Sunteți pe pagina 1din 16

Nr.

___________ /_______2011
Unitatea de nvmnt ______________________
Avizat Oficiul Juridic __________________
Judeul (sectorul) ___________________________
Se certific exactitatea datelor
Inspector colar pentru managementul resurselor umane
DIRECTOR,
L.S. ____________________________
Prof. (Numele i prenumele) ____________________________
(Numele i prenumele)
Domnule Inspector colar General,
(cerere pentru completarea normei didactice n sesiunea 2011)
Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)__________________________________________________________, nscut() la data
de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________
_________________________________ de la (unitatea de nvmnt)____________________________________________________
_____________________________,
localitatea
_________________________________________________________,
judeul
(sectorul)________________, solicit completarea normei didactice, ncepnd cu 1 septembrie 2011 cu un numr de(1) ________ ore
pe sptmn din lista orelor publicate vacante/rezervate, n ordinea descresctoare a punctajului, avnd n vedere c n anul colar
2011-2012 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de(2)______ ore pe sptmn n
ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________, judeul (sectorul) ________________________________,
str. _________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:______________;
conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)____________________________________________________________________________________________________ Facultatea
_____________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven;
nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________cu specializarea
principal _____________________________________________________________________________________________, secundar
_____________________________________________________________________________(2).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ______________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________
cu specializarea_______________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) __________________________________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) _____________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) _____________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar(2) ____________________________________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ______________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre (2)________
______________________________________________________________________________________________ P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre (2)
___________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul (2)____________________
__________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n
specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n
specializarea ______________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea___________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2008/2009_________________________
i n anul colar 2009/2010 _________________________;
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2009-2010 i calificativul parial din
anul colar 2010-2011.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic
i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2008 31.08.2010, am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4)
internaional(4) P _______,___________ .

P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2009-2010.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din
nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative
viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

sp

de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P ____,____
de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
P____,____
de monografii / lucrri t inifice nregistrate ISBN;
P____,____
de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
P____,____
de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu
P____,____

de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;


P____,____

de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului (formator
AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din
nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____

Elaborarea
Elaborarea
Elaborarea
Elaborarea
Elaborarea
ISSN;
Elaborarea
Elaborarea

V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5
(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom
P____,____
VI. La 01.09.2010 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date
eronate.
Data________________

NOT:

Semntura____________________

1) Educatoarele/nvtorii vor scrie , iar profesorii/maitri instructori vor scrie numrul de ore din ncadrare;
2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular, se verific i eventual se
recalculeaz n prezena celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de inspectorul colar
de specialitate, membru n comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se
completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):


1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(),
autentificat de conducerea unitii de nvmnt.
2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer
(structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt, regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade
didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate de
Consiliul de Administraie pentru anii colari 2008/2009 i 2009/2010 (conform fiei de evaluare).
7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
8. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor
publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care
funcionez ca titular()/detaat().
9. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate
de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare
continu, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
11. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______
nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ n sesiunea de completare a normei didactice, ca
ncepnd cu 1 septembrie 2011, s mi se completeze norma didactic la catedra:
Unitatea de nvmnt

Catedra (Nr. ore)

Localitatea

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Data _________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz n comisie.

sp

Nr. ___________ /_______2011


Avizat Oficiul Juridic__________________

Unitatea de nvmnt___________________
Judeul (sectorul)________________________
Se certific exactitatea datelor
DIRECTOR,
__________________________________
(Numele i prenumele)

Inspector colar pentru managementul resurselor umane,


Prof. (Numele i prenumele)______________________

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,


(cerere de transfer prin pretransferare n sesiunea 2011)
Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)__________________________________________________________, nscut() la data
de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt)
_____________________________________________________________________________________________________,
localitatea
__________________________________________, judeul (sectorul) __________________________________, v rog s-mi aprobai
transferul prin pretransferare ncepnd cu 1 septembrie 2011 pe(la) un post / o catedr publicat() vacant(), avnd n vedere c n
anul colar 2011-2012 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de(1)______ ore pe sptmn
n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea___________________________________________, judeul (sectorul) _________________________, strada
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________; conform actului de
identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________;
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)_________________________________________________________________________________________________
Facultatea
_____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; nvmnt la
distan), promoia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen,
universitare de lung durat, ciclul II de studii universitare de masterat)_______________________________________________________
___________________________________________cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________, specializarea
principal_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
secundar
___________________________________________________________________________________________________(2). P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven;
nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________ cu
specializarea__________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) ____________________________________ P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) _______________________________________ P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) _______________________________________ P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar ________________________________________________________________ P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ______________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre___________
______________________________________________________________________________________________ P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre )________
___________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ( 2)____________________
__________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n
specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n
specializarea ______________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea___________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2008/2009_________________________
i n anul colar 2009/2010 _________________________;
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2009-2010 i calificativul parial din
anul colar 2010-2011.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic
i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2008 31.08.2010, am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4)
internaional(4) P _______,___________ .

P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tii nific din anul colar 2009-2010.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii /elevi integrai provenii din
nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative
viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P ____,____
sp

de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____
de monografii / lucrri t inifice nregistrate ISBN;
P____,____
de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;
P____,____
de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu
P____,____

de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;


P____,____

de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului (formator
AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din
nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5
(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____

Elaborarea
Elaborarea
Elaborarea
Elaborarea
ISSN;
Elaborarea
Elaborarea

VI. La 01.09.2010 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).

TOTAL PUNCTAJ

(5)

P____,____

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date
eronate.
Data________________

NOT:

Semntura____________________

1) Educatoarele/nvtorii vor scrie , iar profesorii/maitri instructori vor scrie numrul de ore din ncadrare;
2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular, se verific i eventual se
recalculeaz n prezena celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de inspectorul colar
de specialitate, membru n comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se
completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):

1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de
conducerea unitii de nvmnt.
2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer
(structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade
didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate de
Consiliul de Administraie pentru anii colari 2008/2009 i 2009/2010 (conform fiei de evaluare).
7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
8. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor
publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care
funcionez ca titular()/detaat().
9. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate
de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare
continu, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
11. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
13. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respectiv din care s
rezulte c cererea de transfer prin pretransferare n sesiunea 2011 a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______
nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ n sesiunea de pretransferri pentru apropiere de
domiciliu, ca ncepnd cu 1 septembrie 2011, s fiu transferat() pe(la) postul / catedra:

Unitatea de nvmnt

Post/catedra (Nr. ore)

Localitatea

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Data _________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz n comisie.

sp

Nr. ___________ /_______2011


Unitatea de nvmnt______________________
Avizat Oficiul Juridic __________________
Judeul (sectorul)___________________________
Se certific exactitatea datelor
Inspector colar managementul resurselor umane
DIRECTOR,
L.S.____________________________
Prof. (Numele i prenumele)____________________________
(Numele i prenumele)
Domnule Inspector colar General,
(cerere de transfer pentru restrngere de activitate n sesiunea 2011)
Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)__________________________________________________________, nscut() la data
de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________
_________________________________ de la (unitatea de nvmnt)____________________________________________________
_____________________________, localitatea
_________________________________________________________ , judeul
(sectorul)________________, v rog s-mi aprobai transferul pentru restrngere de activitate, ncepnd cu 1 septembrie 2010
pe(la) un post (o catedr) publicat() vacant(), avnd n vedere c n anul colar 2011-2012 la unitatea (unitile) de nvmnt la care
funcionez ca titular() voi avea un numr de(1)______ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________, judeul (sectorul) ________________________________,
str. _________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:______________;
conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)_________________________________________________________________________________________________
Facultatea
_____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; nvmnt la
distan), promoia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen,
universitare de lung durat)___________________________________________ cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _____
cu specializarea principal____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, secundar___________
_________________________________________________________________________________(2).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________
cu specializarea___________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) _______________________________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ___________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) ___________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar _____________________________________________________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ______________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre___________
______________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre )________
___________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ( 2)____________________
__________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n
specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n
specializarea ______________________________________________________________________
P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea___________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2008/2009_________________________
i n anul colar 2009/2010 _________________________;
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2009-2010 i calificativul parial din
anul colar 2010-2011.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic
i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2008 31.08.2010, am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4)
internaional(4) P _______,___________ .

P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2009-2010.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii /elevi integrai provenii din
nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).

sp

d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tii nific din ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative
viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____

Elaborarea de monografii / lucrri t inifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu
ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului (formator
AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din
nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5
(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom
P____,____
VI. La 01.09.2010 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei). P____,____

TOTAL PUNCTAJ

(5)

P ______ , ______

VII. ncepnd cu data de 22.03.2011 am avut inspecie colar la clas, evaluat de ctre inspectorul colar de specialitate cu nota_______
VIII. Criteriile social umanitare (Da/Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________ .
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date
eronate. Menionez ca am luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii.
Data________________

Semntura___________________

NOTA: 1) Educatorii/nvtorii vor nscrie -, iar profesorii/maitrii instructori vor scrie numrul de ore rmas n ncadrare;
2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2.;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt, se verific i eventual se recalculeaz n prezena celui n cauz de inspectorul colar
pentru managementul resurselor umane sau de ctre inspectorul colar de specialitate, membru n comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice
detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de conducerea
unitii de nvmnt.
2. Copie xerox a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra respectiv exist restrngere
de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrngere.
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe
actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte calificativul acordat de Consiliul de
administraie pentru anul colar 2008/2009 i 2009/2010 (conform fiei de evaluare).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole publicate, documentele prin
care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul programelor de
reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
8. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea
unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
10. Copia procesului verbal de inspecie de specialitate la clas efectuat n perioada martie-aprilie 2011.
11. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare;
12. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul
cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat(), n anul colar 2011-2012, este restrngere de activitate i nu exist posibilitatea
soluionrii acesteia la nivelul judeului respectiv/municipiului Bucureti, cu precizarea numrului de cadre didactice aflate n restrngere de activitate i
numrului de posturi didactice/catedre vacante la specialitatea respectiv, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n alt jude a
solicitantului a fost luat n eviden.
**) Subsemnatul(a)________________________________________________, legitimat cu (B.I./C.I.)_____ seria ____
nr._____________, eliberat de Poliia ______________________________________________, OPTEZ n sesiunea de transferare pentru
restrngere de activitate ca ncepnd cu 1 septembrie 2010 s fiu transferat() pe(la) postul / catedra:
Unitatea de nvmnt
Post/catedra (Nr. ore)
Localitatea
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Data_________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz n comisie.


sp

Nr. ___________ /_______2011


Unitatea de nvmnt___________________
Judeul (sectorul)_______________________
Se certific exactitatea datelor
DIRECTOR,
__________________________________
(Numele i prenumele)

Avizat Oficiul Juridic______________________________


Inspector colar cu managementul resurselor umane
Prof.(Numele i prenumele)_______________________

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,


(cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt)

Subsemnatul(a)(inclusiv iniiala tatlui)___________________________________________________, nscut() la data de


_____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de _______________________________________ de la (unitatea de
nvmnt) _______________________________________________________________________________, localitatea (sectorul)
__________________, judeul______________________________, v rog s-mi aprobai transferul prin schimb de posturi
prin consimmnt cu domnul/doamna _______________________________________ titular() pe(la) postul (catedra) de
_________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt)
_________________________________________________________________________________________, localitatea (sectorul)
___________________________________, judeul ______________________________ ncepnd cu data de________________ .
Menionez urmtoarele:
I.
Am
domiciliul
n______________________________, judeul
(sectorul)
_________________________, strada
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________; conform
actului de identitate _____ seria ________nr._________________ eliberat de _____________________________;
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, Facultatea _________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lung durat)______________________________________________________________,
cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; nvmnt la distan); promoia ________; cu media la examenul
de stat (licen), de absolvire _______________________cu specializarea principal___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ ,
secundar _________________________________________________________________________________________________.
Dup absolvirea nvmntului superior de lung durat am absolvit:
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ( 2) ____________________________________
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) _______________________________________
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ( 2) _______________________________________
- Masterat n sistem postuniversitar__________________________________________________________________
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ( 2) _________________________________
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre____________
_______________________________________________________________________________________________
Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre
___________________________________________________________________________________________________
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ( 2)________________
______________________________________________________________________________________________________.
III. La data depunerii dosarului sunt: DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II
cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul
__________,
n
specialitatea____________________________________________________________
_____________________________________________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de
examene,
urmat
de
DOCTORAT
n
specializarea_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;
CATEGORIA (pentru antrenori)_________ specializarea____________________________________________________________.
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2008/2009 ___________________________
i anul colar 2009/2010_______________________

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar
2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2009-2010 i
calificativul parial din anul colar 2010-2011.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V. La 01.09.2009 am avut____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
VI. Criteriile social-umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________.
Data________________

Semntura____________________

sp

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):

1. Copie de pe actul de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt, autentificat de conducerea
unitii de nvmnt.
2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular() din care s rezulte situaia postului/catedrei de la care m
transfer (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol)
4. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe
certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte
calificativele acordate de Consiliul de Administraie pentru anii colari 2008/2009 i 2009/2010 (conform fiei de
evaluare).
6. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor,
autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
7. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte
vechimea la catedr.
8. Documentele care s ateste, eventual, criteriile social-umanitare;
9. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului
respectiv din care s rezulte c cererea de transfer prin pretransferare n sesiunea 2010 a solicitantului n alt jude a
fost luat n eviden.
**) Subsemnatul(a)____________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______
nr._____, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ, ca ncepnd cu data ___________________, s
fiu transferat() pe(la) postul / catedra:
Unitatea de nvmnt

Post/catedra
Localitatea
(Nr. ore)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Data_________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz dup repartizare.

sp

Nr. ___________ /_______2011


ACORDUL DE DETAARE AL INSPECTORATULUI
COLAR AL JUDEULUI / MUNICIPIUL BUCURETI
(pentru candidaii provenii din alte judee)
Inspector colar general,
___________________________

Verificat exactitatea datelor


Inspector colar pentru managementul resurselor umane,
____________________________________________

Domnule Inspector colar General,


(acord pentru detaare n interesul nvmntului n anul colar 2011-2012)
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui) ___________________________________________________________________,
______________________________________________nscut() la data de _________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n localitatea_____________________________________________________________________________,
strada _____________________________________________________, nr.____, bl.____, scara _____, ap.______,
judeul (sect.) ____________________________,TELEFON ___________________, posesor al B.I. / carte de identitate
seria _______, nr.__________, eliberat() de Poliia ______________________________________, la data de
_______________, prin prezenta V COMUNIC ACORDUL meu privind ncadrarea cu statut de cadru didactic
DETAAT N INTERESUL NVMNTULUI,
pentru anul colar 2011-2012, pe/la
postul/catedra
de________________________________________________________________________________________________,
de la (unitatea de nvmnt) __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________localitatea
______________________________________________________________________________________ .
1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea de
nvmnt)_________________________________________________________________________________localitatea
___________________________________________, judeul (sect.) ___________________________, din anul _______ .
2. Sunt absolvent() al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, c. postliceale, c. de maitri, Lic.
Ped. etc. )___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Facultatea
______________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii
universitare de masterat, universitare de lung durat)________________________________________________________
________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., i.d.).
promoia ________, cu specializarea principal_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, secundar
_______________________________________________ cu media de absolvire a studiilor ______________; media de
departajare (*)________________; absolvent() al(a) cursurilor postuniversitare__________________________________
__________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, specialitatea
__________________________________________, promoia _________ cu media de absolvire ______ media de
departajare (*)________________.
3. Am obinut definitivatul n anul________, cu media __________, gradul II n anul ________, cu media
_________, gradul I n anul ________, cu media __________, doctoratul n anul _______, n specialitatea
___________________.
4. La 1 septembrie 2011 am avut __________ ani ntregi vechime n nvmnt.
5. Sunt/nu sunt cstorit(); soul (soia), este/nu este n prezent ncadrat() permanent n funcia de
______________________________________________________________________________________________ de la
__________________________________________________________________________________________, localitatea
_____________________________________, judeul (sect.) ___________________, am/avem ____________copii n
ntreinere.
6. n perioada 01.09.2005 31.08.2011 am fost detaat() astfel:
- An colar 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An colar 2006-2007 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ___________ ___________________de la _______________________________.
- An colar 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An colar 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An colar 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An colar 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
sp

7. Anexez propunerea inspectorului colar de specialitate de a fi detaat() n anul colar 2011/2012 i


solicitarea unitii colare primitoare.
8. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu
modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
9. M oblig ca, n termen de 5 zile de la primirea ofertei Inspectoratului colar______________________________
_______________________________________________________ privind detaarea, s prezint, n copie, acordul
Inspectoratului colar ___________________________ privind detaarea.
10. Performanele profesionale sunt prezentate n curriculum vitae anexat.

NOT:
(*) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, dintre media anilor de
studii i media examenului de stat (licen)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice sau
media dintre examenul de disertaie i media anilor de studiu.

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre


directorul unitii de nvmnt unde sunt titular():
1) acordul de detaare al inspectoratului colar al crui titular sunt (pentru candidaii provenii din alte judee);
2) curriculum vitae n care prezint performanele profesionale, nsoit de documentele justificative;
3) copii legalizate de pe actele de studii i foia matricol;
4) acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
5) copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
6) recomandarea consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt la care am funcionat n
anul colar 2010-2011;
7) copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2005 31.08.2011 (dac este cazul);
8) adeverin de vechime n nvmnt;
9) copie de pe buletinul/cartea/adeverina de identitate;
10) adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la care este ncadrat());
11) copia certificatelor de natere ale copiilor (dac este cazul).

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor
date eronate.

Data _____________________

Semntura___________________

sp

Nr. ___________ /_______2011


Acordul de detaare al I.S.J./I.S.M.B.

Se certific exactitatea datelor


Pentru concursul din 13 iulie 2011,
Preedinte centru de concurs
__________________________________________
(Numele i prenumele)

Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.


(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs
provenite din alte judee, care solicit detaare la cerere)

Pentru concursul de suplinire din 4 august 2011,


Inspector colar pentru managementul resurselor umane
__________________________________________
(Numele i prenumele)

Viza Oficiului Juridic


________________________________________________

Domnule Preedinte/Domnule Inspector colar General,


(cerere de nscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 13 iulie 2011/
concursul pentru suplinire din 4 august 2011)
Subsemnatul(a) (cu iniiala tatlui)_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________nascut() la data de (ziua, luna, anul) ___/____/19___.
COD NUMERIC PERSONAL:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea
___________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal___________________________________
________________________________________________________________________________________________________, secundar
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare (*) _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea
___________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal___________________________________
________________________________________________________________________________________________________, secundar
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare (*) _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea
___________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.f., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal___________________________________
________________________________________________________________________________________________________, secundar
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare (*) _______________________;
2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate,
studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ .
3) Dup absolvirea cu diplom de licen a ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare de specializare,
dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,

sp

cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____


ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_______________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____
ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare(*) _____________ .
4) La 1 septembrie 2010 am o vechime efectiv n nvmant de _____ ani,
5) La data depunerii dosarului am definitivatul n nvmnt cu media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic II
cu media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media
_____________, obinut n anul __________ .
6) Legitimat() cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat() la data de ________ de
Poliia___________________________, cu domiciliul n localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl.
_____, ap. _______, judeul (sectorul)___________________, telefon _______________;
7) n anul colar 2010/2011 am avut urmtorul statut n nvmnt:
a) Titular() pe/la postul/ catedra _____________________________________________________________, de la unitatea/unitile de
nvmnt________________________________________________________________________________________________________
_________________________
localitatea__________________________________________________________________________
judeul (sectorul) _________________________;
b) Suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ________________________________________________________________ de la
unitatea/unitile de nvmnt____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ localitatea
________________________________________________________________ judeul (sectorul)_______________________________;
c) Salariat() la unitatea _____________________________________________________________________________________________
_______________________________, localitatea ________________________________________________________________________,
judeul (sectorul)_______________, cu care am contract de munc pe durat nedeterminat/determinat___________________________,
avnd funcia de ___________________________________________________________________________________________________.
V rog s-mi aprobai nscrierea la concursul cu probe scrise din 13 iulie 2011 n vederea ocuprii unui post/catedr
de____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
prin titularizare/ transferare/detaare la cerere/suplinire din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, la uniti de nvmnt
din jude/municipiul Bucureti, care mi se cuvine n ordinea descresctoare a notelor la concurs, urmnd a susine urmtoarele probe
practice/orale:
proba practic 1 ___________________________________________________________________________________________________;
proba practic 2 ________________________________________________________________________________________________;
proba oral la limba de predare 1 ________________________________________ 2 ______________________________________
3 _______________________________________________;
i lucrarea scris la disciplina____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.
V rog s asigurai traducerea subiectului pentru proba scris n limba_______________________________________________________.
n cadrul concursului pentru suplinire din 4 august 2011 voi susine, dac este cazul, urmtoarele practice/orale:
proba practic ___________________________________________________________________________________________________;
proba oral la limba de predare 1 ________________________________________ 2 ______________________________________
3 _______________________________________________;
i voi fi evaluat oral la disciplina____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
8) n perioada 01.09.2005 31.08.2011 am fost detaat() astfel (**):
An c. 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ___________ ___________________de la _______________________________.
An c. 2006-2007 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
9) Menionez c am ntrerupt activitatea n nvmnt (sau n alt domeniu de activitate) pentru motivul _________________________,
prin Decizia nr. __________, conform art. _______, din Codul Muncii.
10) Prezint avizul medical nr. _____ / ______2011 emis de ___________________ prin care rezult c sunt apt() pentru a preda n
nvmnt conform art. 4 alin. (2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare i
declar, pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt
pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
(*) Media de departajare este media aritmetic cu patru zecimale, calculat prin trunchiere, dintre media anilor de studii i media examenului de stat
(licen)/absolvire sau bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice sau media dintre examenul de disertaie i media anilor de studiu.
(**) Se completeaz numai de cadrele didactice titulare n nvmnt, participante la concurs.

sp

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate
de ctre unitatea de nvmnt la care am funcionat n anul colar 2009-2010 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului pedagogic);
1') Absolvenii promoiei 2011 vor prezenta copia legalizat a adeverinei de la instituia de nvmnt superior/postliceal/mediu din
care s rezulte c au susinut examenul de licen, media de absolvire a facultii/colii postliceale/liceului pedagogic, specializarea
dobndit, media anilor de studii i faptul c pe parcursul efecturii studiilor s-a frecventat i promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de natere i cstorie (pentru solicitanii care i-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare n nvmnt (dac este cazul);
5) Decizia inspectoratului colar sau a ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
6) Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverina din care s rezulte vechimea efectiv n nvmnt (dac este cazul);
8) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor;
9) Avizul medical din care s rezulte ca sunt apt() pentru a preda n nvmnt;
10) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat
din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal;
11) Numai pentru titulari: adeverin eliberat de unitatea de nvmnt din care s rezulte situaia postului (structura pe ore i
discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu), precum i copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2004
31.08.2010 (dac este cazul).

SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI


Subsemnatul(a) _____________________________________, obinnd media ________ la concursul din 13 iulie 2011, accept
transferul/numirea/detaarea ncepnd cu data de 1 septembrie 2011 pe/la postul/catedra obinut():

Unitatea de nvmnt

Localitatea
Sectorul

Data_______________

Post/catedra
Nr. ore

Semntura_____________

VERIFICAT
Inspector colar

sp

Nr. ___________ /_______2011


Acordul de detaare al I.S.J./I.S.M.B.

Se certific exactitatea datelor


Pentru sesiunea iulie 2011,
Preedinte centru de concurs
__________________________________________
(Numele i prenumele)

Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.


(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs
provenite din alte judee, care solicit detaare la cerere)

Pentru sesiunea august 2011,


Inspector colar pentru managementul resurselor umane
__________________________________________
(Numele i prenumele)

Viza Oficiului Juridic


________________________________________________

Domnule Preedinte/Domnule Inspector colar General,


(cerere de detaare la cerere prin concurs specific)
Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)__________________________________________________________, nscut() la data
de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt)
_____________________________________________________________________________________________________,
localitatea
__________________________________________, judeul (sectorul) __________________________________, v rog s-mi aprobai
detaarea la cerere ncepnd cu 1 septembrie 2011 pe(la) un post/o catedr publicat() vacant(), avnd n vedere c n anul colar
2010-2011 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de (1)______ ore pe sptmn n
ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea___________________________________________, judeul (sectorul) _________________________, strada
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________; conform actului de
identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________;
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceal, Lic.
ped.)____________________________________________________________________________________________________ Facultatea
_________________________________________________________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire _________________cu specializarea____________________________________________________________________
principal______________________________________________________________________________________________,
secundar
______________________________________________________________________________(2).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia __________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________ cu
specializarea______________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) _______________________________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ___________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) ___________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar___________________________________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ______________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre (2)___________
______________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre (2)________
___________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul (2)____________________
__________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n
specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n
specializarea ______________________________________________________________________
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea___________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2008/2009_________________________
i n anul colar 2009/2010 _________________________;
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2009-2010 i calificativul parial din
anul colar 2010-2011.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic
i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
sp

V.1. n perioada 01.09.2008 31.08.2010, am desfurat urmtoarea activitate metodic:


la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel
internaional(4) P _______,___________ .

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2010-2011.
b) Pentru absolvenii promoiei 2009 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2009-2010.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din
nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tii nific din ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative

viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____

Elaborarea de monografii / lucrri t inifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu
ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului (formator
AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din
nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5
(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom
P____,____
VI. La 01.09.2010 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei). P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.

NOT:

1) Educatoarele/nvtorii vor scrie , iar profesorii/maitri instructori vor scrie numrul de ore din ncadrare;
2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt, se verific i eventual se recalculeaz n prezena celui n cauz de
inspectorul colar cu evidena cadrelor didactice sau de inspectorul colar de specialitate, membru n comisia de mobilitate. Pentru cadrele
didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat.
VIII. n perioada 01.09.2005 31.08.2011 am fost detaat() astfel:
An c. 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ___________ ___________________de la _______________________________.
An c. 2006-2007 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
IX. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu modificrile i
completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii cu modificrile i completrile ulterioare.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date
eronate.
Data________________

Semntura____________________

sp

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):


1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat
de conducerea unitii de nvmnt.
2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
4. Copii autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade
didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate
de Consiliul de Administraie pentru anii colari 2008/2009 i 2009/2010 (conform fiei de evaluare).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
7. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i
articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt
la care funcionez ca titular().
8. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform
coordonate de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare
continu, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
9. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2005 31.08.2011 (dac este cazul);
11. Adeverina, eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la
catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
13. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respectiv din
care s rezulte c cererea de detaare la cerere a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______
nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ ca ncepnd cu 1 septembrie 2011, s fiu detaat() la cerere
pe(la) postul / catedra:
Unitatea de nvmnt

Post/catedra (Nr. ore)

Localitatea

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Data_________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz dup repartizare.

sp