P. 1
Plan de Evacuare in Su Model

Plan de Evacuare in Su Model

|Views: 542|Likes:
Published by Ciprian Coroma

More info:

Published by: Ciprian Coroma on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. În momentul restabilirii stării de normalitate. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării. personalul Prefecturii. în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs. sau se poate produce pe teritoriul localităţii. c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. 3/29 NESECRET . Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. III. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă. b) analiza situaţiei de urgenţă. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. salariaţii. industriale. 4. privind modul de comportare şi acţiune. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele. exploatare şi întreţinere.I.N. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. farmaceutice şi cerealiere. împreună cu personalul de deservire..A. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. populaţia. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. operatorului economic. organele administraţiei locale. M. documentele arhivistice.. naţional. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M. depozitele de produse alimentare. în raport cu natura situaţiei de urgenţă. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă. 2. tehnice de pe raza judeţului Gorj. de către autorităţile administraţiei publice locale. petroliere. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente.Ap. 3. 5. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale.

Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. instituţiile publice. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. în funcţie de risc. respectiv în bugetele locale. c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. Gorj. în condiţiile legii. operatorilor economici. La nivelul localităţilor. logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor. execută activităţi de coordonare a evacuării. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării.J. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. În scopul trecerii la ordin. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare.U. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. IV.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora. instituţiilor. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. asigură includerea lor în bugetul de stat. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. 2.S. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. se stabilesc. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. mijloacele. Instituţiile publice şi operatorii economici. f) analizarea posibilităţilor de cazare. instituţiilor publice şi operatorilor economici. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate. în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. precum şi forţele.

. aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate. poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. .sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. următoarele atribuţii: .. cererile de suplimentare cu mijloace de transport. . Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. . Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: . în principal. . unităţile Ministerului Apărării Naţionale.asigură avertizarea personalului.întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale.asigură punerea în aplicare. la ordin.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ. . . cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor. Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii.C. I.elaborează planurile de evacuare proprii. la nivel judeţ se utilizează: . .organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor. mobile. carburanţi-lubrifianţi. . potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora.O. .. radio etc.sistemul de telecomunicaţii speciale (T.realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă. . . pază şi ordine. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au.organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. spaţii pentru depozitarea bunurilor.îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă. . alimente şi produse industriale de primă necesitate.stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii. .instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare.coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă. asigurare medicală. imobile.col.coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare. 5/29 NESECRET . pe tipuri de reţele telefonice fixe. Pentru conducerea acţiunilor de evacuare.întocmesc şi înaintează. a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare.NESECRET situaţii de urgenţă..

În funcţie de situaţie. se 6/29 NESECRET - NESECRET .T.col. o organizează. La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare. instituţii şi operatori economici.col. 3).). corespondenţă specială sau curieri. o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. în mod raţional. mijloace radio. fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. 3). modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. o urmăreşte. Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. instituţii şi operatori economici. V. radiotelefon etc. stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate.E. prin exerciţii practice.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.M. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin. ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune. o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon.P. precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate.A. o împreună cu O. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. prin ofiţerul specialist. emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr.

col. . să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. autogări.F. Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. precum şi în staţii C. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET . printr-un „Raportsinteză”. cămine culturale. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. îmbarcare. . de regulă. săli de sport. punctele de adunare se organizează. . Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces. punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. care întocmeşte şi „Planul de transport”. stadioane etc.R. Pentru instituţii publice şi operatori economici..puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare. la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice.centrul de conducere şi coordonare a evacuării. iar acesta. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.F. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare. iar pentru populaţie. format din: .R. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj.col. În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare. să poată fi identificate şi recunoscute. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. primire/repartiţie”. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare. . întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Punctele de adunare. la sediul acestora. uzinale. case de cultură. îmbarcare.

S. precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare.J.J. 4.înlocuitor şef punct. îmbarcare. C. îmbarcare. Sucursala Distribuţie Gorj. Electrica S.personal pentru ordine şi siguranţă publică. . se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. În raport de situaţia de urgenţă. . Hidrocentrale S. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr.asigurarea psihologică. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării.personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.U.grupă logistică. . debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. . 8/29 NESECRET . Gorj. .A. medicale. . la executarea cercetării participă: .C. 5. . Gorj. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.şef punct. evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează. .J. Şeful punctului.P. este prezentat în anexa nr. . debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare.2 echipe ale S. pe tipuri de riscuri. Datele cercetării trebuie să fie veridice. . Punctele de adunare.ordinea şi siguranţa.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu .8 echipaje ale I. Gorj. Cercetarea se organizează continuu şi unitar.2 echipaje ale I.grupă medicală. .1 echipaj al I. VI.cercetarea.A.2 echipe ale S. Atribuţiile grupelor de constituire. astfel: . oportune şi complete. . Măsurile de asigurare vizează: .

biologice şi starea sanitarepidemiologică.A.dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS. care participă la executarea evacuării. Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET .evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale. .G. .1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj . Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. Electrica S.Centrul Operaţional Judeţean. . unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc. Gorj.condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate. .G.. . Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: . Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii.A.la instituţii şi operatori economici 30-60 minute. Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. .caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare.la comune 2-3 ore. respectiv instituţii şi operatori economici.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor. adăpostire şi asigurare medicală.C. Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. .dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică. chimice.Institutul Naţional de Meteorologie. . . .starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport. . Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: . Direcţia de Sănătate Publică. .2 echipe ale S. Direcţia Sanitar Veterinară).2 echipe de la S. .situaţia contaminării nucleare. Datele cercetării se asigură de către: . .A. Gorj.Centrul Operaţional Naţional.col. hrănire.NESECRET . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.la municipii şi oraşe 1-2 ore. Agenţia Service. Gorj. Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean.

de pe teritoriul judeţului. conform instrucţiunilor tehnice specifice.starea epidemiologică din zonă.starea reţelelor electrice.situaţia surselor de aprovizionare. Protecţia N.condiţiile de cazare.Ap.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei. instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte.M. Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje. . Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie. salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ. tuneluri. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare. hrănire şi asigurare medicală.P. debarcare şi primire-repartiţie.N. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local. precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului.. . Protecţia materiilor prime. de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii. iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O.C. În aceste activităţi.A. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. primire.B. îmbarcare. municipii şi oraşe în proporţie de 40%. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei. Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj. Gorj.. . paza bunurilor. unităţi militare aparţinând M. instalaţiilor şi bunurilor. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. viaducte etc.C. în mod deosebit: .B. .E. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează. urmărindu-se. Aparatura de control N.NESECRET „Lt. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare. substanţelor toxice. . precum şi a lucrărilor de artă: poduri.T.col. repartiţie şi pe timpul transportului. 10/29 NESECRET .

prin reţeaua comercială locală. precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii. mijloacelor de transport. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.cazarea evacuaţilor. rezervele de stat. Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: . .NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor. asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională. VII. ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. .în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă.instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu. . Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. textile.ulterior primelor 72 de ore.asigurarea medicală şi sanitar-veterinară. gestionarea şi coordonarea resurselor umane. astfel: . La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă. pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. . . Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET . materiale. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare. Planificarea.asigurarea financiară.aprovizionarea cu produse alimentare. farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. în sistem raţionalizat. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare. Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: .Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii. specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici. .

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. internate. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. staţiuni balneare.NESECRET produse industriale. din bugetul de stat şi bugetele locale. Asigurarea cu sânge. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. se va face în funcţie de sezon. al oraşelor şi comunelor se asigură. Autovehiculele. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. săli de sport etc. Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. pentru 3-4 zile. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. instituţii şi operatori economici. 12/29 NESECRET .). funcţie de distanţa de evacuare. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj. la nivelul localităţilor.

În caz de inundaţie. Evacuarea se execută pe urgenţe.1 Inundaţii.) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. scurgeri de pe versanţi. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. Hidroelectrica S. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. c) prognozarea evoluţiei situaţiei.A. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. în baza ordinului primit. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. decizii de evacuare.NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii.C. fenomene meteorologice periculoase. bunurile materiale. De asemenea. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere. Bistriţa şi Tismana . dezgheţuri. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.. de patrimoniu şi arhivistice. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. iar în urgenţa a doua animalele. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei. valorile culturale. La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. Evacuarea localităţilor. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. 13/29 NESECRET . jandarmeriei. IX.

de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. asigură includerea lor în bugetul local. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor.NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. iar pentru populaţie. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. conform prevederilor prezentului plan. case de cultură. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. f) analizează posibilităţile de cazare. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. îmbarcare. primire/repartiţie”. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Punctele de adunare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. operatorii economici. precum şi forţele. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET . Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. stadioane etc. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. respectiv în bugetele locale. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Pentru organizarea evacuării. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. instituţiile. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. în funcţie de risc. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. cămine culturale. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. în condiţiile legii. îmbarcare. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. săli de sport.

medicale. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Punctele de adunare. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. prin reţeaua comercială locală. conform anexei nr. instituţii şi operatori economici. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. îmbarcare. asigurarea psihologică. debarcare şi primire-repartiţie. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare.în primele 72 de ore. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. 6. îmbarcare. grupelor de constituire.. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. pentru 3-4 zile. precum şi de populaţia evacuată.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele. precum şi la primirea ordinului de evacuare. iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. textile. încălţăminte şi alte produse industriale. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Încadrarea punctelor de adunare. se va face în funcţie de sezon.ulterior primelor 72 de ore. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. . de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. ordinea şi siguranţa. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. astfel: . conform prevederilor prezentului plan. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. se organizează continuu şi unitar.

Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice. Direcţiei Apelor Craiova. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. S. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.A. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare.Anexa nr. la nivelul localtăţilor.NESECRET pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. 10 – Sistemul de alarmare al S.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu. . alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu.2 Seisme. 16/29 NESECRET . Electrica S. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. . birourilor/posturilor de poliţie. Hidrocentrale S. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. Anexe: . Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Bistriţa şi Tismana. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Motru.A. Hidroelectrica S.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism . .A.Anexa nr. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. oraşele: Bumbeşti-Jiu.C. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. .Anexa nr. specialişti ai S. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. S. Cele mai semnificative sunt: mun.Anexa nr.C.. Gorj.G.A. paza bunurilor. debarcare şi primire-repartiţie. 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice. Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj. 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu. 8 – Tabel cu localităţile. jandarmi.C. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). 9. Rovinari.

Dănciuleşti. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Arcani. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. bunurile materiale. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. Pentru organizarea evacuării. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Prigoria. Samarineşti. Peştişani. Schela. Fărcăşeşti. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Bărbăteşti . Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. Muşeteşti. Alimpeşti. operatorii economici. Negomir. De asemenea. Evacuarea se execută pe urgenţe. Slivileşti. Ciuperceni. Aninoasa. Stejari . valorile culturale. Crasna. Brăneşti. Căpreni. Bumbeşti-Piţic. d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei. Bustuchin. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. comunele: Albeni. Vladimir. Tînţăreni. Evacuarea localităţilor. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea.. Cătunele. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Bălăneşti. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. decizii de evacuare. Drăguţeşti. Logreşti. Runcu. jandarmeriei. de patrimoniu şi arhivistice. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . Cîlnic. Jupîneşti. Berleşti.NESECRET Tismana. Licurici. Roşia de Amaradia. Glogova. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Băleşti. Dăneşti. Turcineşti. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. Urdari. iar în urgenţa a doua animalele. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia.Stoina. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Mătăsari. instituţiile. Bengeşti-Ciocadia. în baza ordinului primit. Godineşti. precum şi forţele. televiziunea prin cablu. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. etc. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. îmbarcare. conform prevederilor prezentului plan. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. să poată fi identificate şi recunoscute. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Punctele de adunare. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea.. Punctele de adunare. cămine culturale. îmbarcare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren. medicale. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. case de cultură. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. primire/repartiţie”. conform anexei nr. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. stadioane etc. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. Punctele de adunare. grupelor de constituire. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. conform prevederilor prezentului plan. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. îmbarcare. iar pentru populaţie. dacă este posibil în primăria localităţii. îmbarcare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. săli de sport. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren. debarcare şi primire-repartiţie. f) analizează posibilităţile de cazare. Încadrarea punctelor de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. în apropierea căilor de acces. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . 5. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. textile. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.în primele 72 de ore de la evacuare. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. birourilor/posturilor de poliţie. astfel: . paza bunurilor. jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. încălţăminte şi alte produse industriale. îmbarcare. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. se va face în funcţie de sezon.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. prin reţeaua comercială locală. Autovehiculele. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. ordinea şi siguranţa. precum şi la primirea ordinului de evacuare. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. se organizează continuu şi unitar. . pentru 3-4 zile. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. 19/29 NESECRET . precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.NESECRET producerea seismului/alunecării de teren. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. asigurarea psihologică. debarcare şi primire-repartiţie. precum şi de populaţia evacuată. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. instituţii şi operatori economici.

de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Anexe: . 159.. Bustuchin. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. Stejari. Bistriţa. 5. 9. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. toate cu transport subteran prin conducte. constituite potrivit legii. prelucrarea. care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea. Dănciuleşti. se înţelege acel incendiu de mari proporţii. Hurezani. Rovinari. Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni. Stejari. prin Direcţia Silvică Gorj.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1. precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. situat în principal în partea de sud a judeţului.Turburea.412 ha sunt proprietate publică. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. Tismana.3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. 4. 3. Bustuchin. iar 70. se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”. care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice.200 ha sunt proprietate privată. Zonele împădurite aparţinând fondului forestier. Stoina.Anexa nr. Hurezani. 102953 ha teren arabil. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.Turceni .612 ha. Bărbăteşti . Din suprafaţa totală de fond forestier. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase. 2. 20/29 NESECRET . Turburea.

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. fax 211726). precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . operatorii economici. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Evacuarea se execută pe urgenţe.NESECRET Evacuarea. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. De asemenea. valorile culturale. de patrimoniu şi arhivistice. în baza ordinului primit. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. 211212. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. precum şi pe durata acţiunii. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. bunurile materiale. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. instituţiile. decizii de evacuare. daca situaţia o impune. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. populaţiei. de regula. în raport cu pericolul ce le ameninţă.col. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. iar în urgenţa a doua animalele. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. Pentru organizarea evacuării. specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit. jandarmeriei. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc.

Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. conform anexei nr. în funcţie de sezon. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. îmbarcare. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie. îmbarcare. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. textile. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. conform prevederilor prezentului plan. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. conform prevederilor prezentului plan. f) analizează posibilităţile de cazare. primire/repartiţie”. . . grupelor de constituire. instituţii şi operatori economici. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. pentru 3-4 zile. Punctele de adunare. Punctele de adunare. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. Autovehiculele. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. încălţăminte şi alte produse industriale. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. astfel: . debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. precum şi de populaţia evacuată. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . medicale. 5. Încadrarea punctelor de adunare.articole de igienă personală.ulterior primelor 72 de ore. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.

asigurarea psihologică.Anexa nr. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare.. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Anexe: . precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. birourilor/posturilor de poliţie. care face legătura între sudul şi nordul ţării.4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. paza bunurilor. 9. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.NESECRET asigură din bugetul local. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET . Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. ordinea şi siguranţa. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

. valorile culturale. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. emit. bunurilor materiale şi mediului.NESECRET anexa nr. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. jandarmeriei. în urgenţa a doua animalele. daca situaţia o impune. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. fax 211706). decizii de evacuare. instituţiile. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Pentru organizarea evacuării. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. colectivităţilor de animale. precum şi pe durata acţiunii. d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. de patrimoniu şi arhivistice. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului. Evacuarea se execută pe urgenţe. iar după stabilirea posibilelor efecte. în baza ordinului primit. 17. operatorii economici. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. Evacuarea. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. 24/29 NESECRET . f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. dar şi după producerea accidentului. bunurile materiale. televiziune prin cablu. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. De asemenea. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. 211212.

carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. medicale. 5. conform anexei nr. debarcare şi primire-repartiţie.. . Punctele de adunare. conform prevederilor prezentului plan. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. f) analizează posibilităţile de cazare. îmbarcare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. conform prevederilor prezentului plan. pentru 3-4 zile. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. îmbarcare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Dacă evacuarea nu este necesară. textile. încălţăminte şi alte produse industriale. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. grupelor de constituire. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET . instituţii şi operatori economici. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. precum şi de populaţia evacuată. în funcţie de sezon. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. astfel: . logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. îmbarcare. .ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. Punctele de adunare. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. primire/repartiţie”. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. Încadrarea punctelor de adunare. se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create.articole de igienă personală.NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Autovehiculele. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost.

precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. precum şi la primirea ordinului de evacuare. birourilor/posturilor de poliţie. specialişti ai transportatorului implicat în eveniment.N. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.. se organizează continuu şi unitar. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). 18. debarcare şi primire-repartiţie. asigurarea psihologică. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.NESECRET asigură din bugetul local. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. ordinea şi siguranţa. paza bunurilor.5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C. îmbarcare. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.N. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.E.E. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Kozlodui Bulgaria. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. 9. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. jandarmi. 26/29 NESECRET . cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. 211212. conform prevederilor prezentului plan.col. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Evacuarea se va executa pe urgenţe. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. ordinea şi siguranţa. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. fax 211706). îmbarcare. 5. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. precum şi la primirea ordinului de evacuare. conform prevederilor prezentului plan. asigurarea 27/29 NESECRET . se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Punctele de adunare. primire/repartiţie”. conform anexei nr. În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj.. Punctele de adunare.

se organizează continuu şi unitar. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. birourilor/posturilor de poliţie. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. îmbarcare. paza bunurilor. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. jandarmi. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. debarcare şi primire-repartiţie. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.NESECRET psihologică. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului.. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. 28/29 NESECRET . În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->