Sunteți pe pagina 1din 25

Numar activitate Activitatea 1 Subactivitatea 1.1 Subactivitatea 1.2 Subactivitatea 1.

3 Management de proiect Elaborarea planului de actiune Raportari interne Monitorizarea activitatilor

Tipul activitatii

Subactivitatea 1.4 Arhivare Activitatea 2 Achizitia mijloacelor fixe Subactivitatea 3.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru mijloacele fixe Pregatirea si derularea activitatii de achizitie: - publicarea anunturilor pe piata - solicitare date de la societatile din domeniul masinilor unelte Subactivitatea 3.2 - primirea ofertelor in functie de cerintele necesare - analiza/evaluare ofertelor primite - selectarea ofertantului Subactivitatea 3.3 Negocierea cantractului de cumparare a mijloacelor fixe Semnarea contractului de furnizare a serviciilor de asamblare si punere in Subactivitatea 3.4 functiune Subactivitatea 3.5 Livrarea mijloacelor fixe de productie Activitatea 4 Activitatea 5 Subactivitatea 5.1 Subactivitatea 5.2 Subactivitatea 5.3 Subactivitatea 5.4 Activitatea 6 Subactivitatea 6.1 Subactivitatea 6.2 Subactivitatea 6.3 Activitatea 7 Subactivitatea 7.1 Subactivitatea 7.2 Subactivitatea 7.3 Activitatea 8 Activitatea 9 Activitatea 10 Montajul si punerea in functiune a mijloacelor fixe. Crearea noilor locuri de munca Realizarea necesarului de personal Publicarea anuntului necesarului de personal Selectarea personalului specific noilor locuri de munca Semnarea contractelor de munca Achizitia serviciilor de instruire a personalului Elaborarea caietelor de sarcini pentru instruirea personalului Pregatirea si derularea activitatii de achizitie: Semnarea contractului de furnizare a serviciilor de instruire Instruirea personalului Alcatuirea grupurilor de persoane pentru instruire Alcatuirea programului de instruire Desfasurarea activitatii de instruire Realizare publicitate si informare Raportari externe Audit financiar

Activitatea 11

Control proiect

Responsabil

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Echipa de proiect

Manager proiect Secretara

Manager proiect Jurista Directorul tehnic Ing. Sef calitate-mediu

Managerul de proiect Directorul tehnic Directorul economic Ing. Sef calitate-mediu

Manager proiect Jurista Directorul tehnic

Manager proiect Jurista Directorul tehnic Ing. Sef calitate-mediu Managerul de proiect Directorul tehnic Directorul economic Ing. Sef calitate-mediu Directorul comercial Echipa de proiect Managerul de proiect Directorul econoic

Managerul de proiect Directorul econoic

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Nr. Crt. Denumire 1 Cheltuieli pentru investitii 1.1 Constructii si instalatii 1.2 Echipamente si utilaje tehnologice 1.3 Mobilier specific dotarii serviciilor prestate 1.4 Echipamente si programe informatice Total 1 Cheltuieli pentru serviciile de consultanta Studii de piata si de evaluare Consultanta pentru managementul proiectului Cheltuieli pentru asistenta/ consultanta juridica Total 2 Cheltuieli diverse si neprevazute Cheltuieli diverse si neprevazute Total 3 Cheltuieli aferente implementarii proiectului Cheltuieli de publicitate si informare Cheltuieli de audit Total 4 Alte cheltuieli neeligibile Alte cheltuieli neeligibile Managementul proiectului- Salarii Instruire Total 5 TOTAL Valoare totala proiect de investitii

Cheltuieli neeligibileCheltuieli eligibile 154,875.00 300,000.00 25,000.00 454,875.00 11,894,979.00 1,634.94 53,800.00 3,028.90 58,463.84 0.00 11,869,979.00

2 2.1 2.2 2.3

1,298.10 1,298.10 1,634,937.90 1,634,937.90 2,274.38 13,000.00 15,274.38 5,230.00 430,560.00

3 3.1

0.00

4 4.1 4.2

0.00

5 5.1 5.2 5.3

59,879.96 435,790.00 2,542,175.38 14,555,498.17 59,879.96 12,013,322.80

TOTAL (fara TVA) 154,875.00 11,869,979.00 300,000.00 25,000.00 12,349,854.00 1,634.94 53,800.00 4,327.00 59,761.94 1,634,937.90 1,634,937.90 2,274.38 13,000.00 15,274.38 5,230.00 430,560.00 59,879.96 495,669.96 14,555,498.17

TVA 37,170.00 2,848,794.96 72,000.00 6,000.00 2,963,964.96 392.39 12,912.00 1,038.48 14,342.87 392,385.10 392,385.10 545.85 3,120.00 3,665.85 1,255.20 103,334.40 14,371.19 118,960.79 3,493,319.56 Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nr. Crt 1 2 3 4 5 6

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6

Denumire cheltuiala privind investitiile Constructia si amenajarea spatiului de productie (156,94 lei /mp) Achizitionarea de instalatii tehnologice, masini Alte instalatii si mobilier Mijloace de transport Total- lei Total- Euro Denumire utilaj Centre de prelucrare VTC 200 (15 buc) Main de curaat pardoseala Main de gurit MGA 8 i suplimentare MGA 7 Calculator Server I.B.M (1 buc) Coloan de masurat (6 buc) Centre prelucrare HAAS(5 buc) Masina de debitat (4 buc) MASINI DE RECTIFICAT INTERIOR (3 buc) MASINI DE RECTIFICAT ROTUND (1 buc) MASINI DE RECTIF ROTUND FARA CENTRE (2 buc) MASINI DE RECT PLAN (4 buc) MASINI DE RECTIF PRISMA (4 buc) Masina de rectificat MRP( 2 buc) Masina de gaurit GCR 50 (2 buc) Masina de gaurit adanc MGA( 2 buc) Masina de gaurit in coordonate MIKROMAT(2 buc) Strung MAZAK SQT 100M (3 buc) Strung QT NEXUS 200M 500U (2 buc) Total

Nume responsabil C. Gligor B. Tiberiu I. Maria B. Filimon F. Tudor I. Iuliana

Valoare utilaje - lei 1,032,500.00 14,939,979.00 300,000.00 1,000,000.00 17,272,479.00 4,182,198.31 Valoare utilaje - lei 6,240,612.00 9,860.00 650,000.00 11,892.00 84,015.00 1,600,000.00 280,000.00 855,000.00 430,000.00 540,000.00 640,000.00 960,000.00 470,000.00 300,000.00 445,600.00 623,000.00 360,000.00 440,000.00 14,939,979.00

Nr. Crt 1 2 3 4 Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Funcie Director producie Manager proiect Director tehnic Director economic Director comercial Ing.sef calitate, mediu Secretar. Jurist.

h/ zi 3.00 6.00 4.00 3.00 6.00 4.00

h/ luna 112.00 60.00 51.00 50.00 55.00 45.00

salariu/ h salariu/ luna 336.00 360.00 204.00 150.00 330.00 180.00 7,728.00 8,280.00 4,692.00 3,450.00 7,590.00 4,140.00

Denumire cheltuiala privind investitiile Achizitionarea de instalatii tehnologice, masini Alte instalatii si mobilier Mijloace de transport Total- lei Denumire utilaj Centre de prelucrare VTC 200 (6 buc) Main de curaat pardoseala Main de gurit MGA 8 i suplimentare MGA 7 Calculator Server I.B.M (1 buc) Coloan de masurat (3 buc) Centre prelucrare HAAS(3 buc) Masina de debitat (2 buc) MASINI DE RECTIFICAT INTERIOR (3 buc) MASINI DE RECTIFICAT ROTUND (1 buc) MASINI DE RECTIF ROTUND FARA CENTRE (2 buc) MASINI DE RECT PLAN (4 buc) MASINI DE RECTIF PRISMA (4 buc) Masina de rectificat MRP( 2 buc) Masina de gaurit GCR 50 (2 buc) Masina de gaurit adanc MGA( 2 buc) Masina de gaurit in coordonate MIKROMAT(2 buc) Strung MAZAK SQT - 100M (3 buc) Strung QT NEXUS 200M - 500U (2 buc) Total

Valoare utilaje - lei 10,569,979.00 300,000.00 1,000,000.00 11,869,979.00 Valoare utilaje - lei 3,120,612.00 9,860.00 450,000.00 11,892.00 84,015.00 750,000.00 280,000.00 855,000.00 430,000.00 540,000.00 640,000.00 760,000.00 470,000.00 300,000.00 445,600.00 623,000.00 360,000.00 440,000.00 10,569,979.00

salariu/ an 92,736.00 99,360.00 56,304.00 41,400.00 91,080.00 49,680.00 430,560.00

crt. 1. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.

Activitate/ subactiviti Pregatirea implementarii proiectului Achizitionarea si constructia constructiilor si instalatiilor aferente halei Realizarea procedurilor de achizitie a constructiei halei si instalatiilor aferente Achizitionarea, livrarea i instalarea mijloacelor fixe tangibile Achizitionarea, livrarea i instalarea mijloacelor fixe tangibile Realizarea procedurilor de achizitie a mijloacelor fixe tangibile Achizitionarea, livrarea i instalarea mijloacelor fixe tangibile Achiziionarea,livrarea i instalarea mijloacelor fixe intangibile Realizarea procedurilor de achizitie a mijloacelor fixe intangibile Achizitionarea, livrarea i instalarea mijloacelor fixe intangibile Publicitatea si diseminarea proiectului Realizarea procedurilor de achizitie a elementelor de publicitate si diseminare Realizarea diseminarii Instruirea personalului Auditul Financiar Managementul proiectului (Consultanta proiectului)

Rezultate 1 Plan de actiune finalizat 2 castigatori desemnati, 1 hala si instalatiile aferente acesteia 2 Castigatori desemnati 1 hala si instalatia constructiei 9 castigatori desemnati, 69 echipamente de productie 9 Castigatori desemnati 69 echipamente de productie 1 castigator desemnat , 1 soft instalat 1 ctigtor desemnat 1 soft instalat, 1 server achizitionat 2 Elemente de publicitate achizitionate 1 ctigtor desemnat 2 Elemente de publicitate achizitionate 40 de persoane instruite 1 Audit finalizat cu succes 1 Proiect implementat cu succes + toate raportarile, cererile de plata si documentele justificative ale proiectului;

8.

Indicatori de evaluare Plan de afaceri Caiete de sarcini, dosare de achizitii si proces verbal de predare primire a constructiei Caiete de sarcini si dosare de achizitie Proces verbal de predare primire a constructiei si instalatiilor realizate Caiete de sarcini, dosare de achizitii si proces verbal de predare primire a echipamentelor Caiete de sarcini si dosare de achizitie Proces verbal de predare primire a echipamentelor Caiete de sarcini, dosare de achizitii si proces verbal de predare primire a softurilor Caiet de sarcini i dosar de achizitie Proces verbal de predare primire a softurilor Contracte de prestari servicii semnate Caiet de sarcini i dosar de achizitie Contracte de prestari servicii semnate Diplome obtinute Certificat de acreditare obtinut Contract de finantare respectat si dosare de plata acceptate

Resurse implicate Resurse umane Resurse umane+Resurse materiale + Resurse financiare Resurse umane + financiare Resurse materiale, financiare + umane Resurse umane+Resurse materiale + Resurse financiare Resurse umane + financiare Resurse materiale, financiare + umane Resurse umane+Resurse materiale + Resurse financiare Resurse umane + financiare Resurse umane + financiare Resurse financiare Resurse umane + financiare Resurse financiare Resurse umane + financiare Resurse financiare

Resurse financiare + umane

RISC

riscul legat de furnizor

riscul tehnic

riscul de marketing

riscuri economice

riscul datorat inflatiei modificari legislative nefavorabile riscul de lichiditate riscul fortei de munca

riscul juridic

riscul social

riscul politic

CAUZE - implicarea mai multor furnizori sau contractori comunicare dificila, control dificil al indeplinirii clauzelor contractuale, o mare diversitate a stilurilor de lucru care necesita disponibilitate mare de timp si energie din partea beneficiarului; - lipsa de seriozitate a unor furnizori sau prestatori de servicii - intarzieri in livrare

- deteriorari in timpul instalarii si manipularii echipamentelor si bunurilor - defecte inopinate de functionare a echipamentelor

- stabilirea incorecta a calendarului activitatilor

- depasirea bugetului de investitii - constructia halei este incompatibila cu fluxul tehnologic propus - imprecizia definirii unor responsabiliti/ a unor activitati - adoptarea unor strategii de marketing (mix de marketing) necorespunzatoare: strategia suprapretului, promovare ineficienta, cat si evolutii neprognozabile ale pietei. - criza economica mondiala/ recesiunea economica

- diferente de curs valutar - scumpirea cumbustibililor - cresterea dobanzilor aferente creditelor contractate pentru finantarea - determina deprecierea leului si cresterea indicelui general al preturilor, care poate afecta costurile estimate in BVC-ul anual - modificari fiscale

- inexistenta la un moment dat a lichiditatilor necesare pentru: rambursarea creditelor contractate pentru investitia realizata, aprovizionarea cu materii prime, plata furnizorilor de materii prime si utilitati, plata salariilor, etc. - concretizat in posibilitatea parasirii institutiei de catre personalul specializat si perfectionat, precum si in mentalitatile remanente ale unor angajati, orientate spre asistenta sociala si nunivelul furnizorilor cat si la - nerespectarea contractelor incheiate atat la spre performanta nivelul clientilor - aparitia litigiilor in activitatea desfasurata

- lipsa comunicarii intre membrii echipei - lipsa persoanelor competente pentru locurile de munca create - aparitia conflictelor in cadrul echipei de proiect

- aparitia unei greve - embargouri internationale impuse furnizorilor

MASURI - numirea unui furnizor sau contractor drept contractor principal - evitarea riscului se realizeaza prin:

- dimensionarea corecta in timp a activitatilor strict legate de relatia cu furnizorii; - analiza mai multor oferte (selectie, licitatie), parametrul cu ponderea cea mai mare fiind pretul, dar se vor puncta si alte elemente (calitate, caracteristici tehnico-functionale, termene si conditii de livrare, conditii de garantie si service, modalitati si termene de plata, experienta, recomandari, etc.). Contractul va cuprinde clauza privind riscul nerespectarii acestuia si se va avea in vedere un furnizor de rezerva. - implicarea conducerii in discutiile cu furnizorii - respectarea normelor de manipulare si instalare a echipamentelor - verificari periodice, intreprinse de catre personal specializat, a parametrilor de functionare corespunzatoare a echipamentelor - instruirea operatorilor pentru o exploatare corecta a echipamentelor - stabilirea unor intalniri cu toate persoanele implicate pentru a stabili preioadele necesare defasurarii activitatilor proiectului si calcularea timpului fiecarei activitati cu o marja de eroare stabilita de comun acord in functie de activitatea discutata - stabilirea bugetului de investitii impreuna cu toate persoanele implicate in proiect si din celelalte departamente conexe care vor utiliza investiei efectuate - comunicarea buna a cerintelor necesare constructiei proiectantului si constructorului si supravegherea constructiei - efectuarea unor cercetari de piata periodice (anuale) pentru determinarea raportului cerere/oferta. - alegerea unor strategii de marketing performant si a unor campanii agresive de publicitate - transferarea riscului asupra altora (incheierea de asigurari); - intocmirea unor planuri pentru situatii neprevazute; - acceptarea riscului (limitarea la monitorizarea situatiei). - rezerva de 5 % din valoarea investiei pentru acoperirea diferentelor de curs

- dimensionarea bugetului proiectului in moneda Euro, care este supusa unor presiuni si variatii inflationiste sau de curs valutar reduse in comparatie cu moneda autohtona. Astfel, se obtine si o anumita asigurare impotriva riscurilor de curs valutar. - reducerea impactului riscului legislativ se poate realiza prin cunoasterea intregii legislatii aferente domeniului de activitate, in scopul folosirii corespunzatoare a alternativelor legale permise. - intocmirea unor previziuni ale fluxului de numerar pe o perioada de cel putin 5 ani, rezultand capacitatea deplina a institutiei de a-si acoperi toata gama de plati curente si de a cofinanta proiectul. - recrutare de persoane cu experienta, - instruire continua a angajatilor - informarea furnizorilor/clientilor, gasirea unor solutii acceptabile, respectarea procedurilor specifice nerespectarii contractelor - mediere ar fi cea mai buna solutie pentru a genera avantaje pentru ambele parti, acceptarea unui compromis

- stagii de pregatire si dezvoltare a abilitatilor de comunicare intre membrii echipei - marirea ariei de cautare a personalului si oferirea facilitatilor necesare relocarii - realizarea de activitati extraproiect pentru implicarea tuturor membrilor echipei in diverse activitati menite sa le dezvolte abilitatile necesare evitarii sau depasirii conflictelor ce pot aparea intre ei - negocierea favorabila a contractelor de munca si a conditiilor de munca