Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de post IT MANAGER (Director departament informatica COR: 123606) Locul: sediul Companiei, Bucuresti Departamentul: IT Programul de lucru:

: norma intreaga (8h/zi) Echipament necesar: laptop, desktop, masina, telefon mobil Obiectivul postului: Coordonarea activitatii departamentului, asigurarea procesarii si transmiterii datelor in cadrul Companiei si catre terti, securizarea datelor si informatiilor I. Responsabilitati: Specifice activitatii Evalueaza, planifica si dezvolta sisteme si proceduri IT Evalueaza fezabilitatea proiectelor - evalueaza nevoile si asteptarile impreuna cu managerii de departamente - prospecteaza piata si recomanda soft-ul si hardware-ul cel mai potrivit pentru sistemul ce urmeaza a fi integrat - definitiveaza proiectul, managerul departamentului devenind seful de proiect - realizeaza instructajul tehnic - ofera asistenta pentru imbunatatiri si suport Administreaza bugetul departamentului - pregateste, monitorizeaza si actualizeaza bugetul operational IT pentru urmatorii 3 ani, transmitandul spre aprobare conducerii Companiei - evalueaza si selectioneaza colaboratorii externi in conformitate cu politicile Companiei, renegociind periodic pachetul de servicii - achizitioneaza orice produs bazandu-se fie pe nevoile evaluate in procesul de administrare a bugetului, fie pe necesitatile de moment Coordoneaza si supervizeaza inventarierea tuturor produselor IT din cadrul Companiei Asigura securitatea tuturor produselor IT in conformitate cu regulile internationale si cu regulile Companiei (parole, email, internet, licente) Creaza si informeaza toate departamentele asupra procedurilor IT Recomanda achizitionarea de hardware si/sau software tinand cont de standardele si politicile Companiei, de performantele tehnice si de serviciile oferite Coordoneaza activitatea de instalare si testare a componentelor IT achizitionate Coordoneaza activitatea de instruire IT pentru noii veniti, precum si pentru utilizatorii existenti Dezvolta Intranet-ul Coordoneaza activitatea de achizitionare si gestionare a echipamentelor IT Facilitarea feed-back-ului si a comunicarii intradepartamentale Motivarea si incurajarea spiritului de echipa Optimizarea si actualizarea permanenta a cunostintelor si aptitudinilor sale personale necesare coordonarii departamentului, prin self-management activ si prin participarea la diverse forme de perfectionare, in concordanta cu reglementarile companiei: - Traininguri

- Sedinte si intruniri - Orice alt eveniment care sa faciliteze acest aspect Gestionarea resurselor din cadrul departamentului Stabilirea unui regulament intern intradepartamental referitor la respectarea politicii companiei (raportare, activitate curenta etc.) Stabilirea unor responsabilitati individuale clare si precise fiecarui membru din departament Alte responsabilitati Participa la dezvoltarea politicilor si a procedurilor de securitate a datelor in cadrul companiei Ofera suport in proiectarea si implementarea aplicatiilor Participa la realizarea planurilor de recuperare in caz de dezastru Orice alte sarcini pe care managerul direct le considera adecvate si potrivite la momentul respectiv Respecta politicile si procedurile interne (conform regulamentului intern) referitoare la bunurile companiei Utilizeaza resursele existente exclusiv in interesul companiei Pastreaza confidentialitatea informatiilor si a documentelor legate de companie Imbunatateste si actualizeaza permanent pregatirea sa profesionala si de specialitate prin autoinstruire activa si prin participarea la diverse forme de perfectionare, in concordanta cu reglementarile companiei Are obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate, conform Legii 319/2006, cu modificarile ulterioare

II. Relatii ierarhice: Raporteaza catre IT Manager NU are subalterni III. Obiective de performanta individuala si criterii de evaluare a activitatii profesionale: IV. Cunostinte, aptitudini si abilitati necesare Absolvent al unei institutii de invatamant superior cu profil tehnic Experienta anterioara in administrarea bazelor de date Foarte bune cunostinte de operare PC Cunostinte de limba engleza la un nivel foarte bun (cunoasterea limbii franceze constituie un avantaj) Capacitate de analiza si evaluarea informatiei Capacitate de anticipare si solutionare de probleme

V. Alte cerinte: Foarte bune abilitati de comunicare Spirit de echipa si capacitate de interrelationare Autonomie, spirit organiatoric si initiativa

Acuratete, atentie la detalii, spirit de observatie dezvoltat si o inclinatie innascuta catre precizie si planificare - Persoana matura si responsabila, cu o atitudine echilibrata, onesta si diplomata VI. Contacte - Intern: toate departamentele - Extern: ocazional cu furnizorii de aplicatii software

Pentru Angajator,

Angajat,