P. 1
Plan de Evacuare in Su Model

Plan de Evacuare in Su Model

|Views: 539|Likes:
Published by Ciprian Coroma

More info:

Published by: Ciprian Coroma on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării. în raport cu natura situaţiei de urgenţă.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele. 3/29 NESECRET .. exploatare şi întreţinere. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. operatorului economic. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă.N. 5. III. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. 3. petroliere. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente.Ap. farmaceutice şi cerealiere. organele administraţiei locale. sau se poate produce pe teritoriul localităţii. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. M. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. salariaţii. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 4. depozitele de produse alimentare. documentele arhivistice.I. privind modul de comportare şi acţiune. c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă. populaţia.A. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. 2. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. naţional. împreună cu personalul de deservire. în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale. b) analiza situaţiei de urgenţă. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării. de către autorităţile administraţiei publice locale. personalul Prefecturii. Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă. conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă. industriale. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. În momentul restabilirii stării de normalitate. tehnice de pe raza judeţului Gorj.

instituţiilor. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. în funcţie de risc. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. instituţiile publice. execută activităţi de coordonare a evacuării. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr. b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. În scopul trecerii la ordin. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Instituţiile publice şi operatorii economici. Gorj. instituţiilor publice şi operatorilor economici. IV. Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea.S. precum şi forţele. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. f) analizarea posibilităţilor de cazare. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . 2. în condiţiile legii. operatorilor economici. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării.J. asigură includerea lor în bugetul de stat. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. respectiv în bugetele locale. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. mijloacele. La nivelul localităţilor. se stabilesc. e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării.U. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora.

elaborează planurile de evacuare proprii. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au.coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare.coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate.. Pentru conducerea acţiunilor de evacuare. pe tipuri de reţele telefonice fixe.îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă. următoarele atribuţii: . . poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii.sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ. . .C.col. imobile. în principal. .. . potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora. alimente şi produse industriale de primă necesitate. la nivel judeţ se utilizează: . .organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor. cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor. carburanţi-lubrifianţi. cererile de suplimentare cu mijloace de transport.O.. spaţii pentru depozitarea bunurilor.întocmesc şi înaintează. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. .asigură punerea în aplicare. prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean.coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă. aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. . unităţile Ministerului Apărării Naţionale.stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii. Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: .sistemul de telecomunicaţii speciale (T.instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare. radio etc. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. . .. la ordin. .NESECRET situaţii de urgenţă. asigurare medicală. mobile. .întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale. I.asigură avertizarea personalului.realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă. a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare. 5/29 NESECRET . pază şi ordine.organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. . .

o împreună cu O.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon. o organizează. se 6/29 NESECRET - NESECRET . Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj.col. La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare.col. Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr.). mijloace radio. prin ofiţerul specialist.T.A. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate.M. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. . în mod raţional. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune. emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr. o urmăreşte.P. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin. stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate. modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea. radiotelefon etc.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile. precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare. instituţii şi operatori economici. 3). o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. instituţii şi operatori economici. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. În funcţie de situaţie. prin exerciţii practice. 3). corespondenţă specială sau curieri. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. V.E. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. care întocmeşte şi „Planul de transport”. Punctele de adunare. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. săli de sport. punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. case de cultură..puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare.posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare. iar pentru populaţie. cămine culturale.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. iar acesta. îmbarcare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Pentru instituţii publice şi operatori economici. punctele de adunare se organizează. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate. . Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj.F. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. printr-un „Raportsinteză”. Punctele de adunare.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice. să poată fi identificate şi recunoscute. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare. uzinale. la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale.R. .col. de regulă. la sediul acestora. Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare.R. îmbarcare. . Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET .F.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor.centrul de conducere şi coordonare a evacuării. primire/repartiţie”. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. precum şi în staţii C. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces. . autogări. stadioane etc. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare. format din: . În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare.

Gorj. îmbarcare.8 echipaje ale I. medicale.J.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.şef punct. Gorj. oportune şi complete. Punctele de adunare. . . se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”. Datele cercetării trebuie să fie veridice. . În raport de situaţia de urgenţă. . Gorj. .C.J. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. Cercetarea se organizează continuu şi unitar. .cercetarea. 4. .U. evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează. . la executarea cercetării participă: . Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării. Sucursala Distribuţie Gorj. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. astfel: . . logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr.2 echipaje ale I. îmbarcare. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. Şeful punctului. Măsurile de asigurare vizează: .ordinea şi siguranţa.P. pe tipuri de riscuri. C.2 echipe ale S.A.personal pentru ordine şi siguranţă publică. precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.1 echipaj al I.grupă logistică.J. VI.2 echipe ale S. este prezentat în anexa nr.înlocuitor şef punct. .Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu .grupă medicală. Hidrocentrale S.asigurarea psihologică. Electrica S.A. . . se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. 5. Atribuţiile grupelor de constituire.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal.personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei.S. 8/29 NESECRET .

Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii. Datele cercetării se asigură de către: . Electrica S.dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS.condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate. Direcţia de Sănătate Publică. . .G.A. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.A.posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor. hrănire.. Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. . Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: . .caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare. . Direcţia Sanitar Veterinară).dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc. Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. adăpostire şi asigurare medicală.situaţia contaminării nucleare. . unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale. respectiv instituţii şi operatori economici. Gorj.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.2 echipe ale S.G.la municipii şi oraşe 1-2 ore.NESECRET . Agenţia Service. biologice şi starea sanitarepidemiologică. . Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. chimice. .Institutul Naţional de Meteorologie. Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică. care participă la executarea evacuării. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.Centrul Operaţional Judeţean.1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj . Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET .A. .la comune 2-3 ore.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean.starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: .evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale.col. Gorj. Gorj. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc.la instituţii şi operatori economici 30-60 minute. . Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. . . . .C.Centrul Operaţional Naţional.2 echipe de la S.

urmărindu-se.T. Aparatura de control N.B. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei. unităţi militare aparţinând M. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale. Gorj.C. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei.starea reţelelor electrice. .C.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei. Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj.NESECRET „Lt. . Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. 10/29 NESECRET . instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte.. iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O. de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.M. în mod deosebit: . Protecţia materiilor prime. Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje.A.condiţiile de cazare. paza bunurilor. precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ. municipii şi oraşe în proporţie de 40%. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. conform instrucţiunilor tehnice specifice. substanţelor toxice. precum şi a lucrărilor de artă: poduri.. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează.situaţia surselor de aprovizionare. precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului. repartiţie şi pe timpul transportului. debarcare şi primire-repartiţie. Protecţia N. instalaţiilor şi bunurilor. . îmbarcare. viaducte etc. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare.Ap. .starea epidemiologică din zonă. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare. salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. hrănire şi asigurare medicală. Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare. de pe teritoriul judeţului. tuneluri.N. În aceste activităţi. primire.E.P.col. .B.

Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: .în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. în sistem raţionalizat. . mijloacelor de transport.cazarea evacuaţilor. Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor. . textile. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. prin reţeaua comercială locală. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. rezervele de stat. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale.aprovizionarea cu produse alimentare. astfel: . rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare. farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. VII. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare. . precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională.instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu.NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET . Planificarea. asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. . până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă. Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: .ulterior primelor 72 de ore.asigurarea financiară. gestionarea şi coordonarea resurselor umane. specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici. depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor.Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii. materiale. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor. . .asigurarea medicală şi sanitar-veterinară. ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare.

de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. al oraşelor şi comunelor se asigură. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. Autovehiculele. Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. funcţie de distanţa de evacuare. 12/29 NESECRET . carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. se va face în funcţie de sezon. săli de sport etc. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII. din bugetul de stat şi bugetele locale. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj. pentru 3-4 zile. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. Asigurarea cu sânge. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. staţiuni balneare. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. internate. instituţii şi operatori economici.).NESECRET produse industriale. la nivelul localităţilor. acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj.

avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. dezgheţuri. Hidroelectrica S. 13/29 NESECRET .NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Evacuarea se execută pe urgenţe. Evacuarea localităţilor. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. fenomene meteorologice periculoase. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. IX. de patrimoniu şi arhivistice. În caz de inundaţie. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. decizii de evacuare. iar în urgenţa a doua animalele.1 Inundaţii. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. jandarmeriei.) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. în baza ordinului primit. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. Bistriţa şi Tismana . bunurile materiale.A.C. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. valorile culturale. De asemenea. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. scurgeri de pe versanţi.

precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. f) analizează posibilităţile de cazare. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. Punctele de adunare. primire/repartiţie”. asigură includerea lor în bugetul local. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. precum şi forţele. Punctele de adunare. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. conform prevederilor prezentului plan. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Pentru organizarea evacuării. respectiv în bugetele locale. operatorii economici. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. cămine culturale. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. instituţiile. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. îmbarcare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. case de cultură. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice.NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. săli de sport. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. în funcţie de risc. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET . comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. iar pentru populaţie. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. în condiţiile legii. stadioane etc.

instituţii şi operatori economici. astfel: . Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. .. iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . ordinea şi siguranţa. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Aprovizionarea cu articole de igienă personală.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. se va face în funcţie de sezon.în primele 72 de ore. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. grupelor de constituire. prin reţeaua comercială locală. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. asigurarea psihologică. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. 6. pentru 3-4 zile. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. îmbarcare. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. precum şi de populaţia evacuată. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă.ulterior primelor 72 de ore. Încadrarea punctelor de adunare. încălţăminte şi alte produse industriale. îmbarcare. medicale. conform anexei nr. textile. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. conform prevederilor prezentului plan. se organizează continuu şi unitar. Autovehiculele.

specialişti ai S. birourilor/posturilor de poliţie. . debarcare şi primire-repartiţie. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu.C. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite.Anexa nr. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. 16/29 NESECRET . Cele mai semnificative sunt: mun.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Direcţiei Apelor Craiova. la nivelul localtăţilor. Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Anexa nr. Hidroelectrica S.A. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale.. 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu. Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice. 9. Bistriţa şi Tismana.NESECRET pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. jandarmi.C.C. S. . Electrica S. 10 – Sistemul de alarmare al S. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. 8 – Tabel cu localităţile. Rovinari. . 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu.G.A. paza bunurilor. oraşele: Bumbeşti-Jiu. alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism . îmbarcare.Anexa nr.Anexa nr. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici.2 Seisme. . Hidrocentrale S. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare.A. Motru. S. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Anexe: . Gorj.A.

f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. iar în urgenţa a doua animalele. comunele: Albeni. Urdari. Cătunele. operatorii economici. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. jandarmeriei. d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. Aninoasa. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Evacuarea localităţilor. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. Bustuchin. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Dăneşti. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . Arcani. Vladimir.. bunurile materiale. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Cîlnic. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. Slivileşti. Negomir. De asemenea. Pentru organizarea evacuării. precum şi forţele. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. Stejari . avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Bălăneşti. Dănciuleşti. Muşeteşti. Glogova. Ciuperceni. televiziunea prin cablu. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Tînţăreni.NESECRET Tismana. Logreşti. Băleşti. decizii de evacuare. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. Schela. Licurici. Evacuarea se execută pe urgenţe. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). Alimpeşti.Stoina. în baza ordinului primit. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Godineşti. valorile culturale. instituţiile. Bărbăteşti . Bumbeşti-Piţic. Căpreni. etc. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. Brăneşti. Berleşti. Samarineşti. Jupîneşti. Prigoria. Bengeşti-Ciocadia. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Turcineşti. Fărcăşeşti. Crasna. Roşia de Amaradia. Mătăsari. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Peştişani. de patrimoniu şi arhivistice. Drăguţeşti. Runcu.

îmbarcare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. case de cultură. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. 5. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. să poată fi identificate şi recunoscute. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. medicale. stadioane etc. cămine culturale. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . debarcare şi primire-repartiţie. îmbarcare. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. săli de sport. Punctele de adunare. îmbarcare. conform anexei nr. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. dacă este posibil în primăria localităţii. în apropierea căilor de acces. conform prevederilor prezentului plan. îmbarcare.. f) analizează posibilităţile de cazare. primire/repartiţie”. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. conform prevederilor prezentului plan. grupelor de constituire. Încadrarea punctelor de adunare. Punctele de adunare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. iar pentru populaţie.

precum şi la primirea ordinului de evacuare. încălţăminte şi alte produse industriale. debarcare şi primire-repartiţie. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. pentru 3-4 zile. textile. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici.. prin reţeaua comercială locală. astfel: . . Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Autovehiculele. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. se va face în funcţie de sezon. instituţii şi operatori economici. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. birourilor/posturilor de poliţie. 19/29 NESECRET . iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi de populaţia evacuată. îmbarcare. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.în primele 72 de ore de la evacuare.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. se organizează continuu şi unitar. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.NESECRET producerea seismului/alunecării de teren. paza bunurilor. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. asigurarea psihologică. ordinea şi siguranţa. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite.

Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni.612 ha.3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. Bărbăteşti . manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase. Rovinari. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1.200 ha sunt proprietate privată. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni. de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. 5. Stejari. iar 70. 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. Din suprafaţa totală de fond forestier. Turburea. Stoina. se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”. 3. Bistriţa. Bustuchin. Zonele împădurite aparţinând fondului forestier. 159. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. toate cu transport subteran prin conducte. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. se înţelege acel incendiu de mari proporţii. constituite potrivit legii. Dănciuleşti. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului. situat în principal în partea de sud a judeţului. prin Direcţia Silvică Gorj. care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. 9. Hurezani. Anexe: . care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice. 102953 ha teren arabil. prelucrarea. Stejari.412 ha sunt proprietate publică. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. 4. 20/29 NESECRET .Turburea.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale.Turceni .. 2. Tismana. Hurezani. Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj. Bustuchin.Anexa nr. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). iar în urgenţa a doua animalele. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit.NESECRET Evacuarea. daca situaţia o impune. precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . salvarea şi/sau protejarea persoanelor. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. 211212. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. valorile culturale. instituţiile. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. fax 211726). bunurile materiale. operatorii economici. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. precum şi pe durata acţiunii. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. Evacuarea se execută pe urgenţe. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. de patrimoniu şi arhivistice. De asemenea. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent.col. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. populaţiei.. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. decizii de evacuare. în baza ordinului primit. de regula. jandarmeriei. Pentru organizarea evacuării. în raport cu pericolul ce le ameninţă. Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

debarcare şi primire-repartiţie. medicale. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. instituţii şi operatori economici. îmbarcare.articole de igienă personală. primire/repartiţie”. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. . pentru 3-4 zile. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. conform prevederilor prezentului plan. în funcţie de sezon. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. încălţăminte şi alte produse industriale. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. conform anexei nr. . grupelor de constituire. îmbarcare. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. f) analizează posibilităţile de cazare. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . Încadrarea punctelor de adunare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. conform prevederilor prezentului plan. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. astfel: . Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. precum şi de populaţia evacuată. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă. Punctele de adunare. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. textile. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. îmbarcare.ulterior primelor 72 de ore. 5.

iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. asigurarea psihologică. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. precum şi la primirea ordinului de evacuare. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Anexe: .Anexa nr. birourilor/posturilor de poliţie. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET . Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).NESECRET asigură din bugetul local. 9. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. paza bunurilor.4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. care face legătura între sudul şi nordul ţării. ordinea şi siguranţa..

inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. precum şi pe durata acţiunii. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. emit. Evacuarea. colectivităţilor de animale. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. 211212.col. daca situaţia o impune. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. în urgenţa a doua animalele. bunurilor materiale şi mediului. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. dar şi după producerea accidentului. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112.NESECRET anexa nr. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. instituţiile. operatorii economici. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate.. bunurile materiale. Evacuarea se execută pe urgenţe. fax 211706). iar după stabilirea posibilelor efecte. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. în baza ordinului primit. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. televiziune prin cablu. Pentru organizarea evacuării. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 17. d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. jandarmeriei. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. de patrimoniu şi arhivistice. valorile culturale. decizii de evacuare. De asemenea. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 24/29 NESECRET .

5. medicale. . Dacă evacuarea nu este necesară. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost.NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie. f) analizează posibilităţile de cazare. instituţii şi operatori economici. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. precum şi de populaţia evacuată. Punctele de adunare. îmbarcare. Încadrarea punctelor de adunare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. îmbarcare. încălţăminte şi alte produse industriale. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET . conform anexei nr. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. . textile. primire/repartiţie”. pentru 3-4 zile. se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create. conform prevederilor prezentului plan. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. astfel: . Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Punctele de adunare. grupelor de constituire. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic..ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. în funcţie de sezon. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment. conform prevederilor prezentului plan. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente.articole de igienă personală.

. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.E. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). precum şi la primirea ordinului de evacuare. specialişti ai transportatorului implicat în eveniment.N. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.N. paza bunurilor. îmbarcare. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează.5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C. debarcare şi primire-repartiţie. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 26/29 NESECRET .E. ordinea şi siguranţa. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. se organizează continuu şi unitar. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. 9. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.NESECRET asigură din bugetul local. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. asigurarea psihologică. jandarmi. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Kozlodui Bulgaria. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. 18. birourilor/posturilor de poliţie. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.

conform prevederilor prezentului plan. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare. Punctele de adunare. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. fax 211706). conform prevederilor prezentului plan. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. Evacuarea se va executa pe urgenţe. 5. asigurarea 27/29 NESECRET .NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise. Punctele de adunare. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. conform anexei nr. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. 211212. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj. În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. ordinea şi siguranţa. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. primire/repartiţie”. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării. îmbarcare.col. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. îmbarcare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

jandarmi.. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. 28/29 NESECRET . Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. birourilor/posturilor de poliţie. debarcare şi primire-repartiţie.NESECRET psihologică. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. îmbarcare. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. se organizează continuu şi unitar. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. paza bunurilor. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->