P. 1
Audit Public Intern

Audit Public Intern

|Views: 213|Likes:
Published by Mirela Pungescu

More info:

Published by: Mirela Pungescu on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

Creaza cont nou

AUDIT PUBLIC INTERN
economie

ALTE DOCUMENTE

cultura ess litate orturi

CUPRINS CAPITOLUL I - NOTIUNI GENERALE DESPRE AUDIT 1.1. Notiuni generale pag. 2 ………………………………………………

na

1.2. Reglementare standarde – IIA – IFACI - norme profesionale de bune practici …………………………. pag. 4 CAPITOLUL II - AUDITUL PUBLIC INTERN ………………. pag. 6 CAPITOLUL III - AUDITUL DE SISTEM 3.1. Abordarea auditului ………………………………………….. pag. 9 CAPITOLUL VI - PLANIFICAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN. STUDIU DE CAZ

DOI LA SUTÃ SCHIMBÃ TAXA PE VALOAREA A TEORIA CANTITATIVA INFLATIEI ROMANIA IN ECONOMI MONDIALA PROGRAM DE COMPLET SISTEMUL FRAC - PACK 532 TICLENI Implementarea legislatiei co vederea dezvoltarii durabile Factori de productie Leadership tranzactional Consideratii generale privin globala OFERTA
þÿ

ca

4.1. Planificarea auditului public intern ……………...…………. pag. 11 4.2. Studiu de caz …………………………………………..…….. pag. 23 4.2.1. Ministerului Economiei si Finantelor Publice ……. pag. 23 4.2.2. Studiu de caz ………………………………………… pag. 23 BIBLIOGRAFIE …………………………………………… …… pag. 46 CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE DESPRE AUDIT 1.1. Notiuni generale

Auditul intern este considerat în lume o profesie care a prins contur de-a lungul anilor, cautân mereu necesitatilor în continua schimbare pe care le au organizatiile. Auditul intern, axat la începutu probleme contabile, a devenit astazi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale or Ca functie, auditul intern are o aparitie relativ recenta, situata, dupa unii autori, în perioada crizei eco 1929 din Statele Unite ale Americii. Întreprinderile erau atunci afectate de recesiunea economica si e de orice natura erau la ordinea zilei. Toate conturile au fost minutios analizate în vederea unei reduc Dar marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile Cabinetelor de Audit Extern, organisme i care aveau misiunea de a certifica conturile, bilanturile si situatiile financiare. Ca pretutindeni, se ca de reducere a cheltuielilor si s-a realizat ca pentru a duce la bun sfârsit activitatea de certificare, audi trebuiau sa efectueze numeroase activitati pregatitoare: inventare de orice natura, analize de conturi, diverse si variate etc. Atunci s-a sugerat în mod normal ca anumite activitati pregatitoare sa fie prelu personalul întreprinderii. Cabinetele de Audit Extern si-au dat acordul cu conditia unei anumite supe

Astfel au aparut acesti „auditori”, care efectuau activitati de audit, în sensul în care era înteles dar „interni” deoarece faceau parte din întreprinderi. Ei participau la activitatile curente ale audito însa fara a întocmi sintezele si concluziile. Într-un fel, subcontractanti ai Auditorilor Externi, realizarea obiectivului fixat initial: reducerea taxelor întreprinderilor. Astfel s-a nascut cuvântul, nu

Auditul este o examinare metodica realizata in vederea determinarii daca activitatile si rezultatele re subiectul examinat satisfac dispozitiile prestabilite si daca aceste dispozitii sunt puse in opera intr-un si apt in vederea atingerii obiectivelor"

Auditul se foloseste, atat cu titlu preventiv,in cadrul unui program de audit pentru aprecier unei organizatii, a unui proces, a unui procedeu, calificarea si urmarirea unui furnizor, dar si cu ti

situatii delicate: faliment (insucces) al prestatiilor, stari de lucruri.

Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o activitate ind aprecierea sau controlul operatiilor; el este in serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un co drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale.

Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii in exercitarea eficace a resp lor furnizând analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile exami

Auditorul intern este vizat de toate fazele activitatii intreprinderii care intereseaza Conduc implica faptul de a apela pâna la aspecte contabile si financiare pentru atingerea unei inteleg operatiilor examinate. Pentru a ajunge la acest obiectiv final sunt implicate activitatile urmatoare: o

examinarea si aprecierea sinceritatii, suficientei si aplicarea controlului contabil operational si promovarea unui control eficace la un cost rezonabil;

o verificarea conformitatii cu politicile, a planurilor si a procedurilor stabilite; o verificarea la ce punct activele societatii sunt justificate si prezervate de pierderi de o verificarea exactitatii informatiilor utilizate de catre Conducere; o evaluarea calitatii actiunii in punerea in executie a responsabilitatilor asumate; o recomandarea de ameliorari operationale.

Auditorul este persoana care are calificarea si care este mandatat pentru a conduce toate c unui audit. o Nu apartine unei caste superioare si nu este investit cu nici o putere; o Constata fapte; o Respecta principii deontologice stricte; o Apartine unui corp nou de meserii creat in ultimii ani.

Responsabilitatile auditului intern in cadrul organizatiei trebuie sa fie clar stabilite de catr

Autoritatea sa trebuie sa permita auditorului intern accesul deplin la documente, la bunuri si la perso un raport cu subiectul controlat. Auditorul intern trebuie sa fie liber sa verifice, sa estimeze valoarea planurilor, a procedurilor si a rapoartelor interne si externe. Responsabilitatile auditului intern sunt: o

de a informa si consilia Conducerea, in acord cu deontologia Institutului In Auditorilor Interni;

o de a coordona activitatile sale cu cele ale altor grupe de control, astfel incât sa gara bine posibil securitatea controalelor si eficacitatea organizatiei.

In indeplinirea functiilor sale, un auditor intern nu are asupra activitatilor pe care le con responsabilitate directa, nici autoritate. Din aceste motive, controlul si avizul auditorului intern nu t un mod sa descarce alte persoane de exercitarea responsabilitatilor care le-au fost repartizate.

Independenta este esentiala pentru eficacitatea auditului intern. Ea se obtine, in primul rând sau si prin obiectivitatea sa: o

statutul functiei de audit intern si sustinerea pe care i-o aduce Conducerea sunt majori ai actiunii si ai valorii sale. Din acest motiv conducatorul functiei de audit i sa fie atasat unui compartiment a carui autoritate acopera un domeniu intins recomandarile sale, o actiune eficace, adecvata actiunii sale eficace vis-à-vis de r auditorului;

o obiectivitatea este esentiala functiei de audit. Pentru acest motiv, un auditor intern defineasca si sa puna in loc proceduri in orice activitate normala supusa la controlu ar fi de natura sa compromita independenta sa.

Auditul intern este o profesie care se bazeaza pe un cadru de referinta recunoscut în lumea î daca, datorita varietatii mediilor în care este practicat, acesta trebuie sa se adapteze pentru a particularitatile legislative si de reglementare ale fiecarei tari, regulile specifice care guverneaza anu de activitate (sectorul bancar, de exemplu) sau pur si simplu marimea si cultura organizatiilor.

Acest cadru de referinta serveste drept baza pentru pregatirea unei diplome profesionale re plan mondial, eliberata pe baza unui examen de specialitate, CIA (Certified Internal Auditor) ca pentru exercitarea auditului intern, echivalentul diplomei de expertiza contabila în cazul revizuirii co Cadrul de referint&# 15515u2022p 259; cuprinde:

• codul deontologic care furnizeaza auditorilor interni principiile si valorile ce le orienteze practica profesionala în functie de contextul lor specific. ci mai ales sa te privezi de un mijlo eficace si. • normele profesionale pentru practica auditului intern care îi ghideaza pe audito vederea îndeplinirii misiunii si în gestionarea activitatii lor. Cuvânt înainte la lucrarea „Norme pro auditului intern”. (Lois Vaurs – Delegat general. Cunoasterea si aplicarea acestui cadru de referinta ofera organizatiilor si organismelor de re asigurare privind nivelul de profesionalism al auditorilor interni. admitând totusi posibilitatea unor adaptari în functi reglementarile nationale. octombrie 2002) 1. Am subliniat expresia buna practica deoarece este folosita din ce în ce mai sensul celor expuse mai sus.2. N acestora înseamna nu numai sa te situezi în afara profesiei. De multe ori se confunda cu bunul plac sau cu afirmatia ca daca si altii au procedat la . reprezentând cadrul general si un instrument de lucru p conducerea auditului. deci mai credibil. parcurgând un proces amplu de armonizare cu cerintele vietii economico-sociale. Ele indica buna practica acceptata pe plan pentru auditul intern în întreaga lume. Modalitatile practice de aplicare nu au aceeasi putere executorie. constituit în principal din lucrari doctrina. Principiile si regulile prevazute de codul deontologic si de norme au un caracter obligatoriu. un caracter dinamic si puternic proactiv. care precizeaza ca auditul intern efectueaza misiuni de asigurare si de c domeniile sale de responsabilitate sunt riscul. Amatorismul nu mai are ce cauta în auditul intern. Acestea reprezinta referinta se recomanda cu tarie punerea lor în aplicare. permanenta. controlul intern si guvernarea întrep finalitatea sa este aceea de a aduce un plus de valoare organizatiilor.• definitia auditului intern adoptata în luna iunie a anului 1999 de Consiliul de Ad IIA. editata de Ministerul Finantelor Publice. precum si ale seminariilor. • modalitatile practice de aplicare (MPA) care comenteaza si explica normele si re mai bune practici. din documente ale colocviilor si conferintelor. doar o abordare metodica poate aduce un plus de valoare organizatiilor. • sprijinul pentru dezvoltarea profesionala. Reglementare standarde – IIA – IFACI – norme profesionale de bune practici Standardele internationale în domeniul auditului intern reprezinta rezultatul a zeci de ani de domeniu.

obiectiva. Simplul fapt ca. respectarea standardelor sporeste încrederea în au precum si masura în care conducerea se poate baza pe constatarile. iunie 1999 – Sursa: IIA Standards 2004) Serviciile de asigurare reprezinta o examinare obiectiva a documentelor justificative (dovezilo scopul obtinerii unei evaluari independente cu privire la procesele de management al riscurilor guvernanta pentru organizatie. de performanta. disciplina evaluarii si îmbunatatirii eficientei proceselor de management al riscurilor. Ajuta o organizatie sa-si îndeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica. persoana sau grupul care face evaluarea (auditorul intern). în scopul obtinerii unei opinii sau a unor concluzii independente cu privire sistem sau alt subiect. si nu numai. Tocmai datorita celor prezentate mai sus. sistemul sau subiec (proprietarul procesului). în serviciile de asigurare sunt implicate 3 parti: 1.” Serviciile de asigurare presupun evaluarea obiectiva de catre auditorul intern a documentelo (dovezilor de audit). men valoare si sa îmbunatateasca operatiunile unei organizatii. În general. s multor ani de experienta si au trecut testul timpului. de respectare a normelor (co sistemul de securitate si principiul atentiei cuvenite în audit.întâmplat nimic rau. putem aplica si noi acea metoda. dovedindu-si universalitatea. Ele pot avea în vedere aspecte financiare. Natura si aria misiunii de asigurare sunt stabilite de auditorul intern. 2. vom continuare atât definitia auditului intern cât si unele delimitari terminologice menite sa facilitez adecvata a unor termeni care apar în aceasta definitie. Auditul intern este o activitate independenta. control si guvernanta Auditorilor Interni. u a mai procedat asa cum avem intentia sa o facem si noi. persoana sau grupul direct implicate în procesul. de asigurare si consultanta. asigurarile si recomandarile aud în vedere faptul ca prezenta lucrare se doreste a fi accesibila unui spectru larg de cititori. fara efecte negative vizibile. despre care se mentioneaza în domeniul auditului intern. . Aceasta din urma nu este departe de adeva facuta mentiunea ca bunele practici. nu ne da drept ca avem de-a face cu o buna practica în domeniul respectiv.

care da asigurari si consiliere cond buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. a caror natura si arie sunt convenite cu clientul si care au ca scop adaugarea d îmbunatatirea proceselor de guvernanta. Serviciile de consultanta (potrivit standardelor IIA) au natura consultativa si sunt prestate cererea unui client care angajeaza misiunea.3. experienta si autoritatea necesare pentru sarcina. cunostintele. reprezinta activitatile de îndrumare si. . facilita procese si training. a publica sa-si îndeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. Consultanta. persoana care ofera consultanta (auditorul intern). fara însa a compromite independenta si obiectivitatea CAPITOLUL II AUDITUL PUBLIC INTERN Potrivit Legii nr. management al riscurilor si control din organizatie. ce evalueaza si eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. Activitati participative de audit intern prestate pentru conducerea de nivel mediu sau depasesc serviciile conventionale de asigurare si consultanta. Exemplele includ consiliere. b. cu modificarile si completarile ulter public intern este activitatea functional independenta si obiectiva. perfectionând activitatile entitatii publice. a controlului si a administrare. reactive: prestate la cerere. Activitatile de consultanta pot fi: a. proactive: oferite ca parte din gama de servicii de audit. dar sunt limitate de parametrii st prestate doar cu posibilitatile. Natura si aria misiunii de consultanta sunt convenite cu Serviciile de consultanta implica în general 2 parti: 1. fara intern sa-si asume responsabilitati de conducere. 2. persoana sau grupul care foloseste evaluarea (utilizatorul). 672/2002 privind auditul public intern. consultanta. potrivit glosarului IIA. înrudite cu aceasta a clientului. persoana sau grupul care cere si primeste consultanta (clientul care angajeaza m În prestarea serviciilor de consultanta auditorul intern trebuie sa pastreze obiectivitatea si nu responsabilitati de conducere.

1999. în definirea tipurilor de audit public intern se arata ca: a. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. Prin aceasta se reuseste delimitarea de auditul financiar pe care îl realizeaza Camera A România.U. analizeaza calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicitatii eficacitatii – art. Curtea de Conturi a României are urmatoarele atributii: a. auditul de sistem reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conduc intern. nr. care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile O.06. completata prin Legea nr. 16 (3). eficienta si eficacitatea achizitiilor publice – art. Obiectivul general al unui audit financiar este acela de a furniza asigurarea ca situati examinate sunt complete si întocmite cu acuratete. republicata. urmareste economicitatea. unitatilor teritoriale administrative sau institutiilor publice ori se creeaz sarcina acestora – art. cu si completarile ulterioare. auditul performantei examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea o sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si ap rezultatele sunt conforme cu obiectivele.G. 75/01. auditul de regularitate reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financ fondurilor publice sau a patrimoniului public. b. din Legea de organizare si functionare a Curtii de Conturi nr. 77/2002). urmareste calitatea gestiunii economico-financiare. iar operatiile economice s-au efectuat în conform si reglementarile relevante în vigoare AUDITUL PERFORMANTEI . eficace si ef identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestor b. În concordanta cu prevederile legii.În România. sub aspectul respectarii principiilor. 94/1992. 1. 27 (1 Totodata. de administrare si întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sec (art. c. 27 (1-d). c. Curtea de Conturi este definita ca „Institutia suprema de control financiar modului de formare. regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile. daca prin aceasta se afectea statului.

cunoscute fiind ca cei „trei E”. Pornind de la aceasta. Acest tip de audit solicita adesea auditorului examinarea rezultatelor din punctul d economicitatii. Auditul eficientei utilizarii resurselor umane. auditul performantei poate implica examin performantei realizate. Indiferent ce tip de audit abordeaza. eficientei si eficacitatii. În asemenea cazuri clasificare depinde de scopul principal al acestuia. reprezentantii Curtii permanent în atentie sistemul de control intern al entitatii auditate. o sarcina importanta a auditorilor performantei este aceea de a verifica o preocupare constanta în aceasta directie. precum si a procedurilor urmate de entitatea auditata pentr deficientelor identificate. Auditul performantei analizeaza daca „banii publici au fost bine cheltuiti”. eficacitatii. Conform legii. Standardele INTOSAI stabilesc ca auditul performantei este: a. b. examinându-s masurile întreprinse de entitatile auditate cu privire la respectarea principiilor economicitatii. a altor resur examinarea sistemelor informationale. inclusiv auditul public int . Un audit al performantei poate fi un audit al economicitati eficacitatii. Auditul eficacitatii performantei referitoare la îndeplinirea obiectivelor entita auditul impactului efectiv al activitatii entitatii în comparatie cu impactul acesteia. În practica.Standardele internationale INTOSAI definesc auditul performantei ca „un audit al ec eficientei si eficacitatii cu care entitatea auditata utilizeaza resursele în scopul îndeplinirii respo sale”. c. Auditul economicitatii activitatilor administrative în raport cu principiile si p management performant. ministerele si unitatile subordonate au în responsabilitatea lor organizarea si modului de functionare a sistemului de control intern. a modului de masurare si urmarire a in performanta. de asemenea. Masurarea rezultatelor în raport cu obiectivele propuse în concordanta cu cei „3 E” (economicita eficacitate)constituie o necesitate pentru managerii de la toate nivelele. o combinatie a doua dintre acestea sau poate fi un audit complet ce înglobeaza t componente. financiare. folosind rationamentul sau profesional. pot exista situatii când auditul financiar poate include elemente de auditare a perfo actiuni si programe sau chiar a întregii activitati a institutiei publice.

ceruta de lege. la o anal se pot identifica anumite posibilitati de delimitare a celor doua abordari ale auditului performantei. Din aceasta perspectiva.  contul anual de executie al bugetelor locale. functionala. Daca din punctul de vedere al specialistilor în domeniul auditului putem admite ca.  raportul anual privind datoria publica a statului si situatia garantiilor  guvernamentale pentru credite interne si externe primite de alte persoane juridice . astfel.  conturile fondurilor de trezorerie.  contul anual de executie al bugetului asigurarilor de stat. fata de structurile auditate.  contul anual de executie al fondurilor speciale. Curtea de Conturi este institutia suprema care exercita control financiar ex-post asupra formare. administrare si utilizare a resurselor financiare ale statului si sectorului public.integranta a acestui sistem. vedere al entitatilor auditate confuzia este mare si datorita faptului ca atât auditul public intern public extern este privit ca un audit extern organizatiei respective. abordarea se aseamana foarte mult cu cea a auditului public intern. Deosebirile încep sa apara când se vorbeste de functiile auditului exercitat de Curtea de Co principala responsabilitate a acesteia este sa verifice:  conturile generale anuale de executie a bugetului de stat. auditul intern are ca scop principal evaluarea sistemului de control intern ca abordare metodica si sistematica. D Curtea de Conturi analizeaza calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicitatii eficacitatii acesteia. încearca sa-i afle punctele slabe si sa ajute managementul în gasi adecvate cai de îmbunatatire a acestuia. Acest aspect este posibil datorit organizare a auditului public intern si anume la cel mai înalt nivel. Pe de alta parte. prec gestionarii patrimoniului public si privat al statului si asupra administrarii unitatilor teritoriale. conferindu-i-se. fapt ce-i va permite sa obtina un grad de asigurare sporit realizarea obiectivelor organizatiei.

pot fi atinse într-o anumita masu de maturitatea gestionarii riscurilor asociate acestora. Abordarea auditului Asa cum se precizeaza si în subcapitolul rezervat Guvernantei corporative. Cu alte cuvinte.CAPITOLUL III AUDITUL DE SISTEM Abordarile auditului difera în functie de anumiti factori. pentru fiecare obiectiv trebu toate fenomenele care ar putea conduce la nerealizarea acestuia în conditii de eficienta. 3. Obiectivele. RISCURI ASOCIATE 3. CONTROALE INTERNE 4. atât cele generale cât si cele specifice (de linie). Maturitatea gestionarii riscurilor în organizatii. Nevoile conducerii la vârf. ASIGURARE Astfel. competenta si disponibilitatea resurselor de audit. cu ar fi: 1. Natura ariei examinate. OBIECTIVE 2. Experienta. auditul de sistem p ideea ca fiecare organizatie poate fi perceputa ca un singur sistem. care contribuie la rândul sau întregului. 3. Odata identificate riscurile potentiale urmeaza ca managementul (atât cel de top cât si ce . este înfiintata pentru aducerea la unor obiective bine definite. care lucreaza pentru atingerea ob fiecare parte componenta a acesteia va putea fi privita ca un subsistem. Este deosebit de interesant modul de abordare a organizatiilor de catre expertii în audit inte Europene. reprezentata 1. inclusiv cele din sectorul public. 4. economicita si echitate sociala. 2. în sensul ca managerii trebuie sa aiba permanent în atentie o secventa logica. fiecare organizatie.1.

la nivelul careia este organizat auditul. si anume de a efectua o evaluare independenta. printr-o abordare sistematica si met primelor trei componente ale secventei logice prezentate. misiunile de audit public intern abordeaza organizatiile secvential. cât si elemente ce tin de performanta. Auditul va oferi asigurare privind sistemul de ansamblu analizând elementele (subsistemele) în cadrul unor misiuni specifice. prin planificare baza analizei riscurilor asociate principalelor activitati ce se desfasoara în organizatiile din responsabilitate. Auditul intern are responsabilitatea de a furniza asigurarea privind organizatia în ansamblu ( de activitate a auditului intern). Acestea sunt derulate pe o perioada. cu privire la modul de atingere a obiectivelor stabilite la fie organizatiei. activitati. resurse etc. pe baza unor proceduri si procese definite. CAPITOLUL VI PLANIFICAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN . Un audit de sistem complet si corect abordat ar trebui sa aiba în vedere sistemele în ansam final sa poata concluziona în ce masura institutia centrala. obiectivele care-i revin din planul de guvernare. în scopul oferirii de asigurari si consiliere sistemul de control intern atasat obiectivelor organizatiei. Un subsistem poate fi definit ca un ansamblu de elemente. 6727/2002. Acest lucru poate fi realizat în practica derulând o singura misiun mare amploare. deoarece nu se poate vorbi de sisteme p conditiile în care exista iregularitati. iar rezultatele obtinute sunt corobora sa se contureze asigurarea ce poate fi data la nivel de ansamblu..dispuna masuri de implementare ale tuturor formelor de control intern adecvate pentru a împiedica m riscurilor asociate. cu standardele sau bune domeniile analizate. neconformitati. care în prezen la 3 ani (Legea nr. dar numai la organizatii cu un domeniu restrâns de activitate. un audit de sistem complet va aborda atât elemente specifice conformitatii activitatilor cu actele normative care le reglementeaza. privind auditul public intern). În practica. ce conluc mod prestabilit. Rolul auditului public intern este acela care rezulta chiar din definitia consfintita de acte incidente. la atingerea obiectivelor sau rezultatelor În opinia specialistilor. Toate aceste actiuni trebuie întreprinse de manageri în procesul de gestionare a riscuril obtinerii unei asigurari rezonabile. si prin alocarea considerabile din partea responsabililor auditului public intern. prejudicieri ale patrimoniului.

Comunicarea si aprobarea . realiza data pe an. Aspectele ce trebuie luate în considerare de catre auditor în dezvoltarea unui plan general de audit in a) identificarea activitatilor auditabile. f) clasarea activitatilor pe baza analizei riscurilor.1. Planificarea auditului public intern Auditorul trebuie sa elaboreze si sa documenteze un plan general de audit prin care sa se de cuprindere si desfasurarea auditului. g) ierarhizarea activitatilor care urmeaza a fi auditate. Atunci când îi este propusa o misiune de consultanta. La stabilirea acestui proces. Programul misiunilor de audit intern trebuie sa se bazeze pe o evaluare a riscurilor. i) elaborarea planului de audit intern anual. Misiunile care au fost acceptate trebuie sa fie integ de audit. h) elaborarea tematicii in detaliu a activitatilor auditabile. sa ia în calcul în ce masura aceasta poate aduce un plus de valoare managementul riscurilor si functionarea entitatii. responsabilul pentru activitatea de trebuie. e) determinarea punctajului total al riscului. c) stabilirea factorilor de analiza a riscurilor si nivelele de apreciere ale acest d) stabilirea nivelului riscului pe criterii de apreciere. b) identificarea riscurilor inerente asociate activitatilor. auditorul intern trebuie sa ia în calcul punctele d managementului si Consiliului organizatiei. înainte de a o accepta.STUDIU DE CAZ 4. Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa realizeze o planificare bazata pe riscuri pe prioritatile activitatii de audit intern în concordanta cu obiectivele entitatii.

. a asigure o acoperire adecvata a activitatilor si sa minimizeze suprapunerile. plan c aria de aplicabilitate. Consideratii referitoare la planificare La planificarea misiunii. calendarul si alocarea resurselor. Gestionarea resurselor Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa se asigure ca resursele alocate acestei a adecvate. de asemenea. sau solicitate de acestea. Planificarea misiunii Auditorii interni trebuie sa elaboreze si sa înregistreze un plan pentru fiecare misiune. auditorii interni trebuie sa ia în considerare: ⇒ obiectivele activitatii care este revizuita si mijloacele prin care activitatea îs desfasurarea. Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa s asemenea. Rapoarte transmise managementului si Consiliului Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa raporteze periodic managementului si C privire la scopul. precum si alte aspecte necesa executive si Consiliului. responsabilitatea si functionarea activitatii de audit intern. autoritatea. inclusiv modificarile intermediare s în vederea examinarii si aprobarii acestora. Coordonarea Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa comunice celorlalti prestatori interni si exte de asigurare si de consiliere informatiile necesare si sa îsi coordoneze activitatile cu acestia. aspecte legate de expunerile la riscurile se de controlul acestora. suficiente si alocate efectiv în vederea realizarii planului de audit aprobat. Aceste rapoarte trebuie sa includa.Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa comunice managementului s planurile privind activitatea de audit intern si resursele necesare. obiectivele. în rap stabilit. aspectele legate de guvernanta corporativa. Politici si proceduri Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca politicile si procedurile car activitatea de audit intern. impactul oricarei limitari a resurselor.

Obiectivele misiunii Obiectivele trebuie sa fie stabilite pentru fiecare misiune în parte. precum si mijloacele prin care impactul potential al riscului este mentinut la un nivel acceptab ⇒ adecvarea si eficacitatea sistemelor de management si control al riscurilor activitatii.⇒ riscurile semnificative legate de activitate. resursele utilizate. Programul de lucru al misiunii Auditorii interni trebuie sa elaboreze un program de lucru care sa permita îndeplinirea . Pen semnificative. inclusiv în ce priveste restrictiile cu privire la comunicarea rezultatelor misiu la dosarul misiunii. Auditorii interni trebuie sa stabileasca cu clientul misiunii de consultanta o întelegere obiectivele. a constrângerilor de timp si a resurselor disponibile. responsabilitatile fiecarei asteptari ale clientului. La elaborarea obiectivelor misiunii. Resurse alocate misiunii Auditorii interni trebuie sa stabileasca resursele adecvate atingerii obiectivelor misiun personalului din cadrul departamentului de audit intern trebuie sa se bazeze pe o evaluare complexitatii fiecarei misiuni. Obiectivele misiunii trebuie sa reflecte rezultatele acestei evaluari. auditorul intern trebuie sa tina cont de probabilita erorilor. a cazurilor de neconformitate. un cadru sau model relevant de control. auditorii interni trebuie sa stabileas întelegere scrisa cu acestia în legatura cu obiectivele. aria de aplicabilitate. obiectivele sale. aria de aplicabilitate. neregularitatilor. Auditorii interni trebuie sa realizeze o evaluare preliminara a riscurilor relevante pent revizuita. Obiectivele unei misiuni de consultanta trebuie sa abordeze procesele care privesc riscurile guvernanta organizatiei în limita convenita cu clientul. acest acord trebuie sa fie documentat. La planificarea unei misiuni pentru partile din afara organizatiei. ⇒ oportunitatile de îmbunatatire semnificativa a sistemelor de management si contro activitatii. precum si a altor expuneri semnificative. responsabilitatile fiecarei parti si alte asteptari ale clientului.

fiabile. Ace obtina acordul conducerii superioare executive si/sau consultanta juridica. precum si cu alte cerinte legale sau reglementari adecvate. Realizarea misiunii Auditorii interni trebuie sa identifice. Identificarea informatiilor Auditorii interni trebuie sa identifice informatii suficiente. evalueze si sa documenteze informatii suf atingerea obiectivelor misiunii. evalua si înregistra informatiile pe durata misiunii. Analiza si evaluarea Auditorii interni trebuie sa-si bazeze concluziile si rezultatele misiunii lor pe analiz corespunzatoare. în functie de natura misiunii. Documentarea informatiilor Auditorii interni trebuie sa documenteze informatiile relevante în vederea justificarii c rezultatelor misiunii. Programul de lucru trebuie sa fie apro implementarea sa si orice ajustari trebuie sa fie aprobate cu promptitudine. Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa controleze accesul la dosarele misiunii. Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca reguli privind pastrarea dosar Aceste reguli trebuie sa fie în conformitate cu regulamentele organizatiei.misiunii. daca este cazul. precum si cu alte cerin reglementari adecvate. cât si transmiterea lor catre terti interni sau externi. înainte d aceste dosare unor terti. Prin programul de lucru trebuie sa se stabileasca procedurile ce urmeaza a fi aplicate pentru analiza. . Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca reguli privind atât custodia dosarelor misiunii. Aceste reguli trebuie sa fie în cu regulamentele entitatii. Programul de lucru al unei misiuni de consultanta poate varia din punct de vedere al continutului. Acest program de lucru trebuie sa fie îndosariat. relevante si utile pen obiectivelor misiunii. analizeze.

Comunicarea neconformitatii cu Standardele Atunci când nerespectarea Standardelor are un impact asupra unei anumite misiuni. si • Efectul neconformitatii asupra misiunii. concisa. Daca nu pot lua o deci la riscul rezidual. Monitorizarea evolutiei Conducatorul activitatii de audit intern trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem ca monitorizarea actiunilor întreprinse ca urmare a dispozitiilor managementului în baza rezultatelor co Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa stabileasca un proces de implementarii rezultatelor a care sa permita monitorizarea si garantarea faptului ca masurile luate d au fost implementate în mod eficient sau ca managementul a acceptat sa-si asume riscul de a nu într masura. Erori si omisiuni Comunicarea trebuie sa fie corecta. conducatorul activitatii de audit intern si conducerea executiva trebuie sa . constructiva.Calitatea comunicarii util. conducatorul activ intern trebuie sa comunice informatiile corectate tuturor partilor care au primit versiunea initiala. obiectiva. • Motivul sau motivele neconformitatii. Solutionarea acceptarii riscurilor de catre management Atunci când conducatorul activitatii de audit intern considera ca managementul a accepta riscului rezidual care poate fi inacceptabil pentru entitate. completa si rea Daca o comunicare finala contine o eroare sau o omisiune semnificativa. Activitatea de audit intern trebuie sa monitorizeze implementarea dispozitiilor managemen rezultatelor misiunii de consultanta în limitele în care acestea au fost convenite cu clientul. rezultatelor trebuie sa cuprinda: • Standardul(ele) care nu a(u) fost respectat(e) în totalitate. clara. conducatorul activitatii de audit inte discute acest aspect împreuna cu conducerea executiva la cel mai înalt nivel.

PLAN DE AUDIT INTERN Scopul: . Activitati: sef Departament Intern Audit 1. Comitetul de Audit Consiliul de Administratie ORDIN DE MISIUNE Scopul: . Analizeaza si aproba planul anual de audit. Analizeaza si aproba planul anual de audit Premise: . 4.Planul de audit intern reprezinta cadrul de actiune pentru Departamentul de Aud întocmeste de catre seful acestui departament. Activitati: sef Departament Intern Audit 1.Întocmirea planului de audit intern în conformitate cu cerintele standardelor de audi Premise: . Consiliul de Administratie 3. Primeste ordinul de misiune semnat . 3. Comitetul de Audit 2.Ordinul de misiune reprezinta mandatul dat de catre Comitetul de Audit Depart Audit Intern pentru demararea misiunilor de audit intern în conformitate cu planul de audit in Ordinul de misiune are rolul de a preciza clar obiectivele misiunii de audit intern.Declansarea misiunilor de audit intern în conformitate cu planul de audit aprobat.Întocmeste ordinul de misiune (Anexa 2) în conformitate cu planul de audit intern. Semneaza ordinul de misiune întocmit în conformitate cu planul de audit intern aprobat de catre Consiliul de Administratie. Întocmeste referatul cuprinzând criteriile de selectare a misiunilor de audit. 2.Consiliului pentru solutionarea acestei situatii. Întocmeste planul anual de audit intern (Anexa 1).

pe baza planului anual de audit intern si a misiune.Repartizarea sarcinilor de serviciu pe auditorii interni astfel încât sa se poata demara misiunea de audit intern.Informarea sefului activitatii ce urmeaza a fi auditata. Numeste seful misiunii de audit intern. Premise: . in baza ordinului de misiu Comitetul de Audit.Prin aceasta notificare se urmareste sa se asigure desfasurarea în conditii corespunzatoare a misiunii de audit. .si initiaza procedurile de demarare a misiunii de audit intern ORDINUL DE SERVICIU Scopul: . cu privire la declansarea misiunii de audit intern. 4. Secretariatul Auditorii interni NOTIFICAREA PRIVIND DECLANsAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Scopul: . Repartizeaza sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în parte. Întocmeste ordinul de serviciu (Anexa 3) pe baza planului de audit intern. Aloca un numar ordinului de serviciu. Activitati: sef Departament Intern Audit 1.Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de misiune dat de catre Departamentul de si se întocmeste de catre seful acestui departament. 5. 3. Iau la cunostinta ordinul de serviciu si sarcinile repartizate. Premise: . Asigura copii ale ordinului de serviciu fiecarui membru al misiunii de audit intern 6. 2.

Premise: . Semneaza notificarea 4. Verifica notificarea. ⇒ Cunoasterea cadrului legislativ . Colectarea informatiilor presupune: ⇒ Identificarea principalelor elemente ale contextului economic în care entitatea auditata îsi desfasoara activitatea.normativ care reglementeaza activitatea entitat auditate. 3. Retin domeniile de interes în vederea includerii în planul de audit al misiunii.Activitati: Auditorii 1. .Colectarea de informatii privitoare la structura/ activitatea auditata astfel încât au familiarizeze cu domeniul ce urmeaza a fi auditat si identificarea factorilor de reusita a misiunii de audit. Pregatesc notificarea (Anexa 4) catre serviciul / activitatea ce urmeaza a fi auditata în vederea transmiterii acesteia cu 30 zile înainte de declansarea misiunii de audit intern. identificarea riscurilor proprii fiecarei sarcini si evaluarea lor. studiaza particularitatile activitatii afacerii in contextul general al sef Departament Intern Auditorii COLECTAREA sI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR Scopul: .Colectarea informatiilor în aceasta etapa va permite ulterior divizarea pr activitatilor auditate în sarcini elementare. Audit 2.

proceduri scrise ale structurii / activitatii auditate etc. 5. Identifica responsabilitatilor pe persoane. regulamentele si normele aplicabile structurii / activitatii auditate. ⇒ Identificarea surselor potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca probe ale a Activitati: Auditorii 1. regulamentele de functionare.⇒ Identificarea sistemelor de control pentru o evaluare prealabila a punctelor forte si ⇒ Retinerea constatarilor semnificative si recomandarilor din dosarul permanent si audit intern precedente. fise ale posturilor.Aprecierea unui risc se realizeaza în functie de: . Premise: . 2. Realizeaza proceduri analitice privind performanta structurii / activitatii auditate în vederea analizei riscurilor si calitatii managementului (daca acesta este unul din obiectivele misiunii). Identifica legile.Studiaza circuitul informatiilor în cadrul structurii auditate. 4.Procedura urmareste identificarea riscurilor specifice structurii / activitatii audita controlului intern din cadrul structurii / activitatii auditate. 3. Apreciaza factorii de reusita a misiunii de audit. Obtin în vederea analizei: organigrama. 6. relevante pentru stabilirea obiectivelor misiunii de audit in ⇒ Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative. IDENTIFICAREA sI ANALIZA RISCURILOR Scopul: .

Dupa caz. aceste riscuri fiind identificate pe baza misiunilor de audit anterioare. Realizeaza. poate dispune reevaluarea . ⇒ calitatea controlului intern. a riscurilor si criteriilor de evaluare a acestora. pe baza informatiilor culese. Întocmesc Tabelul Analiza riscurilor Audit 9. 2. Evalueaza riscurile identificate. Pentru fiecare activitate auditabila se stabilesc sarcini elementare. Precizeaza criteriile de evaluare a riscurilor. Organizeaza o sedinta de analiza a obiectivelor de audit. 7. Activitati: Auditorii 1. 6. sef Departament Intern 8. lista activitatilor auditabile. sistem informational). ⇒ probabilitatea producerii riscului. Stabilesc obiectivele de auditat ca urmare a riscurilor identificate. 5. 3. Identifica riscurile asociate pentru fiecare sarcina elementara. ⇒ gravitatea consecintelor directe si indirecte ale producerii riscului. mijloace.⇒ natura si specificul activitatii / functiei auditate. 4. Precizeaza dispozitivele specifice fiecarei sarcini (obiective. Riscurile potentiale impun recomandari de audit.

Colectarea si prelucrarea informatiilor cu privire la activitatea auditata. Activitati: sef Departament Intern Audit 1. 11. 4. 4. Evaluarea riscurilor si ierarhizarea acestora.Desfasurarea în bune conditiuni a misiunii de audit intern. 3. Retin Tabelul Analiza riscurilor în dosarul misiunii de audit intern. Aplica prevederile programului în efectuarea misiunii de audit intern. Întocmeste programul misiunii de audit intern. controale. Auditorii .Programul misiunii de audit este un document de lucru al echipei de audit inter întocmit în baza tematicii detaliate. 3. teste. cu respectarea tutur procedurilor în vederea acoperirii tuturor obiectivelor auditabile si a riscurilor asociate acestora. 2. PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT COMPONENTE DE BAZA 1.obiectivelor si riscurile identificate. Premise: . analize etc ) precum si repartizarea acestor activitati pe membrii ech intern si perioadele de timp în care respectivele activitati vor fi executate. Retin programul de audit în dosarul misiunii. Aproba Tabelul Analiza riscurilor. Pentru fiecare obiectiv sunt precizate activitatile concrete de efe cuantificari. Definirea obiectivului auditului intern. Organizeaza o sedinta de analiza a programului misiunii de audit intern cu toti auditorii desemnati. Elaborarea procedurilor de audit. 2. Auditorii 10. ELABORAREA PROGRAMULUI MISIUNII DE AUDIT Scopul: .

a scop obiectivelor urmarite si procedurilor de lucru. 14.5. 4. Prezentarea raportului de audit intern Comitetului de Audit. Elaborarea foii de identificare si analiza a problemei. Completarea chestionarelor. a membrilor echipei de audit intern. 10. 11. 9. Activitati: 1. 13. prezentarea aprofundata a obiectivelor generale ale auditului intern. 8. 3. Elaborarea proiectului de raport de audit intern. 12. 6. fie pentru a efectua teste . Premise: . Revizuirea documentelor. 2. prezentarea tematicii si obiectivelor misiunii de audit. Urmarirea aplicarii recomandarilor. prezentarea echipei de audit intern. sEDINŢA DE DESCHIDERE Scopul : . programului de audit etc. Prelucrarea rezultatelor. Finalizarea raportului de audit intern. Elaborarea chestionarelor. într-un cadru organizat.Participantii la sedinta de deschidere sunt membrii echipei de audit si sefii structu auditate. stabilirea persoanelor cu care auditorii trebuie sa lucreze.Prezentarea. Colectarea probelor de audit. Discutarea proiectului de raport de audit intern cu structurile auditate si contradictiilor. Locul de desfasurare este locul de desfasurare al activitatii auditate. 15. 7.

lua interviuri si a culege informatii precum si stabilirea calendarului întâlnirilor. 7. Întocmesc foile de lucru si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor – FIAP. relevante. Colecteaza documente care sa serveasca la argumentarea concluziilor finale. 5. concluzii si propuneri pent deficientelor identificate. Analizeaza si aproba testele. În functie de constatarile incluse în FIAP poate propune. Apreciaza daca probele obtinute sunt suficiente.Asigurarea unei baze documentare relevante si rezonabile pentru formularea co concluziilor auditorilor. Premise: . complete. 5. Revede si aproba fisele de lucru si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor. prezentarea procedurilor de audit. logistica misiunii.Colectarea informatiilor si probelor de audit în conformitate cu obiectivele fixa astfel probele de audit în baza carora auditorii vor formula constatari. Activitati: Auditorii 1. 3. sefului Departamentului de Audit Intern. 2. Efectueaza testarile si procedurile stabilite în programul de audit. 4. COLECTAREA PROBELOR DE AUDIT Scopul: . extinderea verificarilor si testelor în seful misiunii de audit . 6. 6.

În cazuri deosebite.Prezentarea cadrului general. Premise: . Intocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru. riguroasa si solida pentru formarea unei opinii privind obiectivele auditate. obiectivelor.În elaborarea proiectului de raport de audit intern. Redacteaza proiectul raportului de audit . Premise: . concluziilor si recomandar auditorii interni. Audit 8. constatarilor. ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN Scopul: .Auditorii revad documentele de lucru din punct de vedere al continutului si formei.Pregatirea si organizarea documentelor astfel încât acestea sa reprezinte o baza relevanta. asigurându-se ca probele de audit cuprinse în dosarul misiunii de audit intern asigura formar Activitati: 1. auditorii utilizeaza prob consemnate în Fisele de identificare si analiza problemelor si in Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor.sef Departament Intern limita obiectivelor de audit ale misiunii. 3. Efectueaza modificarile necesare in documentele întocmite. 2. Revizuirea documentelor din punct de vedere al continutului si formei. dispune extinderea testelor si verificarilor si orice alte masuri pe care le considera necesare REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU Scopul : . Activitati: Auditorii 1.

Precizeaza pentru fiecare constatare din proiectul raportului de audit proba de audit care sustine respectiva constatare. tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de au speciale). Transmite sefului Departamentului de Audit Intern proiectul raportului de audit împreuna cu probele de audit. Stabileste daca exista constatari în proiectul de raport de audit care trebuie sa fie transmise departamentului juridic pentru revizuire din punct de vedere juridic. Introducere sef Departament Intern Auditorii Se precizeaza denumirea misiunii. persoanele contactate în timpul misiunii de audi . Se prezinta datele de identificare a misiunii de audit intern (echipa de auditori. Efectueaza modificarile propuse de seful Departamentului de Audit Intern. perioada auditata. PROIECT RAPORT DE AUDIT INTERN Pagina de titlu si cuprinsul Cuprinde denumirea misiunii de audit intern. structu auditata.2. Analizeaza proiectul raportului de audit. 6. Include proiectul de raport de audit în dosarul misiunii de audit intern. 5. 7. durata misiunii de audit. 3. Audit 4.

Constatarile care implica raspundere juridica vor fi redactate cu precizarea explicita a acte încalcate si sunt consemnate în acte constatative bilaterale anexate raportului de audit intern. pentru care se precizeaza caile de eliminare a semnalate. obiective si nu trebuie sa fie disproportionate în raport cu c care se bazeaza.Se precizeaza activitatea / activitatile auditata(e) si sunt prezentate informatiile sintetice aceasta (acestea). Constatarile si recomandarile auditorilor Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit intern în ordinea în care su programul de audit. Sunt sintetizate recomandarile misiunilor de audit anterioare. documentare. tehnicile si instrumentele de audit intern folosite în cadrul mis intern. Aceste comunicate imediat atât conducerii cat si celor ce se ocupa cu Guvernanta. Precizarea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate în raportul de audit intern coincid cu cele înscrise în programu Precizarea elementelor metodologice Sunt precizate: metodologia. Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic. si sunt subliniate acele recom pâna în momentul derularii prezentei misiuni de audit. nu au fost implementate. Se prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit intern (caracterul misiunii de audit s audit utilizate: sondaj / verificari exhaustive. proceduri si metode utilizate. TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN Scopul: . clar. documen cursul misiunii. Concluziile auditorilor sunt formulate în baza constatarilor facute si a probelor de a Concluziile trebuie sa fie pertinente.Activitatea / structura auditata sa aiba posibilitatea de a analiza proiectul raportului . cu trimiteri la anexele raportului de aud se afla probele de audit retinute. materiale întocmite în cursul misiunii de audit intern). Se prezinta distinct constatarile cu caracter pozitiv (în vederea gen constatarile precizând iregularitatile semnalate.

Audit 5. 4. Structura / entitatea 2.Discutarea contestatiei depuse de conducatorul structurii / activitatii auditate si a c propunerilor formulate în proiectul de raport de audit. o reuniune de conciliere. Solicita. REUNIUNEA DE CONCILIERE sef Departament Intern Auditorii Scopul: .a formula punctul sau de vedere la constatarile si recomandarile echipei de audit. 7. Analizeaza proiectul de raport de auditata audit intern. Includ în dosarul misiunii de audit contestatia structurii auditate.Reuniunea de conciliere este pregatita de auditori. 3. Analizeaza contestatia depusa de structura auditata. Stabilirea calendarului de implementare a re si a persoanelor responsabile cu implementarea recomandarilor. Activitati: sef Departament Audit 1. Transmite proiectul de raport la Intern structura / activitatea auditata. Premise: . 8.Proiectul raportului de audit transmis la activitatea / structura auditata trebuie sa bine fundamentat pe baza probelor colectate. daca se considera necesar. 6. Precizeaza în raportul de audit aspectele retinute din contestatia entitatii auditate. Stabilesc daca se justifica convocarea unei reuniuni de conciliere. daca este cazul. care formuleaza punctele l . Premise: . cuprinzând toate opiniile si recomandarile echipei de audit. Transmite contestatia sa la proiectul de raport în termen de 7 zile de la data primirii proiectului de raport de audit.

reuniunea de conciliere. Activitati: Auditorii 1. datei si orei reuniunii de conciliere. seful 3. Pregatesc. concluziile Departamentului de audit si intern si conducerea structurii / activitatii recomandarile din proiectul de raport de audit în vederea clarificarii auditate punctelor de vedere divergente. Prezinta sefului Departamentului de Audit Intern documentele din dosarul misiunii de audit intern. în termen de 15 zile de la primirea contestatiei depuse de structura / activitatea auditata. 2. Stabilesc calendarul de implementare a recomandarilor Auditorii 4. Analizeaza constatarile.Asigurarea faptului ca în misiunea de audit intern au fost atinse. Premise: . Audit 2. . în conditii de calitate. Informeaza conducerea structurii / activitatii auditate asupra locului. Întocmesc o Minuta a reuniunii de conciliere MONITORIZAREA MISIUNII Scopul: .seful Departamentului de Audit Intern raspunde de supervizarea misiunii de audit Activitati: Auditorii sef Departament Intern 1. Stabileste masurile necesare pentru ca misiunea de audit sa-si realizeze obiectivele.referitoare la contestatia depusa de entitatea auditata. Auditorii. toate obiectivele stabilite.

Verifica existenta si relevanta probelor retinute de auditori. DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN Scopul: . Conducatorul structurii / 4. Auditorii 3. concis. sef Departament Audit 2. riguros. Transmit raportul de audit intern si planul de actiune pentru implementarea recomandarilor sefului Departamentului de Audit Intern. 6. acopera obiectivele de audit stabilite etc. managementului societatii si celor însarcinati cu Guvernanta. 4. managementului si Comitetului de Audit. Activitati: Auditorii 1. Semneaza Raportul de audit intern si Intern planul de actiune pentru implementarea recomandarilor. Verifica daca raportul de audit intern a fost elaborat la termenul fixat.Se urmareste trimiterea raportului de audit intern la persoanele cuprinse în lista raportului. Verifica daca raportul de audit intern este clar. Primeste raportul de audit intern si activitatii auditate planul de actiune pentru implementarea recomandarilor . Transmit raportul de audit intern si planul de actiune pentru implementarea recomandarilor structurii / activitatii auditate. Verifica executarea riguroasa a programului de audit al misiunii. 5.3.Raportul de audit intern este trimis conducerii structurii / activitatii auditate. Premise: .

STUDIU DE CAZ 4. cel al apararii nationale si ordinii publice. Întocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor 2.2.2. cel economic. Transmite auditorilor. seful Departamentului de 4. Ministerul Economiei si Finantelor Publice asigura desfasurarea activitatilor din domenii de interes publi social. asigurând utiliza financiare în concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici. Prin atributiile încredintate si structura sa. Verifica implementarea recomandarilor la termenele stabilite. Ministerul Economiei si Finantelor Publice îndeplineste urmatoare . Premise: . Structura / activitatea 3.Verificarea masurii în care recomandarile auditorilor au fost implementate. Ministerului Economiei si Finantelor Publice Ministerul Economiei si Finantelor Publice este una dintre cele mai importante institutii guvernamentale din R exercitând o influenta determinanta asupra domeniului economic în general.1. cu orientare speciala asupra aspectelor f Ministerul Economiei si Finantelor Publice raspunde de administrarea generala a finantelor publice. eficacitatea si oportunitatea actiunilor întreprinse de catre conducere activitatii auditate pe baza recomandarilor cuprinse în Raportul de audit intern. la termenele auditata stabilite. Prin red veniturilor.Urmarirea implementarii recomandarilor de catre auditorii interni este un proce constata caracterul adecvat. Sintetizeaza notele de informare primite si raporteaza periodic celor Audit Intern însarcinati in Guvernanta stadiul de implementare a recomandarilor auditorilor interni subliniind cazurile de nerespectare a termenelor de implementare 4. Activitati: Auditorii 1.MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR Scopul: . o Nota de informare cu privire la stadiul de implementare a recomandarilor auditorilor.

 Un sistem informatic modern. În teritoriu.  administreaza veniturile statului. din care 49% cu stud . care includ:  Un management al resurselor umane.  elaboreaza si supravegheaza cadrul legal în domeniul contabilitatii. o serie de functii-suport. sindicatele. În centrala Ministerul Economiei si Finantelor Publice.  Reprezentarea intereselor statului în instantele judecatoresti.  coreleaza politicile fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale. din care 75% cu studii superioare.  reprezinta interesele României în relatiile internationale.418 angajati.  Asigurarea legaturii cu Parlamentul.  Un sistem de comunicare interna si externa. Pentru buna desfasurare a activitatilor reclamate de îndeplinirea functiilor sale. elaboreaza si implementeaza politica bugetara a guvernului.  exercita controlul financiar public intern. în domeniul sau de comp  asigura un mediu de afaceri concurential si predictibil. în cadrul celor 28 de directii specializate.295 de angajati. aflate sub co secretari de stat si a unui secretar general. activeaza 1.  administreaza datoria publica. pe plan intern. Ministerul Finantelor Publice deruleaza. Un numar de 26. organizarea pe Directii Generale ale Finantelor Publice judetene corespund administrativ-teritoriale a României. patronatul si alti exponenti ai soc Fiecare functie are sarcini specifice.  asigura evidenta centralizata a bunurilor ce constituie domeniul public al statului.  elaboreaza si implementeaza politica fiscala a guvernului.

persoane fizice sau juridice prin asigurare platitori. agentilor economici. Conform prevederilor acestor acte normati Finantelor Publice a fost autorizat sa organizeze contabilitatea Trezoreriei privind executia de casa a stat. mijlo extrabugetare si fondurile speciale. ORGANIZAREA sI ATRIBUŢIILE TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE Prin Trezorerie este posibila cunoasterea si rezolvarea implicatiilor specifice gestiunii financia plus. precum si a fondurilor cu destinatie speciala. Reglementarile legale pe baza carora s-a înfiintat Trezoreria sunt: Legea contabilitatii nr.activeaza în cele 471 de unitati teritoriale alaturi de cei 4. cu personalitate juridica.78/15 februarie 1992. valutar si a datoriei publice. constituirea si utilizarea venituril institutiilor publice. a instrumentelor de analiza fundamentala si de supraveghere a realizar financiar. monetar. modificarile importante survenite în rolul si structura sistemului financiar si bancar. a bugetelor locale. evo valutar. a bugetului asigurarilor sociale de stat. Trezoreria Statului este sistemul unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea ope . gestiunea datoriei publice. Trezoreria faciliteaza folosirea de catre Ministerul Finantelor Publice. cu 400 În România. p operatii financiare efectuate în contul institutiilor publice.600 angajati ai Directiei Generale a Vam acestia. Este un sistem n reprezinta în fapt o coordonata a reformei sistemului financiar în România si prin care statul îs disponibilitatile de fonduri utilizate direct sau indirect.82/ 1991 si Hotarârea Guvernului nr. si d asigurarii. cu ocazia întocmiri executiei bugetului public. alocarii fondurilor în conformitate cu destinatiile prevazute de lege. care aplica strategia si programul de guvernare finantelor publice. pentru protejarea finantelor publice de influentele rezultate de inflatie. prin trezoreria finantelor publ utilizarea resurselor statului cu eficienta sporita de catre institutiile din sectorul public sub controlul organelor financiare. Ministerul Finantelor Publice reprezinta organul de specialitate al administratiei publice subordinea Guvernului. Astfel. începând cu anu organizata derularea executiei financiare a sectorului public prin trezoreria statului. s-a realiza exercitarii controlului prin organele proprii ale Ministerului Finantelor asupra : urmaririi s obligatiilor cuvenite bugetului de catre agentii economici. respectarea destinatiei fondurilor aprobate prin lege de catre Parlamentul Rom si întarirea raspunderii ordonatorilor de credite în gestiunea banului public. De asemenea. Trezoreria statului este organizata si functioneaza ca directie generala în cadrul Ministeru Publice (unitatea de management a trezoreriei statului). modificarile importante survenite în rolul si structura privatizare. în subordinea Ministerul Economiei si Finantelor Publice se afla Oficiul Concurentei. efectuarii cheltuielilor de catre institutiile publice din creditele bugetare aprobate. trecerea evolutia cursului valutar.

orase si perceptii sunt unitati dire având în principal urmatoarele atributii pe sectoare de activitate: a.  la nivel local: Trezorerii municipale organizate ca directii în cadrul Administratii municipale. în cadrul acesto competente. în scopul realizarii operatiunilor financiare ale sect astfel:   la nivel central: Directia generala a Trezoreriei Statului. si a altor o statului. inclusiv cele privind datoria publica. care sunt prevazut . în conditii de siguranta si în conformitate cu dispozitiile legale. bugetelor locale. bugetului trezoreriei statului. cu desfasurarea pe capitole si subcapitole.  stabileste la finele anului sinteza încasarii veniturilor pe localitati si. controlul si sintetiza financiare ale trezoreriilor din teritoriu.încasari si plati privind fondurile publice.  îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii desfasurate. fondurilo veniturilor extrabugetare si altor fonduri din pnctul de vedere al legalitatii si încadrarii core  asigura încadrarea corecta a veniturilor bugetare pe surse si bugete competente în co legislatia in viguare.  urmareste implementarea în operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia execu partea de venituri. conform subdiviziunilor clasificatiei buge si pe bugete competente.  conduce evidenta veniturilor încasate pe surse.cât si la niv teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.  raspunde de pastrarea si evidentierea tuturor documentelor ce fac obiectul activitati urmarind circuitul acestora în cadrul legal.  verifica si avizeaza prelevarea din venituri bugetare încasate a sumelor pentru constituirea stimulare a personalului potrivit. Serviciul ( biroul ) încasare si evidenta veniturilor :  verifica documentele de încasare în numerar si prin virament a veniturilor bugetului de s asigurarilor sociale de stat. reglementarilor legale. Trezoreria statului este conceputa ca un sistem unitar atât la nivel central . Trezorerii orasenesti ca servicii în cadrul Administratiilor financia Trezorerii comunale organizate ca servicii în cadrul Administratiilor financiare com Daca la trezoreriile judetene functia de baza o constituie coordonarea. trezoreriile din municipii.  asigura la finele anului închiderea conturilor sintetice si analitice de venituri.  îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. la nivel judetean: Directii judetene ale Trezoreriei Statului în cadrul Directiilor finantelor publice judetene. precum si evidenta analitica pe platitori în cazurile stabilite d vigoare.

urmareste executarea creantelor bugetare si a altor creante în conformitate cu legislatia în înfiintarea de popriri asupra disponibilitatilor institutiilor publice si agentilor aconom conturi deschise la Trezoreria Ilfov. exercita controlul asupra documentelor de plati prezentate de ordonatorii de credite. potrivit prevederilor din bugetele aprobate. precum si în limita dis aflate în cont. bugetului trezoreriei statului si în cadrul acestora. pe capitole si titluri cheltuielilor din fonduri speciale si din venituri extrabugetare pe titulari. verifica documentele privind repartizarea creditelor din bugetul de stat. întocmeste periodic si la finele anului sinteza cheltuielilor bugetare si propune masuri pen executiei de casa în bune conditii. conduce evidenta analitica a cheltuielilor bugetului de stat. aplicând prevederile din normele metodologice. . bugetelor locale. verifica documentele privind finantarea investitilor institutiilor publice din fonduril extrabugetare. etc ). verifica operatiunile înregistrate în conturile de cheltuieli cu creditul conturilor “ Cas corespondent al trezoreriei “. asigurând evidentierea pe obiective si surse. întocmeste jurnale zilnice de înregistrare a platilor prin conturile deschise pe seama m institutiilor publice. verifica documentele justificative si deschide pe seama ordonatorilor de credite conturile si de disponibilitati. conduce evidenta analitica a conturilor de cheltuieli si disponibilitati deschise pe minist publice subordonate si elibereaza extrasele de cont împreuna cu documentele justificative conduce evidenta zilnica a platilor în numerar pe simbolurile planului de casa. indicîndu-se corect contur analitice. precum si respectarea termenelor scadente pentru depozit.                 trezoreriei Serviciul (biroul) verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice. asig deosebit respectarea încadrarii platilor în limita creditelor bugetare repartizate pe clasificatiei bugetare. bugetul asigurari stat si bugetele locale si asigura evidenta acestora pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. la serviciul administrarea si contabilitatea c al trezoreriei statului jurnalele de înregistrare a cheltuielilor si documentele justificative baza înregistrarii. dupa caz. urmarind exactitatea soldurilor conturile purtatoare de dobânda. sub semnatura sefului de serviciu. înregistrând în ordinea cronologica si sistematica operatiile efectu baza de documente justificative ( cecuri. transmite. stabileste plafoane de casa pe institutii si întocmeste graficul lunar de plati în numerar. bugetulu sociale de stat. verifica fisele de calcul a dobânzilor la vedere si depozit.potrivit titlurilor executorii emise de organele în drept asigura la finele anului închiderea operatiunilor în conturile de cheltuieli.b. ordine de plata. verifica si vizeaza bilanturile contabile prezentate de institutiile publice.

urmareste încadrarea în plafonul de casa si depune suma ce depaseste plafonul în con statului deschis la banca comerciala sau la directia judeteana de trezorerie si contabilitate caz. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. urma legal al acestora. asigura integritatea si securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei operativ în conditii de siguranta la finele zilei operative. întocmeste jurnale încasari si de plati si al casei-tezaur. la rascumpararea certificatelor de trezorerie. pe emisiuni distincte acestora. ca si a dobânzii la vedere pentru certificatelede trezorerie transformate . stabileste soldul zilnic. organizeaza si efectueaza operatiunile de încasare din vânzarea certificatelor de trezor termenelor de începere si închidere a emisiunilor. ridica numerar din contul de disponibil deschis la Banca Nationala în scopul asigurarii n numerar pentru efectuarea platilor prin casierie. raspunde de pastrarea si evidenta tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii.              urmareste implementarea în operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia execu partea de cheltuieli. pe termene. urmareste circuitul documentelor de încasari si plati în numerar în scopul asigurarii integri îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii. confrunt din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie. care sunt normele trezoreriei. Serviciul (biroul) casierie-tezaur. asigura pastrarea si utilizarea.inclusiv a dob perioadei subscrise. conduce zilnic evidenta intrarilor si iesirilor de numerar.    c. închiderea si sigilarea caselor în prezent adjunct si a detinatorului de chei si predarea sub semnatura în grija celor în drept operative. numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat. scadente si valori nominale. dupa caz. întocmeste periodic situatii privind miscarea numerarului.asigura rambursarea la termenul stabilit a val a certificatelor de trezorerie vândute si prezentate de persoanele fizice. verifica. cu ajutorul evidentei specifice pentru documentele cu reg certificatelor de trezorerie în forma materializata si dematerializata. pe care le transmite în termen. vânzare si gestiune a titlurilor de stat si cert trezorerie efectueaza operatiunile de încasari si plati în numerar pe baza documentelor de înc verificate de serviciul (compartimentul) încasarea si evidenta veniturilor sau verificarea cheltuielilor institutiilor publice. îndosariaza si arhiveaza documentele care au facut obiectul activitatii serviciului. care sunt prevazut trezoreriei. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea Directiei Generale.

conduce contabilitatea certificatelor de trezorerie si a celor transformate în certificat vândute populatiei. a celor rascumparate. care sunt prevazut trezoreriei. . pregateste si elibereaza zilnic extrase de cont pentru conturile de venituri si cheltuieli. d.     de depozit. urmareste implementarea în operatiunile trezoreriei a noilor reglementari pe linia executi casa. bugetulu sociale de stat. precum si a contului trezoreriei statulu întocmeste zilnic si lunar balante de verificare. fondurilor speciale si extrabugetare. pre conturile de disponibilitati. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. asigurând în acest scop numerarul necesar. îndeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea unitatii. precum si întocmi contabil anual si trimestrial. urmareste încadrarea dobânzii acordate din bugetul de stat si din bugetul trezoreriei statul bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie. asigura efectuarea operatiunilor de decontare interna si cele prin directia judeteana de contabilitate publica. termene. a veniturilor extra fondurilor cu destinatie speciala. bugetelor locale. pe emisiuni. întocmeste balantele de verificare. precum si dobânzilor aferente acestora. care sunt prevazut trezoreriei. înregistreaza dobânzile legale la fonduri speciale si alte disponibilitati purtatoare de dobâ legii. întocmeste lucrari privind executia de casa a bugetului de stat. prin inregistrarea în conturile sintetice si analitic cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor de încasari si plati. acorda viza de control financiar preventiv pentru operatiunile specifice activitatii de trezor asigura lucrarile de încheiere a executiei financiare la finele anului. pe baza documentelo si a planului de conturi. îndosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii. exercita sarcinile specifice legate de operatiunile cu numerar.pe care le analizeaza. Serviciul (biroul) contabilitatea trezoreriei statului             asigura contabilitatea sintetica si analitica privind executia de casa a bugetului de stat. benefici acoperire. bug bugetului asigurarilor sociale de stat. valori nominale. bugetului trezoreriei statului. precum si situatiile de raportare zilnice si periodice pri si rascumpararea certificatelor de trezorerie conform normelor Ministerului Finantelor Pub urmareste circuitul strict al tuturor documentelor legate de vânzarea si rascumpararea ce trezorerie.

vânzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de tre BIBLIOGRAFIE 1 2 Legea nr. exercita controlul asupra documentelor de plati prezentate de agentii economici asigurân încadrarii platilor în limitele disponibilitatilor aflate în cont. întocmeste jurnale zilnice de înregistrare a platilor prin conturile deschise. transmite agentilor economici extrasele de cont împreuna cu documentele justificative.2. modificata si completata cu Legea nr. transmite. îndosariaza si arhiveaza documentele ce au facut obiectul activitatii serviciului. la serviciul administrarea si contabilitatea co al trezoreriei statului jurnalele de înregistrare a cheltuielilor si documentele justificative c baza înregistrarii. 94/1992 Legea nr. Serviciul (biroul) casierie-tezaur. 77/2002 Privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi. întocmeste periodic situatii în vederea realizarii de raportari sau informari. îndeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unitatii.2. sub semnatura sefului de serviciu. conturi aplicân din normele metodologice. verifica lunar dobânzile calculate si evidentiate în extrasele de cont pentru disponibilit conturile de disponibilitati ale agentilor economici si stabileste masuri de aplicare a referitoare la plata dobânzilor reglementate de acte normative. Studiu de caz Studiul de caz este realizat in cadrul Administratiei Finantelor Publice Tg Mures. raspunde de pastrarea si evidenta tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii. verifica operatiunile înregistrate în conturi cu creditul contului “Cont corespondent a precum si operatiunile privind platile pentru impozite si taxe datorate. 4. prin popriri asupra disponibilitatilor agentilor economici aflate în conturi deschise la trezo potrivit titlurilor executorii emise de organele în drept. 500/11 iulie 2002 Privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi.e. Compartimentul administrarea conturilor agentilor economici             verifica documentele prezentate si deschide pe seama agentilor economici. urmând al acestora. urmareste executarea creantelor bugetare în conformitate cu legislatia în viguare. înregistrâ cronologica si sistematica operatiunile efectuate numai pe baza de documente justifica corect conturile sintetice si analitice. Directia de Mures. modificata si completata cu .

725/28 iunie 2003 efectivele Ministerului Administratiei si Internelor. 72/30 august 2001 preventiv. 119/31 august 1999 Ordonanta Guvernului Privind auditul intern si controlul financiar României nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv.37/29 ianuarie 2004 reglementarilor privind auditul intern. . Ordonanta de Urgenta a privind organizarea si functionarea Guvernului României nr. 252/3 februarie 2004 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. Pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern. 38/2002 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 77/2002 Ordonanta Guvernului Privind finantele publice României nr. Legea nr. Pentru aprobarea Cartei auditului public intern referitoare la obiectivele auditului 1 3 1 4 1 5 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 362/5 mai 2000 audit intern si stabilirea atributiilor generale pentru efectuarea acestora. 84/18 martie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. Ordonanta de urgenta a Privind activitatea de audit financiar Guernului României nr. iunie 2003 Hotarârea Guvernului României Privind structura organizatorica si nr. De aprobare a Normelor Generale privind exercitarea activitatii de audit public intern. 63/28 Ministerului Administratiei si Internelor.3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 Legea nr. 332/25 februarie 2000 generale pentru organizarea si functionarea auditului intern în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 672/19 decembrie privind auditul public intern 2002 Ordonanta Guvernului Pentru modificarea si completarea României nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv. Legea nr. 75/1 iunie 1999 Hotarârea Guvernului României Privind organizarea inspectiilor pentru nr. Ordinul ministrului finantelor Privind aprobarea Normelor metodologice nr.

Mircea Ghita. Traditie si actualitate.556/7 octombrie 2003 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 Avizul Renard. 2011 ) . Bucuresti. Editura Aeternitas. Jacques Boulescu. 16 iulie 2002. Ghita Marcel. Florentina Sas practice. Bucuresti. 2005 Briciu Sorin. precum si la drepturile si obligatiile auditorilor interni din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Referitor la proiectul de Lege privind auditul public intern. Marcel public intern. Teoria si practica auditului intern. 1993. 2003. ditata de Ministerul Finantelor Publice. Curtea de Conturi a României. Alba Iulia. Audit intern. 2006 www.ro www.ase. Consiliul Legislativ din România.ro/bibliotecadigitala A fost util? Daca documentul a fost util si crezi ca merita sa adaugi un link catre el la tine in site Copiaza codul in pagina web a site-ului tau.mfinante. <a Document Info Accesari: 4002 Apreciat: Comenteaza documentul: Nu esti inregistrat Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta Creaza cont nou Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. Editura Economica. Audit public intern – aspecte teoretice si Ghita Razvan. Editura ExpertConsult. Bucuresti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->