NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

organele administraţiei locale. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M.N.Ap. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă.A. c) prognozarea evoluţiei situaţiei.I. 4. populaţia. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. de către autorităţile administraţiei publice locale. conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. privind modul de comportare şi acţiune. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă. 3. 3/29 NESECRET . sau se poate produce pe teritoriul localităţii. salariaţii. Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. în raport cu natura situaţiei de urgenţă. b) analiza situaţiei de urgenţă. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă. exploatare şi întreţinere. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele. industriale. III. tehnice de pe raza judeţului Gorj.. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă. 5. M. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. naţional. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale. petroliere. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării. farmaceutice şi cerealiere. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde. În momentul restabilirii stării de normalitate. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. 2. personalul Prefecturii. împreună cu personalul de deservire. depozitele de produse alimentare. c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. operatorului economic. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs. documentele arhivistice..

e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. Instituţiile publice şi operatorii economici. stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. Gorj.S. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare. asigură includerea lor în bugetul de stat.J. în condiţiile legii. precum şi forţele. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate. 2. se stabilesc. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. execută activităţi de coordonare a evacuării. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr. c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea. La nivelul localităţilor. respectiv în bugetele locale. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării.U. IV. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. f) analizarea posibilităţilor de cazare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. În scopul trecerii la ordin. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora. operatorilor economici. în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. mijloacele. instituţiilor. în funcţie de risc. instituţiilor publice şi operatorilor economici. Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. instituţiile publice. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează.

realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă.îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă.. mobile. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. . prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. .sistemul de telecomunicaţii speciale (T.col.asigură punerea în aplicare. .C. .întocmesc şi înaintează.. potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora.. unităţile Ministerului Apărării Naţionale. cererile de suplimentare cu mijloace de transport. în principal. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au. . asigurare medicală. alimente şi produse industriale de primă necesitate.elaborează planurile de evacuare proprii.întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale. . carburanţi-lubrifianţi. Pentru conducerea acţiunilor de evacuare. următoarele atribuţii: . a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare. pază şi ordine. I. . spaţii pentru depozitarea bunurilor.sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale.coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă..coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate.organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. imobile. cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor.stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii. la nivel judeţ se utilizează: .NESECRET situaţii de urgenţă.instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare.O. . Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii. . .organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. . Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: . pe tipuri de reţele telefonice fixe.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ. aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. . . 5/29 NESECRET . radio etc. la ordin.asigură avertizarea personalului.coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare. .

Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. prin ofiţerul specialist. La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare. instituţii şi operatori economici. Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate. o împreună cu O. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. mijloace radio.M. o urmăreşte.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon. o organizează. precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare. radiotelefon etc. instituţii şi operatori economici. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.col. stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate. se 6/29 NESECRET - NESECRET . o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea. ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax.E. prin exerciţii practice. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj.). V.A.P.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. corespondenţă specială sau curieri. emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr. În funcţie de situaţie. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. în mod raţional. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune.T. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. . 3). o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. 3). EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr.

Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare. . care întocmeşte şi „Planul de transport”. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. . în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces. format din: . Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET . îmbarcare. . Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare. uzinale. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare.F. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. iar pentru populaţie. În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare.col. la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează. îmbarcare. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.. iar acesta. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice. Punctele de adunare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare.col. la sediul acestora. Pentru instituţii publice şi operatori economici.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. .F. Punctele de adunare. printr-un „Raportsinteză”. case de cultură. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate.posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare. să poată fi identificate şi recunoscute.centrul de conducere şi coordonare a evacuării.R. stadioane etc. punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. precum şi în staţii C. primire/repartiţie”. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale.R. autogări. cămine culturale. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. de regulă. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. săli de sport. punctele de adunare se organizează.

. Hidrocentrale S.2 echipe ale S.J. . . Datele cercetării trebuie să fie veridice.J. 5. În raport de situaţia de urgenţă. C. . . logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr.asigurarea psihologică.şef punct.A.1 echipaj al I. Măsurile de asigurare vizează: .grupă logistică. . Atribuţiile grupelor de constituire.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare.P. .personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei.U. .J.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare. Gorj. îmbarcare. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. . 8/29 NESECRET .ordinea şi siguranţa.grupă medicală.2 echipe ale S. Electrica S. evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează.S. VI.cercetarea.8 echipaje ale I. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare.A. îmbarcare. se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. pe tipuri de riscuri. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. Gorj. precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. Şeful punctului. la executarea cercetării participă: . medicale. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării.2 echipaje ale I. este prezentat în anexa nr. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. . debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”. 4. Gorj. Punctele de adunare.C. oportune şi complete. Sucursala Distribuţie Gorj. .înlocuitor şef punct.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu .personal pentru ordine şi siguranţă publică. astfel: . . Cercetarea se organizează continuu şi unitar.

.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. Electrica S.condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate. .Centrul Operaţional Naţional. Direcţia de Sănătate Publică.dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS. . Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: .caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare.situaţia contaminării nucleare. adăpostire şi asigurare medicală. Datele cercetării se asigură de către: . . .C.la municipii şi oraşe 1-2 ore. Gorj. Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. Gorj. Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică.col. hrănire.la instituţii şi operatori economici 30-60 minute. Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: .starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport.posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor. . Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc. Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET . chimice. .la comune 2-3 ore. . Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.Institutul Naţional de Meteorologie. unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale.2 echipe de la S.A. .G. Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. .A.1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj . .2 echipe ale S.NESECRET . Agenţia Service.evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale. Gorj. Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare.G.Centrul Operaţional Judeţean. Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii. . respectiv instituţii şi operatori economici. biologice şi starea sanitarepidemiologică.A. . . Direcţia Sanitar Veterinară). care participă la executarea evacuării. . Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale.

. substanţelor toxice. de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii. 10/29 NESECRET . În aceste activităţi. Protecţia N. Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare. urmărindu-se. municipii şi oraşe în proporţie de 40%. iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O.B.A.T.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. hrănire şi asigurare medicală.starea reţelelor electrice. paza bunurilor. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. îmbarcare. instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte. unităţi militare aparţinând M. precum şi a lucrărilor de artă: poduri. precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ.C.C.starea epidemiologică din zonă. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei.E. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare.N. salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei. Gorj.B. Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj.M.condiţiile de cazare. tuneluri. în mod deosebit: . precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.NESECRET „Lt.P. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei.col. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei. instalaţiilor şi bunurilor. repartiţie şi pe timpul transportului. . Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje.situaţia surselor de aprovizionare. Protecţia materiilor prime.Ap. . . viaducte etc. Aparatura de control N. de pe teritoriul judeţului. conform instrucţiunilor tehnice specifice.. . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale. primire. . debarcare şi primire-repartiţie.

. .Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii. pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: . Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională.în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă. precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii. specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici. în sistem raţionalizat. gestionarea şi coordonarea resurselor umane. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare.asigurarea financiară. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET . Aprovizionarea cu articole de igienă personală.asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor.cazarea evacuaţilor.ulterior primelor 72 de ore. Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: . Planificarea.aprovizionarea cu produse alimentare. ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. textile. . VII. financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare. Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. astfel: . .instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu. rezervele de stat. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor.asigurarea medicală şi sanitar-veterinară. farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. . depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor.NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs. . prin reţeaua comercială locală. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă. materiale. mijloacelor de transport. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale.

pentru 3-4 zile.NESECRET produse industriale. acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor. 12/29 NESECRET . internate. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. se va face în funcţie de sezon. precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj. instituţii şi operatori economici. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj. săli de sport etc. staţiuni balneare. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. Autovehiculele.). Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. la nivelul localităţilor. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. al oraşelor şi comunelor se asigură. din bugetul de stat şi bugetele locale. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. funcţie de distanţa de evacuare. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. Asigurarea cu sânge. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului.

valorile culturale.. jandarmeriei. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Hidroelectrica S. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. fenomene meteorologice periculoase. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. Evacuarea se execută pe urgenţe. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent.NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii. decizii de evacuare. de patrimoniu şi arhivistice. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. De asemenea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. bunurile materiale. 13/29 NESECRET .C. La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. IX. în baza ordinului primit. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9.) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. dezgheţuri. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.1 Inundaţii. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii.A. Bistriţa şi Tismana . În caz de inundaţie. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. scurgeri de pe versanţi. Evacuarea localităţilor. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. iar în urgenţa a doua animalele. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu.

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. în funcţie de risc. conform prevederilor prezentului plan. asigură includerea lor în bugetul local. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. în condiţiile legii. Pentru organizarea evacuării. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET . pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Punctele de adunare. respectiv în bugetele locale. îmbarcare. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. stadioane etc. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente.NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. săli de sport. îmbarcare. primire/repartiţie”. operatorii economici. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. instituţiile. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. f) analizează posibilităţile de cazare. iar pentru populaţie. case de cultură. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. cămine culturale. Punctele de adunare. precum şi forţele. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta.

Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. grupelor de constituire. îmbarcare. 6. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare.în primele 72 de ore. îmbarcare. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. textile. Punctele de adunare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.ulterior primelor 72 de ore. Autovehiculele. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. se va face în funcţie de sezon. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. medicale. conform anexei nr. asigurarea psihologică. astfel: . Încadrarea punctelor de adunare. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate.. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. conform prevederilor prezentului plan. încălţăminte şi alte produse industriale. debarcare şi primire-repartiţie. prin reţeaua comercială locală. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. instituţii şi operatori economici. precum şi de populaţia evacuată. iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. . Aprovizionarea cu articole de igienă personală. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. se organizează continuu şi unitar. ordinea şi siguranţa.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. pentru 3-4 zile. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.

A. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.C.A. Bistriţa şi Tismana.2 Seisme. alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea. jandarmi. Direcţiei Apelor Craiova. 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice. Gorj. Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. îmbarcare. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.Anexa nr. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj. . În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). S. 10 – Sistemul de alarmare al S.NESECRET pentru situaţii de urgenţă.C. Cele mai semnificative sunt: mun. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu. .Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu. oraşele: Bumbeşti-Jiu. paza bunurilor.. debarcare şi primire-repartiţie.Anexa nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Rovinari. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism . Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Anexe: . Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. Hidrocentrale S. 8 – Tabel cu localităţile. la nivelul localtăţilor. 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu.Anexa nr. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice. S. Hidroelectrica S. Motru. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. . Măsurile de ordine şi siguranţă publică.A. 16/29 NESECRET .G.Anexa nr. specialişti ai S. Electrica S.A. 9. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.C. . birourilor/posturilor de poliţie. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.

Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. Brăneşti. Mătăsari. de patrimoniu şi arhivistice. Godineşti. Alimpeşti. iar în urgenţa a doua animalele. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Runcu. Evacuarea localităţilor. Stejari . decizii de evacuare. Bărbăteşti . La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. Bălăneşti. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Băleşti. valorile culturale. Drăguţeşti. jandarmeriei. Tînţăreni. Dăneşti. Urdari. în baza ordinului primit. Samarineşti. Glogova. d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei. Bengeşti-Ciocadia. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Arcani. Cîlnic. Bumbeşti-Piţic. precum şi forţele. Logreşti. comunele: Albeni. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. instituţiile. Berleşti. Evacuarea se execută pe urgenţe. Ciuperceni.Stoina. Vladimir. Licurici. Fărcăşeşti. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Negomir. Căpreni. Dănciuleşti. televiziunea prin cablu. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Crasna. Pentru organizarea evacuării. Turcineşti. De asemenea. operatorii economici. Muşeteşti. Peştişani. etc. Aninoasa.. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Bustuchin. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile.NESECRET Tismana. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Roşia de Amaradia. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . Schela. Cătunele. Prigoria. Slivileşti. Jupîneşti. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. bunurile materiale.

conform prevederilor prezentului plan. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Punctele de adunare. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. îmbarcare. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. stadioane etc. debarcare şi primire-repartiţie. îmbarcare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. să poată fi identificate şi recunoscute. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren..NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren. 5. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. primire/repartiţie”. săli de sport. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. iar pentru populaţie. grupelor de constituire. f) analizează posibilităţile de cazare. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. conform anexei nr. în apropierea căilor de acces. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. cămine culturale. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Încadrarea punctelor de adunare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. dacă este posibil în primăria localităţii. medicale. conform prevederilor prezentului plan. îmbarcare. case de cultură. îmbarcare. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea.

încălţăminte şi alte produse industriale. debarcare şi primire-repartiţie. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local.NESECRET producerea seismului/alunecării de teren. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. ordinea şi siguranţa. 19/29 NESECRET . paza bunurilor. precum şi de populaţia evacuată. birourilor/posturilor de poliţie. jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. asigurarea psihologică. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. prin reţeaua comercială locală. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. pentru 3-4 zile. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi.. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. textile. . se va face în funcţie de sezon. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. îmbarcare. Autovehiculele. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. instituţii şi operatori economici. se organizează continuu şi unitar. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local. precum şi la primirea ordinului de evacuare. astfel: .în primele 72 de ore de la evacuare.

se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”.Turburea. Turburea. 9. Bistriţa. Stejari. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. toate cu transport subteran prin conducte. 2. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. iar 70.200 ha sunt proprietate privată. precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. Bărbăteşti . constituite potrivit legii. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Bustuchin. 5. prelucrarea. Hurezani. de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice. Dănciuleşti. 3. 102953 ha teren arabil. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1. se înţelege acel incendiu de mari proporţii. Hurezani. manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase. Anexe: . care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea.Turceni . 159. Din suprafaţa totală de fond forestier. Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului.. situat în principal în partea de sud a judeţului.Anexa nr. Bustuchin.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni.612 ha. Tismana. Stejari.3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. Rovinari. 20/29 NESECRET . 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. 4.412 ha sunt proprietate publică. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. prin Direcţia Silvică Gorj. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Stoina. Zonele împădurite aparţinând fondului forestier.

. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. daca situaţia o impune. de patrimoniu şi arhivistice. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. în raport cu pericolul ce le ameninţă. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia.NESECRET Evacuarea. de regula. iar în urgenţa a doua animalele. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. operatorii economici. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. De asemenea. jandarmeriei. 211212. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. în baza ordinului primit. Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). Evacuarea se execută pe urgenţe. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. fax 211726). valorile culturale. Pentru organizarea evacuării. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. instituţiile. precum şi pe durata acţiunii. d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. populaţiei. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă.col. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa. precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. bunurile materiale. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. decizii de evacuare. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. c) prognozarea evoluţiei situaţiei.

îmbarcare. conform prevederilor prezentului plan. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. f) analizează posibilităţile de cazare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. instituţii şi operatori economici. . În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare.articole de igienă personală. medicale.ulterior primelor 72 de ore. grupelor de constituire. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. în funcţie de sezon. astfel: . conform anexei nr. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. textile. precum şi de populaţia evacuată. îmbarcare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. primire/repartiţie”. 5. îmbarcare. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. debarcare şi primire-repartiţie. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Încadrarea punctelor de adunare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. încălţăminte şi alte produse industriale. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Punctele de adunare. pentru 3-4 zile. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. .NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. conform prevederilor prezentului plan.

Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. birourilor/posturilor de poliţie. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. 9. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. asigurarea psihologică. ordinea şi siguranţa. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. Anexe: .NESECRET asigură din bugetul local. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. precum şi la primirea ordinului de evacuare.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET . precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului. care face legătura între sudul şi nordul ţării. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). paza bunurilor. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Anexa nr. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea..

televiziune prin cablu. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. în baza ordinului primit. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. Pentru organizarea evacuării. 211212. Evacuarea se execută pe urgenţe. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. bunurile materiale. dar şi după producerea accidentului. colectivităţilor de animale. emit.NESECRET anexa nr. De asemenea. valorile culturale. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. de patrimoniu şi arhivistice. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Evacuarea. iar după stabilirea posibilelor efecte. 24/29 NESECRET . La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. în urgenţa a doua animalele. operatorii economici. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. c) prognozarea evoluţiei situaţiei.col. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului. instituţiile. d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. fax 211706). daca situaţia o impune.. precum şi pe durata acţiunii. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. decizii de evacuare. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 17. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. bunurilor materiale şi mediului. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. jandarmeriei. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET . textile. medicale. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. îmbarcare. Dacă evacuarea nu este necesară.NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. precum şi de populaţia evacuată. 5. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. debarcare şi primire-repartiţie. . d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. încălţăminte şi alte produse industriale. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. îmbarcare. Încadrarea punctelor de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. îmbarcare. Autovehiculele. astfel: . întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. primire/repartiţie”. f) analizează posibilităţile de cazare. Punctele de adunare. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. pentru 3-4 zile.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. conform prevederilor prezentului plan. conform anexei nr. instituţii şi operatori economici. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. Punctele de adunare.articole de igienă personală. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. conform prevederilor prezentului plan. . grupelor de constituire. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. în funcţie de sezon. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment..

5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. asigurarea psihologică. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.N. 9.NESECRET asigură din bugetul local. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează.E. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. se organizează continuu şi unitar. debarcare şi primire-repartiţie. 18. ordinea şi siguranţa. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.E. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi.N. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj.. birourilor/posturilor de poliţie. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. specialişti ai transportatorului implicat în eveniment. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Kozlodui Bulgaria. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. paza bunurilor. 26/29 NESECRET . îmbarcare. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. jandarmi.

Punctele de adunare. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare. îmbarcare. fax 211706). conform prevederilor prezentului plan. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea.col. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. Punctele de adunare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. conform anexei nr. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Evacuarea se va executa pe urgenţe. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. primire/repartiţie”. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise.. precum şi la primirea ordinului de evacuare. 211212. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. conform prevederilor prezentului plan. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112.NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. îmbarcare. ordinea şi siguranţa. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. 5. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. asigurarea 27/29 NESECRET . În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă.

paza bunurilor. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.NESECRET psihologică. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. îmbarcare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. birourilor/posturilor de poliţie. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. se organizează continuu şi unitar. 28/29 NESECRET .. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). debarcare şi primire-repartiţie. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. jandarmi. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful