Sunteți pe pagina 1din 164

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 2
2010

CNCM
Chiinu 2010

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM


NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2010
Nr 2

NBCM
Chiinu 2010

MINISTERUL CULTURII I TURISMULUI


CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional a Moldovei


Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare
Se editeaz din anul 1958
Apare lunar

2010
Nr 2

CNCM
Chiinu 2010

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Tatiana DIACONU
Iolanta CUCHI
Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG
Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep.
Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco
[et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2010 (Valinex SA). ISSN 1857-0550.
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 2, 2010. 2010. 164 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb. strine.
50 ex. ISBN 978-9975-49-025-2 (Print). ISBN 978-9975-49-034-4
(CD).
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2010

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

FEBRUARIE

2010
NR 2
(181-274)

FEBRUARY

0 GENERALITI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII


001 tiin i cunoatere n general
181. Afanasiev, Veaceslav
tiina: normalitate sau totalitarism? : [studiu] / Veaceslav Afanasiev. Ch. : S. n., 2010
(Combinatul Poligr.). 239, [1] p. : fig. ; 23 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-4059-9-7 (n cop. tare).
[2010-196].
- - 1. tiin Reforme.
001

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


182. Latul, Gheorghe
Programare orientat pe obiecte (n baza C++) : Suport de curs / Gheorghe Latul, Alexandru Pereteatcu, Sergiu Pereteatcu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematic i
Informatic, Catedra Tehnologii de Programare. Ch. : CEP USM, 2010. 201 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 201 (17 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-926-2.
[2010-202].
- - 1. Limbaj de Programare C++.
004.43 Programare C++(075.8)

183. apcov, Varvara


Lucrri de laborator n Word : (Pentru persoanele ce doresc uor i repede s nvee a
crea diferite documente) / Varvara apcov, Tudor Gdilica ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Bazele Informaticii Econ.". Ch. : ASEM, 2009. 66 p. : fig. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-75-487-3.
[2010-263].
- - 1. Word Crearea documentelor.
004.45 Word (076.5)

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

005 Conducere i organizare. Management


184. : . / ,
, [ .] ; experi: Svetlana Matveeva. Ch. : Prut Internaional, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 64 p. : fig., tab. ; 21 cm. ().
Apare cu sprijinul financ. al Fondation Liechtenstein development service, AO "Soc.
Rep. pentru Protecia Social a Minorilor i Tineretului "Insula Speranelor". 200 ex.
ISBN 978-9975-69-307-3.
[2010-203].
- - 1. Comunicare Clieni (rus). 2. Management Clieni (rus).
005(075)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
185. Amintiri din Prezent : Studium in honorem Eudochia Zagorneanu : [biolog] / alct.:
Lorina Beelea, Eleonora Idrisov ; ed. ngrijit de Zinaida Sochirc ; red. t.: Ludmila
Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroag ; Univ. Liber Intern. din Moldova, Dep. Informaional Biblioteconomic. Ch. : ULIM, 2010. 76 p. : fig., fot., fot. color. ; 21 cm. (Colecia "Universitaria" ; Fascicula a 40-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-53-4.
[2010-284].
- - 1. Biologie Indici bibliografici. 2. Zagorneanu, Eudochia, 1939-, biolog Biobibliografie.
016:[576+929 Zagorneanu]

186. Grigore Belostecinic promotor al tiinei, nvmntului i reformelor economice : (studiu biobibliografic) / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; au colab.: Natalia Cheradi,
Ala Iarovaia, Elena Pancratov [et al.] ; resp. i coord. ed.: Silvia Ghinculov. Ch. : ASEM,
2009. 331, [1] p. : fot., fot color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-75-494-1 (n cop. tare).
[2010-258].
- - 1. Economie Indici bibliografici. 2. Belostecinic, Grigore, 1960-, economist Biobibliografie.
016:[33+929 Belostecinic]

187. Lista lucrrilor tiinifice publicate i a titlurilor de protecie obinute de comunitatea tiinific din Republica Moldova n anul / Acad. de tiine a Moldovei ; red. bibliogr.:
Bodarev L., Corotenco E., Creul E. [et al.]. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. AM). 20 cm.
2009. 2010. 227 p. 300 ex. ISBN 978-9975-62-270-7. [2010-250].
- - 1. tiin Republica Moldova Indici bibliografici.
016:001(478)

188. Symphonie en philologie majeure : Studium in honorem Elena Prus : [filolog] /


Univ. Liber Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice i Interculturale, Dep. Informaional Biblioteconomic ; alct.: Natalia Ghimpu, Lorina Beelea ; coord. t.: Ion Manoli ; consultant t.: Ana Guu, Pierre Morel, Elena Prus ; ed. ngrijit de Zinaida Sochirc ; red. bibliogr.:
Valentina Chitoroag. Ch. : ULIM, 2009. 196 p. : fig., fot., [1] f. port. color ; 24 cm. (Colecia "Universitaria" ; Fascicula 39-a).
6

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Texte: lb. rom., fr. 50 ex.


ISBN 978-9975-934-60-2.
[2010-218].
- - 1. Limb francez Indici bibliografici. 2. Prus, Elena, 1959-, filolog
Biobibliografie.
016:[811.133.1+929Prus]

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


087.5 Publicaii pentru tinerii cititori
189. ABC-ul vieii frumoase / text: Ala Bujor, Feodosia Papuc ; il.: Vadim Rusu. Ch. :
"Epigraf" SRL, 2008 (Tipogr. "Monarh"). 64 p. : il. color ; 21 x 22 cm. (Colecia ABC).
3000 ex.
ISBN 978-9975-947-04-6.
[2010-217].
- - 1. Curioziti pentru copii.
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
190. Landers, Cassie
Dezvoltarea socio-emoional: primii trei ani de via : [trad. din lb. engl.] / Cassie
Landers ; trad.: Nicoleta Culava ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a].
Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (3 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-93-0.
[2010-212].
- - 1. Psihologia copilului.
159.9-053.3:37.018.1

191. Landers, Cassie


Nou-nscutul care ne uimete : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.: Nicoleta
Culava ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL,
2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (4 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-96-1.
[2010-215].
- - 1. Psihologia copilului.
159.93-053.31:37.018.1

192. Landers, Cassie


Studiai temperamentul copilului dumneavoastr : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ;
trad.: Nicoleta Culava ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. :
"Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il., tab. ; 20 x 21 cm.

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (3 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-92-3.
[2010-211].
- - 1. Psihologia copilului.
159.93-053.31:37.018.1

3 TIINE SOCIALE
193. Diversitatea tiinelor socio-umane: probleme i soluii pentru dezvoltarea european : Culeg. de comunic. t. / Univ. "Perspectiva-INT" ; red. t. Anton Moraru, Valeriu
Efremov ; coord. Arina Kraijdan, Anton Moraru ; col. red. Rodica Odine, Oleg Buga, Valeriu
Efremov [et al.]. Ch. : Univ. "Perspectiva-INT", 2010 (Tipogr. "Alina Scorohodova" I). 212,
[2] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-4061-3-0.
[2010-286].
[3+7/9]:378(478-25)(082)=135.1=161.1

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaiei
194. Paladi, Gheorghe
mbtrnirea populaiei n Republica Moldova: consecine economice i sociale / Gheorghe Paladi, Olga Gagauz, Olga Penina ; red. resp. Gh. Paladi ; Acad. de tiine a Moldovei,
Inst. Integrare European i tiine Politice, Sector Demografie. Ch. : Inst. Integrare European i tiine Politice al AM, 2009 (Tipogr. "Policolor" SRL). 204, [4] p. : fig., fig. color,
tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 154-164 (111 tit.). Apare cu sprijinul financ. al
UNFPA (Fondul ONU pentru Populaie) n Rep. Moldova. 300 ex.
ISBN 978-9975-9742-2-6.
[2010-248].
- - 1. Populaie Republica Moldova mbtrnire.
314.47(478)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
195. Abordri ale excluziunii sociale n Republica Moldova : Aspecte metodologice i
analitice / Maria Vremi, Viorica Toart, Anatolii Rojco [et al.]. Ch. : "Nova-Imprim" SRL,
2010. 322 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Statistica Moldovei).
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 318-322. Apare cu sprijinul financ. al Progr.
Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fondului Naiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei,
Ageniei Suedeze de Cooperare Intern. pentru Dezvoltare (Sida). 200 ex.
ISBN 978-9975-9792-7-6.
[2010-222].
- - 1. Excluziune social Republica Moldova.
316.3/.4(478)

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

196. Approaches to Social Exclusion in the Republic of Moldova : Methodological and


Analytical Aspects / aut.: Maria Vremi, Viorica Toart, Anatolii Rojco [et al.] ; transl. into
engl.: Veaceslav Mustea, Eleonora Rusnac, Andrei Munteanu ; developed by: Maria
Vremi, Viorica Craievschi-Toart, Anatolii Rojco [et al.]. Ch. : "Nova-Imprim" SRL, 2010.
288 p. : fot., graf., tab. ; 24 cm. (Statistica Moldovei).
Bibliogr.: p. 283-288 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al United Nations
Development Progr., UN Development fund of Women, Swedish Intern. Development Coop.
Agency (Sida). 200 ex.
ISBN 978-9975-4091-0-0.
[2010-256].
- - 1. Structur social Republica Moldova (engl.).
316.3/.4(478)

197. Bugetare sensibil la gen : Manual / Angela Baurciulu, Marina Belostecinic, Angela Casian [et al.] ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : ASEM, 2009. 200 p. : fig., tab.
; 25 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. i n notele de subsol. 120 ex.
ISBN 978-9975-75-484-2.
[2010-227].
- - 1. Gender.
316.346.2(075.8)

198. Creterea eficienei social-economice i bunstrii populaiei cerina prioritar a


societii : [materialele conf. t.-practice intern. "Problemele social-economice ale dezvoltrii
comunitilor rurale" din 19.11.2009] / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Integrare European
i tiine Politice, Asoc. Sociologilor i Demografilor din Rep. Moldova ; col. red. lui Victor
vircun, Andrei Timu, Victor Mocanu [et al.] ; sub red. t. a lui A. I. Timu. Ch. : CE UASM,
2010. 203 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. n note la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-177-7.
[2010-228].
- - 1. "Problemele social-economice ale dezvoltrii comunitilor rurale" Conferin tiinifico-practic internaional (rom., engl., rus).
316.42(082)=135.1=111=161.1

32 POLITIC
199. Femeile pot reui : [participarea n viaa politic] / ONG "Clubul Politic al Femeilor
50/50". Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 83, [1] p. : fig. ; 30 cm. (anse egale).
Apare cu sprijinul financ. al United Nations Democracy Fund. 500 ex.
ISBN 978-9975-4074-6-5.
[2010-246].
- - 1. Politic Femei Participare.
32-055.2

323 Politic intern


323(478) Politica intern a Republicii Moldova
200. Mnzrari, Dumitru
9

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

Moldova rtcit n labirintul ncurcat al conflictului transnistrean / Dumitru Mnzrari ;


Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul". Ch. : IDIS "Viitorul", 2010
(Tipogr. "MS Logo" SRL). 60 p. : fig. ; 26 cm. (Serie de dezbateri publice naionale =
Discussion papers ; Nr 6).
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Think Tank Fund al Inst. pentru o Soc. Deschis. 60 ex.
ISBN 978-9975-4007-5-6.
[2010-266].
- - 1. Republica Moldova Politic intern. 2. Conflictul transnistrean.
323(478)

327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern


201. Tbr, Ion
Proiectul CSI: anatomia unui eec / Ion Tbr, Veaceslav Berbeca ; Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul". Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 (Tipogr. "MS Logo"
SRL). 56 p. : diagr., fig., tab. ; 30 cm. (Politici Publice ; Nr 7, 2009).
Bibliogr.: p. 53-55 (64 tit.). 60 ex.
ISBN 978-9975-9625-3-7.
[2010-267].
- - 1. Politic extern Spaiul CSI.
327(47+57)

327(478) Politic extern a Republicii Moldova


202. Haidarl, Dan
Relaii politice moldo-ttare (1699-1739) : Monografie / Dan Haidarl ; Acad. de tiine a
Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie. Ch. : "Art Area" SRL, 2009.
209, [1] p. : h. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157-185 (426 tit.), n note: p. 138-156 (101 tit.). 10 ex.
ISBN 978-9975-9618-8-2.
[2010-279].
- - 1. Relaii politice Republica Moldova Turcia, 1699-1739.
327(478+560)"1699/1739"

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
203. Aculai, Elena
Condiiile de creare i dezvoltare a ntreprinderilor =
: analiz prin prisma de gen / Elena Aculai ; col. red.: Oleg Cara, Nina
Cesnocova, Jana Mazur [et al.]. Ch. : "Nova Imprim" SRL, 2009. 91 ; 92 p. : diagr., tab. ;
24 cm. (Statistica Moldovei).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Tit., text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral. Cartevalet (""). Bibliogr.: p. 91, 92 (10 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Fondului
Naiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei, Progr. Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, Ageniei Suedeze de Cooperare Intern. pentru Dezvoltare (Sida). 300 ex.
ISBN 978-9975-9792-9-0.
[2010-221].
10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. ntreprinderi Dezvoltare (rom., rus).


334.012=135.1=161.1

204. "Managementul ntreprinderii n mediul economic contemporan", conf. t.


(2009 ; Chiinu). Managementul ntreprinderii n mediul economic contemporan : Materialele conf. t., 24-25 sept. 2009 / col. red.: Nicolae Josan, Vasile Chirmici, Ala Cotelnic [et al.].
Ch. : Evrica, 2010 (Tipogr. AM). 395, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Transporturi, Informatic i Comunicaii. Texte lb.: rom., engl., rus.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 150 ex.
ISBN 978-9975-941-49-5.
[2010-251].
- - 1. "Managementul ntreprinderii n mediul economic contemporan" Conferin tiinific (rom., engl., rus).
334.7:005(082)=135.1=111=161.1

336 Finane
205. Enciclopedia pltitorului de impozite = :
(Codul fiscal n red. existent pn la 31.12.2009 i la situaia 01.01.2010) / colab. Ion
Priscaru, Iurie Lichii, Irina Ceban [et al.]. Ch. : AO "Ecofin-Consult", 2010 (Combinatul
Poligr.). 27 cm. (Biblioteca revistei "Fin-Consultant" = "FinConsultant", ISSN 1857-0216).
Vol. 2 : Totul despre TVA i accize = . 2010. 264 p. : tab., [8]
p. : fig. color. Tit., text paral.: lb. rom., rus. n cop. tare. [2010-220].
- - 1. Impozite (rom., rus).
336.22=135.1=161.1

206. : N 1163-XIII 24.04.97 : Monitorul


Oficial, . . 08.02.2007. . : "Prag-3" SRL, 2009. 399, [1] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-121-4.
[2010-253].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova (rus).
336.22(478)(094.4)

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
207. Rotaru, Mihail
Istoria i teoria dreptului : Culeg. de art. / Mihail Rotaru ; alct.: Andrei Smochin ; resp.
de ed.: Galina Pogone ; Acad. de Administrare Public pe lng Preedintele Rep. Moldova.
Ch. : AAP, 2009. 210, [1] p. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 200 ex.
ISBN 978-9975-9637-6-3.
[2010-200].
- - 1. Istoria statului i dreptului.
340.12(091)

11

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

341 Drept internaional


208. Curtea European a Drepturilor Omului. Hotrrile i deciziile Curii Europene a
Drepturilor Omului n cauzele moldoveneti : [n vol.] / Curtea European a Drepturilor Omului
; [resp. ed.]: Vladislav Gribincea. Ed. a 2-a. Ch. : Gunivas, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL).
25 cm. ISBN 978-9975-908-90-0. Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki pentru
Drepturile Omului din Suedia, al Consiliului Europei i Guvernului Germaniei.
Vol. 1 : 12 sept. 1997 30 iun. 2004. 2009. 296 p. Bibliogr. n notele de subsol.
50 ex. ISBN 978-9975-908-91-7 (n cop. tare). Gratuit. [2010-233].
- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor Omului
Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

209. Vol. 2 : 1 iul. 2004 31 dec. 2004. 2009. 351, [1] p. 50 ex. ISBN 978-9975908-92-4 (n cop. tare). Gratuit. [2010-234].
- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor Omului
Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

210. Vol. 3 : 1 ian. 2005 31 dec. 2005. 2009. 385, [1] p. 50 ex. ISBN 9789975-908-93-1 (n cop. tare). Gratuit. [2010-235].
- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor Omului
Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

211. Vol. 4 : 1 ian. 2006 31 dec. 2006. 2009. 436, [1] p. Bibliogr. n notele de
subsol. 50 ex. ISBN 978-9975-908-94-8 (n cop. tare). Gratuit. [2010-236].
- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor Omului
Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

212. Vol. 5 : 1 noiemb. 2007 30 iun. 2007. 2009. 406, [6] p. Bibliogr. n notele de
subsol. 50 ex. ISBN 978-9975-908-95-5 (n cop. tare). Gratuit. [2010-237].
- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor Omului
Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

213. Vol. 6 : 1 iul. 2007 31 dec. 2007. 2009. 593, [1] p. Bibliogr. n notele de
subsol. 50 ex. ISBN 978-9975-908-96-2 (n cop. tare). Gratuit. [2010-238].
- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor Omului
Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

214. Vol. 7 : 1 ian. 2008 30 iun. 2008. 2009. 350 p. : tab. 50 ex. ISBN 9789975-908-97-9 (n cop. tare). Gratuit. [2010-239].

- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor


Omului Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

215. Vol. 8 : 1 iul. 2008 31 dec. 2008. 2009. 312, [8] p. : fig. 1050 ex. ISBN
978-9975-908-98-6 (n cop. tare). Gratuit. [2010-240].
12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor


Omului Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

216. Vol. 9 : 1 ian. 2009 30 iun. 2009. 2009. 350, [1] p. 1050 ex. ISBN 9789975-908-99-3 (n cop. tare). Gratuit. [2010-241].

- - 1. Drepturile omului Hotrri Decizii. 2. Curtea European a Drepturilor


Omului Hotrri Decizii.
341.64(4):342.72/.73(478)(094)

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


217. "Valorile constituionale factori ai stabilitii regimului democratic", conf.
intern. (2009 ; Chiinu). "Valorile constituionale factori ai stabilitii regimului democratic
= Constitutional values as factors for the stability of democratic regime" : Conf. intern., Chiinu, 22-23 iul. 2009 / resp. ed.: Dumitru Pulbere, Maia Bnrescu, Nina Prac. Ch. :
"Depol Promo" SRL, 2010. 295 p. ; 24 cm.
Antetit.: Curtea Constituional a Rep. Moldova. Texte: lb. rom., engl., fr., germ., rus.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul Org. pentru Securitate i Cooperare n
Europa n Rep. Moldova (OSCE). 500 ex.
ISBN 978-9975-4029-3-4.
Gratuit. [2010-280].
- - 1. "Valorile constituionale factori ai stabilitii regimului democratic" Conferin internaional.
342.4(082)=00

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


218. - : N 122-XV
14.03.2003, . Nr 104-110/447 07.06.2003. Ch. :
"Prag-3" SRL, 2010. 464 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-118-4.
[2010-225].
- - 1. Codul de procedur penal al Republicii Moldova (rus).
343.12(478)(094.4)

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
219. Codul familiei al Republicii Moldova : Nr 1316-XIV din 26.10.2000, Monitorul Oficial nr. 47-48/210 din 26.04.2001. Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. 63, [1] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-130-6 (eronat).
[2010-254].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)

13

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
220. Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova : Nr 2718-X din 03.06.1983.
Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. 61, [3] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-130-6.
[2010-224].
- - 1. Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova.
349.444(478)(094.4)

221. Codul funciar al Republicii Moldova : Nr 828-XII din 25.12.1991 : Republicat: MO


nr. 107/817 din 04.09.2001. Ch. : "Prag-3" SRL, 2010. 48 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-116-0.
[2010-223].
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova.
349.42(478)(094.4)

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
222. Paladi, Ion
Management public : [pentru uzul studenilor] / Ion Paladi ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Ch. : ASEM, 2009. 381, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 375-381 (113 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-75-493-4.
[2010-261].
- - 1. Management public.
351:005(075.8)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
223. Pogone, Galina
Protecia drepturilor consumatorilor : [pentru uzul studenilor] / Galina Pogone ; Acad.
de Administrare Public de pe lng Pre. Rep. Moldova, Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Ch. : AAP, 2010. 248 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 141-147 (80 tit.) i n note: p. 238-248 (138 tit.). Cuprins paral.: lb. rom.,
engl., rus. 100 ex.
ISBN 978-9975-9637-8-7.
[2010-255].
- - 1. Consumatori Protecia drepturilor.
366.5(075.8)

14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
224. Landers, Cassie
Copilul i disciplina. O ans de a nva / Cassie Landers ; trad.: Nicoleta Culava ; il.:
Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr.
"Monarh"). 12, [1] p. : il., tab. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (3 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-97-8.
[2010-216].
- - 1. Educaie n familie Dezvoltarea disciplinei.
37.018.1

225. Landers, Cassie


Fascinaia cuvintelor : copilul de 1-3 ani : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.:
Nicoleta Culava ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf"
SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (3 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-91-6.
[2010-210].
- - 1. Educaie n familie Dezvoltarea cititului.
37.018.1:028.6

226. Landers, Cassie


Ne jucm i nvm: primul an de via : [trad. din. lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.:
Nicoleta Culava ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf"
SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (4 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-94-7.
[2010-213].
- - 1. Educaie n familie.
37.018.1

227. Landers, Cassie


Plcerea crii. Pregtirea pentru citit : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.:
Nicoleta Culava ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf"
SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il., tab. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (4 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-88-6.
[2010-207].
- - 1. Educaie n familie Dezvoltarea cititului.
37.018.1:028.6

228. Landers, Cassie

15

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

Rolul tailor n dezvoltarea copiilor : [trad. din engl.] / Cassie Landers ; trad.: Nicoleta
Culava ; coord.: Cornelia Cincilei ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a].
Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh" SRL). 12, [1] p. : il. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (2 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-89-3.
[2010-208].
- - 1. Educaie n familie Rolul tailor.
37.018.1

229. Landers, Cassie


Securitatea copilului : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.: Nicoleta Culava ; il.:
Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr.
"Monarh"). 12, [1] p. : il., tab. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (4 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-86-2.
[2010-205].
- - 1. Educaie n familie.
37.018.1

230. Landers, Cassie


Un pas nainte de acas la coal : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.:
Nicoleta Culava ; coord.: Cornelia Cincilei ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step.
[Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il., tab. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (4 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-90-9.
[2010-209].
- - 1. Educaie n familie.
37.018.1

231.
: ( ) : ( . . . . y. . ) / . y. , ,
. . . . ; : - .
. (. .), . ., . . [ .]. . : . ., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL).
108 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Text parial: lb. rom. 250 ex.
ISBN 978-9975-4074-4-1.
[2010-242].
- - 1. Management educaional (rus).
37.0(082)

37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar


232. Bounegru, Tudor
Instruirea computerizat / Tudor Bounegru ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul Tehnologii Informaionale. Ch. : CEP USM, 2009. 25 cm.
16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Pt. a 2-a : e-Learning. 2009. 525 p. : fig. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 523-525 (65 tit.).
120 ex. ISBN 978-9975-70-909-5. [2010-201].
- - 1. Informatic Metodica predrii.
37.091:004

373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general


233. Landers, Cassie
Jocul : Aventura nvrii : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.: Nicoleta Culava ;
il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009
(Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (4 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-87-9.
[2010-206].
- - 1. Educaie prin joc.
373.2

234. : ( ) : ( . .
. y. . ) / . y. , ,
. . ; : . . (.), . . ; : - . . (.), . ., . .
[ .]. . : . ., 2010 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 80 p. : tab. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4074-5-8.
[2010-243].
- - 1. Organizarea nvmntului (rus).
373.1(082)

376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special


235. Metodologia dezvoltrii abilitilor de percepie auditiv la elevii deficieni de auz :
(ghid practic) / aut.: Danii N., Braoveanu E., Volcinschi I. [et al.] ; ed. ngrijit de Eudochia
Braoveanu ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : "Universul" S, 2010. 199, [1] p. : fig. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 198-199 (36 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-47-036-0.
[2010-278].
- - 1. Persoane cu deficiene de auz.
376.353(036)

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


236. 2020 = Priorities of the European Higher Education Area 2020 : ( ) /
. . . . . . . .
; .: . ., . ., . . [ .] ; ., . .
. , . ; .: . , . , . [ .]. :

17

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

. ., 2010 ( ". . ""). 111, [2] p. ; 29 cm. (Europass : Diploma Supplement ; Nr 1).
Tit., text paral.: lb. rus, engl. Bibliogr. n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4025-7-6.
[2010-229].
- - 1. nvmnt superior european (engl., rus).
378(4)=111=161.1

57 TIINE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic
237. Reva, Veaceslav
Proteomica : [pentru uzul studenilor] / Reva Veaceslav, Glijin Aliona ; red. t.: Gudumac
Valentin ; red. resp.: Grigorcea Pavel, Ciobanu Vasile ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Biologie i Pedologie, Catedra de Biologie Vegetal. Ch. : CEP USM, 2010. 410 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 410 (15 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-924-8.
[2010-270].
- - 1. Proteomic.
577.112(075.8)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC

61 MEDICIN
613 Igien. Sntate i igien personal
238. Tafuni, Ovidiu
Igien general : elab. metodice la lucr. practice pentru studenii fac. Medicin General
i Sntate Public / Ovidiu Tafuni, Aliona Tihon, Elena Ciobanu ; sub red. Gh. Ostrofe ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Igien General. Ch.
: CEP "Medicin", 2009. 140, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 140 (9 tit.). 400 ex.
ISBN 978-9975-4071-1-3.
[2010-198].
- - 1. Igien general.
613(076.5)

613.2 Dietetic
239. Landers, Cassie
Alimentarea corect a copilului de 1-2 ani : [trad. din lb. engl.] / Cassie Landers ; trad.:
Nicoleta Culava ; il.: Joan Auclaire ; Asoc. Intern. Step by Step. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf"
SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 12, [1] p. : il., tab. ; 20 x 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. Bibliogr.: p. 13 (4 tit.). F. f. de tit. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Charles S. Mott. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-95-4.
[2010-214].
18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Alimentarea copilului.
613.221:37.018.1

613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic


240. . ? : ( , , ) / ; . . : . ., 2010 (). 44 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43 (23 tit.). . . . ""
().
[2010-219].
- - 1. Homosexualitate (rus).
613.885

616 Patologie. Medicin clinic


241. Bour, Alin
Anestezia local : Elab. metodice pentru studenii an. 2 Fac. Stomatologie / Alin Bour,
Iurie Bazeliuc ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Cursul Chirurgie gen., Fac. Stomatologie. Ch. : CEP "Medicina", 2010. 24, [1] p. : fig. ; 21 cm.
F. f. de tit. 50 ex.
ISBN 978-9975-915-99-1.
[2010-197].
- - 1. Anestezie local.
616-089.5(076.5)

242. Penu, Aurel


Cartea vieii mele : La 54 de ani n medicin i 44 de ani n diagnostica medical a raionului Hnceti, 1966-2010 : [despre medicul-diagnostician Aurel Penu] / Aurel Penu. Ch. :
S. n., 2010 (Combinatul Poligr.). 684 p. : fig., fot., fot. color ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4059-5-9 (n cop. tare).
[2010-194].
- - 1. Diagnostic medical. 2. Penu, Aurel, 1938-, medic-diagnostician Biografie.
616-07+929(478-21)

616.1/.9 Patologie special


616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular
243. Nacu, Viorel
Optimizarea regenerrii osoase posttraumatice dereglate : [monografie] / Viorel Nacu ;
sub red.: Filip Gornea, Boris Topor. Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 188 p. : fig.,
tab., [1] f. fig. color. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164-188 (470 tit.). Apare cu sprijinul financ. al companiei Berlin-Chemie
Menarini. 100 ex.
ISBN 978-9975-4074-9-6.
[2010-244].
- - 1. Oase Regenerare posttraumatic.
616.717

19

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

618 Ginecologie. Obstetric


244. Calitatea Serviciilor Medicale Perinatale din Republica Moldova : Rezultatele studiilor de evaluare a cunotinelor, atitudinilor i practicilor femeilor gravide, mamelor i personalului medical din serviciul ocrotirii sntii mamei i copilului / Stratulat Petru (coord.),
Curteanu Ala, Carau Tatiana [et al.] ; consultani: Strtil Mihail, tefne Svetlana, Scutelnic Rodica ; experi: Jucovschi Constantin ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, IMSP Inst. de
Cercet. t. n Domeniul Ocrotirii Sntii Mamei i Copilului, Asoc. de Medicin Perinatal
din Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 172 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr. la sfritul temelor. Apare cu sprijinul
financ. al Ageniei Elveiene de Dezvoltare i Cooperare. 200 ex.
ISBN 978-9975-4074-8-9.
[2010-245].
- - 1. Perinatologie Republica Moldova.
618.2

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.5 Lucrri agricole
245. Cile de biologizare a metodelor de control al buruienilor / aut.: Gh. Bucur, N.
Nicolaev, M. Rurac [et al.] ; Univ. Agrar de Star din Moldova, Fac. de Agronomie, Catedra
Agrotehnic i Fitotehnic. Ch. : IEFS, 2009. 35 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35 (8 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4087-0-7.
[2010-247].
- - 1. Combaterea buruienilor.
631.5:632.51

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
246. Scobioal, Viorica
Tehnologii poligrafice-flexografia : Note de curs / Viorica Scobioal, Vitalie Lisnic ; red.
resp.: Viorica Scobioal ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industria Uoar, Catedra Design i
Tehnologii Poligrafice. Ch. : UTM, 2010. 20 cm.
Pt. a 2-a. 2010. 152 p. : fig., tab. Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr. la
sfritul temelor. 100 ex. [2010-277].
- - 1. Flexografie.
655.326.1(075.8)

656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei


247. Calancea, Eduard

20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Culegere de probleme i teste la disciplina transporturi i expediii internaionale / Eduard Calancea ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Relaii Econ. Intern. Ch. :
ASEM, 2010. 94, [1] p. : tab. ; 19 cm.
Bibliogr.: p. 94 (8 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-75-495-8.
[2010-262].
- - 1. Transportul mrfurilor Culegere de probleme.
656.073(076.5)

657 Contabilitate
248. Rizov, I. V.
Documentaie contabil : (Standarde i conturi de contabilitate) / I. V. Rizov. Ch. : "Inversia-Dub" I, 2009 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 317, [1] p. : tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9601-8-2.
[2010-193].
- - 1. Contabilitate Conturi.
657.2(075)

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
249. Macan-Lsenco, I.
Tehnica reliefului. Compoziia modular : Indicaie metodic / I. Macan-Lsenco, T.
Filipski, O. Dobrovolschi ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism i
Arhitectur, Catedra Design Interior. Ch. : UTM, 2010. 24, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 25 (23 tit.). 150 ex.
[2010-271].
- - 1. Sculptur arhitectural Relief.
73.027.2(076.5)

78 MUZIC
250. Zgureanu, Teodor
Imnurile Sfintei Liturghii a lui Ioan Gur de Aur : Pentru cor de brbai, cor de biei : Soliti: sopran i bas / Teodor Zgureanu ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 32 p. : n. muz. ; 29 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0085-5.
ISBN 978-9975-51-103-2.
[2010-226].
- - 1. Muzic bisericeasc.
783.4

21

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
251. Triboi, Vasile
Teoria i metodologia antrenamentului sportiv : Curs universitar / Vasile Triboi ; Univ. de
Stat de Educaie Fizic i Sport, Catedra Teoria i Metodica Culturii Fizice. Ch. : USEFS,
2010. 364 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 363-364 (23 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-9597-9-7.
[2010-282].
- - 1. Antrenament sportiv.
796.015(075.8)

252. , . .
- : .-. . . . /
. . . . : . ., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 519 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 509-511 (51 tit.) 120 ex.
ISBN 978-9975-9517-6-0 (n cop. tare).
[2010-257].
- - 1. Educaie fizic Modele matematice (rus).
796/799:519.87(075.8)

253. ,

: () / ; . - .
. . : USEFS, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). 332 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 323-332 (137 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-68-111-7.
[2010-281].
- - 1. Sporturi de lupt (rus).
796.8

254. , . .
(/ )
: . , ,
, . . . - . /
. . ; . .: . . ; . - . . , . . . . . : . ., 2009 (Tipogr.
"Primex Com" SRL). 155 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 152-154 (50 tit.). 30 ex.
ISBN 978-9975-9517-7-7.
[2010-249].
- - 1. Alergri pe distan (rus).
796.422.1:612.215(075.8)

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
255. Ciobanu, Valerian
Memorie pulsativ : [versuri] / Valerian Ciobanu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. :
Pontos, 2010 (Tipogr. "Dinamo"). 59, [1] p. ; 21 cm.
Text: lb. rom., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-51-101-8.
[2010-264].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1=135.1=161.1 Ciobanu

256. Vlas, Valentin


Viaa Rostogolit : poezii / Vlas Valentin. Ch. : "MS Logo" SRL, 2010. 156 p. ; 20
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9625-4-4.
[2010-265].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Vlas

82/821-93 LITERATUR ARTISTIC PENTRU COPII


821-93 Literatur pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova
257. Crare, Petru
Poezii pentru copii / Petru Crare ; prez. graf.: Elena igapova ; cop.: Iurii Palcov. Ch.
: Silvius Libris ("Sica & V" SRL), 2010 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 63, [1] p. : il. color ; 29
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-07-5 (n cop. tare).
[2010-230].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Crare

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


821.111.0 Literatur englez
258. Ciorba-Lacu, Tatiana
Read and speak : [pentru uzul studenilor] / Tatiana Ciorba-Lacu, Tatiana Arpentii ;
Tiraspol State Univ., Chair of Foreign Languages. Ch. : UST, 2009. 127 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 127 (3 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-76-027-0.
23

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

[2010-252].
- - 1. Literatur englez Critic i interpretare (engl.).
821.111.0(075.8)

821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova


259. Caraman, Vlad
"n preajma revoluiei" de Constantin Stere. Elemente de poetic a Bildungsromanului
/ Vlad Caraman ; cop. i prez. graf.: Igor Condrea. Ch. : Gunivas, 2009. 120 p. ; 20 cm.
(Proza basarabean din sec. al XX-lea. Text. Context. Intertext).
Bibliogr.: p. 111-118. Apare cu sprijinul financ. al Consiliului Suprem pentru tiin i
Dezvoltare Tehnologic al Acad. de tiine a Moldovei. 500 ex.
ISBN 978-9975-4070-0-7.
[2010-232].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09

260. Grati, Aliona


Romanul ca lume postBABELic : despre dialogism, polifonie, heteroglosie i
carnavalesc / Aliona Grati ; cop. i prez. graf.: Igor Condrea. Ch. : Gunivas, 2009. 252 p. :
tab. ; 20 cm. (Proza basarabean din sec. al XX-lea. Text. Context. Intertext).
Bibliogr.: p. 236-248 i n note la sfritul temelor. Apare cu sprijinul financ. al
Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic al Acad. de tiine a Moldovei.
100 ex.
ISBN 978-9975-908-89-4.
[2010-231].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09

261. Grigore Vieru, poetul : [monogr. colectiv intern. : n vol.] / Acad. de tiine a Moldovei ; coord. Mihai Cimpoi ; resp. ed.: Mihai Papuc ; fot.: Pavel Balan, Mihai Potrniche,
Valerie Volontir [et al.]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Combinatul Poligr.). 463 p. : fot. ; 25
cm. (Colecia "Academica" ; 6 / consiliul coord. Gheorghe Duca (pre.), Ion Bostan, Valeriu
Caner [et al.]). ISBN 978-9975-67-572-7.
Referine critice: p. 264-353. Bibliogr. n note la sfritul art. i n notele de subsol.
1500 ex.
ISBN 978-9975-67-502-4 (n cop. tare).
[2010-195].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare. 2. Vieru, Grigore, 1935-2009, poet Biografie.
821.135.1(478).09+929(478)

821.161.1.0 Literatur rus


262. ,
XIX : . / . . : . ., 2009 (Tipogr. UPS "Ion Creang"). 206 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 200 ex.
ISBN 978-9975-46-050-7.
[2010-283].
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatur rus Critic i interpretare (rus).


821.161.1.09(075.8)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 tiine biografice i nrudite
Amintiri din Prezent : Studium in honorem Eudochia Zagorneanu. Vezi Nr 185.
Grigore Belostecinic promotor al tiinei, nvmntului i reformelor economice.
Vezi Nr 186.
Grigore Vieru, poetul. Vezi Nr 261.
Penu, Aurel. Cartea vieii mele : La 54 de ani n medicin i 44 de ani n diagnostica
medical a raionului Hnceti, 1966-2010. Vezi Nr 242.
Symphonie en philologie majeure : Studium in honorem Elena Prus. Vezi Nr 188.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(478) Istoria Republicii Moldova
263. tefan cel Mare i Sfnt domnitor al Moldovei (1457-1504) : itinerar istoricoliterar / ed. alct. de A. Bujor ; fot. cop.: Iurie Foca ; fot. interior: I. Foca, M. Potrniche, P.
Cazacu. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (Tipogr. "Monarh"). 40 p. : fot., fot. color ;
19 x 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-947-78-7.
[2010-204].
- - 1. tefan cel Mare i Sfnt, 1457-1504, domnitor al Moldovei Istorie.
94(478)+94(498)(092)

94(498) Istoria Romniei


tefan cel Mare i Sfnt domnitor al Moldovei (1457-1504). Vezi Nr 263.
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
264. Foca, Valentin
Studiul i aplicarea markerilor la crearea tipului de taurine moldovenesc al rasei blata
cu negru : 06.02.01. Ameliorarea i biotehnologia reproduciei animalelor : Autoref. tz. de
doct. habilitat n agricultur / Foca Valentin ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : Centrul ed. al UASM, 2010. 53, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44-50 (72 tit.). 50 ex.
25

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

[2010-9 Teze].
636.2.082(043.2)
Pentru titlul doctor
265. Cara, Serghei
Influena calitii materialului sditor asupra dezvoltrii i productivitii viei de vie :
06.01.08 viticultur : Autoref. tz. de doct. n agricultur / Cara Serghei ; Instituia Public
"Inst. t.-Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare". Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2010.
27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (33 tit.). 35 ex.
[2010-12 Teze].
634.8.04(043.2)
266. Cibotaru, Igor
Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenele integrrii europene
: Spec. 08.00.10 Finane ; Moned ; Credit : Autoref. tz. de doct. n econ. / Cibotaru Igor ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM).
26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (12 tit.). 50 ex.
[2010-7 Teze].
336.1(478):339.923:061.1 EU(043.2)

267. Colibaba, Gleb


Obinerea, doparea i cercetarea spectrului energetic al impuritilor monocristalelor
seleniurii de zinc de structur perfect : 01.04.10 fizica i ingineria semiconductorilor :
Autoref. tz. de doct. n t. fizico-matematice / Colibaba Gleb ; Univ. de Stat din Moldova.
Ch. : CEP USM, 2010. 21 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (19 tit.). 25 ex.
[2010-15 Teze].
621.315.592(043.2)

268. Dinu, Dumitru


Tactica interceptrii i nregistrrii comunicrilor : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept
procesual penal, criminalistic) : Autoref. tz. de doct. n drept / Dinu Dumitru ; Univ. de Stat
din Moldova. Ch. : CEP USM, 2010. 25, [4] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (7 tit.). 50 ex.
[2010-13 Teze].
343.132(043.2)
269. Guranda, Viorel
Tratamentul diferenial al focarelor de contuzie cerebral grav : 14.00.28 neurochirurgie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Guranda Viorel ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2010. 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (22 tit.). 60 ex.
[2010-8 Teze].
616.831-001.31-08(043.2)

270. Gurdi, Aliona

26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bucle moufang comutative i CH-cuasigrupuri cu condiii de finitudine : 01.01.06 Logic


matematic, algebr i teoria numerelor : Autoref. tz. de doct. n t. fizico-matematice / Gurdi
Aliona ; Univ. de Stat din Tiraspol. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Univ. de Stat din Tiraspol). 22,
[1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-19 (34 tit.). 70 ex.
[2010-10 Teze].

510.6+511(043.2)
271. Israfilov, Marina
Particularitile expertizei medicale a vitalitii n tulburri mentale i de comportament :
14.00.33 Medicin social i management : Autoref. tz. de doct. n medicin / Israfilov Marina ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
Ed. "Universul" S). 30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (14 tit.). 50 ex.
[2010-14 Teze].
616.89-008-036.86(043.2)

272. Melenciuc, Mihail


Particulariti de adaptare la secet a plantelor iso- i anisohidrice i efectul acidului salicilic : 03.00.12 Fiziologie vegetal : Autoref. tz. de doct. n biologie / Melenciuc Mihail ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Genetica i Fiziologie a Plantelor. Ch. : S. n., 2010.
31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (39 tit.).
[2010-6 Teze].
581.111+632.112(043.2)

273. Solomon, Oleg


Prevenia recidivei n tratamentul ortodontic prin protezarea edentailor pariale la copii
i adolesceni : 14.00.21 Stomatologie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Solomon Oleg ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
"Polidanus"). 28, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (14 tit.). 50 ex.
[2010-11 Teze].
616.314-007-089.2-053.2(043.2)
274. brn, Andrei
Particularitile epidemiologice, clinico-morfologice i chirurgicale ale adenomului i
cancerului glandei tiroide : 14.00.14 Oncologie i radioterapie : Autoref. tz. de doct. n medicin / brn Andrei ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Inst.
Oncologic. Ch. : S. n., 2010. 37 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-32 (35 tit.).
[2010-16 Teze].
616.441-006.55-036(043.2)

27

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010

Index de nume la "Cronica crii" Nr 2-2010


Ciobanu, Vasile 237
Ciorba-Lacu, Tatiana 258
Colibaba, Gleb 267
Condrea, Igor 259-60
Corghenci, Ludmila 185
Corotenco, E. 187
Cotelnic, Ala 204
Craievschi-Toart, Viorica 196
Creul, E. 187
Culava, Nicoleta 190-92, 224-30, 233, 239
Curteanu, Ala 244

A
Aculai, Elena 203
Afanasiev, Veaceslav 181
Andronic, Gabriel 250
Arpentii, Tatiana 258
Auclaire, Joan 190-92, 224-30, 233, 239
B
Balan, Pavel 261
Baurciulu, Anjela 197
Bazeliuc, Iurie 241
Bnrescu, Maia 217
Belostecinic, Grigore (186)
Belostecinic, Marina 197
Berbeca, Veaceslav 201
Beelea, Lorina 185, 188
Bodarev, L. 187
Bostan, Ion 261
Bounegru, Tudor 232
Bour, Alin 241
Braoveanu, E. 235
Braoveanu, Eudochia 235
Bucur, Gh. 245
Buga, Oleg 193
Buimistru, T. 249
Bujor, A. 263
Bujor, Ala 189

D
Danii, N. 235
Dinu, Dumitru 268
Dobrovolschi, O. 249
Duca, Gheorghe 261
E
Efremov, Valeriu 193
F
Filipski, T. 249
Foca, Iurie 263
Foca, Valentin 264
G
Gagauz, Olga 194
Gdilica, Tudor 183
Ghimpu, Natalia 188
Ghinculov, Silvia 186
Glijin, Aliona 237
Gornea, Filip 243
Grati, Aliona 260
Gribincea, Vladislav 208-16
Grigorcea, Pavel 237
Gudumac, Valentin 237
Guranda, Viorel 269
Gurdi, Aliona 270
Guu, Ana 188

C
Calancea, Eduard 247
Caner, Valeriu 261
Cara, Oleg 203
Cara, Serghei 265
Caraman, Vlad 259
Carau, Tatiana 244
Casian, Angela 197
Cazacu, P. 263
Crare, Petru 257
Ceban, Irina 205
Cesnocova, Nina 203
Cheradi, Natalia 186
Chirmici, Vasile 204
Chitoroag, Valentina 185, 188
Cibotaru, Igor 266
Cimpoi, Mihai 261
Cincilei, Cornelia 228, 230
Ciobanu, Elena 238
Ciobanu, Valerian 255

H
Haidarl, Dan 202
I
Iarovaia, Ala 186
Idrisov, Eleonora 185
Israfilov, Marina 271

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Josan, Nicolae 204


Jucovschi, Constantin 244

Potrniche, Mihai 261


Priscaru, Ion 205
Prus, Elena (188)
Pulbere, Dumitru 217

Kraijdan, Arina 193

Reva, Veaceslav 237


Rizov, I. V. 248
Rojco, Anatolii 195-96
Romanciuc, Ruxanda 250, 255
Rotaru, Mihail 207
Rurac, M. 245
Rusnac, Eleonora 196
Rusu, Vadim 189

L
Landers, Cassie 190-92, 224-30, 233, 239
Latul, Gheorghe 182
Lichii, Iurie 205
Lisnic, Vitalie 246
M

Manoli, Ion 188


Matveeva, Svetlana 184
Macan-Lsenco, I. 249
Mazur, Jana 203
Melenciuc, Mihail 272
Mnzrari, Dumitru 200
Mocanu, Victor 198
Moraru, Anton 193
Morel, Pierre 188
Munteanu, Andrei 196
Mustea, Veaceslav 196

Scobioal, Viorica 246


Scutelnic, Rodica 244
Smochin, Andrei 207
Sochirc, Zinaida 185, 188
Solomon, Oleg 273
Stratulat, Petru 244
Strtil, Mihail 244

igapova, Elena 257


tefan cel Mare i Sfnt (263)
tefne, Svetlana 244

Nacu, Viorel 243


Nicolaev, N. 245

T
Tafuni, Ovidiu 238
Tbr, Ion 201
Tihon, Aliona 238
Timu, A. I. 198
Timu, Andrei 198
Toart, Viorica 195-96
Topor, Boris 243
Triboi, Vasile 251

O
Odine, Rodica 193
Ostrofe, Gh. 238
P
Paladi, Gh. 194
Paladi, Gheorghe 194
Paladi, Ion 222
Palcov, Iurii 257
Pancratov, Elena 186
Papuc, Feodosia 189
Papuc, Mihai 261
Prac, Nina 217
Penina, Olga 194
Penu, Aurel 242
Pereteatcu, Alexandru 182
Pereteatcu, Sergiu 182
Pogone, Galina 207, 223
Potrniche, M. 263

apcov, Varvara 183


brn, Andrei 274
vircun, Victor 198
V
Vieru, Grigore (261)
Vlas, Valentin 256
Volcinschi, I. 235
Volontir, Valerie 261
Vremi, Maria 195-96
29

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010


Z

Zagorneanu, Eudochia (185)


Zgureanu, Teodor 250

, 262
, . . 231, 234
, . . 231, 234

, . . 236
, 184

, . . 236

, 184

, . . 254

, . . 252
, 253

-, . . 231, 234

, 240
, . . 234
, 184

, 240

, . . 236
, . 236

, . . 234

, . . 254

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 2-2010


ABC-ul vieii frumoase 189
Abordri ale excluziunii sociale n Republica
Moldova 195
Amintiri din Prezent 185
Approaches to Social Exclusion in the Republic of Moldova 196
Bugetare sensibil la gen 197
Cile de biologizare a metodelor de control al
buruienilor 245
Calitatea Serviciilor Medicale Perinatale din
Republica Moldova 244
Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova 220
Codul familiei al Republicii Moldova 219
Codul funciar al Republicii Moldova 221
"Constitutional values as factors for the
stability of democratic regime" 217
Creterea eficienei social-economice i bunstrii populaiei cerina prioritar a societii 198

Diversitatea tiinelor socio-umane: probleme


i soluii pentru dezvoltarea european 193
Enciclopedia pltitorului de impozite 205
Femeile pot reui 199
Grigore Belostecinic promotor al tiinei,
nvmntului i reformelor economice
186
Grigore Vieru, poetul 261
Hotrrile i deciziile Curii Europene a Drepturilor Omului n cauzele moldoveneti 208216
Lista lucrrilor tiinifice publicate i a titlurilor
de protecie obinute de comunitatea tiinific din Republica Moldova n anul 2009
187
Managementul ntreprinderii n mediul economic contemporan 204
Metodologia dezvoltrii abilitilor de percepie
auditiv la elevii deficieni de auz 235
Priorities of the European Higher Education
Area 2020 236
30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


tefan cel Mare i Sfnt domnitor al Moldovei (1457-1504) 263
Symphonie en philologie majeure 188
"Valorile constituionale factori ai stabilitii
regimului democratic" 217

231
. ? 240

206

184

2020 236

234
- 218
205

Index subiecte
Alergri pe distan (rus) 254
Alimentarea copilului 239
Anestezie local 241
Antrenament sportiv 251
Belostecinic, Grigore, 1960-, economist
Biobibliografie 186
Biologie Indici bibliografici 185
Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova 220
Codul de procedur penal a Republicii Moldova (rus) 218
Codul familiei al Republicii Moldova 219
Codul fiscal al Republicii Moldova (rus) 206
Codul funciar al Republicii Moldova 221
Combaterea buruienilor 245
Comunicare Clieni (rus) 184
Conflictul transnistrean 200
Consumatori Protecia drepturilor 223
Contabilitate Conturi 248
Curioziti pentru copii 189
Curtea European a Drepturilor Omului
Hotrri Decizii 208-216
Diagnostic medical 242
Drepturile omului Hotrri Decizii 208-216
Economie Indici bibliografici 186
Educaie fizic Modele matematice (rus)
252
Educaie n familie Dezvoltarea cititului 225,
227
Educaie n familie Dezvoltarea disciplinei
224
Educaie n familie Rolul tailor 228
Educaie n familie 226, 229-30
Educaie prin joc 233
Excluziune social Republica Moldova 195
Flexografie 246
Gender 197

Homosexualitate (rus) 240


Igien general 238
Impozite (rom., rus) 205
Informatic Metodica predrii 232
Istoria statului i dreptului 207
ntreprinderi Dezvoltare (rom., rus) 203
nvmnt superior european (engl., rus)
236
Limba francez Indici bibliografici 188
Limbaj de Programare C++ 182
Literatur englez Critic i interpretare
(engl.) 258
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 259-61
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 255-56
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Poezie 257
Literatur rus Critic i interpretare (rus)
262
Management Clieni (rus) 184
Management educaional (rus) 231
Management public 222
Managementul ntreprinderii n mediul economic contemporan" Conferin tiinific
(rom., engl., rus) 204
Muzic bisericeasc 250
Oase regenerare posttraumatic 243
Organizarea nvmntului (rus) 234
Penu, Aurel, 1938-, medic-diagnostician
Biografie 242
Perinatologie Republica Moldova 244
Persoane cu deficiene de auz 235
Politic Femei Participare 199
Politic extern Spaiu CSI 201
Populaie Republica Moldova mbtrnire
194
31

Cronica crii Nr 2-2010 Book annals Nr 2-2010


Probleme social-economice ale dezvoltrii
comunitilor rurale" Conferin tiinificopractic internaional (rom., engl., rus)
198
Proteomic 237
Prus, Elena, 1959-, filolog Biobibliografie
188
Psihologia copilului 190-92
Relaii politice Republica Moldova Turcia,
1699-1739 202
Republica Moldova Politic intern 200
Sculptur arhitectural Relief 249
Sporturi de lupt (rus) 253
Structura social Republica Moldova (engl.)
196

tefan cel Mare i Sfnt, 1457-1504, domnitor


al Moldovei Istorie 263
tiin Reforme 181
tiin Republica Moldova Indici bibliografici 187
Transportul mrfurilor Culegere de probleme
247
Valorile constituionale factori ai stabilitii
regimului democratic" Conferin internaional 217
Vieru, Grigore, 1935-2009, poet Biografie
261
Word Crearea documentelor 183
Zagorneanu, Eudochia, 1939-, biolog
Biobibliografie 185

Index editorilor
AAP 207, 223
Art Area SRL 202
ASEM 183, 186, 197, 222, 247
CEP "Medicin" 238, 241
CEP USM 182, 232, 237, 267-68
Depol Promo SRL 217
"Ecofin-Consult" AO 205
Epigraf SRL 189-92, 224-230, 233, 239, 263
Evrica 204
Gunivas 208-16, 259-60
IDIS "Viitorul" 200-01
IEFS 245
Inst. Integrare European i tiine Politice al AM
194
Inversia-Dub I 248
MS Logo SRL 256

Nova-Imprim SRL 196, 203


Pontos 250, 255
Prag-3 SRL 206, 218-21
Prut Internaional 184
Silvius Libris ("Sica & V" SRL) 257
tiina .E.-P. 261
UASM 198, 264-65
ULIM 185, 188
Univ. "Perspectiva-INT" 193
Universul S 235
USEFS 253
UST 258
UTM 246, 249

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-77-130-6 219

32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

FEBRUARIE

2010
NR 2

(380-722)

FEBRUARY

0 GENERALITI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII


004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 506)

02 BIBLIOTECONOMIE

380. Harjevschi, Mariana. Gratuitatea mprumutului n cadrul bibliotecilor o excepie


vizavi de aplicarea dreptului de autor / Mariana Harjevschi // Intellectus. 2009. Nr 4. P.
16-20 : fot. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
381. Negru, Nina. Cum s citim Sfnta Scriptur? : Dup scrierile celor Trei Sfini Ierarhi i ale Sfntului Grigorie de Nyssa / Nina Negru // Lumintorul. 2009. Nr 6. P. 22-31
: fot. Bibliogr. : 5 tit.

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
(Vezi Nr 524)

069 Muzee

382. Marinescu, Lucia. Instituia muzeal n procesul globalizrii / Lucia Marinescu //


Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 333-341. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr., p. 340.
070 Ziaristic. Pres
383. Danilov, Maria. Presa i cenzur n Basarabia la nceputul secolului XX / Maria
Danilov // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 229-244. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr., p. 243-244 i n notele de subsol.
384. , . Quo vadis Moldova? /
// Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane
: Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 89-92. Bibliogr. : 5 tit.

33

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
385. Cereteu, Igor. Tiprituri nemene din secolul XIX n Basarabia / Igor Cereteu //
Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 123-139. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.
: 11 tit. i n notele de subsol.
386. Mitric, Olimpia. Din istoria cercetrii crii vechi n Bucovina istoric : (la 500 de
ani de la tiprirea primei cri pe teritoriul Romniei) / Olimpia Mitric // Tyragetia : ser. nou.
2009. Vol. 3, Nr 2. P. 61-66. Rez. n lb. fr. Bibliogr., p. 65-66 i n notele de subsol.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


387. , . . "-" : ( ) / . . // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P.
84-87: fig. Bibliogr. : 14 tit.
388. , . : - / .
// Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 10-17. Bibliogr. : 15 tit.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM
389. Agachi, Alexei. Situaia economic a mnstirii Hncu (1918-1940, 1941-1944) /
Alexei Agachi // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 4. P. 81-95 : fot., tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 95 (86 tit.). Contin. nceputul : Nr 3.
390. Buburuz, Petru. Cugetri la ncheierea anului : [meditaiile prot. Parohiei "Sfinii
Apostoli Petru i Pavel" din Chiinu] / prot. Petru Buburuz // Lumintorul. 2009. Nr 6.
P. 10-18 : fot.
391. Grico, Ana. Biserica o ipostaz a gestului caritabil din Basarabia n epoca modern / Ana Grico // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 223-228 : fot. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr., p. 227-228.
392. Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor. Naterea Domnului nlarea spre venicie : Pastoral / Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor // Lumintorul. 2009. Nr 6. P. 3-9 : fot.
393. Rusnac, Mircea. Biserica Ortodox din Americ / Mircea Rusnac // Lumintorul.
2009. Nr 6. P. 47-58 : fot. Bibliogr. n note, p. 57-58 (22 tit.).

34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

394. Scutaru, Silvia. Revendicrile preoimii n cadrul congreselor eparhiale n anul


1917 / Silvia Scutaru // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 253-259. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr., p. 258-259 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 381, 385, 635, 712, 718)

3 TIINE SOCIALE

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
395. Gumeni, Ion. Numrul populaiei evreieti i repartizarea acesteia n mediul rural
i urban din Basarabia (1812-1861) / Ion Gumeni // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3,
Nr 2. P. 179-183 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
396. Potarencu, Dinu. Structura etnic a populaiei Basarabiei n perioada arist /
Dinu Potarencu // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 4. P. 96-111 : fot., tab. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 110-111 (213 tit.). Contin. nceputul : Nr 3.
(Vezi de asemenea Nr 713)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
397. Balan, Elena M. Socializarea politic n condiiile accelerrii reformelor democratice / Elena M. Balan // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii
umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 116-119.
Bibliogr. : 16 tit.
398. Pascaru, Ana. Condiionarea valorilor n societate / Ana Pascaru // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t.
Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 141-147 : scheme, tab. Bibliogr. : [13] tit.
399. Tomule, Valentin. Dinamica i structura social a populaiei din satul Tabani, judeul Hotin, conform datelor recensmintelor fiscale din anii 20-50 ai secolului al XIX-lea /
Valentin Tomule // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 159-178 : tab. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr., p. 176-177.
400. Varzari, Pantelimon. Impactul societii civile din Republica Moldova asupra factorului decizional n contextul reformelor democratice durabile / Pantelimon Varzari // Bioetica,
Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a
t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 111-114. Bibliogr. : 7 tit.
401. , .
/ // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P.
119-124. Bibliogr. : 17 tit.
35

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

(Vezi de asemenea Nr 486-87)

32 POLITIC
323 Politic intern

323(478) Politica intern a Republicii Moldova


402. Petrenco, Grigore. ntre Est i Vest : [interviu cu deputatul PCRM G. Petrenco
despre integrarea european a Moldovei] / interlocutor : Mariana Tabuncic // Profit. 2009.
Nr 12. P. 52-55 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 717)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
403. Ciobanu, Veniamin. Conjunctura politic din Europa Central i de Est n Rapoartele diplomatice suedeze(1809-1811) / Veniamin Ciobanu // Destin romnesc : ser. nou.
2009. Nr 4. P. 122-139 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 137-139 (64 tit.).
Text parial i n lb. fr.
404. Suprowicz, Krazysztof. Primul pas, investitorii polonezi ateapt ca moldovenii
s-l fac : [interviu cu K. Suprowicz, ambasadorul Poloniei n Moldova] / interlocutor : Mariana
Tabuncic // Profit. 2009. Nr 12. P. 62-65 : fot.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general
(Vezi Nr 591)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
(Vezi Nr 453)

336 Finane

405. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul I. Dispoziii generale ; Titlul II. Impozitul
pe venit : [cu modif. i compl. la 01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 4-37.
Text i n lb. rus.
406. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul III. Taxa pe valoare adugat : [cu modif.
i compl. la 01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 38-49. Text i n lb. rus.
407. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IV. Accizele : [cu modif. i compl. la
01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 50-56 : tab. Text i n lb. rus.
408. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IX. Taxele rutiere : [cu modif. i compl. la
01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 109-118 : tab. Text i n lb. rus.
409. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul V. Administrarea fiscal : [cu modif. i
compl. la 01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 57-94. Text i n lb. rus.

36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

410. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VI. Impozitul pe bunurile imobiliare : [cu
modif. i compl. la 01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 95-99 : tab. Text i
n lb. rus.
411. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VII. Taxele locale : [cu modif. i compl. la
01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 100-104 : tab. Text i n lb. rus.
412. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale :
[cu modif. i compl. la 01.01.10] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 105-108 : tab.
Text i n lb. rus.
413. Balbu, Mariana. Motivaiile bncilor de a utiliza produse financiare noi / Mariana
Balbu // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 109-113 : fot. Rez. n lb. rom., engl., rus.
414. Berzedean, Victor. Buget de criz : [pe anul 2010] / Victor Berzedean // Profit.
2009. Nr 12. P. 56-57.
415. Berzedean, Victor. Taxele anului 2010 / Victor Berzedean // Profit. 2009. Nr
12. P. 58-59.
416. Gherman, Marian. Modaliti de sustragere a banilor cu folosirea frauduloas a
cardurilor bancare / Marian Gherman, Cristina Lesnic // Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 70-74 : fot.
417. Ghimpu, Corneliu. Familia este cea care m face fericit : [interviu cu C. Ghimpu,
prim-vicepreedintele BC Victoriabank SA] / interlocutor : coresp. rev. // Profit. 2009. Nr
12. P. 80-84 : fot.
418. Iura, Ion. MAIB prima banc din Moldova care obine ISO 27001 : [interviu cu I.
Iura, vicepreedintele bncii i cu Vasile Nedelciuc, preedintele Endava SRL] / interlocutor :
coresp. rev. // Profit. 2009. Nr 12. P. 70-73.
419. Republica Moldova. Ministerul Finanelor. Modul de achitare i eviden a plilor la bugetul public naional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanelor n anul 2010 //
Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 314-326 : tab.
420. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlurilor I i II ale Codului fiscal : [Nr 1164-XIII din 24.04.1997 cu modif. i compl. ulterioare] //
Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 119-130 : tab. Text i n lb. rus.
421. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlului III al Codului fiscal : [Nr 1417-XIII din 17.12.1997 cu modif. i compl. ulterioare] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 131-133 : tab. Text i n lb. rus.

37

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

422. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlului IV din Codul fiscal : [Nr 1054-XIII din 16.06. 2000 cu modif. i compl. ulterioare] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 134-135. Text i n lb. rus.
423. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlului V al Codului fiscal : [Nr 408-XV din 26.07. 2001 cu modif. i compl. ulterioare] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 136-138. Text i n lb. rus.
424. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlului VI din Codul fiscal : [Nr 1056-XIV din 16.06.2000 cu modif. i compl. ulterioare] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 138-141. Text i n lb. rus.
425. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlului VII al Codului fiscal : [Nr 94-XV din 01.04.2004 cu modif. i compl. ulterioare] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 141. Text i n lb. rus.
426. Republica Moldova. Parlamentul. (2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlului VIII al Codului fiscal : [Nr 68-XVI din 05.05.2005 cu modif. i compl. ulterioare] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 141-142. Text i n lb. rus.
427. Republica Moldova. Parlamentul.(2009- ) Lege pentru punerea n aplicare a Titlului IX al Codului fiscal : [Nr 317-XVI din 02.11.2006 cu modif. i compl. ulterioare] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 142. Text i n lb. rus.
428. Suhovici, Ana. Politica anti-offshore a Republicii Moldova i a Romniei n contextul recomandrilor organizaiilor internaionale / Ana Suhovici, Aureliana Man // Intellectus.
2009. Nr 4. P. 36-39 : fot. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
429. , . / // Profit. 2009.
Nr 12. P. 28-30 : tab.
430. , . : [3 2009 .] / //
Profit. 2009. Nr 12. P. 15-21 : tab.
431. : [. ] // Profit. 2009. Nr 12.
P. 10 : tab.
432. // Profit. 2009. Nr 12. P. 8-9 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 485)

38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
433. Zelinski, Octavian. Consideraii asupra consecinelor reformei agrare n Republica Moldova / Octavian Zelinski // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3 : Nr 2. P. 305-316 :
tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 389)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
434. Maftei, Maria. Comerul de iarmaroc n oraele Ismail, Reni i Chilia n prima jumtate a secolului al XIX-lea / Maria Maftei // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2.
P. 185-194 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit. i n notele de subsol.
339.7 Finane internaionale
(Vezi Nr 428)

34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional

435. Casiadi, Oleg. Colaborarea misiunilor diplomatice, structurilor de stat, organizaiilor internaionale i neguvernamentale n prevenirea i combaterea traficului uman i asistena victimelor / Oleg Casiadi, Constantin Boeteanu // Cooperarea internaional a organelor
de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 113-119. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note de subsol.
436. Chiri, Radu. Protocolul Nr 14 la Convenia European a Drepturilor Omului va
intra n vigoare / Radu Chiri // Avocatul poporului. 2010. Nr 1/2. P. 29-32.
437. Gamurari, Vitalie. Studiu asupra Directivelor Uniunii Europene privind stabilirea
unor norme minime europene cu referire la procedura de acordare i de retragere a statutului
de refugiat / Vitalie Gamurari // Avocatul poporului. 2010. Nr 1/2. P. 56-58. Rez. n lb.
fr. Bibliogr. n notele de subsol. Va urma.
438. Hronicul Hotrrilor Curii Europene a Drepturilor Omului pronunate mpotriva
Republicii Moldova // Avocatul poporului. 2010. Nr 1/2. P. 32-44.
439. Titiric, Cristina. Unele consideraii privind jurisprudena Tribunalului Funciei
Publice : [al Uniunii Europene] / Cristina Titiric // Legea i viaa. 2010. Nr 1. P. 43-46.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 45-46 (18 tit.).
440. Zavatin, Vasile. Istoricul reglementrilor de drept internaional cu privire la prevenirea i reprimarea terorismului internaional / Vasile Zavatin, Evghenia Gugulan // Coopera39

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

rea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 168-176. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 448, 480)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
441. Guuleac, V. Probleme de elaborare i emitere a actelor administrative / V.
Guuleac, V. Iacove // Legea i viaa. 2010. Nr 1. P. 5-10. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n note, p. 10 (11 tit.).+351/354
442. Furdui, Sergiu. Cu privire la Codul contravenional / Sergiu Furdui // Avocatul poporului. 2010. Nr 1/2. P. 16-24 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 23-24 (37
tit.).
443. Furdui, Sergiu. Opinie cu privire la Codul contravenional / Sergiu Furdui // Legea
i viaa. 2010. Nr 1. P. 11-21. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 20-21 (38 tit.).
444. Furdui, Sergiu. Sugestii i concluzii n legtur cu aplicarea Codului contravenional / Sergiu Furdui // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 34-43 : fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 43 (36 tit.).
445. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre dreptul de vot ca funcie social / Raisa
Grecu // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 13-18. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 18 (30 tit.).
446. Negru, Boris. Reflecii cu privire la legitimarea Consiliului Superior al Magistraturii
n contextul legislaiei naionale actuale i al standardelor europene / Boris Negru, Andrei
Negru // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 51-54 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 54 (15 tit.).
447. , . - / . // . 2010. Nr 1. P. 6-13. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 10 tit.
448. , .
90-
/ // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 69-73. Rez. n lb. fr.
Bibliogr. n note, p. 72-73 (21 tit.).
449. , . / . //
. 2010. Nr 1. P. 22-24. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
450. , . , / . // . 2010. Nr 1. P. 24-27. Rez. n lb. engl.

40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

451. , . - / . // . 2010. Nr 1. P. 54-58. Rez. n lb. engl. Bibliogr.


: 12 tit.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
452. Alecu, Gheorghe. Interdependena cauzal dintre politica penal i legea penal.
Consideraii teoretice i juridice despre ordinea constituional i ordinea de drept / Gheorghe
Alecu, Coralia Alecu // Legea i viaa. 2010. Nr 1. P. 22-25. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n note, p. 25 (8 tit.).
453. Andronic, Tudor. Evoluia legislaiei penale a Republicii Moldova cu privire la
practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor / Tudor Andronic, Veaceslav Spalatu // Avocatul poporului. 2010. Nr 1/2. P. 24-28 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 28 (8
tit.).
454. Bodrug-Lungu, Valentina. Privire general asupra violenei domestice prin prisma gender / Valentina Bodrug-Lungu // Practici pozitive de elaborare i promovare a legislaiei n violena domestic : Materialele Conf. Regionale, 4-5 dec. 2006. Ch., 2010. P. 94102 : tab. Bibliogr. n note de subsol.
455. Botezatu, Igor. Analiza juridico-istoric a reglementrilor privitoare la infraciunea
de escrocherie / Igor Botezatu // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 79-84 : fot. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 84 (29 tit.).
456. Brnz, Sergiu. Comentariul unor prevederi ale Hotrrii Plenului Curii Supreme
de Justiie "Despre practica judiciar n cauzele din categoria infraciunilor privind viaa sexual", Nr 17 din 7.11.2005 : circumstanele agravante ale infraciunilor prevzute la art. 171
i 172 C. pen. RM / Sergiu Brnz // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 2-12 : fot. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 12
457. Buliga, Valentina. Violena n familie obstacol n democratizarea societii /
Valentina Buliga // Practici pozitive de elaborare i promovare a legislaiei n violena domestic : Materialele Conf. Regionale, 4-5 dec. 2006. Ch., 2010. P. 15-17.
458. Carp, Simion. Cooperarea poliieneasc i a altor organe de drept n domeniul
contracarrii criminalitii transnaionale prin prisma dreptului penal European / Simion Carp,
Cornel Osadcii // Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea
criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch.,
2010. P. 16-23. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
459. Carp, Simion. Patrimoniul cultural obiect al activitii criminale transnaionale /
Simion Carp, Elena Carp // Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i
combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb.
2009. Ch., 2010. P.104-107. Bibliogr. n note de subsol.

41

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

460. Cojocaru, Radion. Rspunderea penal pentru circulaia ilegal a substanelor


narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor fr scop de nstrinare (art. 217 CP) / Radion
Cojocaru // Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch.,
2010. P. 47-53. Bibliogr. n note, p. 53(9 tit.)
461. Crian, Constantin Mircea. Particularitile amenzii penale / Constantin Mircea
Crian // Legea i viaa. 2010. Nr 1. P. 57-58. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 58
(10 tit.).
462. Eremciuc, Ghenadie. Conceptul de nulitate n procesul penal / Ghenadie
Eremciuc // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 74-76. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 76 (14 tit.).
463. Faigher, Anatolie. Componena riscului ntemeiat / Anatolie Faigher // Legea i
viaa. 2010. Nr 1. P. 26-34. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 33-34 (21 tit.).
464. Gal, Veronica. Consideraii privind reinerea i arestarea preventiv a minorilor infractori n legislaia penal a Romniei / Veronica Gal // Legea i viaa. 2010. Nr 1. P.
39-43. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 43 (4 tit.).
465. Gavajuc, Stela. Procedura deliberrii, adoptrii i pronunrii hotrrii n cadrul
judecii n prima instan a cauzelor penale / Stela Gavajuc // Legea i viaa. 2010. Nr 1.
P. 34-38. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 38 (9 tit.).
466. Glc, Boris. A pune capt discriminrii i violenei mpotriva femeilor / Boris Glc // Practici pozitive de elaborare i promovare a legislaiei n violena domestic : Materialele Conf. Regionale, 4-5 dec. 2006. Ch., 2010. P. 25-27
467. Gladchi, Gheorghe. Noiunea i coninutul rspunderii penale / Gheorghe
Gladchi, Boris Glavan // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 19-27 : fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 26-27 (41 tit.).
468. Gladchi, Gheorghe. Perfecionarea msurilor ncurajatoare prevzute de legea
penal a RM n combaterea criminalitii transnaionale / Gheorghe Gladchi, Boris Glavan //
Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii
transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 131138. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
469. Grati, Veaceslav. Criminalitatea organizat fenomen social negativ n Republica
Moldova / Veaceslav Grati, Sergiu Nestor // Cooperarea internaional a organelor de drept n
prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 56 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 139-143. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 24 tit.
470. Larii, Iurie. Infraciunea de splare a banilor ca form de manifestare specific
criminalitii organizate cu caracter transnaional / Iurie Larii, Mihail David // Cooperarea in42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ternaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale :


Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 83-86. Bibliogr. n
note de subsol.
471. Lungu, Viorica. Obiectul component de baz a infraciunii de rpire a persoanei n dreptul penal al Republicii Moldova / Viorica Lungu // Legea i viaa. 2010. Nr 1.
P. 49-51. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 51 (4 tit.).
472. Maimescu, Sava. Unele metode ale contrabandei comise de gruprile criminal
organizate transnaionale / Sava Maimescu // Cooperarea internaional a organelor de drept
n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern.,
5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 144-153 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 13 tit.
473. Mndru, Victor. Privire general asupra problemei violenei n familie n Republica Moldova / Victor Mndru // Practici pozitive de elaborare i promovare a legislaiei n violena domestic : Materialele Conf. Regionale, 4-5 dec. 2006. Ch., 2010. P. 28-31.
474. Mrzac-Mititelu, Didina. Principiul rspunderii pentru fapta svrit cu vinovie
i principiul prezumiei nevinoviei / Didina Mrzac-Mititelu // Legea i viaa. 2010. Nr 1.
P. 51-56. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 26 tit.
475. Odagiu, Iurie. Cooperarea internaional a organelor poliieneti n combaterea
sustragerilor i exportului ilicit a obiectelor din patrimoniul cultural / Iurie Odagiu // Cooperarea
internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale :
Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 87-89.
476. Rusnac, Svetlana. Agresorul i victima n familie : portret psihologic / Svetlana
Rusnac, Ludmila Zmuncila // Practici pozitive de elaborare i promovare a legislaiei n violena domestic : Materialele Conf. Regionale, 4-5 dec. 2006. Ch., 2010. P. 76-84 : tab.
477. Simion, L. Rspunderea penal ca instituie fundamental a dreptului penal / L.
Simion // Legea i viaa. 2010. Nr 1. P. 47-48. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
48 (4 tit.).
478. Stamatin, tefan. Fenomenul crimei organizate transfrontaliere / tefan Stamatin
// Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii
transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 158167. Bibliogr. : 13 tit.
479. Stati, Vasile. Infraciunea de punere n exploatare a mijloacelor de transport cu
defecte tehnice vdite (art. 265 C. pen. RM) : analiza elementelor constitutive / Vasile Stati //
Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 55-63 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 63
(24 tit.).

43

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

480. , . :
. / . //
. 2010. Nr 1. P. 37-41. Rez. n lb. engl.
481. , . / . //
. 2010. Nr 1. P. 32-36 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
482. , .
/ // Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6
noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 123-130 : tab. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 416)
347 Drept civil
347.1 Generaliti
483. Brum, Sorin. Particularitile prescripiei aciunii n cadrul angajrii rspunderii
subsidiare / Sorin Brum // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 77-78. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 78 (6 tit.).
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general
484. Balmu, Victor. Aspecte privind protecia juridic a bunurilor culturale n Republica Moldova / Victor Balmu // Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i
combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb.
2009. Ch., 2010. P. 108-112.
347.4 Obligaii. Contracte. Convenii
485. , . / . // . 2010. Nr 1. P. 48-53. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 8 tit.
486. , . / . // . 2010. Nr 1. P. 28-31. Rez. n lb. engl.
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
487. Sofian, Diana. Politica statului sovietic fa de familie : etape i repere legislative /
Diana Sofian // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 299-304. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr., p. 303-304.
488. eremet, Igor. Aspecte conflictuale privind partajul i transmiterea averii succesorale / Igor eremet // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 64-68. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 68 (10 tit.).

44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

347.7 Drept comercial


489. Chiroca, Igor. Unele consideraii referitoare la geneza i evoluia relaiilor ce in
de operele de art plastic : [privitor la protecia creaiilor intelectuale] / Igor Chiroca //
Intellectus. 2009. Nr 4. P. 11-15 : fot. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. n notele
de subsol.
490. Mirghi, Elisabeta. Proprietatea intelectual factor esenial pentru promovarea
transferului tehnologic / Elisabeta Mirghi, Ovidiu Dinescu // Intellectus. 2009. Nr 4. P.
53-58 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
491. Rusanovschi, Maricica. nclcarea dreptului exclusiv asupra mrcii / Maricica
Rusanovschi // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 21-24 : fot. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 5 tit.
492. Sibov, Liviu. Practica judiciar n domeniul PI : Cauze din domeniul proteciei desenelor/modelelor industriale / Liviu Sibov // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 114-117.
493. , . .
/ . . // Intellectus. 2009.
Nr 4. P. 40-52. Rez. n lb. rom., engl., rus.
494. , . .
/ // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 26-35 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 380)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
495. Braoveanu, Dumitru. Concluzii, sugestii i propuneri asupra strii justiiei n Republica Moldova / Dumitru Braoveanu, Alexei Barbneagr // Avocatul poporului. 2010.
Nr 1/2. P. 1-15 : fot. Rez. n lb. engl.
496. , . / . // . 2010. Nr 1. P. 14-21.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor
497. Belecciu, tefan. Legislaia ecologic a Republicii Moldova : concept i esen /
tefan Belecciu, Alina Rotaru // Rev. na. de drept. 2010. Nr 1. P. 44-50. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 45 tit.

45

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
498. Potarencu, Dinu. Organizarea administrativ-teritorial a Basarabiei n perioada
arist / Dinu Potarencu // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 203-212 : tab.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 211.
499. Pareniuc, Alexandru. Cooperarea organelor investigativ-operative ale MAI pe
plan naional i internaional / Alexandru Pareniuc // Cooperarea internaional a organelor de
drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice
intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 227-231. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 13 tit.
500. Trofimov, Igor. Problema determinrii limitelor rspunderii patrimoniale pentru actele de poluare transfrontalier / Igor Trofimov, Evghenia Gugulan, Grigore Ardelean // Cooperarea internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii transnaionale : Materialele conf. t.-practice intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2010. P. 90-94.
Bibliogr. : 8 tit. i n note de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 439, 441, 447, 460, 478, 621)
355/359 tiin militar. Fore armate
501. Varzari, Vitalie. Asigurarea controlului asupra forelor armate n contextul reformei
sectorului de securitate naional / Vitalie Varzari // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia
de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch.,
2010. P. 103-105. Bibliogr. : 6 tit.

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 391, 554)

368 Asigurri

502. Republica Moldova. Parlamentul. Legea bugetului asigurrilor sociale de stat pe


anul 2010 : [Nr 129-XVIII din 23.12.2009 cu modif. i compl. ulterioare : extras] // Contabilitate
i audit. 2010. Nr 1. P. 297-303 : tab. Idem n lb. rus.
503. Republica Moldova. Parlamentul. Legea fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul 2010 : [Nr 128-XVIII din 23.12.2009 cu modif. i compl. ulterioare] //
Contabilitate i audit. 2010. Nr 1. P. 312. Idem n lb. rus.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
504. Chicaro, Tatiana. Unele consideraii privind evoluia nvmntului laic i bisericesc din Basarabia n sec. al XIX-lea nceputul sec. al XX-lea / Tatiana Chicaro //

46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 195-202 : tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 17 tit. i n notele de subsol.
505. Glc, Silvia. Negocierea n eficientizarea managementului educaional / Silvia
Glc // Modernitate n nvmntul municipal. 2009. Nr 3/4. P. 51-64 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 12 tit.
506. Golubev, Svetlana. Aplicarea E-learningului n procesul educaional din municipiul Chiinu / Svetlana Golubev // Modernitate n nvmntul municipal. 2009. Nr 3/4.
P. 33-39 : fot. Bibliogr. : 8 tit.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
507. Axnti, Svetlana. Rolul aplicaiilor practice n procesul educaional la geografie i
nivelul de implicare a managerului colar n realizarea plenar a cerinelor curriculumului /
Svetlana Axnti // Modernitate n nvmntul municipal. 2009. Nr 3/4. P. 75-82 : tab.
Bibliogr. : 7 tit.
508. Bragari, Nicolae. Evoluia programelor colare la Istoria RSS Moldoveneti / Nicolae Bragari // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 4. P. 75-80 : fot. Bibliogr. n
note, p. 80 (18 tit.).
509. Mistreanu, Tatiana. Realizarea obiectivelor curriculare la istorie prin utilizarea
tehnicilor de dezvoltare a gndirii critice / Tatiana Mistreanu // Modernitate n nvmntul
municipal. 2009. Nr 3/4. P. 5-22 : fig., tab. Bibliogr. : 26 tit.
510. Musta, Sergiu. Adevrul despre manualele de istorie integrat ascuns de comuniti / Sergiu Musta // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 4. P. 7-21 : fot.
Bibliogr. n note, p. 20-21 (34 tit.).
511. Negrei, Viorica. Implementarea principiului de predare local-regional-naionaleuropean-universal n cadrul leciei de istorie / Viorica Negrei // Modernitate n nvmntul
municipal. 2009. Nr 3/4. P. 23-32 : tab. Bibliogr. n notele de subsol.
512. Objelean, Liuba. Lucrul cu dicionarul. Tehnici de traducere : [studierea limbii
rom. n c. alolingve : cl. a 10-12-a] / Liuba Objelean // Modernitate n nvmntul municipal.
2009. Nr 3/4. P. 40-50. Bibliogr. : 9 tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
513. Braudel, Fernand. Pedagogia istoriei : [pentru profesori : fragm. din vol. "L
histoire au quotidien"] / Fernand Braudel ; trad. de Ilie Gulica // Destin romnesc : ser. nou.
2009. Nr 4. P. 112-121 : fot.
514. Cerbuc, Zinaida. Interaciunea pedagogic a dirigintelui de clas cu discipolii
si : obiective, strategii, eficacitate / Zinaida Cerbuc // Modernitate n nvmntul municipal. 2009. Nr 3/4. P. 89-96.
47

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

515. Subotin, Constantin. nva s nvei i vei cunoate : [despre experiena didactic a Ninei Brnaz, profesoar de biologie la Liceul Teoretic "Spirit Haret" din Chiinu] /
Constantin Subotin // Modernitate n nvmntul municipal. 2009. Nr 3/4. P. 83-88.
516. iganu, Tatiana. n lumea profesiilor : proiect didactic / Tatiana iganu // Modernitate n nvmntul municipal. 2009. Nr 3/4. P. 101-109 : fig., tab.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
517. Braghi, Maria. Modaliti de implicare a prinilor n dezvoltarea intelectual a
elevilor de vrst colar mic / Maria Braghi // Modernitate n nvmntul municipal.
2009. Nr 3/4. P. 65-74 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
518. , . / // Modernitate n nvmntul
municipal. 2009. Nr 3/4. P. 97-100.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
519. (), .
/ () // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P.
141-157. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
520. Caner, Valeriu. Doctoratul i reproducerea potenialului de cercetare. 1. Secvene din experiena mondial / Valeriu Caner, Ion Holban // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 5968 : fot. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 21 tit.
521. Dolghi, Adrian. Impunerea modelului sovietic al nvmntului superior n
RASSM i RSSM : (1930-1954) / Adrian Dolghi // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr
4. P. 55-74 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 72-74 (118 tit.).
522. Dulgheru, Valeriu. Informarea studenilor i masteranzilor UTM n domeniul proprietii intelectuale / Valeriu Dulgheru // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 69-72 : fot. Rez. n
lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
523. Furdui, Teodor. Profesorul universitar Andrei Munteanu unul din ultimii savani
mohicani din domeniul zoologiei integrate autohtone : (la 70 de ani din ziua naterii) / Teodor
Furdui, Valentina Ciochin // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2.
P. 163-167 : fot.
524. Negru, Gheorghe. Scurt istoric al "Pmnteniei" studenilor basarabeni din Dorpat
: (sf. sec. XIX nc. sec. XX) / Gheorghe Negru // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr
4. P. 22-31 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 30 (28 tit.). Va urma.
48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
525. Cegarovskaia, Liubovi. Miezul nunii moldoveneti = The High Point of the
Moldovan = "" / Liubovi Cegarovskaia // Open Skies. 2010.
Nr 1/2. P. 74-78 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
526. Semionova-Iudovici, Iulia. Revelionul din septembrie n Israel = Israel
september The New Year = . . : [tradiii na.] / Iulia
Semionova-Iudovici // Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 94-100 : fot. Text paral. : lb. rom.,
engl., rus.
398 Folclor
398(=135.1) Folclor romnesc
527. Cldare, Dumitru. Dimensiunile spaiale temporale n creaia oral romneasc /
Dumitru Cldare // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane
: Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 109-111.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
528. Influena poluantului mediului nconjurtor tetraclorurii de carbon asupra compoziiei minerale osoase / Olga Tagadiuc, V. Gudumac, Lilia Andronache // Bioetica, Filosofia i
Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern.,
14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 185-187 : tab. Bibliogr. : 11 tit.
529. Leah, Tamara Gh. Agricultura ecologic i durabil o strategie pentru securitatea alimentar / Tamara Gh. Leah // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a
securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 176178. Bibliogr. : 6 tit.
530. Stan Victor V. Formarea particulelor de aerosol i influena lor asupra organismelor vii / Victor V. Stan // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii
umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 171-175 : fig.,
tab. Bibliogr. : 10 tit.
51 MATEMATIC
531. Kashu, A. I. On preradicals associated to principal functors of module categories.
II / A. I. Kashu // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2009. Nr 3. P. 4251 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
532. Lupashco, Natalia. On commutative Moufang loops with some restrictions for
subloops and subgroups of its multiplication groups / Natalia Lupashco // Bul. Acad. de tiine
a Rep. Moldova. Matematica. 2009. Nr 3. P. 52-56. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.

49

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

533. Moldovyan, N. A. Vector From of the Fields GF (pm) / N. A. Moldovyan, P. A.


Moldovyanu // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2009. Nr 3. P. 57-63 :
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
534. Rusu, Galina. Singular limits of solutions to the Cauchy problem for second order
linear differential equations in Hilbert spaces / Galina Rusu // Bul. Acad. de tiine a Rep.
Moldova. Matematica. 2009. Nr 3. P. 81-95. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
535. Sandu, N. I. Free Moufang loops and alternative algebras / N. I. Sandu // Bul.
Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2009. Nr 3. P. 96-108. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 11 tit.
536. Syrbu, Parascovia. On -I quasigroups isotopic abelian groups / Parascovia
Syrbu // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2009. Nr 3. P. 109-117.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.

53 FIZICA
535 Optic
537. Optical properties of singnificant acousto-optic crystals / V. Musinschi, M.
Caraman, C. Musinschi [et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol.
8, Nr 2. P. 186-194 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 194 (9 tit.)
537 Electricitate. Magnetism
538. Hoppng conductivity and spectrum of localized carries in -FeSi2:Mn / E.
Arushanov, K. G. Lisunov, H. Vinzelberg [et al.] // Moldavian Journal of the Physical
Sciences. 2009. Vol. 8, Nr 1. P. 49-53 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
539. Magnetic and galvanomagnetic properties of CdSb doped with Ni / E. Lhderanta,
R. Laiho, A. V. Lashkul [et al] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8,
Nr 1. P. 41-48 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 542, 580, 586, 588-89)
539 Structura fizic a materiei
540. Koroli, V. I. Generation of the non-classic states of the electromagnetic field interacting with a pair of cold atoms / V. I. Koroli // Moldavian Journal of the Physical Sciences.
2009. Vol. 8, Nr 1. P. 87-92 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 91-92 (23 tit.).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizic
541. Evtodiev, I. Excitonic absorption of the light in heterojunctions Bi2O3-InSe / I. Evtodiev // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8, Nr 2. P. 163-168 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 168 (22 tit.).

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

542. Qualsi one-dimensional hopping conductivity if the non-stoichiometric spin-ladder


CaCu2O3 single crystals / K. G. Lisunov, E. K. Arushanov, N. Wizent [et al.] // Moldavian
Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8, Nr 1. P. 36-40 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 7 tit.
548 Cristalografie
543. Optical constants of Cu2ZnSnS4 bulk crystals / S. Levcenko, G. Gurieva, M. Guc
[et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8, Nr 2. P. 173-177.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 177 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 537)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551 Geologie general. Climatologie. Geologie istoric. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
(Vezi Nr 601-2)
556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
(Vezi Nr 545)

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie

544. , . .
/ . // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010.
Ch., 2010. P. 190-192. Bibliogr. : 8 tit.
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic
545. (La, Au, U, Cs, Ba, Na, Ce, Se, Sb, Hf, Th, Sc, Sm
) Viviparus viviparus, Unio pictorum,
Ceratophyllum demersum / . . , . . , . . [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 85-95 : tab. Bibliogr. : 47 tit.
579 Microbiologie
546. Nevoia, Angela. Efectele privaiunii de hran de scurt durat asupra coninutului
aminoacizilor liberi n plasm i eritrocite la obolanii tineri i senili / Angela Nevoia, Vlada
Furdui, Stanislav Fedorov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2.
P. 4-10 : tab. Bibliogr. : 16 tit.
547. Srbu, Tamara. Selectarea mediilor optime de revitalizare a culturilor liofilizate de
fungi / Tamara Srbu, Svetlana Codreanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii.
2009. Nr 2. P. 108-113 : fig., tab. Bibliogr. : 18 tit.

51

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

548. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de drojdii pstrate n Colecia


Naional de Microorganisme Nepatogene. 1. Selectarea mediilor de protecie pentru liofilizarea culturilor de drojdii / Vitalie Stepanov, Svetlana Codreanu, Valeriu Rudic [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 114-119 : fig., tab. Bibliogr. :
11 tit.
549. , . . / . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 119-124 : fig. Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 557)
58 BOTANIC
(Vezi Nr 598)

59 ZOOLOGIE

550. Furdui, Teodor. Savant proeminent n algologie : (la cea de-a 75-a aniversare din
ziua naterii membrului coresp. al AM Vasile alaru) / Teodor Furdui // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 155-159 : fot.
551. Purcic, Veaceslav. Dimorfismul morfo-anatomic al speciei Macrobrachium
nipponense de Haan / Veaceslav Purcic // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii.
2009. Nr 2. P. 80-85 : fig. Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 523)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC

61 MEDICIN
552. Ojovanu, Vitalie. Noi posibiliti metodologice de analiz a valorilor n medicin /
Vitalie Ojovanu // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane :
Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 26-32. Bibliogr. : 21 tit.
(Vezi de asemenea Nr 387)
612 Fiziologie. Fiziologie comparat
553. Aspectul bioetic al cunoaterii rezervelor funcionale ale organismului uman / Aurelia Crivoi, Aidaros Nasser Naji, Iurie Bacalov [et al.] // Bioetica, Filosofia i Medicina n
strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010.
Ch., 2010. P. 72-74. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 546, 559)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
554. Degteariova, Nadejda. Caritatea prin veacuri = Charity through centuries =
: [despre activitatea Soc. Ruse a Crucii Roii] / Nadejda
Degteariova // Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 52-54 : fot. Text paral. : lb. rom., engl.,
rus.

52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

555. Mereu, Ion. Factorii determinani ai sntii ocupaionale la judectori / Ion


Mereu, Nicolae Bucun, Ghenadie Rotaru // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de
asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010.
P. 234-235. Bibliogr. : 14 tit.
556. Strategiea de dezvoltare a sistemului de sntate un program de securitate economic i social a statului / Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdianu, Leonid Marjine [et al.] //
Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf.
a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 205-207 : schem. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 481-82, 503)
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale
557. Polizaharidele sulfatate de origine algal surs de noi remedii cu proprieti terapeutice polivalente / V. Rudic, L. Rudii, T. Chiriac [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 102-107. Bibliogr. : 46 tit.
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
558. Aciunea fermenilor glandelor salivare a lipitorii medicinale (Hirudo medicinalis)
asupra hemostazei la om / Ana Pelin, Diana Cocodan, Viorica Coad [et al.] // Bioetica,
Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a
t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 240-244 : tab. Bibliogr. : 8 tit.
559. , . .
/ . . // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 10-25 : fig. Bibliogr. : 21 tit.
(Vezi de asemenea Nr 569)
616 Patologie. Medicin clinic
560. , . : / // Aquarelle. 2010. Nr
2. P. 78-79 : fot.
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
561. Baciu, Gheorghe. Diagnosticul morii prin stop cardiac reflexogen n traumele nchise ale toracelui // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 47-49. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 10 tit.
562. , / , ,
[et al.] // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane :
Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 207-212 : fig., tab.
Bibliogr. : 6 tit.
53

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

563. , .
: ( -) / // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 50-53. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie
564. Babuci, Stanislav. Empiemul pleural la copii : (rev. lit.) / Stanislav Babuci, Ion
Negru // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 43-46. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 37 tit.
565. Eficacitatea terapiei antiinflamatoare n bronhopneumopatia cronic obstructiv /
Serghei Butorov, Veaceslav Gonciar, Corina Scutari [et al.] // Bioetica, Filosofia i Medicina n
strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010.
Ch., 2010. P. 255-259 : tab. Bibliogr. : 5 tit.
566. Tratamentul cu eurespal al bolnavilor de boal pulmonar obstructiv / Ivan
Butorov, Veaceslav Gonciar, Corina Scutari [et al.] // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch.,
2010. P. 236-239 : tab. Bibliogr. : 8 tit.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
567. Balan, Viorica. Variantele naturale de rezisten pentru inhibitorii de polimeraz ai
virusului hepatitei C la pacienii infectai cu genotipul 1 B, naivi de tratament / Viorica Balan //
Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 17-21 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 29 tit.
568. Grati, Serghei. Concepii moderne n tratamentul herniilor inghinale / Serghei
Grati // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 27-33 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
21 tit.
569. Marga, Simion. Imagistica prin rezonana magnetic a regiunii rectale corelri
anatomomorfologice / Simion Marga // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 11-13 : fig. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
570. Sindromul de insuficien intestinal. Semnificaia etiopatogenetic a rspunsului
imun i translocrii endotoxinei n conexiune cu evoluia sindromului insuficienei intestinale /
Vladimir Hotineanu, Gheorghe Anghelici, Viorel Moraru [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 6.
P. 22-26. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 49 tit.
571. Eficiena clinic comparativ a hepoprotectorilor n tratamentul stetohepatitelor /
Ludmila David, Ivan Butorov, Doina Barb [et al.] // Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia
de asigurare a securitii umane : Materialele Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch.,
2010. P. 244-249 : tab. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 576)

54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale


572. Ababii, Ion. Eugenia Bivol un pilon al serviciului de nefrologie : [a Spitalului Clinic Republican : in memoriam] / Ion Ababii // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 63 : fot.
573. Cornea, Natalia. Unele aspecte clinice ale hemodiafiltrrii / Natalia Cornea // Arta
Medica. 2010. Nr 6. P. 34-37. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 36 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular
574. avga, Nicolae. Principii de alegere a tacticii curative a proceselor displazice din
segmentul lombosacral / Nicolae avga // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 38-42. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 14 tit.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
575. , .
/ , , // Arta Medica. 2010. Nr 6. P.
57-62 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 564)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
576. Hotineanu, Adrian. Aspecte de diagnostic i tratament al megacoledocului idiopatic / Adrian Hotineanu // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 3-10 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 561)
618 Ginecologie. Obstetric
577. Tocarciuc, Ina. Inhibitorii nitricoxidsintetazei versus inhibitorii Cox-1 n prevenirea
dismenoreei primare / Ina Tocarciuc // Arta Medica. 2010. Nr 6. P. 14-16. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 11 tit.
578. , . / // Aquarelle.
2010. Nr 2. P. 66-67 : fot.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic
579. , . . //
. 2010. Nr 1. P. 4-11 : fig., fot.

55

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

621 Construcia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie


mecanic
621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricitii. Maini i aparate electrice.
Msurtori electrice. Aplicaii ale magnetismului. Electrostatic aplicat
580. , . .
/ . . , . . // . 2010. Nr 1. P. 48-53 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
581.
ITO/nSI / . . , . . , . . [et al.] //
. 2010. Nr 1. P. 44-47 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
621.32 Surse electrice de lumin
582. Colev, A. Kinetics the excitonic luminescence in MoS2Cl2 llayered crystals / A.
Colev // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8, Nr 1. P. 82-86: fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
621.35 Tehnic electrochimic
583. Mechanical properties of iron doped bismuth microwires in glass isolation / M.
Dyntu, D. Meglei, S. Donu [et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009.
Vol. 8, Nr 2. P. 232-233 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 233 (3 tit.).
584. - / . . , . . ,
. . [et al.] // . . 2010. Nr 1. P. 12-18 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
585. , . .
:
/ . . , . . , . . // .
. 2010. Nr 1. P. 4-11 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11
tit.
621.38 Electronic. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X
586. Characterization of structure and luminescence of titania nanotubes / M. Enachi,
V. Trofim, V. Coseac [et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8,
Nr 2. P. 214-220 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 219-220 (26 tit.).
587. Infrared detectors for safety-control of postoffice messages / A. Sidorenko, A.
Prepelitsa, V. Cojocaru [et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8,
Nr 2. P. 221-230 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 230 (27 tit.).
56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

588. Structure and luminescence properties of porous alumina templates doped with
rare earth elements and transition metals / M. Enachi, V. Trofim, V. Coseac [et al.] // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8, Nr 2. P. 207-213 : fig. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 213 (13 tit.).
589. Zdravkov, V. I. High quality Nb nanolayers as a base for superconducting spintronics / V. I. Zdravkov // Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol. 8, Nr 1.
P. 78-81 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 538-39)
621.5 Energie pneumatic. Maini i scule. Tehnica frigului i instalaii frigorifice. Pompe de cldur
590. Sisteme cu consum redus de energie pentru rcirea laptelui i pstrarea fructelor
i legumelor / L. Volconovici, M. Chiorsac, L. Turcuman [et al.] // Intellectus. 2009. Nr 4.
P. 93-99 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
621.86/.87 Maini i utilaje de ridicat i transportat. Tehnica manipulrii materialelor
591. Botez, Ilie. Dialectica dezvoltrii : om-main-productivitate / Ilie Botez, Alexei Botez // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 88-92 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 4
tit.
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat
592. Bulimaga, Constantin. Impactul deeurilor industriale asupra fitogenozelor ecosistemului urban Chiinu / Constantin Bulimaga // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele
vieii. 2009. Nr 2. P. 136-143 : fig., tab. Bibliogr. : 7 tit.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.1 Conducerea i organizarea fermelor
(Vezi Nr 433, 529)
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
593. Balteanschi, D. Realizrile tiinifice n producie : Propunerile Inst. de Pedologie,
Agrochimie i Protecie a Solului "Nicolae Dimo" pentru implementarea n sectorul agrar / D.
Balteanschi // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2. P. 37-39 : fot.

57

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

594. Bejan, Iurii. Dinamica suprafeelor cu terenuri arabile n Republica Moldova / Iurii
Bejan // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 143-149 : fig.
Bibliogr. : 22 tit.
595. Furdui, Teodor. Academicianul Andrei Ursu somitate n domeniul pedologiei :
(la cea de-a 80-a aniversare din ziua naterii) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 150-154 : fot.
596. Nagacevschi, Tatiana. Rolul solului n agroecosisteme / Tatiana Nagacevschi //
Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele Conf.
a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. P. 198-200. Bibliogr. : 4 tit.
597. Ursu, Andrei. Din istoria comunitii pedologilor : [din Moldova] / Andrei Ursu //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 168-170 : fot.
631.5 Lucrri agricole
598. "Ac-like" transposonii n genomurile plantelor superioare / A. Deaghileva, L. Paa, V. Mitin [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 7073 : fig. Bibliogr. : 7 tit.
599. Furdui, Teodor. Distins savant n domeniul fiziologiei i biochimiei plantelor : (la
cea de-a 70-a aniversare din ziua naterii membrului coresp. al AM Nicolae Balaur) Teodor
Furdui, Gheorghe Duca // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P.
160-162 : fot.
600. tefr, Anastasia. Activitatea fermenilor antioxidani i reacia plantelor la secet n perioadele critice / Anastasia tefr // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii.
2009. Nr 2. P. 40-48 : fig., tab. Bibliogr. n note, p. 47-48 (27 tit.).
631.9 Alte ntrebri
601. Nedealcov, Maria. Metodologia utilizrii diferitor tipuri de distribuii teoretice n estimarea parametrilor agroclimatici / Maria Nedealcov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 132-136: fig.,tab. Bibliogr. : 13 tit.
602.
CSIRO-MK2, HADCM2,
ECHAM4 / , , [et al.] // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P.124-132 : fig., tab. Bibliogr. : 9 tit.
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor
603. , . a
: [ 75- , -
58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(1933-2008)] / , // Bul. Acad. de tiine a


Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 171-175 : fot. Bibliogr. : 19 tit.
(Vezi de asemenea Nr 604-07)
633/634 Horticultur n general
633 Cultura plantelor de cmp
633.1 Cereale. Recolte de grne
604. Andronic, Larisa. Evidena schimburilor ntre cromatidele surori la orz (Hordeum
vulgare L.) n cazul infeciei virale / Larisa Andronic, Anatol Jacot // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 57-64 : fig., tab. Bibliogr. : 30 tit.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizri industriale
605. Aspecte genetico-moleculare ale rezistenei florii-soarelui la Orobanche cumana
Wallr / Maria Duca, Alexei Levichi, Victoria Popescu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 49-57 : fig., tab. Bibliogr. : 29 tit.
606. Calalb, Tatiana. Studiul comparativ al polifenolilor din fructele de Aronia
melenocapra (Michx.) Elliot in vivo i in vitro prin metoda CLIP-MS / Tatiana Calalb // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 31-39 : tab. Bibliogr. : 16 tit.
607. , . .
/ . . // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2. P. 22-24 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
634 Horticultur n general
608. Borozan, Emilian. Alegerea i repartizarea soiurilor de migdal n plantaiile comerciale / Emilian Borozan, Mariana Clipa-Cucu // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2.
P. 16-18 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
609. , . ,
"Lateral Moldovenesc" / // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2. P. 29-32 : fot.
634.8 Viticultur
610. Negru, P. Influena coninutului de calcar activ n sol, stresului hidric i hipotermic
asupra metabolismului compuilor fosforici la plantele viticole / P. Negru, A. Popovici // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 26-31 : fig., tab. Bibliogr. :
11 tit.
611. Topal, tefan. Un nou tip de sterilizare a gametofiilor la hibrizii distani F3 de vi-de-vie / tefan Topal // Intellectus. 2009. Nr 4. P. 100-108 : fig. Rez. n lb. rom.,
engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
59

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

612. / . . , . . , . . [et al.] // Agricultura Moldovei.


2010. Nr 1/2. P. 21-22 : tab. Bibliogr. : 8 tit.
613. , . .
: [. . " ". , 2005] // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2.
P. 19-21 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 603)
635 Plante de grdin. Grdinrit
635.1/.8 Legume. Grdini culinare i de zarzavat
614. Celac, Valentin. Culturile leguminoase : probleme i perspective / Valentin Celac
// Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2. P.12-14.
615. Potenialul genetic de rezisten la ari al soiurilor i liniilor valoroase de tomate
/ N. Mihnea, M. Grati, M. Macovei [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii.
2009. Nr 2. P. 64-69 : fig., tab. Bibliogr. : 8 tit.
616. , . . / . . // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 73-79. Bibliogr. : 13 tit.
617. , . .
/ . . // Agricultura Moldovei.
2010. Nr 1/2. P. 14-16 : tab.
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor,a eptelului.
nmulirea animalelor domestice
636.3 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi
618. , . . ? / . .
// Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2. P. 25-29 : fot.
636.5/.6 Psri
619. Goncearenco, N. Cum vd raele? / N. Goncearenco //
. 2010. Nr 2. P. 16 : fot.
620. Purcic, Veaceslav. Particularitile reproductive partenogenetice la Brachionus
plicatilis Mller, Brachionus rubens Ehrnb i Daphnia magna Strauss / Veaceslav Purcic,
Elena Arean // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2009. Nr 2. P. 95-101 :
fig., tab. Bibliogr. : 10 tit.

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

636.7 Cini
621. , . / . // . 2010. Nr 2. P. 8-9 : fot.
637 Produse ale animalelor domestice(de curte) i ale vnatului
637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate n general
(Vezi Nr 590)
637.6 Produse animale, altele dect cele pentru alimentaie
622. / .
, . , . [et al.] // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 1/2. P. 33-35
: fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
639.1 Vntoare
623. Ciobanu, E. Cu grij fa de prietenii notri care nu cuvnt : [din experiena Soc.
Vntorilor i Pescarilor din raionul Cantemir] / E. Ciobanu ; fot. : I. Domenco //
. 2010. Nr 2. P. 5 : fot.
624. , . / . //
. 2010. Nr 2. P. 4-5 : fot.
625. , . : [ ] / . //
. 2010. Nr 2. P. 6-7, 12-13 : fot.
626. , . / . // . 2010. Nr 2. P. 10-11 : fot.
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur
627. , . / . // . 2010. Nr 2. P. 24-25 : fot.
628. , . / . // .
2010. Nr 2. P. 25-26 : fot.
629. , . 1- / . // . 2010. Nr 2. P. 14-15 : fot.

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese
630. Sineavscaia, Natalia. Brazilia. Pasiunile culinare ale Donei Flor = Culinary
Passions by Dona Flor = . / Natalia
61

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

Sineavscaia // Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 66-72 : fot. Text paral. : lb. rom., engl.,
rus.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.7 Transport aerian
631. , . (1958-1974) /
// Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 283-288 : tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr., p. 288 i n notele de subsol.
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul
632. Serjant, Vera. Unele reflecii asupra mecanismului efecturii reclamei n Basarabia : (sfritul sec. XIX nceputul sec. XX) / Vera Serjant // Tyragetia : ser. nou. 2009.
Vol. 3, Nr 2. P. 213-221 : fot. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 220.
663/664 Microbiologie industrial. Indusrtrii de fermentare
663.1 Industrii microbiologice
(Vezi Nr 547-48)

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preioase, nestemate, pietre preioase
633. Condraticova, Liliana. Activitatea atelierului de confecionare a articolelor de bijuterii din Chiinu n anii 1966-1972 / Liliana Condraticova // Tyragetia : ser. nou. 2009.
Vol. 3, Nr 2. P. 289-297 : fot., tab. Rez. n lb. fr., rus. Bibliogr. : 4 tit. i n notele de
subsol.
677 Industrie textil
634. Bondarenco, Ecaterina. Restabilirea unui licer de la sfritul sec. XVIII nceputul sec. XIX din patrimoniul Muzeului Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei / Ecaterina Bondarenco // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 355-358 : fig. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

7.0 ART N GENERAL


635. Lupaco, Svetlana. Restaurarea icoanei "Cina cea de tain" : [pictor anonim] :
(sec. XIX) / Svetlana Lupaco // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 359-360 :
fot. Rez. n lb. engl., rus.

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

73 ARTE PLASTICE
636. Horis, Liuba. Grdina de Oameni = Vigeland and his Garden of Men =
: [despre creaia sculptorului norv. Gustav Vigeland (1769-1821)] / Liuba
Horis // Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 80-84 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
637. , . : [ . - ] / // Profit. 2009. Nr
12. P. 46-47 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 489, 691, 703)

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


638. Barbier, Natalia. Montmarte col cu strada 25 octombrie = On the crossroads of
Montmartre and 25 October Streets = 25 : [despre
creaia pict. M. F. Larionov, originar din Tiraspol] / Natalia Barbier // Open Skies. 2010. Nr
1/2. P. 36-42 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
639. Stvil, Vera. Un pictor uitat Nicolae A. Coleadici (1906-1937) / Vera Stvil //
Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 261-263 : fot. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 4 tit. i n notele de subsol.

78 MUZIC
640. Stnciulescu-Brda, Alexandru. Cntreii bisericeti pe cale de dispariie / Alexandru Stnciulescu-Brda // Lumintorul. 2009. Nr 6. P. 59-64.
641. , . :
: [ . " " : . .
] / // Aquarelle. 2010. Nr 2. P. 6-9 : fot.
642. , . /
// . 2010. Nr 2. P. 17-20 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic
643. Duhova, Ala. Secretele Alei Duhova = Secrets of Alla Duhova =
: [interviu cu fondatorul i conductorul trupei de balet "Todes"] / consemnare : Irina
Vinevschi // Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 44-49 : fot. Text paral. : lb. rom., engl.,
rus.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
644. Moraru, Marcel. Afaceri pe teren : [interviu cu M. Moraru, managerul clubului
sportiv "Sfntul Gheorghe" din Chiinu] / interlocutor : Marina Prodius // Profit. 2009. Nr
12. P. 77-79 : fot. Text i n lb. engl., p. 96-98.
63

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE


811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
(Vezi Nr 717)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic

821.133.1(493) Literatur belgian de limb francez


645. Nothomb, Amlie. Antichrista : roman / Amlie Nothomb ; il. de Adrian Moraru //
Noi. 2010. Nr 2. P. 9-16. Contin. nceputul : Nr 1.
821.135.1 Literatur romn
646. Carianopol, V. Sania : [versuri] / V. Carianopol // "a" MIC". 2010. Nr 2. Supl.
647. Cazimir, Otilia. Noapte de iarn : [versuri] / Otilia Cazimir // "a" MIC". 2010. Nr
2. Supl.
648. Cobuc, George. Iarna : [versuri] / George Cobuc // "a" MIC". 2010. Nr 2.
Supl.
649. Cobuc, George. Nunta n codru : [versuri] / George Cobuc // "a" MIC". 2010.
Nr 2. Supl.
650. Juganatu, Tiberiu. Iarna : [versuri] / Tiberiu Juganatu // "a" MIC". 2010. Nr 2.
Supl.
651. Labi, Nicolae. Iarna : [versuri] / Nicolae Labi // "a" MIC". 2010. Nr 2. Supl.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
652. Crare, Petru. Ionel; Fluieraul ; Friorii i bunicii lor ; Iepuraul curajos ; Fulg de
nea ; Puiul de urs ; F-mi i mie trotinet : [versuri] / Petru Crare ; des. de Sergiu Puic //
Alunelul. 2010. Nr 2. P. 10-11 : fot.
653. Dragomir, Constantin. Noapte de iarn : [versuri] / Constantin Dragomir // "a"
MIC". 2010. Nr 2. Supl.
654. Gheorghi, Ion. n ospeie ; Friguor : [versuri] / Ion Gheorghi // "a" MIC".
2010. Nr 2. Supl.
64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

655. Vieru, Grigore. Ars poetica ; Sub stele trece apa ; Dar mai nti ; Bucurai-v ; Nu,
nu mi-e totuna ; Lacrima ; Fptura mamei ; M rog de tine ; Mai sunt ; Nu am, moarte ;
Aceast lun lin ; Locuiesc : [versuri] / Grigore Vieru ; il. de Violeta Zabulic // Noi. 2010.
Nr 2. P. 8-9 : fot.
656. Vieru, Grigore. Iarna ; ururul ; Iedul ; Hulubaul ; Ceasul ; Mama ; Ghiocelul ;
Iese tata la balcon ; Pisicul la coal ; Petiorul ; Sora ; Mama mea e potri ; Cucul ;
Prietenul ; Mama (2) ; Cntec despre alb ; Mama mea e doctori : [versuri] / Grigore Vieru ;
des. de Olga Cazacu // Alunelul. 2010. Nr 2. P. 2-4 : fot.
821.161.1 Literatur rus
657. Makine, Andrei. Femeia care ateapt : [roman : fragm.] / Andrei Makine ; trad. :
Dan Radu Stnescu // Noi. 2010. Nr 2. P. 18-19 : fot.
658. , . : [] / . // .
2010. Nr 2. P. 20-22 : fot.
659. , . ; : [] / //
. 2010. Nr 1. P. 70-72 : fot.
660. -, . ,
: [ ] / - // .
2010. Nr 1. P. 101-102 : fot. ; Nr 2. P. 101-102 : fot. Contin. nceputul : Nr 6, 2009.
661. , . " " ; " " ; " " ; " " ; "
" ; " . " ; " , " ;
" " : [] / // .
2010. Nr 2. P. 85-87 : fot.
662. , . : [] / . // . 2010. Nr 2. P. 27-28 : fot.
663. , . : [] / // . 2010. Nr 2. P. a 4-a a cop.
664. , . ; ; ; :
[] / // . 2010. Nr 2. P. 95-96.
665. -, . . : [] / . . - //
. 2010. Nr 1. P. a 4-a a cop.
666. , . - : [] / // . 2010. Nr 2. P. 52-69 : fot. Va urma.
65

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

667. , . ; : [] /
// . 2010. Nr 1. P. 62-69 : fot.
668. , . : [] / //
. 2010. Nr 1. P. 47-61 : fot.
669. , . : [] / . // . 2010. Nr 2. P. 19.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
670. , . , ; , ! ; ; ; : [] / // .
2010. Nr 1. P. 75-76 : fot.
671. , . ; ; ;
; ; : [] / // . 2010. Nr
2. P. 99-100 : fot.
672. , . : [-] / // . 2010. Nr 1. P. 12-46 : fot. ; Nr 2. P. 23-51 : fot.
673. , . ; ; ; ; ; ; : [] / // . 2010. Nr 1. P. 81-82 :
fot.
674. , . " " ; " " ;
; ; ; " , "
; ; : [] / // .
2010. Nr 2. P. 90-92 : fot.
675. , . " " ; ", " ; " " ; " " ; " " ; " " : [] /
// . 2010. Nr 2. P. 97-98 : fot.
676. , . ; ; ; ; ; ; : [] / // .
2010. Nr 2. P. 88-89 : fot.
677. , . " " ; "
" ; " " ; ", " ; " " ; " ," : [] / // . 2010. Nr
2. P. 93-94 : fot.
678. , . : [] / . // . 2010. Nr 2. P. 18 : il.
66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

679. , . ; ; ;
; ; : [] / // . 2010. Nr 1. P. 79-80 : fot.
680. , . ; ; ; ;
; ; , , ; ; : [] / // . 2010. Nr 1. P. 73-74 : fot.
681. , . ; ; ; ; : [] / // . 2010. Nr
2. P. 70-84 : fot.
682. , . ; : [] / //
. 2010. Nr 1. P. 77-78 : fot.
821.161.3 Literatur bielorus
683. Din furat nu te ii stul : poveste bielorus / des. de Alexei Colbneac // Alunelul.
2010. Nr 2. P. 8-9.

821.162.1 Literatur polonez


684. , . ; ; . . : [] / ; . : . , . , . // . 2010. Nr 1. P. 8586 : fot.
821.174 Literatur leton
685. Cum s-a nvat vulpea s zboare : [poveste leton] / des. : Anatolie Smleaev //
Alunelul. 2010. Nr 2. P. 13 : il.
821.411.21 Literatur arab
686. Ariciul i iepurele : [poveste sirian] / des. : Anatolie Smleaev // Alunelul.
2010. Nr 2. P. 13 : il.
821.512.122 Literatur cazah
687. De ce cmila cnd bea ap se uit mprejur : [poveste kazah] / des. de Anatolie
Smleaev // Alunelul. 2010. Nr 2. P. 13 : il.
821.582.331 Literatur laosian
688. Minunea unei prietenii : [poveste popular din Laos] // "a" MIC". 2010. Nr 2.
Supl.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatur romn
67

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

(Vezi Nr 386)
821.135.1.(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
689. Holban, Ion. Legea conservrii copilriei n opera lui Grigore Vieru / Ion Holban //
Intellectus. 2009. Nr 4. P. 80-87 : fot. Rez. n lb. rom., engl., rus.
821.161.1.0 Literatur rus
690. Stakanov, Alexandra. Ce-i de fcut, dac ai mustrri de contiin? = Alexander
Pushkins 210th anniversary = 210- . . . ,
? : [interviu cu A. Stakanov, dir. al Casei-muzeu Pukin din Chiinu] / interlocutor :
Iana Polonski // Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 112-117 : fot. Text paral. : lb. rom.,
engl., rus.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
691. Chiroca, Adelaida. Dou tezaure monetare din sec. al XVI-lea i al XVII-lea din
patrimoniul Muzeului Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei / Adelaida Chiroca //
Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 79-87 : fig. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr., p. 87.
692. Ciobanu, Larisa. Dou amfore romane inedite din coleciile Muzeului Naional de
Arheologie i Istorie a Moldovei // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P.
162-166 : fig. Rez. n lb. rom., fr., rus. Bibliogr., p. 165-166 i n notele de subsol.
693. Ciocanu, Sergius. Schitul Trebujeni (al lui Bosie Prclab) i moia
Trebujeni/Butuceni din inutul Orhei / Sergius Ciocanu // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol.
3, Nr 2. P. 89-109 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 108 i n notele de subsol.
694. Diaconu, Vasile. Consideraii privind topoarele de lupt din piatr specifice epocii
bronzului din regiunile est-carpatice ale Romniei / Vasile Diaconu // Rev. Arheologic : ser.
nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 5-21 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr., p. 19-21
i n notele de subsol.
695. Enea, Sergiu Constantin. Despre arheologia funerar neolitic i eneolitic. Privire comparativ ntre arheologia romneasc i cea strin / Sergiu Constantin Sergiu Enea //
Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 68-79 : fig. Rez. n lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr., p. 76-79 i n notele de subsol.
696. Iucal, Vasile. Fortificaia militar din satul Semeni [raionul Ungheni] : "Masa lui
Petru cel Mare" / Vasile Iucal // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 111-116 :
fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 19 tit.
697. Leviki, Oleg. Lipcani "La Rabii" un nou sit arheologic cu nivel de locuire
hallstattian trziu n zona podiului Moldovei de Nord / Oleg Leviki, Ghenadie Srbu, Andrei
68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Babii // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 142-150 : fig., h. Rez. n lb.
rom., engl., rus. Bibliogr., p. 149-150.
698. Musta, Sergiu. Vestigii ale culturii oldneti-Basarabi descoperite n aezarea
Macui-Livada Boierului, raionul Criuleni, Republica Moldova / Sergiu Musta, Ghenadie
Srbu // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 130-141 : fig. Rez. n lb.
rom., engl., rus. Bibliogr., p. 140-141.
699. Pelivan, Adrian. Activitatea arheologului G. D. Smirnov n RSSM(1947-1970) /
Adrian Pelivan // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 214-216 : fot.
Bibliogr. : 9 tit.
700. Ploni, Elena. Momente de referin din evoluia Muzeului Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei / Elena Ploni // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P.
203-212317-327. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 8 tit. i n notele de subsol.
701. , . ()
/ // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 172188 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr., p. 186-188.
702. , . /
// Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 151-161 : fig.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr., p. 160-161.
703. , . -
/ , , // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 91-97 : fig., h. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 6 tit.
704. , .
XII-XIV . / // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P.
80-90 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr., p. 90.
705. , . : [x. ] /
// Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr 1. P. 167-171 : fig.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
706. , . -
/ // Rev. Arheologic : ser. nou. 2010. Vol. 5, Nr
1. P. 22-67 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr., p. 19-21 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 634)
908 Monografii ale localitilor
707. Horis, Liuba. Frumusee elveian = Beauty a-la Swiss = / Liuba Horis // Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 20-28 : fot. Text paral. : lb.
rom., engl., rus.
69

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

708. Onil, Mihai. Satul Morozeni, inutul Orhei datare i hotarele / Mihai Onil //
Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 117-122. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.
: 8 tit.
709. , . . : [ ] / // Aquarelle. 2010. Nr 2. P. 116-118 : fot.
929 tiine biografice i nrudite
Furdui, Teodor. Academicianul Andrei Ursu somitate n domeniul pedologiei : (la cea
de-a 80-a aniversare din ziua naterii) . Vezi Nr 595
Furdui, Teodor. Distins savant n domeniul fiziologiei i biochimiei plantelor : (la cea
de-a 70-a aniversare din ziua naterii membrului coresp. al AM Nicolae Balaur). Vezi Nr
599
, . . Vezi
Nr 646
929.6 Heraldic. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
710. Andrie-Tabac, Silviu. Tradiia mitic n istoriografia romneasc despre originea
stemei rii Moldovei / Silviu Andrie-Tabac // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2.
P. 23-30. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 29-30.

929.7 Nobilime. Titluri de noblee. Demniti i titluri aristocratice


(Vezi Nr 715)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(=512.165) Istoria gguzilor

711. , .
/ // Tyragetia : ser. nou.
2009. Vol. 3, Nr 2. P. 273-282 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr., p. 281.
94(477) Istoria Ucrainei
(Vezi Nr 434)

94(478) Istoria Republicii Moldova

712. Degtearova, Nadejda. Aportul moldovenesc la tezaurul de pe muntele Atos =


Moldovan Input to Atoss treasury = : [domnitorul Moldovei tefan cel Mare ocrotitor ale celor 20 de mnstiri] / Nadejda Degtearova //
Open Skies. 2010. Nr 1/2. P. 30-34 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

713. Emillciuc, Andrei. Statutul negustorilor fr reedin n oraele Basarabiei i n


Odesa(1812-1861) / Andrei Emilciuc // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 3960 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 14 tit. i n notele de subsol.
714. Eremia, Ion. Statutul politico-juridic al rii Moldovei ntr-o nou surs istoric
Cronica Moldovei de la Cracovia / Ion Eremia // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2.
P. 9-21. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 18 tit.
715. Felea, Alina. Domnul ntre ideal i real. Reprezentrile cronicarilor despre domnii
rii Moldovei : (mijlocul sec. XVII mijlocul sec. XVIII) / Alina Felea // Tyragetia : ser. nou.
2009. Vol. 3, Nr 2. P. 31-38. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 36-37.
716. Pelivan, Ioan. Coresponden : [Scrisori expediate, primite i adunate de ctre
distinsul lupttor i om politic din Basarabia] / Ioan Pelivan // Destin romnesc : ser. nou.
2009. Nr 5/6. P. 5-277.
717. Popovschi, Valeriu. Prbuirea arismului n anul 1917 i declanarea luptei romnilor basarabeni pentru limba matern i alfabetul latin / Valeriu Popovschi // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 4. P. 32-54 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 4654 (282 tit.).
718. Postic, Elena. Consideraii privind oportunitatea valorificrii muzeografice a patrimoniului istoric al Mnstirii Cpriana / Elena Postic // Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol.
3, Nr 2. P. 329-334. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 9 tit. i n notele de subsol.
719. Postic, Lilia. Date din istoria muzeificrii Orheiului Vechi / Lilia Postic //
Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 343-353 : tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 6 tit. i n notele subsol.
720. Semionova-Iudovici, Iulia. Urma moldoveneasc n marul turcesc = Moldovan
Trace in Turkish March = " " " " : [file din biogr. lui Dimitrie Cantemir, Domn al Moldovei (1673-1723)] / Iulia Semionova-Iudovici // Open Skies.
2010. Nr 1/2. P. 118-122 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 394, 396, 434, 498, 508, 510, 521, 632, 634, 692, 696, 700, 710, 722)
94(498) Istoria Romniei
721. Rou,Tudor. Eroism la romnii ardeleni n primul rzboi mondial / Tudor Rou //
Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2. P. 245-252. Rez. n lb. engl. Bibliogr., p.
251-252.
722. Zabolotnaia, Lilia. Regen, putere i domnie la feminin : (sec. XIV-XVII) : [factorul feminin n determinarea dinastiilor] / Lilia Zabolotnaia // Tyragetia : ser. nou. 2009.
Vol. 3, Nr 2. P. 67-78. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 76-78 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 720)

71

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 2-2010


Buliga, Valentina 457
Bulimaga, Constantin 592
Butorov, Serghei 565
Butorov, Ivan 566, 571

A
Ababii, Ion 572
Agachi, Alexei 389
Alecu, Coralia 452
Alecu, Gheorghe 452
Andrie-Tabac, Silviu 710
Andronache, Lilia 528
Andronic, Larisa 604
Andronic, Tudor 453
Anghelici, Gheorghe 570
Ardelean, Grigore 500
Arean, Elena 620
Arushanov, E. 537,542
Axnti, Svetlana 507

C
Calalb, Tatiana 606
Cantemir, Dimitrie 720
Caner, Valeriu 520
Caraman, M. 537
Carianopol, V. 645
Carp, Elena 459
Carp, Simion 458-59
Casiadi, Oleg 435
Cazacu, Olga 655
Cazimir, Otilia 646
Cldare, Dumitru 527
Crare, Petru 651
Cegarovskaia, Liubovi 525
Celac, Valentin 614
Cerbuc, Zinaida 514
Cereteu, Igor 385
Chicaro, Tatiana 504
Chiorsac, M. 590
Chiriac, T. 557
Chiri, Radu 436
Chiroca, Adelaida 691
Chiroca, Igor 489
Ciobanu, E. 623
Ciobanu, Larisa 692
Ciobanu, Veniamin 403
Ciocanu, Sergius 693
Ciochin, Valentina 523
Clipa-Cucu, Mariana 608
Coad, Viorica 558
Codreanu, Svetlana 547-48
Cojocaru, Radion 460
Cojocaru, V. 587
Coleadici, Nicolae A. 639
Colev, A. 582
Colbneac, Alexei 682
Condraticova, Liliana 633
Cornea, Natalia 573
Coseac, V. 586, 588
Cobuc, George 647-48
Cocodan, Diana 558
Crian, Constantin Mircea 461
Crivoi, Aurelia 553

B
Babii, Andrei 697
Babuci, Stanislav 564
Bacalov, Iurie 553
Baciu, Gheorghe 561
Balan, Elena M. 397
Balan, Viorica 567
Balbu, Mariana 413
Balmu, Victor 484
Balteanschi, D. 593
Barb, Doina 571
Barbneagr, Alexei 495
Barbier, Natalia 638
Bejan, Iurii 594
Belecciu, tefan 497
Berzedean, Victor 414-15
Bivol, Eugenia 572
Brnaz, Nina 515
Bodrug-Lungu, Valentina 454
Boeteanu, Constantin 435
Bondarenco, Ecaterina 634
Borozan, Emilian 608
Botez, Alexei 591
Botez, Ilie 591
Botezatu, Igor 455
Bragari, Nicolae 508
Braghi, Maria 517
Braoveanu, Dumitru 495
Braudel, Fernand 513
Brnz, Sergiu 456
Brum, Sorin 483
Buburuz, Petru 390
Bucun, Nicolae 555
72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Grati, Veaceslav 469
Grecu, Raisa 445
Grejdianu, Tudor 556
Grico, Ana 391
Guc, M. 543
Gudumac,V. 528
Gugulan, Evghenia 440, 500
Gulica, Ilie 513
Gumeni, Ion 395
Gurieva,G. 543
Guuleac, V. 441

D
Danilov, Maria 383
David, Ludmila 571
David, Mihail 470
Deaghileva, A. 598
Degteariova, Nadejda 554, 712
Diaconu, Vasile 694
Dinescu, Ovidiu 490
Dolghi, Adrian 521
Domenco,I. 623
Donu, S. 583
Dragomir, Constantin 652
Duca, Maria 605
Duca, Gheorghe 595, 599
Duhova, Ala 643
Dulgheru, Valeriu 522
Dyntu, M. 583

H
Harjevschi, Mariana 380
Holban, Ion 520, 689
Horis, Liuba 636, 707
Hotineanu, Adrian 576
Hotineanu, Vladimir 570

Emillciuc, Andrei 713


Enachi, M. 586, 588
Enea, Sergiu Constantin 695
Eremciuc, Ghenadie 462
Eremia, Ion 714
Evtodiev, I. 541

Iacove, V. 441
Iucal, Vasile 696
Iura, Ion 418
J
Jacot, Anatol 604
Juganatu, Tiberiu 649

F
Faigher, Anatolie 463
Fedorov, Stanislav 546
Felea, Alina 715
Furdui, Sergiu 442-44
Furdui, Teodor 523, 550, 595, 599
Furdui, Vlada 546

Labi, Nicolae 650


Lhderanta, E. 539
Laiho, R. 539
Larii, Iurie 470
Larionov, M. F. 638
Lashkul, A. V. 539
Leah, Tamara Gh. 529
Lesnic, Cristina 416
Levcenko, S. 543
Levichi, Alexei 697
Leviki, Oleg 741
Lisunov, K. G. 538, 542
Lungu, Viorica 471
Lupashco, Natalia 532
Lupaco, Svetlana 635

Kashu, A. I. 531
Koroli, V. I. 540
L

Gal, Veronica 464


Gamurari, Vitalie 437
Gavajuc, Stela 465
Glc, Boris 466
Gheorghi, Ion 653
Gherman, Marian 416
Ghimpu, Corneliu 417
Glc, Silvia 505
Gladchi, Gheorghie 467-68
Glavan, Boris 467-68
Golubev, Svetlana 506
Goncearenco, N. 619
Gonciar, Veaceslav 565-66
Grati, M. 615
Grati, Serghei 568
73

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010


M

Macovei, M. 615
Maftei, Maria 434
Maimescu, Sava 472
Makine, Andrei 656
Marga, Simion 569
Marinescu, Lucia 382
Marjine, Leonid 556
Meglei, D. 583
Mereu, Ion 555
Mihnea, N. 615
Mirghi, Elisabeta 490
Mistreanu, Tatiana 509
Mitin, V. 598
Mitric, Olimpia 386
Mndru, Victor 473
Mrzac-Mititelu, Didina 474
Moldovyan, N. A. 533
Moldovyanu, P. A. 533
Moraru, Adrian 687
Moraru, Marcel 644
Moraru,Viorel 570
Munteanu, Andrei 718
Musinschi, C. 537
Musinschi, V. 537
Musta, Sergiu 510, 698

Pareniuc, Alexandru 499


Pascaru, Ana 398
Paa, L. 598
Pelin, Ana 558
Pelivan, Adrian 699
Pelivan, Ioan 716
Petrenco, Grigore 402
Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al
Basarabiei i Exarh al Plaiurilor 392
Ploni, Elena 700
Polonski, Iana 690
Popescu, Victoria 605
Popovici, A. 612
Popovschi, Valeriu 717
Postic, Elena 718
Postic, Lilia 719
Potarencu, Dinu 396, 498
Prepelitsa, A. 587
Prodius, Marina 644
Puic, Sergiu 651
Purcic, Veaceslav 551, 620
R
Rou, Tudor 721
Rotaru, Alina 497
Rotaru, Ghenadie 555
Rudic, Valeriu 548, 557
Rudii, L. 557
Rusanovschi, Maricica 491
Rusnac, Mircea 393
Rusnac, Svetlana 476
Rusu, Galina 534

N
Nagacevschi, Tatiana 596
Naji, Aidaros Nasser 553
Nedealcov, Maria 601
Nedelciuc,Vasile 418
Negrei, Viorica 511
Negru, Andrei 446
Negru, Boris 446
Negru, Gheorghe 524
Negru, Ion 564
Negru, Nina 381
Negru, P. 610
Nestor, Sergiu 469
Nevoia, Angela 546
Nothomb, Amlie 687

S
Sandu, N. I. 535
Scutari,Corina 565-66
Scutaru, Silvia 394
Semionova-Iudovici, Iulia 526, 720
Serjant, Vera 632
Sibov, Liviu 492
Sidorenko, A. 587
Simion, L. 477
Sineavscaia, Natalia 630
Srbu, Tamara 547
Srbu,Ghenadie 697
Smirnov,G. D. 699
Smleaev, Anatolie 684-86
Sofian, Diana 487
Spalatu, Veaceslav 453
Stakanov, Alexandra 690

O
Objelean, Liuba 512
Odagiu, Iurie 475
Ojovanu, Vitalie 552
Onil, Mihai 708
Osadcii, Cornel 458

74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Stamatin, tefan 478
Stan Victor V. 530
Stati, Vasile 479
Stnciulescu-Brda, Alexandru 640
Stnescu, Dan Radu 656
Stvil, Vera 639
Stepanov, Vitalie 548
Subotin, Constantin 515
Suhovici, Ana 428
Suprowicz, Krazysztof 404
Syrbu, Parascovia 536

Zabulic, Violeta 654


Zavatin, Vasile 440
Zdravkov, V. I. 589
Zelinski, Octavian 433
Zmuncila, Ludmila 476

, 429-30
, 669
, 670
, 703
,. . 584
, . . 580
, . 480
, 401
, . . 581
, . 616
, 518
, 562

alaru, Vasile 550


avga, Nicolae 574
eremet, Igor 488
tefr, Anastasia 600
T
Tabuncic, Mariana 402, 404
Tagadiuc, Olga 528
Tintiuc, Dumitru 556
Titiric, Cristina 439
Tocarciuc, Ina 577
Tomule, Valentin 399
Topal, tefan 611
Trofim, V. 586, 588
Trofimov, Igor 500
Turcuman,L. 590

, . 621. 624
, . 657
, . . 612

, 671
, . 496
, . . 584
, 637
, 658
, 562
, . . 580
, . 447

Ursu, Andrei 597

-, 659
, 448
, . . 549
, . . 613
, . . 585
, 672
, 637

iganu, Tatiana 516

Varzari, Pantelimon 400


Varzari, Vitalie 501
Vieru,Grigore 654-55
Vigeland, Gustav 734
Vinzelberg, H. 538
Vinevschi, Irina 643
Volconovici, L. 590

, 641

Wizent, N. 542

, . 683

Zabolotnaia, Lilia 722


75

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

, 660
, 384

, 560
, . . 545

(), 519

, 662
, . . 607
, . . 585
, . 676
, 663
, . 677

, . . 617
, 642
, . 485
, . . 544
, 609
, .. 612
, . . 612
, . . 493
,. 622
, 575
, . . 545
,. 683
, 703
, 602
, . 625
, . 449
, . 626
, 701
, 641, 709
, 702

, 494
, 678
, 704

-, . . 664
, . . 585
, . . 581
, 665
, 679
, 563
, . 486
, 666
, . . 579

, 705
, 578
, 603
, . . 545
, 667
, 562
, . 668

, 703
, . 683
, . 622
, . 661

, 673
, .. 387
, 602
, 683
, 674
, . . 584
, 675

, 706

, 575
, . 450
, . 627
, a 630
, 481-82
, 680
, . . 559
, 603

, . . 618
, . 622

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 711

, . 388
, 602

, a 603

, . . 581
, 575
, . 628
, 642
, 681

, 631

, . 629
, . 451

77

Cronica articolelor de revist Nr 2-2010 Magazine article annals Nr 2-2010

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt fiate n
Cronica articolelor de revist Nr 2-2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

a Mic". 2010. Nr 2 (lb. rom., rus).


Agricultura Moldovei. 2009. Nr 1/2.
Alunelul. 2010. Nr 2.
Arta Medica. 2009. Nr 6.
Aquarelle. 2010. Nr 2.
Avocatul poporului. 2010. Nr 1/2.
Bioetica, Filosofia i Medicina n strategia de asigurare a securitii umane : Materialele
Conf. a 15-a t. Intern., 14 apr. 2010. Ch., 2010. [2010-176]
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiinele vieii 2009. Nr 2.
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. Matematica 2009. Nr 3.
Cooperarea Internaional a organelor de drept n prevenirea i combaterea criminalitii
transnaionale : Materialele conf. t.-pract. intern., 5-6 noiemb. 2009. Ch., 2009. [2010109].
Contabilitate i audit. 2010. Nr 1.
Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 4,5/6.
Intellectus. 2009. Nr 4.
Legea i viaa. 2010. Nr 1.
Lumintorul. 2009. Nr 6.
Modernitate n nvmntul municipal. 2009. Nr 3/4.
Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2009. Vol.3, Nr 1,2.
Noi. 2010. Nr 2.
Open Skies. 2010. Nr 1/2.
Practici pozitive de elaborare i promovare a legislaiei n violena domestic : Materialele
Conf. Reg., 4-5 dec. 2006. Ch., 2007. [2010-134].
Profit. 2009. Nr 12.
Revista Arheologic. 2010. Vol. 5, Nr 1.
Revista Naional de Drept. 2010. Nr 1
Tyragetia : ser. nou. 2009. Vol. 3, Nr 2.
. 2010. Nr 1
. 2009. Nr 2.

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

FEBRUARIE

NR 2
2010
(458-1210)

FEBRUARY

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
458. Ghiaur, Silvia. Un an al bilanurilor pentru "Savantul Anului 2009" : [Viorel
Priscaru, prorector al Univ. de Medicin i Farmacie "N. Testemianu", deintorul premiului]
/ Silvia Ghiaur // Apropo magazin. 2010. 4 febr. P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 940-41)
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
459. , . : [ . ] / // . 2010. 26 . . 4.
460. , . -? / // . 2010. 26 . . 4.
461. , . : [ : . .
. . ] / // . . 2010. 5
. . 21.
008 Civilizaie. Cultur. Progres
462. , . " : [ . . "" : .
. ] // . 2010. 26 . . 1, 12.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
463. , . "" : [ e. . . . . ] /
// . . 2010. 25 . . 14.

79

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
464. Arion, Liubov. Biblioteca spaiu de informatizare : [despre bibl. colare] / Liubov
Arion // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 5.
465. Marin, Mariana. Cteva sfaturi pentru a-i provoca pe elevi la cititul crilor / Mariana Marin // Fclia. 2010. 20 febr. P. 3.
466. Negru, Angela. Cartea i formarea personalitii : [despre rolul bibl.] / Angela Negru // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 7.
050 Publicaii periodice i seriale
467. Soltan, Petru. Calendarul Naional ne reprezint n bibliotecile lumii : interviu cu
P. Soltan, membru titular al Acad. de tiine din Rep. Moldova / consemnare : Tamara
Gorincioi // Capitala. 2010. 24 febr. P. 8.

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
468. Duca, Gheorghe. Declaraia de la Chiinu : [despre fondarea Sfatului Oamenilor
de tiin i Cultur Originari din actuala Republica Moldova : (Basarabia i Transnistria)] /
Gheorghe Duca, Emil Constantinescu, Eugen Doga // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 2.
469. Mardarovici, Ecaterina. Partidul Politic nu e un SRL : interviu cu E. Mardarovici,
dir. Fundaiei "Agapedia" / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2010. 4
febr. P. 10, 15.
070 Ziaristic. Pres
470. Cine ne-a furat "Moldova Suveran"? : [declaraia fotilor colaboratori ai ziarului
"Moldova suveran" privind nstrinarea cotid.] / Tudor opa, Mihail Gh. Cibotaru, Ion Stici [et
al.] // Timpul de diminea. 2010. 18 febr. P. 6.
471. Pana, Svetlana. Tnr i nelinitit : [despre ziarista Natalia Morari] / Svetlana
Pana // Jurnal de Chiinu. 2010. 19 febr. P. 9.
20 de ani de la apariia primului numr al ziarului "Vocea poporului"
472. Ex-preedinii, n exclusivitate pentru "VP" // Vocea poporului. 2010. 26 febr.
P. 3. Idem n lb. rus. Cuprins : La leagnul "Vocii" aflatu-m-am ... / Grigore Eremei ;
Reformarea sindicatelor ar trebui s fie una din prioritile tematice ale "Vocii Poporului" / Ion
Godonoga ; Echipa redaciei a rezistat i continu s fac un ziar combativ / Serafim
Urechean ; Destrmai ntunericul cu lumina adevrului / Petru Chiriac ; Ziarul este un izvor
de informaie social / Leonid Manea.

81

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

473. Vocea poporului i vocea ta / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului.


2010. 12 febr. P. 3. Idem n lb. rus. Cuprins : Tribun a tuturor, nu doar a liderilor /
Tudor Mocanu ; M bucur revenirea n albia fireasc / Nicolae Sandu ; Informaie de mare
valoare / Silvia Volociuc ; Probleme i soluii / Alexandru Malai ; Izvor de sperane / Dumitru
Eni ; Oamenii conteaz mai mult pe forele proprii / Venedict Lutenco ; Mai bine tac / Daria
Bostan ; De la bine spre mai bine / Ludmila Dnil ; O publicaie care i merit numele /
Natalia Matca ; Lucrul cu "Voce ..." sporete / Victor Starosta ; Cnd nu critici puterea, ca i
cum o lauzi / Tudor Guu ; Porta-voce a micrii sindicale / Tudor Capa.
474. Vocea Poporului i Vocea Ta // Vocea poporului. 2010. 19 febr. P. 7. Idem
n lb. rus. Cuprins : Cuvinte alese i doleane / Ion Holban ; O prezen deosebit n spaiul mediatic naional / Vasile Gribincea ; Din mn n mn citim / Ion Carabulea ; S se simt
c sindicatele au coli / Lavrentie Rjalo ; Colaborare fructuoas / Viorel Chivriga ; Ziarul
promoveaz voluntari ai aprrii drepturilor omului / Teo Crna ; Ziaritii i fac meseria /
Simion Buz ; Amintii-v de sat / Anatol Ignat ; Factorii de decizie ar trebui s ia atitudine /
Vladimir Garaba ; Am o colecie complet a "VP" / Nicolai Pancev.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
475. Eminescu, Mihai. Cugetri (5-7) / Mihai Eminescu // Florile dalbe. 2010. 4,
11, 18 febr. P. 3. Art. 1 : 1 ian.

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


476. Fumurescu, Alin. ... capra, varza i Noua Spiritualitate / Alin Fumurescu // Capitala. 2010. 26 febr. P. 7.
477. Steinhardt, Nicolae. O mrturisire de excepie / Nicolae Steinhardt // Capitala.
2010. 26 febr. P. 7.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
478. Manic, Stelian. Biserica ortodox i (in)tolerana : [Biserica Ortodox din Moldova
n contextul dezbinrii soc. moldoveneti] / Stelian Manic // Timpul de diminea. 2010. 4
febr. P. 6.

26 IUDAISM

479. Vasserman, Alexandr. Postfaa unui scandal : [despre srbtoarea evreiasc


Hanukka] / Alexand Vasserman // Sptmna. 2010. 26 febr. P. 8.

27 CRETINISM
480. Cernei, Ion. Printele Dumitru i dragostea lui de maini : [despre printele Dumitru Stratulat din Bneti, raionul Teleneti] / Ion Cernei // Timpul de diminea. 2010. 5
febr. P. 23.

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

481. Cubreacov, Vlad. Bunuri nstrinate ale Mitropoliei Basarabiei (2-4) / Vlad
Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2010. 5, 12, 19 febr. P. 9. Art. 1 : 29 ian.
482. Cubreacov, Vlad. Mitropolia Basarabiei, n Raportul Departamentului de Stat al
SUA pe anul 2009 : [pe marginea "Raportului Internaional cu privire la libertatea religiei
2009"] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2010. 12 febr. P. 9.
483. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne). Apel la unitate i demnitate romneasc : [privind reconcilierea ortodox romneasc, 11 febr. 2010] / Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romne // Flux european : ed. de vineri. 2010. 19 febr. P. 9.
484. Futei, Nicolae. Calendarul cretin / Nicolae Futei // Curierul ortodox. 2010.
23 febr. P. 7. (Lecii de catehizare ; Lecia 50). Cuprins : Sfnta Treime ; nlarea
Domnului ; Duminica Floriilor ; Naterea Domnului (25 decembrie) ; Botezul Domnului (6
ianuarie) ; Tierea mprejur (1 ianuarie) ; ntmpinarea Domnului (2 februarie) ; Schimbarea
la fa (6 august).
485. Iona, Valeriu. Biserica Ortodox matricea spiritual a poporului nostru / Valeriu Iona // Altarul credinei. 2010. 24 febr. Va urma.
486. Melinti, Maxim. Constantin Tomescu : [120 de ani de la naterea prof. de teologie, istoricului (1890-1983)] / Maxim Melinti // Altarul credinei. 2010. 19 febr. P. 8.
487. Melinti, Maxim. Nectarie Cotlarciuc, Mitropolit al Bucovinei : (comemorarea celor
135 de ani de la natere i 75 de ani de la trecerea ctre cele venice) / Maxim Melinti //
Altarul credinei. 2010. 24 febr.
488. Schmemann, Alexander. Rugciunea Sfntului Efrem Sirul / Alexander
Schmemann // Curierul ortodox. 2010. 23 febr. P. 5. Cuprins : Boala fundamental
este duhul trndviei ; Grirea n deert ; Curia, smerenia, rbdarea ; Dragostea ; Vederea
greelilor.
489. (). : " , " :
[ . . ] / //
. . 2010. 9 .
490. , . : [
(1777-1850)] / , // . .
2010. 18 . . 14.

83

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
491. Sainsus, Valeriu. mbtrnirea populaiei : subtiliti i realiti : dialog cu V.
Sainsus, demograf / interlocutor : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. 2010. 19 febr. P. 5.
Idem n lb. rus.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
492. Burea, Irina. Femeile din Republica Moldova nc mai sunt discriminate? : [pe
marginea Programului na. de asigurare a egalitii de gen pentru a. 2010-2015] / Irina Burea
// Dreptul. 2010. 12 febr. P. 3.
493. Patapievici, Horia-Roman. Instituia inadecvrii la obiect : [aspecte ale schimbrilor soc.] / Horia-Roman Patapievici // Capitala. 2010. 19 febr. P. 7.

32 POLITIC
494. Ciurea, Cornel. Conspiraiile din politica moldoveneasc / Cornel Ciurea // Capitala. 2010. 3 febr. P. 1 ; =Capitala. 2010. 3 . P. 1.
495. Platon, Alexandru-Florin. Europa ntre ateptri, deziluzii i (noi) sperane : [pe
marginea crii "Europa mon amour : 1989-2009: un reve blesse" de Boris Petric i JeanFrancois Gossiaux, Paris, Ed. Autrement, 2009] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort.
2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 12.
496. -, . : [ . . -] // . 2010. 26 . . 7.
497. , . "" : [. .
] / // . 2010. 12 . . 3.
323 Politic intern
498. Constantinescu, Emil. "Port Basarabia n suflet" : interviu cu E. Constantinescu,
ex-pre. Romniei / interviu realizat de Mariana Ra // Jurnal de Chiinu. 2010. 2 febr.
P. 9.
499. Josanu, Efim. 3-5. Vrjirea, dezvrjirea i "revrjirea" de comunism / Efim Josanu
// Lit. i arta. 2010. 4, 18, 25 febr. P. 3. Art. 1 : 14 ian.

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

323(478) Politica intern a Republicii Moldova


500. Baciu, Valentina. Guvernarea comunist vs. justiie i business : [despre
desecretizarea doc. din perioada guvernrii comuniste] / Valentina Baciu // Timpul de diminea. 2010. 19 febr. P. 15.
501. Belicov, Serafim. Democratizarea urii : [aspecte soc.-pol.] / Serafim Belicov // Lit.
i arta. 2010. 18 febr. P. 3.
502. Bogatu, Petru. Ruinea de a fi moldovean : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2010. 2 febr. P. 7.
503. Borzac, Paul. Dedublare independent : [despre statutul lb. rom : context soc.pol.] / Paul Borzac // Jurnal de Chiinu. 2010. 19 febr. P. 6.
504. Boan, Igor. Cartea revanei btut cu asul din mnec? / Igor Boan //
Sptmna. 2010. 19 febr. P. 10-11. Cuprins : 1. Un vot echivalat cu opt; 2. Termenele pentru alegerile anticipate; 3. Prevederile Constituiei i asul din mnec pentru eludarea
lor.
505. Budeanu, Gheorghe. Talaghirul Moldovei : [aspecte soc.-pol.] / Gheorghe
Budeanu // Timpul de diminea. 2010. 2 febr. P. 6.
506. Cmpeanu, Ioana. 7 aprilie un scenariu cusut cu a roie / Ioana Cmpeanu //
Europeanul. 2010. 11 febr. P. 3.
507. Ceuev, Visarion. Mituri "europene" de-ale unionitilor : [aspecte soc.-pol.: interviu cu V. Ceuev, expert independent n domeniul problemelor financiar-economice] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. 2010. 26 febr. P. 6-7.
508. Cheianu, Constantin. Algoritmul, opera poporului : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2010. 5 febr. P. 7.
509. Cheianu, Constantin. Politica, un meci de blat : [aspecte soc.-pol.] / Constantin
Cheianu // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 5.
510. Ciobanu, Vitalie. Justiia ca ans a libertii : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie
Ciobanu // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 3.
511. Ciornei, Vsevolod. Moment poetic : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2010. 19 febr. P. 2.
512. Costa, Ion. "Voronin ntotdeauna a considerat propriul popor drept o gloat la"
: [despre similitudinile dintre evenimentele din 10 noiemb. 1989 i 7 apr. 2009 : art. exministrului afacerilor interne al Rep. Moldova] / Ion Costa; a nregistrat Elena Zamura //
Aliana Moldova Noastr. 2010. 12 febr. P. 8-9 ; Moldova Noastr. 2010. 12
. P. 8-9.
85

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

513. Costa, Ion. Ion Costa : 7 aprilie 2009 ne amintete de 10 noiembrie 1989 : [art.
ex-ministrului Afacerilor Interne (1990-1992)] // Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 3.
514. Dabija, Nicolae. Profesionitii iluziei : [statutul lb. rom.] / Nicolae Dabija // Lit. i
arta. 2010. 18 febr. P. 1.
515. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Lucrurile trebuie s fie foarte clare, expuse foarte tranant
i avnd la baz realiti, nu dorine" : [interviu oferit de ctre prim-ministrul Rep. Moldova
postului Radio Europa Liber] / interlocutori : Alexandru Canr, Valentina Ursu // Sptmna.
2010. 26 febr. P. 14.
516. Gheorghi, Eugen. Oraul omului cel larg : [60 de ani de la naterea lui Serafim
Urecheanu, om politic] / Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 3.
517. Gherasim, Arcadie. De sub suluri de omt, sau Despre asemnrile din politica
moldoveneasc / Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2010. 24 febr. P. 6.
518. Ghimpu, Mihai. "Ori strngem un pic centura i mergem pe calea reformelor, ori
trim cum am mai trit" : interviu cu M. Ghimpu, pre. Parlamentului, pre. interimar al Rep.
Moldova / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 febr.
P. 4.
519. Groza, Vasile. Vladimir urcan: un portret oarecum politic : [deputat n Parlamentul Rep. Moldova] / Vasile Groza // Timpul de diminea. 2010. 11 febr. P. 6.
520. Negru, Nicolae. De ce Lupu sare la Baconschi, sau Ce au n comun moldovenii
cu cerchezii : [aspecte ale identitii na.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 2
febr. P. 6.
521. Negru, Nicolae. Vor fi alegeri anticipate / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu.
2010. 12 febr. P. 6.
522. Negur, Lilian. Noua cultur politic contra teoriei conspiraiei / Lilian Negur //
Jurnal de Chiinu. 2010. 5 febr. P. 7. Cuprins : Sensibilitatea fa de electorat ; Tolerana i ncrederea reciproc ; Diminuarea factorului emotiv ; Respectarea nelegerilor stabilite.
523. Partidul Popular Cretin Democrat. Elementele fostei nomenclaturi sovietice de
partid i cadrele de ofieri KGB exercit o influen major asupra politicului : rezoluia Congresului XII al PPCD cu privire la lustraie, 21 febr. 2010, Chiinu // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 26 febr. P. 4.
524. Partidul Popular Cretin Democrat. Extinderea corupiei i degradarea sistemului politic din Republica Moldova : rezoluia Congresului XII al PPCD, 21 febr. 2010, Chiinu
// Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 4.
86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

525. Partidul Popular Cretin Democrat. PPCD salut iniiativele democratice, pozitive i necesare ale puterii, dar contest orice derapaj de la interesele naionale i normele
democratice : rezoluia Congresului XII al PPCD, 21 febr. 2010, Chiinu // Flux european :
ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 4.
526. Partidul Popular Cretin Democrat. Universiti la Soroca, Orhei, Edine i Ungheni, religia n coal, extensiuni universitare din Romnia, Agenie Naional pentru Locuine : rezoluia Congresului XII al PPCD cu privire la tineret, 21 febr. 2010, Chiinu // Flux
european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 6.
527. Pslaru, Vlad. Contra intelectualitii noastre? : [pe marginea art. "S aprm
moldovenii de propria lor intelectualitate" de Victor Dru, publ. n "Timpul de diminea", 19
ian. 2010] / Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 2 febr. P. 6.
528. Popa, Nicolae. Dezlegarea la limb : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Popa // Jurnal
de Chiinu. 2010. 2 febr. P. 10.
529. Pricop, Adrian. Rzboaiele lui Lupu : [pe marginea declaraiilor liderului Partidului
Democrat din Moldova, Marian Lupu, privind oficializarea lb. rom.] / Adrian Pricop // Timpul de
diminea. 2010. 17 febr. P. 6.
530. R. Moldova, o ar cu potenial n Europa : [despre art. cu acelai tit, de David J.
Kramer, Alina Inayen i Pavol Demes din publ. amer. online "BusinessWeek"] // Jurnal de
Chiinu. 2010. 2 febr. P. 8.
531. Secreanu, tefan. Valul trece, pietrele rmn, sau Cum nomenclaturitii de ieri
au devenit brigadierii de azi ai anticomunismului de parad : [discursul vicepre. Partidului
Popular Cretin Democrat la Congr. XII, 21 febr. 2010, Chiinu] / tefan Secreanu // Flux
european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 7.
532. Serafim Urechean, la 60 de ani : [omagiu omului politic] // Sport plus. 2010. 2
febr. P. 8.
533. Sptaru, Nicolae. Statalitii n omaj tehnic : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Sptaru
// Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 28.
534. Stepaniuc, Victor. Moldova Unit este un obiectiv primordial al societii moldoveneti : [aspecte soc.-pol. : interviu cu V. Stepaniuc, deputat n Parlamentul Rep. Moldova] //
Sptmna. 2010. 26 febr. P. 10.
535. Tnase, Constantin. R. Moldova, fr un proiect politic de viitor / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2010. 8 febr. P. 6.
536. Tnase, Constantin. Rubiconul Alianei, adic are sau nu are Moldova politicieni
de caracter / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010. 19 febr. P. 7.
87

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

537. Ungureanu, Traian. Sentiment comunist moldovenesc: panica / Traian


Ungureanu // Timpul de diminea. 2010. 22 febr. P. 6.
538. Until, Veaceslav. Veaceslav Until : "Formatul hexagonal o soluie pentru conflictul transnistrean" : [interviu cu pre. Micrii "Aciunea European"] / consemnare : Alexandru Damian // Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 15.
539. Urtu, tefan. Pereii erau zugrvii cu pete de snge : interviu cu t. Urtu, consilier prezidenial n probleme politice / pentru consemnare : Tamara Gorincioi // Europeanul.
2010. 25 febr. P. 5.
540. Urechean, Serafim. Serafim Urechean despre politica mare, loviturile pe la spate
i moral : [interviu cu pre. Alianei "Moldova Noastr"] / consemnare : Oleg Daevski //
Aliana Moldova Noastr. 2010. 12 febr. P. 3, 7 ; Moldova Noastr. 2010. 12
. P. 3, 7.
541. Urecheanu, Serafim. Serafim Urecheanu : "Am venit n crje, ca s votez Independena" : [interviu cu omul politic la 60 de ani de la natere] // Ziarul de gard. 2010. 4
febr. P. 22.
542. , . - : [
7 . 2009 . : . . " "
. ] / // . 2010. 12 . . 7.
543. , . : [.-. ] /
// plus. 2010. -- 12 . . 3.
544. , . , : .
. . : [ . . . . Transparency
International-Moldova . ] / // . 2010.
26 . . 6-7.
545. , . : [.-. ] / // plus. 2010. 19 . . 4.
546. , . . , :
[.-. ] / // plus. 2010. 12 . .
4.
547. , . ? : [.. ] / // . . 2010. 19 . . 2.
548. , . " " : [
7 . 2009 . : . . " -

88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

." . ] / // . 2010.
12 . . 7.
549. , . : [. . 2010 .] // . 2010.
19 . . 6.
550. , . "" / // . 2010. 5 . . 4-5.
551. , . : [.-. ] /
// . . 2010. 3 . ; 5 . . 2. ; . 2010.
5, 12 . . 5.
552. , . : [.-. : .
. ] / // .
2010. 19 . . 3.
553. , . ? : [.
. ] / // . 2010. 26
. . 3.
554. , . : " :
" : [ - . ] / : // . 2010. 12 . . 2-3.
555. , . : " " : [ . ] /
// . 2010. 5 . . 5.
556. , . :
? / // . 2010. 4 .
557. , . - " "
: [.-. ] / // . -- 2010. 12 . . 5.
558. , . ? : [.-. ] / // . 2010. 26 . . 5.
324 Alegeri
559. [Alegerile din Ucraina] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de diminea.
2010. 9 febr. P. 6. Cuprins : Ucraina de azi este alta dect cea de acum cinci ani / Eugen Revenco ; Pe ct de pro-rus este un Ianukovici? / Vlad Lupan.

89

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

560. Baciu, Valentina. Alegerile din Ucraina, pe ultima sut de metri : [despre alegerile
prezideniale, 7 febr. 2010] / Valentina Baciu // Timpul de diminea. 2010. 2 febr. P. 3.
561. Bogatu, Petru. Ucraina va fi democratic sau nu va fi deloc : [despre rezultatele
alegerilor prezideniale] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 febr. P. 7.
562. Negru, Nicolae. Iucenko i "dnuiala" Rusiei : [despre rezultatele alegerilor prezideniale din Ucraina] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 26 febr. P. 6.
563. Serebrian, Oleg. Oleg Serebrian : "Nu cred c Ianukovici va schimba dramatic
cursul politicii ucrainene" : [despre alegerile prezideniale : interviu cu observatorul la Kiev] /
consemnare : Alina urcanu // Timpul de diminea. 2010. 11 febr. P. 8.
564. Sfritul revoluiei oranj : [despre rezultatele alegerilor prezideniale din Ucraina] /
consemnare : Mariana Ra // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 febr. P. 7. Cuprins : "Alegerile din Ucraina sunt o lecie pentru AIE" / Anatol ranu ; "Vom avea relaii pragmatice" /
Oazu Nantoi ; "Nu vor avea loc schimbri spectaculoase" / Igor Boan.
565. , . : : [ 28 2010 .] / // .
2010. 23 .
566. , . : [ . ] / // plus. 2010. 26 . . 2.
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
567. Bogatu, Petru. Jocuri geostrategice n jurul Republici Moldova : [despre amplasarea elementelor antirachet pe teritoriul Romniei] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu.
2010. 12 febr. P. 7.
568. Bogatu, Petru. South Stream n schimbul Republicii Moldova? : [despre conlucrarea pe plan energetic ntre Moscova i Bucureti : context geopolitic] / Petru Bogatu // Jurnal
de Chiinu. 2010. 23 febr. P. 7.
569. Chifu, Iulian. Profilul strategic al Romniei, n cretere fundamental : interviu cu
Iu. Chifu, analist romn de politic extern / pentru conformitate : Vlad Cubreacov // Flux
european : ed. de vineri. 2010. 12 febr. P. 5.
570. Cubreacov, Vlad. Sate i orae gemene de o parte i de alta a Cortinei de Aur :
pledoarie pentru nfrire i parteneriat moldo-romn / Vlad Cubreacov // Flux european : ed.
de vineri. 2010. 5 febr. P. 4.
571. Dabija, Nicolae. Anul reunirii noastre : [despre semnarea Tratatului politic de baz dintre Romnia i Rep. Moldova] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 1.
90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

572. Dungaciu, Dan. Dilemele regionale ale scutului american : [aspecte geopolitice] /
Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2010. 19 febr. P. 6.
573. Dungaciu, Dan. Romnia privete Estul de sub scut / Dan Dungaciu // Timpul de
diminea. 2010. 12 febr. P. 6.
574. Federiuc, Nicolae. Scurt prezentare a noului ambasador romn n Republica
Moldova : [Marius Lazurca, diplomat romn] / Nicolae Federiuc // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 5 febr. P. 5.
575. Ferit, Ulker Ahmet. "Un popor linitit i frumos" : [interviu cu U. A. Ferit, Ambasadorul Turciei n Rep. Moldova] / pentru conformitate : Celine Jankowiak // Ziarul de gard.
2010. 4 febr. P. 22.
576. Lazurca, Marius. Funcionarul tentativ de reabilitare : [despre meseria diplomatic : art. ambasadorului romn la Chiinu] / Marius Lazurca // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 5 febr. P. 5.
577. Lazurca, Marius. Republica Moldova are un mare potenial de cretere i prezint o sum considerabil de oportuniti pentru investitorii romni : [interviu acordat de ctre
M. Lazurca, ambasadorul Romniei la Chiinu, ageniei Agerpres] // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 12 febr. P. 5.
578. Longzhuang, Shi. Shi Longzhuang : "i chinezii vor s cunoasc viaa moldovenilor" : [interviu cu Ambasadorul Rep. Populare Chineze n Rep. Moldova] / consemnare :
Gheorghe Budeanu // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 28-29.
579. Negru, Nicolae. Rebrandingul Romniei : [context european] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2010. 9 febr. P. 6.
580. Niculescu, Luca. Moldova pe harta Europei? : [despre rezultatele vizitei pre.
Romniei, Traian Bsescu, la Chiinu, ian. 2010] / Luca Niculescu // Aliana Moldova Noastr. 2010. 5 febr. P. 7.
581. Punescu, Adrian. Moscova abia ateapt scutul antirachet american : [art.
omului politic din Romnia : preluat din "Jurnalul na.", Bucureti] / Adrian Punescu // Moldova suveran. 2010. 11 febr.
582. Realizri majore n domeniul asistenei UE oferite Republicii Moldova // Integrarea european, pas cu pas. 2010. Ian. P. 15. (Supl. al cotid "Timpul de diminea").
583. Schubel, Dirk. Dirk Schubel : "Moldova necesit o schimbare la fa pentru a corespunde standardelor UE" : [interviu cu eful Delegaiei Uniunii Europene n Rep. Moldova] /
consemnare : Sorina tefr // Integrarea european, pas cu pas. 2010. Ian. P. 15.
(Supl. al cotid "Timpul de diminea").
91

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

584. Turturic, Dan Cristian. Romnia i R. Moldova un destin comun : [art. red.-ef
al ziarului "Romnia Liber"] / Dan Cristian Turturic // Ziarul de gard. 2010. 4 febr. P.
20.
585. , . : [o : . . . . "-" ] / . // . . 2010. 26 . .
21.
586. , . : "
20- " : [ . . ] // . . 2010. 24 .
587. , . : [ . : . . ] / //
. . 2010. 19 . . 6.
588. , . : "
" : [ . ] / // . . 2010. 5 . . 19.
589. , . : [. . . -] /
. // . . 2010. 19 . . 21.
590. , . : [ : . . . ] /
// plus. 2010. -- 12 . . 15.
591. , . : : [ 12 . . . . ] /
// . . 2010. 19 . . 16.
592. , . - / // .
2010. 5 . . 3.
593. , . , : [ .
. ] / // . . 2010. 10
. . 2.
594. , . : : [ . . : . ] /
// . 2010. 26 . . 7.

92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


595. Bogatu, Petru. Totui, Clinton are dreptate : [despre declaraiile secretarului de
stat american n timpul vizitei prim-ministrului moldovean n SUA, ian. 2010] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2010. 5 febr. P. 7.
596. Cubreacov, Vlad. Criz la Externe. 4/5 din ambasade sunt decapitate : [despre
sistemul diplomatic al Rep. Moldova] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri.
2010. 12 febr. P. 3.
597. Dungaciu, Dan. Unde se afl R. Moldova? : [aspecte geopolitice] / Dan Dungaciu
// Timpul de diminea. 2010. 5 febr. P. 6.
598. Filat, Vlad. Vlad Filat : "SUA sunt pentru Republica Moldova un prieten sincer i
de ndejde" : [interviu oferit de ctre prim-ministrul Ageniei Moldpres] // Sptmna. 2010.
12 febr. P. 14.
599. Leanc, Iurie. Moldova, la un pas de Uniunea European : [art. minitrilor Afacerilor Externe al Rep. Moldova i al Italiei] / Iurie Leanc, Franco Frattini // Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 5.
600. Mocanu, Ghenadie. Ct va mai dura monitorizarea Moldovei de ctre Consiliul
Europei? / Ghenadie Mocanu // Europeanul. 2010. 4 febr. P. 3.
601. Roca, Iurie. Iurie Roca : Relaia de bun vecintate cu Ucraina nu nseamn
concesii unilaterale i cedarea teritoriului naional : [pe marginea conf. de pres a preedintele Partidului Popular Cretin Democrat, 16 febr. 2010] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux
european : ed. de vineri. 2010. 19 febr. P. 3.
602. tefr, Sorina. Externele, apul ispitor al Algoritmului : [despre misiunile diplomatice ale Rep. Moldova] / Sorina tefr // Timpul de diminea. 2010. 25 febr. P.
6.
603. , . : [ . c. . : . . . . ] //
. 2010. 26 . . 2.
604. , . " "
: [. . . .
. ] / // . 2010. 19 . . 4.
605. , . . / // . 2010. 26 . . 8.

93

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

606. , . : [.
. . . . ] /
, // . . 2010. 26 . . 17.
607. , . : [ . :
. . . RFI Romnia] / // . 2010. 9 .
608. , . " " : [ - . . .
. ] / // . . 2010. 19
. . 18.
609. , . : [ . IDIS "Viitorul" "
. "] / // . . 2010. 26
. . 16.
610. . . . : [ -. o] / // plus. 2010. 19
. . 8.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
611. Skidelsky, Robert. Nimic fr reguli? : [despre codul de conduit al membrilor
Camerei Lorzilor din Marea Britanie : art. prof. de la Univ. din Warwick] / Robert Skidelsky //
Sptmna. 2010. 5 febr. P. 3.
612. , . ? : [ . . , . . ] / // .
. 2010. 5 . . 16.
329 Partide i micri politice
613. Pleu, Andrei. Reforma partidelor : [art. omului politic din Romnia] / Andrei
Pleu // Sptmna. 2010. 26 febr. P. 3.
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
614. Braghi, Dumitru. Dumitru Braghi : "Calea noastr spre putere este prin lupta n
opoziie i nu prin politica de compromis cu partidele de la putere" : [art. pre Partidului Social
Democrat] // Sptmna. 2010. 5 febr. P. 4.
615. Cubreacov, Vlad. O ar nu se nate ntr-o singur zi! : [discursul vicepre. Partidului Popular Cretin Democrat la Congr. XII, 21 febr. 2010, Chiinu] / Vlad Cubreacov //
Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 5.
616. Cuchevici, Nicolae. PCRM: Istoria unui rateu fulminant / Nicolae Cuchevici //
Ziarul de gard. 2010. 4, 11, 18 febr. P. 6. Conin. nceputul : 27 ian.
94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

617. Roca, Iurie. mpreun vom fi n stare s continum lupta noastr, s obinem
victorii majore : [discursul pre. Partidului Popular Cretin Democrat la Congr. XII, 21 febr.
2010, Chiinu] / Iurie Roca // Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 5.
618. Tnase, Constantin. Lupu i Aliana : [despre poziia liderului Partidului Democrat, Marian Lupu, n cadrul Alianei pentru Integrarea European] / Constantin Tnase //
Timpul de diminea. 2010. 1 febr. P. 6.
619. Voronin, Vladimir. Partidul Comunitilor trece de la lupta strategic la cea de
ofensiv decisiv : (alocuiunea preedintelui Partidului Comunitilor din Rep. Moldova, V.
Voronin, la edina activului republican) // Moldova suveran. 2010. 12 febr.; // Comunistul. 2010. 12 febr. P. 2-3 ; . 2010. 12 . . 2-4.
620. , . : [ "
", 6 . 2010] / // . . 2010. 9 .
621. , . : "
, " : [. . -. ] // plus. 2010. 5 . . 7.
622. , .
:
. . . // . 2010. 9
.
623. , . : [ -. . . , 10 . 2010] /
// . 2010. 12 . . 2.
624. , . : "
" : [ . . ] // . 2010. 5
. . 2-3.
625. : : [
"" " : , , ", 10 . 2010, : , ,
[et al.] // . 2010. 19 . . 6.
626. , . ? / // . 2010. 12 . . 5.
627. , . : [
. ] / // . . 2010. 10 .
. 2.

95

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

628. , . , , , : [
. . ] / // plus. 2010. 5 .
. 5.
629. , . , .
/ // plus. 2010.
26 . . 13.
630. , . : [ . . ] / //
plus. 2010. 5 . . 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 534, 743)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general
631. Todiracu, tefan. Omul potrivit la locul potrivit ; Cum s organizezi un interviu
de angajare? ; De ce eueaz afacerile? : [fragm. din cartea "Afacerea proprie de la vis la
realitate"] / tefan Todiracu // Fclia. 2010. 6, 13 febr. P. 7; 20 febr. P. 10.
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
632. Chilea, Ion. Topul celor mai bine pltite domenii de activitate n 2009 / Ion
Chilea // Economist. 2010. 10 febr. P. 4.
633. , . : [
] / // . . 2010. 26 . .
28.
331.105.44 Sindicate
634. Ivanov, Dumitru. Mai mult echitate pentru categoriile sociale defavorizate : [interviu cu D. Ivanov, pre. Sindicatului Educaiei i tiinei] / interviu de Elena Vorotneac //
Fclia. 2010. 20 febr. P. 1-2.
635. Recomandrile participanilor la Conferina Internaional "Sindicatele fr hotare
colaborare regional pentru impulsionarea dialogului social n vederea diminurii crizei
economice" // Vocea poporului. 2010. 19 febr. P. 4. Idem n lb. rus.
636. Tbr, Iurie. Autonomia social: sori de izbnd : [art. pre. Consiliului raional
Soroca al Sindicatului Educaiei i tiinei] / Iurie Tbr // Vocea poporului. 2010. 12
febr. P. 8. (Supl. "Lumina" ; nr. 1). Idem n lb. rus.
637. Voitun, Aneta. Sigurana vieii i sntii femeilor i copiilor trebuie s corespund tuturor cerinelor actuale : [despre activitatea Org. Femeilor din cadrul Confederaiei
Na. a Sindicatelor n a. 2008-2009] / Aneta Voitun // Moldova suveran. 2010. 3 febr.

96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

638. , . , : [60
, . ] / . // . 2010. 19
. . 17.
639. , . ? : [ . . "
: . . ", , 2010] / // . . 2010. 17
.
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
640. Grama, Vasile. Piaa imobiliar a Republicii Moldova se va restabili n 2010 : [interviu cu V. Grama, dir. gen. al Ageniei Relaii Funciare i Cadastru] // Economist. 2010.
17 febr. P. 12.
641. Rotaru, T. Fermele de familie ca generator al creterii economice n sectorul
agroalimentar : reflecii prilejuite de mplinirea a o sut de ani de la nfptuirea reformei funciare n Moldova / T. Rotaru // Moldova suveran. 2010. 5 febr.
642. , . : : [ .
2009 .] / // . . 2010. 5 . . 15.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
643. Mrgrint, Anatol. Quo vadis, "Moldcoop"? : [despre problemele i perspectivele
cooperaiei de consum n Rep. Moldova] / Anatol Mrgrint // Timpul de diminea. 2010.
19 febr. P. 18.
644. Monopolurile, o hidr cu multe capete :[articole] / consemnare : Stela Iaco //
Economist. 2010. 17 febr. P. 9. Cuprins : "Exist probleme serioase i la supravegherea pieei" / Ludmila Negru; "Ceea ce deranjeaz sunt monopolurile parvenite din crdia
dintre agenii economici i guvernare" / Veaceslav Ioni; "Este nevoie de puin timp" / Viorica
Crare; "Este necesar informarea i schimbarea mentalitii n societate" / Viorel Chivriga.
645. , . / // . . 2010. 26 . . 12.
646. , . : [
. . ] / // . 2010. 10 .
336 Finane
647. Cozlovschi, Cornelia. Cornelia Cozlovschi : Am fost nevoii s aplicm strategii
de meninere pe timp de criz : [despre situaia pe piaa de leasing : art. dir. gen. Raiffeisen
Leasing] // Economist. 2010. 24 febr. P. 14.

97

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

648. Decusear, Ion. Graficul, elementul de baz al analizei tehnice / Ion Decusear //
Economist. 2010. 3 febr. P. 14.
649. Decusear, Ion. Trendul. Canalul trendului, suportul i rezistena / Ion Decusear
// Economist. 2010. 10 febr. P. 11.
650. Gaibu, Sergiu. Sergiu Gaibu : "Ultima depreciere a avut mai curnd un caracter
speculativ" : [interviu cu analistul financiar la IDIS "Viitorul" : dup "Economist] // Sptmna.
2010. 5 febr. P. 6.
651. Lupuor, Adrian. Creditele devin tot mai accesibile? : [aspecte ale evoluiei sistemului bancar] / Adrian Lupuor // Economist. 2010. 24 febr. P. 4.
652. Mocanu, Ghenadie. Datoriile externe povar sau salvare? / Ghenadie Mocanu
// Europeanul. 2010. 18 febr. P. 3.
653. Mocanu, Ghenadie. mprumuturile externe i datoria civic a Guvernului /
Ghenadie Mocanu // Europeanul. 2010. 11 febr. P. 2.
654. , . : [ . : . . . . ] / // . .
2010. 19 . . 20.
655. , . ? : [ .
: . . . -] / // . . 2010. 12
. . 20.
656. , . : [ . .
: . . . -. -] / // .
. 2010. 5 . . 20.
657. , . : [ .
. ] / // . . 2010. 25 . . 6.
658. , . : [ .
. . . 2009 .] / // . .
2010. 19 . . 4.
659. , . : [
. ". "] / // . 2010. 12
. . 4.
660. , . : :
[ ] / // . . 2010. 26 . . 4.

98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

661. , . /
// . . 2010. 19 . . 8.
(Vezi de asemenea Nr 683)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
662. Martin, Vasile. Programul Operaional pentru Agricultur ca una din prioritile
dezvoltrii Cehiei / Vasile Martin // Moldova suveran. 2010. 4 febr.
663. , . : [. . Eurasia Group Eurasia Group] / ,
// . . 2010. 19 . . 21.
664. , . : . : .
"The Haiti Project Newletter" / ; . . //
Moldova Noastr. 2010. 5 . P. 7.
665. , . : [.
. . -] / // . . 2010. 5 . . 20.
666. , E. . : [ :
. . . 2001 .] / . // .
. 2010. 12 . . 20.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
667. Concurena neloial de pia : [despre demonopolizarea economiei] / consemnare : Gheorghe Ciurea // Vocea poporului. 2010. 26 febr. P. 5. Idem n lb. rus. Cuprins : Cel mai murdar monopol / Veaceslav Ioni ; Barierele instituionale / Viorica Crare ;
Supravegherea pieei / Ludmila Negru ; Mentalitile sociale / Viorel Chivriga.
668. Energia regenerabil, un sector neexplorat n Moldova : [interviu cu reprezentanii
conducerii Ageniei Na. pentru Reglementri n Energetic] / consemnare : Stela Iaco //
Economist. 2010. 17 febr. P. 10. Cuprins : "Investitorii cer tarife aprobate n prealabil"
: [interviu cu Marin Profir, dir. executiv ANRE] ; "Aplicarea legii n forma actual ar duce la
dublarea tarifelor la energie" : [interviu cu Victor Parlicov, dir. gen. ANRE].
669. Industria a nregistrat n 2009 un declin de 22% / consemnare : Stela Iaco //
Economist. 2010. 3 febr. P. 3. Cuprins : Industria ar putea crete din trimestrul doi /
Adrian Lupuor ; "Ne-am confruntat cu o scdere drastic a produciei" / Alexandra Can ;
"Avem nevoie de protejarea pieei interne i promovarea productorului autohton" / Ludmila
Negru.
670. Marlett, Melanie. "Economia Republicii Moldova a fost sever afectat de criza
mondial" : fragm. din interviul acordat de M. Marlett, Manager de ar al Bncii Mondiale n
Rep. Moldova // Sptmna. 2010. 12 febr. P. 12.
99

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

671. Marlett, Melanie. Moldova va trebui s se gndeasc la modelul su de cretere


economic : [art. managerului de ar al Bncii Mondiale n Rep. Moldova] / Melanie Marlett //
Economist. 2010. 10 febr. P. 2.
672. Martin, Vasile. 2010 an al cuceririi pieelor europene? / Vasile Martin // Moldova
suveran. 2010. 3 febr.
673. Memorandumul cu privire la Politicile Economice i Financiare pentru anii 20102012 : sumarul angajamentelor Guvernului Rep. Moldova fa de FMI // Vocea poporului.
2010. 12 febr. P. 10. Idem n lb. rus.
674. Olteanu, Constantin. Pioni de pe tabla de ah a agriculturii moldoveneti / Constantin Olteanu // Sptmna. 2010. 12 febr. P. 6.
675. Partidul Popular Cretin Democrat. Economia Social de Pia calea optim
de depire a crizei social-economice actuale : rezoluia Congresului XII al PPCD, 21 febr.
2010, Chiinu // Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 6.
676. Preac, Ion. Ministerul Economiei elaboreaz un program de restructurare a
sectorului energetic / Ion Preac // Economist. 2010. 10 febr. P. 10.
677. Rducan, Marcel. "Extinderea Chiinului ar trebui s conduc la reducerea preurilor n construcii" : [interviu cu M. Rducan, ministrul Construciilor i Dezvoltrii Regionale] / interviu realizat de Stela Iaco // Economist. 2010. 10 febr. P. 8.
678. Statul trebuie s elimine constrngerile legislative i instituionale, pentru a stimula libera concuren / Valeriu Lazr, Veaceslav Ioni, Viorica Crare [et al.] // Sptmna.
2010. 19 febr. P. 6.
679. Stratan, Alexandru. Realitatea economic prin prisma noii guvernri / Alexandru
Stratan // Sptmna. 2010. 19 febr. P. 12.
680. -
2009 // . . 2010. 19 . . 6.
681. , . : " , " : [ . . . ] /
// . . 2010. 26 . . 18.
682. , . : " , " : [ . ] //
. 2010. 5 . . 5.

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

683. 2010-2012 /
, , [et al.] // . 2010. 3 .
P. 2; 5, 9 . . 3.; . . 2010. 5 . . 28-29
684. , . : " " : [ . : . ] / // . 2010. 19 .
. 4.
685. , . /
// plus. 2010. 19 . . 9.
686. , . : [ . . : RED Union Fenosa . ] / // . .
2010. 5 . . 14.
687. , . "" : .
. .-. . / //
. 2010. 19 . . 6-7.
338.48 Turism. Economia turismului
688. Platon, Nicolae. Majoritatea turitilor au venit n Moldova din Romnia, Rusia i
Ucraina : [interviu cu N. Platon, pre. Asoc. Na. a Ageniilor de Turism] / consemnare : Virginia Roca // Flux european : ed. de vineri. 2010. 19 febr. P. 7.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
689. Ciobanu, Nicolae. Nicolae Ciobanu : Migrarea populaiei peste hotare conduce la
europenizarea mobilei din Moldova : [piaa mobilei : interviu cu dir. gen. al companiei de
mobil "Anturaj"] / interviu realizat de Tatiana Marcu // Economist. 2010. 24 febr. P. 8.
690. Cojocaru, Nicolae. Cui i aparine iniiativa scoaterii tichetelor din comercializarea
produselor petroliere / Nicolae Cojocaru // Timpul de diminea. 2010. 16 febr. P. 4.
691. , . : [ -] /
// . . 2010. 5 . . 24.
339.5 Comer exterior. Comer internaional
692. Surdu, Ion. Suport pentru a spori exporturile pe piaa UE : [despre accesul produselor mold. pe piaa comunitar] / Ion Surdu // Integrarea european, pas cu pas. 2010.
Ian. P. 17. (Supl. al cotid "Timpul de diminea").

101

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

693. Top-10 ri n care Republica Moldova export mrfuri // Economist. 2010. 17


febr. P. 6.
694. , . : [ .
. ] / // . . 2010. 12 . . 12.
339.7 Finane internaionale
695. Angajamentele Guvernului fa de FMI : spicuiri din Memorandumul cu privire la
Politicile Economice i Financiare pentru a. 2010-2012 // Economist. 2010. 3 febr. P.
12.
696. Radu, Corneliu. FMI mprumut Moldova cu peste o jumtate de miliard de dolari
/ Corneliu Radu // Economist. 2010. 3 febr. P. 3.
697. , . ? : [. .
. . . -] / // . .
2010. 26 . . 21.
698. , . : " , " : [ . ] //
. . 2010. 9 .
699. , . " " : [ . . . ] / // . . 2010.
5 . . 4.
700. , . : [
. . ] / // . 2010. 5 . . 5.
701. , . ? : [. . -
, . - Euro Currency Research -
] / , // . . 2010. 19 .
. 20.
(Vezi de asemenea Nr 653)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
702. Cibotaru, Andrei. Uniunea European, oile i punile din Republica Moldova :
[despre implementarea proiectului "Utilizarea durabil i integrat a terenurilor de step din
Eurasia"] / Andrei Cibotaru // Integrarea european, pas cu pas. 2010. Ian. P. 14.
(Supl. al cotid "Timpul de diminea").
703. Filat, Vlad. Vlad Filat : SUA este un prieten sincer i de ndejde : [despre intensificarea cooperrii bilaterale : interviu acordat Ageniei Moldpres de ctre prim-ministrul Rep.
Moldova] // Vocea poporului. 2010. 5 febr. P. 6. Idem n lb. rus.
102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

704. Guru, Victor. Revenind la subiect : inta este Romnia : [despre implementarea
megaproiectului South Stream n domeniul energetic] / Victor Guru // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 26 febr. P. 2.
705. Martin, Vasile. 9. Datorit agriculturii, UE este mai mult dect o simpl integrare a
pieelor : [despre politica agricol n Uniunea European] / Vasile Martin // Moldova suveran.
2010. 2 febr. Art. 1 : 30 dec. 2009.
706. , . "" : [ .
, - , ] / //
. 2010. 4 .
707. , .
: [ 11- . -. . . . ] / // . . 2010. 12 . . 8.
708. , . : " " : [ . . ] /
// . . 2010. 26 . . 8.
709. , . : " " " : [ -. . . -. ] / // . . 2010. 9 .
710. , . ? : [ . . : . . . -] / // . . 2010. 26 . . 20.
(Vezi de asemenea Nr 686)

34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional
711. Lazur, Irina. Prevenirea torturii n vizorul UE i PNUD : [despre proiectul "Prevenirea torturii"] / Irina Lazur // Integrarea european, pas cu pas. 2010. Ian. P. 19.
(Supl. al cotid "Timpul de diminea").
712. , . : [ .
. 2009 .] / // .
. 2010. 12 . . 19.
(Vezi de asemenea Nr 738)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
713. Ciornei, Vsevolod. Veneianul i felinarul : [despre reforma constituional n
Rep. Moldova] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2010. 12 febr. P. 2.
103

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

714. Dungaciu, Dan. Constituia i stabilitatea de cimitir : [despre reforma constituional n Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 6.
715. Federiuc, Nicolae. A fost lansat un studiu privind reforma constituional : [despre studiul "Dezideratul reformei constituionale n Rep. Moldova. Aspecte prioritare", elab.:
Inst. pentru Dezvoltare Regional i Administrativ n parteneriat cu fundaia germ. Konrad
Adenauer] / Nicolae Federiuc // Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 2.
716. Negru, Nicolae. Votarea la 16 ani? De ce nu? : [despre modif. constituionale] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 19 febr. P. 6.
717. Negur, Lilian. Constituia i adevrul tiinific : [despre modificarea Constituiei
Rep. Moldova] / Lilian Negur // Jurnal de Chiinu. 2010. 16 febr. P. 7.
718. Partidul Popular Cretin Democrat. Reforma constituional i instituional trebuie realizat printr-un larg consens naional : rezoluia Congresului XII al PPCD, 21 febr.
2010, Chiinu // Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 4.
719. Puca, Victor. Independena Curii Constituionale n oglinda strmb a legislaiei : [art. judectorului Curii Constituionale] / Victor Puca // Timpul de diminea. 2010.
17 febr. P. 5.
720. Vaculovschi, Ghenadie. Ghenadie Vaculovschi : ntr-o republic parlamentar,
primul ministru trebuie s fie figura-cheie : [despre reforma constituional n Rep. Moldova] //
Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 2.
721. , . : [
. : . . ] /
// . . 2010. 12 . . 21.
722. , . : [ . ] / // .
. 2010. 17 .
723.
: [ . . : .-.
] // plus. 2010. 19 . . 5.
724. , : [ ] // .
2010. 19 . . 7. . : : "
" : [ . - . ];
: " " : [ . . ""
. ].

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

725. , . : [ . : . . ] / // . . 2010. 5 .
. 21.
726. , . : [ . . ] / // . . 2010. 16 .
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
727. Bulat, Eduard. Traficul de fiine umane o nou form de robie : [interviu cu E.
Bulat, eful seciei Prevenirea i combaterea traficului de fiine umane din cadrul procuraturii
Gen.] / consemnare : Aneta Voitun // Moldova suveran. 2010. 9 febr.
728. Lia, Marina. Netu ne trdeaz secretu : [despre implementarea Legii privind
prevenirea i combaterea infracionalitii cibernetice i informaionale] / Marina Lia // Jurnal
de Chiinu. 2010. 9 febr. P. 9.
729. Porubin, Natalia. Ct ne cost violena n familie? / Natalia Porubin // Ziarul de
gard. 2010. 25 febr. P. 19.
730. , . :
[ .
.] / // . . 2010. 5 . . 4.
731. , . / // . 2010. 23, 24 .
347 Drept civil
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
(Vezi Nr 946)

347.7 Drept omercial

732. , . : [ .
] / // . .
2010. 12 . . 5.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
733. Bogatu, Petru. Cine ne judec? : [despre sistemul judiciar din Rep. Moldova] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2010. 16 febr. P. 7.
734. Gherasim, Arcadie. Cinii turbai i judectorii cinoi : [despre sistemul judiciar
din Rep. Moldova] / Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2010. 15 febr. P. 6.
735. Istrati, Anatolie. Dosarul intentat tinerilor rpii nc nu a fost clasat : interviu cu
A. Istrati, avocat n cazul celor 4 copii cercetai de securitatea rmn // Europeanul. 2010.
18 febr. P. 4.
105

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

736. Macovei, Monica. Justiia imprevizibil este injustiie : interviu cu M. Macovei,


copre. delegaiei parlamentare UE-Moldova / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de
gard. 2010. 25 febr. P. 10, 15.
737. Muruianu, Ion. Fragmente din discursul lui Ion Muruianu, preedintele CSJ, privind situaia sistemului judectoresc n Republica Moldova : [n cadrul adunrii an. a judectorilor] // Dreptul. 2010. 19 febr. P.4-5.
738. Tnase, Alexandru. Avalana dosarelor la CEDO abia urmeaz : [despre declaraiile lui A. Tnase, ministru al Justiiei, n cadrul Clubului de pres, 5 febr. 2010] / consemnare : Tatiana Eco // Ziarul de gard. 2010. 11 febr. P. 8.
739. Tnase, Alexandru. Criza moral a justiiei moldoveneti : [art. ministrului Justiiei
al Rep. Moldova] / Alexandru Tnase // Vocea poporului. 2010. 19 febr. P. 4. Idem n
lb. rus.
740. Tnase, Alexandru. "Istoria R. Moldova poate fi nvat din hotrrile CEDO" :
discursul (presc.) al ministrului Justiiei Rep. Moldova la Adunarea Gen. a judectorilor, 13
febr. 2010 / Alexandru Tnase // Timpul de diminea. 2010. 15 febr. P. 4.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
741. Enache, Marian. Nicolae Costin nu a fost lacom de stim public i onoruri : [in
memoriam ex-primarului mun. Chiinu : art. ambasadorului Romniei n Rep. Moldova,
1993-1996] / Marian Enache // Ziarul de gard. 2010. 18 febr. P. 22.
742. Gherasim, Arcadie. Ce dorete Formuzal? : [despre statutul Gguziei] / Arcadie
Gherasim // Timpul de diminea. 2010. 9 febr. P. 6.
743. , . : [ .
] / . // . 2010. 19 . . 3.
744. , . : [ . ] / // . . 2010. 4 . .
4.
745. , . :
[ . . ] / // . .
2010. 25 . . 2.
In memoriam ex-primarului de Chiinu Nicolae Costin
746. Gore-Costin, Iuliana. Acum, cnd lucrurile revin la normalitate, s-ar putea elucida
adevrata cauz a morii lui Nicolae Costin : interviu cu Iu. Gore-Costin, soia regretatului
106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Nicolae Costin, ex-primar al Chiinului / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. 2010.


17 febr. P. 6 ; =Capitala. 2010. 17 . P. 5.
747. Gore-Costin, Iuliana. "Nicolae Costin i-a jertfit viaa n numele adevrului istoric
i al limbii romne" : interviu cu Iu. Gorea-Costin, soia regretatului Nicolae Csotin, ex-primar
al Chiinului, deputat n primul Parlament al Rep. Moldova / consemnare : Tamara Gorincioi
// Europeanul. 2010. 18 febr. P. 5.
748. Gore-Costin, Iuliana. Nicolae Costin / Iulian Gorea-Costin // Lit. i arta. 2010.
11 febr. P. 2.
749. Gore-Costin, Iuliana. Ora adevrului / Iuliana Gore-Costin // Lit. i arta. 2010.
25 febr. P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 948)
355/359 tiin militar. Fore armate
750. Gadrc, Igor. Misiune n Irak : [consemnri ale lui I. Gadrc, ef Serviciu de geniu al Armatei Na.] / consemnare : Ala Coica // Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P.
10, 21.
751. , . 15 : -
/ // . . 2010. 11 . . 13.
752. , . : [
. . ] / // . .
2010. 24 .

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
753. Balmo, Galina. Guvernul Filat nu are curajul s recunoasc greelile i manipulrile comise : alocuiunea deputatului n Parlament cu privire la proiectul de lege privind
compensaiile sociale n perioada rece a anului / Galina Balmo // Comunistul. 2010. 26
febr. P. 7.
754. Buliga, Valentina. "Mai multe voci feminine ar fi auzite mai bine" : interviu cu V.
Buliga, ministrul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei / pentru conformitate : Aneta Grosu //
Ziarul de gard. 2010. 18 febr. P. 10, 15.
755. Buliga, Valentina. Mergei la Primrie i ntrebai de asistentul social : interviu cu
V. Buliga, ministrul Muncii, proteciei Sociale i Familiei // Sptmna. 2010. 26 febr. P.
5; Flux european : ed. de vineri. 2010. 26 febr. P. 10.
756. Ceban, Eugenia. Acordarea ajutorului social, un lucru rezonabil : interviu cu E.
Ceban, efa Dir. municipale Asisten Social / a dialogat Tatiana Lupacu // Capitala.
2010. 5 febr. P. 2.
107

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

757. Moneag, Victor. Pensionarii: Prini i ceretori : [despre reformarea sistemului


de pensii] / Victor Moneag // Ziarul de gard. 2010. 11 febr. P. 4.
758. , . : "
" : [ , . . ] //
. 2010. 5 . . 8.
(Vezi de asemenea Nr 724)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
759. Atribuiile Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieei, Metrologie i Protecie a Consumatorilor n domeniile supravegherii pieei i proteciei consumatorilor // Dreptul. 2010. 26 febr. P. 6.
760. Mihie, Roman. Doar chiinuienii beneficiaz de indemnizaii la cldur : interviu cu R. Mihie, pre. Ligii pentru Aprarea Drepturilor Consumatorilor / consemnare :
Tamara Gorincioi // Europeanul. 2010. 11 febr. P. 5.
368 Asigurri
761. , . ? / // .
. 2010. 11 . . 9.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
762. Achiri, Ion. Competene-cheie recomandate de Uniunea European / Ion Achiri //
Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P. 4.
763. Achiri, Ion. Metodologia elaborrii standardelor de competen / Ion Achiri,
Aglaida Bolboceanu, Maria Hadrc // Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P. 5.
764. Albu, Angela. Descongestionarea trebuie operat fr team, mai ndrzne : reflecii privind promovarea conceptului educaie-dezvoltare n Moldova / Angela Albu // Fclia.
2010. 20 febr. P. 6.
765. Bobeic, Constantin. Nae Ionescu pedagogul, sau Despre exigen n pedagogie : [pe marginea ideilor pedagogice ale filosofului romn] / Constantin Bobeic // Univers
pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 16.
766. Botgros, I. Retrospectiva dezvoltrii standardelor educaionale i curricula disciplinare : [reforma n nvmnt] / I. Botgros // Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P.
2.

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

767. Bujor, Leonid. Nu vom tolera voluntarismul : [interviu cu L. Bujor, ministrul Educaiei al Rep. Moldova] // Vocea poporului. 2010. 12 febr. P. 5-6. (Supl. "Lumina" ; nr.
1). Idem n lb. rus.
768. Ceban, Corina. O alt dimensiune european a educaiei : [despre participarea la
atelierul "Living Together": Cetenie i coeziune comunitar" din cadrul progr. Pestallozzi,
18-23 ian. 2010, Marea Britanie] / Corina Ceban // Fclia. 2010. 27 febr. P. 3.
769. Cernea, Gheorghe. mbuntirea Codului Educaiei depinde de noi / Gheorghe
Cernea // Fclia. 2010. 20 febr. P. 5.
770. Ilia, Eugeniu. Codul Educaiei: ni se pregtete un document ce va fi nc o diversiune i un complot mpotriva satului? / Eugeniu Ilia // Fclia. 2010. 6 febr. P. 6.
771. Mndcanu, Virgil. Propuneri pentru noul Cod al Educaiei / Virgil Mndcanu //
Fclia. 2010. 6 febr. P. 4.
772. Mndcanu, Virgil. "Vino s te srut ..." : [despre umanizarea instruirii i educaiei] / Virgil Mndcanu // Fclia. 2010. 27 febr. P. 3.
773. Pasat, Valeriu. Scrisoare deschis deputailor din Parlamentul Republicii Moldova
: [privind introducerea n programele nvmntului preuniversitar a obiectului "Bazele Ortodoxiei": adresat de ctre mem.-cor. al Acad. de tiine a Moldovei] / Valeriu Pasat // Altarul
credinei. 2010. 19 febr. P. 6.
774. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Abordarea paradigmatic a istoriei pedagogiei /
Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Fclia. 2010. 13 febr. P. 10.
775. Pslaru, Vlad. Noile noastre educaii : [despre educaia pentru identitate i pentru
proprietate] / Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 19.
776. Pslaru, Vlad. O curricul, dou curricule ... : [despre modernizarea c. na.] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 10 febr. P. 4.
777. Pslaru, Vlad. Purificarea : [despre reformarea sistemului educaional] / Vlad
Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 19 febr. P. 19.
778. Reni, Alecu. Scrisoare deschis : [adresat dlui Vlad Filat, prim-ministru al Rep.
Moldova, de ctre pre. Micrii Ecologiste din Moldova: despre introducerea predrii cursului
de ecologie n nvmntul preuniversitar] / Alecu Reni // Natura. 2010. Febr. (Nr 2).
P. 3.
779. Rscan-Rusu, Ecaterina. ncotro mergem i unde vom ajunge? : [despre necesitatea reformelor n educaiei] / Ecaterina Rscan-Rusu // Fclia. 2010. 6 febr. P. 3.

109

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

780. Trudov, Olga. Cntece desenate : [aspecte ale educaiei muzicale] / Olga Trudov
// Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 6.
781. , . :
? : [ . . ] / () // . . 2010. 10 . . 2
; . 2010. 12 . . 6-7.
782. , . , :
" . " / //
. 2010. 12 . . 4.
783. , . : [
. . ] / // . . 2010. 4 .
. 5.
784. , . : [. .-. .
. ] / // . 2010. 19 . . 5.
785. , . : : [
. ] / // . . 2010. 19 . . 1, 3.
37.015 Formarea inteligenei i a personalitii
786. Galaju, Ana. Aripi pentru zbor : [despre formarea capacitilor creatoare] / Ana
Galaju // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 5.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
787. Adamciuc, Aurelia. Creativitatea elevilor la biologie : [din experiena prof. de la
coala profesional nr. 5, mun. Bli] / Aurelia Adamciuc // Fclia. 2010. 20 febr. P. 5.
788. Arhip, Stela. Biologia : Sistemul osos : [despre experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", mun. Bli] / Stela Arhip // Fclia. 2010. 20 febr. P. 13.
789. Arhip, Stela. n judecat insectele : [spectacol montat pe scena Liceului Teoretic "M. Eminescu", or. Bli de elevii cl. A 10-a "C" : din experiena prof. de biologie] / Stela
Arhip // Fclia. 2010. 13 febr. P. 7.
790. Banari, Ana. Pubertatea : [din experiena prof. de biologie de la Liceul Teoretic
Petrunea, Glodeni] / Ana Banari // Fclia. 2010. 13 febr. P. 10.
791. Bostan, Raisa. Ch. S. Calverley (1831-884): "Play, play, for your likes will grow
grey" : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "N. Donici", Dubsarii Vechi] / Raisa Bostan
// Fclia. 2010. 6 febr. P. 11.
110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

792. Bragoi, Petru. Creativitatea sculprtural n coal : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", Sipoteni, Clrai] / Petru Bragoi // Fclia. 2010. 13 febr.
P. 5.
793. Burduja, Nina. Motivaia nvrii : [despre experiena prof. de la Liceul Teoretic
"N. Donici", Dubsarii Vechi] / Nina Burduja // Fclia. 2010. 20 febr. P. 15.
794. Burduja, Raisa. Tehnici interactive de nvare : [din experiena prof. de chimie i
biologie de la Liceul Teoretic "Dante Alighieri", mun. Chiinu] / Raisa Burduja // Fclia.
2010. 13, 20 febr. P. 7.
795. Burduja, Raisa. Tehnici interactive de nvare : [la lecii de chimie i biologie :
din experiena prof. de la Liceul teoretic "Dante Alighieri", mun. Chiinu] / Raisa Burduja //
Fclia. 2010. 13 febr. P. 6. Va urma.
796. Calmc, Ion. Rezolvarea problemelor experimentale de calcul : [din experiena
prof. de chimie de la Liceul Teoretic "Ion Creang", Hrbov. Anenii Noi] / Ion Calmc // Fclia. 2010. 20 febr. P. 4.
797. Calmc, Ion. Rezolvm probleme de calcul : [din experiena prof. de chimie de la
Liceul Teoretic "Ion Creang", Hrbov, Anenii Noi] / Ion Calmc // Fclia. 2010. 6 febr.
P. 14.
798. Carp, Lilia. Rolul, scopul i problemele desenului decorativ : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi", mun. Chiinu] / Lilia Carp // Univers pedagogic
pro. 2010. 18 febr. P. 9.
799. Cataraga, Elena. "Miss Biologia" : [scenariu de concurs : din experiena prof. de
la Liceul Teoretic "tefan cel Mare", or. Rezina] / Elena Cataraga // Fclia. 2010. 13 febr.
P. 6.
800. Cataraga, Elena. Jocul intelectual la biologie : [din experiena prof. de la Liceul
Teoretic "tefan cel Mare", or. Rezina] / Elena Cataraga // Fclia. 2010. 6 febr. P. 7.
801. Comarnichi, Daniela. Timpul imagine mobil a veniciei : [din experiena prof.
de lb. rom. de la Gimnaziul Trnova, Edine] / Daniela Comarnichi // Univers pedagogic pro.
2010. 18 febr. P. 8.
802. Condratiuc, Elena. Comunicarea prin ntrebare : [n procesul de predare a biologiei : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Ion Creang", Bli] / Elena Condratiuc // Fclia. 2010. 13 febr. P. 6.
803. Corniel, Elena. "Odiseea cugetului" : [scenariu al activitii extracurriculare, cl. a
5-a : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "tefan Vod", or. tefan Vod] / Elena
Corniel, Natalia tefan // Fclia. 2010. 6 febr. P. 11.
111

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

804. Cotru, Rodica. Computerul la ore mod ori necesitate? : [din experiena prof.
de lb. i lit. rom. de la Liceul Teoretic "Boris Dnga", Criuleni] / Rodica Cotru // Fclia.
2010. 20 febr. P. 4.
805. Cristea, Natalia. Limba i literatura romn: interconexiuni : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic Cimieni, Criuleni] / Natalia Cristea // Fclia. 2010. 13 febr. P. 14.
806. Dolinschi, Stela. Metode de stimulare a creativitii : [n cadrul activitilor de
educaie plastic : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Orizont", mun. Chiinu] / Stela
Dolinschi // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 12.
807. Duhlicher, Ludmila. Tipul ir de caractere. Rezolvarea problemelor : [cl. a 10-a,
profil umanist : din experiena prof. de la Liceul teoretic "Nicolae Donici", Dubsarii Vechi,
Criuleni] / Ludmila Duhlicher // Fclia. 2010. 27 febr. P. 10.
808. Duhlicher, Valeriu. Instruirea problematizat nervul predrii : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "N. Donici", Dubsarii Vechi, Criuleni] / Valeriu Duhlicher // Fclia.
2010. 27 febr. P. 12.
809. Fedac, Valentina. Despre programa analitic la acordeon pentru liceele cu profil
de arte : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte "M. Berezovschi", mun.
Chiinu] / Valentina Fedac // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 8.
810. Fedac, Valentina. Educarea interesului pentru acordeon : [din experiena prof. de
la Liceul Teoretic cu Profil de Arte "M. Berezovschi", mun. Chiinu] / Valentina Fedac //
Fclia. 2010. 13 febr. P. 5.
811. Galben, Elena. Lesson Project. Topic: Learn to Love Yourself / Elena Galben //
Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 14.
812. Galben, Elena. More English : Lesson Project / Elena Galben // Univers pedagogic pro. 2010. 25 febr. P. 5.
813. Gligor, Lucia. Strategii i tehnici la studierea temei: "Moldova n timpul domniei
lui tefan cel Mare" : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", or. Fleti] /
Lucia Gligor // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 9.
814. Gogu, Ana. Acidul sulfuric i srurile lui : [proiect didactic : din experiena prof. de
la Liceul Teoretic Nimereuca, Soroca] / Ana Gogu // Univers pedagogic pro. 2010. 25
febr. P. 6.
815. Gozun, Vera. Experimentul metod activ de studiere a fizicii : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "N. Iorga", mun. Chiinu] / Vera Gozun // Fclia. 2010. 20 febr.
P. 12.

112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

816. Grati, Angela. Multilingvismul punte ntre popoare i culturi : [aspecte ale educaiei interculturale : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Dante Alighieri", mun. Chiinu] / Angela Grati, Zinaida Lupu // Fclia. 2010. 27 febr. P. 5.
817. Guzun, Svetlana. Stimularea interesului cognitiv la chimie : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic, Criuleni] / Svetlana Guzun // Fclia. 2010. 27 febr. P. 10.
818. Iurco, Nadejda. Femeia n secolul XX : [lecie de istorie n cl. a 12-a : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun", Slobozia, tean Vod] / Nadejda Iurco //
Fclia. 2010. 13 febr. P. 7.
819. Leanc, Nicolae. Proiect de cercetare la fizic : [cl. a 7-a : din experiena prof. de
la Liceul Teoretic arigrad, Drochia] / Nicolae Leanc // Fclia. 2010. 20 febr. P. 13.
820. Lecu, Fatima. Fostering Creativity at the English Lesson : [din experiena prof.
de la Liceul Rep. Sportiv] / Fatima Lecu // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 12.
821. Lungu, Valentina. Concursul colar "Brain-ring" : [despre experiena prof. de fizic de la Liceul Teoretic "Ion Creang", mun. Chiinu] / Valentina Lungu // Fclia. 2010.
20 febr. P. 12.
822. Moraru, Liliana. Civilizaia geto-dac clasic : [din experiena prof. de la Colegiul
Financiar Bancar, Chiinu] / Liliana Moraru // Fclia. 2010. 27 febr. P. 13.
823. Perciun, Zinaida. Polysemy in English : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic
Gura Galbenei, Cimilia] / Zinaida Perciun // Fclia. 2010. 13 febr. P. 15.
824. Prnu, Ion. Analiza metodic a leciei : cteva opinii / Ion Prnu // Fclia.
2010. 20 febr. P. 16.
825. Popescu, Zinaida. Costumul popular simbol al neamului : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Zinaida Popescu // Fclia. 2010. 13
febr. P. 5.
826. Popescu, Zinaida. Romna nvat prin joc : [din experiena prof. de la Liceul
Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Zinaida Popescu // Fclia. 2010. 20 febr. P. 10.
827. Repeciuc, Veronica. Mijloace de activizare a comunicrii orale : [la orele de lb.
i lit. rom. : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Al. I. Cuza", mun. Chiinu] / Veronica
Repeciuc // Fclia. 2010. 13 febr. P. 14.
828. Reetnic, Silvia. Formarea culturii comunicrii orale i scrise n baza textelor poetice filozofice : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "B.P. Hasdeu", or. Drochia] / Silvia
Reetnic // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 10.

113

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

829. Roman, Elena. Stimularea memoriei prin "comprimarea" informaiei : [din experiena prof. de istorie de la Liceul Teoretic "Gr. Vieru", mun. Chiinu] / Elena Roman // Fclia.
2010. 20 febr. P. 7.
830. Rusu, Liliana. Un manual cu soluii la ntrebarea sacramental: cum? : [pe marginea lucr. "Limba i literatura romn : man. pentru cl. a 11-a" de T. Cristei, T. Cartaleanu,
O. Cosovan [et al.] / Liliana Rusu // Univers pedagogic pro. 2010. 25 febr. P. 8.
831. Savin, Elena. Plcerea de a picta : [din experiena prof. de educaia artisticoplastic de la Liceul Teoretic "G. Meniuc", mun. Chiinu] / Elena Savin // Univers pedagogic
pro. 2010. 25 febr. P. 6.
832. Sclifos, Ala. Adunarea i scderea numerelor naturale pn la 100 cu trecere
peste ordin : [lecie de consolidare i sistematizare a cunotinelor n cl. a 2-a : din experiena
nvtoarei de la coala primar, Criuleni] / Ala Sclifos // Fclia. 2010. 27 febr. P. 7.
833. Scutaru, Victoria. Tehnici de dezvoltare a creativitii (la istorie) : [din experiena
prof. de la Liceul Republican cu profil real, mun. Chiinu] / Victoria Scutaru // Fclia. 2010.
20 febr. P. 15.
834. Stratulat, Valentina. Mas rotund "Protejarea copiilor n spaiul virtual" : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", mun. Chiinu] / Valentina Stratulat //
Fclia. 2010. 20 febr. P. 11.
835. Suruceanu, Maria. Un credibil suport metodico-tiinific : [pe marginea man. pentru cl. a 11-a "Limba i literatura romn", aut. T. Cristei, T. Cartaleanu, O. Cosovan [et al.] /
Maria Suruceanu // Fclia. 2010. 13 febr. P. 12.
836. Tanova, Elena. Cum se scrie un eseu n baza peisajelor din Republica Moldova?
: [pentru cl. a 8-a : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "I. Vazov", Taraclia] / Elena
Tanova // Fclia. 2010. 27 febr. P. 12.
837. Tac, Vasile. Cioplirea artistic n lemn : [proiect didactic : din experiena prof.
de educaie tehnologic de la c. medie nr. 5 "Alexandru Donici"] / Vasile Tac // Univers
pedagogic pro. 2010. 25 febr. P. 5.
838. Trudov, Olga. Caracterul variat al muzicii. Octava. Octava I, II i mic : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Meniuc", mun. Chiinu] / Olga Trudov // Fclia. 2010.
13 febr. P. 11.
839. Trudov, Olga. Mijloacele de expresie ale muzicii : [proiect didactic n cl. a 7-a :
din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Meniuc", mun. Chiinu] / Olga Trudov // Fclia.
2010. 20 febr. P. 16.
840. urcan, Valeriu. Algoritmi. Algoritmi numerici : [din experiena prof. de la Gimnaziul Hrtopul Mare, Criuleni] / Valeriu urcan // Fclia. 2010. 6 febr. P. 10.
114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

841. urcanu, Olga. Matematica : lecie demonstrativ : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic Drgneti, Sngerei] / Olga urcanu // Fclia. 2010. 20 febr. P. 12.
842. Ursu, Elena. Serat de omagiere a poetului Grigore Vieru : [scenariu pentru elevii
din coala alolingv : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Glodeni] /
Elena Ursu // Fclia. 2010. 20 febr. P. 14.
843. Vovc, Eduard. AEL mijloc de predare problematizat : [din experiena prof. d
ela coala profesional nr. 5, mun. Bli] / Eduard Vovc // Fclia. 2010. 27 febr. P. 11.
844. , . - : " " : [
nr. 3, . ] / // Fclia. 2010. 13 febr.
P. 15.
845. , . : [
. . . , . ] / // Fclia. 2010. 13 febr.
P. 15.
846. , . : [
. . nr. 8, . ] / // Fclia. 2010. 20 febr.
P. 11.
847. , . : [ . . nr. 8, . ] / // Fclia. 2010. 6 febr. P. 10.
848. , . (8 ) : [
. . , . ] / // Fclia. 2010. 27
febr. P. 11.
849. , . : [ . . . . , ] / // Fclia. 2010. 20
febr. P. 11.
850. -, . " " :
[-, 5 . : . nr. 3, . ] /
- // Fclia. 2010. 13 febr. P. 3.
851. , . : . . ., . , p- / // Univers pedagogic pro. 2010. 25 febr. P. 7.
852. , . : [
nr. 17, . ] / // Fclia. 2010. 27 febr. P. 11.

115

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar


853. Achiri, Ion. Aria curricular Matematica i tiine : [despre rezultatele dezbaterilor
publ.] / Ion Achiri // Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P. 7.
854. Babin, Dumitru. Curriculumul modernizat la limba i literatura romn motivare
spre schimbare / Dumitru Babin // Fclia. 2010. 20 febr. P. 5.
855. Berzoi, I. Curriculumul disciplinar la limba romn provocare didactic actual /
I. Berzoi // Fclia. 2010. 13 febr. P. 9.
856. Brnaz, Svetlana. Eu i universul meu : (or de dirigenie n cl. a 10-a) / Svetlana
Brnaz // Fclia. 2010. 6 febr. P. 12.
857. Bucun, N. Recomandri pentru experii n modernizarea curriculumului / N. Bucun
// Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P. 8.
858. Cru, Elena. Importana activitii psihologului n coal : [din experiena psihologului de la Liceul Teoretic "M. Sadoveanu", mun. Chiinu] / Elena Cru // Fclia. 2010.
13 febr. P. 14.
859. Cibotaru, Anatolie. Ce ar deveni coala dac pedagogul ar fi lipsit de har? /
Anatolie Cibotaru // Fclia. 2010. 20 febr. P. 3.
860. Cicala, Maria. Proiectul "Educaie pentru sntate" n liceu : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic "A. Mateevici", Cueni] / Maria Cicala // Fclia. 2010. 6 febr. P. 5.
861. Cocic, Olga. Eficientizarea prin informatizare : [despre instruirea prof. la Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu", Sngerei] / Olga Cocic // Fclia. 2010. 6 febr. P. 10.
862. Cociorv, Marcela. Muzica un palo cu dou tiuri : [despre educaia muz. la
Liceul Teoretic "P. Rare", Soroca] / Marcela Cociorv // Fclia. 2010. 13 febr. P. 5.
863. Cojocaru, Ion. S modernizm curriculumul la educaia muzical / Ion Cojocaru //
Fclia. 2010. 13 febr. P. 5.
864. Condrea, Irina. Modul de abordare a curriculumului la limba i literatura romn /
Irina Condrea // Timpul de diminea. 2010. 9 febr. P. 4.
865. Cotorobai, Lucia. Educaia ecologic problem stringent : [din experiena c.
Medii din Cobusca Nou, Anenii Noi] / Lucia Cotorobai // Fclia. 2010. 13 febr. P. 9.
866. Dmbu, Diana. "PROSntatea" : [ora educativ : din experiena nvtoarei de
la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun", or. Sngera] / Diana Dmbu // Fclia. 2010. 27 febr.
P. 7.

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

867. Drguan, Ion. Curriculum modernizat la fizic i analiza lui : (ciclul liceal) / Ion
Drguan, Mihai Drguan // Fclia. 2010. 6 febr. P. 4.
868. Fntnaru, Ludmila. Cum s abordm persoanele cu comportament dificil? : [din
experiena nvtoarei din satul Prepelia, Sngerei] / Ludmila Fntnaru // Fclia. 2010.
13 febr. P. 12.
869. Florea, Margareta. Gnduri despre coala drag : [omagiu pentru coala medie
Rdenii Vechi, Ungheni] / Margareta Florea // Fclia. 2010. 20 febr. P. 3.
870. Ivanov, Irina. Motivaia n activitatea de nvmnt / Irina Ivanov // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 10.
871. Lacu, Ana. "De ziua Ta, Poete" : [scenariul seratei literare, dedicate poetului
Grigore Vieru : din experiena prof. de la coala medie nr. 5 "Al. Donici", mun. Chiinu] / Ana
Lacu // Fclia. 2010. 27 febr. P. 6.
872. Malcoci, Iulia. Copcel crescut strmb : [despre situaia din sistemul de nvmnt preuniv.] / Iulia Malcoci // Fclia. 2010. 13 febr. P. 3.
873. Melinte, Iurie. Profesorul un ins scoros? / Iurie Melinte // Fclia. 2010. 20
febr. P. 16. Va urma.
874. Mija, Violeta. Evaluarea standardelor educaionale i curricula colare n republica Moldova : [despre proiectul "Evaluarea curriculumului colar n nvmntul secundar
general i modernizarea standardelor educaionale pentru nvmntul general"] / Violeta
Mija, Ion Achiri // Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P. 2-3.
875. Nicov, Larisa. edin cu prinii : pregtirea biopsihosocial a copiilor ctre
coal / Larisa Nicov // Fclia. 2010. 6 febr. P. 5.
876. zi plin de revelaii la Gimnaziul din Corneti : [din raionul Ungheni] / p. de Elena Vorotneac // Fclia. 2010. 20 febr. P. 8-9. Cuprins : coal ce te impresioneaz
nc nainte de a-i pi pragul; Grigore Vieru n inima cornetenilor; Mici, dar voinici; Dac
munceti cu druire, rezultatele vin de la sine : [interviu cu Elena Efrim, dir.]; Prin greuti
spre stele; n coal ntotdeauna este loc pentru profesorul cu har; Ca s-l educi pe copil,
trebuie mai nti s-l cunoti.
877. Panaghiu, Aurelia. Relaii de colaborare i de competiie : [or de dirigenie n cl.
a 4-a : din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "Principesa N. Dadiani", mun. Chiinu] / Aurelia Panaghiu // Fclia. 2010. 13 febr. P. 12.
878. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Indicele calitii competena : [n instruire] / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Fclia. 2010. 6 febr. P. 13.

117

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

879. Pocitari, Lilia. Democraia managerial : [n domeniul nvmntului] / Lilia


Pocitari // Fclia. 2010. 6 febr. P. 1, 4.
880. Porumbric, Mihail. Eliminarea barierelor din relaia profesor-elev / Mihail
Porumbric // Fclia. 2010. 6 febr. P. 12.
881. Rcan-Rusu, Ecaterina. E noapte trziu ... : eseu "Portretul Profesorului ideal" /
Ecaterina Rcan-Rusu // Fclia. 2010. 13 febr. P. 4.
882. Roca, Svetlana. Exigene ale produselor curriculare de profil : [despre experiena prof. de pian de la Liceul Teoretic "O. Ghibu", mun. Chiinu] / Svetlana Roca // Univers
pedagogic pro. 2010. 25 febr. P. 7.
883. Rusu, Alexandru. Curriculumul la Fizic o chestiune prea important pentru a fi
tratat neserios / Alexandru Rusu // Fclia. 2010. 20 febr. P. 6.
884. Rusu, Natalia. Concursul "Ce? Unde? Cnd?" : [din experiena prof. de la Liceul
Teoretic "B. P. Hasdeu", Olneti, tefan Vod] / Natalia Rusu // Fclia. 2010. 27 febr.
P. 15.
885. Stng, Ala. Informaia asupra proiectelor de Standarde i Curricula educaionale
modernizate la : istorie, geografie, educaie civic, educaie muzical, art plastic / Ala
Stng // Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P. 6.
886. Stoica, Valentina. Valoarea spiritului inventiv : [despre activitatea prof. Ion Duca,
Liceul Crihana Veche, Cahul] / Valentina Stoica // Fclia. 2010. 27 febr. P. 4.
887. Surlaru, Emilia. Ploaie ...cu mrgritare : [despre rezultatele concursului "Pedagogul anului", raionul Drochia] / Emilia Surlaru // Fclia. 2010. 20 febr. P. 6.
888. atbei, Liliana. Profesia ne cere s educm un Om : [din experiena Liceului Teoretic Cuhneti, Glodeni] / Liliana atbei // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 11.
889. Tanova, Elena. Doi luceferi ai literaturii noastre : [activitate extracolar n coala
alolingv, cl. a 8-a : despre experiena prof. de la Liceul Teoretic "I. Vazov", or. Taraclia] /
Elena Tanova // Fclia. 2010. 20 febr. P. 7.
890. Tac, Vasile. Prelucrarea artistic a lemnului : [prob de evaluare : din experiena prof. de educaie tehnologic de la coala medie nr. 5 "Al. Donici", mun. Chiinu] / Vasile
Tac // Fclia. 2010. 27 febr. P. 10.
891. Tiron, tefan. Astronomia eliminat din nvmnt? : meditaii pe marginea proiectului Curriculumului de fizic 2010 / tefan Tiron, Ion Nacu // Fclia. 2010. 13 febr.
P. 8.

118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

892. Trudov, Olga. Moldova ara mea de dor : [or de dirigenie n cl. a 7-a : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Meniuc", mun. Chiinu] / Olga Trudov // Fclia.
2010. 27 febr. P. 5.
893. Voinu, Lidia. Decad la istorie : [din experiena prof. din satul Chircani, Cahul] /
Lidia Voinu // Fclia. 2010. 20 febr. P. 15.
894. Volosati, Boris. coala nu poate exista n afara unui sistem de valori :[art. dir.
Liceului Teoretic rom.-fr. "Gheorghe Asachi", mun. Chiinu] / Boris Volosati // Timpul de
diminea. 2010. 18 febr. P. 5.
895. , . /
// Univers pedagogic pro. 2010. 25 febr. P. 7.
896. -, .
/ - // Fclia. 2010. 6 febr. P.
11.
897. , . : [ . . ,
. ] / // Fclia. 2010. 27 febr. P. 14.
898. , . / // Fclia. 2010. 20 febr. P. 11.
899. , .
: [ nr. 17, . ] /
// Fclia. 2010. 27 febr. P. 5.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
900. Argint, Larisa. Caracterul de mar, de dans i de cntec al muzicii : [proiect tehnologic n cl. a 3-a] / Larisa Argint // Fclia. 2010. 6 febr. P. 14.
901. Bordian, Viorica. Valoare i calitate n educaia precolarilor : [din experiena
inst. precolare nr. 210 "Spiridu", mun. Chiinu] / Viorica Bordian // Univers pedagogic pro.
2010. 18 febr. P. 6.
902. Calmc, Maria. Dezvoltarea vorbirii coerente pe baza studierii textului : [despre
experiena nvtoarei de la coala Primar Hrbov, Anenii Noi] / Maria Calmc // Fclia.
2010. 20 febr. P. 15.
903. Calmc, Maria. Prile textului : [cl. a 3-a : din experiena nvtoarei de la c.
Primar Hrbov, Anenii Noi] / Maria Calmc // Fclia. 2010. 13 febr. P. 11.
904. Guzun, Valentina. Jocul didactic "Prietenii primverii" : [activitate de evaluare interdisciplinar n grupa pregtitoare : din experiena educatoarei de la Grdinia "Spicuor",
Criuleni] / Valentina Guzun // Fclia. 2010. 6 febr. P. 7.
119

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

905. Guzun, Valentina. Precolarul artist : [din experiena Grdiniei "Spicuor",


Criuleni] / Valentina Guzun // Fclia. 2010. 13 febr. P. 10.
906. O grdini ce salut competitivitatea, cci i nvinge mereu rivalii : [despre activitatea grdiniei nr. 218 "Spicuor", mun. Chiinu] / p. pregtite de Mihai Bendas // Fclia.
2010. 6 febr. P. 8-9. Cuprins : Instantanee ale devenirii; Din bogia ta ofer i altora.
907. Pascari, V. nvmntul primar : sugestii : [despre rezultatele dezbaterilor publ.
privind ariile curriculare] / V. Pascari // Univers pedagogic pro. 2010. 23 febr. P. 7.
908. Popescu, Zinaida. Parteneriatul educaional grdini familie / Zinaida Popescu
// Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 4.
909. buleac, Elena. Folosirea metodelor interactive n clasele primare : [despre experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", Fleti] / Elena buleac // Univers
pedagogic pro. 2010. 25 febr. P. 6.
910. Vasilache, Ala. Grdinia i parteneriatul : [din experiena grdiniei nr. 225, mun.
Chiinu] / Ala Vasilache // Fclia. 2010. 27 febr. P. 7.
911. Zara, Ana. n parteneriat, spre o educaie timpurie eficient : [din experiena grdiniei nr. 175, mun. Chiinu] / Ana Zara // Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 4.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
912. Mrzenco, Silvia. Procedee terapeutice n comunicarea nonverbal : [despre procesul educaional la Complexul-Pilot de Pedagogie Curativ "Orfeu", mun. Chiinu] / Silvia
Mrzenco // Fclia. 2010. 6 febr. P. 14.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
913. Caer, Elena. Colegiul coal a gndirii, creativitii i capacitii de inovare :
[art. dir. Colegiului pedagogic "A. Mateevici", mun. Chiinu] / Elena Caer // Fclia. 2010.
20 febr. P. 10.
914. Proc, Stanislav. De la desen la realitate : [despre progr. de studiu la disciplina
"Desen tehnic", destinat elevilor colilor profesionale] / Stanislav Proc // Fclia. 2010.
27 febr. P. 12.
915. coala Profesional Nisporeni o punte spre europenizare / consemnare : Elena
Vorotneac // Fclia. 2010. 27 febr. P. 8-9. Cuprins : "Specialitatea casei" la Nisporeni
snt vinurile roii; De ce s importm produse din Turcia, dac le putem avea pe ale noastre?;
Managerul care tie preul muncii; Un interviu cu Dumitru Lupei : [dir. al colii profesionale].

120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


916. Ababii, Ion. Un mptimit de medicin : [75 de ani de la naterea lui Vladimir Popa, prof. consultant la Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"] / Ion
Ababii // Timpul de diminea. 2010. 8 febr. P. 7.
917. Ciocanu, Gh. Autonomia universitar : declaraie, deziderat sau realitate : [art.
rectorului Univ. de Stat din Moldova] / Gh. Ciocanu // Timpul de diminea. 2010. 23 febr.
P. 4-5.
918. Jelescu, Petru. Procesul de acreditare a nvmntului universitar : [pe marginea proiectului "Regulamentului privind acreditarea organizaiilor din sfera tiinei i inovrii i
a subdiviziunilor lor de cercetare-dezvoltare"] / Petru Jelescu // Fclia. 2010. 13 febr. P.
11.
919. Lungu, Eugen. Doamna Maria : [despre Maria leahtichi, decan, Univ. de Stat
"A. Russo", Bli] / Eugen Lungu // Jurnal de Chiinu. 2010. 26 febr. P. 8.
920. Matei, Iurie. "Facultatea Arte Plastice poate fi considerat coloana vertebral a
instituiilor de nvmnt artistic din Moldova" : [25 de ani de la crearea Fac. Arte Plastice a
Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice : interviu cu Iu. Matei, lector superior] / interviu de
Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2010. 5 febr. P. 8.
921. Vasilescu, Mircea. Istorioare cu tlc despre reforma educaiei : [n sistemul univ.
din rile europene] / Mircea Vasilescu // Sptmna. 2010. 12 febr. P. 3.
922. , . : . : [
. . . ] / // . . 2010. 12 . . 18.
Rectorul Univ. Agrare de Stat din Moldova Gheorghe Cimpoie la 60 de ani
923. Balan, Valerian. Profesorul universitar Gheorghe Cimpoie la 60 de ani / Valerian
Balan // Jurnal de Chiinu. 2010. 16 febr. P. 9.
924. Martin, Vasile. Omul ca dimensiune valoric a faptelor sale / Vasile Martin // Moldova suveran. 2010. 17 febr.
925. Nicolaescu, Gheorghe. Gheorghe Cimpoie, un savant cu renume mondial /
Gheorghe Nicolaescu // Timpul de diminea. 2010. 17 febr. P. 7.
926. Rusu, Tudor. Lumina din dealul Petricanilor / Tudor Rusu // Fclia. 2010. 20
febr. P. 1.

121

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
927. Coroban, Aurel. ntre Sf. Valentin i Dragobete : interviu cu A. Coroban, prof. al
cursului de hermeneutica iubirii la Univ. "Babe-Bolyai" din Cluj-Napoca // Ziarul de gard.
2010. 18 febr. P. 20.
928. Vasilache, Raisa. Srbtoarea dragostei la romni : [tradiii i obiceiuri de
Dragobete] / Raisa Vasilache // Timpul de diminea. 2010. 24 febr. P. 8.
398 Folclor
929. Burlacu, Alexandru. Un fenomen complex: Victor Cirimpei : [70 de ani de la naterea cercettorului folclorist] / Alexandru Burlacu // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 7.
930. Cirimpei, Victor. Vasile Coroban culegtor i cercettor de folclor / Victor
Cirimpei // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 7.
931. Cirimpei, Victor. Victor Prohin cu 7 ntrebri "comice" la 70 de ani ai lui Victor
Cirimpei : [dialog cu cercettorul folclorist] / interlocutor : Victor Prohin // Lit. i arta. 2010.
11 febr. P. 7.
932. Osoianu-Roca, Romela. Nite gnduri ... folclorice / Romela Osoianu-Roca //
Univers pedagogic pro. 2010. 18 febr. P. 11.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
933. Cazacu, Lilia. Natura are nevoie de contiina noastr! / Lilia Cazacu // Natura.
2010. Febr. (Nr 2). P. 5.
934. Cucereanu, Radion. Albina Apis melifera (2) / Radion Cucereanu // Natura.
2010. Febr. (Nr 2). P. 5. Art. 1 : Ian. (Nr 1). (Din tolba cu naturisme).
935. Sava, Ion. Parcul Naional Orhei : himer sau realitate? (1) : interviu cu I. Sava,
inspector-ef la Inspecia Ecologic Orhei / pentru conformitate : Aurel Dumitru // Natura.
2010. Febr. (Nr 2). P. 2.
936. Svulescu, Alexandru. Greenaccord 2009 : "Se schimb clima," sau Ce am aflat
despre topirea ghearilor de la cel mai celebru erpa : [despre cel de-al 8-lea Forum Intern.
Media pentru Protecia Naturii, Viterbo, Italia] / Alexandru Svulescu // Natura. 2010.
Febr. (Nr 2). P. 4.
937. Tarhon, Petru. Parcul dendrologic Lipcani : [raionul Briceni] / Petru Tarhon // Natura. 2010. Febr. (Nr 2). P. 3.

122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

938. , . ,
: [ . . . . "Eco-TIRAS" .
] / ()// . 2010. 26
. . 8, 18.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
(Vezi Nr 891)

521 Astronomie teoretic. Mecanic cereasc

939. , . : [. . .
. - ] / // . . 2010. 12 . .
21.

53 FIZIC
940. Rotaru, Tatiana. Academicianul Valeriu Caner la 55 de ani : [preedinte al Consiliului Na. pentru Acreditare i Atestare] / Tatiana Rotaru // Moldova suveran. 2010. 4
febr.
941. Rotaru, Tatiana. Valeriu Caner : [omagiu savantului fizician la 55 de ani de la
natere] / Tatiana Rotaru // Sptmna. 2010. 5 febr. P. 12.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


942. Savant i manager de prestigiu : profesorul universitar Tudor Lupacu la 60 de
ani : [dir. al Inst. de Chimie al Acad. de tiine a Rep. Moldova] / Gheorghe Duca, Teodor
Furdui, Valentina Ciochin [et al.] // Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 7.

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


943. Anatol Drumea la 80 de ani : [cercettor geolog]/ Centrul media al AM // Moldova suveran. 2010. 16 febr.
551.5 Meteorologie. Climatologie
944. , . : [. . - . -] / . // . . 2010. 26 . . 20.

58 BOTANIC
945. Nuc, Sergiu. Fraii Jacot : [in memoriam lui Anatol Jacot, cercettor n domeniul geneticii i fiziologiei plantelor] / Sergiu Nuc // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 7.

123

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
612 Fiziologie. Fiziologie comparat
946. , . : [ . . ]
/ // . . 2010. 19 . . 4, 6.
947. , . : "
" : [ . . . . . ] / // . . 2010. 26 .
. 3-4
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
948. Lupacu, Tatiana. Sporirea calitii asistenei medicale din municipiul Chiinu
principala prerogativ a direciei municipale de profil : [pe marginea rap. de activitate a ramurii med. pe a. 2009] / Tatiana Lupacu // Capitala. 2010. 26 febr. P. 5 ;
C=Capitala. 2010. 26 . P. 5.
949. , . : [ . . ] / //
. . 2010. 12 . . 26.
950. , . : ! :
[ . . . . . . ] / // . . 2010. 25 . . 13.
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
951. Safta, Vladimir. Patriarh al Farmacologiei autohtone : [omagiu prof. Constantin
Matcovschi, primul decan al facultii Farmacie de la Univ. de Stat de Medicin "Nicolae
Testemianu"] / Vladimir Safta, Vladimir Valica // Pro farmacia. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1/2).
P. 3.
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
952. Fargier, Jean Louis. Biomusic un procedeu revoluionar de echilibrare a Fiinei
: [interviu cu bio-muzicianul fr. J. L. Fargier] / consemnare : Horia urcanu // Natura. 2010.
Febr. (Nr 2). P. 7.
616 Patologie. Medicin clinic
953. Sofroni, Mircea. Boala poate fi tratat. n faza incipient : [despre cancerul cervical] / Mircea Sofroni // Sptmna. 2010. 5 febr. P. 11.

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


954. Colesnic, Ion. S trii, doctore! : [interviu cu I. Colesnic, medic cardiolog la Spitalul nr. 3 "Sfnta Treime"] / consemnare : Veronica Prlea-Conovali // Europeanul. 2010.
4 febr. P. 4.
616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase
955. Priscari, Viorel. "Viaa mi-o mpart ntre familia de acas i marea familie a Universitii de medicin" : [interviu cu V. Priscari, epidemiolog] / consemnare : Marcela Gafton
// Pro farmacia. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1/2). P. 1-2.
643/645 Locuina. Dotri i mobilier casnic
(Vezi Nr 689)
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
956. Corai, Tatiana. De ce are nevoie "Teleradio-Moldova"? : [despre reformarea
companiei] / Tatiana Corai // Timpul de diminea. 2010. 8 febr. P. 6.
957. Dorogan, Alexandru. "Nu ar fi de dorit s se regseasc n noua echip cei care
au fcut partizanat politic" : interviu cu dir. Radio Moldova, A. Dorogan / interviu realizat de
Mariana Ra // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 febr. P. 5.
958. Marin, Constantin. "Vrem mai multe buletine de tiri la Moldova 1" : interviu cu C.
Marin, pre. TRM / interviu realizat de Mariana Ra // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 febr.
P. 5.
959. Popa, Luminia. "Ne-am propus s fim primii" : interviu cu L. Popa, dir. Dep. tiri
de la Jurnal TV / interviu realizat de Svetlana Pan // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 febr.
P. 3.
960. Roibu, Nicolae. Omul care a adus BBC i "Europa Liber" n Moldova : [Timofei
Andros, ex-ministru al Informaticii, Informaiilor i Comunicaiilor din Rep. Moldova, la 70 de
ani de la natere] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2010. 15 febr. P. 8.
961. Srbu, Angela. "Vreau s pun umrul la reformarea TRM" : interviu cu A. Srbu,
noul dir. al Televiziunii publ. Moldova 1 / interviu realizat de Mariana Ra // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 febr. P. 7.
962. Ursu, Mihai. "Jurnal TV are cea mai bun echip de profesioniti" : interviu cu M.
Ursu, manager News Desk Jurnal TV / interviu realizat de Marina Lia // Jurnal de Chiinu.
2010. 26 febr. P. 11.

125

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii


963. Iacob, Niculae. Niculae Iacob : "Noi vom aduce carte ieftin pe pia" : [interviu
cu administratorul Companiei STAND Agenie Difuzare Carte din Bucureti] / consemnare :
Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 17.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier
964. Uja, Ruslan. Firmele mici de taximetrie activeaz n pragul falimentului : [interviu
cu R. Uja, dir. companiei de taximetrie Meridian-1422] / interviu realizat de Tatiana Marcu //
Economist. 2010. 3 febr. P. 8.
656.2/.4 Transport pe ine, feroviar. Circulaie feroviar
965. , . : [ . .
"" . . .
] / // . . 2010. 12 . . 28.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
966. , . .
: [ . . . . ] / // . . 2010. 12 . .
23.
663.9 Ciocolat. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun
967. Filip, Pavel. Pavel Filip : "n 2009, pe timp de criz, am obinut rezultate chiar mai
bune dect n 2008" : [interviu cu dir. gen. al ntr. "Tutun-CTC"] / interviu realizat de Tatiana
Marcu // Economist. 2010. 17 febr. P. 8 ; Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 9
; Jurnal de Chiinu. 2010. 26 febr. P. 4.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687.5 Industrii de ngrijirea toaletei i de frumusee. Industrie cosmetic
968. Radu, Adrian. Primvara asta se poart romantismul : interviu cu A. Radu, hairdesigner al Salonului "Micua SRL" / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 12 febr. P. 12.

126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

69 LUCRRI DE CONSTRUCII (DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE.


TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII
969. Mazur, Corneliu. Casa ta n "Eurohouse Group"! : [interviu cu C. Mazur, dir.
gen. al "Eurohouse Group" companie de construcii] // Jurnal de Chiinu. 2010. 5 febr.
P. 4.
69.0 Construcii i pri ale construciilor
970. , . /
// . . 2010. 12 . . 14.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general
971. Buditeanu, Alexandru. Problema reconsiderrii rolului monumentelor n cadrul
municipiului Chiinu : [art. ex-arhitectului-funcionar intern. n cadrul Secretariatului ONU din
New York (1967-1972)] / Alexandru Buditeanu // Capitala. 2010. 19 febr. P. 5 ;
=Capitala. 2010. 19 . P. 5.
972. Moraru, Anton. Pledoarie pentru demolarea monumentelor comuniste / Anton
Moraru // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 2.
973. Mustea, Sergiu. Chiinul istoric se distruge cu acordul factorilor de decizie :
interviu cu S. Mustea, pre. Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova / consemnare : Tamara
Gorincioi // Europeanul. 2010. 4 febr. P. 5.

73 ARTE PLASTICE
974. Botnari, Victor. O datorie fa de strmoi : [dezvoltarea olritului n Moldova] /
Victor Botnari // Art.infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 15.
975. Suruceanu, Valeria. Senintate pentru suflet : [despre creaia sculptorului Lazr
Dubinovschi (1910-1982) i pictorului Victor Ivanov (1910-2007)] / Valeria Suruceanu, Natalia
alaghinov // Art.infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 14.
976. , . 100- : [
. ] / // . . 2010.
25 . . 15.
977. , . : [ . ] / // . .
2010. 2 .
127

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


978. Bernaz, Oleg. Sfera artei i critica eticii : [pe marginea crii "Morales de lart" de
Carole Talon-Hugon, Paris, PUF, 2009] / Oleg Bernaz // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr
1/2. P. 19.
979. Braga. Tudor. Continuitate, diversitate, inovaii i sincronizare : prima Bienal Intern. de Art Decorativ (Chiinu, 2009-2010) / Tudor Braga // Art.infinit. 2010. Ian.Febr. (Nr 1). P. 13.
980. Ciobanu, Raisa. Fata care vorbete cu florile i ngerii : [despre creaia pictoriei
Valeria Duca] / Raisa Ciobanu // Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 8.
981. Dohotaru, Vasile. "Unii dibuie n ntuneric, eu am gsit lumina" : [interviu cu V.
Dohotaru, pictor] / pentru conformitate : Antonina Srbu // Capitala. 2010. 3 febr. P. 8.
982. Rusu-Haraba, Anastasia. O citire altfel : [chipul poetului Mihai Eminescu n creaia pictorului Ion Daghi] / Anastasia Rusu-Haraba // Art.infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P.
10.
983. Vrabie, Gheorghe. Arborele Eminescu : [despre creaia artistului plastic Aurel
David] / Gheorghe Vrabie // Art.infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 8-9.

78 MUZIC
984. Botgros, Nicolae. Nicolae Botgros : Talentele mor pe scen, se sting n vzul
lumii. Talentele nu se duc la pensie : [interviu cu dir. artistic i dirijorul Orchestrei na. "Lutarii"] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. 2010. 5 febr. P. 12.
985. Burghil, Lenua. Cu caravela, la Haiti : [interviu cu L. Burghil, interpret] / consemnare : Marina Lia // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 febr. P. 13.
986. Dnil, Aurelian. Maria Cebotari la Bucureti : [in memoriam interpretei de oper]
/ Aurelian Dnil // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 7.
987. Negur, Ion. i vei putea vedea i asculta ... : [despre activitatea naistului] / Ion
Negur // Art.infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 6-7.
988. Puic, Anioara. Anioara Puic : Viaa mea toat-i iubire : [interviu cu interpreta
de muzic uoar] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. 2010. Febr. (Nr 2). P. 6.
989. Railean, Leonid. Ion Negur, un noroc pentru nai ... : [despre creaia naistului] /
Leonid Railean // Art.infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 7.
990. , . " " : [ .
. ] / // . . 2010. 16 .
128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

991. , . " ": : [ : . ] / // . 2010. 26 . . 7.


60 de ani de la naterea dirijorului Orchestrei de muzic popular "Folclor" Petre
Neamu
992. Mocanu, Maria. Petre Neamu la 60 de ani / Maria Mocanu // Lit. i arta. 2010.
4 febr. P. 6.
993. Pruteanu, Ioana. Fenomenul Petru Neamu / Ioana Pruteanu // Capitala. 2010.
10 febr. P. 8.
994. Roibu, Nicolae. Omul care ne-a salvat folclorul / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2010. 5 febr. P. 7.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
995. Scorpan, Nicu. Vasile Brescanu: portret fr ram ... : [in memoriam regizorului i
actorului de cinema] / Nicu Scorpan // Art. infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 17.
996. Tusienne, Paul. Paul Tusienne : "Antrenamentele n studioul de circ mi-au marcat viaa" : [interviu cu iluzionistul moldovean de origine fr.] / consemnare : Andrei Loghin //
Timpul de diminea. 2010. 5 febr. P. 29.
997. , . ,
? : [ . . ] / // . . 2010. 23 .
792 Teatru. Art scenic
998. Cebotari, Sava. "Nu e corect s dm vina pe criz" : interviu cu S. Cebotari, actor
la Teatrul "Eugene Ionesco" / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2010. 5 febr.
P. 20.
999. Cucuruzac, Valentina. Muzeul UNITEM deocamdat, un depozit : [interviu cu
V. Cucuruzac, dir. Muzeului Uniunii Teatrale din Rep. Moldova] / interviu de Liliana Popuoi //
Flux european : ed. de vineri. 2010. 19 febr. P. 8.
1000. Grecu, Sandu. Sandu Grecu : "Actuala guvernare are o datorie fa de Teatrul
"Satiricus" : [interviu cu dir. artistic al Teatrului municipal "Satiricus I.L. Caragiale"] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2010. 4 febr. P. 4.

129

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1001. Korna, Tadeusz. "Nu m-am ateptat s ntlnesc la Chiinu att de muli
oameni interesai de Grotowski" : interviu cu T. Korna, dr. n teatrologie, Cracovia, Polonia /
a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2010. 19 febr. P. 17.
1002. Racovi, Petru. M bucur de fiecare clip de via ... : [interviu cu P.
Racovi, solist al Operei Na.] / consemnare : Tatiana Popa // Art.infinit. 2010. Ian.-Febr.
(Nr 1). P. 12.
1003. , . , : [
. . . . ] / //
. 2010. 12 . . 5.
1004. , . : [ . .
. . .. ] / // . . 2010. 16 .
50 de ani de la naterea lui Sandu Grecu, director artistic al Teatrului Satiricus "Ion
Luca Caragiale"
1005. Cheianu, Constantin. Un hectar de lun de la Sandu Grecu / Constantin
Cheianu // Jurnal de Chiinu. 2010. 12 febr. P. 20.
1006. Diviza, Ion. Arta de a conduce artitii / Ion Diviza // Timpul de diminea.
2010. 12 febr. P. 27.
1007. Proca, Pavel. Dosarul Sandu Grecu / Pavel Proca // Lit. i arta. 2010. 11
febr. P. 2.
1008. Ungureanu, Larisa. Steaua lui Sandu Grecu / Larisa Ungureanu // Capitala.
2010. 12 febr. P. 8.
In memoriam directorului artistic al Teatrului municipal de ppui "Gugu" Victor
tefaniuc (1947-2010)
1009. A murit Victor tefaniuc a plecat trist un artist care ne-a nvat s ne bucurm de via / consemnare : Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2010. 26
febr. P. 12. Cuprins : n timpul vieii a fost nedreptit / Larisa Ungureanu; A fost printre
primii care a cutat s ne familiarizeze cu arta ppureasc din alte ri / Olga Bejenaru ; O
personalitate pe care s-a sprijinit i se sprijin cultura noastr / Alexandru Grecu.
1010. Roibu, Nicolae. Actorul Victor tefaniuc a plecat dintre noi / Nicolae Roibu //
Timpul de diminea. 2010. 23 febr. P. 8.
1011. Roibu, Nicolae. Regele ppuarilor a plecat dintre noi / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 16.

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1012. Stncu, Eleonora. i copiii i vor pstra amintirea ... / Eleonora Stncu //
Art.infinit. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 16.
1013. Tamazlcaru, Elena. Victor tefaniuc i Viaa-i ca cel mai nobil rol ... / Elena
Tamazlcaru // Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1134)
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans
1014. , . : [ . . . ] / // . 2010. 26 .
. 7.
794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas(jocuri de gndire, perspicacitate i noroc).
1015. Bologan, Viorel. Cuvnt despre antrenorul meu : [in memoriam teoreticianului
i pedagogului de ah Veaceslav Cebanenco] / Viorel Bologan // Sport plus. 2010. 23
febr. P. 15.
1016. Brdescu, Pavel. Iosif Funk, la vrsta mplinirilor : [70 de ani de la naterea
maestrului sportului la jocul de dame] / Pavel Brdescu // Sport plus. 2010. 23 febr. P.
16.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
1017. Busuioc, Sergiu. Fr un suport financiar i material considerabil din partea
statului nu se poate pretinde la medalii olimpice : [despre Campionatul na. la lupte grecoromane, ed. 2010] / Sergiu Busuioc // Sport plus. 2010. 16 febr. P. 10-11.
1018. Busuioc, Sergiu. Tensiune i suspans la naionalele de seniori : [despre ed.
ordinar a campionatelor Moldovei la lupte libere, rezervate seniorilor] / Sergiu Busuioc, Vadim Iuti // Sport plus. 2010. 2 febr. P. 4-5.
1019. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu : Nu tim pe ce juctori vom miza n preliminariile Euro 2012 : [interviu cu pre. Federaiei Moldoveneti de Fotbal] / interviu realizat de
Vitalie Hadei // Jurnal de Chiinu. 2010. 19 febr. P. 21.
1020. Loghin, Andrei. Naturalizarea sportivilor: pro i contra? / Andrei Loghin // Timpul de diminea. 2010. 5 febr. P. 31.
1021. Loghin, Andrei. Vancouver-2010: misiune euat? : [despre rezultatele sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de iarn] / Andrei Loghin // Timpul de diminea. 2010.
19 febr. P. 23.
1022. Marinescu, Alexandru. Istoria Cupei Mondiale de fotbal (2-3) / Alexandru
Marinescu // Sport plus. 2010. 2, 9 febr. P. 15. Art. 1 : 26 ian.

131

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1023. , . : [
. . . ] / // .
. 2010. 19 . . 5.
1024. , . : , "" - : [
. . . , . . . ] / // . . 2010. 12 . . 5.
1025. ? : [ . .
. ,
, . "" [et al.] / //
. . 2010. 19 . . 5.
1026. , . : "
" : [ . . U-17] // . 2010. 5 . . 23.
1027. , . , : [
. "Voievod" . ] / // .
. 2010. 26 . . 5.
1028. , . , ! : [
. ] / //
. . 2010. 26 . . 5.
1029. , . : [ . . . ] / // .
. 2010. 5 . . 5.
1030. , . : ? : [
. . . . 2010- .] / // . .
2010. 12 . . 5.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE


811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
1031. Jitaru, Valentin. Ignoran sau neglijen? :[despre incorectitudinile toponimice] / Valentin Jitaru // Fclia. 2010. 27 febr. P. 4.

132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1032. Patra, Angela. Un manual reuit pentru toi elevii : [pe marginea man. "Limba
i Literatura Romn" pentru cl. a 11-a] / Angela Patra, Oxana Mardare // Fclia. 2010.
27 febr. P. 6.
1033. Pohil, Vlad. Ne aliniem la noile norme ortografice n numele unitii limbii romne : [interviu cu V. Pohil, lingvist] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. 2010.
12 febr. P. 8.
1034.
P. 2.

Tiron, tefan. Cum ne vorbim limba? / tefan Tiron // Fclia. 2010. 27 febr.

1035. Vieru, Vasile. Limba Moldoveneasc este maica limbii romne, sau Cte limbi
moarte, "literare romneti", au fost la nceput ... : [art. pre. Asoc. istoricilor "Meleag Natal =
" din Rep. Moldova] / Vasile Vieru // Comunistul. 2010. 19 febr. P. 10-11.
75 de ani de la naterea doctorului n filologie Maria Cosniceanu
1036. Ciobanu, Raisa. Cuvnt despre o distins doamn / Raisa Ciobanu // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 8.
1037. Dumbrveanu, Albina. Fidelitate profesional / Albina Dumbrveanu // Jurnal
de Chiinu. 2010. 2 febr. P. 8.
1038. Melniciuc, Cecilia. Cosnicenii / Cecilia Melniciuc, Ion Melniciuc // Lit. i arta.
2010. 4 febr. P. 7.
1039. Pohil, Vlad. O savant care ne ocrotete numele / Vlad Pohil // Lit. i arta.
2010. 4 febr. P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 835)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.135.1 Literatur romn
1040. Botta, Emil. Anotimp : [versuri] / Emil Botta // Timpul de diminea. 2010. 5
febr. P. 32.
1041. Dinescu, Viorel. Poetul cu vorb de aur : [versuri] / Lit. i arta. 2010. 4
febr. P. 1.
1042. Dumiteu, Ioan. Trage-i vlul de pe fruni, Grigore ... : [versuri dedicate poetului Grigore Vieru] / Ioan Dumiteu // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 5.
1043. Farago, Elena. Rugciune : [versuri] / Elena Farago // Florile dalbe. 2010.
18 febr. P. 7.

133

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1044. Goga, Octavian. Vorbeau azi noapte dou ape ... : [versuri] / Octavian Goga //
Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 1.
1045. Hllu, Florin. Dublul botez al lui Mihnea Cernat : [povestiri] / Florin Hllu //
Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 26. Cuprins : A doua zi; Cu o zi nainte.
1046. Tudoran, Dorin. Nesfrita pribegie : [poem] / Dorin Tudoran // Contrafort.
2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 17.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
1047. Anton, Doina-Cezara. Vis albastru ; Joc ceresc ; Fraged ploaie ; Strigtul
toamnei ; Oglinda iernii ; Fulgi de timp : [versuri] / Doina-Cezara Anton // Florile dalbe.
2010. 4 febr. P. 8.
1048. Anton, Ion. Catedrala Demnitii de Neam : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2010. 11 febr. P. 5.
1049. Babin, Dumitru. n loc de legmnt : [versuri] / Dumitru Babin // Fclia. 2010.
20 febr. P. 14.
1050. Blici, Gheorghe. Asigurare pe timp de criz ; Unor foti de Sfintele Srbtori :
[epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 26 febr. P. 23.
1051. Blici, Gheorghe. Dor; Unui scriitor scandalagiu : [epigrame] / Gheorghe Blici
// Jurnal de Chiinu. 2010. 23 febr. P. 15.
1052. Blici, Gheorghe. La aniversarea unui scriitor mediocru ; Parafraz : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 2 febr. P. 16.
1053. Blici, Gheorghe. Revelaie ; Protestul fiinei : [epigrame] / Gheorghe Blici //
Jurnal de Chiinu. 2010. 16 febr. P. 15.
1054. Blici, Gheorghe. Sinceritate la nunta de argint ; Unui rutcios : [epigrame] /
Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 febr. P. 15.
1055. Blici, Gheorghe. Studierea practic a legii atraciei pmntului ; Unui zgrcit
care servete oaspeii cu rita : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010.
12 febr. P. 23.
1056. Blici, Gheorghe. Unui ministru ; Rzbunarea lui donjuan : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 5 febr. P. 23.
1057. Beleag, Vladimir. Voci 2, sau Misterioasele sfere : [povestire] : (pt. a 7-a) /
Vladimir Beleag // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 20-21. Sfrit. nceputul :
Ian.-Febr. (Nr 12), 2009.
134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1058. Butnaru, Leo. Obsesii sau nasul-Bis : cosmogram / Leo Butnaru // Contrafort.
2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 14.
1059. Calamanciuc, Gheorghe. Atept s mori ; alunecnd n ne-cuvinte ; rana visului ; cavoul tristeilor : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc // Contrafort. 2010. Ian.-Febr.
Nr 1/2. P. 29.
1060. Calamanciuc, Gheorghe. Crat pe-o stea ; moartea-ntinerind ; logodnicul
toamnelor ; bogii srace ; O senzaie, o presimire ; urtul, regretele ; mireasa ; urt ; te
visez n galben ; memoria : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc // Lit. i arta. 2010. 4 febr.
P. 5.
1061. Crare, Petru. Eu nu m las de limba noastr, de limba noastr cea romn! :
[versuri] / Petru Crare // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 1.
1062. Chiriac, Teo. Furitorul de vise : [versuri] / Teo Chiriac // Timpul de diminea.
2010. 12 febr. P. 14. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea lui Grigore Vieru").
1063. Costenco, Nicolai. Iarn : [versuri] / Nicolai Costenco // Florile dalbe. 2010.
18 febr. P. 1.
1064. Diordiev, Ion. Ct nu beau ... ; Urgen ; Coeren ; Amic fidel : [epigrame] /
Ion Diordiev // Pro farmacia. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1/2). P. 16.
1065. Diviza, Ion. Apreciere freasc ; Disput actual : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de diminea. 2010. 22, 23 febr. P. 8.
1066. Diviza, Ion. Ca la rui ; Unei studente superbe : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 1, 2 febr. P. 8.
1067. Diviza, Ion. Dimineaa beivului ; Politicieni la tribun : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de diminea. 2010. 3, 4 febr. P. 8.
1068. Diviza, Ion. Ginere n casa socrului ; Politicieni la tribun : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 8, 9 febr. P. 8.
1069. Diviza, Ion. Incoruptibilii ; Eroul zilelor noastre : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 10, 11 febr. P. 8.
1070. Diviza, Ion. Poet pragmatic ; Femeii iubite : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
diminea. 2010. 24, 25 febr. P. 8.
1071. Diviza, Ion. Unui corupt ; Publicist rzvrtit : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul
de diminea. 2010. 17, 18 febr. P. 9.

135

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1072. Diviza, Ion. Ziua Sfntului Valentin ; Unui matematician : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 15, 16 febr. P. 8.
1073. Doni, Gheorghe. Rugciunea unui romn fr de ar ; Pinea noastr cea dea pururi : [versuri] / Gheorghe Doni // Fclia. 2010. 6 febr. P. 16.
1074. Guzun, Elena. Sclav transparent al poeziei ; Clipa verde ; 1+1=1 ; ... Tot ce
eti tu ; Am fost atunci ca piatra : [versuri dedicate poetului Grigore Vieru] / Elena Guzun //
Florile dalbe. 2010. 4 febr. P. 8.
1075. Lari, Leonida. Sear de iarn : [versuri] / Leonida Lari // Florile dalbe. 2010.
4 febr. P. 1.
1076. Matei, Valeriu. Lacrim n pustiu : [versuri dedicate poetului Grigore Vieru] /
Valeriu Matei // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 1.
1077. Moraru, Haralambie. Era numai ea i eram numai eu : (fragm. de roman) /
Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 6.
1078. Rdi, Viorica. Marin ; pmnt pn seara ; scriu la singurtatea mamei ; n
adncul nopii ; zpad la cas ; st n privire ; n gndul mamelor : [versuri] / Viorica Rdi //
Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 19.
1079. Romanciuc, Vasile. Cine te pndete din lacrim? ; Mtile ; De carte nfiat ...
; Rscruci ; n ara asta Gulliver n-a fost ... ; Locuim ntr-o mizerie lcuit ; Ce ai visat cndva
; Aur, glorie, vis ; Observi? S-au nmulit cameleonii ... ; Omul de zpad ; Iubirea ce ni-i dat
; Joc ; Suntem invitaii lui Esop ... ; Everest : [versuri] / Vasile Romanciuc // Contrafort.
2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 7.
1080. Rusnac, Anatol. Verbul cel lumintor : [versuri] / Anatol Rusnac // Lit. i arta.
2010. 18 febr. P. 5.
1081. Silvestru, Aurelian. Capul plecat : [povestire] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta.
2010. 4 febr. P. 1.
1082. Silvestru, Aurelian. Tristeea : [povestire] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta.
2010. 18 febr. P. 1.
1083. Slutu-Soroceanu, Nina. Crucea vieii ; Ca din vecie ; Nite cini ... ; Abia ; i
bocete vntul ... ; Doin de nemoarte ; Suspine ; Scut ; Doin de alin ; Pentru veci ; Nu-i
nimeni ca tine ... ; Singurtatea : [versuri] / Nina Slutu-Soroceanu // Lit. i arta. 2010. 25
febr. P. 5.
1084. Sprncean, Vitalie. Imperialitii fr imperiu : jurnal american / Vitalie Sprncean // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 24.

136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1085. Vieru al nostru : [in memoriam poetului Grigore Vieru] // Florile dalbe. 2010.
11 febr. P. 8. Cuprins : Vmile lui Grigore Vieru / Spiridon Vangheli ; Rug pentru poet :
[versuri] / Raisa brn ; Ne-am vzut sufletul / Ion Ungureanu ; Vieru-al meu : [versuri] /
Paul Abucean ; Focul scrisului latin ... : [versuri] / Nicolae Nicoara-Horia.
1086. Vieru, Grigore. Ars poetica ; Pentru ea : [versuri] ; Limba romn : (din eseul
"Pregtindu-m de moarte, m-am trezit pregtindu-m de via") / Grigore Vieru // Florile
dalbe. 2010. 11 febr. P. 1, 8.
1087. Vieru, Grigore. Cu viaa, cu dorul : [versuri] / Grigore Vieru // Pro farmacia.
2010. Ian.-Febr. (Nr 1/2). P. 1.
1088. Vieru, Grigore. Formular; Taina care m apr : [versuri] / Grigore Vieru //
Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 9, 19. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani
de la naterea lui Grigore Vieru"). Cuprins : Casa printeasc ; Cmile ; Ars poetica ;
Autobiografic ; Singurtate ; Legmnt lui Mihai Eminescu ; Trei culori ; Fptura Mamei.
1089. Vieru, Grigore. Lpticul = Ma fasse de je ait ; Frumoas-i limba noastr = Ma
langue est belle : [versuri] / Grigore Vieru ; trad. n fr. de Sergiu Guu // Fclia. 2010. 13
febr. P. 3.
1090. Vieru, Grigore. Legmnt : [versuri] / Grigore Vieru // Art. infinit. 2010. Ian.Febr. (Nr 1). P. 1.
1091. Vieru, Grigore. Pentru ea : [versuri] / Grigore Vieru // Natura. 2010. Febr.
(Nr 2). P. 1.
1092. Vieru, Grigore. Testamentul : (fragm. din discursul rostit de poetul Grigore
Vieru pe 30 aug. 2007, la ncununarea sa cu tit. de Doctor Honoris Causa al Acad. de tiine
a Moldovei) // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 18. (Ed. spec. "Litanii pentru
org : 75 de ani de la naterea lui Grigore Vieru").
821.161.1 Literatur rus
1093. , . "" ; : [] / //
plus. 2010. 19 . . 15.
1094. , . : [] / //
plus. 2010. 19 . . 15.
1095. , . ; ; , 21 ;
: [] / // plus. 2010. 19 . . 15.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
1096. , . : [] / // plus. 2010. 19 . . 15.
137

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

821.162.1 Literatur polonez


1097. Bonowicz, Wojciech. Celan ; Vntori ; Noi ; 39 ; Copacii ; Stlpi : [versuri] /
Wojciech Bonowicz ; n rom. de Ioana Ieronim // Contrafort. 2010. Ian.- Febr. Nr 1/2.
P. 29.

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


821.111(73).0 Literatur american n limba englez
1098. Nstase, Rzvan Mihai. Reeta pierdut : [pe marginea romanului "Simbolul
pierdut" de Dan Brown, Bucureti, ed. Rao, 2009] / Rzvan Mihai Nstase // Contrafort.
2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 30.
821.112.2.0 Literatur german
1099. Dru, Ruxanda. Martin Walser un scriitor prolific, incomod, riscant : [despre
creaia scriitorului germ.] / Ruxanda Dru // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 32.
1100. Dru, Ruxanda. Thomas Brussig sau Viaa pe "Aleea Soarelui" : [pe marginea romanului "Aleea Soarelui" de Thomas Brussig, Bucureti, ed. Humanitas, 2003] /
Ruxanda Dru // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 30.
1101. Lange-Muller, Katja. Ct de adevrat trebuie s fie literatura? : [interviu cu
scriitoarea germ. K. Lange-Muller : reluat din ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeiting,
26 aug. 2007] / interviu realizat de Johanna Aborjan ; trad. din germ. de Emanuela
Sprncean // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 31.
821.135.1.0 Literatur romn
1102. Cimpoi, Mihai. Iniieri n umbre i luminiuri : [pe marginea creaiei scriitorului
i publicistului Cezar Straton] / Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 7.
1103. Dumbrveanu, Andrei. Un sacerdot al pdurii : [pe marginea creaiei scriitorului i publicistului Cezar Straton] / Andrei Dumbrveanu // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P.
7.
1104. Galaicu-Pun, Emilian. Carte de adio : [in memoriam Marin Mincu, scriitor
romn] / Emilian Galaicu-Pun // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 22.
1105. Gavrili, Raisa. Eternul Eminescu : [pe marginea operei eminesciene] / Raisa
Gavrili // Fclia. 2010. 13 febr. P. 16.
1106. Tudoran, Dorin. Dorin Tudoran : "Pe mine gndul oricrei forme de cenzur
m nelinitete" : [interviu cu poetul romn] / interlocutor : Vasile Grne // Contrafort. 2010.
Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 16-18.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1107. Ababii, Ion. Natura buntii sale ajunge pentru fiecare ... : [in memoriam poetului
Grigore Vieru] / Ion Ababii // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 2.
1108. Apetri, Dumitru. "S v spun o ntmplare ..." : [in memoriam lui Vasile Coroban,
critic i istoric literar] / Dumitru Apetri // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 7.
1109. Apetri, Dumitru. Srbtoritul o personalitate admirabil : [100 de ani de la naterea criticului i istoricului literar] / Dumitru Apetri // Fclia. 2010. 13 febr. P. 13.
1110. Bjenaru, George. Cartea unui vizionar : [pe marginea vol. "nsemnri de pe
front: (Scrisori din Basarabia" de Nicolae Dabija, Craiova, Scrisul Romnesc] / George
Bjenaru // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 4.
1111. Beli, Liviu. "S fie-al naibii cel care nu bea ...!" : (1, 2) : [omagii poeilor Grigore
Vieru i Petru Crare] / Liviu Beli // Pro farmacia. 2010. Ian.-Febr. (Nr 1/2). P. 14-15.
1112. Beleag, Vladimir. Primul i cel mai mare acuzat de naionalism, profesorul Vasile Coroban : [in memoriam] / Vladimir Beleag // Flux european : ed. de vineri. 2010.
12 febr. P. 10.
1113. Blajinu, Dumitru. i plcea s doinesc : [in memoriam poetului Grigore Vieru] /
Dumitru Blajinu // Ziarul de gard. 2010. 11 febr. P. 15.
1114. Burlacu, Alexandru. Ion Dru ntre Cervus Divinus i mroag : [despre creaia
scriitorului] / Alexandru Burlacu // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 13.
1115. Cazacu, Nicolae. Vasile Coroban n viziunea contemporanilor si : (100 de ani de
la naterea criticului i istoricului literar) / Nicolae Cazacu, Ana Bejenaru // Fclia. 2010.
13 febr. P. 13.
1116. Cpi, Ionel. Grigore Vieru?! : [in memoriam poetului] / Ionel Cpi // Lit. i arta.
2010. 25 febr. P. 4 ; Natura. 2010. Febr. (Nr 2). P. 8.
1117. Cru, Tamara. Erezia de la un gulag la altul : [pe marginea vol. "Ultimii eretici ai Imperiului" de Vasile Ernu, Iai, Polirom, 2009] / Tamara Cru // Contrafort. 2010.
Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 10.
1118. Crlan, Florin. 14 februarie. Grigore Vieru, Sfntul Valentin al romnilor / Florin
Crlan // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 4.
1119. Chiper, Grigore. Erudiia prin eseuri i cronici de carte : [pe marginea crii
"Spaii i oglinzi" de Eugen Lungu, Chiinu, ed. Prut Intern., 2009] / Grigore Chiper // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 8.

139

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1120. Ciobanu, Vitalie. "Ereziile" intelectualului dezabuzat : [pe marginea vol. "Ultimii
eretici ai Imperiului" de Vasile Ernu, Iai, Polirom, 2009] / Vitalie Ciobanu // Contrafort.
2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 9.
1121. Ciocanu, Ion. Jinduirea certitudinii : [despre creaia poetului Gheorghe Doni] /
Ion Ciocanu // Fclia. 2010. 6 febr. P. 16.
1122. Ciocanu, Ion. Povestiri vesele, dar nu prea ... : [pe marginea crii "Un pete
cu picioare" de Ion Diordiev] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. 2010. 4 febr. P. 7.
1123. Codreanu, Theodor. Aforismele lui Grigore Vieru : [pe marginea operei poetului] / Theodor Codreanu // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 4.
1124. Colesnic, Iurie. Un destin mai mult ca o poveste : [60 de ani de la naterea
prozatorului Haralambie Moraru] / Iurie Colesnic // Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 6.
1125. Corbu, Haralambie. n vltoarea anilor : [interviu cu H. Corbu, critic i istoric literar] / consemnare : Tatiana Rotaru // Moldova suveran. 2010. 16 febr.
1126. Curtescu, Margareta. Triumful spiritului : [60 de ani de la naterea poetului
Gheorghe Calamanciuc] / Margareta Curtescu // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 5.
1127. Dinescu, Viorel. Anul nemulumirii noastre : [60 de ani de la naterea poetului
Gheorghe Calamanciuc] / Viorel Dinescu // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 5.
1128. Dolgan, Mihail. O alt hermeneutic a Formular-ului vierean : [despre poezia
"Formular" de Grigore Vieru] / Mihail Dolgan // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 5.
1129. Erizanu, Maria-Paula. Mi se pare mai grav s ucizi (tineri) dect s incendiezi
o cldire urt : [dialog cu M.-P. Erizanu, aut. eseului "Aceasta este prima mea revoluie.
Furai-mi-o"] / a consemnat : Ludmila Bulgar // Ziarul de gard. 2010. 25 febr. P. 14.
1130. "Eu nu m las de limba noastr ..." : [poetul Petru Crare la 75 de ani de la
natere] // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 6. Cuprins : Apogeu al satirei i umorului estprutean / Ion Ciocanu ; Finul lui Pepelea cel iste ca un proverb! / Ion Ungureanu ; Petru
Crare cu ale sale Sgei orientate spre Carul cu proti ... / Elena Tamazlcaru.
1131. Gheorghi, Eugen. Haralambie nu vrea s rmn singur : [60 de ani de la
naterea prozatorului Haralambie Moraru] / Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2010. 18 febr.
P. 6.
1132. Jitaru, Valentin. Instituie a Nordului, scriitor total : [60 de ani de la naterea
poetului Gheorghe Calamanciuc] / Valentin Jitaru // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 5.

140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1133. Josu, Nina. Un nou volum dedicat poetului Grigore Vieru : [pe marginea vol.
"Grigore Vieru n amintirile contemporanilor", Iai, ed. Princeps Edit, 2010] / Nina Josu // Lit.
i arta. 2010. 4 febr. P. 8.
1134. Jucov, Titus. Azi, mine i oricnd ... : [in memoriam poetului Grigore Vieru :
interviu cu T. Jucov, dir. artistica al Teatrului "Licurici"] / interlocutor : Ana Banto // Art. infinit.
2010. Ian.-Febr. (Nr 1). P. 4-5.
1135. Marin, Gheorghe. Ultimul Mohican : [in memoriam scriitorului Arhip Cibotaru] /
Gheorghe Marin // Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 5.
1136. Metleaeva, Miroslava. nfruntnd stereotipurile : (un punct de vedere asupra
lit. rom. din Basarabia din ultimele trei decenii ale s. XX i nceputul s. XXI) / Miroslava
Metleaeva ; trad. din lb. rus // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 4.
1137. Nechit, Irina. Scrisul mpotriva durerii : [pe marginea vol. "Neamul prin fii si"
de Gheorghe Marin. Ch., 2009] / Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2010. 2 febr. P.
10.
1138. Partole, Claudia. Nscut pentru a iubi Cuvntul : [pe marginea crii "Leagnul
rnii mele" de Anatol Rusnac] / Claudia Partole // Lit. i arta. 2010. 25 febr. P. 5.
1139. Popa, Nicolae. Petru Crare satir fr show : [pe marginea creaiei poetului] / Nicolae Popa // Jurnal de Chiinu. 2010. 16 febr. P. 8.
1140. Pruteanu, Ioana. Petru Crare un Creang basarabean n ale satirei : [75 de
ani de la naterea scriitorului] / Ioana Pruteanu // Capitala. 2010. 17 febr. P. 8.
1141. Sprncean, Vitalie. Capcanele negndirii : [dialog cu o carte : pe marginea
vol. "Ultimii eretici ai Imperiului" de Vasile Ernu, Iai, Polirom, 2009] / Vitalie Sprncean //
Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 11.
1142. Tofan, Alina. Autobiografia ca eseu : [Constantin Cheianu despre Perestroika
la moldoveni : pe marginea crii "Sex & Perstroika", Ch., ed. Cartier, 2009] / Alina Tofan //
Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 27-28.
1143. Vieru, Clin. Grigore Vieru : "Dect s mor strivit de copita lor, mai bine s cad
pe cmpul de lupt" : interviu cu parlamentarul C. Vieru, fiul poetului Grigore Vieru / pentru
conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2010. 11 febr. P. 10, 15.
1144. Vieru, Raisa. "l atept mereu. Acum i n veac" / Raisa Vieru // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 11. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea lui Grigore Vieru").

141

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1145. Vieru, Raisa. Raisa Vieru : "l iubesc pe Grigore i dup moartea sa ..." : [interviu cu soia poetului Grigore Vieru] / consemnare : Natalia Rozamirina // Aliana Moldova
Noastr. 2010. 19 febr. P. 5 ; Moldova Noastr. 2010. 19 . P. 5.
1146. Zub, Alexandru. Semne de lumin pe o hart sngernd : [pe marginea vol.
"Harta noastr care snger. Desrai" de Nicolae Dabija, Craiova, "Scrisul Romnesc",
2008] / Alexandru Zub // Lit. i arta. 2010. 4 febr. P. 4.
100 de ani de la naterea criticului i istoricului literar Vasile Coroban
1147. Centenar Coroban. Omul de spirit / rubric ngrijit de Vladimir Beleag //
Timpul de diminea. 2010. 5 febr. P. 27. Art. 1 : 30 oct. 2009. Cuprins : 32. Ubi
sunt? ; 33. i drept c eti din ... Birma? ; 34. Ti ia mai bine i citete / Lazr Ciobanu ; 35.
Pastile? .. Numai vin! / Ana Banto.
1148. Centenar Coroban. Omul de spirit / rubric ngrijit de Vladimir Beleag //
Timpul de diminea. 2010. 19 febr. P. 20. Art. 1 : 30 oct. 2009. Cuprins : Friptur
de ... cauciuc / Eugen Lungu ; S te redacteze ... brbatu-tu! / P. Vrtosu.
1149. Centenar Coroban. Omul de spirit / rubric ngrijit de Vladimir Beleag //
Timpul de diminea. 2010. 26 febr. P. 16. Art. 1 : 30 oct. 2009. Cuprins : 38. Tu, fiu
de mare pop! Ticlosule! / Lazr Ciobanu ; 39. Homer i ... Jucenco ; Numai civa abonai /
Ion pac.
1150. Cimpoi, Mihai. Cciula lui Coroban n oglinda lui Barthes / Mihai Cimpoi // Lit.
i arta. 2010. 11 febr. P. 7.
1151. Gorincioi, Tamara. Invincibilul Vasile Coroban / Tamara Gorincioi // Capitala.
2010. 19 febr. P. 8.
1152. Vasilache, Vasile. Despre Vasile Coroban : [cuvnt rostit la serata de comemorare a prof., apr. 1988 : reprodus dup vol. "Focul din verb"] / Vasile Vasilache // Timpul de
diminea. 2010. 12 febr. P. 30.
In memoriam poetului Grigore Vieru (1935-2009)
1153. Chiriac, Teo. El rmne mereu aproape ... / Teo Chiriac // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 14. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea lui
Grigore Vieru").
1154. Chirtoac, Dorin. Suntem ostaii lui ... / Dorin Chirtoac // Lit. i arta. 2010.
11 febr. P. 1.
1155. Cimpoi, Mihai. A fost i un educator naional / Mihai Cimpoi // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 14. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea
lui Grigore Vieru").

142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1156. Cimpoi, Mihai. Dialogul cu Dumnezeu / Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2010.
11 febr. P. 3.
1157.
P. 12.

Ciobanu, Ion. Steaua lui Grigore Vieru / Ion Ciobanu // Fclia. 2010. 6 febr.

1158. Dabija, Nicolae. Dumnezeu l-a srutat pe frunte / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 1.
1159. Dabija, Nicolae. O ntmplare cu Grigore Vieru / Nicolae Dabija // Timpul de
diminea. 2010. 12 febr. P. 14. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea lui Grigore Vieru").
1160. Dergaci, Nicolae. Grigore Vieru, elevul / Nicolae Dergaci // Lit. i arta. 2010.
11 febr. P. 4.
1161. Duca, Gheorghe. Gheorghe Duca : Nu exist loc de trg privind Limba Romn! : [alocuiunea pre. Acad. de tiine a Moldovei n cadrul conf. intern. consacrat celei dea 75-a aniversri de la naterea poetului Grigore Vieru, 13 febr. 2010] // Univers pedagogic
pro. 2010. 18 febr. P. 14.
1162. Duca, Gheorghe. Nimeni nu dorete s vorbeasc despre Grigore Vieru la
timpul trecut / Gheorghe Duca // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 3.
1163. Filat, Vladimir. Mereu ndatorai fa de Vieru / Vladimir Filat // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 1.
1164. Ghidirim, Gheorghe. "Mi-a zguduit n strfunduri firea ..." / Gheorghe Ghidirim
// Lit. i arta. 2010. 18 febr. P. 5.
1165. Ghimpu, Mihai. O poezie genial de simpl / Mihai Ghimpu // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 1.
1166. Grdinaru, Lilia. Clipe unice trite alturi de poet / Lilia Grdinaru // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 4.
1167. Grdinaru, Lilia. Grigore Vieru "pstorete" coala de la Ciocana : [interviu cu
dir. c. primare "Grigore Vieru", mun. Chiinu] / consemnare : A. Z. // Natura. 2010.
Febr. (Nr 2). P. 9.
1168. [Grigore Vieru 75] // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 20, 23.
(Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea lui Grigore Vieru"). Cuprins : "Romnia se ntinde pn la Grigore Vieru" / Constantin Tnase ; Cu Dumnezeu n inim, cu
condeiul n mn / protoiereu Ioan Ciuntu ; El n-a tiut ce nseamn conjunctura / Gheorghe
Ghidirim ; A fost oaspete drag n casa mea / Ion Borevici ; M bucur c l-am pictat pe Vieru /
Gheorghe Vrabie ; De la el am aflat taina care ne apr / Alexei Marulea ; ["Este o pierdere
143

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

crunt ..."] / Ion Hadrc ; ["A fost un om special ..."] / Anastasia Lazariuc ; ["Sunt mhnit i
nu am cuvinte s-mi exprim durerea ..."] / Mircea Snegur ; ["E o mare nedreptate ..."] / Sofia
Vicoveanca.
1169. Grosu, Lidia. Poetica "dorurilor interzise" : [despre universul operei lui Grigore
Vieru] / Lidia Grosu // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 4.
1170. n biserica spiritual a neamului // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P.
15. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea lui Grigore Vieru"). Cuprins :
"Vieru este ctitorul bisericii spirituale a poporului nostru" ; "Era foarte uor s lucrezi cu el" /
Mihai Ciobanu ; "A fost printele nostru spiritual" / tefan Andronic ; "Avea o dragoste aparte
fa de oameni" / Anatol Chiriac ; "Era un mare cunosctor al muzicii populare" / Petre
Neamu.
1171. Lucinschi, Petru. Miracolul trestiei gnditoare / Petru Lucinschi // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 1.
1172. Matei, Valeriu. Fericirea i nefericire poetului / Valeriu Matei // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 14. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la naterea
lui Grigore Vieru").
1173. Morra, Mihai. Poetul renviat n limba romn / Mihai Morra // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 3.
1174. Nanea, Vasile. Mai viu ca oricnd / Vasile Nanea // Lit. i arta. 2010. 11
febr. P. 3.
1175. Partole, Claudia. Omniprezena lui Grigore Vieru / Claudia Partole // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 4.
1176. Punescu, Adrian. Poetul divin al neamului nostru / Adrian Punescu // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 13. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani de la
naterea lui Grigore Vieru").
1177. Popa, Iulius. Dornic de o revedere l voi cuta mereu / Iulius Popa // Lit. i
arta. 2010. 11 febr. P. 5.
1178.
P. 1.

Reni, Alecu. Iubirile Poetului / Alecu Reni // Natura. 2010. Febr. (Nr 2).

1179. Ropot, Simion. Un Vieru ne vede / Simion Ropot // Lit. i arta. 2010. 18
febr. P. 5.
1180. Rusu, Ozea. Trei zile memorabile la Piatra-Neam / Ozea Rusu // Lit. i arta.
2010. 18 febr. P. 5.

144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1181. Scutelniciuc, Ion. A fost, este i va fi al acestui neam ... / Ion Scutelniciuc //
Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 4.
1182. Snegur, Mircea. Cu drag, despre Grigore Vieru / Mircea Snegur // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 1.
1183. i nefiind printre noi, el ne adun ... : interviu cu oamenii de cultur : Nicolae
Botgros, Iurie Sadovnic, Vadim Gherghela [et al.] / pentru conformitate : Dinu Rusu // Natura. 2010. Febr. (Nr 2). P. 8.
1184. Tnase, Constantin. Basarabia n cea i n lacrimi / Constantin Tnase //
Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 10. (Ed. spec. "Litanii pentru org : 75 de ani
de la naterea lui Grigore Vieru").
1185. urcanu, Iano. Datorit lui ne simim cu adevrat romni : [meditaii ale scriitorului Iano urcanu] / a nregistrat : Corina Lebedinschi // Natura. 2010. Febr. (Nr 2).
P. 8.
1186. Ungureanu, Ion. Scrisoare ctre Grigore Vieru / Ion Ungureanu // Lit. i arta.
2010. 11 febr. P. 2.
1187. Ursu, Elena. In memoriam Grigore Vieru // Elena Ursu // Fclia. 2010. 27
febr. P. 6.
1188. Vangheli, Spiridon. Grigore Vieru a scos spinul din sufletul neamului nostru /
Spiridon Vangheli // Timpul de diminea. 2010. 12 febr. P. 14. (Ed. spec. "Litanii
pentru org : 75 de ani de la naterea lui Grigore Vieru").
1189. Vicol, Mihai Sultana. Dumnezeu a pus ordine n lacrimile lui Grigore Vieru /
Mihai Sultana Vicol // Lit. i arta. 2010. 11 febr. P. 5.
821.161.1.0 Literatur rus
1190. , . : [ 150-
. . . ] / // . 2010. 5, 12
. . 21 ; 19 . . 19.
1191. , . : 150
. . / // .
2010. 3 .
1192. , . " " : [10 .
. . ] / // . . 2010. 12 .
. 7.

145

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1193. , . : [10 .
. . : . - . . . ] / // . . 2010. 11 . .
14.
1194. : 150- . . //
. 2010. 5 . . 21. . .
821.161.1(478).0 Literatur rus din Republica Moldova
1195. , . : [
] / // . 2010. 12 . . 8.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1196. , . - : [ . . . .
] / // . . 2010. 4 .
. 14.
929 tiine biografice i nrudite
A murit Victor tefaniuc a plecat trist un artist care ne-a nvat s ne bucurm de
via. Vezi Nr 1009
Burlacu, Alexandru. Un fenomen complex: Victor Cirimpei : [70 de ani de la naterea
cercettorului folclorist]. Vezi Nr 929
Cheianu, Constantin. Un hectar de lun de la Sandu Grecu. Vezi Nr 1005
Diviza, Ion. Arta de a conduce artitii . Vezi Nr 1006

93/94 ISTORIE
930.85 Istoria civilizaiilor. Istoria culturilor
1197. Popovschi, Valeriu. Francezul Alexandre Walewsky, Principatele Romne i
politica Rusiei ariste : [despre diplomatul i omul politic (1810-1868)] / Valeriu Popovschi //
Timpul de diminea. 2010. 5 febr. P. 28.
1198. Portelli, Alessandro. "Istoria oral este un antidot pentru orice naraiune care
domin" : interviu cu A. Portelli, prof. la Univ. "La Sapienza" din Roma // Sptmna. 2010.
19 febr. P. 3.

146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(478) Istoria Republicii Moldova
1199. Cau, Igor. Comportamentul sovieticilor n 1944, la revenirea lor n Basarabia /
Igor Cau // Timpul de diminea. 2010. 19 febr. P. 19.
1200. Cau, Igor. Igor Cau : "Nu poi s avansezi spre europenizare fr o voin
ferm de distanare de crimele i nclcrile flagrante ale dreptului omului din perioada sovietic" : [interviu cu istoricul, membru al Comisiei de studiere i apreciere a regimului comunist
totalitar din Rep. Moldova] / interviu realizat de Vasile Grne i Vitalie Ciobanu // Contrafort.
2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 4.
1201. Cuco, Andrei. Andrei Cuco : "ansa practic pe care o ofer munca n cadrul Comisiei oricrui istoric este accesul nengrdit la arhive i desecretizarea urgent i
total a acestora" : [interviu cu istoricul, membru al Comisiei de studiere i apreciere a regimului comunist totalitar din Rep. Moldova] / interviu realizat de Vasile Grne i Vitalie
Ciobanu // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 5.
1202. Negur, Petru. Petru Negur : "mi voi aduce contribuia la studierea practicilor
de "rezisten" ale populaiei civile (i ale intelectualilor) fa de msurile represive i opresive
aplicate de regimul sovietic" : [interviu cu istoricul, membru al Comisiei de studiere i apreciere a regimului comunist totalitar din Rep. Moldova] / interviu realizat de Vasile Grne i
Vitalie Ciobanu // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 6, 8.
1203. Parasca, Pavel. Pe cine deranjeaz "Comisia Cojocaru"? : [despre activitatea
Comis. pentru studierea i aprecierea regimului comunist din Rep. Moldova] / Pavel Parasca
// Timpul de diminea. 2010. 24 febr. P. 4.
1204. Srbu, Antonina. Crimele comunismului povestite de martori : [despre relatrile egumenei Agnesia, mnstirea Cueluca, oldneti] / Antonina Srbu // Capitala.
2010. 19 febr. P. 7.
1205. evcenco, Ruslan. Strmutarea organizat din Moldova : cum a avut loc : [n
perioada 1940-1941 i 1944-1970] / Ruslan evcenco // Aliana Moldova Noastr. 2010.
19 febr. P. 10-11 ; 26 febr. P. 7 ; Moldova Noastr. 2010. 19, 26 . P. 7.
1206. Varta, Ion. 13 ani de infern pentru populaia RSSM [(1940-1941 i 1944-1956)
: din istoria regimului totalitar comunist] / Ion Varta // Timpul de diminea. 2010. 26 febr.
P. 19.
1207. Varta, Ion. Persoane omorte n timpul deportrilor din 5-6 iulie 1949 [operaiunea "" ("Sud")] din RSSM i manifestri de rezisten armat / Ion Varta // Lit. i arta.
2010. 25 febr. P. 7.

147

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

1208. , . :
: [ -. . ] /
// plus. 2010. 26 . . 17.
94(498) Istoria Romniei
1209. Codru, Mariana. Partizanii libertii de la Nucoara : [pe marginea vol. "Lupttorii din muni". Toma Arnuoiu, grupul de la Nucoara". Documente ale anchetei, procesului
i deteniei de Ioana-Raluca Voicu-Arnuoiu, ed. Vremea, 2009] / Mariana Codru // Contrafort. 2010. Ian.-Febr. Nr 1/2. P. 15.
94(=135.1) Istoria romnilor
1210. , . : .
/ // plus. 2010. 5 . . 15.

148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 2-2010


Bostan, Raisa 791
Botgros, I. 766
Botgros, Nicolae 984, 1183
Botnari, Victor 974
Botta, Emil 1040
Boan, Igor 504, 564
Braga, Tudor 979
Braghi, Dumitru 614
Bragoi, Petru 792
Brdescu, Pavel 1016
Brescanu, Vasile 995
Brown, Dan 1098
Brussig, Thomas 1100
Bucun, N. 857
Budeanu,Gheorghe 505, 578
Buditeanu, Alexandru 971
Bujor, Leonid 767
Bulat, Eduard 727
Bulgar, Ludmila 1129
Buliga, Valentina 754-55
Burduja, Nina 793
Burduja, Raisa 794-95
Burea, Irina 492
Burghil, Lenua 985
Burlacu, Alexandru 929, 1114
Busuioc, Sergiu 1017-18
Butnaru, Leo 1058
Buz, Simion 474

A
Ababii, Ion 916, 1107
Aborjan, Johanna 1101
Abucean, Paul 1085
Achiri, Ion 762-63, 853, 874
Adamciuc, Aurelia 787
Adenauer, Konrad 715
Albu, Angela 764
Andronic, tefan 1170
Andros,Timofei 960
Anton, Doina-Cezara 1047
Anton, Ion 1048
Apetri, Dumitru 1108-09
Argint, Larisa 900
Arhip, Stela 788-89
Arion, Liubov 464
Arnuoiu,Toma 791
B
Babin, Dumitru 854, 1049
Baciu,Valentina 500, 559- 60, 559
Balan, Valerian 923
Balmo, Galina 753
Banari, Ana 790
Banto, Ana 1134, 1147
Bjenaru, George 1110
Bsescu, Traian 580
Blici, Gheorghe 1050-56
Bejenaru, Ana 1115
Bejenaru, Olga 1009
Beli, Liviu 1111
Belicov, Serafim 501
Bendas, Mihai 906
Bernaz, Oleg 978
Berzoi, I. 855
Beleag, Vladimir 1057, 1112, 1148
Brnaz, Svetlana 856
Blajinu, Dumitru 1113
Bobeic, Constantin 765
Bogatu, Petru 502, 561, 567-68, 595, 733
Bolboceanu, Aglaida 763
Bologan, Viorel 1015
Bonowicz, Wojciech 1097
Bordian, Viorica 901
Borisova, Ludmila 507
Borevici, Ion 784
Borzac, Paul 503
Bostan, Daria 473

C
Calamanciuc, Gheorghe 1059-60, 1126, 1127,
1132
Calmc, Ion 796-97
Calmc, Maria 902-03
Calverley, Ch. S. 791
Caner, Valeriu 940-41
Canr, Alexandru 515
Capa,Tudor 473
Carp, Lilia 798
Carabulea, Ion 474
Cartaleanu, T. 746, 747
Cau, Igor 1199, 1200
Cataraga, Elena 799, 800
Caer, Elena 913
Cazacu, Lilia 933
Cazacu, Nicolae 1115
Cpi, Ionel 1116
Crare, Petru 644, 1061, 1130, 1139-40
Crare, Viorica 667, 678
149

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010


Cru, Tamara 1117
Cru, Elena 858
Cmpeanu, Ioana 506
Crlan, Florin 1118
Crna, Teo 474
Ceban, Corina 768
Ceban, Eugenia 756
Cebanenco, Veaceslav 1015
Cebotari, Sava 998
Cernat, Mihnea 773
Cernea, Gheorghe 769
Cernei, Ion 480
Ceuev, Visarion 507
Cheianu, Constantin 508-09, 1142
Chifu, Iulian 569
Chiper, Grigore 1119
Chiriac, Anatol 1170
Chiriac, Petru 472, 1062
Chiriac, Teo 1153
Chirtoac, Dorin 1154
Chilea, Ion 632
Chivriga, Viorel 474, 667
Cibotaru, Anatolie 859
Cibotaru, Andrei 702
Cibotaru, Mihail Gh. 470
Cibotaru, Arhip 1135
Cicala, Maria 860
Cimpoi, Mihai 1102, 1150, 1155-56
Cimpoie,Gheorghe 756
Ciobanu, Ion 1157
Ciobanu, Lazr 1147, 1149
Ciobanu, Mihai 1170
Ciobanu, Nicolae 689
Ciobanu, Pavel 1019
Ciobanu, Raisa 980, 1036
Ciobanu, Vitalie 510, 1120, 1200-02
Ciocanu, Gh. 917
Ciocanu, Ion 1121-22, 1130
Ciochin, Valentina 942
Ciocoi, Valeriu 491
Ciornei, Vsevolod 511, 713
Cirimpei, Victor 929-31
Ciuntu,Ioan 1168
Ciurea, Cornel 494
Ciurea, Gheorghe 667
Cocic, Olga 861
Cociorv, Marcela 862
Codreanu, Theodor 1123
Codru, Mariana 1209
Cojocaru, Ion 863
Cojocaru, Nicolae 690
Coica, Ala 750

Colesnic, Ion 954


Colesnic, Iurie 1124
Comarnichi, Daniela 801
Condratiuc, Elena 802
Condrea, Irina 864
Constantinescu, Emil 468,498
Corai, Tatiana 956
Corbu, Haralambie 1125
Corniel, Elena 803
Coroban, Aurel 927
Coroban, Vasile 930, 1112, 1115, 1147-52
Corobceanu, Svetlana 518
Costa, Ion 512-13
Costenco, Nicolai 1063
Costin, Nicolae 741, 746-49
Cotlarciuc, Nectarie Mitropolit al Bucovinei
487
Cotorobai, Lucia 865
Cotru, Rodica 804
Cozlovschi, Cornelia 647
Cristea, Natalia 805
Cristei, T. 830, 835
Cubreacov,Vlad 481-82, 570, 596, 615
Cucereanu, Radion 934
Cucuruzac, Valentina 999
Curtescu, Margareta 1126
Cuchevici, Nicolae 616
Cuco, Andrei 1201
D
Dabija, Nicolae 514, 571, 1110, 1146, 115859
Daghi, Ion 982
Damian, Alexandru 538
Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne)
483
Daevski,Oleg 540
David, Aurel 983
Dnil, Aurelian 986
Dnil, Ludmila 473
Decusear, Ion 648-49
Deleu,Ecaterina 984
Demes, Pavol 530
Dergaci, Nicolae 1160
Dinescu, Viorel 1041, 1127
Diordiev, Ion 1064, 1122
Diviza, Ion 1006, 1065-72
Dmbu, Diana 866
Doga, Eugen 468
Dohotaru, Vasile 981
Dolgan, Mihail 1128
Dolinschi, Stela 806
150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Doni, Gheorghe 1073, 1121
Dorogan, Alexandru 957
Drguan, Ion 867
Drguan, Mihai 867
Drumea, Anatol 943
Dru, Ruxanda 1099, 1100
Dru,Ion 1114
Dru,Victor 527
Dubinovschi, Lazr 975
Duca, Gheorghe 468, 942, 1161-62
Duca,Valeria 765
Duhlicher, Ludmila 807
Duhlicher, Valeriu 808
Dumbrveanu, Albina 1037
Dumbrveanu, Andrei 1103
Dumiteu, Ioan 1042
Dumitru, Aurel 935
Dungaciu, Dan 572-73, 597, 714

Garaba, Vladimir 474


Gavrili, Raisa 1105
Grne, Vasile 1106, 1200-02
Gheorghi, Eugen 516, 1131
Gherasim, Arcadie 517, 742
Gherghela, Vadim 1183
Ghiaur, Silvia 458
Ghidirim,Gheorghe 1164, 1168
Ghimpu, Mihai 518, 1165
Gligor, Lucia 813
Godonoga, Ion 472
Goga, Octavian 1044
Gogu, Ana 814
Gore-Costin, Iuliana 746-49
Gorincioi,Tamara 467, 539, 746-47, 760, 973,
1033, 1151
Gossiaux, Jean-Francois 495
Gozun, Vera 815
Grama, Vasile 640
Grati, Angela 816
Grdinaru, Lilia 1166-67
Grecu, Sandu 1000, 1005-08, 1009
Gribincea,Vasile 474
Grosu, Aneta 469, 754
Grosu, Lidia 1169
Groza, Vasile 519
Guru, Victor 704
Guu, Sergiu 1089
Guu,Tudor 473
Guzun, Elena 1074
Guzun, Svetlana 817
Guzun, Valentina 904-05

E
Efrim, Elena 876
Eminescu, Mihai 475, 744, 750, 765, 777
Enache, Marian 741
Eni, Dumitru 473
Eremei,Grigore 472
Erizanu, Maria-Paula 1129
Ernu,Vasile 1117, 1120, 1141
Eco,Tatiana 738
F
Farago, Elena 1043
Fargier, Jean Louis 952
Fedac, Valentina 809
Federiuc,Nicolae 574, 601, 715
Ferit, Ulker Ahmet 575
Filat, Vlad 515, 598, 703, 1163
Filip, Pavel 967
Fntnaru, Ludmila 868
Florea, Margareta 869
Frattini, Franco 599
Fumurescu, Alin 476
Furdui,Teodor 942
Futei, Nicolae 484

H
Hadrc, Ion 1168
Hadrc, Maria 763
Hadei, Vitalie 1019
Hllu, Florin 1045
Holban, Ion 474
I
Iacob, Niculae 963
Iaco, Stela 668, 669, 677
Ieronim, Ioana 1097
Ignat, Anatol 474
Ilia, Eugeniu 770
Inayen, Alina 530
Iona, Valeriu 485
Ionescu, Nae 765
Ioni,Veaceslav 644, 667, 678
Istrati, Anatolie 735

G
Gadrc, Igor 750
Gafton, Marcela 955
Gaibu, Sergiu 650
Galaicu-Pun, Emilian 1104
Galaju, Ana 786
Galben, Elena 811-12
151

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010


Iurco, Nadejda 818
Iuti,Vadim 1018
Ivanov, Dumitru 634
Ivanov, Irina 870
Ivanov, Victor 975

Marcu,Tatiana 689, 964, 967


Mardare, Oxana 1032
Mardarovici, Ecaterina 469
Marin, Constantin 958
Marin, Gheorghe 1135, 1137
Marin, Mariana 465
Marinescu, Alexandru 1022
Marlett, Melanie 670-71
Martin, Vasile 662, 672, 705, 924
Marulea, Alexei 1168
Matca, Natalia 473
Matei, Iurie 920
Matei, Valeriu 1076, 1172
Mazur, Corneliu 969
Mrgrint, Anatol 643
Melinte, Iurie 873
Melinti, Maxim 486-87
Melniciuc, Cecilia 1038
Melniciuc, Ion 1038
Metleaeva, Miroslava 1136
Mihie, Roman 760
Mija, Violeta 874
Mincu, Marin 1104
Mndcanu, Virgil 771-72
Mrzenco, Silvia 912
Mocanu, Ghenadie 600, 652-53
Mocanu, Maria 992
Mocanu,Tudor 473
Morari, Natalia 471
Moraru, Anton 972
Moraru, Haralambie 1077, 1124, 1131
Moraru, Liliana 822
Morra, Mihai 1173
Moneag, Victor 757
Muruianu, Ion 737
Mustea, Sergiu 973

J
Jankowiak, Celine 575
Jelescu, Petru 918
Jitaru, Valentin 1031, 1132
Josanu, Efim 499
Josu, Nina 1133
Jucov, Titus 1134
K
Korna, Tadeusz 1001
Kramer, David J. 530
L
Lange-Muller, Katja 1101
Lari, Leonida 1075
Lacu, Ana 871
Lazariuc, Anastasia 1168
Lazr, Valeriu 678
Lazur, Irina 711
Lazurca, Marius 574, 576-77
Leanc, Iurie 599
Leanc, Nicolae 819
Lebedinschi, Corina 1185
Lecu, Fatima 820
Lia, Marina 962, 985
Loghin, Andrei 1020-21,
Longzhuang, Shi 578
Lucinschi, Petru 1171
Lungu, Eugen 919, 1119, 1148
Lungu, Valentina 821
Lupan, Vlad 559
Lupacu, Tatiana 948
Lupacu, Tudor 942
Lupei, Dumitru 915
Lupu, Marian 529, 618
Lupu, Zinaida 816
Lupuor, Adrian 651, 669
Lutenco, Venedict 473

N
Nacu, Ion 891
Nanea, Vasile 1174
Nantoi, Oazu 564
Neamu, Petre 992-94, 1170
Nechit, Irina 998, 1001, 1137
Negru, Angela 466
Negru, Nicolae 520-21, 563, 579, 716
Negru, Ludmila 644, 667, 669
Negur, Ion 987, 989
Negur, Lilian 522, 717
Negur, Petru 1202
Nicoara-Horia, Nicolae 1085
Nicolaescu, Gheorghe 925
Nicov, Larisa 875

M
Macovei, Monica 736
Malai, Alexandru 473
Malcoci, Iulia 872
Manea, Leonid 472
Manic, Stelian 478
152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Niculescu, Luca 580
Nuc, Sergiu 945

R
Racovi, Petru 1002
Radu, Adrian 968
Radu, Alina 736
Radu, Corneliu 696
Railean, Leonid 989
Ra, Mariana 498, 564, 957-58, 961
Rdi, Viorica 1078
Rducan, Marcel 677
Rjalo, Lavrentie 474
Reni, Alecu 1178
Repeciuc, Veronica 827
Reetnic, Silvia 828
Revenco, Eugen 559
Rscan-Rusu, Ecaterina 881
Roibu, Nicolae 960, 963, 994, 1000, 1010-11
Roman, Elena 829
Romanciuc, Vasile 1079
Ropot, Simion 1179
Roca, Iurie 601, 617
Roca, Svetlana 882
Roca, Virginia 688
Rotaru, T. 641
Rotaru,Tatiana 940-41, 1125
Rozamirina, Natalia 1145
Rusnac, Anatol 1080, 1138
Rusu, Alexandru 883
Rusu, Dinu 988, 1183
Rusu, Liliana 830
Rusu, Natalia 884
Rusu, Ozea 1180
Rusu, Tudor 926
Rusu-Haraba, Anastasia 982

O
Olteanu, Constantin 674
Osoianu-Roca, Romela 932
P
Panaghiu, Aurelia 877
Pancev, Nicolai 474
Pana, Svetlana 471, 959
Parasca, Pavel 1203
Parlicov, Victor 668
Partole, Claudia 1138, 1175
Pasat, Valeriu 773
Pascari, V. 907
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 878
Patapievici, Horia-Roman 493
Patra, Angela 1032
Pavliuc,Victor 473
Punescu, Adrian 581, 1176
Pslaru, Vlad 527, 775-77
Perciun, Zinaida 823
Petric, Boris 495
Prlea-Conovali, Veronica 954
Prnu, Ion 824
Platon, Alexandru-Florin 495
Platon, Nicolae 688
Pleu, Andrei 613
Pocitari, Lilia 879
Pohil, Vlad 1033, 1039
Popa, Iulius 1177
Popa, Luminia 959
Popa, Nicolae 528, 1139
Popa,Tatiana 1002
Popescu, Zinaida 825-26, 908
Popovschi, Valeriu 1197
Popuoi, Liliana 920, 968, 999, 1009
Portelli, Alessandro 1198
Porubin, Natalia 729
Porumbric, Mihail 880
Preac, Ion 676
Pricop, Adrian 529
Priscari, Viorel 955
Proca, Pavel 1007
Profir, Marin 668
Prohin,Victor 931
Proc, Stanislav 914
Pruteanu, Ioana 993, 1140
Puic, Anioara 988
Puca, Victor 719

S
Sadovnic,Iurie 1183
Safta, Vladimir 951
Sainsus, Valeriu 491
Sandu, Nicolae 473
Sava, Ion 935
Savin, Elena 831
Svulescu, Alexandru 936
Srbu, Angela 961
Srbu, Antonina 981, 1204
Schmemann, Alexander 488
Schubel, Dirk 583
Sclifos, Ala 832
Scorpan, Nicu 995
Scutaru, Victoria 833
Scutelniciuc, Ion 1181
Secreanu, tefan 531
153

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010


Serebrian, Oleg 563
Silvestru, Aurelian 1081-82
Skidelsky, Robert 611
Slutu-Soroceanu, Nina 1083
Snegur, Mircea 1168, 1182
Sofroni, Mircea 953
Soltan, Petru 467
Sptaru, Nicolae 533
Sprncean, Vitalie 1084, 1141
Sprncean, Emanuela 1101
Stng, Ala 885
Starosta, Victor 473
Stncu, Eleonora 1012
Steinhardt, Nicolae 477
Stepaniuc, Victor 534
Stici, Ion 470
Stoica, Valentina 886
Stratan, Alexandru 679
Straton, Cezar 1102
Stratulat, Dumitru 480
Stratulat, Valentina 834
Surdu, Ion 692
Surlaru, Emilia 887
Suruceanu, Maria 835
Suruceanu, Valeria 975

ranu, Anatol 564


brn, Raisa 1085
buleac, Elena 909
opa,Tudor 470
urcan, Valeriu 840
urcan,Vladimir 519
urcanu, Alina 563
urcanu, Horia 952
urcanu, Iano 1185
urcanu, Olga 841
U
Uja, Ruslan 964
Ungureanu, Ion 1085, 1130, 1186
Ungureanu, Larisa 1008-09
Ungureanu, Traian 537
Until, Veaceslav 538
Urtu, tefan 539
Urechean, Serafim 472, 516, 532, 540-41
Ursu, Elena 842, 1187
Ursu, Mihai 962
Ursu, Valentina 515
V

Vaculovschi, Ghenadie 720


Valica, Vladimir 951
Vangheli, Spiridon 1085, 1188
Varta, Ion 1206-07
Vasilache, Ala 910
Vasilache, Raisa 928
Vasilache, Vasile 1152
Vasilescu, Mircea 921
Vasserman, Alexandr 479
Vrtosu, P. 1148
Vicol, Mihai Sultana 1189
Vicoveanca, Sofia 1168
Vieru, Clin 1143
Vieru, Grigore 1042, 1074, 1076, 1085-92,
1107, 1111, 1113, 1123, 1128, 1133-34,
1143-45, 1153-89
Vieru, Raisa 1144-45
Vieru, Vasile 1035
Voinu, Lidia 893
Voitun, Aneta 637, 727
Volosati, Boris 894
Volociuc, Silvia 473
Voronin, Vladimir 619
Vorotneac, Elena 634, 876, 915
Vovc, Eduard 843
Vrabie, Gheorghe 983, 1168

alaghinov, Natalia 975


atbei, Liliana 888
evcenco, Ruslan 1205
pac, Ion 1149
tefan, Natalia 743
tefaniuc,Victor 1009-13
tefr, Sorina 583, 602
T
Tamazlcaru, Elena 1013, 1130
Tanova, Elena 836, 889
Tarhon, Petru 937
Tac, Vasile 837, 890
Tbr, Iurie 636
Tnase, Alexandru 738-40
Tnase, Constantin 535-36, 618, 1168, 1184
Tiron, tefan 891, 1034
Todiracu, tefan 631
Tofan, Alina 1142
Tomescu, Constantin 486
Trudov, Olga 838-39, 892
Tudoran, Dorin 1046
Turturic, Dan Cristian 584
Tusienne, Paul 996
154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Z

Zamura, Elena 512


Zara, Ana 911
Zub, Alexandru 1146

, 489, 977
, 697
, 976
, 544
, 654

, 1024
, 949
, . 585

, 1023
, 1025, 1027
, 620
, 1196
, 687
, 976
, 542
, 621, 625
, 663
, 781
, 1025
, 758
, 990
, 721
, 769
, 1025

, 603
, 997

, 706

, 895
, 543
, 1190

, 587, 707-08
, 977
, 544
, 997
, 947
, 1093
, 463
, 1026
, 631
, 744
, 664
, 709
, 604
, 1191
, 545-46
, 751
, 547, 722
, 605
, 548
, 844
, 1192
, 681

, 586
, 587
, 588
, 554
, 939
, 965
() 489
, 782
, 459
, 1024
, 622

, 724
, 565
, 623, 743
, 642, 970
, 1014
, 1003
, 922

, 682-83
, 663
, 946
, 549, 524
, 606

155

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

, 638
, 733
, 698
, 1094
, 783
, 588, 712
, 845
, 691
, 846-47
, 686, 965
, 947
, 732
, 684
, 701

(), 938
, 542, 548
, 1004
, . 638
, 608, 681, 922
, 463, 490, 1193, 1196
, 725
, 555
, 665
, 789
, 490
, 551
, 991
, 666
, 966
, 991

, . 589
, 683
, 848
, 607
, 752

, 658-60, 699
, 966
, 762
, 1095
, 626
, 497, 552-53, 592
, 627
, 938
, 628

, 849
-, 850, 896
, 784
, 1027
, 710
, 460
, 608
, 590
, 731
, 685
, . . 1192-93

, 593, 990, 1003, 1014


, 726

, 554, 683
, 462
, 645, 694
, 606

, 686
, 655
-, 496
, 656
, 657, 761

, 629
, 639, 785
, 950
, 555-56, 594, 610, 625, 630

, 897-98
, 1096
, . 944
, 591, 609, 612
, 550
, 1208, 1210

, 1028
, 461
, 566
, 851
, . . 1190-91, 1194
156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 687
, 1195
, 1023, 1028-30
, 852, 899
, 557-58, 700
, 625

, 684
, 661
, 745
, 950

, 701

, 1195

, 646

157

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2010 Newspaper article annals Nr 2-2010

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de gazet" Nr 2-2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Aliana Moldova Noastr


Altarul credinei
Apropo magazin
Art infinit (Nr 1)
Capitala
Comunistul
Contrafort
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Europeanul
Fclia
Florile dalbe
Flux european : ed. de vineri
Integrarea european, pas cu pas
Jurnal de Chiinu
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura (Nr 2)
Pro farmacia (Nr 1/2)
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gard
Moldova Noastr


plus

= Capitala

158

Cuprins

CRONICA CRII................................ ................................ ................................ . 5


0 GENERALITI................................ ................................ ................................ .... 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ................. 5
001 tiin i cunoatere n general ................................ ........................... 5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
005 Conducere i organizare. Management ................................ ............... 6
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ .............. 6
08 Poligrafii. Lucrri colective................................ ................................ ....... 7
087.5 Publicaii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 7
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ...................... 7
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ . 8
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ............................. 8
32 Politic................................ ................................ ................................ ....... 9
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ... 10
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ................ 11
35 Administraie public. Art militar ................................ ........................ 14
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ......................... 14
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ............. 15
57 tiine biologice ................................ ................................ ....................... 18
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 18
61 Medicin ................................ ................................ ................................ .. 18
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice ................................ ................................ ................ 20
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii................... 20
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ......................... 21
73/76 Arte plastice. Arte decorative................................ .............................. 21
73 Arte plastice ................................ ................................ ............................. 21
78 Muzic................................ ................................ ................................ ...... 21

159

79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ...................... 22


8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................. 23
82 Literatur ................................ ................................ ................................ . 23
82/821-93................................ ................................ ................................ . 23
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 25
929 tiine biografice i nrudite................................ .............................. 25
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ .. 25
94 Istorie general. Istorie universal ................................ .......................... 25
94(498) Istoria Romniei ................................ ................................ ......... 25
Autoreferate ................................ ................................ ............................. 25
Pentru titlul de doctor habilitat ................................ ................................ 25
Index de nume ................................ ................................ ......................... 28
Index de titluri ................................ ................................ ......................... 30
Index subiecte ................................ ................................ .......................... 31
Index editori................................ ................................ ............................. 32
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 32
CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ................................ ...................... 33
0 GENERALITI ................................ ................................ ............................ 33
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ............... 33
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 33
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ....................... 33
06 Organizaii (n general) ................................ ................................ ........... 33
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ..................... 33
069 Muzee ................................ ................................ ............................... 33
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................. 33
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................ ................................ ............. 34
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................... 34
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ................................ .............. 34
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 34
27 CRETINISM ................................ ................................ ................................ .... 34
160

3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 35


31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ........................... 35
32 Politic................................ ................................ ................................ ..... 36
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ... 36
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ................ 39
35 Administraie public. Art militar ................................ ........................ 46
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ......................... 46
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ............. 46
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ...................... 49
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ . 49
51 Matematic ................................ ................................ .............................. 49
53 Fizica ................................ ................................ ................................ ....... 50
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie ................................ ......................... 50
55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ .................... 51
57 tiine biologice ................................ ................................ ....................... 51
58 Botanic ................................ ................................ ................................ ... 52
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ ... 52
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 52
61 Medicin ................................ ................................ ................................ .. 52
62 Inginerie. Tehnic n general ................................ ................................ ... 55
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice ................................ ................................ ................ 57
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei.......................... 61
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ................. 62
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................ 62
7.0 Art n general ................................ ................................ ........................ 62
73 Arte plastice ................................ ................................ ............................. 63
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ .............. 63
78 Muzic................................ ................................ ................................ ...... 63
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ...................... 63
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................. 64
161

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie .... 64


82 Literatur ................................ ................................ ................................ . 64
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 68
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 68
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................... 69
929 tiine biografice i nrudite................................ .............................. 70
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ .. 70
94 Istorie general. Istorie Universal ................................ ......................... 70
Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 2-2010 .................. 72
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt
fiate n Cronica articolelor de revist Nr 2-2010............................. 78
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ................................ ....................... 79
0 GENERALITI ................................ ................................ ............................ 79
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ............... 79
001 tiin i cunoatere n general ................................ ......................... 79
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 79
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ .............................. 79
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ............ 79
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ....................... 81
050 Publicaii periodice i seriale ................................ ............................ 81
06 Organizaii (n general) ................................ ................................ ........... 81
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ..................... 81
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................. 81
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................... 82
1/14 Filozofie................................ ................................ ........................... 82
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ................................ .............. 82
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 82
26 Iudaism ................................ ................................ ................................ .... 82
27 CRETINISM ................................ ................................ ................................ .... 82
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 84
162

31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ........................... 84


32 Politic................................ ................................ ................................ ..... 84
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ... 96
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ .............. 103
35 Administraie public. Art militar ................................ ...................... 106
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ....................... 107
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ........... 108
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .................... 122
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ............................... 122
52 Astronomie. Geodezie ................................ ................................ ............ 123
53 Fizic ................................ ................................ ................................ ..... 123
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................ ...................... 123
55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ .................. 123
58 Botanic ................................ ................................ ................................ . 123
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ......................... 124
61 Medicin ................................ ................................ ................................ 124
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ .. 126
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ............... 126
69 Lucrri de construcii (de case n principal). Materiale de construcie.
Tehnologii i procedee n construcii................................ ..................... 127
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 127
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ................................ ................................ ...... 127
73 Arte plastice ................................ ................................ ........................... 127
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ ............ 128
78 Muzic................................ ................................ ................................ .... 128
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ .................... 129
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ........................... 132
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie .. 132
82 Literatur ................................ ................................ ............................... 133
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 146
163

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 146


929 tiine biografice i nrudite................................ ............................ 146
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ .... 146
94 Istorie general. Istorie Universal ................................ ....................... 147
94(498) Istoria Romniei ................................ ................................ ....... 148
94(=135.1) Istoria romnilor................................ ................................ .. 148
Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 2-2010................. 149
Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de
gazet" Nr 2-2010................................ ................................ .............. 158

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,53
Coli ed. 8,41
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 2/10
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

164