Sunteți pe pagina 1din 1

UNIV. AL.I.

CUZA IASI Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor SCOALA DOCTORAL DE ECONOMIE

Catre Doctoranzii din anul I Trecerea in ciclul II al pregatirii de doctorat este conditionata de intocmirea (sub indrumarea conducatorului de doctorat) a unui proiect de cercetare pe tema aleasa spre studiu si sustinerea acestuia in fata unei comisii de specialitate, in luna septembrie la o data ce va fi anuntata. La solicitarea unor doctoranzi care vor, deja, s lucreze pe tema aleas, anunm c: Proiectul va cuprinde, de principiu, urmatoarele elemente:
1. Titlul temei - care va deveni titlul viitoarei teze de doctorat in conditiile 2. 3. 4. 5. 6. 7.

de reusita ale proiectului. Liniile generale ale structurii tezei si aria tematica in care se incadreaza. Obiectivele cercetarii. Abordarile si metodele ce vor fi utilizate. Stadiul actual al cunoasterii in domeniu (sub forma unui Raport de documentare). Bibliografia in baza careia s-a realizat documentarea. Alte elemente specifice, stabilite de conducatorul de doctorat.

Decan, Prof.dr. D. Airinei

Director Executiv, Prof.dr. I. Pohoata