Istorie si Latinitate

Coordonatorul grupei : Lupescu Adrian Membrii grupei : Rosu Razvan Serban Marian Niti Mihai Talvan Marius Puflea Daniel Stroiuleasa Ionut Ciobanu Cristian Boicea Andrei Olteanu Mihai Lixandru Daniel Subiecte abordate: • Tracii (realizat de Sereban Marian) • Daco-getii (realizat de Talvan Marius si Niti Mihai) • Romanii pana in sec. V (realizat de Puflea Daniel) • Intalnirile intre daco-geti si populatiile migratoare (realizat de Rosu Razvan si Adrian Lupescu) • Efectul marilor migratii asupra populatiei daco-romane din interiorul spatiului
2

carpato-danubiano-pontic (realizat de Ciobanu Cristian si Stroiuleasa Ionut) Relatia dintre populatia daco-romana si Imperiul Bizantin (realizat de Boicea Andrei si Olteanu Mihai) Efectele cuceririi romane asupra continentului european (realizat de Lixandru Daniel)

„ Stăpânirea romană în Dacia a fost un izvor de ordine şi propăşire " - Nicolae Iorga

„ Nulla est medicina sine lingua latina ” (Nu e medicină fără limba latină)

„ Alea iacta est ” (Caesar) ( Zarurile sunt aruncate)

3

Frigia. Herodot îi considera pe traci ca fiind cel mai numeros popor după indieni. arta lungă) „ Vitam impendere vero ” (Juvenal) (Săţi dai viaţa pentru adevăr) 1. Dacia. Lycaonia. tracii au întemeiat regate precum Odrid. străine de Elenism. ars longa ” (Seneca) (Viaţa este scurtă.Tracia.c. care s-au răspândit în jurul Mării Negre (Pontus Euxinus în antichitate). Denumirea de Thrakos sau Thrakios era aplicată de scriitorii elenici popoarelor din această parte a lumii. dar fiind foarte dezbinaţi. Bythinia. El îi descrie ca având în general aceleaşi obiceiuri. miturile si 4 . în cadrul unui pseudoimperiu . considerate barbare. Treptat. în Peninsula Balcanică şi Asia Minor în mileniul III-II î.„ Vita brevis. Tracii Tracii erau o multitudine de triburi Indo-Europene. şi iubitori de război. Despre zeul războiului Marte/Ares.

ei făceau parte din acei aşa-zişi daci liberi.în anii 101-102 şi 105-106. ei de altfel se presupune că au recucerit o parte din teritoriile provinciei romane Dacia după retragerea Aureliană.. mai ales din secolul III p. Ultima menţionare a fost a istoricului grec Zosimos în 381 sub numele de carpodaci. scriind despre înfrângerea incursiunii acestora de către împăratul Theodosie I. extraprovinciali. fiind consideraţi de romani.. este constantă la est de Carpaţi pe toată perioada de dominaţie romană în Dacia. Chr.c. Cuceriţi de romani. Prezenţa carpilor. Mitul Cavalerului Trac După cucerirea ultimului regat tracic de către Imperiul Roman în anul 46 d. unde au creat cultura arheologică Poieneşti-Zvorâştea 5 . doar numele provinciei Tracia păstrându-i amintirea. de la Munţii Carpaţi (despre care se crede că au moştenit numele de la carpi) până la Nistru.legendele antice pretindeau că s-a născut între Traci. denumirea de Trac a început să dispară. cele mai multe situri arheologice găsindu-se în partea de vest a zonei . ca daci liberi. unul dintre cele mai mari pericole pentru provinciile Dunării de Jos. Carpii erau un trib dacic care trăia în Moldova.

Limba tracilor. au fost strămutaţi în diferite părţi ale Imperiului. mai ales din părţile sudice ale Moldovei. Diferitele sisteme de dominaţie romană. favorizând unitatea etnicolingvistică în întreg spaţiul dintre Nistru. urmare a acestui proces. în cadrul "hotarelor invizibile ale Imperiului" Th. Mommsen au determinat asimilarea de către carpi a culturii net superioare romanice. carpii însuşindu-şi limba latină. Retragera aureliană din Nordul Dunării din 275 a favorizat această sinteză. iraniana.manifestându-se prin continuitate de locuire a teritoriului şi schimburi între populaţiile dacice "libere" şi locuitorii Daciei romane sau cu neamurile germanice. Limba tracă se înrudea cu alte limbi indoeuropene: sancrita. O parte a carpilor. balta 6 . Dunăre şi Tisa.

Stabilirea unei limbi comune pe întreg spaţiul locuit de traci prezenta o formă a unităţii lor etnice. ilirica. Sunt foarte puţine date istorice despre limba tracilor. după denumirea ierburilor de leac care s-au păstrat în izvoare istorice. Despre limba tracilor se poate judeca şi după numele proprii toponimice. latina.kentum. Inscripţia era scrisă cu caractere greceşti. Divizarea tracilor în două grupuri mari de nord şi de sud a stimulat diferenţierea lor lingvistică. celta. Toate aceste limbi formau grupul satem al limbilor indoeuropene (un alt grup . Ultimii invocă argumentul că la tracii de nord denumirile cetăţilor se terminau cu sufixul -"dava". de unde se impune concluzia că limba unică a tracilor avea două dialecte. toţi tracii vorbeau aceeaşi limbă. cu mici diferenţe.formau limbile: greaca. iar alţii.germana). Unii cercetători sunt de părerea că este vorba de două dialecte. Ocupaţiile şi modul de viaţă.veche. .) nu s-au păstrat. 7 .Chr. Versurile lui Ovidiu scrise în limba getică la Tomis (anii 8-17 d. idiomurile slave. iar la cei de sud cu "para".de două limbi diferite. O inscripţie în limba tracă a fost descoperită în 1912 la Ezerovo în Bulgaria. însă după cum relata scriitorul antic Strabon.

"pileaţi") purtau pe cap căciuli de postav.Tipul principal de aşezare a tracilor era satul. erau oameni de statură potrivită. Localităţile întărite serveau drept reşedinţe ale căpeteniilor de triburi (asemenea reşedinţe erau la Butuceni (Orhei). în latină. fiind înconjurate cu şanţuri umplute cu apă. Multe localităţi erau amplasate pe locuri înalte.) Tracii. în latină. Sărata Monteoru. Ei se îmbrăcau în cămăşi lungi încinse cu brâe. Răcătău (Bacău). Babadag etc. împletite cu nuiele şi unse cu lut. pe când oamenii de rând (numiţi comaţi sau. puternici. conform izvoarelor istorice. erau luptători experimentaţi în multe conflicte militare. Casele construite la suprafaţă aveau pereţi din bârne. dar iarna cojoace. şi mai ales conform imaginilor de pe Columna lui Traian şi Tropeaum Traiani (din Dobrogea). alcătuit dintr-un număr restrâns de locuinţe. purtau pantaloni (iţari) din cânepă sau in. Otomani (Bihor). Mediul natural în care trăiau şi modul de viaţă care îl duceau le asigurau o viaţă lungă. aveau un termperament aprins. "capillati") erau cu capul descoperit. iar la necesitate îl acopereau cu o glugă. Mai rar se foloseau locuinţe sub formă de colibi şi bordee. 8 . Persoanele din mediul aristocraţiei tribale (numiţi tarabostes sau.

iar pe cap o basma. în agricultură se generalizează unelte de fier. tracii de nord au preluat de la tracii de sud brăzdarul de fier. creşterea animalelor. în secolul al II-lea î.Chr. reprezentanţi ai aristocraţiei tribale. Fiecare trib avea un teritoriu propriu. apoi a 9 . Conducătorii războinici şi slujitorii cultelor religioase (sacerdoţii) aveau un rol deosebit în organizarea tribului. meşteşugurile. tracii foloseau calul domestic în activitatea gospodărească şi militară. In secolul al V-lea Î. catrinţe (fuste).Femeile purtau cămeşi cu mâniei croite din materialul întreg. Spre sfârşitul mileniului al II-lea î. având la bază agricultura. O ocupaţie de bază era şi creşterea animalelor. Acest port se aseamănă cu portul naţional al ţăranilor români de astăzi din zona de munte. Dintre meşteşuguri cele mai importante era metalurgia (prelucrarea bronzului. Această parte activă a membrilor comunităţii capătă posibilitate de a acumula bunuri materiale. ceea ce va duce la o stratificare socială. Agricultura primitivă se practica cu brăzdarul din lemn sau corn de cerb. Ocupaţiile tracilor au progresat în continuu. Posibil că pe lângă conducătorul tribului exista un sfat al bătrânilor.Chr.Chr. Tribul era forma principală de conveţuire a tracilor.

Arta şi credinţele tracilor. a metalelor preţioase) şi ceramica.fierului. aur. tracii au preluat roata olarului. în figuri zoomorfe şi antropomorfe din lut ars. probabil de la celti. Influenţele externe (greceşti. Autorii antici scriu că tracii credeau în nemurire. decoruri pe unele arme. în prima jumătate a mileniului I î. Aceste opere mărturisesc despre un gust frumos şi o tendinţă de a reda cu multă fidelitate realitatea. sacrificând cu acest 10 . Credinţa lor era politeistă (mai mulţi zei). care apoi a fost înlocuit cu Zamolxis. zeul soarelui. în podoabe de bronz.) se îmbină armonios cu elementele locale. Arta tracilor şi-a găsit întruchiparea în ornamentarea ceramicii. Zeul suprem era Zalmoxis (după Herodot) sau Zamolxis (după Strabon). Decorul în formă de cerc de pe vase şi arme denotă ataşamentul tracilor faţă de cultul Soarelui. scitice etc. Se credea că cel decedat pleacă la Zamolxis.Chr. argint. Herodot scrie şi despre zeul Gebeleizis. La fiecare 4-5 ani tracii trimiteau zeului suprem un sol. In opinia unor istorici acesta a fost iniţial numele zeului suprem al dacilor.

Tracii practicau atât incinerarea (arderea). deoarece geţii locuiau în regiunea de şes de la sud şi est de Carpaţi şi pe ambele maluri ale Dunării de jos.Chr. Această denumire ţine cont de diferenţierea regională a triburilor. în mileniul I î. Se presupune că denumirea "dacii" provine de la daos-"lup" în limba înrudită a frigienilor. la mijlocul secolului I î. Despre aceasta par să mărturisească stindardele dace de pe Columna lui Traian. care erau prezentate în formă de balaur cu cap de lup în unele izvoare se folosea denumirea de geţi pentru daci de către greci 11 . cât şi înhumarea (înmormântarea) celor decedaţi. în istoriografia modernă pentru denumirea tuturor triburilor nord-dunărene este folosită denumirea de geto-daci.Chr. Unitatea etno-culturală a getodacilor. La sfârşitul mileniului I Î. Pentru prima dată ei sunt menţionaţi de Caesar în lucrarea "De bello galico".scop pe un membru de vază al tribului (prin aruncarea peste suliţi ridicate în sus). predomină incinerarea. iar dacii-în regiunea intermontană din Carpaţi Pe de altă parte această denumire exprimă unitatea etno-lingvistica şi culturală a acestor triburi. izvoarele istorice tot mai des îi pomenesc tracii in rând cu geţii şi pe daci.Chr.

se consolidează unitatea de cultură geto-dacă.cea a constituirii statului. Deci. ajungând la o treaptă nouă de organizare politică . nu se bazează pe nici un fel de materiale arheologice sau scrise şi se află în contradicţie cu totalitatea izvoarelor istorice şi lingvistice. şi cei de est dacii. scriitorii greci şi romani au folosit aceste denumiri pentru triburi sau uniuni tribale care etnic nu se deosebeau şi vorbeau în aceeaşi limbă. ii corespunde şi unitatea de cultură materială. răspândită pe întreaga arie a vieţuirii tracilor de nord Din secolele II-I î.geţii.Chr. mărturisită de scriitorii antici. căreia îi corespunde o comunitate unitară etnică.şi de daci pentru geţi (de către romani. 12 . Unităţii etnoligvistice a geto-dacilor. Tentativele unor istorici sovietici de a diviza tracii de nord in doua grupuri separate: cei de vest .

se face simtita si astazi prin termeni din domeniu pastrati din latina :a ara(arare). In urma razboaielor dintre daci si romani. Peste 2600 de inscriptii scrise in latineste au fost descoperite pe teritoriul tarii noastre.cand se folosesc concomitent limba geto-daca si latina.legume(legumen).arheologii au pus in evidenta.negustori in Dacia inca de dinainte de cucerirea romana. Daco-getii Lingvistii romanii.pana la impunerea definitiva a acestora din urma.Dacia a fost transformata in provincie romana si va ramane stapanita timp de 156 de ani de catre romani. sare(salem).agricultori.Influenta patrunderii de meseriasi.istoricii.Romanizarea populatiei s-a desfasurat rapid si usor.aur( aurum). 13 .grau(granum).date si documente de limba care ne arata originea si caracterul limbii romane.2.in decursul timpului.Se poate vorbi despre o perioada de lingvism.

noroc).Dunare.acestora li se mai adauga apoximativ 100 de cuvinte izolate(abur.brad.limba romana mai este si limba literaturii artistice.cismea) din neogreaca(caramida.geniu).slavii au influentat limba fara a modifica fondul principal 14 .Pe langa forma literara si forma populara.a iubi.a pedepsi) iar din franceza(bacnota.iar dupa 1540 au aparut si carti in limba romana.hunii.mila.deal.avarii. Primul document cunoscut scris in limba romana este o scrisoare din anul 1521.boala. La Orastie s-a tiparit prima parte din Vechiul Testament.Cris.oras.gepizii. chip) din turca(alai.din maghiara(gand. Spre deosebire de limba romana.cele mai multe fiind la Brasov.Motru) Din slava avem aproximativ 20-22% din fondul principal de cuvinte(cleste.Invazia popoarelor migratoare(gotii.limba literaturii artistice poate sa intrebuinteze orice forme.Fondul principal de cuvinte al limbii romane este in proportie de 60-66% de origine latina.cuvinte sau expresii atat din limba populara cat si din graiuri.barza) si 2200 de nume proprii(Arges.

Sintaxa limbii romane.de cuvinte si structura gramaticala de origine latina.pronumel e.verbul cu cele patru conjugari.numeralul.prefera raportul de coordonare fata de cel de subordonare dar au ca baza aceasi latina populara.articolul. Morfologia limbii romane mosteneste in mare parte realitatea limbii latine populare.adjectivul.modifica topica cu predicatul la sfarsitul propozitiei. Romanii pana in secolul V 15 . 3.Majoritatea partilor de vorbire flexibile sau inflexibile sunt mostenite din limba latina:substantivul.

e. căderea imperiului roman de apus (476) şi migraţiunea poparelor au dus la decăderea oraşului. iar din secolul I î. de prin secolul al X-lea î. fiecare curie având căte zece ginţi. Adrian şi Caracalla.Potrivit tradiţiei..C. Cea mai veche perioadă din istoria Romei este cunoscută în istorie sub denumirea de . potrivit materialelor arheologice.n.e. împărţirea imperiului (395). mai ales sub împăraţii Traian.). de Romulus şi Remus. În anul 64. Reconstruită în timpul Flavilor. Roma a devenit centru politic al republicii sclavagiste romane.n.e. Roma a fost mărită.. Principalele 16 . o mare parte a oraşului Roma a fost mistuită de incendiu. Mutarea capitalei imperiului la Constantinopol (330). Roma a fost întemeiată în anul 735 î. De la sfârşitul secolului al VI-lea î. Organizarea socială a Romei în această perioadă era democraţia militară. Imperiul roman a fost unul dintre cele mai puternice şi mai mari state ale lumii antice. în timpul domniei lui Nero. locuitorii Romei (populus romanus) erau împărţiţi în trei triburi a căte zece curii. care ar fi durat.e.n.perioada regalităţii”.n. al Imperiului roman. potrivit tradiţiei. însă cea mai veche aşezare descoperită aici datează. aproximativ două secole şi jumătate (753-509 Î.

instituţii ale statului roman incipient erau adunarea bătrânilor (senatus), adunarea poporului pe curii (comitia curiata), care alegea pe toţi magistraţii şi regele (rex), ales de adunarea poporului. În cursul evoluţiei sale din această perioadă populaţia Romei s-a împărţit în patricieni (aristocraţia gentilică) şi plebei (reprezentanţi ai triburilor aservite), amândouă categoriile fiind formate din oameni liberi, sclavia, incipientă, având un caracter patriarhal. În secolul al VI-lea Î.C. Roma a cunoscut o perioadă de dominaţie politică etruscă, care a influenţat tradiţia, instituţiile politice şi arhitectura secolelor următoare. La sfârşitul secolului al VI-lea Î.C. (potrivit tradiţiei romane în anul 509 Î.C.), la Roma s-a instituit republica, autoritatea regală fiind înlocuită prin aceea a doi magistraţi, numiţi la început praetori, iar apoi consuli, aleşi dintre patricieni, de către adunarea poporului. Senatul, alcătuit din patricieni, a devenit organul suprem al puterii în republica romană, dând acesteia un caracter net aristocratic. În cursul unui îndelungat proces istoric (sec VI-III Î.C.) s-au efectuat importante reforme sociale, care au pus bazele organizării statului roman în forma cunoscută de istorie. Principalul conţinut al istoriei interne a statului roman în perioada republicană timpurie îl constituie lupta plebeilor cu patricienii pentru
17

pământ şi pentru egalitate în drepturi politice. Lupta dintre patricieni şi plebei încheiată în 287 Î.C. a dus la importante modificări în structura socială a statului roman; populaţia liberă a Romei s-a împărţit în caste (ordines), în fruntea cărora era noua aristocraţie (nobilitas), alcătuită din vârfurile patriciene şi plebeiene. În a doua jumătate a secolului al Vlea Î.C., Roma dispunând de o excelentă organizare militară, a iniţiat o politică expansionistă în Latium, apoi în Italia. În urma războiului cu coaliţia oraşelor latine (340-338 Î.C.), care i-a adus hegemonia în Latium şi a războaielor cu samniţii (343-341, 327-304 şi 298-290 Î.C.), Roma a cucerit întreaga Italie centrală de pe ambii versanţi ai Apeninilor. După cucerirea Italiei centrale Roma a ajuns în conflict cu oraşele greceşti din sudul Italiei. În urma războiului cu regele Etirului, Pyrrhos (280-275 Î.C.), şi a asediului Tarentului (272 Î.C.), Roma a ocupat toată Italia de sud. După ocuparea Italiei şi organizarea ei din punct de vedere politic, social-economic şi administrativ, interesele Romei s-au ciocnit de cele ale Cartaginei. Lupta pentru supremaţie în bazinul mediteranean a dus la cele trei războaie denumite, războaie punice. În urma primului război punic, Roma a obţinut Sicilia, dar forţa economică, politică şi militară
18

a Cartaginei rămânea aproape intactă. În cursul celui de-al doilea război punic armata cartagineză, condusă de Hanibal, a invadat Italia, pricinuind armatei romane înfrângeri zdrobitoare la Lacul Trasimene şi mai ales la Cannae. Dar tactica temporizatoare elaborată de Fabius Cunctator, precum şi campaniile din Spania şi Africa conduse Publius Cornelius Scipio, au hotărât soarta războiului; Cartagina a suferit o grea înfrângere la Zama şi a pierdut în favoarea Romei toate posesiunile de peste mări. În urma celui de-al doilea război punic Roma a obţinut hegemonia în bazinul apusean al Mării Mediterane şi şi-a îndreptat atenţia spre răsărit (unde ocupase Iliria). În urma a trei războaie Macedonia a fost înfrântă şi supusă. După înfrângerea unei mari răscoale antiromane (148-149 Î.C.) Macedonia a fost transformată în provincie romană, iar în 146 Î.C., după înfrângerea răscoalei Ligii Aheene oraşele greceşti au fost subordonate provinciei romane Macedonia. În acest timp, Cartagina sa refăcut din punct de vedere economic; un nou război, al treilea război punic (149-146 Î.C.), provocat de romani, a avut drept rezultat zdrobirea Cartaginei (care a fost dărâmată şi includerea teritoriilor acesteia în provincia romană Africa. După consolidarea stăpânirilor în provincia Balcanică şi după zdrobirea
19

ocupând toate teritoriile stăpânite sau controlate de acesta. În urma a trei războaie Roma a înfrânt pe Mitridate. Roma împunându-şi astfel hegemonia şi în bazinul răsăritean al Mării Mediteraneene. regatul Pergamului şi posesiunile sale au fost transformate în provincie romană.C. În secolele II-I Î. aceeaşi soartă a împărtăşit-o Bithynia în 75 Î.C. Spre sfârşitul secolului I Î.. ca urma a transformării Romei într-un mare stat maritim. În 129 Î.C. Profitând de puternica criză politică a statelor elenistice.C.C.Cartaginei. În Asia Mică rămânea liber regatul Pontului.). capitalul financiar şi cămătăresc şi a crescut rolul cavalerilor în viaţa politică şi socială a statului. s-au dezvoltat comerţul..C. care sub conducerea lui Mitridate al VI-lea Eupator a închegat în jurul lui o vastă uniune politică îndreptată împotriva Romei.) şi statul Ptolemeilor (Egiptul) (30 Î.. romanii au înfrânt şi au transformat în provincii romane statul Seleucizilor (Siria) (64-63 Î. romanii au început ofensiva pentru cucerirea teritoriilor asiatice. Roma devenise unul dintre cele 20 .

Pompei a fost ales consul fără coleg.) în fruntea armatei cu care cucerise Galia. au avut loc puternicele răscoale ale sclavilor din Sicilia şi răscoala condusă de Spartacus. concentrarea pământului şi formarea latifundiilor.C. a ocupat întreaga Italie. complotul lui Catilina au fost semne ale crizei politice şi sociale. În secolele II-I Î. Consecinţele principale ale acestui fapt. ai cavaleriei şi ai plebei. După ce în 52 Î. precum şi ascuţirea contradicţiilor sociale au provocat o largă mişcare socială pentru înfăptuirea unei reforme agrare. răscoalele sclavilor. Încercând să rezolve criza. deşi înfrânţi au obţinut cetăţenia romană. Creşterea imensă a numărului de sclavi în urma războaielor de cucerire şi introducerea pe scară largă a muncii acestora în producţie au marcat generalizarea modului de producţie sclavagist la Roma. conducătorii armatei.C. În acelaşi timp s-au răsculat şi aliaţii italici ai Romei care. condusă de fraţii Caius şi Tiberius Gracchus.C. Cezar a trecut Rubiconul (49 Î. Mişcarea socială a gracchilor. Pompei. războiul aliaţilor. l-a înfrânt pe Pompei şi pe partizanii acestuia devenind conducător 21 . eliminarea treptată a producătorilor liberi. instituind în fapt dictatura. Crassus şi Cezar s-au unit formând primul triumvirat (59 Î.).C. Lupta pentru putere a luat forme ascuţite.mai mari şi mai puternice state ale lumii antice.

a fost întărirea procesului de romanizare a provinciilor unde locul vechilor 22 . poeţii Virgiliu. care a continuat şi cu mai multă violenţă după asasinarea lui Cezar (44 Î. Senatul l-a numit pe Cezar dictator pe termen nelimitat. Ovidiu. Titus Livius. Pompeius.) s-a sfârşit după un lung război civil cu instituirea principatului de către Octavian August (27 Î. În secolul I Î. şi I D.C. O caracteristică importantă a perioadei I-II D. cultura romană a atins apogeul.C. Lupta pentru putere. Suetoniu.unic al statului roman. În timpul principatului s-a întărit proprietatea funciară mijlocie şi s-au dezvoltat viaţa orăşenească. meşteşugurile şi comerţul. Cele mai remarcabile personalităţi ale epocii au fost oratorul Cicero. Horaţiu. tribun pe viaţă şi cenzor.). Reformele înfăptuite de Cezar au netezit calea instaurării imperiului.C. naturalistul Pliniu cel Bătrân. Cezar.C. şi mai ales în perioada lui August (numită şi epoca de aur a artei şi literaturii romane). Tacit. istoricii Salustiu. Trogus.C.

rânduieli a fost luat de cultura şi civilizaţia superioară a Romei şi creşterea rolului provincialilor în viaţa imperiului. Aurelian şi Diocleţian. În timpul lui Aurelian administraţia romană a părăsit Dacia. pe plan politic aceasta s-a manifestat în desele schimbări de împăraţi. al III-lea sunt remarcabile domniile împăraţiilor Septimius Sever. În secolul al III-lea Imperiul roman a intrat în criză. sub presiunea goţilor şi a dacilor liberi. În sec. Britania şi regatul Palmyrei) şi în răscoale ale coloniilor şi populaţiilor supuse. în tendinţele unor provincii de a se rupe de imperiu (Galia. în creşterea rolului politic al armatei. Hispania. Traian (98117). primul provincial devenit împărat. transformând cea mai mare parte a Daciei în provincie romană. în slăbirea rolului aristocraţiei senatoriale. în urma războaielor civile dintre pretendenţi. i-a înfrânt pe daci în două campanii sângeroase (101-102 şi 105-106). 23 .

După moartea sa. Imperiul roman nu mai putea să revină la vechea lui strălucire. Theodosius (379-395) a realizat ultima reunire a imperiului sub o singură autoritate.Constantin cel Mare (306-337) a continuat reformele sociale şi politice ale lui Diocleţian. La sfârşitul sec. Italia. de atacurile poparelor din afară. În anul 313 a dat edictul de toleranţă în favoarea creştinismului. imperiul s-a împărţit definitiv în formaţiunile politice 24 . a mutat capitala la Constantinopol. oraş clădit de el. sfâşiat de luptele interne pentru putere. Iliria şi Orientul). de creşterea luptei de clasă. al IV-lea. el a împărţit imperiul în patru prefecturi (Galia. Dar.

Imperiul roman de răsărit. care a continuat să existe până în secolul al XV-lea. s-a transformat. adaptându-se. într-un stat feudal cunoscut sub numele de Imperiul Bizantin.i conduşi de Genseric. conduşi de Alaric şi în 455 de vandal. a fost detronat de Odoacru. comandantul mercenarilor germani şi pe teritoriul Italiei s-a constituit primul regat barbar. în urma unor procese complexe. În anul 476 ultimul împărat roma. datorită unor condiţii speciale. 25 . În anul 410 Roma a fost ocupată şi jefuită de vizigoţi.cunoscute sub numele de Imperiul roman de apus şi Imperiul roman de răsărit. dezvoltării istorice. Romulus Augustus.

Stirile au devenit apoi mai variate atat in ceea ce priveste organizarea militara a triburilor si uniunilor de triburi geto-dace cat si in raporturile cu neamurile din preajmã.macedoneni.etc. ce la varf unse-s cu fiere de serpei ./Mana 26 4. ale cãror drumuri si interese s-au ciocnit in spatiul carpato-danubianopontic:greci./ Vin si se duc tot foind prin a orasului strãzi./Arc si sageti.celti./Chip fioros . Intalnirile intre daco-geti si popoarele inconjuratoare .macar ca-ntre geti si barbari empãrtitã./Insã de getii rebeli pare sa tina mai mult .romani . Pentrut Herodot getii erau “cei mai viteji si cei mai drepti dintre traci”.persi.Prima referire la un conflicr militar in care s-au mentionat geto-dacii a fost razboiul dintre persii sub conducerea lui Darius I si sciti.glasul crunt .De la Tomis unde se afla exilat poetul Ovidiu ii infatisa astfel pe ostenii geto-daci:”Coasta aceasta./Nu e nuci unul din ei sa nu poarte in spate o tolba .sciti. Calitatile militare ale geto-dacilor au produs o puternica impresie asupra contemporanilor.icoana lui Marte intreaga./barba si pletele lor n-au fost taiate nicicand ./Vezi intr-un numar mai mare pe getii ce umblã cãlare.

constituie o dovada elocventa despre nivelul organizarii la care ajunsesera triburile si uniunile de triburi geto-dace in sec VI-V i. Singura rezistenta intampinatã de Darius a fost din parte getilor .000 de luptatori. Pentru razboiul contra scitilor. Herodot le evalueaza la 700. persii au concentrat forte uriase.Avand in vedere superioritatea covarsitoare.dar nu e exclus ca atacurile sa fi avut si o amploare 27 .atacurile geto-dace probabil au luat forma hartuirii.” Angajarea primei lupte consemnate de istorie impotriva unei puternice armate. Expeditia Imperiului Persan impotriva scitilor a fost o demonstratie de forta pentru captarea tracilor si a macedonenilor in sfera influentei persane in vederea unui conflict cu grecii.deprinsa le e sa-nfiga in dusman cutitul. Nici una din coloniile grecesti sau vreunul din triburile trace nu s-au ridicat impotriva fortei de invazie persane.cea persana./Armã la oricare get stand langa sold in cimitir.n.e.

dar dupa moartea regelui Odris aceasta alianta s-a destramat dar statul Odris a supravietuit.impotriva scitilor iar in S in special impotriva Macedoniei.e. Alaturi de odrişi au luat parte si celelalte triburi trace inclusive si cele din afara stapanirii odrise . 28 . In timpul razboaielor peloponesiace statul Odris s-a aflat alaturi de Atena in conflict cu Macedonia si Sparta. care ulterior s-a extins ingloband alte triburi trace inclusive geto-dacii dintre Balcani si Dunãre .importiva Macedoniei.Prin intermediul statului Odris getii au fost angajati in evenimente in N.decazand continuu. odrişii au pus bazele in 480 i.deosebita .fiind cucerit ulterior de macedonenii condusi de Filip II si disparand odata cu ultimul regat macedonean fiind cucerit de romani. Profitand de desfasurarea generalã a razboaielor medice care au condus la slabirea si ulterior disparitia prezentei persane pe litoralul vestic al Pontului Euxin.pentru prima oara toti tracii au fost uniti.caci istoricul grec Herodot atribuie o importantã demna de a fi subliniata biruintei reputate de persi contra getilor .Se poate spune ca atunci. Un alt episode in care au fost implicate triburi trace au fost razboaiele medice si peloponesiace.n primului stat din lumea sudtracã .

consemnat de istorici a fost tot impotriva macedonenilor.Dupa asasinarea lui Filip la conducerea statului macedonean a venit fiul acestuia Alexandru.care vroiau sa-si extinda influenta pana la Dunãre.Tocmai aceasta realitate explica faptul ca scitii incapabili sa infranga singuri dacii au fost nevoiti sa ceara ajutor macedonenilor .Daco-getii ajunsesera sa dispuna de un potential economic si militar suficient penrtru a riposta eficient repetatelor tentative scite de inaintare inspre vest.FilipII.relatiile dintre macedoneni si sciti s-au tensionat iar macedonenii au zdrobit intreaga armata scita in timp ce aceasta pustia Dobrogea.Alt contact tensionat important intre geto-daci si lumea inconjuratoare.Triburile trece sperand ca posibilitatile militare ale lui Alexandru erau sub 29 .In aceasta perioada geto-dacii se aflau intr-o rezistenta acerba impotriva scitilor. Politica expansionista a statului macedonean a capatat un impuls deosebit dupa ce la carma lui venise un conducator remarcabil.urmarind prinderea ca intr-un “cleste” a teritoriilor daco-gete dar datorita unor evenimente. care prin ansamblul de reforme pe care le-a aplicat a facut din armatã acel instrument de forta capabil sa serveasca telurile expansioniste macedonene.

Dupa ce Alexandru s-a convins ca tracii nu-i vor mai face probleme a inceput campania de “pedepsire” a Imperiului Persan.Dispunand de osti mult mai numeroase .Alexandru reusind cu o singura campanie sa-i infranga pe toti tracii.dar dupa o confruntare in camp deschis getii au observat ca nu pot invinge falanga si au incercat sa evite o infruntare directa folosind tactica pamantului parjolit si hartuirile.Dromichetes profita de situatie pentru a incerca sa uneasca geto-dacii de la sud si de la nord de Dunare.mai bine organizate.Astfel triburile de nord si de sud trace s-au aliat.acelea ale tatalui sãu au dus o politica ferma impotriva expansiunii macedonene.chiar si pe daci care ereau cei mai puternici dintre traci. Desi Macedon a avut o armata numeric inferioara . organizatra.Datele arheologice arata ca in lumea daca are loc un proces de unificare a triburilor si a uniunilor de triburi.. invingand treptat tote triburile trace.ceea ce i-a determinat pe macedoneni sa-i atace. si condusa o faceau net superioara aliantei tracilor.mai inzestrate 30 . Un alt contact militar a fost intre getodacii condusi de Dromichetes si macedonenii lui Lysimah.In timp ce Lysimah se lupta in Asia Mica cu un altul dintre regatele ramase din Imperiul Macedonean.modul in care era inarmata.

de aceea Lysimah a abandonat campania din Asia si a intreprins o expeditie pentru inlaturarea acestui pericol de la granitele imperiului sau.hartuind armata macedoneana peste tot astlel incatdesi acesta reusise sa cucereasca o serie de asezari fortificate a fost pus intr-o situatie grea dupa cum evidentiaza istoricul Diodor din Sicilia in scrierile sale: “Armata lui Lysimah era chinuita de foame . dupa victorie el s-a dovedit un om politic si diplomat de exceptie .geto-dacii lui Dromichetes spre deosebire de ceilalti dusmani ai lui Lysimah.La momentul in care capacitatea combativa a armatei lui Lysimah se diminuase Dromichetes a atacat-o decisiv si a capturat-o in intregime. Invinsii .asigurandu-si lui o scapare rusinoasa “.iar soarta lor supusa spre dezbaterea adunarii poporului. Impotriva lui Dromichetes a aplicat cu deplin succes strategia “pamantului parjolit”.Daca in timpul razboiului dromichetes si-a demonstrat calitatile proprii unui mare comandant de osti.inclusiv regele Lysimah au fost dusi la o cetate unde au fost tratati si ospatati . Episodul e infatisat de 31 .ceea ce il facea cel mai periculos.Prietenii il sfatuiau pe rege sa scape cum va putea si sa-si mute gandul ca oastea lui l-ar putea salva .si de un numar mult mai mare de puncte fortificate.”Lysimah le raspunde insa ca nu e drept sa-si paraseasca oastasii si prietenii.

Diodor din Sicilia :”Ajungand ostirea lui Lysimah in puterea tracilor . Caci poporul . El a fost conducatorul unuia dintre triburile geto-dace iar prin mijloace militare sau diplomatice a reusit in cativa ani sa uneasca toti geto-dacii intr-un singur stat. ale scitilor si ulterior ale bastarnilor dinspre est geto-dacii au fost obligati sa se uneasca in un singur stat centalizat. alti regi au sa-I ia domnia si se prea poate ca regii acestia sa fie mult mai de temut decat inaitasul lor. acestia se stransera la un loc si strigara sa le fie dat pe mana regele prizonier . Daca l-ar omora pe Lysimah .In timpul conducerii sale Dacia a devenit un adversar pe masura Imperiului Roman atat din punct de vedere economic cat si militar. iar locurile intarite aflate mai inainte in stapanirea tracilor . Dromichetes fu impotriva pedepsirii regelui si-i lamuri pe osteni ca e bine sa-l crute pe barbatul acesta . acesta are sa se arate recunoscator tracilor . ca sa-l pedepseasca . care luase parte la primejdiile razboiului trebuie sa aiba dreptul de a chibzui asupra felului cum sa fie tratati cei prinsi .. Cel care a realizat asta a fost Burebista. care i-au daruit viata . 32 .” Datorita deselor migratii ale celtilor dinspre vest . ei le vor dobandi inapoi fara nici o primejdie. Dar crutandu-l pe Lysimah .

inchegare satului dac in imediata vecinatate a zonelor lui de stapanire si interes . cumpatare si ascultare fata de porunci .barbat get . Ba inca a ajuns sa fie temut si de romani. Pompeius si Crassus . Roma a reusit sa-si infranga treptat adversarii dar ca urmare a mortii lui Crassus .In granitele sale erau cuprinse toate pamanturile ce apartineau geto-dacilor din cele mai vechi timpuri. a faurit un stat puternic si a supus getilor cea mai mare parte a populatiilor vecine. in cativa ani .” Statul creat de el se intindea spre apus pana la Dunarea de mijloc si Moravia . incat . spre est la raul Bug si era marginit doar de Marea Neagra iar la sud Muntii Haemus din Balcani. Totusi timp de peste un deceniu n-a avut loc nici un fel de contact militar ceea ce ia usurat lui Burebista eforturile de unificare statala . 33 . Caesar si Pompeius au inceput sa-si dispute tot mai aprig puterea. Statul roman aflat in plina expansiune . care erea istovir de razboaie dese . spre nord la Carpatii Padurosi . l-a inaltat atat de mult prin exercitii.Principalul izvor il constituie marturiile istoricului Strabon care scria despre Burebista :”Ajungand in fruntea neamului sau . Dupa instalarea triumviratului lui Caesar. a urmarit cu atentie iar de la un anumit moment cu ingrijorare. Burebista .

Armatele ambilor generali s-au strans in Balcani . Asadar Burebista s-a decis sa-l sprijine pe Pompeius . Imparatul a strans in pen Balcanica 16 din cele mai bune legiuni si 10. iar dupa prima lupta Pompeius a iesit victorios. O alianta cu Caesar era greu de conceput caci acesta se manifestase constant ca un promotor al politicii expansioniste si era clar ca nu va tolera existenta unui stat dac puternic in aproprierea frontierei statului roman . O confruntare intre regatul dac si statul roman devenise iminenta .In acaeste conditii el era obligat sa ia partea unuia dintre pretendenti. Caesar a strivit armata lui Pompeius si cele ale sprijinitorilor sai la Minda in Hispania.ceea ce a sporit numarul aliatilor sai .Burebista a urmarit cu atentie evolutia evenimentelor . Acesta din urma era pentru Burebista singurul aliat posibil dealtminteri pozitia lui militara parea mai puternica.Pentru regele dac se punea problema de a obtine recunoasterea statului sau si a autoritatii sale asupra oraselor grecesti. iar Burebista a dus dese incursiuni in provincile romane. In schimb Pompeius dovedise in Orient ca prefera o politica de organizare a unui sistemde state clientelare.Deznodamantul razboiului s-a petrecut insa inainte ca armata daca sa poata interveni.000 de calareti. a consolidat vastul sau sistem de fortificatii si a facut 34 .

Comonisicus . care-si exercita autoritatea pe un vast teritoriu .Societate daca a inregistrat o dezvoltare si inflorire in multe privinte comparabila cu alte civilizatii contemporane. Burebista a creat o opera monumentala. ceea ce a mentinut uniti toti dacii . in special impotriva romanilor sub forma raidurilor in provincile romane vecine. iar la putin timp dupa aceea si Burebista a murit asasinat de un grup de complotisti. In perioada urmatoare poporul dac n-a renuntat nici un moment la lupta sa pentru libertate impotriva tuturor celor care au vrut sa ocupe teritoriul dac. caesar a fost asasinat in Senat de complotistii condusi de Cassius si Brutus .demonstrand ca aparitia lui Burebista nu a fost un eveniment 35 . care pe langa .primul stat dac centralizat si independent .Statul dac infaptuit si condus de el s-a afirmat ca o mare putere politica si militara a antichitatii.aliante cu celelalte triburi trace si cu bastarnii si cu celtii .Dar in acelasi timp regii daci au incercat sa refaca statul dac centralizat. Din punct de vedere militar Burebista s-a dovedit a fi inzestrat cu un dezvoltat spirit organizatoric si o patrunzatoare gandire strategica .Cu patru zile inainte de data fixata pemtru invazie .Regi ca Deceneu .statutul de rege erau si mari preoti au incercat sa asigure recentralizarea statului dac.

Pluthar mentioneaza ca un rege getodac. vest si sud-vest dacii au lansat o serie de actiuni in macedonia care devenise o baza de lansare a expansiunii romane peste 36 .n incercand sa slabeasca amenintarea romana dinspre sud. Moartea lui Caesar a adus declansarea unor convulsii interne care s-au incheiat cu triunviratul lui Octavian.trecusera de partea lui Antonius.Pana la urma dacii au avut un rol redus in desfasurarea luptei pentru putere in Imperiul Roman.e.Cassius Dio vorbeste despre dacii care isi oferisera servicile intai lui Octavian . La randul sau .dar nedobandind nimic din cele cerute. Planul lui Caesar de cucerire a Daciei nu a fost abandonat insa de Octavian insa Datorita conflictului dintre Octavian si Marcus Antoniu a fost amanat.istoric intamlator ci rezultatul unui proces legic . Dicomes. In ultimele decenii ale secolului I i. Imperiul Roman nu a organizat imediat dupa moartea lui Burebista o actiune militara de anvergura impotriva dacilor. i-a promis lui Antonius “ca-l va ajuta cu armata numeroasa”.iar cucerirea lui traian a facut-o imposibil. Marcus Antonius si Lepidus.obiectiv care trebuia sa-si gaseasca implinirea intr-un act unificator de genul celui infaptuit sub Burebista .Interventia factorilor externi ostili a inetinit reunificarea daciei .

amenintand in chip grav independenta si fiinta poporului dac. reusind sa-i slabeasca . Momentul care a amrcat o noua faza a confruntarilor a fost expeditia lui Marcus Vinicus.prin 11-12 e.In timp ce Vinicius ataca prin vest romanii au cuceit teritorile dace de pe malul marii ajungand la Delta . a cerui prima fapta a fost o campanie pentru infrangerea rezistentei gete de la nord si sud de Dunare.Adoptarea de catre Roma a unei atitudini ofensive nu a intarziat sa-si arate efectele.pe pamanturile dace.Datorita diplomatiei romane .acestia au reusit sa-I facaca pe geti sa se lupte intre ei .n pericolul expansiunii romane a crescut enorm .iar apoi sa-I cucereascaajungandu-se ca in perioada lui Decebal granita Imperiului Roman sa fie Dunarea.cu scopul de a controla litoralul maritim cat si teritoriile extracarpatice. iar stapanirea romanilor in zonele sud-dunarene sa fie stabilizata In primele decenii ale secolului ale sec I e.iar ca legatus Augusti pro praetore exercitus a fost nimit Ceacina Severus .n guvernatorul Panoniei si cel al Moesiei au atacat teritorile dintre Carpatii Meridionali si Dunare distrugand numeroase puncte fortificate si stramutand 37 . Pana la aceasta expeditie Roma se mentinuse in defensiva la vestul Dunarii. iar in anul 6 e.Haemus catre linia Dunarii .n s-a instituit un comandament militar al Moesiei.

Privita pe un plan larg epoca lui Augustus este plina de conflicte ale dacilor cu romanii. in special in perioada iernii cand Dunare ingheta si dacii treceau la sud .Cel mai afectat a fost teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra unde dacii atacu ajutati si de alte semitii care nu tineau cont de populatia lacalã.n) s-au luat noi masuri de consolidare a frontierei dunarene : Comandamentul militar moesic a fost transformat in provincia Moesia. Ca riposta dacii au atacat si cucerit majoritatea cetatilor romane de pe cursul Dunarii.creand astfel o noua primejdie pentru daci.50.000 de daci la sud de Dunare. locuita pana atunci de daci. sistemul provinciei a fost puternic organizat .ca urmare intreaga navigatie comerciala si militara pe Dunare incetase sa fie controlata de romani.Dar aceste masuri nu au impiedicat actiunile dacilor in partea rasariteana a Peninsulei Balcanice reusind chiar in unele momente sa alunge garnizoanele romane din unele teritorii intrate sub stapanirea imperiului. In timpul domniei lui Tiberius(14-37 e. In timpul domniei imparatului Claudius(41-54 e. iar la vest sarmaritilor iazygi li s-a acordat permisiunea sa se aseze in campia dintre Dunare si Tisa.n) regatul clienteral odris a fost transformat in provincia Tracia iar teritoriul dintre Dunare si Mare a fost incorporat Moesiei. 38 .

Dupa urcarea pe tronul imperiului a lui Domitian (81-96).Motivul l-a reprezentat faptul ca imparatul intentiona sa nu mai achite goto-dacilor serviciile si sumele de bani acceptate de predecesorii sai ceea ce la determinat pe Duras-Durpaneus sa se cansidere dezlegat de obligatiile asumate anterior fata de imperiu .n e aceea ca puterea militara a Daciei a determinat Roma sa plateasca subsidii pentru a mentine pacea intre cele doua state.Cauza principala a fost .fiind 39 .fara indoiala ciocnirea intereselor expansioniste ale Romei si independenta statului dac . O caracteristica a deceniilor 7-8 ale scolului I e.Pe de alta parte statul dac acumulase destule forte si bogatii pentru a se degaja de relatiile clienterale.garnizoanele romane au fost dislocate in cetati din aproprierea Dunarii si au fost construite drumuri strategice pentru o deplasare mai rapida si mai usoara a trupelor.raporturile dintre Dacia si Roma s-au deteriorat rapid . Roma sustine un razboi cu Dacia datorita crizei financiare prin care trecea Imperiul in contrast cu bogatia Daciei . si numeroase campanii de dislocare a populatiei de la nord de Dunare la sud .ceea ce demonstra densitatea populatiei dace din nord si a incapacitatii romanilor de a controla atacurile dacilor.

iar din punct de vedere militar . In aceste imprejurari un conflict era iminent. un ilustru comandant militar si diplomat. Alarmat de vestea acestei infrangeri in urma careia Moesia ramasese fara forte militare generalul Cornelius Fuscus a fost trimis cu trupe si a reusit sa-I impinga fortele dace peste Dunare Pentru a preintampina alte atacuri Domitian a reorganizat provincia in Moesia Inferior si Moesia Superior primind fiecare cate 2 legiuni in timp ce generalul Fuscus se pregatea de o invazie la nord de Dunare.n o oaste daca a patruns adanc in Moesia atacand mai multe castre pe care le-a ocupat in lupte pierzandu-si viata guvernatorul provinciei.a lasat tronul nepotului sau Decebal . dacii au luat la randul lor masurile care se impuneau. Pentru a face fata acestei primejdii .considerata ca un eldorado al vremii.Regele Duras simtindu-se prea batran pentru o situatie asa grea .o granita la linia Carpatiilor era mai usor de aparat decat cea de pa Dunare. generalul .General reformator si novator a actionat rapid in vederea intaririi si perfectionarii aparatului administrativ al statului.stimularii vietii 40 . Pe fondul accentuarii contradictiilor dintre Dacia si Roma in iarna anului 85 -86 e.

In vara anului 87 generalul roman a trecut Dunarea si s-a indreptat spre Sarmizegetuza.a nimicit cea mai mare parte a armatei romane. generalul Fuscus a fost omorat . iar cand generalul a ajuns la Tapae. Decebal stia ca trupele romane aveau sa revina in numar si mai mare . fiind constient ca invinsese decat un general . Totodata a incheiat aliante cu neamurile de la Dunarea mijlocie are aveau sa atace Pannonia. masini de razboi si sa participe la pregatirea militara a dacilor. Realist.Domitian a organizat o noua aarmata la S de Dunare condusa de generalul 41 .Decebal a incercat sa-si castige aliati in exterior pentru a consolida fortele militare ale Daciei.care a avut un ecou deosebit in acea epoca. In anul 88 pentru a razbuna infrangerea suferita de Fuscus.Decebal a incercat sa atraga mesteri si soldati fugari din imperiu ca sa construiasca fortificatii . Decebal l-a lasat sa se indeparteze de bazele sale si l-a facut sa-i creada pe daci slabi prin diferite oferte de pace. nu insusi putera romei care erea uriasa. Dupa aceasta izbanda.economice si mai ales organizarii armatei si pregatirii intregii populatii pentru aparare. Decebal a prins armata romana in ambuscada iar dupa o scurta dar sangeroasa batalie . numerosi soldati au fost facuti prizonieri si mari cantitati de arme si echipamente au fost capturate.

iar ajungand la defileul Tapae a reusit sa infranga oastea daca suferind insa pierderi insemnate. Cu toata rezistenta activa a dacilor inaintarea romana a continuat.Tettius Iulianus . In aceasi perioada cu atacul lui Tettius asupra Daciei.Oastea daca s-a retras in ordine . in consecinta a fost nevoit sa ajunga la un compromis : regatul dac devenea regat clienteral al Romei cu toate obligatiile ce decurgeau . 42 . precum si mesteri de tot felul pentru fortificatii si constructii de alta natura . primind in schimb importante sume de bani . dar fortele generalului tettius se diminuau rapid datorita hartuirii si ciocnirii dintre armata daca si cea romana. Desi romanii inregistrau succese in Dacia. printre care si acelea de inapoiere a capturilor facute cu prilejul zdrobirii legiunilor lui Fuscus si de a sustine interesele politice romane.punand diferite obstacole in calea urmaritorilor.fortele comandate de el fiind infrante de aliatii regelui dac. imparatul Domitian a condus o expeditie in Pannonia care s-a terminat cu esec.Acesta a patruns la N de Dunare incercand sa-si deschida drunul spre capitala.Acesta reuseste sa evite toate cursele lui Decebal. imparatul avea nevoie de aceste forte urgent in alta parte.

Efectuarea acestui proiect genist a intarit convingerea lui Decebal ca o agresiune romana era iminenta.000 de soldati fata de cei 40.Transformarea Daciei in provincie romana a aparut ca principal punct in programul lui Traian inca de la nimirea sa.In fata invaziei romane Decebal constient de inferioritatea numerica. a adoptat un plan realist si prudent .inabusind revolte si facand paci avantajoase pentru romani.In aceste conditii pacea a durat 12 ani si nu mai putea dura mult din cauza crizei economice care avea consecinte asupra intregului imperiu.000 ai armatei dace.care in esenta preconiza organizarea apararii in zona muntilor unde putea exploata avantajele terenului cat si sistemul puternicelor fortificatii. Traian a strans mai multe legiuni avand fiecare aproximativ 100. A platit si el subsidiile lui Decebal timp de 2 ani dar. in acelas timp a facut pregatiri pentru razbaiul ce avea sa le curme pentru totdeauna. Totodata regele dac a dus mari eforturi pentru a inchega 43 .El a ordonat construirea de drumuri si poduri pe teritoriul Moesiei pentru o mai buna miscare a fortelor la sud de Dunare in cazul unui atac . O data cu numirea lui Traian ca imparat in 98 el a luptat impotriva tuturor fortelor de la granitele imperiului .

dupa lupte grele sa ajunga in muntii din jurul Sarmizegetuzei . O parte din oaste a primit misiunea de a desfasura lupte in camp deschis .aceste urmand sa fie reluate in primavara viitoare. cu ajutorul carora a pus in aplicare in iarna anului 101 un plan care avea sa dejuce intentiile lui Traian de a supune Dacia .aliante militare au alti adversari ai romanilor. de a executa incursiuni si hartuiri. In 25 martie 101 Roma a declarat razboi Daciei .pe la Tapae si spre zona Sarmizegetuzei.sosise iarna.Cand traian a reusit .Prima mare batalie a avut loc la Tapae unde ambele tabere si-au angajat in lupta fortele principale.si incergand sa organizeze o noua si puternica rezistenta catre centura de cetati sarmizegetuzene.unde putea sa foloseasca si fortele menite sa apere fortificatiile cat si toata populatia din zona .Decebal a ales sa se retraga evitand o lupta cu intreaga armata romana. Imparatul a urmarit un rezultat radical si rapid ceea ce l-a det sa-si asigure o superioritate semnificativa si sa inainteze pe drumul cel mai scurt dinspre Dunare . o alta parte a fost destinata apararii fortificatiilor.imparatul a dispus incetarea atacurilor .Dandu-si seama ca un asalt hotarator era imposibil asupra fortificatiilor dace . 44 .De la inceputul campaniei Decebal a repartizat fortele.

In aceste conditii Decebal s-a hotarat 45 . inclusiv pe cei ce aparau tabara.Marea batalie s-a dat la Adamclisi intre trupele aliate lui Decebal si romani. Reluarea actiuniilor ofensive catre capitala Daciei insemna in fapt reeditarea campaniei precedente .Batalia a fost castigata de romani dar cu un pret foarte mare.care au fost nevoiti sa introduca in lupta toate efectivele. in conditiile pierderilor grele inregistrate favoriza partea romana care putea sa-si refaca efectivele dispunand de un bazin demografic mai mare decat al dacilor si aliatiilor sai. o mare parte din armata fiind distrusa.chiar se punea problema daca fortele romane se vor putea salva. In primavara anului 102 Traian ataca din nou . fortele romane fiind cu efective incomplete.Decebal a infrant trupele ramase in zona orastiei .ceea ce .a fost nevoit sa-si transporte armata acolo unde era nevoie urgenta de ea si a lasat un numar mic de forte pentru a mentine pozitiile cucerite.In aceasi perioada.Aliatii lui Decebal au trecut la sud de Dunare unde nu au intampinat rezistenta . Aceasta actiune ameninta izolarea fortelor romane din zona Orastiei de restul Imperiului .In 108 s-a ridicat aici un monument in cinstea celor morti . Traian afland de cele ce aveau loc la sud .

situatie care-I avantaja clar pe romani.Traian a revenit in graba 46 .era obligat sa restituie tot ce primise de la romani.Pentru respectarea pacii o garnizoana romana a fost lasta in sesul Hategului la 40 km de Sarmizegetuza si alte garnizoane au fost instalate in unele puncte de importanta strategica. Conditiile puse in tratatul de pace ii dadeau un caracte de armistitiu ceea ce i-a determinat pe ambii conducatori sa-l trateze ca atare si au reinceput pregatirile de razboi de ambele partii. Decebal a atacat fortele romane de ocupatie si le-a invins. Toate elementele pactului lui domitian au fost anulate .Pacea a fost incheiata in toamna anului 102 .sa cedeze teritoriile ocupate de acestia si sa darame cetatiile.conditiileimpuse regelui dac fiind menite sa creeze din dacia un stat dependent de Roma.Ei au ineput constructia unui pod de piatra peste Dunare la Drobeta .iar Decebal a inceput reconstructia cetatiilor afectate de razboi si a incercat reichegarea aliantelor. In consecinta Senatul roman a declarat razboi Daciei .Decebal ramanea aliat al Romei .Traian la randul sau avand trupele slabite a fost determinat sa accepte un incetarea luptei .sa reia tratativele de pace incercand totusi sa obtina unele conditii care sa asigure existentas statului dac si pe el in calitate e conducator al acestuia .

In finalul luptelor se petrece un episod din cele mai dramatice.cum sperau romanii.dacii cu fetele obosite .In aceste imprejurari aliatii dacilor au incheiat pace cu Traian. Disparitia regelui dac a diminuat dar nu a facut sa inceteze .si a preferat sa se sinucida decat sa fie tarat in lanturi prin Roma.lupta de rezistenta a dacilor.la Dunare pentru ca sa fie in fruntea fortelor sale .Decebal reuseste sa iasa la timp din cetatea asaltata . In perioada urmatoare in inaintarea lor . in acest fel Decebal sa nu poata primi ajutor sau sa se retraga in alte regiuni.si-a adunat fortele pe alte inaltimi fortificate si a continuat rezistenta dar fiind urmarit de intreaga armata romana a fost incercuit .trupele romane au fost atacate de garnizoane 47 .se ingramadesc in jurul unui vas din care beau un lichid si cad morti.Atacul roman s-a produs simultan pe mai multe directii pentru a imrejura sistemul de fortificati din zona Sarmizegetuzei.In fata acestei situatii dacii sunt nevoiti sa lupte pana la ultima picatura in unele secvente reprezentate pe Columna . tradand astfel alianta. Dupa lungi eforturi apararea Sarmizegetuzei cedeaza iar tezaurele sunt pradate si duse la Roma.Caderea capitalei nu a insemnat incetarea luptelor . romanii asalteaza aprig o serie de cetati dace ale caror ocupanti se apara cu inversunare.

Tezaurul imens jefuit din Dacia a fost destul pentru a scoate imperiul din criza economica o perioada . Desi dupa incheierea razboiului mai existau multi daci liberi acestia nu au putut crea un stat dac centralizat.templele dace si celelalte cladiri care simbolizau puterea daca.dace si de populatia din zonele invadate.Acestea explica razbunarea romanilor care cu distrus Sarmizegetuza .pentru constructia unor impozante monumente si pentru spectacole si serbari timp de 123 de zile.Desi romanii au iesit invingatori dacii au demonstrat ca armata daca inferioara nimeric si ca dotare pate tine piept armatei romane. Peste un an Traian a inceput organizarea noii provincii si a incheiat astfel un conflict care durase cu intermitente doua decenii. 48 . fiind asimilati cu timpul de cultura romana Sfarsitul razboiului a insemnat si ocuparea romanilor a unor teritorii din vatra vechii Dacii.Luptele grele purtate de Traian impotriva dacilor lui Decebal l-au facut pe imparat sa se limiteze la ocuparea numai a unei parti din Dacia.Est si Nord siau pastrat independenta. Cealalta parte din teritoriile extracarpatice din Vest.

Fara a putea fi acoperit in intregime. Acest spatiu a cunoscut socul de stepa si silvostepa. in procesele complicate ale marilor migratii ale popoarelor. dunarean si pontic. 5. invazii ori revarsari al caror scop a fost contopirea de teritorii ale bastionului carpatic. Efectele marilor migratii asupra populatiei daco-romane din interiorul spatiului carpatodanubiano-pontic Pentru Romania pozitia geoistorica a teritoriului sau este definita de confruntarile intre comunitatile dacice. in scopul cotropirii locale si nu in ultimul rand in scopul patrunderii spre Europa de Vest. parti inscrise in istoria Europei ca poarta pontica 49 .unitatea etnica si culturala a poporului dac s-a mentinut.Desi pe harta Daciei existau doua entitati politice: Dacia libera si Provincia romana Dacia. migratii de tipul inflagratiilor. deci relieful montan. au fost fortate. cat mai ales din est. in trupul spatial romanesc. a padurilor de codrii si in mod deosebit spatiul delimitat de coroana carpatilor. atat din vest (celtii). daco-romane si romanesti.

proiectele de refacere a vechii Dacii. Coridorul banatean. sa prezerve 50 . imparatii habsburgi si rusi au inteles importanta acestui spatiu ca zona de siguranta.a. Poarta Orientala. ajungand pana la portile Cetatii Eterne. recunoscute prin functiile lor de veritabile parti continentale. puntea dobrogeana s. iar cea banateana in spatiul montan propriu-zis. in acest sens. Insasi Poarta Otomana a simtit nevoia. La randul lor. vestul si nordul Europei. De aici au ramas pana in zilele noastre toponimele de poarta ca: Poarta de Fier a Transilveniei. au penetrat valurile de migratori ce au rupt limesurile construite si au fortat pe cel Dunarean. somesana sau silviana si Prima poarta pontica dunareana a fost fortata de valurile mareelor stepice din est indreptate spre centrul. mai ales in perioadele cand Principatele erau slabe si nesigure. pe care au anihilat-o si au cucerit-o. Realitatea a confirmat la ce pericol s-a expus imperiul Roman in urma disparitiei vechii Dacii (poarta a Europei antice). poarta maritima. Poarta Mezesului. chiar in vremurile de maxim expansionism. Ele poarta denumiri cu semnificatii locale.dunareana banateana. Poarta Silvania a fost fortata in zona de codrii. Sunt cunoscute. actualizate. cand prin spatiul ramas liber.

Europa a suferit alaturi de Romania consecintele negative si nelinistea prezentei factorilor generatori de insecuritate. unificare si impacare a 51 . dar nu au putut merge pana la a-l absorbi integral. avea sa-si gaseasca implinirea in construirea Romaniei moderne si faurirea statului national. Acestea au muscat deseori cate o felie din teritoriul nostru national. Ca zona geopolitica cheie. Viabilitatea acestui proces legitim. vecinii acestuia si Europa au vegheat in mai multa liniste la propriile interese. Romania indeplineste doua functii. mentinut sub supraveghere. intre ea si imperiile vecine. de a desfasura o actiune de neutralizare. care s-a chemat stabilitatea romaneasca. functie specifica in momentele de liniste europeana.spatiului romanesc rolul de tampon. iar cand acest spatiu a ramas deschis. constatare care se impune din perspectiva analizei istorice. de aparare in caz de defensiva sau pivot de manevra in caz de ofensiva. Din perspectiva istorica intelegem foarte bine ca atunci cand spatiul romanesc s-a consolidat si stabilizat. cu temeiuri geografice si geopolitice incontestabile: • • functie in momentele de criza europeana.

Putem spune ca stravechiul popor din Carpati a avut timp sa se adapteze ambiantelor multiple ale locurilor si sa poata stapani taina atenuarii antagonismelor si neutralizarii fortelor. Fireste.influentelor ori tendintelor divergente care se incruciseaza aici. Migraţia lor 52 Slavii . intereselor si influentelor care s-au incrucisat si se vor incrucisa in spatiul coarpato-danubiano-pontic romanesc. adica la framantarea trecutului. pentru intoarcerea la vechile imperialisme. Slavii erau în esenţă un popor sedentar. Ca o argumentare semnificativa vom prezenta si avertismentul pe care Vintila Mihailescu il aducea in atentia specialistilor si oamenilor politici referitor la un asemenea pivot geopolitic cum este Romania: cine lupta pentru intregirea si consolidarea statului carpatic romanesc lupta pentru pacificare de durata a Europei. O migraţie deosebită a fost aceea a slavvilor. iar cine sustine trunchierea acestei tari si acestui popor. cu voie sau fara voie. pledeaza. deoarece practicau în egală măsură agricultura şi creşterea animalelor. cazul pamantului si poporului romanesc este numai unul din numeroasele semne dupa care se poate intrevedea viitorul continentului nostru. constient sau subconstient.

Ialomiţa. graniţa de pe Dunăre a Imperiului Bizantin cade. dar şi cei care au venit ulterior (secolele VIIVIII) au fost complet asimilaţi de români până în secolul X. Se consideră de asemenea că denumirile marilor râuri deşi se păstrează din antichitate. Este de subliniat totuşi prezenţa în număr destul de mare a slavilor şi convieţuirea acestora paşnică cu românii. numai astfel explicându-se slavizarea unor întinse teritorii din Peninsula Balcanică şi Europa Centrală. etc) de origine slavă. etc) şi localităţi (Bălgrad-Alba Iulia. dar care nu au schimbat caracterul romanic al acesteia. prezintă în parte anumite schimbări fonetice slave. deşi însăşi simbioza certă care a 53 . în urma atacurilor repetatee avaro-slave. estul Munteniei şi estul Transilvaniei. Craiova. În anul 602. Amintirea prezenţei slave este păstrată şi de numeroase denumiri de râuri (Bistriţa. dar numai în Moldova.a fost masivă. urmând o revărsare de populaţii slave în peninsulă. Slavii care au rămas la nordul Dunării. Prezenţa slavilor pe teritoriul Românieii este atestată arheologic începând cu mijlocul secolului VI. dovadă fiind numeroasele cuvinte slave împrumutate de români.Acest fapt ar sugera aşezarea slavilor în câmpii şi o predilecţie a românilor pentru zonele de deal şi de munte.

ale componentei slave a limbii române. arheologia încetând să ne mai ofere date despre etnicul populaţiilor. dar ulterior se constată o uniformizare. Relatia dintre populatia dacoromana si Imperiul Bizantin In sud-estul Europei – adevarat laborator istoric – s-a dezvoltat o civilizatie care. Muntenia. Transilvania. 6. iar nu sârbo-croate. dovadă fiind anumite caracteristici bulgare. Dar ceea ce trebuie remarcat pentru perioaada mai târzie. Slavii aşezaţi pe teritoriul României au fost aceiaşi care au populat şi Bulgaria. in pofida unor forme politice speciale. este creşterea deosebită a numărului aşezărilor în toate provinciile româneşti: Moldova.avut loc între cele două etnii dovedeşte totuşi totuşi şi vieţuirea împreună. adică secolele VIII-X. mai 54 . Din punct de vedere arheologic cultura slaavilor din secolele VI-VII poate fi deosebită de aceea a autohtonilor daco-români.

Ele erau considerate “Romanii” de catre locuitorii lor care stiau ca apartineau in cea mai mare parte sau ca apartinusera Imperiului roman. Arta 55 . Venind in contact cu populatiile “barbare” daco-romanii au adoptat forma de organizare impusa de noile conditii istorice create. devenit Imperiului romanobizantin si mai apoi Imperiul bizantin. In aceasta zona geografica am putut vedea cum infloreste civilizatia traca.durabile sau trecatoare. Straturi de civilizatie s-au sedimentat aici chiar din paleolitic. Operele romanesti de arta medievala. fie ca e vorba de pictura sau de architectura. apoi cea greco-romana si in final civilizatia bizantina. Chiar de la constituirea statelor romanesti. Imperiul Otoman le va influenta. a format o zona cu trasaturi specifice. se remarca prin originalitatea lor. intr-o masura mai mare sau mai mica civilizatia. adica teritorii pe care autoritatea imperiului nu mai era efectiv exercitata si care existau ca forme populare. Sud-estul Europei a cunoscut numeroase mutatii socio-politice in epoca migratiilor cand s-au format popoarele care locuiesc inca aici in zilele noastre. Ei s-au constituit in ceea ce Nicolae Iorga denumea “Romanii populare” sau “Romanii rurale”. cancelariile princiare au adoptat modelul cancelariilor bizantine.

Vasile Lupu (1634-1653) si Constantin Brancoveanu (1688-1714) s-au considerat ca mostenitori ai dreptului traditiei imperiale de aceea si-au asumat rolul de protectori ai Bisericii Ortodoxe si de continuatori ai operelor imparatilor bizantini.romaneasca s-a dezvoltat pe baza creatiei proprii si in acelasi timp in strinsa legatura cu arta tarilor invecinate. Unii principi romini au avut constiinta acetei misiuni si au actionat in numele ei. Neagoe Basarab (1512-1521). Eu au introdus la curte fastul si ceremonia imparatilor bizantini. politice si culturale ample. care sustineau atat credinta caracteristica epocii dar si aceea a constiintei nationale. a intrunit intr-o sinteza originala elemente din traditia locala si elemente bizantine sud-slave si din Europa occidentala. 56 . Raporturile economice. pina in Orientul Apropiat si au favorizat participarea lor activa la dezvoltarea culturii. In Tarile Romane s-a continuat traditia culturala imperiala a Bizantului. intretinute de Tarile Romane cu alte state au facilitat raspindirea culturii romanesti medievale dincolo de frontiere. Cu sprijinul voievozilor si a familiilor nobiliare romanesti. s-au imprimat carti religioase (1508) distribuite dincolo de Dunare. Matei Basarab (1633-1654).

Romanizarea a fost procesul istoric prin care s-au creat noi 57 .7.au fost instituite formele de conducere si de administratie romana.Toate provinciile au fost puse in legatura directa cu Roma prin drumuri nou construite.In timpul stapanirii romane in aceste provincii au fost aduse trupe militare romane. Efectele cuceririi romane asupra continentului european Roma parcurge formele de organizare politica de la regat pana la imperiu.In toate teritoriile cucerite si transformate in provincii romane.

cultural si religios.Formarea popoarelor europene s-a produs in acelasi mod ca si poporul roman.popoare:Franta. 1966 58 . In toate provinciile cucerite de roamani s-au impus regulile de viata ale romanilor. In Dacia stau marturie a contactului cu romanii.Portugalia..Provinciile au renuntat fortat la divinitatile lor si au adorat divinitatile romane.Aceste popoare sunt popoare romanice.Influenta s-a manifestat pe plan economic.Spania.monumentul de la Adamclisi si diferite izvoare arheologice gasite in diferite locuri.politic.Italia si poporul roman.asadar romanizarea a fost un fenomen istoric impus. Bibliografia : • Zorile istoriei in Bereciu D. Bucuresti .”Carpati si la Dunare”.adica fondul principal de cuvinte al limbii vorbite de aceste popoare este de origine latina.

.”Burebista si traditia statala”..”Din istoria militara a Moesiei si a Daciei ..1980 • Marinescu Fl.1972 • Bichir Gh.”Scurta istorie a Daciei preromane”.”Les richesses des Daces et le redressment de l’Empire Romain sous Trajan “..1925 • Preda C.H.”Monumentul de la Adamclisi”.1978 • Nicorescu P.”Dacia de la Burebista la conducera romana”.1959 • Moiseil C.1924 • Florescu Fl.1976 • Carcopino J.”Dacii si bastarnii”.Cluj ..1980 • Crisan I.1929 • Rossi L.Cluj-Napoca .1982 • Babes M.in “Dacia”.”Contribution a l’etude de l’art thracogete”..• Bereciu D.1983 59 .” Celtii in Transilvania”.”Trajan’s Column and the Dacian Wars”. B.n”. in Dacia .”Relatiile dintre sarmati si geto-daci la sfrsitul sec I”.1981 • Berciu D..”Statul geto-dac”. “Burebista-mare personalitate a lumii antice”.Bucuresti .. in “Memorii Antice” vol 2 .”Decebal si Traian”.Bucuresti.1944 • Berciu D.... 1971 • Tudor D.e”.1977 • Daicoviciu H....”La campagne de Filip II en 339 n...1977 • Banea D..Bucuresti.1967 • Daicoviciu H.Legiunea a VII-a a Claudia si legiunea a IV-a Flavia”.1980 • Daicoviciu H...”Epoca clasica a civilizatiei dacogete”.”Regatul lui Rhemaxos”.”Monetele imparatului Traian referitoare la razboaiele cu dacii si la cucerirea Daciei”.1970 • Popescu D.Iasi.”Forta militara a geto-daciilor”.e. New York.”Unele probleme politico-economice din Dobrogea secolelor V-VI i.1974 • Petrescu-Dambovita M.

Editura Stiintifica si Enciclopedica.”Scurta istorie a Daciei”.”Imparatul Aurelian si parasirea Daciei”. Bucuresti..1972 • Tudor D.Moartea este raţiunea finală 60 . Bucuresti „ Mors ultima ratio ” . Editura Academiei R. 1977 • Musat.. Bucuresti.D.S.1979.”.1980 • Webster G.”Dacii liberi in secolele II-IV e.Bucuresi..Bucuresti.1979 • Protase D.. Ion Horatiu – „Origini”..1966 • Protase D. Mircea – „Izvoare si marturii straine despre stramosii poporului român”. 1977 • Crisan.• Bichir Gh.n. Ion Horatiu – „Burebista si epoca sa”.Londra.. “Autohtonii”.in “Dacia”.”The Roman Imperial Army of the 1-st and 2-nd centuries A.Cluj-Napoca.”Problema continuitatii in Dacia in lumiana arheologiei si numismaticii”.”.R. Bucuresti.. Editura Albatros. • Marcea M.”De la Burebista la Dacia Postromana”.1980 • Bodor A.1969 • Crisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful