Sunteți pe pagina 1din 12

ECUATIILEECUATIILE DEDE BAZABAZA ALEALE SCHIMBATOARELORSCHIMBATOARELOR DEDE CALDURACALDURA

- Ecuatia de bilant termic; -
-
Ecuatia de bilant termic;
-
SCHIMBATOARELOR DE DE CALDURA CALDURA - Ecuatia de bilant termic; - Ecuatia generala de transfer de

Ecuatia generala de transfer de caldura.

EcuatiaEcuatia dede bilantbilant termictermic Q & = Q & + Q & [W ] 1
EcuatiaEcuatia dede bilantbilant termictermic
Q &
=
Q &
+
Q &
[W ]
1
2
ma
FormeForme particulareparticulare aleale ecuatieiecuatiei dede bilantbilant termictermic Coeficientul de retinere al
FormeForme particulareparticulare aleale
ecuatieiecuatiei dede bilantbilant termictermic
Coeficientul de retinere al caldurii:
&
&
Q
Q
2
ma
η
Q &
=
Q &
η
=
=
1
r
1
2
r
&
&
Q
Q
1
1
Fluide bifazice:
&
(h
)
&
η
M
h
=
M
(h
− h
)[W ]
r
1
1i
1e
2
2e
2i
Fluide monofazice:
η
⋅ M &
⋅c
⋅(T
−T
)=
M &
⋅c
⋅(T
−T
)[W ]
r
1
p1
1i
1e
2
p2
2e
2i
η
C
(
T
T
)
=
C
(
T
T
)
r
1
1
i
1
e
2
2
e
2
i
&
&
C
= M
⋅c
,
C
= M
⋅c
[W/K].
1
1
p1
2
2
p2
EcuatiaEcuatia generalagenerala dede transfertransfer dede calduracaldura & Q = S ⋅ K ⋅ (T −
EcuatiaEcuatia generalagenerala dede
transfertransfer dede calduracaldura
&
Q
=
S
K
(T
− T
)
[W ]
1
2
s
1
2
K
(
T
T
)
dS
K
(
T
)
s
s
1
2
T
=
s
1
2
S
&
K
=
const
.
Q
=
K
S
⋅ ∆
T
[W ]
S
1−2
s
med
CoeficientulCoeficientul globalglobal dede schimbschimb dede calduracaldura Perete plan: 1 1  W  K =
CoeficientulCoeficientul globalglobal dede
schimbschimb dede calduracaldura
Perete plan:
1
1
 W
K
=
=
s
n
2
R
 m
K 
s tot
,
R
s i
,
i = 1
1
 W
K
=
s
δ
2
1
p
1
 m
K 
+
R
+
+
R
+
α s d
,
1
s d
,
2
α
1 λ
p
2
1
1
=
+
R
+
R
s d
,
1
s d
,
2
K
K
s
s o
,
1
 W
K
=
s o
,
1
δ
2
1  m
K 
p
+
+
λ
α
α 1
p
2
CoeficientulCoeficientul globalglobal dede schimbschimb dede calduracaldura Perete tubular: 1 1  W  K =
CoeficientulCoeficientul globalglobal dede
schimbschimb dede calduracaldura
Perete tubular:
1
1
 W 
K
=
=
l
n
R
m
K
l tot
,
R
l i
,
i = 1
1
 W
K
=
l
1
R
1
d
R
1
m
K
s d
,
1
e
s d
,
2
+
+
ln
+
+
π
d
α
π
d
2
πλ
d
π
d
π
d
α
i
1
i
p
i
e
e
2
1
1
R
R
sd 1
sd
2
=
+
+
K
K
π
d
π
d
l
lo
i
e
1
 W 
K
=
lo
1
1
d
1
m
K
e
+
ln
+
π
d
α
2
πλ
d
π
d
α
i
1
p
i
e
2
K
 W
l
K
=
S
π
2
⋅ d
 m
K 
ValoriValori orientativeorientative aleale coeficientilorcoeficientilor globaliglobali dede schimbschimb dede
ValoriValori orientativeorientative aleale coeficientilorcoeficientilor globaliglobali dede
schimbschimb dede calduracaldura
Tipul de aparat
Ks,o
W/(m 2 .K)
Preîncălzitor de apă
1100 – 8500
Schimbător apă-apă
850 – 1700
Condensator de abur
1100
– 5600
Condensator de freon
280
– 850
Condensator de amoniac
850
– 1400
Condensator de alcool
255
– 680
Răcitor de aer cu aripioare
25 – 55
Încălzitor de aer cu
aripioare utilizând abur
28 – 280
Schimbător apă-ulei
110 - 350
Schimbător abur-ulei uşor
170
– 340
Schimbător abur-ulei greu
56
– 170
Schimbător gaze-gaze
10 - 40
DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura Curgerea în echicurent: Curgerea în
DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura
Curgerea în echicurent:
Curgerea în contracurent:
DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura dQ & = − M & c dT = ±
DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede
temperaturatemperatura
dQ &
= −
M &
c
dT
= ±
M &
c
dT
1
p
1
1
2
p
2
2
&
dQ
=
K
(T
T )dS
s
1
2
&
&
dQ
dQ
⇒ dT
= −
;
dT
= ±
1
&
2
&
M c
M
c
1
p
1
2
p
2
1
1
(
)
⇒ d T
T
= −
dQ &
±
1
2
M &
c
M &
c
1
p
1
2
p
2
d T
T
)
1
1
⇒ (
1
2
= −
K
±
dS
s
T
T
M & c
M &
c
1
2
1
p
1
2
p
2
DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura T − T   1 1 ( ) 1
DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede
temperaturatemperatura
T
T
1
1
(
)
1
i
2
i
Echicurent
+
ln
=
K
+
S
s
o
T
T
M & c
M &
c
1
e
2
e
1
p
1
2
p
2
&
&
Q
Q
&
&
M c
=
;
M
c
=
1
p
1
2
p
2
T
T
T
T
1
i
1
e
2
e
2
i
T
T
K
1
i
2
i
s
ln
=
(
T
T
+
T
T
)
S
&
1
i
1
e
2
e
2
i
o
T
T
Q
1
e
2
e
(
T
T
)
(
T
T
)
&
1
i
2
i
1
e
2
e
ec
Q
=
K
S
=
K
S
T
[W ]
s
o
s
o
med
T
− T
1
i
2
i
ln
T
− T
1
e
2
e
(
T
T
)
(
T
T
)
(
T
T
)
(
T
T
)
ec
1
i
2
i
1
e
2
e
cc
1
i
2
e
1
e
2
i
T
=
T
=
med
med
T
− T
T
− T
1
i
2
i
1
i
2
e
ln
ln
T
− T
T
− T
1
e
2
e
1
e
2
i
CazuriCazuri particulareparticulare -- DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura
CazuriCazuri particulareparticulare -- DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura
Variatii monotone de temperatura:
T
− ∆
T
max
min
=
T med
T
max
ln
T
min
T
T
T
T
1
i
1
e
2
e
2
i
T
=
T
=
T
med
T
− T
T
med
T
− T
T
1
i
2
s
1
s
2
i
T
=
T
T
ln
ln
med
1
s
2
s
T
− T
T
− T
1
e
2
s
1
s
2
e
T
1i
T
T
1i =T 1e =T 1s
1i =T 1e =T 1s
T
2e
T
T
2i =T 2e =T 2s
1e
T
2i =T 2e =T 2s
T
2i
S
S
S
CazuriCazuri particulareparticulare -- DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura
CazuriCazuri particulareparticulare -- DiferentaDiferenta mediemedie logaritmicalogaritmica dede temperaturatemperatura
Variatii nemonotone de temperatura:
T
∆T II med
∆T III med
∆T I med
T
1i
T
1s
T
1e
T
2e
T
2i
F
Tip curgere
I
II
III
1,0
R = ct.
S
0,2
Curgerea in curent incrucisat:
4,0
ci
cc
∆T
= F ⋅ ∆T
med
med
0,5
0
1,0
P
T
T
− T
C
T
T
− T
2
2
e i
2
2
1
1
i
1
e
ec
ci
cc
F
=
f
P
=
ε
=
=
,
R =
=
=
∆T
≤ ∆T
≤ ∆T
d
T
T
− T
C
T
T
− T
med
med
med
max
1
i i
2
1
2
2
e
2
i