Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Catedra de Contabilitate şi Audit Disciplina: EVALUAREA AFACERILOR

Anul univ. 2010-2011

PROGRAMĂ ANALITICĂ
Capitolul 1 CADRUL GENERAL AL EVALUĂRII 1.1. Interdependenţa dintre contabilitate şi evaluare 1.2. Evaluarea – delimitări conceptuale Obiect – Scop – Utilizatori Metode şi procedee - Tipuri ale valorii 1.2. Evaluarea – normalizare 1.3. Evaluarea – profesie liberală Capitolul 2 STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII 2.1. Diagnosticul global al afacerii Definiţii Structură Procedee de lucru Utilitate 2.2. Diagnosticul microeconomic Diagnosticul juridic Diagnosticul comercial Diagnosticul tehnic Diagnosticul resursei umane Diagnosticul financiar Diagnosticul financiar în general Diagnosticul financiar stabilit pentru evaluarea afacerii Capitolul 3 VALORI PATRIMONIALE ALE AFACERII 3.1. Tipuri ale valorii activelor prevăzute în standardele de evaluare Prevederi ale standardelor de evaluare europene Prevederi ale standardelor de evaluare ANEVAR 3.2. Determinarea valorilor patrimoniale ale afacerii Valori ale entităţii (afacerii) Valori ale capitalurilor proprii Capitolul 4 GOODWILL – UL - COMPONENTĂ A VALORII AFACERII 4.1. Prezentarea conceptului Scurt istoric Definirea conceptului Clarificarea terminologiei specifice Distincţia dintre goodwill şi alte active intangibile ale afacerii 4.2. Metode de evaluare Determinarea superprofitului Prezentarea metodelor de evaluare semnificative Capitolul 5 VALORI DE RANDAMENT ALE AFACERII 5.1. Valorile de randament: semnificaţie şi modalităţi de determinare Previziunea Actualizarea

Tribuna Economică. Evaluarea întreprinderii. Evaluarea întreprinderilor – curs. Bucureşti. Ed. ed.dr. Dacia. pag.univ. ANEVAR. Diferenţe între valoare şi preţ BIBLIOGRAFIE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Bătrâncea I. Stan S.dr. 1998.Intelcredo.. Valori ale afacerilor în dificultate Definirea afacerilor în dificultate Caracteristicile afacerilor redresabile Capitolul 7 DE LA VALOARE LA PREŢUL AFACERII 7. Ed. Şef de catedră Prof. Analiza diagnostic şi evaluarea societăţilor comerciale. şi colectiv. Ed. Editura ANEVAR. Ediţia a VIII-a. Standarde Internaţionale de Evaluare. 2003. suport de curs. Evaluarea întreprinderilor – metode şi uzanţe. Cartea expertului evaluator – Norme profesionale şi recomandări. a V-a. Deaconu A. Adela DEACONU . Bucureşti. Bucureşti. 2002. Valori determinate prin metode comparative Fundamentul aplicării metodelor comparative Etapele evaluării afacerii prin metode comparative 6. Cluj-Napoca. Metode de stabilire a valorii capitalurilor proprii Valori de randament determinate prin metoda substractivă Valori de randament determinate prin metode bazate pe dividende Capitolul 6 ALTE VALORI ATRIBUITE AFACERII 6. şi colectiv. 1996 Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).3. 2010-2011.1.Metodologia de determinare a valorilor de randament 5. 35-89. Teora. Crivii A. Metode de stabilire a valorii entităţii (afacerii) Valori de randament determinate prin metode de actualizare a cashflow-urilor Valori de randament determinate prin metode de capitalizare a beneficiilor 5.4..2. Bucureşti. Concluziile evaluării şi reconcilierea valorii 7. CECCAR. Diagnosticul și evaluarea întreprinderii. Vascu A. Ed. 2007. Cluj-Napoca. Ed. 1999. 8-29...3.1. Rata de actualizare şi rata de capitalizare 5. 1999. Ioan POPA Titular de disciplină Conf.2.. Işfănescu A. FSEGA.univ. Evaluarea afacerilor.2. Ajustări ale valorii afacerii 7. Deaconu A. International Valuation Standards Committee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful