NESECRET R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.

col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

PLANUL
DE EVACUARE A POPULAŢIEI, A UNOR BUNURI MATERIALE ŞI COLECTIVITĂŢI DE ANIMALE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

I. SCOPUL ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea este o măsura de protecţie civilă luată înainte, pe timpul sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici, animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie şi supravieţuire. Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia. În situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei. II. CONCEPŢIA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Evacuarea în situaţii de urgenţă, se execută, de regulă, pe teritoriul judeţului (localităţii) în afara zonei afectate. Executarea acţiunilor de evacuare, trebuie să permită funcţionarea instituţiilor, menţinerea ordinii publice şi desfăşurarea activităţilor sociale vitale. În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de asigurare cu mijloace de transport, evacuarea dintr-o zonă/localitate se poate efectua în totalitate sau parţial, simultan ori succesiv. În toate situaţiile, se va avea în vedere posibilitatea autoevacuării. În vederea realizării măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare a instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor, evacuarea este coordonată şi îndrumată la nivelul judeţului Gorj de Centrul de Conducere şi Coordonare a
1/29
NESECRET

NESECRET

Evacuării. Din acesta fac parte specialişti din aparatul deconcentrat al ministerelor şi din cadrul Consiliului Judeţean Gorj (anexa nr. 1). La nivelul localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici centrul de conducere şi coordonare a evacuării se încadrează cu personal de conducere din cadrul acestora. Locurile în care se execută evacuarea trebuie să asigure: - legături de comunicaţii; - condiţii de cazare şi hrănire; - asistenţă medicală; - condiţii pentru continuarea activităţii social-economice, funcţionarea instituţiilor şi operatorilor economici, desfăşurarea procesului de învăţământ etc.. Acestea se stabilesc ţinându-se cont de următoarele criterii: o să nu fie destinate pentru dispunerea (dislocarea) unităţilor militare; o să dispună de condiţii de protecţie a oamenilor şi bunurilor materiale; o să fie situate în adâncimea teritoriului naţional, în afara direcţiilor operative, a zonelor ce pot fi inundate sau contaminate, în condiţii de siguranţă faţă de obiective importante; o să existe condiţii pentru cazarea populaţiei şi spaţii de depozitare a bunurilor materiale; o să ofere posibilităţi pentru asigurarea legăturilor, aprovizionarea populaţiei şi acordarea asistenţei medicale; o să dispună de căi de comunicaţii accesibile în orice anotimp şi stare a vremii. Itinerariile de deplasare şi executarea evacuării, pe tipuri de riscuri, se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale localităţilor, instituţiilor şi operatorilor economici. La nivelul judeţului sau pentru mai multe zone în care s-au produs situaţii de urgenţă, starea de alertă se declară de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – prefectul judeţului Gorj. Ordinul pentru trecerea la aplicarea planurilor de evacuare, va fi transmis comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi, respectiv instituţii şi operatori economici prin Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, folosinduse mijloacele fir şi radio, conform „Planului de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. Despre locul producerii, data, ora şi urmările situaţiei de urgenţă şi măsurile luate pe linie de evacuare, se va raporta imediat, telefonic, de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi/sau inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă), telefoane 0212420501, 021-2420377, 021-2420378, 021-2420990 – fax. În raport de situaţia de urgenţă şi în vederea aplicării cu operativitate a măsurilor din planul de evacuare în situaţii de urgenţă se vor executa următoarele activităţi:
2/29
NESECRET

industriale. personalul Prefecturii. conform schemei de înştiinţare din „Planul de înştiinţare şi alarmare al judeţului Gorj”. 4. d) determinarea efectelor acţiunilor dezastrelor asupra populaţiei şi bunurilor materiale. personalului comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. împreună cu personalul de deservire. colectivităţile de animale şi bunurile materiale revin pe fostele amplasamente.A.Ap.N.I. petroliere. 3/29 NESECRET . în raport de natura situaţiei de urgenţă ce s-a produs. exploatare şi întreţinere. 2. salariaţii. M. farmaceutice şi cerealiere.. d_instituirea şi asigurarea serviciului de permanenţă la instituţiile ce asigură membrii în comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi centrele de conducere şi coordonare a evacuării. 3. în raport cu natura situaţiei de urgenţă. despre evoluţia fenomenului şi factorilor supravegheaţi. operatorului economic. ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Organizarea acţiunilor de evacuare cuprinde. documentele arhivistice. În acţiunea de evacuare sunt cuprinse: 1. următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă. În momentul restabilirii stării de normalitate. populaţia. 5. b_avertizarea-alarmarea populaţiei despre pericolul iminent al producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă. privind modul de comportare şi acţiune. sau se poate produce pe teritoriul localităţii. naţional. de către autorităţile administraţiei publice locale. b) analiza situaţiei de urgenţă.. Consiliului Judeţean şi bunurile materiale necesare asigurării continuităţii activităţii acestora. toate persoanele şi o parte din bunurile materiale din localităţile dispuse în zona de producere a situaţiei de urgenţă. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi populaţiei. e_asigurarea schimbului reciproc de date şi informaţii cu unităţile M. tehnice de pe raza judeţului Gorj. funcţie de efectele situaţiei de urgenţă. instituţiile publice şi operatorii economici care nu îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale. depozitele de produse alimentare. III. c_informarea şi pregătirea organelor de conducere. datorită situaţiilor create în urma situaţiilor de urgenţă.NESECRET a_asigurarea înştiinţării personalului de conducere de la toate eşaloanele. organele administraţiei locale. conform propriilor „Scheme de organizare a avertizării şi alarmării. bunurile materiale şi patrimoniul cultural. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă.

În scopul trecerii la ordin. operatorilor economici. de cătrre comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Conducerea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean se realizează de către Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării condus de vicepreşedintele C. Atribuţiile Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării sunt prezentate în anexa nr. f) analizarea posibilităţilor de cazare. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor care se evacuează. în baza planurilor de evacuare întocmite de către comitetele locale pentru 4/29 NESECRET . stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. în funcţie de risc. preşedinţii acestora fiind vicepreşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. mijloacele.J. IV.U. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor. d) stabilirea gradului de urgenţă şi eşalonarea evacuării. h) elaborarea şi transmiterea ordinului/dispoziţiei de evacuare. se organizează centre de conducere şi coordonare a evacuării. execută activităţi de coordonare a evacuării. e) executarea recunoaşterilor zonelor şi a localităţilor în care se dispune evacuarea. instituţiile publice. respectiv directorii adjuncţi ai instituţiilor publice şi/sau operatorilor economici. se stabilesc. c) stabilirea zonelor şi localităţilor în care se execută evacuarea. în timp scurt şi în mod organizat la executarea evacuării. operatorii economici şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. 2. Pentru organizarea evacuării se execută următoarele activităţi: a) stabilirea localităţilor. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. Instituţiile publice şi operatorii economici. La nivelul localităţilor. urmărindu-se utilizarea eficientă a acestora. precum şi forţele. respectiv în bugetele locale. centrele de conducere şi coordonare îşi constituie secretariate tehnice pentru a fi în măsură să pună în aplicare în orice moment planurile întocmite în acest sens. g) identificarea posibilităţilor de asigurare a acţiunilor de evacuare.S. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă. pentru evacuarea populaţiei şi a unor bunuri materiale. b) stabilirea naturii şi cantităţii bunurilor ce urmează a fi evacuate. instituţiilor. Gorj.NESECRET f) recunoaşterea itinerarelor şi localităţilor/zonelor în care se execută evacuarea. în condiţiile legii. Organizarea evacuării se realizează către de autorităţile administraţiei publice locale. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută evacuarea. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. asigură includerea lor în bugetul de stat. instituţiilor publice şi operatorilor economici.

Pentru conducerea acţiunilor de evacuare.îndeplinesc sarcinile curente stabilite în funcţie de situaţia concretă. .elaborează planurile de evacuare proprii.O. următoarele atribuţii: . Instituţiile publice şi operatorii economici de pe teritoriul judeţului Gorj au următoarele atribuţii pe linia evacuării: . I.asigură avertizarea personalului. a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj. .întocmesc şi înaintează. alimente şi produse industriale de primă necesitate. radio etc. prin inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean. Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale şi Secţia Judeţeană Gorj a Serviciului Român de Informaţii organizează şi execută evacuarea personalului şi a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii.C.sistemul de comunicaţii fir şi radio al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare.realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă. . . spaţii pentru depozitarea bunurilor.avizează planurile de evacuare întocmite de instituţiile şi operatori economici de pe teritoriul administrativ.coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate. poştă electronică) al Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. imobile. în principal. cererile de suplimentare cu mijloace de transport. pază şi ordine..sistemul de telecomunicaţii speciale (T.. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj. unităţile Ministerului Apărării Naţionale. la ordin.întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale. cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor. la nivel judeţ se utilizează: . asigurare medicală.asigură punerea în aplicare. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au. carburanţi-lubrifianţi. . pe tipuri de reţele telefonice fixe.organizează un punct de informare privind persoanele evacuate la sediul primăriilor..organizează şi asigură funcţionarea sistemului informaţional-decizional la nivel plan local. mobile.coordonează pregătirea populaţiei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare.NESECRET situaţii de urgenţă.stabilesc necesarul de capacităţi de comunicaţii. . potrivit ordinelor şi dispoziţiilor specifice emise de conducătorii acestora. . aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc. 5/29 NESECRET . . . . . ..col.coordonează aplicarea unitară şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în zona de competenţă. . .

col. prin ofiţerul specialist. În situaţiile stabilite de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. V. . ordinul/dispoziţia/decizia de evacuare se poate transmite prin telefon/fax. Comitetele locale şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. coordonează şi verifică realizarea măsurilor prevăzute în planurile de evacuare în situaţii de urgenţă. în mod raţional. stabileşte modul de aprovizionare a populaţiei ce se evacuează cu produse alimentare şi industriale de primă necesitate.M. se verifică autenticitatea şi după confirmare se analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate. precum şi modul de aplicare a prevederilor planurilor de evacuare. modalităţi de acordare a asistenţei medicale şi psigologice pe timpul executării evacuării. corespondenţă specială sau curieri. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Gorj. respectiv instituţii şi operatori economici emit decizii de evacuare (anexa nr.P. mijloace radio. se 6/29 NESECRET - NESECRET .E. o stabileşte împreună cu Direcţia de Sănătate Publică. acestea pot fi transmise şi prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune. o organizează. o împreună cu O. radiotelefon etc. instituţii şi operatori economici. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.alte mijloace de comunicaţii (reţele de telefoane mobile.col. o în baza planurilor de cooperare cu poliţia şi jandarmeria stabileşte măsurile de pază şi ordine pe timpul executării acţiunilor în/din localităţile unde se execută evacuarea. 3). În funcţie de situaţie. instituţii şi operatori economici. La primirea ordinului/dispoziţiei/deciziei de evacuare. o urmăreşte. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj are următoarele atribuţii: o coordonează şi îndrumă activitatea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării prin primul-adjunct al inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.sistemul de telecomunicaţii teritorial (telefon.T. emite ordin de evacuare în baza ordinului de evacuare primit de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (anexa nr.A. Ordinul de evacuare în situaţii de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. prin exerciţii practice.). fax) al Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii. antrenarea centrelor de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi. o urmăreşte întocmirea planului de evacuare la localităţi. 3). EXECUTAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.

puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează.col. punctele de îmbarcare/debarcare se centralizează de Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. trecându-se de îndată la elaborarea dispoziţiei de evacuare.centrul de conducere şi coordonare a evacuării. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se 7/29 NESECRET . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj. Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează dispozitivul de evacuare. îmbarcare. Pentru instituţii publice şi operatori economici. precum şi în staţii C. iar acesta. stadioane etc. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. autogări.col. Punctele de adunare. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. îmbarcare. primire/repartiţie”.F. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul Prefecturii judeţului Gorj. printr-un „Raportsinteză”. iar pentru populaţie. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. de regulă. . săli de sport. format din: .puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare.R. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare.R. În cazul evacuării populaţiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare. care întocmeşte şi „Planul de transport”. Punctele de adunare.F. la propunerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. să poată fi identificate şi recunoscute. cămine culturale. . la sediul acestora. case de cultură.puncte de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate. Punctele de îmbarcare/debarcare se organizează în gări C. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. la rândul său la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. uzinale. .posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare.NESECRET stabilesc măsurile de primă urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (Centrul Operaţional Judeţean) al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Acestea se organizează pe localităţi/cartiere şi în localuri publice. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele/localităţile de afluire a populaţiei evacuate.. . Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în apropierea căilor de acces. punctele de adunare se organizează. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.

.8 echipaje ale I. pe tipuri de riscuri. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Hidrocentrale S.asigurarea psihologică.C. Gorj.S. ASIGURAREA ACŢIUNILOR DE EVACUARE Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate.şef punct. precum şi la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. . C. . logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei sunt prezentate în anexa nr.A. VI.grupă pentru constituirea eşaloanelor/indicativelor de evacuare.ordinea şi siguranţa.2 echipe ale S. Datele cercetării trebuie să fie veridice. astfel: .J. . . . se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. Electrica S.personal pentru ordine şi siguranţă publică. 8/29 NESECRET . . Sinopticul activităţilor desfăşurate de Centrul de Conducere şi Coordonare a Evacuării. .grupă medicală. Activităţile ce se desfăşoară de către personalul încadrat în punctele de adunare.1 echipaj al I. îmbarcare. Punctele de adunare. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. debarcare şi primire-repartiţie sunt prevăzute în conţinutul „Carnetului cu activităţile care se desfăşoară în cadrul punctului de adunare/îmbarcare/debarcare şi primire-repartiţie”. . Atribuţiile grupelor de constituire. . Şeful punctului.2 echipaje ale I.grupă logistică. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. În raport de situaţia de urgenţă.U. Sucursala Distribuţie Gorj. se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. este prezentat în anexa nr. Gorj.J.A. oportune şi complete.P. Gorj.NESECRET realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.înlocuitor şef punct.personal pentru îndrumarea şi fluidizarea circulaţiei. la executarea cercetării participă: .J. . . Măsurile de asigurare vizează: .Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu . Cercetarea se organizează continuu şi unitar.cercetarea. îmbarcare. medicale. 4.2 echipe ale S. 5. evidenţa populaţiei şi a bunurilor care se evacuează.

. Toate datele colectate se centralizează la nivelul Centrului Operaţional Judeţean.evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi bunurilor materiale.caracteristicile localităţilor şi ale zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de cazare.2 echipe ale S. chimice.serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. . Agenţia Judeţeană de Protecţie a Mediului. . . Electrica S.condiţiile geoclimatice la zi şi cele prognozate. . Secţiei Judeţene a Serviciului român de Informaţii.2 echipe de la S. Direcţia de Sănătate Publică.Institutul Naţional de Meteorologie. hrănire.. respectiv instituţii şi operatori economici.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.starea căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport.G.la comune 2-3 ore. . biologice şi starea sanitarepidemiologică. unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale. care participă la executarea evacuării. . Oficiului Judeţean pentru Telecomunicaţii Speciale. adăpostire şi asigurare medicală.situaţia contaminării nucleare. Centrul Naţional pentru Coordonarea Intervenţiei în Caz de Accident Nuclear sau Urgenţă Radiologică.G. Cercetarea nemijlocită se execută şi de către subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. .A. Gorj. Datele cercetării se asigură de către: . Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind: .NESECRET . .la instituţii şi operatori economici 30-60 minute. Gorj.A. . Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.1 laborator al Agenţiei Judeţene de Protecţie a Mediului Gorj .Centrul Operaţional Judeţean.dispeceratele structurilor deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (Direcţia Apelor CraiovaS. . . Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută la primirea ordinului/dispoziţiei de evacuare. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj.col. . Agenţia Service. Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a localităţilor unde se organizează evacuarea se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 9/29 NESECRET .posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor.la municipii şi oraşe 1-2 ore.A. Gorj. .Centrul Operaţional Naţional. Direcţia Sanitar Veterinară). Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare: .C. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizica Pământului etc.dispeceratele instituţiilor şi operatorilor economici sursă de risc.

P.B. În aceste activităţi. debarcare şi primire-repartiţie. în mod deosebit: . precum şi a lucrărilor de artă: poduri.condiţiile de cazare. substanţelor toxice.N.Ap. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj (la localităţi prin birourile/posturile de poliţie) în scopul prevenirii accidentelor pe timpul acţiunilor de evacuare şi păstrării în permanenţă a controlului asupra existenţei şi integrităţii aparaturii şi tehnicii pe timpul intervenţiei. urmărindu-se.starea epidemiologică din zonă. de alimentare cu apă şi de telecomunicaţii.A. conform instrucţiunilor tehnice specifice. Protecţia N.B. instalaţiilor şi bunurilor. unităţi militare aparţinând M. pot fi implicate şi efective ale poliţiei comunitare.starea căilor şi nodurilor de comunicaţie.T. 10/29 NESECRET .M.starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei. de pe teritoriul judeţului. pe timpul acţiunii de evacuare se realizează în scopul protecţiei populaţiei. Asigurarea protecţiei personalului se realizează cu mijloace speciale de protecţie individuală şi cu mijloace confecţionate pe plan local. Aparatura de control N.E. Protecţia materiilor prime. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei în/din raionul care se evacuează. precum şi celelalte mijloace sunt asigurate pentru echipele şi grupele de cercetare de la judeţ. pentru prevenirea pierderilor materiale şi umane în punctele de adunare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. repartiţie şi pe timpul transportului.C. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. viaducte etc. paza bunurilor.NESECRET „Lt. ..C. Asigurarea decontaminării se realizează cu substanţe şi soluţii ce se pot procura de la instituţii şi operatori economici de pe teritoriul judeţului Gorj.col. îmbarcare. . Măsurile de ordine şi siguranţă publică. . Gorj. municipii şi oraşe în proporţie de 40%. Se va acţiona în funcţie de locul unde s-a produs situaţia de urgenţă şi nevoile de decontaminare. . salariaţilor şi bunurilor materiale împotriva contaminării cu substanţe radioactive. iar diferenţa de 60% se asigură prin grija O.situaţia surselor de aprovizionare. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţii publice locale. hrănire şi asigurare medicală.starea reţelelor electrice. Acţiunile de decontaminare se realizează cu echipele specializate din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în punctele de decontaminare cu maşini de stropit şi autovidanje. instalaţiilor şi produselor finite ale instituţiilor şi operatorilor economici se realizează pe baza planurilor de protecţie întocmite la fiecare în parte. precum şi împotriva substanţelor chimice nocive în cazul creării focarului chimic industrial pe întreg teritoriul judeţului.. . primire. tuneluri.

textile. Aceasta se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor. încălţăminte şi alte 11/29 NESECRET . . farmaceutice şi industriale de strictă necesitate. astfel: .aprovizionarea cu produse alimentare. asigurarea logistică se poate face şi de către firme de stat sau private. .Consiliul Judeţean Gorj şi consiliile locale de la localităţi – pentru populaţie şi angajaţii proprii. . VII. pe bază de convenţii de prestări de servicii încheiate din timp. pe baza planurilor întocmite pe timp de normalitate. depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor.NESECRET Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie în scopul evitării producerii panicii sau combaterii acesteia în cazul în care s-a produs. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă.asigurarea medicală şi sanitar-veterinară.asigurarea financiară.ulterior primelor 72 de ore. rezervele de stat. Logistica acţiunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor. financiare sau de altă natură a acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă se realizează de către comitetele pentru situaţii de urgenţă. materiale. rezervele de mobilizare şi ajutoarele umanitare. gestionarea şi coordonarea resurselor umane. Sursele de aprovizionare sunt: economia naţională. Planificarea. bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în planurile de evacuare. precum şi cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii. . Logistica evacuării în situaţii de urgenţă de către: . . La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale. ASIGURAREA LOGISTICĂ A ACŢIUNILOR DE EVACUARE Logistica acţiunilor de evacuare reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. . specialiştii proprii ai instituţiilor publice şi operatorilor economici. în sistem raţionalizat. mijloacelor de transport. prin reţeaua comercială locală. până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare sunt: .în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă.cazarea evacuaţilor.instituţii şi operatori economici – pentru personalul propriu.

acordării ajutorului medical de urgenţă şi asistenţei medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident. din bugetul de stat şi bugetele locale. ASIGURAREA EVACUĂRII MEDICALĂ ŞI SANITAR-VETERINARĂ A Asigurarea medicală şi sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătăţii populaţiei şi animalelor care se evacuează. precum şi în localităţile de dispunere se asigură de Direcţia de Sănătate Publică Gorj. prevenirii apariţiei bolilor şi epidemiilor/epizootiilor. Transportul eventualilor răniţi se asigură cu autosalvări puse la dispoziţie de către Staţia de Ambulanţă Gorj.). Asigurarea cu sânge. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de societăţile comerciale cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de prestări de servicii. Asistenţa medicală pe timpul evacuării. Spitalizarea pe timpul executării evacuării se va asigura în unităţile sanitare de pe raza judeţului Gorj. precum şi prin crearea de noi capacităţi de spitalizare (cămine. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. staţiuni balneare. Fondurile financiare necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. pentru 3-4 zile. plasmă şi substituenţi se face prin Centru de Recoltare şi Conservare a Sângelui din municipiul Tg-Jiu. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivel judeţean. la nivelul localităţilor. prin unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului. funcţie de distanţa de evacuare. 12/29 NESECRET . internate. cât şi cu mijloace de transport proprietate publică şi privată. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Autovehiculele.NESECRET produse industriale. de Filiala de Cruce Roşie Gorj şi de alte servicii de specialitate. Constituirea grupelor medicale se face în termen de 2-3 ore. instituţii şi operatori economici. Cercetarea epidemiologică se asigură cu câte 2 echipe mobile antiepidemice organizate la municipiul Tg-Jiu precum şi de către Laboratorul Judeţean de Igienă al Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. al oraşelor şi comunelor se asigură. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local VIII. săli de sport etc. se va face în funcţie de sezon.

În caz de inundaţie. instituţiile şi operatorii economici pentru personalul încadrat. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale La nivelul judeţului Gorj inundaţiile pot fi provocate de fenomenele meteorologice periculoase (ploi abundente. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin intermediul sirenelor electronice amplasate pe râul Jiu. Notificarea despre producerea unui accident hidrotehnic se primeşte la Centrul Operaţional Judeţean (211212. d) determinarea efectelor inundaţiilor/accidentelor hidrotehnice asupra salariaţilor populaţiei. Hidroelectrica S. dezgheţuri. – Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu. notificarea se primeşte de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. jandarmeriei. fenomene meteorologice periculoase. Asistenţa sanitar-veterinară se execută de către Direcţia Sanitar-Veterinară Gorj. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. De asemenea. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.A. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. iar în urgenţa a doua animalele. valorile culturale.1 Inundaţii. care cuprind în special bazinele râurilor Jiu. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio de la nivelul localităţii. de patrimoniu şi arhivistice. scurgeri de pe versanţi. fax 211706) de la dispecerul de serviciu al S. Evacuarea se execută pe urgenţe. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. bunurile materiale. Evacuarea localităţilor. Bistriţa şi Tismana . La nivelul comitetelor locale din zona de inundabilitate a judeţului Gorj se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. dar şi prin staţiile de amplificare de la localităţi. IX.) şi accidente la construcţiile hidrotehnice. EXECUTAREA EVACUĂRII PE TIPURI DE RISC SPECIFICE JUDEŢULUI GORJ 9. în baza ordinului primit.. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. decizii de evacuare. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere.C. 13/29 NESECRET .NESECRET Medicamentele şi materialele sanitare se asigură de către Consiliile judeţene şi locale pentru populaţie şi angajaţii proprii.

Punctele de adunare. operatorii economici. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în afara zonei de risc. În zonele în care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. săli de sport. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. conform prevederilor prezentului plan. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. stadioane etc. instituţiile. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. Punctele de adunare. urmărinduse utilizarea eficientă a fondurilor alocate.NESECRET e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţilor. îmbarcare. f) analizează posibilităţile de cazare. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi de inundaţii/accidente hidrotehnice. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. Pentru organizarea evacuării. e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. în funcţie de risc. punctele de adunare se organizează la sediul acestora. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. asigură includerea lor în bugetul local. în condiţiile legii. primire/repartiţie”. în bugetele instituţiilor publice şi ale operatorilor economici. respectiv în bugetele locale. precum şi forţele. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă stabilesc obiectivele de realizat şi fondurile necesare realizării acestora. iar pentru populaţie. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la 14/29 NESECRET . case de cultură. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării îşi desfăşoară activitatea în sediul primăriei localităţii din zona afectată sau posibil a fi afectată. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se mediatizează prin afişe din timp de normalitate. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc. îmbarcare. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. cămine culturale.

iar la executarea acesteia participă reprezentanţi ai serviciilor voluntare 15/29 NESECRET . Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. încălţăminte şi alte produse industriale.NESECRET Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. textile. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. instituţii şi operatori economici. se organizează continuu şi unitar. Autovehiculele. conform prevederilor prezentului plan. se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de urgenţă. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. asigurarea psihologică. conform anexei nr. ordinea şi siguranţa. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi.în primele 72 de ore. Punctele de adunare. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează în 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare. . se va face în funcţie de sezon. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă.. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. precum şi de populaţia evacuată. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. debarcare şi primire-repartiţie. Încadrarea punctelor de adunare. îmbarcare. 6. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. prin reţeaua comercială locală.ulterior primelor 72 de ore. pentru 3-4 zile. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. medicale. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. astfel: . Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. îmbarcare. grupelor de constituire. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în termen de 2 (două) ore de la primirea ordinului de evacuare.

Anexa nr..C. 9. instituţiile şi operatorii economici care se evacuează preventiv în caz de pericol iminent şi în cazul ruperii barajelor componente amenajărilor râurilor Jiu. Cele mai semnificative sunt: mun. Bistriţa şi Tismana.Anexa nr. Sucursala Hidrocentrale Tg-Jiu existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu – sirene electronice.Anexa nr. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. 8 – Tabel cu localităţile. S.Sucursalei Hidrocentrale Tg-Jiu. .NESECRET pentru situaţii de urgenţă.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de către reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. Electrica S. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. intensitatea maximă fiind de 70 Richter. Toate localităţile judeţului pot fi afectate de un seism . jandarmi. alunecări şi prăbuşiri de teren Judeţul Gorj se găseşte în zona a 3-a seismică a unui cutremur cu epicentrul în Vrancea. la nivelul localtăţilor. Alunecările de teren acoperă o mare parte a localităţilor de pe teritoriul judeţului Gorj. specialişti ai S. 10 – Sistemul de alarmare al S. cât şi cu mijloace de transport publice şi particulare. debarcare şi primire-repartiţie.C. Sucursala Distribuţie şi Agenţia Service Gorj. îmbarcare. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). 16/29 NESECRET .A. Rovinari. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare.A.G. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Gorj.A.2 Seisme. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Anexe: .Anexa nr. Direcţiei Apelor Craiova. S. birourilor/posturilor de poliţie. Hidrocentrale S.C. 9 – Sistemul de alarmare existent la localităţile din aval de barajele amenajărilor râului Jiu. . . . paza bunurilor. 7 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de inundaţii şi accidente hidrotehnice. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Motru. oraşele: Bumbeşti-Jiu. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.A. Hidroelectrica S. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează.

Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă emit. Schela. comunele: Albeni. de patrimoniu şi arhivistice. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. Samarineşti. mijloacele logistica evacuării în cazul situaţiilor de urgenţă se stabilesc de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Muşeteşti. Aninoasa. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. Arcani. Bumbeşti-Piţic. Negomir. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi se actualizează funcţie de distrugerile produse de situaţia de urgenţă asupra căilor de comunicaţii. Godineşti. precum şi forţele. Bengeşti-Ciocadia. Alimpeşti. operatorii economici. jandarmeriei. iar în urgenţa a doua animalele. bunurile materiale. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. decizii de evacuare. valorile culturale. Turcineşti. Crasna. gradul de urgenţă şi ordinea în care se execută evacuarea. Berleşti. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. Tînţăreni.Stoina. Glogova. Logreşti. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. Urdari. b) analizarea situaţiei de urgenţă produse sau în curs de producere (în cazul alunecărilor de teren cu o evoluţie lentă). Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează. Stejari . Cîlnic. Jupîneşti. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. Brăneşti. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare de la localităţi. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. Mătăsari. Bărbăteşti . Slivileşti.. Ciuperceni. Runcu. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Dănciuleşti. De asemenea. Roşia de Amaradia. Pentru organizarea evacuării. Drăguţeşti. Dăneşti. în baza ordinului primit. Prigoria. etc. Cătunele. Căpreni.NESECRET Tismana. Evacuarea localităţilor. Vladimir. h) elaborarea şi transmiterea dispoziţiei de evacuare la instituţii şi operatori economici posibil a fi afectaţi. Bustuchin. Licurici. instituţiilor şi operatorilor economici se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloacele fir şi radio de la nivelul localităţilor. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. Băleşti. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Fărcăşeşti. instituţiile. Bălăneşti. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Evacuarea se execută pe urgenţe. televiziunea prin cablu. precum şi numărul şi 17/29 NESECRET . Peştişani. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. d) determinarea efectelor seismului/alunecării de teren asupra salariaţilor populaţiei.

e) execută recunoaşterilor zonelor în care se dispune evacuarea. conform prevederilor prezentului plan. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. Pentru o conducere unitară a acţiunilor de evacuare centrul de conducere şi coordonare a evacuării în caz de seism/alunecare de teren îşi desfăşoară activitatea întrun sediul neafectat de seism/alunecare de teren. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. stadioane etc. să poată fi identificate şi recunoscute. în locuri şi localuri publice: unităţi de învăţământ. grupelor de constituire. Pentru instituţiile publice şi operatorii economici de la nivelul localităţii punctele de adunare se organizează la sediu acestora. Punctele de adunare. pentru luarea în evidenţă şi repartizarea pe spaţii de cazare. conform anexei nr. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. cămine culturale. iar pentru populaţie. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. în apropierea căilor de acces. conform prevederilor prezentului plan. aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării şi se realizează după 18/29 NESECRET . medicale. Punctele de primire/repartiţie se organizează în zonele de afluire a populaţiei evacuate. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp de normalitate de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă. debarcare şi primire-repartiţie trebuie să fie situate în zone neafectate de seism/alunecare de teren.. Punctele de adunare. să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor. Încadrarea punctelor de adunare. f) analizează posibilităţile de cazare. îmbarcare. debarcare şi primire-repartiţie. primire/repartiţie”. săli de sport. îmbarcare. să asigure posibilităţi pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea seismului/alunecării de teren. dacă este posibil în primăria localităţii. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. îmbarcare. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. case de cultură. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. 5. îmbarcare.

în primele 72 de ore de la evacuare. Autovehiculele. precum şi de populaţia evacuată. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. 19/29 NESECRET . încălţăminte şi alte produse industriale. Aprovizionarea cu articole de igienă personală. se organizează continuu şi unitar. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate. Măsurile de ordine şi siguranţă publică. prin reţeaua comercială locală. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local..NESECRET producerea seismului/alunecării de teren. . Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. ordinea şi siguranţa. asigurarea psihologică. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. îmbarcare. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. textile. debarcare şi primire-repartiţie. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. paza bunurilor. precum şi la primirea ordinului de evacuare. instituţii şi operatori economici. pentru 3-4 zile. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. jandarmi Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. astfel: . precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. se va face în funcţie de sezon. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local.ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. birourilor/posturilor de poliţie.: Recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.

. 4. 9. Bustuchin. 5. 3. iar 70. aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Bistriţa.612 ha. toate cu transport subteran prin conducte. se înţelege acel incendiu de mari proporţii. Transportul răniţilor la spitale se execută cu ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. 2. prelucrarea.NESECRET Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. care cuprind obiective cu potenţial economic ridicat şi cu procese tehnologice care presupun producerea. prin Direcţia Silvică Gorj. Dănciuleşti. de-a lungul bazinelor hidrografice ale râurilor Jiu. La nivelul judeţului Gorj zonele cu riscuri de producere şi propagare a incendiilor în masa sunt: 1. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.200 ha sunt proprietate privată. Zonele străbătute de traseele conductelor magistrale de transport gaze sau lichide inflamabile–oraşul Ţicleni şi comunele: Stoina. 102953 ha teren arabil. Anexe: . Stoina. situat în principal în partea de sud a judeţului. Rovinari. Hurezani. care poate genera consecinţe negative majore asupra desfăşurării normale a activităţilor social economice. 159. Din suprafaţa totală de fond forestier.Turceni . precum si asupra mediului înconjurător şi care nu poate fi controlat şi lichidat numai prin intervenţia serviciilor de pompieri. reprezentând 48 % din suprafaţa totală a judeţului. Zonele împădurite aparţinând fondului forestier. Hurezani.412 ha sunt proprietate publică. Platforma industrială din nordul municipiului Tg-Jiu şi platformele industriale ale oraşelor Ţicleni. Bărbăteşti . Bustuchin. se constituie ca zone de planificare în caz de urgenţă şi sunt materializate în „Planul de apărare împotriva incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj”. Culturile agricole cu o suprafaţă de cca. Stejari.3 Incendii de mari proporţii Prin incendiu în masă. îndeosebi în zonele de munte greu accesibile – cu o suprafaţă de fond forestier de 229. 11 – Situaţia cu localităţile judeţului Gorj ce pot fi afectate de seisme/alunecări de teren. Locurile de dispunere a câmpurilor de sonde petroliere şi spaţii de depozitare (parcuri) din Ţicleni. Tismana.Anexa nr. Stejari. 20/29 NESECRET . Aceste zone care prezintă risc privind izbucnirea şi propagarea incendiilor în masă pe teritoriul judeţului Gorj. manipularea ori depozitarea unor cantităţi apreciabile de materiale sau substanţe periculoase. constituite potrivit legii. Turburea.Turburea.

precum şi numărul şi 21/29 NESECRET . f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. procedee adecvate situaţiei de la locul acţiunii. de regula. colectivităţilor de animale şi bunurilor materiale. Pentru organizarea evacuării. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă.. decizii de evacuare. 211212. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. daca situaţia o impune. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. La evacuare pot fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei. d) determinarea efectelor incendiului asupra salariaţilor. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. iar în urgenţa a doua animalele. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. precum şi pe durata acţiunii. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. instituţiile. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. valorile culturale.NESECRET Evacuarea. specificul obiectivului şi de persoane ce urmează a fi evacuate (salvate). în raport cu pericolul ce le ameninţă. În prima urgenţă intră populaţia şi salariaţii din zonele de risc cu pericol iminent. de patrimoniu şi arhivistice. cu sprijinul personalului din obiectivul afectat şi al forţelor complementare. în baza ordinului primit. bunurile materiale. populaţiei. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă. De asemenea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor posibil a fi afectate emit. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. Evacuarea şi salvarea persoanelor se executa. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. jandarmeriei. fax 211726).col. Notificarea despre producerea unui incendiu de masă se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. operatorii economici. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. Evacuarea se execută pe urgenţe.

aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. medicale.ulterior primelor 72 de ore. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. grupelor de constituire. . Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. astfel: . precum şi de populaţia evacuată. îmbarcare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele. debarcare şi primire-repartiţie. Punctele de adunare. . conform anexei nr. conform prevederilor prezentului plan.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. încălţăminte şi alte produse industriale. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. Încadrarea punctelor de adunare. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 22/29 NESECRET . îmbarcare.articole de igienă personală. primire/repartiţie”. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare. îmbarcare. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. în funcţie de sezon. f) analizează posibilităţile de cazare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta. textile. Punctele de adunare. conform prevederilor prezentului plan. instituţii şi operatori economici. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. 5.NESECRET structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. pentru 3-4 zile. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea incendiului de masă.

precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. 9.. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. ordinea şi siguranţa. Timpul de aducere în stare de funcţionare a sistemului de cercetare-observare este de 2-3 ore la localităţi şi 30-60 minute la instituţii şi operatori economici. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. Anexe: . precum şi la primirea ordinului de evacuare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.NESECRET asigură din bugetul local. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de se actualizează ori de câte ori apar modificări. asigurarea psihologică. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare.Anexa nr. birourilor/posturilor de poliţie. paza bunurilor. iar la aceasta participă reprezentanţi ai comitetelor locale şi celulelor pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.4 Accidente pe căi de comunicaţii Judeţul Gorj se poate confrunta cu accidente pe căile de comunicaţii în special pe drumul european 66 şi calea ferată de pe Defileul Jiului. care face legătura între sudul şi nordul ţării. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale.: Executarea recunoaşterii căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. 12 – Instituţii şi organisme cu care se cooperează în cazul incendiilor în masă la evacuare. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. jandarmi inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean. Situaţia căilor de comunicaţii ce străbat judeţul Gorj este prezentată în 23/29 NESECRET . iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există).

b) analizarea situaţiei de urgenţă produsă. staţiile de pe maşinile de intervenţie ale poliţiei.col. salvarea şi/sau protejarea persoanelor. 24/29 NESECRET . valorile culturale. transmis prin mijloace fir şi radio comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Evacuarea se execută pe urgenţe. colectivităţilor de animale. inspectoratului pentru situaţii de urgenţă etc. decizii de evacuare. avându-se în vedere şi posibilitatea autoevacuării. în baza ordinului primit. daca situaţia o impune. operatorii economici. pentru avertizarea populaţiei se pot transmite mesaje prin staţiile de amplificare. 17. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. bunurilor materiale şi mediului. Pentru organizarea evacuării. f) recunoaşterea itinerarelor şi zonelor în care se execută evacuarea. comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi celulele pentru situaţii de urgenţă ale operatorilor economici execută următoarele activităţi: a) stabilesc localităţile. bunurile materiale. instituţiile. d) determinarea efectelor accidentului pe căile de comunicaţie asupra populaţiei. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor afectate. Notificarea despre producerea unui accident pe căile de comunicaţii se face la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. precum şi numărul şi structura populaţiei/salariaţilor ce se evacuează. 211212. Pentru transmiterea acesteia se folosesc mijloace fir şi radio proprii de la nivelul acestora. în urgenţa a doua animalele. În prima urgenţă intră populaţia din zona de producere a accidentului. b) stabilesc natura şi cantitatea bunurilor ce urmează a fi evacuate. g) actualizarea planului de evacuare şi punerea în aplicare a acestuia. precum şi pe durata acţiunii. Pentru organizarea acţiunilor de evacuare se execută următoarele activităţi: a) întrunirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă.NESECRET anexa nr. Evacuarea se execută în baza ordinului preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. funcţie de efectele acestuia asupra căilor de evacuare stabilite prin planuri. jandarmeriei. fax 211706). La evacuare vor fi folosite mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. de patrimoniu şi arhivistice. De asemenea. iar după stabilirea posibilelor efecte. Evacuarea. animalelor şi bunurilor sunt operaţiuni prioritare şi se executa concomitent cu celelalte operaţiuni. dar şi după producerea accidentului. televiziune prin cablu. c) prognozarea evoluţiei situaţiei. emit. e) stabilirea măsurilor de primă urgenţă.

debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. se izolează zona şi se intervine pentru înlăturarea efectelor situaţiei create. În zonele în/din care se execută evacuarea se realizează dispozitive de evacuare. încălţăminte şi alte produse industriale. e) execută cercetarea şi recunoaşterea zonelor din/în care se dispune evacuarea. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se 25/29 NESECRET . îmbarcare. pentru 3-4 zile. debarcare şi primire-repartiţie. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. astfel: . îmbarcare. precum şi de populaţia evacuată. 5. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. Dacă evacuarea nu este necesară.. instituţii şi operatori economici. grupelor de constituire.articole de igienă personală. Punctele de adunare. . aprovizionare şi hrănire a evacuaţilor. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă. conform anexei nr. carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură de către comitetele şi celulele pentru situaţii de urgenţă de la localităţi. .ulterior primelor 72 de ore de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. conform prevederilor prezentului plan. logistice şi a personalului pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi îndrumării şi fluidizării circulaţiei se face prin hotărâre a preşedintelui centrului de conducere şi coordonare a evacuării de la localităţi şi se realizează după producerea accidentului chimic. medicale. Asigurarea cu produse alimentare şi industriale a populaţiei evacuate se asigură contracost. conform prevederilor prezentului plan. textile. în funcţie de sezon. Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă. Autovehiculele. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Încadrarea punctelor de adunare. precum şi mijloacele de transport şi itinerarele pe care se execută aceasta.în primele 72 de ore prin reţeaua comercială locală. Şeful punctului se subordonează şefului centrului de conducere şi coordonare a evacuării. îmbarcare. primire/repartiţie”. f) analizează posibilităţile de cazare. g) identifică posibilităţile de asigurare a acţiunilor de evacuare.NESECRET c) stabilesc zonele în care se execută evacuarea. Punctele de adunare. d) stabilesc gradul de urgenţă şi eşalonarea evacuării. de depozitare a bunurilor şi de funcţionare a instituţiilor pe noile amplasamente. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează în imediat după producerea accidentului şi în urma stabilirii consecinţelor pe care le poate avea substanţa implicată în eveniment.

Măsurile de ordine şi siguranţă publică. precum şi la primirea ordinului de evacuare. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea.E. îmbarcare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului.NESECRET asigură din bugetul local. 9.. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. ordinea şi siguranţa. 26/29 NESECRET . iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite. Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.N.N. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Kozlodui sunt prezentate în anexa nr. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. asigurarea psihologică.5 Accident nuclear Sudul judeţului Gorj poate fi afectat de un accident nuclear major la C. se organizează continuu şi unitar.E. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. paza bunurilor. specialişti ai transportatorului implicat în eveniment. evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. birourilor/posturilor de poliţie. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. jandarmi. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Localităţile posibil a fi afectate de un eventual accident nuclear la C. 18. Kozlodui Bulgaria. debarcare şi primire-repartiţie.

Punctele de adunare. conform anexei nr. În urma accidentului se vor executa măsurători ale radioactivităţii mediului de către laboratoare specializate. Comitetele pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfăşurării acţiunilor iniţiale pentru intervenţie şi evacuare în situaţii de urgenţă. conform prevederilor prezentului plan. Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se realizează imediat după primirea înştiinţării de producere a accidentului. iar la instituţii şi operatori economici se asigură din bugetele proprii şi din alte fonduri legal constituite.NESECRET Înştiinţarea despre producerea unui accident nuclear sau urgenţă radiologică se face de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj la dispecerul de serviciu al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. primire/repartiţie”. inspectoratul executând înştiinţarea localităţilor şi operatorii economici posibil a fi afectaţi. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă raportează ierarhic despre începerea şi executarea acţiunilor de evacuare la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă printr-un „Raport-sinteză”. ordinea şi siguranţa. îmbarcare. 5. În zonele în care se impune executarea evacuării se realizează dispozitive de evacuare. Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare se asigură din bugetul local. Evacuarea se va executa pe urgenţe. 211212. Măsurile de asigurare vizează: cercetarea. Principalele date privind executarea acţiunilor de evacuare se înscriu în „Jurnalul acţiunilor de evacuare. Evacuarea se execută numai în cazul depăşirii dozelor de radioactivitate admise. precum şi de identificare şi evidenţă a unor astfel de mijloace pe plan local Măsurile de asigurare a acţiunilor de evacuare se stabilesc din timp. precum şi din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate – pentru localităţi. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj (telefon 112. în conformitate cu prevederile „Planului de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică al judeţului Gorj.col. se înscriu în planurile de evacuare şi se actualizează ori de câte ori apar modificări. conform prevederilor prezentului plan. fax 211706). precum şi la primirea ordinului de evacuare. debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc de comitetul local pentru situaţii de urgenţă. avându-se în vedere posibilitatea autoevacuării.. La evacuare vor fi folosite şi mijloace de transport ale populaţiei din zona afectată de efectele accidentului. asigurarea 27/29 NESECRET . Itinerariile de deplasare şi mijloacele de transport pentru asigurarea acţiunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare proprii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. Punctele de adunare. debarcare şi primire-repartiţie se încadrează cu personal. îmbarcare. întocmit din timp de normalitate şi ţinut la Secretariatul Tehnic Permanent (centrul operativ cu activitate temporară) al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

Grupele constituite stabilesc reguli de acces şi de comportare în punctele de adunare. Controlul şi îndrumarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi se realizează cu echipaje şi personal din cadrul poliţiei locale. Transportul răniţilor la spitale se execută ambulanţe ale spitalelor/dispensarelor locale şi/sau cele ale Serviciului de Ambulanţă Gorj. birourilor/posturilor de poliţie. îmbarcare. se organizează continuu şi unitar. Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării se asigură de reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. iar la ea participă reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă. paza bunurilor. Recunoaşterea căilor de comunicaţii şi a zonelor unde se organizează evacuarea se realizează de reprezentanţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Poliţia ţine o evidenţă strictă a angajaţilor şi populaţiei din raionul în care se evacuează. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Măsurile de ordine şi siguranţă publică.NESECRET psihologică. precum şi a persoanelor decedate şi/sau rănite. specialişti ai Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj. jandarmi.. debarcare şi primire-repartiţie. Sistemului de cercetare-observare se aduce în stare de funcţionare imediat după producerea accidentului. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 28/29 NESECRET . serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea medicală a populaţiei se asigură prin spitalele şi dispensarele locale. În aceste activităţi pot fi implicate şi efective ale jandarmeriei şi poliţiei comunitare (acolo unde ele există). evidenţa populaţiei şi fluidizarea circulaţiei pe timpul evacuării se realizează la localităţi prin birourile/posturile de poliţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful