Sunteți pe pagina 1din 5

T

R

A

I

A

N
1

Ecuaia i inecuaia de gradul al II lea.

Ecuaia de gradul II:
2
0 ax bx c = ;
2
1,2
, 4
2
b
x b ac
a
^
= ^=
dac > 0 ecuaia are rdcini reale i diferite.
dac = 0 ecuaia are rdcini reale i egale.
dac < 0 ecuaia nu are rdcini reale.
dac 0 ecuaia are rdcini reale.
Descompunerea n factori: ( )( )
2
1 2
ax bx c a x x x x =
Relaiile lui Viete:

1 2 1 2
,
b c
S x x P x x
a a

= = = = ,

2 2 2 3 3 3
1 2 1 2
2 , 3 x x S P x x S SP = =

2
0 x Sx P = ecuaia determinat de S i P
Intervale de monotonie :
a<0 ( [ [ ) , , ,
V V
f pe x f pe x = adic , , ,
2 2
b b
f pe f pe
a a
( l )


l


l ( )
l

x

V
x =
a
b
2


f(x)

V
y =
a 4


max(f)
a>0 ( [ [ ) , , ,
V V
f pe x f pe x = adic , , ,
2 2
b b
f pe f pe
a a
( l )


l


l ( )
l

x

V
x =
a
b
2


f(x)

V
y =
a 4


min(f)

Semnul funciei de gradul II
1,2 1 2
0 , x x x ^ = =
x
- x
1
x
2

f(x) semnul lui a 0 semn contrar lui a 0 semnul lui a
1,2 1 2
0 , x x x ^= = =
x
- x
2 1
x =
f(x) semnul lui a 0 semnul lui a
1,2
0 x ^< =
x -
f(x) semnul lui a


2
0
0 ,
0
ax bx c x
a
'
^_ 1
1
_ \ =
|
1

1+

T

R

A

I

A

N
2


2
0
0 ,
0
ax bx c x
a
'
^< 1
1
\ =
|
1

1+


2
0
0 ,
0
ax bx c x
a
'
^_ 1
1
_ \ =
|
1
<
1+


2
0
0 ,
0
ax bx c x
a
'
^< 1
1
< \ =
|
1
<
1+

EXERCIII
1. S se calculeze ,
1 1
2 1
x x
+ tiind c
1
x i
2
x sunt soluiei ecuaiei . 0 2
2
= x x
2. S se calculeze
2 1 2 1
x x x x + + tiind c
1
x i
2
x sunt soluiei ecuaiei . 0 2 2
2
= x x
3. S se determine m, tiind c
{ }
2
| ( 2) 1 0 {1} x x m x m + + + = = .
4. S se demonstreze c dac
1
x este soluie a ecuaiei
2
2010 1 0 x x + = , atunci
1
1
1
2010. x
x
+ =
5. S se demonstreze c, dac
*
a , atunci ecuaia 0 1 ) 1 2 (
2
= + + + a x a ax are dou soluii reale
distincte.
6. S se determine o ecuaie de gradul al II lea ale crei soluii
1
x i
2
x verific simultan relaiile
1
2 1
= + x x i . 2
2 1
= x x
7. S se demonstreze c pentru orice a real, ecuaia de gradul al doilea
0 cos 1 ) sin 2 ( ) cos 1 (
2
= + + a x a x a admite soluii reale egale.
8. S se determine o ecuaie de gradul al II lea ale crei soluii
1
x i
2
x verific simultan relaiile
2
2 1
= + x x i . 3
2 1
= x x
9. S se demonstreze c ecuaia 0 1 2
2 2
= + + a x x nu admite soluii reale, oricare ar fi
*
a .
10. S se determine m, tiind c soluiile
1
x ,
2
x ale ecuaiei 0 3 ) 1 2 (
2
= + + m x m x verific
realia 11
2 1 2 1
= + + x x x x .
11. Se consider ecuaia 0 5 3
2
= + x x cu soluiile
1
x i
2
x . S se calculeze
2
2
2
1
x x + .
12. Se consider ecuaia 0 2
2
= + + mx x cu soluiile
1
x i
2
x . S se determine valorile reale ale lui m
pentru care 5 2 ) (
2 1
2
2 1
= + x x x x .
13. S se formeze o ecuaie de gradul al doilea, tiind c aceasta are soluiile 2
1
= x i 3
2
= x .
14. Se consider ecuaia 0
2
= + m x x cu soluiile
1
x i
2
x . S se determine numrul m pentru care
.
4
3
1
1
1
1
2 1
=
+
+
+ x x

15. S se determine valorile reale ale numrului m pentru care x=5 este soluie a ecuaiei
. 2 3 ) 1 (
2
+ = m x x m
16. S se determine m astfel nct , 0 3 ) 3 (
2
> + m x m x pentru orice x real.
17. S se determine valorile reale ale parametrului m tiind c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei
0 3 ) 1 (
2
= + + x m x verific egalitatea . 3
2 1
x x =
18. S se calculeze valoarea expresiei 1 4 ) (
2
= x x x E pentru . 5 2 + = x
19. S se determine valorile reale ale m tiind c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei
0 3 ) 3 (
2 2
= + + + x m x verific egalitatea . 7
2 1 2 1
= + + x x x x
20. S se determine valorile reale ale parametrului m astfel nct ecuaia 0 9
2
= + + mx x s admit
dou soluii egale.
T

R

A

I

A

N
3

21. S se arate c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei 0 1
2
= x x verific relaia . 2
2 1
2
2
2
1
+ + = + x x x x
22. S se determine valorile reale ale numrului m tiind c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei
0 2
2
= + + m mx x verific egalitatea . 2
2 1 2 1
x x x x + =
23. tiind c
1
x i
2
x sunt soluiile ecuaiei
2
2010 1 0, x x + = s se calculeze .
1 1
2 1
x x
+
24. S se determine valorile reale ale numrului m tiind c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei
0 6
2
= m mx x verific relaia . 0 ) ( 4
2 1 2 1
= + + x x x x
25. S se determine valorile reale ale numrului m tiind c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei
0 1 6 2
2
= + + m x x verific egalitatea .
2 1 2 1
x x x x + =
26. S se demonstreze c pentru orice mecuaia 0 1
2 2
= + m mx x are dou soluii reale
distincte.
27. S se arate c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei 0 1 ) 3 2 (
2
= + m x m x verific egalitatea
, 1 2
2 1 2 1
= + x x x x . m
28. S se arate c mulimea
{ }
2 2
| (2 1) 0 x x m x m m + + + = are dou elemente, oricare ar fi
m.
29. S se determine valoarea parametrului real m, tiind c soluiile
1
x i
2
x ale ecuaiei
0 ) 1 (
2
= m x m x verific realia ) 4 ( 2
2 1 2 1
+ = + x x x x .
30. Ecuaia , 0
2
= + p px x cu , p are soluiile
1
x i
2
x . S se verifice dac expresia
2 1 2 1
x x x x + este constant.
31. Se consider ecuaia de gradul al II lea 0
2
= + m x x . S se determine m astfel nct
ecuaia s admit soluii de semne contrare.
32. S se arate c produsul soluiilor ecuaiei
2
2010 0 mx x m = este constant,
*
m .
33. S se determine numrul real m astfel nct soluiile ecuaiei 0 1
2
= mx x s fie numere reale
opuse.
34. S se determine parametrul real m astfel nct soluiile ecuaiei 0 3
2
= + m x x s fie inverse una
alteia.
35. S se determine
*
m astfel nct soluiile ecuaiei 0 3
2
= + m x x s aib semne opuse.
36. S se calculeze suma soluiile ntregi ale inecuaiei . 1 5 5
2
+ x x
37. S se determine soluiile ntregi ale inecuaiei . 0 7 ) 1 (
2
< + x x
38. S se determine soluiile reale ale inecuaiei . 1
1
3 2
2

+ +
+
x x
x

39. S se determine elementele mulimii { } || 2 1| 1 A x x = .
40. S se arate c , 3 ) 2 )( 1 ( > x x x x .
41. S se rezolve inecuaia . 9 ) 1 2 (
2
x
42. S se determine soluiile reale ale inecuaiei 0 9
2
x .
43. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia . 11 ) 1 )( 1 2 ( + + x x x
44. S se determine soluiile reale ale inecuaiei . 0 6 5
2
+ x x
45. S se determine valorile reale ale lui x pentru care . 15 ) 1 ( + x x x
46. S se determine mulimea valorilor lui x pentru care . 4 2 3 4 < + < x
47. S se determine mastfel nct , 0 3 ) 3 (
2
> + m x m x pentru orice x real.
48. S se rezolve inecuaia . 0 ) 1 )( 1 (
2
+ x x
49. S se determine mulimea { | 2 1 3 1} A x x x = + .
T

R

A

I

A

N
4

50. S se rezolve inecuaia ). 1 ( 3 ) 1 )( 2 ( + + x x x
51. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia
2
2 5 3 0 x x + . V1
52. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
+
+ =
+
. V2
53. S se rezolve n inecuaia
2
10 12 0 x x + . V5
54. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
. V12
55. S se determine
*
a pentru care ( )
2
3 0 a x ax a < , oricare ar fi x . V14
56. S se determine a pentru care
2
2 0 x ax + + , oricare ar fi numrul real x. V16
57. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia
2 3 1
2 2
x x
x x
+
=
+
. V23
58. Se consider funcia : f , ( )
2
2 5 2 f x x x = + . S se rezolve inecuaia ( ) 2 0 f x . V29
59. S se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x . V38
60. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia
2
4 3 0 x x + . V39
61. S se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + , oricare ar fi x . V44
62. Fie
1
x i
2
x soluiile reale ale ecuaiei
2
1 0 x x + = . S se arate c
1 2
2 1
x x
x x
+ . V45
63. S se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaia
2
1 0 x mx m + = are dou
rdcini reale distincte. V46
64. Se consider : f , ( )
2 *
2 1, f x mx mx m m = + . S se determine
*
m astfel nct
( ) 0 f x , pentru orice x . V49
65. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia
2 1 3 2
1 1 2
x x
x x
+


. V54
66. tiind c
1
x i
2
x sunt rdcinile ecuaiei
2
3 1 0 x x + + = , s se calculeze
3 3
1 2
x x + . V56
67. S se arate c
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + , oricare ar fi x . V57
68. Fie
1
x ,
2
x soluiile ecuaiei
2
5 7 0 x x + = . S se arate c numrul
3 3
1 2
x x + este ntreg. V60
69. S se determine m astfel nct funcia : f , ( ) ( )
2
3 3 f x m x = + s fie strict
cresctoare. V67
70. S se determine m astfel nct funcia : f , ( ) ( )
2
2 3 f x m x = s fie strict
descresctoare. V68
71. Se consider ecuaia
2
3 1 0 x x + = , cu rdcinile
1
x i
2
x . S se arate c
2 2
1 2
x x + . V76
72. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia
2
2 3 1 0 x x + . V78
73. Se consider ecuaia
2
2 0, x x m m + = , care are rdcinile reale
1
x i
2
x . tiind c
1 2
1 x x = , s se determine m. V81
74. S se determine valorile reale ale lui m tiind c
2
3 0 x x m + + , oricare ar fi x . V83
75. S se determine soluiile ntregi ale inecuaiei
2
6 0. x x + V87
76. S se determine valorile reale nenule ale lui m tiind c
2
2 0 mx x + , oricare ar fi x . V92
77. Fie funcia : f , ( )
2
3 2 f x x x = + + . S se arate c ( ) ( ) 1 0 f a f a + + , oricare ar fi
a . V96
78. S se arate c
2 2
3 4 0 x xy y + + , oricare ar fi , x y . V97
T

R

A

I

A

N
5

79. S se dea un exemplu de ecuaie de gradul al doilea cu coeficieni ntregi care are o soluie egal
cu 3 . V98
80. Determinai mpentru care ecuaia
2 2
0 x x m + = are dou soluii reale egale. Bac2010
81. Determinai soluiile intregi ale inecuaiei
2
2 8 0 x x + < . Bac2010
82. Fie funciile : f , ( ) 2 f x x a = + i : g , ( )
2
g x x a = . Determinai a pentru
care ( )( ) 0, f g x x > . Bac2010

S-ar putea să vă placă și