NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă. privind modul de comportare şi acţiune. în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării.I. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă. depozitele de produse alimentare. III. documentele arhivistice. Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării.. 5. petroliere.A. în raport cu natura situaţiei de urgenţă.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele. organele administraţiei locale. 3/29 NESECRET . c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. c) prognozarea evoluţiei situaţiei.. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. farmaceutice şi cerealiere. populaţia. exploatare şi întreţinere. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale. de către autorităţile administraţiei publice locale. tehnice de pe raza judeţului Gorj. împreună cu personalul de deservire. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. 4. sau se poate produce pe teritoriul localităţii. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde. 3. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente. operatorului economic. M. În momentul restabilirii stării de normalitate. conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M. personalul Prefecturii. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. salariaţii. industriale. 2. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă. naţional. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă.N. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. b) analiza situaţiei de urgenţă.Ap.

b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate.S. Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării. logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. instituţiile publice. în funcţie de risc.J. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. operatorilor economici. stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. Gorj. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării. 2. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor. se stabilesc. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea. asigură includerea lor în bugetul de stat. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. în condiţiile legii. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. La nivelul localităţilor. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. Instituţiile publice şi operatorii economici. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. În scopul trecerii la ordin. respectiv în bugetele locale.U. e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. instituţiilor publice şi operatorilor economici. precum şi forţele. mijloacele. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr. f) analizarea posibilităţilor de cazare. execută activităţi de coordonare a evacuării. IV. instituţiilor.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare.

stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii. 5/29 NESECRET .C. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. pe tipuri de reţele telefonice fixe.instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare. cererile de suplimentare cu mijloace de transport. radio etc.întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale. alimente şi produse industriale de primă necesitate. unităţile Ministerului Apărării Naţionale. poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor.coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate.întocmesc şi înaintează. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.asigură avertizarea personalului. prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. I.asigură punerea în aplicare. . .coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă. a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare. potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora.realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă.sistemul de telecomunicaţii speciale (T. la nivel judeţ se utilizează: . mobile. Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii.elaborează planurile de evacuare proprii.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ. Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: . aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. la ordin.sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. . .. .organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor. spaţii pentru depozitarea bunurilor.. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. pază şi ordine.O. .îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au.. .col. .NESECRET situaţii de urgenţă. în principal. imobile. următoarele atribuţii: . . . . . Pentru conducerea acţiunilor de evacuare.organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. . .coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare. asigurare medicală. carburanţi-lubrifianţi..

Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.P. ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax. La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune.col. În funcţie de situaţie. precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare.col. în mod raţional. o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. . V. emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr. radiotelefon etc. o organizează. instituţii şi operatori economici. o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea. EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin. corespondenţă specială sau curieri.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile. instituţii şi operatori economici.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon.M. o urmăreşte. 3). modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă.E. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. se 6/29 NESECRET - NESECRET . mijloace radio. fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. o împreună cu O. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate.T. prin ofiţerul specialist. 3). stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr.A.). Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj. prin exerciţii practice.

Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice. să poată fi identificate şi recunoscute. îmbarcare. iar acesta. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. . În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare. . debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. uzinale.R. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET . iar pentru populaţie. punctele de adunare se organizează.R. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces. cămine culturale. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare.posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare. case de cultură. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. îmbarcare. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. primire/repartiţie”. săli de sport. Punctele de adunare. Punctele de adunare. precum şi în staţii C. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj. de regulă.. Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ.F. .col.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. printr-un „Raportsinteză”. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate. . întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. autogări.col.puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează. stadioane etc.puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare.F.centrul de conducere şi coordonare a evacuării. Pentru instituţii publice şi operatori economici. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. care întocmeşte şi „Planul de transport”. la sediul acestora.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. format din: . la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. îmbarcare. la executarea cercetării participă: . .grupă logistică. debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”. evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează.8 echipaje ale I.J.şef punct. Gorj. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.ordinea şi siguranţa.A. Electrica S. . astfel: .1 echipaj al I.asigurarea psihologică.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu . Cercetarea se organizează continuu şi unitar. În raport de situaţia de urgenţă. . C.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare. îmbarcare. medicale. Gorj. . se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. . se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. .U.J. pe tipuri de riscuri.2 echipe ale S. .înlocuitor şef punct. oportune şi complete. Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării. . . Datele cercetării trebuie să fie veridice. Măsurile de asigurare vizează: .2 echipe ale S.cercetarea.J.C.personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei. Gorj. Şeful punctului. . .P. 4. este prezentat în anexa nr. 5. Sucursala Distribuţie Gorj. Punctele de adunare.grupă medicală.A.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. . logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr.personal pentru ordine şi siguranţă publică. VI. se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării.S. 8/29 NESECRET .2 echipaje ale I. Atribuţiile grupelor de constituire. Hidrocentrale S.

.la instituţii şi operatori economici 30-60 minute. Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii.situaţia contaminării nucleare. Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.2 echipe de la S.dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc.C. . Datele cercetării se asigură de către: .la comune 2-3 ore.2 echipe ale S. . hrănire. Gorj. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj.la municipii şi oraşe 1-2 ore. Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale.posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor. . . adăpostire şi asigurare medicală. care participă la executarea evacuării. Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. Gorj. . . Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean. chimice. Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET .caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare.evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale. .starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport. .. respectiv instituţii şi operatori economici.NESECRET . . Direcţia de Sănătate Publică. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc. . Agenţia Service.dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS.A.Centrul Operaţional Judeţean.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale.G.1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj . Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică.Centrul Operaţional Naţional.A. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: . . .Institutul Naţional de Meteorologie. Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Gorj. .G. Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: .Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.col.A.condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. biologice şi starea sanitarepidemiologică. Direcţia Sanitar Veterinară). Electrica S.

instalaţiilor şi bunurilor. de pe teritoriul judeţului.starea reţelelor electrice. de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii.. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei. . în mod deosebit: . debarcare şi primire-repartiţie. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează. Protecţia N. iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O.B. Gorj.N. primire.C. substanţelor toxice.C. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare.condiţiile de cazare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. . . repartiţie şi pe timpul transportului. Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare.A. precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ. unităţi militare aparţinând M. Protecţia materiilor prime.col. conform instrucţiunilor tehnice specifice.NESECRET „Lt. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei..M. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale. hrănire şi asigurare medicală. paza bunurilor. precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului. tuneluri. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte. .B. 10/29 NESECRET . Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj. Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje. urmărindu-se. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare. municipii şi oraşe în proporţie de 40%. precum şi a lucrărilor de artă: poduri. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei.T. îmbarcare. . evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei. Aparatura de control N.E.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie. salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.Ap.situaţia surselor de aprovizionare.P. În aceste activităţi.starea epidemiologică din zonă. viaducte etc.

financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. mijloacelor de transport. astfel: . specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici.instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu. gestionarea şi coordonarea resurselor umane. depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor. Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: . asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. . Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET . textile. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă.Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii.cazarea evacuaţilor. în sistem raţionalizat.asigurarea medicală şi sanitar-veterinară. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională.asigurarea financiară. rezervele de stat. farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. Planificarea. precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii.în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. . . . Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă.NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs.asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor. Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: . VII. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. prin reţeaua comercială locală. materiale. .aprovizionarea cu produse alimentare.ulterior primelor 72 de ore. ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare. . La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale.

de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. din bugetul de stat şi bugetele locale. internate. Asigurarea cu sânge. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. pentru 3-4 zile. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. staţiuni balneare. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. Autovehiculele. instituţii şi operatori economici. funcţie de distanţa de evacuare. precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean. 12/29 NESECRET . Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. la nivelul localităţilor. al oraşelor şi comunelor se asigură. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII.NESECRET produse industriale.). Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. săli de sport etc. Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. se va face în funcţie de sezon.

La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. De asemenea. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9. Evacuarea localităţilor. jandarmeriei. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. fenomene meteorologice periculoase.. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. dezgheţuri.1 Inundaţii. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj.A. decizii de evacuare. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. Evacuarea se execută pe urgenţe. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu. iar în urgenţa a doua animalele. Hidroelectrica S. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. bunurile materiale. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. scurgeri de pe versanţi. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. În caz de inundaţie. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii.C. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. IX. de patrimoniu şi arhivistice. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. în baza ordinului primit. Bistriţa şi Tismana . 13/29 NESECRET .) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. valorile culturale.

precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate. cămine culturale. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. conform prevederilor prezentului plan. respectiv în bugetele locale. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Pentru organizarea evacuării. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. case de cultură. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET .NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. săli de sport. operatorii economici. În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice. asigură includerea lor în bugetul local. Punctele de adunare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată. f) analizează posibilităţile de cazare. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. precum şi forţele. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. în funcţie de risc. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. iar pentru populaţie. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor. în condiţiile legii. îmbarcare. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. stadioane etc. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. Punctele de adunare. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. îmbarcare. instituţiile. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. primire/repartiţie”.

conform anexei nr.ulterior primelor 72 de ore. debarcare şi primire-repartiţie. .în primele 72 de ore. încălţăminte şi alte produse industriale. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. instituţii şi operatori economici. Punctele de adunare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. textile. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. precum şi de populaţia evacuată. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. medicale. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Autovehiculele. se va face în funcţie de sezon. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. precum şi la primirea ordinului de evacuare. astfel: . îmbarcare. Încadrarea punctelor de adunare. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. se organizează continuu şi unitar. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. prin reţeaua comercială locală. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. asigurarea psihologică. conform prevederilor prezentului plan.. îmbarcare. 6. pentru 3-4 zile. grupelor de constituire.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. ordinea şi siguranţa.

A. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu.A.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare. . Rovinari.Anexa nr. Hidrocentrale S. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Bistriţa şi Tismana. la nivelul localtăţilor. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. 16/29 NESECRET . Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj. alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea.Anexa nr. birourilor/posturilor de poliţie.G. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Motru. Direcţiei Apelor Craiova. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.C. S. Hidroelectrica S. jandarmi. paza bunurilor. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.NESECRET pentru situaţii de urgenţă. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu.2 Seisme. ..A. 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu.Anexa nr. . 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice. Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. Gorj. debarcare şi primire-repartiţie. îmbarcare. Cele mai semnificative sunt: mun. 8 – Tabel cu localităţile. 9. specialişti ai S. Electrica S. 10 – Sistemul de alarmare al S. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).Anexa nr. S. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.C. Anexe: . . Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism .C. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.A. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. oraşele: Bumbeşti-Jiu.

d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei.. Băleşti. Pentru organizarea evacuării. televiziunea prin cablu. Peştişani. valorile culturale. comunele: Albeni. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. instituţiile. etc. Runcu. Glogova. Godineşti. Cîlnic. operatorii economici. Mătăsari. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Dăneşti. Vladimir. Bengeşti-Ciocadia. bunurile materiale. Ciuperceni. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. Bustuchin. Bălăneşti. Aninoasa. Samarineşti. Evacuarea localităţilor. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Bumbeşti-Piţic. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Negomir.NESECRET Tismana. Prigoria. Urdari. Roşia de Amaradia. Slivileşti. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Drăguţeşti. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. Evacuarea se execută pe urgenţe. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. precum şi forţele. Berleşti. Dănciuleşti. Alimpeşti. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. Crasna.Stoina. Turcineşti. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. de patrimoniu şi arhivistice. jandarmeriei. Cătunele. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. Logreşti. Muşeteşti. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. Arcani. Căpreni. De asemenea. Jupîneşti. Stejari . Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. Schela. Brăneşti. Fărcăşeşti. în baza ordinului primit. decizii de evacuare. Bărbăteşti . comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. iar în urgenţa a doua animalele. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . Tînţăreni. Licurici.

NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren. Punctele de adunare. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. îmbarcare. conform prevederilor prezentului plan. conform prevederilor prezentului plan. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . debarcare şi primire-repartiţie. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. conform anexei nr. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. cămine culturale. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. Punctele de adunare. îmbarcare. primire/repartiţie”. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. 5. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. medicale. f) analizează posibilităţile de cazare. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. îmbarcare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. case de cultură. să poată fi identificate şi recunoscute. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. Încadrarea punctelor de adunare. în apropierea căilor de acces. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. săli de sport. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. dacă este posibil în primăria localităţii. grupelor de constituire. Punctele de adunare. îmbarcare.. stadioane etc. iar pentru populaţie.

Măsurile de ordine şi siguranţă publică. astfel: .NESECRET producerea seismului/alunecării de teren. textile. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Autovehiculele. birourilor/posturilor de poliţie.în primele 72 de ore de la evacuare.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. pentru 3-4 zile. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi de populaţia evacuată. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. instituţii şi operatori economici. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. ordinea şi siguranţa. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. se organizează continuu şi unitar. încălţăminte şi alte produse industriale. . carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. se va face în funcţie de sezon. paza bunurilor. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. prin reţeaua comercială locală. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. 19/29 NESECRET . asigurarea psihologică. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.

Turburea. constituite potrivit legii. situat în principal în partea de sud a judeţului.. prin Direcţia Silvică Gorj.Anexa nr. Zonele împădurite aparţinând fondului forestier. 9. care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice.612 ha. Bustuchin. 2.3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. 20/29 NESECRET . Stejari. Bistriţa. Bărbăteşti . iar 70. toate cu transport subteran prin conducte. se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”. Hurezani. Bustuchin. 159. manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase. Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni. Stejari. prelucrarea.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. se înţelege acel incendiu de mari proporţii. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Rovinari.Turburea.Turceni . Hurezani. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni.412 ha sunt proprietate publică. 4. 3. de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj. care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului. precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. Din suprafaţa totală de fond forestier. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. 102953 ha teren arabil. Tismana. 5. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. Dănciuleşti. Stoina. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.200 ha sunt proprietate privată. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1. Anexe: .

colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . de patrimoniu şi arhivistice. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. precum şi pe durata acţiunii. în baza ordinului primit. populaţiei. de regula. Evacuarea se execută pe urgenţe. în raport cu pericolul ce le ameninţă.NESECRET Evacuarea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. Pentru organizarea evacuării. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. De asemenea. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. iar în urgenţa a doua animalele. jandarmeriei. Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. 211212.col. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. decizii de evacuare. fax 211726). avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. operatorii economici. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. valorile culturale. bunurile materiale. daca situaţia o impune. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. instituţiile. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni..

primire/repartiţie”. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. instituţii şi operatori economici. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă.ulterior primelor 72 de ore. 5. în funcţie de sezon. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. îmbarcare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. f) analizează posibilităţile de cazare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă. pentru 3-4 zile. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. precum şi de populaţia evacuată. Încadrarea punctelor de adunare. încălţăminte şi alte produse industriale. astfel: .NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Autovehiculele. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. . conform anexei nr. grupelor de constituire. . carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.articole de igienă personală. medicale. conform prevederilor prezentului plan. îmbarcare. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. textile.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. conform prevederilor prezentului plan. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . Punctele de adunare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale.NESECRET asigură din bugetul local.. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. birourilor/posturilor de poliţie. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET . asigurarea psihologică. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. precum şi la primirea ordinului de evacuare. serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.Anexa nr. Anexe: . Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. ordinea şi siguranţa. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare. care face legătura între sudul şi nordul ţării. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). 9. paza bunurilor.4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului.

staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei.NESECRET anexa nr. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. Evacuarea se execută pe urgenţe. fax 211706). funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. în urgenţa a doua animalele. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. iar după stabilirea posibilelor efecte. în baza ordinului primit. Evacuarea. emit. Pentru organizarea evacuării. daca situaţia o impune. jandarmeriei. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. De asemenea. decizii de evacuare. de patrimoniu şi arhivistice. 17.. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului. televiziune prin cablu. instituţiile. 24/29 NESECRET . colectivităţilor de animale. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. 211212. valorile culturale. bunurile materiale. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. dar şi după producerea accidentului. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112.col. Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. precum şi pe durata acţiunii. d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. operatorii economici. bunurilor materiale şi mediului.

g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. .. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. încălţăminte şi alte produse industriale. îmbarcare. medicale.articole de igienă personală. în funcţie de sezon. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create. pentru 3-4 zile. precum şi de populaţia evacuată. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET . e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. Încadrarea punctelor de adunare.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. îmbarcare. îmbarcare. Punctele de adunare. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. Punctele de adunare. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment. debarcare şi primire-repartiţie. grupelor de constituire. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. textile. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. conform prevederilor prezentului plan. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. instituţii şi operatori economici. Dacă evacuarea nu este necesară. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. primire/repartiţie”. conform anexei nr. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. 5.NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. conform prevederilor prezentului plan. . f) analizează posibilităţile de cazare. astfel: . precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. Autovehiculele. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. specialişti ai transportatorului implicat în eveniment. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.. ordinea şi siguranţa. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr.5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. asigurarea psihologică. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.E. 18. debarcare şi primire-repartiţie. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Kozlodui Bulgaria.N. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. paza bunurilor.E. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 9. îmbarcare. birourilor/posturilor de poliţie. jandarmi. 26/29 NESECRET . Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.NESECRET asigură din bugetul local. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp.N. se organizează continuu şi unitar.

211212. Evacuarea se va executa pe urgenţe. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. ordinea şi siguranţa. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. conform anexei nr. îmbarcare. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. asigurarea 27/29 NESECRET . debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. fax 211706). precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. primire/repartiţie”.. În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. 5. conform prevederilor prezentului plan. Punctele de adunare. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise.NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. conform prevederilor prezentului plan. îmbarcare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”.col. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Punctele de adunare. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. birourilor/posturilor de poliţie. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului.NESECRET psihologică. se organizează continuu şi unitar. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie. paza bunurilor. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. jandarmi. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). 28/29 NESECRET . cu respectarea prevederilor legale în vigoare. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful