Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrare practica nr.

3 Metoda de calculatie standard-cost


Spre exemplificare s-a ales o intreprindere industriala din industria de medicamente care are doua sectii de productie : Sectia Conditionare medicamente si sectia Sinteze organice. Costul standard se va elebora numai pentru Sectia Conditionare produsul saprosan. Bugetarea cheltuielilor de regie se va realiza dupa procedeul standardelor individuale tinind cont ca factorul de stimulare fs= 2%. Cheltuielile de administratie si desfacere se vor repartiza sectiei Conditionare in functie de valoarea manoperei standard si care reprezinta 50% din totalul manoperei bugetate. In acest sens se cunosc urmatoarele informatii :

A. Date pentru calculul costului standard. 1. Lista standardelor cantitative si a preturilor standard la materiale; (cantitati pentru 1000 flacoane)
NR CRT. 1 2 3 4 5 6 7 EXPLICATII
MATERIALE DIRECTE LACTOZA FARMACEUTIC AMIDON BENZEN CARBONAT DE SODIU ETICHETE FLACOANE 200 ml CARTON PLIANT AMBALAJ

UM

CANTITATE STANDARD 40 10 5 3 1000 1000 50

PRET UNITAR STANDARD 20,000.00 11,250.00 2,800.00 1,800.00 20.00 200.00 200.00

KG KG KG KG BUC BUC BUC

2. Lista timpilor de fabricatie standard si a tarifelor de salarizare standard (timpi fabricatie pentru 1000 flacoane)
NR CRT. EXPLICATII
MANOPERA DIRECTA

UM

TIMP FABRIC. TARIF SALAR. STANDARD STANDARD 40 25 20 15 7,000.00 9,000.00 8,000.00 6,000.00

1 SINTEZA ORGANICA 2 GRANULARE 3 TABLETARE 4 AMBALARE

ORE ORE ORE ORE

3. Evolutia cheltuielilor indirecte la sectia Conditionare se prezinta in tabelul 1. Tab 1. mii lei
NR. CRT.

EXPLICATII

I.

Volumul de activitate (n ore ) CHELTUIELI FIXE 1.1 Salarile personalului TESA 1.2 Cheltuieli protectie sociala

ANII 1995 1996 1197 1998 220,000 222,000 224,000 226,000 75,540 78,670 89,650 102,820 40,800 41,400 46,400 55,400 12,240 12,420 13,920 16,620 7,800 2,200 8,100 3,100 1,300 7,880 2,250 10,000 3,300 1,420 8,000 2,300 14,000 3,600 1,430 8,100 2,350 15,100 3,800 1,450

MEDIA 1999 235,000 106,800 56,000 18,480 8,220 2,700 16,000 3,900 1,500 177,530 55,000 60,000 36,000 26,530 423,875 141,500 42,450 152,875 87,050 708,205

1.3 Amortizarea cladirilor 1.4 Uzura obiectelor de inventar 1.5 Energie termic pentru incalzit 1.6 Cheltuieli cu aerisirea sectiei 1.7 Furnituri birou, materiale de ntretinere II. CHELTUIELI VARIABILE 2.1 Reparatii, revizii la mijloacele fixe 2.2 Energie electric n scopuri motrice 2.3 Ap, abur tehnologic 2.4 Cheltuieli cu potectia mediului III. CHELTUIELI MIXTE 3.1 Salarile muncitorilor auxiliari 3.2 Protectia sociala 3.3 Cheltuieli cu protectia muncii 3.4 Energie, apa, n scopuri administrativ gospod TOTAL CHELTUIELI

143,000 149,100 157,950 166,955 44,500 44,450 48,300 50,055 52,100 54,000 57,150 58,500

29,900 32,750 34,500 35,900 16,500 17,900 18,000 22,500 399,500 402,750 406,000 409,250 134,000 135,000 136,000 137,000 40,200 40,500 40,800 41,100 143,500 144,750 146,000 147,250 81,800 82,500 83,200 83,900 618,040 630,520 653,600 679,025

4. Bugetul cheltuielilor de administratie si desfacere se prezinta in tabelul 2. Tab. 2 mii lei


NR. CRT. I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 DENUMIREA CHELTUIELILOR CHELTUIELI DE INTERES GENERAL Salarile personalului TESA Cheltuieli cu protectia social Amortizarea cladirilor si a altor mijloace fixe Cheltuieli cu protectia muncii Cheltuieli cu studii de piat Cheltuieli de publicitate Alte cheltuieli de interes general CHELTUIELI ADMINISTRATIVGOSPODARESTI Furnituri de birou Abonamente reviste de specialitate Cheltuieli de telecomunicatii Deplasari, detasari transferari Energie termica pentru incalzit Apa, canal, salubritate Reparatii cladiri Materiale de intretinere si curatenie Alte cheltuieli administrativ-gospodaresti TOTAL CHELTUIELI ( I + II ) CHELTUIELI MEDII STANDARD 537,000 300,000 90,000 80,000 12,000 15,000 10,000 30,000 197,697 10,000 6,000 15,120 19,970 21,450 30,000 50,000 5,117 40,040 734,697 683,068 400,000 120,000 90,000 15,000 15,800 12,268 30,000 241,700 12,500 8,034 20,000 28,000 30,000 40,000 55,000 6,166 42,000 924,768

Pe baza informatilor de mai sus si aplicind procedeul standardelor individuale se va intocmi Bugetul cheltuielilor generale de productie ( Tab. 3). Deasemenea, se va intocmi si fisa costului standard a produsului Saprosan (Tab. 4)

B. Date privind cheltuielile efective :

1. Lista consumurilor efective si preturilor efective ale lunii ianuarie 2000.

(cantitati pentru 1 flacon)


NR CRT. 1 2 3 4 5 6 7 EXPLICATII
MATERIALE DIRECTE LACTOZA FARMACEUTIC AMIDON BENZEN CARBONAT DE SODIU ETICHETE FLACOANE 200 ml CARTON PLIANT AMBALAJ

UM

CANTITATE EFECTIV
0.038 0.0096 0.0052 0.003 1 1 0.05

PRET UNITAR EFECTIV


19,600 11,025 2,800 1,800 20 220 220

KG KG KG KG BUC BUC BUC

2. Lista timpilor de fabricatie efectivi si a tarifelor de salarizare efective (timpi fabricatie pentru 1 flacon)
NR CRT. EXPLICATII
MANOPERA DIRECTA

UM

TIMP FABRIC. TARIF SALAR. EFECTIV EFECTIV 0.042 0.03 0.018 0.012 6965 9450 8000 5880

1 SINTEZA ORGANICA 2 GRANULARE 3 TABLETARE 4 AMBALARE

ORE ORE ORE ORE

In luna ianuarie 2000 productia efectiv relizata a fost de 185.000 flacoane saprosan iar capacitatea de productie s-a ridicat la 19.425 ore activitate. Cheltuielile generale de productie in luna ianuarie 2000 sunt prezentate in tabelul 5. Pentru calculul abaterilor de la materiale, manopera si cheltuieli de regie se vor folosi situatile model prezentate mai jos.

Bugetul cheltuielilor generale de productie


NR. CRT. DENUMIREA CHELTUIELILOR BAZA CALC Volumul productiei I. CHELTUIELI FIXE 1.1 Salarii personal TESA 1.2 Cheltuieli cu protectia sociala 1.3 Amortizarea cladirilor 1.4 Uzura obiectelor de inventar 1.5 Energie termic pentru incalzit 1.6 Cheltuieli cu aerisirea sectiei 1.7 Furnituri birou, mater. de ntretinere II. CHELTUIELI VARIABILE 2.1 Reparatii, revizii la mijloacele fixe 2.2 Energie electric n scopuri motrice 2.3 Ap, abur tehnologic 2.4 Cheltuieli cu protectia mediului III. CHELTUIELI MIXTE 3.1 Salarile muncitorilor auxiliari 3.2 Protectia sociala 3.3 Cheltuieli cu protectia muncii 3.4 Energie, apa, n scopuri administrativ gospodaresti IV. V. VI. TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE DE SECTIE COTA CH.GENERALE DE ADMINISTRATIE SI DESFACERE TOTAL GENERAL BUGET

Tab3
CHELTUIELI(MII LEI) STANDARD IANUARIE 2000

S.C. SINTOFARM S.A. Sectia Conditionare Fisa costului standard pentru produsul Saprosan Tab. 4 1000 flacoane
NR. EXPLICATII CRT. MATERIALE DIRECTE I. 1.1 LACTOZA FARMACEUTIC 1.2 AMIDON 1.3 BENZEN 1.4 CARBONAT DE SODIU 1.5 ETICHETE 1.6 FLACOANE 200 ml 1.7 CARTON PLIANT AMBALAJ
TOTAL MATERIALE DIRECTE

UM

CANTITATE PRET UNITAR STANDARD STANDARD

VALOARE STANDARD

KG KG KG KG BUC BUC BUC

II.

MANOPERA DIRECTA

2.1 SINTEZA ORGANICA 2.2 GRANULARE 2.3 TABLETARE 2.4 AMBALARE


TOTAL MANOPERA DIRECTA

ORE ORE ORE ORE ORE

III.

CHELTUIELI DE REGIE TOTAL COST STANDARD 1000 FLACOANE COST UNITAR PE FLACON (LEI /BUC)

ANALIZA ABATERILOR
S.C. SINTOFARM S.A.

RAPORT PRIVIND CALCULUL ABATERILOR CHELTUIELILOR DE REGIE DE LA BUGET


NR. CRT. A. B C I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 III. 3.1 3.2 3.3 3.4 IV.

EXPLICATII

FLACOANE 200ML (50 COMPRIMATE) ( Q ) ORE ACTIVITATE ( H ) CHELTUIELI GENERALE DE PRODUCTIE CHELTUIELI FIXE Salarile personalului TESA Cheltuieli protectie sociala Amortizarea cladirilor Uzura obiectelor de inventar Energie termic pentru incalzit Cheltuieli cu aerisirea sectiei Furnituri birou, materiale de ntretinere CHELTUIELI VARIABILE Reparatii, revizii la mijloacele fixe Energie electric n scopuri motrice Ap, abur tehnologic Cheltuieli cu protectia mediului CHELTUIELI MIXTE Salarile muncitorilor auxiliari Protectia sociala Cheltuieli cu protectia muncii Energie, apa, n scopuri administrativ gospod Cota cheltuielilor de adm. Si desfacere TOTAL

TABELUL 5 LUNA IANUARIE 2000 CARACT. CHELTUIELI GENERALE ABATERI BUGET ABATERI CHELT. DE PRODUCTIE DE LA BUG. RECALCULAT DE LA BUG. V/F EFECTIVE STANDARD INITIAL RECALCULAT BUC 185,000 200000 20000 19,425 ORE 60,010 11,960 F 6,510 F 1,650 F 1,000 F 200 F 2,010 F 380 F 210 13,850 V 4,200 V 4,800 V 3,050 V 1,800 34,200 M 11,500 M 3,500 M 12,000 M 7,200 30,500 M 90,510

SITUATIA ABATERILOR DE LA COSTURILE STANDARD PENTRU MATERIALE TABELUL 6 Denumire U/M PRODUC. CONSUM. SPECIFICE CANTITATI TOTALE PRET UNITAR Cod
Nr. Crt. 1 LACTOZA
FARMACEUTICA 2 AMIDON

VALOAREA MATERIALELOR EFECTIVE STANDARD TOTAL

ABATERI DIN CONSUM DE PRET

Material

FABR. FLACON.

PT 1 FLACON CUE CUS CUExQe CUSxQe PE PS

Q 300.01 KG 300.02 KG 300.03 KG 300.04 KG 301.01 BUC 301.02 BUC 185000 185000 185000 185000 185000 185000 185000

3 BENZEN 4 ALDEHID 5 ETICHETE 6 FLACOANE 200

ml 7 CARTON PLIANT 301.03 BUC

TOTAL

SITUATIA ABATERILOR DE LA COSTURILE STANDARD PENTRU MANOPERA


Denumirea Nr. operatiei Cod Cantit. TIMP DE FABRICATIE UNITAR PT. 1 FLACON TIMP TOTAL DE PRELUCRARE TARIF UNITAR VALOAREA MANOPEREI

TABELUL 7
ABATERI

oper. Produse

crt. 1 SINTEZA
ORGANICA 2 GRANULARE 3 TABLETARE 4 AMBALARE

preluc. 1112 1113 1114 1115

EF.

ST.

EF.

ST.

EF.

ST.

EF.

ST.

TOTALE

DE LA EF. DE LA MUNCII TARIF

TOTAL