2.177 11. Acces şi participare la FPC DMI 2.800 0 121.496.727 985.038 437.796 1.310 4.2.769 1.ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.901 3.099 175.ADAPTIBA TEAM Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Axa Prioritară 3/ DMI 3.652. vopsitor\" Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii.966 519.022. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.CMARSILVACOMS.800 113. participare la FPC plastice Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ SCRSGRUPS.671.150 185. tapetar.A.955.R.000 98.570.

494.860 764 237.425 2.COMPENERG Specializarea si perfectionarea electricienilor navali Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale .523 425.937 23.A.290 52.2. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.661.Nr.148.884 25.365 762 146.131 164.2.258.C.R.311 116.2.2.854 173.143.660 760 1.DESIT informationale Nume beneficiar Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.744 458.870 17.755.964 48.2.DECOFIN COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 752 753 754 755 756 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi FIATEST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 65.NetromSoftwareS.867 3. Formare şi VolksbankRomaniaS.adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.946 0 302.etalon al performantei Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii competente in IT.296 149. in vederea adaptarii la actualul context socio economic.392.296.213 120. Formare şi Blue Point IT Solutions SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.215 0 196.010 0 1.834 76.170 4.862 169. Formare şi SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ElectricNavinstal 133.074 847. \"Competente .500 172. Formare şi SC PROD VINALCO SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.615 112.035 751.676 2.L. Formare şi S.132 28.113 3.2.093.451 2.951 41.706 753. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Competente-cheie pentru muncitorii slabcalificaţi in constructii.578 664.691.330 23.154 11.962 10.093 26. Titlu proiect Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC. Formare şi SCCETINASRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC NET BRINEL SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.597.2.632.358 758 676.790 0 189.991 119.C.982 2.065 763 4. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.921 74.597 682.498 32.A pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO ITALIA IMPEX SRL FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG Axa Prioritară 3/ DMI 3.733 0 438.876 56.022 3.275 8.210. Formare şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.pr premiza pentru cresterea performantelor sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi oiectaresiproductiedeechipamentesiinst organizationale pentru promovarea adaptabilităţii alatiideautomatizare IST. Pariem pe echipa pentru viitorul companiei Investind in oameni. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 957.662 2.339 751 978.589.254 188. Formare şi SC BRD GROUPE SOCIETE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi GENERALE S.200 263.2.790 302.809 .750 233.2.SPECIALIST IT Imbunatatirea competentelor.095 315.2.2.2.833 112.060 16. flexibilitatii si performantelor angajatilor.334 263.583 422.441 765 MICHELINROMANIASA 1.2.052 142. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.253.447 78.924 101.639 87. Formare şi Societatecomercialapentrucercetare.160 641.037.638 732.221 1.094.611 149.422 341. Formare şi SC STONECO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.793 0 1.206 27. Formare şi S. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.933 1.876.145 945.770 113. ASESOFT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi S.2. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.265 215. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.956 1.837 60.Cheie\" “Ţintind spre viitor .066 159. investim in viitor Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii .2.938 761 154.205 6.852 759 808.875 298.500 1.937.900 7.800 583.2.2.274 60.756 2. crt.536 0 4. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.977 29.529 39.630 19.969 2.A.2.355 745 746 747 748 749 750 EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic .2.137.975 25.325. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.870 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 744 2.2.436 757 SCIPASACresterea performantelor capitalului uman Axa Prioritară 3/ DMI 3.725 119.446 0 5.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 344.

Nr.052 0 2.2.515 234. Formare şi LABORATORUL DE CONSTRUCTII asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi BUCURESTI S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.098 63.945 437.IMPACT Axa Prioritară 3/ DMI 3.842.951 831.2.A.420 782 719. INDUSTRIAL SOFTWARE S.L.059. crt. Formare şi împreună pentru sănătate şi securitate la locul LAFARGEAGREGATEBETOANE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de muncă.860 499.A.907 1. Formare şi Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca .PERformanta Intreprinderii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.000 0 1.R.339 775 358.697.376 547.728 772 IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii “Permis de Protecţia Muncii” 481.670.989 127.2.982 349.838 612.2.O SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi prioritate manageriala pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 0 12. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 767 S. Formare şi competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi fortei de conducere pentru promovarea adaptabilităţii COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.2.C.830 199.057 0 0 847.838 769 SCAtlassibSRL 1.2. „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator.300 56. Formare şi depinde de Specializarea COmpetentelor SC TIGI TRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Personalului pentru promovarea adaptabilităţii Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica.548 773 735.489 84.2.400 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 101.700 162. activităţi. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.969 377.520 9.mai sigure si SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi mai productive CESAFOCSANI pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.194 0 10. bazată pe Axa Prioritară 3/ DMI 3.786 1. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor nostri .062 .408 0 0 796.116 0 31.447 431. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2.2.C. Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.900 779 273.390 186.012 766 „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la Axa Prioritară 3/ DMI 3.739 776 397.2.375.750 600.643 119.158 0 20.352 132.858 3.618 119.ASISS pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de munca prin Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.713 0 29.214 780 331.640 114.465 778 182.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 321.R.000 710 11.376 77. Formare şi securitate la locul de munca pentru angajatii din METALURGICA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi IMA METAV AERONAUTICA METAV SA pentru promovarea adaptabilităţii INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a investi Axa Prioritară 3/ DMI 3.058. Formare şi Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.628 771 SCSILCOTUBSA 1. în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane.034 38.882 48.046 783 676.000 72.329 770 ActavisRomaniaS.966 869.2.2. in scopul cresterii capacitatii de pentru promovarea adaptabilităţii adaptare a societatii la mediul economic in schimbare.450 1.240 201.147 2.2.327 70.152 768 PERISCOP . Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe .2.R.790 242.625.L. Formare şi COMPETENTE CHEIE PENTRU UNICREDITCONSUMERFINANCIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE PROFESIONALA SI GIFNS.092 40.809 286.050 784 102. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.678 781 158.L.602 27. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.IndustrialSoftwareS.278.273 58. Formare şi SocietateaComercialadeProducereaEne principiile îmbunătăţirii continue a întregii sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi rgieiElectirceHIDROELECTRICAS.332 0 0 322. Formare şi Locuri de munca mai sanatoase .916 37. Formare şi înseamnă un angajament financiar.000 18.756 70.079. pentru promovarea adaptabilităţii ORGANIZATIONALA Formarea si perfectionarea personalului societatii. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 51.220 62. uman şi SC TIGITRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologic pentru a obţine sănătate şi pentru promovarea adaptabilităţii performanţă individuală şi colectivă) Axa Prioritară 3/ DMI 3. locul de munca pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 774 678.755 258.303 777 440.250 129.465.460 0 47. Formare şi SANATATE SI SIGURANTA PRIN SC AQUACONST GROUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MUNCA pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de sanatate si INTREPRINDEREA Axa Prioritară 3/ DMI 3.227 32. 1. 210.

075 0 1.2.816 885.109 664.818 118. MFARM SRL INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR . UNISON ENGINE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii si securitatii la locul de munca COMPONENTS BUCHAREST S.787 0 0 618. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.156 0 9. EURO CONSTRUCT S. un loc de munca mai sigur SC MENTOR TRADING SRL 0 512.980 0 0 473. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.911 67.572 0 0 450. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.648 0 0 457. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 520.628 675.650 792 SC CEPROHART SA BRAILA 530. performanta pentru companie pentru promovarea adaptabilităţii Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM SCA.400 49.785 802 SC LALELI IMPEX SRL 150.2.590 799 EUROPREFABRICATE SRL 157. crt.281 660.936 3.2.2.609 789 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG 187.242 863.DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A CONFORMARII CU LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala SANSIG Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor .DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatiei.736 798 SC CONALUMIL SRL 418. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.716 0 97. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.556 0 0 790.550 26.072 120.C.895 8.199 787 S.2.2.945 93.294 121.696 0 40.615 788 MACON SRL DEVA Axa Prioritară 3/ DMI 3.900 222.702 73.816 121.899 545.2.2.COMPA S.Nr.968 0 0 499.2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.667 96. Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de Axa Prioritară 3/ DMI 3.003 68.o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile Angajati mai competenti. pentru promovarea adaptabilităţii S. Formare şi SOCITATEANATIONALARADIOC avantaj pentru angajat.374 796 690.483 791 SC PROMTEH SRL 389.790 0 0 811. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea la locul de munca: Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii S.146 121.593 795 671.212 27.817 74.425 33.581 801 SC AROMET STAND PROD SRL 424.794 92.568 0 16.SARIPAN \"PREVENT \" Axa Prioritară 3/ DMI 3.973 91.993 800 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525.A.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 685. eficienta pentru sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi OMUNICATIIS.2.425 44.D.2.889 0 0 492.2.2.ASICONS Sanatatea si securitatea in munca .A.019 76.550 28.936 797 491.392 86.2.193 196. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 159.964 786 402.750 793 794 Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 790 MENTOR BUILDING SRL 382.C.C.945 0 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 785 ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL SC CONARG CONSULTING SRL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR .SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.743 0 8. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.038 192.318 . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. angajator. Formare şi absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze SC SINTEROM SA CLUJ NAPOCA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de ardere precum si prin constientizarea pentru promovarea adaptabilităţii personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.219 70.200 193.A. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 436. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.

R. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor . Formare şi companiei pentru asigurarea sigurantei si SC GOLDPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii angajatilor! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.952 161. asigurandu-le astfel un loc de munca mai SC PRODPAN SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatos si mai sigur! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt. Formare şi “ Clubul SSM in Constructii ” SC TRAMMAR SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii O preocupare permanenta a managementului Axa Prioritară 3/ DMI 3.380 0 13.679 275.826 0 55.384 546.2. Formare şi Competenta.964 0 1. Formare şi “Să construim în siguranţă” SC STONE CO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.844 257. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.468 Total valoare proiect 753.2.097 125.978 338.2.617 819 820 821 822 823 824 Axa Prioritară 3/ DMI 3.213 649.916 696.442 418.573 897.033 88.759 122.644 0 26.489 48.795 0 0 825.190 0 0 807.000 359.279 421.044 0 14.608 94.286 27.440 0 6.2. Formare şi ANALKOALUMINIUMINDUSTRYS munca – premisa pentru dezvoltarea sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi RL intreprinderii pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.374 693.2.000 20. Formare şi Calitate şi productivitate prin asigurarea LAFARGECIMENT(ROMANIA)S.2.650 123.000 67.014. Responsabilitate si SC SMITHFIELDPROD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Eficienta prin SSM -CARE SSM pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.612 196.L sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale specializate.915 385.428 0 72.516 0 Cheltuieli neeligibile 36. Formare şi Oxygen SC DANONE PDPA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. SANATATE SI SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SECURITATE PENTRU ANGAJATI pentru promovarea adaptabilităţii Investeste in informarea si instruirea angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.sistem de asigurare a sanatatii si SC METABRAS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi securitatii in munca pentru angajati pentru promovarea adaptabilităţii SC GABOSISTEM SRL CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE.SEBAN 503.243 0 0 761.616 30.871 274.622 13.744 121.770 0 0 591. Formare şi CONSTIENTIZARE.262 467.082 950.500 82. SRL pentru promovarea adaptabilităţii BANCA TRANSILVANIA 698.507 123.464 0 28. un obiectiv SC PLAST SISTEM SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi permanent al managementului companiei pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 580. Titlu proiect GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 609. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 647.255 107. PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA ACESTORA Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci .934 701.374 114.146 .2.2.2.2.260 494.500 10. Formare şi Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii SC BRAHMS INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi din domeniul tehnologiei informatiei. Adaptabilitate.2. Formare şi tai.2.936 436.427 0 15.803 818 MICHELIN ROMANIA SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.799 122. Formare şi componenta de baza a unei strategii SSM PETROM SA MEMBRU OMV GRUP sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi performante pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.919 22.286 124.311 0 62.929 0 150 819. Formare şi SANTE .238 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 Axa Prioritară 3/ DMI 3.554 62. Formare şi Imbunatatirea conditiilor de munca si viata SC GREEN YARD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi profesionala a angajatilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Conditii mai bune de sanatate si securitate la SCINFOWORLDSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi locul de munca-CSSM pentru promovarea adaptabilităţii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.525 99.2. Formare şi „Health and Safety 2 Work” SC CETINA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.466 196.823 854.200 124. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sănătăţii şi securităţii angajaţilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. MEDCENTER S.493 96.302 331. Formare şi munca pentru angajatii din domeniul asistentei S.941 694.2.2.018 0 41.600 122.421 48.294 58.291 0 0 821. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Constientizarea si instruirea angajatilor – Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii SC CONSIRON SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi economice pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.826 710.729 888.2.ASSAMES pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.666 704.2. Formare şi Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru SC ROMANIAN SOFT COMPANY sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managerii si angajatii intreprinderii noastre SRL pentru promovarea adaptabilităţii Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.017 119.433 68.803 686.981 679.315 34.710 564.151 63.170 739.2.

707 197. 709.851 0 0 825. informare.Nr.789 452. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 695. Axa Prioritară 3/ DMI 3.821 123.675 0 Cheltuieli neeligibile 15.EDY LOGISTICS S. Formare şi capabil să asigure o funcţionare conformă cu S.2.799 75.2.Sanatate si siguranta în constructii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line .L.2.competitivitate.2.760 827.630 0 34.161 122.R.584 841.049 836 AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă.772 0 38.407 445.317 62.2.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 355.572 125. educatie.423 62.735 121. 353.752 450.848 Total valoare proiect 833.279. formare .905 62.153 62.444 827 Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE Axa Prioritară 3/ DMI 3.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 354.083 832 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 426.253 840 841 842 843 Axa Prioritară 3/ DMI 3.317 0 33. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.544 831 LIVINI COSERV COM SRL 108.684 825 SC MAROMSSI SRL 826 SC TOTAL PRO SRL 343.630 0 114. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 562. capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei.006 60.043 34.2.2.873 99. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi \" Loc de munca competitiv prin evitarea SCINSTIRIGSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi riscurilor si imbolnavirilor profesionale\" pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut pentru crearea conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor .572 123.569 1.509 47. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. în toate punctele sale de activitate SC ROMSOFT SRL 269.530 0 38. TITAN S.A.760 837 S.ASECON Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie.943 834 SC APLAST SRL 688.044 0 107.391 0 0 535.489 353.953 536. în toate punctele sale de lucru Construim in siguranta si sanatate Program de informare pentru angajati .672 828 Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor .287 938.2.350 0 58. crt.074 0 15. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea pentru promovarea adaptabilităţii curentă a companiei.solutie a unui loc de SC LUBRIGETAH SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca sigur si sanatos\" pentru promovarea adaptabilităţii SC PRODCHIM SRL 623.260 58. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 701. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.616 .2. aplicare şi promovare a unor norme adecvate SSM specifice în domeniul comerţului şi distribuţiei de carburanţi. Formare şi SANATOASA – Program de prevenire a SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii ROMANIA SRL pentru promovarea adaptabilităţii mentale a angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 126.2.040 473.324 839 NOVATEXTILEBUMBACS.552 80.829 830 S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.542 0 16.premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM .R.219 0 0 834.086 19. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi \"Prevenirea riscurilor .069 833 SC SENIOR INTERACTIVE SRL 455.069 829 SC PETROCONSULT SRL 714.L.600 62.C.208 700.C.369 0 34.eficienta si competitivitate\" Axa Prioritară 3/ DMI 3.580 110. Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea CONSTANTA SOUTH CONTAINER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi muncii TERMINAL SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.046 444.000 381.Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă. Titlu proiect O stare de bine.050 821.2.R.908 442.2.DIESEL ONE S.790 838 S. SAnatate si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si panificatie-SALIN Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare.2.801 270. instruire.923 143.850 0 25. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.753 0 27.R.2.2.2.330 0 159.C AUTOCAMION SERVICES.2.037 835 SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 356.2. nu accidentelor si bolilor profesionale Competitivitate sporita prin securitate la locul de munca sanatate si Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.560 0 0 317.

C.034 0 38.889.934 937.000 855 ASOCIATIA PATRONALA A SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii PRODUCATORILOR SI Comitetului Sectorial pentru Formare UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.379 11.3.000 116.614.574 70.272 .870 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Investim in oameni Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură.L. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.063 90.190 5.449. Formare şi SC CONSUL SECURITY SYSTEM sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi S. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.192.399 473.798.061 541.3.Nr. Formare şi S.604 98.240 93.519 28.192.574 189.532 2. LAFARGE COMNORD S.332 3.021 3. Axa Prioritară 1/ DMI 1.970 93. Formare şi SC ICECOMPUTERS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 2.A.600 4.398.000 568.PlurivaS.A.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.793 61.559 5. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.149 33.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj LOCURI DE MUNCĂ MAI ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si siguranta angajatilor SIGURE.426 44.798.A.986 123.389 124. Formare şi SC CREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.880 209.3.712 7.201 137.260 4.529 113.C.857 37.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 2/ DMI 2.118 145.542.C.292.899 0 8. Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin Camera de Comert.2.758 167.640 5. Calitate în formarea profesională continuă 705. pescuit” Axa Prioritară 3/ DMI 3.402 304.416.2.098. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.457.SIBIU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.901 0 0 599.3.3. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 516.216 41. Formare şi S.4.884 855.201 407. Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 251.345 5.439 89.program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Colegiul Tehnic de Poştă şi Alimentaţie Publică.2.468 4.640 858 859 860 861 862 863 864 865 866 Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in SC EURODEZVOLTARE SRL regiunile Sud Est.970 0 20.321. Formare şi SC Baumix SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO TRANS COM SRL S.633 0 161.557 0 18.000 578.048 109. crt. Acces şi participare la FPC 15. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.4.867 854 3.497.340 17.428 4.846 407. Transporturi şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" Telecomunicaţii Axa Prioritară 2/ DMI 2.DETERGENŢIS. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.332 0 29.457. Titlu proiect \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Un plus de sanatate si securitate la locul de munca Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca. Formare şi SC HIRSCHPOROZELL SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.858 831.761 10. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.266. Formare şi S.280 5.600 4.2.266. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.482 9.2. Industrie si calificare Agricultura Arad Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si Camera de Comert si Industrie a electrician de intretinere si reparatii Municipiului Bucuresti ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin Asociatia “Centrul Roman de calificarea si recalificarea persoanelor angajate Initiative” din industria lemnului CENTRUL REGIONAL DE Să devenim competitivi pe piaţa muncii FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria carnii Municipiului Bucureşti Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria panificatiei Municipiului Bucureşti Fii APTT pentru viitor .000 20. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.965 71.3.048.340 700.L.436 686.2.554.C. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.753 95.3.667 90.950 53.329 9.480 0 107.3.494 509.604 0 49.715 0 542.2.976 285.689. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.504 5.773 40.398.2.500 5.846 77.346 239. Calitate în Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă sprijinul imbunatatirii calitatii formarii PENTRU PROTECTIA MEDIULUI profesionale continue din Romania UNIMED Ocupatii de calitate in servicii sociale Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL Axa Prioritară 1/ DMI 1.R.302. Acces şi participare la FPC 16.438 0 7.220 80.075 Total valoare proiect 345.332 4.369 0 Cheltuieli neeligibile 50.040 104.504 856 857 16.803 234.377 133.672.021 0 137.393 6.209. piscicultură.842 16.C.COMPAS.000 5.636.703 0 30.769.2.773 0 578.054 861.085.821 242.

053.591 4.140 17.L.300 878 879 IMARA CUL.536 1.940.562 105.482.278 18.600 8.3.840 222.814.438 601.783. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.700.214.411.000 4.410 1.262.766. prin metode inovative de formare profesională continuă.447 113.918 512.865 Total valoare proiect 7. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 9.416 885 19. calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii Axa Prioritară 2/ DMI 2.277.3.743 874 Confederaţia PATRONATUL ROMÂN Axa Prioritară 2/ DMI 2. panificatie.460 518. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7.093 367.890.854 149.C.3.423 228.644 0 44.494 211. participare la FPC DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician metrolog" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician prelucrari mecanice" O noua cariera . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.868 886 3.272 587.371 147.897 0 19. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. patiserie.L. Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.451.444 336.395 883 FPC FRIGO ECO – Formare profesionala Asociatia Generala a Frigotehnistilor Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.351 526.355.930 10.3.3.257 145.000 187.3.261.280 6. servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.582.480.879 4.369 1.318 138. Acces şi programe de FPC inovatoare.222 231.729 91.626.689.051 508.3. Acces şi participare la FPC 16.3.264 0 345.R.L Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 4.3. EUCALIFICARE . Axa Prioritară 2/ DMI 2.780 205.048 135.R.328 871 16.555 Cheltuieli neeligibile 120.CENAFER S.C. Acces şi competentelor dobindite pe cale non-formala DAMBOVITA participare la FPC pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia.879 240.839 875 Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit.989.o sansa pentru o slujba mai buna Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.662 305.244 877 S.C.055. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.003.422 6.455 876 9.764 346.066 0 2. cofetarie la Asociatia Nationala a Industriilor de Axa Prioritară 2/ DMI 2.717 390.R. Centrul de Asistenta pt Organizatii Neguvernamentale .TUR.000 0 4. ROM. AFACOV CONSULTING GROUP S. CRIVAS CONSULT S. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.672 92.277.022 1.3.166 881 882 7.066 880 19.Nr.083. Acces şi participare la FPC 17.000 0 5.192 286.958 869 Cresterea nivelului de calificare a persoanelor Confederatia Nationala a Sindicatelor Axa Prioritară 2/ DMI 2.242.213 163.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 15.936 600.348 5.146 4.661 884 4.571 5.inca o sansa profesionala O calificare in turism. Acces şi CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII PROFESIONALA MASTER S.502 870 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara .C.900 512.373. 867 868 Titlu proiect Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor .Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene 7.939 105.677 7.715 21.145.CENTRAS S. alternativa la somajul Libere din Romania Fratia participare la FPC determinat de criza economico-sociala Calificare si evaluare de competente.L.396.382.137. MONOPRIX S.ANAMOB participare la FPC calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU GRUPUL DE FORMARE Axa Prioritară 2/ DMI 2.940 872 2.924 18.036 491.201.991.194 7.863 82.931.316 157.CASV Formarea şi certificarea competenţelor profesionale Nume beneficiar ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA S.198. 19.3.044.072. regiunea Centru si regiunea Nord Vest.002.3.762.967 98.3.715 21.R.716 134.835.R.090. pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA.237 121.450. moderne.308 873 Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2. CRIVAS CONSULT S. Acces şi participare la FPC 4.3.L. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.010 100.L.517 5.021 1.3. ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor.500 400.3.010. Acces şi participare la FPC 4.462. crt.115. Acces şi continua a lucratorilor din domeniul frigului si din Romania (AGFR) participare la FPC aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera.906.795 64.591 1.100 1.000 . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi angajate pe piata muncii.3.R.657.953 18. SC FAXMEDIA CONSULTING S. de Morarit si Panificatie .699 399.

558 18.418 128.702 317.593 2. flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii Profesionisti in interventia accidentele colective si dezastre integrata la Axa Prioritară 3/ DMI 3.497 254. Formare şi domeniul managementului sanitar.978.400 10.656 902 DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.656.300 4.170 .991 1.847. FORMEXPERT Axa Prioritară 3/ DMI 3.408 215.3.835 11. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.302 4.405 901 NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE .000 Total valoare proiect 9.C.531.055.L.R.113.505.942 16.642 16.055.2.892.472 0 17. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.136 219.055.265.799.912 894 S.447.117.550 57.715 762.609 2.046 10.311 6.746 20.613.288 414. calificare PicOil Info Consult SRL şi formare continuă Camera de Comert.Nr. in domeniul "Sculer matriter" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.453.995 1.942 151.034.385.2.041.768 601.510.000 1.862.Medical School SRL 19.3.852 19.521 905 Fundatia pentru SMURD 17.796 1.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 9.173. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.524.189 900 Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.670 18.615 2.000 149.L.527 1.356 2.600 899 3.470 165.987 1.L.R.715 21. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 19. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.458 248.113.250.091.290 126. Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa Societatea de Stomatologie Estetica din Romania IHS .359 601.906 10.659 509. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.582 603. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.600 601.868.R.369.557 269.112.3.549 898 14.C.432.044.675 237.706 171.632 243. crt. in domeniul "Mecanic reparatii" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” 7.749.756 345.250 2.965 3.2.2.3.159.2.519 343.420.544.729 903 Retea de sprijinire a formarii profesionale in Axa Prioritară 3/ DMI 3.189 0 20.742.651 388.108.539 1.264 709.697 6.449.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.709.539 243.C. IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI MEDIULUI.501 601.C.940 208. CRIVAS CONSULT S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.645 360.442 906 Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara SC COGNITROM SRL COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 2. CRIVAS CONSULT S.715 21.382 887 888 889 890 891 892 893 Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.715 9.214.934 0 4. Asociaţia Centrul de Resurse CREST sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managementului calitatii si TIC al personalului pentru promovarea adaptabilităţii ocupat in domeniul medical .341 1.501 3.750 0 6.L.880 296.209 1.668 3.108.305.825 97. Industrie si FIT TO TOURISM . Axa Prioritară 2/ DMI 2.2. in domeniul "Gauritor filetator" Calificarea in industria alimentara – o sansa Federatia Nationala a Sindicatelor din pentru viitor Industria Alimentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii FUNDATIA ANA ASLAN medicali din ambulatorii de specialitate si INTERNATIONAL spitale in brain-aging DENT – Dinamism. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 8. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.449.2.741.182.933 19. CRIVAS CONSULT S.RUXMED Imbunatatirea adaptabilitatii. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.057 172.FIT TOUR Agricultura Suceava Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.565 7.331 6.312.3.2.R.453.193.502 3.020.055.857.141.091.000 16.3.474 571.152 21. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.353 895 896 897 Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.105 1.2. Formare şi EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE DIN ROMÂNIApentru promovarea adaptabilităţii CEED ROMÂNIA" 6. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.359 84. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.340 21.040 904 Federatia Sanitas Romania 12. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.473.603 907 8.651 2.3.534.014 11.542 346.2.227.697. prin evaluarea competenţelor.3. CRIVAS CONSULT S.3.493 1.828 Cheltuieli neeligibile 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.778. calificarea si Federatia Sanitas Romania recalificarea angajatilor din sectorul sanitar „Orientarea profesionala si calificarea Ordinul Asistentilor Medicali si angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru Moaselor din Romania viitor” Centrul de formare profesionala continua in Universitatea Dimitrie Cantemir din turism si servicii Targu Mures Dezvoltare profesională în sectorul serviciicomerţ.110.

Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca.2.814 3.236 504.420 3. Formare şi petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii Organizatia Patronala Unipet Ploiesti sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi serviciilor prestate.906. o premisa pentru competitivitate Ergonomie. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.127 910 succesul Active Job Consulting SRL 9.337. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.318 10.503.chirurgicala de Axa Prioritară 3/ DMI 3.884.210.2.018 6.2.706 13. Formare şi Cresterea competentelor intreprinderilor si Dezvoltare pentru Protectia Mediului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile I. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 2.2.859 15.567 594.617 131.673.2.135 912 14. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.755 913 Cresterea competitivatii intreprinderilor prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA perfectionarea si specializarea resurselor umane Axa Prioritară 3/ DMI 3.534.134 344.852.703 18.894.352.2.676. Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii 11.715.959 865.389.085 909 Asociatia "Solidaritate Umana" Axa Prioritară 3/ DMI 3.Nr.338 15.181.440.461 924 4.2.088 479. Formare şi TIC – instrument de lucru pentru personalul din SC Brahms International SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sectorul sănătăţii pentru promovarea adaptabilităţii Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si Societatea Română de Pneumologie flexibilitate organizationala Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.860 285.2.698 441.148 2.419.078 911 Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national FORMED .435 2.200 629.M Bucuresti pentru promovarea adaptabilităţii 4.858 12.2.996.626.514.C.028 747.922.180 930.763 1.829 155.253 232.4 ani) la nivel multiregional pentru promovarea adaptabilităţii Institutul National de Cerecetare Axa Prioritară 3/ DMI 3.986 1.474 208.716.193.351 1.635.568 859.501.125 279.812 2.2.COMPETENTE PROTECTIA MEDIULUI Adaptabilitatea angajatilor.117 0 3. crt.948 925 13.594 397.133 168.039 846. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.270. competitivitatii profesionale pentru promovarea adaptabilităţii si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.2. prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene DOCTORI in servicii medicale de calitate.829.243 11.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 16.362.027.2.865.070 10.000 1.934 117.131 0 265.884 914 INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 3/ DMI 3.232.530.961 17. Formare şi Eficientizarea activitatii farmacistilor prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi formare in noile tehnologii.114.380.768.578.127 6. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 8.865 116.535 538.2.364 2.144 0 138.2.872.891 0 808.697 .040 5.975 923 4.Formare medicale imbunatatite pentru un servicii Episcopia Severinului si Strehaiei PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5.828 7.798 578.722 14.424 2.032 126. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 6.216 7.962.773 0 123.363 805.578.252 1.I.205. angajatorilor .855 1.246 0 316.695.772 1.561.632 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.388 6.420 5.537 20.2.CENTRUL PENTRU in domeniul noilor tehnologii intr-o societate sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PREGATIREA RESURSELOR bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare pentru promovarea adaptabilităţii UMANE durabila Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN) EMC .2.850 6.ICMET CRAIOVA 916 917 918 Axa Prioritară 3/ DMI 3.304.620 919 6.520 10.115 887.844.847. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.614 357.388 0 232. Formare şi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Grigore Alexandrescu 0.2. Formare şi BUCURESTI . Titlu proiect CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA COPMED . Perfectionare in terapia medico .ASA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 908 Ministerul Sanatatii Axa Prioritară 3/ DMI 3.988 3.117 915 SC RSC CONSULTING SRL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ERGONOMIE DENTARA SC MEDRIGHT EXPERTS SRL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA .185.066. inclusiv TIC FARMACIE “CAROL DAVILA” pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.485 920 921 922 Axa Prioritară 3/ DMI 3.

741 231.513 0 145.217 421.120 7.1.207 530.480 944 Un viitor mai sigur Fundatia Ecologica Green "Education" 10.2. Dezvoltarea şi Economica Zalau implementarea măsurilor active de ocupare 5.777. Formare şi neonatologiei.358. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.868 343.329 17.200 938 939 940 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT AGENTIA JUDETEANA PENTRU CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Mediere a Muncii" CLUJ TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea accesului pe SC RETEAUA TDC SRL piata muncii Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare" Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.2. ai carte.861 1.357 154.1.504 861.736.403.772.588 2.029 346.P. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.059.434 2."INCOFOP" CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ Axa Prioritară 5/ DMI 5.866 201.163 6. eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.1.890 1.429 945 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Axa Prioritară 5/ DMI 5.204 936 10.176 20.1.815. Dezvoltarea şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare ALTER TOUR OLT INFORMARE.257.050 0 1.215 459.662.831 0 564.240 935 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS .861 0 3.733.1.956 566.200.195 0 1.707. Titlu proiect Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.080.830 932 17.1.Nr.208 4.944 229.401.886 234.833 263.” Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Fundatia pentru Chirurgia Ficatului Axa Prioritară 3/ DMI 3.154.Centrul Romano.967 928.Dezvoltare Organizationala Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.677 937 Iei parte. Industrie si Agricultura ARAD Axa Prioritară 3/ DMI 3.249 0 1.511 473.091 473.090.281.908 692.865 1.1.421 105.460. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.900. Dezvoltarea şi angajabilitate al persoanelor afectate de criza SRL implementarea măsurilor active de ocupare economica Regions for Jobs CAMERADECOMERTSIINDUSTRI Axa Prioritară 5/ DMI 5.O NOUA VIATA Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania Program Integrator al Necalificati (PIFAN) Formarii Adultilor SC OREADE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.Axa Prioritară 3/ DMI 3.434 237.443.652.745.878.1.R.630 1.546.920 116.841 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.187 0 6.671. de muncă proiect cu abordare progresivă.491 162.831.1.399 602.si promovarea utilizarii noilor Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologii pentru personalul din sectorul de Sanatate pentru promovarea adaptabilităţii sanatatii Specializare pentru performanţă.CONSILIERE.476.1.847 268.ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE .855.976.988.566 1.687 930 ADAPTIC Camera de Comert.256 931 Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT Axa Prioritară 5/ DMI 5. pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii implementarea măsurilor active de ocupare O MESERIE NOUA .E.552 928 4.499 2.501.926 17. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.759 126.498.262.864 933 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 15..659 534.852 278.808.892 2.427.505 13.1.1.382..075.860.896 942 CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.717. O SANSA RURAL TINERILOR DIN MEDIUL SC H R SOLUTION SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.771.764 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 11. Dezvoltarea şi SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV .484 943 7.709. Dezvoltarea şi EBISTRITANASAUD implementarea măsurilor active de ocupare 2.989 1.2.Program pilot de crestere a nivelului de SC WKH . Dezvoltarea şi FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA implementarea măsurilor active de ocupare 14.504 138.411.560.835 220.1.362 7.000 20. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 5.991 1.922.146.325.419. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.010 3.599 6.274 .052 778. personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.714.683. crt.000 17.2.428 121. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 5.2.166 944.221 929 Federatia Sindicatelor Libere si Independente „ Energetica ’’ Axa Prioritară 3/ DMI 3.818 0 21. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.495.370 926 Fundatia Amfiteatru 927 Formarea profesionala in domeniul Fundatia CRED.155 934 AGENŢIA PENTRU OCUPAREA Axa Prioritară 5/ DMI 5.170.033 941 18.878 856.166 5.289 12.A.946 12.456 3.032.1.261 0 15.

1.742.478.MANAGEMENT A LPROIECTELOR implementarea măsurilor active de ocupare Vest EUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 5/ DMI 5.330.1.O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Universitatea din Petrosani 6.401 0 94.892.510.1.Corelarea fortei de munca cu cerintele CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi Romania Neagra implementarea măsurilor active de ocupare IFIA .790 0 1.351 0 237.431. Bucuresti – Ilfov” Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj Axa Prioritară 5/ DMI 5.190.326 1.1.767 20.621 11.858.639 0 70.Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est.696 952 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor Axa Prioritară 5/ DMI 5.419 378.613 1.568 965 CENTRUL REGIONAL DE Reconversie profesionala in domeniul FORMARE CONTINUA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.1.392 1.678 819.1.191. Dezvoltarea şi RO-EUROPA\" implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.186 620.000 0 5.1.046 400.601.431 961 ONCT .711 0 16.880 1. Dezvoltarea şi pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord.1.162 4.916.586 956 Start la Antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.542 1.1.116 269. consiliere si Initiere Antreprenoriala Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.255 1.694 35.000 0 5.440 962 STOP somajului in randul tinerilor Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor 14.753 13.259.448 1.812 117.697 16. Dezvoltarea şi randul somerilor si creare de noi locuri de O VIATA MAI BUNA implementarea măsurilor active de ocupare munca.571 20.738.1.224 798.643.721.773. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.518.472 466. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 17.000 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 19. Sud Est si Bucuresti-Ilfov LOCALA BUCURESTI 11.660 6. Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 4. Sud-Muntenia. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.451.506.1.303.038 0 6.869. Dezvoltarea şi OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” Dezvoltare Durabila implementarea măsurilor active de ocupare CALISIG .765.686 949 Calificari europene pentru centrele turistice din Fundatia Universitara Dunarea .235.568 957 15.523 0 3.668.Proiectul "Puncte de Informare.874 465. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 18.977 324.954. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.156 15.1.846 285.673. crt.703 11.888 954 6. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.869 12.792. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 12.1.740 953 “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU PartNET Asociatia Parteneriat pentru Axa Prioritară 5/ DMI 5. Sud-Vest. Dezvoltarea şi cautare de loc de munca din regiunea Sud DAMBOVITA implementarea măsurilor active de ocupare Muntenia.762 402.633.314 0 20.Integrare prin Formare.023.000 2.325 950 10.711 16. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.455.1.467 684.000 680.621.901 959 12.097.000 12.606 963 4.431.712 0 597.684 958 CORE .478.900 8.959 108. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.572 1.028 253.401.553 421.296.130 960 Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 5/ DMI 5.142.665 18.750 955 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.172.235.644. Sud.528.724.033.330 370.880 1.182 364. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.017 946 Acces pe piata muncii .Nr.027 329.675 .289 4. Centru si Nord-Vest Axa Prioritară 5/ DMI 5.668.414.O sansa pentru ASOCIATIA DE SPRIJIN A persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud SOMERILOR DAMBOVITA Muntenia si Regiunea Sud Est 3.977 324.429.345.1.1.831. Dezvoltarea şi administratiei si serviciilor publice in regiunile ADMINISTRATIA PUBLICA implementarea măsurilor active de ocupare Vest.1.033 1.„O sansa pentru tine” ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"P Axa Prioritară 5/ DMI 5.228 1.526.766.1.Marea Axa Prioritară 5/ DMI 5.200 21.036.607. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 947 948 Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin Centrul Judetean pentru Conservarea si informare.292.534 415. instruire si cautare activa a unui loc Promovarea Culturii Traditionale de munca Braila Masuri active integrate .728 951 18.928 14.955 25.517 1. Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" SCINTERLOGCOMSRL FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA (CDM) Axa Prioritară 5/ DMI 5.709.679 489.560.1.718 964 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA 14.848 1.

315.788 0 13.758 1.795 984 PROMETEUS.707 8.812. Dezvoltarea comunităţile de romi.117.604.675.498.173. Dezvoltarea in zonele ALpine (montane si sub-montane) din ZU\" economiei sociale Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate Economia Sociala .1.355 3.204 287. prin forme ale Axa Prioritară 6/ DMI 6.196 0 19.236.012.329 0 149.630 Total valoare proiect 20.139. crt.231 337.071 Cheltuieli neeligibile 0 333. Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale.MANAGEMENT Axa Prioritară 6/ DMI 6.902. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.880 3. o şansă pentru PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\ Axa Prioritară 6/ DMI 6.555. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa.1.953.1. 966 967 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16. Dezvoltarea economiei sociale 9.949 3.582 971 FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.840.194 340. Dezvoltarea ORIZONT 2009 PROTECŢIA COPILULUI -SECTOR economiei sociale 1 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest.538.311.879.071 982 AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana Axa Prioritară 6/ DMI 6. consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher .219.874.854.397 981 FUNDATIA PAEM ALBA Axa Prioritară 6/ DMI 6.494 2.966 983 11.306.1.801.744 328. Dezvoltarea in Romania prin cercetare. psihice si sociale din regiunea Nord-Vest.393 979 I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHORE Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.1.967.218.088 880.553.022 204.379.802 0 20.1.467 392.500 2.073.408 368.Promovarea economiei sociale Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Axa Prioritară 6/ DMI 6.113.758 271.440 5.543. Dezvoltarea 13.352 4.799. Dezvoltarea economiei sociale 16.674 364.621 7.1.142 19.097.232 985 8.450.976 5.862 0 9.347 713.031 970 13.606 980 Axa Prioritară 6/ DMI 6.931.400 420.986 143. Dezvoltarea DMI 6.925 0 13.322. Dezvoltarea AND COORDINATION SRL economiei sociale 16.231.Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES.803 2.408 3.1.O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor FEDERATIA ONPHRORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA 9.435 1.670 2. educatie si formare Civile (FDSC) economiei sociale profesionala la standarde europene Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în FUNDATIA CENTRUL DE Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.726 1.448.171.1.808.252.289. in slujba protectiei mediului inconjurator.181 .000 435.1.280 986 Penitenciarul de Femei Targsor Axa Prioritară 6/ DMI 6.756.381.011.004 1.995 1.809 19.Casa Romilor ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC ASOCIATIA REACT Axa Prioritară 6/ DMI 6.635.791 3. o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice.348 1. pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor 12.390 12.017 1.796.261.1.000 Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.312.585 188.437 416.728.832 3.897.637 16. Dezvoltarea economiei sociale 978 K CONSULTING.1.000 1.794.130.506 7.434.500.786 1.500 10.050 968 Antreprenoriatul social.1.766 390.093 300.152 236.415 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.082 2.1.816 2.1. Dezvoltarea economiei sociale 5.368 0 18.1.723 15.596.180 309.362.922 16.177 972 973 974 975 976 977 FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"RO Axa Prioritară 6/ MANIA economiei sociale Axa Prioritară 6/ CONSILIUL JUDETEAN ALBA economiei sociale FUNDATIA DEZVOLTAREA Axa Prioritară 6/ POPOARELOR economiei sociale ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S IPROMOVARE Axa Prioritară 6/ SOCIO-ECONOMICA economiei sociale CATALACTICA Axa Prioritară 6/ FUNDATIA SOROS economiei sociale PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 14.936 435.969.165.570 0 20. " economiei sociale „Mai aproape de oameni.046.034.564 1. Dezvoltarea economiei sociale 7.049 11. Dezvoltarea 11. Dezvoltarea SCHRSPECIALISTSSRL economiei sociale” economiei sociale DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI Axa Prioritară 6/ DMI 6.644.971 0 16. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale INTEGRAT .530 DMI 6.640 372.331 2. Dezvoltarea economiei sociale 14.910.1.1.Nr.925.807 3.271 18.193.516.1. Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional.000 267.734 12.364 969 15.641 999. Dezvoltarea 7.580.397. Dezvoltarea DMI 6. Dezvoltarea comunităţi multietnice din Regiunile de RESURSE PENTRU DIVERSITATE economiei sociale dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România ETNOCULTURALA Persoanele private de libertate.171.273 231.546 1.723 DMI 6.

782 0 394.786.392. EDSANO .131 20.542 15. STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile.346 1.397 988 12.676.347 0 399.329 945.050 996 Ministerul Educatiei.1.146.623 20.765.806.852 2.785.019 0 19. Acces la profesională iniţială de 18. Cercetarii si Inovarii 8.692.367. Dezvoltarea persoanelor cu dizabilitati.914.424 995 Axa Prioritară 1/ DMI 1.538 13.360.1. Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare Managementul corelarii invatamant cu piata muncii sistemului de 11.778 1.997. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.154 10.925 754.1.872 14.810 4. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.622 839.1.758. CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA.726.168. Acces la Agentia Romana de Asigurare a implementarea manualului de evaluare internă a educaţie şi formare profesională iniţială de Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calităţii educaţiei calitate EVRICA .1.704.998.281 10.319 0 11.816 0 408.703.646 0 235.1.974 308.005 Ministerul Educației. Acces la profesională iniţială de DMI 1.310 0 374.844 2.115 0 222.104.113.965 1.555.533 836.760 20.Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a Federatia ONPHR .647. Dezvoltarea economiei sociale 15.608 0 20.Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi 11.518.573. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.674 364.859 1.051 935.508 1.357.935.355 3.003 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 10.749.354. Cercetării și Inovării Ministerul Educatiei.Organizatia Axa Prioritară 6/ DMI 6.120 12. în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Scolar al Judetului E-manager scoala plus educaţie şi formare Teleorman calitate Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR AL Calitate in managementul unitatii scolare educaţie şi formare JUDEŢULUI PRAHOVA calitate Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru Axa Prioritară 1/ Centrul National de Dezvoltare a îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – educaţie şi formare Invatamantului Profesional si Tehnic PASII FPI calitate Fundaţia Tineri pentru Tineri 11.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.385 3. Calitate în învăţământul superior 19.1.852 0 3.914 992 Fundaţia Tineri pentru Tineri 13.694 .000 16.056 0 2.044 0 4. Acces la personalului didactic cu funcţii de conducere.179. pornind de la Nationala a Persoanelor cu Handicap economiei sociale experiente si bune practici in Uniunea din Romania Europeana O sansa pentru o viata demna Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale.1.910 360.530.Nr. Acces la profesională iniţială de 19.1.908 3.634 990 Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.1.423.750.817.1.819 0 384.146. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 987 RESCUE .1.218. Acces la profesională iniţială de DMI 1. Acces la educaţii de calitate în sistemul de învăţământ Agentia Romana de Asigurare a educaţie şi formare profesională iniţială de preuniversitar din România prin implementarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calitate standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în Axa Prioritară 1/ DMI 1.358.439.851.915 11.087 951. Cercetarii si Inovarii 14.817 12.996 0 19.895 991 18. crt.1. INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" calitate in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Axa Prioritară 1/ DMI 1.681 245.596.598 0 4.986.583 0 12.399 19.097.1.199 395. Dezvoltarea PROTECTIEI SOCIALE economiei sociale 14.109.107 989 PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE Axa Prioritară 6/ DMI 6.548.004. Acces la profesională iniţială de DMI 1. ACADEMIA NATIONALA DE educaţie şi formare profesională iniţială de indrumare si control din sistemul preuniversitar.262 0 4.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.119.422.427 16.771 17.004 1.996.021.368 0 18.548 0 243.500 20.731 1.298 0 0 2.955 993 994 Axa Prioritară 1/ Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare profesionale prin retele parteneriale Invatamantului Profesional si Tehnic calitate Axa Prioritară 1/ Curriculum Revizuit in Invatamantul Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare Profesional si Tehnic (CRIPT) Invatamantului Profesional si Tehnic calitate MaST NETWORKING.064.Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania Axa Prioritară 1/ DMI 1.784 17. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.750.001 Dezvoltarea competentelor manageriale ale Axa Prioritară 1/ DMI 1.002 Optim E-manager Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale.416 3.430.383 20.124 997 998 999 1.1.606.756.988 0 3.1.2.428.

Nr. crt.

Titlu proiect
COMPETENTE AVANSATE PROFESIONALE SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA”

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
18.241.490 0 372.277

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1.006

Academia de Studii Economice Bucuresti

522.107

19.135.874

1.007

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

3.402.040

0

69.430

327.998

3.799.468

1.008 1.009

Program multi-regional de studii masterale în Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Tehnica din Cluj Napoca domeniul eActivităţi învăţământul superior Managementul comunicarii cu alumni pentru instituții de invațamant superior din Romania Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

10.782.428 15.738.001

0 0

220.049 4.700.961

195.108 421.085

11.197.585 20.860.048

1.010

15.635.216

0

4.670.260

430.650

20.736.126

1.011

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIA ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA învăţământul superior MUNCA DINAMICII TERITORIALE Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamantul superior Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia

17.280.512

0

352.663

49.836

17.683.011

1.012

Academia de Studii Economice din Bucuresti Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

4.343.204

0

88.637

502.417

4.934.258

1.013

9.884.975

0

201.735

270.404

10.357.114

1.014

Academia de Studii Economice Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.420.594

0

314.706

161.500

15.896.800

1.015 1.016

Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca Universitatea Politehnica Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.889.941 19.925.402

0 0

344.695 406.640

856.480 576.058

18.091.116 20.908.100

1.017

Universitatea Babes-Bolyai

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.082.929

0

409.856

416.867

20.909.652

1.018

Universitatea din Bacau

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

14.530.253

0

0

0

14.530.253

1.019 1.020

Universitatea Babeş-Bolyai Academia de Studii Economice din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.774.699 10.399.899

0 0

179.075 212.243

85.362 210.795

9.039.136 10.822.937

1.021

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Parteneriat cu Mediul Economic şi învăţământul superior Social Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.096.940

0

328.509

745.586

17.171.035

1.022

15.025.850

0

306.650

28.500

15.361.000

1.023

20.323.492

0

414.766

12.071

20.750.329

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
16.065.655 0 327.871

Cheltuieli neeligibile
1.100.990

Total valoare proiect
17.494.516

1.024

Cresterea calitatii invatamantului superior de Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în inginerie - Platforma Informatica pentru Bucuresti învăţământul superior Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE CALIFICARILOR DIN ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA (CALIMAS) “Calitate europeana in invatamantul superior”

1.025

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.105.204

0

165.413

200.000

8.470.617

1.026 1.027

Universitatea Spiru Haret

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.766.175 6.009.182

4.111.974 1.794.951

940.955 159.268

0 494.575

18.819.105 8.457.976

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Academia de poliţie "Alexandru Ioan Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în criminalisticii în activitatea judiciară Cuza" învăţământul superior Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic MEDICALIS- Management Invatamant de Calitate Informationala

1.028

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

19.937.272

0

408.908

418.800

20.764.980

1.029

Educational si Universitatea de Medicina si Farmacie Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în in Societatea "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca învăţământul superior

18.675.617

0

381.135

1.858.780

20.915.532

1.030

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti informatice moderne in domeniul învăţământul superior managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.019.242

0

408.556

424.893

20.852.691

1.031

5.306.647

1.585.102

140.648

2.375

7.034.772

1.032

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.690.143

0

177.349

2.376

8.869.868

1.033

15.545.346

0

4.643.415

436.080

20.624.841

1.034

Retea de colaborare universitara online in Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza Bucuresti - Facultatea de Geodezie învăţământul superior competente superioare in domeniul geodeziei. Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

9.687.938

0

197.713

2.376

9.888.027

1.035

18.538.418

0

378.335

0

18.916.753

1.036

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea de Arte „G. Enescu” Iasi compatibilitatea absolventului de design grafic învăţământul superior si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI învăţământul superior ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Dezvoltarea si implementarea unui programpilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati

6.498.953

0

132.631

2.376

6.633.960

1.037

14.741.303

0

300.843

0

15.042.146

1.038

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în CONSTRUCTII DIN BUCURESTI învăţământul superior

19.364.477

0

398.561

445.573

20.208.611

1.039

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.447.196

0

4.614.099

525.000

20.586.295

1.040

Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la UNIVERSITATEA BABES BOLYAI cerintele pietei muncii din Romania in FACULTATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în domeniul proiectelor finantate din fondurile ECONOMICE SI GESTIUNEA învăţământul superior structurale si de coeziune. AFACERILOR Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si Institutul National de Boli Infectioase interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de masterat in Europeana HIV/SIDA si de Boli învăţământul superior domeniul stiintelor medicale Infectioase)

11.438.840

0

233.476

206.902

11.879.219

1.041

18.629.984

0

389.000

699.865

19.718.849

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
11.264.646 0 229.891

Cheltuieli neeligibile
203.823

Total valoare proiect
11.698.360

1.042

1.043

1.044

1.045

1.046

1.047

1.048

1.049

1.050

1.051

1.052

Retea interregionala de formare in sistem eAxa Prioritară 1/ learning a cadrelor didactice din invatamantul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" resurselor umane preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor mentori din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu resurselor umane învăţământul gimnazial profesională Axa Prioritară 1/ E-Formare: Competente integrate pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj resurselor umane societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane CUNOASTERII profesională Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul Inspectoratul Şcolar al Judeţului resurselor umane pre-scolar Dâmboviţa profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor de matematica si stiinte Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane in societatea cunoasterii profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ Inspectoratul General al Judetului competente pentru actori ai schimbarilor in resurselor umane Dambovita educatie din judetele Dambovita si Buzau profesională Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR Scoala romaneasca – mediu incluziv resurselor umane JUDETEAN DAMBOVITA profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila resurselor umane educatie din judetele Braila si Prahova. profesională Profesionalizarea carierei didactice – noi Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR competente pentru actorii schimbarilor in resurselor umane JUDETEAN ARGES educatie din Arges si Sibiu profesională Consiliere si dezvoltare profesionala continua Axa Prioritară 1/ sistem transparent de pregatire pentru reusita in Casa Corpului Didactic Cluj resurselor umane cariera didactica profesională

3.060.926

0

62.467

123.329

3.246.722

15.681.670

0

4.168.545

885.083

20.735.298

15.610.938

0

4.149.744

1.180.766

20.941.448

11.934.612

0

3.172.492

0

15.107.104

16.509.922

0

4.388.713

0

20.898.635

14.086.113

0

3.744.411

931.932

18.762.456

11.123.270

0

2.956.819

408.773

14.488.862

12.100.050

0

3.216.469

769.827

16.086.346

13.451.856

0

3.575.810

754.644

17.782.310

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.053

GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Clujpregatirii complementare a cadrelor didactice resurselor umane în educaţie şi formare Napoca Facultatea de Geografie preuniversitare din domeniul Geografiei profesională Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani Casa Corpului Didactic Cluj Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

11.860.979

0

242.061

361.820

12.464.861

1.054

13.512.207

0

3.591.851

2.138

17.106.196

1.055

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.056

Universitatea din Pitesti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

4.075.574

0

83.175

74.338

4.233.087

1.057

Şcoala universitară de formare iniţială şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea continuă a personalului didactic şi a trainerilor Universitatea Tehnica din Cluj Napoca resurselor umane în educaţie şi formare din domeniul specializărilor tehnice şi profesională inginereşti - DidaTec Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - SCOALA NATIONALA DE STUDII resurselor umane în educaţie şi formare instrumente pentru o educație creativă POLITICE SI ADMINISTRATIVE profesională Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea integrat si inovativ de formare profesionala Inspectoratul Şcolar al Municipiului resurselor umane în educaţie şi formare continua a personalului didactic din regiunile Bucureşti profesională Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

19.100.732

0

389.811

408.449

19.898.992

1.058

7.525.420

0

153.581

599.816

8.278.817

1.059

19.325.181

0

394.392

1.208.109

20.927.682

1.060

15.823.941

0

4.206.364

891.690

20.921.995

1.061

Universitatea Politehnica Bucuresti

11.669.158

0

238.146

0

11.907.304

1.062

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare

19.013.858

0

388.038

1.467.497

20.869.393

071 Ministerul Educatiei.3.915 0 11.388.3.697 0 405.226.340.208. I.712 0 3.081.335 1.551 16. din Axa Prioritară 1/ Universitatea „Babeş-Bolyai” din Clujînvăţământul liceal.3.noi Axa Prioritară 1/ DMI 1.936 1.075 Universitatea Babes-Bolyai 11.545 165.922 0 4.555 0 3.3.936.922 0 4.604 0 11.3. care predau limba Universitatea Babes-Bolyai resurselor umane română minorităţilor naţionale profesională Axa Prioritară 1/ FLEXFORM Program de formare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca resurselor umane profesionala flexibila pe platforme mecatronice profesională 12.167 0 233. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.259.787 1.829. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.804 19.822.138.602 1.316 669.Ministerul resurselor umane în educaţie şi formare Educatiei. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.628 0 368.cariera de succes Inspectoratul Scolar Judetean Valcea resurselor umane in invatamantul preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi resurselor umane Matematica in societatea cunoasterii profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.509.3.458.388.677 11. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.764 .425.388.635 1.273.910 1.898.713 0 20.635 1.848.167 142.707 0 18. Dezvoltarea în educaţie şi formare 726.066.082 Axa Prioritară 1/ Program de formare inovativ .178 0 3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.442.805. Cercetarii si Inovarii profesională 14.388.579 1.065 12.635 1.3.3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 12.399 0 7.073 Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica.077 Universitatea Româno-Americană 8.648.169.818 20.230 0 363.801. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.076 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI 16.072 Scoala .3.257.808.585 10.3.063 Profesionalizarea carierei didactice .349 16. Dezvoltarea competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar al judetului Carasresurselor umane în educaţie şi formare educatie din judetele Caras-Severin si Severin profesională Mehedinti Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Chimie in UNIVERSITATEA CONSTANTIN resurselor umane societatea cunoasterii BRANCUSI TARGU-JIU profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.3. L. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.615 0 372.016.898.3.604 737.3.noi competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar Judetean Harghita educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice DMI 1. care predau discipline resurselor umane Napoca economice profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.195.680.146 0 4.861. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Stiinte Casa Corpului Didactic Mures resurselor umane tehnologice in societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Universitatea Valahia Targoviste resurselor umane Geografie in societatea cunoasterii profesională Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica Universitatea Stefan cel Mare Suceava invatarii-predarii interactive .680 17.068 16.504 187.230 18. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.729.736 1.635 19.769 16.468 663.064 7.764 1.132 0 2.3.3.922 0 4.069 8.456 0 2.630 18.435.107.3.353 16.078 1.425 8. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.590.011 1.537 0 143.956.894 0 165.102.145. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.713 0 20.527.145.079 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.114 1.509.592 1.713 0 20.026. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.922 0 4.755 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.821 0 222.713 0 20.388 20.551 16. Dezvoltarea cu Finantare Externa .070 18.456 0 20.169.888. din Axa Prioritară 1/ învăţământul preuniversitar.862 1.552 353.922. Dezvoltarea în educaţie şi formare 17.3.362.582 279.081 1. crt.3. Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.EPIGON Profesionalizarea carierei didactice . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.membru informationale activ al societatii Unitatea de Management al Proiectelor Axa Prioritară 1/ DMI 1. Caragiale Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Axa Prioritară 1/ DMI 1.502 0 338.871.898.386 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.025 0 3.074 Scoala romaneasca – mediu incluziv Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar 8.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 16.509.408.066 10.080 1.509.067 16.898.Nr.736 1.

406 5.553 125.535.966 729.457 11.3.475 1.092.000 5.734.606. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 5. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.100 4.840.099 PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.059.307. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.532 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.883.290 108.420.089 4.092 Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.3.998 61.095 1.781 1.446 12.3.441 297.680.3.289 1.063.456.784.347 10.994 954.959 1.355 1.797 1.135.043.Nr. Dezvoltarea în educaţie şi formare 15. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.000 429.011.749.916 0 285.084 Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea Axa Prioritară 1/ DMI 1.167 2.3.093 1.357 0 4.695 16.987 124.310 799.091 5.600 0 1.056.431.216.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare 2.779 250. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.529.245 173.452 150.3.083 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Axa Prioritară 1/ DMI 1.012 989.785 193.947 61.088 8.114.971 242.098 Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane burse tinerilor doctoranzi cu frecventa FARMACIE DIN CRAIOVA profesională Axa Prioritară 1/ Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin UNIVERSITATEA STEFAN CEL resurselor umane cercetare doctorala PRO-DOCT MARE SUCEAVA profesională Axa Prioritară 1/ Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea UNIVERSITATEA DIN ORADEA resurselor umane competitiva in societatea bazata pe cunoastere profesională Axa Prioritară 1/ Doctorat in economie la standardele Europei ACADEMIA DE STUDII resurselor umane cunoasterii (DoEsEC. LA CLUJ NAPOCA profesională PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.755 0 10.833 1.087 13. Dezvoltarea interdisciplinar în sociologie. crt.950 4.3.658 1.924 962.940 20.531. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.000 12.115 83.3.168 4.773 12. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.096 1.641 1.926 3.081.506 9.634.712.591 0 307.163 1.919.469 920.437.094 1.299 323.3. ştiinţe ale UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare educaţiei şi psihologiei.3.048.540.098 114.324 283.032.500 5.616 14.192.669 6.648 . Titlu proiect DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.794.359 2.111.382 148. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 3.854 406.747 0 5.340.678 0 6. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.3.728 104.090 10.285 14.876 99.174 273.288.3.675 6.850 1.190.872 16.795 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.969.086 13.079 1.3.431. Dezvoltarea O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FARMACIE "IULIUHATIEGANU" resurselor umane în educaţie şi formare FINANTARE SI ORGANIZARE.939 6.101 Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip Axa Prioritară 1/ DMI 1.513 1.027 357.349 276.933 137.3.461 767.) ECONOMICE BUCURESTI profesională Creșterea competitivității tinerilor Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE NORD DIN cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe resurselor umane BAIAMARE cunoaștere profesională Axa Prioritară 1/ Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane Studii doctorale în Ştiinţe exacte profesională 5.934 207.421.471.623 0 7.401 6.097 1.587 448.900 1.350. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.290 1.431.883.339 60. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.372.548.081 1.3.022 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.085 15.442 540.222 838.435. Dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si a Universitatea Politehnica din Bucuresti resurselor umane în educaţie şi formare instrumentelor e-learning in activitatea profesională didactica Competente crescute pentru cadrele didactice “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA DOCTORANZILOR DOCTORALE LA PARTICIPARII PROGRAMELE Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Universitatea din Petrosani resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA ALEXANDRU resurselor umane IOAN CUZA DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA CLUJ-NAPOCA profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane DIN TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA IASI profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI(USAMV-B) DMI 1.377. ştiinţe ale comunicării profesională 8.

5.695.5.000 17.615.5.000. DOCTORALǍ cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.516.221 3.772 20.852 0 11.3.107 1.364 19.133 3. premiza pentru cresterea UNIVERSITATEA VALAHIA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.318 276.754 410.118 Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.025.011.717 1.699 2.632 410.5.500 1.690.608.762 230.117 1.179.5.109.035 439.120.BDSC POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării Bursele doctorale. Simionescu PONI IASI cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 17.114 17.600 8.088.986 1.571.015.804 19.134 1.296 5.110 136. crt.614.466 . Programe Finantare europeana pentru studii doctorale FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul (FEST) BUCURESTI cercetării Studii POst-Doctorale in Economie: program de Axa Prioritară 1/ DMI 1.490 12.444.013.040 16.592 2. Program postdoctoral pentru cercetare avansata UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în in domeniul nanomaterialelor BUCURESTI cercetării INSTITUTUL DE CHIMIE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane în educaţie şi formare in domeniul medical si farmaceutic FARMACIE "GR.093 5. Programe Studii doctorale inovative intr-o societate UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.398 229.936.897 2.576 187.837.542.960 11.5.348.005.755 1.116 1.285 1.NAPOCA SIDOC profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.431.729 13.077. Programe Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi FARMACIE VICTOR BABES doctorale şi post-doctorale în sprijinul in Aria Europeana a Cercetarii TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.884.711 249.458 19.333 1.485 1.734 0 20.5.579 3.burse doctorale DIN SIBIU cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe formare continua a cercetatorilor de elita – ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în sprijinul SPODE cercetării Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea Axa Prioritară 1/ DMI 1.200 400.271 3.922 1.119 7.561.343.715.415.106 1.823 3.104 1.928.915 205.120 DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE Axa Prioritară 1/ DMI 1.031 17.727 191.109 307.695 418.003. Programe UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUI impactului cercetarii prin programe postdoctorale şi post-doctorale în sprijinul OANCUZA\"IASI doctorale cercetării ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 15.5.557 418.105 1.165 177.510 409.Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2 cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.573 242.686. Programe MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI CLUJ NAPOCA cercetării NATIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE Axa Prioritară 1/ DMI 1.941.864 328.114 1. Fondul Social European – Program de burse MACROMOLECULARA PETRU doctorale şi post-doctorale în postdoctorale Cristofor I.985.018.521 192.278.749 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.109 1.078.003 7.440.924 16.480 562. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA PERFORMANTA IN CERCETARE LA resurselor umane în educaţie şi formare GHEORGHE ASACHI DIN IASI NIVEL EUROPEAN (EURODOC) profesională Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.5.290 418.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 7. Programe Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul prin programe de burse doctorale (COMPETE) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.984 134.626 1.POPA" IASI profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe Integrarea cercetării româneşti în contextul UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării europene .5. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.112 1.800 2.384 9.111 1.115 1.741.5.3. Programe EDUCAŢI 2.781.250 9.102 1.580 0 20.861.689 174.729 0 20.103 1.500 1.5.763.000 9.696.T.421 2.126 194.829 378.700 17.433.813.486. Dezvoltarea Investitie in dezvoltare durabila prin burse UNIVERSITATEA TRANSILVANIA resurselor umane în educaţie şi formare doctorale INDED DIN BRASOV profesională BURSE DOCTORALE PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.122 15.077.361.986 230.848.940. Programe Competitivitate si performanta in cercetare prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul programe doctorale de calitate (ProDOC) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere resurselor umane în educaţie şi formare CLUJ .5. Programe Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul pamantului cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.933. Programe competitivitatii si competentelor in cercetarea TÂRGOVIŞTE-ŞCOALA doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiintifica.3.065.000 372.486.000 20.830 0 20. Programe Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazate pe cunoastere.121 8.458.395.851 1.936 1.567 0 10.941.327.600 1.435 136.412 17.828 0 6.471 2.337 11.5.032.578.3.5.689.912 20.643 15.270 3. Programe Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJ doctorale şi post-doctorale în sprijinul ciclului de studii doctorale OS\"GALATI cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.477 9.729.510.113 1.110 1.401 418.200.108 1.506 1.046 382.573 990.305.460 9.939 3.076.

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale in stiinte fundamentale si clinice doctorale şi post-doctorale în FARMACIE DIN TARGU MURES medicale cercetării Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate . UNIVERSITATEA TEHNICA in aria europeana de cercetare (PERFORMdoctorale şi post-doctorale în GHEORGHE ASACHI DIN IASI ERA) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe CERCETARI ECONOMICE COSTIN bunăstării şi dezvoltării umane în context doctorale şi post-doctorale în sprijinul C.093 397.320 17.5.039. crt.613.319 2. doctorale şi post-doctorale în cercetării Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare Axa Prioritară 1/ DMI 1.607 2.554. Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.299. perspective Nume beneficiar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE ACADEMIA ROMANA FILIALA IAŞI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.510.KIRITESCU” AL ACADEMIEI european cercetării ROMANE Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Axa Prioritară 2/ DMI 2. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 6.169.102 1.031 348.133 Axa Prioritară 1/ DMI 1.883 1.266 20.071 0 19. Valorificarea identitatilor culturale in procesele ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în globale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.877.974 16.360 0 20.309 417.561.130 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.450 1.856.993 19.710 12.137 Stiinte socio-umane si politice aplicative.094.140 15.950 201.I.580 1. eticii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în FARMACIE "GR.195 2.1.874 1.414.845 1.228 1. Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în POSTDOC-DD DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.157 166.887.461 2.813.073 2.635 1.5. ACADEMIA DE STUDII postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice doctorale şi post-doctorale în ECONOMICE BUCURESTI din România cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.188 17.762 230.786 295.426 11.875 11.913 159. Titlu proiect Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative.5.387.128 1.895 415.540 367.662 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.945.767.547.741 12.750.5.5.864.923 350.529 1.143 8. Programe postdoctorale pentru dezvoltare UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în durabila intr-o societate bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Programul Postdoctoral interdisciplinar Axa Prioritară 1/ DMI 1.140 12.867.503.070.141.524.620.505 388.988 514. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări.850 1.664.182.872 298.018 1.142 12.458 391.5.898 2.006.932.116 18.166 2.946 20.059 .701.752 2.823 391.Nr.334 156.018 1.134.508 2. Program postdoctoral pentru formare cercetatori UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în in stiinte cercetării Performanţă şi excelenţă în cercetarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.186.127 1.134 ACADEMIA ROMANA Axa Prioritară 1/ DMI 1.278.295. Tranziţia de la Comunicarea stiintei.246.622 1.941. dezbateri.872.776 3.613.960.113 16.225 3.849 20.843.174.IASI şcoală la viaţa activă (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.126 1.CUZA”.886 268.875 205.002.323 291.5.115.436 14.150 18.064.578.5.261 2.847.084 3. Parteneriatul universitar in cercetare – un pas UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului cercetării 11.014.209 0 14.601 287.1.dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii postdoctorale politicilor de sanatate in domeniul 13.526 3.POPA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.123 194.725 418.455 2.5.740 3.698 14.236 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.555 1.314 2.115 405.150 20.457 0 20.337.110.284 0 13.768. Programe Program de pregatire postdoctorala si burse UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul postodoctorale de cercetare in domeniul cercetării stiintelor socio-umane si politice UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Axa Prioritară 1/ DMI 1.016.781 8.5.5.5.562 0 10.148. INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL \"Biotehnologii celulare si moleculare cu doctorale şi post-doctorale în ACADEMIEI ROMANE aplicatii in medicina\" cercetării Cercetare avansata prin programe postAxa Prioritară 1/ DMI 1.662 2.693 332.141 INSTITUTUL NATIONAL DE Cercetarea ştiinţifică economică. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.247.846 12.307.5.602 9.124 1. Constructie institutionala UNIVERSITATEA„AL.697.068.5.920.883 14.136 Axa Prioritară 1/ DMI 1.995 1.270. UNIVERSITATEA STEFAN CEL post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate doctorale şi post-doctorale în MARE SUCEAVA (POST-DOC PRiDE) cercetării Performanta prin postdoctorat pentru integrarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.435 0 13.129 1.863.292 979.5.510 408.5.125 1.507.008.648.023 390. Programe Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi AGRICOLE ŞI MEDICINĂ doctorale şi post-doctorale în sprijinul al Medicinei Veterinare VETERINARĂ A BANATULUI DIN cercetării TIMIŞOARA Excelenta in cercetare prin programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA postdoctorale in domenii prioritare ale societatii DIN BUCURESTI bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate UNIVERSITATEA NATIONALA DE MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced MUZICA BUCURESTI Studies) Axa Prioritară 1/ DMI 1.653 1.5.T.135 1.917 16.971.369.138 17.760.131 1.470 388.139 17.132 1.5.991 20.297 512. suport al Axa Prioritară 1/ DMI 1.980.080 20.052.

138 7. Cercetarii si Inovarii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj 19.383 2.686.761 188.892.SIBIU 5.687 1.1.1. nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii.828 435.111 0 152.162 Fundatia AGORA Oradea 4.125 0 928. Facultatea de Textile-Pielarie si Management Asociatia Umanitară Societatea Practica de calitate-tineri competitivi pe piata Doamnelor din Calan .166 Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea invatarii practice in Fundatia Profesor Constantin Popovici domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala SC Eurotraining Solution SRL pentru elevi.545 2.032 1.163 1.976 8.073.708 388.447 4.505 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.328.193.328.315.281 1.1.190 Cheltuieli neeligibile 1.912 563.1.690 1.639 196.742..409 0 1.147 \"Europaeus\" Program Postdoctoral 2. crt.744 0 8.099 558.319. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. consilierea si practica pentru cariera.146 Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2. in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii.723 175. Tranziţia de la specialisti in cadrul programului de studii FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă postdoctorale BUCURESTI Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale 1.1.170 1.263.416 0 7.907 1.158 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 5.159 Universitatea Politehnica Bucuresti Ministerul Educatiei.891 . corelate cu piata muncii.064 146.1.342 1.291. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.148 Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala educationala prinvind orientarea.MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice MONINSERT .805.S.127 1. Tranziţia de la SECTIARELATIIINTERNATIONAL şcoală la viaţa activă ESISTUDIIEUROPENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE Axa Prioritară 2/ DMI 2.Scoala muncii Postliceala Sanitara "Carol Davila" 6.787.740 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.155 17.233.369.821 50. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15.408.152 Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT-o noua abordare a ofertei Inspectoratul Scolar Judetean Valcea educationale Inspectoratul Scolar Judetean Pas cu pas spre viata activa Dambovita MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.356 0 3.318.1.870.804 1.287.415 0 895.455.986 353.454.286 4.792 10.869 1.236.125 18.1.676.073. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.400 1.1.150 1.922 936.410 20.278.580.165 1.862 0 704.895.190.961. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.COMPA.992 1.170.972 120.235 1.554 51. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 7.1.039 381. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.149 Universitatea "Politehnica" din Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.683.429 641.575. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.395 318.158 9.542.897 20.680 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.582 0 0 1.055 207.747.879 895.603. UNIVERSITATEA TEHNICA De la teorie la PRACTICĂ .157 2.338.676 11.151 1.000 11.951.768 0 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 17.270 19.158 1.1.822 373.156 3.098 20.784 177.265.658 2.326 6.587.100 0 2.318.020 Total valoare proiect 19.309 359.154 5.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic .562.160 9.287.Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de invatamant tehnic si profesional.793 222.909 0 940.585.007 30. prin monitorizarea insertiei socio-profesionale ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS Universitatea TIBISCUS din Timisoara Universitatea Spiru Haret INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Ministerul Educatiei.602 1.125 1.246.820. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT S.Nr.C.468.046.1.222 2.738 6.877 83.232 1.200 0 352. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.415 8.144 Sprijinirea cercetarii prin formarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.153 6.309 1.776. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.828.765 1.A.1.124 244.568 873.1.735 9.077 308. in societatea cunoasterii .161 5.078 178.602 184.1.PRACTICA "Gheorghe Asachi".308.PRACTICOR 16.668.800 935.397 157.857.688 6.164 1.803 1.494 158.928 359.004.878 94.1.511 276. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.434 6. Tranziţia de la chirurgiei reconstructive de transplant FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă (POSTDOC-TRANSPLANT) BUCURESTI UNIVERSITATEABUCURESTIFACULTATEADEISTORIEAxa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.106 1.850.1.434 105.080.016 0 399.145 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.328.004.

330 10. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 1.622.250 1.L.243 0 127.1.886.812.181 Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe Axa Prioritară 2/ DMI 2.870 0 515.298.000 1.494 15.172 1.095 0 9.562 1.772 0 1.654 1.213.430 1.000 13.253.493 455. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 13.167 324.065 0 282. Titlu proiect CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.951. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.781.234.562 1.670.024 2.1.750. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.1.650.303.900 0 84.775.618 269. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.297.022 1. Interese.340 226.536 0 191.176 1.752 440.000 15.190 450.1.707.000 2.992 561.383 83.319.179 15.737.518.246.808.189 1.087 358.473 3.659.554.296.426.170 41. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 10.367 14.982 463.183 FUNDAŢIA INGINER Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 3.671 0 275.184 13.849.253 0 2.1.168 9.334.740 296.757 Total valoare proiect 11.173 2.152 0 10.656.916 1.176 6.174 Programul de practica pentru studenti “Protectia Universitatea din Oradea. Tranziţia de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii şcoală la viaţa activă Constuieste-ti profesionala inteligent din timp cariera ASOCIATIA PRODUCATORILOR.191 12.787.356 1.246 20.080 .516 1.167 1.Vocatie.639.924 0 9.R.705 6.112 1.761.1.452.800 0 2.211.423.380 1.1.357. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.186. Management.289 0 184.000 1.492 11.182 7.307 Cheltuieli neeligibile 406.171 10. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 12.1.026 1.627 115.213 7. Marketing si Cultura Orgazitionala DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU INSTITUTUL NAŢIONAL DE VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN CERCETARE DEZVOLTARE VECTORI INOVATORI MECATRONICAPENTRU MECATRONICĂ ŞI CONSEL .566 1.152.1.100 9.513.798 1.185 ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la ASOCIATIA CONSULT SCOLARI piata muncii in domeniul auto şcoală la viaţa activă PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA.382.822.1.177 6.349.134 1. Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la inserţiei eficiente pe piaţa muncii Targu Mures şcoală la viaţa activă Program transnational de imbunatatire a Ordinul Asistentilor Medicali si stagiilor de pregatire practica a elevilor din Moaselor din Romania scolile postliceale sanitare pentru facilitarea Program complex de stagiu de pregatire Institutul National pentru Intreprinderi practica pentru studentii de la facultati cu profil Mici si Mijlocii agronomic pentru a deveni manageri TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin Fundatia LERIS FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) Axa Prioritară 2/ DMI 2.1. Axa Prioritară 2/ DMI 2.Nr.169 9.257 3.187 9.328 73.732.456 1.125 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.470 0 139. Autocunoastere si dezvoltare.330 20.175 3.088 0 194.629 96.590 246.1.000 4. drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA Profiles International S.190 Sisteme moderne de practica pentru facilitarea Academia de Studii Economice accesului la piata muncii pentru viitorii Bucureşti specialisti in Statistica si previziune economica Imbunatatirea competentelor profesionale ale SC RADIO CITY FM BUCURESTI studentilor/masteranzilor facultatilor de SRL jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 9.445.365.1.1.875 19.234 0 3.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.001.170 Pregărirea practică a studenţilor-premisă a Universitatea Dimitrie Cantemir din Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la DISTRIBUITORILOR SI şcoală la viaţa activă DETINATORILOR DE CAZANE DE Universitatea "Politehnica" din Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.538 935.723.693.1. Tranziţia de la Universitatea “OVIDIUS” Constanta INTREPRINDEREA SIMULATA şcoală la viaţa activă COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN VIA .048 0 2.038.628 0 212. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.607 47.498.924 74.1.500 1.051.188 Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 4.440 1.Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.436.166.180 Practicantii de azi.000 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.053 281.555 0 480.1. Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si Califică-te E şansa ta de a te integra în muncă Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.621 1.1.1.168 2.1.314 224.298. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.786.1.186 15.131.253.803.030 0 6.323. Tranziţia de la NEJLOVEANU NICULAE şcoală la viaţa activă MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala Axa Prioritară 2/ DMI 2.958 10.600 92.028 1.119.119 1.955 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.205.593. crt.440.161 0 14.302 1.891 1. profesionistii de maine ai televiziunilor 18.180.846 0 400.038.Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.595 58.061.741 1. Tranziţia de la copilului – de la teorie la practica” de Stiinte Socio-Umane şcoală la viaţa activă Societatea de Cercetare in Leadership. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.477 1.178 Stagii de pregătire practică de calitate -elevi Axa Prioritară 2/ DMI 2.906 1.084 682. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.167 EURO<26 ROMANIA SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Universitatea din Craiova 1.464 239.

921 0 294.882 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 2.295.098 1.437 19.810.444.2.563 0 103.320 385.832 109. Parteneriat Universitatea din Oradea.477.030.698 706.314 1.433 18.192 Grup Şcolar Virgil Madgearu Iaşi 1.193 1.Asociaţia "Centrul Multimedia Teatru Axa Prioritară 2/ DMI 2.220.1.681. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED .000 5.862.990.664.597 18. Coman” 8.180.198 4.197 16.585.104. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.022 19.1.857 370.201 15.1.294 105.1.255.739.199 5.102 1.481.141. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.019.2.292 0 14.928 2.005 1.2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.884.069. Prevenirea şi copiilor prescolari care provin din medii Napoca corectarea părăsirii timpurii a şcolii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Scoala dupa Scoala .049 0 280.622 1.879 0 2.594 1.621 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.350 18.330 404.000 406.1.592 0 13.478.957. televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti Autocunoastere.545.primul pas pentru succesul scolar si profesional Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE" Sa invatam impreuna Fundaţia Copiii Noştri Axa Prioritară 2/ DMI 2.564 62.577 0 3.700 2.333 375.435.594 624.405.772 1.481 114.2.210 Fundatia Filocalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Romani CRISS. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.218.202.941.099.214 Si noi vrem sa invatam Retea transnationala si interregionala pentru programul "Scoala dupa scoala" Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Fundatia Mara Scoala cu clasele I-VIII "David Prodan" Fundatia "Roma Education Fund Romania" 4.651 1.227.715 13.389 1.773 1.243.POPA" IASI şcoală la viaţa activă in medicina dentara.776 3.216 17.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.165 668.475 1.964.438 1.215 18.516 0 5.200 „Practica studenţilor economişti.937 0 571.213 15. Tranziţia de la STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL AGRONOMICE SI MEDICINA şcoală la viaţa activă SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– VETERINARA BUCURESTI Stagii de pregatire practica pentru integrarea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.300 17.679 293.966 1.Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice. Titlu proiect Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.297 417.133.260 .329.177 1.830.206 14. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.658 454.842 5.352 13.230.1.212 17. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 19.202 Mişcarea Română pentru Calitate INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 11.940 1.2.551 68. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.626.791 1.2.893.296.604 20.194 INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.195 17. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.288.280 20.563 0 383.209 12.721 2.790. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2.389 0 14.092.2.383 1.070.448.204 Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord. Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de success (AID) Invata Automatica Ministerul Educatiei.1.221 408.979.243 0 3.123 13.422.677 2.286 20. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.889 15.158 1.794 0 14.155 1.236 1.196 16.519 769.956. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Axa Prioritară 2/ DMI 2.965.320 3.111.Nr.125 234.514 1.852 266.198 0 404.730 1.485. Tranziţia de la Vest 74" şcoală la viaţa activă Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a Universitatea Babes Bolyai din Cluj Axa Prioritară 2/ DMI 2.407.756. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la rapida pe piata muncii a studentilor specializati FARMACIE "GR.883 2.220 1.211 14.400 1.1.205 2.785 10.650 20.238.725 1.885.861 330.243 1.T.310 2.394.355 12.500 1.207 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Fundatia "Roma Education Fund Romania" primaria dumesti 10. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.885 1.2.619 1.869.699 239.705 0 20. Informare.2.1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.383.680 0 2.231.208 17.656.572 420.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Fundaţia „Prof.studenti activi si integrati PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a Universitatea Spiru Haret Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.216 0 58.366 374.101 1.142.2.1.626.431.595.320 190. Tranziţia de la inter-regional pe piaţa muncii între universităţi de Ştiinţe Economice şcoală la viaţa activă şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni .035 1.203 3.1.739.944.016.650 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.869 619.744.125.257 0 863. crt.520 40.

839 19.262 19. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.857. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.844 439.850 1.650 417.290 1.176. şansa noastră pentru viitor ASOCIATIA GEDEON Axa Prioritară 2/ DMI 2.498 1.224 19.479 920.237 6.2.197.118 401.306.735 0 3.700 1.427. Promovarea mediului de afaceri prin imbunatatirea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA culturii antreprenoriale performantelor intreprinderilor si dezvoltarea Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.412.232 418.010 0 676.584 18.210. Cercetarii si Inovarii FUNFATIA PENTRU INVATAMANT SC EDUROM SRL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Universitatea Titu Maiorescu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 11.518 1.534 0 20.389. o noua sansa Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva .152.056. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.000 1.228 Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 16.238 Fundatia pentru promovarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.M.045.742 1.549 679.400 4.171.236 6. Promovarea culturii antreprenoriale 14.167 899.491.785 1.229 EDUCATIA ESTE CALEA SPRE Axa Prioritară 2/ DMI 2.398 90.796 2.322.548 0 20.029.225 3.717.1. Prevenirea şi Inspectoratul Scolar al Judetului Olt RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Educaţia. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.618 1.939.930 1.941.491.793 0 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.272 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.535 275. şansa noastră pentru un viitor comun Inspectoratul Scolar al Judetului Alba Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Sfanta Macrina .140.proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a Educaţia. educatia este sansa ta Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT O sansa europeana pentru copiii romani Salvati Copiii de Abandon si NeintegrareaSCAN Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii Vreau să termin şcoala şi eu .2.231 Fiecare copil merita o educatie completa Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate .114 0 293. participarii si succesului Bucuresti corectarea părăsirii timpurii a şcolii scolar in invatamantul obligatoriu.032.618.378.610 0 406.709 1.590 12. consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate Antreprenoriatul.742 0 3.960.1.793 834.601 20.R.005 184.763 16.282 2.400.690 19."Infiintarea Scolii de Studii Consiliul National al Intreprinderilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.552 6.686 0 2.271.893 1.235 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Centru pentru informare. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.051 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.217 A doua sansa. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.872.558.2.762 1. Titlu proiect Nume beneficiar INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Salvati Copiii Romania ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.504 0 5.769 70.2.746 183.586 310.126.233 15.226 7.877.110 0 2.instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovatiilor in suportul educational in invatamantul pre-universitar.957 3.275.087.modalitate Private Mici si Mijlocii din Romania culturii antreprenoriale inovativa de promovare a antreprenoriatului in 14.981.141.1.Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.837.134 20.651 1.654 275.850.241 ANTREMAN .2.687 1.407. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Prevenirea şi asigurarea accesului.177 1.221.581.872.120 .1.640. Promovarea agriculturii si a economiei regionale culturii antreprenoriale FAER Reghin-Mures 4.285. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.626 2.239 Stimularea spiritului antreprenorial si a Axa Prioritară 3/ DMI 3.243.100 9.2.059 132.352 559.455 282.218 16.793 0 20.536.616 Total valoare proiect 20.657 351. Promovarea culturii antreprenoriale 14.172 0 2.967.232 16.358 405.473 117.2.149 1.532 161.223 17.1.2.602 0 379.500 132.708 1.458.225 1.234 2.013 0 20.2.241.training lansare si dezvoltare in afaceri pentru ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR Ministerul Educatiei. crt.920.220 Solutii inovative si oportunitati pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului Axa Prioritară 2/ DMI 2.221 3.Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului Retea interregionala de centre educationale 1.232 418.2.2.891 119.302 1.178 136.994 14. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.745 1.678 0 16.2.972 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.276.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.442. Promovarea Antreprenoriale si Manageriale . Comunitate şi Familie Asociatia Gedeon Axa Prioritară 2/ DMI 2.873 1.348 2.093.916 1.480.S) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Copii in Dificultate Fundaţia Română pentru Copii.870 163.309 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.517 2.268 15.497 1.1.711 313.000 Cheltuieli neeligibile 1.056."SOS" Educaţie pentru toţi.475 7.317 0 370.958. de la idee la succes 18.939.891.2. pentru ANTREPRENORIADA .222 18.507.953.863.230 18.911 418.037 2.000 1.911.626 2.300.212 0 391.2.227 18.219 17.915.651 1.029.526.424.2. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.205 420.343.2.240 19.485 3.441 0 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 17.Nr.058.105.

202 250.1.268.986.855 107.3.013.126 2.3.432.249 7.497 223. Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D.472.532.814 19. Promovarea culturii antreprenoriale 16.000 10.569.746.253 1.272 950.657.098 1.921.493 0 9.250 4.261 1.632 174.736 178.241. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.329.003.193.882 269.471 111.247 APT . Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.452 516.1.014 178.364 233. Dezvoltarea transnational pentru cresterea interesului FUNDATIA POST PRIVATIZARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. CELLA INVEST SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.279.718 13.384 369.3.599 171.266 Axa Prioritară 3/ DMI 3.467 5.238.245. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.621 1.310 1.827 3.618 1.343.1.245 4.1. Axa Prioritară 3/ DMI 3.161.835.707 3.258 1.711 357.057 0 4. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.259 1. Dezvoltarea pentru Federatia Sindicatelor din Invatatmant parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Spiru Haret pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea si consolidarea initiativelor Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.905.700.977.697 86.018.225. Dezvoltarea Rolul dialogului social în dezvoltarea Asociaţia Centrul de Resurse pentru parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor incluziunii sociale active Iniţiative Etice şi Solidare pentru partenerii sociali şi societatea civilă 3. Dezvoltarea Camera de Comert si Industrie a Parteneriat pentru dezvoltare parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Municipiului Bucuresti pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.694 622. Dezvoltarea Promovarea Responsabilitatii Sociale a Federatia Sindicatelor Cimentistilor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului din Romania pentru partenerii sociali şi societatea civilă Organizatia sindicala in invatamantul Axa Prioritară 3/ DMI 3.820 1.243 1.237 0 11.042 1.3.438 20.219 2.849. Dezvoltarea Clubul Ecologic Transilvania un obiectiv comun al comunitatilor si al parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor practicienilor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.262 6. Cercetarii si Calificările Profesionale din România (IMI PQ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Inovarii NET România) pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea si consiliere   S.813.269 1.246 ASOCIATIA BROKERILOR 6.Nr.430 343.962 1.257 1.790.514 2.251 12.390.711 92.662 3.succes prin parteneriat social si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PREUNIVERSITAR GALATI capital uman performant pentru partenerii sociali şi societatea civilă FEDERATIA NATIONALA A Axa Prioritară 3/ DMI 3.370.262 1.252 1.256 1.1. Titlu proiect Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri Nume beneficiar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.860 2.873 196.242 1.040 153.3.254 1.485 1. crt.3.989 191.000 92.782 266. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.550 1.249.248 2.390 504. Dezvoltarea AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Consortiului Regional pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor REGIONALA SUD-VEST OLTENIA formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă INVESTITORI IN OAMENI .969 774.325 1.023 3.A.A.260 1.427 114.174 8.542 3.786 71.158 562.640 8.418.264 1.SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes PACT-E Educatie Parteneriate de Calitate Universitatea Spiru Haret prin Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Construirea capacitatii organizationale a unei INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor retele nationale de ONGuri crestine CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.431 14.C. Dezvoltarea Consolidare institutionala prin dezvoltarea SINDICATELOR DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor resurselor umane ELECTRICITATE UNIVERS pentru partenerii sociali şi societatea civilă Impreuna pentru servicii sociale mai bune – FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.762.684 3.012 919.3.787 1.889 61.133.3.721.592 0 13.445 634. Dezvoltarea E-learnig pentru partenerii sociali AMATORI SI NONAMATORI – parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor AFAN pentru partenerii sociali şi societatea civilă Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.587 4.3.603 491.890 2.874.075.410 8.592 181.3. culturii antreprenoriale Antreprenori in turism Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea CITYAUDIT.290 4.205.817.L. Dezvoltarea UNIVERSITATEA PETROL GAZE Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PLOIESTI formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.983.119 57.442 6.100 .400 4.052.420 8. Dezvoltarea Federatia Sindicatelor Libere din comune ale partenerilor sociali din industria parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Industria Lemnului – FSLIL lemnului pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA FOTBALISTILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.036 1.L.178 0 5.663.268 2.048.1.325 148.234 9.255 1.032 1.814.380 724.574.1.825 199.867 147.468.R.810 19.1.170 285. Dezvoltarea SINDICATUL INVATAMANTULUI preuniversitar .426 1.820.128. Dezvoltarea Ministerul Educatiei.247 783.751 436.459 58.Antreprenoriat performant prin training BRAIN WAVE COMMUNICATION Axa Prioritară 3/ DMI 3.600 Cheltuieli neeligibile 3.489.050.951.420.872.800 Total valoare proiect 9.220 124.265 1.256. Promovarea culturii antreprenoriale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.410 0 7.043.714 333.720 15.RO .507 6.035 275.C.858 1.756.363 475.Fundatia de IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA Consultanta si Servicii Sociale pentru EDUCATIE Copii si Familii FUNDAŢIA INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI "CENTRULPENTRUEDUCAŢIEEC ONOMICĂŞIDEZVOLTAREDINRO Dezvoltarea Aptitudinilor.406.557 4.1.135.244 Holt Romania .212 525.R. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.885 311.423 6.3.) Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare SC ALP Grup SRL 8.3.589 88.I.3.263 1.916 2.519 2.119.181 1.Parteneriat Axa Prioritară 3/ DMI 3.319 5.595 586.410.794 0 18.216 1. Dezvoltarea Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru Confederatia Nationala a Sindicatelor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ocupare si incluziune Libere din Romania Fratia pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea comunitara durabila in Romania.576 199. Promovarea Facultatea de Management Financiar culturii antreprenoriale Contabil Craiova Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti S.689.200.840 0 54.048. OPERATIONS RESEARCH S.392 2.

587.570 261.594.4.691 221.830.2. accesului şi a participării grupurilor penitenciar romanesc vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.595 1.648 300.624.825.983.269 Competente si instrumente pentru adoptarea Reper21 (Reteaua Europeana pentru responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul Promovarea unei Economii organizatiilor societatii civile (RSORG) Responsabile.2.881 5.396 34.256 4.993.EUROAPTITUDINI S.3.425 11.Reteaua sociala RSC Federatia "Junior Chamber International" Romania AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj First Job School SRL 2.2.415. pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.050.Romaniaegalităţii de şanse pe piaţa muncii RURAL AtelieR Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Servicii sociale integrate si formare vocationala Neguvernamentala de Asistenta accesului şi a participării grupurilor pentru persoane cu dizabilitati Sociala ASSOC vulnerabile pe piaţa muncii 17. Promovarea calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de Fundatia Romanian Angel Appeal egalităţii de şanse pe piaţa muncii baby-sitter CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU AsociatiadeTineretpentruEducatie.138.358 968. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.610 78.702 161.969 9.000 6.812.811 1.4.972.106 16.272 FUNCTIONARUL ELECTRONIC 10. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4. secolul 21) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT Dezvoltarea competentelor profesionale Asociatia Academia de Advocacy specifice dialogului social si implicarii in Model de bune practici in managementul Federatia Sindicatelor Gaz Romania activitatilor sindicale nationale Actionam Responsabil .498.391.275 0 18.299 1.919 15. crt.688.162 989.un parteneriat pentru incluziune Ministerul Muncii.304.638 875. Iniţiative Parteneriat european de formare pentru o Centrul de Reeducare Buzias transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a societate inclusiva muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Familiei şi transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a sociala Protecției Sociale muncii Si ei trebuie sa aiba o sansa .832.864 531.115 272.200 19.349 1.709 0 2.484 838. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 6/ DMI 6.239.945.046.960.880 392.998.3.380 372.931.229.280 1.3.2.2.403 1.441.000 4.282 1. Titlu proiect FORTE .404 14.2.397 378.274.439 0 13.846 0 20.4.Emancipare pentru egalitate de sanse 15.073 845. Iniţiative Synthesis .185.452 0 5.479. Iniţiative Catalizatori pentru formare profesională Blocul National Sindical transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.575 0 70.Formare trainica pentru parteneriat social Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.338 16.279 1. egalităţii de şanse pe piaţa muncii Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si “Femei pentru femei” .403 2.685 0 3.114.285 1.260 6.815 1.932. Îmbunătăţirea Pregatire TIC la standarde europene in sistemul S.582.287 1.344.4.757 1.943 704.725.228.Nr.534.291.000 201.326.1. Îmbunătăţirea pentru integrarea sociala si profesionala a Fundatia Romanian Angel Appeal accesului şi a participării grupurilor persoanelor cu tulburari de spectru autist vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.044.3. Familiei si transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Protectiei Sociale muncii EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente Axa Prioritară 6/ DMI 6.Program de sprijin Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.775 9.275 13. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.281 1.489 11.699 20.357 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.Lea Axa Prioritară 6/ DMI 6.941 18.866 1.529.640.443 1.116 13.283 1.4. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.801 172.677 1.Performant System " Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii" MINERVA .C.028 0 3.628.BLOKBUSTER MEDIA SRL.876 20.4.542 20.032 4.284 1.743. Emisiuni Axa Prioritară 6/ DMI 6.427 1. Bulgaria.173.229 254.319 362.880 1.423.402.227. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.311 0 3.448 1.InformaresiEcologie.395.450 3.101.755.274 15.992 2.722 1.126 14.011 365.705 0 5. Îmbunătăţirea A DOUA SANSA ARAS .Formare pentru jurnalisti.Asociatia Romana Anti-SIDA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Asociatia Profesionala Axa Prioritară 6/ DMI 6.288 1.015.209.495.649 464.365 .157 6.343 650.142 150.289 1.484 0 4.817 9.100 400.286 1.168.633 2.3.468 2.C.232 547.270 8.289 Cheltuieli neeligibile 1.267 FEDERATIA FILANTROPIA 1.940.291 FEMINA .993.896.031 294.740 54.3.100. Informare Nationala si S.894.3. Promovarea TV.900 12.Program national de Axa Prioritară 6/ DMI 6.304 4.624.271 9.027 0 14.3.400 1.900.446 1. Iniţiative “Modele de buna practica in domeniul Asociaţia Centrul de Resurse pentru transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a incluziunii sociale ” Iniţiative Etice şi Solidare muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.278 7.750 989.268 1.038.013.102 1.337. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.047 0 4.290 1.896.511 20.817.3.300 0 1.878 9.750 1.846 2.276 12.2.324. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.318 10.273 Sanse egale pentru un viitor comun Educatie continua orientata spre performanta.920.033.306 1.152 1.430.249 Total valoare proiect 20.568 419.160 826. Iniţiative Parteneriat transnational pentru promovarea Ministerul Muncii.277 4.046.337 1.281.481.463. Promovarea EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL dership.558 4. Iniţiative Fundatia Soros privind integrarea pe piata muncii a romilor transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a intre Romania.670 2. Monitorizare. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.300.379.781 19.555 13. Italia si Spania muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.111 17.264.701.474 259.ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA MRB . Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.A.

Primaria Sectorului 4 C4C . Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.896 316.880 1.308 10.311 Fundatia EuroEd Municipiul Bucuresti.272 0 281.786.699 811.377.983 380.887 166.004 496.077.062.856 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.229 1.000 11.726.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile Centrul Diecezan Caritas Iasi Axa Prioritară 6/ DMI 6.246 0 307.580.447 16. 12.273 1. prioritatea noastra! Acces pentru toţi.442 148.000 3.696 2.880 1.777 343.796 669.279.2.2.413 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.314.520.2.714. Îmbunătăţirea Asociatia Pakiv Romania accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.617 1.2.300 1.428.3.742.310 SC OLIMP NET SRL 2.197 997.192 1.3.306 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii 3.639 0 118.161.558 417.302 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.297.412 17.881 4.045 0 8.818.460.343 1.362 1.711 303.048 230.793 1.640.214 254.046 0 204.679.721.138 328.303 Axa Prioritară 6/ DMI 6.305 7. Îmbunătăţirea Penitenciarul Galati accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Centru Multimedia de Promovare Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 6/ DMI 6. pe o piaţă a muncii incluzivă O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii 1. Titlu proiect ACCESS -PARTENERIAT INTEGRARE SOCIALA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.323.246 78. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile .924 17.756 259.968.385.843 14.240 18.2. crt.2.723 0 206.2. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 207.148.230 1.928.793.054.155 3.123 433.579 18. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.105. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.206 1.623 435.130 20.223.292 1.457 143.316 177.299 1.314 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.424 1. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.309 ILE Trade Company SRL 5.863 236.803 155.298 1.116 15.569 7.950 5.cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate Munca are genul feminin „MOM UP Consiliere a de viata ” „MOM UP Consiliere a de viata ” .2.777 1.455 1. MOASELOR SI ASISTENTILOR Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" Axa Prioritară 6/ DMI 6.900 14.610 790. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 3.406.391.128. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.287.292 1.385 720.173 14.000 12. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.567 15.3.010.296 1.586 326.166 1.113 1. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.992 20.303 351.984 1.376 326.350 12.527 69.503.246.922 10.925.142.720.3.2.301 1.714.108 59.000 179.294 1.908.484 .3.242 90.2.983 380.600 0 160. Îmbunătăţirea ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.304 CeMPRES .791. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 7.312 10.315 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.463. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.2.302. Îmbunătăţirea Universitatea din Bucuresti accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti.427.800 10.010.3.535.3.755.531 27.2.796 440.313 11.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.665 0 383.091 10.3.532.3.573 8.537.146. Promovarea si Resurse in egalitate de sanse Slatina egalităţii de şanse pe piaţa muncii Lupta pentru sansa ta ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI.360 912.254.195.214 254.907 800.853. Îmbunătăţirea SC HR SPECIALISTS SRL accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.112.375 10.020 4.316 Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S.439 0 2.295 1.173 83.898.433 1.933 1.076 0 20.527 69.095.755 Cheltuieli neeligibile 258.030 Total valoare proiect 6.035.902 953.297 1.861 470.155 3.338 13.605. Promovarea Facultatea de Management Financiar femei” egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contabil Craiova Retea de incluziune sociala pe piata muncii Femina .800 1.757.293 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU CENTRUL REGIONAL DE FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE FORMARE PROFESIONALA A PIATA MUNCII ADULTILOR DOLJ Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Centrele de Incluziune Sociala.540 6.280.362 18.A. Îmbunătăţirea Institutul pentru Politici Sociale accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.969 1.588 15.3.Communication for Community 2.985 207.3.981 749.Nr.307 Universitatea Spiru Haret prin „Performanta in cariera si in afaceri pentru Axa Prioritară 6/ DMI 6.160 7.239 2.

154.752 939.142.060 9. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.863 8.900.094 1.531 1.Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.620.885. crt.317 Universitatea Spiru Haret TOTAL .495.033 Total valoare proiect 20. Titlu proiect ProFeminAntrep .913.350 274.095 516.Nr.830.3.081.833 348.157.571 Cheltuieli neeligibile 3.473.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful