P. 1
Bachelita și novolacul

Bachelita și novolacul

|Views: 2,057|Likes:

More info:

Published by: Știoiu Elena-Andreea on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Bachelita èi novolacul

Marin Cristina-Antonia gtioiu Elena-Andreea

uneori. Importante sunt reacìiile de condensare pe care le pot da aldehidele èi cetonele. . Reacìiile de condensare sunt utilizate în sinteza multor substanìe organice èi reprezint o metod important de m rire a num rului de atomi de carbon dintr-o molecul organic . de reacìii de eliminare sau reacìii de substituìie. dou molecule organice se unesc într-o molecul mai mare. Reacìiile de condensare sunt foarte variate èi pot fi reacìii de adiìie urmate.Reacìia de condensare Într-o reacìie de condensare.

iar cel lalt compus carbonilic particip cu o grup CH. un compus carbonilic particip la reacìie cu grupa carbonil èi se numeète component carbonilic . Reacìia de condensare dintre cele dou componente (carbonilic èi metilenic ) presupune dou etape: reacìia de aldolizare èi reacìia de crotonizare. În funcìie de condiìiile de reacìie (temperatur . Compuèii de condensare aldolic se obìin. la temperatura camerei.CH3 din poziìia vecin grupei carbonil èi se numeète component metilenic . se poate obìine aldolul. sunt puìini stabili èi elimin uèor ap prin simpla înc lzire sau în prezenìa unor concentraìii mai mari de catalizatori. de regul .Condensarea compuèilor carbonilici între ei În reacìiile de condensare. cetolul sau compusul carbonilic nesaturat.CH2. catalizatori). .

Dup procedeul de policondensare utilizat èi dup propriet ìile lor. cu importante aplicaìii practice. se disting dou tipuri de r èini fenolformaldehidice: novolacul èi bachelita. . numite fenoplaste. rezultând r èini sintetice.Condensarea formaldehidei cu fenol Compuèii carbonilici inferiori se pot condensa cu fenoli. Cele mai utilizate fenoplaste se obìin din fenol èi formaldehid printr-un proces complex de policondensare.

pentru deplasarea cât mai pronun at a echilibrului spre dreapta i ob inerea de compu i cu molecule cat mai mari.Reacìia de policondensare Reac ia chimic de policondensare pleac de la doi monomeri bi. . În condi ii speciale de policondensare. se pot ob ine lan uri mai lungi. În aceast reac ie este important eliminarea produsului secundar.sau poli-func ionali i se caracterizeaz prin faptul c pe lâng formarea polimerului se elimin un produs secundar ± un compus cu mas molecular mic provenit din fragmente ale monomerilor.

3. To i monomerii sunt converti i rapid în oligomeri.Caracteristicile reac iei de policondensare 1. astfel încât concentra ia lan urilor este mare. Reac ia necesit o energie de activare mare ceea ce determin înc lzirea amestecului de reacìie. Reticularea se produce când exist monomeri cu trei sau patru grup ri func ionale. de i se folosesc catalizatori. . Reac ia este mai lent i de aceea este necesar un timp de reac ie mai lung (ore sau zile). 4. 2.

Novolacul Novolacul se formeaz în cataliz acid dup urm toarea schem de reacìii: .

Bachelita Bachelita se formeaz în cataliz bazic dup urm toarea schem de reacìii: .

este un produs tridimensional. insolubil. în func ie de regimul termic i de durata reac iei de policondensare: rezolul (bachelit A) este o mas sticloas galben pân la brun. . solubil în aceton . rezitolul (bachelit B) se ob ine prin înc lzirea rezolului la 1500C timp de câteva minute i are propriet i termoplastice. u or de pulverizat. rezita (bachelita C) este ob inut din rezitol prin prelungirea timpului de înc lzire.Bachelita se ob ine în trei sortimente. reticulat. infuzibil pân la 3000C. se ob ine la 800C.

. o¶ èi p). Rezita sau bachelita are moleculele tridimensionale în care multe nuclee fenolice sunt condensate în toate cele trei poziìii active (o. Fiecare nucleu fenolic din macromoleculele de novolac are o poziìie orto sau para liber . capabil s reacìioneze cu formaldehida.tructura compuèilor Novolacul are macromolecule filiforme în care nucleele fenolice sunt unite prin punìi metilenice (-CH2-) în poziìiile orto èi para.

Structura Bachelitei .

Novolacul este utilizat la obìinerea unor pelicule rezistente la acìiunea agenìilor chimici cu care sunt acoperite unele suprafeìe expuse unor astfel de acìiuni (pardoseli. Soluìia alcoolic de novolac se foloseète ca lac anticoroziv èi electroizolant. conducte de canalizare etc.) . Novolacul se utilizeaz la obìinerea bachelitei.Utiliz rile novolacului Novolacul este termoplastic èi insolubil în alcool. cisterne.

compoziìia se nume te textolit.Utiliz rile bachelitei Bachelita este un produs termorigid èi insolubil. În cazul în care materialele de umplutur sunt foi de hârtie (celuloz ). Rezolul amestecat cu materiale de umplutur sau impregnat în acestea i apoi presat la cald serve te la ob inerea de compoziìii cu bun rezisten mecanic i electric . dac acesta con ine cca.Dac materialul de umplutur este o es tur textil . 40% fibr de azbest. produsul ob inut poart numele de pertinax. care are bune propriet i ignifuge. R èinile de bachelit au rezistenì mecanic èi chimic mare èi propriet ìi electroizolante. . produsul este azbotextolit.

aparate de radio.Se utilizeaz la obìinerea izolatorilor electrici. se foloseste èi în industria alimentar . steckere. Bachelita este ca o uè deschis pentru producerea armamentului èi echipamentului mai uèor. Bachelita s-a folosit la fabricarea unui num r mare de obiecte: telefoane. De fapt. în construcìii. portìigarete. De asemenea. . bijuterii. ceea ce oìelul nu putea învinge. prize. bachelita a fost un ingredient cheie în majoritatea armelor folosite în Al Doilea R zboi Mondial. în construcìia de maèini: pentru întrerup toare.

.

.

.

editura LVS crepuscul. 2006. Viorica Zaharia. ‡ Internet .Bibliografie ‡ Elena Alexandrescu. Mariana Nedelcu. manual Chimie clasa a XI-a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->