CUM AM ÎNVATAT ROMÂNESTE COSTACHE NEGRUZZI Pe când uitasem ca suntem români si ca avem si noi o limba, pe când ne lipsea si carti

si tipografie; pe când toata lumea se aruncase în dasii si perispomeni ca babe le în catei si motani, caci la scoala publica se învata numai greceste; când, în sfârsit, literatura româna era la darea sufletului, câtiva boieri, ruginiti în românism, neputându-se deprinde cu frumoasele ziceri: parigorisesc, catadicsesc s.c.l., toat e în esc, create de diecii vistieriei, pentru ca atunci între ei se plodea geniul, sede au tristi si jaleau pierderea limbii, uitându-se cu dor spre Buda sau Brasov, de u nde le veneau pe tot anul calendare cu povesti la sfârsit, si din când în când câte o brosura învatatoare mestesugului de a face zahar din ciocalai de cucuruzi, sau pâine si crohmala de cartofe. Tot însa mai ramasese o scoala pre care acesti buni batrâni o priveau ca singur azil ul prigonitei limbi, scoala unde se învata înca româneste, aproape de Iasi, în monastire a Socola. Tatal meu era unul din românii acestia. Nu iesea nici un calendar care sa nu-l aib a el întai, nici o carte bisericeasca care sa n-o cumpere, nici o traductie care s a nu puie sa i-o pescrie. Într-o zi, viind de la scoala, l-am gasit cu o mare carte in-folio dinainte. Ceteste-mi, îmi zise, o viata d-a sfintilor din cartea aceasta. Iarta-ma, parinte, eu nu pot ceti româneste. Cum! apoi dar ce înveti tu? Elineste, am raspuns paunindu-ma. De vrei, sa-ti cetesc toata tragedia Ecubei, unde e acest frumos hor a troienelor, pre care îl stiu pe dinafara: Aura, pontia a ura, Ate pontoprosous komizeis Qoas akatous epoidma limnas poi me tan melean porevseis; Poate sa fie frumoase acele ce tu spui, zise tatal meu, dar e rusine sa nu stii limba ta! Mâine vei veni cu mine la Socola, unde este examen. Voi vorbi pentru tine cu dascalul, care e un om preînvatat; si nu ma îndoiesc ca tu te vei sili a învata degrab a, pentru ca stii ca asta îmi face multamire. O, negresit! am raspuns cu bucurie. Ne întârziesem a doua zi caci, când am ajuns, am g asit examenul pe la sfârsit. Se cercetase istoria, geografia s.c.l. Sala era plina . Auditoriul se alcatuia mai ales din dame batrâne, mume a baietilor, care asculta u într-o religioasa tacere. Profesorul român avea un nas cu totul antiromân, caci las-ca era grozav de mare, dar apoi era cârligat, încât semana mai mult a proboscida decât a nas. Pre-evghenicosilor b oieri si cucoane, zicea el, am avut cinste a înfatosa d-voastre prohorisirile ucenicilor mei în istorie, cetire, scriere, aritmetica. Acum voi ave a cinste a arata ca limba noastra, pre care toti socot ca o stiu, dar nime nu o stie cums ecade, nu este fara gramatica, fara sintaxis si fara ortografie; ci mai ales în acest pon t al ortografiei întrece pe multe altele. Doua pilde voi arata. Sfârsind, îsi puse ochilarii, tinse tabla neagra, si chemând un baiat ca de noua ani, îi dete condeiul de creda. Baiatul scrise: Fata Sarra! Eu ti-am zis asara,

De mâine va începe. Dascalul tinse bratul spre cuvintele scrise. îi strigauaferim de se zguduiau pareti i. vedeti ca toate aste frasis se sfârsesc cusar a. care nici o roada nu ad . stranuta. Barbati. Adevarat. deschizând-o. cât am ramas de recunoscator bunului parinte pentru aceasta dorita veste! Îndata am gatit caiete." Am luat-o cu toata onoarea cuvenita operii unui literat si . se lasase pe un scaun. si l-am poftit sa vie ca sa-ti dea lectii de trei ori pe saptamâna. Gândesc la adânca eruditie a acestui dascal. dupa acea de datorie buna-dimineata. A doua zi profesorul veni si. întocmai ca bravul soldat care îsi perie uniforma. O. scoase din sân o brosura cartonata cu hârtie pestrita. curata armele în ajunul bataliei. Gestul acesta fu ca izbucnirea unei mine. Tatal meu. neînteles ca si sinonimele sale . femei. ametit. dar. iar piste noapte am visat ca avem un nas cât a lui de mare. cu un gest maiestos.Sa vezi oul cum se sara. Ce batjocura! sa ma puie pe mine. acesta e negresit vrun extract lesnicios a sistemu lui sau de învatatura. trase tabac. am vazut ca era un abecedar cu slove d-un palmac de mari! Am ramas mut de oterire si de rusine. piramidal. care nu mai eram un copil. Cât ma umilise de tare! cum îmi cazuse trufia! cât ma simteam de mic în asemanare cu baiatul acel ce scriasara sivie în trei osebite feluri! Ne-am întors acasa. Barbatii îl fericitau. vazându-ma gânditor. priveau pe dascal ca pe o fiinta su rnaturala. negreala buna. ajungeau sub buza dedesubt. academic. ca acel împarat rom an ce striga la moartea sa: "Je sens que je deviens dieu!" Ce faceam eu în vremea aceasta? Eu ramasesem încremenit. caci nu întelegeam nimic. îi multameau. Pre-evghenicosilor. Asemene veti videa si cu a doua paradigma. cuprins. ca un turc calare p-un harmasar roib) . un Aristotel. Hotarâi sa-mi razbun si ideea asta ma mai linisti. "O! am gândit. doborât sub grindina laudelor si a aferimilor. unde-l împregiurasera copiii. Lacrimi de bucurie izvorau din ochii lor odata frumosi poate. copii. strigând bravo de rasuna sala. au deosebire în scris. mi se parea ca vad un Platon. sa învata b c ! pre mine. precum ati vazut. ma întreba ce am. dascalul îsi asezase ochilarii pe tronul lor (pare ca privesc înca acei ochilari tuguieti pe nasul lui urias. rapit. Ace ste pregatiri m-au ocupat pana seara. cu ochii holbati. când m-am culcat gândind la noul dascal. unde barba întoarsa în nauntru le oprea ca o stavila. eu care ma tineam ca stiu ceva! Dascalul acesta lua în ochii mei un chip maret. si batrânul socolean. zicându-mi c-un zâmbet plin de încredere în sine: Nadejduiesc ca ne vom întelege amândoi. dar acum stânsi si împregiurati de un cerc purpuriu. Bunele batrâne nu se puteau dumeri cum de sunt atât de învatati dragutii lor si. În vremea aceasta. care întelegeam pre Erodian din scoarta în scoarta! Era un înfrunt care iubirea mea de sine nu-l pu tea mistui. Aceasta filada nu sunt la îndoiala ca în putine zile o vei învata. clatind din cap. strecurându-se pe lânga zbârciturile nasului ca pe niste uluce firesti. Baiatul mai scrise: Maica-ta de-i v?e Bine ar fi sa v?e Pân-la noi la vie. nimic n-am uitat. freaca bumbii. aveam treisprezece ani. Mumele uimite suspinau sub bonetele înhorbota te. tusi spre a-si drege glasul si începu rar si cu dese pauz e: Netagaduit este ca omul nenvatat e ca un copac neîngrijit. aste lacrimi.. e un om plin de stiinte. condeie noua. toti sarira si s-apropiera de tabla. urma profesorul. cu gura cascata..

Stea. pentru ca vad ca dascalii d-tale. Ajutat de o sluga. Nas. pentru ca n-ai doia si doie? Apoi pentru ce încurci si ametesti pe baieti? Aceea nu e treaba d-tale. Ba. I. îmi raspunse cu un zâmbet ce semana a strâmbet. ortografia. Drept aceea. nici neglasnice! A! tu socoti ca limba mea depr insa cu Omer se va putea suci ca sa zica fârta. ha. Ipsilon. Ier (?). . d-ta vei binevoi a le învata pe de rost . si atunci vom începe a doua maima. glasnice sunt: Az. tferdu. mega. Pentru ca ai o duzina dei. nu ne întelegem! D-ta vrei sa ma batjocuresti. ita. Glagol. Cred ca ne întelegem? Ba nu ne întelegem nicidecum. Ieri. I je. Dobru. tiu . grecul si frantuzul. A! pedant ignorant si îngâmfat. caci ele sunt temelia limbii. Juvete. pre mine care stiu greceste mai mult decât or icare tânar de vrâsta mea. numiri salbatice cu care tu ai poreclit bietele litere! A! tu vrei sa ma necinstesc. sau ca plugarul bun care curata de maraciuni tarina sa pana a nu semana în ea samânta cea buna. nu poti rosti p e î. a. si anume. Psi. Spune-mi pentru ce scriivie sisara în trei feluri? Îti voi spune-o la vreme. Far-aceste slove nu se poate alcatui nici o frasis. pentru ca sa le poti cuvânta curat si pe întales. Slova.c. ha! La început se pare greu. Drept aceea. care era într-o lada mare. Ucu. adaose: Pentru a-ti paradosi limba româneasca dupa toata rânduiala. verbuluilegare)? Asa e ca tot un fel. s. Ba nici gândesc. ia. Ti. am strigat iesind din ameteala ce ma cuprinsese întru auzul barbarelor numiri a buchilor lui. vrei sa învat buchile tale! Sa ma necinstesc! A! chinezule. Kaku. mai multe decât orice limba! A ! tu ai slove amfibii. Simtii ca mi se lua o greutate de pe inima.. sa învat buchile tale! Da r sa crapi macar.uce. nu se poate proforisi nici o silavi. dulci sunt însa rodurile sale. glagol s. si mai la vale. Tferdu. Glasnico-neglasnice: Zalu. care ai o suta de litere. Neglasnice: Buche. n.Bi. fara a face mai mult de cât septe-opt gresale pe fata! Da-mi o gramatica. Ia.Bo. strig ai. sa ma pui la alfavita. nu le voi învata! Las-ca te-oi juca eu! N-am trebuinta de tine ca sami învat limba mea! Am alergat la biblioteca tatalui meu. dar te vei deprinde. Csi. nici glasnice. i-am facut inventariul. îsi lua slicul si ies i. Pocoi. în coridor. spre a o sti precum se cuvine. neglasnice si glasnico-neglasnice. si care scriu frantuzeste sous la dictée. Fârta. ca sa o înveti cumsecade. Râta. zisei azvârlind abecedarul sub masa. arata-mi constructia verburilor. Est. On. Sfârsind. care se împart în trei soiuri: glasnice. si altele vro câteva. Vede. si pintre multimea calendari . strânse ochilarii. Vei sti deci ca limba româneasca are patruzeci si una de slove. ci.l. Cervu. pre care dracul sa-i iaie! t-au stricat proforaua. asa e? Dar cum scriimasa (tab le) simasa (pret. Liude. trebuie sa începem de la început. Be. Ha. purure deschisa. Heru. Sa. Mislete. învatatorul este pentru un tânar aceea ce este gradinarul pentru p om. Am nadejde ca poimâine mi le vei putea spune pe dinafara. Zemle. Io (I ). învata buchile pe de rost ca sa le stii poimâine. Dupa aceste parabole. Gea. Radacina învataturii este amara. verbuluimânere)? Cum scriilege (loi) silege (imper.

Întrebarile s-au alcatuit. Cavalerii Lebedei (romant de M-me Genlis). o idee satanica veni unuia în minte.. în versuri. M-am cercat sa cetesc un romant din acele manuscrise. toata a slujit de fultuiala ianicerilor! Ce n-as da acum ca sa am una din acele carti de sute de o ri cetite de tatal meu. loghiotate. Sarmana biblioteca! Uitata în secriul ei la bejenia anului 1821. eram capabil sa spun pe carte cât oricare anagnost de rapide. Floarea darurilor. Încungiurarea cetatii Rosela (romant. Eu însa nu puteam uita înfruntul ce-mi facuse. care de care mai stravagante. socotinta mea este sa nu le poata talmaci. toata adunarea si mi s-au încredintat. Cugetari de Oxenstern etc. Facând un congres de baieti conscolari ai mei de la dascalii frantez si grec dupa mai multe opinii. Moartea lui Avel (poem de Gesner). fagaduindu-le de a le vizita cum voi putea deprinde a ceti scrisoarea acea ieroglifica ce se obicinuia atunci pe la noi. P anîn seara.. Lentor. si. Sapor. idem. Zelmis si Elvira. Istoria lui Arghir si a pre-frumoasei Elene. de stiu buchile pe dinafara. Profesorul ramase în lemnit.lor si a cartilor în limba greceasca moderna. ca sa-i dovedim ca e ! Bravo! ! Hura! ! Vivat! strigara toti. Matilda (romant de M-me Cottin). Patimile Domnului nostru. Numa Pompilius (romant de Florian). încât s numai un gogoman pedant. si întrebându-ma am închipuim niste întrebari atât de grele. MANUSCRISE: Letopisetul lui Nicolai Costin.etc. idem. dar scrisoarea era atât de încâlcita. de Petru Maior. încât le-am lasat. Talmudul jidovesc. Tarlo sau strainii în Elvetia. zise el. s-au aprobat de A treia zi dascalul veni. singura carte care avea puterea a -l adormi. luând Istoria ro mânilor de Petru Maior. idem. Despre începutul românilor. ajutat de abecedarul urgisit. Fratilor. si atribuind stiinta mea la vrednicia învatatorul ui. în putine ceasuri am învatat a ceti. Întâmplarile frantezilor si întoarcerea lor de la Moscva. idem). ca am învatat a ceti fara lesniciosul metod al abecedarului d-tale care mi-ai spus ca este temeiul limbii nu sunt la îndoiala ca . Bunul parinte se bucura. idem. tragedie în versuri. porunci sa cumpere cinci coti postav visiniu de un benis. Manon Lesco.. Sfârsind. spre raspuns deschis cartea lui Petru Maior si i-am cetit un întreg capitol. am urmat în tonul acel pedantic cu care îmi vorbise el: De vreme ce vezi. iaca ce am gasit: TIPARITE: Vietile sfintilor din toate lunile. pre care îl trimise dascalului. Seara am cet it tatalui meu tot cântul întai din Moartea lui Avel. romant.

este aceea ce este gradinarul pentru un po m. îsi lua slicul si o împunse de fuga pe usa. Dre pt aceea. Însa fiindca cunosc si simt cu desavârsire ca dascalul. Pentru ce uneori vara ploua cu broaste. pentru un tânar. caci sunt ca un copac neroditor. . Spune-mi dar: 1. Cum. ca un om ce calca pe un se rpe. vad ca eu am foarte multe lucruri de învatat.voi învata a scrie iarasi fara ajutor dascalesc.? Pagân! ma curm a dascalul astupându-si urechile si sarind de pe scaun. iar nu cu cristei fripti. pre care d-ta vei binevoi a mi le talmaci. am facut aceste cinci întrebari. hula grozava si pângarita! Iaca frumoasele ispravi a învataturii papistasilor! Zicând aceste. precum odin ioara la judani? 2. De unde au luat Adam si Eva ac si ata de au cusut frunzele d e smochin. în vreme ce pe atunci nu era înca nici o fabrica? 3... De atunci nu l-am mai vazut. Pe toata ziua îmi vei deslega câte cinci de aste nedumerir i. Astfel Petru Maior m-a învatat româneste. Asta va fi singura mea lectie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful