P. 1
Ulei de Floarea Soarelui

Ulei de Floarea Soarelui

|Views: 1,465|Likes:
Published by Oana Spanu

More info:

Published by: Oana Spanu on Jun 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE SPECIALIZAREA: Controlul i Expertiza Produselor Alimentare

TEHNOLOGIA OB INERII ULEIULUI DE FLOAREASOARELUI

Îndrum tor:
Prof.dr.ing Mihaly Cozmu a Anca

Studen i: Cîmpan Andreea Mihaela Cristian Cristiana Roxana

CUPRINS 
  Generalitati Caracteristici fizice ale uleiului de floarea-soarelui Caracteristici chimice ale uleiului de floarea-soarelui Calitatile uleiurilor vegetale Procesul tehnologic de obtinere a uleiului de floarea-soarelui Generalitati Schema procesului tehnologic Receptia materiilor prime Depozitarea materiilor prime Curatirea materiilor prime Uscarea materiilor prime Decojirea semintelor de floarea-soarelui Macinarea Tratamentul hidrotermic/prajirea semintelor de floarea-soarelui Presarea Extractia cu solventi Rafinarea uleiului de floarea-soarelui Dezmucilaginarea Uscarea Decolorarea Vinterizarea Dezodorizarea Imbutelierea uleiului de floarea-soarelui Concluzii

Când spune cineva "Floarea soarelui", te gândesti automat la frumusetea unui câmp întreg, galben, care se plimba dupa pozitia soarelui... o floare tonica si optimista, care creste usor, iubitoare de soare, de lumina, ca o persoana care vede mereu partea buna a vietii«

respectiv cea mai importanta sursa de ulei pentru Romania. floarea-soarelui este si o excelenta planta melifera. anticianina.). ‡ planta reprezint una dintre principalele surse de gr simi vegetale. iar tinctura in afectiuni pulmonare.Generalitati ‡ Floarea-soarelui (Helianthus annuus L. se obtine un extract alcoolic care se foloseste in combaterea malariei. ‡ Floarea-soarelui poate avea si întrebuintari medicinale. ‡ De asemenea. betaina. etc.). fiind cultivata la inceput numai ca si planta de ornament. . Din florile ligulate (care contin quercitrina. De pe un hectar de floarea-soarelui se poate obtine o cantitate de 30 pana la 130 kg de miere. xantofila. utilizate in alimentatia omenirii. ‡ Ea este originara din America Centrala (Mexic) si a fost adusa in Europa in secolul al XVI-lea. colina. este o planta uleioasa de mare importanta economica si alimentara.

5 grade * amplitudinea autoinflamarii = 30 .16 grade * punctul de rupere = .92 * vascozitatea la 20 grade = 55 ± 61 * punctul de fuziune = .Caracteristicile fizice ale uleiului de floarea-soarelui * densitatea la 20 grade = 0.

Caracteristicile chimice ale uleiului de floarea-soarelui * greutatea hectolitrica=38-42 kg/hl * continutul de coaja=14-28 % * umiditate=9-11% * ulei=44-48% * proteina=18-20% * substante extractive neazotate=10-15% * celuloza=14-18% * cenusa=2-3% .

D. insa nu trebuie exagerat. ‡ Acizii grasi participa la reglarea metabolismului colesterolului si sunt precursorii unor hormoni implicati in vindecarea ranilor. coagularea sangelui etc. reducerea inflamatiilor. ‡ Consumate in cantitate moderata. nuca. E. ‡ Asadar. dar mai ales a copiilor. peste (macrou. importanti in formarea membranelor celulare si in mentinerea functionarii acestora. K) si acizi grasi esentiali. hering. mac.alune. aceste alimente sunt o componenta esentiala si sanatoasa a hranei noastre zilnice. . Uleiurile vegetale sunt o sursa importanta de vitamine liposolubile (A.arahide sau migdale. uleiurile consumate in cantitate moderata sunt benefice pentru sanatate. soia. porumb. ‡ In comert exista nenumarate uleiuri din seminte cum ar fi floarea-soarelui. ton. susan. somon.Calitatile uleiurilor vegetale ‡ Produsele grase sunt o sursa importanta de energie si sunt indispensabile vietii. scrumbie).

PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBTINERE A ULEIULUI DE FLOAREA-SOARELUI cuprinde urmatoarele operatii principale: ‡ Receptia materiilor prime ‡ Depozitarea materiilor prime ‡ Curatirea semintelor de floarea-soarelui ‡ Uscarea materiilor prime oleaginoase ‡ Decojirea ‡ Macinarea ‡ Prajirea ‡ Presarea ‡ Extractia cu solventi ‡ Rafinarea uleiului de floarea-soarelui .

U sc a re .D e zo d o riza re U L E I R A F IN A T Schema procesului tehnologic de obtinere a uleiului de floarea-soarelui .S E M IN T E O L E A G IN O A S E c a ntita tivã R e c e p tie c a lita tivã D e p o zita re C urã tire U sc a re D e sc o jire (d e c o rtic a re ) M ã c ina re T ra ta m e nt hid ro te rm ic (p rã jire ) P re sa re B R OC H EN (turte d e p re sã ) U LEI B R U T D E PR E S Ã E xtra c tie c u so lve nti M IS C E L Ã SR OT D istila re D e so lve ntiza re U L E I B R U T D E E X T R A C T IE R a fina re .W inte riza re (d e c e ruire ) .S p ã la re .D e c o lo ra re .D e sm uc ila gina re .N e utra liza re .

reprezinta prima etapa a procesului tehnologic de obtinere a uleiului .Receptia materiilor prime .se face atât cantitativ cât i calitativ .

‡ Depozitele folosite în fabricile de uleiuri pot fi imp r ite dup construc ia lor.o linie de garaj pentru desc rcarea semin elor din vagoane i autocamioane . .Depozitarea materiilor prime ‡ Depozitarea se fac pentru o perioad de cel putin 60 de zile ‡ Depozitele de semin e trebuie s fie prev zute cu: . vântur rii i purific rii acestora.hambare mecanizate .silozuri celulare. pentru a feri semin ele de degradare în cursul depozit rii.instala ii mecanice de desc rcare i manipulare pentru semin e precum i cu instala iile necesare usc rii. în trei grupe i anume: .magazii cu etaje .

.temperatura din siloz s fie men inut sub 30 C prin prefirare.silozul s asigure o umiditate a semin elor sub umiditatea critic .Silozul celular Este un siloz celular paralelipipedic cu sec iune p trat i terminat în form de trunchi de piramid Construc ia lui este din beton La depozitarea semin elor de floareasoarelui într-un astfel de siloz trebuie s se aib în vedere urmatoarele: . aerare activ sau r cire mecanic .uscarea semin elor s se faca în regim moderat. pentru a se evita cr parea i desprinderea cojii de miez .

praf.). etc. metal. materiale organice (pleav . pietre).Cur irea semin elor de floarea-soarelui Impurit ile care pot fi separate din semin ele de floarea-soarelui pot fi împ r ite în urmtoarele categorii: impurit i metalice (buc i de sârm . materiale anorganice (p mânt. Procedeele de separare a impuritatilor sunt: separarea pe baza diferen ei de m rime separarea impurit ilor pe baza diferen ei de mas volumic separarea impurit ilor feroase pe baza proprietatilor magnetice ale acestora . semin e ale unor plante care s-au dezvoltat în cultura de plant oleaginoas . resturi de tulpini. semin e seci).

Utilajele folosite la cur tirea semin elor de floarea-soarelui: ‡ vibroaspiratorul-care se folose te la precur ire i care realizeaz îndep rtarea a 50% din impurit i. . ‡ electromagnetul rotativ cu tambur pentru îndep rtarea impurit ilor feroase. ‡ separatorul-aspirator.7-1. care cur semin ele pân la un con inut restrans de impurit i de 0.2%. ‡ cur itorul Miag i TDD. ‡ cur itorul Forsberg. ‡ postcur itorul Bühler.

uscarea se aplic de obicei la cel mult o treime din materiile prime i are un caracter preponderent tehnologic. coloana de uscare etc. ‡ Un factor important în uscarea semin elor este modul de transmitere al c ldurii. conduc ie sau simultan prin ambele metode. de unde este preluat cu ajutorul unui agent de uscare. mai multe procese cum ar fi difuzia i curgerile capilare. ‡ Transportul apei din interiorul semin ei spre suprafa este un fenomen complex la care contribuie. ‡ În fabricile de ulei. apa este transportat din interiorul semin elor la suprafa a exterioar a acestora. . ‡ Operatia de uscare se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor utilaje: uscatoare rotative. Industrial se utilizeaz transmiterea c ldurii prin convectie. în propor ii diferite în func ie de natura semin elor.Uscarea materiilor prime oleaginoase ‡ În procesul de uscare.

în care semin ele cad pe casete metalice în contracurent cu aerul cald. o sec iune de uscare. .coloana înglobeaz intr-un montaj compact o sec iune de alimentare i preînc lzire. .functioneaz prin convec ie în echilibru sau contracurent cu agentul termic (aerul cald). o sec iune de uniformizare a temperaturii dup uscare i o sec iune de r cire cu aer rece.Coloana de uscare tip Miag .

Dezavantajele opera iei de descojire sunt legate de : ± pierderi de ulei în miezul antrenat cu coaja.Decojirea semin elor de floarea-soarelui ‡ La semin ele de floarea-soarelui coaja reprezint 40-50% din greutatea semin elor intregi. ‡ îmbun t irea calit ii rotului datorit cre terii con inutului de protein . ‡ reducerea uzurii utilajelor. Avantajele prelucr rii semin elor descojite sunt : ‡ utilizare mai bun a capacit ii de prelucrare a instala iilor . în special a val urilor i a preselor. . ± consum de energie i manoper în plus.

trebuie s se aib în vedere i alte aspecte tehnologice: ‡ uniformitatea m cin turii ‡ structura morfologic a semin elor ‡ compozi ia semin elor (umiditate i con inut de ulei) . în afar de necesitatea distrugerii cât mai avansate a structurii celulare. prin aceasta realizându-se o rupere a membranelor i destr marea structurii oleoplasmei celulare care con ine ulei.M cinarea semin elor de floarea-soarelui ‡ este o opera ie important în procesul de preg tire pentru extragerea uleiului. ‡ În timpul m cin rii.

în compara ie cu concasoarele.1 .deforma ia plastic . ° func ionarea cu uzuri mari necesitând supraveghere atent i permanent Pentru brochenul de floarea-soarelui destinat extrac iei se recomand o trecere prin concasor i 2 treceri prin val uri pentru a se ob ine o suprafa specific a m cin turii de 1.‡ Procesul de m cinare la val uri se realizeaz în 3 etape: . folosite în industria uleiului în special pentru m cinarea rotului.destr marea materialului i apari ia de celule sparte.1. prezint avantajul c sunt mai robuste. .6m2/Kg.deforma ia elastic . Acestea prezinta si unele dezavantaje. ‡ Morile cu ciocane. cum sunt: ° reglarea atent a distan ei dintre ciocane i sita de cernere în func ie de umiditatea materialului. au gabarit mic i productivitate mare.

prajitoarea verticala cu corp cilindric. cu compartimente multietajate (2-6 compartimente). Procesul de pr jire se realizeaz în dou faze : ‡ umectarea m cin turii (cu pulverizare de ap i injectare de abur saturat.Prajirea este opera ia de tratament hidrotermic aplicat materialului oleaginos într-un timp limitat. prajitoarea orizontala si prajitoarea in pat fluidizat Escher Wyss. prev zute cu fund i manta dubl . sau numai prin aburire) pân la o umiditate optim ‡ faza de prajire-uscare Utilajele folosite pentru pr jire sunt de tipul pr jitoarelor cilindrice. ‡ . sub amestecare continu i care se realizeaz înaintea pres rii m cin turii ob inute la val uri.

Presarea ‡ este opera ia prin care se separ uleiul din materia prim oleaginoas . rezultanta fiind uleiul brut i brochenul. ‡ aceasta operatie se realizeaza cu ajutorul preselor. presele mecanice prezint o serie de avantaje fa de cele hidraulice. . sub ac iunea unor for e exterioare. care dupa constructia lor pot fi hidraulice sau mecanice. ‡ în prezent.

este de 20400 s.Presa mecanic *Turta este sf râmat la trecerea prin conul de presare. *Cresterea treptat a presiunii din camera de presare este asigurata prin: . *Durata de presare este influen at de: tura ia snecului. cre terea presiunii asupra m cin turii trebuie s fie treptat deoarece.mic orarea volumului camerei de presare de la o treapt la alta. grosimea broken-ului la iesirea din pres i carecteristicile fizico-chimice ale m cin turii. care se rote te în camera de presare. Presarea poate fi considerat ca o filtrare prin capilare. în func ie de caracteristicile constructive i func ionale ale presei. în caz contrar. . particulele fine de m cin tur astupa capilarele i se blocheaz evacuarea uleiului. . .reducerea pasului melcului. *For a de presare este creat de un melc.rezisten a opus la ie irea materialului din pres cu ajutorul ³conului´ care regleaz grosimea materialului ce iese din pres *Durata pres rii.

‡ Opera ia de extrac ie se poate realiza in 2 etape. .7%. ‡ În urma extrac iei. rotul de floarea soarelui are un con inut de ulei de 0. din amestecul de substan e oleaginoase se separã unul din componen i prin solubilizarea acestuia într-un dizolvant în care ceilal i componen i nu se solubilizeazã.Extrac ia cu solven i ‡ este opera ia prin care. si anume: distilarea miscelei i recuperarea dizolvantului din rot.

.Rafinarea uleiului de floarea-soarelui ‡ Aceast opera ie cuprinde un complex de etape necesare pentru asigurarea calit ii i aspectului comercial oferie pentru consumatori.

demargarinizare .prin combinarea acizilor gra i cu glicerina .prin frac ionare cu solven i selectivi Eliminarea pigmen ilor coloran i Eliminarea substan elor odorante prin injec ie de abur sub vid Eliminarea cerurilor i a gliceridelor cu punct de topire ridicat Denumirea uzual a metodei Purificarea mecanica prin decantare. filtrare sau centrifugare Dezmucilaginare Neutralizare Neutralizare prin distilare Neutralizare prin esterificare Rafinare cu solven i selectivi Delecitinizare . Destearinizare.Degumare Rafinare chimic (caustic ) Rafinare fizic (realizeaz i dezodorizarea) Extrac ie cu solven i selectivi Alte denumiri Decolorare Dezodorizare Vinterizare Albire Deceruire.Gruparea metodelor de rafinare dup efectul principal al procesului Efectul principal urm rit Eliminarea suspensiilor mecanice i par ial a substan elor dizolvate coloidal Eliminarea mucilagiilor Eliminarea acizilor gra i liberi: prin formarea s punurilor alcaline prin antrenare cu vapori de ap sub vid .

‡ metode fizice . iar pentru cel de extrac ie 21. ‡ metode chimice . . existând mai multe metode de îndep rtare a mucilagiilor. astfel : ‡ metode fizico-chimice (hidratarea.tratament cu acid sulfuric. clorhidric sau alcalin. tratamentul cu absorban i) . albuminoide.5°C.a. ‡ se utilizeaz ca metod independent pentru rafinarea uleiurilor necesare produc iei de lacuri i uleiuri sicative . pâinii etc. hidra i de carbon . ‡ Eliminarea mucilagiilor este necesar din urm toarele motive: ‡ stabilizeaz emulsiile în timpul neutraliz rii alcaline determinând cre terea pierderilor de ulei în soapstock. ‡ servesc la ob inerea lecitinei folosit ca. emulgator (la fabricarea ciocolatei.tratament termic . ‡ Dezmucilaginarea este o opera ie dificil în procesul de rafinare a uleiului. ‡ Mucilagiile separate prin r cire la 10-20°C se disperseaz la 47-50°C. ‡ pentru purificarea uleiurilor înainte de scindare sau hidrogenare. ‡ Temperatura critic pentru uleiul de floarea-soarelui in procesul de dezmicilaginare este 7°C.) i la cre terea valorii nutritive a produselor alimentare .Dezmucilaginarea uleiului de floarea-soarelui ‡ Mucilagiile con in fosfatide.

sub vid. ‡ Procedeele de uscare a uleiului pot fi realizate discontinuu sau în flux continuu.5% ap . .Uscarea uleiului ‡ Dup sp lare. în uleiurile neutralizate cu alcalii r mâne un con inut de 0. care trebuie îndep rtat. cu agitare mecanic .

uleiul de floarea-soarelui cap t un aspect stralucitor i limpede. ‡ Pigmen ii pot fi clasifica i în dou grupe : * pigmen i naturali : xantofila (galben ) *pigmen i secundari: substan e complexe melano-fosfatidice .Decolorarea (albirea) uleiului de floarea-soarelui ‡ Decolorarea este un fenomen complex i se realizeaz cu ajutorul p mânturilor decolorante activate cu acizi minerali la care se adaug uneori carbine decolorant. ‡ În urma acestei opera ii.

‡ În cazul folosirii Kieselgurului. ‡ introducere de germeni de cristalizare (Kieselgur) cu amestecare continu timp de 4 ore . ‡ procesul de deceruire în instala ii cu func ionare continu are loc astfel: ‡ prer cirea uleiului la 20-22°C. ‡ înc lzire brusc la 12-16°C. vinterizarea se face înaintea dezodoriz rii. ‡ filtrare. urmat de o r cire la 5-7°C . const în cristalizarea cerurilor i a digliceridelor solide.Vinterizarea uleiului ‡ numit i deceruire. . deoarece acesta imprim un gust str in care poate fi îndep rtat la dezodorizare. urmat de o separare a acestora de ulei prin filtrare.

Opera ia de dezodorizare se realizeaz combinând efectul a trei parametri tehnologici. Distilatul ob inut la antrenarea cu vapori con ine un amestec de substan e format din: substan e volatile la presiune i temperatur ambiant .Dezodorizarea ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ constituie faza tehnologic prin care se elimin substan ele care imprim uleiurilor miros i gust nepl cut. Procesul de dezodorizare se realizeaz în instala ii discontinue i continue. cât i din transform rile chimice care au loc pe parcursul procesului de depozitare i prelucrare. substan e nevolatile la presiune i temperatur ambiant i insolubile în ap ulei antrenat în propor ie de 1:1 fa de acizi gra i plus substan e nesaponificabile antrenate. provenite atât din materia prim ca substan e de înso ire a gliceridelor. de regul hidrosolubile. si anume: temperatur . presiune i antrenarea cu vapori de ap . responsabile de mirosul uleiului. .

si 87% fata de initial. pentru un regim de 240 C si 0. . ‡ Un alt avantaj este acela ca uleiul de floarea-soarelui ramane cu o cantitate mai mare de tocoferoli: 91% fata de initial.75% abur viu. pentru un regim de 200 C si 4% abur viu. ‡ Fata de alte dezozorizatoare prezinta avantajul ca duce la obtinerea de uleiuri cu continut redus de acizi trans.Dezozorizatorul Alfa-Laval ‡ Este cu functionare semicontinua.

. mame tinere) si uleiuri cupajate.Imbutelierea uleiului de floarea-soarelui ‡ se poate imbutelia in ambalaje de sticla de 1 si ½ l. bidoane PET sau metalice de 5-10 l. ‡ Uleiul de floarea-soarelui se poate livra pentru consumatori speciali (femei insarcinate.

atunci are o aciditate mare. deoarece (re)incalzirea uleiurilor sau a grasimilor la temperaturi inalte duce la aparitilor unor substante cu efecte toxice. Daca uleiul are un gust puternic amarui sau este tulbure.un miros rânced i un gust amar. ‡ În cantit i mici e folosit i pentru fabricarea s punului.Concluzii ‡ Uleiul brut de floarea-soarelui este de culoare galben cu gust i miros specific. dac uleiul provine din semin e încinse sau muceg ite. ‡ Uleiurile naturale sunt mult mai usor alterabile decat cele obtinute prin procedee termice. .a uleiurilor oxidate i polimerizate precum i a unsorilor consistente. ‡ Uleiul de floarea-soarelui serve te în primul rand ca ulei comestibil. Daca pe eticheta produselor cumparate apare termenul de grasimi vegetale hidrogenate .acest aliment trebuie evitat. mai ales de catre copii. ‡ Folosirea uleiurilor rafinate sau dublu rafinate trebuie reduse la maximum. inseamna ca uleiul respectiv este vechi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->