P. 1
Proprietatea Comuna Pe Cote Parti

Proprietatea Comuna Pe Cote Parti

|Views: 497|Likes:
Published by Alexe Alina

More info:

Published by: Alexe Alina on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PARŢI DREPT CIVIL II

Stud. NECULAIE (ALEXE)ALINA-FLORINA AP II ID

Prof. Lect.univ.dr.ILIOARA GENOIU

1

Prerogativele dreptului de proprietate . -folosinţa sau jus fruendi este facultatea . 2.aceasta aparţine .atribute ce sunt exercitate concurent si simultan în conformitate cu legea si regulile de convieţuire socială.industriale sau civile.culegându-i fructele naturale.DEFINIŢIE SI ATRIBUTE Ţinand seama de contribuţia pe care literatura juridică şi practica judiciară au adus-o in elucidarea unor probleme legate de dreptul de proprietate comună pe cote-parţi .ce conferă titularului posibilitatea de a se comporta. credem .aparţinând temporar mai multor persoane. fiecare din ei fiind titularul unei anumite cote-parţi din dreptul de proprietate si.ca însuşi proprietarul.susceptibile.care aparţine unei singure persoane.atât de exercitare directă din partea titularului.se poate da.Subiectul unic al dreptului de proprietate ce apartine unei singure persoane.pe cale de consecinţă. 2 .CARACTERELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PE COTE-PARŢI a)Pluralitatea de subiecte.Cu alte cuvinte .Vor exista deci atâtea subiecte câţi coproprietari ori coindivizari sunt.Posesorul stăpâneşte efectiv bunul .sunt urmatoarele: -posesia sau jus utendi.cât si de necesitatea unei întelegeri unitare a conţinutului acestui drept.fie prin distrugerea acestuia. exclusiv.Fiind cea mai importanta prerogativă .urmatoarea definiţie:dreptul de proprietate comuna pe cote-parţi.1.conferită proprietarului .îi corespunde o pluralitate de subiecte ale dreptului de proprietate comună pe cote-parti.pe care reglementarea actuală a codului civil nu le-a cuprins decât în general.cât si de exercitare indirectă. -dispoziţia sau jus abutendi constituie prerogativa proprietarului de a dispune de soarta bunului .ca modalitate a dreptului de proprietate.de a se folosi de un bun.reprezentand starea de fapt deosebită de proprietate(care este o stare de drept) .folosindu-l potrivit naturii ori destinaţiei sale.numarului de titulari ai dreptului de proprietate pe cote-parţi îi este corespunzator un numar identic de subiecte ale acestui drept de proprietate.dreptul de proprietate comună pe cote-parti se caracterizează printr-o pluralitate de subiecte.si subiect al acestui drept de proprietate.fie prin înstrainarea acestuia sau prin constituirea asupra lui de drepturi reale.prin intermediul altei persoane.Spre deosebire de dreptul de proprietate . proprietarului înstrăinarea acesteia având semnificaţia pierderii dreptului de proprietate.drept ce confera titularilor săi atributele dreptului de proprietate compatibile cu caracterul ideal al dreptului fiecarui titular.în favoarea altor persoane.constă intr-o cotă parte din dreptul de proprietate asupra unui bun sau universalităţii de bunuri.

folosinta si dispozitie.starii de coproprietate ori indiviziune.dreptul de proprietate comună pe cote-parti cuprinde in continutul sau atributele de posesie .de îndata ce legea permite titularilor acestui drept sa pună capăt. b)Cota-parte din dreptul de proprietate al coproprietarilor poartă asupra unui bun.Actele de administrare si dispoziţie privind bunul sau bunurile comune nu pot fi făcute decât cu consimţământul unanim al tuturor coproprietarilor. 3 .Subiecte ale raporturilor juridice de proprietate comună pe cote-parţi pot fi ori numai persoane fizice.dreptul fiecaruia întalnind drepturile celorlalti proprietari.daca prin încheierea acestora nu sunt afectate bunurile comune si nici drepturile celorlalti proprietari.Conţinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cote-parţi este mai puţin întins si mai puţin variat decât conţinutul juridic al dreptului de proprietate ce aparţine unei singure persoane. d)Exercitarea simultană si concurentă a drepturilor coproprietarilor.în orice moment.Fructele si veniturile bunului ori bunurilor comune se cuvin fiecarui coproprietar sau indivizar proportional cotei sale parti din dreptul de proprietate. e)Caracterul temporar al dreptului de proprietate comună pe coteparţi.Întinderea dreptului fiecarui titular determinată printr-o cota-parte poarta asupra intregului bun comun ori asupra tuturor bunurilor comune daca obiectul dreptului de proprietate comună pe cote parţi este o universalitate de bunuri.Exercitarea atributului de dispozitie cu privire la cota –parte se face de catre fiecare titular fara concursul celorlalti titulari cu care se afla in coproprietate făra ca aceştia sa se poata opune încheierii unor astfel de acte de dispoziţie .Dreptul de proprietate comuna pe cote-parţi nu numai că nu este un drept exclusiv.dar are si un caracter temporar.Drepturile titularilor sunt concurente si simultane .drepturile proprietarilor nefiind localizate asupra unei parţi materiale din bun ori asupra unora dintre bunurile comune.Ca orice drept drept de proprietate . c)Caracterul limitat al atributelor dreptului de proprietate comuna pe cote-parti .ori numai persoane juridice sau atât persoane fizice cât si persoane juridice.în sensul că toţi coproprietarii exercită concomitent drepturi de aceeasi natură asupra bunului comun.Bunul sau bunurile ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi sunt indivize.Schimbarea modului de folosinţa a bunului comun poate fi realizată numai cu acordul tuturor coproprietarilor.

in sensul ca ele sunt aplicabile tuturor tipurilor si formelor de proprietate.civ. 4 .trebuie privită din perspectiva istoriei.civ.se face o enumerare a diferitelor moduri prin care se poate dobîndi dreptul de proprietate.întradevar în mod expres ca “nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune”.ci numai cota abstractă.prin convenţie si prin tradiţiune.din masa succesorală .prevede . Acestea sunt moduri generale de dobândire .există si moduri specifice de dobândire numai anumitor forme sau tipuri de proprietate.645 c.Coproprietatea .de altfel ca si indiviziunea . Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi mai poate lua fiinţa şi prin transformarea dreptului de proprietate comună în devălmaşie .are o existenţa limitata in timp. In art.655.prin lege si prin ocupaţiune.728c. 4. Prin moduri de dobândire se înteleg acele acte si fapte juridice în virtutea cărora se dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui bun.Dreptul de proprietate comună obisnuită mai poate lua nastere si prin convenţii.MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PARTI Art.În afara acestori moduri generale .728 c.Administrarea .prin prescripţie .principiu proclamat si apărat prin toate mijloacele de către clasa burgheza în faza ascendentă de dezvoltare a capitalismului.C.precum si actele de dispozitie privitoare la bunul comun reprezentau .dreptul de proprietate comună pe cote-parţi constituia un impediment serios in realizarea practică a principiului circulaţiei cât mai rapide a bunurilor .3.C.pe cote-parti.COPROPRIETATEA OBIŞNUITĂ SAU TEMPORARĂ O primă formă sub care se înfaţisează dreptul de proprietate comună pe cote parţi o constituie coproprietatea obişnuită sau temporară.ea a fost determinată de considerente de ordin economic.644 si art. Regula cuprinsa in art.din punct de vedere juridic impedimente serioase in infaptuirea principiului circulatiei bunurilor .în sensul ca ea încetează când unul dintre titularii dreptului cere aceasta. Art.în perioada în care a fost adoptat codul civil.prin legate.C.Proprietatea bunurilor se dobândeşte şi se transmite prin succesiune.644.neindividualizată .la care sunt inrudiţi.Art.Proprietatea se mai dobandeşte prin accesiune sau incorporaţiune.Astfel .civ.in materialitatea lor .C. La coproprietatea obisnuită sau temporară succesorii nu cunosc lucrurile care le revin.

acordul de voinţă al tuturor copartaşilor.trebuie să deosebim. 5 ..ca fiind justificată . însa.spre exemplu întreruperea prescripţiei.este nevoie de acordul tuturor copartaşilor.însa .proportional cotei lor parţi din dreptul de proprietate .cu privire la întregul bun.trebuie să distingem . -daca.asupra intregului bun şi drepturile acestora .Cât priveşte exercitarea acestui drept de proprietate .acte materiale si acte juridice.soarta actului depinde de rezultatul partajului .care a contribuit la producerea lor.Dacă este înstrainat bunul comun.pot fi facute de către un singur copartaş.Sunt astfel de acte .asfel încat pentru închirierea bunului comun.între urmatoarele categorii de acte: -acte de conservare (care au ca efect preîntampinarea pierderii sau diminuării unui drept subiectiv civil).in mod retroactiv.actul de înstrainare se desfiinţeaza retroactiv.dacă acestea sunt profitabile si celorlalti copartaşi. b)Actele juridice .Trebuie .în folosinţa bunului.prin introducerea unei acţiuni în justiţie.asupra întregului bun este necesar . In cazul neîntelegerii copartaşilor .în mod constant.Totusi instanţele de judecată consideră.Aşadar .se cuvin copartaşilor .facute de un singur copartaş.în mod absolut. Actele de conservare .orientarea jurisprudenţială. A)Pentru efectuarea unor acte .Astfel: -daca bunul cade in lotul copartaşului înstrainator .Datorita caracterului urgent al acestui tip de acte .ca fiind valabile si actele de administrare .actul de înstrainare se consolidează. -acte de administrare (prin care se realizează o normala punere în valoare a bunului). -sa nu schimbe destinaţia sau modul de folosintă al bunului respectiv.asupra cotei lor parţi.somaţia etc. Fructele civile .însa.pentru realizarea acestora trebuie respectată regula unanimitaţii.regula unanimitţtii devine inaplicabilă.să deosebim. Pentru efectuarea unor acte de dispoziţie .efectuate cu privire la bunul comun. Dimpotrivă actele de administrare sunt supuse regulii unanimitaţii.Considerăm .bunul cade în lotul altui copartaş.fructele industriale se cuvin acelui copartaş.cu privire la folosinţa bunului comun.fara acordul celorlalti si chiar împotriva voinţei celorlalti.este necesar în majoritatea cazurilor . -acte de dispoziţie(prin care bunul este înstrainat sau asupra lui sunt constituite garanţii).iar dobânditorul nu cunoaşte starea de coproprietate.spre exemplu . în urma partajului .în fapt .se pune problema partajului folosinţei acestuia.de catre un singur titular .produse de bunul comun.asupra întregului bun a) Actele materiale de folosinţă pot fi facute de un singur coproprietar însa cu respectarea urmatoarelor condiţii: -sa nu împiedice pe ceilalti coproprietari.sa fie respectată regula unanimitaţii.între drepturile proprietarilor.

donaţie).atât cu titlu oneros .Aşa cum este denumită în literatura de specialitate şi în practica judiciară .fara acordul celorlalti coproprietari. 6 .indiferent de cauza ce a determinat nasterea coproprietatii. ele cuprind reguli generale. Transformarea dreptului de proprietate comuna într-un drept exclusiv poate avea loc pe calea diferitelor acte juridice cu titlu oneros sau gratuit(vânzare-cumpărare.continuand starea de coproprietate.deoarece ea există si se menţine independent de voinţa proprietarilor fondurilor învecinate.civ.Titularul coteiparţi o poate înstraina . 6. De asemenea .totuşi. Modul specific de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote-parţi îl constituie însă împarţeala sau partajul.fiecare copartaş poate face acte de dispoziţie .această coproprietate sete forţată .COPROPRIETATEA FORŢATĂ SI PERPETUĂ Cea de-a doua formă sub care se înfaţişeaza dreptul de proprietate comună pe cote-parţi o constituie coproprietatea ori indiviziunea forţată şi perpetuă..Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi mai poate lua sfârsit prin pieirea totala a bunului ori bunurilor ce alcatuiesc obiectul său.dreptul de proprietate comună ca modalitate a dreptului de proprietate personală sau individuală mai poate înceta prin trecerea bunului în domeniul public al statului.Deşi dispoziţiile acestor acte normative se refera la împarţeala dreptului de proprietate comună pe cote-parţi rezultat dintr-o succesiune.aplicabile tuturor împarţelilor. 5.Dacă dobânditorul bunului comun cunoaşte starea de coproprietate .dobânditorul luand locul transmiţatorului. Sediul legal al materiei împarţelii îl constituie art.728-799 c.Caracterul perpetuu al acestei coproprietaţi este determinat de permanenţa scopului a cărui realizare a impus nasterea ei.cat si cu titlu gratuit. B)Asupra cotei-parţi din dreptul comun de proprietate .ÎNCETAREA COPROPRIETAŢII OBIŞNUITE SAU TEMPORARE Modurile de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote parţi sunt foarte variate:poate lua sfârsit în cazul în care unul dintre titulari ori o terţa persoană devine proprietar exclusiv asupra bunului .schimb .actul de înstrainare al acestuia este nul.

ipotecat.a)Coproprietatea sau indiviziunea forţată si perpetuă are ca obiect sau o universalitate de bunuri .în primul rând.dispoziţiile legale ce le reglementează. b) Coproprietatea forţată se caracterizează .cavouri etc.singur.fântani.pe cale de consecinţă.urmarit.De îndata ce această formă de proprietate comună pe cote-parţi are un caracter permanent .Literatura de specialitate .O data împarţite . Cazurile de aplicare în practică a coproprietaţii forţate.în dreptul nostru numeroase aplicaţii practice.Această formă de proprietate comună depinde de dreptul de proprietate exclusivă în virtutea principiului accessorium principale.ca ea are un caracter forţat .fiind imposibil de a le împarţi.dupa cum nici bunul ce alcatuieşte obiectul dreptului de proprietate exclusivă nu poate fi vândut.civ.aceste bunuri devin improprii folosinţei pentru care sunt destinate. c) În sfârşit coproprietatea forţată si perpetuă are un caracter accesoriu.este permanentă.în special.Coproprietatea forţată are . In privinţa caracterelor pe care le prezintă această formă de proprietate comună pe cote-parţi . împartit.poteci).ceea ce înseamnă că se impune voinţei proprietarilor.având în vedere .izvoare. -coproprietatea forţată a unor bunuri considerate ca bunuri de familie(hârtii de familie.donat.ca nu-i pot fi aplicate dispoziţiile art.în al doilea rând . În baza acestui caracter pe care-l prezintă coproprietatea sau indiviziunea forţată . -coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe apartamente. 7 .înseamnă .a împartit cazurile de coproprietate fortata în: -coproprietatea despărţiturilor comune dintre două fonduri.cum ar fi zidurile .care prin natura lor .şanturile si gardurile comune.bunul ori bunurile comune nu pot forma obiectul unor acte juridice separate de dreptul de proprietate exclusivă .ca şi practica judiciară.tablouri de familie.).prin aceea că are o durată nelimitată.pot fi folosite în mod permanent de mai mulţi proprietari .care alcătuiesc obiectul unui drept de proprietate exclusiv şi dacă există acea utilitate comună care decurge dintr-un raport indispensabil existent între bunurile principale si cele accesorii. -coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a două fonduri vecine(drumuri.observăm. Este de competenţa instanţelor judecatoreşti de a aprecia dacă bunul sau bunurile comune ce fac obiectul acestei forme de proprietate comună constituie sau nu un accesoriu al altor bunuri principale .728c.

7. Regula generală .fiecare coproprietar are dreptul sa exercite folosinţa asupra bunului indivizibil.Fiecare din coindivizari are un drept propriu de posesie şi.dobândind în proprietate fructele şi veniturile pe care le pot obţine din acel bun. Atributul folosinţei .are şi calea acţiunii posesorii.constă in stăpanirea de fapt a unui bun sub nume de proprietar. 8 .Coproprietarii sunt îndreptaţiţi la fructele .ca atribut al dreptului de proprietate .Exercitarea dreptului de posesie.Exercitarea dreptului de folosinţă. Exista in cadrul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi o pluralitate de posesii ce se exercită asupra aceluiaşi bun comun.potrivit căreia fiecare coproprietar se poate folosi de bun cu respectarea a doua condiţii:de a nu schimba destinaţia bunului si de a nu împiedica exercitiul concurent si simultan al atributului de folosinţa al celorlalţi coproprietari.ca stare de fapt şi de posesia exercitată asupra unui bun cu un alt titlu decât acela de proprietate. 3.in cazul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi .dupa ce se arată că.Ea cuprinde un element obiectiv .proporţional cotei lor parţi din dreptul de proprietate.care intra în conţinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cote-parţi .veniturile si productele bunului comun .Ceea ce deosebeşte posesia . 2. Posesia .voinţa proprietarului de a poseda pentru el însusi.de posesie .deşi folosinţa ca atribut al dreptului de proprietate prezintă o importanţa deosebită.este existenţa titlului de proprietate .se face precizarea ca aceasta exercitare a dreptului de folosinţă trebuie să se facă sub condiţia de a respecta drepturile coproprietarilor.care constăî în deţinerea ori stăpânirea bunului şi un element subiectiv .atunci când este tulburat în posesie de către celalalt coindivizar.EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PARŢI ` 1.prin intermediul sau asigurandu-se însuşi procesul de utilizare a însuşirilor bunului pentru satisfacerea nevoilor de ordin patrimonial ale titularilor dreptului de proprietate comună.Codul civil nu conţine nici o prevedere prin care sa reglementeze dreptul de folosinţa asupra bunului comun .constă în dreptul coproprietarilor de a utiliza bunul comun în propriul lor interes . ca atare .ca atribut al dreptului de proprietate . Exercitarea dreptului de dispoziţie . In acest sens .

urmează ca dânsul nu poate face acte de dispoziţie .Această regulă generală stabilită în literatura de specialitate .Practic . 9 .înstrainarea bunului comun poate avea loc fie prin aducerea la cunoştinţă cumpăratorului a calitaţii de coproprietar a celui ce înstrăinează . Cu toate acestea .ci numai un drept indiviz asupra fiecarei porţiuni din acel imobil .în afara de cele relative la partea sa indiviză.se justifică prin aceea că fiecare coproprietar având asupra bunului comun numai o cota-parte din dreptul de proprietate .Coproprietarul unui imobil neavând un drept exclusiv de proprietate .Actele de dispoziţie asupra bunului comun nu vor putea fi valabil încheiate decât cu consimţamântul unanim al tuturor coproprietarilor.fie fără ca el sa cunoască această calitate.cât şi în practica judiciară .fără consimţamântul celorlalţi coproprietari .instanţele de judecată au fost chemate să se pronunţe cu privire la actele de dispoziţie efectuate de un singur coproprietar asupra bunului comun .nu poate să dispună de parţile din bun ce nu-i aparţin.

IONAŞCU I. Suport de curs Drept civil II 2.Codul civil si legile conexe.H.Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi si aplicaţiile sale practice. Drepturile reale principale.Editura Stiinţifică si Enciclopedică 1987 10 .GENOIU I..LUPULESCU D. BECK Editia 2007 3.LUPULESCU D.Editura Stiinţifică 1978 5.BRADEANU S.Editura Stiinţifică 1973 4. Dreptul de proprietate comuna al soţilor .BIBLIOGRAFIE 1.Editura C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->