Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE

ASOCIAIUNE N PARTICIPAIUNE
ncheiat astzi ..............
la ..................................
*)

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ......................., str. ................................... nr. ............................,
bloc ................., scara .............., etaj ..........., apartament ........., jude/sector ...................................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ........................................., sub nr. .........................
din ..................................., cod fiscal nr. ..................................... din ..............................., avnd contul
nr. .............................................., deschis la ................................................, reprezentat
de ........................................, cu funcia de ......................................, n calitate de asociat prim
i
1.2. ntreprinderea/Asociaia ................................................................................................................, cu
sediul n (localitatea) ............................................, str. .................................... nr. ...............,
bloc ............, scara .............., etaj ..........., apartament .........., jude/sector ...............................,
posesoarea autorizaiei nr. ................ din ............., eliberat de Primria ................................, codul
fiscal nr. ............................. din .............................., avnd contul nr. ............................., deschis
la ...................................................., reprezentat de .................................................., cu funcia
de ..............................., n calitate de asociat secund,
i
1.3. D.........................................................................., domiciliat n ......................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........,
sector/jude .........................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................................ n
(localitatea) ................................ sector/jude ........................, fiul lui ................................... i
al ..................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ............................
nr. ........................, eliberat de ......................., cod numeric personal ...................................., n
calitate de asociat ter etc.,
au convenit s ncheie prezentul contract de asociaiune n participaiune, cu respectarea
urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Asociaiunea n participaiune constituit prin prezentul contract are ca temei legal art. 251-256 din
**)
Codul comercial , este o asociaie independent, fr personalitate juridic.
2.2. Asociaiunea s-a constituit pe baza hotrrii asociailor i i desfoar activitatea potrivit
urmtoarelor principii:
a) principiul independenei juridice a fiecrui asociat;
b) principiul reciprocitii asistenei manageriale, juridice, de marketing i comerciale;
c) principiul acordrii prioritii n prestarea de servicii pentru realizarea scopului asociaiunii.
2.3. Asociaii au convenit ca n baza principiilor de mai sus s desfoare, n comun, urmtoarele
activiti:
a) producia de ...........................................................................................................................;
b) comercializarea de .................................................................................................................;
c) transportul de .........................................................................................................................;
d) prestarea urmtoarelor servicii: .............................................................................................;
e) orice alt activitate profitabil prilor.
2.4. Activitile pe care le desfoar asociaiunea se ncadreaz n cele prevzute de lege n economia
naional.
_____________
*) n conformitate cu prevederile art. 251 i urm. din Codul comercial, prile pot fi comerciani i
necomerciani, persoane fizice i persoane juridice.

**) Dac este cazul, i art. 33 i 34 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor
economice de stat ca regii autonome i societi comerciale, modificat ulterior.
III. DURATA ASOCIAIUNII
3.1. Durata asociaiunii constituite n baza prezentului contract este de .............................., adic de la
data de ................................................... i pn la data de ....................................................... .
3.2. Durata contractului poate fi prelungit, cu acordul ambelor pri, prin act adiional.
IV. APORTURILE PRILOR
4.1. Asociatul prim, pentru realizarea activitilor economice ce formeaz obiectul prezentului contract,
contribuie cu un aport social constnd din:
a) ..................................................................................................................................................
b) ..................................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................................. etc.
4.2. Asociatul secund, pentru realizarea activitilor economice ce formeaz obiectul prezentului contract,
contribuie cu un aport social constnd din:
a) .................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................................ etc.
4.3. Asociatul ter, pentru realizarea activitilor economice ce formeaz obiectul prezentului contract,
contribuie cu un aport social constnd din:
a) .................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................................ etc.
4.4. a) Asupra bunurilor i a valorilor care reprezint contribuia la realizarea asociaiunii ce face
obiectul prezentului contract, asociaii i pstreaz dreptul de proprietate.
b) Bunurile i valorile respective sunt menionate n inventarele acceptate i semnate de asociai,
inventare ce fac parte integrant din prezentul contract.
4.5. n relaiile cu terii, rspunderea pentru obligaiile contractuale revine prii care a dat natere
obligaiei respective.
4.6. Prile nu vor putea efectua, pe cont propriu, direct sau indirect, afaceri sau activiti similare celor
care formeaz obiectul prezentului contract, n caz contrar partea n culp urmnd a fi obligat la
daune-interese, inclusiv angajarea rspunderii pentru concuren neloial.
V. CONDUCEREA I ADMINISTRAREA ASOCIAIUNII
5.1. Asociaiunea va fi condus i administrat de un consiliu format din ........... membri, cte ........
persoane mputernicite de fiecare coasociat, care vor fi desemnai
astfel: ................................ ......................................................................................................................
.............................. ..................................................................................................................................
................. .
5.2. n caz de revocare a unui membru al Consiliului de conducere i administraie al asociaiunii sau n
cazul n care unul dintre acetia se afl n incapacitate de exercitare a atribuiilor ce-i revin (boal,
deces, demisie etc.) pe o perioad de cel puin ..... zile, membrii asociaiunii vor lua msuri de numire
a unui alt membru n Consiliul de conducere i administraie al asociaiunii.
5.3. a) Consiliul de conducere i de administrare al asociaiunii se ntrunete n edine ordinare o
dat pe lun i ori de cte ori este necesar, n edine extraordinare, din iniiativa uneia dintre
pri.
b) Convocarea se face n scris i va conine locul, data i ora unde are loc adunarea, precum i
ordinea de zi propus i se comunic reprezentanilor celorlalte pri, pe baz de semntur.
c) Hotrrile adunrii generale se iau prin consens.
5.4. n afar de alte probleme nscrise pe ordinea de zi, Consiliul de conducere i de administraie are
urmtoarele atribuii: I. - n edine ordinare, ia hotrri n ceea ce privete:
a) modul de folosire a contribuiei (aporturilor) coasociailor n cadrul activitii asociaiunii;
*)
b) programul de activitate, bugetul de venituri i cheltuieli, decontul de venituri i cheltuieli i n
special rezultatele obinute de asociaiune - beneficiile realizate sau pierderile suferite i modul de
lichidare i evitare a acestora;
c) alegerea - dac este cazul - a cenzorilor;
d) sortimentele i cantitile de mrfuri ce urmeaz a se realiza i/sau comercializa;

e)
f)
g)
h)

preurile produselor, bunurilor sau mrfurilor ori tarifele serviciilor;


prospectarea pieei, identificarea furnizorilor i a clienilor;
numrul personalului necesar realizrii obiectului asociaiei, atribuiile acestuia;
remuneraia membrilor Consiliului de conducere i administraie, a cenzorilor i a personalului
folosit n realizarea obiectului de activitate al asociaiunii;
i) calculul i repartizarea beneficiilor sau a pierderilor, potrivit cotelor de participare stabilite prin
prezentul contract;
j) orice alte probleme care apar n legtur cu funcionarea asociaiunii.
II. - n edine extraordinare, ia hotrri n ceea ce privete:
a) modificarea obiectului de activitate al contractului;
b) prelungirea duratei asociaiunii;
c) majorarea aporturilor coasociailor;
d) cooptarea de ali asociai;
e) ncetarea contractului de asociaiune n participaiune;
f) orice alt modificare a clauzelor contractului sau oricare alt hotrre necesar bunului mers al
asociaiunii.
VI. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SAU PIERDERILOR
6.1. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de coasociai n
cadrul asociaiunii se va efectua (sptmnal, lunar, trimestrial etc.) ......................................
proporional cu cota de participare a fiecruia, astfel:
a) asociatul ........................................................................... - ............................................... %
b) asociatul ........................................................................... - ............................................... %
c) asociatul ........................................................................... - ............................................... %
VII. NCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Asocierea n participaiune i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:
a) hotrrea comun a membrilor asociai;
b) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat contractul de asociere;
c) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obiectului de activitate i a altor clauze ale
contractului de asociaiune;
d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi
notificat n scris, n termen de 5 zile de la data declarrii strii respective de ctre instana
judectoreasc;
e) lipsa de profitabilitate a afacerilor asociaiunii n participaiune;
f) hotrrea definitiv i irevocabil a unei instane judectoreti;
g) alte cauze prevzute de lege.
7.2. Prezentul contract de asociaiune n participaiune nu se poate denuna n mod unilateral, n caz
contrar, partea care l denun fiind obligat la daune-interese.
7.3. a) n caz de ncetare a asociaiunii n participaiune, rezultatele lichidrii se vor repartiza pe
coasociai proporional cu cota de participare a fiecruia la beneficii i pierderi.
b) Lichidarea se face de ................................................... lichidatori numii de fiecare parte, n
termen de .............................. zile de la data apariiei cauzei de ncetare a asociaiunii n
participaiune.
c) Lichidarea i repartizarea rezultatelor asociaiunii se face cu respectarea prevederilor Legii nr.
31/1990 (republicat) privind societile comerciale, pe baz de bilan aprobat de organele de
conducere ale prilor/asociai.
d) n cadrul lichidrii, fiecare parte reintr n posesia exclusiv a bunurilor i valorilor asupra
crora i-a pstrat dreptul de proprietate, iar dac ele nu se pot restitui n natur, cel pgubit
are dreptul la repararea daunelor suferite.
VIII. FORA MAJOR
8.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n
mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract,
dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora
major, aa cum este definit de lege.
8.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de .................. (zile,
ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.

8.3. Dac n termen de ......................... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz,
prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele
s pretind daune-interese.
IX. NOTIFICRI
9.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este
valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
9.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu
confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal
primitor pe aceast confirmare.
9.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup
cea n care a fost expediat.
9.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
X. SOLUIONAREA LITIGIILOR
10.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre
soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial adhoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face
numai cu acordul coasociailor fondatori ai asociaiunii n participaiune.
11.2. Decontarea cheltuielilor cu energia electric, termic i gazele naturale, cu retribuiile personalului,
cu transporturile i a celorlalte cheltuieli administrative se va face de fiecare coasociat, pe baz de
documente, valoarea lor trebuind s fie cuprins n cheltuielile generale ale asociaiunii n
participaiune.
11.3. inerea evidenei contabile i ntocmirea bilanurilor contabile sunt n
sarcina ............................ ........................................................................................................................
............................... .
11.4. Controlul financiar poate fi exercitat de oricare dintre coasociai sau prin cenzori alei de acetia.
11.5. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui.
11.6. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
11.7. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de .................................................... exemplare, din
care ..................................., astzi ........................., data semnrii lui.
ASOCIAT PRIM
ASOCIAT SECUND
ASOCIAT TER
_____________
*) Cheltuielile i veniturile determinate de operaiunile asociaiilor n participaie se contabilizeaz
distinct de unul dintre asociai conform prevederilor contractului de asociere. La sfritul perioadei de
raportare, cheltuielile i veniturile nregistrate pe naturi se transmit pe baz de decont fiecrui asociat n
vederea nregistrrii n contabilitate (art. 101 Legea nr. 82/1991).

S-ar putea să vă placă și