Sunteți pe pagina 1din 2

vedere att fabrica ia ct i odernizare a produselor, de optimizare a munc.

La baza oricrei discipline tiin ifice st un set controlul produsului i se cestora, este considerabil. Unul dintre Exist dou nivele de aplicabilitate a metodei de no iuni judicios stabilite, care servesc drept finalizeaz prin definirea definitiv valorii. ceste instrumente este i metoda valorii, care crmizi de construc ie a ntregului sistem. a solu iilor constructive i e aplic n practic sub diferite forme: primul nivel se refer la De regul, aceste no iuni sunt legate ntre ele tehnologice; toate documentele Analiza valorii (AV); modificarea unui produs deja i de no iunile tiin elor fundamentale. tehnice necesare sunt elaborate n Ingineria valorii (IV); existent; Necesitate nevoie sau dorin resim it de detaliu. Planificarea valorii; cel de al doilea se refer la ctre un utilizator. 4. Managementul valorii. regtirea produc iei + fabrica ia concep ia unui produs nou. Cerin nevoie sau a teptare etoda Valorii (MV) este o metod de pornind de la faza anterioar, care este declarat, n general implicit sau trebuiesc asigurate urmtoarele: oncep ie i reconcep ie a produselor care ne obligatorie. pregtirea condi iilor de fabrica ie Obiectivele MV ermite studierea sau cercetarea unui produs Satisfac ie a clientului percep ie i control; Metoda valorii urmre te stabilirea unui au a unui serviciu, n condi ii de cost a clientului despre msura n care cerin ele pregtirea utilajelor i a SDV raport optim ntre valoarea de ntrebuin are a sale au fost ndeplinite. inimal i n conformitate cu solicit rile isticii necesare f abrica iei i produsului, serviciului i costurile de lientului. Metoda valorii urmre te stabilirea Management activit i controlului; produc ie directe i indirecte pe care le nui raport optim ntre valoarea de coordinate pentru a orienta i controla o asigurarea cu materiale i a genereaz acesta. Obiectivul de baz al ntrebuin are a produselor i costurile de organiza ie. colaborrilor (subcontractarea metodei poate fi exprimat prin urmtoarea roduc ie. Ea este o metod cu ajutorul creia, Sistem de management sitem unor repere sau subansamble); rela ie matematic: tudiind produc ia de bunuri materiale i prin care se stabilesc politica i obiectivele i studiul de mentenan al liniei de V / C t = maxim ervicii, n toate fazele i elementele ei prin care se ndeplinesc acele obiective. fabrica ie. V reprezint valoarea de ntrebuin are a omponente, ntr-o viziune sistemic i Organiza ie grup de persoane i 5. Omologarea + certificarea produsului iar C t costul total al acestuia. unc ional, se pot elimina cheltuielile facilit i cu un ansamblu de responsabilit i, produsul este testat pentru a se In afara efectelor economice eeconomice i nejustificate, prin realizarea autorit i i rela ii determinate. determina dac ndepline te toa te imediate MV pune n eviden i unele caren e nui raport optim ntre valorile de Eficien rela ie ntre rezultatul func iile a teptate i pentru a se n sistemul de organizare al ntreprinderii, ntrebuin are ale acestora i costurile necesare ob inut i resursele utilizate. cuantifica performan ele sale care genereaz pierderi n diferite faze ale b inerii lor. Structur organizatoric tehnice i economice. procesului de produc ie. ezolvarea unei probleme prin metoda MV ansamblu de responsabilit i, autoritti i 6. Alte obiective ale MV sunt: roduc ia de serie const n ecesit urmtoarele tipuri de ra ionamente: rela ii dintre persoane. reducerea costurilor de produc ie; fabrica ia, controlul i livrarea 1. Acumularea de informa ii; Infrastructur sistem de produsului. satisfacerea n msur sporit a 2. Analiza informa iei ob inute; facilt i, echipamente i servicii necesare Imgineria valorii (IV ) const n aplicarea cerin elor utilizato rului; 3. Creativitate tehnic; pentru func ionarea unei organiza ii. testarea unor noi performan e prin 4. Luarea deciziei optime privind tehnicilor de metoda valorii n principalele Mediu de lucru ansambli de cre terea limitat a costurilor; utilizarea rezultatelor activit ii de etape de proiectare a produselor. condi ii n care se desf oar activitatea. simplificarea proceselor de Pe scurt AV este un proces de ameliorare a crea ie tehnic. Proces ansamblu de activitti fabrica ie; oate variantele de procedee au nproduselor sau serviciilor, iar IV este un corelate sau n interac iune care transform ncurajarea lucrului n echip; omponen a lor cuvntul valoare. Se proces de prevenire i eliminare a unor cauze intrrile n ie iri. onsider c un produs/serviciu are valoare generatoare de costuri inutile chiar la nivelul promovarea gndirii creative. Produs rezultatul unui proces. Principiile de baz ale Metodei valorii ac are parametrii tehnici i calitativi ridica i concep iei produsului. Principiul analizei func ionale; i un cost competitiv. Deci pentru a cre te Asigurarea valorii se realizeaz prin aplicarea I. Proiect process unic care const II. Principiul dublei dimensionri a dintr-un ansamblu de activit i coordinate i aloarea unui produs trebuie fie s -i cre temtehnicilor de metoda valorii n faza de func iilor; erforman ele tehnice sau s -i scdem costul. concep ie a produsului. controlate, cu data de nceput i de finalizare , III. Principiul maximizrii raportului ntreprins pentru realizarea unui obiectiv ecesitatea metodei MV a fost determinat de Controlul valorii este o practic curent dintre valoarea de ntrebuin are i conform cerin elor specifice i care include xisten a unor cheltuieli nejustificate datorate utilizat de o ntreprindere pentru a se asigura ie complicrii nejustificate a schemelor de c se folosesc continuu tehnici de reducere a cost; constrngeri referitoare la timp, costuri i rincipiu a produselor, de alegerea nera ional costurilor. I Principiul abordrii sistemice a valorii de resurse. materialelor, a unor toleran e de exe cu ieAIV face trecerea de la o logic ntrebuin are . Procedur mod specific de xcesiv de strnse, de utilizarea neadecvat a unidimensional bazat pe costuri, la una Abordarea func ional a produselor reprezint desf urare a unei actrivit i sau a unui nor tehnologii. MV semnalizeaz nu numai bidimensional, bazat pe cost i necesit ile principiul de baz al metodei. Con cep ia proces. onsumuri excesive de resurse ci i solu ii clientului. constructiv a unui produs este rezultatul Caracteristic trstur neficiente. Obiectivul su este de a cre te solu iilor adoptate pentru materializarea distinctive. lul de via al unui produs profitul, reducnd cheltuielile dar respectnd tuturor func iilor produsului. Informa ie date semnificative. pune n eviden evolu ia unui cerin ele utilizatorului. II Toate func iile unui produs sau serviciu au Document informa ie mpreun produs i reprezint un instrument AIV este o adevra t metod de dou dimensiuni: cu mediul su suport. util de analiz al produsului i al management pentru cei ce se ocup de dimensiunea tehnic, exprimat ncercare determinare a uneia dinamicii pie ei. optimizarea utilizrii resurselor i cre terea printr-o unitate de msur sau a mai multor caracteristici n conformitate in punct de vedere al necesit ii, etapele valorii produselor. cu o procedur. adecvat; arcurse de un produs sunt: AIV este un instrument de: Analiz activitate de dimensiunea economic, 1. Necesittii func ionale , cnd concep ie, deoarece i propune ca exprimat prin cost; costul func iei determinare a potrivirii, adecvan ei i produsul este definit ca o n produs s rmn numai strictul eficien ei n ceea ce prive te ndeplinirea nu se raporteaz deci la un corp necesitate sub forma unor func ii. necesar satisfacerii necesit ilor obiectivelor stabilite. fizic, ci la o anumit func ie a 2. Necesitatea specificat , cnd pentru care acesta a fost conceput. Client organiza ie sau persoan produsului. produsul este exprimat ca o suport al deciziei , deoarece III Pentru a fi competitiv produsul trebuie s care prime te un produs. necesitate definit din punct de stabile terecomandri pentru Prin proces (procedeu) n elegem aib o valoare de ntrebuin are ct mai mare i vedere tehnic i contractual sub alegerea unei solu ii. un ansamblu de mijloace i de activit i un cost ct mai mic. De cele mai multe ori form de specifica ii. studiu, deoarece stimulez ns costurile func iilor nu sunt propor ionale coerente care transform elementele de intrare 3. Produsul finit, realizat sub forma creativitatea, inovarea i dialogul cu contribu ia acestora la valoarea de n elemente de ie ire. unui prototip. ntre partenerii inteeresa i. Constrngere (NF X50-150) limitarea n ntrebuin are a produsului. Apare astfel 4. Produsul viu reprezint produsul Scopurile AIV sunt: libertatea de alegere a proiectantului / necesitatea stabilirii unui raport optim ntre aflat n serviciu cre terea calittii produselor; realizatorului unui produs. func ie i cost. entru realizarea oricrui proiect important cre terea performan elor produselor; Constrngerile apar datorit: IV Este bine tiut c pentru beneficiar rebuiesc parcurse 6 etape: scderea consumului de materiale; produsul n sine nu prezint interes ca obiect - unor condi ii impuse produsului; 1. Studiul de pia + antreproiect scderea consumului de energie; fizic, ci a utilittii lui. Noi nu cumprm, de - lipsei unor mijloace; tudiul de pia const n: cre terea volumului produc iei fr - cerin elor pie ei; exemplu, medicamente ci sntate. identificarea poten ialilor invest ii majore; Studiile de analiza valorii pornesc - necesittii respectrii unor norme; utilizatori; lichidarea locurilor nguste; de la stabilirea func iilor necesare unui produs - impunerii unei solu ii de principiu. determinarea necesit ilor; nlocuirea materialelor deficitare; Criteriu de apreciere (NF X50-150) pentru a satisface o anumit nevoie a evaluarea perenit ii necesit ilor. Domeniile de utilizare ale metodei sunt, n beneficiarului i au n vedere i costurile character re inut pentru a aprecia modul n ntreproiectul (preconcep ia) cuprinde: principal, urmtoarele: necesare ob inerii acestuia. Orice cost ce nu care o func ie este ndeplinit sau o studiul complet al necesit ilor; cercetarea i proiectarea de contribuie la realizarea func iilor trebuie constrngere este respectat. studii preliminare care conduc la produse noi i modernizarea eliminat, iar cele dispropor ionat de mari fa Pentru o aceea i func ie por exista configura iilor posibile ale criterii diferite de apreciere. In msura n care celor din produc ia curent; de ponderea lor trebuiesc reduse. produsului; cercetarea i proiectarea de Ra iunea principal a cercetrii n este posbil orice criteriu de apreciere trebuie rezultatele anteproiectului sunt noi tehnologii i cadrul MV este aceea c func iile ndeplinite asociat unei scri care s permit evaluarea prezentate sub forma unui Caiet de modernizarea celor existente; n cadrul produsului analizat pot fi realizate nivelului. Sracini Func ional. Produs (NF X50-150) Ceea este perfec ionarea proceselor de mai bine i mai ieftin 2. Studiul de fezabilitate const n sau va fi furnizat unui utilizator pentru a servire i auxiliare din Deoarece piesele sau subansamblele sunt evaluarea posibilit ilor de unit ile economice; purttori de func ii printr -o astfel de analiz se rspunde necesit ilor sale. . realizare a p roiectului din punct de prestri de servicii; influen eaz solu iile constructive, vedere tehnic, economic, financiar proiectarea i realizarea func ionale, tehnologice, consumul de i evaluarea fiscurilor. obiectivelor de investi ii; materiale.

tilitatea reprezint gradul n care un produs Exist numeroase modalit i de clasificare ale De regul se supun optimizrii prin metoda Necesitatea reprezint o nevoie resim it de atisface o necesitate. func iilor: ctre un utilizator. MV produse complexe, avnd un numr conform standardelor romne ti; important de repre i n acela i timp un numr Exist o clasificare a necesit ilor, ierarhizate ecesitatea global a individului este conform unor standarde strine mare de func ii. Aceste func ii se grupeaz n de Maslow, reprezentarea numindu -se atisf cut par ial de c tre un produs. (AFNOR, etc.); Piramida lui Maslow. Necesit ile avute n nomenclatorul de func ii. Ierarhizarea tilitatea global este egal cu suma conform unor organiza ii func iilor, din punct de vedere al aportulu i lor vedere de Maslow sunt: tilit ilor par iale ale produselor. profesionale prestigioase (SAVE). la realizarea func iei principale este o msur 1 necesitatea de mplinire majoritatea = Dupa importan a lor: necesar. oamenilor (nu to i) i dorec succesul n 1. Func ie principal func ia Spre deosebire de standardele romne ti, necesitate a _ totala _ satisfacut a carier; care corespunde scopului principal cruia i Societatea American de Ingineria Valorii 2 necesitatea de independen oamenii necesitate a _ totala este destinat obiectul studiat i care contribuie (Society of American Value Engineering, direct la realizarea valorii sale de SAVE) clasific func iile n patru categorii: ncearc s- i conduc singuri via a personal; 3 necesitatea de stim unii oameni i 1. Func ia principal (task necesitate a _ satisfacut a _ de _ produs ntrebuin are. 2. Func ie secundar (sau function) = descrie scopul general doresc ca activitatea lor s fie recunoscut de necesitate a _ totala societate; nu to i oamenii ns au astfel de auxiliar) func ia care serve te la al existen ei produsului; necesit i; ndeplinirea sau comple tarea functiei 2. Func ii de baz (basic = Uk 4 necesitatea social omul este o fiin principale si care contribuie indirect la functions)= func ii esen iale nde Uk = utilitatea unui produs. social care are nevoie de prietenie, afec iune, realizarea valorii de ntrebuin are a obiectului. pentru realizarea func iei comunicare, etc; to i oamenii au nevoie de Ea este adesea condi ionat de solu ia tehnic principale; = aceste elemente; 3. Func ii secundare (secondary necesitatea _ satisfacuta _ de _ produsul _ k adoptat. Dupa posibilit ile de msurare: functions)= func ii care contribuie 5 necesitatea de siguran oamenii n necesitatea _ totala Func ie obiectiv func ia la materializarea func iei de baz; marea lor majoritate i doresc stabilitatea pe aloarea reprezint o msur a satisfac iei anumite planuri (material, social, etc.); care poate fi caracterizat 4. Func ii auxiliare (supporting onsumatorului privind bunul sau serviciul prin dimensiuni obiectiv functions)= func ii care trebuiesc 6 necesitatea biologic cuprinde umprat, sub aspectul calit ii, a pre ului, a elementele necesare corpului uman: hran, msurabile i cuantificabile adugate produsului pentru a -l iabilit ii. Atunci cnd consumatorul cldur, etc; to i oamenii au nevoie de aceste cu ajutorul uneia sau mai face mai atractiv, mai u or de umpr ceva, el urmre te satisfacerea unei elemente. multor unit i de msura. utilizat ecesit i.. Necesit ile pot fi: Func ie subiectiv func ia Utilitatea func iilor produsului aloarea produsului = pe rforman ele tehnice obiective care ine seama de care poate fi caracterizat In acela i mod n care produsele au o anumit le produsului / costul de produc ie. no iuni cuantificabile, cum ar fi: prin efecte psihosenzoriale i utilitate (satisfac o parte dintr -o anumit o iunea de valoare poate fi analizat din trei performan e, caracterisitici, etc; sociale, organoleptice, necesitate a individului), tot a a i func iile au uncte de vedere: subiective care sunt mai greu de estetice, de moda, de o anumit utilitate, adic particip la Valoarea de ntrebuin are a mrfii cuantificat, ca de exemplu: marc, prestigiu, etc. satisfacerea necesit ii n mod diferit. arat utilitatea unui produs, mod, lux, confort, estetic, Dupa contribu ia lor la realizarea valorii de Intre utilitatea unei func ii i costul determinat de propriettile elegan , etc; actul cumprrii, ntrebuin are a obiectului: indus de aceasta trebuie s existe o rela ie de datorit crora el poate satisface o chiar dac are la baz necesit i Func ie necesar func ia direct propor ionalitate. De aceea anumit nevoie a individului i fundamentale, are i o puternic care contribuie la realizarea proiectantul trebuie s cunoasc utilitatea este rezultatul unei munci component afectiv(subiectiv); valorii de ntrebuin are a fiec rei func ii, pentru a distribui resursele concrete. Capacitatea acestor latente apar ine cerin elor obiectului. propor ional cu utilitatea, cu costul n ultim bunuri de a realiza func iunile lor fundamentale ale individului; Func ie inutil func ia instan . de utilizare n mod satisfctor, n create apar dup lansarea pe care nu contribuie la Un produs are o utilitate maxim (100 %), raport cu suma pltit, este pia a unui produs nou; realizarea valorii de atunci cnd toate func iile sale sunt realizate denumit valoare de ntrebuin are. induse sunt induse ce campanii ntrebuin are a obiectului. la maxim. Acest produs poate fi considerat n Valoarea de utilizare (Vu) de marketing sau de menta litatea Func ie duntoare care acest caz ideal sau perfect n raport cu exprim ierarhizarea subiectiv a unor grupuri sociale i de cele mai diminueaz utilitatea alte variante ale aceluia i produs, n care produselor, dup necesit i. Un multe ori nu sunt fundamentale; produsului. func iile nu sunt realizate la nivel maxim. produs este cu att mai valoros cu Dup raport cu momentul efecturii analizei: Dac not m acest produs perfect cu P 0 , atunci temporare care se manifest ct este solicitat naintea altuia. de durat care se manifest pe Func ie existent func ia utilitatea lui este , u 0 = 1. Dac not m cu r k rangul intervale mari de timp necesar sau inutil pe care Utilitatea produsului (U) este suma utilit ilor rodusului k Piramida lui Maslow exprim mai obiectul studiat o are n func iilor sale: ales dimensiunea material. De aceea vom n momentul efecturii analizei. n  rk  1 ncerca s construim un alt fel de piramid Func ie nou func ia Uj n care s ia n considerare i dimensiunea necesar, derivat din 1 = rk material.. cerin ele utilizatorilor, Perceperea necesit ii Unde Uj reprezint utilitatea func iei j a atribuit obiectului studiat 1 unde n este num rul = Realitatea este unic dar percep ia unui produs. dupa efectuarea analizei. otal de produse, iar rangul produselor r k ei depimde de contextul n care se gse te In particular, pentru produsul ideal: Dup importan func iei pentru produs: xprim locul produsului n ordinea n poten ialul cumprtor, de diferitele influen e func ie primar fr de referin elor utilizatorului. care pot provova devieri de la percep ia care produsul nu ar exista; Valoarea de schimb (Vs ) 0j original. func ie complementar exprim rela ia direct ntre dou 1 = Pentru o percep ie ct mai corect a realittii, func ia care mre te utilitatea produse care s-ar putea schimba produsului; unde Ujo reprezint valoarea ideal a utilit ii a necesit ii este util s folosim urmorul set de ntre ele. ntrebri: func ie de restric ii care func iei F j n cadrul produsului perfect. s = qo / qk Care este utilitatea sa? exist datorit restric iilor Uj = pj . u j unde p j reprezint ponderea sau Valoarea de raritate exprim La ce/cui folose te produsul? impuse asupra produsului; importan a relativ a func iei, iar u j rela ia dintre necesitate i Care este ac iunea produsului? utilitatea intrinsec ata at func iei. abunden a sau lipsa produsului. Un Aceste criterii de clasificare nu sunt Asupra cui ac ioneaz? Metoda matriceal produs este cu att mai valoros cu limitative. Care este necesitatea de baz Elaborarea nomenclatorului de func ii Metoda utilizeaz o matrice ptratic n care ct este mai rar. creia i rspunde? Prin nomenclator de func ii se n e lege lista se nscriu func iile att pe linii ct i pe = coloane. Principiul acestei metode const n Validarea necesit ii cantitatea _ ceruta _ din _ produsul _ k tuturor func iilor care definesc respectivul produs. compararea fiec rei func ii cu fiecare. Dac o Nesit ile pot fi temporare sau se pot men ine cantitatea _ oferita _ din _ produsul _ k Nomenclatorul de func ii constituie punctul func ie are o pondere mai mare n utilitate o perioad mai ndelungat, mergnd pn la cele care se resimt toat via a. Deasemeni ele de plecare a tuturor studiilor de MV. Un dect cea cu care este comparat atunci n nomenclator de func ii nu trebuie s omit csu a respect iv se noteaz 1. Dac o func ie se pot modifica de la o perioad la alta, n Valoarea afectiv exprim o rela ie subiectiv ntre utilizator i nici o func ie, trebuie s con in clasificarea are o pondere mai mic dect cea cu care este func ie de conjunctur sau de comparat se noteaz 0. Diagonala principal evolu ia/involu ia individului.. produs. Aceast m rime este mai corect a func i ilor i dimensiunile lor Validarea necesit ilor este o etap de studiu tehnice. se completeaz cu 1. Compara ia se greu de cuantificat. Contez ce const din verificarea dac necesitatea, a a semnifica ia pe care o au produsele Intocmirea nomenclatorului de func ii trebuie efectueaz de la dreapta spre stnga. Dac cum a fost ea definit, nu risc s se modifice s nceap prin definirea produsului i a dou func ii au aceea i pondere n utilitatea pentru utilizatori. sau chiar s se anuleze. Aceste verificri se nc ia reprezint no iunea fundamental cu condi iilor n care lucreaz. Opera iunea cea produsului, se terge linia i coloana uneia pot face utiliz nd chestionare, similare celui dintre ele, utilizndu -se o singur linie i are opereaz MV. Etimologic, termenul de mai dificil const n identificarea i de mai jos: coloan pentru ambele func ii. unc ie este de origine latin. Fungi-functus separarea func iilor, mai ales n cazul Ce poate modifica necesitatea produselor complexe. In aceste cazuri se Dac not m cu F i func iile de pe linii i cu F j nseamn efectuare, func ionar e, ac iune considerat? recomand s se descompun produsul n pe cele de pe coloane, atunci elemetele estinat atingerii unui obiectiv. Ce poate s o amne? subansamble. matricei se determin cu rela ia nij= : Ce poate conduc la evolu ia unc ia reprezint primul r spuns la cererea Nomenclator de func ii reprezint totalitatea 1 dac Fi este mai important dect Fj sau anulare ei? tilizatorului. Ea dematerializeaz produsul, func iilor obiectului studiat din punctul de 0 dac Fi nu este mai important dect Fj In ct timp poate ea evolua? vedere al satisfacerii cerin elor sociale . xprimnd rolul s u, ac iunea sa, ceea ce dac i ! j 1 oate face i cum se comport fa de estric iile mediului nconjur tor .