Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) Nationalitate(-tati) Data naterii Sex

Ciobanu Emilia
Republica Moldova, localitatea Mindresti, raionul Telenesti, strada Nicolae Milescu, nr. 5 Mobil: 060 170 173 emilia.prostatistix@yandex.ru moldovean 14 iulie 1990 feminin

Educaie i formare
Perioada Disciplines principale studiate / competene dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare 2009-2011: Universitatea de Stat din Republica Moldova 2006-2009: Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din localitatea natala Psihologie si Pedagogie Competente de comunicare, de cooperare, investigationale, organizationale. Universitatea de Stat din Republica Moldova

Aptitudini i competene personale


Limba(i) matern(e) Limba(i) strin(e) Autoevaluare
Nivel european (*) romana

Rusa si franceza nelegere


Ascultare 10 9 rusa franceza 10 9 Citire rusa franceza

Vorbire
Participare la conversaie 9 9 rusa franceza Discurs orale 9 9 rusa franceza 9 9

Scriere
Exprimare scris rusa franceza

Limba Limba

(*) Nivelul cadrului european comun de referin pentru limbi

Competente i abiliti sociale Competene i aptitudini organizatorice

In cadrul torentelor si seminarelor tematice, trainingurile unde am participat la activitati in grup, acumulind experienta in domeniul comunicational, cooperativ, de conlucrare cu ceilalti. Am obtinut competente organizationale in cadrul practicii de initiere pe `care l-am realizat la CENTRUL DE GHIDARE SI ORIENTARE IN CARIERA din cadrul Universitatii de Stat din Republica Moldova, unde am avut sarcina de a organiza un training de ghidare in cariera.
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, 2003 20060628

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Competene i cunotine de utilizare a calculatorului

Competente de lucru cu calculatorul am obtinut in propriul proces de studiu, deoarece am fost nevoita sa lucrez la computer intensiv in acesti 2 ani de studiu in cadrul diferitor proiecte, lucru individual. Am competente de lucru in programele microsoft office. Competente de comunicare in limba franceza si rusa pe care le-am dobindit in cadrul studiilor in liceu si inclusiv, la universitate (primul an).

Alte competene i aptitudini

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu Comunitile Europene, 2003 20060628

S-ar putea să vă placă și