Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE INVATAMANT ALEXANDRU STEFULESCU TG-JIU

NR

AVERTISMENT
Catre doamna Alina Negrea Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca elevul Andrei Negrea din clasa a II-a F,a manifestat agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegii sai ,de nenumarate ori ,in data de 11.05.2011 i-a spart capul cu piatra elevului Irod Andrei , in data de 30.05.2011 i-a lipit guma in par elevului Cruceru Eduard .Va atragem atentia ca potrivit Regulamentului de organizare a invatamantului preuniversitar aprobat prin ordinal ministerului Educatiei si Cercetarii nr.4747/16.10.2001 ,publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I ,nr.131/19.02.2002 impotriva elevului se vor lua urmatoarele masuri conform articolului de mai jos : Art.l08. (1) Elevii care s vr esc fapte prin care se ncalc dispozi iile legale n vigoare, inclusiv regulamentele colare, vor fi sanc iona i n func ie de gravitatea acestora. (2) Sanc iunile care se pot aplica elevilor sunt urm toarele : a) observa ie individual ; b) mustrare n fa a clasei i/sau n fa a consiliului clasei/consiliului profesoral; c) mustrare scris ; d) retragerea temporar sau definitiv a bursei; e) eliminarea de la cursuri pe o perioad de 3-5 zile; f) mutarea disciplinar la o clas paralel ; g) preavizul de exmatriculare; h) exmatriculare. Director, POPESCU AUREL Invatator, BILTAC VERONICA-DANIELA