Sunteți pe pagina 1din 80

UNIVERSITATEA BUCURE TI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE STUDII EUROPENE

Spiritualitate i tehnici orientale n spa iul european contemporan


LUCRAREA DE LICEN

Absolvent : GIOSANU Alina Diana Cristina Coordonator : coord. tiin ific Oana SOARE

Iunie 2011

Introducere. Aspecte generale


n ultima vreme, europeanul a avut parte de o adev rat infuzie cu tehnici orientale. Evolu ia ultra-rapid a comunica iei interna ionale i ca o consecin , a celei interculturale, au permis dezvoltarea contactelor libere ntre spa ii ndep rtate de pe glob. Acesta este i motivul pentru care p trunderea influen elor orientale a avut loc n Europa sub forma unui val informa ional. Brusc, concepte i tehnici din Orient ne-au devenit familiare aproape peste noapte, integrndu-se dintr-o dat att n cultura urban ct i n cea de specialitate. Scopul principal al lucr rii este de a ar ta c ile specifice prin care s-a declan at actuala deschidere a europeanului postmodern c tre tehnicile orientale i felul n care acesta le recepteaz , le n elege i le aplic n via a cotidian . n contextul globaliz rii i al populariz rii n mas a multor tehnici i tradi ii spirituale din Orient, europeanul acceseaz noi posibilit i de cunoa tere a lumii, g sind un izvor unic de spiritualitate, creativitate, lini tire a min ii, specific cndva numai acestui continent ndep rtat. Ast zi, cnd informa iile circul nest vilit, o anumit expansiune a con tiin ei s-a produs de la sine, omul ncepnd s se ndrepte c tre o identitate de cet ean universal, care i ng duie libertatea de a prelua acele elemente apar innd oric ror culturi pe care le simte apropiate. Datorit fluxului informa ional tot mai intens, ast zi putem vorbi de un schimb con tient de tradi ii ntre Europa i Orient. Exist dou dimensiuni ale acestui fenomen cultural cea a aplica iei lor psihoterapeutice i cea a r spndirii lor ca lifestyle, aspecte care urmeaz a fi tratate pe parcursul acestei lucr ri. Primul capitol intitulat Europa i valul oriental debuteaz prezentnd situa ia istoric rela iilor dintre Europa i Orient. Accentul este pus pe definirea identit ii europene prin compara ie cu cea oriental , mai ales din punctul de vedere al modului de gndire i reprezentare a lumii. Se urm re te n principal raportul mistic oriental ra ionalism european, definitoriu pentru consolidarea unui nou tip de n elegere a lumii, bazat pe cunoa tere. Punerea n comun a dou viziuni diferite dar complementare conduce la ideea noii paradigme. Aceast no iune ne aduce n prezent, n postmodernism. Sunt identificate apoi principalele tr s turi ale spiritualit ii orientale i cele mai populare tehnici care au ajuns n Europa, nflorind i n acest adaptndu-se la un modus vivendis specific europeanului. i natura

Cel de-al doilea capitol discut aplica iile tiin ifice ale tehnicilor orientale. Cea mai important func ie a tehnicilor orientale este cea terapeutic . Sunt vizate dou aspecte distincte, aplica iile acestora n medicin i n psihologie. Se prezint rezultate ale colabor rii dintre tradi iile Orientului i tiin a occidental , cu scopul vindec rii corpului i a min ii. Se urm re te tendin a c tre complementaritate i colaborare pentru ob inerea unor informa ii semnificative i universale despre organismul i psihicul uman. Capitolul al treilea este axat pe spiritualitatea oriental integrat la nivelul lifestyle-ului european. Aceasta se reflect n mod , alimenta ie, vestimenta ie, modul de petrecere a timpului liber, muzic , lecturi, rela ia individului cu natura. Toate aceste aspecte incorporeaz cte ceva din spiritul oriental, de aceea putem vorbi de o popularizare i urbanizare a acestuia, n cultura de mas occidental . Acest capitol propune n final un scurt ndreptar de termeni din spiritualitatea oriental , ap ru i n limbajul comun i care sunt obiectul unor confuzii. Ultima parte a lucr rii const n studiul de caz al Uniunii Europene de Yoga, precum i al Grupului Na ional de Studiu i Practic Yoga din Romnia, membru al acestei uniuni. Sunt prezentate structura, misiunea, obiectivele principale ale uniunii i grupului. Cercetarea pune n lumin aspira iile, c ut rile i a tept rile diferite ale persoanelor care doresc s participe la cursurile de yoga din Romnia, sau care deja particip . Studiul relev deasemenea diversitatea categoriilor sociale i a motiva iilor celor care sunt interesa i sau care practic aceast tehnic . Ideea central a lucr rii sugereaz tendin a echilibr rii celor dou curente diferite de gndire, european i oriental, al turate ntr-un mod de cunoa tere a lumii comun, precum i armonizarea aparentelor contradic ii existente la nivel conceptual dintre cele dou . Aceea i tendin se sesizeaz i n preluarea tehnicilor de c tre europeni sub dou forme diferite. De multe ori, grani a dintre terapie i mod este aproape imperceptibil . Cele dou fe e trebuie ns privite i unitar, ca fiind p r i diferite ale aceluia i fenomen. Pe de alt parte, un scop secundar al acestei lucr ri este demonstrarea faptului c interculturalitatea a devenit un aspect firesc al lumii globale n care tr im, diferen ele integrndu-se treptat ntr-un mod universal de comunicare, la care se adaug evolu ia universal pa nic .
3

i acest proces.Un

limbaj mai uman, bazat pe cooperare, respect, schimb de idei i ajutor reciproc, ndreptat spre

1. EUROPA I VALUL ORIENTAL

1.1 Identitatea european prin raport cu Cel lalt Orientul a alimentat imagina ia europeanului nc de la primele contacte dintre culturile lor. Fiind un t rm ndep rtat, diferit, plin de obiceiuri i tradi ii nedescifrate, a strnit o mare curiozitate europeanului dornic de cunoa tere. Punctul maxim al fascina iei este atins n secolele al XVIII-lea i al XIX-lea, cnd Orientul devine motiv, decor i tem preferat a Romantismului. Orientul este pentru romantici o lume exotic , un p mnt fascinant, populat de fiin e i peisaje atractive prin diferitul lor. Integrarea spiritualit ii Orientului n cultura european scris reflect limpede interesul intelectualilor europeni pentru aceast zon plin de magie, caracterizat de o cunoa tere mistico-religioas . La acea vreme, gndirea oriental , cu prec dere budist , era perceput ca un mod de gndire i reprezentare a lumii necunoscut, o cunoa tere de natur spiritual ascuns pn atunci n elegerii europeanului. Ideea de Oriental perceput ca Cel lalt, ca necunoscut misterios, reflect totodat ngrijorarea europeanului fa de lumea aflat n permanent schimbare i expasiune, plin de incertitudini i fr mnt ri despre identitatea individual . Tradi iile Orientului oglindesc latura sacr , ritualic , a vie ii, ndep rtat de percep ia ra ional i rece, mai mult material i constructiv dect caracterizat de misticism i spiritualitate. Istoricul contactelor celor dou zone are un nceput radical diferit de actuala atmosfer de colaborare i influen reciproc . Primele rela ii dintre ele, de interes social i politic universal, au fost de ostilitate. ntre 1096 i 1271, cruciadele au reprezentat modul de desf urare a confrunt rilor religioase deschise dintre Islami ti i cre tini. Cei din urm se luptau cu toate for ele s rec tige P mntul Sfnt populat acum de cei pe care i numeauInfideli. nc nu se dezvoltase o con tiin religioas tolerant , ntre diferitele confesiuni existnd rupturi, credin ele lor fiind aparent ireconciliabile. Cruciadele nu au redat cre tinilor T rmul Sfnt, n schimb au l rgit canalele de comunicare cu Estul. Crucia ii s-au ntors cu pove ti nemaiauzite i obiecte de cult din acele zone ndep rtate, ce au incitat imagina ia europenilor i au declan at dorin a unei apropieri de Estul misterios. C l torii ncep s priveasc acest continent intrigant cu tot mai
4

mult curiozitate i interes, alegnd din ce n ce mai des aceast exotic destina ie pentru c l toriile lor. Mul i dintre ace ti c l tori au scris despre experien ele tr ite de ei pe acele meleaguri, descriind aventurile din mijlocul unor oameni i unor obiceiuri nefamiliare. Mai trziu, o dat cu stabilirea drumurilor comerciale ntre Occident i Orient i cu trimiterea demnitarilor, diploma ilor i militarilor din Vest n Est, s- au nmul it contactele interculturale, o dat cu ele crescnd i gradul de familiarizare al europenilor cu aceast zon . Schimburile culturale dintre Europa i Asia au nceput n urm cu mult vreme, evolund pe parcursul a mai multe secole, pentru ca ast zi s se concretizeze ntr-un schimb de idei con tient i reciproc. n timpul perioadei Meiji, din 1868 pn n 1913, Japonia s-a deschis n mod spectaculos c tre ideile occidentale, mai mult dect oricare alt ar asiatic modern . Procesul i occidentaliz rii Japoniei s-a produs ntr-un ritm foarte rapid. Ideile europene, modul de via mai lent integrat n via a european . La acea vreme, acest proces depindea de texte i alte materiale scrise care treptat, de-a lungul timpului, au devenit cunoscute occidentalilor prin diferite c i. Factorul principal ce a favorizat acest schimb a fost efortul coloni tilor i al misionarilor. Interesul i reala receptivitate a europeanului au r spl tit eforturile acestora, n final cultura asiatic ajungnd s ocupe un loc central n cadrul culturii Europei. Secolul al XVIII-lea marcheaz un alt contact intercultural semnificativ dintre cele dou spa ii, cel dintre Europa i China. Relat rile misionarilor iezui i au prezentat nv gnditori au v zut n nv turile etice confucianiste i viziunea chinez tradi ional asupra lumii ntr-o lumin favorabil . Unii turile chinezilor o religie a ra iunii, una de interes major pentru perioada Iluminist . Leibniz, Voltaire i Christian Wolff, precum i al i filozofi, au strnit un val de atrac ie aproape maniacal fa de China i obiectele chineze ti (cunoscut sub denumirea de chinoiserie). Spre finalul secolului al XVIII-lea, aceast aten ie deosebit fa de China s-a mai diminuat, occidentalii ndreptndu- i acum aten ia c tre o alt devine pentru ei noua ar a minunilor. India este nc un t rm nou, necunoscut, misterios i plin de farmec. Dintre toate rile orientale, India a exercitat cea mai mare influen spiritual asupra Europei. Dup Herder (1744-1803), n India, mintea uman a cunoscut prima form de n elepciune i virtute, de o
5

de gndire au fost integrate eficient n structurile culturale japoneze. Cultura japonez a fost ns

ar oriental , India. Aceasta

profunzime, putere i sublimitate care (...) nu are un echivalent n lumea noastr european , filozofic i rece1. El este deasemenea primul european care a tradus din sanscrit n german i n acest spa iu. imnul sacru indian, Bhagavad-gita, f cnd cunoscut filozofia indian

Prin compara ie cu aceste ri orientale, spiritul european se remarc prin obiectivitate, curiozitate, dorin de cunoa tere i ra ionalitate. Totodat ns , mai este dezv luit o latur a sa, sensibil , receptiv la spiritual i la necunoscut, deschis c tre nou. Prin apropierea dintre cele dou zone, Europa i consolideaz imaginea de sine iar identitatea sa cultural devine mai bine conturat prin raport cu cel lalt.

1.2 Mistic oriental vs ra ionalism european Opusul unei propozi ii corecte este una fals . Dar opusul unui adev r profund poate s fie la fel de bine un alt adev r profund. Niels Bohr Este necesar s stabilim cteva tr s turi generale, specifice modurilor de a privi lumea ale celor dou spa ii, fapt care nu exclude ns excep iile. n ansamblu, privit istoric, viziunea european este mai mult tiin ific , logic , ra ional , cercet toare, pe cnd cea estic este caracterizat de un spirit ira ional, mistic, nclinat c tre mister. Printr-o paralel cu filosofia lui Lucian Blaga2, europeanul opteaz , de-a lungul istoriei, pentru o cunoa tere paradisiac , n vreme ce Orientul pentru o cunoa tere luciferic . Primii ncearc s demonteze misterul prin tiin , sau s -l materializeze, pe cnd orientalii tr iesc de-a dreptul n mister, c utnd prin medita ie s devin una cu el. Fritjof Capra3 precizeaz c diferen a dintre spiritualitatea estic i cea vestic este relevat de

faptul c n Occident colile mistice au jucat un rol marginal, pe cnd n Est acestea constituie principala direc ie a gndirii filosofice i religioase. Sintagma mistic oriental este adoptat n accep iunea lui Capra, cu referire la cele mai influente filosofii religioase estice i anume Budismul, Hinduismul i Taoismul, deoarece majoritatea tehnicilor orientale deriv din acestea

Herder, J.G., apud Dumoulin, H., Buddhism and the nineteenth century philosophy, consultat online la www.jstor.org/stable/2709187, accesat la 12 aprilie 2011 2 cf Blaga, L., Eonul dogmatic n Trilogia cunoa terii, Ed. Fundatia Regal pentru Literatur i Art , Bucure ti, 1943 3 cf. Capra, F., Taofizica, Ed. Tehnic , Bucure ti, 2004, p. 19

i sunt definitorii pentru spiritualitatea acestei zone. Acela i Fritjof Capra4 men ioneaz c a a cum n tiin ntlnim un element instinctiv, i n mistica r s ritean reg sim un element ra ional. Propor ia acestui element este variabil n func ie de coal . De exemplu, Hinduismul Vedanta i Budismul Madhyamika sunt coli foarte elevate, intelectualiste, pentru care studiul i cercetarea riguroas sunt esen iale. La polul opus, Taoismul a fost mereu nencrez tor n valoarea ra iunii i a logicii. coala Zen, ramur a Budismului, ns cu infuen e taoiste, se autodefine te ca fiind f r cuvinte, f r explica ii, f r instruc iuni, f r cunoa tere. Pentru gndirea european , obiectivitatea i neutralitatea sunt cerin e de baz pentru a ob ine o cuno tere corect , care s redea fidel i corect realitatea. Referitor la aceasta, un articol relevant i apar ine lui John R. Searle5, care identific y ase principii ale ra ionalismului european:

Cel dinti principiu, spune c realitatea exist independent de reprezent rile noastre, de limbaj sau de gndire. Al doilea principiu enun c principala func ie a limbajului este comunicarea. Interlocutorii i pot transmite n mod firesc unii altora gndurile, ideile despre lume, semnifica iile. Putem utiliza limbajul pentru a vorbi despre lucruri mp rt i st ri independente de limbajul nsu i. Comunicarea este posibil datorit faptului c interlocutorii esc acela i tip de gndire, pornind de la o viziune asupra realit ii independent de subiectivismul fiec ruia.

Al treilea principiu afirm c adev rul se refer la precizia reprezent rilor. Propozi iile ncearc s descrie felul de a fi al lucrurilor ntr-o lume care exist independent de propozi iile nsele. Adev rul a fost definit drept coresponden afirm o propozi ie. ntre fapt i ceea ce

Al patrulea principiu sus ine c orice cunoa tere este obiectiv . Cunoa terea nu deriv i nu depinde de atitudinile subiective ale cercet torilor. Al cincilea principiu spune c logica i ra ionalitatea snt formale. Logica

ra ionalitatea ofer modele de ra ionare, de argumentare, de inferen

, de validitate,

criterii de a face deosebirea ntre acceptabil i neacceptabil. Ra ionalitatea ca atare nu e


4

Ibidem, p. 22

Searle, John, Rationality and Realism: What is at Stake? , apud Ghe u, E., Hexada ra ionalit ii , consultat la www.filosofiatis.ro, accesat la 2 mai 2011

substan ial , ea nu ofer nici o afirma ie concret , ci doar scheme, structuri inferen iale, pentru a accede la o afirma ie pornind de la o alt afirma ie. y Al aselea principiu spune c standardele intelectuale nu snt niciodat instituite f r un temei, ele nefiind gratuite.

Dac Estul s-a raportat ntotdeauna la lume prin prisma unei gndiri mistico-religioase, n Europa lucrurile nu au stat la fel, a a cum se observ i din principiile i curentele dominante n gndire. Elementul ra ional domin cunoa terea mistic , bazat pe experien ele subiective. Capra6 identific originile gndirii occidentale n prima perioad filosofic a Greciei Antice din secolul al VI-lea .e.n. n aceast perioad , tiin a, filosofia i religia nu erau separate. n elep ii milesieni erau preocupa i s descopere natura real a lucrurilor, pe care au denumit-o simbolic physis. Acest termen desemna efortul descoperirii esen ei tuturor lucrurilor. Pe atunci, nu se produsese nc separarea materiei de spirit, de aceea grecii de mai trziu i vor numi pe ace ti gnditori hilozoi i sau cei care cred c materia este nsufle it . Ace tia nu f ceau distinc ia ntre materie vie i moart , percepnd ntreaga natur ca fiind nsufle it . Thales intuie te natura divin a lucrurilor, considerndu-le f r excep ie ndumnezeite, iar Anaximene introduce ideea de pneuma, respira ia cosmic , principiu ce organizeaz att individul, ct i cosmosul. Acest concept are n elesul termenului grecesc psyche, suflet, mai trziu fiindu-i atribuit i acest sens. n aceast concep ie, aerul este considerat substan a primordial din care este alc tuit sufletul i principiul care leag toate lucrurile laolalt n unitate. Aceast viziune monist , unitar , a grecilor asupra lumii se apropia foarte mult de filosofiile antice din India i China, paralela fiind foarte vizibil n cazul lui Heraclit din Efes, ce vedea lumea ca permanent schimbare i devenire, simbolizat de foc, transformator a tot ce exist . Faimosul s u dicton este Totul curge.Referitor la divinitate, Heraclit face o alt afirma ie relevant , spunnd c divinitatea este zi i noapte, iarn -var , r zboi-pace, s turare-foame... dar i schimb nf i area ntocmai ca focul care, alimentat fiind cu mirodenii, este numit de fiecare dat dup parfumul fiec reia..7 Schimbarea este inerent naturii umane. Pentru Heraclit
6

Capra, F., op.cit., p.23

***Filosofia greac pn la Platon, vol 2, Ed. tiin ific i enciclopedic , Bucure ti, 1984, p. 359. 8

opozi iile sunt cele care genereaz schimb rile, unitatea fiind v zut ca o pereche a unor astfel de opozi ii. ntregul ce transcende opozi ia primar , anulnd-o, a primit numele de Logos. Aceste concepte ale lui Heraclit sunt foarte asem n toare cu cele din taoiste. Principiul suprem al taoismului este Tao (Dao), etern, esen a vie ii, schimb tor i care nu poate fi cuprins n cuvinte. Urm torul pasaj din Tao-te-Qing sintezeaz sugestiv paralela dintre Heraclit i Tao n cre terea i transformarea tuturor lucrurilor, fiecare boboc, fiecare detaliu are forma cea mai potrivit . n aceasta const maturizarea lor treptat i ve tejirea lor, curgerea continu a transform rii i a i cea estic nu schimb rii. 8 Pn la acest moment, a a cum am v zut, viziunea grecilor asupra lumii era una monist , unitar , holistic , n armonie cu cea oriental . ntre gndirea european existau diferen e sau rupturi esen iale. O dat ns cu apari ia colii Eleatice n Grecia antic , filosofiile ncep s divid , natura fiind separat de filozofi n dou principii esen iale i opuse. Parmenide introduce o nou idee, aceea a fiin ei imuabile, de neschimbat, inversul lumii lui Heraclit. Treptat i ireversibil, grecii se apropie vertiginos de o viziune dualist a lumii, dominat de un principiu divin aflat n opozi ie cu cel uman. Cu alte cuvinte, se introduce diferen ierea esen ial sacru-profan. Dup cum remerc i Najime Nakamura, n Occident s-a sus inut cel mai adesea un dualism strict, potrivit c ruia sufletul trebuie purificat - scos din nchisoarea" sa trupeasc , prin diverse practici ascetice.9 Aceast separare va domina multe secole de aici nainte gndirea intelectual occidental . Atomi tii men in aceast stare, g sind ca baz a lumii vizibile atomii, ca substan prim i indestructibil a materiei. Atomii devin c r mizile constituente a tot ceea ce exist , baza de neclintit a universului. Spiritul i materia vor r mne prin urmare desp r ite i incompatibile pentru mult vreme de aici nainte. Dualismul i-a pus aprenta asupra istoriei, devenind o caracteristic a gndirii occidentale. Aceast desp r ire conceptual a celor dou principii devine o tr s tur a tiin ei, n general. Separarea dintre cele dou a fost foarte util omenirii, ns tendin a actual este aceea de revenire la teoria holos-ului, n care opozi iile nu mai sunt percepute ca incompatibile, ci tind a fi integrate ntr-un sistem comun, mai degrab de complementaritate dect de opozi ie. Acest concept antic st la baza dezvolt rii noii paradigme,
120
8 9

Lao Tzu, Tao-Te-Qing, apud Capra, F, op. cit. Nakamura, Hajime, Orient i Occident, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1997, p.281

idee larg r spndit n Postmodernism. Aceast dep ire a dualit ii este mult mai u or de n eles n sistemul de gndire oriental, ndreptat n mod natural c tre unitate, care nu a cunoscut aceast faz n gndire. 1.3 C tre o nou paradigm Ideea schimb rii este introdus paradigm de c tre Thomas Kuhn10, prin no iunea schimb rii de

i a revolu iei tiin ifice. Termenul paradigma provine din gecescul paradeigma cu

n elesul de pattern, model, exemplu. Schimbarea de paradigm este o no iune care propune o nou definire a tiin ei, ca tinznd c tre umanizare. Descrierea tiin ei este posibil conceptual prin ideea paradigmelor n elese ca realiz ri tiin ifice universal cunoscute care, pentru o perioad , ofer probleme i solu ii model unei comunit i de practicieni.11 Paradigmele reunesc elemente teoretice, metodologice si instrumentale. tiin ificul i ra ionalul reprezint ceea ce se consider ca fiind tiin ific i ra ional de c tre societatea tiin ific , la o perioad dat ; n acest mod el respinge absolutizarea unei singure viziuni tiin ifice. Orice paradigm , dat fiind faptul c este temporar , traverseaz inevitabil perioade de criz i de contradic ii cu celelalte paradigme. Aceasta reflect perioada de trecere de la o paradigm dominant la alta. Modelul de evolu ie al tiin elor este chiar trecerea de la o paradigm la alta prin procesul revolu ionar. n contextul actual al prelu rii elementelor de spiritualitate oriental , devine tot mai cert c occidentalii sunt n c utarea unui nou mod de raportare la lume, a unei noi paradigme. Cercet torii din toate domeniile ncearc s integreze Universul ntr-un sistem mai inteligibil, care s ofere r spunsuri la tot mai multe ntreb ri i necunoscute ale umanit ii. Preocup rile tiin ifice recente pentru studiul con tiin ei, al incon tientului i al diferitelor st ri mentale dovedesc acest lucru. Globalizarea gr be te necesitatea introducerii unei paradigme universale de raportare la lume i de definire convenabil i comun a realit ii. Mai ales n perioada postmodern , marcat de diversitate pe toate planurile, aceast c utare este necesar , mul i fiind preocupa i s g seasc leg turi i coresponden e ce pot uni lumea n ansamblul ei, dep ind aparentele diferen e.
10

cf. Kuhn, T. S., Structura revolutiilor tiin ifice , Ed. Humanitas, Bucure ti, 2008

11

Ibidem, p.39

10

Decentralizarea specific acestei perioade este un avertisment - trebuie g sit un centru, un punct de spijin n acest amalgam de credin e i de p reri diferite. Lumea are nevoie de un centru de spiritualitate, n sens universal. Rentoarcerea la natur , la natural, reg sirea conexiunii fire ti cu tot ceea ce ne nconjoar sunt cteva idei predominante n cultura postmodern . Ecologi tii, reprezentan ii curentelelor hippie sau New Age, practican ii de yoga - to i vorbesc despre importan a capital a respect rii unei ordini a Naturii. mpletirea culturii occidentale cu cea oriental este un aspect ce ajut la crearea unui limbaj universal comun, pe n elesul oricui. De aceea, se poate spune c postmodernismul a deschis poarta c tre cultura celuilalt, acest fenomen fiind intim legat de procesul de ridicare a grani elor, specific globaliz rii. Totodat , str vechile r d cini comune ale gndirii orientale i occidentale justific dorin a actual a postmoderni tilor de integrare a celor dou ntr-un sistem de referin comun. Noua paradigm , idee speculat intens i de c tre curentul New Age, dore te s aduc o viziune perfec ionat asupra universului din care facem parte cu to ii. Unii cercet tori numesc noua paradigm transmodern
12

. Prefixul trans- este recurent n postmodernism, fiind o dovad

a nevoii omului de transcedere a cunoscutului i semn al dorin ei sale de evolu ie n plan spiritual. Transmodernismul presupune obsesia unific rii, a tergerii grani elor.13 Se propune ie irea din post-istorie printr-o sintez a omului complet, adic a omului deschis c tre alteritate, care nu mai sesizeaz diferen a n accep iunea ei uzual de ruptur sau de barier . Acest lucru se manifest i n adoptarea tehnicilor orientale ca stil de via european. Barierele, din grani e, devin pun i de leg tur , diferitul exist la nivel conceptual, lumea tinde spre apropiere si spre reg sirea propriilor valori nesupuse controlului global i se recurge astfel la o identificare cultural cu i pentru sine. Unind lumi dispare zona de conflict cultural.

Sandu, A. (2008), Filosofia Orientului i fizica modern . O viziune umanist asupra universului, p.2, apud Codreanu ( 2005), consultat la http://www.scribd.com/doc/24343925/FILOSOFIA-ORIENTULUI-%C5%9EI-FIZICAMODERN%C4%82, accesat la data de 30 martie 2011
13

12

Ibidem, p.3

11

1.4 Tehnici orientale globalizate. Simbolism oriental Pn aici, lucrarea a urm rit prezentarea contextului intercultural Orient-Occident, pentru a stabili cadrul istoric, social i filozofic ce a condus n prezent la popularizarea i occidentalizarea spiritualit ii estice. n continuare, se urm re te identificarea principalelor tradi ii i tehnici globalizate, de provenien oriental , care au ac ionat ca resorturi pentru interesul, adoptarea i integrarea lor de c tre europeni. 1.4.1 Budismul n Vest Budismul este unul dintre principalii factori ce au generat aceast atrac ie puternic a europeanului fa de Orient. Acesta nu este o religie n accep iunea comun , nu venereaz nici un Dumnezeu, nici o divinitate central , n sens comun. Este n acela i timp religie, tradi ie, filozofie i cultur . n Occident, ntre cei doi termeni religie, respectiv filozofie s-a f cut destul de precis distinc ia, pe cnd n tradi iile orientale linia de demarca ie este adesea greu de perceput. nsu i termenul de religie a fost obiectul unor dezbateri, referitor la semnifica iile i limitele sale. n acest sens Smith propune ca termeni de tipul cre tinism, budism i al ii asemenea s fie abandona i, ntruct nu se pot sus ine, odat ce snt pu i sub semnul ntreb rii. Cuvntul religie a avut multe n elesuri: ar fi mai bine dac am renun a i la el, n parte din cauza ambiguit ii lui generatoare de confuzii, n parte pentru c marea majoritate a sensurilor sale tradi ionale se dovedesc, la o privire atent , nepotrivite. Singura semnifica ie adecvat care i se poate atribui termenului este cea de religiozitate."14 Caracteristic odinioar exclusiv Orientului, budismul a dep it grani ele spa iului originar pentru prima oar n secolele de maxim deschidere a Estului spre Occident, secolele al XVIIIlea i al XIX-lea. Acesta i-a stabilit locul n con tiin a european de-a lungul acestor dou secole, perioad asociat deasemenea cu Romantismul. Condi iile istorice complexe, n special orientalismul i colonialismul, ca n cazul Japoniei sau al Chinei, au generat un cadru favorabil pentru evolu ia acestui proces de acultura ie. Acesta s-a def urat n mod gradual, dup multe ciocniri i angajamente reciproce ale celor dou culturi.

14

Smith, W.C., The Meaning and End of Religion. A New Approach to the Religious Traditions of Mankind, Ed. Macmillan, New York, 1962, p. 178.

12

Dintre tradi iile orientale, budismul este cea mai r spndit dintre ele. Cu toate c este ramificat pe mai multe coli, budi tii de pretutindeni cultiv f r excep ie aceea i atitudine de compasiune, pace i senin tate. Ast zi, se vorbe te mult despre un budism Vestic, acesta dezvoltndu-se nfloritor i aici, mai ales n Europa. Principiile simple ale religiei p cii de coordonare a conduitei sociale i morale, au fost rapid preluate i r spndite n acest spa iu. Pentru european, budismul a adus un suflu nou de spiritualitate. Bog ia lui de concepte i principii i-a inspirat nu numai pe scriitori i pe vis tori ci i pe psihoterapeu i, care au g sit n etica budist un material pre ios. Nakamura remarc faptul c psihologia budist poate contribui la solu ionarea problemelor psihologice, chiar i pentru (sau poate mai ales pentru) oamenii moderni, care tr iesc ntr-o societate total industrializat i mecanizat . Psihologia introspectiv din budism a fost ndeaproape urmat de o mare aten ie acordat potolirii diverselor pasiuni, care produc rezultate mentale negative.15 n budism, accentul este pus n principal pe puritatea min ii, ca valoare suprem , transcendent . Iat ase principii din zen cu valoare terapeutic 16 Acceptarea (suferin ei) Curajul (Lipsa de team ) Adev rul (Iluminarea) Compasiunea (pentru sine i pentru ceilal i) Ata amentul ( Natura dorin ei) Impermanen a (Renun area) Aceste principii au ca el principal eliminarea tensiunilor interioare aflate n orice fiin uman , medierea contradic iilor ce ne caracterizeaz i atingerea unei st ri de relaxare i mp care cu sine i cu ceilal i. Valoarea lor terapeutic const n posibilitatea raport rii la ele ca valori, sau ca atribute ale realit ii. O mai bun n elegere a vie ii n ansamblul s u conduce la o rela ie mai bun cu propriul sine. Budismul este fondat pe ni te pricipii superioare de moralitate i ancorat n realitate, totodat fiind lipsit de stricte e i rigiditate n conceptele sale. Tocmai din acest motiv i g se te ast zi

15 16

Nakamura, H., op.cit, p.282 Mruk, C., Hartzell, J., Zen and psychotherapy: Integrating traditional and nontraditional approaches, Ed. New York Springer Publishing Co., 2003, p.122

13

attea aplica ii practice, n via a de zi cu zi a occidentalului. Departe de a lua forma poruncii, a regulii stricte, sau a interdic iei, etica budist ofer ni te linii de conduit moral , repere pre ioase n comportamentul fa de sine i fa de semeni. Promoveaz respectul fa de propria persoan i fa de cei din jur, toleran a, acceptarea, iubirea. Universalitatea acestor valori le face s r mn actuale i n tumultuosul postmodernism i s fie primite cu inima deschis de c tre europenii procupa i de via a spiritual . Mac Intyre17 define te spiritualitatea vestic prin nevoia de certitudine i ordine, nevoie adnc nscris n psihicul occidental. Interdic ia, lupta interioar , pedeapsa, obi nuite lumii cre tine, contrasteaz cu normele budiste, mai pu in severe. Rolul lor este acela i, acela de a ndrepta omul spre o rela ie mai bun cu sine i cu principiul divin ce ne face posibil existen a. Accentul este pus ns mai degrab pe modera ie, dect pe fervoare. Multe dintre teoriile actuale de etic au la baz tot principii budiste, fapt ce confirm nc o dat popularitatea i aplicabilitatea sa n domenii variate. Cultivarea emo iilor pozitive este un alt ajutor din partea n elepciunii lui Buddha, pentru mbun t irea st rii mentale i fizice. n esen , budismul ne poate ajuta s dep im emo iile negative precum l comia, ura i ignoran a, ar tndu-ne calea spre intrarea ntr-o stare de senin tate, compasiune, n elepciune i libertate. Istoria Budismului a nceput n India n secolul al aselea .e.n., ca reac ie la tradi ia hindus care nu mai era mp rt it de to i. Budismul se bazeaz pe nv turile lui Siddharta Gautama Buddha. Important de precizat este c el nu a fost nici primul, nici ultimul Buddha. Denumirea de Buddha nseamn cel iluminat, care a atins ultima treapt a umanit ii,cel trezit. Acesta nu trebuie identificat cu Dumnezeu sau cu o divinitate, el fiind un om care a atins trezirea spiritual . Am putea spune c este mai degrab un model spiritual uman. Acest am nunt este esen ial, deoarece se bazeaz pe un concept religios diferit de cel al religiilor occidentale, fiind i unul dintre motivele r spndirii sale n ntreaga lume. Dou importante tr s turi ale budismului sunt: 1. Orice persoan posed natura de Buddha 2. Oricine are posibilitatea de a evolua ca Buddha

17

Cf. Intyre, Mac, After Virtue, Ed. University of Nore-Damme Press, Boston, 1984

14

Legenda spune c Siddharta Buddha a fost un prin n scut n Nepal n 563 .e.n. Acesta a tr it o via plin de lux pentru mult vreme n palatul s u, pn cnd a realizat natura iluzorie (maya) a tuturor lucrurilor de pe P mnt i de ert ciunea bog iilor i posesiunilor materiale n fa a vie ii. El i ncepe c l toria spiritual , p r sind palatul. n c l toriile sale, el afl c boala, mb trnirea i moartea sunt inevitabile i comune tuturor fiin elor. Mediteaz mult la natura suferin ei generate de condi ia uman . n scopul g sirii unui antidot la aceast suferin universal el se dedic disciplinei mentale i fizice, practicnd Yoga sub ndrumarea mai multor guru. Dup o perioad ndelundat de post, medita ie i rug ciune, Siddharta n elege c deprivarea nu i va aduce iluminarea, a a c ncepe s m nnce din nou pentru a- i rec p ta puterile i rencepe medita ia sub copacul legendar Boddhi, pn cnd r spunsul mult c utat vine singur la el, atunci producndu-se momentul mitic al ilumin rii lui Buddha. Siddharta a dezvoltat Calea de Mijloc care reprezint baza stilului de via budist. Calea de Mijloc nseamn c utarea unei disclipline s n toase i folositoare f r totala ignorare sau torturare a sim urilor. Profunda transformare tr it de Buddha i-a permis atingerea ilumin rii la vrsta de 35 de ani. Urm torii 45 de ani din via i-a petrecut propov duind religia budist , pn la moartea sa, survenit la 80 de ani. Budismul a nflorit n India multe sute de ani, pn la rena terea Hinduismului, petrecut ntre anii 1000 i 1200 .e.n. Ast zi el i-a rec p tat popularitatea nu numai India, ci n ntreaga lume, Europa g zduind i ea ast zi o parte semnificativ a budi tilor. 1.4.2 Diviziunile budismului Este necesar definirea principalelor coli budiste, fiecare urmnd anumite curente de gndire, cu asem n ri de esen , dar i cu deosebiri conceptuale. Ast zi, budismul este divizat n dou coli majore:  coala Theraveda (Hinayana) ce cuprinde Asia de Sud Est, Sri Lanka, Burma, Thailanda coala Mahayana (prezidat spiritual de Dalai Lama) - Tibet, China, Coreea, Japonia, Europa

15

1.4.3 Budismul Zen nainte de iluminare taie lemne, car ap . Dup iluminare taie lemne, car ap . Proverb zen Dintre colile budismului, Mahayana practic o versiune mai degrab liberal a budismului, cu o urmare mai pu in strict a ritualurilor i scripturilor budiste. Accentul se pune pe compasiune, spre deosebire de Theravada care cultiv o disciplin riguroas . Dintre ramifica iile budismului Mahayana, una de importan major este coala Zen. Prima oar a ap rut n Japonia n secolul al XII- lea. Zen-ul valorizeaz contempla ia i disciplina, mai pu in importante fiind ritualurile religioase pe calea c tre atingerea naturii de Buddha. Budismul Zen cunoa te la rndul s u dou direc ii diferite: Soto Zen Afirm faptul c nu este nicio diferen Soto. Rinzai Zen Trezirea se atinge prin descifrarea de ghicitori zen, numite koan-uri. Koanul nscrie natura real a lucrurilor ntr-o simpl fraz ce poate p rea paradoxal , i reprezint modul prin care mae trii i transmit nv ra ional . Koan: Ascult sunetul unei singure mini atunci cnd ba i din palme. tura discipolilor. Se spune c ea nu poate fi n eleas n cuvinte, koan-ul apelnd la un altfel de n elegere, una intuitiv , nu ntre practica personal zilnic i

iluminare. Comportamentul de zi cu zi, dac este corect, duce c tre Buddha n viziunea

O metod caracteristic ambelor coli este Zazen-ul, medita ia eznd. n Soto Zen, n timpul Zazen-ului, obiectul central al concentr rii este dup tradi ie, un koan. Descifrarea lui se face intuitiv, prin introspec ie. Acesta poate genera momente de satori, de iluminare subit . n Rinzai Zen, se practic cel mai adesea medita ia lipsit de un obiect, dup cum spune D gen n Sh b genz doar stnd fix, gndindu-te la negndire. Cum te gnde ti la a nu gndi? Negndind. Aceasta este arta zazen-ului18.
18

D gen, Eihei, The Sh b genz , Ed. Shasta Abbey Press, Mount Shasta, California, 2007, p. 681

16

Dintre toate colile budismului, Zen-ul se remarc mai ales prin sarcasmul, ironia dar i simplitatea sa. Nu este o coal u or de urmat, fiind recunoscut i pentru duritatea mae trilor s i. De multe ori, iluminarea unui discipol survine ca urmare a b t ii aprige aplicate de c tre maestrul s u, cel mai adesea prin lovirea cu o bt sau printr-o palm de neuitat. 1.4.4 Daisetz Teitar Suzuki i budismul vestic Daisetz Teitar Suzuki (1870-1966) este o figur -cheie a r spndirii Zen-budismului n Vest. Acesta a fost un excelent orator, plin de farmec i carism , r mnnd n istorie ca un mare intelectual budist, preocupat de percep ia occidental . n afar de munca sa remarcabil de traduc tor de chinez , japonez i sanscrit , Suzuki este i autorul mai multor lucr ri originale, de mare influen pentru lumea occidental . Trei volume reprezentative ale operei sale sunt Eseuri din budismul Zen, Studii de Budism Zen i Manualul de budism Zen. Introducerea n budismul Zen include un comentariu apar innd lui Carl Jung: Scrierile lui Suzuki sunt printre cele mai semnificative contribu ii aduse la n elegerea budismului...Nu putem fi suficient de recunosc tori acestui autor, n primul rnd pentru aducerea budismului mai aproape de n elegerea occidental , iar n al doilea rnd pentru maniera n care a realizat acest lucru"19, apreciaz faimosul psiholog. Nu numai Jung a fost fermecat i inspirat de c tre Suzuki. Thomas Merton, pionieri ai budismului vestic precum Robert Aitken i beatnici ca Alan Ginsberg sau Gary Snider, to i au recunoscut spiritul remarcabil al acestui om fascinant. Filmul documentar A Zen Life. D.T. Suzuki, din 2007, este dedicat vie ii i activit ii sale ie ite din comun. Filmul este un documentar de 77 de minute, premiat, despre acest om recunoscut de mul i ca fiind primul care a introdus budismul Zen n cultura occidental . Filmul include cteva dintre rarele momente surprinse pe camer din via a sa personal i din conferin ele sus inute, precum i interviuri cu persoane apropiate, pentru a ilustra n mod veridic via a sa i influen a gndirii zen n Europa. Regia i apar ine lui Michael Goldberg, de origine canadian , care i-a petrecut 30 de ani din via n Tokyo.
Suzuki a atras mul i europeni interesa i de budismul Zen, mai ales prin povestirile sale intrate n istorie despre satori . El nu considera medita ia Zazen ca fiind absolut necesar pentru atingerea acestei st ri

19

Carl Jung, prefa a la Suzuki, D.T., An introduction to Zen Buddhism , Ed. Eastern Buddhist Society, Tokio, 2001, p.9

17

speciale, de i recuno tea utilitatea acestui instrument pentru timpurile moderne, n care timpul pare mai mult s zboare. Suzuki era un adev rat maestru n explicarea i transmiterea conceptelor gndirii Zen intelectualilor europeni. El sim ea c occidentalii, care percep lumea dihotomic, prin opozi ii, au ce nv a de la orientali, pentru care nu exist aceast dualitate. La rndul s u, i el pre uia valorile europene. Suzuki avea o imagine universal despre oameni. Astfel, a g sit multe puncte comune cu tradi ia i credin ele europenilor, fapt ce i-a atras i mai mult pe ace tia c tre gndirea i tehnicile Zen. n prezent exist mul i cre tini, printre care se num r chiar preo i i c lug ri e care practic medita ia Zazen. Acest lucru demonstreaz gradul ridicat de toleran necesar n zilele noastre. n Introducere n budismul zen, Suzuki este n acord cu afirma ia lui Victor Hugo care men ioneaz c singura cale de a urca spre Dumnezeu este prin coborrea n adncul sinelui. i n elegere spiritual comun la care s-a ajuns, att de

Este Zen-ul o religie? Nu este o religie n n elesul ei popular, c ci nu vom ntlni un dumnezeu venerat, ritualuri de ndeplinit, un loca al vie ii de dup moarte, i nici un suflet a c rui bun stare este asigurat de un principiu exterior, a c rui imortalitate este dezb tut de c tre unii oameni. Zen-ul este liber de credin e dogmatice de acest tip, i de poveri religioase.20 1.4.5 Yoga fenomen universal Yoga este un fenomen foarte complex, ce nu poate fi trecut cu vederea, fiind una dintre cele mai r spndite tehnici orientale, att n Europa, ct i n lumea ntreag . De studiul elaborat al acestei bogate tradi ii s-au ocupat numero i intelectuali i cercet tori de pe tot mapamodul. La noi n ar figura central a studiului spiritualit ii orientale, n special al tehnicilor yoghine, este Mircea Eliade. C r ile sale pe aceast tem au la baz o extrem de bogat documenta ie, dublat de o real apropiere spiritual de aceste valori. Prin efortul s u, Eliade a reu it s familarizeze gndirea european cu aceste concepte diferite de modul nostru de a privi lumea, aducndu-le mai aproape de sufletul nostru. Iat cum descrie el acest fenomen numit yoga n cartea sa, Yoga, Nemurire i Libertate. Caracteristic pentru Yoga nu este doar partea sa practic , ci i structura sa ini iatic . Yoga nu se nva de unul singur; este nevoie de ndrumarea unui maestru (guru). La drept vorbind, toate celelalte sisteme filozofice, ca dealtfel orice cuno tin e sau meserii tradi ionale, sunt predate, n India, de c tre mae tri, fiind n aceast privin ni te ini ieri: de milenii, ele se transmit oral, n mod confiden ial. n cazul Yog i ns , caracterul ini iatic este i mai vizibil c ci, (...) yoghinul

20

Suzuki, D.T., Introduction to Zen Buddhism, Ed. Grove Press, New York, 1964, p.23

18

ncepe prin abandona lume profan

i c l uzit de un guru, se str duie te s dep easc succesiv

comportamentele i valorile proprii condi iei umane.21 Primele tr s turi ale yog i sunt a adar: caracterul ei ini iatic, transmiterea n principal pe cale oral , existen a unui maestru. Tot Mircea Eliade aduce n discu ie textul central, de baz pentru yoga. Este vorba de manualul Yoga Sutra al lui Patanjali. Yoga clasic , a a cum a fost ea formulat de Patanjali i interpretat de comentatorii s i, este i cea mai cunoscut n Occident22. Se remarc n cel dinti citat, c accentul este pus pe tradi ia indian , punctul central al acestei tehnnici. Ast zi coordonatele sale au suferit ns transform ri importante. Nefiind o religie, ci un instrument de evolu ie i perfec ionare a omului, aceasta a nglobat mult mai multe tehnici, evolund o dat cu umanitatea i devenind un instrument universal. Acest corpus panindian de tehnici spirituale23 a dep it grani ele rii-mame, devenind ast zi global. Reprezint un sistem adaptabil, care nva permanent, o dat cu trecerea timpului. n alt carte dedicat acestei practici, Mircea Eliade noteaz c Yoga este un sistem filozofic, constituit din trei tiin e sau trei grup ri de tiin e: 1.Teoria cuno tin ei i logicii 2. Psihologia i tehnica 3. Metafizica i soteriologia. Organicitatea sistemului nu sufer prin aceast diviziune tripartit n aspecte i func iuni24. Studiul de caz din finalul lucr rii trateaz pe larg Uniunea European de Yoga, cu accent pe Grupul de Studiu i Practic Yoga din Romnia, membru al uniunii, i valorile promovate de acestea. Pentru a ne forma nc o idee despre aceast tehnic str veche cu o foarte mare popularitate ast zi, se prezint n continuare cteva informa ii interesante, mai pu in cunoscute, publicate pe site-ul grupului de yoga mai-sus men ionat. Aceste informa ii sunt cuprinse la rubrica Incursiune n yoga i reflect o imagine de ansamblu asupra acestei tehnici. Totodat , ne ofer cteva repere istorice relevante despre acest fenomen ce a luat amploare. A adar tia i c .... ... prima imagine a unor pozi ii din yoga (cobra regala si scorpionul) se g se te pictat pe peretele grotei Adaura de la poalele lui Monte Pellegrino, n Sicilia i sunt vechi de 14.000 de
Eliade, M., Yoga, nemurire i libertate, Ed.Humanitas, Bucure ti, 1993, p.17 Ibidem, pp.44-45 23 Ibidem, p.18 24 Eliade, M., Yoga, Ed. Mariana, Craiova, 1991, p.86
22 21

19

ani? Pe atunci nu se numeau nici yoga, nici asane si imita ia animalelor i insectelor primejdioase servea la crearea unei empatii, a unei alian e care s le confere oamenilor unele din calit ile acestora dar mai ales s -i imunizeze contra posibilelor atacuri. ... prima imagine a unui om meditnd este celebrul nostru gnditor de la Hamangia, apar innd culturii Cucuteni i dateaz de aproape 7.000 de ani ? ... iar cea dinti imagine yoghin indian , veche de cel pu in 3.000 de ani, este aceea descoperit de sir John Marshall la Mohenjo-daro, cetatea moart de pe valea Hindusului, inf isndu-l pe Shiva Pasupathi ca prin al fiarelor ? ... de i toat lumea consider yoga ca un produs indian, ea este de fapt un fenomen universal, mai vechi dect picturile neolitice de la Altamira, Lascaux sau Trois - Freres, i prezent n toate culturile aborigene ale lumii? Dac i spunem i azi yoga este din respectul pentru cercet rile i munca extraordinar depus de yoghinii Indiei, ara n care conceptele i practicile acestea s-au dezvoltat mai mult ca oriunde ? ...cea mai veche proto-yoga din lume, ap rut se pare aproape simultan oriunde existau con tiin e umane n acea perioad de copil rie a omenirii, s-a pastrat pn azi i se nume te Vak - Yoga, Yoga Logosului, care con ine gramaticile primare ale oricarei manifest ri fizice sau psihomentale ? ... la noi, geto - dacii au avut propria lor form milenar de yoga, practicat de c lugarii lui Zamolxe i Deceneu, structurat printre altele i n jurul dansului c lu arilor, dans ini iatic de trecere la maturitate ? Tnarul practica pe perioada unui post de 40 de zile , dintre care ultimele 12 de post negru, o serie de postri inverse, identice cu cele din yoga indian , tehnici respiratorii cu incanta ii asem natoare mantras-urilor clasice i medita ii. ... exist n fiin a uman cel pu in 16 - 17 corpuri subtile, cel descris de yoga si constituit din nadis i chakras-uri fiind doar unul din ele ?

20

... s-au identificat n yoga clasica peste 8.400 de posturi (asanas), peste 7.200 de procedee respiratorii i peste 50.000 de tipuri de concentrare si de medita ie ? Ceea ce inseamn c practic se poate construi un program pentru structura i nevoile oric rei fiin e de pe lume? ... c exist aproape 100.000.000 de practicieni pe glob ? Aceste date interesante oglindesc cteva aspecte esen iale ale istoriei i con inutului acestui instrument de perfec ionare uman numit yoga. Ca orice fenomen complex, yoga clasic , cunoscut ca Vak Yoga, cunoa te mai multe ramifica ii. Cele mai cunoscute forme sunt: Hatha Yoga (reunirea contradic iilor complementare ale fiin ei, considerat mult timp drept yoga fizica, gimnastic , dar n realitate expresia naturii energo - informa ionale a fiin ei umane) Raja yoga (yoga medita iei, dezvoltat n mai multe variante) Karma yoga (yoga actului pur, eliberat de orice fruct al faptului) Bhakti yoga (yoga devo iunii) Jnana yoga (yoga depa irii mentalului discursiv) Adhyatma yoga (yoga cautarii sinelui) Mantra yoga (yoga formul rilor verbale) Nada yoga (yoga puterii sunetului interior) Yantra yoga (yoga puterii imaginii) Grupul yoga-surilor tantrice

n Europa, n ultimele dou secole, Yoga a devenit o disciplin cunoscut 1.4.6 Feng Shui

i r spndit .

Majoritatea tehnicilor orientale apeleaz la spiritualitate i la un sim estetic universal. Reflect echilibrul i armonia, dou calit i pre ioase i rare n tumultul postmodern european, definit bine de stress-ul cotidian. Orientul aduce o privire nou , ridicnd lucrurile m runte la
21

rang de art . Aranjatul gr dinii, al casei, al mobilierului sunt activit i ce trebuie realizatte n func ie de ni te coordonate universale. Feng Shui este arta ce se ocup de amenajarea corect a spa iului personal. Denumirea sa nseamn vnt (feng) i ap (shui), iar al turarea celor dou elemente semnific echilibrul i armonia. Aceast art str veche este axat pe principiul energetic Chi despre care se consider c ar curge prin ntreg universul, influen nd via a de zi cu zi. Primele atest ri ale practicii Feng Shui dateaz de acum 6000 de ani. Aceast art veche avea leg tur cu disciplinele fizicii, filozofiei, astronomiei i astrologiei. Aranjarea obiectelor personale n spa iul de locuit este extrem de important , fiind direct legat de fluxul energetic al fiec rui obiect, ce trebuie s fie n armonie cu energia universal reflectat de Chi. Acesta semnific respira ia vital , energia care leag laolalt toat via , sub toate formele sale (asem n tor cu conceptul grecesc de pneuma). Dup tradi ia chinez , exist trei manifest ri ale acestui principiu: energia Chi cosmic , uman a P mntului. Chi cosmic este for a naturii, care cuprinde influen ele Soarelui, Lunii, P mntului. Acestea se reflect i asupra st rilor psihice i emo ionale. Chi-ul omului se g se te n interiorul fiec ruia i este asem n tor conceptului vestic de bioenergii. Influen eaz rela iile cu cei din jur, personalitatea, st rile interioare. Chi-ul P mntului reprezint modul n care planeta ne afecteaz . Formele de relief au energii diferite, mun ii, apele, v ile, avnd influen e specifice asupra organismului. Din aceste motive, locul ales pentru fiecare obiect are o ra iune, iar scopul final vizeaz bun st rea, fericirea i sporul locatarilor. A a cum am v zut, pentru orientali exist o foarte strns leg tur ntre emo ii, st ri, sentimente i ordinea cosmic . Elementele naturii reprezint valori universale, repere energetice globale. Fiecare comport un anumit tip de energie iar al tur rile de elemente sunt decisive pentru fluxul corect al energiilor. i

1.4.7 Teoria celor cinci elemente Adeseori putem ast zi ntlni reprezent ri mai mult sau mai pu in artistice ale elementelor naturale principale, specifice culturii orientale. Ele pot fi subiectul unor desene, picturi sau apar ca simboluri ori embleme pe cele mai diverse materiale comercializate de la br ri la piese de mobilier. Fiec rui element i corespunde o ideogram chinez sau sanscrit , cele chineze ti fiind
22

cele mai mediatizate. De cele mai multe ori, ele sunt asociate cu norocul i bun starea, de aceea au fost reproduse n num r masiv pe pia a global . n Europa, ele deja au fost asimilate de cultura autohton , magazinele cu specific oriental care vnd asemenea produse afirmndu-se de c iva ani. Cele mai ntlnite n cultura oriental sunt cele cinci elemente primordiale, variind n func ie de tradi ie. Cele mai r spndite sunt apa, focul, metalul, p mntul i lemnul. Acestea interac ioneaz n nenum rate moduri. Pot avea leg turi ntr-o manier constructiv sau distructiv . n ciclul constructiv, apa este sursa necesar lemnului (copaci) pentru cre tere, lemnul este sursa de combustibil pentru foc, p mntul formeaz metalele, iar metalul permite apei s condenseze la r cire. n ciclul destructiv, apa stinge focul, focul tope te metalul, metalul taie lemnul iar lemnul se r spnde te excesiv pe P mnt. De i aceast viziune poate p rea naiv , n elepciunea str veche este caracterizat de simplitate i reducere la esen ial. De aceea, trebuie n eleas din perspectiva unei sensibilit i diferite de cea a europeanului, una care apeleaz la comuniunea intrinsec a omului cu natura i cu elementele sale, care se reg sesc i n fiin a uman . 1.4.8 Yin i Yang - principiul polarit ii Unul dintre simbolurile orientale binecunoscute, consacrat i n cultura popular occidental , este perechea Yin-Yang. Ea rezum n plan simbolic ntreaga gndire oriental . De origine chinez , apar innd taoismului, aceasta are mai multe valen e. Receptarea occidental poate fi limitat cultural, n elesul s u sc pnd u or cunoa terii ra ionale. Semnifica ia care i este cel mai des atribuit este cea a perechii feminin-masculin. Potrivit Y- Ching25, sau C r ii Schimb rilor, una dintre cele cinci scrieri fundamentale ale chinezilor, Yang este una dintre energiile cosmice primordiale, cuprinse n Tao, n eles ca principiul masculin, sau Soarele, generator de lumin , c ldur , cre tere, identificat cu prim vara i vara. La polul opus, Yin este principiul feminin, misterios, receptor, reprezentnd Luna, toamna i iarna. Acest lucru este foarte important pentru n elegerea sa deoarece Yang i Yin sunt principii, nu b rba i i femei, astfel nct nu poate exista nicio rela ie adev rat ntre pretinsa duritate masculin i pretinsa sl biciune feminin 26. Acestea reprezint conven ii ale societ ii, dar n elepciunea chinez ne aminte te faptul c
25 26

Cf. Y-Ching. Cartea schimb rilor, Ed. Ram, Aninoasa, Jud. Gorj, 2000 Watts, Alan, Dao Calea ca o curgere de ap , Ed.Humanitas, Bucure ti, 1996, p.49

23

indiferent de sex, con inem ambele elemente, n propor ii variabile. Exist o dimensiune mai adnc a acestui concept str vechi, dect cea comercializat . A a cum am v zut n cazul gndirii taoiste, esen a i principiul primordial al lucrurilor, fiin elor, fenomenelor, a realit ii sunt reprezentate prin Tao. Realitatea este ntr-o continu transformare, se revars , este ciclic , tot a a cum Tao curge f r oprire prin toat firea. Yin i Yang sunt precum cele dou fe e ale aceleia i monede. Limitele gndirii dualiste, ce se mi c de la o extrem la alta (binecunoscute bipolarit i ca: bine-r u, iubire-ur , adev r-fals) pot fi i ele n elese prin existen a a dou extreme, ce nu se pot ntlni propriu-zis niciodat . Percep ia oriental este diferit , abordnd o alt viziune, care afirm c nimic nu poate fi numai Yin sau numai Yang. Orice fenomen, fiin i obiect con ine ambele elemente, for e opuse dar care vin una n completarea celeilalte. Aceasta este dep irea dualismului. Cheia rela iei dintre yang i yin se nume te xiang sheng, a se na te unul din cel lalt sau a fi inseparabili27. observ o paralel n general, putem spune c simbolul Yin-Yang oglinde te gndirea oriental , ndreptat c tre reg sirea echilibrului i a armoniei energetice. Se i cu Calea de Mijloc budist . Adev rul nu st n extreme, ci poate fi g sit i cerul i numai n linia fin de demarca ie care leag dou opozi ii. Niciuna dintre cele dou opuse nu se pot elimina, ele exist tocmai una datorit celeilalte, a a cum exist deopotriv p mntul, i b rbatul i femeia. Dualitatea generatoare de unitate nlocuie te astfel dualismul. Simbolul Yin Yang este emblematic pentru percep ia oriental . Majoritatea religiilor vestice au un principiu superior, suprem, Binele fiind superior R ului. n Orient, se consider c echilibrul dintre dou elemente este preferabil, nu suprema ia absolut a unuia. Acesta este un aspect al ideii complexe de echilibru, care are implica ii n multe situa ii, cuprinznd o mul ime de planuri ale vie ii. Din binomul primar feminin masculin se pot deduce i alte compara ii, exemple ilustrative fiind cuprinse n tabelul urm tor: Yin Negativ Feminin Noapte Intuitiv Yang Pozitiv Masculin Zi Logic

27

Ibidem

24

Cnd privim lista de opozi ii, observa i cum multe dintre ele decurg unele din altele. Nu sunt cu adev rat opuse. Mai degrab , sunt acelea i concepte sub circumstan e diferite. n curentul New Age, marcat din p cate de mai multe aspecte ideologice (interpretarea Bibiliei, propunerea unui scenariu al Noii Ere, ndemnul c tre un mod specific de raportare la lume), aceast dihotomie este asociat cu Era Pe tilor. Pentru New Age aceasta este echivalent cu era cea veche, ce trebuie nlocuit cu cea a V rs torului. Era Pe tilor este considerat ca dominat de principiul Yang, adic patriarhatul sub care, recunoscut sau nu, ne afl m nc , adic valorizarea exagerat a calit ilor specific masculine. Esen a este cea important , nu diferen a. Separarea dintre cele dou ere desparte totodat materialismul de spiritualitate. Era Veche este reprezentativ pentru latura cotidianului, iar cea nou pentru aspectul sacru al vie ii. Reg sirea spiritualit ii este o tem a postmodernismului, iar tehnicile orientale sunt, pentru mul i, un ajutor nepre uit. Capra sus ine c din pricina dezechilibrului dintre Yin i Yang s-au agravat s n tatea tiin a, concuren a, exploatarea

individului, a societ ii i a ecosistemului. A a cum observ el, societatea occidental a valorizat ntotdeauna superior polul Yang, cunoa terea ra ional , resurselor naturii. La cel lalt cap t Yin este cunoa terea intuitiv , religia, cooperarea, ocrotirea naturii, calit i asociate cu sexul slab. Aceast superioritate acordat unui element ar putea fi un factor destabilizator n lumea actual . De multe ori, tehnologiile Occidentului presupun o ignorare a r ului, cu scopul de a face din lume un loc mai bun: s avem pl cere f r durere, bog ie f r s r cie i s n tate f r boal . Dar, a a cum devine din ce n ce mai evident, violentele noastre eforturi de a atinge acest ideal prin arme precum DDT-ul, penicilina, energia nuclear , transportul auto, calculatoarele, agricultura industrializat , ndiguirea (...) creeaz probleme mai numeroase dect cele pe care le rezolv . Ideali tii privesc universul ca i cum ar fi diferit i separat de ei n i i ca pe un sistem de obiecte externe care trebuie subjugat. Daoi tii v d universul ca fiind identic cu sau inseparabil de ei n i i, astfel nct Lao zi a putut spune: F r a-mi p r si casa, cunosc ntregul univers28.

28

Ibidem, p.46

25

2 APLICA IILE TIIN IFICE ALE TEHNICILOR ORIENTALE


2.1 n medicin cauza bolilor i relaxarea
n momentele de furie sau disperare, chiar dac ne sim im cople i i, iubirea din noi este tot acolo. Capacitatea noastr de a comunica, de a ierta, de a fi plini de compasiune este tot acolo. Trebuie s crezi asta. Suntem mai mult dect furia noastr , mai mult dect suferin a noastr . Trebuie s recunoa tem c ntotdeauna avem n interiorul nostru capacitatea de a iubi, de a n elege, de a avea compasiune - Thich Nhat Hanh

n primul rnd, orice tehnic sau tradi ie ce are ca scop vindecarea psihic , fizic sau alinarea spiritual , necesit o relaxare a min ii. Acest lucru conduce la concluzia c , n ansamblu, lumea, cu prec dere cea occidental , care caut cu orice pre relaxarea, este deficitar la acest capitol. Pentru europeni, primul factor ce semnalizeaz un dezechilibru este stress-ul. Termen devenit comun n ultimele dou secole, stress-ul este perceput ca factor cauzant i declan ator a nenum rate boli i suferin e, att de natur psihic ct i fizic . Am putea spune c stresul reprezint o stare opus relax rii, o ncordare a min ii. Aceast stare de ncordare este numit de orientali (Dalai Lama, Patanjali) tensiune sau tulburare (vrrti). Ace tia ne vorbesc despre tensiunile fundamentale din mintea uman , ce conduc la manifest ri violente precum r zboaiele ori declan eaz apari ia bolilor i afec iunilor. La origine, tehnicile au rol de clarificare a cauzelor, detensionare i pe ct posibil, eliminare a acestora. n tradi ia oriental tensiunile fundamentale semnific mecanismul omului de respingere a ideii de moarte, care strne te o serie ntreag de crisp ri interioare i frustr ri, de cele mai multe ori incon tiente, mascate n st ri i emo ii nepl cute. Condi ia uman , neacceptat , conduce la probleme suflete ti cu implica ii grave. De aceea, tehnicile orientale relaxeaz mintea i aduc la suprafa aceste tensiuni, care, o dat realizate, elibereaz omul de povara lor. Transcederea condi iei umane este urm torul pas, prin identificarea omului nu doar cu corpul ci i cu sufletul, principiul etern ce are o existen dicolo de dipari ia fizic . Con tientizarea i tr irea acestui acestui fapt este o alinare a tensiunilor din noi. Daniel Goleman coordoneaz o edi ie de convorbiri cu Dalai Lama, pe tema emo iilor distructive, mai ales ca fiind cauza spiritual a bolilor. Cartea propune o paralel ntre tiin i spiritualitate, constnd dintr-un dialog deschis ntre Dalai Lama, reprezentant al gndirii budiste,
26

ce exploreaz interiorul n profunzimile sale, i speciali ti n studiul creierului i comportamentului uman. Ace tia ncearc s analizeze germenul acestor emo ii, i ne dau cteva repere-cheie n formarea unei educa ii emo ionale s n toase. Iat , n cuvintele celui de-al XIVlea Dalai Lama, esen a acestui dialog: Mare parte a suferin elor umane apar ca urmare a emo iilor distructive, a a cum ura hr ne te violen a, iar nevoia acut alimenteaz dependen a. Una dintre cele mai importante responsabilit i ale noastre, ca fiin e pline de grij fa de semenii no tri, este aceea de a c uta s reducem pierderile omene ti provocate de astfel de emo ii, sc pate de sub control. Simt c att budismul, ct si tiinta pot aduce o contribu ie important la ndeplinirea acestei misiuni. Budismul i tiin a nu se constituie n perspective opuse asupra lumii, ci mai degrab n abord ri diferite, care vizeaz aceea i finalitate: c utarea adevarului. n educa ia budist , explorarea realit ii este un aspect esen ial, iar tiin a ofer propriile c i de desf urare a acestei explor ri. De i obiectivele tiin ei pot fi diferite de cele ale budismului, ambele c i de c utare a adev rului l rgesc cunoa terea i n elegerea noastr .29 Orientul, alt dat marginalizat de c tre occidentali, devine n postmodernism un important centru spiritual. Apare n elegerea faptului c cele dou metode sunt n aceea i m sur folositoare, dac sunt tratate nediscriminatoriu. Pe parcursul dialogului dintre cele dou tabere, budismul i tiin a sunt privite ca metode de cunoa tere la fel de valide i utile. Confruntarea lor deschis na te noi ipoteze i perspective asupra subiectului tratat, ameliorarea emo iilor negative. Occidentalii, cercet torii afla i n dialog cu Dalai Lama, au dorin a vie de a uni cele mai noi descoperiri din tiin cu paradigma budist , printr-un feedback sincer. tiin a este completat n chip uimitor de descoperirile tradi iei budiste. Metoda confrunt rii deschise a ideilor genereaz complementaritate ntre cele dou viziuni. Necesitatea colabor rii celor dou procese de cunoa tere este sus inut i de experimentul derulat la nceputul ntlnirii lor. n vederea g sirii unor dovezi tiin ifice concludente asupra efectelor medita iei, un c lug r lamaist, n scut n Europa i convertit la budism, este supus unor investiga ii am nun ite ale creierului, pentru care se folosesc cele mai performante aparate RMN i EEG i cu asisten a multor speciali ti n domeniu. Tehnica medita iei, pur oriental la originea sa, ntlne te

29

Coord. Goleman, Daniel, Emo iile distructive, Ed. Curtea Veche, Bucure ti, 2005, pp.9-10

27

tehnologia Occidentului, mijloc de verificare a efectelor benefice produse. Rezultatul dore te s indice schimb rile cerebrale din timpul medita iilor, aducnd lumin asupra efectelor medita iei. C lug rul supus experimentului practic consecutiv medita ia asupra unui singur obiect, asupra lipsei de team , asupra devotamentului, asupra st rii deschise i a compasiunii. n tot acest timp, aparatele performante nregistreaz cu o precizie de ceas elve ian orice modificare survenit n activitatea creierului s u. Rezultatele la care au ajuns n urma interpret rii finale arat o activitate extrem de intens a p r ii stngi a cortexului, asociat de cele mai recente cercet ri neurologice cu sediul emo iilor pozitive. Acest fapt confirm tiin ific declan area emo iilor pozitive dup intrarea n stare de medita ie. Este primul demers tiin ific asupra compasiunii, dovada tiin ific a faptului c medita ia creeaz o stare de bine, de fericire, de mul umire n sinele individului. Totodat activitatea din creierul c lug rului se modifica subtil, pe m sur ce trecea de la un tip de medita ie la cel lalt. Pn la acel moment, speciali tii s-au axat pe studierea emo iilor i st rilor nepl cute, mult mai pu in pe efectele benefice produse prin practicarea medita iei i compasiunii. Iat deci, un prim exemplu de mbinare al tiin ei cu tehnnicile orientale, pentru a ob ine rezultate general relevante asupra psihicului uman. Medita ia, practicat corect, induce o satre general de bine. Importan a st rilor, emo iilor pozitive iese n eviden mai ales atunci cnd compar m aceste st ri cu opusele lor. Budismul atest existen a a nu mai pu in de 84.000 de emo ii negative. Acestea sunt clasificate n 5 mari emo ii principale: ura, dorin a, confuzia, mndria i gelozia. Acest spectru vast al dispozi iilor mentale atrage aten ia asupra complexit ii uluitoare din interiorul creierului nostru, dar i asupra nevoii de relaxare a min ii, nevoie de multe ori omis de europeanul postmodern prins n tumultul unei lumi mereu n schimbare. Cu siguran , relaxarea este un aspect deosebit de important al func iei terapeutice a tehnicilor orientale. Aceast nevoie de relaxare, precum i existen a a nenum rate st ri emo ionale negative este un teren sondat i de c tre psihologia occidental actual . Stress-ul, depresia, nelini tea, atacurile de panic . anxietatea, sunt realit i binecunoscute i termeni uzual folosi i n Occident, din p cate. Este tiut c multe din aceste st ri pot produce adev rate dezastre dac nu sunt inute sub control sau, n cazuri mai severe, tratate cu mare grij . Dezastrele pot fi depresia major sau bolile psihice mult mai grave. Cu alte cuvinte, se produc atunci cnd micile nepl ceri se transform n adev rate boli.

28

Tehnicile orientale au rol terapeutic de medicin alternativ . Acest concept se refer la o terapie independent de medicina conven ional . De multe ori, europeanul g se te alinare n acupunctur , masaje sau tratamente cu plante naturiste orientale. n acest sens, articolul online Medicina alternativ n Romnia. Vindec boala sau sufletul?, ofer cteva repere referitoare la r spndirea sa, mai ales ara noastr . Statisticile relev c nesiguran a diagnosticului impersonal primit de la medic precum i aleatoriul vindec rii i determin pe tot mai mul i s caute un sens personal al suferin ei lor prin medicina alternativ . Chiar dac medicina oficial de ine monopolul, medicina alternativ , cu ramurile ei i vechi, i noi, precum homeopatie, fitoterapie, acupunctur , tehnici orientale de medita ie, cristaloterapie, bioenergie sau diete macrobiotice, i arat n statistici puterea asupra trupurilor i min ilor oamenilor. Uneori, aceasta e chiar mai mare, n miliarde de dolari i zeci de milioane de pacien i, dect cea a medicinei conven ionale30. Cele 40 de miliarde cheltuite anual pentru asisten a medical de c tre 60 de milioane de milioane de americani au determinat-o pe Anne Harrington, profesoar la Universitatea Harvard s analizeze n carte sa T m duirea l untric , premisele care i fac pe oameni s - i caute leac pentru boli grave, precum cancerul i SIDA, mai mult n cabinetele de medicin alternativ i complementar i s explice de ce au fost i sunt trasate leg turi ntre i de dezvoltarea con tiin ei emo ii i boli. Tot aceasta atrage aten ia asupra nemul umirii generale fa de medicina clasic . Aceast cre tere a interesului fa de terapiile alternative este legat ecologice. Protec ia naturii i a planetei este un subiect mereu la ordinea zilei n agenda ecologi tilor i a iubitorilor de natur n general. Con tiin a ecologic este un aspect ce ne aminte te c suntem parte integrant din natura nconjur toare, c r ul pe care l producem planetei, ni-l producem de fapt, tot nou . Omul se bizuie din ce n ce mai mult pe natur . Acesta este un alt motiv pentru care remediile naturiste sunt la tot mai mare c utare. Con tiin a ecologic ne aminte te c natura ne este cel mai mare sprijin, dac R d cinile acesteia sunt foarte adnci. tim s o respect m. amanii i vindec torii de demult aveau o rela ie cu totul

special cu natura. Aceast comuniune spiritual a fost ns treptat dat uit rii, sau ironizat . n descentralizarea caracteristic postmodernit ii, omul i aminte te greu de importan a reg sirii naturalului, fiindc ne lovim mereu de o alt latur i anume cea a artificialit ii i superficialului. Centrul aten iei lumii postmoderne este ocupat de probleme de natur politic sau

30

Articolul Medicina alternativ n Romnia. Vindec boala sau sufletul? , consultat la old.cotidianul.ro Societate, accesat la data de 11 mai 2011

29

social . Asta nu nseamn c aceast conexiune str veche nu mai exist , ci doar c este acoperit de straturi de surplus informa ional. De multe ori, informa iile cu care suntem asalta i de mass media ne men in ni te viziuni superficiale asupra lumii sau ne mpov reaz cu realitatea lor. Dar occidentalul, neobosit, caut mereu noi metode de cunoa tere i reg sire a sacrului. Transformarea con tiin ei umanit ii nu mai este un lux i nu este transmis i disponibil numai

la ca iva ini iati, ci a devenit o necesitate a umanit ii spre a nu ajunge s se distrug pe ea ins i. n prezent, stingerea vechii con tiin e i apari ia celei noi sunt ambele accelerate. Paradoxal, lucrurile merg spre r u i spre bine n acela i timp, de i r ul este mai vizibil, dar asta numai pentru c el face mai mult zgomot (Eckhart Tolle - Lini tea vorbe te).

Propor ional cu interesul europenilor pentru vindecarea pe cale natural , se dezvolt n prezent i lan urile de magazine specializate,de tip plafar. Lund tot exemplul Romniei, observ m n ultima vreme o dezvoltare i modernizare ultra-rapid a acestor farmacii naturiste. Acestea ncurajeaz un mod de via eco, ntlnind n cadrul lor i elemente de lifestyle. Unele dintre aceste magazine se transform n adev rate supermarket-uri, ce comercializeaz , pe lng produsele naturale din plante, o gam variat de alte produse terapeutic. Lan ul Chi-life, spre exemplu, ap rut n Bucure ti, ofer cump r torului, n afar de tradi ionalele remedii naturiste, din plante, o sec iune separat cu materiale adresate spiritului, cd-uri, dvd-uri, c r i i reviste. Acestea con in n principal muzic oriental de relaxare, cunoscut pentru beneficiile sale, dar i acelea i re ete de iluminare la minut g site peste tot. Vindecarea sufleteasc i fizic reprezint motorul de mi care al acestei noi industrii. Este necesar vigilen a celor care caut vindecare pentru probleme de s n tate, fizic ori spiritual , n momentul select rii att a lecturilor, ct i a terapiilor. Informarea corect asupra lor este vital . Nu n ultimul rnd, este nevoie de un sim dezvoltat pentru diseminarea terapiei de mod . S alegem ceea ce ne influen eaz n mod benefic s n tatea, i nu doar pentru c o anumit terapie sau un anumit produs sunt pe val. 2.2 n psihologie explorarea profunzimilor 2.2.1 Inteligen a emo ional

30

Dup cum am v zut, budismul ne atrage aten ia asupra gamei extrem de largi a emo iilor negative. Occidentalul, confruntat i el cu existen a acestora, este nevoit s ia m suri. Cei care se ocup de studiul i ameliorarea efectelor produse de acestea sunt, n principal, psihologii. Daniel Goleman31, de aceast dat ntr-un studiu individual, Inteligen a emo ional , define te acest concept ca fiind capacitatea unei persoane de a se motiva i persevera n fa a frustr rilor, de a- i st pni impulsurile i de a amna satisfac iile; de a- i regla st rile de spirit i de a mpiedica necazurile s -i ntunece gndirea; de a fi st ruitor i de a spera. Prin compara ie cu IQ-ul, cu o istorie de aproape 100 de ani de cercet ri aplicate pe sute de mii de oameni, inteligen a emo ional este un concept nou. Studiile ntreprinse n aceast zon arat c inteligen a emo ional poate fi deprins de la o vrst fraged , cu condi ia ca ea s fie introdus de timpuriu n educa ia copiilor. O realizare important n acest domeniu este proiectul SPECTRUM, ini iat de Howard Gardner n anii 80. Proiectul a fost desf urat n cadrul Univesit ii Tufts din SUA i consta n introducerea unei programe educa ionale care s ateste existen a diferitor tipuri de inteligen , necunoscute pn la acel moment. Teoria lui Gardner afirma din start mai multe feluri de inteligen : lingvistic , logico-matematic , spa ial , muzical , kinestezic , interpersonal i intrapersonal . Ultimele dou compun inteligen a emo ional . Se propune pentru prima oar ideea desfin rii unui singur tip, monolitic, de inteligen . Inteligen a emo ional mai poate fi definit ca acea capacitate de a recunoa te emo iile i sentimentele proprii, dar i ale celorlal i, un management general al emo iilor ce ne traverseaz n diferite momente. Coeficientul emo ional (EQ) poate fi considerat omologul celui de inteligen (IQ), exprimnd inteligen a afectiv a persoanei. Teoria lui a fost ulterior mbog it de cercet tori. Inteligen a emo ional ne permite deci s gestion m acele emo ii i sentimente care, dac nu sunt inute sub control provoc deregl ri, minore sau chiar mai grave. Se observ o paralel ntre gndirea oriental , orientat spre tratarea cauzei, a st rii i cea occidental ce propune de fapt, pe calea psihologiei, aceea i solu ie. Este de remarcat faptul c , exceptnd Grecia antic , numai perioada postmodern a permis flexibilizarea conceptelor i paradigmelor. O dat cu teoria relativit ii, formele fixe au fost greu de p strat, iar acest lucru se reflect i n noile ramuri i

31

Cf. Goleman, D., Inteligen a emo ional , Ed. Curtea Veche, Bucure ti, 2001

31

concepte ale psihologiei. Viziunea mecanicist asupra lumii nu mai este de actualitate, ntr-o lume ce se schimb permanent i care se afl n continu mi care i transformare. Descoperirea inteligen ei emo ionale este doar un pas spre un nou mod de a privi lumea nconjur toare. 2.2.2 Psihologie transpersonal O alt ramur recent dezvoltat de psihologia transpersonal . Psihologia transpersonal extinde cercetarea psihologic spre dimensiunea spiritual a existen ei, punnd accent pe studiul st rilor i proceselor n care oamenii experimenteaz leg turi profunde cu interiorul fiin ei, cu aspectele esen iale din univers. Este considerat ca cea de-a patra for n psihologie i cea mai nou ramur a acesteia, ca o evolu ie natural a psihologiei umaniste, inglobnd i cteva elemente din precursorii umanismului: psihanaliza i cognitivism-behaviorismul. n postmodernism, noul, ocantul, nonconformismul sunt ingrediente ce pot na te re ete nemaintlnite. Noi solu ii de terapie i vindecare au fost astfel descoperite . Acest lucru se observ i n acest tip de psihologie. Un pioner al unui nou tip de psihologie este Stanislav Grof, cu scopul de a un cercet tor recunoscut pentru studiile asupra st rilor neobi nuite de con tiin

analiza, vindeca, i perfec iona cuno terea asupra psihicului uman. ara sa de origine este Cehia, unde s-a n scut n anul 1931. n Praga, a primit titlul de doctor n filosofie aplicat n medicin de la Academia de tiin e din Cehia. Ca recunoa tere a meritelor sale, n 2007 a fost recompensat cu premiul VISION 97 de c tre Funda ia din Dagmar i de c tre Vclav Havel, la Praga. Printre deosebitele sale realiz ri se num r o nou i psihoterapia prin respiratie holotropic (care se deplaseaz spre mplinire, unitate). elul principal al acestei metode este, dup cum spune Stanislav Grof , i puternic abordare a psihoterapeuticii i explor rii sinelui, pe care am dezvoltat-o mpreun cu so ia mea, Christina, spre finele anilor 70 (...). Este una dintre cele mai recente contribu ii aduse la psihologia profunzimii, disciplin ini iat la nceputul anilor 20 de c tre Sigmund Freud. Respira ia holotropic reprezint o combina ie aparent simpl de elemente: respira ie accelerat , muzic expresiv i un set de exerci ii speciale pentru corp ce ajut la eliminarea reziduurilor bioenergetice acumulate i dep irea blocajelor emo ionale. Aceste edin e de respira ie au loc, de obicei, n grupuri i sunt asistate de supraveghetori. La finalul fiec rei edin e, participan ii i exprim emo iile pictnd mandale i vorbind despre c l toriile lor interioare n mici grupuri de discu ii. n teorie, ca i n practic , respira ia holotropic combin i integreaz elemente ale psihologiei profunzimii, ale cercet rilor moderne asupra
32

con tiin ei, ale psihologiei transpersonale, ale filosofiilor spirituale estice, i metodelor de vindecare native.... n orice caz, caracteristica unic a respira iei holotropice este aceea c folose te poten ialul intrinsec de vindecare al st rilor neobi nuite de con tiin .32 n acest caz, mai multe elemente specifice tehnicilor orientale au fost combinate pentru a ob ine informa ii noi despre psihicul uman. Controlul respira iei, este un element de baz n yoga, metoda psihologului fiind elaborat cu ajutorul so iei sale, care la vremea respectiv era profesoar de yoga. ntr-una din c r ile publicate33, Grof ne aten ioneaz asupra faptului c tiin a occidental se apropie de o schimbare de paradigm de propor ii nemaintlnite, una care ne va schimba radical concep iile asupra realit ii i naturii umane, crend conexiunea ntre n elepciunea antic stiin a modern i va reconcilia diferen ele dintre spiritualitatea oriental i pragmatismul Vestic. Aceast pozi ie adoptat de c tre cercet tor ilustreaz pe de o parte realitatea diferen elor de percep ie dintre Orient i Occident, pe de alta necesitatea integr rii celor dou ntr-un sistem de cunoa tere comun. Tinderea c tre acest sistem este un aspect al globaliz rii, iar apropierea lor dovede te faptul c un schimb ntre cele dou zone este deja n plin desf urare. 2.2.3 Psihologie individual Tehnicile budiste au avut o influen decisiv asupra psihologului austriac Alfred Adler, ntemeietorul colii de psihologie individual , fondator al celei de-a doua coli vieneze de psihoterapie, dup Sigmund Freud. Conceptele budiste de impermanen i transformare a personalit ii se reg sesc n majoritatea i

teoriilor moderne ale personalit ii. Una dintre cele mai importante cerin e pentru s n tatea psihic este adaptabilitatea individului, persoana trebuie s fie capabil de evolu ie i schimbare. Idealul compasiunii din budism se reg se te adeseori n opera lui Adler, n conceptul s u de s n tate mental , ca i n metodele de tratament rogerian. S-a demonstrat experimental c tehnicile de medita ie budiste au numeroase efecte psihologice i neurologice pozitive, tehnicile fiind ast zi adaptate ca tehnici terapeutice cognitive i comportamentale.

Interviu cu Grof, S. , consultat la http://www.stanislavgrof.com/pdf/Interview_Psychologies.pdf, la data de 13 mai 2011 33 Grof, S., Dincolo de ra iune, Ed. Curtea Veche, colec ia Biblioterapia, Bucure ti, 2007, p.30

32

33

ELEMENTE DE LIFESTYLE ORIENTAL N EUROPA

3.1 Lifestyle i Orientul mediatizat Tehnicile orientale p trunse n spa iul european postmodern con in, pe lng dimensiunea lor terapeutic i pe cea a lifestyle-ului. Moda se propag rapid, iar stilul de via se reflect n cele mai diverse aspecte ale vie ii sociale, de la modul de raportare la natur pn la vestimenta ie, alimenta ie, lecturi. La nceput, ele reprezentau un privilegiu al intelectualilor i c l torilor, ast zi ele s-au r spndit peste tot, fiind o parte activ a culturii populare. Lumea postmodern este o lume a universalit ii i globaliz rii. n acest nou context, nu mai putem mp r i lucrurile doar n albe i negre. Interculturalitatea creeaz posibilitatea recept rii nuan elor proprii culturii Celuilalt i a p trunderii influen elor din zone variate i ndep rtate. n drumul c tre omogenizare, schimburile culturale devin din ce n ce mai intense. Dezvoltarea ultra-rapid a noilor tehnologii, ce caracterizeaz secolul n care tr im, permite accesul nelimitat la aproape orice informa ie apar innd unei culturi diferite de cea n care tr im. Vclav Havel vede postmodernismul ca pe o stare i l descrie astfel : Pentru mine, starea de spirit postmodern este asemenea unui beduin urcat pe spatele unei c mile, nf urat n costumul tradi ional prin care i se intrev d jean ii, innd n mn un radio portabil, iar pe spatele c milei z rindu-se o reclam la Coca-Cola (...). Nu ridiculizez (...) ci v d acest lucru mai degrab ca o expresie a unei ere multiculturale, un semnal pentru amalgamul de culturi n plin desf urare. Pe scurt, tr im n lumea postmodern , unde totul este posibil i aproape nimic nu este cert.34 ntr-o lume aflat sub semnul mass mediei, europeanul import n spa iul s u ceea ce consider necesar pentru propria sa evolu ie intelectual . Astfel, el prime te de la Cel lalt o mul ime de instrumente de perfec ionare spiritual , mai ales sub forma tehnicilor orientale, exportnd n schimb teorii tiin ifice i noi tehnologii. Fire curioas , este inevitabil ca europeanul s nu simt dorin a de a explora zona mai pu in familiar a experien ei directe, mistice.

34

Havel, V., The Need for Transcendence in the Postmodern World, Ed. Mountain Man Graphics, Australia, 1994, p.1

34

Con tiin a ecologic a cunoscut o dezvoltare rapid n secolul actual. Tot mai multe grup ri trec de parte naturii, exist tot mai multe campanii i organiza ii n acest domeniu. Aceast preocupare fireasc pentru mediul nconjur tor, se oglinde te i n stilul personal. Tehnicile orientale ocup un loc important pentru genera ia eco. Ele au adus n Europa un suflu de noutate, de mister, dar cel mai important, tendin a reapropierii de natur . Mai ales pentru cei care locuiesc n zonele urbane, reg sirea naturii este extrem de important . Este de la sine tiut c n mijlocul naturii ne sim im cel mai liber, f r griji i plini de via . Pentru or eni, este important s se deconecteze, s se izoleze de zgomotele infernale ale traficului sau de reclamele n culori ip toare ntlnite la tot pasul. Tehnicile orientale propun o evadare din cotidian la ndemn . Pentru occidentalul aflat aproape etern n criz de timp, acesta este un factor important. Relaxarea, eliberarea de stres f r a trebui s se deplaseze la mare dep rtare reprezint un avantaj. Deci, un prim factor ce l face pe occidental s adopte acest oriental lifestyle, este lipsa timpului. Timpul pare s treac mult prea repede pentru europeanul obi nuit, prins ntre serviciu i cas . Nici nu mai avem timp s ne oprim asupra lucrurilor mici, s medit m, c ci mass-media a creeaz un decor nepotrivit, deranjant, ce distrage aten ia de la interior, centrndu-ne spre exterior. Multe tehnici orientale, mai ales Yoga i Zen ne ajut s ne lini tim mintea, s nu ne l s m distra i de zgomote i de gnduri i s privim mai deta a i de probleme realitatea din jurul nostru. Orientul, prin medita ie, prin conectarea cu natura, cu propriul sine i deci cu firescul vie ii, l-a vr jit pe occidental. S-a folosit chiar no iunea de revr jire a lumii, cu sensul de readucere la con tiin a inefabilului vie ii. Simplitatea oriental aminte te de valorile nepre uite ale umanit ii, virtu ile de care este capabil fiin a uman al europenilor. Procesul de globalizare, ce atrage dup sine estomparea treptat a grani elor de orice natur , permite o circula ie a informa iilor nemaintlnit n alt secol. Computerul conectat la Internet este o surs practic inepuizabil de resurse informa ionale provenind din orice zon a globului. Astfel, europeanul poate consulta diferite site-uri pe tema tehnicilor orientale, poate primi cursuri on-line, deci poate intra oricnd n contact cu aceste tehnici, dac dore te. Tot Internetul joac rol de facilitator, n caz c persoana este interesat de urmarea propriu-zis a unor cursuri, sau pur i
35

i care nu pot fi g site dect ndreptndu-ne aten ia c tre interior, c tre i n lifestyle-ul oriental

valorile dictate de suflet, nscrise n noi to i. Farmecul acesta se reflect

simplu dore te mai mult documenta ie pe acest subiect. Identific m, deci, un factor directiv ce face posibil popularizarea tehnicilor orientale n spa iul european postmodern. Totodat , massmedia st i sub semnul americaniz rii. Faptul c trendul oriental a cuprins i Continentul Nou, i ele un mare este un alt motiv al r spndirii ca mod , mai ales c vedetele hollywoodiene arat interes pentru cultura i religia oriental . Urm rind logica filosofiei lui Blaga, am putea spune c europeanul este obi nuit s cerceteze sub toate aspectele, s m soare, s compare, s verifice prin instrumente fixe i palpabile orice t rm neexplorat. Ceea ce i dore te poate cu adev rat, este s fie obiectiv pentru a ob ine r spunsuri general valabile la problema naturii umane i a evolu iei, ntreb ri ce nu dau pace umanit ii nc din cele mai vechi timpuri. Aceste metode nu sunt ns singurele. De mii de ani, tradi iile occidentale propun o alt cale de a afla aceste r spunsuri, prin ntoarcerea omului c tre sine i contopirea cu misterul vie ii. n prezent se vorbe te tot mai mult despre iluminare n stil oriental, acesta fiind unul dintre subiectele principale i preferate ale numeroaselor c r i i reviste care mpnzesc tarabele postmoderne din Europa. Cristale, reiki, feng shui, acupunctur , reflexoterapie... ntlnim un amestec de tot felul de tehnici orientale, aproape n orice libr rie i la orice kiosk din Europa, unele fiind chiar dedicate exclusiv ezoterismului. n fa a acestui val de informa ii, europeanul se vede nevoit s fac o selec ie. Desigur, unii sunt interesa i, unii pu in, al ii deloc. Num rul foarte mare de materiale indic ns cu siguran faptul c exist tot mai multe persoane care doresc s afle ct mai mult despre acest subiect i c cererea continu s creasc . Aceste materiale se g sesc n general cu titlul sau cu precizarea c reprezint c i de cunoa tere. Poate c tocmai acest am nunt l incit pe europeanul postmodern, curios din fire. Curiozitatea sa st la baza dezvolt rii oric rei teorii tiin ifice, dorin a de a afla unde va duce experimentul s u, de a-l propulsa pe o treapt superioar a cunoa terii. Desigur, unele c r i pe acest subiect reprezint scrieri extrem de valoroase, reproducnd texte sacre ale Orientului, precum Vedele, Bhagavad Gita, i alte scrieri ale n elep ilor de demult, dar altele, cele mai multe din p cate, nu sunt dect ncerc rile unor a a zi i guru de a capta aten ia i mai ales banii cump r torilor. Acest val al tehnicilor orientale pe band este vizibil n multe aspecte ale vie ii sociale europene, de la mass media pn n s lile de gimnastic . Se observ preluarea lor n principal ca lifestyle. De exemplu, destul de recenta mod a SPA-urilor, ce ofer , dup achizi ionarea unui
36

abonament, diferite tehnici de relaxare, cu multe elemente preluate din Orient. Tot la acest nivel, ntlnim o mul ime de s li de fitness ce propun cursuri de tae-bo, arte mar iale, pilates, yoga. Adaptarea la stilul de via social european le scade ns valoarea terapeutic , c ci ne confrunt m aici cu o problem asem n toare fal ilor guru, i anume profesorii neini iati, ce se folosesc de metode inventate sau neatestate. Al turarea dintre termeni precum fitness i yoga na te ndoieli, tot mai multe s li organiznd cursuri de fitness yoga. Tehnicile orientale, la origine, se adreseaz att corpului, ct i spiritului. Trupul i sufletul se influen eaz reciproc, efectele benefice producndu-se n corela ie. n spa iul european postmodern, dominat de cultura mass mediei i n special de imagine, lifestyle-ul tinde s fie mai uneori mai valorizat dect transformarea interioar . Lifestyle-ul, adic modul de via adoptat, nu are n mod obi nuit conota ii negative, el reprezentnd op iunea personal a fiec ruia de a avea un stil propriu i un set de reguli dup care i ghideaz i tr ie te via a. Ceea ce confer acestei explica ii o nuan ironic este moda. Style (engl.) nseamn totodat mod i mod . Atunci cnd un mod de via devine mod , intr m, aproape pe nesim ite, n sfera scenariilor artificiale create de lumea postmodern i n jocul mass mediei, ce valorizeaz exagerat ceea ce este vizibil i exteriorul, n defavoarea sinelui, interiorului. n ceea ce se nume te, folosind un termen din cultura postmodern , oculacentrism. Lund acela i exemplu, fitness-ul este un instrument folositor, pentru men inerea n form via activ , dar suprasaturarea pie ei cu s li de acest gen poate fi un semn c oamenii nu sunt mul umi i de modul n care arat , fapt care nu ne mir , avnd n vedere idealurile de frumuse e propuse de mass-media. Iar aceast nemul umire privind aspectul fizic este numai o mic parte din irul lung de nemul umiri generale. Tehnicile orientale, lund un un exemplu concret yoga, propun tratarea mai degrab a st rii, a emo iei negative, dect a efectelor produse de ea. n general, europenii sunt mai familiariza i cu modificarea i transformarea formei dect cu acceptarea problemei spirituale, ce constiutie esen a ei. Lifestyle-ul se leag i de confort. Arta de a tr i bine include ast zi nenum rate iretlicuri i io

ajutoare tehnologice, astfel nct pare uneori c aparatele tr iesc n locul nostru: ma ina de sp lat vasele, automatul pentru cafea, ionizatorul de camer , ma ina de sp lat rufe, chat-ul pe Internet, gadget-urile de fitness ce lucreaz mu chii...n locul nostru. Unele, vom spune, sunt aproape vitale, fac treaba n locul nostru mai profesional dect am face-o noi. Dar de aici pn la a
37

depinde de aceste tehnologii nu este dect un pas. Tehnicile orientale frapeaz europeanul i datorit simplit ii lor i a imboldului de a face ceva pe cont propriu, f r sprijinurile binecunoscute din via a cotidian , f r aceste bare de care ne ag dintre ele, jucnd rolul de extensie uman . Europeanul simte nevoia i de a- i cultiva calit ile intrinseci i de a se hr ni spiritual, fapt dovedit, a a cum se arat mai sus, i de c tre cererea tot mai ridicat de materiale informa ionale cu subiectul tehnicilor orientale de relaxare i dezvoltare. Aici se ive te latura profund , spiritual a europeanului, emanat chiar din lifestyle-ul cotidian. 3.2. Trendul oriental. Spiritualitatea vedetelor. Se pare c , n secolul n care tr im, trend-urile se propag cel mai rapid. Trend-ul ar putea fi tradus ca un mod de gndire sau de raportare la lume care prinde repede, devenind o mod . Propagarea ca mod cuprinde aspectele de suprafa ale terapiilor, cele de esen r mnnd ascunse privirii consumatorului obi nuit cu etichetarea lor. Acest aspect poate fi notat ca dominant n lumea postmodern i n cultura mass-media. Trend-ul se bazeaz pe un schimb de informa ie, nevalidat, ce ajunge s devin cunoscut, asemenea unui tipar prefabricat. Sursele neverificate g site pe Internet propag aceste modele cu rapiditate. Un alt mod eficient prin care un trend se r spnde te este prin promovarea vedetelor ca modele sociale. n ultima vreme, a a cum am precizat anterior, tot mai multe vedete occidentale aleg spiritualitatea estic , unele chiar trecnd la religii orientale. Vedetele fiind noii eroi ai societ ii mass-media, genereaz chiar f r voie, trend-uri. Astfel spiritualitatea oriental ajunge s se propage n societate i prin intermediul lor, ace tia ac ionnd ca modele foarte influente. Opinia public este astfel infuen at de op iunile lor personale, chiar dac este vorba de un aspect intim al existen ei lor. Ast zi, grani a personal-public a suferit modific ri fa de trecutul recent, ast zi fiind aproape imposibil de f cut o distinc ie ntre cele dou , c ci mass-media a desfiin at grani a dintre ele. Actorii Goldie Hawn i Kurt Russel spun c g sesc spiritualitatea n medita ie i n natur .
Tr im n aceast lume nebun , nc rca i cu job-urile pe care le avem, i trebuie s fim acolo, s fim, s fim i iar s fim este o lume solicitant , ce ne pune mereu la ncercare. Efectul medita iei este

m constant n dorin a de a tr i

mai bine. Drumul c tre perfec ionarea uman cuprinde mai multe aspecte, tehnologia fiind unul

38

observarea gndurilor, deta asarea de ceea ce consider m a fi bine sau r u, de lucrurile stresante pe care nu le putem controla de i am dori. declar Goldie Hawn.35

Steven Seagal anun a n urm cu c iva ani c ntr-o via anterioar a fost un lama tibetan. Cum era de a teptat, aceast afirma ie a fost primit cu ndoieli, mai ales pentru c aceast imagine nu se potrivea cu rolurile sale n care i pedepsea cu mult cruzime pe du manii. Uma Thurman, Courtney Love, Richard Gere sau Orlando Bloom sunt doar cteva nume grele de la Hollywood care s-au autoproclamat budiste, lista fiind mult mai lung . Dup budismul indian, pe lista preferin elor vedetelor ntlnim budismul Tibetan, urmat de practica Zen. De multe ori, op iunile acestora strnesc controverse. Unele vedete nu se ndreapt c tre clasicele religii orientale, ci aleg apropierea de secte sau grup ri New Age. De exemplu, Tom Cruise este adeptul nfocat al cultului Scientologiei, ca i John Travolta. Lisa Marie Presley este convins c dac nu era secta scientologic , ar fi nnebunit demult. Cultele de tipul Scientologiei au devenit cunoscute ns mai ales pentru devierile adep ilor, de natur sexual ori chiar criminal , ce au ajuns n primele pagini ale ziarelor. Alegerea spiritualit ii sau a unei credin e prezint pericole i pentru vedete, care de multe ori, aleg guru nepotrivi i, sau intr n culte dubioase, ce caut doar s c tige ct mai mult de pe urma lor. De aceea, trend-urile nu propag neap rat aspecte bune ale spiritualit ii ci definesc numai o alegere personal , o cale ce poate fi extrem de bun sau dea dreptul periculoas . 36 3.3 Mod i spiritualitate. Stilul Goa.

Nu este nimic nou n a spune c moda postmodern occidental este ocant . Ast zi, spre deosebire de orice alt epoc din istorie, ne este permis aproape orice, chiar i n materie de vestimenta ie. Designerii creeaz cele mai neobi nuite inute, c utnd s satisfac gusturile oric rui excentric. Tendin a eco-oriental i g se te exprimarea i n mod , reflectnd stiulul personal i preocup rile spirituale ale purt torului. Aici ntlnim deasemenea extreme. Unii adopt un stil ct se poate de simplu i natural. Hainele eco nu sunt tocmai o noutate, dar devin n ultimul timp din ce n ce mai c tutate, dovad fiind magazinele specializate de haine i de
Beliefnet.com/Entertainment/Celebrities/2008/09/Where-Celebrities-Find-Spirituality.aspx?p=2, consultat la data de 3 mai 2011 36 Cf. 36 Beliefnet.com/Entertainment/Celebrities/2008/09/Where-Celebrities-Find-Spirituality.aspx?p=2, consultat la data de 3 mai 2011
35

39

nc l minte de acest gen ce se extind. Acestea comercializeaz haine din fibre naturale, precum inul sau cnepa. Mul i tineri i nu numai, opteaz pentru acest stil, vestimenta ia ecologic reflectnd i o dovad de respect fa de natur . Pielea respir mai u or ntr-o astfel de mbr c minte. Iar dac gndim oriental, corpul se afl n direct leg tur cu mintea, astfel nct dac el se simte bine, i mintea ne va fi mai relaxat i mai calm .

n Romnia au ap rut recent tot mai multe magazine de haine pe profil eco, ce comercializazeaz n special produse din Nepal i India. Aici gama este mai mult dect variat . Pe lng cele mai simple piese vestimentare, ntlnim i o sumedenie de culori, print-uri i brizbriz-uri, majoritatea de inspira ie indian . Aceste magazine recreeaz atmosfera specific oriental . De obicei, n acest tip de magazine se ard be i oare parfumate, pe jos sunt pernu e cu modele tardi ionale n culori tari, iar muzica oriental nu lipse te ca fundal sonor. Aceste magazine au prins mai ales la adep ii stilului GOA, un stil mai pu in cunoscut i popular ca cele deja consacrate (rock, punk, pop, emo, grunge etc.), dar cu o influen destul de mare asupra tinerilor n ultimii ani. Acest stil este relevant pentru lucrare, deoarece mbin moda cu spiritualitatea oriental ntr-un mod inovator, reflectnd preluarea lor ca lifestyle i integrarea ntr-un mod de via diferit, cel occidental. Pene, codi e mpletite, alvari colora i, dread-uri, piercing-uri...Un amalgam de accesorii i de coafuri nebune ti dar originale caracterizeaz acest stil. Nu este ns numai o mod , ci i un stil de muzic specific, care mbin muzica electronic cu secven e orientale, sunete amanice, incanta ii, instrumente specific orientale. Goa este un ora -insul din India, cunoscut i ca ora ul gndurilor, foarte popular , cunoscut prin anii 60 ca i capital hippie, unde se desf urau evenimente muzicale cu implica ii spirituale. n special hippio ii americani i briatnici alegeau aceast destina ie. Muzica tribal i etnic din aceast zon au influen at decisiv evolu ia acestui stil. Ast zi, el mai este cunoscut i sub numele de psytrance. Psy- este prefixul de la psychedelic, acest gen reunind i elemente din cultura psihedelic , uneori fiind asociat cu consumul de droguri halucinogene (ayahuasca, anumite specii de ciuperci halucinogene, LSD). n anumite p r i din Orient, drogurile halucinogene fac parte din cultura i tradi iile populare, mai ales n cea amanic . Se consider c acestea deschid spiritul c tre tr irea unor experien e mistice, similare cu cele induse de tehnicile orientale, de tipul medita iei. Incanta iile, ritmul

40

antrenant al tobelor i al altor instrumente tradi ionale, precum i dansurile ritualice pe aceste sunete sunt considerate i ele a genera st ri asem n toare. n mod oficial, acest stil a fost recunoscut n anii 90. Stilul a evoluat constant de atunci, ap rnd tot mai mul i arti ti i forma ii ale acestui gen. India i Israelul erau la nceput rile cu cei mai mul i arti ti goa, dar ast zi el a devenit un fenomen global. Cei mai mul i arti ti provin ast zi din Belgia, Australia, Brazilia, Japonia, Noua Zeeland , Grecia, Macedonia, Costa Rica i Africa de Sud. n Finlanda, s-a dezvoltat un gen derivat, intitulat suomisaundi. Cu toate acestea, GOA nu a devenit niciodat un stil comercial, r mnnd la statutul de muzic underground. Totu i, a fost folosit cu succes n coloana sonor a unor filme cunoscute ca Matrix, Mortal Kombat, Once Upon a Time in Mexico i Man on Fire. Festivalurile Goa , ce au loc de regul n natur , sunt un adev rat creuzet de culori i combina ii interesante. Un astfel de festival este Transilvania Calling, ce are loc din 2 n doi ani n Romnia. Aici, tinerii dar nu numai, vin pentru muzic , terapii de relaxare, trguri de produse hand-made. Desigur, nu lipsesc nici hainele i accesoriile, care ocup cel mai mult spa iu, etalate spre comercializare pe tarabele ad-hoc. Ce aduce nou moda Goa? Aduce spiritul Orientului mai aproape de cei care l caut . Aceste tehnici nu au p truns la noi f r consecin e, iar aceste festivaluri sunt o urmare a schimbului cultural activ. Sunt o dovad c apropierea celor dou culturi a generat un stil cu tr s turi caracteristice ambelor spa ii, occidental i oriental. Simbolul adoptat de stilul GOA este ideograma sanscrit aum (om). Aceast silab este considerat sacr n tradi iile budiste, jainiste i hinduse. nseamn om dar i ntreaga crea ie a naturii din care i omul face parte. 3.3.1 Festivale pentru spirit n ziua de azi, au loc din ce n ce mai multe festivale de acest gen care pun acentul nu numai pe distrac ie, dar i pe descoperirile spirituale. Conceptul de festival dedicat att trupului, ct i spiritului este unul destul de nou n Europa. Festivalul din Romnia, Transilvania Calling, este un exemplu relevant. Acesta are loc o dat la doi ani, anul acesta aflndu-se la cea de a 5-a edi ie. Continuitatea sa arat faptul c tinerii i nu numai, particip la acest gen de evenimente, fiind interesa i de aceast asociere intercultural unic . Festivalul reune te modul de via european cu cel oriental.
41

Stilul Goa mbin genul muzical Goa cu un mod de via ecologic, necesar pentru crearea unei societ i sustenabile. Acest concept nou de festivale a pornit de la grupurile de fani ai acestui gen de muzic devenit stil de via . mbinarea distrac iei, muzicii i dansului, cu activit i ecologice i elemente de spiritualitate oriental , reprezint un cadru interactiv nou i atractiv ce reflect sincretismul postmodern. Acest stil are multe puncte comune cu moda hippie, numai c adus din anii de glorie n secolul 21, prezentnd att similarit i, ct i diferen e. Ca i festivalele hippie de odinioar , de genul Woodstock, dorin a de cunoa tere spiritual poate mbr ca forma consumului de psihedelice, dar alternativele naturale nu lipsesc, cei mai mul i ndreptndu-se c tre ele. ExpresiaAll is one, simbolul unit ii i interconect rii tuturor lucrurilor din univers este adoptat de noul val hippie-postmodern. Iat cum este prezentat festivalul, pe pagina oficial dedicat acestuia37: Transilvania Calling este una dintre primele alternative de avut n vedere atunci cnd vrem s alegem un festival outdoor. Este un festival alternativ de lifestyle, muzic i arte. Promovnd un spirit comun al unit ii festivalul interconecteaz oameni de pretutindeni. La TC ve i ntlni oameni din cele mai diverse ri i comunit i, adu i mpreun de dorin a comun de a celebra via a i de a avea o experien inedit . Workshopuri, obiecte decorative, g tit, design, pictur , dans, zmbete i rsete..toate mpreun . Exist un fir ce ne leag pe to i, iubirea pentru Bine i Frumos! Noi credem c acest spirit a f cut posibil continuitatea festivalului Transylvania Calling, ajungnd n 2011 la a cincea edi ie. Deasemenea, este important s ne amintim de unde venim cu to ii. Gaia ne ofer priveli ti ce taie r suflarea, izvoare de cristal i p duri misterioase cadrul ideal pentru cunoa terea spiritului interior. Toat lumea este binevenit s se bucure de frumuse ea natural a acestei zone speciale Transilvania. Festivalul combin o gam variat de activit i de crea ie, dans, teatru, discu ii despre con tiin , tehnici orientale i cele mai noi modalit i de autovindecare. ntr-o lume din ce n ce mai rapid i mai solicitant , s tucul TC este un loc de unde ne putem procura hrana spiritual de i s ne mbun t im i fizic . Festivalul ofer diferite activit i n spirit holistic, create pentru care avem nevoie, s ne comunic m ideile, s ne g sim for a interioar s n tatea mental

37

http://www.transylvania-calling.com/, consultat la 13 mai 2011

42

extinderea con tiin ei, trezirea spiritului i vindecarea sufletului. n plus la acest decor magic, numeroase perfomance-uri ale arti tilor i workshop-uri pe cele mai variate teme v a teapt la TC, cea mai mare dificultate fiind aceea de a te decide ce s alegi mai nti. Goa mbin elemente artistice, spirituale i de mod , fiind definitoriu pentru acest lifestyle p truns n Europa postmodern . 3.3.2 Un artist i o forma ie Goa 3.3.2.1 Goa Gil Acest artist a crescut n San Francisco, activnd pe scena muzical de aici pn n 1969 cnd porne te spre India. Toat via a a dedicat-o muzicii, pasiune pe care a mpletit-o armonios cu practica spiriual . n mun ii Himalaya, s-a retras o perioad pentru a practica intens yoga cu mai mul i guru, ncercnd s uneasc Yoga cu Muzica ntr-un spirit comun. Rezultatele au fost o muzic electronic cu influen e din tradi ia oriental , petrecerile Goa ale Lunii Pline i punerea la punct a conceptului s u de redefinire a ritualului tribal str vechi pentru secolul 21. Ideea sa a fost cea de a folosi cadrul interactiv i distractiv al petrecerilor ca un mediu care s extind con tiin a participan ilor prin ceea ce el nume te experien a transei prin dans. Referitor la aceasta el spune c nc de la nceputurile umanit ii, omul a folosit muzica i dansul pentru a fuziona cu Spiritul Naturii i al Universului. Noi folosim muzica trance i experien a transei prin dans pentru a declan a o reac ie n lan a con tiin ei str vechi nscrise n noi. Care este scopul acestei experien e? Tot el ne ofer r spunsul, considernd c prin experien a dansului i a muzicii, sper ca oamenii s devin mai sensibili i con tien i de propriul sine, de natura nconjur toare, de r scrucile umanit ii i de nevoile planetei. O dat cu aceast con tientizare apar n elegerea i compasiunea...Aceasta este adev rata nevoie actual i adev rata stare de Goa !!!38

n 1985, o ntlne te pe Ariane n Goa. De atunci, cei doi r mn nedep r i i. Pasiunea ei pentru tobele djembe i pentru dansul i muzica tradi ional african au influen at direc ia gusturilor muzicale i a conceptelor lui Goa Gil. n prezent, proiectul lor muzical comun poart numele de The Nommos. Proiectul solo al lui Ariane de muzic etno-ambient-chill se nume te
38

http://www.goagil.com/, consultat la 13 mai 2011

43

Nimba, iar elul ambelor proiecte este de a combina futurismul psihedelic cu ritmurile, muzica i spiritul culturilor tradi ionale antice. Gil i Ariane continu s c l toreasc peste tot n lume, pentru a aduce acest spirit i sentiment oriunde este nevoie, sub forma evenimentelor artistice pe care le propun.

3.3.2 .2 Shpongle Grupul muzical Shpongle a luat fiin n 1996, n jurul a doi muzicieni, Simon Postford i Raja

Ram, originari din Marea Britanie. Ace tia au vizionat mpreun eclipsa solar din India din acel an, care le-a oferit inspira ia pentru prima melodie, pe care au intitulat-o sugestiv ... And the day turned into night (...Iar ziua a devenit noapte), introdus n compila ia numit Eclipse. Al turi de ei, mul i al i colaboratori au contribuit la definirea stilului eclectic al acestei forma ii. Melodiile lor mbin fragmente de muzic oriental cu ritmurile celei mai noi muzici electronice, specific Occidentului postmodern. Posford are deasemenea i alte proiecte la activ, fiind implicat ntr-o alt forma ie de acela i gen, Younger Brother, i n proiectul muzical solo numit Hallucinogen. Posford este cel responsabil cu sintetizatoarele, munca de sudio i instrumenta ia live, iar Raja Ram contribuie activ la dezvoltarea conceptelor muzicale ale forma iei i se ocup de secven ele de flaut. ntr-un interviu, Raja Ram spune c termenul shpongle define te ntreaga gam de emo ii pozitive i euforice existente. De atunci pn ast zi, cei doi au relizat 5 albume i cinci EP-uri, prin care muzica lor a devenit cunoscut peste tot n lume. Melodiile lor con in versuri despre spiritualitate, rela ia cu divinitatea i st ri neobi nuite ale con tiin ei. Cu toate c i-au format un nume pe scena underground goa-psihedelic , din cauza faptului c mbin foarte multe instrumente, cei doi nu sus in prea multe concerte live, acest lucru fiind dificil n condi iile instrumenta iei foarte variate. Instrumenta ia lor extrem de divers cuprinde: chitar spaniol , chitar electric , pian, flaut, bass, dublu-bass i altele n func ie de ce emo ii doresc s exprime prin melodie. Un alt motiv pentru care cei doi nu au prea multe concerte este relevat de un interviu n care Simon Posford se

44

descrie mai degrab ca o persoan timid , concluzionnd c se simte mai confortabil n studio, aceast fiind munca ce l caracterizeaz cel mai bine39. 3.4 Vocabular oriental. Mic ndreptar Popularizarea n mas a tehnicilor, terapiilor, ritualurilor orientale ne-a pus fa n fa nu numai cu ni te concepte, muzici i mode noi, dar i cu o serie de termeni mai speciali. Unii dintre ei au intrat rapid n vocabularul i mentalul colectiv, ast zi devenind uzuali chiar, a a cum sunt i Zen, Chakra, Iluminare, Feng Shui, energii, blocaj energetic. Este interesant de observat cum treptat acestea s-au infiltrat n limbajul nostru comun, lund i forma unor expresii. Unele concepte i no iuni orientale au fost preluate, cu n eles simplificat. A fi zen a intrat de exemplu pe nesim ite n limbajul comun cu sensul conven ional de a fi calm, de a r mne netulburat. Exist ns i mici capcane, unor termeni li se omite sensul originar din cauza faptului c au fost consacra i n limbajul popular cu un n eles diferit. Buddha. Cea mai ntlnit confuzie n leg tur cu Buddha este considerarea sa ca Dumnezeu, sau zeu al budismului. De fapt, a a cum o arat i povestea sa, acesta este un om ce urmeaz calea eliber rii umanit ii de suferin . El este deci o entitate de natur uman , nu divin . Chakra. Cele mai multe expresii i sintagme de acest gen provin chiar din c r ile popularizate n mas despre iluminare. Purificarea chakrelor este o expresie ce ridic semne de ntrebare, dar o ntlnim din ce n ce mai des. De unde provine aceasta de fapt i ct adev r con ine? n sistemul yoghin bazat pe nv turile lui Patanjali, ( yoga clasic , M. Eliade) chakrele sunt asemenea unor discuri de energii, situate n corpul subtil, ele nefiind ns obiecte tangibile. Deci, ele nu pot fi cur ate, sp late, deschise sau nchise, a a cum preind titlurile c r ilor popularizate prin ora . Yoga lucreaz rela ia dintre sine i diferitele tipuri de energii. Este vorba de un procedeu interior, nu exterior. Purificarea chakrelor sun atractiv, dar este din p cate un concept fals. Asane. O dat cu popularizarea diferitelor tehnici de yoga, s-a vorbit mult despre pozi iile de Yoga. Aici apare o alt confuzie. Pozi ii se ntlnesc n balet, dans, gimnastic , nu ns i n yoga. Aici pozi iile poart numele de asane i se deosebesc de pozi iile corporale obi nuite, implicnd pe lng men inerea unei anumite posturi corporale i intrarea ntr-o anumit stare
39

Interviu condus i editat de Marge, Looney Moon, consultat n revista online Mushroom magazine la http://www.scribd.com:/doc/19987537, accesat la 15 martie 2011

45

mental . Pentru yoga, asanele sunt esen iale, c ci, combinate cu controlul respira iei reprezint elemente de baz n sistemul yoghin clasic. Karma este un alt termen intrat n cotidian cu sens modificat. Se asociaz mai ales cu rencarnarea i vie ile anterioare, ceea ce l face s fie u or de trecut cu vederea. La baz , conceptul karmic este desemenea unul din Yoga. Exist o diferen iere conceptual ntre karma i destin, precum i o rela ie intrinsec ntre acestea. n Yoga, destinul i karma sunt foarte importante, primul desemnnd ceea ce ne este dat, coordonatele fixe, imuabile ale vie ii (ex. data i locul na terii, familia n care ne na tem, faptul c ne-am n scut). Aceste dou concepte sunt mai bine n elese mpreun . n contrast cu destinul, karma reprezint ceea ce putem schimba, ceea ce ine de propria noastr for interioar (capacitatea de evolu ie, de a ne schimba comportamentul, st rile emo ionale, de a alege binele). Conceptul original de karma nu este deci legat de rencarnare, ci de posibilitatea de a ne modifica anumite aspecte ale vie ii, n vederea mbun t irii i perfec ion rii. n unele tradi ii orientale, manifestarea karmei poate influen a vie ile viitoare, dar nu exist o rela ie intrinsec ntre karma i rencarnare, aceasta variinf n func ie de tradi ie. Nirvana. n elesul urban al acestui termen este de pl cere suprem . Nu este de mirare c o nghe at de pe pia a primit aceast denumire, c ci este asociat n mod comun cu pl cerea sim urilor. Nirvana n n elesul original este o stare de beatitudine, o transcedere a pl cerii obi nuite sim urilor. Este o stare spiritual la care se accede dup medita ie intens sau prin practicarea unor tehnici specifice. Totodat reprezint o etap avansat pe calea c tre Iluminare, percep ia ultim a realit ii i naturii umane. Energie. Acest cuvnt pare simplu i cunoscut tuturor, dar atunci cnd este asociat cu spiritualitatea oriental poate genera i el confuzii i ntreb ri. n yoga, precum i n alte tradi ii orientale, energia se refer la corpurile subtile sau energetice ale fiin ei umane, considerate a fi diferite de corpul fizic, material. Astfel, se ntlnesc foarte multe tipuri de energii n organismul uman, dintre care dou importante n yoga sunt PRANA, energia vital , de intrare, i APANA, energia de ie ire, care elimin face posibil existen a. i cur . Acestea pot fi asociate cu cele dou faze respiratorii, inspirul i expirul. n anumite cazuri, energia omului, n totalitatea sa, corespunde aerului, ce ne

46

4. Studiu de caz

4.1 Uniunea European de Yoga Acest studiu de caz are ca obiectiv prezentarea general a Uniunii Europene de Yoga i n particular a Grupului Na ional de Studiu i Practic Yoga din Romnia, parte integrant a acestei structuri organiza ionale europene. Noul context al spiritualit ii europene postmoderne, precum i poposirea tehnnicilor orientale n spa iul occidental, au favorizat apari ia a foarte multe grup ri ce reunesc persoane cu aspira ii spirituale asem n toare. Este i cazul Uniunii Europene de Yoga, organiza ie care se distan eaz de grupurile mediatizate i controversate, apropiindu-se de o structur european n adev ratul sens. Al turarea termenilor uniune i yoga nu este ntmpl toare. La origine cuvntul Yoga are chiar n elesul de a uni, a lega40 Uniunea European de Yoga este o dubl uniune, att n sens formal, ct i spiritual. rile membre adopt un cod unanim ce stabile te o conduit siguran ei i corectitudinii informa iilor transmise. Dorin a europeanului de a se apropia, din cele mai diferite motive, de cultura i mai ales de tehnicile orientale determinat nfiin area aceastei organiza ii, agreat de c tre Uniunea European , care reune te grupuri independente de yoga din mai multe state europene pentru ca fiecare s i poat comunica i mp rt i experien a. Scopul principal este transmiterea corect a acestei tehnici, stabilind ni te criterii clare de diseminare a informa iilor corecte de cele false. Adoptarea, precum i respectarea unui sistem de valori comune permite confruntarea cu sistemul propriu al celui interesat i verificarea compatibilit ii dintre cele dou . Decizia sau pozi ia unui individ fa de organiza ie se stabile te n primul rnd n urma rezultatului acestui raport. i ni te valori comune, pentru

crearea unei discipline interne bazate pe respect reciproc i pe asigurarea calit ii pred rii, a

40

Eliade, M., Yoga- nemurire i libertate, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1993, p.16

47

Noutatea pe care o aduce aceast organiza ie este aceea c , reunind grupuri de yoga din diferite state, permite o comunicare i o colaborare permanent ntre membrii s i, n vederea stabilirii de noi scopuri comune. Asemenea Uniunii Europene, i n aceast mai mic uniune exist un grup de conducere, n care fiecare membru ocup o anumit func ie, avnd un rol precis n structura sa. Uniunea European de Yoga ntrune te caracteristice necesare unei organiza ii de cunoa tere, a a cum este ea descris de Peter Senge41 n The Fifth Discipline. Acest tip de organiza ie este definit de el ca o organiza ie care are capacitatea de a nv a permanent, n care oamenii i extind mereu capacitatea de a ajunge la rezultatele cu adev rat dorite, n care sunt alimentate noi concepte i modele de gndire expansive, unde aspira ia colectiv este liber s se afirme i n care oamenii nva continuu cum s nve e mpreun .

4.1.1 Misiunea Uniunii Uniunea European de Yoga ac ioneaz ca for pentru corpurile europene de Yoga, spa iu care permite impart irea valorilor din Yoga clasic i transmiterea acestora celor interesa i, prin organiza iile na ionale membre. Uniunea sus ine principiul European al unit ii n diversitate i al non-discrimin rii. Uniunea prime te orice organiza ie european , precum i din alte ri, cu scopuri similare ei. Pagina de web a uniunii face aceste principii accesibile oricui dore te s le cunoasc . Conferin a anual a organiza iei are loc la Zinal, Elve ia. Pentru a- i atinge elul, Uniunea i-a definit un sistem propriu de valori i a construit un cadru ajut tor pentru cei ce doresc s urmeze cursurile special concepute pentru a preda yoga, Yoga Teacher Training. Acest modul specializat este necesar, deoarece, n lipsa unor norme unanim adoptate de to i profesorii, practica poate sc pa de sub control. colile de Yoga strnesc de multe ori controverse, cum este cazul MISA i gurul Bivolaru, bazat din p cate pe fapte reale. Acesta este numai unul dintre numeroasele cazuri de pseudo- coli de yoga, ntlnite mai ales n Occident. Acesta este exemplul negativ de adaptare european a acestei vechi nv orientale, att de bogat n concepte i spiritualitate. turi

41

Senge, P.,The fifth discipline. The art & practice of The Learning Organisation, Ed. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 2000, p.8

48

Crearea acestei uniuni reduce la minimum posibilitatea fiec rei scoli de a ac iona dup voia sa, stabilind ni te limite clare, pentru a nu se transforma dintr-o tehnic psihoterapeutic ntr-o sect cu practici curioase. n continuare, prezint sistemul de valori adoptat de catre Uniunea European de Yoga: 4.1.2 Sistemul de valori UEY 1. Uniunea adopt principiile de baz din Yoga, a a cum sunt ele definite de c tre Patanjali n Yoga Sutra, cel mai vechi manual de Yoga cunoscut. 2. Training-ul propus de uniune se desf oar n conformitate cu textele clasice din Yoga 3. Uniunea este non-competitiv . Scopul ei urm re te dezvoltarea poten ialului uman la maximum. 4. Uniunea este non-religioas , prin acest lucru in elegnd c toate cursurile pot fi practicate de c tre persoane apar innd oric rei religii, precum i de c tre cele far nicio afiliere religioas . 5. Viitorii profesori UEY trebuie s urmeze cursurile certificate i s adopte codul etic al organiza iei nainte de a putea preda. 6. Organiza iile na ionale de yoga pot intra n uniune numai dup armonizarea standardelor i principiilor proprii cu cele ale UEY, subordonndu-le acesteia. 7. UEY adopt valorile europene i pe cele universale i respect recomand rile i normele Comisiei Uniunii Europene privind educa ia fizic 4.1.3 Structura organiza ional Uniunea European de Yoga este patronat de c tre Secretarul General. Organele componente sunt urm toarele: 1. Adunarea general constituit din cte un delegat reprezentant al fiec rei federa ii na ionale care devine membru permanent al uniunii. 2. Comitetul Executiv ales de c tre Adunarea General . 3. Biroul compus din Secretarul General, trezorier, un reprezentant al Oficiului de Rela ii Externe, Pre edintele Comisiei educa ionale si un al cincilea membru. i mental .

49

4.1.4 Membrii actuali Germania Austria Belgia Olanda Spania Finlanda Fran a Marea Britanie Irlanda Italia rile de Jos Romnia Slovacia Elve ia

4.1.5 Scopurile programului ini ial de training Abilit ile necesare profesorului de Yoga, prev zute de UEY: a. elul Programului ini ial de Training este de a oferi posibilitatea cursan ilor de a se imbog i prin cuno tin ele, abilit ile i atitudinea corespunz toare i necesare pentru a deveni profesori de yoga eficien i, precum i de a asigura o baz pentru continuitatea studiilor de filosofie, principii si practic yoga b. Un profesor eficient de Yoga trebuie sa aib abilitatea de a transmite tehnicile yoga elevilor s i ntr-un mod care s i ajute s in eleag esen a real a acestei tehnici, s le mbun t easc starea fizica i mental spirituale. c. Yoga trebuie transmis ntr-o manier fidel inv turilor n eleptilor din Antichitate, i totodat receptiv la aplica iile actuale ale Yog i din toat lumea. Aceasta implic studiul i s le ofere reperele necesare evolu iei

50

i analiza diverselor materiale tradi ionale ntr-un mod care s reflecte calit ile pricipale ale practicii Yoga i anume flexibilitatea i acceptarea. 4.1.6 Obiective y y y Identificarea principalelor eluri i scopuri comune tuturor Men inerea flexibilit ii i accept rii diversit ii Numirea federa iilor-membre ca responsabile pentru con inutul, calitatea i cantitatea practicii transmise Reprezentan ii federa iilor/grupurilor na ionale s-au ntlnit n Elve ia n 1971 pentru a crea Uniunea European a Federa iilor de Yoga, care mai trziu se va numi mai simplu Uniunea European de Yoga. Statele fondatoare au fost Fran a, Belgia i Germania. Primul congres al uniunii a avut loc n 1973 la Zinal, ora situat n Valea Elve iei. De atunci, acesta are loc anual, ajungnd ast zi la cea de-a 33-a ntrunire. n prezent, Uniunea este compus din 17 federa ii na ionale. Sediul central se g se te n Fran a, cu urm torea structur a Board-ului:

Claire BORNSTAIN Secretar General (Fran a)

Loc vacant Afaceri Externe

Henri ANDRE Trezorier (Belgia)

Frans MOORS Comisia Pedagogic (Belgia)

51

Geza M. TIMCAK al cincilea membru (Slovacia)

4.1.7 Congresul Interna ional de la Zinal Congresul de la Zinal are loc anual i reune te pre edin ii grupurilor individuale, precum i membrii ai conducerii Uniunii. Aici au loc discu ii decshise pentru armonizarea valorilor fiec rui grup cu cele ale organiza iei ce se stabilesc mpreun , de comun acord. Confruntarea opiniilor diferite ajut deasemenea la descoperirea celor mai adecvate solu ii i obiective. Rodolphe Milliat i Serchio Azon, doi membri activi n cadrul uniunii, prezint Congresul anual de la Zinal din perspectiva unirii Estului cu Vestul. A a cum precizeaz cei doi, n urm cu un secol maestrul Swami Vivekananda a venit cu propunerea extraordinar ca Estul s ntlneasc Vestul. Mesajul era clar, nsemnnd ca Orientul s ini ieze Occidentul ntr-o nou spiritualitate, iar acesta la rndul s u s ajute Estul n eficientizare i organizare. Propunerea lui, a a cum subliniaz cei doi, se refer desigur i la transmiterea nv turilor din yoga. Acum, n Europa, la 120 de ani de la acest moment, nimeni nu i-ar putea imagina o licen primit tocmai din India pentru a practica sau preda yoga. Acest fapt nu exclude n niciun caz respectul i recuno tin a fa de ara mam a acestei practici, r spndite azi n toat lumea. Milliat i Azon pun accentul pe mariajul dintre Est i Vest, lund n calcul unitatea dar i limitele acestei leg turi. Punerea n comun a acestei tehnici pre ioase, strne te opinii variate. Unii se simt foarte apropia i de tradi iile yoga indiene, pe cnd al ii opteaz pentru o n elegere personal , n viziune occidental , pentru care yoga este mai degrab o tehnic universal . ntreb rile ce r mn f r un r spuns precis se refer la direc ia spre care se ndreapt acest mariaj. Cei doi membri se ntreab dac aceste evenimente semnific o mai mare apropiere dintre Est i Vest sau semnalizeaz un divor iminent. Cert este c schimbul deja s-a produs, comunicarea reciproc a generat r spndirea global conceptelor i tehnicilor, deci rela ia dintre ele are cu siguran o natur productiv .

52

4.2 Grupul Na ional de Studiu i Practic Yoga Din Uniunea Europenan de Yoga face parte i Grupul Na ional de Studiu i Practic Yoga, din Romnia. Acesta a fost nfiin at din 1990, din 1994 devine membru corespondent al Uniunii de Yoga, pentru ca mai trziu, n 2003, s devin membru cu drepturi depline. Pre edinte i fondator al acestei organiza ii nonguvernamentale este Yogaacharya (snscr. profesor de yoga) Mario Sorin Vasilescu. Armonizarea cu valorile UEY se observ din misiunea i obiectivele stabilite de c tre GNSPY. Misiunea grupului este aceea de a transmite corect practicile tradi ionale de tip yoga, n elese ca instrumente de reg sire a bucuriei de a tr i. Valorile promovate sunt:
y y y y y y

Respectul fa de bog ia i diversitatea fiin ei umane Normalitatea Profesionalismul ncrederea n practica grupului Continuitatea efortului Caritatea

n afar de respectarea acestor valori, grupul i propune i urm toarele obiective: Alegerea, practicarea i transmiterea acelor exercitii din Yoga care se potrivesc cel mai bine omului zilelor noastre.

53

Investigarea aspectelor de tip Yoga din culturile tradi ionale i disciplinele moderne de autocunoa tere, terapie i optimizare uman . Transmiterea corect a informa iilor primite. Informarea corect a publicului asupra fenomenului Yoga, protejndu-l astfel de impostori. Grupul dore te s ofere participan ilor: Cultivarea unei atitudini corecte fa de conceptele i tehnicile Yoga Experien a deprins n urma studiului i cercet rii a ceea ce a devenit Yoga n epoca modern Transmiterea corect a practicii Yoga i a disciplinelor similare din alte tradi ii.

4.2.1 Structura intern a grupului i beneficiile aduse de practic La Grupul Na ional de Studiu i Practic Yoga, cursan ii reunesc categorii sociale i de vrst foarte diverse. Astfel, cel mai tn r cursant are 16 ani, iar la polul opus, cursanta-decan este o doamn aflat la venerabila vrst de 98 de ani. Site-ul grupului ofer posibilitatea dialogului ntre cei interesa i i profesori sau membri ai grupului, prin forum-ul deschis. Ce ntreb ri i fr mnt pe cei ce iau n considerare participarea la cursuri de yoga n Romnia? R spunsul se reflect tocmai n ntreb rile adresate pe grup. Iat cteva motiva ii ale persoanelor ce doresc s afle mai multe despre fenomenul yoga i s participe la cursuri: Bun ziua, Sunt interesat s ncep cursuri de yoga dar nu tiu cu ce ar trebui s ncep deoarece nu am mai practicat. tiu doar c vreau s -mi recap t mobilitatea, s scap de cateva kilograme i n general s am o inut s n toas . Din p cate timpul e limitat. A vrea s tiu ce cursuri a putea s ncep innd cont ca am timp doar dup 18,00 i n weekend. Mul umesc.

54

Aceast ntrebare aduce n discu ie cteva dintre motivele pentru care o persoan dore te s urmeze cursuri de yoga. S n tatea i o form fizic bun reprezint dou motive principale. Timpul limitat reflect o problem major a europeanului din ziua de ast zi, fiind una dintre condi ion rile cel mai des ntlnite. Omul simte nevoia s i ofere timp pentru el nsu i, dar este constrns de programul zilnic i de timpul redus pe care l are la dispozi ie. Bun seara! M simt dezechilibrat psihic. Crede i c practica yoga m poate echilibra? V mul umesc! Bun ziua, Am mari probleme pe baz de stress, anxietate , atacuri de panic ...etc....asta de vreo 4 ani? Crede i c aceste cursuri de yoga ar putea s m ajute n vreun fel s -mi recap t via a? Mul umesc Cum m poate ajuta yoga s devin mai stabil emo ional? Via a mea este o in iruire de momente de excita ie psihic care se transform apoi n depresii, mai scurte sau mai lungi. De altfel eu sunt o persoana inconstant , tot ce fac, ce simt este ori sus, ori jos. Nu pot deloc s -mi gasesc calea de mijloc. i...este cam obositor. Pn V mul umesc. Aceste ntreb ri contureaz un alt motiv al celor care doresc s apeleze la yoga i se refer mai ales la forma psihic . Mul i dintre noi, s-au sim it m car o dat n via dezechilibra i, asemenea persoanelor care au postat aceste mesaje. n acest sens, yoga poate fi un ajutor nepre uit, c ci nu de pu ine ori, oamenii tind s ignore sau s ascund aceste st ri. Dac sunt neglijate, aceste st ri pot lua amploare, transformndu-se n nepl ceri mai mari sau boli psihice. Yoga poate ine locul unor edin e la psiholog, de multe ori foarte costisitoare i care ofer la final tratamente la fel de
55

i asta m deprim .

scumpe, bazate pe o medicamenta ie chimic . Yoga propune lucrul natural, cu propria pesoan , ceea ce poate conduce la o elucidare a cauzelor acestor st ri, o echilibrare psihic i consecutiv o ameliorare i vindecare a lor. A a cum se observ la capitolul despre aplica iile medicinale ale tehnicilor orientale, stress-ul este un factor negativ obi nuit n lumea occidental de azi. Atacurile de panic calificat. Pot fi utile cursurile dvs. pentru sl bire ? Am 45 Kg n plus, munc sedentar disperat Aceast ntrebare sintetizeaz att o problem de natur fizic , ct i una de natur psihic . Disperarea pe care o acuz persoana ce pune ntrebarea este o urmare n plan psihic a nepl cerii cauzate de surplusul de kilograme. La problemele create de greutate, se adaug i un sentiment de neputin , de dezn dejde total . De multe ori, tot stress-ul este factorul ce cauzeaz dep irea greut ii normale. n America, de exemplu, obezitatea este una dintre problemele majore ale societ ii de ast zi. n r spunsul oferit pe grup, i se pun la dispozi ie date despre un curs special organizat n cadrul grupului de yoga, pentru rec tigarea i p strarea greut ii optime. Totodat este ndrumat s clarifice ce fel e cauze au generat luarea n greutate, fiindc exerci iile difer n func ie de natura problemei. Yoga poate fi un instrument folositor i pentru echilibrarea greut ii. Alte persoane pun ntreb ri asem n toare, ceea ce reflect un interes deosebit pentru problema aspectului fizic i a greut ii ideale. Bun ziua, numele meu este Oana, sunt u or supraponderal V mul umesc. Salut, n urm cu un an am reu it s m las de fumat spre bucuria mea, dar din p cate tot de atunci m-am ingr at foarte foarte mult, n jur de 15 kg, fapt care m sperie foarte mult mai ales c v d cum trece timpul iar eu iau tot mai mult in greutate. De mncat
56

i anxietatea sunt legate tot de echilibrul psihic precar. Toate aceste

nepl ceri i pot g si remediul n yoga, dac este practicat corect, sub ndrumarea unui profesor

i sunt

i a vrea s

tiu dac

practicarea unor exerci ii Yoga m-ar ajuta s slabesc i s -mi tonific corpul.

m nnc la fel ca ntotdeauna. Daca m-a i putea ajuta cu vreo diet sau vreun sfat v mul umesc. Mul i apeleaz la yoga i pentru probleme ale coloanei vertebrale, pentru care GNSPY are preg tite deasemenea seturi speciale de exerci ii ajut toare. n yoga, coloana este tratat special, fiind considerat sus in toarea vie ii. Cu ce te ajut yoga? A vrea s merg la cursuri dar nu tiu exact cu ce m-ar putea ajuta. Am dureri de spate. Crede i c a putea scapa de ele inv nd yoga? V mul umesc!!!
 V-a ruga dac pute i s -mi spune i dac pot bate aceast discopatie lombar . Am 25 de

ani i a vrea s tr iesc de-acum ncolo f r dureri de spate. V mul umesc ! n fiecare diminea m trezesc cu o durere de coloan ...dup ce ncep s m mi c mi trece...cred c am i o deforma ie ...Exist ceva exerci ii care ar putea ajuta? Fiica mea de 13 ani, n urma unei tumbe prost executate la ora de sport, a fost diagnosticat cu"discopatie cervical n urma unui traumatism". A trecut o lun de zile i nc are dureri n zona cervical cu iradieri n p r i, i ocazional dureri de cap. Se poate rezolva cu exerci ii yoga? Doar cu yoga, n medici nu am ncredere. Mul umesc anticipat Prima ntrebare reflect i o nedumerire a ce este de fapt yoga, nedumerire care este

mp rt it de mai mul i i cauzat n primul rnd de transmiterea i mediatizarea unor informa ii incoerente i incomplete referitor ajutorul acordat de practicarea acestei tehnici. Ultima ntrebare este o dovad a cre terii interesului actual pentru vindecarea naturist cele mai potrivite pentru fiecare pacient. i pentru o mai mare ncredere n tehncici de acest fel dect n medicina oficial , care de multe ori nu g se te solu iile

57

Nu pu ini sunt cei curio i s afle ce este de fapt yoga, dincolo de informa iile din mass-media: Ce ar trebui sa fac o persoan care ....se caut ...o persoan care este interesat de yoga ns oarecum "speriat "...de elucubra iile pe care le vede la televizor referitor la MISA...o persoan ncep toare. Unde trebuie sa vin prima oar ? Cui trebuie s se adreseze? Aceast ntrebare pune n lumin i impactul foarte mare al scandalurilor din jurul lui i team fa de alte grupuri, datorat asocierii

Gregorian Bivolaru. Acest fapt a generat dou pozi ii general opuse fa de yoga, n ara noastr . Prima reiese chiar din ntrebare, aceea de ndoial cu MISA, gruparea sectar a lui Bivolaru. Ultra-mediatizarea lor a contribuit la identificarea involuntar a grupurilor de yoga din Romnia cu MISA. De cealalt parte, mul i se declar deschis de partea lui Bivolaru, considerndu-l cel mai mare guru de pe planet . Forumul exMISA prezint informa ii mai mult dect ocante de la adep ii MISA. Aceste date reflect gradul mare de manipulare exercitat de c tre aceast a a numit coal . Unii cursan i au ajuns pn la a posta pe acest forum mesaje, sus in ei, divine, semnate cu numele de Dumnezeu, i care afirm misiunea mesianic a lui Bivolaru. Aceste denatur ri i devieri de la dou scopuri principale ale acestei discipline i anume autocunoa terea i vindecarea, semnalizeaz nc o dat necesitatea lu rii tuturor m surilor de precau ie. Grupul de Studiu i Practic Yoga, agreat de c tre Uniunea European , ne avertizeaz s ne ferim de vnz torii de iluzii pentru c exist o sumedenie de lideri "charismatici" ce fac din yoga locul punerii n scen a bunului plac i devia iilor personale, am gind oamenii. Ace tia fac i ei parte din realitate i contribuie la influen area opiniei publice. Grupurile membre ale Uniunii adopt valori comune, de bun sim , ce au ca scop eliminarea posibilit ii manipul rii practican ilor de c tre profesori, n scopuri personale. Se dore te men inerea unei atmosfere de normalitate, n care i profesorul i practicantul sunt la fel de importan i, comunicarea fireasc dintre ei fiind esen ial . Rolul profesorului este acela de a preda exerci ii de yoga n deplin conformitate cu textele clasice yoghine. 4.2.1.1 Cum se desf oar cursurile de yoga in cadrul GNSPY?

58

Cursurile de yoga propuse de acest grup au loc de dou ori pe s pt mn . Tematica cursul difer de la an la an. Lunea este dedicat fiec rui an n parte, lec ia fiind compus din seturi de exerci ii diverse. Fiecare an de studiu are o anumit tematic , iar n cursul zilei de joi to i anii sunt reuni i n cadrul edin ei speciale numite SATSANG (acest termen desemneaz o adunare reunit sub ndrumarea unui profesor comun). La Satsang, accentul este pus mai mult pe teorie dect pe practic , urm rindu-se n elegerea diferitelor concepte din yoga clasic . Structura unei lec ii de yoga este alc tuit din trei p r i distincte. Prima parte a lec iei este numit CHARANA, sau preintegrare. Aici se nva exerci ii simple de respira ie i de mobilizare a diferitelor grupe de mu chi. Toate acestea sunt urmate de auto-ascultare. Echivalentul acestei preg tiri n sport este faza de nc lzire. Partea a doua poart denumirea de SADHANA, sau dezvoltare. Se introduc asane cu un grad mai ridicat de dificultate, ce necesit o aten ie i concentrare sporit . Acestea trebuie corelate cu fazele respiratorii, fiecare mi care fiind important . n yoga, detaliile unui exerci iu trebuie respectate pe ct posibil, integral. n afar de asanele clasice, yoga cuprinde o bog ie de alte exerci ii, preluate din diferite tradi ii orientale i nu numai. A a cum am v zut, yoga este ast zi un fenomen universal, care a nglobat cele mai eficiente i variate tehnici ntr-un sistem comun. Dintre acestea amintesc mudras-urile (gesturi specifice cu efecte asupra ntregului organism), medita iile (identificarea cu diferite elemente ale naturii, sau cu diferite ipostaze, n vederea relax rii i lini tirii min ii), colorarea sau pictarea de mandale, ce implic imagina ia i creativitatea personal . Acestea sunt doar cteva dintre numeroasele metode folosite de yoga clasic . Ultima parte a lec iei este faza DeconectareRelaxare-Recuperare, prescurtat DRR. Aceasta urm re te stabilirea efectelor benefice, i pune accentul pe autoascultare, sau luarea de cuno tin . n urma fiec rui exerci iu, se resimt diferite senza ii, n func ie de tipul s u i de p r ile corpului care au lucrat cel mai intens. Respira ia este deasemenea foarte important de observat, f r a interveni ns activ prin accentuarea sau accelerarea ei. Toate senza iile r mase trebuie percepute cu aten ie, c ci fixarea efectelor depinde n mare m sur de aceast ascultare final a ecourilor l sate n corp i n minte de exerci ii. Aceasta este structura unei lec ii obi nuite de yoga, ns , abordnd o viziune holist , tot din yoga afl m c orice exerci iu, luat separat, cuprinde toate aceste trei faze. A adar, dac n timpul unei zile avem la dispozi ie timp pu in i dorim totu i s lucr m, putem profita de efectele unei ntregi edin e de yoga cuprinse ntr-un singur exerci iu, cu condi ia ca el s fie efectuat corect, respectnd fazele respiratorii, execu ia corect i autoascultarea final . Un singur exerci iu poate
59

ine locul unei ntregi edin e, dac este f cut respectnd toate indica iile. Acest lucru ne poate ajuta mai ales cnd suntem n lips de timp, oferindu-ne o relaxare mental ne vor ajuta pe parcursul ntregii zile. i tonifiere fizic ce

4.3 Concluziile studiului de caz Existen a Uniunii Europene de Yoga este o dovad a interesului occidental pentru spiritualitatea oriental , spiritualitate ce tinde din ce n ce mai mult spre universalizare. Structura sa organizatoric se aseam n cu cea a institu iilor Uniunii Europene, reflectnd grija celor care au pus bazele sale pentru a crea un organism bine consolidat. Stabilirea valorilor, obiectivelor i a liniilor de conduit din cadrul ei sunt deasemenea armonizate cu sistemul de valori european. Promovnd non-discriminarea, respectul i toleran a, Uniunea adopt valori universale, esen iale pentru o bun cooperare ntre membri apar innd unor culturi diferite. Activitatea Grupului de Studiu i Practic Yoga din Romnia reflect aceste principii ale organiza iei la nivelul rii noastre. Organiza ia propune solu ii la cele mai variate probleme ale oamenilor, prin desf urarea unor cursuri personalizate i actualizate pentru lumea n care tr im, respectnd ns tradi ia din yoga clasic prin studierea textelor n elep ilor din vremuri ndep rtate.

Concluzii finale
Pentru Europa, spiritualitatea oriental nu mai este ast zi o necunoscut la fel de mare ca n trecut. Treptat, ea i-a apropiat acest nou mod de cunoa tere a lumii i a sinelui. Circula ia liber a informa iilor a influen at mult acest proces, care n postmodernism cunoa te puncul culminant. Tendin a c tre universalizare este foarte vizibil n cadrul acestui fenomen. Adoptarea multor aspecte ale culturii Orientului n Europa este un semn al flexibiliz rii conceptelor despre lume i n elegerea vitalit ii comunic rii, colabor rii i complementarit ii. Globalizarea indic faptul c indiferent de na ionalitate, adev rata preocupare a omului omul ar trebui s fie aceea de a c uta solu ii la problemele universale. Acest schimb de informa ii i experien e este un factor de

60

evolu ie i dezvoltare, semn al unei identit i globale pe cale de dezvoltare. Diferen ele ncep s se integreze firesc n sisteme generale de cunoa tere, n care rezultatele experien elor mbog esc bagajul comun de cuno tin e, valoros pentru orice om de pe planet , indiferent de zona n care se afl . ntlnirile dintre Occident i Orient, dintre tiin i spiritualitate, au avut ca urmare realizarea importan ei nu numai a diferen elor, dar i asem n rilor esen iale dintre ele. De multe ori, ele au servit unor scopuri similare, mai ales atunci cnd e vorba de perfec ionarea vie ii umane. Istoria ne arat r d cinile comune ale str vechilor n elepciuni i modul n care s-a creat distinc ia eucel lalt. Ast zi ne ndrept m c tre o lume n care existen a Celuilalt, perceput ca diferit, nu va mai avea rost, c ci se tinde tot mai mult c tre un Noi universal. De i suntem nc departe de acest sistem ideal, unele procese cum este i aceast universalizare a spiritualit ii, dovedesc faptul c anumite sisteme de gndire ncep s fuzioneze. Popularitatea foarte mare a tehnicilor orientale n spa iul european postmodern indic interesul i dorin a de identificare cu acest mod spiritual de a privi rela ia cu lumea exterioar numai la nivelul culturii elevate, elitiste, ci i a celei populare, de mas . Numeroase aspecte ale vie ii occidentale au fost influen ate : percep ie asupra realit ii, mod de via , mod , muzic ceea ce dovede te o real apropiere dintre Orient i Occident. Chiar dac exist numeroase diferen e ntre tradi iile Estului i cele ale Vestului, problemele esen iale ale omului, mai ales ale intelectualului postmodern, sunt, n fond, foarte asem n toare, n unele privin e fiind chiar similare. Aceast asem nare a omului, indiferent de aria geografic din care provine, atrage aten ia asupra faptului c natura i preocup rile omului sunt mereu acelea i. n ncheiere, doresc s prezint viziunea lui Nakamura, cu care sunt pe deplin de acord, referitor la actuala atmosfer de schimb cultural-spiritual ntre Est i Vest. Iat ce concluzioneaz acesta, n lucrarea sa Orient i Occident: Este deja evident c ast zi exist mai mult n elegere ntre tradi ii dect a existat vreodat . n aceast epoc a comunic rii i a leg turilor rapide ntre toate col urile lumii, tinerii, mai ales, sunt mai interesa i ca niciodat de asem n rile i deosebirile dintre popoare. Sper m c aceste investiga ii asupra istoriei universale a filozofiei vor contribui la crearea unei perspective globale
61

i interioar

a fiec ruia. Preocup rile cotidiene au fost i ele influen ate de acest schimb, care s-a produs nu

asupra ideilor filozofice i c vor promova n elegerea reciproc , prin aceasta subliniind ideea c omenirea este una.

5. ANEXE

62

Petreceri goa. Transylvania Calling - Romnia

63

64

65

66

67

68

69

70

Goa GIL

71

72

73

74

Bibliografie C r i:

1. Blaga, Lucian, Eonul dogmatic n Trilogia cunoa terii, Ed. Funda ia Regal pentru Literatur i Art , Bucure ti, 1943 2. Capra, Fritjof, Taofizica, Ed. Tehnic , Bucure ti, 2004 3. D gen, Eihei, The Sh b genz , Ed. Shasta Abbey Press, Mount Shasta, California, 2007 4. Eliade, Mircea, Istoria credin elor i ideilor religioase, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1991 5. Eliade, Mircea, Sacrul i profanul, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1996 6. Eliade, Mircea, Yoga, nemurire i libertate, Ed.Humanitas, Bucure ti, 1993 7. Eliade, Mircea, Yoga, Ed. Mariana, Craiova, 1991 8. Filosofia greac pn la Platon, Ed. tiin ific 1984 9. Goleman, Daniel (coord), Emo iile distructive, Ed. Curtea veche, Bucure ti, 2005 10. Goleman, Daniel (coord), Emo iile vindec toare. Dialoguri cu Dalai Lama , Ed. Curtea Veche, Bucure ti, 2008 11. Goleman, Daniel, Inteligen a emo ional , Ed. Curtea Veche, Bucure ti, 2001 12. Grof, Stanislav, Dincolo de ra iune, Ed. Curtea Veche, colec ia Biblioterapia, Bucure ti, 2007 13. Havel, Vclav, The Need for Transcendence in the Postmodern World, Ed. Mountain Man Graphics, Australia, 1994 14. Kuhn, Thomas S., Structura revolu iilor tiin ifice, Ed. Humanitas, Bucure ti, 2008 15. MacIntyre, Alasdair, After Virtue, Ed. University of Notre-Damme Press, Boston, 1984 16. Mercier, Mario, amanism i amani, Ed. Moldova, Ia i, 1993 17. Mruk, C., Hartzell, J., Zen and psychotherapy: Integrating traditional and nontraditional approaches, Ed. New York: Springer Publishing Co., 2003 18. Nagarjuna, Tratat despre calea de mijloc, Ed. Herald, Bucure ti, 2008
75

i enciclopedic , vol 2, Bucure ti,

19. Nakamura, Hajime, Orient i Occident, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1997 20. Patanjali, Yoga-Sutra, Editura Herald, Bucure ti, 2001 21. Senge, Peter, The fifth discipline. The art & practice of The Learning Organisation, Ed. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc, 2000 22. Smith, Wilfred, C., The Meaning and End of Religion. A New Approach to the Religious Traditions of Mankind, Ed. Macmillan, New York, 1962 23. Suzuki, Daisetz Teitar , An introduction to Zen Buddhism, Ed. Eastern Buddhist Society, Tokio, 2001 24. Tse, Lao, TAO-TE-QING, Ed. RAM, Aninoasa Gorj, 1932 25. Tzu, Sun, The art of war, Ed. Shambala Pocket Classic Collection, Boston, 1990 26. Watts, Alan, Dao Calea ca o curgere de ap , Ed.Humanitas, Bucure ti, 1996 27. Y-Ching. Cartea schimb rilor, Ed. Ram, Aninoasa, Jud. Gorj, 2000

Articole i materiale consultate on-line:


1. Articolul Medicina alternativ n Romnia. Vindec boala sau sufletul?, consultat la old.cotidianul.ro Societate, accesat la data de 11 mai 2011 2. Interviu cu Grof, Stanislav, consultat la http://www.stanislavgrof.com/pdf/Interview_Psychologies.pdf, la data de 13 mai 2011 3. Dumoulin, Heinrich, Buddhism and the nineteenth century philosophy consultat online la www.jstor.org/stable/2709187, accesat la 12 aprilie 2011 4. Articolul Hexada ra ionalit ii, consultat la www.filosofiatis.ro, accesat la 2 mai 2011 5. Sandu, A. (2008), Filosofia Orientului i fizica modern . O viziune umanist asupra universului, consultat la http://www.scribd.com/doc/24343925/FILOSOFIAORIENTULUI-%C5%9EI-FIZICA-MODERN%C4%82, accesat la data de 30 martie 2011 6. http://www.transylvania-calling.com/, consultat la 13 mai 2011

7. http://www.goagil.com/, consultat la 13 mai 2011

76

8. Interviul condus i editat de Marge, Looney Moon, consultat n revista online Mushroom magazine la http://www.scribd.com:/doc/19987537, accesat la 15 martie 2011 9. Beliefnet.com/Entertainment/Celebrities/2008/09/Where-Celebrities-FindSpirituality.aspx?p=2, consultat la data de 3 mai 2011 10. www.gnspy.org, accesat la 12 mai 2011 11. www.yogaeurop.com, accesat la 12 mai 2011

Cuprinsul lucr rii

77

Introducere. Aspecte generale.......................................................2


1. EUROPA I VALUL ORIENTAL..........................................4 1.1 Identitatea european prin raport cu Cel lalt.............................4 1.2 Mistic oriental vs ra ionalism european..................................6 1.3 C tre o nou paradigm ..............................................................10 1.4 Tehnici orientale globalizate. Simbolism oriental....................12 1.4.1 Budismul n Vest................................................................12 1.4.2 Diviziunile budismului.......................................................15 1.4.3 Budismul Zen.....................................................................16 1.4.4 Daisetz Teitar Suzuki i budismul vestic.........................17 1.4.5 Yoga - fenomen universal..................................................18 1.4.6 Feng Shui............................................................................21 1.4.7 Teoria celor cinci elemente...................................................22 1.4.8 Yin i Yang principiul polarit ii.........................................23

2. APLICA IILE TIIN IFICE ALE TEHNICILOR ORIENTALE...26 2.1 n medicin cauza bolilor i relaxarea................................................26 2.2 n psihologie explorarea profunzimilor..............................................30 2.2.1 Inteligen a emo ional ................................................................30 2.2.2 Psihologie transpersonal .............................................................32 2.2.3 Psihologie individual ..................................................................33 3. ELEMENTE DE LIFESTYLE ORIENTAL N EUROPA.....................34
78

3.1 Lifestyle i Orientul mediatizat.................................................................34 3.2 Trendul oriental.........................................................................................38 3.3 Mod i spiritualitate.Stilul Goa...............................................................39 3.3.1 Festivale pentru spirit..........................................................................41 3.3.2 Un artist i o forma ie Goa..................................................................43 1. Goa Gil....................................................................................43 2. Shpongle..................................................................................44 3.4 Vocabular oriental. Mic ndreptar.............................................................45 4. STUDIU DE CAZ.....................................................................................47 4.1 Uniunea European de Yoga .......................................................................47 4.1.1 Misiunea Uniunii............................................................................................48 4.1.2 Sistemul de valori UEY..................................................................................49 4.1.3 Structura organiza ional ................................................................................49 4.1.4 Membrii actuali...............................................................................................50 4.1.5 Scopurile programului ini ial de training........................................................50 4.1.6 Obiective........................................................................................................51 4.1.7 Congresul Interna ional de la Zinal.................................................................52 4.2 Grupul Na ional de Studiu i Practic Yoga............................................53 4.2.1 Structura intern a grupului i benefiicile aduse de practic ............................54 4.2.2 Cum se desf oar cursurile de yoga n cadrul GNSPY..................................58 4.3 Concluziile studiului de caz.............................................................................60

Concluzii finale..................................................................................................60
Anexe.......................................................................................................................62 Bibilografie..............................................................................................................75

79

80