Sunteți pe pagina 1din 3

Probleme discutate la pregtitrea lotului de juniori, Timioara, 3-9 a s iunie 2011 (1) 1.

Exist a, b N astfel at (36a + b)(a + 36b) s e o putere a lui 2? a nc a 2. a) Aati numerele naturale m, n pentru care 4m + 2n + 5 este ptrat perfect. a b) Exist numere naturale m, n pentru care 4m + 2n + 5 este cub perfect? a 3. Aati numerele naturale n cu proprietatea c suma divizorilor pozitivi ai lui a n nu depeste ( n + 1)2 . as 4. Exist o innitate de numere prime p pentru care ecuatia a x2 + x + 1 = py 2 , are solutie. 5. a) Pentru orice n 2 exist n + 1 numere naturale nenule, diferite dou cte a a a dou, x1 , ...xn+1 , astfel at a nc 1 1 1 1 + 2 + ... + 2 = 2 . x2 x2 xn xn+1 1 b) Aati toate numerele naturale n pentru care ecuatia 1 1 n+1 1 2 + x2 + ... + x2 = x2 x1 n 2 n+1 are solutii multimea numerelor naturale. n 6. Aati numerele naturale nenule x, y, z pentru care 2x + 3y = z 2 . 7. Ecuatia x2 + y 2 + z 2 + 3(x + y + z) + 5 = 0 nu are solutii rationale. 8. Aati numerele naturale n pentru care suma cifrelor numrului n! este 9. a 9. Aati toate numerele naturale n < 2011 cu proprietatea c orice numr m a a astfel at 1 < m < n i (n, m) = 1 este prim. nc s 10. Nu exist numere naturale nenule m, n pentru care 4mn m n este ptrat a a perfect. 11. Nu exist ptrate perfecte de forma m3 + 7 a a (m N). x, y N

12. a) Dac n 3 iar a1 , ..., an sunt numere reale pozitive cu suma 1, atunci a x1 x2 + x2 x3 + ... + xn1 xn 1 . 4 1 . 4

b) Dac n 4, iar a1 , ..., an sunt numere reale pozitive cu suma 1, atunci a x1 x2 + x2 x3 + ... + xn1 xn + xn x1
1

13. Fie n un numr natural, n 5. Demonstrati cdac 1 + 2 + ... + n = 3k, a a a atunci putem arti numerele 1, 2, ..., n 3 grupe cu suma k. mp n 14. S se arate c a a ntre numerele reale pozitive a, b, c cu abc = 1 are loc inegalitatea: 1 1 1 3 + + . b(a + b) c(b + c) a(c + a) 2 15. Aati numerele reale a, b, c, d, e tiind c a + b = c2 , b + c = d2 , c + d = s a e2 , d + e = a2 , e + a = b2 . 16. Fie n N, n 2. S se ae cea mai mic valoare pe care o poate lua cel a a x xn x1 mai mare dintre numerele 1+x1 , 1+x12+x2 , ..., 1+x1 +...+xn unde x1 , ..., xn sunt numere pozitive cu suma 1. 17. Fie n N, n 3. Aati cea mai mic valoare pe care o poate lua numrul a a xi xj , unde x1 , x2 , ..., xn sunt numere reale cu |xi | 1, i = 1, 2, ..., n. i,j=1,n,i<j 18. ecare din cele 64 de ptrate ale unei table de ah se scrie cte un numr In a s a a natural. Numim ,,transformare alegerea unui subptrat 3 3 sau 4 4 i mrirea a s a cu 1 a tuturor numerelor situate ptrelele ptratului ales. Este adevrat c n a at a a a pornind de la orice aezare initial i efectund un numr nit de transformri se s as a a a poate obtine ca toate numerele de pe tabl s se termine aceeai cifr? a a n s a 19. Fie P un punct interior triunghiului ABC, iar A1 , B1 , C1 intersectiile dreptelor AP, BP, CP cu laturile BC, CA, AB (respectiv). Demonstrati c unghiul a C1 A1 B1 este drept dac i numai dac (A1 B1 este bisectoarea unghiului AA1 C, as a iar (A1 C1 este bisectoarea unghiului AA1 B. 20. Pe laturile (BC), (CA), (AB) ale triunghiului ABC se consider respectiv a punctele D, E, F . Punctele P, Q, R sunt punctele de intersec ie cu cercul circumt scris triunghiului ABC ale dreptelor AD, BE, CF , diferite de A, B, C. Demonstrati inegalitatea AD BE CF + + 9. P D QE RF 21. Se d un triunghi ABC care BC > max{AB, AC} i e punctele P a n s (AB), Q (AC) astfel at P CB BAC i QBC BAC. Demonstrati nc s c dreapta determinat de centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor ABC i a a s AP Q este perpendicular pe BC. a 22. Un punct P al cercului circumscris triunghiului ABC se proiecteaz pe a dreptele suport ale laturilor [BC] i [AC] punctele D i E. Notm cu L i M s n s a s mijloacele segmentelor [AD], respectiv [BE]. S se arate c LM DE. a a 23. Pe laturile triunghiului ABC se construiesc exterior triunghiurile isoscele n ABF, BCD, CAE avnd ca baze laturile triunghiului ABC. Demonstrati c pera a pendicularele din A, B, C respectiv pe EF, F D, DE sunt concurente.

24. triunghiul ascutitunghic ABC cu AB = AC se duc altimile BB i CC . In n s Fie M mijlocul lui [BC], H ortocentrul triunghiului ABC i {D} = B C s BC. Demonstrati c DH AM . a 25. Fie M mijlocul laturii [BC] a triunghiului ABC. Dreapta M I intersecteaz a AH E. Demonstrati c AE = r. n a 26. Fie P este un punct situat interiorul triunghiului echilateral ABC de n latur a. Dac P O = d, atunciaria triunghiului de laturi de lungimi egale cu a a 3 M A, M B, M C este dat de S = 12 |a2 3d2 |. a