Sunteți pe pagina 1din 4

Mas plastic

Materialele termoplastice
Primele materiale plastice au fost produse din transformarea materialelor naturale. In anul 1859 au aparut fibrele vulcanizate, in 1869 a aparut celuloidul si in 1897 galitul. Primul material sintetic aparut (1908) a fost rasina fenolformaldehidica numita bachelita. Exista numeroase procedee de fabricare a materialelor plastice. O galeata, o sticla, o casca de motociclist, o plansa de windsurfing sun toate fabricate din diferite tipuri de plastic. Pentru fiecare obiect, trebuie ales materialul plastic care are calitatile cele mai potrivite: suplete, rigidate, rezistenta la soc, elasticitate, transparenta, greutate mica. O molecula de baza pentru fabricarea tuturor tipurilor de plastic In schimb cele termorigide se intaresc la caldura. Astfel, ele sunt mulate la rece pe formele dorite apoi sunt incalzite pentru a se intari. Sau pot fi lasate sa se intareasca dupa ce li se adauga un produs special. Plasticele termorigide se folosesc la fabricarea obiectelor prelucrate manual sau a celor care necesita o fabricatie ingrijita. Asa se fabrica ambarcatiunile, piesele de caroserie, barele de protectie etc. In industrie se utilizeaza doua procedee de tragere in forma a obiectelor din plastic. Suflarea este folosit pentru fabricarea obiectelor care au interiorul gol, cum sunt mingile, flacoanele, sticlele, popicele. Materia plastic inc lzit coboar n forma, n care se injecteaz apoi aer. Aceasta are ca efect ntinderea materialului cald pe pere ii interiori ai formei. Metoda cea mai utilizat este ns injectarea. Este flosit mai ales pentru fabricarea obiectelor cum sunt pieptenii, periu ele de din i, ustenssilele de buc t rie. Materia plasctic intr sub forma de granule intr-o ma in de injectare. Prin ncalzire, ea este transformat ntr-o pasta mai mult sau mai putin groasa, care este apoi injectata in forma si racita printr-un circuit de apa. Masele plastice sunt folosite, cu mici excep ii, n toate domeniile de activitate. Aceast performan de p trundere n mai toate sectoarele de activitate se datoreaz propriet ilor lor de neegalat vis-a-vis de celelalte materiale: sunt anticorosive, electroizolante, au greut i specifice mici, au propriet i mecanice bune, cost sc zut, aspect exterior pl cut, se pot prelucra att pe cale mecanic tradi ional ct i prin procedee specifice cum ar fi injec ia lor, se pot acoperi cu vopsea sau prin galvaniz ri, permi nd n felul acesta s capete aspectul dorit de c tre proiectant. Exist ns i unele propriet i care fac dezavantajoas utilizarea maselor plastice, cum ar fi mic orarea rezisten ei mecanice cu cre terea temperaturii, coeficientul de dilatare mare, coeficientul de transmiterea c ldurii mic, etc.

Clasificare
Materialele plastice utilizate n tehnic se mpart n dou grupe:
y

Termoplaste, care prin nc lziri repetate trec n stare plastic (polistiren, polimetacrilat,

celuloid, poliamid , policlorura de vinil). Piesele din aceste materiale se ob in prin presare i turnare, avnd o mare productivitate.
y

Termoreactive, care prin nc lziri repetate nu mai trec n stare plastic (polistireni nesatura i, r ini fenolfolmaldehidice, etc.). piesele n acest caz se prelucreaz prin presare.

[modificare] Avantaje
Aceste piese executate din mase plastice prezint urm toarele avantaje:
y y y y

Nu necesit prelucr ri ulterioare i pot avea o form suficient de complicat . Permit executarea de g uri i adncituri n orice sec iune, precum i presarea de filete. Pot fi metalizate (numai ABS-ul natur), metalizarea fiind o acoperire galvanic i poate fi efectuat n diferite variante de culori, n variant mat sau lucioas . Aspectul piesei este pl cut, designerul reu ind s - i impun cu u urin punctul de vedere, ntruct se poate realiza orice cerin estetic : joc de umbr i lumin prin altern ri de suprafe e mate i suprafe e lucioase, suprafe e n relief sau n adncime, suprafe e striate sau cu rizuri, etc. Piesele rezultate se pot ob ine ntr-o mare varietate de culori, ce pot fi: obi nuite i metalizate. Aceste culori fie c se realizeaz conform mostrarului de culori transmis de c tre fabricantul de mas plastic , fie c este creat un mostrar nou de c tre designer mpreun cu tehnologul de mas plastic . Piesele din mase plastice se pot vopsi (de regul se prefer ca vopsirea s aib loc n aceea i culoare ca masa plastic , astfel nct dac piesa este zgriat , sau prin frecare se ndep rteaz stratul de vopsea, s nu fie vizibil acest defect de discontinuitate a stratului de vopsea). Se pot efectua injec ii de dou sau trei mase plastice de diferite culori, n vederea ob inerii de diverse efecte estetice sau avnd ca scop ob inerea de piese cu rezisten la uzur mai mare (vezi cazul tastaturii de calculator), sau cu alte scopuri. Un mare avantaj al maselor plastice const n faptul c acestea pot fi nfoliate. Aceast opera ie const n acoperirea la cald, prin presare, a suprafe elor n relief (n jurul acestor suprafe e nu trebuie s existe alte por iuni de suprafe e care s fie la aceea i cot sau la o cot peste nivelul celei ce urmeaz a fi nfoliate, deoarece fie se ob ine nfolierea unor zone ce nu au fost indicate de c tre designer, fie se deformeaz zonele ce dep esc cota respectiv , fie nfolierea nu va fi de calitate). Aceste folii pot fi mate sau lucioase, pot fi albe, negre, imita ie furnir, argintii, aurii, sau n diferite alte culori. Inscrip ionarea pieselor din mase plastice se poate efectua fie direct din scul , fie aplicnduse ornamente din metal (aluminiu, o el laminat, etc.),sau din mas plastic . Inscrip ionarea din scul se realizeaz fie prin efecte speciale (joc de umbr i lumin care se realizeaz prin por iuni alternante de suprafe e mate i lucioase, sau prin altern ri de suprafe e striate cu por iuni mate, sau ca erate, etc.) Un alt procedeu de inscrip ionare este cel rezultat din scul (deci direct din injec ie), aceasta nemaifiind la acela i nivel, ci n relief sau n adncime. Inscrip ionarea este rodul activit ii creatoare a designerului, el fiind cel care va hot r caracterul, modul de inscrip ionare sau dac aceasta urmeaz a fi nnobilat prin nfoliere sau nu.

y y

Un alt procedeu de inscrip ionare a maselor plastice este acela prin serigrafie, dup desenul ciocan executat de c tre designer, cu ajutorul sitelor serigrafice i n varianta de culori serigrafice indicat de designer. Piesele din mase plastice se pot asambla mecanic cu ajutorul uruburilor i piuli elor, cu ajutorul uruburilor autofiletante ( se pot executa n masa plastic bosaje, ce sunt ni te g uri normalizate n func ie de dimensiunea urubului ), cu clicuri elastice, popici elastici, prin presare, prin bercluire, profile conjugate, prin lipire cu ajutorul adezivilor, etc. Se pot utiliza i n cazul cre rii de produse din materiale mixte, permi nd asamblarea cu: lemnul, sticla, cauciucul, metalul, etc. Se pot utiliza n situa ii n care se dore te reducerea frec rii, ele comportndu-se bine chiar i n absen a lubrifiantului. Astfel exist situa ii n care se execut piese ce urmeaz a efectua mi c ri de rota ii sau de transla ii ( ro i din ate, lag re, etc.), fie ca elemente cinematice de interior fie ca elemente de antrenare, de comand (manete, butoane, volane, pedale). Acolo unde din motive de rezisten sau n vederea realiz rii unor contacte electrice se impune utilizarea de piese metalice, se pot executa piese mixte, prin injec ie de mas plastic pe reperul din metal.

Recomand ri la proiectare i prelucrare


Din prezentarea avantajelor f cut se observ c aceste materiale permit desf urarea imagina iei creative a designerului f r prea mari restric ii. Totu i aceste materiale presupun o cunoa tere i o st pnire a posibilit ilor lor tehnologice. Se impune ca o necesitate, marcarea de c tre proiectant a suprafe elor cu rol estetic, sau care presupun finisaje suplimentare, sau care nu admit defecte de injec ie sau alte tipuri de defecte ce pot afecta suprafa a respectiv a produsului. Din punct de vedere al formei exist recomand ri viznd prelucrarea maselor plastice de care proiectantul trebuie s in cont:
y

Piesa se va proiecta cu o grosime uniform de perete, ceea ce contribuie att la cre terea productivit ii ct i la eliminarea concentratorilor de material sau de temperatur , concentratori ce pot introduce defecte de execu ie ale reperului respectiv. Grosimea minim a pere ilor unui reper din mas plastic poate fi S=0,52 mm. Piesele se pot proiecta fie cu muchii vii, fie cu raze de racordare, ultima fiind de preferat din punct de vedere al execu iei sculei. innd cont c sculele pentru reperele prev zute cu raze de racordare se execut mai u or, se va ine cont la proiectarea reperelor de o raz minim de racordare necesar =(0,3 0,4)S (S=grosimea peretelui piesei; =raza de racordare). Sculele pentru realizarea pieselor care nu au prev zute raze de racordare, se vor executa din bacuri. n vederea extrac iei piesei din scul , aceasta va fi prev zut cu o nclina ie a pere ilor n func ie de grosimea acestora: pentru piesele cu o grosime mai mare de S10mm, nclina ia va fi de la 2 pn la 2030; pentru piesele cu o grosime a pere ilor S <10mm , se pot admite i pere i f r nclin ri (unghiuri de extrac ie). Pentru evitarea defectelor ce pot ap rea datorit r cirii necorespunz toare a pieselor, acestea, dup scoaterea din scul (dac scula nu este termostatat , caz n care scula nu injecteaz dect dac a atins prin nc lzire temperatura de injec ie prescris n regimul de

injec ie, i nu permite extrac ia piesei injectate dect cnd aceasta a atins temperatura la care nu exist riscul deform rii piesei), se r cesc fie pe un calapod, fie sunt prev zute prin construc ie cu nervuri de rigidizare. Se recomand ca grosimea pere ilor interiori s fie egali cu S/2 (deci cu jum tate din grosimea peretelui de baz ), pentru a nu introduce concentratori de tensiune i de temperatur . Este cazul nervurilor: de rigidizare, tehnologice,sau de construc ie. Se prefer ca piesele prev zute cu filet, s aib pasul mai mare sau egal cu1mm. De asemenea, dac piesa este prev zut cu g uri, filetate sau nefiletate, acestea nu vor fi prev zute la extremit ile piesei sau n vecin tatea pere ilor piesei, pentru a nu introduce eventualele situa ii favorabile apari iilor defectelor de injec ie. Se recomand ca n vederea elimin rii tensiunilor interne i evit rii deforma iilor, piesa s fie supus unui tratament de mb trnire la o temperatur de 800 1000 C, timp de cteva ore.

Defecte posibile
n urma procesului de injec ie pot ap rea o serie de defecte care se datoreaz fie unor gre eli de proiectare, fie nerespect rii parametrilor regimului de injec ie (presiune, temperatur ). Aceste defecte pot fi: supturi, retasuri, flori de ghea , injec ii incomplete, deform ri, etc. Defectele care apar pot fi corectate fie printr-un regim de injec ie corect stabilit i aplicat, fie cu ajutorul proiectantului, prin stabilirea unei forme care s previe apari ia defectelor. Dac aceste defecte nu mai pot fi prevenite, se poate interveni asupra respectivelor repere cu ajutorul designerului. Astfel acesta poate interveni cu finisaje suplimentare n func ie de defect (aceste m suri se pot lua I din faza de proiectare, avnd o experien a comport rii materialului): ornamente, vopsiri, inscrip ion ri, ca er ri, etc. n func ie de forma i gabaritul reperului, designerul mpreun cu tehnologul vor hot r asupra caracteristicilor sculei de injec ie: locul i modul de injec ie (central sau punctiform ), pozi ia planului de separare, dac sunt necesare bacuri i pozi iile acestora, etc.

Domenii de utilizare
Masele plastice se pot utiliza cu succes: n industria grea, industria constructoare de ma ini, aeronautic , industria alimentar (ambalaje, vafe, cutii, etc.),industria u oar (bunuri de larg consum, juc rii, etc.), industria farmaceutic (seringi de unic folosin , capsule i ambalaje, etc.) i multe altele.