Sunteți pe pagina 1din 302

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTULIII (30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre constituYiile din Romnia, avnd n vedere: precizarea anului adopt<rii unei constituYii din Romnia; prezentarea unei cauze a adopt<rii constituYiei precizate; menYionarea unei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile din Romnia; menYionarea a cte unei consecinYe a adopt<rii fiec<reia dintre cele dou< constituYii pentru care aYi optat; formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adopt<rii unor legi fundamentale pentru statul romn 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre legile fundamentale din Romnia, avnd n vedere: precizarea secolului adopt<rii unei constituYii din Romnia 3i menYionarea unei cauze a acestui fapt istoric; menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile din Romnia; prezentarea unei consecinYe a adopt<rii uneia dintre cele dou< constituYii pentru care aYi optat; formularea unui punct de vedere cu privire la importanYa constituYiilor pentru Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre semnificaYia constituYiilor pentru Romnia, avnd n vedere: precizarea epocii istorice n care s-a adoptat una dintre constituYiile Romniei 3i prezentarea unei cauze a acestui fapt istoric; menYionarea unei asem<n<ri 3i a dou< deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile Romniei; menYionarea unei consecinYe a adopt<rii uneia dintre cele dou< constituYii pentru care aYi optat; formularea unui punct de vedere cu privire la semnificaYia constituYiilor pentru Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre rolul legilor fundamentale pentru statul romn, avnd n vedere: prezentarea unei cauze a adopt<rii uneia dintre constituYiile Romniei n epoca modern< sau contemporan<; menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a dou< deosebiri dintre prevederile a dou< dintre constituYiile Romniei; precizarea unei consecinYe a aplic<rii uneia dintre cele dou< constituYii; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul legilor fundamentale pentru statul romn 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul stalinist n Romnia, avnd n vedere: precizarea secolului instaur<rii stalinismului n Romnia 3i menYionarea a dou< cauze ale acestui fapt istoric; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n perioada stalinismului n Romnia 3i menYionarea unei consecinYe a acestuia pentru statul romn; menYionarea unui fapt istoric, desf<3urat pe plan internaYional, la care particip< Romnia n timpul stalinismului; formularea unui punct de vedere cu privire la regimul stalinist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul naYional-comunist n Romnia, avnd n vedere: precizarea secolului instaur<rii regimului naYional-comunist n Romnia 3i menYionarea unei cauze a acestui fapt istoric; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n Romnia n timpul regimului naYional-comunist 3i menYionarea unei consecinYe a acestui fapt; menYionarea unei acYiuni la care particip< Romnia, pe plan internaYional, n timpul regimului naYional-comunist; formularea unui punct de vedere cu privire la regimul naYional-comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre comunism 3i disidenY< anticomunist< n Romnia, avnd n vedere: menYionarea a patru acYiuni iniYiate de regimul comunist n statul romn; precizarea secolului apariYiei disidenYei anticomuniste n Romnia 3i prezentarea unei forme de manifestare a acestui fapt istoric; formularea unui punct de vedere cu privire la disidenYa anticomunist< n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat n plan intern, care contribuie la formarea statului romn, n secolul al XIX-lea; precizarea unei acYiuni din timpul crizei orientale la care particip< 3i Romnia 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestei acYiuni pentru statul romn; menYionarea unei alianYe la care particip< Romnia n secolul al XX-lea 3i a unei consecinYe a acestui fapt istoric pentru statul romn; formularea unui punct de vedere referitor la rolul particip<rii Romniei la criza oriental< 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n relaYiile internaYionale, n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< documente internaYionale, din secolul al XIX-lea 3i din prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i a cte unei prevederi a fiec<ruia dintre acestea referitoare la Romnia; prezentarea unei acYiuni la care particip< Romnia n cadrul R<zboiului rece, pe plan extern, dup< 1950 3i precizarea unei consecinYe a acesteia; formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relaYiile internaYionale n secolele al XIX-lea al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada R<zboiului rece, avnd n vedere: precizarea secolului n care se desf<3oar< R<zboiul rece; menYionarea a dou< caracteristici ale regimului politic din Romnia, n perioada R<zboiului rece; prezentarea unui fapt istoric prin care Romnia se implic< n R<zboiul rece, pe plan extern 3i menYionarea a dou< consecinYe ale faptului istoric precizat pentru statul romn; formularea unui punct de vedere cu privire la poziYia Romniei faY< de R<zboiul rece 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

10

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul romn modern ntre proiect politic 3i realizare, avnd n vedere: precizarea unui secol n care conduc<torii romnilor abordeaz< problema moderniz<rii statului; menYionarea a dou< acYiuni politice desf<3urate n plan intern, care au dus la realizarea statului romn modern 3i a cte unei consecinYe a fiec<reia; prezentarea unei acYiuni prin care statul romn modern s-a afirmat n relaYiile internaYionale; formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea constituirii statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

11

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul romn modern de la proiect politic la Romnia Mare, avnd n vedere: precizarea secolului n care s-a realizat statul romn modern; prezentarea unei acYiuni politice care a contribuit la realizarea statului romn modern; menYionarea unei cauze care a dus la formarea Romniei Mari; menYionarea a dou< acYiuni politice, prin care s-a nf<ptuit Romnia Mare 3i a unei consecinYe a acestui fapt istoric; formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

12

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia postbelic<, avnd n vedere: precizarea unui regim politic din Romnia postbelic< 3i prezentarea unui fapt istoric desf<3urat, n plan intern, n aceast< perioad<; menYionarea a dou< fapte istorice internaYionale, din perioada postbelic<, n care este implicat< 3i Romnia, respectiv, a cte unei consecinYe a fiec<ruia pentru statul romn; formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia Romniei postbelice 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<

13

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n relaYiile internaYionale ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< alianYe politice internaYionale din prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i prezentarea atitudinii Romniei faY< de una dintre acestea; menYionarea a dou< fapte istorice internaYionale, din a doua jum<tate a secolului al XX-lea, 3i precizarea atitudinii Romniei faY< de una dintre acestea; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romniei n relaYiile internaYionale ale secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

14

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia 3i marile puteri din Europa, n secolele al XIX-lea 3i al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea unei acYiuni desf<3urate, n plan intern, n statul romn din secolul al XIX-lea 3i din prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i precizarea unei consecinYe a acesteia; menYionarea cte unei atitudini a Romniei faY< de dou< mari puteri din Europa, din secolul al XIX-lea 3i din prima jum<tate a secolului al XX-lea; prezentarea unui fapt istoric la care particip< Romnia, pe plan internaYional, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea 3i menYionarea unei consecinYe a acestuia; formularea unui punct de vedere referitor la relaYiile dintre Romnia 3i marile puteri din Europa 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

15

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia, de la stalinism la naYional-comunism, avnd n vedere: precizarea epocii istorice n care s-a instaurat stalinismul n Romnia 3i menYionarea unei cauze a acestui fapt istoric; prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat n plan extern, la care particip< Romnia n timpul regimului stalinist; menYionarea a trei elemente de continuitate ntre stalinism 3i naYional-comunism; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul stalinismului 3i al naYional-comunismului n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

16

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre naYional-comunism 3i disidenYa anticomunist< n Romnia, avnd n vedere: menYionarea unei cauze a instaur<rii comunismului n Romnia 3i precizarea secolului n care se desf<3oar< acest proces istoric; prezentarea unui fapt istoric iniYiat de regimul naYional-comunist n Romnia; menYionarea a dou< acYiuni ale disidenYei anticomuniste n Romnia; menYionarea unei atitudini adoptate de Romnia faY< de R<zboiul rece n timpul regimului naYional comunist; formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea naYional-comunismului n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

17

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre stalinism 3i disidenY< anticomunist< n Romnia, avnd n vedere: precizarea epocii istorice n care se instaureaz< regimul stalinist n Romnia; prezentarea unui fapt istoric iniYiat pentru instaurarea regimului stalinist n Romnia; menYionarea a dou< acYiuni ale disidenYei anticomuniste n statul romn 3i a dou< consecinYe ale manifest<rii disidenYei; formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea stalinismului n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

18

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n timpul R<zboiului rece, avnd n vedere: prezentarea unui fapt istoric prin care Romnia particip< la relaYiile internaYionale, n perioada R<zboiul rece; menYionarea a dou< acYiuni, desf<3urate pe plan intern, n timpul regimului stalinist n Romnia; menYionarea a dou< acYiuni, desf<3urate pe plan intern, n timpul regimului naYional-comunist n Romnia 3i precizarea unei consecinYe a uneia dintre aceste acYiuni; formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia Romniei n timpul R<zboiul rece 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

19

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia 3i criza oriental<, avnd n vedere: prezentarea unei acYiuni la care particip< Romnia n cadrul crizei orientale 3i precizarea secolului n care s-a desf<3urat aceast< acYiune; menYionarea unui document internaYional elaborat n cadrul crizei orientale 3i a dou< prevederi referitoare 3i la Romnia; menYionarea unei consecinYe, pe plan extern, a implic<rii Romniei n criza oriental<; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul crizei orientale n istoria Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

20

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ, dou< pagini, un eseu despre naYional-comunism 3i disidenY< anticomunist< n Romnia, avnd n vedere: menYionarea a patru fapte istorice iniYiate, n plan politic 3i/ sau ideologic, de regimul naYional-comunist n statul romn; precizarea unei forme de disidenY< anticomunist< 3i prezentarea unei acYiuni a acesteia desf<3urate, n Romnia, n timpul regimului naYional-comunist; formularea unui punct de vedere referitor la disidenYa anticomunist< n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

21

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul romn 3i constituYiile sale, avnd n vedere: menYionarea anilor n care s-au adoptat dou< dintre constituYiile Romniei; prezentarea unui element de continuitate ntre dou< constituYii ale Romniei 3i precizarea unei deosebiri dintre acestea; menYionarea a dou< consecinYe ale aplic<rii uneia dintre cele dou< constituYii; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa legilor fundamentale pentru statul romn 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

22

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre ideea romanit<Yii romnilor n viziunea istoricilor, avnd n vedere: precizarea unei epoci istorice n care a fost abordat< ideea romanit<Yii romnilor; prezentarea unui motiv pentru care n abordarea acestei idei s-au implicat istoricii; numirea a doi istorici care au abordat problema romanit<Yii romnilor; menYionarea a dou< idei prin care istoricii au susYinut romanitatea romnilor; formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea studierii romanit<Yii romnilor 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

23

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte politice romne3ti 3i realizarea lor, avnd n vedere: precizarea unui proiect politic referitor la statul romn modern elaborat n secolele al XVIII-lea al XIX-lea 3i menYionarea a dou< idei susYinute de acesta; prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, care a contribuit la formarea Romniei Mari 3i menYionarea a dou< consecinYe ale constituirii Romniei Mari; formularea unui punct de vedere referitor la contribuYia proiectelor politice la f<urirea statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

24

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada stalinist<, avnd n vedere: precizarea secolului instaur<rii stalinismului n Romnia; menYionarea unui factor intern 3i a unui factor extern favorabili instaur<rii stalinismului n Romnia; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n Romnia n timpul regimului stalinist; menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate de Romnia, pe plan internaYional, n timpul regimului stalinist; formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele stalinismului n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

25

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada postbelic<, avnd n vedere: precizarea regimului de tip comunist existent n Romnia anterior instaur<rii naYional-comunismului 3i menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate n plan intern, ntre 1948-1965; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n Romnia n timpul regimului naYional-comunist; menYionarea a dou< fapte istorice la care particip< Romnia n cadrul R<zboiului rece, pe plan extern; formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului naYional-comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

26

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada regimului comunist, avnd n vedere: prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n Romnia n timpul regimului stalinist; menYionarea a dou< fapte istorice la care particip< Romnia n cadrul R<zboiului rece, pe plan extern; precizarea regimului de tip comunist instaurat n Romnia dup< regimul stalinist 3i menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate n plan intern, ntre 1965-1989; formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului stalinist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

27

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre importanYa constituYiilor n istoria Romniei, avnd n vedere: precizarea anilor adopt<rii a dou< constituYii n Romnia 3i prezentarea unui fapt istoric care a f<cut necesar< adoptarea uneia dintre ele; menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a dou< deosebiri dintre cele dou< constituYii; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa constituYiilor n istoria Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

28

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre spaYiul romnesc n contextul crizei orientale, avnd n vedere: precizarea unei mari puteri care se implic< n criza oriental<; menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate n spaYiul romnesc, n prima jum<tate a secolului al XIX-lea; prezentarea unui fapt istoric care ilustreaz< implicarea Romniei n criza oriental<, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia; formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele crizei orientale asupra spaYiului romnesc 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

29

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ, dou< pagini, un eseu despre Romnia 3i marile puteri din Europa, n secolul al XX-lea, avnd n vedere: numirea a dou< mari puteri din Europa, n prima jum<tate a secolului al XX-lea; prezentarea unui fapt istoric, din prima jum<tate a secolului al XX-lea, la care particip< Romnia al<turi de mari puteri din Europa 3i menYionarea a trei consecinYe ale acestui fapt istoric pentru statul romn; menYionarea unei acYiuni desf<3urate de Romnia n cadrul R<zboiului rece, pe plan extern, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la raporturile dintre Romnia 3i marile puteri din Europa, n secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

30

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre romanitatea romnilor n viziunea istoricilor, avnd n vedere: precizarea unui secol n care a fost abordat< ideea romanit<Yii romnilor; prezentarea unei cauze a implic<rii istoricilor n abordarea romanit<Yii romnilor; menYionarea a dou< idei prin care istoricii au susYinut romanitatea romnilor; menYionarea a doi istorici care au abordat problema romanit<Yii romnilor; formularea unui punct de vedere referitor la rolul ideii romanit<Yii romnilor n scrierile istoricilor 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

31

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia 3i marile puteri din Europa de la criza oriental< la marile alianYe ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: numirea a dou< mari puteri care se implic< n criza oriental<; menYionarea unui fapt istoric prin care Romnia se implic< n criza oriental<, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea, respectiv, a unei cauze a acestei implic<ri; prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, prin care Romnia se al<tur< marilor puteri 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru Romnia; formularea unui punct de vedere referitor la relaYiile Romniei cu marile puteri din Europa n secolele al XIX-lea al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

32

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia postbelic<, avnd n vedere: precizarea celor dou< tipuri de regim comunist existente n Romnia dup< 1948 3i menYionarea a cte dou< fapte istorice desf<3urate, n plan intern, n cadrul fiec<ruia dintre ele; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de Romnia n cadrul R<zboiului rece, pe plan extern; formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

33

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini un eseu despre statul romn modern, avnd n vedere: prezentarea unei acYiuni desf<3urate n secolul al XIX-lea, pe plan intern, care a dus la realizarea statului romn modern 3i menYionarea unei consecinYe a acestei acYiuni; menYionarea a dou< fapte istorice, din secolul al XIX-lea, care ilustreaz< raporturile statului romn modern cu marile puteri din Europa 3i a unei consecinYe a unuia dintre aceste fapte; precizarea unei acYiuni, de la nceputul secolului al XX-lea, la care particip< statul romn modern; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

34

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada R<zboiului rece, avnd n vedere: precizarea unui regim de tip comunist existent n Romnia n timpul R<zboiului rece 3i menYionarea a patru fapte istorice desf<3urate n plan intern, ntre 1946-1989; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de Romnia, n plan extern, n cadrul R<zboiului rece; formularea unui punct de vedere referitor la situaYia Romniei n cadrul R<zboiului rece 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

35

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre constituYiile statului romn, avnd n vedere: precizarea anilor adopt<rii a dou< dintre constituYiile Romniei 3i prezentarea unei asem<n<ri ntre prevederile celor dou< legi fundamentale; menYionarea a dou< deosebiri dintre prevederile celor dou< constituYii; menYionarea a cte unei consecinYe a adopt<rii fiec<reia dintre cele dou< constituYii; formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adopt<rii unor legi fundamentale n statul romn 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

36

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ, dou< pagini, un eseu despre evoluYia Romniei n perioada postbelic<, avnd n vedere: precizarea secolului instaur<rii naYional-comunismului n Romnia; prezentarea unui fapt istoric din timpul perioadei naYional-comuniste n Romnia 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia; menYionarea a dou< evenimente internaYionale desf<3urate n cadrul R<zboiului rece, la care particip< 3i Romnia; formularea unui punct de vedere referitor la rolul naYional-comunismului n istoria Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

37

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ, dou< pagini, un eseu despre proiectele politice romne3ti din epoca modern<, avnd n vedere: precizarea unui secol n care au fost elaborate proiecte politice n spaYiul romnesc; menYionarea a dou< proiecte politice elaborate n spaYiul romnesc 3i prezentarea unui fapt istoric, care reflect< aplicarea, n plan intern, a uneia dintre ideile promovate de proiectele politice din epoc<; menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de Romnia, pe plan extern, n epoca modern<; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa proiectelor politice n evoluYia statului romn n epoca modern< 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

38

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre relaYiile internaYionale ale statului romn, n secolele al XIX-lea - al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< documente juridice internaYionale elaborate pe fondul crizei orientale care cuprind prevederi referitoare 3i la X<rile Romne/ Romnia n secolul al XIX-lea; prezentarea unui fapt istoric referitor la implicarea Romniei n criza oriental<, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; menYionarea a dou< evenimente internaYionale la care particip< Romnia, n secolul al XX-lea 3i precizarea a cte unei consecinYe a fiec<ruia dintre ele; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romniei n relaYiile internaYionale n secolele al XIX-lea - al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

39

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ, dou< pagini, un eseu despre Romnia postbelic<, avnd n vedere: menYionarea a dou< tipuri de regim comunist n Romnia postbelic< 3i a cte unui fapt istoric desf<3urat n timpul fiec<ruia dintre aceste tipuri de regim politic, pe plan intern; prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat pe plan extern, care atest< implicarea Romniei n R<zboiul rece 3i precizarea unei consecinYe a acestuia pentru statul romn; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia Romniei postbelice 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

40

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea 3i evoluYia statului romn modern, n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea unui motiv al realiz<rii statului romn modern; menYionarea unui proiect politic referitor la formarea statului romn modern, n secolul al XIXlea 3i a dou< idei susYinute de acest proiect; prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romnia Mare, n secolul al XX-lea 3i precizarea unei consecinYe a acestuia; formularea unui punct de vedere referitor la realizarea statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

41

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre modernizare n spaYiul romnesc al secolului al XIX-lea, avnd n vedere: menYionarea unui proiect politic intern referitor la modernizarea statului romn, redactat n secolul al XIX-lea 3i a dou< idei nscrise n acesta; menYionarea unui document juridic internaYional care a favorizat modernizarea n spaYiul romnesc 3i prezentarea unei acYiuni prin care romnii 3i-au constituit statul modern; precizarea unei acYiuni desf<3urate de statul romn modern, pe plan internaYional, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la procesul de modernizare a societ<Yii 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

42

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte politice 3i modernizare n statul romn, avnd n vedere: menYionarea unui proiect politic elaborat de romni, n secolul al XVIII-lea 3i n prima jum<tate a secolului la XIX-lea, 3i a dou< prevederi care vizau constituirea statului modern; prezentarea unei acYiuni prin care romnii 3i modernizeaz< statul, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; menYionarea unei acYiuni prin care romnii au realizat Romnia Mare 3i precizarea secolului n care se nf<ptuie3te acest deziderat; formularea unui punct de vedere referitor la rolul proiectelor politice n modernizarea societ<Yii 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

43

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre influenYa crizei orientale asupra spaYiului romnesc, avnd n vedere: precizarea unui secol n care se desf<3oar< criza oriental< 3i numirea a dou< mari puteri implicate n aceasta; prezentarea unui fapt istoric la care particip< Romnia n cadrul crizei orientale 3i menYionarea a dou< documente juridice internaYionale legate de criza oriental< care cuprind prevederi referitoare 3i la romni; formularea unui punct de vedere referitor la implicaYiile crizei orientale asupra Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

44

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre relaYiile internaYionale ale Romniei n secolul al XX-lea, avnd n vedere: precizarea unui obiectiv al Romniei, n prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i prezentarea unei acYiuni pe care a desf<3urat-o, pe plan internaYional, pentru atingerea acestuia; menYionarea a dou< atitudini pe care le-a adoptat Romnia, n cadrul politicii sale de alianYe, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea 3i a cte unei acYiuni care s< ilustreze fiecare atitudine; formularea unui punct de vedere referitor la rolul jucat de Romnia n cadrul relaYiilor internaYionale, n secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

45

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia la sfr3itul secolului al XIXlea 3i nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: precizarea unui eveniment internaYional, de la sfr3itul secolului al XIX-lea la care particip< 3i Romnia 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru statul romn; menYionarea unui eveniment internaYional, de la nceputul secolului al XX-lea care favorizeaz< realizarea Romniei Mari, respectiv, prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de romni pentru nf<ptuirea acestui obiectiv; menYionarea unei consecinYe a constituirii Romniei Mari; formularea unui punct de vedere referitor la implicaYiile evenimentelor internaYionale asupra Romniei, la sfr3itul secolului al XIX-lea 3i nceputul secolului al XX-lea, 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

46

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre disidenYa anticomunist< din Romnia, avnd n vedere: prezentarea unei cauze a constituirii disidenYei anticomuniste n Romnia 3i precizarea epocii istorice n care aceasta s-a afirmat; menYionarea a dou< forme de manifestare a disidenYei anticomuniste n Romnia; menYionarea a dou< consecinYe ale manifest<rii disidenYei anticomuniste romne3ti; formularea unui punct de vedere referitor la disidenYa anticomunist< din Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<

47

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre stalinism 3i naYional comunism n Romnia, avnd n vedere: precizarea secolului n care se instaureaz<, n Romnia, att stalinismul ct 3i naYional comunismul; prezentarea unei asem<n<ri, pe plan politic intern, ntre stalinism 3i naYional comunism n Romnia 3i menYionarea unei deosebiri dintre acestea; menYionarea cte unei atitudini adoptate de Romnia, n timpul stalinismului, respectiv, al naYional comunismului, faY< de R<zboiul rece; menYionarea unei cauze a pr<bu3irii naYional - comunismului; formularea unui punct de vedere referitor la stalinism 3i la naYional - comunism n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

48

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre sistemul constituYional n Romnia, avnd n vedere: precizarea anilor adopt<rii a dou< dintre constituYiile Romniei 3i prezentarea unui fapt istoric care a determinat elaborarea uneia dintre acestea; menYionarea a dou< principii prev<zute n una/ ambele constituYii; menYionarea a dou< deosebiri dintre cele dou< constituYii; formularea unui punct de vedere referitor la rolul sistemului constituYional n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

49

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada R<zboiul rece, avnd n vedere: menYionarea a dou< evenimente desf<3urate n Romnia n timpul R<zboiului rece 3i precizarea unei consecinYe a unuia dintre acestea; prezentarea unui element de continuitate n implicarea Romniei n evenimente din cadrul R<zboiul rece; menYionarea a dou< consecinYe ale implic<rii Romniei n R<zboiul rece; formularea unui punct de vedere referitor la implicarea Romniei n R<zboiul rece 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

50

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului romn, n secolele al XIX-lea 3i al XX-lea, avnd n vedere: precizarea unui eveniment internaYional care a influenYat constituirea statului romn modern, n secolul al XIX-lea; prezentarea unui eveniment internaYional care permite afirmarea Romniei n relaYiile internaYionale ale secolului al XIX-lea 3i menYionarea unei consecinYe, pentru spaYiul romnesc, a acestui eveniment; menYionarea unui eveniment din secolul al XX-lea care favorizeaz< realizarea Romniei Mari 3i a dou< acYiuni prin care romnii 3i ndeplinesc obiectivul naYional; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului romn, n secolele al XIX-lea 3i al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

51

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea statului romn modern n secolul al XIX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< evenimente politice internaYionale care favorizeaz< realizarea statului romn modern; prezentarea unei acYiuni realizate de romni pentru constituirea statului romn modern 3i menYionarea a dou< acYiuni, pe plan intern, prin care se consolideaz< statul creat; precizarea unui eveniment internaYional n care se afirm< statul romn modern, n secolul al XIX-lea; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul statului romn modern n istoria romnilor 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat< -

52

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte de realizare a statului romn modern, avnd n vedere: precizarea unui secol n care romnii elaboreaz< proiecte de realizare a statului romn modern; menYionarea a dou< proiecte de realizare a statului romn modern 3i a dou< prevederi asem<n<toare nscrise n acestea; prezentarea unei acYiuni prin care se constituie sau se consolideaz< statul romn modern; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul statului romn modern n istoria romnilor 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

53

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia postbelic<, avnd n vedere: prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n Romnia postbelic<, pn< la mijlocul secolului al XXlea 3i precizarea unui factor extern favorabil desf<3ur<rii lui; menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate n Romnia, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; menYionarea unei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre dou< fapte istorice desf<3urate pe plan internaYional, n care este implicat< Romnia postbelic<; formularea unui punct de vedere cu privire la evoluYia Romniei postbelice 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

54

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia 3i marile alianYe ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< alianYe ale marilor puteri, din prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i a atitudinii pe care Romnia a adoptat-o faY< de fiecare dintre acestea; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n Romnia ca urmare a unui eveniment internaYional n care a fost implicat< una dintre alianYele menYionate, n prima jum<tate a secolului al XX-lea; precizarea unui fapt istoric la care particip< Romnia al<turi de o mare putere, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere cu privire la Romnia 3i marile alianYe ale secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

55

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre comunism n Romnia, avnd n vedere: precizarea secolului n care s-a instaurat regimul comunist n Romnia 3i menYionarea a dou< cauze ale acestui proces istoric; prezentarea unei caracteristici a regimului comunist n Romnia; menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate pe plan internaYional, la care particip< Romnia n perioada regimului comunist; formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

56

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre implicarea istoricilor n abordarea romanit<Yii romnilor, avnd n vedere: numirea a doi istorici care au abordat problema romanit<Yii romnilor 3i precizarea unui secol n care au ap<rut scrieri referitoare la ideea romanit<Yii romnilor; prezentarea unui motiv pentru care s-au implicat istoricii n abordarea romanit<Yii romnilor; menYionarea a dou< idei prin care istoricii au susYinut romanitatea romnilor; formularea unui punct de vedere referitor la implicarea istoricilor n abordarea romanit<Yii romnilor 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

57

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia postbelic<, avnd n vedere: precizarea unei cauze care a dus la instaurarea comunismului n Romnia postbelic<; prezentarea unui fapt istoric intern care a avut loc n Romnia n timpul regimului comunist 3i menYionarea unei consecinYe a acestui fapt; menYionarea a trei acYiuni desf<3urate de Romnia, pe plan extern, n perioada postbelic<; formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist din Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

58

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea statului romn modern 3i afirmarea lui pe plan internaYional, avnd n vedere: precizarea unui fapt istoric internaYional care a contribuit la realizarea statului romn modern 3i prezentarea unei consecinYe a acestuia pentru statul romn, n secolul al XIX-lea; menYionarea a dou< acYiuni prin care statul romn modern se afirm<, pe plan internaYional, la nceputul secolului al XX-lea 3i a cte unei consecinYe interne a fiec<reia dintre acestea; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa constituirii statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

59

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre impactul relaYiilor internaYionale asupra Romniei, n secolul al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea unei asem<n<ri ntre dou< fapte istorice, desf<3urate n relaYiile internaYionale, n care a fost implicat< 3i Romnia, n prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i a cte unei consecinYe a fiec<rui fapt pentru statul romn; prezentarea unui fapt istoric, internaYional, la care particip< 3i Romnia, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea 3i precizarea unei consecinYe a acestei implic<ri pentru statul romn; formularea unui punct de vedere cu privire la impactul relaYiilor internaYionale asupra Romniei n secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<. -

60

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului romn, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea unei acYiuni prin care romnii 3i-au constituit statul modern, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; prezentarea unui fapt istoric, desf<3urat pe plan politic intern, prin care s-a consolidat statul romn modern; menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de Romnia, pe plan internaYional, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la nceputul secolului al XX-lea 3i a unei consecinYe a uneia dintre acestea asupra spaYiului romnesc; precizarea unei mari puteri prin intervenYia c<reia se produc modific<ri n evoluYia statului romn n perioada menYionat<; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului romn n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la nceputul secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

61

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n timpul regimului comunist, avnd n vedere: precizarea secolului n care comuni3tii au preluat puterea politic< n Romnia; menYionarea a dou< fapte istorice favorabile instaur<rii regimului comunist n Romnia; prezentarea unei caracteristici a regimului politic comunist, instaurat n Romnia; menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de statul romn, pe plan extern, n timpul regimului comunist; formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele instaur<rii regimului comunist asupra evoluYiei Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

62

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia Romniei n secolul al XXlea, avnd n vedere: menYionarea a trei fapte istorice, desf<3urate de romni, la nceputul secolului al XX-lea, care au dus la realizarea Romniei Mari; precizarea unui eveniment, care a favorizat modificarea regimului politic din Romnia, n prima jum<tate a secolului al XX-lea 3i prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n statul romn, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; menYionarea unui fapt istoric la care particip< statul romn, pe plan internaYional, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului romn n secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

63

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada R<zboiul rece, avnd n vedere: precizarea secolului n care s-a desf<3urat R<zboiul rece; menYionarea a dou< evenimente, care au favorizat instaurarea unui nou regim politic n Romnia, n timpul R<zboiului rece 3i prezentarea unui fapt istoric desf<3urat, pe plan intern, n cadrul noului regim politic; menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de Romnia, n relaYiile internaYionale, n perioada R<zboiului rece; formularea unui punct de vedere referitor la rolul "R<zboiului rece n istoria Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

64

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul romn n relaYiile internaYionale din a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< evenimente care au favorizat crearea statului modern romn; prezentarea unei acYiuni ntreprinse de Romnia, pe plan internaYional 3i menYionarea unei consecinYe a acesteia pentru statul romn, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; numirea unei alianYe la care ader< Romnia la nceputul secolului al XX-lea 3i menYionarea unei cauze a acestui fapt istoric; formularea unui punct de vedere referitor la afirmarea statului romn n relaYiile internaYionale din a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la nceputul secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

65

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada comunist<, avnd n vedere: precizarea unui fapt istoric din perioada postbelic<, care a favorizat modificarea regimului politic din Romnia; prezentarea unui fapt istoric la care particip< Romnia, pe plan internaYional, n timpul regimului comunist; menYionarea a dou< acYiuni de represiune politic<, desf<3urate de regimul comunist din Romnia 3i a dou< forme de manifestare a disidenYei anticomuniste; formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist asupra evoluYiei Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

66

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul romn modern n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< acYiuni realizate de romni, una pe plan intern 3i alta pe plan extern, care au dus la constituirea/ consolidarea statului romn modern, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i numirea unei mari puteri din Europa care ia atitudine faY< de acest proces istoric; prezentarea unui eveniment istoric, de la nceputul secolului al XX-lea, care a dus la afirmarea statului romn modern n relaYiile internaYionale 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru Romnia; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa form<rii statului naYional romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

67

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia de la stalinism la naYional comunism, avnd n vedere: menYionarea a cte dou< fapte istorice din timpul regimului stalinist, respectiv, al celui naYionalcomunist n Romnia 3i a unui element de continuitate ntre ele; prezentarea unui fapt istoric, din a doua jum<tate a secolului al XX-lea, la care particip< Romnia n relaYiile internaYionale 3i precizarea unei consecinYe a acestuia pentru statul romn; formularea unui punct de vedere cu privire la rolul stalinism sau al naYional-comunismului n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

68

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n relaYiile internaYionale ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: numirea unei alianYe din prima jum<tate a secolului al XX-lea, din care f<cea parte 3i Romnia, respectiv, menYionarea unei cauze 3i a unei consecinYe a ader<rii statului romn la aceasta; prezentarea unui eveniment desf<3urat pe plan internaYional, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea, la care particip< 3i Romnia 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru statul romn; formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relaYiile internaYionale ale secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

69

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului romn modern n secolul al XIX-lea 3i la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea unui proiect politic, din secolul al XIX-lea, care viza modernizarea spaYiului romnesc; prezentarea unui fapt istoric prin care s-a constituit statul modern romn 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestui fapt istoric; menYionarea unui eveniment internaYional la care particip< statul modern romn la nceputul secolului al XX-lea 3i precizarea unei consecinYe a acestei particip<ri; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa nf<ptuirii statului modern romn 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

70

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre actele constituYionale romne3ti, avnd n vedere: precizarea unei cauze care a dus la adoptarea unei constituYii a Romniei; prezentarea unei caracteristici a regimului politic, instaurat prin aceast< ConstituYie; menYionare a trei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre prevederile a dou< acte constituYionale adoptate n Romnia, n secolele al XIX-lea al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adopt<rii unui act constituYional n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<- efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

71

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n timpul regimului comunist, avnd n vedere: precizarea unei cauze care a dus la instaurarea comunismului n Romnia; menYionarea a dou< etape distincte ale comunismului n Romnia 3i a cte unui fapt istoric desf<3urat n fiecare din cele dou< etape; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat de Romnia, n cadrul relaYiilor internaYionale, din perioada comunist<; formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele instaur<rii comunismului asupra evoluYiei Romniei 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

72

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: precizarea anului adopt<rii unei constituYii a Romniei, n epoca modern< sau contemporan<; prezentarea unui fapt istoric, din secolele al XIX-lea al XX-lea, care a dus la schimbarea regimului politic 3i menYionarea a dou< caracteristici ale regimului politic nou instaurat; menYionarea a dou< evenimente desf<3urate de Romnia, n secolele al XIX-lea al XX-lea, pe plan internaYional; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia Romniei n secolele al XIX-lea al XXlea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

73

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre relaYiile internaYionale ale X<rilor Romne/ Romnia, n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< fapte istorice ale crizei orientale care au influenYat X<rile Romne/ Romnia 3i prezentarea unei consecinYe a unuia dintre aceste fapte asupra spaYiului romnesc; menYionarea a dou< mari alianYe la care ader< Romnia, n prima jum<tate a secolului al XXlea 3i precizarea unei cauze pentru care a aderat la una dintre acestea; prezentarea unui fapt istoric internaYional, din cadrul R<zboiul rece, n care se implic< Romnia, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la rolul X<rilor Romne/ Romniei n relaYiile internaYionale, n secolele al XIX-lea al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

74

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia Romniei n secolul al XXlea, avnd n vedere: numirea unei alianYe la care a aderat Romnia, la nceputul secolului al XX-lea 3i menYionarea a dou< fapte istorice prin care romnii au realizat Romnia Mare; menYionarea unui fapt istoric, care a favorizat modificarea regimului politic din Romnia, la mijlocul secolului al XX-lea 3i prezentarea unei caracteristici a noului regimului politic; menYionarea unui eveniment internaYional n care se implic< Romnia, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia Romniei n secolul al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

75

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre proiecte politice de realizare a statului romn modern 3i evoluYia lui, avnd n vedere: menYionarea a dou< proiecte politice elaborate n vederea moderniz<rii spaYiului romnesc 3i prezentarea unui fapt istoric prin care romnii au realizat statul romn modern; menYionarea a dou< evenimente prin care Romnia se afirm< pe plan internaYional 3i precizarea secolului n care se desf<3oar< unul dintre aceste evenimente; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa realiz<rii statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

76

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului romn modern, avnd n vedere: menYionarea a dou< documente internaYionale 3i a cte unei prevederi referitoare 3i la Principatele Romne/ Romnia, nscrise n fiecare dintre acestea, n secolul al XIX-lea; prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XIX-lea, prin care romnii 3i-au constituit statul modern 3i precizarea unei acYiuni prin care l-au consolidat, la nceputul secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

77

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia Romniei, n secolele al XIXlea al XX-lea, avnd n vedere: precizarea anului adopt<rii unei constituYii n Romnia, n secolele al XIX-lea al XX-lea 3i prezentarea unei caracteristici a regimului politic constituit prin aceast< lege fundamental<; menYionarea a dou< evenimente la care particip< Romnia, pe plan internaYional, n secolele al XIX-lea al XX-lea 3i a cte unei consecinYe a fiec<ruia pentru statul romn; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia Romniei, n secolele al XIX-lea al XXlea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

78

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist n Romnia postbelic<, avnd n vedere: precizarea unui eveniment istoric, care a contribuit la instaurarea comunismului n Romnia; menYionarea a dou< m<suri n plan intern adoptate de statul romn n perioada comunist<; prezentarea unei forme de manifestare a disidenYei anticomuniste n Romnia; menYionarea a dou< evenimente internaYionale la care particip< statul romn n aceast< perioad<; formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia postbelic< 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

79

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada R<zboiului rece, avnd n vedere: precizarea unui regimul politic instaurat, n perioada R<zboiului rece, n Romnia 3i menYionarea a dou< caracteristici ale acestuia; prezentarea unui eveniment internaYional, din timpul R<zboiului rece, la care particip< Romnia 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru statul romn; formularea unui punct de vedere referitor la situaYia Romniei n perioada R<zboiului rece, 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

80

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre constituYionalismul romnesc, avnd n vedere: precizarea anilor n care apar dou< dintre constituYiile Romniei; menYionarea unei cauze 3i a unei consecinYe a adopt<rii uneia dintre aceste constituYii; prezentarea unui principiu nscris ntr-una dintre cele dou< constituYii 3i menYionarea a dou< deosebiri dintre cele dou< constituYii; formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adopt<rii unei constituYii n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

81

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist n Romnia, avnd n vedere: precizarea secolului n care s-a instaurat regimul comunist n Romnia; menYionarea unei cauze 3i prezentarea unei consecinYe, pe plan intern, a instaur<rii regimului comunist n Romnia; menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate de Romnia n timpul regimului comunist n relaYiile internaYionale 3i a unui element de continuitate ntre acestea; formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

82

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre statul romn modern de la constituire pn< la realizarea Romniei Mari, avnd n vedere: prezentarea unui fapt istoric intern care a dus la nf<ptuirea statului romn modern; precizarea unui fapt istoric internaYional care a contribuit la nf<ptuirea/ consolidarea Romniei moderne; menYionarea unei cauze a nf<ptuirii Romniei Mari 3i a trei fapte istorice prin care s-a realizat aceasta; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia Romniei moderne de la constituire pn< la realizarea Romniei Mari 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

83

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre situaYia spaYiului romnesc n perioada crizei orientale, avnd n vedere: precizarea a dou< mari puteri implicate n criza oriental<; prezentarea unui fapt istoric din cadrul crizei orientale la care particip< romnii, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; menYionarea a dou< documente internaYionale, elaborate de marile puteri pe fondul crizei orientale, referitoare 3i la romni 3i a cte unei decizii adoptate n acest sens; formularea unui punct de vedere referitor la situaYia spaYiului romnesc n perioada crizei orientale 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

84

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului romn n epoca modern< 3i contemporan<, avnd n vedere: precizarea secolului n care s-a constituit statul romn modern, respectiv, Romnia Mare; menYionarea unei acYiuni prin care se constituie statul romn modern; prezentarea unui fapt istoric prin care se realizeaz< Romnia Mare; menYionarea unui element de continuitate ntre constituirea statului romn modern 3i a Romniei Mari; menYionarea a dou< consecinYe ale realiz<rii Romniei Mari; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului romn n epoca modern< 3i contemporan< 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

85

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist n Romnia, avnd n vedere: precizarea secolului n care s-a instaurat regimul comunist n Romnia; prezentarea unui fapt istoric prin care se instaureaz</ consolideaz< regimul comunist n Romnia; menYionarea a dou< acYiuni ntreprinse de Romnia, n relaYiile internaYionale, n perioada R<zboiului rece 3i a cte unei consecinYe a fiec<reia; formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

86

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia statului romn modern, avnd n vedere: menYionarea unui proiect politic 3i a dou< idei nscrise n acesta care exprim< voinYa romnilor de modernizare; prezentarea unui fapt istoric prin care s-a format statul romn modern, n secolul al XIX-lea 3i precizarea unei consecinYe interne a acestui fapt istoric; menYionarea unui fapt istoric care atest< afirmarea statului romn modern n planul relaYiilor internaYionale, la nceputul secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa form<rii statului romn modern 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

87

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia n perioada 1945-1989, avnd n vedere: menYionarea unei cauze care a generat instaurarea stalinismului n Romnia; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n perioada stalinismului n Romnia, ntre 1948-1965 3i precizarea unei consecinYe a acestuia; menYionarea a dou< evenimente desf<3urate, pe plan intern, n Romnia, ntre 1965-1989; menYionarea unui eveniment internaYional la care particip< Romnia, n perioada 1945-1989; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia Romniei, n perioada 1945-1989 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

88

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre realizarea Romniei Mari, avnd n vedere: precizarea secolului n care s-a realizat Romnia Mare 3i menYionarea a doi factori externi care au favorizat acest proces istoric; prezentarea unui fapt istoric prin care romnii au nf<ptuit Romnia Mare 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa realiz<rii Romniei Mari 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

89

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre implicarea Romniei n relaYiile internaYionale, de la criza oriental< la marile alianYe ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea cte unui obiectiv urm<rit de Romnia prin implicarea sa n criza oriental<, respectiv, n relaYiile internaYionale din prima jum<tate a secolului al XX-lea; prezentarea unui eveniment internaYional, din a doua jum<tate a secolului al XX-lea, n care se implic< Romnia 3i precizarea unei consecinYe a acestuia pentru statul romn; menYionarea unei asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre acYiunile desf<3urate de Romnia, pe plan internaYional, n prima, respectiv, n a doua jum<tate a secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la implicarea Romniei n relaYiile internaYionale, de la criza oriental< la marile alianYe ale secolului al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

90

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre ideea romanit<Yii romnilor, avnd n vedere: menYionarea a dou< epoci istorice n care a fost studiat< ideea romanit<Yii romnilor; numirea unui istoric 3i prezentarea unei cauze pentru care acesta a abordat ideea romanit<Yii romnilor; menYionarea a dou< idei formulate pentru susYinerea ideii romanit<Yii romnilor; formularea unui punct de vedere referitor la semnificaYia studierii romanit<Yii romnilor 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz< efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (corenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utlizarea unui fapt istoric relevant respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

91

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia crizei orientale 3i consecinYele sale asupra spaYiului romnesc, n secolul al XIX-lea, avnd n vedere: precizarea unei mari puteri implicate n desf<3urarea crizei orientale att n prima ct 3i n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; menYionarea cte unui document internaYional elaborat n cadrul crizei orientale referitor 3i la X<rile Romne, respectiv, la Romnia 3i a cte unei prevederi n acest sens; prezentarea unui fapt istoric prin care Romnia se implic< n criza oriental<, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la consecinYele crizei orientale asupra spaYiului romnesc 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

92

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre implicarea Romniei n relaYiile internaYionale din cadrul crizei orientale 3i din secolul al XX-lea, avnd n vedere: precizarea unei mari puteri implicate n criza oriental<; menYionarea a dou< evenimente istorice din cadrul crizei orientale n care Principatele Romne/ Romnia a fost implicat<; prezentarea unui eveniment internaYional, din secolul al XX-lea, la care particip< Romnia 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia pentru statul romn; formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relaYiile internaYionale ale secolelor al XIX-lea - al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

93

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre regimul comunist n Romnia, avnd n vedere: precizarea perioadei de manifestare a comunismului n Romnia; menYionarea unei cauze a instaur<rii comunismului n Romnia; prezentarea unui fapt istoric din timpul regimului stalinist n Romnia; menYionarea a dou< asem<n<ri 3i a unei deosebiri dintre stalinism 3i naYional-comunism ca tipuri de regim comunist n Romnia; formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

94

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre modelul stalinist n Romnia, avnd n vedere: precizarea epocii istorice n care se consolideaz< regimul stalinist, n Romnia; menYionarea unei cauze care a dus la impunerea modelului stalinist 3i prezentarea unei consecinYe a acestuia pentru Romnia; menYionarea a dou< acYiuni ntreprinse de Romnia, pe plan extern, n timpul regimului stalinist 3i a unei consecinYe a uneia dintre aceste acYiuni; formularea unui punct de vedere referitor la aplicarea modelului stalinist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

95

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre naYional-comunism 3i disidenY< anticomunist< n Romnia postbelic<, avnd n vedere: menYionarea a dou< acYiuni desf<3urate n Romnia, prin care se consolideaz< regimul naYional-comunist; prezentarea unei acYiuni prin care se manifest< disidenYa anticomunist<; menYionarea a dou< evenimente internaYionale la care particip< Romnia, n timpul regimului comunist 3i a unei consecinYe a unuia dintre acestea; formularea unui punct de vedere referitor la rolul regimului naYional-comunist n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

96

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre comunism 3i disidenY< anticomunist< n Romnia, avnd n vedere: menYionarea a patru acYiuni desf<3urate n Romnia, prin care se instaureaz< 3i/ sau se consolideaz< regimul comunist; prezentarea unei forme de manifestare a disidenYei anticomuniste; precizarea unui eveniment la care particip< Romnia, pe plan extern, n timpul regimului comunist; formularea unui punct de vedere referitor la rolul disidenYei anticomuniste n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice / logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

97

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre Romnia comunist< 3i R<zboiul rece, avnd n vedere: menYionarea unei cauze a instaur<rii comunismului n Romnia 3i precizarea secolului n care a avut loc acest eveniment istoric; prezentarea unei acYiuni desf<3urate n timpul regimului comunist n Romnia 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acesteia; menYionarea unei acYiuni desf<3urate de Romnia n cadrul R<zboiului rece, pe plan extern; formularea unui punct de vedere referitor la rolul comunismului n Romnia 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

98

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia Principatelor Romne, respectiv, a Romniei, n secolele al XVIII-lea al XX-lea, avnd n vedere: prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n spaYiul romnesc, n secolul al XVIII-lea 3i n prima jum<tate a secolului al XIX-lea; menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate n spaYiul romnesc, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i a cte unei consecinYe a fiec<ruia; precizarea unei acYiuni prin care se realizeaz< Romnia Mare, la nceputul secolului al XX-lea; formularea unui punct de vedere referitor la importanYa constituirii Romniei Mari 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

99

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

ElaboraYi, n aproximativ dou< pagini, un eseu despre evoluYia Principatelor Romne, respectiv, a Romniei, n secolele al XVIII-lea al XX-lea, avnd n vedere: menYionarea a dou< fapte istorice desf<3urate n spaYiul romnesc, n secolul al XVIII-lea 3i n prima jum<tate a secolului al XIX-lea; prezentarea unui fapt istoric desf<3urat n spaYiul romnesc, n a doua jum<tate a secolului al XIX-lea 3i menYionarea a dou< consecinYe ale acestuia; precizarea unui fapt istoric prin care se constituie Romnia Mare; formularea unui punct de vedere referitor la evoluYia statului n spaYiul romnesc n secolele al XVIII-lea al XX-lea 3i susYinerea acestuia printr-un argument istoric.

Not<! Se puncteaz< 3i utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezent<rii, evidenYierea relaYiei cauz<-efect, susYinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 3i ncadrarea eseului n limita de spaYiu precizat<.

100

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 1. Suveranii vor numi pentru fiecare Universitate cte un mputernicit special(...). Datoria lui va fi (...)s< observe cu atenYie spiritul n care profesorii 3i Yin prelegerile publice 3i private (...) 3i s< acorde o atenYie constant< oric<rui fapt care ar putea servi la nt<rirea ordinii printre studenYi.(...) 2. Guvernele statelor ConfederaYiei [Germane] se angajeaz< reciproc s< nl<ture din universit<Yi 3i din celelalte instituYii de nv<Y<mnt pe acei universitari, care ndep<rtndu-se de datoria lor, (...)care subminnd bazele instituYiilor existente, s-ar dovedi c< sunt nedemni s< deYin< funcYia important< ce le-a fost acordat<. (...) Un profesor ndep<rtat n acest fel nu poate s< mai fie numit n nicio instituYie public< de nv<Y<mnt n niciun stat al ConfederaYiei. (Decretele de la Karlsbad, 1819) B. Regulamentul Universitar din Rusia (1863) prevede: <90. n afara studenYilor, li se permite 3i altor persoane s< asiste la prelegeri. (...) 107. Pentru ajutorarea studenYilor nevoia3i, universitaYile pot s< aprobe scutiri de plat<, reduceri de 50% sau chiar gratuit<Yi. (....) 114. Gradele [acordate profesorilor universitari] pot fi obYinute att de cet<Yenii ru3i ct 3i de str<ini. (...) 129. Universit<Yile au dreptul s< importe, la discreYie 3i cu scutire de taxe, orice fel de c<rYi de specialitate.>(...) [Xarul ]Alexandru al II-lea s-a preocupat personal 3i ndeaprope de elaborarea Regulamentului Universitar. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte 2. NumiYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, spaYiile istorice n care se aplic< deciziile adoptate n domeniul nv<Y<mntului. 2 puncte 3. MenYionaYi dou< categorii sociale precizate att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< intervenYia statului n domeniul nv<Y<mntului n scopul moderniz<rii acestuia, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< intervenYia restrictiv< a statului n domeniul nv<Y<mntului, preciznd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< totalitar<, din epoca contemporan<, preciznd 3i statul n care ea s-a aplicat. 4 puncte

101

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Legea din 1857 [prevedea] s< se deschid< dou< 3coli - una de fete, alta de b<ieYi pentru fiecare 500 de locuitori, () iar nv<Y<mntul avea s< fie pl<tit, exceptnd cazul s<racilor. Municipalit<Yile* trebuiau s< recruteze 3i s< remunereze profesorii. Adeseori, [se f<ceau] presiuni asupra municipalit<Yilor ca s< refuze creditele necesare 3colilor publice, iar p<rinYii neavnd de ales, 3i trimiteau copiii la 3colile private.() n 1860, se estima la puYin peste 20.000 num<rul 3colilor publice, una la 840 de locuitori, dar aceasta era doar o medie. n fapt, doar 30% dintre b<ieYi 3i 13% dintre fete erau 3colarizaYi. Aceste cifre ofer< o imagine despre ponderea analfabetismului. (J. Prez, Istoria Spaniei)
*municipalitate administraYia/ totalitatea organelor de conducere ale unui municipiu

B. nv<Y<mntul primar a fost de asemenea a3ezat pe o baz< naYional< prin Actul asupra educaYiei, din 1870, al lui William Edward Forster. Unde nu existau 3coli, s-a nfiinYat cte o 3coal< supus< unui comitet 3colar ales. Pe de alt< parte, n zone n care existau 3coli, aceste 3coli <sprijinite voluntar> au fost menYinute prin subvenYii mult sporite din partea Trezoreriei* (...). Legea a nzestrat, n sfr3it, Anglia cu o populaYie care 3tia s< scrie 3i s< citeasc<, a dat o preg<tire 3i o disciplin< mulYimilor de copii din cartierele s<race 3i a iniYiat marele progres al educaYiei din urm<toarea jum<tatea de veac. (G. M. Travelyan, Istoria ilustrat< a Angliei)
*trezorerie oficiu al unui stat unde se p<sreaz< 3i se administreaz< tezaurul public

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte 2. NumiYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, statele n care se aplic< legile din domeniul nv<Y<mntului. 2 puncte 3. PrecizaYi o deosebire ntre modalitatea n care se realiza subvenYionarea 3colilor, pe baza sursei A 3i a sursei B. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine ideea c< aplicarea legislaYiei determin< eradicarea analfabetismului, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia aplicarea legislaYiei determin< eradicarea analfabetismului, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o alt< politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celor precizate n texte preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

102

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Cel de al doilea domeniu principal n care Alexandru* a promovat reformele a fost nv<Y<mntul. El 3i-a dat seama c< sistemul educaYional de atunci [din Rusia] era ineficient 3i lipsit de vigoarea necesar< ca s< produc< oamenii de care era nevoie pentru armat< 3i serviciul civil. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
* Alexandru I - Yar al Rusiei n perioada 1801-1825

B. n 1817, [GoliYn] a preluat conducerea noului Minister al Problemelor Spirituale 3i al nv<Y<mntului. GoliYn (...) avea o nclinaYie fireasc< spre Biserica Ortodox< (...). Principalul scop al lui GoliYn a fost [ca prin lectur< 3i educaYie] s< existe ct mai mulYi oameni capabili s< citeasc< Biblia 3i s< descopere singuri adev<rurile divine. El credea c< Scripturile* aveau s< fie singurul antidot eficace mpotriva raYionalismului promovat de liber-cuget<tori, n care a identificat principala cauz< a problemelor Rusiei 3i ale ntregii societ<Yi europene din acele vremuri. <Gndirea liber<> presupunea contestarea tuturor structurilor sociale 3i politice existente. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) *Scripturi scriere bisericeasc< cuprinznd Vechiul 3i Noul Testament, Biblie C. n 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali 3i i [s-a] recomandat Yarului s< nchid< imediat universitatea. Alexandru nu era preg<tit s< mearg< att de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase. [S-a] demis aproape jum<tate din corpul profesoral. () Tinerii la care se depistau tendinYe [ireverenYioase] erau obligaYi s< poarte nsemne care-i stigmatizau drept<p<c<to3i>. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. SelectaYi, din textul B, numele instituYiei avnd caracter religios n Rusia. 2 puncte 2. SelectaYi, din textul B respectiv, din textul C, numele cte unei instituYii din domeniul nv<Y<mntului n Rusia. 2 puncte 3. MenYionaYi o informaYie, din textul B, 3i o alta din textul C, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care susYine punctul de vedere conform c<ruia promovarea reformei nv<Y<mntului are 3i o motivaYie laic<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare unui text care susYine punctul de vedere conform c<ruia promovarea reformei nv<Y<mntului are 3i o motivaYie religioas<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< politici practicate n domeniul culturii n secolele al XIX-lea la XX-lea, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural din Europa modern< sau contemporan<, preciznd 3i secolul apariYiei sale. 4 puncte

103

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Un nou dezastru se abate asupra cartierului [Operei din Paris]. La [galeriile] DurandRuel se deschide o nou< expoziYie [n 1876], pe care am numi-o a fi de pictur< () Cinci sau 3ase alienaYi, (...) atin3i de nebunia ambiYiei s-au al<turat pentru a-3i expune lucr<rile. (...) Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se intituleaz< <intransigenYii, impresioni3tii>; ei iau pnzele, vopseaua 3i pensulele, arunc< la ntmplare cteva culori 3i semneaz< tabloul. (Le Figaro, 3.04.1876) B. Tinerii pictori [impresioni3ti] expun n aprilie-mai 1874. (...) Noutatea recent< a tuburilor de vopsea pe baz< de ulei le permite s< lucreze n aer liber. Adev<ratul subiect al tabloului devine lumina (...). Punnd n practic< descoperirile legilor optice* referitoare la lumin<, la culoare 3i la percepYia vizual< (...), impresioni3tii 3i schimb< felul de a realiza amestecul culorilor. Acestea nu mai sunt combinate pe palet<, ci prin [al<turarea] pe pnz< a tu3elor** celor mai pure posibil: este vorba n acest caz de un amestec <optic>. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*legile optice vizau difuziunea 3i descompunerea luminii albe n culorile componente, prin intermediul prismei **tu3< fel de a aplica culoarea cu pensula pe pnza unui tablou, care define3te stilul unui pictor

C. La nceputul anilor '60, cei mai importanYi arti3ti din grupul impresioni3tilor (...) revendicau dreptul 3i pl<cerea de a picta n aer liber. Se afirm<, c<tre 1865, un principiu fundamental: alegerea subiectului nu trebuie s< fie restrictiv< pentru artist, care dimpotriv<, trebuie s< se simt< liber s< exprime propriile impresii n faYa oric<rei teme. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse istorice. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, o alt< denumire dat< impresioni3tilor. 2 puncte 3. MenYionaYi o asem<nare ntre sursa B 3i sursa A referitoare la evenimentul desf<3urat la Paris, n 1874, respectiv, n 1876. 3 puncte 4. MenYionaYi mediul n care impresioni3tii doreau s< lucreze precizat att n sursa B ct 3i n sursa C. 3 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei A, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei B, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi cte o caracteristic< a totalitarismului, respectiv, a democraYiei, n Europa secolului al XX-lea. 6 puncte 8. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< sau contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

104

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Planul Calomarde, stabilit [n Spania] n plin< perioad< absolutist<, n 1825, prevedea s< fie creat< cte o 3coal< elementar< n toate a3ez<rile cu mai puYin de 50 de gospod<rii, n care avea s< se nveYe catehismul*, citirea, scrisul 3i matematica. Legea din 1857 era 3i mai precis<: scolastica** era obligatorie pentru copiii ntre 6 3i 9 ani (...). Municipalit<Yile trebuiau s< recruteze 3i s< remunereze profesorii. () Clerul intervenea n alegerea profesorilor 3i controla materiile de predare. (J. Prez, Istoria Spaniei)
*catehism expunere a principiilor religiei cre3tine, sub form< de ntreb<ri 3i r<spunsuri **scolastic< sistem filozofic ap<rut n Evul Mediu, bazat pe dogmele bisericii cre3tine 3i caracterizat prin raYionamente abstracte

B. [Dup< 1849, n Rusia] universit<Yile nu au fost nchise dar au fost controlate strict. [De aceea] s-a nregistrat o sc<dere a num<rului de studenYi cu 25%. (...) Dup< 1861, s-a decis dezvoltarea nv<Y<mntului primar la sate, sarcin< care a fost trecut< n scurt timp n r<spunderea zemstvei*. Duma** a ndeplinit aceia3i sarcin< n mediul urban. Ambele au fost ncurajate s< dezvolte nv<Y<mntul. [Ca urmare], ntre 1861-1881 num<rul 3colilor primare 3i gimnaziale a crescut de patru ori. n 1862 3colile noi au trecut de sub controlul Bisericii sub autoritatea Ministerului nv<Y<mntului, m<sur< menit< s< le elibereze de obi3nuitele influenYe ale clerului. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*zemstv< consiliu local ales n districtele 3i provinciile Imperiului Xarist **Duma consiliu local ales n ora3ele Imperiului Xarist

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte 2. NumiYi din sursa A 3i din sursa B statele n care se aplic< legislaYia din domeniul nv<Y<mntului. 2 puncte 3. MenYionaYi o deosebire dintre sursa A 3i sursa B, referitoare la organizarea nv<Y<mntului. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine ideea c< nv<Y<mntul a fost scos de sub controlul bisericii, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia nv<Y<mntul a fost scos de sub controlul clerului, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o alt< politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< sau contemporan<, n afara celor precizate n texte preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

105

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Dadaismul a anticipat suprarealismul n jum<tatea vestic< a Europei, dizolvndu-se apoi n el. Dadaismul respingea orice fel de art<. Scandalul era principiul lui de coeziune.(...) Tot ceea ce putea provoca nemulYumirea iubitorilor burghezi de art< era acceptabil pentru dadaism. Suprarealismul [a fost] la fel de preocupat s< resping< arta a3a cum a fost ea cunoscut< pn< atunci 3i la fel de predispus la scandal [ca 3i dadaismul]. (E.Hobsbawm, Secolul extremelor) B. [Zarva] provocatoare a ramurii pariziene a dadaismului 3i acYiunea sa exclusiv distrug<toare i va determina pe membrii s<i cei mai creativi s< p<r<seasc< mi3carea. [Astfel], A. Breton, L. Aragon, P. luard 3i R. Desnos vor lansa, n 1922, curentul suprarealist al c<rui Manifest va fi publicat doi ani mai trziu de A. Breton. Ca 3i predecesorii lor dadai3tii, [suprareali3tii au] recurs la provocare. Se adaug< grija de a recl<di o cultur< bazat< pe sinceritatea care exist< n orice fiinY< omeneasc<. De aici, ideea de a crea noi forme de art< 3i poezie dnd curs universului oniric* al fiec<ruia, practicnd scrierea mecanic< <f<r< niciun control exercitat de raYiune>. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*oniric privitor la vise

C. Arta [suprarealist<] se deschide c<tre incon3tient 3i c<tre vis pentru a sc<pa de <dictatul gndirii >. (...) Acesta este crezul 3i ambiYia suprareali3tilor care se vor a fi revoluYionari, vis<tori, n<zuind s< schimbe lumea, pentru a schimba viaYa. Denumirea de suprarealism este extras< dintrun subtitlu dat, n 1917, de G. Appolinaire unei piese de teatru. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: SelectaYi, din sursa A, spaYiul istoric n care dadaismul a anticipat suprarealismul. 2 puncte, SelectaYi, din sursa C, originea denumirii suprarealismului. 2 puncte MenYionaYi o tr<s<tur< a suprarelismului precizat< att n sursa B ct 3i n sursa C. 3 puncte MenYionaYi o asem<nare, ntre sursa A 3i sursa B, referitoare la caracteristicile dadaismului. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia suprarealismul se aseam<n< cu dadaismul, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia suprarealismul se deosebe3te de dadaism, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte PrezentaYi alte dou< curente culturale din secolul al XIX-lea al XX-lea, n afara celor precizate n texte. 6 puncte PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan< preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

6.

7. 8.

106

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. I. Se scutesc de cenzura* preliminar<: () 2. Toate publicaYiile cadrelor universitare (). XXVIII. Al treilea avertisment [al ministrului de interne] atrage suspendarea publicaYiei (Legile Presei, Rusia, 1865)
*cenzur< control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. Criticii susYin c< [dup< adoptarea Legilor Presei] de fapt cenzura s-a menYinut strict<. Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la cteva s<pt<mni de la apariYia primului num<r. Este la fel de adev<rat c< n 1866, ziarul radical Contemporanul a fost interzis. Totu3i se pare c< primele decizii au fost luate dup< ce editorilor li se pusese n vedere c< ntrecuser< m<sura, iar ultima a fost luat< ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Rusiei, Alexandru al II-lea]. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) C. Detestata cenzur< preliminar< a fost n linii mari desfiinYat< [prin Legile Presei](), ns< prin comparaYie cu ceea ce se ntmplase mai nainte n Rusia [acest fapt] reprezenta o cre3tere considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei. [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual (...) s-a triplat [pn< n1881]. () A existat o schimbare n relaYia dintre editor 3i cenzor, n care cooperarea a nlocuit n bun< m<sur< spiritul de represiune de pn< atunci. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi statul la care se refer< cele trei texte. 2 puncte NumiYi, pe baza sursei B, funcYia deYinut< de Alexandru al II-lea. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta, din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia Legile Presei reduc cenzura, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia Legile Presei reduc cenzura, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa secolelor al XIX-lea la XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o alt< politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celor precizate n texte, numind 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

1. 2. 3. 4.

107

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [Dup< 1817], literatura 3i teatrul au avut parte de o supraveghere tot mai vigilent<, ca nu cumva s< exercite <o influenY< corup<toare>.(...). n 1819, [cnd s-a descoperit un focar de liber cuget<tori radicali 3i s-a recomandat Yarului s< nchid< universitatea din Kazan*, s-au] scos din rafturile bibliotecii sute de c<rYi [considerate] suspecte, inclusiv, cele ale lui Newton 3i Copernic. () 1820 pare s< marcheze adev<ratul sfr3it al eforturilor lui Alexandru I** de a r<mne un autocrat liberal. El credea c< [scrierea unor constituYii sau impunerea unor monarhii constituYionale n Spania, Neapole, Portugalia] ameninYau situaYia din interiorul imperiului. [La sfr3itul domniei sale] cenzura*** a devenit att de strict< nct pn< 3i un articol anonim n care era atacat< dur ideea constituYiilor, a fost respins pe motiv c< nu era voie s< se fac< nici un fel de comentariu pe marginea acestui subiect. Iar dac< ap<rea totu3i necesitatea unor comentarii, acestea aveau s< fie f<cute de guvern. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) *Kazan - ora3 n Rusia
**Alexandru I Yar al Rusiei, n perioada 1801-1825 ***cenzura - control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor 3i n anumite condiYii a corespondenYei 3i a convorbirilor etc.

B. n 1865, au fost publicate relativ progresistele Legi ale Presei: <I. Se scutesc de cenzura preliminar<: A. n ambele capitale [Moscova 3i Sankt Petersburg] () 2. Toate scrierile originale a c<ror lungime nu este mai mic< de 160 de pagini. B.Pretutindeni 1. Toate documentele guvernului. 3. Toate publicaYiile n limbi clasice 3i traducerile lor.()> Cenzura a revenit cu adev<rat abia n ultimii ani [n care] Alexandru al II-lea [ a condus Rusia]. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea Yar al Rusiei, n perioada 1855-1881

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte NumiYi Yarul, din sursa A 3i pe cel din sursa B. 2 puncte MenYionaYi instituYia precizat< att n textul A ct 3i n textul B. 3 puncte MenYionaYi asem<narea ntre textul A 3i textul B referitoare la perioada intensific<rii cenzurii n cadrul domniei fiec<rui Yar. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia n Rusia se promoveaz< exclusiv cenzura, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia n Rusia se promoveaz< exclusiv cenzura, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i /sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o alt< politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celor precizate n texte, numind 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

108

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Dup< 1815, au ap<rut grup<ri studenYe3ti. Un student care aparYinea unei astfel de grup<ri l-a ucis pe dramaturgul anti-liberal Kotzebue. Metternich* s-a folosit de acest asasinat ca pretext pentru decretele de la Karlsbad, din [1819], care includeau m<suri de cenzur< 3i supraveghere dur< a nv<Y<mntului secundar 3i superior. Actul final de la Viena, din 1820, a ncorporat aceste m<suri n legea constituYional< a ConfederaYiei [Germane]. ReacYia conservatoare provocat< de Metternich a dus la concedierea profesorilor subversivi, la disoluYia grup<rilor de studenYi. (M. Fulbrook, O scurt< istorie a Germaniei)
*Metternich ministru de externe austriac, ntre 1809-1848 3i cancelar din 1821

B. Regulamentul Universitar, din 1863 (...) a modificat bazele nv<Y<mntului [superior din Rusia. El] a permis o libertate de expresie care cu siguranY< c< nu existase [mai nainte]. Universit<Yilor li s-a acordat practic autonomie administrativ<. (...) A existat o libertate mult mai mare din punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. (...) Reglement<rile demonstreaz< o schimbare radical< a atitudinii faY< de libertatea 3i nevoile individului 3i ale grupului de indivizi din societatea rus<.(...) Au fost nfiinYate burse pentru sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost ncurajate expediYiile de documentare n alte Y<ri. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte 2. NumiYi statele la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi o asem<nare ntre textul A 3i textul B referitoare la nivelul sistemului de nv<Y<mnt. 3 puncte 4. MenYionaYi categoria social< precizat< att n textul A ct 3i n textul B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia principiul libert<Yii se aplic< n nv<Y<mnt, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia principiul libert<Yii se aplic< n nv<Y<mnt, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, din secolul al XX-lea, numind 3i un stat care a promovat-o. 4 puncte

109

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n 1874, fotograful Flix Nadar, unul dintre pionierii reproducerii tehnice a imaginii, g<zduie3te n propriul studio parizian o expoziYie de pictur< organizat< de Degas. Este o dat< intrat< n istorie, care marcheaz< oficial prima expoziYie colectiv< a unui grup de arti3ti (...): E. Manet, C. Monet, P.A. Renoir, A. Sisley, C. Pissaro, P. Czanne. nc< nu au un nume 3i pentru c< nu s-au simYit niciodat< <o mi3care> propriu-zis<, structurat< n jurul unui text teoretic () sunt con3tienYi de adev<rata revoluYie pe care tablourile lor o realizeaz< n istoria picturii. Datorit< sensibilit<Yii faY< de lumin<, peisajele de tinereYe ale lui Monet, Renoir, Sisley [deschid] drumul c<tre modelul unui nou raport al artistului cu natura. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) B. Impresionismul este o chestiune de instinct 3i de temperament. Numele i vine de la o pnz< de C. Monet, Impresie, r<s<rit de soare [care a fost] expus< n 1874. Epitetul acesta implicnd ceva brusc 3i trec<tor, legat de o oper< de art< care ar trebui s< exprime o emoYie durabil<, prins< pentru eternitate, a ap<rut a3a de nepotrivit unor critici puYin binevoitori, nct pornind de la aceast< denumire, ei au calificat ntreaga mi3care de impresionism 3i au denunYat-o opiniei publice. (G. Oprescu, Manual de istoria artei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse istorice. 2 puncte SelectaYi, pe baza sursei A, rolul lui F. Nadar n arta fotografic<. 2 puncte NumiYi pictorul menYionat att de sursa A ct 3i de sursa B. 3 puncte MenYionaYi evenimentul artistic precizat n ambele surse istorice. 3 puncte MenYionaYi un punct de vedere al impresioni3tilor despre ei n3i3i 3i creaYiile lor, din sursa A, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi un punct de vedere al unor contemporani referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, din sursa B, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< curente culturale din Europa modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celui precizat n texte. 6 puncte 8. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

110

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Evenimentele interne l-au f<cut pe Nicolae I s< se team< 3i mai mult [dect s-a temut de revoluYia din Europa n 1848]. Xarul a luat din nou m<suri. () Cenzura* a fost impus< cu o mn< de fier. Reeditarea operelor lui Gogol** a fost interzis<. Formulele gen <remediul suveran> sau <forYele naturii> au fost scoase din manuale. A fost pus< la index*** toat< literatura str<in<, inclusiv, pove3tile lui Andersen****. Ziarelor li s-a permis s< publice foarte puYine 3tiri, ndeosebi de peste hotare. () Faptul c< [lui Nicolae I] nu-i pl<cea s< delege altcuiva r<spunderea l-a f<cut s< se aglomereaze att de mult, nct nu a mai reu3it s< aib< un impact eficient asupra felului cum i erau transpuse n practic< politicile. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*cenzur< control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc. **N. Gogol dramaturg 3i romancier rus *** a pune la index a trece o carte n lista c<rYilor interzise ****H. C. Andersen scriitor danez, cunoscut pentru povestirile pentru copii

B. n 1863, () r<spunderile legate de cenzur< i-au fost delegate [de Alexandru al II-lea], ministrului de interne. () n 1865 s-au publicat Legile Presei. () De3i detestata cenzur< preliminar< a fost n linii mari desfiinYat< () criticii susYin c< de fapt cenzura s-a menYinut strict<. Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la cteva s<pt<mni dup< apariYia primului num<r. () [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual s-a dublat ntre 1855-1864 3i s-a triplat [pn< n] 1881. () Cenzura a revenit cu adev<rat abia n ultimii ani de domnie ai lui Alexandru al II-lea, dar nici m<car atunci nu a fost comparabil< cu cea de pe vremea lui Nicolae I. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte 2. SelectaYi din textul A, funcYia deYinut< de Nicolae I. 2 puncte 3. MenYionaYi deosebirea dintre textul A 3i textul B referitoare la delegarea r<spunderii n timpul lui Nicolae I, respectiv, n timpul lui Alexandru al II-lea. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza textului A, atitudinea lui Nicolae I faY< de cenzur< susYinnd-o cu dou< informaYii selectate din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza textului B, atitudinea al lui Alexandru al II-lea faY< de cenzur< selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare n secolul al XX-lea, numind 3i un stat care a promovat-o. 4 puncte

111

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. La salonul din 1863, Eduard Manet cel mai cultivat 3i mai <clasic> dintre viitorii impresioni3ti expune Dejunul pe iarb<, una dintre capodoperele sale, inspirndu-se n mod declarat dintr-o compoziYie a lui Tiziano*. (...) Omagiul faY< de arta renascentist< este exprimat n modul cel mai nalt 3i inteligent: nu ca imitaYie ci ca relansare a spiritului libert<Yii 3i adev<rului n art<. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)
*Tiziano Veccelio pictor renascentist (1490-1576)

B. Academia de arte frumoase 3i impune tezele prin organizarea Salonului oficial*. (...) n 1863, la cererea lui Napoleon al III-lea [mp<ratul FranYei] se organizeaz< la Paris un <Salon al refuzaYilor>, n afara celui oficial de unde fuseser< refuzate dou< mii de pnze. (...) [Printre alYii], aici expun tinerii pictori care vor da na3tere impresionismului P. A. Renoir, C. Monet, J. Whisler 3i alYii, cu E. Manet n frunte, cel care declan3ase un scandal r<sun<tor la prezentarea tabloului Dejunul pe iarb<. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*Salonul oficial consacra marii pictori, acordndu-le medalii 3i nominaliz<ri pentru viitoarele comenzi publice 3i private

1. 2. 3. 4. 5.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse istorice. 2 puncte NumiYi ora3ul n care expun impresioni3tii, pe baza sursei B. 2 puncte NumiYi pictorul precizat att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte NumiYi tabloul precizat att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<, n afara celui precizat n texte. 6 puncte 8. PrezentaYi o alt< politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/sau contemporan<, n afara celei precizate n texte, preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

112

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Un student [radical] l-a ucis pe dramaturgul anti-liberal Kotzebue [n 1819]. Metternich* s-a folosit de acest asasinat ca pretext pentru decretele de la Karlsbad, din acel an, care includeau m<suri de cenzur<** 3i supraveghere dur< a nv<Y<mntului secundar 3i superior. () ReacYia conservatoare provocat< de Metternich a dus la () suprimarea unor ziare 3i la cenzura oric<rei publicaYii de mai puYin de 20 de coli (n jur de 320 de foi de hrtie) o m<sur< care a condus la scrierea de pamflete tip<rite fie cu litere foarte mari, fie pe foi foarte mici pentru a evita cenzura prin realizarea unor c<rYi de 321 de pagini sau mai mult. (M. Fulbrook, O scurt< istorie a Germaniei)
*Metternich ministru de externe austriac, ntre 1809-1848 3i cancelar din 1821 **cenzur< control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. n 1865, au fost publicate relativ progresistele Legi ale Presei. () De3i detestata cenzur< preliminar< a fost n linii mari desfiinYat< (), n 1866, ziarul radical Contemporanul a fost interzis () [decizie] luat< () ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Alexandru al II-lea*]. Cenzura era strict< conform standardelor britanice moderne ns< prin comparaYie cu ceea ce se ntmplase mai nainte n Rusia reprezenta o cre3tere considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei. [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual () s-a triplat ntre 1864-1881. () A existat o schimbare n relaYia dintre editor 3i censor, n care cooperarea a nlocuit n bun< m<sur< spiritul de represiune de pn< atunci. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea Yar al Rusiei, n perioada 1855-1881

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte 2. NumiYi cancelarul austriac, din sursa A 3i Yarul Rusiei, din sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi din textul A 3i din textul B, cte o informaYie referitoare la contextul n care se adopt< cenzura. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei A, referitor la consecinYele cenzurii n spaYiul austriac, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei B, referitor la consecinYele cenzurii n spaYiul rusesc, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei democraYii contemporane n Europa, preciznd 3i secolul n care a fost promovat<. 4 puncte

113

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Impresionismul a ap<rut la Paris n deceniul al 3aptelea al secolului al XIX-lea, ca o art< nou<, n care pictorii nu s-au mai mulYumit s< oglindeasc< realitatea concret< ci o realitate a3a cum ap<rea ea simYurilor 3i sensibilit<Yii lor. Pnzele acestor pictori reprezentau, a3adar, numai aparenYa realit<Yii, trecut< prin filiera psihic< a creatorului de art<. Ele redau impresia artistului despre obiectele reale 3i despre lumea nconjur<toare, cu ajutorul culorii 3i luminii create prin culoare. (M.Nicolau Golfin, Istoria artei) B. Fotografia, prin ncadrare, zone clar conturate 3i zone neclare, prin distrugerea spaYiului, influenYeaz< munca impresioni3tilor. Ea le permite lui Degas 3i Toulouse Lautrec percepYia exact< a procesului de descompunere al unei mi3c<ri, n special n cazul reprezent<rii dansatoarelor 3i a cailor. Posibilitatea de a opri mi3carea, de a sesiza momentul, de a lua ca unic material de construcYie expresia luminii provoac< o disput< asupra percepYiei 3i analizei impresiei vizuale. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) C. Pictura [impresionist< prezint<] spaYii deschise: nsorite p<mnturi, paji3ti 3i crnguri () plimb<ri pe malul rului, perechi dansnd la baluri cmpene3ti () Opera , baletul () inspir< intrarea specatcolului n pictur<. Luminile rampei urm<resc evoluYia dansatoarelor () Cursele [de cai] nu pun accentual pe protipendada din tribune ci pe alerg<tori. Manet adopt< perspectiva frontal<, dnd sugestia [neprev<zut<] a dezl<nYuirii la linia de start. (V.G.Marica, Ipostaze ale picturii moderne. Incursiunea solar<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi ora3ul n care a ap<rut impresionismul, conform sursei A. 2 puncte 2. NumiYi doi pictori, pe baza sursei B 3i/sau C. 2 puncte 3. MenYionaYi dou< subiecte abordate de impresioni3ti precizate att n sursa B, ct 3i n sursa C. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare n secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

114

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Cenzura* s-a intensificat: n 1850, existau 12 organisme distincte cu atribuYii specifice n domeniu. Turgheniev** a fost arestat la domiciliu pentru simplul fapt c< [pledase n favoarea] lui Gogol**. Nici chiar slavofililor*** nu li s-a dat voie s< publice o serie de articole n care s<-3i exprime ideile, pe motiv c<, de3i se pretau unei discuYii ntre experYi, puteau fi interpretate gre3it de un public mai larg. () [Nicolae I] a fost dominat de teama de ideile noi 3i de credinYa n valorile vechilor metode ale vechiului sistem. 2i mai important, credinYa lui de nezdruncinat n autocraYie 3i n metodele tradiYionale nu a dat voie Rusiei s< se dezvolte. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*cenzur< control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc. **Turgheniev 3i Gogol scriitori ru3i ***slavofili grupare, ap<rut< dup< 1836, care promoveaz< progresul ns< doar n concordanY< cu valorile Rusiei a3a cum le percepeau ei

B. Dup< suirea pe tron a lui Alexandru al II-lea, situaYia s-a mai destins ct<va vreme [n Rusia]. () n 1865, s-au publicat relativ progresistele Legi ale Presei. () Detestata cenzur< preliminar< a fost n linii mari desfiinYat<. () Num<rul c<rYilor noi publicate anual s-a dublat ntre 1855-1864 3i s-a triplat ntre 1864 3i 1881. () Pe scurt, Rusia a fost transformat< () ntr-un stat modern, cel puYin teoretic. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte 2. NumiYi, din textul A, statul condus de Nicolae I. 2 puncte 3. MenYionaYi, din textul A 3i din textul B, cte o informaYie referitoare la dezvoltarea statului n timpul lui Nicolae I, respectiv, al lui Alexandru al II-lea. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia n stat se promoveaz< libertatea de exprimare, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia n stat se promoveaz< libertatea de exprimare, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i un stat 4 puncte care a promovat aceast< ideologie.

115

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

*Salonul oficial consacra marii pictori, acordndu-le medalii 3i nominaliz<ri pentru viitoarele comenzi publice 3i private

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2tiinYa 3i filozofia contest< principiile constitutive ale societ<Yii, sistemul s<u de valori (...) exprimnd astfel profunda criz< de valori a secolului al XIX-lea. Aceast< criz< se reflect< n arte, n poezie, n literatur< 3i pnzele pictorilor [expuse] la Salonul de Toamn<, din 1905, care se vrea un salon provocator la adresa conformismului saloanelor oficiale*. (...) Cubi3tii nu fac dect s< accentueze aceast< explozie.(...) Ei se afl< departe de realismul lui Corot 3i de impresionismul lui Manet. (J.-M. Gaillard, A.Rowley, Istoria continentului european. De la 1850 pn< n sfr3itul secolului XX)

B. Pentru a nYelege originile cubismului, trebuie s< ne ntoarcem la expoziYia retrospectiv< dedicat< lui Czanne, n 1907, la Paris. MulYi pictori g<sesc n [pictura acestuia] ceea ce c<utau: posibilitatea de a dep<3i schemele picturii de la sfr3itul secolului al XIX-lea legate de gustul publicului, de mo3tenirea impresionismului*. Exemplul lui Czanne l impresioneaz< n special pe Picasso 3i pe Braque. [Tratatrea naturii prin cilindru, sfer< 3i con] deprinse de la Czanne 3i vitalitatea expresiv<, brutal< 3i puternic< a artei primitive [catalane-Spania] l conduc pe Picasso la punerea bazelor cubismului. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea)
*impresionism curent cultural

C. Cubismul a abordat spaYiul; atunci, fire3te, toate elementele picturii au fost puse n serviciul acestei c<ut<ri. Deci culoarea trebuia readus< n spaYiu. (...) mpins de dorinYa de a merge mai departe n manifestarea spaYiului, am vrut s< m< folosesc de tu3<. Eu sunt acela care s-a gndit la a3a ceva, dar toate astea sunt valabile numai pentru cel ce le face 3i le simte ca o necesitate. Am vrut s< fac din tu3< o form< a materiei (...) Sunt lucruri - nu-i a3a? - pe care le descoperi ncetul cu ncetul 3i care, o dat< descoperite, aduc dup< sine altele. A3a se face, c< mai trziu am introdus n tablourile mele nisip, rumegu3 de lemn, pilitur< de fier. (Convorbiri cu Georges Braque, dup< I. Fortunescu, Braque) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi ora3ul precizat n sursa B. 2 puncte 2. SelectaYi, pe baza sursei A, dou< domenii ale culturii afectate de criza de valori de la sfr3itul secolului al XIX-lea. 2 puncte 3. MenYionaYi o asem<nare ntre sursa A 3i sursa B, referitoare la un eveniment desf<3urat n 1905, respectiv, n 1907. 3 puncte 4. MenYionaYi curentul artisitic de care doreau s< se distanYeze cubi3tii precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere al sursei B, referitor la arta cubist<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi un punct de vedere al sursei C, referitor la arta cubist<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o politic< cultural< din epoca modern< 3i/sau contemporan< numind 3i statul care a promovat-o. 4 puncte

116

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Mi3carea Dada fondat<, n 1916, n Zrich [ora3 elveYian], () se constituie ca o replic< mpotriva diverselor frontiere geografice, lingvisitice, dintre tehnic< 3i cultur< care au gr<bit 3ocul* din 1914. Pornind dintr-o Yar< neutr<, prolifernd apoi n Germania nvins<, la Berlin, Hanovra 3i Kln, traversnd Rinul pentru a ajunge la Paris [FranYa], naintnd pn< la Bruxelles [Belgia], Amsterdam [Olanda] 3i New York [SUA], mi3carea poate [fi considerat<] o ruptur< violent< [cu trecutul]. Doar c< refuznd s< explice ce este de fapt sfr3itul anunYat al centralismului European (...), aceast< avangard< 3i vede efectele sale reduse la cele ale unei mode. (J.-M. Gaillard, A.Rowley, Istoria continentului european. De la 1850 pn< n sfr3itul secolului XX)
*Primul R<zboi Mondial

B. Mi3carea Dada [ap<rut< ntr-o] lume dominat< de absurdul r<zboiului*, reprezenta, n prim< faz<, o atitudine social<, neg<sind, ns<, nici o soluYie constructiv<. (M. Ernst, ntlnire ntre prieteni)
* Primul R<zboi Mondial

C. Dada [este o] mi3care ce ocup< un loc aparte n istoria artei 3i culturii moderne, prin susYinerea unui program (ntre anii 1916-1923) de absolut< negare a tuturor valorilor creaYiei, a tuturor atitudinilor, inclusiv cele venite din interiorul acestei orient<ri. Este prin excelenY< produsul crizei spirituale, al dezorient<rii 3i incapacit<Yii de a g<si soluYii, ntr-o lume zguduit< de Primul R<zboi Mondial. Arti3tii 3i scriitorii dadai3ti nYeleg s< nege, s< pulverizeze principiile artei (3i societ<Yii) vremii lor, atacndu-Ie cu vehemenY<. Ei manifest< un spirit pesimist activ, cu accente anarhice. (C. Prut, DicYionar de art< modern<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte SelectaYi, din sursa C, dou< categorii socio-profesionale care promoveaz< dadaismul.2 puncte MenYionaYi evenimentul politico-militar la care se refer< toate cele trei surse. 3 puncte MenYionaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, limita dadaismului. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care abordeaz< dadaismul din punct de vedere artistic, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care abordeaz< dadaismul din punct de vedere istoric, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< curente cultural-artistice din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celui menYionat n texte. 6 puncte 8. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei, n Europa contemporan<, preciznd 3i un stat care a promovat-o. 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

117

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n 1924, [scriitorul] A. Breton public< Manifestul suprarealismului, care va fi urmat, n 1929, de alte dou< manifeste. Foarte repede, grupul atrage pictori, sculptori 3i arhitecYi. Printre ace3tia, germanul M. Ernst, spaniolul S. Dali 3i belgianul R. Magritte. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) B. Suprarealismul implic< () o lume de vis, ilogic<, subcon3tient<, metafizic<, aflat< dincolo de cea logic<, con3tient<, fizic<. Membrii mi3c<rii credeau n realitatea superioar< a visului faY< de starea de veghe, a fanteziei faY< de raYiune, a subcon3tientului faY< de con3tient. () Pictorul S. Dali s-a al<turat mi3c<rii n 1929, devenind unul din principalii ei promotori. El 3i define3te picturile drept <fotografii de vise pictate manual> 3i le orneaz< cu simboluri reprezentnd diferite complexe, fobii 3i halucinaYii. (W. Fleming, Arte 3i idei) C. n picturi, n desene, n sculpturi, n obiecte realizate prin montajul arbitrar, se cultiv< straniul, insolitul, neprev<zutul. Hazardul devine un principiu al compoziYiei suprarealiste. Adeseori, mai mulYi arti3ti lucreaz< n comun un tablou, fiecare plecnd, cu desenul, din punctul l<sat de precedentul; [se creaz<] o imagine n care p<rYile fiinYei reprezentate sunt desenate de un alt artist. Nevoia aceasta de hazard, considerat ca drum spre revelarea adev<ratului chip al realit<Yii, i face pe arti3tii suprareali3ti s< aplice tehnici ce presupun o not< de imprevizibil. (C. Prut, DicYionar de art< modern<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A 3i sursa B. 2 puncte 2. NumiYi scriitorul precizat n sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, cte un eveniment desf<3urat n 1929. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la creaYia suprareali3tilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la creaYia suprareali3tilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un alt curent cultural din epoca modern< 3i/ sau contemporan< n afara celui menYionat n texte, preciznd 3i secolul n care a ap<rut. 4 puncte

118

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Expresionismul se na3te aproape n acela3i timp n diferite ora3e germane n climatul de transform<ri din arta primului deceniu al secolului XX. Centrele culturale, (Dresda, Mnchen, Berlin) se bazeaz< mai ales pe c<ut<rile 3i pe experimentul arti3tilor locali. n vibrant< opoziYie faY< de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul. Caracteristica acestei prime avangarde expresioniste este [reprezentarea] unor imagini voit sintetice 3i grosolane. Folosirea culorii este limitat< la pete vaste [de culoare]. De cu totul alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz< la Mnchen, C<l<reYul albastru, [considerat] versantul cel mai liric al ntregii mi3c<ri expresioniste. () Primul R<zboi Mondial, o barier< net< pentru multe mi3c<ri 3i curente nu ntrerupe dezvoltarea expresionismului german, dimpotriv< [apar] Constructivismul raYional din Weimar () 3i realismul exasperant al grupului berlinez Noul obiectivism. (...) Expresionismul n ansamblu este considerat de regimul nazist <art< degenerat<>. ToYi pictorii care pot emigreaz< din Germania nazist<, l<snd un vid cultural greu de completat. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) B. Expresionistul este deplin con3tient de lumea vizibil< () nchide ochii pentru a explora mintea, spiritul, imaginaYia. [] Expresionistul este con3tient c< tr<ie3te n mai multe lumi complexe ce se suprapun 3i c< mai exist< 3i alte lumi de explorat, pe care ochiul nu le vede, iar logica nu le poate interpreta. Picturile expresioniste se concentreaz< mai mult asupra psihologicului dect asupra firescului, descriind lumi intangibile, cu ajutorul unor tehnici 3i simboluri noi, prin culori discordante 3i forme denaturate. (W. Fleming, Arte 3i idei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi, din sursa A, spaYiul istoric n care se instaureaz< nazismul. 2 puncte 2. SelectaYi, pe baza sursei A, evenimentul politico-militar care reprezint< o barier< pentru multe mi3c<ri 3i curente culturale. 2 puncte 3. PrecizaYi, din sursele A 3i B, cte o caracteristic< a modului n care este folosit< culoarea de c<tre expresioni3ti. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la expresionism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la expresionism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei n Europa n secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi un alt curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, preciznd 3i secolul n care a ap<rut. 4 puncte

119

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n Italia, (...) n 1909, U. Boccioni scrie manifestul picturii futuriste, iniYiind oficial activitatea grupului. (...) Futurismul refuz< arta din muzee 3i exemplele trecutului, exalt< progresul, ma3ina, dinamismul. [Apogeul este atins n 1912-1915]. Anotimpul futurismului se stinge n mod dramatic n anii [Primului R<zboi Mondial]. Pentru futuri3ti, r<zboiul a avut o semnificaYie aparte: furaYi de declaraYiile retorice, futuri3tii susYinuser< intervenYia italian< n r<zboi. ExperienYa tran3eelor este un 3oc violent (...). [Dup< 1918, futurismul pierde din importanY< datorit< strnsei sale leg<turi cu fascismul]. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) B. n paralel cu cubismul parizian, n Italia se dezvolt< futurismul. Manifestul-program al mi3c<rii [futuriste], publicat n 1909 de scriitorul F.T.Marinetti, [preciza]: <Noi declar<m c< splendoarea lumii s-a mbog<Yit cu o nou< frumuseYe: frumuseYea vitezei>. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) C. Futurismul [este un] curent literar 3i artistic ap<rut, n 1909, n Italia (...). Tabloul futurist cuprinde ntr-un montaj de st<ri succesive, traiectoria spaYial< a obiectului sau a fiinYei dinamice. Descompunerea mi3c<rii, n secvenYe, duce la o translaYie a formelor, care se imprim< n imagine. Se ajunge la multiplicarea volumelor, astfel nct fiecare indic< schimbarea poziYiei, n timp, a volumului concret. (C. Prut, DicYionar de art< modern<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< cele trei surse istorice. 2 puncte 2. NumiYi, pe baza sursei B curentul artisitic contemporan cu futurismul. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, cte un eveniment desf<3urat n 1909. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la futurism, selectnd o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la futurism, selectnd o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei n Europa n secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi un alt curent cultural din epoca modern< 3i/sau contemporan<, n afara celui precizat n texte, numind 3i spaYiul istoric n care a ap<rut. 4 puncte

120

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Tema predilect< n picturile impresioniste o constituie peisajul, de3i au fost abordate multe alte subiecte, printre care oameni 3i animale. n 1874, impresioni3tii au deschis prima expoziYie de grup la Paris, independent de Salonul oficial al Academiei Franceze. (Enciclopedie ilustrat< de Istorie Universal<) B. Dup< incendiul de la Oper<, iat< un nou dezastru. (...) La [galeriile] Durand-Ruel [din Paris] se deschide o nou< expoziYie [n 1876] despre care ni se spune c< este de pictur<. Trec<torul oarecare (...) intr< 3i ochilor s<i speriaYi li se ofer< un spectacol crud. (...) Sunt indivizi care pufnesc n rs n faYa acestor lucruri, dar eu am inima strns<. (...) A-l face pe Pissarro s< nYeleag< c< arborii nu sunt violeYi, c< cerul nu are culoarea untului proasp<t, c< n nicio Yar< nu se pot vedea lucrurile pe care le picteaz< el 3i c< nicio persoan< inteligent< nu se poate adapta unor asemenea r<t<ciri [este imposibil]". (Le Figaro, aprilie 1876) C. O pictur< trebuie s< fie o descompunere a luminii n componentele ei, iar str<lucirea se obYine folosind culorile primare ce alc<tuiesc spectrul. n loc ca artistul s<-3i amestece nuanYele de verde pe palet<, el trebuie s< al<ture pete de galben 3i albastru, l<snd amestecul n seama ochilor spectatorului. Ceea ce pare confuz, din apropiere, se clarific< la distanYa cuvenit<. ncercnd astfel, s< sporeasc< luminozitatea pnzelor lor pentru a da iluzia luminii solare trecute printr-o prism<, ei obYin un adev<rat carnaval al culorii, n care ochiul parc< particip< la un dans de intensit<Yi luminoase vibrante. Ca rezultat al acestei reevalu<ri a mijloacelor tehnice, impresioni3tii descoper< un nou procedeu de reprezentare vizual<. (W. Fleming, Arte 3i idei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, o tem< abordat< de impresioni3ti. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, cte o informaYie referitoare la un eveniment desf<3urat la Paris. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici totalitare, aplicate n Europa, n secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< cultural< din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i statul n care se adopt<. 4 puncte

121

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A . Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti, acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subnYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, ntrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima n libertate opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv. Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar risca s< le denatureze funcYionarea. Liberalismul economic (...) se proclam< ap<r<torul celor dou< postulate de baz< ale libert<Yii economice: iniYiativa individual< 3i proprietatea privat<. Libertatea social< strns legat< de libertatea economic< presupune c< statul nu trebuie s< intervin< n raporturile dintre patroni 3i salariaYi. (P. Milza, S. Bernstein, Istoria secolului XX) B. Ceea ce caracterizeaz< statul democratic sunt obiectivele pe care 3i le propune 3i mijloacele prin care el caut< s< le ating<. [] ntr-o democraYie veritabil< exist< o singur< limitare a libert<Yii: instituYiile statului trebuie s< fie ocrotite de violenY< 3i de acYiuni distrug<toare. Orice reform<, orice revendicare pot face obiectul nu numai al unei discuYii libere, ci 3i al unei acYiuni individuale sau colective pe lng< puterile publice, n formele prev<zute de lege." (R. Schuman, Pentru Europa) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: SelectaYi, din sursa A, o caracteristic< a liberalismului economic. 2 puncte PrecizaYi tipul de stat la care se refer< sursa B. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< faptul c< libertatea este limitat<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate faptul c< libertatea este limitat<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< totalitar< din secolul al XX-lea, preciznd 3i statul n care ea s-a aplicat. 4 puncte

122

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noi, naYional-sociali3tii, am g<sit pentru stat o definiYie foarte precis<, spunnd c< statul nu poate fi o organizaYie oarecare de oameni oarecare, ci el are sens numai atunci cnd scopul s<u ultim este menYinerea unei identit<Yi vii a poporului. El trebuie s< fie nu doar ngrijitorul unui popor, ci, prin aceasta, n primul rnd, p<str<torul fiinYei, p<str<torul sngelui unui popor. (...) Statul nsu3i are misiunea s< pun< la ad<post poporul ca atare, s< p<streze poporul ca atare 3i astfel s< garanteze viitorul pentru toYi. Noi nu cunoa3tem, a3adar, un stat cu o determinare imprecis< a scopurilor, ci cu o determinare limitat< a scopurilor. " (A. Hitler, Despre Statul Fhrerului) B. Din 1934, nimic nu mai st<tea n calea instal<rii unui regim totalitar n [Germania]. Centralizarea este mpins< pn< la limita extrem<. Hitler st<pne3te perfect Partidul SocialistNaYionalist [al Muncitorilor Germani]. (...) Aparatul poliYienesc este nvestit cu putere redutabil<. (...) Ct despre politica rasial<, punctul central al sistemului, acesta se manifest< prin m<suri de protejare a rasei 3i printr-o legislaYie [antisemit<]. (S.Bernstein, P.Milza, Istoria Europei) C. TendinYa identific<rii dintre stat 3i partid (n Germania ntre anii 1933-1945) i-a permis acestuia din urm< s< se bucure de mai mult< sau mai puYin< autonomie, n funcYie de exigenYele tactice. Aceast< contopire instituYional< a fost evident< n cazul responsabililor circumscripYiilor regionale, care cumulau funcYia de membru de partid 3i funcYionari statali, unii dintre ace3tia ajungnd chiar mini3tri (precum Goebbels) sau ndeplinind alte funcYii n administraYia public<. Al<turi de conduc<torii regionali ai partidului nazist, existau o serie de organizaYii de partid (...) prin intermediul c<rora s-a exercitat una dintre funcYiile fundamentale al NSDAP*: educaYia naYiunii 3i alegerea celor care urmau s< ndeplineasc< funcYii de r<spundere n stat." (Al. Minerbi, Istoria ilustrat< a nazismului)
*NSDAP Partidul Socialist-NaYionalist al Muncitorilor Germani

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursele B 3i C. 2 puncte PrecizaYi spaYiul geografic la care se refer< sursa B 3i C. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere al naYional-sociali3tilor cu privire la stat, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere al naYional-sociali3tilor cu privire la stat, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei n Europa contemporan<, numind 3i un stat n care a fost promovat<. 4 puncte 1. 2. 3. 4.

123

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. "n octombrie 1922, cnd Benito Mussolini a fost ns<rcinat cu formarea unui nou guvern dup< <Mar3ul asupra Romei> al trupelor de asalt fasciste, n Italia s-a produs o schimbare de importanY< istoric<: sfr3itul statului liberal 3i al instituYiilor sale reprezentative. Pe lng< organizarea corporatist< a societ<Yii, care a anulat libertatea sindicatelor 3i a extins intervenYia statului asupra fiec<rui domeniu al vieYii, fascismul a introdus un nou stil politic () Corporatismul* intenYiona s< organizeze economia 3i raporturile dintre clase, dep<3ind conflictele pentru a le concilia n numele <interesului superior> al naYiunii. Construirea statului corporatist a nceput, n 1926, prin Legea sindical< care instituia <organe centrale de leg<tur<> ntre asociaYiile lucr<torilor 3i cele patronale. n acela3i an, este creat Ministerul CorporaYiilor, gestionat de Mussolini, care, pn< n 1929, cnd preia majoritatea atribuYiilor Ministerului Economiei NaYionale, funcYioneaz< ca un centru de studii. (...) CorporaYiile sunt create abia n 1934. Rolul lor a fost puYin mai mult dect consultativ (de exemplu n domeniul tarifar) 3i nu afectat raportul direct dintre guvern 3i lumea industrial<. (Istoria ilustrat< a fascismului)
*corporatism doctrin< social-politic< ap<rut< n perioada interbelic<, care susYine nlocuirea sindicatelor muncitore3ti cu corporaYiile, organizaYii profesionale din care fac parte muncitorii 3i patronii

B. ntr-un stat totalitar, partidul comunist 3i disimuleaz< statutul de partid unic prin intermediul unei vaste, dense 3i complicate reYele de organizaYii menite a cuprinde ct mai mult din populaYia Y<rii. Este vorba despre ceea ce ideologia comunist< nume3te <organizaYii de mas<>. Lenin a fost primul care, n anul 1902, n faimosul text programatic Ce-i de f<cut?, a distins ntre funcYiile partidului de avangard< (conspirativ, disciplinat, puYin numeros 3i compus doar din revoluYionari de profesie) 3i cele al organizaYiilor de mas< (cum ar fi sindicatele, care trebuiau s< aib< o cuprindere ct mai larg< 3i, sub controlul secret al partidului, s< prelungeasc< influenYa acestuia spre toate categoriile de muncitori). Dup< c3tigarea puterii de c<tre bol3evici, [n Rusia, n 1917], Lenin s-a opus <facYiunii de stnga> din partid reprezentate de TroYki, care, printre altele cerea desfiinYarea sindicatelor 3i a altor organizaYii profesionale socotite <revolute> n noul context. Lenin a cerut, n schimb, preluarea, transformarea 3i controlul strict al acestora pentru fi utilizate conform scopului partidului unic. MenYinerea organizaYiilor de mas< era, dup< cele afirmate de Lenin, de a funcYiona pe post de <curele de transmisie> ntre partidul comunist (care, pentru a-3i p<stra caracterul revoluYionar, de clas<, trebuia s< limiteze num<rul membrilor) 3i <masa celor care muncesc>. (Raportul final al Comisiei PrezidenYiale pentru analiza dictaturii comuniste din Romnia) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte un lider politic. 2 puncte 3. MenYionaYi cte un eveniment desf<3urat n 1922, din sursa A, respectiv, n 1917, din sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere al politicienilor referitor la sindicate susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere al politicienilor referitor la sindicate susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< n domeniul culturii n Europa modern< 3i/ sau contemporan< numind 3i statul care a promovat-o. 4 puncte

124

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n primii 20 de ani de dup< Primul R<zboi Mondial (1914-1918), majoritatea democraYiilor mai mici sau cu populaYie mai redus< s-au autoguvernat cu un remarcabil succes. (...) n cteva dintre aceste citadele ale democraYiei, curentele politice s-au opus tendinYelor totalitare ale vremii, n timp ce schimb<rile de ordin constituYional permiteau o tot mai mare influenY< a poporului asupra sistemului de guvernare. Cele mai impresionante progrese ale democraYiei au avut loc n Y<rile nordice: Danemarca, Norvegia, Suedia 3i Finlanda. (J.Barber, Istoria Europei moderne) B. Singurul mod de a nYelege democraYia, ca regim care se opune formelor de guvernare autocrat<, este de a o caracteriza printr-un ansamblu de norme care stabilesc cine este autorizat s< ia decizii colective 3i prin ce proceduri. (...) Acum n ceea ce prive3te persoanele chemate spre a lua (...) decizii colective, un regim democratic se caracterizeaz< prin atribuirea acestei puteri (care ntruct este autorizat< de legea fundamental< devine un drept) unui num<r foarte mare de membri ai grupului. (...) n ceea ce prive3te modalitatea de decizie, regula fundamental< a democraYiei este regula majorit<Yii. (Enciclopedia de istorie universal<) C. DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea n nume personal 3i n mod irevocabil. Tocmai pentru c< principiul autocratic este respins, axioma democratic< este aceea c< puterea omului asupra altor oameni poate fi acordat< doar de ceilalYi - iar aceasta numai 3i numai pe baza revocabilit<Yii. A3adar, conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere, nengr<dite de c<tre cei care urmeaz< s< fie condu3i. Cu alte cuvinte, oricnd puterea celorlalYi de a desemna pe cineva este contraf<cut< sau anihilat< (...) democraYia [dispare]. (G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa A, dou< state din Europa de Nord. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A 3i din sursa B, caracterul tendinYelor, respectiv, al formelor de guvernare antidemocratice. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale r<spndite n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/sau contemporan< numind 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

125

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Peste tot dup< [Primul R<zboi Mondial], Adun<rile [reprezentative] se vor bucura de un nou prestigiu. Primele alegeri se desf<3oar< ntr-un climat de libertate 3i permit unor categorii sociale noi Y<r<nime, clasele populare urbane s< participe la viaYa politic<. (S.Bernstein, P.Milza, Istoria Europei) B. n anii '40 ai secolului XX, democraYia s-a ndep<rtat treptat de nYelesul generic de <guvern pentru popor> pentru a fi definit< pe baza existenYei unor condiYii imposibil de evitat: libertatea de asociere, de gndire, de informare; dreptul de vot 3i alegeri libere; dreptul liderilor politici de a se confrunta ntre ei n vederea consensului; posibilitatea de acces n funcYii publice; controlul politicii forYelor aflate la guvernare din partea opoziYiei 3i alternarea la guvernare. (Enciclopedia de istorie universal<) C. Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti, acela de democraYie, care presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i acela de liberalism care subnYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (S.Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi o categorie social< la care se refer< sursa A. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul C 3i o alta din textul A, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< politici culturale din epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din epoca contemporan<, numind 3i statul care o promoveaz<. 4 puncte 1. 2. 3. 4.

126

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Romantismul [se inspir<] din tradiYia cultural< a Y<rilor de nord - Marea Britanie, Germania, Scandinavia - (...). Revan3a sentimentului asupra raYiunii, liberul curs dat exalt<rii eului 3i exprim<rii pasiunilor, cultul pentru natur< erau deja prezente din (...) <preromantism>. (S.Bernstein, P. Milza, Istoria Europei) B. IniYial, cuvntul romantism apare n literatur<. n Germania, adjectivul romantisch se afirm< mpotriva tiraniei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz< ruptura complet< cu ideile trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale. RaYiunii reci [specifice neoclasicismului] i r<spunde puterea sensibilit<Yii 3i a imaginaYiei. () Opera de art< romantic< trebuie s< fie autonom< 3i unic<.(...) Astfel, romantismul vrea s< fac< independent< creaYia n raport cu teoriile importante, iniYiate anterior 3i reclam< dreptul la <art< pentru art<>. Aceast< revendicare apare pentru prima dat< n Germania, n textele lui Schelling, Schiller, Lessing. Pentru ei arta se define3te ca o ncercare pur plastic< care se adreseaz< sensibilit<Yii noastre. Libertatea 3i hazardul hr<nesc inspiraYia. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism curent cultural-artistic, ap<rut n secolul al XVIII-lea, care 3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

C. Expresionismul se na3te aproape n acela3i timp n diferite ora3e germane (). n vibrant< opoziYie faY< de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul. () De cu totul alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz< la Mnchen, C<l<reYul albastru, [considerat] versantul cel mai liric al ntregii mi3c<ri expresioniste. () Primul R<zboi Mondial, o barier< net< pentru multe mi3c<ri 3i curente, nu ntrerupe dezvoltarea expresionismului german, dimpotriv<, i accentueaz< unele caracteristici. Cultura artistic< din Germania se mparte n dou< filoane: Constructivismul raYional din Weimar orientat c<tre arta abstract< 3i realismul exasperant al grupului berlinez Noul obiectivism. () Pictura lor pleac< de la imaginea dezastrelor umane, materiale 3i morale ale r<zboiului. () Anii '20, din Berlinul expresionist g<sesc n Grosz 3i Dix, doi interpreYi memorabili care intuiesc ntors<tura pe care o va lua politica. n cteva lucr<ri ale [acestuia], apar caricaturi ale lui Hitler: nu trebuie s< ne mir<m c< [aceste] opere ca 3i expresionismul n ansamblu sunt considerate de regimul nazist <art< degenerat<>. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi un spaYiu istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa C, modalitatea n care regimul nazist apreciaz< expresionismul, n ansamblul s<u. 2 puncte 3. MenYionaYi cte o caracteristic< a romantismului, din sursa A, respectiv, din sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei B, punctul de vedere referitor la rolul spaYiului german n istoria culturii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, punctul de vedere referitor la rolul spaYiului german n istoria culturii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< politici culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<, n afara celei precizate n textul C. 6 puncte 7. PrezentaYi un alt curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, n afara celor precizate n texte, preciznd 3i secolul n care a ap<rut. 4 puncte

127

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-un stat totalitar, Partidul Comunist 3i disimuleaz< statutul de partid unic prin intermediul unei vaste, dense 3i complicate reYele de organizaYii menite a cuprinde ct mai mult din populaYia Y<rii. Este vorba despre ceea ce ideologia comunist< nume3te <organizaYii de mas<>. Lenin a fost primul care, n anul 1902, n faimosul text programatic Ce-i de f<cut?, a distins ntre funcYiile partidului de avangard< (conspirativ, disciplinat, puYin numeros 3i compus doar din revoluYionari de profesie) 3i cele al organizaYiilor de mas< (cum ar fi sindicatele, care trebuiau s< aib< o cuprindere ct mai larg< 3i, sub controlul secret al partidului, s< prelungeasc< influenYa acestuia spre toate categoriile de muncitori). Dup< c3tigarea puterii de c<tre bol3evici*, [n Rusia, n 1917], Lenin s-a opus <facYiunii de stnga> din partid reprezentate de TroYki, care, printre altele cerea desfiinYarea sindicatelor 3i a altor organizaYii profesionale socotite <revolute> n noul context. Lenin a cerut, n schimb, preluarea, transformarea 3i controlul strict al acestora pentru fi utilizate conform scopului partidului unic. MenYinerea organizaYiilor de mas< era, dup< cele afirmate de Lenin, de a funcYiona pe post de <curele de transmisie> ntre partidul comunist (care, pentru a-3i p<stra caracterul revoluYionar, de clas<, trebuia s< limiteze num<rul membrilor) 3i <masa celor care muncesc>. (Raportul final al Comisiei PrezidenYiale pentru analiza dictaturii comuniste din Romnia)
*bol3evici reprezentanYii aripii radicale a Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia, care susYin necesitatea utiliz<rii c<ii violente pentru trecerea la comunism

B. n anii 20,(...) bol3evicii 3i-au orientat eforturile spre construirea societ<Yii socialiste la ei acas<. Aceast< ncercare a e3uat. Lenin sperase, ca prin exproprieri 3i teroare, s< transforme n cteva luni Rusia n cea mai mare putere economic< a lumii, nereu3ind de fapt dect s< ruineze sistemul economic mo3tenit de la fostul regim. Sperase ca Partidul Comunist s< impun< naYiunii propria-i disciplin<, dar s-a v<zut confruntat cu reacYii de disidenY< chiar n snul partidului, dup< ce reu3ise s< le n<bu3e n restul societ<Yii. Din momentul n care muncitorii au ntors spatele comuni3tilor 3i Y<ranii au nceput s< se r<zvr<teasc<, menYinerea la putere [a bol3evicilor] a impus recurgerea permanent< la m<suri poliYiene3ti. BirocraYia corupt< 3i supradimensionat< restrngea tot mai mult libertatea de acYiune a regimului. (...) n ultimii doi ani de activitate, discursurile 3i scrierile lui Lenin m<rturiseau, (...), furia abia reYinut< a liderului bol3evic n faYa propriei neputinYe politice 3i economice; nici chiar teroarea nu putuse distruge obi3nuinYele adnc nr<d<cinate ale milenarului popor rus. (R. Pipes, Scurta istorie a revoluYiei ruse) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi partidul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi liderul politic precizat att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi o categorie social< precizat< att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la atitudinea bol3evicilor faY< de cei ce muncesc, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la atitudinea bol3evicilor faY< de cei ce muncesc, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o politic< n domeniul cultural n epoca modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul n care s-a aplicat. 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

128

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTUL II (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Ceea ce caracterizeaz< statul democratic sunt obiectivele pe care 3i le propune 3i mijloacele prin care el caut< s< le ating<. [] ntr-o democraYie veritabil< exist< o singur< limitare a libert<Yii: instituYiile statului trebuie s< fie ocrotite de violenY< 3i de acYiuni distrug<toare. Orice reform<, orice revendicare pot face obiectul nu numai al unei discuYii libere, ci 3i al unei acYiuni individuale sau colective pe lng< puterile publice, n formele prev<zute de lege." (R. Schuman, Pentru Europa) B. DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea n nume personal 3i n mod irevocabil. Tocmai pentru c< principiul autocratic este respins, axioma democratic< este aceea c< puterea omului asupra altor oameni poate fi acordat< doar de ceilalYi. (G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<) C. Regimul democraYiei liberale (...) presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i (...) garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (...). Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar risca s< le denatureze funcYionarea. Liberalismul economic (...) se proclam< ap<r<torul celor dou< postulate de baz< ale libert<Yii economice: iniYiativa individual< 3i proprietatea privat<. Libertatea social<, strns legat< de libertatea economic<, presupune c< statul nu trebuie s< intervin< n raporturile dintre patroni 3i salariaYi. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: SelectaYi, din sursa B, principiul respins de c<tre democraYie. 2 puncte SelectaYi, din sursa B, axioma democratic<. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul C, 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la stat, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la stat, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa secolelor al XIX-lea al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, n epoca contemporan<, preciznd 3i un stat care a promovat-o. 4 puncte 1. 2. 3. 4.

129

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea n nume personal 3i n mod irevocabil. Tocmai pentru c< principiul autocratic este respins, axioma democratic< este aceea c< puterea omului asupra altor oameni poate fi acordat< doar de ceilalYi iar aceasta numai 3i numai pe baza revocabilit<Yii. A3adar, conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere, nengr<dite de c<tre cei care urmeaz< s< fie condu3i. Cu alte cuvinte, oricnd puterea celorlalYi de a desemna pe cineva este contraf<cut< sau anihilat< (...) democraYia [dispare]. (G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<) B. Dictatura proletariatului n secolul al XX-lea, dup< bol3evici, nu este o stare, cu un regim recunoscut de constituYie, nu este dictatura majorit<Yii, ci a minorit<Yii, 3i nici a acestei minorit<Yi n ntregime, ca clas<, ci a unui partid, adic< a unui fragment din aceast< clas<; dictatura de partid duce ns< la aceea a unei grupe din mijlocul partidului pentru a termina cu dictatura unora ori unuia din acest grup. n acest mod, dictatura proletariatului a3a cum este nYeleas< de bol3evici, reprezint< o minoritate a minorit<Yii care dicteaz< majorit<Yii 3i care duce n mod fatal prin oligarhia ctorva, la cezarismul unuia. (D. Gusti, Comunism, socialism, anarhism, sindicalism 3i bol3evism) C. Practic, [Primul R<zboi Mondial] este c3tigat de guverne care 3i proclamau ata3amentul faY< de principiile liberale, dar care n realitate aplic< un sistem de economie dirijat< 3i o dictatur< mililtar<. Aceasta nseamn< recunoa3terea incapacit<Yii [democraYiei] parlamentare de a dep<3i perioadele de criz<, iar acest exemplu nu va fi dat uit<rii. Preocuparea pentru eficacitate va face ca n Europa s< nfloreasc< regimurile dictatoriale. (...) Doctrina lui Marx a sfr3it prin a nvinge celelalte teorii socialiste. Aceasta prevede distrugerea societ<Yii capitaliste 3i instaurarea unei puteri proletare care 3i va exercita dictatura pn< n momentul n care orice urm< a ordinii burgheze va dispare. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte 2. PrecizaYi principiul respins de c<tre democraYie la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi cte o informaYie referitoare la contextul dispariYiei democraYiei, din sursa A, respectiv, la contextul n care democraYia a avut dificult<Yi, din sursa C. 3 puncte 4. MenYionaYi regimul politic precizat att n sursa B ct 3i n sursa C. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia cet<Yenii au un rol important n stabilirea conduc<torilor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia cet<Yenii au un rol important n stabilirea conduc<torilor, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa secolelor al XIX-lea al XX-lea. 6 puncte 8. PrezentaYi o politic< n domeniul culturii promovat< n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i secolul aplic<rii sale. 4 puncte

130

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. IniYial, cuvntul romantism apare n literatur<. n Germania, adjectivul romantisch () se afirm< mpotriva tiraniei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz< ruptura complet< cu ideile trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale. RaYiunii reci [specifice neoclasicismului] i r<spunde puterea sensibilit<Yii, a pasiunii 3i a imaginaYiei. () Opera de art< romantic< trebuie s< fie autonom< 3i unic<. Aceast< idee se opune esteticii neoclasice, pentru care raYiunea de a fi a unei opere de art< const< n ilustrarea unui program teoretic. Astfel, romantismul vrea s< fac< independent< creaYia n raport cu teoriile importante, iniYiate anterior 3i reclam< dreptul la <art< pentru art<>. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism curent cultural-artistic, ap<rut n secolul al XVIII-lea, care 3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

B. Romantismul [se inspir< din] tradiYia cultural< a Y<rilor din nord Marea Britanie, Germania, Scandinavia 3i se manifest< prin preponderenYa culorii faY< de form<, a imaginarului faY< de realitate. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) C. Dadaismul a anticipat suprarealismul n jum<tatea vestic< a Europei, dizolvndu-se apoi n el. (...) Dadaismul a luat na3tere n 1916. () El respingea orice fel de art<. Scandalul era principiul lui de coeziune.(...). Tot ceea ce putea provoca nemulYumirea iubitorilor burghezi de art< era acceptabil pentru dadaism. Suprarealismul [a fost] la fel de preocupat s< resping< arta a3a cum a fost ea cunoscut< pn< atunci 3i la fel de predispus spre scandal 3i nc< 3i mai atras de revoluYia social< [dect dadaismul]. (E.Hobsbawm, Secolul extremelor) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte NumiYi curentul cultural precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine promovarea acelora3i valori de c<tre dou< curente culturale, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate promovarea acelora3i valori de c<tre dou< curente culturale, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din Europa contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o practic< totalitar< din Europa contemporan<, preciznd 3i statul n care ea s-a aplicat. 4 puncte

131

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Prin instaurarea nazismului la putere, teroarea devine politic< de stat. Dac< pentru adepYii regimului existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se ntrebuinYau diverse metode de <convingere> sau intimidare: asasinatul, arestarea n mas<, percheziYiile la domiciliu, lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei (). Gndirea a fost nlocuit< cu lag<rul, laboratorul 3tiinYific a folosit narm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe foc. (Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului) B. Cnd sir David Maxwell Fyfe, acuzatorul englez la procesul de la Nrnberg*, [din 1946] l ntreab< [pe von Papen**] de ce nu a luat poziYie mpotriva crimelor lui Hitler, de ce nu a spus: <Eu nu vreau s< fiu p<rta3 la o crim< f<cut< cu snge rece 3i pus< n slujba politicii>, von Papen i r<spunde cu o fraz< remarcabil<: <A3 fi putut-o face, dar dac< a3 fi rostit a3a ceva n public, a3 fi disp<rut desigur f<r< urm<>. (J. Jelev, Fascismul)
* Nrnberg ora3 n care s-a desf<3urat procesul criminalilor de r<zboi germani **von Papen membru marcant al Partidului NaYional-Socialist din Germania

C. Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti, acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subnYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale. (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, a ntrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima n libertate opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi regimul politic la care se refer< sursa A. 2 puncte MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, cte o politic< n domeniul culturii.6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia regimul politic permite dreptul la opinie, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia regimul politic permite dreptul la opinie, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o alt< politic< n domeniul culturii promovat< n Europa modern< 3i/sau contemporan<, n afara celei precizate n texte, numind 3i statul n care se adopt<. 4 puncte

132

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Adversarii mei m-au acuzat, de multe ori, c< nu tr<iesc n lumea real<, c< m< nchid ntr-un birou n care mi-am construit un univers abstract de statistici, grafice, indici de randament. Dar dac< vrem s< edific<m socialismul, nu pot s< m< las impresionat de am<nunte triste care se reg<sesc n toate societaYile. Nu trebuie s< studiez dect ansamblul (). Un 3ef de armat< 3i conduce lupt<torii nu din tran3ee, ci pe hart<, dac< dore3te sa aib< o viziune de ansamblu asupra operaYiunilor. ( I. V. Stalin, ViaYa mea) B. Stalin a acYionat nu prin convingere, explicaYie 3i cooperare r<bd<toare cu poporul, ci prin impunerea concepYiilor sale, solicitnd supunerea absolut< n faYa opiniilor sale. Oricine se opunea concepYiilor sale sau ncerca s<-3i demonstreze punctul de vedere, era sortit s< fie ndep<rtat din conducerea colectiv< 3i s< sufere anihilarea moral< 3i fizic<. Aceasta a fost cu deosebire adev<rat n timpul perioadei ce a urmat Congresului al XVII-lea [Partidului Comunist al Uniunii Sovietice], cnd mulYi lideri proeminenYi 3i membrii ai partidului one3ti 3i dedicaYi cauzei comunismului, au c<zut victime despotismului lui Stalin. (N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi partidul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi cte o informaYie, din sursa A, respectiv, din sursa B, aflate n contradicYie. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere al liderului politic asupra modului de conducere a societ<Yii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere al liderului politic asupra modului de conducere a societ<Yii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei n Europa contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i secolul apariYiei sale. 4 puncte

133

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n anii 1860, la Paris se deschide Salonul refuzaYilor, care reune3te operele excluse din expoziYiile oficiale. Sunt anii n care scriitorii 3i arti3tii 3i declar< ruptura faY< de gustul <burghez>. E perioada mi3c<rilor de avangard<. Apreciate doar de cYiva amatori luminaYi, reunite n cteva ateliere sau n jurul unor mici reviste, lansnd manifeste provocatoare (), mici grupuri de scriitori 3i arti3ti refuz< tradiYia, exaltnd geniul creator solidar. Parisul este centrul impresionismului*, iar apoi al fovismului*. n 1906, catalanul P. Picasso, francezul G. Braque, n atelierul lor parizian, creaz< cubismul*. (J. Carpentier, Fr. Lebrun, Istoria Europei)
*curente cultural-artisitice

B. La originea impresionismului se afl< un grup de pictori parizieni, printre care se num<r< A. Renoir, C. Monet, E. Degas () care ncepe s< expun< n galeria fotografului Nadar [la Paris]. SusYinuYi de negustorul de tablouri Durand - Ruel, impresioni3tii vor picta timp de 20 de ani (cam ntre 1870 3i 1890) sute de pnze printre care se num<r< capodopere ale artei europene, dar a c<ror valoare nu va fi recunoscut< dect mai trziu. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) C. Nic<ieri n lume [ca n Montparnasse 3i n Montmartre*] n-au existat colonii de arti3ti att de populate 3i cu un num<r att de mare de imigranYi; ace3ti indivizi au f<cut din Montmartre un loc att de cosmomolit, nct un caricaturist glumeY a deschis aici <un consulat francez>. Farmecul principal al Cartierului [Latin*] const< n coexistenYa patosului clasic al<turi de forfota mpestriYat< a acestui Babilon modern, unde 3i-au tr<it anii tinereYii att de mulYi creatori talentaYi, savanYi renumiYi, cercet<tori curajo3i, inovatori plini de ndr<zneal< din Lumea Veche 3i din Lumea Nou<. n anii '20. cnd dup< ncheierea p<cii, s-au deschis graniYele, iar o mulYime de arti3ti au n<v<lit la Paris, stabilindu-se n Montparnasse, ora3ul a devenit numai n cYiva ani idealul ora3 internaYional al artelor. (Bajomi, L.E., Montmartre, Montparnasse 3i Cartierul Latin)
* Montmartre, Montparnasse 3i Cartierul Latin cartiere ale Parisului

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, din sursa B, doi pictori impresioni3ti. 2 puncte PrecizaYi pe baza sursei A, respectiv a sursei B cte o informaYie referitoare la un fapt istoric petrecut la Paris. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la importanYa Parisului n cultura omenirii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la importanYa Parisului n cultura omenirii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< practici totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei contemporane n Europa, numind 3i un stat n care este promovat<. 4 puncte

134

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. La 18 ianuarie 1935, n toate organizaYiile de partid, a fost difuzat< scrisoarea pentru uz intern a Comitetul Central [al Partidului Comunist] n care se cerea mobilizarea tuturor forYelor n vederea distrugerii <cuiburilor contrarevoluYionare> ale du3manilor partidului 3i poporului. n toate regiunile, () n iarna 3i prim<vara anului 1935 a avut loc primul val de arest<ri n mas<. (R.Medvedev, Despre Stalin 3i stalinism) B. Stalin a acYionat nu prin convingere, explicaYie 3i cooperare r<bd<toare cu poporul, ci prin impunerea concepYiilor sale, solicitnd supunerea absolut< n faYa opiniilor sale. Oricine se opunea concepYiilor sale sau ncerca s<-3i demonstreze punctul de vedere, era sortit s< fie ndep<rtat din conducerea colectiv< 3i s< sufere anihilarea moral< 3i fizic<. Aceasta a fost cu deosebire adev<rat n timpul perioadei ce a urmat Congresului al XVII-lea [ al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice], cnd mulYi lideri proeminenYi 3i membrii ai partidului one3ti 3i dedicaYi cauzei comunismului, au c<zut victime despotismului lui Stalin. (...) Stalin a inventat conceptul de du3man al poporului. Acest concept a f<cut posibil< folosirea celor mai crude mijloace de represiune, mpotriva oricui nu era de acord cu el. (N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956) C. Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti, acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subnYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, ntrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima n libertate opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv. (P. Milza, S. Bernstein, Istoria secolului XX) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul B, 3i o alta din textul A, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia liderul/ regimul politic asigur< libertatea persoanei, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia liderul/ regimul politic asigur< libertatea persoanei, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o alt< politic< n domeniul culturii promovat< n epoca modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul n care se adopt<. 4 puncte

5. 6. 7.

135

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum votul universal. (...) Pentru fascist, totul se afl< n stat, nimic uman sau spiritual nu exist< n afara statului. (B.Mussolini, Doctrina fascismului) B. Mussolini a introdus un proiect de lege pentru reforma sistemului electoral. Acesta presupunea ca partidul politic care obYine cele mai multe voturi n alegerile generale (...) s< primeasc< dou< treimi din locurile din Camera DeputaYilor. Aceasta era o idee revoluYionar<. Mussolini o sprijinea spunnd c< o asemenea reform< ar duce la formarea unor guverne cu o majoritate sigur< ceea ce le-ar permite s< se ocupe n mod hot<rt de problemele Italiei. (M. Robson, Italia: liberalism 3i fascism) C. Art. 21. VoinYa poporului trebuie s< constituie baza puterii de stat; aceast< voinY< trebuie s< fie exprimat< prin alegeri nefalsificate, care s< aib< loc n mod periodic prin sufragiu universal, egal 3i exprimat prin vot secret sau urmnd o procedur< echivalent<, care s< asigure libertatea votului. (DeclaraYia Universal< a Drepturilor Omului, 1948) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi o instituYie menYionat< n sursa B. 2 puncte MenYionaYi cte o informaYie, din sursa A, respectiv, din sursa B, aflate n contradicYie.6 puncte MenYionaYi punctul de vedere al autorului sursei A, referitor la dreptul de vot, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi punctul de vedere al autorilor sursei C, referitor la dreptul de vot, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o politic< n domeniul culturii din epoca modern< 3i/sau contemporan< preciznd 3i secolul n care se adopt<. 4 puncte

136

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Nu sunt singurul care-3i pune o ntrebare: de unde vin banii 3efilor fascismului, bani care sunt din abundent<? Pentru c< nu e cheltuial< oarecare s< trimiYi n toate colYurile Italiei cinsprezece mii de indivizi s< manifeste la Roma (). Se zicea c< fascismul 3i trage principalele resurse din contribuYiile pe care le pl<tesc marii proprietari din Emilia*, de pe valea rului Po 3i din Toscana*, pentru a fi la ad<post de atentatele sindicali3tilor agrari, att comuni3ti, ct 3i populari (). Dar nu e singura surs< pentru fascism. Se spunea, de asemenea, c< este finanYat de marii industria3i din Lombardia*, n vederea combaterii du3manului comun, comunismul, care era ca o lepr< n aceast< parte a Italiei. (Bryens, Patru ani la Roma)
*provincii ale Italiei

B. Pentru fascism, totul este n stat 3i nimic uman, nimic spiritual nu exist< 3i nu are valoare n afara statului. n acest sens, fascismul este totalitar. n afara statului, [nu exist<] nici indivizi, nici grupuri (partide politice, asociaYii, sindicate, clase). De aceea fascismul se opune socialismului, care accentueaz< mi3c<rile politice ale luptei de clas< 3i ignor< unitatea statului care fundamenteaz< clasele sociale pe o singur< realitate economic< 3i moral<. 2i, ntr-o manier< omoloag<, fascismul se opune sindicalismului. (B. Mussolini, Fascismul, 1934) C. Fascismul [este o] ideologie 3i un regim politic ap<rute n Europa dup< Primul R<zboi Mondial, n condiYiile declan3<rii unor crize economice 3i sociale, precum 3i al imposibilit<Yii guvernanYilor de a-3i menYine 3i exercita puterea cu mijloace parlamentare. () Devenind ideologie oficial< a mai multor state, s-a caracterizat prin: naYionalism extremist, misticism, violenY<, cultul forYei, intoleranY< faY< de alte partide sau mi3c<ri politice, mai ales a celor de extrem< stng<; a presupus existenYa unor partide puternic centralizate, cu o larg< baz< social< conduse de lideri charismatici, supunerea necondiYionat< faY< de voinYa acestora, tendinYa de monopolizare a tuturor sferelor vieYii sociale, promovarea rasismului, n forma antisemitismului 3i 3ovinismului, (). n planul politicii externe, fascismul a propov<duit a3a-numitul drept al unor rase 3i naYiuni la dominaYie mondial<, justificnd expansiunea 3i cotropirea teritorial<. (DicYionar enciclopedic) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi evenimentul politico-militar la care se refer< sursa C. 2 puncte 2. NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi cte o ideologie politic< precizat< al<turi de fascism, n sursa A, respectiv, n sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere, referitor la fascism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la fascism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei n Europa contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost aplicat<. 4 puncte

137

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Adversarii mei m-au acuzat, de multe ori, c< nu tr<iesc n lumea real<, c< m< nchid ntr-un birou n care mi-am construit un univers abstract de statistici, grafice, indici de randament. Dar dac< vrem s< edific<m socialismul, nu pot s< m< las impresionat de am<nunte triste care se reg<sesc n toate societaYile. Nu trebuie s< studiez dect ansamblul (). Un 3ef de armat< 3i conduce lupt<torii nu din tran3ee, ci pe hart<, dac< dore3te sa aib< o viziune de ansamblu asupra operaYiunilor. ( I. V. Stalin, ViaYa mea) B. Dac< analiz<m practicile lui Stalin cu privire la conducerea partidului 3i a Y<rii, dac< lu<m n consideraYie ceea ce Stalin a s<vr3it, trebuie s< fim convin3i c< temerile lui Lenin au fost justificate. (...) Stalin a folosit metode extreme 3i represiune n mas< ntr-un moment cnd revoluYia era deja victorioas<, cnd statul sovietic era nt<rit, cnd clasele expoatatoare erau deja lichidate 3i relaYiile socialiste erau nr<d<cinate solid (...) cnd partidul era consolidat politic 3i se nt<rise att numeric ct 3i ideologic. (...) n loc s<-3i demonstreze corectitudinea politic< 3i s< mobilizeze masele, el a ales calea represiunii 3i a anihil<rii fizice, nu numai mpotriva inamicilor reali, ci 3i mpotriva persoanelor care nu comiseser< nici o crim< mpotriva partidului 3i a guvernului sovietic. (N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956) C. n timp ce (...) se nmulYeau regimurile totalitare instaurate 3i conduse de clasele conduc<toare, U.R.S.S., unde se presupunea c< domne3te puterea <proletariatului> 3i unde urma s< fie desfiinYat< pentru totdeauna <exploatarea omului de c<tre om>, se transforma ntr-un stat totalitar 3i terorist. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul la care se refer< sursa C. 2 puncte 2. NumiYi un lider politic la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi, din sursa B, respectiv, din sursa C, cte o informaYie referitoare la clasele din societatea sovietic<. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea de conducere a societ<Yii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea de conducere a societ<Yii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei alte ideologii totalitare contemporane n afara celei precizate n text, numind 3i un stat n care a fost promovat<. 4 puncte

138

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.Trei mari caracteristici ale regimului [totalitar] se nf<Yi3eaz< privirii oricui caut< s<-l analizeze: 1) el se reclam< de la o ideologie; 2) se folose3te de teroare pentru a orienta comportarea populaYiei; 3i 3) regula general< de viaY< este ap<rarea interesului particular 3i domnia nelimitat< a voinYei de putere. A menYine aceste tr<s<turi separate mi pare indispensabil, nici una dintre ele neputnd fi redus< la celelalte. Totalitarismul corespunde ansamblului acestor tr<s<turi 3i nu singurei ideologii care era, n ce m< prive3te, comunist<, pe cnd n alte p<rYi era naYional-socialist<. (T. Todorov, Omul dezr<d<cinat) B. Totalitarismul nu se mulYume3te niciodat< s< conduc< prin mijloace externe, 3i anume prin stat 3i printr-o ma3in<rie a violenYei; mulYumit< ideologiei sale deosebite 3i rolului care-i este atribuit n aparatul de constrngere, totalitarismul a descoperit un mijloc de a domina 3i teroriza fiinYele omene3ti dinl<untru. n acest sens, el elimin< distanYa dintre conduc<tori 3i condu3i 3i realizeaz< un sistem n care puterea 3i voinYa de putere, a3a cum le nYelegem noi, nu mai joac< niciun rol sau, n cel mai bun caz, joac< un rol secundar. (H. Arendt, Originile totalitarismului) C. n timp ce n Europa se nmulYeau regimurile totalitare instaurate 3i susYinute de vechile clase conduc<toare, URSS, unde se presupunea c< domne3te puterea <proletariatului> 3i unde trebuia s< fie desfiinYat< pentru totdeauna <exploatarea omului de c<tre om>, se transforma sub ciomagul stalinist ntr-un regim totalitar 3i terorist, tot att de indiferent ca 3i omoloagele sale fasciste faY< de libert<Yile sociale () 3i faY< de respectul pentru om. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi dou< spaYii istorice la care se refer< sursa C. 4 puncte 2. MenYionaYi dou< asem<n<ri ntre sursele A 3i B referitoare la caracteristicile totalitarismului. 6 puncte 3. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la totalitarism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa C, referitor la totalitarism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte 6. PrezentaYi o practic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan< preciznd 3i statul n care a fost adoptat<. 4 puncte

139

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.Urm<toarea clas< ce trebuia lichidat< ca grup o reprezentau muncitorii. () Sistemul stahanovist*, adoptat la nceputul anilor 30, [n Uniunea Sovietic<] sf<rma orice solidaritate 3i con3tiinYa de clas< n rndurile muncitorilor, mai nti prin competiYia feroce strnit< astfel 3i apoi prin solidificarea temporar< a unei aristocraYii stahanoviste a c<rei distanY< social< faY< de muncitorii obi3nuiYi era simYit<, n chip firesc, mai acut dect distanYa dintre muncitori 3i conducerea fabricilor. Acest proces a fost terminat n 1938 prin introducerea unei c<rYi de munc< prin care ntreaga clas< muncitoare rus< a fost transformat<, oficial, ntr-o gigantic< forY< de munc< silnic<. (H. Arendt, Originile totalitarismului)
*stahanovism form< de concurenY< ntre muncitori, pentru obYinerea unei producYii ct mai mari, inovaYie a propagandei bol3evice

B.2. (...) tranziYia de la prima etap< a revoluYiei, care a dat puterea burgheziei din cauza gradului insuficient al con3tiinYei 3i organiz<rii proletariatului, la cea de-a doua etap< care trebuie s< dea puterea proletariatului 3i p<turilor s<race ale Y<r<nimii.(...) 5. Nu o republic< parlamentar< (...) ci o republic< a Sovietelor deputaYilor muncitorilor, salariaYilor agricoli 3i Y<ranilor din ntreaga Yar<, de la baz< pn< la vrf. Suprimarea armatei, a poliYiei 3i a corpului funcYion<resc. 6. n domeniul agrar (...) confiscarea tuturor p<mnturilor marilor proprietari funciari. NaYionalizarea tuturor terenurilor din Yar< 3i punerea acestora la dispoziYia sovietelor locale. 7. Fuzionarea imediat< a tuturor b<ncilor din Yar< ntr-o banc< naYional< unic< plasat< sub controlul Sovietului. (Lenin, Tezele din aprilie,1917) C. Considerarea RevoluYiei sovietice drept eveniment unic al istoriei este un punct de vedere esenYial al analizei marxiste a ntmpl<rilor dintre anii 1917 3i 1924. Marxi3tii, afirmnd c< istoria universal< se explic< prin lupta de clas<, susYin c< anul 1917 a marcat nceputul ridic<rii proletariatului (clasa muncitoare exploatat<) din ntreaga lume mpotriva burgheziei (clasa capitalist< exploatatoare). (M. Lynch, Stalin 3i Hru3ciov: URSS, 1924-1964) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte NumiYi statul la care face referire sursa A 2 puncte PrecizaYi, pe baza surselor B, respectiv, C,cte o informaYie referitoare la burghezie. 6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia regimul politic susYinea interesele celor ce munceau, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia regimul politic susYinea interesele celor ce munceau, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane preciznd 3i un stat n care a fost aplicat<. 4 puncte

140

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n Germania lui Hitler exista o dictatur< ntr-adev<r totalitar<, impus< prin teroare 3i uniformizare 3i care ajunsese foarte departe cu integrarea total< 3i egalizarea tovar<3ilor. Monstruosul partid naYional-socialist, aflat ntr-o permanent< schimbare 3i extindere, sugruma prin m<suri politice nenum<rate statul cu structura sa instituYional< tradiYional<, i r<pea cele mai importante drepturi 3i distrugea unitatea administraYiei. Spus mai clar: partidul naYional-socialist, care pretindea c< ntruchipa voinYa naYiunii germane, f<cuse tot ce i statea n putinY< pentru a dezagrega 3i a desfiinYa statul german. (H. Schulze, Stat 3i naYiune n istoria Europei) B. Prin instaurarea nazismului la putere, [n Germania] teroarea devine politic< de stat. Dac< pentru adepYii regimului totalitar existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se ntrebuinYau diverse metode de convingere sau intimidare: asasinatul, arestarea n mas<, percheziYiile la domiciliu, lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei. Gndirea a fost nlocuit< cu lag<rul, laboratorul 3tiinYific a folosit narm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe foc. (Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului) C. nc< de 1 februarie 1933, Reichstag-ul [Parlamentul] fusese dizolvat pentru a se permite naYiunii s< ia parte la guvernarea naYional<. Hitler a nceput imediat epurarea cadrelor republicane din administraYie. O lege pentru protecYia poporului 3i statului i permitea interzicerea ziarelor 3i a reuniunilor. La 27 februarie, incendierea Reichstag-ului (...) a oferit posibilitatea anihil<rii partidului comunist, att de puternic odinioar<: conduc<torii au fost uci3i sau du3i n lag<re de concentrare, formaYiunile de lupt< dispersate far< prea mare rezistenY<. (J. Droz, Istoria Germaniei) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi partidul politic la care face referire sursa A 2 puncte PrecizaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, cte o m<sur< n domeniul cultural. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la totalitarism, susYinndu-l cu o explicaYie din text 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la totalitarism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< preciznd 3i statul n care a fost adoptat<. 4 puncte

141

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.Dictatura proletariatului n secolul al XX-lea, dup< bol3evici, nu este o stare, cu un regim recunoscut de constituYie, nu este dictatura majorit<Yii, ci a minorit<Yii, 3i nici a acestei minorit<Yi n ntregime, ca clas<, ci a unui partid, adic< a unui fragment din aceast< clas<; dictatura de partid duce ns< la aceea a unei grupe din mijlocul partidului pentru a termina cu dictatura unora ori unuia din acest grup.n acest mod, dictatura proletariatului a3a cum este nYeleas< de bol3evici, reprezint< o minoritate a minorit<Yii care dicteaz< majorit<Yii (...). (D. Gusti, Comunism, socialism, anarhism, sindicalism 3i bol3evism) B. Suntem n favoarea teoriei c< statul se stinge, 3i n acela3i timp suntem pentru consolidarea dictaturii proletariatului care reprezint< cea mai puternic< 3i influent< autoritate dintre dintre toate formele de stat care au existat pn< n zilele noastre.(I. V. Stalin, Leninismul, 1933) C. Dictatura proletariatului este exercitat< de partidul bol3evic, care din 1905 s-a aliat cu ntregul proletariat revoluYionar. Dictatura clasei proletare nseamn< c< statul muncitoresc va reprima f<r< ezitare marii proprietari funciari 3i capitali3ti, va reprima tr<d<torii 3i mi3eii care ajut< pe ace3ti exploatatori 3i i va nvinge.Statul muncitoresc este inamicul propriet<Yii private asupra pamntului 3i capitalului, inamicul puterii 3i banilor (V. I. Lenin, Opere complete) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte NumiYi un partid politic la care face referire sursa C. 2 puncte PrecizaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, cte o concepYie referitoare la stat. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la dictatura proletariatului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la dictatura proletariatului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o practic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan< preciznd 3i statul n care a fost aplicat<. 4 puncte

142

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Urm<toarea clas< ce trebuia lichidat< ca grup o reprezentau muncitorii. () Sistemul stahanovist*, adoptat la nceputul anilor 30, [n Uniunea Sovietic<] sf<rma orice solidaritate 3i con3tiinYa de clas< n rndurile muncitorilor, mai nti prin competiYia feroce strnit< astfel 3i apoi prin solidificarea temporar< a unei aristocraYii stahanoviste a c<rei distanY< social< faY< de muncitorii obi3nuiYi era simYit<, n chip firesc, mai acut dect distanYa dintre muncitori 3i conducerea fabricilor. Acest proces a fost terminat n 1938 prin introducerea unei c<rYi de munc< prin care ntreaga clas< muncitoare rus< a fost transformat<, oficial, ntr-o gigantic< forY< de munc< silnic<. (H. Arendt, Originile totalitarismului)
*stahanovism form< de concurenY< ntre muncitori, pentru obYinerea unei producYii ct mai mari, inovaYie a propagandei bol3evice

B. 2. (...) tranziYia de la prima etap< a revoluYiei, care a dat puterea burgheziei din cauza gradului insuficient al con3tiinYei 3i organiz<rii proletariatului, la cea de-a doua etap< care trebuie s< dea puterea proletariatului 3i p<turilor s<race ale Y<r<nimii.(...) 5. Nu o republic< parlamentar< (...) ci o republic< a Sovietelor deputaYilor muncitorilor, salariaYilor agricoli 3i Y<ranilor din ntreaga Yar<, de la baz< pn< la vrf. Suprimarea armatei, a poliYiei 3i a corpului funcYion<resc. 6. n domeniul agrar (...) confiscarea tuturor p<mnturilor marilor proprietari funciari. NaYionalizarea tuturor terenurilor din Yar< 3i punerea acestora la dispoziYia sovietelor locale. 7. Fuzionarea imediat< a tuturor b<ncilor din Yar< ntr-o banc< naYional< unic< plasat< sub controlul Sovietului. (Lenin, Tezele din aprilie,1917) C. Considerarea RevoluYiei sovietice drept eveniment unic al istoriei este un punct de vedere esenYial al analizei marxiste a ntmpl<rilor dintre anii 1917 3i 1924. Marxi3tii, afirmnd c< istoria universal< se explic< prin lupta de clas<, susYin c< anul 1917 a marcat nceputul ridic<rii proletariatului (clasa muncitoare exploatat<) din ntreaga lume mpotriva burgheziei (clasa capitalist< exploatatoare). (M. Lynch, Stalin 3i Hru3ciov: URSS, 1924-1964) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte PrecizaYi, din sursa C, evenimentul considerat unic n istoria universal<. 2 puncte PrecizaYi, pe baza surselor B, respectiv, C cte o informaYie referitoare la burghezie. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la situaYia muncitorimii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la situaYia muncitorimii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din Europa contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un current cultural n Europa modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i secolul n care a ap<rut. 4 puncte

143

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n Germania lui Hitler exista o dictatur< ntr-adev<r totalitar<, impus< prin teroare 3i uniformizare 3i care ajunsese foarte departe cu integrarea total< 3i egalizarea tovar<3ilor. Monstruosul partid naYional-socialist, aflat ntr-o permanent< schimbare 3i extindere, sugruma prin m<suri politice nenum<rate statul cu structura sa instituYional< tradiYional<, i r<pea cele mai importante drepturi 3i distrugea unitatea administraYiei. Spus mai clar: partidul naYional-socialist, care pretindea c< ntruchipa voinYa naYiunii germane, f<cuse tot ce i statea n putinY< pentru a dezagrega 3i a desfiinYa statul german. (H. Schulze, Stat 3i naYiune n istoria Europei) B. Prin instaurarea nazismului la putere, [n Germania] teroarea devine politic< de stat. Dac< pentru adepYii regimului totalitar existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se ntrebuinYau diverse metode de convingere sau intimidare: asasinatul, arestarea n mas<, percheziYiile la domiciliu, lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei. Gndirea a fost nlocuit< cu lag<rul, laboratorul 3tiinYific a folosit narm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe foc. (Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului) C. nc< de 1 februarie 1933, Reichstag-ul [Parlamentul] fusese dizolvat pentru a se permite naYiunii s< ia parte la guvernarea naYional<. Hitler a nceput imediat epurarea cadrelor republicane din administraYie. O lege pentru protecYia poporului 3i statului i permitea interzicerea ziarelor 3i a reuniunilor. La 27 februarie, incendierea Reichstag-ului (...) a oferit posibilitatea anihil<rii partidului comunist, att de puternic odinioar<: conduc<torii au fost uci3i sau du3i n lag<re de concentrare, formaYiunile de lupt< dispersate far< prea mare rezistenY<. (J. Droz, Istoria Germaniei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte 2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi dou< asem<n<ri, ntre sursele B 3i C, referitoare la m<surile aplicate dup< instaurarea regimului politic. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la totalitarism, susYinndu-l cu o explicaYie din text 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la totalitarism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene contemporane. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n Europa n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i secolul n care a ap<rut. 4 puncte

144

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Asemenea mecanisme, instituYii sociale de intermediere ntre voinYa individual< 3i cea colectiv<, au fost create n cadrul istoriei politice. Ca multe alte invenYii din domeniul vieYii sociale, acestea sunt invenYii colective a c<ror paternitate nu se poate stabili u3or. O astfel de invenYie este votul. Fiecare membru al colectivit<Yii are dreptul la vot, dar decide majoritatea. () Votarea, ca modalitate de conciliere ntre diversitate 3i democraYie apeleaz< la principilu egalit<Yii, 3i anume la egalitatea dreptului de vot. Fiecare individ nu are dect un vot 3i toate voturile sunt egale ntre ele. (J. KarpiMski, A.B.C.-ul DemocraYiei) B. Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum sufragiul universal. (...)Liberalismul pune statul n serviciul individului. Pentru fascist, totul se afl< n stat, nimic uman sau spiritual nu exist< n afara statului. n acest sens, fascismul este totalitar, iar statul fascist, sintez< 3i unitate a tuturor valorilor, interpreteaz<, dezvolt< 3i d< forY< vieYii ntregului popor. (...) Fascismul este opus 3i socialismului care ngusteaz< mi3carea istoric< pn< la punctul n care o reduce la lupta ntre clase 3i care ignor< statul ce cuprinde clasele ntr-un bloc unic economic 3i moral. (B. Mussolini, Doctrina fascismului) C. Art. 21. VoinYa poporului trebuie s< constituie baza puterii de stat; aceast< voinY< trebuie s< fie exprimat< prin alegeri nefalsificate, care s< aib< loc n mod periodic prin sufragiu universal, egal 3i exprimat prin vot secret sau urmnd o procedur< echivalent< care s< asigure libertatea votului. (DeclaraYia Universal< a Drepturilor Omului, 1948) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte SelectaYi din sursa B, o caracteristic< a liberalismului. 2 puncte MenYionaYi,pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, cte o informaYie referitoare la rolul votului n societate. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la sufragiul universal, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa C, referitor la sufragiul universal, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< politici culturale din epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, preciznd 3i un stat n care a fost aplicat<. 4 puncte

145

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Comunismul nu a reu3it s< Yin< seama de nevoia fundamental< a omului de libertate individual<, pentru expresie artistic< ori spiritual< autonom<, 3i n mod crescnd, n epoca educaYiei 3i a comunic<rii n mas<, pentru o alegere politic< liber<. De asemenea, a neglijat conexiunea organic< ntre producYie 3i inovaYie pe de o parte, 3i nevoia individual< de bun<stare material<, pe de alt< parte. Comunismul a n<bu3it astfel, creativitatea social<, chiar dac< s-a prezentat pe sine ca sistemul social cel mai creator 3i mai inovator. (Z. Brzezinski, Marele e3ec - na3terea 3i moartea comunismului n secolul XX) B. Aici [n regimurile comuniste] exist< un aparat instituYionalizat, un aparat al terorii, ce-3i justific< existenYa prin ideea realiz<rii <drept<Yii sociale>. A3a cum a scris Andrei Saharov, n Uniunea Sovietic< milioane de oameni au c<zut victim< terorii dezl<nYuite sub deviza <drept<Yii sociale>. Aceast< dreptate, destul de ndoielnic< o transpun n viaY< uria3e organizaYii politice, cum ar fi partidul, poliYia 3i armata, a c<ror activitate reprezint< negarea nu numai a libert<Yii, dar 3i a ceea ce se nYelege n general prin egalitate 3i dreptate. (J. KarpiMski, A.B.C.-ul DemocraYiei) C. Comunismul [este o] ideologie politic< a c<rei obiectiv este instaurarea unei societ<Yi ideale, caracterizat< prin proprietate colectiv< 3i viaY< comun<. n pofida teoriilor iniYiale referitoare la o astfel de societate, comunismul a fost dezvoltat ntr-o ideologie cuprinz<toare () care a ncercat s< descrie modul n care societ<Yile industriale contemporane vor birui n mod inevitabil capitalismul prin intermediul revoluYiei menite a crea o societate f<r< clase, n care nu va exista proprietate privat< 3i n care fiecare va munci pe m<sura posibilit<Yilor 3i va primi n funcYie de necesit<Yi. Datorit< unor adepYi precum Lenin, Stalin, Mao 3i Tito, comunismul a devenit ideologia dominant< n Y<rile din Europa de Est (1945-1989) URSS, China 3i n diferite state din Africa 3i America Latin<. (DicYionar de Istorie Universal< Contemporan< de la 1900 pn< azi) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi un lider politic la care face referire sursa C. 2 puncte 2. PrecizaYi statul la care face referire sursa B 2 puncte 3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C cte o informaYie referitoare la viaYa economic<. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la comunism, susYinndu-l cu o explicaYie din text 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la comunism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< politici culturale din Europa secolelor al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n Europa modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i secolul n care s-a manifestat. 4 puncte

146

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Stalin a acYionat nu prin convingere, explicaYie 3i cooperare r<bd<toare cu poporul, ci prin impunerea concepYiilor sale, solicitnd supunerea absolut< n faYa opiniilor sale. Oricine se opunea concepYiilor sale sau ncerca s<-3i demonstreze punctul de vedere, era sortit s< fie ndep<rtat din conducerea colectiv< 3i s< sufere anihilarea moral< 3i fizic<. Aceasta a fost cu deosebire adev<rat n timpul perioadei ce a urmat Congresului al XVII-lea [ al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice], cnd mulYi lideri proeminenYi 3i membrii ai partidului one3ti 3i dedicaYi cauzei comunismului, au c<zut victime despotismului lui Stalin. (...) Stalin a inventat conceptul de du3man al poporului. Acest concept a f<cut posibil< folosirea celor mai crude mijloace de represiune, mpotriva oricui nu era de acord cu el. (N.Hru3ciov, Discurs la al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 1956) B. Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti, acela de democraYie (...) 3i acela de liberalism care subnYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, ntrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima n libertate opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv. (P. Milza, S. Bernstein, Istoria secolului XX) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi liderul politic la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi partidul la care se refer< sursa A. 2 puncte MenYionaYi o deosebire dintre sursele A, respectiv, B referitoare la libertatea politic<. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la regimul politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la regimul politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o alt< politic< n domeniul culturii promovat< n epoca modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul n care se adopt<. 4 puncte

147

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. IniYial, cuvntul romantism apare n literatur<. n Germania, adjectivul romantisch se afirm< mpotriva tiraniei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz< ruptura complet< cu ideile trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale. RaYiunii reci [specifice neoclasicismului] i r<spunde puterea sensibilit<Yii 3i a imaginaYiei. () Opera de art< romantic< trebuie s< fie autonom< 3i unic<.(...) Astfel, romantismul vrea s< fac< independent< creaYia n raport cu teoriile importante, iniYiate anterior 3i reclam< dreptul la <art< pentru art<>. Aceast< revendicare apare pentru prima dat< n Germania, n textele lui Schelling, Schiller, Lessing. Pentru ei arta se define3te ca o ncercare pur plastic< care se adreseaz< sensibilit<Yii noastre. Libertatea 3i hazardul hr<nesc inspiraYia. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism curent cultural-artistic, ap<rut n secolul al XVIII-lea, care 3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

B. Expresionismul se na3te aproape n acela3i timp n diferite ora3e germane (). n vibrant< opoziYie faY< de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul. () De cu totul alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz< la Mnchen, C<l<reYul albastru, [considerat] versantul cel mai liric al ntregii mi3c<ri expresioniste. () Primul R<zboi Mondial [1914-1918], o barier< net< pentru multe mi3c<ri 3i curente, nu ntrerupe dezvoltarea expresionismului german, dimpotriv<, i accentueaz< unele caracteristici. Cultura artistic< din Germania se mparte n dou< filoane: Constructivismul raYional din Weimar orientat c<tre arta abstract< 3i realismul exasperant al grupului berlinez Noul obiectivism. () Pictura lor pleac< de la imaginea dezastrelor umane, materiale 3i morale ale r<zboiului. () Anii '20, din Berlinul expresionist g<sesc n Grosz 3i Dix, doi interpreYi memorabili care intuiesc ntors<tura pe care o va lua politica. n cteva lucr<ri ale [acestuia], apar caricaturi ale lui Hitler: nu trebuie s< ne mir<m c< [aceste] opere ca 3i expresionismul n ansamblu sunt considerate de regimul nazist <art< degenerat<>. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B . 2 puncte 2. PrecizaYi evenimentul politico-militar menYionat de sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi o deosebire dintre sursa A 3i sursa B, referitoare la domeniile n care se manifest< curentele culturale. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la rolul spaYiului german n istoria culturii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la rolul spaYiului german n istoria culturii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei n Europa contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o alt< politic< cultural< din epoca modern< 3i/sau contemporan<, n afara celei menYionate n textul B, preciznd 3i secolul n care a ap<rut. 4 puncte

148

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. P.Picasso care dup< ce a deschis cele mai revoluYionare perspective este cel care ncepnd cu 1915, abandonnd geometrizarea total< a formelor (f<r< s< renunYe total la cubism) trece la o pictur< care red< importanYa culorilor 3i formelor.(S.Bernstein, P. Milza, Istoria Europei) B. Unii dintre cubi3ti, [ca Braque] au trecut 3i prin [faza colajului*]. Pentru ce cnd pictezi un ziar s< nu lipe3ti pe tablou ziarul nsu3i? Sau dac< e vorba de un pahar s< nu pui acolo o bucat< de sticl<? n loc s< avem transparenYa unei culori (...) s-o facem ct mai nepl<cut< la vedere. Cum? Amestecnd n culoare nisip. Petele colorate vor deveni mate, zgrunYuroase dezagreabile la vedere. Nu e greu s< nYelegem ce a devenit cu timpul un tablou astfel executat. Buc<Yile de jurnal s-au ng<lbenit, sticlele s-au desprins, cuiele [de fier] au ruginit. Deci, pictura aceasta numit< de unii <pictur< pentru orbi> pentru c< se adreseaz< mai mult simYului tactil dect vederii, a luat un aspect a3a de contrar noYiunii pe care ne-o facem despre un tablou, nct chiar 3i cei mai calzi admiratori ai cubismului s-au ndep<rtat foarte mult [de acesta]. (G. Oprescu, Manual de istoria artei)
*colaj compunerea unui tablou prin lipirea laolat< a elementelor eterogene

C. Mai trziu am introdus n tablourile mele nisip, rumegu3 de lemn, pilitur< de fier (...) Vedeam ct de mult depinde culoarea de materie. S< lu<m un exemplu: nmuiaYi n aceea3i vopsea dou< Yes<turi albe din materiale diferite, culoarea lor va fi diferit<. E de la sine nYeles c< dependenYa ce leag< culoarea de materie este nc< 3i mai perceptibil< n pictur<; 3i ceea ce mi pl<cea ndeosebi era tocmai aceast< <materialitate> ce mi-o d<deau diversele materiale pe care le introduceam n tablouri. n fond, pentru mine era un mijloc de a fi din ce n ce mai departe de o pictur< idealist< 3i din ce n ce mai aproape de o reprezentare a lucrurilor c<utat< de mine. (Convorbiri cu Georges Braque, dup< I. Fortunescu, Braque) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi pictorul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi dou< materiale folosite de G.Braque 3i precizate att n sursa B ct 3i n sursa C. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere referitor la arta lui G.Braque, din sursa B, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere referitor la arta lui G.Braque, din sursa C, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene contemporane. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a ideologiei totalitare contemporane numind 3i statul care a promovat aceast< ideologie. 4 puncte

149

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Evenimentele interne l-au f<cut pe Nicolae I s< se team< 3i mai mult [dect faY< de revoluYia din Europa de la 1848]. Xarul a luat din nou m<suri. (). A fost nfiinYat< o nou< comisie secret< care s< z<d<rniceasc< toate influenYele subversive. Formulele gen <remediul suveran> sau <forYele naturii> au fost scoase din manuale. (...) Universit<Yile nu au fost nchise dar au fost controlate strict, att din punct de vedere al programei ct 3i al admiterilor. [De aceea] s-a nregistrat o sc<dere a num<rului de studenYi cu 25%, cifra total< ajungnd la 3600. (...) [S-a declarat] c< nv<Y<mntul trebuie ntemeiat <nu pe raYiune ci pe adev<rurile religioase, puse n relaYie cu teologia*>. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*teologie disciplin< care se ocup< cu expunerea 3i justificarea raYional< a dogmelor 3i riturilor unei religii

B. Regulamentul Universitar, din 1863 [din Rusia] (...) a permis o libertate de expresie care cu siguranY< c< nu existase [mai nainte]. Universit<Yilor li s-a acordat practic autonomie administrativ<, 3i de3i programa era elaborat< de minister, a existat o libertate mult mai mare din punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. Rectorii erau numiYi pe patru ani de c<tre consiliul profesoral. Fiecare facultate 3i alegea un decan pentru trei ani.(...) Alexandru al II-lea s-a preocupat personal 3i ndeaprope de elaborarea Regulamentului. Au fost nfiinYate burse pentru sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost ncurajate expediYiile de documentare n alte Y<ri. Universit<Yile au nceput s< nfloreasc< n aceast< atmosfer< de dezbatere deschis<. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte NumiYi, din textul A 3i din textul B, conduc<torii Rusiei. 2 puncte MenYionaYi categoria social< precizat< n ambele texte. 3 puncte MenYionaYi unit<Yile de nv<Y<mnt precizate n textul A 3i n textul B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care susYine ideea c< n Rusia nv<Y<mntul superior are autonomie, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care combate ideea c< n Rusia nv<Y<mntul superior are autonomie, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o alt< politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< sau contemporan<, n afara celor precizate n texte preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

150

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. I. Se scutesc de cenzura* preliminar<: () 2. Toate publicaYiile universit<Yilor () XXVIII. Al treilea avertisment atrage suspendarea publicaYiei. (Legile Presei, Rusia, 1865)
*cenzur< control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. Criticii susYin c< de fapt [dup< adoptarea Legilor Presei] cenzura s-a menYinut strict<. Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la cteva s<pt<mni de la apariYia primului num<r. Este la fel de adev<rat c< n 1866, ziarul radical Contemporanul a fost interzis. Totu3i se pare c< primele decizii au fost luate dup< ce editorilor li se pusese n vedere c< ntrecuser< m<sura, iar ultima a fost luat< ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Rusiei, Alexandru al II-lea]. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) C. Detestata cenzur< preliminar< a fost n linii mari desfiinYat< [prin Legile Presei] (), ns< prin comparaYie cu ceea ce se ntmplase mai nainte n Rusia [faptul acesta] reprezenta o cre3tere considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei. [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual (...) s-a triplat [pn< n] 1881. () A existat o schimbare n relaYia dintre editor 3i cenzor, n care cooperarea a nlocuit n bun< m<sur< spiritul de represiune de pn< atunci. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei texte. 2 puncte NumiYi Yarul Rusiei, pe baza textului B. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta, din textul C, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care susYine punctul de vedere conform c<ruia prin aplicarea Legilor Presei se menYine cenzura, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare textului care combate punctul de vedere conform c<ruia prin aplicarea Legilor Presei se menYine cenzura, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural din Europa modern< 3i/sau contemporan< preciznd 3i secolul n care a ap<rut. 4 puncte

151

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-o Europ< ale c<rei structuri au fost zdruncinate de r<zboi, n 1919, idealurile 3i instituYiile democraYiei liberale sunt cele care par s< se impun<. () Cele patru mari puteri* nu 3iau ascuns simpatia faY< de Cehoslovacia democratic< 3i laic<, dup< cum nu 3i-au disimulat nici nencrederea faY< de autoritarismul din Polonia. () Dar democraYia 3i arat< repede caracterul fragil. () n Italia<pacea trunchiat<> d< na3tere unei crize politice 3i sociale care n octombrie 1922 ia sfr3it prin venirea lui Mussolini la putere. () Afirmarea fascismului se nscrie n acest context. (P.Milza, S.Bernstein, Istoria Europei)
*Marea Britanie, FranYa, Italia, S.U.A

B. Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti, acela de democraYie, care presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i acela de liberalism. (...) Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale. (P.Milza, S.Bernstein, Istoria secolului XX) C. Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum votul universal. (...) Pentru fascist, totul se afl< n stat, nimic uman sau spiritual nu exist< n afara statului. (B.Mussolini, Doctrina fascismului) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi, din sursa A, statul democratic 3i laic. 2 puncte NumiYi, din sursa A, statul n care se manifesta autoritarismul, n 1919. 2 puncte PrecizaYi regimul politic menYionat att n sursa A ct 3i n B. 3 puncte PrecizaYi ideologia menYionat< att n sursa A ct 3i n C. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia votul universal este necesar unui regim politic, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia votul universal este necesar unui regim politic, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< politici promovate n domeniul culturii, n secolul al XIX-lea al XX-lea. 6 puncte 8. PrezentaYi un curent cultural-artisitic din epoca modern< 3i/sau contemporan< numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte

1. 2. 3. 4. 5.

152

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noile instituYii (ale Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului) vor provoca o bre3< n zidul suveranit<Yii naYionale, care blocheaz< calea spre unitatea european<. De o mie de ani suveranitatea naYional< s-a manifestat n Europa prin afirmarea naYionalismului 3i prin tentative zadarnice 3i sngeroase ale unor state de a-3i impune hegemonia asupra altora. Stabilirea instituYiilor 3i a regulilor comune, care vor asigura fuziunea suveranit<Yilor naYionale, i va uni pe europeni sub o autoritate comun< 3i va elimina cauzele fundamentale ale conflictelor (). Suntem deci3i s< unific<m Europa 3i s< acYion<m rapid. (J. Monnet, 1952) B. Art. 1. Prin prezentul tratat naltele p<rYi contractante instituie ntre ele o Comunitate Economic< European<. Art. 2. Comunitatea are ca misiune prin stabilirea unei pieYe comune 3i prin apropierea progresiv< a politicilor economice a statelor membre, s< promoveze o dezvoltare armonioas< a activit<Yilor economice n ansamblul Comunit<Yii, o expansiune continu< 3i echilibrat<, o stabilitate crescut<, o dezvoltare accelerat< a nivelului de viaY<, 3i a relaYiilor mai strnse ntre statele membre. (Tratatul de la Roma, 1957) C. Principalul scop pe care 3i-l propun instigatorii la r<zboi imperiali3tii - este s< includ< direct Germania de Vest n blocul agresiv al Atlanticului de Nord*, cu scopul de a-i folosi industria 3i resursele umane pentru scopuri agresive (...). n aceea3i lumin< trebuie s< vedem 3i pretinsul <plan de folosire n comun a producYiilor de c<rbune 3i oYel germane 3i franceze>, plan elaborat la Washington 3i propus de Robert Schuman. Datorit< unei asemenea <uniuni>** a resurselor industriale 3i a materiilor prime ale bazinelor Ruhr 3i Lorena, se propune punerea bazei industriei de r<zboi a blocului agresiv al Atlanticului de Nord, condus de imperiali3tii americani. (Pravda, Moscova, 17 mai 1950)
*Atlanticul de Nord - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< n 1949 din Statele Unite ale Americii, Canada 3i 10 state europene. **Comunitatea European< a C<rbunelui 3i OYelului

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse istorice. 2 puncte NumiYi organizaYia european< la care se refer< sursa B. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi un punct de vedere al autorului sursei A, referitor la caracterul Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere al autorului sursei C, referitor la caracterul Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< politici promovate n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n Europa modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte 1. 2. 3. 4.

153

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n 1855, arta invadase Parisul. Aproape de Palatul industriei se g<sea o alt< sal< de expoziYie Pavilionul realismului unde erau expuse pnzele lui Gustave Courbet. De3i zece dintre tablourile sale fuseser< admise n expoziYia oficial<, juriul i respinsese dou< lucr<ri la care pictorul Yinea n mod deosebit. Furios Courbet 3i construie3te o sal< proprie 3i expune acolo, n plus, alte patruzeci de pnze. Subiectele obi3nuite ale tablourilor sale realiste mulYumeau arta oficial<. (R. E. Shikes, P. Harper, Pissaro) B. Termenul [realism] desemneaz< mai exact o mi3care ce, ntre 1848 3i 1860, reacYioneaz< mpotriva romantismului 3i a academismului neoclasicilor ntrziaYi. [El] se r<spnde3te n toat< Europa. (...) Pictorii reali3ti reprezint< viaYa modern< 3i, n particular, <realitatea social<>. Astfel, Jean Franois Millet se inspir< din lumea Y<ranilor. (...) Honor Daumier 3i arat< dragostea faY< de cei umili pictnd o lume s<rac< 3i n suferinY<. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) C. D-nul Courbet e un spirit rebel pentru c< nf<Yi3eaz< cu bun< credinY< burghezi, Y<rani 3i Y<r<nci n m<rime natural<. Aceasta e prima obiecYie. Nu vrem s< admitem c< un sp<rg<tor de piatr< valoreaz< ct un prinY: aristocraYia se-nfurie v<znd c< oamenilor de rand li s-au acordat atYia metri de pnz< pictat<, numai suveranii au dreptul s< fie reprezentanYi n m<rime natural< (J.H. Champfleury, Realismul) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi pictorul la care se refer< att sursa A ct 3i sursa C. 3 puncte NumiYi curentul cultural la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia arta este liber< n privinYa abord<rii temelor legate de oamenii de rnd, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia arta este liber< n privinYa abord<rii temelor legate de oamenii de rnd, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea. 6 puncte 8. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i statul n care s-a aplicat. 4 puncte

154

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 1. Suveranii vor numi pentru fiecare Universitate cte un mputernicit special (...). Datoria [lui] va fi (...) s< imprime instrucYiunii o direcYie s<n<toas<, potrivit< cu destinul viitor al studenYilor 3i s< acorde o atenYie constant< oric<rui fapt care ar putea servi la nt<rirea moralit<Yii, a ordinii 3i a decenYei printre studenYi.(...) 3. Legile care au fost adoptate de mai mult< vreme mpotriva asocierilor secrete sau neautorizate din universit<Yi r<mn n vigoare 3i trebuie respectate cu toat< severitatea 3i vor fi extinse mpotriva asociaYilor studenYe3ti ntemeiate n ultimii ani (...). Guvernele semnatare sunt de acord ca indivizii care dup< publicarea acestor hot<rri vor r<mne n asemenea asociaYii secrete sau neautorizate, sau vor intra pe viitor n ele, s< fie exclu3i. (Decretele de la Karlsbad, ConfederaYia German<, 1819) B. Regulamentul Universitar, [Rusia, 1863], a contribuit la mbun<t<Yirea sistemului de nv<Y<mnt, [astfel] : (...) <90. n afara studenYilor, li se permite 3i altor persoane s< asiste la prelegeri. (...) 107. Pentru ajutorarea studenYilor nevoia3i, universit<Yile pot s< aprobe scutiri de plat<, reduceri de 50% sau chiar gratuit<Yi. (...) 129. Universit<Yile au dreptul s< importe, la discreYie 3i cu scutire de taxe, orice fel de c<rYi de specialitate. > Alexandru* s-a preocupat personal 3i ndeaproape de elaborarea Regulamentului Universitar. (R.Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea suveranul Rusiei n perioada 1855-1881

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi, pe baza sursei A, legea care se aplic< n domeniul nv<Y<mntului n ConfederaYia German<. 2 puncte 2. NumiYi, pe baza sursei B, actul normativ care se aplic< n domeniul nv<Y<mntului n Rusia. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o acYiune ntreprins< de suverani.6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei A, referitor la studenYi, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei B, referitor la studenYi, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< politici practicate n domeniul culturii n secolele al XIX-lea la XX-lea, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, preciznd 3i un stat care a promovat-o. 4 puncte

155

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Pnzele impresioni3tilor redau impresia artistului despre obiectele reale 3i lumea nconjur<toare, cu ajutorul culorii 3i a luminii create prin culoare. Ceea ce intereseaz< pe pictorii impresioni3ti este str<lucirea 3i vibraYia luminii prin culoarea care ncnt< ochiul 3i reYine privirea, traducnd n acest fel st<ri suflete3ti. Realitatea obiectiv< constituie pentru impresioni3ti un pretext, de la care porne3te pictorul pentru ca s< redea n lucrare sentimentele sale de ncntare, impresia 3i tr<irea sa la un moment dat n faYa obiectului 3i a naturii, pe care le transmite apoi privitorilor prin opera de art<. (M. Nicolau-Golfin, Istoria artei) B. Tinerii pictori [impresioni3ti] expun n aprilie-mai 1874. (...) Noutatea recent< a tuburilor de vopsea pe baz< de ulei le permite s< lucreze n aer liber. Adev<ratul subiect al tabloului devine lumina. (J.Debicki, J.Favre, D.Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) C. Dup< incendiul de la Oper<, iat< un nou dezastru. (...) La [galeriile] Durand-Ruel se deschide o nou< expoziYie [n 1876] despre care ni se spune c< este de pictur<. Trec<torul oarecare (...) intr< 3i ochilor s<i speriaYi li se ofer< un spectacol crud. (...) Sunt indivizi care pufnesc n rs n faYa acestor lucruri, dar eu am inima strns<. (...) ncercaYi, a3adar, s<-l faceYi pe domnul Degas s< nYeleag<: spuneYi-i c< exist< n domeniul artei cteva calit<Yi care poart< un nume: desenul, culoarea, execuYia, dorinYa - v< va rde n nas." (Le Figaro, aprilie 1876) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele B 3i C. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa B, invenYia care le-a permis impresioni3tilor s< lucreze n aer liber.2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei B 3i a sursei C, cte un eveniment artistic desf<3urat din 1874, respectiv, din 1876. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene, n epoca contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, din secolul al XX-lea, numind 3i statul n este promovat<. 4 puncte

156

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n 1874, impresioni3tii au deschis prima expoziYie de grup la Paris, independent de Salonul oficial al Academiei Franceze (). Numele mi3c<rii a fost folosit pentru prima oar<, dup< aceast< expoziYie, de L. Leroy, colaborator la revista [Vacarmul]. S-a inspirat din titlul uneia dintre picturile lui Monet, Impresie, r<s<rit de soare. (Enciclopedie ilustrat< de Istorie Universal<) B. Dup< incendiul de la Oper<, iat< un nou dezastru. (...) La [galeriile] Durand-Ruel [din Paris] se deschide o nou< expoziYie [n 1876] despre care ni se spune c< este de pictur<. Trec<torul oarecare (...) intr< 3i ochilor s<i speriaYi li se ofer< un spectacol crud. (...) Sunt indivizi care pufnesc n rs n faYa acestor lucruri, dar eu am inima strns<. (...) ncercaYi, a3adar, s<-l faceYi pe domnul Degas s< nYeleag<: spuneYi-i c< exist< n domeniul artei cteva calit<Yi care poart< un nume: desenul, culoarea, execuYia, dorinYa - v< va rde n nas."(Le Figaro, aprilie 1876) C. Pnzele impresioni3tilor redau impresia artistului despre obiectele reale 3i lumea nconjur<toare, cu ajutorul culorii 3i a luminii create prin culoare. (). Ceea ce intereseaz< pe pictorii impresioni3ti este str<lucirea 3i vibraYia luminii prin culoarea care ncnt< ochiul 3i reYine privirea, traducnd n acest fel st<ri suflete3ti. Realitatea obiectiv< constituie pentru impresioni3ti un pretext de la care porne3te pictorul pentru ca s< redea n lucrare sentimentele sale de ncntare, impresia 3i tr<irea sa la un moment dat n faYa obiectului 3i a naturii, pe care le transmite apoi privitorilor prin opera de art<. (M. Nicolau-Golfin, Istoria artei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa A, tabloul care d< numele curentului impresionist. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, cte o informaYie referitoare la un eveniment desf<3urat n 1874, respectiv, n 1876. 6 puncte 4. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la arta lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la impresioni3ti 3i la arta lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< politici culturale din secolele al XIX-lea al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, din secolul al XX-lea, numind 3i statul n care se promoveaz<. 4 puncte

157

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea n nume personal 3i n mod irevocabil. (...) Conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere, nengr<dite de c<tre [cet<Yenii] care urmeaz< s< fie condu3i. (G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<) B. Regimul democraYiei liberale (...) presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i (...) garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...). Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, a ntrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima n libertate opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv (...). Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar risca s< le denatureze funcYionarea. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX) C. Ceea ce caracterizeaz< statul democratic sunt obiectivele pe care 3i le propune 3i mijloacele prin care el caut< s< le ating<. (...) DemocraYia este o creaYie continu< 3i perfectibil<. [] DemocraYia Yine cont de evoluYia ideilor pe care experienYa, adic< lecYia succeselor 3i a e3ecurilor, o aduce sub controlul unei libere discuYii 3i al unei libere aprecieri." (R. Schuman, Pentru Europa) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: SelectaYi, din sursa A, o caracteristic< a democraYiei. 2 puncte PrecizaYi regimul politic la care se refer< sursa B. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul B, 3i o alta din textul A, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la avantajele democraYiei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la avantajele democraYiei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa n secolele al XIX-lea al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< totalitar< n epoca contemporan<, preciznd 3i statul n care ea s-a aplicat. 4 puncte 1. 2. 3. 4.

158

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Expresionistul este deplin con3tient de lumea vizibil< () nchide ochii pentru a explora mintea, spiritul, imaginaYia. [] Expresionistul este con3tient c< tr<ie3te n mai multe lumi complexe care se suprapun 3i c< mai exist< 3i alte lumi de explorat, pe care ochiul nu le vede, iar logica nu le poate interpreta. Picturile expresioniste se concentreaz< mai mult asupra psihologicului dect asupra firescului, descriind lumi intangibile, cu ajutorul unor tehnici 3i simboluri noi, prin culori discordante 3i forme denaturate. (W. Fleming, Arte 3i idei) B. [Expresionismul] a ap<rut, sub prima sa form<, ntre 1895-1900, ca o reacYie contra impresionismului. (M.Nicolau-Golfin, Istoria artei) C. Norvegianul E. Munch, deschide, n 1892, Ia Berlin, o expoziYie personal< care contribuie la cristalizarea mi3c<rii expresioniste. (C. Prut, DicYionar de art< modern<) D. Expresionismul se na3te aproape n acela3i timp n diferite ora3e germane (). Centrele culturale, (Dresda, Mnchen, Berlin) se bazeaz< mai ales pe c<ut<rile 3i pe experimentul arti3tilor locali. n vibrant< opoziYie faY< de mo3tenirea istoric< a Dresdei, apare [mi3carea] Podul. () De cu totul alt< factur< intelectual< este grupul care se formeaz< la Mnchen, C<l<reYul albastru, [considerat] versantul cel mai liric al ntregii mi3c<ri expresioniste. () Primul R<zboi Mondial, o barier< net< pentru multe mi3c<ri 3i curente, nu ntrerupe dezvoltarea expresionismului german, dimpotriv< [apar] Constructivismul raYional din Weimar () 3i realismul exasperant al grupului berlinez Noul obiectivism. (...) Expresionismul, n ansamblu, este considerat de regimul nazist <art< degenerat<>. ToYi pictorii, care pot, emigreaz< din Germania nazist<, l<snd un vid cultural greu de completat. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi, din sursa B, curentul cultural mpotriva c<ruia reacYioneaz< expresionismul. 2 puncte 2. SelectaYi din sursa C contribuYia expoziYiei lui Munch n istoria culturii. 2 puncte 3. PrecizaYi, din sursa B 3i din sursa C, cte un eveniment artistic desf<3urat n ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine abordarea artistic< a expresionismului, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine abordarea istoric< a expresionismului, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei alte ideologii totalitare, n secolul al XX-lea, n afara celei precizate n text. 6 puncte 7. PrezentaYi o alt< practic< din domeniul culturii n epoca modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul n care s-a aplicat. 4 puncte

159

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Cel de al doilea domeniu principal n care Alexandru* a promovat reformele a fost nv<Y<mntul. El 3i-a dat seama c< sistemul educaYional de atunci [din Rusia] era ineficient 3i lipsit de vigoarea necesar< ca s< produc< oamenii de care era nevoie pentru armat< 3i serviciul civil. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
* Alexandru I - Yar al Rusiei n perioada 1801-1825

B. n 1817, [GoliYn] a preluat conducerea noului Minister al Problemelor Spirituale 3i al nv<Y<mntului. GoliYn (...) avea o nclinaYie fireasc< spre Biserica Ortodox< (...). Principalul scop al lui GoliYn a fost [ca prin lectur< 3i educaYie] s< existe ct mai mulYi oameni capabili s< citeasc< Biblia 3i s< descopere singuri adev<rurile divine. El credea c< Scripturile* aveau s< fie singurul antidot eficace mpotriva raYionalismului promovat de liber-cuget<tori, n care a identificat principala cauz< a problemelor Rusiei 3i ale ntregii societ<Yi europene din acele vremuri. <Gndirea liber<> presupunea contestarea tuturor structurilor sociale 3i politice existente. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) *Scripturi scriere bisericeasc< cuprinznd Vechiul 3i Noul Testament, Biblie C. n 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali 3i i [s-a] recomandat Yarului s< nchid< imediat universitatea. Alexandru nu era preg<tit s< mearg< att de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse. 2 puncte NumiYi Yarul Rusiei din sursa A. 2 puncte NumiYi cte o instituYie, din textul B, respectiv, din textul C. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< politici practicate n domeniul culturii n secolele al XIX-lea la XX-lea, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural din Europa modern< sau contemporan<, preciznd 3i secolul apariYiei sale. 4 puncte

160

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Aceast< ndrjire a poziYiei FranYei se confirm< n anul urm<tor prin refuzul generalului [Charles de Gaulle*] de a admite cererea de aderare la PiaYa Comun< a Marii Britanii. (...) De Gaulle nu se las< nduplecat. Pentru el este clar c< Regatul Unit, n realitate ata3at de Pactul Atlantic 3i solidar cu Statele Unite, nu poate fi dect <calul troian> al americanilor din Comunitate 3i groparul <Europei celor 2ase>**. n timpul conferinYei de pres< din 14 ianuarie 1963 el 3i face public< hot<rrea de a se opune canditaturii engleze: demers unilateral ce 3ocheaz< profund pe partenerii FranYei din Comunitatea Economic< European<, care 3i d<duser< deja acordul. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*Charles de Gaulle pre3edintele FranYei (1959-1969) **Europa celor 2ase - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia, Olanda 3i Luxemburg

B. n problema att de important< a l<rgirii Comunit<Yii [Economice] Europene*, respectiv atitudinea faY< de candidaturile Marii Britanii, Danemarcei, Irlandei 3i Norvegiei, am ajuns la un acord. S-a hot<rt n cadrul Comunit<Yii c< aceasta este gata s< discute noile adeziuni 3i n acest scop se va pune la punct o atitudine comun< pentru negocierile ce se vor deschide, ntr-un spirit pozitiv. (...) Eu cred c< pot s< spun c< aceast< conferinY< a fost fericit< pentru Europa, c<reia i deschide noi speranYe. (DeclaraYia pre3edintelui FranYei, G. Pompidou, la ConferinYa C.E.E. de la Haga, 1969) C. Negocierile ncepute din iulie 1970 s-au terminat cu semnarea tratatelor de aderare la Bruxelles, pe 22 ianuarie 1972. (...). Este prev<zut< o perioad< de cinci ani pentru a realiza modific<rile necesare. n Marea Britanie, ratificarea este obYinut< de la o mare majoritate c<ci aici nu depinde dect de un vot al Camerei Comunelor, iar n celelalte trei Y<ri ea este aprobat< n urma unui referendum. (...) n Irlanda 56,7% spun da, n Danemarca, 68 % din voturi sunt pentru (...). Ct despre Norvegia, coaliYia de extrem< dreapt<, o parte a stngii ostile unei Europe <a marelui capital> 3i mediile tradiYionaliste 3i naYionaliste, vor respinge contra oric<rei a3tept<ri intrarea n Comunitatea Economic< European<, cu aproape 54% de voturi mpotriv<. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi un spaYiu istoric la care face referire sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi, pe baza surselor B, respectiv, C, cte o informaYie referitoare la Danemarca. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia FranYa a fost de acord cu admiterea Marii Britanii n Comunitatea European<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia FranYa a fost de acord cu admiterea Marii Britanii n Comunitatea European<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte

161

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Mi3c<rile de avangard<, care nfloriser< n toate domeniile la nceputul RevoluYiei [din 1917] 3i care sunt numite n continuare n Rusia <art< de stnga> vor fi condamnate acum, prigonite ca < formaliste>. Numero3i scriitori sau directori de teatru sunt arestaYi 3i dispar misterios. Majoritatea scriitorilor de valoare se refugiaz< n t<cere sau n semit<cere. 2olohov, autorul c<rYii Pe Donul lini3tit nu va mai scrie nimic pn< la moartea lui Stalin. (...) Literatura, teatrul, cinematografia sunt strict supravegheate, cea mai mic< deviere este denunYat<, pedepsit<. Pe scurt, de-a lungul ntregii dictaturi a lui Stalin arti3tii au fost adu3i la ordine ca 3i restul populaYiei sovietice. Conformismul 3i mediocritatea marcheaz< ntreaga producYie a acestei epoci. (F. Braudel, Gramatica civilizaYiilor) B. n timpul expoziYiei [universale de la Paris] din 1937, aspectul marYial* al Pavilionului german 3i sculpturile monumentale ale lui Josef Thorak, expuse acolo, reprezentau un manifest al artei naziste. Nazi3tii decreteaz< c< arta modern< este bolnav< 3i ncepnd din 1937, o Yintuiesc la stlpul infamiei n cursul expoziYiei itinerante intitulate <art< degenerat<>. Arta modern< este exilat< din muzee; arti3tilor li se interzice s< mai picteze; mulYi dintre ei emigreaz<. (J. Debicki, J.-F. Favre, D. Grnewald, A. F. Pimentel, Istoria artei. Pictur<, sculptur<, arhitectur<)
*marYial solemn, impun<tor, ost<3esc, de r<zboi

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi, pe baza surselor A, respectiv, B cte o informaYie referitoare la situaYia oamenilor de cultur<. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la atitudinea regimului politic faY< de curentele culturale moderne, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la atitudinea regimului politic faY< de curentele culturale moderne, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene, numind 3i un stat care a promovat-o. 4 puncte

162

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. X<rile se vor str<dui s< acYioneze mpreun< sau s< se pr<bu3easc< mpreun<. Se consider< de comun acord c< istoria construcYiei europene de la sfr3itul celui de al Doilea R<zboi Mondial ncoace nu are nimic exaltant (...). Ceea ce nseamn< c< nu exist< alt< cale pentru viitorul Europei: reticenYele 3i refuzurile vehemente trebuie n ultim< instanY< s< cedeze n faYa necesit<Yii.(...) Europa din timpul marilor imperii s-a schimbat. (...) Libera circulaYie a oamenilor a ideilor 3i a capitalurilor n spaYiul creat de Comunitatea Economic< European< a devenit o realitate (...) mai mult de jum<tate din europeni sunt de acord cu crearea unei Uniuni Politice Europene dotat< cu un guvern responsabil. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) B. Continui s< cred, a3a cum v-am mai spus, c< nimic nu va putea mpiedica crearea Europei (unite) 3i aceasta se va face. Se va face f<r< entuziasm, din nefericire, c<ci renunYarea la prerogativele 3i atributele statului naYional este dificil< 3i ridic< n fiecare zi noi obiecYii 3i termeni noi. Totu3i, ea se va face, deoarece caracterul s<u de <necesitate> sfr3e3te prin a se impune chiar 3i celor mai reticenYi. (G. Gafencu, martie 1953) C. Va veni ziua n care r<zboiul va p<rea la fel de absurd, la fel de imposibil ntre Paris 3i Londra, Petersburg 3i Berlin, Viena 3i Torino, pe ct pare azi imposibil 3i absurd ntre Rouen 3i Amiens, ntre Boston 3i Philadelphia. Va veni vremea n care tu, FranY<, tu, Italie, tu, Anglie, tu, Germanie, voi, toate naYiunile de pe continent, v< veYi contopi strns, f<r< a v< pierde calit<Yile distincte 3i glorioasa individualitate, ntr-o unitate superioar<, constituind o fraternitate european<, a3a cum Normandia, Bretania, Bourgogne, Lorena, Alsacia, cum toate provinciile noastre s-au contopit n FranYa. Va veni ziua n care singurele cmpuri de lupt< vor fi pieYele deschizndu-se comerYului 3i spiritele deschizndu-se ideilor. Va veni ziua n care gloanYele 3i bombele vor fi nlocuite de voturi, de arbitrajul unui mare Senat suveran. (V. Hugo, discurs la Congresul P<cii de la Paris, 21 august 1833) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi, pe baza sursei A, un eveniment politico-militar desf<3urat n secolul al XX-lea. 2 puncte 3. MenYionaYi o deosebire ntre sursa A 3i sursa C referitoare la instituYiile viitoarei Europe. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la viitorul unit<Yii europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa C, referitor la viitorul unit<Yii europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< totalitar<, din secolul al XX-lea, numind 3i un stat n care este promovat<. 4 puncte

163

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Atitudinea Marii Britanii faY< de Europa a dez<m<git cYiva oameni politici europeni. Ei speraser<, mai ales dup< declaraYiile lui Winston Churchill de la Strasbourg, c< Anglia se va al<tura <Europei celor 2ase>*. Fusese uitat un fapt esenYial (...) 3i anume c< Anglia s-a considerat ntotdeauna vecin< a Continentului, 3i nu o parte component< a acestuia. (...) Anglia, chiar dac< a ncetat s< mai fie o insul<, este n continuare o Yar< insular<. n plus, Marea Britanie a afirmat ntotdeauna c< leg<turile sale cu [fostele colonii] nu-i permit s< se lege prea strns de Europa. n ceea ce prive3te schimburile comerciale, preferinYa imperial< impune a atitudine distinct< de cea a naYiunilor europene. (A. Maurois, Istoria Angliei)
*Europa celor 2ase - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia, Olanda 3i Luxemburg

B. Negocierile ncepute din iulie 1970 se vor termina cu semnarea tratatelor de aderare la Bruxelles, pe 22 ianuarie 1972. Cele patru Y<ri candidate[Marea Britanie, Irlanda, Danemarca 3i Norvegia] accept< tratatele. Este prev<zut< o perioad< de cinci ani pentru a realiza modific<rile necesare. n Marea Britanie ratificarea este obYinut< de o mare majoritate c<ci aici nu depinde dect de un vot al Camerei Comunelor, iar n celelalte trei Y<ri ea este aprobat< n urma unui referendum (...). [Ca urmare, se constituise], pe 11 ianuarie 1972, n mod oficial <Europa celor Nou<>. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*Europa celor nou< - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Marea Britanie, Irlanda 3i Danemarca

1. 2. 3. 4.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi o personalitate istoric< la care face referire sursa A 2 puncte PrecizaYi, pe baza surselor A 3i B, denumirea dat< Comunit<Yii Economice Europene. 6 puncte MenYionaYi din sursa A, un punct de vedere referitor la aderarea Marii Britanii la Comunitatea Economic< European<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi din sursa B, un punct de vedere referitor la aderarea Marii Britanii la Comunitatea Economic< European<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte

164

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n acest fel, putem vedea n arta abstract< de la nceputul acestui secol semnul unui protest concret, dar utopic mpotriva structurilor politice 3i materiale constrng<toare. De altfel, regimurile totalitare precum naYional-socialismul n Germania sau stalinismul n Uniunea Sovietic< au condamnat aceast< art< 3i au interzis-o. Dup< pr<bu3irea dictaturilor, n 1945 3i apoi n 1989, arta abstract< devine expresia libert<Yii reg<site. (J. Debicki, J.-F. Favre, D. Grnewald, A. F. Pimentel, Istoria artei. Pictur<, sculptur<, arhitectur<) B. n timpul expoziYiei [universale de la Paris] din 1937, aspectul marYial* al Pavilionului german 3i sculpturile monumentale ale lui Josef Thorak, expuse acolo, reprezentau un manifest al artei naziste. Nazi3tii decreteaz< c< arta modern< este bolnav< 3i ncepnd din 1937, o Yintuiesc la stlpul infamiei n cursul expoziYiei itinerante intitulate <art< degenerat<>. Arta modern< este exilat< din muzee; arti3tilor li se interzice s< mai picteze; mulYi dintre ei emigreaz<. (J. Debicki, J.-F. Favre, D. Grnewald, A. F. Pimentel, Istoria artei. Pictur<, sculptur<, arhitectur<)
*marYial solemn, impun<tor, ost<3esc, de r<zboi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi un stat la care se refer< sursa A. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la atitudinea regimului politic faY< de curentele culturale moderne, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la atitudinea regimului politic faY< de curentele culturale moderne, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi alte dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<, n afara celui precizat n texte. 6 puncte PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i un stat care a promovat-o. 4 puncte

165

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Aceast< ndrjire a poziYiei FranYei se confirm< n anul urm<tor prin refuzul generalui [Charles de Gaulle*] de a admite cererea de aderare la PiaYa Comun< a Marii Britanii. (...) De Gaulle nu se las< nduplecat. Pentru el este clar c< Regatul Unit, n realitate ata3at de Pactul Atlantic** 3i solidar cu Statele Unite, nu poate fi dect <calul troian> al americanilor din Comunitate 3i groparul <Europei celor 2ase>***. n timpul conferinYei de pres< din 14 ianuarie 1963 el 3i face public< hot<rrea de a se opune canditaturii engleze: demers unilateral ce 3ocheaz< profund pe partenerii FranYei din Comunitatea Economic< European<, care 3i d<duser< deja acordul. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*Charles de Gaulle pre3edintele FranYei (1959-1969) **Pactul Atlantic - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< n 1949 din Statele Unite, Canada 3i 10 state europene ***Europa celor 2ase - denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene, format< din FranYa, Italia, Germania, Belgia, Olanda 3i Luxemburg

B.Atitudinea Marii Britanii faY< de Europa a dez<m<git cYiva oameni politici europeni. Ei speraser<, mai ales dup< declaraYiile lui Winston Churchill de la Strasbourg, c< Anglia se va al<tura <Europei celor 2ase>. Fusese uitat un fapt esenYial pe care l-am amintit deseori n cursul acestei istorii, 3i anume c< Anglia s-a considerat ntotdeauna vecin< a Continentului, 3i nu o parte component< a acestuia. (...) Anglia, chiar dac< a ncetat s< mai fie o insul<, este n continuare o Yar< insular<. n plus, Marea Britanie a afirmat ntotdeauna c< leg<turile sale cu [fostele colonii] nu-i permit s< se lege prea strns de Europa. n ceea ce prive3te schimburile comerciale, preferinYa imperial< impune a atitudine distinct< de cea a naYiunilor europene. Totu3i, constituirea unei pieYe europene de 160 de milioane de cump<r<tori nu o poate l<sa indiferent<. (A. Maurois, Istoria Angliei) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte PrecizaYi o alt< denumire dat< Comunit<Yii Economice Europene din sursa A. 2 puncte PrecizaYi cte o personalitate istoric< la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la posibilele consecinYe ale includerii Marii Britanii n Comunitatea European<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la posibilele consecinYe ale includerii Marii Britanii n Comunitatea European<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i un stat n care s-a aplicat. 4 puncte

166

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Nu sunt foarte sigur, dar cred c< n 1872 a avut loc prima expoziYie a unui grup restrns care a purtat, de atunci nainte numele de <impresioni3ti>. (...) Nu voi face istoricul lor: toat< lumea i cunoa3te. l semnalez doar, pentru a constata unul din cele mai multe eforturi eficiente care au fost f<cute n FranYa de un grup de oameni a c<ror forY< 3i al c<ror talent a luptat mpotriva unor puteri formidabile: Oficialitatea, Presa 3i Banul. (...) E vorba de o art< f<r< sfr3it, nzestrat< cu tehnici multiple, apt< s< traduc< emoYiile naturii 3i ale omului, adaptndu-se fiec<rui individ, fiec<rei epoci, 3i la bucurie 3i la durere. (Paul Gauguin, despre impresionism, 1902) B. La [galeriile] Durand-Ruel se deschide o nou< expoziYie despre care ni se spune c< este de pictur<. () Sunt indivizi care pufnesc n rs n faYa acestor lucruri, dar eu am inima strns<. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se intituleaz< <impresioni3ti, intransigenYi>, ei iau pnzele, culorile 3i pensulele, arunc< la ntmplare cteva culori 3i semneaz< tabloul. (...) A-l face pe Pissarro s< nYeleag< c< arborii nu sunt violeYi, c< cerul nu are culoarea untului proasp<t, c< n nicio Yar< nu se pot vedea lucrurile pe care le picteaz< el 3i c< nicio persoan< inteligent< nu se poate adapta unor asemenea r<t<ciri, este imposibil". (Le Figaro, aprilie 1876)
*Camille Pissarro - pictor impresionist

C. Huysmans*, care criticase n trecut stilul impresionist, (...) era acum convins c< impresionismul atinsese plenitudinea 3i afirma c< evoluYia impresionismului a atins perfecYiunea cu pictura lui Pissarro. n realitate ochiul s<u se obi3nuise cu particularit<Yile noului stil. (...) n articolul ExpoziYia independenYilor n 1881, Huysmans scria: <D-nul Pissarro poate fi clasat ast<zi n rndul pictorilor no3tri remarcabili 3i ndr<zneYi. Dac< 3i va p<stra ochiul la fel de receptiv, de agil 3i de fin, vom avea cu siguranY< n el pe cel mai original peisagist al epocii>. Laudele nu erau exagerate. Pissarro produce o impresie deosebit< cu cele dou<zeci 3i opt de tablouri expuse, cel mai important 3i mai valoros ansamblu din ntreaga expoziYie. (R. E. Shikes, P. Harper, Pissarro) ,Huysmans - scriitor francez Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi curentul cultural la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi o asem<nare ntre sursa A 3i sursa B referitoare la modalit<Yile prin care se f<ceau cunoscute creaYiile artistice. 3 puncte 4. PrecizaYi o asem<nare referitoare la denumirea dat< pictorilor menYionaYi att n sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la atitudinea criticilor faY< de Pissaro, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa C, referitor la atitudinea criticilor faY< de Pissaro, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< politici culturale promovate n epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene din secolul al XX-lea, numind 3i un stat n care a fost promovat<. 4 puncte

167

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Europa nu va fi construit< ntr-o singur< etap<, nici dintr-o dat<; ea se va na3te prin realiz<rile concrete ce vor crea mai nti o solidaritate de fapt. Apropierea naYiunilor europene cere ca opoziYia secular< dintre FranYa 3i Germania s< fie eliminat<. (...) n acest scop guvernul francez propune o acYiune imediat<, cu un obiectiv limitat, dar decisiv. Guvernul francez propune plasarea ntregii producYii franco-germane de c<rbune 3i oYel sub o nalt< Autoritate Comun<, ntr-o organizaYie deschis< particip<rii 3i altor Y<ri ale Europei. (...) Prin punerea n comun a producYiei de baz<, prin nfiinYarea unei instituYii comune, ale c<rei decizii vor lega FranYa, Germania 3i Y<rile care vor adera, aceast< propunere realizeaz< primul pas concret spre o federaYie european< indispensabil< p<str<rii p<cii. (Robert Schuman, 9 mai 1950) B. Principalul scop pe care 3i-l propun instigatorii la r<zboi imperiali3tii - este s< includ< direct Germania de Vest n blocul agresiv al Atlanticului de Nord*, cu scopul de a-i folosi industria 3i resursele umane pentru scopuri agresive (...). n aceea3i lumin< trebuie s< vedem 3i pretinsul <plan de folosire n comun a producYiilor de c<rbune 3i oYel germane 3i franceze>, plan elaborat la Washington 3i propus de Robert Schuman. Datorit< unei asemenea <uniuni> a resurselor industriale 3i a materiilor prime ale bazinelor Ruhr 3i Lorena, se propune punerea bazei industriei de r<zboi a blocului agresiv al Atlanticului de Nord, condus de imperiali3tii americani. (Pravda, Moscova, 17 mai 1950)
*Atlanticul de Nord - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< n 1949 din Statele Unite, Canada 3i 10 state europene.

C. n Germania, n Italia 3i n [Belgia, Olanda 3i Luxemburg], reacYia este favorabil<. Planul Schuman este bine primit 3i de Statele Unite (...). Partizanii unei integr<ri europene din punct de vedere economic 3i dac< este posibil 3i politic, apar mai ales n rndurile democraYiei cre3tine, ale socialismului democratic 3i ale diferitelor formaYiuni liberale, adic< n organizaYiile politice care formeaz< nucleul coaliYiilor aflate la putere n Y<rile vest europene. (...) Din 18 aprilie 1951, 3ase Y<ri, FranYa, Republica Federal< German<, Italia, Belgia, Olanda 3i Luxemburgul, semneaz< tratatul de la Paris care instituie Comunitatea European< a C<rbunelui 3i OYelului. (Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte PrecizaYi un spaYiu istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte MenYionaYi o informaYie din textul A, 3i o alta din textul C, aflate n relaYie cauz<-efect. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la consecinYele punerii n practic< a Planului Schuman, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la consecinYele punerii n practic< a Planului Schuman, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< politici culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte 1. 2. 3. 4.

168

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Termenul [realism] desemneaz< mai exact o mi3care ce, ntre 1848 3i 1860, reacYioneaz< mpotriva romantismului 3i a academismului neoclasicilor. [El] se r<spnde3te n toat< Europa. (...) Pictorii reali3ti reprezint< viaYa modern< 3i, n particular, <realitatea social<>. Astfel, G. Courbet nYelege s< ridice scena de gen la statutul de pictur< istoric<. J. Fr. Millet se inspir< din lumea Y<ranilor. (...) H. Daumier 3i arat< dragostea faY< de cei umili pictnd o lume s<rac< 3i n suferinY<. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) B. Courbet demonstreaz< c< subiectele pot fi 3i trebuie preluate din viaYa real<, din orice manifestare. (...) Nu este deci deloc necesar s< ne adres<m mitologiei 3i alegoriei, orict ar fi de preYuite aceste surse de inspiraYie, n lumea contemporan<. Este cunoscut [ceea ce spunea] Courbet: <Cum a3 putea picta ngeri, cnd n-am v<zut niciunul niciodat<?> (G.Oprescu, Manual de istoria artei) C. D-nul Courbet e un spirit rebel pentru c< nf<Yi3eaz< cu bun< credinY< burghezi, Y<rani 3i Y<r<nci n m<rime natural<. Aceasta e prima obiecYie. Nu vrem s< admitem c< un sp<rg<tor de piatr< valoreaz< ct un prinY: aristocraYia se nfurie v<znd c< oamenilor de rnd li s-au acordat atYia metri de pnz< pictat<, numai suveranii au dreptul s< fie reprezentanYi n m<rime natural< (J.H. Champfleury, Realismul) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A 2 puncte 3. PrecizaYi o deosebire, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, referitoare la categoriile sociale. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la arta lui G. Courbet, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa C, referitor la arta lui G. Courbet, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici politice totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un alt curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, n afara celor precizate n texte , numind 3i statul n care apare. 4 puncte

169

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Cel de al doilea domeniu principal n care Alexandru* a promovat reformele a fost nv<Y<mntul. El 3i-a dat seama c< sistemul educaYional de atunci [din Rusia] era ineficient 3i lipsit de vigoarea necesar< ca s< produc< oamenii de care era nevoie pentru armat< 3i serviciul civil. Totodat<, era tot mai preocupat de sentimentul c< era trimisul lui Dumnezeu pe p<mnt. Prin urmare, a ajuns la concluzia c< persoana care ar fi coordonat cel mai bine aceast< reform< trebuia s< fie un om animat de profunde convingeri religioase. A3a se face c< l-a ales pe prinYul GoliYn. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
* Alexandru I - Yar al Rusiei n perioada 1801-1825

B. n 1817, [GoliYn] a preluat conducerea noului Minister al Problemelor Spirituale 3i al nv<Y<mntului. GoliYn (...) avea o nclinaYie fireasc< spre Biserica Ortodox< (...). Principalul scop al lui GoliYn a fost [ca prin lectur< 3i educaYie] s< existe ct mai mulYi oameni capabili s< citeasc< Biblia 3i s< descopere singuri adev<rurile divine. El credea c< Scripturile* aveau s< fie singurul antidot eficace mpotriva raYionalismului promovat de liber-cuget<tori, n care a identificat principala cauz< a problemelor Rusiei 3i ale ntregii societ<Yi europene din acele vremuri. <Gndirea liber<> presupunea contestarea tuturor structurilor sociale 3i politice existente. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) *Scripturi scriere bisericeasc< cuprinznd Vechiul 3i Noul Testament, Biblie C. n 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali 3i i [s-a] recomandat Yarului s< nchid< imediat universitatea. Alexandru nu era preg<tit s< mearg< att de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase. [S-a] demis aproape jum<tate din corpul profesoral. () Tinerii la care se depistau tendinYe [ireverenYioase] erau obligaYi s< poarte nsemne care-i stigmatizau drept<p<c<to3i>. VinovaYii de calibru erau trimi3i la carcer<, n timp ce restul studenYilor se rugau pentru mntuirea lor. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursele B 3i C. 2 puncte NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi personalitatea politic< menYionat< att n textul A ct 3i n textul B. 3 puncte NumiYi personalitatea politic< menYionat< att n textul A ct 3i n textul C. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o alt< politic< n domeniul culturii din Europa modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i statul n care se aplic<. 4 puncte

170

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n memoria istoric< a europenilor, n prim-plan apare n continuare identitatea naYional<, c<ci, a3a cum uneori nu z<rim p<durea din cauza copacilor, europenii nu-3i percep continentul din cauza naYiunilor. Vom nv<Ya s< gndim 3i s< accept<m Europa pentru ca ea s< devin< realitate. De veacuri, noi, europenii, ne-am obi3nuit cu vechile noastre state 3i naYiuni; ele vor mai exista mult< vreme 3i va mai fi nevoie de ele. ns< se vor schimba din nou, a3a cum s-au schimbat 3i n trecut 3i poate, treptat, vor p<li 3i vor disp<rea n final pentru a ceda locul naYiunii Europa a c<rei form< azi doar o intuim. (H. Schulze, Stat 3i naYiune n istoria european<) B. NaYiunea, a3a cum o cunoa3tem, a ap<rut o dat< cu nceputul unei profunde mutaYii economice. Ea a reprezentat forYa de coeziune care a permis construirea unei organiz<ri politice 3i sociale pe m<sura transform<rilor care au schimbat total modul de viaY< al oamenilor. Faptul c< rolul s<u se ncheie n momentul n care ncepe o alt< mutaYie radical< nu are nimic tragic n sine, cu condiYia ca o nou< forY< de coeziune s< i ia locul. De altfel, dep<3irea istoric< a naYiunii nu va nsemna, probabil, 3i dispariYia sa, tot a3a cum edificarea ei nu a nsemnat distrugerea altor tipuri de formaYiuni colective, sortite doar s< joace din acel moment un rol secundar. (A.-M. Thiesse, Crearea identit<Yilor naYionale n Europa) C. O naYiune este a3adar o mare solidaritate constituit< pe baza sentimentului de sacrificiu al celor care l-au f<cut 3i al celor dispu3i s<-l mai fac<. Ea presupune un trecut; totu3i n prezent se rezum< la un fapt tangibil: consimY<mntul, dorinYa clar exprimat< de a continua viaYa comun<. ExistenYa unei naYiuni este (...) un plebiscit zilnic. (...) NaYiunea, ca 3i individul, este rezultatul unui lung trecut de eforturi, de sacrificii 3i devotamente. Dintre toate, cultul str<mo3ilor este cel mai legitim; str<mo3ii ne-au f<cut ceea ce suntem. Un trecut eroic, oameni mari, glorie (m< refer la cea adev<rat<) iat< capitalul social pe care [se fundamenteaz<] o idee naYional<. (E. Renan, Ce este naYiunea) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi, pe baza sursei C, o component< a capitalului social, pe care se fundamenteaz< ideea naYional<. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei B, respectiv, a sursei C, cte o caracteristic< a naYiunii. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la existenYa n viitor a naYiunii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la existenYa n viitor a naYiunii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< politici culturale din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care a promovat-o. 4 puncte

171

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Termenul [realism] desemneaz< mai exact o mi3care ce, ntre 1848 3i 1860, reacYioneaz< mpotriva romantismului 3i a academismului neoclasicilor ntrziaYi. [El] se r<spnde3te n toat< Europa. (...) Pictorii reali3ti reprezint< viaYa modern< 3i, n particular, <realitatea social<>. Astfel, Jean Franois Millet se inspir< din lumea Y<ranilor. (...) Honor Daumier 3i arat< dragostea faY< de cei umili pictnd o lume s<rac< 3i n suferinY<. (...) Dup< votarea legii din 1835 care interzice satira politic<, Daumier se ocup< de satira social< (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) B. n 1855, arta invadase Parisul. Aproape de Palatul industriei se g<sea o alt< sal< de expoziYie Pavilionul realismului unde erau expuse pnzele lui Gustave Courbet. De3i zece dintre tablourile sale fuseser< admise n expoziYia oficial<, juriul i respinsese dou< lucr<ri la care pictorul Yinea n mod deosebit. Furios Courbet 3i construie3te o sal< proprie 3i expune acolo, n plus, alte patruzeci de pnze. Subiectele obi3nuite ale tablourilor sale realiste mulYumeau arta oficial<. (R. E. Shikes, P. Harper, Pissarro) C. D-nul Courbet e un spirit rebel pentru c< nf<Yi3eaz< cu bun< credinY< burghezi, Y<rani 3i Y<r<nci n m<rime natural<. Aceasta e prima obiecYie. Nu vrem s< admitem c< un sp<rg<tor de piatr< valoreaz< ct un prinY: aristocraYia se-nfurie v<znd c< oamenilor de rand li s-au acordat atYia metri de pnz< pictat<, numai suveranii au dreptul s< fie reprezentanYi n m<rime natural< (J.H. Champfleury, Realismul) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se face referire n sursa B. 2 puncte 2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, sursei B, cte o interdicYie referitoare la libera manifestare a arti3tilor. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia arta este liber< n privinYa abord<rii temelor legate de oamenii de rnd, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia arta este liber< n privinYa abord<rii temelor legate de oamenii de rnd, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici politice totalitare 3i/ sau democratice din secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi un alt curent cultural n Europa modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celor la care fac referire sursele de mai sus, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte

172

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Articolul A Prin acest Tratat, naltele p<rYi contractante stabilesc ntre ele Uniunea European<, n continuare denumit< Uniunea. Acest tratat marcheaz< o nou< etap< n procesul de creare a unei uniuni 3i mai puternice ntre popoarele Europei, n care deciziile sunt luate ct mai aproape de cet<Yean.(...) Articolul B Uniunea 3i propune urm<toarele obiective: S< promoveze progresul economic 3i social echilibrat 3i susYinut, n special prin crearea unei zone f<r< frontiere interne (...) 3i prin stabilirea unei uniuni economice 3i monetare, inclusiv prin moned< unic< conform prevederilor acestui Tratat.(...) Articolul F Uniunea va respecta identitatea naYional< a Statelor Membre, ale c<ror sisteme de guvernare se bazeaz< pe principiile democraYiei. (Tratatul de la Maastricht de constituire a Uniunii Europene, 1992) B. Este adev<rat c< exist< alternativa oferit< de formarea identit<Yii europene. Aceasta s-ar putea constitui pe baza valorilor comune Europei de Vest 3i chiar ale celei Centrale: legitimitatea guvern<rii consimYite 3i obstrucYionate de contraputeri ce-i limiteaz< excesele, ata3amentul faY< de libert<Yile formale garantate de cele reale, ca 3i tradiYia mai recent< a unei justiYii distributive ce atenueaz< diferenYele de bog<Yie (...). Pentru a se dezvolta o identitate politic< pe continent, trebuie f<r< ndoial< s< se consolideze n prealabil un spaYiu public de dezbatere, care s< ofere europenilor o con3tiinY< a intereselor lor solidare, ct 3i a unui interes general, superior celui al p<rYilor. (Guy Hermet, Istoria naYiunilor 3i a naYionalismului n Europa) C.Istoria naYiunilor noastre demonstreaz< c< o identitate colectiv< se construie3te printr-o munc< de asemenea colectiv<, care se sprijin< pe noile mijloace de comunicare. Ea ne nvaY< nc< o lecYie, mai important<: naYiunea a fost elaborat< n strns< leg<tur< cu dou< idei, pe atunci noi n Europa: fericirea 3i democraYia. Acestea nu s-au nvechit. Elaborarea unei identit<Yi comune nu va nsemna nimic dac< nu va fi nsoYit< de un autentic proiect politic care s< le propun< cet<Yenilor Uniunii s< redevin< actori ai propriului destin. (A.-M. Thiesse, Crearea identit<Yilor naYionale n Europa) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte 2. PrecizaYi, pe baza sursei A, dou< obiective economice ale Uniunii Europene. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei C, cte o informaYie referitoare la democraYie. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la rolul implic<rii cet<Yenilor europeni n formarea identit<Yii europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa C, referitor la rolul implicarii cet<Yenilor europeni n formarea identit<Yii europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa din secolele al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< sau contemporan<, preciznd 3i statul n care a fost adoptat<. 4 puncte

173

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

174

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Eu cred c< cea mai important< sarcina ce revine ast<zi Uniunii Europene este aceea de a reflecta cu luciditate asupra a ceea ce nseamn< identitatea european<, de a propune o organizare diferit< a responsabilit<Yii europene. (...) Dac< cet<Yenii Europei vor nYelege c< Uniunea nu este un monstru birocratic anonim, conceput pentru a le restrnge sau a le anula autonomia, ci c< este o comunitate de tip nou, care, dimpotriv<, le permite 3i mai mult< libertate, atunci Uniunea nu are de ce s< se team< pentru viitorul ei. (V. Havel, Discurs, 1994) B. Este adev<rat c< exist< alternativa oferit< de formarea identit<Yii europene. Aceasta s-ar putea constitui pe baza valorilor comune Europei de Vest 3i chiar ale celei Centrale (...). Aparatul integr<rii europene este nti de toate juridic, ntr-att nct, n loc s<-i uneasc< pe europenii, i desparte. (...) Pentru a se dezvolta o identitate politic< pe continent, trebuie f<r< ndoial< s< se consolideze n prealabil un spaYiu public de dezbatere, care s< ofere europenilor o con3tiinY< a intereselor lor solidare, ct 3i unui interes general, superior celui al p<rYilor. (G. Hermet, Istoria naYiunilor 3i a naYionalismului n Europa) C. Art. 6 Uniunea este fondat< pe principiul libert<Yii, al democraYiei, al respectului drepturilor omului 3i libert<Yilor fundamentale, precum 3i al statului de drept, principii care sunt comune statelor membre. () Uniunea respect< identitatea naYional< a statelor membre. (Tratatul de la Maastricht, 7 februarie 1992) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte 2. PrecizaYi, pe baza sursei B, o caracteristic< a procesului integr<rii europene. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, B cte o informaYie referitoare la identitatea european<. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la rolul valorilor democratice n formarea Uniunii Europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa C, referitor la rolul valorilor democratice n formarea Uniunii Europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i statul n care a fost adoptat<. 4 puncte

175

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noile instituYii (ale Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului) vor provoca o bre3< n zidul suveranit<Yii naYionale, care blocheaz< calea spre unitatea european<. De o mie de ani suveranitatea naYional< s-a manifestat n Europa prin afirmarea naYionalismului 3i prin tentative zadarnice 3i sngeroase ale unor state de a-3i impune hegemonia asupra altora. Stabilirea instituYiilor 3i a regulilor comune, care vor asigura fuziunea suveranit<Yilor naYionale, i va uni pe europeni sub o autoritate comun< 3i va elimina cauzele fundamentale ale conflictelor (). Suntem deci3i s< unific<m Europa 3i s< acYion<m rapid. (J. Monnet, 1952) B. Art. 1. Prin prezentul tratat naltele p<rYi contractante instituie ntre ele o Comunitate Economic< European<. Art. 2. Comunitatea are ca misiune prin stabilirea unei pieYe comune 3i prin apropierea progresiv< a politicilor economice a statelor membre, s< promoveze o dezvoltare armonioas< a activit<Yilor economice n ansamblul Comunit<Yii, o expansiune continu< 3i echilibrat<, o stabilitate crescut<, o dezvoltare accelerat< a nivelului de viaY<, 3i a relaYiilor mai strnse ntre statele membre. (Tratatul de la Roma, 1957) C. Principalul scop pe care 3i-l propun instigatorii la r<zboi imperiali3tii - este s< includ< direct Germania de Vest n blocul agresiv al Atlanticului de Nord*, cu scopul de a-i folosi industria 3i resursele umane pentru scopuri agresive (...). n aceea3i lumin< trebuie s< vedem 3i pretinsul <plan de folosire n comun a producYiilor de c<rbune 3i oYel germane 3i franceze>, plan elaborat la Washington 3i propus de Robert Schuman. Datorit< unei asemenea <uniuni>** a resurselor industriale 3i a materiilor prime ale bazinelor Ruhr 3i Lorena, se propune punerea bazei industriei de r<zboi a blocului agresiv al Atlanticului de Nord, condus de imperiali3tii americani. (Pravda, Moscova, 17 mai 1950)
*Atlanticul de Nord - OrganizaYia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO); organizaYie militar< constituit< n 1949 din Statele Unite ale Americii, Canada 3i 10 state europene. ** Comunitatea European< a C<rbunelui 3i OYelului

1. 2. 3. 4.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte PrecizaYi, pe baza sursei B, o organizaYie european<. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia constituirea Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului a fost un proiect pacifist, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia constituirea Comunit<Yii Europene a C<rbunelui 3i OYelului a fost un proiect pacifist, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa secolelor al XIX-lea- al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i statul n care s-a aplicat. 4 puncte

176

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Se afirm< c<tre 1865, un principiu fundamental: alegerea subiectului nu trebuie s< fie restrictiv< pentru artist, care dimpotriv< trebuie s< se simt< liber s< exprime propriile impresii n faYa oric<rei teme. Acest concept, exprimat [de impresioni3ti] deocamdat< n form< embrionar<, poate fi considerat fundamentul picturii moderne, reluat 3i dezvoltat de toate avangardele artistice. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) B. Monet a finalizat aceast< lucrare [Impresie, R<s<rit de soare] n 1872, reprezentnd ntr-un cadru simplu soarele r<s<rind n dep<rt<ri deasupra portului neguros al ora3ului Le Havre. Lucrarea a fost expus< la Paris pe 15 aprilie 1874 n cadrul unei expoziYii alc<tuit< din 67 de picturi ale arti3tilor (...) Criticii au privit cu ironie expoziYia. Unul dintre ace3tia, L. Leroy, a remarcat aceast< pictur< a lui Monet, intitulnd ulterior articolul s<u critic ExpoziYie de impresioni3ti 3i remarcnd caustic: <tapetul n faza de nceput a prelucr<rii este o lucrare mai complet< dect aceasta>. Eticheta s-a p<strat 3i n cYiva ani termenul impresionism a devenit unul comun, iar practicanYii acestui stil recunoscuYi. (ViaYa 3i operele marilor protagoni3ti ai artei) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urmatoarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< surse. 2 puncte SelectaYi, pe baza sursei B, numele tabloului lui Monet. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere, referitor la impresioni3ti 3i creaYiile lor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei n Europa contemporan<, numind 3i un stat care o promoveaz<. 4 puncte

177

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atentie textele de mai jos: A. Un nou dezastru se abate asupra cartierului [Operei din Paris]. La [galeriile] DurandRuel se deschide [n 1876] o nou< expoziYie, pe care am numi-o a fi de pictur< (). Cinci sau 3ase alienaYi, atin3i de nebunia ambiYiei, s-au al<turat pentru a-3i expune lucr<rile. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se intituleaz< <intransigenYii, impresioni3tii>; ei iau pnzele, vopseaua 3i pensulele, arunc< la ntmplare cteva culori 3i semneaz< tabloul. (Le Figaro, 3.04.1876) B. Monet nv<Yase c< orice era pictat pe loc, n aer liber, inspir< o prospeYime 3i o vitalitate unic<, imposibil de reprodus n atelier, unde prejudecata creatorului, despre modul cum ar trebui s< arate [compoziYia plastic<], ar constitui o barier< ntre artist 3i natur<. Sfatul dat de Monet pictorilor constituie o dovad< clar< a acestei abord<ri: < ncearc< s< uiYi ce obiecte se afl< n faYa ta - un copac, o cas<, un cmp sau orice ar fi. Gnde3te-te, pur 3i simplu : iat< aici un p<trat mic de albastru, dincolo un dreptunghi de roz, culoarea 3i forma exact< pn< cnd vei avea propria ta impresie asupra [compoziYiei plastice] din faYa ta>. O impresie era a3adar un impact vizual pe care [compoziYia plastic<] l determin< ntr-un anumit moment. (Galeria marilor personalitaYi ale artelor) C. La originea impresionismului se afl< un grup de pictori parizieni, printre care se num<r< A. Renoir, C. Monet, E. Degas () care se constituie la sfr3itul celui de la Doilea Imperiu 3i n 1874 ncepe s< expun< n galeria fotografului Nadar [la Paris]. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte 2. PrecizaYi contextul politic la care se refer< sursa C. 2 puncte 3. MentionaYi pe baza sursei A, respectiv, a sursei C cte un eveniment desf<3urat la Paris. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la tehnica utilizat< de impresioni3ti, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la tehnica utilizat< de impresioni3ti, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici n domeniul culturii aplicate n epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un alt curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, n afara celui precizat n texte, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte

178

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Romantismul a jucat n secolul XIX un rol important n viaYa artistic< a Europei. A fost cel mai amplu, cel mai radical 3i mai nchegat curent care s-a manifestat n toate ramurile artei. Romantismul a influenYat 3i curentul clasic pe care l combatea. Pe la jum<tatea secolului, s-a n<scut din el realismul, dar 3i impresioni3tii s-au sprijinit mai trziu pe experienYa romantismului. () Ap<rnd cu ardoare libertatea artistului 3i valorile l<untrice ale artei, romantismul a contribuit la crearea unui limbaj, act menit s< transforme n art<, ntreaga viaY< cu laturile ei luminoase 3i sumbre. A relevat farmecul poetic al naturii, a ncet<Yenit definitiv peisajul ca domeniu de sine st<t<tor 3i a fost susYin<torul unei nalte concepYii despre personalitatea uman<. ndemnaYi de nemulYumirea lor faY< de prezent, arti3ti romantici au descoperit lumea trecutului, ndeosebi a Evului Mediu. (M. Alpotov, Istoria artei) B. Tabloul expus la 1874 de Claude Monet, Impresie, r<s<rit de soare, a dat criticii prilejul de a califica ntregul grup de arti3ti drept impresioni3ti ().n natur<, Monet era atras, n primul rand, de lumina soarelui, vibraYia razelor lui str<b<tnd aerul 3i numeroasele nuanYe pe care soarele le mprumuta cerului, norilor, copacilor 3i florilor (). Cele mai bune oper< au fost create de Monet () n micul ora3 Argenteuil din apropierea Parisului, unde a pictat cu mult entuziasm studii de peisaje (). Revenea mereu, n acela3i loc, spre a studia 3i reda la ore diferite ale zilei de dimineaY<, la amiaz< 3i seara - nuanYele de culoare ale unor stoguri de fn sau ale catedralei din Rouen. (M. Alpotov, Istoria artei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: MenYionaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi pictorul precizat n sursa B. 2 puncte PrecizaYi cte un curent artistic, din textul A 3i din textul B. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la rolul peisajului n pictur<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la rolul peisajului n pictur<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei n Europa n epoca contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< totalitar< din epoca contemporan<, numind 3i un stat n care s-a aplicat. 4 puncte 1. 2. 3. 4.

179

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n 1819, la Universitatea din Kazan [s-a] descoperit un focar de liber-cuget<tori radicali 3i i [s-a] recomandat Yarului s< nchid< imediat universitatea. Alexandru* nu era preg<tit s< mearg< att de departe 3i [a cerut s< se] cureYe universitatea de ideile 3i influenYele periculoase. [S-a] demis aproape jum<tate din corpul profesoral. ()[S-au] scos din rafturile bibliotecii sute de c<rYi [considerate] suspecte, inclusiv, cele ale lui Newton 3i Copernic. () Le-a ordonat angajaYilor s< controleze notele de lectur< cu regularitate 3i s< asculte atent discuYiile dintre studenYi, ca s< fie siguri c< nu mascau sentimente ireverenYioase. Tinerii la care se depistau asemenea tendinYe erau obligaYi s< poarte nsemne care-i stigmatizau drept<p<c<to3i>. VinovaYii de calibru erau trimi3i la carcer<, n timp ce restul studenYilor se rugau pentru mntuirea lor. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) *Kazan - ora3 n Rusia
**Alexandru I Yar al Rusiei, n perioada 1801-1825 ***cenzura - control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor 3i n anumite condiYii a corespondenYei 3i a convorbirilor etc.

B. <90. n afara studenYilor, li se permite 3i altor persoane s< asiste la prelegeri. (...) 107. Pentru ajutorarea studenYilor nevoia3i, universitaYile pot s< aprobe scutiri de plat<, reduceri de 50% sau chiar gratuit<Yi. (....) 129. Universit<Yile au dreptul s< importe, la discreYie 3i cu scutire de taxe, orice fel de c<rYi de specialitate. 130. C<rYile, manuscrisele 3i periodicele pe care universit<Yile le primesc din afar< nu fac obiectul cenzurii.> (Regulamentul Universitar, din Rusia, 1863) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< cele dou< texte. 2 puncte PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< textul A. 2 puncte MenYionaYi instituYia de nv<Y<mnt precizat< att n textul A ct 3i n textul B. 3 puncte MenYionaYi o categorie social< precizat< att n textul A ct 3i n textul B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia n instituYiile de nv<Y<mnt se aplic< cenzura, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia n instituYiile de nv<Y<mnt se aplic< cenzura, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale din Europa modern< 3i /sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o alt< politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celor precizate n texte, numind 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

1. 2. 3. 4. 5.

180

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Nu sunt foarte sigur, dar cred c< n 1872 a avut loc prima expoziYie a unui grup restrns care a purtat, de atunci nainte numele de <impresioni3ti>. (...) Era ceva serios, 3i Salonul* nu b<nuise c< putea fi ceva serios, altminteri 3i-ar fi deschis larg porYile. (...) Nu voi face istoricul lor: toat< lumea i cunoa3te. l semnalez doar, pentru a constata unul din cele mai multe eforturi eficiente care au fost f<cute n FranYa de un grup de oameni a c<ror forY< 3i al c<ror talent a luptat mpotriva unor puteri formidabile: Oficialitatea, Presa 3i Banul. (...) E vorba de o art< f<r< sfr3it, nzestrat< cu tehnici multiple, apt< s< traduc< emoYiile naturii 3i ale omului, adaptndu-se fiec<rui individ, fiec<rei epoci, 3i la bucurie 3i la durere. (Paul Gauguin, despre impresionism, 1902)
*Salonul oficial consacra marii pictori, acordndu-le medalii 3i nominaliz<ri pentru viitoarele comenzi publice 3i private

B. La [galeriile] Durand-Ruel, [n 1876], se deschide o nou< expoziYie despre care ni se spune c< este de pictur<. () Sunt indivizi care pufnesc n rs n faYa acestor lucruri, dar eu am inima strns<. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se intituleaz< <impresioni3ti, intransigenYi>, ei iau pnzele, culorile 3i pensulele, arunc< la ntmplare cteva culori 3i semneaz< tabloul. (...) A-l face pe Pissarro s< nYeleag< c< arborii nu sunt violeYi, c< cerul nu are culoarea untului proasp<t, c< n nicio Yar< nu se pot vedea lucrurile pe care le picteaz< el 3i c< nicio persoan< inteligent< nu se poate adapta unor asemenea r<t<ciri, este imposibil". (Le Figaro, aprilie 1876)
*Camille Pissarro - pictor impresionist

C. n articolul ExpoziYia independenYilor n 1881, Huysmans* scria: <D-nul Pissarro poate fi clasat ast<zi n rndul pictorilor no3tri remarcabili 3i ndr<zneYi. Dac< 3i va p<stra ochiul la fel de receptiv, de agil 3i de fin, vom avea cu siguranY< n el pe cel mai original peisagist al epocii>. Laudele nu erau exagerate. Pissarro produce o impresie deosebit< cu cele dou<zeci 3i opt de tablouri expuse, cel mai important 3i mai valoros ansamblu din ntreaga expoziYie. (R. E. Shikes, P. Harper, Pissarro)
,Huysmans - scriitor francez

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei surse. 2 puncte 2. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi cte o informaYie, din sursa A 3i din sursa B referitoare la reflectarea naturii n arta impresionist<. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la activitatea impresioni3tilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la activitatea impresioni3tilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o alt< politic< cultural< promovat< n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, n afara celei menYionate n textul A, numind 3i un stat n care a fost aplicat<. 4 puncte

181

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Odat< cu Baudelaire [care public<] Florile r<ului, n 1857 () o poezie a impresiei 3i a simbolurilor este introdus< n doze mici n cultura [european<] .() ReacYionnd de la bun nceput mpotriva a tot ce putea fi convenYional 3i nchistat n reprezentarea lumii, realizat< de pictorii reali3ti, care transpuneau pe pnz< mai mult ce <3tiau> dect ce <vedeau>, [E. Manet*] autorul Balconului 3i al Dejunului pe iarb< a fost primul care a emis ideea potrivit c<reia ceea ce era mai important ntr-un tablou era reprezentarea impresiei tr<ite dect realitatea <obiectiv<>() Nu un peisaj n sine ,ci un anume peisaj, la o anumit< or< din zi, cu o anumit< luminozitate deosebit<, toate acestea fiind valabile att pentru un portret, ct 3i pentru un oricare alt subiect. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei)
*E.Manet pictor francez impresionist

B. Un nou dezastru se abate asupra cartierului [Operei din Paris]. La [galeriile] DurandRuel se deschide o nou< expoziYie, pe care am numi-o a fi de pictur<. () Cinci sau 3ase alienaYi, atin3i de nebunia ambiYiei, s-au al<turat pentru a-3i expune lucr<rile. Ace3ti a3a-zi3i arti3ti se intituleaz< <intransigenYii, impresioni3tii>; ei iau pnzele, vopseaua 3i pensulele, arunc< la intmplare cteva culori 3i semneaz< tabloul. (Le Figaro, 3.04.1876) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. MenYionaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi, pe baza sursei A, dou< tablouri pictate de E. Manet. 2 puncte 3. PrecizaYi cte un eveniment artistic desf<3urat n 1857, respectiv, n 1876, pe baza sursei A, 3i a sursei B. 6 puncte 4. MenYionaYi punctul de vedere al sursei A, referitor la impresionism 3i la reprezentanYii s<i, susYinndu-l cu cte o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi punctul de vedere al sursei B, referitor la impresionism 3i la reprezentanYii s<i, susYinndu-l cu cte o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi un un alt curent cultural din secolul al XIX-lea 3i/ sau al XX-lea n afara celui precizat n text, numind 3i statul n carte a ap<rut. 4 puncte

182

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 1. Suveranii vor numi pentru fiecare Universitate cte un mputernicit special care va primi instrucYiuni 3i puteri corespunz<toare 3i va rezida n localitatea unde rezideaz< universitatea respectiv<. Datoria acestui mputernicit va fi s< vegeheze asupra respect<rii ct mai severe a legilor 3i a prescripYiilor disciplinare, s< observe cu atenYie spiritul n care profesorii 3i Yin prelegerile publice 3i private (...) 3i s< acorde o atenYie constant< oric<rui fapt care ar putea servi la nt<rirea ordinii printre studenYi.(...) 2. Guvernele statelor ConfederaYiei [Germane] se angajeaz< reciproc s< nl<ture din universit<Yi () pe acei universitari, care ndep<rtndu-se de datoria lor, (...) s-ar dovedi c< sunt nedemni s< deYin< funcYia important< ce le-a fost acordat<. (...) Un profesor ndep<rtat n acest fel nu poate s< mai fie numit n nicio instituYie public< de nv<Y<mnt n niciun stat al ConfederaYiei. (Decretele de la Karlsbad, 1819) B. RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare n nv<Y<mnt, att de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii n domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile descoperiri n medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< n comparaYie cu preg<tirea n vederea profesiunii viitoare, care predominase n nv<Y<mnt, pn< atunci. n ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un raport fructos ntre cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a nct au fost 3i ele desfiinYate, n anul 1873, n baza unei legi organizatorice noi. (E. Zllner, Istoria Austriei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi instituYia politic< din sursa A. 2 puncte PrecizaYi dou< categorii sociale menYionate att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la autonomia unit<Yilor de nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la autonomia unit<Yilor de nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< totalitar< a secolului al XX-lea, numind 3i un stat n care s-a aplicat. 4 puncte

1. 2. 3. 4.

183

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n Germania nazist< a lui Hitler se dau multe ordine, care sunt executate cu o disciplina absolut<. <Fhrerul* are ntotdeuna dreptate>. Nimeni nu discut<, nimeni nu crcne3te. Pentru cei care nu sunt de acord - stlpul de execuYie sau lag<rul de concentrare. Aceasta este regula n Y<rile de dictatur<: un 3ef care comand< 3i un popor care se supune. Nu este ntotdeuna amuzant, admit adepYii unui asemenea regim, dar este un mod cert mai eficace dect democraYia, unde fiecare discut<, contest<, protesteaz<, manifesteaz<, reclam<, proclam< 3i se nflac<reaz< pentru un da sau nu. (G. Perrault, Ziua cea mare. 6 iunie 1944)
*Fhrer conduc<tor, n limba german<

B. Regimul democraYiei liberale (...) presupune (...) garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. (...). Acest tip de democraYie se vrea 3i liberal<, pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale. (...) Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, ntrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a 3i exprima n libertate opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv. Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar risca s< le denatureze funcYionarea. (...) Libertatea social<, strns legat< de libertatea economic<, presupune c< statul nu trebuie s< intervin< n raporturile dintre patroni 3i salariaYi. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi tipul democraYiei menYionate n sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi pe baza sursei A 3i a sursei B, cte o informaYie referitoare la rolul conduc<torului respectiv, al statului. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la democraYie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa, din secolele al XIX-lea - al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< cultural< din secolele al XIX-lea - al XX-lea, numind 3i statul n care este aplicat<. 4 puncte

184

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Dup< [1815] nivelul 3tiinYific al universit<Yilor austriece a continuat mai degrab< s< scad<. Statul era mai preocupat de supravegerea studenYilor 3i profesorilor, consideraYi nesiguri din punct de vedere politic dect faY< de o promovare a 3tiinYelor, desigur cu excepYia disciplinelor tehnice 3i a 3tiinYelor naturale. S-a ajuns la m<suri penibile mpotriva unor savanYi care nu respectau n prelegerile lor manualele 3i cursurile obligatorii, adesea cu mult dep<3ite sau care erau r<u v<zuYi din pricina convingerilor filozofice. Izolarea tem<toare faY< de str<in<tate, ndeosebi de avntul 3tiinYelor 3i de nflorirea literaturii din spaYiul german a avut consecinYe nefaste. (E. Zllner, Istoria Austriei) B. RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare n nv<Y<mnt, att de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii n domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile descoperiri n medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< n comparaYie cu preg<tirea n vederea profesiunii viitoare, care predominase n nv<Y<mnt, pn< atunci. n ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un raport fructos ntre cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a nct au fost 3i ele desfiinYate, n anul 1873, n baza unei legi organizatorice noi. (E. Zllner, Istoria Austriei) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa A. 2 puncte PrecizaYi o categorie social< menYionat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi tipul unit<Yilor de nv<Y<mnt menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine idea c< statul adopt< o politic< restricitiv< n nv<Y<mnt, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate idea c< statul adopt< o politic< restricitiv< n nv<Y<mnt, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care a promovat-o. 4 puncte

6. 7. 8.

185

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textile de mai jos: A. Evenimentele interne l-au f<cut pe Nicolae I* s< se team< 3i mai mult [dect faY< de revoluYia din Europa de la 1848]. Xarul a luat din nou m<suri. (). A fost nfiinYat< o nou< comisie secret< care s< z<d<rniceasc< toate influenYele subversive. Formulele gen <remediul suveran> sau <forYele naturii> au fost scoase din manuale. (...) Universit<Yile nu au fost nchise dar au fost controlate strict, att din punct de vedere al programei ct 3i al admiterilor. [De aceea] s-a nregistrat o sc<dere a num<rului de studenYi cu 25%, cifra total< ajungnd la 3600. (...) [S-a declarat] c< nv<Y<mntul trebuie ntemeiat <nu pe raYiune ci pe adev<rurile religioase, puse n relaYie cu teologia*>. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Nicolae I - Yar al Rusiei n perioada 1825-1855 **teologie disciplin< care se ocup< cu expunerea 3i justificarea raYional< a dogmelor 3i riturilor unei religii

B. RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare n nv<Y<mnt, att de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii n domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile descoperiri n medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< n comparaYie cu preg<tirea n vederea profesiunii viitoare, care predominase n nv<Y<mnt, pn< atunci. n ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un raport fructos ntre cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a nct au fost 3i ele desfiinYate, n anul 1873, n baza unei legi organizatorice noi. (E. Zllner, Istoria Austriei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. PrecizaYi evenimentul istoric desf<3urat n 1848 la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi cte o informaYie, din sursa A, respectiv, din sursa B, referitoare la influenYa bisericii asupra nv<Y<mntului. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere, din sursa A, referitor la politic< adoptat< de stat n nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere, din sursa B, referitor la politic< adoptat< de stat n nv<Y<mnt, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care a promovat-o. 4 puncte

186

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. DemocraYia este un sistem bazat pe principiul conform c<ruia nimeni nu se poate proclama conduc<tor, nimeni nu poate deYine puterea n nume personal 3i n mod irevocabil. (...) Conduc<torii vor deYine aceast< funcYie ca urmare a desemn<rii libere, nengr<dite de c<tre [cet<Yenii] care urmeaz< s< fie condu3i. (G. Sartori, Teoria democraYiei reinterpretat<) B. Regimul democraYiei liberale (...) presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i (...) garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale (...). Libert<Yile politice [vizeaz<] libertatea presei, a ntrunirilor, libertatea de con3tiinY<, dreptul de a-3i exprima n libertate opiniile, siguranYa de a nu fi arestat f<r< motiv (...). Libertatea economic< e fondat< pe ideea c< economia se supune unor legi naturale 3i c< statul nu trebuie s< le perturbe pe acestea prin intervenYii care ar risca s< le denatureze funcYionarea. (S. Bernstein, P. Milza, Istoria secolului XX) C. ntr-o Europ< ale c<rei structuri au fost zdruncinate de [Primul R<zboi Mondial], n 1919, idealurile 3i instituYiile democraYiei liberale sunt cele care par s< se impun<. n Europa Central< 3i Oriental< () regimurile democratice au fost nlocuite cu sisteme politice create dup< modelul parlamentar de tip francez. (P.Milza, S.Bernstein, Istoria Europei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa C. 2 puncte 2. PrecizaYi evenimentul politico-militar la care se refer< sursa C. 2 puncte 3. MenYionaYi cte o informaYie, din sursa B 3i din sursa C, referitoare la stat, respectiv, la instituYii. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la rolul cet<Yenilor n cadrul regimului politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la rolul cet<Yenilor n cadrul regimului politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa n epoca modern< 3i/ sau contemporan<.6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare, n epoca contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost promovat<. 4 puncte

187

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. O pictur< trebuie s< fie o descompunere a luminii n componentele ei, iar str<lucirea se obYine folosind culorile primare ce alc<tuiesc spectrul. () ncercnd astfel, s< sporeasc< luminozitatea pnzelor lor pentru a da iluzia luminii solare trecute printr-o prism<, ei obYin un adev<rat carnaval al culorii, n care ochiul parc< particip< la un dans de intensit<Yi luminoase vibrante. Ca rezultat al acestei reevalu<ri a mijloacelor tehnice, impresioni3tii descoper< un nou procedeu de reprezentare vizual<. (W. Fleming, Arte 3i idei) B. Tinerii pictori [impresioni3ti, la Paris] expun, n aprilie-mai 1874. (...) Adev<ratul subiect al tabloului devine lumina (...). Punnd n practic< descoperirile legilor optice* referitoare la lumin<, la culoare 3i la percepYia vizual< (...), impresioni3tii 3i schimb< felul de a realiza amestecul culorilor. Acestea nu mai sunt combinate pe palet<, ci prin [al<turarea] pe pnz< a tu3elor** celor mai pure posibil: este vorba n acest caz de un amestec <optic>. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*legile optice vizau difuziunea 3i descompunerea luminii albe n culorile componente, prin intermediul prismei **tu3< fel de a aplica culoarea cu pensula pe pnza unui tablou, care define3te stilul unui pictor

C. La nceputul anilor '60, cei mai importanYi arti3ti din grupul impresioni3tilor (...) revendicau dreptul 3i pl<cerea de a picta n aer liber. Se afirm<, c<tre 1865, un principiu fundamental: alegerea subiectului nu trebuie s< fie restrictiv< pentru artist, care dimpotriv<, trebuie s< se simt< liber s< exprime propriile impresii n faYa oric<rei teme. (Pictura modern<. Impresioni3tii 3i avangardele secolului al XX-lea) D. Pictura [impresionist< prezint<] spaYii deschise: nsorite p<mnturi, paji3ti 3i crnguri () plimb<ri pe malul rului, perechi dansnd la baluri cmpene3ti () Opera , baletul () inspir< intrarea specatcolului n pictur<. () Cursele [de cai] nu pun accentual pe protipendada din tribune ci pe alerg<tori. (V.G.Marica, Ipostaze ale picturii moderne. Incursiunea solar<) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, pe baza sursei B, ora3ul n care expun impresioni3tii. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul C, 3i o alta din textul D, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la rolul luminii n pictura impresionist<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la rolul luminii n pictura impresionist<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< practici democratice, aplicate n Europa, n secolul al XX-lea. 6 puncte 7. PrezentaYi o politic< cultural< din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i statul n care se adopt<. 4 puncte

188

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Xarul a luat din nou m<suri ferme 3i decisive. () Cenzura* s-a intensificat: n 1850, existau 12 organisme distincte cu atribuYii specifice n domeniu. Turgheniev** a fost arestat la domiciliu pentru simplul fapt c< [pledase n favoarea] lui Gogol**. Nici chiar slavofililor*** nu li s-a dat voie s< publice o serie de articole n care s<-3i exprime ideile, pe motiv c<, de3i se pretau unei discuYii ntre experYi, puteau fi interpretate gre3it de un public mai larg. () [Nicolae I] a fost dominat de teama de ideile noi 3i de credinYa n valorile vechilor metode ale vechiului sistem. 2i mai important, credinYa lui de nezdruncinat n autocraYie 3i n metodele tradiYionale nu a dat voie Rusiei s< se dezvolte. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*cenzur< control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc. **Turgheniev 3i Gogol scriitori ru3i ***slavofili grupare, ap<rut< dup< 1836, care promoveaz< progresul ns< doar n concordanY< cu valorile Rusiei a3a cum le percepeau ei

B. Prin instaurarea nazismului la putere, teroarea devine politic< de stat [n Germania]. Dac< pentru adepYii regimului existau avantaje 3i perspective materiale, pentru oponenYi se ntrebuinYau diverse metode de <convingere> sau intimidare: asasinatul, arestarea n mas<, percheziYiile la domiciliu, lag<rele de exterminare fizic<, retragerea cet<Yeniei (). Gndirea a fost nlocuit< cu lag<rul, laboratorul 3tiinYific a folosit narm<rilor, literatura cea mai bun< a fost pus< pe foc. (Em. Bold, I. Ciuperc<, Ascensiunea nazismului) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, pe baza sursei A, Yarul Rusiei. 2 puncte MenYionaYi, pe baza surselor A 3i B, cte o informaYie referitoare la consecinYele regimului politic pentru Rusia, respectiv, pentru adepYii nazismului. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la metodele prin care statul a intervenit n societate, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la metodele prin care statul a intervenit n societate, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei din Europa secolului al XX-lea. 6 puncte PrezentaYi un curent cultural n Europa secolelor al XIX-lea al XX-lea, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte

189

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. I. Se scutesc de cenzura* preliminar<: () 2. Toate publicaYiile cadrelor universitare (). XXVIII. Al treilea avertisment [al ministrului de interne] atrage suspendarea publicaYiei (Legile Presei, Rusia, 1865)
*cenzur< control prealabil exercitat n unele state asupra conYinutului publicaYiilor, spectacolelor, corespondenYei etc.

B. Criticii susYin c< [dup< adoptarea Legilor Presei] de fapt cenzura s-a menYinut strict<. Este adev<rat c< unele publicaYii au primit avertismente la cteva s<pt<mni de la apariYia primului num<r. Este la fel de adev<rat c< n 1866, ziarul radical Contemporanul a fost interzis. Totu3i se pare c< primele decizii au fost luate dup< ce editorilor li se pusese n vedere c< ntrecuser< m<sura, iar ultima a fost luat< ulterior tentativei de asasinare a Yarului [Rusiei, Alexandru al II-lea]. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) C. Detestata cenzur< preliminar< a fost n linii mari desfiinYat< [prin Legile Presei](), ns< prin comparaYie cu ceea ce se ntmplase mai nainte n Rusia [acest fapt] reprezenta o cre3tere considerabil< a libert<Yii ideilor 3i a expresiei. [Ca urmare], num<rul c<rYilor noi publicate anual (...) s-a triplat [pn< n1881]. () A existat o schimbare n relaYia dintre editor 3i cenzor, n care cooperarea a nlocuit n bun< m<sur< spiritul de represiune de pn< atunci. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< cele trei texte. 2 puncte 2. PrecizaYi, pe baza sursei A, funcYia deYinut< de cel care avea dreptul s< dea avertismente publicaYiilor. 2 puncte 3. MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta, din textul C, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte 4. MenYionaYi, pa baza sursei B, un punct de vedere referitor la importanYa Legilor Presei pentru publicaYiile ruse3ti, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei C, un punct de vedere referitor la importanYa Legilor Presei pentru publicaYiile ruse3ti, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei n Europa, n epoca contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi un curent cultural n Europa, din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, numind 3i statul n care a ap<rut. 4 puncte

190

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n anii '40 [n timpul celui de Al Doilea R<zboi Mondial], democraYia s-a ndep<rtat treptat de nYelesul generic de <guvern pentru popor> pentru a fi definit< pe baza existenYei unor condiYii imposibil de evitat: libertatea de asociere, de gndire, de informare; dreptul de vot 3i alegeri libere; dreptul liderilor politici de a se confrunta ntre ei n vederea consensului; posibilitatea de acces n funcYii publice; controlul politicii forYelor aflate la guvernare din partea opoziYiei 3i alternarea la guvernare. (Enciclopedia de istorie universal<) B. Regimul democraYiei liberale este fondat pe doi termeni ce pot ap<rea drept antagoni3ti, acela de democraYie, care presupune participarea cet<Yenilor la viaYa public< 3i acela de liberalism care subnYelege garanYia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (S.Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi evenimentul politico-militar la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi o asem<nare ntre sursele A 3i B, referitoare la dreptul prin care cet<Yenii particip< la viaYa politic<. 3 puncte 4. MenYionaYi o asem<nare ntre sursele A 3i B, referitoare la regimul politic. 3 puncte 5. MenYionaYi, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la rolul libert<Yii n cadrul regimului politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la rolul libert<Yii n cadrul regimului politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< caracteristici ale unei ideologii totalitare din epoca contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi un curent cultural n Europa, din epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i secolul apariYiei sale. 4 puncte

191

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Ceea ce este comun acestor cartiere pariziene [Montparnasse 3i Montmarte] cu renume mondial, este faptul c< ambele au str<lucit n pictur<. 2i dac< este adev<rat c< pe Montmartre a r<s<rit cubismul, tot att de adev<rat este c< acesta a nflorit pe Montparnasse. Nic<ieri n lume n-au existat colonii de arti3ti att de populate [ca aici]. Astfel, Montparnasse 3i Montmartre, nu sunt doar noYiuni geografice, sunt adev<rate furnale ale spiritualit<Yii franceze 3i universale, a c<ror incandescenY< lumineaz< drumurile c<ut<rilor umane 3i ale inovaYiei artistice. (Bajomi L.E., Montparnasse, Montmartre 3i Cartierul Latin) B. Ca 3i curentele de avangard< care i-au precedat - fovism, cubism, dadaism - (...) suprarealismul este n acela3i timp o mi3care cultural< transnaYional< (), dar 3i un fenomen <parizian> care s-a instalat pe acel <Mal stng> ce reprezint<, la mijlocul anilor dou<zeci, polul principal al artelor 3i al literelor. M<rturie r<mne concentrarea deosebit de mare de creatori care s-au instalat n capitala francez<. () Scriitori americani, ca E. Hemigway se al<tur< aici exilaYilor care fug de represiunea dictaturilor mediteraneene 3i balcanice, n a3teptarea diasporei antinaziste a anilor treizeci 3i a pictorilor str<ini care formeaz< marile batalioane ale a3a-numitei <2coli din Paris> n care figureaz< printre alYii, italianul Modigliani, lituanianul Soutine 3i rusul Chagall. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) C. Suprarealismul a fost o ad<ugire original< la repertoriul artelor de avangard< (...). Privit< retrospectiv, trebuie v<zut< ca o mi3care deosebit de bogat<, mai ales n FranYa 3i n Y<rile hispanice, unde influenYa francez< a fost puternic<. (...) [El] a mbog<Yit principala art< a secolului XX, 3i anume aceea a aparatului de filmat. Nu este deloc ntmpl<tor c< cinematograful i este ndatorat suprarealismului nu numai prin Luis Bun el, dar 3i prin cel mai important scenarist din acea perioad<, Jacques Prevert. (E. Hobsbawm, Secolul extremelor) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi, din sursa C, o informaYie referitoare la spaYiul n care influenYa FranYei a fost puternic<. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa C, domeniul cultural n care se afirm< Luis Bun el 3i Jacques Prevert. 2 puncte 3. MenYionaYi un curent cultural precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. MenYionaYi un curent cultural precizat att n sursa B ct 3i n sursa C. 3 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa A, referitor la rolul Parisului n viaYa cultural< a omenirii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi un punct de vedere exprimat n sursa B, referitor la rolul Parisului n viaYa cultural< a omenirii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< caracteristici ale democraYiei europene, n secolul al XX-lea. 6 puncte 8. PrezentaYi o practic< politic< totalitar<, preciznd 3i statul n care ea a fost aplicat<. 4 puncte

192

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Fenomen complex 3i multiform, romantismul exprim< la scar< european<, n domeniul artelor, muzicii 3i literelor, sentimentele diverse 3i adesea contradictorii ale generaYiilor care au asistat la pr<bu3irea ordinii sociale 3i politice tradiYionale 3i au cunoscut tulbur<rile perioadei revoluYionare* 3i imperiale**, apoi pe acelea de la nceputul revoluYiei industriale. (...) Ct despre pictura romantic<, aceasta 3i mparte influenYa ntre subiecte de inspiraYie literar< (Funeraliile lui Atala de Girodet), istoric< (Moartea lui Sardanapal de Delacroix, 1827), evenimente contemporane (Bonaparte la Arcole), chiar 3i fapte diverse (Pluta Meduzei de Gricault, 1819). (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei)
*revoluYia francez< nceput< n 1789 **Napoleon Bonaparte, mp<rat al FranYei n perioada 1804-1815

B. 2eful curentului romantic n pictur< a fost E. Delacroix (1789-1863). (...) El este un colorist excepYional. Calitatea esenYial< a culorii tablourilor sale const< n faptul c< la el formele apar nu numai n desen ci mai ales n raporturile cromatice. n felul acesta, pictorul reu3e3te s< exprime pasiuni umane 3i s< creeze atmosfere afective deosebit de intense prin m<iestria cu care folose3te reflexele culorilor n redarea formelor. Este de remarcat c< Delacroix a fost primul pictor care a constatat c< o culoare apare ochilor no3tri mereu altfel, dup< culorile care o nconjoar<, dup< lumina care este proiectat< asupra ei, c< orice culorare este pentru ochiul uman funcYie variabil< a contextului cromatic din care face parte. (M.Nicolau-Golfin, Istoria artei) C. Delacroix nu face altceva dect ce f<ceau nainte de el 3i continu< s< fac< acum clasicii; el se acomodeaz< tuturor subiectelor, cu condiYia de a le trata dup< impresia sa personal<: istorie, mitologie, subiecte biblice 3i religioase, feerii 3i romane, scene din viaYa contemporan<, totul i se potrive3te.(...) Patru cincimi din opera lui Delacroix sunt pur< neghiobie; cea de a cincea r<mne ndoielnic< 3i suspect<. (P.-J. Proudhon, Principiul artei 3i destinaYia ei social<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< textul A. 2 puncte 2. SelectaYi, din textul A, o caracteristic< a contextului istoric n care se afirm< romantismul. 2 puncte 3. PrecizaYi dou< teme abordate de pictura romantic< precizate att n sursa A ct 3i n sursa C. 6 puncte 4. MenYionaYi un punct de vedere, exprimat n textul B, referitor la arta lui E. Delacroix, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere, exprimat n textul C, referitor la arta lui E. Delacroix, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< politici promovate n domeniul culturii, n epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare contemporane, numind un stat care a promovat aceast< ideologie. 4 puncte

193

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Mi3c<rile de avangard<, care nfloriser< n toate domeniile la nceputul RevoluYiei [din 1917] 3i care sunt numite n continuare n Rusia <art< de stnga> au fost condamnate acum, prigonite ca < formaliste>. (...) Majoritatea scriitorilor de valoare se refugiaz< n t<cere sau n semit<cere. 2olohov, autorul c<rYii Pe Donul lini3tit nu va mai scrie nimic pn< la moartea lui Stalin. (...) Literatura, teatrul, cinematografia sunt strict supravegheate, cea mai mic< deviere este denunYat<, pedepsit<. Pe scurt, de-a lungul ntregii dictaturi a lui Stalin arti3tii au fost adu3i la ordine ca 3i restul populaYiei sovietice. [Ca urmare] conformismul 3i mediocritatea marcheaz< ntreaga producYie a acestei epoci. (F. Braudel, Gramatica civilizaYiilor) B. Spiritul contestatar al ordinii stabilite 3i violent antiburghez al primei faze a fascismului continu< s< inspire un num<r de intelectuali care aderaser< la ideologia fasciilor. (...) Regimul nu-i lipse3te nici de onoruri nici de venituri. (...) Al<turi de o minoritate reprezentativ< a unei culturi autentic <fasciste>, majoritatea intelectualilor care s-au al<turat dictaturii lui Benito Mussolini, au f<cut-o pentru c< i aprobau evoluYia conservatoare 3i adeziunea la ideile naYionalismului clasic, (...) sau din oportunism ca Pirandello (premiul Nobel pentru literatur<, n 1934).(...) Prin intermediul culturii de mas<, fascismul a reu3it s< p<trund< adnc n societatea italian< (...) punndu-se accent pe cinematografie considerat< <arma cea mai puternic<>. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte NumiYi conduc<torul statului din sursa A 3i pe cel din sursa B. 2 puncte PrecizaYi dou< domenii ale culturii menYionate att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la atitudinea unor scriitori faY< de regimul politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la atitudinea unor scriitori faY< de regimul politic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale din epoca modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o caracteristic< a democraYiei europene contemporane, numind 3i un stat care a promovat democraYia. 4 puncte

194

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n problema att de important< a l<rgirii Comunit<Yii [Economice] Europene, respectiv atitudinea faY< de candidaturile Marii Britanii, Danemarcei, Irlandei 3i Norvegiei, am ajuns la un acord. S-a hot<rt n cadrul Comunit<Yii c< aceasta este gata s< discute noile adeziuni 3i n acest scop se va pune la punct o atitudine comun< pentru negocierile ce se vor deschide, ntr-un spirit pozitiv. (...) Eu cred c< pot s< spun c< aceast< conferinY< a fost fericit< pentru Europa, c<reia i deschide noi speranYe. (DeclaraYia pre3edintelui FranYei, G. Pompidou, la ConferinYa C.E.E. de la Haga, 1969) B. Negocierile ncepute din iulie 1970 s-au terminat cu semnarea tratatelor de aderare la Bruxelles, pe 22 ianuarie 1972. (...). Este prev<zut< o perioad< de cinci ani pentru a realiza modific<rile necesare. n Marea Britanie, ratificarea este obYinut< de o mare majoritate c<ci aici nu depinde dect de un vot al Camerei Comunelor, iar n celelalte trei Y<ri ea este aprobat< n urma unui referendum. (...) n Irlanda 56,7% spun da, n Danemarca, 68 % din voturi sunt pentru (...). Ct despre Norvegia, coaliYia de extrem< dreapt<, o parte a stngii ostile unei Europe <a marelui capital> 3i mediile tradiYionaliste 3i naYionaliste, vor respinge contra oric<rei a3tept<ri intrarea n Comunitatea Economic< European<, cu aproape 54% de voturi mpotriv<. (S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse istorice. 2 puncte NumiYi din sursa B, instituYia din Marea Britanie. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte MenYionaYi, din textul A, un punct de vedere al Comunit<Yii Economice Europene faY< de problemele extinderii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din textul B, un punct de vedere al Norvegiei faY< de problemele extinderii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< politici culturale promovate n epoca modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi un curent cultural n Europa modern< 3i/sau contemporan<, preciznd secolul n care s-a afirmat. 4 puncte

195

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-o Europ< ale c<rei structuri au fost zdruncinate de r<zboi, n 1919, idealurile 3i instituYiile democraYiei liberale sunt cele care par s< se impun<. n Europa Central< 3i Oriental< () regimurile democratice au fost nlocuite cu sisteme politice create dup< modelul parlamentar de tip francez. () Dar democraYia 3i arat< repede caracterul fragil. () n Italia <pacea trunchiat<> d< na3tere unei crize politice 3i sociale care, n octombrie 1922, ia sfr3it prin venirea lui Mussolini la putere. () Afirmarea fascismului se nscrie n acest context. (P.Milza, S.Bernstein, Istoria Europei) B. Fascismul neag< faptul c< num<rul [oamenilor], prin calit<Yile sale, poate dirija societ<Yile umane; el neag< c< acest num<r poate guverna graYie unei consult<ri periodice. El afirm< inegalitatea de ne3ters, fecund<, binef<c<toare a oamenilor, ce este imposibil de a fi nivelat< printr-un fapt mecanic 3i exterior precum votul universal. (...) Pentru fascist, totul se afl< n stat, nimic uman sau spiritual nu exist< n afara statului. (B.Mussolini, Doctrina fascismului) C. Regimul democraYiei liberale este, n primul rnd, un regim democratic, ceea ce nseamn< c< cet<Yenii particip<, direct sau indirect, la putere. Cea mai bun< expresie a acestei democraYii pare s< fie votul universal care permite tuturor cet<Yenilor adulYi s<-3i desemneze reprezentanYii. (...) Dar acest tip de democraYie se vrea 3i liberal< pentru c< ea are drept scop menYinerea 3i ap<rarea libert<Yilor individuale. (S.Bernstein, P.Milza, Istoria secolului XX) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, un spaYiu istoric n care regimurile autoritare au fost nlocuite dup< r<zboi. 2 puncte 3. PrecizaYi ideologia menYionat< att n sursa A ct 3i n B. 3 puncte 4. PrecizaYi regimul politic menYionat att n sursa A ct 3i n C. 3 puncte 5. MenYionaYi un punct de vedere al autorului sursei B referitor la votul universal, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi un punct de vedere al autorilor sursei C referitor la votul universal, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o politic< n domeniul culturii din epoca modern< 3i/sau contemporan< numind 3i statul n care se adopt<. 4 puncte

196

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. RevoluYia anului 1848 adusese universit<Yilor, din Austria, libertatea de predare n nv<Y<mnt, att de furtunos cerut< de studenYi 3i profesori. (...) Universit<Yilor li s-a acordat autonomie 3tiinYific< [fapt ce a permis studii n domeniul geografiei 3i realizarea unor remarcabile descoperiri n medicin<, fizic<, chimie] 3i autonomie administrativ< destul de larg<. Munca de cercetare 3tiinYific< a devenit mai important< n comparaYie cu preg<tirea n vederea profesiunii viitoare, care predominase n nv<Y<mnt, pn< atunci. n ciuda tuturor tensiunilor, s-a ajuns la un raport fructos ntre cercetare 3i predare. Ultimele leg<turi cu biserica erau mai mult de ordin principial; ele au provocat totu3i dificult<Yi cu prilejul alegerii decanilor, a3a nct au fost 3i ele desfiinYate, n anul 1873, n baza unei legi organizatorice noi. (E. Zllner, Istoria Austriei) B. [Prin Regulamentul Universitar, din 1863, din Rusia], universit<Yilor li s-a acordat practic autonomie administrativ< 3i de3i programa era elaborat< de minister a existat o libertate mult mai mare din punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. Rectorii erau numiYi pe patru ani de c<tre consiliul profesoral. Fiecare facultate 3i alegea un decan pentru trei ani. Predarea dreptului a fost ameliorat< sau chiar reintrodus<, ca de pild< n cazul dreptului constituYional. (...) Au fost nfiinYate burse pentru sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost ncurajate expediYiile de documentare n alte Y<ri. [Ca urmare] universit<Yile au nceput s< nfloreasc< n aceast< nou< atmosfer< de dezbatere deschis<. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte 2. NumiYi statele precizate n sursa A, respectiv, n sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B atitudinea faY< de cercetarea 3tiinYific<. 3 puncte 4. MenYionaYi categoria social< precizat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la autonomia universitar<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la autonomia universitar<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o practic< totalitar< a secolului al XX-lea, numind 3i un stat n care s-a aplicat. 4 puncte

197

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Pentru moment, analizele urm<toare experienYei primei conflagraYii mondiale evidenYiaz<, n primul rnd, accentuarea contradicYiei ntre dimensiunile statelor naYionale europene 3i nivelul crescnd al interdependenYelor n plan economic, ceea ce impune dep<3irea limitelor naYionale n direcYia unui stat de anvergur< continental< (...).SoluYiile de ie3ire din aceast< criz< de ordin economic 3i politic nu pot fi dect dou<: fie pe calea instaur<rii unor regimuri autoritare de dreapta sau de stnga care s< um<reasc< unificarea <spaYiului vital> economic pe calea forYei 3i a cuceririi, fie reorganizarea sistemului european ntr-o form< federativ<, prin asocierea liber< 3i voluntar< a statelor continentului, care accept< s< transfere o parte a suveranit<Yii lor asupra unor organisme supranaYionale. (L. Gyemant, Istoria Europei) B. Dac< pentru extrema dreapt< fascist< sau nazist< soluYia problemelor europene sau mondiale este unificarea de tip imperialist, prin forY<, a continentului 3i a lumii, iar pentru extrema stng< comunist< prioritar< este nl<turarea sistemului capitalist, unitatea urmnd a se realiza ulterior, n condiYiile victoriei totale a noii ornduiri n Europa 3i pe plan global, adepYii federalismului pun n prim-plan crearea unor structuri instituYionale 3i juridice care s< garanteze pacea, stabilitatea, progresul economic 3i social pentru toate elementele sale componente. (L. Gyemant, Istoria Europei) C. n condiYiile dezvolt<rii economice moderne, a globaliz<rii transporturilor 3i comunicaYiilor, statele naYionale devin un cadru strmt 3i generator de conflicte, pe cnd unificarea continentului ar asigura pacea 3i stabilitatea, rezolvarea problemelor litigioase interne 3i transformarea Europei ntr-o important< putere mondial<, cu p<strarea primatului s<u cultural. (L. Gyemant, Istoria Europei) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< cele trei surse. 2 puncte SelectaYi, din sursa C, o informaYie referitoare la statele naYionale. 2 puncte MenYionaYi cte o informaYie, din textul A, respectiv, textul C, referitoare la viaYa economic<. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere, referitor la soluYionarea problemelor europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere, referitor la soluYionarea problemelor europene, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< sau contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

198

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Nu sunt singurul care-3i pune o ntrebare: de unde vin banii 3efilor fascismului, bani care sunt din abundent<? Pentru c< nu e cheltuial< oarecare s< trimiYi n toate colYurile Italiei cinsprezece mii de indivizi s< manifeste la Roma (). Se zicea c< fascismul 3i trage principalele resurse din contribuYiile pe care le pl<tesc marii proprietari din Emilia*, de pe valea rului Po 3i din Toscana*, pentru a fi la ad<post de atentatele sindicali3tilor agrari, att comuni3ti, ct 3i populari (). Dar nu e singura surs< pentru fascism. Se spunea, de asemenea, c< este finanYat de marii industria3i din Lombardia*, n vederea combaterii du3manului comun, comunismul, care era ca o lepr< n aceast< parte a Italiei. (Bryens, Patru ani la Roma)
*provincii ale Italiei

B. Pentru fascism, totul este n stat 3i nimic uman, nimic spiritual nu exist< 3i nu are valoare n afara statului. n acest sens, fascismul este totalitar. n afara statului, [nu exist<] nici indivizi, nici grupuri (partide politice, asociaYii, sindicate, clase). De aceea fascismul se opune socialismului, care accentueaz< mi3c<rile politice ale luptei de clas< 3i ignor< unitatea statului care fundamenteaz< clasele sociale pe o singur< realitate economic< 3i moral<. 2i, ntr-o manier< omoloag<, fascismul se opune sindicalismului. (B. Mussolini, Fascismul) C. Fascismul [este o] ideologie 3i un regim politic ap<rute n Europa dup< Primul R<zboi Mondial, n condiYiile declan3<rii unor crize economice 3i sociale, precum 3i al imposibilit<Yii guvernanYilor de a-3i menYine 3i exercita puterea cu mijloace parlamentare. () Devenind ideologie oficial< a mai multor state, s-a caracterizat prin: naYionalism extremist, misticism, violenY<, cultul forYei, intoleranY< faY< de alte partide sau mi3c<ri politice, mai ales a celor de extrem< stng<; a presupus existenYa unor partide puternic centralizate, cu o larg< baz< social< conduse de lideri charismatici, supunerea necondiYionat< faY< de voinYa acestora, tendinYa de monopolizare a tuturor sferelor vieYii sociale, promovarea rasismului, n forma antisemitismului 3i 3ovinismului, (). n planul politicii externe, fascismul a propov<duit a3a-numitul drept al unor rase 3i naYiuni la dominaYie mondial<, justificnd expansiunea 3i cotropirea teritorial<. (DicYionar enciclopedic) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi spaYiul istoric la care se refer< sursa C. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa C, o caracteristic< a contextului apariYiei fascismului. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, o ideologie politic< precizat< al<turi de fascism, respectiv, din sursa B, o organizaYie profesional<. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la fascism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la fascism, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/ sau contemporan<. 6 puncte 7. PrezentaYi o practic< democratic< european< din epoca contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost aplicat<. 4 puncte

199

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. IniYial, cuvntul romantism apare n literatur<. n Germania, adjectivul romantisch vine n opoziYie cu tot ce poart< numele de literatur< clasic<. n art<, romantismul respingnd exemplul Antichit<Yii greco-romane, se afirm< mpotriva tirani ei neoclasicismului*. Romantismul marcheaz< ruptura complet< cu ideile trecutului. El proclam< superioritatea individului 3i a personalit<Yii sale. RaYiunii reci [specifice neoclasicismului] i r<spunde puterea sensibilit<Yii 3i a imaginaYiei. () Opera de art< romantic< trebuie s< fie autonom< 3i unic<. Aceast< idee se opune esteticii neoclasice, pentru care raYiunea de a fi a unei opere de art< const< n ilustrarea unui program teoretic. Astfel, romantismul vrea s< fac< independent< creaYia n raport cu teoriile importante, iniYiate anterior 3i reclam< dreptul la <art< pentru art<>. Aceast< revendicare apare pentru prima dat< n Germania, n textele lui Schelling, Schiller, Lessing. Pentru ei arta se define3te ca o ncercare pur plastic< care se adreseaz< sensibilit<Yii noastre. Libertatea 3i hazardul hr<nesc inspiraYia. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura)
*neoclasicism curent cultural-artistic, ap<rut n secolul al XVIII-lea, care 3i ia ca model arta 3i literatura clasic< (antic<)

B. n FranYa, unde apare mai trziu, romantismul se dezvolt< ntre 1820-1850, n contextul monarhiei restaurate de nving<torii lui Napoleon Bonaparte 3i al triumfului burgheziei. (S.Bernstein, P. Milza, Istoria Europei) C. Arhitectura romantic< vrea s< viseze la trecut, ceea ce motiveaz< restaur<rile costisitoare de monumente. n FranYa, Viollet le Duc reconstruie3te castelul Pierrfonds, n Germania, K.Fr. Shinkel termin< Catedrala din Kln. Arhitectura imit< lucr<ri construite n alte locuri, n alte timpuri. Aceast< arhitectur< ia numele de <istoricism>: [Cl<direa] Parlamentului din Londra, monument neogotic de Sir Ch. Barry, Burgtheater din Viena, monument neorenascentist de G.Semper, Biserica Sacr-Coeur din Paris, monument neobizantin de P. Abadie. (J.Debicki, J. Favre, D. Grnwald, A.F.Pimentel, Istoria artei. Pictura, sculptura, arhitectura) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte SelectaYi, din sursa B, o caracteristic< a contextului dezvolt<rii romantismului. 2 puncte MenYionaYi un spaYiu istoric precizat att n sursa A ct 3i n sursa C. 3 puncte MenYionaYi un spaYiu istoric precizat att n sursa B ct 3i n sursa C. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la curentul romantic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la curentul romantic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi cte o caracteristic< a totalitarismului, respectiv, a democraYiei, n secolul al XX-lea. 6 puncte 8. PrezentaYi o politic< promovat< n domeniul culturii n epoca modern< 3i/ sau contemporan<, preciznd 3i statul n care ea a fost adoptat<. 4 puncte

200

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL II

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Dup< [1815] nivelul 3tiinYific al universit<Yilor austriece a continuat mai degrab< s< scad<. Statul era mai preocupat de supravegerea studenYilor 3i profesorilor, consideraYi nesiguri din punct de vedere politic dect faY< de o promovare a 3tiinYelor, desigur cu excepYia disciplinelor tehnice 3i a 3tiinYelor naturale, [datorit< preferinYelor mp<ratului Francisc I pentru acestea]. S-a ajuns la m<suri penibile mpotriva unor savanYi care nu respectau n prelegerile lor manualele 3i cursurile obligatorii, adesea cu mult dep<3ite sau care erau r<u v<zuYi din pricina convingerilor filozofice. Izolarea tem<toare faY< de str<in<tate, ndeosebi de avntul 3tiinYelor 3i de nflorirea literaturii din spaYiul german a avut consecinYe nefaste. (E. Zllner, Istoria Austriei)
*Francisc I suveran habsburgic

B. [Prin Regulamentul Universitar, din 1863, din Rusia], universit<Yilor li s-a acordat practic autonomie administrativ< 3i de3i programa era elaborat< de minister a existat o libertate mult mai mare din punctul de vedere al prezent<rii tematicii propuse. Rectorii erau numiYi pe patru ani de c<tre consiliul profesoral. Fiecare facultate 3i alegea un decan pentru trei ani. Predarea dreptului a fost ameliorat< sau chiar reintrodus<, ca de pild< n cazul dreptului constituYional. (...) Xarul Alexandru al II-lea* s-a preocupat personal 3i ndeaproape de elaborarea Regulamentului 3i de promovarea universit<Yilor. Au fost nfiinYate burse pentru sprijinirea celor mai buni studenYi. Au fost ncurajate expediYiile de documentare n alte Y<ri. [Ca urmare] universit<Yile au nceput s< nfloreasc< n aceast< nou< atmosfer< de dezbatere deschis<. (R. Sherman, Rusia, 1815-1881)
*Alexandru al II-lea suveran rus

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< ambele surse. 2 puncte 2. NumiYi statele la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B atitudinea suveranilor faY< de nv<Y<mnt. 3 puncte 4. PrecizaYi tipul unit<Yilor de nv<Y<mnt menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine idea c< statul asigur< libertatea n nv<Y<mnt, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate idea c< statul asigur< libertatea n nv<Y<mnt, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< curente culturale n Europa modern< 3i/sau contemporan<. 6 puncte 8. PrezentaYi o caracteristic< a unei ideologii totalitare din secolul al XX-lea, numind 3i statul care a promovat-o. 4 puncte

201

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/ E/ F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [Domnitorul 2tefan cel Mare] a poruncit ca toate grnele s< fie t<iate (). Ora3ul Suceava era nconjurat de 3anYuri 3i palisade. (...) Acesta rezista 3i era bine nzestrat. Cum ns< merindele se sfr3iser<, n-am mai stat s< pierdem vremea, ci ntorcndu-se armata pe un alt drum, am ajuns la o cetate a3ezat< n munYi [Cetatea NeamYului] unde se aflau prin3i turcii, luaYi prizonieri n iarna anului trecut, [1475], cnd a fost nfrnt Soliman pa3a. F<cndu-se ncercarea de a se cuceri zisa cetate, s-au a3ezat 3apte bombarde 3i timp de 8 zile s-au str<duit a o cuprinde. Dou< din acele bombarde au plesnit iar acei care se g<seau n cetate n-au vrut s< stea de vorb<, toYi se ap<rau cu tunurile 3i nu le p<sa de noi. V<znd sultanul c<-3i pierde vremea 3i c< foametea e mare (...) a ridicat tab<ra 3i a plecat spre Dun<re. (G.M.Angiolello, Istoria turcilor ) B. [n august 1595], am sosit n ora3ul Bucure3ti unde pentru ap<rarea armatei s-a pus s< se ridice nt<rituri din pari, grinzi 3i p<mnt, n care dup< ce am pus pentru paz< mulYi soldaYi ai PorYii, am sosit n ora3ul Trgovi3te 3i acolo de asemenea a nceput s< se fac< o cet<Yuie. Dup< ce am nzestrat cet<Yuia cu tot [ce trebuia] am pus n<untru printre ieniceri, [tunari, pedestra3i], 3i 1600 de archebuzieri 3i le-am mai dat 2000 de cavaleri (...). Dar n timpul acesta, (...) cum nu se g<seau nici alimente, nu s-au putut Yine n fru [cavalerii], care dup< ce 3i-au luat pr<zile f<cute de ei, s-au tras mulYi dintre ei napoi 3i au plecat de acolo, c<ci blestematul de voievod al Transilvaniei unindu-se cu nelegiuitul Mihai [Viteazul] au venit (...) cu vreo 50-60000 de necredincio3i cu hot<rre s< ne atace () 3i s-au t<b<rt chiar n aceia3i zi n care noi am plecat din Trgovi3te [spre Bucure3ti] 3i () ner<mnnd acolo dect doar 300 sau 400 de soldaYi, necredincio3ii au dat asaltul 3i deodat< au dat foc 3i prjol la aceea cet<Yuie (...) 3i nefiind mulYi soldaYi n ea, necredincio3ii au luat-o 3i au distrus-o. (Raportul lui Sinan-pa3a despre campania din Xara Romneasc<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi domnitorul precizat n sursa A. 2 puncte NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte un ora3 medieval. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la caracterul invincibil al cet<Yii/ cet<Yuiei susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la caracterul invincibil al cet<Yii/ cet<Yuiei susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice desf<3urate de romni n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4.

202

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F Varianta 2 SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2tefan vod< [2tefan cel Mare] strns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt< dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a ntrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat ntr-un glas: n mulYi ani de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod< steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii, 2tefan vod< g<tindu-s< de mai mari lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de rreg<tea], c< a mp<rYit o3tii sale steaguri 3i a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Boierimea 3i cu alYii (), cu toYii f<cur< sfat [n 1688, n Xara Romneasc<] 3i aleser< dintre dn3ii un boier, anume Constantin Brncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn, c<-l 3tiau c< este nYelept 3i se tr<gea din odrasl< domneasc<. Atunci cu toYii se nchinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: ntr-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pn< la adnci b<trneYi. 2i ndat< l duser< n sfnt< mitropolie cu mare cinste, [nsoYindu-l] p<rintele Theodosie, mitropolitul. 2i i-au citi deasupra capului [slujba de binecuvntare]. 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus n scaun domnesc. (LetopiseYul Cantacuzinesc) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi domnitorul precizat n sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi funcYia deYinut< att de Theoctist, din sursa A, ct 3i de Theodosie, din sursa B. 3 puncte 4. MenYionaYi categoria social< precizat< att de sursa A ct 3i de sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< punctul de vedere conform c<ruia iniYiativa n alegerea domnitorului revine boierilor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care demonstreaz< punctul de vedere conform c<ruia iniYiativa n alegerea domnitorului revine beneficiarului, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare desf<3urate n spaYiul medieval romnesc. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia domnitorilor romni, la nceputul modernit<Yii, contribuie la ap<rarea interesului statului. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

203

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Ca domn al unei Y<ri situate n prima linie a confrunt<rilor dintre cre3tini 3i otomani 3i care cuno3tea pretenYiile tot mai mpov<r<toare ale [Imperiului otoman], Mihai Viteazul a nYeles c<, faY< de schimb<rile care se manifestau n viaYa internaYional<, nu poate fi indiferent 3i nici neutru. Aceste schimb<ri trebuiau folosite pentru a da un nou curs statutului politic al X<rii Romne3ti. nzestrat cu simY diplomatic, conturndu-3i lucid planurile de acYiune, Mihai Viteazul () odat< ajuns la crma X<rii Romne3ti, [a stabilit] leg<turi cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, cu conduc<torii mi3c<rii de eliberare a popoarelor din Balcani 3i cu organizatorii cruciadei antiotomane, pentru a iniYia 3i a duce, cu sorYi de izbnd<, lupta mpotriva turcilor. (2t. 2tef<nescu, C. Mure3an, Istoria romnilor) B. Planul lui Mihai Viteazul, de strngere la un loc, sub aceea3i st<pnire, a X<rii Romne3ti, a Transilvaniei 3i a Moldovei, avea s< se nf<ptuiasc< treptat [1599-1600], ca o reacYie la planurile dominatoare str<ine []. Puterile din jur, att Imperiul otoman, ct 3i cel romanogerman, ca 3i Regatul polon urm<reau nu numai cre3terea influenYei lor, ci 3i nst<pnirea efectiv< n acest spaYiu de mare importanY< economic< 3i strategic<. () AcYiunile politico-diplomatice ale lui Mihai Viteazul au strnit opoziYii multiple 3i mpotriviri aprige, de la nobilii transilv<neni (...), 3i pn< la cercurile oficiale habsburgice, polone 3i otomane, care urm<reau s< cuprind< sau s< Yin< n continuare X<rile Romne n sfera lor de influenY< 3i de dominaYie. (Istoria romnilor) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi, din sursa B o categorie social<. 2 puncte NumiYi un stat medieval romnesc precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte NumiYi statul medieval aflat n conflict cu Mihai Viteazul, precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia Mihai Viteazul are aliaYi, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia Mihai Viteazul are adversari, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte PrezentaYi dou< acYiuni militare la care particip< romnii n secolele al XIV-lea al XV-lea. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la ntemeierea statelor medievale romne3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

6. 7. 8.

204

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.Noi, Mircea, [Mircea cel B<trn] voievodul X<rii Romne3ti, () facem cunoscut c<, deoarece prealuminatul principe, Sigismund, (...) ilustrul rege al Ungariei, () ne-a ajutat mai ales mpotriva acelor vr<jma3i ai numelui lui Hristos 3i nemp<caYi du3mani ai no3tri, turcii, de aceea noi, din ndemnul numai al nostru (), f<g<duim (...) mai nti c< noi, cnd 3i de cte ori de acum nainte (...) regele va merge cu o3tirea sa, el nsu3i, mpotriva turcilor pomeniYi sau mpotriva oric<ror altora ce Yin cu ei, atunci s< fim YinuYi 3i datori a merge cu dnsul, de asemenea, noi n3ine mpotriva acelora, cu toat< o3tirea, cu oamenii 3i cu toat< puterea noastr<. (Tratatul dintre Mircea cel B<trn 3i Sigismund de Luxemburg, 1395) B. Noi, 2tefan [2tefan cel Mare], voievod al Moldovei, () n caz c< majestatea regal< va merge contra turcilor prin Xara Romneasc<, noi, 2tefan Voievod, vom merge, n acela3i timp, n persoan< 3i cu toat< puterea mpreun< cu majestatea regeasc<. De asemenea, n caz c< majestatea regal< ar trimite contra acelora3i turci pe un c<pitan al s<u prin aceea3i Valahie, noi, 2tefan Voievod, vom merge, de asemenea, n persoan< 3i cu toat< puterea cu zisul c<pitan. (Tratatul dintre 2tefan cel Mare 3i Matei Corvin, regele Ungariei, 1475) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi voievodul menYionat n sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi adversarii statelor medievale romne3ti menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. NumiYi statul, precizat att n sursa A ct 3i n sursa B, cu regii c<ruia voievozii romni au semnat tratate. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia tratatul avea n vedere o posibil< acYiune n Xara Romneasc<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia tratatul continua s< ofere ajutor X<rii Romne3ti mpotriva du3manilor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< instituYii centrale din spaYiul romnesc n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea romnilor la confrunt<ri militare este o component< a relaYiilor internaYionale n Evul Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

205

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Dar vlachul [voievodul Vlad Xepe3, n 1462] i-a mutat pe toYi supu3ii lui n locuri strmte de munte 3i n locuri acoperite de p<duri; 3i cmpurile le-a l<sat pustii 3i vitele de tot felul le-a mnat mai n<untrul hotarelor. (...) Tiranul [sultanul Mehmet al II-lea], trecnd Danubiul [Dun<rea], a str<b<tut [Xara Romneasc<] mai bine de 7 zile 3i n-a g<sit nimic, nici om, nici cel mai nensemnat animal 3i nici ceva de mncare sau de b<ut. (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<) B. Sinan pa3a, ispr<vind podul [peste Dun<re] atinge malul X<rii Romne3ti, l ocup< (...) 3i n locul ce se cheam< C<lug<reni (...) 3i a3eaz< corturile. (...) n urm<toarea zi, de 13 august [1595, Mihai Viteazul] iese la lupt< cu oaste puYin<. (...) Turcii resping pe cre3tini, ace3tia se retrag (...) 3i pierd 11 tunuri. Era nevoie neap<rat n clipa aceea de o acYiune eroic<, de o isprav< m<reaY<, care s< cutremure inimile p<gnilor 3i s< le nalYe pe ale cre3tinilor. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul], (...) a smuls o secure sau o suliY< ost<3easc< 3i, p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i, luptnd b<rb<te3te, se ntoarce nev<t<mat. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi voievodul precizat n sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi cte un titlul deYinut de conduc<torul armatei otomane, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la tactica utilizat< de voievodul romn n confruntarea cu otomanii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la tactica utilizat< de voievodul romn n confruntarea cu otomanii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice, din Evul Mediu 3i/ sau de la nceputul modernit<Yii, care vizau spaYiul romnesc. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romn, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

206

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Iar n acel timp Bogdan, voievodul romnilor din Maramure3, adunnd n jurul s<u pe romnii din acel district, trecu [CarpaYii] pe ascuns n Yara Moldovei, supus< coroanei regatului ungar, (...) 3i cu toate c< a fost lovit de mai multe ori de armata regelui, sporind num<rul locuitorilor romni, acea Yar< a crescut [devenind] un stat. (Ioan de Trnave, despre ntemeierea Moldovei) B. Faptul c< noul principat [Moldova] ntemeiat de Bogdan [voievod] s-a putut extinde rapid pn< la Nistru 3i pn< la Marea cea Mare se explic< prin aceea c< el se afl< pe marele drum comercial, care lega GaliYia de Marea Neagr<; n cazul de faY<, drumul a fost acela care a creat statul. (...) Moldova, a fost creat< ca stat unitar n urma emigr<rii micii nobilimi romne3ti din Maramure3 (...) ; [trecnd CarpaYii] r<zboinicii ace3tia victorio3i au g<sit pe domeniul cucerit [al<turi de romni] r<m<3iYele st<pnirii t<tare, (...), pe urma3ii cumanilor 3i alanilor () elemente str<ine a c<ror prezenY< era datorat< dezvolt<rii schimbului de m<rfuri 3i a comerYului, care au f<cut din capitala Suceava, ca 3i din portul de pe Nistru, Cetatea Alb<, puncte importante ale unei mari c<i de transport 3i de ntrep<trundere economic<. (Gh. Br<tianu, despre constituirea statelor medievale) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi un ora3 la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. PrecizaYi o categorie social< la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o informaYie referitoare la Maramure3. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la ntemeierea/ consolidarea statului medieval Moldova, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la ntemeierea/ consolidarea statului medieval Moldova, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor romne n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul modernit<Yii. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de statele romne face parte integrant< din relaYiile internaYionale ale Evului Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

207

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] care a nceput nti, mai nainte [n 1396], r<zboi, Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...), g<sindu-i vin<, a pornit cu r<zboi 3i trecnd peste Istru [Dun<re, n Xara Romneasc<] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii; nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...) ns<, se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii, care sunt multe 3i acoper< n toate p<rYile Yara, s< nu fie u3or de umblat pentru du3mani 3i nici lesne de cucerit. 2i Yinndu-se pe urma lui, s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit, dnd lupte, cnd vreo unitate du3man< rupndu-se, se ndrepta uneori prin Yar< dup< hran< sau la pr<dat vite; 3i a3a cu foarte mare ndr<zneal< se Yinea de armata [otoman<]. Xinndu-se de urma lui Baiazid, se lupta ntr-una cu el, n chip str<lucit. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) B. n anul [1462, sultanul Mahomed al II-lea] trimite la voievodul Valahiei [Vlad Xepe3] un sol anunYndu-l s< vin< n grab< la nchin<ciune (...).Voievodul i-a r<spuns ns<: <ct despre sine s< vin< nsu3i la nchin<ciune (...) este cu neputinY<>. [Sultanul] 3i-a strns armata de pretutindeni, peste 150 de mii; 3i, n vreme de prim<var<, () a venit la Danubiu [Dun<re]. (...) Tiranul trecnd Danubiul, a str<b<tut [Xara Romneasc<].() Tiranul s-a nspaimntat 3i noaptea, cnd a ridicat corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta n mijlocul lor. Vlahul [Vlad Xepe3] ns< sculndu-se dis-de-dimineaY< 3i rnduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, cnd era nc< ntuneric, 3i, nimerind n partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< n<untru 3i pn< n ziu< a t<iat turci f<r< de num<r 3i pn< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis ntre ei. Cnd ns< s-a f<cut dimineaY<, romnii au intrat n [tab<ra] lor. (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi, din sursa B, funcYia lui Vlad Xepe3. 2 puncte 3. MenYionaYi dou< decizii adoptate de sultani, precizate att n sursa A, ct 3i n sursa B, n privinYa relaYiilor dintre Imperiul Otoman 3i Xara Romneasc<. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea de ap<rare a Y<rii pentru care a optat Mircea cel B<trn, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea de ap<rare a Y<rii pentru care a optat Vlad Xepe3, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor medievale romne3ti. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia romnilor, la nceputurile modernit<Yii, este parte integrant< din relaYiile internaYionale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

208

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Regele [Carol Robert de Anjou, n 1330] a cuprins Severinul* 3i fort<reaYa lui (...); Basarab a trimis astfel la rege o solie vrednic< de toat< cinstea ca s<-i spun< regelui:< Fiindc< voi, rege 3i st<pn al meu, v-aYi str<duit n stngerea o3tirii, eu voi r<sp<ti osteneala voastr< cu 7000 de m<rci de argint 3i v< voi l<sa n pace Severinul, cu toate ce Yin de el, pe care acum cu puterea le YineYi n minile voastre. Pe deasupra, tributul pe care-l datorez coroanei voastre l voi pl<ti cu credinY< n tot anul. 2i nu mai puYin voi trimite la curtea voastr< pe unul din fiii mei ca s< serveasc< pe banii mei 3i pe cheltuiala mea, numai s< v< ntoarceYi nd<r<t n pace (...) pentru c< dac< veniYi 3i mai mult nl<untrul Y<rii, nu veYi putea nicidecum s< [sc<paYi de pericol]>.(Cronica pictat< de la Viena)
*teritoriul era n litigiu ntre regele Ungariei 3i voievodul X<rii Romne3ti

B. Prin multe 3i serioase dovezi [Sigismund Bathory, principele Transilvaniei] r<sturn< toate ndoielile care p<reau s< justifice o ntrziere mai ndelungat< din partea lui Mihai [n adoptarea unei decizii referitoare la lupta antiotoman<]. I s-a adus aminte c< (...) dac< vor s< r<mn< n pace din partea [otomanilor] 3i nesup<raYi, trebuie (...), s<-i ntreYin< cu multe provizii, s<-i ndestuleze cu mari sume de bani. (...). [Mihai Viteazul] ncepu s< cugete ce ar fi de f<cut pentru nt<rirea demnit<Yii 3i a autorit<Yii sale, considernd c< nu e onorabil a l<sa supu3ii ncredinYaYi ap<r<rii sale prad< attor nefericiri; [de aceea], el adun< pe cei mai mari 3i mai de frunte ai Y<rii ca s< Yin< sfat asupra felului n care va putea s< scape Yara de attea rele ce sufer< 3i de altele mai mari, care o ameninY< n tot ceasul. Acea adunare se ncheie, cu nvoirea tuturor, c< este mai bine s< se uneasc< cu principii cre3tini* dect s< poarte mai departe, jugul cel nesuferit al tiranului turc. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)
*Liga Sfnt< coaliza principi cre3tini ai Europei n lupta antiotoman<

1. 2. 3. 4.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi, din sursa B, principatul condus de Sigismund Bathory. 2 puncte MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, cte o obligaYie economic<. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la rolul diplomaYiei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la rolul diplomaYiei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< conflicte militare desf<3urate de romni, n perioada 1350-1714. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

209

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. R<mas practic singur 3i forYat de (...) expediYia sultanal< din prima parte a anului 1417, cnd totu3i sultanul nu a ndr<znit () s< nainteze pe p<mntul X<rii Romne3ti, oprindu-se la Giurgiu, Mircea [cel B<trn] a recurs la soluYia negociat<. Mircea (...) a trebuit s< accepte alianYa inegal< cu [Imperiul Otoman] acceptnd plata regulat< a tributului, interpretat de el doar ca preY al p<cii. SoluYia negociat<, urmnd unor lupte ndelungate 3i redutabile, aducea X<rii Romne3ti statutul de aliat. Xara 3i conserva instituYiile, p<mnturile, clasa dominant<, credinYa, limba 3i legile n schimbul unui tribut 3i al alianYei politico-militare. (M. Maxim, Marele Mircea Voievod) B. De la alianY< s-a ajuns treptat la subordonare, ba chiar la interdicYia de a mai ntreYine relaYii directe cu statele str<ine (de a negocia, de a ncheia tratate, de a declara pace 3i r<zboi, de avea reprezentanYi diplomatici), ceea ce nsemna o grav< limitare a suveranit<Yii externe (a independenYei), pierderea calit<Yii de subiect de drept internaYional, de3i, n fapt, nu s-a ajuns niciodat< la aplicarea complet< a interpret<rii sultanale. () n scrisoarea sa, sultanul, ntr-o vreme n care Imperiul Otoman era n culmea puterii sale, pretindea abuziv c< cei doi domni, ai Moldovei 3i X<rii Romne3ti, sunt, chipurile, sclavii mei 3i tributari 3i posesiunile lor, ncorporate ntre celelalte state ale noastre n acela3i fel cu Bosnia 3i Semedria, 3i constituie proprietatea noastr<. (M. Maxim, X<rile Romne 3i nalta Poart<) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi conduc<torul statului romn precizat n sursa A. 2 puncte NumiYi dou< state precizate att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte MenYionaYi un punct de vedere referitor la alianYa la care se refer< sursa A, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi un punct de vedere referitor la alianYa la care se refer< sursa B, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi alte dou< acYiuni militare n care sunt implicaYi romnii n Evul Mediu, n afara celui precizat n text. 6 puncte ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale, din spaYiul romnesc, contribuie la constituirea statului medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

210

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu ctva timp nainte pe Prea SfinYitul Mitropolit (...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvntarea sa, care a devenit Prea sfinYit mitropolit a toat< Xara Romneasc<. (...) Se rnduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi c<lug<ri sau laici (...) s< mplineasc< toate cte va spune 3i cu ce-i va sf<tui 3i nv<Ya pe ei, cu privire la folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul [din Constantinopol, n 1359] l n3tiinYa c< a hot<rt mpreun< cu sinodul* - avnd 3i ncuviinYarea mp<ratului [bizantin], ca Iachint s< fie de acum nainte legiuit arhiereu a toat< [Xara Romneasc<]. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se ntrune3te pentru rezolvarea unor probleme de administraYie bisericeasc<

B. Iosif, primul mitropolit cunoscut n Biserica Moldovei, era un p<mntean rud< cu domnii Y<rii, desigur preg<tit ntr-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat< de izbnd< [n 1401]. Curajul moldovenilor de a izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie 3i de a se mpotrivi hot<rrilor sinodului patriarhal dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobndit-o ntr-un timp mai ndelungat. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi titlul lui Nicolae Alexandru, respectiv, al lui Petru I Mu3at, menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. NumiYi ora3ul precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Nicolae Alexandru 3i Patriarhie n privinYa numirii mitropolitul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Petru I Mu3at (3i urma3ii lui) 3i Patriarhie n privinYa numirii mitropolitul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare la care particip< romnii n Evul Mediu. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia statele medievale romne s-au implicat, prin diplomaYie, n relaYiile internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

211

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Ca domn al unei Y<ri situate n prima linie a confrunt<rilor dintre cre3tini 3i otomani 3i care cuno3tea pretenYiile tot mai mpov<r<toare ale [Imperiului otoman], Mihai Viteazul a nYeles c<, faY< de schimb<rile care se manifestau n viaYa internaYional<, nu poate fi indiferent 3i nici neutru. Aceste schimb<ri trebuiau folosite pentru a da un nou curs statutului politic al X<rii Romne3ti. nzestrat cu simY diplomatic, conturndu-3i lucid planurile de acYiune, Mihai Viteazul () odat< ajuns la crma X<rii Romne3ti, [a stabilit] leg<turi cu voievozii Moldovei, cu principii Transilvaniei, cu conduc<torii mi3c<rii de eliberare a popoarelor din Balcani 3i cu organizatorii cruciadei antiotomane, pentru a iniYia 3i a duce, cu sorYi de izbnd<, lupta mpotriva turcilor. (2t. 2tef<nescu, C. Mure3an, Istoria romnilor) B. Planul lui Mihai Viteazul, de strngere la un loc, sub aceea3i st<pnire, a X<rii Romne3ti, a Transilvaniei 3i a Moldovei, avea s< se nf<ptuiasc< treptat [1599-1600], ca o reacYie la planurile dominatoare str<ine []. Puterile din jur, att Imperiul otoman, ct 3i cel romanogerman, ca 3i Regatul polon urm<reau nu numai cre3terea influenYei lor, ci 3i nst<pnirea efectiv< n acest spaYiu de mare importanY< economic< 3i strategic<. () AcYiunile politico-diplomatice ale lui Mihai Viteazul au strnit opoziYii multiple 3i mpotriviri aprige, (...) de la boieri romni, care se simYeau loviYi n privilegiile lor, 3i pn< la cercurile oficiale habsburgice, polone 3i otomane, care urm<reau s< cuprind< sau s< Yin< n continuare X<rile Romne n sfera lor de influenY< 3i de dominaYie. (Istoria romnilor) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi categoria social< la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte un stat medieval romnesc. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la consecinYele internaYionale ale obiectivelor politice ale lui Mihai Viteazul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la consecinYele internaYionale ale obiectivelor politice ale lui Mihai Viteazul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice desf<3urate de romni n Evul Mediu, n afara celor precizate de texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statelor n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

212

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. C<tre [Ungaria] 3i c<tre toate Y<rile, n care va ajunge aceast< scrisoare, s<n<tate. Noi, 2tefan Voievod [2tefan cel Mare], () v< spunem c< (...) p<gnul mp<rat al turcilor 3i puse n gnd s<-3i r<zbune [nfrngerea suferit< de otomani la Podul nalt] 3i s< vie, n luna mai, [personal] 3i cu toat< puterea sa mpotriva noastr< 3i s< supun< Yara noastr< [Moldova], care e poarta cre3tin<t<Yii. Dar dac< aceast< poart<, care e Yara noastr<, va fi pierdut< () atunci toat< cre3tin<tatea va fi n primejdie. De aceea, ne rug<m de domniile voastre s< ne trimiteYi pe c<pitanii vo3tri ntr-ajutor mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii (). Iar noi, din partea noastr< f<g<duim, pe credinYa noastr< cre3tineasc< c< (...) ne vom lupta pn< la moarte pentru legea cre3tin<t<Yii. (Scrisoarea lui 2tefan cel Mare c<tre principii cre3tini, 1475) B. Provincia mea, Xara Romneasc<, nu e mai departe de scaunul tiranului [sultanului] dect cale de cinci zile 3i numai Dun<rea o desparte de teritoriul du3manului. n aceast< Yar< a3 fi putut tr<i lini3tit, singur 3i f<r< nicio fric<, dac< nu m< simYeam chemat de credinYa mea faY< de Maiestatea Voastr< 3i faY< de ntreaga cre3tin<tate. Eu ns<, nevrnd s< sporesc puterea turcilor prin osta3ii mei, spre distrugerea cre3tinilor, de bun< voie m-am ar<tat gata de a lua parte la Liga [Sfnt<]*, fapt prin care mi l-am f<cut pe tiran du3man de moarte (...). Cu acest du3man nemp<cat [m-am luptat] pururea repurtnd o mulYime de victorii din cele mai glorioase. (Memoriul lui Mihai Viteazul c<tre mp<ratul romano-german Rudolf al II-lea, 1601)
*Liga Sfnt<, la care Mihai Viteazul a aderat, coaliza principi cre3tini ai Europei n lupta antiotoman<

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi coaliYia la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi att din sursa A, ct 3i din sursa B, comunitatea religioas< la ap<rarea c<reia particip< fiecare voievod romn. 3 puncte 4. PrecizaYi adversarii romnilor menYionaYi att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre alianY< 3i conflict, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre alianY< 3i conflict, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare la care particip< romnii, n Evul Mediu, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romn, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

213

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Boierimea 3i cu alYii [], cu toYii f<cur< sfat [n Xara Romneasc<, n 1688] 3i aleser< dintre dn3ii un boier anume Constantin Brncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn (...). Atunci cu toYii se nchinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: ntr-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pn< la adnci b<trneYi. 2i ndat<-l duser< n sfnt< mitropolie cu mare cinste, [nsoYindu-l] p<rintele Theodosie mitropolitul. 2i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvntare]. 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus n scaun domnesc. (LetopiseYul Cantacuzinesc) B. Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea ntreag< (...) de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, (...), ba chiar de a face episcopi. (). Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<, (...) nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public (...). Aceea3i putere o are nu numai asupra c<lug<rilor de rnd, ci 3i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandriYilor 3i egumenilor (...). Domnul poate s<-i nl<ture din slujba 3i din rangul lor bisericesc f<r< s< fie mpiedicat de nimic (...) 3i f<r< nvoirea patriarhului de la [Constantinopol]. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi statul precizat n sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi dou< demnit<Yi ecleziastice/ ranguri biserice3ti menYionate att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale domnitorilor romni, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia confrunt<rile militare conduse de voievozi romni fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

214

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n anul [1396], regele Sigismund* al Ungariei [a ajuns la] Nicopole (...). Atunci veni sultanul turcilor Baiazid, cu 200.000 de oameni n ajutorul ora3ului. Cnd auzi acestea, regele Sigismund i ie3i [nainte] cu oastea sa care era socotit< cam la 60.000 de oameni. Apoi, a venit (...) Mircea [Mircea cel B<trn], care a cerut regelui s<-i dea voie s< fac< o recunoa3tere a du3manului. (...) Dup< ce s-a ntors la rege 3i i-a spus c< a v<zut pe du3man 3i c< du3manul avea 20 de steaguri 3i c< sub fiecare steag s-ar afla cte 10.000 de oameni (...) regele a vrut s< ntocmeasc< ordinea de lupt<. Atunci [Mircea cel B<trn] a cerut s< i se ng<duie s< dea primul atac, ceea ce regele ncuviinY< bucuros. Dar ducele Burgundiei (...) a trimis la rege s<-l lase s< dea primul atac c< venise de departe.(...) Turcii i mpresuraser< pe [cre3tini], toYi se a3ternur< pe fug<, (...) mulYi alYi cavaleri 3i domni 3i osta3i au c<zut n prinsoare. (J. Schiltberger, Jurnal de c<l<torie)
*Sigismund de Luxemburg mp<rat romano - german 3i rege al Ungariei

B. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] care a nceput, nti, mai nainte r<zboi, plecnd cu armata asupra barbarilor mpreun< cu mp<ratul romanilor Sigismund [de Luxemburg, n 1396], Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...) trecnd peste Istru [Dun<re] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...). Mai dup< aceea ns< se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii (...) 3i s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit (...) 3i se lupta, ntr-una, cu el n chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind n cale se Yinea strns n urma ei, punnd-o la mare suferinY< 3i o aducea n situaYii grele 3i nu nceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea n tab<r<. (...) A3adar Baiazid s-a ad<postit acolo n tab<r<; a doua zi, ns< a trecut armata peste Istru. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi statul romnesc la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o informaYie referitoare la deznod<mntul fiec<rei lupte antiotomane. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea n care Mircea cel B<trn a abordat confruntarea cu otomanii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea n care Mircea cel B<trn a abordat confruntarea cu otomanii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor romne, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de romni face parte integrant< din relaYiile internaYionale de la sfr3itul Evului Mediu 3i nceputul modernit<Yii. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

215

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Iar [n 1290], fiind (...) Negru Voievod, mare herYeg (...) pre F<g<ra3, ridicatu-s-a de acolo cu toat< casa lui 3i cu mulYime de noroade, rumni, papista3i*, sa3i 3i de tot felul de oameni. Pogorndu-se pre apa DmboviYii, nceput-a a face Yar< nou<. nti, a f<cut ora3ul ce-i zic Cmpulung. (...). De acolo a desc<lecat la Arge3 3i a f<cut ora3 mare (...), f<cnd curYi de piatr< (...) . Iar noroadele ce pogorse cu dnsul, unii [au ajuns] pn< n apa Siretului 3i pn< n Br<ila, iar alYii [au ajuns] peste tot locul, de au f<cut ora3e 3i sate pn< n marginea Dun<rii 3i pn< la Olt. Atunci 3i Basarabe3tii cu toat< boierimea ce era mai nainte peste Olt (...) au venit la [Negru-vod<], nchinndu-se s< fie supt porunca lui 3i numai el s< fie peste toYi. (LetopiseYul Cantacuzinesc)
*catolici

B. Iar n acel timp Bogdan, voievodul romnilor din Maramure3, adunnd n jurul s<u pe romnii din acel district, trecu pe ascuns n Yara Moldovei, supus< coroanei regatului ungar, 3i cu toate c< a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind mult num<rul locuitorilor romni, acea Yar< a crescut [devenind] un stat. (Cronica lui Ioan de Trnave) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi o categorie social< la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi un ora3 precizat n sursa A. 2 puncte 3. NumiYi teritoriul din care a plecat Negru Voievod, din sursa A, respectiv, Bogdan din sursa B. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia ntemeierea statului romn s-a realizat pe cale pa3nic<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia ntemeierea statului romn s-a realizat n urma unui conflict, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< conflicte militare desf<3urate n spaYiul medieval romnesc, n afara celui precizat n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romn, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

216

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntruct voi sunteYi legaYi de Majestatea Sa [sultanul] prin leg<turi de prietenie 3i deoarece 3tiYi bine c< Yara Moldovei constituie proprietatea [sultanului], c< voievodul Petru [Rare3*] (...) este rob imperial, numit prin puterea sa n aceast< Yar<, 3i c< supu3ii s<i pl<tesc tribut 3i ndeplinesc alte obligaYii faY< de Sublima Poart< [Imperiul Otoman], orice atac asupra acestei Y<ri echivaleaz< cu un atac asupra Y<rilor puternicului [sultan] 3i constituie o ofens< faY< de Majestatea sa. (Scrisoarea lui Ibrahim Pa3a c<tre Sigismund I, regele Poloniei, 1531)
*a condus Moldova, ntre 1527-1538 3i 1541-1546

B. Voievodul Moldovei [Petru Rare3] a spus c<, mpreun< cu toYi oamenii din Yara de sub st<pnirea sa, 3i-a pus n gnd s< nu se mai supun< mp<ratului turcilor, ba chiar s<-3i r<scumpere libertatea sa, cu puterea 3i armele, din pricin< c< acela 3i-a nc<lcat credinYa faY< de el. (L. 2imanschi, Petru Rare3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte PrecizaYi, din sursa A, titlul deYinut de conduc<torul Imperiului Otoman. 2 puncte NumiYi conduc<torul Moldovei, precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi titlul pe care l deYinea conduc<torul Moldovei, menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la opinia otomanilor despre relaYiile cu statul romn 3i conduc<torul s<u, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la opinia conduc<torului Moldovei despre relaYiile cu Imperiul Otoman 3i conduc<torul s<u, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< instituYii centrale din spaYiul romnesc, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de statele romne este o component< a relaYiilor internaYionale la sfr3itul Evului Mediu 3i la nceputul modernit<Yii. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

217

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Tiranul [sultanul Mehmet al II-lea] s-a nsp<imntat 3i noaptea, cnd a tras corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta n mijlocul lor. Vlahul [voievodul Vlad Xepe3] ns<, sculndu-se dis-de-dimineaY< 3i rnduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, cnd era nc< n ntuneric, 3i nimerind, n partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< n<untru 3i pn< n ziu< a t<iat turci f<r< de num<r; 3i pn< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis ntre ei. Cnd ns< s-a f<cut dimineaY<, vlahii au intrat n [tab<ra] lor 3i s-au culcat; iar tiranul sculndu-se, plin de ru3ine, a trecut Danubiul [din Xara Romneasc<, n 1462] 3i a ajuns la Adrianopol.(Ducas, Istoria turco-bizantin<) B. Lupta [de la C<lug<reni, n 1595], Yine mai multe ore (...) turcii i resping pe cre3tini, ace3tia se retrag, luptndu-se nencetat 3i pierd 11 tunuri.(...) Era momentul cnd se cerea neap<rat o acYiune eroic<, o fapt< m<reaY< care s< cutremure inimile p<gnilor 3i s< le nalYe pe ale cre3tinilor. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i, p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i, luptnd b<rb<te3te, se ntoarce nev<t<mat. (...) F<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, (...) pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri. n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, [comandantul armatei otomane] Sinan pa3a (...) sc<p< cu viaY<. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi, din sursa A, funcYia lui Vlad Xepe3. 2 puncte 3. PrecizaYi titlul lui Mehmet al II-lea, din sursa A, respectiv, funcYia lui Sinan, din sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la eficienYa acYiunii ntreprinse de Vlad Xepe3, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la eficienYa acYiunii ntreprinse de Mihai Viteazul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare desf<3urate de romni n Evul Mediu, n afara celor precizate n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia statelor romne face parte din relaYiile internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

218

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Boierimea 3i cu alYii [], cu toYii f<cur< sfat [n Xara Romneasc<, n 1688] 3i aleser< dintre dn3ii un boier anume Constantin Brncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn (...). Atunci cu toYii se nchinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: ntr-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pn< la adnci b<trneYi. 2i ndat<-l duser< n sfnt< mitropolie cu mare cinste (...). 2i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvntare]. 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus n scaun domnesc. (LetopiseYul Cantacuzinesc) B. Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea ntreag< (...) de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi. (). Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<. (...) Nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public, (...) dac< va fi vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de ndat< trebuie s< se supun< voinYei domnului s<u. Aceea3i putere o are nu numai asupra c<lug<rilor de rnd, ci 3i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandriYilor 3i egumenilor (...) 3i f<r< nvoirea patriarhului de la [Constantinopol]. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi ora3ul precizat n sursa B. 2 puncte NumiYi statul romnesc precizat n sursa A, respectiv, pe cel precizat n sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale domnitorilor romni, n secolele al XIV-lea al XVI-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia confrunt<rile militare conduse de voievozi romni fac parte din relaYiile internaYionale, n Evul Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte 1. 2. 3. 4.

219

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn], (...) Baiazid, g<sindu-i vin<, a pornit cu r<zboi; 3i trecnd peste Istru [Dun<re, n Xara Romneasc<] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea [Voievod], strngnd cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta, ci cu mult< grij< 3i-a pus la ad<post, n muntele Bra3ovului, femeile 3i copiii. (...) Xinndu-se de urma lui Baiazid, se lupta ntr-una cu el n chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind n cale se Yinea strns n urma ei, punnd-o la mare suferinY< 3i o aducea n situaYii grele 3i nu nceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea n tab<r<. (...) A3adar, Baiazid s-a ad<postit acolo n tab<r<; a doua zi, ns< a trecut armata peste Istru. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) B. n anul [1462] trimite [sultanul Mahomed al II-lea] la voievodul [X<rii Romne3ti, Vlad Xepe3] un sol anunYndu-l s< vin< n grab< la nchin<ciune (...). [Sultanul], 3i-a strns armata de pretutindeni, 3i () a venit la Danubiu [Dun<re]. Dar vlahul [Vlad Xepe3] 3i el i-a mutat pe toYi supu3ii lui n locuri strmte de munte 3i n locuri acoperite de p<duri (...). Tiranul [Mahomed al IIlea], trecnd Danubiul, a str<b<tut [] mai bine de 7 zile 3i n-a g<sit nimic, nici om, nici cel mai nensemnat animal 3i nici ceva de mncare sau de b<ut. () Tiranul s-a nsp<imntat 3i noaptea, cnd a ridicat corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta n mijlocul lor. Vlahul ns< sculndu-se dis-de-dimineaY< 3i rnduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, cnd era nc< ntuneric, 3i, nimerind n partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< n<untru 3i pn< n ziu< a t<iat turci f<r< de num<r; 3i pn< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis ntre ei () iar tiranul sculndu-se, plin de ru3ine, a trecut Danubiul. (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi statul medieval romnesc precizat n sursa A. 2 puncte NumiYi cte un voievod romn, din sursa A, respectiv, din sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la tactica de lupt< a voievodului romn, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la tactica de lupt< a voievodului romn, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice care au vizat spaYiul romnesc, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului medieval n spaYiul romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

1. 2. 3. 4.

220

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Art. 1. Din marea noastr< milostivire, noi consimYim ca principatul Valahiei, de curnd supus prin forYa noastr< invincibil<, s< se guverneze dup< propriile sale legi 3i ca domnul Valahiei s< aib< deplin< putere de a face r<zboi 3i pace cu vecinii s<i 3i de a ncheia tratate de prietenie cu dn3ii 3i s< fie st<pn peste viaYa supu3ilor s<i. (...) Art. 4. Domnii cre3tini s< se aleag< de c<tre Mitropolit 3i de c<tre boieri. (Tratatul ncheiat, n 1391, ntre Mircea cel B<trn 3i Baiazid I) B. Dreptul de a declara r<zboi, de a ncheia pace, de a trimite soli la domnii vecini pentru treburile Y<rii a fost refuzat domnilor Moldovei [de Imperiul Otoman]. Din contr<, li s-a l<sat libertatea ntreag< 3i mai toat< puterea pe care au avut-o mai nainte de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi statul romn precizat n sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, sursa B, cte o informaYie referitoare la relaYia dintre instituYia Domniei 3i Biseric<. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la dreptul statelor romne la politic< extern<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la dreptul statelor romne la politic< extern<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare din spaYiul medieval romnesc. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la formarea unui stat medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

221

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. O puternic< 3i durabil< organizaYiei romneasc<, al<turi de F<g<ra3, HaYeg 3i Banat, s-a afirmat, pn< n secolul al XV-lea, n Maramure3. Maramure3ul era o veche formaYiune politic< romneasc<, alc<tuit< din cteva cnezate de vale, ai c<ror st<pni, numiYi cnezi, se ntruneau periodic ntr-o adunare, unde, ntre altele alegeau 3i voievodul, conduc<torul ntregii Y<ri a Maramure3ului. (...) Maramure3ul este numit (...) n 1326 [district]. (I.-A. Pop, Th. Ngler, Istoria Transilvaniei) B. 2i plecat-au din Maramure3 cu toYi tovar<3ii lor 3i cu femeile 3i cu copiii lor peste munYii cei nalYi, 3i tind p<durile 3i nl<turnd [pietrele], trecut-au munYii [CarpaYi] cu ajutorul lui Dumnezeu, 3i le-au pl<cut locul 3i s-au a3ezat acolo 3i-au ales dintre dn3ii pe un om nYelept, cu numele Drago3, 3i l-au numit sie3i (...) voievod. 2i de atunci s-au nceput cu voia lui Dumnezeu, Xara Moldoveneasc<. (Cronica anonim<) C. Iar n acel timp Bogdan, voievodul romnilor din Maramure3, adunnd n jurul s<u pe romnii din acel district, trecu [CarpaYi] pe ascuns n Xara Moldovei, supus< coroanei regatului ungar, 3i cu toate c< a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind mult num<rul locuitorilor romni, acea Yar< a crescut [devenind] un stat. (Cronica lui Ioan de Trnave) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi, din sursa A, o alt< organizaYie romneasc< al<turi de Maramure3. 2 puncte SelectaYi, din sursa A, funcYia deYinut< de conduc<torii care se ntruneau n adun<ri. 2 puncte MenYionaYi denumirea unit<Yii administrativ-teritoriale a Maramure3ului precizat< att n sursa A ct 3i n sursa C. 3 puncte PrecizaYi funcYia politico-militar< menYionat< n cele trei surse. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia ntemeierea Moldovei s-a realizat n urma unor conflicte, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia ntemeierea Moldovei s-a realizat pe cale pa3nic<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte PrezentaYi dou< tratate ncheiate de X<rile Romne cu alte state, n Evul Mediu. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< are un rol important pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

6. 7. 8.

222

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte))

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Boierimea 3i cu alYii [], cu toYii f<cur< sfat [n Xara Romneasc<, n 1688] 3i aleser< dintre dn3ii un boier anume Constantin Brncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn c<-l 3tiau c< este nYelept 3i se tr<gea din odrasl< domneasc<. Atunci cu toYii se nchinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: ntr-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pn< la adnci b<trneYi. 2i ndat<-l duser< n sfnt< mitropolie cu mare cinste, [nsoYindu-l] p<rintele Theodosie mitropolitul. 2i patriarhul Dionisie i-au citit deasupra capului [slujba de binecuvntare]. 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus n scaun domnesc. (LetopiseYul Cantacuzinesc) B. n Moldova s-a f<cut obicei ca domnii sau boierii, dac< voiesc s< nalYe vreo m<n<stire, s<-3i mpart< toat< averea ntre m<n<stire 3i fiii s<i 3i s< lase mo3tenire m<n<stirii tot att ct dobnde3te fiecare dintre copiii s<i. Iar dac< ctitorul se teme c< m<n<stirea se va d<rma sau c< ar putea s< se ruineze dup< moartea lui, atunci o nchin< uneia dintre m<n<stirile cele mai de frunte [aflate la Ierusalim, muntele Sinai, muntele Athos]. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa B, funcYia deYinut< de Constantin Brncoveanu anterior prelu<rii domniei. 2 puncte 3. NumiYi cte un stat precizat n sursa A, respectiv, n sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Biseric< 3i Domnie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Biseric< 3i Domnie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice la care particip< romnii n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care particip< voievozii romni se integreaz< n relaYiile internaYionale din Europa medieval<. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

223

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2tefan vod< [2tefan cel Mare] strns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt< dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a ntrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat ntr-un glas: n mulYi ani de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod< steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii, 2tefan vod< g<tindu-se de mai mari lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de r<zboi s< [preg<tea], c< a mp<rYit o3tii sale steaguri 3i a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Fost-a Mihai Vod< (...) ban de Craiova (). Acest Mihai Vod< a avut o rud< pe Iani Vistierul, care (...) chematu-l-a pe Mihai la Poart<, ca s<-i c3tige domnia X<rii Romne3ti (). Purces-au mpreun< cu el la Poart< 3i boierii care au trecut, dup< multe f<g<duieli, de partea lui (...). 2ezut-a Mihai mai mult< vreme la Poart< 3i toate cheltuielile lui Mihai le-a pl<tit Iani (). Dup< aceia, cnd l-au mbr<cat cu caftan n divan, f<g<duit-a Mihai naintea vizirilor* la [Constantinopol], c< va pl<ti datoria, ce r<m<sese de mai nainte. (Cronicarul Szamoskzy despre Mihai Viteazul)
*coordonatori ai administraYiei civile, controlnd veniturile 3i cheltuielile Imperiului Otoman

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi, din sursa A, statul condus de 2tefan cel Mare. 2 puncte NumiYi, din sursa B, statul care urma s< fie condus de Mihai Viteazul. 2 puncte PrecizaYi categoria social< menYionat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi funcYia deYinut< att de 2tefan cel Mare, din sursa A ct 3i de Mihai Viteazul, din sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia obiectivul conduc<torului statului romn dup< preluarea puterii a fost plata datoriilor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia obiectivul conduc<torului statului romn dup< preluarea puterii a fost plata datoriilor, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte PrezentaYi dou< acYiuni militare, din Evul Mediu, la care particip< romnii. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de conduc<torii X<rilor Romne este parte integrant< a relaYiilor internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

224

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Sarcini mari 3i aproape cu neputinY< de purtat vreau s< le pun< turcii pe umerii no3tri 3i s< ne ngreuie. Pentru c<, n ce [ne] prive3te, z<u c< u3or am putea face pace 3i bun< lini3te, dar pentru voi 3i ai vo3tri pacea cu acei turci nu putem s-o facem, c< ei caut< cale s< ias< 3i s< prade la voi, prin Yara noastr< [Xara Romneasc<]. (...) ns< voinYa noastr< des<vr3it< este a nu face nimic r<u mpotriva voastr<, ci nu voim a ne desp<rYi de voi niciodat<, voind, cum am spus 3i v-am jurat, s< fiu frate credincios 3i prieten al vostru. () De aceea, (...) ndat< pentru folosul vostru 3i al nostru, f<r< z<bav<, s< ne trimiteYi ajutor 200, ori 100, ori 50 de oameni ale3i. (Scrisoarea lui Vlad Xepe3 c<tre bra3oveni, 1456) B. Din mila lui Dumnezeu, noi 2tefan voievod, domnul X<rii Moldovei facem cunoscut (...), c< (...) am dat aceast< [scrisoare] a noastr< prietenilor 3i tuturor bra3ovenilor 3i tuturor neguY<torilor 3i ntregii Y<ri a Brsei, tuturor oamenilor 3i tuturor neguY<torilor, spre aceea ca s< aib< la noi acela3i a3ez<mnt* 3i acela3i drept, pe care l-au avut de la mo3ul nostru voievodul Alexandru: cnd vor veni cu marf< n Yara noastr<, s< fie n bun< voie cu marfa lor ct< vor avea, iar vam< vor avea s< pl<teasc< cte 4 gro3i** de povar< cum a fost dreptul cel vechi, dat lor de str<mo3ii no3tii. S< fie slobozi s< umble prin toat< Yara domniei mele 3i prin cet<Yi 3i prin trguri ca s< 3i vnd< marfa lor. (Privilegiul acordat de 2tefan cel Mare negustorilor bra3oveni, 1458)
*convenYie, acord **moned< de argint

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i B. 2 puncte PrecizaYi, din sursa B, un titlu sau o funcYie ndeplinit< de 2tefan cel Mare. 2 puncte NumiYi cte un stat precizat n sursa A, respectiv, n sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile lui Vlad Xepe3 cu bra3ovenii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile lui 2tefan cel Mare cu bra3ovenii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare n care sunt implicaYi romnii n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia acYiunile diplomatice ale domnitorilor romni, de la nceputul epocii moderne, se integreaz< n relaYiile internaYionale ale Europei. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4.

225

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Lupta [de la C<lug<reni, n 1595], Yine mai multe ore (...) turcii i resping pe cre3tini, ace3tia se retrag, luptndu-se nencetat 3i pierd 11 tunuri.(...) Era momentul cnd se cerea neap<rat o acYiune eroic<, o fapt< m<reaY< care s< cutremure inimile p<gnilor 3i s< le nalYe pe ale cre3tinilor. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i, p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i, luptnd b<rb<te3te, se ntoarce nev<t<mat. (...) F<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, (...) pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri. (...) Dac< noaptea cea ntunecoas< n-ar fi mpiedicat pe domn, f<r< ndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< () ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) B. VeYi 3ti c< dup< ce am venit cu o3tile pe p<mntul Valahiei, blestematul 3i nelegiuitul de Mihai [Viteazul] a venit cu oastea mpotriva armatei musulmane 3i dup< ce ne-am luptat cu el [la C<lug<reni], a fost nfrnt acest nelegiuit cu oastea sa 3i pus pe fug< 3i a3a am sosit n ora3ul Bucure3ti [apoi] n ora3ul Trgovi3te 3i acolo (...) a nceput s< se fac< o cet<Yuie. (...) Dar n timpul acesta, (...) cum nu se g<seau nici alimente, nu s-au putut Yine n fru [cavalerii], care dup< ce 3iau luat pr<zile f<cute de ei, s-au tras mulYi dintre ei napoi 3i au plecat de acolo, c<ci blestematul de voievod al Transilvaniei, unindu-se cu nelegiuitul Mihai, au venit (...) cu vreo 50-60000 de necredincio3i cu hot<rre s< ne atace () 3i s-au t<b<rt, chiar n aceia3i zi, n care noi am plecat din Trgovi3te [spre Bucure3ti] 3i () ner<mnnd acolo dect doar 300 sau 400 de soldaYi, necredincio3ii au dat asaltul 3i deodat< au dat foc 3i prjol la aceea cet<Yuie (...) 3i nefiind mulYi soldaYi n ea, necredincio3ii au luat-o 3i au distrus-o. (Raportul lui Sinan-pa3a despre campania din Xara Romneasc<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi, din sursa B, un ora3 ocupat de otomani. 2 puncte 3. MenYionaYi cte o informaYie referitoare la rezultatul luptei de la C<lug<reni, n opinia autorului sursei A, respectiv, al sursei B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea n care este apreciat< contribuYia lui Mihai Viteazul la lupta antiotoman<, susYinndu-l cu o explicaYie din text.5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea n care este apreciat< contribuYia lui Mihai Viteazul la lupta antiotoman<, susYinndu-l cu o explicaYie din text.5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ntreprinse de romni n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romn, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

226

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Dup< domn [n Moldova] veneau mitropolitul 3i ntregul sfat [domnesc], care se a3ezau pe scaunele lor dup< rnduial<. Dup< aceea, mitropolitul p<3ea cel dinti spre domn, care 3edea pe tron, (...) i ura, n puYine vorbe, domnie norocit<, l ncredinYa de sprijinul s<u 3i-i cerea ocrotire pentru dnsul 3i pentru oamenii bisericii. Dup< aceea se ntorcea c<tre norod, l binecuvnta 3i-l ndemna s< fie cu credinY< domnului. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) B. Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea ntreag< (...) de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, (...), ba chiar de a face episcopi. (). Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<, (...) nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public (...). Aceea3i putere o are nu numai asupra c<lug<rilor de rnd, ci 3i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandriYilor 3i egumenilor(...). Domnul poate s<-i nl<ture din slujba 3i din rangul lor bisericesc f<r< s< fie mpiedicat de nimic (...) 3i f<r< nvoirea patriarhului de la [Constantinopol]. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi ora3ul precizat n sursa B. 2 puncte PrecizaYi o alt< instituYie politic<, al<turi de domnie, la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi statul precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi demnitatea ecleziastic< precizat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni militare la care particip< romnii n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia domnitorilor romni face parte din relaYiile internaYionale, n Europa medieval<. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

227

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Nici din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean s< nu se pricinuiasc< pagube [Poloniei], iar dac< se aduc stric<ciuni ele s< fie ndreptate prin porunca mea mp<r<teasc<, dup< ce se vor dovedi. (...) De asemenea, att timp ct voievodul Moldovei, voievodul Ieremia [Movil<], ar<tnd devotament 3i credinY< faY< de m<reaYa mea Poart<, 3i va trimite, (...) an de an 3i la timp, haraciul s<u, care se d< din trecut 3i pn< acuma 3i se va supune naltelor mele porunci el s< fie voievodul Moldovei n tot timpul vieYii sale, iar cnd va muri, [tronul] s< fie acordat fiului s<u. (Tratatul ncheiat ntre sultanul Mehmed al III-lea 3i Sigismund, regele Poloniei, 1598) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) voi p<stra fidelitate 3i supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i faY< de ntreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) i p<strau fidelitate, menYinnd din toate puterile mele prietenia dintre [sultanul] Turciei, pe de o parte, 3i Regele Poloniei, pe de alta, 3i f<r< a da nici un motiv nici [sultanului] Turciei, de a rupe aceast< prietenie, dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, din sursa A, statul condus de voievod. 2 puncte NumiYi voievodul, din sursa A, respectiv, domnitorul, din sursa B. 6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia conduc<torul statului romn are obligaYii sporite faY< de Imperiul Otoman, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia conduc<torul statului romn are obligaYii sporite faY< de Imperiul Otoman, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< conflicte militare desf<3urate n spaYiul medieval romnesc. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale contribuie la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

228

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu ctva timp nainte pe Prea SfinYitul Mitropolit (...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvntarea sa, care a devenit Prea sfinYit mitropolit a toat< Xara Romneasc<. (...) Se rnduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi c<lug<ri sau laici (...) s< mplineasc< toate cte va spune (...) cu privire la folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul l n3tiinYa c< a hot<rt mpreun< cu sinodul* - avnd 3i ncuviinYarea mp<ratului [BizanYului], ca Iachint s< fie de acum nainte legiuit arhiereu a toat< [Xara Romneasc<]. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se ntrune3te pentru rezolvarea unor probleme de administraYie bisericeasc<

B. Iosif, primul mitropolit cunoscut n Biserica Moldovei, era un p<mntean rud< cu domnii Y<rii, desigur preg<tit ntr-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat< de izbnd< [n 1401]. Curajul moldovenilor de a izgoni un mitropolit grec, trimis de Patriarhie 3i de a se mpotrivi hot<rrilor sinodului patriarhal dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobndit-o ntr-un timp mai ndelungat. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi statul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi titlul reprezentantului instituYiei politice a fiec<rui stat medieval romnesc, menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi titlul lui Iachint, din sursa A 3i a lui Iosif, din sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Patriarhie 3i Nicolae Alexandru n privinYa numirii mitropolitul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Patriarhie, respectiv, Petru I Mu3at 3i urma3ii lui n privinYa numirii mitropolitul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ntreprinse de c<tre romni, n secolele la XVI-lea al XVIII-lea. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care particip< voievozii romni fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

229

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie [n 1499, tratat de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale (...). Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile (...) lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i (...) cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...), c< (...) voi p<stra fidelitate 3i supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i faY< de ntreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) i p<strau fidelitate, (...) dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt dator s< p<strez pacea ntre provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu contravin cu nimic vechilor nYelegeri. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi domnitorul precizat n sursa A. 2 puncte NumiYi cele dou< state precizate att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile dintre statele semnatare ale tratatului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile dintre statele semnatare ale tratatului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice la care particip< romnii n Evul Mediu, n afara celor menYionate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la procesul de formare a statelor medievale romne3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

230

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntruct voi sunteYi legaYi de Majestatea Sa [sultanul] prin leg<turi de prietenie 3i deoarece 3tiYi bine c< Yara Moldovei constituie proprietatea [sultanului], c< voievodul Petru [Rare3*] (...) este rob imperial, numit prin puterea sa n aceast< Yar<, 3i c< supu3ii s<i pl<tesc tribut 3i ndeplinesc alte obligaYii faY< da Sublima Poart< [Imperiul Otoman], orice atac asupra acestei Y<ri echivaleaz< cu un atac asupra Y<rilor puternicului [sultan] 3i constituie o ofens< faY< de Majestatea sa. (Scrisoarea lui Ibrahim Pa3a c<tre Sigismund I, regele Poloniei, 1531)
*domn al Moldovei, ntre 1527-1538 3i 1541-1546

B. Voievodul Moldovei [Petru Rare3] a spus c< mpreun< cu toYi oamenii din Yara de sub st<pnirea sa 3i-a pus n gnd s< nu se mai supun< mp<ratului turcilor, ba chiar s<-3i r<scumpere libertatea sa cu puterea 3i armele, din pricin< c< acela 3i-a nc<lcat credinYa faY< de el. (L. 2imanschi, Petru Rare3) C. Acum, vedem ns< c<, cre3tin<tatea a nceput s< [sl<beasc<], iar p<gnii turci s< se nt<reasc<, nct aproape c< au cuprins acum toat< lumea n minile lor. Iar aceast< Yar< a noastr< a Moldovei a fost poarta 3i cheia acestor Y<ri a Ungariei 3i a Poloniei, 3i nu numai a acestor dou< Y<ri, ci 3i a altor Y<ri cre3tine, 3i a fost Yar< ntreag<* 3i de Dumnezeu p<zit<. (Scrisoarea lui Petru Rare3 c<tre Sigismund I, regele Poloniei, 1542)
*n 1538, n urma campaniei sultanului Soliman Magnificul, n Moldova, Petru Rare3 3i pierde domnia; partea de sud a Moldovei este anexat< Imperiului Otoman

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursele A 3i C. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa C, o apreciere a lui Petru Rare3 referitoare la rolul Moldovei n Europa. 2 puncte 3. PrecizaYi adversarii Moldovei menYionaYi att n sursa B ct 3i n sursa C. 3 puncte 4. PrecizaYi titlul pe care l deYinea Petru Rare3, menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile romno-otomane, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile romno-otomane, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare din spaYiul romnesc medieval, n afara celei la care se refer< textul. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia statele medievale romne s-au implicat, prin diplomaYie, n relaYiile internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

231

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. R<mas practic singur 3i forYat de (...) expediYia sultanal< din prima parte a anului 1417, cnd totu3i sultanul nu a ndr<znit () s< nainteze pe p<mntul X<rii Romne3ti, oprindu-se la Giurgiu, Mircea [cel B<trn] a recurs la soluYia negociat<. Mircea (...) a trebuit s< accepte alianYa inegal< cu [Imperiul Otoman] acceptnd plata regulat< a tributului, interpretat de el doar ca preY al p<cii. SoluYia negociat<, urmnd unor lupte ndelungate 3i redutabile, aducea X<rii Romne3ti statutul de aliat. Xara 3i conserva instituYiile, p<mnturile, clasa dominant<, credinYa, limba 3i legile n schimbul unui tribut 3i al alianYei politico-militare. (M. Maxim, Marele Mircea Voievod) B. De la alianY< s-a ajuns treptat la subordonare, ba chiar la interdicYia de a mai ntreYine relaYii directe cu statele str<ine (de a negocia, de a ncheia tratate, de a declara pace 3i r<zboi, de avea reprezentanYi diplomatici), ceea ce nsemna o grav< limitare a suveranit<Yii externe (a independenYei), pierderea calit<Yii de subiect de drept internaYional, de3i, n fapt, nu s-a ajuns niciodat< la aplicarea complet< a interpret<rii sultanale. () n scrisoarea sa, sultanul, ntr-o vreme n care Imperiul Otoman era n culmea puterii sale, pretindea abuziv c< cei doi domni, ai Moldovei 3i X<rii Romne3ti, sunt, chipurile, sclavii mei 3i tributari 3i posesiunile lor, ncorporate ntre celelalte state ale noastre n acela3i fel cu Bosnia 3i Semedria, 3i constituie proprietatea noastr<. (M. Maxim, X<rile Romne 3i nalta Poart<) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi ora3ul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi voievodul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi statul medieval romnesc precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi titlul deYinut de conduc<torul Imperiului Otoman, menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile romno-otomane, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile romno-otomane, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice ale statelor romne, n Evul Mediu, n afara celor precizate n texte. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care particip< romnii fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

232

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [Domnitorul 2tefan cel Mare] a poruncit ca toate grnele s< fie t<iate (). Ora3ul Suceava era nconjurat de 3anYuri 3i palisade. (...). Acesta rezista 3i era bine nzestrat. Cum ns< merindele se sfr3iser<, n-am mai stat s< pierdem vremea, ci ntorcndu-se armata pe un alt drum, am ajuns la o cetate a3ezat< n munYi [Cetatea NeamYului] unde se aflau prin3i turcii, luaYi prizonieri n iarna anului trecut, [1475], cnd a fost nfrnt Soliman pa3a. F<cndu-se ncercarea de a se cuceri zisa cetate, s-au a3ezat 3apte bombarde 3i timp de 8 zile s-au str<duit a o cuprinde. Dou< din acele bombarde au plesnit iar acei care se g<seau n cetate n-au vrut s< stea de vorb<, toYi se ap<rau cu tunurile 3i nu le p<sa de noi. V<znd sultanul c<-3i pierde vremea 3i c< foametea e mare (...) a ridicat tab<ra 3i a plecat spre Dun<re. (G.M.Angiolello,Istoria turcilor) B. [n august 1595], am sosit n ora3ul Bucure3ti unde pentru ap<rarea armatei s-a pus s< se ridice nt<rituri din pari, grinzi 3i p<mnt, n care dup< ce am pus pentru paz< mulYi soldaYi ai PorYii, am sosit n ora3ul Trgovi3te 3i acolo de asemenea a nceput s< se fac< o cet<Yuie. Dup< ce am nzestrat cet<Yuia cu tot [ce trebuia] am pus n<untru printre ieniceri, [tunari, pedestra3i], 3i 1600 de archebuzieri 3i le-am mai dat 2000 de cavaleri (...). Dar n timpul acesta, (...) cum nu se g<seau nici alimente, nu s-au putut Yine n fru [cavalerii], care dup< ce 3i-au luat pr<zile f<cute de ei, s-au tras mulYi dintre ei napoi 3i au plecat de acolo, c<ci blestematul de voievod al Transilvaniei unindu-se cu nelegiuitul Mihai [Viteazul] au venit (...) cu vreo 50-60000 de necredincio3i cu hot<rre s< ne atace () 3i s-au t<b<rt chiar n aceia3i zi n care noi am plecat din Trgovi3te [spre Bucure3ti] 3i() ner<mnnd acolo dect doar 300 sau 400 de soldaYi, necredincio3ii au dat asaltul 3i deodat< au dat foc 3i prjol la aceea cet<Yuie (...) 3i nefiind mulYi soldaYi n ea, necredincio3ii au luat-o 3i au distrus-o. (Raportul lui Sinan-pa3a despre campania din Xara Romneasc<) C. Palisad< element de fortificaYii folosit n amenaj<rile defensive alc<tuit din pari gro3i 3i lungi b<tuYi n p<mnt, legaYi ntre ei cu scnduri, frnghii 3i avnd ntre spaYii mpletituri de nuiele 3i m<r<cini. (DEX. DicYionarul explicativ al limbii romne) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi domnitorul precizat n sursa A. 2 puncte 3. Pornind de la sursa C, precizaYi un element comun utilizat n construcYia cte unei fortificaYii descrise n sursele A 3i B. 3 puncte 4. PrecizaYi funcYia, deYinut< n ierarhia otoman<, de Soliman, din sursa A, 3i de Sinan, pe baza sursei B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia cetatea/cet<Yuia este un centru de rezistenY< invincibil, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia cetatea/cet<Yuia este un centru de rezistenY< invincibil, preciznd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare desf<3urate de armatele romne n Evul Mediu, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de c<tre domnitorii romni este component< a relaYiilor internaYionale, la nceputul modernit<Yii. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

233

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

234

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Domnul, dac< vrea s< pun< pe cineva n dreg<torie, s<-l puie pe fiecare dup< cum se potrive3te fiec<ruia. A3a se cuvine, dac< vreYi s< a3ezaYi pe dreg<torii vo3tri n dreg<toria voastr<, nu dup< p<rtinire 3i pentru nrudire. (...) Pentru c< celui ce este domn adev<rat, nu i se cuvine s< aib< rude, ci numai slugi drepte. Iar pe slugile care sunt s<race 3i se vor trudi pentru voi cu slujb< dreapt< 3i bun<, voi s<-i daYi napoi 3i s< aveYi grij< numai de cei cu rudenie? Sau astfel spun 3i alYii: noi suntem fii de boieri, nu se cuvine s< ne dai s< fim n urma celor s<raci. Dar dac< veYi avea o mulYime de rude 3i vor fi plini de neomenie 3i de nebunie, sau dac< v< vor fi 3i rude, dar vor fi nevrednici? Sau 3i dintre fiii de boieri, chiar dac< p<rinYii lor au fost buni 3i ei sunt nevrednici la ce veYi avea nevoie de ei? 2tii c< nu te-au uns pe tine ca domn ei, ci te-a uns Dumnezeu, ca s< fii drept faY< de toYi. (nv<Y<turile lui Neagoe Basarab* c<tre fiul s<u Teodosie)
*domn al X<rii Romne3ti (1521-1526)

B. Domnilor Moldovei (...), li s-a l<sat libertatea ntreag< 3i mai toat< puterea pe care au avut-o mai nainte de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi.() Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<. Dac< va fi vrut s< onoreze pe un Y<ran cu cea mai mare onoare care este n Moldova, slujba de mare logof<t, nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public, 3i iar<3i dac< va fi vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de ndat< trebuie s< se supun< voinYei domnului s<u. (Dimitrie Cantemir*, Descrierea Moldovei)
*domn al Moldovei (1710-1711)

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul n care Neagoe Basarab a condus Xara Romneasc<, pe baza sursei A. 2 puncte 2. NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi o categorie social< menYionat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi, titlul pe care l deYine reprezentantul instituYiei centrale, la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia acordarea demnit<Yilor/ dreg<toriilor este condiYionat<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia acordarea demnit<Yilor/ dreg<toriilor este condiYionat<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< evenimente istorice avnd caracter diplomatic la care particip< romnii n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care particip< romnii, n Evul Mediu, fac parte din relaYiile internaYionale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

235

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-aceia vreme, Mehmet mp<ratul turcesc armnd 120.000 de [oameni], oastea sa 3i oastea t<t<reasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< avnd oastea sa, 40.000 (...) 3i 5000 de unguri (...), le-au ie3it naintea turcilor (...), la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) 2tefan-vod< tocmis< puYini oameni preste lunca Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi (...). Iar, 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a s< ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Io 2tefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, n anul [1476], (...) s-a ridicat puternicul Mehmet, cu toate puterile sale r<s<ritene (...) 3i au ajuns pn< aici, la locul numit Prul Alb. 2i noi, 2tefan voievod, cu fiul nostru Alexandru, am ie3it naintea lor 3i am f<cut mare r<zboi cu ei. 2i cu voia lui Dumnezeu, au fost nfrnYi cre3tinii de p<gni. 2i au c<zut acolo mulYime mare de osta3i ai Moldovei. Atunci 3i t<tarii au lovit Yara Moldovei (...). De aceea, a binevoit, Io 2tefan voievod, cu buna sa voinY< a zidi aceast< [biseric<], (...) pentru amintirea tuturor [cre3tinilor] care s-au pr<p<dit aici. (Pisania bisericii din R<zboieni) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte SelectaYi, din sursa B, o informaYie referitoare la originea divin< a puterii domne3ti. 2 puncte NumiYi statul la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte NumiYi un conduc<tor de stat menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la finalul confrunt<rii armate dintre romni 3i otomani, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la finalul confrunt<rii armate dintre romni 3i otomani, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice prin care s-a urm<rit ap<rarea statelor romne3ti, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputurile modernit<Yii. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea unui stat medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

1. 2. 3. 4. 5.

236

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [n 1595, Mihai Viteazul, la C<lug<reni] iese la lupt< cu oaste puYin<. (...) Turcii superiori prin mulYimea 3i preg<tirea lor de r<zboi se lupt< din toate puterile, (...) i resping pe cre3tini 3i ace3tia se retrag nencetat 3i pierd 11 tunuri. (...) Atunci m<rinimosul Mihai (...) a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei (...) 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...) dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd, din spate 3i din coast< i love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) B. n cronica [otoman<], este scris c< n apropiere de podul C<lug<reni se afl< un loc ml<3tinos 3i p<duros. Odat< cu sosirea [otomanilor] n acel loc, ivindu-se un alai al du3manilor [condu3i de Mihai Viteazul] au nceput s< se lupte, a3eznd tunuri 3i pu3ti, care la intrarea n p<dure au pricinuit o3tirii o pagub< foarte nsemnat<. n acest timp, [otomanii], trecnd podul, i-au ntmpinat pe du3mani. De dimineaY< 3i pn< seara s-a dat o lupt< crncen<. Lundu-se dou<sprezece tunuri ale du3manului, au c3tigat victoria 3i du3manul a fost nvins. Dar locul acela fiind ml<3tinos, 3i p<duros (...), [Sinan] pa3a, pe cnd fugea, a fost r<nit (...) 3i mpotmolindu-se ntr-o mla3tin<, a c<zut de pe calul s<u. (Cronici turce3ti) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi statul condus de Mihai Viteazul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. NumiYi, din sursa A, comandantul oastei care lupt< al<turi de Mihai Viteazul, respectiv, din sursa B, comandantul oastei adversare lui Mihai Viteazul. 6 puncte 4. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia cre3tinii au recuperat tunurile pierdute, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia cre3tinii au recuperat tunurile pierdute, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< conflicte militare desf<3urate n spaYiul romnesc medieval, n afara celui precizat n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia romneasc< promovat< la nceputul epocii moderne, este parte integrant< din relaYiile internaYionale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

237

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Regele [Ungariei, Carol Robert de Anjou] a ajuns pe o cale oarecare cu toat< oastea sa [la Posada, n 1330], dar calea aceasta era cotit< 3i nchis< de amndou< p<rYile de rpe foarte nalte de jur mprejur, 3i pe unde aceast< cale era mai larg<, acolo romnii n mai multe locuri o nt<riser< cu pris<ci. Iar regele 3i toYi ai s<i, negndindu-se n adev<r la a3a ceva, mulYimea nem<surat< a romnilor sus pe rpe a alergat din toate p<rYile 3i a aruncat s<geYi asupra oastei regelui care se g<sea n fundul unei c<i adnci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curnd un fel de corabie strmt<, unde din pricina nghesuielii cei mai sprinteni cai 3i osta3i c<deau din toate p<rYile n lupt<. [] C<deau tineri 3i b<trni, principi 3i nobili, f<r< nicio deosebire []. 2i nsu3i regele abia a sc<pat cu cYiva in3i. (Cronica pictat< de la Viena) B. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, n 1595] a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...) dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< i love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri (...). n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, Sinan pa3a [comandantul armatei otomane] cade de pe podul rului Neajlov, (...) 3i sc<p< cu viaY<. Dac< noaptea cea ntunecoas< n-ar fi mpiedicat pe domn, f<r< ndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< () ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A, respectiv, sursa B. 4 puncte 2. PrecizaYi titlul lui Carol Robert de Anjou, din sursa A, respectiv, cel al lui Mihai Viteazul, pe baza sursei B. 6 puncte 3. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia victoria obYinut< de romni a fost definitiv<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia victoria obYinut< de romni a fost definitiv<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare desf<3urate de romni, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 6. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia statele medievale romne s-au implicat, prin diplomaYie, n relaYiile internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

238

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n anul [1396], regele Sigismund* al Ungariei [a ajuns la] Nicopole (...). Atunci veni sultanul turcilor Baiazid, cu 200 000 de oameni n ajutorul ora3ului. Cnd auzi acestea, regele Sigismund i ie3i [nainte] cu oastea sa care era socotit< cam la 60 000 de oameni. Apoi a venit (...) Mircea [cel B<trn], care a cerut regelui s<-i dea voie s< fac< o recunoa3tere a du3manului. (...) Dup< ce s-a ntors la rege 3i i-a spus c< a v<zut pe du3man 3i c< du3manul avea 20 de steaguri 3i c< sub fiecare steag s-ar afla cte 10.000 de oameni (...) regele a vrut s< ntocmeasc< ordinea de lupt<. Atunci [Mircea cel B<trn] a cerut s< i se ng<duie s< dea primul atac, ceea ce regele ncuviinY< bucuros. Dar ducele Burgundiei (...) a trimis la rege s<-l lase s< dea primul atac c< venise de departe.(...) Turcii i mpresuraser< pe [cre3tini], toYi se a3ternur< pe fug<, (...) mulYi alYi cavaleri 3i domni 3i osta3i au c<zut n prinsoare. (J. Schiltberger, Jurnal de c<l<torie)
*Sigismund de Luxemburg mp<rat romano - german 3i rege al Ungariei

B. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] care a nceput nti mai nainte r<zboi,
plecnd cu armata asupra barbarilor mpreun< cu mp<ratul romanilor Sigismund [de Luxemburg, n 1396], Baiazid (...) trecnd peste Istru [Dun<re, n Xara Romneasc<] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...). Mai dup< aceea, ns<, se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii (...) 3i s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit. (...) 3i se lupta, ntr-una, cu el n chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind n cale se Yinea strns n urma ei, punnd-o la mare suferinY< 3i o aducea n situaYii grele 3i nu nceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea n tab<r<. (...) A3adar, Baiazid s-a ad<postit acolo n tab<r<; a doua zi, ns< a trecut armata peste Istru. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi, din sursa A, titlul lui Mircea cel B<trn. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia acYiunea lui Baiazid a e3uat, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<efect. 5 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia acYiunea lui Baiazid a e3uat, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor romne, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia romneasc< contribuie la ap<rarea intereselor unui stat romn la sfr3itul epocii medievale 3i la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

239

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2tefan vod< [2tefan cel Mare] strns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt< dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a ntrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat ntr-un glas: n mulYi ani de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod< steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii, 2tefan vod< g<tindu-s< de mai mari lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de r<zboi s< [preg<tea], c< a mp<rYit o3tii sale steaguri 3i a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Fost-a Mihai Vod< (...) ban de Craiova, cea mai mare boierie n Xara Romneasc< (). Acest Mihai Vod< a avut o rud< pe Iani Vistierul, care (...) i-a nvrtit toate lucrurile lui Mihai Vod< (...), ca s<-i c3tige domnia X<rii Romne3ti (). Scris-a Sigismund Bthory pentru el lui Sinan Pa3a la Poart< s<-l pun< n scaunul X<rii Romne3ti (). Scris-a Sigismund asemenea 3i solului Eduard Bartonus*, s< fac< 3i el ce va putea, ca Mihai s< ia domnia X<rii Romne3ti. Purces-au mpreun< cu el la Poart< 3i boierii care au trecut, dup< multe f<g<duieli, de partea lui (...). 2ezut-a Mihai mai mult< vreme la Poart< 3i toate cheltuielile lui Mihai le-a pl<tit Iani (). Dup< aceia cnd lau mbr<cat cu caftan n divan, f<g<duit-a Mihai naintea vizirilor** la [Constantinopol], c< va pl<ti datoria, ce r<m<sese de mai nainte. (Cronicarul Szamoskzy despre Mihai Viteazul)
*ambasadorul Angliei la Constantinopol **coordonatori ai administraYiei civile, controlnd veniturile 3i cheltuielile Imperiului Otoman

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi, din sursa A, statul condus de 2tefan cel Mare. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa B, funcYia considerat< cea mai mare boierie n Xara Romneasc<. 2 puncte 3. MenYionaYi atitudinea boierimii faY< de conduc<tor, precizat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. MenYionaYi funcYia deYinut< att de 2tefan cel Mare, din sursa A ct 3i de Mihai Viteazul, din sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea prelu<rii puterii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea prelu<rii puterii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni militare n care se implic< romnii, n secolele al XIV-lea al XVI-lea. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia conduc<torilor politici ai romnilor este parte integrant< a relaYiilor internaYionale ale nceputului modernit<Yii. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

240

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu ctva timp nainte pe Prea SfinYitul Mitropolit (...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvntarea sa, care a devenit Prea sfinYit mitropolit a toat< Xara Romneasc<. (...) Se rnduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi c<lug<ri sau laici (...), s< primeasc< bucuros 3i s< mplineasc< toate cte va spune (...)cu privire la folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul [din Constantinopol, n 1359] l n3tiinYa c< a hot<rt mpreun< cu sinodul* - avnd 3i ncuviinYarea mp<ratului [bizantin], ca Iachint s< fie de acum nainte legiuit arhiereu a toat< [Xara Romneasc<]. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se ntrune3te pentru rezolvarea unor probleme de administraYie bisericeasc<

B. Iosif, primul mitropolit cunoscut n Biserica Moldovei, era un p<mntean rud< cu domnii Y<rii, desigur preg<tit ntr-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat< de izbnd< [n 1401]. Curajul moldovenilor de a izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie 3i de a se mpotrivi hot<rrilor sinodului patriarhal dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobndit-o ntr-un timp mai ndelungat. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi domnitorul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi cte un stat medieval romnesc, din sursa A, respectiv, din sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre domnitor 3i sinodul patriarhal n privinYa numirii mitropolitul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre domnitor 3i sinodul patriarhal n privinYa numirii mitropolitul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< activit<Yi diplomatice la care particip< romnii la sfr3itul epocii medievale 3i la nceputul epocii moderne. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea voievozilor romni la conflictele militare ale Europei medievale face parte din relaYiile internaYionale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4. .

241

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Nici din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean s< nu se pricinuiasc< pagube statului 3i oamenilor regelui [Poloniei], iar dac< se aduc stric<ciuni ele s< fie ndreptate prin porunca mea mp<r<teasc<, dup< ce se vor dovedi. De asemenea, dac< 3i din partea regelui [Poloniei] sau a oamenilor s<i vor fi pricinuite pagube (...) oamenilor sau Yinuturilor [Moldovei], atunci 3i ei, la rndul lor, s< le vin< de hac r<uf<c<torilor. (Tratatul ncheiat ntre sultanul Mehmed al III-lea 3i Sigismund, regele Poloniei, 1598) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) voi p<stra fidelitate 3i supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i, (...) ca 3i faY< de ntreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) i p<strau fidelitate, (...) dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi domnitorul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi statul precizat, al<turi de Polonia, att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi titlul conduc<torului Poloniei, menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia voievodului cu Polonia, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia domnitorului cu Polonia, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni avnd caracter militar la care particip< romnii n Evul Mediu. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

242

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Domnul [Nicolae Alexandru] a chemat cu ctva timp nainte pe Prea SfinYitul Mitropolit (...), pe Iachint 3i a primit cu foarte mare bucurie binecuvntarea sa, care a devenit Prea sfinYit mitropolit a toat< Xara Romneasc<. (...) Se rnduia (...) ca toYi clericii din acea Yar< 3i ceilalYi sfinYi c<lug<ri sau laici (...) s< mplineasc< toate cte va spune 3i cu ce-i va sf<tui 3i nv<Ya pe ei, cu privire la folosul lor sufletesc. Prin scrisoarea adresat< domnitorului Nicolae Alexandru, patriarhul [din Constantinopol, n 1359] l n3tiinYa c< a hot<rt mpreun< cu sinodul* - avnd 3i ncuviinYarea mp<ratului [bizantin], ca Iachint s< fie de acum nainte legiuit arhiereu a toat< [Xara Romneasc<]. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se ntrune3te pentru rezolvarea unor probleme de administraYie bisericeasc<

B. Iosif, primul mitropolit cunoscut n Biserica Moldovei, era un p<mntean rud< cu domnii Y<rii, desigur preg<tit ntr-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat< de izbnd< [n 1401]. Curajul moldovenilor de a izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie 3i de a se mpotrivi hot<rrilor sinodului patriarhal dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobndit-o ntr-un timp mai ndelungat. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi domnitorul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi ora3ul precizat n sursa B. 2 puncte 3. NumiYi statul medieval romnesc precizat n sursa A, respectiv, pe cel precizat n sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Patriarhie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Domnie 3i Patriarhie, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice la care particip< romnii, n secolele al XV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea romnilor la confrunt<ri militare este o component< a relaYiilor internaYionale din Evul Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

243

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noi, Mihai, voievodul [X<rii Romne3ti] facem cunoscut c< (...) deoarece aceast< provincie Xara Romneasc< [este] de mai mult de o sut< de ani sub jugul turcesc 3i este supus< unei grele robii, noi s<tui de aceast< lung< robie (...), am hot<rt s< o aducem la starea sa de mai nainte (...) 3i s< cerem ajutorul 3i ocrotirea maiestaYii sale imperiale. Maiestatea sa imperial< nu a refuzat s< ne primeasc< pe noi 3i Yara noastr< n slujba 3i sub suzeranitatea sa, ba dimpotriv<, a fost foarte bucuroas< s< ne ajute pe noi cu generozitate. (Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598) B. Matei Basarab f<g<duise a face o puternic< diversiune n cazul unei lupte, atacnd din [Xara Romneasc<] pe turci cu 40 000 de oameni (...). Ambasadorul veneYian recomand< cu mult< c<ldur< dogelui propunerile lui Matei, care ar putea aduce cel mai mare folos Republicii n cazul unui r<zboi cu turcii. n 1639, turcii, sfr3ind lupta cu per3ii prin ncheierea unei p<ci, pot s<-3i ntoarc< iar<3i luarea aminte asupra politicii europene 3i s< rennoiasc< silinYele lor pentru a sc<pa de Matei Basarab, ale c<rui nt<riri 3i leg<turi cu popoarele vecine deveneau pe fiece zi mai primejdioase. (A.D.Xenopol, Istoria romnilor din Dacia Traian<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi voievodul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte un stat al c<rui reprezentant avea o atitudine binevoitoare faY< de romni. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYiile romno-otomane, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYiile romno-otomane, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< instituYii centrale din spaYiul romnesc, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia acYiunile militare la care particip< romnii se integreaz< relaYiilor internaYionale, n secolele al XIV-lea al XV-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

244

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-aceia vreme, Mehmet mp<ratul turcesc armnd 120.000 de [oameni], oastea sa 3i oastea t<t<reasc< 3i munteneasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< avnd oastea sa, 40.000 (...) 3i 5000 de unguri (...), le-a ie3it naintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) Deci ajutorind puterea cea dumnezeiasc<, (...) a3a i-a cuprins pe turci negura, de nu se vedea unul cu altul. 2i 2tefan-vod< tocmise puYini oameni peste lunca Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi; atunci oastea turceasc<, ntorcndu-s< la glasul buciumelor 3i mpiedicndu-i 3i apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au ncercat s< treac< prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci], unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a se ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, n 1595], () p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, (...) luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...), pentru c< ndat< dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...) n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri [pierdute anterior n lupt<]. n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, [comandantul armatei otomane] Sinan pa3a (...) sc<p< cu viaY<. Dac< noaptea cea ntunecoas< n-ar fi mpiedicat pe domn, f<r< ndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< () ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi voievodul la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. PrecizaYi aliaYii romnilor n confrunt<rile militare, menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi adversarii o3tilor conduse de voievozii romni la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia voievodul romn a profitat de negur</ noapte pentru a nfrnge definitiv armata inamic<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia voievodul romn a profitat de negur</ noapte pentru a nfrnge definitiv armata inamic<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice la care particip< romnii, n Evul Mediu. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

245

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Domnul, dac< vrea s< pun< pe cineva n dreg<torie, s<-l puie pe fiecare dup< cum se potrive3te fiec<ruia. A3a se cuvine, dac< vreYi s< a3ezaYi pe dreg<torii vo3tri n dreg<toria voastr<, nu dup< p<rtinire 3i pentru nrudire. (...) Pentru c< celui ce este domn adev<rat, nu i se cuvine s< aib< rude, ci numai slugi drepte. Iar pe slugile care sunt s<race 3i se vor trudi pentru voi cu slujb< dreapt< 3i bun<, iar voi s<-i daYi napoi 3i s< aveYi grij< numai de cei cu rudenie? Sau astfel spun 3i alYii: noi suntem fii de boieri, nu se cuvine s< ne dai s< fim n urma celor s<raci. Dar dac< veYi avea o mulYime de rude 3i vor fi plini de neomenie 3i de nebunie, sau dac< v< vor fi 3i rude, dar vor fi nevrednici? Sau 3i dintre fiii de boieri, chiar dac< p<rinYii lor au fost buni 3i ei sunt nevrednici la ce veYi avea nevoie de ei? 2tii c< nu te-au uns pe tine ca domn ei, ci te-a uns Dumnezeu, ca s< fii drept faY< de toYi. (nv<Y<turile lui Neagoe Basarab* c<tre fiul s<u Teodosie)
*domn al X<rii Romne3ti (1521-1526)

B. Domnilor Moldovei (...), li s-a l<sat libertatea ntreag< 3i mai toat< puterea pe care au avut-o mai nainte de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi.() Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<. Dac< va fi vrut s< onoreze pe un Y<ran cu cea mai mare onoare care este n Moldova, slujba de mare logof<t, nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public, 3i iar<3i dac< va fi vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de ndat< trebuie s< se supun< voinYei domnului s<u. (Dimitrie Cantemir*, Descrierea Moldovei)
*domn al Moldovei (1710-1711)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul n care Dimitrie Cantemir a condus Moldova, pe baza sursei B. 2 puncte NumiYi statul condus de Neagoe Basarab, la care se refer< sursa A. 2 puncte MenYionaYi o categorie social< precizat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi titlul pe care l deYine att Neagoe Basarab, la care se refer< sursa A, ct 3i Dimitrie Cantemir, la care se refer< sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea de acordare a demnit<Yilor/ dreg<toriilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea de acordare a demnit<Yilor/ dreg<toriilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< confrunt<ri militare desf<3urate de romni, n Evul Mediu. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale contribuie la constituirea statului, din spaYiul romnesc medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

246

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie [n 1499, tratat de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale (...). Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile (...) lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i (...) cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) voi p<stra fidelitate 3i supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i faY< de ntreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) i p<strau fidelitate, (...) dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt dator s< p<strez pacea ntre provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu contravin cu nimic vechilor nYelegeri. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi domnitorul precizat n sursa B. 2 puncte NumiYi dou< state menYionate att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia, tratatul dintre conduc<torii celor dou< state stabile3te relaYii de subordonare, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia, tratatul dintre conduc<torii celor dou< state stabile3te relaYii de subordonare, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice iniYiate de c<tre domnitorii romni n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne, n afara celor menYionate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale contribuie la ntemeierea statelor medievale romne3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

247

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Iar 2tefan-vod< (...) le-a ie3it naintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) Deci ajutorind puterea cea dumnezeiasc<, (...) a3a i-a cuprins pre turci negura, de nu s< vedea unul cu altul. 2i 2tefan-vod< tocmis< puYini oameni preste lunca Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi; atunci oastea [otoman<], ntorcndu-s< la glasul buciumelor 3i mpiedicndu-i 3i apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au ncercat s< treac< prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe otomani], unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a s< ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (...) 2i pu3tile le-au dobndit 3i steaguri [de lupt<] mai mult de o sut< au luat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. n acest timp r<sculndu-se [2tefan cel Mare] faptele sale au fost ar<tate naltului tron [sultanului. Lui Soliman-pa3a] i s-a trimis porunc< (...) s< plece cu oastea sa mpotriva [Moldovei] f<r< nici un fel de ntrziere (...) pentru a supune acele Yinuturi prin lovituri de sabie. Dar oastea lui Soliman-pa3a era obosit< de luptele 3i sforY<rile depuse [n lupte anterioare]. Du3manul neie3ind la iveal<, ei au pornit n incursiune pentru devastarea satelor 3i ora3elor. (...) Pe cnd Soliman-pa3a era ocupat cu prada, [2tefan cel Mare] fortificndu-3i att pe din<untru ct 3i pe dinafar< Yara 3i adunndu-3i la un loc c<l<reYii 3i pedestra3ii, a pornit n grab< asupra o3tirii [otomane] 3i a mpr<3tiat acea oaste obosit<, atacndu-o prin surprindere, din locuri ascunse, cu oastea sa. Cei mai mulYi dintre [otomani] au murit ca ni3te martiri 3i mulYi viteji au pierit pe cmpul de b<t<lie. [Soliman-pa3a], care se c<ia de aceast< ciocnire, a sc<pat cu greu de la nenorocirea pieirii. (Cronicarul otoman Sa'adeddin despre lupta de la Vaslui) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi, din sursa A, locul n care 2tefan cel Mare a decis desf<3urarea luptei. 2 puncte NumiYi statul la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte PrecizaYi adversarii romnilor menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la cauzele victoriei o3tirii conduse de 2tefan cel Mare, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la cauzele victoriei o3tirii conduse de 2tefan cel Mare, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor romne n Evul Mediu. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia acYiunile diplomatice desf<3urate de romni se integreaz< n relaYiile internaYionale ale nceputului epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

248

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. De asemenea, att timp ct voievodul Moldovei, voievodul Ieremia [Movil<], ar<tnd devotament 3i credinY< faY< de m<reaYa mea Poart< [Imperiul Otoman], 3i va trimite, (...) an de an 3i la timp, haraciul s<u, care se d< din trecut 3i pn< acuma 3i se va supune naltelor mele porunci el s< fie voievodul Moldovei n tot timpul vieYii sale, iar cnd va muri, [tronul] s< fie acordat fiului s<u. (Tratatul ncheiat de sultanul Mehmed al III-lea 3i Sigismund, regele Poloniei, 1598) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) menYinnd din toate puterile mele prietenia dintre [sultanul] Turciei, pe de o parte, 3i Regele Poloniei, pe de alta, 3i f<r< a da nici un motiv nici [sultanului] Turciei, de a rupe aceast< prietenie, dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt dator s< p<strez pacea ntre provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu contravin cu nimic vechilor nYelegeri. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, regele Poloniei, 1612) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, din sursa A, conduc<torul statului romn. 2 puncte PrecizaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, titlul fiec<rui conduc<tor al Moldovei. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia conduc<torului Moldovei cu Imperiul Otoman, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia conduc<torului Moldovei cu Imperiul Otoman, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare la care particip< statele medievale romne3ti. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

249

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-aceia vreme, Mehmet mp<ratul turcesc armnd 120.000 de [oameni], oastea sa 3i oastea t<t<reasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< avnd oastea sa, 40.000 (...) 3i 5000 de unguri (...), le-au ie3it naintea turcilor (...), la Podu nalt, [n 1475], pre carii i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) 2tefan-vod< tocmise puYini oameni preste lunca Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi (...). Iar, 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a se ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Io 2tefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Moldovei, (...) n anul [1476], (...) s-a ridicat puternicul Mehmet, cu toate puterile sale r<s<ritene (...) 3i au ajuns pn< aici, la locul numit Prul Alb. 2i noi, 2tefan voievod, cu fiul nostru Alexandru, am ie3it naintea lor 3i am f<cut mare r<zboi cu ei. 2i cu voia lui Dumnezeu, au fost nfrnYi cre3tinii de p<gni. 2i au c<zut acolo mulYime mare de osta3i ai Moldovei. Atunci 3i t<tarii au lovit Yara Moldovei (...). De aceea, a binevoit, Io 2tefan voievod, cu buna sa voinY< a zidi aceast< [biseric<], (...) pentru amintirea tuturor [cre3tinilor] care s-au pr<p<dit aici. (Pisania bisericii din R<zboieni) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, o informaYie referitoare la corpul de oaste aliat lui 2tefan cel Mare. 2 puncte 3. NumiYi statul la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi aliaYii lui Mehmet menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia rezultatul conflictului romno-turc este favorabil turcilor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia rezultatul conflictului romno-turc este favorabil turcilor, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< tratate ncheiate de romni cu state europene, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputurile modernit<Yii. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale contribuie la constituirea statelor n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

250

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Io, Mircea mare voievod 3i domn, din mila lui Dumnezeu (...) st<pnind 3i domnind peste toat< Yara Ungrovlahiei 3i al p<rYilor de peste munYi, nc< 3i spre p<rYile t<t<re3ti 3i Amla3ului 3i F<g<ra3ului herYeg* 3i domn al banatului Severinului 3i pe amndou< p<rYile peste toat< Podunavia**, nc< 3i pn< la Marea cea Mare 3i st<pnitor al cet<Yii Drstor. (Dania lui Mircea cel B<trn c<tre M<n<stirea Cozia, 1404-1406)
*comite **Dobrogea

B. Domnul, dac< vrea s< pun< pe cineva n dreg<torie, s<-l puie pe fiecare dup< cum se potrive3te fiec<ruia. A3a se cuvine, dac< vreYi s< a3ezaYi pe dreg<torii vo3tri n dreg<toria voastr<, nu dup< p<rtinire 3i pentru nrudire. (...) Pentru c< cel ce este domn adev<rat, nu i se cuvine s< aib< rude, ci numai slugi drepte. Iar pe slugile care sunt s<race 3i se vor trudi pentru voi cu slujb< dreapt< 3i bun<, iar voi s<-i daYi napoi 3i s< aveYi grij< numai de cei cu rudenie? Sau astfel spun 3i alYii: noi suntem fii de boieri, nu se cuvine s< ne dai s< fim n urma celor s<raci. Dar dac< veYi avea o mulYime de rude 3i vor fi plini de neomenie 3i de nebunie, sau dac< v< vor fi 3i rude, dar vor fi nevrednici? Sau 3i dintre fiii de boieri, chiar dac< p<rinYii lor au fost buni 3i ei sunt nevrednici la ce veYi avea nevoie de ei? 2tii c< nu te-au uns pe tine ca domn ei, ci te-a uns Dumnezeu, ca s< fii drept faY< de toYi. (nv<Y<turile lui Neagoe Basarab c<tre fiul s<u Teodosie) C. Domnilor Moldovei (...), li s-a l<sat libertatea ntreag< 3i mai toat< puterea pe care au avut-o mai nainte de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi.() Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<. Dac< va fi vrut s< onoreze pe un Y<ran cu cea mai mare onoare care este n Moldova, slujba de mare logof<t, nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public, 3i iar<3i dac< va fi vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de ndat< trebuie s< se supun< voinYei domnului s<u. (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi domnitorul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o informaYie referitoare la originea divin< a puterii domne3ti. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa C, un punct de vedere referitor la atribuYiile domniei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la atribuYiile domniei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale domnitorilor romni, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea romnilor la confrunt<ri militare este o component< a relaYiilor internaYionale din Evul Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

251

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [n 1595, Mihai Viteazul, la C<lug<reni] iese la lupt< cu oaste puYin<. (...) Turcii superiori prin mulYimea 3i preg<tirea lor de r<zboi se lupt< din toate puterile, (...) i resping pe cre3tini 3i ace3tia se retrag nencetat 3i pierd 11 tunuri. (...) Atunci m<rinimosul Mihai (...) a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei (...) 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...) dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< i love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri (...). n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, Sinan pa3a [comandantul armatei otomane] (...) sc<p< cu viaY<. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) B. n cronica [otoman<], este scris c< n apropiere de podul C<lug<reni se afl< un loc ml<3tinos 3i p<duros. Odat< cu sosirea [otomanilor] n acel loc, ivindu-se un alai al du3manilor [condu3i de Mihai Viteazul] au nceput s< se lupte, a3eznd tunuri 3i pu3ti, care la intrarea n p<dure au pricinuit o3tirii o pagub< foarte nsemnat<. n acest timp, [otomanii], trecnd podul, i-au ntmpinat pe du3mani. De dimineaY< 3i pn< seara s-a dat o lupt< crncen<. Lundu-se dou<sprezece tunuri ale du3manului, au c3tigat victoria 3i du3manul a fost nvins. Dar locul acela fiind ml<3tinos, 3i p<duros (...), [Sinan] pa3a, pe cnd fugea, a fost r<nit (...) 3i mpotmolindu-se ntr-o mla3tin<, a c<zut de pe calul s<u. (Cronici turce3ti) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi localitatea la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. NumiYi cei doi comandanYi ai o3tirilor care s-au confruntat, n 1595, precizaYi att n sursa A, ct 3i n sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la capturarea tunurilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la capturarea tunurilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< b<t<lii la care particip< romnii n Evul Mediu, n afara celei precizate n surse. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia tratatele semnate de statele medievale romne3ti fac parte integrant< din diplomaYia european<. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

252

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie [n 1499, tratat de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale (...). Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile (...) lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i (...) cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...) c< (...) voi p<stra fidelitate 3i supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i faY< de ntreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) i p<strau fidelitate, (...) dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi domnitorul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi titlul deYinut att de Ioan Albert, din sursa A ct 3i de Sigismund, din sursa B.3 puncte NumiYi statul condus att de Ioan Albert, din sursa A, ct 3i de Sigismund, din sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia, tratatul semnat stabile3te relaYii de egalitate ntre conduc<torii celor dou< state, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia, tratatul semnat stabile3te relaYii de egalitate ntre conduc<torii celor dou< state, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< acYiuni avnd caracter militar la care particip< voievozii romnii n Evul Mediu, n afara celor precizate n text. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statelor n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

253

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. C<tre [Ungaria] 3i c<tre toate Y<rile, n care va ajunge aceast< scrisoare, s<n<tate. Noi, 2tefan Voievod [2tefan cel Mare], din mila lui Dumnezeu domn al X<rii Moldovei, m< nchin cu prietenie vou< tuturor c<rora le scriu, () 3i v< spun domniilor voastre c< (...) p<gnul mp<rat al turcilor 3i puse n gnd s<-3i r<zbune [nfrngerea suferit< de otomani la Podul nalt] 3i s< vie, n luna mai, [personal] 3i cu toat< puterea sa mpotriva noastr< 3i s< supun< Yara noastr<, care e poarta cre3tin<t<Yii. Dar dac< aceast< poart<, care e Yara noastr<, va fi pierdut< [] atunci toat< cre3tin<tatea va fi n primejdie. De aceea ne rug<m de domniile voastre s< ne trimiteYi pe c<pitanii vo3tri ntr-ajutor mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii (). Iar noi, din partea noastr< f<g<duim, pe credinYa noastr< cre3tineasc< 3i cu jur<mntul domniei noastre, c< (...) ne vom lupta pn< la moarte pentru legea cre3tin<t<Yii. (Scrisoarea lui 2tefan cel Mare c<tre principii cre3tini, 1475) B. nti. () Ct< vreme va Yine r<zboiul cu turcii, (...) dac< s-ar ntmpla s< avem nevoie de mai mult< oaste, cerut< de mprejur<ri grele, maiestatea sa imperial< () va veni n ajutorul nostru cu oaste mai mare din Transilvania 3i din alte locuri. () Al doilea. Pentru ca s< putem da acest ajutor cu ct mai mult< rvn< 3i dragoste 3i pentru a putea sluji cre3tin<t<Yii cu toat< credinYa, maiestatea sa ne-a dat nou< 3i preascumpului nostru fiu, Petru, Xara Romneasc< cu toate veniturile sale, drepturile 3i hotarele sale ca s< o Yinem 3i s< o st<pnim n vecie, (...) f<r< ca s< fim datori a pl<ti vreun tribut sau vreo dare, cu acele libert<Yi 3i privilegii cu care am st<pnit-o 3i am Yinut-o 3i pn< acum. (Tratatul dintre Mihai Viteazul, voievodul X<rii Romne3ti 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi statul precizat n sursa B. 2 puncte 3. NumiYi un stat c<ruia i se adreseaz< 2tefan cel Mare, din sursa A, respectiv, statul al c<rui conduc<tor semnase un tratat cu Mihai Viteazul, din sursa B. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia relaYiile avute n vedere se bazau pe cooperare, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia relaYiile avute n vedere se bazau pe subordonare, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice susYinute de romni n epoca medieval<, n afara celor precizate n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la ntemeierea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

254

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Iar 2tefan-vod< [2tefan cel Mare] (...) le-a ie3it naintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) Deci ajutorind puterea cea dumnezeiasc<, (...) a3a i-a cuprins pre turci negura, de nu se vedea unul cu altul. 2i 2tefan-vod< tocmise puYini oameni peste lunca Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi; atunci oastea turceasc<, ntorcndu-s< la glasul buciumelor 3i mpiedicndu-i 3i apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au ncercat s< treac< prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar dind<r<t, 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a se ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (...) 2i pu3tile le-au dobndit 3i steaguri [de lupt<] mai mult de o sut< au luat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, n 1595], () a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...), pentru c< ndat< dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...) n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri [pierdute anterior n lupt<]. n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug< [comandantul armatei otomane] Sinan pa3a (...) sc<p< cu viaY<. Dac< noaptea cea ntunecoas< n-ar fi mpiedicat pe domn, f<r< ndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< () ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi conduc<torul Moldovei, precizat n sursa A. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, cte o informaYie referitoare la tehnica de lupt< utilizat< n fiecare b<t<lie. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia victoria obYinut< de conduc<torul statului romn a fost definitiv<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia victoria obYinut< de conduc<torul statului romn a fost definitiv<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare desf<3urate de romni, n Evul Mediu, n afara celor menYionate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

255

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.[n 1290], fiind n [Transilvania] un voievod ce l-a chemat Negru Voievod [n Xara] F<g<ra3ului, ridicatu-s-a de acolo cu toat< casa lui 3i cu mulYime de noroade rumni, papista3i*, sa3i 3i de tot felul de oameni. Pogorndu-se pe apa DmboviYii, nceput-au a face Yar< nou<. nti au f<cut ora3ul ce-i zic Cmpulung (...). De acolo au desc<lecat la Arge3 3i au f<cut ora3 mare (...) f<cnd curYi de piatr< (...). Iar noroadele ce pogorse cu dnsul, unii s-au tins pe sub podgorie, ajungnd pn< n apa Siretului 3i pn< n Br<ila, iar alYii s-au tins n jos peste tot locul de au f<cut ora3e 3i sate pn< n marginea Dun<rii 3i pn< la Olt. Atunci 3i (...) boierimea ce era mai nainte peste Olt (...) au venit la [Negru Voievod], nchinndu-se s< fie supt porunca lui 3i numai el s< fie peste toYi. (LetopiseYul Cantacuzinesc)
*catolici

B. Primele 3tiri cu privire la statul constituit la sud de CarpaYi vin din sfera Regatului Ungar. (...) Conduc<torul noului stat era acum Basarab. (...) n 1330, (...) Carol Robert a decis s< ntreprind< o mare campanie mpotriva X<rii Romne3ti, pentru a-l nl<tura pe Basarab, n locul c<ruia intenYiona s< numeasc< un dreg<tor regal. (...) Pentru tn<rul stat romn dintre CarpaYi 3i Dun<re, nfruntarea [de la Posada] cu marea oaste a unuia dintre cele mai puternice state ale vremii, a fost proba focului. Ea a nsemnat e3ecul definitiv al ncerc<rii de a lichida Xara Romneasc<. (M. B<rbulescu, Istoria Romniei) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi un ora3 precizat n sursa A. 2 puncte NumiYi cte un conduc<tor precizat n sursa A, respectiv, n sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea ntemeierii X<rii Romne3ti, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea ntemeierii X<rii Romne3ti, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice desf<3urate de X<rile Romne la nceputurile modernit<Yii. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XV-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

256

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F Varianta 55 SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Atunci, Petru I [Mu3at] a plecat cu sfetnicii s<i, la Liov, unde, la 26 septembrie 1387, a depus, n prezenYa regelui, jur<mntul de vasalitate faY< de coroana polon<. Marii [boieri] moldoveni au dat 3i ei un act cu un conYinut asem<n<tor (...). IniYiativa a aparYinut lui Petru I, care a ntrunit un sfat n mod special, cum se spune n actele omagiului de la Liov. Deci, Petru a fost acela care, cump<nind bine noua conjunctur<, a socotit mai prudent< 3i mai folositoare o apropiere de regatul polon, care, prin unirea cu Lituania (1386), devenise o mare forY< n aceast< parte a Europei. Tratatul din 1387 mai avea, ns<, o semnificaYie, una politic<; prin el, Moldova a intrat n sistemul de alianYe al regatului polono-lituanian, ce p<rea s< ofere garanYii suficiente pentru ap<rarea Y<rii de pretenYiile regatului ungar, care nYelegea suzeranitatea nu doar ca o leg<tur< vasalic<, tipic feudal<, ci ca o posesiune de fapt. (2t. Gorovei, Mu3atinii) B. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale (...). Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile (...) lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i (...) cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi domnitorul Moldovei din sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o informaYie referitoare la scopul urm<rit de fiecare domnitor prin stabilirea relaYiilor cu Polonia. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia ntre statele semnatare se stabileau relaYii de egalitate, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia ntre statele semnatare se stabileau relaYii de egalitate, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< tratate ncheiate de domnitorii romni n Evul Mediu, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

257

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-aceia vreme, Mehmet mp<ratul turcesc armnd 120.000 de [oameni], oastea sa 3i oastea t<t<reasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< avnd oastea sa, 40.000 (...) 3i 5000 de unguri (...), le-au ie3it naintea turcilor (...), la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) 2tefan-vod< tocmise puYini oameni preste lunca Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi (...). Iar, 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a se ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Io 2tefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, n anul [1476], (...) s-a ridicat puternicul Mehmet, cu toate puterile sale r<s<ritene (...) 3i au ajuns pn< aici, la locul numit Prul Alb. 2i noi, 2tefan voievod, cu fiul nostru Alexandru, am ie3it naintea lor 3i am f<cut mare r<zboi cu ei. 2i cu voia lui Dumnezeu, au fost nfrnYi cre3tinii de p<gni. 2i au c<zut acolo mulYime mare de osta3i ai Moldovei. Atunci 3i t<tarii au lovit Yara Moldovei (...). De aceea, a binevoit, Io 2tefan voievod, cu buna sa voinY< a zidi aceast< [biseric<], (...) pentru amintirea tuturor [cre3tinilor] care s-au pr<p<dit aici. (Pisania bisericii din R<zboieni) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, o informaYie referitoare la corpul de oaste aliat lui 2tefan cel Mare. 2 puncte 3. NumiYi statul la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi o armat< care a atacat statul condus de 2tefan cel Mare, menYionat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia 2tefan cel Mare a obYinut o victorie, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia 2tefan cel Mare a obYinut o victorie, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice prin care s-a urm<rit ap<rarea statelor medievale romne, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputurile modernit<Yii. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

258

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Dup< domn [n Moldova] veneau mitropolitul 3i ntregul sfat [domnesc], care se a3ezau pe scaunele lor dup< rnduial<. Dup< aceea, mitropolitul p<3ea cel dinti spre domn, care 3edea pe tron, (...) i ura, n puYine vorbe, domnie norocit<, l ncredinYa de sprijinul s<u 3i-i cerea ocrotire pentru dnsul 3i pentru oamenii bisericii. Dup< aceea se ntorcea c<tre norod, l binecuvnta 3i-l ndemna s< fie cu credinY< domnului. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) B. n Moldova s-a f<cut obicei ca domnii (...), dac< voiesc s< nalYe vreo m<n<stire, s<-3i mpart< toat< averea ntre m<n<stire 3i fiii s<i 3i s< lase mo3tenire m<n<stirii tot att ct dobnde3te fiecare dintre copiii s<i. Iar dac< ctitorul se teme c< m<n<stirea se va d<rma sau c< ar putea s< se ruineze dup< moartea lui, atunci o nchin< uneia dintre m<n<stirile cele mai de frunte [aflate la Ierusalim, muntele Sinai, muntele Athos]. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. SelectaYi, din sursa B, dou< dintre locurile n care se aflau m<n<stirile cele mai de frunte. 4 puncte 2. NumiYi statul precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 3. PrecizaYi titlul, pe care l deYine reprezentantul unei instituYii, menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre instituYia politic< central< 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre instituYia politic< central< 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< confrunt<ri militare la care particip< romnii n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia statelor romne se integreaz< n relaYiile internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

259

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F SUBIECTUL I (30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n acest timp r<sculndu-se domnul [Moldovei, 2tefan cel Mare] faptele sale au fost ar<tate naltului tron [sultanului. Lui Soliman-pa3a] i s-a trimis porunc< (...) s< plece cu oastea sa mpotriva [Moldovei] f<r< nici un fel de ntrziere (...) pentru a supune acele Yinuturi prin lovituri de sabie. Dar oastea lui Soliman-pa3a era obosit< de luptele 3i sforY<rile depuse [n lupte anterioare]. Du3manul neie3ind la iveal<, ei au pornit n incursiune pentru devastarea satelor 3i ora3elor. (...) Pe cnd Soliman-pa3a era ocupat cu prada, [2tefan cel Mare] fortificndu-3i att pe din<untru ct 3i pe dinafar< Yara 3i adunndu-3i la un loc c<l<reYii 3i pedestra3ii, a pornit n grab< asupra o3tirii [otomane] 3i a mpr<3tiat acea oaste obosit<, atacndu-o prin surprindere, din locuri ascunse, cu oastea sa. Cei mai mulYi dintre [otomani] au murit ca ni3te martiri 3i mulYi viteji au pierit pe cmpul de b<t<lie. [Soliman-pa3a], care se c<ia de aceast< ciocnire, a sc<pat cu greu de la nenorocirea pieirii. (Cronicarul otoman Sa'adeddin despre lupta din 1475) B. Iar 2tefan-vod< (...) le-a ie3it naintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) Deci ajutorind puterea cea dumnezeiasc<, (...) a3a i-au cuprins pre turci negura, de nu s< vedea unul cu altul. 2i 2tefan-vod< tocmis< puYini oameni preste lunca Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi; atunci oastea turceasc<, ntorcndu-se la glasul buciumelor 3i mpiedicndu-i 3i apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au ncercat s< treac< prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci], unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a s< ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (...) 2i pu3tile le-au dobndit 3i steaguri [de lupt<] mai mult de o sut< au luat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, din sursa B, locul n care se desf<3oar< lupta dintre romni 3i otomani. 2 puncte NumiYi voievodul precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte NumiYi statul la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la cauzele nfrngerii otomanilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la cauzele nfrngerii otomanilor, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor romne, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia tratatele semnate de statele romne3ti reprezint< o component< a relaYiilor internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

260

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Atunci, Petru I [Mu3at] a plecat cu sfetnicii s<i, la Liov, unde, la 26 septembrie 1387, a depus, n prezenYa regelui, jur<mntul de vasalitate faY< de coroana polon<. Marii [boieri] moldoveni au dat 3i ei un act cu un conYinut asem<n<tor (...). IniYiativa a aparYinut [domnitorului] Petru I, care a ntrunit un sfat n mod special, cum se spune n actele omagiului de la Liov. Deci, Petru a fost acela care, cump<nind bine noua conjunctur<, a socotit mai prudent< 3i mai folositoare o apropiere de regatul polon, care, prin unirea cu Lituania (1386), devenise o mare forY< n aceast< parte a Europei. Tratatul din 1387 mai avea, ns<, o semnificaYie, una politic<; prin el, Moldova a intrat n sistemul de alianYe al regatului polono-lituanian, ce p<rea s< ofere garanYii suficiente pentru ap<rarea Y<rii de pretenYiile regatului ungar. (2t. Gorovei, Mu3atinii) B. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie [n 1499] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale [...]. Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile [...] lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i [...] cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi un stat precizat din sursa B. 2 puncte NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte un domnitor romn. 6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia ntre statele semnatare se stabileau relaYii de subordonare, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia ntre statele semnatare se stabileau relaYii de subordonare, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare la care particip< romnii n Evul Mediu, n afara celor precizate n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea unui stat medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

261

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [n 1595, Mihai Viteazul, la C<lug<reni] iese la lupt< cu oaste puYin<. (...) Turcii (...) i resping pe cre3tini. (...) Atunci m<rinimosul Mihai (...) a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei (...) 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...) dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< i love3te (...) domnul cu ai s<i (...). n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, Sinan pa3a [comandantul armatei otomane] n partea din faY< a taberei cade de pe podul rului Neajlov, (...) 3i sc<p< cu viaY< (...) 3i alYi mulYi c<pitani 3i trei mii de o3teni fur< t<iaYi, [iar] din cre3tini abia c<zur< cteva sute 3i dac< ntunericul nopYii nu mpiedica pe Mihai (...) f<r< ndoial< era s< frng< de tot puterea du3manului 3i s< pun< cap<t dintr-o dat< ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) B. n cronica [otoman<], este scris c< n apropiere de podul C<lug<reni se afl< un loc ml<3tinos 3i p<duros. Odat< cu sosirea [otomanilor] n acel loc, ivindu-se un alai al du3manilor [condu3i de Mihai Viteazul] au nceput s< se lupte, a3eznd tunuri 3i pu3ti, care la intrarea n p<dure au pricinuit o3tirii o pagub< foarte nsemnat<. n acest timp, [otomanii], trecnd podul, i-au ntmpinat pe du3mani. De dimineaY< 3i pn< seara s-a dat o lupt< crncen<. Lundu-se dou<sprezece tunuri ale du3manului, au c3tigat victoria 3i du3manul a fost nvins. Dar locul acela fiind ml<3tinos, 3i p<duros (...), [Sinan] pa3a, pe cnd fugea, a fost r<nit (...) 3i mpotmolindu-se ntr-o mla3tin<, a c<zut de pe calul s<u. (Cronici turce3ti) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi un corp de oaste cre3tin< la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. NumiYi cei doi comandanYi ai o3tirilor care s-au confruntat, n 1595, precizaYi att n sursa A, ct 3i n sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la finalul luptei desf<3urate la C<lug<reni, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la finalul luptei desf<3urate la C<lug<reni, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare din spaYiul medieval romnesc, n afara celei precizate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia romneasc< face parte din relaYiile internaYionale, la nceputurile modernit<Yii. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

262

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noi, Mircea, [Mircea cel B<trn] voievodul X<rii Romne3ti, () facem cunoscut c<, deoarece prealuminatul (...) Sigismund, (...) ilustrul rege al Ungariei, () ne-a ajutat mai ales mpotriva acelor () du3mani ai no3tri, turcii, de aceea noi, din ndemnul numai al nostru (), f<g<duim (...) mai nti c< noi, cnd 3i de cte ori de acum nainte [regele] va merge cu o3tirea sa, el nsu3i, mpotriva turcilor pomeniYi sau mpotriva oric<ror altora ce Yin cu ei, atunci s< fim YinuYi 3i datori a merge cu dnsul, de asemenea, noi n3ine mpotriva acelora, cu toat< o3tirea, cu oamenii 3i cu toat< puterea noastr<. (Tratatul dintre Mircea cel B<trn 3i Sigismund de Luxemburg, 1395) B. Noi, 2tefan [2tefan cel Mare], voievod al Moldovei, () n caz c< majestatea regal< va merge contra turcilor prin Xara Romneasc<, noi, 2tefan Voievod, vom merge, n acela3i timp, n persoan< 3i cu toat< puterea mpreun< cu majestatea regeasc<. De asemenea, n caz c< majestatea regal< ar trimite contra acelora3i turci pe un c<pitan al s<u prin aceea3i Valahie, noi, 2tefan Voievod, vom merge, de asemenea, n persoan< 3i cu toat< puterea cu zisul c<pitan. (Tratatul dintre 2tefan cel Mare 3i Matei Corvin, regele Ungariei, 1475) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi, din sursa B, statul condus de 2tefan cel Mare. 2 puncte NumiYi statul medieval romnesc precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi funcYia deYinut< att de Mircea cel B<trn, din sursa A ct 3i de 2tefan cel Mare, din sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la politica de alianY< a lui Mircea cel B<trn, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la politica de alianY< a lui 2tefan cel Mare, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice ntreprinse de romni n Evul Mediu, n afara celor precizate prin texte. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

263

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2i plecat-au din Maramure3 cu toYi tovar<3ii lor 3i cu femeile 3i cu copiii lor peste munYii cei nalYi, 3i tind p<durile 3i nl<turnd [pietrele], trecut-au munYii [CarpaYi] cu ajutorul lui Dumnezeu, 3i le-au pl<cut locul 3i s-au a3ezat acolo 3i-au ales dintre dn3ii pe un om nYelept, cu numele Drago3, 3i l-au numit sie3i (...) voievod. 2i de atunci s-a nceput, cu voia lui Dumnezeu, Xara Moldoveneasc<. (Cronica anonim<) B. Iar n acel timp Bogdan, voievodul romnilor din Maramure3, adunnd n jurul s<u pe romnii din acel district, trecu pe ascuns n Xara Moldovei, supus< coroanei regatului ungar, 3i cu toate c< a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind mult num<rul locuitorilor romni, acea Yar< a crescut [devenind] un stat. (Cronica lui Ioan de Trnave) C. Maramure3ul era o veche formaYiune politic< romneasc<, alc<tuit< din cteva cnezate de vale, ai c<ror st<pni, numiYi cnezi, se ntruneau periodic ntr-o adunare, unde, ntre altele alegeau 3i voievodul, conduc<torul ntregii Y<ri a Maramure3ului. (...) n 1300, Maramure3ul este numit [Yar<], iar n 1326 [district]. (I.-A. Pop, Th. Ngler, Istoria Transilvaniei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi, din sursa C, secolul n care se atribuie denumirea district unei formaYiuni politice romne3ti. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa C, cadrul organizatoric n care se adunau cnezii. 2 puncte 3. NumiYi formaYiunea politic< romneasc< precizat< n cele trei surse. 3 puncte 4. PrecizaYi funcYia politico-militar< menYionat< n cele trei surse. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la ntemeirea Moldovei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la ntemeirea Moldovei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale X<rilor Romne n Evul Mediu 3i la nceputul epocii moderne. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XV-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

264

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [n 1290], fiind (...) Negru Voievod, mare herYeg* (...) pre [Xara F<g<ra3ului], ridicatu-s-a de acolo cu toat< casa lui 3i cu mulYime de noroade, rumni, papista3i**, sa3i 3i d< tot felul de oameni. Pogorndu-se pre apa DmboviYii, nceput-au a face Yar< nou<. nti au f<cut ora3ul ce-i zic Cmpulung. (...). Iar noroadele ce pogorse cu dnsul, unii s-au tins pe sub podgorie, ajungnd pn< n apa Siretului 3i pn< n Br<ila, iar alYii s-au tins n jos peste tot locul de au f<cut ora3e 3i sate pn< n marginea Dun<rii 3i pn< la Olt. (...) Atunci 3i Basarabe3tii cu toat< boierimea ce era mai nainte peste Olt (...) au venit la [Negru Voievod], nchinndu-se s< fie supt porunca lui 3i numai el s< fie preste toYi. (LetopiseYul Cantacuzinesc)
*comite **catolici

B. Iar n acel timp Bogdan, voievodul romnilor din [Xara Maramure3ului], adunnd n jurul s<u pe romnii din acel district, trecu pe ascuns n Yara Moldovei, supus< coroanei regatului ungar, 3i cu toate c< a fost lovit de multe ori de armata regelui [Ungariei], sporind mult num<rul locuitorilor romni, acea Yar< a crescut [devenind] un stat. (Cronica lui Ioan de Trnave) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. MenYionaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi un ora3 precizat n sursa A. 2 puncte 3. NumiYi teritoriul din care a plecat Negru Voievod, din sursa A, respectiv, Bogdan din sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la ntemeirea statului medieval sud carpatic, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la ntemeirea Moldovei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< tratate internaYionale care vizeaz< spaYiul romnesc, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputurile epocii moderne. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

265

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2tefan vod< [2tefan cel Mare] strns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt< dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a ntrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat ntr-un glas: n mulYi ani de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod< steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii 2tefan vod< g<tindu-s< de mai mari lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de r<zboi s< [preg<tea], c< a mp<rYit o3tii sale steaguri 3i a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Fost-a Mihai Vod< (...) ban de Craiova (). Acest Mihai Vod< a avut o rud< pe Iani Vistierul, care (...) i-a nvrtit toate lucrurile lui Mihai Vod< (...), chematu-l-a pe Mihai la Poart<, ca s<-i c3tige domnia X<rii Romne3ti (). Scris-a Sigismund Bthory pentru el lui Sinan Pa3a la Poart< s<-l pun< n scaunul X<rii Romne3ti (). Scris-a Sigismund asemenea 3i solului Eduard Bartonus*, s< fac< 3i el ce va putea, ca Mihai s< ia domnia X<rii Romne3ti. Purces-au mpreun< cu el la Poart< 3i boierii care au trecut, dup< multe f<g<duieli, de partea lui (...). 2ezut-a Mihai mai mult< vreme la Poart< 3i toate cheltuielile lui Mihai le-a pl<tit Iani (). Dup< aceia cnd l-au mbr<cat cu caftan n divan, f<g<duit-a Mihai naintea vizirilor** la [Constantinopol], c< va pl<ti datoria, ce r<m<sese de mai nainte. (Cronicarul Szamoskzy despre Mihai Viteazul)
*ambasadorul Angliei la Constantinopol **coordonatori ai administraYiei civile, controlnd veniturile 3i cheltuielile Imperiului Otoman

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi statul medieval romnesc la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, funcYia deYinut< de Theoctist. 2 puncte 3. MenYionaYi o deosebire dintre atitudinea boierimii faY< de conduc<tor, din sursa A, respectiv, din sursa B. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia preluarea domniei este decis< n cadrul unui stat romn, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia preluarea domniei este decis< n cadrul unui stat romn, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< tratate internaYionale al c<ror scop era ap<rarea statelor romne n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care particip< romnii n Evul Mediu sunt o component< a relaYiilor internaYionale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

266

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2tefan vod< [2tefan cel Mare] strns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt< dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a ntrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat ntr-un glas: n mulYi ani de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod< steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii, 2tefan vod< g<tindu-se de mai mari lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de r<zboi s< [preg<tea], c< a mp<rYit o3tii sale steaguri 3i a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Boierimea 3i cu alYii (), cu toYii f<cur< sfat 3i aleser< dintre dn3ii un boier, anume Constantin Brncoveanu, marele logof<t [n Xara Romneasc<], de-l ridicar< s< le fie domn, c<-l 3tiau c< este nYelept 3i se tr<gea din odrasl< domneasc<. Atunci cu toYii se nchinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: ntr-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pn< la adnci b<trneYi. 2i ndat< l duser< n sfnt< mitropolie cu mare cinste, [nsoYindu-l] p<rintele Theodosie mitropolitul (...). 2i a3a ie3ind [din biseric<], l-au pus n scaun domnesc. (LetopiseYul Cantacuzinesc) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa B, funcYia/ dreg<toria pe care o ndeplinea Constantin Brncoveanu, nainte de a deveni domnitor. 2 puncte 3. PrecizaYi funcYia deYinut< de Theoctist, din sursa A, respectiv, de Theodosie, din sursa B. 3 puncte 4. MenYionaYi o asem<nare ntre acYiunile boierimii, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de referitor la declan3area procesului de alegere a unui nou domnitor n Moldova, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de referitor la declan3area procesului de alegere a unui nou domnitor n Xara Romneasc<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni militare desf<3urate n spaYiul romnesc medieval. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de c<tre domnitorii romni reprezint< o component< a relaYiilor internaYionale la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

267

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Boierimea 3i cu alYii (), cu toYii f<cur< sfat [n Xara Romneasc<] 3i aleser< dintre dn3ii un boier anume Constantin Brncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn (...). Atunci cu toYii se nchinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: ntr-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pn< la adnci b<trneYi. 2i ndat<-l duser< n sfnt< mitropolie cu mare cinste, (...). 2i patriarhul Dionisie i-a citit deasupra capului [slujba de binecuvntare] (...). 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus n scaun domnesc. (LetopiseYul Cantacuzinesc) B. Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea ntreag< (...) de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi. (). Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<. Dac< va fi vrut s< onoreze pe un Y<ran cu cea mai mare onoare care este n Moldova, slujba de mare logof<t, nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public, 3i iar<3i dac< va fi vrut s< scoat< din boierie pe vreun nobil, acesta de ndat< trebuie s< se supun< voinYei domnului s<u. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi domnitorul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte MenYionaYi funcYia/dreg<toria ecleziastic< precizat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi categoria social< precizat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la autoritatea domnitorului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la autoritatea domnitorului, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< fapte istorice avnd caracter militar la care particip< statele romne, n Evul Mediu. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de c<tre domnitorii romni reprezint< o component< a relaYiilor internaYionale la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

268

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noi, Mircea [Mircea cel B<trn], voievodul X<rii Romne3ti, duce de F<g<ra3 3i ban al Severinului, facem cunoscut () c<, deoarece prealuminatul principe 3i domn, domnul Sigismund, (...) ilustrul rege al Ungariei, () ne-a ajutat mai ales mpotriva acelor () nemp<caYi du3mani ai no3tri, turcii, de aceea noi, din ndemnul numai al nostru (), f<g<duim (...) mai nti c< noi, cnd 3i de cte ori de acum nainte domnul nostru, regele, va merge cu o3tirea sa, el nsu3i, mpotriva turcilor pomeniYi sau mpotriva oric<ror altora ce Yin cu ei, atunci s< fim YinuYi 3i datori a merge cu dnsul, de asemenea, noi n3ine mpotriva acelora, cu toat< o3tirea, cu oamenii 3i cu toat< puterea noastr<. (Tratat dintre Mircea cel B<trn 3i Sigismund de Luxemburg, 1395) B. nti. Maiestatea sa imperial<, ct< vreme va Yine r<zboiul cu turcii, ne va da 3i se va ngriji s< ni se numere de c<tre oamenii 3i vistiernicii s<i, pentru a ne ap<ra Yar< 3i dac< soarta ne va fi favorabil<, pentru a ataca pe du3man, plata a 5.000 de osta3i n bani gata. (...) Al doilea. Pentru ca s< putem da acest ajutor (...), maiestatea sa ne-a dat nou< 3i preascumpului nostru fiu, Petru, Xara Romneasc< cu toate veniturile sale, drepturile 3i hotarele sale ca s< o Yinem 3i s< o st<pnim n vecie, 3i ne-o d<ruie3te (...), f<r< ca s< fim datori a pl<ti vreun tribut sau vreo dare, cu acele libert<Yi 3i privilegii cu care am st<pnit-o 3i pn< acum. (Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi voievodul menYionat n sursa A. 2 puncte NumiYi statul precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi adversarii romnilor menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la condiYiile implic<rii voievodului n lupt<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la condiYiile implic<rii domnitorului n lupt<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< confrunt<ri militare ntreprinse de romni n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul modernit<Yii. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

269

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [n 1290], fiind n [Transilvania] un voievod ce l-au chemat Negru Voievod [n Xara] F<g<ra3ului, ridicatu-s-a de acolo cu toat< casa lui 3i cu mulYime de noroade rumni, papista3i*, sa3i 3i d< tot felul de oameni. Pogorndu-se pe apa DmboviYii, nceput-a a face Yar< nou<. nti au f<cut ora3ul ce-i zic Cmpulung. Acolo a f<cut o biseric< mare 3i frumoas< 3i nalt<. De acolo au desc<lecat la Arge3 3i au f<cut ora3 mare 3i s-au pus scaunul de domnie, f<cnd curYi de piatr< 3i case domne3ti 3i o biseric< mare 3i frumoas<. Iar noroadele ce pogorse cu dnsul, unii s-au tins pe sub podgorie, ajungnd pn< n apa Siretului 3i pn< n Br<ila, iar alYii s-au tins n jos peste tot locul de au f<cut ora3e 3i sate pn< n marginea Dun<rii 3i pn< la Olt.(LetopiseYul Cantacuzinesc)
*catolici

B. Anihilarea autonomiei [X<rii] F<g<ra3ului, n 1291, (...) a coincis, potrivit tradiYiei istorice a X<rii Romne3ti, cu trecerea munYilor de c<tre <Negru Vod<>, pesonaj a c<rui identitate real< e necunoscut<, 3i instalarea sa la Cmpulung. (...) Cmpulungul (...) sediu al unei nfloritoare comunit<Yi catolice, alc<tuit< din sa3i 3i unguri, etap< important< a drumului comercial care leag< Transilvania cu Dun<rea de Jos 3i Marea Neagr<, a devenit acum cea dinti re3edinY< a domniei X<rii Romne3ti. TradiYia e confirmat< a3adar de realitatea istoric<.(M. B<rbulescu, Istoria Romniei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa B, teritoriul a c<rei autonomie a fost anulat<. 2 puncte 3. PrecizaYi denumirea atribuit< sediului autorit<Yii stabilit n Arge3, din sursa A, respectiv, n Cmpulung, din sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la tradiYia istoric< 3i/sau la Negru Voievod, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la tradiYia istoric< 3i/sau la Negru Vod<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni militare desf<3urate n spaYiul romnesc, n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia romneasc< face parte din relaYiile internaYionale ale nceputului epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

270

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n 1473, [2tefan cel Mare] a instalat un nou domn fidel lui, n [Xara Romneasc<] pe care a smuls-o dominaYiei turce3ti. Pierderea X<rii Romne3ti 3i reconstituirea unui front antiotoman la Dun<re era o primejdie prea grav< pentru dominaYia PorYii n Peninsula Balcanic<. nYelegnd inevitabilitatea unei noi ofensive otomane, 2tefan cel Mare a nceput ndat< dup< victorie [la Vaslui, n 1475] s< preg<teasc< noua faz< a luptei. Solii trimise n toate direcYiile, n Polonia 3i Ungaria, la VeneYia 3i la Roma, n Hanatul Crimeii 3i la Caffa, au ncercat s< l<rgeasc< coaliYia antiotoman< pentru a da Moldovei posibilitatea s< nfrunte n condiYii mai bune noul atac al lui Mehmet al II-lea. (K. Hitchins, Istoria Romniei) B. Noi, Mihai, voievodul [X<rii Romne3ti] facem cunoscut c< (...) deoarece aceast< provincie Xara Romneasc< [este] de mai mult de o sut< de ani sub jugul turcesc 3i este supus< unei grele robii, noi s<tui de aceast< lung< robie (...), am hot<rt s< o aducem la starea sa de mai nainte (...) 3i s< cerem ajutorul 3i ocrotirea maiestaYii sale imperiale. Maiestatea sa imperial< nu a refuzat s< ne primeasc< pe noi 3i Yara noastr< n slujba 3i sub suzeranitatea sa, ba dimpotriv<, a fost foarte bucuroas< s< ne ajute pe noi cu generozitate. (Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa A, locul n care s-a obYinut victoria din 1475. 2 puncte 3. NumiYi statul condus de 2tefan cel Mare, din sursa A, respectiv, de Mihai Viteazul, din sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la strategia diplomatic< a lui 2tefan cel Mare, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la strategia diplomatic< a lui Mihai Viteazul, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< conflicte militare la care au participat romnii n Evul Mediu, n afara celui menYionat n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statelor medievale romne3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

271

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-aceia vreme, Mehmet mp<ratul turcesc armnd 120.000 de [oameni], oastea sa 3i oastea t<t<reasc< 3i munteneasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< avnd oastea sa, 40.000 3i 2.000 de [poloni] (...) 3i 5000 de unguri (...), le-a ie3it naintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. C< a fost nv<Yat de a prjolit iarba pretutindeni, de au sl<bit caii turcilor cei ginga3i.(...) 2i 2tefan-vod< tocmise puYini oameni peste lunca [rului] Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, n 1595], () a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...) pentru c< ndat< dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...) n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri [pierdute anterior n lupt<]. n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, [comandantul armatei otomane] Sinan pa3a, n partea din faY< a taberei, cade de pe podul rului Neajlov, (...) 3i sc<p< cu viaY<. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi voievodul precizat n sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi o asem<nare ntre factorii de mediu (elementele geografice) n care are loc fiecare b<t<lie, menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi adversarii romnilor n confrunt<rile militare, menYionaYi att pe baza sursei A ct 3i a sursei B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea n care voievodul romn a 5 puncte abordat lupta, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea n care voievodul romn a abordat lupta, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice realizate de romni n Evul Mediu. 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

272

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] (...) [sultanul] Baiazid (...) trecnd peste Istru [Dun<re] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...). Mai dup< aceea, ns<, se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii, care sunt multe 3i acoper< n toate p<rYile Yara, ca s< nu fie u3or de umblat pentru du3mani 3i nici lesne de cucerit. 2i Yinndu-se pe urma lui, s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit, dnd lupte, cnd vreo unitate du3man< rupndu-se, se ndrepta uneori prin Yar< dup< hran< sau la pr<dat vite; 3i a3a cu foarte mare ndr<zneal< se Yinea de armat<. Xinndu-se de urma lui Baiazid, se lupta ntr-una cu el n chip str<lucit. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) B. n anul [1462], () tiranul, [sultanul Mahomed al II-lea], trecnd Danubiul [Dun<rea, n Xara Romneasc<], a str<b<tut () locul mai bine de 7 zile 3i n-a g<sit nimic, nici om, nici cel mai nensemnat animal 3i nici ceva de mncare sau de b<ut. () Tiranul s-a nspaimntat 3i noaptea, cnd a ridicat corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta n mijlocul lor. Vlahul [Vlad Xepe3] ns< sculndu-se dis-de-dimineaY< 3i rnduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, cnd era nc< ntuneric, 3i, nimerind n partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< n<untru 3i pn< n ziu< a t<iat turci f<r< de num<r 3i pn< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis ntre ei () iar tiranul sculndu-se, plin de ru3ine, a trecut Danubiul 3i a ajuns la Adrianopol. (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi statul la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. NumiYi fluviul prin trecerea c<ruia ncepea campania din statul romn, precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi titlul deYinut att de Baiazid, din sursa A, ct 3i de Mahomed al II-lea, din sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia conduc<torul statului romn organizeaz< o lupt< decisiv< mpotriva adversarului, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia conduc<torul statului romn organizeaz< o lupt< decisiv< mpotriva adversarului, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte, 7. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statelor romne3ti, n secolele la XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia participarea romnilor la confrunt<ri militare este o component< a relaYiilor internaYionale din Evul Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

273

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Regele [Ungariei, Carol Robert de Anjou] a ajuns pe o cale oarecare cu toat< oastea sa [la Posada, n 1330], dar calea aceasta era cotit< 3i nchis< de amndou< p<rYile de rpe foarte nalte de jur mprejur, 3i pe unde aceast< cale era mai larg<, acolo romnii n mai multe locuri o nt<riser< cu pris<ci. Iar regele 3i toYi ai s<i, negndindu-se n adev<r la a3a ceva, mulYimea nem<surat< a romnilor sus pe rpe a alergat din toate p<rYile 3i a aruncat s<geYi asupra oastei regelui care se g<sea n fundul unei c<i adnci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curnd un fel de corabie strmt<, unde din pricina nghesuielii cei mai sprinteni cai 3i osta3i c<deau din toate p<rYile n lupt<. [] C<deau tineri 3i b<trni, principi 3i nobili, f<r< nicio deosebire []. 2i nsu3i regele abia a sc<pat cu cYiva in3i. (Cronica pictat< de la Viena) B. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, n 1595] a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...) dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< i love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri (...). n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, Sinan pa3a [comandantul armatei otomane] n partea din faY< a taberei cade de pe podul rului Neajlov (...) 3i sc<p< cu viaY<. Dac< noaptea cea ntunecoas< n-ar fi mpiedicat pe domn, f<r< ndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< () ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi domnitorul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi titlul conduc<torului armatei care se confrunt< cu romnii, din sursa A, respectiv, funcYia deYinut< de conduc<torul adversarilor romnilor, din sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la finalul operaYiilor militare, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la finalul operaYiilor militare, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale romnilor, n Evul Mediu. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

274

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. C<tre coroana ungureasc< 3i c<tre toate Y<rile, n care va ajunge aceast< scrisoare, s<n<tate. Noi, 2tefan Voievod [2tefan cel Mare], din mila lui Dumnezeu domn al X<rii Moldovei, () v< spun domniilor voastre c< (...) p<gnul mp<rat al turcilor 3i puse n gnd s<-3i r<zbune [nfrngerea suferit< de otomani la Vaslui] 3i s< vie, n luna mai, [personal] 3i cu toat< puterea sa mpotriva noastr< 3i s< supun< Yara noastr<, care e poarta cre3tin<t<Yii. Dar dac< aceast< poart<, care e Yara noastr<, va fi pierdut< () atunci toat< cre3tin<tatea va fi n primejdie. De aceea ne rug<m de domniile voastre s< ne trimiteYi pe c<pitanii vo3tri ntr-ajutor mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii (). Iar noi, din partea noastr< f<g<duim, pe credinYa noastr< cre3tineasc< 3i cu jur<mntul domniei noastre, c< (...) ne vom lupta pn< la moarte pentru legea cre3tin<t<Yii. (Scrisoarea lui 2tefan cel Mare c<tre principii cre3tini, 1475) B. nti. () Ct< vreme va Yine r<zboiul cu turcii, (...) dac< s-ar ntmpla s< avem nevoie de mai mult< oaste, cerut< de mprejur<ri grele, maiestatea sa imperial< () va veni n ajutorul nostru cu oaste mai mare din Transilvania 3i din alte locuri. () Al doilea. Pentru ca s< putem da acest ajutor cu ct mai mult< rvn< 3i dragoste 3i pentru a putea sluji cre3tin<t<Yii cu toat< credinYa, maiestatea sa ne-a dat nou< 3i preascumpului nostru fiu, Petru, Xara Romneasc< cu toate veniturile sale, drepturile 3i hotarele sale ca s< o Yinem 3i s< o st<pnim n vecie, (...) f<r< ca s< fim datori a pl<ti vreun tribut sau vreo dare, cu acele libert<Yi 3i privilegii cu care am st<pnit-o 3i am Yinut-o 3i pn< acum. (Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi voievodul precizat n sursa A. 2 puncte PrecizaYi adversarii romnilor menYionaYi att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi comunitatea religioas< n slujba c<reia se pune fiecare dintre voievozii romni menYionat< att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la rolul religiei n stabilirea alianYei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la rolul religiei n stabilirea alianYei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte PrezentaYi alte dou< acYiuni militare n care s-au implicat romnii, n Evul Mediu, n afara celor precizate n text. 6 puncte ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale din spaYiul romnesc au contribuit la procesul de formare a statului medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

275

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Regele [Ungariei Carol Robert de Anjou] a ajuns pe o cale oarecare cu toat< oastea sa, [la Posada, n 1330], dar calea aceasta era cotit< 3i nchis< de amndou< p<rYile de rpe foarte nalte de jur mprejur, 3i pe unde aceast< cale era mai larg<, acolo romnii n mai multe locuri o nt<riser< cu pris<ci. Iar regele 3i toYi ai s<i, negndindu-se n adev<r la a3a ceva, mulYimea nem<surat< a romnilor sus pe rpe a alergat din toate p<rYile 3i a aruncat s<geYi asupra oastei regelui care se g<sea n fundul unei c<i adnci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curnd un fel de corabie strmt<, unde din pricina nghesuielii cei mai sprinteni cai 3i osta3i c<deau din toate p<rYile n lupt<. [] C<deau tineri 3i b<trni, principi 3i nobili, f<r< nicio deosebire []. 2i nsu3i regele abia a sc<pat cu cYiva in3i. (Cronica pictat< de la Viena) B. n [1462, sultanul Mahomed al II-lea] trecnd Danubiul, a str<b<tut [Xara Romneasc<] mai bine de 7 zile 3i n-a g<sit nimic, nici om, nici cel mai nensemnat animal 3i nici ceva de mncare sau de b<ut. () Tiranul s-a nspaimntat 3i noaptea, cnd a ridicat corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta n mijlocul lor. Vlahul [Vlad Xepe3] ns< sculndu-se dis-dedimineaY< 3i rnduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, cnd era nc< ntuneric, 3i, nimerind n partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< n<untru 3i pn< n ziu< a t<iat turci f<r< de num<r; 3i pn< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis ntre ei () iar tiranul sculndu-se, plin de ru3ine, a trecut Danubiul 3i a ajuns la Adrianopol. (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi conduc<torul statului romn precizat n sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o informaYie referitoare la consecinYele luptei pentru oastea maghiar<, respectiv, pentru oastea otoman<. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la modalitatea n care romnii au obYinut victoria, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la modalitatea n care romnii au obYinut victoria, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< instituYii centrale ale statului romn, n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de romni este o component< a relaYiilor internaYionale la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

276

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Regele [Ungariei Carol Robert de Anjou] a ajuns pe o cale oarecare cu toat< oastea sa, [la Posada, n 1330], dar calea aceasta era cotit< 3i nchis< de amndou< p<rYile de rpe foarte nalte de jur mprejur, 3i pe unde aceast< cale era mai larg<, acolo romnii n mai multe locuri o nt<riser< cu pris<ci. Iar regele 3i toYi ai s<i, negndindu-se n adev<r la a3a ceva, mulYimea nem<surat< a romnilor sus pe rpe a alergat din toate p<rYile 3i a aruncat s<geYi asupra oastei regelui, care se g<sea n fundul unei c<i adnci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curnd un fel de corabie strmt<, unde din pricina nghesuielii cei mai sprinteni cai 3i osta3i c<deau din toate p<rYile n lupt<. () C<deau tineri 3i b<trni, principi 3i nobili, f<r< nicio deosebire (). 2i nsu3i regele abia a sc<pat cu cYiva in3i. (Cronica pictat< de la Viena) B. ntr-aceia vreme, Mehmet mp<ratul turcesc armnd 120.000 de [oameni], oastea sa 3i oastea t<t<reasc< 3i munteneasc<, [le-a] trimis asupra lui [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< avnd oastea sa, 40.000 3i 2.000 de [poloni] ce-i venise ntr-ajutor () de la craiul Cazimir 3i 5.000 de unguri, ce-i dobndise de la Mateia3 [Corvin] craiul unguresc, le-au ie3it naintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu nalt [1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod< (...). 2i 2tefan-vod< tocmise puYini oameni peste lunca Brladului, c< s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi, atunci oastea turceasc< ntorcndu-se la glasul buciumelor 3i mpiedicndu-i 3i apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au ncercat s< treac< prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar (...) mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul al care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi voievodul la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o informaYie referitoare la factorii de mediu (condiYiile geografice) n care s-a desf<3urat fiecare lupt<. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia victoria a fost obYinut< exclusiv de romni, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia victoria a fost obYinut< de romni 3i de corpuri de oaste str<in<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare la care particip< romnii n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul modernit<Yii, n afara celor menYionate n sursele A 3i B. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat medieval romnesc, n secolele al XVI-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

277

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. [n 1595, Mihai Viteazul, la C<lug<reni] iese la lupt< cu oaste puYin<. (...) Turcii (...) i resping pe cre3tini 3i ace3tia se retrag nencetat 3i pierd 11 tunuri. (...) Atunci m<rinimosul Mihai (...) a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei (...) 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...) dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...), n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< i love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri (...). n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug<, Sinan pa3a [comandantul armatei otomane] n partea din faY< a taberei cade de pe podul rului Neajlov, (...) 3i sc<p< cu viaY< (...) 3i alYi mulYi c<pitani 3i trei mii de o3teni [otomani] fur< t<iaYi, [iar] din cre3tini abia c<zur< cteva sute 3i dac< ntunericul nopYii nu mpiedica pe Mihai (...) f<r< ndoial< era s< frng<, de tot, puterea du3manului 3i s< pun< cap<t dintr-o dat< ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) B. n cronica [otoman<], este scris c< n apropiere de podul C<lug<reni se afl< un loc ml<3tinos 3i p<duros. Odat< cu sosirea [otomanilor] n acel loc, ivindu-se un alai al du3manilor [condu3i de Mihai Viteazul] au nceput s< se lupte, a3eznd tunuri 3i pu3ti, care la intrarea n p<dure au pricinuit o3tirii o pagub< foarte nsemnat<. n acest timp, [otomanii], trecnd podul, i-au ntmpinat pe du3mani. De dimineaY< 3i pn< seara s-a dat o lupt< crncen<. Lundu-se dou<sprezece tunuri ale du3manului, au c3tigat victoria 3i du3manul a fost nvins. Dar locul acela fiind ml<3tinos, 3i p<duros (...), [Sinan] pa3a, pe cnd fugea, a fost r<nit (...) 3i mpotmolindu-se ntr-o mla3tin<, a c<zut de pe calul s<u. (Cronici turce3ti) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. NumiYi localitatea la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. NumiYi cei doi comandanYi ai o3tirilor care s-au confruntat, n 1595, precizaYi att n sursa A, ct 3i n sursa B. 6 puncte 4. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia cre3tinii au nvins n lupt<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< efect. 5 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia cre3tinii au nvins n lupt<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< efect. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice iniYiate de romni n Evul Mediu 3i/ sau la nceputurile modernit<Yii. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat medieval romnesc, n secolele al XIV-lea al XV-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

278

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Regele [Carol Robert de Anjou, n 1330] a cuprins Severinul* 3i fort<reaYa lui (...); Basarab a trimis astfel la rege o solie vrednic< de toat< cinstea ca s<-i spun< regelui:< Fiindc< voi, rege 3i st<pn al meu, v-aYi str<duit n stngerea o3tirii, eu voi r<spl<ti osteneala voastr< cu 7000 de m<rci de argint 3i v< voi l<sa n pace Severinul, cu toate ce Yin de el, pe care acum cu puterea le YineYi n minile voastre. Pe deasupra, tributul pe care-l datorez coroanei voastre l voi pl<ti cu credinY< n tot anul. 2i nu mai puYin voi trimite la curtea voastr< pe unul din fiii mei ca s< serveasc< pe banii mei 3i pe cheltuiala mea, numai s< v< ntoarceYi nd<r<t n pace (...) pentru c< dac< veniYi 3i mai mult nl<untrul Y<rii, nu veYi putea nicidecum s< [sc<paYi de pericol]>.(Cronica pictat< de la Viena)
*teritoriul era n litigiu ntre regele Ungariei 3i voievodul X<rii Romne3ti

B. Prin multe 3i serioase dovezi [Sigismund Bathory, principele Transilvaniei] r<sturn< toate ndoielile care p<reau s< justifice o ntrziere mai ndelungat< din partea lui Mihai [n adoptarea unei decizii referitoare la lupta antiotoman<]. I s-a adus aminte c< (...) dac< vor s< r<mn< n pace din partea [turcilor] 3i nesup<raYi, trebuie s< le rabde taberele n Yar<, dup< bunul plac, att peste iarn< ct 3i peste var<, s<-i ntreYin< cu multe provizii, s<-i ndestuleze cu mari sume de bani (...). [Mihai Viteazul] ncepu s< cugete ce ar fi de f<cut pentru nt<rirea demnit<Yii 3i a autorit<Yii sale, considernd c< nu e onorabil a l<sa supu3ii ncredinYaYi ap<r<rii sale prad< attor nefericiri; [de aceea], el adun< pe cei mai mari 3i mai de frunte ai Y<rii ca s< Yin< sfat asupra felului n care va putea s< scape Yara de attea rele ce sufer< 3i de altele mai mari, care o ameninY< n tot ceasul. Acea adunare se ncheie, cu nvoirea tuturor, c< este mai bine s< se uneasc< cu principii cre3tini* dect s< poarte mai departe, jugul cel nesuferit al tiranului turc. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii)
*Liga Sfnt< coaliza principi cre3tini ai Europei n lupta antiotoman<

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi, din sursa B, funcYia conduc<torului Transilvaniei. 2 puncte 3. MenYionaYi, pe baza sursei A, respectiv, a sursei B, cte o informaYie avnd caracter economic. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la rolul conduc<torului romnilor n adoptarea unei decizii pe plan extern, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la rolul conduc<torului romnilor n adoptarea unei decizii pe plan extern, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale statelor romne desf<3urate ntre 1350-1500. 6 puncte 7. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romn, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

279

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie [n 1499, tratat de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale (...). Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile (...) lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i (...) cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...), c< (...) voi p<stra fidelitate 3i supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i (...), ca 3i faY< de ntreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) i p<strau fidelitate, (...) dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt dator s< p<strez pacea ntre provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu contravin cu nimic vechilor nYelegeri. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa A, statul al c<rui rege semneaz< tratat cu 2tefan cel Mare. 2 puncte 3. PrecizaYi titlul deYinut att de 2tefan cel Mare din sursa A, ct 3i de 2tefan Tom3a, din sursa B. 3 puncte 4. NumiYi statul condus att de 2tefan cel Mare din sursa A, ct 3i de 2tefan Tom3a, din sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la atitudinea lui 2tefan cel Mare faY< de otomani, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la atitudinea lui 2tefan Tom3a faY< de otomani, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare la care particip< romnii n Evul Mediu, n afara celor precizate n text. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

280

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n anul [1396], regele Sigismund* al Ungariei [a ajuns la] Nicopole (...). Atunci veni sultanul turcilor Baiazid, cu 200.000 de oameni n ajutorul ora3ului. Cnd auzi acestea, regele Sigismund i ie3i [nainte] cu oastea sa care era socotit< cam la 60.000 de oameni. Apoi a venit domnul X<rii Romne3ti, numit Mircea, care a cerut regelui s<-i dea voie s< fac< o recunoa3tere a du3manului. (...) Dup< ce s-a ntors la rege 3i i-a spus c< a v<zut pe du3man 3i c< du3manul avea 20 de steaguri 3i c< sub fiecare steag s-ar afla cte 10.000 de oameni (...) regele a vrut s< ntocmeasc< ordinea de lupt<. Atunci, domnul X<rii Romne3ti a cerut s< i se ng<duie s< dea primul atac, ceea ce regele ncuviinY< bucuros. Dar ducele Burgundiei (...) a trimis la rege s<-l lase s< dea primul atac c< venise de departe.(...) Turcii i mpresuraser< pe [cre3tini], toYi se a3ternur< pe fug<, (...) mulYi alYi cavaleri 3i domni 3i osta3i au c<zut n prinsoare. (J. Schiltberger, Jurnal de c<l<torie)
*Sigismund de Luxemburg mp<rat romano - german 3i rege al Ungariei

B. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] care a nceput, nti, mai nainte r<zboi, plecnd cu armata asupra barbarilor mpreun< cu mp<ratul [romano-german] Sigismund [de Luxemburg, n 1396], Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...) trecnd peste Istru [Dun<re] mergea nainte robind [Xara Romneasc<]. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii; nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...). Mai dup< aceea, ns<, se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii (...) 3i s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit (...) 3i se lupta, ntr-una, cu el n chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind n cale se Yinea strns n urma ei, punnd-o la mare suferinY< 3i o aducea n situaYii grele 3i nu nceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea n tab<r<. (...) A3adar, Baiazid s-a ad<postit acolo n tab<r<; a doua zi, ns< a trecut armata peste Istru. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice)
1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi ora3ul la care se refer< sursa A. 2 puncte MenYionaYi o informaYie, din textul A, 3i o alta din textul B, aflate n relaYie cauz<-efect.6 puncte ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia lupta antiotoman<, la care particip< romnii, se ncheie printr-o victorie, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia lupta antiotoman<, la care particip< romnii, se ncheie printr-o victorie, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< tratate internaYionale care vizau spaYiul romnesc, ntre anii 1401-1600. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

281

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A., Tiranul [sultanul Mehmet al II-lea] s-a nsp<imntat 3i noaptea, cnd a tras corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta n mijlocul lor. Vlachul [voievodul Vlad Xepe3] ns<, sculndu-se dis-de-dimineaY< 3i rnduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, cnd era nc< n ntuneric, 3i nimerind, n partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< n<untru 3i pn< n ziu< a t<iat turci f<r< de num<r; 3i pn< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis ntre ei. Cnd ns< s-a f<cut dimineaY<, vlachii au intrat n [tab<ra] lor 3i s-au culcat; iar tiranul sculndu-se, plin de ru3ine, a trecut Danubiul [din Xara Romneasc<] 3i a ajuns la Adrianopol. (Ducas, Istoria turco-bizantin<) B. Lupta [de la C<lug<reni, n 1595], Yine mai multe ore (...) turcii i resping pe cre3tini, ace3tia se retrag, luptndu-se nencetat 3i pierd 11 tunuri.(...) Era momentul cnd se cerea neap<rat o acYiune eroic<, o fapt< m<reaY< care s< cutremure inimile p<gnilor 3i s< le nalYe pe ale cre3tinilor. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i, p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i, luptnd b<rb<te3te, se ntoarce nev<t<mat. (...) F<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, (...) nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi voievodul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi statul la care se refer< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi adversarii romnilor menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine caracterul spontan al acYiunilor voievodului, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine caracterul organizat al acYiunilor voievodului, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice ale X<rilor Romne n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale situate n spaYiul romnesc au contribuit la ntemeierea statului medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

282

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Atunci, Petru I [Mu3at] a plecat cu sfetnicii s<i, la Liov [n Polonia], unde, la 26 septembrie 1387, a depus, n prezenYa regelui, jur<mntul de vasalitate faY< de coroana polon<. Marii [boieri] moldoveni au dat 3i ei un act cu un conYinut asem<n<tor (...). IniYiativa a aparYinut lui Petru I, care a ntrunit un sfat n mod special, cum se spune n actele omagiului de la Liov. Deci, Petru a fost acela care, cump<nind bine noua conjunctur<, a socotit mai prudent< 3i mai folositoare o apropiere de regatul polon, care, prin unirea cu Lituania (1386), devenise o mare forY< n aceast< parte a Europei. Tratatul din 1387 mai avea, ns<, o semnificaYie, una politic<; prin el, Moldova a intrat n sistemul de alianYe al regatului polono-lituanian, ce p<rea s< ofere garanYii suficiente pentru ap<rarea Y<rii de pretenYiile regatului ungar, care nYelege suzeranitatea nu doar ca o leg<tur< vasalic<, tipic feudal<, ci ca o posesiune de fapt. (2t. Gorovei, Mu3atinii) B. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie [n 1499, tratat de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale [...]. Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile [...] lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i [...] cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte SelectaYi, din sursa A, o categorie social<. 2 puncte NumiYi dou< state la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la caracterul relaYiilor bilaterale, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la caracterul relaYiilor bilaterale, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< conflicte militare desf<3urate de romni n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne, n afara celor precizate n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale din spaYiul romnesc contribuie la procesul de ntemeiere al statului medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4.

283

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noi, Mircea, [Mircea cel B<trn] voievodul X<rii Romne3ti, () facem cunoscut c<, deoarece prealuminatul principe, Sigismund, (...) ilustrul rege al Ungariei, () deoarece ne-a ajutat mai ales mpotriva acelor () du3mani ai no3tri, turcii, de aceea noi, din ndemnul numai al nostru (), f<g<duim (...) mai nti c< noi, cnd 3i de cte ori, de acum nainte, regele nostru va merge cu o3tirea sa, el nsu3i, mpotriva turcilor pomeniYi sau mpotriva oric<ror altora ce Yin cu ei, atunci s< fim YinuYi 3i datori a merge cu dnsul, de asemenea, noi n3ine mpotriva acelora, cu toat< o3tirea, cu oamenii 3i cu toat< puterea noastr<.(...) Iar dac< [regele] ar trimite acolo numai o3tirea sa, atunci 3i noi s< fim datori a trimite cu o3tirea zisului [rege], numai o3tirea 3i pe oamenii no3tri. (Tratatul dintre Mircea cel B<trn 3i Sigismund de Luxemburg, 1395) B. Noi, 2tefan [2tefan cel Mare], voievod al Moldovei, () n caz c< majestatea regal< va merge contra turcilor prin Xara Romneasc<, noi, 2tefan Voievod, vom merge, n acela3i timp, n persoan< 3i cu toat< puterea mpreun< cu majestatea regeasc<. De asemenea, n caz c< majestatea regal< ar trimite contra acelora3i turci pe un c<pitan al s<u prin aceea3i Valahie, noi, 2tefan Voievod, vom merge, de asemenea, n persoan< 3i cu toat< puterea cu zisul c<pitan. (Tratatul dintre 2tefan cel Mare 3i Matei Corvin, regele Ungariei, 1475) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. PrecizaYi, din sursa B, funcYia pe care o ndeplinea 2tefan cel Mare. 2 puncte 3. NumiYi statul medieval romn condus de Mircea cel B<trn, din sursa A, respectiv, pe cel condus de 2tefan cel Mare, din sursa B. 6 puncte 4. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia romnii particip< la luptele mpotriva otomanilor 3i a aliaYilor lor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia romnii particip< la luptele mpotriva otomanilor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< instituYii centrale din spaYiul romnesc n secolele al XIV-lea al XVIII-lea. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

284

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] care a nceput, nti, mai nainte r<zboi, plecnd cu armata asupra barbarilor mpreun< cu mp<ratul romanilor Sigismund [de Luxemburg, n 1396], Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...) trecnd peste Istru [Dun<re] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...). Mai dup< aceea, ns<, se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii (...) 3i s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit. (...) 3i se lupta, ntr-una, cu el n chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind n cale se Yinea strns n urma ei, punnd-o la mare suferinY< 3i o aducea n situaYii grele 3i nu nceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea n tab<r<. (...) A3adar, Baiazid s-a ad<postit acolo n tab<r<; a doua zi, ns< a trecut armata peste Istru. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) B. n anul [1462] trimite [sultanul Mahomed al II-lea] la voievodul Valahiei [Vlad Xepe3] un sol anunYndu-l s< vin< n grab< la nchin<ciune (...). Voievodul i-a r<spuns ns<: <ct despre sine s< vin< nsu3i la nchin<ciune (...) este cu neputinY<>. (...) Tiranul [sultanul], (...) turbat de mnie 3ia strns armata de pretutindeni 3i () trecnd Danubiul [Dun<re], a str<b<tut [Xara Romneasc<]. () Tiranul s-a nspaimntat 3i noaptea, cnd a ridicat corturile, fiindu-i fric<, a tras 3anYuri 3i a ridicat valuri 3i sta n mijlocul lor. Vlahul ns< sculndu-se dis-de-dimineaY< 3i rnduindu-3i bine oamenii de sub el, a n<v<lit, cnd era nc< ntuneric, 3i, nimerind n partea dreapt< a taberei, a intrat deodat< n<untru 3i pn< n ziu< a t<iat turci f<r< de num<r; 3i pn< ce s-a luminat de ziu<, mulYi turci s-au ucis ntre ei () iar tiranul sculndu-se, plin de ru3ine, a trecut Danubiul 3i a ajuns la Adrianopol. (M. Ducas, Istoria turco-bizantin<)
*sihle p<dure tn<r<, h<Yi3

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa B, conduc<torul Valahiei. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o cauz< a expediYiilor conduse de sultani, n nordul Dun<rii. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la strategia adoptat< de conduc<torul statului romn, dup< trecerea Dun<rii de sultan, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la strategia adoptat< de conduc<torul statului romn, dup< trecerea Dun<rii de sultan, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< tratate internaYionale semnate de romni, pentru ap<rarea statului lor, n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVII-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

285

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Iosif, primul mitropolit cunoscut n Biserica Moldovei, era un p<mntean rud< cu domnii Y<rii, desigur preg<tit ntr-o m<n<stire moldoveneasc<. Lupta st<ruitoare dus< de domn [Petru I Mu3at], de cler 3i credincio3i cu Patriarhia [din Constantinopol] pentru recunoa3terea unui mitropolit din propriul lor neam a fost ncununat< de izbnd< [n 1401]. Curajul moldovenilor de a izgoni un mitropolit grec trimis de Patriarhie 3i de a se mpotrivi hot<rrilor sinodului* patriarhal dezv<luie o maturitate, o experienY< bisericeasc< pe care au dobndit-o ntr-un timp mai ndelungat. (M. P<curaru, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne)
*adunare de ierarhi, care constituie forul suprem al Bisericii ortodoxe 3i se ntrune3te pentru rezolvarea unor probleme de administraYie bisericeasc<

B. Boierimea 3i cu alYii (), cu toYii f<cur< sfat [n 1688, n Xara Romneasc<] 3i aleser< dintre dn3ii un boier, anume Constantin Brncoveanu, marele logof<t, de-l ridicar< s< le fie domn, c<-l 3tiau c< este nYelept 3i se tr<gea din odrasl< domneasc<. Atunci cu toYii se nchinar< lui cu mare bucurie 3i toYi cu un glas bun, ziser<: ntr-un ceas bun s< ne fii m<ria ta domn pn< la adnci b<trneYi. 2i ndat< l duser< n sfnt< mitropolie cu mare cinste, [nsoYindu-l] p<rintele Theodosie, mitropolitul. 2i i-au citi deasupra capului [binecuvntarea religioas<] patriahul Dionisie. 2i a3a ie3ind de acolo, l-au pus n scaun domnesc. (LetopiseYul Cantacuzinesc) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi domnitorul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte un stat romnesc. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Biseric< 3i instituYia Domniei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre Biseric< 3i instituYia Domniei, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice desf<3urate la sfr3itul Evului Mediu 3i/ sau la nceputul modernit<Yii, care vizau spaYiul romnesc. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care au participat voievozii romni fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4.

286

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. ntr-aceia vreme, Mehmet mp<ratul turcesc armnd 120.000 de [oameni], oastea sa 3i oastea t<t<reasc<, (...) [le-a] trimis asupra lui 2tefan-vod< [2tefan cel Mare]. Iar 2tefan-vod< avndu oastea sa, 40.000 3i 2.000 de [poloni] (...) 3i 5000 de unguri (...), le-au ie3it naintea turcilor (...), la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefan-vod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) 2tefan-vod< tocmis< puYini oameni peste lunca [rului] Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi (...). Iar, 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a s< ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. n anul [1476], (...) s-a ridicat puternicul Mehmet, cu toate puterile sale r<s<ritene (...) 3i au ajuns pn< aici, la locul numit Prul Alb. 2i noi, 2tefan voievod, cu fiul nostru Alexandru, am ie3it naintea lor 3i am f<cut mare r<zboi cu ei. 2i cu voia lui Dumnezeu, au fost nfrnYi cre3tinii de p<gni. 2i au c<zut acolo mulYime mare de osta3i ai Moldovei. Atunci 3i t<tarii au lovit Yara Moldovei (...). De aceea, a binevoit, Io 2tefan voievod, cu buna sa voinY< a zidi aceast< [biseric<], (...) pentru amintirea tuturor [cre3tinilor] care s-au pr<p<dit aici. (Pisania bisericii din R<zboieni) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte PrecizaYi, din sursa A, locul n care s-a desf<3urat lupta din 1475. 2 puncte NumiYi voievodul Moldovei menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi aliatul Imperiului Otoman menYionat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia rezultatul conflictului romno-otoman este favorabil romnilor, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia rezultatul conflictului romno-otoman este favorabil romnilor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice susYinute de romni, n Evul Mediu. 6 puncte 8. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVI-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

1. 2. 3. 4. 5.

287

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. C<tre [Ungaria] 3i c<tre toate Y<rile, n care va ajunge aceast< scrisoare, s<n<tate. Noi, 2tefan Voievod [2tefan cel Mare], din mila lui Dumnezeu domn al X<rii Moldovei, () v< spun domniilor voastre c< (...) p<gnul mp<rat al turcilor 3i puse n gnd s<-3i r<zbune [nfrngerea suferit< de otomani la Podul nalt] 3i s< vie, n luna mai, [personal] 3i cu toat< puterea sa mpotriva noastr< 3i s< supun< Yara noastr<, care e poarta cre3tin<t<Yii. Dar dac< aceast< poart<, care e Yara noastr<, va fi pierdut< () atunci toat< cre3tin<tatea va fi n primejdie. De aceea ne rug<m de domniile voastre s< ne trimiteYi pe c<pitanii vo3tri ntr-ajutor mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii (). Iar noi, din partea noastr< f<g<duim, pe credinYa noastr< cre3tineasc< 3i cu jur<mntul domniei noastre, c< (...) ne vom lupta pn< la moarte pentru legea cre3tin<t<Yii. (Scrisoarea lui 2tefan cel Mare c<tre principii cre3tini, 1475) B. Provincia mea, Xara Romneasc<, nu e mai departe de scaunul tiranului [sultanului] dect cale de cinci zile 3i numai Dun<rea o desparte de teritoriul du3manului. n aceast< Yar< a3 fi putut tr<i lini3tit, singur 3i f<r< nicio fric<, dac< nu m< simYeam chemat de credinYa mea faY< de Maiestatea Voastr< 3i faY< de ntreaga cre3tin<tate. Eu ns<, nevrnd s< sporesc puterea turcilor prin osta3ii mei, spre distrugerea cre3tinilor, de bun< voie m-am ar<tat gata de a lua parte la Liga [Sfnt<]*, fapt prin care mi l-am f<cut pe tiran du3man de moarte (...). Cu acest du3man nemp<cat [m-am luptat] pururea repurtnd o mulYime de victorii din cele mai glorioase. (Memoriul lui Mihai Viteazul c<tre mp<ratul romano-german Rudolf al II-lea, 1601)
*Liga Sfnt<, la care Mihai Viteazul a aderat, coaliza principi cre3tini ai Europei n lupta antiotoman<

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi voievodul la care se refer< sursa A. 2 puncte 3. PrecizaYi comunitatea religioas< la ap<rarea c<reia particip< fiecare voievod romn la care se refer< att sursa A, ct 3i sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi adversarii romnilor menYionaYi att n sursa A, ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia alianYa genereaz< conflicte militare, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia conflictele militare genereaz< iniYierea/ consolidarea alianYelor, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 7. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice ale X<rilor Romne, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul epocii moderne, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la ntemeierea unui stat medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

288

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. 2tefan vod< [2tefan cel Mare] strns-a boiarii Y<rii 3i mari 3i mici 3i alt< curte m<runt< dimpreun< cu mitropolitul Theoctist 3i cu mulYi c<lug<ri, la locul ce se chiam< Direptate 3i i-a ntrebat pre toYi: Iaste-le cu voie tuturor s< le fie domn? Ei cu toYii au strigat ntr-un glas: n mulYi ani de la Dumnezeu s< domne3ti. (...) Cu toYii l-au r<dicat domn. (...) 2i de acolo lu< 2tefan vod< steagul X<rii Moldovei 3i se duse la scaunul Sucevii. Decii 2tefan vod< g<tindu-s< de mai mari lucruri s< fac<, nu cerca s< a3eze Yara, ci de r<zboi s< [preg<tea], c< a mp<rYit o3tii sale steaguri 3i a pus c<pitani, care toate cu noroc i-au venit. (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Fost-a Mihai Vod< (...) ban de Craiova, (). Acest Mihai Vod< a avut o rud< pe Iani Vistierul, care (...) chematu-l-a pe Mihai la Poart<, ca s<-i c3tige domnia X<rii Romne3ti (). Purces-au mpreun< cu el la Poart< 3i boierii care au trecut, dup< multe f<g<duieli, de partea lui (...). 2ezut-a Mihai mai mult< vreme la Poart< 3i toate cheltuielile lui Mihai le-a pl<tit Iani (). Dup< aceia cnd l-au mbr<cat cu caftan n divan, f<g<duit-a Mihai naintea vizirilor* la [Constantinopol], c< va pl<ti datoria, ce r<m<sese de mai nainte. (Cronicarul Szamoskzy despre Mihai Viteazul)
*coordonatori ai administraYiei civile, controlnd veniturile 3i cheltuielile Imperiului Otoman

Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi, din sursa B, funcYia deYinut< de Mihai Vod< nainte de preluarea domniei. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, funcYia deYinut< de Theoctist. 2 puncte 3. NumiYi cte un ora3 precizat n sursa A, respectiv, n sursa B. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la obiectivele domnitorului dup< nsc<unare, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la obiectivele domnitorului dup< preluarea puterii, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< conflicte militare la care particip< romnii n Evul Mediu. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia promovat< de c<tre domnitorii romni se integreaz< n relaYiile internaYionale de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

289

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Lupta [de la C<lug<reni, n 1595], Yine mai multe ore (...) turcii i resping pe cre3tini, ace3tia se retrag, luptndu-se nencetat 3i pierd 11 tunuri.(...) Era momentul cnd se cerea neap<rat o acYiune eroic<, o fapt< m<reaY< care s< cutremure inimile p<gnilor 3i s< le nalYe pe ale cre3tinilor. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul], a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i, p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i, luptnd b<rb<te3te, se ntoarce nev<t<mat. (...) F<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, (...) pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri. (...) AlYi mulYi c<pitani 3i trei mii de o3teni [otomani] fur< uci3i, din cre3tini c<zur< cteva sute. (...) Dac< noaptea cea ntunecoas< n-ar fi mpiedicat pe domn, f<r< ndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< () ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) B. VeYi 3ti c< dup< ce am venit cu o3tile pe p<mntul Valahiei, blestematul 3i nelegiuitul de Mihai a venit cu oastea mpotriva armatei musulmane 3i dup< ce ne-am luptat cu el [la C<lug<reni], a fost nfrnt acest nelegiuit cu oastea sa 3i pus pe fug< 3i a3a am sosit n ora3ul Bucure3ti [n 1595, apoi] n ora3ul Trgovi3te 3i acolo (...) a nceput s< se fac< o cet<Yuie. (...). Dar n timpul acesta, (...) cum nu se g<seau nici alimente, nu s-au putut Yine n fru [cavalerii], care dup< ce 3i-au luat pr<zile f<cute de ei, s-au tras mulYi dintre ei napoi 3i au plecat de acolo, c<ci blestematul de voievod al Transilvaniei unindu-se cu nelegiuitul Mihai [Viteazul] au venit (...) cu vreo 50-60000 de necredincio3i cu hot<rre s< ne atace () 3i s-au t<b<rt chiar n aceia3i zi n care noi am plecat din Trgovi3te [spre Bucure3ti] 3i () ner<mnnd acolo dect 300 sau 400 de soldaYi, necredincio3ii au dat asaltul 3i deodat< au dat foc 3i prjol la aceea cet<Yuie (...) 3i nefiind mulYi soldaYi n ea, necredincio3ii au luat-o 3i au distrus-o. (Raportul lui Sinan-pa3a despre campania din 1595) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi, din sursa B, statul n care se desf<3oar< campania lui Sinan-pa3a. 2 puncte 3. MenYionaYi cte o informaYie referitoare la rezultatul luptei de la C<lug<reni, n opinia autorului sursei A, respectiv, al sursei B. 6 puncte 4. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care apreciaz< implicarea lui Mihai Viteazul n lupt<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care denigreaz< implicarea lui Mihai Viteazul n lupt<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare desf<3urate de romni, n Evul Mediu, n afara celor precizate n sursele A 3i B. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia tratatele semnate de X<rile Romne, fac parte integrant< din diplomaYia medieval< european<. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

290

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Domnilor Moldovei, (...) li s-a l<sat libertatea ntreag< (...) de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, (...), ba chiar de a face episcopi. (). Pentru a da demnit<Yile, domnului nu-i era prescris< nicio regul<, (...) nimeni nu ndr<zne3te s<-l contrazic< n public (...). Aceea3i putere o are nu numai asupra c<lug<rilor de rnd, ci 3i asupra mitropolitului, episcopilor, arhimandriYilor 3i egumenilor (...). Domnul poate s<-i nl<ture din slujba 3i din rangul lor bisericesc f<r< s< fie mpiedicat de nimic (...) 3i f<r< nvoirea patriarhului de la [Constantinopol]. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) B. n Moldova s-a f<cut obicei ca domnii sau boierii, dac< voiesc s< nalYe vreo m<n<stire, s<-3i mpart< toat< averea ntre m<n<stire 3i fiii s<i 3i s< lase mo3tenire m<n<stirii tot att ct dobnde3te fiecare dintre copiii s<i. Iar dac< ctitorul se teme c< m<n<stirea se va d<rma sau c< ar putea s< se ruineze dup< moartea lui, atunci o nchin< uneia dintre m<n<stirile cele mai de frunte [aflate la Ierusalim, muntele Sinai, muntele Athos]. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: NumiYi ora3ul precizat n sursa A. 2 puncte SelectaYi, din sursa A, o atribuYie legislativ< a domniei. 2 puncte NumiYi statul precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi categoria social< precizat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la relaYia dintre domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la relaYia dintre domnie 3i Biseric<, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< conflicte militare din spaYiul medieval romnesc. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia domnitorilor romni se integreaz< n relaYiile internaYionale ale Europei de la nceputul epocii moderne. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte 1. 2. 3. 4. 5.

291

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Noi, Mircea [Mircea cel B<trn], voievodul X<rii Romne3ti, duce de F<g<ra3 3i ban al Severinului, facem cunoscut () c<, deoarece prealuminatul principe 3i domn, domnul Sigismund, (...) ilustrul rege al Ungariei, () ne-a ajutat mai ales mpotriva acelor () nemp<caYi du3mani ai no3tri, turcii, de aceea noi, din ndemnul numai al nostru (), f<g<duim (...) mai nti c< noi, cnd 3i de cte ori de acum nainte domnul nostru regele va merge cu o3tirea sa, el nsu3i, mpotriva turcilor pomeniYi sau mpotriva oric<ror altora ce Yin cu ei, atunci s< fim YinuYi 3i datori a merge cu dnsul, de asemenea, noi n3ine mpotriva acelora, cu toat< o3tirea, cu oamenii 3i cu toat< puterea noastr<. (Tratatul dintre Mircea cel B<trn 3i Sigismund de Luxemburg, 1395) B. nti. Maiestatea sa imperial< [Rudolf al II-lea], ct< vreme va Yine r<zboiul cu turcii, ne va da 3i se va ngriji s< ni se numere de c<tre oamenii 3i vistiernicii [Imperiului Romano-German], pentru a ne ap<ra Yar< 3i dac< soarta ne va fi favorabil<, pentru a ataca pe du3man, plata a 5.000 de osta3i n bani gata. (...) Al doilea. Pentru ca s< putem da acest ajutor (...), maiestatea sa ne-a dat nou< 3i preascumpului nostru fiu, (...) Xara Romneasc< cu toate veniturile sale, drepturile 3i hotarele sale ca s< o Yinem 3i s< o st<pnim n vecie.(Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, 1598) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi, din sursa B, statul medieval romn. 2 puncte NumiYi cte un conduc<tor al statului romn, din sursa A, respectiv, pe baza sursei B.6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia implicarea conduc<torului statului romn n lupta antiotoman< are o motivaYie militar<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia implicarea conduc<torului statului romn n lupta antiotoman< are 3i o motivaYie economic<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< tratate internaYionale care vizau spaYiul romnesc n Evul Mediu, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale contribuie la constituirea statului romn n Evul Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

292

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Art. 1. Din marea noastr< milostivire, noi consimYim ca principatul Valahiei, de curnd supus prin forYa noastr< invincibil<, s< se guverneze dup< propriile sale legi 3i ca domnul Valahiei s< aib< deplin< putere de a face r<zboi 3i pace cu vecinii s<i 3i de a ncheia tratate de prietenie cu dn3ii 3i s< fie st<pn peste viaYa supu3ilor s<i.(...) Art. 5. Din cauza acestei nalte clemenYe 3i deoarece noi am nscris aceast< Yar< n lista Y<rilor supuse protecYiei noastre, va fi 3i ea ndatorit< a da la visteria noastr< mp<r<teasc<, pe an 3000 [galbeni]. (Tratatul ncheiat n 1391 ntre Mircea cel B<trn 3i Baiazid I) B. Dreptul de a declara r<zboi, de a ncheia pace, de a trimite soli la domnii vecini pentru treburile Y<rii a fost refuzat domnilor Moldovei. Din contr<, li s-a l<sat libertatea ntreag< 3i mai toat< puterea pe care au avut-o mai nainte de a face legi, de a pedepsi pe locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune d<ri, ba chiar de a face episcopi. (D. Cantemir, Descrierea Moldovei) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi statul romn la care se refer< sursa B. 2 puncte MenYionaYi, din sursa A, respectiv, sursa B, cte o informaYie din domeniul fiscal. 6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia domnitorul are libertate deplin< n politica extern<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia domnitorul are libertate deplin< n politica extern<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice ale romnilor n Evul Mediu, n afara celui precizat n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant afirmaYia conform c<reia conflictele militare la care particip< romnii fac parte din relaYiile internaYionale ale Europei medievale. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

293

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. n 1473, [2tefan cel Mare] a instalat un nou domn fidel lui, n [Xara Romneasc<] pe care a smuls-o dominaYiei turce3ti. Pierderea X<rii Romne3ti 3i reconstituirea unui front antiotoman la Dun<re era o primejdie prea grav< pentru dominaYia PorYii n Peninsula Balcanic<. nYelegnd inevitabilitatea unei noi ofensive otomane, 2tefan cel Mare a nceput ndat< dup< victorie [la Vaslui, n 1475] s< preg<teasc< noua faz< a luptei. Solii trimise n toate direcYiile, n Polonia 3i Ungaria, la VeneYia 3i la Roma, n Hanatul Crimeii 3i la Caffa, au ncercat s< l<rgeasc< coaliYia antiotoman< pentru a da Moldovei posibilitatea s< nfrunte n condiYii mai bune noul atac al lui Mehmet al II-lea. (K. Hitchins, Istoria Romniei) B. Noi, Mihai, voievodul [X<rii Romne3ti] facem cunoscut c< (...) deoarece aceast< provincie Xara Romneasc< [este] de mai mult de o sut< de ani sub jugul turcesc 3i este supus< unei grele robii, noi s<tui de aceast< lung< robie (...), am hot<rt s< o aducem la starea sa de mai nainte (...) 3i s< cerem ajutorul 3i ocrotirea maiestaYii sale imperiale. Maiestatea sa imperial< nu a refuzat s< ne primeasc< pe noi 3i Yara noastr< n slujba 3i sub suzeranitatea sa, ba dimpotriv<, a fost foarte bucuroas< s< ne ajute pe noi cu generozitate. (Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte NumiYi voievodul precizat n sursa A. 2 puncte NumiYi statul romnesc la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte PrecizaYi dominaYia str<in< exercitat< asupra spaYiului romnesc menYionat< att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia X<rile Romne apeleaz< la sprijinul mai multor state, selectnd dou< informaYii n aceast sens. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia X<rile Romne apeleaz< la sprijinul unui singur stat, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice susYinute de romni la nceputul modernit<Yii. 6 puncte ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale din spaYiul romnesc contribuie la constituirea statului medieval. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

6. 7. 8.

294

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] care a nceput nti mai nainte r<zboi, plecnd cu armata asupra barbarilor mpreun< cu mp<ratul romanilor Sigismund [de Luxemburg*, n 1396], Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...) trecnd peste Istru [Dun<re] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...). Mai dup< aceea ns< se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii (...) 3i s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit (...) 3i se lupta, ntr-una, cu el n chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind n cale se Yinea strns n urma ei, punnd-o la mare suferinY< 3i o aducea n situaYii grele 3i nu nceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea n tab<r<. (...) A3adar Baiazid s-a ad<postit acolo n tab<r<; a doua zi, ns< a trecut armata peste Istru. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice)
*Sigismund de Luxemburg mp<rat romano - german 3i rege al Ungariei

B. n anul [1396], regele Sigismund al Ungariei [a ajuns la] Nicopole (...). Atunci veni sultanul turcilor Baiazid, cu 200 000 de oameni n ajutorul ora3ului. Cnd auzi acestea regele Sigismund i ie3i [nainte] cu oastea sa care era socotit< cam la 60 000 de oameni. Apoi a venit domnul X<rii Romne3ti numit Mircea, care a cerut regelui s<-i dea voie s< fac< o recunoa3tere a du3manului. (...) Dup< ce s-a ntors la rege 3i i-a spus c< a v<zut pe du3man 3i c< du3manul avea 20 de steaguri 3i c< sub fiecare steag s-ar afla cte 10.000 de oameni (...) regele a vrut s< ntocmeasc< ordinea de lupt<. Atunci domnul X<rii Romne3ti a cerut s< i se ng<duie s< dea primul atac, ceea ce regele ncuviinY< bucuros. Dar ducele Burgundiei (...) a trimis la rege s<-l lase s< dea primul atac c< venise de departe.(...) Turcii i mpresuraser< pe [cre3tini], toYi se a3ternur< pe fug<, (...) mulYi alYi cavaleri 3i domni 3i osta3i au c<zut n prinsoare. (J. Schiltberger, Jurnal de c<l<torie) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. SelectaYi, din sursa A, o informaYie referitoare la finalul luptei antiotomane. 2 puncte 3. NumiYi un aliat 3i un adversar al lui Mircea cel B<trn, precizaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 6 puncte 4. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia Mircea cel B<trn a avut deplin< libertate de acYiune n lupta antiotoman< selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia Mircea cel B<trn a avut deplin< libertate de acYiune n lupta antiotoman< selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare la care particip< romnii n secolele la XIV-lea al XVIII-lea, n afara celor menYionate n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XVI-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

295

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.Noi, Mihai, voievodul [X<rii Romne3ti] facem cunoscut c< (...) deoarece aceast< provincie, Xara Romneasc<, [este] de mai mult de o sut< de ani sub jugul turcesc 3i este supus< unei grele robii, noi s<tui de aceast< lung< robie (...), am hot<rt s< o aducem la starea sa de mai nainte (...) 3i s< cerem ajutorul 3i ocrotirea maiestaYii sale imperiale. Maiestatea sa imperial< nu a refuzat s< ne primeasc< pe noi 3i Yara noastr< n slujba 3i sub suzeranitatea sa, ba dimpotriv<, a fost foarte bucuroas< s< ne ajute pe noi cu generozitate. (Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, mp<ratul romano-german, 1598) B. Matei Basarab f<g<duise a face o puternic< diversiune n cazul unei lupte, atacnd din [Xara Romneasc<] pe turci cu 40 000 de oameni, mai ad<ugnd (...) c< ar fi n bune leg<turi cu regele Poloniei, c<tre care se obliga a transmite corespondenYa VeneYiei, c< era, de asemenea, n raporturi prietenoase cu mp<ratul [romano]-german. (...) Ambasadorul veneYian recomand<, cu mult< c<ldur<, dogelui propunerile lui Matei [voievod], care ar putea aduce cel mai mare folos Republicii n cazul unui r<zboi cu turcii. (A.D.Xenopol, Istoria romnilor din Dacia Traian<) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi conduc<torul statului romn precizat n sursa B. 2 puncte NumiYi statul romn la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte PrecizaYi conduc<torul unui stat, care avea o atitudine binevoitoare faY< de romni, la care se refer< att sursa A ct 3i sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia voievodul beneficiaz< de multiple leg<turi diplomatice, selectnd dou< informaYii n aceast sens. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia voievodul beneficiaz< de multiple leg<turi diplomatice, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte PrezentaYi alte dou< acYiuni diplomatice, din Evul Mediu 3i/ sau de la nceputul modernit<Yii, care vizau spaYiul romnesc, n afara celor precizate n texte. 6 puncte ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XIV-lea al XV-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

6.

7. 8.

296

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.[n 1290], fiind n [Transilvania] un voievod ce l-au chemat Negru [Vod<, din Xara] F<g<ra3ului, ridicatu-s-a de acolo cu toat< casa lui 3i cu mulYime de noroade rumni, papista3i*, sa3i 3i de tot felul de oameni. Pogorndu-se pe apa DmboviYii, nceput-a a face Yar< nou<. nti au f<cut ora3ul ce-i zic Cmpulung.(...) De acolo au desc<lecat la Arge3 3i au f<cut ora3 mare (...), f<cnd curYi de piatr< 3i case (...). Iar noroadele ce pogorse cu dnsul, unii s-au tins pe sub podgorie, ajungnd pn< n apa Siretului 3i pn< n Br<ila, iar alYii s-au tins n jos peste tot locul de au f<cut ora3e 3i sate pn< n marginea Dun<rii 3i pn< la Olt. (LetopiseYul Cantacuzinesc)
*catolici

B. Anihilarea autonomiei [X<rii] F<g<ra3ului, n 1291, (...) a coincis, potrivit tradiYiei istorice a X<rii Romne3ti, cu trecerea munYilor de c<tre <Negru Vod<> 3i instalarea sa la Cmpulung. (...) Primele 3tiri cu privire la statul constituit la sud de CarpaYi vin din sfera Regatului Ungar. (...) Conduc<torul noului stat era acum Basarab, <marele voievod>. (...) n 1330, (...) Carol Robert a decis s< ntreprind< o mare campanie mpotriva X<rii Romne3ti, pentru a-l nl<tura pe Basarab, n locul c<ruia intenYiona s< numeasc< un dreg<tor regal. (...) Pentru tn<rul stat romn dintre CarpaYi 3i Dun<re, nfruntarea [de la Posada] cu marea oaste a unuia dintre cele mai puternice state ale vremii, a fost proba focului. Ea a nsemnat e3ecul definitiv al ncerc<rii de a lichida Xara Romneasc<. (M. B<rbulescu, Istoria Romniei) 1. 2. 3. 4. 5. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte PrecizaYi, din sursa B, titlul lui Basarab. 2 puncte NumiYi conduc<torul precizat att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte PrecizaYi ora3ul numit att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia ntemeierea X<rii Romne3ti s-a realizat pe cale pa3nic<, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia ntemeierea X<rii Romne3ti s-a realizat pe cale pa3nic<, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz< - efect. 5 puncte PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare, n care s-au remarcat romnii n Evul Mediu, n afara celei precizate n text. 6 puncte ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XV-lea al XVIII-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

6.

7. 8.

297

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Atunci, Petru I [Mu3at] a plecat cu sfetnicii s<i, la Liov [n Polonia], unde, la 26 septembrie 1387, a depus, n prezenYa regelui, jur<mntul de vasalitate faY< de coroana polon< (...). Petru a fost acela care, cump<nind bine noua conjunctur<, a socotit mai prudent< 3i mai folositoare o apropiere de regatul polon, care, prin unirea cu Lituania (1386), devenise o mare forY< n aceast< parte a Europei. Tratatul din 1387 mai avea, ns<, o semnificaYie, una politic<; prin el, Moldova a intrat n sistemul de alianYe al regatului polono-lituanian, ce p<rea s< ofere garanYii suficiente pentru ap<rarea Y<rii de pretenYiile regatului ungar, care nYelegea suzeranitatea nu doar ca o leg<tur< vasalic<, tipic feudal<, ci ca o posesiune de fapt. (2t. Gorovei, Mu3atinii) B. Aceste n<v<liri repetate oblig< pe Ioan Albert [regele Poloniei] s< ncheie [n 1499, tratat de] pace cu domnul Moldovei. CondiYiile p<cii constituie cel mai mare succes diplomatic al lui 2tefan [cel Mare]. Mai nti, orice pretenYie de suzeranitate, mai mult, orice aluzie chiar, era nl<turat<. P<rYile sunt deplin egale [...]. Toate ofensele, pagubele 3i nedrept<Yile se uit<; de acum nainte va fi de amndou< p<rYile [...] lini3te 3i pace ve3nic<. Cei doi monarhi sunt datori s< se ajute reciproc cu sabia 3i cu sfatul 3i [...] cu toat< puterea mpotriva tuturor vr<jma3ilor. Dac< Ioan Albert 3i fratele s<u Vladislav, regele Ungariei, vor porni n persoan< mpotriva turcilor locul de trecere peste Dun<re al celui dinti este prev<zut precis: pe la ObluciYa atunci va merge 3i 2tefan; n caz c< va fi mpiedicat, va trimite pe fiul s<u Bogdan sau pe altcineva, cu toate puterile sale. (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria romnilor) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi la urm<toarele cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte NumiYi domnitorul romn precizat n sursa B. 2 puncte NumiYi dou< state menYionate att n sursa A ct 3i n sursa B,. 6 puncte MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la consecinYele tratatului semnat n 1397, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la consecinYele tratatului semnat n 1499, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< confrunt<ri militare la care particip< romnii n Evul Mediu, n afara celor precizate n text. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la constituirea statului n spaYiul medieval romnesc. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte 1. 2. 3. 4.

298

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Nici din partea voievodului Moldovei sau a neamului moldovean s< nu se pricinuiasc< pagube (...) oamenilor regelui [Poloniei], iar dac< se aduc stric<ciuni ele s< fie ndreptate prin porunca mea mp<r<teasc<, dup< ce se vor dovedi (...). De asemenea, att timp ct voievodul Moldovei, voievodul Ieremia [Movil<], ar<tnd devotament 3i credinY< faY< de m<reaYa mea Poart<, 3i va trimite, (...) an de an 3i la timp, haraciul s<u, care se d< din trecut 3i pn< acuma 3i se va supune naltelor mele porunci el s< fie voievodul Moldovei n tot timpul vieYii sale, iar cnd va muri, [tronul] s< fie acordat fiului s<u. (Tratatul ncheiat ntre sultanul Mehmed al III-lea 3i Sigismund, regele Poloniei, 1598) B. Eu 2tefan Tom3a, [domn] al Y<rii Moldovei, jur (...), c< (...) voi p<stra fidelitate 3i supu3enie faY< de Majestatea sa Sigismund, Rege al Poloniei (...) 3i faY< de urma3ii s<i, (...) ca 3i faY< de ntreaga Coroan< polonez<, a3a precum predecesorii mei, (...) i p<strau fidelitate, menYinnd din toate puterile mele prietenia dintre [sultanul] Turciei, pe de o parte, 3i Regele Poloniei, pe de alta, 3i f<r< a da nici un motiv nici [sultanului] Turciei, de a rupe aceast< prietenie, dac< cndva voi ajunge s< aflu ceva care s<-i fie de ajutor majest<Yii Sale Regelui 3i Coroanei poloneze pentru a menYine prietenia cu [sultanul] Turciei sau dac< va fi s< aflu c< se urze3te ceva n dauna Coroanei poloneze, att din partea suzeranilor susnumiYi, ct 3i din cea a altor du3mani, eu l voi preveni fidel 3i sincer despre aceasta pe Majestatea Sa Regal<, f<r< a-i ascunde nimic. Eu sunt dator s< p<strez pacea ntre provinciile limitrofe ale regatului Poloniei 3i Yara Moldovei 3i s< nu contravin cu nimic vechilor nYelegeri. (Tratatul ncheiat de 2tefan Tom3a 3i Sigismund, 1612) 1. 2. 3. 4. Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte SelectaYi, din sursa A o informaYie care se refer< la preluarea tronului Moldovei. 2 puncte PrecizaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, titlul fiec<rui conduc<tor al Moldovei. 6 puncte ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia, conduc<torul Moldovei are obligaYii sporite faY< de Polonia, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 5. ScrieYi, pe foaia de examen, litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia, conduc<torul Moldovei are obligaYii sporite faY< de Polonia, selectnd dou< informaYii n acest sens. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< tratate internaYionale care vizau spaYiul romnesc, n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul modernit<Yii, n afara celor precizate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia confrunt<rile militare la care particip< romnii sunt o component< a relaYiilor internaYionale n Evul Mediu. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

299

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Iar 2tefan-vod< (...) avnd oastea sa, 40.000 3i 2.000 de [poloni] (...) 3i 5000 de unguri (...) le-a ie3it naintea turcilor de sus de Vaslui, la Podu nalt, [n 1475], pe care i-a biruit 2tefanvod<, nu a3a cu vitejia, cum cu me3te3ugul. (...) Deci ajutorind puterea cea dumnezeiasc<, (...) a3a i-au cuprins pre turci negura, de nu se vedea unul cu altul. 2i 2tefan-vod< tocmise puYini oameni peste lunca [rului] Brladului, ca s<-i am<geasc< cu buciume 3i trmbiYe, dnd semn de r<zboi; atunci oastea turceasc<, ntorcndu-s< la glasul buciumelor 3i mpiedicndu-i 3i apa 3i lunca 3i negura acoperindu-i, [au ncercat s< treac< prin lunc<], la glasul buciumilor. Iar 2tefan-vod< cu oastea tocmit< i-a lovit [pe turci] unde nici era loc [pentru ace3tia] de a-3i tocmi oastea, nici de a se ndrepta, ci a3a ei n sine t<indu-se, mulYi pierir<, mulYi prin3i de pedestrime au fost, ce 3i pe aceia pe toYi i-a t<iat. (...) 2i pu3tile le-a dobndit 3i steaguri [de lupt<] mai mult de o sut< a luat (G. Ureche, LetopiseYul X<rii Moldovei) B. Atunci m<rinimosul [Mihai Viteazul, la C<lug<reni, n 1595], () a smuls o secure sau suliY< ost<3easc< 3i p<trunznd el nsu3i n 3irurile s<lbatice ale du3manilor, str<punge pe un stegar al armatei, taie n buc<Yi cu sabia o alt< c<petenie 3i luptnd b<rb<te3te se ntoarce nev<t<mat. n acest timp, comandantul de oaste Kiraly Albert, (...) sloboze3te dou< tunuri n mijlocul celei mai dese grup<ri a du3manului, (...), pentru c< ndat< dou< sute de unguri 3i tot atYia cazaci, (...) n<v<lind cu furie, stric< rndurile, a3tern la p<mnt 3i taie o3tile turcilor, pe cnd din spate 3i din coast< love3te (...) domnul cu ai s<i, f<cndu-se a3a mare nv<lm<3eal<, nct pn< n sear< au fost redobndite cele 11 tunuri [pierdute anterior n lupt<]. n aceast< nv<lm<3eal< ce seam<n< a fug< [comandantul armatei otomane] Sinan pa3a cade de pe podul [rului] Neajlovului 3i (...) sc<p< cu viaY<. Dac< noaptea cea ntunecoas< n-ar fi mpiedicat pe domn, f<r< ndoial< c< ar fi zdrobit cu acYiunea lui clocotitoare forYa du3man< 3i ar fi pus cap<t dintr-o dat< () ntregului r<zboi. (Balhazar Walter, Scurt< 3i adev<rat< descriere a faptelor s<vr3ite de Mihai, domnul X<rii Romne3ti, prea str<lucitul 3i prea viteazul conduc<tor de o3ti mpotriva du3manilor cre3tin<t<Yii) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. NumiYi domnitorul precizat n sursa B. 2 puncte 2. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi o asem<nare ntre aliaYii oastei romne, din sursa A, respectiv, din sursa B. 3 puncte 4. PrecizaYi o asem<nare ntre factorii de mediu (elementele geografice) n care are loc fiecare b<t<lie, menYionaYi att n sursa A ct 3i n sursa B. 3 puncte 5. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la rolul domnitorului n lupta de la Vaslui, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la rolul domnitorului n lupta de la C<lug<reni, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 7. PrezentaYi dou< acYiuni diplomatice promovate de X<rile Romne la sfr3itul Evului Mediu 3i la nceputul modernit<Yii. 6 puncte 8. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia autonomiile locale au contribuit la formarea statelor medievale romne3ti. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

300

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A. Asupra acestui Mircea [Mircea cel B<trn] care a nceput, nti, mai nainte r<zboi, plecnd cu armata asupra barbarilor mpreun< cu mp<ratul romanilor Sigismund [de Luxemburg*, n 1396], Baiazid [sultanul Imperiului Otoman] (...) trecnd peste Istru [Dun<re] mergea nainte robind Yara. Dar Mircea, strngnd cu grij< oastea Y<rii, nu 3i-a f<cut planul s< vin< asupra lui s< dea lupta (...). Mai dup< aceea, ns<, se Yinea 3i el cu armata pe urma lui Baiazid prin p<durile de stejar ale Y<rii (...) 3i s<vr3ea ispr<vi vrednice de amintit (...) 3i se lupta, ntr-una, cu el n chip str<lucit 3i se zice c< armata fiind n cale se Yinea strns n urma ei, punnd-o la mare suferinY< 3i o aducea n situaYii grele 3i nu nceta s<-i fac< stric<ciune. De aceea, slujitorul [sultanului] a dat cu p<rerea s<-3i a3eze oastea n tab<r<. (...) A3adar Baiazid s-a ad<postit acolo n tab<r<; a doua zi, ns< a trecut armata peste Istru. (L. Chalcocondil, Expuneri istorice)
*Sigismund de Luxemburg mp<rat romano - german 3i rege al Ungariei

B. n anul [1396], regele Sigismund al Ungariei [a ajuns la] Nicopole (...). Atunci veni sultanul turcilor Baiazid, cu 200.000 de oameni n ajutorul ora3ului. Cnd auzi acestea regele Sigismund i ie3i [nainte] cu oastea sa care era socotit< cam la 60.000 de oameni. Apoi a venit domnul X<rii Romne3ti numit Mircea, care a cerut regelui s<-i dea voie s< fac< o recunoa3tere a du3manului. (...) Dup< ce s-a ntors la rege 3i i-a spus c< a v<zut pe du3man 3i c< du3manul avea 20 de steaguri 3i c< sub fiecare steag s-ar afla cte 10.000 de oameni (...) regele a vrut s< ntocmeasc< ordinea de lupt<. Atunci domnul X<rii Romne3ti a cerut s< i se ng<duie s< dea primul atac, ceea ce regele ncuviinY< bucuros. Dar ducele Burgundiei (...) a trimis la rege s<-l lase s< dea primul atac c< venise de departe.(...) Turcii i mpresuraser< pe [cre3tini], toYi se a3ternur< pe fug<, (...) mulYi alYi cavaleri 3i domni 3i osta3i au c<zut n prinsoare. (J. Schiltberger, Jurnal de c<l<torie) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa A. 2 puncte 2. PrecizaYi titlul lui Mircea cel B<trn din sursa B. 2 puncte 3. MenYionaYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte o informaYie aflate n relaYie cauz<-efect. 6 puncte 4. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care susYine punctul de vedere conform c<ruia Mircea cel B<trn a avut posibilitatea de a-3i aplica strategia, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 5. ScrieYi pe foaia de examen litera corespunz<toare sursei care combate punctul de vedere conform c<ruia Mircea cel B<trn a avut posibilitatea de a-3i aplica strategia, selectnd dou< informaYii aflate n relaYie cauz<-efect. 5 puncte 6. PrezentaYi alte dou< acYiuni militare din spaYiul medieval romnesc, n afara celor menYionate n texte. 6 puncte 7. ArgumentaYi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia diplomaYia romneasc< de la nceputul epocii moderne este o component< a relaYiilor internaYionale europene. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia.) 4 puncte

301

Ministerul EducaYiei, Cercet<rii 3i Tineretului Centrul NaYional pentru Curriculum 3i Evaluare n nv<Y<mntul Preuniversitar

www.bacalaureat2008.info Tot ce trebuie sa stii despre Examenul de Bacalaureat 2008

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2008 Proba scris< la istorie Proba D/E/F

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

CitiYi cu atenYie textele de mai jos: A.Noi, Mihai, voievodul [X<rii Romne3ti] facem cunoscut c< (...) deoarece aceast< provincie Xara Romneasc< [este] de mai mult de o sut< de ani sub jugul turcesc 3i este supus< unei grele robii, noi s<tui de aceast< lung< robie (...), am hot<rt s< o aducem la starea sa de mai nainte (...) 3i s< cerem ajutorul 3i ocrotirea maiestaYii sale imperiale. Maiestatea sa imperial< nu a refuzat s< ne primeasc< pe noi 3i Yara noastr< n slujba 3i sub suzeranitatea sa, ba dimpotriv<, a fost foarte bucuroas< s< ne ajute pe noi cu generozitate. (Tratatul dintre Mihai Viteazul 3i Rudolf al II-lea, conduc<torul Imperiului Romano-German, 1598) B. Matei Basarab f<g<duise a face o puternic< diversiune n cazul unei lupte, atacnd din [Xara Romneasc<] pe turci cu 40 000 de oameni (...). Ambasadorul veneYian recomand< cu mult< c<ldur< dogelui propunerile lui Matei, care ar putea aduce cel mai mare folos Republicii n cazul unui r<zboi cu turcii. n 1639, turcii, sfr3ind lupta cu per3ii prin ncheierea unei p<ci, pot s<-3i ntoarc< iar<3i luarea aminte asupra politicii europene 3i s< rennoiasc< silinYele lor pentru a sc<pa de Matei Basarab, ale c<rui nt<riri 3i leg<turi cu popoarele vecine deveneau pe fiece zi mai primejdioase. (A.D.Xenopol, Istoria romnilor din Dacia Traian<) Pornind de la aceste texte, r<spundeYi urm<toarelor cerinYe: 1. PrecizaYi secolul la care se refer< sursa B. 2 puncte 2. NumiYi, din sursa B, statul condus de Matei Basarab. 2 puncte 3. NumiYi, din sursa A, respectiv, din sursa B, cte un stat al c<rui reprezentant avea o atitudine binevoitoare faY< de romni. 6 puncte 4. MenYionaYi, din sursa A, un punct de vedere referitor la atitudinea lui Mihai Viteazul faY< de otomani, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 5. MenYionaYi, din sursa B, un punct de vedere referitor la atitudinea lui Matei Basarab faY< de otomani, susYinndu-l cu o explicaYie din text. 5 puncte 6. PrezentaYi dou< acYiuni militare la care particip< romnii n Evul Mediu 3i/ sau la nceputul modernit<Yii. 6 puncte 7. ArgumentaYi printr-un fapt istoric relevant, afirmaYia conform c<reia o instituYie central< este necesar< pentru funcYionarea unui stat romnesc, n secolele al XIV-lea al XV-lea. (Se puncteaz< coerenYa 3i pertinenYa argument<rii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprim< cauzalitatea 3i concluzia). 4 puncte

302