P. 1
Istorie si Latinitate

Istorie si Latinitate

|Views: 99|Likes:
Published by RR

More info:

Published by: RR on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2011

pdf

text

original

Istorie si Latinitate

Coordonatorul grupei : Lupescu Adrian Membrii grupei : Rosu Razvan Serban Marian Niti Mihai Talvan Marius Puflea Daniel Stroiuleasa Ionut Ciobanu Cristian Boicea Andrei Olteanu Mihai Lixandru Daniel Subiecte abordate: • Tracii (realizat de Sereban Marian) • Daco-getii (realizat de Talvan Marius si Niti Mihai) • Romanii pana in sec. V (realizat de Puflea Daniel) • Intalnirile intre daco-geti si populatiile migratoare (realizat de Rosu Razvan si Adrian Lupescu) • Efectul marilor migratii asupra populatiei daco-romane din interiorul spatiului
2

carpato-danubiano-pontic (realizat de Ciobanu Cristian si Stroiuleasa Ionut) Relatia dintre populatia daco-romana si Imperiul Bizantin (realizat de Boicea Andrei si Olteanu Mihai) Efectele cuceririi romane asupra continentului european (realizat de Lixandru Daniel)

„ Stăpânirea romană în Dacia a fost un izvor de ordine şi propăşire " - Nicolae Iorga

„ Nulla est medicina sine lingua latina ” (Nu e medicină fără limba latină)

„ Alea iacta est ” (Caesar) ( Zarurile sunt aruncate)

3

considerate barbare. în cadrul unui pseudoimperiu . Bythinia. Dacia. în Peninsula Balcanică şi Asia Minor în mileniul III-II î. care s-au răspândit în jurul Mării Negre (Pontus Euxinus în antichitate). Despre zeul războiului Marte/Ares.c. Herodot îi considera pe traci ca fiind cel mai numeros popor după indieni. Lycaonia.„ Vita brevis. miturile si 4 . Frigia. dar fiind foarte dezbinaţi. arta lungă) „ Vitam impendere vero ” (Juvenal) (Săţi dai viaţa pentru adevăr) 1. ars longa ” (Seneca) (Viaţa este scurtă. Tracii Tracii erau o multitudine de triburi Indo-Europene. şi iubitori de război. străine de Elenism. Denumirea de Thrakos sau Thrakios era aplicată de scriitorii elenici popoarelor din această parte a lumii. El îi descrie ca având în general aceleaşi obiceiuri. Treptat. tracii au întemeiat regate precum Odrid.Tracia.

Mitul Cavalerului Trac După cucerirea ultimului regat tracic de către Imperiul Roman în anul 46 d. Chr. fiind consideraţi de romani. de la Munţii Carpaţi (despre care se crede că au moştenit numele de la carpi) până la Nistru. Cuceriţi de romani.în anii 101-102 şi 105-106. unul dintre cele mai mari pericole pentru provinciile Dunării de Jos. mai ales din secolul III p.c. cele mai multe situri arheologice găsindu-se în partea de vest a zonei . ei de altfel se presupune că au recucerit o parte din teritoriile provinciei romane Dacia după retragerea Aureliană..legendele antice pretindeau că s-a născut între Traci. doar numele provinciei Tracia păstrându-i amintirea. extraprovinciali. ei făceau parte din acei aşa-zişi daci liberi. Carpii erau un trib dacic care trăia în Moldova. este constantă la est de Carpaţi pe toată perioada de dominaţie romană în Dacia. unde au creat cultura arheologică Poieneşti-Zvorâştea 5 . denumirea de Trac a început să dispară. scriind despre înfrângerea incursiunii acestora de către împăratul Theodosie I. Ultima menţionare a fost a istoricului grec Zosimos în 381 sub numele de carpodaci. ca daci liberi.. Prezenţa carpilor.

O parte a carpilor. mai ales din părţile sudice ale Moldovei. urmare a acestui proces. carpii însuşindu-şi limba latină. în cadrul "hotarelor invizibile ale Imperiului" Th. au fost strămutaţi în diferite părţi ale Imperiului. Mommsen au determinat asimilarea de către carpi a culturii net superioare romanice. favorizând unitatea etnicolingvistică în întreg spaţiul dintre Nistru. Dunăre şi Tisa.manifestându-se prin continuitate de locuire a teritoriului şi schimburi între populaţiile dacice "libere" şi locuitorii Daciei romane sau cu neamurile germanice. Limba tracă se înrudea cu alte limbi indoeuropene: sancrita. Diferitele sisteme de dominaţie romană. balta 6 . Retragera aureliană din Nordul Dunării din 275 a favorizat această sinteză. Limba tracilor. iraniana.

idiomurile slave.Chr. 7 . Sunt foarte puţine date istorice despre limba tracilor. latina. de unde se impune concluzia că limba unică a tracilor avea două dialecte. Divizarea tracilor în două grupuri mari de nord şi de sud a stimulat diferenţierea lor lingvistică.de două limbi diferite. iar alţii. celta. Ultimii invocă argumentul că la tracii de nord denumirile cetăţilor se terminau cu sufixul -"dava". Unii cercetători sunt de părerea că este vorba de două dialecte. ilirica. însă după cum relata scriitorul antic Strabon. Inscripţia era scrisă cu caractere greceşti. Despre limba tracilor se poate judeca şi după numele proprii toponimice. Versurile lui Ovidiu scrise în limba getică la Tomis (anii 8-17 d. Toate aceste limbi formau grupul satem al limbilor indoeuropene (un alt grup .kentum.) nu s-au păstrat.formau limbile: greaca.veche. Ocupaţiile şi modul de viaţă. cu mici diferenţe. iar la cei de sud cu "para".germana). toţi tracii vorbeau aceeaşi limbă. Stabilirea unei limbi comune pe întreg spaţiul locuit de traci prezenta o formă a unităţii lor etnice. după denumirea ierburilor de leac care s-au păstrat în izvoare istorice. . O inscripţie în limba tracă a fost descoperită în 1912 la Ezerovo în Bulgaria.

Mai rar se foloseau locuinţe sub formă de colibi şi bordee. Casele construite la suprafaţă aveau pereţi din bârne. purtau pantaloni (iţari) din cânepă sau in. Ei se îmbrăcau în cămăşi lungi încinse cu brâe. "capillati") erau cu capul descoperit. Babadag etc. alcătuit dintr-un număr restrâns de locuinţe. iar la necesitate îl acopereau cu o glugă.) Tracii. în latină. Persoanele din mediul aristocraţiei tribale (numiţi tarabostes sau. "pileaţi") purtau pe cap căciuli de postav. Multe localităţi erau amplasate pe locuri înalte. Sărata Monteoru.Tipul principal de aşezare a tracilor era satul. Răcătău (Bacău). puternici. conform izvoarelor istorice. împletite cu nuiele şi unse cu lut. fiind înconjurate cu şanţuri umplute cu apă. şi mai ales conform imaginilor de pe Columna lui Traian şi Tropeaum Traiani (din Dobrogea). erau oameni de statură potrivită. Mediul natural în care trăiau şi modul de viaţă care îl duceau le asigurau o viaţă lungă. pe când oamenii de rând (numiţi comaţi sau. 8 . Localităţile întărite serveau drept reşedinţe ale căpeteniilor de triburi (asemenea reşedinţe erau la Butuceni (Orhei). Otomani (Bihor). dar iarna cojoace. în latină. erau luptători experimentaţi în multe conflicte militare. aveau un termperament aprins.

Chr. Spre sfârşitul mileniului al II-lea î. Conducătorii războinici şi slujitorii cultelor religioase (sacerdoţii) aveau un rol deosebit în organizarea tribului. în secolul al II-lea î. In secolul al V-lea Î. Agricultura primitivă se practica cu brăzdarul din lemn sau corn de cerb. tracii foloseau calul domestic în activitatea gospodărească şi militară. creşterea animalelor. O ocupaţie de bază era şi creşterea animalelor. tracii de nord au preluat de la tracii de sud brăzdarul de fier. Această parte activă a membrilor comunităţii capătă posibilitate de a acumula bunuri materiale. în agricultură se generalizează unelte de fier. Dintre meşteşuguri cele mai importante era metalurgia (prelucrarea bronzului. catrinţe (fuste). ceea ce va duce la o stratificare socială. Tribul era forma principală de conveţuire a tracilor. Acest port se aseamănă cu portul naţional al ţăranilor români de astăzi din zona de munte. meşteşugurile.Chr. apoi a 9 .Femeile purtau cămeşi cu mâniei croite din materialul întreg. Fiecare trib avea un teritoriu propriu.Chr. Ocupaţiile tracilor au progresat în continuu. având la bază agricultura. reprezentanţi ai aristocraţiei tribale. iar pe cap o basma. Posibil că pe lângă conducătorul tribului exista un sfat al bătrânilor.

Arta tracilor şi-a găsit întruchiparea în ornamentarea ceramicii. decoruri pe unele arme. In opinia unor istorici acesta a fost iniţial numele zeului suprem al dacilor. în podoabe de bronz. a metalelor preţioase) şi ceramica. aur.Chr. în figuri zoomorfe şi antropomorfe din lut ars. Arta şi credinţele tracilor. tracii au preluat roata olarului. sacrificând cu acest 10 .fierului. Influenţele externe (greceşti. Decorul în formă de cerc de pe vase şi arme denotă ataşamentul tracilor faţă de cultul Soarelui. în prima jumătate a mileniului I î. Zeul suprem era Zalmoxis (după Herodot) sau Zamolxis (după Strabon). Credinţa lor era politeistă (mai mulţi zei). probabil de la celti. La fiecare 4-5 ani tracii trimiteau zeului suprem un sol. zeul soarelui.) se îmbină armonios cu elementele locale. Aceste opere mărturisesc despre un gust frumos şi o tendinţă de a reda cu multă fidelitate realitatea. argint. scitice etc. Se credea că cel decedat pleacă la Zamolxis. care apoi a fost înlocuit cu Zamolxis. Herodot scrie şi despre zeul Gebeleizis. Autorii antici scriu că tracii credeau în nemurire.

Unitatea etno-culturală a getodacilor. La sfârşitul mileniului I Î.Chr. în istoriografia modernă pentru denumirea tuturor triburilor nord-dunărene este folosită denumirea de geto-daci. Despre aceasta par să mărturisească stindardele dace de pe Columna lui Traian. cât şi înhumarea (înmormântarea) celor decedaţi. Pentru prima dată ei sunt menţionaţi de Caesar în lucrarea "De bello galico".scop pe un membru de vază al tribului (prin aruncarea peste suliţi ridicate în sus). Se presupune că denumirea "dacii" provine de la daos-"lup" în limba înrudită a frigienilor. iar dacii-în regiunea intermontană din Carpaţi Pe de altă parte această denumire exprimă unitatea etno-lingvistica şi culturală a acestor triburi.Chr. predomină incinerarea. Această denumire ţine cont de diferenţierea regională a triburilor. care erau prezentate în formă de balaur cu cap de lup în unele izvoare se folosea denumirea de geţi pentru daci de către greci 11 . la mijlocul secolului I î. Tracii practicau atât incinerarea (arderea). izvoarele istorice tot mai des îi pomenesc tracii in rând cu geţii şi pe daci.Chr. deoarece geţii locuiau în regiunea de şes de la sud şi est de Carpaţi şi pe ambele maluri ale Dunării de jos. în mileniul I î.

Deci. răspândită pe întreaga arie a vieţuirii tracilor de nord Din secolele II-I î. mărturisită de scriitorii antici. scriitorii greci şi romani au folosit aceste denumiri pentru triburi sau uniuni tribale care etnic nu se deosebeau şi vorbeau în aceeaşi limbă. căreia îi corespunde o comunitate unitară etnică. Unităţii etnoligvistice a geto-dacilor.cea a constituirii statului. nu se bazează pe nici un fel de materiale arheologice sau scrise şi se află în contradicţie cu totalitatea izvoarelor istorice şi lingvistice. se consolidează unitatea de cultură geto-dacă.Chr. Tentativele unor istorici sovietici de a diviza tracii de nord in doua grupuri separate: cei de vest . ajungând la o treaptă nouă de organizare politică . 12 . ii corespunde şi unitatea de cultură materială. şi cei de est dacii.şi de daci pentru geţi (de către romani.geţii.

arheologii au pus in evidenta.Influenta patrunderii de meseriasi.Dacia a fost transformata in provincie romana si va ramane stapanita timp de 156 de ani de catre romani.2.Se poate vorbi despre o perioada de lingvism.Romanizarea populatiei s-a desfasurat rapid si usor. Peste 2600 de inscriptii scrise in latineste au fost descoperite pe teritoriul tarii noastre. In urma razboaielor dintre daci si romani.cand se folosesc concomitent limba geto-daca si latina. sare(salem).agricultori.se face simtita si astazi prin termeni din domeniu pastrati din latina :a ara(arare). Daco-getii Lingvistii romanii.negustori in Dacia inca de dinainte de cucerirea romana.aur( aurum).legume(legumen).date si documente de limba care ne arata originea si caracterul limbii romane.istoricii. 13 .grau(granum).in decursul timpului.pana la impunerea definitiva a acestora din urma.

limba literaturii artistice poate sa intrebuinteze orice forme.Cris.iar dupa 1540 au aparut si carti in limba romana.Fondul principal de cuvinte al limbii romane este in proportie de 60-66% de origine latina. Spre deosebire de limba romana.Motru) Din slava avem aproximativ 20-22% din fondul principal de cuvinte(cleste.cuvinte sau expresii atat din limba populara cat si din graiuri.slavii au influentat limba fara a modifica fondul principal 14 .cismea) din neogreaca(caramida. La Orastie s-a tiparit prima parte din Vechiul Testament.Dunare.Invazia popoarelor migratoare(gotii. Primul document cunoscut scris in limba romana este o scrisoare din anul 1521.acestora li se mai adauga apoximativ 100 de cuvinte izolate(abur.cele mai multe fiind la Brasov.a iubi.mila.boala.oras. chip) din turca(alai.hunii.geniu).gepizii.brad.barza) si 2200 de nume proprii(Arges.a pedepsi) iar din franceza(bacnota.deal.din maghiara(gand.noroc).avarii.Pe langa forma literara si forma populara.limba romana mai este si limba literaturii artistice.

Majoritatea partilor de vorbire flexibile sau inflexibile sunt mostenite din limba latina:substantivul.pronumel e.prefera raportul de coordonare fata de cel de subordonare dar au ca baza aceasi latina populara.verbul cu cele patru conjugari.adjectivul. Morfologia limbii romane mosteneste in mare parte realitatea limbii latine populare.de cuvinte si structura gramaticala de origine latina.articolul.numeralul. Sintaxa limbii romane.modifica topica cu predicatul la sfarsitul propozitiei. 3. Romanii pana in secolul V 15 .

împărţirea imperiului (395). Roma a devenit centru politic al republicii sclavagiste romane. În anul 64. al Imperiului roman. Cea mai veche perioadă din istoria Romei este cunoscută în istorie sub denumirea de ..).n.Potrivit tradiţiei. însă cea mai veche aşezare descoperită aici datează. mai ales sub împăraţii Traian. Imperiul roman a fost unul dintre cele mai puternice şi mai mari state ale lumii antice.perioada regalităţii”. Reconstruită în timpul Flavilor. Roma a fost întemeiată în anul 735 î.C. iar din secolul I î. Principalele 16 . aproximativ două secole şi jumătate (753-509 Î. De la sfârşitul secolului al VI-lea î. de prin secolul al X-lea î. căderea imperiului roman de apus (476) şi migraţiunea poparelor au dus la decăderea oraşului. potrivit tradiţiei.e.e. de Romulus şi Remus.. Mutarea capitalei imperiului la Constantinopol (330).e. locuitorii Romei (populus romanus) erau împărţiţi în trei triburi a căte zece curii.n. Adrian şi Caracalla. Roma a fost mărită.e. în timpul domniei lui Nero. care ar fi durat.n. o mare parte a oraşului Roma a fost mistuită de incendiu. potrivit materialelor arheologice. Organizarea socială a Romei în această perioadă era democraţia militară. fiecare curie având căte zece ginţi.n.

instituţii ale statului roman incipient erau adunarea bătrânilor (senatus), adunarea poporului pe curii (comitia curiata), care alegea pe toţi magistraţii şi regele (rex), ales de adunarea poporului. În cursul evoluţiei sale din această perioadă populaţia Romei s-a împărţit în patricieni (aristocraţia gentilică) şi plebei (reprezentanţi ai triburilor aservite), amândouă categoriile fiind formate din oameni liberi, sclavia, incipientă, având un caracter patriarhal. În secolul al VI-lea Î.C. Roma a cunoscut o perioadă de dominaţie politică etruscă, care a influenţat tradiţia, instituţiile politice şi arhitectura secolelor următoare. La sfârşitul secolului al VI-lea Î.C. (potrivit tradiţiei romane în anul 509 Î.C.), la Roma s-a instituit republica, autoritatea regală fiind înlocuită prin aceea a doi magistraţi, numiţi la început praetori, iar apoi consuli, aleşi dintre patricieni, de către adunarea poporului. Senatul, alcătuit din patricieni, a devenit organul suprem al puterii în republica romană, dând acesteia un caracter net aristocratic. În cursul unui îndelungat proces istoric (sec VI-III Î.C.) s-au efectuat importante reforme sociale, care au pus bazele organizării statului roman în forma cunoscută de istorie. Principalul conţinut al istoriei interne a statului roman în perioada republicană timpurie îl constituie lupta plebeilor cu patricienii pentru
17

pământ şi pentru egalitate în drepturi politice. Lupta dintre patricieni şi plebei încheiată în 287 Î.C. a dus la importante modificări în structura socială a statului roman; populaţia liberă a Romei s-a împărţit în caste (ordines), în fruntea cărora era noua aristocraţie (nobilitas), alcătuită din vârfurile patriciene şi plebeiene. În a doua jumătate a secolului al Vlea Î.C., Roma dispunând de o excelentă organizare militară, a iniţiat o politică expansionistă în Latium, apoi în Italia. În urma războiului cu coaliţia oraşelor latine (340-338 Î.C.), care i-a adus hegemonia în Latium şi a războaielor cu samniţii (343-341, 327-304 şi 298-290 Î.C.), Roma a cucerit întreaga Italie centrală de pe ambii versanţi ai Apeninilor. După cucerirea Italiei centrale Roma a ajuns în conflict cu oraşele greceşti din sudul Italiei. În urma războiului cu regele Etirului, Pyrrhos (280-275 Î.C.), şi a asediului Tarentului (272 Î.C.), Roma a ocupat toată Italia de sud. După ocuparea Italiei şi organizarea ei din punct de vedere politic, social-economic şi administrativ, interesele Romei s-au ciocnit de cele ale Cartaginei. Lupta pentru supremaţie în bazinul mediteranean a dus la cele trei războaie denumite, războaie punice. În urma primului război punic, Roma a obţinut Sicilia, dar forţa economică, politică şi militară
18

a Cartaginei rămânea aproape intactă. În cursul celui de-al doilea război punic armata cartagineză, condusă de Hanibal, a invadat Italia, pricinuind armatei romane înfrângeri zdrobitoare la Lacul Trasimene şi mai ales la Cannae. Dar tactica temporizatoare elaborată de Fabius Cunctator, precum şi campaniile din Spania şi Africa conduse Publius Cornelius Scipio, au hotărât soarta războiului; Cartagina a suferit o grea înfrângere la Zama şi a pierdut în favoarea Romei toate posesiunile de peste mări. În urma celui de-al doilea război punic Roma a obţinut hegemonia în bazinul apusean al Mării Mediterane şi şi-a îndreptat atenţia spre răsărit (unde ocupase Iliria). În urma a trei războaie Macedonia a fost înfrântă şi supusă. După înfrângerea unei mari răscoale antiromane (148-149 Î.C.) Macedonia a fost transformată în provincie romană, iar în 146 Î.C., după înfrângerea răscoalei Ligii Aheene oraşele greceşti au fost subordonate provinciei romane Macedonia. În acest timp, Cartagina sa refăcut din punct de vedere economic; un nou război, al treilea război punic (149-146 Î.C.), provocat de romani, a avut drept rezultat zdrobirea Cartaginei (care a fost dărâmată şi includerea teritoriilor acesteia în provincia romană Africa. După consolidarea stăpânirilor în provincia Balcanică şi după zdrobirea
19

ocupând toate teritoriile stăpânite sau controlate de acesta. În 129 Î. regatul Pergamului şi posesiunile sale au fost transformate în provincie romană..Cartaginei. În secolele II-I Î.C. În Asia Mică rămânea liber regatul Pontului. Roma împunându-şi astfel hegemonia şi în bazinul răsăritean al Mării Mediteraneene.C.)..C. Spre sfârşitul secolului I Î. aceeaşi soartă a împărtăşit-o Bithynia în 75 Î. romanii au înfrânt şi au transformat în provincii romane statul Seleucizilor (Siria) (64-63 Î. s-au dezvoltat comerţul.) şi statul Ptolemeilor (Egiptul) (30 Î.. romanii au început ofensiva pentru cucerirea teritoriilor asiatice. capitalul financiar şi cămătăresc şi a crescut rolul cavalerilor în viaţa politică şi socială a statului. care sub conducerea lui Mitridate al VI-lea Eupator a închegat în jurul lui o vastă uniune politică îndreptată împotriva Romei. În urma a trei războaie Roma a înfrânt pe Mitridate. Roma devenise unul dintre cele 20 .C. Profitând de puternica criză politică a statelor elenistice. ca urma a transformării Romei într-un mare stat maritim.C.C.

a ocupat întreaga Italie. Consecinţele principale ale acestui fapt. Creşterea imensă a numărului de sclavi în urma războaielor de cucerire şi introducerea pe scară largă a muncii acestora în producţie au marcat generalizarea modului de producţie sclavagist la Roma. Lupta pentru putere a luat forme ascuţite. condusă de fraţii Caius şi Tiberius Gracchus. În secolele II-I Î. concentrarea pământului şi formarea latifundiilor. Pompei.).C. Încercând să rezolve criza. ai cavaleriei şi ai plebei. eliminarea treptată a producătorilor liberi. Pompei a fost ales consul fără coleg. Mişcarea socială a gracchilor.C. complotul lui Catilina au fost semne ale crizei politice şi sociale. După ce în 52 Î. instituind în fapt dictatura. Cezar a trecut Rubiconul (49 Î. au avut loc puternicele răscoale ale sclavilor din Sicilia şi răscoala condusă de Spartacus. răscoalele sclavilor. precum şi ascuţirea contradicţiilor sociale au provocat o largă mişcare socială pentru înfăptuirea unei reforme agrare.C.) în fruntea armatei cu care cucerise Galia.C. l-a înfrânt pe Pompei şi pe partizanii acestuia devenind conducător 21 .mai mari şi mai puternice state ale lumii antice. deşi înfrânţi au obţinut cetăţenia romană. Crassus şi Cezar s-au unit formând primul triumvirat (59 Î. războiul aliaţilor. conducătorii armatei. În acelaşi timp s-au răsculat şi aliaţii italici ai Romei care.

tribun pe viaţă şi cenzor.). şi mai ales în perioada lui August (numită şi epoca de aur a artei şi literaturii romane).) s-a sfârşit după un lung război civil cu instituirea principatului de către Octavian August (27 Î.C. Senatul l-a numit pe Cezar dictator pe termen nelimitat. Ovidiu. În timpul principatului s-a întărit proprietatea funciară mijlocie şi s-au dezvoltat viaţa orăşenească. poeţii Virgiliu.C. În secolul I Î.C. naturalistul Pliniu cel Bătrân. Cele mai remarcabile personalităţi ale epocii au fost oratorul Cicero. Titus Livius. O caracteristică importantă a perioadei I-II D. şi I D. a fost întărirea procesului de romanizare a provinciilor unde locul vechilor 22 . Suetoniu. Pompeius. cultura romană a atins apogeul. Lupta pentru putere.C. Cezar. care a continuat şi cu mai multă violenţă după asasinarea lui Cezar (44 Î. meşteşugurile şi comerţul. Horaţiu. Tacit.C. istoricii Salustiu. Reformele înfăptuite de Cezar au netezit calea instaurării imperiului. Trogus.unic al statului roman.

Aurelian şi Diocleţian. În sec. transformând cea mai mare parte a Daciei în provincie romană. i-a înfrânt pe daci în două campanii sângeroase (101-102 şi 105-106). primul provincial devenit împărat. Britania şi regatul Palmyrei) şi în răscoale ale coloniilor şi populaţiilor supuse. sub presiunea goţilor şi a dacilor liberi. În secolul al III-lea Imperiul roman a intrat în criză. 23 . Traian (98117). în tendinţele unor provincii de a se rupe de imperiu (Galia. Hispania. în slăbirea rolului aristocraţiei senatoriale. al III-lea sunt remarcabile domniile împăraţiilor Septimius Sever.rânduieli a fost luat de cultura şi civilizaţia superioară a Romei şi creşterea rolului provincialilor în viaţa imperiului. pe plan politic aceasta s-a manifestat în desele schimbări de împăraţi. în urma războaielor civile dintre pretendenţi. În timpul lui Aurelian administraţia romană a părăsit Dacia. în creşterea rolului politic al armatei.

oraş clădit de el.Constantin cel Mare (306-337) a continuat reformele sociale şi politice ale lui Diocleţian. Iliria şi Orientul). Dar. el a împărţit imperiul în patru prefecturi (Galia. a mutat capitala la Constantinopol. La sfârşitul sec. Italia. de atacurile poparelor din afară. sfâşiat de luptele interne pentru putere. Theodosius (379-395) a realizat ultima reunire a imperiului sub o singură autoritate. de creşterea luptei de clasă. Imperiul roman nu mai putea să revină la vechea lui strălucire. După moartea sa. al IV-lea. În anul 313 a dat edictul de toleranţă în favoarea creştinismului. imperiul s-a împărţit definitiv în formaţiunile politice 24 .

adaptându-se. într-un stat feudal cunoscut sub numele de Imperiul Bizantin. conduşi de Alaric şi în 455 de vandal. care a continuat să existe până în secolul al XV-lea. comandantul mercenarilor germani şi pe teritoriul Italiei s-a constituit primul regat barbar. În anul 410 Roma a fost ocupată şi jefuită de vizigoţi. Imperiul roman de răsărit.i conduşi de Genseric. dezvoltării istorice. Romulus Augustus. a fost detronat de Odoacru. s-a transformat. datorită unor condiţii speciale. În anul 476 ultimul împărat roma. în urma unor procese complexe. 25 .cunoscute sub numele de Imperiul roman de apus şi Imperiul roman de răsărit.

Calitatile militare ale geto-dacilor au produs o puternica impresie asupra contemporanilor./Mana 26 4.Stirile au devenit apoi mai variate atat in ceea ce priveste organizarea militara a triburilor si uniunilor de triburi geto-dace cat si in raporturile cu neamurile din preajmã. ale cãror drumuri si interese s-au ciocnit in spatiul carpato-danubianopontic:greci./Nu e nuci unul din ei sa nu poarte in spate o tolba ./Arc si sageti.celti./Insã de getii rebeli pare sa tina mai mult . Intalnirile intre daco-geti si popoarele inconjuratoare .Prima referire la un conflicr militar in care s-au mentionat geto-dacii a fost razboiul dintre persii sub conducerea lui Darius I si sciti.romani .glasul crunt .sciti. ce la varf unse-s cu fiere de serpei .etc./Chip fioros .macar ca-ntre geti si barbari empãrtitã./barba si pletele lor n-au fost taiate nicicand .De la Tomis unde se afla exilat poetul Ovidiu ii infatisa astfel pe ostenii geto-daci:”Coasta aceasta. Pentrut Herodot getii erau “cei mai viteji si cei mai drepti dintre traci”.persi./Vezi intr-un numar mai mare pe getii ce umblã cãlare./ Vin si se duc tot foind prin a orasului strãzi.macedoneni.icoana lui Marte intreaga.

e.000 de luptatori.” Angajarea primei lupte consemnate de istorie impotriva unei puternice armate.deprinsa le e sa-nfiga in dusman cutitul. Expeditia Imperiului Persan impotriva scitilor a fost o demonstratie de forta pentru captarea tracilor si a macedonenilor in sfera influentei persane in vederea unui conflict cu grecii.dar nu e exclus ca atacurile sa fi avut si o amploare 27 .constituie o dovada elocventa despre nivelul organizarii la care ajunsesera triburile si uniunile de triburi geto-dace in sec VI-V i.cea persana. persii au concentrat forte uriase. Singura rezistenta intampinatã de Darius a fost din parte getilor .atacurile geto-dace probabil au luat forma hartuirii./Armã la oricare get stand langa sold in cimitir. Nici una din coloniile grecesti sau vreunul din triburile trace nu s-au ridicat impotriva fortei de invazie persane.Avand in vedere superioritatea covarsitoare. Herodot le evalueaza la 700. Pentru razboiul contra scitilor.n.

fiind cucerit ulterior de macedonenii condusi de Filip II si disparand odata cu ultimul regat macedonean fiind cucerit de romani.decazand continuu.deosebita . In timpul razboaielor peloponesiace statul Odris s-a aflat alaturi de Atena in conflict cu Macedonia si Sparta.Prin intermediul statului Odris getii au fost angajati in evenimente in N.e. odrişii au pus bazele in 480 i.Se poate spune ca atunci.importiva Macedoniei.pentru prima oara toti tracii au fost uniti. Alaturi de odrişi au luat parte si celelalte triburi trace inclusive si cele din afara stapanirii odrise . care ulterior s-a extins ingloband alte triburi trace inclusive geto-dacii dintre Balcani si Dunãre .impotriva scitilor iar in S in special impotriva Macedoniei.caci istoricul grec Herodot atribuie o importantã demna de a fi subliniata biruintei reputate de persi contra getilor . dar dupa moartea regelui Odris aceasta alianta s-a destramat dar statul Odris a supravietuit. 28 . Profitand de desfasurarea generalã a razboaielor medice care au condus la slabirea si ulterior disparitia prezentei persane pe litoralul vestic al Pontului Euxin. Un alt episode in care au fost implicate triburi trace au fost razboaiele medice si peloponesiace.n primului stat din lumea sudtracã .

care vroiau sa-si extinda influenta pana la Dunãre.Daco-getii ajunsesera sa dispuna de un potential economic si militar suficient penrtru a riposta eficient repetatelor tentative scite de inaintare inspre vest.relatiile dintre macedoneni si sciti s-au tensionat iar macedonenii au zdrobit intreaga armata scita in timp ce aceasta pustia Dobrogea.Triburile trece sperand ca posibilitatile militare ale lui Alexandru erau sub 29 .In aceasta perioada geto-dacii se aflau intr-o rezistenta acerba impotriva scitilor. Politica expansionista a statului macedonean a capatat un impuls deosebit dupa ce la carma lui venise un conducator remarcabil.Alt contact tensionat important intre geto-daci si lumea inconjuratoare.FilipII.Tocmai aceasta realitate explica faptul ca scitii incapabili sa infranga singuri dacii au fost nevoiti sa ceara ajutor macedonenilor .urmarind prinderea ca intr-un “cleste” a teritoriilor daco-gete dar datorita unor evenimente. care prin ansamblul de reforme pe care le-a aplicat a facut din armatã acel instrument de forta capabil sa serveasca telurile expansioniste macedonene.Dupa asasinarea lui Filip la conducerea statului macedonean a venit fiul acestuia Alexandru.consemnat de istorici a fost tot impotriva macedonenilor.

In timp ce Lysimah se lupta in Asia Mica cu un altul dintre regatele ramase din Imperiul Macedonean..mai inzestrate 30 . Un alt contact militar a fost intre getodacii condusi de Dromichetes si macedonenii lui Lysimah. Desi Macedon a avut o armata numeric inferioara .dar dupa o confruntare in camp deschis getii au observat ca nu pot invinge falanga si au incercat sa evite o infruntare directa folosind tactica pamantului parjolit si hartuirile.mai bine organizate. si condusa o faceau net superioara aliantei tracilor.acelea ale tatalui sãu au dus o politica ferma impotriva expansiunii macedonene.Datele arheologice arata ca in lumea daca are loc un proces de unificare a triburilor si a uniunilor de triburi. Dupa ce Alexandru s-a convins ca tracii nu-i vor mai face probleme a inceput campania de “pedepsire” a Imperiului Persan.Dispunand de osti mult mai numeroase .chiar si pe daci care ereau cei mai puternici dintre traci. invingand treptat tote triburile trace.Alexandru reusind cu o singura campanie sa-i infranga pe toti tracii.ceea ce i-a determinat pe macedoneni sa-i atace.Astfel triburile de nord si de sud trace s-au aliat.modul in care era inarmata.Dromichetes profita de situatie pentru a incerca sa uneasca geto-dacii de la sud si de la nord de Dunare. organizatra.

dupa victorie el s-a dovedit un om politic si diplomat de exceptie .geto-dacii lui Dromichetes spre deosebire de ceilalti dusmani ai lui Lysimah.La momentul in care capacitatea combativa a armatei lui Lysimah se diminuase Dromichetes a atacat-o decisiv si a capturat-o in intregime. Invinsii .asigurandu-si lui o scapare rusinoasa “.”Lysimah le raspunde insa ca nu e drept sa-si paraseasca oastasii si prietenii.hartuind armata macedoneana peste tot astlel incatdesi acesta reusise sa cucereasca o serie de asezari fortificate a fost pus intr-o situatie grea dupa cum evidentiaza istoricul Diodor din Sicilia in scrierile sale: “Armata lui Lysimah era chinuita de foame . Impotriva lui Dromichetes a aplicat cu deplin succes strategia “pamantului parjolit”.ceea ce il facea cel mai periculos.Daca in timpul razboiului dromichetes si-a demonstrat calitatile proprii unui mare comandant de osti.Prietenii il sfatuiau pe rege sa scape cum va putea si sa-si mute gandul ca oastea lui l-ar putea salva .inclusiv regele Lysimah au fost dusi la o cetate unde au fost tratati si ospatati .si de un numar mult mai mare de puncte fortificate. Episodul e infatisat de 31 .iar soarta lor supusa spre dezbaterea adunarii poporului.de aceea Lysimah a abandonat campania din Asia si a intreprins o expeditie pentru inlaturarea acestui pericol de la granitele imperiului sau.

Diodor din Sicilia :”Ajungand ostirea lui Lysimah in puterea tracilor . 32 . ca sa-l pedepseasca .In timpul conducerii sale Dacia a devenit un adversar pe masura Imperiului Roman atat din punct de vedere economic cat si militar. Caci poporul . Dromichetes fu impotriva pedepsirii regelui si-i lamuri pe osteni ca e bine sa-l crute pe barbatul acesta . ei le vor dobandi inapoi fara nici o primejdie. El a fost conducatorul unuia dintre triburile geto-dace iar prin mijloace militare sau diplomatice a reusit in cativa ani sa uneasca toti geto-dacii intr-un singur stat. Cel care a realizat asta a fost Burebista. care luase parte la primejdiile razboiului trebuie sa aiba dreptul de a chibzui asupra felului cum sa fie tratati cei prinsi . Daca l-ar omora pe Lysimah .. acestia se stransera la un loc si strigara sa le fie dat pe mana regele prizonier . iar locurile intarite aflate mai inainte in stapanirea tracilor . ale scitilor si ulterior ale bastarnilor dinspre est geto-dacii au fost obligati sa se uneasca in un singur stat centalizat. alti regi au sa-I ia domnia si se prea poate ca regii acestia sa fie mult mai de temut decat inaitasul lor. care i-au daruit viata .” Datorita deselor migratii ale celtilor dinspre vest . Dar crutandu-l pe Lysimah . acesta are sa se arate recunoscator tracilor .

33 . Roma a reusit sa-si infranga treptat adversarii dar ca urmare a mortii lui Crassus .barbat get .Principalul izvor il constituie marturiile istoricului Strabon care scria despre Burebista :”Ajungand in fruntea neamului sau . a urmarit cu atentie iar de la un anumit moment cu ingrijorare. Burebista . Pompeius si Crassus . Dupa instalarea triumviratului lui Caesar. cumpatare si ascultare fata de porunci .In granitele sale erau cuprinse toate pamanturile ce apartineau geto-dacilor din cele mai vechi timpuri. spre nord la Carpatii Padurosi . l-a inaltat atat de mult prin exercitii. inchegare satului dac in imediata vecinatate a zonelor lui de stapanire si interes . in cativa ani .” Statul creat de el se intindea spre apus pana la Dunarea de mijloc si Moravia . care erea istovir de razboaie dese . a faurit un stat puternic si a supus getilor cea mai mare parte a populatiilor vecine. spre est la raul Bug si era marginit doar de Marea Neagra iar la sud Muntii Haemus din Balcani. Statul roman aflat in plina expansiune . Caesar si Pompeius au inceput sa-si dispute tot mai aprig puterea. incat . Totusi timp de peste un deceniu n-a avut loc nici un fel de contact militar ceea ce ia usurat lui Burebista eforturile de unificare statala . Ba inca a ajuns sa fie temut si de romani.

Burebista a urmarit cu atentie evolutia evenimentelor .Armatele ambilor generali s-au strans in Balcani . iar dupa prima lupta Pompeius a iesit victorios. iar Burebista a dus dese incursiuni in provincile romane.ceea ce a sporit numarul aliatilor sai .Deznodamantul razboiului s-a petrecut insa inainte ca armata daca sa poata interveni. In schimb Pompeius dovedise in Orient ca prefera o politica de organizare a unui sistemde state clientelare. Acesta din urma era pentru Burebista singurul aliat posibil dealtminteri pozitia lui militara parea mai puternica.Pentru regele dac se punea problema de a obtine recunoasterea statului sau si a autoritatii sale asupra oraselor grecesti. O alianta cu Caesar era greu de conceput caci acesta se manifestase constant ca un promotor al politicii expansioniste si era clar ca nu va tolera existenta unui stat dac puternic in aproprierea frontierei statului roman . Caesar a strivit armata lui Pompeius si cele ale sprijinitorilor sai la Minda in Hispania.In acaeste conditii el era obligat sa ia partea unuia dintre pretendenti. Imparatul a strans in pen Balcanica 16 din cele mai bune legiuni si 10.000 de calareti. Asadar Burebista s-a decis sa-l sprijine pe Pompeius . a consolidat vastul sau sistem de fortificatii si a facut 34 . O confruntare intre regatul dac si statul roman devenise iminenta .

statutul de rege erau si mari preoti au incercat sa asigure recentralizarea statului dac. Din punct de vedere militar Burebista s-a dovedit a fi inzestrat cu un dezvoltat spirit organizatoric si o patrunzatoare gandire strategica .Statul dac infaptuit si condus de el s-a afirmat ca o mare putere politica si militara a antichitatii.Societate daca a inregistrat o dezvoltare si inflorire in multe privinte comparabila cu alte civilizatii contemporane.aliante cu celelalte triburi trace si cu bastarnii si cu celtii . Burebista a creat o opera monumentala.Comonisicus . caesar a fost asasinat in Senat de complotistii condusi de Cassius si Brutus . In perioada urmatoare poporul dac n-a renuntat nici un moment la lupta sa pentru libertate impotriva tuturor celor care au vrut sa ocupe teritoriul dac.Dar in acelasi timp regii daci au incercat sa refaca statul dac centralizat. care pe langa . in special impotriva romanilor sub forma raidurilor in provincile romane vecine.Cu patru zile inainte de data fixata pemtru invazie . ceea ce a mentinut uniti toti dacii . iar la putin timp dupa aceea si Burebista a murit asasinat de un grup de complotisti.Regi ca Deceneu .demonstrand ca aparitia lui Burebista nu a fost un eveniment 35 . care-si exercita autoritatea pe un vast teritoriu .primul stat dac centralizat si independent .

i-a promis lui Antonius “ca-l va ajuta cu armata numeroasa”. vest si sud-vest dacii au lansat o serie de actiuni in macedonia care devenise o baza de lansare a expansiunii romane peste 36 .Interventia factorilor externi ostili a inetinit reunificarea daciei .istoric intamlator ci rezultatul unui proces legic .e. La randul sau .dar nedobandind nimic din cele cerute.trecusera de partea lui Antonius. Moartea lui Caesar a adus declansarea unor convulsii interne care s-au incheiat cu triunviratul lui Octavian.n incercand sa slabeasca amenintarea romana dinspre sud. Pluthar mentioneaza ca un rege getodac.obiectiv care trebuia sa-si gaseasca implinirea intr-un act unificator de genul celui infaptuit sub Burebista . Planul lui Caesar de cucerire a Daciei nu a fost abandonat insa de Octavian insa Datorita conflictului dintre Octavian si Marcus Antoniu a fost amanat.iar cucerirea lui traian a facut-o imposibil.Cassius Dio vorbeste despre dacii care isi oferisera servicile intai lui Octavian . Imperiul Roman nu a organizat imediat dupa moartea lui Burebista o actiune militara de anvergura impotriva dacilor. Marcus Antonius si Lepidus. In ultimele decenii ale secolului I i.Pana la urma dacii au avut un rol redus in desfasurarea luptei pentru putere in Imperiul Roman. Dicomes.

iar in anul 6 e.amenintand in chip grav independenta si fiinta poporului dac.prin 11-12 e.pe pamanturile dace.In timp ce Vinicius ataca prin vest romanii au cuceit teritorile dace de pe malul marii ajungand la Delta . iar stapanirea romanilor in zonele sud-dunarene sa fie stabilizata In primele decenii ale secolului ale sec I e.n s-a instituit un comandament militar al Moesiei. Pana la aceasta expeditie Roma se mentinuse in defensiva la vestul Dunarii.acestia au reusit sa-I facaca pe geti sa se lupte intre ei .iar apoi sa-I cucereascaajungandu-se ca in perioada lui Decebal granita Imperiului Roman sa fie Dunarea. reusind sa-i slabeasca .cu scopul de a controla litoralul maritim cat si teritoriile extracarpatice.n guvernatorul Panoniei si cel al Moesiei au atacat teritorile dintre Carpatii Meridionali si Dunare distrugand numeroase puncte fortificate si stramutand 37 .Haemus catre linia Dunarii .n pericolul expansiunii romane a crescut enorm . a cerui prima fapta a fost o campanie pentru infrangerea rezistentei gete de la nord si sud de Dunare.Datorita diplomatiei romane .iar ca legatus Augusti pro praetore exercitus a fost nimit Ceacina Severus . Momentul care a amrcat o noua faza a confruntarilor a fost expeditia lui Marcus Vinicus.Adoptarea de catre Roma a unei atitudini ofensive nu a intarziat sa-si arate efectele.

locuita pana atunci de daci. 38 . Ca riposta dacii au atacat si cucerit majoritatea cetatilor romane de pe cursul Dunarii.n) s-au luat noi masuri de consolidare a frontierei dunarene : Comandamentul militar moesic a fost transformat in provincia Moesia.50.000 de daci la sud de Dunare. in special in perioada iernii cand Dunare ingheta si dacii treceau la sud .n) regatul clienteral odris a fost transformat in provincia Tracia iar teritoriul dintre Dunare si Mare a fost incorporat Moesiei. iar la vest sarmaritilor iazygi li s-a acordat permisiunea sa se aseze in campia dintre Dunare si Tisa.Cel mai afectat a fost teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra unde dacii atacu ajutati si de alte semitii care nu tineau cont de populatia lacalã.creand astfel o noua primejdie pentru daci. sistemul provinciei a fost puternic organizat . In timpul domniei lui Tiberius(14-37 e. In timpul domniei imparatului Claudius(41-54 e. Privita pe un plan larg epoca lui Augustus este plina de conflicte ale dacilor cu romanii.Dar aceste masuri nu au impiedicat actiunile dacilor in partea rasariteana a Peninsulei Balcanice reusind chiar in unele momente sa alunge garnizoanele romane din unele teritorii intrate sub stapanirea imperiului.ca urmare intreaga navigatie comerciala si militara pe Dunare incetase sa fie controlata de romani.

Pe de alta parte statul dac acumulase destule forte si bogatii pentru a se degaja de relatiile clienterale. Roma sustine un razboi cu Dacia datorita crizei financiare prin care trecea Imperiul in contrast cu bogatia Daciei .fiind 39 .Motivul l-a reprezentat faptul ca imparatul intentiona sa nu mai achite goto-dacilor serviciile si sumele de bani acceptate de predecesorii sai ceea ce la determinat pe Duras-Durpaneus sa se cansidere dezlegat de obligatiile asumate anterior fata de imperiu .ceea ce demonstra densitatea populatiei dace din nord si a incapacitatii romanilor de a controla atacurile dacilor. Dupa urcarea pe tronul imperiului a lui Domitian (81-96).raporturile dintre Dacia si Roma s-au deteriorat rapid .fara indoiala ciocnirea intereselor expansioniste ale Romei si independenta statului dac .Cauza principala a fost .garnizoanele romane au fost dislocate in cetati din aproprierea Dunarii si au fost construite drumuri strategice pentru o deplasare mai rapida si mai usoara a trupelor. O caracteristica a deceniilor 7-8 ale scolului I e. si numeroase campanii de dislocare a populatiei de la nord de Dunare la sud .n e aceea ca puterea militara a Daciei a determinat Roma sa plateasca subsidii pentru a mentine pacea intre cele doua state.

General reformator si novator a actionat rapid in vederea intaririi si perfectionarii aparatului administrativ al statului.Regele Duras simtindu-se prea batran pentru o situatie asa grea . Alarmat de vestea acestei infrangeri in urma careia Moesia ramasese fara forte militare generalul Cornelius Fuscus a fost trimis cu trupe si a reusit sa-I impinga fortele dace peste Dunare Pentru a preintampina alte atacuri Domitian a reorganizat provincia in Moesia Inferior si Moesia Superior primind fiecare cate 2 legiuni in timp ce generalul Fuscus se pregatea de o invazie la nord de Dunare.o granita la linia Carpatiilor era mai usor de aparat decat cea de pa Dunare.iar din punct de vedere militar .stimularii vietii 40 .considerata ca un eldorado al vremii.a lasat tronul nepotului sau Decebal . In aceste imprejurari un conflict era iminent. Pentru a face fata acestei primejdii .n o oaste daca a patruns adanc in Moesia atacand mai multe castre pe care le-a ocupat in lupte pierzandu-si viata guvernatorul provinciei. un ilustru comandant militar si diplomat. dacii au luat la randul lor masurile care se impuneau. generalul . Pe fondul accentuarii contradictiilor dintre Dacia si Roma in iarna anului 85 -86 e.

Decebal stia ca trupele romane aveau sa revina in numar si mai mare . Decebal l-a lasat sa se indeparteze de bazele sale si l-a facut sa-i creada pe daci slabi prin diferite oferte de pace.a nimicit cea mai mare parte a armatei romane.economice si mai ales organizarii armatei si pregatirii intregii populatii pentru aparare. generalul Fuscus a fost omorat . In vara anului 87 generalul roman a trecut Dunarea si s-a indreptat spre Sarmizegetuza.Domitian a organizat o noua aarmata la S de Dunare condusa de generalul 41 . Realist. Totodata a incheiat aliante cu neamurile de la Dunarea mijlocie are aveau sa atace Pannonia. nu insusi putera romei care erea uriasa. Decebal a prins armata romana in ambuscada iar dupa o scurta dar sangeroasa batalie . iar cand generalul a ajuns la Tapae. fiind constient ca invinsese decat un general . Dupa aceasta izbanda. numerosi soldati au fost facuti prizonieri si mari cantitati de arme si echipamente au fost capturate.Decebal a incercat sa atraga mesteri si soldati fugari din imperiu ca sa construiasca fortificatii .care a avut un ecou deosebit in acea epoca. In anul 88 pentru a razbuna infrangerea suferita de Fuscus.Decebal a incercat sa-si castige aliati in exterior pentru a consolida fortele militare ale Daciei. masini de razboi si sa participe la pregatirea militara a dacilor.

In aceasi perioada cu atacul lui Tettius asupra Daciei. in consecinta a fost nevoit sa ajunga la un compromis : regatul dac devenea regat clienteral al Romei cu toate obligatiile ce decurgeau . Desi romanii inregistrau succese in Dacia. dar fortele generalului tettius se diminuau rapid datorita hartuirii si ciocnirii dintre armata daca si cea romana.Acesta reuseste sa evite toate cursele lui Decebal. precum si mesteri de tot felul pentru fortificatii si constructii de alta natura . imparatul avea nevoie de aceste forte urgent in alta parte. imparatul Domitian a condus o expeditie in Pannonia care s-a terminat cu esec. printre care si acelea de inapoiere a capturilor facute cu prilejul zdrobirii legiunilor lui Fuscus si de a sustine interesele politice romane.Oastea daca s-a retras in ordine . iar ajungand la defileul Tapae a reusit sa infranga oastea daca suferind insa pierderi insemnate.Acesta a patruns la N de Dunare incercand sa-si deschida drunul spre capitala.punand diferite obstacole in calea urmaritorilor.Tettius Iulianus . primind in schimb importante sume de bani . Cu toata rezistenta activa a dacilor inaintarea romana a continuat.fortele comandate de el fiind infrante de aliatii regelui dac. 42 .

000 de soldati fata de cei 40.000 ai armatei dace.Efectuarea acestui proiect genist a intarit convingerea lui Decebal ca o agresiune romana era iminenta.In aceste conditii pacea a durat 12 ani si nu mai putea dura mult din cauza crizei economice care avea consecinte asupra intregului imperiu. a adoptat un plan realist si prudent . O data cu numirea lui Traian ca imparat in 98 el a luptat impotriva tuturor fortelor de la granitele imperiului .In fata invaziei romane Decebal constient de inferioritatea numerica. A platit si el subsidiile lui Decebal timp de 2 ani dar. in acelas timp a facut pregatiri pentru razbaiul ce avea sa le curme pentru totdeauna. Traian a strans mai multe legiuni avand fiecare aproximativ 100.care in esenta preconiza organizarea apararii in zona muntilor unde putea exploata avantajele terenului cat si sistemul puternicelor fortificatii.inabusind revolte si facand paci avantajoase pentru romani.Transformarea Daciei in provincie romana a aparut ca principal punct in programul lui Traian inca de la nimirea sa.El a ordonat construirea de drumuri si poduri pe teritoriul Moesiei pentru o mai buna miscare a fortelor la sud de Dunare in cazul unui atac . Totodata regele dac a dus mari eforturi pentru a inchega 43 .

O parte din oaste a primit misiunea de a desfasura lupte in camp deschis .sosise iarna. de a executa incursiuni si hartuiri.pe la Tapae si spre zona Sarmizegetuzei.Dandu-si seama ca un asalt hotarator era imposibil asupra fortificatiilor dace .unde putea sa foloseasca si fortele menite sa apere fortificatiile cat si toata populatia din zona . o alta parte a fost destinata apararii fortificatiilor.aceste urmand sa fie reluate in primavara viitoare.Cand traian a reusit .imparatul a dispus incetarea atacurilor .si incergand sa organizeze o noua si puternica rezistenta catre centura de cetati sarmizegetuzene.dupa lupte grele sa ajunga in muntii din jurul Sarmizegetuzei .Prima mare batalie a avut loc la Tapae unde ambele tabere si-au angajat in lupta fortele principale.Decebal a ales sa se retraga evitand o lupta cu intreaga armata romana.aliante militare au alti adversari ai romanilor. 44 . cu ajutorul carora a pus in aplicare in iarna anului 101 un plan care avea sa dejuce intentiile lui Traian de a supune Dacia . In 25 martie 101 Roma a declarat razboi Daciei .De la inceputul campaniei Decebal a repartizat fortele. Imparatul a urmarit un rezultat radical si rapid ceea ce l-a det sa-si asigure o superioritate semnificativa si sa inainteze pe drumul cel mai scurt dinspre Dunare .

Decebal a infrant trupele ramase in zona orastiei . Aceasta actiune ameninta izolarea fortelor romane din zona Orastiei de restul Imperiului . fortele romane fiind cu efective incomplete.Batalia a fost castigata de romani dar cu un pret foarte mare. inclusiv pe cei ce aparau tabara. Traian afland de cele ce aveau loc la sud .Aliatii lui Decebal au trecut la sud de Dunare unde nu au intampinat rezistenta .a fost nevoit sa-si transporte armata acolo unde era nevoie urgenta de ea si a lasat un numar mic de forte pentru a mentine pozitiile cucerite.ceea ce . Reluarea actiuniilor ofensive catre capitala Daciei insemna in fapt reeditarea campaniei precedente .In aceasi perioada. in conditiile pierderilor grele inregistrate favoriza partea romana care putea sa-si refaca efectivele dispunand de un bazin demografic mai mare decat al dacilor si aliatiilor sai.care au fost nevoiti sa introduca in lupta toate efectivele.Marea batalie s-a dat la Adamclisi intre trupele aliate lui Decebal si romani.In 108 s-a ridicat aici un monument in cinstea celor morti .chiar se punea problema daca fortele romane se vor putea salva. o mare parte din armata fiind distrusa. In primavara anului 102 Traian ataca din nou .In aceste conditii Decebal s-a hotarat 45 .

iar Decebal a inceput reconstructia cetatiilor afectate de razboi si a incercat reichegarea aliantelor.Traian la randul sau avand trupele slabite a fost determinat sa accepte un incetarea luptei .situatie care-I avantaja clar pe romani. Decebal a atacat fortele romane de ocupatie si le-a invins. Toate elementele pactului lui domitian au fost anulate .Pacea a fost incheiata in toamna anului 102 .conditiileimpuse regelui dac fiind menite sa creeze din dacia un stat dependent de Roma.sa cedeze teritoriile ocupate de acestia si sa darame cetatiile. Conditiile puse in tratatul de pace ii dadeau un caracte de armistitiu ceea ce i-a determinat pe ambii conducatori sa-l trateze ca atare si au reinceput pregatirile de razboi de ambele partii.Decebal ramanea aliat al Romei . In consecinta Senatul roman a declarat razboi Daciei .Traian a revenit in graba 46 .Pentru respectarea pacii o garnizoana romana a fost lasta in sesul Hategului la 40 km de Sarmizegetuza si alte garnizoane au fost instalate in unele puncte de importanta strategica.sa reia tratativele de pace incercand totusi sa obtina unele conditii care sa asigure existentas statului dac si pe el in calitate e conducator al acestuia .Ei au ineput constructia unui pod de piatra peste Dunare la Drobeta .era obligat sa restituie tot ce primise de la romani.

Disparitia regelui dac a diminuat dar nu a facut sa inceteze . romanii asalteaza aprig o serie de cetati dace ale caror ocupanti se apara cu inversunare.se ingramadesc in jurul unui vas din care beau un lichid si cad morti. tradand astfel alianta.cum sperau romanii.In fata acestei situatii dacii sunt nevoiti sa lupte pana la ultima picatura in unele secvente reprezentate pe Columna .si a preferat sa se sinucida decat sa fie tarat in lanturi prin Roma.In finalul luptelor se petrece un episod din cele mai dramatice.Caderea capitalei nu a insemnat incetarea luptelor . Dupa lungi eforturi apararea Sarmizegetuzei cedeaza iar tezaurele sunt pradate si duse la Roma.In aceste imprejurari aliatii dacilor au incheiat pace cu Traian.Atacul roman s-a produs simultan pe mai multe directii pentru a imrejura sistemul de fortificati din zona Sarmizegetuzei.si-a adunat fortele pe alte inaltimi fortificate si a continuat rezistenta dar fiind urmarit de intreaga armata romana a fost incercuit .la Dunare pentru ca sa fie in fruntea fortelor sale .Decebal reuseste sa iasa la timp din cetatea asaltata . in acest fel Decebal sa nu poata primi ajutor sau sa se retraga in alte regiuni. In perioada urmatoare in inaintarea lor .dacii cu fetele obosite .lupta de rezistenta a dacilor.trupele romane au fost atacate de garnizoane 47 .

48 .pentru constructia unor impozante monumente si pentru spectacole si serbari timp de 123 de zile. Cealalta parte din teritoriile extracarpatice din Vest. Peste un an Traian a inceput organizarea noii provincii si a incheiat astfel un conflict care durase cu intermitente doua decenii.dace si de populatia din zonele invadate.Luptele grele purtate de Traian impotriva dacilor lui Decebal l-au facut pe imparat sa se limiteze la ocuparea numai a unei parti din Dacia. fiind asimilati cu timpul de cultura romana Sfarsitul razboiului a insemnat si ocuparea romanilor a unor teritorii din vatra vechii Dacii. Tezaurul imens jefuit din Dacia a fost destul pentru a scoate imperiul din criza economica o perioada .templele dace si celelalte cladiri care simbolizau puterea daca.Desi romanii au iesit invingatori dacii au demonstrat ca armata daca inferioara nimeric si ca dotare pate tine piept armatei romane.Est si Nord siau pastrat independenta.Acestea explica razbunarea romanilor care cu distrus Sarmizegetuza . Desi dupa incheierea razboiului mai existau multi daci liberi acestia nu au putut crea un stat dac centralizat.

au fost fortate. in procesele complicate ale marilor migratii ale popoarelor. a padurilor de codrii si in mod deosebit spatiul delimitat de coroana carpatilor. in trupul spatial romanesc. 5. cat mai ales din est.Desi pe harta Daciei existau doua entitati politice: Dacia libera si Provincia romana Dacia. deci relieful montan. dunarean si pontic. parti inscrise in istoria Europei ca poarta pontica 49 . in scopul cotropirii locale si nu in ultimul rand in scopul patrunderii spre Europa de Vest.unitatea etnica si culturala a poporului dac s-a mentinut. atat din vest (celtii). Fara a putea fi acoperit in intregime. migratii de tipul inflagratiilor. Acest spatiu a cunoscut socul de stepa si silvostepa. Efectele marilor migratii asupra populatiei daco-romane din interiorul spatiului carpatodanubiano-pontic Pentru Romania pozitia geoistorica a teritoriului sau este definita de confruntarile intre comunitatile dacice. daco-romane si romanesti. invazii ori revarsari al caror scop a fost contopirea de teritorii ale bastionului carpatic.

iar cea banateana in spatiul montan propriu-zis. Insasi Poarta Otomana a simtit nevoia. Poarta Mezesului. Poarta Orientala. in acest sens. pe care au anihilat-o si au cucerit-o. imparatii habsburgi si rusi au inteles importanta acestui spatiu ca zona de siguranta. vestul si nordul Europei. mai ales in perioadele cand Principatele erau slabe si nesigure. Sunt cunoscute. Coridorul banatean. recunoscute prin functiile lor de veritabile parti continentale. actualizate. cand prin spatiul ramas liber. Ele poarta denumiri cu semnificatii locale. somesana sau silviana si Prima poarta pontica dunareana a fost fortata de valurile mareelor stepice din est indreptate spre centrul. chiar in vremurile de maxim expansionism. Poarta Silvania a fost fortata in zona de codrii.dunareana banateana. La randul lor. puntea dobrogeana s. sa prezerve 50 . De aici au ramas pana in zilele noastre toponimele de poarta ca: Poarta de Fier a Transilveniei. au penetrat valurile de migratori ce au rupt limesurile construite si au fortat pe cel Dunarean. poarta maritima. Realitatea a confirmat la ce pericol s-a expus imperiul Roman in urma disparitiei vechii Dacii (poarta a Europei antice). ajungand pana la portile Cetatii Eterne. proiectele de refacere a vechii Dacii.a.

Romania indeplineste doua functii. unificare si impacare a 51 .spatiului romanesc rolul de tampon. avea sa-si gaseasca implinirea in construirea Romaniei moderne si faurirea statului national. Ca zona geopolitica cheie. care s-a chemat stabilitatea romaneasca. Europa a suferit alaturi de Romania consecintele negative si nelinistea prezentei factorilor generatori de insecuritate. intre ea si imperiile vecine. dar nu au putut merge pana la a-l absorbi integral. vecinii acestuia si Europa au vegheat in mai multa liniste la propriile interese. Din perspectiva istorica intelegem foarte bine ca atunci cand spatiul romanesc s-a consolidat si stabilizat. constatare care se impune din perspectiva analizei istorice. iar cand acest spatiu a ramas deschis. cu temeiuri geografice si geopolitice incontestabile: • • functie in momentele de criza europeana. de a desfasura o actiune de neutralizare. Viabilitatea acestui proces legitim. mentinut sub supraveghere. Acestea au muscat deseori cate o felie din teritoriul nostru national. functie specifica in momentele de liniste europeana. de aparare in caz de defensiva sau pivot de manevra in caz de ofensiva.

adica la framantarea trecutului. deoarece practicau în egală măsură agricultura şi creşterea animalelor. iar cine sustine trunchierea acestei tari si acestui popor. Ca o argumentare semnificativa vom prezenta si avertismentul pe care Vintila Mihailescu il aducea in atentia specialistilor si oamenilor politici referitor la un asemenea pivot geopolitic cum este Romania: cine lupta pentru intregirea si consolidarea statului carpatic romanesc lupta pentru pacificare de durata a Europei. Putem spune ca stravechiul popor din Carpati a avut timp sa se adapteze ambiantelor multiple ale locurilor si sa poata stapani taina atenuarii antagonismelor si neutralizarii fortelor. Slavii erau în esenţă un popor sedentar. cazul pamantului si poporului romanesc este numai unul din numeroasele semne dupa care se poate intrevedea viitorul continentului nostru. cu voie sau fara voie. pledeaza. constient sau subconstient.influentelor ori tendintelor divergente care se incruciseaza aici. intereselor si influentelor care s-au incrucisat si se vor incrucisa in spatiul coarpato-danubiano-pontic romanesc. pentru intoarcerea la vechile imperialisme. Fireste. O migraţie deosebită a fost aceea a slavvilor. Migraţia lor 52 Slavii .

Se consideră de asemenea că denumirile marilor râuri deşi se păstrează din antichitate. urmând o revărsare de populaţii slave în peninsulă. etc) şi localităţi (Bălgrad-Alba Iulia. graniţa de pe Dunăre a Imperiului Bizantin cade. În anul 602. Amintirea prezenţei slave este păstrată şi de numeroase denumiri de râuri (Bistriţa. dar şi cei care au venit ulterior (secolele VIIVIII) au fost complet asimilaţi de români până în secolul X. în urma atacurilor repetatee avaro-slave. estul Munteniei şi estul Transilvaniei. Ialomiţa. dar numai în Moldova. deşi însăşi simbioza certă care a 53 . prezintă în parte anumite schimbări fonetice slave. etc) de origine slavă. Craiova. dar care nu au schimbat caracterul romanic al acesteia. Prezenţa slavilor pe teritoriul Românieii este atestată arheologic începând cu mijlocul secolului VI.a fost masivă. numai astfel explicându-se slavizarea unor întinse teritorii din Peninsula Balcanică şi Europa Centrală.Acest fapt ar sugera aşezarea slavilor în câmpii şi o predilecţie a românilor pentru zonele de deal şi de munte. Slavii care au rămas la nordul Dunării. Este de subliniat totuşi prezenţa în număr destul de mare a slavilor şi convieţuirea acestora paşnică cu românii. dovadă fiind numeroasele cuvinte slave împrumutate de români.

in pofida unor forme politice speciale. ale componentei slave a limbii române.avut loc între cele două etnii dovedeşte totuşi totuşi şi vieţuirea împreună. este creşterea deosebită a numărului aşezărilor în toate provinciile româneşti: Moldova. Transilvania. Relatia dintre populatia dacoromana si Imperiul Bizantin In sud-estul Europei – adevarat laborator istoric – s-a dezvoltat o civilizatie care. Dar ceea ce trebuie remarcat pentru perioaada mai târzie. dovadă fiind anumite caracteristici bulgare. 6. dar ulterior se constată o uniformizare. Slavii aşezaţi pe teritoriul României au fost aceiaşi care au populat şi Bulgaria. Din punct de vedere arheologic cultura slaavilor din secolele VI-VII poate fi deosebită de aceea a autohtonilor daco-români. adică secolele VIII-X. iar nu sârbo-croate. mai 54 . arheologia încetând să ne mai ofere date despre etnicul populaţiilor. Muntenia.

a format o zona cu trasaturi specifice. Straturi de civilizatie s-au sedimentat aici chiar din paleolitic. se remarca prin originalitatea lor. Ei s-au constituit in ceea ce Nicolae Iorga denumea “Romanii populare” sau “Romanii rurale”. Operele romanesti de arta medievala. cancelariile princiare au adoptat modelul cancelariilor bizantine. Arta 55 . Imperiul Otoman le va influenta. Venind in contact cu populatiile “barbare” daco-romanii au adoptat forma de organizare impusa de noile conditii istorice create. Chiar de la constituirea statelor romanesti. devenit Imperiului romanobizantin si mai apoi Imperiul bizantin. Ele erau considerate “Romanii” de catre locuitorii lor care stiau ca apartineau in cea mai mare parte sau ca apartinusera Imperiului roman. intr-o masura mai mare sau mai mica civilizatia. fie ca e vorba de pictura sau de architectura. apoi cea greco-romana si in final civilizatia bizantina.durabile sau trecatoare. In aceasta zona geografica am putut vedea cum infloreste civilizatia traca. Sud-estul Europei a cunoscut numeroase mutatii socio-politice in epoca migratiilor cand s-au format popoarele care locuiesc inca aici in zilele noastre. adica teritorii pe care autoritatea imperiului nu mai era efectiv exercitata si care existau ca forme populare.

pina in Orientul Apropiat si au favorizat participarea lor activa la dezvoltarea culturii. Cu sprijinul voievozilor si a familiilor nobiliare romanesti. Raporturile economice. Neagoe Basarab (1512-1521). intretinute de Tarile Romane cu alte state au facilitat raspindirea culturii romanesti medievale dincolo de frontiere. care sustineau atat credinta caracteristica epocii dar si aceea a constiintei nationale. s-au imprimat carti religioase (1508) distribuite dincolo de Dunare. Eu au introdus la curte fastul si ceremonia imparatilor bizantini. Matei Basarab (1633-1654). 56 . Vasile Lupu (1634-1653) si Constantin Brancoveanu (1688-1714) s-au considerat ca mostenitori ai dreptului traditiei imperiale de aceea si-au asumat rolul de protectori ai Bisericii Ortodoxe si de continuatori ai operelor imparatilor bizantini. In Tarile Romane s-a continuat traditia culturala imperiala a Bizantului. a intrunit intr-o sinteza originala elemente din traditia locala si elemente bizantine sud-slave si din Europa occidentala. Unii principi romini au avut constiinta acetei misiuni si au actionat in numele ei. politice si culturale ample.romaneasca s-a dezvoltat pe baza creatiei proprii si in acelasi timp in strinsa legatura cu arta tarilor invecinate.

Efectele cuceririi romane asupra continentului european Roma parcurge formele de organizare politica de la regat pana la imperiu.In timpul stapanirii romane in aceste provincii au fost aduse trupe militare romane. Romanizarea a fost procesul istoric prin care s-au creat noi 57 .7.In toate teritoriile cucerite si transformate in provincii romane.Toate provinciile au fost puse in legatura directa cu Roma prin drumuri nou construite.au fost instituite formele de conducere si de administratie romana.

Influenta s-a manifestat pe plan economic.politic..Spania.”Carpati si la Dunare”. In toate provinciile cucerite de roamani s-au impus regulile de viata ale romanilor. In Dacia stau marturie a contactului cu romanii.asadar romanizarea a fost un fenomen istoric impus.adica fondul principal de cuvinte al limbii vorbite de aceste popoare este de origine latina.Aceste popoare sunt popoare romanice.Provinciile au renuntat fortat la divinitatile lor si au adorat divinitatile romane. Bibliografia : • Zorile istoriei in Bereciu D. 1966 58 .Italia si poporul roman. Bucuresti .Portugalia.cultural si religios.monumentul de la Adamclisi si diferite izvoare arheologice gasite in diferite locuri.Formarea popoarelor europene s-a produs in acelasi mod ca si poporul roman.popoare:Franta.

Iasi.”Regatul lui Rhemaxos”. “Burebista-mare personalitate a lumii antice”.Bucuresti ..1959 • Moiseil C.e”..”Monetele imparatului Traian referitoare la razboaiele cu dacii si la cucerirea Daciei”.Cluj-Napoca .”Monumentul de la Adamclisi”.1944 • Berciu D.”Scurta istorie a Daciei preromane”.1982 • Babes M.e.1980 • Crisan I.. 1971 • Tudor D.”Dacii si bastarnii”.. in Dacia ...1929 • Rossi L..1978 • Nicorescu P.1977 • Banea D.H. New York.1976 • Carcopino J..”Relatiile dintre sarmati si geto-daci la sfrsitul sec I”.”Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V-VI i..”Forta militara a geto-daciilor”.”Trajan’s Column and the Dacian Wars”.1967 • Daicoviciu H..1981 • Berciu D..” Celtii in Transilvania”.1924 • Florescu Fl.1980 • Daicoviciu H...in “Dacia”.”Epoca clasica a civilizatiei dacogete”.Cluj ..”La campagne de Filip II en 339 n..1970 • Popescu D.n”. in “Memorii Antice” vol 2 .”Dacia de la Burebista la conducera romana”..”Contribution a l’etude de l’art thracogete”.”Statul geto-dac”.Legiunea a VII-a a Claudia si legiunea a IV-a Flavia”.”Decebal si Traian”.1972 • Bichir Gh..Bucuresti..”Les richesses des Daces et le redressment de l’Empire Romain sous Trajan “.• Bereciu D.”Din istoria militara a Moesiei si a Daciei .1974 • Petrescu-Dambovita M.Bucuresti.”Burebista si traditia statala”..1983 59 .1980 • Marinescu Fl. B.1977 • Daicoviciu H.1925 • Preda C.

Londra.”Scurta istorie a Daciei”.Bucuresti.S. Bucuresti.1966 • Protase D. Mircea – „Izvoare si marturii straine despre stramosii poporului român”. Editura Albatros.”Problema continuitatii in Dacia in lumiana arheologiei si numismaticii”..Moartea este raţiunea finală 60 . • Marcea M.D.• Bichir Gh.”Imparatul Aurelian si parasirea Daciei”...Bucuresi. Editura Academiei R.1980 • Webster G. 1977 • Musat.”. “Autohtonii”... Bucuresti „ Mors ultima ratio ” . Bucuresti.R. Bucuresti...1972 • Tudor D.”De la Burebista la Dacia Postromana”.”.Cluj-Napoca.1980 • Bodor A.”Dacii liberi in secolele II-IV e.n.1979 • Protase D. Editura Stiintifica si Enciclopedica. 1977 • Crisan.in “Dacia”.”The Roman Imperial Army of the 1-st and 2-nd centuries A.1979. Ion Horatiu – „Origini”. Ion Horatiu – „Burebista si epoca sa”.1969 • Crisan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->