Sunteți pe pagina 1din 8

coala Na ional de Studii Politice i Administrative Facultatea de Comunicare i Rela ii Publice

Conflicte i Comunicare n secolul XX


R zboiul rece: comunicare i propagand

Petrescu M d lina Nicoleta An 1, grupa6. Bucure ti, ianuarie 2010.

Scurt prezentare a R zboiului Rece


nfrngerea Germaniei naziste i a Japoniei militariste dup cel de-al doilea r zboi mondial a continuat cu o perioad de refacere, n care se dorea constituirea unor institu ii interna ionale cu instrumente specifice, care s ac ioneze ca un set de norme ce aveau s ghideze comportamentul actorilor rela iilor interna ionale. Sfr itul r zboiului mondial coincide cu afirmarea interna ional a unor noi super puteri, Statele Unite ale Americii i Uniunea Sovietic , i sfr itul de superputere a Marii Britanii. nc din timpul r zboiului cele dou noi superputeri au avut rela ii conflictuale care s-au deteriorat i mai mult de-a lungul timpului. Lumea contemporan si-a format acele automatisme care atunci cnd aude de r zboi s -l cu bombe care explodeaz n aer sau cl diri pr bu ite, mor i r spandi i peste tot, snge i mult suferin . R zboiul rece propune o noua manier de abordare i reprezentare a r zboiului prin lupte la nivelul informa ional. Apare un tip nou de conflict m care confrunt rile se mut de pe teatrul de opra iuni militare pe un teatru mediatic sau comunica ional. Luptele se poart la nivelul mass-media, al imaginilor i al du manului despre care se stie ct mai pu in, asupra c ruia sunt ndreptate injurii i ac iuni blamatorii, sus inute printr-o ac iune de propagand bine regizat pornind de la centru. URSS i-a extins ideologia n multe t ri ale Europei, care au fost ulterior numite sateli i ai Moscovei, iar democra ia occidental n elegea din acest fapt dorin a de domina ie mondial a sovieticilor. Izolarea de restul lumii pentru a putea de ine un control total asupra statelor comuniste a dus la apari ia termenului de cortin de fier introdus de Winston Churchill, pentru a desemna frontierele acestora. Mai exact tot ceea ce se afla n spatele acestei cortine reprezenta tot ceea ce cuprindea blocul socialist. n 1947 Truman, pre edintele SUA, a elaborat Doctrina Truman prin care dorea s stopeze expansiunea regimului comunist, care dorea s inglobeze toate na iunile libere. Din acest moment cele doua blocuri politico militare sunt definite i ncepe practic R zboiul Rece, ideologia care definea acest r zboi fiind lupta democratic de ie ire a omului de sub orice form de domina ie.

Mijloacele de lupt folosite n R zboiul Rece au fost presiunea economic , ajutorul acceptat numai din partea unor anumi i alia i(selectiv), politici diplomatice, strategii manipulative, dintre care cea mai pregnant a fost propaganda, asasinatele i , nu n ultimul rnd, ac iunile militare. Aceast confruntare a avut loc la toate nivelurile i a durat din 1947, cnd se folose te pentru prima oar termenul de r zboi rece, pn n 1991, cnd se prabu esc regimurile comuniste sovietice i URSS, iar SUA r mne singura superputere din lume.

R zboiul Rece R zboi imaginar


R zboiul imaginar este un concept sociopolitic prin care sugereaz c cele doua blocuri politico-militare introduc psihoza exagerat a r zboiului n interiorul societ ii, nu pentru a elabora tehnici de de ap rare mpotriva du manului extern, ci pentru a rezolva conflictele de ordin intern. Mai exact, teama de du mani este folosit pentru rezolvarea conflictelor interne ale societ ii. inta acestei strategii a fost societatea aflat in letargie, cuprins de teama du manului. Rolul acestui r zboi imaginar n Occident a fost de a men ine oamenii ntr-un continuu suspans, mereu pe pozi ii, ns aceast fric era fa de un du man imaginar. Proiectarea unui du man invizibil pe care s il pozi ioneze n mintea oamenilor este o metoda de manipulare social , care a ajutat la acceptarea R zboiului Rece pentru o period lung de timp. Dialogul Est-Vest. SUA versus URSS. Legat de aceast realizeaz du manul. Dup ce Churchill atrage aten ia asupra expansiunii sovietice, presa i celelalte mijloace de informare reac ioneaz i ncep o analiz a rela iilor interna ionale, conform cu sindromul Telegramei Lungi. Telegrama Lung a fost trimis n februarie 1946 de c tre George F. Kennan i reprezint o analiz a direc iilor de ac iune a sovieticilor. Acela i Kennan a fost unul dintre cei care a elaborat strategia american pe termen lung, care presupunea ndiguirea Moscovei. Prin intermediul acestei telegrame se asigura comunicarea cu sus inatorii din propria ar sau din str in tate. 3 percep ie a unui du man invizibil este legat i modul n care se i URSS i mijloacele folosite pentru rela ionarea cu comunicarea ntre SUA

Oamenii erau influen a i pe de o parte de virusul transmis prin obiectivele Telegramei Lungi, i pe de alta parte de virusul comunist. Se poate spune n acest moment c dialogul ntre Est i Vest este virusat de apari ia unor expresii ideologice, idei preconcepute, suspiciuni i erori de percep ie a mesajelor1. Putem analiza aceast comunicare interna ional prin observarea anumitor momente. Un prim moment este atunci cnd URSS este emi torul i SUA receptorul. Prin propaganda instituit sovieticii preiau temele tradi ionale ale sistemului comunist i i orienteaz activit ile n a a fel nct s i consolideze sfera de nfluen . SUA recepteaz acest mesaj ca o nerespectare a n elegerilor anterioare i revenire la politica expansionist a sovieticilor. Un alt moment este tot cnd SUA este actorul receptor pentru mesajul transmis de URSS. Ca r spuns la mesajul transmis de sovietici SUA lanseaz Doctrina Truman prin care sus inea popoarele libere mpotriva comunismului. La 22 mai 1947 SUA se declar liderul cruciadei anticomuniste. SUA este emi tor pentru URSS n momentul cnd lanseaz un plan economic de ajutorare a Europei s i revin din criza economic de care ar fi putut profita sovieticii. Acesta reprezint un alt moment al dialogului dintre cele doua puteri. Drept r spuns, Stalin l-a invitat pe secretarul de stat Marshall la o ntlnire n care sublinia importan a pe care acesta o acorda unui acord general cu Statele Unite. ntors de la Moscova, Marshall printr-o adresare radiofonic pentru na iune, declar : devin evidente for ele dizolvante. Pacientul este tot mai sl bit, n timp ce medicii se sf tuiesc. De aceea nu cred c avem voie s a tept m un compromis datorat epuiz rii. Urmarea acestui discurs a fost gr birea lans rii programului economic de ajutorare, lucru care demonstreaz c ntre Moscova i Washington exist ntradev r o eroare de percep ie n leg tur cu comunicarea la vrf. R spunsul Moscovei nu a ntrziat s apar , mai nti pe canalele mass-media i apoi n discursuri politice. Ziarele moscovite acuzau Planul Truman c se amestec n treburile interne ale altor state i sus ineau c acele ri care vor accepta planul Marshall i vor pierde n cele din urm independen a. Prin radio sunt anun ate deciziile unor state de a renun a la Planul Marshall. Aceast modalitate de a transmite prin radio c anumite ri au renun at la acest plac, constituie o metod de a-i influen a i pe ceilal i, sa ac ioneze n spirit de solidaritate. Treptat blocul rilor

Constantin Hlihor, Ecaterina C p n , Comunicarea n conflictele i crizele interna ionale (secolul al XX-lea i nceputul secolului XXI), Bucure ti:Comunicare.ro, 2007, p.188.

din est va fi transformat n blocul format dup modelul socialist.

rilor din lag rul socialist n care ntreaga societate va fi

Momentul 4 n acest dialog este reprezentat de cruzimea cu care Moscova i nt re te politica de influen prin impunerea unor regimuri nedemocratice, reprimarea mi c rilor de opozi ie real , violarea drepturilor omului, a libert ilor civice2. n cadrul rela iilor interna ionale se observ treptat un bipolarism: SUA, care se afirm ca leader ship-ul lumii libere i URSS, care semneaz tratate cu sateli ii Moscovei pentru a-i integra.

Comunicarea n raporturile Est-Vest. Propaganda ca mod de comunicare.


Reprezentan ii statelor ce reprezenatau cele dou mari puteri nu mai pot folosi acela i mod de comunicare ca i n perioada ulterioar celorlalte conflicte. Ei apeleaz la un alt tip de comunicare, i anume, comunicarea interna ional indirect , realizat prin discursurile liderilor sau reprezentan ilor politici. Se constituie arta semafoarelor ca modalitate de comunicare i presupune transmiterea unor simboluri sau semnale, care trebuiau descifrate pentru a afla mesajul care a vrut s fie transmis. Descifrarea mesajului se poate face doar de c tre oameni specializa i, nu i de opinia public . Acest tip de comunicare a fost utilizat pentru prima dat n timpul crizei berlineze(1948-1949). URSS nu mai permitea accesul spre Berlin prin blocarea c ilor de acces. Propaganda oficial de la Moscova a exploatat acest moment i a indus n mintea oamenilor ideea c se afl n prag de r zboi. Interviul acordat de Stalin, referitor la condi iile de renun are la restric iile privitoare la accesul spre Berlin, reprezint ceea ce a dus la comunicarea real ntre cele dou puteri, prin intermediul unor delega i. Un exemplu asem n tor, legat de tehnica comunic rii prin simboluri i semnale, este acela al negocierilor pentru ncheierea conflictului din Coreea. Exemple de comunicare uznd de arta semafoarelor sunt multe , de unde i concluziile la care au ajuns liderii de la Kremlin si Washington, i anume c , n afar de comunicarea prin propagand n cazul unor probleme interna ionale este nevoie i de o comunicare direct .
2

Ibidem, p.192.

Spre exemplu, comunicarea prin arta semafoarelor dintre Bucure ti i Washington nu sa desf urat la fel de bine ca i n celelalte cazuri datorit imposibilit ii de a descifra mesajul. Odat cu criza rachetelor din octombrie 1962 metoda artei semafoarelor s-a dovedit a nu mai fi la fel de eficient , iar continuarea comunic rii de acest fel ar fi putut deveni chiar o ameninta e asupra actorului ca superputere. Datorit multitudinii de conflicte i crize care apar, complexit ii vie ii interna ionale, cele dou superputeri au elaborat un canal de comunicare diferit, n care comunicarea se realiza prin ter i specific st rii de r zboi. n condi iile n care cele dou mari puteri nu pot dep i barierele de comunicare intervine un al treilea actor care s superputeri. Dialogul dintre superputeri a continuat prin unele forme specifice ale propagandei prin care se informau reciproc legat de ce armamente i ce dotari au mai introdus n arsenalul de r zboi, reprezentative n acest caz sunt paradele militare cu diferite ocazii organizate de liderii de la Kremlin. Legat de rolul propagandei n special n domeniul rela iilor publice/interna ionale au fost realizate mai multe dezbateri. Un punct de pornire ar putea fi i ceea ce a afirmat Edward Louis Bernays, i anume: "Daca intelegem mecanismul si motivatiile felului in care gandesc grupurile, nu va fi posibil sa controlam si sa indoctrinam masele conform dorintelor noastre, fara ca ele sa realizeze asta?3 Pentru a ntelege mai bine conceptul de propagand i cum ac ioneaz el este necesar s pornim de la definirea acestuia. Propaganda reprezint procesul de r spndire a unor informa ii i de influen are a opiniei publice pe baza acestora i este considerat c apare pentru prima dat n secolul XVI, folosit de Biserica catolic pentru a limita influen a protestantismului n Europa. Se va eviden ia cu adev rat n timpul primului r zboi mondial cnd propaganda a fost utilizat n cantit i foarte mari. Odat cu dezvoltarea mijloacelor de comunicare de mas , propaganda a evoluat i ea, a devenit invizibil i omniprezent . A constituit un rol primordial n R zboiul Rece pentru c a fost pentru prima oar cnd dou mari puteri au dus un r zboi comunica ional. aib credibilitate la ambele

http://www.comunicatemedia.ro/tiparire_comunicat.php?id=23327

Propaganda a fost utilizat ideologiei.

cu mai mult sau mai pu in succes de ambele puteri i

presupunea prezentarea cet enilor a unei realit i a a cum vor ei sa apar , conform cu cerin ele n timpului r zboiului din Coreea a avut loc prima confruntare propagandist ntre Est i Vest. Comunicarea n acest caz se adresa opiniei publice i fiecare dorea s conving lumea c tehnica adoptat de ei este cea corect . Conflictul din Vietnam, analizat din perspectiva comunic rii n situa ii de criz conflict, ne prezin reciproc i comunicarea ntre stat i opinia public . i o separare ntre comunicarea cu scop de manipulare i dezinformare

Rela iile publice reprezint o alt modalitate de comunicare adoptat de statele aflate n r zboi. Se folosea n mod special persuasiunea pentru a convinge popula ia de anumite beneficii, ns aceste lucruri nu se ntmplau niciodat . ntre propagand i rela ii publice se poate observa cu u urint intersectarea de metode la care apeleaz fiecare dintre ele. Liderii comuni ti practicau propaganda de la om la om tocmai datorit faptului c ei nu avea acele bariere culturale pe care le ntmpinau americanii. Ace ti lideri comuni ti din cauza fix rii doar pe o anumit ideologie, nu au fost capabili s nteleag limbajul de lemn al propagandei secolului XIX, spre exemplu, i din acest motiv nu au nteles importan a informa iei i a cuno terii mijloacelor mass-media pentru manipularea oamenilor. Americanii au uzat de mult mai mult informa ie i mult mai multe modalit i de ofensiva imagologic . r spndire a ei i din acest motiv sovieticii aveau slabe anse s resping

Din analizele de imagine ale celor dou mari superputeri din timpul r zboiului rece s-au tras concluziile potrivit c rora cei care au abuzat de informa ie i prin aceasta a reu it s impun n rndul popula iei propiile valori i aspira ii sunt cei care au c tigat. ntietatea SUA n lume n acest domeniu este indiscutabil .4

Constantin Hlihor, Ecaterina C p n , Comunicarea n conflictele i crizele interna ionale(secolul al XX-lea i nceputul secolului al XXI-lea), Bucure ti:Comunicare.ro, 2007, p.215

Bibliografie
Domenach, Jean Marie, Propaganda politic , trad: Dana Lungu, pref. Dan Lungu, Ia i: Institutul European, 2004. Hentea, Calin, Flac ra, nr.3, martie 2009 http://www.comunicatemedia.ro/tiparire_comunicat.php?id=23327, accesat la 26 ianuarie 2010. Hlihor, Constantin, C p n , Ecaterina, Comunicarea n conflictele interna ionale(secolul al XX-lea i nceputul secolului al Bucure ti:Comunicare.ro, 2007. i crizele XXI-lea),