Sunteți pe pagina 1din 20

1.

0PENGENALAN

SYARIKAT SAYA SDN.BHD.Telah ditubuhkan scara rasmi pada 1.1.2010 merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal. Perniaggan ini beroperasi di (alamat rumah kedai syarikat anda).Sebagai kontraktor kerja paip,syarikat kamiterlibat
di dalam kerja-kerja perpaipan, membekal, dan memasang peralatan perpaipan untuk kegunaan rumah seperti pemanas air dan membaiki tangki simpanan air. Biarpun ia baru didaftarkan secara rasmi, perniagaan ini telah dimulakan secara sambilan lebih 5 tahun yang lalu oleh pemilik. Di samping i tu, pemilik perniagaan ini mempunyai lebih 8 tahun pengalaman kerja didalam bidang perpaipan serta mempunyai kemahiran dlam bidang kerja paip domestik. Pemilik juga telah mengambil subjek Mata Pelajaran Vokasional dalam bidang Kerja Paip Domestik sewaktu menuntu di tingkatan empat dan lima di Sekolah Menengah Kebangsaan Ambrose. Bagi tujuan meningkatkan lagi kemahiran pengurusan dankeusahawanannya,SYARIKAT

SAYA SDN. BHD.telah menunjukkan prestasi

yang agak baik dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan. Namun begitu perkembangan dan permintaan yang tinggi menyebabkan SYARIKAT

SAYA SDN. BHD.mengalami masalah kewangan untuk menambahkan bilangan


mesin dan peralatan kerja serta stok bekalan alat ganti. Adalah menjadi hasrat perniagaan untuk turut serta di dalam menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara yang sedang bergerak ke arah yang positif sejak kebelakangan ini.Ia juga sebagai menyahut seruan kerajaan di dalam mewujudkan usahawan tempatan. Memandangkan bidang ini mempunyai potensi dan berdaya

maju, SYARIKAT SAYA SDN. BHD. bercadang untuk meningkatkan kapasiti


perniagaannya dengan menambahkan bilangan mesin dan perlatan serta modal pusingannya melalui pembiayaan mikroBank Kita Sdn. Bhd. Melaluipembiayaan ini,SYARIKAT SAYA

SDN. BHD. akan turut meningkatkan kapasiti perkhidmatan

yang ditawarkan dengan lebih banyak menumpukan kepada pelanggan indsutri, premis premis perumahan serta penduduk setempat.

2.0 TUJUAN
Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk membentangkan perancanganperniagaan SYARIKAT SAYA

SDN. BHD. yang meliputi

aspek

pengurusan, pemasaran, perkhidmatan dan kewangan syarikat kepada pihak Bank Kita Sdn. Bhd. dan seterusnya memohon pembiayaan berjumlah RM 113,000.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Tiga Belas Ribu Sahaja). Tempoh adalah selama 5 tahun dan SYARIKAT

SAYA SDN.BHD.turut memohon tempoh

bernafas selama 3 bulan.

Kos Pelaburan Projek adalah sebanyak RM 1 50,000.00. Di mana sebanyak RM 37,000.00 adalah wang pemilik sendiri sementara baki RM 113,000.00 adalah melalui pembiayaan yang dipohon ini. Pembiayaan ini akan digunakan untuk tujuan seperti berikut: a.Menambahkan bilangan mesin Skim Sewaan Mesin RM 73,000.00 b.Membeli aset tetap dan kelengkapan pejabat tambahahan c.Membeli bekalan stok barang bekalan alat ganti seperti mata pemotong, mata gerudi dan mata gergaji besi Jumlah RM 113,000.00 RM 30,000.00 RM 10,000.00

Pengiraan Pembiayaan Nilai Pembiayaan Kadar Keuntungan : : RM 113,000.00

7% setahun : RM 39,550.00 @ 7% @ 5 tahun : : RM 113,000.00 + RM 39,550.00 RM 152,550.00 RM 152,550.00 / 60 bulan RM 2542.50 sebulan

Keuntungan Pembiayaan Jumlah Pembiayaan

Bayaran Balik Bulanan Bayaran Bulanan

: :

3.0 LATAR BELAKANG SYARIKAT


Nama Perniagaan Alamat Berdaftar Alamat Operasi/kedai No. Telefon No. Daftar Perniagaan Tarikh Perniagaan Aktiviti Perniagaan Bentuk Perniagaan Modal Permulaan Bank Berurusan : : : : : : : : : : SYARIKAT SAYA SDN. BHD. alamat rumah kedai syarikat anda sama seperti diatas no telefon rumah/handphone K-20108899 1.1.2010 Kontraktor Kerja Paip Milikan Tunggal Rm 150,000.00 Bank Kita Sdn.Bhd

Cawangan : Ayer Tawar, Perak No. Akaun: 2010 6677 4321 No. Lesen Kementerian Kewangan : KW 4344 2010

Tarikh Tamat Lesen Nama Pemilik

: :

1.1.2011 nama anda No. K/P:

(Salinan Daftar Perniagaan, Lesen Kementerian Kewangan dan Penyata Bank Bulan dilampirkan)

4.0 LATAR BELAKANG PEMILIK Nama : Jawatan : Pengurus/Pemilik Alamat tetap : Telefon : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir : Bangsa/Agama : Taraf Perkahwinan : Bujang Kelulusan Akademik : Sijil Pelajaran Malaysia 2010 Sijil MPV- Kerja Paip Domestic 2010 Pengalaman Kerja : tahun jawatan majikan 2008 Tukang Paip Dockyard S/B 2009 Tukang Paip Niza Kontraktor Kursus Dihadiri : Tarikh Kursus Penganjur 2010 Fertigasi Pejabat Pertanian Lain-Lain : Tukang Paip Berlesen Salinan Sijil-Sijil Kursus dan dokumen-dokumen berkaitan dilampikan.

5.0 LATAR BELAKANG PROJEK CADANGAN


Aktiviti Perniagaan Di antara aktiviti perniagaan utama yang dijalankan oleh SYARIKAT SAYA SDN.BHD.adalah: y y y y Kerja-Kerja perpaipan didalam rumah(domestic), premis perniagaan dan keperluan industri. Membekal bahan perpaipan Membaiki dan menyenggara sistem perpaipan. Kerja-kerja perpaipan untuk bangunan dan jalan raya.

Produk/Perkhidmatan yang ditawarkan y y y y Memasang Paip PVC, Besi Bergalvani,Poli,Keluli Tahan Karat. ABS dirumah kediaman dan juga bangunan. Memasang lekapan sanitari. Memasang dan menservis tangki air simpanan. Memasang dan membuat pendawaian untuk alat pemanas air segera.

Potensi Perniagaan Berdasarkan kepada analisis dan kajian pasaran yang dibuat, perniagaan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang di sekitar 10% hingga 20% setahun. Oleh kerana ia masih berada di tahap awal perkembangan,ia mempunyai potensi yang cukup besar dan luas untuk dkembangkan di masa hadapan. Melalui usaha berterusan SYARIKAT SAYA SDN.BHD.kini semakin mendapat tempat di hati pelanggan kerana kualiti perkhidmatan yang ditawarkan sentiasa dipastikan pada tahap yang tinggi.Lokasi kedai yang terletak di tepi lebuhraya Ipoh-Lumut merupakan kawasan yang strategik dan memberi kelebihan kepada SYARIKAT SAYA SDN.BHD.kerana pelanggan dapat mengunjunginya dengan mudah. Keadaan ekonomi negara yang terus berkembang positif turut menyumbang kepada potensi perkembangan jualan SYARIKAT SAYA SDN.BHD..Pemulihan ekonomi negara ini turut merangsang pembangunan di bandar Ayer Tawar dan Seri Manjung di mana terdapat banyak kawasan industri dan komersil serta taman-taman perumahan.Keadaan ini telah meningkatkan lagi saiz pasaran yang dimiliki oleh SYARIKAT SAYA SDN.BHD.. Melalui pertambahan modal pusingan yang lebih besar, SYARIKAT SAYA SDN. BHD. akan dapat membeli stok alat ganti dan memperagakan produk-produk yang ditawarkan kepada pelanggan.

Melalui jalinan tawaran perkhidmatan dan produk yang pelbagai ini, SYARIKAT SAYA SDN.BHD. mampu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggannya di masa hadapan.Ia juga turut mampu menjadi pembekal utama di daerah Manjung, Perak.

6.0 RANCANGAN PEMASARAN Perkhidmatan dan Harga yang ditawarkan

7.0 RANCANGAN PENGELUARAN Kemudahan Asas


PremisSYARIKAT SAYA SDN.

BHD.memiliki segala kemudahan asas seperti bekalan

air,elektrik dan telefon. Premis perniagaan terletak di tepi Leburaya Ipoh-Lumut dan merupakan kawasan komersil baru di bandar Ayer Tawar.Ia juga mempunyai ruang kerja dan pameran yang luas dan dapat memberi keselesaan kepada para pelanggan yang datang berkunjung.

Harga Tetap dan Peralatan Yang Dimiliki


Memandangkan perniagaan ini telah dijalankan secara kecil-kecilan oleh pemilik sejak 6 bulan yang lalu, makaSYARIKAT SAYA

SDN.BHD. telah memiliki beberapa buah

mesin dan peralatan yang dibeli berperingkat-peringkat mengikut kemampuan perniagaan ketika itu. Aset tetap dan kelengkapan kedai yang dimiliki adalah seperti berikut:

8.0 RANCANGAN ORGANISASI Struktur organisasi yang dibentuk oleh SYARIKAT SAYA SDN.BHD. adalah merangkumi aspek pengurusan sebagai sebuah entiti perniagaan. Secara keseluruhannya, struktur organisasi adalah seperti berikut;

SYARIKAT SAYA SDN. BHD. PENGURUS/PEMILIK Nama anda

11.0 RUMUSAN Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan, perniagaan amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diceuri ini akan memberi pulangan yang menguntungkan. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk tahun pertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah amat konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan masih di peringkat awal membuat pemasaran untuk membekal kepada pelanggan organisasi.

Bahagian Pemasaran
Bahagian ini bertanggungjawab untuk memasarkan perkhidmatan dan produk yang dijual. Di samping itu juga ia akan bertanggungjawab mencari pasaran baru terutamanya pasaran komersil seperti tender untuk premis-premis perniagaan, bangunan dan kawasan tndustri.

Bahagian Perkhidmatan dan Teknikal


Ia akan terlibat di dalam memberikan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan yang meliputi membekal, membaiki dan memantau kerja-kerjapemasangan dan sebagainya. Buat masa ini, 2 orang pekerja membantu di dalam mengurus dan mengendalikan bahagian ini. Bilangan kakitangan akan ditambah dari masa ke semasa mengikut keperluan dan seiring dengan perkembangan perniagaan di masa hadapan.

Gaji dan Ganjaran


PerniagaanSYARIKAT

SAYA SDN. BHD.menyediakan pakej gaji yang berpatutan

kepada kakitangannya.Gaji dan ganjaran kakitangan adalah seperti jadual di bawah.

11.0 RUMUSAN
Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan, perniagaan amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang diceuri ini akan memberi pulangan yang menguntungkan.Unjuran-unjuran yang diuat untuk tahun pertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah amat konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan masih di peringkat awal membuat pemasaran untuk membekal kepada pelanggan organisasi.