Sunteți pe pagina 1din 4

DUMESCU ADELA PP I JOCUL DE ROL

Tema cercet rii: Rolul jocurilor de rol n dezvoltarea creativit Obiective: - stimularea creativit ajungnd la fantezie; - cultivarea capacit intereselor acestuia; - educarea rela iilor de prietenie gndirii creatoare, atunci trebuie g site metode i creatoare. Se au n vedere dou grupe mari de la aceea i gr dini i grupa mare B, din aceea i gr dini n timpul activit activit ii copiilor de a desf

ii copilului ile desf urate n cadrul i

ii copiilor prin activit

centrelor de interes (jocuri de rol, arta, construc ii, jocuri de mas etc.), pornind de la real

ura un timp din ce n ce mai i a stabilit ii

ndelungat activitatea nceput , ceea ce contribuie la educarea aten iei voluntare i colaborare ntre copii.

Ipoteza: Dac jocurile de crea ie contribuie la mbun t

irea memoriei active

i mijloace eficiente de a stimula imagina ia activ , grupa mare A din gr dini a P.P.1

. Se va observa, pe rnd, activitatea copiilor ambelor grupe,

ilor pe centre de interes, unde jocurile de rol sunt parte a acestora. prin verificarea

E antionarea: Se va realiza prin observarea copiilor din cele dou grupuri n timpul ilor curente, prin verificarea portofoliilor copiilor: desene, crea ii, i psihic a copiilor). i a celorlalte demersuri premerg toare desf ur rii rezultatelor interviului de grup, prin compararea rezultatelor de la testarea ini ial (care reflect nivelul de dezvoltare intelectual , fizic cercet rii am constatat urm toarele: La grupa mare A: -12% au ob inut calificativul suficient -60% au ob inut calificativul bine -28% au ob inut calificativul foarte bine La grupa mare B: -20% au ob inut calificativul suficient -52% au ob inut calificativul bine -28% au ob inut calificativul foarte bine Adunnd rezultatele testelor ini iale

Rezultatele sunt comparabile, elevii avnd aproximativ acela i potential intelectual, ceea ce denot c ambele grupe pot fi parte a cercet rii. Testarea sociometric : Se va realiza printr-un test care va cuprinde urm toarele ntreb ri: Cu cine i i place s te joci? Cu cine i i place s lucrezi? Cu cine nu i-ai dori s te joci? Pe cine ai regret dac ar pleca din clasa? n urma acestui test se selec ioneaz 23 de copii din grupa mare A care vor face parte din clasa de control Metode i 23 de copii ai grupei mari B ca fiind grupa-experiment. i mijloace de cercetare: - observa ia, interviul, experimentul, cercetarea evalu rii ii de a interpreta diferite roluri n cadrul i din jocurile cu teme din basme i desf i ura

ini iale, analiza potofoliilor, testul. Variabile dependente: -cultivarea capacit povestiri; -formarea deprinderilor copiilor de a- i organiza jocul de rol n grup, rezolvnd pn la cap t problemele pe care le ridica ac iunea de joc (improvizarea materialelor necesare, distribuirea rolurilor ntre parteneri, concentrarea asupra ac iunii de joc, mbog i a sentimentelor desf desf urarea irea con inutului jocului pe parcurs); -educarea rela iilor de prietenie i calit interpretarea diferitelor roluri i colaborare ntre copii, precum i corectitudinea n ilor volitiv-morale, cum sunt: cinstea jocurilor de rol, att cu subiecte din via a cotidian , ct

i respectarea regulilor de joc, ini iative, curajul, perseveren a n asupra avantajelor ile desf urate pe

i finalizarea ac iunilor de joc.

Variabile independente: -informarea grupului de experiment ur rii jocurilor de rol (folosirea cuno tintelor acumulate la activit domenii experien iale: cunoa terea mediului, dezvoltarea vorbirii, om stimularea imagina iei active creatoare (desene, crea ii, dramatiz ri).

i societate etc.).

-evaluarea efectelor jocurilor de rol asupra proceselor gndirii: -controlul contribu iei jocurilor de rol la imbun t performan ei n procesul instructiv-educativ (m rirea capacit voin ei, baz a preg tirii pentru via etc.). irea

ii de concentrare, educarea

Testarea ini ial const : - ntr-un desen cu tem dat -Vreau s fiu (Alb -ca-z pada, Cenu reasa, Fata mo ului, Zmeul din Harap Alb etc.) -joc didactic: Recunoa te personajul Rezultatele test rii sunt: y n urma realiz rii desenului, din cei 23 de copii, 3 copii au ob inut sufficient, 12 bine i 8 foarte bine.

desen

suficient bine foarte bine

n urma realiz rii jocului didactic, din cei 23 de copii, 5 copii au ob inut sufficient, 15 bine i 3 foarte bine.

jocul didactic

suficient bine foarte bine

Con inutul cercet rii cuprinde: teste, convorbiri, experimente care s releve aplicabilitatea cuno tin elor accumulate la activit clasa experimental . Grupa mare A Testarea final const ile pe domenii experien iale (memoriz ri, povestiri, urat activitatea conform programei fi -test: Aranjeaz produsele colare. n rafturile dramatiz ri) n cadrul jocurilor de crea ie. Cercetarea a fost aplicat la grupa mare B, reprezentnd i-a desf ntr-o

magazinului(conserve, fructe, legume, lactate, produse de panifica ie), care va con ine un raft gol unde copiii vor desena ce i-ar dori ei s g seasc n magazin i acum nu se g se te. Rezultatele testului final sunt: y Grupa mare A (clasa control) - din cei de 23 copii, 5 copii au ob inut suficient, 15 copii au ob inut bine ob inut foarte bine. y Grupa mare B (clasa experimental ) - din cei de 23 copii, 2 copii au ob inut suficient, 10 copii au ob inut bine ob inut foarte bine. i 11 copii au i 3 copii au

15 10 5 Column1 0 grupa mare A grupa mare A grupa mare B

Pentru faza de post-test se va monitoriza n ce m sur jocurile de rol au contribuit la mbun t bun irea proceselor de cunoa tere (percep ia, memoria, imagina ia, gndirea, limbajul), a i la formarea tr s turilor de voin coal . i caracter, pentru o mai form rii deprinderilor de colaborare

i eficient preg tire a copiilor pentru