Lista proiectelor contractate Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 30 septembrie 2010 Nume operaţiune/ DMI din

care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.336.723 977.075 88.037

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC

489.093

4.890.928

2

Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar

13.982.470

4.094.414

368.916

0

18.445.800

3

14.004.012

4.100.722

369.484

0

18.474.218

4

Profesionişti în preuniversitar

managementul

educaţional

13.984.400

4.094.980

368.967

0

18.448.347

5

Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar Tinerii împotriva violenţei

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.011.954

4.103.048

369.694

0

18.484.696

6

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

7

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

8

COMPETENTE CHEIE CURRICULUM-UL SCOLAR

TIC

CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Acces la IN CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRILE DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI învăţământul superior PARTENERIAT CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

14.023.555

4.106.445

370.000

0

18.500.000

9

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România

13.168.117

3.933.334

349.011

0

17.450.461

10

Imbunatatirea Managementului Universitar

13.385.866

3.998.375

370.000

0

17.754.241

11

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Calitate si Leadership pentru Invatamantul Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII Superior Romanesc învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Informare corectă - cheia recunoaşterii studiilor Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România in context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI ARACIS Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.737.698

4.103.468

370.000

0

18.211.166

12

2.622.443

783.327

69.506

0

3.475.275

13

13.810.679

4.125.268

366.040

0

18.301.987

14

REGISTRUL MATRICOL UNIC

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR SI A CERCETARII învăţământul superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU)

13.220.906

3.949.102

370.001

0

17.540.009

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

15

Schema de sustinere complementara a AGENTIA NATIONALA PENTRU mobilitatii europene a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea PROGRAME COMUNITARE IN invatamantul preuniversitar beneficiare ale resurselor umane în educaţie şi formare DOMENIUL EDUCATIEI SI Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii profesională FORMARII PROFESIONALE (life Long Learning) Transdisciplinaritate şi calitate în formarea cadrelor didactice – noi perspective instituţionale şi metodologice INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

8.523.630

2.005.870

447.278

0

10.976.778

16

11.400.736

2.682.940

287.422

50.000

14.421.098

17

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice INVATAMANTUL resurselor umane în educaţie şi formare prin activitati de mentorat PREUNIVERSITAR - MINISTERUL profesională EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Restructurarea sistemului de formare continuă a CENTRUL NATIONAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea personalului din învăţământul preuniversitar FORMARE A PERSONALULUI DIN resurselor umane în educaţie şi formare prin generalizarea sistemului de credite INVATAMANTUL profesională profesionale transferabile PREUNIVERSITAR Dezvoltarea resurselor umane in educaţie pentru administrarea reţelelor de calculatoare din şcolile romaneşti prin dezvoltarea si susţinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educaţie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si at Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor Instruirea in societatea cunoasterii

14.541.830

3.422.136

366.612

0

18.330.578

18

10.421.637

2.452.529

262.740

0

13.136.906

19

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

14.247.200

3.352.800

360.000

0

17.960.000

20

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

21

Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională

DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

7.354.948

1.730.843

185.424

0

9.271.215,00

12.151.978

2.859.730

306.361

0

15.318.069,00

22

FORMA - Studiu National Prospectiv al relatiei calificari - competente pentru angajatii din sectorul mentenantei mijloacelor terestre motorizate de transport de bunuri si persoane, pentru o formare profesionala adaptata pietei

COMITET SECTORIAL TRANSPORTURI

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

7.214.160

1.692.210

181.763

0

9.088.133,00

23

Constructia institutiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate. Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesionala continua (FPC) – CNCFPC Calitate in educatie - CALE

AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în SPRIJINIREA INITIATIVELOR formarea profesională continuă TINERILOR (ANSIT) CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR

11.340.000

2.660.000

681.004

0

14.681.004,00

24

Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 1/ DMI 1.4. Calitate în formarea profesională continuă

3.100.878

727.366

78.127

0

3.906.371,00

25 26

FUNDATIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR CONSILIUL NATIONAL DE Asigurarea calităţii în sistemul de formare FORMARE PROFESIONALA A profesională continuă din România - CALISIS ADULTILOR

14.684.460 14.391.594

3.444.503 3.375.806

369.979 362.600

0 0

18.498.942,00

18.130.000

27

STUDII DOCTORALE in ROMANIA – ORGANIZAREA SCOLILOR DOCTORALE

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU)

10.722.155

1.892.145

370.000

0

12.984.300

28

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Doctorat in Scoli de Excelenta - Evaluarea FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe calitatii cercetarii in universitati si cresterea SUPERIOR SI A CERCETARII doctorale şi post-doctorale în sprijinul vizibilitatii prin publicarea stiintifica STIINTIFICE UNIVERSITARE cercetării (UEFISCSU) UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Studiile doctorale factor major de dezvoltare al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în cercetărilor socio-economice şi umaniste DIN CLUJ NAPOCA cercetării O dimensiune europeana a studiilor doctorale (ODEUS) Programe sprijinul Programe sprijinul

15.325.497

2.704.499

370.000

0

18.399.996

29

8.049.024

1.420.416

193.300

0

9.662.740

30

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

Nr. crt.

Titlu proiect
Burse doctorale pentru 50 de doctoranzi, in perioada octombrie 2008 - octombrie 2011 SPRIJINIREA SI IMBUNATATIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE Oportunităţi pentru studiile doctorale şi creşterea capacităţii şi motivaţiei pentru cercetarea ştiinţifică de performanţă.

Nume beneficiar
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - ŞCOALA DOCTORALǍ

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
3.485.189 615.033 83.678

Cheltuieli neeligibile
0

Total valoare proiect
4.183.900

31

32

2.813.337

496.471

67.547

0

3.377.355

33

5.342.706

942.830

128.276

100.000

6.513.812

34

Burse doctorale în sprijinul cercetării : Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe SCOALA NATIONALA DE STUDII Competitivitate, calitate, cooperare în Spaţiul doctorale şi post-doctorale în sprijinul POLITICE SI ADMINISTRATIVE European al Învăţământului Superior - BDCCC cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. si UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "STEFAN CEL Doctoral burses at usv doctorale şi post-doctorale în MARE" SUCEAVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Studii doctorale: prin ştiinţă spre societate doctorale şi post-doctorale în DIN CLUJ NAPOCA cercetării Dezvoltarea oportunitaţilor oferite doctoranzilor Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA "AL.I.CUZA" pentru traiectorii flexibile în cariera de doctorale şi post-doctorale în IASI cercetare cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Cercetători pentru dezvoltarea durabilă a UNIVERSITATEA PETROL-GAZE doctorale şi post-doctorale în societăţii româneşti DIN PLOIESTI cercetării Doctoranzi in competitivitatii sprijinul inovarii PROGRAM PILOT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII DOCTORANZILOR BURSIERI UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

3.582.839

632.266

86.023

0

4.301.128

35

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

36

8.678.157

1.531.439

208.359

731.627

11.149.582

37

12.782.222

2.255.686

306.897

0

15.344.805

38

14.981.355

2.643.768

359.697

0

17.984.820

39

4.272.284

753.932

1.025.068

0

6.051.284

40

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul

6.091.690

1.075.004

146.259

0

7.312.953

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. STUDII DOCTORALE PENTRU UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în DEZVOLTARE DURABILĂ (SD-DD) DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. BURSE DOCTORALE - O INVESTITIE IN UNIVERSITATEA TEHNICA doctorale şi post-doctorale în INTELIGENTA (BRAIN) GHEORGHE ASACHI DIN IASI cercetării Cresterea atractivitatii, calitatii si eficientei Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. studiilor universitare de doctorat prin acordarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în de burse doctorale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Burse doctorale in sprijinul activitatii de UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetare in domeniul stiintelor politice cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sistem de Management al Burselor Acordate UNIVERSITATEA DUNAREA DE doctorale şi post-doctorale în Doctoranzilor SIMBAD JOS DIN GALATI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Racordarea programelor de studii doctorale la UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" doctorale şi post-doctorale în studiile doctorale europene DIN TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Dezvoltarea proiectată şi performanţă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în cercetarea doctorală de tip interdisciplinar cercetării Suport financiar pentru studii doctorale privind Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. complexitatea din natura, mediu si societatea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în umana. cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Sprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în acordarea de burse doctorale FARMACIE DIN CRAIOVA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în tehnologii avansate – „PRODOC” CLUJ - NAPOCA cercetării Creşterea rolului studiilor doctorale şi a Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA competitivităţii doctoranzilor într-o Europă doctorale şi post-doctorale în DIN SIBIU unită. cercetării Pregatire competitiva a doctoranzilor in Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA domenii prioritare ale societatii bazate pe doctorale şi post-doctorale în DIN BUCURESTI cunoastere cercetării

4.668.340

823.825

112.085

0

5.604.250

12.808.384

2.260.303

307.525

0

15.376.212

4.401.239

776.689

105.672

71.060

5.354.660

8.342.836

1.472.265

200.308

0

10.015.409

4.650.993

820.764

111.668

0

5.583.425

6.302.904

1.112.277

151.330

230.250

7.796.762

6.538.184

1.153.797

156.979

0

7.848.960

4.526.865

798.859

108.688

0

5.434.412

2.996.026

528.710

71.933

0

3.596.670

14.277.043

2.519.478

342.786

0

17.139.307

6.249.628

1.102.876

150.051

20.370

7.522.925

15.410.500

2.719.500

370.000

0

18.500.000

012 367.847 170.020 56 Axa Prioritară 2/ DMI 2.850.1.121 356.965.404.1.1. Promovarea SC ASCENDIS CONSULTING SRL competenţelor antreprenoriale ale culturii antreprenoriale întreprinzătorilor.000 16.un pas spre egalitate RROMENTZA" 67 Proiectarea. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 15.186 69 17.130 200.000 60 1. cu precădere romi.499. TOŢI ÎN CLASA I. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.099.860 430. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.086.406.981 132.533 0 18. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.700.530.2. managerilor şi angajaţilor din IMM-uri Regândirea şi consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire şi Axa Prioritară 3/ DMI 3. MINORITĂŢILOR ŞI RELAŢIA CU în 2008-2009 PARLAMENTUL Privind spre viitor – o şansă de integrare pe piaţa muncii pentru persoanele cu dizabilităţi FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 2. crt.200 427.296 2.929.373.846.087.1.892 101.127 63.180.872 57 58 2.326 54.104 2. pentru obtinerea competentelor culturii antreprenoriale antreprenoriale.120 817.408 1.606.2.446.581 366.2.838.000 71 3.761 0 7.663 360. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.246.492.900 0 18.639.089 375. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.1. Promovarea culturii antreprenoriale 16.808.693.184.178 78.002 240.000 1.144.393 316.CENTRUL „Paşi strategici în vederea îmbunătăţirii Axa Prioritară 2/ DMI 2.292 15.413.426 2.5.779.787 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.176 9.1.000 59 MINISTERUL EDUCAŢIEI.207. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 6.500.320 3.622 62 63 64 65 66 15.026.150 42. EDUCAŢI Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare cercetării 9.5.2.1.171 944.164 691.1. Titlu proiect Doctorat şi doctoranzi în triunghiul educaţiecercetare-inovare (DOC-ECI) Nume beneficiar ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5. Acronim „Edu-Antreprenor” ANTREPRENORIAT STRATEGIC ŞI CREŞTERE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII .2.078 1.000 0 18. Promovarea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA dezvoltarea de parteneriate la nivel culturii antreprenoriale (trans)naţional .521 102.170 2.560.500.711 8.104 .186 55 FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL „Aptitudini practice prin învăţare la locul de Axa Prioritară 2/ DMI 2. calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar Noua poartă de acces către piaţa muncii:Meserii MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.173 995. Prevenirea şi ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE accesului la educaţie al copiilor romi” corectarea părăsirii timpurii a şcolii SOCIALĂ ŞI STUDII Educaţie.2.326 53 54 Axa Prioritară 1/ DMI 1.379.325.623.910 2.096 8.049 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.130 230.035.620.138 0 0 0 0 0 18.576 255.TREPAN NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – CONSILIUL NATIONAL AL modalitate inovativă de creştere a Axa Prioritară 3/ DMI 3.600 18.000 220. Promovarea model inter-regional de şcoală antreprenorială FACULTATEA DE STIINTE culturii antreprenoriale pentru femei ECONOMICE 11. implementarea si derularea unui sistem de formare continua.241 4.817 18. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALA LA PIAŢA INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ MUNCII PENTRU STUDENŢI TIMIŞOARA Parteneriat national pentru implementarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA proiectelor firme-facultăti în vederea tranzitiei DIN BUCURESTI de la scoală la viata activă (PACT) CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITATEA BABES BOLYAI UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA DIN CLUJ NAPOCA 7.000 0 8. CERCETĂRII ŞI TINERETULUI – Programe integrate pentru creşterea accesului la DIRECŢIA GENERALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.287 605. TOŢI LA GRĂDINIŢĂ.292.018 2.495.119.160 12. Axa Prioritară 3/ DMI 3.889 ASOCIATIA PRO FORMARE EUROPEANA Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU muncă stabil ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU „Scoala – o sansa pentru fiecare” ROMI CENTRUL RROMILOR "AMARE Educatia de calitate .982 370.996.362 369.080 1.521.Program de dezvoltare a Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 188.170 18.992 68 6.200.528 61 ROMANI CRISS.292 0 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 15.380.1.487 929. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.326.200 0 20.2.092 14. inter-regional si Axa Prioritară 3/ DMI 3.345 720.1.718.890 1. Un UNIVERSITATEA DIN ORADEA.474 321.289.600 72 Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse.597 250. Promovarea UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI trans-national.156.778 12.047.Nr. Promovarea INTREPRINDERILOR PRIVATE competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din culturii antreprenoriale MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA România” Sprijin pentru dezvoltarea iniţiativei private în Macroregiunea unu (RO1) – BISNet FUNDATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3. Tranziţia de la COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI muncă pentru tranziţia la viaţa activă” şcoală la viaţa activă – „SPIRU HARET” BUCURESTI FIPCM BUCURESTI SCHEMĂ INOVATIVĂ PENTRU CAMERA DE COMERŢ.338 1.914.180.226 374. Tranziţia de la educaţie şi a nivelului educaţional al copiilor ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE şcoală la viaţa activă din comunităţi defavorizate.558 975.944.600 70 14.

530 0 4.873.000 76 77 UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IASI CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.555.1.000 8.137 48.055 40.554.1.700 0 2. Promovarea culturii antreprenoriale 7. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU PENTRU INTEGRARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA EUROPEANA SI DEZVOLTARE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD-EST DURABILA BRAILA Secretariat Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala in Regiunea de dezvoltare Nord-Vest Axa Prioritară 3/ DMI 3.416 236. INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA Axa Prioritară 3/ DMI 3.195 502.692 3. Promovarea culturii antreprenoriale 8. in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a dezvoltarii durabile Cooperare Regionala pentru Excelenta Antreprenoriala (CREA) “Manageri profesionisti pentru turism.005.713 471.811 15.753.840. Promovarea culturii antreprenoriale 11.3.914 2.017.343 420.465.511 1.436 40.012 86 SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT Axa Prioritară 3/ DMI 3.635 40.988 85 1.1.740 40.123.3.359 81 INSTITUTUL DE FORMARE ECONOMICA SI SOCIALA 1.1.500 251.616.179 565.387.934 256.973 82 Înfiinţarea şi funcţionarea Secretariatul Tehnic Axa Prioritară 3/ DMI 3.242. Promovarea Adaptabilitate.913 .033.560 87 2.000 488.875 413.544 170. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.434.830 0 1.ELEUTHERIA ASOCIAŢIA COMITETULUI NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 7.1.560 38.978 27.362 80 ASOCIATIA CENTRUL DE SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT INFORMARE SI DOCUMENTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.932 0 795. Întărirea Analiza deficitului de forţă de muncă calificată AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea în domeniul construcţii OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.000 89 5.116 1.197 79 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALE ENERGETIC ABILITĂŢILOR ÎN SECTORUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.003. crt.3.476.671 0 2.803. Dezvoltarea REGIONAL PENTRU OCUPARE SI UNIVERSITATEA VALAHIA DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU TARGOVISTE pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA SUD MUNTENIA Crearea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Regiunea Vest CAMERA DE COMERT.472 7.959 18.208 166.542.833 432.260 343.500 288.602 88 13.531.642 101.1.304 74 ASOCIATIA EGRETA 2.778.374.992 56. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Initiativa si Calitate pentru Turismul Romanesc Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor.548 40.3.453 438.034. Promovarea ANALIZA SI DEZVOLTARE culturii antreprenoriale INSTITUTIONALA . Promovarea culturii antreprenoriale 2.100 83 Partenerii sociali şi societatea civilă în sprijinul ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.1.989 10.758.1.300 75 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.491.001.034.500 715.038.533 438. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.942 40.852 438.069 434. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU ASC Anticiparea SChimbărilor pe piaţa muncii capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare 1.380.Nr.552 17.858.034.862 12.212 2.100 0 2.611 417. Întărirea PROSELF – „PROmovarea serviciilor de tip AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea SELF-service” OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.588 78 FUNDATIA CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.327.CENTRUL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.209.010.531. Dezvoltarea AL PACTULUI REGIONAL PENTRU FUNDATIA ACADEMICA PETRE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor OCUPARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ ANDREI IASI pentru partenerii sociali şi societatea civilă REGIUNEA NORD-EST Axa Prioritară 4/ DMI 4.190 84 1.1.477 143.896 416. Dezvoltarea ocupării şi incluziunii sociale în Regiunea TRANSPARENŢĂ│TRANSPARENC parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Bucureşti-Ilfov Y INTERNATIONAL ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă SECRETARIATUL TEHNIC AL PACTULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.211.335. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 73 UNIVERSITATEA POLITEHNICA Promovarea Culturii Antreprenoriale: DIN BUCURESTI . Initiativa in Industria ELECTRONICA TEHNOLOGICA SI culturii antreprenoriale Electronica TEHNICI DE INTERCONECTARE.524 8.700 0 2. UPB-CETTI Tinerete.000 58.348 0 2.3.500. Dezvoltarea al Pactului Teritorial S-V Oltenia pentru UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială pentru partenerii sociali şi societatea civilă din regiunea Sud-Vest Oltenia – STPSV 1.365 220. Dinamism.554.720 377.686 0 2.800 0 2.3.3. hoteluri si restaurante” ANTREPRENORI EUROPENI Axa Prioritară 3/ DMI 3.

743. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor NOI OPORTUNITĂŢI DE OCUPARE ÎN AGENTIA PENTRU OCUPAREA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL PRIN TELEWORK FORTEI DE MUNCA HARGHITA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.076 68.307.680 453.2.202 139. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor AGENTIA NATIONALA PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.653.O.615 128.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.511.269 91 13.790.957 77.419 101 Axa Prioritară 5/ DMI 5.000 92 13.680 97 Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în România.107.658 4.000 94 S.2.169.249 1.888 100 Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 12.438 2. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU TRANSNATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA INTOARCEREA LUCRATORILOR ROMANI serviciilor de ocupare SAPeRe Studii.1.2.484.018.022 8.003 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 90 MODEL DE COOPERARE Axa Prioritară 4/ DMI 4.Specializarea Consilierilor de Orientare AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.045.188."Şanse pentru comunitatea rurală" 15.695 0 3.192 18.138 40.FUNDATIA DE sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Caravana perfectionarii asistentilor sociali din CONSULTANTA SI SERVICII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural SOCIALE PENTRU COPII SI resurselor umane şi ocuparea forţei de FAMILII muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.832 955.027 296.158 370.606 0 4.000 95 Necesitate si oportunitate-instruire comunitatea rurala pentru ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 3.500.2.535.841 102 2.868 0 16.499.2.718 699. analize şi previziuni asupra Axa Prioritară 4/ DMI 4.500.1.788 103 Dezvoltarea iniţiativelor mediul rural antreprenoriale în AGROSTAR 15.734 2.2.401 18.709.047 96 Rural-Manager Axa Prioritară 5/ DMI 5.750 275.Nr.867 360.149.973 2.495 2.000 675.600 98 Axa Prioritară 5/ DMI 5. . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 684.635 169.007 0 2.642.516.SERVICII INTEGRATE SI AGENTIA NATIONALA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PERSONALIZATE PENTRU TINERII DIN SPRIJINIREA INITIATIVELOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea MEDIUL RURAL TINERILOR (ANSIT) resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă ASOCIATIA DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI TULCEA Axa Prioritară 5/ DMI 5.000.454. crt.150 295.C.259 10.286.374.000 93 13.R.241 11. Formarea Profesională OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO COMPROF AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.033.948 206.774 362.689 100.2.449 0 4.820 1.458.681. Promovarea RURALTIN .424.728. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU pieţei muncii pentru a întări capacitatea SPO în capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA România.040 334.400 99 Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 1.296.541.403 .279 18. la nivel naţional şi local serviciilor de ocupare SCOP .770.190.108 18.580 96. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 3.331 268. SC AGROSERV MANAGEMENT SRL 1.701 15.000 22.985 104 Dinamizare rurală prin angajare sustenibilă AGROSTAR 14.2.500.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.773. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO Axa Prioritară 5/ DMI 5.101.2.680 0 18.850.609.551. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 8.041 0 4.590.392 89.500. Promovarea HOLT ROMANIA .000 2.492 374.735 617.395 521.220 0 2.000 2. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 7.2.

Femei Antreprenor în Rural SOCIETATEA DE EDUCATIE CONTRACEPTIVA SI SEXUALA 5.Nr.456 14.2.855 18. Îmbunătăţirea evaluare.823 50.180 370.365 122 15.407 121 3.1.209 5.091. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.760 3.600.382 367.745 2.142 13.103 114 115 116 117 13.255 664.1.622.128 272.240.580 369.492.350 1.288 0 3.559.015 601.000 18.772 61.000 0 18.aceleaşi şanse pe piaţa muncii 4.015.183 0 3.427 0 0 300. Îmbunătăţirea persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor educaţie.534 0 0 301.612 210.725 304.352.912. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.001. formare profesională şi angajare pe EXCLUZIUNII SOCIALE A accesului şi a participării grupurilor piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din PERSOANELOR CU HANDICAP vulnerabile pe piaţa muncii România (INPCESPH) Creşterea şanselor de incluziune socială a Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.152.775 2. crt.2.902 464. Îmbunătăţirea MINISTERUL MUNCII. Promovarea măsurilor de incluziune socială a romilor.1.757.145.160 2.664. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.498.3. Îmbunătăţirea penitenciare la programe de formare ADMINISTRATIA NATIONALA A accesului şi a participării grupurilor profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii parcursul şi după executarea pedepsei INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU Crearea şi implementarea modelului integrat de PREVENIREA ŞI COMBATEREA Axa Prioritară 6/ DMI 6.3. FAMILIEI promovarea incluziunii active a persoanelor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE defavorizate AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Impreuna. Dezvoltarea DMI 6.834 125 Egalitate prin diferenţă.1.248 72.500 126 16.416.1.166.030 1.207 1.029 0 2.1.671.408 725.559.375 3.570.234.820 1.482. pentru o societate mai buna ROMI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Împreună pe piaţa muncii ROMI Împreună pe piaţa muncii FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 11.000 120 16.530.973 18.820 1.1.971 16.364 1.633 3. mecanism de sprijin în implementarea AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.2.043 370.673 137. Promovarea pe piaţa muncii.282.3.464 124 Femei şi bărbaţi . Dezvoltarea DMI 6.661 596.000 0 6.1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea DMI 6.851.453.667 353.569.133.909.597 106 107 Susţinerea dezvoltării comunităţilor de romi din Regiunile dezvoltare N-V şi Centru România Primul pas spre o viaţă independentă Integrarea socioprofesionala seropozitive din Romania a persoanelor FUNDATIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 11.162. Dezvoltarea ORGANIZATIILOR PERSOANELOR economiei sociale AFECTATE DE HIV/SIDA Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale Axa Prioritară 6/ economiei sociale DMI 6.833 73.945 2.890 0 18.000 0 5.1.244 308.799 108 UNIUNEA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.312.787 109 110 111 112 113 Participarea grupurilor vulnerabile in economia AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU sociala ROMI ASOCIATIA SAMUSOCIAL DIN Atelier de insertiune ROMANIA FUNDATIA MOTIVATION Retea pentru Incluziune ROMANIA EPISCOPIA SLOBOZIEI SI Promovarea în comunitate a economiei sociale CALARASILOR ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (ONCR) Tineri pentru o lume mai buna FILIALA BRASOV "VIRGIL ONITIU" Economia Sociala.822 Axa Prioritară 6/ DMI 6.490 .494 427.383. Dezvoltarea 4.775 336. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.295.365 280. Îmbunătăţirea Centre de consiliere si mediere profesionala CENTRUL RROMILOR "AMARE accesului şi a participării grupurilor pentru persoanele de etnie rroma RROMENTZA" vulnerabile pe piaţa muncii Incluziunea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ASOCIATIA AGENTIA DE MONITORIZARE A PRESEI AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.057.592 3.866.896.2.350 17.000 363.167. Dezvoltarea economiei sociale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 105 FAR .194.319.570.800 3. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. FAMILIEI Sanse egale pe piata muncii accesului şi a participării grupurilor ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.305 123 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 3.016.924 110.268.000 555.559.033. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) 16. informare a societăţii şi îmbunătăţirea PENITENCIARELOR vulnerabile pe piaţa muncii activităţilor în penitenciar Axa Prioritară 6/ DMI 6. grup ROMI egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabil supus excluziunii sociale 5.160 660.295.470 108.2.983 14.000 119 16.660 3.719.863 874. Accesul femeilor rome ASOCIAŢIA FEMEILOR ŢIGĂNCI Axa Prioritară 6/ DMI 6.403 3.839.000 0 18.2.799.323 77.020 2.559. "PENTRU COPIII NOŞTRI" egalităţii de şanse pe piaţa muncii Reţeaua naţională a experţilor locali romi.733.116 4.676 0 310.232 1.2.668 523.000 0 18.000 70.650. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.180 370.346 839.501.828 121.1.665 78.000 4.383.414 118 Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în Axa Prioritară 6/ DMI 6.018 2.521 6.494.500.500.827 727. model inovator pentru MINISTERUL MUNCII.060 219.

000 147 1.345 36.667 555.036 1.365.398.409 408.254 553.393.104 36. crt.835.835.619 137 1.156 136 ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.051.800 34.485 91. în domeniul Managementului şi CLUJ .492 141 FUNDATIA CODECS PENTRU LEADERSHIP Axa Prioritară 1/ DMI 1.477 407.675 1.Masuri inovative de armonizare a vietii profesionale cu cea de familie Nume beneficiar DEPRO INOVATIE SRL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA SLATINA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6. Acces la LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ACTIVA .478 291.530 129 REŢEAUA DE CENTRE PILOT PENTRU FEMEI .890 0 1.930 27.776 456.392.2.950 919.ESTHIA ESTHR .844.380 0 0 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 1.711 Cheltuieli neeligibile 0 0 Total valoare proiect 16.737 207. Calitate în internaţională.800 0 740.503 8.3.114 130 BLOCUL NATIONAL SINDICAL 8.1.843.847.1.059 135 1. Acces la profesională iniţială de 12.452 1. Acces la profesională iniţială de 1.221 124.746 0 1. în acord cu cerinţele pieţei muncii Inovare academica si succes pe piata muncii SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.446.979 32.208 26.1.232 0 1.184.143 36.995 56. CUZA" educaţie şi formare profesională iniţială de COLABORATIV PENTRU ELEVII DE calitate LICEU „Pregăteşte-ţi Viitorul –sistem orientare şcolară şi profesională” digital de CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA TELEORMAN Axa Prioritară 1/ DMI 1.732 0 1.733.093 409.396.626 11.769 122.674 36.140 .842.260 140 1.852 416.Nr.903 36.1.708.1.481 33.009 142 143 144 145 Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.1. Acces Educatie Extracuriculara pentru Cetatenie ASOCIAŢIA REGIONALA PENTRU educaţie şi formare profesională iniţială Activa DEZVOLTARE RURALA calitate Asigurarea calităţii programelor de studii UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 1/ DMI 1.862 0 1.939 346.784. Acces la profesională iniţială de DMI 1.021 82.847.404 166.900 36. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii DMI 1. Acces ASOCIATIA DE TINERET BUCURA educaţie şi formare profesională iniţială calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. STUDIU-PILOT DE CULTURA ORGANIZATIONALA SI IMPACT DE LEADERSHIP Tinerii antreprenori se formeaza in scoala DMI 1.396.401.745 296.782.1.414 15.739.2.836.2.516 194.508 1.397 408.NAPOCA învăţământul superior Ingineriei Calităţii.Platforma informatica interactiva educaţie şi formare profesională iniţială de NOICA" pentru orientare vocationala a elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ „Scoala viitorului”.Impreuna pentru o societate INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare bazata pe cunoastere JUDETULUI VALCEA calitate Axa Prioritară 1/ Tineri Antreprenori in Scoala .896 1.034 693.827 138 1.3.783 836.1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.861 217.925 1.251.304 311.326 36.397.172 0 9. Promovarea EGALITATE DE SANSE INTRE egalităţii de şanse pe piaţa muncii FEMEI SI BARBATI (ANES) Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.311. Acces la profesională iniţială de DMI 1.049 2.1. Acces la judetul tau SISTEM INFORMATIC LICEUL TEORETIC "AL.297.1.dezvoltarea serviciilor de INSPECTORATUL SCOLAR AL educaţie şi formare consiliere şi orientare şcolară JUDETULUI VALCEA calitate „Paşi spre o carieră europeană – consilierea şi orientarea cu suport digital” CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VALCEA DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI DESCENTRALIZARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN BUCURESTI.883 2.139 134 Invata sa fii antreprenor si cetatean activ in Axa Prioritară 1/ DMI 1.943 0 1.628. Acces la profesională iniţială de DMI 1.584 307.467. Calitate universitare prin formarea resursei umane şi DIN CLUJ NAPOCA învăţământul superior orientare spre piaţa muncii Studii universitare de masterat in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.TASK ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Paşi către viitor .842.245 43.796 14. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate 312.I.940 139 1.425 36. Acces la profesională iniţială de DMI 1.118. cu deschidere UNIVERSITATEA TEHNICA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1.387.111 1.213 407. Calitate "Inginerie si Management (IM)" CLUJ .NAPOCA învăţământul superior la de la de în în 994.239 0 1.067. 127 128 Titlu proiect Un viitor mai bun pentru femei Harmony .pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea românească ALTERNATIVE CĂTRE CUNOAŞTERE AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.808.Platforma digitală interactivă pentru educaţie şi formare GHEORGHE LAZAR viitorul elevilor de liceu calitate Axa Prioritară 1/ Viitori antreprenori si cetateni activi – Sistem LICEUL TEORETIC CU CLASELE Ieducaţie şi formare informatic colaborativ pentru liceu XII "MIHAIL KOGALNICEANU" calitate GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" 418.269 410.887.576 131 132 133 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate ANTREPRENORIAT SI CETATENIE Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL ACTIVA .3.888 1.584 2.179 18.000 146 Proiectarea şi implementarea unui program de studii masterale de tip Bologna. Calitate în POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior 558.538 366.843 0 1. Acces la profesională iniţială de DMI 1.1.3.366.844 0 1.701 1.1.019 379.900 1.193 409.

834. Calitate în învăţământul superior Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 762.316 1.428 404.000 Total valoare proiect 1.464.638 68.2.980 162 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1. O cercetare-actiune pentru integrarea pe piata muncii.346.424 166 Activi in metode interactive 289.acronim Eur-AS in Nume beneficiar UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA BACAU Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.803 0 58.000 0 1. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.354.298 345.081 342. Dezvoltarea DIN SIBIU .Dezvoltarea si implementarea unui sistem calitativ de formare iniţială şi continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.951 295.2.441.330 232.2.145 227.847. Dezvoltarea cadrelor didactice din învăţământul superior de UNIVERSITATEA MARITIMIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare marină şi furnizarea de programe de CONSTANTA profesională perfecţionare în conformitate cu cerinţele industriei maritime INSTITUTUL NATIONAL PENTRU Formarea si perfectionarea cadrelor didactice FIZICA LASERILOR.238 0 1. PLASMEI SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.376 4.642 1.3.CENTER FOR resurselor umane în educaţie şi formare stiintelor .844. Dezvoltarea PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare SUPERIOR ÎN DOMENIUL PROTECTIEI TARGOVISTE profesională MEDIULUI ŞI AL SIGURANŢEI ALIMENTARE MARCON. profesional şi tehnic în resurselor umane în educaţie şi formare CERCETARE SI IMPLEMENTARE proiectarea asistată de calculator profesională METODE NUMERICE Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NATIONAL "STEFAN resurselor umane CEL MARE" TG.2.025 161 1.494 344.558 4.677 36.311.154 291.557.564.314 230. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.849.412 159 Axa Prioritară 1/ DMI 1.469 163 1. dezvoltă-ţi competenţele 309. crt.392 20.107 153 154 155 156 157 158 Masterat international in robotica adaptabil la UNIVERSITATEA TEHNICA DIN piata fortei de munca CLUJ .3.102 1.053.509 29.122. Axa Prioritară 1/ DMI 1.300 36.849.996 51.349 0 1. 2 „OPTIMA” Axa Prioritară 1/ DMI 1.762 88.882 344.3.CENTRUL DE învăţământul secundar. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.467.440 73.2.578 1.570 0 1.3. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.2. Dezvoltarea complementara a cadrelor didactice UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA resurselor umane în educaţie şi formare preuniversitare pentru adaptarea activitatii profesională didactice la noile cerinte europene ale educatiei DEZVOLTAREA PERFORMANTELOR DE CERCETARE APLICATIVA PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.440 335.357 36.846.999 149 IMPLEMENTAREA UNOR METODE MODERNE DE UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1. (OPMR) FACULTATEA DE MUZICĂ Centru de formare si analiza in ingineria UNIVERSITATEA ALEXANDRU riscurilor (CeFAIR) IOAN CUZA Centrul de formare a cadrelor didactice din CENTRUL SCOLAR PENTRU învăţământul special şi instituţii integratoare EDUCATIE INCLUZIVA NR. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.000 0 1.601 35.3.942 336.038 36.640 36.799.929 72.954 1.536 402.444 55.991 0 1.508 77.151 1. Calitate în învăţământul superior 989.589 164 1.654 20.936 7. 148 Titlu proiect Calificari si standardizare europeana asistenta sociala ."Descopera " SCIENCE EDUCATION AND profesională TRAINING UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA Specializarea cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.842. Calitate în învăţământul superior 171.250 35.3.950 397.3.069.261 36.745 397.260 150 151 1.693 69.700 26.2.846 32.654 0 365.855 35.349 1.455.077.000 165 Alege-ţi mentorul. Dezvoltarea Dezvoltarea de Cariere in Invatamant prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane în educaţie şi formare Formarea Resurselor Umane (CIFRU) DIN BUCURESTI profesională EUROCOMP Centru de pregatire Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.231 399.2. Calitate în PREDARE/INVATARE/EVALUARE FARMACIE DIN CRAIOVA învăţământul superior (SOFTWARE) IN FIZIOPATOLOGIA PRACTICA Sociolog pe piaţa muncii Viitor fara granite UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.427.450.055 160 1.161 7.2.921 0 1.882 0 1.o şansă mai mare UNIVERSITATEA ROMANOde integrare socio-profesională AMERICANA Observatorul Profesiilor Muzicale din România UNIVERSITATEA DE VEST.2.765.542 341.462. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.409 314. Calitate în învăţământul superior 1.240. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.888 771. NEAMT profesională GRUPUL SCOLAR ELECTROPUTERE CRAIOVA DMI 1. Dezvoltarea din invatamantul preuniversitar pentru predarea RADIATIEI .340 152 Competentele absolventilor si nevoile angajatorilor.099 1.302 0 1.262 1.200 Cheltuieli neeligibile 60.814 6.453 .NAPOCA CALIFICARI SUPERIOARE PRIN STUDII UNIVERSITARE DE MASTER IN UNIVERSITATEA DIN ORADEA DOMENIUL INGINERIA AUTOVEHICULELOR Educaţie juridică de calitate .828.331.337.947 1.721 0 1.

861 742.3.3.552.847.415 23.780 31.466 181 567.372 41.016 1.419 92.833 66. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare documentarişti) din învăţământul preuniversitar profesională Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SV Oltenia Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE Cariera didactică în societatea cunoaşterii adaptată la regiunea NV Progresul carierei didactice în societatea cunoaşterii adaptat la regiunea S Muntenia Formarea de competente de predare a chimiei pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar licentiate in alte discipline inrudite Dezvoltarea oportunitatilor de formare continua pentru cadrele didactice. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.289 182 1.402 68.119 180 972.376 289. crt.209 179 Formarea a 264 de cadre didactice in domeniul Axa Prioritară 1/ DMI 1.074 191.516 26.3.844.847.874 171 SIVECO ROMANIA SA 1.924 345. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. LIBERA SI COMPETENTA. INVATAMANT PENTRU TOTI.847.467.421. redactori.029 344. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.421.394 0 1.3.231.3.508 183 696.566 400 878. IMPREUNA CU TOTI – SANSE SI PENTRU TINE. CASA CORPULUI DIDACTIC SALAJ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.849.847. 1.885 0 1.3.059 29.847.774 0 1.204 1.646 344. Dezvoltarea UNIVERSITATEA DE PETROL SI ştiinţific şi tehnologic printr-un program de resurselor umane în educaţie şi formare GAZE .3.912 169 380.3.421.3.977 334.061 334.847.160.3.554 345.3.765 1.061 334.419 92.751 163.838. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.419 92.419 92.394 0 1.322.212 36. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.320 33.421.3.la timpul prezent pentru viitor resurselor umane MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ profesională Educatie timpurie pentru toti CASA CORPULUI DIDACTIC ARAD EDUCATIA TIMPURIE.759 25. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.465.458.522.200 187 CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV 1.293.466.254 36. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.874 1.784 185 Axa Prioritară 1/ DMI 1.SIMION MEHEDINŢI”. Titlu proiect PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMARII CONTINUE Nume beneficiar ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT BUCURESTI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.399 92.3.888 89.048.3.240 .463.Muntenia (FORM) profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CAIET (Centre de Asistenta pentru Incluziune CASA CORPULUI DIDACTIC resurselor umane si Educatie Timpurie) BRASOV profesională Axa Prioritară 1/ Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte INSPECTORATUL SCOLAR AL resurselor umane educationale speciale JUDETULUI SATU MARE profesională Axa Prioritară 1/ COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA Profesori în societatea cunoaşterii resurselor umane CEL BĂTRÂN profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "PETRU Formarea .227 1.945 0 1.3.420.394 0 1.Nr. Dezvoltarea în educaţie şi formare 292.044 0 1.125 170 SIVECO ROMANIA SA 1.388 0 1.811 7. PRIMUL PAS SPRE DEZVOLTARE PERSONALA ARMONIOASA.3.606 343.3. debutanti in cariera didactică.796 1.PLOIESTI masterat adecvat societăţii cunoaşterii profesională Formarea şi perfecţionarea personalului Axa Prioritară 1/ DMI 1.874 174 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.421.068.650 168 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.726.847.603 0 480. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.394 0 1.322 273.796 175 CASA CORPULUI DIDACTIC . Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 813. SANSE SI PENTRU NOI Promovarea tinerilor absolventi.635 9.998 0 1.352 59.950 0 1.635 176 177 178 Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ SIVECO ROMANIA SA resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ resurselor umane profesională SIVECO ROMANIA SA 1.211 409. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.360 36.982 0 1.309 26.057 186 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.061 334..3. Dezvoltarea didactic auxiliar (bibliotecari.779 251.061 334.556 133. prin utilizarea de resurse digitale in sistem blended learning Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE Modalităţi de consolidare a carierei în societatea bazată pe cunoaştere în regiunea B-IF Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.295 36.3. Dezvoltarea SCOALA NATIONALA DE STUDII Educatiei pentru Cetatenia Democratica in resurselor umane în educaţie şi formare POLITICE SI ADMINISTRATIVE regiunea Sud.911 36.684 184 1.341 20.563 14. Dezvoltarea în educaţie şi formare 1.347.874 172 SIVECO ROMANIA SA 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.419 92.874 173 SIVECO ROMANIA SA 1.908 311.967 17. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.849.061 334.077 228.394 0 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.253 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 167 60.

678 191 UNIVERSITATEA DIN PITESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.728 188 189 190 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE resurselor umane 1918" ALBA-IULIA profesională Axa Prioritară 1/ Consilierea Integrativă Educaţională .000 0 1.3.276 4.094 332.692 1.000 0 1.933 227. inclusiv dezvoltarea competentelor personalul AGENTIA JUDETEANA PENTRU Centrul de Evaluare a Competentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.784 26.Aici şi UNIVERSITATEA EFTIMIE resurselor umane Acum MURGU RESITA profesională Axa Prioritară 1/ Facilitare profesională pentru calitatea instruirii UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane eficiente TIMISOARA profesională SCOALA DE VARA: TINERI IN EDUCATIE FORMARE CONTINUA SI RECONVERSIE PROFESIONALA PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRAINE IN DOMENIUL TRADUCERII 429.A.978 13.206.589 0 1.835 0 1.548 19. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 967.106. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Calitate în formarea profesională continuă 249.336 16.125 200 Axa Prioritară 1/ DMI 1.3.164.772 410.4.815.C. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.612 197 162.3.009 10. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.770 90. CENTRUL DE PREGATIRE IN Axa Prioritară 1/ DMI 1. UN NOU PAS SPRE INTEGRAREA TEHNICILOR IT LA ORELE DE CURS Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.105 1.389 40.4.826 158.279.352 0 1.443 54.3.492 35.144 24.174 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 658. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3.871 101.570 892.051 1.906 0 545.634 238. Dezvoltarea în educaţie şi formare 935.287 18.235 25. crt. Dezvoltarea în educaţie şi formare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 522.373 334.791. pentru creșterea eficienței UNIVERSITATEA VALAHIA DIN resurselor umane în educaţie şi formare utilizării TIC și asigurarea calității instruirii TARGOVISTE profesională asistate de calculator în mediul preuniversitar Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formare continua a cadrelor didactice printr-un COLEGIUL NATIONAL resurselor umane model inovativ de tip 'blended learning' BANATEAN profesională DEZVOLTAREA OPORTUNITĂŢILOR DE UNIVERSITATEA SPIRU HARET.531 58.098 .3.4.394.538 10.3. Calitate în formarea profesională continuă 1.600 199 672.148 36.421.449.894 0 1.Axa Prioritară 1/ CARIERĂ PENTRU PERSONALUL PRIN CENTRUL UNIVERSITAR resurselor umane DIDACTIC CRAIOVA profesională Dezvoltarea profesională sursă de progres ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua.315 204 Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare S.458 203 432. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează DMI 1.4.Nr.262 273. Calitate în profesionale ale adultilor in sectorul protectia ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă mediului – PRO MEDIU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI UNIMED Asigurarea Calitatii in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Bancar (AS-BANC) INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.412 260. Dezvoltarea în educaţie şi formare 348.053 209.397.444 202 ASOCIATIA PATRONALA A Dezvoltarea si autorizarea unui centru de PRODUCATORILOR SI evaluare si certificare a competentelor UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.646 38.468 220.372 27.902 205 301. Calitate în anterioara dobandite in contexte non-formale si INFORMATICA S.455 196 EDUTIC – Sistem de formare continuă a Axa Prioritară 1/ DMI 1.986 29.337 327.532 6.061 463.902 70. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.181 81.821 0 541. Calitate în OCUPAREA FORTEI DE MUNCA angajatilor din domeniul constructiilor formarea profesională continuă OLT 1.963 0 848.800.795 0 1.467.778 25.179.3.846.938 8.958 192 193 Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA TEHNICA resurselor umane "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ Certificare ECDL si formare continua in judetul COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE resurselor umane Neamt CARTIANU profesională EDU TEHNIC FORMA PLUS CERTIFICAREA ECDL A CADRELOR DIDACTICE DIN ZALAU.100 0 205. factor de succes in dezvoltarea carierei in invatamantul preuniversitar Calitatea in Formarea Profesionala Continua pentru Sectorul Alimentar . Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 1.425.500 82.3.3.3.700 201 FEDERATIA PATRONALA ROMANA DIN INDUSTRIA ALIMENTARA ROMALIMENTA Axa Prioritară 1/ DMI 1.852 195 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"DIN TÎRGU-MUREŞ 1.500 1.3.654 341.015.CORSAR INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TELEORMAN DMI 1.181 335. Dezvoltarea cadrelor didactice.980 194 Axa Prioritară 1/ DMI 1.4.607 29. formarea profesională continuă informale de invatare.3.817 7.576 122.022 198 1.276.221 101.927 22.

620 207 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.848.NAPOCA programelor doctorale Parteneriat local pentru ridicarea nivelului scolilor doctorale si valorificarea potentialului uman din cercetare in domenii prioritare ale etapei postaderare a Romaniei la UE Dezvoltarea studiilor universitare de doctorat in domeniul Medicina Dentara (Doc-Dent) Axa Prioritară 1/ DMI 1. CLUJ-NAPOCA stiintifica interdisciplinara Instrument informational pentru cresterea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN calitatii.536.5.723 34.584. PRO-INOVA Program educational in domeniul UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în managementului inovarii CLUJ .000 213 1. STIINTELE EDUCATIEI Program doctoral performant pentru formarea resursei umane inalt calificate in cercetarea UBB.066 339.391.536. crt.958 218.342 1.849. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 1.5.5. inovaţie şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.844.249. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. cercetării Restructurarea programului de formare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.848.764 250.894 0 1.839.700 394. întreprinderi şi Axa Prioritară 2/ DMI 2.501.5. Programe doctorale cu dimensiuni europene in medicina FARMACIE "IULIU HATIEGANU" doctorale şi post-doctorale în sprijinul si stiintele vietii CLUJ-NAPOCA cercetării Proiect pilot pentru promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor între universităţi.721 1.825 209 1.5.688.824.000 1.055 36.685 218 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA Axa Prioritară 1/ DMI 1.767.618 66.5.300 1.500 0 1.638 7.1.000 0 750.836. Programe Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul context european DIN TIMISOARA cercetării Inovare si dezvoltare in programele doctorale si Axa Prioritară 1/ DMI 1.750 110. Programe pentru cercetare doctorala de UNIVERSITATEA "ALEXANDRU doctorale şi post-doctorale în excelenta in economie prin parteneriate active IOAN CUZA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.485.Nr.803 18.889 221 1.403.052 271.520 34.900 0 5.870 207.789 0 1. Programe cercetare doctorala in domeniile stiinte politice.900 208 1.880 0 1.416 0 1.507.486 220 Proiect pentru dezvoltarea de programe UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.500 30.500 220.639.1.803 36.740 36.000 0 1.5.150 269.700 36.520.670.1.386 27.999 214 Program doctoral interregional si transnational de excelenta in domeniile "Calculatoare si Axa Prioritară 1/ DMI 1.836 229.NAPOCA cercetării DOCSOC Excelenţă.249 36. Tranziţia de la MIRCEA" TARGOVISTE şcoală la viaţa activă . Calitate în formarea profesională continuă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.540.216 271.996 46.420.5.500.980 0 1.076 268.920 0 0 235.5.645 266.609 33.886 105. corelatii cu mecanisme de FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI cercetării asigurare a calitatii scolii doctorale. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 1. Programe UNIVERSITATEA "ALEXANDRU graduale universitare pentru adaptarea cercetarii doctorale şi post-doctorale în sprijinul IOAN CUZA" IASI stiintifice la nevoile societatii cunoasterii.997 222 223 224 225 202.413 796. SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiinte administrative.CAPITAL ASIGURAT Începe-ţi cariera din studenţie PAS decisiv spre cariera ta CALITATEA-CALEA SPRE SCHIMBARE GRUP ŞCOLAR INDUSRIAL "NICOLAE CIORĂNESCU" UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TULCEA Axa Prioritară 2/ DMI 2.365.061 924.1.005 32.190 262.850 37.5.250 15.180 GRUPUL SCOLAR "VOIEVODUL Axa Prioritară 2/ DMI 2.878 0 1.529.5.894 4.849.289 342. Programe FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul BUCURESTI cercetării 1.068 36. UNIVERSITATEA "DUNAREA DE baza de programe doctorale imbunatatite prin doctorale şi post-doctorale în JOS" GALATI parteneriat (PhD EXPERT) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. sociologie si stiinte ale POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării comunicarii. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 215 1.759 1.849.925 109.5. Programe perspectiva formarii si evaluarii competentelor . Titlu proiect Nume beneficiar ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE (CRFPS) “PRO VOCATIE” Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.SCOALA DOCTORALA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul de cercetare.862 247.5. vizibilitatii si interdisciplinaritatii CLUJ .4.460.DOCT Cresterea calitatii in formarea cercetatorilor pe Axa Prioritară 1/ DMI 1.300 39.622 271.000 0 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 1.256 204.794 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 206 Dezvoltarea reţelei de evaluatori din domeniul social – o noua PROVOCARE 0 1. Tranziţia de la UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI alte instituţii în vederea facilitării tranziţiei de şcoală la viaţa activă la sistemul de educatie la viaţa activă MESERIA . interdisciplinaritate în studiile doctorale şi UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în postdoctorale în sociologie cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul 1.480 216 1.587 219 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.169 36.000 212 1. Programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA tehnologia informatiei" si "Ingineria sistemelor" doctorale şi post-doctorale în sprijinul DIN BUCURESTI pentru o economie bazata pe cunoastere cercetării (CATIIS) Inovarea si dezvoltarea curriculei doctorale din UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.301.783 245.809 210 1.200 217 1.736 31.290 1.900 1.092 35.112 143.5.000 211 624.692 241.844.537 36.846.

720 0 18. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.486 80. FILIALA IASI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU RESITA Axa Prioritară 2/ DMI 2.906 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.776 129.676 4.011 206.320.824 239 DE LA UCENICIE LA MAIESTRIE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.125 1. Stagiile de pregatire practica a studentilor – un UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.122 123.582 1.906 493.000 7.010 47.072 68.1.732.474 19. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.648 890.706 958.637 376. crt.836 152.015 108.400 990.667 958.101 82.166 34.034.integrare reusita pe piata PROFI SERV GROUP muncii De la teorie la practica.1.A.427 200.105.114. Tranziţia de la pas important in tranzitia de la studiu la viata BLAGA" DIN SIBIU.747 215.799.765 241 242 243 244 245 Stagiile de practica-investitie pentru viitor PRACTICANŢII DE AZI.416 33.1.1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.806.1.388 0 890.156 899. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.159 18. prin programe de 1918" ALBA-IULIA pregătire practică la agenţii economici Elevi mai informati si mai pregatiti pentru piata COLEGIUL TEHNIC "IOAN C.525 440.580 987.074 246 Creşterea performanţelor absolvenţilor UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE HIGHTECH în viaţa activă.500 860.820 53.M.997 Sprijinirea tranzitiei de la educatia inginereasca Axa Prioritară 2/ DMI 2.085 863.1.651 17.196 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 4.000 132.079 73. Tranziţia De la scoala in viata prin firma de exercitiu FUNDATIA CORONA IASI şcoală la viaţa activă GRUPUL ŞCOLAR "VASILE SAV" Axa Prioritară 2/ DMI 2.692 1. Tranziţia de la DOMSA" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă FUNDATIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA. CATEDRA DE STIINTE POLITICE 594.801 0 689.576 18.846 340.291 8.438 181.491.887 Pregatire activa. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă de la de la de la de la de la de la de la de la 229 230 231 232 233 234 235 236 237 Primul pas e important: fii orientat Sudent . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 584.122 96.795 785.355 138.500 168.1.085 108.221. Tranziţia Acces la un viitor de succes ROMAN şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 263.1.1.977 825. 226 227 228 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.410 447.232 999. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.286 21.000 1.1.757 33.Economist 774.267 52.349 106.548 1.317 1. FACULTATEA şcoală la viaţa activă activa DE LITERE SI ARTE 251 811.867 43.238 10.451.569.1.1.P.1.700 18.856 395.1.901 22.) COLEGIUL TEHNIC " MIRCEA CRISTEA " 238 Axa Prioritară 2/ DMI 2.549. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia profesionala a studentilor BLAGA" SIBIU şcoală la viaţa activă “NURSING Convergenta pregatirii SCOALA POSTLICEALA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la PRACTICA DIRIJORALA MUZICA BUCURESTI şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA BABESBOLYAI. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1. FACULTATEA DE STIINTE POLTICE.162 561.761 13. Tranziţia preuniversitare medicale cu viata activa” SANITARA FUNDENI şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.535 6.500 306.1. PROFESIONIŞTII DE MÂINE Parteneriat pentru practica studentilor (P3S) GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia Pregatire practica pentru piata muncii FACULTATEA DE STIINTE şcoală la viaţa activă ECONOMICE Stagiile de practica .000 20.700 0 83.435.152 959.coordonate in dezvoltarea UNIVERSITATEA "LUCIAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.645 19.089 13.C.1.350 25.209 787.949 107.782 11.053 1. Axa Prioritară 2/ DMI 2.856 47.1.028 17.490 60.454 51.087.1.128 8.743 25.597 51. Tranziţia Şcoală în producţie CARTIANU" şcoală la viaţa activă INVATARE SI MODERNIZARE PRINTR-UN PARTENERIAT ACTIV PENTRU CARIERA TINERILOR (I. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 767.769.1.982 198.442 1.576 16.991 240 Facilitarea accesului pe piata muncii prin stagii de internship pentru studenti Axa Prioritară 2/ DMI 2.828 369.970 20.225 36.876 1.255 114. o repar eu COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.906 214.319 36.T.770 1.302 1. Tranziţia de la MATERIALE DE CONSTRUCŢII şcoală la viaţa activă COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJNAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.238 936.000 694. Tranziţia şcoală la viaţa activă Practica studentilor economisti in medii bancare Axa Prioritară 2/ DMI 2.primul pas spre ASOCIATIA SFANTUL STELIAN construirea carierei Masina ta.989 36. muncii STEFANESCU" IASI Programul de Practica in Management de Proiect JACQUES DELORS – fundament al UNIVERSITATEA BABES BOLYAI tranzitiei de la sistemul de educatie la viata DIN CLUJ NAPOCA activa PRO-MOTOR PROgresul tehnologic MOTORul schimbarii in procesul stagiilor de practica a elevilor SANSE PENTRU UN LOC DE MUNCA INVESTEŞTE ÎN VIITORUL TĂU GRUP SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" CONSTANTA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" GRUPUL SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI 1. Tranziţia de la la economia competitiva prin inginerie UNIVERSITATEA DIN ORADEA şcoală la viaţa activă concurenta.890 5.335 247 248 249 250 694.092 Total valoare proiect 1. Tranziţia UNIVERSITATEA SPIRU HARET simulate şcoală la viaţa activă UNIVERSITATEA DIN BACAU.087 118.135 .Nr.216 Cheltuieli neeligibile 105. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.167 438. ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII.1.760 573.PRACTICĂ .720 112.952 Axa Prioritară 2/ DMI 2.

Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 253 1.1.874 855.949 161.038 1.Nr. Tranziţia de la competentelor practice si transfer de know-how A SPECIALIŞTILOR ÎN RESURSE şcoală la viaţa activă in industria media UMANE Studiu privind insertia socio-profesionala a absolventilor de invatamant profesional si tehnic Pasi spre viitor CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ARAD COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.559 243. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.587.202 106.006 41.096 31.169.513 89.062 182.1.657 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.800 1.602 70.857 262 De la teorie la practica in medicina 1.299 0 1.190 272 ASOCIATIA DE STIINTE COGNITIVE DIN ROMANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2.660 GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" .821 35.447 15.1.534 261 UNIVERSITATEA TEHNICĂ Consiliere şi orientare profesională prin "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 2/ DMI 2.531 34.1. Tranziţia de la DIN BRASOV FACULTATEA DE şcoală la viaţa activă STIINTE ECONOMICE GRUPUL SCOLAR Axa Prioritară 2/ DMI 2.905 28.2.215.539.465.818.839 25.885 174.770 1.1.327 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.350 69.931 0 8.1.732 3.157 17.550.517 849.179 484.892 905.o sansa pentru cariera ta Calea ta spre piata muncii Competente profesionale dobandite la si pentru locul de munca 1.168 736.795 254 255 256 646.2.047 116.1.1.186 36. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.842.374.1.662 32.169 167.007 27. Tranziţia de la informare şi evaluare psihologică.000 1.281 0 1.764.262. OPORTUNITATI PENTRU REUSITA IN CARIERA INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI IALOMITA COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMISOARA GRUPUL SCOLAR "TUDOR VLADIMIRESCU" COLEGIUL TEHNIC LORIN SALAGEAN 257 1.838.055 138.454.549 101. De la liceu la universitate” PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.767 202. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.602.870 97. Tranziţia de la ADMINISTRATIV SI DE SERVICII şcoală la viaţa activă VICTOR SLAVESCU PLOIESTI 1.525.470 771.672 265 266 267 1.414 11.186 0 79.873 35.100 11.1.1.411.000 12. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1.291 1. „Pasul cel DEPARTAMENTUL PENTRU şcoală la viaţa activă mare.250 1.300 252 Tranzitia de la scoala la viata activa prin Axa Prioritară 2/ DMI 2.323.545.252. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.921 29.316 27.221 268 269 270 271 Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a UNIVERSITATEA TRANSILVANIA studenţilor cu program de studiu în inginerie DIN BRASOV mecanică Parteneriat pentru efectuarea stagiului de FACULTATEA DE INGINERIE practică a studenţilor în domeniul tehnologiei HUNEDOARA informaţiei şi a comunicaţiei CENTRUL JUDETEAN DE Vreau sa muncesc RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA VRANCEA UNIVERSITATEA BUCURESTI Fii pregatit pentru cariera ta (FACULTATEA DE DREPT) Sa ramanem in scoala MODERNIZAREA SI ADAPTAREA EDUCATIEI PRESCOLARE IN VEDEREA PREVENIRII FENOMENULUI DE PARASIRE TIMPURIE A SCOLII FUNDATIA MARA 509.164.1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.047 16.265 0 0 0 1.896 703.050 .rampa de lansare in cariera Un pas înainte COLEGIUL ECONOMIC "DIONISIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.260 29.243 1.661 703.596.721 67.764 210.441 66. crt.049 263 Camera de Antreprenori Comert Virtuala a Elevilor 197.743 1.892 173.340 17.751 17.032 31.139 264 MediaLab . Tranziţia de la POP MARTIAN" ALBA IULIA şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.Laborator de formare a AUR” – ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ Axa Prioritară 2/ DMI 2.226 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 1.TARGU MURES Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE siguranţa şi sănătatea elevilor ASACHI IASI PREGATIREA PRACTICA SI CONSILIEREA PROFESIONALA.714 1.1.802 617.596 23.000 0 0 31.000 563.880 9.813 30.049 1.624 1.950 258 259 260 Firma de exercitiu .1.518. Tranziţia de la PE PIATA MUNCII PENTRU STUDENTI SI IOAN CUZA” DIN IASI şcoală la viaţa activă ABSOLVENTI Firma de exercitiu. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.080 188.114 214.634 97.342 825.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.897 209. Tranziţia de la promovarea dezvoltarii profesionale si a COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU şcoală la viaţa activă aptitudinilor practice la locul de munca STAGII DE PREGATIRE PRACTICA SI ACTIVITATI DE STIMULARE A INSERTIEI UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 2/ DMI 2.359 189.264 6.357.1.1.003.379.366.941 190.1.350 820.

113 29.2. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.Centre de Educatie si Productie Media pentru Prevenirea Abandonului Scolar Sprijin educational pentru prescolari si scolari INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2.114.258 34.020 25.062.206 1.500 11..585 1.000 30.300.856 0 1.832 146.Nr.932 147.313.045 178.197 77.716 275 240.385 37.296 102.731.500 42.843 17.796 281 282 283 284 Axa Prioritară 2/ DMI 2.570.554 1.151 26.202 6.935 .505 6.044 279 Cresterea accesului si participarii in Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi invatamantul primar si secundar pentru copii PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI corectarea părăsirii timpurii a şcolii din mediul rural VISE .913 33. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2..518.187 1.608.596 12.711 34. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.637 181.897 503. FILIALA VALCEA) Axa Prioritară 2/ DMI 2.384 0 581. produce schimbari in scolile implicate in proiect si in comunitatea pe care o serveste aceasta.195 557.873 69. NENITESCU şi şi şi şi şi şi şi şi şi şi 1. Titlu proiect Proiectul ”O noua fata a scolii” asigura sanse egale la educatie fara discriminare pentru copiii cu dizabilitati. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 744.202.2.248 274. prietena mea COTOVU" corectarea părăsirii timpurii a şcolii COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL Axa Prioritară 2/ DMI 2. aprofundare.2.272.530 12. Prevenirea COMUNITARA IASI corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA DE ARTE SI MESERII Axa Prioritară 2/ DMI 2.841. crt.444 11.800. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii şi şi şi şi 1.C.957 32.2.255 1.2.096.261 1.241 36.289.661 37.585.065 31.400 665.626 1.846.039 31.550 1.900 1.450. sansa noastra pentru un viitor mai bun O sansa in educatie pentru prescolari si elevi cu dizabilitati Sanse egale la educatie non-formala pentru copii si tineri cu risc de abandon scolar sau care au abandonat scoala din judetul Constanta IMPREUNA IMPOTRIVA ABANDONULUI SCOLAR Fiecare elev merita o sansa 1.589 959.SCOALA.2.251 276 277 1.550.859 214.111 319. Prevenirea liber 26 CRAIOVA corectarea părăsirii timpurii a şcolii LICEUL TEORETIC "IOAN Axa Prioritară 2/ DMI 2.353.2.2.064 1.352.686 36.R.510.454 292.2.699 219. comunicare şi relaxare Copiii romi se pregatesc pentru gradinita Fii prezent şi activ în şcoala porţilor deschise care te pregăteşte pentru o participare viitoare pe o piaţă a muncii modernă. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.996 0 0 0 1.003 1.Valorizarea Inovatiei in Suportul Educational . JUDETUL NEAMT corectarea părăsirii timpurii a şcolii PRIMARIA MUNICIPIULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.435 0 1.2..459 30. prin crearea unor culturi si practici incluzi .733 36.050 186. Prevenirea RM.010 1.2.418 22.478 0 17. Prevenirea REDIU.2.2.2.831 27.343 70.692 278 532.878 1.485.2. Prevenirea şi TRANSPORTURI CAI FERATE corectarea părăsirii timpurii a şcolii TIMISOARA GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.554 1.027 188. Prevenirea ISJ BN corectarea părăsirii timpurii a şcolii SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. Prevenirea CAMPULUNG.S.812 1.268 1.697.835 280 1.VALCEA.988 1.834.2. ARGES corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.8 Axa Prioritară 2/ DMI 2.365.2.2.585.135 1. EDUCATIA INSEAMNA VIITOR Sanse egale pentru viitor-centru comunitar de consiliere si formare Educatia.548 216.842.585.849 297 298 Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi MATERIALE DE CONSTRUCŢII corectarea părăsirii timpurii a şcolii GRUPUL ŞCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO SALVATI COPIII ROMANIA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COSTEŞTI Axa Prioritară 2/ DMI 2.427 31.093 166.288 5.O ŞANSǍ PENTRU FIECARE Scoala dupa scoala pentru copiii ramasi acasa ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ – o modalitate de învăţare.648 187.853 1.539 151.2.2. SANSA MEA .2.881 274 GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL Axa Prioritară 2/ DMI 2.269 1.728. Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR corectarea părăsirii timpurii a şcolii FUNDATIA GIOVANNI BOSCO GRUPUL SCOLAR COSTIN D.club şcolar de petrecere a timpului SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. JUD.2.560 0 111.266 584. Prevenirea şi ROMANIA FILIALA VALCEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii (A.501 205.361 0 618.559 24.539 138.688 36.2.324 1.893 132.2.153 73.452 884.918 285 ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPATI FIZIC Axa Prioritară 2/ DMI 2.678 1.H.F.008 12.984 209.032 65. Prevenirea şi ASOCIATIA DE TINERET BUCURA corectarea părăsirii timpurii a şcolii 474.2.545 219.493 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Prevenirea fenomenului de parasire timpurie a PRIMARIA COMUNEI STROESTI scolii in mediul rural CONSILIUL JUDETEAN Porti inchise abandonului scolar CONSTANTA SCOALA GENERALA "GEORGE IMPREUNA NE VA FI MAI USOR COSBUC" IASI Fiecare copil educat e un adult castigat SCOALA ESTE TEMELIA VIITORULUI TAU-NU RENUNTA LA EA . Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.007 179.304 0 0 0 0 0 67. Prevenirea Family Friendly School SALIGNY" BAIA MARE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Servicii destinate copiilor cu dizabilitati pentru reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii si a abandonului scolar 1. flexibilă şi incluzivă Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 273 FUNDATIA DE ABILITARE "SPERANTA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.075 193. Prevenirea Şcoala.900 1.560 296 Axa Prioritară 2/ DMI 2.393 1. Prevenirea UNIVERSITATEA DIN ORADEA corectarea părăsirii timpurii a şcolii DIRECTIA DE ASISTENTA Axa Prioritară 2/ DMI 2.586.300 1.640. corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.568.477 155.443 156.511 219.396. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Visătorii .290 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.942 111.400. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 1. TRENUL SPERANŢEI” .705 1.821.372.122.

000 0 130.154.658 36. 299 300 301 Titlu proiect Împreună pentru educaţie Nume beneficiar PRIMARIA MOVILENI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 975.2.3.170 1.136 1.097. Acces şi Muntenia in vederea cresterii competitivitatii DAMBOVITA participare la FPC economice si adaptabilitatii la locul de munca SĂ TE CALIFICI. Acces şi "ANGHEL SALIGNY" participare la FPC 322 Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor.591.975 1.2.765 7.541 1.431. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Copiii de azi: cetăţeni activi ai societăţii de Axa Prioritară 2/ DMI 2.ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2. 413.L.874 212.431.000 1.191.450 1.946 159.969 1.928 136. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.485 1.373 9.731 49.807.417 30. sansa unei vieti mai bune COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" SC AMIRAS C&L IMPEX SRL FUNDATIA DEZVOLTAREA POPOARELOR EURO JOBS SC TERRA NOVA GROUP SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.574.426 7. Acces participare la FPC şi şi şi şi şi şi 302 Stop Abandonului Scolar 474. crt.R.316.454 219.441 1.000 36.848.188. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.Position Califica-te in domeniul auto Calificarea.3.541. Acces şi sigur PERFECTIONARE PROFESIONALA participare la FPC VLADIMIRESCU Axa Prioritară 2/ DMI 2.163 45.281 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.426 0 571.539 11.000 0 1. Prevenirea şi PREUNIVERSITAR AL corectarea părăsirii timpurii a şcolii COOPERATIEI MESTESUGARESTI SPIRU HARET Axa Prioritară 2/ DMI 2.288 0 120.539 33.970 164.970 35. Constanta „Creşterea calităţii serviciilor prin formare profesională continuă” PERFORMANTA SALARIATULUI = BENEFICIUL ANGAJATORULUI Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier (CMATC) MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ SCOALA CU CLASELE I-VIII “SPIRU HARET” FIPCM SPIRU HARET .FILIALA BRĂILA SC TERRAMOLD SRL GRUP SCOLAR "GEORGE BIBESCU" 987.637 0 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.184 7.848.Previne Abandonul Scolar CU Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.089 1.428 1.526 44.850 727. Acces participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.020 30.090 22.400 346.651 0 117.965 22.000 78.790 17.primul pas spre un viitor mai CENTRU DE PREGATIRE SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.290 53.660 21.3.645.172 663.020 1.190 315 Servicii integrate de calificare/recalificare destinate anagajatilor din Regiunea Sud.3.798 28. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.187.546 1.274 32.555 134.779 20.700 23.585 Cheltuieli neeligibile 85.796 11. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.154 .Nr.2.380 365.2. O NOUĂ ŞANSĂ FUNDATIA MARA AGENŢIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV S.000 1.374 5.440.3. primul pas spre bunastare COMPETITIVITATE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII PRIN CALIFICARE Calificarea.3.935 6.848.108 481.2.213 1.274 1.298 60.169.000 1.2.450. Acces şi participare la FPC 1.782 219.800 316 317 318 319 320 321 285. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.428.980 27.C. ca factor determinant MADGEARU" GALATI participare la FPC in dezvoltarea economica a judetului Galati 238.873 0 0 0 307.865 457.000 1.3. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.264 12.338 1. Acces şi participare la FPC 310 FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.834 0 457.799 1.553.635 0 0 17.507.210 780.733 Total valoare proiect 1.125 1.000 71.553 8.591.205 22. Prevenirea şi PAROHIA PARC PLUMBUITA mâine corectarea părăsirii timpurii a şcolii PAS CU PAS .300 86.233 14.514 44.508 10.078 16. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.577 1.3.591. Acces şi participare la FPC 543.384 581.943 44.859 34.268 303 304 305 306 307 308 309 EU NU abandonez scoala Educaţia: cale spre o viaţă mai bună ŞCOALA .3.3. Acces şi Personal calificat garantia serviciilor de calitate COMERT SI INDUSTRIE .3. ARINI S.324 65.FILIALA participare la FPC BRAILA FUNDATIA ROMANO GERMANA CALIFICAREA .334 252.955 77. Prevenirea şi FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA Programul AfterSchool corectarea părăsirii timpurii a şcolii FILIALA DIN CRAIOVA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2. O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU Formare profesionala continua in domeniul electric si informatic pentru calificare/recalificare angajati Ia startul din Pole .3.2.180 1.963 Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.300 311 717.o sursă sigură pentru educaţia ta Un sprijin necesar pentru elevii de etnie roma si turca din jud.218.496. Acces şi competitivitatii acestora.170 312 313 314 si eu ma calific Calificarea şi recalificarea angajaţilor din industria de prelucrare a lemnului O NOUĂ CALIFICARE. Prevenirea corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.266 10.925 1.3.708 44.3.000 13.820 40.253 GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII Axa Prioritară 2/ DMI 2.725 Axa Prioritară 2/ DMI 2.129.900 29.2.395. conditie esentiala pentru cresterea COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL Axa Prioritară 2/ DMI 2.

3.1.840 40. Promovarea 3.3.071 52. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.450 11.200 340 CENTRU REGIONAL PENTRU UNIVERSITATEA ”ALEXANDRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.843 339 PLUSEAZA PRIN ANTREPRENORIAT Dezvoltarea spiritului antreprenorial si generarea unui numar crescut de afaceri in judetele Iasi si Vaslui prin programe de formare profesionala pe termen lung si sustinere din partea mediului de afaceri si business angels JUNIOR CHAMBER IASI Axa Prioritară 3/ DMI 3.718.3.305 61.800 92. servicii si constructii de masini Formare profesionala continua in turism si industrie alimentara – competenta si adaptabilitate Cariera e in mainile tale 328 FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTAR[A "ELENA DOAMNA" GALATI S.1.299.C. Acces şi participare la FPC 1.000 0 535.1.418 39. Promovarea 3.236 334 335 336 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA MEHEDINTI Sprijin pentru angajati in vederea calificarii SINDICATUL LIBER complete INDEPENDENT DIN RADET UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Proiect integrat de sprijinire a dezvoltarii AGRICOLE ŞI MEDICINĂ antreprenoriatului prin sistemul turistic in VETERINARĂ "ION IONESCU DE regiunea Nord Est LA BRAD" O cariera de succes .517 1.3. Acces şi participare la FPC 770.353.088 1.160 27.678.633.000 616.428 34.916 25.058 2. Promovarea culturii antreprenoriale 494.176. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 1.518 92.3.096.210 0 810.720 337 808.338.551 1.338 . crt.491 11.641 341 342 343 344 1.531.628 31.078 0 Total valoare proiect 1.000 0 538.650 1. PROTECT-SERVICII SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.708 86.614 33.832 333 SC EURODEZVOLTARE SRL 1. Acces şi participare la FPC 1.un stil de viata Intreprinderile prestatoare de protagonisti ale dezvoltarii terioriale serviciiINTERACTIV RO CONSULT 1. Promovarea 3.CA Tine ANTREPRENOR CLUB Belsug in Baragan FUNDATIA SATEAN BRAILA ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART CARPEDIEM TECHNOLOGIES S.852 330 GRUPUL SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 1.840 40.305 61.346 Cheltuieli neeligibile 77. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.L.829 16.497 1.844.261 72.794 329 557.1.956 21.163 104.480 23.520 332 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.123 27.3.509 37.698.253 33.454.3. Promovarea 1.246 32.645 0 1.330 331 COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CRISTEA" Axa Prioritară 2/ DMI 2.500 0 910.666.3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA FAUREI Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI culturii antreprenoriale 3.062 6.538 1.3.882 613.792. al asistentei sociale si al comertului” RECALIFICARE . Promovarea VETERINARĂ "ION IONESCU DE culturii antreprenoriale LA BRAD" 493.017 24.000 0 606.146 0 51.542 35.755 50.155 34.438 53.509 51.394 13.300 Calificarea resurselor umane din întreprinderi stimulent al performanţei şi adaptabilităţii pe SC INFOPROB SRL BACAU piaţa muncii Calificarea profesionala-garantia succesului COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU economic FII CALIFICAT SI COMPETITIV INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL TIC (COM-TIC) 326 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 2/ DMI 2.626 45.640 77.582 23.1.128. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.541 0 1.136 2.107 1.R.3.286 0 905.334 743.1.1.257.3.687 53.714 338 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ Axa Prioritară 3/ DMI 3.126. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.307.533 18.Nr.495 113.237 29. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.440 838.630.481 1.260 1.829.118.903 91.noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere .199 51.297 520. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.059 318.3.199 34.823.248. Promovarea DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IOAN CUZA” DIN IASI culturii antreprenoriale IN RANDUL TINERILOR Soluţii de antreprenoriat adaptate realităţii socioeconomice din Regiunea de Sud-Est Competenţe Antreprenoriale pentru Tinerii din Regiunea Sud-Est . 323 324 325 Titlu proiect Campania Succesului Tau Nume beneficiar COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.606 17.1.372 327 Un viitor mai bun o calificare mai buna Calificari multiple – sansa pentru sporirea calitatii vietii FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL INSTALATIILOR DE RIDICAT “Mereu in competitie numai prin participare continua la formarea profesionala in domeniul constructiilor.320 91.076 1.1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Promovarea culturii antreprenoriale 1.180 1.759.367. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.572 12.868 1.400 35. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.969 1.026 8.753 5.440 79.FPC in domeniile mecanica.352 31.809.802 51.382 283.

495 58.559. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.190 351 352 353 354 355 356 ASOCIATIA PROMOVAREA SI Promovarea culturii antreprenoriale in domeniul IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI turismului din Regiunea Oltenia. Promovarea Oltenia REGIONALA SUD-VEST OLTENIA culturii antreprenoriale Dezvolta-ti oamenii Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenoriala în mediul de afaceri din judeţul Sălaj.550 96.767 102.849.554 64.017.000 4.841 92.601 0 0 1.778 1.849.108 443.146 36.109.conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia ASOCIATIA ROMANA PENTRU INDUSTRIE ELECTRONICA SI SOFTWARE .011.C) Sprijin antreprenorial – componenta esentiala a CAMERA DE COMERT SI mecanismului economic INDUSTRIE VALCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 346 347 348 1.775 Cheltuieli neeligibile 84.024.727 1.619.1.P. Promovarea S.1.633.992 60. Sprijin pentru intreprinzatori ENTREPRO – ENTREPreneurship and PROject management – Program pentru dezvoltare antreprenoriala integrata in judetul Maramures S. crt.705 40.411 103.773.229 1.342 15.I.642 345 Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul UNIVERSITATEA POLITEHNICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.702.I. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 357 475. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.681 982. culturii antreprenoriale CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA SATU MARE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.961 0 1.140 104.892 366 TOP CLASS .700 4.367 36.762.255 997.951 8.860 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.046 1.000 0 249.729 18.188 92.429 . Promovarea culturii antreprenoriale 1.225 23.555.680 349 COMPETIMM – dezvoltarea competenţelor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 19.176 29.Nr.632.764 362 363 364 Pachet integrat de dezvoltare a abilitatilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU antreprenoriale complexe in randul tinerilor si INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII seniorilor din regiunea Centru ASOCIATIA PENTRU TINERET Fii stapinul tau FIDELITAS MIERCUREA-CIUC Business Startup EXTREME TRAINING INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE (ICPE SA)/CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) 225.578 0 77.1.417 106.834.180 36.165 55.L. ANTREPRENORIATUL . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.T.427.139 1.1.765.A.381. prin initierea INFORMATIEI SI COMUNICATIEI in antreprenoriatul inteligent (A.800 1.432 88.INSTRUIRE SI MENTORAT PENTRU INTREPRINZATORII DIN REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.848.646.748 1. Promovarea culturii antreprenoriale 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea culturii antreprenoriale 940.OPORTUNITATE INDUSTRIE SI AGRICULTURA PENTRU COMPETITIVITATE TELEORMAN Axa Prioritară 3/ DMI 3.279 105.022 103.604 886.000 1.680 99.1.218 1.336 524.759 919.C.140 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.U.843 1.289 1.1.1. Promovarea culturii antreprenoriale 1.604.016 1.916 35.935 547.591 614.C.230 1.750 361 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea regiunii Sud-Est (PAR SE) DIN BUCURESTI culturii antreprenoriale Diseminarea culturii antreprenoriale si UNIVERSITATEA POLITEHNICA promovarea parteneriatelor in Regiunea Sud-Est DIN BUCURESTI (D.792 350 Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.621. Promovarea manageriale şi antreprenoriale în IMM-urile din MANAGEMENT AL PROIECTELOR culturii antreprenoriale Regiunea Sud-Vest Oltenia EUROPROJECT Promovarea culturii antreprenoriale .082.000 35.507 56.N) Antreprenoriatul – O opţiune de carieră pentru DINAMICTOUR BORCEA SRL fiecare CAMERA DE COMERT.695 20.1.000 29.299 33.043 25.R.206 49.000 365 INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU INITIEREA DE AFACERI IN DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA Axa Prioritară 3/ DMI 3.965 1.ARIES FILIALA OLTENIA 1.432 34.190 31.1.550.640 25.737 84.256 104. initiativa si dezvoltare pentru AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.609 27.1. Promovarea DIN BRASOV FACULTATEA DE culturii antreprenoriale STIINTE ECONOMICE Axa Prioritară 3/ DMI 3.957 37.845. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.857 68.950 35.150 1.515.192 1.666.082 91.590 Antreprenoriat.440 45.1.004 1.895 60.660 55. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.268 358 359 360 IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR MANAGERIALE ŞI SC SAN SOFTWARE SRL BRASOV ANTREPRENORIALE CAMERA DE COMERŢ ŞI MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES INDUSTRIE BRAŞOV ANTREPRENORIAT DE SUCCES ŞI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE DIN TIRGU-MURES Antreprenoriat si Supply chain management 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.000 0 0 26.1.255 33.1.1.1.888 Total valoare proiect 1.889.1.384 62.673 108. A&C CONSULTING CENTRE Axa Prioritară 3/ DMI 3.777. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.I. Promovarea DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA.300 14.677 60.107 944.848 1.100.090 4.1.culturii antreprenoriale CEED ROMÂNIA" 375.1.351 30.742 88.

2.574 672.PROMED Program de formare profesională în vederea creşterii competitivităţii.C.2.457 147.561 14.256.INTERNATIONAL COMPUTER personalului din sectorul sănătăţii – INFOSCHOOL S.024 25.767 145.L.2.538.762 1.599 32.607 92. EUROPEAN CONSULTING sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii la exigenţele schimbării S.061 91. garanţia S.L.386. pentru promovarea adaptabilităţii FORMAREA DE AUDITORI IN DOMENIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.300 29.118 1.100 361.2.018.534 379 Informare si Formare pentru o munca mai eficienta si mai sigura SC COMPANIA EMO SRL 1.139 0 1.2. ANGAJATI IN REGIUNEA NORD-EST.358 34. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.176.849.780 380 Centrul de informare EMAS in regiunea NordEst CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 1. flexibilităţii resurselor umane in localitatea Iasi Formare profesională pentru reducerea poluării mediului înconjurător Axa Prioritară 3/ DMI 3.400 264.680 0 457.2.C.2.087 207.965 77.415 0 870.2.C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.400 80.658 1. ENT GRUP S.038 594.501.829 99.092.042 369 Program privind promovarea si formarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.441.BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.612 1.954 368 UNIVERSITATE DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA .2.081. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.636 192.455.L.C.941 381 382 CALIFICAREA ANGAJAŢILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITĂŢII ACESTORA ŞI A ÎNTREPRINDERILOR: SC AGRIMON SRL Introducerea unui sistem integrat al calităţii în cadrul filierei agroalimentare din regiunea SudProgram de dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S. productivităţii. MED 2008 IMPACT . Promovarea culturii antreprenoriale 1. Program pentru perfectionarea personalului din departamentele de cercetare.641 216.436 383 S.360 1.R. in vederea cresterii gradului de adaptabilitate si mobilitate al intreprinderilor si angajatilor 837.000 99. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 744.301 127. Formare şi UNIVERSITATEA "STEFAN CEL intreprinderi in domeniul proiectarii si sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MARE" SUCEAVA implementarii tranzactiilor electronice – pentru promovarea adaptabilităţii PERFECT-TEL O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE – Formarea continuă a managerilor şi angajaţilor pentru asigurarea locurilor de muncă sigure şi sănătoase Excelenta pentru Personalul Regiunea de NE (EPTUR NE) TUristic din Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 1.Nr.896 90.1. Formare şi CALITATII – GARANTIA DEZVOLTARII PLURI CONSULTING GRUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DURABILE pentru promovarea adaptabilităţii S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 519. Promovarea culturii si dezvoltarea competentelor antreprenoriale la studentii universitatilor private si publice din Bucuresti prin parteneriat transnational (TASE) Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 367 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.R. Formare şi profesionala a personalului medical in domeniul UNIVERSITATEA "STEFAN CEL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC si al managementului sistemului de MARE" SUCEAVA pentru promovarea adaptabilităţii sanatate publica .900 0 894.C. Formare şi Management performant.616.578 183. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. 822.2.037.100 29.060 374 598.2.802.713 32.R.822.994 17.1.008 1. Promovarea culturii antreprenoriale 1.856 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.R.043 63.787 51. IN VEDEREA DEZVOLTARII ADAPTABILITATII LA SCHIMBARILE TEHNOLOGICE DIN SECTORUL INDUSTRIAL ASOCIATIA TEHNICA DE FORMARE PROFESIONALA „TEACH ING” Axa Prioritară 3/ DMI 3.231 88.182 105. inovare.113 75.102 66.2.893 378 Pentru un act medical de calitate SC STUDIMED SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.846 131.224.437.840 37.818 67. Titlu proiect Tineri antreprenori in spatiul european. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.L.106 375 SC METATECH-CD S. IT din Axa Prioritară 3/ DMI 3.945 0 1.R.378 69.380. Axa Prioritară 3/ DMI 3.competitivitate in formare profesională si promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.L.180 .545 74.575.953 36.095 104.194 50.906 371 372 373 Axa Prioritară 3/ DMI 3.878 79. 1.2.443 17.189 370 S. VS COMUNICATION S.455 1.492 1.745 256.2.125 788.048 47.710 377 FORMAREA PROFESIONALA A OPERATORILOR SI PROGRAMATORILOR PE MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA (CNC). crt. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.363 0 718.037.000 52.656 84.364 254. ANDIRIVAC S.392 376 FUNDATIA CORONA IASI 725.2.R. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.

Formare şi KINETOTERAPIE SI TERAPII PENTRU ADAPTABILITATE SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi COMPLEMENTARE DIN CRAIOVA FLEXIBILITATE pentru promovarea adaptabilităţii "PHOENIX MEDICA" CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.307 36.538. din regiunea Sud CAPITAL UMAN .639. persoane fizice autorizate din Regiunea de Vest si realizarea de aplicatii web de organizare flex Formare profesionala in metode moderne de organizare a muncii in Regiunea Vest CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE VÂLCEA Axa Prioritară 3/ DMI 3.518 391 191.400 256.C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.INVESTITIE PENTRU PREZENT SI VIITOR.613 30.2.547 86.930 0 1.583 390 1.000 111.INTERNATIONAL COMPUTER perfecţionare a angajaţilor din Regiunea Sudsprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SCHOOL S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.012 82.2.556 66.2.744 13.368 1.901 32. Titlu proiect Nume beneficiar FUNDAŢIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAŢI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.981 9.439 36.373.519.2.913 0 1. Formare şi Adaptabilitatea si eficienta resurselor umane FORMARE CONTINUĂ PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajate (AERUM) ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ pentru promovarea adaptabilităţii LOCALĂ TIMIȘOARA Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Vest (VPSLM) Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.009 117.691 0 979.614 233.2.927 19.250 401 FUNDATIA ROMTENS 1. mobilitatii si flexibilitatii pe piata muncii Formare profesionala in sprijinul introducerii unor metode inovative de organizare a muncii in sectorul confectii textile din regiunea Sud Muntenia 385 FEDERAŢIA "SOLIDARITATEA SANITARĂ" DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 3/ DMI 3.520 1.000 9.152 271.405 271.071 117.673 33. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 491.045 32.960 56.L 322.400 845.C.Nr.845.000 384 Adapteaza-te si fii flexibil permanent la nou FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL Cresterea calitatii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea si formarea profesionala a personalului medical.436 90. Formare şi UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" sprijin pentru reintegrarea socială şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DIN TIMISOARA profesională a surzilor implantaţi cohlear pentru promovarea adaptabilităţii EXPERT CONSULTING SRL CENTRUL REGIONAL DE Axa Prioritară 3/ DMI 3.835.579 81.632.453 396 ASOCIAŢIA DE FORMARE ŞI CONSILIERE NĂDLAC 1.500 0 862.R.Dobândirea abilităţilor CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 3/ DMI 3.453.550 0 1.817.584 143.L.587 0 1.870 398.958 0 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.504 22.2.370.804.168 392 379. managerilor şi a celorlalte categorii de personal din sistem.113 0 455.068 237.345 397 FUNDATIA INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO ELVETIAN Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1. crt.R.354 15.764 27.602 7.148.521 .847.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi Un pas spre informatizare in medicina de FORMARE CONTINUA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi familie ADMINISTRATIA PUBLICA pentru promovarea adaptabilităţii LOCALA CRAIOVA Achizitii publice pentru viitor Comunicarea organizaţională . Formare şi necesare practicării unui management eficient MANAGEMENT AL PROIECTELOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi al resurselor umane în Regiunea Sud-Vest EUROPROJECT pentru promovarea adaptabilităţii Oltenia FUNDATIA PENTRU PREGATIREA RESURSELOR UMANE Axa Prioritară 3/ DMI 3.Adaptabilitate in sectorul servicii prin dezvoltarea competentelor in utilizarea noilor tehnologii in conditii de securitate si siguranta la locul de munca Departament de formare şi asistenţă profesională în domeniul sănătăţii (DeFAPDoS) Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si tehnologiilor mobile cu furnizare de formare profesionala specifica pentru angajati.150 665.360.2.2.122 38.957 389 ActivLearning -Program integrat de calificare şi Axa Prioritară 3/ DMI 3. Muntenia pentru promovarea adaptabilităţii HR-MANAGER .2.358 268.137 1.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 663.770 241. IN REGIUNEA SUDEST Dezvoltarea competentelor cheie(soft skills) pentru angajatii din regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii productivitatii.138 220. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.202 394 312.514 55.912 158.suport pentru creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor COMOD . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Formarea profesională a celulelor regionale de Axa Prioritară 3/ DMI 3.379.730 400 1.846.2.804 242.2.250. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.659 0 1.150 7.2.650 393 815.625 386 SC CEPROHART SA BRAILA Axa Prioritară 3/ DMI 3.038 395 S.967 47.300 388 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE 1.323.995 202. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.2.537.700 Total valoare proiect 616.500 0 400.253 240.2.993 20.482 38.000 99.009 Cheltuieli neeligibile 24.935 1.825 4.377 387 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 1. intreprinzatori. Formare şi S. ULTRA TONIQUE S.501.000 398 399 Axa Prioritară 3/ DMI 3.

050 1.2.606 29.2.078 239.110 707.590 0 277.473.234 402 403 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.056 32. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi TIC pentru personalul medical si angajati pentru promovarea adaptabilităţii Creşterea gradului de adaptabilitate şi de mobilitate al angajaţilor şi al angajatorilor Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Atitudine si perfectionare: bazele unei cariere de succes Flexibilitatea.466 35.470.768 414 1.859 5.733.2.024 409 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES Axa Prioritară 3/ DMI 3.288 416 1.747 12.087.723 1. Formare şi Programe de formare profesionala in domeniul SC REDIS CONSULT S.2.533. Formare şi sănătăţii în muncă pentru creşterea PROMOVAREA AFACERILOR ÎN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor din ROMÂNIA pentru promovarea adaptabilităţii judeţul Bihor INVESTIM ÎN TINE Programe de dezvoltare a competenţelor manageriale şi organizaţionale în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii şi valorificării capitalului uman din judeţul Cluj SISEM – Siguranta si Securitate in Munca – Program pentru implementarea cursului de specializare in ocupatia de “Inspector de specialitate Protectia Muncii” pentru angajatii din cadrul companiilor din judetul Maramures Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi cresterii competitivitatii organizatiilor din UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi domeniul alimentar privind asigurarea calitatii DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii proceselor si siguranta alimentului Realizarea unei reţele de învăţământ interactiv Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 31.L.448 0 722.384 24. Formare şi Formare profesionala in domeniul securitatii si UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii in munca DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii Promovarea Sanatatii la Locul de Munca in Regiunea Centru (CPSLM) FUNDATIA ROMTENS Formare profesionala continua in scopul Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 171.450.2.000 58.2.412 254.274 406 345.496 413 1.242 415 1.280 0 1.509 418 601.084 Cheltuieli neeligibile 29.2. Formare şi UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE întreprinderilor din domeniul construcţiilor şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi 1918" ALBA-IULIA serviciilor din Regiune. Formare şi la distanţă EDU-Telemed Braşov necesară SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru implementerea şi utilizarea URGENTA BRASOV pentru promovarea adaptabilităţii Telemedicinei în cât mai multe aplicaţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 0 1.137. crt.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.672 172.Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C FORMARE PROFESIONALĂ ANGAJAŢILOR LA NIVEL EUROPEAN A Nume beneficiar S.R. Formare şi prelucratoare in domeniul tehnicilor de UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi proiectare.227.301 38.060 561. Formare şi Fii familyfriendly Formare şi consultanta pentru PARTENERIAT PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi companiile din Bucuresti si Ilfov EGALITATE pentru promovarea adaptabilităţii Educatori calificati in acordarea primului ajutor SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE A ROMANIEI.217 1.663 36.200 561.847.A.841.071 76.403 213.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.257 9.289.L.543 92.655 .657 53. FILIALA BRASOV 393.030 8.192 14.345 6.319 237.433 216.400 264.167 407 Formare profesională în domeniul securităţii şi ASOCIAŢIA PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.556 25.2.600 36.C.534 106.499.133 99.2.632 410 411 Axa Prioritară 3/ DMI 3.612. prin furnizarea de pentru promovarea adaptabilităţii formare profesională specifică Perfectionarea personalului cu pregatire tehnica superioara si medie din sectorul industriei Axa Prioritară 3/ DMI 3.150 189.466 417 1.757 106.761 27.2.770 Total valoare proiect 1.790 0 1.723 150.305 259.351 0 1.831.045 404 DENKSTATT ROMANIA SRL 426.076 217.497.074.176 69.442.699 75.014 412 1.954 30.620 405 S. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi societatea informaţională pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.303 0 415. ETA2U SRL CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ 1.Nr.643 200.536 40.470 0 1.343.803.754 270.207.500 0 487.2. SMART TRAINING SOLUTIONS S.090 1. PSIHO PROFIL Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.314 85.131 32.397 419 1.985 408 SC SALES CONSULTING SRL 974.421 33.001 60. Formare şi Reţea de cluburi pentru promovarea UNIVERSITATEA PETRU MAIOR sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi adaptabilităţii şi dezvoltării durabile pentru promovarea adaptabilităţii FUNDATIA CENTRUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.355.825 0 1.065 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 231.834 61. Formare şi Competenţe TIC. eficienta si dezvoltarea resurselor umane din intreprinderi (CEDRU Vest) Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin imbunatatira abilitatilor de implementare a conceptelor de dezvoltare durabila IT PRO .207.2.065 420 1. drumul spre succes în SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S. fabricatie si analiza tehnica asistata DIN SIBIU pentru promovarea adaptabilităţii de calculator si dezvoltarea abilitatilor manageriale pentru coordonare Axa Prioritară 3/ DMI 3.R. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 853.2.2.300 26.C.024 34.2.2.

Formare şi ASOCIATIA DE MEDICINA ANTIsi Aplicatiile Laser in Domeniul Medical sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi AGING (SPIRAL MED) pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.999 357.3.3.439.061 438 913.540.252 426 DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.891 225.149 243.345 423 424 Sistem de Perfectionare si Instruire in TeRapia Axa Prioritară 3/ DMI 3.176 0 1.846 240.255 .223.748 431 381.626 271.522 13. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.839 422 FEDERAŢIA PATRONALĂ ENERGETICA 1. TRESTIOREANU pentru promovarea adaptabilităţii Instrumente inovatoare in formarea profesionala Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.282.990 0 1.383. Formare şi CAPITALULUI UMAN ÎN VEDEREA LONDON LOGIC BUCHAREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII pentru promovarea adaptabilităţii „Program de dezvoltare a abilităţilor de utilizare Axa Prioritară 3/ DMI 3.469 254.427 36.406. crt.892 29. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 186.636.273.700 0 452.400 0 1. Formare şi Profesionisti bine pregatiti. pentru promovarea adaptabilităţii BUCUREŞTI -ILFOV 2008" Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.969 395.400 0 1.2.2.2.576 28.267. Formare şi SCOALA NATIONALA DE STUDII domeniul medical din regiunea Bucuresti-Ilfov sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi POLITICE SI ADMINISTRATIVE STAR-MED pentru promovarea adaptabilităţii Consolidarea capacitatii partenerilor sociali de a promova Formarea Profesionala Continua si dialogul social in sectorul metalurgic CONFORM FEDERATIA SINDICALA A SIDERURGISTILOR METAROM Axa Prioritară 3/ DMI 3.125 33.641 33. Dezvoltarea ASOCIAŢIA “HR MANAGEMENT DOMENIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor CLUB” pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.701.420.715 244.665.D.604 396. Titlu proiect Cresterea Adaptabilitatii Resurselor Umane din Sectorul distributiei de produse Farmaceutice la cerintele impuse de Evolutia pietei muncii CARUSEL ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.301 0 1.724 432 Centru de formare profesionala pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.266 63.070 433 Iniţiative ale partenerilor sociali ROMAERO 1.577.3.028 0 1.861 0 340.3.661.989 33.734 36.838 11. Formare şi Investiţie în cunoaştere NETBRIDGE INVESTMENTS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ADAPTAREA VIEŢII PROFESIONALE LA CERINŢELE ŞI NECESITĂŢILE VIEŢII DE FAMILIE – CREŞTEREA ŞANSELOR FEMEILOR ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII 1.506 429 1.870 113.2.000 20.828.699 435 Îmbunătăţirea calităţii partenerului social profesionale a FEDERATIA SINDICALA AUTOMOBILUL ROMANESC 1.780 358.849.682 0 1.992 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 421 SC A.362.314 0 1.418 434 Iniţiative ale partenerilor sociali din regiunea Nord Est SINDICATUL PROMETEU 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.M FARM SRL 0 799.532 23. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.861 428 1.565 226.335 30.R.078 437 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 1.405 1.386 215.L.445 0 1.185 33.401.826 34.765 1.300.564 366.3.2.875 36.Nr. Dezvoltarea armonizarea cererii cu oferta pe piata fortei de SINDICATUL LIBER NAVALISTUL parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor munca pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.834.590 427 272.491 360.3. Formare şi a tehnologiilor de comunicare şi informaţie a S.DR.081 32.260 359.272.502 33.INTERNATIONAL COMPUTER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi personalului din sectorul sănătăţii – PRO-MED SCHOOL S.678 430 1.024 34.658.C.974 0 498.225 107.067 257.2.977 39.452 1. Formare şi pentru cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a ASOCIATIA COLFASA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi intreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii Strategii de inovare a organizarii muncii in Axa Prioritară 3/ DMI 3.846.2. pentru servicii INSTITUTUL ONCOLOGIC sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale publice de calitate in oncologie PROF.468.525 9.665.803 5.3.920 1.542 425 FEDERATIA SINDICALA DIN ASIGURARI SI BANCI Axa Prioritară 3/ DMI 3.816 436 Securitate socială şi formare profesională pentru sportivi ASOCIATIA FOTBALISTILOR AMATORI SI NONAMATORI – AFAN 1.561 100.947 37. Dezvoltarea UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor 1918 ALBA IULIA Dezvoltare Centru pentru partenerii sociali şi societatea civilă PARTENERIAT ÎN DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE SPRIJINUL Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 645.3.000 48. ALEX.2.

158 447 CONSOLIDAREA INSTITUTIONALE REGIONAL A 1.467 36.504 1.850 378.133 37.152 40.108 248.376 39.814.PRO.361.347 454 Promovarea Conceptelor de responsabilitate sociala a intreprinderilor . Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 1.166 36. Dezvoltarea UNIUNEA JUDETEANA CNSLRparteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor FRATIA TIMIS pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAPACITATII Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.680 444 CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A CONSORTIUL Axa Prioritară 3/ DMI 3.436 455 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.789 395.578 647. Dezvoltarea ASOCIATIA "INSTITUTUL ROMAN pentru intarirea capacitatii de monitorizare si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DE TRAINING" participare la procesul decizional pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.658 134.3.280 32. Dezvoltarea UNIVERSITATEA POLITEHNICA CONSORTIULUI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN TIMISOARA pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.996 394.054 0 1.804 36. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.575 0 1.848.3.656 396.3.Nr.781.230 451 Consolidarea capacitatii institutionale a AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Axa Prioritară 3/ DMI 3.783.554 158.840.542 442 Implicare activa in piata muncii a sindicatelor FILIALA JUDETEANA BNS CONSTANTA PATRONATUL ROMAN DIN INDUSTRIA DE MORARIT. Informarea şi Participarea Angajaţilor din Industria Textilă (CIPA-TEX) ASOCIAŢIA PROCULT VEST 1.3. Dezvoltarea SINDICATUL LIBER SC CUGIR SA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.3.462 441 Grupul de Initiativa Sociala pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est .778 0 1.300.836.338 450 Sindicate active Axa Prioritară 3/ DMI 3.289 449 Consolidarea patronatului si dezvoltarea capacitatii acestuia de a participa la procesul decizional PATRONATUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI 1.518 23.3.124 16.000 0 1.432 361.400.630 0 1.424 445 1.408. crt.734 34.460 89.406.712 36.857 1. PANIFICAŢIE SI PRODUSE FAINOASE .428 0 1.445 1.3.849.169 54.426 . Dezvoltarea FACULTATEA DE STIINTE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ECONOMICE SI GESTIUNEA pentru partenerii sociali şi societatea civilă AFACERILOR 1.152.165 440 477. Dezvoltarea ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor MATEI BASARAB pentru partenerii sociali şi societatea civilă CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 3/ DMI 3.397.CON 1.843 0 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 316.838.3.851 396.512 384.3.156 453 Activi in comunitate Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Consortiului Regional al Regiunii de REGIONALA A REGIUNII DE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Dezvoltare Sud-Est (CRSE) DEZVOLTARE SUD-EST pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA NATIONALA A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETATENI Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea UNIVERSITATEA BABES BOLYAI Consortiului Regional (CR) al Regiunii de parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DIN CLUJ NAPOCA Dezvoltare Nord-Vest pentru partenerii sociali şi societatea civilă “De la informatie la parteneriat” .238 366.926 384.401.135 397.626 446 Securitatea la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.827.372.692 387.849.059 448 Consultarea.ROMPAN 1.705 389.712 33.3.020 84.502 22.122 0 1. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1. Dezvoltarea REGIONAL AL REGIUNII DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor DEZVOLTARE BUCURESTI – ILFOV pentru partenerii sociali şi societatea civilă (CRBI) PARTERIAT PUBLIC-PRIVAT IN ADMINISTRARE DE SERVICII SOCIALE – MODEL DE EXCELENTA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 439 Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.361.144 443 CONSOLIDAREA SI PROMOVAREA DIALOGULUI SOCIAL LA NIVELUL INDUSTRIEI MORARIT-PANIFICATIE DISOPAN 881.836.987 177.GISO Nord-Est ASOCIATIA ECOVAS 627.459 1.405.724 12.842.306 35.282.500 1.083 95.3.944 36. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.785.258 8.431 0 821.3.340.Formare Axa Prioritară 3/ DMI 3.901 452 Intarirea capacitatii societatii civile de a promova initiative pentru incluziune sociala 1.349 446.381.637 17.3.3.189 35.3.257 394.016 35. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.

Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.983 438.1.254.600 0 146.566 474 SC EURODEZVOLTARE SRL 1.096 151.1.450 471 AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5. Galati O VIATA MAI BUNA PENTRU TINE 468.221 0 233.000 0 800.831.325 1.239 46. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.570 44.022 45. crt.2.342.400 469 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CHISCANI SC EURODEZVOLTARE SRL 935.470 465 Pregatire si adaptare pentru o societate mai curata 1.1.1.556 80.880 466 INITIERE IN MESERIA DE ELECTRICIANSC AUTOSERVICE MARINI SRL ELECTRONIST AUTO Măsuri active de ocupare pentru şomeri şi somerii tineri aflaţi în căutarea unui loc de muncă din din regiunea Nord Est prin calificare în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est Someri instruiti .355 701.724.340 463 Axa Prioritară 4/ DMI 4.persoane active pe piata muncii Panificatie si patiserie.796 470 1.076.790. oportunitate.500 24.406.251.838.3.363 75.740 27.000 640.686 34.164 846. comert si restauratie: califica-te pentru piata muncii O sansa in plus 687.766 424.1. Dezvoltarea şi OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare BRAILA INTERNATIONAL PROTECT SECURITY Axa Prioritară 5/ DMI 5. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.010 0 1.Nr.061.289 179. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.200 0 584. Formarea personalului propriu al SPO 424.109 962. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 12. UN VIITOR MAI SIGUR FII CALIFICAT INTR-O ECONOMIE BAZATA PE CUNOASTERE PROGRAM DE PREGATIRE PENTRU SOMERI IN DOMENIUL TIC Fii activ pe piata muncii in sectoarele turism si comert in judetele Tulcea.138 0 1.359 6. Formarea personalului propriu al SPO Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.086 0 141.589 0 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.413 57. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.158.996 77. Dezvoltarea şi COMUNITAR "CONSTANTIN implementarea măsurilor active de ocupare BRANCOVEANU" BACAU Axa Prioritară 5/ DMI 5.526 34.548 36.000 704.200 468 FUNDATIA SATEAN BRAILA Axa Prioritară 5/ DMI 5.286 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 456 Reprezentare sindicală imigranti din Romania pentru muncitorii BLOCUL NATIONAL SINDICAL 0 1.832.900 .778 36.520.2.766 0 447.987 0 156.314 1.314.527 21.797 34.221 1.778 68.549 92.942 396.1.848.1.819 475 SC BRATILA SRL 1.635.721 87.754 161.516 91.449 464 Cresterea capacitatii Servicii Publice de AGENTIA JUDETEANA PENTRU Ocupare (SPO) din regiune de a planifica Axa Prioritară 4/ DMI 4.405.816 1.OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALISPO BIHOR AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRELUCRARE INFORMATICA A OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SUBVENTIILOR ANGAJATORILOR (PISA) COVASNA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Sistem de afisare electronica a informatiilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA privind piata muncii HUNEDOARA AGENTIA JUDETEANA PENTRU Necesitate.213 129.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA "Excelenta in Ocupare".585 1. SIBIU CALITATE.008 567.720 1. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.635 472 O MESERIE.418 75.532.800 835.776 457 458 459 460 461 462 asigurarea managementului calității serviciului AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU public de ocupare la standarde europene .800 467 SC APETRANS SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.655 124.868 0 1.530 2.1.1.070 470.710 0 278. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA proiecte si de a furniza servicii de consiliere personalului propriu al SPO MEHEDINTI centrata pe client FUNDATIA PENTRU EDUCATIE DEZVOLTARE SI SPRIJIN Axa Prioritară 5/ DMI 5.AGENTIA JUDETEANA PENTRU Formarea personalului propriu al SPO.1.257.2.1.848 149.1. Braila. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.1.513.1.552 156.386 7. EFICIENTA SI TRANSPARENTA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VRANCEA 592.060 1. eficienta si eficacitate OCUPAREA FORTEI DE MUNCA in SPO MEHEDINTI AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Serviciul public de ocupare în sprijinul OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ dumneavoastră CĂLĂRAŞI Modernizarea Serviciului Public de Ocupare.008 106.1.834. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 347.087 28.056 473 FUNDATIA GIOVANNI BOSCO Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.309 28.474 0 1.239 0 197.867 0 417.582.977 76. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.

065 134.316 484 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.611 78.196 0 1.045 489 1.899 16. Axa Prioritară 5/ DMI 5.591.R.722 0 1. pentru someri .334 0 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 740.CIOCP Asistenta Personalizata .668.361.367 469.075. Dezvoltarea şi piaţa muncii din municipiul Hunedoara" DE HUNEDOARA .487.000 0 716.300 16.352 62.144 241.184 52.055 68.273 487 ”Servicii integrate pentru inserţia şomerilor pe ASOCIATIA NON PROFIT "IANCU Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. DIALFA SECURITY S.1. orientare si calificare profesionala .480 492 Turist in Europa Moderna 1.1.000 108.837 480 SC AUTOMONZA SRL 619.1.090 16.491 116.1.266 479 1.1.410 23.R. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 802.992 16.817.821. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.450.139 27.650 488 534. mediere.L.441 125. R & B CONSULTING S.1.1.470 63.631 119. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.C.335 106.368 697.883 493 Axa Prioritară 5/ DMI 5.896 16.366.190 13. 369.181.Nr.100 477 CONSILIUL LOCAL MORENI Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 717.804 79.1.269. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.305 1. INVESTIM IN MEDIUL RURAL S.848 1.676 482 483 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GORJ Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor AGENTIA JUDETEANA PENTRU şomerilor tineri.821.501 35.1.680 677. Titlu proiect Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale Servicii integrate de masuri active pentru persoanelor in cautare de loc de munca.831 30.726 481 SC BASICRA PROD SERV SRL 1.243.084 153.041 2.017 99. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.550 97.ASPER Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.484.000 0 838.383 157.1.211 146.1.855 56.530 13. Promovarea Serviciu mobil de orientare vocationala. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.246 60.499 22.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.839.538 601.000 1.980 491 Centrul de dezvoltare şi formare profesională SC PSIHOTERA SRL MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL 573.C.113 . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.PAEM" implementarea măsurilor active de ocupare Consiliere. crt.398 46.278 24.666 1.024 1.842.889 36.PREMISE PENTRU SUCCES ŞI DEZVOLTARE S. Calificarea şi recalificarea-condiţie a dezvoltării resurselor umane şi creşterii competitivităţii acestora pe piaţa muncii Fii activ pe piata muncii in turism in judetul Prahova Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate Centru de informare.389 92.851 68.1.816 100.813 1.1.574.844 151.996 34.919 59.750 1. pentru someri de lunga durata si persoanele inactive din judetul Dambovita in vederea cresterii capacitatii de ocupare a acestora.549 28.2.135 634. ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor formare profesionala si consultanta in domeniul TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural „Prom Tour Delta” "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.550 821. formare profesionala in cadrul organizat al unui job club AGENTIA DE OCUPATIONALA DEZVOLTARE SC CONTINENTAL TRANSCOM SRL SC LOTUS B&B SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.808 70.432 24.204.238 485 Promovarea eficientă a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă în activităţi cu rată mare a locurilor de muncă vacante “PRO-FM” CALIFICARE ŞI COMPETENŢĂ .000 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 476 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 0 1. în integrarea pe piaţa OCUPAREA FORTEI DE MUNCA europeană a muncii ARAD ”ŞANSE PENTRU TINERI” AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.005 494 INVESTIM IN OM.922 73.475 146.L.461 61. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.957 486 ASOCIATIA BARNABAS 1.485.2.1.476.755 33. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.1.265 36.997 90.200 478 DINAMIC TOUR BORCEA SRL CALARASI SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.398 490 AI O ŞANSĂ AI JOB CLUB-UL TĂU SC VECO-ROM SRL 1.557.1.632 953.536. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.

650 496 PILOTAREA UNUI MECANISM OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A RESURSELOR UMANE ÎN 6 ASOCIATIA PENTRU INVATARE COMUNITĂŢI RURALE. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor PRIMARIA COMUNEI PRUNDENI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 933.000 116.861 152.2.364 1.993 18. Acronim: MODEL_RURAL Axa Prioritară 5/ DMI 5.855 27.802 192.178.442.2.782 22.212.065 1.972 37.177 104. crt.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.348 235.Nr.831. ASOCIATIA NATIONALA A CONSULTANTILOR IN AGRIBUSINESS 1.684 497 Consiliere si formare profesionala Axa Prioritară 5/ DMI 5.885 . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 495 Să ne pregătim pentru altceva decât agricultura de subzistenţă. CA INSTRUMENT PERMANENTA-OPEN AND DE ÎNCURAJARE A OCUPĂRII FORŢEI DE DISTANCE LEARNING CENTER MUNCĂ ÎN DOMENII NON AGRICOLE.000 1.417.

2.137 1. muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.180.959 511 409.060. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.520 109.263 0 463.812 9.476 193.2.431 508 Antreprenoriatul rural . Promovarea Masuri active integrate pentru persoanele din sustenabilităţii pe termen lung a zonelor mediul rural in cautare de loc de munca sau ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea ocupate in agricultura de subzistenta din DAMBOVITA resurselor umane şi ocuparea forţei de Regiunea Sud Muntenia.907 37.612 109. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centrul de formare profesionala si dezvoltare a PRIMARIA COMUNEI VOICESTI rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.295 27.129 72.120 500 “PRO ACTIV” – CARAVANA OCUPARII LA SATE SC BARBARA SRL 810.050 17.849.Nr. potential pentru ASOCIAŢIA MEŞTEŞUGARILOR rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea valorificarea capitalului uman din mediul rural NEMŢEANCA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.PROWIN muncă 957. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Telemunca: Oportunitate de revalorizare a CONSILIUL JUDETEAN CARASrurale în ceea ce priveşte dezvoltarea zonelor rurale SEVERIN resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.931 243.205 155. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Mestesugurile traditionale.531 1.000 0 1.089 254.740 0 1.044 40.2.2.585 8.2.868 56.013 35.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.728 8.239.054.261.769.181 494.250 501 Axa Prioritară 5/ DMI 5.806 499 390.560 506 VIITORUL TAU E IN MAINILE TALE CONSILIUL LOCAL BRUSTUROASA 721.061 160.000 61.213 0 410.2.558.637 .560 156. Promovarea ASOCIATIA PATRONALA Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei sustenabilităţii pe termen lung a zonelor UNIUNEA GENERALA A private in sectoarele non-agricole in zonele rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea INDUSTRIASILOR DIN ROMANIArurale ale jud.473.020 1.602 50. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.136 0 856.premisa dezvoltare locala si crestere economica pentru FUNDATIA DANIS PENTRU DEZVOLTARE MANAGERIALA 345.429 38.972 93.383 505 Dezvoltare rurala durabila prin imbunatatirea calitatii resurselor umane SC GICEROVA SRL 1.136.2.2.754 507 Oportunităţi de dezvoltare profesională pentru persoanele din mediul rural SC PSIHOTERA SRL 1.000 0 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 952. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 498 Axa Prioritară 5/ DMI 5.360 502 1.996 503 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural: garantia succesului de maine al Romaniei PRIMARIA MORAVITA 978. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.198 88. crt.509.819 0 816.700 67. Promovarea Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor INSTITUTUL NATIONAL PENTRU rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea traditionale pentru femeile somere din mediul INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII resurselor umane şi ocuparea forţei de rural din regiunea Nord-Vest .409 504 Revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale in zona Argesului prin implicarea populatiei rurale in viata comunitatilor locale ARGCOMS SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 666.206 1.487.680 510 Axa Prioritară 5/ DMI 5.028 9.045 63. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 1.588 246.2.261 50. Bacau resurselor umane şi ocuparea forţei de 1903 FILIALA BACAU muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.659 22.2.2.513 132.568 118.135 1.783 22.849.666 509 Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua SC EDUCONS SRL 826.634 48.765 135.000 0 1.

238 1.353.635.2.955 13.832 0 9.129 147.619 634.509.255 928.687.2.Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole Axa Prioritară 5/ DMI 5.103.Initiative dezvoltare rurala durabila pentru o CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE VALCEA 8.778 75. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.650 0 14.214.041 15.708 181.500 0 474.062.483 517 Axa Prioritară 5/ DMI 5.442 9.886 522 Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole FUNDATIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILA 3.455 246. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 512 Activitati non-agricole in Zona Metropolitana Iasi FEDEI .893.110 34.2.414.2. Industrie si Agricultura Caras-Severin 7. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.903 521 CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE SI OCUPAREA FORTEI DE MUNCA DIN SPATIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.982 519 Competente europene pentru mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5.146 1.2.379 495.791. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 12.2.000 822.818 0 6.265 525 Promovarea antreprenoriatulului pentru cresterea gradului de ocupare in mediul rural Camera de Comert.740.008 65.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 6.030.945 0 20.677 266.932.621 297.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.252.2.000 8.549. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor CeResAR .951 92.765 524 Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL 10.849.358.169 2.050.898. Promovarea ASOCIATIA DE PROMOVARE A sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Centru de dezvoltare a resurselor umane in TURISMULUI IN DELTA DUNARII rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea mediul rural "PROM TOUR DELTA" resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.461 591.044.694. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Fundatia Centrul pentru Analiza si rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Dezvoltare Institutionala .Inzestrarea persoanelor din mediu rural cu noi calificari non-agricole 17.677. prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată Institutul de Bioresurse Alimentare 10.491 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.509 0 217.020 1.625 417.131.489 196. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.534.657.Eleutheria resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Drumul spre Europa.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.003.974.2.600 0 1.638 291.273.036 1.950 513 OCUPARE ACTIVA SI SUSTENABILA IN MEDIUL RURAL FUNDATIA PAEM ALBA 1.2.600 789.638 74.500 0 12.629 516 RO4 RURALBIZ .Centru de Resurse pentru Afaceri Asociatia pentru Dezvoltare Durabila rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Rurale Slatina resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.125 63.050 10. crt.882.095 523 Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România.497 10.690 515 Axa Prioritară 5/ DMI 5.091.305 658.2.440 520 Drumul spre Europa.939 104.834.FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 400.560 .006 514 Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 635.Nr. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.466 1.500 1.813 134.104.301 3.594 3.206 80.175 518 Depasirea barierelor de catre comunitatea rurala prin instruire ASOCIATIA LINGUA INTERNATIONAL 2.2.

Promovarea AGENTIA JUDETEANA PENTRU sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL OCUPAREA FORTEI DE MUNCA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea .265 15.049 0 5.480 530 Stimularea dezvoltarii antreprenoriale in mediul rural si schimb de experienta cu intreprinzatorii austrieci SVASTA CONSULT SRL 4.800 15.200 100.854.652 533 S. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11.C. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 10.919.861 100. utilizare TIC si comunicare in limba engleza Axa Prioritară 5/ DMI 5.481 1.014 539 Axa Prioritară 5/ DMI 5.092 14.391 301. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DE INITIERE SI SERVICII resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.846.090.502.850 529 EDUCATIA .254 537 O noua VIATA LA TARA (o9VITA ) FUNDATIA PAEM ALBA 11. Promovarea Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor O SANSA PENTRU CEI DIN MEDIUL Intreprinderilor Mici si Mijlocii rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea RURAL Maramures resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice in procesul de imbunatatire a situatiei grupurilor vulnerabile din mediul rural Axa Prioritară 5/ DMI 5. consiliere şi formare Agricoli din Romania resurselor umane şi ocuparea forţei de profesională muncă 4. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 13.834.334 109.2.2.616.263.200 0 7.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.690 974.717 528 Turismul rural .031.2.892 159.518. crt.393 950.432.538 1.104 1.240 694.481.697.077.696 260.277 15.2.448 319.600 .791 2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pentru ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea Turismul Rural din Romania AFACERI resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Antreprenor Rural European .741 538 FEMININ RURAL . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.985 531 Axa Prioritară 5/ DMI 5.178.2.217.036. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 526 PRO RURAL .000 18.277 770. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.992 1.588. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.631 361.429.077.948 1.2.426.340 328.561 2.650 0 1.392 2.176.460 0 18.Dezvoltarea spiritului antreprenorial ILE Trade Company SRL 12.311 2.678 363.SASTIPEN 15.056 1.250 532 15.395 2.L.200.429 8.Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor Dezvoltare economica durabila prin cresterea ASOCIATIA\"INTERCONCORDIA\".2.000 5.837 527 Creaza-ti propriul loc de munca Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 12.000 16.297.940.2.Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA VALCEA 6. Promovarea Creşterea competenţelor profesionale pentru sustenabilităţii pe termen lung a zonelor populaţia din mediul rural prin procesul Federatia Nationala a Producatorilor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţional de informare.525 0 16.670 281.A DOUA SANSA Axa Prioritară 5/ DMI 5.882 755.2.186.639 0 5.900 115.alternativa viabila de dezvoltare socio-economica in nordul Romaniei pe scurt: "JobNet Turism" Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures 6.2.741.500 792.782.076.035 206.768.535 0 15.323 535 4.R. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.182 0 20.870.723.385 2. 16.059.O sansa de ocupare SIBIU resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.855 536 Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate.894.2.068.862.2.489.076 2. EURO TRAINING AND EDUCATION CENTER S.058.2.651.189.Nr.246.587. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea calitatii resurselor umane din mediul rural resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.632 534 Axa Prioritară 5/ DMI 5.

Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.624 392.2.997 543 Implementarea masurilor active de ocupare pentru persoanele fara loc de munca din zonele rurale .899 3.2.180.515 0 13..2.900 100.593 19.563 2.649.816 552 Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale .D RURAL . promotor al dezvoltarii spiritului antreprenorial in mediul rural Asociatia Comunelor din România 4.395 433.448 162.980 1.402.PSCR Fundatia Romtens 9. TEAM CONSULTING SRL 4.268 545 Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea capitalului uman S.844 5.238.113 50.2.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.532.744.649 325.036.242 550 Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT 4.581 111.995 872.275.141 13.739 2.992.2.223 291.525.C.000 652.909 547 Comuna.351.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.900 342.o.731 105.2.L.C.008 553 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale si de Nord Asociatia pentru Infrastructura Regionala si Dezvoltare Durabila Somes Dej 5. CEI DE LA TARA rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea DEZVOLTARE COMUNITARA resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.236 265. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI O SANSA PENTRU NOI . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.756.071 6.C.328 692.2.331. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 540 Îmbunătăţirea calităţii capitalului uman .2.010 235. 5.000 2.350 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.367 2.719 723.322 776.663 1.159 392.691 0 5.762.877. Familiei şi Protecției Sociale 13.271 541 Stimularea ocuparii active.C.621.044 .R.Asistenta prin consiliere pentru ocupare si revitalizarea dezvoltarii mediului rural din Regiunile Vest si Centru S.300 546 Oportunitati de ocupare in contextul dezvoltarii durabile a Muntilor Apuseni CLUBUL ECOLOGIC TRANSILVANIA 4.2.239 338.703. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 11. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.998 1.161 905.569 933.438 273.829.000 6.354 548 De la subzistenta la sustenabilitate-DURABIL ASOCIATIA CATALACTICA.Mediul rural mai mult decat agricultura ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA 4.R.710 5.681. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.O. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.328 126.533.458.927.2.2.965.500 0 5.999 147.206.731 542 Fă parte dintr-un sat european CENTRUL DE INFORMATICA MINIERA 2. crt.747 109. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Asociatia Nationala a Comunelor din Romania 11.694 123.618 549 Axa Prioritară 5/ DMI 5.2.423.604. FILIALA TELEORMAN 16.060 279.619.255 106.183 112.833.902 779.000 0 11. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.703. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de Axa Prioritară 5/ DMI 5.656.967 769.Nr.798 551 A.234.R.750. a dezvoltarii antreprenoriale si a economiei nonagricole durabile prin formarea si implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale A.895.432 0 19..575 544 O piata incluziva a muncii in mediul rural Ministerul Muncii.833.soluţie de dezvoltare a ruralului românesc SC Agroserv Management SRL 2.

109.1.092 141.200 569 ASOCIATIA CENTRUL Centrul de formare si integrare profesionala EDUCATIONAL INTERETNIC Axa Prioritară 6/ DMI 6.183 34.182 0 4.048 Axa Prioritară 6/ economiei sociale Centru de incluziune socială prin terapie Axa Prioritară 6/ FUNDAŢIA CREŞTINĂ RHEMA ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA economiei sociale INTREPRINDERI SOCIALE PENTRU Axa Prioritară 6/ FEDERATIA FILANTROPIA INCLUZIUNE SOCIALA economiei sociale Axa Prioritară 6/ Peste obstacole cu speranta si incredere PENITENCIARUL POARTA ALBA economiei sociale INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INTELECTUALE ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR NEUROPSIHICI CLUJ 568 Axa Prioritară 6/ DMI 6.498. crt.1.776 36.307 336.938 3.838.1.551.525.635 1.269.107.625 365.068 0 16.041 35.208.000 703.109 63.072 1.077 558 FUNDATIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTARE A ROMANIEI 3.059. coerent si unitar.404 2.418.890 565.834 1.000 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.070 850.995 1.832.300 556 RURAL-Antreprenor Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea economiei sociale 687.641 3.Nr.890 303.882 183. Dezvoltarea Curcubeu PENTRU TINERET SIGHISOARA ( economiei sociale IBZ ) Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale PENITENCIAR GIURGIU Axa Prioritara/ DMI 6.500 570 1.068 0 75.245 34.000 37. Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii 1.281.944.143 20.445.231.849.1.2.1.FAR ASOCIATIA 'EUROED' 5.1.420 872.219 16.470.315.1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.4.964 390.262 20.629 1.981 . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 5/ DMI 5.759 986.419 1.040 314.2. Dezvoltarea DMI 6.744 123.692. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. la nivelul organizatiilor reprezentative ale mediului de afaceri din Romania (RURActiv) “ Promovarea mestesugurilor traditionale pentru a facilita trecerea de la agricultura de subzistenta la ocuparea in activitati nonagricole in mediul rural” CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI 7.125 36.523 227.356 29.528 571 CENTRUL NATIONAL PENTRU Cadru de referinţă al curriculumului naţional Axa Prioritară 1/ DMI 1.990 0 1.379. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.816. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.499.460.200.803.401 557 Sprijinirea dezvoltarii sustenabile a antreprenoriatului rural prin crearea unui mecanism de bune practici.2.1.333 21.849 1.053.559 109.072 289.1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor FUNDATIA NATIONALA A rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea TINERILOR MANAGERI .498 215.220 167. Dezvoltarea 16.264 9.714 18.000 1.027.363 93.621 559.177.964 205.063 247.843.2.295 81.470 36.727.152.416 1.1.211 207.053 25.382 48.404 555 Consiliere.269.080 1.1.FNTM resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 5/ DMI 5.550 0 1. Dezvoltarea DMI 6.017 144. formare profesionala si asistenta pentru afaceri in mediul rural . Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 554 Crearea retelei de dezvoltare rurala "CAIR" (Centre de Asistenta si Informare Rurala) ASOCIAŢIA MANUFUTURE ROMANIA 14.227 308.734 423. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.248 178.098 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Incubatoare de întreprinderi sociale în regiunea BLOCUL NATIONAL SINDICAL Bucureşti Ilfov Facilitarea ocuparii in munca a membrilor comunitatii de romi prin infiintarea unei PRIMARIA COMUNEI VOICESTI intreprinderi sociale Intreprindere sociala – atelier de croitorie FUNDATIA SOUL TO SOUL pentru persoane cu dizabilitati Dezvoltarea unei structuri a economiei sociale de tipul intreprindere sociala pentru PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI comunitatea roma Servicii de consiliere psiho-vocationala si DIRECTIA DE ASISTENTA orientare profesionala pentru mame aflate la COMUNITARA IASI risc social din municipiul Iasi Si noi vrem sa muncim FUNDATIA MARA 1.174. Dezvoltarea DMI 6. Acces la CURRICULUM SI EVALUARE IN pentru învăţământul preuniversitar: un educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL imperativ al reformei curriculare calitate PREUNIVERSITAR CENTRUL NATIONAL PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.242 345.550 24.381 1.484.563.486 0 6.000 12.359 1.264 18.2.490 585.996 1.127 443.029 2.152.364 0 1. Acces la în CURRICULUM SI EVALUARE IN educaţie şi formare profesională iniţială de INVATAMANTUL calitate PREUNIVERSITAR 13.471.716 615.277 572 Restructurarea curriculumului învăţământul liceal naţional 13.

087.890 18. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14.484 3.622 80.283.429 3. Calitate în învăţământul superior 13.Axa Prioritară 1/ DMI 1.115.2.861 4. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.421 2.943.000 0 5.105.150 752.494.952 3.812. FACULTATEA DE COMUNICARE învăţământul superior structuri centrale si locale ale sistemului SI RELATII PUBLICE educational si actori sociali/sectoriali DEZVOLTAREA DERMATOONCOLOGIEI CA LINIE INTEGRATA DE INVATAMANT UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI SUPERIOR MEDICAL (STUDII DE Axa Prioritară 1/ DMI 1. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de licenta si POLITICE SI ADMINISTRATIVE învăţământul superior masterat in domeniul stiintelor sociale si politice Instrumente si mecanisme de crestere si facilitare a accesului la invatamantul superior SCOALA NATIONALA DE STUDII bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale POLITICE SI ADMINISTRATIVE . Titlu proiect Nume beneficiar CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1.Nr.2. Dezvoltarea CURRICULUM SI EVALUARE IN calitative ale rezultatelor examenelor şi resurselor umane în educaţie şi formare INVATAMANTUL evaluărilor naţionale din învăţământul profesională PREUNIVERSITAR preuniversitar .546 312.934 0 18.700 576 Proces educational optimizat in competentelor societatii cunoasterii UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.018. CERCETARII SI TINERETULUI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1. crt.3. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.008.989 574 Revizuirea metodologiilor.874. in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu – FPCFORMATOR” 12.133 3.813 3.000 0 18.400.795 581 12.105.900 575 14.874 1. Acces la viziunea INVATAMANTUL educaţie şi formare profesională iniţială de PREUNIVERSITAR .446.628 83. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.670 18.605.478.011 338.914 343.898 580 11.633. Calitate în învăţământul superior 13.372 577 Modernizarea educatiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universitatilor romanesti (SIMUR) Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor în domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare-învătareevaluare pentru disciplinele matematice.712 369.204.1.premisa a incluziunii sociale 8.116 0 15.776.756 4.198 349.021.2.705 369.126 108.230.801 216.165.443.912.924 584 4.499.3.549 3.569 0 18.761.517.678 0 10. în vederea creării de competente performante si practice pentru piata muncii 12.606 4.230.244 16.340 1.618.2.496. Calitate în FARMACIE CAROL DAVILA LICENTA SI MASTERAT) SI A UNEI învăţământul superior BUCURESTI RETELE DE PARTENERIAT INTERUNIVERSITARE IN DOMENIU UNIVERSITATEA TEHNICĂ Specializarea personalului didactic universitar "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI Axa Prioritară 1/ DMI 1.207 582 3. instrumentelor si procedurilor pentru cresterea calitatii invatamantului profesional si tehnic Dezvoltarea competentelor cheie.3.833.409.440 0 16.840.002 0 17.189 .040 578 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.1.MINISTERUL calitate EDUCATIEI.019.3.645 320.075 955.2.DRU-MEBD-EN Axa Prioritară 1/ DMI 1.054 4.049 369.1.332.610.404.479 579 Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica SCOALA NATIONALA DE STUDII Axa Prioritară 1/ DMI 1.212.333 369. Dezvoltarea pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" DEPARTAMENTUL PENTRU resurselor umane în educaţie şi formare de practică tehnologică şi de cercetare PREGĂTIREA PERSONALULUI profesională DIDACTIC Dezvoltarea resursei umane pentru CENTRUL NATIONAL PENTRU managementul eficient al bazelor de date Axa Prioritară 1/ DMI 1.835.000 585 CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR Axa Prioritară 1/ DMI 1.1. Dezvoltarea Formare continua de tip “blended learning” UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare pentru cadrele didactice universitare profesională „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua.198.900 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 573 Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii 0 18.006 583 13. Calitate în si verticale intre institutii de invatamant.780 3.489 554.

creator de soft educational 7.461 49.1.030.300 255.327 361. Programe Cercetatori romani competitivi prin programe UNIVERSITATEA DIN ORADEA doctorale şi post-doctorale în sprijinul doctorale moderne si eficiente cercetării Stagii moderne de practica in domeniul ALEWIJNSE TRAINING CENTER Axa Prioritară 2/ DMI 2.094 492.743 587 4. Dezvoltarea INVATAMANTUL invatamantul preuniversitar pentru noi resurselor umane în educaţie şi formare PREUNIVERSITAR .000 588 «Împreuna pentru calitate în educatie» Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educaţional FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC – PROFIL SERVICII.233.734 8.5.550.963 207.206 10.000 147.760 589 CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC Axa Prioritară 1/ DMI 1.234 1.299 18.555 10.687 473.926.402.847 181.295.533.940. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 14.676 0 9.769. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.CENAFER Axa Prioritară 1/ DMI 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.710 2. Calitate în formarea profesională continuă 10.485 0 1.M. Calitate în DE FORMARE IN DOMENIUL inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru formarea profesională continuă TEHNOLOGIEI INFORMATIEI managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati Axa Prioritară 1/ DMI 1.S.206.533 14.276 150.698.805 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 586 UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU Formarea profesionala a cadrelor didactice din Axa Prioritară 1/ DMI 1.508.367.418 2.950 13.277 110.279.000 3.500 51.899 1.4.712 590 MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 1/ DMI 1.936 1.168 414.3.813.805 593 COMITETUL SECTORIAL DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.119 2.000 7.MINISTERUL oportunitati de dezvoltare in cariera profesională EDUCATIEI.3.000 1.013.3.926 3.4.531 1. JUDEŢEAN profesională MUREŞ FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT Axa Prioritară 1/ DMI 1.502.3.925.480.INSTITUTUL DE TRAINING.520.036. Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar – bancar – DEFIN SC COGNITROM SRL Axa Prioritară 1/ DMI 1.294 278.302 1.695.221.274. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 4.5.824 600 601 602 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA ASOCIATIA FILANTROPICA MEDICAL-CRESTINA CHRISTIANA SC ADA COMPUTERS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.233.322 18.684.175 596 5. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.348 344.050. Axa Prioritară 1/ DMI 1.871 1.000 592 CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FEROVIARA .1.1.509.707. Dezvoltarea STUDII SI CERCETARI.000 0 12.008.457 45.897 189.401 9.174. Tranziţia de la electrotehnic ROMANIA şcoală la viaţa activă Burse doctorale pentru Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.094. Pro-Competent Calificări și Certificări de Competențe pentru o Dezvoltare Durabilă.130 111.O.878 .317.754 268.583 274. Calitate în FORMARE PROFESIONALA IN formarea profesională continuă PROTECTIA MEDIULUI – CSFPMINSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 1/ DMI 1.998 591 IMBUNATATIREA CALIFICARII SI DEZVOLTAREA CARIEREI CADRELOR DIDACTICE CU FUNCTIE DE CONSILIERE SI TERAPIE EDUCATIONALA: PROFESORIPSIHOLOGI SI CONSILIERI SCOLARI.3. Sectorul Medical Proiect pilot pentru eficientizarea practicii si insertiei.224 1. resurselor umane în educaţie şi formare PATRONATUL I.1.367.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.950.411.767.972.978 10. crt.293 2. orientare si consiliere.135.878 1.371.472.Nr. in scopul reducerii deficitului de personal medical Practica ta pentru educaţia viitorului Stagii de practica geriatrica valorizate intr-un context transnational modern PLM-Adaptor 4. Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 10. CERCETARII SI TINERETULUI Profesionisti in sistemul profesionala din Romania de formare ITSC .340 599 SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7.597 963. corelat cu campanii nationale de promovare.050 189.045.888 198.664 0 5.783 597 598 2.3.717.083. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 11. PRIN INSTRUMENTE INOVATIVE TIC Formarea formatorilor: o necesitate pentru alinierea la standardele Uniunii Europene privind formarea profesionala din domeniul feroviar.825.290 259.001 594 7.4.153 64.237 1.465 197.000 0 5.049 595 Consolidarea capacitaţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calităţii in formarea profesionala continua atât in ASOCIATIA FORTI A CENTRELOR domeniul reprezentat.325.608 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 7. PENTRU EXTINDEREA METODEI MODERNE INTERACTIVE DE INVAŢARE FIRMA DE EXERCIŢIU Profesorul .246 1.262 10.M.820 5.272 518. cat si transectorial.046.076 512.976 137.392.3.608 227. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 8.782.499.599.

039.500 11.276. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 3.684 772.261 0 15.C.775 200. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.550.442 16.824 2.600 9.GARANTIA SUCCESULUI PE PIATA MUNCII PENTRU ANGAJATI Axa Prioritară 2/ DMI 2.512.328.000 4.812.402 2.002 642.1.700 620 Formare profesionala specifica in cadrul Studioului Experimental de Opera si Balet Axa Prioritară 3/ DMI 3.762 4. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.000 17.2.2.201.004 343.P-C.047 609 610 611 612 Centre regionale de formare profesionala continua si calificare in servicii de paza si SC ASTRA UNIVERSAL SRL ordine Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice prin calificarea si FEDERATIA SANITAS ROMANIA recalificarea angajatilor din sectorul medical Cresterea competitivitatii economice prin CONFEDERATIA NATIONALA A calificarea si recalificarea persoanelor angajate SINDICATELOR LIBERE DIN pe piata muncii ROMANIA FRATIA CRESCO. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.032 78.3. Acces şi participare la FPC 1.2. UN CAPITOL DIN VIATA SC BARDROM SECURITY SRL TA MEDAS .327 2.000 619 3.068.277 1.880 0 16.475 632.656 6.712 2.268.489 250.761.000 8. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.417 285.920.180 115. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.891.136.175. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.896.1.252.659 445.3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. ASOCIATIA OPERATORILOR Transfer de bune practici in sectorul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.3.270.2.655 236. Formare şi pentru meserii de scena si abilitati de OPERA NATIONALA BUCURESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi management cultural in domeniul artelor pentru promovarea adaptabilităţii spectacolului.240.3.621 621 4. Formare şi LOGISTICI SI DEPOZITARILOR DE distributie si depozitare la temperatura sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PRODUSE CONGELATE SI controlata pentru promovarea adaptabilităţii REFRIGERATE DIN ROMANIA Calitate in serviciile medicale Progrm International de Training in DermatoCosmetologie pentru medici romani FUNDAŢIA ROMANIAN CHILDREN'S APPEAL SPITALUL CLINIC COLENTINA Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.246 191.031.000 12.489.601.673.216 117.017 912.3.800.882 464.969 206.248 691.468 2.904 316.403.282. Acces şi participare la FPC 15.456 505.419 2. constientizare si acces la invatare de calitate pe parcursul intregii vieti SC EDU TIM CONSULTANTA EUROPEANA SRL PATRIARHIA ROMANA Axa Prioritară 2/ DMI 2.498.725 293.636 253.534 606 607 12.3.329.212 603 604 Parteneriat transnaţional pentru stagii de OFICIUL PATRONAL JUDETEAN practică mai atractive pentru elevi.493 613 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Axa Prioritară 2/ DMI 2.944.2.025 485.694.500 122.180 623 12.082.982.500 340.396 64.O.890 140.558 860.782.813.856 618 14.3.203. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 1.P. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 8.406 113.908.036 1.FUNDATIA CASA DE MESERII A ACCED CONSTRUCTORILOR ASOCIATIA „COMITETUL C.454 366.644 0 469.320 622 3.739.183 9.885 14.540 335.500 2. în domeniul IASI construcţiilor MERCURY 360 Locul meu pe piata muncii COMMUNICATIONS 605 UNITATEA EXECUTIVA PENTRU Studiu national de monitorizare a insertiei pe FINANTAREA INVATAMANTULUI Axa Prioritară 2/ DMI 2.252 1.002 .911 Cheltuieli neeligibile 163.979.000 614 615 616 617 Acces la formare profesionala continua .328. Acces şi participare la FPC 16.Nr.478.874.917.510 6.2.000 4.200 123. Centru de Consiliere si Orientare SECTORIAL DIN CHIMIE SI Profesionala.593 0 18.1.000 0 14.629 0 3.812 44.124 55.165.298 104.880 0 Total valoare proiect 2.651. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.749.000 290.1.211 5.Chimie si Petrochimie PETROCHIMIE” CALIFICAREA.302 59. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. invata sa practici Alege Şcoala PREZENT Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in situatie de risc pe piata muncii– informare.3.011 0 9.006 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.200 210.845 347.643.515 7.574 2.078 608 OBSERVATOR PENTRU DEZVOLTAREA INVATARII PERMANENTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.640 0 17.581.142 929.567 109.000 10. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.600 296.Cresterea Serviciilor de Consiliere si PATRONATUL SERVICIILOR DE Orientare Profesionala in domeniul Securitatii SECURITATE Private ACCES – FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA.381.223.354 359.950 18. Tranziţia de la piata muncii a absolventilor din invatamantul SUPERIOR SI A CERCETARII şcoală la viaţa activă superior STIINTIFICE UNIVERSITARE (UEFISCSU) Practica sa inveti.015 469. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. CALIFICARE/RECALIFICARE .369.Instruirea medicilor şi a asistentelor SC ROMANIAN SOFT COMPANY medicale din spitale în management şi utilizarea SRL noilor tehnologii Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie MINISTERUL SANATATII PUBLICE SC MEDRIGHT EXPERTS SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.808 94.

952.160 638 INFIINTAREA SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL PACTULUI REGIONAL PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA IN REGIUNEA CENTRU UNIVERSITATEA ROMANOGERMANA DIN SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 0 18.684 629 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Axa Prioritară 3/ DMI 3.455 13. Formare şi SI PROMOTORILOR DIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi ROMANIA pentru promovarea adaptabilităţii LIGA ROMANA PENTRU SANATATE MINTALA Axa Prioritară 3/ DMI 3.554. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 10.677 351.039 3.779 0 6.535. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.904 624 625 14. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 10.084.M BUCURESTI “Retea Teritoriala de Furnizori Crestini de FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi CERECETARE DEZVOLTARE vederea imbunatatirii competentelor in sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PENTRU PROTECTIA MEDIULUI perspectiva dezvoltarii durabile pentru promovarea adaptabilităţii I. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 1.952.589 2.841.916.3.475. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.773 .529 630 SC HOFAG ENGINEERING SRL 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.709 367.645 922.616 6.380. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 4.555. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.784.449 432.052 634 Biroul pentru observarea pietei muncii si a calitatii locurilor de munca BLOCUL NATIONAL SINDICAL 10.2.L.Parteneri strategici in INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor domeniul incluziunii sociale” CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.135 637 Crearea si consolidarea retelei IMI S NET pentru Servicii in Romania 13.034.796. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. RU EUROPE S.323 2.775 2.315 2.733 435.892 2.503 357.L.C.2.627 934. Dezvoltarea Servicii Sociale .698 38.R.055 3.909 259.C.345.110 30.695 270.626.919 4.648 632 INSTITUTUL NATIONAL DE Sprijin pentru intreprinderi si angajati in Axa Prioritară 3/ DMI 3.304. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă 9.525.043 386.680 0 18.833.576 631 S.704.453.018 118.098 635 Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali BLOCUL NATIONAL SINDICAL 14.2.769 2.399.829 980. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.945.500 0 18.000 13.2.Instruire in utilizarea tehnologiilor de varf asistate de calculator .770.311 0 12.713.385 627 Competenţe şi performanţă în sănătate 2.R.293.725 918.239 40.3.617.448.I.3.901.o necesitate pentru revitalizarea industriei constructoare de masini PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră” FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A POMPIERILOR DIN ROMÂNIA 14.034.362 90. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 13.942 222.921 639 LIDERO .189.2.787.058 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 15.Noi competente sociale pentru delegatii sindicali CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 3/ DMI 3.845 121.504.858 2.000 626 SIGURANTA in CONSTRUCTII ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.269 1.284 2.911.456 407.370.2.913 0 5.629.436.3.972.399 3.102.085 0 17. Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.3.485 1.2.3.099 340. Dezvoltarea afaceri din România prin întărirea capacităţii INTREPRINDERILOR PRIVATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor instituţionale a organizaţiilor patronale” MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA pentru partenerii sociali şi societatea civilă DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE GUVERNUL ROMANIEI Axa Prioritară 3/ DMI 3.438.326.977.395 430.437.288.742 0 13.769 874.323.693 0 17.C.498 275. AD AUTO TOTAL S.089 640 Birouri de asistenta pentru promovarea Responsabilitatii Sociale a Intreprinderilor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI 4.700 633 3.170 327.418. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 15.079 59. Titlu proiect Sprijin pentru CompetentE iN spectacolului din Romania SCENART SCOALA PENTRU MECANICI AUTO ARTa Nume beneficiar TEATRUL NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" S.228 628 PLAN STRATEGIC NAŢIONAL DESTINAT FORMĂRII PROFESIONALE SPECIFICE ŞI STIMULĂRII ADAPTABILITĂŢII POMPIERILOR: “Formare şi informare” Raspunsul pietei muncii romanesti la criza: cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii intreprinderilor si consolidarea securitatii lucratorilor CAD-CAM .077 319.Nr. crt.2.324 636 CONS-TEAM – „Consolidarea mediului de CONSILIUL NATIONAL AL Axa Prioritară 3/ DMI 3.538.766 0 18.2.661 144.687 2.

116. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.184 316.145.1.299.231 177.488.500 818. Întărirea Campanie de comunicare privind serviciile SPO AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea oferite tinerilor si angajatorilor OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Call Center SPO MedForm AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4.720 0 18.628 0 10.896 656 1. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 14.000 649 Economia sociala .898.330.250 1. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 14.1.Strategia de Ocupare şi Calificare ADMINISTRATIA NATIONALA A Axa Prioritară 6/ DMI 6.630. Dezvoltarea prin Învăţare şi Activităţi pentru Libertate PENITENCIARELOR economiei sociale Proactiv .098 1. Dezvoltarea şi prin măsuri integrate în cooperare PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ implementarea măsurilor active de ocupare transnaţională CGOFM-MICT TIMIŞOARA ASOCIATIA NATIONALA A economia SCAFANDRILOR PROFESIONISTI Axa Prioritară 5/ DMI 5.445 3.2.2.174.615.365.322. scafandri pentru 16.410 647 Salvamari si românească.673.833.961. Dezvoltarea ASOCIATIA SALVATI DUNAREA parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor SI DELTA pentru partenerii sociali şi societatea civilă 0 15.2.555 370.500 0 18.368 0 12.1. evaluarea si modelarea unei strategii AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 4/ DMI 4. asigurarea accesului FEMEI SI BARBATI (ANES) la educaţie formală şi dezvoltarea unor servicii de ocupare specializate şi personalizate.524 179.880 0 2.660 251.043 3. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.203.589 497.330.796.972 2.964 74.1. dezvoltarea.252 1.500.253.777.099.943.1.2.490 2. Dezvoltarea şi SI SALVAMARILOR DIN implementarea măsurilor active de ocupare ROMANIA Axa Prioritară 5/ DMI 5.300.788 0 15.744 348.220 642 643 Axa Prioritară 4/ DMI 4.549 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 641 Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 3/ DMI 3.543. FILIALA TELEORMAN Axa Prioritară 6/ DMI 6.483 42.040.292.693. Formarea inovatoare pentru formarea continua a OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO personalului Serviciului Public de Ocupare(SPO) FUNDAŢIA ROMÂNO-GERMANĂ Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă DE PREGĂTIRE ŞI Axa Prioritară 5/ DMI 5.196.385 1.907. coniventa.530 654 Fem.080 366.208 4.584. crt.500 0 2.839.163 3. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 18.1. investitie valoroasa in turismul rural romanesc SC RGIC CONSULTANTA SRL 15.368 328.875 639.670 85. Dezvoltarea unor servicii integrate prin crearea unor EGALITATE DE SANSE INTRE economiei sociale cooperative pentru femei.462 652 653 SOCIAL.965.750 0 4.571 657 658 659 CONECTIC – Cooperare pentru Ocupare a AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor in OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor GALAŢI FUNDATIA CENTRUL DE L@EGAL 2 – investitie europeana pentru RESURSE PENTRU viitorul romilor din Romania COMUNITATILE DE ROMI SANSE EGALE pentru integrarea in munca a FUNDATIA MOTIVATION persoanelor cu dizabilitati intelectuale din ROMANIA Romania 6.470.242.798.816 2. Dezvoltarea PROBLEMELOR MINORITATILOR (CECOM) alternative pentru incluziunea economiei sociale NATIONALE socială a gupurilor vulnerabile şi marginalizate Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta medicala comunitara.651 4.249 151. Formarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA personalului propriu al SPO 7.079 3.162.000 646 11.381 13.618.RRom.108. .391.647.993 648 Resursa umana.2.266.931 346.Imbunătăţirea accesului femeilor de etnie roma pe piaţa muncii şi sprijinirea economiei sociale: promovarea şi dezvoltarea AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.944 252.196 650 Dimensiuni ale capitalului social şi incluziune INSTITUTUL PENTRU STUDIEREA socială .934 3.511 0 2. Întărirea AGENTIA NATIONALA PENTRU capacităţii SPO pentru furnizarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.829. SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT SANITAR Axa Prioritară 6/ DMI 6.120 16. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.o sansa pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale FUNDATIA PENTRU VOI 3.839 508.508 6.980 645 RATIO L3: Analizarea.Nr.019 74.326.592 340.496.900 644 7.550.228 651 12. testarea.2.1.689 366.029 78.106 302.centre comunitare multifuncţionale Axa Prioritară 6/ DMI 6.115 906.362 4.900 10.130.2.733 313.448.918 663.971 972.112. Dezoltarea economiei sociale pentru persoanele cu dizabilitati fizice din Romania Centrul Național de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice rare – Acces Abilitate FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMÂNIA Axa Prioritară 6/ DMI 6.793.168 360.016.605 0 18.000 655 3.846. Dezvoltarea economiei sociale 12.984.651 2.574 671.000 0 18.696 0 7.1.de la marginal la incluziv ASOCIATIA CATALACTICA.1.3. Dezvoltarea economiei sociale 14.630 11.820 3.508 301.430 18.455 .1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 11.

588 1. Sprijin pentru procesul de contractare a proiectelor finanţate ASOCIERE CU SC BOŞTINĂ & implementarea. Sprijin pentru implementarea.084 634. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.500.1.C MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.000 2.000 676 KPMG ROMANIA SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.772 15.607 37.034. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.325 17.810.de ieri. managementul general şi din FSE în cadrul POSDRU” ASSOCIATES FINANCIAL evaluarea POS DRU CONSULTING SRL (BAFC) „Organizarea Comitetelor de Monitorizare POSDRU 2007-2013 în anul 2010” S.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14.952. Antreprenoriat Promoveaza femeia 1.186 259.384 .3.977 131.Nr. Sprijin pentru implementarea.527.740 678 CONSORŢIUL REPREZENTAT DE „Asistenţă tehnică pentru AMPOSDRU în SPRL BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII ÎN Axa Prioritară 7/ DMI 7.400 91.3.000 4.156 91.784 1. Promovarea OCUPAREA FORTEI DE MUNCA egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.R.098 270.141 677 EUROPEAN PROFILES S.141 ASOCIATIA CENTRUL REGIONAL Axa Prioritară 6/ DMI 6.3.INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PROWOB Sanse egale si respect pentru femeia din FEDERATIA SANITAS ROMANIA societatea romaneasca FUNDATIA CENTRUL Integrare pe piata muncii pentru persoanele PARTENERIAT PENTRU traficate EGALITATE E-Word (Empowering WOmen for Rural Development) Emanciparea Femeilor pentru Dezvoltare Rurală.460 342.319 17.060 0 16.376 150.3.805 27.cresterea accesului pe piata muncii si incluziunea sociala a femeilor victime ale SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 47.582 1.321.985 204.704 0 2.569.447 764.750 68.3.416 275.3.786.602 0 20.386 16.477 355. Îmbunătăţirea campanie de informare şi conştientizare în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI accesului şi a participării grupurilor vederea schimbării atitudinii sociale şi vulnerabile pe piaţa muncii stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă Femeia conteaza ASOCIATIA COLFASA Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea violentei domestice si altor persoane SOCIALA BAIA MARE egalităţii de şanse pe piaţa muncii vulnerabile ”Sprijin pentru AMPOSDRU.3.540 0 7.775 660 661 Egalitate la angajare şi la locul de muncă – Axa Prioritară 6/ DMI 6.379 Total valoare proiect 2.385 0 75.606 1.618. OI şi beneficiari în vederea unui bun management al sistemului Actionweb pentru activităţile de întreţinere şi realizare a unor rapoarte financiare şi procedurale pentru proiectele finanţate din Fondul Social European” „Prima evaluare intermediară POSDRU” Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare în vederea implementării POSDRU 1.547. Ocuparea fortei de Muncă. crt.L Axa Prioritară 7/ DMI 7.188 16.3. Sprijin pentru implementarea.742. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 673 12.285.269 45.425. mai multe oportunităţi de angajare pentru tine 3.051.2.396.756.188.proiect de promovare a ARAS .197 1. managementul general şi evaluarea POS DRU Axa Prioritară 7/ DMI 7. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.138.853.3.304.284.988. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.207 251.802. Emancipare.658 1.755 458.262. de azi si de maine Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău.864 1.534.A.892.632 667 AGENTIA NATIONALA PENTRU Axa Prioritară 6/ DMI 6.305 1.3.994 Cheltuieli neeligibile 104.828 666 AGROSTAR Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.095. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 14. managementul general şi evaluarea POS DRU 204.696 9.018.929 0 16.000 0 9.1. Sprijin pentru implementarea.679 668 669 670 671 672 Retea multi-regionala de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a CENTRUL DE RESURSE JURIDICE persoanelor discriminate Combaterea discriminarii si cresterea ASOCIATIA FEMEILOR SI potentialului de angajare a femeilor din mediul FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL rural Este dreptul tau sa stii .819.3.1.2.300 266.628.575.438 331. Promovarea DE INITIERE SI SERVICII egalităţii de şanse pe piaţa muncii DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI Axa Prioritară 6/ DMI 6.110 292.180 675 ARCHIDATA S. Titlu proiect Hai sa dam mana cu mana.000 662 14.125 440.535 0 0 5.445.282 370.564.871.ASOCIATIA ROMANA sanatatii pentru femei ANTI-SIDA ASOCIATIA FEMEILOR ROME DIN Incluziunea sociala a femeilor rome ROMANIA Femei de cariera .740. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.106 8.952.780.455 1.462.603 674 TRANZIT .814 2.060.407.250 0 0 273.483 205.1.100 18.610.423.243 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.630 2.677.1.135 191.292 11.549.149 1.196 0 0 0 65.250 13.086 663 664 665 Pachet complex de formare antreprenoriala pentru incluziunea sociala a femeilor in conditii INSTITUTUL NATIONAL PENTRU de egalitate de sanse pe piata muncii . 5.601 83.243 1.710 340.574 8. managementul general şi evaluarea POS DRU 274.3.435 0 0 7.919 50. sa pasim in viata IMPREUNA Nume beneficiar ASOCIATIA TINERI INTREPRINZATORI "CONCORDIA" Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.449.053.946 185. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.667 679 82.

506 683 RDS/RCS Axa Prioritară 7/ DMI 7. crt.393. Axa Prioritară 7/ DMI 7.056 693 Locuri de munca noi in protectia mediului Crearea a 25 de noi locuri de munca in cadrul fabricii de productie de tricotaje pentru dezvoltarea departamentului de confectii de tricotaje. Dezvoltarea şi TANCIESSRL implementarea măsurilor active de ocupare S.950 2.866 21.C.911 200.130 694 SC RUNING TEX SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. imprimantelor şi multifuncţionalelor de reţea din cadrul AMPOSDRU .2.786 1.1.049 684 SC ARS ADVERTAISING S.L 193. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 1.262 0 0 5.000 577.537 7.409 0 0 257.R.815 1.1.635 687 S.645.028 0 6.Nr. 738.C.2009” IMPREUNA CU NOII COLEGI Diversificarea activitatilor-cheia succesului in perioade de criza Completarea echipei de muncitori a SC ALLBRIGHT COM SRL cu 60 de persoane Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 680 S.L.911 5.1. Sprijin pentru implementarea.894 68.suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general. managementul general şi evaluarea POS DRU 3.434.A Axa Prioritară 7/ DMI 7.322.677 23. Axa Prioritară 5/ DMI 5.1. SFERAMUN S.947 685 RDS/RCS 6. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 218.829 409.896 681 S.226 64.1.337 41.464 6.516 322. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7. ALFARO SECURITY S.179 696 Subventie salariala pentru noii angajaţi SC Master Artis SRL 77.221 16.457.669 85.512 0 481. Dezvoltarea şi mentinerea in munca a 15 lucratori defavorizati SA implementarea măsurilor active de ocupare in domeniul industriei alimentare Asigurare de noi locuri de muncă pentru persoane considerate dezavantajaţi Locuri de munca pentru lucratorii defavorizati SCGRUPSAPTESRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. Sprijin pentru implementarea.024 691 694.L.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5. managementul general şi evaluarea POS DRU 48.245. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.1.431 79.161.R.164.892. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 7/ DMI 7.R.210 0 170.358 0 1.937 118.493 3.535 284.726 694.C.R.ECORECRECYCLINGS. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" Axa Prioritară 5/ DMI 5.330 1. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă 372.433 20.984 689 ALLBRIGHTCOMSRL 420.833 153. al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU Campanie naţională de informare publică pentru informarea Prograului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Realizarea unei conexiuni la Internet de mare viteză (de tip broadband) prin fibră optică pentru AM POS DRU „Conferinţa naţională anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România .1.L. managementul general şi evaluarea POS DRU 71. Axa Prioritară 5/ DMI 5.1. COMBATEREA SOMAJULUI SI INACTIVITATII PRIN MASURI DE OCUPARE CU CARACTER ACTIV A PERSOANELOR DEFAVORIZATE 591.267 686 S.074 1.317 0 0 9.820 692 AIRPORTMANAGEMENTCONSUL Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.1.2. MEDIA ONE S.358.380 36.C.Servicii de transport echipamente IT.416 .C.L.811.987 0 0 1.L.377 688 SC CONSIRON SRL 211.433 58.C.775 1.221 73.011 832. MIDA SOFT BUSINESS SRL Axa Prioritară 7/ DMI 7.R.726 682 S.2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.916 695 S.800 929.867 13.297. Sprijin pentru implementarea.C.429 13.960 452.493 729. Titlu proiect „Închiriere imobil necesar funcţionării Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Direcţiei Coordonare FSE din cadrul Ministerului Muncii. Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU" 3.640 145.209 345. GEMATEX CENTER PRODCOM IMPEX S.2. Axa Prioritară 7/ DMI 7.876. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 139. Familiei şi Protecţiei Sociale” „Sprijin pentru AMPOSDRU pentru implementarea proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013 .572 461.700 15.761 1. MAR SPED GRUP S.074 0 15.620 690 Completarea echipei prin incadrarea si SC CAVARANTANA COMPANY Axa Prioritară 5/ DMI 5.R.1.200 0 1.646 240. mobilier şi arhivă documente DG AMPOSDRU ” " Asigurarea materialelor şi componentelor necesare bunei funcţionări a copiatoarelor.892 0 22.

933 61.800 0 17.000 112.3.047.605.103 1.439 141.268 6.457 5. Acces şi participare la FPC 7.422. tencuitor” \" Angajati Calificati-Competenti.500 54.3.025 323.696 30.805 25.880 55.934 1. Acces şi ANGAJATI IN MESERIA DE SC ANUTA MARIAN DAIANA SNC participare la FPC \"CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE\" CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 40 DE ANGAJATI IN MESERIA DE CONFECTIONER PRODUSE TEXTILE (COR 7435.846 169.087 282.340 58.632.850 292. tencuitor\" Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de confectioner articole din piele si inlocuitori 702 SC UZUC SA PLOIESTI Axa Prioritară 2/ DMI 2. Axa Prioritară 2/ DMI 2.194 1. Calificarea angajatilor proprii in meseria de “confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice” Calificarea/recalificarea a 40 de angajati in meseria de \"zidar.620. pietrar.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.Eficienti prin Sprijin European \" “A. crt.217 41. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor DE S.666. pietrar. rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă SC ASSAGRUP SRL SC MONA SILCOMIMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 712 CALIFICAREA/RECALIFICAREA A 100 DE Axa Prioritară 2/ DMI 2.493 13. Acces şi participare la FPC 2.2.439 259.3.592 36.153 19.190 718 719 720 SC YDAIL CONSTRUCT SRL SC CETINA SRL 638.073. angajaţi participare la FPC Program de formare profesionala continua a angajatilor societatii prin cursuri de calificare/recalificare in scopul maririi sanselor de acces pe o piata a muncii dinamica si in continua schimbare.089 227.866 599.098 Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.3.117 12. Perfectionari.610 425.449 10. SC MODACONFEX SRL 632.385 224.S SC LALELI IMPEX SRL –European “ Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC Axa Prioritară 2/ participare la FPC DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.400 CAP COMPAS : CAlificari.3) COMPETIVITATE PRIN CALIFICAREA FORTEI DE MUNCA Calificarea/recalificarea angajatilor in meseria de lucrator hotelier Angajati calificati.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.777 300.3. Acces şi DMI 2.706 177.530 717 383.100 168.904 321.003.3.313.3.600 698 699 700 701 PROGRAM DE MENTORAT \"INCREDERE IN TÂNĂRA GENERAŢIE\" Acces la formare profesionala continua premiza adaptarii la dinamica pietei 1.500 48.864 74. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. noi perspective pentru Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi SA participare la FPC .000 107.199 0 49.324 362.147 2.570 9.658 767. Acces şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.463 188.570 707 708 709 710 711 728.710 371. Acces şi DMI 2.L. Acces şi 988.111 11.3.1) CALIFICARE RECALIFICARE IN DOMENII MICHELIN ROMANIA SA DEFICITARE Pregătirea si certificarea a 40 de angajati in SC ISIHIA IMPEX SRL meseria de “zidar.3. cu accent pe noile tehnologii de utilizare a calculatorului!\" Creşterea competitivităţii forţei de muncă prin calificarea a 47 angajati proprii în meseria de “confectioner produse textile” Calificarea/recalificarea a 50 de angajati proprii in meseria de “masinist la masini pentru terasamente” “ATESTAT prin Calificare” Un pompier calificat .3.523.503 254.344 102.963 95.500 0 0 701.377 712.346 582.3.A. Acces şi participare la FPC SC. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.640 714 715 716 SC GABO SISTEM SRL SC INTERCAMBRIOCOMPANY SRL CABINET MEDICAL DR.087 77.890 402.mai multe vieti salvate 818.Provocari ale Ajutorului de Stat participare la FPC Calificarea in IT.455.3.363.255 1.940.567 436.111 326.840 619.3.024 49.3. GLOBAL SECURITY SISTEM Axa Prioritară 2/ DMI 2.888.536 19. pentru o piata a muncii in continua schimbare.134 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.756.A.3.943 1.932 9.1.C.781 190.537 11.075 356.332 30.684 112.853 345.343 Axa Prioritară 2/ DMI 2.650 434. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC 399.665.299 569. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 697 CRESTEREA OCUPARII FORTEI MUNCA DIN ZONA RURALA Axa Prioritară 5/ DMI 5.539 335.3.221 13. Acces şi DMI 2.450 3.198 503.Nr.750 38. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.017 706 Calificarea ca Lutieri a personalului necalificat sau de alta calificare care lucreaza la GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE Axa Prioritară 2/ DMI 2.831 163.3.787 10.142 8.3.051.162 0 1.671 0 1.892 22.437 388.005 11.285 526. Acces şi SC TIGI TRANS SA CONSTANTA COMpetente .384 713 SC IRCOMEL IMPEX SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.E.795 703 704 705 SC CONS-MET SRL SC OLTANAMONTAJ SA SC TINA COREXIM SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.900 7. Acces şi participare la FPC 191.162 560.210 528.571 851.350 13.TOPOLOGEANU GABRIELA S.R.595 188.172 12.276 381.3.100 54.C.799 4.903 429.814 320.980 49.108 5.297 5.C.501 602.160 63.701 654.CompaniaRomprestServiceS. Acces şi instrumentele muzicale si specializarea SA participare la FPC lutierilor in faze noi de lucru la construirea viorilor FPC pentru calificarea si recalificarea ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY angajatilor intreprinderii SRL Calificarea angajatilor in meseria de agent SC PROTEKTOR GRUP SRL comercial (COR 3421.469 42.740 11.3.

3.912 80.3.496.280 1.640 433.000 98.326 42.R.029 92.R.100 1.017.CPANGRAMS.3.770 169.167.2.618 22.L.342 1.2.902 41.568 264.R. Acces şi DMI 2. Acces şi DMI 2.467 253. crt.825 Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.ALINMARCONSTRUCTS.3.966 61.088 48. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 555.095 267.712.2.080. Acces şi proprii in meseria de agent comercial XS.139 742 997.2.175.310 33.674 656.667 340.040 0 1.2.150 185. Formare şi cresterea adaptabilitatii companiei prin LAPPINSULATORSSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi dezvoltarea managerilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.472 339.3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.298 80.3. Formare şi Adaptabilitate si flexibilitate pentru angajati in S. pentru promovarea adaptabilităţii AVANTAJ COMPETITIV PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.727 985. vopsitor\" Calificarea şi recalificarea angajaţilor proprii.L participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.330 20.patiser.969 396.038 437.707 721 722 723 SCWINIMPEXSRL SC SASU COMPANY SRL SCCHALLANGECOMSRL 724 SCKAPITANCONSTRUCTSRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.450 188.362 246. in meseria de agent comercial participare la FPC Calificarea/recalificare a 100 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ in meseria de “brutar.L. premise ale creşterii competitivităţii firmei.983 206.897 49. TITAN S.267 0 3.769 1. Formare şi FORMARE PROFESIONALA PENTRU JT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi FLEXIBILITATE ORGANIZATIONALA (ROMANIA)S. Acces şi DMI 2.3.850 418.R. Acces şi DMI 2.550 1.310 4.ADAPTIBA TEAM Perfectionarea angajatilor in utilizarea limbilor straine pentru dezvoltarea afacerii noastre si dezvoltarea carierei lor Axa Prioritară 3/ DMI 3.537 60.AMFIT pentru promovarea adaptabilităţii FORMAS: Formare pentru schimbare Axa Prioritară 3/ DMI 3.340 2.646 246.198.299.972 721.722 438.050.370 602.3.761. Formare şi SC KUBO ICE CREAM COMPANY conditiilor pentru acces si participare la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL formarea profesionala continua in cadrul SC pentru promovarea adaptabilităţii KUBO ICE CREM COMPANY SRL Angajati mai bine pregatiti pentru dezvoltarea institutiei Dezvoltarea competentelor .930 742.424 13.100 102.892 17.717.177 11.647 872.L \"strungar\" a 10 angajati proprii participare la FPC Calificarea a 19 angajati proprii in meseria de Axa Prioritară 2/ S.707 55. a calităţii şi productivităţii muncii în domeniul construcţiilor Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.986 0 2.915 739 2.2.157 7. participare la FPC plastice Calificarea/recalificarea a 38 de angajati proprii Axa Prioritară 2/ SCRSGRUPS.245.560 1.1nivel 3) Calificarea a 22 angajati în meseria de “bucatar” Calificarea/reaclificarea a 30 de angajati proprii in meseria de \"zugrav.398 4.721 740 1. Formare şi Globale-Business Operations Center sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Piraeus Bank Romania SA 1.R.3.098 743 662.068.2.691 9.950 48.875 40.997 919.preparator paste S.A.382 86. Acces şi participare la FPC 733 734 735 736 737 738 Calificarea/recalificarea a 220 de angajati SCMIRUNAINTERNATIONALIMPE Axa Prioritară 2/ DMI 2.038 925.560 160.3. Formare şi BANCA TRANSILVANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.800 113.312 63. Formare şi ROMANIA: Dezvoltarea potentialului SC ORANGE ROMANIA SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi specialistilor de top pentru promovarea adaptabilităţii COMPETENTE SI COMPETITIVITATE Axa Prioritară 3/ DMI 3.pietrar.Nr.tencuitor participare la FPC Calificarea/recalificarea a 30 de angajati in meseria de -maşinist utilaje cale şi terasamenteS.914 10.848 606.555.450 221.370 1.477 1.966 519.800 0 121.958.796 1.L.438 1.255.039 1.CTransGrigS.510 442.504 1.840 274.2.946 569.099 175.959 782.229 889. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi PENTRU DEPASIREA MOMENTULUI DE SC IASITEX SA IASI ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi CRIZA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3. tapetar. ipsosar.390 155.570 404.479.528 540.748 49. Formare şi DEZVOLTAREA CAPACITATII DE SC PRAKTKIER ROMANIA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi INVATARE IN CONTEXT RELATIONAL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.901 3. Formare şi SC Rocom Central SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Acces şi 190.679 5.R.R.142 2.339 76.2.926 48.C. 310.807 116. Titlu proiect Formarea profesionala generala a angajatilor proprii in meseria de agent comercial (3421.769 Total valoare proiect 900. Acces şi participare la FPC DMI 2.575 398. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Management performant.220.200 725 726 727 728 729 730 731 732 Calificarea a 14 angajati in meseria de Axa Prioritară 2/ confectioner tamplarie aluminiu si mase S.739 2.A participare la FPC fainoase” Calificarea/recalificarea in meseria de Axa Prioritară 2/ SC DICOROMANIA S. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi industria morarit-panificatie .076 715.421.662 .955.896 3.ospitalitate cu profesionalism Formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul financiar-bancar .564 12.589 741 489.CMARSILVACOMS.570.172.256.L.467 857.652. cale sigura pentru SCTeraplastSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi succesul companiei ! pentru promovarea adaptabilităţii Perfectionarea angajatilor proprii in scopul imbunatatirii competentelor acestora si crearea Axa Prioritară 3/ DMI 3.962 2.264 79. zidar.795 18.022.2.671.401 381.229 5.400 Cheltuieli neeligibile 81.

215 0 196.154 11.035 751.876 56. Formare şi SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ElectricNavinstal 133.258.662 2.290 52.2.2.969 2.494.2.037.632.2.2.854 173.160 641. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.852 759 808.NetromSoftwareS.COMPENERG Specializarea si perfectionarea electricienilor navali Formarea angajatilor din domeniul constructiilor in vederea dezvoltarii competentelor profesionale .365 762 146.2.A pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO ITALIA IMPEX SRL FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG Axa Prioritară 3/ DMI 3. crt.2.2. ASESOFT INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi S.253.924 101.870 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 744 2.074 847.756 2.213 120.589.733 0 438.265 215.2.744 458. Formare şi FIATEST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.611 149.597 682.615 112.706 753.A.131 164.065 763 4.875 298.578 664.860 764 237.339 751 978. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.325. investim in viitor Formare profesionala in cadrul Fiatest Angajatii .833 112. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. \"Competente .800 583.977 29.2.870 17.790 302. Formare şi SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Dezvoltarea capitalului uman prin specializarea personalului pentru adaptare la cerinţele economice bazate pe cunoaştere DCUSPACEC.296.583 422.676 2.933 1.334 263.639 87.210. Pariem pe echipa pentru viitorul companiei Investind in oameni.951 41.022 3.975 25.098 752 753 754 755 756 Axa Prioritară 3/ DMI 3.adaptabilitate şi flexibilitate la contextul şi transformările profunde de pe piaţa financiară” \"ATESTAT prin Specializare\" INTENSIFICAREA SPECIALIZARII SI PERFECTIONARII ANGAJATILOR SOCIETATII IN CONTEXT DE CRIZA ECONOMICA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SCCETINASRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC NET BRINEL SA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 344.etalon al performantei Formarea competenţelor de bază la locul de muncă pentru angajatii din construcţii \" Basic Skills for Work \" Dezvoltarea societatii competente in IT.113 3.425 2.093.221 1. Formare şi SC BRD GROUPE SOCIETE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi GENERALE S.311 116.725 119.A.094.750 233.296 149.498 32.060 16. flexibilitatii si performantelor angajatilor.500 172.876.451 2.2.790 0 189. in vederea adaptarii la actualul context socio economic.275 8.529 39.837 60.691. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.SPECIALIST IT Imbunatatirea competentelor.132 28.867 3.052 142.946 0 302.2.010 0 1.095 315.200 263.964 48.660 760 1.R.2.638 732.661.436 757 SCIPASACresterea performantelor capitalului uman Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.2.330 23.422 341.938 761 154.DECOFIN COMPETENTE MANAGERIALE PENTRU VIITOR CONDOR: Dezvoltarea factorilor de CONDucere – cheia pentru creşterea competitivităţii ORganizatiei O forta de vanzare profesionista pentru reusita in afaceri performante si competitive Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.793 0 1.148.DESIT informationale Nume beneficiar Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale şi Sondaje IRECSON Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 957.205 6.755. Formare şi SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SA pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.447 78. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.921 74.523 425.392.L.809 .C.066 159. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.962 10. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.093 26. Formare şi SC PROD VINALCO SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.862 169.206 27.900 7. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Societatecomercialapentrucercetare.pr premiza pentru cresterea performantelor sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi oiectaresiproductiedeechipamentesiinst organizationale pentru promovarea adaptabilităţii alatiideautomatizare IST.834 76. Creşterea competitivităţii capitalului uman prin programe de specializare profesională Perfectionarea angajatilor din domeniul constructiilor retelor edilitare – PERFECTO Competente-cheie pentru muncitorii slabcalificaţi in constructii.770 113.982 2. Formare şi SC DISTRI GAZ SUD RETELE SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.Cheie\" “Ţintind spre viitor .884 25.597. Formare şi S.441 765 MICHELINROMANIASA 1.274 60.937. Formare şi VolksbankRomaniaS.2.446 0 5.355 745 746 747 748 749 750 EDUCATIA MANAGERIALA – FACTOR CHEIE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII Dezvoltarea competentelor angajatilor proprii in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii in domeniul energetic .358 758 676.143.536 0 4.C.937 23.2. Formare şi SC STONECO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.500 1.145 945. Formare şi Blue Point IT Solutions SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.956 1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 65.170 4.2.2.254 188.2.630 19.991 119.137.Nr. Formare şi S.

în conformitate cu Strategia de dezvoltare a resurselor umane.790 242.IndustrialSoftwareS.IMPACT Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi SC CASTRUM CONSTRUCT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.969 377.158 0 20.250 129. activităţi.2.838 612. Inovare in Management si PerformantA prin Cursuri de calitaTe .278.L.300 56.116 0 31. INDUSTRIAL SOFTWARE S.2.858 3.916 37.375.520 9.618 119.420 782 719.057 0 0 847.390 186.303 777 440.062 .194 0 10.147 2.L. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.408 0 0 796.809 286.220 62.152 768 PERISCOP .2.750 600.515 234.670.838 769 SCAtlassibSRL 1.713 0 29.2.2.046 783 676.450 1.R. 1.465.678 781 158.860 499.830 199. Axa Prioritară 3/ DMI 3.059.2.214 780 331.756 70.842.PERformanta Intreprinderii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 767 S.625. Formare şi Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de SC ACVATOT SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca . Formare şi Sigur si sanatos SC SCANIA ROMANIA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 127.628 771 SCSILCOTUBSA 1. pentru promovarea adaptabilităţii ORGANIZATIONALA Formarea si perfectionarea personalului societatii. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 321. Formare şi SocietateaComercialadeProducereaEne principiile îmbunătăţirii continue a întregii sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi rgieiElectirceHIDROELECTRICAS. Formare şi LABORATORUL DE CONSTRUCTII asigurarea securitatii si protectiei sanatatii la sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi BUCURESTI S. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 51.R.951 831.2.739 776 397.079.447 431.240 201.332 0 0 322. Formare şi competitivitatea organizatiei prin dezvoltarea scTrelleborgAutomotiveRomaniasrl sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi fortei de conducere pentru promovarea adaptabilităţii COMPETITIVITATE ŞI PERFORMANŢĂ PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN LA NIVELUL S.ASISS pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de munca prin Axa Prioritară 3/ DMI 3. uman şi SC TIGITRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologic pentru a obţine sănătate şi pentru promovarea adaptabilităţii performanţă individuală şi colectivă) Axa Prioritară 3/ DMI 3.489 84.2. locul de munca pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.907 1.400 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 101.092 40.000 72.900 779 273. „Nouă ne pasă” – angajaţi şi angajator.2. crt. in scopul cresterii capacitatii de pentru promovarea adaptabilităţii adaptare a societatii la mediul economic in schimbare.C.2.697. Formare şi COMPETENTE CHEIE PENTRU UNICREDITCONSUMERFINANCIN sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE PROFESIONALA SI GIFNS.2. Formare şi Sanatos si competitiv SCINFOGRUPSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii “Permis de Protecţia Muncii” 481. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Locuri de munca mai sanatoase .640 114.L.C.376 77.O SC TERAPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi prioritate manageriala pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.755 258.945 437.2.327 70.034 38.728 772 IMPREUNA CONSTRUIM VIITORUL: Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.098 63. Formare şi înseamnă un angajament financiar.2.339 775 358. bazată pe Axa Prioritară 3/ DMI 3.352 132.000 774 678.329 770 ActavisRomaniaS.602 27.R.227 32.643 119.Nr.273 58.012 766 „MANAGER+” – Aducerea de plus-valoare la Axa Prioritară 3/ DMI 3.052 0 2.882 48.2.2.A.376 547.000 0 1.465 778 182.548 773 735.A. Formare şi depinde de Specializarea COmpetentelor SC TIGI TRANS SA CONSTANTA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Personalului pentru promovarea adaptabilităţii Cresterea competentelor angajatilor pentru promovarea adaptabilitatii intreprinderii la mediul economic in schimbare in sectorul turismului si transportului de pasageri Perfectionare si specializare pentru promovarea adaptabilitatii angajatilor in industria farmaceutica. Axa Prioritară 3/ DMI 3.989 0 12.460 0 47. Formare şi securitate la locul de munca pentru angajatii din METALURGICA PENTRU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi IMA METAV AERONAUTICA METAV SA pentru promovarea adaptabilităţii INVESTITII PENTRU UN VIITOR SANATOS ( în care termenul a investi Axa Prioritară 3/ DMI 3.mai sigure si SCCOMPANIADEUTILITATIPUBLI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi mai productive CESAFOCSANI pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 710 11. Formare şi împreună pentru sănătate şi securitate la locul LAFARGEAGREGATEBETOANE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de muncă.050 784 102.786 1.2.000 18.2.058. pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor nostri . 210.982 349.2.966 869. Formare şi SANATATE SI SIGURANTA PRIN SC AQUACONST GROUP SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi MUNCA pentru promovarea adaptabilităţii Imbunatatirea conditiilor de sanatate si INTREPRINDEREA Axa Prioritară 3/ DMI 3.700 162.A.

2. EURO CONSTRUCT S. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.156 0 9.318 .2.899 545. crt.2. Formare şi SOCITATEANATIONALARADIOC avantaj pentru angajat.628 675.973 91.425 33.A. Formare şi absorbtie pulberi in suspensie si evacuare gaze SC SINTEROM SA CLUJ NAPOCA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi de ardere precum si prin constientizarea pentru promovarea adaptabilităţii personalului privind importanta sigurantei si securitatii la locul de munca Axa Prioritară 3/ DMI 3.D.696 0 40.2.400 49.590 799 EUROPREFABRICATE SRL 157.936 797 491.785 802 SC LALELI IMPEX SRL 150.895 8. MFARM SRL INDEPLINIREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 520. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A.A.2.003 68.593 795 671.109 664.o prioritate a companiei noastre Imbunatatirea conditiilor de munca si viata profesionala a angajatilor – conditie esentiala pentru obtinerea performantei sustenabile Angajati mai competenti.650 792 SC CEPROHART SA BRAILA 530.609 789 FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE – ICEMENERG 187.816 121. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 685.425 44.400 790 MENTOR BUILDING SRL 382.281 660.075 0 1.993 800 SC TEXTIL PRODUCTION SRL 525.648 0 0 457.2. pentru promovarea adaptabilităţii S.790 0 0 811. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.816 885.556 0 0 790.2. UNISON ENGINE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii si securitatii la locul de munca COMPONENTS BUCHAREST S.483 791 SC PROMTEH SRL 389. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Imbunatatirea conditiilor de mediu la locurile de munca prin utilizarea unei instalatii de Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.200 193.2.DESSCON Un loc de munca mai sigur pentru angajati mai competenti ASIGURAREA NORMELOR DE SANATATE SI SECURITATE IN INDUSTRIA TEXTILA SARITEX Sanatate si securitate la locul de munca in domeniul panificatiei.294 121. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.980 0 0 473. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.550 28.2.936 3.2.968 0 0 499. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.A. eficienta pentru sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi OMUNICATIIS.199 787 S.COMPA S.743 0 8.2.374 796 690.716 0 97.146 121. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 436.572 0 0 450.212 27.945 93.Nr.392 86. angajator.DESANTE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA IN COMERT-SITCOM PROCEDURI SI INSTRUMENTE PENTRU CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE SI PROTECTIE A SANATATII LA LOCURILE DE MUNCA PRIN EVALUAREA SISTEMATICA A CONFORMARII CU LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA IMPLICARE TOTALA PENTRU SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCA Cresterea nivelului sanatatii si sigurantei la locurile de munca a salariatilor proprii prin consolidarea culturii de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala SANSIG Asigurarea sanatatii si securitatii in industria constructiilor .889 0 0 492.ASICONS Sanatatea si securitatea in munca .C.787 0 0 618. performanta pentru companie pentru promovarea adaptabilităţii Sanatate si securitate in domeniul farmaceutic SANIFARM SCA. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.818 118.038 192.2.964 786 402. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.736 798 SC CONALUMIL SRL 418. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea la locul de munca: Axa Prioritară 3/ DMI 3.219 70.2.SARIPAN \"PREVENT \" Axa Prioritară 3/ DMI 3.193 196.019 76.615 788 MACON SRL DEVA Axa Prioritară 3/ DMI 3.911 67.667 96.C. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.817 74.242 863. Formare şi Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii S.2.SIBIU Axa Prioritară 3/ DMI 3.900 222.2.072 120.581 801 SC AROMET STAND PROD SRL 424.2.2.794 92.945 0 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 785 ASIGURAREA PREVEDERILOR DE SANATATE SI SECURITATE LA LOCUL SC CONARG CONSULTING SRL DE MUNCA IN INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR .702 73.2.550 26. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 159.568 0 16.750 793 794 Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. un loc de munca mai sigur SC MENTOR TRADING SRL 0 512.

000 67.516 0 Cheltuieli neeligibile 36.464 0 28.294 58.573 897.C.2.2.770 0 0 591.2.844 257.374 693. Formare şi Imbunatatirea conditiilor de munca si viata SC GREEN YARD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi profesionala a angajatilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.729 888. Adaptabilitate. crt.2.R.2.014. Formare şi Competenta.302 331.826 710.Nr. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sănătăţii şi securităţii angajaţilor pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.255 107.A.679 275. Formare şi Oxygen SC DANONE PDPA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi Siguranta si sanatatea angajatilor .000 20.2.286 27.427 0 15.466 196. Formare şi Conditii mai bune de sanatate si securitate la SCINFOWORLDSRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi locul de munca-CSSM pentru promovarea adaptabilităţii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.428 0 72.915 385.608 94.554 62. Formare şi pentru siguranta dezvoltarii competitivitatii SC CONSIRON SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi economice pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.262 467.2. Formare şi SANTE .421 48. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 647. Formare şi „Health and Safety 2 Work” SC CETINA SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.380 0 13.981 679.2.2. Formare şi ANALKOALUMINIUMINDUSTRYS munca – premisa pentru dezvoltarea sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi RL intreprinderii pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.440 0 6.978 338.213 649.916 696.044 0 14.442 418.2. Formare şi Un mediu de lucru mai sanatos si sigur pentru SC ROMANIAN SOFT COMPANY sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managerii si angajatii intreprinderii noastre SRL pentru promovarea adaptabilităţii Securitatea si sanatatea angajatilor -conditie Axa Prioritară 3/ DMI 3.666 704. Formare şi componenta de baza a unei strategii SSM PETROM SA MEMBRU OMV GRUP sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi performante pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.823 854.190 0 0 807. Formare şi companiei pentru asigurarea sigurantei si SC GOLDPLAST SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatatii angajatilor! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.644 0 26.2.279 421.374 114.617 819 820 821 822 823 824 Axa Prioritară 3/ DMI 3.146 .286 124. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Constientizarea si instruirea angajatilor – Axa Prioritară 3/ DMI 3. asigurandu-le astfel un loc de munca mai SC PRODPAN SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sanatos si mai sigur! pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. PRIN ASIGURAREA UNOR FORMARI PENTRU SALARIATI CU PRIVIRE LA RISCURILE SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA SI RESPONSABILIZAREA ACESTORA Sanatate si securitate la locul de munca pentru angajatii din banci . SRL pentru promovarea adaptabilităţii BANCA TRANSILVANIA 698.493 96.468 Total valoare proiect 753.291 0 0 821.803 686.243 0 0 761.311 0 62.200 124.2.489 48.315 34.170 739.600 122.2.919 22.500 10. Formare şi “ Clubul SSM in Constructii ” SC TRAMMAR SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii O preocupare permanenta a managementului Axa Prioritară 3/ DMI 3.826 0 55. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de Axa Prioritară 3/ DMI 3.L sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi medicale specializate.017 119.525 99.000 359.795 0 0 825. un obiectiv SC PLAST SISTEM SA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi permanent al managementului companiei pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.ASSAMES pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 580.622 13.097 125. Formare şi “Să construim în siguranţă” SC STONE CO SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.871 274.2.500 82.151 63.sistem de asigurare a sanatatii si SC METABRAS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi securitatii in munca pentru angajati pentru promovarea adaptabilităţii SC GABOSISTEM SRL CRESTEREA SECURITATII MUNCII IN DOMENII DEFICITARE.2.238 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 Axa Prioritară 3/ DMI 3.033 88.507 123.952 161.616 30.759 122. Formare şi Calitate şi productivitate prin asigurarea LAFARGECIMENT(ROMANIA)S.2. Formare şi tai.936 436. Formare şi Sanatate si siguranta in munca pentru angajatii SC BRAHMS INTERNATIONAL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi din domeniul tehnologiei informatiei.260 494. MEDCENTER S.2.082 950. SANATATE SI SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SECURITATE PENTRU ANGAJATI pentru promovarea adaptabilităţii Investeste in informarea si instruirea angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.SEBAN 503. Formare şi CONSTIENTIZARE.744 121.612 196. Titlu proiect GARANTAM SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 609.650 123.934 701. Formare şi munca pentru angajatii din domeniul asistentei S.710 564.433 68. Responsabilitate si SC SMITHFIELDPROD SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Eficienta prin SSM -CARE SSM pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.018 0 41.929 0 150 819.799 122.2.941 694.964 0 1.803 818 MICHELIN ROMANIA SA Axa Prioritară 3/ DMI 3.384 546.

2.391 0 0 535.423 62. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi legislaţia în vigoare şi fără riscuri în activitatea pentru promovarea adaptabilităţii curentă a companiei.489 353.772 0 38.solutie a unui loc de SC LUBRIGETAH SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi munca sigur si sanatos\" pentru promovarea adaptabilităţii SC PRODCHIM SRL 623.569 1.074 0 15.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Sectorizarea si concentrarea sectiei de tesut pentru crearea conditiilor climatice in vederea asigurarii sanatatii si sigurantei salariatilor \"Sanatatea si securitatea angajatilor .630 0 34.2.572 123.2.2. în toate punctele sale de activitate SC ROMSOFT SRL 269.2.Nr.R. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 695. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 701. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 562.2.069 829 SC PETROCONSULT SRL 714.760 837 S. Formare şi capabil să asigure o funcţionare conformă cu S.943 834 SC APLAST SRL 688. informare. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.153 62. SAnatate si securitate la Locul de munca in INdustria de morarit si panificatie-SALIN Alimentează SSM: Crearea unui sistem integrat de sănătate şi securitate în muncă în scopul creşterii gradului de conştientizare. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.046 444.2.530 0 38.753 0 27.544 831 LIVINI COSERV COM SRL 108.287 938.000 381. formare .317 62.C. TITAN S.675 0 Cheltuieli neeligibile 15.2. educatie.premise pentru cresterea bunastarii ” LOG ON SSM .219 0 0 834.542 0 16.905 62.006 60. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 355.330 0 159.253 840 841 842 843 Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.Crearea unui sistem integrat de Sănătate şi Securitate în Muncă.735 121.873 99.037 835 SC EDY INTERNATIONAL SPEDITION SA 356.407 445.L.R.279.2.2.790 838 S.317 0 33.2.584 841. capabil să asigure o funcţionare optimă şi fără riscuri a activităţilor companiei. instruire.044 0 107. 709.580 110.953 536.2. în toate punctele sale de lucru Construim in siguranta si sanatate Program de informare pentru angajati . Formare şi Parteneriat intern pentru sanatatea si securitatea CONSTANTA SOUTH CONTAINER sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi muncii TERMINAL SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.821 123.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.000 126.350 0 58.789 452.672 828 Mediu fara riscuri pentru angajati “Securitatea si sanatatea angajatilor . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.049 836 AUTO SSM – Reactualizarea şi optimizarea sistemului de Sănătate şi Securitate în Muncă.DIESEL ONE S.083 832 IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 426. crt.444 827 Titlu proiect: PASI SPRE O INTREPRINDERE Axa Prioritară 3/ DMI 3.208 700. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2. Formare şi SANATOASA – Program de prevenire a SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi stresului ocupational si a deteriorarii sanatatii ROMANIA SRL pentru promovarea adaptabilităţii mentale a angajatilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.630 0 114.ASECON Instruirea angajatilor in vederea imbunatatirii sanatatii si securitatii la locul de munca TRANSSM – Crearea unui cadru funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie.572 125.040 473. nu accidentelor si bolilor profesionale Competitivitate sporita prin securitate la locul de munca sanatate si Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.EDY LOGISTICS S.707 197.851 0 0 825.R.684 825 SC MAROMSSI SRL 826 SC TOTAL PRO SRL 343.050 821.C AUTOCAMION SERVICES.850 0 25.260 58. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.908 442.848 Total valoare proiect 833.760 827. Titlu proiect O stare de bine.C.069 833 SC SENIOR INTERACTIVE SRL 455.752 450.L. aplicare şi promovare a unor norme adecvate SSM specifice în domeniul comerţului şi distribuţiei de carburanţi. Formare şi \"Prevenirea riscurilor .560 0 0 317.Sanatate si siguranta în constructii Asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca pentru angajatii din domeniul publicitatii on-line .086 19.600 62. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.509 47.043 34.161 122. Axa Prioritară 3/ DMI 3. Axa Prioritară 3/ DMI 3.eficienta si competitivitate\" Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.552 80.369 0 34. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 354.2. 353.C.616 .324 839 NOVATEXTILEBUMBACS.801 270.799 75. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.829 830 S.R.A.923 143.L. Formare şi \" Loc de munca competitiv prin evitarea SCINSTIRIGSA sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi riscurilor si imbolnavirilor profesionale\" pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.competitivitate.

970 93.048.758 167.063 90.048 109. Transporturi şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" Telecomunicaţii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi SC HIRSCHPOROZELL SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.000 855 ASOCIATIA PATRONALA A SOMEDIU – Dezvoltarea Capacitatii PRODUCATORILOR SI Comitetului Sectorial pentru Formare UTILIZATORILOR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.Imbunatatirea conditiilor de munca in sectorul de presaj LOCURI DE MUNCĂ MAI ANGAJAŢI MAI SĂNĂTOŞI! Securitate si siguranta angajatilor SIGURE.C.240 93.000 5.438 0 7.332 3.DETERGENŢIS.901 0 0 599.950 53.870 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 Investim in oameni Asigurarea calităţii în formarea profesională continuă în sectorul „Agricultură.2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.L.614. Titlu proiect \"Masuri de coordonare a securitatii si sanatatii la locul de munca\" Angajati si angajatori-impreuna pentru protectia muncii PROMOVARE ACTIVĂ A SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ Mediu sigur şi sănătos angajaţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice Securitate si sanatate la locul de munca din domeniul serviciilor de IT Un plus de sanatate si securitate la locul de munca Promovarea sanatatii si securitatii la locul de munca.000 516. AGRI-EXPERT TRAINING CENTER S.340 700.970 0 20.346 239.085.040 104.715 0 542.482 9.272 .798.192. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.000 20.753 95.2.500 5.494 509.803 234. Industrie si calificare Agricultura Arad Formarea profesionala in vederea obtinerii calificarilor de electrician in constructii si Camera de Comert si Industrie a electrician de intretinere si reparatii Municipiului Bucuresti ELECTRICFORM Parteneriat pentru formarea profesională Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti continuă în vederea calificării/recalificării Cresterea competitivitatii economice prin Asociatia “Centrul Roman de calificarea si recalificarea persoanelor angajate Initiative” din industria lemnului CENTRUL REGIONAL DE Să devenim competitivi pe piaţa muncii FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TELEORMAN Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria carnii Municipiului Bucureşti Calificarea si orientarea profesionala a Camera de Comerţ şi Industrie a angajatilor din industria panificatiei Municipiului Bucureşti Fii APTT pentru viitor .C.2.857 37.C.A.340 17.574 70.399 473.600 4.2.557 0 18.3.332 0 29.Nr.COMPAS. Formare şi S.4.345 5. Formare şi SC Baumix SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii SC AUTO TRANS COM SRL S.842 16.021 3.976 285.4.389 124.532 2.529 113. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.program de formare profesională continuă pentru angajaţii din Colegiul Tehnic de Poştă şi Alimentaţie Publică.636.2.R.559 5.379 11.000 568.034 0 38. Sud Muntenia si Bucuresti Ilfov Creşterea competitivităţii pe piaţa muncii prin Camera de Comert.793 61. Acces şi participare la FPC 16. Formare şi SC CREST SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.821 242.880 209. Formare şi SC ICECOMPUTERS SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi S.986 123.480 0 107.061 541.054 861.773 0 578.519 28.201 407.402 304.769.712 7. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.220 80.604 0 49.542. Calitate în formarea profesională continuă 705.457. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.554.457.773 40. piscicultură.640 858 859 860 861 862 863 864 865 866 Alege o cariera in turism-ospitalitate –calificarea si recalificarea angajatilor in SC EURODEZVOLTARE SRL regiunile Sud Est.216 41.3. Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 251.332 4.201 137.703 0 30. Formare şi SC CONSUL SECURITY SYSTEM sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi SRL pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.672. pescuit” Axa Prioritară 3/ DMI 3.867 854 3.689.280 5.260 4.497.4.3. Acces şi participare la FPC 15.846 407. Formare şi S.504 5.2.858 831. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.L.884 855.398.640 5.633 0 161.667 90.504 856 857 16.292. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.098.468 4.266.3.600 4.3.604 98. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.209.C.416.A.PlurivaS.000 578.436 686.2.934 937.329 9. Axa Prioritară 1/ DMI 1.021 0 137.398.369 0 Cheltuieli neeligibile 50.000 2.3.428 4.118 145.000 116. sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. LAFARGE COMNORD S.190 5.266.798.393 6.A.449.192.377 133.075 Total valoare proiect 345.2.SIBIU sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi S. Calitate în formarea profesională continuă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.426 44. Calitate în Profesionala in domeniul Protectiei Mediului in ECHIPAMENTE INDUSTRIALE formarea profesională continuă sprijinul imbunatatirii calitatii formarii PENTRU PROTECTIA MEDIULUI profesionale continue din Romania UNIMED Ocupatii de calitate in servicii sociale Programe de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – FSLIL Axa Prioritară 1/ DMI 1.574 189.899 0 8.761 10.439 89.846 77.149 33.302.321.889.C.3.3.965 71. crt.

3.244 877 S. EUCALIFICARE . de Morarit si Panificatie . Acces şi angajate pe piata muncii.166 881 882 7. SC FAXMEDIA CONSULTING S.R. Acces şi continua a lucratorilor din domeniul frigului si din Romania (AGFR) participare la FPC aerului conditionat pentru o dezvoltare durabila Servicii de consiliere in cariera.C. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.222 231.766.460 518.000 9. Acces şi CALIFICARE/RECALIFICARE IN MESERII PROFESIONALA MASTER S.716 134.036 491.780 205.280 6.582.591 4. regiunea Centru si regiunea Nord Vest.3.795 64.672 92.814. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.455 876 9.967 98.423 228.TUR.762. Axa Prioritară 2/ DMI 2.411.591 1.C.482. alternativa la somajul Libere din Romania Fratia participare la FPC determinat de criza economico-sociala Calificare si evaluare de competente.450.048 135.Nr.879 240.002.CASV Formarea şi certificarea competenţelor profesionale Nume beneficiar ASOCIATIA FERMIERILOR DIN ROMANIA S.480.699 399.644 0 44.272 587.3. Acces şi participare la FPC 4.201.R.066 0 2. Acces şi participare la FPC 15. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 7. 19. ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT Competenţe la nivel european pentru creşterea ocupabilităţii angajaţilor şi a competitivităţii firmelor din domeniul construcţiilor. moderne. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.662 305.L.051 508. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. panificatie. cofetarie la Asociatia Nationala a Industriilor de Axa Prioritară 2/ DMI 2.003.145.382.3.R.369 1.494 211.715 21.865 Total valoare proiect 7. Centrul de Asistenta pt Organizatii Neguvernamentale .555 Cheltuieli neeligibile 120.083.500 400.213 163.277.140 17.783.890.3.840 222. Acces şi participare la FPC 17.316 157.146 4.L.L.318 138.930 10.958 869 Cresterea nivelului de calificare a persoanelor Confederatia Nationala a Sindicatelor Axa Prioritară 2/ DMI 2.3. participare la FPC DIN DOMENIUL AUTO Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician metrolog" Formare Profesionala Continua Adaptata Noilor Tehnologii din Industria Constructoare de Masini Calificare pentru incluziune sociala Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul "Tehnician prelucrari mecanice" O noua cariera .072.3.939 105.868 886 3.3.536 1. Calificarea in turismul balnear – o sansa pentru viitor Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala.900 512.053.355.931.502 870 ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR DAMBOVITA Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara .3.897 0 19.000 .729 91.936 600. Acces şi participare la FPC 16.262.517 5.444 336.261.ANAMOB participare la FPC calitate europeana DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INOVATIV DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU GRUPUL DE FORMARE Axa Prioritară 2/ DMI 2.422 6.010.462. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.R.677 7.3. CRIVAS CONSULT S.3.991.Valorificarea potenţialului uman prin calificarea şi recalificarea angajaţilor din sectorul construcţii la standarde europene 7.348 5. Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.021 1.3.743 874 Confederaţia PATRONATUL ROMÂN Axa Prioritară 2/ DMI 2.700.3.000 4.022 1. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.093 367.879 4. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.3.940 872 2.715 21.044.115.L.3.351 526.257 145.CENAFER S.3.L Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 4.242.395 883 FPC FRIGO ECO – Formare profesionala Asociatia Generala a Frigotehnistilor Axa Prioritară 2/ DMI 2.371 147. patiserie.L.214.C.373. crt.451.562 105.055.416 885 19.000 0 4.198.438 601.328 871 16. prin metode inovative de formare profesională continuă. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. pentru angajatii din Regiunea Sud Muntenia si Regiunea Sud Est in vederea cresterii nivelului de calificare Calificarea angajatilor din transporturile feroviare FORMARE PROFESIONALA IN DOMENIUL SERVICIILOR: INDUSTRIE HOTELIERA. Acces şi participare la FPC 4.277.661 884 4. Acces şi competentelor dobindite pe cale non-formala DAMBOVITA participare la FPC pentru angajatii din regiunea Sud Muntenia.626.839 875 Promovarea accesului angajaţilor din industria de morarit.689.000 187. 867 868 Titlu proiect Calificarea pentru agricultură – o şansă pentru viitor .989.000 0 5.100 1.137.410 1. ROM. Acces şi programe de FPC inovatoare.764 346.R.inca o sansa profesionala O calificare in turism. MONOPRIX S.308 873 Fundatia Romano-Germana CPPP Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.264 0 345.300 878 879 IMARA CUL.R.o sansa pentru o slujba mai buna Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.940.194 7.924 18.C.066 880 19. CRIVAS CONSULT S.3. AFACOV CONSULTING GROUP S.571 5. calificarea si recalificarea persoanelor angajate din sectorul editorial Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania Asociatia Difuzorilor si Editorilor Patronat al Cartii Axa Prioritară 2/ DMI 2.717 390.192 286.657.3.835.953 18.906.010 100.854 149.CENTRAS S.447 113.278 18.090.396.600 8. servicii de calificare/recalificare si servicii de evaluare a ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.863 82.918 512.237 121.

868.715 762.3.055.933 19.449.264 709.L.Medical School SRL 19. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.3.046 10.091.C.055.613.880 296. Formare şi EDUCAŢIE ECONOMICĂ ŞI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi DEZVOLTARE DIN ROMÂNIApentru promovarea adaptabilităţii CEED ROMÂNIA" 6.531.227.542 346.2.447.108.2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14.749. FORMEXPERT Axa Prioritară 3/ DMI 3.715 21.539 1.FIT TOUR Agricultura Suceava Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.852 19.497 254.656.040 904 Federatia Sanitas Romania 12.3.741. CRIVAS CONSULT S.442 906 Metode online de promovare a sanatatii mintale la locul de munca si de armonizare a activitatii profesionale cu viata de familie Perfectionarea resurselor umane din medicina veterinara SC COGNITROM SRL COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI DIN ROMANIA 2.942 16.3.593 2.750 0 6. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.250 2.3.182.458 248.250. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.136 219.609 2.112.778.2.091.159.113.847.2.715 21.408 215.709.209 1.2. CRIVAS CONSULT S. flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii Profesionisti in interventia accidentele colective si dezastre integrata la Axa Prioritară 3/ DMI 3.742.C.385. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.453.356 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 9.3.2.034.R.3.141.105 1.400 10.862.470 165.835 11.340 21.493 1.473.300 4.C. calificare PicOil Info Consult SRL şi formare continuă Camera de Comert.044.C.659 509.189 900 Adaptabilitate pentru cresterea competitivitatii sectorului de transport rutier din Romania FUNDAŢIA "CENTRUL PENTRU Axa Prioritară 3/ DMI 3.L.341 1.544.501 3. in domeniul "Mecanic reparatii" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane in domeniul „Lacatus mecanic intretinere si reparatii” 7.474 571.756 345.311 6.359 84. calificarea si Federatia Sanitas Romania recalificarea angajatilor din sectorul sanitar „Orientarea profesionala si calificarea Ordinul Asistentilor Medicali si angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru Moaselor din Romania viitor” Centrul de formare profesionala continua in Universitatea Dimitrie Cantemir din turism si servicii Targu Mures Dezvoltare profesională în sectorul serviciicomerţ. Axa Prioritară 2/ DMI 2.524.565 7.055.697.405 901 NOI COMPETENTE PROFESIONALE IN DOMENIUL INSTALATIILOR PERICULOASE .582 603.3.519 343.603 907 8.995 1.RUXMED Imbunatatirea adaptabilitatii.702 317.110.987 1.697 6.675 237.152 21. prin evaluarea competenţelor.796 1. Acces şi participare la FPC Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 8.2.632 243.331 6. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3. CRIVAS CONSULT S.418 128.117.020. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.615 2.651 388.472 0 17.600 899 3.942 151. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.420.288 414. Eficienta si Noi Tehnologii in medicina dentara Scoala Medicala Europeana – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare si proceduri moderne in dializa Societatea de Stomatologie Estetica din Romania IHS .R.670 18.912 894 S.000 149. Industrie si FIT TO TOURISM . Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.527 1.302 4.R.000 Total valoare proiect 9.550 57.189 0 20.656 902 DENTAL TRAINING ASOCIATIA DONIT Axa Prioritară 3/ DMI 3.642 16.359 601. CRIVAS CONSULT S.502 3.978. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 19. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.510.432.369. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.3.534. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 3/ DMI 3.746 20.557 269.014 11. Formare şi domeniul managementului sanitar. IN VEDEREA ASIGURARII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA SI PROTECTIEI MEDIULUI.558 18.991 1.453.000 16. crt.906 10.645 360.825 97.501 601.305.R.290 126.057 172.828 Cheltuieli neeligibile 1.L.651 2.2.170 .353 895 896 897 Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.214.799.715 9.521 905 Fundatia pentru SMURD 17.934 0 4. in domeniul "Sculer matriter" Cresterea competitivitatii si productivitatii organizatiilor prin calificarea resurselor umane S.729 903 Retea de sprijinire a formarii profesionale in Axa Prioritară 3/ DMI 3. in domeniul "Gauritor filetator" Calificarea in industria alimentara – o sansa Federatia Nationala a Sindicatelor din pentru viitor Industria Alimentara Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii FUNDATIA ANA ASLAN medicali din ambulatorii de specialitate si INTERNATIONAL spitale in brain-aging DENT – Dinamism.113.000 1.041.940 208.312.600 601.449.173.055. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.265.668 3. Acces şi participare la FPC Axa Prioritară 2/ DMI 2.193.965 3.L.549 898 14.2.382 887 888 889 890 891 892 893 Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4.2.768 601.857.892.Nr.108.706 171.3. Asociaţia Centrul de Resurse CREST sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi managementului calitatii si TIC al personalului pentru promovarea adaptabilităţii ocupat in domeniul medical .539 243.505.

133 168.2.2. Perfectionare in terapia medico .134 344.253 232.934 117.722 14.697 .039 846. Formare şi BUCURESTI . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 8.763 1.364 2.117 0 3.018 6. Formare şi Cresterea competentelor intreprinderilor si Dezvoltare pentru Protectia Mediului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi angajatilor in perspectiva dezvoltarii durabile I.860 285.114.040 5. Formare şi petrolului si gazelor in scopul cresterii calitatii Organizatia Patronala Unipet Ploiesti sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi serviciilor prestate.125 279.COMPETENTE PROTECTIA MEDIULUI Adaptabilitatea angajatilor.148 2.561.380.363 805.534.894.2.988 3.474 208.I. Titlu proiect CUNOSTINTE DE UTILIZAREA CALCULATORULUI SI INFORMATICA MEDICALA PENTRU CRESTEREA ADAPTABILITATII ASISTENTELOR MEDICALE DIN SPITALELE DIN ROMANIA COPMED . Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.962.337.2. Formare şi Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii urgenta a arsurilor pentru copii de varsta mica ( sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi Grigore Alexandrescu 0.865 116.2.Formare medicale imbunatatite pentru un servicii Episcopia Severinului si Strehaiei PATRONATUL NATIONAL ROMAN 5. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.2.768.Nr.847.461 924 4.2.070 10. competitivitatii profesionale pentru promovarea adaptabilităţii si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice.975 923 4.568 859.578.996.2.185.4 ani) la nivel multiregional pentru promovarea adaptabilităţii Institutul National de Cerecetare Axa Prioritară 3/ DMI 3.388 0 232. Formare şi Eficientizarea activitatii farmacistilor prin UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi formare in noile tehnologii.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.389.2.884 914 INSTITUTUL BANCAR ROMAN (IBR) Axa Prioritară 3/ DMI 3.959 865.127 910 succesul Active Job Consulting SRL 9.520 10.181.304.855 1.884.961 17.814 3.594 397.252 1.948 925 13. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 6.420 5.858 12.635.243 11.537 20.620 919 6.144 0 138. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 2.614 357.Educatie Medicala Continua Securitatea si sanatatea in munca.085 909 Asociatia "Solidaritate Umana" Axa Prioritară 3/ DMI 3.673.715.530.388 6.M Bucuresti pentru promovarea adaptabilităţii 4.865.338 15.216 7.205.210.514.986 1.2.716. o premisa pentru competitivitate Ergonomie.485 920 921 922 Axa Prioritară 3/ DMI 3. angajatorilor .535 538.028 747.440.135 912 14. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.C.318 10.773 0 123.CENTRUL PENTRU in domeniul noilor tehnologii intr-o societate sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi PREGATIREA RESURSELOR bazata pe cunoastere si pentru o dezvoltare pentru promovarea adaptabilităţii UMANE durabila Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii (TICFIN) EMC .850 6.chirurgicala de Axa Prioritară 3/ DMI 3. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.352.859 15.435 2.872.420 3.2.000 1.232.2.127 6.088 479.2. crt.ICMET CRAIOVA 916 917 918 Axa Prioritară 3/ DMI 3. inclusiv TIC FARMACIE “CAROL DAVILA” pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.066.626.829 155.906. prevenţie şi management performant în medicina dentară prin aliniere la standardele europene DOCTORI in servicii medicale de calitate.703 18.2.798 578.676.503.270.200 629.032 126.922.755 913 Cresterea competitivatii intreprinderilor prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA perfectionarea si specializarea resurselor umane Axa Prioritară 3/ DMI 3.117 915 SC RSC CONSULTING SRL Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE ERGONOMIE DENTARA SC MEDRIGHT EXPERTS SRL INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA .812 2.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.193.ASA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 908 Ministerul Sanatatii Axa Prioritară 3/ DMI 3.131 0 265.828 7.362. Formare şi TIC – instrument de lucru pentru personalul din SC Brahms International SRL sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi sectorul sănătăţii pentru promovarea adaptabilităţii Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si Societatea Română de Pneumologie flexibilitate organizationala Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru angajatii din domeniul Axa Prioritară 3/ DMI 3.695.246 0 316.772 1.424 2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.698 441.180 930.078 911 Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural national FORMED .706 13.351 1.236 504.115 887. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 16.567 594.419.2.2. Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerintele actuale ale pietei muncii 11.501.027.632 1.844.829.852.617 131. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Axa Prioritară 3/ DMI 3.891 0 808.578.

1.080.830 932 17.Axa Prioritară 3/ DMI 3.434 237. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.257.566 1.187 0 6.717.546.428 121.988.Nr.835 220.050 0 1.429 945 SANSE MAI MARI CU JOBURI ONLINE Fundatia pentru Dezvoltare Sociala si Axa Prioritară 5/ DMI 5.552 928 4.261 0 15.944 229.900.Dezvoltare Organizationala Axa Prioritară 5/ DMI 5.329 17.204 936 10.170.892 2. Dezvoltarea şi SECTORUL TURISMULUI ALTERNATIV . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.513 0 145.499 2.200.1. Formare şi neonatologiei.709.886 234.677 937 Iei parte.217 421. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 4. crt.256 931 Soluţia la şomaj şi sărăcie: competenţe IT Axa Prioritară 5/ DMI 5.476.382.560.599 6.443.976. Dezvoltarea şi EBISTRITANASAUD implementarea măsurilor active de ocupare 2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.745. eficacitate şi răspuns în domeniul transplantului de organe – “S.855.866 201.741 231.714.399 602.195 0 1.991 1.772.325.683.707.029 346.166 5.249 0 1.090.421 105.032.240 935 CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS .847 268.484 943 7.671. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 14."INCOFOP" CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR DOLJ Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.411.419. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii 5.808.200 938 939 940 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT AGENTIA JUDETEANA PENTRU CALLCEMM -"Apelati Centrul Electronic de OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Mediere a Muncii" CLUJ TARGUL DE CARIERE – Program multiregional pentru facilitarea accesului pe SC RETEAUA TDC SRL piata muncii Munca pe primul loc Asociatia "Sanse Egale pentru Fiecare" Axa Prioritară 5/ DMI 5.120 7.010 3. pentru adaptare la flexibilitatea pieţei muncii implementarea măsurilor active de ocupare O MESERIE NOUA .401.504 861.861 0 3.1.CONSILIERE.815.652.501.733.075.460. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.630 1.207 530.163 6.P.878 856.262.1.864 933 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor 15..662.1.831. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.841 5.000 20.091 473.si promovarea utilizarii noilor Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi tehnologii pentru personalul din sectorul de Sanatate pentru promovarea adaptabilităţii sanatatii Specializare pentru performanţă.281.831 0 564. Dezvoltarea şi SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.221 929 Federatia Sindicatelor Libere si Independente „ Energetica ’’ Axa Prioritară 3/ DMI 3.059.358.759 126.764 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 11.357 154.480 944 Un viitor mai sigur Fundatia Ecologica Green "Education" 10.052 778. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.1.. personalizată şi integrată beneficiarului ţintă pentru a facilita accesul şi menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă.956 566.865 1.946 12.989 1.” Formarea profesionala si promovarea utilizarii noilor tehnologii in scopul cresterii adaptabilitatii angajatilor si managerilor de la toate nivelele din domeniul energetic in vederea cresterii calitatii serviciilor prestate si imbunatatirii activitatilor si proceselor specifice Fundatia pentru Chirurgia Ficatului Axa Prioritară 3/ DMI 3.659 534.736.000 17.1.274 .403.434 2.1. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.208 4.215 459. Titlu proiect Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.498.967 928. Industrie si Agricultura ARAD Axa Prioritară 3/ DMI 3.1.495.926 17.289 12. Dezvoltarea şi FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA implementarea măsurilor active de ocupare 14.146.833 263.922.687 930 ADAPTIC Camera de Comert.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.777.Program pilot de crestere a nivelului de SC WKH .908 692.R.2.860.896 942 CAI DE FORMARE SI OCUPARE IN AGENTIA JUDETEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi angajabilitate al persoanelor afectate de criza SRL implementarea măsurilor active de ocupare economica Regions for Jobs CAMERADECOMERTSIINDUSTRI Axa Prioritară 5/ DMI 5.456 3.Centrul Romano.ORIENTARE SI FORMARE PROFESIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE . ai carte.1.1.1.861 1.868 343.1.E.370 926 Fundatia Amfiteatru 927 Formarea profesionala in domeniul Fundatia CRED.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA implementarea măsurilor active de ocupare ALTER TOUR OLT INFORMARE.890 1.166 944.511 473.154.588 2.491 162.2.505 13.155 934 AGENŢIA PENTRU OCUPAREA Axa Prioritară 5/ DMI 5. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 5. Dezvoltarea şi Economica Zalau implementarea măsurilor active de ocupare 5.920 116. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 2.771.033 941 18.852 278.2.176 20.2.2.818 0 21.A.427.O NOUA VIATA Servicii integrate pentru promovarea ocuparii durabile in 5 regiuni din Romania Program Integrator al Necalificati (PIFAN) Formarii Adultilor SC OREADE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.362 7.504 138.878. O SANSA RURAL TINERILOR DIN MEDIUL SC H R SOLUTION SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5. de muncă proiect cu abordare progresivă.

156 15. Sud-Muntenia.696 952 Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor Axa Prioritară 5/ DMI 5.191.621 11.560.613 1.528.888 954 6.142.Marea Axa Prioritară 5/ DMI 5.673.665 18.606 963 4.1.697 16.392 1.Integrare prin Formare.703 11. Sud.289 4. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.1.724.977 324.000 680. consiliere si Initiere Antreprenoriala Retea nationala de centre de informare si consiliere privind cariera Centre PICAS . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.553 421.235.712 0 597.325 950 10.Nr.568 965 CENTRUL REGIONAL DE Reconversie profesionala in domeniul FORMARE CONTINUA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.792.097.028 253.448 1.345.1.130 960 Servicii de masuri active de ocupare si servicii de formare profesionala pentru persoanele in ASOCIATIA INAPOI LA MUNCA Axa Prioritară 5/ DMI 5.046 400.721. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.036.467 684.000 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 19.510.790 0 1.292.Calificare pentru o slujba mai sigura „Calificarea si integrarea pe piata muncii a somerilor in domeniul turismului din regiunile de dezvoltare Sud-Est.977 324.644.571 20. Si tu poti sa fii antreprenor PATRONATUL NATIONAL ROMAN Axa Prioritară 5/ DMI 5.116 269.601.831.709.607.767 20.523 0 3.684 958 CORE .762 402. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 14.038 0 6.162 4.440 962 STOP somajului in randul tinerilor Formarea profesionala alternativa utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei de munca din minerit ALTERNATIVE PENTRU SOMAJ – promovarea si dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale in randul somerilor 14.419 378.1.869. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.431.542 1.O Noua Cariera pentru Tine FIRST JOB SCHOOL SRL Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Universitatea din Petrosani 6.900 8.1.200 21.959 108.351 0 237.401.431. Dezvoltarea şi cautare de loc de munca din regiunea Sud DAMBOVITA implementarea măsurilor active de ocupare Muntenia.000 2.MANAGEMENT A LPROIECTELOR implementarea măsurilor active de ocupare Vest EUROPROJECT Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunile Sud Muntenia si Sud-Vest CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ ”CARTEL ALFA” Axa Prioritară 5/ DMI 5.534 415. Dezvoltarea şi OCUPARE IN INDUSTRIA TURISMULUI” Dezvoltare Durabila implementarea măsurilor active de ocupare CALISIG .660 6.812 117.526.643.753 13.„O sansa pentru tine” ASOCIATIAPARTIDAROMILOR\"P Axa Prioritară 5/ DMI 5.916.000 12.858.000 0 5.235. Sud-Vest.711 16.892.314 0 20. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.1.621.1.874 465.228 1.455. Dezvoltarea şi RO-EUROPA\" implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.880 1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 4.506.172.1.1.954. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.639 0 70.478.742.773. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 16.517 1.1.668.401 0 94.901 959 12.880 1.848 1.326 1.518.1.1.182 364.728 951 18.765.017 946 Acces pe piata muncii . Dezvoltarea şi administratiei si serviciilor publice in regiunile ADMINISTRATIA PUBLICA implementarea măsurilor active de ocupare Vest.1.186 620.738.568 957 15.586 956 Start la Antreprenoriat – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU Axa Prioritară 5/ DMI 5.740 953 “INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU PartNET Asociatia Parteneriat pentru Axa Prioritară 5/ DMI 5.572 1.1.718 964 ASOCIATIA PAKIV ROMANIA 14.190. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 17.750 955 SC EURODEZVOLTARE SRL Axa Prioritară 5/ DMI 5.675 . Centru si Nord-Vest Axa Prioritară 5/ DMI 5.414.330 370. Dezvoltarea şi randul somerilor si creare de noi locuri de O VIATA MAI BUNA implementarea măsurilor active de ocupare munca. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 12.711 0 16.1. Dezvoltarea şi Romania Neagra implementarea măsurilor active de ocupare IFIA . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Axa Prioritară 5/ DMI 5.Proiectul "Puncte de Informare. Bucuresti – Ilfov” Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj Axa Prioritară 5/ DMI 5.478.Corelarea fortei de munca cu cerintele CENTRUL DE CONSULTANTA SI Axa Prioritară 5/ DMI 5.330.1.694 35.668.451.033.1.429.846 285.1. Dezvoltarea şi pietei in Regiunile Sud Vest Oltenia si Nord.678 819.955 25.1.296. crt. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 18.686 949 Calificari europene pentru centrele turistice din Fundatia Universitara Dunarea .027 329.023. instruire si cautare activa a unui loc Promovarea Culturii Traditionale de munca Braila Masuri active integrate .679 489.1.766. Sud Est si Bucuresti-Ilfov LOCALA BUCURESTI 11.472 466.255 1.928 14.303.033 1.224 798.259.000 0 5.633.869 12.O sansa pentru ASOCIATIA DE SPRIJIN A persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud SOMERILOR DAMBOVITA Muntenia si Regiunea Sud Est 3.431 961 ONCT . Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 947 948 Adaptabilitate si acces pe piata muncii prin Centrul Judetean pentru Conservarea si informare. Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii şi persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul abordat" SCINTERLOGCOMSRL FUNDATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA (CDM) Axa Prioritară 5/ DMI 5.

pentru cresterea competitivitatii si a atractivitatii teritoriilor 12.437 416.193.046.670 2.1.925.1.204 287. Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale INTEGRAT .194 340.1.000 435.494 2.1.381.802 0 20.808.097.408 368.543.113.734 12. prin forme ale Axa Prioritară 6/ DMI 6.397 981 FUNDATIA PAEM ALBA Axa Prioritară 6/ DMI 6. o şansă pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice.516.000 267.1.925 0 13.1.854.311.034.289.022 204.368 0 18.139.306.801.596. Dezvoltarea 11.171. Dezvoltarea DMI 6.165.390 12.707 8.082 2.271 18.O noua provocare in insertia pe piata muncii a detinutilor FEDERATIA ONPHRORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA 9.635.1.000 1.1.050 968 Antreprenoriatul social.570 0 20. consiliere si reintegrare sociala a persoanelor diagnosticate cu cancer Romano Cher .252.897.794.017 1.621 7.969.538.949 3.331 2.582 971 FUNDATIA WORLD VISION ROMANIA Axa Prioritară 6/ DMI 6. Dezvoltarea economiei sociale 7. Dezvoltarea ORIZONT 2009 PROTECŢIA COPILULUI -SECTOR economiei sociale 1 Dezvoltarea de structuri ale economiei sociale in Regiunile Nord Vest.832 3.329 0 149.415 1.173.530 DMI 6.995 1.788 0 13.637 16.902. 966 967 Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16. educatie si formare Civile (FDSC) economiei sociale profesionala la standarde europene Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în FUNDATIA CENTRUL DE Axa Prioritară 6/ DMI 6.879.467 392.1.088 880. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.971 0 16.1.500 2.880 3.726 1.448.000 Axa Prioritară 6/ DMI 6.347 713.397.049 11.322.758 1.393 979 I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica ASOCIATIA\"DEPRESIUNEAHORE Axa Prioritară 6/ DMI 6.966 983 11. Dezvoltarea AND COORDINATION SRL economiei sociale 16.1.355 3.093 300.644. Dezvoltarea economiei sociale DMI 6.674 364.1.953.500.071 982 AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana Axa Prioritară 6/ DMI 6.196 0 19.976 5.766 390.011.312. Dezvoltarea 13.232 985 8. Sud-Est si Sud-Vest Oltenia Alianţa pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale.500 10.604.922 16.362.546 1.273 231.1.967. Dezvoltarea comunităţile de romi.723 DMI 6.758 271.807 3.Resurse pentru femeile si grupurile Roma excluse sociale RURES. Dezvoltarea economiei sociale Axa Prioritară 6/ DMI 6.675.809 19.723 15.641 999.031 970 13.219.440 5.1.910.434.606 980 Axa Prioritară 6/ DMI 6.Casa Romilor ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC ASOCIATIA REACT Axa Prioritară 6/ DMI 6.364 969 15.117. Dezvoltarea economiei sociale 14.142 19.640 372. psihice si sociale din regiunea Nord-Vest.261. Dezvoltarea 7. Dezvoltarea economiei sociale 978 K CONSULTING.812.555. Dezvoltarea economiei sociale 16.756.231.936 435.1.840.862 0 9.796.152 236. in slujba protectiei mediului inconjurator. Dezvoltarea in Romania prin cercetare.Promovarea economiei sociale Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Axa Prioritară 6/ DMI 6.181 .1. Dezvoltarea economiei sociale 5.012. Dezvoltarea economiei sociale 9.585 188.435 1.130. crt.MANAGEMENT Axa Prioritară 6/ DMI 6.786 1.400 420. o şansă pentru PARTIDAROMILOR\"PROEUROPA\ Axa Prioritară 6/ DMI 6. " economiei sociale „Mai aproape de oameni.630 Total valoare proiect 20.408 3.986 143.177 972 973 974 975 976 977 FUNDATIA\"ALATURIDEVOI\"RO Axa Prioritară 6/ MANIA economiei sociale Axa Prioritară 6/ CONSILIUL JUDETEAN ALBA economiei sociale FUNDATIA DEZVOLTAREA Axa Prioritară 6/ POPOARELOR economiei sociale ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE S IPROMOVARE Axa Prioritară 6/ SOCIO-ECONOMICA economiei sociale CATALACTICA Axa Prioritară 6/ FUNDATIA SOROS economiei sociale PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE 14.379.795 984 PROMETEUS.564 1.218.580.1.553. Dezvoltarea SCHRSPECIALISTSSRL economiei sociale” economiei sociale DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI Axa Prioritară 6/ DMI 6.931. Dezvoltarea comunităţi multietnice din Regiunile de RESURSE PENTRU DIVERSITATE economiei sociale dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România ETNOCULTURALA Persoanele private de libertate.071 Cheltuieli neeligibile 0 333. Dezvoltarea DMI 6.506 7.171.231 337.728.004 1.744 328.236.791 3.180 309.280 986 Penitenciarul de Femei Targsor Axa Prioritară 6/ DMI 6.498.450.352 4.Nr.799.073.1.315.816 2. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania Retea multiregionala pentru terapie integrativa.348 1. Dezvoltarea in zonele ALpine (montane si sub-montane) din ZU\" economiei sociale Romania prin Intreprinderi Sociale Reteaua de Economie Sociala o premisa pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii ROMII CREAZA INTREPRINDERI SOCIALE DE RECICLARE A MATERIALELOR DE AMBALAJ “ROMA-RE” Crearea si promovarea de instrumente de economie sociala in scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate Economia Sociala . Sud Vest Oltenia si Vest Dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale Centru multifuncţional.874.1.1.803 2.

104.548.997. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. CALITATE IN DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CHEIE DE MATEMATICA.925 754.872 14.358.1. Cercetarii si Inovarii 8.852 0 3.915 11.681 245.910 360.817.785.935.606.357.002 Optim E-manager Metode si instrumente noi pentru formarea competentelor elevilor in managementul vietii personale. Acces la profesională iniţială de DMI 1.368 0 18.1.1. în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI Axa Prioritară 6/ DMI 6.786.692.427 16. Dezvoltarea economiei sociale 15.965 1.1.004 1.895 991 18.500 20. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la profesională iniţială de 18.806. Acces la profesională iniţială de DMI 1.750.385 3. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate DMI 1.019 0 19.298 0 0 2.573. INFORMATII "MIHAI VITEAZUL" calitate in societatea cunoasterii – OSCINT2009 Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita Axa Prioritară 1/ DMI 1. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 987 RESCUE .131 20.064.179.056 0 2.771 17. STIINTE SI TEHNOLOGII Promovarea si stimularea performantei scolare pentru elevii din invatamintul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile. EDSANO .120 12.281 10.1.758.703.2.782 0 394.000 Axa Prioritară 1/ educaţie şi formare calitate Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Scolar al Judetului E-manager scoala plus educaţie şi formare Teleorman calitate Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR AL Calitate in managementul unitatii scolare educaţie şi formare JUDEŢULUI PRAHOVA calitate Parteneriate active şcoala-intreprindere pentru Axa Prioritară 1/ Centrul National de Dezvoltare a îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – educaţie şi formare Invatamantului Profesional si Tehnic PASII FPI calitate Fundaţia Tineri pentru Tineri 11.1. Calitate în învăţământul superior 19.726.756. pornind de la Nationala a Persoanelor cu Handicap economiei sociale experiente si bune practici in Uniunea din Romania Europeana O sansa pentru o viata demna Reţea regională pentru promovarea şi aplicarea conceptelor economiei sociale.851.634 990 Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei Axa Prioritară 1/ DMI 1.199 395.1. Acces la profesională iniţială de 19.113. Acces la profesională iniţială de DMI 1.021.996 0 19.347 0 399.676.392.422.852 2. Acces la educaţii de calitate în sistemul de învăţământ Agentia Romana de Asigurare a educaţie şi formare profesională iniţială de preuniversitar din România prin implementarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calitate standardelor de referinţă Sprijin pentru unităţile şcolare în Axa Prioritară 1/ DMI 1.430.908 3.986.428.004.154 10.704.674 364.810 4.778 1. crt.115 0 222. Acces la personalului didactic cu funcţii de conducere.1.623 20.218.319 0 11.508 1. Dezvoltarea persoanelor cu dizabilitati.1.383 20.367.816 0 408.051 935.1.955 993 994 Axa Prioritară 1/ Imbunatatirea calitatii educatiei si formarii Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare profesionale prin retele parteneriale Invatamantului Profesional si Tehnic calitate Axa Prioritară 1/ Curriculum Revizuit in Invatamantul Centrul National de Dezvoltare a educaţie şi formare Profesional si Tehnic (CRIPT) Invatamantului Profesional si Tehnic calitate MaST NETWORKING.003 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 10.146.819 0 384.750. Acces la Agentia Romana de Asigurare a implementarea manualului de evaluare internă a educaţie şi formare profesională iniţială de Calitatii in Invatamantul Preuniversitar calităţii educaţiei calitate EVRICA . Platforma digitala interactiva in tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare Managementul corelarii invatamant cu piata muncii sistemului de 11.974 308.346 1.988 0 3.760 20.397 988 12.Educatie pentru Sanatate Dezvoltarea curriculei optionale modulare pentru invatamantul preuniversitar Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi 11.538 13.097.416 3.087 951.1.749.262 0 4.998.608 0 20.Infiintarea unei Retele de Economie Sociala destinata integrarii profesionale a Federatia ONPHR .Educatie pentru Viata si Responsabilizare Individuala prin programe de Cetatenie Activa pentru tinerii din Romania Axa Prioritară 1/ DMI 1.005 Ministerul Educației.1.Organizatia Axa Prioritară 6/ DMI 6.439.355 3.542 15.765.1.622 839.146.Nr.1.424 995 Axa Prioritară 1/ DMI 1.914.530.596.1.119.310 0 374.107 989 PATRONATUL MEDICINEI INTEGRATIVE Axa Prioritară 6/ DMI 6.1.000 16.555.647.731 1.996.784 17.001 Dezvoltarea competentelor manageriale ale Axa Prioritară 1/ DMI 1.329 945. Cercetarii si Inovarii 14.646 0 235.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate Axa Prioritară 1/ DMI 1.044 0 4.598 0 4.859 1.548 0 243.533 836.168.914 992 Fundaţia Tineri pentru Tineri 13.1.583 0 12.399 19. Acces la profesională iniţială de DMI 1.844 2. Dezvoltarea PROTECTIEI SOCIALE economiei sociale 14.050 996 Ministerul Educatiei.360. ACADEMIA NATIONALA DE educaţie şi formare profesională iniţială de indrumare si control din sistemul preuniversitar.354.694 .109.817 12.423.518.124 997 998 999 1. Cercetării și Inovării Ministerul Educatiei.

Nr. crt.

Titlu proiect
COMPETENTE AVANSATE PROFESIONALE SI DE CERCETARE - IN MANAGEMENTUL RISCULUI INTERNATIONAL „CALITATE SI COMPETENTE LA STANDARDE EUROPENE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN INVATAMANTUL SUPERIOR IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SCOLII DE ECONOMIE DIN ROMANIA”

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
18.241.490 0 372.277

Cheltuieli neeligibile

Total valoare proiect

1.006

Academia de Studii Economice Bucuresti

522.107

19.135.874

1.007

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

3.402.040

0

69.430

327.998

3.799.468

1.008 1.009

Program multi-regional de studii masterale în Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Tehnica din Cluj Napoca domeniul eActivităţi învăţământul superior Managementul comunicarii cu alumni pentru instituții de invațamant superior din Romania Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a proprietatii intelectuale Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

10.782.428 15.738.001

0 0

220.049 4.700.961

195.108 421.085

11.197.585 20.860.048

1.010

15.635.216

0

4.670.260

430.650

20.736.126

1.011

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INSERȚIE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIA ABSOLVENTILOR DIN DOMENIUL CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în GEOGRAFIE PE PIATA FORTEI DE CERCETARI AVANSATE ASUPRA învăţământul superior MUNCA DINAMICII TERITORIALE Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare Elaborarea si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor MASTERMAT Sistem colaborativ integrat bazat pe cunostinte pentru imbunatatirea managementului universitatilor economice, in contextul noului Cadru National al Calificarilor din Invatamantul Superior Cresterea calitatii programelor de masterat in administratie publica Program strategic pentru promovarea inovarii in servicii prin educatie deschisa, continua (INSEED) Asigurarea calităţii în învăţământul masteral internaţionalizat: Dezvoltarea cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului Superior TEORO - TERAPIA OCUPATIONALA SI INGINERIA APLICATA IN ECHIPAMENTE PENTRU REABILITARE SI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU INTRODUSE IN ROMANIA, PENTRU O SOCIETATE BAZATA PE CUNOASTERE SI EGALITATE DE SANSE „Întărirea învăţământului superior orientat spre competenţe” Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de master in administrarea afacerilor Dezvoltarea capacitatii de implementare a sistemului de calificari din invatamantul superior Tehnici de Analiza, Modelare si Simulare pentru Imagistica, Bioinformatica si Sisteme Complexe Sistem integrat de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, imagine şi al aplicaţiilor multimedia

17.280.512

0

352.663

49.836

17.683.011

1.012

Academia de Studii Economice din Bucuresti Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

4.343.204

0

88.637

502.417

4.934.258

1.013

9.884.975

0

201.735

270.404

10.357.114

1.014

Academia de Studii Economice Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.420.594

0

314.706

161.500

15.896.800

1.015 1.016

Universitatea Babes-Bolyai ClujNapoca Universitatea Politehnica Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.889.941 19.925.402

0 0

344.695 406.640

856.480 576.058

18.091.116 20.908.100

1.017

Universitatea Babes-Bolyai

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.082.929

0

409.856

416.867

20.909.652

1.018

Universitatea din Bacau

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

14.530.253

0

0

0

14.530.253

1.019 1.020

Universitatea Babeş-Bolyai Academia de Studii Economice din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.774.699 10.399.899

0 0

179.075 212.243

85.362 210.795

9.039.136 10.822.937

1.021

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Parteneriat cu Mediul Economic şi învăţământul superior Social Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

16.096.940

0

328.509

745.586

17.171.035

1.022

15.025.850

0

306.650

28.500

15.361.000

1.023

20.323.492

0

414.766

12.071

20.750.329

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
16.065.655 0 327.871

Cheltuieli neeligibile
1.100.990

Total valoare proiect
17.494.516

1.024

Cresterea calitatii invatamantului superior de Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în inginerie - Platforma Informatica pentru Bucuresti învăţământul superior Ingineria Fluidelor (PiiF) IMBUNATATIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR, PRIN PROMOVAREA INOVARII SI ASIGURAREA CALITATII, IN ACORD CU CERINTELE CALIFICARILOR DIN ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA (CALIMAS) “Calitate europeana in invatamantul superior”

1.025

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.105.204

0

165.413

200.000

8.470.617

1.026 1.027

Universitatea Spiru Haret

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

13.766.175 6.009.182

4.111.974 1.794.951

940.955 159.268

0 494.575

18.819.105 8.457.976

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul Academia de poliţie "Alexandru Ioan Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în criminalisticii în activitatea judiciară Cuza" învăţământul superior Sistem de formare si evaluare centrat pe student, online, la discipline fundamentale de licenta si masterat din invatamantul superior tehnic MEDICALIS- Management Invatamant de Calitate Informationala

1.028

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

19.937.272

0

408.908

418.800

20.764.980

1.029

Educational si Universitatea de Medicina si Farmacie Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în in Societatea "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca învăţământul superior

18.675.617

0

381.135

1.858.780

20.915.532

1.030

Formarea personalului universitar si a studentilor in utilizarea instrumentelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti informatice moderne in domeniul învăţământul superior managementului universitar Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piata muncii. Bursa de proiecte Universitatea „Athenaeum” din Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

20.019.242

0

408.556

424.893

20.852.691

1.031

5.306.647

1.585.102

140.648

2.375

7.034.772

1.032

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA IASI Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

8.690.143

0

177.349

2.376

8.869.868

1.033

15.545.346

0

4.643.415

436.080

20.624.841

1.034

Retea de colaborare universitara online in Universitatea Tehnica de Constructii Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza Bucuresti - Facultatea de Geodezie învăţământul superior competente superioare in domeniul geodeziei. Educatie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

9.687.938

0

197.713

2.376

9.888.027

1.035

18.538.418

0

378.335

0

18.916.753

1.036

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în Universitatea de Arte „G. Enescu” Iasi compatibilitatea absolventului de design grafic învăţământul superior si industrial pe piata muncii ADAPTAREA OFERTEI INVATAMANTULUI MEDICAL DENTAR UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în SUPERIOR LA NEVOILE PIETEI MUNCII SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI învăţământul superior ALE SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Dezvoltarea si implementarea unui programpilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati

6.498.953

0

132.631

2.376

6.633.960

1.037

14.741.303

0

300.843

0

15.042.146

1.038

UNIVERSITATEA TEHNICA DE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în CONSTRUCTII DIN BUCURESTI învăţământul superior

19.364.477

0

398.561

445.573

20.208.611

1.039

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii

Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

15.447.196

0

4.614.099

525.000

20.586.295

1.040

Adaptarea curriculei universitare, de masterat,la UNIVERSITATEA BABES BOLYAI cerintele pietei muncii din Romania in FACULTATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în domeniul proiectelor finantate din fondurile ECONOMICE SI GESTIUNEA învăţământul superior structurale si de coeziune. AFACERILOR Formarea si dezvoltarea aptitudinilor si Institutul National de Boli Infectioase interesului pentru cercetarea stiintifica teoretica Prof. Dr. Matei Bals (prin Academia Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în si aplicata la nivelul studiilor de masterat in Europeana HIV/SIDA si de Boli învăţământul superior domeniul stiintelor medicale Infectioase)

11.438.840

0

233.476

206.902

11.879.219

1.041

18.629.984

0

389.000

699.865

19.718.849

Nr. crt.

Titlu proiect

Nume beneficiar

Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează
DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional
11.264.646 0 229.891

Cheltuieli neeligibile
203.823

Total valoare proiect
11.698.360

1.042

1.043

1.044

1.045

1.046

1.047

1.048

1.049

1.050

1.051

1.052

Retea interregionala de formare in sistem eAxa Prioritară 1/ learning a cadrelor didactice din invatamantul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" resurselor umane preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor mentori din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu resurselor umane învăţământul gimnazial profesională Axa Prioritară 1/ E-Formare: Competente integrate pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj resurselor umane societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ EDUCATORI PENTRU SOCIETATEA Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane CUNOASTERII profesională Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul Inspectoratul Şcolar al Judeţului resurselor umane pre-scolar Dâmboviţa profesională Axa Prioritară 1/ Formarea profesorilor de matematica si stiinte Inspectoratul Scolar Judetean Bihor resurselor umane in societatea cunoasterii profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ Inspectoratul General al Judetului competente pentru actori ai schimbarilor in resurselor umane Dambovita educatie din judetele Dambovita si Buzau profesională Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR Scoala romaneasca – mediu incluziv resurselor umane JUDETEAN DAMBOVITA profesională Profesionalizarea carierei didactice-noi Axa Prioritară 1/ competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila resurselor umane educatie din judetele Braila si Prahova. profesională Profesionalizarea carierei didactice – noi Axa Prioritară 1/ INSPECTORATUL SCOLAR competente pentru actorii schimbarilor in resurselor umane JUDETEAN ARGES educatie din Arges si Sibiu profesională Consiliere si dezvoltare profesionala continua Axa Prioritară 1/ sistem transparent de pregatire pentru reusita in Casa Corpului Didactic Cluj resurselor umane cariera didactica profesională

3.060.926

0

62.467

123.329

3.246.722

15.681.670

0

4.168.545

885.083

20.735.298

15.610.938

0

4.149.744

1.180.766

20.941.448

11.934.612

0

3.172.492

0

15.107.104

16.509.922

0

4.388.713

0

20.898.635

14.086.113

0

3.744.411

931.932

18.762.456

11.123.270

0

2.956.819

408.773

14.488.862

12.100.050

0

3.216.469

769.827

16.086.346

13.451.856

0

3.575.810

754.644

17.782.310

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.053

GeoSpace: Centrul de Geomatica destinat Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Clujpregatirii complementare a cadrelor didactice resurselor umane în educaţie şi formare Napoca Facultatea de Geografie preuniversitare din domeniul Geografiei profesională Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii Parteneriat romano-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare in domeniul mecatronicii. EURO-MECA-FORM. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani Casa Corpului Didactic Cluj Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare

11.860.979

0

242.061

361.820

12.464.861

1.054

13.512.207

0

3.591.851

2.138

17.106.196

1.055

4.316.771

0

1.147.495

207.972

5.672.238

1.056

Universitatea din Pitesti

Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

4.075.574

0

83.175

74.338

4.233.087

1.057

Şcoala universitară de formare iniţială şi Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea continuă a personalului didactic şi a trainerilor Universitatea Tehnica din Cluj Napoca resurselor umane în educaţie şi formare din domeniul specializărilor tehnice şi profesională inginereşti - DidaTec Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea Stilul de învățare și temperamentul școlarilor - SCOALA NATIONALA DE STUDII resurselor umane în educaţie şi formare instrumente pentru o educație creativă POLITICE SI ADMINISTRATIVE profesională Programul IT&S (TIC si Strategie Didactica) Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea integrat si inovativ de formare profesionala Inspectoratul Şcolar al Municipiului resurselor umane în educaţie şi formare continua a personalului didactic din regiunile Bucureşti profesională Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Cariera de succes in invatamantul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative Privim catre viitor - Formarea profesionala a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a chimiei Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar – utilizarea eficienta a laboratoarelor informatizate Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională

19.100.732

0

389.811

408.449

19.898.992

1.058

7.525.420

0

153.581

599.816

8.278.817

1.059

19.325.181

0

394.392

1.208.109

20.927.682

1.060

15.823.941

0

4.206.364

891.690

20.921.995

1.061

Universitatea Politehnica Bucuresti

11.669.158

0

238.146

0

11.907.304

1.062

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare

19.013.858

0

388.038

1.467.497

20.869.393

335 1.362. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 12.697 0 405. care predau limba Universitatea Babes-Bolyai resurselor umane română minorităţilor naţionale profesională Axa Prioritară 1/ FLEXFORM Program de formare Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca resurselor umane profesionala flexibila pe platforme mecatronice profesională 12.804 19.458.898.011 1.025 0 3.349 16.712 0 3.769 16.425 8.273.502 0 338.3.677 11.3.545 165.713 0 20. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.861.Nr. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.107. care predau discipline resurselor umane Napoca economice profesională Perfecţionarea cadrelor didactice.3.077 Universitatea Româno-Americană 8. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.910 1.504 187.648.805. Cercetarii si Inovarii profesională 14.078 1.592 1.822.069 8.635 19.082 Axa Prioritară 1/ Program de formare inovativ . Dezvoltarea competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar al judetului Carasresurselor umane în educaţie şi formare educatie din judetele Caras-Severin si Severin profesională Mehedinti Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Chimie in UNIVERSITATEA CONSTANTIN resurselor umane societatea cunoasterii BRANCUSI TARGU-JIU profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.435.551 16.079 1.067 16.3.3.707 0 18.468 663.388.074 Scoala romaneasca – mediu incluziv Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii Optimizarea sistemului de invatamant prin dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar 8.169.065 12.922.071 Ministerul Educatiei.894 0 165.3. I. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Formarea continua a profesorilor de Limba Axa Prioritară 1/ romana.898. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.075 Universitatea Babes-Bolyai 11.801.3.178 0 3.340.736 1.138.257.114 1.808.399 0 7.922 0 4.080 1.169. Dezvoltarea în educaţie şi formare 726.635 1.026.862 1.425.630 18.388 20.230 0 363.456 0 20. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.635 1.898.615 0 372.066.3.EPIGON Profesionalizarea carierei didactice .552 353.755 1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.848.764 1.cariera de succes Inspectoratul Scolar Judetean Valcea resurselor umane in invatamantul preuniversitar profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi resurselor umane Matematica in societatea cunoasterii profesională Perfecţionarea cadrelor didactice. Cercetarii si Inovarii Axa Prioritară 1/ DMI 1.230 18.509.167 142.604 0 11.3. din Axa Prioritară 1/ învăţământul preuniversitar. Dezvoltarea în educaţie şi formare 17.3.3. engleza si franceza in societatea Inspectoratul Scolar Judetean Braila resurselor umane cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Stiinte Casa Corpului Didactic Mures resurselor umane tehnologice in societatea cunoasterii profesională Axa Prioritară 1/ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Universitatea Valahia Targoviste resurselor umane Geografie in societatea cunoasterii profesională Comunicare si performanta sociala prin noi strategii didactice in etica si pragmatica Universitatea Stefan cel Mare Suceava invatarii-predarii interactive .3.456 0 2.888.936 1.259.582 279.073 Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica.922 0 4.585 10.555 0 3.736 1.829.713 0 20.680.408.132 0 2.713 0 20.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.noi Axa Prioritară 1/ DMI 1.386 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.226. din Axa Prioritară 1/ Universitatea „Babeş-Bolyai” din Clujînvăţământul liceal.898. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.509.102. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.787 1.388.628 0 368.016.821 0 222. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.936.noi competente pentru actori ai schimbarilor in Inspectoratul Scolar Judetean Harghita educatie din judetele Harghita si Neamt Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice DMI 1.081 1.680 17.068 16.551 16.3.602 1.353 16.871.316 669.509.729.Ministerul resurselor umane în educaţie şi formare Educatiei. L.3. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.713 0 20.076 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI 16.208.145.070 18.388.3.635 1.064 7.604 737.195.146 0 4.956. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.764 . Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.527.066 10.3. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 16.167 0 233. Caragiale Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Axa Prioritară 1/ DMI 1.579 1.509.145.081.915 0 11.072 Scoala .590.063 Profesionalizarea carierei didactice .818 20.537 0 143.3.membru informationale activ al societatii Unitatea de Management al Proiectelor Axa Prioritară 1/ DMI 1.922 0 4.388. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.3. crt.922 0 4.3. Dezvoltarea cu Finantare Externa .442.

245 173.939 6.641 1.900 1.535.3.350.100 4. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.111. ştiinţe ale UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane în educaţie şi formare educaţiei şi psihologiei.966 729.998 61.3.022 1.168 4.446 12.634. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională DMI 1.088 8.648 .) ECONOMICE BUCURESTI profesională Creșterea competitivității tinerilor Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE NORD DIN cercetătorilor în sprijinul societății bazate pe resurselor umane BAIAMARE cunoaștere profesională Axa Prioritară 1/ Îmbunătăţirea Procesului de Formare prin UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI resurselor umane Studii doctorale în Ştiinţe exacte profesională 5. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.959 1.678 0 6.081 1.163 1.098 114. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.606.872 16.095 1.728 104.347 10.994 954. LA CLUJ NAPOCA profesională PERFORMANTA STIINTIFICA SI IMPACT Sprijin doctoral pentru doctoranzii in Ingineria Mediului Construit UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI Axa Prioritară 1/ DMI 1.094 1.669 6.947 61.086 13.192.092 Burse doctorale pentru cresterea calitatii formarii tinerilor cercetatori in domeniul agronomic si al medicinii veterinare Axa Prioritară 1/ DMI 1.089 4.3.Nr.680.749.406 5.797 1. Dezvoltarea utilizarii tehnologiei informatiei si a Universitatea Politehnica din Bucuresti resurselor umane în educaţie şi formare instrumentelor e-learning in activitatea profesională didactica Competente crescute pentru cadrele didactice “Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” Studii doctorale: portal spre o cariera de excelenta in cercetare si societatea cunoasterii Cresterea calitatii si a competitivitatii cercetarii doctorale prin acordarea de burse Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale în perioada 2009-2012 Prin burse doctorale spre cercetarea de nivel european SPRIJINIREA DOCTORANZILOR DOCTORALE LA PARTICIPARII PROGRAMELE Axa Prioritară 1/ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ Universitatea din Petrosani resurselor umane profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA ALEXANDRU resurselor umane IOAN CUZA DIN IASI profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA DE VEST DIN resurselor umane TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA CLUJ-NAPOCA profesională Axa Prioritară 1/ UNIVERSITATEA POLITEHNICA resurselor umane DIN TIMISOARA profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 1/ AGRICOLE SI MEDICINA resurselor umane VETERINARA IASI profesională UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI(USAMV-B) DMI 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.934 207.098 Axa Prioritară 1/ Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane burse tinerilor doctoranzi cu frecventa FARMACIE DIN CRAIOVA profesională Axa Prioritară 1/ Provocarile cunoasterii si dezvoltare prin UNIVERSITATEA STEFAN CEL resurselor umane cercetare doctorala PRO-DOCT MARE SUCEAVA profesională Axa Prioritară 1/ Studii doctorale si doctoranzi pentru cercetarea UNIVERSITATEA DIN ORADEA resurselor umane competitiva in societatea bazata pe cunoastere profesională Axa Prioritară 1/ Doctorat in economie la standardele Europei ACADEMIA DE STUDII resurselor umane cunoasterii (DoEsEC. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.382 148.000 12.442 540. Dezvoltarea interdisciplinar în sociologie. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.773 12.043.3. crt.114.027 357.083 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea O VIZIUNE INTEGRATIVA DE LA FARMACIE "IULIUHATIEGANU" resurselor umane în educaţie şi formare FINANTARE SI ORGANIZARE.167 2.3.079 1. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.431.285 14.081.969.000 5.032.3.190.747 0 5. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 5. Dezvoltarea în educaţie şi formare 15.695 16.437.833 1.950 4.290 108.971 242. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.461 767.850 1.616 14.500 5.372.339 60.377.092.289 1.299 323. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.340.012 989.115 83.506 9.357 0 4.324 283.854 406.587 448.987 124.883. Titlu proiect DEZVOLTAREA DE COMPETENTE CHEIE DE COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN CATEGORIA NEFILOLOGI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII INFORMATIEI SI DEZVOLTARII STRATEGIILOR EDUCATIONALE PROPRII Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.675 6.093 1.000 429.513 1.3.734.441 297.216.781 1.883.290 1.785 193.048.085 15.924 962.349 276.3.056.011.658 1.101 Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip Axa Prioritară 1/ DMI 1.926 3. ştiinţe ale comunicării profesională 8.452 150.3.3.401 6.3.097 1.600 0 1.840.553 125.3.779 250.755 0 10.469 920.919.916 0 285.222 838. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 3.940 20.435.3.475 1.421.3.876 99.420.091 5. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.471. Dezvoltarea în educaţie şi formare DMI 1.099 PROIECT DE REFORMA A DOCTORATULUI IN STIINTE MEDICALE: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.784.623 0 7.431.063.174 273.307. Dezvoltarea în educaţie şi formare 2.431.3.457 11.933 137.529.3.087 13.456.548.712.096 1.090 10.084 Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea Axa Prioritară 1/ DMI 1.310 799.288.059.795 1.532 1.794.3.3.540.355 1.531.359 2.3.135.591 0 307.

3.398 229. Programe Studii doctorale in domeniul stiintelor vietii si UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul pamantului cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.318 276.458 19. Programe formare continua a cercetatorilor de elita – ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în sprijinul SPODE cercetării Dezvoltarea capacitatii de inovare si cresterea Axa Prioritară 1/ DMI 1.924 16.106 1.466 .431.486.088.290 418.696.040 16.936. Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.105 1.852 0 11.000 15.939 3.5.573 242.3.179.250 9.936 1. Programe competitivitatii si competentelor in cercetarea TÂRGOVIŞTE-ŞCOALA doctorale şi post-doctorale în sprijinul stiintifica. Programe Burse doctorale pentru dezvoltarea societatii SCOALA NATIONALA DE STUDII doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazate pe cunoastere.486.689 174.5.576 187.828 0 6.884.5.5.000 372.940.035 439.754 410.5.000 17.755 1. Programe Competitivitate si performanta in cercetare prin UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul programe doctorale de calitate (ProDOC) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.065.109 1.119 7.5. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA PERFORMANTA IN CERCETARE LA resurselor umane în educaţie şi formare GHEORGHE ASACHI DIN IASI NIVEL EUROPEAN (EURODOC) profesională Studii doctorale in stiinte ingineresti in scopul Axa Prioritară 1/ DMI 1.715.117 1.Nr.110 136.458.032.580 0 20.401 418.5.122 15.727 191.133 3.5.348.864 328.107 1. Programe Eficientizarea activitatii studentilor din cadrul UNIVERSITATEA\"DUNAREADEJ doctorale şi post-doctorale în sprijinul ciclului de studii doctorale OS\"GALATI cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.110 1.395.412 17. Programe Studii doctorale inovative intr-o societate UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în sprijinul bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.5.829 378.614.104 1.690.134 1.109.521 192.T.031 17.485 1.960 11.984 134.5.804 19.120.000 9.126 194.5.781.278.800 2.985.471 2.600 8.333 1.600 1.689.078.113 1.327.Excelenţă Doctorală Umanistă în UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare 2 cercetării UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 1/ DMI 1.120 DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA DE PROGRAME POSTDOCTORALE Axa Prioritară 1/ DMI 1.271 3.018.435 136.025.5.102 1.BDSC POLITICE SI ADMINISTRATIVE cercetării Bursele doctorale.695 418.813.000.3.686. Simionescu PONI IASI cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 17.830 0 20.5.516.592 2.440. Dezvoltarea UNIVERSITATEA TEHNICA DIN dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere resurselor umane în educaţie şi formare CLUJ .643 15.915 205.608.POPA" IASI profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.361. Programe UNIVERSITATEA\"ALEXANDRUI impactului cercetarii prin programe postdoctorale şi post-doctorale în sprijinul OANCUZA\"IASI doctorale cercetării ORGANIZAREA SCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NATIONAL “ BIOTEHNOLOGII APLICATE” CU IMPACT IN BIOECONOMIA ROMANEASCA UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ NAPOCA Axa Prioritară 1/ DMI 1.480 562.699 2.500 1.912 20.837.506 1.415.5.632 410.121 8.114 1. premiza pentru cresterea UNIVERSITATEA VALAHIA DIN Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea Investitie in dezvoltare durabila prin burse UNIVERSITATEA TRANSILVANIA resurselor umane în educaţie şi formare doctorale INDED DIN BRASOV profesională BURSE DOCTORALE PENTRU Axa Prioritară 1/ DMI 1.567 0 10.695.burse doctorale DIN SIBIU cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.941.109 307.626 1.165 177.337 11.851 1.421 2.573 990.897 2.772 20.093 5.270 3.003 7.011.3.700 17.305.200 400.111 1.557 418. crt.115 1. Programe Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi FARMACIE VICTOR BABES doctorale şi post-doctorale în sprijinul in Aria Europeana a Cercetarii TIMISOARA cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.615.076.343.NAPOCA SIDOC profesională Axa Prioritară 1/ DMI 1.000 20. Programe MULTIDISCIPLINARE IN DOMENII UNIVERSITATEA TEHNICA DIN doctorale şi post-doctorale în sprijinul TEHNICE PRIORITARE ALE STRATEGIEI CLUJ NAPOCA cercetării NATIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE Axa Prioritară 1/ DMI 1.510.579 3.922 1.013.116 1.433. Programe Integrarea cercetării româneşti în contextul UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării europene .046 382.477 9.941.003.500 1.741.729 13.749 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 6.221 3.364 19.861. DOCTORALǍ cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.933.578.711 249.763.118 Axa Prioritară 1/ DMI 1.717 1.729 0 20.510 409.561.296 5.444.729.112 1. Program postdoctoral pentru cercetare avansata UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în in domeniul nanomaterialelor BUCURESTI cercetării INSTITUTUL DE CHIMIE Axa Prioritară 1/ DMI 1.200.734 0 20.077.285 1.986 230.460 9.108 1. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 7.928.542. Programe Finantare europeana pentru studii doctorale FARMACIE CAROL DAVILA doctorale şi post-doctorale în sprijinul (FEST) BUCURESTI cercetării Studii POst-Doctorale in Economie: program de Axa Prioritară 1/ DMI 1.114 17.5.571.384 9.5.005.103 1.762 230.986 1.490 12.015. Fondul Social European – Program de burse MACROMOLECULARA PETRU doctorale şi post-doctorale în postdoctorale Cristofor I.823 3. Programe EDUCAŢI 2. Programe Dezvoltarea de cariere stiintifice competitive UNIVERSITATEA POLITEHNICA doctorale şi post-doctorale în sprijinul prin programe de burse doctorale (COMPETE) DIN BUCURESTI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. Dezvoltarea Burse doctorale pentru cresterea competitivitatii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI resurselor umane în educaţie şi formare in domeniul medical si farmaceutic FARMACIE "GR.077.848.

697.5.5.018 1.134.307.169.898 2.701.5.188 17.297 512. suport al Axa Prioritară 1/ DMI 1.140 12.130 1.507. perspective Nume beneficiar INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE ACADEMIA ROMANA FILIALA IAŞI Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 1/ DMI 1. INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL \"Biotehnologii celulare si moleculare cu doctorale şi post-doctorale în ACADEMIEI ROMANE aplicatii in medicina\" cercetării Cercetare avansata prin programe postAxa Prioritară 1/ DMI 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.863.887.555 1.5.5.850 1.319 2.960.225 3.139 17.5.693 332.786 295.143 8. Titlu proiect Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale si dezvoltarea de produse si procese inovative.875 11.5.5.580 1.142 12.768. doctorale şi post-doctorale în cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.602 9.554.505 388.455 2.941. eticii UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale şi post-doctorale în FARMACIE "GR.IASI şcoală la viaţa activă (scoala postodoctorala) si program de burse (CommScie) Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.578.141 INSTITUTUL NATIONAL DE Cercetarea ştiinţifică economică.845 1.295.369.157 166.450 1. Tranziţia de la Comunicarea stiintei.620.698 14.129 1.847.182.186.622 1.132 1. dezbateri.856.115.5.872.246.059 . UNIVERSITATEA TEHNICA in aria europeana de cercetare (PERFORMdoctorale şi post-doctorale în GHEORGHE ASACHI DIN IASI ERA) cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. UNIVERSITATEA STEFAN CEL post-doctorala in inginerie si stiinte aplicate doctorale şi post-doctorale în MARE SUCEAVA (POST-DOC PRiDE) cercetării Performanta prin postdoctorat pentru integrarea Axa Prioritară 1/ DMI 1. doctorale şi post-doctorale în cercetării Progres si dezvoltare prin cercetare si inovare Axa Prioritară 1/ DMI 1.613.995 1.278.KIRITESCU” AL ACADEMIEI european cercetării ROMANE Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Axa Prioritară 2/ DMI 2.093 397.Nr.913 159.950 201.5.064.141.195 2.123 194. Programe Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi AGRICOLE ŞI MEDICINĂ doctorale şi post-doctorale în sprijinul al Medicinei Veterinare VETERINARĂ A BANATULUI DIN cercetării TIMIŞOARA Excelenta in cercetare prin programe UNIVERSITATEA POLITEHNICA postdoctorale in domenii prioritare ale societatii DIN BUCURESTI bazate pe cunoastere (EXCEL) Institut de Studii Muzicale Doctorale Avansate UNIVERSITATEA NATIONALA DE MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced MUZICA BUCURESTI Studies) Axa Prioritară 1/ DMI 1.247.POPA" IASI cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1. ACADEMIA DE STUDII postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice doctorale şi post-doctorale în ECONOMICE BUCURESTI din România cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.094.510.127 1.150 18.dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorala Studii postdoctorale politicilor de sanatate in domeniul 13.236 Cheltuieli neeligibile Total valoare proiect 1.228 1.134 ACADEMIA ROMANA Axa Prioritară 1/ DMI 1.150 20.874 1.387.131 1.140 15.5.5.540 367.299.110.414.710 12.360 0 20.435 0 13.932. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Programe sprijinul Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 6.135 1.781 8. UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI doctorale in stiinte fundamentale si clinice doctorale şi post-doctorale în FARMACIE DIN TARGU MURES medicale cercetării Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate .867.018 1.607 2.124 1.128 1.886 268. Parteneriatul universitar in cercetare – un pas UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA doctorale şi post-doctorale în inainte spre o scoala posdoctorala a viitorului cercetării 11.292 979.CUZA”.664.526 3.883 1.503.334 156.662 2.133 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Constructie institutionala UNIVERSITATEA„AL.137 Stiinte socio-umane si politice aplicative.974 16.760.148.073 2. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.823 391.337.323 291.883 14.284 0 13.5.426 11.039.971.125 1.068.115 405. doctorale şi post-doctorale în cercetării Programe sprijinul Programe sprijinul 16.562 0 10.031 348.023 390.864. Programe postdoctorale pentru dezvoltare UNIVERSITATEA BABES BOLYAI doctorale şi post-doctorale în durabila intr-o societate bazata pe cunoastere DIN CLUJ NAPOCA cercetării Programul Postdoctoral interdisciplinar Axa Prioritară 1/ DMI 1.613.071 0 19.309 417.752 2.849 20. Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări.002.988 514.725 418.653 1. Burse postdoctorale pentru dezvoltare durabila UNIVERSITATEA TRANSILVANIA doctorale şi post-doctorale în POSTDOC-DD DIN BRASOV cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.116 18.843.877.270.846 12.070.5.648.209 0 14.008. Programe CERCETARI ECONOMICE COSTIN bunăstării şi dezvoltării umane în context doctorale şi post-doctorale în sprijinul C.1.5.872 298.767.529 1.138 17.980.084 3.741 12.508 2.762 230.1.917 16. crt.174.052. Programe Program de pregatire postdoctorala si burse UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în sprijinul postodoctorale de cercetare in domeniul cercetării stiintelor socio-umane si politice UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE Axa Prioritară 1/ DMI 1.320 17.561. Program postdoctoral pentru formare cercetatori UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI doctorale şi post-doctorale în in stiinte cercetării Performanţă şi excelenţă în cercetarea Axa Prioritară 1/ DMI 1.895 415.458 391.126 1.436 14.166 2.136 Axa Prioritară 1/ DMI 1. Axa Prioritară 1/ DMI 1.991 20.776 3.662 2.I.102 1.875 205.945.740 3.314 2.461 2.014.T.113 16.006.946 20. Valorificarea identitatilor culturale in procesele ACADEMIA ROMANA doctorale şi post-doctorale în globale cercetării Axa Prioritară 1/ DMI 1.993 19.5.813.5.457 0 20.923 350.261 2.524.920.601 287.750.080 20.016.5.510 408.5.266 20.470 388.547.635 1.

415 0 895.587.415 8.149 Universitatea "Politehnica" din Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.PRACTICA "Gheorghe Asachi".200 0 352.986 353.A.383 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 15.909 0 940.1.740 2.792 10.Scoala muncii Postliceala Sanitara "Carol Davila" 6.190.1.821 50.1.804 1.568 873.784 177.723 175.895.193.455. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.683.554 51.326 6.1.077 308.170.907 1.162 Fundatia AGORA Oradea 4.828.1.562. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.580.SIBIU 5.145 INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA Axa Prioritară 2/ DMI 2.S.761 188.046.161 5.147 \"Europaeus\" Program Postdoctoral 2.Monitorizarea inserţiei socio-profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul profesional tehnic . Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.742.400 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.602 1.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.951.078 178.686.318.PRACTICOR 16. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. in vederea facilitarii integrarii lor ulterioare pe piata muncii.857.787.395 318.768 0 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.738 6.170 1.100 0 2.511 276.287.158 9.747. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.154 5.1.020 Total valoare proiect 19.233.776.429 641.281 1.032 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.850.127 1.157 2. Facultatea de Textile-Pielarie si Management Asociatia Umanitară Societatea Practica de calitate-tineri competitivi pe piata Doamnelor din Calan .972 120. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.708 388.668.1.064 146. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.603.639 196.877 83.309 359.265.922 936.098 20.1. corelate cu piata muncii.1.803 1.961.676.328.125 18.912 563.410 20. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.270 19. Tranziţia de la specialisti in cadrul programului de studii FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă postdoctorale BUCURESTI Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale 1. Tranziţia de la chirurgiei reconstructive de transplant FARMACIE CAROL DAVILA şcoală la viaţa activă (POSTDOC-TRANSPLANT) BUCURESTI UNIVERSITATEABUCURESTIFACULTATEADEISTORIEAxa Prioritară 2/ DMI 2. crt.004.007 30.164 1.125 0 928.800 935.1.160 9.287.735 9.308.891 .000 11.155 17.1.222 2.236.976 8. Tranziţia de la SECTIARELATIIINTERNATIONAL şcoală la viaţa activă ESISTUDIIEUROPENE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI ROMANE Axa Prioritară 2/ DMI 2.073. Cercetarii si Inovarii Inspectoratul Scolar Judetean Gorj 19.315. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 7.1.582 0 0 1.319.146 Sustinerea cercetarii postdoctorale in domeniul UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.409 0 1.822 373. prin monitorizarea insertiei socio-profesionale ResTRucturarea SIstemului de Practica PrODuctiva a Studentilor din Invatamantul Tehnic Superior – TRIPOD De la teorie la practica prin intreprinderea simulata Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT în vederea optimizării ofertei educaţionale STAgii de PRactica pentru O cariera de succeS STAPROS Universitatea TIBISCUS din Timisoara Universitatea Spiru Haret INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI Ministerul Educatiei. in societatea cunoasterii .575.309 1.928 359.688 6.585.447 4.1.892.1.190 Cheltuieli neeligibile 1.687 1.165 1.1.820.869 1.468.Nr.434 6. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT S.878 94.680 2.055 207.676 11.159 Universitatea Politehnica Bucuresti Ministerul Educatiei.1.124 244. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de invatamant tehnic si profesional.356 0 3.039 381.397 157.805.166 Tranzitia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea invatarii practice in Fundatia Profesor Constantin Popovici domeniul tehnologiei constructiilor de masini Stagii de practica si consiliere vocationala SC Eurotraining Solution SRL pentru elevi.263. consilierea si practica pentru cariera.080.148 Scoala Postdoctorala pentru biodiversitate zootehnica si biotehnologii alimentare pe baza eco-economiei si bioeconomiei necesare ecosanogenezei Retea transnationala educationala prinvind orientarea.MISS” Intreprindere simulata pentru tehnici de lucru in cadrul companiilor tehnologice MONINSERT . Titlu proiect Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.342 1.828 435.016 0 399.328.158 1.862 0 704.151 1.408.658 2.153 6.106 1.232 1.338.C.690 1.004. UNIVERSITATEA TEHNICA De la teorie la PRACTICĂ .454.870.125 1.1.138 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 17.542.246.111 0 152.434 105.765 1.163 1.602 184.286 4.416 0 7.099 558.152 Cunoasterea gradului de inserție profesională a absolvenților IPT-o noua abordare a ofertei Inspectoratul Scolar Judetean Valcea educationale Inspectoratul Scolar Judetean Pas cu pas spre viata activa Dambovita MODEL INOVATIV DE PREGATIRE A STUDENTILOR PENTRU PIATA MUNCII Fii practic pregatit pentru o cariera de succes .879 895.158 Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 5.291.744 0 8.073.235 1.278.144 Sprijinirea cercetarii prin formarea de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.494 158.897 20.328.1.505 7. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.156 3.1.992 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. nivel 1 si nivel2 Dezvoltarea competentelor elevilor si studentilor prin stagii de practica la un potential loc de munca Cresterea capacitatii de absorbtie a absolventilor IPT pe piata muncii. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.318.1.1.545 2.150 1..369.COMPA.793 222.

562 1.629 96.026 1.211.250 1. Tranziţia de la inserţiei eficiente pe piaţa muncii Targu Mures şcoală la viaţa activă Program transnational de imbunatatire a Ordinul Asistentilor Medicali si stagiilor de pregatire practica a elevilor din Moaselor din Romania scolile postliceale sanitare pentru facilitarea Program complex de stagiu de pregatire Institutul National pentru Intreprinderi practica pentru studentii de la facultati cu profil Mici si Mijlocii agronomic pentru a deveni manageri TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin Fundatia LERIS FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) Axa Prioritară 2/ DMI 2.800 0 2.906 1.022 1.000 1.R.554.1.171 10.916 1.134 1.170 Pregărirea practică a studenţilor-premisă a Universitatea Dimitrie Cantemir din Axa Prioritară 2/ DMI 2.340 226.513. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.178 Stagii de pregătire practică de calitate -elevi Axa Prioritară 2/ DMI 2.028 1.243 0 127.886.061.1.781.875 19.170 41. Tranziţia de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii şcoală la viaţa activă Constuieste-ti profesionala inteligent din timp cariera ASOCIATIA PRODUCATORILOR.000 1.185 ACCES REAL LA PIATA MUNCII PRIN Axa Prioritară 2/ DMI 2.349.639.1.131.737.1.516 1.772 0 1.440 1.125 1.001.900 0 84.500 1.024 2.L.328 73.038.555 0 480.621 1.750.186.176 1.303.595 58.1.357.670.659.088 0 194.181 Tineri absolventi competitivi si bine orientati pe Axa Prioritară 2/ DMI 2.190 Sisteme moderne de practica pentru facilitarea Academia de Studii Economice accesului la piata muncii pentru viitorii Bucureşti specialisti in Statistica si previziune economica Imbunatatirea competentelor profesionale ale SC RADIO CITY FM BUCURESTI studentilor/masteranzilor facultatilor de SRL jurnalism prin organizarea de stagii de practica Monitorizarea insertiei absolventilor de invatamant profesional si tehnic pe piata muncii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV 9. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.693. Tranziţia de la NEJLOVEANU NICULAE şcoală la viaţa activă MAESTRU ÎN ARTA CULINARĂ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala Axa Prioritară 2/ DMI 2.307 Cheltuieli neeligibile 406.Buni practicieni in domeniul economic in tranzitie de la scoala la viata activa Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.186 15. crt.383 83.234.445.1.1.440.168 2.436.119 1.168 9.1.536 0 191.330 10.183 FUNDAŢIA INGINER Axa Prioritară 2/ DMI 2.234 0 3.430 1.958 10.189 1.188 Grupul Scolar "ANGHEL SALIGNY" 4. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 13.167 324. Tranziţia de la DISTRIBUITORILOR SI şcoală la viaţa activă DETINATORILOR DE CAZANE DE Universitatea "Politehnica" din Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.951.955 1.184 13.1.786.846 0 400.289 0 184.992 561.323.600 92.330 20.319.182 7. Tranziţia de la copilului – de la teorie la practica” de Stiinte Socio-Umane şcoală la viaţa activă Societatea de Cercetare in Leadership.590 246.618 269.622.628 0 212.180 Practicantii de azi.1.246.080 .1.367 14.426.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la Universitatea “OVIDIUS” Constanta INTREPRINDEREA SIMULATA şcoală la viaţa activă COMPETENTE PENTRU O PIATA A MUNCII COMPETITIVA IN CONTEXT EUROPEAN VIA .1.671 0 275.205.812.1.423.1.982 463.356 1.924 0 9.302 1.152 0 10.161 0 14.180.174 Programul de practica pentru studenti “Protectia Universitatea din Oradea. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9. Tranziţia de la ASOCIATIA CONSULT SCOLARI piata muncii in domeniul auto şcoală la viaţa activă PERSPECTIVE PENTRU CARIERA TA.000 2.100 9.179 15.166. profesionistii de maine ai televiziunilor 18.167 1.494 15.257 3.038.477 1.656.172 1.891 1.1.1.456 1.Consilierea elevilor pentru o tranzitie facila de la scoala la viata activa Parteneriat activ pentru o integrare reusita pe piata muncii COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" Axa Prioritară 2/ DMI 2.314 224.498.538 935.187 9.808.365.296. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 3. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 2.1.000 1.065 0 282. Axa Prioritară 2/ DMI 2.380 1.761.Vocatie. drumul catre succesul profesional Inalta calitate in formarea profesioanla INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA Profiles International S.822.297. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 12.253.000 13. Monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si Califică-te E şansa ta de a te integra în muncă Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis Axa Prioritară 2/ DMI 2.213.175 3.787.084 682.051.Nr.298.173 2.593. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 10. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.705 6.627 115.1.246 20.562 1.000 4.382. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.775.176 6. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.030 0 6. Management.253. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.741 1.190 450.1. Marketing si Cultura Orgazitionala DEZVOLTAREA EDUCATIEI PENTRU INSTITUTUL NAŢIONAL DE VIABILIZAREA PIETEI MUNCII PRIN CERCETARE DEZVOLTARE VECTORI INOVATORI MECATRONICAPENTRU MECATRONICĂ ŞI CONSEL .298.169 9.048 0 2.000 15. Autocunoastere si dezvoltare. Titlu proiect CENTRE START –UP PENTRU TINERI START-UP CENTERS FOR YOUNG PEOPLE – START YOU Program multiregional de imbunatatire a tranzitiei de la scoala la viata activa pentru elevii din scolile sanitare PRAXIS .167 EURO<26 ROMANIA SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI Universitatea din Craiova 1.152.191 12.087 358.112 1.1.253 0 2.473 3.849.650.740 296.500 1.1.870 0 515.707.757 Total valoare proiect 11.1.1.566 1. Interese.452.723.803.607 47.924 74.053 281. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.492 11.732.798 1.177 6.493 455. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.654 1.095 0 9.752 440.464 239.334.470 0 139.518.119. Axa Prioritară 2/ DMI 2.213 7.1.

650 20.730 1.125.514 1.236 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.869 619.320 385.563 0 383. crt.885.Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice.725 1.198 0 404.621 1.433 18.790.098 1.664.883 2.585.1.481 114. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.243 0 3.294 105.141.944.1.158 1.680 0 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2.227.979.619 1.195 17.310 2.019.785 10.207 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Fundatia "Roma Education Fund Romania" primaria dumesti 10.1.202 Mişcarea Română pentru Calitate INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI 11.438 1.772 1.1.030.366 374.280 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la rapida pe piata muncii a studentilor specializati FARMACIE "GR.626.194 INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A UNIVERSITATEA DE STIINTE Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.216 0 58.964.744.651 1.699 239.213 15. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 19.POPA" IASI şcoală la viaţa activă in medicina dentara.214 Si noi vrem sa invatam Retea transnationala si interregionala pentru programul "Scoala dupa scoala" Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva Fundatia Mara Scoala cu clasele I-VIII "David Prodan" Fundatia "Roma Education Fund Romania" 4.352 13.218.1.330 404. Tranziţia de la STUDENTILOR DIN INVATAMANTUL AGRONOMICE SI MEDICINA şcoală la viaţa activă SUPERIOR MEDICAL VETERINAR– VETERINARA BUCURESTI Stagii de pregatire practica pentru integrarea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI Axa Prioritară 2/ DMI 2.842 5. Cercetarii si Inovarii INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Axa Prioritară 2/ DMI 2.200 „Practica studenţilor economişti. Facultatea Axa Prioritară 2/ DMI 2.577 0 3.196 16.551 68.937 0 571.830.658 454.215 18.180. Prevenirea şi copiilor prescolari care provin din medii Napoca corectarea părăsirii timpurii a şcolii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului Centre de Resurse si Sprijin in Educatie (CRSE) Parteneriat multiregional pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Scoala dupa Scoala .885 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă 14.861 330.862.203 3.592 0 13.257 0 863.437 19.478.832 109.500 1.1.243 1.957.205 2.2.212 17.656.studenti activi si integrati PARTENERIAT TRANS-NATIONAL UNIVERSITATI – INTREPRINDERI PENTRU PRACTICA STUDENTILOR Evaluarea relevantei in oferta de formare pentru piata muncii a invatamantului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a Universitatea Spiru Haret Axa Prioritară 2/ DMI 2.155 1.2.2.202.297 417. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.104.990.679 293.230.070.329.545.1.255.221 408. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.355 12.1.208 17.000 406.197 16.260 .206 14.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii Fundaţia „Prof.893.394.2.300 17.2.715 13.794 0 14.296.650 20.069.776 3.882 Cheltuieli neeligibile 0 Total valoare proiect 2.2.T.626.102 1.133.165 668.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.022 19.142.2.383 1.1.209 12.756.400 1.primul pas pentru succesul scolar si profesional Masuri active pentru prevenirea abandonului scolar Impreuna vom reusi Scoli si comunitati in actiune pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii Cluburile de sprijin educational "CHAVE ZURALE" Sa invatam impreuna Fundaţia Copiii Noştri Axa Prioritară 2/ DMI 2.477.405.220 1. Titlu proiect Stagii de pregătire practică în domeniul serviciilor turistice la standarde europene Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.921 0 294.869.572 420.1. televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti Autocunoastere.101 1.485. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.288.810. Informare.2.049 0 280.099.884.125 234.431.Asociaţia "Centrul Multimedia Teatru Axa Prioritară 2/ DMI 2.739.211 14.111.928 2.238.320 190.295.889 15. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.857 370.597 18.698 706.243.092.201 15.193 1.204 Practică Teatrală în Regiunile Centru şi Nord.773 1.721 2.199 5.966 1.622 1.210 Fundatia Filocalia Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Romani CRISS.389 0 14.216 17.1.940 1.1.000 5.595.005 1.681.705 0 20.516 0 5.519 769. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Coman” 8.444.192 Grup Şcolar Virgil Madgearu Iaşi 1.407.292 0 14.389 1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 2.2.035 1.123 13.564 62.Nr.177 1.481.956. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.791 1.314 1.739.852 266.286 20.422.677 2.520 40.965. Tranziţia de la Vest 74" şcoală la viaţa activă Dezvoltarea emotionala si sociala armonioasa a Universitatea Babes Bolyai din Cluj Axa Prioritară 2/ DMI 2. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Axa Prioritară 2/ DMI 2.2.475 1.941.435.604 20.563 0 103.879 0 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2. Parteneriat Universitatea din Oradea.350 18.198 4.2.594 624.333 375. Tranziţia de la inter-regional pe piaţa muncii între universităţi de Ştiinţe Economice şcoală la viaţa activă şi mediul de afaceri” (acronim: PRACTeam) Studenti practicieni . Convergenta pregatirii universitare cu viata activa in domeniul economic Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare VEHMED .220. Dezvoltare personală pentru o carieră profesională de success (AID) Invata Automatica Ministerul Educatiei.594 1.016.383.320 3.448.231.700 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.

Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 3/ DMI 3.536. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 16.training lansare si dezvoltare in afaceri pentru ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR Ministerul Educatiei.271. Cercetarii si Inovarii FUNFATIA PENTRU INVATAMANT SC EDUROM SRL ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Universitatea Titu Maiorescu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 11.455 282.735 0 3.1. Prevenirea şi Inspectoratul Scolar al Judetului Olt RASPUNSUL LA TOATE INTREBARILE corectarea părăsirii timpurii a şcolii Educaţia.224 19.745 1.instrumente didactice pentru prescolarii din grupa pregătitoare MAI – Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovatiilor in suportul educational in invatamantul pre-universitar.212 0 391.793 0 20.236 6. Promovarea culturii antreprenoriale 14.105. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.S) Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Copii in Dificultate Fundaţia Română pentru Copii.407.2.228 Alege Scoala Fundatia World Vision Romania 16.309 20.1.171.221. Promovarea culturii antreprenoriale 14.497 1.911 418.939.167 899.059 132.872. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.458.226 7.149 1.285.651 1.056.870 163.114 0 293.441 0 20.618.796 2.241.654 275.994 14.300. Titlu proiect Nume beneficiar INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Salvati Copiii Romania ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 2/ DMI 2.235 ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE Centru pentru informare.930 1.275. Promovarea agriculturii si a economiei regionale culturii antreprenoriale FAER Reghin-Mures 4.232 16.424.590 12.051 1.1."SOS" Educaţie pentru toţi.2.400 4.873 1.517 2. şansa noastră pentru viitor ASOCIATIA GEDEON Axa Prioritară 2/ DMI 2.981.2.700 1.2.000 Cheltuieli neeligibile 1. de la idee la succes 18.584 18.1.178 136.916 1.552 6.893 1.498 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.152. participarii si succesului Bucuresti corectarea părăsirii timpurii a şcolii scolar in invatamantul obligatoriu.234 2.proiect pentru elevii din învăţământul primar şi secundar în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii/ a Educaţia.172 0 2.218 16. o noua sansa Centre de Orientare si Resurse pentru Educatie Incluziva .640.863.785 1.2.960.120 . educatia este sansa ta Cerinte Educationale Speciale pentru TotiCESPeT O sansa europeana pentru copiii romani Salvati Copiii de Abandon si NeintegrareaSCAN Dezvoltarea infrastructurii de educatie si asistenta pentru copii cu risc crescut la abandon scolar si parasirea timpurie a scolii Vreau să termin şcoala şi eu .939.1.010 0 676.225 1.711 313.176.535 275.657 351.237 6.504 0 5.000 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.276. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.398 90.100 9.141.626 2.610 0 406.746 183.2.Servicii educationale complexe pentru prevenirea si corectarea abandonului Retea interregionala de centre educationale 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.412.2.352 559.972 1.558.1.220 Solutii inovative si oportunitati pentru Inspectoratul Scolar al Municipiului Axa Prioritară 2/ DMI 2.056.526.877.2.219 17.479 920.650 417.442.626 2.872. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.358 405.769 70.221 3. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.230 18.915.093.231 Fiecare copil merita o educatie completa Impreuna cu copiii pentru un debut scolar de calitate .378.793 834.500 132.742 0 3.1.290 1.233 15.013 0 20.000 1.678 0 16.2.957 3.2.1."Infiintarea Scolii de Studii Consiliul National al Intreprinderilor Axa Prioritară 3/ DMI 3.686 0 2.857.232 418.601 20.473 117.134 20.R.742 1.238 Fundatia pentru promovarea Axa Prioritară 3/ DMI 3.708 1.844 439.709 1.2.058.762 1.2.532 161.837.911.491.262 19. Prevenirea şi asigurarea accesului.282 2.110 0 2.389.272 1.M.2.586 310.225 3.087.967.Ajutor si Recuperare Medico-Sociala pentru Copiii in Dificultate (A.Nr.005 184.241 ANTREMAN .227 18.618 1.037 2.616 Total valoare proiect 20. crt.243. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.modalitate Private Mici si Mijlocii din Romania culturii antreprenoriale inovativa de promovare a antreprenoriatului in 14. Comunitate şi Familie Asociatia Gedeon Axa Prioritară 2/ DMI 2.485 3.343.229 EDUCATIA ESTE CALEA SPRE Axa Prioritară 2/ DMI 2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.958.651 1.400.717.348 2.953.427. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.240 19.891 119.687 1.491. Promovarea Antreprenoriale si Manageriale . Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 17. consultanta si mentorat in vederea promovarii culturii antreprenoriale Dezvoltarea competentelor si asistenta in afaceri pentru intreprinzatorii in dificultate Antreprenoriatul. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.210.850 1.507.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.891. şansa noastră pentru un viitor comun Inspectoratul Scolar al Judetului Alba Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi Fundatia Sfanta Macrina .140.690 19.763 16.920.322.475 7.839 19.239 Stimularea spiritului antreprenorial si a Axa Prioritară 3/ DMI 3.268 15.850.534 0 20. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.029.941.518 1.480.317 0 370.045.793 0 20.602 0 379.029.2.223 17.232 418.581.222 18.177 1. pentru ANTREPRENORIADA .306.032.2.2.302 1. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Axa Prioritară 2/ DMI 2.197.118 401.217 A doua sansa.126.549 679.548 0 20. Promovarea mediului de afaceri prin imbunatatirea UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA culturii antreprenoriale performantelor intreprinderilor si dezvoltarea Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului in Domeniul Dezvoltarii Durabile Universitatea Tehnica Cluj-Napoca Axa Prioritară 3/ DMI 3.205 420.

3.succes prin parteneriat social si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PREUNIVERSITAR GALATI capital uman performant pentru partenerii sociali şi societatea civilă FEDERATIA NATIONALA A Axa Prioritară 3/ DMI 3. Promovarea si consiliere   S.384 369.825 199.023 3.L. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.872.128.174 8.014 178.364 233.860 2.A. Dezvoltarea Camera de Comert si Industrie a Parteneriat pentru dezvoltare parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Municipiului Bucuresti pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.532.018.969 774.600 Cheltuieli neeligibile 3.951.3.986.258 1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.720 15.592 181.R. Axa Prioritară 3/ DMI 3.238.370.790.265 1.268.507 6.400 4. Dezvoltarea AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE Consortiului Regional pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor REGIONALA SUD-VEST OLTENIA formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă INVESTITORI IN OAMENI .178 0 5.882 269. Dezvoltarea E-learnig pentru partenerii sociali AMATORI SI NONAMATORI – parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor AFAN pentru partenerii sociali şi societatea civilă Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Axa Prioritară 3/ DMI 3.244 Holt Romania . Dezvoltarea Ministerul Educatiei.800 Total valoare proiect 9. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.921.220 124.1.205.3.711 357.3.042 1.432.694 622.787 1.3.1.663.410 0 7.813.662 3.200.158 562. crt.467 5.423 6.259 1.036 1.3.989 191.3.756.1.245 4.257 1.595 586.212 525.632 174.782 266.390.905.885 311. Dezvoltarea Construirea capacitatii organizationale a unei INTERNATIONALA DE CARITATE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor retele nationale de ONGuri crestine CRESTIN ORTODOXA" pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3. Titlu proiect Consiliere si formare profesionala la standarde europene pentru antreprenori si manageri Nume beneficiar ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.251 12.471 111.) Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare SC ALP Grup SRL 8.840 0 54.889 61.057 0 4. Dezvoltarea Consolidare institutionala prin dezvoltarea SINDICATELOR DIN parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor resurselor umane ELECTRICITATE UNIVERS pentru partenerii sociali şi societatea civilă Impreuna pentru servicii sociale mai bune – FUNDATIA "ORGANIZATIA Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea SINDICATUL INVATAMANTULUI preuniversitar .390 504.1.048.C.3.820 1.L.589 88.000 92.035 275.245.3.445 634. culturii antreprenoriale Antreprenori in turism Manageri si angajati competenti si PERformanti prin FORMare adecvata pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale si valorificarea CITYAUDIT.181 1.247 783.098 1.751 436.319 5.249.420 8.310 1.711 92.420.873 196.489.452 516.418. Promovarea Facultatea de Management Financiar culturii antreprenoriale Contabil Craiova Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti S.410 8.810 19.237 0 11.718 13.032 1.C.519 2.Parteneriat Axa Prioritară 3/ DMI 3.272 950.247 APT .012 919.410.472.329.858 1.569.430 343.269 1.438 20.363 475.248 2.260 1.380 724.874.Antreprenoriat performant prin training BRAIN WAVE COMMUNICATION Axa Prioritară 3/ DMI 3.794 0 18.170 285.1.216 1.657.1. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.048.514 2.1.814.406. Dezvoltarea Federatia Sindicatelor Libere din comune ale partenerilor sociali din industria parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Industria Lemnului – FSLIL lemnului pentru partenerii sociali şi societatea civilă ASOCIATIA FOTBALISTILOR Axa Prioritară 3/ DMI 3.468.689.916 2.262 6.253 1.202 250.252 1.161.1.256.100 .R.493 0 9.234 9.255 1.Fundatia de IMPREUNA PENTRU O SANSA REALA LA Consultanta si Servicii Sociale pentru EDUCATIE Copii si Familii FUNDAŢIA INTREPRINZATOR IN MILENIUL TREI "CENTRULPENTRUEDUCAŢIEEC ONOMICĂŞIDEZVOLTAREDINRO Dezvoltarea Aptitudinilor. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.697 86.003.241.814 19.250 4.264 1.249 7. Promovarea culturii antreprenoriale 16.707 3. Promovarea culturii antreprenoriale Axa Prioritară 3/ DMI 3.592 0 13.246 ASOCIATIA BROKERILOR 6.3.827 3.618 1.3.119.3.459 58.983.3.392 2.485 1.427 114.Nr.219 2.621 1.786 71.A.962 1.256 1.3. Competentelor si Initiativei Antreprenoriale (D.I.193.254 1.3.977. CELLA INVEST SRL Axa Prioritară 3/ DMI 3.721.817.557 4. Cercetarii si Calificările Profesionale din România (IMI PQ parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Inovarii NET România) pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.290 4.343.762.126 2.890 2.013.279.746.075.268 2.700.262 1.133.119 57.442 6. Dezvoltarea transnational pentru cresterea interesului FUNDATIA POST PRIVATIZARE parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru Confederatia Nationala a Sindicatelor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor ocupare si incluziune Libere din Romania Fratia pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea comunitara durabila in Romania.714 333. Dezvoltarea pentru Federatia Sindicatelor din Invatatmant parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Spiru Haret pentru partenerii sociali şi societatea civilă Dezvoltarea si consolidarea initiativelor Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Rolul dialogului social în dezvoltarea Asociaţia Centrul de Resurse pentru parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor incluziunii sociale active Iniţiative Etice şi Solidare pentru partenerii sociali şi societatea civilă 3.599 171.576 199.867 147.325 148. Dezvoltarea Promovarea Responsabilitatii Sociale a Federatia Sindicatelor Cimentistilor parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor Intreprinderilor (RSI) in industria cimentului din Romania pentru partenerii sociali şi societatea civilă Organizatia sindicala in invatamantul Axa Prioritară 3/ DMI 3.242 1.431 14.550 1.243 1. Promovarea culturii antreprenoriale Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 9.1.603 491.820.052.849.587 4.640 8.050.325 1.542 3.135.040 153.266 Axa Prioritară 3/ DMI 3.736 178.043.497 223.1.855 107.RO .684 3.426 1.574. OPERATIONS RESEARCH S.000 10.263 1.225.261 1. Dezvoltarea UNIVERSITATEA PETROL GAZE Consortiilor Regionale (CR) pentru educatie si parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor PLOIESTI formare profesionala pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.SISTEM ON-LINE INTERACTIV DE FORMARE SI INFORMARE IN MARKETING SI Antreprenoriatul intre un mod de viata si o cariera de succes PACT-E Educatie Parteneriate de Calitate Universitatea Spiru Haret prin Axa Prioritară 3/ DMI 3. Dezvoltarea Clubul Ecologic Transilvania un obiectiv comun al comunitatilor si al parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor practicienilor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Consolidarea capacitatii institutionale a Axa Prioritară 3/ DMI 3.835.

463.232 547.945.000 4.275 0 18.740 54.2.817 9.969 9.2.688.743.3.430.000 6. Bulgaria.4.050. Iniţiative Synthesis .InformaresiEcologie.239.468 2.896.640.881 5.931.126 14.046.670 2.282 1.993.481.404 14.495.357 1.Formare trainica pentru parteneriat social Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 3/ DMI 3.337.570 261.2.268 1.529.000 201.343 650.289 Cheltuieli neeligibile 1.876 20.722 1.677 1.3.878 9. Familiei si transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Protectiei Sociale muncii EU INCLUSIVE – transfer de date si experiente Axa Prioritară 6/ DMI 6. Emisiuni Axa Prioritară 6/ DMI 6.750 989.260 6.299 1. Promovarea calificare si acreditare a femeilor in ocupatia de Fundatia Romanian Angel Appeal egalităţii de şanse pe piaţa muncii baby-sitter CERTIFICARE DE COMPETENTE PENTRU AsociatiadeTineretpentruEducatie.1.279 1.ECOP PREGATIREA APROFUNDATA CONTINUA IN SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE ÎNVĂŢĂMÂNT CONTINUU APROFUNDAT PENTRU ROMÂNIA MRB .283 1.648 300. Iniţiative Fundatia Soros privind integrarea pe piata muncii a romilor transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a intre Romania.un parteneriat pentru incluziune Ministerul Muncii.594. accesului şi a participării grupurilor penitenciar romanesc vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.291.685 0 3. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.3.587.277 4.Lea Axa Prioritară 6/ DMI 6. Informare Nationala si S.031 294.423.285 1.4.Performant System " Implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii" MINERVA .479.993.300.Asociatia Romana Anti-SIDA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Asociatia Profesionala Axa Prioritară 6/ DMI 6.943 704.701.3.425 11. Promovarea TV.116 13.4.281.C.379.358 968.278 7.649 464.403 2.162 989.272 FUNCTIONARUL ELECTRONIC 10.286 1.344.209.443 1.227.400 1.498.705 0 5.229 254.274 15.427 1.152 1.941 18.624.228.046.229. Iniţiative Parteneriat european de formare pentru o Centrul de Reeducare Buzias transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a societate inclusiva muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Îmbunătăţirea A DOUA SANSA ARAS . Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3. pentru specialistii in formarea profesionala a somerilor.275 13.817.992 2. Iniţiative Catalizatori pentru formare profesională Blocul National Sindical transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.380 372.304.446 1.185.274.846 0 20.015.349 1.866 1.391.2.775 9.BLOKBUSTER MEDIA SRL.919 15.558 4.3.291 FEMINA .Program national de Axa Prioritară 6/ DMI 6. Italia si Spania muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.288 1.3.595 1.801 172.395.484 0 4.2.311 0 3. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.534.894. crt.489 11.396 34.825.781 19.998.811 1.Formare pentru jurnalisti.267 FEDERATIA FILANTROPIA 1.972.830. Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Axa Prioritară 4/ DMI 4.448 1.3.555 13.047 0 4.900 12.142 150.249 Total valoare proiect 20.013. Îmbunătăţirea Pregatire TIC la standarde europene in sistemul S.319 362.102 1.011 365.397 378.115 272. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.289 1.415.032 4.3.450 3. Iniţiative Parteneriat transnational pentru promovarea Ministerul Muncii.273 Sanse egale pentru un viitor comun Educatie continua orientata spre performanta.111 17.402.864 531. Promovarea EGALITATE DE SANSE IN MEDIUL dership.582. egalităţii de şanse pe piaţa muncii Advocacy pentru afirmarea egalitatii de sanse si “Femei pentru femei” .028 0 3.C.4.624.452 0 5.832.725.270 8.932.633 2.940.338 16.365 .157 6.101.Reteaua sociala RSC Federatia "Junior Chamber International" Romania AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CLUJ Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj First Job School SRL 2. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.439 0 13.441.100.033.474 259.A.304 4. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 6/ DMI 6.920. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.812.200 19.511 20.3.4.896. Iniţiative “Modele de buna practica in domeniul Asociaţia Centrul de Resurse pentru transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a incluziunii sociale ” Iniţiative Etice şi Solidare muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.755. Îmbunătăţirea pentru integrarea sociala si profesionala a Fundatia Romanian Angel Appeal accesului şi a participării grupurilor persoanelor cu tulburari de spectru autist vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.290 1.880 392.EUROAPTITUDINI S.264.815 1.542 20.960.271 9.702 161.106 16.038. Formarea personalului propriu al SPO Axa Prioritară 4/ DMI 4.073 845.114.256 4.691 221.324.484 838.281 1.575 0 70. Monitorizare.337 1.269 Competente si instrumente pentru adoptarea Reper21 (Reteaua Europeana pentru responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul Promovarea unei Economii organizatiilor societatii civile (RSORG) Responsabile. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 4/ DMI 4.284 1.628. Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă Axa Prioritară 3/ DMI 3.Program de sprijin Axa Prioritară 6/ DMI 6.326.4.699 20.168.750 1.173.709 0 2.Emancipare pentru egalitate de sanse 15.280 1.160 826. Familiei şi transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a sociala Protecției Sociale muncii Si ei trebuie sa aiba o sansa .044.900.2.300 0 1.403 1.287 1.880 1.610 78.2.757 1.983.027 0 14. secolul 21) PARTENER ACTIV SI IMPLICAT Dezvoltarea competentelor profesionale Asociatia Academia de Advocacy specifice dialogului social si implicarii in Model de bune practici in managementul Federatia Sindicatelor Gaz Romania activitatilor sindicale nationale Actionam Responsabil .568 419.318 10.Romaniaegalităţii de şanse pe piaţa muncii RURAL AtelieR Axa Prioritară 6/ DMI 6.138.638 875. Titlu proiect FORTE .276 12. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 14. Îmbunătăţirea Servicii sociale integrate si formare vocationala Neguvernamentala de Asistenta accesului şi a participării grupurilor pentru persoane cu dizabilitati Sociala ASSOC vulnerabile pe piaţa muncii 17.100 400.846 2.Nr.306 1.2.1.

Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.424 1.793.362 18.Nr.301 1.531 27.302 1.246 0 307.714.2.035.447 16.777 343. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.439 0 2.928. 12.391.3.385 720.617 1.350 12.oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie Integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.148. crt.887 166.720.711 303.863 236.699 811.428.000 12.112.130 20.311 Fundatia EuroEd Municipiul Bucuresti.3.818.242 90.000 3.229 1.296 1.294 1.062.755 Cheltuieli neeligibile 258.314.3.297.287.360 912.985 207.2.343 1.925.045 0 8.853.623 435.314 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.160 7.639 0 118.298 1.cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor Retea multi – regionala de formare profesionala a femeilor pentru o societate incluziva si coeziva Sanse egale si respect pentu femeile din Regiunile Nord-Est si Centru Promovarea egalitatii de sanse si de gen in ocupare si in societate Munca are genul feminin „MOM UP Consiliere a de viata ” „MOM UP Consiliere a de viata ” .455 1.161.030 Total valoare proiect 6.206 1.777 1.640.292 1. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6. Promovarea si Resurse in egalitate de sanse Slatina egalităţii de şanse pe piaţa muncii Lupta pentru sansa ta ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI.588 15.128. Îmbunătăţirea Universitatea din Bucuresti accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.786.412 17.984 1.377. Îmbunătăţirea SC HR SPECIALISTS SRL accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.532.300 1.406.316 177.214 254.306 Imputernicirea femeilor rome pe piata muncii 3.569 7.580.3.113 1.307 Universitatea Spiru Haret prin „Performanta in cariera si in afaceri pentru Axa Prioritară 6/ DMI 6.503.527 69. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 179. Îmbunătăţirea Penitenciarul Galati accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.908. Îmbunătăţirea ASOCIATIA A S2001 ALBA IULIA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.567 15. Îmbunătăţirea Institutul pentru Politici Sociale accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.983 380.116 15.A. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.095.142.214 254.791.308 10.950 5.173 83.442 148.254.077.155 3.303 Axa Prioritară 6/ DMI 6. prioritatea noastra! Acces pentru toţi. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.856 1.800 1.3.756 259.540 6.880 1.239 2.048 230.679.105.463.413 1.968.316 Sanse egale pentru cariere de succes SIVECO Romania S.992 20.2.173 14.246 78.302.520. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile Centrul Diecezan Caritas Iasi Axa Prioritară 6/ DMI 6.457 143. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 3.427.922 10. pe o piaţă a muncii incluzivă O societate in schimbare-Reintegrarea sociala si profesionala a detinutilor Imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii Consolidarea capacitatii functionale din domeniul serviciilor sociale integrate oferite dependentilor si fostilor dependenti de droguri A doua sansa in ocupare pentru grupurile cu risc de excluziune sociala Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii 1.313 11.299 1.2.280.433 1.338 13.726.108 59.755.3.558 417. Primaria accesului şi a participării grupurilor Sectorului 4 vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.305 7.983 380.881 4.610 790.2.230 1.793 1. Titlu proiect ACCESS -PARTENERIAT INTEGRARE SOCIALA PENTRU Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 5.924 17.3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.000 11.376 326.3.293 AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUZAU CENTRUL REGIONAL DE FEMEI COMPETENTE-FEMEI ACTIVE PE FORMARE PROFESIONALA A PIATA MUNCII ADULTILOR DOLJ Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati Centrele de Incluziune Sociala.297 1.535.Retea de Centre Pilot de Mamelor aflate in situatii dificile .757.123 433.3.902 953.796 669.2.880 1.197 997.195. Îmbunătăţirea Asociatia Pakiv Romania accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.223.907 800.323. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii 6.2.484 .527 69.010.279.375 10.310 SC OLIMP NET SRL 2.Centru Multimedia de Promovare Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Axa Prioritară 6/ DMI 6.900 14.304 CeMPRES .800 10.246. Îmbunătăţirea Asociatia COLFASA accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii 7.292 1.714.312 10. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.138 328.898. Primaria Sectorului 4 C4C .295 1.046 0 204. Promovarea Facultatea de Management Financiar femei” egalităţii de şanse pe piaţa muncii Contabil Craiova Retea de incluziune sociala pe piata muncii Femina .272 0 281.537.155 3.315 Fundaţia Preţuieste Viaţa 3.696 2.004 496.240 18.3.586 326.010.721.2.020 4.2.3.981 749.Communication for Community 2.054.273 1.309 ILE Trade Company SRL 5.933 1.843 14.969 1.665 0 383.091 10.579 18.600 0 160.460. Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.742.3.861 470.723 0 206. MOASELOR SI ASISTENTILOR Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" Axa Prioritară 6/ DMI 6.166 1.3.2.796 440.573 8. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.896 316.362 1.803 155.303 351.2. Îmbunătăţirea Municipiul Bucuresti. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.2.385. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Axa Prioritară 6/ DMI 6.076 0 20.146.192 1.605.000 207.

495.081.033 Total valoare proiect 20.531 1. Titlu proiect ProFeminAntrep .157.473.571 Cheltuieli neeligibile 3.154.317 Universitatea Spiru Haret TOTAL .Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat Nume beneficiar Nume operaţiune/ DMI din care se finanţează Axa Prioritară 6/ DMI 6.095 516.752 939.Nr.900.833 348. crt.620.885.094 1. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii Valoare eligibilă (LEI) Finanţare acordată Contribuţie beneficiar Fonduri UE Buget naţional 15.863 8.060 9.350 274.142.913.3.830.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful