P. 1
Bachelita și novolacul

Bachelita și novolacul

|Views: 2,062|Likes:

More info:

Published by: Știoiu Elena-Andreea on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Bachelita èi novolacul

Marin Cristina-Antonia gtioiu Elena-Andreea

Reacìia de condensare Într-o reacìie de condensare. Reacìiile de condensare sunt foarte variate èi pot fi reacìii de adiìie urmate. dou molecule organice se unesc într-o molecul mai mare. Importante sunt reacìiile de condensare pe care le pot da aldehidele èi cetonele. Reacìiile de condensare sunt utilizate în sinteza multor substanìe organice èi reprezint o metod important de m rire a num rului de atomi de carbon dintr-o molecul organic . . de reacìii de eliminare sau reacìii de substituìie. uneori.

sunt puìini stabili èi elimin uèor ap prin simpla înc lzire sau în prezenìa unor concentraìii mai mari de catalizatori. Compuèii de condensare aldolic se obìin. de regul .Condensarea compuèilor carbonilici între ei În reacìiile de condensare.CH3 din poziìia vecin grupei carbonil èi se numeète component metilenic . la temperatura camerei. un compus carbonilic particip la reacìie cu grupa carbonil èi se numeète component carbonilic . catalizatori).CH2. cetolul sau compusul carbonilic nesaturat. Reacìia de condensare dintre cele dou componente (carbonilic èi metilenic ) presupune dou etape: reacìia de aldolizare èi reacìia de crotonizare. se poate obìine aldolul. În funcìie de condiìiile de reacìie (temperatur . . iar cel lalt compus carbonilic particip cu o grup CH.

Cele mai utilizate fenoplaste se obìin din fenol èi formaldehid printr-un proces complex de policondensare. Dup procedeul de policondensare utilizat èi dup propriet ìile lor. se disting dou tipuri de r èini fenolformaldehidice: novolacul èi bachelita. .Condensarea formaldehidei cu fenol Compuèii carbonilici inferiori se pot condensa cu fenoli. rezultând r èini sintetice. numite fenoplaste. cu importante aplicaìii practice.

În condi ii speciale de policondensare.sau poli-func ionali i se caracterizeaz prin faptul c pe lâng formarea polimerului se elimin un produs secundar ± un compus cu mas molecular mic provenit din fragmente ale monomerilor. se pot ob ine lan uri mai lungi.Reacìia de policondensare Reac ia chimic de policondensare pleac de la doi monomeri bi. pentru deplasarea cât mai pronun at a echilibrului spre dreapta i ob inerea de compu i cu molecule cat mai mari. În aceast reac ie este important eliminarea produsului secundar. .

Reticularea se produce când exist monomeri cu trei sau patru grup ri func ionale. .Caracteristicile reac iei de policondensare 1. 4. 3. Reac ia este mai lent i de aceea este necesar un timp de reac ie mai lung (ore sau zile). Reac ia necesit o energie de activare mare ceea ce determin înc lzirea amestecului de reacìie. To i monomerii sunt converti i rapid în oligomeri. de i se folosesc catalizatori. astfel încât concentra ia lan urilor este mare. 2.

Novolacul Novolacul se formeaz în cataliz acid dup urm toarea schem de reacìii: .

Bachelita Bachelita se formeaz în cataliz bazic dup urm toarea schem de reacìii: .

solubil în aceton . u or de pulverizat. este un produs tridimensional. . insolubil.Bachelita se ob ine în trei sortimente. în func ie de regimul termic i de durata reac iei de policondensare: rezolul (bachelit A) este o mas sticloas galben pân la brun. rezitolul (bachelit B) se ob ine prin înc lzirea rezolului la 1500C timp de câteva minute i are propriet i termoplastice. reticulat. infuzibil pân la 3000C. rezita (bachelita C) este ob inut din rezitol prin prelungirea timpului de înc lzire. se ob ine la 800C.

tructura compuèilor Novolacul are macromolecule filiforme în care nucleele fenolice sunt unite prin punìi metilenice (-CH2-) în poziìiile orto èi para. o¶ èi p). . Rezita sau bachelita are moleculele tridimensionale în care multe nuclee fenolice sunt condensate în toate cele trei poziìii active (o. Fiecare nucleu fenolic din macromoleculele de novolac are o poziìie orto sau para liber . capabil s reacìioneze cu formaldehida.

Structura Bachelitei .

Soluìia alcoolic de novolac se foloseète ca lac anticoroziv èi electroizolant.) . conducte de canalizare etc. Novolacul este utilizat la obìinerea unor pelicule rezistente la acìiunea agenìilor chimici cu care sunt acoperite unele suprafeìe expuse unor astfel de acìiuni (pardoseli.Utiliz rile novolacului Novolacul este termoplastic èi insolubil în alcool. Novolacul se utilizeaz la obìinerea bachelitei. cisterne.

Rezolul amestecat cu materiale de umplutur sau impregnat în acestea i apoi presat la cald serve te la ob inerea de compoziìii cu bun rezisten mecanic i electric . compoziìia se nume te textolit. R èinile de bachelit au rezistenì mecanic èi chimic mare èi propriet ìi electroizolante.Dac materialul de umplutur este o es tur textil . . În cazul în care materialele de umplutur sunt foi de hârtie (celuloz ). dac acesta con ine cca. care are bune propriet i ignifuge.Utiliz rile bachelitei Bachelita este un produs termorigid èi insolubil. produsul ob inut poart numele de pertinax. produsul este azbotextolit. 40% fibr de azbest.

bijuterii. steckere. De asemenea. se foloseste èi în industria alimentar . bachelita a fost un ingredient cheie în majoritatea armelor folosite în Al Doilea R zboi Mondial. prize. ceea ce oìelul nu putea învinge. în construcìia de maèini: pentru întrerup toare. Bachelita este ca o uè deschis pentru producerea armamentului èi echipamentului mai uèor. portìigarete. Bachelita s-a folosit la fabricarea unui num r mare de obiecte: telefoane.Se utilizeaz la obìinerea izolatorilor electrici. aparate de radio. în construcìii. De fapt. .

.

.

.

Mariana Nedelcu. manual Chimie clasa a XI-a. Viorica Zaharia. 2006. ‡ Internet .Bibliografie ‡ Elena Alexandrescu. editura LVS crepuscul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->