Sunteți pe pagina 1din 3

Alcani

Alcanii sunt hidrocarburi aciclice, saturate care contin legaturi simple (C-C, C-H) si au formula generala C n H 2n+2 .

Serie omoloaga: este acea serie in care fiecare termen difera de precedentul cu o grupa CH 2 (metilen).

Denumire: primii patru reprezentanţi din şirul omolog şi-au păstrat denumirile raţionale cu sufixul -an.

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

n=7

CH 4 C 2 H C 3 H C 4 H C 5 H C 6 H C 7 H

6

metan

8

10

12

14

16

etan

propan

butan

pentan

hexan

hectan

Izomerii sunt compusi organici care au aceeasi formula moleculara, dar structura diferita (propietati fizice si chimice).

Alcanii prezinta izomeri de catena. Acestia se deosebesc intre ei prin modul de aranjare a atomilor de carbon in catena. Exemplu:

 

4

3

2

1

CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3

pentan

CH 3

CH 2

CH

CH 3

izopentan

 

sau

 

CH 3

CH 3

2metilbutan

1

2

3

CH 3

C

CH 3

izopentan sau 22dimetilpropan

 

CH 3

Radicalii sunt resturi de hidrocarburi formate prin indepartarea unor atomi de hidrogen din molecula unor hidrocarburi. Exemplu:

CH 4

metan

CH 3

metil

CH

metin

1

CH 2

metilen

Propietati fizice:

- 3 stari de agregare: C 1 -C 4 = stare gazoasa; C 5 -C 15 = stare lichida (banzina); C 16 -n = stare solida (vaselina);

- insolubili in apa, dar solubili in solventi organici;

- mai usori decat apa (densitate sub 1);

- alcanii gazosi nu au miros, sunt folosite substante urat mirositoare, numite

mercoptan (compusi ai sulfului);

- punctele de fierbere si topire cresc odata cu masa moleculara si scad odata cu

ramificatiile catenei;

Propietati chimice:

1. reactia de cracare (se rupe o legatura, formandu-se doi compusi organici)

CH 3 -/-CH 2 -CH 2 -CH 3

CH 4 + CH 2 =CH 2 -CH 3

butan

metan + propena

2. reactia de dehidrogenare (pleaca doi hidrogeni, formandu-se legatura dubla)

CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3

butan

CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 + H 2

CH 3 -CH=CH-CH 3 + H 2

1butena

2butena

3. reactia de ardere (cu oxigenul)

CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O + Q

C 4 H 10 + 13/2 O 2 → 4CO 2 + 5H 2 O + Q

Q = caldura

4. reactia de substitutie

CH 4 + Cl 2

hJ* CH 3 Cl + HCl

*hJ = hµ (niu mare) = lumina

Clorurarea metanului:

clorura de metil / monoclorometan

CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl

clorura de metil

CH 4 + 2Cl 2 CH 2 Cl 2 + 2HCl

CH 4 + 3Cl 2 CHCl 3 + 3HCl

diclorometan

triclorometan / cloroform

2

CH 4 + 4Cl 2 CCl 4 + 4HCl

tetraclorura de carbon

Monohalogenarea propanului:

2CH 3 -CH 2 -CH 3 +

2Cl 2

CH 3 -CH 2 -CH 2 Cl

+

CH 3 -CH-CH 3 Cl

+

2HCl

 

1cloropropan

2cloropropan

sau

sau

clorura de propil clorura de izopropil

Izomeria butanului:

CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 3 -CH-CH 3

butan

CH 3

izobutan

(se poate si invers)

Benzina este un amestec de doua hidrocarburi: n hectan si izooctan. Cifra octanica reprezinta procentul de izooctani (224trimetilpentan) dintr-o benzina. Puterea calorica reprezinta cantitatea de caldura masurata in kJ/kg* sau kcal/kg* pe unitatea de masura.

*J = Jouli; cal = calorie;

3