P. 1
Proprietatea Comuna Pe Cote Parti

Proprietatea Comuna Pe Cote Parti

|Views: 502|Likes:
Published by Alexe Alina

More info:

Published by: Alexe Alina on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

PROPRIETATEA COMUNĂ PE COTE-PARŢI DREPT CIVIL II

Stud. NECULAIE (ALEXE)ALINA-FLORINA AP II ID

Prof. Lect.univ.dr.ILIOARA GENOIU

1

si subiect al acestui drept de proprietate. -dispoziţia sau jus abutendi constituie prerogativa proprietarului de a dispune de soarta bunului .Spre deosebire de dreptul de proprietate .atribute ce sunt exercitate concurent si simultan în conformitate cu legea si regulile de convieţuire socială.pe care reglementarea actuală a codului civil nu le-a cuprins decât în general. fiecare din ei fiind titularul unei anumite cote-parţi din dreptul de proprietate si.fie prin distrugerea acestuia.CARACTERELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PE COTE-PARŢI a)Pluralitatea de subiecte.folosindu-l potrivit naturii ori destinaţiei sale.prin intermediul altei persoane.Vor exista deci atâtea subiecte câţi coproprietari ori coindivizari sunt.susceptibile. 2.ce conferă titularului posibilitatea de a se comporta.culegându-i fructele naturale.sunt urmatoarele: -posesia sau jus utendi.atât de exercitare directă din partea titularului.urmatoarea definiţie:dreptul de proprietate comuna pe cote-parţi.ca modalitate a dreptului de proprietate.Cu alte cuvinte . -folosinţa sau jus fruendi este facultatea . 2 .Subiectul unic al dreptului de proprietate ce apartine unei singure persoane. exclusiv.drept ce confera titularilor săi atributele dreptului de proprietate compatibile cu caracterul ideal al dreptului fiecarui titular.care aparţine unei singure persoane.îi corespunde o pluralitate de subiecte ale dreptului de proprietate comună pe cote-parti.cât si de exercitare indirectă.conferită proprietarului .ca însuşi proprietarul.aparţinând temporar mai multor persoane.reprezentand starea de fapt deosebită de proprietate(care este o stare de drept) .numarului de titulari ai dreptului de proprietate pe cote-parţi îi este corespunzator un numar identic de subiecte ale acestui drept de proprietate.1.DEFINIŢIE SI ATRIBUTE Ţinand seama de contribuţia pe care literatura juridică şi practica judiciară au adus-o in elucidarea unor probleme legate de dreptul de proprietate comună pe cote-parţi . proprietarului înstrăinarea acesteia având semnificaţia pierderii dreptului de proprietate.pe cale de consecinţă.fie prin înstrainarea acestuia sau prin constituirea asupra lui de drepturi reale.în favoarea altor persoane.se poate da.Fiind cea mai importanta prerogativă .constă intr-o cotă parte din dreptul de proprietate asupra unui bun sau universalităţii de bunuri.de a se folosi de un bun.industriale sau civile.aceasta aparţine . Prerogativele dreptului de proprietate .dreptul de proprietate comună pe cote-parti se caracterizează printr-o pluralitate de subiecte.Posesorul stăpâneşte efectiv bunul . credem .cât si de necesitatea unei întelegeri unitare a conţinutului acestui drept.

în orice moment.folosinta si dispozitie. d)Exercitarea simultană si concurentă a drepturilor coproprietarilor.Ca orice drept drept de proprietate .Fructele si veniturile bunului ori bunurilor comune se cuvin fiecarui coproprietar sau indivizar proportional cotei sale parti din dreptul de proprietate.Exercitarea atributului de dispozitie cu privire la cota –parte se face de catre fiecare titular fara concursul celorlalti titulari cu care se afla in coproprietate făra ca aceştia sa se poata opune încheierii unor astfel de acte de dispoziţie .în sensul că toţi coproprietarii exercită concomitent drepturi de aceeasi natură asupra bunului comun.Întinderea dreptului fiecarui titular determinată printr-o cota-parte poarta asupra intregului bun comun ori asupra tuturor bunurilor comune daca obiectul dreptului de proprietate comună pe cote parţi este o universalitate de bunuri.dreptul de proprietate comună pe cote-parti cuprinde in continutul sau atributele de posesie .dar are si un caracter temporar.Drepturile titularilor sunt concurente si simultane .drepturile proprietarilor nefiind localizate asupra unei parţi materiale din bun ori asupra unora dintre bunurile comune.Actele de administrare si dispoziţie privind bunul sau bunurile comune nu pot fi făcute decât cu consimţământul unanim al tuturor coproprietarilor.de îndata ce legea permite titularilor acestui drept sa pună capăt.Dreptul de proprietate comuna pe cote-parţi nu numai că nu este un drept exclusiv. 3 .Bunul sau bunurile ce alcătuiesc obiectul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi sunt indivize.dreptul fiecaruia întalnind drepturile celorlalti proprietari.Conţinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cote-parţi este mai puţin întins si mai puţin variat decât conţinutul juridic al dreptului de proprietate ce aparţine unei singure persoane.daca prin încheierea acestora nu sunt afectate bunurile comune si nici drepturile celorlalti proprietari.ori numai persoane juridice sau atât persoane fizice cât si persoane juridice. c)Caracterul limitat al atributelor dreptului de proprietate comuna pe cote-parti .Schimbarea modului de folosinţa a bunului comun poate fi realizată numai cu acordul tuturor coproprietarilor.Subiecte ale raporturilor juridice de proprietate comună pe cote-parţi pot fi ori numai persoane fizice. e)Caracterul temporar al dreptului de proprietate comună pe coteparţi. b)Cota-parte din dreptul de proprietate al coproprietarilor poartă asupra unui bun.starii de coproprietate ori indiviziune.

ea a fost determinată de considerente de ordin economic.trebuie privită din perspectiva istoriei.civ.in sensul ca ele sunt aplicabile tuturor tipurilor si formelor de proprietate.civ.în perioada în care a fost adoptat codul civil. Regula cuprinsa in art.Proprietatea bunurilor se dobândeşte şi se transmite prin succesiune.pe cote-parti. La coproprietatea obisnuită sau temporară succesorii nu cunosc lucrurile care le revin.întradevar în mod expres ca “nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune”.C.În afara acestori moduri generale .prin prescripţie .Administrarea .civ.prin lege si prin ocupaţiune.de altfel ca si indiviziunea .728c. 4 .prin convenţie si prin tradiţiune.3.COPROPRIETATEA OBIŞNUITĂ SAU TEMPORARĂ O primă formă sub care se înfaţisează dreptul de proprietate comună pe cote parţi o constituie coproprietatea obişnuită sau temporară.655.la care sunt inrudiţi.din masa succesorală . Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi mai poate lua fiinţa şi prin transformarea dreptului de proprietate comună în devălmaşie .precum si actele de dispozitie privitoare la bunul comun reprezentau .in materialitatea lor .Dreptul de proprietate comună obisnuită mai poate lua nastere si prin convenţii.se face o enumerare a diferitelor moduri prin care se poate dobîndi dreptul de proprietate. Art.Proprietatea se mai dobandeşte prin accesiune sau incorporaţiune.645 c. In art.728 c.prin legate.C.644 si art.dreptul de proprietate comună pe cote-parţi constituia un impediment serios in realizarea practică a principiului circulaţiei cât mai rapide a bunurilor .644.Coproprietatea . Prin moduri de dobândire se înteleg acele acte si fapte juridice în virtutea cărora se dobândeşte dreptul de proprietate asupra unui bun.ci numai cota abstractă.există si moduri specifice de dobândire numai anumitor forme sau tipuri de proprietate.în sensul ca ea încetează când unul dintre titularii dreptului cere aceasta. 4.Astfel .C.neindividualizată .MODURILE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PARTI Art.prevede .are o existenţa limitata in timp. Acestea sunt moduri generale de dobândire .din punct de vedere juridic impedimente serioase in infaptuirea principiului circulatiei bunurilor .Art.C.principiu proclamat si apărat prin toate mijloacele de către clasa burgheza în faza ascendentă de dezvoltare a capitalismului.

acordul de voinţă al tuturor copartaşilor.în mod absolut.facute de un singur copartaş.acte materiale si acte juridice.însa .asupra intregului bun şi drepturile acestora .Considerăm . însa.în mod constant.trebuie să distingem .asupra întregului bun a) Actele materiale de folosinţă pot fi facute de un singur coproprietar însa cu respectarea urmatoarelor condiţii: -sa nu împiedice pe ceilalti coproprietari. Dimpotrivă actele de administrare sunt supuse regulii unanimitaţii. b)Actele juridice . în urma partajului .se pune problema partajului folosinţei acestuia.ca fiind valabile si actele de administrare .ca fiind justificată .Sunt astfel de acte .de catre un singur titular .sa fie respectată regula unanimitaţii.soarta actului depinde de rezultatul partajului . -acte de administrare (prin care se realizează o normala punere în valoare a bunului).între drepturile proprietarilor.spre exemplu .somaţia etc.cu privire la folosinţa bunului comun.fara acordul celorlalti si chiar împotriva voinţei celorlalti.în fapt .proportional cotei lor parţi din dreptul de proprietate .prin introducerea unei acţiuni în justiţie. -acte de dispoziţie(prin care bunul este înstrainat sau asupra lui sunt constituite garanţii).orientarea jurisprudenţială.care a contribuit la producerea lor.bunul cade în lotul altui copartaş. Actele de conservare .actul de înstrainare se consolidează. Fructele civile .este nevoie de acordul tuturor copartaşilor. In cazul neîntelegerii copartaşilor .cu privire la întregul bun.actul de înstrainare se desfiinţeaza retroactiv.Datorita caracterului urgent al acestui tip de acte .între urmatoarele categorii de acte: -acte de conservare (care au ca efect preîntampinarea pierderii sau diminuării unui drept subiectiv civil). -daca.produse de bunul comun. 5 .asupra cotei lor parţi.efectuate cu privire la bunul comun..asupra întregului bun este necesar . Pentru efectuarea unor acte de dispoziţie .Cât priveşte exercitarea acestui drept de proprietate .se cuvin copartaşilor .Totusi instanţele de judecată consideră.este necesar în majoritatea cazurilor .însa. A)Pentru efectuarea unor acte .Astfel: -daca bunul cade in lotul copartaşului înstrainator .Trebuie .să deosebim.in mod retroactiv.pentru realizarea acestora trebuie respectată regula unanimitaţii.Aşadar .trebuie să deosebim.iar dobânditorul nu cunoaşte starea de coproprietate.regula unanimitţtii devine inaplicabilă.Dacă este înstrainat bunul comun.asfel încat pentru închirierea bunului comun. -sa nu schimbe destinaţia sau modul de folosintă al bunului respectiv.spre exemplu întreruperea prescripţiei.fructele industriale se cuvin acelui copartaş.pot fi facute de către un singur copartaş.în folosinţa bunului.dacă acestea sunt profitabile si celorlalti copartaşi.

Aşa cum este denumită în literatura de specialitate şi în practica judiciară .Dacă dobânditorul bunului comun cunoaşte starea de coproprietate .Titularul coteiparţi o poate înstraina . ele cuprind reguli generale.donaţie).728-799 c. B)Asupra cotei-parţi din dreptul comun de proprietate ..Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi mai poate lua sfârsit prin pieirea totala a bunului ori bunurilor ce alcatuiesc obiectul său.cat si cu titlu gratuit.atât cu titlu oneros .dreptul de proprietate comună ca modalitate a dreptului de proprietate personală sau individuală mai poate înceta prin trecerea bunului în domeniul public al statului.aplicabile tuturor împarţelilor. Modul specific de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote-parţi îl constituie însă împarţeala sau partajul.actul de înstrainare al acestuia este nul.dobânditorul luand locul transmiţatorului.COPROPRIETATEA FORŢATĂ SI PERPETUĂ Cea de-a doua formă sub care se înfaţişeaza dreptul de proprietate comună pe cote-parţi o constituie coproprietatea ori indiviziunea forţată şi perpetuă.totuşi.deoarece ea există si se menţine independent de voinţa proprietarilor fondurilor învecinate.ÎNCETAREA COPROPRIETAŢII OBIŞNUITE SAU TEMPORARE Modurile de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote parţi sunt foarte variate:poate lua sfârsit în cazul în care unul dintre titulari ori o terţa persoană devine proprietar exclusiv asupra bunului .Caracterul perpetuu al acestei coproprietaţi este determinat de permanenţa scopului a cărui realizare a impus nasterea ei.această coproprietate sete forţată . Transformarea dreptului de proprietate comuna într-un drept exclusiv poate avea loc pe calea diferitelor acte juridice cu titlu oneros sau gratuit(vânzare-cumpărare. 6 . Sediul legal al materiei împarţelii îl constituie art. 5.indiferent de cauza ce a determinat nasterea coproprietatii.Deşi dispoziţiile acestor acte normative se refera la împarţeala dreptului de proprietate comună pe cote-parţi rezultat dintr-o succesiune. De asemenea .civ.fara acordul celorlalti coproprietari.continuand starea de coproprietate.fiecare copartaş poate face acte de dispoziţie .schimb . 6.

a împartit cazurile de coproprietate fortata în: -coproprietatea despărţiturilor comune dintre două fonduri. -coproprietatea forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe apartamente.Literatura de specialitate .observăm.O data împarţite .Coproprietatea forţată are .).De îndata ce această formă de proprietate comună pe cote-parţi are un caracter permanent . împartit.ceea ce înseamnă că se impune voinţei proprietarilor.ca şi practica judiciară.bunul ori bunurile comune nu pot forma obiectul unor acte juridice separate de dreptul de proprietate exclusivă .civ. În baza acestui caracter pe care-l prezintă coproprietatea sau indiviziunea forţată .înseamnă .este permanentă.cum ar fi zidurile .tablouri de familie.urmarit. -coproprietatea forţată a unor bunuri considerate ca bunuri de familie(hârtii de familie.având în vedere .ipotecat.fiind imposibil de a le împarţi.ca ea are un caracter forţat .în special.aceste bunuri devin improprii folosinţei pentru care sunt destinate.în primul rând.pe cale de consecinţă.poteci).singur.pot fi folosite în mod permanent de mai mulţi proprietari .dispoziţiile legale ce le reglementează.a)Coproprietatea sau indiviziunea forţată si perpetuă are ca obiect sau o universalitate de bunuri . c) În sfârşit coproprietatea forţată si perpetuă are un caracter accesoriu.şanturile si gardurile comune. b) Coproprietatea forţată se caracterizează .în dreptul nostru numeroase aplicaţii practice. Cazurile de aplicare în practică a coproprietaţii forţate.prin aceea că are o durată nelimitată. -coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a două fonduri vecine(drumuri.cavouri etc. Este de competenţa instanţelor judecatoreşti de a aprecia dacă bunul sau bunurile comune ce fac obiectul acestei forme de proprietate comună constituie sau nu un accesoriu al altor bunuri principale .728c.care prin natura lor .dupa cum nici bunul ce alcatuieşte obiectul dreptului de proprietate exclusivă nu poate fi vândut.izvoare.Această formă de proprietate comună depinde de dreptul de proprietate exclusivă în virtutea principiului accessorium principale. 7 .donat. In privinţa caracterelor pe care le prezintă această formă de proprietate comună pe cote-parţi .în al doilea rând .ca nu-i pot fi aplicate dispoziţiile art.fântani.care alcătuiesc obiectul unui drept de proprietate exclusiv şi dacă există acea utilitate comună care decurge dintr-un raport indispensabil existent între bunurile principale si cele accesorii.

Ceea ce deosebeşte posesia .Exercitarea dreptului de folosinţă.prin intermediul sau asigurandu-se însuşi procesul de utilizare a însuşirilor bunului pentru satisfacerea nevoilor de ordin patrimonial ale titularilor dreptului de proprietate comună.de posesie .ca atribut al dreptului de proprietate .deşi folosinţa ca atribut al dreptului de proprietate prezintă o importanţa deosebită. In acest sens . 3.constă in stăpanirea de fapt a unui bun sub nume de proprietar. Regula generală .se face precizarea ca aceasta exercitare a dreptului de folosinţă trebuie să se facă sub condiţia de a respecta drepturile coproprietarilor.constă în dreptul coproprietarilor de a utiliza bunul comun în propriul lor interes .in cazul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi .Coproprietarii sunt îndreptaţiţi la fructele . Exista in cadrul dreptului de proprietate comună pe cote-parţi o pluralitate de posesii ce se exercită asupra aceluiaşi bun comun.are şi calea acţiunii posesorii.dupa ce se arată că.veniturile si productele bunului comun .fiecare coproprietar are dreptul sa exercite folosinţa asupra bunului indivizibil.Ea cuprinde un element obiectiv .EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PARŢI ` 1.dobândind în proprietate fructele şi veniturile pe care le pot obţine din acel bun.Codul civil nu conţine nici o prevedere prin care sa reglementeze dreptul de folosinţa asupra bunului comun .atunci când este tulburat în posesie de către celalalt coindivizar. 2.Fiecare din coindivizari are un drept propriu de posesie şi. Posesia .7.voinţa proprietarului de a poseda pentru el însusi.proporţional cotei lor parţi din dreptul de proprietate. Exercitarea dreptului de dispoziţie .ca stare de fapt şi de posesia exercitată asupra unui bun cu un alt titlu decât acela de proprietate.este existenţa titlului de proprietate .potrivit căreia fiecare coproprietar se poate folosi de bun cu respectarea a doua condiţii:de a nu schimba destinaţia bunului si de a nu împiedica exercitiul concurent si simultan al atributului de folosinţa al celorlalţi coproprietari.Exercitarea dreptului de posesie. 8 . Atributul folosinţei .care constăî în deţinerea ori stăpânirea bunului şi un element subiectiv . ca atare .ca atribut al dreptului de proprietate .care intra în conţinutul juridic al dreptului de proprietate comună pe cote-parţi .

se justifică prin aceea că fiecare coproprietar având asupra bunului comun numai o cota-parte din dreptul de proprietate .fără consimţamântul celorlalţi coproprietari .fie fără ca el sa cunoască această calitate.în afara de cele relative la partea sa indiviză.Actele de dispoziţie asupra bunului comun nu vor putea fi valabil încheiate decât cu consimţamântul unanim al tuturor coproprietarilor.Coproprietarul unui imobil neavând un drept exclusiv de proprietate . Cu toate acestea .urmează ca dânsul nu poate face acte de dispoziţie .înstrainarea bunului comun poate avea loc fie prin aducerea la cunoştinţă cumpăratorului a calitaţii de coproprietar a celui ce înstrăinează .Această regulă generală stabilită în literatura de specialitate .cât şi în practica judiciară . 9 .ci numai un drept indiviz asupra fiecarei porţiuni din acel imobil .instanţele de judecată au fost chemate să se pronunţe cu privire la actele de dispoziţie efectuate de un singur coproprietar asupra bunului comun .Practic .nu poate să dispună de parţile din bun ce nu-i aparţin.

Editura Stiinţifică si Enciclopedică 1987 10 . Suport de curs Drept civil II 2.BRADEANU S.H.BIBLIOGRAFIE 1.Dreptul de proprietate comună pe cote-parţi si aplicaţiile sale practice.LUPULESCU D. Dreptul de proprietate comuna al soţilor .IONAŞCU I. Drepturile reale principale.LUPULESCU D. BECK Editia 2007 3.Editura Stiinţifică 1973 4.Editura Stiinţifică 1978 5..Codul civil si legile conexe.Editura C.GENOIU I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->