Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Aurel Vlaicu, Arad Facultatea de inginerie Specializarea: Automatica si informatica aplicata

Energii Regenerabile
Proiect

Ciobanasu Alin

Energii Regenerabile

Verdele trebuie s primeze n casa ta! De la aragazpn aragazp la bec!

Energia clasic surs epuizabil !


 Agen ia International a Energiei estimeaz c n anul 2030, 2030, Europa va importa energie n propor ie de 70% 70% Resursele de petrol se vor epuiza n 40 de ani! (sursa: AIE) ani! sursa: Gazele naturale mai sunt disponibile pentru nc 60 de ani de acum incolo! (sursa: AIE) incolo! sursa: Consumul actual va duce la epuizarea n 200 de ani a resurselor de c rbune! (sursa: AIE) rbune! sursa:

Energie electric verde n Rom Romnia - angajamente


38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 2010 2015 2020 33% 35% 38%

Surse regenerabile identificate pe teritoriul Romniei Rom


 energia eolian energia solar hidroenergia biomasa energia geotermal

Harta eolian a Romniei Rom

Harta eolian a Romniei Rom


 Pentru scopuri energetice intereseaz zonele n care viteza medie a vntului este cel pu in egal cu 4m/s, la m/s, nivelul standard de 10 metri deasupra solului. solului. viteze egale sau superioare pragului de 4m/s, (redate prin nuan e de bleu), se reg sesc n Podi ul Central Moldovenesc i mai ales n Dobrogea peste 8m/s, redate prin culoare mai inchis , repartizate indeosebi pe vrfurile cele mai nalte ale Lan ului Carpatic

Harta solar a Romniei

Harta solar a Romniei


 Dac am exploata la maxim ntregul poten ial solar din ara noastr : am putea substitui in aceasta form aproximativ 50% din volumul de ap 50% cald menajer sau 15% din cota de energie termic pentru 15% nc lzirea curent .

Biomasa
 Ar putea acoperi: acoperi:
 aproape o cincime din consumul total de resurse primare al Romniei, sau 89% din c ldura necesar nc lzirii locuin elor i preparar rii hranei n mediul rural, numai prin consumul de reziduuri i de euri vegetale.

Distribu ia procentual a energiilor regenerabile (estimare, anul )

 65% biomas 17% energie eolian 13% energie solar 4% microhidrocentrale 1% geotermal

Distribu ia teritorial a energiilor regenerabile


I - Delta Dun rii (energie solar ); II - Dobrogea (energie solar , energie eolian ); III - Moldova (cmpie i platou: micro-hidro, energie eolian , biomas ); IV - Carpa ii (IV1 - Carpa ii de Est; IV2 Carpa ii de Sud; IV3 - Carpa ii de Vest, poten ial ridicat in biomas , micro-hidro si eoliana); V - Platoul Transilvaniei (poten ial ridicat pentru micro-hidro si biomasa); VI - Cmpia de Vest (poten ial ridicat pentru energie geotermic si eoliana); VII - Subcarpa ii (VII1 - Subcarpa ii getici; VII2 - Subcarpa ii de curbur ; VII3 Subcarpa ii Moldovei: poten ial ridicat pentru biomas , micro-hidro); VIII - Cmpia de Sud (biomas , energie geotermic , energie solar ).

Ce sunt Certificatele Verzi?


 Surs de c tig suplimentar pentru produc torii care livreaz energie curat n re ele. 1 Certificat Verde = 1MWh de energie electric din surs regenerabil = 24-42 c tig suplimentar 24-42 pentru produc tor. Exist o pia a certificatelor verzi, paralel celei a energiei electrice, dar: To i distribuitorii sunt obliga i s cumpere o cot fix de energie provenit din surse regenerabile. 2,20% a fost cota anual obligatorie n 2006.

Capacit i energetice noi i efortul investi ional total, n perioada 2011-2015


Efortul financiar necesar se estimeaz s ajung la

1,4 miliarde Euro pentru 2011 - 2015

Fondul de Mediu ofer sprijin n dezvoltarea energiilor regenerabile


 VALOAREA FINAN RII: RII: RII: RII: minim 50.000 de lei i maxim 20.000.000 de lei 50. 20.000. PROCENTUL COFINAN Pn la 50 % (pentru operatorii economici) sau pn la 60% 60% (pentru autorit ile locale), din costurile eligibile ale proiectelor. proiectelor. DURATA FINAN RII: RII: maxim 24 de luni de la data ncheierii contractului PROIECTELE MOMENTULUI: MOMENTULUI: AFM a aprobat un proiect de microhidrocentala si 4 proiecte pe biomasa, avand deja in finantare alte 4 proiecte pe biomasa. biomasa. Alte 14 aplica ii sunt n curs de analiza la AFM, dintre care 5 AFM, pentru energie eoliana. eoliana.

Avantajele energiilor regenerabile (mediu, economice, sociale)


   
Mai pu ine gaze cu efect de ser Mai pu ine de euri Reducerea dependen ei energetice Promovarea de tehnologii moderne verzi Noi oportunit i pentru mediul de afaceri Noi locuri de munc

Energii Regenerabile

Verdele trebuie s primeze n casa ta! De la aragazpn aragazp la bec!